Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
506001
  Мурзанов Н.А. "Заметки" / Н.А. Мурзанов. – Москва : Историко-родословное о-во
[Вып.] 2 : [Девица Марфа Павловна Мусина-Юрьева]. – 1909. – 19 с.
506002
  Гандзій О. "Замість іти на своє весілля, я з батьком волів би краще лягти спати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 12 (515), 26 березня 2020. – С. 47-50


  "Художник Марк Шагал писав картини в кухні на грубці".
506003
  Орел А. "Заміська історія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 115-117


  Оповідання.
506004
  Романова В.Ю. "Замічений антирадянськими елементами..." (Московський історико-архівний інститут у 30-ті рр.) / В.Ю. Романова, Т.І. Хорхордіна // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 62-82. – ISSN 0320-9466
506005
  Прокопов Д.Є. "Замкнена торгова держава" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 424-427. – ISBN 966-316-069-1
506006
  Лавринович Л.Б. "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя: форми художнього втідення авторської аксіології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 71-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано поетики збірки новел "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя в ракурсі системи авт. аксіології. Увагу зосереджено на композиційних та оповідних особливостях збірки і їх проекції на ідейне звучання книги.
506007
  Ісаюк О. "Замовні вбивства" від НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ: параноя лідерів чи атрибут Системи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 15


  Однією з причин, через які Сталін зажив слави параноїка, є звичка радянських спецслужб переслідувати і вбивати політичних противників не тільки в межах країни, а й поза ними. Список тих, кого вистежували і врешті-решт знищували, широкий — від Симона ...
506008
  Кушнір Л. "Заможне суспільство" для професора. До викладачів вишів теж докотилося "покращення" - їх очікує більше навантаження або звільнення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 24 квітня (№ 62). – С. 3


  Щодо програми економічних реформ на 2010-2014 рр. Пунктом 39.2 цього указу передбачено "приведення у відповідність з європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів" і, зокрема, "збільшення показника ...
506009
  Рудницький Ю. "Замок Радомисль". Повернення до себе через ламання стереотипів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 64-69. – ISSN 1819-7329
506010
  Глухова Л. "Замок света" как воплощение идеи современной национальной библиотеки / Людмила Глухова, Вера Ялышева // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 9 (243). – С. 36-41. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена Национальной библиотеке Латвии (г. Рига), ее новому зданию - "Замку света".
506011
  Тангі А. "Заморожені конфлікти - це інструмент впливу Росії" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 14 (490), 7-13.04.2017 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Розмова із французьким політологом та істориком Анн де Тангі про радянські практики, які дублює і відтворює сучасна Росія.
506012
  Савчин Л. "Заморожені конфлікти": виклики та перспективи врегулювання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 48-49
506013
  Федулова Надежда Георгиевна "Замороженные" конфликты в СНГ и позиция России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 57-67. – Бібліогр.: с. 59-67. – ISSN 0131-2227
506014
  Худицький В. "Заморозки" в тепличному бізнесі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "У радянські часи рентабельність тепличних господарств перевищувала 100—150%. Це було результатом дешевих енергоносіїв. Нині охочих вкладати кошти у розвиток тепличних господарств украй мало. Навіть іноземці, які торік інвестували в цю галузь, не ...
506015
  Чорна Н. "Занадто ліберальний". Чим примітний новий Трудовий кодекс? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 1992-9277
506016
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
506017
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
506018
  Вярцінскі А. "Заозер"я" / Анатоль Вярцінскі ; [ переклав з білорус. Л. Полтава ]. – New York. – 24 с.
506019
  Сергійчук В. "Заокруглений образ нашого минулого й сучасного" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 160-162. – ISBN 966-7060-92-6
506020
  Шевченко Оксана "Заочна" очна ставка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
506021
  Романюк О. "Заочне" провадження в кримінальних справах. Крок вперед чи два назад? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.46--50
506022
   "Запад-81". Учение войск и сил флота 4-12 сентября 1981 года. – М, 1982. – 170с.
506023
  Теплицкий Ю.М. "Запад-Восток" и феномен славянской цивилизации : История и альтернативные сценарии развития / Ю.М. Теплицкий. – Київ : Арістей, 2005. – 448 с. – (Мир славянской цивилизации). – ISBN 966-8458-51-6
506024
  Вріоніс С. [Занепад середньовічної грецької культури в Малій Азії та процес ісламізації з XI по XV століття / Спірос Вріоніс ; переклад К. Галатаріону ; Освітня установа Національного банку. – Афіни : Освітня установа Національного банку, 1996. – [8], 664 с. – Видання новогрецькою мовою, - На тит. арк.автор : Speros Vryonis, Jr. – ISBN 960-250-117-0
506025
   Заметки об американских библиотеках // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 2. – С. 62-71.
506026
  Лециус И.А. Заметки об аттических филах // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 18-36
506027
  Гришина Р.П. Заметки об изданиях, посвященных 130-летию русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Освобождению Болгарии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
506028
  Назаревский А.А. Заметки об имени автора и списках / А.А. Назаревский, 1916
506029
  Пальгунов Н.Г. Заметки об информации / Н.Г. Пальгунов. – Москва, 1967. – 104с.
506030
  Янгфельдт Б. Заметки об Иосифе Бродском // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 96-120. – ISSN 0321-1878
506031
  Браунер А. Заметки об экскурсиях, совершенных в 1905 году в Ставропольской губ. и в Крыму, 1907. – С. 113-126. – Отд. оттиск
506032
  Юдин А.А. Заметки об эстетике М.Хайдеггера в связи с понятием автора // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 6-18. – ISBN 966-72-77-79-8
506033
  Кесслер К.Ф. Заметки относительно фауны озер Северной России : (Читано в Общем собрании 8 ноября 1865 г.) / [соч. проф. К.Ф. Кесслера] // Гидробиология [компакт]


  Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
506034
  Романюк В.Г. Заметки парашютиста-испытателя / В.Г. Романюк. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1953. – 132с.
506035
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1962. – 371 с.
506036
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1973. – 543 с.
506037
  Корецкий В.Б. Заметки плакатиста / В.Б. Корецкий; ред.: В. Тиханова. – Москва : Советский художник, 1958. – 178с .
506038
  Поповский И. Заметки по анатомии. / И. Поповский. – 91с.
506039
  Данилевич В.Е. Заметки по археологии и нумизматике / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело кн. К.Н. Гагарина, 1905. – 21 с.
506040
  Данилевич В.Е. Заметки по археологии и нумизматике / В.Е. Данилевич // Русские монетные гривны, их формы и происхождение / К.В. Болсуновский. – Киев, 1903. – [2], 21 с. : ил.
506041
  Ласкарев В.Д. Заметки по вопросу о тектонике южнорусской кристаллической площади / В.Д. Ласкарев, 1905. – 295с.
506042
  Майков Л.Н. Заметки по географии Древней Руси : по поводу сочинения Н.П. Барсова " Очерки русской исторической географии : география начальной летописи. Варшава, 1873 // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 53 с.
506043
  Бурачков П. Заметки по древней географии Новороссийского края : Письма к проф. Ф.К. Бруну, по поводу статьи Л.Н. Майкова о древней географии России). – [Санкт-Петербург] : [Тип. В. Безобразова и К°], 1896. – 22 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Отдельно отпеч. из Известий И. Р. Г. О., т. 11, вып. 5. – Библиогр. в подстроч. примеч.
506044
  Браунер А.А. Заметки по зоогеографии Крыма / А. Браунер. – Одесса : "Центральная" тип. М. Лемберга, 1916. – 7 с. : ил. – Отд. оттиск: "Юбилейный сборник" Кр.-Кавказского Горного Клуба
506045
  Лященко А.И. Заметки по изучению современной народной песни / А. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова
[Ч.] 1 : Отзыв о сочинении В.Н. Перетца "Современная русская народная песня; Сравнительные этюды. С.-Петербург, 1893 г. – 1894. – 17 с.
506046
  Спекторський Е.В. Заметки по истории государственного права, политических учений, философии Англии и США. (Рукопис) // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 445-463. – ISBN 978-617-7133-95-6
506047
  Стратонов И.А. Заметки по истории земских соборов Московской Руси / И.А. Стратонов. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1905. – 162, [2], VI, III с. – На обл. дата: 1912
506048
  Жидков Н.П. Заметки по истории и методологии прикладной математики / Н.П. Жидков. – Москва, 1985. – 70с.
506049
  Дашкевич Н.П. Заметки по истории Литовско-Русского государства. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира, 1885. – 192с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
506050
  Ведель Г.Е. Заметки по истории методов обучения и иностранным языкам / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1968. – 36с.
506051
  Генри Э. Заметки по истории современности / Э. Генри. – Москва, 1970. – 430с.
506052
  Бурачков П. Заметки по исторической географии Южно-Русских степей / [Пл. Бурачков]. – [Киев] : [Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом], 1886. – 25 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Отт. из апр. кн. "Киев. старины", 1886 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
506053
  Линдон Р. Заметки по логике : пер. с англ. / Р. Линдон. – Москва : Мир, 1968. – 128 с.
506054
  Зайцев М.И. Заметки по методике обучения иностранным языкам (на материале немецкого языка) / М.И. Зайцев. – Вологда, 1970. – 48с.
506055
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп.У-та Св.Владимира; Тип. В.И. Завадского, 1895. – 38 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1895. - Один экз. без обл. и тит. л.
506056
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер, 1900. – 9 с. – Отд.оттиск: Физическое обозрение. - Экз. без обл. и тит. л.
506057
  Чирвинский П.Н. Заметки по минералогии России / П.Н. Чирвинский; Из каб.Прикладной геологии и минералогии Донского Политех.ин-та. – Новочеркасск : Тип.Т-ва"Время", 1919. – 61с. – Отд.оттиск из "Изв. Донского Политехн. ин-та", 1919 г., Т.7, отд.2
506058
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada : (Предварительное сообщение)
ч. 1 : Строение тела Cercyra papillisa Uljanin 1870. – 15 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 179
506059
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada / Печатано по определению Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те. – Казань : Типо-литография Университета
ч. 2 : О планариях Онежского озера. – 18 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 191
506060
  Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Ф. Соссюр. – Москва : Прогресс, 1990. – 280 с. – (Языковеды мира). – ISBN 5-01-002078-5
506061
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Дополнения и исправления к сообщению 1. Неворобьинообразные (Non-Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 126-127. – ISSN 1727-0200
506062
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Сообщение 2. Воробьинообразные (Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 107-125. – ISSN 1727-0200
506063
  Бурачков П. Заметки по поводу мнения В.В. Латышева о местонахождении Ипполаева мыса / [Пл. Бурачков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.С. Балашева], 1887. – 8 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос.", апр., 1887 г.
506064
  Бубенок О.Б. Заметки по поводу обстоятельств и времени основания города Судака // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 15-22. – ISSN 1608-0599
506065
  Берг Л.С. Заметки по систематике байкальских Cottidae. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1903. – 15 с. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 8, 1903 г.
506066
  Четвериков С.С. Заметки по систематике ночниц / С.С. Четвериков, 1925. – 53-58с.
506067
  Букреев Б.Я. Заметки по теории рядов / Б.Я. Букреев. – Киев. – 6 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
506068
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск
вып.17. – 1953. – 74с.
506069
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск
вып.18. – 1955. – 96с.
506070
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск : Томский ун-т, 1984. – 142 с.
506071
  Нефедов Н.И. Заметки по фенологии саранчевых. / Н.И. Нефедов. – 189-204с.
506072
  Нефедов Н.И. Заметки по фенологии саранчевых. / Н.И. Нефедов. – 189-204с.
506073
  Богородицкий В.А. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. 1 / В.А. Богородицкий // Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича, 1887. – Ч. 1 : Фонетика. – 31 с.
506074
  Цвиич И. Заметки по этнографии македонских славян / И. Цвиич. – Перевод со втор. доплненн. изд. 1906 г. А.О. – С.-Петербург : Типография Д.В. Чичинадзе, 1906. – 60 с.
506075
  Каликов Н.В. Заметки пропагандиста / Н.В. Каликов. – Омск, 1949. – 32с.
506076
  Генри Э. Заметки публициста. / Э. Генри. – М, 1988. – 312с.
506077
  Томский Н. Заметки скульптора. / Н. Томский. – М., 1965. – 144с.
506078
  Беляев С. Заметки советского врача / С. Беляев. – Л., 1926. – 135с.
506079
  Малинин М.В. Заметки советского диссидента о правах человека / М.В. Малинин. – Нью-Йорк, 2005. – 331 с.
506080
  Сулима Семен Заметки старого киевлянина : (Киев в 1812 и 1824 году). // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.614-624
506081
  Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 287с.
506082
  Петрищев А.Б. Заметки учителя / Аф. Петрищев. – Санкт-Петербург : Знание, 1905. – [4], 411 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
506083
  Стрижев А.Н. Заметки фенолога / А.Н. Стрижев. – Москва, 1975. – с.
506084
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – М, 1962. – 112с.
506085
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1967. – 143с.
506086
  Набатов И. Заметки эстрадного сатирика. / И. Набатов. – М., 1957. – 155с.
506087
  Воробьев К.Д. Заметы сердца : (Из арх. писателя) / Константин Воробьев; [Сост. и послесл. В. В. Воробьевой; Предисл. В. Смирнова. – Москва : Современник, 1989. – 236,[2] с. ; 21 см. – ISBN 5-270-00778-9.
506088
  Малышев А.В. Заметы: рассказы, повесть / А.В. Малышев. – М., 1987. – 287с.
506089
  Давыдов Д. Замечание на некрологию Н.Н. Раевского. – Москва : В тип. Августа Семена, 1832. – 89 с.
506090
  Толчельникова С.А. Замечание о методах определения расстояний // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 6-12. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
506091
  Бекташов С. Замечание о статистической эргодичности однородных случайных полей / С. Бекташов, М.И. Ядренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 13-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Досліджується зв"язок між статистичною ергодичністю однорідного випадкового поля і відповідного йому квантового випадкового поля.
506092
  Минлос Р.А. Замечание о характере убывания корреляции в термодинамической системе. / Р.А. Минлос, Я.Г. Синай. – М., 1971. – 12с.
506093
  Лавровский П.А. Замечание об этимологических особенностях старинного языка польского // Краткая фонетика и морфология болгарского языка / Р. Брандт. – Москва, 1901
506094
  Люти Г. Замечание по поводу одной из проблем британско-индийской истории к вопросу об "имперском партнерстве" в годы первой мировой войны и после ее окончания / Г. Люти. – М., 1970. – 5с.
506095
   Замечания для приготовленя молодых офицеров к военным действиям. Изданы при Главном штабе 1-й Армии
ч. 1. – 1819. – 245с.
506096
   Замечания до Малой России принадлежащия. – Москва, 1848
506097
  Золотаревский М. Замечания к еврейской истории / Марк Золотаревский. – Иерусалим : Скопус, 2009. – 108 с. – ISBN 978-965-7129-53-1
506098
  Всехсвятский С.К. Замечания к работам Я. Форта, посвященным вопросам происхождения и эволюции комет : Відбиток / С.К. Всехсвятский : АН СССР, 1955. – 537-543 с.
506099
  Цявловский М. Замечания М.П. Погодина на "Материалы для биографии Пушкина" П.В. Анненкова // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 348-356


  "В архиве М.П. Погодина, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, имеется черновик письма Погодина к П.В. Анненкову; он заключает в себе замечания на присланные последним «Материалы для биографии Пушкина» - первый том собрания ...
506100
   Замечания на 3 том Истории Русского Народа, сочиненной Николаем Полевым. – Москва, 1831. – 64 с.
506101
  Любомиров П.Г. Замечания на исследование П.Г. Любомировича: Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. [Рецензия Л.М. Сухотина]. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1915. – 16 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1915, кн. 3


  Рец.: Сухотин, Лев Михайлович (1879-1948)
506102
  Вяземский П.П. Замечания на исследования Слово о полку Игореве. – Москва. – 66 с.
506103
  Лазаревский А.М. Замечания на исторические монографии Д.П. Миллера о малорусском дворянстве и о статутовых судах : (Рец. на соч. Д.П. Миллера: Очерки из истории и юрид. быта старой Малороссии. 1). Суды земские, городские и подкоморские в XVIII в. Харьков, 1896, in 8°, 188 с. 2). Превращение казацкой старшины в дворянство. Киев, 1897, in 8°, 133 с.) / А.М. Лазаревский. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1898. – 82 с. – Без тит. л. и обл.. - Отт. из "Отчета Ком. по присуждению премий в память двадцатипятилетия царствования имп. Александра II"
506104
  Руссов С. Замечания на историю ...соч. Н. Полевым : [Полевой Н.], 1830
506105
  Ленин В.И. Замечания на книгу Клаузевица "О войне и ведении войн" / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 35с.
506106
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н. Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – Ленинград, 1931. – 64 с.
506107
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н.Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 64 с.
506108
   Замечания на Проект уголовного уложения : (Имущественные посягательства) ; Мнение Юрид. факультета Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1887. – 52 с. – Экз. в разных тип. переплетах
506109
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1. – 1862. – 591 с. разд. паг.
506110
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова и К°
Ч. 2. – 1862. – [2], II, 635 с.
506111
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 3. – 1862. – IV, 574 с.
506112
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова
Ч. 4. – 1862. – [2], IV, 606 с.
506113
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 5. – 1862. – VI, 627 с.
506114
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 6. – 1862. – VI, 654, VI с.
506115
  Вяземский Павел Петрович Замечания на Слово о полку Игореве. – Санкт-Петербург, 1875. – 105 с.
506116
  Ленин В.И. Замечания на сочинения Клаузевица "О войне " / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 40 с.
506117
  Ленин В.И. Замечания на статьи Бухарина о государстве / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 48с.
506118
   Замечания о знаниях абитуринтов на вступительных экзаменах по физике в ПЭТИ в 1966-1967 гг.. – Новосибирск, 1968. – 28с.
506119
  Магазов С.С. Замечания о метафорах в работах Хайдеггера "Бытие и время" и "Время и бытие" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
506120
   Замечания о недостатках действующих гражданских законов : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Изд. ред. коммис. по сост. проекта Гражд. уложения ; [В гос. тип.], 1891. – [4], 792, VI с. – Экз. в разных тип. переплетах
506121
  Лучник В. Замечания о некоторых видах рода Platysmma (Bon.) Tschitsch. палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 3, № 3-4, 1913 г.
506122
  Сементовский К. Замечания о праздниках у малороссиян / К. Сементовский, 1843. – 74 с.
506123
  Струминский Б.В. Замечания о распаде n - 3П. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 7с.
506124
  Хандриков М. Замечания о сочинении Г.Оппольцера / М. Хандриков. – Б.м. – С.189-201
506125
  Дубовенко Ю.И. Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 65-74 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
506126
  Ладынин И. Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья представляет опыт интерпретации концепции истории Египта в ее знаменитом очерке, созданном Манефоном Севеннитским (III в. до н.э.), с особым вниманием к переходным периодам между ее крупными эпохами, соответствующими частям этого труда ...
506127
  Срезневский И.И. Замечания об изучении русского языка и словесности в средних учебных заведениях / [соч. И. Срезневского]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1871. – 23 с.
506128
  Векуа И. Замечания об общем представлении решений дифференциальных уравнений эллиптического типа / И. Векуа, 1943. – 392с.
506129
  Радченко К.Ф. Замечания относительно отдельных мест книги Иоанна Боголова по списку изданному Деллингером / К. Радченко. – Санкт-Петербург : Титп. имп. Акад. наук, 1904. – [2], 8 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению, 1. – Библиогр. в примеч.


  Ред: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
506130
  Незабитовский В.А. Замечания по вопросу о чиншевом владении в Западных губерниях / [Соч.] Проф. В. Незабитовского. – Киев : В университетской тип., 1883. – [2], 87 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия. К. 1883. – Библиогр. в примеч.


  1846-1853 роках викладав історію права, державне право та фінансове право в Ніжинському лицеї. У 1853 році став завідуючим кафедрою міжнародного права Київського університету, пізніше — деканом юридичного факультету, був проректором Університету Св. ...
506131
  Герцрикен С.Д. Замечания по поводу статьи Ф.А.Санталова: "Преобразование и его влияние на скорость отгонки летучего компонента из сплава" / С.Д. Герцрикен, И. Дехтяр, 1951. – С. 375-377
506132
   Замечания правительства СССР по поводу проекта США мирного договора с Японией, 1951. – 6с.
506133
  Нюрина Ф.Е. Замечательная дочь великого народа. / Ф.Е. Нюрина, А.М. Куртик. – М., 1937. – 136с.
506134
  Назаровский Б.Н. Замечательное дело / Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1970. – 188с.
506135
  Карнович Е.П. Замечательные богатства : экономическо-историческое исследование Е.П. Карновича. – Санкт-Петербург : Тип. К.Н. Плотникова, 1874. – VIII, 380 с.
506136
  Бескин Н.М. Замечательные дроби / Н.М. Бескин. – Минск, 1980. – 124 с.
506137
  Иванов Л.Л. Замечательные женщины с древнейших времен / Л.Л. Иванов, 1906
506138
  Карнович Е.П. Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. -- (Репринт. воспроизведения). / Е.П. Карнович. – Л., 1990. – 520с.
506139
  Никольский А. Замечательные и невезучие // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 42-46. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення паровозів
506140
  Мордовцев Д.Л. Замечательные исторические женщины на Руси от княгини Ольги до наших времен : популярные рассказы из истории русской земли : Описание 120-ти лиц, их жизни и деятельности : в 4-х т. (7ч.) / соч. Д.Л. Мордовцева. – 4-е изд., испр. и доп. – Петербург : Изд. "Русского книгоизд." И.П. Перевозникова. – (Первое полное (удешевл.) собрание сочинений Даниила Лукича Мордовцева : из 60 т. - 75 книг(3-я серия в каждой по 20 т. ) ; Т. 52 (3 серия, Т. 12))
Т. 2 : Русские женщины первой половины 18-го столетия : в 2 ч. – 1911. – [4], 347, [4] с. – Передм. рос. м. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу авт. - Hа обкл. поpтp. авт. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
506141
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – Москва-Ленинград, 1951. – 32 с.
506142
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – М, 1978. – 48с.
506143
  Джумалиев К. Замечательные люди : воспоминания. / К. Джумалиев; пер. с каз. и предисл. К.Алтайского. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 207 с.
506144
  Яковкина Е.И. Замечательные люди на Кавказских Минеральных Водах / Е.И. Яковкина. – Ставрополь, 1962. – 136с.
506145
  Беннеян А.О. Замечательные люди Франции = Gloires de France / А.О. Беннеян. – Москва, 1969. – 96 с.
506146
  Храбровицкий А. Замечательные места Пензенской области. / А. Храбровицкий. – Пенза, 1943. – 40с.
506147
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Из записной книжки минералога / В.И. Соболевский. – Москва- Лениград : Госгеолиздат, 1940. – 224с.
506148
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – Москва- Ленинград : Госгеолиздат, 1949. – 221с.
506149
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – М, 1971. – 182с.
506150
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Книга для учащихся / В.И. Соболевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 191с.
506151
  Кулябко Е.С. Замечательные питомцы академического университета. / Е.С. Кулябко. – Ленинград : Наука, 1977. – 229 с.
506152
   Замечательные полотна. – Л., 1961. – 379с.
506153
   Замечательные полотна. – Л., 1962. – 379с.
506154
   Замечательные полотна. – Л., 1964. – 405с.
506155
  Уфимцев Г.Ф. Замечательные природные объекты Китая : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 23-27 : Фото. – ISSN 0016-7207
506156
  Лобач-Жученко М Б. Замечательные путешествия и географические открытия / М Б. Лобач-Жученко. – Москва, 1926. – 88с.
506157
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия / Лобач-Жученко. – Москва
Вып.3. – 1926. – 168с.
506158
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия / Лобач-Жученко. – Москва, 1927. – 136с.
506159
  Вирганский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Вирганский. – Москва, 1950. – 152с.
506160
  Виргинский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Виргинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Машгиз, 1952. – 24с.
506161
   Замечательные русские исторические деятели : чтение для наро=дных учителей и пособие при уроках русской истории в учительских семинариях / сост. И. Б-ъ [И.Н. Божерянов]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. И.И. Глазунова, 1878. – [2], II, 178, II с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов / Масанов. М., 1956, т. 1
506162
  Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры / Д.Л. Локшин. – М., 1963. – 212с.
506163
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Москва, 1965. – 91с.
506164
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е. – М, 1974. – 95с.
506165
   Замечательные ученые. – Москва : Наука, 1980. – 192 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 9)
506166
  Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 760с.
506167
  Оре О. Замечательный математик Нильс Хенрик Абель [1802-1829] / О. Оре ; [Пер. с англ. Ю. С. Родман ; Под ред. А. М. Яглома]. – Москва : Физматгиз, 1961. – 343 с., [9] л. ил.
506168
  Андреев Д.Л. Замечательныые исследователи горной Средней Азии / Андреев Д.Л., Матвеев С.Н. ; под ред. Н.Г. Фрадкина. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 96 с. – Библиогр.: с. 95-96. – (Русские путешественники)
506169
  Кобков В.П. Замещение в английском языке / В.П. Кобков. – Новосибирск, 1964. – 56с.
506170
  Фишелев Я.Р. Замещение зрительных функций при обучении слепых детей с использованием фотоэлектрических приборов : Автореф... канд. пед.наук: / Фишелев Я.Р.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Свердловск, 1959. – 16л.
506171
  Жаров Б.С. Замещение как языковое явление / Б.С. Жаров. – Л., 1984. – 116с.
506172
  Мащенко Валентина Васильевна Замещенные 2, 2", 4" - триоксиазобензола как аналитические реагенты: взаимодействие с металлами, фотометрическое определение алюминия : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.02 / Мащенко Валентина Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с.
506173
  Дорогов В.В. Замещенные арил-пиридил-метаны, арил-пиперидил-метаны, и бензо изохинолины : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дорогов В.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 20л.
506174
  Голубева Инесса Владимировна Замещенные висмутовые и таллиевые купраты со свойствами высокотемпературных сверхпроводников : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Голубева Инесса Владимировна; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
506175
  Иоанну А.Р. Замещенные пиридины и 2(4)-азафлуорены в синтезах индолизинов, инденоинодолизинов и инденидпиридиниев. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иоанну А.Р.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1978. – 22л.
506176
  Возіянов М.К. Заміж до Європи : гумор / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2004. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-8478-31-2


  Підпис.
506177
  Черепков В. Заміжня вдова : Поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 2-13. – ISSN 0131-2561
506178
  Лівар Ю.О. Заміна адміністративних стягнень у провадженні по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 110-113. – ISSN 2219-5521
506179
  Рябоконь Є.О. Заміна боржника у зобов"язальних правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 188-195. – ISSN 2219-5521
506180
  Ус О. Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 214-221. – ISSN 1993-0909
506181
  Кур"янова М.О. Заміна іменника вказівним займенником у німецькому реченні науково-технічного контексту та знаходження відповідників цьому явищу в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 227-229. – ISBN 966-8188-07-1
506182
  Каліта Т. Заміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин / Т. Каліта, Оканенко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Методом тонкошарової хроматографії досліджено ліпідний вміст вегетативних органів видів роду Rhododendron L культивованих в природних умовах Лісостепу України. Проведено визначення кількісного вмісту гліколіпідів протягом вегетаційного періоду. ...
506183
  Петренко Є. Заміна на імператорському троні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "Сто двадцять шостим імператором Японії офіційно стає 59-річний Нарухіто. Попередня імператорська епоха правління його батька Акіхіто мала назву «Хенсей» - «Замирення». Нова імперська епоха названа «Рейва», тобто «Порядок і гармонія». Звичайно, за ...
506184
  Ус О. Заміна невідбутої частини покарання більш м"яким // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 182-191. – ISSN 1993-0909
506185
  Навроцька В.В. Заміна неналежного відповідача при розгляді цивільного позову // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 29-34.
506186
  Герасименко В.П. Заміна покарання в стадії його призначення // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 204-212.
506187
  Герасименко В. Заміна покарання як інститут кримінального права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 276-284. – ISSN 1993-0909
506188
  Маркова С.В. Заміна полівождизму сталінською автократією (20-ті - 30-ті рр.): сучасні тенденції розробки теми у російській історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 67-74. – (Історичні науки ; Вип. 5)
506189
  Ковтун М. Заміна свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: порядок та особливості // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 3 (11), березень. – С. 20-21
506190
  Задоя К. Заміна смертної кари довічним позбавленням волі. Коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Рубан проти України" (2016 р.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
506191
  Спіцина Л. Заміна сторін у договорі оренди землі: підстави, порядок, наслідки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-39
506192
  Новохатська Я.В. Заміна сторін у зобов"язанні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
506193
  Куліш П. Заміна університетських лекцій народовивченням // Повість про Український народ : Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / П. Куліш. – Київ : Український Світ, 2005. – С. 200-229. – ISBN 966-7586-09-X


  П. Куліш збирав матеріали з історії української державності і культури. У цьому розділі книги автор висловлює своє ставлення до викладачів Київського університету, його першого ректора М. Максимовича.
506194
  Лисенко Ф.К. Замінники просяться в цехи / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1968. – 48с.
506195
  Короденко М. Замір якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Україні фінішує Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти PISA/
506196
  Гнатюк М. Заміри глибини : До 155-річчя Івана Франка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 138-143. – ISSN 0130-321Х
506197
  Автухов К.А. Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід / К.А. Автухов, А.В. Байлов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 173-183. – ISSN 2304-4556
506198
  Кліх О. Замісник судового пристава // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 29-35. – ISBN 978-966-8830-75-4
506199
  Коваль О. Замість батога й пряника - пояс і шлях. Китай пропонує світові підтримати свою концепцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  14-15 травня у Пекіні відбувся форум високого рівня з міжнародного співробітгництва "Пояс і шлях". "Оголосивши свою ініціативу "Пояс і шлях" проектом століття, китайський лідер підкреслив, що ініціативу буде реалізовано лише в тому разі, якщо її ...
506200
  Портянко В. Замість весілля - каземат // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 квітня (№ 16). – С. 10


  Про автора: "Володимир Костянтинович Портянко, інженер-будівельник за проф., захопився колекціонуванням "Кобзарів" понад 35 р. тому, коли серед зібраної сином макулатури несподівано знайшов ротопринтне видання "Кобзаря" 1840 р. Нині в київській ...
506201
  Корчак-Городинський Замість вигадок / Корчак-Городинський. – Івано-Франковськ, 1994. – 199с.
506202
  Вахній О. Замість вінка на могилу героя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 лютого (№ 3)


  Пам"яті Анатолія Лупиноса - українського політичного та громадського діяча УНА-УНСО, поета.
506203
  Первомайський Л.С. Замість віршів про кохання : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 446 с.
506204
  Осипчук Н. Замість вступних екзаменів - тестування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Нотатки з Колегії МОН України. Згадується ректор КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенко щодо надання пільг медалістам.
506205
  Корнієнко О.М. Замість вступу: роль випадкових подій у великих відкриттях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 2-3
506206
  Александрович В. Замість дифірамбу... "Модерна концепція" львівського мистецтва? // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 131-137. – ISSN 08-68-4790-1


  Мистецтво Львова.
506207
  Тітамір О. Замість Енергетичного омбудсмена - штрафи за "необгрунтовані" скарги споживачів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 1, 10


  "Відмова від інституту Енергетичного омбудсмена і створення натомість Державної житлово-комунальної інспекції сигналізує про те, що споживачам житлово-комунальних послуг годі сподіватися на ефективний державний механізм захисту їхніх прав. Чому так? ...
506208
  Крюков В. Замість етнічної державності - громадянська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  На захист"деяких тез львівського історика Ярослава Грицака".
506209
  Лиховид І. Замість звіту - позов до суду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 58)


  МОЗ розриває контракт із ректоркою НМУ імені Богомольця Катериною Амосовою, але кінця конфлікту наразі не видно.
506210
  Бугров В. Замість імперської моделі. Куди рухається українська освіта // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 72-73. – ISSN 1996-1561
506211
  Матвієнко М. Замість меморіальної дошки - афіша ?.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 13
506212
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2007. – № 4 : вересень - листопад. – С.20-40.


  Що стоїть за берегами організованої на сторінках " Вісника Книжкової палати" нової полеміки довколо старої проблеми: "Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова?"
506213
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 19-36
506214
  Семена М. Замість нових законів - новий тип навчального закладу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 104)


  Мовною ситуацію у Криму незадоволені практично всі національно-культурні групи автономії. Кримські експерти шукають вихід із цієї ситуації.
506215
  Коваль Л. Замість парт - прилавки // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 5 (61), листопад - грудень. – С. 12


  Спробу (В.В. Скопенка) перепрофілювання навчальних приміщень, що перебувають на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на комерційні об"єкти зупинили працівники столичної прокуратури.
506216
   Замість післямови // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 139-147
506217
  Дроздовський Д. Замість післямови // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)


  Про поезію Фетхуллаха Гюлена.
506218
  Андрущенко В. Замість післямови. Педагогічне покликання філософії // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 161-165. – ISBN 978-617-7638-00-0
506219
  Бріцина О. Замість післямови: Дещо про сучасну джерельну базу тиа методологію етнографічного студіювання народної медициним // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 158-160
506220
  Шандор В. Замість рецензії на книжку Дж. Кеннана // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 108-121
506221
  Тичина П.Г. Замість сонетів і октав / П. Тичина. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 29, [2] с. – Hа окp. аpк.: Гpигоpію Савичу Сковоpоді пpисвячую Автоp
506222
   Замість спростування : Про кримінальну справу порушену у 1973 році проти Віктора Медведчука. Документи і матеріали. – Броди : Просвіта, 2003. – 47с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 3). – ISBN 966-7544-15-Х
506223
  Хаустов В. Замість фабрик - ФОПи, замість вишів - ПТУ? Наукові заклади країни стоять на порозі ліквідації, а технічні університети - на межі закриття. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 212). – С. 6
506224
  Пастух Б. Замість хреста - калина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 31-33. – ISSN 0130-5263
506225
  Гогоцький С.С. Замітка на статтю "Современника" "Національна безтактність" // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 246-250. – ISBN 966-613-240-0
506226
  Лепікаш Л.А. Замітка про геологічні умови знахідки давнього палеоліту в околицях с. Старий Кодак на Дніпропетовщині / Л.А. Лепікаш. – 71-77с.
506227
   Замітка про праці Михайла Кравчука. – Київ, 1929. – 20 с.
506228
  Пфейфер Г.В. Замітка про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції = Note sur les conditions que le systeme dлquations lineaires aux derivees parttielles du premier ordre dьne fonction inconnue soit complet : докладено 8-XII-1922 / [доп.] акадю Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [5] с.
506229
  Мелещенко О. Замітка у пресовій і фотожурналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 48-69. – ISSN 2522-1272
506230
  Чекалюк В.В. Замітка як приклад лаконічності в сучасних медіа // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 10-12


  З появою масового доступу до інтернету перед сучасною журналістикою постає неминуча потреба опановувати нові способи інформування. Авторка зосередила увагу на інформаційних жанрах, найпопулярнішим серед яких є замітка, та способах викладу новин, до ...
506231
  Дрозд Н.С. Замітка як провідний жанр новинної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 182-188


  У статті йдеться про жанрові можливості замітки, ті різновиди та структуру. The article concerns genre capabilities of a paragraph, its types and structure. В статье идет речь о жанровых возможностях заметки, ее разновидностях и структуре.
506232
  Попов П.М. Замітки до історії українського письменства XVII-XVIII вв. / Українська Академія Наук. – Київ : Друкарня Української Академії Наук
Ч.1-3. – 1923. – 23 с. – Окр. від. з " Записок Історико-філолог. від-лу", кн.4 (1923), стор.213-233
506233
  Пачовський М. Замітки до науки рускої мови в середних школах / Подав др. Михайло Пачовский. – Львів : Накл. ред. "Учителя" ; З друк. НТШ під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 48 с.


  На тит. арк. власницький напис: Сергій Канюка уч. народ. На передньому форзаці наклейка-екслібрис: Із бібліотеки Сергівя Канюка ч. 221
506234
  Гладилін В.М. Замітки до трипільської культури // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 119-122. – ISSN 0235-3490
506235
  Булавінов А.Н. Замітки з семантики пропозиційної інтуїціоністської логіки / А.Н. Булавінов, П. Штайнаккер // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
506236
  Ямпольський І.Г. Замітки про Куліша / І.Г. Ямпольський. – Київ, 1928. – 224-241с. – Окр. відбиток
506237
  Пфейфер Г.В. Замітки про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції : докладено 8-XII-1922
506238
  Горощенко Ю. Замітки про фауну Trichoptera річки Дніпра / Ю. Горощенко, 1926. – 39-41с.
506239
  Спасибо-Фатєєва Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню значення інституту приватної власності для становлення громадянського суспільства. Статья посвящена исследованию значения института частной собственности для становления гражданского общества.
506240
  Наливайко Дмитро Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму


  У статті досліджуються зв"язки соцреалізму з пролетарською літературою та її художніми джерелами. Висвітлюється роль натуралізму у формуванні категорії "творчого методу" в соцреалістичній естетиці. Засадничі принципи реалізму протиставляються ...
506241
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рідкісноземельних елементів : дис. ... канд. хім. наук : 00.02.01 / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 142 л. – Бібліогр. : л. 123-142
506242
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рфдкісноземельних елементів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
506243
  Неділько С.А. Заміщені купрати вісмуту та рідкісноземельних елементів : хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
506244
  Толмачова В.С. Заміщені та гетареноконденсовані 1,3/3-триметил-2-метилен-1 1,2,3,3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Толмачова В.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.
506245
  Толмачова Валентина Сергіївна Заміщені та гетареноконденсовані 1.3.3-триметил-2-метилен-1 1.2.3.3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.03 / Толмачова Валентина Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 181л. – Бібліогр.:л.164-178
506246
  Неділько С.А. Заміщені хроміти рідкісноземельних елементів = хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 19-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
506247
  Войтенко Т. Заміщення Ba2+/Ln3+ в системі GdBa2Cu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) < X < 0,6 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLnxBa2-xCu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd 0< X <0,6). Досліджено залежність параметрів, виду симетрії кристалічної гратки систем та кисневої стехіометрії від ступеня заміщення х. Встановлено, що для ...
506248
  Ольхов А.В. Заміщення ітрію на елементи зі змінним ступенем окиснення у ВТНП кераміці складу [хімічна формула] / А.В. Ольхов, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 24
506249
  Вирва О.Є. Заміщення післярезекційних дефектів стегнової кістки у лікуванні хворих з метастатичними ураженнями / О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, І.А. Суббота // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 73-79. – ISSN 0030-5987
506250
  Чубай О. Заміщення приватного нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 62-65
506251
   Заміщення природного газу альтернативними паливами / І.М. Карп, Є.Є. Нікітін, К.Є. П"яних, К.К. П"яних ; НАН України, Ін-т газу. – Київ : Наукова думка, 2019. – 229, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-227. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1679-8
506252
  Хансен Эрик Замки = В поисках рыцарей : Архитектура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 118-131 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
506253
  Ткачев М.А. Замки Белоруссии / М.А. Ткачев. – Минск, 1987. – 220 с.
506254
  Поліщук Т.О. Замки долини Луари // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 224-228
506255
  Степанчук В.В. Замки Закарпаття як туристичні атракції : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Степанчук Вікторія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
506256
  Савельев Владимир Замки и воды Германии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 38-40
506257
  Вирт З. Замки и дворцы в Чехии и Моравии / З. Вирт. – Прага, 1960. – 136 с.
506258
  Араньоши Замки и крепости Венгрии // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 262-289. – ISBN 978-966-579-271-0


  Будапешт. Здание Парламента.
506259
  Захар"єв В.А. Замки і фортеці з-понад Кучманського шляху : присвяч. П.А. Болтанюку, І.В. Олійнику, Р.В. Палашу, Р.В. Йолтуховському, та ін. історикам, археологам, пам"яткоохоронцям і краєзнавцям, які обороняли і боронять незалежність України / Володимир Захар"єв, Сергій Шпаковський ; Від. охорони пам"яток історії та культури у Хмельниц. обл., Держ. архів Хмельниц. обл., Центр дослідження історії Поділля [та ін.]. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 103, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-617-513-343-9
506260
  Мацюк О. Замки і фортеці Західної України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 251-261. – ISBN 978-966-579-271-0


  Оборонні споруди Закарпаття.
506261
  Дубас О.А. Замки Люблінського воєводства як популярні туристичні місця Польщі // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 141-144
506262
  Ситухо О. Замки на піску. Навіщо пострадянські держави легалізують криптовалюти і створюють фінансові центри // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 1, 7


  "...Новина про легалізацію криптовалют у Білорусі сколихнула громадськість. Що це? Підтвердження тези про те, що економічна свобода - не безумовний наслідок демократії? Батька теж майнить? Чи щось іще? Факт сприйняли болісно ще й тому, що українські ...
506263
  Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. – Львів, 1993. – 176 с.
506264
   Замки та фортеці = Castles and fortresses. – Київ : Мистецтво, 2007. – 352с. : іл. – Текст укр., англ.; рез. та перелік іл. рос. і фр. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-078-7
506265
  Вечерський В. Замки та Фортеці України / Віктор Вечерський ; [основна фотозйомка С. Тарасова]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 151, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-79-2
506266
  Колодій М. Замки Тернопілля // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-17


  В місті Збаражі існує Національний Заповідник "Замки Тернопілля"
506267
   Замки України [Електронний ресурс] : історія, фотогалерея, легенди і таємниці. – Київ : АТЛАНТІК, 2006. – 1 CD. – Систем. вимоги : Microsoft Windows 98/2000/XP, 300 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.- Рекомендовані вимоги : Microsoft Windows XP, 1000 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.-заголовок з етикетки диску. – (Atlantic project)


  Диск разрахований на широкий загал українців та іноземних туристів. Ви ознайомитесь з істрією виникнення, зовнішним описом та сучасним станом замків України.
506268
  Петринка Л.В. Замки України: Львівщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 37-42 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
506269
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39 : Фото
506270
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-53 : Фото
506271
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51 : Фото
506272
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-63 : Фото
506273
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 56-60 : Фото
506274
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-55 : Фото
506275
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-55 : Фото
506276
  Ткачоу М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоу. – Минск, 1991. – 184с.
506277
  Шевал М. Замкнена кімната : роман / Май Шеваль, Пер Вале ; [Зі швед. пер. О. Д. Сенюк] // У пастці : роман / Д. Френсіз. – Київ : Молодь, 1984. – С. 191-406
506278
  Ліщинська Н. Замкнений чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 161-169. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
506279
  Будницька Н. Замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених двовимірних багатовидах / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи вкладення графів у двовимірні багатовиди, подано топологічну класифікацію замкнених 1-форм, в яких усі рекурентні інтегральні криві замкнені, на замкнених двовимірних багатовидах. Обчислено кількість топологічно нееквівалентних 1-форм, ...
506280
  Білун С.В. Замкнені 1-форми Морса на замкнених поверхнях / С.В. Білун, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-81. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Установлено критерії топологічної еквівалентності 1-форми Морса із замкненими рекурентними траєкторіями замкненій формі. Для таких форм побудовано повний топологічний інваріант і доведено критерій їх топологічної еквівалентності.
506281
  Волошина Т.В. Замкнені інверсні піднапівгрупи моногенних інверсних напівгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи інверсної напівгрупи з скінченною піднапівгрупою ідемпотентів. Цей опис використовується для дослідження замкнених інверсних піднапівгруп моногенних інверсних напівгруп типу (k,l) та (k,w). ...
506282
  Татаров О. Замкнута система. Деякі неупереджені міркування щодо створення Вищого антикорупційного суду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 1992-9277
506283
   Замкнутая система: человек - высшие растения : (четырехмесячный эксперемент). – Новосибирск : Наука, 1979. – 160 с.
506284
  Охрімович А. Замкнутий простір / А. Охрімович. – Коломия, 1993. – 64с.
506285
  Вакуленко Т.О. Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури – констативні мовленнєві акти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 65-71


  У статті подається дослідження особливостей функціонування замкнутих питальних речень фразеологізованої структури (ПРФС) в контексті констативних мовленнєвих актів. Проаналізовано залежність усталеності прагматичних характеристик ПРФС від ступеню ...
506286
  Левицька Ж. Замкнутість світу і трагізм життя у фільмах Робера Брессона // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 1562-3238
506287
  Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство : Философский проект, служащий дополнением к науке о праве и попыткой построения грядущей политики / И.Г. Фихте. – Москва, 1923. – 175 с.
506288
  Слепова Людмила Михайловна Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Людмила Михайловна; Гомельский гос. ун-тет. – Гомель, 1979. – 95л. – Бібліогр.:л.91-95
506289
  Слепова Л.М. Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Л.М.; КГУ. – Киев, 1981. – 9л.
506290
  Князев Г.И. Замкнутые и фрагментальные рудные пояса / Г.И. Князев; Отв. ред. Скаржинский В.И. – Киев : Наукова думка, 1973. – 258с.
506291
  Арцимович Л.А. Замкнутые плазменные конфигурации / Л.А. Арцимович. – Москва : Наука : Глав. ред. физ.-мат. лит-ры, 1969. – 160 с. – (Современные проблемы физики)
506292
  Унегова Т.А. Замкнутые поверхности с данной средней кривизной в пространствах постоянной кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Унегова Т.А.; Одесс. гос. ун-т им И.И. Мечникова. – Одесса, 1978. – 11л.
506293
  Роткоп Л.Л. Замкнутые систем импульсного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей : Автореф... канд. тхен.наук: / Роткоп Л.Л.; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 15л.
506294
  Гордин И.В. Замкнутые системы аграрно-промышленного водопользования / И.В. Гордин, П.П. Марков. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 272 с. : табл. 62, ил. 56, библиогр. 37 назв.
506295
  Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов / Л.А. Алферова, А.П. Нечаев. – Москва, 1984. – 272с.
506296
  Беличенко Ю.П. Замкнутые системы водообеспечения химических производств / Ю.П. Беличенко. – Москва, 1989. – 208 с.
506297
  Гостев В.И. Замкнутые системы с периодически изменяющимися параметрами / В.И. Гостев. – М, 1979. – 272с.
506298
  Волков В.Ф. Замкнутый круг / В.Ф. Волков. – Горький, 1971. – 192с.
506299
  Кедров Н.Г. Замкнутый круг российской историографии коллективизации крестьянства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 154-171. – ISSN 0042-8779


  Историография коллективизации рассматривается автором как череда сменяющих друг друга исследовательских программ.
506300
  Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Й. Рутинський; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 432с. – Шифр дубл.796 Рути.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-363-3
506301
  Куліш І.М. Замковий туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 113-115
506302
  Поліщук В. Замкові книги волинських урядників як джерело з історії руського регіоналізму у Великому князівстві Литовському другої третини XVI ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 74-88
506303
  Лазарук І.А. Замкові комплекси Волинської та Рівненської областей та їх використання у туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 259-262
506304
  Шпарага Т.І. Замкові комплекси України як об"єкт туристичної діяльності / Т.І. Шпарага, І.В. Ломачук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
506305
  Золотов В.А. Замковый камень / В.А. Золотов. – Рига, 1968. – 332с.
506306
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 202. – ISBN 96966-8060-04-0
506307
   Замлинський Володимир Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 183-184. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
506308
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович (-історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 214-215. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
506309
   Замлинський Володимир Олександрович (1930-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161. – ISBN 978-966-439-754-1
506310
   Замлинський Володимир Олександрович (1930-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 179. – ISBN 978-966-933-054-3
506311
  Белоусов В.В. Замная кора и верхняя мантия материков / В.В. Белоусов. – М, 1966. – 124с.
506312
  Форсайт Фредерік Замовлення : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 98-100. – ISSN 0320 - 8370
506313
  Герасименко С.С. Замовлення на інформацію - основний чинник її надійності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 156-161. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
506314
  Павлов О.Д. Замовлення як вербальная магія. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Павлов О.Д.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 28л.
506315
  Короненко С. Замовлення...від асиміляйії / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 30-31


  "Якщо нам пощастить на повен голос заявити про себе в цьому загалом байдужому до нас світі, то це ми зробимо саме культурою і літературним словом" - Світлана Короненко.
506316
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / Антонюк В.Г. ; КГУ. – Київ, 1994. – 23 с.
506317
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку. : Дис... канд. філол.наук: / Антонюк В.Г.; КУ ім.Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 163л. – Бібліогр.:л.153-163
506318
  Колодюк І. Замовляння в системі духовної культури українців Полісся // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 57-64
506319
  Гудзенко О.П. Замовляння епохи. Стильова домінанта творчості Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 153-157. – (Б-ка Ін-ту філології)
506320
   Замовляння крові : антологія оповідань журналу "Київ" / упоряд. Теодозія Зарівна. – Київ : Фенікс, 2017. – 318, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-457-7


  До книги увійшли твори авторів: О. Балабко, В. Горбатюк, В. Гук, І. Гургула, В. Медвідь, Ю. Мушкетик, Н. Поклад, А. Сіренко, Й. Струцюк, Л. Таран, В. Терен
506321
  Павлов Олег Данилович Замовляння як вербальна магія : 10.01.07 : Дис. ... канд. філолог. наук / Павлов Олег Данилович; КУ ім Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 172 л. – Бібліогр. : л. 161-172
506322
  Крушевський М. Замовляння як вид російської народної поезії = Заговоры как вид русской народной поэзии / М. Крушевський; Упоряд. перекл., вступ. стаття, додатки З.О.Пахолок. – Луцьк : Вісник і К, 2002. – 192 с. – ISBN 966-96095-3-4
506323
  Федоренко Тетяна Замовляти і одержувати // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 27. – ISSN 0130-5212
506324
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
506325
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
506326
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
506327
  Іванова О.А. Замовник копенгагенського Євангелія: історичний контекст створення рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 356-369. – ISSN 2222-4203
506328
  Самбор М. Замовник, як сторона договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз чинного законодавства України щодо поглядів на замовника, як сторону договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку. Автором досліджуються існуючі погляди на найменування сторони замовника у договорі про надання ...
506329
  Волощенко С. Замовники рукописних кодексів ранньомодерного часу: персоналії, соціальний статус, мотиви (на прикладі Єрусалимських Уставів) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 122
506330
  Руссова В. Замовчуваний миколаївцями письменник // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 13


  До 100-х роковин Богдана Йосиповича Когута.
506331
  Плачинда Сергій Замовчуваний, обійдений, забутий... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 18-20


  Олександр Чертков - учений-енциклопедист, історик-антикознавець.
506332
  Поляковська Ю.В. Замовчування і натяк як засоби вираження непрямої інформації // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 164-172
506333
  Калакура Я. Замовчування і спотворення правди про голодомори як складова гібридних воєн Росії проти України // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 244-256


  Згадуються праці професора КНУТШ Володимира Сергійчука. (стор. 249)
506334
  Калакура Я. Замовчування і спотворення правди про Голодомори як складова гібридних воєн Росії проти України // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 129-135
506335
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Фоліо, 2014. – 793, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiблiотека свiтової лiтератури). – ISBN 978-966-03-7019-7
506336
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 793, [4] с. – ISBN 978-617-7013-29-6
506337
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Калинин, 1932. – 189с.
506338
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Москва, 1932. – 15-189с.
506339
  Диккенс Ч. Замогильные записки Пикквикского клуба, или подробный и достоверный рапорт о странствованиях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов-корреспондентов покойного клуба : иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 2-х т. – Изд. 5-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; ["Русская" типо-литогр.]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1 и 2 : Замогильные записки Пикквикского клуба, или Подробный и достоверный рапорт о странствованиях, опасностях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов корреспондентов покойного клуба. – 1898. – [2], II с., 898 стб. ил.
506340
  Печерин В.С. Замогильные записки. / В.С. Печерин, 1932. – 15-129с.
506341
  Лазуренко В.М. Заможне селянство України в умовах НЕПУ / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 160с. – ISBN 966-693-026-9
506342
  Морозов А.Г. Заможне селянство України напередодні колективізації / А.Г. Морозов, В.М. Лазуренко // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 88-91. – (Серія "Історичні науки")
506343
  Бондарук В.О. Замойська академія (1594-1784) у європейському пізньосередньовічному освітньо-правовому просторі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 529-534. – ISSN 0869-2491


  Визначено ключові моменти європейського освітньо-правового простору в їхній динаміці. Серед них вирізнено ієрархічно-універсальний християнський чинник та університетський рух, з яким автором пов"язується становлення і розвиток освітнього простору як ...
506344
  Шапіро І. Замойська академія та її роль у розвитку медичної освіти на західноукраїнських землях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 210-224.
506345
  Онищук Ігор Замойський синод 1720 р. - вимога часу чи порятунок Київської Церкви? // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 50-77
506346
  Левицький Олександр Замойський Синод як законодавче тіло УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 21-39
506347
  Кафка Ф. Замок / Ф. Кафка. – Москва, 1990. – 221с.
506348
  Кафка Франц Замок : Роман. Новеллы / Кафка Франц; Пер.с нем. – Київ : Борисфен, 1995. – 479с. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7628-5
506349
  Кафка Ф. Замок : роман / Ф. Кафка; [Пер. с нем. и прим. Г.Ноткина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 415 с. – (Millenium). – ISBN 5-8301-0012-6; 5-8301-0003-7
506350
  Кафка Франц Замок : Роман; Рассказы / Кафка Франц. – Ростов-на-Дону. Харьков : Феникс. Фолио., 1999. – 352с. – (Классики ХХ века). – ISBN 966-03-00547-8
506351
  Кафка Франц Замок / Кафка Франц; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 480с. – (Азбука-2000). – ISBN 5-267-00307-7
506352
  Кафка Ф. Замок : Роман / Франц Кафка; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Москва : Профиздат, 2005. – 288с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01457-5
506353
  Вилсон Замок = The keep : роман / Вилсон Ф. Пол ; [пер. с англ. О.Г. Косовой ]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 430, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: The keep / P. Wilson. 1981. - Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-1464-8
506354
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка; пер. з нім., передмова та примітки Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3137-1
506355
  Кафка Ф. Замок : Роман / Ф.Кафка; Пер. з нім. передмова та приміт. Н.Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / Інститут літ. ім. Т.Г.Шевченка, НАН України; Редкол.: Т.Денисова, Р.Доценко, І.Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3136-3
506356
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з німецької Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4693-2
506357
  Кафка Ф. Замок : роман, рассказы / Франц Кафка ; [пер. с нем. : Р. Райт-Ковалева, Р. Гальперина, И. Татаринова и др.]. – Москва : Эксмо, 2011. – 542, [2] с. : портр. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-37872-2


  Франц Кафка - один из тех писателей, кто оказал мощное влияние на литературу XX века. Роман "Замок" для многих поколений стал культовой книгой, до сих пор завораживающей причудливым переплетением правды и вымысла.
506358
  Фіцич Наталка Замок Амбуаз. Обитель да Вінчі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 36-41 : фото
506359
  Пермяк Е.А. Замок без ключа / Е.А. Пермяк. – Москва, 1982. – 64с.
506360
  Горак Й. Замок Бецків / Й. Горак. – К., 1972. – 173с.
506361
  Брежнева Алла Замок Блуа - "Версаль Ренессанса" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 74-97. – ISSN 1812-867Х
506362
  Фіцич Наталка Замок Блуа. Стилі та долі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 34-39 : фото
506363
  Алтофф Ф. Замок Бойнице / Ф. Алтофф, И. Швец, В. Тотова. – Братислава : Обзор, 1986. – 52 с.
506364
  Коган А. Замок братьев Сенарега / А. Коган. – Кишинёв, 1979. – 327с.
506365
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1956. – 664с.
506366
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1957. – 611с.
506367
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1980. – 560с.
506368
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Кишинев, 1986. – 766с.
506369
  Кронин А. Замок Броуди : роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Киев : Вища школа, 1989. – 511с. – ISBN 5-11-000454-4
506370
  Кронин А.Дж. Замок Броуди : Роман / А.Дж. Кронин. – Москва : Правда, 1990. – 591с.
506371
  Гордер Ю. Замок в Піренеях = Slottet i Pyreneene / Юстейн Гордер ; пер. з норвез. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2009. – 243, [1] с. – Парал. тит. арк. норвез. – ISBN 978-966-7007-80-5


  Це роман інтелектуальних ідей на тлі зворушливої історії кохання, духовну глибину якого читач віднаходить у форматі електронного листування. Це сучасна історія одвічного конфлікту між ідеалізмом і матеріалізмом, вірою та безвір"ям, який спонукає ...
506372
  Кіріце К. Замок дівчини в білому: Роман. / К. Кіріце. – К., 1980. – 344с.
506373
  Ленченко В. Замок Дмитра Вишневецького // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 0131-2685
506374
  Екаут Ж. Замок Ескаль-Вігор : [роман-революція? Роман-еволюція!] : роман / Жорж Екаут ; пер. з фр. Івана Рябчія. – Київ : Саміт-Книга, 2011. – 213, [3] с. : іл. – На обкл. напис: Роман-революці? Роман-еволюція!. – (Тіні. Бельгія ) ( САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-7889-76-0
506375
  Попов В. Замок Железного рыцаря / В. Попов. – Краснодар : Краснодарское краевое кн. изд., 1947. – 60 с.
506376
  Терешина Ярослава Замок Жозефины : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 42-47 : Фото, схема
506377
  Будько Євген Замок її душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 10-16 : фото
506378
  Завитневич В.З. Замок князя Семена Олельковича и летописный Городец под Киевом. / В.З. Завитневич. – 8с.
506379
  Гошкевич В. Замок князя Симеона Олельковича и летописный Городец под Киевом. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 27 с.
506380
  Алуве К.Э. Замок Курессааре : пер. с эст. / Алуве К.Э. – Таллин : Ээсти раамат, 1979. – 63 с. : ил. – (Своими глазами)
506381
  Троневич П. Замок Любарта в Луцьку // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 46-51
506382
  Моффітт І. Замок між вербами // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 8-9


  Український письменник в Австралії. В англомовній газеті "Австралієць" була надрукована стаття про українського письменника Сергія Домазара, автора роману "Замок над Водаєм".
506383
   Замок Монсальват: легенды европейского средневековья. – М., 1994. – 352с.
506384
  Дубчак Валерия Замок на воде : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 36-41 : Фото
506385
  Лисак Л. Замок на вулиці Мейн = Castle on main street : Оповідання / Леся Лисак. – Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1976. – 186, [4] с. : портр.
506386
  Почепцов Г.Г. Замок на загадочной планете / Г.Г. Почепцов. – К, 1989. – 249с.
506387
  Мэрдок А. Замок на песке / А. Мэрдок. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 216с.
506388
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон : [докум. повесть : О С.Ф. Кырчанове] / А.С. Абрамов ; [худож. В. Дьяченко]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 176 с., [8] л. ил. – (Верны подвигу отцов)
506389
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон. Не ради славы : [док. повести о летчике-истребителе С.Ф. Кырчанове и Герое Сов. Союза П.А. Пологове] / А.С. Абрамов ; [ил.: В. Бубенщиков]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1974. – 295 с. : ил. – ([Люди, события, годы])
506390
  Лещук Т.Й. Замок над прірвою : документальна повість про Раву Руську і Равщину (від найдавніших часів до сьогодення) / Тихон Йосипович Лещук. – Львів ; Рава Руська : Сполом, 2008. – 615 с. – ISBN 966-665-571-7
506391
  Уолпол Г. Замок Отранто / Г. Уолпол. – Л, 1967. – 294с.
506392
  Уолпол Г. Замок Отранто // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
506393
  Костюченко А. Замок Радзивілів // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 80-81
506394
  Эджворт М. Замок Рэкрент. Романы / М. Эджворт. – М., 1972. – 399с.
506395
  Рязанова Е.М. Замок с секретом / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1958. – 168с.
506396
  Буало П. Замок спящей красавицы / П. Буало, Т. Нарсежак, 1992. – 286с.
506397
  Раадик Э. Замок Тоомпеа / Э. Раадик. – Таллин, 1973. – 32 с.
506398
  Кантор Жужа Замок у зошиті. / Кантор Жужа. – К., 1981. – 54с.
506399
  Будянська Т.М. Замок у Кам"янець-Подільському / Т.М. Будянська. – Київ, 1961. – 16 с.
506400
  Верн Ж. Замок у Карпатах / Ж. Верн. – Львов, 1992. – 105с.
506401
  Гордієнко З. Замок у Курнику - історична пам"ятка Польщі // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 6 (266). – С. 12-13. – ISSN 2308-8095
506402
  Брежнева А. Замок французских королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-99. – ISSN 1812-867Х


  Королівський замок Фонтенбло
506403
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М, 1964. – 480с.
506404
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг; Пер. А. Кобецкой И Н. Крымовой. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1965. – 95 с.
506405
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М
2. – 1965. – 112с.
506406
  Донцова Д.А. Замок храпящей красавицы : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2011. – 348, [1] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив / оформ. сер. В. Остапенко). – ISBN 978-5-699-47984-9
506407
  Прокофьева С. Замок Черной Королевы. Ученик волшебника : [ повести-сказки ] / Софья Прокофьева ; [ ил. А. Власовой ]. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2007. – 320, [6] с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-038587-4
506408
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс : часть IV. "Желая сохранить для Франции" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 16-47. – ISSN 1812-867Х


  Шантийи - одна из наиболее значительных аристократических резиденций Франции эпохи старого порядка. Находится недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (департамента Уаз), в долине реки Нонетт, притока реки Уазы.
506409
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс. Часть I. Резиденция Монморанси" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 68-87. – ISSN 1812-867Х


  Среди многочисленных замков Франции особенно славится Шантийи, расположенный в небольшом городке к северу от Парижа. Некогда он принадлежал баронам Монморанси и принцам Конде, превратившим средневековую крепость в пышную резиденцию, известную во всей ...
506410
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль - де - Франс : Часть 2. Усадьба Великого Конде // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 34-55. – ISSN 1812-867Х
506411
  Кафка Ф. Замок. Превращение : [роман, рассказы] ; пер. с нем. / Ф. Кафка ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 506, [3] с. : ил., портр. – Сер. осн. в 2008 г. - Содерж.: Замок ; Превращение ; Сборник "Созерцание ; Сборник "Кары" ; Голодарь. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4541-6
506412
  Нагибин Ю.М. Замолчавшая весна: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1979. – 48с.
506413
   Замораживание гоных пород при проходке стволов шахт. – М., 1961. – 219с.
506414
  Белоус А.М. Замораживание и криопротекция / А.М. Белоус, Е.А. Гордиенко, Л.Ф. Розанов. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Биохимия мембран. – 1987. – 80с.
506415
   Заморій Петро Костянтинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 84-85 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
506416
  Палієнко Е.Т. Заморій Петро Костянтинович (-геолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 216. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
506417
   Заморій Петро Костянтинович (1906-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161. – ISBN 978-966-439-754-1
506418
   Заморій Петро Костьович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 45-47
506419
   Заморій Петро Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 66. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
506420
   Заморій Петро Костьович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 89-90. – ISBN 978-966-439-961-3
506421
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 47-48. – ISBN 966-95774-3-5
506422
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 180. – ISBN 978-966-933-054-3
506423
  Кравченко В. Заморожена незалежність. В Іракському Курдистані вирішили почекати з виходом з Іраку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 5


  "Іракські курди програли раунд у боротьбі за свою незалежність. Влада Іракського Курдистану, жителі якого місяць тому проголосували за від"єднання регіону від Іраку, запропонувала Багдадові заморозити результати референдуму, якщо центральний уряд ...
506424
  Белькампо Заморожений феєрверк = Bevroren vuurwerk / Белькампо ; з нідерланд. переклав Я. Довгополий. – Київ : Юніверс, 2006. – 197, [3] с. – Справж. ім"я авт.: Герман Пітер Шенфельд Віхерс. - Дані тит. арк. частково парал. нідерланд. - Зміст: Погребання ; Американські гірки ; Музей ; Диктатура речей ; Розповідь Остергойса ; Велика подія ; Потрійний стрибок ; Бедлам ; Зізнання. – (Нідерландська література XX сторіччя). – ISBN 966-8118-37-5
506425
  Галина М. Замороженная вода : поезия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
506426
  Сливкин Е. Замороженный сигнал : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 85-89. – ISSN 0130-7673
506427
  Ярославцев И.М. Заморозки / И.М. Ярославцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 26с.
506428
  Чудновский А.Ф. Заморозки / А.Ф. Чудновский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 124с.
506429
  Жилкина Е.В. Заморозки / Е.В. Жилкина. – М, 1986. – 109с.
506430
  Каушила К.А. Заморозки в Литовской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Каушила К.А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
506431
  Павлова М.Д. Заморозки в Луганской обл. / М.Д. Павлова. – Луганск, 1958. – 27с.
506432
  Копачевська М.Н. Заморозки на Україні : Заморозки на Україні / М.Н. Копачевська. – Київ : УАСГН, 1961. – 67с.
506433
  Попов С.Р. Заморозкоустойчивость растений в условиях многолетней мерзлоты / С.Р. Попов. – Новосибирск, 1982. – 97с.
506434
  Мутовин И.И. Заморская волна / И.И. Мутовин. – Краснодар, 1980. – 191с.
506435
   Заморская курица. – М., 1967. – 120с.
506436
  Абрамовская К. Заморская наука. Образование за рубежом уже не привилегия детей миллионеров. // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 33 (345), 16 августа. – С. 30-33. – ISSN 2075-7093


  Европейские вузs по карману украинцам среднего класса, а получаемые знания дают широкие возможности для трудоустройства.
506437
  Шейнин Л.Р. Заморские гости / Л.Р. Шейнин. – М, 1955. – 87с.
506438
  Гарсиа М. Заморские похождения дона Антолина из Корохо и открытие Нового Света Славянином / М. Гарсиа, М. Луис. – Москва, 1990. – 220с.
506439
  Лотовский Я. Заморские рассказы о старом Киеве // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 5/6. – С. 11-35. – ISSN 0131-8136
506440
  Туулик Ю. Заморское дело : рассказы и повести / Юло Туулик ;. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 240 с. – (Молодые писатели)
506441
  Шпет Г.И. Заморы, их причины, последствия и меры предупреждения / Г.И. Шпет. – М., 1963. – 11с.
506442
  Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке : опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси / Ю. Готье. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. – VIII, 603 с., 1 л. карт. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. фамилия-подпись Н Полонская 1915, V.
506443
  Готье Ю.В. Замосковский край в XVII веке : опыт исслед. по истории экон. быта Моск. Руси / Ю.В. Готье. – 2-е изд. – Москва : Соцэгиз ; Тип. арт "Печатня" [в Лгр.], 1937. – [III], 411 с.
506444
  Мечетная Н. Замочили в эфире // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 29 (417). – С. 38-40


  Между Россией и Беларусью разразилась информационная война. Некогда главный друг Кремля Лукашенко теперь в опале.
506445
  Зорин Виталий Замочить Фиджи : the adventures / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 94-101 : Фото
506446
  Єременко В.Н. Замочування рідкими металами поверхень тугоплавких сполук / В.Н. Єременко, Ю.В. Найдич. – К., 1958. – 60с.
506447
  Мечетная Н. Замужем за смертью // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 31. – С. 48-49


  Жительки Близького Сходу поспішають приміряти пояс шахіда. Смертниці - зброя Аль-Каїди
506448
  Прево Марсель Замужество Жюльены / Прево Марсель. – М. – 63с.
506449
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – М, 1964. – 92с.
506450
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – Л, 1964. – 290с.
506451
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – Л, 1977. – 384с.
506452
  Кремінь Д. Замурована музика : лірика, симфонії, поеми / Дмитро Кремінь ; [передм.: В. Базилевський ; іл.: А. Антонюк ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 359, [1] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-002-5


  У новій книзі відомого поета, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, зібрано кращі лірико-філософські твори та вірші про кохання в їх емоційній глибині та стильовому розмаїтті. Вперше в одному форматі зібрано поетичні симфонії Дмитра ...
506453
  Ніколаєнко С. Замурована освіта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 лютого (№ 3). – С. 12


  Якість освіти в Україні низька, і це вже не підлягає сумніву. 2013 р. не приніс нічого видатного в історію укр. освіти. Галузь просто виживає. Мінімум держ. фінансів, безгрошів"я, постійні втручання влади в освітній процес, блокування рахунків навч. ...
506454
  Черкаська Г. Замурований заживо за слово правди // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 14


  Саму царицю Катерину II звинуватив у порушенні прав Української Православної Церкви українець-митрополит Арсеній Мацієвич. За це він був живцем замурований у ревельській в"язниці-фортеці, де промучився чотири роки.
506455
  Мордовцев Д.Л. Замурованная царица : Романы / Д.Л. Мордовцев. – Москва, 1991. – 367с.
506456
  Белоусов В.Н. Замурованные письма / В.Н. Белоусов. – Тула, 1965. – 127с.
506457
  Гаврилюк Іван Замурувати демона : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-62. – ISSN 0130-321Х
506458
  Сидор І. Замучений правди ради Митрополіт Арсеній // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 05 (317), березень. – С. 6-7


  Священномученик Арсеній Мацієвич.
506459
  Коломійченко М.І. Замучений тяжкою неволею / М.І. Коломійченко, В.З. Гарін. – Київ, 1961. – 31с.
506460
  Крещик В.А. Замыканье / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1976. – 104с.
506461
  Булыгин И.А. Замыкательная и редепторная функции вегетативных ганглиев. / И.А. Булыгин. – Минск, 1964. – 228с.
506462
  Рабинович М.Я. Замыкательная функция мозга / М.Я. Рабинович. – М., 1975. – 248с.
506463
  Мухин А.В. Замыкающие затраты на минеральное сырье и их динамика / А.В. Мухин. – Москва : Наука, 1991. – 91с.
506464
  Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология. / Б. Коммонер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 279с.
506465
  Ефимов Э.М. Замысел - фильм - зритель / Э.М. Ефимов. – М, 1987. – 269с.
506466
  Бек Т.А. Замысел : стихи / Татьяна Бек ; [худож. В. Локшин]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 126, [1] с. : ил.
506467
  Денисенко Я Г. Замысел / Я Г. Денисенко, . – Львов, 1990. – 105с.
506468
  Хижняк Л.М. Замысел бизнес-образования и проблемы его реализации на различных этапах // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 310-315. – ISSN 2073-9591
506469
  Юдин А.А. Замысел и/или текст: теоретические и практические заметки о повести "Капианская дочка" А.С. Пушкина и в связи с ней
506470
   Замысел. труд, воплощение. – Москва : МГУ, 1977. – 240 с.
506471
  Соловьев С.П. Замыслы и планы / С.П. Соловьев. – М., 1964. – 336с.
506472
  Пухов Ю.С. Замыслы и свершения. / Ю.С. Пухов. – М. : Современник, 1979. – 304 с.
506473
  Кашен М. Замыслы французских империалистов против СССР / М. Кашен. – Москва ; Ленинград, 1928. – 47 с.
506474
  Шавырин Ю.М. Замять / Ю.М. Шавырин. – М, 1974. – 79с.
506475
  Науменко Я И. Замять желтолистья : повести / Иван Науменко ;. – Москва, 1978. – 296 с.
506476
  Науменко Я И. Замять желтолистья : повести / Я И. Науменко. – Москва : Художественная литература, 1979. – 85 с.
506477
  Кочетов А.Н. Занавес не опускается / А.Н. Кочетов. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. – 100 с.
506478
  Пименов В.Ф. Занавес не опущен / В.Ф. Пименов. – М : Московский рабочий, 1968. – 174 с.
506479
  Марш Н. Занавес опускается : роман / Найо Марш. – Москва : Радуга, 1990. – 448 с. – В изд. также: Кураж : роман / Дик Френсис. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-05-002717-9
506480
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят / Ю.А. Колесников. – М., 1984. – 591с.
506481
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят: Роман. / Ю.А. Колесников. – М., 1979. – 623с.
506482
  Ворфоломеев М.А. Занавески / М.А. Ворфоломеев. – Москва, 1990. – 334с.
506483
  Мозговий Віктор Занадто людяний герой / Мозговий Віктор, Дзюба Сергій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-55. – ISSN 0130-5212
506484
  Іванко А.Б. Занапащена Кліо (сторінки біографії М.І. Марченка) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 352-366. – ISBN 966-583-076-7
506485
  Лурье Нотэ Занвл "Ноги" / Лурье Нотэ; пер. с евр. – Київ ; Харків : Література і мистецтво, 1931. – 47 с.
506486
  Хлебников В. Зангези / В. Хлебников. – Москва, 1922. – 35с.
506487
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат
1-2. – 1959. – 534 с., 435 с. : ил.
506488
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Микаил-заде. – Баку : Детюниздат
2. – 1959. – 436 с. : ил.
506489
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Минчковского. – Баку : Язычы
1. – 1988. – 448 с. : ил.
506490
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Микаил-заде. – Баку : Язычы
2. – 1988. – 351 с. : ил.
506491
  Шагинян М.С. Зангезурская медь / М.С. Шагинян. – М-Л, 1927. – 56с.
506492
  Айвазян С.Б. Зангезурские рассказы / С.Б. Айвазян ; пер. М. Геворкяна. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 165 с. : портр.
506493
  Бехбудов С.М. Зангеланский говор азербайджанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бехбудов С.М.; Ин-т литературы и яз. – Баку, 1966. – 25л.
506494
  Микалауская А. Зандры Юго-Восточной Литвы : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Микалауская А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
506495
  Лазарева А. Занепад біпартизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Які тенденції продемонстрували недавні місцеві вибори у Франції та Іспанії.
506496
  Півторак Г.П. Занепад зредукованих Ъ, Ь і його вплив на формування фонологічних систем слов"янських мов // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 245-261. – ISBN 978-966-439-859-3
506497
  Райхель Ю. Занепад лівої зірки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 квітня (№ 72)


  Із наближенням з"їзду Компартії Китаю в керівництві посилюється боротьба.
506498
  Коцур Ю. Занепад народних ремесел та промислів на Роменщині в 30-х роках XX століття // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 292-293. – ISBN 978-966-623-745-6
506499
  Данилова Валентина Васильевна Занечение практических действий с совокупностями объектов для умственного развития детей полутора-трех лет : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилова Валентина Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 22л.
506500
  Котлоу Л. Занзабуку. / Л. Котлоу. – Москва, 1960. – 240с.
506501
  Бальме Алена Занзибар. Все на Занзибар! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 74-77 : фото
506502
  Рубанов Сергей Занзибар. Рай по-африкански / Рубанов Сергей, Осина Анна // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 68-73 : фото
506503
  Горобець Ірина Занзібар. Останнє шоу Шахразади / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 92-105 : фото
506504
  Черняк Ю.Л. Занимаемой должности не соответствует... / Ю.Л. Черняк. – М., 1988. – 79с.
506505
  Бахнов В.Е. Занимайте ваши места! : сатирические стихи / Бахнов В.Е., Костюковский Я.А. – Москва : Советский писатель, 1954. – 83 с. : ил.
506506
  Зверев В.П. Занимайтесь велосипедным спортом / В.П. Зверев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1953. – 39с.
506507
  Гибнер Б.Г. Занимайтесь водно-моторным спортом / Б.Г. Гибнер, Р.И. Жемарин. – М., 1965. – 109с.
506508
  Кабанов Е.Л. Занимайтесь гребным спортом. / Е.Л. Кабанов. – М, 1955. – 52с.
506509
  Коробков Г.В. Занимайтесь легкой атлетикой / Г.В. Коробков. – М, 1953. – 52с.
506510
  Фирсов З.П. Занимайтесь лечебной гимнастикой / З.П. Фирсов. – М-Л, 1942. – 72с.
506511
  Фирсов З.П. Занимайтесь плаванием / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 56с.
506512
  Иванова О.А. Занимайтесь ритмической гимнастикой / О.А. Иванова, И.Н. Шарабарова. – М, 1988. – 63с.
506513
  Колосова Е.Е. Занимайтесь туризмом! / Е.Е. Колосова. – М., 1955. – 84с.
506514
  Серый П Н. Занимайтесь утренней гимнастикой. / П Н. Серый, . – М, 1952. – 40с.
506515
  Беляков Б.И. Занимайтесь фехтованием / Б.И. Беляков. – М., 1957. – 31с.
506516
  Юдович М.М. Занимальные шахматы. / М.М. Юдович. – М, 1966. – 176с.
506517
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – Москва : Книга, 1978. – 142 с.
506518
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Книжная палата, 1987. – 255 с.
506519
  Гармаш И.И. Занимательная автоматика / И.И. Гармаш. – Киев, 1982. – 169с.
506520
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва, 1934. – 252 с.
506521
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва, 1937. – 248 с.
506522
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 12-е изд., стереотип. – Москва, 1970. – 200 с.
506523
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1975. – 200 с.
506524
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1976. – 200 с.
506525
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1978. – 200 с.
506526
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – Москва, 1980. – 159 с.
506527
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 128 с.
506528
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 7-е изд., пересм. и доп. – Москва-Ленинград, 1938. – 196с.
506529
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 8-е изд., сокр. – Москва, 1954. – 192 с.
506530
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 9-е изд., доп. – Москва, 1959. – 192 с.
506531
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 6-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 220 с.
506532
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 7-е изд.. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 212 с.
506533
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 8-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 212 с.
506534
  Дояренко А.Г. Занимательная астрономия / А.Г. Дояренко. – М, 1956. – 184с.
506535
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 9-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 212 с.
506536
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 10-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 212 с.
506537
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 5-е изд., доп. и перераб. – 224с.
506538
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – Л.-М., 1935. – 300с.
506539
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1938. – 292с.
506540
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1945. – 224с.
506541
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1946. – 224с.
506542
  Комаров В.Н. Занимательная астрофизика / В.Н. Комаров, Б.Н. Пановкин. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
506543
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – Москва : Знание, 1983. – 184с.
506544
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Знание, 1987. – 208с. + 32с. вкл. – (Б-ка "Знание")
506545
  Микулич И.Н. Занимательная биология / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 228с.
506546
  Лункевич В.В. Занимательная биология / В.В. Лункевич. – Москва : Наука, 1965. – 273 с. : 1 порт. ил.
506547
  Акимушкин И И. Занимательная биология / Акимушкин И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 336 с.
506548
  Акимушкин И.И. Занимательная биология / Акимушкин И.И. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 303 с.
506549
  Цингер А.В. Занимательная ботаника / А.В. Цингер; Под ред. Станкова С.С. – 6-е изд. – Москва : Советская наука, 1954. – 236с.
506550
  Сарычева З.А. Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – 99, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 96-100. – ISBN 966-306-113-7
506551
  Цингер А.В. Занимательная ботаника. / А.В. Цингер. – Л, 1934. – 187с.
506552
  Цингер А.В. Занимательная ботаника. / А.В. Цингер. – 5-е изд. – М, 1951. – 248с.
506553
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 1. – Москва, 1960. – 80 с.
506554
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. – М., 1965. – 92с.
506555
  Супрычев В.А. Занимательная геммология / В.А. Супрычев. – К., 1984. – 199с.
506556
  Лаптев Ю.П. Занимательная генетика / Ю.П. Лаптев. – Москва : Колос, 1982. – 127 с. : ил.
506557
  Ярошенко П.Д. Занимательная геоботаника / П.Д. Ярошенко, А.Х. Кушхов. – Нальчик, 1972. – 155с.
506558
  Аржанов С.П. Занимательная география / С.П. Аржанов. – Изд 2-е испр. – Ленинград : Время ; Кооператиадат, 1930. – 189 с., [83] л. ил. : ил.
506559
  Студенцов Н.Н. Занимательная география / Н.Н. Студенцов. – 2-е перераб. изд. – Саратов, 1951. – 92с.
506560
  Микулич И.Н. Занимательная география / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 256с.
506561
   Занимательная география. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1974. – 207с.
506562
  Платонова В.И. Занимательная география / В.И. Платонова. – Калининград, 1992. – 252с.
506563
  Разумовская О.К. Занимательная география / О.К. Разумовская, Е.Т. Козловский. – Санкт- Петербург : Кристалл, 1999. – 192с. – ISBN 5-85300-00
506564
  Косолапова Л.В. Занимательная география : Методика и опыт / Л.В. Косолапова, А.Б. Косолапов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 55-56. – ISSN 0016-7207
506565
  Скарлато Г. Занимательная география для детей и взрослых / Г. Скарлато. – Киев, 1996. – 415с.
506566
  Якуш Г.Н. Занимательная география. / Г.Н. Якуш. – Минск, 1967. – 168с.
506567
  Рощин А.Н. Занимательная геодезия / А.Н. Рощин. – Киев : Радянська школа, 1989. – 237 с. – ISBN 5-330-00744-3
506568
  Эстреле О.В. Занимательная геокибернетика / О.В. Эстреле. – Алма-Ата, 1990. – 158с.
506569
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – Москва : АН СССР, 1961. – 367с.
506570
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 344с.
506571
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 6-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 286 с.
506572
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 9-е изд. – Москва, 1955. – 304 с.
506573
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 10-е изд., стереотип. – Москва, 1958. – 303 с.
506574
  Франтов Г.С. Занимательная геофизика / Г.С. Франтов, Ю.С. Глебовский. – Москва : Недра, 1987. – 126с.
506575
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1948. – 303с.
506576
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1950. – 312с.
506577
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия : Химия земли / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Детгиз, 1954. – 488с.
506578
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 3-е, испр. – М., 1958. – 488с.
506579
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – М., 1959. – 399с.
506580
  Ларионов А.К. Занимательная гидрогеология / А.К. Ларионов. – Москва : Недра, 1979. – 157с.
506581
  Пронин Л.А. Занимательная гравитация. / Л.А. Пронин. – Свердловск, 1989. – 317с.
506582
  Макаров А.П. Занимательная грамматика / А.П. Макаров. – Ульяновск, 1959. – 64 с.
506583
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Изд. 2-е. – Минск : Народна асвета, 1964. – 252 с. : ил.
506584
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Изд. 3-е. – Минск : Народна асвета, 1965. – 252 с. : ил.
506585
  Нуртазина Р.Б. Занимательная грамматика / Р.Б. Нуртазина. – Алма-Ата, 1966. – 96с.
506586
  Леонова Л.А. Занимательная грамматика / Л.А. Леонова. – Калинин, 1974. – 120с.
506587
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. (Для учащихся 5-8-х классов). / Е.К. Мережинская. – К., 1968. – 231с.
506588
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. Материалы для работы по рус. яз. на уроке и во внеклассное время. / Е.К. Мережинская. – К., 1964. – 154с.
506589
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция : Рассказы о древнегреческой культуре / М.Л. Гаспаров. – Москва : Новое литературное обозрение, 1998. – 384с. – ISBN 5-86793-047-5
506590
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. / М.Л. Гаспаров. – М., 1995. – 383с.
506591
  Шмидт П.Ю. Занимательная зоология / П.Ю. Шмидт. – Пг.
1. – 1923. – 119с.
506592
  Шмидт П.Ю. Занимательная зоология / П.Ю. Шмидт. – Пг.
2. – 1923. – 112с.
506593
  Ралль Ю.М. Занимательная зоология / Ю.М. Ралль. – М., 1947. – 56с.
506594
  Заянчковский И.Ф. Занимательная зоология / И.Ф. Заянчковский. – Челябинск, 1955. – 248с.
506595
  Цингер Я.А. Занимательная зоология / Я.А. Цингер. – Москва, 1957. – 151с.
506596
  Цингер Я.А. Занимательная зоология / Я.А. Цингер. – Москва, 1963. – 184с.
506597
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – М, 1961. – 236с.
506598
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1968. – 231с.
506599
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 280с.
506600
  Чемоданов Л.А. Занимательная история / Л.А. Чемоданов. – Горький, 1969. – 32 с.
506601
  Сабунаев В.Б. Занимательная ихтиология / В.Б. Сабунаев. – Л., 1967. – 255с.
506602
  Куприн А.М. Занимательная картография : книга для учащихся 6-8 кл. сред. шк. / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с. – ISBN 5-09-001479-5
506603
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – М, 1974. – 64с.
506604
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 223с.
506605
  Ясаманов Н.А. Занимательная климатология / Н.А. Ясаманов. – Москва : Знание, 1989. – 191с.
506606
  Зигель Ф.Ю. Занимательная космонавтика / Ф.Ю. Зигель. – М, 1970. – 304с.
506607
   Занимательная криминалистика. – Х, 1995. – 287с.
506608
  Девкин В.Д. Занимательная лексикология : Worthumor/язык и юмор. Пособие для развлекательного чтения и лингвистического анализа / В.Д. Девкин. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. – 312с. – ISBN 5-691-00059-4
506609
  Кольман Э.Я. Занимательная логика / Э.Я. Кольман, О. Зих. – Москва, 1966. – 127с.
506610
   Занимательная математика. – М, 1987. – 112с.
506611
  Косневски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер / Ч. Косневски; Баяковский Ю.М. – Москва : Мир, 1987. – 192 с.
506612
  Мезенин Н.А. Занимательная металургия / Н.А. Мезенин. – Свердловск, 1967. – 132с.
506613
  Святский Д.О. Занимательная метеорология. / Д.О. Святский, Т.Н. Кладо. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1935. – 288с.
506614
  Перельман Я.И. Занимательная механика / Я.И. Перельман. – Ленинград. – 212 с.
506615
  Перельман Я.И. Занимательная механика / Я.И. Перельман. – 5-е изд.. – Москва-Ленинград, 1948. – 172 с.
506616
   Занимательная микробиология. – М, 1967. – 192с.
506617
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд., доп. – Ленинград : Время, 1933. – 299 с.
506618
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – Л., 1935. – 252с.
506619
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Москва ; Ленинград : Изд. детской л-ры, 1937. – 240 с., 6 вкл. л. ил.
506620
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1937. – 240 с.
506621
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 2-е. – М.-Л., 1945. – 251с.
506622
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Изд-во детской л-ры, 1953. – 271с.
506623
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е. – Л., 1975. – 238с.
506624
  Шпадарук И.П. Занимательная мозаика: О Вселенной, о растениях, о животных, о человеке / И.П. Шпадарук. – Минск, 1992. – 154с.
506625
  Лисица М.П. Занимательная оптика : памяти Марии Кирилловны Лисицы и Марии Александровны Валах / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 966-581-334-Х
Т. 1 : Атмосферная и космическая оптика. – 2002. – 255 с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
506626
  Лисица М.П. Занимательная оптика / М.П. Лисица, Е.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-204-2
Т. 2 : Физиологическая оптика. Мир людей. – 2003. – 222с. : илл.
506627
  Лисица М.П. Занимательная оптика / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 966-581-836-8
Т. 3 : Физиологическая оптика. Мир животных. – 2006. – 512 с. : илл


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
506628
  Лисица М.П. Занимательная оптика : 90-летию Нац. акад. наук Украины посвящается / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 978-966-171-067-1
Т. 4 : Физиологическая оптика. Биолюминесценция. – 2008. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-161


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
506629
  Панов М.В. Занимательная орфография : кн. для внекл. чтен. учащ. 7-8 кл. / М.В. Панов. – Москва : Просвещение, 1984. – 159 с.
506630
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – Москва, 1987. – 126с.
506631
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – М., 1989. – 126с.
506632
  Губин Д. Занимательная политология / Дмитрий Губин. – Харьков : Фолио, 2008. – 317 с. – ISBN 978-966-03-4687-1
506633
  Фридман Э.П. Занимательная приматология / Э.П. Фридман. – М., 1985. – 192с.
506634
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1964. – 381с.
506635
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – 4-е изд., перераб. – Москва, 1986. – 222с.
506636
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – М.Л., 1956. – 264с.
506637
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 264 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 454)
506638
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
506639
  Никитин Ю.З. Занимательная самопроверка / Ю.З. Никитин. – Минск, 1991. – 238с.
506640
  Белоусов В.М. Занимательная стандартизация / В.М. Белоусов. – Л, 1974. – 127с.
506641
   Занимательная статистика. – М, 1980. – 120с.
506642
  Голуб И.Б. Занимательная стилистика / И.Б. Голуб, Д.Э. Рознеталь. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с.
506643
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 147 с.
506644
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва, 1964. – 174 с.
506645
  Лебедев В.И. Занимательная техника в прошлов / В.И. Лебедев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л.
1. – 1933. – 210с.
506646
  Рюмин В.В. Занимательная техника наших дней / В.В. Рюмин. – Л., 1934. – 144с.
506647
  Куприн А.М. Занимательная топография : пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1977. – 112 с.
506648
  Куприн А.М. Занимательная топография : Пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Недра, 1977. – 112с.
506649
  Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика / Г.П. Смолицкая. – М., 1990. – 126с.
506650
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 4-е изд. – Петроград
Кн. 1. – 1919. – 172 с.
506651
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 3-е изд. – Петроград
Кн. 2. – 1920. – 176 с.
506652
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 5-е изд. – Ленинград : Госиздат
Кн. 2. – 1922. – 176 с.
506653
  Гартман З. Занимательная физика / З. Гартман, 1924. – 95 с.
506654
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 11-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : ОГИЗ
Кн. 1. – 1934. – 206 с.
506655
  Перельман Я.И. Занимательная физика : кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 15-е изд. – Москва ; Ленинград
Кн. 1. – 1949. – 268 с.
506656
  Перельман Я.И. Занимательная физика : кн.1 и 2 / Я.И. Перельман. – 17-е изд. – Москва
Кн. 2. – 1965. – 280 с.
506657
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1971. – 215 с.
506658
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1971. – 263 с.
506659
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1979. – 223с.
506660
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 271с.
506661
  Перельман Я.И. Занимательная физика : в 2-х кн. / Я.И. Перельман. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1982. – 224 с.
506662
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1982. – 272 с.
506663
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1986. – 224 с.
506664
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1986. – 272 с.
506665
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 23-е изд. – Москва : Наука
кн. 1 и 2. – 1991. – 495 с.
506666
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
Кн. 1. – 1994. – 223 с.
506667
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
Кн. 2. – 1994. – 270 с.
506668
  Перельман Я.И. Занимательная физика: : В 2 томах / Я.И. Перельман. – 14-е изд. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ Гостехиздат
Т. 2. – 1947. – 288 с.
506669
  Перельман Я.И. Занимательная физика: кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 19-е изд. – М.
1. – 1976. – 224с.
506670
  Разумович М.Б. Занимательная физиология / М.Б. Разумович. – Минск, 1962. – 173с.
506671
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – М., 1969. – 336с.
506672
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1977. – 303с.
506673
  Артамонов В.И. Занимательная физиология растений / Артамонов В.И. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 335, [1] с. : ил.
506674
  Дягилев В.В. Занимательная философия : Экспериментальное учебное пособие для учащ.старших классов гимназий,лицеев,колледжей и школ гуманитарного профиля / В.В. Дягилев. – Москва : Издательский центр, 1996. – 176 с. – (Новое в образование). – ISBN 5-88895-011-2
506675
  Гритчин Н.В. Занимательная философия / Николай Гритчин. – Луганск : Резников В.С., 2014. – 275, [1] с. : табл. – В кн. также: О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных систем / Курт Гедель. – Библиогр.: с. 246. – (Учебная книга). – ISBN 978-617-509-334-4
506676
  Левашов В.И. Занимательная химия / В.И. Левашов. – М., 1962. – 132с.
506677
  Леденцов Н.И. Занимательная хрестоматия о животных / Н.И. Леденцов. – Саратов, 1964. – 148с.
506678
  Грошев В.П. Занимательная экономика / В.П. Грошев. – М, 1989. – 176с.
506679
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на дому и самодельные электрические приборы : с 43 рисунками / В.В. Рюмин. – Ленинград : Время, 1927. – 144 с.
506680
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на стройке : с 74 рисунками / В.В. Рюмин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1933. – 232 с.
506681
  Вальдгард С.Л. Занимательная электротехника. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1961. – 275с.
506682
  Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1960. – 191с.
506683
  Злотин А.З. Занимательная энтомология / А.З. Злотин, А.П. Галкин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с. : ил.
506684
  Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1990. – 190с.
506685
  Вишневецкий И. Занимательная энтомология : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
506686
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 272 с.
506687
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 2-е изд,. переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1972. – 296 с.
506688
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1985. – 311с.
506689
  Ивченко С.И. Занимательно о ботанике / С.И. Ивченко. – М., 1969. – 240с.
506690
  Ивченко С.И. Занимательно о ботанике / С.И. Ивченко. – Москва, 1972. – 224с.
506691
  Малахов А.А. Занимательно о геологии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240с. – (Эврика)
506692
  Мезенин Н.А. Занимательно о железе / Н.А. Мезенин. – 2-е изд. – М, 1977. – 151с.
506693
  Томилин А.Н. Занимательно о космогонии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 208 с.
506694
  Томилин А.Н. Занимательно о космологии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 335 с. – (Эврика)
506695
  Иванова В.А. и др. Занимательно о русском языке / В.А. и др. Иванова. – Л, 1990. – 251с.
506696
   Занимательно о физике и математике. – Москва : Наука, 1987. – 144 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 50)
506697
  Ивченко С.И. Занимательно о фитогеографии / С.И. Ивченко. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 176с.
506698
  Власов Л.Г. Занимательно о химии / Л.Г. Власов, Д.Н. Трифонов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 254с.
506699
  Томилин А. Занимательно об астрономии / А. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
506700
  Куприн А.М. Занимательно об ориентировании : пособ. для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1980. – 96 с.
506701
  Седов Е.А. Занимательно об электронике / Е.А. Седов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352 с.
506702
  Чирков Ю.Г. Занимательно об энергетике / Ю.Г. Чирков. – М., 1981. – 206с.
506703
   Занимательное азбуковедение. – М, 1991. – 368с.
506704
  Ларионов А.К. Занимательное грунтоведение / А.К. Ларионов. – М., 1984. – 136с.
506705
  Соколов Н.А. Занимательное из жизни птиц / Н.А. Соколов. – Минск, 1974. – 143с.
506706
  Гниловской В.Г. Занимательное краеведение : Беседы с юными краеведами о природе Ставропольского края / В.Г. Гниловской. – Ставрополь, 1954. – 328с.
506707
  Борисов В.И. Занимательное краеведение / В.И. Борисов. – Краснодар, 1969. – 96с.
506708
  Буруковская Т.Г. Занимательное краеведение / Т.Г. Буруковская. – Калининград, 1989. – 188с.
506709
   Занимательное природоведение. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1978. – 95с.
506710
  Григорьев Г.П. Занимательное пчеловодство. / Г.П. Григорьев. – Донецк, 1968. – 392с.
506711
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1956. – 128с.
506712
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1960. – 130с.
506713
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1969. – 129с.
506714
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1977. – 192с.
506715
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1990. – 222с.
506716
  Бурдина М.И. Занимательное чтение : рек. указатель занимат. литературы / М.И. Бурдина, К.П. Кипарисова ; Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : тип. Б-ки им. В.И. Ленина
Вып. 1 : По математике, астрономии, физике, химии, метеорологии, геологии, минералогии и научной фантастике. – 1948. – 65 с.
506717
  Бурлакова А. Занимательное чтение / А. Бурлакова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
506718
  Щетинина А Занимательное чтение. / А Щетинина. – М., 1967. – 64с.
506719
  Злотин А.З. Занимательное шелководство / А.З. Злотин. – К., 1973. – 58с.
506720
  Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание / В.Г. Ветвицкий. – Москва-Ленинград, 1966. – 159с.
506721
  Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе. : книга для учителя / И.Л. Юфанова. – Москва : Просвещение, 1990. – 157с.
506722
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии / Н.Х. Гробштейн. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 62 с.
506723
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии : Из опыта работы / Н.Х. Гробштейн. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 104 с.
506724
  Завьялов А.И. Занимательные вопросы юного географа / А.И. Завьялов. – Москва, 1960. – 45с.
506725
  Нагорный Б.А. Занимательные географические вопросы / Б.А. Нагорный. – М., 1968. – 136с.
506726
  Студенцов Н.Н. Занимательные географические задачи и вопросы : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва, 1956. – 80с.
506727
   Занимательные географические задачи и вопросы. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 128с.
506728
  Перельман Я.И. Занимательные задачи / Я.И. Перельман. – 2-е изд. – Ленинград, 1930. – 152 с.
506729
  Беррондо М. Занимательные задачи / М. Беррондо. – Москва : Мир, 1983. – 229 с.
506730
  Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. / Я.И. Перельман. – М., 1972. – 463с.
506731
  Линдгрен Г. Занимательные задачи на разрезание / Г. Линдгрен; Пер. с англ. Ю.Н.Сударева; Под ред. И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1977. – 256 с.
506732
  Рассохин В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В. Рассохин, Н. Целинский. – [S. l.] : Государственное изд-во технико-теорет. лит-ры, 1951. – 77 c.
506733
  Рассохин В.В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В.В. Рассохин. – Москва-Свердловск, 1962. – 168 с.
506734
  Русских Р.Д. Занимательные занятия с юннатами / Р.Д. Русских. – 2-е изд. – Ижевск, 1981. – 236с.
506735
  Таллеман Занимательные истории / Таллеман, де. – Ленинград : Наука, 1974. – 316с.
506736
  Таллеман Занимательные истории / Таллеман, де Рео Жедеон. – Ленинград : Наука, 1974. – 316с. – (Литературные памятники)
506737
  ат-Танухи М А.А. Занимательные истории и примечательные события из рассказов собеседников / М А.А. ат-Танухи. – Москва, 1985. – 304с.
506738
  Мусабеков Ю.С. Занимательные истории из жизни ученых / Ю.С. Мусабеков. – Ярославль, 1967. – 140с.
506739
  Гик Е.Я. Занимательные математические игры / Е.Я. Гик. – М., 1982. – 144с.
506740
  Гик Я Е. Занимательные математические игры / Я Е. Гик, . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 157с.
506741
  Ушаков Н.Н. Занимательные материалы к урокам русского языка в начальных классах. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1967. – 207с.
506742
  Шевчук В.Г. Занимательные опыти по химии / В.Г. Шевчук. – Ярославль, 1960. – 88с.
506743
  Гарднер М. Занимательные опыты / М. Гарднер. – 3 изд. – М, 1986. – 80с.
506744
  Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6-7 классах средней школы : книга для учителя / Л.А. Горев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 175 с.
506745
  Шкурко М.И. Занимательные опыты по химии / М.И. Шкурко. – Минск, 1968. – 64с.
506746
  Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии : пособие для учителей / В.Н. Алексинский. – Москва : Просвещение, 1980. – 126 с. : ил. – Библиогр.: с. 126
506747
  Эйдельс Л.М. Занимательные проекции : от пещер. рис. до кинопанорамы / Л.М. Эйдельс. – М., 1982. – 207с.
506748
  Сафи А. Занимательные рассказы : для сред. и ст. возр. / Али Сафи ; пер. с тадж. – Москва, 1991. – 155с.
506749
  Сафи А. Занимательные рассказы о разных людях / А. Сафи. – Москва, 1966. – 343с.
506750
  Бирбрагер И. Занимательные шахматы / И. Бирбрагер. – Ташкент, 1961. – 120с.
506751
  Юдович М.М. Занимательные шахматы / М.М. Юдович. – Москва, 1976. – 232с.
506752
  Вдовикин А.И. Занимательные электронные устройства / А.И. Вдовикин. – Москва, 1981. – 80 с.
506753
  Махлин М.Д. Занимательный аквариум / М.Д. Махлин. – М., 1975. – 288с.
506754
   Занимательный алфавит. – 2-е изд. – М, 1986. – 126с.
506755
  Бурлакова А.П. Занимательный алфавит. / А.П. Бурлакова. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.
506756
  Кирюшкин В.В. Занимательный рейс / В.В. Кирюшкин. – Хабаровск, 1957. – 128с.
506757
   Занимательный французский. – М, 1992. – 143с.
506758
  Симонович С. Заниматильное программирование: С++ : Книга для детей, родителей и учителей / С. Симонович, Г. Евсеев. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА. Инфорком-Пресс, 2001. – 368с. – ISBN 5-7805-0728-7
506759
   Занин Юрий Николаевич (1930-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1221 : фото. – ISSN 0016-7886
506760
  Трапезников В.Н. Занины. / В.Н. Трапезников. – Тула, 1978. – 256с.
506761
  Уэйд М. Заново "изобретая" библиотеку: роль стратегического планирования, маркетинга, внешних связей в деятельности Национальной библиотеки Шотландии / Мартин Уэйд // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 0130-9765


  Освещена деятельность Национальной библиотеки Шотландии: пересмотр своей роли и задачи как национальной и ведущей научной публичной библиотеки. Изложены основные факторы, влияющие на работу в условиях перемен, представлены три главных элемента, на ...
506762
  Иванов А. Заново водиться // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Фонду гарантирования вкладов, его оппонентам, другим участникам судебных процесов придется заново нарабатывать судебную практику в вопросах ничтожности сделок экс-менеджмента банков.
506763
  Шойгу Сергей Заново открыть Россию!... // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 52-55 : фото
506764
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий. – Москва : Наука, 1984. – 447с. – (Памятники письменности Востока)
506765
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий (Синь Бянь V - Дай Ши Пинхуа). – М, 1984. – 447с.
506766
  Обухова Л.А. Заноза / Л.А. Обухова. – М., 1961. – 408с.
506767
   Занурення = Immersion : [каталог]. – Київ : Центр Сучасного Мистецтва при НАУКМА, 2004. – 60 с. : фотоіл. – На парал. тит. арк. зазнач. художники: Грика, Новосєльські, Машлянко, Мица, Плотніцка, Смочиньскі, Тарасевіч. - Текст парал. укр., англ. - Кат. вид. за підтримки Центру міжнар. культ. співпраці "Інститут Адама Міцкевича"
506768
  Некрасов Андрій Занурення в Малайзію : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 26-30 : Фото
506769
  Котлярчук Андрій Занурення під землю : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-86 : Фото
506770
  Волкова А.А. Занятия в детском саду / А.А. Волкова. – Москва, 1940. – 36с.
506771
   Занятия историко-архивного кружка студентов Черниговского ИНО при Губархе, 1924. – 11с.
506772
  Бородич Л.А. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков / Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова. – М., 1988. – 77с.
506773
  Полетаева О. Занятия по географии / О. Полетаева. – Москва, 1922. – 67с.
506774
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – М, 1956. – 160с.
506775
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – 2-е изд. – М, 1957. – 168с.
506776
   Занятия по сельскохозяйственному труду в 4-7 классах. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1975. – 288с.
506777
  Федоренко Л.П. Занятия по стилистике в вечерней школе / Л.П. Федоренко. – М., 1968. – 160с.
506778
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике в старших классах : Автореф... канд. пед.наук: / Курапов Н.К.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 31л.
506779
  Щербатский Б.М. Занятия по стилистике в старших классах средней школы / Б.М. Щербатский. – Москва, 1951. – 183с.
506780
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике. / Н.К. Курапов. – М., 1960. – 76с.
506781
  Кириллов Б.Н. Занятия по тактической подготовке на ящике с песком. / Б.Н. Кириллов, М.Д. Шерстнев. – М., 1967. – 78с.
506782
   Занятия по техническому труду, 1985. – 128с.
506783
   Занятия по техническому труду. – М, 1985. – 224с.
506784
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (4-6 классы). – М, 1971. – 368с.
506785
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (7-8 кл.). – М, 1972. – 208с.
506786
   Занятия по трудовому обучению. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 206с.
506787
   Занятия по трудовому обучению (5-7 кл.). – М, 1989. – 191с.
506788
  Чумак Н.Г. Занятия по трудовому обучению в 5 классе: пособие для учителя. / Н.Г. Чумак, М.И. Матрохин. – К., 1989. – 140с.
506789
   Занятия по трудовому обучению. 5 класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1989. – 174с.
506790
  Лабзина А.Я. Занятия по трудовому обучению. Обработка тканей, кулинарные, ремонтные и электротехнические работы: (5-й кл.) / А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 141с.
506791
  Рипа М.Д. Занятия физической культурой со школьниками , отнесенными к специальной медицинской группе / М.Д. Рипа. – М, 1988. – 175с.
506792
  Третьяков Н.А. Занятия физкультурой и спортом по месту жительства / Н.А. Третьяков, Р.А. Белов. – К., 1988. – 102с.
506793
  Азизян Зинаида Геворковна Занятность населения в сфере услуг Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Азизян Зинаида Геворковна ; АН Армянской ССР, Ин-т экономики. – Ереван, 1974. – 36 с.
506794
   Занятость в небольших городах. – М, 1978. – 207с.
506795
  Гурвич Е. Занятость в российском бюджетном секторе: значимы социальные или экономические факторы? / Е. Гурвич, А. Хазанов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 28-56 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
506796
  Бабкина З.В. Занятость в социалистической экономике глазами запада / З.В. Бабкина. – Москва : Экономика, 1989. – 93, [2] с. – ISBN 5-282-00506-9
506797
  Новицкий А.Г. Занятость в сфере обслуживания населения / А.Г. Новицкий. – М, 1987. – 269с.
506798
  Ламанов П.И. Занятость в условиях интенсификации колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ламанов П.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
506799
  Рузавина Е.И. Занятость в условиях интенсификации производства / Е.И. Рузавина. – Москва, 1975. – 124с.
506800
  Машика Т.А. Занятость женщин и материнство / Т.А. Машика. – Москва : Мысль, 1989. – 285с.
506801
   Занятость и безработица в странах развитого капитализма. – М, 1982. – 304с.
506802
  Капустин К.И. Занятость и воспроизводство народонаселения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Капустин К.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра политэкономии. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
506803
  Базылева М.М. Занятость и ее мотивационные особенности в современной Беларуси // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 130-136. – ISSN 2306-546X
506804
  Нефедова Т.Г. Занятость и отходничество населения в Ставропольском крае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100 : рис. – Библиогр.: с. 99-100. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
506805
   Занятость населения. – М, 1983. – 183с.
506806
  Квон Л.А. Занятость населения в условиях социалистического расширения воспроизводства / Л.А. Квон. – Алма-Ата, 1982. – 155с.
506807
  Русанов Е.С. Занятость населения и использование трудовых ресурсов. / Е.С. Русанов. – М., 1965. – 144с.
506808
  Безпер О.Д. Занятость населения как фактор устойчивого развития // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 56-60
506809
  Райкевич А. Занятость населения Польши / А. Райкевич. – М, 1970. – 272с.
506810
  Новицкий А.Г. Занятость пенсионеров / А.Г. Новицкий, Г.В. Миль. – М, 1981. – 248с.
506811
  Закарян Г.А. Занятость т использование трудовых ресуров (на материалах колхозов Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Закарян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
506812
  Грязнова Л.Н. Занятость: уровень, структура и формы регулирования / Л.Н. Грязнова, Г. Марусис. – Минск, 1994. – 93с.
506813
  Мангушева О.О. Заняттєва активність та її компоненти: визначення ключових термінів ерготерапії як окремої науково обгрунтованої професії // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
506814
  Лутак Н.Г. Заняття "Електричний струм" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 10-11 : рис.
506815
  Лутак Н.Г. Заняття "Хімічна небезпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-13 : фото
506816
  Юхимович О.А. Заняття гуртка з економіки на тему "Грошові реформи. Історія розвитку українських грошей. Грошові реформи в Україні" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 17-21 : фото
506817
  Карпенко Ю. Заняття для справжніх метеорологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Навчальна практика студентів кафедри метеорології та кліматології географічного факультету.
506818
  Білоножко Н.Є. Заняття з англійської мови на тему "Цінності сучасного світу" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 54-62. – ISSN 1817-8510
506819
  Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика) : Навч. пос. для вчителів англ. мови та студ. вищих пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна. – Умань, 2003. – 250с. – ISBN 966-7659-33-X
506820
  Климентова О.В. Заняття з мови як засіб психокорекції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 57-60
506821
  Богуш А.М. Заняття з розвитку мови дітей старшого дошкільного віку / А.М. Богуш. – Київ, 1980. – 155 с.
506822
  Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку : [посібник] / Е.С. Вільчковський. – Київ : Радянська школа, 1985. – 225 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
506823
  Беженар І.В. Заняття на тему "Мовний портфель для навчання англійського писемного мовлення" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 63-72. – ISSN 1817-8510
506824
   Занятые пары в Аркадакском районе. – Саратов, 1961. – 8 с.
506825
  Шешуряк Ю. Заняться портом // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  Реформировать украинскую портовую отрасль планируется по международным стандартам.
506826
  Сидельников О.В. Заоблачные гвардейцы / О.В. Сидельников. – Ташкетн, 1963. – 89с.
506827
  Кешоков А.П. Заоблачные люди : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Детская литература, 1964. – 79 с.
506828
  Кузнецов В.К. Заоблачный перевал: рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1980. – 96с.
506829
  Опрышко О.Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. / О.Л. Опрышко. – М, 1976. – 146с.
506830
  Морозова Юлія Заодно и помолодеем : Талассотерапия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С.124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
506831
  Ігнатенко М.І. Заозерна далина : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1960. – 84 с.
506832
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны. Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1980. – 400с.
506833
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны: Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1986. – 383с.
506834
  Викулов С.В. Заозерье / С.В. Викулов. – Москва, 1956. – 142с.
506835
  Русаков Е.Е. Заозерье: стихи / Е.Е. Русаков. – М., 1982. – 63с.
506836
  Ивашко И.А. Заокеанские встречи / И.А. Ивашко. – Симферополь, 1970. – 102с.
506837
  Журавлева В.И. Заокеанское путешествие С.Н. Сыромятникова, или Как убедить американцев изучать Россию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 87-100. – ISSN 0130-3864


  Статья, основанная на российских и американских источниках, посвящена деятельности Сергея Николаевича Сыромятникова, русского публициста, писавшем под литературным псевдонимом Сигма, мыслителя и общественного деятеля консервативного толка, ...
506838
   Заокеанська мрія. Аспен (Колорадо, США) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 21 : фото
506839
  Сергійчук В. Заокеанська наївність чи свідома заангажованість, або Скільки мільйонів життів українців забрав Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10-11 серпня (№ 142/143)
506840
  Гаврилюк Ю. Заокеанська несподіванка Першої світової - табори інтернування ... у Канаді // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 35-36. – ISSN 1230-2759
506841
  Радчик Р.В. Заокеанське життя Уласа Самчука в епістолярному інтер"єрі (З листів письменника до літературознавця Марії Білоус-Гарасевич) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 95-100


  У статті зроблено спробу дослідити пошук власного "я" в еміграції після Другої світової війни відомого українського письменника, першого редактора газети "Волинь" у Рівному (1941–1942 рр.) Уласа Самчука за його листами, надісланими до Марії ...
506842
  Олесенко Ю.О. Заокеанські "ультра" / Ю.О. Олесенко. – Київ, 1964. – 60с.
506843
  Коваль Н. Заокеанські поневіряння володаря української Понтиди // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 22-31


  111 років від дня народження Юрія Косача.
506844
  Гиппенрейтер В. Заонежье : Музей-заповедник под открытым небом / Фотографии и текст В.Гиппенрейтера; Худож.-сост. Г. Дмитриев. – Москва : Планета, 1972. – Расст.знак для научного фонда СФ/570217
506845
  Богданова Светлана Заонежье приоткрывает тайны : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-77 : Фото
506846
  Черный-Диденко Заостренные карандаши. / Черный-Диденко. – Киев, 1967. – 327с.
506847
  Кондратюк О.П. Заохочення і покарання дітей у сім"ї / О.П. Кондратюк. – Київ, 1964. – 48с.
506848
  Шелухін Д.Я. Заохочення і покарання як засіб виховання в радянській школі / Д.Я. Шелухін. – К, 1963. – 111с.
506849
   Заохочення молодих учених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Обласні премії молодих науковців отримали: I премію у розмірі 14 169 грн призначили кандидатці економічних наук, старшій викладачці кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету ...
506850
  Гриценко Є.М. Заохочення переможців соціалістичного змагання / Є.М. Гриценко; АН УРСР. Інститут держави і права. – Київ : Наукова думка, 1975. – 88 с.
506851
  Парсяк В. Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг / В. Парсяк, К. Парсяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 6 (344), червень. – С. 4-7. – ISSN 1810-3944


  У контексті розширення меж економічної автономії вищих навчальних закладів викладено пропозиції щодо використання економічної мотивації персоналу до підвищення якості освітніх продуктів, які пропонуються ринку.
506852
  Хряпінський Петро Заохочення правомірної поведінки у кримінальному законодавстві України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 51-57
506853
  Крикун О.І. Заохочення соціального інвестування населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 201-211
506854
  Хряпінський П. Заохочення та покарання як парні категорії кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 137-141.
506855
  Льовіна В. Заохочення та порядок їхнього застосування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 102-105.
506856
  Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві європейських країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 195-206. – ISSN 2304-4556
506857
  Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві: теоретичні засади та практика застосування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Коломієць Наталія Володимирівна ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
506858
   Заохочення у службовому праві : навч. посібник / [Н.О. Армаш, Ю.А. Берлач, І.В. Болокан та ін.] ; за заг. ред. проф. Т.О. Коломоєць, проф. В.К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Ін Юре, 2017. – 357, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-546-5
506859
  Фіночко Ф.Д. Заохочення як вид переконання: історико-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 79-85. – ISSN 0201-7245
506860
  Форманюк В. Заохочення як засіб забезпечення трудової дисципліни // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 1561-4999
506861
  Хряпінський П.В. Заохочення як метод кримінально-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 419-426. – ISSN 1563-3349
506862
  Борзенко О. Заохочення як механізм впливу на професійне самовдосконалення викладачів іноземних мов країн Європейського Союзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 219-228. – ISSN 2312-5993
506863
  Лазаренко В. Заохочувальна відзнака "За зразкову службу у Збройних Силах України" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 14-16. – ISSN 1811-542X


  Становлення та розвиток відомчої нагородної системи Міністерства оборони України.
506864
  Дудоров О. Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.73-79


  Звільнення від крим. відповідальності за несплату податків у разі їх сплати і сплати фінансових санкцій до вироку Суду
506865
  Гойко А.Ф. Заохочувальні виплати як засіб ефективного стимулювання ІТП / А.Ф. Гойко, Н.В. Бекініна // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-80.
506866
  Карпов В. Заохочувальні відзнаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 144-148
506867
  Щербина В.С. Заохочувальні заходи в господарських відносинах та їх профілактичне значення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються заохочувальні заходи в господарських відносинах і їх стимулююче, попереджувальне значення. Здійснена спроба класифікувати форми матеріального заохочення підприємств і організацій в господарсько-договірних відносинах. Робиться висновок про ...
506868
  Федоренко В. Заохочувальні норми в конституційному праві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 100-105
506869
  Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.В. Хряпінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 192с. – Шифр дубл.34 Хряп.Доп. 1 карт. юр. – ISBN 978-966-364-557-5
506870
  Хряпінський П. Заохочувальні норми у Кримінальному кодексі Наполеона // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 149-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
506871
  Хряпінський П.В. Заохочувальні санкції в системі заходів кримінально-правового характеру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-96. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
506872
  Капліна Г. Заохочувальні способи правового регулювання оплати найманої праці в умовах ринкових перетворень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 80-85.
506873
  Хряпінський П. Заохочувальні та компромісні норми кримінального законодавства: проблема співіснування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 220-230. – ISSN 1993-0909
506874
  Чухно А.А. Заохочувальні фонди та їх роль у матеріальному стимулюванні і підвищенні життєвого рівня трудящих // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
506875
   Заохочуємо розвиток турпотоків / Самойлов Юрій, Лакіс Аліна, Ларіна Оксана, Хорхе Урбіола Лопес де Монтенегро // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 28-33 : фото. – ISSN 1998-8044
506876
   Заочна математична олімпіада журналу "У світі математики" // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 70-71. – ISSN 1029-4171
506877
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 1. – 1957. – 71с.
506878
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 2. – 1959. – 104 с.
506879
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 3. – 1959. – 92 с.
506880
   Заочная школа юных математиков. – Казань, 1967. – 25 с.
506881
   Заочная школа юных математиков. – Казань, 1968. – 20 с.
506882
  Найдыш Л.М. Заочная экскурсия по Третьяковской галерее // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 34-38
506883
  Венгаренко Т.Л. Заочне рішення суду: доцільність впровадження // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 311-314. – ISBN 966-660-151-6
506884
  Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 123-130.
506885
  Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
506886
  Джордаш В. Заочне судочинство: "Гамлет" без Гамлета? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 16. – ISSN 1992-9277
506887
  Немирович І.О. Заочний жених : гумористичні повісті / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 271 с.
506888
  Бичкова С.С. Заочний розгляд в цивільному процесі України: окремі проблеми теорії та практики // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7096-97-8
506889
  Шевелуха М. Заочний розгляд справи в цивільному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 79-82. – ISSN 2663-5313
506890
  Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : монографія / Ю.В. Навроцька. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 175-190 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-360-5
506891
  Омельченко І.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 223-225. – ISBN 978-966-301-169-1
506892
  Коссак С. Заочний розгляд справи за процесуальним законодавством України та зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-57.
506893
  Кучерук К.І. Заочний розгляд цивільних справ як форма цивільного судочинства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 45-48. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
506894
   Заочники. – Сталино-Донбасс, 1961. – 58с.
506895
  Новоселов А. Заочники // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 237-238. – ISSN 1728-8568
506896
   Заочное образование за рубежом. – Москва, 1978. – 24с.
506897
  Громкова М.Т. Заочное обучение в средних специальных учебных заведениях / М.Т. Громкова. – М, 1990. – 174с.
506898
  Ашкинадзе И.И. Заочное обучение и подготовка кадров для туриндустрии / И.И. Ашкинадзе, В.И. Протуренко, И.И. Украинцева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0869-3617


  Исследования, проводимые в Анапском филиале Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, показывают, что основной проблемой туризма в России, в том числе и в Краснодарском крае, является отсутствие должного уровня сервиса. ...
506899
  Перевезенцева Д.О. Заочное обучение: основная проблема и её решение / Д.О. Перевезенцева, Н.Ф. Стась // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  Контроль в учебном процессе выполняет диагностическую, обучающую, развивающую и воспитательную функции и поэтому является обязательным элементом любой технологии обучения. Основная проблема заочного обучения - отсутствие контроля студентов на ...
506900
   Заочное педагогическое образование. – М, 1950. – 120с.
506901
   Заочное педагогическое образование. – М, 1951. – 192с.
506902
   Заочное педагогическое образование. – М, 1953. – 123с.
506903
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1954. – 144с.
506904
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1954. – 120с.
506905
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1955. – 128с.
506906
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1955. – 176с.
506907
   Заочное педагогическое образование. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 168с.
506908
  Бендерская Е.Г. Заочное разбирательство уголовных дел в странах СНГ: сравнительно-правовой анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 99-112. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
506909
   Заочное торговое образование. – Москва, 1960. – 128с.
506910
   Заочное университетское образование. – Москва, 1957. – 155с.
506911
   Заочное университетское образование. – Москва, 1967. – 72с.
506912
   Заочное университетское образование. – Москва, 1968. – 80с.
506913
   Заочное университетское образование. – Москва, 1968. – 60с.
506914
   Заочное университетское образование. – Москва, 1969. – 132с.
506915
   Заочное университетское образование. – Москва, 1971. – 138с.
506916
  Давыдов Ф. Заочные курсы немецкого языка для инженеров и техников / Ф. Давыдов ; под ред. Т.Л. Аксельрода ; Бюро заоч. обуч. при Главполитпросв. , Ин-т повыш. квал. адм. и инж.-техн. перс. при ВСНХ СССР. – [Москва]
№ 19. – 42 с.
506917
  Давыдов Ф. Заочные курсы немецкого языка для инженеров и техников / Ф. Давыдов ; под ред. Т.Л. Аксельрода ; Бюро заоч. обуч. при Главполитпросв. , Ин-т повыш. квал. адм. и инж.-техн. перс. при ВСНХ СССР. – [Москва]
№ 20. – 44 с.
506918
   Заочные курсы по диалектическому материализму для научных сотрудников. – Москва-Л., 1931. – 72с.
506919
   Заочные математические олимпиады. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1986. – 175с.
506920
   Заочный абонемент. – К, 1951. – 36с.
506921
  Плеский Г.М. Заочный абонемент / Г.М. Плеский. – М., 1953. – 40с.
506922
  Гавел В. Заочный допрос / В. Гавел. – М., 1991. – 214с.
506923
   Заочный факультет. – Л, 1936. – 11с.
506924
  Ватаманюк О.З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз = Savings in the economy of Ukraine: macroeconomic analysis / О. Ватаманюк; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 536с. – ISBN 978-966-613-522-6
506925
  Дем"янчук О.О. Заощадження в інституційних секторах економіки України: "парадокси", особливості, чинники, динаміка // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 48-55


  У статті розглянуто "парадокси" процесу заощадження в Україні, динаміку національних заощаджень та систему чинників процесу заощадження в різних інституційних секторах економіки. Доведено, що "парадокси" та особливості процесу заощадження в Україні ...
506926
  Кізима Т.О. Заощадження домашніх господарств: сутнісно-теоретичні та класифікаційні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 200-206
506927
  Янель Ю.А. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація / Ю.А. Янель, К.О. Солом"янова // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 9-13
506928
  Степанова А. Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни / А. Степанова, Є. Удод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні фактори та мотивацію формування заощаджень домогосподарств, надано пропозиції щодо трансформації заощаджень в інвестиційний ресурс. Освещены основные факторы и мотивацию формирования сбережений домохозяйств, разработаны предложения ...
506929
  Носова Є. Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-80. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Визначена роль заощаджень домогосподарств у розвитку економіки, розглянуті напрями інвестування заощаджень, охарактеризована динаміка депозитних вкладів у банках, кредитних спілках, участь домогосподарств в ІСІ, проведена порівняльна характеристика ...
506930
  Кізима Т.О. Заощадження домогосподарств: свтовий досвід і вітчизняні реалії // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 171-176
506931
  Овчаренко І. Заощадження на півтисячоліття // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 17-19. – ISSN 1726-3077


  Повернення громадянам вкладів в Ощадбанку СРСР
506932
  Осецький В.Л. Заощадження населення та інвестиції в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні прогресивні форми трансформації заощаджених ресурсів в інвестиції, пріоритети активізації фінансових інститутів по підвищенню ефективності заощаджень. Modern progressive forms of transformation of the saved up resources to ...
506933
  Нехайчук Д. Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 66-73. – ISSN 1818-5754
506934
  Вядрова І.М. Заощадження населення як джерело банківських ресурсів: сутність, стан і перспективи / І.М. Вядрова, О.В. Морозов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 355-361. – ISSN 2222-4459
506935
  Мельник О. Заощадження населення як джерело інвестицій : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 66-67 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
506936
  Рамський А.Ю. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки / А.Ю. Рамський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2011. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-8276-16-3
506937
  Буркальцева Д. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 75-80. – ISSN 1605-2005
506938
  Тропіна В.Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 2306-6806
506939
  Захарін С. Заощадження та інвенстиції в корпоративному секторі України в контексті макроекономічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
506940
  Базилевич В. Заощадження та їх страховий захист у структурі інвестування економіки : пошуки науковців / В. Базилевич, С. Волосович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 54-58 : Табл., рис.
506941
  Бобух І. Заощадження як джерело зростання обсягу національного багатства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 7-12. – ISSN 1810-3944
506942
  Фомішина В.М. Заощадження як суперечливий чинник економічного зростання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.305-310. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
506943
  Копилов А.А. Заощаджувальна поведінка населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
506944
  Мохаммед Охідул Хак Заощаджувальна поведінка студентів університетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 409-419 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
506945
  Гончаров Володимир Заощадимо на гарантіях? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
506946
  Решетов А.Е. Запавшие в душу картины. / А.Е. Решетов. – Л., 1972. – 182с.
506947
  Глоба А. Запад / А. Глоба. – М, 1936. – 222с.
506948
  Хлынина Т.П. Запад в восприятии советского человека 1920-х годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38-48. – ISSN 0869-5687
506949
  Есипов Владимир Запад в конце туннеля // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
506950
   Запад вблизи. – М, 1982. – 794с.
506951
  Ибрагимов Ф Д. Запад и аравийские страны Персидского залива / Ф Д. Ибрагимов, . – М., 1991. – 158с.
506952
  Петляков Г.Н. Запад и Восток / Г.Н. Петляков. – К, 1935. – 232с.
506953
  Петников Г. Запад и Восток / Г. Петников. – - Харьков, 1935. – 232 с.
506954
  Конрад Н.И. Запад и Восток : Статьи / Н.И. Конрад. – Москва, 1966. – 520с.
506955
  Конрад Н.И. Запад и Восток : Статьи / Н.И. Конрад. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1972. – 496с.
506956
  Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории / В.А. Зарин. – Москва, 1991. – 261с.
506957
  Мамонова М.А. Запад и Восток: традиции и новации рационального мышления / М.А. Мамонова. – М., 1991. – 119с.
506958
  Атик А.А. Запад и мусульманский Восток : две парадигмы взаимного восприятия // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 38 : Присвячено 10-й річниці заснування Київського університету "Східний світ" і 88-літтю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – С. 29-36. – ISSN 1682-671Х
506959
  Тарле Е.В. Запад и Россия : Статьи и документы из истории XVIII-XX в.в. / Проф. Е.В.Тарле. – Петроград : Былое, 1918. – 219, [2] с.
506960
  Аверков В. Запад поможет Афганистану // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 0321-5075
506961
  Синяк Д. Запад с нами // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 22 (482), 03.06.2016. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093
506962
  Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. - VII в. н.э. / Л.А. Боровкова. – М, 1989. – 177с.
506963
  Гаррисон Г. Запад Эдема : [роман] / Гарри Гаррисон ; пер. с англ. – Екатеринбург : Виктори, 1992. – 400 с. – ISBN 5-87914-001-6
506964
  Соболев Р.П. Запад: кино и молодежь / Р.П. Соболев. – М, 1971. – 303с.
506965
  Гришаев С.В. Запад: правда и вымыслы о населении СССР / С.В. Гришаев. – Красноярск, 1992. – 125с.
506966
  Бровченков А.Е. Запад: реклама и действительность / А.Е. Бровченков. – М., 1962. – 223с.
506967
  Бровченко А.Е. Запад: реклама и действительность / А.Е. Бровченко. – М, 1962. – 223с.
506968
  Бортник С.Ю. Западина (- природне пониження в рельєфі земної поверхні) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 225. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
506969
  Мозесон Д.Л. Западинный микрорельеф северной части Прикаспийской низменности и его влияние на перераспределение стока. : Автореф... канд. геогр.наук: / Мозесон Д.Л.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1954. – 16л.
506970
  Осинский И.Н. Западная / И.Н. Осинский. – Минск, 1987. – 141 с.
506971
  Черч Р.Дж. Западная Африка : Природная среда и ее хозяйственное использование / Р.Дж. Черч. – Москва : Иностранной лит-ры, 1959. – 478с.
506972
  Гаврилов Н.И. Западная Африка под гнётом Франции / Н.И. Гаврилов. – М., 1961. – 211с.
506973
   Западная Африка: Сененгал = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 52-61 : Фото
506974
  Егоров Г. Западная Белоруссия / Г. Егоров. – Москва, 1939. – 40с.
506975
  Полуян И.В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929-1933 гг. / И.В. Полуян. – Минск, 1991. – 207с.
506976
  Сахаров И.В. Западная Бенгалия : Этнодемографический и этногеографический очерк / И.В. Сахаров; Под общ.ред. Семевского Б.Н. – Ленинград : Наука, 1977. – 372с.
506977
  Нилов Ф.Н. Западная Бенгалия: Политические проблемы / Ф.Н. Нилов. – Москва, 1972. – 255с.
506978
  Романенко В.И. Западная библеистика второй половины XX - начала XXI вв. о проблеме страдания в Книге Иова // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 79-101
506979
  Берч Г. Западная Германия - государство монополий. / Г. Берч. – Москва, 1962. – 203с.
506980
  Кучинский Ю. Западная Германия - колония США / Ю. Кучинский. – Москва, 1950. – 95с.
506981
  Кучинский Ю. Западная Германия - колония США / Ю. Кучинский. – Москва, 1950. – 96с.
506982
  Ходов Л.Г. Западная Германия / Л.Г. Ходов. – Москва, 1962. – 48с.
506983
  Кортуа Н.М. Западная Грузия в конце XVIII в. в борьбе с турецкими захватчиками и ее присоединение к России : Автореф... канд .ист.наук: / Кортуа Н. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 25 с.
506984
  Зак Л.А. Западная дипломатия и внешне-политические стереотипы / Л.А. Зак. – М, 1976. – 287с.
506985
   Западная Европа - эволюция экономической структуры. – М, 1988. – 247с.
506986
   Западная Европа : спутник туриста. С 36 картами и планами, 120 видами и рисунками и русско-французско-немецко-английско-итальянским дорожным словарем. – 5-е пересм. и доп. изд. – Москва : Товарищество Скоропечатни А.А. Левенсон. – XLIV, 624, 16 с.
506987
   Западная Европа 80-х годов: идейно-политическая борьба и рабочее движение. – М, 1988. – 438с.
506988
  Кареев Н.И. Западная Европа в новое время / Н.И. Кареев. – Петербург, 1922. – 121 с.
506989
   Западная Европа в современном мире
Т. 1. – 1979. – 364 с.
506990
   Западная Европа в современном мире
Т. 2. – 1979. – 317 с.
506991
   Западная Европа и культурная экспансия "американизма". – М, 1985. – 253с.
506992
   Западная Европа и развивающиеся страны: проблемы безопасности. – М, 1987. – 193с.
506993
   Западная Европа и США. – М, 1968. – 447с.
506994
   Западная Европа, милитаризм и разоружение. – М, 1966. – 156с.
506995
   Западная Европа: борьба труда и капитала. – М, 1982. – 335с.
506996
   Западная Европа: классовые бои прлетариата. – М, 1978. – 443с.
506997
   Западная Европа: парадоксы регулирования. – Москва, 1988. – 248 с.
506998
   Западная Европа: политическая и военная интеграция. – М, 1984. – 271с.
506999
   Западная Европа: проблемы рабочих-иммигрантов. – М, 1990. – 47с.
507000
   Западная Европа: трудящиеся против монополий. – М, 1965. – 447с.
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,