Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
479001
  Прилепина О. "Жить просто, но увлеченно" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. март. – С. 18-25
479002
  Римар С. "Жінка - істота непередбачувана" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 72-77


  Опубліковано оповідання: "Коханка", "Краще не знати", "Очі дитини", "Не було би щастя, так нещастя допомогло", "Що тобі подарувати?".
479003
  Санакоєва Н.Д. "Жінка - найвище диво на землі..." (концепція чоловічого і жіночого начал у романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 164-170. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
479004
  Дмитришин І. "Жінка в сучасній Україні" - на великій сцені Європи / розмову вела Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 23


  "Сьогодні в Парижі відкривається міжнародна книжкова виставка. Про загальні тенденції та особливості нашого стенда розповідає перекладачка Ірина Дмитришин".
479005
   "Жінка року" відновлюватиме Центр нейронаук світового рівня // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 4
479006
  Самсар Ферюза "Жінка являє собою основу родини, нації й держави" : розмову вів Гьокхан Демір // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 20-22


  Пані Ферюза Самсар - мати, дипломат і дружина Посла Турецької Республіки в Україні Мехмета Самсара ділиться своїми враженнями про Україну.
479007
  Козирєва Т. "Жінка, яка уособлювала цілу епоху..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 2


  Слово в пам"ять про Ларису Крушельницьку, почесного директора Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника.
479008
  Маттінглі Д. "Жінки в колгоспах - велика сила": хто вони - українські призвідниці Голодомору? // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 51-94. – ISBN 978-966-518-764-6
479009
  Білоцерковець А.Ю. "Жіноча література" як об"єкт феміністичної літературної критики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 13-17. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
479010
  Доброчинська В. "Жіноча служба Україні" в організації дошкільних закладів на Волині у період Другої світової війни // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 100-104. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
479011
  Савченко-Шагінян "Жіноча" кінорежисура в гендерному аспекті культуротворчості : автореф. ...канд. культорології : 26.00.01 / Савченко-Шагінян Т.Л. ;Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
479012
  Смоляр Л. "Жіноче питання" в політичних партіях Наддніпрянської України початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 51-54
479013
  Грабовська І. "Жіноче століття" й місце України в ньому: феміністичні виклики сучасної епохи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні підстави формування ідеї й концепції "жіночого століття". Активний і масовий вихід жінок на арену світової історії як суб"єктів дії, який відбувся після Другої світової війни та набув грандіозного розмаху в ...
479014
  Кривоший О. "Жіноче" в культурному просторі козацького Запоріжжя: історіографічний дискурс другої половини XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 16-23
479015
  Сєрікова А.П. "Жіноче" кохання в "химерному" романі (на прикладі дилогії "Лебедина зграя" і "Зелені млини" Василя Земляка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-258. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
479016
  Лагунова О. "Жіночий бал" під час жнив в архівній спадщині Аг. Кримського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69-70
479017
  Кириченко І. "Жіночий організм має бути злагодженим "оркестром".Здоров"я жінки та війна: проблема захисту та відновлення // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 8-9


  "Здоров’я жінки-військовослужбовця на війні - важлива проблема військової медицини. Зараз лікарі розробили спеціальну програму, розраховану на фізичне та ментальне відновлення здоров’я жінки-воїна та жінки-ветеранки. Про успішне її впровадження до ...
479018
  Кобченко К.А. "Жіночий університет св. Ольги": еволюція прав Київських вищих жіночих курсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес здобуття Вищими жіночими курсами в Києві прав університету в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. In the article is described the process of becoming of the High women"s courses in Kiev the rights of an university at the ...
479019
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Святої Ольги": історія Київських вищих жіночих курсів / Катерина Кобченко; КНУТШ. – Київ : МП Леся, 2007. – 272 с. – ISBN 966-8126-61-0


  На тит. стор. прим. №1604406 - дарчий надпис.: Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою та вдячністю від автора Катерини Кобченко 26.09.2007 - підпис. Також печатки особистої біб-ки Володимира Сергійчука - книги дарчі для бібліотеки
479020
  Лисюк Н. "Жіночі казки" в світлі концепції В.Проппа (За книгою "Історичні корені чарівної казки") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 23-33. – Бібліогр.: С. 33
479021
  Патрушева Т. "Жнива скорботи": виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 44-45. – ISSN 1811-377X
479022
  Співаковський О. "Жовта картка, або чому молодь їде по знання за кордон // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 листопада (№ 218). – С. 4


  Оприлюднені нещодавно дані про кількість студентів з України, які навчаються в польських вишах, чесно кажучи, дещо шокували. Адже лише на програмах повного циклу в Польщі навчаються понад 20 тисяч молодих українців. До того ж, за статистикою, це на ...
479023
  Горобець Р.Ю. "Жовта принцеса" Каміля Сен-санса – перша опера на японський сюжет (до 140 річчя прем"єри) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 57–65
479024
  Сірка Й. "Жовтий князь" - німецькою мовою // Свобода, 2010. – Рік 117, 19 лютого (число 8). – С. 16
479025
  Хохоляк І. "Жоден бельгійський університет не має кафедри з вивчення української мови" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 28 березня (№ 60). – С. 3
479026
  Лілік О. "Жодна катастрофа не ставить хрест на меті"


  Матеріали до вивчення роману Василя Шкляра "Залишенець (Чорний ворон)"
479027
  Тарасова Н. "Жодна робота не чинить ганьби, лише неробство ганебне" : Гесіод. "Роботи і дні". Володимир Мономах. "Поучения" / Н. Тарасова, Т Конєва // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 14-23. – ISSN 2075-1486
479028
  Чумак В. "Жодна українська військова доктрина не враховувала можливості агресії РФ" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Народний депутат, голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією розповів про українську обороноздатність, засоби локалізації російської агресії та захист східних рубіжів України.
479029
  Кралюк П. "Жодних старших братів ми не потребуємо" / спілкувалася Олена Шульга // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 11


  Розмова з доктором філософських наук, професором Петром Кралюком щодо його збірки історичних творів "Синопсис".
479030
  Семенюк Г. "Жрекиня краси і чистоти" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-4
479031
  Карагацис М. [Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 12-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 52]). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 1. – 1995. – 342 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
479032
  Карагацис М. [Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 53]). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 2. – 1997. – 147 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
479033
  Гончаров В.И. Жить заводу по закону / В.И. Гончаров. – М, 1989. – 144с.
479034
  Фьори Ч. Жить запрещается. Рассказы. / Ч. Фьори. – М, 1971. – 170с.
479035
  Лозневой А.Н. Жить и любить : повесть / А.Н. Лозневой. – Минск : "Беларусь", 1970. – 136 с.
479036
  Геворкян Наталья Жить и не умереть в Париже : среда обитания // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 74-83 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
479037
  Свистунов И.И. Жить и помнить : Роман / И.И. Свистунов. – М., 1974. – 349с.
479038
  Свистунов И.И. Жить и помнить. Роман. / И.И. Свистунов. – М., 1966. – 350с.
479039
  Ильюшенко Н.А. Жить и трудиться по совести / Н.А. Ильюшенко. – Минск, 1986. – 61с.
479040
  Гайер Х. Жить и учиться в МГУ / Х. Гайер. – Москва. – 68с.
479041
  Кашкадамова Екатерина Жить как дерево // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 88-92 : фото
479042
  Солоухин В.А. Жить на земле : стихи / А. Солоухин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 68 с.
479043
  Толстоба Д.Г. Жить на земле / Д.Г. Толстоба. – Л., 1987. – 158с.
479044
  Лушников Л.А. Жить на земле. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1985. – 221с.
479045
  Петров Павел Жить на колесах /Амстердам : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 8-19 : Фото
479046
  Яковлев Ю.Я. Жить нам суждено / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1979. – 384с.
479047
   Жить не болея. – М, 1976. – 144с.
479048
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – Ташкент, 1964. – 246с.
479049
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – 2-е изд. – Ашхабад, 1972. – 234с.
479050
  Квитко М.М. Жить не старея / М.М. Квитко. – К, 1979. – 158с.
479051
  Грегор О. Жить не старея / О. Грегор. – Москва : Физкультура и спорт, 1992. – 270с.
479052
  Сафиров Г.Г. Жить не старея /Советы занятому человеку/ / Г.Г. Сафиров, Л.М. Сухаребский. – Москва, 1984. – 64с.
479053
  Клинтон Б. Жить отдавая : как каждый из нас может изменить мир / Билл Клинтон ; [пер. с англ. С.В. Артемова]. – Москва : Эксмо, 2008. – 333, [2] с. : ил. – (Vip-персоны). – ISBN 978-5-699-30338-0
479054
  Никитин Дмитрий Жить по-хэмски : Путешественник // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 80-85 : Фото
479055
  Ламм А. Жить по Ильичу / А. Ламм. – М., 1967. – 43с.
479056
   Жить по Любви / Народ. твор. мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 323, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 317-322 и в подстроч. примеч.
479057
  Крюков М.С. Жить по совести / Крюков М.С. – Москва, 1988. – 302 с.
479058
  Бютнер Кристиан Жить с агрессивными детьми / Бютнер Кристиан. – М, 1991. – 144с.
479059
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – М., 1969. – 143с.
479060
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 159с.
479061
   Жить страстями и идеями времени. – М, 1970. – 272с.
479062
  Стариков В.А. Жить тысячью жизней. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1986. – 378 с.
479063
  Блинов П.А. Жить хочется : роман / Петр Блинов; пер. с удм. Н.Г.Ермолаевой. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1960. – 164 с.
479064
  Абдукаримов М. Жить хочется : роман / М. Абдукаримов ; пер. с кирг. И.В. Маркова, ГЗ. Хантемировой. – Фрунзе : Киргизгосиздат
Кн. 1. – 1962. – 302 с.
479065
  Блинов П.А. Жить хочется : роман / Петр Блинов; пер. с удм. и послесл. Н.Ермолаевой. – Ижевск : Удмуртия, 1967. – 158 с.
479066
  Валеев Р. Жить хочется : повесть / Р. Валеев; пер. с татар. В.Токмаков. – Москва : Детская литература, 1989. – 77 с.
479067
  Соболев В.И. Жить хочется вечно / В.И. Соболев. – Ярославль, 1976. – 79с.
479068
  Валеев Р. Жить хочется! : повести / Р. Валеев; пер. с татар. С.Комисарова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 250 с.
479069
  Каменский В.В. Жить чудесно! : уральские стихи / Василий Каменский ; [худож. В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 124 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
479070
  Ружанский Е.Г. Жить! / Е.Г. Ружанский. – Свердловск, 1959. – 36с.
479071
  Кулиев К. Жить! : лирика разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1986. – 142 с.
479072
   Жить, как он. – М, 1966. – 126с.
479073
  Шельчев В.И. Жить, побеждая! / В.И. Шельчев. – Воронеж, 1960. – 67с.
479074
  Тычина Павел Жить, трудиться и расти : Стихотворения / Тычина Павел; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1950. – 340 с. : портр.
479075
  Ширман Е. Жить. / Е. Ширман. – М., 1969. – 96с.
479076
  Соколовский В.Г. Житье-бытье / В.Г. Соколовский. – М., 1985. – 224с.
479077
  Тэффи Житье-бытье / Тэффи. – М, 1991. – 444с.
479078
  Дорохов П.Н. Житьё-бытьё / П.Н. Дорохов. – Изд. 5-е. – Москва-Л., 1929. – 152с.
479079
  Матвеев В.Ф. Житьё-бытьё / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1969. – 159с.
479080
  Забелин Б.М. Житье-бытье мальчишечье / Б.М. Забелин. – Ижевск, 1990. – 173с.
479081
   Житье и хоженье Данила Русьскыя земли игумена : 1106-1108 : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1896. – [8], 79, [6] с. : 1 л. фронт. (ил.) + 2 л. карт. – Объясн. статьи с прил. 2-х карт. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Сер. 1, вып. 24)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
479082
  Якімова І.В. Жінка-археолог – поява нової ідентичності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 213-221. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  На прикладі життєвого та творчого шляху П. С. Уварової та К. М. Мельник-Антонович. Згадується Антонович Володимир Боніфатійович.
479083
  Лук"янчук Г. Жінка-воїн проти імперії зла // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 березня (№ 11). – С. 1


  Українська льотчиця - Надія Савченко.
479084
  Бойцун І. Жінка-деміург у маргінальному суспільстві в оповіданні "Березень - місяць перемін" Раїси Іванченко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 7-10. – ISSN 2411-4146


  У статті зроблено спробу схарактеризувати тип жінки-деміурга в українській літературі, простежити етапи ініціації жінки в маргінальному суспільстві на прикладі долі героїні оповідання "Березень - місяць перемін" Раїси Іванченко через реалізацію ...
479085
  Меріме П. Жінка-диявол або Спокуса святого Анонія / П. Меріме. – Київ, 1957. – 28с.
479086
   Жінка-захисник: зустріч із Юлією Кірілловою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 11


  "15 жовтня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч з ветеранкою 25-го мотопіхотного батальйону "Київська Русь" Юлією Кірілловою. Ця дивовижна дівчина своєю історією ще раз підтверджує: захисник - передусім людина, а не стать. ...
479087
  Шевчук Валерій Жінка-змія : Повісті / Шевчук Валерій. – Львів : Класика, 1998. – 174с. – (Сучасна проза). – ISBN 966-7493-04-0; 966-7493-01-6
479088
  Шевчук В. Жінка-змія / В. Шевчук. – Львів, 1998. – 174с.
479089
  Анупрієнко О. Жінка-керівник у державному управлінні: підходи до стилів керівництва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-80.
479090
  Радиш Я.Ф. Жінка-керівник: досвід для управління системою охорони здоров"я України (огляд літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, В.В. Гакало, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
479091
  Панченко О. Жінка-легенда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 12


  Про зв"язкову генерала Тараса Чупринки (Романа Шухевича) Ірину-Козак-"Бистру".
479092
  Яковлєва Жінка-мати в українській єтнокультурі / Яковлєва, в.Б. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 26-28


  У статті йдеться про особливості етноментального сприймання жінки-матері в контексті української культури. Ця ментальна специфіка вповні відбилася в національному фольклорі та традиційному для українців образі жінки-матері.
479093
  Мороз В. Жінка-мати, жінка-воїн: міф чи реальність // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 124-129. – ISSN 2078-1911


  Статтю присвячено актуальним питанням у сфері соціальних комунікацій. Розглянуто проблему релігійних вірувань і міфологічних уявлень трипільців і скотарів, визначено місце жінки у скіфскій державі, її роль у сарматському суспільстві, видзначено ...
479094
  Сирадоєва О. Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 254-258
479095
  Гук М. Жінка-правителька. Образ Ядвіги Анжуйської у середньовічних польських хроніках // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 45-51


  У статті розглядаються основні джерела польської середньовічної історіографії, хроніки,які стали основою польської історичної традиції. Джерела рясніють описами жінок королівськоїі князівської крові. Але частота згадок про королеву польську Ядвігу в ...
479096
  Півнєва Є. Жінка-робітниця в революційному рухові на Київщині. 1890-1905 рр. / Є. Півнєва. – Х-К., 1930. – 68с.
479097
  Горчинська О. Жінка-феєрія Катерина Серажим // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 229-233
479098
  Гандке П. Жінка-шульга: Короткий лист перед довгим прощанням / П. Гандке. – Київ : Юніверс, 1999. – 256с. – ISBN 966-7305-20-1
479099
  Шабурова М. Жінка -- велика сила / М. Шабурова. – К., 1935. – 172с.
479100
   Жінка - гордість України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 82-83 : фото
479101
  Проляка О.О. Жінка - тверда духовна опора української нції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
479102
  Арісіма Т. Жінка / Такео Арісіма ; з яп. пер. Іван Чирко. – Київ : Дніпро, 1970. – 312 с.
479103
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1995
479104
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1995
479105
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1995
479106
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1995
479107
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1995
479108
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1995
479109
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1995
479110
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1995
479111
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1995
479112
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1995
479113
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1995
479114
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1995
479115
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1996
479116
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1996
479117
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1996
479118
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1996
479119
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1996
479120
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1996
479121
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1996
479122
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1996
479123
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1996
479124
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1996
479125
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1996
479126
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1996
479127
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1997
479128
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1997
479129
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1997
479130
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1997
479131
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1997
479132
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1997
479133
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1997
479134
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1997
479135
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1997
479136
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1997
479137
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1997
479138
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1997
479139
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1998
479140
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1998
479141
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1998
479142
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1998
479143
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1998
479144
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1998
479145
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1998
479146
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1998
479147
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1998
479148
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1998
479149
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11/12. – 1998
479150
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1999
479151
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1999
479152
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1999
479153
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1999
479154
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1999
479155
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1999
479156
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1999
479157
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1999
479158
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1999
479159
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1999
479160
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1999
479161
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1999
479162
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2000
479163
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2000
479164
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2000
479165
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2000
479166
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2000
479167
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2000
479168
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2000
479169
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2000
479170
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2000
479171
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2000
479172
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2000
479173
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2000
479174
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2001
479175
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2001
479176
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2001
479177
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2001
479178
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2001
479179
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2001
479180
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2001
479181
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2001
479182
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2001
479183
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2001
479184
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2001
479185
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2001
479186
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2002
479187
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2002
479188
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2002
479189
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2002
479190
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2002
479191
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2002
479192
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2002
479193
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2002
479194
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2002
479195
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2002
479196
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2002
479197
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2002
479198
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2003
479199
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2003
479200
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2003
479201
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2003
479202
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2003
479203
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2003
479204
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2003
479205
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2003
479206
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2003
479207
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2003
479208
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2003
479209
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2003
479210
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2004
479211
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2004
479212
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2004
479213
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2004
479214
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2004
479215
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2004
479216
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2004
479217
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2004
479218
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2004
479219
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2004
479220
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2004
479221
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2004
479222
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2005
479223
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2005
479224
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2005
479225
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2005
479226
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2005
479227
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2005
479228
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2005
479229
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2005
479230
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2005
479231
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2005
479232
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2005
479233
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2005
479234
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2006
479235
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2006
479236
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2006
479237
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2006
479238
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2006
479239
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2006
479240
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2006
479241
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2006
479242
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2006
479243
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2006
479244
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2006
479245
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2006
479246
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2007
479247
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2007
479248
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2007
479249
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2007
479250
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2007
479251
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2007
479252
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2007
479253
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2007
479254
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2007
479255
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2007
479256
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2007
479257
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2007
479258
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2008
479259
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2008
479260
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2008
479261
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2008
479262
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2008
479263
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2008
479264
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2008
479265
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2008
479266
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2008
479267
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2008
479268
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2008
479269
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2008
479270
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2009
479271
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2009
479272
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2009
479273
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2009
479274
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2009
479275
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2009
479276
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2009
479277
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2009
479278
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2009
479279
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2009
479280
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2009
479281
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2009
479282
  Естерхазі П. Жінка / Петер Естерхазі ; [пер. з угор. І.Ю. Петровція]. – Харків : Фоліо, 2010. – 185, [3] с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-4950-6
479283
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2010
479284
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2010
479285
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2010
479286
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2010
479287
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2010
479288
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2010
479289
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2010
479290
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2010
479291
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2010
479292
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2010
479293
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2010
479294
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2010
479295
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2011
479296
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2011
479297
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2011
479298
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2011
479299
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2011
479300
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2011
479301
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2011
479302
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2011
479303
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2011
479304
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2011
479305
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2011
479306
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2011
479307
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1 січень. – 2012
479308
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2 лютий. – 2012
479309
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3 березень. – 2012
479310
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4 квітень. – 2012
479311
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5 травень. – 2012
479312
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6 червень. – 2012
479313
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7 липень. – 2012
479314
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8 серпень. – 2012
479315
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9 вересень. – 2012
479316
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10 жовтень. – 2012
479317
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11 листопад. – 2012
479318
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12 грудень. – 2012
479319
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1, січень. – 2013
479320
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2, лютий. – 2013
479321
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3, березень. – 2013
479322
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4, квітень. – 2013
479323
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5, травень. – 2013
479324
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6, червень. – 2013
479325
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2013
479326
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2013
479327
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9, вересень. – 2013
479328
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10, жовтень. – 2013
479329
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11, листопад. – 2013
479330
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12, грудень. – 2013
479331
  Деркач О.М. Жінка "нового часу" як елемент типологічної класифікації суб"єктів жіночої персоносфери у творах Іво Андрича (на матеріалі роману "Міст на Дрині") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 257-264. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена исследованию проблемы типологии субъектов женской персоносферы в творчестве Иво Андрича, в частности-рассмотрению типа женщины "нового времени" как важного элемента типологической карты, представляющего собой одно из ключевых звеньев в ...
479332
  Сидоренко Віктор Жінка forever, або 3000 вітань! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 138-140 : Фото
479333
  Рейман Брігітта Жінка біля ганебного стовпа / Рейман Брігітта. – Київ, 1959. – 160 с.
479334
   Жінка в громадянській війні. Епізоди боротьби на Північному Кавказі та на Україні в 197101920 рр.. – 2-е изд. – К., 1938. – 244с.
479335
  Маєрчик М. Жінка в замісі патріархальних традицій // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-23


  Монографія Оксани Кісь "Жінка в традиційній українській культурі другої половини XIX — початку XX ст." (Львів, Інститут народознавства НАН України).
479336
  Орлова Т.В. Жінка в історії України : (вітчизняна історіографія 20- початку 21 ст.) / Тетяна Орлова. – Київ : Логос, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-171-188-3
479337
  Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20- початку 21ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 31с. – Бібліогр.: 37 назв
479338
  Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20 - початку 21 ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 490 л. – Бібліогр.: л. 339-490
479339
  Басаурі Зюзіна Жінка в іудаїзмі очима радянських наукових атеїстів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Перша Радянська Конституція 1918 р. надала жінкам рівні права з чоловіками, але разом з тим заборонила незалежні жіночі організації. В середині 90-х рр. ХХ ст. соціальна політика держави, спрямована на емансипацію жінок, отримала назву "державний ...
479340
  Буряк Л.І. Жінка в контексті нового національно-культурного та інтелектуального середовища: студії першої третини XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 121-126
479341
  Шадурський В.Г. Жінка в контексті новозавітної оповіді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 99-109
479342
  Піщанська В.М. Жінка в культурі українського козацтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 47-53
479343
  Кривоший О. Жінка в культурному просторі Запорожжя. Межі присутності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-23
479344
  Сагач Г. Жінка в культурному просторі України // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 3
479345
  Велика А. Жінка в лахмітті правди : шот-трактат. Одробини. Нариси. Оповідання / Арсенія Велика. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 206, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7398-08-9
479346
  Фрішмут Б. Жінка в місячному сяйві / Б. Фрішмут. – Київ, 1987. – 167 с.
479347
   Жінка в науці та освіті України ХIХ-ХХ ст. : навч. програма курсу (18 годин) : [програми спецкурсу]. – Київ : [б. в.], 2001. – 34, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем
479348
   Жінка в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції ; Україна, Київ, 3-4 грудня 1999 р. – Київ, 1999. – 288 с. – ISBN 966-95382-3-Х
479349
  Тимошенко Н.Л. Жінка в офіційному житті: питання протоколу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 252-256.
479350
  Абе Кобо Жінка в пісках : романи / Абе Кобо ; пер. з яп. І.Дзюб. – Київ : Дніпро, 1988. – 603 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
479351
  Абе Кобо Жінка в пісках : роман / Абе Кобо ; пер. з яп. І.Дзюб. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2004. – 190 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-139-6
479352
  Абе К. Жінка в пісках. Чуже обличчя : романи / Кобо Абе ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з япон. І. Дзюби. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4237-8
479353
  Куценко С.. Жінка в пологовому: права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 15. – ISSN 1992-9277
479354
  Сморжевська О. Жінка в рідновірському неоязичницькому середовищі України: функції та ролі // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Орлевич І.В. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3. – С. 121-126. – ISSN 2523-4234
479355
  Грабовська І. Жінка в соціо-культурному просторі сучасної України // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 90-94. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Аналізуються соціокультурні реалії сучасного українського суспільства у гендерному вимірі на прикладі жіночого лідерства в політиці та культурі.
479356
  Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі = Women : (друга половина 19 - початок 20 ст.) / Оксана Кісь ; НАНУ, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-02-5072-7
479357
  Євшан М. Жінка в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
479358
  Поліщук Я. Жінка в українській літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 134-137. – ISSN 0130-321Х
479359
  Линюк О.М. Жінка в українській обрядовій культурі (др. пол. XIX - XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Линюк О.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
479360
  Линюк О.М. Жінка в українській обрядовості: рольові функції баби-повитухи в родильних обрядах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 73-79. – ISSN 2225-7586
479361
  Віконська Д. Жінка в чорному : новели / Дарія Віконська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 60-63. – ISSN 0130-5263
479362
  Баран Є. Жінка для Адама : Проза Оксани Борис // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 124. – ISSN 0130-1608
479363
  Мехед Н. Жінка з великої літери // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 239-241


  Про К.С. Серажим.
479364
  Товстонос В.П. Жінка з голосом : (Музична хвоpоба) ; Жаpт на одну дію / В Товстонос. – Київ : Дpук. 2-ї Аpтілі, 1913. – 15 с.
479365
  Дімаров Жінка з дитиною / Дімаров, А..А. – Київ, 1959. – 300 с.
479366
  Вайно М. Жінка з келихом дощу : вибране / Марія Вайно. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 452 с. – ISBN 966-668-118-8
479367
  Семенченко М. Жінка з кіноапаратом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 листопада (№ 211). – С. 6


  Яблонська-Уден Софія — письменниця, журналістка, мандрівниця, родом з України.
479368
  Ібсен Г. Жінка з моря : лpама на 5 дій / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. дpук. спілки], 1908. – 100 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 12])
479369
  Роздобудько І. Жінка з паризького портрета, або холодний діамант : Авантюрний детектив // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 6. – С. 16-127. – ISSN 0130-1608
479370
  Тимчук В. Жінка з ресторану / В. Тимчук. – Одеса : Маяк, 1990. – 216с.
479371
  Швець А.І. Жінка з хистом Аріадни : життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Алла Швець ; [наук. ред. С.М. Пилипчук] ; НАН України, Ін-т Івана Франк, Лекторій СУА з жіночих студій Укр. Католиц. Ун-ту [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018. – 749, [3] с. – До 100-річчя Союзу Українок. - Покажч. імен.: с. 741-750. – Бібліогр.: с. 708-738 та в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 23). – ISBN 978-966-02-8522-4
479372
  Каліновский Ол. Жінка за державним кермом / Ол. Каліновский. – К, 1936. – 93с.
479373
  Паняєва Н.О. Жінка за кермом: Оповідання, повість. / Н.О. Паняєва. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 189 с.
479374
  Кунашенко Н. Жінка завжди неосяжна... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
479375
  Паращук О. Жінка зі снігу (п"єса на одну дію за мотивами однойменної повісті Василя Слапчука) / О. Паращук, В. Афанасьєва // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 107-127
479376
  Захарчук І. Жінка і війна. Щоденникові версії Аркадія Любченка й Олександра Довженка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С.58-67.
479377
  Кривоший О.П. Жінка і війна: дискурс широковідомої пісні "Ой, на горі да женці жнуть..." у науковому доробку українських істориків другої половини XIX - початку XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 60-77. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074


  На переконання М. Максимовича, згаданий у пісні Сагайдачний не є гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Максимович вважає, що це курінний атаман Григорій (Грицько) Сагайдачний, сучасник і сподвижник гетьмана України Петра Дорошенка.
479378
  Кузич-Березевський Жінка і держава / Кузич-Березевський. – Варна, 1970. – 291с.
479379
  Кузич-Березовський Жінка і держава / Кузич-Березовський. – Львів, 1994. – 240с.
479380
  Буряк Л. Жінка і політика в українському історіографічному дискурсі (друга половина XIX - перша третина XX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 19-36. – ISSN 0869-3595
479381
  Руденко К.П. Жінка і релігія / К.П. Руденко. – Київ, 1962. – 32с.
479382
  Недзельська Н.І. Жінка і релігія (вирішення питання відношення в релігіях авраамістичної традиції) : монографія / Недзельська Н.І. ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 82 с. – ISBN 966-531-198-0
479383
  Орлова Т.В. Жінка і сім"я за радянських часів: історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 139-145. – ISBN 978-966-96992-6-8
479384
  Насмінчук І.А. Жінка і суспільство у творчому світі Марії Матіос: на матеріалі збірки "Нація" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 26-29. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
479385
  Таран Л. Жінка і чоловік: долаючи стереотипи : статті та інтерв"ю / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2002. – 153, [3] с. – ISBN 966-664-042-2
479386
  Шевчук В. Жінка із смутними очима : маленька повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 71-102. – ISSN 0208-0710
479387
  Кралюк П. Жінка й тягар влади: Доля великої княгині Романової // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 20
479388
  Ульяненко О. Жінка його мрії // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 4-150.
479389
  Ульяненко О. Жінка його мрії : роман / Олесь Ульяненко. – Харків : Фоліо, 2012. – 280, [4] с. – ISBN 978-966-03-6012-9
479390
  Місіма Ю. Жінка маркіза де Сада : роман, п"єса / Юкіо Місіма; [пер. з япон.]. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-3529-6
479391
  КашубаЄ.І Жінка на війні : урок за повістю Бориса Васильєва "А світанки тут тихі...". 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-60
479392
  Портников Віталій Жінка на ім"я Ципі // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 17
479393
   Жінка на порозі ХХІ століття: становище, проблеми, шляхи соціального розвитку : (Збірник матеріалів Всеукраїнського Конгресу жінок, Київ, 21-23 травня 1998 року). – Київ, 1998. – 182с. – ISBN 966-7530-01-9
479394
   Жінка Радянської України - активні будівники комуністичного суспільства. – К., 1971. – 187с.
479395
  Крупська Н.К. Жінка рівноправний громадянин СРСР / Н.К. Крупська. – К, 1937. – 72с.
479396
   Жінка соціалістичної України. – Київ, 1937. – 162с.
479397
  Гнатюк Д.І. Жінка СРСР / Д.І. Гнатюк. – К, 1941. – 52с.
479398
  Нижник В. Жінка та вища освіта в російській імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі київських вищих жіночих курсів) // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 72-76. – ISBN 966-8029-58-5
479399
  Старовойт І.М. Жінка у аристотелівській традиції як передумова до формування ґендерних упереджень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
479400
  Московченко В.М. Жінка у вітчизняному образотворчому мистецтві / В.М. Московченко. – Київ, 1962. – 48с.
479401
  Йовенко С. Жінка у зоні : повісті, оповідання, поезії / Світлана Йовенко. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 485, [3] с. – (In corpore). – ISBN 978-966-7015-94-7
479402
  Гогохія Н. Жінка у радянському соціокультурному просторі 1930-х рр.: гендерний аспект урбанізації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 376-383. – Бібліогр.: Літ.: с. 383; 20 назв. – ISSN 1728-9572
479403
  Ільченко Олесь Жінка у стилі блюз // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 30-31. – ISSN 0868-9644


  Жінка-поет Людмила Таран; є вірші
479404
  Андрійченко Ю.В. Жінка як втілення лиха і нещастя в мовній картині світу: лінгвопрагматичний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 20-25


  Статтю присвячено лінгвопрагматичному аналізу гендерних стереотипів відносно жінки, які склалися протягом розвитку цивілізації. Аналіз проблеми показує, що з часом в іспанській лінгвокультурі здійснюється зміна культурної репрезентації жіночої статі - ...
479405
  Чеханюк Л.В. Жінка як жертва злочинного посягання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 115-121.
479406
  Ткаченко О.М. Жінка як об"єкт "іншої" реальності у прозі Іво Андрича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 218-224
479407
  Корнілова К.О. Жінка як символ життя у творі Павла Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 173-181
479408
   Жінка як текст : Емма Андрієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти. – Київ : Факт, 2002. – 208с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-048-1
479409
  Агеєва В. Жінка як ціль для самої себе // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Про національне, гендерне й політичне у творчості Ірини Вільде.
479410
  Маск М. Жінка, яка має план = A woman makes a plan : життя, сповнене пригод, краси й успіху / Мей Маск ; [пер. з англ. А. Цвіри]. – Харків : Vivat, 2021. – 221, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success / Maye Musk. New York: Viking, 2019. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-966-982-273-4
479411
  Терещук Г. Жінка, яка творила незалежну Україну // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – С. 76-79


  100 років від народження голови ОУН Ярослави Стецько – жінки, яка творила незалежну Україну.
479412
  Селігей П. Жінка, яка тримає руку на пульсі української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 59-62. – ISSN 0130-5263


  Про Л. Масенко, визначного українського мовознавця, д-ра філол. наук, професора. Проаналізовано основні засади її соціолінгвістичної концепції, схарактеризовано вплив її ідей на мовну політику в сучасній Україні.
479413
  Груя С. Жінка. Мати. Вітчизна // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 576-598. – ISBN 978-606-745-006-4


  "Найулюбленішим героєм поетичної творчості Тараса Шевченка є проста жінка з народу, яка стає жертвою знущання злих людей і кінчає майже завжди трагічно. Більшість шевченківських героїнь стають матерями після того, як їхній ідеал щастя розбитий, і ...
479414
  Арісіма Т. Жінка. Нащадок Каїна : роман / Такео Арісіма ; з яп. пер. Іван Чирко. – Київ : Дніпро, 1978. – 423 с.
479415
   Жінка… Директор… Особистість… // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С.41


  Вітальне слово з нагоди ювілею Неліни Миколаївни Кравчук, директора бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
479416
  Якімова І.В. Жінки-археологи України кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 232-238. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Розглядається процес поступового входження жінок-археологів кінця XIX - першої половини XX століття в дисциплінарне археологічне товариство України.
479417
  Степовичка Л. Жінки-берегині Олеся Гончара // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 березня (№ 12). – С. 10-11
479418
   Жінки-вчені Києва. – Київ, 2003. – 312с. : фотоіл. – ISBN 966-8311-00-0
479419
  Мельничук Л. Жінки-гончарі Поділля // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 88-90
479420
  Бедзай А.О. Жінки-курці: тенденції, наслідки та мотивації відмови від куріння / А.О. Бедзай, О.М. Щербина // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – № 19. – С. 61-67. – ISSN 2078-4643
479421
  Айвазян О.Б. Жінки-лідери - базис якісного розвою бібліотеки / О.Б. Айвазян, Т.М. Баланюк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 59-64. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
479422
  Матвієнко О.М. Жінки-лідери політичних партій і блоків на виборах до Верховної Ради України V скликання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126-132. – ISBN 966-614-021-7
479423
  Даль Н.В. Жінки-математики України // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 316-319


  Латишева Клавдія Яківна очолювала кафедру диференціальних рівнянь Київського університету.
479424
  Гаєвська Н.М. Жінки-письменниці в оцінці П. Куліша: творчі та особисті контакти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 5-13. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано листи й твори П. Куліша, які дають можливість простежити всю біографію письменника, весь його творчий шлях, особисте життя. Розглянуто різні аспекти його творчості, але було наголошено на епістолярній спадщині П. Куліша, яка чи не ...
479425
  Співак М.В. Жінки-поліцейські та державна політика гендерної рівності: зарубіжний досвід у вітчизняному контексті // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 18-27. – ISSN 2413-1342
479426
  Вітрук Л.Д. Жінки-трудівниці в період соціалістичної індустріалізації. / Л.Д. Вітрук. – Київ, 1973. – 120с.
479427
  Джишиашвілі О.В. Жінки-фотографи та їх внесок у розвиток фотомистецтва XIX - початку XX століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 146-154. – ISSN 2226-2180
479428
  Луговикіна М. Жінки - велика сила соціалістичного суспільства / М. Луговикіна. – К., 1950. – 56с.
479429
  Кастеллі Є.Ю. Жінки - це мир, праця, життя / Є.Ю. Кастеллі, Коцюбинська-Єфіменко. – Київ, 1967. – 48с.
479430
  Скржинська М. Жінки античного Боспора // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 13-43
479431
  Семенська Р. Жінки в академічній науці Польщі: переможці серед переможених // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.103-113. – ISSN 1563-3713
479432
  Шульга С.А. Жінки в античному грецькому полісі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 118-124. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
479433
  Якімова І.В. Жінки в археологічній науці України в другій половині ХІХ – у кінці 30-х рр. ХХ ст.: біоісторіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 153-159. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано фемінологічний складник в історіографії української археологічної науки на основі біографічних студій, присвячених жінкам-археологам України другої половини XIX - кінця 30-х рр. XX ст. Згадуються Г.Г. Мезенцева, Н.Д. Полонська-Василенко.
479434
  Зборовський А. Жінки в боротьбі за свободу України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 березня - 12 квітня (№ 13/14). – С. 14


  Книга Романа Коваля "Жінки у визвольній війні. Історії, біографії, спогади 1917-1930".
479435
  Бобрик Д. Жінки в боротьбі за Україну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)


  Всеукраїнська наукова відеоконференція "Жінка в боротьбі за Україну", приурочена до 100-річчя від дня народження активної учасниці дисидентського руху Лесі Коцюби.
479436
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 254 л. – Бібліогр.: л. 208-254
479437
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
479438
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) / Олеся Розовик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 453, [1] с. : табл. – Анот. парал. рос., англ. - Імен. покажч.: с. 404–414. – Бібліогр.: с. 355–379 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-13-2
479439
  Гуменюк А.Г. Жінки в дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 40-42
479440
  Ковтун Ю.І. Жінки в житті Гемінгвея / Юрій Ковтун. – Харків : Міськдрук, 2011. – 212 с., [46] с. іл. – Бібліогр.: с. 203-207. – ISBN 978-617-619-019-6
479441
  Горбонос О.В. Жінки в житті та художній спадщині Т. Г. Шевченка: синтез особистого та творчого. / О.В. Горбонос, Л.П. Прилєпська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 130–134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
479442
   Жінки в житті Тараса Шевченка. "Якби зустрілися ми знову..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-19 березня (№ 11). – С. 8-9
479443
  Вознюк К. Жінки в законі: нюанси гендерної (не) рівності // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 березня (№ 12/13). – С. 44-45
479444
  Козуля О. Жінки в історії України / Олесь Козуля. – Київ : [Український центр духовної культури], 1993. – 256 с. – ISBN 5-7770-0579-9
479445
  Стяжкіна О.В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття / О.В. Стяжкіна; Донецький нац. ун-тет. Історичний фак-тет. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2002. – 270с. – ISBN 966-7804-43-7
479446
  Лабур Ольга Жінки в науці і освіті: гендерні реалії (IV Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 листопада, м. Київ) / Лабур Ольга, Стребкова Юлія // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 85-88


  В статье анализируется работа и итоги деятельности IV Международной научно-практической конференции по вопросам, положения женщин в науке и образовании.
479447
  Наталіна Н.О. Жінки в органах державної влади України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-123. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
479448
  Радченко Л. Жінки в повстанській армії і особистому житті Нестора Махна / Л. Радченко, Б. Дмитрук // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
479449
  Стяжкіна О.В. Жінки в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси виживання // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.42-66. – ISSN 0130-5247
479450
   Жінки в політиці: міжнародний досвід для України = Women and politics in Ukraine: Benefiting from International Experience : За матеріалами міжнародного наукового семінару Жінки в політиці: міжнародний досвід для України Київ - НаУКМА - 7 жовтня 2005 року: Збірник наукових статей. – Київ : Атіка, 2006. – 272с. – ISBN 966-326-188-9
479451
  Орлова Т.В. Жінки в революціях: українська історіографія ХХ – початку ХХІ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 111-120
479452
  Сич Г. Жінки в селянському повстанському русі в Україні в 1918 - 1922 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 349-351. – ISBN 978-966-171-893-6
479453
  Оніщенко О.В. Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – C. 5-31
479454
  Захарова В.А. Жінки в українському балеті: до історіографії дослідження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 260-267. – ISSN 2225-7586


  "Стаття є першою спробою систематизації матеріалу про дослідження жіночого балетного виконавства в Україні. Висновки. Аналіз джерел з історії становлення балетного мистецтва України і початків формування вітчизняної школи балетного виконавства дає ...
479455
  Подолюк С Жінки в українському весіллі: етноісторична обумовленість / Світлана Подолюк ; [наук. ред. В. Давидюк]. – Луцьк : Іванюк, 2013. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 289-310 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-517-752-4


  У пр. № 1704920 напис: Шановному Голові, професорові Семенюку Г.Ф. щиро від автора! 23.05.2013 р.
479456
  Кобченко К. Жінки в Університеті Св. Володимира // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В 1834 р. Університет Св. Володимира, як і решта тогочасних університетів, був суто чоловічим навчальним закладом. Близько ста років знадобилося для того, щоб жінки здобули право без обмежень навчатися в Київському університеті - спершу в створеному ...
479457
  Жилінська О.І. Жінки в управлінні: український досвід і сучасні реалії / О.І. Жилінська, І.М. Горбась, Т.Ю. Прилуцька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
479458
  Гон М. Жінки в час Голокосту: долі, поведінка та гендерні (не)рівності / М. Гон, Н. Івчик // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 9-49. – ISSN 1998-3883
479459
  Залєток Н.В. Жінки вікторіанської епохи у шлюбно-сімейних відносинах // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 84-89
479460
  Драч О. Жінки доби Хмельниччини: соціокультурний портрет // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 22-26. – ISBN 978-966-493-651-1
479461
  Іванишина Лариса Жінки Емми Томпсон // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 55-57. – ISSN 1562-3238
479462
  Вовк І. Жінки з роду Острозьких. Гальшка Острозька - Чорна Княгиня // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 180-195. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
479463
  Свтич К. Жінки і благодійність в роки Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-795-3
479464
  Бертельсен О. Жінки і діти в місцях масового голодування: Україна, 1932 - 1933 роки // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 33-50. – ISBN 978-966-518-764-6
479465
  Антонович М. Жінки і діти як жертви геноцидних дій у Голодоморі проти української нації // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 15-31. – ISBN 978-966-518-764-6
479466
  Голота Л.В. Жінки і птиці : поезії / Л.В. Голота. – Київ, 1986. – 71 с.
479467
  Василенко О.О. Жінки й математика : [навчально-методичний посібник] / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2008. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.1(61)). – ISBN 978-966-495-108-8
479468
  Сатулла Є. Жінки країни соціалізму / Є. Сатулла. – Київ, 1938. – 87с.
479469
  Терехова Л.В. Жінки Мейстера Екхарта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 50-52
479470
  Склокіна І. Жінки на війні: конструктуючи і деконструктуючи стереотипи // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 22-27
479471
  Черниш Т. Жінки на ринку праці України (окремі сучасні соціально-економічні проблеми) / Т. Черниш, О. Власенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
479472
  Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович)
479473
  Андрухович Юрій Жінки Південної Європи мають особливий магнетизм / Андрухович Юрій, Татаренко Ірина // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-35 : Фото
479474
  Мандзюк Д. Жінки помітили двох незнайомців і відкрили вогонь із рушниць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 7 (210). – С. 54-57


  Український шляхтич Юрій-Франц Кульчицький урятував Відень від здачі туркам і відкрив у місті першу кав"ярню.
479475
  Береза Г. Жінки радянської країни / Г. Береза. – Київ, 1948. – 35с.
479476
  Березіна З. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / З. Березіна, Г . Бодрова. – Київ, 1954. – 112с.
479477
  Кастеллі Є.Ю. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / Є.Ю. Кастеллі. – Київ, 1960. – 48с.
479478
  Лахач Т.О. Жінки Радянської України у регламентаційній системі державних перетворень 1930-х років // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 247-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Автор статті показує суперечливість державних перетворень 1930-х років щодо жінок у Радянській Україні та аналізує основні регламентаційні дії влади, спрямовані на формування нової системи жіночих цінностей та родинних потреб загалом. Також акценту ...
479479
  Москаленко Леся Жінки світу // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-37 : фото
479480
  Нечипорук З.С. Жінки світу в боротьбі за мир, рівноправність і щастя дітей / З.С. Нечипорук. – К., 1959. – 42с.
479481
  Кідрук Максим Жінки світу очима простого українця : Ісландія / спецрепортаж / Кідрук Максим, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 80-82 : Фото
479482
  Айдачич Д. Жінки Сходу в пошуках благополуччя Заходу (Ю. Андрухович, Є. Кононенко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 3-7
479483
  Сюндюков І. Жінки та влада: реформи, здобутки, слід в історії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 20


  Королева Ізабелла - постать надзвичайно суперечлива, складна. Саме вона заклала наріжний камінь в будову майбутньої потужної Іспанської імперії.
479484
  Сюндюков І. Жінки та влада: реформи, здобутки, слід в історії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 20


  Королева Єлизавета I перетворила Англію на провідну державу Європи.
479485
   Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 149, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-764-6
479486
  Вулф В. Жінки та розповідна література // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 78-86
479487
  Єсіп Ігор Жінки у відбудові господарства Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): історіографія проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 83-90. – ISSN 1728-9343
479488
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 27-30


  Тетралогія Василя Васильовича Сокура - цикл із 4-х статей "Жінки у житті Шевченка", присвячений особистому життю Т.Г. Шевченка, його пошукам сімейного щастя
479489
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 36-37


  Автор показує не іконописного, а живого Шевченка зі всіма людськими пристрастями і недоликами, простежуючи стосунки із жінками серед них дружина першого ректора Ун-ту Св. Володимира Марія Максимович.
479490
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 29-34


  Княгиня Варвара Олексіївна Репніна звернулася до свого родича міністра освіти Росії графа Уварова (був чоловіком сестри Варвари Олексіївни), з проханням призначити Шевченка на посаду вчителя малювання Київського університету. Згадується перший ректор ...
479491
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 24-28
479492
  Дубчак Наталія Іванівна Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 187-192
479493
   Жінки у приватному секторі економіки України / О.М. Руднєва, О.М. Пищуліна, О.О. Кочемировська, Н.О. Орлова; Харківський центр жіночих досліджень. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 156с. – ISBN 966-572-310-3
479494
  Ніколаєва Н. Жінки у сфері науки та освіти в США у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль та місце жінки у сфері освіти та науки і розвиток системи жіночої освіти в США у другій половині ХІХ ст. The role of woman in the educational and scientific sphere and the development of the system of woman education in the USA in the ...
479495
   Жінки України : Біографічний енциклопедичний словник. – Київ : Феникс, 2001. – 560с. – ISBN 966-651-002-2
479496
  Гук М. Жінки України в Першій світовій війні у сучасних вітчизняних дисертаційних дослідженнях // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 104-113. – ISSN 2522-4611


  Відображено напрямки дисертаційних досліджень, які повністю або в контексті розкривають життя й участь жінок України у Першій світовій війні. Методологічну основу публікації склали загальнонаукові та спеціально-історичні методи логічного та ...
479497
  Гук М.С. Жінки України у Першій світовій війні: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
479498
  Гук М.С. Жінки України у Першій світовій війні: історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Гук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 229 арк. – Додатки: арк. 228-229. – Бібліогр.: арк. 197-227
479499
   Жінки ХХ століття (Вдячні доньки любим матусям) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 19 : фото
479500
   Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні = Central and East European women and the Second world war : гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. праць / [Ін-т народознавства НАН України ; Укр. асоц. дослідників жіночої історії ; Укр. асоц. усної історії та ін.] ; за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-12-2
479501
  Пантілеєнко К. Жінки як суб’єкт фемінізму і ґендерна політика в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 287-288. – ISBN 978-966-439-357-4
479502
  Роосте Ю. Жінки, поети й естонки? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 208-211. – ISSN 0320-8370
479503
  Данилюк Л. Жінки, яких любив Кобзар // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0130-321Х


  Історія зберегла імена жінок, які полонили серце Тараса. Незавжди почуття поета лишали слід у поезії. Але ж і сказати, що жінки і світлі почуття до них не відіграли значної ролі в житті і творчості Шевченка - це, значить, погрішити проти істини. ...
479504
  Максименко О. Жінки, які захищають Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 10
479505
  Ролле Й. Жінкі при Чигиринському дворі / Й. Ролле. – К, 1994. – 58с.
479506
  Нікітенко А.І. Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. ХІХ ст.) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 31-38. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
479507
  Шевченко М.Ю. Жіноцтво в окупованому Києві (за матеріалами фондів Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років") / М.Ю. Шевченко, В.А. Гедз // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 256-273. – ISSN 0320-9466
479508
  Ніколаєва Н. Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861-1865 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-37. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню ролі та місця жінки в різних аспектах соціально-економічної сфери життя у США протягом громадянської війни 1861-1865 рр. This article is devoted to the role of women in various aspects social and economic life in the USA ...
479509
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Дис. ...канд. істор. наук: 07.00.02. / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 217л. – Бібліогр.: л. 192-217
479510
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Автореф. ... дис. канд. історич. наук: 07.00.02 / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
479511
  Орлова Т. Жіноцтво України у Другій світовій війні: історіографічні спостереження // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 145-152. – ISBN 978-966-97201-1-5
479512
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
479513
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
479514
  Голобородько Я. Жіноча Mega-фоніка Еоіс Манро. Особливості прози нобеліатки 2013 року // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 4-11
479515
  Матасова Ю.Р. Жіноча архетипність у ліриці Е. Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 377-381. – (Б-ка Ін-ту філології)
479516
  Буряк Л.І. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 10-27


  "Аналізується жіноча біографіка як соціокультурний феномен і науковий напрям, що є органічною складовою біографічних досліджень. Визначаються особливості термінології та методології".
479517
  Ийслуу А.Е. Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 185-190. – ISSN 0320-9466
479518
   Жіноча доля : (збірка). – Львів : Коштом і заход. Т-ва "Просьвіта" ; [З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1907. – 32 с.


  Зміст: Іван Франко. Жени русським...; О. Іванчук. Жіноча доля; В. Лужанська. Свати; Наталя з Озаркевичів К. Гануся. Зі споминів міської служниці (з ілюстр.). Б. Грінченко. Галіма (поема).
479519
  Булкіна І. Жіноча доля // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 30-31
479520
  Медведенко Оксана Жіноча доля : [поезія]
479521
  Гаєвська Н.М. Жіноча доля в художній рецепції П.А. Грабовського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 37-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про місце жіночої долі в художній рецепції П.А. Грабовського на матеріалі збірки "Пролісок".
479522
  Передирій В.А. Жіноча доля на тлі доби : (Літопис жіночого руху у світлі укр. видань) / В.А. Передирій, Н. Сидоренко, Т. Старченко; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ : Дослідницький центр історії української преси, 1999. – 120с. – ISBN 966-95154-6-7
479523
   Жіноча дружба: яка вона ? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Стедентки IV курсу факультету психології Дар"я Никанорова та Марія Бурдукало розповідають про жіночу дружбу.
479524
  Надьон Н. Жіноча злочинність: деякі особливості розслідування справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.79-85. – ISSN 0132-1331
479525
  Кубальський В.Н. Жіноча злочинність: особливості та тенденції розвитку в Україні / В.Н. Кубальський, В.О. Момотюк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 60-68. – ISSN 2413-1342
479526
  Капелюшна М.М. Жіноча ідентичність в романі Р.П. де Айали "Хуан-тигр. Лікар своєї честі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 37-42


  Статтю присвячено дослідженню форм пошуку своєї ідентичності жінками у романі Р.П. де Айала “Хуан-Тигр. Лікар своєї честі”. Охарактеризовано соціально-історичний контекст доби та його вплив на актуалізовані у творі авторські погляди на проблему. ...
479527
  Зюбіна Р. Жіноча історія / спілкувалася І. Ведернікова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 1, 10


  "Відома акторка, кіноакадемік, телеведуча і просто красуня Римма Зюбіна трималася в кадрі винятково професійно. "Так, виставою справа ніколи не закінчується... спілкування завжди живить... люди сприймають мене як батарейку, позитивний заряд і я маю ...
479528
  Кісь О.Р. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 159-172. – ISSN 0130-5247
479529
  Герасименко Н. Жіноча література: чи справді "рожева"?
479530
  Корнійчук М. Жіноча молитва за Шевченка // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Статтяпро маловідому українську поетку Олександру Псьол,
479531
  Дергаль Л. Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянської та Е. Золя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 81-85
479532
  Франко Іван Жіноча неволя в руських піснях народніх / Франко Іван. – Львів : Зоря, 1883. – 50с.
479533
  Вірченко В. Жіноча освіта на українських землях за часів Російської імперії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 128-130
479534
  Харлан О. Жіноча персоносфера в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-780-9
479535
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.193-213
479536
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец.10.01.03 / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 7 назв
479537
  Нестерцова-Собакарь Жіноча початкова та середня освіта: правові основи функціонування на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 80-87. – ISSN 2078-3566
479538
   Жіноча праця на Україні. – Х., 1930. – 121с.
479539
  Кость С. Жіноча преса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 123-141. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
479540
  Потіцка К.С. Жіноча приватна благодійність у роки Першої світової війни // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 83-88. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
479541
  Капраль І. Жіноча проблематика в літературній періодиці Львова 20–30-х років ХХ ст. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 19-23
479542
  Гаєвська О.В. Жіноча проза кінця ХІХ - початку ХХ століття у критичній рецепції Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 47-54. – ISSN 2520-6346
479543
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
479544
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 167-188
479545
  Томчук Л. Жіноча проза як дзеркало // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 79-82. – (Філологія ; Вип. 19)
479546
  Якубіна В.Л. Жіноча робота в контексті активностей соціально спрямованого бізнесу : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 108-109
479547
  Журба Т.Г. Жіноча розмова / Т.Г. Журба. – Київ, 1987. – 86с.
479548
  Таран Л. Жіноча роль : жінка-автор у сучас. укр. прозі. Емансипац. дискурс / Людмила Таран. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2007. – 126, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-281-9
479549
  Перелигіна Р.В. Жіноча участь в тероризмі: кримінологічний аспект // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7363-14-8
479550
  Кривоший О. Жіноче в культурному просторі Запоріжжя. Межі присутності // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 39-52. – ISSN 0869-3595
479551
  Донченко Ю. Жіноче виборче право в Європі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 82-87.
479552
  Ло Кунь Жіноче мистецтво гри на саксофоні XX століття та його проекція на розвиток саксофонного мистецтва Китаю // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 169-178. – ISSN 2310-0583
479553
  Коломієць Н.А. Жіноче обличчя історичної науки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7107-30-8


  До ювілею відомої в Україні та за її межами вченої-історика, джерелознавця, архівознавця, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ірини Нінелівни Войцехівської.
479554
  Бондарук Л. Жіноче обличчя Норильського повстання // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 31 травня (№ 16)
479555
  Гнатюк О. Жіноче обличчя українського модернізму // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-27
479556
  Кляшторна Н. Жіноче обличчя української еміграції // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 22 жовтня (№ 43). – С. 11. – ISSN 0027-8254
479557
  Кривоший О. Жіноче оточення армії Нестора Махна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За радянської влади найбільш неординарні явища української історії були спотворені, оббрехані та практично забуті. До таких заборонених тем тривалий час цензура зараховувала і масовий махновський рух на півдні України. Комуністична пропаганда ...
479558
  Буряк Л.І. Жіноче оточення Богдана Хмельницького в оцінках українських істориків (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.). // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 132-140
479559
  Жаркова Р.Є. Жіноче письмо: інтелектуально-чуттєвий бунт проти уніфікації літературної творчості (теоретичний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 297-301. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
479560
  Шутова Л.І. Жіноче письмо: міф чи реальність? (лінгвістичні особливості сучасної української жіночої прози) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 176-180. – ISSN 2312-0665
479561
  Гладченко С. Жіноче питання в національно-визвольному русі мусульманських країн (на прикладі Тунісу) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 215-230. – ISSN 2312-6825
479562
  Гладченко С. Жіноче питання в національно-визвольному русі мусульманських країн (На прикладі Тунісу) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 215-230. – ISSN 2312-6825
479563
  Тарапон О. Жіноче питання в теорії і практиці більшовизму 1920 - 1930-х рр.: пошук нових цінностей // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 38-46. – ISSN 2522-4611
479564
  Волкова Ірина Олександрівна Жіноче питання в Україні (друга половина ХІХ ст.) : Автореф... канд. політич.наук: 23.00.04 / Волкова Ірина Олександрівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1995. – 23л.
479565
  Бутова Л.В. Жіноче питання в Україні в XIX - у першій половині XX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.
479566
  Ткаченко Г.І. Жіноче питання в українській суспільно-політичній думці. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Ткаченко Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1994. – 20л.
479567
  Вановська І.М. Жіноче підприємництво як фактор модернізації України у другій половині XIX - на початку XX століття // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 22-28. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті розглядаються динаміка, загальні умови і регіональні особливості становлення та розвитку жіночого підприємництва в Наддніпрянській Україні у другій половині XІX – на початку XX ст. Підкреслюється, що дослідження підприємницької діяльності ...
479568
  Якименко К.О. Жіноче підприємництво, фемінізм і патріархат : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 107-108
479569
  Завальнюк І.О. Жіноче політичне лідерство в Україні: проблеми демократизації та подолання стереотипів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 106-109
479570
  Хименко Ю. Жіноче серце з чоловічим характером // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 41-45
479571
   Жіноче серце сповнене любові : Портрети киянок на початку ХХI cт.:Збірка нарисів. – Київ : Просвіта, 2001. – 520с. – ISBN 966-7115-38-0
479572
  Вороніна М.С. Жіноче споживання в УСРР у 1920-1930-ті роки: стереотипи та реальність // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 29-34. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Для жіноцтва в будь-які часи було важливо яскраво одягатися, бо до цього спонукали правила андроцентричного світу. Тому більш актуальними в даному дослідженні постають такі питання: по-перше, чи стала радянська жінка повноцінним споживачем; по-друге, ...
479573
  Сирадоєва О. Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси дол гріховності (на матеріалі оповідання Ю. Шпола "Веселий швець Сябро") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 357-361


  У статті розглядається концепція Тіла в контексті оповідання Юліана Шпола "Веселий швець Сябро". Пропонується розглядати жіноче тіло як фактор зваби для чоловічого его, прагнення до табу. До певної міри жіноче тіло є трофеєм у грі чоловічих принципів. ...
479574
  Ігнатенко І. Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів, в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is devoted to survey of ethnological and folklore works ...
479575
  Ігнатенко І. Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів середини ХІХ - початку ХХ ст., в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is dealed with an analysis of ...
479576
  Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2013. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8910-69-2
479577
  Жиленко Г.О. Жіноче чернецтво у ранньовізантійському Єгипті (на матеріалах "житія святої Євфросинії") // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 212-220. – ISBN 978-617-689-216-8
479578
  Голота Л. Жіночий апокриф : вибрані твори / Любов Голота ; [передм. Д. Дроздовського ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 559, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада.: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-359-5
479579
  Матіос М. Жіночий аркан : 13 днів Марії:Поезії / М. Матіос. – Львів : Кальварія, 2001. – 108с. – ISBN 966-663-027-3
479580
  Пуларія Т.В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пуларія Т.В. ; МОНУ ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
479581
  Пригодій С.М. Жіночий аспект малої прози Дж. Лондона: онтопсихоаналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 283-292. – Бібліогр.: Літ.: с. 293; 13 п.


  Стаття має на меті виявити своєрідність жіночого образу в оповіданнях Дж. Лондона суто крізь призму онтопсихологічного тлумачення з опертям на парадигму А. Менегетті та інші сучасні психолого-літературознавчі підходи. Цель статьи - выявить ...
479582
  Модилевський Я. Жіночий гаметофіт у Angiospermae / Я. Модилевський. – Б.м., 1929. – 40 с.
479583
  Когут О.В. Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету у п"єсі Павла Ар"є "Кольори" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 29-32. – ISSN 1996-5931


  У цій статті автор розглядає жіночий деконструкт як основу сюжету п"єси сучасного укр. драматурга Павла Ар"є "Кольори". Дослідниця спирається на концепти метафізики присутності (metaphysics of presence) (за Деридою), відчутного трансцендентного ...
479584
  Титюк А.К. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 87-90. – ISSN 978-966-551-401-5
479585
  Федунь М. Жіночий дискурс західноукраїнських споминів про Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 329-336
479586
  Ісаєва Н.С. Жіночий дискурс традиційних образів в українській та китайській прозі постмодерного періоду // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 166- 173


  Стаття присвячена порівняльному аналізу одного з найважливіших символів у повісті Марії Матіос "Москалиця" та романі китайської письменниці Сюй Сяобінь "Пітната змія" - образу змії. Виявлено основні смисли, що реалізуються в позиціях традиційного ...
479587
  Кісь О.Р. Жіночий досвід ҐУЛАҐу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 125-138. – ISSN 0130-5247
479588
  Кісь О. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-1950-х рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 101-125. – ISBN 978-617-578-013-8
479589
  Галич А. Жіночий і нежіночий романи Галини Тарасюк і асоціонімному вимірі


  В статті прагнення з"ясувати естетичну складову асоціонімів у романах Галини Тарасюк. Для цього автор обирає твори "Сестра моєї самотності" й "Цінь Хуань Гонь", асоціонімний ряд яких допомагає зрозуміти ту модель новітнього буття українського народу, ...
479590
  Ігнатюк О.Г. Жіночий іронічний детектив у жанровій системі масової літератури // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 173-185. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
479591
  Андрух В.С. Жіночий лікар (до 162 річниці від дня народження лікаря Щасного-Сельського) // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 111-112. – ISSN 1029-4244


  Ф. Сельський - автор досліджень з питань гінекології, публікованих у "Лікарському збірнику" НТШ та у німецьких медичних журналах, брав участь в опрацюванні української медичної термінології.
479592
  Уваренко В.Л. Жіночий медичний інститут Харківського медичного товариства (1910-1920 рр.) - перший вищий медичний навчальний заклад для жінок в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 494-497
479593
  Доброрез І.О. Жіночий наркотизм: сучасний стан, тенденції, шляхи подолання (на прикладі Автономної Республіки Крим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-126.
479594
  Шалацька Г.М. Жіночий образ в системі духовних цінностей у творах Г.Квітки - Основ"яненка та В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті на основі аналізу повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка та оповідання "Момент" В. Винниченка розглянуто особливості зображення образу жінки відповідно до системи духовних цінностей. The article considers the specificities of the a woman ...
479595
  Гнідан Ю. Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-278. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
479596
  Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 299-304. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
479597
  Порфімович О.Л. Жіночий погляд на жіночу злочинність // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 83-93. – (Політичні та юридичні науки)
479598
  Овчаренко Е. Жіночий погляд у мистецтво // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 16
479599
  Чжижун Г. Жіночий портрет у китайському живописі XX - початку XXI ст.: образно-стильова еволюція : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Чжижун Ген ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
479600
  Скринченко В. Жіночий портрет, або Таємниця герцогині де Бофор // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 18-24 червня (№ 18/19). – С. 14


  Творчість англійського художника Томаса Гейнсборо.
479601
  Агеєва В. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агєєва. – Київ : Факт, 2008. – 358 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-294-7
479602
  Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0132-1331
479603
  Кобець О. Жіночий рух в Україні: питання теорії і сучасна практика // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – С. 94-95
479604
  Габор В. Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 197-217. – ISSN 2524-0331
479605
  Яценко Л. Жіночий рух України: етапи становлення // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 386-390. – ISBN 978-966-308-311-5
479606
  Копієвська О.Р. Жіночий рух як складова культуротворчого процесу в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 108-111
479607
   Жіночий світ = Woman"s world. – Київ : Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги
№ 1. – 2000
479608
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2001
479609
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2001
479610
   Жіночий світ. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
479611
   Жіночий світ. – Київ
№ 4. – 2001
479612
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2002
479613
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2002
479614
   Жіночий світ. – Київ
№ 3-4. – 2002
479615
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2003
479616
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
479617
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
479618
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003
479619
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
479620
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
479621
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
479622
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
479623
  Нестеряк О. Жіночий світ у творчості Ліни Костенко // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 83-85
479624
  Халісе Зінедін Жіночий світ Шефіки Гаспринської // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 7


  "Шефіка Гаспринська, дочка просвітителя Ісмаїла бея Гаспринського, не стала тінню знаменитого батька. Навпаки, її активна громадська діяльність залишила значний слід в історії свого народу."
479625
  Нонка М.А. Жіночий стиль спілкування / М.А. Нонка, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 259-264. – ISBN 978-966-285-302-5
479626
  Бегей І.І. Жіночий та молодіжний рух у соціальній політиці українських партійних радикалів (кінець XIX - перша третина XX століть) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 55-61. – ISSN 2077-1800
479627
  Мироненко І.Д. Жіночий танок : поезії / І.Д. Мироненко. – Київ, 1984. – 94 с.
479628
  Землякова Т.А. Жіночий текст і жіночий псевдонім: гендерний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 234-237


  Проаналізовано особливості "жіночого" та "чоловічого" стилів (авторської манери письма) в журналістських матеріалах. Виокремлено специфіку мовних маркерів, якими залежно від статі послуговуються журналісти. Розглянуто гендерний аспект ...
479629
  Перелігіна Р.В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 271-274. – ISSN 2219-5521
479630
  Челецька М. Жіночий українсько-естонський десант: 7 прелюдій про віру в сучасній поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 212-217. – ISSN 0320-8370
479631
  Кагамлик С. Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-2213-81-2


  У статті аналізується роль жіночого фактора у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. У цьому контексті простежено роль видатних жінок-матерів щодо виховання благочестивих настроїв у родинному середовищі, найпоказовіші аспекти ...
479632
  Бабаш Г.А. Жіночийжурнал як відображення концептуальногї картини світу сучасної жінки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 18-24.
479633
  Волобуєва А.М. Жіночі видання Києва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – Бібліогр.: с. 30, Літ.: 5 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Автор, аналізуючи київські жіночі видання, відстежує розвиток жіночого руху у Східній Україні на початку ХХ століття.
479634
  Брехунець Н. Жіночі головні убори на українських землях: генеза розвитку // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 23-31. – ISSN 2415-3567
479635
  Король В.В. Жіночі демонічні образи у традиційному світогляді українців Закарпаття (кінець XIX - середина XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 113-118. – (Історія ; Вип. 19)
479636
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
479637
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
479638
  Смоляр Л. Жіночі долі в контексті історії української державності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 10-15
479639
  Ятченко В. Жіночі долі в лабетах тоталітаризмів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 31


  Нова книжка Олени Стяжкіної розповідає про життя українок у часи окупації.
479640
  Яременко В. Жіночі долі у вирі Другої світової // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  Роль жінки під час війни тривалий час, особливо в радянських реаліях, лишалася на узбіччі офіційних репрезентацій подій та комеморативних практик. Коли ж подібні сюжети й виринали, то звучали в унісон із загальнодержавним каноном подання історії ...
479641
  Воробєй О. Жіночі зачіски та головні убори на Поділлі у першій половині XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 426-427. – ISBN 978-966-171-783-0
479642
  Коцан В.В. Жіночі зачіски та головні убори українців Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 187-200. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
479643
  Лазаренко Т.Д. Жіночі знаки та символи в новелістиці індіанських письменниць останньої третини ХХ сторіччя : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 235-239
479644
  Приходько А. Жіночі імена на сторінках давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-39


  Княгині Ольга, Анна Ярославна, Єлизавета. Анастасія, Євпраксія-Адельгейда
479645
  Приходько Алла Жіночі імена на сторінках історії давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-38
479646
  Кривоший О. Жіночі імена на сторінках історії України XVI-XVIII ст. - "штучна біла пляма" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-25
479647
  Панцьо С.Є. Жіночі імена у лемків // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 200-205. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
479648
  Дацюк Г. Жіночі історії - документи часу / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 31


  "Саме Софія Русова 1933 р. організувала допомогу з-за кордону голодній Україні".
479649
  Таран Л. Жіночі історії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 28-65. – ISSN 0130-1608
479650
  Таран Л. Жіночі історії від Людмили Таран / Л. Таран, І. Грабовська // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 139149. – ISSN 0585-8365
479651
  Пустовалов С. Жіночі катакомбні поховання зі зброєю та їх інтерпретація // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 170-173. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена розгляду жіночих поховань катакомбної спільності зі зброєю. Зброя в жіночих похованнях є ознакою певного соціального статусу в цьому суспільстві, а не відображує прижиттєві заняття. В статье рассмотрены женские захоронения ...
479652
  Вовк В. Жіночі маски / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1993. – 82с.
479653
  Смольницька О. Жіночі містеріальні практики у дослідженні Катерини Грушевської та тогочасна європейська наукова методологія // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 56-62. – ISSN 2413-7065
479654
  Медведчук О.П. Жіночі міфологічні образи у творах Т. Шевченка та Ю. Винничука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 38-45
479655
  Корсак Костянтин Жіночі мрії ідеальних чоловіків здійснені у ... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 15-17 : Фото
479656
  Дубина М М. Жіночі недільні школи в Україні / М М. Дубина, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 63-66


  Перші недільні школи в Україні з’явилися у 1859 році. Тоді викладачки жіночого училища Нельговської, враховуючи той факт, що для дівчат не існувало освітніх закладів, звернулися до тодішнього міністра освіти М.І.Пирогова за дозволом відкрити жіночі ...
479657
  Ярош Оксана Богданівна Жіночі об"єднання України як суб"єкти державотворення кінця 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.02 / Ярош О.Б.; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ, 2000. – 19 с.
479658
  Івашків-Ващук Жіночі образи богинь та героїнь у межах макроконцепту ЛЮДИНА (на матеріалі ідилій Теокріта) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 154-159. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
479659
  Нагачевська О. Жіночі образи в американській літературі: (Романи Джойс Керол Оутс "Сонцестояння" та "Марія: Життя")
479660
  Король А.М. Жіночі образи в балетних виставах української тематики: історіографія питання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 311-318. – ISSN 2225-7586
479661
  Тендітна Н. Жіночі образи в малій прозі Олеся Ульяненка // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 214-220. – ISSN 2411-6548
479662
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. слов"янської філол. та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
479663
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
479664
  Чебан В.О. Жіночі образи в плакатному мистецтві рекламістів епохи модерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 253-260. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
479665
  Капінус Д. Жіночі образи в ранніх п"єсах Артура Шніцлера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано жіночі образи у драмах Артура Шніцлера. Встановлено, що героїні ранніх творів мають усталені, типові риси, зумовлені особливостями їх середовища, тяжінням над ними соціальних норм. Зроблено висновок, що в ранніх драмах автора жіночі ...
479666
  Король А.М. Жіночі образи в українських балетах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Король Анастасія Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
479667
  Снігир Т. Жіночі образи в українській літературі : тематична атестація
479668
  Приліпко І. Жіночі образи в українській прозі про духовенство XIX - XX ст: художнє зображення дружин священників // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 97-120. – ISSN 2411-4146
479669
  Шалацька Г. Жіночі образи драми "Назар Стодоля" Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 273-283
479670
  Сірка Й. Жіночі образи і тема емансипації // Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Й. Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – С. 40-43. – ISBN 978-966-8764-69-1
479671
  Коломієць І.А. Жіночі образи роману О. Копиленка "Визволення" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 159-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
479672
  Хом"як Т.В. Жіночі образи та засоби їх характеротворення в романі Н. Доляк "Гастарбайтерки" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 280-286. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
479673
  Маєвська О. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Мігеля де Унамуно "Туман" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
479674
  Бабіч М. Жіночі образи у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда" та "Аврелія" у контексті музичної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 32-42


  Статтю присвячено інтермедіальній проблемі співвідношення слова й музики, а саме: розкриттю жіночих образів у новелах Жерара де Нерваля у контексті музичної культури. Відзначені зв’язки музичної інтермедіальності на рівні образності, змісту та ...
479675
  Міщенко О. Жіночі образи у прозі Івана Франка в контексті модерної естетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 205-209. – ISBN 966-594-298-0
479676
  Ляшенко О. Жіночі образи у ранній ліриці С. Йовенко, І. Жиленко, Г. Чубач та Н. Білоцерківець (типологічний аспект) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 205-214. – ISSN 2312-6809
479677
  Міщенко О. Жіночі образи у романістиці О. Гончара (концепція характеротворення) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 135-139
479678
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О. Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 187-190
479679
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 247-250.
479680
  Буйських Ю. Жіночі образи української міфології. Колись русалки по землі ходили… / Юлія Буйських ; [наук. ред. О. Боряк]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 319, [1] с. – Покажч.: с. 303-319. - Назва обкл. : Колись русалки по землі ходили... Жіночі образи української міфології. – Бібліогр.: с. 266-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-5113-7


  У пр. №1721848 напис: До Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від автора. Підпис.
479681
  Іваненко Р. Жіночі образив історичній прозі І. Франка та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 126-128. – ISBN 966-594-298-0
479682
  Матвійчук Т. Жіночі організації в Україні як чинник формування ефективної гендерної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 156-168
479683
  Факета І.І. Жіночі особові назви в українській мові : Дис... канд. філоло.наук: / Факета І.І.; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1968. – 369л. – Бібліогр.:л.360-369
479684
  Тхорук Р.Л. Жіночі персонажі в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття: у полоні любовно-родинної теми // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 1729-360Х
479685
  Каплун Т.М. Жіночі персонажі опер М. Мусорського І.М. Римського_корсакова в контексті православної антропології // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 323-327. – ISSN 2226-3209
479686
  Ягело С.П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат : дис. … канд. філол. наук : 10.01.07, 03 / Ягело Світлана Петрівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Ін-т народознавства НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2018. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 170-193
479687
  Ягело С.П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ягело Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
479688
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 240 л. – Бібліогр.: л. 222-240
479689
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
479690
  Мушкетик Л. Жіночі персонажі української чарівної казки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 686-695. – ISSN 1028-5091
479691
  Осауленко Т.Б. Жіночі плаття / Т.Б. Осауленко, Д.А. Маслюченко. – К, 1976. – 167с.
479692
  Буряк Л. Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-84. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як один із різновидів зображальних історичних джерел. Відмічається їхнє особливе значення в контексті української історичної фемінології. З позицій джерелознавства розглядається ...
479693
  Кульчицька С.С. Жіночі прикраси рук XI - XIII ст. за матеріалами літописного Пліснеська (історія дослідження) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 36-52. – ISSN 2078-1849
479694
  Хмельницька Л. Жіночі прикраси та способи їх використання в традиційному вбранні українок XIX - початку XX ст.: автентика та взаємовпливи // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 31-39. – ISSN 2415-3567
479695
  Мадяр О.Л. Жіночі прізвища на -ova у словацькій мові: традиції і сучасність // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 122-130. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
479696
  Вовк Л.П. Жіночі ради України в боротьбі за ліквідацію неписьменності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 40-47. – (Серія історії ; № 16)
479697
  Басенко К.Я. Жіночі радощі й печалі : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 334 с. : іл.
479698
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія]
479699
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія]
479700
  Тарасюк Г.Т. Жіночі романи : [проза] / Галина Тарасюк ; [художник О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 288 с. – Зміст романи: Гаспид і Маргарита ; Покоївка ; Мій третій і останній шлюб ; Хижачка. – ISBN 966-96601-0-6
479701
  Прокопенко М. Жіночі силуети Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 16


  Історії красунь на фасадах столичних будинків - в архітектурних легендах від Михайла Кальницького.
479702
  Куцир Т. Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
479703
  Коцан В.В. Жіночі сорочки тереблеріцьких долинян кінця XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 116-127. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
479704
  Петренко Н. Жіночі таємниці / Н. Петренко. – К, 1981. – 205с.
479705
  Мерлянова О.А. Жіночі танці в українській народній хореографії : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мерлянова О.А.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
479706
  Бугрій В.С. Жіночі традиційні домашні промисли як феномен історичної спадщини України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 25-31. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
479707
  Мерлянова О.А. Жіночі хороводні танці як праоснова українського хореографічного мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 175-180
479708
  Сидоренко Вікторія Жіночне ар-нуво : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 130-131 : Фото
479709
  Башкирова О. Жіночний всесвіт Ольги Кіс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 111-115. – ISSN 0236-1477
479710
  Грабовська І. Жіночність - трагедія України? // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 24-25
479711
  Тарнашинська Л. Жінці не досить слів, або Роксолана... в Українському Парламенті? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 32-34
479712
  Кузьмин И.В. Жлементы вероятностных моделей АСУ / И.В. Кузьмин. – М, 1975. – 335с.
479713
  Дадимов В.И. Жлобинские молодогвардейцы / В.И. Дадимов. – Минск, 1950. – 52с.
479714
   Жлуктенко Наталія Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 152-153. – ISBN 978-966-439-754-1
479715
   Жлуктенко Наталія Юріївна (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 170. – ISBN 978-966-933-054-3
479716
  Іскорко-Гнатенко Жлуктенко Ю.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 118. – ISBN 978-617-7442-69-0
479717
   Жлуктенко Юрій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 348-349. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
479718
  Любарська Л.В. Жлуктенко Юрій Олексійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 95-97
479719
   Жлуктенко Юрій Олексійович (1915-1990) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 153. – ISBN 978-966-439-754-1
479720
   Жлуктенко Юрій Олексійович (1915-1990) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 170-171. – ISBN 978-966-933-054-3
479721
  Сліпачук О.П. Жменя землі / О.П. Сліпачук. – К., 1976. – 96с.
479722
  Во Ивлін Жменя праху : Роман / Во Ивлін. – Київ : Дніпро, 1979. – 207с.
479723
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1964. – 320 с.
479724
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1967. – 336 с.
479725
  Томчаний М.И. Жменяки / М.И. Томчаний. – Москва : Советский писатель, 1967. – 360 с.
479726
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1970. – 318 с.
479727
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ : Дніпро, 1974. – 734 с.
479728
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1982. – 711 с.
479729
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ, 1989. – 680 с.
479730
  Кочевих Олег Жмеринка - символ і образ половини України // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0130-5212
479731
  Солоненко М.П. та ін. Жмеринка / М.П. та ін. Солоненко. – Одеса, 1974. – 27с.
479732
  Устиловська І. Жмеринка з проектом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 12


  Німці порадили, як відродити культуру в невеликих українських містах.
479733
  Загалило В.І. Жмеринка. Путівник / В.І. Загалило. – Одеса : Маяк, 1985. – 54с.
479734
  Іскорко-Гнатенко Жмир В.Ф. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 118. – ISBN 978-617-7442-69-0
479735
   Жму ваши руки. – Ярославль, 1978. – 112с.
479736
   Жмудський Олександр Захарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 319. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
479737
  Боровий М.О. Жмудський Олександр Захарович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 624. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
479738
   Жмудський Олександр Захарович (1910-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 153. – ISBN 978-966-439-754-1
479739
   Жмудський Олександр Захарович (1910-1997) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 171. – ISBN 978-966-933-054-3
479740
   Жмудський Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243-244 : фото
479741
  Крым А. Жмурик. Олл инклюзив : пьеса, черная комедия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 110-149. – ISSN 0131-8136
479742
  Красовский Л.С. Жмуровка в осаде : [повесть : для детей] / Л.С. Красовский ; [ил.: В. Калинин]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 136 с.
479743
  Юриняк А. Жмут світла на діяльність горбачовської команди // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 24-25
479744
  Каваль В. Жнива / В. Каваль. – Х., 1930. – 208 с.
479745
  Ніколаєва Г.Є. Жнива / Г.Є. Ніколаєва. – Київ, 1952. – 384с.
479746
  Верт Ніколя Жнива геноциду // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 5-7
479747
  Петрів Т.І. Жнива для міжнародної журналістики України: уся планета - "гарячі" точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-59. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про важливість для українських мас-медіа розвитку кореспондентської мережі за кордоном у контексті сучасних змін у галузі світових інформаційних потоків, новітніх технологічних досягнень, пошуку глобальних пріоритетів для України в новітніх ...
479748
  Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою = Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Карел Беркгоф ; [з англ. преклав Тарас Цимбал ; наук. ред. перекладу Владислав Гриневич ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 454, [2] с. : фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Karel C. Berkhoff. Cambridge [etc.] : Belknap press, Harvard univ. press, 2004. - Покажч.: с. 431-452. – Бібліогр. в прим.: с. 320-428. – ISBN 978-966-8978-37-1
479749
  Даревич Ю. Жнива розпачу: історія зафільмованої історії // Критика. – Київ, 2008. – Вересень, (число 9). – С. 24-26


  Фільм "Жнива розпачу", зроблений у Канаді в 1983 - 1984 рр., присвячений Голодомору.
479750
  Конквест Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – Київ : Либідь, 1993. – 384с. – ISBN 5-325-00461-1
479751
  Юрченко Н. Жнива скорботи. В Україні стартував показ британсько-польсько-українського фільму про Голодомор // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 3


  "Минулого тижня відбувся допрем’єрний показ драматичної стрічки «Ціна правди» (у світовому прокаті - Mr. Jones) у столичному кінотеатрі «Київська Русь». Це заснована на реальних подіях історія британського журналіста Гарета Джонса, який першим розповів ...
479752
  Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак; [літературне опрацювання А. Криштальського]. – Луцьк : Терен, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-8575-57-0
479753
  Тряпкин Н.И. Жнива. / Н.И. Тряпкин. – М., 1974. – 142с.
479754
  Білик О. Жниварський фольклор Західного Полісся: специфіка змісту та форми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 56-61


  У статті подається характеристика регіональної специфіки жниварського фольклору Західного Полісся. Увагу зосереджено на двох аспектах: своєрідності змісту (основні теми, мотиви, образи) та форми (тобто будови) пісень, що виконувалися на Західному ...
479755
   Жниварські пісні / [упор. та вступ. ст. Ю.З. Крутя ; худож. Я.Г. Котляр]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 271 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
479756
  Чіп Б.М. Жнивень / Б.М. Чіп. – К., 1977. – 95с.
479757
  Савинов Е.Ф. Жнивень: новые стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1979. – 127с.
479758
  Гудима А.Д. Жниво : поезії / А.Д. Гудима. – Київ : Молодь, 1976. – 63 с.
479759
  Петренко В.М. Жниво : повісті / В.М. Петренко. – Одеса : Маяк, 1990. – 71 с.
479760
  Чубач Г.Т. Жниця : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1974. – 79 с.
479761
  Михайлов А.Д. Жоашен Дю Белле : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михайлов А.Д. ; АН СССР , Ин-т мировой лит-ры. – Москва, 1965. – 17 с.
479762
   Жовква // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 14-15 : фото
479763
   Жовква. Ісус у вишиванці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 12-13 : фото
479764
  П"єх Н. Жовківська "фарфурня" за матеріалами касових книг видатків 1749-1752 років та опису 1765 року з доповненням 1769 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – C. 374-385. – (Нова серія ; вип. 16/17)
479765
  Дуда О. Жовнірські пісні у записах Дмитра Єндика та Філарета Колесси // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-115


  Проаналізовано жовнірські пісні, жанрова специфіка яких формувалась на основі козацьких пісень і стала джерелом тематики та поетики стрілецької лірики. Частина цих пісень, що мають виразний епічний характер і в яких є вказівка на конкретні особи та ...
479766
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К. : Радянський письменник, 1973. – 235с.
479767
  Шрайєр В. Жовта акула : Пригодницький роман / В. Шрайєр. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 234с.
479768
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К., 1979. – 218с.
479769
  Шумейко Лариса Жовта діагональ // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 94-95 : фото
479770
  Карпа І. Жовта книга : 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни Ієрихона / Ірена Карпа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-14-0807-3
479771
  Кандим Ю. Жовта мить / Ю. Кандим. – Киев, 1997. – 156 с.
479772
  Каракуц А. Жовте світло для Макрона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "Протести "жовтих жилетів", що охопили Францію з середини листопада, стали першим серйозним політичним випробуванням для президента Емманюеля Макрона. Криза загрожує ослабити не тільки авторитет французького лідера всередині країни, а й вплив Франції в ...
479773
  Кисельов В.І. Жовтень - молодість моя / В.І. Кисельов. – Київ : Політвидав України, 1979. – 264 с.
479774
  Петровцій І.Ю. Жовтень - осені свічадо / І.Ю. Петровцій. – Київ, 1988. – 113 с.
479775
  Нікольніков Г.Л. Жовтень - провісник миру / Г.Л. Нікольніков. – Київ, 1967. – 48 с.
479776
   Жовтень : Збірник присвячений роковинам Великої пролетарської революції. – Харків : Вид. Всеукр. літ. Комітету худ. сектора Головполітосвіти ; Головполітосвіт, 1922. – 160. [2] с.


  Автори у збірнику: Микола Хвильовий, Волоимир Сосюра, М. Йогансен, Волеріан Поліщук, Георгій Шкурупій, М. Лебединець, Олекса Слісаренко, Юльян Шпол, Ол. Корж, Василь Далекий, Євген Сварог, М. Івченко, Валеріян Підмогильний, Ол. Стодон, Ул. Уманець, М. ...
479777
  Сич О. Жовтень 1917-го: революція чи переворот? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 47-54
479778
   Жовтень 1917 року і розвиток театрального мистецтва на Україні. – Одеса, 1987. – 84с.
479779
   Жовтень і зарубіжні слов"янські літератури. – Київ : Наукова думка, 1967. – 516 с.
479780
  Шліхтер О.Г. Жовтень і наука / О.Г. Шліхтер. – К., 1932. – 48с.
479781
  Горбачов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1987. – 58 с.
479782
   Жовтень на Запоріжжі. – Дніпропетровськ, 1969. – 142с.
479783
  Попов М.М. Жовтень на Україні / М.М. Попов. – Київ, 1934. – 80с.
479784
  Супруненко М. Жовтень на Україні / М. Супруненко ; АН УРСР. Ін-т історії і археології України. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1942. – 45 с.
479785
  Лихолат А.В. Жовтень на Україні. / А.В. Лихолат. – К, 1967. – 62с.
479786
   Жовтень у моїй долі. – Х, 1977. – 167с.
479787
  Сидоренко В.П. Жовтий квіт : новели / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 179 с.
479788
  Барка В. Жовтий князь : повість / Василь Барка. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : [Б. в.], 1968. – 210 с.
479789
  Барка В.К. Жовтий князь : про великий голодомор 1933 р. в історії укр. народу / Василь Барка ; [передм. с. 5-26, М. Жулинського]. – Киев : Дніпро, 1991. – 264, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. до передм. – ISBN 5-308-01124-9
479790
  Барка В. Жовтий князь / Василь Барка. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 292 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-35-5
479791
  Софійчук М. Жовтий князь : поема / Михайло Софійчук. – Вижниця : Черемош, 2006. – 28 с.
479792
  Барка В.К. Жовтий князь : роман / Василь Барка. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-3895-1
479793
  Барка В. Жовтий князь / Василь Барка. – Київ : Школа, 2009. – 256 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-734-X
479794
  Ільченко О. Жовтий коридор // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С.5-15. – ISSN 0585-8365
479795
  Кузьмич В. Жовтий рикша / В. Кузьмич. – Х.-О, 1930. – 76 с.
479796
  Мушкетик Ю.М. Жовтий цвіт кульбаби : іст. повісті / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1985. – 184 с. – (Романи й повісті / редкол.: В. Біленко та ін ; № 10)
479797
  Глібчук У. Жовтим по жовтому : [роман] / Уляна Глібчук ; [передм.: С. Грабар]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 267, [3] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-008-7
479798
  Островський О. Жовті-води (1648 р.). – 2-е випр. вид. – Київ, 1918. – 38с.
479799
  Чернов А. Жовті соняшники із чорними серцями // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 січня (№ 2). – С. 15


  Основоположниця абстрактного мистецтва Соня Делоне-Терек народилася в Градизьку.
479800
   Жовті Сторінки Інтернет-2003. Довідник інтернет-ресурсів України. – Київ, 2003. – 208с.
479801
  Ченцов М. Жовті цигаркові сорти тютюнів Наддністрянщини (з описом морфологічних ознак) = Ueber die gelben sorten von cigarretentabak in Dnistergebiet der Ukraine / М. Ченцов. – Харків, 1929. – 82
479802
  Бузань В. Жовтнева війна 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 7-10. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто Жовтневу війну в контексті американсько-радянського суперництва. Автор обмірковує політику США та СРСР щодо Жовтневої війни, аналізує американські та радянські стратегічні інтереси у цій війні, з"ясовує вплив холодної війни на ...
479803
  Нагнибіда М.Л. Жовтнева книга : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 103с.
479804
  Тараненко О.А. Жовтнева площа : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 48 с.
479805
  Сміян П.К. Жовтнева революція і Закарпаття / П.К. Сміян. – Львів, 1972. – 166 с.
479806
  Петрова І.І. Жовтнева революція і зарубіжна література / І.І. Петрова. – Київ, 1968. – 32с.
479807
  Шлепаков А.М. Жовтнева революція і піднесення демократичного руху серед української еміграціх в США і Канаді / А.М. Шлепаков. – К., 1957. – 52с.
479808
  Ємельяненко Г.Г. Жовтнева революція і роз"язання національного питання в СРСР / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1957. – 140с.
479809
  Гордієнко Т. Жовтнева революція і формування соціалістичної моралі // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 20-22
479810
  Федорів Р.М. Жовтнева саната : новели / Р.М. Федорів. – Станіслав, 1959. – 88 с.
479811
  Мінц І.І. Жовтнева соціалистична революція / І.І. Мінц. – Київ, 1940. – 48с.
479812
  Мітельман М.І. Жовтневе збройне повстання в Петрограді в 1917 р. / М.І. Мітельман. – К., 1939. – 48с.
479813
  Сендерский А.Й. Жовтневе і січневе збройне повстання в Києві (жовтень 1917- січень 1918 рр.) / А.Й. Сендерский. – Київ, 1957. – 40 с.
479814
  Подолян М.П. Жовтневе колосіння : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 73 с.
479815
  Пивовар С.Ф. Жовтневий більшовицький переворот / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 142-143. – ISBN 966-642-073-2
479816
   Жовтневий вітер. – Київ, 1967. – 255 с.
479817
   Жовтневий збірник : революції року VII, 1917-1924 ; [Пісня / Слова М.Йогансена; Муз. Б.Яновського]. – [Київ] : Держвидав України, 1924. – 210 с., 4 с. нот, [2] c.
479818
   Жовтневий збірник панфутуристів : Golfstrom, 1923
479819
   Жовтневий марш. – К, 1977. – 247с.
479820
  Грицай М.О. Жовтневий палац культури в Києві / М.О. Грицай. – Київ, 1960. – 13 с.
479821
  Шейко В.М. Жовтневий переворот 1917 р. та інтелігенція в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 138-154. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано процеси трансформації соціальних, політичних і професійних позицій різних верств старої інтелігенції України під час жовтневого перевороту в 1917 р. Особливу увагу приділено з’ясуванню особливостей взаємин різноманітних соціальних ...
479822
  Любовець О. Жовтневий переворот 1917 року: спроби загальноросійських соціалістичних партій позбавити більшовиків влади // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
479823
  Гринів О. Жовтневий переворот як порятунок для спорохнявілої імперії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 жовтня (№ 41). – С. 15
479824
  Вартанов Г.І. Жовтневих днів рядки живі / Г.І. Вартанов. – Київ, 1966. – 48с.
479825
  Львов-Рогачевський Жовтневі дні 1905 р. в місті Харкові / Львов-Рогачевський. – Х.-О., 1930. – 99с.
479826
   Жовтневі зорі. – К, 1957. – 208с.
479827
   Жовтневі зорі над Поділлям : Збірник. – Одеса : Маяк, 1977. – 144 с.
479828
   Жовтневі квіти : читанка-декламатор для дітей. – [Харків] : Держвидав України, 1924. – 70 с.
479829
  Наєнко М.К. Жовтневі крила новелістики / М.К. Наєнко. – Київ, 1980. – 167с.
479830
  Муратов І.Л. Жовтневі мажори : ліричне з трибуни / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1971. – 99 с.
479831
   Жовтневі сурми. – К, 1977. – 253 с.
479832
  Загорулько Б.Т. Жовтневі сурми : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів, 1986. – 128 с.
479833
  Масловський В.І. Жовто-блакитна мафія. / В.І. Масловський. – Львів, 1975. – 144с.
479834
   Жовто-блакитний - національна гордість України / Форум молодих лідерів України. – Київ : Український клуб, 2008. – 28с. – ISBN 978-966-8590-19-1
479835
  Римаренко Ю.І. Жовто-блакитний "месія" / Ю.І. Римаренко. – Київ, 1969. – 48с.
479836
  Дмитрук К.Є. Жовто-блакитні банкроти : Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1982. – 398 с.
479837
  Якимов-Метан Жовтоблакитним шляхом : (по Далекому Сході) : п"єса на 4 дії (з прологом) / Ї. Якимов-Метан. – Париж : [б. в.], 1955. – 85, [1] с.
479838
  Стороженко І. Жовтоводська битва 1648 р. у світлі гіпотез та археологічних досліджень // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 4-15
479839
  Довгич В. Жовтогарячий щоденник. Фрагменти книги про ІЄАС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 60-71


  Помаранчева революція.
479840
  Барка Василь Жовтокняжий довірочник / публікація Федоренка Євгена // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 74-107. – ISSN 0130-1608
479841
  Атамась Н.С. Жовтоногий мартин у Шацькому національному природному парку: особливості трофіки, ріст чисельності та питання таксономії / Н.С. Атамась, В.І. Матейчик // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 53-57. – ISSN 1729-7184
479842
  Пономаренко Ф. Жовтороті : проза: оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 97-116. – ISSN 0130-1608
479843
  Ромен Левко Жовтосил = Zhovtosyl : Драматична п"єса із дій УПА / Ромен Левко. – Едмонтон : Славута, 1965. – 35 с.
479844
   Жовтянський Віктор Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 244-245
479845
   Жовчні кислоти за умов моделювання цукрового діабету алоксаном / О.О. Яковійчук, Н.М. Данченко, В.В. Полякова, В.М. Бабан, С.П. Весельський, Б.О. Цудзевич // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 100
479846
   Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов гідрокортизонового навантаження / Ю. Вінник, П. Цапенко, Т. Лященко, С. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  В гострих спробах на щурах досліджено вплив гідрокортизону (40 мг/кг маси тіла тварини) на особливості відтворення печінкою зовнішньо секреторної функції. Встановлено, що цей гормон сприяє посиленню процесів кон"югації жовчних кислот з гліцином та ...
479847
  Можеїтова О.А. Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов обмеженого венозного кровопостачання / О.А. Можеїтова, Т.П. Лященко, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено в гострих спробах на щурах з канульованою жовчною протокою і перев"язаною ворітною веною зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Отримано дані, що вказують на залежність зміни об"єму жовчі та її органічних складових від портального ...
479848
   Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії простагландину F2а / О. Можеїтова, О. Мороз, П. Цапенко, Т. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-11. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни жовчної секреції у щурів при дії простагландину F2?. Введення простаноїду в портальну вену підвищувало рівень холерезу і змінювало секрецію жовчних кислот. The aim of this study was to investigate the influence of prostaglandin F2? on ...
479849
   Жовчотечі після холецистектомій: діагностика та лікування / М.Ю. Ничитайло, О.М. Литвиненко, І.І. Лукеча, І.І. Булик, А.В. Гоман // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 35-38. – ISSN 1727-0847
479850
   Жовчоутворення щурів за умов експериментального гіпертиреозу / А.С. Агагіна, З.А. Горенко, Л.С. Карбовська, С.П. Весельський, В.М. Бабан // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 216-217
479851
  Кундалевич В.М. Жодино / В.М. Кундалевич. – Минск, 1990. – 70с.
479852
  Панченко И.Т. Жодинская хроника. Очерки. / И.Т. Панченко. – Минск, 1976. – 240с.
479853
  Авраменко О. Жодна ніч не буває вічною


  Творчість Віктора Зарецького
479854
  Ряполова М. Жодних більше обіцянок : проза: фантастична повість // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 22-47. – ISSN 0130-321Х
479855
  Перепелиця Г. Жодних зрушень не буде до того часу, поки радикально не буде змінено баланс сил // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 3


  Чого чекати Києву від зустрічей у Парижі та Мінську?
479856
  Бережнюк О. Жодних пільг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 9


  На що можуть розраховувати переселенці з окупованих територій під час вступу до вишів? Поки що вступна кампанія не передбачає жодних пільг для вихідців із окупованих територій. Утім, міністр освіти та науки С. Квіт сподівається, що держава найближчим ...
479857
  Володарська С. Жодні слова не зможуть передати неповторність // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 19-20


  Про К.С. Серажим.
479858
  Шудря М. Жодного дня - без рядка : Бібліографія публікацій за півстоліття ( 1954-2004 ) / Микола Шудря; За ред. Н.М. Сидоренко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2005. – 124с.
479859
  Шокін В. Жодного із колишніх представників влади не було виключено зі списку санкцій / розмову вів Олександр Примаченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 5-11


  Про розслідування резонансних справ, особливості притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, про осіб, стосовно яких надалі діятимуть санкції. Розмова Генерального прокурора України Віктора Шокіна з журналістом Олександрою ...
479860
  Пасова Т. Жодної шпаринки для зловживань під час вступної кампанії не залишилося // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 серпня (№ 154). – С. 1, 4


  Із тексту: До речі, лідером у цьому рейтингу став КНУ імені Тараса Шевченка, в якому виявили бажання навчатися близько 52 тисяч осіб.
479861
  Стоцький А. Жозе Сарамаго та його роман "Друге Євангеліє від Ісуса Христа" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 104-110. – ISSN 2075-1486
479862
  Надъярных М. Жозе Сарамаго: возможность мелодрамы во времена постмодерна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 1. – С. 73-99. – ISSN 0042-8795
479863
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма. – Москва
Т. 2. – 1991. – 700с.
479864
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Москва
1. – 1992. – 682 с.
479865
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
Т. 1. – 1992. – 573с.
479866
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
2. – 1992. – 590с.
479867
  Павлова Г.Е. Жозеф Жером Франсуа Лаланд (1732-1807) / Г.Е. Павлова. – Ленинград : Наука, 1967. – 134 с.
479868
  Руденко И. Жозеф Котин: человек, который помог выиграть войну // КП в Украине. – Київ, 2018. – № 64 : 10-17 мая. – С. 9. – ISSN 1997-1249


  "Жозеф Яковлевич Котин (1908-1979) - выдающийся конструктор тяжелых танков и гусеничных машин специального назначения. Окончил Академию бронетанковых войск. С 1932 года работал в КБ научноисследовательского отдела академии. С 1937 года - главный ...
479869
   Жозеф Луи Лагранж. – Москва ; Ленинград, 1937. – 141 с.
479870
  Тюлина И.А. Жозеф Луи Лагранж, 1736-1813 / И.А. Тюлина; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 223с. – (Научно-биографическая серия)
479871
  Раскин Н.М. Жозеф Нисефор Ньепс. / Н.М. Раскин. – Л., 1967. – 189с.
479872
  Богданов М.Н. Жозеф Реми. Колюшка : Два очерка проффесора зоологии М.Н. Богданова. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 31 с. – Экз. без с. 31. – (Из русской природы)
479873
  Цвайг С. Жозеф Фуше = Joseph Fouche: Bildnis eines politischen Menschen : Портрет політичного діяча / С. Цвайг; Пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 2000. – 286с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-087-Х
479874
   Жок. Заслуженный коллектив Молдавской ССР Государственный ансамбль народного танца, лауреат Всесоюзного и Всемирного конкурсов. – М, 1970. – 86с.
479875
  Шаскольская М.П. Жолио-Кюри / М.П. Шаскольская. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 208 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1(281))
479876
  Перцева Л.А. Жолио-Кюри / Л.А. Перцева. – Москва, 1970. – 86с.
479877
   Жолос Олександр Вікторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 153-154. – ISBN 978-966-439-754-1
479878
   Жолос Олександр Вікторович (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 171. – ISBN 978-966-933-054-3
479879
  Марочкін В.П. Жолудевий дощ / В.П. Марочкін. – К, 1986. – 87с.
479880
  Зима О.В. Жолуді на піску / О.В. Зима. – К, 1988. – 342с.
479881
  Мовчан П.М. Жолудь : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1983. – 142 с.
479882
  Молчанов Н.Н. Жон Жорес / Н.Н. Молчанов. – Москва
15. – 1986. – 397с.
479883
  Власюк О. Жонглювання стереотипами, або Про особливості російської сучасної зовнішньополітичної пропаганди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 192). – С. 5


  Щодо статті Є. Примакова про складну політичну ситуацію в Україні та її ще тяжчі перспективи.
479884
  Мушкудіані О.Н. Жорданія Ной Миколайович (- грузинський політитчний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 641-642. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
479885
  Мазорчук В.С. Жорданова нормальна форма : Hавчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.С. Мазорчук; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 119 с.
479886
  Молчанов Н.Н. Жорес / Н.Н. Молчанов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 399 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12 (472))
479887
  Шапова Н. Жорес Иванович Алферов : "Когда наука станет востребованной" // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 909 (06). – С. 2-8. – ISSN 0320-331Х
479888
  Клеман Ж.-Б. Жорес реформист / Ж.-Б. Клеман. – Москва-Ленинград, 1931. – 62 с.
479889
  Боронь О.В. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 84-88


  Стаття присвячена з"ясуванню функціонального значення жорж-сандівської ремінісценції в повісті Т. Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали". Статья посвящена определению функционального значения жорж-сандовской реминисценции в повести Т. ...
479890
  Буцикіна Є.О. Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х - 50-х років XX століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 68-71
479891
  Стельмах С. Жорж Бернанос. Невідома зірка французької літератури // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1995. – Вип. 9 : Тематичний, присвячений французькій філології. – С. 2-3
479892
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1954. – 460 с.
479893
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1959. – 58 с.
479894
  Великович Э. Жорж Бизе. 1838-1875 : краткий очерк жизни и творчества / Э. Великович. – Ленинград : Музыка, 1969. – 96с.
479895
  Мольер Жорж Данден или одураченный муж / Мольер. – Москва, 1937. – 124 с.
479896
  Немилова И.С. Жорж де Латур / И.С. Немилова. – Ленинград - Москва, 1958. – 50 с.
479897
  Золотов Ю. Жорж де Латур / Ю. Золотов. – Москва : Искусство, 1979. – 162с.
479898
  Нодель Ф. Жорж Дюруа и его предшественники (к юбилею Мопассана и недавним - Стендаля, Бальзака и Мериме) // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 169-179. – ISSN 0203-5847


  Роман Милый друг является самым бальзаковским из всего творчества Мопассана.
479899
  Прицер Д.П. Жорж Клемансо / Д.П. Прицер. – Москва, 1983. – 316 с.
479900
  Дубинянский М. Жорж Клемансо: забытый тигр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268
479901
  Вершинин А.А. Жорж Клемансо: штрихи к политическому портрету // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 197-218. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь и деятельность французского политика Жоржа Клемансо.
479902
  Энгельгардт М.А. Жорж Кювье, его жизнь и научная деятельность : Биографический очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Кювье, грав. в Лейпциге Геданом. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утв. т-ва "Обществ. польза", 1893. – 79 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: 12 назв. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 95)
479903
  Канаев И.И. Жорж Кювье. 1769-1832 / И.И. Канаев. – Ленинград, 1976. – 212 с.
479904
  Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де Бюффон / И.И. Канаев. – Ленинград-Москва, 1966. – 266 с.
479905
  Луняк Є. Жорж Люсіяні - французький журналіст, який говорив правду про Голодомор // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 213-215
479906
  Венкстерн Н. Жорж Санд / Н. Венкстерн. – Москва, 1933. – 135 с.
479907
  Моруа Андре Жорж Санд / Моруа Андре. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 416с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 4 (433))
479908
  Трескунов М.С. Жорж Санд : критико-биографический очерк / М. Трескунов. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 248 с. : 1 л. портр.
479909
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Минск, 1983. – 416 с.
479910
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Киев, 1988. – 446 с.
479911
  Моруа А. Жорж Санд / Андре Моруа ; [ пер. с фр. Е.С. Булгаковой ]. – Киев : Мыстэцтво, 1989. – 448 с. – ISBN 5-7715-0196-4
479912
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Ростов -на-Дону, 1997. – 576с.
479913
  Фетисова Е. Жорж Санд мечтала о любви // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1818-2968
479914
  Каренин Владимир Жорж Санд, ее жизнь и произведения / Владимир Каренин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
[Т. 1] : 1804-1838 : С прил. портр., факс. и неизд. отр. и писем Жорж Санд. – 1899. – XII, 637 с., 5 л. портр., факс.
479915
  Моруа А. Жорж Санд. / А. Моруа. – Москва, 1968. – 412с.
479916
  Коровина Е. Жорж Сера: точка отсчета // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 306-317. – ISSN 1726-6084
479917
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 327 с.
479918
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Ленинград, 1983. – 335 с.
479919
  Гутчина В. Жорж Сименон: роман его жизни // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 58. – ISSN 1819-6268
479920
  Кутейщикова В.Н. Жоржи Амаду / В.Н. Кутейщикова. – М., 1954. – 40с.
479921
   Жоржи Амаду : биобиблиогр. указатель. – Москва : Книга, 1965. – 48 с. – (Писатели зарубежных стран)
479922
  Баранов В.Ф. Жоржини в маминім саду : поезії / Віктор Баранов. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 141 с. : іл.
479923
  Познанська М.А. Жоржини цвітуть! : поеми для мол. шк. віку / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1985. – 72 с.
479924
  Садовский А.Л. Жоркины годы / А.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 271с.
479925
  Федорів Р.М. Жорна : роман / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1983. – 447 с.
479926
  Федорів Р.М. Жорна / Р.М. Федорів. – Київ, 1984. – 221 с.
479927
  Квасновський В. Жорна долі / Василь Квасновський ; [худ. Є. Удін]. – Б.м.в., 1995. – 280 с. : іл.
479928
  Кислиця І. Жорнівка. Довгівці. Руданське (літопис села в історіях та долях людей) / Іван Кислиця. – Вінниця : Консоль, 2016. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 261. – ISBN 978-617-583-165-6
479929
  Луняк Є.М. Жорож Люсіяні - французький журналіст, який говорив праду про Голодомор // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 419-424
479930
  Гоцуєнко Н. Жорсткий туристичний дисбаланс. За десять років зовнішньоекономічне сальдо туристичних послуг України скотилося з додатних 1,75 мільярда доларів до від"ємних 6,37 мільярда // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 9


  "Логіки людей, які включили туризм до сфери вітчизняної гуманітарної політики, ігноруючи економіку, не зрозуміти. Адже туризм - галузь, що формує додану вартість. Забезпечення балансу між туристичними потоками в країну і з неї впливає на ...
479931
  Махорін Г. Жорсткі діагнози Юліана Мовчана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 13


  У Житомирі представили збірку творів видатного діяча української діаспори в Канаді.
479932
  Зеленський О.В. Жорсткі сагайдаки зведених матриць показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається один клас жорстких сагайдаків та доводиться нежорсткість допустимого сагайдака, який має хоча б одну петлю. Ключові слова: матриця показників, допустимий сагайдак, жорсткий сагайдак. We consider a class of rigid quivers and prove that ...
479933
  Журавльов В. Жорсткі сагайдаки, асоційовані з частково впорядкованими множинами / В. Журавльов, Т. Журавльова, О. Зеленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критерій жорсткості сагайдака, асоційованого зі скінченною частково впорядкованою множиною. Приведены критерии жесткости колчана, ассоциированном с конечным частично упорядоченным множеством. We give a criterion of rigidity of quiver ...
479934
  Андрєєва К.В. Жорстока путь : науково-худож. книга : для серед. та старш. шкільного віку / Андрєєва К.В. – Вид. 2-ге. – Київ : Веселка, 1980. – 288 с. : іл.
479935
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1972. – 216с.
479936
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1973. – 203с.
479937
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1975. – 447с.
479938
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1983. – 438с. – (Звитяга)
479939
  Кідрук М. Жорстоке небо : роман / Макс Кідрук ; [худож. Д. Ластовка]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 604, [3] с., [4] арк. іл. : іл. – На обкл.: Пристебніть паси безпеки. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-4739-0
479940
  Самбук Р.Ф. Жорстокий ліс / Р.Ф. Самбук. – Київ : Веселка, 1976. – 255 с.
479941
  Зарубицька В. Жорстокі ігри на тютюновому ринку // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 36-37
479942
  Нилін П.Ф. Жорстокість / П.Ф. Нилін. – Київ : Держ.вид-во художньої літератури, 1960. – 358 с.
479943
  Коцарев О. Жорстокість і ніжність "нествореного" світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 30


  З"явився друком новий роман Мирослава Лаюк "Світ не створений".
479944
  Коромыслов Б.И. Жостовская роспись / Б.И. Коромыслов. – М, 1977. – 87с.
479945
  Амлинский И.Е. Жоффруа Сент-Илер и его борьба против Кювье / И.Е. Амлинский. – Москва, 1955. – 424с.
479946
  Коротаев В.В. Жребий / В.В. Коротаев. – М, 1969. – 95с.
479947
  Винокуров Е.М. Жребий / Е.М. Винокуров. – Москва, 1978. – 110с.
479948
  Амиргулова В.И. Жребий : повести / Валентина Амиргулова. – Москва : Современник, 1986. – 190, [2] с. – (Новинки "Современника")
479949
  Горышин Г.А. Жребий / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 320с.
479950
  Манро Элис Жребий // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 143-166. – ISSN 1130-6545
479951
   Жрецы белой птицы Стерх. – Новосибирск, 1973. – 200с.
479952
   Жрецы и жрицы искусства : словарь сценических деятелей. – Москва : Типография В.М. Саблина
Т. 2. – 1912. – 49 с.
479953
  Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха // Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – С.22- 43
479954
  Ханна Жорж Жрецы храма / Ханна Жорж. – Москва, 1955. – 136с.
479955
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1985. – 302с.
479956
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Саранск, 1986. – 303с.
479957
  Тихолоз Б. Жрець національної ідеї // Модерне москвофільство / Д. Донцов. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – C. 3-7. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-50-4


  "Дмитро Донцов - одна з найбільш харазматичних і водночас одіозних постатей української інтелектуальної історії XX століття."
479958
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. - 1 ст. н.е.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Казакевич Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Додаток: л.202-207. – Бібліогр.: л.183-201
479959
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. -1 ст.н.е.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / КНУТШ; Казакевич Г.М. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
479960
  Рындина Л. Жрицы Любви / Л. Рындина. – Москва, 1990. – 109с.
479961
  Алексеев Г.Д. Жрицы огня : [о коллективе Свердл. завода мед. препаратов : докум. повесть] / Г.Д. Алексеев, К.И. Алексеева. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 88 с. : ил.
479962
  Джонуа А. Жрчащий родник : стихи / А. Джонуа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1965. – 88 с.
479963
  Білокінь І.П. Жуpнал Польського ботанiчного товаpиства / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1959. – 3 с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, Т. 16, №3
479964
  Метерлинк М. Жуазель. / М. Метерлинк. – Москва. – 66с.
479965
  Малявин В.В. Жуань Цзи / В.В. Малявин; АН СССР; Инст. востоковедения. – Москва : Наука, 1978. – 167с. – (Писатели и ученые Востока)
479966
  Ренан Э. Жуарская Игуменья : Философская драма Эрнеста Ренана / пер. Петра Вейнберга // Собрание сочинений Эрнеста Ренана в двенадцати томах : с портретом автора и очерком его жизни и деятельности / Э. Ренан. – [1902-1903]. – Киев : Изд. Б.К. Фукса, 1902. – Т. 5 : [I. Речи ; II. Философские диалоги и отрывки]. – 48 с.
479967
  Амаду Ж. Жубиаба. Мертвое море : [романы] / Жоржи Амаду ; пер. с португ. [предисл. И. Тертерян, с. 5-20 ; ил. В. Орлов]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 543 с. : ил.
479968
  Пешут П.С. Жубор живота: читанка за 7 разред основне школе / П.С. Пешут. – 6-е изд. – Титоград, 1980. – 287с.
479969
  Вовченко Н.О. Жувальна гумка. Чого більше: шкоди чи користі? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 35-39 : фото
479970
   Жугаєвич Андрій Яремович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
479971
  Ракитичь С. Жудньа за jугом : песме / Слободан Ракитичь. – Горньи Милановац : Дечjе новине, 1981. – 178, [4] с. : фот.
479972
  Мориц Ж. Жужанна в Клагенфурте / Ж. Мориц. – Москва, 1970. – 240с.
479973
  Михайлов В.А. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Михайлов В.А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1972. – 23л.
479974
  Иняева З.И. Жужелицы на посевах полевых культур : Автореф... канд. биол.наук / Иняева З.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 19 с.
479975
  Козиренко М. Жуйка : повість / Марія Козиренко. – Львів : Кальварія, 2016. – 116, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-663-356-2
479976
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Кишинев, 1983. – 587с.
479977
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Рига, 1986. – 347с.
479978
  Казанцева Л.В. Жук Касян Миколайович (- фізик, метеоролог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 649-650. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
479979
  Іскорко-Гнатенко Жук Н.Й. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 118-119. – ISBN 978-617-7442-69-0
479980
   Жук Ніна Йосипівна (1912-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 171. – ISBN 978-966-933-054-3
479981
   Жук Ярослав Олександрович (1967) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 172. – ISBN 978-966-933-054-3
479982
  Уильямс А.Р. Жук, отвечающий за алый цвет. Источник цвета // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 40 : фото
479983
  Шабшай Л.Л. Жук. / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1961. – 58с.
479984
  Балганы Намхайдорж Жуки- дровосеки // фауны Монгольской Народной республики и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Балганы Намхайдорж; АН СССР. – Л., 1974. – 22л.
479985
  Кузин Б.С. Жуки- нарывники Казахстана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Кузин Б.С. ; Зоологич. ин-т. Акад. наук СССР. – Ленинград, 1951. – 14 с.
479986
   Жуки - 1. [Компакт - 252365]


  Содержание конволюта: 1. Баровский В.В. Новые для русской фауны виды жесткокрылых (Coleoptera, Cantharididae et Coccinellidae) 2. Баровский В.В. Три новых вида Lithophilus Frhl. из Азиатской России (Coleoptera, Coccinellidae) 3. Бекман Ю.И. ...
479987
  Киршенблат Я.Д. Жуки - стафилины в гнездах Citellus pygmaeus Pall. / Я.Д. Киршенблат // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 171-185. – Библиогр.: Литература: с. 183-184
479988
  Коротнев Н.И. Жуки : практическое руководство к научному собиранию и воспи танию жуков и составлению коллекций / Н.И. Коротнев. – Москва : Книгоиздат. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, Отд. средней школы, 1914. – 176, [12] с., 1 л. цв. ил. – Библиогр.: "Перечень литературы по собиранию насекомых и составлению коллекций" (с. 5-9). – (Среди природы : Руководства для экскурсий и практических занятий по естествознанию)


  Ред. Надсон, Георгий Адамович (1867-1939)
479989
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccinellidae / В.В. Баровский // [Компакт. 3, № 259134] / В.В. Баровский. – С. 127-131
479990
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccinellidae / В.В. Баровский // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – С. 127-131
479991
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccinellidae / В.В. Баровский // [Компакт. 4, № 259135] / В.В. Баровский. – С. 127-131
479992
   Жуки Дальнего Востока и Восточной Сибири. – Владивосток, 1979. – 157с.
479993
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский. – 61с.
479994
  Ильинский А. Жуки майки и короеды Калужской губ. / А. Ильинский. – Калуга, 1923. – С. 15-16
479995
  Бухов А.С. Жуки на булавках / А.С. Бухов. – М., 1971. – 303с.
479996
  Крыжановский О.Л. Жуки надсемейства Histeroidea (семейства Sphaeritibae, Histeredae, Synteliidae). / О.Л. Крыжановский, А.Н. Рейхард. – Л., 1976. – 1-435с.
479997
  Лукьянович Ф.К. Жуки рода Rhaebus Fisch.-W. (Coleoptera, Bruchidae) и их связь с Nitraria (Zygophyllaceae) / Ф.К. Лукьянович. – Москва-Ленинград, 1939. – С. 546-566. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из сборника: Президенту Академии наук СССР академику В.Л. Комарова ко дню его семидесятилетия и сорокопятилетия научной деятельности. АН СССР. Москва-Ленинград. 1939
479998
  Якобсон Г.Г. Жуки России. / Г.Г. Якобсон. – 1024с.
479999
  Рейхардт А.Н. Жуки сем. Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – Л., 1930. – 26с.
480000
  Баровский В.В. Жуки семейства lycidae (Coleoptera) / В.В. Баровский. – Ленинград : Академия наук СССР, 1931. – 27, [2] с. : ил., 1 табл. – Библиография: "Список литературы" (22 назв.). – (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим музеем Академии наук / АН СССР ; [Вып.] 3)


  На экз. № 298760 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Владимиру Михайловичу Артоболевскому от автора
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,