Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
503001
  Ніколаєнко В. "...Зле, коли нема ніякого бога": Катаклізми історії в повісті М. Матіос "Черевички Божої Матері" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 126-132. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
503002
  Паливода Т. "Зібрати роздвоєну психологію в щось єдине" : за новелою "Intermezzo" Михайла Коцюбинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
503003
  Козіна Т.Ф. "Зів"яле листя" І. Франка. Поезія кохання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 13 (269). – С. 13-19
503004
  Теплий І. "Зів"яле листя" Івана Франка англійською мовою: проблеми перекладу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 36-65. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
503005
  Наєнко М. "Зів"яле листя" як "Украдене щастя" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 218-224. – ISBN 978-966-439-809-8
503006
  Кралюк П. "Зійдемося до Києва й встановимо закон..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Політичний проект Романа Мстиславича.
503007
  Самойлов Юрій "Зірки" з неба не падають... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
503008
  Курилас Оксана "Злі вівці" - міжнародна зустріч перекладачів у Берліні та на Ляйпцизькому книжковому ярарку // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 245-249. – ISSN 0320 - 8370
503009
  Роменський О. "Злі та добрі жінки" Володимира Святого: до пояснення літописного сюжету про женолюбство Христителя Русі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 3-16. – ISSN 0869-3595


  В статті розглядається питання про архетипи середньовічної свідомості, що вплинули на літописний образ князя Володимира-жонолюбця.
503010
  Кужільна Л. "Злість гармонії не порве" : (національне "я" В. Симоненка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 92-99. – (Філологічні науки)
503011
  Серьогін С.Ю. "Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект)" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Серьогін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 арк. – Додатки: арк. 207-221. – Бібліогр.: арк. 192-206
503012
  Кулинич С. "Зловісні плями" в дитячих страшних історіях як психологічний і культурний архетип // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 62-67.
503013
  Шевченко Сергій "Злодеяние лаврских монахов" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-41. – ISSN 0130-5212
503014
  Кордонець О. "Зломані крила" Богдана Лепкого як зразок модерної повісті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 88-92. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
503015
  Брайко О. "Злочин і кара" Ф. Достоєвського і "Заповіт батьків" В. Винниченка: стратегії перекодування класичного дискурсу
503016
  Чисніков В. "Злочин і покарання ростуть на одній стеблині", або Як київський адвокат Гольденвейзер в гостях у Льва Толстого перебував // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 22. – ISSN 1992-9277
503017
  Кіпіані В. "Злука" очима МВС, КДБ і Компартії // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 31 січня (№ 5). – С. 9. – ISSN 0027-8254
503018
  Алексіу Е. [Зібрання творів / Еллі Алексіу ; передмова М. Аксіоті. – 8-е вид. – Афіни : Кастаніотіс
Т. 2 : 3-й християнський інститут благородних дівиць : роман. – 1978. – 176 с. : іл. – Видання новогрецької мовою
503019
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 1. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 1)
503020
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 2. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 2)
503021
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 3. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 3)
503022
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 5. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 5)
503023
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 24. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503024
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 25-28. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503025
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 26. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503026
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 27. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503027
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 28. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503028
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 29-32. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503029
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 30. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503030
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 31. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503031
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 34. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503032
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 22. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
503033
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 23. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
503034
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 38. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
503035
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 1-4. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503036
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 2. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503037
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 3. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503038
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 9-12. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503039
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 10 : Зміни до актів. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503040
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 11. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503041
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 12. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503042
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 13-16. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503043
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 15. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503044
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 16. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503045
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 17-20. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503046
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 18. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503047
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 1. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звіт постанов Кабінету Міністрів України ; № 1)
503048
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 2. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звіт постанов Кабінету Міністрів України ; № 2)
503049
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 5. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звіт постанов Кабінету Міністрів України ; № 5)
503050
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 1. – 2004. – До 1998р. журнал виходив без серій
503051
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 2. – 2004. – До 1998р. журнал виходив без серій
503052
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 3. – 2004. – До 1998р. журнал виходив без серій
503053
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 6. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
503054
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 7. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503055
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 8. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503056
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 10. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503057
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 5. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
503058
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 3. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
503059
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 1. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
503060
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України : До 1998 р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 7. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
503061
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України. – Київ
№ 1. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503062
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України. – Київ
№ 3. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у вип. №№ 1"200-2 "2004
503063
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України. – Київ
№ 4. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
503064
   Зібрання Законодавства України. Серія 3: Звід законів України. – Київ
№ 6. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
503065
  Ауфі Мохаммед Зібрання історій та світочі переказів : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 119-156. – ISSN 0320 - 8370
503066
  Неїло І. Зібрання казок П.В.Іванова про долю // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 196-202. – Бібліогр.: С. 202
503067
  Кондратенко Н.Г. Зібрання кахлів Івана Гладиревського у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 427-431. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена зібранню авторських кахлів Івана Гладиревського у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Подано детальний опис колекції, визначено перспективи подальшого використання експонатів у музейному просторі.
503068
  Полевщикова О. Зібрання книг Ромуальда Губе в бібліотеці Одеського (Новоросійського) університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 65–75. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
503069
  Олійник Т.Л. Зібрання літератури Івана Петровича Білоконя у фонді бібліотеки Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України / Т.Л. Олійник, А.Д. Домонтович, П.В. Подорванов // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 1. – С. 104-107. – ISSN 0372-4123


  До 100 річчя від дня народження українського вченого, доктора біологічних наук, проф. кафедри фізіології та біохімії рослин КНУ імені Тараса Шевченка, директтора Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна, заст. голови Українського ботанічного ...
503070
  Іванюк І.А. Зібрання монастирських бібліотек Києва як об"єкт історичних досліджень XIX - початку XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 75-80. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866
503071
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 1. – 1992
503072
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 2. – 1992
503073
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 3. – 1992
503074
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 4. – 1992
503075
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 5. – 1992
503076
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 6. – 1992
503077
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 7. – 1992
503078
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 8. – 1992
503079
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 9. – 1992
503080
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 10. – 1992
503081
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 11. – 1992
503082
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 12. – 1992
503083
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 1. – 1993
503084
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 2. – 1993
503085
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 3. – 1993
503086
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 4. – 1993
503087
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 5. – 1993
503088
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 6. – 1993
503089
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 7. – 1993
503090
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 8. – 1993
503091
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 9. – 1993
503092
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 10. – 1993
503093
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 11. – 1993
503094
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 12. – 1993
503095
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 4. – 1994
503096
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 5. – 1994
503097
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 6. – 1994
503098
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 7. – 1994
503099
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 8. – 1994
503100
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 9. – 1994
503101
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 10. – 1994
503102
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 11. – 1994
503103
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 12. – 1994
503104
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 1. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503105
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 2. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503106
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 3. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503107
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 4. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503108
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 5. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503109
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 6. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503110
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 7. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503111
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 8. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503112
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 9. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503113
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 10. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503114
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 11. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503115
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 12. – 1995. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503116
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 1. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503117
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 2. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503118
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 3. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503119
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 4. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503120
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 5. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503121
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 6. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503122
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 7. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503123
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 8. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503124
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 9. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503125
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 10. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503126
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 11. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503127
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 12. – 1996. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503128
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 13. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503129
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 14. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503130
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 15. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503131
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 16. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503132
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 17. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503133
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 18. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503134
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 19. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503135
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 20. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503136
   Зібрання постанов Уряду України. – Київ
№ 21. – 1997. – з 1998р.- назва "Збірник урядових нормативних актів України"
503137
  Білецький О.І. Зібрання праць у п"яти томах / Олександр Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Давня українська і давня російська літератури. – 1965. – 524, [3] с. : 1 портр.
503138
  Білецький О.І. Зібрання праць у п"яти томах / Олександр Білецький ; АН УРСР, Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Укpаїнська лiтеpатуpа ХІХ - початку ХХ століття. – 1965. – 669, [3] с. : 1 портр.
503139
  Білецький О. Зібрання праць у п"яти томах / Олександр Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Українська радянська література. Теорія літератури. – 1966. – 608 с. : 1 портр.
503140
  Білецький О.І. Зібрання праць у п"яти томах / Олександр Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 3. – 1966. – 608 с.
503141
  Білецький О.І. Зібрання праць у п"яти томах / Олександр Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 4. – 1966. – 680 с.
503142
  Білецький О. Зібрання праць у п"яти томах / Олександр Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Російська література та російсько-українські літературні зв"язки. – 1966. – 680 с. : 1 портр.
503143
  Білецький О. Зібрання праць у п"яти томах / Олександр Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Зарубіжна література. – 1966. – 650, [4] с. : 1 портр.
503144
  Білецький О.І. Зібрання праць у п"яти томах / Олександр Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 5. – 1966. – 654 с. : 1 портр.
503145
  Іващенко В. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі освітянських бібліотек: результати дослідження / В. Іващенко, Р. Палійчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 1 (198). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто проблему зберігання бібліотечного фонду, за результатами анкетування проаналізовано досвід мережі освітянських бібліотек, порушено питання щодо створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу. В статье рассмотрена ...
503146
   Зібрання Спілки ректорів ВНЗ України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  Відбулося зібрання Спілки ректорів вищих навчальних закладів України державної форми власності. Президентом Спілки ректорів ВНЗ України обрано ректора КНУТШ академіка НАН України Л. В. Губерського.
503147
  Грабовський П. Зібрання творів : у 3-х т. / Павло Грабовський ; Редкол.: О.І.Білецький (голова), О.І.Кисельов, Л.М.Новиченко ; Вступ. ст. О.Кисельова. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1 : Ред. тому О.І. Кисельов. – 1959. – 686, [1] с. : 10 арк. іл., 1 арк. портр.
503148
  Грабовський П. Зібрання творів : у 3 т. / П. А. Грабовський. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР
Т. 2 : Збірки / ред. О. І. Білецький. – 1959. – 624 с.
503149
  Грабовський П. Зібрання творів : у 3-х т. / П. А. Грабовський. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР
Т. 3 : Статті. Нариси. Листи / ред. О. І. Білецький. – 1960. – 416 с.
503150
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Прозові твори. 1923-1930. – 1964. – 459с.
503151
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Прозові твори. 1927-1933. – 1964. – 411с.
503152
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : у 10-ти томах / Нечуй-Левицький; [Ред. тома М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Прозові твори. – 1965. – 379 с.
503153
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : У 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Прозові твори. – 1965. – 391с.
503154
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : У 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Прозові твори. – 1965. – 447с.
503155
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Нариси. Фейлетони. Поезія. – 1965. – 401с.
503156
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Драматичні твори. 1923-1932. – 1965. – 515с.
503157
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Драматичні твори. 1932-1937. – 1965. – 355с.
503158
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Критика. Публіцистика. Вибрані листи. 1923-1937. – 1965. – 552с.
503159
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : У 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Прозові твори. – 1966. – 399с.
503160
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : у 10 т. / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Прозові твори. – 1966. – 455 с.
503161
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : У 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 6. – 1966. – 467с.
503162
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : у 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Прозові твори. – 1966. – 460 с.
503163
  Нечуй-Левицький Зібрання творів / Нечуй-Левицький. – Київ
8. – 1967. – 491с.
503164
  Нечуй-Левицький Зібрання творів / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 9 : Прозові й драматичні твори. – 1967. – 475 с.
503165
  Мирний П. Зібрання творів : у 7 т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Повісті та оповідання. – 1968. – 559 с.
503166
  Нечуй-Левицький Зібрання творів / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 10. – 1968. – 587с.
503167
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Повісті та оповідання. – 1969. – 452с.
503168
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Хіба ревуть воли, як ясла повні?. – 1969. – 452с.
503169
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Незавершена проза. – 1970. – 519с.
503170
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Незавершена проза. – 1970. – 431с.
503171
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Драматичні твори. – 1970. – 799с. – Справжнє ім"я: П.Я. Рудченко
503172
  Мирний П. Зібрання творів : у 7 т. / Панас Мирний ; гол. ред. кол. М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Поезія, публіцистика, епістолярій / [упорядкув. та прим. В.І. Мазного ; ред. тому Н.О. Вишневська]. – 1971. – 663 с.
503173
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти т. / Українка Леся. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Поеми. Поетичні переклади. – 1975. – 367 с.
503174
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Поезія. – 1976. – 502 с.
503175
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Поезія. – 1976. – 542с.
503176
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Поезія. – 1976. – 447с.
503177
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Поезія. – 1976. – 471с.
503178
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Поезія. – 1976. – 383с.
503179
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Е.П. Кириленко. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Поезія. – 1976. – 567с.
503180
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти томах / Українка Леся; [Ред. тому Н.О. Вишневська]. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Прозові твори. Перекладна проза. – 1976. – 567 с.
503181
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Е.П. Кириленко. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Поезія. – 1976. – 591с.
503182
  Українка Л. Зібрання творів : у 12-ти т. / Л. Українка; (Ред. тому П.Й. Колесник). – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Літературно-критичні статті. – 1977. – 314 с.
503183
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 639с.
503184
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кириленко. – Київ : Наукова думка
Т. 9 : Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 527с.
503185
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 10 : Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 479с.
503186
  Квітка-Основ"яненко Зібрання творів : У 7-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка
Т. 1-й : Драматичні твори. – 1978. – 495с.
503187
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти томах / Українка Леся. – Київ : Наукова думка
Т. 10 : Листи (1876-1897). – 1978. – 542 с.
503188
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти томах / Українка Леся. – Київ
Т. 11. – 1978. – 478с.
503189
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 11 : Поетичні переклади та переспіви. – 1978. – 528с.
503190
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 12 : Поетичні переклади та переспіви. – 1978. – 728с.
503191
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 13 : Поетичні переклади та переспіви. – 1978. – 663с.
503192
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 15 : Повісті та оповідання (1878-1882). – 1978. – 511с.
503193
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 16 : Повісті та оповідання (1882-1887). – 1978. – 511с.
503194
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 18 : Повісті та оповідання (1888-1892). – 1978. – 488с.
503195
  Квітка-Основ"яненко Зібрання творів : У 7-ми т / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка
Т. 2-й : Драматичні твори. – 1979. – 567с.
503196
  Квітка-Основ"яненко Зібрання творів : У 7-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка
Т. 4-й : Прозові твори. – 1979. – 544с.
503197
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти томах / Українка Леся. – Київ
Т. 12. – 1979. – 694с.
503198
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 17 : Повісті та оповідання (1887-1888). – 1979. – 503с.
503199
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 20 : Повісті та оповідання (1896-1900). – 1979. – 486с.
503200
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 21 : Оповідання (1898-1904). – 1979. – 501с.
503201
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 22 : Повісті та оповідання (1904-1913). – 1979. – 519с.
503202
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 23 : Драматичні твори. – 1979. – 389с.
503203
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 24 : Драматичні твори. – 1979. – 445с.
503204
  Квітка-Основ"яненко Зібрання творів : У 7-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка
Т. 5-й : Прозові твори. – 1980. – 591с.
503205
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 25 : Прозові переклади (1877-1913). – 1980. – 607с.
503206
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти тт. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 25 : Поезія. – 1980. – 607с.
503207
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 26 : Літературно-критичні праці (1876-1885). – 1980. – 462с.
503208
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 27 : Літературно-критичні праці (1886-1889). – 1980. – 464с.
503209
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 28 : Літературно-критичні праці. – 1980. – 439с.
503210
  Квітка-Основ"яненко Зібрання творів : У 7-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка
Т. 3-й : Прозові твори. – 1981. – 480с.
503211
  Квітка-Основ"яненко Зібрання творів : У 7-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка
Т. 6-й : Прозові твори. – 1981. – 639с.
503212
  Квітка-Основ"яненко Зібрання творів : у 7-ми т. / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Історичні, етнографічні, літературно-публіцистичні статті, листи. – 1981. – 568 с.
503213
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 29 : Літературно-критичні праці (1893-1895). – 1981. – 664с.
503214
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 30 : Літературно-критичні праці (1895-1897). – 1981. – 720с.
503215
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 31 : Літературно-критичні праці (1897-1899). – 1981. – 596 с.
503216
  Франко І. Зібрання творів : у п"ятидесяти томах / І.Франко. – Київ : Наукова думка
Т.31 : Літературно-критичні праці (1897-1899). – 1981. – 596 с.
503217
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 32 : Літературно-критичні праці (1899-1901). – 1981. – 518с.
503218
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 34 : Літературно-критичні праці. – 1981. – 560с.
503219
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 33 : Літературно- критичні праці (1900-1902). – 1982. – 528с.
503220
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 35 : Літературно-критичні праці (1903-1905). – 1982. – 512с.
503221
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 36 : Літературно-критичні праці (1905-1906). – 1982. – 488с.
503222
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 37 : Літературно-критичні праці (1906-1908). – 1982. – 670с.
503223
  Рильський М.Т. Зібрання творів : зібрання творів у 20 т. : художні твори т. 1-11 / Максим Рильський : [упорядкування та приміт. В.П. Лети, А.А. Тростянецького ; вступ. ст. С.А. Крижанівського. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Поезії (1907-1929). Проза (1911-1925). – 1983. – 535 с. : ! порт., фот.
503224
  Тичина П.Г. Зібрання творів : У 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.1 : Поезії 1906-1984. – 1983. – 736с.
503225
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Поезіїї (1930-1941). – 1983. – 431 с.
503226
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Поезії (1941-1950). – 1983. – 440 с.
503227
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 38 : Літературно-критичні праці (1896-1911). – 1983. – 619с.
503228
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 39 : Літературно-критичні праці (1913-1914). – 1983. – 702с.
503229
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 40 : Літературно-критичні праці. – 1983. – 559с.
503230
  Тичина П.Г. Зібрання творів : У 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.2 : Поезії. 1938-1953. – 1984. – 662с.
503231
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.3 : Поезії 1954 - 1967. – 1984. – 510 с.
503232
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Поезії (1949-1964). – 1984. – 423 с.
503233
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Поетичні переклади. – 1984. – 454 с.
503234
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Поетичні переклади. – 1984. – 439 с.
503235
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890-1910). – 1984. – 683 с.
503236
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. : література і мистецтво тт. 26-43 / Іван Франко ; АН УРСР, Ін-т літератури ; [ред. кол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.]. – Київ : Наукова думка
Т. 42 : Фольклористичні праці. – 1984. – 598 с.
503237
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 44. Кн. 1 : Економічні праці (1878-1887). – 1984. – 694с.
503238
  Тичина П.Г. Зібрання творів : У 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.4 : Сковорода: Симфонія. – 1985. – 591с.
503239
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.6 : Переклади. – 1985. – 703с.
503240
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Поетичні переклади. – 1985. – 379 с.
503241
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Поетичні переклади. – 1985. – 327с.
503242
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ
Т. 9. – 1985. – 496с.
503243
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 10 : Поетичні переклади. – 1985. – 567 с.
503244
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 11 : Поетичні переклади. – 1985. – 343 с.
503245
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 44. Кн. 2 : Економічні праці (1888-1907). – 1985. – 767с.
503246
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 46. Кн. 1 : Історичні праці (1883-1890). – 1985. – 671с.
503247
  Корнійчук О.Є. Зібрання творів : У 5-ти т. / О.Є. Корнійчук. – Київ
Т. 1. – 1986. – 462с.
503248
  Корнійчук О.Є. Зібрання творів : У 5-ти т. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Драматичні твори; Кіносценарії, 1937-1944. – 1986. – 639с.
503249
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т. 5, Кн. 2 : Переклади. – 1986. – 632 с.
503250
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т. 5, Кн. 1 : Переклади. – 1986. – 590 с.
503251
  Тичина П.Г. Зібрання творів : У 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.7 : Проза. 1913-1967. – 1986. – 405с.
503252
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.8, Кн.1 : Статті. Рецензії. Доповіді. Виступи [1914-1943]. – 1986. – 492с.
503253
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.8, Кн.2 : Статті. Рецензії. Доповіді. Виступи, (1943-1945). – 1986. – 453с.
503254
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 12 : Літературно-критичні статті. – 1986. – 534 с.
503255
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 13 : Літературно-критичні статті. – 1986. – 622 с.
503256
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 14 : Літературно-критичні статті. – 1986. – 526 с.
503257
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 15 : Мистецтвознавчі статті. – 1986. – 542 с.
503258
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 43 : Фольклористичні та літературно-критичні праці. – 1986. – 482с.
503259
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 45 : Філософські праці. – 1986. – 574с.
503260
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 46, кн. 2 : Історичні праці (1891-1897). – 1986. – 438с.
503261
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 47 : Історичні праці (1898-1913). – 1986. – 765 с.
503262
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 48 : Листи (1874-1885). – 1986. – 767с.
503263
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 49 : Листи (1886-1894). – 1986. – 810с.
503264
  Франко І.Я. Зібрання творів : У 50-ти т. / І.Я. Франко; Гол. ред. Є.П. Кирилюк. – Київ : Наукова думка
Т. 50 : Листи (1895-1916). – 1986. – 703с.
503265
  Корнійчук О.Є. Зібрання творів : У 5-ти т. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Драматичні твори. Кіносценарії, 1945-1957. – 1987. – 410с.
503266
  Корнійчук О.Є. Зібрання творів : у 5-ти т. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Драматичні твори. Кіносценарії. Незавершені твори, 1956-1969. – 1987. – 460с.
503267
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т. 9 : Статті. Рецензії. Доповіді. Виступи.(1946-1959). – 1987. – 699,[2]с.
503268
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т.10 : Статті. Рецензії. Доповіді. Виступи.(1960-1967). – 1987. – 581, [1]с.
503269
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 16. – 1987. – 597 с.
503270
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 17 : Публіцистика (1935-1952). – 1987. – 509 с.
503271
  Франко І.Я. Зібрання творів : Довідковий том / І.Я. Франко; Упор. О.Я. Безпальчук. – Київ : Наукова думка, 1988. – 328с.
503272
  Корнійчук О.Є. Зібрання творів : У 5-ти т. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Оповідання, нариси, статті, листи 1925-1972. – 1988. – 600с.
503273
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-009274-8
Т.11 : Щоденникові і літературно-мистецькі записи. Підготовчі матеріали. – 1988. – 549, [2]с.
503274
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 18 : Публіцистика (1953-1964). – 1988. – 760 с.
503275
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 19 : Автобіографічні матеріали. Запісні книжки. Листи (1907-1956). – 1988. – 704 с.
503276
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т. 12, Кн.1 : Листи. Фольклорні записи. – 1990. – 478, [1] с.
503277
  Тичина П.Г. Зібрання творів : у 12-ти т. / П.Г. Тичина. – Київ : Наукова думка
Т. 12 , кн.2 : Листи. Фольклорні записки. – 1990. – 480 с.
503278
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 20 : Листи (1957-1964). – 1990. – 893 с.
503279
  Леонтович В. Зібрання творів : У 4-х томах / Володимир Леонтович. – Київ : Сфера. – (Бібліотека газети "Рада"). – ISBN 966-7841-77-4
Т. 1 : Повісті. – 2004. – 356с.
503280
  Леонтович В. Зібрання творів : У 4-х томах / Володимир Леонтович. – Київ : Сфера. – (Бібліотека газети "Рада"). – ISBN 966-7841-87-1
Т. 2 : Повісті, оповідання, казки, образки. – 2004. – 356с.
503281
  Леонтович В. Зібрання творів : у 4 т. / Володимир Леонтович. – Київ : Сфера. – (Бібліотека газети "Рада"). – ISBN 966-8782-01-1
Т. 3 : Повість. Спогади. – 2005. – 336 с.
503282
  Леонтович В.М. Зібрання творів : [у 4 т.] / Володимир Леонтович ; [упоряд. Олена Леонтович]. – Київ : Сфера. – (Бібліотека газети "Рада"). – ISBN 966-8782-28-3
Т. 4. – 2006. – 480 с.
503283
  Гоголь М.В. Зібрання творів : у 7 т. / Микола Гоголь ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ упоряд. П.В. Михед ; редкол. : М.Г. Жулинський, П.В. Михед, А.Я. Бельдій та ін. ; вступне слово М.Г. Жулинського ; передмова П.В. Михеда ; коментарі : П.В. Михеда, Т.В. Михед ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0895-3
Т. 1 : Вечори на хуторі біля Диканьки. – 2008. – 256 с. : 1 л. портр. – До 200-ліття від дня народження
503284
  Гоголь М.В. Зібрання творів : у 7 т. / Микола Гоголь ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, П.В. Михед, А.Я. Бельдій та ін. ; упоряд. П.В. Михед ; коментарі П.В. Михеда, Т.В. Михед ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0900-3
Т. 2 : Миргород. – 2008. – 240 с. : 1 л. портр.
503285
  Стус В. Зібрання творів : у 12 томах / Василь Стус ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : Д. Стус, Г. Бурлака, В. Герасим"юк та ін. ; упоряд. : Г. Бурлака, Д. Стус ]. – Київ : Факт. – (Бібліотека журналу "Київська Русь"). – ISBN 978-966-359-308-1
Т. 3 : Час творчості. Dichtenszeit / [ ред. тому : Г. Бурлака, Д. Стус ]. – 2008. – 752 с.
503286
  Гоголь М.В. Зібрання творів : у 7 т. / Микола Гоголь ; [ упоряд. : П.В. Михед, Н.Р. Мазепа ; редкол. : М.Г. Жулинський, П.В. Михед, А.Я. Бельдій та ін. ; коментарі : Н.О. Колосової, Н.Р. Мазепи ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0905-4
Т. 3 : Драматичні твори. – 2008. – 200 с. : 1 л. портр. – До 200-ліття від дня народження
503287
  Стус В. Зібрання творів : у 12 томах / Василь Стус ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : Д. Стус, Г. Бурлака, В. Герасим"юк та ін. ; упоряд. та коментарі : Д. Стус, А. Шацька ]. – Київ : Факт. – (Бібліотека журналу "Київська Русь"). – ISBN 978-966-359-314-2
Т. 4 : Вірші 1960-х років (поза збірками). Вірші початку 1970-х років (поза збірками) / ред. тому Д. Стус. – 2008. – 480 с.
503288
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [НАН України, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка, Львів. відділ. Ін-ту літ-ри ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0818-2
Покажчик купюр. – 2009. – 336 с.


  У книзі друкуються вилучені (переважно з ідеологічних міркувань) шматки текстів у Зібранні творів у 50-ти томах І. Франка і подаються коментарі до купюр. У передмові з"ясовано характер та ймовірні причини вилучень
503289
  Гоголь М.В. Зібрання творів : [1835–1842 рр.] : у 7 т. / Микола Гоголь ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0922-4
Т. 4 : Повісті / [упоряд. П.В. Михед ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.]. – 2009. – 230 с., [1] арк. портр. : іл. – До 200-ліття від дня народження. – Бібліогр. у комент.: с. 199-229
503290
  Гоголь М.В. Зібрання творів : у 7 т. / Микола Гоголь ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0927-5
Т. 5 : Мертві душі / [упоряд.: П.В. Михед ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – 2009. – 355 с. : іл. – До 200-ліття від дня народження. – Бібліогр. у комент.: с. 323-354
503291
  Стус В. Зібрання творів : у 12 томах / Василь Стус ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : Д. Стус, Г. Бурлака, В. Герасим"юк та ін. ; ред. тому та коментарі : Д. Стус]. – Київ : Факт. – (Бібліотека журналу "Київська Русь"). – ISBN 978-966-359-275-6
Т. 5 : Палімпсести : (найповніший незавершений корпус). – 2009. – 768 с.
503292
  Словацький Ю. Зібрання творів : у 2 т. / Юліуш Словацький ; [упорядкув., вступ. ст., заг. ред. Р. Лубківського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-633-2
Т. 1 : Поезії. Поеми. Листи до матері. Маловідомі переклади творів Юліуша Словацького / [пер. з пол. листів Ю. Словацького до матері М. Гецевич]. – 2011. – 478, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в комент.: с. 448-476 та в підрядк. прим.
503293
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-730-8
Т. 1 : Шлюб із полином : поезія. – 2012. – 231, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – На обкл. зазнач. назва тому


  В пр. №1704485 напис: Бібліотеці ім. Максимовича з приємністю - (Підпис) упорядник. 18.03.2016
503294
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-731-5
Т. 2 : Повернення : новели, роман. – 2012. – 238, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр.: с. 238
503295
  Словацький Ю. Зібрання творів : у 2 т. / Юліуш Словацький ; [упорядкув., вступ. ст., заг. ред. Р. Лубківського. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-741-4
Т. 2 : Драматичні твори. Українські письменники і критики про Юліуша Словацького. – 2012. – 590, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в комент.: с. 577-590 та в підрядк. прим.
503296
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-741-4
Т. 3 : Казки іграшкового телефону. – 2012. – 197, [3] с., [5] арк. кольор. іл. : іл. – На обкл. зазнач. назва тому
503297
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-742-1
Т. 4 : Близьке далеке : наукові розвідки. – 2012. – 374, [2] с., [3] арк. фотоіл. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр.: с. 361-370 та в підрядк. прим.
503298
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-749-0
Т. 5 : Епоха гунів та її передісторія : у світлі Біблійних джерел. – 2012. – 253, [3] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр.: с. 246-251 та в підрядк. прим.
503299
  Гоголь М.В. Зібрання творів : у 7 т. / Микола Гоголь ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1174-8
Т. 7 : Історична проза. Статті. Матеріали / [упоряд. П.В. Михед ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; пер. з рос. Т.В. Михед, В.М. Шкляра ; комент. П.В. Михеда, Т.В. Михед]. – 2012. – 373, [3] с., [1] арк. портр. – До 200-ліття від дня народження. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. у комент.: с. 350–374
503300
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-729-2
Т. 7, кн. 1 : Без заборола: статті, заяви, виступи :1970-1999 / [упоряд. І.М. Калинець]. – 2013. – 527, [1] с. : портр., фотогр. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр. в підрядк. прим.
503301
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-729-2
Т. 7, кн. 2 : Без заборола : статті, заяви, виступи : 2000-2012 / [упоряд. І.М. Калинець]. – 2013. – 528, [2] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 499-523. - На обкл. зазнач. назва тому
503302
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-816-9
Т. 8, кн. 1 : Попід Золоті Ворота : документи та біогр. матеріали / [упоряд. І.М. Калинець]. – 2013. – 382, [2] с., [5] арк. кольор. фотогр. : портр., фотогр. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр.: с. 377-378 та у підрядк. прим.
503303
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-729-2
Т. 6, кн. 1 : Коло на обличчі безодні : вільні студії над текстами Святого Письма / [ред.-упоряд. Н. Ступко]. – 2014. – 560 [2] с., [7] арк. фотогр. : портр., фотогр. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр.: с. 551-558 та в підрядк. прим.
503304
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-729-2
Т. 8, кн. 2 : Попід Золоті Ворота : інтерв"ю : 1987- 2012 рр. / [упоряд. І.М. Калинець]. – 2014. – 295, [1] c., [14] арк. фот. : портр., фот. – На обкл. зазнач. назва тому
503305
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-919-069-7
Том додатковий : Метелики над могилою : листи, спогади, неопубліковані твори у попередніх томах. – 2015. – 512, [2] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – На обкл. зазнач. назва тому


  В пр. №1704481 напис: Одного разу я принесла їй бандероль, вона відкрила. а там знаходились дві іграшки: жаба і метелик. Пані Ірина віддала мені метелик, а жабу залишила собі. Минув рік, як немає між нами Ірини Калинець і коли на день ...
503306
  Калинець І.О. Зібрання творів : у 8 т. / Ірина Калинець. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-919-128-1
Т. 6, кн. 2 : Коло на обличчі безодні : вільні студії над текстами Святого Письма (причинки до книги 1). – 2015. – 308, [14] с. іл. : фотоіл., портр. – На обкл. зазнач. назва тому. - Пролог парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
503307
  Кобилянська О.Ю. Зібрання творів : у 10 т. / Ольга Кобилянська ; [редкол.: В. Антофійчук (голова) та ін. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; Чернів. літ.-меморіал. музей Ольги Кобилянської]. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-617-7770-11-3
Т. 7 : Повісті / [упоряд.: В.І. Антофійчук, Ю.М. Микосянчик ; ред. В. Антофійчук]. – 2019. – 490, [2] с. : портр. – У томі повісті: Через кладку ; За ситуаціями. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в прим.: с. 474-485
503308
  Франко І.Я. Зібрання творів [Електронний ресурс. Аудіокнига] : До 150-річчя з дня народження / Іван Франко ; студія "Книга вголос", звукорежисер Д. Бондаренко ; читає Заслужений артист України Борис Лобода. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Ч. 1 : Захар Беркут. Украдене щастя. – 2006. – 1 CD. – Для відтворення mpЗ-книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат mp3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- 10 год. - Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. Захар Беркут - 8год. 02 хв. Украдене щастя - 2 год. 31 хв. У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
503309
  Франко І.Я. Зібрання творів [Електронний ресурс. Аудіокнига] : До 150-річчя з дня народження І. Франка / Іван Франко ; студія "Книга вголос" ; звукорежисер О. Колесніков ; читає Заслужений артист України Василь Мазур. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Ч. 2 : Борислав сміється. – 2006. – 1 CD. – Для відтворення mpЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат mp3 або ПК ; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- 11 год. - Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Борислав сміється - 11 год. 37хв. У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
503310
  Франко І. Зібрання творів [Електронний ресурс. Аудіокнига] : До 150-річчя з дня народження / Іван Франко ; студія "Книга вголос" ; звукорежисер А. Кобрін ; читає Заслужений актор України Петро Панчук. – Київ : Українська аудіокнига. – (Книга вголос)
Ч. 3 : Абу-Касимові капці. Коли ще звіри говорили. Лис Микита. – 2006. – 1 CD. – Для відтворення mpЗ-книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат mp3 або ПК ; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі. - 6 год. - Назва з етикетки диску


  МРЗ Audio CD, 6 год. Абу - Касимові капці - 1г. 31 чв. Коли ще звіри говорили - 2г Лис Микита - 2 г. 31 хв. У папці DEMO розміщено демонстраційні аудіофрагменти МРЗ - книг
503311
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
2. – 1950. – 108с.
503312
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
12. – 1950. – 96с.
503313
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
10. – 1951. – 92с.
503314
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
3. – 1952. – 192с.
503315
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
11. – 1952. – 123с.
503316
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
13. – 1952. – 295с.
503317
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
14. – 1952. – 155с.
503318
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
1. – 1953. – 108с.
503319
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
4. – 1953. – 387с.
503320
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
18. – 1953. – 226с.
503321
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
9. – 1954. – 231с.
503322
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
17. – 1954. – 167с.
503323
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
7. – 1955. – 260с.
503324
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
16. – 1955. – 124с.
503325
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
5. – 1956. – 254с.
503326
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
15. – 1956. – 248с.
503327
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
6. – 1957. – 460с.
503328
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
19. – 1958. – 164с.
503329
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
8. – 1959. – 399с.
503330
  Лисенко М.В. Зібрання творів в двадцяти томах / М. Лисенко ; [редкол.: Вериківський М.І., Верьовка Г.Г., Козицький П.О. та ін.]. – Київ : Мистецтво
Т. 20 : Українські обрядові пісні. – 1956. – 157, [2] с. : ноти
503331
  Калашнікова Р. Зібрання творів образотворчого мистецтва з колекції І.І. Стешенко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 44-49. – ISSN 0131-2685
503332
  Українка Леся Зібрання творів у 12-ти томах / Українка Леся. – Київ
9. – 1977. – 432с.
503333
  Франко І.Я. Зібрання творів у 50-ти томах : У 50-ти т. / І.Я. Франко. – Київ : Наукова думка
Т. 14 : Повісті та оповідання/1875-1878/. – 1978. – 478с.
503334
  Шевченко Т.Г. Зібрання творів у 6 томах : (Видання, автентичне 1 - 6 томам "Повного зібрання творів у дванадцяти томах") / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літ-ри; Упор.:І.Д.Бажинова, В.С.Бородіна, В.П.Мовчанюк;Ред.кол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0625-Х; 966-00-0712-4 (т.1)
Т.1 : Поезія 1837 - 1847. – 2003. – 784с.
503335
  Шевченко Т.Г. Зібрання творів у 6 томах : (Видання, автентичне 1 - 6 томам "Повного зібрання творів у дванадцяти томах") / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літ-ри; Упор.: В.С.Бородіна, Н.О.Вишневської; Ред.кол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0625-Х; 966-00-0186-Х (т.5)
Т.5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь Южнорусский". Записи народної творчості. – 2003. – 496с.
503336
  Шевченко Т.Г. Зібрання творів у 6 томах : (Видання, автентичне 1 - 6 томам "Повного зібрання творів у дванадцяти томах") / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літ-ри; Упор.: М.М.Павлюк, Ю.В.Пелешенко, та ін.; Ред.кол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0625-Х; 966-00-0726-4 (т.6)
Т.6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю. – 2003. – 632с.
503337
  Шевченко Т.Г. Зібрання творів у дванадцяти томах : (Видання, автентичне 1 - 6 томам "Повного зібрання творів у дванадцяти томах") / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літ-ри; Упор. В.П.Мовчанюк; Редкол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0683-7 (т.3)
Т.3 : Драматичні твори. Повісті. – 2003. – 592с. – На контртитульній та на реквізитній сторінках: "Повне зібрання творів у дванадцяти томах"
503338
  Франко І. Зібрання творів у п"ятидесяти томах : художні твори томи 1-25 / І.Франко. – Київ : Наукова думка
Т.19 : Повісті та оповідання (1892-1896). – 1979. – 500 с.
503339
  Українка Леся Зібрання творів. : у 12-ти т. / Українка Леся; [Упорядк. та прим. Н.О. Вишневської]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Поезії. – 1975. – 447 с.
503340
  Грінченко Б.Д. Зібрання творів. Народопросвітня спадщина : [150-років від дня народж. Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910)] / Борис Грінченко. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка. – ISBN 978-617-658-003-4
Кн. 1 : / [упоряд.: О. Бурко, А. Мовчун, В. Яременко]. – 2014. – 543, [1] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 539-542. – Бібліогр. в підрядк. прим.
503341
  Грінченко Б.Д. Зібрання творів. Народопросвітня спадщина : [150-років від дня народж. Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910)] / Борис Грінченко. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка. – ISBN 978-617-658-005-8
Кн. 2 : / [упоряд.: О. Бурко, А. Мовчун, В. Яременко]. – 2015. – 407, [1] с. : іл. – Рогорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 404-405. – Бібліогр. в прим.: с. 385-403 та в підрядк. прим.
503342
  Українка Леся Зібрання творів. У 12-ти т. / Українка Леся. – Київ
Т. 3. – 1976. – 399с.
503343
  Українка Леся Зібрання творів. У 12-ти т. / Українка Леся. – Київ
4. – 1976. – 351с.
503344
  Українка Леся Зібрання творів. У 12-ти т. / Українка Леся. – Київ
5. – 1976. – 335с.
503345
  Українка Леся Зібрання творів. У 12-ти т. / Українка Леся. – Київ
6. – 1977. – 415с.
503346
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-25-9
Том 2, кн. 1 : Січень - липень 1992 р. – 2002. – 660с.
503347
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-056-3
Том 2, кн. 2 : Серпень - грудень 1992 р. – 2003. – 680с. + 1 CD-ROM
503348
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-182-9
Том 3, кн. 2 : Липень - грудень 1993 р. – 2004. – 736с. + 1 CD-ROM
503349
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-117-9
Том 3, кн. 1 : Січень - червень 1993 р. – 2004. – 856с. + 1 CD-ROM
503350
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-246-9
Том 4, кн. 1 : Січень - червень 1994 р. – 2004. – 812с. + 1 CD-ROM
503351
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-182-9
Том 4, кн. 2 : Липень - грудень 1994 р. – 2004. – 812с. + 1 CD-ROM
503352
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-141-1
Том 5, кн. 1 : Січень - червень 1995 р. – 2006. – 784с. + 1 CD-ROM
503353
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-141-X
Том 5, кн. 2 : Липень - грудень 1995 р. – 2006. – 704с. + 1 CD-ROM
503354
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-329-5
Том 6, кн. 1 : січень - червень 1996 р. – 2006. – 880с. + CD-ROM
503355
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-330-9
Том 6, кн. 2 : липень - грудень 1996 р. – 2006. – 744с. + CD-ROM
503356
  Франко І.Я. Зів"яле листя : Лірична драма / Іван Франко. – 2-е вид. – Київ : Накл. Укр.-руськ. видав. спілки ; Друкарня С.В. Кульженко, 1911. – 112 с.
503357
  Франко І.Я. Зів"яле листя : Лірична драма / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1927. – 102с.
503358
  Франко І.Я. Зів"яле листя : Лірична драма / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1985. – 102с.
503359
  Франко І.Я. Зів"яле листя : Лірична драма / І.Я. Франко; Пер. на груз. мову Р. Чілачави. – Львів; Тбілісі : Каменяр; Сабчота Сакартвело, 1988. – 196с.
503360
  Рудяченко О. Зів"ялий гранат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 11


  "Георгій Нарбут не був із числа тих, хто киває на обставини, принаймні він устиг розпочати, виконавши одну-єдину ілюстрацію до "Енеїди" із запланованих дванадцяти".
503361
  Франко Іван Зівяле листє [Зів"яле листя] : Лірична драма Івана Франко / [Вінєта pоботи П. Ковжуна]. – Львів : З друкарні Інститута Ставропігійського ; Накладом автора, 1896. – 112 с.
503362
  Франко І.Я. Зівяле листя : лірична драма / Іван Франко ; [Вінєта pоботи П. Ковжуна]. – 3-є вид. – Львів ; Київ : Hакладом Укp. Пед. Т-ва і Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 76 с. – В кн. пеpедм. авт. до 1-го вид. (1897 p.) та 2-го вид. (1910 p.)
503363
  Предко Д.Є. Зігмунд Фройд про амбівалентний характер релігії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 104-105
503364
  Солодовник Анастасія Зігріти і зцілити, або 5 запитань про термальні води // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 58-61 : фото
503365
  Іващенко Микола Зігріти Карпати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 132-138 : фото
503366
  Дячишин Б. Зігріти пам"яттю думки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 10


  До 80-річчя від дня народження та 55-річчя перекладацької діяльності Андрія Содомори.
503367
  Левченко І. Зігріти словом Україну // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
503368
  Якименко Л. Зігріті поезією : Надія Суровцова про Олександра Олеся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263


  Автор аналізує спогади Н. Суровцової, які є важливим джерелом як для вивчення біографії поета, так і для повнішого висвітлення історії української еміграції після поразки української революції 1918-1920 рр.
503369
  Муліш Гаррі Зігфрід = Siegfried : Роман / Гаррі Муліш; З нідерландської переклав Я. Довгополий. – Київ : Юніверс, 2005. – 224с. – ISBN 966-8118-29-4
503370
  Звонок Г. Зізнання : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 161-169. – ISSN 0868-4790-8
503371
  Волошенюк М. Зійтися у хімічному двобої / М. Волошенюк, Д. Барахтій // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Від 1992 року в Україні відбувається Турнір юних хіміків серед школярів. Мабуть, багато хто чув, а можливо, і брав участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії, фізики або іншого предмета. Маючи спільну мету, ці два змагання абсолютно різні за своєю ...
503372
  Васильченко С.В. Зіля Королевич : Етюд на 1-у дію / С. Васильченко. – [Київ] : Вид. т-во "Кpиниця" ; [Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 24 с.
503373
  Васильченко С.В. Зіля Королевич : Етюд на 1-у дію / С. Васильченко. – Київ : Вид. Київ. губсоюзу, 1922. – 20 с.
503374
  Васильченко С. Зіля Королевич : Етюд на одну дію / С. Васильченко. – Харків : Рух, 1925. – 24с. – (Театральна б-ка ; Ч. 51)
503375
  Шашкевич В.М. Зільник. / В.М. Шашкевич. – Львів, 1965. – 111с.
503376
  Стадільна Я. Зім"ята стрічка Євромайдану / Я. Стадільна, Т. Романюк // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 8-9. – ISSN 2313-559X
503377
  Вітович І. Зімбабве в пащі Крокодила // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 17-18 листопада (№ 138). – С. 13


  Військові відсторонили від влади президента країни Роберта Мугабе.
503378
  Зорін Віталій Зімбабве. Політ над Вікторією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 102-105 : фото
503379
  Доброхлоп Єгор Зімбабве. Як спіймати брима // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 44-46 : фото
503380
  Доброхлоп Єгор Зімбабве. Як Україна, тільки клімат кращий : Зімбабве / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 10-15 : Фото
503381
  Бєлоколос О. Зімбабве: "Лакост" проти "Гуччі". Тиран упав, та чи впала тиранія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 5


  "... Військові перевороти і заколоти — для Африки давно не новина, а часто-густо звичайний шлях зміни владної еліти. Однак вони вкрай рідко означали зміни на краще саме для населення тієї чи іншої країни. Адже для отих капітанів і генералів, які ...
503382
  Мартинов А. Зімбабвійський демократичний експеримент // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4


  "У Зімбабве відбулися перші президентські вибори після завершення історії диктатури Роберта Мугабе. Передісторія їхнього проведення досить цікава. 19 листопада 2017 року внаслідок вдалої спроби військового перевороту «батько» зімбабвійської ...
503383
  Гарбар Р. Зімбабвійський прецедент, або Кінець ери Мугабе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 209). – С. 11


  Як багату країну одна людина під патріотичними гаслами може довести до зубожіння.
503384
  Парфенцева Н.О. Зімкнення рядів динаміки ВВП для статистичного аналізу національної економіки / Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-53. – Бібліогр. в кінці ст.


  Методика досягнення порівнянності рядів динаміки призначена для вивчення наскрізних структурних зрушень у національній економіці, інвестиційних процесів, визначення ступеня розвитку окремих видів економічної діяльності. Аналіз здійснюється у ...
503385
  Трохліб В.В. Зімкнулися крони : поезії / В.В. Трохліб. – Одеса : Маяк, 1981. – 40 с.
503386
  Будько Євген Зімкнути ряди : мандрівний ряд / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 140-141 : Фото
503387
  Решетник М.Д. Зіммель (Simmel) Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 595-598. – ISBN 966-316-069-1
503388
  Винниченко В.К. Зіна / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 20с.
503389
  Кирилюк Зінаїда Зінаїда Кирилюк: культурологія на уроці літератури не самоціль, а лише спосіб її глибшого осягнення : бесіда кореспондента журналу з доктором філологічних наук, професором Зінаїдою Кирилюк / Кирилюк Зінаїда, Ненько Ігор; розмову вів І. Ненько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 4-7
503390
  Ходак І. Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики повоєнного покоління академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від дня народження) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 92-116. – ISSN 1728-6875
503391
   Зінаїда Олександрівна Ковальчук (1929-2016) // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 592-594. – ISSN 0130-2655
503392
   Зінаїда Павлівна Тулуб (1890-1964) : біобібліографічний покажчик / [уклад. : А.М. Колесніченко, Н.І. Моісеєнко, Т.В. Добко та ін. ; редкол. О.С. Онищенко (голова), Т.В. Добко, М.Ю. Нещерет та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ ; Київ-Париж-Дакар, 2012. – 144, [4] с., [16] с. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-97236-1-1
503393
  Пастушенко А.Ю. Зінаїда Святецька. / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1966. – 19с.
503394
   Зінаїда Семенівна Меленевська (1938-2016) // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 589-590. – ISSN 0130-2655
503395
  Сиротюк М.Й. Зінаїда Тулуб / М.Й. Сиротюк. – К, 1968. – 219с.
503396
  Жулинський М. Зінаїда Тулуб: шлях крізь пекло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18-19 травня (№ 83/84)
503397
  Жулинський М. Зінаїда Тулуб: шлях крізь пекло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)
503398
  Рябий В.М. Зіниця на крилі метелика / В.М. Рябий. – К., 1997. – 78с.
503399
   Зінін Микола Миколайович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 72-87. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
503400
  Короткий В.А. Зінін Микола Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 121. – ISBN 966-06-0393-2
503401
   Зіновій Олександрович Гурський : Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2004. – 30с. – (Бібліографія українських вчених)
503402
   Зіновчуку Віталію Володимировичу - 60 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 101-102. – ISSN 2221-1055
503403
  Дімаров А.А. Зінське щеня. Сільські історії : повісті / А.А. Дімаров. – Київ, 1969. – 270 с.
503404
  Зінченко Н. Зінченко готує вибори. // Свобода, 2004


  Бесіда з керівником вибор. кампанії кандидата на посаду Президента України В.Ющенка
503405
  Овдієнко Марія Зіпруся, слово, на твоє плече // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 10-11. – ISSN 0868-9644


  Овдієнко Марія Григорівна народилася 1948 року в с. Требухів Броварського району на Київщині. За фахом філолог. 1972 р. за участь у русі опору тоталітарному режимові зазнала репресії в адміністративному порядку. З 1995 р. очолює Броварську ...
503406
  Куюн С. Зіпсована "Дружба". Проблеми з російською нафтою можуть відкрити для України нові можливості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1, 9


  "Різке погіршення якості російської нафти призвело до паралічу нафтопроводу "Дружба". За різними оцінками, у трубах і резервуарах нафтопереробних заводів (НПЗ) накопичено від 3 до 5 млн т нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук (хлороформу, ...
503407
  Палієнко Сергій Зіпсований археологічний матеріал // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
503408
  Ковальчук В. ЗіПСОваний ринок: як розібратися в купі енергетичних проблем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 1, 9


  "Початок роботи нової моделі ринку електричної енергії став приводом для публічних дискусій навколо актуальних проблем".
503409
  Антонов В.М. Зір та комп"ютер / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 152-163
503410
  Гайовий Г. Зірвані квіти : рання проза : (повість, кіносценарій, новели, оповідки, нариси) / Гриць Гайовий ; в авторській редакції. – Київ : Гарт, 2012. – 132 с. : іл. – ISBN 978-966-2964-04-2
503411
  Мушкетик Ю. Зірвати ягідку : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 7-10
503412
  Соколовська К. Зірка : [Збіpка поезій] / компонування Катеpини Соколовськоі. – С-Петербург : [Тип. М. Федоpова], 1871. – 89 с
503413
  Казакевич Е.Г. Зірка / Е.Г. Казакевич. – К : Художньої літератури, 1953. – 76 с.
503414
  Нечай П.Є. Зірка Єгорова / П.Є. Нечай. – Київ, 1971. – 205с.
503415
  Нечай П.Є. Зірка Єгорова / П.Є. Нечай. – 2-е вид. – К., 1987. – 181с.
503416
  Підлужна А. Зірка з Коломиї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 вересня (№ 177). – С. 11


  До 100-річчя від дня народження видатного українського актора, режисера і кіноактора Василя Симчича.
503417
  Лук"яненко Є. Зірка і життя Бориса Олійника // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 11/12. – С. 173-176. – ISSN 0208-0710
503418
  Бєляєв А.Р. Зірка КЕЦ / А.Р. Бєляєв. – К., 1936. – 241с.
503419
  Бєляєв О.Р. Зірка КЕЦ / О.Р. Бєляєв. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1964. – 151 с.
503420
  Будько Євген Зірка мирного неба // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 18-23 : фото
503421
  Тарасенко Л. Зірка на ім"я Людмила Монастирська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 липня (№ 118). – С. 11


  Знаменита українська співачка, примадонна Ковент-Гарден, Ла Скала і Метрополітен-опера під завісу театрального сезону виступає у двох знакових виставах Національної опери.
503422
  Будько Євген Зірка на ім"я Стелла : Vip-Клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-14 : Фото
503423
  Сапон В.М. Зірка на пілотці / В.М. Сапон. – К., 1985. – 70с.
503424
  Михайлов М.І. Зірка першої величини / М.І. Михайлов. – К, 1959. – 279с.
503425
  Матяш І. Зірка першої величини. Життєпис К.М. Грушевської / І. Матяш; НАНУ; Ін-т українськ. археограф. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2002. – 232 с. – ISBN 966-02-2287-4
503426
  Шелкопляс Т.О. Зірка правди Василя Петринюка / Тетяна Шелкопляс. – Київ : АГРОМЕДІА-ПРО, 2012. – 271, [1] с. : фотоіл. – До 60-річчя Василя Андрійовича Петринюка. – ISBN 978-966-97144-2-8
503427
  Сліпушко О Зірка Ренесансу в Україні / О Сліпушко, О. Кльосова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 21


  Павло Русин - європейський поет-гуманіст.
503428
  Шлапак Я. Зірка світової культури // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 13


  160 років від дня народження Вікторія Марії Костянтинівни Башкирцевої (1858 - 1884), української художниці і письменниці.
503429
   Зірка світової славістики // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 439-444. – ISBN 966-505-054-0
503430
  Мороз Л. Зірка серед людей // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11червня (№ 22). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429


  Творчість Рауля Чілачави.
503431
  Мороз Л. Зірка серед людей. Раулеві Чілачаві - 70! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 13


  "Рауль Чілачава прийшов у цей світ поетом - людиною словесної, книжної культури, лише так можна пояснити його відданість Слову, його титанічну, без перебільшення, працю на ниві літератури."
503432
  Атаян Г. Зірка, яка не згасне / розмову вів Роман Ратушний // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 11). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  Спогадами про Тетяну Яблонську ділиться її наймолодша донька Гаяне Атаян, теж живописець, яка порядкує у майстерні матері.
503433
  Лизанчук В. Зірке око і щире серце публіциста Лозинського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 4
503434
   Зірки "Червоної Рути". – К, 1993. – 140с.
503435
  Кагадій О.Е. Зірки балетної трупи Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 204-211
503436
   Зірки в серці Зельдена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 24-30 : фото
503437
  Дембіцький Станіслав Зірки героїв на гімнастерках // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 185-189. – ISSN 0869-3595
503438
  Горобець Ірина Зірки для Парацельса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 22-27 : фото
503439
   Зірки до зірок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 142-143 : фото
503440
  Гардоні Г. Зірки Егера / Г. Гардоні. – К, 1987. – 480с.
503441
  Олейко В.І. Зірки і звуки / В.І. Олейко. – Львів, 1989. – 69с.
503442
   Зірки і терми // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 46-47 : фото
503443
  Савчук М.В. Зірки й терни Ярослава Шовкового / Микола Савчук. – Косів : Писаний Камінь, 2015. – 67, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 66. – (Бібліотека Коломийщини / ред.-вид. ком.: М. Васильчук [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-97446-5-4


  В пр. №1702941 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою автор. (Підпис) 23.12.2015 р. м. Коломия
503444
  Підлуцький О. Зірки Київського політеху / Олекса Підлуцький. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 79, [1] с. – ISBN 978-966-622-825-6
503445
  Брага М.А. Зірки на комбайні / М.А. Брага. – К., 1979. – 200с.
503446
   Зірки над містом : Збірка поезій №1/2001. – Луганськ : СНУ, 2001. – 196с.
503447
   Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України : [інформ.-аналіт. вид.] / [авт. ідеї та кер. проекту Т. Шелкопляс ; літ. ред. Н. Панфілова]. – Київ : Агромедіа-Про, 2010. – 350, [1] с. : фотоіл. – За матеріалами укр. тижневика ділової інформації - газ. "Агропрофі". – ISBN 978-966-97144-0-4
503448
  Мосенкіс Ю. Зірки, віддзеркалені в слові… // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  У статті мова йде про спостереження неба та астрономічну інформацію, яка закодована в прадавніх фольклорних і літературних текстах.
503449
  Сторчай О. Зіркова плеяда перших студентів Української академії мистецтва: Марія Трубецька. Сторінки творчої автобіографії // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 85-88. – ISSN 0130-1799
503450
   Зіркове тепло Абано // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 56-58 : фото
503451
   Зірковий релакс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 50-53 : фото
503452
  Сидоренко Віктор Зіркові канікули : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 130 : Фото
503453
   Зіркові канікули у "Світі талантів" = І Всеукраїнський дитячий конгрес : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-129 : Фото
503454
   Зірниці. – Дніпропетровськ, 1972. – 191с.
503455
  Горлач Л.Н. Зірниці : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 55 с.
503456
  Чернецький І.І. Зірниці : поезії / І.І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1985. – 70 с.
503457
   Зірниці майбутнього. – К, 1959. – 143с.
503458
  Цмокаленко Д.Г. Зірниці над Дніпром : нариси та оповідання / Д.Г. Цмокаленко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1952. – 196 с.
503459
  Лялько М.П. Зірниці надії. / М.П. Лялько. – Ужгород, 1978. – 246с.
503460
  Засенко П.П. Зірниця / П.П. Засенко. – К., 1962. – 83с.
503461
  Конвісар В.Т. Зірниця : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Молодь, 1971. – 271 с.
503462
  Лиша Р. Зірнула зірниця : вибране і недруковане / Раїса Лиша ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 334, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-2151-42-8
503463
  Боднар Анастасія Зірочки на канікулах : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 166 : Фото
503464
  Крокіс А.М. Зіставлення грецького тексту Нового Завіту та його українського перекладу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 84-90. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
503465
  Матчинська С.Ф. Зіставлення інтегральних оцінок якості води за різними методами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 9-13. – Бібліогр.: 8 назв
503466
  Верес К.О. Зіставлення інтегральних оцінок якості води малих річок сильно урбанізованих територій за різними методиками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 48-54.
503467
  Любчик О. Зіставлення критеріїв визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів підземних вод у вітчизняній та міжнародній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 74-79. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Мета даної роботи полягає в дослідженні міжнародної та вітчизняної практики класифікації запасів та ресурсів підземних вод та аналізу тенденцій їх розвитку. Проаналізовано найпопулярніші міжнародні системи класифікації запасів та ресурсів корисних ...
503468
  Романова В.В. Зіставлення методологій демократичного врядування та децентралізації влади з огляду на національну безпеку держави // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 20-24. – ISSN 1996-9872
503469
  Кравченко В.О. Зіставлення наземних та супутникових вимірювань загального вмісту озону над антарктичними станціями // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2007. – № 6/7. – С. 135-142. – ISSN 1727-7485
503470
   Зіставлення рівнянь критичної в"язкості на основі теорії динамічного скейлінгу та з урахуванням просторової дисперсії системи / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков, А.В. Войтешенко, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
503471
  Куконіна Наталія Анатоліївна Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів шекспірівського "Гамлет") : Автореф. дис. канд. філологічних наук: 10.02.16. / Куконіна Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
503472
  Куконіна Наталія Анатоліївна Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів шекспірівського "Гамлета") : Дис.. канд. філологічних наук:10.02.16 / Куконіна Наталія Анатоліївна; Чернівецький нац-ний ун-тет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2002. – 204 л. + Додаток А. Діференціальний словник стилістично забарвленої лексики ... – Бібліогр.:л.198-204
503473
  Вовк П. Зіставлення споріднених слів української й російської мов за формою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 57-60
503474
  Костенко Н.В. Зіставлення та петрогеохімічна кореляція однотипних гранітоїдних утворень Західного Забайкалля та Українського щита / Н.В. Костенко, М.І. Толстой // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-28 : рис. – Бібліогр.: с. 27-28. – ISSN 0367-4290
503475
  Карпова К.С. Зіставлення ціннісної системи американської нації ХХ - початку ХХІ століття (на матеріалі промови Мартіна Лютера Кінга "I have dream" та інавгураційної промови Барака Обами) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 237-243


  Статтю присвячено контрастивному аналізу ключових американських цінностей ХХ - початку ХХІ століття. Лінгвістичне дослідження проведено на матеріалі однієї зі знакових публічних промов минулого століття "I have dream" Мартіна Лютера Кінга та ...
503476
  Любчук Н.В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.В. Любчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 162 с. – Бібліогр.: с. 157-161. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-405-2
503477
  Колеснікова І. Зіставна ідеографічна характеристика фразеологічної мікросистеми на позначення хитрості (на матеріалі української, англійської та кримськотатарської мов) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 98-103. – ISBN 978-966-2248-36-4
503478
  Семегин Т.С. Зіставна концептологія: сучасний стан і перспективи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 336-342. – Бібліогр.: Літ.: с. 339-342; 52 назв.


  Розглядається сучасний стан та перспективні напрями концептології як окремої галузі мовознавства. Щсоблива увага присвячена дослідженню концептів у зіставному аспекті.
503479
  Бондаренко К.Л. Зіставна лексикологія : (гендерний та соціолінгвістичний аспекти) : навч. посіб. для студ. ф-тів інозем. мов. / К.Л. Бондаренко, О.С. Бондаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 129-131. – Бібліогр.: с. 114-128. – ISBN 978-966-382-322-5
503480
  Любчук Н.В. Зіставна лексикологія німецької та української мов : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 335, [1] с. – Укр.-нім. слов. лінгвіст. термінів: с. 279-285. – Бібліогр.: с. 286-331. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-676-6
503481
  Асадчих О.В. Зіставна лінгвістика як теоретична база для розробки методик навчання японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 14-18
503482
  Юсип-Якимович Зіставна фоностилістика: слов"янські фоностильові паралелі в поезії періоду модернізму // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 101-106. – (Філологія ; Вип. 18)
503483
  Павличко О.О. Зіставна фразеологія німецької і української мов як складова навчального плану з германістіки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С.64-68
503484
  Суарес Куадрос Зіставна фразеологія: корпус зооморфізмів в українській та іспанській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 292-301


  У статті зіставляються фразеологічні одиниці в українській та іспанській мовах. Розроблено класифікацію зооморфізмів на основі корпусу фразеологізмів в українській та іспанській мовах. Описано метод дослідження фразеологізмів-зооморфізмів і розглянуто ...
503485
  Дем"яненко Н.Б. Зіставна характеристика зоореалій у фразеологічних комплексах польської, української та російської мов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 205-209
503486
  Басиров Ш.Р. Зіставне дослідження близькоспоріднених мов // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 221-225
503487
  Потапенко С.І. Зіставне дослідження мас-медійного дискурсу: лінгвокогнітивні принципи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 153-157. – Бібліогр.: Літ.: С. 157; 8 назв
503488
  Попов Ю.В. Зіставне дослідження семантичної деривації в сучасних та англійських мовах (в аспектах концептуально-мовної картини світу). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.15 / Попов Ю.В.; Одеський держ. ін-т. – Одеса, 1996. – 16л.
503489
   Зіставне дослідження української,чеської та російської мов. – К, 1987. – 180с.
503490
  Левицький А.Е. Зіставне мовознавство та міжкультурна комунікація: аспекти взаємодії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 434-441
503491
  Дробаха Л. Зіставний аналіз вживання міфологічних антропонімів в українській, німецькій, англійській та французькій мовах // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 218-225. – ISSN 2078-340X
503492
  Каракевич Р.О. Зіставний аналіз зооідіом-лінгвокультурем у німецькій та українській мовних картинах світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 84-90. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
503493
  Снісаренко Я. Зіставний аналіз лексики на позначення політем передвиборчих кампаній в українській та англійській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 104-108. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
503494
  Жеребчук С. Зіставний аналіз лексики та проблема статусу сучасних малайської та індонезійської мов


  У статті аналізуються основні відмінності у вимові, орфографії, морфології між малайською та індонезійською мовами. Малайська та індонезійська мови між собою подібні, що на перший погляд можуть здатися майже ідентичними., а розбіжності незначними. ...
503495
  Шевченко Н.С. Зіставний аналіз образів Олександра Македонського в романі "Александрія" та козака Голоти у "Думі про козака Голоту" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 432-435


  У статті аналізуються історичні образи героїв у фольклорі та перекладній літературі. За основу взято образи Олександра Македонського та козака Голоти, котрі демонструють взаємодію народної та книжної літератури. В статье анализируются ...
503496
  Ткаченко Н.Д. Зіставний аналіз семантичних парадигм британських та американських номінацій простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 162-170. – ISSN 2413-5593
503497
  Кучурян Л.І. Зіставний аналіз словосполучень української та румунської мов при перекладі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 515-521
503498
  Гончар Н.М. Зіставний аналіз фразеологізмів російської та болгарської мов у лінгвокультурологічному аспекті // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 41-47. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується проблема порівняльного аналізу та перекладу фразеологічних одиниць болгарської та російської мов у лінгвокультурологічному аспекті. Особлива увага звернута на те, як у фразеологізмах віддзеркалюються національні особливості ...
503499
  Вікторова Л.В. Зіставний лексико-семантичний аналіз номінативної лексики в румунській, українській та російській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 31-37. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються лексичні одиниці пов"язані з номінацією особи в румунській, українській та російській мовах. Досліджуються лексико-граматична група іменників, оцінні параметри якої експлікуються досить активно. В статье анализируются ...
503500
  Терехова Д.І. Зіставний психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів східнослов"янських мов // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 53-63
503501
  Собецька О. Зіставні аспекти наукових досліджень фольклористики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 154-157
503502
  Заоборна М. Зіставні конструкції сучасної української мови в контексті опозиції концептів розум і серце // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 68-71. – ISSN 0320-3077
503503
  Приходько А.М. Зіставність чи протиставність? // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 381-389. – ISBN 966-7890-03-1
503504
  Приходько А.П. Зіставність чи протиставність? // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 388-389; 16 назв
503505
  Дяченко В.І. Зіткнення гуманітарно-правових концепцій ведення війн у Європі першого тисячоліття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 155-159.
503506
  Ковальова О. Зіткнення двох версій перуанської правиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 99). – С. 3


  Перу: Про особливості виборів у латиноамериканській країні та український інтерес.
503507
  Яшна Н.О. Зіткнення інтересів провідних держав світу в Арктичному регіоні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 136-141. – ISSN 2077-1800
503508
  Пустовойт Є. Зіткнення корпоративних поглядів як інструмент перерозподілу власності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 178-180.
503509
  Саїд Е. Зіткнення невігласів // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 7-8


  Теорія Семюела Гантінгтона про зіткнення цивілізацій в сучасну епоху.
503510
  Тиндикевич І. Зіткнення неповторності й буденноості в поезії Ліни Костенко "Кольорові миші"
503511
  Орлова Т.В. Зіткнення цивілізацій на пострадянському просторі і Україна // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 39-47. – ISBN 978-966-02-7888-2
503512
  Демченко Н.В. Зкологический императив и ценности XXI века // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 110-116. – ISSN 1993-6788
503513
  Хацкевич Г.А. Зконометрическое моделирование уровня инфляции в зкономике Республики Беларусь / Г.А. Хацкевич, А.М. Картун // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 76-86.
503514
   Зкономико-географические аспекты природопользования : (охрана природы и интенсификация производства). – Саранск : Мордовский гос. ун-т, 1990. – 125 с.
503515
  Глущенко Ю. Зкономический кризис жилищно-коммунального хозяйства Украины // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 318-322. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
503516
  Сискос Е. Зкономический кризис и приоритеты структурних реформ мировой зкономики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C.32-42. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проанализирована долговременная динамика мирового ВВП и показано, что до начала кризиса в 2007 г. все группы развитых, развивающихся и переходных экономик находились в восходящих фазах длинных и коротких хозяйственных циклов. Ускорение технологической ...
503517
  Авсянский В.Н. Зкономический кризис как необходимость разработки альтернативной теории // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 13-14. – ISBN 978-617-7069-02-6
503518
   Зконы Вахтанга VI. – Тбилиси, 1980. – 335с.
503519
  Микляева О.В. Зкспертиза следов, свидетельствующих о ношений огнестрельного оружия // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 317-323. – ISBN 966-8467-20-5
503520
  Некрасова Е.В. Зкстремизм и его особенности в молодежной среде // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 432-439. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
503521
   Зкусило Олег Каленикович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 19. – ISBN 966-8352-11-4
503522
  Гончарук З.В. Злагода : поезії / З.В. Гончарук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 160 с.
503523
   Злагода = Concordia : Віросповідання Євангельської Лютеранської Церкви. – Київ : Укр. Лютеранська Церква, 2005. – 804с.
503524
  Рожевиц Р.Ю. Злаки / Р.Ю. Рожевиц. – М.Л., 1937. – 638с.
503525
  Липа О.Л. Злаки з часів трипільської культури на Україні / О.Л. Липа. – 174с.
503526
  Нгуен Тхи То-Куен Злаки Северного Вьетнама и их флорогенетические связи : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Нгуен Тхи То-Куен; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Биол.-почв. фак. – Л., 1969. – 19л.
503527
  Маевский П.Ф. Злаки Средней России : иллюстрированное руководство среднерусских злаков / сост. П. Маевский. – Москва : Типо-лит. Высоч. утвер. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1891. – [2], 157 с. : ил.


  На тит.л. дарств. надпись: От О. Радзиевский для биб-ки Киев. ун-та
503528
  Цвелев Н.Н. Злаки СССР / Н.Н. Цвелев. – Л., 1976. – 788с.
503529
   Злаки Украины. – Киев, 1977. – 518с.
503530
  Мамонтова В.О. Злакові попелиці України / В.О. Мамонтова; Теленга М. А. – Київ, 1959. – 94с.
503531
  Ревердатто В.В. Злаковые - Gramineae. / В.В. Ревердатто. – Томск, 1964. – 1-139с.
503532
  Нарчук Э.П. Злаковые мухи, их система, эволюция и связи с растениями. / Э.П. Нарчук. – Л., 1987. – 278с.
503533
  Дмитриева М.И. Злаковые трипсы Повлжья и биологическое обоснование мер борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Дмитриева М.И.; Саратов с-х.ин-т. – Саратов, 1972. – 23л.
503534
  Шевчук В.А. Злам / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 253 с.
503535
  Гущак І.В. Злам : поема / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1990. – 108 с.
503536
  Бойко В. Злам Еллана-Блакитного // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 6. – С. 48-56


  Про М. Василенка. - С. 56.
503537
  Абдуллаєва Д. Зламай цигарку ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Нещодавно в університеті проходив Міжнародний день відмови від паління.
503538
  Поваляєва В. Зламана гілка : Від самогубств в Україні щорічно гине більше, ніж аварій на дорогах // Надзвичайна ситуація : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2008. – № 8. – С. 40-41.
503539
  Зленко Григорій Зламана доля. Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 18-19
503540
  Касимбеков Т. Зламаний меч / Т. Касимбеков. – К., 1978. – 413с.
503541
  Гончарук П.С. Зламані долі // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 93-115. – ISBN 978-966-452-148-9
503542
  Скворцов А.В. Злат венец. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1974. – 92с.
503543
  Горобець Марися Злата Огневич. Золото голосу, вогонь почуттів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 16-21 : фото
503544
  Гончар О. Злата Прага / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 146с.
503545
  Гончар О. Злата Прага / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Военгиз, 1949. – 148с. – (Б-ка солдата и матроса)
503546
  Гончар А. Злата Прага : Роман "Знаменоносцы" / А. Гончар. – Челябинск : Челябоблгиз
Кн. 3-я. – 1949. – 127с.
503547
  Волкова Е. Злата Прага не такое уж спокойное место / Е. Волкова, Д. Студнев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
503548
  Грозев А. Златан Дудов / А. Грозев. – М, 1975. – 145с.
503549
  Шеноа А. Златарово злато / А. Шеноа. – Београд, 1955. – 393с.
503550
  Иванов М. Златарските произведения от XVI-XI вв. в музея на Бачковския манастир. / М. Иванов. – София, 1967. – 136с.
503551
  Друмев Д. Златарско изкуство = ORFEVRERIE / Д. Друмев. – София : Българската Академия на науките, 1976. – 648 с. : илл. – (Българско художествено наследство ; Том 4)
503552
  Буртовой А. Златая цель / А. Буртовой, В. Шеретько // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 22 мая (№ 21). – С. 16-17. – ISSN 1563-6755


  Как изменить целевое назначение земель с учетом последних законодательных новаций - золотые правила.
503553
  Бондарин С.А. Златая цепь / С.А. Бондарин. – Москва, 1971. – 334с.
503554
  Селезнев Ю. Златая цепь / Ю. Селезнев. – М, 1985. – 415с.
503555
  Иванов В.Д. Златая цепь времен / В.Д. Иванов. – Москва, 1987. – 379с.
503556
  Зверезомб-Зубовский Златка Agrilus hastulifer ratzeb, образ жизни и борьба с ней / Зверезомб-Зубовский. – Петроград, 1915. – 8 с.
503557
  Алексеев А.В. Златки рода Agrilus Curtis Европейской части СССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алексеев А. В. ; Зоол. ин-т АН СССР, уч. совет. – Ленинград, 1967. – 17с. – Бібліогр.:с.16-17
503558
  Милев К. Златната жила: Повести. / К. Милев. – София, 1990. – 228с.
503559
  Цесарец А. Златни младиъ и ньего жртве. / А. Цесарец. – Београд, 1955. – 392 с.
503560
  Гуляшки А. Златният век / А. Гуляшки. – София, 1973. – 660с.
503561
   Злато слово. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 459 с.
503562
  Чхартишвили А.А. Златовоятель Мамне и реалистические тенденции в позднефеодальном искусстве чеканки Грузии (XVI век.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Чхартишвили А.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
503563
  Шарков Е.В. Златогорский дифференцированный плутон основных и ультраосновных пород в Северном Казахстане : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Шарков Е.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 21 с.
503564
  Добровольский Б.В. Златогузка на Дону и Северном Кавказе : труды биологического факультета / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону
т. 15, вып. 6. – 1949. – 35-45 с.
503565
  Лучник В.Н. Златогузка, вред ею наносимый и меры борьбы с нею / В.Н. Лучник. – 3с.
503566
  Есенин С.А. Златой посев : Лирика, поемы / С.А. Есенин. – Москва : Воениздат, 1976. – 270с.
503567
  Есенин С.А. Златой посев / С.А. Есенин. – М., 1989. – 285с.
503568
  Туаев Д. Златокудрые. / Д. Туаев. – Орджоникидзе, 1956. – 68с.
503569
  Бартонек А. Златообильные Микены / А. Бартонек. – М., 1991. – 351с.
503570
  Король О. Златопільська гімназія: наша історія та сучасність // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 98-102
503571
  Филипович О. Златопільські роки в житті М.К. Зерова / Олександр Филипович // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 131-136. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
503572
   Златоструй : Древняя Русь 10 - 13 веков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 304 с. – (Дороги человеческой жизни). – ISBN 5-235-01092-2
503573
  Милтенов Я. Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон : текстологическо и извороведско изследване / Явор Милтенов. – София : Авалон, 2013. – 551, [1] с. – Текст болг., староболг., давньогрец. – Бібліогр.: с. 507-529. – ISBN 978-954-9704-31-0
503574
  Астафьев А. Златоуст : (краткий очерк) / А. Астафьев. – [Челябинск] : ОГИЗ, Челябгиз, 1947. – 92 с.
503575
  Тряпкин Н.И. Златоуст : Избранные стихи / Н.И. Тряпкин. – Москва : Художественная литература, 1971. – 223с.
503576
  Державин В.В. Златочекан / В.В. Державин. – Ташкент, 1968. – 352с.
503577
  Манукян А.М. Златые врата начала XIII в.собора Рождества Богородицы в Суздале: особенности конструкции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 118-130. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируются особенности конструкции южных и западных дверей церкви Рождества Богородицы в Суздале. Можно выделить два главных течения в производстве храмовых дверей 10-13 вв., эпохи, соответствующей домонгольскому периоду искусства Древней ...
503578
  Артемов Станислав Златые горки // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 144 : фото
503579
  Копытин В.Я. Златые горы. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1960. – 104с.
503580
  Лавренов Ц. Златю Бояджиев / Ц. Лавренов. – София, 1958. – с.
503581
  Милль Пьер Злая жизнь : рассказы / Пьер Милль ; пер. с франц. Т. Хитрово ; Под ред. и с пред. Е.Г. Линдберга. – Москва : Революционный социализм, 1918. – 96 с. – (Рабоче-крестьянская библиотека)
503582
  Ходза Н.А. Злая звезда / Н.А. Ходза. – Л., 1976. – 382с.
503583
  Арльт Р. Злая игрушка; Колдовская любовь / Р. Арльт. – Москва, 1984. – 391с.
503584
  Жуков Л.В. Злая фортуна / Л.В. Жуков. – Москва, 1990. – 269с.
503585
  Приймак Т.М. Злегка вузький розріз очей? Українці, турки і татари // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (1061/1062). – С. 198-201. – ISSN 0320-8370


  "Як стверджують археологи та мовознавці, найбільш вірогідним є те, що Україна становила щонайменше частину прабатьківщини відомих нам, але разом з цим і певною мірою суперечливих "індоєвропейців", мова яких була перенесена на захід та південь для ...
503586
  Кудрин А.Н. Злейший враг / А.Н. Кудрин, Н.П. Скакун. – Москва, 1990. – 62с.
503587
  Иванова М.П. Злектрофизиологическое исследование произвольных движений у человека / М.П. Иванова. – М, 1978. – 168с.
503588
  Хорунжий Ю.М. Злет і заземлення Григорія Полетики : Іст.-сучасний роман / Ю.М. Хорунжий; Юрій Хоружний. – Київ : Український письменник, 1994. – 287 с.
503589
  Лєсной В. Злет і занепад етносів, або Ще раз про Льва Гумільова та євразійство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 9
503590
  Кравчук Олександр Злет і занепад Руху: плани, результати та уроки // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 5/6 (187/188). – С. 13-16
503591
  Цимбал Я. Злет і падіння "Авангарду" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 30 (454), 29.07-4.08.2016 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Групу митців "Авангард" ліквідували як класового ворога - за хуліганство та порнографію.
503592
  Грибовський В. Злет і падіння кримського сокола. Як останній кримський хан став заручником геополітичної гри // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 14 (594), 5-11.04.2019. – С. 49-53. – ISSN 1996-1561
503593
  Чернявський М.А. Злети : поезії / М.А. Чернявський. – Київ, 1970. – 128 с.
503594
  Трінчук Я. Злети і падіння гетьмана / Я. Трінчук, В. Мороз, Т. Наконечний // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 94-104. – ISSN 0868-4790
503595
  Гнатюк М. Злети і падіння професора Якова Головацького // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 118-122. – ISSN 0868-4790
503596
  Сюндюков І. Злети й падіння давньої столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 20


  Володимир-Волинський на тлі буремних століть.
503597
  Хасанов В. Злети й падіння Джона Ло, або Хто винайшов паперові гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 15


  "Париж знемагав від спеки. Перехожі мляво рухалися в пошуку затінку. На площах з"явилися люди, які торгують мішечками з льодом, і за чималі гроші обливали публіку прохолодною водою. Тільки біля парадного входу до бюро генерального контролера фінансів ...
503598
  Михайлова О. Злети й падіння політичної кар"єри Джеймса Рамзі Макдональда: спроба переосмислення // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 53-56
503599
  Денисенко А. Злети та падіння Василя Каразіна
503600
  Гомотюк Оксана Злети, падіння й розвій українознавства : історичні уроки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.11-24. – ISSN 1810-2131
503601
  Кулиниченко Б.П. Злива / Б.П. Кулиниченко. – К., 1962. – 35с.
503602
  Лопіш М. Злива / М. Лопіш. – М.-К, 1977. – 374с.
503603
  Красуцький М. Злива : фрагменти з роману // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.27-36. – ISSN 0131-2561
503604
  Булах Г.І. Злива. / Г.І. Булах. – Київ, 1982. – 192с.
503605
  Фаріон І. Зливання національного складника освіти в післямайданний час // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 1-2


  "...Так звані реформи в освіті мають за основне завдання послідовно вилучати національний складник з її змісту та переключати увагу суспільства на декор попсової форми. Словом, евроремонт зі знищенням власного дому. І ось чому".
503606
  Вишневський П.Ф. Зливи і зливовий стік на Україні. / П.Ф. Вишневський. – Київ : Наукова думка, 1964. – 291с.
503607
  Гопченко Є.Д. Зливові опади на території Півдня України / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кічук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 94-99 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
503608
  Сварог В. Злигодні Голубої Долини // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 218, березень : березень. – С. 8-12


  Творчість Юрія Мушкетика.
503609
  Лавнікевич Д. Злигодні українців у Білорусі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 4


  "Події на Сході країни призвели до того, що з України у Білорусь починаючи з 2014 року переїхало понад 160 тисяч людей, які тікали від війни. У Білорусі вони отримали чималі преференції від держави, але практично ніхто не має статусу біженця, тобто ...
503610
  Поппер К. Злиденність історицизму. / К. Поппер. – К., 1994. – 184с.
503611
  Маркс К. Злиденність філософії. Відповідь на "Філософію злиднів" пана Прудона / К. Маркс. – Київ, 1986. – 227с.
503612
  Дорофеев В.М. Злидні й голод-злочини імперіалізму / В.М. Дорофеев. – К, 1987. – 47с.
503613
  Зейкан Я.П. Злидні українського правосуддя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 10-12


  Про судовий процес над Ю. Тимошенко.
503614
  Тирманд Леопольд Злий : Пригодницький роман / Тирманд Леопольд. – К. : Радянський письменник, 1959. – 496с.
503615
  Федосєєв Г.О. Злий дух Ямбую / Г.О. Федосєєв. – Київ : Молодь, 1970. – 296с.
503616
  Федосєєв І.А. Злий дух Ямбую / І.А. Федосєєв. – К, 1981. – 296с.
503617
   Злин. – Прага, 1947. – 99с.
503618
  Ібрагімов М.А. огли Злиття вод / М.А. огли Ібрагімов. – К., 1969. – 461с.
503619
  Шабліна Я.В. Злиття і поглинання в Україні / Я.В. Шабліна, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 120-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
503620
  Лагутіна К. Злиття і поглинання у контексті розвитку корпоративних фінансів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто фінансові проблеми здійснення злиття, поглинання і приєднання в корпоративному секторі економіки України. Виділено перспективи розвитку вітчизняних корпоративних фінансів. Запропоновано шляхи вдосконалення фінансового механізму ...
503621
  Андрущенко І.Г. Злиття і поглинання фінансових установ в умовах інтеграції фінансових ринків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 82-85
503622
  Семенов А.А. Злиття і поглинання як спосіб корпоративного переділу економічних об"єктів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 31-34
503623
  Заворотній Р.І. Злиття й поглинання як метод залучення капіталу в будівництво // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено найбільш поширені методи корпоративних злиттів і поглинань. Консолідація активів розглядається як перспективний метод залучення капіталу до вітчизняного будівництва. Також визначено основні цілі консолідації активів підприємств ...
503624
  Заворотній Роман Ігоревич Злиття й поглинання як метод залучення капіталу в будівництво // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено найбільш поширені методи корпоративних злиттів і поглинань. Консолідація активів розглядається як перспективний метод залучення капіталу до вітчизняного будівництва. Також визначено основні цілі консолідації активів підприємств ...
503625
  Глинська Г.Я. Злиття підприємств як фактор підвищення їхньої конкурентоспроможності на міжародному ринку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
503626
  Коломієць-Людвіг Злиття суб"єктів господарювання в державному та приватному секторах економіки // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 189-200
503627
  Герасименко В.В. Злиття та поглинання банків як метод концентрації банківського капіталу: методологічний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 112-118
503628
  Криклій А.С. Злиття та поглинання банків: методи оцінки вартості бізнесу та досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 6-9.
503629
  Оксак А.О. Злиття та поглинання в національній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксак Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 217 арк. – Додатки: арк. 195-217. – Бібліогр.: арк. 173-194
503630
  Оксак А.О. Злиття та поглинання в національній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксак Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
503631
  Уманців Ю. Злиття та поглинання компаній у контексті фінансово-економічної кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 48-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
503632
  Абакуменко О.В. Злиття та поглинання на світовому фінансовому ринку / О.В. Абакуменко, Р.О. Бистров // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 111-117. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
503633
  Твердомед О.М. Злиття та поглинання у період фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 76-79
503634
  Максименко І.Я. Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 43-50. – ISSN 2073-9982
503635
  Семенов А.А. Злиття та поглинання як спосіб корпоративного переділу економічних об"єктів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 37-40
503636
  Сліпченко Н.Є. Злиття та поглинання як сучасні механізми об"єднання компаній // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 46-49
503637
  Безверха О.С. Злиття та поглинання як фактор посилення конкурентоспроможності ТНК країн БРІКС на глобальних ринках // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 71-82
503638
  Коломієць-Людвіг Злиття та поглинання: аналіз зарубіжного правового досвіду та перспективи його застосування в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 124-129.
503639
  Подимако Н. Злиття та поглинання: правове регулювання в ЄС та можливості рецепції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 122-124
503640
  Башлай С.В. Злиття та приєднання в банківському секторі України / С.В. Башлай, О.В. Мірошніченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 131-138. – ISSN 1993-6788
503641
  Ральченко О.Г. Злі духи в контексті української міфології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 106-107
503642
  Руйє-Віллоубі Злі/добрі чужинці: євреї та цигани в російських народних легендах // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 42-45. – ISSN 0130-6936
503643
  Франк Л. Зліва, де серце : Роман. Карл і Анна: Повість. Оповідання / Л. Франк. – Київ : Дніпро, 1975. – 367с.
503644
  Коваль Л.В. Злісна непокора представникам органів охорони громадського порядку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 73-77. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджується склад адміністративного правопорушення - злісна непокора представникам органів охорони громадського порядку. На конкретних прикладах аналізуються підстави для застосування ст. 185 КпАП УРСР.
503645
  Франко І.Я. Злісний Сидір : Із давніх споминок молодости / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1930. – 15с.
503646
  Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування = The Rise and Fall of Strategic Planning / Генрі Мінцберг ; переклад з англ. К. Сисоєвої. – Київ : Олексій Капуста, 2008. – 24 с., 390 с. – ISBN 978-966-8961-14-4
503647
  Попович М. Зліт на крилах літ // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 31 травня (№ 16)


  Відомий поет Юрій Шип відзначив 75-річчя.
503648
  Синенко Злітають проти вітру / Синенко, І. – К., 1964. – 447с.
503649
  Синенко Злітають проти вітру / Синенко, І. – К., 1970. – 415с.
503650
  Глущак А.С. Злітне поле / А.С. Глущак. – Одеса, 1974. – 76 с.
503651
  Недокіс В.А. Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Володимир Адамович Недокіс; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
503652
  Недокіс В.А. Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 - диференц. рівняння / Володимир Адамович Недокіс; МОН України; Кам"янець-Подільський держ. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 142л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 131-142
503653
  Дмитренко Я. Зло-качественное образование // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. B 4


  "... Принятие Верховной Радой и подписание президентом в конце сентября закона «Об образовании» будет способствовать не только школьной реформе, но и переделу сфер влияния в системе образования. В Днепре менее чем за месяц после вступления в силу ...
503654
  Баграт Людмила Зло : Роман / Баграт Людмила. – Львів : Кальварія, 2002. – 288с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-048-6; 966-663-034-6
503655
  Загребельний П.А. Зло : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4489-1


  Внучка Ярослава Мудрого київська княжна Євпраксія виходить заміж за Генріха IV і стає германською імператріцею
503656
  Абдуллаев Ч. Зло в имени твоем, женщина : роман / Чингиз Абдуллаев. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 413 с. – (Серия "Схватка без правил")
503657
  Дробжев М.И. Зло и грех в русской религиозной антропологии // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.41-56
503658
  Морозов А.Ю. Зло как проблема экзистенциальной усталости самости: этико-богословские аспекты // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 39-41
503659
  Гринь В. Зло на цыпочках : роман в 3 новеллах / Владислав Гринь. – Донецк : ЛАНДОН- XXI, 2014. – 303, [1] с. – ISBN 978-617-704-965-3
503660
  Підгаєвська Т. Зло під маскою блага // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2010. – № 05 (269), березень. – С. 7


  Про феномен відродження окультизму в Україні.
503661
  Кристи А. Зло под солнцем / А. Кристи. – Москва, 1991. – 205с.
503662
  Значков Борис Зло под солнцем / Значков Борис, Рудаков Андрей, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 138-144 : рис., фото
503663
  Музичко О. Зло поряд і всередині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 61). – С. 5


  Українці мають навчитися використовувати українофобію як один із засобів подолання власного малоросійства. 28 березня 2013 р. у Львові у рамках XXIV наукової сесії Наукового товариства ім. Шевчека відбувся III Всеукраїнський семінар "Українофобія як ...
503664
  Лалич М. Зло пролетело / М. Лалич. – Белград, 1974. – 386с.
503665
  Загородній В. Зло, яке слід подолати // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.84-87
503666
  Кривицкий А.Ю. Злоба дня и вечность / А.Ю. Кривицкий. – М., 1984. – 47с.
503667
  Стрепетов В.И. Зловещая паутина / В.И. Стрепетов. – Л., 1965. – 200с.
503668
   Зловещая эстафета. – М., 1982. – 222с.
503669
  Сюндюков И. Зловещее превращение // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 146-153. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Как история Украины-Руси стала частью истории "общерусской".
503670
  Николаев П.А. Зловещий альянс / П.А. Николаев. – Л., 1980. – 181с.
503671
  Жарков В.В. Зловещий молох / В.В. Жарков. – М., 1987. – 379с.
503672
   Зловещий оскал милитаризма. – М., 1984. – 220с.
503673
  Климовский Д.С. Зловещий пакт. Из истории германско-польских отношений межвоенного двадцатилетия / Д.С. Климовский. – Минск, 1968. – 176с.
503674
  Семенюк В.А. Зловещинй альянс. / В.А. Семенюк. – Минск, 1972. – 136с.
503675
  Баранецька О. Зловживання владою або службовим становищем як елемент економічної злочинності / О. Баранецька, О. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 93-98. – ISSN 2524-0129
503676
  Биков К.Г. Зловживання владою або службовим становищем як спосіб вчинення корупційних злочинів та окремий склад злочину // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 172-183. – ISSN 2304-4556
503677
  Кобан Ж. Зловживання владою або службовим становищем як спосіб посягання на права людини // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.67-72
503678
  Політова А.С. Зловживання владою або службовим становищем: корупційний злочин чи злочин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 136-145. – ISSN 2524-0323
503679
  Лизогуб Ярослав Зловживання впливом (ст. 369 КК України): проблеми мовної конструкції юридичного складу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 36-38.
503680
  Дудоров О. Зловживання впливом: проблеми кваліфікації (судова практика) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
503681
  Дудоров О. Зловживання впливом: проблеми кваліфікації (судова практика) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 7-13 червня (№ 23). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
503682
   Зловживання державною посадою. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 37с.
503683
  Куценко С. Зловживання довірою - не просто "несправедливість", це стаття за шахрайство // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 19-25 липня (№ 29). – С. 14. – ISSN 1992-9277
503684
  Наконечний В. Зловживання з боку профспілок: проблема репрезентативності та стратегії захисту // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 29/30). – С. 11
503685
  Каменський Д.В. Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 160-167
503686
  Кожемякіна Н. Зловживання корпоративним правом шкодить здоров"ю товариства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "...Практика та рекомендації".
503687
  Пашутіна В.Ю. Зловживання корпоративними правами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пашутіна Віолетта Юріївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
503688
  Костенко О. Зловживання кримінальним законом: поняття і шляхи протидії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 72-74. – ISSN 0132-1331
503689
  Саніахметова Н Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб"єкта господарювання на ринку: поняття та види / Н Саніахметова, С. Мельник // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-6
503690
  Євтєєва Д.П. Зловживання опікунськими правами (злочин, передбачений ст. 167 КК України): види суспільно небезпечних діянь // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 548-551. – ISBN 978-966-458-403-3
503691
  Бобченко Н. Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.538-546. – (Серія юридична ; Вип. 38)
503692
  Оджиковський В. Зловживання правами / В. Оджиковський, М. Гринькевич // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 9, 14-15


  Чому проведення перевірок з 1998 р. не відповідає вимогам українських законів.
503693
  Полянський Т.Т. Зловживання правом (загальнотеоретичне дослідження) : монографія / Т.Т. Полянський ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України, Львів. лаб. прав людини і громадянина. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 375, [1] с. : іл. – Присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України. – Бібліогр.: с. 329-375 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження"" : дод. до журн. "Право України" ; [вип. 34]). – ISBN 978-966-458-615-0
503694
  Полянський Т. Зловживання правом в інтерпретації Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 32-38. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
503695
  Катющенко Н. Зловживання правом в Україні: теоретичні та практичні виміри // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 28-30
503696
  Кравчук В.М. Зловживання правом громадського контролю за діяльністю органів публічної влади: теоретико-правовий аналіз // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 224-232. – ISSN 2306-9082
503697
  Гришко О. Зловживання правом і порушення договірного зобов"язання: співвідношення понять // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 41-46
503698
  Молчанов Р. Зловживання правом на ім"я // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 22-27. – ISSN 2308-9636
503699
  Кучерук Ю.М. Зловживання правом у конституційному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 389-392
503700
  Кучмієнко О.В. Зловживання правом у корпоративних правовідносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучмієнко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 193-230
503701
  Кучмієнко О.В. Зловживання правом у корпоративних правовідносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучмієнко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
503702
  Кучерук Ю. Зловживання правом у кримінальному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 537-539
503703
  Веніславський Ф. Зловживання правом у публічно-правовій сфері як державно-правова проблема // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 249-257. – ISSN 0132-1331
503704
  Серьогін С. Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 190-192
503705
  Серьогін С.Ю. Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Серьогін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
503706
  Вавженчук С. Зловживання правом у трудових правовідносинах: сучасний стан і тенденції правового регулювання / С. Вавженчук, В. Довгопол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 14-17
503707
  Забродський А. Зловживання правом як загальна тенденція процесу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 26-28.
503708
  Рубащенко М. Зловживання правом як загальноправова категорія: допустимість, сутність, кваліфікація // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 42-51
503709
  Полуектов І. Зловживання правом як порушення засад цивільного законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-41.
503710
  Полянський Т. Зловживання правом: (загальнотеоретичний аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 128-133. – ISSN 0132-1331
503711
  Мілетич О.О. Зловживання правом: загальнотеоретичний аспект. Феномен свободи у праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 55-60. – ISSN 1563-3349
503712
  Українчук О.О. Зловживання правом: історико-правовий екскурс // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 28-32.
503713
  Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Рогач О.Я. ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – 429 л. – Бібліогр.: л. 391-429
503714
  Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Рогач Олександр Янович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр. : 38 назв
503715
  Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження / О.Я. Рогач. – Ужгород : Ліра, 2011. – 366, [2] с. – Бібліогр.: с. 336-366. – ISBN 978-617-596-055-4
503716
  Базилевський С. Зловживання процесуальними правами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 13-23. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
503717
  Базилевський С. Зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 70-81. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
503718
  Настюк В. Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві як прояви корупційних ризиків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 45-53. – ISSN 1026-9932
503719
  Абрамова О. Зловживання процесуальними правами в господарському процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 270-271. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
503720
  Харківська П. Зловживання процесуальними правами в господарському процесі: причини та способи протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 152-153
503721
  Рєзнікова В. Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві: поняття, ознаки, види // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено актуальній на сьогодні для господарського судочинства проблемі зловживання процесуальними правами. Висвітлено існуючі в науковій літературі погляди та підходи щодо досліджуваної проблематики. Визначено поняття, ознаки та види ...
503722
  Ткачук А. Зловживання процесуальними правами в контексті фіктивності дій учасників судового процесу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 250-252
503723
  Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 27-29. – Бібліогр.: с. 27. – ISSN 0132-1331
503724
  Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 27-29. – Бібліогр.: с. 27. – ISSN 0132-1331
503725
  Ткачук А. Зловживання процесуальними правами за проектом нової редакції Цивільного процесуального кодексу України: поняття, ознаки, шляхи протидії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 205-214. – ISSN 1026-9932
503726
  Кузнець О.М. Зловживання процесуальними правами сторонами виконавчого провадження, їх представниками та державним виконавцем // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 178-183. – ISSN 2219-5521
503727
  Ковалишин О. Зловживання процесуальними правами у корпоративних спорах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 155-158
503728
  Крижанівський В.В. Зловживання процесуальними правами у цивільному процесі // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 197-200. – ISBN 978-617-7020-48-5
503729
  Хохлова Т.С. Зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7096-97-8
503730
  Рєзнікова В. Зловживання процесуальними правами: господарсько-процесуальний аспект проблеми // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 3 (4). – С. 124-137
503731
  Лазовський О. Зловживання процесуальними правами: нові тренди та шляхи боротьби // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 20-21
503732
  Шевердін М. Зловживання процесуальними правами: як запобігти? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 30-31
503733
  Журба І. Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інституту зловживання процесуальними правами сторонами, приведено приклади судової практики, запропоновано критерії класифікації зловживання процесуальним правами та санкції за такі зловживання із закріпленням їх у ...
503734
  Афанасьєва М. Зловживання суб"єктивним виборчим правом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 144-149. – ISSN 1026-9932
503735
  Малышев Б.В. Зловживання суб"єктивним правом як порушення мети норми права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 39-42


  Автор статті доводить, що зловживання суб"єктивним правом - це не правопорушення, що характеризується використанням суб"єктом законних засобів, які встановлені уповноважуючою нормою права, для досягнення мети, яка не передбачена вказаною нормою.
503736
  Панасюк О. Зловживання суб"єктивними трудовими правами: постановка проблеми
503737
  Лубенець Ірина Зловживання та інші правопорушення, що мають місце під час емісії акцій акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 16-19
503738
  Фещенко Н. Зловживання у сфері вексельного обігу та заходи щодо їх попередження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 162-166.
503739
  Кушнір Т.М. Зловживання у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-50. – Бібліогр.: 7 назв
503740
  Коваленко Ю.М. Зловживання у сфері рейтингових послуг на фінансовому ринку і можливості їх усунення // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 29-32
503741
  Бєліков О. Зловживання у сфері рекламних послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 129-136
503742
  Штефан А. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 62-70. – ISSN 2308-0361
503743
  Трощинський В.П. Зловісне обличчя неофашизму. / В.П. Трощинський. – К., 1983. – 168с.
503744
  Сюндюков І. Зловісне перетворення. Як історія України-Руси стала частиною історії "загальноруської" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 641-549. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
503745
  Сюндюков І. Зловісне перетворення. Як історія України-Русі стала частиною історії "загальноросійської" // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 142-149. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
503746
  Добрецова В.В. Зловісний союз українського буржуазного націоналізму та уніатської церкви / В.В. Добрецова, Л.П. Маянська. – К., 1979. – 46с.
503747
  Русин П.В. Зловісний союз хреста і тризуба / П.В. Русин. – Київ, 1970. – 32с.
503748
  Баран Є. Зловлена Світлом... // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 164-165. – ISSN 0131-2561
503749
  Чехов А.П. Зловмисник. Хамелион / А.П. Чехов. – К, 1936. – 16с.
503750
  Лангер Фред Злодейство гения. Лаборант дьявола // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 108-113 : фото. – ISSN 1029-5828
503751
  Дубина К.К. Злодеяние немцев в Киеве. / К.К. Дубина. – М., 1945. – 47с.
503752
   Злодеяния американских империалистов. – Пхеньян, 1951. – 90с.
503753
  Овсянникова М.Д. Злодеяния американско-английских интервентов в Корее / М.Д. Овсянникова. – Москва, 1951. – 24 с.
503754
  Матуваль Симон [Матавуль Симо] Злодеяния дрозда : Рассказ Симона Мауваля ; (с сербского) // Поездка в Черногорию / Лоти Пьер. – [Спб.], 1892. – С. 153-168
503755
  Алексеев Н.С. Злодеяния и возмездие / Н.С. Алексеев. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 400 с.
503756
  Дезессар Никола Туссен Злодеяния Робеспиера и главных его сообщников Марата, Кутона, Сент- Жюста и прочих : Перевод с французскаго, со втораго издания в Париже 1802 года, дополненнаго кратким историческим начертанием жизни и картины злодеяний бывшаго герцога Орлеанскаго, : С присовокуплением подробностей следственнаго его дела и казни / Сочинение г. Дез-Эссара. – Санктпетербург : в Императорской типографии
Ч. 3-4. – 1802. – 100, 66, [1, 9-15] с. : 1 портр.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри Предисл. авт. на с. I - III ч. 1. Имеются подстроч. примеч. Портр. М.М.И. Робеспьера, Ж. Кутона, Ж.П. Марата, ...
503757
  Кисельов В.Л. Злодії в хаті / В.Л. Кисельов. – Київ, 1963. – 318с.
503758
  Мірбо Октав Злодій : П"єса на 1 дію / Октав Мірбо ; [Пеp. М.К. Воpоного]. – Київ : Видавн. Т-во "Дзвін". Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня", 1918. – 20 с. – (Унівеpсальна Бібліотека № 4)
503759
  Темченко П. Злодій. – Полтава, 1918. – 19с.


  Книга без обкладанки Полтава: [Вид. Пед. Бюpо Полтав. Губеpн. Hаp. Упpави. Дpук. І.Л. Фpішбеpга], 1918. – 19 с. – (Кн. для читання в клясі; Hизка 2, вип.(дані по спискам із бібліотеки АНУ)
503760
  Кондратюк А. Злодій Заводовий : із циклу "Новели нашого хутора" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 4-49.
503761
  Лусінян Р.Г. Злодій і скрипка. / Р.Г. Лусінян. – Львів, 1968. – 172с.
503762
  Черемшина Марко Злодія зловили / Черемшина Марко. – Київ, 1953. – 16с.
503763
  Гуржій І.О. Злодіяння іноземних інтервентів на Україні / І.О. Гуржій, М.Н. Лещенко. – Київ, 1953. – 24с.
503764
  Черных И.В. Злой ветер афганец / И.В. Черных. – Москва, 1990. – 368с.
503765
  Млечин Л. Злой гений войны и мира // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 35 (1240). – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
503766
  Колодочкина Е. Злой гений или необыкновенная жизнь Эжен-Франсуа Видока // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 84-97. – ISSN 1812-867Х
503767
  Ширванзаде А.М. Злой дух : повести и рассказы / Александр Ширванзаде; пер. с арм. Я.Хачатрянца. – Москва : Художественная литература, 1959. – 191 с.
503768
  Федосеев Г.А. Злой дух Ямбуя / Г.А. Федосеев. – М, 1966. – 350с.
503769
  Федосеев Г.А. Злой дух Ямбуя / Г.А. Федосеев. – М, 1966. – 112с.
503770
  Федосеев Г.А. Злой дух Ямбуя / Г.А. Федосеев. – Хабаровск, 1969. – 320с.
503771
  Федосеев Г.А. Злой дух Ямбуя / Г.А. Федосеев. – Хабаровск, 1983. – 320с.
503772
  Гусев-Оренбургский С.И. Злой дух; Рахиль; Козелихинский дьякон; Не от мира сего : [рассказы] / С.И. Гусев-Оренбургский. – [3-е изд.]. – Москва : Акц. о-во "Универсальная библиотека", 1916. – 88 с. – (Универсальная библиотека ; № 1074)
503773
  Федоров Л.А. Злой Сатурн / Л.А. Федоров. – Свердловск, 1987. – 349с.
503774
  Федоров Л.А. Злой Сатурн; Конец Гиблой елани / Л.А. Федоров. – Свердловск, 1981. – 350с.
503775
  Стил Д. Злой умысел / Д. Стил. – Москва, 1996. – 432с.
503776
  Майдачевский Д.Я. Злоключения "экономической истории" в высшей школе современной России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 39-44. – ISSN 0869-3617


  Экономическая история, прежде неотъемлемая составляющая образовательных программ подготовки экономистов, ныне фактически исчезла из учебных планов вузов в силу «избыточности» в них истории. Стратегии поддержания ее дисциплинарного статуса должны быть ...
503777
  Жебунев Л. Злоключения галицийских сичей / Л. Жебунев. – 1с.
503778
  Френкел Г. Злоключения идей : Критика философии Уайтхеда / Г. Френкел; Перев. с англ. – Москва, 1959. – 103 с.
503779
  Стэною Дамиан Злоключения отца Гедеона. - Выборы игуменьи. / Стэною Дамиан. – М., 1964. – 294с.
503780
  Пармузин Б.С. Злость чужих ветров / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1981. – 184с.
503781
  Корольов П.А. Злотий фонд парії / П.А. Корольов. – Ужгород, 1974. – 148с.
503782
  Бухтоярова Ю. Злоті за навчання. Як і чому українці стають студентами польських університетів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 21 серпня (№ 119). – С. 8
503783
  Гук О.М. Злоупотребление властью или служебным положением и халатность / О.М. Гук, Ю.А. Алименко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 58-62. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  В статье на основе анализа таких составов преступлений, как злоупотребление властью или служебным положением и халатность, а также судебной практики устанавливаются критерии разграничения этих преступлений.
503784
  Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: постановка проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 190-206. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
503785
  Сунцева П.В. Злоупотребления налоговых органов и злоупотребления налогоплательщиков в публичном праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 82-94. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
503786
   Злочин. – Київ, Мельбурн : Фортуна, 2003. – 555с.
503787
   Злочин. – 2-е вид. – Мельбурн; Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2005. – 560с. : іл. – На титул. аркуші: На вічну пам"ять мільйонам дочок і синів української землі, котрих замордувала, убила, знищила у катівнях і голодоморами комуно-большевицька влада у 20 ст. – ISBN 966-7601-63-3
503788
  Волощук О.Т. Злочин агресії в міжнародному праві: проблеми прoцecу розробки та прийняття унiфiкoвaнoгo визнaчeння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 271-276. – ISSN 2219-5521
503789
  Станку З. Злочин банкира Другана / З. Станку. – К., 1973. – 366с.
503790
   Злочин банкіра другана : роман. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 363 с.
503791
  Станку З. Злочин банкіра Другана / З. Станку. – К., 1963. – 356с.
503792
  Станку З. Злочин банкіра Другана / З. Станку. – К., 1970. – 365с.
503793
  Захаров Є. Злочин без кари // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-39.


  Голодомор не тільки фізично знищив десяту частину українців, а й зруйнував соціальну, політичну та громадську активність живих, посіяв страх перед владою, призвів до сучасної "слухняности" й угодства.
503794
  Головченко І.П. Злочин без покари : роман / Іван Головченко. – Київ : Київська правда, 2011. – 287, [1] с. : портр. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-7270-16-5
503795
  Кель М.Л. Злочин Василя Крижня, аспіранта / М.Л. Кель. – Київ, 1969. – 165с.
503796
  Гончаренко В.Г. Злочин викриває наука / В.Г. Гончаренко. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1973. – 48с. ; №4Сер. 9
503797
  Удовиченко В. Злочин геноциду в Україні 1932-1933 рр. як складник політики державного терору Кремля // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 334-341
503798
  Удовиченко В. Злочин геноциду в Україні 1932 - 1933рр. як складник політики державного терору Кремля // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 653-668
503799
  Костенко О. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 31-39. – ISSN 0132-1331
503800
  Гричук Р.І. Злочин і його викриття (Процесуальний порядолк попереднього розслідування кримін. справ) / Р.І. Гричук. – Київ, 1976. – 48с.
503801
  Достоєвський Ф.М. Злочин і кара : роман на 6 ч. з епілогом / Федір Достоєвський ; [пер. з рос. І.М. Сергєєва ; упоряд., авт. ст. та приміток В. Звиняцьковський ; іл. С. Якутовича]. – Київ : Либідь, 2014. – 668, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0687-6
503802
  Достоєвський Ф.М. Злочин і кара : роман на 6 ч. з епілогом / Федір Достоєвський ; [упоряд. тексту, авт. ст. та прим.: В. Звиняцьковський ; худож.: С. Якутович]. – Київ : Либідь, 2015. – 668, [4] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 599-633. – ISBN 978-966-06-0687-6
503803
   Злочин і кара в українській прозі : збірник творів: Іван Франко, Ольга Кобилянська, Олекса Стороженко, Володимир Винниченко / упоряд. Л.Ф. Ковальська; вступ. ст. В.С. Ковальського. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 648с. – ISBN 978-966-667-295-0
503804
  Мороз І. Злочин і кара, або Дещо про авторитет державних органів та цінність людського життя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 9-15 серпня (№ 32). – С. 10. – ISSN 1992-9277
503805
  Крьока С. Злочин і кара. Як в Україні судитимуть воєнних злочинців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 11


  " Колишній боєць батальйону "Донбас" Ігор Чайківський потрапив у полон при виході з Іловайського котла. Його разом з іншими вояками взяли в полон російські військові, які дали слово офіцера, що потім передадуть полонених Міжнародному Червоному Хресту. ...
503806
  Швець А.І. Злочин і катарсис : Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка / НАНУ. Львів. відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка; Алла Швець. – Львів, 2003. – 236 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 5). – ISBN 966-02-2900-3
503807
  Фріс П. Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-49. – ISSN 0132-1331
503808
  Крисюк Ю. Злочин і покарання в релігійній доктрині християнства // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 36-40. – ISSN 2409-4544
503809
  Ряшко О.В. Злочин і покарання в філософсько-правових концепціях Гегеля / О.В. Ряшко, І.М. Коваль, Р.В. Орнат // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 46-54. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
503810
  Питер М. Злочин і покарання у середньовічній Польщі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 262-269. – ISSN 0132-1331
503811
  Ніколаєвська І. Злочин і покарання. Порушення захисту персональних даних інтернет-гігантами / І. Ніколаєвська, Ю. Палайда // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 1, 20-21
503812
  Стрельцов Є.Л. Злочин і покарання: зовсім не апологетичні роздуми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
503813
  Стрельцов Є. Злочин і покарання: зовсім не апологетичні роздуми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 11. – ISSN 1992-9277
503814
  Федянін В. Злочин і торги навколо нього // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 4


  "Міжнародна спільнота продовжує уважно спостерігати за розвитком подій навколо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашугджі. Щороку у світі під час виконання службових обов"язків і від рук кілерів гинуть десятки репортерів. Усі такі випадки ...
503815
  Костицький М.В. Злочин можна попередити / М.В. Костицький. – К., 1989. – 47с.
503816
   Злочин москалів у роки Другої світової війни // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 16-17
503817
  Колошша І. Злочин на мості Маргіт / І. Колошша. – К., 1966. – 144с.
503818
  Письменна Л.М. Злочин Надії Поліщук / Л.М. Письменна. – Київ, 1961. – 290с.
503819
  Письменна Л.М. Злочин Надії Поліщук / Л.М. Письменна. – Київ, 1964. – 310с.
503820
  Письменна Л.М. Злочин Надії Поліщук : Живі зустрічають світанок: Роман-дилогія / Л.М. Письменна. – Київ : Дніпро, 1973. – 456с.
503821
  Коптюк Л.М. Злочин проти здоров"я / Коптюк Л.М. – Київ : Політвидав, 1988. – 62 с. – (Бесіди з вірующими)
503822
  Акуленко В.І. Злочин проти пам"яті : про нищення культурних цінностей на Україні (1927-1941 рр.) / В.І. Акуленко. – Київ : Знання, 1991. – 48 с. – (Серія 1 "Час і суспільство" / Т-во "Знання" України ; № 5)
503823
  Шевчук Ю. Злочин сталінського тоталітарного режиму проти німців-освітян Житомирщини в першій половині 30-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 216-227
503824
  Лук"янчиков Б.Є. Злочин та його характеристики / Б.Є. Лук"янчиков, Є.Д. Лук"янчиков // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-28
503825
  Лясковська С. Злочин та покарання: політико-правові підходи у правозастосовній практиці в роки непу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 106-107
503826
  Подкур Роман Злочин тоталітарного режиму // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-33. – ISSN 0868-9644


  Голодомор 1932-1933 рр.
503827
  Микитчик О.В. Злочин як предмет філософсько-правового аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Ідеться про багатовимірність злочину як соціального явища і необхідність світоглядного філософсько-правового аналізу його предметного дослідження кримінальним правом.
503828
  Денисенко Є. Злочин як прояв трансцендентного // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 217-219
503829
  Горбашов Л.Н. Злочин, за який не судять / Л.Н. Горбашов. – К, 1964. – 86с.
503830
  Галл М. Злочин. / М. Галл. – К., 1960. – 232с.
503831
  Діденко В.П. Злочини - як покарання, а покарання - як злочини : (нариси з укр. класичної літ.) : [навч. посібник] / Діденко В.П. ; Міжнар. акад. фундамент. основ буття, Міжнар. фонд акад. П.Н. Михайленко. – Київ : Аванпост-прим, 2015. – 123, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-502-078-4
503832
  Ковальчук В. Злочини без кари : оповіді, вірші, світлини / В. Ковальчук, Л.Стойкова. – Київ : Український рейтинг, 2011. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-97103-3-8
503833
  Одегов О. Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / [Олександров Одегов, Наталія Гриценко ; за заг. ред. В. Щербаченка ; ГО "Східноукр. центр громад. ініціатив" ; ГО "Правозахисна Група "Січ" ; Громад. ком. захисту конституц. прав та свобод громадян]. – Київ : Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2018. – 63, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-929-751-8
503834
  Токарська А.С. Злочини в інформаційній війні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 136-344. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
503835
  Скляр Н.В. Злочини вчинені на тлі расової, національної та релігійної ворожнечі // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 347-349. – ISBN 978-617-7364-24-4
503836
  Хавронюк М. Злочини із складною виною у Кримінальному кодексі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.9-18
503837
   Злочини комуністичної Москви в в Україні вліті 1941року. – Факс. вид. – [ Дрогобич : Відродження, 1991. – 95, [ 1 ] с. : фотодок. – Вих. дан. ориг.: Нью-Йорк: Пролог, 1960. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 10)
503838
   Злочини на грунті ненависті : новий кримінальний феномен світового суспільства : [науково-практичне видання] / за ред. Дж. Перліна ; наук. ред.: О.А. Мартиненко та Ю.Л. Бєлоусов. – Львів : Астролябія, 2011. – 523, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-74-0
503839
  Бегма В.А. Злочини німців і народна боротьба на Ровенщині / В.А. Бегма. – К.-Х., 1945. – 35с.
503840
  Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині / Олександр Денищук. – Рівне. – ISBN 966-96174-4-8
Кн.1 : Рівненська область. – 2003. – 352с.
503841
  Мартиненко О.А. Злочини працівників органів внутрішніх справ України: аналіз тенденцій 1992–2009 рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 71-77
503842
  Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика : [монографія] / П.П. Андрушко. – Київ : КНТ, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-373-333-3
503843
  Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: об"єкт і система // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-63.
503844
  Люблінський П.І. Злочини проти виборчого права (закінчення) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 61-74.
503845
  Люблінський П. Злочини проти виборчого права (продовження) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 113-120.
503846
  Запоточний О. Злочини проти віри за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 94-95


  Є посилання на работу науковців КНУ імені Тараса Шевченка - Історія українського права: Посібник / І.А. Безклубий, І.С. Гриценко, О.О. Шевченко та ін.; - Київ: Грамота, 2010. – 336 с.
503847
   Злочини проти власності // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 2. – С. 106-121
503848
  Навроцький В.О. Злочини проти власності: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 80с.
503849
   Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посібник / [Анісімов Г.М. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Панова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 183, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-267-1
503850
  Карпенко М.І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : теоретичні та прикладні аспекти : монографія / М.І. Карпенко ; за заг. ред. В.К. Матвійчука ; Нац. акад. управління. – Київ : ВНЗ "Національна академія управління", 2018. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7386-16-1
503851
  Навроцький В.О. Злочини проти громадської безпеки громадського порядку та народного здров"я: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 52с.
503852
  Савченко А. Злочини проти громадської безпеки у США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-21.
503853
  Лихова Софія Яківна Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за кримінальним кодексом України ( теоретико-правове дослідження ) : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук; 12. 00. 08 / Лихова С. Я.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 39с. – Бібл.: 30 назв
503854
  Лихова С.Я. Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження) : Дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право / Софія Яківна Лихова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 471л. – Бібліогр.: л. 416-471
503855
  Кісілюк Е.М. Злочини проти держави в період українського державотворення (1917-1921 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.17-19. – Бібліогр.: 10 н.
503856
  Навроцький В.О. Злочини проти держави: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 48с.
503857
  Литвин О.П. Злочини проти життя : навчальний посібник / О.П. Литвин ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2002. – 232с. – ISBN 966-7942-96-1


  Дається кримінально-правова та кримінологічна характеристика вбивств за кваліфікаційними ознаками і обтяжуючими обставинами, їх історичні джерела, соціально-політичні, психологічні та економічні основи
503858
  Балабко В.В. Злочини проти життя та здоров"я особи: кримінальна віповідальність медичних працівників : монографія / В.В. Балабко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-267. – ISBN 978-617-573-128-4
503859
  Фесенко Є.В. Злочини проти здоров"я населення та системи заходів з його охорони : Монографія / Є.В. Фесенко. – Київ : Атіка, 2004. – 280с. – ISBN 966-326-003-3
503860
  Фесенко Є.В. Злочини проти здоров"я населення, не пов"язані з наркотизмом: науково-практичний коментар // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-36.
503861
  Савченко А.В. Злочини проти інтелектуальної власності в Україні та США: порівняльний аналіз / А.В. Савченко, Т.П. Трембовецька, О.В. Кохановська // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 131-140
503862
  Гнатовський М. Злочини проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві: характеристика окремих діянь // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 26-44. – ISSN 1814-3385
503863
  Гнатовський М. Злочини проти людяності: поняття та загальна характеристика у сучасному міжнародному кримінальному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 34-42. – ISSN 1814-3385
503864
  Романюк Б.В. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку : монографія / Романюк Б.В., Бантишев О.Ф. ; [наук. ред. М.В. Костицький]. – Київ : Крок, 2018. – 234, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-692-492-0
503865
  ТуренокА.М Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: кримінально-правова характеристика // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 271-273. – ISBN 966-660-151-6
503866
  Матвійчук В.К. Злочини проти навколишнього природного середовища як соціальне й правове явище // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 112-116
503867
  Чуваков О.А. Злочини проти основ національної безпеки України : проблеми кримінально-правової теорії і практики : монографія / О.А. Чуваков ; М-во науки і освіти України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 360, [2] с. – Бібліогр.: с. 340-360. – ISBN 978-966-928-105-0
503868
  Матвійчук В.К. Злочини проти основ національної безпеки: деякі положення загальної характеристики // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 136-138. – ISBN 978-966-2456-11-0
503869
  Стрельцов Л.Є. Злочини проти основ світового правопорядку // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 400-412. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
503870
  Антонюк А. Злочини проти особи у роз"ясненнях пленуму Верховного Суду України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 298--307. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено положення, що стосуються злочинів проти особи, викладених у постановах чи проектах постанов Пленуму Верховного Суду України відповідно до теорії кримінального права. Звернуто увагу на шляхи усунення виявлених недоліків.
503871
  Навроцький В.О. Злочини проти особи: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 48с.
503872
  Навроцький В.О. Злочини проти політичних і трудових прав громадян: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 36с.
503873
  Артеменко О.М. Злочини проти порядку проходження військової служби: кримінологічне дослідження : монографія / О.М. Артеменко ; [наук.-ред. В.В. Голіна] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2019. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-223 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-643-5


  У пр. № 1726738 напис: У дар бібліотеці від автора. Підпис.
503874
  Навроцький В.О. Злочини проти порядку управління: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 40с.
503875
  Савченко А. Злочини проти правосуддя в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-150
503876
  Мірошниченко С. Злочини проти правосуддя за кримінальними кодексами радянської доби (історико-правовий аналіз) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 55-59
503877
  Вербицька Н.В. Злочини проти правосуддя на ранніх етапах розвитку вітчизняного законодавства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 50-54. – (Юридичні науки ; № 4 (1))


  Статтю присвячена дослідженню історії розвитку вітчизняного законодавства про злочини проти правосуддя. Визначено особливості еволюції цього інституту в різних документах, зокрема Руській Правді, Уложенні про покарання карні й виправні 1845 року тощо.
503878
  Кальман О. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин / О. Кальман, С. Мірошниченко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-24.
503879
  Навроцький В.О. Злочини проти правосуддя: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 48с.
503880
  Маломуж А.І. Злочини проти правосуддя: окремі проблемні питання кваліфікації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 231-236. – ISSN 2219-5521
503881
  Навроцький В.О. Злочини проти природи: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 56с.
503882
  Мартьянова Т. Злочини проти релігійних свобод громадян: зарубіжний досвід // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 135-140. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
503883
  Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. посібник / О.О. Дудоров ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-081-6
503884
  Холод О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: історичний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 396-401. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті за допомогою використання історико-правового методу дослідження було проаналізовано історію розвитку вітчизняного кримінального законодавства у частині, що стосується статевих злочинів.
503885
  Лихова С.Я. Злочини проти трудових правовідносин (проблемні питання ) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 140-148. – ISSN 2306-9082
503886
  Мартиненко О. Злочини серед персоналу ОВС України: перспективні напрями відомчої превенції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 0132-1331
503887
  Савченко А.В. Злочини та злочинність у США: Загальний кримінально-правовий, кримінологічний і порівняльний аналіз // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 9. – С.28-32. – Бібліогр.: 7 н.
503888
  Кравчук А. Злочини та інциденти ненависті в Україні / Андрій Кравчук ; Правозахист. ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Наш світ, 2018. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
503889
  Ємельянов В.П. Злочини терористичної спрямованості / В.П. Ємельянов. – Харків : Рубікон, 1997. – 160с. – ISBN 966-7152-07-03
503890
  Коваленко В. Злочини у правоохоронній сфері. Застосування кримінального законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.89-92
503891
  Сухачов О. Злочини у сфері банківського кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-114. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання визначення окремих видів злочинів в сфері банківського кредитування. В статье рассматриваются проблемные вопросы определения отдельных видов преступлений в сфере банковского кредитования. The article examines ...
503892
  Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження) : Навчальний посібник / С.С. Чернявський; МОіНУ; За ред.: О.М. Джужи. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 264с. – ISBN 966-667-105-0
503893
  Карчевський М.В. Злочини у сфері використання комп"ютерної техніки : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Карчевський ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 168 с. – Бібліогр.: с. 148-153. – ISBN 978-966-326-353-3


  Досліджуються ознаки складів злочинів, передбачених розділом ХVІ КК України, висвітлюються питання відмежування комп"ютерних злочинів від суміжниих, пропонуються для обговорення можливі зміни до чинного кримінального законодавства
503894
  Опалінський Ю.В. Злочини у сфері господарської діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 79-82.
503895
  Киричко В.М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці : науково-практичний коментар / В.М. Киричко, О.І. Перепелиця ; за заг ред. В.Я. Тація ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 784 с. – ISBN 978-966-458-151-3
503896
  Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : Монографія / О.О. Дудоров. – Київ : Юридична практика, 2003. – 924с. – ISBN 966-8042-02-6
503897
  Гула Л. Злочини у сфері інтелектуальної власності та засоби їх виявлення / Л. Гула, У. Олеярник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 143-148. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
503898
  Азаров Д.С. Злочини у сфері комп"ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) / Азаров Денис Сергійович; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Державний науково-дослідний ін-т МВС України. – Київ : Атіка, 2007. – 304с. – ISBN 966-326-230-3
503899
   Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності = Financsal and banking-related crimes. – Харків, 2000. – 123с.
503900
  Хімченко С.А. Злочини у сфері медичної діяльності // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 348-366. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
503901
  Козак Н.С. Злочини у сфері мобільного (стільникового) зв"язку // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 387-389. – ISBN 978-966-301-169-1
503902
  Данилевська Ю.О. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров"я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації : практ. посібник / Ю.О. Данилевська, Д.В. Каменський ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 286, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-043-4


  У пр. № 1728432 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з найкращими побажаннями від авторів. Підпис.
503903
  Дудоров О.О. Злочини у сфері підприємництва : Навчальний посібник / О.О. Дудоров, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк; За ред. Хавронюка М.І. – Київ : Атіка, 2001. – 608с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-28-4
503904
  Заруба П.І. Злочини у сфері приватизації: проблеми застосування кримінально-правових норм // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 204-207. – ISBN 966-660-151-6
503905
  Письменський Є.О. Злочини у сфері професійної діяльності журналістів у контексті забезпечення потреб українського суспільства на сучасному етапі його розвитку // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 90-103. – ISSN 2304-4556
503906
  Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина : (розділ 5 Особливої частини КК України): монографія / С.Я. Лихова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 573с. – ISBN 966-594-824-5
503907
  Крижна Л.В. Злочини у сфері сімейно-побутових відносин (кримінологічний аспект) : Монографія / Л.В. Крижна; МВС України; Київський ін-т внутр. справ при нац. академії внутр. справ України. – Київ, 2003. – 105с.
503908
  Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) : Навчальний посібник / О.Ф. Бантишев; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 128с. – ISBN 966-608-209-8
503909
  Савченко А.В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням професійних послуг : наук.- практ. коментар до розд. XVII Особливої частини Кримінал. кодексу України / Савченко А.В., Кришевич О.В. ; [за заг. ред. В.І. Шакуна] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Алерта, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 978-617-566-120-8
503910
  Тютюгін В.І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг : навч.-практ. посібник / В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький, С.В. Гізимчук ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 227, [3] с. – Бібліогр.: с. 226-228. – ISBN 978-966-458-692-1


  У прим. №1693589 напис: Шановному Сергію Дмитровичу Шапченку, з повагою від авторів. Підписи
503911
  Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика : навч. посібник / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – Київ : Юристконсульт, 2006. – 342 с. – ISBN 966-2968-07-5
503912
  Мусієнко А. Злочини у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 115-118.
503913
  Бондарчук М. Злочини у сфері трансплантації органів або тканин людини або, так звана, "Чорна трансплантологія"
503914
  Бондарчук М. Злочини у сфері трансплантації органів або тканин людини або, так звана, "Чорна трансплантологія" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 330-331. – ISBN 978-617-7069-17-0
503915
  Леньо П.Ю. Злочини червоноармійців в період превентивної радянізації Закарпатської України // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 104-108. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті, на основі архівних матеріалів, розкривається маловідома проблема злочинних діянь червоноармійців на території Закарпатської України. Серед документів : скарги цивільного населення, реляції органів влади, розслідування обставин справи. ...
503916
  Зятьєв С. Злочини"червоноготерору" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 7
503917
  Фролова О.Г. Злочини, пов"язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 08 / Фролова О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібл.: 7 назв
503918
  Фролова О.Г. Злочини, пов"язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика : [Дисертація...] / Фролова О.Г.; Олена Григорівна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 211л. – Бібліогр.: л. 180-211
503919
  Титаренко О. Злочини, пов"язані з незаконним використанням бюджетних коштів: визначення поняття / О. Титаренко, В. Руфанова // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 99-103
503920
  Беспаль О.Л. Злочини, учинені у сфері сімейних відносин: особливості окремих понять // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 146-154. – ISSN 2410-3594
503921
  Ліховіцький Я.О. Злочини, що вчиняються персоналом державної кримінально-виконавчої служби України: кримінологічна характеристика та запобігання : (монографія) / Ліховіцький Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. НДІ МВС України. – Київ : Іванюк В.П., 2017. – 582, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 455-567 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-517-846-0


  У пр. №1717290 напис: Від автора Тетяні Олександрівні з найкращими побажаннями. Я. Ліховіцький. 06.02.2018 р.
503922
  Митич С.П. Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Митич Сергій Павлович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
503923
  Ахмедов В.А. Злочини, які порушують принцип невідворотності юридичної відповідальності за законодавством Азербайджанської Республіки та України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 226-236. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
503924
  Швець Н.Л. Злочини. пов"язані з порушенням прав споживачів: криміналістичний аналіз // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.129-139
503925
  Ющук І. Злочинна антидержавна сутність закону "Про засади державної мовної політики" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 4-5
503926
  Гук Б. Злочинна армія // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  До історії Війська польського у Бірчі в 1945 р.
503927
  Карпов Н.С. Злочинна діяльність : Монографія / Н.С. Карпов; МВСУ; НАВСУ; Під ред.В.П.Бахіна. – Київ, 2004. – 310 с. – ISBN 966-8426-03-7
503928
  Старушкевич А.В. Злочинна діяльність у сфері поширення "дитячої" порнографії: проблеми моделювання з метою протидії // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 99-109. – ISSN 1606-3715
503929
  Шапарь О.М. Злочинна діяльність фіктивних суб"єктів підприємництва, що здійснюється через банківські установи // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 22-27. – ISBN 966-594-145-Х
503930
  Іваненко І.В. Злочинна організація: окремі аспекти сучасного розуміння та відмінність від організованої групи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 144-148
503931
  Голибард Є.І. Злочинна рука Росії в Україні : фрагмент сучасного літопису (1994 - початок 2015 рр.) : факти, особи, коментарі / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2015. – 409, [1] с. : іл. – На обкл. також. зазнач.: Хроніка так званого "стратегічного партнерства" в умовах залежної "незалежності", з екскурсом у минуле і майбутнє. – ISBN 978-966-136-231-3
503932
  Лук"яненко Л. Злочинна суть КПРС- КПУ. Нюрнберг-2 / Левко Лук"яненко; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 124с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-403-1
503933
  Шеклі Р. Злочинна цивілізація / Р. Шеклі. – К, 1991. – 238с.
503934
  Фуркало В.В. Злочинний бізнес: торгівля зброєю - знарряддя імперіаліст. політики глобал. тероризму / В.В. Фуркало. – Київ, 1985. – 48с.
503935
  Половинський Леонід Злочинний механізм хабарництва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-25
503936
  Федорак Л.М. Злочинний намір у кримінальному праві України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 11 (183). – С. 44-48
503937
  Левицький М.П Злочинниця : оповідання Модеста Левицького. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – Конволют.Переплетено 10 іншими авторами. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)


  Зміст конволюту: 1. Левицький М.П. Злочинниця:оповідання Модеста Левицького.- У Київі (Київ):Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], [1908].- 16 с.- (Видавництво "Час".;Сер. 1 ; № 1 2. Телешков М.Д. Скрута:оповідання Миколи Телешова.- ...
503938
  Лазаренко О. Злочинні групи підлітків // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 40-46
503939
  Берзін П. Злочинні діяння, пов"зані з незаконним одержанням і використанням субвенцій, за кримінальним законодавством Федеративної Республіки Німеччини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 70-74


  Стаття присвячена аналізу деяких типів незаконного використання субвенцій за кримінальним законодавством Федеративной Республіки Німеччини. Розкривається кримінально-правовий зміст складів діянь, передбачених ст. 264 Кримінального кодексу Федеративної ...
503940
  Берзін П.С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08.. / Берзін П.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
503941
  Берзін П.С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Берзін П.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 483 л. + Додатки : л. 410-433. – Бібліогр.: л. 434-483
503942
  Чебан О.М. Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чебан Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 256 л. – Додатки: л. 230-256. – Бібліогр.: л. 209-229
503943
  Чебан О.М. Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чебан Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
503944
  Нежурбіда С.І. Злочинність в зарубіжних країнах як об"єкт порівняльної кримінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У статті автор обгрунтовує віднесення злочинності в зарубіжних країнах до об’єкта порівняльної кримінології, необхідність отримання знань про злочинність в зарубіжних країнах для проведення порівняльних кримінологічних досліджень, кінцева мета яких - ...
503945
  Мірошниченко С.С. Злочинність в зоні АТО: соціологічно-правовий аспект / С.С. Мірошниченко, О.Г. Бондарчук // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 64-68. – ISSN 2413-6433
503946
  Кандричин С. Злочинність в ореалі "зіткнення цивілізацій" : приклад України та Білорусі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 71-83. – ISSN 1563-3713
503947
   Злочинність в Україні : Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр МВС України, 2006. – 201с.
503948
  Баганець О. Злочинність в Україні: статистичні маніпуляції правоохоронців // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277


  Аналіз стану злочинності, її структури і динаміки на території країни за 2017 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2009, 2010, 2013-2016 роки). Частина 1.
503949
  Буржинський В.А. Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінація / В.А. Буржинський, Ф.О. Кіріленко // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 187-190. – ISSN 2312-928X
503950
  Кулик О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання : монографія / О.Г. Кулик ; М-во внутр. справ України ; Держ. НДІ МВС України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 288 с. : табл. – Бібліогр.: с. 274-287. – ISBN 978-966-667-508-1
503951
  Греченко В.А. Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років / В.А. Греченко, А.М. Клочко // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 88-94. – ISSN 1727-1584
503952
  Черних Г. Злочинність і параметри насилля в українському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-37. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується зміст поняття злочинності як фактору впливу на якість життя в українському суспільстві на основі аналізу соціологічних теорій девіантної поведінки та злочинності: теорія диференційної асоціації Е. Сазерленда, теорія девіацій ...
503953
  Черняєв Ю.Б. Злочинність і правоохоронна діяльність як об"єкти економічного аналізу / Ю.Б. Черняєв, В.П. Мазуренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 297-304 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
503954
  Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко- математичних методів) : Навч. посібник / О.Г. Фролова. – Київ : АртЕк, 1997. – 208с. – ISBN 966-505-055-9
503955
  Литвак О.М. Злочинність її причини та профілактика / О.М. Литвак. – Київ : Укpаїна, 1997. – 165с. – ISBN 9665240498
503956
  Дубчак Л. Злочинність неповнолітніх як відзеркалення недоліків шкільного та вузівського виховання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-50
503957
  Головкін Б.М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 204-217. – ISSN 2224-9281
503958
  Юзікова Н.С. Злочинність неповнолітніх: особливості, сучасні тенденції та заходи запобігання і протидії їй / Н.С. Юзікова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Біла К.О., 2016. – 509, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 429-463. – ISBN 978-617-645-241-6
503959
  Свірін М.О. Злочинність та її негативні наслідки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 182-189. – ISSN 2072-8670
503960
  Балабан І.М. Злочинність та міжнародне співробітництво з питань боротьби з нею // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 19-25. – ISSN 2227-7048
503961
   Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / [Б.М. Головкін та ін.] ; за заг. ред. Б.М. Головкіна ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2013. – 243, [3] с. – Бібліогр.: с. 225-242. – ISBN 978-966-458-415-6
503962
  Тимчук О.Л. Злочинність у сучасному світі: кримінологічний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 84-91
503963
  Білецький І. Злочинність у сфері виборчого процесу: проблеми визначення і класифікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 77-80. – ISSN 0132-1331
503964
  Біленчук П. Злочинність у сфері високих технологій - глобальна проблема тисячоліття // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 106-111.
503965
  Андрушко А.В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А.В. Андрушко, І.А. Нестерова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : ІВА, 2016. – 218, [2] с. – Бібліогр.: с. 166-216. – ISBN 978-617-501-118-8


  У пр. №1711898 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича від авторів. Підпис
503966
  Іванов Є.В. Злочинність як наслідок дисбалансу функцій соціального управління: український досвід 1991-2016 рр. // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 124-129. – ISSN 2077-1800
503967
  Сосніна О.В. Злочинність як об"єкт кримінологічного дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 379-386


  Статтю присвячено аналізові нормативно-правових актів, що становлять систему європейського права, та доведення важливості врахування їхніх особливостей у процесі адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС.
503968
  Дячук Д.О. Злочинність як продукт соціальної нерівності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 38-40
503969
  Кулик О.Г. Злочинність як соціальне явище: суттєві ознаки та визначення поняття // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 125-132. – ISSN 2072-8670
503970
  Сосніна О.В. Злочинність як суспільно небезпечна поведінка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 335-338
503971
   Злочинність: поняття та види / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.Т. Задояний, Л.В. Мошняга // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 11. – С. 28-31
503972
  Савцов В.Я. Злочином і облудою: ізраільський неоколоніалізм. / В.Я. Савцов. – К., 1983. – 160с.
503973
  Іонов О.В. Злочинства німців у Донбасі. / О.В. Іонов. – К., 1946. – 39с.
503974
  Фальберг Г.З. Злочинця викривають зорі / Г.З. Фальберг. – К, 1958. – 211с.
503975
  Шилюк А.В. Злука УНР і ЗУНР - втілення ідеалу української соборності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 408-410. – ISBN 978-617-7777-14-3
503976
  Тимченко Р. Злука УНР і ЗУНР в історичній ретроспективі // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 158-168. – ISBN 978-966-355-019-0
503977
  Костюк С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 2 (263). – С. 12-16
503978
  Селянкин О.К. Злыдень / О.К. Селянкин. – Пермь, 1959. – 38с.
503979
  Манн Г. Злые / Г. Манн. – Москва. – 67с.
503980
  Зангезуров Г.И. Злые ветры / Г.И. Зангезуров. – М, 1979. – 408с.
503981
  Соколихин С.И. Злые гении поневоле / С.И. Соколихин. – М., 1957. – 36с.
503982
  Шифрин Михаил Злые птички / Шифрин Михаил, Розов Георгий, Носаченко Галина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 196-203 : фото
503983
  Немов М. Злые соблазны : рассказы / М. Немов [псевд.]. – Москва : Основа ; [Тип. "Общественная польза"], 1910. – 239 с.
503984
  Машкин В.К. Злым ветрам наперекор: Повествование о чилийском сопротивлении / В.К. Машкин. – М., 1982. – 225с.
503985
  Адамов А.Г. Злым ветром : роман / Аркадий Адамов ; ил.: А. Голицын. – Москва : Мол. гвардия, 1975. – 351с. – (Стрела)
503986
  Галайба В. Злякалися Тараса // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 березня (№ 12). – С. 13


  Уперше питання про всенародне вшанування Тараса Шевченка у зв"язку з 50-річчям від дня смерті й 100-річчям із дня народження, що наближалися, представники прогресивної української громадськості порушили ще 1905 року, а Полтавська губернська земська ...
503987
  Булавін Л.А. Змiна ентропiї рiдинної системи пiд дiєю радiацiйного опромiнення / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, К.В. Тарадій // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 56-64. – ISSN 1025-6415
503988
  Цибуля Д. Змагалися економісти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  На базі економічного факультету пройшла науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі "Бухгалтерський облік та аудит". Очолив конкурсну комісію декан фак-ту В.Д. Базилевич. Серед переможців є студенти ...
503989
  Томчук-Пономаренко Змагалися економісти // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії. На церемонії закриття олімпіади з вітальним словом виступив заступник голови Оргкомітету, декан економічного факультету ...
503990
   Змагалися з чемпіонкою світу // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 8


  Про сеанс одночасної гри в шашки з чемпіонкою світу та Європи В. Кришталь, який відбувся в Інституті міжнародних відносин.
503991
   Змагалися знавці східних мов // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  Уже три роки поспіль під патронатом Міністерства освіти і науки України в Інституті філології відбувається Всеукраїнська студентська олімпіада з іноземних мов.
503992
   Змагалися тенісисти // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  У спортивному комплексі університету відбулися змагання з настільного тенісу в рамках Спартакіади "Бадьорість та здоров"я" серед професорів та викладачів. У чоловічій першості бронзовим призером став Олег Оліх (фізичний факультет), друге місце посів ...
503993
   Змагалися шахісти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В Запоріжжі видбулися II спортивні ігри України з шахів серед вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації. Університетом здобуто перше місце.
503994
   Змагалися шахісти // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 8


  У спорткомплексі університету відбулися змагання ХІ Універсіади серед студентів ВНЗ Ш-VI рівня акредитації з шахів. Команда нашого університету посіла І місце (з 11 команд). Переможці: Ірина Петрова, Ілля Голиченко (мех.-мат.); Віктор Скляров ...
503995
   Змагалися юні історики // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІ Міжнародна учнівська олімпіада з історії. Учасників привітали преректор з наук.-педаг. роботи В.А.Бугров та заст. голови журі олімпіади, декан історичного ф-ту В. Колесник. Переможців мітали в Мистецькому ...
503996
   Змагались юні математики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 3 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  "...I тур III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади відбувся 26 січня 2014 року у КУ імені Бориса Грінченка й КНУ імені Тараса Шевченка. <...> На відкритті юних математиків привітав голова журі, доктор фізико-математичних наук, професор КНУ імені ...
503997
   Змагальна біологія // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Успішно завершилася Всеукраїнська студентська олімпіада ННЦ «Інститут біології та медицини». Цьогоріч вона вперше проводилася за 6-ма напрямками: «Лісове і паркове господарство», спеціальностями «Біологія», «Екологія» (загальна) та «Екологія» ...
503998
  Грабовська О.О. Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Аналізується правова природа й зміст змагальної моделі цивільного судочинства, надається порівняльна характеристика змагального процесу і слідчого (інквізіційного). Робиться висновок про сутність цивільного процесу України. Проанализирована правовая ...
503999
  Фазикош Г. Змагальний тип цивільного судочинства та вплив змагальних процедур на судове рішення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.27-33. – ISSN 0132-1331
504000
  Яновська О. Змагальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 8 (128). – С. 77-82


  Стаття присвячена дослідженню змагальних засад процесу доказування в кримінальному провадженні відповідно до нового КПК України. Автор приділяє увагу нормативному забезпеченню рівноправності сторін у процесі збирання доказів та представлення їх судові.
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,