Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
502001
   "Зенит". Ленинградские футболисты. – Л., 1958. – 36с.
502002
  Серова С.А. "Зеркало Просветленного духа" Хуан Фань-чо и эстетика китайского классического театра / С.А. Серова. – М : Наука, 1979. – 224 с.
502003
  Айвазов А. "Зеркало" кризиса / А. Айвазов, А. Кобяков // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 9. – С. 11-19
502004
  Мещеряков Александр "Зеркальный путь" эпохи Нара : Загадки истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 168-180 : Іл.
502005
  Модзелевський К. "Зерно авторитаризму проросло у свідомості східноєвропейських народів через розчарування режимом ліберальної демократії" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Польський дисидент, один із чільних ідеологів руху "Солідарність" Кароль Модзелевський розповів "Тижню" про відродження незалежної польської культури, науки та освіти як інтегральну частину боротьби за незалежність Польщі.
502006
  Терещенко А. "Зима" Левка Ревуцького - Олександра Олеся: у колі становлення українського модернізму // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 52-57. – ISSN 1728-6875
502007
  Хохлов Ю. "Зимний путь" Франца Шуберта / Ю. Хохлов. – Москва, 1967. – 462 с.
502008
  Клопов К. "Зимняя война" (1939-1940 гг.) Взгляд из Лондона // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 78-87. – ISSN 1812-867Х
502009
  Ходынская-Голенищева "Зимняя война" в Газе: расследование ООН // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 27-31. – ISSN 0321-5075
502010
  Снаг О. "Зимові дерева" пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 3


  Другі Стусівські читання
502011
  Зятьєв С. "Зі своїх помешкань вони виходили ще затемна..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 13


  29 вересня - День вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру.
502012
  Сергійчук В. "Зі справжніми республікансько-самостійними поглядами" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 19-21. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 100-річчя входження українців до парламенту Азербайджану.
502013
  Дімаров А. "Зі сталініста на націоналіста я перетворився за один день" // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 186-188. – ISBN 978-966-136-357-0


  Десять спогадів Анатолія Дімарова.
502014
  Го-Го "Зібралася кумпанія ..." : збірка кривуль і кривульок : [шаржі та карикатури] / Го-Го ; [обгортка й мист. оформлення : Вол. Каплун]. – Ріміні : Оса ; Батьківщина ; Табір Українських Полонених, 1946. – 44 с. – Справжнє прізвище авт.: О. Слупчинський
502015
   [Зенон : трагедія Криту та Ептаніса (17 ст.). – Афіни : Стигмі, 1991. – 294 с. – Видання новогрецькою мовою
502016
  Ляшко І. [Зі спогадів Івана Ляшка про становлення факультету] // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2019. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет комп"ютерних наук та кібернетики. – С. 1


  Про історію створення факультету кібернетики у КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
502017
   [Зі ст. Розвозчик П., Розвозчик К. Розвиток верлібру в сучасній українській поезії] // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21
502018
  Возняк М.С. З-за редакційних куліс віденського Вістника та Зорі Галицької / подав Михайло Возняк. – [Львів] : [НТШ], 1912. – 37 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1912, т. 107
502019
  Корнилов Евгений Григорьевич Земская демократическая интеллигенция и ее участие в революционном движении 70-х годов XIX века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Корнилов Евгений Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 25л.
502020
  Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. / Н.М. Пирумова. – М., 1986. – 268с.
502021
  Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. / Л.Г. Захарова. – М., 1968. – 178с.
502022
  Мамулова Л.Г. Земская контрреформа 1890 года : Автореф... канд. ист.наук: / Мамулова Л.Г.; МГУ. – М., 1962. – 18л.
502023
  Карпов Л.Н. Земская санитарная организация в России. / Л.Н. Карпов. – Л., 1964. – 122с.
502024
   Земские банки. – К., 1918. – 80 с.
502025
  Пыльцина М.В. Земские организации и сельскохозяйственные общества:проблемы взаимоотношений // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805


  В содержании статьи автор исследует онтологические представления этико-правовых учений в Древней Греции в качестве предпосылок становления юридической техники и юридической практики. В практике древнегреческого политического строительства содержатся ...
502026
  Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи / Н.А. Свавицкий. – Москва : Госстатиздат, 1961. – 355с.
502027
   Земские подворные переписки 1880-1913. – Москва : ЦСУ СССР, 1926. – 326 с.
502028
  Авалиани С.Л. Земские соборы : 1) Историография земских соборов; 2) О представительстве на земских соборах XVI в. и начала XVII в. / С. Авалиани. – Одесса : Тип. "Техник"
[Ч. 1, 2] : Историография земских соборов. О представительстве на земских соборах XVI в. и начала XVII в. – 1910. – 134, 87, [4] с. – Отд. оттиск: Записки историко-филологического факультета Новороссийского ун-та, вып. 2
502029
  Курц Б.Г. Земские соборы : [исторический очерк] / Б. Курц. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – VII, 268 с. – Без тит. л.
502030
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1904. – 55 с. – Экз. № 46137 дефектный, без обл.
502031
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1905. – 56 с.
502032
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – 3-е изд. – Москва : Книгоиздат "Школа", 1915. – 60, [3] с. – Экз. дефектный, без обл. – Библиогр.: "Литература" в конце текста (21 назв.)
502033
  Беляев И.Д. Земские соборы на Руси : [Речь, чит. 12-го янв. 1867 г. на торжеств. акте] / соч. И. Беляева, проф. Моск. ун-та. – Москва : Изд. книгопрод. А.Д. Ступина, 1902. – 80 с.
502034
  Черепнин Л.В. Земские соборы русского государства в ХУІ-ХУІІ вв. / Л.В. Черепнин. – М., 1978. – 417с.
502035
  Солодкин Я.Г. Земские соборы середины 1580-х гг.: историографический обзор // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
502036
   Земские уездные оценки Черниговской губернии в 1893 г. / Работа выполнена Б.Д.Гринченко, под. ред. А.П.Шликевича. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1895. – 96 с. – Экз. деф. : отсутств.посл.стр. ; Авт. и ред. указаны в конце предисл. .
502037
  Сесак И.В. Земские учреждения на Правобережной Украине (1904-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сесак И.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
502038
  Хайкина Н.Л. Земские учреждения Самарской губернии в 1864-1881 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайкина Н.Л.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Куйбышев, 1961. – 20л.
502039
  [Максимов Н.] Земские учреждения. Положение о губернских и уездных учреждениях. Порядок приведения их в действие. Извлеч. ст. из кн. Свода законов и Продолж. т. 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, : Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости и др. узаконений, относящихся до земства : Указы, циркуляры, правила, постановления и распоряжения правительства, имеющие близкие отношения к земщине. – 2-е изд., доп. – Москва : В тип. Н. Шюман и Глушкова, 1866. – VI, 6, 370 с.


  На тит. стр. Николай Василенко (из книг Васиенко)
502040
  [Максимов Н.] Земские учреждения. Положение о губернских и уездных учреждениях. Порядок приведения их в действие. Извлеч. ст. из кн. Свода законов и Продолж. т. 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, ... : ... Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости и др. узаконений, относящихся до земства : Указы, циркуляры, правила, постановления и распоряжения правительства, имеющие близкие отношения к земщине. – 3-е изд., доп. – Москва : В тип. Смирнова, 1867. – [2], VI, 266 с.


  На тит. стр. Николай Василенко (из книг Васиенко)
502041
  Корзинин А.Л. Земский собор 1566 г. в отечественной историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 11-23. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
502042
  Пархоменко В.А. Земский собор, избравший на царство Михаила Федоровича Романова : (К трехсотлетнему юбилею 1613-1913 гг.) / [Владимир Пархоменко]. – Тифлис : Тип. Канц. наместника Е. И. В. на Кавказе, 1913. – 16 с. – Без. тит. л. - Авт. указан в конце текста
502043
  Бурлин В.Ф. Земский статистик / В.Ф. Бурлин. – Київ, 1969. – 215с.
502044
  Савинова Т.А. Земский статистик А.И. Хрящева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0320-8168
502045
   Земский феномен : Политологический подход. – Саппоро : Slavic research center, Hokkaido university, 2001. – 200с. – (Occasional papers on regional/subregional politics in post-communist countries ; No.6)
502046
  Шлемин Петр Иванович Земско-либеральное движение на рубеже XIX-XX веков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00, 07.00.02 / Шлемин Петр Иванович ; МГУ , Историч. фак-т , Кафедра истории СССР периода капитализма. – Москва, 1973. – 16 с.
502047
   Земсков Юрий Александрович. Выставка произведений. Москва. 1984. – М., 1984. – 7с.
502048
  Белоконский И.П. Земское движение / И.П. Белоконский. – Москва : Задруга, 1914. – VIII, 397, [2] с., [2] л. фот. портр. – В 1-м изд. загл.: "Земство и конституция"


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
502049
  Корнилович М.И. Земское и городское самоуправление в Царстве Польском в 1861-1863 гг. / М.И. Корнилович. – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 39 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Дорогому Николаю Васильевичу Василенко от автора 15 февраля 1934
502050
  Пирумова Н.М. Земское либеральное движение : социальные корни и эволюция до начала XX века / Н.М. Пирумова. – Москва : Наука, 1977. – 288 с.
502051
  Петров Федор Александрович Земское либеральное движение в период второй революционной ситуации (кон. 1870-х - нач. 1880-х гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Петров Федор Александрович; МГУ. К-ра ис-рии СССР. – Москва. – 20л.
502052
   Земское самоуправление в России // Лекции по русскому государстенному праву : Земское упраление в России ; Вып. 1-5 / С.А. Егиазаров. – Изд.студентов (вместо рукописи). – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1906. – Вып.1,2,3,4,5-(1,2)
502053
  Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России / Г.А. Герасименко. – М, 1990. – 262с.
502054
  Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. : в 2 т. / М. Богословский. – 1909-1912. – Москва : Изд. Имп. о-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Унив. тип.
Т. 1 : Областное деление Поморья; Землевладение и общественный строй; Органы самоуправления. – 1909. – VIII, 322, 105 с., [1] л. карт.
502055
  Рябцев В.Л. Земства в Україні (середина XIX - початок XX ст.): історіографія проблеми / В.Л. Рябцев, О.М. Обметко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 63-65. – (Історія ; вип. 41)


  Дано аналіз найбільш важливих праці, присвячених історії земств в Україні (середина ХІХ - початок ХХ ст.), висвітлено сучасні погляди на їх діяльність.
502056
  Верховцева І. Земства України у національно-демократичній революції 1917 - 1920 рр. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 185-194. – ISBN 966-8653-41-6


  Згадується М. Грушевський.
502057
  Нітченко А. Земства Чернігівщини у період революції 1917 року // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.97-101
502058
  Андреев Н.Ю. Земство в государственно-правовом идеале славянофилов // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 19. – С. 7-12. – ISSN 1812-3805
502059
  Кузьмин-Караваев В.Д. Земство и деревня 1898-1903 : Статьи, рефераты, доклады и речи. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная Польза", 1904. – IV, 429 с.
502060
  Маслов С.Л. Земство и его экономическая деятельность за 50 лет существования . 1864-1914 г.. – Москва : Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1914. – 99 с.
502061
  Белоконский И.П. Земство и конституция : с рисунками, исполненными Институтом Брукман в Мюнхене / И.П. Белоконский. – Москва : Изд. Моск. книгоиздат. Т-ва "Образование", 1910. – 183, [1] с., [1] л. портр. факс. – На обл. название: Земское движение. - Экз. № 106049 дефектный, отст. 65-183


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
502062
  Лучка Л.М. Земство Катеринославщини та фільтрація бібліотечних фондів у другій половині XIX - початку XX ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 84-92. – ISSN 2409-3661


  Досліджено роль земства у діяльності шкільних бібліотек та народних читалень. Проаналізовано процес читання за джерелами та змістом. Висвітлено роль влади у комплектуванні фондів та її негативні наслідки.
502063
  Дмитренко О. Земство, кооперація та культура 1865-1917 рр. (На матеріалах Чернігівської губернії) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.143-152
502064
  Рахно О. Земська діяльність М.А. Іскрицького // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 212-220. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
502065
  Хаценко О.О. Земська діяльність П.Я. Дорошенка // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 201-204. – ISSN 2218-4805
502066
  Ступак Федір Земська медицина в Україні // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 61-74
502067
  Клименко Н. Земська Олена Андріївна (5.XI 1926, Москва - 22.III 2012, Москва) / Н. Клименко, Є. Карпіловська
502068
  Майстренко О.А. Земська реформа 1864 року про завдання та призначення громадської медицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-69. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз завдань земської реформи 1864 р. для громадської медицини.
502069
  Єфімов Д.В. Земська реформа та її вплив на розвиток народної освіти Донбасу у другій половині XIX – на початку XX ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 253-262. – ISSN 2312-5993
502070
  Миколаєнко І.М. Земська статистика на території українських земель (1864-1917). Історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Історія ; вип. 55)


  Проаналізовано розвиток земської статистики на території українських земель у період з 1864 по 1917 р.
502071
  Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір) : монографія / Ігор Кочергін. – Дніпропетровськ : Герда, 2011. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 163-180. – (DNIPROVIANA). – ISBN 978-966-8856-47-1


  У пр. №1697865 напис: Библиотеке НУ им. Шевченко с благодарностью от из-ва "Герда", 20.05.2015. Подпись
502072
  Козаченко А. Земське самоврядування та встановлення більшовицької влади на території Полтавської губернії (1917-1920 рр.) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 79-87. – ISSN 1993-0909
502073
  Подковенко С. Земське самоврядування та державна влада в Російській імперії у другій половині ХІХ ст.: проблема взаємовідносин // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 64-73.
502074
  Катренко А.М. Земський буржуазно-ліберальний рух на Україні в роки другої революційної ситуації / А.М. Катренко, В.В. Слєпенчук // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 27-34. – (Серія історії ; № 17)
502075
  Козаченко А.І. Земський ліберально-демократичний рух за перегляд положення 1890 р. на прикладі полтавського земства (1903-1914 рр.) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 15-23. – ISSN 0201-7245
502076
  Козаченко А. Земські волосні вибори 1917 року на території Полтавського повіту // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 128-137. – ISSN 1993-0909
502077
  Герінбург О.В. Земські демографічні дослідження у Херсонській губернії: огляд сучасної історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 45-48. – ISBN 966-2980-20-2
502078
  Подоляка Н.С. Земські книжкові склади: мета створення та діяльність відділень наприкінці XIX - початку XX ст. (на матеріалах Сумського краю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 68-72


  Розглянуто питання діяльності земських книжкових складів наприкінці XIX - початку XX ст. There was examined a question related to the book storehouses" activity from the end of the XIX-th and up to the beginning of the XX-th century. В статье ...
502079
  Немченко О.С. Земські установи Чернігівської губернії у справі допомоги дітям фронтовиків у роки Першої світової війни // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 278-281. – ISSN 2218-4805


  У статті розглядається діяльність земських установ Чернігівської губернії у справі допомоги дітям фронтовиків у роки Першої світової війни. З’ясовано основні завдання, які постали перед земствами у зв’язку з появою значної кількості сиріт та дітей, ...
502080
   Земяльни кодэкс БССР. – Менск, 1929. – 43с.
502081
  Коваль-Волков Зенит / Коваль-Волков. – М, 1963. – 68с.
502082
  Шамякин И.П. Зенит : роман / Иван Шамякин ; авториз. пер. с белорус. Татьяны Шамякиной. – Москва : Советский писатель, 1988. – 487 с.
502083
  Дворецкий Д.П. Зенит голубой / Д.П. Дворецкий. – М., 1959. – 295с.
502084
  Денисов В.В. Зенитки бьют по ведущему / В.В. Денисов. – М., 1974. – 136с.
502085
  Агренич А.А. Зенитная артиллерия / Агренич А.А. – Москва : Воениздат, 1960. – 214 с.
502086
  Игнатович Е.А. Зенитное братство Севастополя / Е.А. Игнатович. – К., 1986. – 263с.
502087
  Пересада С.А. Зенитное управляемое ракетное оружие / С.А. Пересада. – М., 1968. – 110с.
502088
  Вербинский М.В. Зенитные залпы / М.В. Вербинский. – Москва, 1979. – 176с.
502089
   Зенитные прожекторные станции закрытого типа. – М., 1947. – 324с.
502090
  Макитов С.И. Зеница ока : стихи / Сафар Макитов ;. – Нальчик : Балкар. кн. изд-во, 1964. – 142 с.
502091
  Фейерабенд Е.В. Зеница ока / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1974. – 111с.
502092
  Тарутин О.А. Зеница ока / О.А. Тарутин. – Л., 1979. – 78с.
502093
  Королев А.А. Зеница ока / А.А. Королев. – М, 1980. – 95с.
502094
   Зеница ока. – Пермь, 1985. – 293с.
502095
  Каипбергенов Т. Зеница ока : роман / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1986. – 231 с.
502096
  Довгий О.П. Зеніт : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1991. – 127 с.
502097
  Вишня Остап Зенітка : Оповідання / Вишня Остап. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 83с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
502098
  Вишня Остап Зенітка / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1968. – 17с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
502099
  Вишня Остап Зенітка : Гуморески, усмішки / Вишня Остап. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 187с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
502100
  Медвідь Л. Зеновій Флінта і західноукраїнська образотворча школа 60-80-х років 20 ст. // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 73-75. – ISSN 0130-1799
502101
   Зеновія Франко (1925-1991) : статті, спогади, матеріали. – Львів : [б. в.], 2003. – 368, [1] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр.: с. 167-186 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2792-2
502102
  Мисько-Пасічник Зеновія Штундер // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 151-152. – ISSN 2224-0926
502103
  Кононенко Т.П. Зенон Елейський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 122-123. – ISBN 966-316-069-1
502104
  Алєксандрова О.В. Зенон з Кітія (Кітіона) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 120-122. – ISBN 966-316-069-1
502105
  Пеленський Є.Ю. Зенон Кузеля - етнограф // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 77-83. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
502106
  Наулко В.І. Зенон Кузеля // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 48-50. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
502107
  Хміль О. Зенон Кузеля (1882-1952) : біобібліогр. покажчик / Ольга Хміль ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 439, [5] с. – Імен. покажч.: с. 410-439. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7951-3
502108
  Гута М.І. Зенон Кузеля (23.6.1882 - 24.5.1952) // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 63-66


  "Спомин, виголошений 1.6.52. на Жалібних Сходинах Кан. Відділу НТШ."
502109
  Мірчук І. Зенон Кузеля в Берліні // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 52-62. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
502110
  Чернецький А. Зенон Кузеля і "Молода Україна" // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 15-19. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
502111
  Рудницький Я. Зенон Кузеля як лексикограф // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 84-88. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
502112
  Огородник І.В. Зеньковський Василь Васильович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 92-94. – ISBN 5-325-00792-0
502113
  Аляєв Г.Є. Зеньковський Василь Васильович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1020-1021. – ISBN 966-316-069-1
502114
  Короткий В.А. Зеньковський Василь Васильович (1881-1962) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 373-374. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
502115
   Зеравшан : Верховья Зеравшана и Фандарьи. – Ленинград : Изд. Таджико-Памирской экспедиции, 1936. – 415с. : Ил. – Після кожної статті підсумок англ. мовою. – (Труды ледниковых экспедиций ; Вып. 3)
502116
   Зеравшанские [Заравшанские] горы и Верховья Аму-Дарьи : Поездка графа А. А. Бобринского, Н. В. Богоявленского в 1895 г. – Москва : Типо-лит. Рус. т-ва печ. и изд. д.
Вып. 1 : Черепа из Макшеватских пещер / Н.Ю. Зограф. – 1899. – 34 с. 8 табл., 1 фототип. – Текст пар. на рус. и фр. яз.


  Авт., Вып. 1: Зограф Николай Юрьевич (1851–1919)
502117
  Файзиев Д. Зеравшанские песни / Д. Файзиев. – М, 1958. – 64с.
502118
  Садык А. Зергалам : рассказ / А. Садык. – Баку, 1956. – 20 с.
502119
  Орлов В.И. Зеркал правдивое луженье / В.И. Орлов. – Симферополь, 1990. – 198с.
502120
  Кирсанов С.И. Зеркала / С.И. Кирсанов. – Новое доп. изд. – Москва : Советский писатель, 1972. – 247с.
502121
  Махфуз Н. Зеркала : роман / Н. Махфуз. – М., 1979. – 265с.
502122
  Чак А. Зеркала воображения : стихи / Александр Чак; перевод. – Рига : Лиесма, 1981. – 127 с.
502123
  Затонский Д.В. Зеркала искусства : Статьи о современной литературе / Д.В. Затонский. – М., 1975. – 344с.
502124
  Ваншенкин К.Я. Зеркала на плацу / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1965. – 48с.
502125
  Кирсанов С.И. Зеркала. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1970. – 142с.
502126
   Зеркала.. – М.
1. – 1989. – 335,2с.
502127
   Зеркало
ч. 3. – 1786. – Видання старою орфографією
502128
   Зеркало
ч. 5. – 1787. – Видання старою орфографією
502129
  Михайлюк В.М. Зеркало / В.М. Михайлюк. – Пермь, 1979. – 166с.
502130
  Буков Е.Н. Зеркало : повести и рассказы / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1981. – 398 с.
502131
  Васильева Л.Н. Зеркало / Л.Н. Васильева. – Москва, 1985. – 160с.
502132
  Казаринов В.В. Зеркало / В.В. Казаринов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 239 с.
502133
  Бланко А.Э. Зеркало в черной раме / А.Э. Бланко. – М., 1974. – 270с.
502134
  Гренье Р. Зеркало вод / Р. Гренье. – Москва, 1979. – 223 с.
502135
  Поделков С.А. Зеркало воспоминаний / С.А. Поделков. – М, 1987. – 110с.
502136
  Туманова Д. Зеркало для вождя // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.62-85. – ISSN 1728-8568
502137
  Клакхон М К.К. Зеркало для человека. Введение в антропологию / М К.К. Клакхон. – Санкт-Петербург : Евразия, 1998. – 352с. – ISBN 5-8071-0009-3
502138
  Сафиева Г. Зеркало дня : стихотворения, поэмы / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1984. – 271 с.
502139
  Чивилихин В. Зеркало души / В. Чивилихин. – М., 1987. – 462с.
502140
  Спасов О Зеркало души / О Спасов. – Л, 1989. – 363с.
502141
  Мартынов Семен Зеркало души // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 26-27 : фото
502142
  Дейниченко Петр Зеркало Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
502143
  Айдаев Ю.А. Зеркало жизни : [сб. лит.-крит. ст.] / Ю.А. Айдаев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1987. – 147, [2] с.
502144
  Крылов И.А. Зеркало и обезьяна / И.А. Крылов. – Ленинград : "Советский художник", 1947. – 8 c.
502145
  Беспалова В. Зеркало как символ в рассказе А.С. Грина "Элда и Анготэя" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 187-193. – ISBN 978-617-689-129-1
502146
  Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта / Л.О. Карпачевский. – М., 1983. – 156с.
502147
  Мальро Андре Зеркало лимба: Худож. публиц. / Мальро Андре. – Москва, 1989. – 515с.
502148
   Зеркало мира.. – М., 1984. – 240с.
502149
  Конрад Д. Зеркало морей : воспоминания и впечатления / Джозеф Конрад ; [Пер. с англ. М.Е. Абкиной]. – Москва : Географиздат, 1958. – 174 с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
502150
  Конрад Д. Зеркало морей / Д. Конрад. – Мурманск, 1980. – 264с.
502151
   Зеркало недели. – Київ, 2000
502152
   Зеркало недели. – Київ
8 апреля. – 2000
502153
   Зеркало недели. – Київ
№ 11. – 2000
502154
   Зеркало недели. – Київ
№ 12. – 2000
502155
   Зеркало недели. – Київ
15 апреля. – 2000
502156
   Зеркало недели. – Київ
№ 17. – 2000
502157
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
502158
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
502159
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
502160
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
502161
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
502162
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
502163
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 7. – 2001
502164
   Зеркало рекламы : маркетинг, реклама. – Київ, 1999-
№ 3. – 1999
502165
   Зеркало рекламы : маркетинг, реклама. – Київ, 1999-
№ 5. – 1999
502166
   Зеркало рекламы : маркетинг, реклама. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2000
502167
  Андреева Евгения Зеркало русской революции. 8 мифов о Льве Толстом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 9 (2936). – С. 90-95 : фото
502168
  Волженина С. Зеркало самооценки : новый взгляд на критерии качества / Светлана Волженина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 16 (106). – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Чем было продиктовано решение о проведении конкурса "Внутрибиблиотечные системы обеспечения качества деятельности и услуг"? Подтолкнуло к этому, прежде всего, осознание простого факта: сотрудников библиотек необходимо научить использовать инструмент ...
502169
  Малышева А. Зеркало смерти : роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 414, [2] с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-9524-0467-7
502170
  Товстоногов Г.А. Зеркало сцены / Г.А. Товстоногов. – Москва
Кн. 1. – 1980. – 303 с.
502171
  Товстоногов Г.А. Зеркало сцены / Г.А. Товстоногов. – Москва
Кн. 2. – 1980. – 311 с.
502172
  Товстоногов Г.А. Зеркало сцены / Г.А. Товстоногов. – Ленинград : Искусство
Кн. 1. – 1988. – 304 с.
502173
  Товстоногов Г.А. Зеркало сцены / Г.А. Товстоногов. – Ленинград : Искусство
Кн. 2. – 1988. – 368 с.
502174
  Брандис Е.П. Зеркало тревог и сомнений / Е.П. Брандис, В.И. Дмитревмкий. – Москва, 1967. – 64с.
502175
  Парнов Е.И. Зеркало Урании / Е.И. Парнов. – М., 1982. – 224с.
502176
  Александров А. Зеркало цветных революций // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
502177
  Пришвин М.М. Зеркало человека / М.М. Пришвин. – Москва : Правда, 1985. – 672с.
502178
  Пришвин М.М. Зеркало человека / М.М. Пришвин. – Москва, 1985. – 670с.
502179
  Аннинский Л.А. Зеркало экрана : Лев Аннинский / Л.А. Аннинский. – Минск : Вышэйш. школа, 1977. – 150 с. : ил.
502180
  Соколов Э.Т. Зеркало, или Путешествие в мир подобных явлений / Э.Т. Соколов, В.Е. Коваленко. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 238с.
502181
   Зеркало.. – Ташкент, 1981. – 151с.
502182
  Павлов А.Е. Зеркало: повести / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1986. – 251с.
502183
  Векслер А.И. Зеркальная галерея / А.И. Векслер. – Ленинград, 1989. – 126с.
502184
  Черевичник Л.К. Зеркальная колыбель. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1977. – 118с.
502185
  Фолк-и-Камараза Зеркальная комната / Фолк-и-Камараза. – М, 1989. – 172с.
502186
  Беляева Н.В. Зеркальная конструкция в русском романе: Л. Леонов и К. Вагинов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 8. – С. 230-252. – ISBN 966-581-691-8
502187
   Зеркальная рентгеновская оптика. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 463 с.
502188
  Падучева Е.В. Зеркальная симметрия прошедшего и будущего: фигура наблюдателя // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 16-20. – Библиогр.: Лит.: с. 20; 17 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 3). – ISSN 0321-1711
502189
  Николаев В.А. Зеркально-интерационный метод решения некоторых граничных задач электродинамики : Автореф. дитс. ... канд. техн. наук / Николаев В.А.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
502190
  Пивторак Вячеслав Автономович Зеркально-оптический метод исследования высокотемпературных и остаточных сварочных деформаций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Пивторак Вячеслав Автономович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 18 с.
502191
  Пивторак Вячеслав Автомонович Зеркально-оптический метод исследования высокотемпературных и остаточных сварочных деформаций : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Пивторак Вячеслав Автомонович ; АН УССР, Ин-т электросварки. – Киев, 1981. – 162 л. – Бібліогр. : л. 143
502192
  Мейер Э. Зеркальные гальванометры и приборы со световым указателем / Э. Мейер, К. Мердер. – Москва-Ленинград, 1959. – 568 с.
502193
  Шеховцева Т.А. Зеркальные мотивы в прозе Л. Добычина // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 119-131. – ISBN 966-72-77-79-8
502194
  Бахрах Л.Д. Зеркальные сканирующие антенны. Теория и методы расчета : теория и методы расчета / Л.Д. Бахрах, Г.К. Галимов. – Москва, 1981. – 302 с. : ил.
502195
  Горбань И.С. Зеркальный интерферометр типа Рэлея / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – Отд. отт из журн. "Оптика и спектроскопия", т.1. – Москва ; Ленинград, 1956. – С. 811-812
502196
  Гильде В. Зеркальный мир / В. Гильде; Под ред.И.И.Шафрановского. – Пер. с нем. – Москва : Мир, 1982. – 120с.
502197
  Муратов С.В. Зеркальный телескоп и его изготовление домашними средствами : с 13 рис. / С.В. Муратов. – 2-е изд. – Ленинград : Научное книгоизательство, 1929. – 46 с. – (Для умелых рук ) ( Библиотека журнала "В мастерской природы")
502198
  Трачун А.И. Зеркальный фотоаппарат как система / А.И. Трачун. – М., 1986. – 157с.
502199
  Артамонов О.М. Зеркальный электронно-оптический метод наблюдения электрическох потенциальных рельэфов : Автореф... канд. физ-мат.наук: 046 / Артамонов О.М.;. – Ленинград, 1968. – 16л.
502200
  Нагнибіда М.Л. Зерна : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Харків : Лім, 1933. – 60с.
502201
  Крупин В.Н. Зерна / В.Н. Крупин. – Москва : Современник, 1974. – 205с.
502202
  Головенчиц М.Е. Зерна / М.Е. Головенчиц. – Ленинград, 1974. – 126с.
502203
  Олійник М.Я. Зерна : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1977. – 192 с.
502204
  Дудин М. Зерна / М. Дудин. – Л., 1987. – 272с.
502205
   Зерна : літературно мистецький альманах українців Європи. – Львів ; Цвікау ; Париж
№ 1. – 1994
502206
   Зерна : літературно мистецький альманах українців Європи. – Львів ; Цвікау ; Париж
№ 2. – 1995
502207
  Зайцев Г.А. Зёрна / Г.А. Зайцев. – Уфа, 1977. – 31с.
502208
  Грудев И.Т. Зерна в горсти / И.Т. Грудев. – М, 1965. – 247с.
502209
  Мальцев Е. Зерна в распаханном небе / Е. Мальцев. – М, 1981. – 568с.
502210
  Крыстев Й. Зерна гранита / Й. Крыстев. – М, 1987. – 318с.
502211
  Нагнибіда М.Л. Зерна граніту : Вірші / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 123с.
502212
  Сухоруков Ф.И. Зерна добра / Ф.И. Сухоруков. – Ростов -на-Дону, 1979. – 31с.
502213
  Денисов Н.В. Зёрна добра / Н.В. Денисов. – М., 1975. – 63с.
502214
  Соцков А. Зерна души / А. Соцков. – Киев, 1997. – 77 с.
502215
  Плосков Ф.П. Зерна жизни / Ф.П. Плосков. – Краснодар, 1975. – 288с.
502216
  Петров А.В. Зерна земли / А.В. Петров. – Москва, 1979. – 95с.
502217
  Суржик Л. Зерна знань від полови псевдонауки. Дещо про генетику і наукову етику // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 13


  "Інтерв"ю з професором С. Арбузовою ("Нові "досягнення" МОН - лише імітація боротьби з фальсифікацією і плагіатом", DT.UA, №1, 2017 р.) викликало неабиякий розголос у науково-освітніх та медичних колах. Це й не дивно - в публікації наведено ...
502218
  Пальчиков В.И. Зерна и капели / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1966. – 32с.
502219
  Габович О. Зерна й полова = Псевдореформи в науці і освіті штовхають Україну в прірву Середньовіччя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1-7 червня (№ 19). – С. 10


  Упродовж останнього часу на шпальтах DT.UA ведеться відверта розмова про подальшу долю української освіти і науки. Автори дописів висловлюють деякі слушні, але позасистемні думки, виносять на обговорення химерні уявлення про щасливе майбутнє і славне ...
502220
  Симонов Б.Т. Зерна на ладони / Б.Т. Симонов. – Ярославль, 1969. – 62с.
502221
  Станишич Й. Зерна огня. / Й. Станишич. – Л., 1973. – 174с.
502222
  Бессонов И.М. Зерна падают в землю / И.М. Бессонов. – Ставрополь
1. – 1972. – 284с.
502223
  Пташников И.Н. Зерна падают не на камень : повесть и рассказы / Иван Пташников ;. – Москва : Советский писатель, 1963. – 296 с.
502224
  Глазов Г.С. Зерна пам’яті : Поезії / Глазов Г.С. – Львов : Каменяр, 1964. – 26 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
502225
  Тарасюк Г.Т. Зерна полину / Г.Т. Тарасюк. – К., 1991. – 117с.
502226
  Эрнандес А. Зерна риса / А. Эрнандес. – Москва : Художественная литература, 1971. – 223 с.
502227
  Ткач М.М. Зерна слова : культурол. статті, міні-рецензії, інтерв"ю / Михась Ткач. – Чернігів : Десна Поліграф, 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2646-15-3
502228
  Майборода Наталья Зерна смысла / Майборода Наталья, Карпов Тимур // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 72-79 : фото
502229
  Исмаил Мамед Зерна спелого граната : стихи / Мамед Исмаил ; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1977. – 134 с.
502230
  Расих Атилла Зерна счастья : приключенч. повесть / Расих Атилла; пер. с татар. З.Р.Халитовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1958. – 170 с.
502231
  Агабаев А. Зерна тутовника : избранное / А. Агабаев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 140 с.
502232
   Зерна.. – М., 1966. – 144с.
502233
  Баклицький І.О. Зернини дум : поезії / І.О. Баклицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 52 с.
502234
  Вірченко Н.О. Зернини з доріг життя мого... (Спомини) / Ніна Вірченко. – Київ : Задруга, 2011. – 760 с., [48] c. іл. – Дорогим моїм батькам, братові Михайлу, сім"ї, друзям присвячую. – Бібліогр.: с. 714-754. – ISBN 978-966-432-084-6
502235
  Пигаревский В.Е. Зернистые лейкоциты и их свойства / В.Е. Пигаревский. – Москва, 1978. – 128с.
502236
  Брагин Д.Ю. Зернистые фосфориты Донбасса и их использование в сельском хозяйстве / Д.Ю. Брагин, Ю.Н. Брагин // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 89-91 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
502237
  Гордієнко К.О. Зернися, земле : нариси, спогади, роздуми / К.О. Гордієнко. – Київ, 1988. – 168 с.
502238
  Брагін Ю.М. Зерністі фосфорити України / Ю.М. Брагін; Мін-во екології та природних ресурсів України. – Симферополь : Таврія, 2000. – 70с.
502239
  Горяинов В.Г. Зерно / В.Г. Горяинов. – К., 1950. – 68с.
502240
  Пришелец А.И. Зерно / А.И. Пришелец. – М., 1959. – 238с.
502241
  Плотников А.И. Зерно / А.И. Плотников. – Горький, 1970. – 64с.
502242
  Гриненко Г.О. Зерно / Г.О. Гриненко. – Київ, 1980. – 137,7с.
502243
  Нургалиев Р. Зерно / Р. Нургалиев. – Алма-Ата, 1981. – 167с.
502244
  Байрамов Н. Зерно : стихи / Н. Байрамов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 189 с.
502245
  Рейнольдс Мак Зерно Богоподобной Силы. / Рейнольдс Мак. – Санкт-Петербург, 1994. – 414с.
502246
  Игумнова Т.С. Зерно в земле / Т.С. Игумнова. – Москва, 1975. – 294с.
502247
  Агаджанян Н.А. Зерно жизни : Ритмы биосферы / Н.А. Агаджанян. – Москва : Советская Россия, 1977. – 256с.
502248
  Нагибин Ю.М. Зерно жизни. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1948. – 356с.
502249
  Кравченко П.А. Зерно задора. / П.А. Кравченко. – М., 1952. – 40с.
502250
   Зерно и всходы. – М., 1967. – 32с.
502251
  Гаффар А. Зерно и жернова : роман и повести / А. Гаффар; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1989. – 328 с.
502252
  Варакин М.П. Зерно и мука / М.П. Варакин. – Ленинград-Москва, 1937. – 164с.
502253
  Плотников А.И. Зерно и осколок / А.И. Плотников. – М., 1983. – 78с.
502254
  Нейман Н.М. Зерно и хлеб / Н.М. Нейман, 1935. – 556 с.
502255
  Ковальчук Л.З. Зерно і зорі : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Молодь, 1973. – 70 с.
502256
  Іванов Д.Й. Зерно і любов. / Д.Й. Іванов. – К., 1977. – 80с.
502257
  Вирський Д. Зерно і неволя. Рабський досвід хліборобства в історії України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 липня (№ 27). – С. 15


  "Нещодавно Юваль Ной Гарарі у своєму "Sapiens [Коротка історія людства]" скандально ствердив, що то не людина окультурила злаки, а навпаки - пшениця змусила бідного sapiens"а служити собі. І хоча я не вірю, що варіянт "зупинитися і залишитися ...
502258
  Брюгген В.О. Зерно і сходи / В.О. Брюгген. – К., 1987. – 189с.
502259
  Балачан Ф.Ф. Зерно к зерну / Ф.Ф. Балачан. – Москва, 1972. – 32с.
502260
  Негода М.Ф. Зерно на долоні: Поезії. / М.Ф. Негода. – Київ, 1981. – 69с.
502261
  Воробьев А.А. Зерно на ладони : стихи / А.А. Воробьев; пер. с чуваш. В.Кострова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1969. – 80 с.
502262
  Копач О.Ю. Зерно правди на шляху життя // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 489, листопад : листопад. – С. 34-35


  Книга Дмитра Нитченка "Від Зінькова до Мельборну".
502263
   Зерно продовольственное, фуражное и техническое.. – 2-е изд. доп. испр. – М.-Л., 1935. – 220с.
502264
  Николаи А. Зерно риса. / А. Николаи. – Л-М, 1960. – 104с.
502265
  Бек А.А. Зерно стали / А.А. Бек. – Москва, 1950. – 184с.
502266
  Хохлачев В.В. Зерно столетий / В.В. Хохлачев. – М., 1983. – 205с.
502267
  Симион А. Зерно, брошенное в землю... / А. Симион. – М., 1982. – 223с.
502268
  Гаскар П. Зерно. / П. Гаскар. – Москва, 1965. – 152с.
502269
  Качибая И.Д. Зернобобовые Грузии / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
502270
  Кравченко С.К. Зернобобовые культуры в Донбассе. / С.К. Кравченко, В.И. Остапов. – Луганск, 1958. – 55с.
502271
  Авраменко Р.В. Зернобобовые культуры как предшественники озимых ржи и пшеницы в условиях южной части лесостепи : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Авраменко Р.В. ; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1964. – 29 с.
502272
  Порчинский И.А. Зерновая моль ((Sitotroga cerealella Oliv.) и простейший способ ее уничтожить : с 8 рис. / [соч.] И.А. Порчинского ; Мин-во Земледелия и Государственных имуществ, Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1902. – 14 с.
502273
  Гаврилов Л.Г. Зерновая проблема / Л.Г. Гаврилов. – М.-Л., 1931. – 64с.
502274
  Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мошков Ю.А.; МГУ. – М., 1963. – 17л.
502275
  Казаков Е.Д. Зерноведение с основами растениеводства / Е.Д. Казаков. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М, 1983. – 352с.
502276
  Волошин Р.В. Зерновий експорт України в контексті світових змін і тенденцій // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 212-219 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
502277
   Зернові бобові культури. – Київ, 1964. – 316 с.
502278
  Пшеничний Н.І. Зернові бобові культури на Україні / Н.І. Пшеничний. – Київ, 1957. – 87 с.
502279
  Дузь-Крятченко Зернові злакові культури лісостепу України / Дузь-Крятченко. – К.-Х., 1936. – 76с.
502280
   Зернові культури = Grain crops : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро : ДУ Інститут зернових культур, 1930-. – ISSN 2523-4544
Т. 1, № 2. – 2017. – 400, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
502281
   Зернові культури = Grain crops : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро : ДУ Інститут зернових культур, 1930-. – ISSN 2311-6609
Т. 1, № 1. – 2017. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
502282
   Зернові культури = Grain crops : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро : ДУ Інститут зернових культур, 1930-. – ISSN 2523-4544
Т. 2, № 2. – 2018. – 400, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
502283
   Зернові культури = Grain crops : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черчель В.Ю., Гирка А.Д., Адамчик Й. [та ін.]. – Дніпро : ДУ Інститут зернових культур, 1930-. – ISSN 2523-4544
Т. 3, № 1. – 2019. – 198,[2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
502284
  Свістєльнік А.Н. Зернові культури УРСР. / А.Н. Свістєльнік. – К.-Х., 1947. – 200с.
502285
  Горская Н.А. Зерновое земледелие центральных областей русского государства второй половины XVI -- начеле XVII вв. (По матер. хоз. отчетности монастырей центр. части Русского государства) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горская Н.А. ; Ин-т ист. АН СССР. – Москва, 1955. – 15 с.
502286
  Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине XIX века / А.С. Нифонтов. – Москва, 1974. – 318с.
502287
  Хорошилов И.И. Зерновое хозяйство в семилетке / И.И. Хорошилов. – М, 1959. – 128с.
502288
  Федорук П.С. Зерновое хозяйство основных зернопроизводящих стран мира. / П.С. Федорук. – К., 1972. – 203с.
502289
  Макаров Н. Зерновое хозяйство Северной Америки / Н. Макаров. – М., 1924. – 408с.
502290
  Крючков В.Г. Зерновое хозяйчтво: / В.Г. Крючков, Л.М. Раковечкая. – М., 1990. – 135с.
502291
  Иванов Н.Р. Зерновые бобовые культуры / Н.Р. Иванов. – Москва ; Ленинград, 1953. – 351 с.
502292
   Зерновые культуры и травы в свеклосовхозах, 1935. – 648 с.
502293
  Зеленин И.Е. Зерновые совхозы СССР / И.Е. Зеленин. – Москва, 1966. – 248с.
502294
  Зайдинер В.И. Зерноград / В.И. Зайдинер, Г.И. Забегайлов. – Ростов -на-Дону, 1979. – 92с.
502295
  Шмелева Т.Л. Зерноградский университет культуры / Т.Л. Шмелева. – Ростов-на-Дону, 1962. – 45с.
502296
  Иванов А.Е. Зерносовхоз имени электрозавода / А.Е. Иванов, Ф.В. Шканов. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 46 с.
502297
  Іваненко Т.Я. Зернофуражне виробництво - важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах Миколаївської області // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 107-111 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
502298
  Решетов А.Л. Зернышки спелых яблок. Повесть. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1968. – 79с.
502299
  Токмакова И. Зернышко / И. Токмакова. – Москва : Детская литература, 1980
502300
  Блинов А.Д. Зернышко к зернышку / А.Д. Блинов. – М, 1983. – 79с.
502301
  Тужилин Н.А. Зернышко ржаного колоса. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1965. – 165с.
502302
  Кононенко Б. Зерня на золі : поезії / Борис Кононенко. – Київ : Оріяни, 2006. – 112 с. – ISBN 966-8305-68-Х
502303
  Любарська Леся Зерням прорости у кожнім серці... : поезія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3 с. обкл. – ISSN 0130-5263
502304
  Гулько Л. Зернятка Лесиного дитинства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 грудня (№ 239/240). – С. 8


  Леся Українка. Як зростала геніальна дівчинка.
502305
  Лащенко С. Зернятко Албанії, або Чи стане Каракурт улюбленим дитям України? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 12


  Каракурт — село в Україні, в Болградському районі Одеської області. Населення становить 2707 осіб. Село засноване 1811 року арнаутами — переселенцями з Добруджі, куди вони в свою чергу потрапили з півдня Албанії.
502306
  Косиченко А.И. ЗерО - 2008 (истории о письменности "хараппс", майя и "этрускан") // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 128 - 155. – ISSN 1684-2618
502307
   Зеров Дмитро Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 26. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
502308
  Москалець К. Зеров і публіка // Критика. – Київ, 2004. – Травень, (число 5). – С. 27-29
502309
  Панченко В. Зеров і шантрапа // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 12 (177). – С. 54-57. – ISSN 1996-1561


  Професора, поета-неокласика Миколу Зерова застрелив капітан держбезпеки Міхаїл Матвєєв 3 листопада 1937 року
502310
  Невська Ю.В. Зеров Микола Костянтинович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 123-124. – ISBN 978-966-372-083-8
502311
  Дзюба І. Зеров Микола Костянтинович // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 39-70
502312
  Степаненко М. Зеров Микола Костянтинович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 100-101. – ISBN 978-617-7016-11-2
502313
  Левінець Р.П. Зеров Микола Костьович / Р.П. Левінець, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 230. – ISBN 96966-8060-04-0
502314
   Зеров Микола Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 350-351. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
502315
  Гривко А.В. Зеров Микола Костьович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 99-101
502316
  О"Лір Зеровські пенати в Зінькові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 15


  Садиба Зерових.
502317
   Зерцало. – Кутеин : Тип. монастыря, 1651. – 683 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- дошки, шкіра з тисненн.
502318
  Лабынцау Ю. Зерцало жития... / Ю. Лабынцау. – Минск, 1991. – 219с.
502319
   Зерцало мудрости, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по двум законом. – Улан-Удэ, 1966. – 372с.
502320
  Василикос В. Зет / В. Василикос. – Москва, 1970. – 332с.
502321
  Видугрис А. Зетельский говор литовского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Видугрис А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 17л.
502322
  Мальгин Тимофей Зецало Российских государей от рождества Христова с 862 по 1791 год, изображающее родословие, потомство, царствование. – С-Пб, 1791. – 145с.
502323
  Мальгин Тимофей Зецало Российских государей от рождества Христова с 862 по 1791 год, изображающее родословие, потомство, царствование. – С-Пб, 1794. – 633с.
502324
  Слаповский А. ЗЖЛ (Замечательная жизнь людей) : [ пьесы ] / Алексей Слаповский. – Москва : Время, 2007. – 704с. – ISBN 978-5-9691-0223-1
502325
  Рихтер Ж.П. Зибенкэз / Ж.П. Рихтер. – Л, 1937. – 574с.
502326
  Ткаченко А.Ф. Зибер Николай Иванович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 442. – ISBN 966-8458-30-3
502327
  Білоус Д. Зигзаг : сатира, гумор / Д. Білоус. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 103 с.
502328
  Рязанов Зигзаг удачи / Рязанов, Э..А. – Москва, 1969. – 239с.
502329
  Брагинский Э.В. Зигзаг удачи. / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – М., 1969. – 239с.
502330
  Горелик Л. Зигзаги / Л. Горелик. – Саратов, 1969. – 104с.
502331
  Кежун Б.А. Зигзаги вдоль бумаги / Б.А. Кежун. – Л, 1957. – 86с.
502332
  Овинников Р.С. Зигзаги внешней политики СЩА : от Никсона до Рейгана / Р.С. Овинников. – М, 1986. – 400с.
502333
  Рыжиков В.А. Зигзаги дипломатии Лондона / В.А. Рыжиков. – М, 1973. – 215 с.
502334
   Зигзаги долі, що привели до вершин науки : (з нагоди 70-річчя з дня народження професора Волкова Костянтина Степановича) // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 9-10. – ISSN 2077-4214


  "В середині літа святкує день народження знаний в Україні та за її межами науковець-морфолог Костянтин Волков. Цьогоріч цей день знаменний тим, що ювіляру виповнюється 70".
502335
  Шукухи Зигзаги дорог : повесть / Шукухи, Х. Аскар. – Москва : Советский писатель, 1982. – 271 с.
502336
  Носенко Т. Зигзаги израильской демократии. Выборы 2013 г. // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 0131-2227
502337
  Лазарева Т.В. Зигзаги национальной политики Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 18-25. – ISSN 0321-5075
502338
  Семин А.В. Зигзаги японо-американского альянса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 30-35. – ISSN 0321-5075
502339
  Даниляк П. Зигмунд Красінський на Поділлі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  До 200-річчя видатного польського поета.
502340
  Линднер Мартин Зигмунд Фрейд : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 159-172 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
502341
  Вишневская С. Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию в области физиологиии и медицины, но так и не был удостоен награды // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 21-27 ноября (№ 45). – С. 31
502342
  Уварова С. Зигмунд Фрейд и Человек-Волк: между правдой и истиной // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 170-185. – ISSN 2306-8922
502343
  Бадрак В. Зигмунд Фрейд. Між тридцятьма трьома болючими операціями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 16/17). – С. 11


  У травні науковий світ відзначає день народження Зигмунда Фрейда. Всі знають його як творця теорії психоаналізу, видатного аналітика і зіркову особистість 20 ст. Однак австр. професор залишив і не менш важливий урок - боротьби з хворобою, тоді ...
502344
   Зигмунд Фрейд: Хроника-хрестоматия : Учеб. пособие. – Москва : Флинта, Московский психолого-социальный иститут, 1999. – 416с. – ISBN 5-8902-049-6
502345
   Зигмунд Фройд : (до 160-річчя від дня народження) // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 79-89
502346
   Зигмунд Фройд (до 160-річчя від дня народження) // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (17). – С. 78-79. – ISSN 2413-5461
502347
   Зигмунд Фройд і його наступники // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 41-71. – ISBN 978-966-518-287-0
502348
  Васылькивский В. Зигмунд Фройд: истина и ложь / В. Васылькивский. – Велико Търново : Перспектива, 1972. – 28с. – ISBN 954-90101-4-7
502349
  Кузнецов Ю. Зигмунд Фройд: народження нової філософії : до 160-річчя від дня народження та 120-річчя появи в науковому обігу поняття "психоаналіз" // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 37-46
502350
  Кузнецов Ю. Зиґмунд Фройд: народження нової філософії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4 (66). – C. 6-16. – ISSN 1810-2131
502351
  Ільїн О. Зигмунт Падлевський і Тарас Шевченко // Берестейський край : щотижнева газета / "Просвіта Берестейщини" імені Т. Шевченка. – Брест, 1998. – 6 червня (№ 22). – С. 2, 5


  До 135-ліття Січневого повстання.
502352
  Жироду Ж. Зигфрид и Лимузэн / Ж. Жироду. – Москва ; Ленинград, 1927. – 259 с.
502353
  Карнатовская М.Ю. Зизифус (Ziziphus jujuba Mill.) - ценная лекарственная, плодовая и декоративная культура // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 69-73. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
502354
   Зиков Герман Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 251 : фото
502355
   Зикова Євгенія Віталіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 251-252 : фото
502356
  Горький Максим Зикови / Горький М. – Київ : Мистецтво, 1955. – 99 с. – (Бібліотека російської драматургії)
502357
  Аширов А.А. Зикр джахр в ритуальной практике суфийских групп Средней Азии и его этнографические особенности / А.А. Аширов, Б.А. Пасилов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0869-5415
502358
  Мустафинов М.М. Зикризм и его социальная сущность / М.М. Мустафинов. – Грозный, 1971. – 44с.
502359
   Зильберман Израиль Иосифович. Выставка живописи. – М, 1983. – 5с.
502360
  Елегечев И.З. Зима / И.З. Елегечев. – Воронеж, 1984. – 286с.
502361
  Кондратская Анна Зима 2008: как снег на голову // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 70-72 : фото
502362
  Фрішко Владислав Зима 2019/20: черговий "екзотичний" прорив? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
502363
  Уэйн Д. Зима в горах : Роман / Д. Уэйн. – Москва : Прогресс, 1972. – 478с.
502364
  Уэйн Д. Зима в горах / Д. Уэйн. – М, 1972. – 480с.
502365
  Уэйн Д. Зима в горах / Д. Уэйн. – М, 1980. – 480с.
502366
  Насимович А.А. Зима в жизни копытных Западного Кавказа. / А.А. Насимович. – 91с.
502367
   Зима в Київській Русі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 130-131 : фото
502368
  Моррис Д. Зима в Непале / Д. Моррис. – Москва, 1966. – 184с.
502369
  Сармен Зима в цветах : стихи и поэма / Сармен; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1970. – 127 с.
502370
   Зима Валентин Леонідович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 99
502371
   Зима Валентин Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 27. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
502372
  Маркос Х.М. Зима Гюнтера : [роман] / Хуан Мануель Маркос ; пер. з ісп.: Ігор Проценко, Ярослав Губарєв ; [передм. Тараненко О.В.]. – Київ : Талком, 2014. – 244, [1] с. – Пер. вид.: El inviero de Gunter / Juan Manuel Marcos. Asunsion: Servilibro, 2013. – ISBN 978-617-7133-53-6
502373
  Фирсова Д.С. Зима и весна сорок пятого / Д.С. Фирсова. – Москва, 1980. – 256с.
502374
  Болквадзе З. Зима и очаг : стихи и поэма / З. Болквадзе; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
502375
  Самойлов Юрій Зима й міжсезоння - в Туреччині // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 34-38 : фото. – ISSN 1998-8044
502376
  Кулик З. Зима мине, та не минуть скандали // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 1. – С.4-5
502377
  Бэнулеску Штефан Зима мужественных / Бэнулеску Штефан. – М, 1968. – 269с.
502378
   Зима на Домінікані. Кити та карнавал // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 58-59 : фото
502379
  Петровых Ольга Зима на Камчатке : Россия / Петровых Ольга, Шпиленок Игорь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 50-59 : фото. – ISSN 1029-5828
502380
  Шпиленок Игорь Зима на Камчатке // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 64-71 : фото. – ISSN 1029-5828
502381
  Солев Д. Зима на слободата / Д. Солев. – Скопjе, 1968. – 212с.
502382
  Радкевич Е. Зима на спасаельной станции : повесть / Е. Радкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 304 с.
502383
  Кіт Л. Зима по-енергоефективному // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "Участь Університету у глобальних проектах із термомодернізації та енергозбереження, розуміння студентами й викладачами важливості цього виклику сьогодення, відверта розмова про нагальні проблеми стали темою розширеної зустрічі адміністрації КНУ зі ...
502384
  Стейнбек Джон Зима тревоги нашей / Стейнбек Джон. – Москва, 1985. – 271с.
502385
  Стейнбек Дж. Зима тревоги нашей : [пео. с анг.] / Джон Стейнбек. – Москва : Кристалл, 2001. – 1120 с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00075-4
502386
  Уейн М. Зима у горах / М. Уейн. – Київ, 1983. – 423 с.
502387
  Грищенко В. Зима у Канівському заповіднику // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 6


  Науковці Канівського природного заповідника щороку проводять облік птахів, які зимують на Дніпрі. Такий моніторинг дає змогу тримати під контролем одне з основних місць зимівлі на внутрішніх водоймах України.
502388
  Рябчук М.Ю. Зима у Львові / М.Ю. Рябчук. – К., 1989. – 109с.
502389
  Григорян К.Г. Зима Ширака : стихотворения и баллады / К.Г. Григорян. – Москва, 1974. – 142 с.
502390
  Пальман В.И. Зима, весна, лето / В.И. Пальман. – М, 1966. – 205с.
502391
  Ляпунова Анастасия Зима, холода // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 74-78 : фото
502392
  Семенякин В. Зима. Заботливый папа : проза : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 19-24. – ISSN 0131-8136
502393
  Асоян Б.Р. Зимбабве / Б.Р. Асоян. – Москва, 1983. – 144 с.
502394
  Харитонова Е.В. Зимбабве на перепутье / Е.В. Харитонова, С.М. Тищенко // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 3 (644). – С. 34-38. – ISSN 0321-5075
502395
  Шубин В.Г. Зимбабве. Кризис преодолен? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
502396
  Мазур Владимир Зимбабве. По следам Айболита и Ливингстона // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 50-56 : фото
502397
  Краснопевцева Т.И. Зимбабве: Прошлое и настоящее / Т.И. Краснопевцева. – М., 1988. – 240с.
502398
  Аникин Андрей Зимбабвийский парад зверей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 28-35 : фото
502399
  Ковалик Н.Й. Зими не буде... / Н.Й. Ковалик. – К, 1983. – 182с.
502400
  Горобець Л.В. Зимівля птахів роду Turdus в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-96. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання зимівлі птахів роду Turdus в 2002-2003 роках в Україні. Райони зустрічей цих видів нанесено на карту. Також подано інформацію про чисельність дроздів на зимівлі. Зроблено висновки про розширення зимового ареалу цих птахів протягом ...
502401
  Тырина В.А. Зимне-весенние солнечные ожоги яблони в Приморском крае и меры их предупреждения : Автореф... кандид. биологич.наук: / Тырина В.А.; АН СССР. Дальневосточный филиал им. акад. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1952. – 12 с.
502402
  Бурыгин В.А. Зимневегетирующие растения Узбекистана и их эколого-биологические особенности / В.А. Бурыгин, Л.Е. Маркова. – Ташкент, 1975. – 209с.
502403
  Фроловская Т. Зимнее воскресенье. / Т. Фроловская. – Алма-Ата, 1982. – 80с.
502404
  Миненко Б.В. Зимнее восхождение / Б.В. Миненко. – М., 1967. – 152с.
502405
  Донцова Д. Зимнее лето весны : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-22776-1
502406
  Яхонтов А.Н. Зимнее марево / А.Н. Яхонтов. – М, 1987. – 268с.
502407
  Дрофенко С.П. Зимнее солнце / С.П. Дрофенко. – Москва, 1972. – 94с.
502408
  Данилов С.П. Зимнее солнце : книга стихов / С.П. Данилов; авториз. пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1975. – 183 с.
502409
  Василевский И.И. Зимнее солнце / И.И. Василевский. – Москва, 1979. – 102с.
502410
  Ковалева С.А. Зимнее солнце / С.А. Ковалева. – Алма-Ата, 1989. – 60с.
502411
  Пересторонин Н. Зимнее солнце : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 91-93. – ISSN 0027-8238
502412
  Эзрохи З.Е. Зимнее солнце. / З.Е. Эзрохи. – Л., 1990. – 69с.
502413
  Зайцев М.Ф. Зимнее утро / М.Ф. Зайцев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 64 с.
502414
  Соболев А.П. Зимней ясной ночью / А.П. Соболев. – М, 1976. – 302с.
502415
  Юдахин А.В. Зимние бега. / А.В. Юдахин. – М, 1984. – 95с.
502416
  Анненская А.Н. Зимние вечера : сборник : для сред. и ст. шк. возраста / А.Н. Анненская ; сост. и авт. вступ. ст. Е. Путилова ; ил. А. Слепкова. – Ленинград : Дет. лит. ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 237, [2] с. : ил.
502417
  Немченко Г.Л. Зимние вечера такие долгие... / Г.Л. Немченко. – М., 1974. – 189с.
502418
  Радзеевский В.А. Зимние гидрографические работы в Арктике / В.А. Радзеевский. – Ленинград-Москва, 1940. – 32с.
502419
  Орач О. Зимние жаворонки / О. Орач. – М, 1974. – 86с.
502420
  Бениль Ч. Зимние забавы в Канвон-до // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 4 : Провинция Канвон-до: земля гор, мифов и воспоминаний. – С. 20-25. – ISSN 1738-8252


  "Идеальное направление для зимнего отдыха в Корее - это Канвон-до. Здесь можно не только покататься на лыжах и заняться другими зимними видами спорта, но и побродить по заснеженным горам. Эта провинция также славится своими фестивалями, прежде всего ...
502421
   Зимние забавы. Первые зимние игры // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 182-183 : фото
502422
  Берестов В.Д. Зимние звезды / В.Д. Берестов. – М, 1970. – 95с.
502423
  Конторович М.М. Зимние игры и развлечения дошкольников / М.М. Конторович, Л.И. Михайлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1946. – 104с.
502424
  Коротков И.М. Зимние игры школьников / И.М. Коротков. – М., 1964. – 96с.
502425
  Тихомиров Александр Борисович Зимние каникулы : Стихи и поэмы / Тихомиров Александр Борисович. – М. : Советский писатель, 1973. – 79с.
502426
  Перуанская В.В. Зимние каникулы / В.В. Перуанская. – М., 1988. – 431с.
502427
  Десница В. Зимние каникулы : роман и новеллы ; пер. серб.-хор. / Владан Десница. – Москва : Радуга, 1989. – 334 с. : ил.
502428
   Зимние каникулы за границей: куда едут росияне? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-48 : Фото
502429
  Чичкина Светлана Зимние каникулы с "Элитур Клубом" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 44
502430
  Себастиан М. Зимние каникулы. / М. Себастиан. – Бухарест, 1976. – 47с.
502431
  Романова З.Т. Зимние костры / З.Т. Романова. – Л., 1991. – 127с.
502432
  Линдсей Д. Зимние костры = Fires of Winter : [роман] / Джоанна Линдсей ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ, 1999. – 414, [2] с. – Пер. с изд.: Fires of Winter / Johanna Lindsey. New York: AVON BOOKS, 1980. – ISBN 5-237-02301-0
502433
  Паттерсон Д.Л. Зимние ласточки : Стихи / Д.Л. Паттерсон. – Москва : Советский писатель, 1980. – 127с.
502434
  Каимов К. Зимние мотивы : повести / К. Каимов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 320 с.
502435
  Каимов К. Зимние мотивы : рассказы, повести / К. Каимов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 351 с.
502436
  Гусейн Сеид Зимние ночи : рассказы и повести / Гусейн Сеид; пер. с азерб. Т.Калякиной. – Москва : Художественная литература, 1964. – 312 с.
502437
  Донечанин Василиан Зимние перспективы Украины : перспективы Украины // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 46-48 : Фото. – ISSN 1998-8044
502438
  Гитович А.И. Зимние послания друзьям / А.И. Гитович. – Москва; Ленинград, 1965. – 163с.
502439
  Савояров Никита Зимние предложения Германии в России : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 54-55 : Фото
502440
  Максимов А.Н. Зимние птицы / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1976. – 191с.
502441
  Савельев Владимир Зимние рейтинги от "Фороса" : Агенства определии свои предпочтерия на зимний сезон 2005-2006. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 40-41
502442
  Веселова С.С. Зимние сады российских дворцов и особняков XVIII-XIX вв. : образы в живописи и литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 124-142. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
502443
  Сонькин Л.Р. Зимние синоптические процессы района дальневосточных морей и прогнозы погоды на 3-7 дней / Л.Р. Сонькин. – Л., 1963. – 108с.
502444
   Зимние состояния ландшафтов гор юга СССР : Межвузовский сборник. – Ленинград, 1989. – 123с.
502445
  Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы / П.И. Лукоянов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 192с.
502446
  Баянов А. Зимние цветы : стихи и поэма / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 77 с.
502447
  Кутуй Р. Зимние яблоки / Р. Кутуй. – Казань, 1974. – 302с.
502448
  Коваленко Р.М. Зимние яблоки / Р.М. Коваленко. – М, 1982. – 254с.
502449
  Левушкин А.И. Зимний берег / А.И. Левушкин. – М, 1973. – 80с.
502450
  Тагер Е. Зимний берег. / Е. Тагер. – М., 1929. – 185с.
502451
  Тагер Е.М. Зимний Берег. Сб. / Е.М. Тагер. – 3-е изд., доп. – М., 1957. – 286с.
502452
  Катаев В.П. Зимний ветер / В.П. Катаев. – Москва, 1960. – 287с.
502453
  Катаев В.П. Зимний ветер. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – Москва, 1970. – 432с.
502454
  Андреева Е.И. Зимний вечер : рассказы / Елена Андреева. – Москва : Правда, 1985. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 43)
502455
  Родин Н.А. Зимний гром. / Н.А. Родин. – М., 1968. – 334с.
502456
  Суслов А.В. Зимний дворец / А.В. Суслов. – Ленинград, 1928. – 64 с.
502457
  Соколова Т.М. Зимний дворец / Т.М. Соколова. – Москва, 1956. – 15 с.
502458
  Соколова Т.М. Зимний дворец / Т.М. Соколова. – Ленинград, 1958. – 39 с.
502459
  Соколова Т.М. Зимний дворец / Т.М. Соколова. – Ленинград, 1959. – 39 с.
502460
  Пилявский В.И. Зимний дворец / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1960. – 185 с.
502461
  Беспалов В. Зимний день / В. Беспалов. – Куйбышев, 1949. – 71с.
502462
  Солоухин В.А. Зимний день / В.А. Солоухин. – М, 1969. – 288с.
502463
  Тарковский А.А. Зимний день / А.А. Тарковский. – М., 1980. – 95с.
502464
  Шадур П.Я. Зимний диалог / П.Я. Шадур. – Донецк, 1971. – 103с.
502465
  Данилов И.П. Зимний дождь / И.П. Данилов. – М, 1984. – 364с.
502466
  Швецов Д.Ф. Зимний дождь. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1972. – 126с.
502467
  Поженян Г.М. Зимний дом / Г.М. Поженян. – М, 1975. – 110с.
502468
  Нагибин Ю.М. Зимний дуб / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1955. – 320 с.
502469
   Зимний дуб. – Минск, 1983. – 237с.
502470
  Нагибин Ю.М. Зимний дуб / Ю.М. Нагибин. – Иркутск, 1986. – 91с.
502471
  Грушко Е.А. Зимний единорог / Е.А. Грушко. – Нижний Новгород, 1991. – 411с.
502472
  Бутенко В.П. Зимний костёр / В.П. Бутенко. – Ставрополь, 1983. – 79с.
502473
  Начас Стах Зимний листопад. / Начас Стах. – Воронеж, 1981. – 71с.
502474
  Шапошников Л.В. Зимний лов крота и водяной крысы / Л.В. Шапошников, Н.П. Лавров. – М., 1938. – 44с.
502475
  Симченко Ю.Б. Зимний маршрут по Гыдану / Ю.Б. Симченко. – Москва : Мысль, 1975. – 159с.
502476
   Зимний отдых у Женевского озера // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 35-37 : фото
502477
  Чичкина Светлана Зимний отдых: здоровье и адреналин : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 48-51 : Фото
502478
  Гросс В. Зимний отпуск / В. Гросс. – М., 1976. – 248с.
502479
  Нечипоренко В.П. Зимний отпуск / В.П. Нечипоренко. – Ташкент, 1987. – 270с.
502480
  Драбкина Е.Я. Зимний перевал / Е.Я. Драбкина. – 2-е доп. – М, 1990. – 394с.
502481
  Коротков И.М. Зимний пионерский лагерь / И.М. Коротков. – М., 1986. – 144 с.
502482
  Халупович В.А. Зимний полдень. / В.А. Халупович. – Л., 1974. – 95с.
502483
  Стюарт Е.К. Зимний праздник. / Е.К. Стюарт. – Новосибирск, 1980. – 526с.
502484
  Панов Б.П. Зимний режим рек СССР / Б.П. Панов. – Ленинград : ЛГУ, 1960. – 240с.
502485
  Поваренкин Н.К. Зимний сад : стихи / Николай Поваренкин. – Москва : Современник, 1979. – 79 с. – (Новинки "Современника")
502486
  Власов А.А. Зимний сад / А.А. Власов. – Москва, 1983. – 303с.
502487
  Хантер М.К. Зимний сад / М.К. Хантер, Э.Х. Хантер. – Москва, 1985. – 135 с.
502488
   Зимний сад Perspekta как инвестиция // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 68-69 : фото
502489
  Кислик Н.З. Зимний свет / Н.З. Кислик. – М., 1985. – 79с.
502490
   Зимний сельский конурс художественной самодеятельности в Венгрии в 1950-1951 году. – Будапешт. – 32с.
502491
  Дурова Н.Ю. Зимний соловей : эссе / Наталья Дурова. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 135 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0073-X
502492
  Миненко Б.В. Зимний спорт для всех / Б.В. Миненко. – М., 1983. – 64с.
502493
  Суслов В.А. Зимник / В.А. Суслов. – М, 1983. – 79с.
502494
  Савостин Н.С. Зимник: стихи / Н.С. Савостин. – М., 1978. – 127с.
502495
  Носов В.Г. Зимним вечером / В.Г. Носов. – Махачкала, 1979. – 179с.
502496
  Воскресенская З.И. Зимним вечером / З.И. Воскресенская. – Москва : Малыш, 1983. – 16 с.
502497
  Ауліх В.В. Зимнівське городище - слов"янська пам""ятка VI--VII ст. н.е. в Західній Волині / В.В. Ауліх. – Київ, 1972. – 124с.
502498
  Сорокин Л.Л. Зимня молния / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1988. – 366с.
502499
  Гауптман Г. Зимняя баллада / Гергарт Гауптман ; Перев. В. И. Нейштадта, ред. В. А. Зоргенфрея. – Петербург ; Москва : Госиздат, 1923. – 131 с. – На тит. л. год изд.: MCMXXIII. – (Всемирная литература (обл. сер.: Новости иностранной литературы))
502500
  Самсония А.А. Зимняя быль / А.А. Самсония. – М., 1958. – 19с.
502501
  Самсония А.А. Зимняя быль. / А.А. Самсония. – М, 1958. – 19с.
502502
   Зимняя война 1939-1940. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-009630-Х; 5-02-009591-5
Кн. 1 : Политическая история. – 1999. – 382с.
502503
   Зимняя война 1939-1940. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-009633-4; 5-02-009591-5
Кн. 2 : И.В. Сталин и финская кампания ( Стенограмма совещания при ЦК ВКП (б) ). – 1999. – 295с.
502504
   Зимняя война 1939-1940 гг. в рассекреченных документах Центрального архива ФСБ России и архивов Финляндии : исслед., документы, коммент. : к 70-летию советско-финляндской войны / Ин-т рос. истории Рос. акад. наук, Центр. архив ФСБ Рос., Акад. наук Финляндии, РЕНВАЛЛ-Ин-т Хельсинкского ун-та ; [Христофоров В.С. и др.] ; [редкол. : А.Н. Сахаров, В.С. Христофоров, Т. Вихавайнен (отв. ред.)]. – Москва : Академкнига, 2009. – 816 с. – изд. подготовлено к 70-летию начала Второй мировой войны. – ISBN 978-5-94628-342-7


  70 лет отделяют нас от события, вошедшего в историю Вооруженных сил нашего Отечества как блистательная победа на Халхин-Голе. 23 августа 1939 г. войска Красной Армии совместно с монгольскими воинами блестяще завершили здесь крупнейшую для того времени ...
502505
  Дюрренматт Ф. Зимняя война в Тибете / Ф. Дюрренматт. – М., 1990. – 185,2с.
502506
  Пушкин А.С. Зимняя дорога / А.С. Пушкин. – М, 1981. – 24с.
502507
  Аришина Н.С. Зимняя дорога / Н.С. Аришина. – Москва : Современник, 1985. – 95 с. – (Новинки "Современника")
502508
  Симченко Ю.Б. Зимняя дорога : повести / Ю.Б. Симченко. – Москва : Советский писатель, 1985. – 254с.
502509
  Ваншенкин К.Я. Зимняя дорога / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 140 с.
502510
  Ахмадулина Б. Зимняя замкнутость : Приношение к двухсотлетию А.С.Пушкина / Б. Ахмадулина. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 1998. – 128с. – ISBN 5-89803-022-0
502511
  Звягинцева В.К. Зимняя звезда / В.К. Звягинцева. – Москва, 1958. – 127с.
502512
  Никулин С.Н. Зимняя звезда. / С.Н. Никулин. – Воронеж, 1980. – 104с.
502513
  Юнсон Э. Зимняя игра. / Э. Юнсон. – М, 1986. – 157с.
502514
  Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян / Л.Н. Виноградова. – Москва, 1982. – 256с.
502515
   Зимняя луна : яп. трехстишия и пятистишия в пер. Веры Марковой / [сост., предисл. и примеч. В.Н. Марковой]. – Москва : Наука, 1987. – 319 с. : цв. ил. ; 12х10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
502516
  Смирнов В.П. Зимняя мозаика / В.П. Смирнов. – Иркутск, 1970. – 35с.
502517
  Щегленко А.В. Зимняя мозаика : Из моих тетрадей / Анатолий Щегленко. – Харьков : Крок, 2006. – 88с. – ISBN 966-652-111-3
502518
  Смирнов Л.В. Зимняя молния / Л.В. Смирнов. – Москва, 1979. – 111с.
502519
  Зорьян С.Е. Зимняя ночь / С.Е. Зорьян; пер. с арм. – Тифлис, 1936. – 227 с.
502520
  Кадыр-заде С. Зимняя ночь / С. Кадыр-заде. – Баку, 1967. – 211с.
502521
  Иванов Сергей Зимняя обувь на железном ходу : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 228-230 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
502522
  Гордиенко К.А. Зимняя повесть / К.А. Гордиенко. – М, 1966. – 207с.
502523
  Сиротин Б.З. Зимняя повесть / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1980. – 102с.
502524
  Вегин П.В. Зимняя почта / П.В. Вегин. – Москва, 1978. – 125с.
502525
  Гурский А.И. Зимняя поэзия белорусов / А.И. Гурский. – Минск, 1980. – 167с.
502526
  Барбас Л.Г. Зимняя прогулка / Л.Г. Барбас. – Л, 1988. – 158с.
502527
  Бытовой С.М. Зимняя радуга / С.М. Бытовой. – Л, 1961. – 140с.
502528
  Яковлев Ю.Я. Зимняя радуга / Ю.Я. Яковлев. – М., 1965. – 95с.
502529
  Баева А.А. Зимняя радуга / А.А. Баева. – М., 1966. – 103с.
502530
  Золотцев С.А. Зимняя радуга / С.А. Золотцев. – М., 1975. – 31с.
502531
  Алексеев В.П. Зимняя радуга : стихи / Владимир Алексеев ; худож. А. Давыдов. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 110 с. : ил.
502532
  Кузнецов В.К. Зимняя радуга: док. повесть / В.К. Кузнецов. – М., 1979. – 79с.
502533
  Фролов И.Г. Зимняя река. / И.Г. Фролов. – М, 1978. – 79с.
502534
  Лука Р. Зимняя тишина. Роман / Р. Лука. – М., 1963. – 320с.
502535
  Филин В.П. Зимняя тренировка бегуна на короткие дистанции на открытом воздухе / В.П. Филин. – М, 1954. – 79с.
502536
  Хоменков Л.С. Зимняя тренировка легкоатлета / Л.С. Хоменков. – Москва, 1950. – 72с.
502537
  Материалы Зимняя школа по физике ядра и элементарных частиц. Ленинград.1975 / Материалы, зимней школы ЛИЯФ по физике ядра и элементарных частиц 11-й. – Ленинград : Лияф
Ч. 1. – 1976. – 370 с.
502538
  Цуцоев В.И. Зимняя эксплуатация тракторов. / В.И. Цуцоев. – М., 1977. – 118с.
502539
   Зимняя эмиссия СО2 из почв и ее вклад в годовой цикл дыхания почв в различных экосистемах в окрестностях озера Эби-Нур / Л. Цинь, Г.Х. Лв, С.М. Хи, Цз.Цз. Ян, Х.Л. Ван, С.Н. Чжан, Х.Я. Ма // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 993-1002 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0032-180Х
502540
  Костко В.С. Зимобор / В.С. Костко. – М., 1983. – 64с.
502541
  Москалець В.К. Зимова балада : повісті / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 256 с.
502542
  Солана Хав"єр Зимова відлига на Корейському півострові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)


  "З північнокорейською ядерною загрозою не можна впоратися без перемовин. Ігри в Пхьончхані можуть стати найкращим за багато років шансом розпочати цей процес."
502543
  Ільченко Н.В. Зимова депресія: як захиститись? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 3 : фото
502544
   Зимова казка в олімпійському регіоні Зеєфельд! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 16 : фото
502545
  Новицька Л.В. Зимова казка Карпат // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 47
502546
  Кравчук Н. Зимова календарно-обрядова пісенність Підляшшя: особливості побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 284-293


  Стаття з"ясовує специфіку побутування календарно-обрядової поезії зимового циклу на Підляшші у контексті загальноукраїнської фольклорної традиції.
502547
  Коструба М.В. Зимова кампанія 1654-1655 років періоду Хмельниччини: воєнний аспект ( До 355-ї річниці Дрижипільської битви) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 10-15
502548
  Мацинський І. Зимова ніч / І. Мацинський. – Пряшів, 1961. – 90с.
502549
  Коробов О. Зимова обрядовість українців у фокусі об"єктиву. Автентичне виконання (матеріали до укладання відеохрестоматії. Частина 1 // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 109-116. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Опис відеоматеріалів зимової обрядовості (періоду Святок) з етнічних українських земель, що знаходяться у фондах Лабораторії етномузикології НМАУ ім. П. Чайковського, приватних архівах науковців, у вільному доступі в мережі Інтернет є першим кроком ...
502550
  Паращак О. Зимова Олімпіада Sochi 2014: аналіз ризиків та страховий аспект // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-56. – ISSN 1810-7923
502551
  Гордієнко К.О. Зимова повість / К.О. Гордієнко. – Київ, 1965. – 200 с.
502552
   Зимова сесія Малої академії наук України / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Прес-центр університету повідомив: В іменній аудиторії першого ректора Михайла Максимовича відбулося відкриття зимової сесії заочних профільних шкіл Малої академії наук України. Юних науковців привітали: міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ...
502553
   Зимова сесія МАН // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  В іменній аудиторії першого ректора Михайла Максимоовича КНУ ім. Т. Шевченка урочисто відкрили зимову сесію заочних профільних шкіл Малої академії наук України. Українських науковців привітали міністр освіти і науки Дмитро Табачник, ректор КНУТШ Леонід ...
502554
  Моторний М. Зимова сесія українських студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Всесвітня студентська зимова Універсіада-2017 стартувала. Українські студенти-спортсмени захищатимуть спортивну честь України.
502555
   Зимова Фінляндія буває дуже гарячою // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 17 : фото. – ISSN 1998-8044
502556
  Кудлай В. Зимова школа // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  За підтримки "Еразмус+" на Львівщині відбулася перша зимова школа Української асоціації дослідників освіти "Європейські індикатори якості освітніх досліджень". До викладання були залучені провідні вітчизняні експерти в галузі освітніх досліджень.
502557
  Смирнова О. Зимова школа комунікацій // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 4


  В Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка пройшла Зимова школа комунікацій "Генетика фейку". Організатори школи, а саме кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, розглядали таке явище як фейк з різних боків, ...
502558
   Зимова Школа у Карпатах // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 4


  "13–17 січня 2020 року у смт Славське (Львівська область) відбулася Зимова Школа соціального лідерства «Соціальна анімація: пошук ресурсів», організована кафедрою соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології КНУ у партнерстві ...
502559
  Вовк В. Зимове дійство / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1994. – 45с.
502560
  Самойлов Юрій Зимове сонечко... середньомагістральне // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 34-39 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
502561
  Нижник Й. Зимове цвітіння : поезії / Йосип Нижник. – Київ : Леся, 2010. – 96 с. – ISBN 966-8126-40-2
502562
  Ожешко Е. Зимовий вечир [Зимовий вечір] : Оповидання / По Э. Ожешковій ; Пеpеклав Мыкола Коpсунськый-Туpчанинов. – Москва : Дpук. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 36 с. – Hа окp. аpк.: Гpыцькови Ивановычу Чаговцеви пpысвячуе пеpекладчык
502563
  Старицький М.П. Зимовий вечір : Дpаматичний етюд у 2-х одслонах ; Сюжет позичено з повісти Е. Ожешкової "Зимовий вечіp" / М. Старицький. – [Київ] : Слово, 1922. – 48 с. – Hа тит. аpк.: Посвята аpтисту М.К. Садовському
502564
  Старицький М.П. Зимовий вечір / М.П. Старицький. – Київ, 1946. – 53с.
502565
  Старицький М.П. Зимовий вечір / М.П. Старицький. – Київ, 1953. – 64с.
502566
  Старицький М.П. Зимовий вечір / М.П. Старицький. – Київ, 1955. – 43с.
502567
  Катаєв В.П. Зимовий вітер / В.П. Катаєв. – Київ, 1962. – 278с.
502568
  Тесленко К.М. Зимовий грім / К.М. Тесленко. – Донецьк, 1985. – 333с.
502569
  Тесленко К.М. Зимовий грім / К.М. Тесленко. – 2-е вид. – Донецьк, 1987. – 309с.
502570
  Доценко О. Зимовий похід = Winter march : (6.XII.1919 - 6.V.1920) / Олександер Доценко. – Варшава : [б. в.], 1932. – CLII, 239, [6] с. : іл. + 1 арк. мапа (склад. увосьмеро): Основна мапа до "Зимового походу". Мірило: 25 верст в дюймі. – Exlibris: Andrew Olesijuk. – (Праці Українського наукового інституту = Prace Ukrainskiego instytutu naukowego ; т. 13 ; кн. 1 : Серія історична)
502571
  Доценко Олександер Зимовий похід (6.ХІІ.1919-6V.1920) / Доценко Олександер; Фундація ім.Симона Петлюри в Канаді. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 376с. – ISBN 966-7018-40-7
502572
  Файзулін Я. Зимовий похід 1921 року: історіографія та джерельна база // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються історіографія та джерела II Зимового походу армії УНР. Значна увага приділяється українській емігра-нтській історіографії, яка була малодоступною для українського загалу. Вперше зазначаються документальні джерела, які довгий час ...
502573
  Солдатенко В. Зимовий похід Армії УНР в історіографічному зрізі (грудень 1919 - травень 1920 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 135-161. – ISBN 978-966-02-5322-3
502574
  Ільченко О.Г. Зимовий сад / О.Г. Ільченко. – Київ : Молодь, 1991. – 40 с.
502575
  Хоменко О. Зимовий сад Анатолія Погрібного // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 56-59
502576
  Смирнов В.С. Зимові види спорту у самореалізації інвалідів незалежної України // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 149-161. – ISSN 2079-1828
502577
  Кислов Дмитро Зимові вітаміни: допомагаємо імунітету // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 3-6 : фото. табл.
502578
  Шило І.Н. Зимові громи / І.Н. Шило. – К., 1977. – 168с.
502579
  Рильський М.Т. Зимові записи : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1959. – 88 с.
502580
  Рильський М.Т. Зимові записи : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 123 с.
502581
  Мойсей А. Зимові карнавальні традиції українців Сучавського повіту Румунії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 65-69. – ISSN 0130-6936
502582
  Махно В. Зимові листи : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 222-230
502583
  Фрішко Владислав Зимові перспективи вітчизняних туроператорів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – С. 38-41 : фото, графік. – ISSN 1998-8044
502584
  Скаженик М. Зимові пісенні традиції басейну Уборті: до питання взаємозв"язків обрядів та мелотипів // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 64-75
502585
  Любимова А. Зимові пісні Правобережжя Дніпропетровської області // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 77-82. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Музичний фольклор Нижньої Наддніпрянщини та Степової України наразі не отримав належного польового та аналітичного дослідження. Від 2015 р. завдяки науково-пошуковій діяльності Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, розпочався процес ...
502586
  Ільченко Н.В. Зимові рибалки! Пам"ятайте про особисту безпеку на льоду! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 36 : фото
502587
   Зимові розваги. – К, 1936. – 59с.
502588
   Зимові розваги. – К, 1937. – 27с.
502589
  Щеглов О.А. Зимові синоптичні процеси при аномально-високих температурах повітря в Україні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (50). – С. 45-53. – ISSN 2306-5680


  Досліджено випадки з аномально-високою температурою повітря вище 95-го перцентиля фактичного розподілу у кожній точці регулярної сітки над Україною та суміжними регіонами. Виявлено збільшення частоти випадків з аномально-високою температурою повітря в ...
502590
  Щеглов О.А. Зимові синоптичні процеси при екстремальних від"ємних аномаліях температури повітря в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 98-109


  В роботі використано дані реаналізу NCEP/NCAR для відбору екстремальних температур повітря нижче 5-го перцентиля функції розподілу у вузлах регулярної сітки на території України. Класифікація полів тиску з екстремальними від"ємними температурами ...
502591
   Зимові спортивні спорудження. – К, 1935. – 33с.
502592
  Мельник А. Зимові хитрощі керування автомобілем // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-12 : фото
502593
  Завадович Р. Зимові царівни. / Р. Завадович. – Львів-Краків, 1942. – 67с.
502594
  Онкович Д.Ю. Зимові яблука / Д.Ю. Онкович. – Київ, 1969. – 47 с.
502595
  Моргун Ф.А. Зимові яблука : поезії / Ф.А. Моргун. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 47 с.
502596
  Песков В.М. Зимовка / В.М. Песков. – Москва : Советская Россия, 1984. – 54с. – (Время. Характер. Судьба)
502597
  Бирская Екатерина Зимовка в Азии. Сбежать от зимы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 36-40 : фото
502598
  Васильев И.М. Зимовка декоративных растений в условиях города / И.М. Васильев. – Москва : Министерство коммунального хоз-ва РСФСР, 1953. – 103 с.
502599
  Кожанчиков И.В. Зимовка и диапуза чешуекрылых насекомых сем. Orgvidae / И.В. Кожанчиков. – М.-Л., 1948. – 653-673с.
502600
  Васильев И.М. Зимовка растений. / И.М. Васильев. – Москва : Москва, 1956. – 308с.
502601
  Воронин С.А. Зимовка у подножия Чигирикандры / С.А. Воронин. – Ленинград, 1980. – 223с.
502602
  Стрелков П.П. Зимовки летучих мышей в средней и северной полосе Европейской части СССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Стрелков П.П. ; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1965. – 20 с.
502603
  Сидоренко В.Я. Зимовье на Кацисе / В.Я. Сидоренко; [повесть : для сред. возраста]. – Свердловск : Книжное издательство, 1959. – 108 с.
502604
  Сидоренко В.Я. Зимовье на Кацисе / В.Я. Сидоренко. – Тюмень, 1963. – 95 с.
502605
  Мамин-Сибиряк Зимовье на Студеной / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1978. – 255с.
502606
  Мамин-Сибиряк Зимовье на Студеной / Мамин-Сибиряк. – Киев, 1982. – 26с.
502607
  Коптев М.В. Зимогор. / М.В. Коптев. – Киров, 1989. – 125с.
502608
  Камский М. Зимогоры / М. Камский. – Тифлис : ЗИКГИЗ, 1935. – 205 с.
502609
  Рапов М.А. Зимогоры / М.А. Рапов. – Ярославль, 1974. – 207с.
502610
  Буданов В.Ф. Зимогорье / В.Ф. Буданов. – Москва, 1981. – 47с.
502611
  Шадхан Х.Ф. Зимозан. (Химич. природа, биохимическая характеристика и перспективы применения) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Шадхан Х.Ф. ; АН ЛатвССР , Отд-ние химич. и биол. наук. – Рига, 1968. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-34
502612
  Кравців Б.М. Зимозелень : сонети й олександрини / Богдан Кравців. – Филадельфія : Видавництво "Америка", 1951. – 29, [3] с.


  Зміст: Чар-зілля; Веснянка; Урожай; Дожин; Пожнивя; Вечір; Бабине літо; Чайка; Душа; Неристь; Жовтень; Блуд; Рань; Як птахи в далечінь; З урочищ і гаїв; Миколі Зерові; Барвисто на столі; Хвилини розтавань
502613
   Зимой - лето: Дубай : Теплые края. Ski Dubai // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 9. – С. 80-82 : Іл., карта
502614
   Зимой - лето: Египет : Теплые края. Египет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 9. – С. 88-90 : Іл., карта
502615
   Зимой - лето: Тайланд : Теплые края. Тайланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 9. – С. 84-86 : Іл., карта
502616
  Вострышев И.В. Зимой в Подлипках / И.В. Вострышев. – Москва, 1963. – 166с.
502617
  Трешников А.Ф. Зимой в Южном океане / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 88с.
502618
  Мануйлов П.И. Зимой обманутые. Роман / П.И. Мануйлов. – Алма-Ата, 1982. – 245с.
502619
  Ткачук М. Зимомря Микола / М. Ткачук, Г. Нога // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 73-74. – ISSN 0236-1477
502620
  Гундарев В.Р. Зимопись / В.Р. Гундарев. – Алма-Ата, 1976. – 59с.
502621
  Романов А.А. Зимородок / А.А. Романов. – М., 1970. – 103с.
502622
  Носов Є.І. Зимородок / Є.І. Носов. – К, 1985. – 24с.
502623
  Ахматов К. Зимостойкость деревьев и кустарников, интродуцированных в поясе еловых лесов Терской Ала-Тоо / К. Ахматов. – Фрунзе, 1960. – 100с.
502624
  Проценко Д.Ф. Зимостойкость корневых систем озимой пшеницы / Д.Ф. Проценко, В.Н. Ремесло, В.Н. Мусич. – Киев : Киевский университет, 1971. – 137 с. : ил.


  Авт.: Ремесло, Василий Николаевич (1907-1983) Мусич, Владимир Николаевич
502625
  Соколова Н.Ф. Зимостойкость маслины в условиях южного берега Крыма в связи с водным балансомзимней засухой. Закалка персика к засухе. Влияние влажности почвы и длины дня на развитие крым-сагыза. / Н.Ф. Соколова. – Ялта
XXI. – 1935. – 79с.
502626
  Славный П.С. Зимостойкость некоторых сортов пшеницы в связи с их физиологическими особенностями : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101 / Славный П.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с.
502627
  Власюк П.А. Зимостойкость озимой пшеницы на Украине / П.А. Власюк. – Киев : Украинская Академия Сельскохозяйственных наук, 1959. – 256с.
502628
  Власюк П.А. Зимостойкость озимой пшеницы на Укранине / П.А. Власюк. – Київ, 1959. – 252с.
502629
   Зимостойкость озимых хлебов и мнгоголетних трав. – Киев : Наукова думка
1,2. – 1976. – 152 с.
502630
  Белкин Н.И. Зимостойкость растений (факторы зимостойкости) / Н.И. Белкин. – Кишинев, 1961. – 280с.
502631
  Васильев И.М. Зимостойкость растений. / И.М. Васильев. – Москва, 1953. – 192с.
502632
  Дарамуш С. Зимские радови у колективним польопривредним газдинствима / С. Дарамуш. – Букурешт : Державно изданье, 1950. – 44 с.
502633
  Мазаев В. Зиму пережить и другие повести / В. Мазаев. – Кемерово, 1984. – 288с.
502634
  Кухно А.А. Зимушка : лирика / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1974. – 103с.
502635
  Аввакумова М.Н. Зимующие птицы : стихотворения / Мария Аввакумова. – Москва, 1984. – 79 с.
502636
  Самородов Ю.А. Зимующие птицы Калмыкии и сопредельных территорий / Ю.А. Самородов. – Элиста, 1981. – 107с.
502637
   Зимы нашей планеты :земля подо льдом. – М, 1982. – 333с.
502638
  Сапронова М.А. Зин аль-Абидин Бен Али // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 21-35. – ISSN 0042-8779
502639
  Смирнов В.И. Зина Портнова / В.И. Смирнов. – Москва, 1980. – 223с.
502640
  Халилецкая Е.П. Зина. / Е.П. Халилецкая. – Владивосток, 1968. – 47с.
502641
  Коноплянникова З.В. Зинаида Васильевна Коноплянникова [1879-1906] / Партия социалистов-революционеров. – Б. м. : Изд. Северного Областного Комитета П. С.-Р., 1906. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
502642
  Винниченко Т. Зинаида Гиппиус: Сатаннеса в белом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 46-64. – ISSN 1819-6268
502643
  Давыдов А.П. Зинаида Голенкова и российская социология // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 10. – С. 136-151. – ISSN 0235-1188
502644
  Савинов А.Н. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. / А.Н. Савинов. – Л., 1973. – 56с.
502645
  Князева В.П. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. / В.П. Князева. – М., 1979. – 254с.
502646
  Локтев А.А. Зинаида Кириенко / А.А. Локтев. – М., 1986. – 64с.
502647
  Востров А. Зинаида Линден. На грани культур // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 328-341. – ISSN 0042-8795
502648
  Винниченко Т. Зинаида Серебрякова: умереть в Париже // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 48-73. – ISSN 1819-6268


  "Зинаида Серебрякова выставляет в первый раз, и я вовсе не хочу по этим опытам делать заключение об ее силах и ее возможностях. Допускаю, что она также обманет, как обманывали многие художественные женщины, из которых некоторые обладали исключительными ...
502649
  Ковальчук С Г. Зинаида Тулуб -- мастер исторического романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Ковальчук Г.С,; Киев гос.пед.ин-т. – К, 1980. – 24л.
502650
  Гумилевский Л.И. Зинин / Л.И. Гумилевский. – М., 1965. – 271с.
502651
   Зинин Николай Николаевич. / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 33-54. – ISBN 966-594-386-3
502652
  Глинка Федор Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия // Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера" / Глинка Федор. – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова, 1817. – Ч. 3. – С. 139-192
502653
  Глинка Федор Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия // Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера" / Глинка Федор. – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова, 1817. – Ч. 3. – С. 139-192
502654
  Парамонов А.В. Зиновий Виленский / А.В. Парамонов. – М., 1971. – 143с.
502655
  Речицький В. Зиновій Антонюк. In Memoriam / В. Речицький, М. Маринович // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 38-39
502656
  Черченко Ю. Зиновій Книш - історіограф УВО та ОУН // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 365-378. – (Нова серія ; вип. 18)
502657
  Грушевський Г.І. Зирка [Зірка] : збирка за поезій Гpицька Чулая. – Киев : Изд. В.П. Hаголкина ; Тип. М.Д. Ивановой, 1894. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
502658
  Кремень В. Зичимо творчих злетів у праці // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Січень - лютий (№ 1). – С. 8


  Вітання з Днем народження ректору Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктору технічних наук, академіку НАН України, Національної Академії педагогічних наук України Михайлу Згуровському.
502659
  Эпстайн Т. Зияния, мгновения: проза Беллы Улановской // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 38-43. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 4). – ISSN 1813-1921
502660
  Зиновьев А.А. Зияюшие высоты / А.А. Зиновьев. – М
Кн. 1. – 1990. – 320с.
502661
  Зиновьев А.А. Зияюшие высоты / А.А. Зиновьев. – Москва : ПИК
Кн. 2. – 1990. – 320с.
502662
   Зияющая... вершина: женщина-руководитель : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 40-43 : Фото
502663
  Пронякин В.И. Зияющий дискурс, или Интерпретативный беспредел, Ницше в рецептивном поле постмодерна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 100-111. – ISSN 2077-1800
502664
  Мендес Катюль Зі збірки "Pour lire au couvent" / Катюль Мандес (Katulle Mandes) ; Пер. [на укр.] Володимир Самійленко. – [Київ] : Вид. "Шлях" ; [Дpук. "П. Баpський"], 1917. – 31, [1] с. – ([Видавництво "Шлях"] ; № 29)


  Зміст: Дивний оpганчик; Зачаpований пеpстень; Імпеpатоp і метелики; Лихий подоpожній; Тpи щастя
502665
  Лупій О. Зі збірки "Весняний неспокій" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 3-8. – ISSN 0131-2561
502666
  Гук В. Зі збірки "Гілочка кримського тиса" : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 40-43. – ISSN 0130-1608
502667
  Вировець Л. Зі збірки "Глиняні письмена" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 143-148. – ISSN 0130-1608
502668
  Каплунова Т. Зі збірки "ЗмієLOVE, я Твоя" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 5-12. – ISSN 0585-8365
502669
  Лесьмян Б. Зі збірки "Лука" (1920) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 356-364.
502670
  Андієвська Е. Зі збірки "Подорож" : Новелетки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.105-115
502671
  Андієвська Е. Зі збірки "Проблеми голови" : Новелетки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.150-167
502672
  Сюндюков І. Зі зброєю проти своїх // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 8


  Про яничарів і яничарство - без міфів та стереотипів.
502673
  Сюндюков І. Зі зброєю проти своїх. Про яничарів і яничарство - без міфів та стереотипів // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 224-231. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
502674
   Зі зміненими умовами і новим "Софтом" / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  В Україні тривають регіональні наради-семінари з питань організації і проведення прийому абітурієнтів до ВНЗ у 2017 р.
502675
  Сендс Ф. Зі Львова до Лондона та знову до Львова (інтерв"ю з професором Філіпом Сендсом) / підготувала Катерина Бусол // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 9-16. – ISSN 1814-3385


  Інтерв"ю проведено в рамках проекту international law Talks, з метою якого є збільшення в українських ЗМІ якісної, цікавої та доступної для розумінні неюристами аналітики з актуальних питань міжнародного права.
502676
  Зінченко А. Зі світлою згадкою про Петра Матулу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 12


  Петро Матула — український громадський діяч у США, автор ідеї та найактивніший учасник створення пам"ятника Митрополитові Василю (Липківському) в США.
502677
  Скопенко В.В. Зі святим ім"ям Шевченка: Академік Віктор Скопенко про себе, Київський університет і час, в якому живемо
502678
   Зі святом! // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Привітання Олексія Яковича Чебикіна ректора Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського з 70-річчям.
502679
  Дічек Н. Зі скарбниці наукових ідей українського вченого / Н. Дічек, Л. Калініченко // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8
502680
  Гюмюшлю Т. Зі славетної плеяди Рильських // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 48-49


  "...Із усіх особистостей, з ким обставини звели братів Рильських, найбільший вплив мав Володимир Антонович - видатний український громадський, культурний діяч, історик, археолог, археограф".
502681
  Німилович О. Зі славного грона "шістдесятників" (до 75-річчя від дня народження Віталія Годзяцького) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 94-103. – ISSN 2224-0926
502682
  Іваненко О.В. Зі слов"янської ономастики // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 57-69. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
502683
  Поліщук В. Зі словами вдячності й шани
502684
   Зі смаком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 10-14 : фото
502685
   Зі смолоскипом знань в руках [Пішов з життя Борис Іванович Корольов] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 березня (№ 11/12). – С. 7


  У 1984 р. директор Інституту підвищення кваліфікації, проректор університету ім. Т.Г Шевченка.
502686
   Зі спогадів Максима Славінського про університетське життя // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 95-98. – ISBN 978-966-439-138-9


  Новий університетський статут 1886 р. Склад прфесури. Німецька, московська й українська групи. Національний склад студенства.
502687
  Пчілка Олена. Зі спогадів про М. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 179-181. – ISBN 5-7707-1062-4
502688
  Савченко С. Зі спогадів про Ярослава Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 338-344. – ISSN 2078-659X
502689
  Лукінова Т.Б. Зі спостережень над деетимологізацією в українській мові // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 64-67. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Про маловивчене в історичній лексикології явище деетимологізації – втрату або затемнення давніх етимологічних зв’язків між спорідненими словами.
502690
  Калєтнік А.А. Зі спостережень над деякими мовними особливостями М. Драй-Хмари-перекладача: "Демон" М.Ю. Лермонтова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 115-130


  У статті розглядаються особливості передачі місць з неповноголосними формами поеми М.Ю. Лермонтова «Демон» в українському перекладі М. Драй-Хмари. Пропонується класифікація та опис перекладацьких прийомів для передачі змісту і стилістичних регістрів ...
502691
  Могила О. Зі спостережень над діалектною лексикою українсько-польського пограниччя // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 511-515. – ISBN 978-966-3888-379-3
502692
  Скопненко О.І. Зі спостережень над історією й сучасними процесами розмежування фраземіки та пареміології в україністиці / О.І. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-48. – Бібліогр.: Літ.: 42 поз. – ISSN 0027-2833
502693
  Миголинець О. Зі спостережень над лексикою весільного обряду: назви молодих в українських закарпатських говірках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 37-40
502694
  Вакуленко С. Зі спостережень над присутністю португальських авторів в українському інтелектуальному полі XVII - XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2011. – Т. 14
502695
  Гороф"янюк І. Зі спостережень над семантичною варіативністю флорономенів центральноподільських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 60-64
502696
  Карпенко О.П. Зі спостережень над українськими діалектизмами // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 244-249. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
502697
   Зі справи на Якова Невестюка 1892 року : (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 84-85. – ISBN 966-7272-00-1
502698
  Гордійчук І. Зі сталевою волею бійця / розмову вів Геннадій Карпюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 5


  "Військових треба вчити думати і знаходити виходи з різноманітних ситуацій креативно, колективно та багатоваріантно".
502699
  Карпенко О.П. Зі старожитньої ойконімії Київщини // Студії з ономастики та етимології. 2015-2016 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, Юрай Гладкий, Карпенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Пам"яті Романа Івановича Осташа. – С. 89-98. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-02-8128-8
502700
  Онищенко О. Зі стартом! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 12


  Не встигла відгудіти остання вступна кампанія, як почалася підготовка до нової. Нинішнього року Міністерство освіти і науки (МОН) та Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) приємно здивували 11-класників: буквально на початку нового ...
502701
  Гулько Г.Я. Зі сторінок історії Свято-Покровського храму в місті Луцьку (1945-1990 рр.) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 29-47
502702
  Тичкова А. Зі сторінок французького життя Миколи Глущенка // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-83. – ISSN 0130-1799
502703
  Салімонович Л. Зі студентської лави - на війну. У Харкові з"явився "козацький хрест" на честь земляків, які віддали життя за Україну // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 3


  "Сьогодні на території Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди відкриють пам"ятник на честь студентів та викладачів, які не повернулися з українсько-російської війни. Наразі їх п"ятеро - Микола Акінцев, Андрій Ваховський, ...
502704
  Венгеров Л. Зі студій Івана Франка над польською літературою // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 643-664
502705
  Полторацький О.І. Зі сходу на Захід : Подорожні враження : Чехословаччина, Демократична Німеччина, Франція / О.І. Полторацький. – Київ, 1959. – 172с.
502706
  Демчина Антоніна Зі Сходу на Захід = From east to west / Демчина Антоніна; Пер.з англ.Б.Мельник. – Київ : Юніверс, 2000. – 296с. – ISBN 966-7305-38-4
502707
  Кондратюк А. Зі шпитальних настроїв : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 35-50
502708
  Малко Р. Зі щитом чи на щиті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Чому постколоніальна еліта неспроможна побудувати вільну державу.
502709
  Михайлин І. Зі щоденника науковця // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 323/324/325. – С. 257-272
502710
  Кондратик Л.Й. Зібер Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 49-51. – ISBN 5776391970
502711
   Зібер Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 126. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
502712
  Гриценко І.С. Зібер Микола Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 122. – ISBN 978-966-06-0557-2
502713
  Жученко В.С. Зібер як дослідник первісного суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 44-51. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Н.И. Зибер - комментатор и популяризатор экономического учения К. Маркса - в своих работах по вопросам первобытной экономической культуры дал глубокий научный анализ особенностей разделения труда в первобытной общине, развития обмена, характер ...
502714
   Зібрали кошти для поранених // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 5


  На економічному факультеті відбулася благодійна акція "Україна - єдина країна", в рамках якої був організований збір коштів на потреби поранених бійців АТО. Зібрали 30 594 гривні. 25 000 грн. передали на лікування пораненому бійцю 26 Бердичівської ...
502715
  Степанець І. Зібрали кошти для постраждалих Євромайдану та сімей загиблих Героїв // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  На факультетах, в інститутах, у гуртожитках за підтримки адміністрації університету відбувся збір коштів для постраждалих Євромайдану та сімей загиблих героїв. Загальна сума, зібрана в КНУ імені Тараса Шевченка за період з 24 лютого по 6 березня, ...
502716
  Тарнавський Остап Зібрані вірші / Тарнавський Остап. – Філядельфія, 1992. – 449с.
502717
  Шевченко Т.Г. Зібрані поезії / Т.Г. Шевченко. – Золотоноша. – 16с.
502718
  Антонич Б.І. Зібрані твори = Collected works / Богдан Ігор Антонич ; зред. С. Гординський, Б. Рубчак. – Нью-Йорк ; Вінніпег : Слово, Об"єднання Українських письменників в Екзилі [та ін.], 1967. – 399 с., [4] арк. фот. – Алф. покажч.: с. 385-388.- Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 372-378
502719
  Стефанович Олекса Зібрані твори = Collected works / Стефанович Олекса; Упоряд. Б.Бойчук; Вступ. стаття. І.Фізера; Об"єднання українських письменників "Слово". – Торонто : Євшан-зілля; Товариство Волинян, 1975. – 304с. : портр.
502720
  Кравців Богдан Зібрані твори / Кравців Богдан; упор. Б. Бойчук ; обкл. Л. Гуцалюка ; українська вільна академія наук в США. – Нью-Йорк : Вид-во Нью-Йоркської групи
Т. 1 : Поезія. – 1978. – 380 с. : іл.
502721
  Кравців Богдан Зібрані твори / Кравців Богдан; упор. Б. Бойчук і В.Кульчицький-Гут ; обкл. Л. Гуцалюка ; Українська вільна академія наук в США. – Нью-Йорк : Вид-во Нью-Йоркської групи
Т. 2 : Статті. – 1980. – 494 с.
502722
  Пачовський Василь Зібрані твори = Collected works / Пачовський Василь. – Філядельфія та ін. : Об"єднання українських письменників "Слово". – ISBN 0-930013-00-Х
Т.1 : Поезії. – 1984. – 743с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
502723
  Пачовський Василь Зібрані твори = Collected works / Пачовський Василь. – Філядельфія; Ню Йорк; Торонто : Об"єднання українських письменників "Слово". – ISBN 0-930013-00-Х
Т.2 : Золоті ворота. – 1985. – 419с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
502724
  Кравців Богдан Зібрані твори / Кравців Богдан; упоряд. Б. Бойчук ; обкл. і портрет Л. Гуцалюка. – Київ : Світовид. – ISBN 5703900042
Т. 3 : Публіцистична проза. – 1994. – 488 с. : 1 портр.
502725
  Мурович Лариса Зібрані твори = Сollected works: poetry, prose, articles : Поезії. Проза. Рецензії / Мурович Лариса. – Торонто : Асоціяція діячів української культури, 2000. – 401с.
502726
  Зубрицький М.І. Зібрані твори і матеріали = Collected works and materials : у 3 т. / Михайло Зубрицький ; Програма дослідж. модер. історії та сусп-ва України ім. Петра Яцика ; Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; Канад. Ін-т укр. студій Ун-ту Альберти [та ін.]. – Львів : Літопис. – ISBN 978-966-8853-54-8
Т. 2 : Матеріали до біографії. – 2016. – 613, [1] с. : іл. – На обкл. назва не зазнач. - Тит. арк., ст. від редакції, вступ. ст. парал. укр., англ. - Покажчики: с. 593-613. – Бібліогр.: 525-592 та в підрядк. прим.
502727
  Мирний П. Зібрання вторів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Повія. – 1969. – 531с.
502728
  Вітрянська А. Зібрання географічних карт XVIII ст. Національного музею історії України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 129-139. – ISSN 2222-5250
502729
  Фан Д. Зібрання доповідей / Дунмей Фан. – 5-е вид. – Тайбей, 1976. – 332 с. – Видання китайською мовою
502730
  Симоненко Тетяна Зібрання електронної наукової періодики України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Констатовано започаткування нових підходів до формування й поширення інформації та знань, що базуються на представленні в мережі Інтернет відкритих зібрань наукових публікацій.
502731
  Симоненко Тетяна Зібрання електронної наукової періодики України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Констатовано започаткування нових підходів до формування й поширення інформації та знань, що базуються на представленні в мережі Інтернет відкритих зібрань наукових публікацій.
502732
  Симоненко Т. Зібрання електронної наукової періодики України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-31.
502733
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 1. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502734
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 2. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502735
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 3. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502736
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 4. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502737
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 5. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502738
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 6. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502739
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 7. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502740
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 8. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502741
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 9. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502742
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 11. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502743
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 12. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
502744
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 2. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502745
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 3. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502746
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 4. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502747
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 5. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502748
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 6. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502749
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502750
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
502751
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502752
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 2. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502753
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 3. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502754
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 4. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502755
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 5. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502756
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 6. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502757
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 7. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502758
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 8. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502759
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 9. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502760
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 10. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502761
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 11. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502762
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 12. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
502763
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 2. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
502764
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 3. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
502765
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 4. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
502766
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 5. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
502767
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 6. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
502768
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 2. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3: Звід законів України)
502769
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 2. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502770
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 3. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502771
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 4. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502772
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 4. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502773
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 4. – 2003. – До 1998 р.журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів,вміщених у випусках №№ 1\2000-2\2003. – (Серія 3 :Звід законів України)
502774
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 5. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502775
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 5. – 2003. – До 1998 р.журнал виходив без серій. – (Серія 3 :Звід законів України)
502776
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 5/8. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502777
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 6. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502778
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 6. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502779
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 6. – 2003. – До 1998 р.журнал виходив без серій. – (Серія 3 :Звід законів України)
502780
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 7. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502781
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 7. – 2003. – До 1998 р.журнал виходив без серій. – (Серія 3 :Звід законів України)
502782
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 7. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502783
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 8. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502784
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 8. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у вип.: 1998 № 1-6, 1999 № 1-6. 2000 № 1-6, 2001№ 1-12, 2002 №1-12, 2003 № 1-7. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502785
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 8. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3: Звід законів України)
502786
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 9. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у вип.: 1998 № 1-6, 1999 № 1-6. 2000 № 1-6, 2001№ 1-12, 2002 №1-12, 2003 № 1-7. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502787
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 9. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у випусках №№ 1/2000-8/2003. – (Серія 3:Звід законів України)
502788
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 9/12. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502789
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 10. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502790
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 10. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3:Звід законів України)
502791
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 10. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у вип. за 1998-2003рр. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502792
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 11. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502793
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 11 : Зміни до актів, вміщених у випусках №№ 1/2000 - 10/2003. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3: Звід законів України)
502794
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 11. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502795
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 12. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502796
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 12. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. Додаток: Тексти актів. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502797
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 12. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3: Звід законів України)
502798
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 13/16. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502799
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 14. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502800
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 15. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502801
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 16. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502802
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 17/20. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502803
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 18. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502804
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 19. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502805
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 20. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502806
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 21/24. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502807
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 25/28. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502808
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 26. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502809
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 27. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502810
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 28. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502811
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 29/32. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502812
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 30. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502813
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 31. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502814
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 32. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502815
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 34. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502816
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 35. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502817
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 36. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502818
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 37/40. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502819
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 38. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502820
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 39. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502821
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 40. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502822
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 41/44. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502823
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 42. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502824
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 44. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502825
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 45/48. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502826
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 46. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502827
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 47. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502828
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 48. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502829
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№7 : 15 липня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
502830
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№8 : 15 серпня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
502831
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№9 : 14 вересня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
502832
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№10 : 15 жовтня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
502833
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№11 : 15 листопада 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
502834
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№12 : 15 грудня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
502835
   Зібрання законодавства України 1 серпня 2001 року [Електронний ресурс] : Комп"ютерна правова система. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2001. – 1 CD. – Технічні вимоги: ОС Windows 95/98/NT; Не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску; Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New; Data Life Plus 1x-16x compatible. CD-R-700MB. Інструкція з інсталяції
502836
   Зібрання законодавства України.. – Київ
№ 3. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502837
   Зібрання законодавства України.. – Київ
№ 33/36. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502838
   Зібрання законодавства України.. – Київ
№ 43. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502839
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 2. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502840
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 3. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502841
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 4. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502842
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 5. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502843
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 6. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502844
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 7. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502845
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 8. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502846
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 9. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502847
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 10. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502848
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 12. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502849
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502850
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 11. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
502851
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502852
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 2. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502853
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 3. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502854
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 4. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502855
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 5. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502856
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 6. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502857
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 2. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502858
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 3. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502859
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 4. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502860
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 5. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502861
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 6. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502862
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 7. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502863
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 8. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502864
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 9. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502865
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 10. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502866
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 11. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502867
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 12. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502868
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 1. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
502869
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 1. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502870
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 2. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502871
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 3. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502872
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 4. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502873
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 5. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502874
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 6. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502875
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 7. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502876
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 8. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502877
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 9. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502878
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 10. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502879
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 11. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502880
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 12. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
502881
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 1. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 1)
502882
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 2. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 2)
502883
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 3. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 3)
502884
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 4. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 4)
502885
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 5. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 5)
502886
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 6. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 6)
502887
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 7-10. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502888
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 11-14. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502889
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 12. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502890
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 13. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502891
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 14. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502892
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 15-18. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502893
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 16. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502894
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 17. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502895
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 18. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502896
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 19-22. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502897
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 20. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502898
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 21. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502899
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 22. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502900
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 23-26. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502901
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 24. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502902
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 25. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502903
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 26. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502904
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 27-30. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502905
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 28. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502906
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 29. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
502907
   Зібрання Законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 30. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України ; № 30)
502908
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 1-4. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502909
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 2. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502910
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 5-8. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502911
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 6. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502912
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 7. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502913
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 8. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502914
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 9-12. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502915
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 10. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502916
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 11. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502917
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 14. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502918
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 19. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502919
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 20. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502920
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 21-24. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502921
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 32. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502922
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 34. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502923
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 35. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502924
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 36. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502925
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 45-48. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502926
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 47. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502927
   Зібрання Законодавства України. Серія 1 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 48. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502928
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 3. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502929
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 4. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502930
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 12. – 2002. – до 1998р. журнал виходив без серій
502931
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 13/16. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502932
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 15. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502933
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 16. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502934
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 17/20. – 2002. – до 1998р. журнал виходив без серій
502935
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 18. – 2002. – до 1998р. журнал виходив без серій
502936
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 22. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502937
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 23. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502938
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 37/40. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502939
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 38. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502940
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 40. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502941
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 41/44. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502942
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 1-4. – 2003. – До 1998р.журнал виходив без серій
502943
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 2. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій
502944
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 1-4. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502945
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 10 : Зміни до актів. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502946
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 11. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502947
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 12. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502948
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 14. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502949
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 15. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502950
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 18. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502951
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 19. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502952
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 20. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502953
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 21-24. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502954
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 22. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502955
   Зібрання Законодавства України. Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 23. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502956
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 1. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звіт постанов Кабінету Міністрів України ; № 1)
502957
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 2. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звіт постанов Кабінету Міністрів України ; № 2)
502958
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 3. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502959
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 4. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звіт постанов Кабінету Міністрів України ; № 4)
502960
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 5. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звіт постанов Кабінету Міністрів України ; № 5)
502961
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 7. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502962
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 8. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502963
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 9. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502964
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 10. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502965
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 11. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502966
   Зібрання Законодавства України. Серія 2. – Київ
№ 12. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід постанов Кабінету Міністрів України)
502967
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 1. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій
502968
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 2. – 2004. – До 1998р. журнал виходив без серій
502969
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 3. – 2004. – До 1998р. журнал виходив без серій
502970
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 4. – 2004. – До 1998р. журнал виходив без серій
502971
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 5. – 2004. – До 1998р. журнал виходив без серій
502972
   Зібрання Законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 6. – 2004. – До 1998р. журнал виходив без серій
502973
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 1. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502974
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 2. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502975
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 3. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502976
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 4. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502977
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 5. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502978
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
№ 6. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
502979
   Зібрання Законодавства України. Серія 2:Звід постанов Кабінету Міністрів України : До 1998р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 10. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502980
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 5. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
502981
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 6. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
502982
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 4. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
502983
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 2. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
502984
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 3. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
502985
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. Звіт законів України. – Київ
  № 1. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій
502986
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. – Київ
№ 7. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід законів України)
502987
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. – Київ
№ 8. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід законів України)
502988
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. – Київ
№ 9. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід законів України)
502989
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. – Київ
№ 10. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід законів України)
502990
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. – Київ
№ 11. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід законів України)
502991
   Зібрання Законодавства України. Серія 3. – Київ
№ 12. – 2001. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Звід законів України)
502992
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України. – Київ
№ 2. – 2002. – До 1998р.журнал виходив без серій. Два додатки: №1 №2 Зміни до актів, вміщених у випусках №№ 1\2000- 1\2002
502993
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України : До 1998 р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 3. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502994
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України : До 1998 р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 5. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502995
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України : До 1998 р.журнал виходив без серій. – Київ
№ 8. – 2002. – До 1998 р.журнал виходив без серій
502996
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України. – Київ
№ 3. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у вип. №№ 1"200-2 "2004
502997
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України. – Київ
№ 5. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502998
   Зібрання Законодавства України. Серія 3 :Звід законів України. – Київ
№ 6. – 2004. – До 1998р.журнал виходив без серій
502999
   Зібрання Законодавства України. Серія 3: Звід законів України. – Київ
№ 1 : Єдиний митний тариф України. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
503000
   Зібрання Законодавства України. Серія 3: Звід законів України. – Київ
№ 4. – 2002. – до 1998 р. журнал виходив без серій
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,