Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
507001
  Островська К. "Застосування Закону України "Про захист персональних даних" в контексті права на інформацію" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 110-113
507002
  Сахнюк С. "Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженості" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 57-59
507003
  Шама О. "Застрелитися ніяк не можу. Очевидно, боягуз я великий, нікчема" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 18 (171). – С. 54-57


  Голод в Україні та початок арештів друзів зруйнували емоційний стан Миколи Хвильового.
507004
  Дзюба І.М. "Застукали сердешну волю..." : Шевченків "Кавказ" та тлі непроминального минулого / І.М. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1995. – 62 с.
507005
  Верховской П.В. "Затейка" Верховников в чин молебна : доклад, прочитанный 19-го октября 1912 г. в Обществе истории, филологии и права при Императорском Варшавском университете / П.В. Верховской, проф. имп. Варш. ун-та. – Берлин, 1913. – 23 с. – Отд. оттиски: Церковная правда, 1913, № 16-17
507006
  Джонсон П. "Затерянный остров" и другие истории / Джонсон П. – Москва, 1988. – 188 с.
507007
   "Затишніша" і "без штормів" професія В"ячеслава Засенка // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 8
507008
  Портнягина Н.А. "Зато у нас есть Вера Фигнер": революционный терроризм начала XX в. глазами женщин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – 24-30. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Віра Миколаївна Фігнер (по чоловікові Філіппова - російська революціонерка , терористка , член Виконавчого комітету « Народної волі », пізніше есерка .
507009
  Пищева Т.Н. "Затрудненное общение" (Барьеры в восприятии образов политиков) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.158-170. – ISSN 0321-2017
507010
  Степула Н. "Затулені часами імена" (Ігор Качуровський про забутих та невідомих українських письменників повоєнних літ) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 76-86. – ISBN 966-7379-16-7
507011
  Канівець А. "Захар Беркут" по-голлівудському // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 16


  "9 жовтня в кінотеатрі "Київська Русь" відбулася гала-прем"єра українського історичного екшену "Захар Беркут". Режисери стрічки - Ахтем Сеїтаблаєв, Джон Вінн, у головних ролях - Роберт Патрік, Алекс МакНіколл, Поппі Дрейтон, Томмі Фленаган, Цегмід ...
507012
  Пащенко А. "Захар Беркут": свобода як цивілізаційний вибір // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (141). – С. 8-10. – ISSN 1562-3238
507013
  Теотокіс К. [Засуджений / Константінос Теотокіс ; за ред. Спіроса Кокіноса. – Афіни : Естія. – 167 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 203]). – ISBN 960-05-0480-6
507014
  Пангалос Г.Е. [Зауваження у вигляді протесту та відповіді на порушення справедливості / Георгіос Еммануїлос Пангалос. – Афіни : Б.в., 1953. – 110, [1] c. – Книга містить викладення автором аргументів на захист його наукової праці "Про діалект Криту в порівнянні з відповідними мовними особливостями решти Греції"
507015
  Дахно Н.Б. Застосуваннгя двокрокового варіаційно-градієнтного методу до лінійних рівнянь з К - позитивно визначеним К - симетричним оператором для аналізу захищенності інформаційних структур // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 133-140
507016
  Чаплинський К.О. Застосуванні примусу під час проведення освідування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 223-229
507017
  Жиров Г.Б. Застосування GPS-технологій для формування і геодезичних мереж / Г.Б. Жиров, В.В. Слюсаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 381-387


  У роботі описуються методика і технологія проведення і обробки GPS-спостережепь, прив"язки GPS-пункту до систем координат WGS-84, EUREF, Описується методика трансформації координат між системами координат СК ПЗ-90 - СК-42 - WGS-84 - EUREF, Приводяться ...
507018
  Фурман І.І. Застосування авіації у протимінних діях на Чорному морі в роки Першої світової війни // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 482-484
507019
  Діордіца І. Застосування адміністративними судами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. і практики Європейського Суду з прав людини при вирішенні деяких соціальних спорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 110-115
507020
  Манжула А. Застосування адміністративно-запобіжних заходів працівниками міліції у сфері забезпечення охорони громадського порядку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 91-94
507021
  Іщенко Ю.В. Застосування адміністративного законодавства в сфері вирішення трудових спорів (конфліктів) та трудових правовідносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.44-47. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
507022
  Розумний А. Застосування активного підходу при хеджуванні процентного ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 70-77 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
507023
  Гординський Л.Д. Застосування альтернуючого методу до розв"язування крайових задач електродинаміки в неоднорідних середовищах / Л.Д. Гординський, А.М. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою асимптотичного розвинення крайова задача на спряження про знаходження електромагнітного поля в середовищі з кусково-неперервними електромагнітними характеристиками зведена до послідовності крайових задач по областях з неперервними ...
507024
  Посімбайло О.В. Застосування амністії як підстава для звільнення від покарання // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 75-78
507025
  Клім С. Застосування аналогії закону у сфері реалізації цивільно–правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 14-18
507026
  Метлушко О. Застосування андеррайтингу у банківській практиці // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 160-165. – ISSN 1818-5754
507027
   Застосування анкетного методу при вивченні правопорушень на промисловому підприємстві / Л.С. Котенко, І.В. Ковєшнікова, М.А. Мартиненко, Л.М. Ростовська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 78-81. – (Серія права ; № 15)


  В статье на конкретных примерах показано, как с помощью анкетного метода можно вскрыть латентные правонарушения на конкретном предприятии и выявить общественное мнение по поводу работы администрации и общественных организаций предприятия в борьбе с ...
507028
  Дерев"янченко О.В. Застосування асоціативної пам"яті для побудови моделі пошукової системи в мережі Інтернет / О.В. Дерев"янченко, М.Г. Медведєв, Т.А. Гуржій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі пропонується модель пошукової системи в мережі Інтернет, яка базується на нейронній мережі Хеммінга, що реалізує асоціативну пам"ять. Пропонується оригінальна система кодування символьної інформації, яка дозволить знайти практично усі випадки ...
507029
  Гнатієнко Г.М. Застосування багатокритеріального підходу в задачах біологічного захисту рослин / Г.М. Гнатієнко, К.М. Миронова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонуються математичні моделі деяких проблем біологічного захисту рослин, описуються застосування багатокритеріального підходу до нової проблемної області.
507030
  Палагнюк А. Застосування біографічного методу в журналістському дослідженні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 219-227. – (Журналістика ; Вип. 4)
507031
  Лисенко А.М. Застосування біометричних систем для ідентифікації особи / А.М. Лисенко, О.С. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання використання автоматизованих біометричних систем для розпізнавання особи. The questions of use of the automated biometric systems for the person"s recognition are considered.
507032
   Застосування вейвлет-перетворень до вивчення кінетики електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах / Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, Т.В. Серденко, С.І. Кшнякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 219-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Дана робота присвячена кінетиці електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах (РЦ) Досліджуються процеси релаксації та фотоіндуковані структурні зміни в молекулярних комплексах РЦ Rhodobacter spharoides у процесі впутрішньомолекулярного ...
507033
  Зінкевич Т. Застосування величини P - значення P - V ALU E при перевірці статистичних гіпотез / Т. Зінкевич, В. Лісовська, В. Стасюк // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
507034
  Лазор О.Д. Застосування виборчих систем на місцевих виборах у країнах романської моделі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 28-34. – (Право. Економіка. Управління)
507035
  Величко В.Ю. Застосування виведення по аналогії для розв"язування задач комплектації / В.Ю. Величко, Н.М. Москалькова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 139-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статті розглядається один клас задач синтезу - задача проектування складу складених об"єктів. Конструювання нових об"єктів здійснюється на основі виведення по аналогії. Для представлення знань пропонуються розрахунково-пошукові мережі.
507036
  Нашкевич З.І. Застосування високоточного ординатометра в кутових вимірах / З.І. Нашкевич, А.Г. Ткаченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 55-58 : Рис. – (Географія ; Вип. 27)
507037
  Коссак В. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 131-138


  Про Конвенцію про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, яка була підготовлена Конференцією ООН, яка відбулася у Відні 10 березня - 11 квітня 1980 року, і набрала чинності 1 січня 1988 року.
507038
  Григораш Г.Ф. Застосування відео та телебачення для розвитку навичок різних видів мовленнєвої діяльності студентів (із досвіду Інституту журналістики: рекомендації та вправи) / Г.Ф. Григораш, Е.Я. Кутуєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-78. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядається один із методів інтенсифікації навчального процесу - застосування відео та телебачення у вивченні іноземних мов. Аналізуються конкретні вправи з погляду їхньої ефективності, а також подаються методичні рекомендації щодо їхнього ...
507039
  Піх І.В. Застосування вільного програмного забезпечення для створення мультимедійного продукту / І.В. Піх, О.С. Ляшко // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 46-50. – ISBN 966322012-0
507040
   Застосування вуглеамонійних солей як нового екологічно чистого азотного добрива при вирощуванні цінних лікарських рослин та злакових культур / С.А. Шумік, Н.Ф. Погоріла, М.В. Драга, О.В. Скопецька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Уперше було використано вуглеамонійні солі (ВАС) як азотне добриво під лікарські рослини - календулу (Calendula officinalis), подорожник (Plantago major) та озиму пшеницю (Triticum aestivum L.) сорту Поліська 87. Встановлено, що ВАС порівняно з ...
507041
  Амірханов В.М. Застосування гексаметилфосфотриамідних комплексів для експрес-аналізу сумішей РЗЕ за методом ЯМР 1Н та 31Р / В.М. Амірханов, Т.Ю. Слива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Хімія ; вип. 36)


  На прикладі хлоридно-гексаметилфосфотриамідних комплексів лантаноїдів складу (LnCl(Hmpa)4)BPh4 розглянуто можливості використання методу ЯМР 1Н та 31Р для експресаналізу суміші лантаноїдів, зроблено висновок про його перспективність та запропоновано ...
507042
  Заславський В.А. Застосування генетичних алгоритмів при оптимізації надійності складних систем / В.А. Заславський, Д.С. Бірюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті пропонується генетичний алгоритм розв"язання задачі оптимального резервування елементів послідовно-паралельної системи при обмеженнях на ресурси.
507043
  Самойленко О.М. Застосування геодезичного автоколімаційного методу для визначення і контролю метрологічних характеристик стендів регулювання розвалу та сходження коліс автомобілів : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-18 : Мал. – Бібліогр.: 3 назви
507044
  Рилач Н.М. Застосування гравітаційної регресійної моделі для аналізу впливу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на товарообіг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 151-161


  В даному дослідженні на базі регресійної гравітаційної моделі отримані оригінальні наукові результати, які полягають у визначенні сучасного стану та розробці прогнозу щодо динаміки і структури взаємної торгівлі України та ЄС внаслідок формування зони ...
507045
  Гуторов А.О. Застосування графіка Лоренца для вимірювання рівня концентрації сільськогосподарського виробництва // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
507046
  Юзьков Л.П. Застосування графічних методів дослідження в науці управління // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
507047
  Клапків Л.М. Застосування деривативів страховиками в управлінні фінансовими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-26
507048
  Овєчкіна О. Застосування детермінованого аналізу синергетичних ефектів взаємодії ресурсних елементів інноваційного потенціалу економічних систем // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 31-36. – ISSN 1728-9343
507049
  Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у світлі додерження конституційних прав і свобод людини // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-63
507050
  Задоя К.П. Застосування дидактичного принципу систематичності та послідовності при викладанні нормативного курсу "кримінальне право. Особлива частина" (на прикладі теми "злочини проти основ національної безпеки") // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 507-509. – ISSN 1563-3349
507051
  Неліпа Д.В. Застосування дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу в політології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено специфіку використання дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів. Виокремлено головні переваги та недоліки цієї технології математичного моделювання та наведено приклади її практичного ...
507052
  Неліпа Д. Застосування дискримінантного підходу при проведенні системного аналізу в політології // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 177-188
507053
  Марюта О.М. Застосування діапазонних моделей в економічній статистиці / О.М. Марюта, Ю.А. Маріщук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
507054
  Чернета С.Ю. Застосування до неповнолітніх основних засобів виправлення і ресоціалізації / С.Ю. Чернета, О.В. Батюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У науковій статті авторами проаналізовано та розкрито норми законодавства України, судово-слідчу практику, погляди провідних науковців щодо основних засобів виправлення і ресоціалізації неповнолітніх осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення ...
507055
  Стеблюк М.І. Застосування дозиметричних приладів - гарант безпеки життєдіяльності при радіоактивному забрудненні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-24. – Бібліогр.: 5 назв
507056
  Вишиванюк М.В. Застосування досвіду ЄС при стратегічному плануванні розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 92-94 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
507057
  Малиш І.М. Застосування еквівалентного грошового потоку для аналізу ефективності інвестицій в інновації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 217-221. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
507058
  Онищук І.І. Застосування екогеофізичних досліджень при вивченні підтоплених грунтів : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні підтоплення грунтів. Наведено геоелектричні параметри різних типів грунтів, дано характеристику комплекту спеціальних погоризонтних геофізичних карт.
507059
  Ляхоцька Л. Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівників освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 58-65
507060
  Шайкевич І.А. Застосування еліпсометрії із збудженням поверхневих поляритонів для вивчення масивних металів і тонких металічних плівок / І.А. Шайкевич, Л.Ю. Мельниченко, Я.А. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 434-441. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені еліпсометричні дослідження масивного алюмінію при збудженні поверхневих поляритонів за методом Отто і дослідження тонких плівок Al і Cr при збудженні поверхневих поляритонів за методом Кречмана. Одержані розрахунки показують, що еліпсометрія ...
507061
  Мерлен Застосування Європейської Конвенції з прав людини на національному рівні на прикладі Франції / Мерлен, -Демартис // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.49-52
507062
  Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соловйов О.В. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
507063
  Пастух Ігор Застосування заходів адміністративного примусу у сфері ліцензування (крім адміністративних стягнень) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 3-7
507064
  Гель А. Застосування заходів стягнення до осіб, засуджених до позбавлення волі: проблемні питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 113-117.
507065
  Шевченко О.В. Застосування зовнішньополітичних комунікативних технологій в сучасній політичній практиці США / О.В. Шевченко, А.В. Доброштан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 40-46


  В статті розглядається практика застосування сучасних зовнішньополітичних комунікативних технологій, зокрема проаналізовано основні інструменти інформаціної підтримки державного бренду США, показано, що до них належать сучасні канали впливу на масову ...
507066
  Приходько О.М. Застосування імітаційного моделювання в дослідженні оптимізації роботи обслуговуючого підрозділу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Аргументується використання імітаційного моделювання в проблемах узгодження потужностей обслуговуючих підрозділів та основного виробництва. Формулюється послідовність розробки системи моделей, відтворюючих роботу ремонтного підрозділу.
507067
  Мазуренко В.П. Застосування індексного аналізу для оцінки темпів та пропорцій економічного розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 168-178. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
507068
  Вишиванюк М.В. Застосування інноваційних інструментів оцінки стабільності розвитку регіональних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 104-106. – Бібліогр.: 9 назв
507069
  Авєршин А.О. Застосування інноваційних педагогічних технологій в процесі методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / А.О. Авєршин, Т.В. Яковенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 338-343. – (Педагогіка ; № 3)
507070
  Кубко А. Застосування іноземного права при регулюванні трудових відносин в Україні: деякі теоретичні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 22-28
507071
  Жук В.М. Застосування інституціональної теорії для розв"язання проблем розвитку бухгалтерського обліку : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
507072
  Рибак С. Застосування інтеграційних механізмів у фінансовій політиці / С. Рибак, Л. Лазебник // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 46-54. – ISSN 0131-775Х
507073
  Кожухівська Р.Б. Застосування Інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
507074
  Затула В. Застосування інтерполяційних поліномів Лагранжа для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні / В. Затула, Д. Затула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто недоліки існуючих методів обчислення дат переходу температури повітря через певні рівні та запропоновано новий метод їх визначення на основі застосування інтерполяційних поліномів Лагранжа. Для 29 метеорологічних станцій України обчислено ...
507075
  Щербань О.М. Застосування інформаційних технологій в іпотечному страхуванні кредитних ризиків : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 236-243. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
507076
  Пиріг Д.З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 135-142. – ISSN 1993-6788
507077
  Калюжний Р.А. Застосування інформаційних технологій організованою злочинністю для вплива на суспільство / Р.А. Калюжний, Р.Л. Колпак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.159-162. – ISSN 1609-0462
507078
  Степул А. Застосування іронічних порівнянь у статті поки що право журналіста // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 60-61
507079
  Клестова З.С. Застосування калусної культури кореня женьшеню для підвищення інфекційної активності вірусів / З.С. Клестова, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-156. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження дії водної настойки калусної культури кореня женьшеню на зміну інфекційної активності коронавірусу свиней. Визначено дозовий інтервал настоянки, що підвищував інфекційну активність вірусу в культурі клітин.
507080
  Машенцева Л.Д. Застосування картографічного методу для визначення інтенсивності збільшення ярів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 99-102. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
507081
  Іванік О. Застосування класичних методик структурно-морфометричного аналізу для реконструкції новітнього тектогенезу на основі ГІС / О. Іванік, Л. Тустановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Визначено методичні підходи до реконструкції геоморфогенезу та новітнього тектогенезу на основі застосування структурно-морфометричного аналізу. Адаптовано класичну методику морфометричних досліджень до середовища ГІС із застосуванням функціональних ...
507082
  Неліпа Д.В. Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сутність кластерного аналізу як технології математичного моделювання при проведенні системного аналізу в політології. Охарактеризовано алгоритм застосування та наведено приклади його практичного використання для дослідження ...
507083
  Серняк О.М. Застосування колективних форм організації навчання у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 141-147. – (Педагогіка ; № 2)
507084
   Застосування кольорових індикаторів для екстракційно-фотометричного визначення нікелю в сталях / В.Ф. Горлач, Т.В. Табенська, А.К. Боряк, З.І. Логвін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-67. – (Хімія ; Вип. 32)


  Вивчено екстракцію нікелю у вигляді комплексу метал-бензиламін-хлорфеноловий червоний, який повністю вилучається хлороформом при рН 9,0-10,0 у вигляді сполуки NiBmX, де Bm - молекула бензиламіну, X - дворозрядний аніон хлорфенолового червоного. ...
507085
  Сірук О. Застосування комп"ютенного інструментарію для опрацювання діалектних даних // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 93-105. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена огляду зарубіжного досвіду застосування комп"ютерного інструментарію для оброблення діалектних даних та вітчизняним здобуткам у цій царині. Спеціальну увагу приділено "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) та "Електронній ...
507086
  Сірук О.Б. Застосування комп"ютерних тезаурусів для вивчення української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.138-144. – Бібліогр.: Літ.: с. 143-144; 13 назв. – ISSN 1729-360Х
507087
  Гаврищак Г.Р. Застосування комп"ютерно-орієнтованих технологій навчальної графічної діяльності студентів педагогічних вузів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 226-230. – (Педагогіка ; № 3)
507088
  Демченко Т.А. Застосування комп"ютерної бухгалтерської програми в обліку активів фармацевтичного промислового підприємства : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 158-166 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
507089
  Власюк А.П. Застосування комплексного методу граничних елементів до розв"язання крайових задач для лінійних рівнянь параболічного типу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 181-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Застосовано комплексний метод граничних елементів до розв"язання крайової задачі для двовимірного лінійного рівняння параболічного типу. Це здійснено шляхом використання методу Роте і приведенням параболічного рівняння до неоднорідного модифікованого ...
507090
  Кривенко В.В. Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні справ адміністративної юрисдикції на національному рівні: роль, функції Верховного Суду України / В.В. Кривенко, О.В. Константий // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 11 (147). – С. 31-36
507091
  Бринцев О. Застосування кондикції в земельних правовідносинах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 68-73. – ISSN 0132-1331
507092
  Чирун Л.В. Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції / Л.В. Чирун, В.А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 332-347. – Бібліогр.: с. 347; 6 поз. – ISSN 0321-0499
507093
  Медведєва М.О. Застосування контрзаходів і санкцій у міжнародному праві навколишнього середовища // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 451-457. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються міжнародно-правові санкції, які здійснюються в порядку самодопомоги та застосовуються в рамках міжнародних організацій, на прикладі міжнародного права навколишнього середовища. Доведено, що в в певних випадках санкції виявляються єдино ...
507094
  Бишевець О.В. Застосування концепції акцентуйованих особистостей у кримінальному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 78-83


  На підставі аналізу чинного законодавства та матеріалів практики обгрунтовано необхідність застосування концепції акцентуйованих особистостей для розв"язання завдань кримінального судочинства.
507095
  Мохначук С.С. Застосування кореляційного аналізу до вивчення ефективності праці в сільському господарстві : галузі господарства / С.С. Мохначук, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
507096
  Іванова Ю.С. Застосування криміналістичних засобів при моделюванні особи невідомого злочинця // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 172-177. – ISSN 1993-0917
507097
  Прима О.І. Застосування лінгвістичних категорій аксіологічності та категорії оцінки в процесі дослідження турецького медіа-політичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 158-161. – Бібліогр.: Літ.: С. 161; 6 назв
507098
  Бірюков А.В. Застосування лінгвістичних процесів у перекладацькій роботі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 51-56. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
507099
  Хромов О.П. Застосування логістики в будівництві станцій мобільного зв"язку / О.П. Хромов, Ю.В. Гончаренко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 62-67 : табл., рис.
507100
  Меньшов О. Застосування магнетизму грунтового покриву для розв"язання геолого-геофізичних завдань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування магнетизму грунтового покриву для розв"язання задач пошуків вуглеводнів, при екогеофізичних та урбогеофізичних дослідженнях, у аграрному секторі. Наведено розподіли досліджених магнітних параметрів у грунтах ...
507101
  Тревого І.С. Застосування магнітометрів для виявлення місцезнаходження грунтових металевих центрів, реперів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 18-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
507102
  Красікова С.І. Застосування маркетингу в сфері послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 137-141


  Проведено ретроспективний аналіз розвитку маркетингу послуг, здійснено узагальнення теорій і визначено особливості концептуальних підходів до маркетингу сфери послуг.
507103
  Куліш С.А. Застосування математичних методів до аналізу витрат обігу / С.А. Куліш. – Х., 1966. – 191с.
507104
  Кузнєцова Т.В. Застосування математичних моделей прийняття управлінських рішень при підготовці професійних управлінців // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 163-168
507105
   Застосування математичного апарату торцевих добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів адаптивної антенної решітки з неідентичними каналами обробки / Б.О. Карпенко, Є.А. Якорнов, М.Ю. Коломицев, Г.Л. Авдєєнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 34-39


  У статті показана можливість застосування математичного апарату торцевих добутків матриць для опису оптимального вектору вагових коефіцієнтів, що отриманого згідно класичного рівняння Вінера-Хопфа для адаптивної антенної решітки з ...
507106
  Євтушевський О.М. Застосування металізованих сферичних відбивачів для калібрування яскравості світних іоносферних утворень / О.М. Євтушевський, В.О. Кравченко, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 96-100. – (Астрономія ; вип. 33)


  Викладена методика калібрувань енергії оптичного випромінювання штучних іоносферних утворень, яка ґрунтується на застосуванні дзеркально відбиваючих сферичних оболонок, освітлених Сонцем. Розрахована яскравість сферичних відбивачів, що слугували ...
507107
  Осадча Г.Г. Застосування методики кластерного аналізу при розробці стратегії діяльності молочної галузі України / Г.Г. Осадча, І.М. Власенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
507108
  Ільяшенко В.А. Застосування методики розрахунку рівня продовольчого самозабезпечення регіону з урахуванням соціально-економічних факторів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-95. – Бібліогр.: 3 назви
507109
  Школьна О.Д. Застосування методики ситемного аналізу в дослідженні історії регіональної журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-10. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглядається суть системного підходу в дослідженнях історії журналістики окремих регіонів, можливості застосування цього методу залежно від поставлених завдань і специфіки предмета дослідження.
507110
  Топчієв О.Г. Застосування методів аналізу великомасштабних планів землекористувань при формуванні регіональних екомереж / О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: с.57. – ISSN 1561-4980
507111
  Соловей Т.В. Застосування методів дистанційного зондування для ідентифікації перезволожених територій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 164-171
507112
  Тополянский Д.Б. Застосування методів конфорного відтворення до ефективного розв"язання задач теорії кручення стрижнів. / Д.Б. Тополянский, 1936. – 89-95с.
507113
  Лисенко Наталія Олександрівна Застосування методів прогнозування при формуванні стратегічних альтернатив // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 163-170. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто різні підходи до пошуку оптимальної стратегії розвитку підприємств, розкрито вплив методів прогнозування на правильний вибір стратегічної альтернативи для ефективного функціонування підприємств переробної галузі.
507114
  Міненко П.О. Застосування методів розв"язку оберненої лінійної задачі гравіметрії з фільтрацією високоінтенсивних похибок поля аналогами фільтрів Вінера й Калмана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-100. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  У результаті інтерпретації гравітаційної карти поле сили тяжіння трансформовано в аномальну (надлишкову) щільність гірських порід двох- та трьохшарової моделі верхньої частини геологічного розрізу земної кори. As a result of interpretation of a ...
507115
  Любашенко О.В. Застосування методів стимулювання пізнавального інтересу в практиці вищої школи / О.В. Любашенко, Л.Г. Коваль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 169-172. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
507116
  Грицай О.І. Застосування методів управління витратами в інноваційній діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-15. – ISSN 0321-0499


  Досліджено економічну сутність категорії "метод" та "метод управління витратами".
507117
  Лєснікова М.В. Застосування методів факторного аналізу для побудови рейтингу інвестиційної привабливості фінансового стану інноваційних підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 78-84 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
507118
  Головін А. Застосування методів юридичної герменевтики в інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 43-54
507119
  Бородін В.А. Застосування методології Rational Unified Process для побудови аеронавігаційних систем / В.А. Бородін, С.М. Креденцар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2011. – С. 118-121. – (Технічні науки ; Вип. 4 (59)). – ISSN 1728-4260
507120
  Наливайко Н. Застосування методології психоаналізу до критики літературних творів в українському літературному дискурсі // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 120-131
507121
  Ковальчук Л. Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 13-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
507122
  Єлісєєва О.К. Застосування методу SSA для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем / О.К. Єлісєєва, І.С. Твердохліб // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 21-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
507123
  Бурлова-Васильева Застосування методу агрегометрії для вивчення впливу на тромбоцити біологічно активних сполук / Бурлова-Васильева, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-26. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  В статті описано підходи до визначення біологічних властивостей компонентів отрути Agkistrodon blomhoffi usuriensis. Визначено дві субстанції, які мають здатність інгібувати агрегацію тромбоцитів in vitro. Ступінь інгібування залежить від концентрації ...
507124
  Роїк А.С. Застосування методу Вороного-Делоне для аналізу моделей невпорядкованих систем / А.С. Роїк, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено за допомогою статистично-геометричного методу Вороного-Делоне близький порядок рідких металів Sn, Ge, Fe, Ni, Co, Cu, Ag та рідких FeGe2 та CoGe2 в широкому температурному інтервалі. На основі аналізу метричних та топологічних характеристик ...
507125
  Антонов А.М. Застосування методу вузьких смуг до розрахунку обтікання тіл зі вдувом / А.М. Антонов, В.Л. Бурківська, М.П. Копистира // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача розрахунку методом вузьких смуг обтікання тонких тіл надзвуковим потоком газу, через пористу поверхню яких підводиться інший газ. Отримано розв"язок зазначеного класу задач в замкненій аналітичній формі. Як приклад, розглянуто ...
507126
  Зайцев О. Застосування методу годографа при дослідженні просторового обтікання конічних тіл із вдувом / О. Зайцев, О. Хорошилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  При дослідженні надзвукового обтікання невісесиметричних конічних пористих тіл, скрізь поверхню яких здійснюється сильний вдув газу, для попереднього аналізу початкових параметрів застосовується графічна інтерпретація отриманих даних у площині ...
507127
   Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для крайових задач в областях з негладкими межами / В. Попов, Вакал, , Є. І. Гап"як // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 73-77. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Здійснено чисельний експеримент щодо різних варіантів застосування методу граничних інтегральних рівнянь на прикладі крайової задачі Діріхле для гармонічної функції в області з негладкою межею. Отримано чисельні розв"язки тестової задачі, що враховують ...
507128
   Застосування методу діелектричної релаксації у вивченні кооперативних явищ на поверхні кремнеземів / О.М. Алексєєв, М.О. Геніна, О.Б. Печений, С.О. Алексєєв, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – (Хімія ; вип. 36)


  Досліджено вплив хімічної модифікації поверхні кремнеземів на їх діелектричні властивості. Покзано механізми молекулярної рухливості гудроксильних груп на поверхні хімічно модифікованих. Підтверджено острівковий характер заповнення гудроксильними ...
507129
  Мудрий В. Застосування методу імітації відпалу для синтезу цифрових голограм / В. Мудрий, Л. Яровой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Засобами математичного моделювання досліджений синтез цифрових голограм методом імітації відпалу (МІВ). На підставі детального розгляду процесу збіжності МІВ запропоновано алгоритм "подвійного охолодження", який дозволяє покращити параметри процесу, ...
507130
  Нечипоренко В.І. Застосування методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблеми, що стримують розвиток агентської мережі в страхових компаніях. Досліджено роль методу К. Ісікава та принципу В. Парето в розбудові агентської мережі страховика. Problems which restrain development of agent network in insurance ...
507131
  Гординська Т.Л. Застосування методу конформних відображень для розв"язання задач теорії фільтрації з частково невідомими крайовими умовами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі отримано розв"язки деяких крайових задач плоскої фільтрації для дренованого флютбету. Розглянуто випадки, коли область фільтрації обмежена водоупором або шаром великої проникності, та коли в області фільтрації присутній шпунт. Крайові умови на ...
507132
  Уткіна Н.В. Застосування методу ланцюгових підстановок для дослідження впливу елементів облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
507133
  Вадньов Д.О. Застосування методу максимізуючих множин для одного випадку задачі прийняття рішень / Д.О. Вадньов, Є.В. Івохін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 150-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються ситуації прийняття управлінських рішень, в яких стани об"єкта управління відомі неточно і, крім того, неточно визначені корисності альтернатив вибору в різних його станах. Для розв"язку задачі прийняття рішення запропоновано використання ...
507134
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слаболінійних систем. II / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 252-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості функціональних елементів моделі, що зберігають оптимальність розв"язку задачі лінійного програмування при малих збуреннях правих частин обмежень. Application of methods of smalls parameters for research feeble nonlinear ...
507135
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних систем. VI / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються розв"язки слабонелінійної системи при малих збуреннях параметрів.
507136
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних схем / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості компонент моделі і лінійного програмування при малих збуреннях параметрів системи.
507137
  Малик Г. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
507138
  Гужевий В.С. Застосування методу нечітких шляхів та перетинів для оцінки ефективності складних систем / В.С. Гужевий, В.А. Заславський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 201-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Пропонується метод нечітких шляхів та перетинів для оцінки ефективності складних систем.
507139
  Романовська О.О. Застосування методу проблемної лекції для викладання економічних дисциплін / О.О. Романовська, П.Р. Яворський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 2078-7782
507140
  Петрик О. Застосування методу прямого підтвердження в процесі аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-39
507141
  Куліш В.В. Застосування методу усередненого квазігідродинамічного рівняння у нелінійних задачах теорії двопотокових лазерів на вільних електронах / В.В. Куліш, О.В. Лисенко, В.І. Савченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 471-480. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено нову техніку обчислень і робочий алгоритм, що реалізують схеми та ідеологію методу усередненого квазігідродинамічного рівняння. Для демонстрації ефективності роботи даного методу на практиці розглянута задача нелінійної динаміки двопотокової ...
507142
  Чонішвілі Г. Застосування методу фазових траєкторій у курсі вивчення теоретичної фізики у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 39-46. – ISSN 1682-2366
507143
  Микитенко М.Т. Застосування методу фільтра Калмана до прогнозування динамічних рядів з урахуванням коригування сезонності / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
507144
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Дис... канд. хім.наук: 07.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; НАН України. Ін-т етнограф. хімії та нафтохімії. – Київ, 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.159-169
507145
  Саженюк В.С. Застосування методу штрафу та фіктивних областей для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, В.І. Гаркуша, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та фіктивних областей, для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням ycepедині області побудовано нелінійну крайову задачу, яка апроксимує варіаційну нерівність. Отримана оцінка швидкості збіжності в ...
507146
  Бетон Д. Застосування міграційної моделі Хаттона для вивчення турецької міграції : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 256-264 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
507147
  Смітюх А Застосування міжнародними комерційними арбітражними судами принципів міжнародних комерційних договорів // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.65-68
507148
  Коваленко Сергій Застосування міжнародних звичаєвих норм до відповідальності міжнародних організацій // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 75-80
507149
  Антонович М. Застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США: порівняльний аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 40-46


  У статті аналізується практика застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США.
507150
  Кузнецова Ю. Застосування міжнародних стандартів Конституційним Судом України: методологія та цільове призначення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 103-107
507151
  Кочергіна Т.І. Застосування мікробіологічних тестів для оцінки стану води плавальних басейнів після обробки їх електрохімічно активними речовинами, отриманими на установці СТЕЛ-4 / Т.І. Кочергіна, В.В. Букреєв, Л.П. Дробноход // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведення мікробіологічних тестів дозволило одержати експериментальні дані, які характеризують переваги застосування нейтрального аноліту, отманого на установці СТЕЛ для обробки води плавальних басейнів.
507152
  Бейдик О.О. Застосування моделей потенціалу поля при аналізі рекреаційно-туристських ресурсів України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 91-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-631-331-6
507153
   Застосування моделі Лоткі-Вольтерра для опису дуопольно-дуопсонієвої конкуренції : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров, І.Б. Скворцов, О.Б. Тарасовська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 252-260 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
507154
  Адаменко І.І. Застосування моделі м"яких частинок для розрахування в"язкості деяких вуглеводів / І.І. Адаменко, Т.В. Клещонок, В.Ю. Іскрак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана можливість використання теорії Енскога з врахуванням температурної залежності діаметра частинок (м"якості частинок) для описання зсуваної в"язкості в широкому інтервалі температур.
507155
  Шевченко Г.Г. Застосування моделювання, алгоритмів і матриць до процесів мислення і мови // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
507156
  Малицький Д.В. Застосування модифікацій матричного методу для моделювання хвильових процесів у шаруватому півпросторі / Д.В. Малицький, О.І. Хитряк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 129-137 : табл. – Бібліогр.: с. 137. – ISSN 0203-3100
507157
  Шепеленко О.С. Застосування модифікованих подандів для інгібування корозії в поліметалевих технічних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Шепеленко Олександр Сергійович ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
507158
  Великанов В.А. Застосування морфоструктурного аналізу для структурно-тектонічного вивчення осадочного чохла Подільського Придністров"я / В.А. Великанов, В.Я. Іванченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 15-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
507159
  Панченко В.В. Застосування мультимедійних технологій під час викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" / В.В. Панченко, Т.В. Погосян // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 33-34. – Бібліогр.: 8 назв
507160
   Застосування нанотехнологій в нафтогазовому комплексі. Основні ідеї та перспективні напрямки досліджень / В. Курганський, Л. Маляр, М. Мильниченко, В. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості виникнення та розвитку нанотехнологій у різних галузях науки. Виділено основні напрямки та можливі перспективи їх застосування при розробці та експлуатації покладів вуглеводнів. The features of origin and development of ...
507161
  Войцишин В. Застосування насильства з боку правоохоронців: це засіб розкриття злочинів? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 6-13
507162
  Полонський Сергій Борисович Застосування недвоічних кодів та багаточастотних сигнально-кодових конструкцій для організації цифрових трактів в аналогових системах передачі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.02 / Полонський Сергій Борисович; Українська держ. Академ. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1994. – 22л.
507163
  Хмельов О. Застосування нейромереж Кохонена в моделях вибору найкращого постачальника : моделі та методи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 29-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
507164
  Порхун О.В. Застосування нейронних мереж до задачі вибору оптимальної енергетичної стратегії України / О.В. Порхун, І.О. Березань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 186-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто застосування нейронних мереж для розв"язку задачі визначення кількісних складових оптимальної енергетичної стратегії держави: загального обсягу виробництва енергії, його структурного розподілу, а також відсотку відновлювальної ...
507165
  Дерев"янченко О.В. Застосування нейтронної мережі для побудови моделі інформаційно-пошукової системи в мережі Інтернет / О.В. Дерев"янченко, М.Г. Медведєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-17. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто модель пошукової системи в мережі Інтернет, яка базується на нейронній мережі Хеммінга, що реалізує асоціативну пам"ять. Запропоновано оригінальну систему кодування символьної інформації, яка дозволяє знайти практично всі випадки помилок. ...
507166
  Ігнатюк О.А. Застосування нетрадиційних моделей в екотоксикологічних дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Показано загальне падіння продуктивності рослин Elodea canadensis Michx. у середовищі забрудненому іонами свинцю. Для інтерпретації оптимальних результатів запропановано оригінальну модель.
507167
  Дергільова О.В. Застосування нечіткого методу групового врахування аргументів при моделюванні динаміки розвитку конфліктогенної ситуації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 140-145
507168
  Моргуліс Н.Д. Застосування новиз методик до досліджень в галузі фізичної катодної електроніки / Н.Д. Моргуліс. – Київ, 1959. – [5] с.
507169
  Камбалова Я. Застосування новітніх методологічних підходів до викладання шкільного курсу всесвітньої історії як основа формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності в учнів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 6 (118). – С. 32-37
507170
  Гурвич М.А. Застосування норм права за поглядами деяких буржуазних юристів // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
507171
  Сєріков Анатолій Васильович Застосування обернених розрахунків у фінансовому менеджменті та створення BSC / Сєріков Анатолій Васильович, Тохтамиш Тетяна Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано формалізовані процедури обгрунтування збалансованої система показників, процесно-орієнтованого управління витратами та стратегічного бюджетування, які спираються на методологію обернених розрахунків в економіці.
507172
  Олексієнко С.Б. Застосування окремих технік нейро-лінгвістичного програмування у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті автор акцентує увагу на проблемі професійного розвитку співробітників правоохоронних органів України. Автор розглядає можливості вживання окремої техніки нейро-лінгвістичного програмування в контексті оптимізації особового розвитку ...
507173
  Вітушкр А. Застосування онтологій в аналітичних підрозділах бібліотечних установ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 266-273
507174
  Присяжнюк Оксана Федорівна Застосування оперативного маркетингу на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано застосування оперативного маркетингу з метою ефективної реалізації обраної стратегії маркетингу. З"ясовано, що цінову політику молокопереробних підприємств в основному визначають ціна на сировину та попит на продукцію. Визначено ...
507175
  Галкін О.А. Застосування опорно-векторних машин в інтелектуальному аналізі даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до інтелектуального аналізу даних, що базується на використанні опорно-векторних машин. Двома ключовими елементами у реалізації ОВМ є методи математичного програмування та функції ядра. Класифікація даних за наявності шумів. ...
507176
  Бахуринська М.М. Застосування органами екологічного контролю методик, такс та інших документів при обчисленні розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог екологічного законодавства та передача матеріалів до судових органів. // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 354-360. – ISBN 978-617-566-151-2


  "... у справах про компенсацію шкоди навколишньому природному середовищу".
507177
  Бакалінська О. Застосування оціночних понять у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 8-11
507178
  Заторський Роман Андрійович Застосування паравизначників і параперманентів до розвязання деяких задач комбінаторного аналізу : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Заторський Роман Андрійович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 147 л. – Бібліогр.: л. 144 - 147
507179
  Заторський Роман Андрійович Застосування паравизначників та параперманентів до розв"язання задач комбінаторного аналізу : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.08 / Заторський Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
507180
  Косенчук В. Застосування переважного права купівлі при відчуженні частки у праві спільної часткової власності за договорами дарування, ренти та міни // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 28-32
507181
  Смоляницкий Б.М. Застосування персональних ЕОМ у мезейній справі / Б.М. Смоляницкий. – Х., 1993. – 152с.
507182
  Новаківський З.В. Застосування показників фінансової звітності у менеджменті : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 65-68 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
507183
  Сахнюк С. Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 32-34
507184
  Береза А.В. Застосування положень західних концепцій реформування виконавчої влади у перехідних країнах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 607-613. – ISSN 1563-3349
507185
  Жорнік М.О. Застосування поняття недійсності правочину та її види у цивільному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 33-36
507186
  Гнатієнко Г.М. Застосування послідовного аналізу в задачі визначення лінійного квазіпорядку по заданому нетранзитивному відношенню // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 106-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Пропонується формалізація відомої в теорії прийняття рішень задачі знаходження квазіпорядку, найближчого до заданого нетранзитивного бінарного відношення в класі моделей дискретного аддитивного програмування. Описуються алгоритми послідовного аналізу ...
507187
  Кошляков О.Є. Застосування постійно діючих моделей в системі моніторингу геологічного середовища / О.Є. Кошляков, І.М. Байсарович, І.Є. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стан проблеми та перспективи застосування постійно діючих моделей в системі моніторингу геологічного середовища. Показано, що для реалізації основної мети моніторингу, яка полягає в забезпеченні державних органів управління інформацією ...
507188
  Москалюк О.В. Застосування правила пріоритету норми з найбільш сприятливим для особи тлумаченням при подоланні змістовних колізій // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 25-29
507189
  Король В. Застосування правових механізмів СОТ та acquis communautaire у сфері захисту економічних інтересів Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 127-132
507190
  Клепікова О. Застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі. Статья посвящена вопросам применения правових норм, которые касаются выплаты вознаграждения за спасание на море. Article is devoted to the application ...
507191
  Соловйов О.В. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права (за матеріалами рішень і ухвал Верховного Суду України) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 50-55. – ISSN 1563-3349
507192
  Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права в Україні: деякі проблемні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 207-214. – ISSN 0132-1331
507193
  Кришевич О. Застосування практичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0132-1331
507194
  Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-39
507195
  Кривоченко Л.М. Застосування примусових заходів виправного характеру за Кримінальним кодексом Української РСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 103-108
507196
  Пастушенко С.В. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 11-15.
507197
  Ковна У. Застосування примусових заходів виховного характеру щодо малолітніх: теорія, законодавче регулювання і судова практика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 236-243. – (Серія юридична ; Вип. 49)
507198
  Демська-Кульчицька Застосування принципів TEI до побудови електронного заголовка украаїнського корпусу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 112-117. – ISBN 966-7825-79-5
507199
  Нескороджена Л.Л. Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах / Л.Л. Нескороджена, Л.А. Чигирик // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 2222-5374
507200
  Дмитриченко І. Застосування принципу справедливості в міжнародному праві при розмежуванні морських просторів // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 37-43


  У статті автор намагається дослідити специфіку застосування принципу справедливості у міжнародному праві та його вплив на встановлення морських кордонів. Концепція справедливості, на думку автора, є зразком, який добре узгоджується з конкретною ...
507201
  Алексеєнко О.В. Застосування програмно-цільового методу для формування та контролю виконання бюджету Збройних сил України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 88-91
507202
  Радіонова Н. Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 22-28. – ISSN 1606-3732
507203
  Роїк О.С. Застосування псевдо-бінарного наближення при дослідженні локальної структури потрійних металічних розплавів / О.С. Роїк, В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 78-85. – ISSN 0041-6045


  Проведено рентгенодифракційне дослідження та моделювання методом оберненого Монте-Карло. У рамках псевдо-бінарного наближення отримано парціальні структурні характеристики та здійснено детальний аналіз характеру впорядкування атомів у розплавах. ...
507204
  Фунікова О.В. Застосування психологічного впливу в тактиці проведення слідчих дій // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 113-119. – ISSN 1993-0917
507205
  Лисиченко В.К. Застосування радіоактивних індикаторів при криміналістичному дослідженні документів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 52-56. – (Серія права ; № 6)


  Вопрос об установлении относительной давности исполнения различных частей текста, имеющий большое значение для обнаружения подделок в документах, в криминалистике разработан недостаточно. По методу С.Ш. Касимовой возможно установить относительную ...
507206
  Сивокінь А.Я. Застосування радянських колізійних правових норм // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 105-111. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Международное общение - мирное сосуществование государств с различным экономическим и политическим строем, сотрудничество стран на принципах социалистического интернационализма предполагают признание каждым из участников международного общения ...
507207
  Швець І. Застосування регресивного оподаткування прибутку для стимулювання технічного оновлення виробництва : фінанси. Податки. Кредит. / І. Швець, О. Следь // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 58-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
507208
  Березко Н.В. Застосування регресійного аналізу в задачах обробки даних медико-екологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 119-125. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована методика побудови регресійної моделі з фіксованими знаками параметрів.
507209
  Гольдфельд І.А. Застосування результатів структурно-геоморфологічного та неотектонічного аналізу в практиці розшукових робіт на нафту та газ / І.А. Гольдфельд, С.І. Проходський, І.Г. Черваньов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 69-75. – Бібліогр.: 17 назв
507210
  Сидоров Ю.І. Застосування рівняння Моно для опису динаміки появи інновацій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ю.І. Сидоров, В.В. Козик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 268-274 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
507211
  Мейш В.Ф. Застосування різницевих апроксимацій типу Річардсона для розв"язування динамічних задач теорії багатошарових дискретно підкріплених циліндричних оболонок / В.Ф. Мейш, Н.В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 115-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою даного повідомлення є побудова чисельного алгоритму розв"язування динамічних задач теорії багатошарових дискретно підкріплених оболонок, який базується на застосуванні скінченно-різницевих апроксимацій типу Річардсона.
507212
  Житник О.В. Застосування семантичного диференціала при дослідженні мотивів зміни робочого місця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто проблему мотивації персоналу та її аналізу у ході застосування селекційних процедур при доборі спеціалістів на вакантні посади в організацію. Порушено питання актуальності та способів дослідження мотивації працівників на етапі добору. ...
507213
  Рудніков Є.Г. Застосування симетричної алгебри флуктуюючих величин до Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій параметра порядку / Є.Г. Рудніков, Ю.Л. Остапчук, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведений аналіз представленої в науковій літературі алгебри флуктуюючих величин. Розроблено нову симетричну алгебру флуктуюючих величин з n критичними полями, у якій рівноправно представлені польові та густинні змінні, а також включено у ...
507214
  Полюхович В. Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 78-81
507215
  Федченко О.П. Застосування системного підходу при дослідженні питань удосконалення ефективності топогеодезичного забезпечення оперативного угруповання військ (сил) в операції / О.П. Федченко, Р.В. Писаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 275-278


  У статті розглядаються теоретичні основи системного підходу як сучасної методологічної основи воєнної науки, коли об"єктом всебічного вивчення воєнної науки вважається складна система військового призначення "війська (сили)", а основною метою -постійне ...
507216
  Адаменко М.В. Застосування системного підходу при удосконаленні фінансового менеджменту підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 27-31
507217
   Застосування скануючого туннельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні / І. Прищенко, В. Макара, М. Мельниченко, В. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 80-87. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості і фізику наноіндентування, скануючої тунельної і атомно-силової мікроскопії, тунельної спектроскопії і застосування скануючої тунельної мікроскопії для модифікації поверхні. Аргументовано актуальність розробки методики ...
507218
  Чабаненко М.В. Застосування слайд-шоу в рубриках новин популярних інтернет-видань як один із напрямів розвитку мультимедійності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 83-87. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
507219
  Горлач В.Ф. Застосування сорбції металів на пінополіуретані в аналітичній хімії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-34. – (Хімія ; вип. 36)


  Коротко розглянуто застосування різних сорбентів. Найбільшу увагу приділено пінополіуретану як ефективному сорбенту для вилучення тіоціанатних, галогенідних та інших комплексів металів з метою застосування їх в аналізі. Обговорено варіанти механізму ...
507220
  Діанова Т.В. Застосування сплайн-функцій при розв"язуванні задач з вільною границею / Т.В. Діанова, В.В. Попов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядаються нелінійні крайові задачі теорії гармонічних функцій в області з вільною границею. Шукана функція знаходиться через застосування метода граничних інтегральних рівнянь, методів теорії сплайн-функцій та чисельних методів лінійної алгебри.
507221
  Затонацька Т.Г. Застосування статистичних методів для оцінки потенційних можливостей ринку / Т.Г. Затонацька, В.О. Небукін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Використовуються статистичні методи, а саме: описані методипростого випадкового і стратифікованого семплінгу. За допомогою методу стратифікованого випадкового семплінгу було проведенк маркетингове дослідження тютюнового ринку України, унаслідок якого ...
507222
  Вижва С.А. Застосування статистичного моделювання двовимірних випадкових полів у задачах геофізичного моніторингу екологічного стану територій : випуск 23 / С.А. Вижва, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-13. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій випадкових полів на площині з рівномірною решткою інтерполяції, яка може знайти застосування в задачах геофізичного моніторингу екологічної ситуації територій. Сформульовано алгоритм для отримання ...
507223
  Башняков О.М. Застосування структурного підходу до розв"язування недиференційованих задач оптимального керування пучком траєкторій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 78-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається задача оптимального керування пучком траєкторій з недиференційованим критерієм якості. На основі теоретичних результатів, отриманих при застосуванні структурного підходу, побудовано чисельний метод. The optimal control problems of bunch ...
507224
  Тракало В. Застосування судами України при вирішенні спорів положень нового Земельного кодексу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.98-100
507225
  Кочкіна Н.Ю. Застосування сумісного аналізу в міжнародних маркетингових дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми планування і здійснення міжнародних маркетингових досліджень. Обгрунтовано доцільність використання сумісного аналізу для дослідження мотивацій споживачів на міжнародних ринках. Наведено алгоритм математичної обробки результатів ...
507226
   Застосування супутникових методів для створення геодезичної мережі при будівництві метрополітену / Р.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун, О.В. Медведський; Р.В. Шульц та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 5-9 : мал. – Бібліогр.: 11 назв
507227
  Морозов А.Щ. та інш. Застосування сучасних інформаційно-аналітичних методів в процесі вивчення правових явищ // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.31-43. – ISSN 0374-3896
507228
  Паламарчук С.С. Застосування сучасних напрямів інформаційних технологій для вдосконалення навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 155-169


  Присвячено огляду історичних аспектів, сучасного становища та доцільних напрямів удосконалення навчального процесу шляхом упровадження в роботу науково-педагогічних працівників, вищих закладів освіти сучасних досягнень інформаційних технологій і, ...
507229
  Бедрій М.М. Застосування та значення терміна "кола" в юридичній термінології середньовічної України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-35
507230
  Курченко О.О. Застосування теореми Штольца для доведення правил Лопіталя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Наведено доведення першого і другого правил Лопіталя, яке грунтується на теоремі Штольца та її аналогу для розкриття невизначеності нуль на нуль, модифікації означення Гейне однобічної границі функції в точці та теоремі Коші для диференційованих функцій.
507231
  Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03. / Кахута Н.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
507232
  Гончарова Н.М. Застосування теоретичних моделей міжнародного руху капіталів для формування інвестиційної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються економічні теорії, що описують процеси міжнародного руху капіталу, а також можливості використання цих теорій у сучасному економічному аналізі.
507233
  Пищуліна О.М. Застосування теорії "інституційної пастки" для аналізу макроекономічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 85-91
507234
  Ситницький М. Застосування теорії графів в управлінні стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-41 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
507235
  Ястремський О. Застосування теорії загальної рівноваги до аналізу податкового портфеля // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 14-13 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
507236
  Адаменко І.І. Застосування теорії збурень до опису теплофізичних властивостей аргону / І.І. Адаменко, М.Г. Махно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 299-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Показано, що теорія Баркера-Хундерсона описує термо-баричні залежності модуля пружності аргону та його термічні властивості в інтервалі тисків від 19.6 до 981.0 МПа та температур від 308 до 673 К. Також показано, що ці властивості є чутливими до форми ...
507237
  Голованенко М. Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
507238
  Касьянюк В.С. Застосування теорії можливостей в задачах кластеризації даних / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 155-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В ході розв"язку прикладних задач розбиття певної множини даних на класи еквівалентності за допомогою алгоритмів кластеризації часто виникає проблема адекватного вибору параметрів алгоритму кластеризації. При невдалому виборі параметрів розбиття не ...
507239
  Дяченко О.В. Застосування теорії центральних місць в археології для визначення відносних дат і розмірів поселень // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 0235-3490
507240
  Гарчу Г. Застосування термінів "мале підприємництво", "суб"єкт малого підприємництва", "спрощена система оподаткування" в українськомму законодавстві з прийняттям Податкового кодексу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 14-18. – ISSN 1728-9343
507241
  Затенацький Д.В. Застосування техніко-криміналістичних засобів для актуалізації ідеальних слідів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226
507242
   Застосування технології МІМО при побудові базових станцій систем мобільного зв"язку / Д.І. Могилевич, В.В. Правило, В.С. Явіся, С.І. Глухов, С.М. Семеха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 128-131


  Розглянуті основні особливості побудови мереж мобільного зв"язку стандарту CDMA та запропонований метод збільшення абонентської ємкості базових станцій за рахунок використання технології МІМО і адаптивних антен при формуванні діаграми спрямованості
507243
  Третьякова Ю. Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено основні характеристики дистанційного навчання, як освіти без кордонів, розглянуті основні моделі відкритого, заочного та дистанційного навчання. Представлена класифікація інформаційних технологій подання навчального матеріалу при ...
507244
  Замковий О.В. Застосування типізації веб-простору та агентного підходу для покращення результатів пошуку в Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній статті продемонстровано, що пошук інформації в Інтернет засобами Google та Яндекс не завжди дає потрібний результат. Для покращення результатів пошуку запропоновано мультиагентну структуру для пошукової системи, яка дозволить перейти від ...
507245
  Сліденко І.Д. Застосування тлумачення федеральної конституції та конституцій штатів: причини відмінностей // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 72-74
507246
  Алексеева А.В. Застосування тренінгових технологій у процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 34-42
507247
  Яндола К.О. Застосування тренінгу при підготовці менеджерів у вищихнавчальних закладах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 118-120. – ISSN 1683-1942
507248
  Кондрашова Т. Застосування факторного аналізу собівартості продукції на підприємствах / Т. Кондрашова, О. Охотніченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 144-148. – ISSN 1993-0259
507249
  Ушаков В.В. Застосування фінансового лізингу в розвитку підприємств океанічного промислового флоту України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 2 назв
507250
  Палєй С. Застосування фінансової і податкової звітності для оцінки податкового тягаря // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
507251
  Шевчук П.Є. Застосування формальних методів до прогнозування смертності населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 73-83. – ISSN 2072-9480
507252
  Боровик О.В. Застосування функції Ламберта для обгрунтування технічного рішення щодо ідентифікації макровигину волоконного світловоду при його двочастотній рефлектометрії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 6-13
507253
  Супрун Г.М. Застосування хімічних методів для диференціації матеріальної основи документів - речових доказів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 34-39. – (Серія права ; № 13)


  В настоящее время при криминалистическом исследовании бумаги используются, главным образом, гостовские методы испытания, которые отражают изменение только физических свойств ее. Кроме того, применяется еще качественный анализ для определения ...
507254
  Майданик Р. Застосування цивільного законодавства за аналогією // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 56-61.
507255
  Захарчук Т.В. Застосування цифрових технологій у соціально-педагогічній роботі з дітьми та молоддю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 15-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості раціонального застосування цифрових технологій в організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю. Узагальнено можливості використання DVD та спутникових технологій, інформаційно-пізнавальних програм ...
507256
  Агаджанян А.Р. Застосування частотно-часових методів до обробки нестаціонарних сигналів в реальному масштабі часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Агаджанян А.Р. ; М-во інфраструктури України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 25 с. – Бібліогр. : 11 назв.
507257
  Бандирський Б.Й. Застосування чисельних методів для оптимального розв"язування задач менеджменту : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 136-140 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
507258
  Адаменко І.І. Застосування числового методу молекулярної динаміки до розрахунків молекулярної структури аргону / І.І. Адаменко, Є.В. Дубровін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В цій роботі розраховувалась бінарна корелятивна функція аргону вздовж його лінії рівноваги рідина-пара від потрійної точки до температур близьких до критичної точки та вздовж ізохори V=0.9825*10[верхній індекс -3] куб.м/кг. Моделювався N-V-T ансамбль ...
507259
  Адамик О. Застосування штрафних санкцій в умовах реформування податкового законодавства // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.27-31
507260
  Новаківський І.І. Застосування штучного інтелекту для управління інноваційними процесами у ланцюгах вартості / І.І. Новаківський, Г.В. Рачинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 303-309. – ISSN 0321-0499


  Проведено дослідження, спрямоване на пошук нових форм та оновлення інформаційних структур для підтримання розвитку бізнесу.
507261
  Михайловська О. Застосування явища інформаційної атракції інвестицій для прогнозу розвитку глобального потоку ПII в регіональному розрізі : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
507262
  Кукшина Т. Застосувати неможливо, змінити? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 23-26
507263
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1925. – 85 с.
507264
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 107 с.
507265
  Юровська В.В. Застрахована особа як суб"єкт правовідносин з соціального страхування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 103-109
507266
  Магай Юлія Застраховане майно - спокійний відпочинок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44 : фото
507267
  Новокшенов И.М. Застрельщики: Повести / И.М. Новокшенов. – Иркутск, 1982. – 432с.
507268
  Заремба Б.В. Застройка городов / Б.В. Заремба. – М, 1985. – 238с.
507269
  Трубникова Н.М. Застройка жилых районов в городах СССР / Н.М. Трубникова. – Москва, 1974. – 50 с.
507270
  Яковлев А.В. Застройка и благоустройство северных населенных мест / А.В. Яковлев. – Москва, 1976. – 55 с.
507271
  Зорин А.Н. Застройка и экология малых городов / А.Н. Зорин. – Казань, 1990. – 277с.
507272
  Белицкая Ада Застройщики срубили пальмы и завезли голубей. Похищение Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 58-66 : фото
507273
  Боков В.Ф. Заструги / В.Ф. Боков. – Москва, 1958. – 287с.
507274
  Гайдай Ю. Застряглі в процесі. Яких гучних вироків чекати у 2013 році? // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 14


  Думки Л.М. Толстого про справжнє значення права. Український переклад цього листа спеціально для "ЗІБ" підготували судді Конституційного Суду у відставці Іван Тимченко і Володимир Тихий.
507275
  Карпенко Микола Заступила чорна хмара та білую хмару : Епітафіон і тренос від Луки / Карпенко Микола. – Київ : Вадим Карпенко, 2002. – 408с. – ISBN 966-7833-37-2
507276
  Мушкетик Ю. Заступила чорна хмара... : історичний нарис // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
507277
  Столповский П.М. Заступник / П.М. Столповский. – Сыктывкар, 1988. – 394с.
507278
   Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Готтемьоллер у КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 2


  6 квітня 2017 року заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Готтемьоллер провела зустріч зі співробітниками, студентами і курсантами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її ...
507279
  Бровченко І. Заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігор Бровченко: "В Україні є всі ознаки того, що вона проходить пологовий піковий період" / інтерв"ю брала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Травень (№ 13/14). – С. 1


  Про прогноз розвитку епідемії методом математичного моделювання.
507280
   Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха: "Евакуйовані виші працюють і досягають добрих результатів" / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 1, 2
507281
  Гордійчук М. Заступник Табачника чинить тиск на студентів, які беруть участь у євромайдані // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 грудня (№ 49). – С. 7


  "...Страйковий комітет КНУ імені Тараса Шевченка висловлює занепокоєння діями першого заступника міністра освіти і науки Євгена Сулими".
507282
  Шишаев Б.М. Заступники / Б.М. Шишаев. – М, 1989. – 234с.
507283
  Смирнов И. Заступники народные: И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов. – Москва, 1908. – 273 с.
507284
  Власов В.А. Заступники свободы / В.А. Власов. – Тула, 1991. – 189с.
507285
  Немченко Г.Л. Заступница: повесть, роман, рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1991. – 459с.
507286
  Уварова О.О. Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII - початок XIX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 200-211. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Одним з невивчених напрямів у розвитку Східного питання є заступництво Росії християнам Османської імперії. Остання чверть XVIII — початок ХІХ ст. — період активізації взаємозв’язків між Російською імперією і турецько-підданими християнськими ...
507287
  Шаньков Ю.И. Застывшие вздохи земли / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1985. – 304с.
507288
  Авсюк Г.А. Застывший холод / Г.А. Авсюк, В.А. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 77с. – (Наука - народу)
507289
  Тороповський М.М. Засуджений до страти втік : нариси / Микола Тороповський. – Львів : Каменяр, 1974. – 144 с.
507290
  Шуйський І. Засуджений за УНР // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 15


  "...Український економіст, професор, член партії українських соціалістів-революціонерів Сергій Степанович Остапенко волею долі за короткий час подолав шлях від народного вчителя до голови Ради народних міністрів УНР у 1919 році. Його державницька ...
507291
  Берзін П.С. Засуджений на смерть (Стефан Гнатович Борисенок) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С.1028-1039. – ISBN 978-617-7020-05-8
507292
  Колб О. Засуджений як суб"єкт реформування кримінально-виконавчої системи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.77-80
507293
  Кубрак Р.М. Засуджені з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: стан, тенденції, перспективи : монографія / Р.М. Кубрак, В.В. Лень ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". – Дніпро : Біла К.О., 2019. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-356 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-645-350-5


  У пр. № 1728238 напис: Читачам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від авторів. Підпис. Р.М. Кубрак. 07.07.2019 р.
507294
  Захаров Є.Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Євген Захаров. – Харків : Права людини, 2013. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-115-7
507295
  Гонтарук О. Засудження рабства в романі Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2. – С. 50-53
507296
  Шарговська О. Засудили 45 осіб, а Петрова відпустили. Навіть не звільнили з роботи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 39 (242). – С. 54-57


  Віктора Петрова радянські спецслужби готували на посаду голови українського уряду під час німецької окупації.
507297
  Танасійчук М. Засудили за зв"язки з Михайлом Грушевським // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 5 (508), 6 лютого 2020. – С. 48-50 : фото надані А. Коржовою
507298
   Засуженный деятель искусств РСФСР Евгений Иванович Востоков. – Москва, 1983. – 10с.
507299
  Білецький М.С. Засукавши рукава / М.С. Білецький. – Київ : Молодь, 1963. – 100 с.
507300
  Грибанов В.И. Засурье / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1958. – 76с.
507301
  Максимов С.А. Засуха / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 36с.
507302
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1978. – 271с.
507303
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – М, 1986. – 282с.
507304
  Делиникайтис С.А. Засуха и борьба с ней / С.А. Делиникайтис. – Москва, 1949. – 20с.
507305
  Заварина М.В. Засуха и борьба с ней / М.В. Заварина. – Москва : Географгиз, 1954. – 87с.
507306
  Вербин А.А. Засуха и борьба с ней в степи Украины / А.А. Вербин. – Одесса : Одесское областное изд-во, 1948. – 162с.
507307
  Сверлова Л.И. Засуха и лесные пожары на Дальнем Востоке / Л.И. Сверлова, Т.В. Костырина. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1985. – 120 с. – Библиогр.: с. 112-117
507308
  Бучинский И.Е. Засуха и суховеи / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 214с.
507309
  Полтараус Б.В. Засуха на территории Воронежской и Тамбовской областей и роль полезащитных лесных полос в борьбе с ней : Автореф... кандид. географ.наук: / Полтараус Б.В.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 11 с.
507310
   Засухи в СССР их происхождение, повторяемость и влияние на урожай.. – Ленинград, 1958. – 208с.
507311
  Дроздов О.А. Засухи и динамика увлажнения / Дроздов О.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 96 с. – Библиогр.: с. 92-94
507312
  ЛогиновВ.Ф Засухи, ихвозможные причины и предпосылки предсказания / ЛогиновВ.Ф. – Обнинск, 1976. – 72с.
507313
  Тетенева Т.Р. Засухостойчивость сеянцев древеных растений и пути ее повышения в условиях Донбасса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.012 / Тетенева Т. Р.; МВССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 26л.
507314
  Культиасова Г.М. Засухоустойчивость и экологический режим многолетних трав в кормовых севооборотах в Каменной степи : Автореф... канд. биол.наук: / Культиасова Г.М.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева Акад. наук СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
507315
  Назаренко С.И. Засухоустойчивость растений в зависимости от условий выращивания семян / С.И. Назаренко, 1941. – С. 72-79. – Отд. оттиск
507316
  Генкель П.А. Засухоустойчивость растений и способы ее повышения / П.А. Генкель. – Москва, 1954. – 39с.
507317
  Удольская Н.Л. Засухоустойчивость сорто яровой пшеницы / Н.Л. Удольская. – Омск, 1936. – 124с.
507318
  Заблуда Г.В. Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы их развития. / Г.В. Заблуда. – Свердловск, 1948. – 132с.
507319
  Стефановский И.А. Засухоустойчивость яровых пшениц. / И.А. Стефановский. – М-Л, 1950. – 224с.
507320
  Белецкий М. Засучивши рукава. / М. Белецкий. – М., 1965. – 51с.
507321
  Уильямс А.Р. Засушеная голова на память // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 44-45 : фото
507322
   Засчитывается ли период обучения в трудовой стаж? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 23, декабрь. – С. 3
507323
  Іванченко Р. Засяяли вічні стожари / Раїса Іванченко. – Київ : Київський міжнародний університет, 2006. – 50с.
507324
  Бриних М. ЗАТ "Українські літературні премії" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 84-85. – ISSN 0130-321Х
507325
  Гоманюк М. Затаврований Південь: від Геродота до декомунізації // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-7
507326
  Вудхаус Пелем Гренвіл Затаєне мистецтво : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 132-139. – ISSN 0320 - 8370
507327
  Мошик М.М. Затамували подих небеса / М.М. Мошик. – Суми : Козацький вал, 1998. – 60с. – ISBN 966-589-062-Х
507328
  Павлов В.В. Затвердевание и его молекулярная модель / В.В. Павлов. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
507329
  Мадянов А.М. Затвердевание и новые способы разливки стали / А.М. Мадянов. – М, 1962. – 111с.
507330
  Оно А. Затвердение металлов / А. Оно. – Москва : Металлургия, 1980. – 152 с.
507331
   Затвердження Змін до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства : наказ Міністерства освіти і науки від 12 жовтня 2020 р. № 1265 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 69-70
507332
   Затверджено 100 стандартів вищої освіти // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
507333
   Затверджено вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
507334
   Затверджено графік ЗНО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 2
507335
   Затверджено новий порядок атестації наукових установ // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 27/28). – С. 1


  Відтепер оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не міністерства та президії академій наук, а незалежні експертні групи. Методику та критерії оцінювання найближчим часом підготують в МОН.
507336
   Затверджено новий склад колегії МОН // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 9-16 квітня (№ 15/16). – С. 2


  "...Міністр освіти і науки Сергій Квіт підписав наказ від 16.04.2014 р. № 459 "Про новий склад колегії Міністерства освіти і науки України". Відповідно до наказу, головою колегії МОН є Міністр Сергій Квіт. <...> Губерський Леонід Васильович президент ...
507337
  Кручик В. Затверджено нові професійні стандарти // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 4). – С. 3
507338
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
507339
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
507340
   Затверджено Програму забезпечення якості освіти в КНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Вчена рада університету затвердила Програму заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, що спрямована на підтримку цінностей, традицій, норм, які й визначають ефективність функціонування ...
507341
   Затверджено столичний бюджет - 2001 // Вісник законодавства України. /Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації : Київ, 2001
507342
   Затверджено умови прийому до ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Про нові Умови прийому до ВНЗ України у 2013 році розповідає заст. директора Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту М. Фоменко.
507343
   Затверджено умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
507344
   Затвердити Концепцію дуальної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793
507345
  Заказнов Н.П. Затворы аэрофотоаппаратов / Н.П. Заказнов; ред. С.П. Шокин. – Москва : Недра, 1965. – 87 с.
507346
  Бойчук Б. Затемнена сторона місяця // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 27-28


  Полемічні нотатки на статтю Ю. Тарнавського "Темна сторона місяця" щодо книжки Соломії Павличко "Дискус модернізму в українській літературі".
507347
  Пристли Д.Б. Затемнение в Грэтли : повести, рассказы, пьесы. / Д.Б. Пристли. – Москва : Правда, 1988. – 576 с.
507348
  Єфименко В.М. Затемнення (- астрономічне явище) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 357-358. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
507349
  Возіянов М.К. Затемнення сонця : етюди пам"яті / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2015. – 66, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-624-3
507350
  Семейкін Б.Є. Затемнення Сонця і Місяця (до сонячного затемнення 19 червня 1936 р.) / Б.Є. Семейкін. – Харків : ДНТВУ, 1936. – 61 с.
507351
  Конончук Т.І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932-1933 років у фольклорі України : монографія / Тетяна Конончук. – Київ : Твім інтер, 1998. – 216 с. – ISBN 966-95037-9-5
507352
  Томенко М. Затемнилося // Дзеркало тижня, 2002. – 7-13 вересня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова й інформації щодо діяльності ЗМІ в Україні
507353
  Репин Л.Б. Затерявшиеся в тайге / Л.Б. Репин. – Москва : Мысль, 1980. – 158с. – (Путишествия. Пририключения. Поиск)
507354
  Коннел Эван Затерявшийся в Индиях : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.30-47. – ISSN 1130-6545
507355
   Затерянная земля : сборник. – Новгород, 1995. – 528 с. : іл. – (На зере времен)
507356
  Альберти Р Затерянная роща / Р Альберти. – Москва, 1968. – 367с.
507357
   Затерянная улица. Соврем. канад. новелла.. – Москва : Прогресс, 1971. – 287с.
507358
  Просекин М.М. Затерянное поле. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1978. – 168с.
507359
  Кирш Майке Затерянные в пустыне : Неизвестная Австралия. Опалы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 116-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
507360
  Альбанов В.И. Затерянные во льдах : записки В.И.Альбанова о путешествии по дрейфующим льдам Северного Ледовитого Океана летом 1914г. / В.И. Альбанов. – Уфа, 1978. – 206с.
507361
   Затерянные во льдах. Полярная экспедиция Г.Л.Брусилова на зверобойном судне "Св. Анна".. – Ленинград, 1934. – 282с.
507362
  Малов В.И. Затерянные экспедиции : Школьникам об истории геогр. открытий. / В.И. Малов. – Москва : Просвещение, 1980. – 127с.
507363
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Киев : Молодь, 1956. – 344с.
507364
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Москва, 1956. – 247с.
507365
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Москва, 1956. – 206с.
507366
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Воронеж, 1957. – 215с.
507367
  Дойль А.К. Затерянный мир : книга для чтения на английском языке для студентов II курса педагогических институтов / А.К. Дойль. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 188 с.
507368
  Дойль А.К. Затерянный мир : научно-фантастические произведения / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл ; [Пер. с англ. Н. Волжиной]. – Киев : Молодь, 1981. – 320 с. : ил.
507369
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Грозный, 1982. – 176с.
507370
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ростов -на-Дону, 1986. – 224с.
507371
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Алма-Ата, 1987. – 317с.
507372
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ашхабад, 1989. – 493 с.
507373
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Минск, 1989. – 173с.
507374
  Дойль А.К. Затерянный мир : фантастические произведения ; [пер. с англ.] / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл ; [Посл. М. Урнова]. – Москва : Правда, 1990. – 508 с. – ISBN 5-253-00166-2
507375
  Генис А. Затерянный мир // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.268-271. – ISSN 1130-6545


  О книгах: Малявин В. Китайская цивилизация .- М.:Изд-во АСТ,2001. Малявин В.Сумерки Дао. - М.:Изд-во АСТ,2000.
507376
  Бородина Татьяна Затерянный мир // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 106-111 : фото
507377
  Бьерре Йенс Затерянный мир Калахари / Бьерре Йенс. – Москва : Географгиз, 1963. – 190с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
507378
  Бьерре Й. Затерянный мир Калахари / Й. Бьерре. – Москва : Географической литературы, 1968. – 190с : ил. – (Путешествия Приключения Фантастика)
507379
  Дойль А.К. Затерянный мир. Отравленный пояс / А.К. Дойль. – Калининград, 1992. – 288с.
507380
  Дойл А.К. Затерянный мир. Фантастические произведения : [пер. с англ.] / Артур Конан Дойл ; [Посл. М. Урнова]. – Москва : Правда, 1986. – 508 с. – (Мир приключений)
507381
  Пессель М. Затеряный мир Кинтана-Роо : [Пер. с англ.] / [М. Пессель ; Отв. ред и автор послесл. Р.В. Кинжалов]. – Москва : Мысль, 1969. – 287 с., 4 л. ил. – На обороте тит. л.: Michel Peissel. The lost world of Quintana Roo. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
507382
  Хаткевич Василий Затеряный мир... в Антарктиде : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 5 : Іл.
507383
  Астафьев В.П. Затеси : кн. коротких рассказов / В.П. Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 238 с.
507384
  Астафьев В.П. Затеси : рассказы / В.П. Астафьев. – Красноярск : Книжное издательство, 1982. – 325 с.
507385
   Затилков В"ячеслав Федорович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Некролог
507386
  Муцько М. Затиснута в серці пісня : поезії / Микола Муцько. – Іваничі, 2008. – 76с. – ISBN 978-966-361-326-0
507387
  Смірнова Алла Затишний сад з таємною зоною // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 74-78 : фото
507388
   Затишок центру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 110-111 : фото
507389
  Урнявичюте Д. Затишье - 2 км : драма в 2-х ч. / Даля Урнявичюте ; авториз. пер. с лит. Ф.Дектора. – Москва, 1973. – 64 с.
507390
  Тургенев И.С. Затишье / И.С. Тургенев. – М., 1950. – 79с.
507391
  Цвейг А. Затишье / А. Цвейг. – Москва, 1959. – 367с.
507392
  Крашенинников А.Д. Затишье / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1969. – 328с.
507393
  Парфенов В.К. Затишье: повести и рассказы / В.К. Парфенов. – Л., 1978. – 255с.
507394
  Тендряков В.Ф. Затмение : Повести / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1986. – 683с.
507395
  Паушкин Г.А. Затмение / Г.А. Паушкин. – Казань, 1990. – 158с.
507396
  Майер С. Затмение / Стефани Майер ; [ пер. с англ. О. Василенко]. – Москва : АСТ, 2009. – 447, [5] с. – На обл.Самая знаменитая вампирская сага 21 века "Сумерки", "Новолуние", Затмение". – ISBN 978-5-17-051077-1
507397
  Щербаков В.Н. Затмение в солнечный день : [повести и рассказы] / Валентин Щербаков. – Москва : Современник, 1981. – 287с.
507398
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1971. – 178 с.
507399
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – Москва, 1980. – 189 с.
507400
  Мансуров Е.А. Затмение на Олимпе: Пробл. "Шахмат. слепоты" / Е.А. Мансуров. – М., 1991. – 174с.
507401
  Щеглов В.П. Затмение Солнца 31 июля 1981 года. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1981. – 31с.
507402
  Шистовский К. Затмение Солнца и Луны / К. Шистовский. – Москва, Ленинград : Детгиз, 1945. – 24 с.
507403
  Мартынов Д.Я. Затменные переменные звезды / Д.Я. Мартынов. – Москва; Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 150 с.
507404
   Затменные переменные звезды. – Москва : Наука, 1971. – 352с.
507405
  Ендрюс Дж. Затока заперечення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 липня (№ 115). – С. 3


  Про те, що може допомогти уникнути війни на Близькому Сході.
507406
  Штонь Григорій Затока лун : Поезії / Штонь Григорій. – Київ : Дніпро, 1999. – 184с. – ISBN 5-308-01739-5
507407
  Ильин В.А. Затон : повесть / В.А. Ильин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 222с.
507408
  Соколов В.В. Затонський В.П. - учений-хімік // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний журнал товариства "Знання" Української РСР. – Київ : Радянська Україна, 1980. – № 1
507409
   Затонський Дмитро Володимирович (1922-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
507410
   Затонський Дмитро Володимирович (1922-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 182. – ISBN 978-966-933-054-3
507411
  Белая Г.А. Затонувшая Атлантида / Г.А. Белая. – М., 1991. – 46с.
507412
  Уокоп Р. Затонувшие материки и тайны исчезнувших племен / Р. Уокоп. – М, 1966. – 151с.
507413
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто, Ф. Диоле. – Москва : Прогресс, 1975. – 206с.
507414
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища : Жак Ив Кусто. Мир без солнца. Жак Ив Кусто. Филинн Диолле. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто. – Москва : Армада, 1998. – 362с. – (Зеленая серия. ; Вокруг света). – ISBN 5763206509
507415
  Варламов А.Н. Затонувший ковчег / А.Н. Варламов. – Москва : Молодая гвардия, 2002. – 448с. – (Проза века). – ISBN 5-235-02443-5
507416
  Акімочкіна Олександра Затонуле місто, римський санаторій та полювання на акул : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 96-99 : Фото
507417
  Ревега Н.М. Затоплене село Комарівка на Переяславщині у світлинах із родинних архівів його мешканців та фондового зібрання Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 441-444. – ISSN 2218-4805


  У статті досліджуються світлини з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», висвітлюється питання пошуку та вивчення світлин із родинних архівів колишніх жителів с. Комарівки.
507418
  Гауптман Г. Затоплений дзвін : німецька дpама-казка / Гергарт Гавптман ; Пеpеклав Микола Голубець. – вид. 2-е. – Київ ; Львів : Hакладом вид-ва "Сеpп і Молот" ; [Львів: Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1918. – 135 с. – (Белєтpистична)
507419
  Белей Л. Затоплені асиміляцією // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Історія українців Словаччини: від незнання до безпам"ятства.
507420
  Сальваладжо Н. Затопленная площадь / Н. Сальваладжо. – М, 1981. – 160с.
507421
  Канивец В. Затопленный остров / В. Канивец. – Рига, 1963. – 95с.
507422
  Маковій Г. Затоптаний цвіт : народознавчі оповідки / Г. Маковій. – Київ : Український письменник, 1993. – 205 с. – ISBN 5-333-01269-5
507423
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами = Тарас Шевченко як поет-пісняр // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 240-250. – ISBN 978-966-493-489-0
507424
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами. Тарас Шевченко як поет-пісняр // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 9/10. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710
507425
  Чернышевич А.Д. Затор на двадцатом : рассказы / Аркадий Чернышевич; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1964. – 238 с.
507426
  Булгакова Н. Затор на переходе. Университеты тормозит неясность целей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 6


  Российская система высшего образования находится в процессе серьезной трансформации. Многие страны, столкнувшиеся с необходимостью перестраивать структуру высшей школы в связи с изменившейся общественно-политической ситуацией, успешно это сделали, ...
507427
  Мумжиева Нина Геннадьевна Заторможенное внутреннее вращение относительно связи Csp3-P в ряду производных четырехкоординированного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мумжиева Нина Геннадьевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
507428
  Булгакова Н. Заточка инструмента. РГНФ совершенствует систему оценки заявок. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  В ближайшее время будет формироваться единая государственная программа фундаментальных исследований РФ. Ее цель - снизить, а может, даже устранить барьеры между академической, вузовской, отраслевой, “фондовой” наукой. Мы должны сделать программу, ...
507429
  Іванішин К.І. Затрати на підприємстві та шляхи їх мінімізації / К.І. Іванішин, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 100-102. – ISBN 978-617-645-227-0
507430
  Куліков Г.Т. Затрати на утримання робочої сили та її вартість: поняття, тенденції, показники // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 3-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
507431
  Дієсперов В. Затрати праці в господарствах населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-7
507432
   Затрати праці і собівартості сільско-господарської продуції в колгоспах.. – Київ, 1956. – 80с.
507433
  Родионенков П.А. Затраты и результаты производственных исследований и разработок / П.А. Родионенков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 144 с.
507434
  Аврех Г.Л. Затраты и результаты: беседы об экономике / Г.Л. Аврех, Н.П. Федоренко, Е.П. Щукин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 191, 2 с. : граф. – (Экономика социализма). – ISBN 5-02-011922-9
507435
  Могильчак Е.Л. Затраты и трудности на пути к высшему образованию // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты социологического анализа интеллектуальных, организационных и финансовых затрат студентов и их родителей при поступлении в университет и в процессе учёбы в нём. Анализ проведен на основе эмпирического исследования.
507436
   Затраты меньше -- отдача больше. Материалы Харьк. гор. экон. конференции "Пути повышения рентабельности пром. предприятий, строек и транспорта", состоявшейся 21-22 июня 1965 г.. – Х., 1965. – 220с.
507437
  Колесников А.В. Затраты на производство : избр. науч. труды / А.В. Колесников ; Укр. гос. акад. ж.-д. транспорта. – Харьков : УкрГАЖТ, 2013. – 338, [1] с. : ил., табл. – На обкл. також.: Українська державна академія залізничного транспорту. – Библиогр.: с. 290-304. – ISBN 978-617-654-007-6


  У пр. № 1711402 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко. С уважением автор. 30.12.2016 Киев
507438
  Золотарев М.Г. Затраты промышленных предприятий / М.Г. Золотарев. – Ярославль, 1979. – 75с.
507439
  Легкий О.В. Затримання в кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7363-14-8
507440
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – ISSN 0132-1331
507441
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
507442
  Курільчук І.Г. Затримання осіб для їх екстрадиції: повноваження прокурора та суду // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 507-512. – ISSN 1563-3349
507443
  Бузницька С.В. Затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину: проблеми та пропозиції / С.В. Бузницька, А.І. Щербина // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 28-34
507444
  Фаринник В. Затримання особи на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 6-12 жовтня (№ 40)
507445
  Юдківська Г.А. Затримання особи та взяття під варту у світлі вимог презумпції невинуватості // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 12-22.
507446
  Лук"яненко Ю.В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : монографія / Ю.В. Лук"яненко, О.О. Юхно ; [за заг ред. О.О. Юхна] ; М-во внутр. справ України, Нац. поліція України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2016. – 262, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-252 та в підрядк.прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-73-5
507447
  Чернова А. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 79-84


  Етапи становлення законодавства
507448
  Слінько С. Затримання особи, яка підозрюється в скоєнні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.67- 69
507449
   Затримання особи. Законодавство. Роз`яснення. Судова практика : [збірка] / Союз юристів України, Київ. міська орг. ; Асоц. процесуалістів України ; [уклад.: С.В. Онищенко] ; за заг. ред. М.Є. Шумила, чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 306, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-687-3
507450
  Фаринник В.І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 85-94
507451
  Назаров В.В. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: проблеми та реальність // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 89-93
507452
  Погорецький Затримання підозрюваного: проблеми обгрунтування рішення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 92-97.
507453
  Керевич О.В. Затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7220-71-7
507454
  Василенко Д.Л. Затримання як захід процесуального примусу в контексті обмеження прав громадян // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 92-99.
507455
  Коростіль М.О. Затримка росту плода при доношеній і недоношеній вагітності / М.О. Коростіль, О.О. Чорна // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 20-23. – ISSN 2413-550Х
507456
  Ошуркевич О.Ф. Затрубили труби : З історії народних музичних інструментів / Олекса Ошуркевич. – Луцьк : Надстир`я, 1993. – 23, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 23
507457
  Койнаков И. Затуй им пеят песента / И. Койнаков. – Пловдив, 1982. – 199с.
507458
   Затула Василь Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 86-87 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
507459
   Затула Василь Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 92-93. – ISBN 978-966-439-961-3
507460
   Затула Василь Іванович (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 49-50. – ISBN 966-95774-3-5
507461
  Сопронюк О. Затуливітрів день: "Спинились на сьогоднішнім числі зловтіхи календарні..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-13 березня (№ 10). – С. 13
507462
   Затулі Василю Івановичу - 50! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 86-87. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  15 червня 2016 року виповнюється 50 років з дня народження доцента кафедри метеорології та кліматології, кандидата географічних наук Затули Василя Івановича.
507463
  Гегузина С.Я. Затухание и дисперсия упругих, электрических и магнитных колебаний при фазовых превращениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Гегузина С.Я.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 24л.
507464
  Прокопенко Г.И. Затухание ультразука на дислокациях в предварительно деформируемых монокристаллах молибдена и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Прокопенко Г.И.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1970. – 21л.
507465
  Мордюк Н.С. Затухание упругих колебаний при фазовых превращениях в сплавах на основе меди и кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мордюк Н.С. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 20 с.
507466
  Касьян А.А. Затухающий сигнал: идеологические дискуссии в советской науке середины XX века в региональном контексте / А.А. Касьян, С.В. Куревина, Н.Е. Петрова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-95. – ISSN 0205-9606


  В статье рассмотрены научно-идеологические дискуссии, проходившие в ряде областей отечественной науки в середине XX в., и сделана попытка преодолеть стереотипы прошлого (апологетизм и нигилизм), характерные для их оценок. Значительное внимание уделено ...
507467
   Затушёванные на книгах имена как затушёванные страницы истории // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Рассказ о репрессиях библиотекарей в 30-е годы будет неполным без упоминания о судьбах основателей советской библиотечной системы.
507468
  Макаенок А.Е. Затюканный апостол. / А.Е. Макаенок. – М, 1974. – 280с.
507469
  Макаенок А.Е. Затюканый апостол. : трагикомедия / Андрей Макаенок ; пер. с белорус. – Москва : Искусство, 1973. – 49 с.
507470
  Савчук Ю. Затягування судового розгляду кримінальної справи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 381-382. – ISBN 978-617-7069-17-0
507471
  Тимченко В.В. Затяжна ангіна: Журналіст. конфлікти часів безгасності і після них / В.В. Тимченко. – Київ : Молодь, 1989. – 128с.
507472
  Моргун Ф.Т. Затяжна війна агрономів / Федір Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2004. – 48, [4] с. : іл. – ISBN 966-8304-30-6
507473
  Дітц А. Затяжна реформа російського авторського права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-50. – ISSN 1608-6422
507474
  Петров М.Г. Затяжная весна / М.Г. Петров. – М., 1986. – 237с.
507475
  Маляков Л.И. Затяжная весна. / Л.И. Маляков. – Л., 1990. – 444с.
507476
  Азольский А.А. Затяжной выстрел : роман / А.А. Азольский. – Москва : Современник, 1988. – 287 с. – (Новинки "Современника")
507477
  Азольский А.А. Затяжной выстрел : романы / А.А. Азольский. – Москва : Правда, 1989. – 478, [2] с. – (Библиотека журнала "Знамя")
507478
  Власенко В.И. Затяжной дождь / В.И. Власенко. – Иркутск, 1973. – 31с.
507479
  Балин А. Затяжной прыжок : стихи / А.И. Балин ; ил.: Б. Щляпугин. – Москва : Современник, 1975. – 125 с. : ил.
507480
  Алшутов А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Алшутов. – Коми, 1987. – 111 с.
507481
  Розенбаум А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Розенбаум. – Л., 1990. – 141с.
507482
  Суслов В. Затяжной прыжок. / В. Суслов. – Алма-Ата, 1971. – 55с.
507483
  Яковенко В.П. Затяжные дожди. / В.П. Яковенко. – Москва, 1977. – 32с.
507484
  Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление / Г.А. Арбатов. – Москва, 1991. – 398с.
507485
   Затянувшийся раунд. Рассказы.. – М., 1969. – 32с.
507486
  Мегрели Б.Я. Затянутый узел : Романы / Б.Я. Мегрели. – Москва : Советский писатель, 1989. – 632с.
507487
  Федорук О. Зауваги до автографів Шевченка
507488
  Рицар Б. Зауваги до внормування термінології інформаційних технологій: із досвіду експертування проектів згармонізованих ДСТУ / Б. Рицар, Р. Мисак, Р. Микульчик // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 29-37. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "На основі досвіду виконання низки експертиз національних стандартів на терміни та визначення понять з інформаційних технологій, гармонізованих із міжнародними стандартами, проаналізовано типові термінологічні помилки як фахівців з цієї, так і з ...
507489
  Різун В. Зауваги до основних термінів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зауваги до основних термінів, вироблені науковою школою інституту журналістики. Идет речь о замечания к основных терминов, произведенные научной школой института журналистики. The article deals with main terms developed by the scientific ...
507490
  Кирчгв Р. Зауваги на полях студій Григорія Нудьги над поширенням української пісенності у світі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 19-23. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Йдеться про фактологічне, методологічне й інтерпретаційне значення праць Григорія Нудьги для подальшого дослідження проблеми "Українська пісня в світі", розширення її предметного поля і поглибленого осмислення її різних аспектів
507491
  Попович А. Зауваги про безперервне вивчення стилістики української мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 56-64. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
507492
  Михайличенко Н. Зауваги про вживання термінів-англіцизмів у медійному науковому дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 17-22. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
507493
  Бессараб А.О. Зауваги редактора щодо назв періодичних наукових фахових видань України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано назви періодичних наукових фахових видань України й виявлено типові помилки. За симантикою складових назви видання виділено такі групи: вид видання; його тематика; назва установи - засновника видання.
507494
  Сич З. Зауваги щодо використання стандартів у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 3 (137). – С. 37-38.
507495
  Лучик А.А. Зауваги щодо створення граматики мовних процесів // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 48-52. – ISSN 1996-9872
507496
  Шидивар Ж. Зауваги щодо чужомовних перекладів термінів ДСТУ 3437-96 "Нафтопродукти. Терміни та визначення" // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 42-47. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розглянуто переклади німецькою, англійською та французькою мовою термінів і визначень у нафтовій галузі. Зазначено низку помилок i пропоновано виправлення цих помилок".
507497
  Сегедін В. Зауваження до проекту КПК. Скорочене досудове провадження потребує удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-45
507498
  Ленін В.І. Зауваження на твори Клаузевіца "Про війну" / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 35 с.
507499
  Закусило О.К. Зауваження про знаходження числових характеристик систем масового обслуговування M/D/c // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 213-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що корені рівняння 1 - z[верхній індекс c]e[верхній індекс [лямбда](1 - z)] = 0, важливого при вивченні систем масового обслуговування M/D/c, можуть бути знайдені деяким методом послідовних наближень.
507500
  Закусило О.К. Зауваження про характеризацію глобальної поведінки процесу з незалежними приростами // Укр. мат. журн., 2000. – № 9
507501
  Безпаленко А.М. Зауваження стосовно "семантичного трикутника " (або І. Павлов у компанії Фреге, Огдена з Річардсом та Сосюра?) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 25-28
507502
  Гарань Л.М. Зауваження стосовно теоретичних досліджень у граматиці // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 21-22
507503
  Горнісевич А. Зауваження та пропозиції до законопроекту про Митний кодекс України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 64-68. – ISSN 1608-6422
507504
  Дунаєвська Л.Г. Зауваження та пропозиції щодо окремих положень проекту кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 38-40. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
507505
  Іксанов О.М. Зауваження щодо доведень деяких результатів про саморозкладність в банахових просторах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що ряд результатів, пов"язаних із саморозкладними ймовірностями розподілами в банахових просторах, дозволяє просте доведення, що оперує лише функціями однієї дійсної змінної. Увагу, зокрема, приділено саморозкладним законам, що є згортками ...
507506
  Хлобистов В.В. Зауваження щодо розв"язності L-проблеми на множині операторних поліномів в гільбертовому просторі з мірою // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В гільбертовому просторі з мірою розглянуто деякі питання щодо розв"язності L-проблеми - про існування неперервного інтерполяційного операторного полінома, норма якого не перевищує L.
507507
  Пухтецька А.А. Зауваження щодо самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з "Адміністративного права України" та "Адміністративного процесу" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 93-99. – ISSN 2219-5521
507508
  Леонова Ю. Заувваження до проекту нового Трудового кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-104. – ISSN 0132-1331
507509
  Панов М.В. Заударный вокализм современного русского литературного языка : Автореф... канд. филолог.наук: / Панов М.В.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16 с.
507510
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – Москва, 1985. – 592с.
507511
  Смирнов В.В. Заулки : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 591с.
507512
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – Москва, 1989. – 111с.
507513
  Горелов С.К. Заунгузские Каракумы : ( развитие рельефа и вопросі рационального землепользования) / С.К. Горелов. – Москва, 1989. – 120 с.
507514
  Услар П.А. Заупокойная месса : Роман / П.А. Услар. – Москва : Радуга, 1984. – 300с.
507515
  Пляхин А.М. Зауралье мое. / А.М. Пляхин. – Курган, 1960. – 32с.
507516
  Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков / В.А. Борзунов. – Екатеринбург, 1992. – 187с.
507517
  Ткалич Д.И. Зауральские были. Записки архивиста. / Д.И. Ткалич. – Свердловск, 1972. – 62с.
507518
  Спицын А.А. Зауральские древние городища / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 15 с.
507519
  Сергеев-Ценский Зауряд-полк / Сергеев-Ценский. – Москва, 1935. – 279с.
507520
  Квициани А.М. Заурядное дело / А.М. Квициани. – Сухуми, 1973. – 158с.
507521
   Заусаев А.А. Каталог выставки.. – Свердловск, 1962. – 6с.
507522
   Заусаев Алексей Александрович. Альбом репродукций.. – Свердловск, 1971. – 38с.
507523
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1981. – 254с.
507524
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 269с.
507525
  Наджафов Г.Д. Зафар Нейматов / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1965. – 48 с.
507526
  Стуканова М. Зафіксувати теперішнє, щоб відкрити майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 26)


  20 голосів про Маріуполь.
507527
  Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа : Хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1939. – 382с.
507528
  Костина-Кассанелли Заха Хадид и ее барьеры // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
507529
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 5-8104-0042-6
Вип. 2. – 1995. – 112с.
507530
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – 3-е вид. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 966-513-040-4
Вип. 1. – 1997. – 112с.
507531
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – [3-є вид.]. – Київ : Обереги, 1993. – 110 с. – (Бібліотека АТ "Обереги" ; вип. 1)
507532
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Вид. 2-е. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ "Обереги"). – ISBN 5-8104-0041-8
Вип. 1. – 1994. – 112 с.
507533
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 430 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
507534
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1902. – 224 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
507535
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в ХIII віці / Іван Франко ; [Пеpедм. В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – Київ ; Ляйпціг : Укp. Hакладня, Коломия: Галицька накл. ; [Дpук. О. Дpевіца], 1919. – 254 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Фpанко: Бібліогp. твоpів. 1874-1964 / Склав М.О. Моpоз. К., 1966. - В кн. пеpедм. авт. до 1-го та 2-го вид
507536
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко; Пер. с укр. В. Россельса. – Новосибирск : ГИХЛ, 1942. – 160с.
507537
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – б.м. : Укрвидав, 1944. – 147с.
507538
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко. – Москва; Ленінград : Детгиз, 1946. – 176 с. : С портр.
507539
  Франко І.Я. Захар Беркут : іст. повість / Іван Франко. – Регенсбург : Українське Слово, 1946. – 158 с. – Вид. пошкоджене
507540
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – Ужгород, 1949. – 146с.
507541
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 156с.
507542
  Франко И.Я. Захар Беркут : Картина общественной жизни Карпатской Руси в 13-м в. / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 160с.
507543
  Франко І.Я. Захар Беркут / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 159с.
507544
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громад. життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1965. – 154с.
507545
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в 13-му ст. / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1968. – 226 с.
507546
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1974. – 171с.
507547
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці / Іван Франко. – Київ : Довгань, 1979. – 158 с.
507548
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 18 віці / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1986. – 127с.
507549
  Франко І.Я. Захар Беркут : роман / Іван Франко. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 308 с. – У вид. також: Чернігівка / М. Костомаров. – (Український історичний роман). – ISBN 5770753900
507550
  Франко І. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13 віці / Іван Франко. – Київ : Велес, 2007. – 240с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-24-3
507551
  Франко І.Я. Захар Беркут : повість / Іван Франко ; [упоряд., передм., пояснення слів: Р.П. Іванченко ]. – Перевид., переробл. – Київ : Дніпро, 2016. – 177, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-578-257-5
507552
  Франко І.Я. Захар Беркут. Борислав сміється / Іван Франко ; [передм. В. Яременка]. – Київ : Персонал, 2010. – 443, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 14). – ISBN 978-617-02-0023-5
507553
  Гжицький В.З. Захар Вовгура / В.З. Гжицький. – Х.-К., 1932. – 300с.
507554
  Циркин С.О. Захар Федорович Дорофеев / С.О. Циркин. – Саранск, 1986. – 113с.
507555
  Забіла П. Захаренківські ідеї обговорили науковці з усієї України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 1


  Шістнадцяті Всеукраїнські Захаренківські читання пройшли в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Цьогоріч педагогічна спільнота відзначає 80-річчя від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного ...
507556
   Захаренко Микола Іванович (1954-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
507557
   Захаренко Микола Іванович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
507558
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 215--216. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1954) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1980 р. викладала на кафедрі слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім.Т.Г. Шевченка
507559
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 197-198. – ISSN 2075-437X
507560
  Островский Г.С. Захарий Зограф: болг. живописец / Г.С. Островский. – Л., 1987. – 190с.
507561
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – М., 1958. – 235с.
507562
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 229с.
507563
  Цулукидзе А.Г. Захарий Палиашвили / А.Г. Цулукидзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1971. – 52 с.
507564
  Ковальський М. Захарія Копистенський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 94-97. – ISBN 966-7631-05-2
507565
  Степенькіна П. Захарія Копистенський // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 67-81. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
507566
  Аркин Д.Е. Захаров и Воронихин / Д.Е. Аркин. – Москва : Гос. изд. лит. по строительству, 1953. – 78 с. – (Цикл лекций "Мастера русского зодчества")
507567
  Фурса С.Я. Захарова Олена Семенівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 39-40. – ISBN 978966-97130-0-1
507568
  Карпов А.А. Захарово поле / А.А. Карпов. – 2-е изд. доп. – Х., 1990. – 173с.
507569
   Захаровская художественная картинная галерея : экспозиция. – М., 1984. – 32с.
507570
  Руденко Л.Г. Захарченко Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 381. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
507571
   Захарченко Ігор Віталійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42
507572
   Захарченко Марко Васильович (1938-2015) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
507573
   Захарченко Марко Васильович (1938-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
507574
   Захарченко Петро Павлович (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
507575
  Віднянський С.В. Захасник малих народів у новій Європі. Томаш Гарріг Масарик / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 41-70. – ISBN 978-966-02-5494-7
507576
  Сенекина Захват Австрии гитлеровской Германии в марте 1938 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенекина; Акад.общевтв.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
507577
  Чишвиц Фон Захват Балтийских островов Германией в 1917 г. / Чишвиц Фон. – М., 1937. – 179с.
507578
  Никитина И.А. Захват бурских республик Англией / И.А. Никитина. – Москва, 1970. – 214 с.
507579
  Никитина И.А. Захват бурских республик Английей в 1899-1902 гг. : Автореф... докт. ист.наук: / Никитина И. А.; Моск. пед. инзт. – Москва, 1967. – 26 с.
507580
  Куропятник Г.П. Захват Гавайских островов США / Г.П. Куропятник. – М, 1958. – 247с.
507581
  Грицких Д. Захват Гонконга Великобританией: частный интерес и государственная политика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-19. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено системну цілісність британської колоніальної політики при захопленні Гонконгу, яке здійснювалося з урахуванням державних і приватних інтересів. The system integrity of the British colonial policy at capture of Hong Kong, which was showed in ...
507582
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – М.-Л, 1925. – 308с.
507583
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – 2-е. – М., 1959. – 366с.
507584
  Енглунд П. Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах = Stridens skonhet och sorg / Петер Енглунд ; [пер. Н.В. Третякової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 554, [3] с. : іл. – Пер. вид.: Stridens skonhet och sorg / Peter Englund. - Покажчик: с. 517-522. – Бібліогр.: с. 511-516. – ISBN 978-966-03-7506-2
507585
  Шпаро О.Б. Захват Кипра Англией / О.Б. Шпаро; АН СССР. Институт востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 282с. – Библиогр.: с.279-281
507586
  Эрамжян Р.А. Захват м-мезонов легкими ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эрамжян Р.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
507587
  Доготарь Г.Ф. Захват мюонов легкими атомными ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Доготарь Г.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
507588
  Крещук Л.Н. Захват носителей на притягивающие центры в полупроводниках в сильных электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крещук Л.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1979. – 22л.
507589
  Николс Ч. Захват Окинавы. / Ч. Николс, Г. Шоу. – М, 1959. – 310с.
507590
  Рапопорт Л.П. Захват ядром орбитальных электронов в "особых зонах". : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рапопорт Л.П.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1951. – 11 с.
507591
  Базиянц А Захватническая политика англо-американского империализма в Баку и Азербайджане (ноябрь 1918 г - апрель 1920 г) : Автореф... канд.ист.наук: / Базиянц А,П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 15л.
507592
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. (Ч. 1) : Дис... док. ист.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 567л.
507593
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. Ч.-2 : Дис... док. историч.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 568-956л. – Бібліогр.:л.931-956
507594
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Автро-Венгрии на востоке в 1914-1918 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Теодорович И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 50 с. – Бібліогр.:с.48-50
507595
  Ахтамзян А.А. Захватническая политика германского империализма в отношении Советской России в период Бреста (ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений, Каф. ист. стран Запада. – Москва, 1960. – 20 с.
507596
  Нотович Ф.И. Захватническая политика германского империализма на Востоке в 1814-1918 гг. / Ф.И. Нотович. – Ленинград, 1947. – 236 с.
507597
  Кулинич И.М. Захватническая политика германского империализма по отношению к Украине в конце XIX - начале XX века : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 573 / Кулинич И.М. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1970. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
507598
   Захваты промышленных роботов. – Новосибирск, 1991. – 506с.
507599
  Мезенцева Н.І. Захворюваність і здоров"я населення в Україні: суспільно-географічний вимір : монографія / Наталія Мезенцева, Світлана Батиченко, Костянтин Мезенцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт Сервіс, 2018. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7069-72-2
507600
  Капустинська О.А. Захворюваність на непухлинні хвороби органів травлення в осіб 18 років і старших, евакуйованих із 30-кілометрової зони ЧАЕС у післяаварійний період (1992-2016) / О.А. Капустинська, К.Є. Прикащикова, Ж.С. Ярошенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
507601
   Захворюваність на рак молочної залози і роль стійких хлорорганічних забруднювачів навколишнього середовища (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 53-59 : фото. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2077-7477
507602
   Захворюваність на рак молочної залози і роль хімічних забруднювачів довкілля (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 52-60 : фото. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2077-7477
507603
  Черниченко І.О. Захворюваність на рак передміхурової залози та вплив на її формування хімічного забруднення навколишнього середовища / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 64-75. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2077-7477
507604
  Черниченко І.О. Захворюваність на рак яєчників і вплив на їх формування хімічного забруднення довкілля (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 70-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2077-7477
507605
  Орєхова О.В. Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 62-67 : табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
507606
   Захворюваність у спорті високих досягнень. Основи профілактики / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, В.Є. Кондратюк, О.Ю. Алексійчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 69-74 : фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-7477
507607
  Треніна А.С. Захворювання викликає не холод, а вірус // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 5
507608
  Карлова О.О. Захворювання гепатобіліарної системи при експозиції свинцем // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
507609
  Перегудова О.С. Захворювання дикорослих рослин EPIPACTIS HELLEBORINE та PLATANTHERA BIFOLIA / О.С. Перегудова, Г.В. Коротєєва, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58-60
507610
  Товкай О.А. Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне лікування із застосуванням відео-ендоскопічних операцій : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Товкай Олександр Андрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 44 назви
507611
  Денисюк В.Г. Захворювання печінки та жовчних шляхів / В.Г. Денисюк. – Київ, 1987. – 32с.
507612
  Курпас Алексей Захер: ругательство или блюдо? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 24-27 : фото
507613
  Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов"язань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 215-221. – ISSN 0132-1331
507614
  Кацавець Р.С. Захисна промова: зміст та структура // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 11-14.
507615
  Бек М. Захисна реакція на захисний механізм // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Аналіз правових наслідків ЗУ "Про захист персональних даних" у порівнянні з міжнародним законодавством ".
507616
  Рак А.Ю. Захисна роль і стійкість лісів Горган : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Рак Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
507617
  Чубатий О.В. Захисна роль карпатських лісів / О.В. Чубатий. – Ужгород, 1968. – 136 с.
507618
  Жук І. Захисна роль оксиду азоту за дії високотемпературного стресу на рослини пшениці / І. Жук, А. Капустян, М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 69-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Показано, що оксид азоту збільшує активність пероксидаз листків озимої пшениці за дії та післядії високотемпературного стресу. It is shown that nitrogen oxide increases peroxidase activity of winter wheat leaves under influence and after-effects of ...
507619
  Денисова Т.А. Захисна функція кримінального покарання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 207-214
507620
  Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-103.
507621
  Штанько А. Захисна функція цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 39-45. – ISSN 2311-6676
507622
  Ноздренко Д. Захисний ефект фуллерену C60 на розвиток процесів втоми в muscle soleus щура після штучної ішемізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-88. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу C60FAS при дозі 1мг/кг на ішемічно пошкоджений м"яз m. soleus щура. Досліди проводили після 5 денної часткової ішемізації. Скорочення м"яза реєстрували при внутрішньовенному та внутрішньом"язовому введенні препарату. ...
507623
  Онищенко В.О. Захисний підхід до визначення економічної безпеки регіону / В.О. Онищенко, О.М. Бондаревська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 158-164. – ISSN 2222-0712
507624
  Погорецький М. Захисник - суб"єкт доказуванні на досудовому провадженні за чинним КПК України: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 479-482. – ISBN 978-617-7069-15-6
507625
  Овсяник Д.В. Захисник в кримінальному провадженні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7363-14-8
507626
  Дільна З. Захисник засудженого в стадії виконання судових рішень: питання теорії та практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 140-145. – ISSN 2308-9636
507627
  Маньковська Р. Захисник національної спадщини // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 11-15


  Діяльність на музейницькій ниві видатного вченого, голови Національної спілки краєзнавців України, академіка НАН України П. Т. Тронька.
507628
  Матвієнко А. Захисник нашої пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Український етнограф і лексикограф Михайло Левченко.
507629
  Гоменюк В.М. Захисник пам"яток (до 65-річчя Олени Миколаївни Титової) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 68-69. – ISSN 2077-9496
507630
  Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 90-95
507631
  Коломоєць Т.О. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОНУ. – Київ : Істина, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-8909-22-1
507632
  Кулик Н. Захисник української справи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 1, 14-15 : фото. – ISSN 2219-5793


  Про українського правознавця і громадського діяча, теоретика правової держави, одного з організаторів Національної академії наук Богдана Кістяківського. Викладав у новоствореному Українському народному університеті (Київському університетві): з березня ...
507633
  Рибалка О.В. Захисник як суб"єкт доказування в кримінальній справі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 35-40
507634
  Ляш А.О. Захисник як суб"єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу / А.О. Ляш, В.С. Благодир // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 19-21
507635
  Лань О.Ю. Захисник як суб"єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лань Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 226 арк. – Додатки: арк. 200-226. – Бібліогр.: арк. 171-199
507636
  Лань О.Ю. Захисник як суб"єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лань Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
507637
   Захисникам України - Слава! = Glory to the defenders of Ukraine : поет. альм. із присвятою звитязі й мужності героїв АТО / Нац. акад. Служби безпеки України ; [редкол.: Голіченко Л.М. та ін. ; пер.: В. Ведута та ін.]. – Київ : Національна академія Служби безпеки України, 2016. – 150, [2] с. – Рез. укр., англ. мовами. - Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. різними мовами. – ISBN 978-966-8916-53-3
507638
  Хлопик О.П. Захисні властивості нових екологічно безпечних інгібіторів корозії на свіжоутвореній поверхні алюмінієвих сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Хлопик Ольга Петрівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
507639
  Олійник Н. Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 27-32. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті на основі польових матеріалів розглянуто основні компоненти Купальського свята: вогонь, вода, рослинність, лялька Маринонька та діїз ними, що спрямовані на контроль над майбутнім. У статті йдеться про купальську обрядовість етнічних українців ...
507640
  Лавров В.В. Захисні лісові насадження у зонах можливих конфліктів транспортної та екологічної мереж / В.В. Лавров, А.В. Житовоз, Т.Ю. Сагдєєва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 15-24 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
507641
  Ускова А.К. Захисні механізми "спрацювання": інтелектуалізація та раціоналізація, їх функції // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 278-281
507642
  Хандожко С.І. Захисні покриття на основі алмазоподібних плівок для забезпечення стійкості деталей оптики та електроніки до дії зовнішнього середовища. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Хандожко С.І. ; НАН Укр. Ін-т. надтвердих матеріалів. – Київ, 1998. – 16 с.
507643
  Аршинніков Д.І. Захисні покриття на основі модифікованих осадових крейд та поліметилфенілсилоксана : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Аршинніков Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки Укрїни, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
507644
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. – Київ, 2010. – 161с. – Бібліогр. : л. 135-161
507645
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
507646
  Щур Едуард Захисні редути просять допомоги! : Пощадити, захистити, відновити, або ж Три складових сучасного грамотно-виваженого нефрологічного підходу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 4-6 : Фото
507647
  Крютченко О.О. Захисні споруди скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Крютченко Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
507648
  Рогач О.І. Захисні стратегії транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні мотиви зарубіжних операцій транснаціональних фірм. Проаналізовано основні види захисних стратегій корпорацій та їх специфіку для різних типів фірм. The article investigates main motives for transnational corporations to operate ...
507649
  Вертузаєв М.С. Захист iнформацiї в комп"ютерних системах від несанкцiонованого доступу : Навч. посібник / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко ; Європейський ун-т ; за ред .С.Г. Лаптєва. – Київ : Європейський університет, 2001. – 321 с. – (Безпека. Правопорядок. Бізнес). – ISBN 966-7942-09-0
507650
  Кім Ю. Захист vs обвинувачення: паритет неможливий? Як адвокати прокурорів у гості запросили й що з цього вийшло // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 22-28 червня (№ 25). – С. 14


  Про круглий стіл, який відбувся в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Обговорили особливості застосування нового Кримінального процесуального кодексу.
507651
  Бажан М. Захист авторських і суміжних прав у мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 25-27


  "... Україна знову стала "піратом № 1" у світі ".
507652
  Коноваленко К. Захист авторських прав на інформаційний блог // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 313-314
507653
  Дашко М. Захист авторських прав на кінематографічний твір є конституційне право // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 422-424. – ISSN 2413-6433
507654
  Семенових Є. Захист авторських прав на персонажі: українська та зарубіжна практика // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 331-332
507655
  Корнієнко О.М. Захист авторських прав на твори, розміщені в Інтернеті // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 74-76. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
507656
  Зеров К.О. Захист авторських прав на твори, розміщені в цифровому середовищі, в Японії // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 77-83. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
507657
  Римаренко І.В. Захист авторських прав та творів, розміщених в Інтернеті // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 51-55. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
507658
  Горецька М. Захист авторських прав у мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 44
507659
  Дроб"язко В.С. Захист авторських прав у Сполучених Штатах Америки // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 66-76. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
507660
  Афанасьєва К.О. Захист авторських прав у суді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються способи захисту авторських прав у порядку цивільного, адміністративного та кримінального судочинства.
507661
  Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 246-250. – ISSN 2219-5521
507662
  Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 36-46. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1608-6422
507663
  Рассомахіна О.А. Захист авторського права в електронних публікаціях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 14-16. – ISBN 978-966-2609-60-8
507664
  Чукаєва А. Захист авторського права за законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 170-188
507665
  Бондар О. Захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Бондар, Ю. Гандзюк, М. Сосновський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 6-11. – ISSN 1608-6422
507666
  Бойченко А. Захист авторського права й суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 6. – С. 38-44. – ISSN 1608-6422
507667
  Зеров К. Захист авторського права на комп"ютерні програми // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
507668
  Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 1608-6422
507669
  Гетманцев Д. Захист активів компанії від наслідків незаконного збільшення податкових зобов"язань за рішенням податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 156-161
507670
  Заболотна І. Захист акціонерних товариств від протиправного поглинання – рейдерства та шляхи подолання за допомогою удосконалення господарського законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 173-174. – ISBN 978-617-7069-14-9
507671
  Харченко В.В. Захист атмосфери від газопилових забруднень автотранспортом // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 29-35. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто проблему використання альтернативного палива, зокрема біоетанолу. Аналізується ефективність палива такого типу. Екологічні показники відпрацьованих газів автомобілів представлені при використанні в якості палива спирто-бензинових ...
507672
  Громико А.В. Захист атмосфери від забруднення двигунами внутрішнього згоряння при застосуванні озоно - каталітичних процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Громико А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв.
507673
  Кудлай О.С. Захист Батьківщини - священний обов"язок громадян СРСР / О.С. Кудлай. – Київ, 1955. – 36с.
507674
  Кукурудза А. Захист батьківщини у вченні РУН віри та її носіїв в Україні (на пркладі АТО) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 624-633
507675
  Ханін С. Захист бізнесу як спосіб залучення інвестицій // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
507676
  Паладій М. Захист біотехнологічних винаходів в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.7-10. – ISSN 1608-6422
507677
  Навроцька В. Захист близькими родичами померлого від злочину своїх процесуальних інтересів у справах публічного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 60-64
507678
  Крамаренко Л.К. Захист боржника проти примусового виконання в законодавстві Польської Народної Республіки. (Противиконавчий позов) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 54-59. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматривается природа противоисполнительного иска, направленного на лишение такого качества законной силы судебных решений, как исполнимость, а также основания и порядок его предъявления. Автор делает вывод о возможности систематизации ...
507679
  Чечерський В. Захист бюджету - пріоритет у діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 37-42
507680
  Бевзенко В.М. Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків від дій органів Державної податкової служби // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 122-135. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються деякі особливості публічно-правових відносин за участю платників податків і органів державної податкової служби. Аналізуються зміст та способи захисту прав платників податків у разі їх порушення органами державної податкової ...
507681
  Оксіюк О.Г. Захист веб-сайтів від атак типу спуфінг / О.Г. Оксіюк, Р.В. Огієвич // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 293-294
507682
  Третьяков Д.М. Захист виборчих прав внутрішньо переміщенних осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 100-105. – ISBN 978-966-136-491-1
507683
  Писаренко А. Захист виборчих прав громадян, які балатуються у кандидати на посаду сільських, селищних, міських голів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-49
507684
  Карпова О. Захист викривачів корупції // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 20
507685
  Падучак О. Захист викривачів. Перший крок // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 38


  Викривач італійської мафії Роберто Савіано з 2006 р. перебуває під цілодобовою охороною поліції. Мафія оголосила на нього полювання після виходу книги "Гоморра". Видання стало світовим бестселером, було перекладене 52 мовами та отримало низку ...
507686
  Захматов В.Д. Захист висотних будівель, ангарів, торгових центрів, стелажних складів великого розміру і об"єкта "Укриття" / В.Д. Захматов, А.В. П"ятова, М.В. Щербак // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-23 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
507687
   Захист від гендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів : звіт за результатами моніторингу / Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива" ; [підгот.: О. Уварова, М. Ясеновська]. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя"). – ISBN 978-617-7256-49-5
507688
  Козуб І. Захист від дискримінації у сфері праці за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 121-126. – ISSN 2663-5313
507689
   Захист від дії випромінювання мобільного телефону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 40 : рис.
507690
  Васильєв А. Захист від зловживань монопольним становищем на ринках транспортних послуг // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 30-31
507691
  Нікіфоров М.М. Захист від інформаційно-психологічного впливу як складова частина морально-психологічного забезпечення службово-бойових завдань в зоні АТО / М.М. Нікіфоров, Ю.В. Турченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 235-242. – ISSN 2524-0056
507692
  Васильєва С.М. Захист від корозії теплообмінного обладнання в умовах накипоутворення із застосуванням ультразвукової обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Васильєва Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 21 с., з обкл. – Бібліогр.: 17 назв
507693
  Бикадоров В.М. Захист від нападу собак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
507694
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.203-208
507695
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
507696
  Євтушенко Є.В. Захист від недобросовісної конкуренції: нормативно-правовий та інформаційний аспекти / Є.В. Євтушенко, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 98-103. – ISSN 2616-6798
507697
  Толюпа С.В. Захист від несанкціонованого доступу в масштабах організації за допомогою використання можливостей мережевої інфраструктури на прикладі СІSСО / С.В. Толюпа, М.В. Розум"як // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-28. – ISSN 2409-7292
507698
   Захист від прихованих загроз в середовищі хмарних обчислень / І.В. Муляр, О.В. Мірошніченко, А.В. Краснік, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 115-126. – ISSN 2524-0056
507699
  Оніщук О. Захист від рейдерства: оптимізація державних механізмів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 20-21
507700
  Дудка Т.М. Захист від цілеспрямованих мережевих атак / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 36-37 : фото
507701
  Малкова Н. Захист військових - справа самих військових // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.46-49
507702
  Вадимов Д. Захист Вітчизни-священний обов"язок громадян СРСР / Д. Вадимов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1951
507703
  Юдіцький О.Л. Захист вітчизняного товаровиробника при здійсненні державних закупівль: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 391-398. – ISSN 1563-3349
507704
  Веретюк О. Захист власної ідентичності, ксенофобія та автизм як рецидиви колоніалізму (на прикладах сучасної слов"янської прози) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 260-267. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
507705
  Орловський Б.М. Захист власності при необхідній обороні: зарубіжний досвід та сучасне кримінальне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 220-226. – ISSN 1563-3349


  Досліджено механізм кримінально-правового захисту власності при необхідній обороні у кримінальному праві України. Розглядаються нормативні положення про захист власності у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн. Автором формулюються ...
507706
  Мілюс В. Захист власності у доктрині Конституційного Суду Литовської Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
507707
  Рум"янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.38-40. – ISSN 0132-1331
507708
  Боднарук О. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 106-112
507709
  Федорова А.Л. Захист внутрішньо переміщених осіб: стандарти Ради Європи та законодавство України // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 271-285. – ISBN 978-617-7624-26-3
507710
  Корнієнко І.М. Захист водних об"єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Корнієнко І.М.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
507711
  Бутенко Е.О. Захист водних об"єктів шляхом використання синтетичних аніонних глін (на прикладі м. Маріуполя) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бутенко Е.О. ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
507712
  Люшненко М. Захист водних ресурсів держави // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.26-30


  Прокурорська практика
507713
  Бєличенко Ю.П. Захист водних ресурсів. / Ю.П. Бєличенко, В.М. Дражнер, В.М. Чередниченко. – Київ : Будівельник, 1990. – 94 с.
507714
  Петриченко А.І. Захист водойм від забруднення сполуками азоту та фосфору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петриченко Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
507715
  Дудін В.М. Захист вразливих категорій працівників: досвід ЄС // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 320-323. – ISBN 978-617-7450-09-1
507716
  Коптілін С. Захист географічних зазначень згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 20-21
507717
  Кампо В. Захист гідності та прав людини в культурологічній доктрині академіка Івана Дзюби // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 22 січня (№ 11). – С. 4
507718
  Футей Б. Захист голосів: погляд із Сполучених Штатів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 23-28
507719
  Філіпповський В.М. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної забудови / В.М. Філіпповський, В.В. Щербаченко, М.С. Кружилін; Східноукр. центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії". – Луганськ : Янтар, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-678-235-2
507720
  Сакара Н. Захист громадського інтересу в цивільному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-101
507721
  Середа Ю. Захист громадян за новим Кримінально-процесуальним кодексом України / Ю. Середа, Р. Прихода // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Дослідження та порівняння норм законодавства".
507722
  Святун Олексій Захист громадян України за кордоном: головні підходи до визначення та стандартів // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор предпринимает попытку обозначить главные подходы к определению стандартов и границ консульской и дипломатической защиты прав граждан за границей. В статье рассмотрены общие теоретические тенденции эволюции определения понятия и границ консульской ...
507723
  Дір І.Ю. Захист громадянських прав національних меншин в Україні згідно з міжнародними стандартами Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 193-195. – ISSN 1563-3349
507724
  Долгілевич М.Й. Захист грунтів від вітрової ерозії на Україні. / М.Й. Долгілевич. – Львів, 1967. – 122с.
507725
   Захист грунтів від ерозії. – Одеса, 1974. – 112с.
507726
   Захист грунтів від ерозії. – Київ, 1986. – 240с.
507727
  Тимкович І.І. Захист грунтів та води від забруднення стоками аеропортів : еколого-правові вимоги / І.І. Тимкович, Д Д. Кальницька // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 25-30. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
507728
  Лук"яновД.О Захист групових комунікацій з використанням асиметричних ключів за схемою Ель-Гамаля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується математична модель застосування криптосистеми Ель-Гамаля для захисту групової комунікації.
507729
  Блажівська Н. Захист гудвілу та клієнтури відповідно до практики Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 224-238. – ISSN 1026-9932
507730
  Гоголкіна А.О. Захист даних в сферi телекомунiкацiйних послуг // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 196-198. – ISBN 978-966-641-732-2
507731
  Горпинюк О. Захист даних у суспільному устрої та правовому порядку / О. Горпинюк, О. Броневицька // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 201-203. – ISBN 978-3-8305-3271-2
507732
   Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб : IV міжн. конф. 19 квітня 2011 р. : зб. конкурс. творч. робіт студ., курсантів та молодих вчених / Служба безпеки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. служби безпеки України ; [упоряд.: А.П. Гетьман, С.Є. Кучерина, С.О. Гриненко]. – Київ : Право, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-458-237-4
507733
  Кичко І.І. Захист депозитів населення : фінансовий механізм / І.І. Кичко, Н.В. Шаркаді // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.122-128. – Бібліогр.: 12 назв
507734
  Петров С.Г. Захист державних електронних інформаційних ресурсів України // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 62-68. – ISSN 2616-6798
507735
  Андрєєва О.М. Захист державнихінтересів в системі національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 74-79
507736
  Антонов В.О. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави як стратегічна мета політики національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 159-163. – ISSN 1563-3349
507737
  Задорожній О.В. Захист дипломатичний // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 386. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
507738
  Князев В. Захист дисертацій в Українській Академії державного управління при Президентові України(1997-2000 рр.) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-27. – ISBN 966-73-53-51-Х
507739
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 107. – (Серія права ; № 10)
507740
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 97-98. – (Серія права ; № 11)
507741
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 101. – (Серія права ; № 13)
507742
   Захист дисертацій працівниками факультету в 1970 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 109. – (Серія права ; № 12)
507743
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 94. – (Серія права ; № 14)
507744
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 101. – (Серія права ; № 15)
507745
  Прокопенко М. Захист дисертацій чи профанації захистів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 14-15


  Така дилема стоїть перед Міносвіти щодо скандальної спецради Луганського державного медичного університету.
507746
  Вороненко Юрій Васильович Захист дисертаційних робіт з використанням сучасних інформаційних технологій / Вороненко Юрій Васильович, Мінцер Озар Петрович // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-17


  Розглянуто питання впровадження нових інформаційних технологій у процедурах захисту дисертаційних робіт. Зокрема висвітлюється перший досвід спеціалізованої вченої ради щодо використання технології відеоконференцзв"язку під час захисту дисертацій. ...
507747
  Поєдинок О.Р. Захист дітей-біженців у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 191-197
507748
  Байдарова О.О. Захист дітей в системі забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-617-7069-63-7
507749
  Шуба В. Захист дітей від експлуатації - першочергове завдання прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.90-93
507750
  Петращук О.П. Захист дітей від найгірших форм праці в законодавстві України / О.П. Петращук, В О. Соловйов // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.36-38
507751
  Харченко В.В. Захист довкілля від негативного впливу традиційної енергетики // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 59-66. – ISSN 0868-6939
507752
   Захист довкілля та екобезпека як системна функція соціуму / П.С. Гнатів, Т.М. Дацко, А.Д. Шовган, Н.Я. Лопотич // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 191-197 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1991-606X
507753
  Підюков П.П. Захист доказів і доказового провадження в кримінальному процесі України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 382-385. – ISBN 978-966-301-169-1
507754
  Голуб Ю. Захист доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-89.
507755
  Кузьменко В. Захист доходів найманих працівників у період фінансової кризи: досвід Німеччини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-51
507756
  Томенко М. Захист духовності, а не боротьба : відкритий лист [голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] головним редакторам газет "Факты", "Столичка", "Бульвар" та інших // Голос України, 2004. – 3 лютого


  В зв"язку з рішенням парлам. комітету звернутися до Держ. ком. телебачення і радіомовлення України з вимогою попередити друк. ЗМІ про необхідність дотримання норм Закону про захист суспіл. моралі
507757
  Андрусевич А. Захист екологічних прав у практиці Європейського Суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.303-309. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
507758
  Притика Д. Захист економічних прав та інтересів суб"єктів господарської діяльності та держави - функція господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.8-15. – ISSN 0132-1331
507759
  Сульженко Ю. Захист економічних прав та свобод людини й громадянина в Україні як один з основних чинників становлення і розвитку правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 29-32
507760
  Мармазов В.Є. Захист економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-35. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядається механізм захисту економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини. Issued related to the mechanism of economic and social rights protection in the case law of the European Court of Human Rights are dealt with.
507761
  Костусєв А. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 13-19. – ISSN 0131-775Х
507762
  Мартин А. Захист економічної конкуренції у сільськогосподарському землекористуванні: переваги і недоліки агрохолдингів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 26-32
507763
  Туряниця С. Захист етнонаціональних меншин Німеччини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 452-461. – ISBN 966-02-4186-0
507764
  Калюжний В.В. Захист житлових прав та інтересів осіб: підстави, сутність, проблема вибору форм та способів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 58-70. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
507765
  Кармаза О.О. Захист житлових прав у цивілістичному процесі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 215-227. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
507766
  Чадов Е.А. Захист життя та здоров"я дітей дошкільного віку / Е.А. Чадов, О.Ф. Ткачов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 8-10 : фото
507767
  Шевченко Т. Захист журналістських джерел // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 16-19.
507768
  Коваль О. Захист законними представниками права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 184-185. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
507769
  Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження : монографія / І.О. Личенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-617-511-157-4
507770
  Підлубна Т.М. Захист законного інтересу за допомогою категорії абстрактних збитків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 67-72. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Саме абстрактні збитки дають змогу захистити законний інтерес, оскільки мова йде про створення абстрактної можливості несприятливих наслідків, тобто можливу загрозу інтересам, що підлягають захисту, на відміну від категорії відшкодування збитків в їх ...
507771
  Гаврильців М.Т. Захист законного інтересу як передумова на звернення до адміністративного суду: поняття, сутність, види // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 161-171. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
507772
  Малік М. Захист заощаджень населення в банківській системі як напрям підвищення стабільності кредитних установ України / М. Малік, В. Харабара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто існуючу ситуацію розвитку заощаджень населення. Висвітлено основні проблеми заощаджень населення та виділено тенденції їх в Україні. The existent situation of population"s savings development is considered in this article. The basic ...
507773
  Новак І. Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
507774
  Любич В. Захист засівів від бур"янів та шкідників / В. Любич. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 32с.
507775
  Палієнко Е.Т. Захист земельних ресурсів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1984. – 48с.
507776
  Хоменко Іван Іванович Захист зерняткових садів у центральному лісостепу України : Автореф... доктора сільськогоспод.наук: 06.00.02 / Хоменко Іван Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 40л.
507777
   Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей : Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року. – Київ, 2002. – 160с. – ISBN 966-7902-31-5
507778
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірни к / Нац. ак. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 58. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507779
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 59. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507780
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 60. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507781
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 61. – 2015. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507782
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 62. – 2016. – 388 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507783
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 63. – 2017. – 279, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507784
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 64. – 2018. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507785
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих (голов. ред.), С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 65. – 2019. – 240 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507786
  Пилипенко А. Захист ІВ на митному кордоні: що змінилося // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 23
507787
  Літавський Т. Захист ІВ у мережі Інтернет: як це теоретично має працювати? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 42-43
507788
  Теряєв Р. Захист інвестицій в криптовалюту // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 37


  Як повернути дитину, яка була незаконно переміщена іншим із подружжя через державний кордон.
507789
  Шапран Н.С. Захист інвесторів на ринку цінних паперів: досвід США // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 159-171. – ISSN 2310-9734
507790
  Шестаокв В. Захист іноземних інвестицій в Україні: теорія та практика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – C. 21-25
507791
  Поєдинок В.В. Захист іноземних інвестицій у сфері енергетики // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 43-66. – ISBN 978-617-7087-39-6
507792
  Шкурупій О.В. Захист інтелектуальної власністі: світова практика та проблеми України / О.В. Шкурупій, Ю.С. Радченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 5-8. – (Економічні науки)
507793
  Марущак Т.О. Захист інтелектуальної власності // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 339-341. – ISBN 978-966-301-172-1
507794
  Костира А. Захист інтелектуальної власності в e-commerce: полювання на привидів // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 12-13
507795
  Манів С.З. Захист інтелектуальної власності в інвестиційно-інноваційному розвитку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-83.
507796
  Кепко О.І. Захист інтелектуальної власності в контексті взятих на себе Україною міжнародних зобов"язань / О.І. Кепко, В.О. Кепко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 91-94. – ISSN 2306-6806
507797
  Кругових С.О. Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 148-155. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються проблеми захисту інтелектуальної власності в комп"ютерному середовищі, розширення сфери чинного законодавства та розробка нових правових механізмів регулювання правових взаємовідносин у мережі Інтернет.
507798
  Таран О.В. Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет / О.В. Таран, В.Д. Гавловський // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 73-81. – ISSN 2616-6798
507799
  Афанасьєва К.О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : ВАІТЕ, 2009. – 255, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 255. – Бібліогр.: с. 252-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96646-6-2
507800
  Ізбаш О.О. Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається у системі освіти // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – C. 256-262


  "Завдання будь-якого ВНЗ й держави в цілому - створити умови для ефективного функціонування системи вузівської захисту інтелектуальної власності. Необхідно пам"ятати, що саме інтелектуальна власність розглядається як найважливіший ресурс ВНЗ, який може ...
507801
  Верещагін П. Захист інтелектуальної власності у зовнішньо-економічній діяльності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 3. – С.38-44
507802
  Ромат Т.Є. Захист інтелектуальної власності як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 106-109. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
507803
  Смерницький Д.В. Захист інтелектуальної власності, створеної за кошти Державного бюджету України: аналіз нормативно-правової бази // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 192-197
507804
  Кононенко С. Захист інтелектуальної власності: європейські стандарти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 22-27
507805
  Драчевська О. Захист інтелектуальної власності: міф чи реалії українського суспільства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 31
507806
  Мошиченко Ю. Захист інтелектуальної власності: оцінка незадовільна // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 31-33
507807
  Кірєєва О. Захист інтелектуальної власності: управлінські аспекти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 181-195.
507808
  Гаврилюк М. Захист інтересів громадян і держави в галузі земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 15-20
507809
  Федунець З. Захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 16-20.
507810
  Стеценко С. Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві як наукова та практична проблема / С. Стеценко, В. Щавінський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 77-91. – ISSN 1026-9932
507811
  Нецька Л.С. Захист інтересів держави у зв"язку зі збройним конфліктом на сході України та окупацією півострова Крим // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. – ISBN 978-617-7220-88-5
507812
  Зайківський О.Б. Захист інтересів держави щодо інтелектуальної власності // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 50-63. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
507813
  Данилів Н. Захист інтересів єврейських переселенців із СРСРв імміґраційному законодавстві США (1965-1989 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 310-322. – ISSN 2078-6077
507814
  Паламарчук С.М. Захист інтересів закритих корпорацій за правом США. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Паламарчук С.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 24л.
507815
  Паламарчук Сергій Михайлович Захист інтересів інвесторів закритих корпорацій за правом США : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Паламарчук Сергій Михайлович; МВО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 138л. – Бібліогр.:л.131-138
507816
  Бербат Н. Захист інтересів інвесторів у суді: чи змінюється судова практика? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 28-29
507817
  Святюк С. Захист інтересів інвесторів у суді: чи змінюється судова практика? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 20-21
507818
  Лемешко О.М. Захист інтересів потерпілої особи в кримінальному законі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 288-290


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
507819
  Руденко Т.В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 62-67
507820
  Зверева О.В. Захист інтересів споживачів та товаровиробників у світлі вступу до СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 349-355. – ISSN 1563-3349
507821
  Кузміна С.А. Захист інтересів суб"єктів господарювання від недобросовісної конкуренції // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 116-119.
507822
  Венедіктова І. Захист інтересів у правовідносинах щодо здійснення особистих немайнових прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 38-44
507823
  Венедіктова І. Захист інтересів у спадкових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 16-19
507824
  Хамардюк Й Захист інформації - проблеми та застереження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.118-123
507825
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507826
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 3. – 2015. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507827
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 4. – 2015. – С. 264-328. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507828
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 1. – 2016. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507829
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 2. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507830
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 3. – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507831
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 4. – 2016. – С. 250-350. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507832
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 1. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507833
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 2. – 2017. – С. 108-192. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507834
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 3. – 2017. – С. 196-249. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507835
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 4. – 2017. – С. 252-321. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507836
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 2. – 2018. – С. 70-127. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507837
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 1. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507838
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 4. – 2018. – С. 203-282. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507839
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 3. – 2018. – С. 130-200. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507840
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 1. – 2019. – 59 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507841
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 2. – 2019. – С. 63-137. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507842
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 3. – 2019. – 202 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
507843
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 4. – 2019. – C. 207-258, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
507844
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 1, січень - березень. – 2019. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507845
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 2. – 2020. – C. 64-141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507846
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 3. – 2020. – C. 147-199, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507847
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 4. – 2020. – C. 201-272, [13] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
507848
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах : навчальний посібник / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Король О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 511 с. – Бібліогр.: с. 498-505. – ISBN 978-966-676-442-6
507849
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах. Методи традиційної криптографії : навч. посіб. / Кузнецов О.О. [та ін.] ; МОНУ, Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 360с. – ISBN 978-966-676-382-5
507850
  Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 100-103. – ISSN 0132-1331
507851
  Хорошко В.О. Захист інформації від загроз зі сторони легальних користувачів центрів обробки інформації / В.О. Хорошко, Я.В. Невойт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 120-125
507852
  Бльок Олег Володимирович Захист інформації від промислового шпигунства у сучасному інформаційному просторі / Бльок Олег Володимирович, Живко Олена Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти захисту інформації в бізнесі та суть і особливості промислового шпигунства, їхній взаємозв"язок і протидія. Проаналізовано недоліки законодавчого забезпечення захисту інформації та доступу до відкритої інформації.
507853
  Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 126-128
507854
  Мехед Д.Б. Захист інформації на підприємстві // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : науковий збірник / Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів, 2014. – С. 143-148. – (Серія "Технічні науки" ; № 2 (73)). – ISSN 2225-7551
507855
  Кардаш А. Захист інформації про публічних осіб в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 84-90. – ISSN 2306-9082
507856
  Кузнецов О.О. Захист інформації та економічна безпека підприємства : монографія / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-676-305-4
507857
  Мотлях О.І. Захист інформації у комп"ютерних системах: актуальність та новизна підходів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.58-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-614-021-7
507858
  Уханова Н.С. Захист інформаційного простору від терористичних посягань та негативних інформаційно-психологічних впливів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 99-105
507859
  Кравченко О. Захист інформаційної інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 217-226.
507860
   Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся : Навч. посіб. для підготовки фахівців у вищих агр. закл. освіти 2-4 рівнів акредитації за спец. "Агрономія", "Агроекологія", "Насінництво", "Селекція і генетика сільськогосподарських культур". – Київ, 2002. – 200с. – ISBN 966-7683-26-5
507861
  Капіца Ю. Захист комерційної таємниці в європейських країнах та Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С.16-21.
507862
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 56-62
507863
  Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк
507864
  Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 86-91. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
507865
  Андрощук Г.О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 80-95. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто економіко-правові аспекти захисту комерційної таємниці. Дається визначення понять економічна розвідка, промислове шпигунство, аналіз Закону про економічне шпигунство (Economic Espionage Act), економіко-статистичні показники стану, виявлення, ...
507866
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-31. – ISSN 1608-6422
507867
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів (частина 3) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-34. – ISSN 1608-6422
507868
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів(ч. 1) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-33. – ISSN 1608-6422
507869
  Стрельцов Л.Є. Захист комп"ютерних програм у праві Всесвітньої організації інтелектуальної власності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2. – C. 119-128. – (Серія : Правознавство). – ISSN 2304-1587


  В статті аналізується комплекс публічно-правових зобов"язань країн учасниць Бернської конвенції та Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право у сфері авторсько-правового захисту комп"ютерних програм.
507870
  Нікітенко Р. Захист комп"ютерного програмного забезпечення авторським та патентним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 257-258. – ISBN 978-617-7069-14-9
507871
  Яновська О. Захист конвенційних прав у кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
507872
  Дідківська Л.І. Захист конкуренції в Європейському Союзі та сучасні новації : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 117-123. – Бібліогр.: 10 назв
507873
   Захист конкуренції у процесі приватизації // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.232-268
507874
  Занфіров В. Захист конституційних прав громадян - основне із завдань у діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 3-18
507875
  Гураль В. Захист конституційних прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 39-42.
507876
  Воєвода Ю.Л. Захист конституційних прав громадян судами адміністративної юстиції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 151-153. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
507877
   Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень : монографія / [С.П. Козодаєв та ін. ; уклад. В.В. Коцкулич] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Херсон : Гельветика, 2018. – 177, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 154-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-504-6
507878
  Зелений В. Захист конституційних прав людини під час реалізації заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистї свободи громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 34-39
507879
  Соколова В.В. Захист конституційного права громадян на підприємницьку діяльність органами виконавчої влади // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-22.
507880
  Очиченко О. Захист конфіденційної інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 24-28.
507881
  Андрощук Г. Захист конфіденційної інформації в системі економічної безпеки підприємства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 30-32. – ISSN 1608-6422
507882
  Романюк Т.В. Захист корисних моделей за законодавством Китаю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 264-266. – ISSN 2219-5521
507883
  Підоплічка І.Г. Захист корисних птахів / І.Г. Підоплічка. – К, 1935. – 28с.
507884
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури в безпековій політиці країн ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 118-125. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
507885
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : аналіт. доповідь / [Бірюков Д.С., Кондратов С.І.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 92, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-183-7
507886
  Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури:сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 50-80. – ISSN 2415-7732
507887
  Мяловицька Н.А. Захист культурних прав і свобод громадян як складова розвитку громадянського суспільства в Україні // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 138-140
507888
  Басарабська Е.С. Захист культурних рослин від шкідників та хвороб / Е.С. Басарабська, О.Д. Гетманенко, В.І. Горденко. – Ужгород, 1973. – 151с.
507889
  Бусол К. Захист культурної спадщини у різих галузях міжнародного права // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 155-158. – ISSN 1561-4999


  Проаналізовано основні норми міжнародного права, які впливають на захист культурних цінностей.
507890
  Мошківська Л.В. Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Мошківська Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
507891
  Данильченко Д.О. Захист ліній електропередавання з захищеними проводами від прямих ударів блискавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Данильченко Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
507892
  Стоєцький Валентин Захист лісів від пожеж - справа державної ваги (Інтерв"ю з начальником відділу охорони і захисту лісів Державного агенства лісових ресурсів України Ігорем Будзінським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 20-23 : табл.
507893
   Захист лісу. – Київ-Полтава, 1936. – 111с.
507894
  Повстень В.О. Захист людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях різного призначення / В.О. Повстень, М.М. Коршун, Т.І. Дмитруха // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 95-100. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
507895
  Трунова Г. Захист людини від психосоціальних ризиків у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 189-198. – ISSN 1026-9932
507896
  Лазаренко М.М. Захист майнових прав іноземного інвестора в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазаренко Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 209 арк. – Додатки: арк. 207-209. – Бібліогр.: арк. 9-11, 181-206 та в додатках: арк. 207-208
507897
  Лазаренко М.М. Захист майнових прав іноземного інвестора в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазаренко Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
507898
  Сиротяк М.Р. Захист майнових прав потерпілої особи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 197-202. – (Право. Економіка. Управління)
507899
  Яценко С.С. Захист майнових прав та законних інтересів усунутих учасників у процедурі націоналізації господарського товариства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 28-34. – ISSN 2308-9636
507900
  Маковецький П.В. і Новіков І.К. Захист металевих поверхонь від корозії інгібіторами і мастилами / П.В. і Новіков І.К. Маковецький. – К., 1977. – 48с.
507901
  Чоломбитько М.І. Захист миру - всенародна справа. / М.І. Чоломбитько. – К., 1974. – 48с.
507902
  Суслов М.А. Захист миру і боротьба з паліями війни / М.А. Суслов. – Київ, 1950. – 32с.
507903
  Кармазін В.Д. Захист міського повітряного басейну / В.Д. Кармазін. – К, 1977. – 32с.
507904
  Невара Л.М. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Невара Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
507905
  Невара Л.М. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Невара Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Бібліогр.: л. 197-223
507906
  Приходько О.Д. Захист моралі по-українськи в контексті європейських прав і свобод // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 38-42


  Закон України "Про захист суспільної моралі" був прийнятий усупереч висновкам і рекомендаціям вітчизняних та закордонних експертів. Допоки цей закон не мав за собою конкретних практичних наслідків, він не мав також і гучного суспільного резонансу. ...
507907
  Панасюк С.А. Захист муніципальних прав громадян у Європейському суді з прав людини: реалії та перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 67-71
507908
  Іванюта Н.В. Захист на гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення позову в господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-191
507909
  Пташник І.Р. Захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів: ситуація de-jure та de-facto // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 59-65. – ISSN 2413-7189
507910
   Захист населення і територій України від надзвичайних ситуацій : Річна доповідь за 1997 рік. – Київ, 1998. – 84с.
507911
  Стеблюк М.І. Захист населення при ядерній аварії // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22 : табл., рис., фото. – Бібліогр.: 6 назв
507912
  Глоба К.П. Захист національних інтересів у ході приватизації (досвід Франції) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 194-198.
507913
  Нор В. Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності Національної Ради Судівництва Республіки Польща: досвід для України / В. Нор, С. Білостоцький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 442-451. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
507914
  Косенко С. Захист неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.35-39. – ISSN 0132-1331
507915
  Косенко С. Захист новим кримінальним законом неповнолітніх від статевих злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
507916
  Фурса Є.Є. Захист нотаріальних документів та його вплив на права громадян, юридичних осіб: діяльність нотаріусів та консулів // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 20-25
507917
  Шпонтак І.М. Захист об"єктів довкілля від шуму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-35 : рис., табл.
507918
  Бачун О. Захист об"єктів інтелектуальної власності в господарських судах України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.44-48. – ISSN 0132-1331
507919
  Лунячек В.Е. Захист об"єктів інтелектуальної власності в закладах загальної середньої освіти: проблеми на сучасному етапі / В.Е. Лунячек, Н.Л. Кравчук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 36-44. – ISSN 2074-8922


  "Розглянуті актуальні проблеми захисту прав інтелектуальної власності в закладах загальної середньої освіти на основі аналізу їх діяльності, зокрема на основі роботи вчителів у рамках навчально-виховного процесу. Проаналізовано праці вчених з даного ...
507920
  Андрієнко В. Захист об"єктів інтелектуальної власності у Господарському суді міста Києва // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 1608-6422
507921
  Пастухов В.Ю. Захист об"єктів Інтернету речей у кібернетичному просторі / В.Ю. Пастухов, І.І. Пархоменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 296-297
507922
  Менська О.А. Захист об"єктів культурної спащини у суді // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (39). – С. 158-170. – ISSN 2310-6166
507923
  Дьомін Ю. Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-90.
507924
  Головін А. Захист основоположних прав людини і громадянина під час надання Конституційним судом України офіційного тлумачення положень Конституції та законів України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 13-16
507925
  Комарова Т. Захист основоположних прав людини Судом справедливості Європейського Союзу: межі юрисдикції // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 112-116. – ISSN 1814-3385


  Юрисдикція Суду справедливості ЄС щодо захисту прав людини є суттєво обмеженою через розподіл повноважень між Союзом та державами-членами та неможливістю порушення принципу субсидіарності. Суд справедливості ЄС має юрисдикцію лише стосовно тих дій ...
507926
  Тімуш І.С. Захист особистих немайнових прав батьків як учасників сімейних правовідносин. / І.С. Тімуш, О.М. Братіца // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 26-29. – ISSN 2304-5809
507927
  Лавріненко О.В. Захист особистих немайнових трудових прав найманих працівників: напрями удосконалення спеціального законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-36.
507928
  Онищук М.І. Захист особистості від деструктивних інформаційно-психологічних впливів в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про інформаційно-психологічну безпеку особистості в сучасних умовах, механізми вербального і невербального інформаційного впливу, а також про розробку і впровадження новітніх форм, способів і технологій інформаційно-психологічного ...
507929
  Чередниченко О.І. Захист офіційної мови в національній державі: досвід Франції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-36. – ISSN 0027-2833
507930
  Чередниченко О. Захист офіційної мови в національній державі: досвід Франції // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 95-106


  "У статті висвітлено еволюцію французької мовної політики, спрямованої на захист державної мови, починаючи з XVI ст. Проаналізовано роль академічних, урядових і неурядових організацій, які опікуються функціонуванням і поширенням французької мови. ...
507931
  Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 430 л. – Бібліогр.: л. 380-430
507932
  Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
507933
  Венедіктова В І. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : монографія / І.В. Венедіктова. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-287. – ISBN 978-966-667-598-2
507934
  Ортинська М. Захист патентних прав у сфері інформаційних технологій // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 31


  "... Територіальна природа патенту в позатериторіальному світі Інтернету".
507935
  Кириленко О.П. Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів / О.П. Кириленко, Г.І. Козак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 38-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
507936
  Князькова М Л. Захист пенсійних прав працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.34-40
507937
  Круть В. Захист персональних даних в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 122-123
507938
  Баранов О.А. Захист персональних даних в сфері Інтернет речей / О.А. Баранов, В.М. Брижко // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 85-91


  Про правові проблеми захисту персональних даних в сфері Інтернет речей в умовах становлення інформаційної індустрії електронно-цифрових технологій та інформаційних ресурсів.
507939
  Бездітний В. Захист персональних даних в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Перша практика: ризики та недопроцювання".
507940
  Маринів А. Захист персональних даних в Україні: досягнення, проблеми, перспективи // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 189-191. – ISBN 978-3-8305-3271-2
507941
  Андрушків І.П. Захист персональних даних клієнтів: нормативні вимоги України та Європейського Союзу / І.П. Андрушків, Б.М. Мушинський // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 204-209. – ISSN 2308-1988
507942
  Вінніков О. Захист персональних даних на робочому місці. Деякі дороговкази Європейського суду з прав людини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
507943
  Мороз В. Захист персональних даних особи під час виборчого процесу. Щодо порівняння норм законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
507944
  Дробиш Є. Захист персональних даних пацієнта в умовах розвитку програм електронного здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 261-263
507945
  Богатир В. Захист персональних даних при веденні ЄРДР // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 25-31січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 1992-9277
507946
  Козак В. Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в Інтернет // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 49-70. – ISSN 1606-3732
507947
  Трофименко М. Захист персональних даних та право інтелектуальної власності в Інтернеті // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
507948
  Дідікін А. Захист персональних даних у російскому законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 55-57
507949
  Дідікін А. Захист персональних даних у російському законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 41-43
507950
  Крилова Ю.І. Захист персональних даних: вітчизняний та зарубіжний досвід // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 57-63
507951
  Войтенко Ю. Захист персональних даних: міжнародні стандарти та Україна // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 479-482. – ISBN 978-966-301-169-1
507952
  Брижко В.М. Захист персональніх данніх в умовах розвитку інформаційного суспільства // Винахідник України : науково-практичний журнал. – Київ, 2001. – № 2"2000/1"2001. – С.7-19
507953
  Абакумов В.Г. Захист пластикових документів масового використання / В.Г. Абакумов, С.Г. Антощук, Л.В. Ратомська // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 126-132. – ISSN 1561-5359
507954
  Валендюк О. Захист платників податків // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-36
507955
  Рисухін В.В. Захист поверхневих водойм від забруднення мінералізованими стоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рисухін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України,Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
507956
  Збінський Є.Ф. Захист податкої таємниці як складова інформаційної безпеки // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 84-85. – ISBN 978-966-2439-41-0
507957
  Микитин В. Захист порушених прав на об"єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 15-20
507958
  Морозов Є. Захист порушеного права в разі пропущення строків позовної давності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
507959
  Шаповал В. Захист прав вимушених переселенців: єдність науки і практики (за матеріалами круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 191-194. – ISSN 1026-9932


  3 березня 2015 року відбувся круглий стіл "Права вимушених переселенців: забезпечення та захист (міжнародний та вітчизняний досвід)", організований Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спільно з Національною академією правових ...
507960
  Пашковська Т. Захист прав власності: антирейдерський закон прийнято // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 42-43
507961
  Юрченко Е.С. Захист прав внутрішньо переміщених осіб на житло, землю та майно в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 157-160. – ISBN 978-966-7957-18-6
507962
  Перестюк І.М. Захист прав громадян на приватну власність: аналіз діяльності вищих органів публічної влади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 94-102. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
507963
  Скробач С. Захист прав дитини у цивільному процесі за умови участі органу опіки та піклування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 258-260. – ISBN 978-617-7069-15-6
507964
  Юхта О.Г. Захист прав дітей від сімейного насильства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 78-81. – ISSN 2219-5521
507965
  Цемко С.О. Захист прав дітей за законодавством королівства Іспанії: історія та сьогодення // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 314-317
507966
  Абламський С.Є. Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні : монографія / С.Є. Абламський ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Юхна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов А.М., 2015. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-231 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-24-7
507967
  Хрімлі О. Захист прав інвесторів у досудовому порядку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 68-73. – ISSN 2308-9636
507968
  Шеїн К. Захист прав інтелектуальної власності в доменних спорах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
507969
  Лисенко М. Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 9-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
507970
  Нерсесян А.С. Захист прав інтелектуальної власності в сфері медицини та фармації за законодавством України / А.С. Нерсесян, А.І. Зелена // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 599-604
507971
  Романчук І. Захист прав інтелектуальної власності в Україні в контексті "Спеціальної доповіді 301" Офісу торгового представника США // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 228-230. – ISBN 978-617-7069-15-6
507972
  Каращук О.О. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 82-84. – ISBN 978-966-999-024-2
507973
  Филь С.П. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України з позиції національної безпеки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 271-279. – ISSN 2072-8670
507974
  Кулаковський О.М. Захист прав інтелектуальної власності у закладах вищої освіти України: специфіка і проблеми // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Україн. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 65. – С. 59-68. – ISSN 2074-8922
507975
  Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 7-14
507976
  Щербина А.В. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7104-90-1
507977
  Редько В. Захист прав інтелектуальної власності як одна із складових розвитку фармацевтичного ринку України / В. Редько, Т. Петренко, Б. Даневич // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1608-6422
507978
  Орлюк О. Захист прав інтелектуальної власності: реалії і завдання на перспективу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 1-7 липня (№ 26). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
507979
  Попрошаєва О.А. Захист прав людини в інтернеті: керівні принципи Ради Європи, що стосуються інтернет-посередників // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 47-60. – ISSN 1993-0941
507980
   Захист прав людини в контексті формування принципу верховенства права: міжнародний аспект / О.М. Омельчук, С.Д. Гринько, А.М. Івановська, А.Л. Місінкевич // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 51-73. – ISSN 1993-0909
507981
  Кристоф Крель Захист прав людини і основоположних свобод в Німеччині // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 97-99. – ISBN 978-3-8305-3271-2
507982
  Радченко Л.І. Захист прав людини у сфері сімейних відносин: практика ЄСПЛ // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 228-234
507983
  Галянтич М.К. Захист прав на засоби індивідуалізаці виробників товарів і послуг цивільно, кримінально, адміністративно правовими засобами (про систему та взаємодію) // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 71-83
507984
  Роговик М. Захист прав на комерційну таємницю за законодавством про захист від недобросовісної конкуренції // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 418-419
507985
  Андрощук Г.О. Захист прав на товарні знаки (змішування) в Інтернеті: доктрина і правозастосовна практика ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 235-241. – ISSN 2219-5521
507986
  Драчук А. Захист прав осіб, які перебувають у фактичному шлюб // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 273-274. – ISBN 978-966-301-169-1
507987
  Гудима-Підвербецька Захист прав споживачів за договором про надання туристичних послуг : монографія / Гудима-Підвербецька Марія Мирославівна ; М-во освіти і науки України. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 286, [1] с. – Бібліогр.: с. 260-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-42-8
507988
  Зеленова М.О. Захист прав споживачів у сфері кредитування: правовий компроміс чи його імітація? // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 111-117. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
507989
  Шкляр С.В. Захист прав та інтересів суб"єктів господарювання у правовідносинах з органами антимонопольного комітету України / Шкляр Сергій Володимирович. – Київ : Юстініан, 2015. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-183. – ISBN 978-617-7039-14-2
507990
  Дзера О. Захист прав: теорія і практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 213-216. – ISSN 1026-9932
507991
  Романюк Я.М. Захист права власності в умовах окупації та проведення АТО: сучасні виклики для України
507992
  Первомайський О.О. Захист права власності внутрішньо переміщених осіб: чинне правове регулювання та перспективи його вдосконалення // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 37-41. – ISBN 978-617-7220-88-5
507993
  Полотнянко О. Захист права на доступ до інформації - виклики сьогодення // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 6 (64), червень. – С. 48-51
507994
  Крук Ю.А. Захист права на здоров"я в Раді Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Крук Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 л. – Бібліогр.: л. 190-221
507995
  Крук Ю.А. Захист права на здоров"я в Раді Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Крук Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
507996
  Сідей О.В. Захист права на здоров"я на Європейському та національному рівнях // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 72-76. – ISSN 2306-9082
507997
  Посикалюк О.О. Захист права працівника на приватність в практиці Європейського Суду з прав людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 112-124. – ISSN 2078-9165
507998
  Фартушок Т.Б. Захист права працівників на оплату праці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Фартушок Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
507999
  Фартушок Т.Б. Захист права працівників на оплату праці : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Фартушок Тарас Богданович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2017. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 173-194
508000
  Кулинич О.П. Захист права приватної власності на землю: цивільно-правові аспекти : монографія / О.П. Кулинич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Рогальська І.О., 2016. – 230, [2] с. – Бібліогр.: с. 195-230. – ISBN 978-617-7171-87-3
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,