Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
475001
  Кембаев Ж.М. "Египетский план" Готфрида Вильгельма Лейбница как один из этапов развития политических и правовых теорий объединения европейских государств // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 1812-3805


  Данная статья рассматривает план объединения европейских государств, выдвинутый великим немецким мыслителем Г.В. Лейбницем в 1670 г. Автор приходит к выводу, что проект Лейбница является весьма характерным для эпохи Просвещения и преследует цель ...
475002
  Демери Хишам Эль "Египту еще есть чем вас удивлять" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 8-12 : фото
475003
  Росовецкий С.С. "Его-моя биография..." Василия Каменского. Проблема двойственности авторской позиции // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 168-174. – ISBN 978-966-171-675-8


  В статье раскрывается проблема двойственности позиции автора в первой, 1918 г., автобиографии В. Каменского. Показано, как поэт демонстрирует читателю различие между идеальной своей ипостасью ("Он") и собою как земным человеком ("Я").
475004
  Баштовая Л.С. "Его лекции поражали глубиной мысли и яркостью формы, были для студентов серьезной школой" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 21-24


  Олександр Степанович Смогоржеський - вчений, математик, працював у Київському Політехнічному Інституті. Понад 95 наукових праць (у тому числі 9 монографій і підручників); основні праці Смогоржевського присвячені якісній і аналітичній теорії ...
475005
  Липовецький С. "Его поразила опера "Богдан Хмельницкий" на украинском языке" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 9 (362), 9 березня 2017. – С. 47-50


  Осередки ОУН в еміграції та вербування її членів радянською розвідкою.
475006
  Лазорак Б. "Его Сіятельству Господину Военному Генералъ-Губернатору Галиціи...": доповідна записка російського інженера про стратегічне значення окупованого соляного заводу в Дрогобичі (1914 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 129-149. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Історія Дрогобича та його околиць періоду російської окупації в часі Першої світової війни на сьогодні досліджена лише в окремих аспектах, зокрема щодо: воєнних кампаній серпня 1914–травня 1915 рр., політики етнофобії російського царату до населення, ...
475007
  Спиридонова Л. "Егор Булычов и другие": голос истории и голос автора // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 4, кн. 4 , июль-август. – С. 116-145. – ISSN 0203-5847
475008
   "Единбург Тауер" - квартири з видом на море // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-39 : Іл.
475009
  Толстой Л.Н. "Единое на потребу" : О государственной власти / гр. Л.Н. Толстой. – Москва : ; Изд. "Солдат-гражданин", 1917. – 52 с. – (Голос Толстого / Издание "Единение", под ред. В.Г. Черткова ; № 10)
475010
  Шталь Хенрике "Единое" Платона - корень "неиного" Николая Кузанского? : Статья Алексея Лосева о трактате "De li non aliud" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 106-121. – Библиогр.: Прим. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
475011
  Гордон Н.П. "Единственное, что можем сделать мы...- это запечатлеть её живою": О Марине Цветаевой // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.44-47.
475012
  Пономарева Т.О. "Единственный дом в мире". Дом и музей Владимира Набокова // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 115-127
475013
  Калмыкова В.В. "Единственным мерилом... остается художественность" ( Эстетика В.Я.Брюсова) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 116-126. – ISSN 0042-8744
475014
  Беккер Я. «Евростандарт» германского высшего образования / Я. Беккер // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 131-140. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
475015
  Жидецька К.В. Е-декларування: громадський контроль як імпульс боротьби з корупцією // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 140-150. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
475016
  Івченко Р. е-декларування: старт чи фініш? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 7


  Скандали навколо електронного декларування вщухли, система нібито запрацювала, з"явилися навіть перші декларації посадовців, заповнені вже за новими правилами. Утім, говорити, що все проходить без сучка й задирки, рано. Усе ж таки недаремно ламалися ...
475017
  Пономаренко А.Б. Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії / А.Б. Пономаренко, Д.В. Ковальов // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – C. 9-15. – ISSN 2519-2949
475018
  Мохова И. Евро-средиземноморский процесс : эволюция подходов к сотрудничеству // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 18-21. – ISSN 0321-5075
475019
  Жуков Ю.А. Европейские горизонты / Ю.А. Жуков. – Москва, 1975. – 86с.
475020
   Европейские государства и США в международных отношениях первой половины XX века.. – Л., 1983. – 144с.
475021
   Европейские поэты Возрождения : [сборник : перевод]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 735 с. : 12 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 32 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
475022
  Кюбарт Ф. Европейские системы высшего образования в области гуманитарных наук на примере Англии, Франции и Германии: сходства и различия // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 86-99. – ISBN 966-544-258-9
475023
   Европейские стандарты питьевой воды.. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 60с.
475024
   Европейские страны народной демократии на пути к социализму. – Москва : Госпланиздат, 1951. – 277 с.


  Содержание: Диктатура пролетариата - основа строительства социализма в европейских странах народной демократии / Ф. Кошелев; Национализация промышленности и строительство крупной социалистической индустрии в европейских странах народной демократии / ...
475025
   Европейские страны народной демократии на пути к социализму : Краткий рекомендательный указатель литературы. – Москва, 1951. – 68 с.
475026
   Европейский журнал психоанализа = European journal of psychoanalysis / Украинская Ассоц. Психоанализа ; глав. ред. Уварова С.Г. – Киев : ФОП Вагын В.В. – ISSN 2306-8922
№ 4 : Психоанализ и религия. – 2018. – 272 с. – Резюме на рус., англ. яз.
475027
   Европейский журнал психоанализа = European journal of psychoanalysis / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев : [б. в.]. – ISSN 2306-8922
№ 5 : Психоанализ скуки. – 2019. – 224 с. – Резюме на рус., англ. яз.
475028
  Лейла М. Европейский мультикультурализм: принципы и современный статус // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 1 (253). – С.197-209. – ISSN 2409-9260
475029
   Европейский романтизм. – Москва : Наука, 1973. – 511 с.
475030
  Журавский А.В. Европейский Русский Север : к вопросу о грядущем и прошлом его быта / А.В. Журавский. – Архангельск : Губернская Типография, 1911. – 36 с.
475031
   Европейский Север: история и современность. – Петрозаводск, 1990. – 166с.
475032
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 6. – 1997
475033
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 1. – 1998
475034
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 1. – 1999
475035
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
Вип. 3. – 2000
475036
   Европейский Суд по правам человека. Избранные решения : В 2-х томах. – Москва : НОРМА. – ISBN 5-89123-405-Х; 5-89123-406-8 (т.1)
Т.1. – 2000. – 856с.
475037
   Европейский Суд по правам человека. Избранные решения : В 2-х томах. – Москва : НОРМА. – ISBN 5-89123-405-Х; 5-89123-407-6 (т.2)
Т.2. – 2000. – 808с.
475038
   Европейский эпос античности и средних веков.. – М., 1984. – 735с.
475039
   Европейский эпос античности и средних веков.. – М., 1989. – 733,2с.
475040
  Цветков П. Европейските сили, Балканите и колективната сигурност / П. Цветков. – София : Издателство на БАН, 1990. – 207 с.
475041
  Тарасов И. Европейское единство: испытание востоком // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 1. – С. 70-81. – ISSN 1728-2756


  Інтеграційні процеси в ЄС
475042
   Европейское искусство XIX-XX вв. : выставка из собрания французского коллекционера Макса Кагановича. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – 98 с.
475043
   Европейское искусство XIX века : 1789-1871. – Москва : Искусство, 1975. – 128, [314] с. ил., [LXXVII] с. – (Памятники мирового искусства / редкол.: Б.В. Веймари, Ю.Д. Колпинский, В.Н. Лазарев и др. ; вып. 6, сер. 1)
475044
  Гефтер А.-В. Европейское международное право / [соч.] А.В. Гефтера, проф. Берл. ун-та ; с изм. и доп., сдел. для рус. пер. авт. и предисл. проф. С.-Петерб. ун-та Ф.Ф. Мартенса; Пер. бар. К. Таубе. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1880. – [619] разд. паг.


  Авт. предисл. Мартенс, Федор Федорович (1845-1909)
475045
   Европейское международное право : учебник для студ. вузов, обучающ. по специальности "Юриспруденция" / А.Х. Абашидзе, Л.Н. Анисимов, Д.К. Бекяшев, Г.В. Бобылев, О.В. и др. Гликман; Абашидзе А.Х., Анисимов Л.Н., Бякешев Д.К., Бобылев Г.В. и др.; Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России; отв. ред.: Ю.М. Колосов и др. – Москва : Международные отношения, 2005. – 408 с. – ISBN 5-7133-1200-3
475046
  Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право : Сравнительно-правовое исследование / Г.П. Толстопятенко. – Москва : НОРМА, 2001. – 336с. – ISBN 5-89123-518-8
475047
  Зуев И.В. Европейское направление внешней политики Швейцарии в 1991-2016 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 / Зуев Илья Владимирович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 24 с. – Библиогр.: 18 назв.
475048
  Ренев В. Европейское образование в Украине: миф или реальность / В. Ренев, Ю. Журавлев, Е. Петрова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 17-23. – ISSN 1562-529Х


  Рассматривается проект подготовки современного высококлассного специалиста в области автоматизации.
475049
  Савина А.К. Европейское образование: ориентация на интеграцию образовательных систем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 5. – С. 110-117. – ISSN 0869-561Х


  В статье представлены главные направления, по которым осуществляется организационное и содержательное сближение систем образования европейских государств. The main directions on which organizational and substantial rapprochement of European states" ...
475050
   Европейское общество истории науки (ESHS) // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 33-34. – ISBN 978-966-136-423-2
475051
  Алексеев Д.М. Европейское объединение угля и стали / Д.М. Алексеев, А.П. Михайлов ; под ред. д-ра экон. наук проф. Н.Н. Любимова. – Москва : Издательство института международных отношений, 1960. – 284 с. – Библиогр. в примеч.: с. 251-261
475052
  Шебанов А.Н. Европейское объединение угля и стали. / А.Н. Шебанов. – М, 1968. – 208с.
475053
  Малеев Ю.Н. Европейское право - международное право в контексте отношений "Россия -Европа" / Ю.Н. Малеев, О.В. Гликман // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 27-40. – ISSN 1560-2893
475054
  Топорнин Б.Н. Европейское право : Учебник / Б.Н. Топорнин. – Москва : Юристъ, 1998. – 456с. – ISBN 5-7975-0061-2
475055
  Топорнин Б.Н. Европейское право : Учебник / Б.Н. Топорнин; Ин-тут государства и права РАН. – Москва : Юристъ, 1999. – 456 с. – ISBN 5-7975-0061-2
475056
  Топорнин Б.Н. Европейское право : Учебник / Б.Н. Топорнин; Ин-тут государства и права РАН. – Москва : Юристъ, 2001. – 456с. – ISBN 5-7975-0061-2
475057
   Европейское право : Учебник для вузов. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2001. – 720с. – Шифр дублетный. – ISBN 5-89123-433-5 ,5-16-000245-6
475058
   Европейское право : Учебник для вузов. – Москва : Норма, 2004. – 720с. – ISBN 5-89123-433-5
475059
   Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учеб. для вузов / М.В. Каргалова, Е.Ю. Козлов, С.О. Корогод, А.А. Наку, Д.Н. [и др.] Рациборинская; [Каргалова М.В. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России ; Ин-т европ. права. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2007. – 939, [1] с. – Библиогр.: с. 937-939. – ISBN 5-89123-918-3
475060
   Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник / [Каргалова М.В. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России, ; Ин-т европ. права. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 939, [1] с. – Колл. авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 937-939 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-89123-918-0
475061
   Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник для студ. вузов / [Бирюков М.М. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Московский гос. ин-т межд. отношений (Университет) МИД России ; Ин-т европейского права. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2011. – 960 с. – Библиогр.: с. 954-959. – ISBN 978-5-468-00326-8
475062
  Забигайло В. Европейское право: мифический постулат или объективный ориентир развития законодательства Украины? // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 61-64
475063
   Европейское прикладное искусство средних веков и Возрождения из собраний Художественно-исторического музея и Автрийского музея прикладного искусства.. – Л., 1984. – 34с.
475064
   Европейское просвещение и французская революция XVIII в.. – М., 1988. – 214с.
475065
  Сискос Евагелос (Греция) Европейское собщество и проблемы интеграции Украины в общеевропейские структуры : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сискос Евагелос (Греция); КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.155-165
475066
   Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) : Прилагаемые Правила с поправками по состоянию на 1 января 2003 года (продолжение). ECE/Trans/170(Vol.2). – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций. – ISBN 92-1-439008-8
Т. 2. – 2003. – 5, 494 c.
475067
  Смольников С.В. Европейское сообщение в изменяющемся мире / С.В. Смольников. – Москва, 1990. – 62 с.
475068
   Европейское сообщество в 80-е годы. – Москва, 1984. – 169 с.
475069
   Европейское сообщество в начале 80-х гг.: проблемы, противоречия, перспективы. – Москва, 1982. – 235с.
475070
   Европейское сообщество в преддверии создания единого внутреннего рынка.. – М.
1. – 1992. – 225с.
475071
  Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международных отношений / В.Г. Барановский ; отв. ред. В.И. Гантман ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений ; Европ. сообщество в международных отношениях. – Москва : Наука, 1986. – 319, [1] с.
475072
  Сискос Е. Европейское сообщество и проблемы интеграции Украины в общеевропейские сруктуры. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Сискос Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 20л.
475073
  Безруков А.И. Европейское сообщество на пути к единому рынку: роль транснационального капитала / Безруков А. И., Зубченко Л.А. – Москва : Международные отношения, 1990. – 204 с. – Библиогр.: с. 201-205
475074
   Европейское сообщество: проблемы единого рынка, экономического и политического союза. – М., 1989. – 268,1с.
475075
   Европейское сообщество: Регулирование интеграционных процессов.. – Москва, 1986. – 270,1с.
475076
  Куликова Е.Г. Европейское сотрудничество в области безопасности и интересы Великобритании // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 10. – С. 238-244
475077
   Европейское экономическое сообщество в конце 70-х годов.. – М., 1979. – 289с.
475078
  Кузина З.И. Европейское экономическое сообщество и Африка / З.И. Кузина. – Москва : Наука, 1976. – 120 с.
475079
  Степанов А.И. Европейскому контитенту - прочную систему безопасности и сотрудничества / А.И. Степанов. – Москва, 1973. – 64с.
475080
  Кєнєвіч Я. Европейська історія в польській перспективі // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 235-242. – ISSN 2078-659X


  "Міркуючи про те, чи можливо написати історію Европи, ще й за участю істориків із багатьох країн, постаємо перед проблемою різниці національних історіографій, але передусім відкриваємо цивілізаційну перспективу. Для написання такої праці найгіршою ...
475081
  Веретейченко І. Европейська культурна ідентичність в українському літературно-критичному просторі 1920-х років // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 127-133. – ISSN 2300-1062
475082
   Европейський Союз і Україна після виборів: майбутнє двосторонніх відносин : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 4-8. – ISSN 1810-3944
475083
  Рибинський В. Европейські хліборобські колонії на Київщині, Волині, та Подділі в половині ХІХ ст. / В. Рибинський. – 199-246с.
475084
  Шаров Павел Европейцы на Венере : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 148-154 : Фото, схемы
475085
   Европейцы смогут ездить к нам без виз : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 8
475086
  Татаринов В.С. Европерспективы украинского малого бизнеса / В.С. Татаринов, В.В. Татаринов // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 223-231. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
475087
  Барт Жан Европолис : роман / Жан Барт ; пер. с рум. [и предисл.] Ю. Кожевникова. – Москва : Художественная литература, 1973. – 271 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
475088
  Киселев А.К. Европолиция: быть или не быть? // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805


  Рассматриваются вопросы международного полицейского сотрудничества, полицейского миротворчества, дается анализ современного состояния евромиротворчества. The article considers the issues of international police cooperation, police peacemaking, ...
475089
  Боjчев Д. Европска униjа : лексикон / Душан Боjчев. – Скопjе : Ми-Ан, 2007. – 388 с. – ISBN 978-9989-191-02-2
475090
   Европско право за човековите права. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 596 с. – На обкл.: M. Jанис, Р. Кеj, А. Бредли. – ISBN 9989-613-23-0
475091
  Минеев А. Европу заселяют приезжие // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.11. – ISSN 0234-1670
475092
  Сапрыка В.А. Еврорегион как модель трансграничного сотрудничества на постсоветском пространстве // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 229-231. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
475093
  Цеханович В.Б. Еврорегиональная деятельность Украины: проблемы и перспективы // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 1993-6788
475094
  Цеханович В.Б. Еврорегионы в системе трансграничного сотрудничества Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 30-32
475095
  Кузнецов А.В. Еврорегионы: полвека "малой" интеграции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 48-59. – ISSN 0201-7083
475096
  Доброчеев О. Евророссия или Gerussia. От голубого банана Брюне к евророссийским шпангоутам Риги и Екатеринбурга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 11 : Россия и мировые тенденции. – С. 4-17. – ISSN 2074-6040


  Теоретический базис формирования нового геосоциального облика Европы заложен трудами Брюне и Броделя по ячеистому сотовому устройству мира-экономики, а некоторые алгоритмы проектирования устойчивых конструкций содержится в гипотезе социальной ...
475097
  Тайар В.М. Евросоюз - Латинская Америка: контуры межрегионального // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 72-84. – ISSN 0201-7083
475098
  Тайар В.М. Евросоюз - Меркосур: стратегическое партнерство // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-36. – ISSN 044-748Х
475099
  Погорельская С.В. Евросоюз - основные вопросы политической консолидации после принятия Лиссабонского договора // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 12-26. – ISSN 0235-5620
475100
  Шмелев Н.П. Евросоюз - Россия: мера сотрудничества / Н.П. Шмелев, В.П. Федоров // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 5-25. – ISSN 0201-7083
475101
  Кондратьева Т. Евросоюз - Турция: Геополитическая игра с непредсказуемым результатом // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 109-144. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
475102
  Воронов К. Евросоюз в контркризисной конкуренции "центров силы": потенциал, реалии, надежды // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 68-77. – ISSN 0131-2227
475103
  Соколов Вячеслав Вячеславович Евросоюз в торговле машинами и оборудованием // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 93-99. – Бібліогр.: с. 93, 96. – ISSN 0131-2227
475104
  Соколов Вячеслав Вячеславович Евросоюз в торговле машинами и оборудованием // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 93-99. – Бібліогр.: с. 93, 96. – ISSN 0131-2227
475105
  Соколов Вячеслав Вячеславович Евросоюз в торговле машинами и оборудованием // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 93-99. – Бібліогр.: с. 93, 96. – ISSN 0131-2227
475106
  Коржубаев А.Г. Евросоюз и Китай в глобальной борьбе за энергетические ресурсы / А.Г. Коржубаев, И.В. Филимонова, Л.В. Эдер // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 186-202. – ISSN 0235-5620
475107
  Гусаров Ю.А. Евросоюз и Средиземноморье: Барселонский процесс (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 3 : Европа и развивающиеся страны. – С. 101-113. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
475108
  Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее восприятия в России как барьер на пути политико-правового сближения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 52-66. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
475109
  Дубровин Д. Евросоюз меняет правила в энергетике // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670
475110
  Хаткевич Василий Евросоюз уничтожает экзотические суда Греции : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 3 : Іл.
475111
  Кондратов Д.И. Евросоюз: борьба с инфляцией и результативность // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 68-83. – ISSN 0201-7083
475112
  Кондратов Д. Евросоюз: денежно-кредитная политика и мировой финансовый кризис // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 1 (41). – С. 81-97. – ISSN 0201-7083
475113
  Энтин М. Евросоюз: договор о реформе // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 19-32. – ISSN 0201-7083
475114
  Сидорова Е. Евросоюз: общий бюджет после Лиссабона // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 109-123. – ISSN 0201-7083
475115
  Воробева Л.М. Евросоюз: от кризиса к кризису // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 7-25. – ISSN 2079-3359
475116
  Дегтерева Е.А. Евросоюз: роль стран в принятии решений Совета ЕС // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С. 113-121. – ISSN 0201-7083
475117
  Кондратов Д.И. Евросоюз: ценовая стабильность как фактор экономического развития // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 80-94. – ISSN 0201-7083
475118
  Тищенков А. Еврофайтер. Истребитель завоевания превосходства в воздухе // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 20-25


  Військова авіація.
475119
  Смольников С.В. Евроэкономика-92 / С.В. Смольников. – М., 1991. – 63с.
475120
  Буханов В.А. Еврропейская стратегия германского фашизма / В.А. Буханов. – Свердловск, 1991. – 162с.
475121
  Голоскевич Г.К. Евсевиево Евангелие 1283 года : опыт историко-филологического исследования / Г.К. Голоскевич ; Изд. отделения русского языка и словесности Имп. Акад. Наук. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1914. – 67 с. – (Исследования по русскому языку ; т. 3, вып. 2-й)
475122
  Кривенко И.А. Евсей Евсеевич Моисеенко. / И.А. Кривенко. – Л., 1960. – 35с.
475123
  Кекушева Г.В. Евсей Моисеенко / Г.В. Кекушева. – Москва, 1981. – 156с.
475124
  Леонова Н.Г. Евсей Моисеенко / Н.Г. Леонова. – Л, 1989. – 269с.
475125
  Бельман С. Евсекция: "Привлечь к судебной ответсвенности за подрыв авторитета органа Советской власти" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 4-17. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
475126
  Стернин Г.Ю. Евстафий Ефимович Бернардский 1819-1889 / Г.Ю. Стернин; ред.: Л. Тарасов. – Москва : Искусство, 1953. – 32 с.
475127
  Разина Т.М. Евстафий Павлович Шильниковский - художник Северной Черни / Т.М. Разина. – М, 1959. – 25с.
475128
  Еремин Д.И. Евстратова скрытня / Д.И. Еремин. – М., 1966. – 174с.
475129
  Йоффе М.А. Евтаназія-це позбавлення життя // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 142-150. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
475130
  Гавронська І.В. Евтаназія - злочин чи право людини, проблеми закріплення у законодавстві // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 224-227. – ISBN 978-966-600-475-1
475131
  Євтіхеєв В В. Евтаназія - тяжкий злочин проти життя чи акт милосердя до смертельно хворого // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 45-46. – ISSN 2410-244Х
475132
  Островська Б.В. Евтаназія vs права на життя: проблема прав людини // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 47-53. – ISSN 2220-1394
475133
  Гергелійник В.О. Евтаназія в аспекті конституційного права особи на медичну допомогу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 54-59. – ISSN 2306-9082
475134
  Чернявський О. Евтаназія в Україні: "За" чи "Проти"? // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 138-139
475135
  Триньова Я. Евтаназія в Україні: de lege lata V de lege ferenda / спілкувався Максим Бондар // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
475136
  Пастух Г.С. Евтаназія на початку III тисячоліття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 193-195
475137
  Рапаєва М.В. Евтаназія у сучасному суспільстві та перспективи її доцільності в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 183-190. – ISSN 2222-5374
475138
  Василенко Д. Евтаназія: "так" чи "ні" в Україні? // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 17-19. – ISBN 966-594-258-3
475139
  Чорненький В.І. Евтаназія: вбивство чи милосердя? // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 165-168. – ISBN 978-966-438-135-9
475140
  Савченко А. Евтаназія: кримінально-правовий аспект // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-29.
475141
  Шанаєва О. Евтаназія: моральні та філософські аспекти // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 134-135
475142
  Вергелес О.О. Евтаназія: позитивні та негативні аспекти // Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції "Експериментальні та теоретичні дослідження в контексті сучасної науки" : 14 жовт. 2022 р., м. Івано-Франківськ, Україна / "Експериментальні та теоретичні дослідження в контексті сучасної науки", всеукр. студентська наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 14-15. – ISBN 978-617-8037-92-5
475143
  Степаник Ю. Евтаназія: порушення конституційного права чи гідна смерть? // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 43-44
475144
  Шкаран І. Евтаназія: право на смерть. Проблемні аспекти // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 327-328. – ISBN 978-966-301-169-1
475145
  Шевчук В. Евтаназія: проблема життя та смерті // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 216-218
475146
  Балабко В. Евтаназія: соціально-правові проблеми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 55-60
475147
  Грищук В. Евтаназія: суспільна та кримінально-правова оцінка // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 110-119. – ISSN 0132-1331
475148
  Коцева Е. Евтимиев служебник : Софийски препис от 80-те години на XIV век / Елена Коцева. – София : Наука и изкуство, 1985. – 217, [1] с.
475149
   Евтрофирование малых озер Латвии. – Рига : Зинатне, 1987. – 250 с. : табл., ил. – Библиогр.: 131 назва
475150
  Евтушенко Е. Евтушенко-89 / Е. Евтушенко. – Ленинград : СП "Совит-турс", 1990. – 175 с.
475151
  Фаликов И. Евтушенко. Love story // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "Дружбы народов". – Москва, 2013. – № 7. – С. 123-196. – ISSN 0012-6756


  Фрагмент из книги, написаной для серии "ЖЗЛ: Биография продолжается...", о начале творческого пути Евгения Евтушенко до рубежа 60-70-х годов прошлого века.
475152
  Яровой А. Евтушенко: "Человек - сцена " // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 1, кн. 1, январь - февраль. – С. 106-142. – ISSN 0203-5847
475153
  Мельник Н. Евфемізація в сучасному англомовному соціально-економічному дискурсі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 2410-2202
475154
  Дубинець З.О. Евфемізація як процес творення коректної лексики в сучасній пресі // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 225-232
475155
  Шевченко О.М. Евфемізм як мовний засіб текстового зв"язку офіційно-ділового стилю китайського мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 9 (145). – С. 273-278
475156
  Дубинець З.О. Евфемізм: походження й сутність терміна // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 176-178. – ISBN 978-966-96911-8-7
475157
  Бутовченко К. Евфемізми антикорупційного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Рішення Конституційного Суду України ".
475158
  Биков Евфемізми в засобах масової інформації / Биков, Л. Першина // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 65-71. – ISBN 978-617-639-379-5


  Журналісти вдаються до використання евфемізмів, щоб виробити у своїй аудиторії ліберальне ставлення до того чи іншого явища, створити певний образ, насамперед позитивний, обговорюваної події або явища.
475159
  Призиглей О.О. Евфемізми в мас-медійних текстах: функціонально- стилістичний аспект. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 59-69. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано стилістичні функції евфемізмів у мові ЗМІ. Характерним для мас-медіа є особливий ефект евфемії як можливість уникати конфліктів та незручностей, створювати комічні ситуації та маніпулювати аудиторією. The author touches upon ...
475160
  Булах М.Б. Евфемізми в медіатексті: функціональний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 97-110. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто лінгвальні особливості евфемізмів на матеріалі українських медіа. Проаналізовано підходи до визначення явища евфемізації та висвітлено питання функціональних особливостей евфемізмів на основі концепцій вітчизняних та зарубіжних ...
475161
  Тимченко Є.П. Евфемізми в порівняльному аспекті (на матеріалі німецької та української мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 115-121
475162
  Єрмоленко М. Евфемізми та їх функції / М. Єрмоленко, Л. Першина // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 82-89. – ISBN 978-617-639-379-5
475163
  Алєксєєва І.О. Евфемізми як відображення соціальних змін: від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 1-10. – ISBN 966-581-388-9
475164
  Похилюк О.М. Евфемізми як джерело поповнення синонімічних рядів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 150-158
475165
  Григораш А.С. Евфемізми як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англомовних мас-медійних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 328-336


  Статтю прмсвячено маніпулятивному впливу евфемізмів, результатом якого є зміна ціннісних і поведінкових орієнтирів реципієнта. Розглянуто також евфемізми, вжиті для пом"якшення негативної оцінки з метою дотримання вимог політкоректності.
475166
  Балюта М.В. Евфемістична вербалізація концепту "Війна" в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 6-9
475167
  Мілєва І.В. Евфемістичні і дисфемістичні фразеологізми в східнослобожанських та східностепових говірках : монографія / І.В. Мілєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 314, [1] с. – Резюме парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 173-193. – ISBN 978-966-617-315-0
475168
  Булахов М.Г. Евфимий Федорович Карский, 1861-1931 гг. / М.Г. Булахов. – Минск, 1981. – 271с.
475169
  Матвіїшин В.Г. Евфонічна домінанта першотвору та ії відтворення в українських інтерпретаціях (на матеріалі "Осінньої пісні" Поля Верлена) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 268-272. – ISBN 966-7890-03-1
475170
  Матвіїшин В.Г. Евфонічна домінанта першотвору та її відтворення в українських інтерпретаціях (на матеріалі "Осінньої пісні" Поля Верлена) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
475171
  Бедрик В. Евфонічні особливості українського паліндрома // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 20-27. – ISSN 2078-340X


  Жанр паліндрома вимагає особливої звукової організації тексту, хоча теоретики літератури увагу приділяють переважно зоровій симетрії. Така симетрія сприяє виникненню своєрідного оберненого римування в межах одного рядка незалежно від римування між ...
475172
  Тимкова В.А. Евфонічність як невіддільна риса української мови крізь призму досліджень Івана Огієнка / В.А. Тимкова, Т.І. Дущенко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 225-230. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті порушено питання милозвучності (евфонії) української літературної мови у контексті досліджень Івана Огієнка (митрополита Іларіона).
475173
  Гера Є.В. Евфонія як елемент ритмомелодики тексту у латинськомовній поезії вагантів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 148-155


  Дана стаття присвячена розгляду одного з елементів ритмомелодики у середньовічних латинсько-мовних текстах поетів-вагантів-евфонії. Автор вказує на особливості дослідження поетичної мовної форми. У статті подається тлумачення поняття ритму та евфонії ...
475174
  Ликіна М.О. Евфуїзм як категорія когнітивно-поетичного синтаксису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 191-196
475175
   Евхологион албо Молитвослов или Требник, имеяй в себе церковная различная последования иереом подобающая = Требник Петра Могили / Ныне же бл[агосло]вением и повелением ясне преведен в Б[о]зе ег[о] м[и]л[о]ст[и] г[осподи]на отца Петра Могилы митрополиты Киевскаго, и проч. Изда[деся] в Cт. Великой Чудотво[рной] Лавре Печар[ской] Кие[вс]к[ой] рок[у] 1646 мсца декам[вриа] 16 дня. – [Київ] : [Типографія Києво-Печерської Лаври]
Ч. 1-3. – 1646. – [20], 944, 263, 430 с. – Рік видання зазначено кириличними цифрами


  Помилки в пагінації: Ч.1: після 610-ї сторінки іде 711.
475176
   Евхологион или Требник, имеяй в себе церковная различная последования иереом подобающая, от стых апостол прежде, потом от стых и бгоносных отец в различных временах преданная / Ныне же повелением ясне в Бозе превелебнаго Ег[о] М[и]л[ости] г[о]с[по]д[и]на отца Иннокентия Гизиеля, архимандрита Стыя Великия Чудотворныя Лавры Киево-Печерския, типом издадеся в лето от Р[о]ж[де]ства Х[ристо]ва 1681, месяца августа 25 дня. – [Київ] : [Типографія Києво-Печерської Лаври]
Ч. 1-3. – 1681. – Рік видання зазначено кириличними цифрами


  Помилки в пагінації: Ч.1: після 610-ї сторінки іде 711.
475177
  Смілянський Л.І. Евшан-зілля / Л.І. Смілянський : СРПУ, 1943. – 181 с.
475178
  Третяк В.В. Евюлюція системи організаційного та економіко-правового механізму зовнішньоекономічних зв"язків // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-24. – ISSN 1993-6788
475179
  Іванов О.Ф. Егалітаризм / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 121-122. – ISBN 966-642-073-2
475180
  Чувпило О.О. Егалітаристські течії в партії Індійський національний конгрес (1885-1947 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 852. – С. 260-272. – (Історія ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
475181
  Бородіна О. Егалітарна та ринкова земельні реформи у контексті суспільного добробуту і базових прав людини // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 49-70. – ISSN 1605-7988
475182
   Егеjска Македониjа во нашата национална историjа. – Скопjе : Гоце Делчев, 1951. – 391 с.
475183
  Аіановски-Оче Егеіски : револуцион. движенье во Воденско и НОФ во Егеіска Македониіа / Вангел Аіановски-Оче ; Ин-т за нац. и сториіа. – Скопіе : [Б. и.], 1957. – 450 с. : ил.
475184
  Каминіна Наталія Егейський бриз // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-29 : фото
475185
  Москаленко Леся Егер. З лазень не вилазим! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 64-65 : фото
475186
  Вольнов А.А. Егеренок / А.А. Вольнов. – Горький, 1974. – 151с.
475187
  Балабин С.П. Егерь / С.П. Балабин. – Владивосток : Дальневосточ. кн. изд-во, 1978. – 240 с.
475188
  Тлиашинов М.З. Егерь / М.З. Тлиашинов. – М, 1990. – 46с.
475189
  Чехов А.П. Егерь и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1950. – 168с.
475190
  Куберский И. Египет-69 : проза: роман / окончание. Нач. в № 1, 2011 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 33-97. – ISSN 0321-1878
475191
  Пестушко Валерий Египет - дар Нила : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 55 : Іл.
475192
   Египет - новый и древний // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 50-51 : фото
475193
  Петровский Н.С. Египет - сын тысячелетий / Н.С. Петровский, В.В. Матвеев. – Л., 1959. – 287с.
475194
  Задорожный Олег Египет - это Кла! А! - А! - А! - Сно! : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 82-86 : Іл.
475195
  Бругш Генрих Египет : История первых фараонов Бругша ; с картою и четырмя планами / Пер. Г.К. Властова. Его же вступ., примеч. и прил. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова, 1880. – [922] с. разд. паг., 9 л. табл., карт., пл. – (Летописи и памятники древних народов ; Т. 1)
475196
  Андреевский В. Египет : Александрия, Каир, его окрестности, Саккара и берега Нила до первых порогов / В. Андреевский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург-Москва : Типография Товарищества М.О. Вольф, 1886. – 521, V с.
475197
  Андреевский В. Египет : Александрия, Каир, его окрестности, Саккара и берега Нила до первых порогов / В. Андреевский. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Типография Товарищества М.О. Вольф, 1901. – 521, V с. : ил.
475198
  Елпатьевский С. Египет / С. Елпатьевский. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография т-ва Общественная Польза, 1912. – 213 с. – Со многими иллюстрациями и рисунками в тексте
475199
  Вейт Е. Египет / Е. Вейт. – Москва ; Ленинград, 1928. – 127 с.
475200
  Владимиров Н В. Египет : Архитектура. Скульптура. Живопись : Текст и табл. арх. В. Н. Владимирова / Н В. Владимиров, ; Под ред. акад. арх. М. Я. Гинзбурга ; Акад. архитектуры СССР. – Москва : Академия архитектуры, 1944. – 20 с., 22 л. ил.
475201
  Павлов В.В. Египет / В.В. Павлов. – Москва, 1945. – 71с.
475202
  Залесов В.И. Египет / В.И. Залесов. – Ленинград, 1952. – 32с.
475203
  Гордонов Л.Ш. Египет : очерк экономической географии / Л.Ш. Гордонов. – Москва : Гослитиздат географ., 1953. – 333, [3] с.
475204
  Дементьев И.А. Египет : географический очерк / И.А. Дементьев. – Москва : Географгиз, 1956. – 48 с. – (У карты мира)
475205
  Беляев И.П. Египет : время президента Насера / И.П. Беляев, Е.М. Примаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1981. – 368 с. : ил.; 4 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 359-366
475206
   Египет : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 90-92 : Іл.
475207
   Египет : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 60-61 : Іл.
475208
   Египет : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 74-77 : Фото
475209
  Князев А.Г. Египет 80-х годов. / А.Г. Князев. – М., 1986. – 63с.
475210
  Блок Е.М. Египет в борьбе за национальную независимость / Е.М. Блок. – . – Ташкент : Госиздат УзССР, 1957. – 60 с. : ил.
475211
  Китайгородский П. Египет в борьбе за независимость / П. Китайгородский. – Москва : Научная ассоциация востоковедения СССР, 1925. – 108 с.
475212
  Кильберг Х.И. Египет в борьбе за независимость / Х.И. Кильберг. – Ленинград, 1950. – 95 с.
475213
  Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость / Б.Г. Сейранян. – Москва, 1970. – 300 с.
475214
  Луцевич Виктор Александрович Египет в борьбе за экономическую независимость 1952-1971 : Анализ роли внешнеэкономических связей / Луцевич Виктор Александрович; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 230с.
475215
  Балашов А.Н. Египет в борьбе и труде : путевые заметки / А.Н. Балашов, А.М. Боженко, Б.Н. Казаков. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 63 с.
475216
   Египет в плену роскоши // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 32-35 : фото
475217
  Эдаков А.В. Египет в середине 6 -- начале 5 веков до нашей эры : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Эдаков А.В. ; МГУ. – Москва, 1974. – 19 с.
475218
  Исави Шарль Египет в середине XX века / Исави Шарль. – М, 1958. – 440с.
475219
  Прусская Е.А. Египет в сочинениях французских путешественников К.-Э. Савари и К.-Ф. Вольнея в конце XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 111-121. – ISSN 0042-8779
475220
  Мазур Владимир Египет в стиле "люкс" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 34-39 : фото
475221
  Жак К. Египет великих фараонов : история и легенда / К. Жак. – Москва : Наука, 1992. – 326с. – ISBN 5-02-016654-5
475222
  Походаев Ю.А. Египет вокруг пирамид и сфинксов : путевой альбом / Ю.А. Походаев. – Москва : Советский художник, 1964. – 56 с.
475223
  Кошелев Владимир Сергеевич Египет до Эль-Аламейна: Из истории внутриполит. борьбы (1939-1942) / В.С. Кошелев. – Минск, 1977. – 175с.
475224
  Васильев А.М. Египет и египтяне / А.М. Васильев. – Москва : Мысль, 1986. – 253с. : іл. – Бібліогр.: карти
475225
  Шеркова Т.А. Египет и Кушанское царство / Т.А. Шеркова. – М, 1991. – 191с.
475226
  Фихман И.Ф. Египет на рубеже двух эпох. Ремесленники и ремесленный труд в VI - середине VII в / И.Ф. Фихман. – М, 1965. – 308с.
475227
  Крол А. Египет первых фараонов : Хеб-Сед и становление древнеегипетского государства / Алексей Крол ; [Центр египтол. исслед. Рос. акад. наук]. – Москва : Рудомино, 2005. – 223, [1] с., [16] л. ил. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 194-211 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7380-0210-5
475228
  Васильев А.М. Египет после выборов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 4 (657). – С. 2-15. – ISSN 0321-5075
475229
  Князев А.Г. Египет после Насера, 1970-1981 гг. / А.Г. Князев. – М., 1986. – 299с.
475230
  Сергеева Елена Египет приглашает на Средиземноморье : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 45 : Фото
475231
  Монтэ Пьер Египет Рамсесов : Повседнев. жизнь египтян во времена великих фараонов. / Монтэ Пьер. – Москва : Наука, 1989. – 375 с. – (По следам исчезнувших культур Востока). – ISBN 5-02-016592-1
475232
  Вострецова Нина Египет уступил Тунису, а Турция сохранила лидерство. Летний сезон : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 72-74 : Фото
475233
  Левин И.Д. Египет. / И.Д. Левин. – М., 1937. – 133с.
475234
  Фридман Л.А. Египет. 1882-1952 / Л.А. Фридман. – М., 1973. – 426с.
475235
   Египет. Айн - Сохна. Новая звезда Египта // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 66-67 : фото
475236
  Андреевский В. Египет. Александрия, Каир, его окрестности, Саккара и берега Нила до первых порогов : описание путешествия в 1880-81 году / Андреевский В. – Санкт-Петербург ; Москва : Типография М.М. Стасюлевича, 1884. – V, 471 с. – С 5 картами, 8 фототипиями, 2 гравюрами на дереве и 78 политипажами
475237
   Египет. В Египет на велосипеде // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 16-19 : фото
475238
  Тилдесли Д. Египет. Возвращение утерянной цивилизации = Egypt. How a lost civilization was rediscovered / Джойс Тилдесли ; пер. с англ. Марии Павловой. – Москва : Столица-Принт, 2007. – 317, [3] с., [12] л. фот. : фот. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Non-fiction). – ISBN 978-5-98132-085-9
475239
   Египет. Все, что известно о новом Большом Египетском музее // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 14-15 : фото
475240
   Египет. Выходите из отелей! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 12-15 : фото
475241
  Меньшикова Мария Египет. Клеопатра губительница царей. Роковая женщина. 9 мифов о Клеопатре // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 96-101 : фото
475242
  Исакина Юлия Египет. Наперегонки с крокодилами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 80-83 : фото
475243
  Мохова И.М. Египет. Новые выборы - прежние результаты? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
475244
   Египет. Природа и роскошь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 16-17 : фото
475245
   Египет. Путешествуем безопасно // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 22-27 : фото
475246
  Дементьев И.А. Египет. Судан. Эфиопия. Эритрея. Сомали / И.А. Дементьев. – Москва, 1955. – 32с.
475247
   Египет. У самого Красного моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 26-27 : фото
475248
   Египет. Уединение у самой кромки моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 38-39 : фото
475249
  Fegy Ahmed Египет. Чистое золото Кемета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 20-25 : фото
475250
  Исакина Юлия Египет. Шарм египетского Шарма // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 58-63 : фото
475251
  Зайцев Вадим Египет: в тепло после долгой зимы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 25 : фото
475252
  Филоник А.О. Египет: в тисках экополитики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 46-50. – ISSN 0321-5075
475253
  Беляев И.П. Египет: время президента Насера / И.П. Беляев, Е.М. Примаков. – Москва : Мысль, 1974. – 399 с. : ил.; 8 л. ил.
475254
  Солкин В.В. Египет: вселенная фараонов / В.В. Солкин. – Москва : Алетейа : Новый Акрополь, 2001. – 445, [1] с. : ил. – Указ.: с. 428-446. – Библиогр.: с. 419-423 и в примеч.: с. 395-418. – (Серия "Сокровенная история цивилизаций"). – ISBN 5-89321-065-4
475255
  Герасимов О.Г. Египет: десять лет после Насера / О.Г. Герасимов, А.Г. Князев. – М., 1980. – 64с.
475256
  Легкий-Задорожный Олег Египет: зачем платить больше? // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 84-88 : Іл.
475257
  Аникин Андрей Египет: Красное море: куда и с кем? : the experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 60-69 : Фото
475258
  Параг Ханна Египет: Между бюрократией и теократией // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 147-162. – ISSN 1998-1813
475259
  Беляков В.В. Египет: плоды либерализации и мировой кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 10-19. – ISSN 0321-5075


  К нынешнему мировому финансово-экономическому кризису Китай подошел с высокой степенью интеграции в глобальную торговлю и экономику.
475260
  Беляков В. Египет: пора обновления // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 42-56. – ISSN 0130-9625
475261
  Беляков В. Египет: реформа конституции // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 0321-5075
475262
  Беляков В. Египет: рождение "второй республики" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 11 ноябрь. – С. 130-141. – ISSN 0130-9625
475263
   Египет: там, где хорошо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 66-67 : фото
475264
  Кошелев Владимир Сергеевич Египет: уроки истории : борьба против колониал. господства и контрреволюции (1879-1981) / Кошелев Владимир Сергеевич. – Минск, 1984. – 206с.
475265
  Садыхова Арзу Египет: феномен президентской власти // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 26-29
475266
  Фазельянов Э.М. Египет: человеческий фактор и развитие / Э.М. Фазельянов. – Москва : Наука, 1990. – 165с.
475267
  Тураев Б.А. Египетская литература / Б.А. Тураев. – Москва : Издание М. и С.Сабашниковых
1 : исторический очерк древне-египетской литературы. – 1920. – 280 с.
475268
  Тураев Б.А. Египетская литература : [ист. очерк древнеегипет. лит.] / Б.А. Тураев. – Санкт-Петербург, 2000. – 334, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Александрийская библиотека ; Серия "Египет"). – ISBN 5-87516-194-9
475269
  Мандельштам О.Э. Египетская марка : Репринт. изд. / О.Э. Мандельштам. – Ленинград : Прибой, 1928. – 192 с.
475270
  Мандельштам О.Э. Египетская марка / О.Э. Мандельштам. – М, 1991. – 187с.
475271
  Рак И.В. Египетская мифология / И.В. Рак. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Журнал " Нева ", Летний Сад, 2000. – 416с. – ISBN 5-87516-147-7; 5-89740-045-8
475272
   Египетская мифология : энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2002. – 590, [2] с. : ил. – Словарь по египтологии: с. 413-590. – ISBN 5-699-00761-X


  Самые знаменитые легенды египетской мифологии в пересказе с комментарием для современного читателя. Книга разделена на 2 части. В первой части - мифы и легенды Древнего Египта. Вторая часть представляет собой толковый словарь по египтологии,изучению ...
475273
  Мюллер М. Египетская мифология = Egyptian mythology / Макс Мюллер ; [пер. с англ. Г.В. Бажановой]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 334, [2] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр. в коммент.: с. 258-332. – ISBN 5-9524-1965-8
475274
   Египетская мифология : энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2007. – 592 с. : илл. – ISBN 978-5-699-11847-2


  Пер. с англ. Самые знаменитые легенд египетской мифологии в пересказе с комментарием для современного читателя
475275
   Египетская мозаика // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 54-55 : фото
475276
  Али-заде Э.А. Египетская новелла / Э.А. Али-заде ; АН СССР, Ин-т востоковедения. АН АзССР, Ин-т народов Ближ. и Сред. Востока. – Москва : Наука, 1974. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-150
475277
  Павлов В.В. Египетская пластика малых форм / В.В. Павлов, С.И. Ходжаш. – Москва, 1985. – 118с.
475278
  Ашраф Эль Саббах Египетская революция // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 13-20. – ISSN 0321-5075


  Египетская революция 25 января 2011 года и революции 14 января 2011 года в Тунисе.
475279
  Голдобин А.М. Египетская революция 1919 года. / А.М. Голдобин. – Л., 1958. – 96с.
475280
  Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года. Структурно-демографический анализ / А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 10-16. – ISSN 0321-5075
475281
  Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года. Структурно-демографический анализ / А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 15-21. – ISSN 0321-5075
475282
  Бадж У Э.А. Египетская религия. Египетская магия : [пер. с англ.] / Уоллис Бадж. – Москва : Новый Акрополь, 1996. – 401, [6] с. : ил. – Указ.: с. 384-396. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Традиция, религия, культура). – ISBN 5-85738-005-7
475283
  Винокур Ирина Египетская сила!. Правда и вымыслы о стране рифов и фараонов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 64-71 : фото
475284
  Павлов В.В. Египетская скульптура в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Малая пластика / В.В. Павлов. – Москва, 1949. – 96с.
475285
  Павловская А.И. Египетская хора в IV в н.э. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.03 / Павловская А.И.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 41л.
475286
  Павловская И А. Египетская хора в IV веке / И А. Павловская, . – М, 1979. – 253с.
475287
  Кокина Е.А. Египетские гробничные посвятительные надписи эпохи Древнего царства // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 4 (287), октябрь, ноябрь, декабрь. – С. 3-22. – ISSN 0321-0391
475288
  Ернштедт П.В. Египетские заимствования в греческом языке / П.В. Ернштедт. – Москва-Л., 1953. – 208с.
475289
  Наумкин В. Египетские исламисты в конце 80-х годов // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 103-114
475290
   Египетские новеллы. – М, 1956. – 183с.
475291
  Пушкин А.С. Египетские ночи / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1927. – 82с.
475292
  Пушкин А.С. Египетские ночи / А.С. Пушкин. – Москва-Ленинград, 1934. – 63с.
475293
  Слонимский Ю.И. Египетские ночи / Ю.И. Слонимский. – Л, 1935. – 44с.
475294
  Николе-Пьер Египетские подражания афинским тетрадрахмам классического периода (V - IV вв. до н.э.) // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 124-138. – ISSN 0321-0391
475295
  Кулидж О. Египетские приключения = Egyptian adventures / Оливия Кулидж ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 221, [3] с. : ил. – (Популярная история). – ISBN 5-227-01880-4
475296
  Мюррей М. Египетские храмы = Egyptian temples : жилища таинств. богов / Маргарет Мюррей ; [пер. с англ. Т.М. Шуликовой]. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 222, [1] с., [31] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-2213-6
475297
  Айвазян А.А. Египетский аспект англо-французской Антанты 1904 г. в оценке Германии и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 65-77. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
475298
  Айвазян А.А. Египетский вопрос во французской внешней политике в 1880-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 83-100. – ISSN 0130-3864
475299
  Леонтьев К.Н. Египетский голубь / К.Н. Леонтьев. – М, 1991. – 327с.
475300
  Петрова Ю.И. Египетский диалект арабского языка в христианском сакральном тексте // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 115-121. – ISSN 1608-0599
475301
  Куделин А.А. Египетский караван хаджа на рубеже ХVII-ХVIII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки: история и современность. – С. 59-76. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Ритуал паломничества в Мекку
475302
  Густерин П. Египетский музей. История создания // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 2011. – № 6 (286). – С. 46-47. – ISSN 0869-8171


  Египетский музей или Каирский музей находится в Каире (Египт) и является самым большим в мире хранилищем предметов древнеегипетского искусства. Его коллекция насчитывает ок. 120 тыс. экспонатов всех исторических периодов древнего Египта. Здание музея, ...
475303
  Павлов В.В. Египетский портрет I - IV веков / В.В. Павлов. – Москва, 1967. – 88с.
475304
  Мирзаян Г. Египетский сценарий для Асада // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 24. – С. 48-52


  Сірія і Ізраїль зробили перші кроки назустріч
475305
  Коростовцев М.А. Египетский язык / М.А. Коростовцев. – М, 1961. – 104с.
475306
  Бани-Насур Омар Юсиф Египетско-израильские отношения в 70-е первой половине 90-х годов (военнно-политические аспекты) : дис. ... канд. полит.наук : 230.00.04 / Бани-Насур Омар Юсиф; Киев. ун-т им.Т. Шевченко, Ин-т междунар. отношений. – Киев, 1999. – 218 л. – Библиогр.:л.201-218
475307
  Авасса Раед. Египетско-израильские отношения в 90-е годы (некоторые аспекты проблемы) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
475308
  Ходжаш С.И. Египетское искусство в государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина / С.И. Ходжаш. – Москва, 1971. – 89с.
475309
   Египетское Средиземноморье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 40-41 : фото
475310
  Альдред С. Египтяне = The egyptians : великие строители пирамид / Сирил Альдред ; [пер. с англ. М.К. Якушиной]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 188, [4] c., [24] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1267-X
475311
  Белова Г.А. Египтяне в Нубии (III-II тысячелетия до н. э.) / Г.А. Белова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 362, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 345-361
475312
  Азимов А. Египтяне. От древних цивилизаций до наших дней = The egyptians / Айзек Азимов ; пер с англ. Л.А. Игоревского. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 284с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 9785-9524-3149-2
475313
  Налбандян В.С. Егише / В.С. Налбандян. – Ереван, 1962. – 151с.
475314
  Дрампян Р.Г. Егише Татевосян / Р.Г. Дрампян. – Москва, 1957. – 108с.
475315
  Агабабян С. Егише Чаренц / С. Агабабян. – Москва : Советский писатель, 1982. – 360 с.
475316
  Салахян А.Н. Егише Чаренц. / А.Н. Салахян. – Москва, 1958. – 178 с.
475317
  Ананян Гарник Гургенович Егише Чарнец. (Проблемы жизни и творчества) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Ананян Гарник Гургенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 32л.
475318
  Гете Й.В. Егмонт : траг. на 5.д. / Йоганн Вольфганг Гете ; пер. з нім. Ірина Стешенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 140 с.
475319
  Поліщук Я. Его-документи як конструкт образу міста (на прикладі текстів про Одесу) // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2020. – 7. – С. 190-209. – ISSN 2353-5644
475320
  Манько І.О. Его-ідентичність як джерело мотиваційних впливів і внутрішня тенденція до досягнення і підтримання власної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Поставлено проблему дослідження мотиваційної тенденції до досягнення і підтримання рівня ідентичності Его. Зокрема, звертаючись до мотиваційних аспектів Его-ідентичності, виділено два кола проблем: 1) Его-ідентичність як джерело мотиваційних впливів на ...
475321
  Грабська І.А. Его-ідентичність: підхід до дослідження можливостей розвитку та адаптації особистості / І.А. Грабська, М.Г. Нємчина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Представлено теоретичний підхід та методи дослідження Его-ідентичності на когнітивному, афективному та поведінковому рівнях. Обговорюються результати вивчення зв"язку між структурними характеристиками Его-ідентичності та специфічним способом адаптації ...
475322
  Быков В. Его батальон : повести / В. Быков; пер. с белорус. авт. – Москва : Художественная литература, 1976. – 72 с.
475323
  Быков В.В. Его батальон : повести / В.В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 288 с.
475324
  Быков В. Его батальон : повести / В. Быков. – Красноярск : Красноярск. кн. изд-во, 1984. – 327 с.
475325
  Анатольева Т.В. Его большая вина : повесть / Анатольева Т.В. – Киев : Молодь, 1963. – 222 с. : ил.
475326
  Виноградов И.И. Его большое поле / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1972. – 320с.
475327
  Мориц Р. Его большой день. / Р. Мориц. – М., 1976. – 255с.
475328
  Русецкий А. Его величество : поэма / А. Русецкий; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1967. – 48 с.
475329
  Штюренберг Михаэль Его величество Неподкупность / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 126-137 : фото. – ISSN 1029-5828
475330
  Науменко Г.А. Его величество протокол / Галина Науменко. – Киев : Справи сімейні, 2007. – 197, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-96935-0-1
475331
   Его величество рабочий класс. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 203 с.
475332
  Филатова Т. Его Величество Церемониал, или Русские дипломаты при дворе Аббаса Великого // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4 (39) : зима. – С. 52-64. – ISSN 1681-7559
475333
  Файзи Р. Его величество Человек : роман / Рахмат Файзи ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 240 с.
475334
  Файзи Р. Его величество Человек / Рахмат Файзи ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 398 с.
475335
  Файзи Р. Его величество Человек : роман / Рахмат Файзи ;авториз. пер. с узб. Г.Маркова и О.Марковой. – Москва : Известия, 1976. – 240 с.
475336
  Файзи Р. Его величество Человек : роман / Рахмат Файзи ;. – Москва : Художественная литература, 1984. – 240 с.
475337
  Нумерова Л. Его Величество Шоколад : музеи России // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 2 (282). – С. 44-47. – ISSN 0869-8171


  19 марта 2009 г. Холдинг "Объединенные кондитеры" провел торжественное открытие первого в России Музея Истории Шоколада и Какао (МИШКа). "МИШКа" – уникальный музей, сформированный на основе богатейшего наследия трех музеев старейших кондитерских ...
475338
  Глотов В.И. Его вина / В.И. Глотов. – Львов, 1961. – 207с.
475339
  Рузвельт Э. Его глазами / Э. Рузвельт. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 255 с.
475340
  Рацифехера А. Его гнев. Повесть. / А. Рацифехера. – М., 1974. – 85с.
475341
  Хромаков М.Д. Его город / М.Д. Хромаков. – М, 1981. – 95 с.
475342
  Вязьмин В. Его дом и он сам / В. Вязьмин. – Москва, 1988. – 126с.
475343
  Штеренберг В.Е. Его друзья / В.Е. Штеренберг. – Улан-Удэ, 1958. – 325с.
475344
  Бернейм Э. Его жена = Sa femme / Эммануэль Бернейм; перевод с франц. Е.Н. Юрченко, А.В. Бубликова. – Харьков : Фолио, 2005. – 192 с. – (Литература). – ISBN 966-03-2809-5
475345
  Алинин А.Я. Его жизнь - физика : док. повесть (об укр. сов. физике-теоретике А.С. Давыдове / Александр Алинин ; предисл. Б.Е. Патона. – Киев : Молодь, 1982. – 126 с., [4] л. ил. : ил.
475346
   Его звали А.П. [Анатолий Петрович Александров] / подготовила М. Афанасьева // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 4, спецвыпуск : Курчатовский институт - 70 лет. Из прошлого в будущее. – С. 21-25. – ISSN 0208-0621


  Анатолий Петрович Александров, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Награжден одиннадцатью орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, Большой ...
475347
  Белоголовцев Никита Его звали Альберт : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
475348
   Его звали Борис Горбатов. – Сталино, 1958. – 209 с.
475349
  Косач Григорий Его звали Вольф Авербух: как намечались контуры советской политики на Ближнем Востоке // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2008. – № 3 (41). – С. 9-46. – ISSN 1727-1770
475350
  Викулина Н.А. Его звали Любимыч / Н.А. Викулина. – Ленинград, 1978. – 272с.
475351
  Виноградов С.Ф. Его звали Маратом / Виноградов С.Ф. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 240 с.
475352
  Кожнар В. Его звали Отакар : повесть / Властимил Кожнар ; Карел Рихтер ; Пер. с чеш. В.А. Стерлингова. – Москва : ДОСААФ, 1985. – 280 с.
475353
  Андреев В.А. Его звали Петрович : повесть / Андреев В.А. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 131 с.
475354
  Сизикова Татьяна Его звали Тиффани... // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 16-25


  Луї Комфорт Тіффані (1848-1933), знаменитий американський художник і декоратор
475355
  Софронов А.В. Его земля / А.В. Софронов. – Москва, 1946. – 62с.
475356
  Каинчин Д. Его земля : повести и рассказы / Д. Каинчин; пер. с алт. – Москва : Современник, 1977. – 272 с.
475357
  Дашков Ю.Ф. Его знали под именем Паульсон / Ю.Ф. Дашков. – Москва, 1984. – 304с.
475358
  Дубенский Д.Н. Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович в действующей армии ноябрь 1914 г. - май 1915 г. / сост. Генерал-майор Дубенский. – Петроград : Изд. Штаба верх. главнокоманд.
Вып. 2. – 1915. – 15 с. : ил.-фот. в тексте
475359
   Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович в действующей армии. Сентябрь-октябрь 1914 г. / сост. Дубенский, ген.-майор. – 1915-1916. – Петроград : М-во имп. двора ; Тип. Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1915. – XVIII, 66 с., 1 л. портр., 1 л. карт. на обл. : ил : ил. в тексте + Фотографии
475360
  Шолохова Р.И. Его имя носит библиотека / Р.И. Шолохова. – Иркутск, 1968. – 39 с.
475361
  Моисеев В.А. Его имя носят самолеты : док. повесть / Вячеслав Моисеев. – Киев : КВИЦ, 2005. – 395, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 382-393. – ISBN 966-7192-72-5
475362
  Мельник Ліда Его і центр : Поезії / Мельник Ліда; Передмова Г.Штоня. – Київ : Смолоскип, 1998. – 88с. – ISBN 966-7332-02-0
475363
  Солкин Василий Его лучший дубль // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 90-95 : фото
475364
  Дарда В. Его любовь : повесть / В. Дарда. – Москва, 1984. – 423 с.
475365
  Абу Али ибн Сина Его медицинские и некоторые философские воззрения : Материалы конференции / Абу Али ибн Сина. – Ташкент : Медицина, 1979. – 127с.
475366
  Рябов Ф.Г. Его назвали генералом / Ф.Г. Рябов. – М., 1990. – 62с.
475367
  Бушин В.С. Его назовут генералом / В.С. Бушин. – М., 1978. – 336с.
475368
  Степкин В.П. Его называли "Кавказский Суворов". Очерк жизни и боевой деятельности генерала П.С. Котляревского / В.П. Степкин. – Донецк : Апекс, 2008. – 92с. – ISBN 966-8242-62-9
475369
  Нейгауз В. Его называли Иваном Ивановичем / В. Нейгауз. – Москва, 1970. – 328с.
475370
  Коган В.С. Его называли КД : докум. повесть / В.С. Коган. – Харьков : Прапор, 1990. – 189 с.
475371
  Лапин К.К. Его невеста / К.К. Лапин. – М, 1956. – 49с.
475372
  Ревенко Ф.Ф. Его подземные университеты / Ф.Ф. Ревенко. – М., 1974. – 112с.
475373
  Лебедев В.А. Его позвал Гиппократ / В.А. Лебедев. – Ленинград, 1973. – 192с.
475374
  Сахвадзе Н.Н. Его последний вечер / Н.Н. Сахвадзе. – Ставрополь, 1991. – 157 с.
475375
   Его последняя победа. – М, 1966. – 174с.
475376
   Его правда // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 20 (196), 31 мая 2018. – С. 48-50


  Коротко о своей жизни, любви и смерти - НВ публикует избранные страницы автобиографической прозы украинского кинорежисера Олега Сенцова.
475377
  Роветта Дж. Его превосходительсво = [Papa Eccelenza] : драма в 3 д. / Джероламо Роветта ; Пер. с итал. В. Козлова. – Москва : Книгоиздат. Польза" В. Антик и К*, 1911. – 66 с. – (Универсальная библиотека ; № 419)
475378
  Золя Э. Его превосходительство Эжен Ругон / Э. Золя. – М.-Л., 1951. – 396с.
475379
  Гаврилин В.М. Его призвание / В.М. Гаврилин. – М., 1977. – 64с.
475380
  Симонян М.Н. Его профессия -- революция / М.Н. Симонян. – М., 1975. – 127с.
475381
  Симонян М.Н. Его профессия - революция / М.Н. Симонян. – 2-е, доп. – М., 1985. – 143с.
475382
  Балков К.Н. Его родовое имя : Роман. Повесть / К.Н. Балков ; худож. В.С. Комаров. – Москва : Сов. Россия, 1979. – 299с.
475383
  Гулиа Г.Д. Его самый, самый счастливый день : рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1977. – 655 с.
475384
  Димаров А.А. Его семья / А.А. Димаров. – Москва, 1957. – 316 с.
475385
  Димаров А.А. Его семья / А.А. Димаров. – Киев, 1961. – 284 с.
475386
  Димаров А.А. Его семья / А.А. Димаров. – Киев, 1962. – 284 с.
475387
   Его сиятельство АЛЬ де МАР : fashion-hous // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 16-22 : Фото
475388
  Храновский Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. – [Б. м.] : [Б. и.]. – XXIV, 608 с.
475389
  Осокин В.Н. Его стихов пленительная сладость... / В.Н. Осокин. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 192 с.
475390
  Лях Ф.М. Его страницы / Ф.М. Лях. – Луганск, 1961. – 196 с.
475391
  Кэбирли И. Его тень : поэма / И. Кэбирли. – Москва : Советский писатель, 1963. – 46 с.
475392
  Каменкович З.Б. Его уже не ждали / З.Б. Каменкович, Ч.Т. Хачатурян. – Львов : Книжно-журнальное, 1963. – 344 с.
475393
  Каменкович З.Б. Его уже не ждали / З.Б. Каменкович, Ч.Т. Хачатурян. – 2-е изд., перераб. – Львов : Каменяр, 1971. – 351 с.
475394
  Сегель Я.А. Его фильмы и рассказы. / Я.А. Сегель. – Москва, 1966. – 232с.
475395
  Никулин В Ю. Его четвертое имя. / В Ю. Никулин. – М, 1950. – 26с.
475396
  Піскун В. Егодокументування та концептуалізація Української революції політичними емігрантами (перша половина XX ст.) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 450-463. – ISBN 978-617-7062-20-1
475397
  Малиновська О. Егоїзм; Два двигуни; Гуля; Не друг; Патріотові; Факт; Сум : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 67-69
475398
  Гримич Марина Егоїст : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2003. – 228с. – ISBN 966-663-102-4
475399
  Гримич Марина Егоїст : Роман / Марина Гримич. – Київ : Дуліби, 2006. – 324с. – ("Deja vu"). – ISBN 966-8910-21-4
475400
  Горький М. Егор Булычев и другие / М. Горький. – Москва, 1965. – 75с.
475401
   Егор Булычев и другие. – Москва, 1970. – 364 с.
475402
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1934. – 48с.
475403
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1935. – 90с.
475404
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1937. – 159с.
475405
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1950. – 84с.
475406
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1953. – 56с.
475407
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1989. – 125с.
475408
  Коткин А.С. Егор Ванюта. / А.С. Коткин. – Архангельск, 1981. – 161с.
475409
  Травин Д. Егор Гайдар: итоги и имидж // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 169-181. – ISSN 0321-1878
475410
   Егор Гайдар: ученый, политик, челоовек // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-36. – ISSN 0869-0499


  В статье представлены краткие изложения ряда выступлений в рамках двух встреч ученых и соратников Е. Гайдара, организованных Высшей школой экономики и фондом "Либеральная миссия".
475411
  Старосельский П.И. Егор Егорович Вагнер (1849-1903) / П.И. Старосельский, Е.И. Пикулина. – Москва : Наука, 1977. – 232 с.
475412
  Числов М.М. Егор Исаев. / М.М. Числов. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1990. – 142 с.
475413
  Щеглов А.С. Егор Каргин : роман / А.С. Щеглов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. – 388 с.
475414
  Щеголихин А.С. Егор Каргин / А.С. Щеголихин. – Саранск, 1990. – 400с.
475415
  Агуренко Б.П. Егор Мурлычёв : повесть о ростовских подпольщиках / Агуренко Б.П. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1980. – 112 с. – (Люди земли донской)
475416
  Иванович Егор Цапля : [рассказ] / Иванович [псевд.]. – Нижний Новгород : Изд. "Ледоход", 1907. – 8 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелейв : в 4 т. Т. 4 / И.Ф Масанов. М., 1960, с. 250
475417
  Машкин Г.Н. Егор, сын охотника / Г.Н. Машкин. – Иркутск, 1979. – 320с.
475418
  Степаненко В.И. Егорка-Нашатырь / В.И. Степаненко. – Минск : Знание, 1975. – 96 с.
475419
  Успенский Н.В. Егорка-пастух / Н.В. Успенский. – Москва, 1957. – 60с.
475420
  Горбунов Д. Егорка Богатырев / Д. Горбунов. – Ярославль, 1968. – 240с.
475421
  Левин Б.Н. Егорка. Рассказы / Б.Н. Левин. – К., 1956. – 86с.
475422
  Супрун И.Ф. Егоркин разъезд / И.Ф. Супрун. – Новосибирск, 1959. – 192с.
475423
  Волкодаев П. Егоркины рапорты : повести и рассказы / П. Волкодаев. – Минск : Мастацкая літараткра, 1976. – 336 с.
475424
   Егорова Муза Александровна, Выставка работ. Пермь. 1972 г.. – Пермь, 1972. – 18с.
475425
  Лутков Г.Я. Егорова река: Стихотворения. / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1981. – 111с.
475426
   Егоршина Наталия Алексеевна, Андронов Николай Иванович. Выставка произведений. Москва. 1978. – М, 1978. – 28с.
475427
   Егоршина Наталия Алексеевна. Выставка произведений. Москва. 1979. – М, 1979. – 13с.
475428
  Артемова Н. Егорьевсикй историко-художественный музей // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 8


  Місто Єгорьєвськ знаходиться в 100 кілометрах від столиці. Дім, де розташувався музей, було побудовано в ХІХ ст. для купця А.Нікітіна
475429
  Седов А.П. Еготов : [Иван Васильевич] / А.П. Седов. – Москва : Госстройиздат, 1956. – 91 с. – (Мастера русского зодчества)
475430
  Пашукова Т.І. Егоцентризм та рівень домагань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглянуто питання про функції та значення егоцентризму в структурі особистості. Висунуто припущення про взаємозв"язок егоцентризму та рівня домагань. У проведеному емпіричному дослідженні отримано результати, згідно з якими низькі величини ...
475431
  Пашукова Т.І. Егоцентризм як соціально-психологічне явище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Егоцентризм розглядається з позицій інтерперсонального підходу як соціально-психологічне явище. Розрізняється егоцентризм як феномен, як механізм та якість особистості. Простежується статевовікова динаміка егоцентризму в підлітковому та юнацькому віці.
475432
  Терехова С. Егоцентричне я в сідомості і мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 31-36. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
475433
  Грицик Л. Егоцентричний переклад як проблема компаративістики // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 390-394. – ISBN 966-603-098-5
475434
  Токаренко А.М. ЕГП Білокуракинського району Луганської області: динамічні аспекти // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 121-124. – ISBN 978-966-285-399-5
475435
  Бодряков В.Ю. ЕГЭ-тестирование студентов-математиков педагогического вуза как важный индикатор уровня профессиональной подготовленности / В.Ю. Бодряков, Н.Г. Фомина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 1. – С. 50-54. – ISSN 0321-0383
475436
  Неретин Ю. ЕГЭ : перспективы и эволюция // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 4


  Особенно много претензий к ЕГЭ предъявляют математики. Опасения о будущем математического образования.
475437
  Гитман Е.К. ЕГЭ vs ACT, или что и как проверяется при поступлении в вузы в России и в США / Е.К. Гитман, М.Б. Гитман // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 149-156. – ISSN 0869-3617


  Предложены для сравнения две тестовые системы - ЕГЭ (единый государственный экзамен), используемый в России, и ACT (American College Testing), применяемый в США. В статье обсуждаются различия как в целевых и содержательных, так и в организационных ...
475438
  Малинецкий Г.Г. ЕГЭ как катализатор кризиса российского образования / Г.Г. Малинецкий, А.В. Подлазов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 18-59. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В работе обсуждаются системные дефекты единого государственного екзамена. Доказана невозможность его одновременного использования для итоговой аттестации выпускников и конкурсного отбора абитуриентов в вузах страны. Проведен анализ методов, с помощью ...
475439
  Вяземский Е.Е. ЕГЭ по истории : опыт и проблемы / Е.Е. Вяземский, Б.Л. Хавкин // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 142-155. – ISSN 0130-3864
475440
  Возовикова Т. ЕГЭ шагает в СНГ. Единый экзамен переходит границы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 9


  Опыт организации пунктов государственной итоговой аттестации за рубежом есть (ежегодно в дни проведения ЕГЭ их действует более 40), необходимая нормативная база для запуска новых центров в странах СНГ будет оперативно разработана.
475441
  Бігіч О. Ед"ютейнмент як технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 119-126. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Відзначено, що ед"ютейнмент як технологія навчання іноземної мови вже була досліджена щодо різних ступенів навчання - від початкової до вищої школи <…> Вказано, що студенти магістратури, позитивно оцінивши і технологію формування методичної ...
475442
   Еда будущего. И что будем есть завтра? Ученіе мира готовят продовольственную революцию / Лангер Фред, Криг Сузанна, Бертем, Жан-Поль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 66-81 : фото. – ISSN 1029-5828
475443
  Невежин В. Еда и алкогольные напитки на дипломатических приемах в Кремле (1941-1945 гг.) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 149-166. – (New series ; vol. 20, no. 1). – ISSN 1224-032X
475444
  Миронова Марина Еда к радости: 5 чувств на кончике языка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 44-52 : фото
475445
  Поуп Виктория Еда как удовольствие. Приятного аппетита! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 150-159 : фото
475446
  Бикмурзина Элла Еда: технология изобилия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 202-203 : фото
475447
  Киливник П В. едагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 156-166. – ISSN 2312-5993
475448
  Кацевич В.В. Едафічна характеристика літогенних грунтів на лесоподібних суглинках / В.В. Кацевич, О.В. Стрижак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
475449
  Булейко А.А. Едафотопи терникових біогеоценозів, зростаючих на колишніх землях байрачних природних лісів та їх еколого-мікроморфологічна характеристика / А.А. Булейко, Ю.Л. Полієва, Н.Б. Митина // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 157-167 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-2056
475450
  Кондратюк А. Едафофільні водорості ризосфери цукрового буряка / А. Кондратюк, І. Костіков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-60. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  У ризосфері цукрового буряка лісостепової зони України було виявлено 16 видів грунтових водоростей. Уперше знайдено нову для грунтів України синьозелену водорость Stigonema intermedia Kondrat. 16 soil algae species were revealed in sugar-beet ...
475451
  Жукоцкий В. Едва заметный пунктир истины // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2003. – № 1. – С.80-95. – ISSN 0869-44435
475452
  Добровольський Л. Едвард-Леопольд Руліковський, знавець Київщини (1825-1900). – [Б. м.] : [Б. в.]. – 37 с. – Без. обкл. і тит. л.. - Авт. вказан в кінці текста
475453
  Шніцер І.О. Едвард Бенеш і словацьке питання в роки Другої світової війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 50-55. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
475454
  Каушлієв Г.С. Едвард Кларк - дослідник кримських старожитностей // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 65-69. – ISBN 978-966-8999-37-6
475455
  Нижанківський Б. Едвард Козак // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 266, березень : березень. – С. 5-8


  Едвард Теодорович Козак — український карикатурист, гуморист, художник, письменник, іконописець, редактор і видавець.
475456
  Яців Р. Едвард Козак: безжальний, але й справедливий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 24


  115 років від дня народження видатного українського мистця, мультиплікатора, письменника, редактора і видавця, геніального карикатуриста.
475457
  Томпсон Є. Едвард Саїд і польське питання / переклад з польської М. Мельник, А. Поцілуйко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 6-7


  Проти культурної неспроможності периферії.
475458
  Клиніна Т. Едвард Стеттініус - державний секретар президента Франкліна Рузвельта // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 80-88. – ISSN 2521-1706
475459
  Просалова В. Едвард Стріха - Порфірій Горотак: з історії двох літературних містифікацій // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 63-69. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
475460
  Ковалів Ю. Едвард Стріха // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 102-107. – ISSN 0236-1477
475461
  Пуща Я. Едварду Стрісі видали партквиток через вісімдесят років : новини: літературно-мистецька акція // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 181-183


  Літературно-мистецька акція "Зірви Стріху" ( Кость Буревій, псевдонім - Едвард Стріха [1888-1934) - україн. поет, драматург, театрознавець і літерат. критик; російський революційний діяч. Учасник літерат. дискусії 1925–1928 й автор брошури "Європа чи ...
475462
  Коляда Н. Едвін Гернле (1883-1952) - ідеолог, теоретик та організатор дитячого руху // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 35-39
475463
  Логвин М.О. Едвін Рей Ланкестер - друг К. Маркса / М.О. Логвин, В.А. Федінченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
475464
  Гансон Оля Едгар Алян По / Оля Гансон ; Переклав О. Пашук. – Львів : Наклад Унїверзальної Б-ки, 1911. – 64 с. – (Універсальна бібліотека ; [Вип.] 3)


  На тит. стор. є підпис авторки, а дарчий надпис стерт
475465
  Будько Євген Едельвейс від Петровича : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 110-112 : Фото
475466
  Власенко І.М. Едельвейс кохання : десять байок у прозі / І.М. Власенко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 112 с.
475467
  Наєнко М. Едельвейс Леоніда Кисельова // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 321-322
475468
  Зубанич Ф.І. Едельвейси Європи : нариси / Ф.І. Зубанич. – Ужгород, 1972. – 50 с.
475469
  Урин В.А. Едем по Узбекистану / В.А. Урин. – Ташкент, 1964. – 163с.
475470
  Максімова М. Едементи системи контролінгу банківської діяльності // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 171-177. – ISSN 1993-0259
475471
  Єленський В. Едемський сад: вигнання та повернення // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 22-25


  Австрійський і американський соціолог та теолог, ідеолог неоконсерватизму Пітер Бергер є одним з найпослідовніших критиків неокласичної теорії секуляризації. Класичною працею в цьому напрямі є збірка статей "Десекуляризація світу: Відродження релігії ...
475472
  Кондратьєва І.В. Едеська і Нісібінська школи та сирійська богословська традиція // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 17-21


  У статті розглядається історія виникнення перших богословських шкіл, що існували в межах сирійської християнської традиції. Їх роль в процесі освіти і формування національної культури. В статье рассматривается история возникновения первых богословских ...
475473
   Едешь отдыхать? Выбирай Украину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 89. – Библиогр.: Фото
475474
  Якутенко Ирина Едим мясо, рубим елки. Планете это только на пользу. Опасная забота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 90-93 : фото
475475
   Едим не дома : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 92-97 : Фото
475476
   Един век вярна служба на народното образование. – София, 1979. – 134с.
475477
   Един ден в Софии. – [ София ] : Фотоиздат, 1975. – 15 л. : ил.
475478
   Един ден от младостта : участници в партизанското движение споделят преживяванията си от най-вълнуващия ден на борбата. – София : Народна младеж, 1973. – 371, [4]
475479
  Паламарчук П.Г. Един Державин / П.Г. Паламарчук. – М, 1986. – 204с.
475480
  Гульд А.-М. Единая валюта для Беларуси и России? // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 229-258. – ISBN 5-94716-027-7
475481
   Единая воля. – Ашхабад, 1944. – 194с.
475482
   Единая всесоюзная спортивная классификация. – М, 1956. – 168с.
475483
   Единая всесоюзная спортивная классификация. – М, 1957. – 196с.
475484
   Единая Всесоюзная спортивная классификация. – Изд. 2-е, доп. – М, 1951. – 72с.
475485
   Единая всесоюзная спортивная классификация на 1965-1968 гг.. – М, 1965. – 288с.
475486
   Единая всесоюзная спортивная классификация на 1969-1972 гг.. – М, 1970. – 335с.
475487
   Единая всесоюзная спортивная классификация, 1973-1976. – М, 1973. – 383с.
475488
   Единая всесоюзная спортивная классификация, 1981-1984. – Москва, 1981. – 312 с.
475489
   Единая всесоюзная спортивная классификация, 1985-1988. – М, 1985. – 284с.
475490
  Аксельрод С.Л. Единая Всесоюзная спортивная классификация. Сокращенная стенограмма лекции прочитанная на семинаре приподавателей теории физического воспитания / Аксельрод С.Л. ; Управление учебными заведениями Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 14 с.
475491
  Чернышев А.А. Единая высоковольтная сеть СССР. / А.А. Чернышев. – Л, 1931. – 15с.
475492
   Единая государственная племенная книга крупного рогатого скота Ленинградской области. – Л.
1. – 1936. – 243 с.
475493
   Единая государственная племенная книга свиней крупной белой (английской) породы по Свердловской области. – Свердловск
1. – 1936. – 224 с.
475494
   Единая государственная система делопроизводства : (основные положения). – Москва, 1974. – 120 с.
475495
   Единая государственная система делопроизводства. – М, 1974. – 128с.
475496
   Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. ГОСТ 7.31-81. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 9 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
475497
  Барышников Н.И. Единая государственная техническая политика / Н.И. Барышников. – Москва : Экономика, 1975. – 55 с. – (Экономические знания - в массы)
475498
  Толстой Л.Н. Единая заповедь : О государственной власти / гр. Л.Н. Толстой. – Петроград : Изд. "Единения", 1917. – 26 с. – (Голос Толстого / Издание "Единение", под ред. В.Г. Черткова)
475499
  Толстой Л.Н. Единая заповедь : О государственной власти / гр. Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредника" ; [Тип. Французова и Колукова], 1917. – 31 с. = Серия произведений, ранее запрещавшихся Л.Н. Толстого, запрещавшихся / Издание "Посредника", под ред. В.Г. Черткова ; № 1200
475500
  Спектор В. Единая информационная система вуза. / В. Спектор, А. Силуянов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 92-96. – ISSN 0869-3617


  ЕИС Рос. гос.технологического ун-та им. К.Э. Циолковского
475501
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике для женщин (3, 2 и 1 разряды). – М, 1956. – 60с.
475502
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике для мужчин (3, 2 и 1 разряды). – М, 1956. – 20с.
475503
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике для юношей и девушек и программа примерных упражнений для соревнований мальчиков и девочек на 1957-1961 гг.. – М, 1957. – 251с.
475504
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике для юношей и девушек на 1954-1956 гг.. – М, 1954. – 68с.
475505
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике на 1952-1955 гг.. – М, 1952. – 148с.
475506
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике на 1954 г.. – М, 1954. – 62с.
475507
   Единая классификационная программа соревнований по гимнастике на 1940-41 гг.. – М, 1939. – 62с.
475508
   Единая классификация литературы для книгоиздания в СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 596 с.
475509
  Барышникова М. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Качество. Многообразие. Методическое сопровождение // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 29 - 32. – ISSN 1727-4893
475510
  Гридина Е.Г. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: три года в Интернете (опыт создания и сопровождения) / Е.Г. Гридина, И.И. Чиннова // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 79-86.


  Приводится обзор наиболее важных разделов и сервисов Единой коллекции.
475511
  Карпинский Л. Единая математика / Л. Карпинский. – Москва-Ленинград, 1926. – 596 с.
475512
  Борзенков В.Г. Единая наука о человеке: за пределами редукционизма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 24-40. – ISSN 0236-2007
475513
   Единая научно-техническая политика. – М, 1986. – 61с.
475514
   Единая общегосударственная система междубиблиотечного абонемента. – М, 1969. – 40с.
475515
  Петров В.Н. Единая параллель / В.Н. Петров. – М., 1981. – 440с.
475516
  Камышанская А. Единая прялка судеб // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-83


  Изобразительное искусство армянской художницы Гаяне Хачатурян (1942-2009)
475517
  Герман Артур Григорьевич Единая сельскохозяйственная политика ЕЭС в условиях усиления наднационального регулирования : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Герман Артур Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 202л. – Бібліогр.:л.159-178
475518
  Герман А.Г. Единая сельскохозяйственная политика ЕЭС в условиях усиления наднационального регулирования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.14 / Герман А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 21л.
475519
  Голотвин Ж.Г. Единая семья советских народов: социальное родство и сплоченность / Ж.Г. Голотвин. – М., 1981. – 167с.
475520
  Юрин О.Н. Единая система автоматизации проектирования ЭВМ / О.Н. Юрин. – М, 1976. – 176с.
475521
  Маев Ф.Р. Единая система аттестации - метод и средство обеспечения высокого качества промышленности продукции / Ф.Р. Маев. – М, 1973. – 51с.
475522
  Гличев А.В. Единая система государственного управления качеством продукции / А.В. Гличев. – М, 1981. – 64с.
475523
   Единая система информационно-вычислительного обеспечения АПК. – М, 1988. – 270с.
475524
   Единая система информационно-поисковых языков. – Рига, 1977. – 171с.
475525
   Единая система конструкторской документации. – М, 1970. – 220с.
475526
   Единая система конструкторской документации. – М, 1970. – 143с.
475527
   Единая система конструкторской документации. – Переизд. – М, 1973. – 407с.
475528
   Единая система конструкторской документации. – М, 1979. – 478с.
475529
   Единая система конструкторской документации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : издательство стандартов, 1989. – 352с.
475530
   Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68 - ГОСТ 2.309-68. – Москва, 1969. – 144 с.
475531
   Единая система конструкторской документации. Основные положения. – М, 1971. – 200с.
475532
   Единая система конструкторской документации. Патентный формуляр. – М, 1970. – 30с.
475533
   Единая система конструкторской документации. Правила выполнения схем. – М, 1971. – 80с.
475534
   Единая система конструкторской документации. Учет и обращение документации. – М, 1971. – 88с.
475535
  Леонов В.П. Единая система наук / В.П. Леонов. – К, 1991. – 47с.
475536
  Некрасов Н.Н. Единая система отраслевого и территориального планирования / Н.Н. Некрасов, Г И. Шилин, . – М, 1980. – 76с.
475537
  Ачаркан В.А. Единая система пенсионного обеспечения и ее совершенствование / В.А. Ачаркан. – Москва, 1971. – 37 с. – Библиогр.: с. 37
475538
   Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. – Изд. 4-е. – М, 1962. – 735с.
475539
  Хорев Б.С. Единая система расселения и развития городов (экономико-географическое исследование городского расселения в СССР) : Автореф... докт. географ.наук: / Хорев Б.С.; ЛГУ. – Л., 1971. – 44л.
475540
  Липский Ю.Н. Единая система селенодезических координат из девяти каталогов на видимом полушарии Луны / отв. ред. Ю.Н. Липский. – Москва : Наука, 1973. – 384 с.
475541
   Единая система технологической документации. – М, 1977. – 192с.
475542
   Единая система технологической документации. – Москва : Издательство стандартов, 1992. – 325с.
475543
  Белов Н.Г. Единая система учета в сельском хозяйстве (информационные аспекты управления) / Н.Г. Белов. – Москва : Статистика, 1975. – 208 с.
475544
   Единая система учета и статистики в ГДР. – М, 1968. – 152с.
475545
   Единая система учета и статистики в ГДР. – М, 1971. – 256с.
475546
   Единая система учета и статистики в ГДР. – М, 1974. – 216с.
475547
  Чернова Л. Единая система ЭВМ / Л. Чернова. – Рига, 1976. – 102с.
475548
  Шелихов А.А. Единая система электронных вычислений / А.А. Шелихов. – Москва : Энергия, 1975. – 160 с.
475549
  Акимов Г.В. Единая спецификация металлических материалов машиностроения Союза ССР : (проект) / Г.В. Акимов, К.И. Акимова ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. – Москва : Оборонгиз
Ч. 3. – 1948. – 438 с., [2] л. диагр. : граф., диагр. – Библиогр.: с. 92
475550
   Единая сущность и многообразие форм становления и развития социалистического образа жизни. – Махачкала, 1989. – 143с.
475551
   Единая схема классификации литературы в книготорговой сети. – М, 1965. – 72с.
475552
   Единая схема классификации литературы для книгоиздания в СССР. – М, 1977. – 468с.
475553
  Скугар А.С. Единая теория строения Вселенной = Einheitliche Theorie zum Aufbau des Weltalls = La theorie universelle de structure de l"Univers = Unified Theory of the Universe structure / Скугар Александр Сергеевич. – [Симферополь : б. и.], 2017. – 68 с. – Библиогр.: с. 68
475554
  Браун Д. Единая теория ядерных моделей и сил : Пер.с англ. / Д. А. Браун ; пер. с англ. Л.А. Малова, Р.А. Эрамжяна. – Москва : Атомиздат, 1970. – 288 с. – Библиогр.: с. 280-284
475555
  Вильдермут К. Единая теория ядра / К. Вильдермут, Я. Тан; пер. с англ. д-ра физ.-мат. наук Смирнова Ю. Ф. – Москва : Мир, 1980. – 502 с.
475556
  Воронин Е.Г. Единая технология цветосинтеза и фотограмметрической обработки мультиспектральных оптико-электронных космических снимков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
475557
  Шафиркин Б.И. Единая транспортная сеть и взаимодействие различных видов транспорта : Учебник для вузов / Б.И. Шафиркин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 240с.
475558
  Лопатина Н.Ф. Единая транспортная система / Н.Ф. Лопатина. – М, 1988. – 160с.
475559
   Единая трудовая школа. – М, 1918. – 24с.
475560
  Михайлов А.В. Единая физическая теория / А.В. Михайлов. – Санкт-Петербург : Реноме, 2008. – 32 с. – ISBN 978-5-98947-113-3
475561
   Единая школа. – М, 1918. – 80с.
475562
  Кукель-Краевский Единая электроэнергетическая система европейской части СССР. / Кукель-Краевский. – М-Л, 1938. – 71с.
475563
  Кржижановский Г.М. Единая энергетическая система СССР / Г.М. Кржижановский, В.И. Вейц. – М., 1956. – 55с.
475564
   Единбург і Київ "промовляють" про війну // Київський університет. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Вираження досвіду війни крізь аналіз літературних та культурних репрезентацій обговорили під час Міжнародної наукової конференції "Літератури та культури в умовах війни" 5 жовтня 2023 року. Цей академічний захід став іще одним у низці спільних ...
475565
   Единбурзький погляд на історію демократії від давніх часів до майбутніх можливостей = The Edinburgh companion to the history of democracy / [Джеймс Андерсон та ін.] ; [ред.]: Бенджамін Айзехен та Стівен Стоквелл ; пер. з англ. Р. Машкової, О. Хоменко ; наук. ред. та упоряд. перкладу М. Мінаков ; передм. Дж. Гуді ; вступ. слово А. Єрмолаєва ; Ін-т стратег. дослідж. "Нова Україна"]. – Харків : Фоліо, 2017. – 639, [1] с. – Парал. тит. арк англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл. ред. зазнач. як авт. - Покажчик: с. 630-639. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-03-7915-2
475566
  Улуг-зода С. Единение : избр. статьи и очерки / Сатым Улуг-зода. – Душанбе : Таджикгосиздат, 1963. – 200 с.
475567
  Папырина А.А. Единение души, веры, любви в поэзии Е. Васильевой // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 101-103. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
475568
   Единение литератур. – Киев, 1982. – 138с.
475569
   Единение народов - единение культур.. – К., 1987. – 262с.
475570
   Единение побратимов.. – Львов, 1981. – 86с.
475571
  Тахиров Ш. Единението / Ш. Тахиров. – София, 1981. – 197с.
475572
  Скоробогатько В.Я. Единественность и существование решений некоторых краевых задач для дифференциального уравнения эллиптического типа второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скоробогатько В.Я.; М-во высш. образования СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 12л.
475573
  Шацкая Е.В. Единица - ноль. / Е.В. Шацкая. – М., 1960. – 40с.
475574
   Единица "с обманом".. – М., 1983. – 576с.
475575
  Богушевич Д.Г. Единица, функция, уровень : к пробл. классиф. единиц яз. / Д.Г. Богушевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 116 с. – Библиогр.: с. 105-115 (231 назв.)
475576
   Единицы активности и дозы ионизирующих излучений. – Москва, 1959. – 77 с.
475577
  Деньгуб В.М. Единицы величин : словарь-справочник / В.М. Деньгуб, В.Г. Смирнов. – Москва : Издательство стандартов, 1990. – 240 с.
475578
  Навашин С. Единицы жизни : Речь, произнесенная на торжественном годичном акте Университета Св. Владимира, 16 января 1900 года / С.Г. Навашин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. ВладимираН.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [2], 14 с.
475579
  Навашин С.Г. Единицы жизни // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 445-458. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
475580
  Данилов Н.И. Единицы измерений / Н.И. Данилов. – Москва, 1961. – 304 с.
475581
  Тюрин Н.И. Единицы измерений принятые в СССР. / Н.И. Тюрин. – Москва, 1947. – 83 с.
475582
   Единицы измерений. ГОСТ. – Москва, 1967. – 52 с.
475583
  Сидоренко Е.Ф. Единицы измерения в торговле на Левобережной Украине 18в. : Автореф... канд. ист.наук: / Сидоренко Е.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1971. – 26с.
475584
  Сена Л.А. Единицы измерения величин и их размерности : учеб. пособие / Л.А. Сена. – Москва : Наука, 1969. – 304с.
475585
   Единицы измерения и обозначения физико-технических величин : справочник для работников издательств и авторов. – Москва : ГНТИ, 1961. – 255 с.
475586
  Сена Л.А. Единицы измерения физеческих величин / Л.А. Сена. – 2-е изд., перераб. – Ленинград ; Москва, 1949. – 188 с.
475587
  Сена Л.А. Единицы измерения физических величин / Л.А. Сена. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1939. – 128 с.
475588
  Чертов А.Г. Единицы измерения физических величин / А.Г. Чертов. – 2-е изд. – М., 1960. – 184с.
475589
  Калантаров П.Л. Единицы измерения электрических и магнитных величин / П.Л. Калантаров. – Москва ; Ленинград : ГЭИ, 1948. – 62 с.
475590
  Малицкий А.Н. Единицы измерения электрических и магнитных величин / А.Н. Малицкий. – Москва, 1961. – 55 с.
475591
  Биленкин Л.Д. Единицы измерения электрических и магнитных величин и обобщенная форма уравнений теории электричества : учеб. пособие для студ. и преподавателей / Л.Д. Биленкин. – Москва : Издательство Московского полиграфического института, 1963. – 102 с.
475592
   Единицы морфологии и синтаксиса в семантическом аспекте.. – Ростов-на-Дону, 1979. – 113с.
475593
  Потапова Г.Н. Единицы невербальной семиотики как средства создания "эмоционального" портрета героя (на материале повести М. Лермонтова "Вадим") // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 25-29. – (Русская филология ; № 2 (64) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Надана розвідка актуальна у зв’язку з недостатньою увагою лінгвістів до мови ранньої повісті М. Лермонтова «Вадим». На особливу увагу заслуговують авторські ремарки. Саме в ремарках М. Лермонтов реалізує одиниці невербальної семіотики. Аналіз висловів ...
475594
  Клейтман С.Л. Единицы правила движения по улицам и дорогам СССР и уход за автомобилем / С.Л. Клейтман, Л.Я. Лагунов. – Харьков, 1960. – 324с.
475595
   Единицы различных уровней в языке и речи.. – Краснодар
2. – 1972. – 95с.
475596
   Единицы различных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие.. – М., 1969. – 332с.
475597
   Единицы разных уровней языковой системы в свете их динамики.. – Ярославль, 1987. – 166с.
475598
   Единицы системы СИ для измерения физических величин : посбие для студентов. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1970. – 112 с.
475599
  Бойко Б.Л. Единицы социально-группового диалекта в языковой картине мра взаимодействующих культур : на материале русского и немецкого военного жаргона 1941-1945 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 99-107. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
475600
  Степанов Н.В. Единицы счета времени (до XIII в.) по Лаврентиевской и 1-й Новгородской летописям / Н.В. Степанов. – [Москва] : [О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те], 1909. – 74 с.
475601
  Дворкина М.Я. Единицы учета обслуживания пользователей библиотек и органов НТИ в ГОСТ 7.20–2000 "СИБИД. Библиотечная статистика" // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 64-67
475602
   Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-технической информации.. – М., 1983. – 4с.
475603
   Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-технической информации.. – М., 1984. – 16с.
475604
  Митрофанова С.В. Единицы учета фонда – объект стандартизации ГОСТ 7.20–2000 "СИБИД. Библиотечная статистика" // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 84-91
475605
   Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации.. – М., 1980. – 24с.
475606
  Бурдун Г.Д. Единицы физических величин / Г.Д. Бурдун. – 3-е изд., доп. – Москва, 1963. – 186 с.
475607
  Бурдун Г.Д. Единицы физических величин / Г.Д. Бурдун. – 4-е изд., доп. – Москва : Издательство комитета стандартов, 1967. – 216 с.
475608
  Чертов А.Г. Единицы физических величин : Учеб.пособие для вузов / А.Г. Чертов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 287 с.
475609
  Бурдун Г.Д. Единицы физических величин / Г.Д. Бурдун, В.А. Базакуца. – Харьков : Вища школа, 1984. – 208 с.
475610
  Власов А.Д. Единицы физических величин в науке и технике : Справочник / А.Д. Власов, Б.П. Мурин. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 176 с.
475611
  Болсун А.И. Единицы физических величин в школе : книга для учителя / А.И. Болсун, С.Л. Вольштейн. – Минск : Народная асвета, 1983. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 94 (8 назв.)
475612
  Олейникова Л.Д. Единицы физических величин в энергетике / Л.Д. Олейникова. – М., 1983. – 232с.
475613
  Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности / Л.А. Сена. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 335 с.
475614
   Единицы физических величин. : сб. нормативно-тех. документов. – Москва : Издательство стандартов, 1987. – 176 с.
475615
  Маликов С.Ф. Единицы электрических и магнитных величин / С.Ф. Маликов. – 2-е изд,. переработ. – Москва ; Ленинград, 1960. – 168 с.
475616
   Единицы языка в коммуникативном и номинативном аспектах.. – Л., 1986. – 163с.
475617
  Ферстер Г. Единицы, величины, уравнения и их практическое использование : Пер. с нем. / Г. Ферстер. – Киев : Вища школа, 1984. – 199с.
475618
  Мусий В.Б. Единичное и универсальное в фантастическом рассказе Ф.М. Достоевского "Бобок" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 74-79. – (Серія: Філологія)
475619
  Погорелая Т.З. Единичное разделение труда при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Погорелая Т.З.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
475620
  Петрова З.Ф. Единичное, особенное и общее в процессе становления коммунистической общественно-экономической формации : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Петрова З.Ф.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 20л.
475621
   Единная классификационная программа по гимнастике. – Москава : Физкультура и спорт, 1945. – 152 с.
475622
   Единни в борбата против фашизма, юни-септември 1923.. – София, 1983. – 285с.
475623
  Бронников Д.М. Единого грамма ради / Д.М. Бронников, М.С. Афанасьев. – Москва : Советская Россия, 1983. – 88 с. – (Наука - народу. Горное дело)
475624
   Единодействието на българския народ с другите балкански народи в антифашистката борба 1940-1945 : документи и материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1974. – 342 с.
475625
  Расторгуев В.Н. Единодержавие : новые лики тоталитаризма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.43-50. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
475626
  Жерновой Ф.Е. Единое информационное пространство в сфере культуры / Федор Евгеньевич Жерновой // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 3. – С. 9-12
475627
  Толстой Л.Н. Единое на потребу и другие произведения : "Единое на потребу"; "Одумайтесь" ; Патриотизм и правительство; К политическим деятелям;№ Письмо к редактору английской газеты / гр. Л.Н. Толстой. – Москва : Т-во типо-лит. Владимир Чичерин в Москве, 1907. – 159 с.
475628
  Малєк Э. Единое образовательное пространство - мечта или реальность? Из опыта реализации Болонского процесса в Лодзинском университете / Элиза Малэк // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-81
475629
  Казакова Т. Единое образовательное пространство : оптимизация учебного процесса / Татьяна Казакова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 57-59. – ISSN 0869-4915
475630
  Гурулева Т.Л. Единое образовательное пространство в АТР // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 134-140. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена рассмотрению процессов формирования образовательного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Рассматривается участие России в сотрудничестве стран региона в области высшего образования, даны рекомендации по дальнейшему ...
475631
  Быковская Е.Ф. Единое обраэовательное пространство Европы: проблемы становления // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 13-19. – ISSN 1811-0916
475632
  Пейс А. Единое описание электронных частиц / А. Пейс. – Москва, 1957. – 18 с.
475633
  Хмара Г.И. Единое планирование лекционной пропаганды / Г.И. Хмара. – Л, 1962. – 85с.
475634
  Рачков П.А. Единое революционное учение: очерк развития марксизма-ленинизма как теорет. системы. / П.А. Рачков. – Москва, 1990. – 188с.
475635
  Паперный З.С. Единое слово / З.С. Паперный. – М. : Советский писатель, 1983. – 382 с.
475636
   Единое счастье.. – Новосибирск, 1974. – 79с.
475637
  Жакочьян С. Единое таможеное законодательство Европи: от римского договора к модернизированному таможенному кодексу // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 3-12
475638
   Единожды приняв присягу.. – Донецк, 1990. – 165с.
475639
  Минков Ю.А. Единомыслие и разногласия в науках. / Ю.А. Минков. – София, 1982. – 184с.
475640
  Жернаков Н.К. Единомышленники / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1960. – 294с.
475641
  Жернаков Н.К. Единомышленники / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1963. – 296с.
475642
  Борисов К.Ф. Единомышленники : роман-хроника / К.Ф. Борисов ; [худож. А.С. Ехамов]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 375 с. : ил.
475643
  Борисов К.Ф. Единомышленники : роман-хроника / К.Ф. Борисов ; [худож. А.С. Ехамов]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1979. – 509 с. : ил.
475644
   Единоначалие - важнейшее условие укрепления дисциплины и боеспособности советских вооруженных сил.. – Москва, 1953. – 35с.
475645
  Тимофеечев М.Н. Единоначалие в Советских Вооруженных Силах / М.Н. Тимофеечев. – М. : Воениздат, 1978. – 63с.
475646
  Ларьков А.М. Единоначалие в Советских Вооруженных Силах и пути его дальнейшего укрепления / А.М. Ларьков, Н.Т. Филиппов. – М, 1960. – 40с.
475647
  Тимофеечев М.Н. Единоначалие в Советских Вооруженных Силах. / М.Н. Тимофеечев. – М., 1978. – 63с.
475648
  Лащенко П.Н. Единоначалие и воиднская дисциплина / П.Н. Лащенко. – М, 1988. – 95с.
475649
  Сафронова И.П. Единоначалие и коллегиальность в социалистическом промышленном предприятии / И.П. Сафронова. – К., 1978. – 184 с.
475650
  Сафронова И.П. Единоначалие и коллегиальность в управлении социалистическим промышленным предприятием в Советском государстве (25.Х.1917 г. -1929 г.) : Автореф. дис. ... канд. юрич. наук : 12.00.01 / Сафронова И. П. ; Хар. юридич. ин-т. – Харьков, 1979. – 37 с.
475651
  Паршакова М.А. Единоначалие и коллегиальность в управлении социалистическим промышленным производством. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Паршакова М.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 24л.
475652
   Единообразный торговый кодекс США. – Москва : Прогресс, 1969. – 431 с.
475653
   Единообразный торговый кодекс США = Uniform commercial code : офиц. текст - 1990. – Москва : Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 426, [1] с. – (Современное зарубежное и международное частное право / Исслед. центр частного права [и др.] ; ред.: Дозорцев В.А. [и др.]). – ISBN 5-7709-0022-9
475654
  Гороховская Е.В. Единообразный торговый кодекс США: общая характеристика в свете последних реформ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 92-99. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
475655
  Поликаров А.М. Единоство сущности и форм социалистических производственных отношений / А.М. Поликаров. – Саратов, 1988. – 144с.
475656
  Пстунова А.М. Единосущная троица / А.М. Пстунова. – Москва, 1978. – 272с.
475657
  Пистунова А. Единосущная троица / А. Пистунова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 272 с.
475658
  Збанацкий Ю.О. Единственная : Повесть / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. Б. Зубавина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 294 с.
475659
  Збанацкий Ю. Единственная : Повесть / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. Б.Зубавина. – Москва : Воениздат, 1966. – 270 с.
475660
  Ярункова К. Единственная : Повесть / К. Ярункова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 222с.
475661
  Вальдхайм К. Единственная в мире должность / К. Вальдхайм. – Москва, 1980. – 191с.
475662
  Кулик А.С. Единственная дочка. / А.С. Кулик. – Москва : Искусство, 1958. – 24с.
475663
  Шевелев А.А. Единственная земля. / А.А. Шевелев. – М, 1979. – 191с.
475664
  Богатков Б.А. Единственная книга : стихи и письма поэта, воспоминания о нем / Б.А. Богатков ; авт. предисл. Л.В. Решетников. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1973. – 175 с., [5] л. ил.
475665
  Воронин С.А. Единственная ночь / С.А. Воронин. – Ленинград, 1983. – 502с.
475666
  Герасимова В.А. Единственная ночь. - Меня нельзя бросить / В.А. Герасимова. – Москва, 1966. – 48с.
475667
  Гречко Л.П. Единственная привелегия: о боевом пути 616-го стрелкового полка 194-й Речиц. Краснознам. стрелковой дивизии / Л.П. Гречко. – М., 1979. – 175с.
475668
  Льосур С. Единственная Родина - это изгнание в язык // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 49-57. – ISSN 2307-3195
475669
  Микуленок И.О. Единственная. (Орден Святого Георгия) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 36-40
475670
  Тольятти П. Единственно правильный путь для человечества. / П. Тольятти. – М., 1952. – 32с.
475671
  Тольятти П. Единственно правильный путь для человечества. / П. Тольятти. – М., 1959. – 31с.
475672
  Васильев Ф.И. Единственное : стихи / Ф.И. Васильев. – Ижевск : Удмуртия, 1973. – 208 с.
475673
  Толстой Л.Н. Единственное возможное решение земельного вопроса / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 16 с. – (Библиотека "Толстовиана" / под ред. Б.С. Боднарского ; № 7)
475674
  Румарчук Л.И. Единственное лето / Л.И. Румарчук. – Москва : Советский писатель, 1979. – 223 с.
475675
  Ковалевский В.А. Единственное мое оружие - любовь / В.А. Ковалевский. – Москва, 1972. – 391 с.
475676
  Горбашов Л.Н. Единственное преимущество / Л.Н. Горбашов. – К, 1983. – 216с.
475677
  Толстой Л.Н. Единственное средство / гр. Л.Н. Толстой. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Всемирный Вестник" ; Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1906. – 16 с. – Отд. оттиск: Всемирный вестник. 1906. – (Серия неизданных в России сочинений графа Льва Николаевича Толстого ; № 4)


  Свободное слово / Под ред. В.Г. Черткова Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
475678
  Китайбеков Е.Т. Единственность решения задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных гиперболических уравнений с вырождением типа и порядка // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  На важность исследования гиперболических уравнений с вырождением типа и порядка обратил внимание А.В. Бицадзе. Известно, что для уравнений в частных производных гиперболического типа краевые задачи с данными на всей границе области служат примером ...
475679
  Андреев К.М. Единственность решения задачи Римана-Гильберта для волны разрежения уравнения Кортевега-де Фриза / К.М. Андреев, И.Е. Егорова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 2017. – № 11
475680
   Единственность, устойчивость и методы решения задач математической физики. : сб. науч. трудов. – Новосибирск : ВЦ АН СССР, 1987. – 66 с.
475681
   Единственность, устойчивость и методы решения некорректных задач математической физики и анализа. – Новосибирск, 1984. – 165с.
475682
  Весенин Е.М. Единственные в своем роде / Е.М. Весенин. – Москва, 1958. – 64с.
475683
  Парубоча Наталья Единственный в мире "единый билет" : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 44-46 : Фото
475684
  Мезиан И. Единственный в своем роде // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 2. – С. 112-115
475685
   Единственный выход : стихи. – Харьков, 1932. – 87 с.
475686
  Злотников Н.М. Единственный дом / Н.М. Злотников. – Москва : Советский писатель, 1968. – 143с.
475687
  Злотников Н.М. Единственный дом / Н.М. Злотников. – Москва, 1981. – 180с.
475688
  Штирнер М. Единственный и его достояние / Макс Штирнер ; предисл. О. Виконта ; пер. Л.И. Г. – Москва : Изд-во "Индивид"
Вып. 1-3 ; Ч. 2 : Я. – 1906. – 478 с.
475689
  Штирнер М. Единственный и Его достояние / Макс Штирнер ; пер. под ред. И.А. – С.-Петербург : Типогр. "Сириус", 1910. – 275, [3] c.
475690
  Штирнер М. Единственный и его собственность / М. Штирнер. – М, 1918. – 271с.
475691
  Штирнер М. Единственный и его собственность / М. Штирнер. – Харьков, 1994. – 560с.
475692
  Реньяр Ж.Ф. Единственный наследник : комедия в 5-ти дейст. / Жан-Франсуа Реньяр ; [пер. с фр. Мих. Донского]. – Москва : Искусство, 1956. – 114 с.
475693
  Ибаррури Д. Единственный путь / Долорес Ибаррури. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 463 с., 6 л. ил. : ил.
475694
  Баздырев К.К. Единственный ребёнок / К.К. Баздырев. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 119 с.
475695
  Ленч Л.С. Единственный свидетель / Л.С. Ленч. – М, 1956. – 240с.
475696
  Тур А.С. Единственный свидетель : пьесы / А.С. Тур, П.Л. Тур. – Москва : Советский писатель, 1975. – 320 с.
475697
  Александрова Н. Единственный свидетель : роман / Н. Александрова; Наталья Александровна. – Санкт-Петербург; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 383 с. – (Белый танец). – ISBN 5-7654-0983-0;5-224-01542-1
475698
  Назаров И.И. Единственный сын / И.И. Назаров. – Москва, 1953. – 24с.
475699
  Мамакин Ю.А. Единственный шанс : повести и рассказы / Ю.А. Мамакин. – Киев : Молодь, 1990. – 228 с.
475700
  Никифоров Г. Единство : роман / Г. Никифоров. – Москва : Советская литература, 1933. – 290 с.
475701
  Никифоров Г. Единство : роман / Г. Никифоров. – Москва : Московское Товарищество Писателей, 1933. – 278 с.
475702
  Романовский Н.В. Единство / Н.В. Романовский. – Воронеж, 1945. – 160с.
475703
  Романовский Н.В. Единство / Н.В. Романовский. – Воронеж, 1954. – 220с.
475704
  Черкасов В. Единство / В. Черкасов. – Махачкала, 1979. – 87с.
475705
   Единство. – Москва
4. – 1982. – 414с.
475706
  Кравцов А.Ф. Единство / А.Ф. Кравцов. – Харьков, 1988. – 48с.
475707
  Коротаев В.В. Единство / В.В. Коротаев. – М, 1991. – 111с.
475708
  Бережная О. Единство автора и лирического героя в повести-притче Э. Хемингуэя "Старик и море" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 11-13
475709
  Бурова И.Н. Единство анализа и синтеза / И.Н. Бурова. – Москва, 1962. – 39с.
475710
  Перетурин А.Ф. Единство атрибутов материи / А.Ф. Перетурин. – Москва, 1966. – 48с.
475711
  Барнашов А.М. Единство власти и его воплощение в государственном строительстве в СССР / А.М. Барнашов. – Томск : Изд-во Томского ин-та, 1979. – 141 с.
475712
  Козлов И.Ф. Единство воспитания и жизни детей. / И.Ф. Козлов. – М., 1964. – 140с.
475713
   Единство воспитания и обучения в процессе трудовой и профессиональной подготовки учащейся молодежи.. – Москва, 1982. – 141с.
475714
  Арпад П. Единство воспитания коллектива и личности учащихся старших классов : Автореф... канд. пед.наук: / Арпад П.;. – Л, 1963. – 25л.
475715
   Единство воспитания нравственного сознания и поведения школьников.. – М., 1975. – 144с.
475716
  Бобрович Алена Единство времени / Бобрович Алена, Петросян Александр // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 46-53 : фото
475717
  Ревич А.М. Единство времени: стихи. / А.М. Ревич. – М., 1977. – 102с.
475718
  Гурев Г.А. Единство вселенной : научно-поп. очерк / Г.А. Гурев. – Москва : Издание Московского Планетария, 1946. – 38 с.
475719
  Петросян М.И. Единство гносеологического, социального и "антропологического" аспектов проблемы человека в ленинизме / М.И. Петросян. – М., 1969. – 20с.
475720
  Панов Единство государства: российский опыт конституционно-правового регулирования / Панов, АЛ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
475721
  Гуляев А.М. Единство гражданского права и проект гражданского уложения / А.М. Гуляев. – Киев : [Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1903. – 143 с. – Библиогр. в прим.
475722
  Нефедьев Е.А. Единство гражданского процесса : [речь, произнес. 9 февр. 1892 г. в публ. заседании Юрид. фак. Казан. ун-та перед защитой дис. под загл.: "К учению о сущности гражданского процесса", представл. для получения степ. д-ра гражд. права] / [соч.] Е.А. Нефедьева, орд. проф. Казан. ун-та. – Казань : Тип. Имп. унив., 1892. – 21 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Казанского университета, 1892, № 5
475723
   Единство действий - веление времени. – М., 1984. – 94с.
475724
  Белый П.Ф. Единство действий в защиту завоеваний pеволюции.Боевое содpужество тpудящихся Укpаины и России в боpьбе пpотив кулацкой вооpуженной контppеволюции (конец 1920-1922 гг.) / П.Ф. Белый, П.С. Дышлевый. – Киев : Вища школа, 1988. – 155 с. – (Историческая монография). – ISBN 5-11-001247-4


  Освещается одна из стpаниц истоpии бpатской дpужбы pусского и укpаинского наpодов-их боевое содpужество в боpьбе пpотив вооpуженной кулацкой контppеволюции (махновщины и петлюpовщины).Раскpывается пpедательство укpаинских буpжуазных националистов.
475725
  Давыдов В.П. Единство демократических и социалистических задач революции / В.П. Давыдов. – Москва, 1982. – 64с.
475726
  Сматана Ян Единство диалектики и материализма в марксистской концепции революционной практики : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сматана Ян; КГУ. – К., 1984. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
475727
  Сматана Я. Единство диалектики и материализма в марксистской концепции революционной практики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сматана Я.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
475728
  Кедров Б.М. Единство диалектики, логики и теории познания / Б.М. Кедров. – Москва, 1963. – 295 с.
475729
  Оруджев З.М. Единство диалектики, логики и теории познания в "Капитале" / З.М. Оруджев. – Баку, 1968. – 300с.
475730
  Мельников В.Н. Единство диалектики, логики и теории познания в марксистской философии / В.Н. Мельников. – Донецк, 1973. – 32с.
475731
  Шинкарук В.И. Единство диалектики, логики и теории познания. / В.И. Шинкарук. – Киев, 1977. – 367с.
475732
   Единство диалектического и исторического материализма.. – Л., 1978. – 199с.
475733
  Акчурин И.А. Единство естественнонаучного знания / И.А. Акчурин. – Москва : Наука, 1974. – 207 с.
475734
  Вериго Б.Ф. Единство жизненных явлений : с 81 рис. / Б.Ф. Вериго, проф. Имп. Новорос. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1912. – VIII, 276 с. : ил. – В экз. № 77417 деф., отсутств. ориг обл., тит. л. и с. I-VIII


  Ред.: Шимкевич, Владимир Михайлович (1858-1923)
475735
  Талиев В.И. Единство жизни : Растение как животное / В.И. Талиев. – Москва : Госиздат, 1925. – 262 с.
475736
  Фишер Я. Единство земельных участков и расположенных на них зданий в немецком вещном праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 11. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
475737
  Вышеславский Л.Н. Единство Земли / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1958. – 65с.
475738
  Байдаров Е.У. Единство знания и веры в контексте идеи В.И. Вернадского о ноосфере // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 116-124. – ISSN 2074-4447
475739
  Мазя А.А. Единство и бороба противоположностей как закон познания действительности : Автореф... канд. филос.наук: / Мазя А. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материал. – Москва, 1958. – 16л.
475740
  Дзасохов А.С. Единство и взаимодействие антиимпериалистических национально-освободительных сил / А.С. Дзасохов. – М., 1986. – 250с.
475741
  Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права / Н. Неновски. – Москва : Прогресс, 1982. – 148 с.
475742
  Петерсон А.А. Единство и взаимодействие физического и эстетического воспитания : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Петерсон А.А.; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1971. – 41л.
475743
   Единство и взаимосвязь общего среднего и профессионально-технического образования.. – М., 1974. – 139с.
475744
  Македонская Т.В. Единство и взаимосвязь производственной и культурной финкции трудового коллектива : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Македонская Т.В. ; МВ и ССО РСФСР , Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 25 с.
475745
  Вабищевич С.С. Единство и границы предмета гражданско-правового регулирования как объект научной полемики // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 27-40. – ISSN 2306-255X
475746
  Бахшиев Д.Ю. Единство и дисциплина Коммунистической партиии Советского Союза / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1953. – 96с.
475747
  Росенко М.Н. Единство и дружба / М.Н. Росенко. – Л, 1986. – 174с.
475748
  Ломидзе Г.И. Единство и многообразие / Г.И. Ломидзе. – М., 1957. – 291с.
475749
   Единство и многообразие. – Москва, 1979. – 446с.
475750
  Чумаков В.А. Единство и многообразие антикризисных мер на евразийской экономической оси Брюссель (ЕС) - Москва (СНГ) - Пекин (ШОС) / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 158-170. – ISSN 0235-5620
475751
  Мусаева Э.Ш. Единство и многообразие Дагестана: историческая ретроспектива // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 3 (57). – С. 29-34. – ISSN 1812-8696
475752
  Федотова В.Г. Единство и многообразие культур в условиях глобализации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45-54. – ISSN 0042-8744
475753
  Ильина М.А. Единство и многообразие лексических форм слова / М.А. Ильина. – М., 1979. – 201с.
475754
   Единство и многообразие проявления социалистического образа жизни /по материалам Латвийской ССР/.. – Рига, 1981. – 182с.
475755
  Трифонова Т.К. Единство и многообразие советской литературы / Т.К. Трифонова. – М, 1962. – 38с.
475756
  Кизима В.В. Единство и многообразие форм рациональности в культурно-историческом процессе : Дис... доктора филос.наук: 09.00.01 / Кизима В.В.; Кафедра философии АН УССР. – К, 1989. – 325л. – Бібліогр.:л.289-325
475757
  Кизима В.В. Единство и многообразие форм рациональности в культурно-историческом процессе : Автореф... д-ра философ.наук: 09.00.01 / Кизима В.В.; КУГ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 37л.
475758
   Единство и многообразие.. – Казань, 1982. – 143с.
475759
  Соломонова Л.А. Единство и многообразие. Временные и пространственные аспекты. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Соломонова Л.А.; Саратов. гос.у н-т. – Саратов, 1972. – 19л.
475760
   Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе. – Ленинград
Вып. 2. – 1977
475761
  Завьялова М.П. Единство и преемственность сознания / М.П. Завьялова, В.Н. Расторгуев. – Томск, 1988. – 205с.
475762
  Ефимов А.И. Единство и преемственность социалистических поколений / А.И. Ефимов. – М, 1987. – 63с.
475763
  Ткачук И.Ф. Единство и приемственность поколений / И.Ф. Ткачук. – К, 1986. – 47с.
475764
  Борт А. Единство и расщепление договорного статута // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 183-185. – ISBN 978-617-7069-28-6
475765
  Соломонова Л.А. Единство и ризвитие -- принципы диалектики / Л.А. Соломонова. – Саратов, 1972. – 49с.
475766
   Единство и связь физических теорий : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990. – 159 с.
475767
   Единство и сотрудничество народов СССР.. – Кишинев, 1975. – 270с.
475768
   Единство и специфика методологии общественных, естественных и технических наук. – Калинин, 1986. – 169с.
475769
  Дроздова Г.Д. Единство и специфика философского и биологического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
475770
  Танчер В.К. Единство идейно-политического и атеистического воспитания / В.К. Танчер. – К, 1979. – 48с.
475771
   Единство идейно-политического, трудового и нравственного воспитания студентов. – Москва, 1984. – 223с.
475772
  Пультер С.А. Единство идейного, нравственного и эстетического воспитания в процессе изучения литературы. (Укр. сов. проза в 10 классе). : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Пультер С.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
475773
  Терновой О.И. Единство идеологической и организаторской работы партии / О.И. Терновой. – М, 1964. – 32с.
475774
  Афиногенов Е.Д. Единство идеологической и организаторской работы первичных партийных организаций промышленных предприятий : Автореф... канд.ист.наук: / Афиногенов Е.Д.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1966. – 23л.
475775
  Афиногенов Г.Д. Единство идеологической и организаторской работы первичных партийных организаций промышленных предприятий 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Афиногенов Г.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Кафедра истории КПСС. – Одесса, 1966. – 22л.
475776
  Бондаренко М.Ю. Единство идеологической и организационной работы партии на промышленных предприятиях в современных условиях (1961-1964 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Бондаренко М.Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
475777
  Воротина Л.И. Единство индивидуального и общественного воспроизводства основных производительных фондов в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1981. – 372л. – Бібліогр.:л.331-371
475778
  Воротина Людмила Ивановна Единство индивидуального и общественного воспроизводства основных производственных фондов в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Воротина Людмила Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 48 с.
475779
   Единство интернационального и национального в мировом революционном процессе.. – Киев, 1979. – 296с.
475780
  Зайцева Е.В. Единство интернационального и национального в организации и деятельности Советов в условиях развитого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Зайцева Е.В.; В надзаг.:Казахс. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
475781
  Слободян М.И. Единство интернационального и национального в революционно-освободительном движении на западноукаинских землях. : Автореф... Канд.филос.наук: / Слободян М.И.; КГУ. – К, 1978. – 21л.
475782
   Единство интернационального и национального в советском образе жизни.. – Москва, Фрунзе, 1980. – 135с.
475783
  Метелица Л.В. Единство интернационального и патриотического воспитания / Л.В. Метелица. – Москва, 1982. – 207с.
475784
  Садыков М.Б. Единство интернациональных и национальных интересов в Советском многонациональном государстве / М.Б. Садыков. – Казань, 1975. – 215с.
475785
   Единство информации и анализа в публисистике. – Казань, 1974. – 111с.
475786
  Бегиашвили А.Ф. Единство исторического и логического в 1 томе "Капитала" Маркса : Автореф... канд. философ.наук: / Бегиашвили А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
475787
  Полянцева Ирина Николаевна Единство исторического, системно-структурного и функционального подходов в современной биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Полянцева Ирина Николаевна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра философии. – Саратов, 1975. – 16л.
475788
   Единство Коммунистической партии - главное условие ее силы и непобедимости. – Новосибирск, 1961. – 323с.
475789
  Рубцова Антонина Александровна Единство конкретно-исторического и общечеловеческого в духовном богатстве личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рубцова Антонина Александровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 27л.
475790
  Мосоров А.М. Единство личности и общественных отношений. (По работам К.Маркса и Ф.Энгельса) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мосоров А.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 24л.
475791
  Роженко Н.М. Единство логического и исторического в научном познании : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Роженко Н.М.; КГУ. – К, 1984. – 435л.
475792
  Роженко Н.М. Единство логического и исторического в научном познании (на мат. соврем. физ.) : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.08 / Роженко Н. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 44 с.
475793
   Единство марксистско-ленинской теории и практики.. – Саратов, 1978. – 198с.
475794
  Чернов А.Ю. Единство материального и духовного как методологический принцип обществознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чернов А.Ю.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
475795
  Парахонский Б.А. Единство метода и стиля как принцип познавательной деятельности . : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Парахонский Б.А.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1980. – 24л.
475796
   Единство мировоззренческой и методологической функции марксистско-ленинской философии. – К., 1980. – 54с.
475797
  Аврахов А И. Единство мировоззренческой и методологической функций марксистско-ленинской философии и особенности его проявления в научном познании и практике : Автореф. дис... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аврахов И.А ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с.
475798
  Аврахов И.А. Единство мировоззренческой и методологической функций марксистско-ленинской философии и особенности его проявления в научном познании и практике. : Дис... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аврахов И.А. ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1988. – 201л. – Библиогр.: л. 178-201
475799
  Аврахов И.А. Единство мировозренческой и методологической функции марксистско-ленинской философии и особенности его проявления в научном познании и практике. : Автореф. дис.... канд.филос. наук : 09.00.01 / Аврахов И.А. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с.
475800
  Магомедов Д.М. Единство многообразия / Д.М. Магомедов. – Махачкала, 1977. – 107с.
475801
   Единство многообразия.. – Ташкент, 1984. – 80 с.
475802
  Полозова Т.Д. Единство мысли, чувства и действия / Т.Д. Полозова. – Москва, 1978. – 47 с.
475803
  Пугач Б.Я. Единство наблюдаемости и ненаблюдаемости как проявление целостности познавательного процесса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
475804
  Садыков Ф.Б. Единство народа и проворечия социализма. / Ф.Б. Садыков. – Ставрополь, 1968. – 248с.
475805
  Садыков Ф.Б. Единство народа и противоречия социализма / Ф.Б. Садыков. – Ставрополь, 1968. – 248с.
475806
  Лактионова М.Я. Единство народов как условие сохранения русской цивилизации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.59-64. – ISSN 2073-9702


  По мнению автора, в наше время как нельзя более актуально звучат идеи теоретиков евразийства об укреплении единства народов Евразии, обладающих единым пространством – "месторазвитием"
475807
  Кудряшев А.Ф. Единство наук: основания и перспективы / Кудряшев А.Ф. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 82, [1] с.
475808
  Топчиев А.В. Единство науки и практики / А.В. Топчиев. – Москва, 1950. – 39с.
475809
  Борзенков В.Г. Единство науки и проблема редукции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-23. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
475810
  Каратеев В.П. Единство научного знания / В.П. Каратеев. – Саратов, 1981. – 190с.
475811
   Единство научного знания. – Москва, 1988. – 334с.
475812
  Королев В.К. Единство научности и партийности как принцип марксистко-ленинской философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Королев В.К. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24 с.
475813
  Борбугулов М. Единство национального и интернационального : статьи / М. Борбугулов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 272 с. : портр.
475814
  Джавадов Ю.М. Единство национального и интернационального в развитии экономики и культуры социалистических наций в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Джавадов Ю. М.; АН АзССР, Отд-ние обществ. наук Ин-т филос. и права. – Баку, 1970. – 25л.
475815
  Бешуков Б.Г. Единство национального и интернационального в структуре социалистического массового сознания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бешуков Б.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1974. – 24л.
475816
  Езова С. Единство непохожих: монолог - диалог - полилог : о коллективном общении и речевом этикете / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 38-39. – ISSN 0869-4915


  О специфике библиотечного полилога.
475817
   Единство нравственно-эстетического сознания и поведения сельских школьников. – Свердловск, 1987. – 109с.
475818
   Единство нравственного сознания и поведения младших школьников.. – Москва, 1982. – 148с.
475819
  Хоботова Е. Единство образовательного процесса по химии в средней и высшей школе / Е. Хоботова, Ю. Калмикова // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 265-266


  Показана необходимость совершенствования учебных программ по дисциплине "Химия" в средней школе и технических ВУЗах, создание общего комплекса обучения фундаментальной дисциплине. Показана необходимость сохранения предметных дисциплин в старших ...
475820
   Единство обучения и воспитания. – Москва, 1970. – 172с.
475821
   Единство обучения и воспитания. – Барнаул, 1979. – 64с.
475822
   Единство обучения и воспитания : Библиогр. указ. отеч. лит. за 1980-1988 гг. – Томск, 1984. – 57с.
475823
   Единство обучения и воспитания в процессе трудовой подготовки учащейся молодежи.. – М.
2. – 1975. – 318с.
475824
   Единство обучения и воспитания студентов. – Казань, 1989. – 160с.
475825
  Юськович Василий Фомич Единство обучения и воспитания учащихся на основе курса физики средней школы : Автореф... доктора пед.наук: / Юськович Василий Фомич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 39л. – Бібліогр.:с.34-39
475826
   Единство обучения и коммунистического воспитания студентов. – Москва : Московский университет, 1986. – 110с.
475827
  Брайнин Илья Самойлович Единство общенародного и личных экономических интересов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 00.01 / Брайнин Илья Самойлович; МГУ. – М., 1972. – 25л.
475828
  Рогожа М.М. Единство общества: социальное учение С.Л. Франка в контексте современного этического дискурса // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 59-68.
475829
   Единство общественных отношений и сознания.. – Свердловск, 1986. – 183с.
475830
  Голованов Николай Павлович Единство объективного и субъективного в познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Голованов Николай Павлович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 20л.
475831
  Вяль Е.Л. Единство объективного и сульективного в процессе сближения социалистических наций : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вяль Е.Л.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 23л.
475832
  Мирошниченко Б.И. Единство объективности и партийности в естествознании / Б.И. Мирошниченко, Р.Н. Исраилова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
475833
  Бондарь В.Я. Единство организаторской и идеологической работы КПСС / В.Я. Бондарь. – Москва : Политиздат, 1974. – 128 с.
475834
  Угрчински И.В. Единство организаторской идеологической работы коммунистического Союза молодежи (По материалам ДКСМ и ВЛКСМ) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Угрчински И.В.; МГУ им. Ломоносова. – Москва, 1984. – 24л.
475835
  Ткачук П.К. Единство отражения и взаимодействия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
475836
  Краснопольская Н.Е. Единство партии и народа - воплощение заветов В.И.Ленина / Н.Е. Краснопольская. – Москва, 1986. – 62с.
475837
   Единство партии и народа в условиях развитого социализма.. – Москва, 1981. – 247с.
475838
  Савостьянов Е.И. Единство познания и творчества в искусстве. / Е.И. Савостьянов. – М,, 1977. – 311с.
475839
  Игнатовский В.И. Единство политики и морали / В.И. Игнатовский. – Л., 1979. – 36с.
475840
  Блинов В.М. Единство прав и обязанностей / В.М. Блинов. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 112 с. : ил. – (Советский закон и я)
475841
  Шафир М.А. Единство прав и обязанностей граждан СССР / М.А. Шафир. – Москва, 1979. – 40 с.
475842
  Кудрявцев А.П. Единство прав и обязанностей советских людей. / А.П. Кудрявцев. – Минск, 1967. – 27с.
475843
  Алексеев Л.И. Единство правовых и моральных норм в социалистическом обществе / Л.И. Алексеев. – Москва, 1968. – 72с.
475844
  Жарков В.И. Единство прерывного и непрерывного в современных теориях пространства и времени микромира : Автореф... канд. филос.наук: / Жарков В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1965. – 25л.
475845
  Кабаев Валентин Иванович Единство принципов абстрактного и конкретного в научном познании : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Кабаев Валентин Иванович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1976. – 17 с.
475846
  Лойфман И.Я. Единство природы и круговорот материи / И.Я. Лойфман, В.П. Стадник. – Свердловск, 1988. – 202 с.
475847
  Ле К.Д. Единство производительных сил и производственных отношений и процесс превращения мелкого в крупное социалистическое сельское хозяйство в СРВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ле К. Д.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1985. – 22л.
475848
  Велехов Леонид Единство противоположностей : большое путешествие / Велехов Леонид, Вейсман Лев // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 36-54 : Фото, карта
475849
  Суханов В.И. Единство противоположностей социалистического общества / В.И. Суханов. – Саратов, 1965. – 64с.
475850
  Вандышев В.Н. Единство процессов дифференциации и интеграции в естественнонаучном и социальном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
475851
  Бухтояров О.В. Единство психики и тела: концепция доминанты жизненной цели / О.В. Бухтояров, Д.М. Самарин // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 210-220
475852
  Оскоцкий В.Д. Единство пути, многообразие поиска. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1969. – 65с.
475853
   Единство рабочего класса и идеологическая борьба. – Москва, 1979. – 295 с.
475854
  Петрушенко Л.А. Единство системности, организованности и самодвижения / Л.А. Петрушенко. – Москва, 1975. – 286с.
475855
  Киселев В.П. Единство слова и дела / В.П. Киселев. – Москва, 1979. – 64с.
475856
  Цветов Г.А. Единство слова и дела / Г.А. Цветов. – Л., 1987. – 31с.
475857
  Бондаренко В.И. Единство слова и дела : из опыта организатор. работы / В.И. Бондаренко. – Москва : Профиздат, 1987. – 94, [2]с. – (Библиотечка профсоюзного актевиста)
475858
  Симорот З.К. Единство советского законодательства о труде / З.К. Симорот. – К., 1988. – 273с.
475859
  Лашин А.Г. Единство советского общества - величайшее завоевание социализма / А.Г. Лашин. – М, 1981. – 48с.
475860
  Кетов Н.И. Единство советского патриотизма и пролетарского интернационализма / Н.И. Кетов. – Л., 1967. – 24с.
475861
   Единство советского патриотизма и пролетарского интернационализма.. – Волгоград, 1967. – 611с.
475862
   Единство советского социалистического общества и пути его дальнейшего укрепления.. – Саратов, 1975. – 156с.
475863
   Единство советского фронта и тыла в годы гражданской войны 1918-1920 гг.. – М., 1943. – 104с.
475864
  Эйсен Ф.М. Единство содержания и причин многообразия морм диктатуры пролетариата. : Автореф... канд.филос.наук: / Эйсен Ф.М.; Акад.общест.наук при ЦК КПСС. – М, 1959. – 16л.
475865
  Егоров А.Г. Единство содержания и формы в реалистическом искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: / Егоров А.Г.; Иностр.филос.акад.наук СССР. – Москва, 1951. – 19 с.
475866
  Жданов Е Единство содержания и формы лекции / Е Жданов. – Москва, 1981. – 64 с.
475867
  Ахмедов Б.А. Единство содержания и формы речи как основа методики ее развития в школе. (На материалах преподавания азербайдж. яз. в 5-8 классах) : Автореф... д-ра пед.наук: / Ахмедов Б.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 100л.
475868
  Мохоря Е.П. Единство сохранения и изменения и его проявление в современном естествознании / Е.П. Мохоря. – Кишинев, 1989. – 117с.
475869
  Румянцев С.Т. Единство социалистического патриотизма в воспитании советских воинов в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Румянцев С.Т.; АН УССР. Объед. Совет ин-та философии и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 28л.
475870
  Пошатаев В.В. Единство социально-экономической политики и воспитания / В.В. Пошатаев. – М., 1984. – 63с.
475871
  Полис А.Ф. Единство социального и биологического в гармоническом развитии личности / А.Ф. Полис. – Рига, 1981. – 227с.
475872
  Муранов Б.Д. Единство социального и биологического в формировании сознания личности / Б.Д. Муранов. – Ростов -на-Дону, 1986. – 171с.
475873
  Муленко Владимир Павлович Единство социальных и гносеологических факторов в процессе перехода от теории к практике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Муленко Владимир Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 166л. – Бібліогр.:л.147-166
475874
  Муленко Владимир Павлович Единство социальных и гносеологических факторов в процессе перехода от теории к практике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Муленко Владимир Павлович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
475875
  Тагиев Ахлиман Тахир оглы Единство социальных изменений и культурного роста на селе (На материалах Аз.ССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тагиев Ахлиман Тахир оглы; Аз. гос. ун-т. – 26л.
475876
  Прянишников Д.Н. Единство строения белковых веществ и их основных превращений в растительном и животном организме : (Доклад на 2-м Менделевском съезде) / Д.Н. Прянишников. – Москва : Типо-лит. В. Рихтер, 1913. – [2], 34 с. : ил. – Резюме на нем. яз.
475877
  Толкачев А. Единство строения и движения материи / А. Толкачев ; Акад. наук БССР. Ин-т философии. – Минск : Наука и Техника, 1964. – 104 с.
475878
  Никитина А.В. Единство судебной системы и проблемы самостоятельности конституционных судов в Ролссийской Федерации // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.176-187. – ISSN 1608-8794
475879
  Кошевой К.К. Единство суждения и предложения в процессе познания : Автореф... канд. философ.наук: / Кошевой К.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Философ. фак-т. – Л., 1954. – 13л.
475880
  Симоненко В.Б. Единство теоретического и практического обучения инженеров в вузе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Симоненко В.Б.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филлогии и философии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
475881
  Симоненко В.Б. Единство теоретического и практического обучения инженеров в вузе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Симоненко В.Б.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист., филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
475882
  Сергеев В.Е. Единство теории и политики -- основа партийного руководства в условиях развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Сергеев В.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 20л.
475883
  Гайдуков Ю.Г. Единство теории и практики / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1960. – 32с.
475884
  Гончарук С.И. Единство теории и практики / С.И. Гончарук. – Москва, 1962. – 64с.
475885
  Гончарук С.И. Единство теории и практики / С.И. Гончарук. – Москва, 1965. – 48с.
475886
  Токарев В.Ф. Единство теории и практики в лекции / В.Ф. Токарев. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
475887
  Лысый В.П. Единство теории и практики в материалистической диалектике / В.П. Лысый. – Львов, 1985. – 126с.
475888
   Единство теории и практики в преподавании педагогических дисциплин. – Москва, 1983. – 105с.
475889
   Единство теории и практики развитого социалистического общества и современная идеологическая борьба.. – Кишинев, 1981. – 298 с.
475890
  Алешкин А.В. Единство традиций : народ и личность в морд. эпич. поэзии / А.В. Алешкин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1978. – 191 с.
475891
  Сидоров В.И. Единство традиций и инноваций в системе трудовой мотивации трансформационной экономики / В.И. Сидоров, Т.В. Тарасенко, Т.Е. Шедякова ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-623-558-2
475892
  Плохотник Т. Единство трёх "К": компетентность, креативность, контактность / Татьяна Плохотник // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 73-76. – ISSN 0869-4915


  О специфике работы методиста библиотеки.
475893
  Зарецкая И.И. Единство трудового и нравственного воспитания / И.И. Зарецкая. – Москва, 1978. – 48 с.
475894
  Фролов Д.Ф. Единство тыла и фронта. / Д.Ф. Фролов. – Саратов, 1961. – 106с.
475895
  Скородумов Н.М. Единство учебного и воспитальеного процессов в профтехучилище. / Н.М. Скородумов. – М, 1984. – 37с.
475896
  Секки А. Единство физических сил : Опыт натуральной философии / соч. П. Анджело Секки, проф. астрономии, дир. Обсерватории рим. коллегии... ; Пер. с итал. П.А. Хлебникова, проф. физики при Мед. хирург. акад. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1872. – [2], XI, 213 с.


  Пер.: Хлебников, Петр Алексеевич
475897
  Секки А. Единство физических сил : Опыт естественно-научной философии А. Секки, , дир. Рим. обсерватории, проф. астрон. и члена многих европ. ученых обществ : с 56 рис. в тексте / со 2-го испр. . и доп. авт. изд. [и снабдил предисл.] Ф. Павленков. – Вятка : Печатня и изд. Красовского, 1873. – XXXII, 504, II с.


  К переводу прил. две публ. лекции: Соотношение между физическими и жизненными силами А. [Д.Ф.!] Баркера и Роль воображения в развитии естественных наук Д. Тиндалля Тиндаль, Джон (1820-1893) Авт. предисл., пер.: Павленков, Флорентий Федорович ...
475898
  Секки А. Единство физических сил : Опыт естественно-научной философии А. Секки, , дир. Рим. обсерватории и члена-корреспондента франц. Академии наук ; с 63 гравюрами в тексте, портр. автора и прилож. публ. лекции Тиндаля: "Роль вообразжения в развитии естественных наук" / пер. с фр. Ф. Павленков. – 2-е изд. пересмотр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1880. – [2], XXIV, 428, 20, [2] с.


  К переводу прил. публ. лекции: Роль воображения в развитии естественных наук Д. Тиндалля; Тиндаль, Джон (1820-1893) Авт. предисл., пер.: Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
475899
  Вандышев В.Н. Единство физического знания и углубление дифференциации как общенаучная тенденция // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
475900
  Планк М. Единство физической картины мира : Сборн. стат. / М. Планк. – Москва : Наука, 1966. – 287 с.
475901
  Балалыкин Д.А. Единство философской теории и медицинской практики во взглядах Галена / Д.А. Балалыкин, А.П. Щеглов, Н.П. Шок // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 1 (60). – С. 70-85. – ISSN 1560-7488
475902
   Единство форм отражения.. – Л., 1983. – 160с.
475903
  Турищев Ю.Г. Единство формы и содержания в строительстве и деятельности КПСС / Ю.Г. Турищев. – Москва, 1978. – 64 с.
475904
  Герменчук В.В. Единство фронта и тыла / В.В. Герменчук. – Минск, 1987. – 123с.
475905
  Дюпрон А. Единство христиан и единство Европы в период новой истории. / А. Дюпрон. – М., 1970. – 28с.
475906
  Тургуналиев Топчубек Единство художественных культур / Тургуналиев Топчубек. – Фрунзе, 1977. – 123с.
475907
  Эльяшевич А.П. Единство цели / А.П. Эльяшевич. – Л, 1973. – 494с.
475908
  Эльяшевич А.П. Единство цели / А.П. Эльяшевич. – Л, 1980. – 542с.
475909
  Амонашвили Ш.А. Единство цели : (В добрый путь ребята !) : пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили. – Москва : Просвещение, 1987. – 206, [1] с.
475910
  Яковлев Е.К. Единство чувственного и логического в познании : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Яковлев Е.К.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 28л.
475911
  Черемных Н.С. Единство школы, производственного коллектива и семьи по воспитанию общественной активности подростков. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Черемных Н.С.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1981. – 21л.
475912
   Единство экономической и социальной политики развитого социалистического общества.. – Л., 1985. – 287с.
475913
  Соболев Л.А. Единство юных / Л.А. Соболев. – М, 1968. – 38с.
475914
  Каратеев В.П. Единство, интеграция, синтез научного знания / В.П. Каратеев. – Саратов, 1987. – 174с.
475915
   Единство, рожденное в борьбе и труде.. – М., 1972. – 442с.
475916
   Единство, рожденное в борьбе.. – Л., 1976. – 207с.
475917
  Ушаков Н.Н. Единство. / Н.Н. Ушаков. – К., 1951. – 136с.
475918
   Единство.. – М., 1972. – 432с.
475919
   Единство.. – М.
2. – 1975. – 366с.
475920
   Единство.. – М.
3. – 1977. – 372с.
475921
  Цессарский А.В. Единство. / А.В. Цессарский. – М, 1979. – 127с.
475922
  Хашимова М. Единствопатриотического и интернационального воспитания учащихся в процессе изучения географии в 5-8 классах узбекских школ. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.730 / Хашимова М.; МНО Туркм.ССР.Турмк.гос.ун-т. – Ашхабад, 1972. – 39л.
475923
  Григоренко В.Н. Единую законность охраняя / В.Н. Григоренко. – М., 1989. – 126с.
475924
  Еськов Г.С. Едины с народом / Г.С. Еськов, О.А. Бельков. – М, 1989. – 285с.
475925
   Единые нормы времени /выработки/ на машинописные работы.. – М., 1976. – 19с.
475926
   Единые нормы времени /выработки/ на работы, выполняемые на клавишных и перфорационных вычислительных машинах.. – М., 1977. – 64с.
475927
   Единые нормы времени и выработки на работы, выполняемые на перфорационных, клавишных вычислительных машинах и устройствах подготовки данных на машинных носителях.. – М., 1990. – 63с.
475928
   Единые нормы времени на бурение разведосных скважин диаметром до 80 мм. – М., 1974. – 43с.
475929
   Единые нормы времени на бурение разведочных, структурно-поисковых и картировочных скважин. – Москва : Гостоптехиздат, 1963. – 128с.
475930
   Единые нормы времени на бурение разведочных, структурно-поисковых и картировочных скважин.. – 3-е изд., пересмотр и доп. – М., 1971. – 185с.
475931
   Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые.. – М., 1963. – 140с.
475932
   Единые нормы времени на геологоразведочные работы.. – М., 1977. – 296с.
475933
   Единые нормы времени на геофизические исследования в скважинах ЕНВ,. – Москва, 1960. – 15с.
475934
   Единые нормы времени на геофизические исследования в скважинах.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 25с.
475935
   Единые нормы времени на геофизические исследования в скважинах.. – М., 1978. – 80с.
475936
   Единые нормы времени на проходку и крепление разведочных канав и шурфов.. – М., 1980. – 169с.
475937
   Единые нормы времени на проходку и крепление разведочных каналов и шурфов.. – М., 1976. – 139с.
475938
   Единые нормы времени на ударно-канатное бурение скважин.. – М., 1975. – 51с.
475939
   Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы для конструкторских организаций.. – М., 1975. – 29с.
475940
   Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы.. – М., 1988. – 25с.
475941
   Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. – Москва : Недра
Ч. 1 : Полевые работы. – 1966. – 193 с.
475942
   Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. – Москва : Недра
Ч. 2 : Камеральные работы. – 1966. – 248 с.
475943
   Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы : камеральные работы. – Москва : Недра, 1982. – 176 с.
475944
   Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы : полевые работы. – Москва : Недра, 1982. – 231 с.
475945
   Единые нормы выработки и времени на полевые электроразведочные работы методами вертикального электрического зондирования и дипольного электрического зондирования.. – М., 1974. – 60с.
475946
   Единые нормы выработки на геодезические и топографические работы. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 270 с. – вводятся в действие с первого июля 1954 года как обязательные для всех министерств и ведомств, выполняющих топографические и геодезические работы
475947
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы : Поисково-съемочные работы. – Москва : Госгеолиздат
Вып. 1 : Поисково-съемочные работы. – 1953. – 60 с.
475948
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы : Гидрогеологические и инженерно-геологические работы. – Москва : Госгеолиздат
Вып. 2 : Гидрогеологические и инженерно-геологические работы. – 1953. – 68 с.
475949
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы : Химико-аналитические и другие лабораторные исследования Відом. про відпов.:. – Москва : Госгеолиздат
Вып. 5 : Химико-аналитические и другие лабораторные исследования. – 1953. – 72 с.
475950
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы. : Проходка горно-разведочных выработок вручную и ручное и ударно-вращательное бурение. – Москва, 1955. – 44с.
475951
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы. : Разведочное бурение. – Москва, 1959. – 136с.
475952
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы. : Горнопроходческие работы. – Москва, 1959. – 124с.
475953
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы.. – М., 1969. – 440с.
475954
   Единые нормы выработки на геологоразведочные работы.. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 68с.
475955
   Единые нормы выработки на полевые геофизические работы (ЕНВ). – Москва, 1960. – 292с.
475956
   Единые нормы выработки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 151с.
475957
   Единые нормы выработки на топографические и геодезические работы. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 255 с.
475958
  Нелидов И.Е. Единые обозначения при тезнико-экоомических расчетах в области ораганизации и планирования энерномашиностроения, электротехнического, электроваккумного и радиотехнического производств / И.Е. Нелидов. – М, 1956. – 12с.
475959
   Единые педагогические требования к учащимся.. – М.
3. – 1972. – 180с.
475960
  Садыков А. Единые по духу и цели / А. Садыков. – Фрунзе, 1982. – 128 с.
475961
   Единые правила безопасности при ведении взрывных работ.. – Москва-Х. : Госгеолиздат, 1953. – 292с.
475962
   Единые правила безопасности при ведении взрывных работ.. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 244с.
475963
   Единые правила безопасности при взрывных работах.. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 318с.
475964
   Единые правила безопасности при взрывных работах.. – 3-е изд. – М., 1962. – 295с.
475965
   Единые правила безопасности при взрывных работах.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 288с.
475966
   Единые правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1964. – 287с.
475967
   Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. – Москва : Недра, 1970. – 72с.
475968
   Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом.. – М., 1969. – 104с.
475969
   Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом.. – Москва, 1955. – 320с.
475970
  Червоный Н.Т. Единые правила выполения чертежей в техникуме. / Н.Т. Червоный. – К., 1987. – 69с.
475971
   Единые правила движения пешеходов и транспорта по улицам населенных пунктов и дорогам Украинской ССР.. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 1958. – 52с.
475972
  Кортунов Сергей Единые правила для Евро-Атлантики // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 15-42. – ISSN 0130-9625
475973
   Единые правила описания и организации алфавитного каталога нот и звукозаписи для небольших библиотек.. – М., 1973. – 115с.
475974
   Единые правила описания произведений печати в библиографических и информационных изданиях.. – М., 1970. – 181с.
475975
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГБЛ
Ч. 1, вып. 1 : Описание книг. – 1960. – 669с.
475976
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
1/1. – 1949. – 334с.
475977
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
1/2. – 1952. – 49с.
475978
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
4. – 1952. – 64с.
475979
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – Л.
2. – 1954. – 132с.
475980
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
6. – 1957. – 119с.
475981
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – Л.
5. – 1958. – 91с.
475982
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1/1. – 1959. – 669 с.
475983
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1/2. – 1961. – 163с.
475984
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
4. – 1963. – 167с.
475985
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
2. – 1966. – 162с.
475986
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
1. – 1967. – 97с.
475987
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
5. – 1967. – 92с.
475988
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
7. – 1968. – 78с.
475989
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М., 1969. – 292с.
475990
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
6. – 1969. – 142с.
475991
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
8. – 1969. – 88с.
475992
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
3. – 1970. – 126с.
475993
   Единые правила описания произведений печати для каталогов небольших библиотек и библиографических указателей.. – 2-е изд. – М., 1954. – 176с.
475994
   Единые правила описания произведений печати и организации алфавитного каталога для небольших библиотек.. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М., 1968. – 320с.
475995
   Единые правила описания произведений печати и организации алфавитного каталога.. – М., 1963. – 301с.
475996
   Единые правила техники безопасности в экспедициях географического факультета МГУ.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1970. – 96 с.
475997
  Карлик И. Единые сельскохозяйственные кооперативы как форма социалистического переустройства сельского хозяйства Чехословакии : Автореф... канд. экон.наук: / Карлик И.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1957. – 19л.
475998
  Карлик И. Единые сельскохозяйственные кооперативы Чехословакии / И. Карлик. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 156 с.
475999
  Визгин В.П. Единые теории поля в первой трети ХХ века / В.П. Визгин. – Москва : Наука, 1985. – 303 с.
476000
   Единые типовые нормы на геолого-разведочные работы.. – М., 1949. – 68с.
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,