Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
507001
  Горбатюк В. "...Зникли - мов їх і не було" (Микита Годованець і Володимир Штангей) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 151-159. – ISSN 0130-1608


  Володимир Фокович Штангей - жертва сталінського терору. Відбував покарання у Соловках, засуджений до найвищої кари. Розстріляний: 3 листопада 1937 р. в Карелії (Сандармох).
507002
  Такер Джошуа "Значущість використання Траипом Twitter в тому, що через свій акаунт може формувати меседжі, які з"являтимуться в ЗМІ" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 22 (498), 2-8.06.2017 р. – С. 28-30. – ISSN 1996-1561
507003
  Барабаш Ю.Я. "Знаю человека..." / Ю.Я. Барабаш. – Москва : Художественная литература, 1989. – 333 с. – ISBN 5-280-00714-5
507004
  Шевченко О. "Знаю! Дію! Захищаю!" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 27-29. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської ОУНБ щодо проведення Всеукраїнського проекту "Я маю право!".
507005
  Мандзюк Д. "Зная єго крайнюю бідність, я взяв з собою розлічнії з"їстнії припаси" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 8 (261), 26 лютого 2015. – С. 47-51


  Михайло Вербицькй помер від раку язика.
507006
  Акімов І.А. "Знехтувана" наука (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2015 р.) / І.А. Акімов, В.О. Харченко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 1027-3239


  Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини 2015 р. стали паразитолог Вільям Кемпбелл, біохімік Сатоші Омура і китайський біолог Юю Ту. Половину премії було присуджено за відкриття авермектинів — нового класу медичних препаратів, які ...
507007
  Гінда В. "Зникла совєтська панщина. Закипіла робота без підганячів" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 31 (84). – С. 54-56


  "Олевська Республіка", контрольована військом отамана Тараса Бульби-Боровця, 1941 року проіснувала понад два місяці.
507008
  Семенченко М. "Зникне інститут - зникне науковий напрям" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 жовтня (№ 197). – С. 8


  Чи ліквідує Національна академія наук України Інститут української археографії та джерелознавства та Інститут сходознавства? Чим це загрожує вітчизняній науці.
507009
  Ткачова Г.В. "Зникнення" автора у художньому тексті постмодернізму (на прикладі роману К. Рансмайра "Останній світ") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 486-492. – ISBN 966-581-388-9
507010
  Данилов С. "Зникнуть населені пункти, де говорили мовою Біблії. Людство втратить значний пласт культури" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 48 (251). – С. 36-39


  Які загрози несе світові "Ісламська держава Іраку та Леванту" і які інтереси має Україна на Близькому Сході - розповідає сходознавець Сергій Данилов.
507011
  Карандій В. "ЗНО-2016 принесе абітурієнтам мінімум новацій" / беседу вела Інна Ковалів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 230). – С. 5
507012
  Гордєєв С. "Знов бачу чарівну Мірандоліну, тужливу Оксану, трагічну Катерину..." (Творчіть Валентини Чистякової) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 1 (123). – С. 47. – ISSN 1562-3238


  «Усі в театрі були закохані в неї. Жінки, чоловіки, молоді, літні. До речі, літніх серед нас не було: вся трупа тоді була молодою. Коли ми сходилися всі одночасно до великого фойє на збори чи на репетицію, кожному з нас кортіло сісти так, щоб краще ...
507013
  Олійник В. "Знов прийшли до нас три празники в гості" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 19 - 28 грудня (№ 49). – С. 15


  Серед барвистого розмаїття світських і релігійних свят чи не найулюбленішими є різдвяно-новорічні. Їх можна вважати справжньою окрасою всього календарно-обрядового циклу нашого народу. Різдвяні свята органічно об"єднали цілий комплекс ...
507014
  Ольховська Л. "Знову вирізали сім"ю єврея. Принесли горілку. Убивши його, гуляли і гвалтували дружину й дочку" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 29 (432), 26 липня 2018. – С. 56-58
507015
  Стешенко І. "Зо мгли минулого" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 57-63. – ISSN 0131-2685


  Спогади про Михайла Петровича Старицького та його родину.
507016
  Тацопулос П. [Знеболювальне] : роман / Петрос Тацопулос. – 4-те вид. – [Афіни : Естія, 1989. – 251 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0022-3
507017
  Цицелі К. [Зникла підлога / Кєї Цицелі ; переклад Нікоса Фокаса. – Афіни : Кедрос, 1984. – 171, [1] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
507018
  Вдовічен В.А. Значення категорії "інтерес" у податкових відносинах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 81-85. – (Правознавство ; Вип. 273)
507019
  Гачковскі М. Значення Києва у художній та публіцистичній спадщині Осипа Назарука // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 472-476. – ISBN 978-966-3888-379-3
507020
  Карпічков В.О. Значення Київської історико-юридичної школи та внесок її представників у розвиток вітчизняної правової науки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 58-61. – ISSN 2520-6346


  "Однією з найважливіших подій у житті Київського університету було відкриття у 1834 році юридичного факультету завдяки чому почала активно розвиватися вітчизняна правнича наука. Основними напрямами досліджень на факультеті стали проблемні питання ...
507021
  Починська М.В. Значення класів пульсового артеріального тиску в медикаментозному контролі пацієнтів із імплантованими електрокардіостимуляторами та кардіоресинхронізуючою терапією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Починська Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
507022
  Дністрянський М. Значення колонізаційних рухів із Північних Балкан, Трансільванії та Молдови в заселенні Українських Карпат упродовж XIII-XVII ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 70-76. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
507023
  Лавренюк В.Ю. Значення кольору в релігійних символах // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 153-155
507024
  Грібенюк О.В. Значення коморбідної неалкогольної жирової хвороби печінки у модифікації перебігу гіпертонічної хвороби та можливості оптимізації медикаментозного лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Грібенюк Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
507025
  Марчак В. Значення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи для визнання судом обмеженої осудності особи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-84. – ISSN 0132-1331
507026
  Сорока О. Значення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для кримінального права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 22-26


  У статті розглядається значення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для кримінального права України, обгрунтовується необхідність врахування практики (правових позицій) Європейського ...
507027
  Полховська І.К. Значення конституційного принципу рівності особи для реалізації її прав і свобод // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 13-17. – ISSN 0201-7245
507028
  Шишкін В.О. Значення коучингу на підприємстві / В.О. Шишкін, І.В. Рогова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 287-290. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
507029
  Ілляхова М.В. Значення креативних практик в андрагогіці // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 76-87. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
507030
  Колісник-Гуменюк Значення культуротворчого аспекту в освіті США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 65-69. – ISSN 2308-4634
507031
  Олішевська Ю.А. Значення курсу "Основи краєзнавства" для підготовки фахівців з рекреаційної географії й туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 186-191. – Бібліогр.: 10 назв.
507032
  Лучканин С.М. Значення латинської мови для формування історико-філологічної концепції румунського Просвітництва кінця XVIII - початку XX століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 93-99. – Bibliogr.: Літ.: с. 99; 6 п.


  Румунське просвітництво характеризувалося виразною народно-національною ідеєю. Значення латиномовних граматик румунської мови для становлення національної класичної філології в Румунії.
507033
  Проців О.Р. Значення лисиці для мисливського господарства Галичини XIX - початку XX ст. = Value of fox for huntig of Galicia in 19th - early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 72 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 59-65 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-86-4
507034
  Красношапка В.В. Значення лізингу у прискоренні інноваційно-інвестиційної діяльності: ризики і переваги / В.В. Красношапка, М.В. Ключнікова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 365-373. – ISSN 0321-0499
507035
  Куделюк Є.В. Значення лізингу як фінансового інструменту в діяльності вітчизняних підприємств / Є.В. Куделюк, Ю.С. Семехіна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 54-56. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
507036
  Подошовка Н. Значення лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно- бібліотечних систем та проблем уніфікації інформаційно-пошукових мов для розвитку корпоративної каталогізації // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 16-19. – ISSN 1811-377X
507037
  Зимовець Г.В. Значення локативного компонента в ергонімії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 157-165
507038
  Бесєдіна Г.О. Значення людини і суспільства в практико орієнтовних підходах // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 41-42
507039
  Мозоль Н.І. Значення Магдебурзького права для утвердження місцевого самоврядування на території України // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 6-12. – ISSN 2523-4552
507040
  Пасєка А.С. Значення маркетингових концепцій у розвитку ринку праці // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 154-163. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
507041
  Зубко А.М. Значення матеріалів земських подвірних переписів для дослідження історії України періоду капіталізму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 73-79. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье раскрывается значение материалов земских подворных переписей для исследования вопросов истории Украины периода капитализма.
507042
  Кононенко В. Значення матеріалів справи для встановлення стану обмежної осудності // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 53-58.
507043
  Чумакова Т.М. Значення машинобудівного комплексу регіону в економіці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 93-95
507044
  Сізінцова Ю.Ю. Значення медичного права у діяльності організаторів охорони здоров"я // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 55-59. – ISSN 2415-8763
507045
  Сопільняк Б. Значення медичної доктрини для правового регулювання інституту відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 236-238. – ISBN 978-617-7069-28-6
507046
  Степаненко В.В. Значення менторства та бізнес-інкубування для стимулювання підприємництва // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 246-251. – ISSN 2308-1988
507047
  Дзісь І.Є. Значення метаболічних чинників серцево-судинного ризику в виникненні тромбозу в пацієнтів з лімфопроліфераційними хворобами / І.Є. Дзісь, О.Я. Томашевська // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 3. – C. 19-25. – ISSN 1029-4244
507048
  Сьоміна Н. Значення механізму вчинення злочину у прогнозуванні та вивченні злочинної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 177-179
507049
  Ковальський В.С. Значення міждисциплінарних зв"язків та міжгалузевих досліджень у сучасній правовій науці // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.16-18
507050
  Козань Н.М. Значення міждисциплінарної інтеграції при вивченні судової медицини студентами медичного факультету вищих медичних навчальних закладів // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоц. судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 52-54. – ISSN 2218-838X
507051
  Крамар С.Б. Значення міжкафедральної інтеграції для підготовки фахівців-стоматологів у світі системи управління якістю за міжнародними стандартами ISO 9001:2015 / С.Б. Крамар, А.Є. Горшкова // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Чернозуб А.А. – Миколаїв, 2019. – Т. 4, № 2 (18). – С. 242-245. – ISSN 2415-3060
507052
  Свірін М.О. Значення міжнародно-правових документів для забезпечення запобігання злочинності в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 239-247. – ISSN 2072-8670
507053
  Токарський Б. Значення міжнародного звичаю для міжнародного гуманітарного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 67-72
507054
  Сурмашева О. Значення мікологічного обстеження приміщень і фондів бібліотек / О. Сурмашева, Г. Корчак, Л. Муха // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 46-52. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
507055
  Мороз В.Г. Значення місця вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 61-82. – ISSN 2222-5374
507056
  Горобець Л.В. Значення місць водопою для гніздових популяцій птахів лісових екосистем : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.16 / Горобець Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 141 л. + Додаток: л. 121-129. – Бібліогр.: л. 130-141
507057
  Горобець Л.В. Значення місць водопою для гніздових популяцій птахів лісових екосистем : автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16 / Горобець Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
507058
  Русяєва А.С. Значення мови в аспекті духовної культури Ольвії Понтійської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 145-155. – ISBN 966-581-295-6
507059
  Масицька Т. Значення мовних норм у процесі вивчення української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 28-33. – ISSN 2078-5119
507060
  Булаховський Л.А. Значення мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ, 1962. – 39 с.
507061
  Мацько Л.І. Значення мовотворчості Лесі Українки у розвитку української літературної мови : у співаторстві з О.М. Сидоренко / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 272-286. – ISBN 978-966-660-472-2
507062
  Марусенкова Т. Значення моделювання та випадкових величин для розвитку наукової методології // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 116-117. – ISSN 0321-0499
507063
  Кіріка Д.В. Значення модернізації аграрного законодавства України в умовах економічної кризи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 93-96. – ISBN 978-617-7363-7-0
507064
  Попов М.В. Значення молекулярної біології у пізнанні життя. / М.В. Попов. – К., 1968. – 28с.
507065
  Калмиков Д.О. Значення мотиву та мети експлуатації дітей для кримінальної відповідальності за ст. 150 КК України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 36-40.
507066
  Долгош К.І. Значення навичок спеціального перекладу для творчої професійної діяльності спеціаліста-міжнародника / К.І. Долгош, О.Ф. Мочар // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 556-562
507067
  Соннік Н.Б. Значення навчальних технологій при опануванні клінічної дисципліни "Оториноларингологія" // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Євдощенко О.А. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 91-93. – ISSN 0044-4650


  "Ще близько 10 років тому впровадження в навчальний процес нових технологій передбачало лише перехід до Болонської системи та широке використання комп"ютерної техніки. Нині ж цей перелік розширився не лише кількісно, а й якісно - сьогодення вимагає від ...
507068
  Бешенцева О. Значення навчально-методичних комплексів для навчання іноземних студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 65-69. – ISSN 1562-529Х


  "Мета та завдання статті полягають у визначенні основних технологій навчання хімії, а саме у застосуванні принципів створення навчально-методичних комплексів з хімії для іноземних студентів, які навчаються на підготовчих факультетах за напрямом ...
507069
  Гуменюк А.Г. Значення навчальної дисципліни "Дипломатичний протокол та етикет" в підготовці майбутніх дипломатів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 53-54
507070
  Анісімович-Шевчук Значення навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" для майбутніх фахівців сфери туризму та послуг // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 81-86. – ISBN 978-617-7363-04-9
507071
  Гармасар В.Г. Значення наукових "докучаєвських" експедицій в історії розвитку сучасного природознавства // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 46-54. – ISSN 2077-9496
507072
  Семенова Л.С. Значення наукових ідей М.І. Пирогова для сучасної організації охорони здоров"я / Л.С. Семенова, Ю.А. Корягін // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 1. – С. 143-145. – ISSN 2307-0404


  "...Наукові ідеї М.І. Пирогова щодо реалізації медичної допомоги і сьогодні використовуються для вдосконалення медичного обслуговування населення."
507073
  Устименко О.В. Значення наукової діяльності дослідної станції лікарських рослин у формуванні, становленні та розвитку лікарського рослинництва / О.В. Устименко, Л.А. Глущенко, Н.І. Куценко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 29-39. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2077-4893
507074
  Крецул Н.І. Значення наукової спадщини академіка В.І. Липського для розвитку ботанічної науки // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 412-416. – ISBN 978-966-2303-13-1
507075
  Кравченко М.Г. Значення наукової спадщини Ш. Л. Монтеск"є для вирішення актуальних проблем побудови системи державної влади в Україні / М.Г. Кравченко, К.Г. Кравченко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 402-410. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу окремих поглядів Ш. Л. Монтеск"є щодо проблем розподілу державної влади, участі народу у вирішенні важливіших питань державного життя, взаємодії народу та державної влади. На підставі проведеного наукового дослідження ...
507076
  Кравченко К.Г. Значення наукової спадщини Ш. Л. Монтеск"є для вирішення проблеми розподілу державної влади в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 65-67
507077
  Яблонська Т. Значення наукової творчості О.М. Раєвського для розвитку української психологічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  У статті розглядається значення наукової творчості професера О.М. Раєвського для становлення і розвитку вітчизняної психологічної науки, зокрема її розвитку в стінах Київського університету.
507078
  Павко Я.А. Значення національного законодавства та політико-правових актів у міжнародно-правовому регулюванні співробітництва арктичних держав у полярному регіоні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 112-118. – ISSN 2220-1394
507079
  Куцевич М.П. Значення національного принципу чинності Кримінального кодексу України для захисту інтересів громадян України за кордоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-40. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю значення національного принципу чинності в просторі Кримінального кодексу України щодо захисту інтересів громадян України за кордоном, запропоновані способи вдосконалення відповідних норм Кодексу. Статья посвящена раскрытию ...
507080
  Нікуліна О.Л. Значення національної аристократії в державотворчих процесах у концепції еліт В. Липинського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 39-41
507081
  Нікуліна О.Л. Значення національної аристократії в державотворчих процесах у концепції еліт В. Липинського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 76-78
507082
  Полуда Н.А. Значення національної інформаційної безпеки в умовах гібридної війни на Сході України // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 104-106. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
507083
  Вельгус В.В. Значення невербально-комунікативних дій у тактиці адвоката // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7041-91-6
507084
  Кучумова І.Ю. Значення нематеріальних стимулів у підвищенні рівня мотивації персоналу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 370-375. – ISSN 2222-4459
507085
  Бялик В. Значення неологізму: семіотичний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 3-8. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
507086
  Кузьміна М.М. Значення непрямого державного регулювання та саморегулювання у забезпеченні якості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 360-365. – ISSN 1563-3349
507087
  Башкатова В.В. Значення норм публічного та приватного права у захисті прав та законних інтересів особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 189-194. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
507088
  Піляй А. Значення нотаріальної форми засвідчення вірності копій документів // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 562-564
507089
  Колотуха І. Значення Нюрнберзького трибуналу для розвитку міжнародного кримінального судочинства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 145-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
507090
  Астахова О.О. Значення обстановки вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони злочину // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 90-98. – ISSN 2222-5374
507091
  Бурдін В. Значення ознак об"єктивної сторони складу злочину для визначення ознак поняття осудності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 307-313. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
507092
  Вереша Р.В. Значення ознак свідомості для моделювання суб"єктивного елементу злочину // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 44-51. – ISSN 2310-9769
507093
  Брич Л.П. Значення ознак суб"єкта для розмежування складів злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 208-218. – (Юридична ; Вип. 3)
507094
  Іліаді О.І. Значення ономастичного матеріалу для слов"янської етимології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 164-168. – ISBN 966-581-295-6
507095
  Подра О.П. Значення освіти для розвитку економіки знань та людського капіталу / О.П. Подра, О.Р. Сватюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 404-410. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
507096
  Кондрусєва В.М. Значення освіти для розвитку концепції інформаційного суспільства в Україні // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 72-78. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  " У статті розглядаються особливості розвитку інформаційного суспільства стосовно інституту освіти. Досліджується значення створення інноваційних університетів для сучасного українського суспільства. Вивчаються проблеми освіти в Україні в контексті ...
507097
  Гадзало А.Я. Значення освіти для формування та розвитку людського капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.8. – С. 288-292. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Проаналізовано основні тенденції розвитку освіти та її вплив на примноження національного багатства, а також вплив освіченості на формування людського капіталу.
507098
  Стройванс Р.Б. Значення освіти у формуванні правової держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
507099
  Кметик Х.В. Значення основних принципів міжнародного права у регламентації діяльності транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 83-87
507100
  Чуйко Н.В. Значення основних проблем, які вирішувалися Д.І. Чижевським як основа розкриття змісту його доробку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 61-64
507101
  Погребняк С. Значення основоположних принципів права для формування і розвитку правової державності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 91-97. – ISSN 1993-0909
507102
  Литвинюк А.Ю. Значення офшорингу та аутсорсингу у сучасному глобальному поділі праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 164-166
507103
  Валлє В. Значення охорони інтелектуальної власності для економічного, соціального і культурного розвитку // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 140-149. – ISBN 978-966-378-141-9
507104
  Чуйко Н.В. Значення парадоксів для самовизначення філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 51-51
507105
  Вишотравка Л.І. Значення педагогічної й творчої спадщини Л. М. Алексєєвої у формуванні радянської танцювальної культури пластичного руху (20–60-ті рр. XX ст.) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 211-215


  Коцка Андрій Андрійович (1911-1987) - український живописець, працював у різних жанрах. Народний художник УРСР з 1982 р. Твори А. Коцки оригінальні за стилем і відрізняються бездоганним колоритом.
507106
  Пляза Ю. Значення педагогічної культури у вихованні // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 157-165
507107
  Шиловська М.О. Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка у контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх педагогів // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 41-47. – ISSN 2045-146X
507108
  Возняк Оксана Значення пектинів, виділених шроту насіння амаранту та їх властивості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 23-24 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
507109
  Сторчак К.М. Значення передового світогляду в творчості письменника. / К.М. Сторчак. – К., 1959. – 39с.
507110
  Романова О. Значення передсмертної сповіді та поховання за християнським обрядом у свідомості людей XVIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 216-238
507111
  Ткачук Т.І. Значення переробної промисловості в забезпеченні продовольчої безпеки країни / Т.І. Ткачук, Г.М. Павленко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 15-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
507112
  Філіппова Н.П. Значення персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі у висвітленні досягнень вітчизняної медицини // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 325-344
507113
  Швидченко Т.М. Значення Першого Зимового походу армії УНР 1919-1920 рр. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 7-11. – ISSN 2076-1554
507114
  Маркевич О.В. Значення печаток міст для дослідження міської геральдики // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 246-254
507115
  Кривопішин О. Значення південно-західних залізниць для розвитку спиртопереробної та тютюнової промисловості на терені України в другій половині ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 124-126


  У статті розкривається значення південно-західних акціонерних залізниць для збільшення виробництва спиртогорілчаної та тютюнової прдукції в Україні у другій половини ХIХ століття. В статье раскрывается значение юго-западных акционерных железных дорог ...
507116
  Поповський А.М. Значення південноукраїнських степових говорів у формуванні літературно-національної мови. / А.М. Поповський. – Дніпропетровськ, 1989. – 88с.
507117
  Олійник С.В. Значення підприємницької діяльності для розбудови інститутів "соціальної держави" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 361-364. – ISSN 2076-1554
507118
  Артамонова Н.О. Значення підрозділів з інтелектуальної власності у розвитку системи патентно-інформаційного забеспечення інноваційної діяльності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 19 - 28
507119
  Оперук В. Значення планування та версування при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 102-105.
507120
  Косюк О.А. Значення платонівської моделі "ідея-ейдос" для християнського вчення про Бога та Трійцю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
507121
  Братасюк М.Г. Значення поглядів Є. Ерліха на особливості юридичного мислення в контексті правової культури постмодерну // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 152-156. – ISSN 1818-992Х
507122
  Білоус І.В. Значення податкових важелів в системі заходів активізації розвитку вітчизняної економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 127-131
507123
  Лавровська І.Б. Значення податкової соціальної пільги при розмежуванні кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері захисту інтелектуальної власності // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 8 (144). – С. 41-47
507124
  Шванова О. Значення подкастів у вивченні іноземної мови / О. Шванова, М. Гензель // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 296-298


  Розглянуто використання подкастів на заняттях із іноземної мови. Проаналізовано деякі найпопулярніші подкасти. Розглянуто способи їх використання із навчальною метою, а також можливість використання на практичних заняттях та для самостійного опрацювання.
507125
  Прушковська І.В. Значення поезії та митця у суфізмі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 38 : Присвячено 10-й річниці заснування Київського університету "Східний світ" і 88-літтю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – С. 119-125. – ISSN 1682-671Х
507126
  Мороз В. Значення позовної давності у кредитних спорах. Практика і коментарі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 12). – С. 25
507127
  Могілевський С.Ю. Значення поліморфних варіантів гена AKR1B1 rs759853 та rs9640883 при діабетичній ретинопатії / С.Ю. Могілевський, Л.І. Денисюк, О.В. Бушуєва // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 32-35. – ISSN 2309-8147


  "...Мета дослідження - вивчення значення поліморфних варіантів гена AKR1B1 rs759853 та rs9640883 у разі діабетичної ретинопатії. У 39-ти пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу та діабетичною ретинопатією визначали поліморфні варіанти гена AKR1B1 за ...
507128
  Гавриленко І. Значення політики Вудро Вільсона для сучасної дипломатії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 19-22. – ISBN 978-966-171-793-9
507129
  Береза В.О. Значення політичної культури суспільства у процесі політичної соціалізації індивіда // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 66. – С. 36-44. – ISSN 2072-1692
507130
  Береза В.О. Значення політичної культури суспільства у процесі політичної соціалізації індивіда // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 14-23. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
507131
  Радзіховська О.Ф. Значення Полтавської експедиції В.В. Докучаєва по оцінці земель для розвитку географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 12-19. – Бібліогр.: 32 назви
507132
  Підгрушний Г.П. Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 40-47 : рис., табл. – Бібліогр.:31 назв. – ISSN 1561-4980
507133
  Яковенко Н.Л. Значення польського головування в ЄС (друга половина 2011 р.) для євроінтеграційного поступу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 33-38


  В статті акцентовано увагу на факторі сприяння Республіки Польща євроінтеграційним прагненням України, що відбувалося впродовж її головування в Європейському Союзі в другій половині 2011 р.
507134
  Бантишев О. Значення поняття "малозначність діяння" для вирішення питання про кримінальну відповідальність / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 94-96.


  Розглянуто питання "малозначність діяння", проаналізовано, чи до всіх діянь, що містять об"єктивні ознаки того чи іншого складу злочину, але які не спричинили істотної шкоди.
507135
  Лимар О.В. Значення поняття "тілесність" та "простір" в розробці інтерсуб"єктивної тематики (на основі робіт Едмунда Гусерля) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 44-50


  У цій статті проаналізовано поняття "простір" та його зв"язок з поняттям "тілесність" на основі робіт Едмунда Гусерля. Автор показує важливість цих по- нять у розумінні інтерсуб"єктивної тематики, що стала однію з основних тем у феноменології. У ...
507136
  Антонюк О.В. Значення порівняльних досліджень у галузі екологічного права у контексті євроінтеграційних процесів / О.В. Антонюк, В.Д. Басай // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 406-410. – ISSN 1563-3349
507137
  Козяр Вікторія Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 122-125.
507138
  Перебитюк М.В. Значення пошуково-пізнавальних методів при проведенні слідчих дій, спрямованих на збирання та дослідження доказів у кримінальних справах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 182-185. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості й етапи пізнавальної діяльності в ході розслідування злочинів і значення в ній криміналістичних методів. The article deals with specificity and stages of cognitive activity in the course of crime investigation and the ...
507139
  Кармаліта Марія Значення правової доктрини в контексті джерел права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 17-21
507140
  Назаренко Є.В. Значення правової науки та юридичної практики для правотворчості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-10. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматриваются факторы, определяющие роль правовой науки и юридической практики в правотворчестве. Истинные правовые идеи, необходимые для правотворчества, способны дать и наука, и любая сфера юридической практики. Однако специфика ...
507141
  Андріянова Л.А. Значення правової свідомості в сучасному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 141-142
507142
  Британ С.А. Значення практик в житті студентів туристичного відділення / С.А. Британ, М.С. Яцуляк, В.В. Ярмолович // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 17-23


  Розглядається проблема якісної організації практичної підготовки студентів туристичного відділення.
507143
  Ярошенко О.М. Значення практики Європейського суду з прав людини для регулювання трудових відносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 93-98. – ISSN 0201-7245
507144
  Жильцов О.Л. Значення практики Європейського Суду з прав людини у обмеженні судової дискреції // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 6-15. – ISSN 2414-4207
507145
  Білецький А.О. Значення праці Й.В. Сталіна "Марксизм і питання мовознавства" для розвитку класичної філології // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 12-15
507146
  Трубчанінов С.В. Значення праць академіка І. Г. Підоплічка для дослідження історичної географії України давньої доби // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 105-115. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
507147
  Бабічук І.В. Значення праць професора І.Я. Горбачевського для охорони здоров"я / І.В. Бабічук, В.А. Шендеровський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 111-114. – ISSN 0374-3896
507148
  Льозний О.А. Значення предмета доказування у кримінальному судочинстві // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-617-616-077-9
507149
  Кохановська О. Значення прецедентів у сфері права інтелектуальної власності у США і судової практики в Україні: окремі аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 104-113. – ISSN 1026-9932
507150
  Недайхліб О.В. Значення преюдиції при проведенні економічних експертиз // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 390-392
507151
  Теуш С.К. Значення приватноправових конвенцій Ради Європи для формування європейського приватного права: аспекти співвідношення конвенцій з правом ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 57-60.
507152
  Толкачова І. Значення принципів громадянства України для реалізації прав та свобод людини і громадянина // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 266-271. – ISSN 0132-1331
507153
  Книженко О. Значення принципів кримінального права при побудові санкцій // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 82-87
507154
  Жигалкін І.П. Значення принципів трудового права України: системний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 407-420. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
507155
  Білоус О.С. Значення принципів УНІДРУА для розвитку концепції LEX MERCATORIA // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 64-70


  У даній статті розкрито роль Принципів УНІДРУА у становленні концепції lex mercatoria. Стаття розпочинається описом початкової доктрини lex mercatoria, далі роз"яснюється зміна парадигми, викликана появою Принципів УНІДРУА. Оцінюється співвідношення ...
507156
  Городовенко В. Значення принципу верховенства права при здійсненні правосуддя // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 4-9
507157
  ЮщикО.І Значення принципу гуманізму при призначенні покарання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 102-107. – (Правознавство ; Вип. 273)
507158
  Діковська І. Значення принципу добросовісності та чесного ведення справ для тлумачення міжнародних приватних договорів // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 156-169. – ISBN 978-617-566-268-7
507159
  Назаров І. Значення принципу інстанційності для організації судової системи України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 121-125.
507160
  Черних Д.С. Значення принципу резиденства при оподаткуванні доходів та прибутків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 169-171. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
507161
  Девізоров Д.С. Значення принципу свободи праці при укладенні трудового договору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 375-380. – ISSN 1563-3349


  Показано, що принцип свободи праці при укладанні трудового договору проявляється волевиявленні працівники та роботодавця при прийнятті на роботу, відсутності примусу, забороні дискримінації у сфері праці.
507162
  Кваша О.О. Значення причинного зв"язку для визначення групового злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 241-244
507163
  Бахмач Л. Значення проблемного навчання в науковому доробку А.М. Алексюка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Анатолій Миколайович Алексюк – одним із перших обґрунтував наукові напрями педагогіки у вищій школі. У своїх працях науковець дав детальну характеристику й науково обґрунтував значимість семінарських, лекційних занять, самостійної роботи студентів. ...
507164
  Лаппо В. Значення проектної діяльності а процесі особистісно-орієнтованого виховання студентської молоді // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 147-154. – ISSN 2312-5993
507165
  Мусієнко С.В. Значення проекту "Східне партнерство" для країн-учасниць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12 (162). – С. 120-130. – ISSN 1993-6788
507166
  Комзюк Л. Значення проекту Європейського кодексу авторського права для гармонізації авторського права у процесі європейської інтеграції // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 3-9
507167
  Сальник О.М. Значення промислово-фінансових груп для розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 28-30
507168
  Бойчук І. Значення промислового маркетингу в розвитку ринкових економічних відносин в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 21-25. – ISSN 1728-9343
507169
  Цигіпа Т.В. Значення пророків старого заповіту у процесі національної самоідентифікації (на матеріалі драматичних поем Лесі Українки) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 267-272. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
507170
  Діденко В.О. Значення просторово-часових уявлень для розвитку сучасної космології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
507171
  Свистун А.О. Значення протоколів у кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7363-14-8
507172
  Глазко Н.Д. Значення професії аналітика на ринку праці України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 184-196. – ISSN 2411-4413
507173
  Рижиков В. Значення професійних якостей в цільовій моделі навчально-виховного процесу підготовки військових // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У процесі професійної підготовки майбутніх військовослужбовців необхідно формувати крім професійних знань, навичок та вмінь також професійні якості до яких ми відносимо: мужність, уміння чітко виконувати накази, дисциплінованість, витримка та ...
507174
  Волошин О.С. Значення професійної компетентності у змістовій складовій навчального процесу вищої школи / О.С. Волошин, Г.Б. Гуменюк // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 41-43
507175
  Молдован В.В. Значення процесуальної форми у кримінальному судочинстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 309-310
507176
   Значення психологічного (психофізіологічного) вивчення військового керівника для вирішення питань кадрового менеджменту у Збройних Силах України / М.Г. Маслова, О.Л. Тракалюк, А.П. Дебренюк, В.Л. Володарський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 112-114. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті надана психограма військового спеціаліста командного (управлінського) профілю, методики досліджень його професійно важливих психологічних якостей. Результати апробації запропонованих методик визначили їх достатньо високу інформативність. ...
507177
  Передирій В. Значення публікацій джерельних матеріалів до біографії українських письменників середини ХІХ - початку ХХ ст. на сторінках журналу "Жовтень" (1951-1989) у вивченні літературного процесу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 521-533. – ISSN 1591-6223
507178
  Шолкова Т. Значення публічних позабюджетних фондів коштів органів місцевого самоврядування у забезпеченні соціальних гарантій населення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-38.
507179
  Чеберяк П.П. Значення ревізії у розкритті й розслідуванні економічних злочинів та вимога до її проведення // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 131-133. – ISBN 978-966-2571-07-3
507180
  Колесник Є.О. Значення режиму обмінного курсу в кредитному процесі в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 18-21
507181
  Запорозчук А. Значення рекомендаційних норм МАГАТЕ у вирішенні проблеми поводження з радіоактивними відходами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 73-79. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто основні рекомендаційні норми МАГАТЕ, втілені в стандартах безпеки та кодексах практики, які регулюють основи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема при поводженні з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.
507182
  Грубрін Ю.Л. Значення рельєфу при господарському використанні території платформеної частини Правобережної України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 79-86. – Бібліогр.: 10 назв
507183
   Значення рентного доходу в системі раціонального відтворення природно-ресурсного потенціалу як фактора екологічної безпеки / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.І. Ступень, О.Р. Гулько // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 87-92. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
507184
  Ткаченко Т. Значення ретроспекції у прозописьмі Віталія Колодія // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 263-269. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
507185
  Смаглюк В. Значення ринку туристичних послуг для підвищення конкурентоспроможності національної економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 68-69. – бібліогр. в кінці ст.


  Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв"язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним із перспективних напрямків структурної перебудови економіки.
507186
  Юрценюк О.С. Значення рівня нейротизму у діагностиці непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 3 (55). – С. 45-48. – ISSN 2308-6300
507187
  Осінчук М. Значення рідної традиції на чужині (1949) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 258-259. – ISSN 2225-3246
507188
  Мірошниченко А. Значення рішення Європейського Суду з прав людини у справі "Стретч проти Сполученого Королівства" для оцінки правових наслідків порушення процедури відчуження державних та комунальних земель // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 55-62. – ISSN 1026-9932
507189
  Любашенко В. Значення рішення Суду ЄС Achmea BV v Slovak Republic в контексті інвестиційних угод // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 69-71
507190
  Василенко Д.Л. Значення рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 313-316. – ISSN 2219-5521
507191
  Рабінович П. Значення рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України для удосконалення її законодавства / П. Рабінович, О. Гарасимів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 16-28. – ISSN 1993-0909
507192
  Анакіна Т.М. Значення рішень міжнародних судів для розвитку міжнародного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 200-206. – ISSN 0201-7245
507193
  Яворська І. Значення рішень суду Європейського союзу у процесі гармонізації окремих галузей права України з правом Європейського Союзу // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 170-179. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
507194
  Ємченко А.І. Значення роданіду для організму / А.І. Ємченко. – К., 1933. – 20с.
507195
  Костюченко Д. Значення розбудови Північноєвропейського газопроводу в контексті енергетичного співробітництва між РФ та ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 37-38
507196
  Михайлюта О.О. Значення розважальної функції засобів масової комунікації у суспільстві на прикладі скетч-шоу "Файна Юкрайна" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 524-526
507197
  Мартинюк І.А. Значення розвитку готовності студентської молоді до самоосвітньої діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 186-196. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
507198
  Балашова С.П. Значення розвитку смисложиттєвих цінностей у курсантів під час навчання у ВВНЗ / С.П. Балашова, І.Я. Федорців // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 177
507199
  Решетняк К. Значення ролі місцевого самоврядування в механізмі публічної влади // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 129-134. – ISBN 978-617-7020-43-0
507200
  Куриляк І. Значення ролі хору в ранній українській опері, на прикладі "Катерини" М. Аркаса // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 77-83. – ISSN 2310-0583
507201
  Мелещенко О.К. Значення рольової гри та породжуваних нею образів в університетській підготовці журналістів // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 19-24


  Розглянуто значення рольової гри та породжуваних нею образів в університетській підготовці журналістів. Рассматривается значение ролевой игры и порожденных ею образов в университетской подготовке журналистов. Value of role game and the images born by ...
507202
  Мазур Л. Значення роману як "практики себе" у формуванні модерної самоідентичності особистості // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 131-135. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проводиться думка, що роман являє собою особливу світську форму “практик себе”, що виникає у добу Нового часу на основі розвитку приватних стосунків; показано, що наративні практики творять нову модель особистісної самоідентичності, соціокультурними ...
507203
  Бахмач Л. Значення самостійної роботи студентів у науковому доробку А.М. Алексюка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті розглянуті форми і методи самостійної роботи в науковому доробку відомого вченого, педагога А. М. Алексюка. Він постійно працював над вдосконаленням змісту, форм організації та методів навчання, один із перших розпочав досліджувати проблеми ...
507204
  Мойсеєва М.Н. Значення світла та аерації даля зростання щеп та живцювання. / М.Н. Мойсеєва
15. – 1958. – С. 3-15
507205
  Іванюк У.В. Значення світової продовольчої кризи на зростання вітчизняної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 83-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
507206
  Кравченко А.П. Значення світоглядних аспектів права у формуванні правосвідомості особистості // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 49-53.
507207
  Шубенкова Т.М. Значення Святої Гори Афон для українського православ"я в умовах зміни свідомості мас у інформаційно-зв"язаному світі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 175-183. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в соціально-філософському аналізі впливу візантійської, греко-православної культури, зокрема монастирської, на становлення духовності в історії України. Висновки. Спосіб життя на Афоні відрізняється від звичного. ...
507208
  Філонова І.Б. Значення сек"юритизації у підвищенні конкурентоспроможності банків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-30
507209
  Костик О.І. Значення системного мислення як спосіб осягнення світу: посібник для студентів природничого циклу в колі ідей сучасної науки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 111-115
507210
  Гродзинський М. Значення сівозміну в боротьбі з бур’янами / М. Гродзинський. – К, 1930. – 32с.
507211
  Мушин Г.П. Значення слідів дії стороннього предмету при проведенні трасологічної експертизи замків і замикаючих пристроїв // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 255-257
507212
  Багрій М.В. Значення слідчих версій у тактиці збирання та перевірки непрямих доказів у кримінальному судочинстві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 296-300. – (Право. Економіка. Управління)
507213
  Чіпко Н.В. Значення слідчих ситуацій у технологічному процесі розслідування злочинів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 310-312. – ISBN 978-966-419-300-6
507214
   Значення совісті загальнолюдське: державне, особисте, родинне. На совісті світ стоїть : матеріали Всеукраїнської діалогової конференції, присвяченої 125-річчю з дня народження Івана Огієнка - митрополита Іларіона: (наукові доповіді та виступи), 26 січня 2007 рік. – Київ : Київський університет, 2007. – 92с.
507215
  Золотаревський А.В. Значення соціального інтелекту для суспільного розвитку - генеза дефініції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 73-77
507216
  Лесечко М. Значення соціального капіталу в організації місцевого самоврядування / М. Лесечко, О. Сидорчук // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-65.
507217
  Шишкіна О.О. Значення соціального партнерства у забезпеченні гідної праці в Україні
507218
  Шушпанов Д. Значення соціального середовища для здоров"я населення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 92-96
507219
  Микитась В.В. Значення соціальної політики в структурі державної політики України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 33-38. – ISSN 2226-8820
507220
  Романюк Я. Значення спеціалізованих цивільно-правових норм у процесі цивільно-правового регулювання (на прикладі договору строкового банківського вкладу) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 70-75. – ISSN 2308-9636
507221
  Луцький М.І. Значення спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 188-196. – ISSN 0132-1331
507222
  Бережна К. Значення справедливості у правовому регулюванні відносин у сфері праці // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 134-143. – ISSN 1993-0909
507223
  Корнєєв О.П. Значення ссавців для народного господарства / О.П. Корнєєв. – К., 1954. – 21 арк.
507224
  Корнєєв О.П. Значення ссавців у господарстві людини / О.П. Корнєєв. – Київ, 1960. – 20 с.
507225
  Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 56-61. – ISSN 0132-1331
507226
  Фурса Є. Значення стадій цивільного процесу України в порівняльному аспекті: імплементування європейського досвіду чи власна модель // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 26-29
507227
  Гурко О.В. Значення ствердження в питальних реченнях (на матеріалі творів художньої літератури) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 123-131. – ISSN 2313-4437
507228
  Омельченко Я.М. Значення стосунків психотерапевта з дітьми, що перебувають у кризових обставинах через вимушене переселення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 52-74. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
507229
  Савченко Ю.Т. Значення стратегії постачання у загальній стратегії розвитку машинобудівних підприємств у ланцюгу поставок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 95-103. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
507230
  Шумило О.В. Значення стратегій міжнародних організацій в глобальній систем сучасних комунікаційно-інформаційних відносин // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 263-272


  В межах статті проаналізовано значення стратегій міжнародних організацій у галузі інформаційної політики. Наведено провідні характеристики політики ЄС, яка є прикладом внутрішнього (соціального) та зовнішнього (міждержавного) переборення проблеми ...
507231
  Бойчук І.В. Значення стратегічного маркетингу в управлінні діяльністю промислового підприємства // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 297-302. – ISSN 1562-0905
507232
  Лічман Л.Г. Значення судової практики для правозастосування в цивільному судочинстві // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 34-38
507233
  Грек Б.М. Значення суспільної небезпечності злочину для криміналізації та декриміналізації окремих діянь / Б.М. Грек, Г.Б. Грек // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 2 (149). – С. 45-48


  У статті розглядається проблема декриміналізації діянь, досліджуються причини, підстави та передумови проведення державою політики декриміналізації.
507234
  Тесленко М. Значення суспільства у правовій охороні Конституції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 91-94. – ISSN 0132-1331
507235
  Бондаренко О.О. Значення суттєвих ознак при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 203-206. – ISSN 2219-5521
507236
  Медведєва В. Значення сучасних веб-технологій в обслуговуванні користувачів бібліотечних установ. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 546-560. – ISSN 2224-9516
507237
  Смірнов Ю.Б. Значення сучасних річкових навігаційних карт для водного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 92-96. – Бібліогр.: 5 назв
507238
  Блажівська О. Значення сучасної конституційно-правової реформи для розвитку цивільного законодавства України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 26-31. – ISSN 2311-6676
507239
  Бортнікова О.Г. Значення східноєвропейського друкування біблійних книг для формування української нації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 65-66
507240
  Запісоцька О.І. Значення та інтереси Росії та України в урегулюванні Придністровського конфлікту: можливі майбутні сценарії розвитку конфлікту // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 128-137
507241
  Буша Н.Д. Значення та місце звичаю в історичному розвитку права України // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 23-26. – ISBN 978-966-600-475-1
507242
  Йолтуховська О.Ю. Значення та місце інтелектуального капіталу в сучасній економіці // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 143-144. – ISBN 978-9934-571-33-6
507243
  Папазова А. Значення та наслідки впровадження освітньо-виховної системи Товариства Ісуса в східнослов"янському регіоні в останній третині XVI - першій половині XVII ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 107-112. – ISSN 1728-9343


  Пастирське служіння ордену св. Ігнатія на укр. землях бере початок з сер. 60-х рр. XVI ст., і цю місію отців-єзуїтів оцінюють неоднозначно. Протестанти вбачають в єзуїтах ідеологів Контрреформації, православні вважають їх причиною розколу в Київській ...
507244
  Рогатинська Н. Значення та особливості отримання доказів в кримінально-процесуальному доказуванні / Н. Рогатинська, А. Куйбіда // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 108-112. – ISSN 2524-0129
507245
  Школик М А. Значення та перелік принципів адміністративної процедури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 91-98. – (Юридичні науки ; № 2)
507246
  Яценко А. Значення та перспективи розвитку рекреаційного лісокористування у територіальній рекреаційній лісокультурній системі Північно-Західного Приазов"я // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 181-184. – ISSN 2076-1333


  У статті розглянуто основні шляхи проведення процесу рекреаційного лісокористування у територіальній рекреаційній лісокультурній системі Північно-Західного Приазов"я. Досліджено перспективи використання лісокультурних масивів степової зони для ...
507247
  Савіцька Ю.В. Значення та перспективи розвитку цивільно-правового договору: загально-теоретичний зміст // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 160-162. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
507248
   Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманітності : Матеріали конф. присвяченої 40-р. функ. високог. біол. стац. на г. Пожижевська Львів, 23 груд. 1997. – Львів : Простір "М", 1998. – 182с. – ISBN 966-7148-61-0
507249
   Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття = Significance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська", Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008 р. / НАН України ; Ін-тут екології Карпат ; Держ. природозн. музей НАН України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Нац. лісотехн. ун-т України ; Карпат. нац. природний парк ; Карпат. біосферний заповідник та ін. ; [ред. : М.А. Голубець, Н.М. Сичак]. – Львів : Простір - М, 2008. – 482 с. – ISBN 978-966-02-4884-7


  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено ...
507250
  Кулішенко Л.А. Значення та походження фразеологізмів із числовим компонентом / Л.А. Кулішенко, С.І. Чечель // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 53-72. – ISSN 2077-804X
507251
  Гришина Н.В. Значення та роль адміністративного права // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (24). – С. 64-68. – ISSN 2311-4894
507252
  Северинова М.Ю. Значення та роль архетипів у вітчизняній гуманітаристиці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 177-189. – ISSN 2226-2180
507253
  Процик І.В. Значення та роль Болонського процесу у розвитку студентського самоврядування в країнах Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 141-143. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються аналітичні дослідження розвитку студентського самоврядування в країнах Європи на основі діяльності європейських національних студентських організацій та декларацій, які були прийняті на конференціях, присвячених впровадженню ...
507254
  Фесенко А.М. Значення та роль єдиної православної церкви у розбудові Української держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
507255
  Ситник Ю. Значення та роль мови в процесі еволюції національно-культурного усвідомлення ідентичності українців на прикладі Донбасу // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 358-363. – ISBN 978-617-7235-56-8
507256
  Сірий М.І. Значення та роль найвищого судового органу у правовій системі України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 52-62. – ISSN 1026-9932
507257
  Осаул А.О. Значення та роль нематеріальних ресурсів у діяльності підприємств в умовах економіки знань // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 31- 40 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
507258
  Оніщенко Н.М. Значення та роль правопізнавальних конструкцій у загальній теорії держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
507259
  Микицей Н.М. Значення та роль приватизації у процесах трансформації національної економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 97-102.
507260
  Коссе Д.Д. Значення та сутність правового режиму в правовій системі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 25-29
507261
  Верхоглядова Н.І. Значення та сутність терміну "логістика" / Н.І. Верхоглядова, Т .Є. Іваницька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 29-34. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
507262
  Азулай Л. Значення та форми європейської правової інтеграції в економічній сфері // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 54-70. – ISSN 2304-1773
507263
  Стоцько Р.З. Значення та функції водоймищ в розвитку архітектури духовних навчальних закладів України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 447-451 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
507264
  Забуранна О. Значення та функціонування [японські символи] у сучасній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 42-48
507265
  Дудок Р.І. Значення та функціонування займенників (граматичний та семасіологічний аспекти) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 52-56
507266
  Капелюшний В. Значення таїнства вінчання у шлюбно-сімейних відносинах студентської молоді: традиція та сучасність (на матеріалах міста Києва) / В. Капелюшний, Д. Латишева // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 120-124
507267
  Давидовський К.Ю. Значення творчої діяльності закладів музичної освіти у формуванні сучасного мистецького середовища // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 177-181
507268
  Коломоєць Т. Значення творчої спадщини професора М.Й. Куплеваського для сучасної української адміністративно-правової науки та нормотворчості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 119-127. – ISSN 1026-9932
507269
  Романченко Т. Значення творчості Бориса Грінченка // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 177-179
507270
  Субота І. Значення творчості Мухаммада Абдельмаліка для розвитку прози в бахрейнській літературі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 66-74. – (Серія філологічна ; вип. 65). – ISSN 2078-5534
507271
  Литвинська С. Значення творчості Олексія Коломійця в літературно-мистецькому процесі (60-і рр. XX ст.) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 79-84. – ISSN 2413-3094


  "У статті висвітлено творчість О. Коломійця, який в складний для мистецтва період панування методу соціалістичного реалізму своєю активною творчою діяльністю почав процес руйнування основних принципів офіційного канону в українській драматургії".
507272
  Пітулей В.В. Значення творчості Т. Шевченка в історії української культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 243-244
507273
  Аксьонов О.Б. Значення творчості українських композиторів XIX століття для розвитку національного музичного мистецтва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 191-195. – ISSN 2312-4679
507274
  Гойман О. Значення телебачення у процесі міфологізації масової свідомості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 41-43


  У статті розглядаються особливості телевізійної журналістики та методи, які безпосередньо застосовуються для міфологізації масової свідомості сучасної глядацької аудиторії. Окреслено роль і місце телебачення у створенні, впровадженні й подальшому ...
507275
  Ілляхова М.В. Значення темпоральних образів при дослідженні процесу неперервної освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 267-272. – ISSN 2076-1554
507276
  Стадник О.П. Значення теорії нового лібералізму для науки про міжнародні відносини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 4-7. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто роль теорії нового лібералізму в науці про міжнародні відносини. Наприкінці ХХ ст. лібералізм представлений численними гіпотезами, підходами й ученнями, об"єднаними лише довкола ідеологічного складника, але відносно самостійними та ...
507277
  Балобанова Д.О. Значення терміна "гуманізм" у законотворчій діяльності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 497-499. – ISBN 978-966-458-403-3
507278
  Карбовська О.І. Значення термінології в лексичному складі сучасної української мови / О.І. Карбовська, Л.М. Сидоренко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 171-176. – ISBN 966-8188-07-1
507279
  Красний Є.Г. Значення терміну "логіка" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 89-90
507280
  Грищенко І.В. Значення традиційної культури у формуванні гендерної ролі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 181-184
507281
  Скульбашевська В.Б. Значення транспортно-економічних зв"язків у розвитку господарства Південно-Західного економічного району СРСР : транспорт // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 90-95
507282
  Мороз В.Я. Значення трипільських орнаментів в українському інформаційному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 27-32. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
507283
  Копистянський Р.С. Значення тріщинуватості порід у формуванні нафтових родовищ Радянських Карпат. / Р.С. Копистянський. – К, 1959. – 74с.
507284
  Тищенко О. Значення трудової книжки як основного документа про трудову діяльність працівника // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-15
507285
  Тищенко О.В. Значення трудової книжки як основного документа про трудову діяльність працівника в сучасних умовах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-35
507286
  Коваленко Р. Значення трудової функції при укладені трудового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 305-307. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
507287
  Інедиченко П.Д. Значення трудодня як активної правової категорії в колгоспному виробництві // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 18-21
507288
  Уліганець С.І. Значення туристичного іміджу для розвитку Закарпатської області / С.І. Уліганець, Д.І. Басюк, Л.В. Мельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 162-172. – Бібліогр.: 3 назв.
507289
  Никоненко М.Я. Значення у процесі доказування заходів забезпечення кримінального провадження // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 18-125. – ISSN 2222-5374
507290
  Білак М.В. Значення Угоди про асоціацію з ЄС: нові виклики для конституційного порядку чи послаблення позиції Основного Закону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 193 : Юридичні науки. – С. 12-16. – ISSN 1996-5931
507291
  Міндрул А. Значення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності у правовому регулюванні фармацевтичної сфери // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-112. – ISSN 0132-1331
507292
  Миргородська Л. Значення України для ЄС в Європейській політиці сусідства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 25-27. – ISSN 1728-6220
507293
  Кавун В.М. Значення українського музичного мистецтва як складової національної культури у розвитку суспільства // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 154-163. – ISSN 201106
507294
  Жовтий С. Значення української духовної літератури у розвитку суспільно-культурного життя Росії XVIІ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 109-112


  Розглядається питання впливу української духовної літератури на російську літературу та суспільно-культурне життя 17 ст. Даний процес пов’язується із масовим залученням українців до виправлення російської духовної літератури від помилок, що ...
507295
  Сацький Павло Значення ультиматуту РНК у Петрограді Українській Центральній Раді від 18 (5) грудня 1917 р. для процесу українського державотворення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 225-228
507296
  Мельник О.З. Значення універсального міжнародно-правового регулювання ненавігаційного використання водних ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 603-607. – ISSN 1563-3349
507297
  Розпутна М.В. Значення університетських вчителів у формуванні поглядів Джона Дьюї на німецьку класичну філософію і політику // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 173-180. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
507298
  Будз К. Значення усної історії для вивчення підпілля Української Греко-Католицької Церкви (1946-1989 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається значення методу усної історії для вивчення історії підпільної УГКЦ у Радянському Союзі. Завдяки інтерв"ю з підпільними греко-католиками можливо перенести акцент дослідження з державно-церковного в антропологічний вимір. На ...
507299
  Ширшова В.М. Значення фармацевтичної діяльності в системі охорони здоров"я України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 240-244. – ISSN 2219-5521
507300
  Дубняк М. Значення фіксації юридичних фактів під час виконання смарт–контрактів // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 307-308
507301
  Ліпмен М. Значення філософії для демократії обговорення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.61-64. – ISSN 0131-6788
507302
  Мірошниченко В.С. Значення філософії культури в творчості Семена Франка // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.-202-210
507303
  Кравченко А.І. Значення філософії музичного аналізу у дослідженні камерно-інструментального мистецтва України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 172-183. – ISSN 2225-7586
507304
  Гордієнко Б. Значення філософсько-правової спадщини Е. Бьорка // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 32-34
507305
  Соболь Т.В. Значення філософської освіти у системі світових освітньо-наукових запитів / Т.В. Соболь, В.Е. Туренко // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 59-62


  Досліджено значення філософії та особлива роль філософської освіти України у становленні сучасної інноваційної особистості, яка володіє непересічними якостями і здатна відповісти на запити сьогоденного суспільства. Проаналізовано роль філософії у ...
507306
  Мошенський С.З. Значення фінансового ринку в економічному розвитку держави та у забезпеченні її інвестиційної безпеки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 339-348. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
507307
  Вірченко А. Значення фінансової політики в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні напрями переосмислення значення макроекономічної політики в сучасних умовах. Окреслено важливі зміни в розробленні фінансової політики. Обгрунтовано необхідність зміщення пріоритетів макроекономічного регулювання на корить фінансової ...
507308
  Долгошея Н.О. Значення фінансової стійкості аграрних підприємств для здійснення інноваційної діяльності // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 30-33. – ISSN 1728-6220
507309
  Генсьорський А.І. Значення форм минулого часу в Галицько-Волинському літопису / А.І. Генсьорський. – Київ, 1957. – 88с.
507310
  Горбенко Н.В. Значення формування корпоративної культури для сучасного університету в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Встатті досліджується значення формування корпоративної культури в сучасному університеті, як складової публічної моралі-а саме, механізму координування інтересів певної спільноти людей (університету) і особистості. Розглядаються основні проблеми ...
507311
  Синельник Т. Значення функціональних мембранних порушень у холестазі під впливом хенодезоксихолевої кислоти / Т. Синельник, О. Синельник, В. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – C. 35-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дію хенодезоксихолевої кислоти (1,4х10 (-4)моль/л) [подано формулу] на секрецію жовчі за умов зменшення її токсичних впливів у гепатоцитах. Виявлено критичність порушень функції мембран плазматичного ретикулуму в розвитку холестатичного ...
507312
  Панін В.В. Значення центрів знань у побудові національної інноваційної системи України / В.В. Панін, О.О. Карпенко, Г.М. Астаф"єва // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 74-80


  У статті наведено інформацію про міжнародний проект ТЕМПУС.
507313
  Романюк Я. Значення цивільно-правової норми як правового припису та правового засобу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 113-121. – ISSN 1026-9932
507314
  Вацеба Т.С. Значення цитокінового дисбалансу у формуванні інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз / Т.С. Вацеба, Н.В. Скрипник, О.М. Дідушко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 48-53. – ISSN 2521-1455
507315
  Головко Н.В. Значення цін і ціноутворення у сфері закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 102-107. – ISSN 0201-7245
507316
  Барабанов Ю.М. Значення Чорноморської та Атлантичної работоргівлі в історії західноєвропейського капіталізму / Ю.М. Барабанов, В.В. Будяков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-9. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  На основі аналізу великої кількості іноземної літератури висвітлюється значення Чорноморської та Атлантичної работоргівлі в генезисі західноєвропейського капіталізму, а також рабів, яких Кримське ханство і султанська Туреччина захоплювали в українських ...
507317
  Тимошок В.М. Значення шкільних традицій в комуністичному вихованні учнів : Стихи / В.М. Тимошок. – К. : Радянська школа, 1961. – 56с.
507318
  Тимошок В.М. Значення шкільних традицій в комуністичному вихованні учнів / В.М. Тимошок. – К, 1961. – 56с.
507319
  Нєдзьвєздь Я. Значення шкільної риторики в Україні в першій половині XVIII ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 13-22. – ISBN 966-7679-64-0
507320
  Стівенсон Ф. Значення як незавершуваність у китайській метафізиці // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.116-134
507321
  Марушкевич А. Значення якості вищої освіти для професійного становлення висококваліфікованих фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті розкривається значення якості вищої освіти для професійного становлення висококваліфікованих фахівців, які у подальшому забезпечуватимуть функціонування наукової, освітньої, культурної, мистецької та інших сфер життєдіяльності українського ...
507322
  Вівчаренко О.А. Значення, здобутки, причини поразки та історичний досвід УЦР для сучасного державотворення // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 177-180. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
507323
  Лойков В.Г. Значеня электрификации в развитии общественного хозяйства колхозов : Дис... Канд. эконом. наук: / Лойков В.Г.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1953. – 258л. – Бібліогр.:л.1-11
507324
  Дорош А.Й. Значимість програм регіонального розвитку в економічному зростанні сільських регіонів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 91-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-1677
507325
  Осіпцов А. Значимість психолого-педагогічної діагностики вихованості загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 3 (122), березень. – С. 55-59. – ISSN 2308-4634
507326
  Котькалова-Литвин Значимість фондового ринку для сучасної економіки України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 73-77. – ISSN 2226-8820
507327
  Беспаленко А.М. Значимость морфологических явлений в корне слова при отглагольном словообразовани : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Беспаленко А. М.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 305л. – Бібліогр.:л.166178
507328
  Беспаленко А.М. Значимость морфонологических явлений в корне слова при отглагольном словообразовании : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Беспаленко А.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
507329
  Кучеренко Н.М. Значимость фонетических средств современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кучеренко Н.М. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1980. – 20 с.
507330
  Меньшикова Мария Значит Victory. 7 мифов о сэре Уинстоне Черчилле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 92-96 : фото
507331
  Котомкин В.А. Значители. / В.А. Котомкин. – Львов, 1973. – 34с.
507332
  Козловська В. Значіння проф. В.Б. Антоновича в українській археології // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 343-352 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
507333
  Шелухін С. Значіння рідної мови для народности й творчости // Початок історично-державного життя на Україні. / В.А. Пархоменко. – Харків : Держвидав України, 1925. – 32 с.


  На с. 1 дарчий надпис: Дорогому И.М. Шульзі на добрую память от автора 13/31. 11
507334
  Ильинский В.Н. Значки и их коллекционирование / В.Н. Ильинский. – Москва, 1974. – 159с.
507335
  Ильинский В.Н. Значки и их коллекционирование / В.Н. Ильинский. – Изд. 2-е перерабл. и доп. – М., 1976. – 192с.
507336
   Значки о Красноярске. – Красноярск, 1978. – 69с.
507337
  Кривошея І. Значкове товариство Ніжинського полку на початку 40-х рр. XVIII ст.: два нових списки товариства // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 271-283
507338
  Комзюк Л.Т. Значний внесок у розробку теоретичних засад кодифікації інформаційного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 133-134. – ISSN 2227-796X
507339
  Кредісов А.І. Значний доробок у важливій галузі освіти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 182-183
507340
  Воробей П. Значний доробок у дослідження проблем Кримінального права в України : [рец.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 514-517. – ISSN 1026-9932
507341
   Значні звершення і глобальні плани // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – С. 2


  За 15 років Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка продовжив традиції класичного університету і сформував власне неповторне обличчя.
507342
  Тимченко В. Значні недоліки в роботі профкому : [Третя профспілкова конференція КДУ] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  20 жовтня цього року відбулася профспілкова конференція нашого університету. Новообраному профкомові потрібно буде врахувати недоліки, які були допущені в роботі старого профкому і побудувати свою роботу так, як указують нам постанови партії.
507343
  Боднар Т. Значні правочини акціонерних товариств // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 43-48.
507344
  Собакар В. Значущі ігри: вивчення японської мови за допомогою теорії ігор // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 141-148


  Стаття присвячена використанню теорії ігор у широкому колі питань під час вивчення японської мови та побудові діалогу. Теорія ігор дає формальну систему, яка має важливе значення для розуміння лінгвістичної поведінки в японській мові. Статья посвящена ...
507345
  Губа М.О. Значущість митно-тарифного регулювання в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 40-43. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
507346
  Ткачук Я. Значущість мініатюрного мистецтва писанки // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-11
507347
  Кучманич І. Значущість розвитку особистісної зрілості в процесі професійної підготовки студентів-психологів / І. Кучманич, А. Лисогор // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 96-100. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
507348
  Бойченко М.І. Значущість соціальної філософії як навчальної дисципліни у сучасному університеті за умов переходу до суспільства знань // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 272-277. – ISSN 2076-1554
507349
  Скляр В. Значущість творчого доробку Тараса Шевченка у формуванні української ідентичності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті окреслено відображення української ідентичності в поезії Тараса Шевченка з точки зору сучасної етнологічної науки. Визначено значущість поетичного доробку Великого Кобзаря для всього українства. The imaging of the Ukrainian identity in the ...
507350
  Джалілова О.М. Значущість теорії соціальних систем для становлення філософії соціальної комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Джалілова Олександра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 178-193
507351
  Джалілова О.М. Значущість теорії соціальних систем для становлення філософії соціальної комунікації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Джалілова Олександра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
507352
  Боровська Г. Значущість філософсько-правової спадщини П. Юркевича для цивілізаційного поступу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 120-123. – ISSN 0321-0499
507353
  Медведев А.Д. Знаю и скажу / А.Д. Медведев. – М, 1991. – 190с.
507354
  Золотухин В.С. Знаю только я / Валерий Золотухин ; [ cост., примеч. В. Краснопольского ]. – Москва : Вагриус, 2007. – 528с., [ 12л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0336-0
507355
  Панфил В. Знаю, кто друг. / В. Панфил. – Кишинев, 1963. – 58с.
507356
  Коваль-Волков Знаю, помню, храню / Коваль-Волков. – М, 1984. – 80с.
507357
  Бабкіна К.Б. Знеболювальне і снодійне : [поезії] / Катерина Бабкіна ; [худож.-оформлювач Барія Балова]. – Харків : Фоліо, 2014. – 119, [5] с. – ISBN 978-966-03-6751-7
507358
   Зневажаючи закон : оповідання, повісті, романи ; пер. з англ., швед., пол. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 742 с. – (Бібліотека Всесвіту ; Вп. 1)


  До збірника включено зарубіжні детективи, опубліковані в журналі "Всесвіт", - твори Агати Крісті, Джона Б. Мортона, Фредеріка Брауна, Реймонда Чандлера, Роберта Л. Фіша, Джона Болла, Яна Мотерсона та Анни Клодзінської.
507359
   Зневажаючи закон : оповідання, повісті, романи. – Київ : Радянський письменник. – (Бібліотека "Всесвіту"). – ISBN 5-333-00230-4
Вип. 1. – 1990. – 742 с.
507360
   Зневажена Кліо. – Київ, 2005. – 594с. – ISBN 966-02-2441-9
507361
  Достоєвський Ф.М. Зневажені і скривджені / Ф.М. Достоєвський. – Київ, 1956. – 360 с.
507362
  Емінеску М. Зневірений дух / М. Емінеску. – К., 1989. – 253с.
507363
  Вольвач П. Зневоднене кримське десятиліття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 3
507364
  Вольвач П. Зневоднене кримське десятиліття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 3
507365
  Вольвач П. Зневоднене кримське десятиліття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 3
507366
  Давидчук Валентин Іванович Зневоднення зфлотованного зброженого осаду на мулоих майданчиках : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.04 / Давидчук Валентин Іванович; Укр. ін-тут інженерів водного господ. – Рівне, 1994. – 23л.
507367
  Ромашко І.С. Зневоднення нафтових емульсій поліестерами на основі поліетиленгліколів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Ромашко Ірина Сергіївна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
507368
  Белев Г. Знегоди одного хлочика / Г. Белев. – К., 1960. – 164с.
507369
  Олійник О.А. Знедолений Ікар : дещо про особистість поета Анатолія Олійника / Олег Олійник. – Москва : РИО МАОК, 2010. – 108 с.
507370
  Гюго В. Знедолені / В. Гюго. – Харків-Одеса, 1934. – 288с.
507371
  Гюго В. Знедолені / В. Гюго. – Київ
Т. 2. – 1940. – 555 с.
507372
  Гюго В. Знедолені : роман ; для сер. й стар. віку / Віктор Гюго ; скор. пер. з фр. Віктора Шовкуна. – Київ : Веселка, 1985. – 734 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
507373
  Кертес І. Знедолені : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 139-146. – ISSN 0320 - 8370
507374
  Мартинов С.Ю. Знезалізнення води в локальних системах водопостачання / С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 220-227. – (Технічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
507375
  Вахненко Л. Знекровлення-2. Реорганізація відділень трансфузіології методом їх закриття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 11


  "У ЗМІ бурхливо обговорюють тему зростання експортного потенціалу України, про який казав Володимир Гройсман. Окрім загальної інформації, прем"єр-міністр вирішив здивувати (чи ощасливити) нас тим, що Україна стала більше продавати препаратів крові. ...
507376
  Кот С. Знекровлення духу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 20


  Як Росія привласнювала культурну спадщину України: з історії пограбування і вивезення.
507377
  Чопенко В.М. Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 63-70. – ISSN 2221-1055
507378
  Кошевой В. Знергетические проекти в Центральной Азии: роль внешних акторов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 122-125
507379
  Муравецька Я. Знетям мене; Таємниця різнобарвних очей : вірш; проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 103-105
507380
  Снайдер Т. Знехтувана дійсність Голокосту // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 14-16
507381
  Дояр Л. Знецінення радянського періоду вітчизняної історії як визначальний напрям гуманітарної політики сучасної України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 21-26. – ISSN 2076-9326
507382
  Михайловська М.В. Знешкодження екологічно небезпечних рідких відходів коксохімічних виробництв : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Михайловська М.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
507383
  Бугаєнко О.М. Знешкодження нафтових забруднень компонентів геосфери сорбентами та біодеструкторами, що транспортуються багатофазовими потоками : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бугаєнко О.М. ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
507384
  Микитенко І Л. Федоренко Знешкодження, переробка та утилізація полімерних матеріалів / І Л. Федоренко Микитенко, П.М. Костенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 21-22 : фото
507385
  Кузьменко О. Знижений вік кримінальної відповідальності за законодавством України // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (202), червень 2018. – С. 30-34
507386
  Білас А. Знижені розмовні одиниці в авторській мові роману Б. Віана "Червона трава": перекладознавчий аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 188-193. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
507387
  Шелюх Ю.Є. Зниження антропогенного навантаження на довкілля від пилових викидів деревообробної промисловості : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Шелюх Ю.Є. ; Нац. ун-т "Лвівська політехніка". – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
507388
   Зниження біорізноманіття ентомокомплексів у агроландшафтах України / М.М. Лісовий, В.М. Чайка, А.А. Міняйло, М.З. Мухаммед // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 72-76 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
507389
  Карпенко А.В. Зниження витрат на паливо та енергію на технологічні цілі як один із шляхів оптимізації виробничо-господарської діяльності українських суб"єктів господарювання / А.В. Карпенко, М.В. Хацер // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.158-160. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
507390
  Кухтик В.В. Зниження витрати рідкого палива та димності відпрацювавших газів переобладнанням автомобільного дизеля в газодизель : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.02 / Кухтик В.В.; Мін-во освіти України. Українск. трансп. ун-тет. – К., 1997. – 16л.
507391
  Шаблистий В. Зниження віку кримінальної відповідальності як засіб запобігання погрозам вбивством // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 312-317. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
507392
  Ткаченко А.О. Зниження динамічних навантажень в асинхронних електроприводах скребкових конвеєрів у робочих та аварійних режимах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ткаченко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
507393
   Зниження екологічного ризику викидів шахтного метану в атмосферу під час функціювання шахтних вентиляційних і дегазаційних мереж, які реконфігуруються / Т.В. Бунько, І.О. Ященко, О.Б. Бокій, О.Ш. Жалілов, Л.А. Новіков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 279-296 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
507394
  Павлюченко Ю.О. Зниження енерговитрат при перфоруванні тонких пластин гідроабразивним методом // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
507395
  Науменко Т. Зниження енергоємності підприємств завдяки інноваційній діяльності : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 33-34 : Рис. – Бібліогр.: 5 назви. – ISSN 1810-3944
507396
  Тюхай Денис Станіславович Зниження енергоспоживання в апаратах з абсорбційно-дифузійними холодильними машинами шляхом організації раціональних теплових режимів генераторного вузла : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.14 / Тюхай Денис Станіславович; Одеська держ. академія холоду. – Одеса, 2000. – 18л.
507397
  Чемодуров О. Зниження інвестиційних ризиків корпоративних облігацій : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 46-53. – Бібл. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
507398
  Костюк В.Л. Зниження кількості правопорушень - досвід нью-йоркської поліції // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 69-74
507399
  Шумигай І.В. Зниження концентрації Феруму у підземних водах Житомирської області // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
507400
  Бочко О.Ю. Зниження маркетингових ризиків у аграрних підприємствах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 14-28. – ISSN 0321-0499
507401
  Бреус Р.В. Зниження об"ємів накопичених відходів водоочищення - осадів стічних вод, шляхом їх утилізації в асфальтобетон : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Бреус Р.В.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
507402
  Пастухова П.В. Зниження пожежної небезпеки епоксиамінних композицій структурованих хелатним купрокомплексом / П.В. Пастухова, О.І. Лавренюк, Б.М. Михалічко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 116-121 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
507403
  Матухно В.В. Зниження рівня вибухонебезпеки газонафтопереробних об"єктів (на етапі проектування) при надзвичайних ситуаціях з вибухами хмар газоповітряних сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Матухно Василь Васильович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2018. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
507404
  Котюк Ф.О. Зниження рівня екологічно небезпечного впливу осадків міських стічних вод на навколишнє середовище : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Федір Олексійович Котюк; Укр. наук.-дослід. ін-т екол. проблем. – Харків, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 16 назв.
507405
  Назарова В.В. Зниження рівня забруднення робочої зони у технологічному процесі переробки свинцево-кислотних акумуляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Назарова Валерія Валеріївна ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський наук.-дослід. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ). – Макіївка, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
507406
  Озерянський Н.О. Зниження ролі ідеології у діяльності політичних партій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 94-95
507407
  Шухевич М.П. Зниження собівартості машинобудівної продукції як спосіб додаткового фінансування інноваційної діяльності підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 175-184 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
507408
  Жадан М.І. Зниження собівартості продукції-фактор економічної безпеки підприємства / М.І. Жадан, А.О. Бажанов // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 169-175. – ISSN 2308-1988
507409
  Проценко В.О. Зниження собівартості продукції - важливий фактор підвищення рентабельності підприємства / В.О. Проценко, О.В. Петрушенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 7-13. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  На основе изучения производственно-хозяйственной деятельности Киевского Киевского машиностроительного завода "Красный экскаватор" показывается влияние снижения себестоимости на повышение рентабельности производства. Основное внимание уделяется ...
507410
  Роменська В.М. Зниження теплових витрат на цукрових заводах з використанням інформаційних мереж Петрі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 192-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  У статті дається аналіз теплових витрат при цукровому виробництві, засоби їх використання за допомогою інформаційних мереж Петрі. Застосування інформаційних мереж Петрі при моделюванні використання теплових відходів дає велику економію ...
507411
  Козій І.С. Зниження техногенного навантаження від пилових викидів підприємств хімічної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Козій Іван Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
507412
  Єфименко А.О. Зниження техногенного навантаження на довкілля при використанні водостійкої промислової вибухової речовини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Єфименко Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
507413
   Зниження хвилястості та шорсткості крайки заготовки від дії швидкоплинного струменя у гідрорізних системах із рухомою заготовкою / С.В. Коваленко, С.П. Мельничук, В.М. Орел, О.Ф. Саленко, В.І. Щетинин // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 56-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1995-0519
507414
  Балан Олександр Сергійович Зниження часової складності моделювання 4D-симетричних процесів переносу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Балан О.С.; Одеський нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
507415
  Лой А. Зникаюча інтелігенція у трансформаціях сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 7-16. – ISSN 0235-7941
507416
  Котляр Є. Зникаюча містерія : розписи львівської синагоги // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-113. – ISSN 0130-1799
507417
  Новак І. Зникаюча солідарність. Яким має бути суспільний договір XXI сторіччя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 2


  "Бізнес вимагає зниження ЄСВ, аж до повного його скасування. Державі не вдається навіть зменшити дефіцит Пенсійного фонду та забезпечити конституційну гарантію достатнього рівня життя для непрацездатних громадян. А пенсіонери потерпають від бідності ...
507418
  Антанян А. Зникле Вільно : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 158-169
507419
  Олів"є Ж. Зникли два птахи / Ж. Олів"є. – К., 1976. – 117с.
507420
  Кафка Ф. Зниклий безвісти. [Америка] = Der Verschollene [Amerika] : [роман] / Франц Кафка ; з нім. переклав Ю. Прохасько. – Київ : Критика, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-8978-34-0
507421
  Мицик В. Зниклі безвісти... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 13


  Україна у Другій світовій війні.
507422
  Куковальська Н. Зниклі останки Ярослава Мудрого з його саркофага // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2011. – № 3/4 (167/168). – С. 22-29. – ISSN 0131-2685
507423
  Тригуб О. Зниклі села на теренах полігону "Широкий лан" (кінець ХVІІІ - середина ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 34-44. – ISSN 2222-5250
507424
  Панченко В. Зниклі сліди роду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 33 (613), 16-22.08.2019. – С. 63. – ISSN 1996-1561
507425
  Олійник О.І. Зникнення акцидентних мальованих шрифтів із оформлення сучасних книжкових видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 103-105
507426
  Замікула М. Зникнення журналіста. Випадковість чи справжнє обличчя "нового" курсу Саудівської Аравії? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 5


  "Королівство Саудівська Аравія опинилося в центрі скандалу, який сколихнув світову спільноту. Доля саудівського опозиційного журналіста Джамала Хашагджи (Хашоггі) стала об"єктом пильної уваги з боку міжнародної преси, загострила й без того напружені ...
507427
  Гаскелл Е. Зникнення та інші оповідання = Disappearances and other stories / Елізабет Гаскелл ; [пер. з англ. Ігоря Андрущенка]. – Київ : Знання, 2014. – 158 с. – Загол. обкл.: Зникнення. - Сер. засн. 2014 р. - В змісті також: Кумедно, якщо це правда ; Розповідь старої няньки ; Сіра жінка. – (English library ) ( Скарби : передплатна серія ; № 9). – ISBN 978-617-07-0195-4
507428
  Стріха М. Зникомий Київ будинків і назв // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-22
507429
  Федоренко В. Зникомість мов: українські перспективи крізь призму світового досвіду // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 42-48. – ISSN 0130-5263
507430
  Павловський В. Знищена й забута могила // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 77, червень : червень. – С. 11-16


  Знищена й забута могила українського вченого Данила Щербаківського.
507431
  Гирич І. Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського в його київській оселі // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 187-195. – ISBN 978-966-2164-39-8
507432
  Гирич І. Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського в його київській оселі // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 4-5


  Більшість містецької колекції М. Грушевського загинула у вогні 1918 р. в його київському будинку на Паньківський, 9 під час більшовицького гарматного обстрілу.
507433
  Приходько І. Знищені українські таланти. До 100-річчя загибелі Гната Михайличенка та Василя Чумака // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 31/33 (575/577), листопад 2019 р. – С. 72-81
507434
  Попик А.С. Знищення більшовицькою владою українських націонал-комуністичних партій в Одесі (1920-1925 рр.). // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 162-174. – ISBN 978-617-689-216-8
507435
  Русначенко А. Знищення вітража Тараса Шевченка в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка: подія і навколо неї


  Розкрито обставини знищення вітража до 150 роковин Т. Шевченка в Київському державному університеті його імені. Подано хід розгляду "гріхів" його творців на різних щаблях Спілки художників УРСР і СРСР. Описано атмосферу у Спілці в ті роки, мотиви ...
507436
  Багнюк Андрій Знищення Запорозької Січі // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 44-46
507437
  Танчер В.К. Знищення протилежності між розумовою і фізичною працею / В.К. Танчер. – Київ. – с. – На допомогу лектору
507438
  Орлюк О. Знищення професії юриста? / О. Орлюк, Н. Мироненко, А. Штефан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 10. – ISSN 1992-9277


  Висновок до проекту Закону України "Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії" № 7147 від 28.09.2017 р.
507439
  Орлюк О. Знищення професії юриста? Висновок до проекту Закону України "Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії" № 7147 від 28.09.2017 р. / О. Орлюк, Н. Мироненко, А. Штефан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
507440
  Орлюк О. Знищення професії юриста? Висновок до проекту Закону України "Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої профессії." Продовження. Початок у № 46 / О. Орлюк, Н. Мироненко, А. Штефан // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24-30 листопада (№ 47). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
507441
  Світличанин І. Знищення української церкви в окупованому Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 7/8). – С. 3
507442
  Кабанець Є. Знищення Успенського собору в 1941 р.: нові матеріали // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 80-87. – ISSN 0131-2685
507443
  Яжембський Є. Знищення центру // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 14-17


  "Мешкати у Кракові й мешкати у Варшаві завжди означало дві різні речі".
507444
   Знищити український націоналізм на теоретичному фронті : зб.ст. : Партвидав
Вип. 1. – 1934. – 158 с.
507445
  Лукавецький Я. Знівечені сподівання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 143-156. – ISSN 0868-4790
507446
  Бондарчук А.І. Знімали у тайзі кіно про хліб / Андрій Бондарчук. – Луцьк, 2004. – 80с. – ISBN 966-8575-14-8
507447
  Кіплік Д. Знімання фрески з стін Чернігівського Спаського собору. / Д. Кіплік. – 261-270с.
507448
   Знімають фотоаматори. – Київ, 1979. – 127с.
507449
  Олійник Борис Зніми з очей полуду : вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 2-7. – ISSN 0130-321Х
507450
  Сидоренко Віктор Знімки з мандрівки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 100-107 : фото
507451
   ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Біологія // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3.37.
507452
   ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Географія // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3.40.
507453
   ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Іноземні мови // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3.41-50.
507454
   ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Історія України // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3.19-36.
507455
   ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Математика // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3.13-18.
507456
   ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Українська мова і література // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3.3-12.
507457
   ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Фізіка // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3.38.
507458
   ЗНО-2009: технічні характеристики предметних тестів і програми зовнішнього незалежного оцінювання. Хімія // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 3.39.
507459
   ЗНО-2012: перші підсумки й перспективи розвитку // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 7/8. – С. 2-5
507460
  Босак С. ЗНО-2017. Тестові завдання з української літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 7/8, квітень. – С. 85-90
507461
  Коваль І. ЗНО-2017: історія плюс математика
507462
  Коваль І. ЗНО-2017: історія плюс математика // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 лютого (№ 27). – С. 1, 4


  Новації незалежного оцінювання.
507463
  Шулікін Д. ЗНО-2017: тенденції та висновки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 14 серпня (№ 31). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
507464
  Ковалів І. ЗНО-2018: і на слух, і на дотик // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 38). – С. 1, 5


  Уперше під час тестування розуміння іноземної перевірять на слух.
507465
   ЗНО-2019 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 1 жовтня (№ 38). – C. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказом МОН від 22 серпня № 931 врегульовано проведення зовнішнього оцінювання 2019 року.
507466
  Маленко О.О. ЗНО - 2009: досвід і практика філологічних випробувань // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 19/21 (203/205). – С. 2-4
507467
  Короденко М. ЗНО - 2012: не користуйтеся підробками! : обережно - фальсифікат! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України й Український центр оцінювання якості освіти попереджають: треба уважно обирати літературу, за якою готуватиметеся. Виявлено неякісні посібники.
507468
  Онищенко О. ЗНО - ватерпас реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 1, 12


  З перших днів свого існування зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) сприймалося як інструмент боротьби з корупцією при вступі. І таки впоралося з цим непростим завданням. Але за десять років фокус суспільної уваги до освіти змінився. Нам недостатньо ...
507469
  Карандій В. ЗНО - відбудеться. Який план дій у нового керівника Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія / розмову вела Інна Лиховид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 листопада (№ 200). – С. 10
507470
  Лиховид І. ЗНО - за іноземним зразком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 90). – С. 11


  Міносвіти пропонує зробити сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання дійсними протягом двох-трьох років. "День" з"ясовував ризики нововведення.
507471
  Марченко Н. ЗНО - інструмент чи каральний меч? // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 10/11 (470/471), квітень 2017 р. – С. 19
507472
  Смілянська А. ЗНО - на фінішній прямій. Вступна кампанія стартує у липні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 103). – С. 10
507473
   ЗНО - це просто // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 16 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Фахівці Харківського національного економічного університету Імені Семена Кузнеця розробили чат-бот, який допомагатиме в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.
507474
  Онищенко О. ЗНО LIVE // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 11


  "Чи повинні політики втручатися в написання підручників з історії?" - це питання обговорювали нещодавно гості "Шустер LIVE". Йшлося також про тести і програми незалежного тестування з предмета. Шоу вийшло на славу - зі взаємною ворожістю, розмовами про ...
507475
  Бойко В.І. ЗНО без прикрас. Особливості тестування в 2020 році / розмову вів Михайло Загородній // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
507476
  Шаров О. ЗНО в магістратуру / О. Шаров, В. Карандій; С. Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  МОН України визначило, як цього року будуть організовані та проведені вступні випробування до магістратури, що проводяться за технологією ЗНО.
507477
  Ковалів І. ЗНО відчиняє двері навіть престижних вишів. Кожен другий українець упевнений, що за 10 років незалежне тестування зменшило рівень корупції під час вступу до університетів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 5 січня (№ 1). – С. 1, 3
507478
   ЗНО для всіх // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки України і почала працювати робоча група з адаптації програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України для школярів з порушення зору.
507479
  Кулик Н. ЗНО для закладів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 березня (№ 12). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Результати аудиту Рахункової палати, низка законопроектів щодо інтелектуальної власності, фінансування профтехосвіти, міжнародного співробітництва, учнівського і студентського спорту, а також звернення до Кабміну щодо зарплат педагогам - таким був ...
507480
  Гаврюшин О. ЗНО з історії України - рівність для усіх чи плутанина на користь деяких? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 19-25 июля (№ 29/30). – С. 13


  "Ось вже трохи більше десяти років випускники загальноосвітніх шкіл складають зовнішнє незалежне оцінювання, за результатами якого вступають до вищих навчальних закладів. В освітній сфері це, мабуть, чи не єдина успішна своєчасна реформа. Головною ...
507481
   ЗНО з математики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 4. – ISSN 2219-5793
507482
  Лебедєва І.Л. ЗНО з математики: про що свідчать результати (порівняльний аналіз методичних підходів та результатів тестування) / І.Л. Лебедєва, Л.О. Норік // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 102-107. – ISSN 2413-1571
507483
   ЗНО забезпечило рівний доступ до навчання // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 19
507484
  Горська С. ЗНО і вступ - 2013: перші оцінки - позитивні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 липня (№ 32). – С. 1


  11 липня під час брифінгу в КМУ Д. Табачник представив попередні підсумки проведення ЗНО-2013. Також поінформував про перші результати вступної кампанії. Із тексту: Перше місце впевнено тримає КНУ імені Тараса Шевченка...
507485
  Рашкевич Ю. ЗНО на магістратуру: терміни і новації / Ю. Рашкевич, О. Шаров; підготувала Світлана Галата // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 4
507486
  Бачинська К. ЗНО плюс вступні іспити? Старшокласники стурбовані новим законопроектом "Про вищу освіту" Ківалова - Калетніка - Сороки, який може звести нанівець роль незалежного оцінювання / К. Бачинська, Л. Кушнір // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 50). – С. 8
507487
  Луканська А. ЗНО та "одиниця з обманом". Наступного тижня завершиться додаткова сесія тестування і вступники почнуть подавати заяви до вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 липня (№ 124). – С. 1, 10
507488
   ЗНО фінішувало // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 4. – ISSN 2219-5793
507489
  Ковалів І. ЗНО чекає не лише на магістрів-правників // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 листопада (№ 213). – С. 4


  "…В Інституті освітньої аналітики МОН сформували рейтинг вишів відповідно до того, наскільки успішно їхні випускники подолали поріг "склав/не склав" з усіх блоків тестування і який набрали середній бал під час ЗНО. Найкращі показники з підготовки ...
507490
  Пономаренко В.С. ЗНО як засіб визначення привабливості спеціальностей ВНЗ / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, І.В. Аксьонова // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 193-213. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Історія впровадження системи зовнішнього тестування; базові зміни при вступі до вищих навчальних закладів 2016 р.
507491
  Терещенко В.М. ЗНО: осмислення теми твору - роздуму як пошук власного смислу (поради тестувальникам) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 33 (217). – С. 35-38
507492
  Шульгіна Лілія Знов за море гроші : Болгарія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 54-55 : Фото
507493
  Лиюров Б.О. Знов про правовий статус нотаріуса та нотаріату // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 50-60.
507494
  Лиховид І. Знову - про "анатомію" конфлікту МОЗ і НМУ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 18


  "Катерина Амосова: "Ключ до розгадки - участь третьої сили як замовника потужної інформаційної атаки".
507495
  Зубавіна І.Б. Знову "театр-у-кіно"? Вперед до Мельєса! // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 85-94
507496
  Гордієнко Сергій Знову адміністративно-територіальна "сверблячка" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 38-41.
507497
  Шабатин П.Ю. Знову в дорозі / П.Ю. Шабатин. – Київ, 1974. – 147 с.
507498
  Кульчицький С. Знову гине молодь, але світ став іншим // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 2


  До річниці бою під Крутами.
507499
  Симонова Л. Знову дістати місяць із неба? Депутати погодилися витратити державні кошти на створення електронного модуля визначення ринкової вартості нерухомості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 10


  "Напевно, всіх нас хвилюють зміни, які стосуються ринку нерухомості, особливо наших квартир. У США кожен громадянин міняє квартиру або будинок мінімум тричі впродовж життя. Чимало наших громадян, які переселилися зі Сходу України, змушені були поміняти ...
507500
   Знову заарештували Валерія Марченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 24
507501
  Висоцький В. Знову запізнюємося, панове! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 13


  Витрати на створення вітчизняної технології генерації дешевої енергії менші витрат на "гречку" одного депутата під час виборчої кампанії. Проблема енергетичної незалежності — воістину ахіллесова п"ята України. Є всі підстави вважати, що ця проблема ...
507502
  Кондратьєва С. Знову ку! : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 292-294


  Кінокритика на повнометражний двосерійний комедійний художній фільм "Кін-дза-дза" (режисер Георгій Данелія, 1986, 2012) в жанрі антиутопії, знятий на кіностудії "Мосфільм" режисером Г. Н. Данелія в 1986 році.
507503
  Мірошниченко Олександр Знову марсіяни / Мірошниченко Олександр. – Київ : Молодь, 1977. – 124 с.
507504
  Довгань-Левицький Знову мертвий : проза: оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0130-321Х
507505
  Павлик Г.У. Знову над Бугом зорі. / Г.У. Павлик. – К., 1976. – 183с.
507506
  Тищенко Алла Знову нежить. температура, болить горло? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 10 : фото
507507
  Журахович С.М. Знову перед очима : оповідання / С.М. Журахович. – Київ, 1962. – 219 с.
507508
  Медведєв М. Знову перемога // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)
507509
   Знову перемога // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Українські учні та студенти взяли участь у 24 Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики в Італії. Серед переможців - Сергій Нагін, студент ф-ту кібернетики, який отримав золоту медаль. Керівник каманди - асистент КНУТШ В.В. Бондаренко.
507510
   Знову перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  До свята Перемоги був приурочений VI відкритий чемпіонат Донбасу серед ветеранів спорту, який проходив у Донецьку. КНУТШ предствляла старший викладач кафедри І.В. Глушенко.
507511
   Знову по колу? Попри підтримку освітян, шлях важливого законопроекту до сесійної зали виявився складним і тривалим // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 січня (№ 3)


  В обговоренні проекту Закону України " Про вищу освіту" приняв участь Президент Спілки ректорів України, ректор КНУТШ, Герой України Л. В. Губерський.
507512
  Неправська Наталія Знову про "силу" паспорта // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
507513
  Фурса Є.І. Знову про визнання спадщини відумерлою: матеріальний і процесуальний аспект / Є.І. Фурса, Є.Є. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 29-33
507514
  Янко А.Л. Знову про прабатьківщину етрусків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 58-67. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
507515
  Черняк А. Знову про працевлаштування // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  КНУ імені Тараса Шевченка продовжує роботу в Міжнародному проекті TEMPUS530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR "Підвищення ефективності студентських служб" (IMPRESS), спрямовану на створення умов та поліпшення можливостей працевлаштування студентів та ...
507516
  Велюров А. Знову про референдум // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-51. – ISSN 1812--514Х
507517
  Самойлов Юрій Знову про силу паспортів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
507518
  Муха Б.П. Знову про четвертинні зледеніння у масиві Чорногора Українських Карпат // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 38-49. – ISSN 2313-1950
507519
  Николайчук И. Знову разом! “Сколково” объединяет россиян и украинцев / И. Николайчук, Ю. Мазурок // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  В Киеве прошло выездное заседание Консультативного научного совета (КНС) Фонда “Сколково”, а также Международная конференция “Украина - Россия - Сколково: единое инновационное пространство”. На встречах были представлены достижения украинских ученых и ...
507520
  Литвицький В. Знову сімка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-23. – ISSN 1605-2005
507521
  Герман Анна Знову стати журналістом / Герман Анна, Дмитрієнко Інна; записала І. Дмитрієнко // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-19. – ISSN 0130-5212
507522
  Кузьменко Ю. Знову читаємо одне одному поезію // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 111


  Літературна студія імені М. Рильського висуває поетичну збірку студентки 3-го курсу Л. Покотиполе на Міжнародну українсько-німецьку премію імені Олеся Гончара. Вона існує 11 років і призначається до Дня народження письменника - 3 квітня.
507523
  Пархомчук Т. Знову чути "Голос" в політлісі... Політичний діапазон Святослава Вакарчука: від романтики до великої політики // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – С. 5


  ""Це потрібно було зробити давно", - заявляли чимало патріотично налаштованих спів- вітчизників після того, як 16 травня відомий український співак, музикант, поет, фізик, композитор і політик Святослав Вакарчук представив свою партію "Голос", на чолі ...
507524
  Литвинов О. Знову щодо проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології (про новий сюжет із нового КПК України) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 452-460. – ISSN 2227-7153
507525
  Литвинов О.М. Знову щодо проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології або про новий сюжет з нового КПК України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 14-22
507526
  Загребельный П.А. Зной : Роман / Павло Загребельный; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 383с.
507527
  Цыбин В.Д. Зной / В.Д. Цыбин. – М., 1984. – 128с.
507528
  Фазылов Н. Зной : повести и рассказы / Насыр Фазылов ;. – Ташкент, 1989. – 256 с.
507529
  Николов Г. Зной прошлого. / Г. Николов. – М, 1984. – 294с.
507530
  Рыбин В.Ф. Знойная параллель / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1978. – 262с.
507531
  Исфандияр Знойная пора / Исфандияр. – Ташкент, 1978. – 176 с.
507532
  Белов В.И. Знойное лето / В.И. Белов. – Вологда, 1963. – 184с.
507533
  Кутепов А.И. Знойное лето / А.И. Кутепов. – Челябинск, 1980. – 377с.
507534
  Пищулин В.П. Знойное лето / В.П. Пищулин. – М, 1982. – 159с.
507535
  Дубицкий А.Ф. Знойное междуречье : повесть // А война шла.. : роман-трилогия и повесть. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – С. 235-368. – (Огненные годы)
507536
  Дубицкий А.Ф. Знойное Междуречье / А.Ф. Дубицкий. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 134 с.
507537
  Карпов Е.В. Знойное поле: Худож.-докум. повесть. / Е.В. Карпов. – М., 1979. – 270с.
507538
  Рубен Б.С. Знойный день в Заполярье : Повести / Б.С. Рубен. – Москва : Воениздат, 1974. – 248с.
507539
  Мезенцев В.Г. Знойный курс / В.Г. Мезенцев. – М, 1978. – 112с.
507540
  Авраменко И.К. Знойный полдень : стихи / И.К. Авраменко. – Абакан : Хакасское книжное издательство, 1954. – 69 с.
507541
  Крисанов Д. Знос, амортизація та відтворення основних засобів у харчовій і тютюновій промисловості України / Д. Крисанов, К. Бужимська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 23-29 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
507542
  Задорожний Ю. Зносини органів державної влади у механізмі держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С.46-54
507543
  Шматько Т.Ю. Зносостійкі склокерамічні матеріали на основі карбіду кремнію і електрокорунду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Шматько Тетяна Юріївна ; Держ. вищий. навч. заклад "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
507544
  Внуков Ю.М. Зношування і стійкість різальних лезових іструментів : навчальний посібник / Ю.М. Внуков, В.О. Залога. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-246. – ISBN 978-966-657-342-4
507545
  Лук"янчук Г. Знущання над пам"яттю Революції Гідності // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 вересня (№ 36). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  Представники магазину "Емпоріум" стерли зі стін будівлі, у якій він розташований, графіті, зроблені під час Революції Гідності, що символізували сам Дух Революції Гідності.
507546
  Мосора Т. Знущання поляків над Карпатськими січовиками // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 37-38
507547
  Швед М. Зняття арешту з майна боржника: актуальні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 264-265. – ISBN 978-617-7069-15-6
507548
  Матевосян А.А. Зняття депутатського імунітету в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 142-145. – ISBN 978-617-7638-01-7
507549
  Висовень О.І. Зняття з реєстрації громад євангельських християн-баптистів як один з дієвих методів боротьби радянських органів влади з релігією в повоєнний період // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 133-143. – ISSN 2307-5244


  "У статті на базі архівних документів з фондів ЦДАВО України, зокрема Ф. 4648 (Уповноваженого ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по Українській РСР) названо методи, які використовували уповноважені органи для зняття з реєстрації ...
507550
  Юхно Ф.А. Зняття з реєстрації православних громад на Чернігівщині у 1953-1964 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 350-353. – ISSN 2218-4805


  У статті розглядається динаміка скорочення мережі православних релігійних громад Чернігівської області у 1953–1964 рр., висвітлюється діяльність органів влади спрямована на зменшення кількості громад, аналізується становище віруючих та форми їх ...
507551
  Віцько А.І. Зняття інформації з каналів зв"язку (Інтернет) // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 37-42. – ISBN 978-966-419-268-9
507552
  Чаплинський К.О. Зняття інформації з каналів зв"язку як засіб тактичного забезпечення досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 239-242
507553
  Туз І.П. Зняття інформації з каналів зв"язку як слідча дія // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 174-179.
507554
  Лук"янчиков Б.Є. Зняття інформації з каналів зв"язку: правові та процедурні аспекти / Б.Є. Лук"янчиков, Лук"янчиков, ЄД // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-143.
507555
  Сергеєва Д.Б. Зняття інформації з каналів зв"язку: проблеми законодавчого регулювання в слідчій і оперативно-розшуковій діяльності // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 16-20
507556
  Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв"язку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 122-127


  Про права людини в правовій державі.
507557
  Баганець О.В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як засіб отримання доказів стороною обвинувачення під час розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 93-95. – ISBN 978-617-7220-83-0
507558
  Бровченко Ю. Зняття існуючої заборони створення спільних підприємств забезпечить входження на український ринок потужних інвесторів // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 29-30. – ISBN 978-617-7638-06-2
507559
  Муратова С.О. Зняття судимості: підстави, умови та порядок // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 226-234. – ISSN 2306-9082
507560
  Кащенко А. Зоpяно : Повість. – Катеринослав : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 104с.
507561
  Пак Е.А. Зоб и тиреотоксикоз местного и вновь прибывшего населения Братского промышленного района. : Автореф... канд. мед.наук: / Пак Е.А.; Иркутск. гос. мед. ин-т. – Иркутск, 1965. – 18л.
507562
  Черняков Б.І. Зобpажальна жуpналiстика як пpедмет i як об"єкт жуpналiстикознавчого дослiдження / Б.І. Черняков. – Київ : Центp вiльної пpеси, 1998. – 79с. – ISBN 9667181251
507563
  Кравченко С. Зобов"язала історія: творці історіографії української // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 49-53
507564
   Зобов"язальне право : Теорія і практика: Hавч. посібник для студ. юрид. вузіві фак. ун-тів. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 912с. – ISBN 966-7302-44-Х
507565
   Зобов"язальне право : Теорія і практика: Hавч. посібник для студ. юрид. вузів і фак. ун-тів. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 912с. – ISBN 966-7784-12-6
507566
  Бойко І. Зобов"язальне право Гетьманщини за "Правами за якими судиться малоросійський народ" / І. Бойко. – Львов, 1998. – 50с.
507567
  Остапенко Т.О. Зобов"язальне право Гетьманщини за "Правами, за якими судиться малоросійський народ " 1743 року // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 52-56.
507568
   Зобов"язальне право України (елементарний курс) : навч. посіб. / [Голубєва Н.Ю. та ін.] ; за ред. С.В. Резніченка ; М-во внутрішніх справ України ; Одеський держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса : ОДУВС, 2010. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-320
507569
  Костяшкін І.О. Зобов"язальний зміст права власності як умова поєднання приватних та публічних інтересів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 124-130. – ISSN 2072-8670
507570
  Мірошниченко А. Зобов"язальні права користування земельною ділянкою / А. Мірошниченко, А. Ріпенко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 40-49. – ISSN 1026-9932


  Чинне земельне законодавство України слід тлумачмти у спосіб, за яким можливе існування необмеженої кількості зобов"язальних прав, що передбачають можливість користування земельною ділянкою. Правове регулювання земельно-орендних відносин потребує змін, ...
507571
  Мірошниченко А.М. Зобов"язальні права користування земельною ділянкою / А.М. Мірошниченко, А.І. Ріпенко // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 17-27. – ISSN 2227-7048


  Чинне земельне законодавство України слід тлумачити у спосіб за яким можливе існування необмеженої кількості зобов"язальних прав, що передбачають можливість користування земельної ділянкою. Правове регулювання земельно-орендних відносин потребує змін, ...
507572
  Болокан І.В. Зобов"язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності в підприємницькій діяльності : автореферат на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Болокан І. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
507573
  Болокан І.В. Зобов"язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності в підприємницькій діяльності : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болокан І.В.; Запорізький націон. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 190л. – Бібліогр.: л.174-190
507574
  Коптєва О.О. Зобов"язання erga omnes: регрес і прогрес міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 135-139. – ISSN 2220-1394
507575
  Куліцька С.В. Зобов"язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Куліцька Софія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 322 арк. – Додатки: арк. 316-322. – Бібліогр.: арк. 225-315
507576
  Куліцька С.В. Зобов"язання відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної судом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Куліцька Софія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
507577
  Шишкіна Р.В. Зобов"язання держав щодо заборони поганою поводження з людиною // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 588-595. – ISSN 1563-3349
507578
  Овчаренко В Зобов"язання держави у сфері забезпечення права на життя // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 34-35
507579
  Безклубий І.А. Зобов"язання з деліктів у Стародавньому Римі / І. Безклубий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 115-117. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості деліктних зобов"язань в системі цивільного права Риму. The special features of delict obligations in the system of Roman Civil Law are examined.
507580
  Котов А.С. Зобов"язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в цивільному праві // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 98-118. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
507581
  Жилінкова І. Зобов"язання з надання послуг у сфері інтерактивної (дистанційної освіти) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.108-113. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
507582
  Посполітак В. Ханік-Посполітак Зобов"язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2003. – № 4 : Зобов"язальне право в Україні. – С. 35-51
507583
  Пянтковська О.З. Зобов"язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 303-304. – ISBN 978-966-301-169-1
507584
  Матвієнко Т. Зобов"язання підприємств за податками і зборами: сучасні підходи до класифікації в обліку та аудиті // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-17 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
507585
  Коров"яковська Н.С. Зобов"язання по спільній діяльності. Договір спільної діяльності. Загальні положення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1032-1034. – ISBN 978-966-667-341-4
507586
  Красвітна Т.П. Зобов"язання подружжя по утриманню у сімейному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Красвітна Тетяна Петрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
507587
  Кметик Х. Зобов"язання транснаціональних корпорацій та інших підприємств у сфері прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 15-18.
507588
  Свєчнікова О.Г. Зобов"язання у податкових правовідносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 105-113
507589
  Кохановський В.О. Зобов"язання у сфері туризму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Кохановський Велеонін Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 292 арк. – Додатки: арк. 290-292. – Бібліогр.: арк. 256-289
507590
  Кохановський В.О. Зобов"язання у сфері туризму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кохановський Велеонін Олексійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
507591
  Бутирський А.А. Зобов"язання укласти договір як спосіб захисту порушеного права у господарському процесі // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 199-202. – ISBN 978-617-7605-90-3
507592
  Гузь Н.Г. Зобов"язання України перед Радою Європи та їх виконання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 147-155
507593
  Любченко Я.П. Зобов"язання України у сфері альтернативних способів вирішення правових спорів, пов"язаних з укладенням угоди про асоціацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 370-374. – ISSN 2219-5521
507594
  Анісімова М.Ф. Зобов"язання України щодо прав людини у зв"язку зі вступом до Ради Європи : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.11 / Анісімова Марина Федорівна ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 298 л. + Додатки: л. 250-298. – Бібліогр.: л. 193-249
507595
  Водянніков О.Ю. Зобов"язання щодо національного режиму в сфері непрямого оподаткування у праві СОТ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 584-590. – ISSN 1563-3349
507596
   Зобов"язання юридичних осіб, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. – К, 1999. – 51с.
507597
  Десятник В. Зобов"язання як правовідносини та договір як підстава його виникнення у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 140-141


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
507598
  Стависький П.Р. Зобов"язання, що виникають внаслідок рятування життя та здоров"я людини // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
507599
   Зобов`язання юридичних осіб, що виникають внаслідок заподіяння шкоди громадянам : Навчально-практичний посібник. – Київ, 1999. – 52c.
507600
  Христова Г.О. Зобов’язання держави у сфері прав людини в умовах окупації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 204-218. – ISSN 1993-0909
507601
  Гоян В.В. Зображальна естетика сучасного телебачення: кілька штрихів до іспанської телепубліцистики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 145-146
507602
   Зображальна журналістика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 8с.
507603
  Черняков Б.І. Зображальна журналістика в газеті, журналі та книзі 18 - першої половини 19 ст. : текст лекцій / Б.І. Черняков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 215с. – ISBN 966-594-842-3
507604
  Черняков Борис Іванович Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації : Дис... д-ра філолог.наук: 10.01.08 / Черняков Борис Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1989. – 398л. – Бібліогр.:л.350-398
507605
  Черняков Б.І. Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації : Ілюстрована періодика від виникнення до середини 19 століття / Б.І. Черняков; КУ ім.Тараса Шевченка; Інст.журналістики; Центр вільно преси. – Київ, 1998. – 116с. – ISBN 966-7181-18-9
507606
  Черняков Б.І. Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації від виникнення до середини ХІХ століття : Автореф. дис. ... док. філолог. наук : 10.01.08 / Черняков Б.І. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 37с.
507607
  Черняков Б.І. Зображальна журналістика як предмет і як об"єкт журналістикознавчого дослідження / Б.І. Черняков ; КУ ім.Тараса Шевченка; Інст.журналістики; Центр вільно преси. – Київ, 1998. – 79 с.
507608
  Кодьєва О.П. Зображальне у понятійно-категоріальній системі культурології : автореф. дис. ... доктора культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури (культурологія) / Кодьєва О.П.; Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2009. – 28с. – Бібліогр.: 33 назв.
507609
  Кодьєва О.П. Зображальне як культуротворчий феномен / Кодьєва О.П. – Київ : Нічлава, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 254-263. – ISBN 966-8939-24-7
507610
  Антонова О.В. Зображальні елементи фотонарис як засоби реалізації комунікативної стратегії автора (на матеріалі фотонарису А. Войтенко "Культ тіла") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 251-256


  Стаття присвячена окресленню зображальних елементів фотонарису як його жанротворчих параметрів на прикладі твору А. Войтенко "Культ тіла", аналізу реалізації авторської прагматики засобами цього жанру та донесення творчого задуму автора до аудиторії. ...
507611
  Трофимчук М. Зображальні засоби літератури бароко (на матеріалі латиномовної спадщини)
507612
  Табінський Я. Зображальні особливості сучасного репортажу у пресі і на телебаченні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 31-35. – Бібліогр.: Літ.: С. 34-35; 16 назв. – ISSN 2078-1911
507613
  Черняков Б.І. Зображальні публікації в календарях, альманахах і збірниках 17 - початку 19 ст. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 20с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку 19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
507614
  Черняков Б.І. Зображальні публікації ранніх газетних видань : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 16с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 ; №1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
507615
  Шляхова Н. Зображально-виражальний феномен художньої творчості // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 197-204. – ISBN 978-966-171-780-9
507616
  Джигун Л. Зображально-виражальні аспекти наративу в щоденникові / Л. Джигун, В. Мацько // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 68-83. – ISSN 2411-4146
507617
  Подлісецька О.О. Зображально-виражальні аспекти художності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (7). – C. 65-71. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
507618
  Скляр І.О. Зображення "змередини" як результат трансформації головного героя в "Повісті без назви" В. Підмогильного // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 134-140. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  Психопоетика творчості В. Підмогильного
507619
  Бондаренко Андрій В"ячеславович Зображення *-алгебр, пов"язаних із кусково дробово-лінійними відображеннями : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Бондаренко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
507620
  Галінський Д.В. Зображення *-алгебр, породжених лінійно пов"язаними ортопроекторами / Д.В. Галінський, С.А. Кругляк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В статті наводиться класифікація незвідних четвірок ортопроекторів Р[нижній індекс 1], Р[нижній індекс 2], Р[нижній індекс 3], Р[нижній індекс 4], пов"язаних лінійними співвідношеннями [подано формулу], з точністю до унітарної еквівалентності.
507621
  Бондаренко Андрій В"ячеславович Зображення * -алгебр, пов"язаних із кусково дробово-лінійними відображеннями : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Бондаренко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 119с. – Бібліогр.: л. 113-119
507622
  Тищенко С.В. Зображення GLMC*-алгебр необмеженими операторами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 122-124. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
507623
  льницька Зображення акторського піднесення Марії Заньковецької: естетичний аналіз портретних творів Петра Оссовського та Володимира Слєпченка // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 140-146. – ISSN 2413-4767
507624
  Футорный Вячеслав Михайлович Зображення афінних алгебр ЛІ : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Футорный Вячеслав Михайлович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 17с.
507625
  Черняков Б.І. Зображення в культурі і журналістикознавстві / Б.І. Черняков; КУ ім.Тараса Шевченка.Ін-т журналістики.Центр вільно преси. – Київ, 1998. – 23с.
507626
  Іващенко В.Ю. Зображення в підручниках з історії України для старших класів: досвід контент-аналізу / В.Ю. Іващенко, В.О. Куліков // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 80-93
507627
  Павленко С.О. Зображення гетьмана І. Мазепи та його наближених у настінних композиціях Софії Київської // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 137-141. – ISSN 2218-4805
507628
  Павленко С. Зображення гетьмана І. Мазепи та старшин у "Патерику" 1702 року // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 43-46
507629
  Верпаховська О.О. Зображення глибинної будови геологічного середовища із застосуванням сейсмічної міграції поля рефрагованих хвиль = The image of the depth structure of the geological medium with the using of the seismic refraction migration / О.О. Верпаховська, В.М. Пилипенко ; [НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 157, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 141-153. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1697-2
507630
  Мозарчук В.С. Зображення градуйованих алгебр лі та їх узагальнень : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.01.06 / Мозарчук В.С.; КУ. – К., 2000. – 32л.
507631
  Мазорчук В.С. Зображення градуйованих алгебр Лі та їх узагальнень : Автореф...доктора фіз.- мат. наук: 01.01.06 / Мазорчук; КНУТШ. – Київ, 2000. – 32с. – Бібліогр.: с.28-29
507632
  Мазорчук В.С. Зображення градуйованих алгебр Лі та їх узагальнень : 01.01.06: Дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Мазорчук В.С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 290л. – Бібліогр.: С.268-290
507633
  Багро Ольга Вікторівна Зображення деяких *-алгебр і *-категорій в категорії гільбертових просторів : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.01.06 / Багро Ольга Вікторівна ; КУ ім Т.Г. Шевченка. – Київ, 1996. – 15 с.
507634
  Тищенко С.В. Зображення деякої топологічної *-алгебри, породженої двома комутуючими ермітовими твірними // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 126-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Строится топологическая *-алгебра степенных рядов от двух коммутирующих эрмитовых переменных с заданным условием убывания на их коэфициенты. Главным результатом работы является разложение в прямой интеграл неприводимых произвольного сильно непрерывного ...
507635
  Хоменко О.А. Зображення жінки й утворення суспільства споживання у повоєнній Японії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
507636
  Крівцов В.В. Зображення земляних споруд за допомогою методу проекцій з числовими позначками : навч. посібник / В.В. Крівцов, М.М. Козяр, Р.М. Коптюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-176. – ISBN 978-966-327-363-1
507637
  Волошина Тетяна Володимирівна Зображення інверсних напівгруп частковими підстановками : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Волошина Тетяна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 120 л. – Бібліогр.: л.117-120
507638
  Волошина Т.В. Зображення інверсних напівгруп частковими підстановками : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Волошина Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19с. – Бібліогр.:с.16
507639
  Кедровський О.І. Зображення історичного розвитку математики у математичній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
507640
  Школьна О. Зображення козаччини на шпальтах часопису "Дніпрові Хвилі" (1910-1913) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 5-11


  У статті здійснено огляд публікацій часопису "Дніпрові хвилі", спрямованих на збереження історичної пам"яті козацького краю, проаналізовано матеріали про козаччину, наголошується на важливості цих дописів. The article reviews the publications of ...
507641
  Якимів Р.Я. Зображення комутаційних співвідношень з умовами ортогональності та їх узагальнень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Якимів Роман Ярославович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
507642
  Ковальчук Ю.А. Зображення Кореї в європейській літературі епохи Просвітництва // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 301-310


  У статті подано характеристику образу Кореї в європейській літературі доби Просвітництва, досліджено відповідність образу корейського народу ідеї "добрих/ шляхетних дикунів". В статье дана характеристика образа Кореи в европейской литературе эпохи ...
507643
  Лоповок Л.М. Зображення круглих тіл / Л.М. Лоповок. – Київ, 1961. – 64 с.
507644
  Шевчук Т. Зображення людини (портрет, фотографія) в європейській та українській традиційній культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 197-201
507645
  Вовкогон В. Зображення однакової яскравості в гравітаційній лінзі Чанга-Рефсдала / В. Вовкогон, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 31-33. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У межах моделі лінзи Чанга - Рефсдала проаналізовано випадок, коли два зображення точкового джерела мають однакову яскравість. Отримано аналітичні співвідношення, що визначають можливі положення джерела та зображень за цих умов. We study the case ...
507646
  Наслідник М.А. Зображення певної скінченнопородженої С*-алгебри // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 60-62
507647
  Нестерчук І.К. Зображення рельєфу на картах // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 15-25


  В статті проаналізовано ретроспективний аналіз зображення рельєфу на картах. Визначено головні способи зображення рельєфу. В статье проведен ретроспективный анализ изображения рельефа на картах. Определено главные способы изображения рельефа. The ...
507648
  Хусаінов Д.Я. Зображення розв"язків задачі Коші одного класу систем рівнянь з частинними похідними із запізнюванням / Д.Я. Хусаінов, М.Б. Верейкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 213-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем двох лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними з чистим запізнюванням отримано зображення розв"язку у випадку дійсних коренів характеристичного рівняння, коли власні числа різні. Проведено порівняльний аналіз зображення ...
507649
  Верейкіна М.Б. Зображення розв"язків одного класу крайових задач для систем рівнянь з частинними похідними другого порядку із запізнюванням / М.Б. Верейкіна, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Для систем двох лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку з чистим запізненням отримано зображення розв"язку у випадку дійсних коренів характеристичного рівняння, коли власні числа різні. Проведено порівняльний аналіз ...
507650
  Чайковський А. Зображення розв"язку абстрактної задачі Коші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Знайдено нове зображення розв"язку задачі Коші для лінійного диференціального рівняння першого порядку в банаховому просторі з G-секторіальним операторним коефіцієнтом. Отримані нові властивості розв"язку в залежності від правої частини. It"s found ...
507651
  Діблік Й. Зображення розв"язку першої крайової задачі системи рівнянь із сталим запізнюванням / Й. Діблік, О.В. Кухаренко, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглянуто першу крайову задачу для системи лінійних стаціонарних рівнянь в частинних похідних другого порядку з сталим запізнюванням. Знайдено аналітичний розв"язок системи у вигляді ряду, для випадку, коли матриці коефіцієнтів системи ...
507652
  Кухаренко О. Зображення розв"язку системи коливання із запізнюванням у вигляді ряду / О. Кухаренко, Д. Хусаінов, М. Верейкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-21. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  В запропонованій роботі розглянута система лінійних диференціальних рівнянь другого порядку із запізнюванням, розв"язки якої представлені у вигляді рядів за допомогою спеціально введених функцій - запізнюючогося синуса і косинуса. Наведено умови ...
507653
  Плахотник М.В. Зображення скінченної циклічної напівгрупи неперервними відображеннями інтервалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 116-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано всі неперервні та аналітичні відображення інтервалу в себе, ітерації яких утворюють скінченну циклічну напівгрупу відносно операції композиції відображень. Доведено, що довільна циклічна підгрупа такої напівгрупи має не більше двох ...
507654
  Вертієнко Г.В. Зображення скіфської танатологічної міфологеми на сахнівській пластині // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 59-73. – ISSN 1608-0599
507655
  Кириченко А.М. Зображення сум одного класу поліпараметричних функціональних рядів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра 2-го роду-Канторовича-Лебедева 2-го роду / А.М. Кириченко, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом порівняння розв"язків, побудованих для сепаратної системи диференціальних рівнянь Лежандра й Бесселя методом функцій Коші та методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра 2-го роду-Канторовича-Лєбєдєва 2-го роду, ...
507656
  Черняков Б.І. Зображення у сприйманні та масовому спілкуванні : Бібліографічний посібник / Б.І. Черняков; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – 48с. – (Зображальна журналістика: проблеми теорії і методології дослідження ; Вип.3)
507657
  Кубічка Є.А. Зображення частково впорядкованих множин в розмірностях скінченного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано всі зображення частково впорядкованих множин для таких розмірностей, в яких існує лише скінченна кількість неізоморфних зображень.
507658
  Ямборко Ольга Зображувальний колір Наталії Паук // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 32-34. – ISSN 0130-1799


  Художній текстиль
507659
  Трюхан В.М. Зображувальні засоби електронної картографії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 87-90. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-631-331-6
507660
  Петрашик В. Зображуване крізь ліризм душі // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-119. – ISSN 0130-1799
507661
  Чачава Николоз Зов : книга лирики / Николоз Чачава ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1968. – 112 с.
507662
  Крапчан Б. Зов / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1970. – 64с.
507663
  Жумадилов К. Зов : роман / К. Жумадилов; пер. с каз. Н.Скалковской. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 182 с.
507664
  Куклин Л.В. Зов / Л.В. Куклин. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 80 с.
507665
  Еранцев А.Н. Зов / А.Н. Еранцев. – М., 1978. – 143с.
507666
  Пархомовский П.Г. Зов / П.Г. Пархомовский. – Москва, 1988. – 109с.
507667
  Фидлер А. Зов Амазонки / А. Фидлер. – Л., 1966. – 616с.
507668
  Кугультинов Д.Н. Зов апреля : стихи и поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. Ю.Нейман. – Москва : Советский писатель, 1975. – 166 с.
507669
  Кугультинов Н Д. Зов апреля : стихи и поэмы / Н Д. Кугультинов, ; пер. с кал. Ю.Нейман. – Москва : Советский писатель, 1978. – 208 с.
507670
  Воскобойников В.М. Зов Арктики : героическая хроника / В.М. Воскобойников. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 192с.
507671
  Омельчук А.К. Зов Арктики / А.К. Омельчук. – Москва, 1980. – 191 с.
507672
  Воскобойников В.М. Зов Арктики / В.М. Воскобойников. – Новосибирск, 1985. – 192с.
507673
  Кастере Н. Зов бездны / Н. Кастере. – Москва, 1962. – 167с.
507674
  Лисашвили И.Б. Зов в горах : избранные произведения / И.Б. Лисашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 698 с.
507675
  Зубанев Ю.Ю. Зов вечности / Ю.Ю. Зубанев
Кн.1. – 1999. – 402с.
507676
  Братанин М.М. Зов вечности. Мое свидетельство / М.М. Братанин, Т.М. Братанина
Кн.2. – 1999. – 199с.
507677
  Щербинина Ю. Зов Волглого. О романе А. Рясова "Пустырь" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 207-223. – ISSN 0042-8795
507678
  Оноприенко В.И. Зов высоких широт : Северные экспедиции Ф.Н.Чернышева / В.И. Оноприенко. – Москва : Мысль, 1989. – 221с.
507679
  Искандер-заде Мустафа Зов гобустанских скал : стихи и поэмы / Мустафа Искандер-заде ;. – Москва, 1982. – 95 с.
507680
  Хусейн Т. Зов горлицы / Т. Хусейн. – Москва, 1961. – 107с.
507681
  Туркевич М.М. Зов далеких вершин / М.М. Туркевич. – Донецк, 1984. – 143с.
507682
  Давидсон А.Б. Зов дальних морей / А.Б. Давидсон, В.А. Макрушин. – Москва, 1979. – 326 с.
507683
  Крученюк П.А. Зов дорог : стихи / Петря Крученюк; пер. с молд. – Кишинев : КАртя молдовеняскэ, 1973. – 139 с.
507684
   Зов души / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [ред. Д.Г. Сидорук]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2014. – 197, [1] с. : ил., табл.
507685
  Леонов Б.А. Зов жизни / Б.А. Леонов. – М : Советский писатель, 1979. – 254 с.
507686
  Коваль-Волков Зов звезды / Коваль-Волков. – М, 1989. – 190с.
507687
  Джавахишвили М.С. Зов земли : рассказы / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 227 с.
507688
  Климова В.В. Зов земли / В.В. Климова. – Калуга, 1963. – 190с.
507689
   Зов земли. – Москва : Радуга, 1984. – 319 с.
507690
  Кутов Н.Н. Зов земли / Н.Н. Кутов. – Л., 1986. – 142с.
507691
  Шемшелевич Л.В. Зов и отклик. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1964. – 103с.
507692
  Бэалю Гырма Зов красной звезды / Бэалю Гырма. – М, 1984. – 286с.
507693
  Назин В.И. Зов крыла / В.И. Назин. – Свердловск, 1972. – 83с.
507694
  Кулагин В.А. Зов любви. / В.А. Кулагин. – Л., 1977. – 136с.
507695
  Беляев М.А. Зов Мадонны / М.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 189с.
507696
   Зов моря. – Одесса, 1982. – 255 с.
507697
  Саранкин В. Зов незаходящих звезд / В. Саранкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 238с.
507698
  Фейерабенд Е.В. Зов непройденных дорог / Е.В. Фейерабенд. – М, 1957. – 119с.
507699
  Чаклайс М. Зов ночного голубя : стихи / Марис Чаклайс ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1979. – 95 с.
507700
  Вист В. Зов оттуда : околомист. триллер о потустороннем мире, кулинарии и, конечно же, любви / Братья Вист ; [ил. Виталий Згоняйко]. – Киев : Саммит-книга, 2016. – 175, [1] с. : ил. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7350-75-9
507701
  Жакенов З. Зов отчей земли : роман / З. Жакенов; пер. с каз. А. Ахетова, Ю. Плашевского. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 304 с.
507702
  Даштенц Х.Т. Зов пахарей : роман-эпопея / Х.Т. Даштенц; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва, 1984. – 416 с.
507703
  Добровольский О.М. Зов походной трубы / О.М. Добровольский, К.И. Сарафидис. – М., 1980. – 191с.
507704
  Лондон Д. Зов предков / Д. Лондон. – Воронеж, 1978. – 88с.
507705
  Лондон Д. Зов предков / Д. Лондон. – Тула, 1988. – 255с.
507706
  Пионнье Д. Зов природы: По одноим. повести Дж. Пионнье: Адаптировано / Д. Пионнье. – Москва, 1969. – 111с.
507707
  Пионнье Д. Зов природы: По одноим. повести Дж. Пионнье: Адаптировано. / Д. Пионнье. – 2-е изд. – М., 1977. – 102с.
507708
  Басин Я.З. Зов Прометея / Я.З. Басин. – Минск, 1987. – 223с.
507709
  Абуков К.И. Зов разлученной птицы : повести и рассказы / Камал Абуков ; [худож. И. Тимофеев]. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1986. – 222, [2] с. : ил.
507710
   Зов родины : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
507711
  Краснов Н.С. Зов Родины / Н.С. Краснов. – Ульяновск, 1948. – 23с.
507712
  Алешка В.И. Зов родных троп : очерки и путевые заметки / В.И. Алешка. – Минск : Беларусь, 1980. – 203 с. : ил.
507713
  Мумладзе К.И. Зов сердца / К.И. Мумладзе. – Тбилиси, 1963. – 82с.
507714
  Кучеренко С.П. Зов Сихотэ-Алиня / С.П. Кучеренко. – Хабаровск, 1981. – 382с.
507715
  Александер Кэролайн Зов тигра. Голос тигра / текст: Александер Кэролайн; фото: Уинтер Стив // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 80-95 : фото
507716
  Беличенко Ю.Н. Зов чести / Ю.Н. Беличенко. – Москва, 1989. – 237с.
507717
   Зов Эвереста: "Все казалось мелким по сравнению с желанием выжить" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 64-65 : фото
507718
  Голубков Д.Н. Зов. : книга лирики / Д.Н. Голубков. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 144с.
507719
  Кутуй Р. Зов. / Р. Кутуй. – М., 1975. – 96с.
507720
   Зов... – Казань, 1988. – 206с.
507721
  Цакунов О.А. Зов: стихи. / О.А. Цакунов. – Л., 1977. – 95с.
507722
  Тарасенко Вадим Зове рідна мати / слова В. Крищенка, музика В. Тарасенка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46. – ISSN 0868-9644
507723
  Иванов В.Ф. Зовет весна / В.Ф. Иванов. – Москва, 1959. – 77с.
507724
  Столяров К.А. Зовет король портного / К.А. Столяров. – М., 1991. – 239с.
507725
  Лысенко Г.М. Зовется любовью: Кн. лирики. / Г.М. Лысенко. – М., 1985. – 143с.
507726
  Яковлев В.И. Зови меня братом... / В.И. Яковлев. – М., 1990. – 120с.
507727
  Велиев Сулейман Вели оглы Зови меня на "ты" : рассказ / Велиев Сулейман Вели оглы. – Москва, 1976. – 48 с.
507728
  Велиев С. Зови меня на "ты" : рассказы, повесть, роман / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Воениздат, 1980. – 320 с.
507729
  Киньябулатова Катиба Каримовна Зови меня. / Киньябулатова Катиба Каримовна. – Уфа, 1969. – 96с.
507730
  Сагиян А. Зови, журавль : стихи / Амо Сагиян ; пер. сарм. А.Марченко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 182 с.
507731
  Мечетная Наталия Зовите меня президентом // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 11 (350) : СТОП-10. – С. 48-50


  Державний переворот на Мадагаскарі.
507732
  Сазоненко Г.С. Зовнішне незалежне оцінювання як об"єктивна реальність сучасного освітнього процесу / Г.С. Сазоненко, О.М. Іващенко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 11/12. – С. 34-37
507733
  Сазоненко Г. Зовнішне незалежне оцінювання як фактор розвитку сучасної школи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 79-84.
507734
   Зовнішне тестування випускників шкіл США: тест академічних здібностей // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 10/11. – С. 36-63


  Тест SAT. за допомогою якого в США перевіряють готовність випускників шкіл до навчання в коледжах
507735
  Бабій Л.М. Зовнішне тестування: варіативний зошит // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 10. – С.4-12.
507736
  Богдан Т.П. Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 7 (656). – С. 21-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
507737
  Сухонос В.В. Зовнішнє вираження і реалізація функцій прокуратури // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 162-172. – ISSN 1563-3349
507738
  Копаниця Л.М. Зовнішнє і внутрішнє "я" українця: фольклорна інтерпретація образу-стереотипу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 194-202
507739
  Рошенко О.М. Зовнішнє незалежне оцінювання - показник якості освіти / О.М. Рошенко, Ф.А. Цесарський // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 251-260. – ISSN 0201-7245
507740
   Зовнішнє незалежне оцінювання 2008 р. з української мови і літератури : офіційна інформація Українського центру оцінювання якості освіти
507741
   Зовнішнє незалежне оцінювання 2008 р. з української мови і літератури. Офіційна інформація Українського центру оцінювання якості освіти
507742
   Зовнішнє незалежне оцінювання в дзеркалі преси // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12
507743
  Сидоренко О. Зовнішнє незалежне оцінювання в контексті підвищення якості освіти // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1/2 (вип. 7/8). – С. 21-26. – ISSN 2077-5105
507744
  Булгакова В. Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов : Досвід країн Європи // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.72-78.
507745
  Науменко С. Зовнішнє незалежне оцінювання по закінченню закладів базової середньої освіти у країнах близького зарубіжжя // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7263-79-0
507746
   Зовнішнє незалежне оцінювання у 2008 р. Географія. Основи економіки : В Українському центрі оцінювання якості освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-17
507747
  Козакова О.Ю. Зовнішнє незалежне оцінювання у контексті підвищення якості шкільної географічної освіти / О.Ю. Козакова, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 32-35. – ISSN 2075-1893
507748
  Гриневич Л.М. Зовнішнє незалежне оцінювання як складова моніторингу якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 4-6.
507749
  Сидоренко О. Зовнішнє незалежне оцінювання як складова системи забезпечення якості освіти: ризики та шляхи їх подолання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 26-31. – ISSN 1562-529Х
507750
  Сидоренко О.Л. Зовнішнє незалежне оцінювання як складова системи забезпечення якості освіти: ризики та шляхи їх подолання // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 256-261. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
507751
  Бондарчук К. Зовнішнє незалежне оцінювання як форма моніторингу компетентностей з української мови і літератури // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (135). – C. 44-48


  "...У статті розкрито роль ЗНО в моніторингу компетентностей учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури."
507752
  Зущик Ю. Зовнішнє незалежне оцінювання: бути чи не бути? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Депутатська самодіяльність набирає обертів: ЗНО та проект Закону про вищу освіту знов опинилися в центрі уваги народних обранців.
507753
  Пащук Надія Зовнішнє незалежне оцінювання: вчімося на помилках // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-22. – ISSN 0130-5263
507754
  Шудло С.А. Зовнішнє незалежне оцінювання: погляд студентів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 5. – С. 28-30.
507755
  Зайцева І. Зовнішнє незалежне оцінювання: цьогорічна специфіка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 березня - 4 квітня (№ 16)


  2 квітня 2012 року у медіа-холі інформаційної агенції "Українські Національні Новини" відбулася прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти Ірини Зайцевої щодо завершення реєстрації осіб для участі у зовнішньому незалежному ...
507756
  Булгакова В. Зовнішнє незалежне оцінюваня з іноземних мов : досвід Країн Європи // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 10/11. – С. 62-66.
507757
  Романовський О. Зовнішнє оцінювання якості освіти в контексті досвіду США // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 47-57.
507758
  Дубініна М.В. Зовнішнє середовище та його вплив на формування економічного потенціалу підприємств / М.В. Дубініна, І.П. Приходько, О.І. Лугова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 12-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
507759
  Чухрай Н.І. Зовнішнє та внутрішнє партнерство в інноваційній діяльності підприємства / Н.І. Чухрай, В.О. Лаганін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 114-120. – ISSN 0321-0499
507760
  Хімченко А.М. Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування корпорацій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 247-257. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
507761
  Яшенкова О. Зовнішнє тестування з англійської мови в Україні: перше пілотування проекту // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 88-90.
507762
   Зовнішнє тестування з економіки : Інформаційні матеріали // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 14-17
507763
   Зовнішнє тестування з економіки : Інформаційні матеріали // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 4-9
507764
  Поляков Л. Зовнішні аспекти воєнної політики // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 1. – С.47-50
507765
  Єнько Є.Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Єнько Є.Ю. ; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 224с. + Додатки л. 204-206. – Бібліогр.: л. 207-224
507766
  Єнько Є.Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Єнько Єлизавета Юріївна ; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 21с. – Бібл.:8 назв
507767
  Паливода К. Зовнішні валютні запозичення - інвестиційне джерело чи перешкода на шляху інвестиційного процесу? // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 31-39. – ISSN 1605-2005
507768
  Сергієнко О.П. Зовнішні державні боргові зобов"язання держави як категорія фінансового права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 56-63
507769
  Софієнко А.П. Зовнішні державні запозичення в стратегії фінансової стабілізації України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 210-217. – ISSN 2222-4459
507770
  Лютий І.О. Зовнішні державні запозичення як інструмент фінансової політики уряду / І.О. Лютий, А.П. Софієнко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 64-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
507771
  Солотва В. Зовнішні джерела інноваційної діяльності українських підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 42-46
507772
  Чемодуров О. Зовнішні джерела фінансування модернізації українських підприємств : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 54-61 : Табл. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
507773
  Рупняк М.Я. Зовнішні джерела формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-61.
507774
  Отрошко О. Зовнішні ефекти: критика хибних уявлень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті спростовуються деякі помилкові уявлення щодо зовнішніх ефектів. Особливу увагу приділено критичному аналізу традиційних підходів до обґрунтування необхідності державного втручання у функціонування ринків у випадку зовнішніх ефектів. В статье ...
507775
  Худицький В. Зовнішні європейські цінності та їх внутрішня сутність Або, чи можливий в Україні 6-годинний робочий день? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 9


  "Ще 1930 року англійський економіст Джон Кейнс передбачив, що в майбутньому робочий час становитиме не більше 15 годин на тиждень. Як зазначають сучасники, його прогнози поки що не справдилися — найкоротший робочий тиждень зараз у Нідерландах, де люди ...
507776
  Палига Є.М. Зовнішні загрози кадровій безпеці підприємств в Україні / Є.М. Палига, І.Я. Бурда // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 222-226
507777
  Конах В.К. Зовнішні загрози розвитку національних медіапросторів: наукове осмислення проблеми // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – C. 143-150. – ISSN 2306-5664
507778
  Ануфрієва К.В. Зовнішні запозичення банків України в умовах фінансово-економічної кризи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
507779
  Макар О.П. Зовнішні запозичення в системі чинників економічної стабілізації України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 202-207. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
507780
  Перерва Г. Зовнішні запозичення у фінансуванні великого міста // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 208-217.
507781
  Філіпенко А. Зовнішні запозичення України: доцільність отримання, ефективність використання // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 6-7. – ISSN 1728-6220
507782
   Зовнішні зв"язки Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 218-222. – ISSN 2310-6158


  "...Голова Конституційного Суду України Ю. Баулін взяв участь у IV Міжнародному судово-правовому форумі "Судова реформа: стан та напрями розвитку", організованому Верховним Судом України та газетою "Юридична практика" спільно з проектом ЄС "Підтримка ...
507783
  Сандровський К. Зовнішні зносини України: деякі сторінки історії // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 62-84


  Право на участь України у зовнішніх відносинах.
507784
  Ніколаєнко В. Зовнішні і внутрішні детермінанти конфліктності в драмі Михайла Старицького "Талан" / В. Ніколаєнко, Т. Хом"як // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 137-144. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
507785
  Борщ Л. Зовнішні і внутрішні джерела інвестицій у національній економіці // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.75-78. – ISBN 966-73-53-51-Х
507786
  Каріх І.В. Зовнішні і внутрішні загрози гуманітарній безпеці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 302-310. – ISBN 966-628-134-1
507787
  Маруненко О. Зовнішні і внутрішні інформаційні війни у медійному просторі України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 91-95
507788
  Крюкова І.О. Зовнішні і внутрішні фінансові потоки у забезпеченні інноваційного розвитку бізнес-суб"єктів аграрної сфери // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 18-25. – ISSN 2524-0455
507789
  Ткач С.М. Зовнішні інвестиційні ризики регіону // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 137-143. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 1). – ISSN 2306-4420
507790
  Чумакова А. Зовнішні інформаційні впливи на внутрішню політику держави під час виборчої кампанії // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 137-138
507791
  Левківський О. Зовнішні кредити міжнародних фінансових організацій як фактор інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 103-104
507792
  Куцоконь Ю.К. Зовнішні морфологічні аберації ляща (Abramis brama(L)) району Канівського заповідника / Ю.К. Куцоконь, А.В. Подобайло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-53. – (Біологія ; вип. 32)


  Вивчено випадки відхилень зовнішньої будови ляща нижньої частини Канівського та верхньої частини Кременчуцького водосховищ у районі Канівського заповідника. Встановлено, що 53,33% особин мають аберації в будові бічної лінії, зябрової кришки, плавців та ...
507793
   Зовнішні причини смертності в Україні: стандартизовані ризики та упущена вигода / С.С. Карташова, Т.В. Канева, Е.М. Омельченко, О.О. Полька // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
507794
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал. – Київ, 2007-
№ 8. – 2007. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507795
   Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал. – Київ, 2007-
№ 9. – 2007. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507796
   Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал. – Київ, 2007-
№ 10. – 2007. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507797
   Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал. – Київ, 2007-
№ 11. – 2007. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507798
   Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал. – Київ, 2007-
№ 12. – 2007. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507799
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 1. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507800
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 2. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507801
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 3. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507802
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 4. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507803
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 5. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507804
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 6. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507805
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 7. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507806
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 8. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507807
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 9. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507808
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 10. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507809
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 11. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507810
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 12. – 2008. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507811
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 1. – 2009. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507812
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 2. – 2009. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507813
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 3. – 2009. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507814
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 4/5. – 2009. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507815
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 6/7. – 2009. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507816
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 8/9. – 2009. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507817
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 10/11. – 2009. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507818
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 12. – 2009. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507819
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 1. – 2010. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507820
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 2. – 2010. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507821
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 3/4. – 2010. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507822
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 5/6. – 2010. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507823
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 7/8. – 2010. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507824
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 9/10. – 2010. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507825
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 11/12. – 2010. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507826
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 1. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507827
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 2. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507828
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 3. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507829
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 4. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507830
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 5/6. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507831
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 7/8. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507832
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 9. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507833
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 10. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507834
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 11/12. – 2011. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507835
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 1. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507836
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 2. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507837
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 3. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507838
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 4. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507839
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 5. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507840
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 6. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507841
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 7. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507842
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 8. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507843
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 9. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507844
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 10. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507845
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 11. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507846
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 12. – 2012. – до № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507847
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 1. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507848
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 2. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507849
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 3. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507850
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
№ 4. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507851
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 5. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507852
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 6. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507853
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 7. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507854
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 8. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час"
507855
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 9. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507856
   Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 10. – 2013. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507857
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 11. – 2013. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507858
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2007-
№ 12. – 2013. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507859
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 1. – 2014. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507860
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 2. – 2014. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507861
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 3. – 2014. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507862
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 4. – 2014. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507863
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 5. – 2014. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507864
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 6. – 2014. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507865
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 7. – 2014. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507866
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 8. – 2014. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507867
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 9. – 2014. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507868
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 10. – 2014. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507869
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 11. – 2014. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507870
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 12. – 2014. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507871
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 1. – 2015. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507872
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 2. – 2015. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507873
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 3. – 2015. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507874
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 5. – 2015. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507875
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 6. – 2015. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507876
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 7. – 2015. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507877
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 8. – 2015. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507878
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 9. – 2015. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507879
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 10. – 2015. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507880
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 11. – 2015. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507881
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 12. – 2015. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507882
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 1. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507883
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 2. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507884
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 3. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507885
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 4. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507886
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 5 : Політичні науки. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507887
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 6 : Історичні науки. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507888
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 7 : Політичні науки. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507889
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 8. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507890
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 9. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507891
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 10. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507892
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 11. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507893
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 12. – 2016. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507894
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.] ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 1. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507895
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 2. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507896
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 3. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507897
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2007-
№ 4. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507898
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ : ДП"Політика і час", 2007-
№ 5. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507899
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ : ДП"Політика і час", 2007-
№ 6. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507900
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ : ДП"Політика і час", 2007-
№ 7. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507901
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ : ДП"Політика і час", 2007-
№ 8. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507902
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ : ДП"Політика і час", 2007-
№ 9. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507903
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ : ДП "Політика і час", 2007-
№ 10. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507904
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ : ДП "Політика і час", 2007-
№ 11. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507905
   Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ : ДП "Політика і час", 2007-
№ 12. – 2017. – 62 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507906
   Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ : Саміт-книга, 2007-
№ 1. – 2018. – 57 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Політичні науки)
507907
   Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ : Саміт-книга, 2007-. – ISSN 2663-2675
№ 1. – 2019. – 55, [2] с., включ. обкл. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час". – (Історичні науки)
507908
   Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ : Саміт-книга, 2007-. – ISSN 2663-2675
№ 2/3. – 2019. – 57 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час"
507909
   Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 2663-2675
№ 4/5. – 2019. – 56 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час"
507910
   Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007-. – ISSN 2663-2675
№ 8/9. – 2019. – 56 с. – До № 8, 2007 р. назва: "Політика і час"
507911
  Паскал Ж.В. Зовнішні справи і хроніки наукового життя у висвітленні часопису "Україна" (1924-1932 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 297-306. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
507912
  Маркевич Л.А. Зовнішні та внутрішні впливи на еволюцію художньої мови українського балету в другій половині ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 175-185. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
507913
  Сащук Г.М. Зовнішні та внутрішні детермінанти зближення ЄС, України та Росії / Г.М. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 163-166


  Actuality of this article consists in the use of modern communicative technologies in international relations consists in because modern globalizing society differs the high closeness of international connections which gets to all spheres of his vital ...
507914
  Луппова Н.І. Зовнішні та внутрішні загрози кадрової складової економічної безпеки підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 125-128
507915
  Руммо В.В. Зовнішні та внутрішні загрози продовольчої безпеки / В.В. Руммо, М.В. Рожнатова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 21-28 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
507916
  Казаков Валерій Зовнішні та внутрішні конфлікти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.84-97. – ISSN 1563-3713
507917
  Бойченко М.І. Зовнішні та внутрішні рамкові умови суспільного життя (системний підхід до визначення) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 123-133
507918
  Семенченко А. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування і реалізацію державної політики захисту національних інтересів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 3-13.
507919
  Угрин Т.В. Зовнішні топоси французького медійного дискурсу стосовно українських політиків (2004-2009 рр.) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 440-451. – Бібліогр.: Літ.: с. 450; 17 поз.


  Статтю присвячено дослідженню зовнішніх топосів ьедійного дискурсу стосовно українських політиків у 2004-2009 рр. На основі кількісного аналізу корпусу з 1305 франкомовних статей автор виділяє основні теми, що пов"язані з постатями трьщх ключових ...
507920
  Мезенцев К. Зовнішні трудові міграції в контексті зайнятості на ринку праці України / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано основні риси функціонування ринку праці України щодо зайнятості, безробіття, попиту і пропозиції робочої сили, напруженості на ринку праці, поширення неформальної зайнятості. Проаналізовано зовнішні трудові міграції з України. Виявлено ...
507921
  Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (33). – C. 11-26. – ISSN 2072-9480
507922
  Дріжчаний І. Зовнішні фактори впливу на формування державної безпеки України в умовах геопоітичної перебудови світу // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-14.
507923
  Василенко Ю.В. Зовнішні фактори економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 207-210
507924
  Барандій А.Ю. Зовнішні фактори у формуванні української модерної ідентичності на теренах Галичини // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 55-62. – ISSN 2225-7586
507925
  Присяжнюк А.Ю. Зовнішні фінансові потоки та їхній вплив на інноваційний розвиток економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 65-76. – ISSN 1993-6788
507926
  Шевченко О.О. Зовнішні функції сучасної буржуазної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Аналізуються зовнішні функції буржуазної держави, засоби їх здійснення, а також вплив на них науково-технічного прогресу, змін співвідношення сил на міжнародній арені.
507927
  Булкат М.С. Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз) : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Булкат Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
507928
  Булкат М.С. Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Булкат Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 191-217
507929
  Білоус Ю.В. Зовнішні характеристики формування іміджу політичного діяча // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 368-371. – ISSN 2076-1554
507930
  Жиляєв І.Б. Зовнішні чинники діяльності національної системи вищої освіти вищої освіти / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 71. – ISBN 978-966-7909-71-0
507931
  Сікорський П. Зовнішні чинники і їх вплив на якість вищої освіти в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 51-57. – ISSN 2078-1016
507932
  Сніжко О.В. Зовнішні чинники інфляційності економіки України / О.В. Сніжко, А.Е. Сніжко // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 33-36. – ISBN 978-9934-571-43-5
507933
  Циркін І.М. Зовнішні чинники та освіта в системі формування демократичної спрямованості політичної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 143-153
507934
  Бодіна А. Зовнішнії трудова міграція з України, її причини та наслідки // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 127-129
507935
  Скаско О. Зовнішній аудит в Україні: проблеми і перспективи розвитку його послуг // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 206-211. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сучасний стан зовнішнього аудиту в Україні та тенденції його розвитку. Виокремлено організаційні аспекти, які стають перепоною у розвитку сфери аудиту. Встановлено, що розширення сфер надання аудиторських послуг вітчизняні аудиторські фірми ...
507936
  Невідомий В.І. Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 2 (231). – С. 72-82 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
507937
  Притула Т. Зовнішній аудитор ОБСЄ // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 26-29
507938
  Маханець Л.Л. Зовнішній борг і політичний ризик : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 64-68 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
507939
  Войтко С. Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 1). – С. 20-31. – ISSN 1684-906Х
507940
  Войтко С. Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 1 ),березень. – С. 20-31. – ISSN 1684-906Х
507941
  Кончин В.І. Зовнішній борг США та оцінка ймовірності виникнення боргової кризи / В.І. Кончин, А.О. Бельянська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 22-31
507942
  Карапетян О. Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 49-58. – ISSN 1818-5754
507943
  Кармелюк Г. Зовнішній борг України і валовий внутрішній продукт: моделі трендів динаміки / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Х. Кармелюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 130-143. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
507944
  Філоненко К.М. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2 (49). – С. 31-36
507945
  Бузинар Б.А. Зовнішній борг України: стан , проблеми обслуговування і шляхи оптимізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 74-78
507946
  Рудницька Г.В. Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріалах італійської преси : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рудницька Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 487 л. – Додатки: л. 242-487. – Бібліогр.: л. 216-241
507947
  Рудницька Г.В. Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріалах італійської преси : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рудницька Ганна Валеріївна ; М- во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т журналістика. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
507948
  Овсієнко А. Зовнішній вигляд як запорука позитивного іміджу ділової людини // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 160-172. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 7). – ISSN 2518-7600
507949
  Коржов Є.І. Зовнішній водообмін руслової та озерної систем пониззя Дніпра в сучасний період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 37-45. – ISSN 2306-5680
507950
  Зражевська Н.В. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України : Дис. ... канд. екон. наук. Спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зражевська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 218л. – Бібліогр.:л. 199 - 218
507951
  Зражевська Н.В. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Зражевська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
507952
  Підлісна О.А. Зовнішній державний борг України / О.А. Підлісна, В.Ю. Янкова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 57-63. – ISSN 2310-5534
507953
  Фурманець К.Л. Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фурманець Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2014. – 259, [4] л. – Додатки: л. 223-263. – Бібліогр.: л. 196-222
507954
  Фурманець К.Л. Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фурманець Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
507955
  Наконечна Г. Зовнішній державний борг України: реалії сьогодення // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 54-58. – ISSN 2409-4544
507956
  Дудченко В. Зовнішній державний борг: особливості вимірювання та економічні наслідки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 68-71. – ISSN 1993-0259
507957
  Сергейчук О.А. Зовнішній державний контроль щодо органів виконавчої влади як елемент правового забезпечення режиму законності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 252-259. – ISSN 1563-3349
507958
  Сергейчук О.А. Зовнішній державний контроль щодо органів виконавчої влади як елемент правового забезпечення режиму законності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 118-126.
507959
  Мельник О. Зовнішній державний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів - передумова фінансової безпеки держави // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 309-312. – ISBN 978-617-7638-06-2
507960
  Коваленко К.В. Зовнішній державний фінансовий контроль у підвищенні ефективності бюджетування України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Коваленко Катерина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 203, [8] арк. – Додатки: [8] арк. – Бібліогр.: арк. 177-203
507961
  Коваленко К.В. Зовнішній державний фінансовий контроль у підвищенні ефективності бюджетування України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Коваленко Катерина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
507962
  Маркусь Т.І. Зовнішній і внутрішній аспекти впливу прав людини на державну владу та механізми реалізації // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 62. – С. 6-10.
507963
  Мельничок В. Зовнішній і внутрішній прояви мотивації антисоціальної поведінки винного та потерпілого в структурі злочину // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-64.
507964
  Литвиненко О.В. Зовнішній імідж України як важлива проблема інформаційної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – C. 184-188
507965
  Зайцева В.О. Зовнішній настінний розпис кріпосних мурів Києво-Печерської лаври. Історія реставрації, дослідження та проблеми збереження // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 26-31. – ISSN 2218-4805
507966
  Татунчак Ю. Зовнішній приватний борг України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 249-253. – ISSN 2078-5860
507967
  Синкова О. Зовнішній ризик у господарській діяльності: правове регулювання і особливості обліку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.10-13
507968
  Лущенко А.О. Зовнішній суверенітет держави у постбіполярній системі міжнародних відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Лущенко Анна Олексіївна ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 199 л. – Бібліогр.: л. 176-199
507969
  Лущенко А.О. Зовнішній суверенітет держави у постбіполярній системі міжнародних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Лущенко Анна Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
507970
  Кріль М.М. Зовнішній чинник у розвитку ЗУНР // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 68-74. – (Історія ; Вип. 27)
507971
  Дроздовський Д. Зовнішня гуманітарна політика: стратегія Мінкультури // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 251-255. – ISSN 0320 - 8370
507972
  Баженова О.В. Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України / О.В. Баженова, Ю.М. Черниш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 26-33. – ISSN 2306-6814
507973
  Корюкалов М. Зовнішня допомога Європейського Союзу Україні в рамках Східного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 32-34
507974
  Шомпол О.А. Зовнішня екологічна функція держави: національні та міжнародно-правові засади // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 129-130. – ISSN 2413-7189
507975
  Нерода-Березка Зовнішня економічна політика як чинник конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 117-122
507976
  Ткачук Т.А. Зовнішня заборгованість банківського сектора України: сучасний стан і ризики / Т.А. Ткачук, А.С. Ярошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 155-162.
507977
  Кравчук Н. Зовнішня заборгованість держави: емпіричні гіпотези та концептуальні підходи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 28-40. – ISBN 966-654-157-2
507978
  Кравчук Н. Зовнішня заборгованість України - фінансовий індикатор економічної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 115-122
507979
  Пономаренко К.В. Зовнішня заборгованість України у світлі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 134-137
507980
  Мірошниченко І.С. Зовнішня заборгованість України як чинник впливу на економічну безпеку держави в умовах глобалізації // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 102-109. – ISSN 2307-9878
507981
  Пількевич К. Зовнішня заборгованість як детонатор майбутніх криз в умовах глобальної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-68. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  В статті автор дослідив поточний стан державного боргу України та країн з різним рівнем розвитку в умовах транформації глобалізаційних процесів, проаналізував перспективи, причини та наслідки його накопичення та подальшого зростання, надав рекомендації ...
507982
  Макаренко Є.А. Зовнішня і безпекова політика США за президентства Б.Обами (2008 - 2012) // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 153-184. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
507983
  Ємчук Є.М. Зовнішня і внутрішня будова, екологія, систематика, поширення та шкідливість іксодових кліщів / Є.М. Ємчук. – К. – 164с.
507984
  Кужельний М. Зовнішня інформаційна політика як інструмент захисту національної безпеки: український досвід // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 238-249. – ISSN 2519-4518
507985
  Глібова С.О. Зовнішня культурна політика Італійської республіки : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Глібова Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 265 арк. – Бібліогр.: арк. 223-262
507986
  Глібова С.О. Зовнішня культурна політика Італійської республіки : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Глібова Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
507987
  Шиманська К.В. Зовнішня міграція в Польщі в процесі її євроінтеграції: проблеми, шляхи їх вирішення, уроки для України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 137-145. – ISSN 2410-4752
507988
  Лизанець А.Г. Зовнішня міграція в регіоні: сучасний стан, причини та наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 102-106. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Закарпатська область.
507989
  Пирожков С. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії / С. Пирожков, О. Малиновська, Н. Марченко; Європейська економічна комісія Організації Об"єднаних націй. Нац. ін-тут стратегічних досліджень . – Київ, 1997. – 128с. – ISBN 96695031-2-4
507990
  Отрощенко І.В. Зовнішня Монголія та монголи Ілійського краю: прагнення до об"єднання (1920-ті роки ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 47-52. – ISSN 1608-0599
507991
  Бовсунівський П.В. Зовнішня політика арабської республіки Єгипет: історія й сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 83-87.
507992
  Бовсунівський П. Зовнішня політика Арабської Республіки Єгипет: нові тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 167-169.
507993
  Ласкавий Д. Зовнішня політика Великобританії на Середньому Сході і Англо-перська нафтова компанія у першій чверті ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-33. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Англо-перської нафтової компанії в реалізації зовнішньополітичних інтересів Великої Британії. The role of the English and Persian oil company in realization of the foreign policy interests of Great Britain is investigated.
507994
  Матвієнко В. Зовнішня політика Західноукраїнської Народної Республіки в персоналіях // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 456-474. – ISBN 966-7522-12-1
507995
  Аракелян Д.В. Зовнішня політика країн Балтії в контексті розширення ЄС та НАТО : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Аракелян Діана Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2008. – 213 арк. – Бібліогр.: арк. 191-213
507996
  Борділовська О.А. Зовнішня політика республіки Індія у постбіполярний період (1991-2008) : монографія / О.А. Борділовська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 249 с. – ISBN 978-966-439-191-4
507997
  Ціватий В.Г. Зовнішня політика та дипломатія Карла VIIІ напередодні Італійських воєн (1494-1559) (сторінки історії міжнародних відносин і міжнародного права раннього нового часу) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 104-112.
507998
  Гавришко М.І. Зовнішня політика Третього Райху в 1933-1935 рр. у світлі української громадської думки Галичини // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С.226-235
507999
   Зовнішня політика України - 2006 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети, щорічник. – 2-ге вид. – Київ : Стилос, 2007. – 272 с. – ISBN 978-966-8518-67-6
508000
   Зовнішня політика України: перші підсумки та перспективи 2008 року : матеріали "круглого столу" / Національний ін-т стратегічних досліджень; [ за заг. ред. Ю.Г. Рубана ]. – Київ : НІСД, 2008. – 98с. – ISBN 966-95383-0-0
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,