Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
479001
  Проценко О. "...Земля з незгойною тугою безвір"я і звірства..." : (модельсвіту в романі Є. Пашковського "Щоденний жезл") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 163-170. – (Філологічні науки)
479002
  Литвинова Тетяна Федорівна "Земледельческая газета" як джерело до історії соціально-економічної думки України 30 - 50-х рр. XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 184-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена огляду матеріалів українського дворянства, уміщених в одному з центральних спеціальних економічних видань Російської імперії, а також виявленню їх інформативних можливостей для дослідження проблем соціальної, економічної та ...
479003
  Папченко Анна "Землю я захватил незаконно". Правила жизни цигана. Закон не писан // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 38-43 : фото
479004
  Жук В. "Земля в Україні є складовою національної ідеї" / розмову вів В. Ясиновський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-9


  "«Гасло «Земля - Селянам» трактується і як «Земля - Селам» (земля сільськогосподарського призначення невіддільна від села). Звідси власність на землю та особливості її обігу прямо пов’язані не тільки із селяниноцентризмом, але і з селозбереженням». ...
479005
   "Земля и люди". – М., 1974. – 21с.
479006
  Задорожний М.П. "Земля Лінкольна" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 36-44 : фото
479007
  Задорожний М.П. "Земля Лінкольна" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 36-46 : фото
479008
  Бурков Б.С. "Земля людей" / Б.С. Бурков. – М., 1970. – 46с.
479009
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2001
479010
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
479011
  Казьмір Л.П. Землевпорядкування як інструмент державної просторової політики // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-36.
479012
  Коломієць Землевпорядне забезпечення охорони і раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань / Коломієць, В.Ф. Камінський, П І. Шевченко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 3-7. – ISSN 0372-8498
479013
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 2. – 1999
479014
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 4. – 1999
479015
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал: ювілейний випуск. – Київ, 1995-
№ 1 : 10 років земельної реформи в Україні. – 2001
479016
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
479017
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
479018
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
479019
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
479020
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
479021
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
479022
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
479023
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
479024
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
479025
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
479026
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
479027
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
479028
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
479029
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
479030
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
479031
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
479032
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
479033
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
479034
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
479035
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
479036
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
479037
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
479038
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
479039
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
479040
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
479041
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
479042
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009
479043
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
479044
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009
479045
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009
479046
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009
479047
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009
479048
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009
479049
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010
479050
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010
479051
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010
479052
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2010
479053
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010
479054
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010
479055
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010
479056
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011
479057
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2011
479058
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2011
479059
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2011
479060
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011
479061
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011
479062
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011
479063
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011
479064
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2011
479065
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2011
479066
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2011
479067
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – 64 с.
479068
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – 64 с.
479069
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 3. – 2012. – 64 с.
479070
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 4. – 2012. – 64 с.
479071
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 5. – 2012. – 64 с.
479072
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 6. – 2012. – 64 с.
479073
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – 64 с.
479074
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – 64 с.
479075
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 9. – 2012. – 64 с.
479076
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 10. – 2012. – 64 с.
479077
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 11. – 2012. – 64 с.
479078
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 12. – 2012. – 64 с.
479079
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2013
479080
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2013
479081
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2013
479082
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2013
479083
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2013
479084
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2013
479085
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2013
479086
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2013
479087
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2013
479088
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2013
479089
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2013
479090
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2013
479091
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агенство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2014
479092
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2014
479093
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2014
479094
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2014
479095
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2014
479096
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2014
479097
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2014
479098
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2014
479099
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2014
479100
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2014
479101
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2015
479102
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2015
479103
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2015
479104
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2015
479105
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2015
479106
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2015
479107
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2015
479108
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2015
479109
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2015
479110
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2015. – 64 с.
479111
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2015. – 64 с.
479112
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2015. – 48 с.
479113
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2016. – 32 с.
479114
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2016. – 64 с.
479115
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2016. – 64 с.
479116
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2016. – 64 с.
479117
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2016. – 64 с.
479118
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2016. – 64 с.
479119
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2016. – 64 с.
479120
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2016. – 64 с.
479121
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2016. – 64 с.
479122
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2016. – 64 с.
479123
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2018. – 64 с.
479124
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2018. – 64 с.
479125
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 3. – 2018. – 64 с.
479126
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 4. – 2018. – 64 с.
479127
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 5. – 2018. – 64 с.
479128
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 6. – 2018. – 64 с.
479129
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 7. – 2018. – 64 с.
479130
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 8. – 2018. – 64 с.
479131
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 9. – 2018. – 64 с.
479132
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Земельний вісник України", 1997-
№ 10. – 2018. – 64 с.
479133
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2018. – 64 с.
479134
  Дорош О.С. Землевпорядний регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні / О.С. Дорош, Р.І. Буряк, І.П. Купріянчик // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2306-1677
479135
  Аквилев А.А. Землевращение : стихи / А.А. Аквилев. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 96 с., [1] л. портр.
479136
   Земледелие. – Москва, 1947. – 42 с.
479137
  Кант Гюнтер Земледелие без плуга: Предпосылки, способы и границы прямого посева при возделывании зерн.культ. / Кант Гюнтер. – М., 1980. – 158с.
479138
   Земледелие Бирмы. – Москва, 1967. – 176 с.
479139
  Блаватский В.Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский. – М., 1953. – 208с.
479140
   Земледелие Донбасса. – Донецк, 1973. – 198 с.
479141
  Ивончик П.Н. Земледелие Западной Африки: уч. пособие для с.-х. вузов / П.Н. Ивончик. – Киев : Вища школа, 1976. – 240с.
479142
  Захаров С.С. Земледелие западной и северо-западной зон СССР / С.С. Захаров. – М., 1967. – 303с.
479143
  Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране ХІІІ-XIV веков. / И.П. Петрушевский. – М.-Л., 1960. – 492с.
479144
  Махмудов Н. Земледелие и аграрные отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. / Н. Махмудов. – Душанбе, 1966. – 130с.
479145
  Кузищин В.И. Земледелие и землевладение в Италии в 2 в. до н.э. - 1 в. н.э. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кузищин В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 30 c. – Бібліогр. : с. 29-30
479146
  Киквидзе Я.А. Земледелие и земледельческий культ в древней Грузии / Киквидзе Я.А. – Тбилиси, 1988. – 267 с.
479147
  Шахов А.А. Земледелие и кормодобывание Печорского края и пути их развития / А.А. Шахов. – М, 1936. – 184с.
479148
  Бунятов Т.А. Земледелие и скотоводство в Азербайджане в эпоху бронзы / Т.А. Бунятов. – Баку, 1957. – 139 с.
479149
   Земледелие и скотоводство у Абхазов. – Тбилиси, 1986. – 302с.
479150
  Арутюнян Н.В. Земледелие и скотоводство Урарту / Н.В. Арутюнян. – Ереван, 1964. – 227с.
479151
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений : Сборник общедоступных лекций / К.А. Тимирязев. – М.-Л. : Сельхозгиз, 1941. – 216 с.
479152
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений / К.А. Тимирязев. – М. : Сельхозгиз, 1957. – 326 с.
479153
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений. / К.А. Тимирязев. – 4-е изд. – М.-Л., 1926. – 289с.
479154
  Тер-Аванесян Земледелие Индии / Тер-Аванесян. – Л., 1978. – 247с.
479155
  Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в 10-13 вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Коробушкина Т. Н.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1977. – 22л.
479156
  Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в 10-13 вв. / Т.Н. Коробушкина. – Минск, 1979. – 118с.
479157
  Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа / Б.А. Калоев. – М., 1981. – 248с.
479158
  Андрианов Б.В. Земледелие наших предков / Б.В. Андрианов. – Москва, 1978. – 168с.
479159
  Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в Х1Х-начале ХХ в. / И. Мухиддинов. – М., 1975. – 127с.
479160
   Земледелие с основами почвоведения. – Москва, 1953. – 440 с.
479161
   Земледелие с основами почвоведения. – 2-е изд. переаб. – Москва, 1959. – 432 с.
479162
  Румянцев В.И. Земледелие с основами почвоведения / В.И. Румянцев. – М., 1979. – 367с.
479163
   Земледелие с почвоведением. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1990. – 463,1 с.
479164
  Халиков Н.А. Земледелие татар Среднего Поволжья и Приуралья 19 -- начала 20 вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Халиков Н.А. ; МГУ. – Москва, 1980. – 19 с.
479165
  Халиков Н.А. Земледелие татар Среднего Поволжья и Приуралья ХІХ начала ХХ в. / Н.А. Халиков. – Москва, 1981. – 124 с.
479166
  Феоктистова Л.Х. Земледелие у эстонцев / Л.Х. Феоктистова. – М, 1980. – 191с.
479167
   Земледелие южной зоны Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1966. – 232с.
479168
  Катон М.П. Земледелие. / М.П. Катон. – Москва ; Ленинград, 1950. – 220 с.
479169
   Земледельцы. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 400с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3(550))
479170
   Земледельцы. – М., 1988. – 46,1с.
479171
  Стучевский И.А. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов / И.А. Стучевский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 126 с.
479172
  Стучевский И.А. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов / Стучевский И.А. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 256 с. – Библиогр.: с. 249-255
479173
  Гудкова А.В. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная / А.В. Гудкова, М.М. Фокеев. – К, 1984. – 119с.
479174
  Камко Людмила Антоновна Земледельческая процессуальная лексика в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Камко Людмила Антоновна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
479175
  Павел В.К. Земледельческая терминология в молдавских говорах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Павел В.К. ; Кишинев. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
479176
  Жуковский П.М. Земледельческая Турция / П.М. Жуковский. – М.-Л., 1933. – 772с.
479177
  Негмати Абулфазл Эйнулло Земледельческие календарные праздники древних таджиков и их предков / Негмати Абулфазл Эйнулло. – Душанбе, 1989. – 126с.
479178
  Русяева А.С. Земледельческие культуры в Ольвии догетского времени / А.С. Русяева. – К, 1979. – 154с.
479179
  Русяева А.С. Земледельческие культы в Ольвии догетского периода : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Русяева А.С. ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев, 1975. – 21с. – Бібліогр.:с.21
479180
  Андриенко Владислав Петрович Земледельческие культы племен лесостепной Скифии (VII-V вв. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Андриенко Владислав Петрович; МВ и ССО УССР. Харьк. государственный ун-т. – Х., 1975. – 32л.
479181
  Джавадов Г.Д. Земледельческие орудия Азербайджана в XIX -- начале ХХ вв. (Этногр. исслед. по матер. сев. вост. райнов) : Автореф... канд. ист.наук: / Джавадов Г. Д.; АН АзССР, Ии-т ист. – Баку, 1967. – 27л.
479182
  Демченко Д. Земледельческие орудия молдаван 18-начала 20 века / Д. Демченко. – Кишинёв, 1967. – 164с.
479183
  Вавилов Н.И. Земледельческий Афганистан = Agricultural Afghanistan : Сост. по материалам экспедиции Гос. ин-та опытной агрономии и Всес. ин-та прикладной ботаники в Афганистан / Н.И. Вавилов, Д.Д. Букинич. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 533, 25с. – Приложение 33-е к "Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции"
479184
   Земледельческое освоение Сибири в конце XVII- начала XX в.. – Новосибирск, 1985. – 158 с.
479185
  Чанба Р.К. Земледение и земельные отношения в дореволюционной Абхазии / Р.К. Чанба. – Тбилиси, 1977. – 138с.
479186
  Рябий М.О. Земледухи / М.О. Рябий. – К., 1985. – 455с.
479187
  Багров В М. Землезнавство : Підручник для студентів географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В М. Багров, В.О. Боков, І.Г. Черваньов; За ред. Шищенко П.Г,,. – Київ : Либідь, 2000. – 464с. – ISBN 966-06-0057-7


  Викладено теоретичні основи знань про географічну оболонку як цілісну природну систему. Описано іс-торію формування основних засад землезнавства про-тягом розвитку суспільства і науки. Підручник для студентів географічних та екологіч-них ...
479188
  Русаков М.Г. Землезнавство і краєзнавство : Навчальний посібник / М.Г. Русаков; За ред.Речмедіна І.О. – Київ : Вища школа, 1970. – 263с.
479189
  Коцун Б.Б. Землезнавство і краєзнавство : Рабоча програма та метод. рекомендації для студ. спеціальності N8.010104 "Початкове навчання" / Б.Б. Коцун; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 40с.
479190
  Жуков Борис Землекоп-чистюля : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 54-64 : Іл.
479191
  Вольська А.О. Землекористування в Україні / А.О. Вольська, А.О. Ніколашин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 99-102. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
479192
  Рудько Г. Землелогія = Earthlogy: resource and ecology safety of the Earth : еколого-ресурсна безпека Землі / Георгій Рудько, Олег Адаменко ; за ред. Г.І. Рудька. – Київ : Академпрес, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-7541-00-2
479193
  Чхан М. Землелюби / М. Чхан. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
479194
  Орлов П.М. Землемерие (геодезия) : учебник для техникумов полеводства, плодоовощеводства, виноградарства и областных агрономических трехгодичных школ / П.М. Орлов; Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов. – Москва : Госиздат с.-х. лит-ры, 1949. – 325 с.
479195
  Орлов П.М. Землемерное дело / П.М. Орлов. – 2-е изд. – Москва : Красная печать. – (Сельское хозяйство / Популярная Библиотека "Экономической жизни" ; № 10)
Исторический очерк и современное состояние. – 1924. – 59 с.
479196
  Коник Ю. Землеміри в земельних конфліктах на Півдні України першої чверті XIX ст. (на прикладі Херсонської губернії) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 29-31
479197
  Орлов П.М. Землемірство (геодезія) / П.М. Орлов; Підручники і навчальні посібники для сільськогосподарських технікумів. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 343 с. – переклад з 2-го виправленого і доповненого російського видання
479198
  Зябловский, Евдоким Землеописание Российской империи для всех состояний. – С-Пб., 1810. – 640, 110с.
479199
  Липецкер М.С. Землепользование в городах, рабочих, дачных и курортных поселках. / М.С. Липецкер, Б.В. Ерофеев. – М., 1959. – 288с.
479200
   Землепользование и землеустройство.. – М., 1947. – 219с.
479201
  Сыроедов Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан / Н.А. Сыроедов. – М., 1975. – 255с.
479202
  Сыродоев Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан / Н.А. Сыродоев. – М., 1975. – 255с.
479203
  Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров / Г.А. Леонтьева. – М, 1991. – 143с.
479204
   Землепроходцы -- вчера и сегодня.. – М., 1983. – 47с.
479205
  Куняев С. Землепроходцы / С. Куняев. – Калуга, 1960. – 80с.
479206
  Ащеулов В.А. Землепроходцы / В.А. Ащеулов. – Ставрополь, 1972. – 59с.
479207
  Болдырев И.Ф. Землепроходцы / И.Ф. Болдырев. – Харьков, 1975. – 47с.
479208
   Землепроходцы. – Хабаровск, 1976. – 864с.
479209
  Семенов А.В. Землепроходцы / А.В. Семенов. – Хабаровск, 1985. – 240с.
479210
  Моця О.П. Землероби та кочівники на Великому Кордоні Східної Європи за часів Київської Русі / Олександр Моця ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т археології ; Укр. нац. ком. істориків. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 296, [2] с. : іл. – Резюме англ., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7597-3
479211
  Корсак К. Землеробство - аріївські витоки українства та сучасного індоєвропейського світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 18 (398). – С. 14-17. – ISSN 2313-559X
479212
  Дзізінський М. Землеробство - символ української культури, українського способу життя // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-783-0
479213
   Землеробство. – 2-е вид. перероб. доп. – К., 1959. – 392 с.
479214
  Рубін С.С. Землеробство / С.С. Рубін, А.Г. Михайловський. – Київ, 1967. – 479с.
479215
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 80. – 2008. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479216
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 81. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479217
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 82. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479218
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 83. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479219
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 84. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479220
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 85. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479221
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479222
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479223
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 2 (89). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479224
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (90). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479225
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України" ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 2 (91). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479226
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (92). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479227
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 2 (93). – 2017. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479228
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (94). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479229
  Тиводар М.П. Землеробство бойків Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 173-187. – (Історія ; Вип. 20)
479230
   Землеробство в Степу УРСР. – К., 1964. – 202 с.
479231
  Горбаненко С.А. Землеробство давніх слов"ян : (кінець I тис. до н.е. - I тис. н.е.) / С.А. Горбаненко, Г.О. Пашкевич ; НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред. Д.Н. Козак]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 313, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-303. – ISBN 978-966-360-142-7
479232
  Довженок В.Й. Землеробство Древньої Русі до середини XIII ст. / В.Й. Довженок. – Київ, 1961. – 266 с.
479233
   Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та агроекології : Навч. посібник для підгот. фахівців в аграрн. вищ. навч. закладах 2-4 рівнів акредит. з напряму 1301 "Агрохімія" / М.Я. Бомба, Г.Т. Періг, С.М. Рижук, І.В. Мартинюк, В.П. Патика. – Київ : Урожай, 2003. – 400с. – ISBN 996-05-0068-8
479234
  Горбаненко С.А. Землеробство і тваринництво слов"ян Лівобережжя Дніпра другої половини 1 тис. н. е. / С.А. Горбаненко; НАНУ; Ін-т археології; [відп. ред. Р.В. Терпиловський]. – Київ : Академперіодика, 2007. – 196с., 20 табл., 67 рис. – ISBN 978-966-360-078-9
479235
   Землеробство.. – 2-е вид. перероб. – К., 1971. – 214с.
479236
  Гуреев А.А. Землеройки (Soricidal) фауны мира / А.А. Гуреев. – Л., 1971. – 255с.
479237
  Горбаненко С.А. Землерообство слов"ян останньої чверті І тис. н.е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 73-80. – ISSN 0235-3490
479238
  Корф Анастасия Землескреб против небоскреба // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 38-39 : рис.
479239
  Гурова І. Землетрус 07.05.2008 року в північно-західній частині Чорного моря / І. Гурова, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Дані інструментальних і макросейсмічних спостережень за останні 20 років свідчать про потенційно високу сейсмічність північно-західної частини шельфу Чорного моря. У статті дається коротка характеристика тектонічної будови північно-західної частини ...
479240
   Землетрус 12.03.2006 року в Житомирській області / О.В. Кендзера, І.О. Гурова, Ю.А. Андрущенко, Т.А. Амашукелі, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В Житомирській області в районі сіл Ямілець і Охотівка була зареєстрована сейсмічна подія, класифікована як локальний землетрус тектонічного походження. Інструментальні координати гіпоцентру землетрусу: широта - ф = 50.9436 0 N [подано формулу], ...
479241
   Землетрус 3 січня 2002 року у Теребовлянському районі Тернопільської області : випуск 24 / О.В. Кендзера, С.Т. Вербицький, А.Ф. Стасюк, Р.С. Пронишин, І.Ю. Гурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-110 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Розглянуто землетрус у Тербовлянському районі Тернопільської області, який відбувся 3 січня 2002 р. з інтенсивністю 6 балів за шкалою MSK-64.
479242
  Кляйст Г. Землетрус в Чілі. / Г. Кляйст. – Харків-Одеса, 1930. – 87с.
479243
  Паращак О. Землетруси в 2010-2011 роках коштували економіці $ 276 млрд. // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 32-34 : Табл. – ISSN 1810-7923
479244
  Пестушко Валерій Землетруси чекайте опівдні? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44
479245
  Фадеев А.А. Землетрясение / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 49с.
479246
  Карелин Л.В. Землетрясение / Л.В. Карелин. – М, 1969. – 280с.
479247
  Керимов И.К. Землетрясение : роман / И.К. Керимов. – Махачкала, 1983. – 301 с.
479248
  Баранов С.В. Землетрясение 11.03.2011 вблизи Восточного побережья Японии: последствия для мировой экономики / С.В. Баранов, Т.П. Скуфьина // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-71. – ISSN 0320-8168
479249
   Землетрясение 1912 года на Южном Байкале: следы в донных осадках и выброс газа в водную толщу / Е.Г. Вологина, М. Штурм, Я.Б. Радзиминович, С.С. Воробьев, А.А. Щетников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1744-1755 : рис. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7886
479250
   Землетрясение 3 января 1970 года в Боржомском районе.. – Тбилиси, 1973. – 55с.
479251
   Землетрясение 6 января 2006 г.: редкий случай проявления сейсмической активности в Восточном Забайкалье / Я.Б. Радзиминович, В.И. Мельникова, И А. Гилева Середкина, Н.А. Радзиминович, А.А. Папкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1430-1444 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1442-1444. – ISSN 0016-7886
479252
   Землетрясение в Аквиле и особенности трехмерного Р-скоростного строения мантии под Адриатической плитой и ее окружением / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, И.В. Бугаенко, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 62-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 72-73. – ISSN 0203-3100
479253
  Цугулиева Е.А. Землетрясение в Беное. / Е.А. Цугулиева. – Орджоникидзе, 1965. – 274с.
479254
  Конюшевский Л. Землетрясение в Карталинии 20 февраля 1920 года. / Л. Конюшевский. – Тифлис, 1929. – 53с.
479255
   Землетрясение в СССР в 1988 году. – М., 1991. – 382с.
479256
   Землетрясение в СССР.. – М., 1961. – 412с.
479257
  Нестеров В. Землетрясение в Японии и мировая экономика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 116-119. – ISSN 0130-9625
479258
   Землетрясение и процессы их подготовки. – М., 1991. – 181,2с.
479259
  Никонов А.А. Землетрясение. / А.А. Никонов. – М, 1984. – 191с.
479260
  Карелин Л.В. Землетрясение. Головокружение : Роман. Повесть / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 304с.
479261
  Карелин Л.В. Землетрясение. Головокружение : Роман. Повесть / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
479262
  Карелин Л.В. Землетрясение. Змеелов. Последний переулок / Л.В. Карелин. – Москва, 1988. – 480 с.
479263
   Землетрясение: как правильно себя вести. – Москва, 1991. – 14,1с.
479264
  Друмя А.В. Землетрясение:где, когда, почему? / А.В. Друмя, Н.В. Шебалин. – Кишинев, 1985. – 196с.
479265
  Ротэ Э. Землетрясения / Э. Ротэ. – Пер. с франц. – Москва Ленинград : ОНТИ, 1934. – 216с.
479266
  ЛЬвов Землетрясения / ЛЬвов. – Изд. 2-е. – М., 1935. – 64с.
479267
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 40 с.
479268
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 40с.
479269
  Горшков Г.П. Землетрясения : Стенограмма лекций / Г.П. Горшков. – Москва : Госкультпросвет, 1949. – 24с.
479270
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ярославль, 1949. – 35с.
479271
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – М., 1949. – 24с.
479272
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – 4-е изд., доп. – Москва : Гостехиздат, 1950. – 40 с.
479273
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1951. – 47 с.
479274
  Руссо П. Землетрясения / П. Руссо. – Москва : Прогресс, 1966. – 247 с.
479275
  Эйби Д.А. Землетрясения / Д.А. Эйби. – Москва : Недра, 1982. – 264с.
479276
  Одеков О.А. Землетрясения / О.А. Одеков. – М., 1988. – 46с.
479277
  Султанова З. Землетрясения Азербайджана / З. Султанова. – Баку, 1969. – 88с.
479278
   Землетрясения в Днепровско-Донецком авлакогене / В.В. Кутас, Ю.А. Андрющенко, В.Д. Омельченко, А.И. Лящук, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 143-151 : рис., табл. – Библиогр.: с. 149. – ISSN 0203-3100
479279
  Горький Максим Землетрясения в Калабрии и Сицилии 15/28 декабря 1906 г. / Горький Максим, Мейер В. – Санкт-Петербург : Из-д-во т-ва "Знание", 1909. – 160 с. : рис. – Со снимками с фотогр. Броджи и Анджелиса и др. илл.
479280
   Землетрясения в СССР. – Москва, 1961. – 412 с.
479281
  Кудрявцева Г.А. Землетрясения в СССР : Записи ощутимых землетрясений 1965-1967 г.г.: Альбом-приложение к ежегоднику "Землетрясения в СССР" / Г.А. Кудрявцева, А.А. Роман, Н.В. Шебалин; АН СССР, Ин-т физики Земли. – Москва : Наука, 1973. – 44с.
479282
   Землетрясения в СССР в 1962 году. – Москва : Наука, 1964. – 155 с.
479283
  Петрушевский Б.А. Землетрясения и возможности их предсказания / Б.А. Петрушевский. – Москва : Знание, 1961. – 48с.
479284
  Уотт Фиона Землетрясения и вулканы : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона; Научн.конс.Сюзанна ван Роуз.Ред.К.Стокли и Ф.Брукс,Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 32с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00410-0
479285
  Ляцкий В.Б. Землетрясения и геотектоника / В.Б. Ляцкий. – Л., 1967. – 23с.
479286
   Землетрясения и глубинное строение юга Курильской островной дуги. – Москва : Наука, 1969. – 212с.
479287
  Киссин И.Г. Землетрясения и подземные воды / И.Г. Киссин. – Москва : Из-во "Наука", 1982. – 170с.
479288
  Горшков Г.П. Землетрясения и причины их возникновения / Г.П. Горшков. – М., 1955. – 24с.
479289
  Ходжсон Дж. Землетрясения и строение Земли / Дж. Ходжсон; Пер. с английск. С.Д.Виноградова, О.И.Силаевой и О.Г.Шаминой; Под ред. Ю.В.Ризниченко. – Москва : Мир, 1966. – 193с. : Ил.
479290
  Джанузаков К. Землетрясения Киргизии и сейсмическое районирование ее территории. / К. Джанузаков. – Фрунзе, 1964. – 116с.
479291
  Пустовитенко Б.Г. и др. Землетрясения Крымско-Черноморского региона / АН УССР; Ин-т геофизики; Б.Г.Пустовитенко, В.Е.Кульчицкий, А.В.Горячун. – Киев : Наукова думка, 1989. – 189с. : Ил. – Библиогр.: с.187-188
479292
  Соловьев С.Л. и др. Землетрясения на Сахалине / С.Л. и др. Соловьев. – М., 1967. – 180с.
479293
  Горшков Г.П. Землетрясения на территории Советского Союза / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 120с.
479294
  Пестушко Валерий Землетрясения по вине человека : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35
479295
   Землетрясения Средней Азии и Казахстана.. – Душанбе, 1979. – 335с.
479296
  Евсеев С.В. Землетрясения Украины : Каталог землетрясений Украины с 1000 по 1940 гг.) / С.В. Евсеев. – Киев : АН УССР, 1961. – 76с.
479297
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии / Г.Д. Панасенко. – М., 1991. – 91с.
479298
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии 1976-1980. / Г.Д. Панасенко. – М., 1986. – 80с.
479299
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии в 1951-1970 гг. / Г.Д. Панасенко. – М., 1977. – 112с.
479300
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии. / Г.Д. Панасенко. – М., 1979. – 77с.
479301
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Шпицбергена / Г.Д. Панасенко. – М., 1987. – 81с.
479302
  Саваренский Е.Ф. Землетрясения, их причины и изучение / Е.Ф. Саваренский. – Москва, 1949. – 24с.
479303
  Бончковский В.Ф. Землетрясения, их причины, изучение и способы борьбы с их последствиями / В.Ф. Бончковский. – М.-Л. : АН СССР, 1949. – 88 с.
479304
  Борисов Б.А. Землетрясения: стихия и человек : В помощь лектору / Б.А. Борисов. – Москва : Знание, 1982. – 48с.
479305
  Попов А.С. Землеустрій - основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
479306
   Землеустрій : практ. посібник : (законодавство в посібнику приведено станом на 3 груд. 2012 року) / [упоряд. Григоренко А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 493, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0436-4
479307
  Третяк А.М. Землеустрій : навч. посібник для студентів ВНЗ за напрямом підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" / А.М. Третяк. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 519, [1] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 508-518. – ISBN 978-966-289-049-5
479308
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
479309
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
479310
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
479311
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
479312
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
479313
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
479314
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
479315
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
479316
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
479317
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
479318
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2008
479319
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2008
479320
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2008
479321
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2008
479322
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2009
479323
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2009
479324
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2009
479325
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2009
479326
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2010
479327
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2010
479328
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2010
479329
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2010
479330
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№. – 2011
479331
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2011
479332
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2011
479333
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2011
479334
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2012
479335
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2012
479336
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2012
479337
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2012
479338
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2013
479339
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2013
479340
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2013
479341
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2013
479342
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2014
479343
  Савков П.А. Землеустрій на місцевому рівні: проблеми та шляхи вирішення / П.А. Савков, М.О. Романова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 342-345


  В статті проаналізовано сучасний стан землеустрою на місцевому рівні, виявлення проблем і недоліків при розробці документації із землеустрою, а саме: конфлікт на рівні правовстановлюючих документів; встановлення на місцевості межових знаків та передача ...
479344
  Ступень М.Г. Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання / М.Г. Ступень, Г.І. Грещук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 14-19. – ISSN 2221-1055
479345
  Гуцуляк Г. Землеустрій сільських територій та формування оптимальної структури землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 46-48
479346
  Третяк А.М. Землеустрій та земельний кадастр за кордоном // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-53
479347
  Мартин А. Землеустрій та оцінка земель в Україні: на часі системна дерегуляція / А. Мартин, С. Кубах // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 24-29
479348
  Лісова Т.В. Землеустрій як гарантія суб"єктивних прав учасників земельних відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
479349
  Лісова Т.В. Землеустрій як головна правова форма використання й охорони земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 70-77. – ISSN 0201-7245
479350
  Лісова Т.В. Землеустрій як засіб охорони земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 109-116. – ISSN 0201-7245
479351
  Третяк А. Землеустрій як інноваційні технологічні інвестиції у землекористування / А. Третяк, І. Колганова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 29-33
479352
  Лісова Т.В. Землеустрій як правова форма розмежування земель // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.119-125. – ISSN 0201-7245
479353
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479354
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479355
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479356
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479357
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479358
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479359
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2016. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479360
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479361
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479362
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2017. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479363
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2017. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479364
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479365
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
479366
  Новаковський Л.Я. Землеустрій: організація та проблеми правового регулювання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2013. – № 10. – С. 8-18
479367
  Домрачева Тамара Владимировна Землеустроительная политика советского государства в 1917-1922 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Домрачева Тамара Владимировна; МВ и ССО СССР. Университет дружбы народов. – М., 1980. – 13л.
479368
  Куропатенко Ф.К. Землеустроительное картографирование зон деятельности МТС и административных районов / Ф.К. Куропатенко. – Горки, 1957. – 162с.
479369
   Землеустроительное проектирование : Учебник для землеустроительных ин-в и фак-ов сельскохозяйственных вузов. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 296с.
479370
   Землеустроительное проектирование.. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1951. – 552с.
479371
  Егорова Т.М. Землеустроительное черчение : учеб. пособ. для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по спец. 1508 - "Землеустройство" / Т.М. Егорова; ред. Т.С. Корниенко. – Москва : Недра, 1982. – 150 с.
479372
  Сахаров П.Д. Землеустроительные правоотношения в СССР : Автореф. дис. ... докт. юр. наук / Сахаров П.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 30 с.
479373
  Косякин А.С. Землеустроительные работы в садоводческом товариществе / А.С. Косякин, А.С. Никулин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1988. – 160 с. – ISBN 5-247-00265-2
479374
  Сахаров П.Д. Землеустроительный процесс в СССР. / П.Д. Сахаров. – М., 1968. – 159с.
479375
   Землеустройство : Сборник законов и распоряжений. [Вып. 1-7]. – [Санкт-Петербург] : Деп. гос. зем. имуществ
Вып. 4. – 1914. – III, 111 с.
479376
  Орлов П.М. Землеустройство / П.М. Орлов. – М., 1924. – 110с.
479377
  Козлов Н.И. Землеустройство / Н.И. Козлов. – Л., 1925. – 168с.
479378
  Агаев О. Землеустройство в Северном и Восточном Туркменистане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Агаев О. ; АН Турк ССР. – Ашхабад, 1980. – 24 с.
479379
  Шулейкин И.Д. Землеустройство во Франции после империалистической войны / И.Д. Шулейкин. – М, 1929. – 207с.
479380
  Окороков Н.И. Землеустройство и механизация сельского хозяйства / Н.И. Окороков. – Москва, 1954. – 220с.
479381
   Землеустройство колхозов и совхозов в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Львов, 1987. – 120с.
479382
   Землеустройство колхозов и совхозов.. – 3-е изд.доп. перераб. – К., 1985. – 216с.
479383
  Горохов Г.И. Землеустройство колхозов при введении севооборотов / Г.И. Горохов. – М., 1947. – 168с.
479384
  Шаппо А.Ф. Землеустройство овцеводческих совхозов Узбекской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шаппо А.Ф. ; Моск. ин-т инж. землеустройства. – Москва, 1967. – 30 с.
479385
  Вервейко А.П. Землеустройство с основами геодезии : учебник для вузов / А.П. Вервейко; Рец. Магазинщиков Т.П.; Зав. ред. Иванова Л.Г. – Москва : Недра, 1988. – 253с. – ISBN 5-247-00216-4
479386
  Бутенко П.Е. Землеустройство свеклосеющих хозяйств в зоне орошения Чуйской долины Киргизской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Бутенко П.Е.; Мин-во с-х СССР. – Львов, 1968. – 30л.
479387
   Землеустройство сельскохозяйственных предприятий в условиях агропромышленного комплекса.. – Львов, 1986. – 103с.
479388
  Пирогов Д. Землею і водою : Історичний роман / Д. Пирогов. – Суми : Мрія - ЛТД, 1994. – 446с. – ISBN 5-7707-2849-3
479389
  Гудзевата М. Землею Піднебесної // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 72-75


  Китай
479390
  Поссесейер Инес. Бэвман Йохан Земли в Аренду. Колхоз "Эфиопия" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 104-117 : фото. – ISSN 1029-5828
479391
  Нагорный А.Ф. Земли Владимирской богатыри / А.Ф. Нагорный, В.В. Травкин. – Ярославль, 1967. – 432с.
479392
  Роя И. Земли вращенье : стихи / И. Роя; пер. с латиш. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 31 с.
479393
  Шаларь А.Н. Земли встречаются : повесть / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1957. – 144 с.
479394
  Шаларь А.Н. Земли встречаются / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1957. – 144с.
479395
   Земли древнего орошения и перспективы их сельскохозяйственного использования.. – М., 1969. – 168с.
479396
  Жестев М. Земли живая душа / М. Жестев. – М.-Л, 1965. – 178с.
479397
  Жуков С.Г. Земли живой излом : Книга очерков / С.Г. Жуков. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237с.
479398
  Аджиев А.А. Земли зелёные ладони : стихи и поэмы / Анвар Аджиев ; [худож. Е. Омельченко]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 156 с.
479399
  Кизилов Ю. Земли и княжества Древней Руси : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Кизилов Ю. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф-ра истории СССР периода феодализма. – Москва, 1970. – 27 с.
479400
  Кизилов Ю.А. Земли и княжества Северо-Восточной Руси в период феодальной раздробленности ( XII-XV вв.). / Ю.А. Кизилов. – Ульяновск, 1982. – 91 с.
479401
  Кизилов Ю.А. Земли и народы России 13-15 вв. / Ю.А. Кизилов. – М., 1984. – 160 с.
479402
  Кизилов Ю.А. Земли и народы средневековой России 13-15 вв. / Ю.А. Кизилов. – Ульяновск, 1984. – 84с.
479403
  Гречко О.П. Земли и неба круг / О.П. Гречко. – М., 1986. – 78с.
479404
  Дряхлова Валентина Земли мафии открыты для туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 40-44 : фото
479405
   Земли моей лицо живое.. – М.
1. – 1982. – 328с.
479406
   Земли моей лицо живое.. – М.
2. – 1982. – 303с.
479407
  Цыбин В.Д. Земли моей призыв / В.Д. Цыбин. – М., 1983. – 223с.
479408
  Молева Н.М. Земли московской давние преданья / Н.М. Молева. – М., 1985. – 223с.
479409
  Войновский Д.О. Земли населенных пунктов: проблемы исторического развития // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
479410
  Сотириу Д. Земли обагренные кровью / Д. Сотириу. – М., 1964. – 240с.
479411
  Трифонов Ю.А. Земли озвученная тишь... / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1971. – 87с.
479412
  Петонов В.К. Земли притяжение : роман в стихах / В.К. Петонов; пер. с бурят. В.Устинова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 79 с.
479413
  Скрыль Маргарита Земли рекреационного назначения: почему сложно работать с землей для отдыха? : землеустройство и кадастр // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
479414
   Земли родной минувшая судьба. – Липецк, 1962. – 263с.
479415
   Земли родной многоязычье. – Москва, 1973. – 33с.
479416
  Йовине Ф. Земли Сакраменто / Ф. Йовине. – Москва, 1955. – 287 с.
479417
  Омельченко В.М. Земли своей солдат / В.М. Омельченко. – Харьков, 1984. – 143 с.
479418
  Тимошенко В.И. Земли своей хозяева / В.И. Тимошенко. – Самара : Кн. изд-во, 1991. – 115с.
479419
  Ибрагимов К.Х. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.82-86. – ISSN 1811-9018
479420
  Шемета Ю.М. Земли Украины под властью иностранных государств в XIV - начале XVII вв. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 123-146. – ISBN 978-966-2726-16-9
479421
  Никитин А.В. Земли хозяйка / А.В. Никитин. – М, 1954. – 109с.
479422
  Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф.М. Шабульдо. – К., 1987. – 181с.
479423
   Земли Южной Руси в IX-XIV вв.. – Киев, 1985. – 135с.
479424
  Короленко В.Г. Земли! Земли! Мысли. Воспоминания. Картины / В.Г. Короленко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224 с.
479425
  Загиней З. Землі водного фонду як предмет злочину, передбаченого статтею 239-2 Кримінального кодексу України / З. Загиней, О. Пєнязькова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 56-63. – ISSN 2311-6676
479426
  Івченко М. Землі дзвонять / М. Івченко, 1928. – 346с.
479427
  Барабаш Н. Землі для видобування корисних копалин та землі гірничодобувної промисловості: співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 362-364. – ISBN 978-617-7069-15-6
479428
  Кальніченко А. Землі залізничного транспорту та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 37-40
479429
  Кичинський А.І. Землі зелена кров : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1982. – 80 с.
479430
   Землі і людства полум"яний син: Вінок Олександрові Довженку.. – К., 1993. – 113с.
479431
   Землі квітучої краса (фоторозповідь про Радянську Україну) = Земли цветущей красота = The beauty of a flourishing land = La beaute de la terre florissante = Die schonheit des bluhenden landes = La belleza de la tierra floreciente : на укр., рос., англ., франц., нім. та ісп. мовах. – Київ : Мистецтво, 1976. – 177, [3] с. : фото
479432
  Шостак О.О. Землі на добро / О.О. Шостак. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
479433
  Шмигельський А.І. Землі окраса : Поезії / Шмигельський А.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 44 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
479434
  Ситнік Т.М. Землі під зеленими насадженнями у населених пунктах як об"єкт правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 219-223. – ISSN 2219-5521
479435
  Юрченко Е. Землі під проектними польовими дорогами як об"єкт права сільськогосподарського землекористування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 141-143
479436
  Кошель А.О. Землі природно-заповідного фонду Київської області: сучасний стан, проблеми, перспективи // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 115-122. – ISSN 2306-1677
479437
   Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : Науково-навчальний посібник. – Львів : Паіс, 2005. – 368 с.
479438
  Кіптач Ф.Я. Землі України : категорії, право власності, стан використання, охорона : навчальний посібник / Федір Кіптач ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-777-0
479439
  Фурдичко О. Землі України і проблеми обліку використання лісових земель і лісових екосистем / О. Фурдичко, А. Бобко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-28
479440
  Оверковська Т. Землі України як об"єкт правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 58-61
479441
  Кулинич П.Ф. Землі українського народу у конституційно-правовому вимірі: власність чи національне надбання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-21
479442
  Барабаш Н. Землі, надані для потреб, пов"язаних з користуванням надрами, як об"єкт правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 71-76
479443
  Литвинець В. Землю в оренду лише місцевим? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Щодо проблеми реєстрації підприємств за місцем розташування земель с/г призначення".
479444
   Землю всю охватывая разом.... – М., 1969. – 255с.
479445
   Землю красит солнце, а человека труд. – К., 1985. – 14с.
479446
  Любомська О.І. Землю люди прикрашають / О.І. Любомська. – Київ, 1975. – 141с.
479447
  Рождественский Р.И. Землю спасти / Р.И. Рождественский. – Москва : Известия, 1984. – 48с.
479448
  Чистяков А.М. Землю украсят люди. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1962. – 96с.
479449
   Землю украшают люди. – Краснодар, 1965. – 159с.
479450
   Земля -- космос -- Земля.. – М., 1962. – 96с.
479451
   Земля -- наш дом.. – М., 1983. – 319с.
479452
  Баев К.Л. Земля -- небесное тело. / К.Л. Баев. – М., 1952. – 64с.
479453
  Лисок И.И. Земля -- небо -- земля / И.И. Лисок. – М., 1973. – 208с.
479454
  Скоропанов С.Г. Земля -- основное богатство колхоза. / С.Г. Скоропанов. – М, 1969. – 16с.
479455
  Почтарев В.И. Земля - большой магнит / В.И. Почтарев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 159с.
479456
  Толстихин О.Н. Земля - в руках людей / О.Н. Толстихин. – Москва : Недра, 1981. – 160с.
479457
  Вирта Н.Е. Земля - дали неоглядные / Н.Е. Вирта. – Москва, 1958. – 132с.
479458
  Литвиненко Н. Земля - з молотка // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-18.
479459
  Лощиц Ю.М. Земля - именинница / Ю.М. Лощиц. – М., 1979. – 207с.
479460
  Кубрак Б.К. Земля - її використання і охорона. / Б.К. Кубрак. – К., 1975. – 22с.
479461
  Дронников В.П. Земля - кормилица / В.П. Дронников. – Москва : Современник, 1972. – 95с.
479462
  Игебаев А. Земля - моя колыбель : стихи и поэма / Абдулхак Игебаев;перевод. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 111 с.
479463
   Земля - наш дом во Вселенной. – Ленинград, 1983. – 207 с.
479464
  Сарычева З.А. Земля - наша зеленая сокровищница / З.А. Сарычева. – Киев : ВИНБААД, 2010. – 322 с. – ISBN 966-7738-56-8
479465
  Гончар М.Т. Земля - наша кормилица / М.Т. Гончар. – Львов, 1981. – 135с.
479466
  Сарычева З.А. Земля - наша щедрая кормилица : [с конспектом книги о Вселенной "Древняя тайна Цветка Жизни" Друнвало Мельхиседека. Т. 2] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2010. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
479467
  М"ястківський А.П. Земля - не мачуха : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 207 с.
479468
  Гусев Ю.Н. Земля - небо - земля / Ю.Н. Гусев. – Новосибирск, 1975. – 67с.
479469
  Пшонка В. Земля - основне національне багатство держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 3-5
479470
  Олійник О. Земля - основне національне багатство України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 31-35
479471
  Стоянов М. Земля - основне національне багатство українського народу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-35.
479472
  Кінько Т. Земля - планета спраги : Україна в контексті глобальної водної кризи / Тарас Кінько, Мирослава Кінько. – Львів : Літопис -ХХ. – ISBN 966-96490-1-3
Кн.1. – 2004. – 288с.
479473
   Земля - Село - Люди - Реформа : збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи м. Київ, 14 лютого 2012 року / Ін-т громадського суспільства ; [ред. Валентина Пакулько]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 93, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8312-59-5
479474
  Туровська Л. Земля - скільки, як, навіщо... // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 17-19
479475
  Береговой Г.Т. Земля - стратосфера - космос / Г.Т. Береговой. – М, 1969. – 47с.
479476
  Давиденко И.В. Земля - твой дом / И.В. Давиденко. – Москва : Недра, 1982. – 150с.
479477
  Льовін Сергій Земля - як об"єкт власності Українського народу, що охороняється державою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 26-30
479478
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Коломия. – 252с.
479479
  Панч П. Земля : оповідання / П. Панч. – Київ. – 47 с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
479480
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20. – 1908-1917. – Москва
Сборник 1 : Леонид Андреев, Шолом Аш, Александр Блок, Ив. Бунин, Городецкий, А. Куприн, Н. Морозов, А. Серафимович, Е. Тарасов, А. Федоров, Георг. Чулков, Марсель Швоб. – 1908. – 289 с.
479481
  Черкасенко С.Ф. Земля : Драма в 4-х діях / Спиридон Черкасенко. – Київ : Друк.2-ї Артілі, 1913. – 80 с. – (Наш тетр)
479482
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / Ольга Кобилянська. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня
Ч. 2. – 1913. – 267 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Ольга Кобилянська: Бібліогр. покажч. / Уклад. О.П. Кущ. - К., 1960.
479483
   Земля : Альманах. – Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. – [Київ] : Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. ; . [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Кн. 1. – 1919. – 124, [1], II с. – Бібліогp.: с. 121-124


  Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. Щадилов. Гетьманщина і повстання / О-p. Як стався pозкол: (З істоpії Укp. паpтії Соціалістів-Революціонеpів) / І. Hеpаденко. З ...
479484
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1926. – 411с.
479485
  Панч П. Земля / П. Панч; Пер. с укр. А.Г. Островского. – Ленинград : Прибой, 1926. – 64 с. – (Б-ка для всех)
479486
  Михайлов А.А. Земля / А.А. Михайлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1930. – 24 с.
479487
  Бак П. Земля / П. Бак. – М, 1935. – 309с.
479488
  Бак П. Земля / П. Бак. – М, 1935. – 326с.
479489
  Бак П. Земля / П. Бак. – М, 1936. – 276с.
479490
  Крокос В.І. Земля : (її походження і найдавніша історія) / В.І. Крокос. – Київ : АН УРСР, 1936. – 87с.
479491
  Вирта Н.Е. Земля / Н.Е. Вирта. – Москва, 1937. – 36с.
479492
  Крокос В.І. Земля / В.І. Крокос. – К, 1937. – 87с.
479493
  Вірта М.Є. Земля / М.Є. Вірта. – Харків, 1938. – 124с.
479494
  Первомайський Л.С. Земля : поезії / Л.С. Первомайський. – Москва : Укрдержвидав, 1943. – 139 с.
479495
  Аччыгыйа Амма Земля / Аччыгыйа Амма. – Якутск, 1948. – 80с.
479496
  Крбылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Крбылянская. – М., 1948. – 311с.
479497
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1948. – 311с.
479498
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1949. – 226с.
479499
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1950. – 304с.
479500
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1951. – 104с.
479501
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 48 с.
479502
  Елин Пелин Земля / Елин-Пелин ; коммент. и словарь А.И. Эмильева. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1953. – 88 с. – (Учебная серия для начального чтения)


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
479503
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1954. – 323с.
479504
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Симферополь, 1955. – 288с.
479505
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 48 с.
479506
  Ванаг Ю.П. Земля : баллады / Ю.П. Ванаг. – Москва : Советский писатель, 1955. – 55 с.
479507
  Ханзадян С.Н. Земля : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. А.Садовского. – Ереван : Айпетрат
1. – 1956. – 283 с.
479508
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – К., 1960. – 336с.
479509
  Агеев Л.М. Земля : стихи / Л.М. Агеев. – Москва : Совецкий писатель, 1962. – 118 с.
479510
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 294с.
479511
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1963. – 495с.
479512
  Меламуд Х.Г. Земля : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1963. – 335 с.
479513
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1965. – 481с.
479514
  Лютиков Б.В. Земля / Б.В. Лютиков. – Барнаул, 1966. – 54с.
479515
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1971. – 295с.
479516
  Раджаби Т. Земля : стихи / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 75 с.
479517
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1975. – 311с.
479518
  Чиковани Г.С. Земля : роман / Г.С. Чиковани; авториз. пер. с груз. У.Рижинашвили. – Москва : Советский писатель, 1979. – 312 с.
479519
  Ухсай Я.Г. Земля : поэма / Яков Ухсай; пер. с чуваш. В.Цыбина. – Москва : Современник, 1980. – 176 с. – (Российская поэма)
479520
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1981. – 408с.
479521
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1987. – 625с.
479522
  Мороз Г.А. Земля / Г.А. Мороз. – К., 1989. – 107с.
479523
  Будаглы С. Земля : рассказы, повести / С. Будаглы; пер. с азерб. А.Карлина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 314 с.
479524
  Кобилянська О. Земля : Повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3566-0
479525
  Ананьева Е.Г. Земля : полная энциклопедия / Е.Г. Ананьева, С.С. Мирнова ; художники: Н. Краснова, И. Парамыгин, О. Левченко. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 256 с. – (Всемирная детская классика). – ISBN 978-5-699-18925-0
479526
  Кобилянська О.Ю. Земля : повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2008. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4081-7
479527
  Кобилянська О. Земля [Електронний ресурс] / Ольга Кобилянська; студія "Книга вголос", звукорежисер І. Гнуча, оформлення І. Баранов; читає заслужена артистка України Валерія Чайковська. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 43 хв. Розділ 1 - Розділ 32
479528
  Каспаровская Марина Земля 500 племен // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х
479529
  Каспаровская Марина Земля 500 племен. Часть II. Индейцы восточного побережья Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 52-75. – ISSN 1812-867Х
479530
  Забашта Л.В. Земля Антеев : стихи , поэма / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
479531
  Забашта Л.В. Земля Антеїв : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1971. – 111 с.
479532
  Бовкун Д В. Земля батьків-земля синів / Д В. Бовкун. – К, 1976. – 120с.
479533
  Яновський Ю. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1944. – 255 с.
479534
  Масло М.К. Земля батьків : поезії / М.К. Масло. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 72 с.
479535
  Яновський Ю.І. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ, 1966. – 200 с.
479536
  Канзиг Роберт Земля без льда. Земля в огне / Канзиг Роберт, Блок Айра // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 150-167 : фото
479537
  Шевков С.Д. Земля без окраин. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1979. – 95с.
479538
  Смеюха В.С. Земля белых лебедей. / В.С. Смеюха. – Краснодар, 1986. – 76с.
479539
  Суходольский В.Ф. Земля бессмертия / В.Ф. Суходольский. – Москва, 1977. – 143с.
479540
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – М., 1959. – 103с.
479541
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – Ростов -на-Дону, 1966. – 79с.
479542
  Драганов Б.Х. Земля богата солнцем / Б.Х. Драганов. – К., 1988. – 48 с.
479543
  Яшин А.Я. Земля богатырей / А.Я. Яшин. – Л., 1945. – 190с.
479544
  Гурешидзе Н.В. Земля большая : стихи / Н.В. Гурешидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 71 с.
479545
  Копыленко А.И. Земля большая. / А.И. Копыленко. – Москва, 1962. – 328 с.
479546
  Донець Г.П. Земля Боянова : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
479547
  Цапенко М.П. Земля Брянская / М.П. Цапенко. – Москва, 1972. – 135 с.
479548
  Чивилихин В.А. Земля в беде / В.А. Чивилихин. – М., 1970. – 64с.
479549
  Клепиков М.И. Земля в долгу не останеться. / М.И. Клепиков. – М, 1976. – 256с.
479550
  Кордонська А.В. Земля в долі людини (з асоціально-психологічною повістю Ольги Кобилянської) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 16/18 (236/238). – С. 11-26
479551
  Воробьева Мария Земля в илюминаторе : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 109 : Іл.
479552
  Аргутинская Л.А. Земля в крови : повесть / Л.А. Аргутинская. – Москва : Советский писатель, 1943. – 128 с.
479553
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 3-е изд. – Молотов : ОГИЗ, 1947. – 47 с.
479554
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – Саратов : ОГИЗ, 1947. – 48с.
479555
  Гурев Г.А. Земля в мировом пространстве / Г.А. Гурев. – Москва : ГИКПЛ, 1950. – 144 с.
479556
  Якубовский И.И. Земля в огне / И.И. Якубовский. – М, 1975. – 567с.
479557
  Стадник М. Земля в огне. / М. Стадник. – Минск, 1952. – 471с.
479558
  Якубовский И.И. Земля в огън / И.И. Якубовский. – София, 1976. – 535с.
479559
  Золотарев В.А. Земля в опасности / В.А. Золотарев, Г.В. Сдасюк. – М., 1989. – 46с.
479560
  Брыкин Н.а. Земля в плену / Н.а. Брыкин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.-М., 1931. – 351с.
479561
  Брыкин Н.А. Земля в плену. Стальной Мамай / Н.А. Брыкин. – Л., 1969. – 696с.
479562
  Гурницький К.І. Земля в польоті / К.І. Гурницький. – Ужгород, 1981. – 88с.
479563
  Чивилихин А.Т. Земля в пути : Избранное / А.Т. Чивилихин. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 158с.
479564
  Филиппов Е.М. Земля в развитии / Е.М. Филиппов. – Киев : Радянська школа, 1989. – 191,[1] с., [8] л. цв. ил. – ISBN 5-330-00748-8
479565
  Галкин И.Н. Земля в сейсмических лучах. / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1979. – 151с.
479566
  Малюга Н. Земля в системі бухгалтеорського обілку: визнання, оцінка, методика відображення / Н. Малюга, І. Замула // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-21.
479567
  Авсеенок А.А. Земля в снегу / Авсеенок А.А. – Москва : Мысль, 1971. – 191с., [8] л. ил. : ил.
479568
  Браун Н.Л. Земля в цвету / Н.Л. Браун. – Л., 1955. – 319с.
479569
  Бусыгин Н.И. Земля в цвету / Н.И. Бусыгин. – Чебоксары, 1960. – 60с.
479570
   Земля в цвету. – Кустанай, 1960. – 187 с.
479571
  Шатунов А.И. Земля в цвету / А.И. Шатунов. – Кишинев, 1966. – 68 с.
479572
  Ким Ден Ше Земля в цвету / Ким Ден Ше. – Ташкент, 1974. – 58с.
479573
  Гончаров Н.И. Земля в цвету / Н.И. Гончаров. – Минск, 1983. – 63с.
479574
   Земля в цвету. – Москва, 1985. – 48 с.
479575
  Журлива О. Земля в цвіту / О. Журлива. – К., 1964. – 75с.
479576
   Земля в цвіту.. – Одеса, 1967. – 180с.
479577
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. ЕГонзаго. – Изд. 4-е. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 303 с.
479578
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. Е.Гонзаго. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 88 с.
479579
  Василевська В. Земля в ярмі / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 351 с.
479580
   Земля Ван Димена. Погоня за Wildlife : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 86-93 : Фото
479581
  Шимкус В.А. Земля вас любит. / В.А. Шимкус. – М., 1963. – 108с.
479582
  Кочевский В.В. Земля вдохновения / В.В. Кочевский. – М, 1966. – 115с.
479583
  Копиленко О. Земля велика / О. Копиленко. – Київ, 1957. – 284 с.
479584
  Рудерман М.И. Земля весенняя / М.И. Рудерман. – М., 1958. – 107с.
479585
  Дяченко М. Земля веснаров : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 11. – С. 25-87. – ISSN 0131-8136
479586
  Діброва М.Я. Земля віддячує дбайливим / М.Я. Діброва, К.С. Михайлов. – Одеса, 1981. – 64с.
479587
   Земля во Вселенной. – Москва : Мысль, 1964. – 491 с.
479588
  Ефремов Ю.Н. Земля во Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
479589
  Имерманис А.А. Земля во вселенной одна : стихи и поэмы / А.А. Имерманис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
479590
   Земля восхода.. – Хабаровск, 1979. – 847с.
479591
  Шостка А.Н. Земля вращается / А.Н. Шостка. – Куйбышев, 1965. – 146с.
479592
  Никольская Т.Н. Земля вятичей. / Т.Н. Никольская. – М, 1981. – 296с.
479593
  Мамаева Ирина Земля Гай : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.55-98. – ISSN 0012-6756
479594
  Ткачев Н.И. Земля героев : [стихи] / Ткачев Н.И. – Волгоград : Н.-Волж. кн. изд-во, 1966. – 32 с. : портр
479595
   Земля героев : очерки о фронтовиках. – Москва : газ. "Красная звезда", 1972. – 80 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 12 (324))
479596
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1965. – 172с.
479597
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1969. – 127с.
479598
  Міщенко Д.О. Земля гонить соки : Повісті та оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1976. – 144с.
479599
  Харпер Ф. Земля Гончаров / Ф. Харпер. – М, 1961. – 287с.
479600
  Собесяк Юзеф Єгоров Рышард Земля горит. / Собесяк Юзеф Єгоров Рышард. – М., 1965. – 403с.
479601
  Собесяк Юзеф Єгоров Ришард Земля горить. / Собесяк Юзеф Єгоров Ришард. – К., 1965. – 365с.
479602
  Валеев Р. Земля городов / Р. Валеев. – Москва, 1979. – 351с.
479603
  Валеев Р.Ш. Земля городов / Р.Ш. Валеев. – Свердловск, 1990. – 448с.
479604
  Золотов В.А. Земля горячая / В.А. Золотов. – М., 1972. – 463с.
479605
  Золотов В.А. Земля горячая : роман / В.А. Золотов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 440с.
479606
   Земля гранатового дерева.. – М., 1980. – 574с.
479607
  Колыхалов В. Земля граничит с небом / В. Колыхалов. – Москва, 1976. – 92с.
479608
  Сидоров В. Земля Григория Сороки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 0869-8171
479609
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1947. – 176с.
479610
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1950. – 192с.
479611
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1958. – 191с.
479612
  Гончар О.Т. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1966. – 271с.
479613
  Гончар О. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О. Гончар. – Київ : Веселка, 1975. – 253с.
479614
  Гончар О.Т. Земля гуде : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1979. – 149с.
479615
  Гончар О. Земля гудит : Повесть / О. Гончар; Пер. с укр. В. Рассельса. – Київ : Молодая гвардия, 1948. – 216с. – (Б-ка украинской советской прозы)
479616
  Гончар О. Земля гудит / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 240с. – (Б-ка украинской советской прозы)
479617
  Турков Г. Земля далекосхідна : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 10-12. – ISSN 0868-4790
479618
  Базилевський В.О. Земля двох морів : поезії / В.О. Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 158 с.
479619
  Гаврилкин Л.И. Земля детей наших : роман / Л.И. Гаврилкин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 311 с.
479620
  Дудкін Іван Земля дітей : озброєним оком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 142-147 : Фото
479621
  Ромашов А.П. Земля для всех / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1986. – 140с.
479622
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37.
479623
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 31-35.
479624
  Дрофань А.П. Земля для квітів / А.П. Дрофань. – Київ, 1968. – 171с.
479625
  Падерин Г.Н. Земля для настоящих мужчин / Г.Н. Падерин. – М, 1981. – 71с.
479626
  Джалагония Н. Земля для цветов : стихи и поэма / Н. Джалагония; авториз. пер. с груз. А.Балина и Ю.Ряшенцева. – Москва : Советский писатель, 1972. – 95 с.
479627
  Перрье Э. Земля до исторического времени / Э. Перрье. – Москва;Ленинград : Госиздат, 1927. – 320с.
479628
  Кешоков А.П. Земля добра и винограда : стихи и поэмы / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1973. – 255 с.
479629
   Земля добра и света.. – Душанбе, 1980. – 195с.
479630
   Земля добрых людей.. – Ташкент, 1970. – 288с.
479631
  Быкадоров М.Д. Земля долгожителей / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1974. – 96с.
479632
  Фадеев А.В. Земля Домская / А.В. Фадеев. – Ростов-на-Дону, 1952. – 171с.
479633
  Байдебура П.А. Земля донецька : новели / П.А. Байдебура. – Київ ; Харків : Українське державне видавництво, 1944. – 43 с.
479634
  Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII веке / А.П. Пронштейн. – Ростов-на-Дону, 1961. – 376с.
479635
   Земля донская.. – 2-е изд. испр. – Ростов н/Д., 1978. – 207с.
479636
  Швер Бернд Земля драконов и вулканов / Швер Бернд, Кэннон Браун // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 78-86 : фото. – ISSN 1029-5828
479637
  Матвеев К.П. Земля Древнего Двуречья : (мифы, легенды, находки и открытия) / К.П. Матвеев, А.А. Сазонов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 158с. – (Эврика)
479638
  Львов М.Д. Земля друзей / М.Д. Львов. – Алма-Ата, 1970. – 224с.
479639
  Степаненко В.И. Земля Ево-яхи / В.И. Степаненко. – М., 1987. – 352с.
479640
  Ганн Ю. Земля ее атмосфера и гидросфера / Ю. Ганн. – Санкт-Петербург, 1902. – 301с.
479641
  Гратт Г. Земля жаворонков : проза: роман / окончание. Начало в № 4, 2012 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-127. – ISSN 0012-6756
479642
  Гильзенбах Р. Земля жаждет / Р. Гильзенбах. – М., 1964. – 358с.
479643
  Боровиков Г.Ф. Земля жаждет / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1986. – 286с.
479644
  Савиных В.П. Земля ждет и надеется / В.П. Савиных. – 2-е изд. – Пермь, 1990. – 253с.
479645
  Волгина Т. Земля желанная / Т. Волгина. – Київ, 1947. – 80с.
479646
   Земля женщин // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 44-45 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
479647
  Поліщук В.П. Земля живе людиною / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1975. – 35с.
479648
  Фольварочний В.І. Земля жижиянових правнуків / В.І. Фольварочний. – К, 1980. – 112с.
479649
  Чабанівський М.І. Земля журавлиних ключів : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 272 с.
479650
  Жуков Борис Земля журавля : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 156-163 : Фото, карта
479651
   Земля з іменем.. – Ужгород, 1985. – 358с.
479652
  Белінська А. Земля з розстроченням платежу. Земля в розстрочку: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
479653
  Дворниченко Н.Е. Земля за Байкалом : памятные места Чит. обл. / Дворниченко Н.Е. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1970. – 160 с., [4] л. ил.
479654
  Песков В.И. Земля за океаном / В.И. Песков, Б. Стрельников. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 287с.
479655
  Кравченко Л.К. Земля за холмом / Л.К. Кравченко. – Новосибирск, 1988. – 528с.
479656
   Земля заботы нашей. – М., 1984. – 64с.
479657
  Бородкин С Ю. Земля заветная / С Ю. Бородкин, . – М., 1987. – 527с.
479658
  Шток И.В. Земля Замоскворецкая / И.В. Шток. – М, 1973. – 40с.
479659
  Упіт А.М. Земля зелена / А.М. Упіт. – Київ, 1954. – 655 с.
479660
  Упіт А.М. Земля зелена : роман / А.М. Упіт; пер. з латиш. – Київ, 1970. – 781 с.
479661
  Упіт А. Земля зелена : роман / А. Упіт; пер. з латиш. – Київ : Дніпро, 1971. – 781 с.
479662
  Упит А.М. Земля зеленая / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Рига : Латгостиздат, 1948. – 834 с.
479663
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Москва : Советский писатель, 1949. – 931 с.
479664
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; Пер. с латыш. К. Козловской и Е. Кондратьевой. – Москва : Латгосиздат, 1977. – 685 с.
479665
  Гришкевич А. Земля зовет / А. Гришкевич, Н. Щербаков. – Псков, 1947. – 64с.
479666
  Колос Л. Земля зовет / Л. Колос. – Чита, 1949. – 139с.
479667
  Новиков С.Н. Земля зовет / С.Н. Новиков. – М., 1963. – 118с.
479668
  Исаков А.М. Земля зовет / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1970. – 120с.
479669
  Торопов И.Г. Земля зовется Пармой : повести / Торопов И.Г. ; [перевод с коми С. Панкратова ; худож. А.В. Мошев]. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1978. – 320 с. : ил.
479670
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : роман / Ж. Амаду ; сокр. пер. с исп. М. Рожицыной-Гандэ. – Москва : Госиздательство иностранной литературы, 1948. – 435 с.
479671
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : (Город Ильеус) : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. И. Тыняновой ; ред. Ю. Карасев. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1955. – 360 с.
479672
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : (Город Ильеус) : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. И. Тыняновой ; [худож. Н. Г. Богданец]. – Ч. 2. – Киев : Урожай, 1982. – 361с. : ил.
479673
  Канивец В.В. Земля и воля / В.В. Канивец. – М, 1985. – 672с.
479674
  Черниченко Ю.Д. Земля и воля / Ю.Д. Черниченко. – М., 1991. – 252с.
479675
   Земля и Вселенная. – Москва : Знание, 1966. – 287 с.
479676
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1995
479677
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1995
479678
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1995
479679
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1995
479680
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1995
479681
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1995
479682
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1996
479683
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1996
479684
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1996
479685
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1996
479686
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1996
479687
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1996
479688
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1997
479689
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1997
479690
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1997
479691
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1997
479692
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1997
479693
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1997
479694
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1998
479695
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1998
479696
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1998
479697
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1999
479698
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1999
479699
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1999
479700
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1999
479701
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1999
479702
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2000
479703
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2000
479704
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2000
479705
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2000
479706
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2000
479707
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2000
479708
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2001
479709
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2001
479710
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2001
479711
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2001
479712
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2001
479713
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2001
479714
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2002
479715
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2002
479716
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2002
479717
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2002
479718
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2002
479719
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2002
479720
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2003
479721
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2003
479722
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2003
479723
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2003
479724
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2003
479725
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2003
479726
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2004
479727
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2004
479728
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2004
479729
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2004
479730
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2004
479731
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2004
479732
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2005
479733
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2005
479734
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2005
479735
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2005
479736
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2005
479737
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2005
479738
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2006
479739
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2006
479740
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2006
479741
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2006
479742
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2006
479743
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2006
479744
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2007
479745
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2007
479746
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2007
479747
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2007
479748
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2007
479749
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2007
479750
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2008
479751
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2008
479752
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2008
479753
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2008
479754
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2008
479755
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2008
479756
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2009
479757
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2009
479758
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2009
479759
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2009
479760
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2009
479761
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2009
479762
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2010
479763
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2010
479764
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2010
479765
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2010
479766
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2010
479767
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2010
479768
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2011
479769
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2011
479770
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2011
479771
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2011
479772
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2011
479773
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2011
479774
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2012
479775
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2012
479776
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2012
479777
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2012
479778
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2012
479779
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2012
479780
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2013
479781
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2013
479782
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2013
479783
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2013
479784
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2013
479785
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2013
479786
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2014
479787
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2014
479788
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2014
479789
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2014
479790
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2014
479791
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2014
479792
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2015
479793
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2015
479794
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2015
479795
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2015
479796
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2015
479797
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2015
479798
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2016
479799
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2016
479800
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2016
479801
  Астапов Ю.М. Земля и гравитация : Познание фигуры планеты с древних времен и до наших дней / Ю.М. Астапов. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. – 188с. – ISBN 5-7038-0889-8
479802
  Калинин А.В. Земля и гроздья / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1972. – 782 с.
479803
  Елкин А.С. Земля и грозы: Очерк творчества М. Алексеева / А.С. Елкин. – Москва, 1976. – 311с.
479804
  Миллер Л.Е. Земля и дом / Л.Е. Миллер. – М, 1986. – 174с.
479805
  Радов Г.Г. Земля и души / Г.Г. Радов. – М., 1966. – 126с.
479806
  Михайлов А.А. Земля и ее вращение / А.А. Михайлов. – Москва : Наука, 1984. – 79с.
479807
  Михайлов А.А. Земля и ее вращение. / А.А. Михайлов. – М., 1984. – 79с.
479808
  Новорусский М.В. Земля и ее жизнь. / М.В. Новорусский. – Пб., 1920. – 163с.
479809
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – Санкт-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т.1. – 1877. – X, 651, 17, 4 с.
479810
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т. 1 : Живописная Америка. – 1877. – X, 651, 17, 4 с.
479811
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т. 4 : Живописная Азия и Австралия. – 1879. – [6], 395 с.
479812
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург
Т. 4 : Америка.; Азия. – 1897. – 402, 382 с. – Відс. тит. лист і стор. - 383-390 [1]
479813
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд. – С.-Петербург
Т. 4 : Америка. – 1897. – 402, [2] с. – Дефект. кн.: відс. тит. лист
479814
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд; под ред. Ф. Груздева. – посл. немецк. изд. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Т. 2 : Живописная Азия. – 1898. – 390, [3] с. – В 4-х томах
479815
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Пер. с нем. Под ред. Ф. Груздева. – Санкт-Петербург
Т. 2 : Живописная Азия. – 1898. – 390 с. : Карта, ил.
479816
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд; под ред. Ф. Груздева. – посл. немецк. изд. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Т. 3 : Живописная Европа. – 1898. – 718 с. – В 4-х томах
479817
  Гельвальд Ф. Земля и ея народы / Пер. с нем. Под ред. Ф. Груздева. – Санкт-Петербург
Т. 3 : Живописная Европа. – 1898. – 729 с. : Карта, ил.
479818
  Ратцель Ф. Земля и жизнь / Ф. Ратцель. – С-Пб
1. – 264 с.
479819
  Ратцель Ф. Земля и жизнь / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1905. – 734с.
479820
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : Сравнительное землеведение / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1906. – 730с.
479821
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : Сравнительное землеведение / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1909. – 736с.
479822
  Соболев Д.Н. Земля и жизнь / Д.Н. Соболев. – К, 1926. – 60с.
479823
  Соболев Д.Н. Земля и жизнь / Д.Н. Соболев. – Киев, 1927. – 39с.
479824
  Соболев Д Земля и жизнь / Д Соболев. – К, 1928. – 75с.
479825
  Вологдин А.Г. Земля и жизнь / А.Г. Вологдин. – Москва : АН СССР, 1963. – 174с.
479826
  Вологдин А.Г. Земля и жизнь / А.Г. Вологдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 239с.
479827
  Чернов Ю.М. Земля и звезды / Ю.М. Чернов. – Москва, 1975. – 366с.
479828
  Чернов Ю.М. Земля и звезды / Ю.М. Чернов. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 383с.
479829
  Спринчан В.Б. Земля и звезды / В.Б. Спринчан. – Минск, 1981. – 46с.
479830
  Щасная Л.И. Земля и звезды / Л.И. Щасная. – Минск, 1987. – 126 с.
479831
  Шевков С.Д. Земля и звезды. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1962. – 48с.
479832
  Али-Заде Земля и землетрясения : попул. очерк / А.А. Али-Заде ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т геологии. – Ташкент : Изд-во и тип. Изд-ва АН УзССР, 1950. – 88 с. – Библиогр.: с. 86-87
479833
  Али-Заде Земля и землетясения / Али-Заде. – Ташкент, 1950. – 88с.
479834
   Земля и земляки.. – Симферополь, 1981. – 173с.
479835
  Прасолов А.Т. Земля и зенит. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1968. – 71с.
479836
  Вагнер Н.П. Земля и золото / Н.К. Вагнер (Кот-Мурлыка) [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : Изд. скл. кн. маг. "Наша жизнь", 1906. – 67 с. – Без. тит. л., описан по обл.
479837
  Грэд А. Земля и крестьянин в Японии / А. Грэд. – М., 1954. – 360с.
479838
  Фераун М. Земля и кровь / М. Фераун. – Москва, 1965. – 256 с.
479839
   Земля и кровь.. – М., 1983. – 524с.
479840
  Федоренко Н.Т. Земля и легенды Китая / Н.Т. Федоренко. – М., 1961. – 251с.
479841
  Рябов И.А. Земля и люди / И.А. Рябов. – М., 1959. – 250с.
479842
  Варно В.А. Земля и люди / В.А. Варно. – Минск, 1963. – 155с.
479843
   Земля и люди. – Москва : Колос
Вып. 2. – 1964. – 164 с. : ил.
479844
  Коненков С.Т. Земля и люди / С.Т. Коненков. – М., 1968. – 159с.
479845
  Коненков С.Т. Земля и люди / С.Т. Коненков. – 2-е изд. – М., 1974. – 207с.
479846
   Земля и люди. – Москва, 1982. – 5 с.
479847
   Земля и люди. – Москва, 1983. – 16 с.
479848
   Земля и люди. – М., 1984. – 23с.
479849
  Выходцев П.С. Земля и люди / П.С. Выходцев. – Москва, 1984. – 366с.
479850
  Яновский А.Н. Земля и люди / А.Н. Яновский. – Тула, 1984. – 190с.
479851
  Яновский А.Н. Земля и люди / А.Н. Яновский. – М, 1987. – 368с.
479852
  Реклю Элизе Земля и люди. / Реклю Элизе. – СПб.
3,4. – 555,948с.
479853
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія / Реклю Элизе. – Санкт-Петербург
Т. 7 : Восточная Азія. Китайская имперія, Корея и Японія. – 1885. – 696с. : Іл., карта
479854
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія. – Санкт-Петербург
Т. 16 : Соединенные Штаты. – 1896. – 663с. : Іл.
479855
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 3 и 4. Кн. 2. – 1898. – 948с.
479856
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ. – Санкт-Петербург
Т. 5. Кн. 3 : Северо-Атлантический океанъ-Бельгія-Великое герцогство Люксембург-Нидерланды-Данія-Скандинавскій полуостров: Норвегія и Швеція.- Острова европейского Ледовитого океана.- Европейская Россія. – 1898. – 1206с. : Іл.
479857
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 6 и 7. Кн.4 : Азіатская Россія. – 1898. – 847.892с. : Іл.
479858
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т.8 и 9. Кн. 5 : Индія и Индо-Китай. Передняя Азія, Афганистанъ, Белуджистанъ, Персія, Азіатская Турція и Аравія. – 1899. – 919.878с.
479859
  Реклю Элизе Земля и люди. : 19 томов в 10 книгах. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.10,11; Кн.6. – 1899. – 823с.
479860
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Реклю Элизе; Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.18-19, Кн.10. – 1901. – 710с.
479861
   Земля и люди.. – М., 1963. – 303с.
479862
  Коняшкин Р.А. Земля и люди. / Р.А. Коняшкин, Ш.А. Булатов. – Абакан, 1964. – 116с.
479863
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1972
479864
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1974
479865
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1977
479866
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1980
479867
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1981
479868
  Вашанов В.А. Земля и люди. (использование земельных ресурсов в условиях научно-технической ревалюции) / В.А. Вашанов, П.Ф. Лойко. – Москва : Международные отношения, 1975. – 200 с.
479869
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.1-2, Кн.1. – 1898. – 912с.
479870
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.12-13, Кн.7. – 1899. – 682,759с.
479871
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 14. – 1900. – 618с.
479872
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.16-17, Кн.9. – 1900. – 819с.
479873
   Земля и люди: Всесоюзная худ. выставка. Каталог.. – Москва : Советский художник, 1984. – 72 с.
479874
  Бублейников Ф.Д. Земля и маятник / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Детгиз, 1957. – 123,5с.
479875
  Аристов Г.А. Земля и море : научно-поп. очерк / Г.А. Аристов. – Москва : Воениздат, 1947. – 120 с.
479876
  Лацис В.Т. Земля и море : повесть о простых людях, искавших свое счастье / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 224 с.
479877
  Гнеушев В.Г. Земля и море / В.Г. Гнеушев. – М., 1966. – 95с.
479878
   Земля и мужество.. – М., 1981. – 279с.
479879
  Бублейников Ф.Д. Земля и мятник. / Ф.Д. Бублейников. – М., 1954. – 119с.
479880
   Земля и на ней человек. – Саратов, 1985. – 111 с.
479881
  Сирге Р.Ю. Земля и народ : роман / Р.Ю. Сирге; пер. с эст. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 700 с.
479882
  Сирге Р. Земля и народ : роман / Р. Сирге. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 639 с.
479883
  Сирге Р. Земля и народ : роман / Р. Сирге; пер. с эст. – 3-е изд. – Таллинн : Ээсти раамат, 1984. – 656 с.
479884
  Панов А.Н. Земля и небо / А.Н. Панов. – Симферополь : Пролетарий, 1925. – 69 с.
479885
  Купер С.А. Земля и небо / С.А. Купер. – Тблиси, 1944. – 105с.
479886
   Земля и небо. – Хабаровск, 1945. – 30с.
479887
  Гурев Г.А. Земля и небо / Г.А. Гурев. – 3-е изд. – Москва : Издательство Московского Планетария, 1946. – 152 с.
479888
  Фиш Г.С. Земля и небо / Г.С. Фиш. – М, 1956. – 398с.
479889
  Зигель Ф.Ю. Земля и небо / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Госкультпросветиздат, 1957. – 11с.
479890
  Гетманчук О.И. Земля и небо / О.И. Гетманчук. – Воронеж, 1974. – 78с.
479891
  Ошанин Л.И. Земля и небо / Л.И. Ошанин. – Ярославль, 1975. – 191с.
479892
  Гарма Д. Земля и небо // Мы втроем : роман / Б. Няма. – М., 1983. – С. 255-362
479893
  Артамонов В.И. Земля и небо Водопьянова / В.И. Артамонов. – Москва : Политиздат, 1991. – 124с.
479894
   Земля и песня.. – М., 1983. – 175с.
479895
  Баев К.Л. Земля и планеты. / К.Л. Баев. – М.-Л., 1950. – 56с.
479896
  Брагин А.И. Земля и сердце / А.И. Брагин. – М., 1963. – 108с.
479897
  Попов В.Н. Земля и совесть. / В.Н. Попов. – Барнаул., 1968. – 109с.
479898
  Аристов Г.А. Земля и солнце / Г.А. Аристов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 47с.
479899
  Штурман М. Земля и солнце : стихи / Марк Штурман; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1972. – 88 с.
479900
  Войнилович П.В. Земля и Солнце / П.В. Войнилович, И.Ф. Шевляков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 80 с.
479901
  Силкин Б.И. Земля и Солнце / Б.И. Силкин. – Москва : Просвещение, 1967. – 101 с.
479902
  Гербертсон А.Ф. Земля и труд человека / А.Ф. Гербертсон. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1921. – 126с.
479903
  Тихонов Федор Матвеевич Земля и хлеб / Тихонов Федор Матвеевич. – Москва : Советский писатель, 1965. – 790с.
479904
  Бронштейн М.Л. Земля и хозрасчетные отношения / М.Л. Бронштейн. – М, 1978. – 168с.
479905
  Аржанов С.П. Земля и человек : очерки физической географии / С.П. Аржанов. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 183с.
479906
  Каменецкий И.С. Земля и человек : Географическая хрестоматия / И.С. Каменецкий. – Москва, 1937. – 443с.
479907
  Фосс И.Э. Земля и человек / И.Э. Фосс. – М., 1988. – 110с.
479908
  Броунов П.И. Земля и явления, на ней происходящие : Из "Настольной книги для народа", изданной на средства Изд. о-ва при учрежденной по высочайшему повелению министром народного просвещения Постоянной комиссии по устройству народных чтений / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Катанского и К*, 1891. – 63 с. : ил., карт.
479909
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 192 с.
479910
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча : [повесть] / Георгий Марков ; худож. В. Аверкиев. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 91 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
479911
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча. Завещание : рассказ, повесть / Г.М. Марков. – Москва : Современник, 1986. – 96 с.
479912
  Шульц С.С. мл. Земля из космоса / С.С. мл. Шульц. – Ленинград : Недра, 1984. – 115с.
479913
  Погодин Р.П. Земля имеет форму репы / Р.П. Погодин. – Л., 1989. – 204с.
479914
  Вехов Н.В. Земля императора Николая II, или тайна выдающегося географического открытия : История географических открытия // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 43-53 : Фото, карти
479915
   Земля Иркутская.. – Иркутск, 1967. – 447с.
479916
  Осипов И.З. Земля искателей / И.З. Осипов. – М, 1974. – 430с.
479917
  Шульга М. Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання / М. Шульга, В. Уркевич // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.593-600
479918
  Канівець В.В. Земля і воля : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1982. – 624 с.
479919
  Канівець В.В. Земля і воля : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1984. – 623 с.
479920
  Цебрій І.В. Земля і Всесвіт у теологічній концепції Ісидора Севільського // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 59-69. – ISSN 2075-1443
479921
  Брюгген В.О. Земля і люди / В.О. Брюгген. – К., 1973. – 187с.
479922
  Ткач М.М. Земля і люди : поезії / Микола Ткач ; [відп. ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2013. – 187, [9] с. : портр. – ISBN 978-966-579-392-2
479923
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1995
479924
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1995
479925
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1995
479926
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4. – 1995
479927
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 5. – 1995
479928
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 6. – 1995
479929
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1996
479930
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1996
479931
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1996
479932
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4/5. – 1996
479933
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1997
479934
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1997
479935
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1997
479936
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4. – 1997
479937
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 5. – 1997
479938
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 6. – 1997
479939
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1999
479940
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1999
479941
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1999
479942
  Стоян М. Земля і люди. / М. Стоян. – К., 1958. – 104с.
479943
  Терниченко А. Земля і людина : (Популяpно-науковий пpиpодописний наpис) / А. Терниченко. – Київ : Гpунт, 1918. – 31с. : з мал. – (Науково- популярна бібліотека ; Ч.1)
479944
  Сірге Р.Й. Земля і народ / Р.Й. Сірге. – 3-е изд. – К, 1973. – 568с.
479945
  Волков О.М. Земля і небо / О.М. Волков. – Київ : Дитвидав УРСР, 1961. – 186 с.
479946
  Тимченко В.П. Земля і небо наяву : поезії / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2015. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-652-053-5
479947
  Ганулич В.К. Земля і Слово : повість-версія / Володимир Ганулич. – Львів : Сполом, 2014. – 86, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-665-919-024-6


  У пр. № 1697956 напис: Науковій бібліотеці Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. Підпис. 22.05. 2015 р.
479948
   Земля і фабрика.. – М. – 351с.
479949
   Земля і фабрика.. – М., 1928. – 427с.
479950
   Земля і фабрика.. – М., 1929. – 340с.
479951
  Мягмар Д. Земля і я / Д. Мягмар. – К., 1970. – 88с.
479952
  Білокінь О. Земля із Шевченкової могили: символьна семантика та конотативні нашарування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
479953
  Ярмолюк М.Я. Земля його батька / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1981. – 288 с.
479954
  Сюндюков І. Земля його любові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 8


  Максиміліан Волошин - про історичну долю Криму.
479955
  Баев К.Л. Земля как небесное тело / К.Л. Баев. – Москва, Ленинград : Молодая гвардия, 1927. – 71 с.
479956
  Пальм А. Земля как средство производства и вопросы ее оптимизации (на прим. Эстонской ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Пальм А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 32л.
479957
  Алтайский К.Н. Земля калмыцкая / К.Н. Алтайский. – Элиста, 1959. – 104с.
479958
  Кокіна В. Земля Колумба // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-7


  Мандри по Америці, яку відкрив Колумб
479959
  Яковченко В.И. Земля колыбельная / В.И. Яковченко. – М., 1986. – 158с.
479960
  Касаткин Е П. Земля Кольцова / Е П. Касаткин. – Москва, 1966. – 87с.
479961
  Білик І.І. Земля Королеви мод : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 416 с.
479962
  Бардин В.И. Земля Королевы Мод / В.И. Бардин. – Москва : Мололдая гвардия, 1974. – 253с
479963
  Волошин А.Н. Земля кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1949. – 323с.
479964
  Волошин А.Н. Земля кузнецкая / А.Н. Волошин. – Ленинград, 1950. – 52с.
479965
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Ленинград, 1950. – 56с.
479966
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1950. – 308с.
479967
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1951. – 332с.
479968
  Волошин А. Земля Кузнецкая / А. Волошин. – Кемерово, 1969. – 564с.
479969
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1980. – 287с.
479970
   Земля Кузнецкая. – Кемерово, 1988. – 150,2с.
479971
  Яворский В.И. Земля Кузнецкая от древних эпох до наших дней. / В.И. Яворский. – М., 1973. – 78с.
479972
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1975. – 144с.
479973
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1978. – 143с.
479974
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1986. – 142,2с.
479975
  Ширяева Г.Д. Земля лунной травы. / Г.Д. Ширяева. – М., 1979. – 286с.
479976
  Шкавро Л.Г. Земля любви моей / Л.Г. Шкавро. – М, 1975. – 91с.
479977
  Чернеева А. Земля любимая / А. Чернеева. – Владивосток, 1954. – 136с.
479978
  Кондратов А.М. Земля людей - земля языков / А.М. Кондратов. – Москва, 1974. – 191с.
479979
  Сент-Экзюпери Земля людей : [пер. с фр.] / Антеуан де Сент-Экзюпери. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 200 с.
479980
  Филиповский Н. Земля людей / Н. Филиповский. – Москва : Знание, 1976. – 224с.
479981
   Земля людей : книга для чтения. – Москва : Знание
Вып. 5. – 1976. – 222 с.
479982
   Земля людей. – М.
Вып. 6. – 1984. – 176с.
479983
  Маняк В.А. Земля людей : подільска повість / В.А. Маняк. – Київ, 1988. – 249 с.
479984
   Земля людей.. – М.
2. – 1978. – 356с.
479985
   Земля людей. : Круглый стол по проблеме "Человек и природа". – Москва : Знание
4. – 1981. – 224с.
479986
   Земля людей. : Круглый стол по проблеме "Человек и природа".Сборник статей. – Москва : Знание
Вып. 5. – 1983. – 224с.
479987
   Земля людей.Круглый стол по проблеме "Человек и природа". – Москва : Знание
3. – 1979. – 271с.
479988
  Мироненко В. Земля має стати реальним ринковим активом / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 15-19
479989
  Рижков В. Земля Мамаїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 20


  Стародавня Україна і татаро-монгольський Великий Степ.
479990
  Мамакаев М. Земля Мартана / М. Мамакаев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 173 с.
479991
  Майстровский М.Я. Земля мастеров / М.Я. Майстровский. – М, 1986. – 125с.
479992
  Сычев С.В. Земля меж двух океанов / С.В. Сычев. – Москва : Мысль, 1983. – 140с.
479993
  Дружков Михаил Земля мертвецов : Большое путешествие / Дружков Михаил, Тягны-Рядно Александр // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 60-77 : Фото, карта
479994
  Глущенко В.Ф. Земля Мишки Демина / В.Ф. Глущенко. – М., 1962. – 160с.
479995
  Чумарна М.І. Земля між вогнями. / М.І. Чумарна. – К., 1986. – 94с.
479996
  Лапцуй Л.В. Земля моей любви : стихи / Леонид Лапцуй; авториз. пер. с ненец. Л.Шкавро. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1965. – 36 с.
479997
  Лапцуй Л.В. Земля моей любви : стихи / еонид Лапцуй; авториз. пер. с ненец. Л.Шкавро. – Москва, 1965. – 38 с.
479998
  Доризо Н.К. Земля моей первой любви / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1973. – 135с.
479999
  Авдеев В.Ф. Земля моих отцов : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев. – Москва : Моск. рабочий, 1949. – 223 с.
480000
  Никаноркин А.И. Земля моих отцов / А.И. Никаноркин. – Киев, 1958. – 87с.
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,