Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
475001
  Коваленко В. "… Загруз я по серце у землю в"язко. Вона мене цупко трима" (психобіографічні осяги літературної творчості Василя Симоненка) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 123-137. – ISBN 978-966-493-187-5


  Авторка заявленої статті (однієї з циклу статей про психологію творчості поета-шістдесятника Василя Симоненка) аналізує психо-біографічні джерела літ. праці відомого поета, починаючи від перших проявів його творчих здібностей і до становлення ...
475002
  Броджі-Беркофф Джованна "Загальною рисою українського суспільства є брак прагматизму" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Розмова з професором Міланського університету україністкою Джованною Броджі-Беркофф щодо того, як змінилися українці після Революції гідності.
475003
  Скоропад К. "Загін 731" // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 69-71


  "Загін 731" був першим модерним угрупуванням з розробки біологічної зброї. Він був організований японською армією і активно розгортав діяльність у Китаї за часів Другої світової війни."
475004
  Кондратенко М. "Заговорив українською. Се утворило таку сенсацію, що присутні втратили всяку рівновагу" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 2 (405), 18 січня 2018. – С. 46-50


  Український письменник Григорій Коваленко. Підписував свої твори "К. Вільний".
475005
  Пащинская И. "Загорелись небо и воды!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 116-120. – ISSN 0235-7089


  Ежегодный праздник в честь Марии Федоровны в Петергофе.
475006
  Абрамова І.В. "Загородные дома" київських митрополитів у 1786 - середині XIX ст. / І.В. Абрамова, І.В. Нетудихаткін // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 73-82. – ISSN 2078-0133
475007
  Заремба О.В. "Загрожені культури": теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 327-334
475008
  Вітович І. "Загроза" в нашій кишені: США запровадили надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 54). – С. 13


  "Президент США Дональд Трамп у середу, 15 травня, підписав указ про запровадження надзвичайного стану в сфері телекомунікацій та заборону на використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, яке виробляють фірми, що становлять ...
475009
  Вівчаренко О. "Загрози" - універсальний спосіб визначення заборон і обов "язків у сфері правової охорони // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 279-284. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано особливості визначення обов"язків і заборон у сфері охорони земель відповідно до Земельного кодексу України. Зазначено, що правова природа "загроз", як елемента в структурі норм земельного законодавства, що опосередкує певні заборони і ...
475010
  Ключковська І. "Загублена в снігах Сибіру...Повернення в Україну" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 121-129. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Антоніна Певна (Ніна Машкевич) — українська співачка (меццо-сопрано), театральна акторка. Чоловік її розстріляний, на початку 1940-х років репресована й вона, опинилася в селищі Перегребному, де прожила понад 40 років і вже ніколи не повернулася в ...
475011
  Ключник В.Р. "Загублений рай" Джона Мільтона: історико-літературна дискусія / В.Р. Ключник, О.А. Воєводіна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 102-105. – ISBN 978-966-921-000-5
475012
  Бут О. "Загублений рай" українця Миколи Гоголя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 34-35. – ISSN 1562-3238
475013
  Клімашевський А. "Загублений світ" верховинців Карпат: за порогом однієї львівської брами / А. Клімашевський, О. Герій // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 124-139. – ISSN 2225-3246
475014
  Мащенко С.О. Загальні умови векторної рівноваги за Нешем / С.О. Мащенко, О.Г. Павлюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги за Нешем у багатокритеріальних іграх.
475015
  Курілов Г.М. Загальні умови виявлення злочинів, пов"язаних із незаконним обігом товарів в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 142-151
475016
  Кравченко О.А. Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному провадженні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 61-63
475017
  Маланюк А. Загальні умови здійснення провадження з відновлення втрачених матеріалів у кримінальному судочинстві України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 235-244. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
475018
  Дидич О.Ю. Загальні умови і принципи кримінального процесу в апеляційному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 250-252. – ISBN 978-966-419-300-6
475019
  Домановська М. Загальні умови розвитку візантиністики в Російській імперії і зародження візантійських студій у Харківському університеті (початок XIX - 60-ті роки XIX ст.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 236-249


  Становлення візантиністики як окремого напряму наукового знання в інтелектуальному просторі Східної Європи впродовж сер. 19 – поч. 20 ст. відбувалося у контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку гуманітарних наук та з огляду на особливе значення ...
475020
  Токмаков О.І. Загальні умови та формування клімату Українських Карпат : Текст лекцій / О.І. Токмаков; МВіССО УРСР. Чернівецьк. держ. ун-т, Кафедра гідрології та кліматології. – Чернівці, 1972. – 36с.
475021
  Нелуп Н.М. Загальні умови формування сучасної релігійності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
475022
  Канзафарова І.С. Загальні умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану порушенням особистих немайнових прав // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 24-35
475023
  Степанченко О.О. Загальні фактори етнорелігійного тероризму // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 84-87. – ISSN 1727-1584
475024
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.61-66. – Бібліогр.: 11 назв.
475025
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.81-87
475026
  Ситник Г.О. Загальні характеристики використання інформаційних технологій в державному управлінні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 50-54. – ISSN 2222-5374
475027
  Шаповал В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал, Т. Шаповал // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
475028
  Андріів В.М. Загальні характеристики пенсійних реформ країн Євросоюзу // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 145-151. – ISBN 978-617-7625-68-0
475029
  Черваньов І.Г. Загально-методологічні питання постановки вивчення блоку фізико-географічного дисциплін у вищій школі : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 325-333. – ISSN 0868-6939
475030
   Загально-правові засади антимонопольної діяльності // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.7-28
475031
  Краснова М.В. Загально-правові засади екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 44-48. – ISBN 978-617-566-151-2
475032
  Глоба К.П. Загально-соціальне попередження злочинів у сфері приватизації державного та комунального майна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 128-134.
475033
  Рабінович П.М. Загально-теоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 16-26
475034
  Коваль А. Загально-теоретичний аналіз проекту "Конституція Західно-Української Республіки" Станіслава Дністрянського (1870-1935) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 51-54
475035
  Шереметьева Ю.А. Загально-теоретичні аспекти проблеми змісту професійної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 21-28. – (Педагогіка ; № 3)
475036
   Загальнобіологічні особливості стовбурових клітин, як основного джерела фізіологічного розвитку та регенерації / К. Лапшина, О. Маслова, Н. Скрипник, Н. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення теорії стовбурових клітин, подана їх загальна характеристика, а також аналіз початкових етапів ембріогенезу, механізмів диференціації стовбурових клітин та морфо-функціональних особливостей різних ліній стовбурових ...
475037
  Гнатюк А.Д. Загальновживана лексика французької і української мов в аспекті порівняльних досліджень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 54-57
475038
  Гвоздик П.О. Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 202-210
475039
  Портнов І. Загальновизнані принципи, норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерела конституційного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-15-6
475040
  Скорнякова Ю.Б. Загальновиробничі витрати: вибір та обгрунтування бази розподілу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
475041
  Задунайський В. Загальновійськовий та козацький аспекти становлення структури Наддніпрянської Армії УНР (листопад 1918 р. - лютий 1919 р.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 262-268. – ISBN 966-7804-53-4
475042
  Концур-Карабінович Загальногалицький собор Української греко-католицької церкви 1946 року в новому аспекті // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 61-65
475043
  Іщук А.В. Загальногеографічне картографування Західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років картографо-геодезичною службою СРСР // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 87-89
475044
   Загальногеографічний атлас України. – Київ : Картографія, 2004. – 112 с. – ISBN 966-631-500-9
475045
   Загальногеографічні карти : (навч.-метод. посіб. для студентів-картографів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [авт.-уклад.] Дудун Тетяна Володимирівна. – Київ : Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2012. – 50 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49
475046
  Дудун Т.В. Загальногеографічні карти : навч. посібник / Дудун Т.В. – Київ : [б. в.], 2013. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193
475047
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
475048
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 168 л. – Додатки: л. 161-168. – Бібліогр.: л. 146-160
475049
  Бондаренко Е. Загальногеографічні карти на Західноукраїнські території періоду 1919-1939 років / Е. Бондаренко, А. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-52. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено, що основними напрямами роботи картографо-геодезичних служб Польщі, Румунії, Чехословаччини та СРСР, діяльність яких у 1919–1939 роках концентрувалась у військових відомствах, були: перевидання існуючих загальногеографічних карт різних ...
475050
  Муравський В. Загальнодержавна автоматизована система В.М. Глушкова: обліковий аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 127-140. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
475051
   Загальнодержавна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-2011 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 2-6 : табл.
475052
   Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року: Закон України від 22.02.2006 № 3458-IV // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 5-40.
475053
  Смолов Олег. Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою як результат досліджень ННДІУВІ та перспективи розвитку української освіти. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
475054
  Рибачук В.П. Загальнодержавний та регіональний вимір ефективності аграрного виробництва України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 38-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
475055
   Загальнодержавні податки і збори (обов`язкові платежі) : Посібник для самоперевірки. – Київ : Компас, 1998. – 24с
475056
  Микитюк В.М. Загальнодержавні та регіональні аспекти проблеми продовольчої безпеки в контексті Європейської інтеграції та вступу України до СОТ / В.М. Микитюк, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 64-68. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
475057
  Кучеренко І. Загальнодидактичні і лінгвометодичні вимоги до сучасного уроку української мови


  Розкрито сутність загальнодидактичних і лінгводидактичних вимог до уроку української мови, з"ясовано специфіку дидактичних, психологічних, виховних, гігієнічних вимог; окреслено особливості наукових, змістових,орієнтаційних та реалізаційних вимог, ...
475058
  Кравчук О.М. Загальнодидактичні підходи й закономірності в удосконаленні навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів-філологів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 150-155. – ISBN 978-966-7359-77-5
475059
  Кузь Г. Загальнодидактичні та спеціальні принципи введення фразеології у викладання української мови іноземцям // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 109-113. – (Романо-слов"янський дискурс ; вип. 807)
475060
  Раданович Н. Загальнодозвільне юридичне регулювання як прояв диспозитивних можливостей права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 33-41. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
475061
  Раданович Н. Загальнодозвільний тип правового регулювання як юридичний засіб втілення ідеї громадянського суспільства // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 44-52. – ISSN 2082-4939
475062
  Харченко А.С. Загальноекономічні карти другого тому національного атласу УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 60-62. – (Географії ; Вип. 12)
475063
  Бондар С.В. Загальноєвропейська тенденція українського консерватизму в контексті суспільно-політичних поглядів І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються витоки й суть консерватизму в контексті суспільно-історичних поглядів І.Лисяка-Рудницького.
475064
  Хилько О.Л. Загальноєвропейський безпековий простір: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 30-35. – (Європейські дослідження)
475065
  Хилько О.Л. Загальноєвропейський безпековий простір: перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 30-35. – (Європейські дослідження)
475066
  Відлер О.М. Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
475067
  Бориславська О.М. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
475068
   Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273с. – ISBN 966-7043-67-3
475069
  Гульпа Л. Загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті рекомендацій Ради Європи. // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-70.
475070
  Шумілова І. Загальнокультурна компетентність педагога – важливий напрямок ідеї провідництва в освіті // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 208-215. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
475071
  Шевченко З. Загальнокультурна основа вивчення драматичних творів І. Котляревського на факультативних заняттях


  У статті розглядається проблема вивчення драматичних творів І. Котляревського "Наталка Полтавка" і "Москаль-чарівник" у загальнокультурному контексті на факультативних заняттях
475072
  Тараненко О.О. Загальнокультурні впливи Галичини в сьогоднішньому мовному житті України // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 44-53. – ISSN 0027-2833
475073
  Радван Дана Володимирівна Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Радван Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181с. – Бібліогр.: л. 161 - 181
475074
  Радван Дана Володимирівна Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Радван Д.В.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
475075
  Руденко М. Загальнолінгвістичний аспект вивчення сленгу (50-і рр. XIX ст. - початок XXI ст.). // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 8-20. – ISSN 2411-6548
475076
  Андрієвська Е.М. Загальнолінгвістичні та психофізіологічні передумови оволодіння французькою вимовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 9-13
475077
  Цільмак О.М. Загальнологічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 113-119. – ISSN 2414-4207
475078
  Козубенко Л. Загальнолюдська парадигма малої прози Рея Бредбері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 90-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
475079
  Бабенко Ю. Загальнолюдське і національне у байках Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 11-14
475080
  Коротя-Ковальська Загальнолюдське та національне призначення української народної пісні у творчості тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 121-131. – ISBN 978-966-02-7587-4
475081
  Шевчук В. Загальнолюдський прогрес за Миколою Руденком : (до 90-річчя українського мислителя, письменника і правозахисника) // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 6-8


  Вшановуємо пам"ять Миколи Руденка (1920-2004). Мислителя від Бога - філософа, космолога, економіста. Талановитого письменника. Відважного правозахисника. Дійсного члена Української вільної академії наук у Нью-Йорку. Лауреата Національної премії імені ...
475082
  Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.24-29. – ISSN 0132-1331
475083
  Волощак Х. Загальнолюдські моральні цінності крізь призму відчуттів у ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 90-101. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
475084
  Селлерс М. Загальнолюдські права у праві Сполучених Штатів Америки // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 92-112
475085
  Глоба А.О. Загальнолюдські принципи прав та їх закріплення у законодавстві України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7638-01-7
475086
  Кострюков Сергій Загальнолюдські та національні культурні цінності: проблема єдності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 75-83. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується суперечливий процес єднання загальнолюдських та національних культурних цінностей, його вияв на рівні особистості, стилю її життєвого шляху та творчості.
475087
  Шульга О.Л. Загальнолюдські цінності як моральний орієнтир виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 270-271. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
475088
  Дарійчук Л.П. Загальнометодичний принцип комунікативності в вивченні іноземних мов


  Дана стаття пропонує точку зору на поширений принцип комунікативності в навчанні іноземних мов. Принцип розглядається в аспекті його практичного використання, на конкретному мовному матеріалі, демонструється модель створення проблемних комунікативних ...
475089
  Світич С. Загальнометодичний принцип комунікативності в навчанні іноземних мов (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 274-276
475090
  Доброєр Н.В. Загальнометодологічне значення комунікативної системної моделі розуміння істини як концепту культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 71-80
475091
  Ільницький О. Загальнометодологічні положення до визначення поняття "правовий спір" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30.
475092
  Малаков Д. Загальноміський мітинг перед будинком університету з нагоди відзначення Міжнародного дня 1 травня // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 290 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  1 травня 1942 р. Фото М. Покришевського. На портику - імперський орел - герб нацистської Німеччини. Правляча в Нацистській Німеччині Націонал-соціалістична робітнича партія (NSDAP) теж святкувала цей день, як Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) ...
475093
  Цуркан М. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія у прозі Марії Матіос // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 90-101. – ISSN 1682-3540
475094
  Сірук О. Загальномовний і спеціалізований тезауруси: порівняльний аналіз // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 100-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 6 п. – ISSN 0320-3077
475095
  Шклярук О.М. Загальномовознавча проблема "Мова і суспільство" в трактаті Данте "De vulgari eloquentia" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 413-417


  Головна тема статті – Данте як мовознавець і його лінгвістичні ідеї, присвяченні загальномовознавчій проблемі "мова та суспільство". Данте став систематизатором усіх середньовічних лінгвофілософських і загальнограматичних ідей, які в майбутньому ...
475096
  Лучканин С.М. Загальномовознавча проблематика дискусій про орфографію в історії румунської та української лінгвістики XIX ст. (зіставно-діахронне дослідження) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 290-302. – ISBN 978-966-2303-00-1
475097
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі ідеї в лінгвістичних концепціях Олександра Потебні (1835-1891) та румунського філолога Богдана Петрічейку Хашдеу (1838-1907) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 365-371


  У статті простежується розвиток загальномовознавчої теорії у працях Олександра Потебні та румунського лінгвіста Богдана Петрічейку Хашдеу, однокурсників по Харківському університету. Доведено, що обидва мовознавці розуміли мову як історично змінне ...
475098
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 476 л. – Бібліогр.: л. 406-476
475099
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Лучканин Сергій Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 56 назв
475100
  Лучканин С.М. Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження) : монографія / С.М. Лучканин ; [відп. ред. І.О. Голубовська]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-338 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-701-5
475101
  Варзацька Л. Загальнонавчальні вміння в системі компетентнісної мовної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 11-17. – ISSN 0130-5263
475102
  Кравченко В.В. Загальнонародна держава та громадські організації // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 33-41
475103
  Кумеда О. Загальнонародна та рідкісна діалектна лексика XIX ст. у мові першодруків творів П.О. Куліша // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 62-71. – ISBN 978-966-489-285-5
475104
  Утвенко В. Загальнонародні (державні) повинності сільського населення Лівобережної України в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-39. – Бібліогр.: с. 39, Літ.: 62 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Показано взаємини урядового чину та сільського населення на рівні виконання державних повинностей.
475105
  Заморська Л.І. Загальнонаукова концепція категорії "система права" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 46-49. – ISSN 1563-3349
475106
  Астрахан Н.І. Загальнонауковий метод моделювання: літературознавча проекція // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 8-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 13; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
475107
  Ярмак В.І. Загальнонаукові виміри дослідження претеритальних форм дієслова в сербському художньому дискурсі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 39-52. – ISSN 0027-2833
475108
  Хоменко В.Г. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 39-45. – ISSN 2074-8922
475109
  Маковська О.А. Загальнонаукові концепції підготовки майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 107-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 21). – ISBN 966-376-065-6
475110
  Котюк І.І. Загальнонаукові методи пізнання в системі методів криміналістики (на прикладі дослідження зброї, боєприпасів і слідів їх використання) / І.І. Котюк, Я.В. Новак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  На основі узагальнення філософської літератури та експертної практики дається характеристика загальнонаукових методів пізнання та розкриваються особливості їх використання в криміналістичних дослідженнях. On the basis of philosophical literature ...
475111
  Григорчук М.В. Загальнонаукові підходи до розуміння захисту як універсального інструменту відновлення порушеного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 2219-5521
475112
  Клепар М. Загальнонаукові підходи дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 27-32. – ISSN 2308-4634
475113
  Королько В.Г. Загальнонаціональна гордість - результат ленінського роз"язання національного питання в СРСР / В.Г. Королько. – К, 1975. – 24с.
475114
  Блавацький С. Загальнонаціональна якісна преса Великобританії як концептуальна модель журналістики: сучасний стан та тенденції розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 237-243. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
475115
  Мініч Л. Загальнонаціональні концепти душа, життя, любов, вода, земля в поезії М. Вінграновського // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 101-104. – ISSN 2075-1222
475116
  Аркатов Я.А. Загальнообов"язкове державне медичне страхування: реалії та передумови запровадження в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 421-425. – ISSN 1563-3349
475117
  Деркач Т.О. Загальнообов"язкове державне пенсійне страхування - складова системи обов"язкового соціального страхування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.344-348. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
475118
  Раздоєва І.П. Загальнообов"язкове державне пенсійне страхування та інші види пенсійного забезпаечення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
475119
  Боднарук М.І. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.70-75. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
475120
  Ляховченко Л.А. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорни здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 93-97.
475121
  Ляховченко Л.А. Загальнообов"язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 93-97
475122
  Мельничук О. Загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок хвороби в Німеччині наприкінці XIX - початку XX ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 154-161
475123
  Хаустова А.К. Загальнообов"язкове медичне страхування: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 94-95. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
475124
   Загальнообов"язкове соціальне страхування. Нормативні акти. Зразки документів : Загальні положення. Втрата працездатності на виробництві. Народження та поховання. Безробіття. Довідковий матеріал. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 456с. – ISBN 966-667-103-4
475125
  Доан Д. Загальнообов"язкове та добровільне страхування: в теорії та практиці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 13, 16-17
475126
  Любжина Т.К. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 186-193. – ISSN 0201-7245
475127
  Дубина О.М. Загальноосвітні дисципліни в навчальному процесі аграрних ВНЗ у сучасних умовах // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 95-96
475128
  Дем"яненко Н.М. Загальноосвітній контекст ідеї університету // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 67-71


  "...Першою установою що відповідала духу "університетської ідеї" став Московський імператорський університет (1755) <...>. Специфіка Московського, а згодом Харківського (1804), Київського Св. Володимира (1834), Новоросійського (1865) університетів ...
475129
  Житарюк І. Загальноосвітній рівень населення Буковини на межі ХIХ - ХХ століть // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 144-151
475130
   Загальноосвітня підготовка працюючої молоді. – К., 1981. – 191с.
475131
  Сварак С.Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х -- першої половини 60-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01 / Сварак С.Д. ; НАН Укр. Ін-т іст. Укр. – Київ, 1999. – 34 с.
475132
  Ігнат А.М. Загальноосвітня школа на Закарпатті в XIX - поч. XX ст. / А.М. Ігнат. – Ужгород, 1971. – 69с.
475133
  Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя ( 1943 - 1953 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Красножон Неоніла Григорівна; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 210 л. + Додатки: л.: 198 - 210. – Бібліогр.: л.:181 - 197
475134
  Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:07.00.01 / Красножон Н.Г.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2002. – 17 с.
475135
  Кузнєцова В Л. Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Кузнєцова Л.В; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 25л.
475136
  Кузнецова Людмила Василівна Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90-х років. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Кузнецова Людмила Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 214л. – Бібліогр.:л.189-214
475137
  Чайка Ю.М. Загальноосвітові тенденції концентрації капіталу та їх особливості в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 11-16
475138
  Іваненко Н.В. Загальнооцінна семантика одиниць лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 340- 345
475139
  Дем"яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителів в історії вищої школи України (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Дем"яненко Н. М.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти АПН України. – Київ, 1999. – 40л.
475140
  Дем`яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.) : Монографія / Н.М. Дем`яненко; МОУ; ІЗМН. – Київ, 1998. – 328с. – ISBN 5-8238-0587-Х
475141
  Колісніченко Р.М. Загальнопланетарний контекст трансформації глобалістичної свідомості людства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 326-331. – ISSN 2076-1554
475142
  Остапенко Т.А. Загальноправова характеристика підстав участі представників самоврядних професій в адміністративному судочинстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 75-80
475143
  Мазурик Н. Загальноправові принципи забезпечення доступності захисту в юрисдикційному процесі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 47-53. – ISSN 2524-0129
475144
  Айвазян Л.Ю. Загальнопсихологічні характеристики різновидів самотності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 140-145
475145
  Собуцький Михайло Анатолійович Загальнороманські типологічні риси переходу від синтетизму до аналітизму іменних формантів в пам"ятках писемності Піренейського півострова (VII-XII ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Собуцький Михайло Анатолійович; Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 158л. – Бібліогр.:л.130-154
475146
  Козуб Л.В. Загальноросійський радикально-демократичний (народницький) рух в оцінці М.П. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-51. – (Історія ; вип. 55)


  Розкрито погляди М. П. Драгоманова на загальноросійський радикально-демократичний (народницький) рух, що поширився й на Україну.
475147
  Ромінський Є.В. Загальноруські міжкнязівські договори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-23
475148
  Кадигріб Д.О. Загальносвітові тенденції формування політичної еліти України // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 43
475149
  Мазепа В. Загальносистемні закономірності в місцевому самоврядуванні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 172-179.
475150
  Рабінович П. Загальносоціальна ("природна") правова система: поняття і структура // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 3-12. – ISSN 1993-0909
475151
  Блага А.Б. Загальносоціальне віктимологічне запобігання насильству в сім"ї // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 9-12. – ISBN 978-617-616-069-4
475152
  Головкін Б. Загальносоціальне запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 101-106
475153
  Тимошенко В.А. Загальносоціальне запобігання наркобізнесу: досвід і проблеми // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 11-19. – (Юридична ; Вип. 2)
475154
  Шовкеник Я. Загальносоціальне запобігання податковій злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 271-275. – ISSN 2663-5313
475155
  Оберемко Ю.О. Загальносоціальне запобігання умисним вбивствам, що вчиняються з корисливих мотивів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 339-343. – ISSN 2219-5521
475156
  Козлюк Л.Г. Загальносоціальні детермінанти злочинної поведінки осіб, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
475157
  Болібрух Н. Загальносоціальні засади реалізації кримінологічної моделі студента закладу вищої освіти у напрямі запобігання корисливо-насильницьким злочинам проти власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 222-225. – ISSN 2663-5313
475158
  Горбаченко П.А. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
475159
  Кириченко Г.В. Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів: необхідність реформування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 445-451. – ISSN 2078-3566
475160
  Стаднік О.М. Загальносоціальні та нормативно-правові гарантії реалізації виборчих прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 77-81
475161
  Бойко А. Загальносоціальні чинники корупції в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 29-33
475162
  Доценко В. Загальносоюзні кампанії щодо українського єврейства у 20-х - 30-х рр. XX ст. та участь у них товариства із землеоблаштування єврейських трудящих УСРР // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 67-75. – ISBN 966-7273-47-4
475163
  Ребенко М.Ю. Загальнотекстові індекси макростилістики Джерома Селінджера у порівняльному перекладознавчому аналізі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 9-21


  Проаналізовано показники загальнотекстових індексів різноманітності, винятковості та концентрації мовної лексики Дж.Селінджера у перекладах. Доведено, що ці макростилістичні показники значною мірою відповідають за прояв об"єктивної деформації та ...
475164
  Головко А.Л. Загальнотеоретична конструкція механізму здійснення охорони навколишнього природного середовища в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 62-66. – ISSN 2219-5521
475165
  Майборода О. Загальнотеоретична парадигма визначення місця етнічності у міжнародній системі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 4-45
475166
  Чижмарь Ю.В. Загальнотеоретична характеристика гармонізації міжнародного курсу інтеграції трудового права України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 239-243. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
475167
  Майданик Р.А. Загальнотеоретична характеристика договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 858-862. – ISBN 978-966-667-341-4
475168
  Ясіновська А. Загальнотеоретична характеристика кодексів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 59-64. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
475169
  Федосєєва С.В. Загальнотеоретична характеристика об"єкта правового виховання // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 33-37. – ISSN 1727-1584
475170
  Калєніченко Л.І. Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – C. 20-24. – ISSN 1727-1584
475171
  Настасяк І.Ю. Загальнотеоретична характеристика правової системи суспільства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 15-21. – (0). – ISSN 2078-9165
475172
  Запорожченко А. Загальнотеоретична характеристика правової танатології // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 35-39. – ISSN 1561-4999
475173
  Лубяна К.А. Загальнотеоретична характеристика стратегії діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 250-253. – ISBN 978-617-7625-74-1
475174
  Мороз Ю.І. Загальнотеоретична характеристика універсалів // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 235-239. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
475175
  Верлос Н.В. Загальнотеоретична характеристика юридичних фактів у муніципальному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 35-42. – (Юридичні науки ; № 3)
475176
  Слинько Д.В. Загальнотеоретична характеристика юридичного процесу в діяльності ОВС // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 68-74. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
475177
  Тихомиров О.Д. Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та новації Одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова / О.Д. Тихомиров, К.В. Горобець // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 130-149. – ISSN 2307-3427
475178
  Глущенко С.В. Загальнотеоретичне бачення ролі та місця вищих спеціалізованих судів у системі судової влади України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 80-101. – ISSN 2310-6166
475179
  Рабінович П. Загальнотеоретичне праводержавознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 3-16. – ISSN 1993-0909
475180
   Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. статей / [упорядник зб. Валентина Ткаченко ; голов. ред. Андрій Мелешевич]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 607, [1] с. – До 75-річного ювілею док. юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. правових наук України, судді Конституційного Суду України у відставці, заслуженого юриста України, зав. каф. загальнотеорет. та держ.-правових наук НаУКМА Козюбри Миколи Івановича. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-378-261-4
475181
  Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-43. – ISSN 0132-1331
475182
  Ткаля О. Загальнотеоретичне розуміння адміністративно-правового впливу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 157-163. – ISSN 2307-8049
475183
  Циц С.В. Загальнотеоретичний аналіз координаційної функції місцевих державних адміністрацій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 99-103. – Бібліогр.: 16 назв
475184
  Циц С.В. Загальнотеоретичний аналіз корупції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 219-224. – (0). – ISSN 2078-9165
475185
  Крутько А.Л. Загальнотеоретичний аналіз переваг та недоліків народної законодавчої ініціативи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 24-35. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
475186
  Сидоренко О.О. Загальнотеоретичний аналіз правової свідомості як каталізатора розвитку правової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 22-33. – ISSN 2224-9281
475187
  Іншин М.І. Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності права на працю за трудовим законодавством України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 19-22. – ISSN 2524-017X
475188
  Балаклицький І.І. Загальнотеоретичні аспекти еволюції права в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-42
475189
  Нікольська О. Загальнотеоретичні аспекти застосування норм Конституції України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 29-33
475190
  Боднар І. Загальнотеоретичні аспекти кримінально-процесуальної форми як засобу розв"язання завдань кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  На основі критичного аналізу спеціальної літератури запропоновано авторський підхід до розкриття сутності кримінально-процесуальної форми, охарактеризовані її загальні та окремі ознаки, методологічне значення. На основании критического анализа ...
475191
  Шульга А.М. Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи : монографія / А.М. Шульга. – Харків : Майдан, 2013. – 408, [3] с. – Бібліогр.: с. 352-408. – ISBN 978-966-372-489-8
475192
  Добрянський С. Загальнотеоретичні дослідження прав та свобод людини: окремі проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 14-23. – (Серія юридична ; Вип. 41)
475193
  Бондаренко Б.Д. Загальнотеоретичні закономірності як важливий аспект правового прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 104-108. – ISSN 2524-017X
475194
  Кривошеїн В.В. Загальнотеоретичні засади державного брендінгу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 6-12. – ISSN 2077-1800
475195
  Тарахонич Т.І. Загальнотеоретичні засади дії права в аспекті його співвідношення з суміжними правовими категоріями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
475196
  Головкін О. Загальнотеоретичні засади організації екологічного контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 106-113


  Етапи становлення законодавства
475197
  Головкін О.В. Загальнотеоретичні засади побудови системи державного контролю та нагляду у сфері охорони довкілля в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 73-80
475198
  Шомпол О. Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 95-101.
475199
  Джужа О.М. Загальнотеоретичні засади та інструментарій дослідження прикладних напрямів запобігання віктимності: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.М. Джужа, Д.М. Тичина // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 32-41. – ISSN 2304-4556
475200
  Гелич А.О. Загальнотеоретичні засади участі держави у корпоративних відносинах // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 129-133. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
475201
  Слободинська Т. Загальнотеоретичні засади феномена "система" // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 76-83. – ISSN 2415-8828
475202
  Головінов Олег Миколайович Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз правових та економічних основ функціонування державного сектора, теоретично обгрунтовано інституційну структуру і сформульовано його узагальнене визначення. Виконано функціональну класифікацію юридичних осіб державного ...
475203
  Головінов О.М. Загальнотеоретичні засади функціонування державного сектора // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз правових та економічних основ функціонування державного сектора, теоретично обгрунтовано інституційну структуру і сформульовано його узагальнене визначення. Виконано функціональну класифікацію юридичних осіб державного ...
475204
  Осьмук Н. Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 209-219. – ISSN 2312-5993


  У статті досліджено особливості вивчення теорії і практики зарубіжної реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX - початку XXI століть.
475205
  Корнута Р. Загальнотеоретичні особливості структури норми кримінального права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
475206
  Бех Ю.В. Загальнотеоретичні передумови становлення загальної теорії управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
475207
  Дмитренко Е.С. Загальнотеоретичні питання механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 62
475208
  Безсмертна Н.В. Загальнотеоретичні питання права власності (поняття, суб"єкти, об"єкти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-28. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються загальнотеоретичні питання права власності в Україні. З огляду цього порівнюється чинний Закон "Про власність", проект Закону "Про власність", проект ЦК. Вказується на необхідність їх вдосконалення. It is considered the ...
475209
  Ярмол Л.В. Загальнотеоретичні підстави удосконалення юридичного механізму права людини на свободу віросповідання // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 73-84. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
475210
  Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища на теренах України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 83-96. – ISSN 2222-5374
475211
  Матвійчук В.К. Загальнотеоретичні підходи до з"ясування об"єкта злочину // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 89-104. – ISSN 2222-5374
475212
  Агафонова Н.В. Загальнотеоретичні підходи до поняття "конституційна реформа" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
475213
  Бондар Є. Загальнотеоретичні підходи і практика визначення сучасних банківських ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 196-197
475214
  Коваль А. Загальнотеоретичні погляди станіслава Севериновича Дністрянського на процеси формування держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-31. – (Серія юридична ; Вип. 48)
475215
  Самохвалов В.П. Загальнотеоретичні проблеми влади в Україні / Самохвалов В.П., Іванець О.М. – Київ, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-8257-51-3
475216
  Козюк В. Загальнотеоретичні проблеми зв"язку між монетарними процесами та глобальною фінансовою стабільністю // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 75-81. – ISSN 1818-2682
475217
  Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України : монографія / Р.О. Стефанчук, Академія правових наук України, НДІ ППП, Подільська лаб. з адаптац. цивільн. закон-ва України до закон-ва Європейського Союзу. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2006. – 170 с. – ISBN 966-8823-06-0
475218
  Рабінович П. Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Б. Ратушна // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 7-19. – ISSN 1993-0909
475219
  Мороз Д.О. Загальнотеоретичні проблеми правової природи юридичної особи публічного права // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 284-286. – ISBN 978-966-600-475-1
475220
  Баран С.О. Загальнотеоретичні проблеми юридичної відповідальності в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 56-63. – ISSN 2078-3566
475221
  Мінченко О. Загальнотеоретичні та методологічні засади системи юридико-лінгвістичних знань : монографія / Ольга Мінченко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 382, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 349-382. – ISBN 978-617-7500-88-8
475222
  Мандрик М. Загальнотеоретичні та методологічні проблеми висвітлення "українського питання" в радянській історіографії (1917-1930-ті рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 149-151
475223
  Гончаренко В.Г. Загальнотеоретичні, процесуальні та організаційні питання впровадження автоматизації застосування норм кримінального права / В.Г. Гончаренко, Ф.Ф. Ружицький, А.Р. Хурцидзе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-69. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються теоретичні питання, що зумовлюють використання математичного апарату та ЕОМ на попередньому слідстві, у кримінально-правовій кваліфікації та судових експертизах, а також процесуальні умови і процедури, організаційні заходи та ...
475224
  Тульчевська Н.В. Загальнотереотичні аспекти набрання законної сили заочного рішення в межах цивільного процесуального законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 39-43. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
475225
  Мілерян Є.О. Загальнотрудові політехнічні вміння та їх формування в учнів. / Є.О. Мілерян. – К., 1970. – 47с.
475226
  Степико М.Т. Загальноукраїнська ідентичність: проблеми формування // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 73-83
475227
  Малес Л. Загальноукраїнський форум соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Про V Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтергаціята соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій", яка пройшла в КНУТШ.
475228
  Рибчинська Н. Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 317-329. – ISSN 1591-6223


  Висвітлено діяльність членів Бібліографічної комісії НТШ у Львові І. Калиновича, В. Дорошенка, Є.-Ю. Пеленського, М. Кордуби в галузі метабібліографії. Одним із засадничих принципів підготовки бібліографічних посібників другого ступеня (друкованих і ...
475229
  Кудін А.П. Загальноуніверстетський проект "Електронна педагогіка" // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 64-77
475230
  Копан О. Загальнофілософська категорія "справедливість" у теоретико-управлінському аспекті процесу моделювання систем соціальної безпеки // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.79-81. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 1561-4999
475231
   Загартована історією = Tempered by history : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Піскун Валентина ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. – 371, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6836-4
475232
  Тимошик М. Загартований в борні


  Шестопал М.М.- журналіст, працював в Київському ун-ті у 1953-1965 рр.
475233
  Сергійчук В. Загартований сильніше, аніж сталь // Звіт перед майбутнім / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-2911-61-9


  У передмові до книги "Звіт перед майбутнім" М.І. Сергійчук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, розповідає про Бориса Маріана, поета-шістдесятника, колишнього студента факультету журналістики, політв"язня. У виданні зібрані відгуки студентів Інституту ...
475234
   Загартовування - запорука міцного здоров"я та довголіття (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 29 : фото
475235
  Вовдюк Людмила Загартування - запорука міцного здоров"я та довголіття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 8 : фото
475236
  Петренко Л. Загартування волі і характеру у педагогічних працях Г. Ващенка. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 195-203. – ISSN 2075-1478
475237
  Кучарська Л.В. Загартування як форма оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 10-12 : фото
475238
  Остапченко Л. Загасіть цигарку. Назавжди ! / Л. Остапченко, А. Косенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Стаття професорів біологічного факультету присвячена здоровому способу життя, боротьбі з курінням.
475239
  Боровський О. Загата проти "Північного потоку-2". Швейцарська компанія Allseas, яка прокладає цей трубопровід, призупинила роботи через санкції США // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 5
475240
  Павленко С.О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 267с. – Бібліогр.: с. 259-265. – ISBN 978-966-518-409-6


  Присячена найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історій Україниви, вімодому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
475241
  Яценко В.Б. Загибель Батурина в листопаді 1708 р. в українському дискурсі Івана Мазепи // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 237-247. – ISSN 2218-4805
475242
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 33). – С. 4-5
475243
  Овсієнко В. Загибель Василя Стуса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 34). – С. 4-5
475244
   Загибель Василя Стуса // Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – Спец. вип. № 80, вересень 2015 року : Загибель Василя Стуса. – С. 1-12
475245
  Сюндюков І. Загибель Великого Новгорода // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 550-560. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Як вільну республіку було знищено самодержавною Москвою.
475246
  Сокирко О. Загибель гендляра // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 4 (169). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Кому заважав український купець часів Гетьманщина?
475247
  Голубко В. Загибель головного отамана армії УНР у дзеркалі львівської періодики / В. Голубко, А. Середяк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 304-321. – ISSN 2078-6077
475248
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Харків : Радянська література, 1934. – 78с.
475249
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1936. – 79с. – (Театральна б-ка)
475250
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1967. – 95с.
475251
  Корнійчук О.Є. Загибель ескадри : Героїчна драма на 3 дії, 7 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1978. – с.
475252
  Абрагамс П. Загибель Майкла Удомо : роман / П. Абрагамс ; пер. з англ. В. Митрофанова. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1967. – 351с. : іл.
475253
  Кабанець Є.П. Загибель Миколи Чорногубова // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 101-111


  Чорногубов Микола Миколайович (1873-1941) - музейник.
475254
  Дяченко Т. Загибель миру в Європі: рік 1914 / Т. Дяченко, М. Драпак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 10


  До сторіччя від початку війни, яка затьмарила сонце на світанку XX століття.
475255
  Кабанець Є.П. Загибель митрополита Володимира: злочин без покарання // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 38-50
475256
   Загибель Михайла Коломійця : Результати журналістського розслідування. – Київ : Інститут масової інформації, 2003. – 96с.
475257
  Білокінь С.І. Загибель о. Александра Глаголева (спостереження джерелознавця) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 43-45
475258
  Оровецький П.А. Загибель Полоза : повість / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 117 с.
475259
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1960. – 356 с.
475260
  Дашкієв М.О. Загибель Уранії : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1968. – 495 с.
475261
  Кабанець Є.П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність : док. розслідування / Кабанець Є.П. ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 374, [2] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-310. – ISBN 978-966-8809-38-5
475262
  Верховський В. Загибель флагмана // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 7


  "Для тих, хто вважав, що Друга світова закінчилася у 1945-му, ніч 29 жовтня 1955 року не віщувала жодної біди. Але замість урочистостей з приводу сторіччя оборони міста (під час Кримської війни) в Севастополі сталася трагедія — кращий радянський ...
475263
   Загиблі на чужині : Книга Пам"яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. – Київ : Книга Пам"яті України, 2003. – 624с. – ISBN 966-7605-07-8
475264
  Тинченко Я. Загиблі, полонені, зниклі безвісти: хто візьме на себе відповідальність за пошук цих людей? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  В українській Вікіпедії станом на 17 вересня у статті "Втрати силових структур внаслідок вторгнення в Україну російських військових формувань" наведено дані про 1111 загиблих. Фактично до цієї цифри слід доплюсувати ще не менш ніж 200 жертв, чиї тіла ...
475265
  Пилипчук Д. Загине чи не загине? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 15


  Анжеліка Рудницька (співачка, телеведуча, письменниця, викладач КНУ ім. Т. Шевченка та ін.) поширила у Фейсбуці інформацію від Центру фольклору та етнографії Університету про існування близько 200 тисяч українських народних пісень. Автор статті, Дмитро ...
475266
  Пилипчук Д. Загине чи не загине? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 15
475267
  Цалик С. Загинулав не дочка, а коханка - і не в озері, а на полюванні // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 22 (175). – С. 55-57


  Будинок із химерами Владислава Городецького.
475268
  Кудряченко А. Загинули за Україну. Вічна пам"ять героям // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X
475269
  Метонидзе Н.В. Загипсованные лессовидные суглинки и повышение их суффозионной устойчивости гуминовыми веществами. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Метонидзе Н.В.; МВ и ССО ГрузССР.Груз.политехнич.ин-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
475270
   Загін "Червона Калина" : Ювілейне видання пластового загону "Червона Калина". – Стрий; Ню-Йорк, 2000. – 299с.
475271
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1966. – 75с.
475272
  Демиденко П.М. Загін нескорених / П.М. Демиденко. – Дніпропетровськ, 1987. – 213с.
475273
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1972. – 75с.
475274
  Гаркуша М.Ф. Загін окрилених / М.Ф. Гаркуша, В.М. Шевченко. – Київ, 1979. – 72 с.
475275
  Матвієнко О. Загірня комуна / О. Матвієнко. – Одеса, 1929. – 32с.
475276
  Коробова Л.А. Заглавие как компонент текста (На матер. газетной публикации ГДР_ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коробова Л. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
475277
  Литвинов В.В. Заглавие не придумано / В.В. Литвинов. – М., 1968. – 255с.
475278
  Крысало О. Заглавия пьес Теннесси Уильямса как носителя лингвокультурного смысла // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 37-41
475279
  Харченко Н.П. Заглавия, их функции и структура : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Харченко Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 21с.
475280
  Борисенко В.К. Заглада Леоніла Борисівна (- етнограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – 74-75. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
475281
  Поліщук Христина Заглина. Лорд Львівщини : моя Україна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 152 : Фото
475282
   Заглядвая в будущее. О комплексном плане соц. эконом. развития Краснохолм. р-на Калинин. обл.. – М., 1974. – 87с.
475283
  Плонский А.Ф. Заглянем в будущее / А.Ф. Плонский. – М., 1957. – 71с.
475284
   Заглянем в будущее. Сборник статей. – М., 1974. – 256с.
475285
  Василькевич К. Заглянем чуть дальше // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Опубликованы прогнозы авторитетных аналитиков из Futuretimeline.net. на 2014 г. : в 2014 г. завершится строительство МКС (Международная космическая станция), которая по праву считается самым крупным объектом на орбите Земли; первый солнечный самолет ...
475286
  Гигиберия Д. Загляни в мой сад : стихи / Д. Гигиберия; пер. с груз. М.Акчурин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 55 с.
475287
  Фомченко О.С. Загляни в себя поглубже / О.С. Фомченко. – Минск, 1974. – 143с.
475288
  Пирожков А.Н. Загляни за горизонт. / А.Н. Пирожков. – Л., 1971. – 255с.
475289
   Загляни за горизонт: современ. проза Эфиопии. – М., 1986. – 541с.
475290
  Крбовская В.А. Загляните в свое сердце / В.А. Крбовская. – М., 1960. – 71с.
475291
  Максимов В.Е. Заглянуть в бездну: о А.В. Колчаке / В.Е. Максимов. – М., 1991. – 446с.
475292
  Биттрих Дитмар Заглянуть в душу : Собаки. Общение // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 88-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
475293
  Волчек Я.И. Заглянуть в колодец / Я.И. Волчек. – Москва, 1966. – 67с.
475294
  Попушой И.С. Загнивание желудей дуба в Молдавской ССР и меры его предупреждения. : Автореф... канд. биол.наук: / Попушой И.С.; Кишинев. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет, каф. низших растений и фитопатологии. – Кишинев, 1953. – 16 с.
475295
  Савинский П.И. Загнивание и увядание кок-сагыза и обоснование мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Савинский П. И.; МСХ УССР, УНИИ социалист. земледел. – Киев, 1951. – 10 с.
475296
  Романівська М.М. Загнуздані хмари : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1936. – 162 с.
475297
  Гудайтис-Гузявичус Заговор : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. авт. и И.Капланаса. – Вильнюс : Vaga
1. – 1967. – 611 с.
475298
  Гудайтис-Гузявичус Заговор : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. Б.Залесской и Б.Герасимова. – Вильнюс : Vaga
2. – 1967. – 776 с.
475299
  Панюков В.Н. Заговор / В.Н. Панюков, А.Ф. Пляченко. – Казань, 1971. – 240с.
475300
  Кириллов О.Е. Заговор : роман / О.Е. Кириллов. – Москва, 1988. – 541с.
475301
  Рабб Д. Заговор : роман / Джонатан Рабб ; [пер. с англ. В.Ф. Мисюченко]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 512 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-024144-5


  Эпидемия ТЕРРОРА и всеобщий ХАОС - наименьшие из бед, которые разразятся, если не будет найден САМЫЙ ОПАСНЫЙ документ из всех, когда- либо созданных человеком. Документ, который давно должны были УНИЧТОЖИТЬ, как уничтожили тех, кто мог знать о его ...
475302
  Ладлэм Р. Заговор "Аквитания" / Р. Ладлэм; (Пер. с английского М.А. Брухнова). – Москва : Международные отношения, 1989. – 620 с.
475303
  Чернышев В.П. Заговор "мумий" / В.П. Чернышев. – Москва : Политиздат, 1974. – 222с.
475304
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – М., 1962. – 304с.
475305
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – Изд. 2-е ,перераб. – М., 1965. – 299с.
475306
  Финкер К. Заговор 20 июля 1944 года. Дело полк. Штауффенберга / К. Финкер. – Москва : Прогресс, 1975. – 338с.
475307
  Щеголев П.П. Заговор Бабефа / П.П. Щеголев. – Ленинград. – 206с.
475308
  Боровик Г.А. Заговор в Букиттинги / Г.А. Боровик. – М, 1963. – 111с.
475309
  Мар В. де Заговор в Ватикане / В. де Мар. – М., 1992. – 494с.
475310
  Свобода А. Заговор Ватикана против Чехословацкой республики. / А. Свобода. – М., 1950. – 276с.
475311
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1948. – 426 с.
475312
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва -Ленинград
2. – 1948. – 399 с.
475313
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства. / Ф. Буонарроти. – М.
1. – 1963. – 428с.
475314
  Кривенков И.С. Заговор генерала Корнилова против революции и его разгром. : Автореф... канд. истор.наук: / Кривенков И.С.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 15 с.
475315
  Капустин М.И. Заговор генералов / М.И. Капустин. – Москва, 1968. – 261с.
475316
  Ермаков В.А. Заговор генералов / В.А. Ермаков, Л.С. Колосов. – Москва, 1969. – 96с.
475317
  Понизовский В.М. Заговор генералов : роман / В.М. Понизовский. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 509 с.
475318
  Незнанский Ф. Заговор генералов : Роман / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ. Олимп, 2002. – 384с. – (Марш Турецкого ; Вып. 29). – ISBN 5-17-006801-8
475319
   Заговор губернатора : Сборник зарубежной фантастики. – Москва : Профиздат, 1991. – 256с. – (Антология мировой фантастики и приключений). – ISBN 5-255-00547-9
475320
  Штрайх С.Я. Заговор и восстание декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 63с.
475321
  Саллюстий Заговор Катилины : с введением, примечаниями, 5 рис., географическою картою и планами Рима и Римского форума / Гай Саллюстий Крисп ; объяснил Д. Нагуевский, проф. Казан. ун-та. – Санкт-Петербург : Царское село ; [Тип. В. Безобразова и К°]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Ч. 1: Текст на лат. яз. Ч. 2: Комментарий. – 1892. – Текст на латинском языке


  Нагуевский, Дарий Ильич, 1845-1920 Катилина - рим. претор, 108-62 до н. э.
475322
   Заговор Катилины.. – М.-Л., 1934. – 476с.
475323
  Саллюстий Г К. Заговор Катилины. / Г К. Саллюстий, . – М., 1947. – 87с.
475324
  Саллюстий Заговор Катилины; Югуртинская война / Саллюстий ; Пер. со вступ. ст. ["Кай Саллюстий Крисп"] и примеч. Н.Б. Гольденвейзера. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К], 1916. – XXVI, 180 с. – (Памятники мировой литературы : Античные писатели)
475325
  Литвинова А.В. Заговор небес : Роман / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005476-9
475326
  Шамрай Т. Заговор обезьян : [роман] / Тина Шамрай. – Прага : VT- World communication agency, 2010. – 684, [4] с. – ISBN 978-966-97119-0-8
475327
  Вирта Н. Заговор обреченных / Н. Вирта. – Москва, 1949. – 12 с.
475328
  Веснин С М. Заговор обреченных / С М. Веснин. – Москва, 1950. – 68с.
475329
  Шпарман Анке Заговор полуострова Нойдарт : тема номера / Шпарман Анке, Маклеод Мардо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 94-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
475330
  Маклярский М.Б. и др. Заговор послов / М.Б. и др. Маклярский. – Москва, 1967. – 150с.
475331
  Егоров В.Г. Заговор против "Эврики" / В.Г. Егоров. – М, 1968. – 191с.
475332
  Скаржинская В.Д. Заговор против будущего. / В.Д. Скаржинская. – М., 1982. – 223с.
475333
  Мильштей М.А. Заговор против Гитлера. / М.А. Мильштей. – М, 1962. – 128с.
475334
  Мартынов В.А. Заговор против Конго / В.А. Мартынов. – Москва, 1960. – 59 с.
475335
  Парнов Е.И. Заговор против маршалов : Роман / Е.И. Парнов. – Москва : Политиздат, 1991. – 574с. – (История. Политика. Детектив)
475336
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 160с.
475337
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 64с.
475338
  Кан А. Заговор против мира. / А. Кан. – М, 1961. – 264с.
475339
   Заговор против мира. Как была развязана империалистич. война в 1914 г. Факты и документы.. – М., 1934. – 164с.
475340
  Булычев И.М. Заговор против народов Центральной Америки. / И.М. Булычев. – М., 1984. – 127с.
475341
  Арто Рене Заговор рабовладельцев / Арто Рене. – Москва, 1952. – 80с.
475342
  Робертс Н. Заговор смерти : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-37384-0
475343
  Новиков А.И. Заговор справедливых : Очерки. / А.И. Новиков. – 2-е изд., перераб. – Л., 1977. – 208с.
475344
  Басманова Е. Заговор стервятников : [роман] / Елена Басманова. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2611-5
475345
  Алданов М.А. Заговор. Святая Елена, маленький остров : романы / М.А. Алданов. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 400 с.
475346
  Алданов Марк Заговор. Святая Елена, маленький остров: (тетралогия-Мыслитель) / М. Алданов. – Москва-Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 496 с. – ISBN 5-15-000890-7; 966-03-0202-9
475347
  Еремин Ю.В. Заговор: Буржуаз. идеология и молодежь / Ю.В. Еремин. – М., 1978. – 286с.
475348
  Кириллов О.Е. Заговор: Роман. / О.Е. Кириллов. – Москва : Военное издательство, 1989. – 541с.
475349
   Заговоренный бубен: повести и рассказы уйгур. сов. писателей. – М., 1990. – 171с.
475350
  Есенберлин И. Заговоренный меч : ист. роман-хроника / И. Есенберлин; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 303 с.
475351
  Калинаускас Й. Заговори, птица / Й. Калинаускас. – М., 1988. – 124с.
475352
  Салимов Б.Н. Заговори, чунгур! : стихи / Байрам Салимов : пер. с лезг. А.Павлова. – Москва : Современник, 1979. – 79 с.
475353
  Козицька А. Заговори, щоб я тебе побачив // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Дебатний клуб ІМВ, який діє з 2007 р. , успішно продовжує традиції дебатного руху, що виник в Європі, передусім - у Великій Британії. На заняттях збирається багато активних студентів, які тренують і вдосконалюють свою риторику перед публікою.
475354
  Лурье С.Я. Заговорившие таблички. / С.Я. Лурье. – М., 1960. – 141с.
475355
  Остапенко В.Г. Заговорили обелиски / В.Г. Остапенко. – Ставрополь, 1976. – 231с.
475356
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – М., 1951. – 800с.
475357
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Изд. новое переработ. и доп. – М.
Кн.1. – 1952. – 449с.
475358
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – М.
Кн.2. – 1952. – 633с.
475359
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Новосибирск, 1954. – 1052с.
475360
  Махеек В. Заговорщики / В. Махеек. – М., 1974. – 218с.
475361
  Соловьев В. Заговорщики в Кремле : от Андропова до Горбачева / В. Соловьев, Е. Клепикова. – Москва : Моск. центр искусства, 1991. – 302 с., [8] л. ил.
475362
  Кирова К.Э. Заговорщики и народ / К.Э. Кирова. – М., 1991. – 157с.
475363
  Сумцов Н.Ф. Заговоры : (библиографический указатель) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 16 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
475364
  Яворский Ю.А. Заговоры и апокрифические молитвы по карпато-русским рукописям XVIII-го и нач. XIX-го в. / Ю.А. Яворский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
1-4. – 1915. – [2], 31 с. – Отд. отт. из: Рус. филол. вестн. 1915
475365
   Заговоры ЦРУ. – М., 1979. – 376с.
475366
  Красавіна В. Заголовки-експресиви в сучасних інтернет-виданнях // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 214-222. – ISSN 0201-419
475367
  Дмитрук О.В. Заголовки інтернет повідомлень як засіб маніпуляції свідомістю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 117-121


  Стаття присвячена дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при формулюванні заголовків статей. Розглядаються вербальні та невербальні засоби маніпулювання свідомістю. Статья посвящена ...
475368
  Головня С. Заголовки медиатекстов как ресурс речевого воздействия // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 71-80. – (Бібліотека інституту філології)


  Работа посвящена воздействующему потенциалу заголовка как сильной позиции текста. На основе выборки из новостных порталов Интернета и печатных периодических изданий экономического и политического дискурсов Украины был проведен анализ стилистических ...
475369
  Шевченко В.Е. Заголовковий комплекс журналу як комунікативна система ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 120-126


  У статті розкриваються функції заголовкового комплексу журнального видання, його комунікативні властивості. Зміст та оформлення, склад, структура заголовкового комплексу є єдиною нерозривною системою. The functions of heading complex of a magazine, ...
475370
  Михайленко В.М. Заголовковий комплекс як базовий елемент журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 239-244


  У статті розглядається заголовковий комплекс як основа журналістського тексту, окреслено його роль, функції та особливості побудови у текстах публіцистичного жанру, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. In the article it is examined ...
475371
  Шевченко В. Заголовний комплекс сучасної молодіжної газети - важливий засіб її змістового спрямування
475372
  Крупко О.І. Заголовний комплекс тексту інтерв"ю як виду соціально-спрямованої комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 169-172.
475373
  Калинина Г.П. Заголовок библиографической записи // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 11. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726
475374
  Устіннікова О. Заголовок бібліографічного запису / матеріал підгот. Ольга Устіннікова, Ольга Рудич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 36-38
475375
  Толкачев Е.В. Заголовок в газете / Е.В. Толкачев. – М., 1959. – 62 с.
475376
  Лазарева Э.А. Заголовок в газете / Лазарева Э.А. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 94, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 92-95
475377
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала XX века: Содержание и функции : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 170л. – Бібліогр.:л.140-150
475378
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала ХХ века: содержание и функции : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
475379
  Кулаков А.Н. Заголовок и его оформление в газете. / А.Н. Кулаков. – Л., 1982. – 87с.
475380
  Доценко М.Ю. Заголовок и смысловая структура текста // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 1811-1629
475381
  Єлісовенко Ю.П. Заголовок і лід в українських теленовинах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 36-43


  У статті розкрито суть, первинну теорію, сучасні дослідження й практичне застосування заголовку й ліду:від Арістотеля до наших днів. Зокрема, проаналізовано застосування цього досвіду в телевізійних новинах. The article concerns the history of ...
475382
  Єлісовенко Ю. Заголовок і лід в українських теленовинах // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 103-107. – ISBN 978-966-01-0468-6
475383
  Волковинський О.С. Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 73-77


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
475384
  Бідасюк Н. Заголовок наукової статті англійською мовою без помилок // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
475385
  Шахова К. Заголовок роману ЛіниКостенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 158-166. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядається заголовок роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер, що актуалізує міжтекстові зв"язки твору з "Записками божевільного" М. Гоголя та одноіменною повістю Л. Толстого, що розгортає ...
475386
  Сорокін С.В. Заголовок та зачин турецького газетно-інформаційного повідомлення як перекладознавча проблема / С.В. Сорокін, В.В. Фармагей


  Розглядаються особливості конструювання заголовків і зачинів турецьких газетно-інформаційних повідомлень та принципи їх перекладу українською мовою.
475387
  Захарченко Н.В. Заголовок твору і відображення головної ідеї автра (на матеріалі полімічного трактату Мартіна Лютера) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 208-213
475388
  Павлюк Л. Заголовок у дискурсі мас-медіа: семантико-змістові риси і функціонально-структурні типи // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 285-293. – Бібліогр.: Літ.: с. 292; 10 назв. – ISSN 2078-1911
475389
  Яхонтова Т. Заголовок у науковому тексті: структурні, семантичні та стилістичні особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 24-31. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
475390
  Мержвинський В. Заголовок у системі поетики драматичного твору // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 85-88
475391
  Шевченко С. Заголовок у сучасних інтернет-виданнях // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 241-247


  У статті досліджуються структурні й семантичні типи заголовків сучасних україномовних інтернет-видань, виявлено загальні закономірності їх використання, аналізуються текстотвірні й стилістичні функції заголовкових комплексів, їх синтаксичні ...
475392
  Булавацька Х.В. Заголовок у сучасному публіцистичному дискурсі / Х.В. Булавацька, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 57-61. – ISBN 978-966-285-302-5
475393
  Мастилко Н. Заголовок як актуалізатор прагматичної настанови казкового тексту // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 24. – С.67-73


  Матеріал подано з іспанської мови
475394
  Євграфова А.О. Заголовок як актуалізатор текстової інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 141-149


  У статті крізь призму категорій тексту розглядається роль заголовка як конденсату текстової прагматичної інформації. The present article deals with the role of title the rule of a condensate of the textual pragmatic information through the prizm of ...
475395
  Артемова Л.В. Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 3-6. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
475396
  Ленська С. Заголовок як структурний елемент в українській малій прозі "розстріляного відродження" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 26-29
475397
  Палійчук А.В. Заголовок як структурний елемент сучасного видання (на прикладі журналів "Універсум" та "Український тиждень") . / А.В. Палійчук, Н.Є. Пахайчук // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 61-63


  У статті розглянуто класифікацію заголовків. Проаналізовано взаємозв"язок заголовка зі структурою періодичного видання. На прикладі журналів "Універсум" та "Український тиждень" простежено вплив різних видів заголовків на читача. Classification of ...
475398
  Дядечко Л.П. Заголовочная функция как фактор эптонимизации (на материале крылатых выражений Л. Толстого) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 111-116. – ISBN 966-594-499-1
475399
  Погребенков Валерий Иванович Заголовочный комплекс в американской военной газете: структура и функции : Автореф... канд. филол.наук: / Погребенков Валерий Иванович; МГУ. – Москва, 1977. – 26л.
475400
  Дедова О.В. Заголовочный комплекс в электронной коммуникации / О.В. Дедова, М.С. Куприенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 61-70. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье обосновывается понятие электронный заголовочный комплекс и рассматриваются элементы, его составляющие. Делается вывод о том, что технология интернет-текста продуцирует инновационные формы текст. названий (наиболее значимые и распространенные - ...
475401
  Крупеньова Т. Заголовча лексема у творах М.Хвильового // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.385-389. – ISBN 966-7053-09-1
475402
  Гатти А. Загон. Киносценарий. / А. Гатти, П. Жоффрой. – М., 1963. – 110с.
475403
  Фраунбергер Рихард Загора : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-61 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
475404
  Мищенко Ю.А. Загоризонтная радиолокация / Ю.А. Мищенко. – Москва, 1972. – 96 с.
475405
  Парфанович С. Загоріла полонина. : Бойківські оповідання / Софія Парфанович. – Авгсбург, 1948. – 88 с.
475406
  Комов В.Е. Загородная прогулка / В.Е. Комов. – М., 1961. – 110с.
475407
   Загородній Анатолій Глібович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 247
475408
   Загородній Володимир Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
475409
   Загородніков Микола Іванивич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, заслужений співробітник ОВС СРСР, заслужений юрист РРФСР.
475410
  Скрыль Маргарита Загородный дом и целевое назначение земельного участка // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
475411
  Сычева А.В. Загородный отдых детей /планировка и застройка учреждений отдыха/ / А.В. Сычева. – Москва, 1971. – 128 с.
475412
   Загороднюк Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
475413
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1958. – 155 с.
475414
  Маторин М.В. Загорск / М.В. Маторин. – М., 1968. – 20с.
475415
  Ильин М.А. Загорск / М.А. Ильин. – Ленинград, 1971. – 135с.
475416
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1971. – 40 с.
475417
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва, 1984. – 285 с.
475418
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1989. – 325 с.
475419
  Балдин В.И. Загорск : история города и его планировки / В.И. Балдин. – Москва, 1981. – 157 с.
475420
   Загорск. Памятники архитектуры. – Москва, 1974. – 127 с.
475421
   Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – Москва, 1957. – 103 с.
475422
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. – Москва, 1968. – 168 с.
475423
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : советское декорат.-приклад. искусство. – Москва, 1973. – 174с.
475424
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – 5-е изд., доп. – Москва, 1983. – 254 с.
475425
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : фотопутеводитель. – Москва, 1988. – 159 с.
475426
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – Москва, 1956. – 103 с.
475427
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 184 с.
475428
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 4-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
475429
   Загорский Константин Иванович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 20с.
475430
  Снегирев В. Загорский музей-заповедник / В. Снегирев, Н. Соболевский. – М., 1952. – 148с.
475431
   Загорский музей-заповедник, 1959. – 32с.
475432
  Гай-Нижник Загостення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 71-81. – ISBN 978-617-7638-08-6
475433
  Семеніст І. Загострення американсько-японських суперечностей в торговельно-економічній сфері на рубежі 1980-х-1990-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює загострення американсько-японських відносин в економічній сфері; аналізує вплив суперечностей на розвиток співробітництва у військово-політичній сфері. The paper analysis the deterioration in US-Japanese economic relations; it studies ...
475434
  Спицький В.Є. Загострення боротьби українського робітничого класу на початку пролетарського етапу визвольного руху в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 10-16. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на широком историческом материале показано, что в 1903 г. рабочее движение на Украине достигло наивысшего развития по сравнению со всеми предыдущими годами пролетарского этапа освободительного движения в России.
475435
  Андрусяк Я.Я. Загострення внутрішніх протиріч у Чеському королівстві після смерті Їржі із Подебрад // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 72-78. – (Історія ; Вип. 19)
475436
  Слюсаренко В.В. Загострення геополітичної ситуації в Україні на початку 60-х рр. XVII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 72-76. – ISBN 978-966-920-241-3
475437
  Чирва Ю.І. Загострення грузинсько-абхазьких суперечностей як фактор встановлення російської присутності в Закавказзі // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 171-177. – ISBN 978-966-353-452-7
475438
  Прокопенко Й.І. Загострення економічних суперечностей світового імперіалізму. / Й.І. Прокопенко. – К, 1973. – 45с.
475439
  Кириченко В. Загострення економічної кризи в Латинській Америці: крах моделей розвитку чи результат рекомендацій МВФ? // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С.3-16. – ISBN 966-8397-07-5
475440
  Мартиненко А.К. Загострення імперіалістичних суперречностей в Західній Європі / А.К. Мартиненко. – Київ, 1960. – 40с.
475441
  Мельник І.А. Загострення мовно-етнічних конфліктів на території СРСР у період перебудови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 166-170. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Міжнаціональні суперечності в СРСР набрали особливої гостроти в духовній сфері, зокрема в питаннях мови. Нереальність нової історичної, соціальної та інтернаціональної спільноти під назвою "радянський народ" з російською мовою спілкування ставала ...
475442
  Колесник В.Ф. Загострення німецької проблеми. Рурська криза 1923 року / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 92-112
475443
  Черінько І.П. Загострення політичного конфлікту навколо зовнішньополітичної орієнтації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 164-172. – ISBN 978-966-02-5021-5
475444
  Ачкіназі Б.О. Загострення політичної ситуації у Франції після закінчення Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.91-107. – ISSN 0130-5247
475445
  Галака С.М. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.42-48
475446
  Галака С.П. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.42-48
475447
  Кузнецова О.Ю. Загострення психосоматичних захворювань у підлітковому віці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 33-37
475448
  Машевський О.П. Загострення російсько-німецьких суперечностей у Османській імперії напередодні Першої світової війни // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 108-117
475449
  Мордвінцев В. Загострення російсько-румунських взаємин у січні-березні 1878 року і місія генерала М.П. Ігнатьєва до Бухаресту / В. Мордвінцев, О. Пономарьов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-33. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто російсько-румунські відносини у 1878 р., причини виникнення "бессарабського питання". Особлива увага приділяється ролі М. Ігнатьєва у вирішенні цього питання. The article deals with the russian-romanian of 1878, the reasons for rising of ...
475450
  Атаян С.С. Заготавливаем впрок / С.С. Атаян. – Кишинёв, 1990. – 126с.
475451
  Соловєй Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1925-26 / Д. Соловєй, І. Лебединський. – Харків, 1928. – 75 с.
475452
  Соловєй Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1926-27 / Д. Соловєй, І. Лебединський. – Харків, 1929. – 84 с.
475453
   Заготовительные цены и чистый доход. – М., 1967. – 191с.
475454
  Бузин Н.П. Заготовка виноградных черенков и посадка их в школку / Н.П. Бузин. – Ялта, 1948. – 38с.
475455
  Волчкова Н. Заготовка для рывка. РАСН предложила свой сценарий развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  “Материалы к вопросу о состоянии российской науки” - так называется доклад, недавно выставленный на сайте Российской ассоциации содействия науке (РАСН). Это первый стратегический документ, подготовленный организацией, которая была создана год назад ...
475456
  Новиков П. Заготовка жернова на собственную шею / П. Новиков, А. Романов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Приключения борцов за советскую власть в Сибири и на Дальнем востоке.
475457
  Сальников А.Н. Заготовка и переработка овощей / А.Н. Сальников, П.Г. Левченко. – Донецк, 1988. – 127с.
475458
  Протанский В.В. Заготовка и транспорт леса. / В.В. Протанский, С.А. Сыромятников. – Архангельск, 1932. – 464с.
475459
  Казаков Н.А. Заготовка плодов и ягод / Н.А. Казаков, Г.П. Привалов. – М, 1938. – 196с.
475460
  Танчаева Р.А. Заготовка продуктов впрок / Р.А. Танчаева. – Воронеж, 1991. – 191с.
475461
  Лукьянов А.В. Заготовка продуктов впрок / А.В. Лукьянов, 1991. – 60с.
475462
  Кондратенко П.Т. Заготовка, выращивание и обработка лекарственных растений / П.Т. Кондратенко. – М., 1965. – 346 с.
475463
  Круглякова Г.В. Заготовки, ранение и переработка дикорастущих якод и грибов / Г.В. Круглякова. – М, 1990. – 158с.
475464
  Круглякова Г.В. Заготовки, хранение и переработка дикорастущих ягод и грибов / Г.В. Круглякова. – Москва : Экономика, 1987. – 127с.
475465
  Веретенников В. Заграва : роман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2009. – 304 с. : фот. – ISBN 978-966-580-289-1
475466
  Веретенников В.А. Заграва : роман / Віктор Веретенников. – Киев : Академия, 2010. – 306 [6] с., [19] л. ил. : ил., портр. – ISBN 978-966-580-324-9
475467
  Уланьбагань Заграва в степу / Уланьбагань. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 364 с.
475468
   Заграва волі. З історії Ком. партії Зах. України. – Львів, 1970. – 290с.
475469
  Коултер К. Заграва кохання : проза: роман / закінчення. Поч. в № 9-10, 2010 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 131-213. – ISSN 0320 - 8370
475470
  Довбня О.Т. Заграва над Боровою / О.Т. Довбня. – Х, 1968. – 176с.
475471
  Ребро П.П. Заграва над Хортицею : драматична поема / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1980. – 128 с.
475472
  Куштенко І.Ф. Заграва. / І.Ф. Куштенко. – К., 1965. – 199с.
475473
   Заграва: Із світ. поезії ХХ сторіччя. – К., 1989. – 283с.
475474
  Короткий В. Загравання з Рожавою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 6


  Сирійський конфлікт на п"ятий рік свого існування набув різкої динаміки. Не в останню чергу через відкрите втручання в нього Росії.Та попри браваду росіян та удари їхньої авіації припинити кровопролиття в Сирії вдасться, скоріш за все, за рахунок ...
475475
  Одудько Т. Заграви / Т. Одудько. – Львів, 1968. – 220с.
475476
  Малицький Ф.М. Заграви над Бугом : повість, оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1970. – 318 с.
475477
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – Х, 1926. – 130с.
475478
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – вид. 2-е. – Х, 1928. – 196с.
475479
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – К, 1955. – 300с.
475480
  Шевченко В.З. Заграви над Пслом / В.З. Шевченко. – К, 1968. – 155с.
475481
  Гончар Г.М. Заграви над Тясьмином / Г.М. Гончар. – К., 1978. – 216с.
475482
  Рубцов Ю.В. Заградительные отряды в РККА в годы Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 85-95
475483
  Федюнини В.В. Заградительный отряд Западного фронта на территории БССР в начале Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 139-141. – ISSN 2070-9773
475484
  Бахурин Ю.А. Заградотряды русской армии в Первую мировую войну - правда или вымысел? // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 158-165. – ISSN 1606-0219
475485
  Васильев С.А. Заграница / С.А. Васильев. – Москва, 1965. – 32с.
475486
  Петров В.Ф. Заграничная служба Великобритании / В.Ф. Петров. – М., 1958. – 147с.
475487
  Бланке У.У. Заграничная служба США / У.У. Бланке. – М., 1974. – 320с.
475488
  Павлов П. Заграничные музеи : (Из писем русского за границей) ; Берлинский новый музей. – С. 327-348. – Отд. оттиск
475489
  Рубанов А.А. Заграничные наследства : отношения между социалистическими и капиталистическими странами / А.А. Рубанов; АН СССР ; Ин-т гос-ва и права. – Москва : Наука, 1975. – 276с.
475490
  Якушина А.П. Заграничные организации РСДРП. / А.П. Якушина. – М., 1967. – 132с.
475491
   Заграничные походы 1813-1814 годов // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 7 (1009). – С. 72-80. – ISSN 0130-1640


  Впечатления русского человека от Европы.
475492
   Заграничные центральные газеты РСДРП и сибирское социал-демократическое подполье 1907-1917. – Омск, 1990. – 173с.
475493
   Загранпаспорта подорожали и вновь станут дефицитом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 8. – Библиогр.: Фото
475494
  Хомутецкий Н.Ф. Загреб / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1978. – 71 с.
475495
  Пащенко Є.М. Загреб (- столиця Хорватії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 94. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
475496
  Макова Е.С. Загреб в XVI веке / Е.С. Макова. – М., 1976. – 208с.
475497
  Маркс Ліляна Загреб у фольклорі та літературі // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 16-27. – Бібліогр.: Літ.: С. 26-27; 57 назв. – ISSN 0130-6936
475498
  Михайлова Наталія Загреб. Столиця сердець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 50-56 : фото
475499
  Загребельний П. Загребельний П.: "Ми єдині й неповторні на світі" / бесіду вів М. Славинський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 15/16 (371/372). – С. 52-54


  Уперше подається повний текст рукописних відповідей видатного прозаїка П. Загребельного на запитання лауреата Міжнародної премії імені Володимира Винниченка Миколи Славинського.
475500
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  Стаття презентує ретроспективний огляд становлення й розвитку різних напрямів україністики у найкрупнішому центрі вищої освіти Республіки Хорватії - Загребському університеті
475501
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 160-168. – ISSN 2075-437X


  Згадуються науковці Університету: В. Скопенко, П. Бех, Г. Семенюк, М. Наєнко, О. Паламарчук.
475502
  Соболев А.Н. Загробный мир по древне-русским представлениям : (Литературно-исторический опыт исследования древне-русского народного миросозерцания) / А.Н. Соболев. – Москва : Типография Вильде, 1913. – 206, [2] с.
475503
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 44с.
475504
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 44 с.
475505
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 58с.
475506
  Занько М. Загроза банкрутства - нові, поки що не використані можливості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 13
475507
  Коваленко О.В. Загроза банкрутства промислових підприємств як наслідок економічної кризи / О.В. Коваленко, К.В. Пралічен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-103. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
475508
  Соломійчук Михайло Загроза борщівника Сосновського в Чернівецькій області та шляхи її подолання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 16 назв.
475509
  Трошина Світлана Загроза від спалювання сухої трави та сміття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 26-27 : фото
475510
  Храмов В.Ф. Загроза війни та наша фінансова самооборона. / В.Ф. Храмов. – Х., 1930. – 64с.
475511
  Красота О. Загроза глобального спаду економіки як результат дії "принципу доміно" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-35. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Визначено еволюцію та головні ознаки світових післявоєнних економічних спадів в країнах Північної Америки, Західної Європи, Японії та в Україні з 2-ої половини ХХ ст. до нинішнього етапу; з"ясовано причини, які зіштовхнули одну з найпотужніших світових ...
475512
  Паливода А. Загроза з півночі. Росія намагається мілітаризувати Білорусь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 5


  "За останні кілька тижнів сталася низка подій, які свідчать про те, що Кремль вирішив не обмежуватися "спільно-оборонними" договорами з Мінськом, а по-справжньому мілітаризувати "білоруський балкон". Ідеться про створення в Білорусі спочатку однієї ...
475513
  Стеблюк М.І. Загроза і ліквідація хімічного зараження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 3-7. – Бібліогр.: 6 назв
475514
  Тимінська К.О. Загроза інформаційного тероризму глобальному співробітництву держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 451-460
475515
  Зінченко Н. Загроза йде від влади. // Свобода, 2004


  [Дії органів влади та деяких політ. сил в ході президент. вибор. кампанії, які становлять загрозу нац. безпеці України]
475516
  Мафтин Наталя Загроза людяного в людині : еросно-танатосна парадигма фройдизму як генеральний алгоритм побудови новелістичного сюжету: В. Підмогильний "Ваня" - І Чернява "Екзекуція"
475517
  Ліпкан В. Загроза національної безпеці як критерій систематизації заходів адміністративно-правового примусу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 19-25
475518
  Вінтер П. Загроза нової війни. Міжнародний стан. Капіталістичний світ і СРСР. Завдання світового пролетаріату / П. Вінтер. – Харків, 1930. – 76с.
475519
  Пугачов С. Загроза нової інтервенції / С. Пугачов. – Х, 1931. – 84с.
475520
  Пінчук Є.А. Загроза перетворення на глобальну інтелектуальну периферію: пошук стратегії подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 15-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню негативного впливу процесу "витоку мізків" із української науки і системи освіти. Для сучасної України все актуальніше стає загроза відтиснення на глобальну периферію і втрати значущості на світовому ринку. Економічна ...
475521
  Ігнатьєв В.А. Загроза релігійного націоналізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Автор статті проводить думку, що відношення "нація - релігія" на сьогодні та в найближчому майбутньому може становити найбільш складну суспільну проблему, яка здатна проявлятись як боротьба між релігійними націоналізмами. Вирішення цих проблем, на ...
475522
  Вудс Н. Загроза референдуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 грудня (№ 231). – С. 3


  "Велика Британія, можливо, наважиться провести нове голосування - до того ж, із вельми серйозними наслідками"
475523
  Куліш І.М. Загроза сільським територіям від техногенної діяльності: світові уроки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 121-129. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1562-0905
475524
  Ростов Є.Ф. Загроза технологічної залежності: виклик економічній безпеці / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Домінування протягом досить тривалого часу специфічної планової моделі внутрішнього і зовнішнього трансферу технологій призвели до фактичної відсутності інфраструктури трансферу та до посилення неконтрольованого переносу технологій і підриву ...
475525
  Паливода Валентин Загроза фінансової кризи в Україні в контексті порівняння з Казахстаном / Паливода Валентин, Гайдуцький Павло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 1810-3944
475526
  Обіход Т.В. Загроза ядерного тероризму та боротьба з ним за допомогою ядерної криміналістики // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 33-38. – ISBN 978-617-7363-14-8
475527
  Коппель О.А. Загрози безпеки Перської затоки: методологічні основи аналізу та оцінки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Досліджене одне з найактуальніших питань розвитку ситуації в сфері безпеки в районі Перської затоки та її впливу на загальний стан міжнародних відносин, проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на регіональну безпеку. Особливу увагу ...
475528
  Баглай Р.О. Загрози безпеки хмарних технологій для банків // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 127-135. – ISSN 1681-7710
475529
  Кулішенко С.А. Загрози безпеці веб-ресурсів та способи захисту від них / С.А. Кулішенко, І.І. Пархоменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 281-282
475530
  Белоусов Є. Загрози безпеці господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.67-69. – Бібліогр.: 8 н.
475531
  Демиденко Л.Г. Загрози біорізноманіттю та економічні підходи розвитку землекористування щодо його збереження // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 92-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
475532
  Бурак М.В. Загрози в екологічній сфері України // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 71-73. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
475533
  Райхель Ю. Загрози від іранських санкцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 119). – С. 8


  По кому вдарить перекриття Ормузької протоки.
475534
  Коцовська О. Загрози для орендодавця: міфи та реальність // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 18-19
475535
  Романченко Т. Загрози до орендодавця: міфи та реальність / Т. Романченко, М. Кострома // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
475536
  Світлоока В.Ф. Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
475537
  Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до трактування сутності поняття "економічна безпека підприємства". Розглянуто сутність поняття "загроза" та проаналізовано існуючі підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства. Визначено можливі засоби їх ...
475538
  Власюк О.С. Загрози економічній безпеці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 210-212
475539
  Чорнодід І.С. Загрози економічній безпеці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 275-280


  Стаття присвячена проблемі визначення загроз економічній безпеці держави. Дано визначення економічної безпеки, класифікація загроз за параметрами, визначені основні складові внутрішніх та зовнішніх загроз. This article is devoted to the problem of the ...
475540
  Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
475541
  Литовченко М.В. Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 75-78 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
475542
  Шевчук І.В. Загрози економічній безпеці України в умовах політико-економічних реалій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 175-185. – ISSN 2078-9165
475543
  Тульчинська С.О. Загрози економічної безпеки малого підприємництва / С.О. Тульчинська, Т.П. Ткаченко, М.В. Гращенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 31-33. – ISSN 2306-6814
475544
  Матвійчук Н. Загрози енергетичній безпеці України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 118-125. – ISSN 2411-4014
475545
  Здіорук С.І. Загрози і виклики "руського міра" та московського патріархату для національної безпеки української держави // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 277-298. – ISSN 2518-7546
475546
  Гук О.І. Загрози і виклики Українській державності в умовах глобалізації // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 111-118
475547
  Рижкова Г.В. Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 226-231 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
475548
  Валуєв Б.І. Загрози і ризики зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці: класифікаційний аспект / Б.І. Валуєв, Ю.Б. Валуєв // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 64-72
475549
  Засадко В.В. Загрози і ризики інфраструктурного забезпечення та їх пвлив на гарантування економічної безпеки міст України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 30-41. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
475550
  Золотар О.О. Загрози інформаційній безпеці людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 70-79
475551
  Поліщук І. Загрози інформаційній безпеці України на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 149-152
475552
  Ландовський Ю.В. Загрози інформаційної безпеці від технології Deepfake та методи нейтралізації даної проблеми / Ю.В. Ландовський, В.С. Наконечний // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 283-284
475553
  Бабій Л.В. Загрози контрактного виробництва національній економічній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 64-65
475554
  Франчук В.І. Загрози корпоративній безпеці як об"єкт дослідження : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
475555
  Кісь Р. Загрози маргінесу : Інтерв"ю / Роман Кісь ; [інтерв"ю взяла] Анна Черевко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Якщо машина русифікації продовжуватиме працювати в такому ж темпі, то в найближчі 30 років ми можемо зникнути як реальна спільнота. Інтерв"ю з науковим співробітником Інституту народознавства НАН України, етнолінгвістом та філософом.
475556
  Солана Хав"єр Загрози мілітаризації, або Багатополярність повернулася, а разом з нею й стратегічне суперництво між великими державами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 32). – С. 3
475557
  Штангрет А.М. Загрози на шляху України до економіки знань стан та ключові проблеми освіти / А.М. Штангрет, О.В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 24-30
475558
  Ситник Г.П. Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 294-300. – (Право. Економіка. Управління)
475559
  Левик Б.С. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 145-151
475560
  Вишневський А.І. Загрози національній безпеці при формування громадянської думки з використанням Internet-технологій // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 275-289. – ISSN 2221-5719
475561
  Газізова О. Загрози національній безпеці у сфері ідентичності етнічних груп Криму (початок XX століття) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 156-161


  "Зроблено аналіз специфіки формування ідентичності етнічних груп Автономної Республіки Крим, особливу увагу акцентовано на мовно-культурній та соціальній самоідентифікації мешканців півострова на початку ХХІ століття з огляду на загрози національній ...
475562
  Остапчук І. Загрози національній безпеці України в економічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 269-272
475563
  Драчук С. Загрози національній безпеці України у сфері функціонування вітчизняного фондового ринку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-112.
475564
  Кабаненко І.В. Загрози національній безпеці України, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 10-15.


  Аналізуються асиметричні загрози національній безпеці держави, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів
475565
  Червякова О. Загрози національній економіці в умовах посилення глобалізаційних тенденцій // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 186-192. – ISBN 978-617-7638-06-2
475566
  Кухарська Н.О. Загрози національній економічній безпеці України на сучасному етапі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
475567
  Мірошниченко А.М. Загрози парцелярії земельного фонду в аграрній сфері / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30.
475568
  Лукіна Т.О. Загрози реалізації державної політики протидії обмеженню рівного доступу до освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 10-33. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
475569
  Тиханович Є.Є. Загрози стихійних природних явищ / Є.Є. Тиханович, В.І. Біланюк // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 384-424. – ISBN 978-617-7770-24-3
475570
  Власюк Т.О. Загрози та виклики внутрішньому ринку України, що генеруються у сфері зовнішньоторговельних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 71-82. – ISSN 2222-4459
475571
  Конах В.К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / В.К. Конах, О.А. Лазоренко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
475572
  Мариняк С. Загрози та виклики Північноамериканської системи безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 59-60
475573
  Новікова А.М. Загрози та індикатори економічної безпеки транспорту України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-59
475574
  Лимонова Е.М. Загрози та негативні наслідки розвитку ІТ-аутсорсингу для економіки України / Е.М. Лимонова, О.С. Нестеченко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 144-148. – ISSN 2074-5354
475575
  Горак О.В. Загрози та принципи безпеки економічного розвитку підприємства в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено погрози, які має підприємство, забезпечуючи безпеки економічного розвитку підприємств.
475576
  Заєць В.І. Загрози у кіберпросторі / В.І. Заєць, І.М. Кобилянська // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 99-101. – ISBN 978-966-641-732-2
475577
  Варналій З. Загрози фінанcовій бeзпeці України в умовах гібридної війни / З. Варналій, Т. Томашевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Дослiджено тeорeтичні, мeтодичні та прикладні аcпeкти зміцнeння фінанcової бeзпeки України в умовах гібридної війни. Визначено, що фiнансова безпека є одним iз ключових елементiв економiчної безпеки, стан фiнансiв у державi напряму залежить вiд стану ...
475578
  Варналій З. Загрози фінанcовій бeзпeці України в умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Дослiджено тeорeтичні, мeтодичні та прикладні аcпeкти зміцнeння фінанcової бeзпeки України в умовах гібридної війни. Визначено, що фiнансова безпека є одним iз ключових елементiв економiчної безпеки, стан фiнансiв у дер- жавi напряму залежить вiд ...
475579
  Дмитренко Е. Загрози фінансовій безпеці держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-60
475580
  Макарюк О.В. Загрози фінансовій безпеці держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 32-35. – (Економічні науки)
475581
  Заросило В.О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 26-34. – ISSN 2617-9660
475582
  Барановський О.І. Загрози фінансовій безпеці фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 15-33. – ISSN 2305-7645
475583
  Бойко В.В. Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 195-204. – ISSN 1993-6788
475584
  Жабинець О.Й. Загрози функціонування в Україні агрохолдингових компаній та основні напрями їх нейтралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 97-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
475585
  Наконечна О.В. Загрозлива весна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-38
475586
  Науменко Н.С. Загрозливі тенденції зростаючого безробіття на національному та європейському ринках праці в умовах поширення світової економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 36-39
475587
   Загрузка знаний // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
475588
  Новиков Ю.В. Загрязнение -- враг живого / Ю.В. Новиков. – Москва, 1975. – 144с.
475589
   Загрязнение атмосферы и почвы. – М., 1991. – 248с.
475590
  Уорк К. Загрязнение воздуха / К. Уорк, С. Уорнер. – М, 1980. – 539с.
475591
   Загрязнение воздуха и жизнь растений. – Л., 1988. – 534с.
475592
  Гудерман Р. Загрязнение воздушной среды / Р. Гудерман. – Москва, 1979. – 200с.
475593
  Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды = Air pollution / Р. Гудериан; пер. с англ.: Н.С.Гельман; Под ред.: Г.М.Илькуна. – Москва : Мир, 1979. – 200 с.
475594
  Ахметьева Н.П. Загрязнение грунтовых вод / Н.П. Ахметьева, М.В. Лола, А.Г. Горецкая; отв. ред.Никитин М.Р. – Москва : Наука, 1991. – 100с : Табл. 15 ил. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-003491-6
475595
  Вдовенко М.И. Загрязнение и износ поверхностей нагрева парогенераторов / М.И. Вдовенко, А.Я. Баяхунов, Н.Я. Чурсина ; Каз. НИИ энергетики. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 133 с. – Библиогр.: с. 125-131
475596
   Загрязнение космического пространства. – Санкт-Петербург, 1992. – 129с.
475597
  Герлах Загрязнение морей. Диагноз и терапия / Герлах, , А. Себастьян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 264с.
475598
  Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / К. Хакапаа. – Москва, 1986. – 419 с.
475599
  Зубенко И.Б. Загрязнение некоторых водоёмов городской зоны Киева хромом (ІІІ) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 87-89. – Бібліогр.: 3 назви
475600
  Меренюк Г.В. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. / Г.В. Меренюк. – Кишинев, 1984. – 144с.
475601
  Лукин В.А. Загрязнение окружающей среды свинцом и его влияние на протекание и лечение инфекционных кишечных заболеваний человека // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-88 : Рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
475602
   Загрязнение поверхностей за счет ветрового подъема радиоактивных аэрозолей : совмес. экспериментальный проект. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 148 с. – ISBN 9282751945
475603
  Фрид Ж. Загрязнение подземных вод / Ж. Фрид. – М., 1981. – 304с.
475604
  Алексеев В.С. Загрязнение подземных вод городскими стоками и бытовыми отходами : Гидрогеология и инженерная геология / В.С. Алексеев, Е.А. Ананьева. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 42с.
475605
  Водяницкий Ю.Н. Загрязнение почв и почвенно-грунтовых вод новыми органическими микрополлютантами (обзор) / Ю.Н. Водяницкий, А.С. Яковлев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 609-619 : табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
475606
   Загрязнение природной среды кальцийсодержащей пылью. – Рига : Зинатне, 1985. – 214 с.
475607
  Ахметьева Н.П. Загрязнения грунтовых вод удобрениями / Н.П. Ахметьева. – Москва, 1991. – 99с.
475608
  Баттан Л.Д. Загрязненное небо. / Л.Д. Баттан; Под ред.и с предисловием Теверовского Е.Ню. – Москва : Мир, 1967. – 124с.
475609
  Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения / Г.М. Илькун. – К., 1978. – 247с.
475610
  Капелюшний В.П. ЗАГС (- Запис актів громадянського стану) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 91-92. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
475611
  Крамар О. Загублена "сестра" України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Чому не вдався державницький проект Кубані.
475612
  Гоголь М.В. Загублена грамота / М.В. Гоголь. – Київ, 1918. – 14с.
475613
  Грегуль Г. Загублена доля в життєвих (не)правдоподібностях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
475614
  Захарченко І.К. Загублена дорога : оповідання, повість, казки / Іван Захарченко. – Київ : Український письменник, 2008. – 269, [3] с. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-579-165-6


  Дмитрові Міщенку від Захарченко Івана, з прихильністю та приязню. Будьмо! Підпис.
475615
  Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4733-5
475616
  Фіськова С. Загублена між світами. До інтерпретації чужого часо-простору в романі К. Вольф "Медея. Голоси" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 236-242.
475617
  Шалуташвілі Надія Загублена могила Мирона Хархелі / Шалуташвілі Надія, Марджанішвілі Валентина; пер. і підгот.: Т. Гугушвілі, О. Куртанідзе, В. Марджанішвілі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
475618
  Харишин М.В. Загублена руна : вибране / Михайло Харишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-457-249-8
475619
   Загублена совість : казка / В.М. – Кpеменчук : Дpук. Д. Жолковського, 1906. – 10 с.
475620
  Федорук Я. Загублена стаття Василя Дубровського "Богдан Хмельницький і Туреччина: (З приводу статей проф. Яна Рипки)" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 582-593. – (Нова серія ; вип. 19/20)
475621
  Гуменюк Надія Загублена у голубих дощах : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 107-119. – ISSN 0208-0710
475622
  Шевчук В. Загублена українська культура за тисячу років : [лекція] / Валерій Шевчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с. – ISBN 978-966-518-479-9
475623
  Шлемкевич М. Загублена українська людина / Микола Шлемкевич. – Київ : Фенікс, 1992. – 168 с. – ISBN 5-87534-021-5
475624
  Лемкевич М. Загублена українська людина / М. Лемкевич. – К., 1992. – 168с.
475625
  Шлемкевич М. Загублена українська людина // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 326-327. – ISBN 978-966-668-480-9


  Шлемкевич намагався давати науковий аналіз формуванню українського характеру у класичному трикутнику релігія-світогляд-мистецтво і вважав, що найбільший вплив на українську душу зробили саме релігійний світогляд і мистецтво. Він дає яскравий ...
475626
  Плохій С.М. Загублене царство : Історія "Русского мира" з 1470 року до сьогодні / Сергій Плохій ; [пер. з англ. В. Євменова, Є. Євменова]. – Харків : Бібколектор, 2019. – 306, [4] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 298-307. – ISBN 978-617-7013-98-2
475627
  Трайхель Загублений : роман / Трайхель, Ганс-Ульріх // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 8-49. – ISSN 0320 - 8370
475628
  Огієнко І. Загублений крем"янецький стародрук / І. Огієнко. – Варшава, 1931. – 95 с.
475629
  Калініченко М. Загублений сміх Генрі Дейвіда Торо // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 6-12. – ISSN 2307-2261
475630
   Загублений талант. Сергій Кушніренко: біографічний нарис, твори, документи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Н. Миронець]. – Дрогобич : Коло, 2013. – 257, [1] с., 40 арк. фотоіл. : фотоіл. – Назв. обкл.: Загублений талант. Сергій Кушніренко: твори, документи. – Бібліогр. в прим.: c. 168-186. – ISBN 978-617-642-101-6
475631
  Горбатюк Василь Загублений у невідомості : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 123-129. – ISSN 0130-1608
475632
  Суржик Л. Загублений фонд. На грантове фінансування науки у 2019 році заплановано майже втричі менше, ніж рекомендували експерти ЕС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 1, 12


  " "Ганьба! Зрада! Саботаж!" - перша реакція науковців після ознайомлення з проектом Державного бюджету на 2019 рік. Реакція хоча й емоційна, а, втім, цілком виправдана, зважаючи на заяви очільника уряду. "Наше завдання - змінити ставлення до науки. Щоб ...
475633
  Кістерська Л.Д. Загублені президенти / Л.Д. Кістерська, Л.В. Матвєєва. – К, 1991. – 41с.
475634
  Карпентьєр А. Загублені сліди : роман / А. Карпентьєр; Алехо Карпеньєр ; з ісп. пер. Петро Соколовський та Юрій Нєгін. – Київ : Дніпро, 1978. – 263 с. : іл. – (Серія "Дружба")
475635
  Шерфиг Х. Загубленная весна / Х. Шерфиг. – М, 1960. – 191с.
475636
  Караджале Й.Л. Загудлений лист / Й.Л. Караджале. – К, 1952. – 112с.
475637
  Підсуха О.М. Загули бори : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 116 с.
475638
  Халов Д. Зад решетките на фашистките затвори. / Д. Халов. – София, 1961. – 352с.
475639
  Станковски Б. Зададен и изминат пат / Б. Станковски. – Скопjе : Комунист, 1983. – 480 с.
475640
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
475641
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1982. – 142с.
475642
  Родионов С.В. Задание / С.В. Родионов. – Л., 1988. – 206с.
475643
   Задание 2 "Проекционное черчение". – Новосибирск, 1965. – 19с.
475644
   Задание 2.. – Саратов, 1971. – 21с.
475645
   Задание 3 по географии для заочников 5-го класса средн. школы взрослых.. – Москва, 1939. – 14с.
475646
  Кошелевич В.Н. Задание вариационного исчисления на совокупности разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010101 / Кошелевич В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 12л.
475647
  Вайда А.Г. Задание выполнено / А.Г. Вайда. – Москва, 1960. – 174с.
475648
  Церковер Э.М. Задание выполнено. / Э.М. Церковер. – М, 1987. – 192с.
475649
  Прохорская Н.Ф. Задание для заочного обучения стенографии №3 : Основной курс. Упрощенный вариант государственной единой системы / Н.Ф. Прохорская, Н.П. Скородумова, А.М. Юрковский ; Мин-во просвещения РСФСР ; Гос. центральные курсы заочного обучения стенографии "ГЗОС". – Москва, 1970. – 35 с.
475650
  Жукова Е.А. Задание для заочного обучения стенографии. №3. Основной курс. Усовершенствованная государственная система русской стенографии. / Е.А. Жукова, В.В. Музыковская. – М., 1975. – 56с.
475651
  Бахтина О.И. Задание для самостоятельной работы по истории древнего мира / О.И. Бахтина. – М, 1988. – 93с.
475652
   Задание для самостоятельной работы по курсу "Счетно-вычислительные машины и их использование в учете". – Х., 1966. – 15с.
475653
  Тихонов Владимир Иванович Задание и методические указания по составлению техпрофинплана / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1974. – 148с.
475654
  Сураго В.И. Задание и методическое руководство к лабораторной работе № 8 / В.И. Сураго. – Одесса, 1964. – 20с.
475655
  Беловашина Н.М. Задание к учебно полевой практике по физиологии растений на межсессионный период / Н.М. Беловашина, А.В. Дубровина. – М, 1965. – 80с.
475656
  Буханцев С.Г. Задание командующего / С.Г. Буханцев. – Ярославль, 1962. – 284с.
475657
  Хакимов А.Х. Задание на всю жизнь : повесть / А.Х. Хакимов. – Ташкент, 1969. – 160 с.
475658
  Ломака М.Г. Задание на лето : В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 71. – ISSN 0016-7207
475659
  Шамшур П.П. Задание особой важности : Повесть / П.П. Шамшур. – Москва : Воениздат, 1972. – 152с.
475660
  Иванов Ю.Н. Задание особой важности / Ю.Н. Иванов, . – Москва, 1979. – 207 с.
475661
   Задание по гидравлике для самостоятельной работы студентов. – Свердловск, 1955. – 20 с.
475662
  Домбровская Е.И. Задание по лексике английского языка / Е.И. Домбровская. – М., 1976. – 37с.
475663
  Богданова И.И. Задание по методике обучения немецкому языку в средней школе / И.И. Богданова. – М, 1958. – 79с.
475664
  Лакшин М.Г. Задание по немецкому языку / М.Г. Лакшин, Е.А. Никаев. – Ленинград, 1975. – 50с.
475665
  Попов Н.И. Задание Чека: повесть / Н.И. Попов. – Новосибирск, 1977. – 84с.
475666
  Станчик М.К. и др. Задания 1-2 по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1957. – 52с.
475667
   Задания I (теоретического) тура / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, А.В. Лысенко, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 49-58. – ISSN 0016-7207
475668
   Задания I тура XI Всероссийской олимпиады по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.И. Даньшин, О.А. Климанова, П.Л. Кириллов, А.В. Панин, А.С. Наумова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-69 : Схема, табл., карта
475669
   Задания I тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.С. Наумов, А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, О.А. Климанова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 68-70 : Схеми. – ISSN 0016-7207
475670
  Кириллов П.Л. Задания II тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – ISSN 0016-7207
475671
   Задания № 1-4 по фонетике англ. языка. Для студ.-заоч. 1 курса ин-тов ин. яз.. – 2-е изд. – М., 1959. – 159с.
475672
  Толстых Т.Н. Задания № 1 - 4 по грамматике английского языка / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова, З.А. Шейнман. – Москва, 1958. – 260 с.
475673
  Горышник Л.А. Задания №1-4 по фонетике английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1959. – с.
475674
  Кузнецова О.Ф. Задания №1 и №2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1957. – 112с.
475675
   Задания №№ 11-20 по практике устной и письменной речи испанского языка для 1 курса фак. испанского языка. – К., 1963. – 109с.
475676
   Задания №№1 и 2 по географии частей света и важнейших капиталистических государств : Для заочников 6 класса средней школы взрослых. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 37с.
475677
   Задания второго (практического) тура 2010 г. : всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 49-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
475678
   Задания для выполнения лабораторных работ на персональных компьютерах по курсу "Экономическая информатика и вычислительная техника".. – Л., 1990. – 91с.
475679
  Гурская С.М. Задания для заочного обучения станографии / С.М. Гурская. – М., 1977. – 224с.
475680
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стенографии / Н.Ф. и др. Прохоровская. – 4-е. – М., 1970. – 72с.
475681
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стенографии №1-2 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – М., 1967. – 72с.
475682
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стеногрфии №4 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – 4-е. – М., 1967. – 48с.
475683
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стеногрфии №5-6 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – Москва, 1970. – 96 с.
475684
  Маматова Л.А. Задания для индивидуальной работы по теории анализа хозяйственной деятельности / Л.А. Маматова, И.М. Лоханина. – Ярославль, 1991. – 47с.
475685
  Кабардин О.Ф. Задания для контроля знаний учащихся по физике в средней школе : дидакт. материал/пособие для учителей / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1983. – 142 с.
475686
  Разумовский В.Г. Задания для контроля знаний учащихся по физике. 8 класс. Механика : пособие для учителя / В.Г. Разумовский. – Москва : Просвещение, 1976. – 80с.
475687
  Савицкая А.Н. Задания для контрольных и курсовых работ по советскому гражданскому праву для студентов-заочников юрид. ф-та. / А.Н. Савицкая. – Львов, 1956. – 27с.
475688
   Задания для контрольных работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" для студ. заоч. отд. юрид. фак.. – К., 1986. – 7с.
475689
   Задания для контрольных работ по курсу "Финансы и кредит СССР" для студентов-заочников 4 курса по специальности "Экономика торговли" и "Бухгалтерский учет",. – Львов, 1965. – 15с.
475690
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1967. – 24с.
475691
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1972. – 40с.
475692
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1973. – 31с.
475693
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч. технических и сельскохоз. средних. учеб. заведений. – М., 1967. – 20с.
475694
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч. технических и сельскохоз. средних. учеб. заведений. – М., 1968. – 16с.
475695
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч.эконом.техникумов и эконом.отд.заоч.сред.спец.учеб.заведений., 1963. – 21с.
475696
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч.эконом.техникумов и эконом.отд.заоч.сред.спец.учеб.заведений.. – М., 1965. – 24с.
475697
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заочных технических и сельскохозяйственных средних специальных учебных заведений. – М., 1974. – 32с.
475698
   Задания для контрольных работ по политической экономии.. – М., 1977. – 32с.
475699
   Задания для контрольных работ по советскому уголовному праву. – Ташкент, 1986. – 44с.
475700
   Задания для курсовых и контрольных работ, планы семинарских и практических занятия для студентов 2 курса ВЮЗИ на 1960/61 учебный год.. – М., 1960. – 126с.
475701
   Задания для курсовых робот по теории государства и права для студентов 1 курса ВЮЗИ на 1953/54 учебный год.. – М., 1953. – 15с.
475702
  Неклюкова Н.П. Задания для лабораторных занятий по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – Москва : Просвещение, 1969. – 136с.
475703
  Мочалов Р.В. Задания для лабораторных работ по физике / Р.В. Мочалов. – Майкоп, 1956. – 88 с.
475704
  Корж Э.Д. Задания для машинного и безмашинного программированного контроля по физике в средних профтехучилищах : метод. пособие / Э.Д. Корж, Д.И. Пеннер. – Москва : Высшая школа, 1978. – 128 с.
475705
   Задания для практических занятий по логике. – Свердловск, 1958. – 40с.
475706
   Задания для практических занятий по советскому уголовному процессу. – Х., 1962. – 52с.
475707
   Задания для практических занятий по теоретической статистике. – М., 1960. – 68с.
475708
  Власова Т.А. Задания для практических работ по курсу "Физическая география частей света" : Учебное пособие / Т.А. Власова. – Москва : Просвещение, 1966. – 72с.
475709
  Герасимова Т.П. Задания для проверки знаний учащихся по курсу физической географии 5 класса / Т.П. Герасимова, Л.П. Сафонов. – М, 1975. – 96с.
475710
  Макарова С.В. Задания для проверки обязательного уровня усвоения знаний и умений по географии за I полугодие в VIII, IX , X классах : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 56-61. – ISSN 0016-7207
475711
  Корж Э.Д. Задания для программированного контроля по физике в средних профтехучилищах : учеб. пособие / Э.Д. Корж, Д.И. Пеннер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 160 с.
475712
   Задания для самостоятельного изучения курса "Бухгалтерский учет в колхозах". – Харьков, 1966. – 20 с.
475713
   Задания для самостоятельного изучения курса "Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях". – Харьков, 1966. – 20 с.
475714
  Бред А.А. Задания для самостоятельной подготовки к сдаче вступительных экзаменов по географии / А.А. Бред. – Рига, 1986. – 38с.
475715
  Шевченко К.В. Задания для самостоятельной работы над юридическими текстами / К.В. Шевченко. – Х, 1967. – 86с.
475716
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории в 8 классе / Г.М. Донской. – М., 1983. – 143с.
475717
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков / Г.М. Донской. – М., 1987. – 124с.
475718
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков / Г.М. Донской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1992. – 80с.
475719
  Лернер И.Я. Задания для самостоятельной работы по истории СССР : 8 класс. Пособие для учителя / И.Я. Лернер. – Москва : Просвещение, 1989. – 111 с.
475720
   Задания для самостоятельной работы по курсу "Основы советского государства и права". – Москва, 1987. – 111с.
475721
  Грибов В.С. Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10 классе / В.С. Грибов. – М., 1991. – 95с.
475722
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по новой истории: 9 класс / Г.М. Донской. – М., 1989. – 124с.
475723
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: 10-й кл.: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. / Н.В. Мишина. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 111с.
475724
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. 10-й кл. / Н.В. Мишина. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 63с.
475725
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. 11-й кл. / Н.В. Мишина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 63с.
475726
   Задания для самостоятельной работы по общей физике : учеб. пособие / В.В. Харитонов, З.В. Гончарова, З.Д. Егорова, Р.Г. Пинчук. – Минск : Вышейшая школа, 1984. – 156 с.
475727
  Бирман А.М. Задания для самостоятельной работы по основам экономических знаний / А.М. Бирман, Л.Я. Осипович. – М., 1988. – 159с.
475728
  Черняк Г.В. Задания для самостоятельной работы по химии / Г.В. Черняк. – М, 1981. – 64с.
475729
  Гаврусейко Н.П. Задания для самостоятельной работы учащихся по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1979. – 159с.
475730
   Задания для самостоятельных занятий по курсу "Бухгалтерский учет в совхозах". – Харьков, 1966. – 12 с.
475731
  Гевуркова Е.А. Задания для самостоятельных работ по истории СССР / Е.А. Гевуркова. – М, 1991. – 111с.
475732
  Нечаева А.И. и др. Задания для студентов-юристов по русскому языку / А.И. и др. Нечаева. – Ташкент, 1975. – 35 с.
475733
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 7 класс. – Москва, 1948. – 63 с.
475734
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1957. – 80 с.
475735
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 10 класс. – 9-е изд.. – Москва, 1957. – 119 с.
475736
   Задания для учащихся заочной средней школы. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 96 с.
475737
   Задания для учащихся заочной средней школы ( Физика 10 класс). – 6-е изд. – Москва, 1953. – 79 с.
475738
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы : География. 6 класс. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1964. – 84с.
475739
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Арифметика. 5-6 класс. – 14-е изд.. – Москва, 1962. – 168 с.
475740
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Зоология. 6 класс. – 3-е изд., перераб. – М., 1964. – 48с.
475741
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. История средних веков. 6 класс. – 2-е изд.. – М., 1964. – 72с.
475742
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Русский язык. 5 класс. – М., 1962. – 68с.
475743
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Черчение. 8 класс. – М., 1962. – 60с.
475744
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Черчение. 9 класс. – 2-е изд.. – М., 1964. – 40с.
475745
  Таиров В.А. Задания для учащихся заочной средней школы и заочн. отд. сред. общеобразоват. школы / В.А. Таиров, Е.В. Баляева. – Москва, 1962. – 83 с.
475746
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геом. 8 класс. – М., 1949. – 64с.
475747
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 6 класс. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 100 с.
475748
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – Москва, 1948. – 56 с.
475749
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 7-е изд.. – Москва, 1953. – 80 с.
475750
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 10-е изд. – Москва, 1956. – 84 с.
475751
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 104 с.
475752
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – Москва, 1947. – 63 с.
475753
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 6-е изд. – Москва, 1954. – 88 с.
475754
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 88 с.
475755
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 100 с.
475756
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 9 класс. – 10-е изд. – Москва, 1956. – 79 с.
475757
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 9 класс. – Москва, 1958. – 88 с.
475758
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – Москва, 1952. – 128 с.
475759
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 5-е изд. – Москва, 1957. – 128 с.
475760
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 6-е изд. – Москва, 1958. – 124 с.
475761
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 8-е изд. – Москва, 1960. – 125 с.
475762
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 9 класс. – Москва, 1946. – 76 с.
475763
   Задания для учащихся заочной средней школы. Анатомия и физиология человека.. – М., 1948. – 31с.
475764
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. язык. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1958. – 68с.
475765
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 56 с.
475766
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 52 с.
475767
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 4-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 48 с.
475768
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 7-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 52 с.
475769
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 9-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 56 с.
475770
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1963. – 56 с.
475771
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 13-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1964. – 56 с.
475772
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника.. – М., 1948. – 31с.
475773
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 28с.
475774
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 5-е изд. – М., 1953. – 32с.
475775
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 16-е изд. – М., 1954. – 30с.
475776
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 5 класс. – Москва, 1948. – 56с.
475777
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 6 класс.. – Москва, 1948. – 44с.
475778
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 7 класс.. – 7-е изд. – М., 1956. – 62с.
475779
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 8 класс. – 4-е изд. – Москва, 1960. – 64с.
475780
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 9 класс. – 5-е изд. – Москва, 1954. – 63с.
475781
   Задания для учащихся заочной средней школы. Геометрия и тригонометрия. 10 класс. – Москва, 1948. – 64 с.
475782
   Задания для учащихся заочной средней школы. Задания с Пособием по франц. яз. для 5-8 классов. – М., 1964. – 76с.
475783
   Задания для учащихся заочной средней школы. Зоология.. – М., 1948. – 38с.
475784
   Задания для учащихся заочной средней школы. История древнего мира. 5-6 класс. – 3-е изд. – М., 1953. – 68с.
475785
   Задания для учащихся заочной средней школы. История древнего мира. 5-6 класс.. – 3-е изд. – М., 1956. – 56с.
475786
   Задания для учащихся заочной средней школы. История средних веков. 6-7 класс. – М., 1948. – 48с.
475787
   Задания для учащихся заочной средней школы. История средних веков. 6-7 класс. – 11-е изд. – М., 1960. – 56с.
475788
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР . 8 класс. – 2-е изд.. – М., 1961. – 116с.
475789
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 8 класс. – М., 1948. – 40с.
475790
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 8 класс. – М., 1953. – 76с.
475791
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – М., 1953. – 88с.
475792
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1957. – 92с.
475793
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 6-е изд. – М., 1958. – 88с.
475794
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 9 класс. – 8-е изд. – М., 1960. – 88с.
475795
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литерат. чтение. 5 класс. – 6-е изд. – М., 1954. – 64с.
475796
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литерат. чтение. 5 класс. – 9-е изд. – Москва, 1957. – 68с.
475797
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 60с.
475798
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 56с.
475799
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 56с.
475800
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 10-е изд. – Москва, 1959. – 52с.
475801
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс... – 5-е изд. – М., 1954. – 64с.
475802
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – 5-е изд. – М., 1954. – 52с.
475803
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – Москва, 1957. – 54 с.
475804
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 54с.
475805
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс.. – 4-е изд. – М., 1953. – 60с.
475806
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 92с.
475807
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 71с.
475808
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 8-е изд. – Москва, 1957. – 80с.
475809
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 80с.
475810
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 10-е изд. – Москва, 1959. – 84с.
475811
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 11-е изд. – Москва, 1960. – 84с.
475812
  Федосенко А.Ф. Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс / А.Ф. Федосенко. – М., 1948. – 32 с.
475813
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 3-е изд. – М., 1951. – 64с.
475814
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 72с.
475815
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 10-е изд. – Москва, 1958. – 68с.
475816
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 11-е изд. – Москва, 1959. – 67с.
475817
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – М., 1948. – 34с.
475818
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 64с.
475819
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 5-е изд. – М., 1954. – 64с.
475820
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 7-е изд.. – Москва., 1956. – 46с.
475821
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 8-е изд. – Москва, 1957. – 56с.
475822
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 10-е изд. – Москва, 1959. – 55 с.
475823
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 11-е изд. – Москва, 1960. – 55с.
475824
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – М., 1948. – 32с.
475825
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1953. – 71с.
475826
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 32с.
475827
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 36 с.
475828
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 36с.
475829
   Задания для учащихся заочной средней школы. Логика. 10 класс. – 2-е изд., испр. – М., 1953. – 76с.
475830
   Задания для учащихся заочной средней школы. Нем. яз. 6 класс. – 4-е изд. – М., 1955. – 64с.
475831
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс. – 9-е изд. – М., 1960. – 136с.
475832
   Задания для учащихся заочной средней школы. Основы дарвинизма. 9 класс. – 2-е изд.. – М., 1952. – 60с.
475833
   Задания для учащихся заочной средней школы. Психология. 9 класс. – М., 1954. – 79с.
475834
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. 7 класс. – 3-е изд. – М., 1948. – 48с.
475835
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. Арифметика. 5 класс. – М., 1947. – 95с.
475836
   Задания для учащихся заочной средней школы. Физика. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1949. – 7с.
475837
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 3-е изд. – М., 1950. – 44с.
475838
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 4-е изд. – М., 1951. – 47с.
475839
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 6-е изд. – М., 1953. – 47с.
475840
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 13-е изд. – М., 1960. – 44с.
475841
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1952. – 32с.
475842
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 8 класс. – 4-е изд., перераб. – М., 1952. – 31с.
475843
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 9 класс. – 3-е изд.. – М., 1950. – 36с.
475844
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 9 класс. – 10-е изд. – М., 1957. – 28с.
475845
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение .8 класс. – 3-е изд., перераб. – М., 1956. – 48с.
475846
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение 8 класс. – 7-е изд.. – М., 1960. – 48с.
475847
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – М., 1954. – 28с.
475848
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 3-е изд.. – М., 1956. – 28с.
475849
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 5-е изд.. – М., 1959. – 43с.
475850
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 6-е изд. – М., 1960. – 43с.
475851
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1954. – 36с.
475852
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1956. – 46с.
475853
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 7-е изд.. – М., 1960. – 48с.
475854
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – М., 1954. – 36с.
475855
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1959. – 52с.
475856
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – 6-е изд. – М., 1960. – 52с.
475857
   Задания для учащихся заочной средней школы. Экономическая география СССР. 8 класс. – 3-е изд.. – М., 1951. – 56с.
475858
  Кошелева Е.С. Задания и вопросы по курсу экономической географии зарубежных стран / Е.С. Кошелева. – М., 1975. – 64с.
475859
   Задания и метод. указания к выполнению контр. работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" для студ. заоч. ф. обучения юрид. фак-та. – М., 1984. – 6с.
475860
   Задания и метод. указания к семинарским занятиям по сов. государственному праву. – М., 1984. – 50с.
475861
   Задания и методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" : для студ.заочн.формы обучения юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 7 с.
475862
   Задания и методические указания к практическим и семинарским занятиям по курсу "Физическая география материков и океанов" : для студ.3 курса географич. отд. Евразия. – Харьков, 1978. – 46с.
475863
  Ганф Т.А. Задания и методические указания по английскому языку / Т.А. Ганф. – Ленинград, 1974. – 74 с.
475864
   Задания и упражнения к разговорным темам для студ 1-3 курсов неспециальных фак-тов заоч. формы обуч. (франц. яз.). – Черновцы, 1981. – 34с.
475865
   Задания ІІ (практического) тура / А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, Д.В. Соколова, А.С. Наумов, А.В. Лысенко, И.А. Лев, В.А. Усков // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 48-52 : Табл. – ISSN 0016-7207
475866
   Задания ІІ (районного/городского) этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников 2007/08 учебный год : методика и опыт. Готовимся к олимпиаде / М.Б. Иванова, Н.Г. Циберкин, Д.А. Постников, А.Г. Орлова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
475867
   Задания к зачетам по русскому языку, химии, физике. 9 класс. – М., 1974. – 88с.
475868
  Кодухов В.И. Задания к контрольным работам по курсу "Введение в языкознание" / В.И. Кодухов. – Л., 1963. – 44с.
475869
  Кодухов В.И. Задания к контрольным работам по курсу "Введение в языкознание" / В.И. Кодухов, И.С. Куликова. – Л., 1971. – 48с.
475870
   Задания к лаборат. работам по курсу "Исследование операций". – К., 1983. – 35 с.
475871
   Задания к лабораторным работам по англ. яз. (тема "Киев") для студ. биол. фак-та. – Киев, 1981. – 18 с.
475872
   Задания к лабораторным работам по курсу "Математический анализ" для студентов специальностей "математика". – Киев, 1986. – 100 с.
475873
  Спиридонова И.Е. Задания к лабораторным работам по курсу: "Основы промышленной электроники" с использованием учебно-тренировочных специализированных устройств / И.Е. Спиридонова. – М., 1966. – 27с.
475874
  Качинский А.М. Задания к лабораторным работам практикума по физике : 8-10 классы / А.М. Качинский, Б.А. Кимбар. – Минск : Народная асвета, 1976. – 186 с.
475875
  Кодухов В.И. Задания к практическим занятиям и контрольная работа по "Введению в языкознание" / В.И. Кодухов. – М., 1976. – 104с.
475876
  Кодухов В.И. Задания к практическим занятиям и контрольным работам по "Введению в языкознание" : Учебн. пособ. для студ.-заочн. фак-тов русск. языка и литера. пед. ин-в / В.И. Кодухов; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1976. – 104 с.
475877
   Задания к практическим занятиям по курсу "Физика". – Рига : РПИ
раздел 3. Электростатика; раздел 4. Постоянный ток. – 1988. – 32 с.
475878
   Задания к практическим занятиям по сов. судеб. статистике. Для студ. 1 курса днев. отд.. – Иркутск, 1971. – 16с.
475879
   Задания к практическим занятиям по сов. судеб. статистике. Для студ. 2 курса вечернего отд.. – Иркутск, 1971. – 11с.
475880
   Задания к практическим занятиям по советскому гражданскому процессуальному праву : для студ. 4 курса юрид. фак. – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
475881
   Задания к практическим занятиям по территориальному планированию : для географ. ф-та. – Киев : КДУ, 1978. – 27 с.
475882
   Задания к программированному коллоквиуму по логике (темы "Умозаключение", "Доказательство"), для студ. философского фак-та. – К., 1982. – 12с.
475883
   Задания к программированному коллоквиуму по логике для студ. философского фак-та. – К., 1980. – 12с.
475884
  Голосунов Н.И. Задания к работе по проекционному черчению / Н.И. Голосунов. – Горький, 1964. – 80с.
475885
  Полянский С.Н. Задания к специальному семинару по педагогике / С.Н. Полянский. – М., 1953. – 72с.
475886
  Вольштейн С.Л. Задания к фронтальным лабораторным работам по физике 6-10-е классы : пособие для учителя / С.Л. Вольштейн. – Минск : Народна асвета, 1984. – 112 с.
475887
   Задания на английском языке для студентов-юристов. – Ташкент, 1986. – 40с.
475888
   Задания первого (теоретического) тура 2010 г. / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-58 : Карти, рис., табл. – ISSN 0016-7207
475889
  Черненко Н.В. и др. Задания по английскому языку / Н.В. и др. Черненко. – К.
№ 2. – 1976. – 79с.
475890
   Задания по английскому языку (метод. пособие). – Орджоникидзе, 1980. – 44с.
475891
  Василевский А.Б. Задания по внеклассной работе по математике / А.Б. Василевский. – Минск, 1988. – 172 с.
475892
  Баум И.В. Задания по геометрии для 9 и 10 классов / И.В. Баум. – К., 1987. – 94 с.
475893
  Боголюбов С.К. Задания по деталированию / С.К. Боголюбов. – Москва, 1961. – 63с.
475894
   Задания по курсовым работам технич. черчения и СЧХ. Руководство к выполнению курсовых работ №5, 6. – Таганрог
ч. 3. – 1965. – 84с.
475895
  Вайкулис Я.Я. Задания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности и промышленных предприятий" / Я.Я. Вайкулис. – Рига, 1979. – 64с.
475896
   Задания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности". Анализ хоз. деят. пром. предприятий.. – Одесса
ч. 1. – 1974. – 94с.
475897
  Бабаян С.А. Задания по курсу дарвинизма / С.А. Бабаян. – М, 1960. – 20с.
475898
  Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения / С.К. Боголюбов. – М., 1978. – 168с.
475899
  Гроссман Е.Я. и др. Задания по лексике английского языка для студентов-заочников V курса факультетов и педагогических ин-тов иностран. языков / Е.Я. и др. Гроссман. – М., 1967. – 155с.
475900
  Пахомова М.Н. Задания по немецкому языку для студентов-заочников I и II курсов / М.Н. Пахомова. – Казань, 1966. – 104с.
475901
  Жозеф М.М. Задания по немецкому языку для студентов 4 курса заочного отделения / М.М. Жозеф, Д.А. Халдина. – М, 1967. – 46с.
475902
   Задания по общей части советского уголовного права: уч. пособие для студ. юрид. вузов. – Саратов, 1988. – 126с.
475903
  Додон Л.Л. Задания по педагогике. Пособие для уч-ся / Л.Л. Додон. – М., 1968. – 223с.
475904
   Задания по практической стилистике русского языка для студ.-заоч. филолог. фак-та. – Одесса, 1972. – 57с.
475905
  Натанзон Э.Ш. Задания по психологии / Э.Ш. Натанзон. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1965. – 200с.
475906
  Агаханян Т.М. Задания по разделам "усилители специального назначения и источники питания" курса ЭУИП / Т.М. Агаханян. – Москва, 1978. – 52с.
475907
   Задания по русскому языку (орфография) для студ. фак-та журналистики. – К., 1986. – 16с.
475908
  Крючков С.Е. и Светлаев М.В. Задания по русскому языку № 1, 2, 3 и 4 / С.Е. и Светлаев М.В. Крючков. – М., 1939. – 32с.
475909
   Задания по физ. химии для м. контроля. – М.
ч. 1. – 1976. – 83с.
475910
  Марон А.Е. Задания по физике для учащихся 10 класса вечерней средней школы / А.Е. Марон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 63 с.
475911
  Марон А.Е. Задания по физике для учащихся 11 классов вечерней /заочной/ вечерней школы / А.Е. Марон. – М, 1988. – 64 с.
475912
   Задания по физической химии. – вып. 1. – М., 1976. – 39с.
475913
   Задания по франц. языку. – Л., 1973. – 38с.
475914
   Задания по французскому языку. – Л., 1964. – 20с.
475915
   Задания по французскому языку. – Л., 1967. – 21с.
475916
  Суровцева Р.П. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся / Р.П. Суровцева. – Москва, 1977. – 176с.
475917
  Василенко Е.А. Задания по черчению на преобразования / Е.А. Василенко, Л.Н. Коваленко. – Минск, 1989. – 112с.
475918
  Голоенко Л.К. Задания по черчению: 7 - 8-й кл. / Л.К. Голоенко. – Минск, 1985. – 96с.
475919
  Климанова О.А. Задания практического тура XI Всероссийской олимпиады школьников: география города : Методика и опыт. Внеурочная работа / О.А. Климанова, В.В. Климанов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 70-72
475920
   Задания студентам по советской судебной статистике. – Х., 1966. – 60с.
475921
  Иванова Галина Всеволодовна Задания тестового типа как один из способов проверки знаний и умений учащихся (на материале английского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иванова Галина Всеволодовна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 27л.
475922
   Задания третьего (тестового) тура Всероссийской олимпиады школьников по географии 2010 г. : Всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жаренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 59-61. – ISSN 0016-7207
475923
  Фридлянд С.О. Задания, методический и справочный материал для слушателей второго года обучения отделения фоторепортажа / С.О. Фридлянд. – М., 1963. – 48с.
475924
  Милютин В.И. Заданный курс. / В.И. Милютин. – М, 1961. – 48с.
475925
  Будько Євген Задар. Музика стихій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 94-99 : фото
475926
  Костецкий В.В. Задать шпоры коню - это не насилие, но быстрая езда. О проблеме насилия в образовании // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 11-13
475927
  Донченко В.С. Задачi групування iнформацiї для матричних представникiв та концепцiя кортежностi у її розв"язаннi / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Розглядаються задачi групування iнформацiї, якi включають в себе задачу вiдновлення функцiй, представлених своїми значеннями та задачi класифiкацiї, кластеризацiї, та розпiзнавання образiв. Основна увага придiляється проблемi визначення критерiїв ...
475928
  Івохін Е.В. Задачi дослiдження динамiки нечiтких рiзницевих систем // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 105-125. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
475929
  Салуквадзе М.Е. Задача А.М.Летова о синтезе оптимальных систем автоматического управления / М.Е. Салуквадзе. – Тбилиси, 1988. – 285с.
475930
  Дубовенко Ю.І. Задача Алексідзе для відновлення потенціалу сили тяжіння : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 132-139. – Список літ.: с. 139. – ISSN 0203-3100
475931
  Цирульский А.В. Задача аналитического продолжения и некоторые вопросы теории интерпретации потенциальных геофизических полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Цирульский А.В. ; Урал. филиал АН СССР , Ин-т геофизики. – Свердловск, 1969. – 12 с.
475932
  Александров В.В. Задача Б.В. Булгакова о накоплении возмущений : Автореф. дис. ... кан. физ.-мат. наук / Александров В.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 9 с. – Бібліогр. : с. 9
475933
  Мащенко С.О. Задача багатокритеріальної оптимізації з нечіткою множиною критеріїв / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача багатокритеріальної оптимізації з нечіткою множиною критеріїв. Досліджується поняття об"єднання нечіткої множини чітких відношень, які породжуються критеріальними функціями. Визначаються поняття нечіткої множини слабко ефективних ...
475934
  Гаврилин Е.В. Задача будущего / Е.В. Гаврилин, И.М. Мирошник. – М., 1996. – 68с.
475935
   Задача Булгакова в максимальном отклонении и ее применение: русско-кубинский сборник науч. статей. – Москва : Московский университет, 1993. – 145 с.
475936
  Победря Б.Е. Задача в напряжениях / Б.Е. Победря. – Ташкент, 1988. – 200 с.
475937
  Бобочко В.Н. Задача Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Бобочко В.Н.; АН УССР. – Киев, 1977. – 14л.
475938
  Кулян А.В. Задача векторизації доріг на основі растрових карт / А.В. Кулян, О.С. Прокопюк // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 53-55
475939
  Мащенко С.О. Задача вибору альтернатив з нечіткою множиною чітких цілей / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача раціонального вибору альтернатив, у якій ціль особи, що приймає рішення, задана нечіткою множиною чітких цільових множин. Розглядається поняття перетину нечіткої множини чітких множин та досліджуються його властивості. The problem ...
475940
  Семесенко М.П. Задача вибору моделі вимірів в інформаційно-керуючих системах / М.П. Семесенко, О.О. Тимашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 306-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається постановка задачі оцінювання процесу спостереження і вибору моделі вимірів в інформаційно-керуючих системах. Ключові слова: динамічні системи управління, стохастичні процессы системи, канали вимірів. In the article the ...
475941
  Рагуліна О.Ю. Задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в класичній моделі ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в динамічній постановці в класичній моделі ризику з точки зору максимізації ймовірності небанкрутства на нескінченному проміжку часу. Виводиться рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана для ...
475942
  Мамчич Я.М. Задача геометричного програмування з випадковими показниками степенів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується розподіл координат максимізую чого вектора двоїстої функції задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів.
475943
  Пташник Б.Й. Задача Дiрiхле-Неймана для лiнiйних неелiптичних рiвнянь з частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами / Б.Й. Пташник, С.М. Репетило // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
475944
  Трускова Надежда Федоровна Задача двух центров квантовой механики и представления некомпактных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трускова Надежда Федоровна; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 12л.
475945
  Доценко С.І. Задача Джонсона з випадковими часами виконання робіт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система конвейерного типу з двох машин в припущенні, що часи виконання робіт є випадковими величинами з заданою функцією розподілу. Для деяких частинних випадків знайдено оптимальний алгоритм впорядкування робіт та формули для ...
475946
  Мащенко С.О. Задача диз"юнктивного програмування з нечіткою множиною обмежень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Пропонується метод розв"язку задачі диз"юнктивного програмування з нечіткою множиною індексів обмежень. Побудовано відображення належності нечіткої множини типу 2, яка є множиною допустимих альтернатив. Досліджені властивості цієї множини і розглянутий ...
475947
  Терещенко В.М. Задача динамічної локалізації точки на незв"язному графі / В.М. Терещенко, В.І. Пузирей // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 52-59. – ISSN 1028-9763
475948
  Власов В.И. Задача Дирихле в круге с угловым вырезом / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1986. – 39с.
475949
  Скрыпник А М. Задача Дирихле для линейной системы управлений эллиптического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скрыпник М.А,; АН УССР.Ин-т матем. – Киев, 1978. – 14л.
475950
  Антохин Ю.Т. Задача Дирихле для уравнений второго порядка в неограниченной области : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Антохин Ю.Т. ;. – Москва, 1965. – 3 с.
475951
  Меликсетян Э.П. Задача Дирихле для эллиптических систем дифференциальных уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными, когда граничные условия принадлежат классам С и 1 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Меликсетян Э.П.; АН Арм.ССР.Ин-т математики. – Ереван, 1981. – 13л.
475952
  Авазашвили Д.З. Задача диффракции электромагнитных колебаний : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Авазашвили Д.З. ; Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1957. – 14 с.
475953
  Репетило С.М. Задача Діріхле–Неймана для рівнянь із частинними похідними високого порядку зі сталими коефіцієнтами / С.М. Репетило, М.М. Симотюк // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 147-153. – ISSN 1810-3022
475954
   Задача Діріхле для узагальненого осесиметричного рівняння Гельмгольця у півсмузі / І.М. Александрович, О.Г. Кочулова, В.І. Ляшко, В М. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено крайові задачі для рівняння Гельмгольця у нескінченній області, на границі якої існують точки, де оператор вироджується. Встановлено обмеження на деякі параметри крайових умов, при яких розв"язок існує та єдиний. Ключові слова: единість ...
475955
  Мирзаян Г. Задача для Мушаррафа // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 32. – С. 42-44


  Політична боротьба у Пакистані
475956
  Дубовецька І. Задача екстраполяції функціоналів від періодично корельованої послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Вивчається задача оцінювання лінійного функціонала від невідомих значень періодично корельованої послідовності за спостереженнями, які забруднені шумом. У випадку відомих спектральних щільностей знайдено формули для обчислення середньоквадратичної ...
475957
  Зінько Т.П. Задача згортання структури білка // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 200-202
475958
  Сергеевич В.И. Задача и методы государственных наук : очерки современной политической литературы В.Сергеевича. – Москва : Тип. Грачова и К*, 1871. – VIII, 231, [1] с. – Библиогр. в примеч.
475959
  Щербина А.М. Задача и постановка преподавания логики на одногодичных курсах / А.М. Щербина. – с.
475960
  Павлюченко Ю.В. Задача изгибания точечных соответствий между проективными пространствами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Павлюченко Ю.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 8л.
475961
  О Ен Ден Задача измерения магнитоного поля в верхней атмосфере солнца и интерференционных магнитограф измиран : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.03.02 / О Ен Ден ; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростран. радиоволн. – Москва, 1980. – 9 с.
475962
  Бабенко В.О. Задача ідентифікації параметрів моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 43-50. – ISSN 2077-8031
475963
  Семеновська Н.В. Задача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля зі спектральною функцією певного вигляду за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні. Ключові слова: випадкове поле, ...
475964
  Семеновська Н. Задача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні. І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 137-145. – ISSN 0868-6904
475965
  Плинер Р.И. Задача как метод обучения в начальной школе : Автореф... канд.педаг.наук: / Плинер Р.И. – Москва. – 8 с.
475966
  Пацко В.С. Задача качества в линейных дифференциальных играх второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Пацко В.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
475967
  Кіт Л. Задача Кеплера отримала український розв"язок // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 3


  Наприкінці березня світове наукове середовище сколихнула новина: український математик Марина Вязовська опублікувала розв’язання задачі оптимального розміщення сфер у 8-вимірному просторі, яку для 3-вимірного простору ще в 1611 році розглядав відомий ...
475968
  Волощук С.Д. Задача керування лінійною системою з неповно визначеними дискретизованими початково-крайовими умовами / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 82-83
475969
  Волощук С.Д. Задача керування параболічною системою в умовах невизначеності початково-крайових умов / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 79-80
475970
  Сигал И. Задача коммивояжера большой размерности / И. Сигал. – Москва, 1986. – 23 с.
475971
  Погурельський О.С. Задача комплексної обробки інформації глобальної навігаційної супутникової системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Погурельський Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
475972
   Задача кооперативного керування групою безпілотників / В.О. Яценко, Ф.Г. Гаращенко, В.М. Петрович, Н.М. Требіна // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 159-160. – ISBN 978-617-7021-58-1
475973
  Парусников Н.А. Задача коррекции в инерциальной навигации / Н.А. Парусников. – М., 1982. – 174с.
475974
  Парусников Н.А. Задача коррекции в инерциальной навигации и механика инерциальных навигационных систем : Автореф... доктора физ-мат.наук: 01.02.01 / Парусников Н.А.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
475975
  Прощенко Т.М. Задача кососиметричного деформування трансверсально-ізотропного шару при змішаних умовах на торцях // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 193-195. – ISBN 978-617-7021-27-7
475976
  Веселин М.П. Задача Коши для гиперболических операторов с кратными характеристиками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мт. наук : 01.003 / Веселин М.П. ; Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с.
475977
  Раскин В.Г. Задача Коши для дифференциальных уравнений второго порядка в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Раскин В.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 7л.
475978
  Сигалов И.Е. Задача Коши для квазипараболических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Сигалов И.Е. ; МГУ. – Москва, 1974. – 13 с.
475979
  Автушко Т.С. Задача Коши для линейных дифференциальных уравнений второго порядка с обобщенными коэффициентами в алгебре мнемофункций : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Автушко Татьяна Сергеевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
475980
  Адамар Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа / Ж. Адамар ; пер. с фр. Ф.В. Шугаева ; под ред. О.М. Белоцерковского. – Москва : Наука, 1978. – 351 с. : ил. – Список лит.: с. 350-351
475981
  Николенко В.Н. Задача Коши для некоторых классов интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николенко В. Н.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 4 с.
475982
  Дринь Ярослав Михайлович Задача Коши для некоторых классов параболических псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дринь Ярослав Михайлович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1979. – 16л.
475983
  Круглова С.П. Задача Коши для некоторых классов эллиптических уравнений высших порядков и р-полианалитические функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Круглова С.П.; КГУ. – К., 1971. – 12л.
475984
  Голец Б.И. Задача Коши для некоторых корректных по И.Г.Петровскому систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голец Б.И.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 12л.
475985
  Иврий Виктор Яковлевич Задача Коши для нестрого гиперболических операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иврий Виктор Яковлевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 14л.
475986
  Жибер А.В. Задача Коши для одного класса полулинейных систем дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Жибер А.В.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.11
475987
  Алиев Ф.С. Задача Коши для систем интегно-дифференциальных уравнений содержащих сингулярный оператор : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев Ф. С.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, АзГУ им. Кирова, мех.-мат. фак. – Баку, 1961. – 6л.
475988
  Глузберг Е.И. Задача Коши для счетной системы дифференциальных уравнений с частными производными и устойчивость ее решения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глузберг Е.И.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
475989
  Видыбида А.К. Задача Коши для цепочки уравнений Боголюбова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Видыбида А.К. ; АНУССР, Ин-т теорет.физики. – Киев, 1975. – 14 с.
475990
  Городецький В.В. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку / В.В. Городецький, О.М. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлена коректна розв"язність задачі Коші для одного класу еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку і початковими умовами, які є узагальненими функціями нескінченного порядку з просторів (W П М)1 [подано формулу].
475991
  Чайковський А.В. Задача Коші для нелінійного диференціального рівняння з G-секторіальним оператором коефіцієнтом // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 2011. – Т. 14, № 1
475992
  Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку задачі Коші параболічного псевдодифе-ренціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the solution of the Cauchy problem of parabolic pseudodifferential equation ...
475993
  Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу Коші для параболічного псевдодиференційного рівняння вищого порядку no t з імпульсним впливом. Для такої задачі побудовано матрицант, за допомогою якого як обернене, перетворення Фур"є визначається фундаментальна система ...
475994
  Яременко М. Задача Коші для рівняння еволюційного типу з неперервною еліптичною матрицею в просторах Лебега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еліптичне рівняння спеціального вигляду в просторі Соболева, введено звуження відповідних операторів на просторах Лебега, описано деякі топологічні конструкції в Llp (Rl, dl x) ([0, t]) , завдяки яким доведено аналоги теорем ...
475995
   Задача Коші та задача Гурса для рівнянь з частинними похідними : метод. вказівки до практич. занять та самостійної роботи з курсу "Рівняння математичної фізики" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 55 с.
475996
  Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
475997
  Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 354 арк. – Бібліогр.: арк. 329-354
475998
  Оликер В.И. Задача Кристоффеля для незамкнутых поверхностей : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Оликер В. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
475999
  Максименко Л.А. Задача Лагранжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максименко Л. А.; КГУ. – К., 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
476000
  Максименко Д.А. Задача Лагрнжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максименко Д. А.; КГУ. – 16л.
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,