Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
475001
  Надточій О. "... Доцільніше нових видань з тенденційними творами цього письменника не допускати..." : (До історії цензури творів Тараса Шевченка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 50-59. – (Філологічні науки)
475002
  Кондрашов В. "Достоверные сведения о противнике" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 2-14. – ISSN 0235-7089


  Система военной разведки РККА и ВМФ СССР в предвоенные годы.
475003
  Корнилов В. "Достоевский стоял на углу" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 2. – С. 305-309. – ISSN 0042-8795


  Львов Владимир.
475004
   "Достоин звания героя...". – Кемерово, 1965. – 287с.
475005
  Малюк М. "Достойний чоловік дбає про щастя всіх..." // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 105-116


  Про китайського поета Бо Цзюйі (Бо Летянь, Бо Сяншань (772-846), китайский поет династії Тан.
475006
  Тсомпаніс М. "Достойно є" та "Марія Нефелі" - два філософські обличчя Одіссеаса Елітіса // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 524-534
475007
  Сидорова М.Ю. "Достопримечательность" как субъективный конструкт в тексте путеводителя по Китаю для русских туристов: семантические особенности и языковые средства / М.Ю. Сидорова, Л. Чень // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 60-74. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "Объектом исследования являются языковые средства конструирования достопримечательностей в путеводителях по Китаю для русских туристов. Достопримечательность в парадигме современной теории и практики туризма рассматривается как субъективный конструкт, ...
475008
  Ханик-Посполітак "Досудове", "альтернативне", "позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять / Ханик-Посполітак, В. Посполітак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 91-94. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вирішенню питання співвідношення понять "досудове", "альтернативне" та "позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів, оскільки змінами до Конституції України 2016 р. в частині правосуддя закріплено обов"язкове "досудове" ...
475009
  Черняховський Віталій "Досягнення" 2008 : тютюнові лобісти завдали шкоди держбюджету майже на 5 мільярдів гривень // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 11. – ISSN 1810-3944


  25 грудня 2008 року Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому закон, який НЕ ПІДТРИМАЛА у першому читанні. Правники скажуть, що це неможливо... Але під шумок боротьби з кризою депутатів майстерно пошили у дурні підміною законопроекту, що ...
475010
   "Дотепні та вдалі українські синоніми". Скорочено - "ДО ВУС" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 117. – ISSN 0130-321Х
475011
  Шуткевич О. "Доторкнутися до космосу рукою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19 лютого (№ 30). – С. 12


  Українець Руслан Верін став першим європейцем, який на велосипеді підкорив вулкан Утурунку - найвищу точку Південно-західної Болівії.
475012
  Павелко О.В. "Дохід" у бухгалтерському обліку: історичний аспект дослідження сутності поняття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 161-168. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
475013
  Атаев М. "Дохунда" С.Айни -- первый исторический роман в таджикской советской литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев М.; Самаркандский гос.ун-т. – Самарканд, 1966. – 19л.
475014
  Опанасюк О.П. "Дочекатися музики" В. Сильвестрова: інтенціональний зріз // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 38-47. – ISSN 2226-2180
475015
  Елітіс О. [Достойний є / Одисей Елітіс. – 17-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 92 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-46-8
475016
  Марцинковский Ф В. Достоверно ли Евангелие? / В.Ф. Марцинковский. – Прага : Изд. автора, 1926. – 58 с.
475017
  Марцинковский В.Ф. Достоверно ли Евангелие? / В.Ф. Марцинковский. – М, 1991. – 32с.
475018
  Латышова М.Г. Достоверность геофизической и геологической информации при подсчете запасов нефти и газа / М.Г. Латышова, Т.Ф. Дьяконова, В.П. Цирульников. – Москва : Недра, 1986. – 120, [1] с. : ил.
475019
  Мельников Ю.Н. Достоверность информации в сложным системах / Ю.Н. Мельников. – Москва, 1973. – 192с.
475020
  Макаров В.А. Достоверность передачи телемеханической информации / В.А. Макаров. – Л, 1976. – 44с.
475021
  Зималина Я В. Достоверность разведки ртутно-сурьмяных месторождений согласного типа / Я В. Зималина, . – Ташкент, 1981. – 216с.
475022
  Бройдо В.Л. Достоверность экономической информации в АСУ / В.Л. Бройдо ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 199 с. : Ил. 11. – Библиогр.: с. 187-196 (141 назв.)
475023
  Калайда О.Ф. Достовірні лінійні методи чисельного інтегрування задачі Коші для явних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів з простими вузлами побудовано двосторонні автономні матричні методи типу Крилова та двосторонні різницеві методи типу Адамса безпосереднього чисельного інтегрування задачі Коші для явних ...
475024
  Цимбал А.В. Достовірність versus прогрес: проблема істини в філософії К. Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-70. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто різні аспекти проблеми істини в філософії Карла Поппера, з яких найважливішою є ідея правдоподібності як наближення до істини.
475025
  Провотар О.І. Достовірність в нечітких системах логічного виведення / О.І. Провотар, О.О. Провотар // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 54-63. – ISSN 0023-1274
475026
  Коленов С.О. Достовірність відтворення профілю поверхні при дискретизації в лазерному диференційно-фазовому скануючому мікроскопі / С.О. Коленов, Є.М. Смирнов, Ю.В. Пільгун // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 303-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено обгрунтування вибору параметрів в лазерному диференційно-фазовому скануючому мікроскопі з дискретними відліками і визначено вплив кінцево-різницевої дискретизації на достовірність відтвореної фазової інформації про функцію поверхні об"єкту ...
475027
   Достовірність дипломів перевірятимуть он-лайн : повідомляє ДП "Інфоресурс" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 229). – С. 4
475028
  Руда Т. Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-78. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему достовірності засобів доказування у цивільному процесі США та України і проведено порівняльно-правовий аналіз цього питання. Зокрема, детально проаналізовано сутність поняття достовірності, загальні та спеціальні критерії ...
475029
  Андрусяк Г.М. Достовірність експертної методики як властивість висновку експерта у кримінальному провадженні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 202-213. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
475030
  Бойко А. Достовірність і достатність як критерії оцінки доказів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 450-452. – ISBN 978-617-7069-28-6
475031
  Перович І. Достовірність інформативності публічної кадастрової карти України // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 83-89. – ISSN 0130-1039
475032
  Пігура І.С. Достовірність інформації про фінансовий стан підприємства як запорука правомірного господарювання / І.С. Пігура, М.П. Павлишенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 400-403. – ISBN 5-7763-2435-1
475033
  Бойченко М.І. Достовірність історичного знання / М. Бойченко, О. Чорний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 117-118. – ISBN 966-642-073-2
475034
  Бовсунівська Т. Достовірність онірокритики та її постмодерні стратегії // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 14-22. – Бібліогр.: Літ.: с. 21-22; 15 п. – ISBN 966-638-152-4
475035
  Нашкерська Г.В. Достовірність оцінювання об"єктів фінансового обліку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 157-162. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
475036
  Лозинська Ю.І. Достовірність показань свідка та її з"ясування у кримінальному провадженні : монографія / Ю.І. Лозинська, Р.М. Шехавцов ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 211, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-211. – ISBN 978-617-511-323-3
475037
  Караєва Т.В. Достовірність результатів експерименту при розробці методик навчання іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 130-132. – (Педагогічні науки)
475038
  Шутенко О.В. Достовірність та достатність доказів в системі проблематики релевантності судового рішення // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 277-282. – ISBN 978-617-7404-86-5
475039
  Гурчинов М. Достоевски / Милан Гурчинов. – Скопjе : Матица македонска, 2008. – 282 с. : портр. – (Избрани дела / Милан Гурчинов ; т. 9). – ISBN 978-9989-48-899-3
475040
  Титянин К.А. Достоевский-публицист о "центре" в жизни наций // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 18-19
475041
  Волгин И.Л. Достоевский - журналист : ("Дневник писателя" и рус. общественность) : пособие к спецкурсу. / Волгин И.Л. ; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова . – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 75 с. : ил. – Библиогр.: с. 69-74
475042
  Кирпотин В.Я. Достоевский - художник / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 319 с.
475043
   Достоевский - художник и мыслитель. – М : Художественная литература, 1972. – 687 с.
475044
  Истомин К.К. Достоевский / К.К. Истомин. – Птгр., 1923. – 83 с.
475045
  Нейфельд И. Достоевский / И. Нейфельд. – Л-М : Петроград, 1925. – 96 с.
475046
  Гроссман Л.П. Достоевский / Л.П. Гроссман. – Москва, 1962. – 543с.
475047
  Гроссман Л.П. Достоевский / Л.П. Гроссман. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1965. – 605с.
475048
  Этов В.И. Достоевский / В.И. Этов. – М. : Просвещение, 1968. – 384 с.
475049
  Селезнев Ю. Достоевский / Ю. Селезнев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 543с. – (ЖЗЛ. Серия биографий ; Вып. 16)
475050
  Селезнев Ю.И. Достоевский / Ю.И. Селезнев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 543 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1 (621))
475051
  Селезнев Ю.И. Достоевский / Ю.И. Селезнев. – М : Молодая гвардия, 1990. – 541 с.
475052
  Селезнев Ю.И. Достоевский / Юрий Селезнев. – Изд. 5-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 512 с., [ 32 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1256 (1056)). – ISBN 978-5-235-03018-3
475053
  Мережковский Д. Достоевский // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 10 : Роман "Злочин і кара" - шедевр Федора Достоєвського. – С. 2-3
475054
   Достоевский без глянца. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 460 с. – (Без глянца). – ISBN 978-5-367-00553-0
475055
  Кибальник С.А. Достоевский в "Отраженьях" М.А. Волошина (На примере сонета "Трихины") // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 111-120. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
475056
   Достоевский в зарубежных литературах. – Л, 1978. – 240с.
475057
  Достоевская Л. Достоевский в изображении его дочери Л.Достоевской / Л. Достоевская. – М, 1922. – 105с.
475058
  Твардовская В.А. Достоевский в общественной жизни России (1861-1881) / В.А. Твардовская. – Москва : Наука, 1990. – 336 с.
475059
  Басаргин С.Л. Достоевский в Омске : краткий список литературы / сост. С.Л. Басаргин ; Ом. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина, Отд. краевед. литературы. – Омск : [б. и.], 1972. – 19 с. : ил.
475060
  Саруханян Е.П. Достоевский в Петербурге / Е.П. Саруханян. – Л., 1970. – 270 с.
475061
  Саруханян Е.П. Достоевский в Петербурге / Е.П. Саруханян. – Л., 1972. – 278 с.
475062
  Бельчиков Н.Ф. Достоевский в процессе петрашевцев / Н.Ф. Бельчиков. – Москва : Наука, 1971. – 295 с. : ил.
475063
  Бельчиков Н.Ф. Достоевский в процессе Петрашевцев / Н.Ф. Бельчиков ; АН СССР, Ин-т русской лит-ры. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 247 с. : портр.
475064
  Якушин Н.И. Достоевский в Сибири / Н.И. Якушин. – Кемерово, 1960. – 210 с.
475065
  Рейнус Л.М. Достоевский в Старой Руссе / Л.М. Рейнус. – Л., 1969. – 80 с.
475066
  Рейнус Л.М. Достоевский в Старой Руссе / Л.М. Рейнус. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1971. – 79 с.
475067
  Кирпотин В.Я. Достоевский в шестидесятые годы / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1966. – 560 с.
475068
  Меншутина О.И. Достоевский в школе : Автореф... канд.пед.наук: 13.731 / Меншутина О.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1970. – 25л.
475069
  Гусев Ю. Достоевский глазами Лукача // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 1. – С. 34-54. – ISSN 0042-8795
475070
  Кирпотин В.Я. Достоевский и Белинский / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1960. – 304с.
475071
  Кирпотин В.Я. Достоевский и Белинский / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1960. – 304с.
475072
  Кирпотин В.Я. Достоевский и Белинский / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1976. – 301с.
475073
  Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь / Ю.Н. Тынянов. – Птгр., 1921. – 48с.
475074
  Бегичева В. Достоевский и Гольбейн: вера против неверия // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 8. – С. 42-47. – ISSN 0130-7045
475075
  Долинин А.С. Достоевский и другие / А.С. Долинин. – Л., 1989. – 478с.
475076
   Достоевский и его время. – Л, 1971. – 368с.
475077
  Мишин И.П. Достоевский и зарубежные писатели / И.П. Мишин. – Ростовн н/Д, 1974. – 134 с.
475078
  Голосовкер Я.Э. Достоевский и Кант. Размышления читателя над романом "Братья Карамазовы" и трактатом Канта "Критика чистого разума" / Я.Э. Голосовкер. – Москва, 1963. – 102с.
475079
  Карякин Ю.Ф. Достоевский и канун ХХІ века / Ю.Ф. Карякин. – М. : Советский писатель, 1989. – 646 с.
475080
  Кантор В. Достоевский и культурная память // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 2. – С. 334-343. – ISSN 0042-8795
475081
  Фридлендер Г.М. Достоевский и мировая литература / Г.М. Фридлендер. – М. : Художественная литература, 1979. – 423 с.
475082
  Фридлендер Г.М. Достоевский и мировая литература / Г.М. Фридлендер. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 456 с. : 1 л. портр.
475083
  Самохвалова В.И. Достоевский и Мисима (о метафизике красоты) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.196-212. – ISSN 0042-8744
475084
  Гозенпуд А.А. Достоевский и музыка / А.А. Гозенпуд. – Ленинград, 1971. – 176с.
475085
  Гозенпуд А.А. Достоевский и музыкально-театральное искусств / А.А. Гозенпуд. – Ленинград, 1981. – 224с.
475086
  Белецкий А.И. Достоевский и натуpальная школа в 1846 году / А.И. Белецкий. – 333 -342с.
475087
  Поддубная Р.Н. Достоевский и Некрасов (к 180-летию со дня рождения) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 2. – С.54-61
475088
  Гин М.М. Достоевский и Некрасов: Два мировоззрения / М.М. Гин. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 184 с.
475089
  Хейсин М. Достоевский и Нитцше, 1903. – [23] с. – Отд.оттиск
475090
  Евлампиев И.И. Достоевский и Ницше: на пути к новой метафизике // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.102-118. – ISSN 0042-8744
475091
  Милешин Юрий Александрович Достоевский и нравственные проблемы во французском романе (10-е годы ХХ века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Милешин Юрий Александрович; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 28л.
475092
  Вайнерман В.С. Достоевский и Омск / В.С. Вайнерман. – Омск, 1991. – 125с.
475093
  Белопольский В.Н. Достоевский и позитивизм / В.Н. Белопольский ; отв. ред. В.В. Курилов ; Ростовский гос. ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1985. – 74 с. – Библиогр. в примеч.: с. 70-73
475094
   Достоевский и Пушкин : Речь и статья Ф.М. Достоевского ; Статьи: А. Волынского, К. Леонтьева, Гл. Успенского. – Санкт-Петербург : Парфенон ; Печ. В 26 гос. тип., 1921. – 55, [1] с.
475095
  Васильев Е.М. Достоевский и русская постмодернистская драма (на материале пьесы Владимира Сорокина "Dostoevsky-trip" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 214-225. – ISBN 966-72-77-79-8
475096
   Достоевский и русские писатели. – М, 1971. – 447с.
475097
  Осмоловский О.Н. Достоевский и русский психологический роман / О.Н. Осмоловский. – Кишинев, 1981. – 167 с.
475098
  Щенников Г.К. Достоевский и русский реализм / Г.К. Щенников. – Свердловск, 1987. – 349 с.
475099
  Карлова Т.С. Достоевский и русский суд / Т.С. Карлова. – Казань, 1975. – 165 с.
475100
  Степанян К. Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени // Иностранная литература : литературно-художественный журнал : спецномер. – Москва, 2011. – № 12 : Испания :земля и небо. – С. 235-254. – ISSN 0130-6545
475101
  Степанян К. Достоевский и Сервантес: жизнь есть сон? // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 43-53
475102
  Наенко М. Достоевский и славянские литературы // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 232-239. – ISBN 978-966-439-809-8
475103
   Достоевский и театр. – М, 1983. – 510с.
475104
  Арденс Н.Н. Достоевский и Толстой : учеб. пособие для студ. фак. рус. языка и литературы / Н.Н. Арденс ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 374 с.
475105
  Тюхова Е.В. Достоевский и Тургенев / Е.В. Тюхова. – Курск, 1981. – 83 с.
475106
  Буданова Н.Ф. Достоевский и Тургенев : творческий диалог / Н.Ф. Буданова ; отв. ред. Г.М. Фридлендер ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1987. – 196 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
475107
  Белопольский В.Н. Достоевский и философская мысль его эпохи : концепция человека / В.Н. Белопольский ; отв. ред. В.В. Курилов ; Ростовский гос. ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1987. – 206, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 196-205
475108
  Карху Э.Г. Достоевский и финская литература / Э.Г. Карху. – Петрозаводск, 1976. – 136 с.
475109
  Милешин Ю.А. Достоевский и французские романисты первой половины ХХ века: Учеб. пособие. / Ю.А. Милешин. – Челябинск, 1984. – 105 с.
475110
  Степанян К. Достоевский и Шекспир. Герои и авторы в "большом времени" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 154-183. – ISSN 0042-8795
475111
  Вильмонт Н.Н. Достоевский и Шиллер / Н.Н. Вильмонт. – Москва, 1984. – 279с.
475112
  Никольский С.А. Достоевский и явление «подпольного» человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 77-87. – ISSN 0042-8744
475113
  Гроссман Л.П. Достоевский на жизненом пути / Л.П. Гроссман. – Москва : Никитинские субботники, 1928. – 226 с.
475114
  Аубекеров С.Х. Достоевский о суде присяжных: pro et contra // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 5. – С.81-89. – ISSN 0132-0769
475115
   Достоевский Ф.М. Материалы и исследования. – Л, 1935. – 603 с.
475116
   Достоевский Федор Михайлович (11.11.1821-09.02.1881) : [указатель литературы] / составитель О.М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 50 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 6 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 2. – С.2-64
475117
  Каптор В.К. Достоевский, Ницше и кризис христианства в Европе конца ХІХ-начала ХХ в. // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.54-68. – ISSN 0042-8744
475118
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1974. – 352 с.
475119
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1976. – 331 с.
475120
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 3. – 1978. – 292, [1] с.
475121
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 4. – 1980. – 288 с.
475122
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 5. – 1983. – 278 с.
475123
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 6. – 1985. – 304 с.
475124
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 7. – 1987. – 292 с.
475125
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 8. – 1988. – 318 с.
475126
   Достоевский. Материалы и исследования. – Ленинград : Наука
Т. 9. – 1991. – 300 с.
475127
  Киреев Руслан Достоевский. На Семеновском плацу // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2006. – № 2. – С. 34-39. – ISSN 0130-7045
475128
  Киреев Руслан Достоевский. На Семеновском плацу // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2006. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 0130-7045
475129
  Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен / М.С. Альтман. – Саратов : Издательство Саратовского ун-та, 1975. – 279 с.
475130
  Свеченовская И. Достоевский. Поединок со страстью / И. Свеченовская. – Санкт-Петербург : Нева, 2006. – 288с. – (Тайны великих). – ISBN 5-7654-4739
475131
  Комарович В. Достоевский. Соверменные проблемы историко-литературного изучения / В. Комарович. – Л., 1925. – 64 с.
475132
  Тороп П. Достоевский: история и идеология / П. Тороп. – Тарту : Kirjastus, 1997. – 170с. – ISBN 9985-56-222-4
475133
  Родина Т.М. Достоевский: повествование и драма / Т.М. Родина. – М. : Наука, 1984. – 245 с.
475134
  Яковлев Л. Достоевский: призраки, фобии, химеры (заметки читателя) : Заметки читателя / Лео Яковлев. – Харьков : Каравела, 2006. – 244с. – ISBN 966-586-142-5
475135
  Кудрявцев М.Г. Достоєвський і Винниченко: до проблеми художньої інтерпретації злочину і покари в історико-літературному контексті // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-9. – Бібліогр. в кінці ст.
475136
  Кудрявцев М. Достоєвський і Винниченко: до проблеми художньої інтерпретації злочину і покари в історико-літературному контексті // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С.13-21
475137
  Михайлин Л.І. Достоєвський і Шевченко: науково-літ. есе. / Л.І. Михайлин. – Х., 1994. – 68с.
475138
  Вєчканова О.О. Достоєвський про соціалізм як "релігію" нігілізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
475139
  Аляєв Г.Є. Достоєвський Федір Михайлович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1015-1017. – ISBN 966-316-069-1
475140
  Павловский О.П. Достоин бессмертия / О.П. Павловский. – Калининград, 1985. – 335с.
475141
  Васильев С.А. Достоинство / С.А. Васильев. – Москва, 1975. – 62с.
475142
  Васильев С.А. Достоинство / С.А. Васильев. – Москва, 1980. – 47с.
475143
  Васильев С.А. Достоинство / С.А. Васильев. – Москва, 1980. – 55с.
475144
  Кузнецова А.А. Достоинство / А.А. Кузнецова. – Москва, 1980. – 446с.
475145
  Перевозная Е.В. Достоинство и честь / Е.В. Перевозная. – Минск, 1983. – 64с.
475146
  Кардин В. Достоинство искусства / В. Кардин. – М, 1967. – 270с.
475147
  Серебреникова-Миготина Светлана Альмаровна Достоинство как объект социально-этического исследования : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Серебреникова-Миготина Светлана Альмаровна; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.145-153
475148
  Бондаренко Н.Н. Достоинство против взятки // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 127-128. – ISSN 0132-0831
475149
  Султанов К.К. Достоинство слова / К.К. Султанов. – Махачкала, 1976. – 96 с.
475150
  Васильев В.В. Достоинство слова / В.В. Васильев. – Москва : Современник, 1988. – 269 с.
475151
  Джагарян А. Достойная жизнь и свободное развитие человека как конституционный критерий финансово-экономического обеспечения местного самоуправления // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 95-110. – ISSN 1812-7126


  Смысл муниципальной власти определяют человек и его достоинство, а потому, по мнению автора, механизм формирования и функционирования материально-финансовой базы муниципалитетов, не ограничиваясь целями поддержания самой по себе властной деятельности ...
475152
  Козловський А.А. Достойне вшанування пам"яті видатного філософа права : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 257-260. – ISSN 1818-992Х


  рецензія на книгу, присвячену 140-річного П.І. Новгородцева: Проблемы философии права: Сборник статей. - Луганск, 2006
475153
  Дубов В. Достойний вдячної пам"яті нащадків // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 9 липня (№ 122). – С. 8


  Цього року на державному рівні відзначають 100 років з дня народження Героя України Петра Тимофійовича Тронька.
475154
  Захарчук О. Достойний заступник Вербицького // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2023. – Листопад (№ 11). – С. 6-7


  Критики вважають Лаврівського одним із співтворців нового композиторського стилю), місцева преса назвала його «достойним заступником Михайла Вербицького.
475155
  Чабан А.Ю. Достойний син черкаської землі // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 106-111


  Микола Васильович Плашкевич - український композитор і диригент.
475156
  Вірний М. Достойний ювіляр // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 415, вересень : вересень. – С. 18-19


  80-річчя українського літературо- та мовознавця, критика, педагога, дійсного члена УВАН та НТШ, члена Національної спілки письменників України, почесного доктора НаУКМА - Петра Васильовича Одарченка.
475157
  Дробязко Н. Достойник в еміграції. Яке зображення автора першої української Конституції Пилипа Орлика є достовірним // Україна молода. – Київ, 2021. – 2-3 листопада (№ 114/115)


  Незважаючи на складні політичні обставини, український народ завжди виборював своє право на незалежність, яку намагались здобути всі гетьмани. Великий внесок у цей процес зробив гетьман в еміграції Пилип Орлик. Історики і дослідники у своїх працях ...
475158
  Андрієвич В. Достойник із династії Гродзинських. 5 серпня - 90 років від дня народження Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016), українського фізіолога, біофізика, радіобіолога // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 2 серпня (№ 31). – С. 13


  5 серпня - 90 років від дня народження Дмитра Михайловича Гродзинського.
475159
  Стоун И. Достойные моих гор : Открытие Дальнего Запада 1840-1900 / И. Стоун. – Москва : Прогресс, 1985. – 622с.
475160
  Стоун И. Достойные моих гор. Открытие Дальнего Запада, / И. Стоун. – Москва : Прогресс, 1981. – 622 с.
475161
  Смотров М.К. Достойные славы / М.К. Смотров. – Ростов-на-Дону, 1944. – 31с.
475162
  Никульков А.В. Достойные счастья. / А.В. Никульков. – М, 1958. – 216с.
475163
   Достойный конкурент Версаля. Reggia Di Caserta. Охотничий домик Карла VІІ // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 32-37 : фото
475164
   Достойный представитель научной элиты на рубеже тысячелетий // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 92-93. – ISSN 0131-7741


  К 80-летию со дня рождения академика УААН В.М. Трегобчука.
475165
  Ричардсон Сэмюэл Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов / Ричардсон Сэмюэл, 1792
475166
  Мурзакевич Н. Достопамятности города Смоленска / [Николай Мурзакевич] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 28 с., 2 л. ил, карт.
475167
  Орловский И.И. Достопамятности Смоленска / И.И. Орловский. – Смоленск : Типография П.А. Силина, 1905. – 80 с.
475168
  Коцебу Август фон Достопамятный год моей жизни : воспоминания Августа Коцебу : в 2 ч. – Санкт-Петербург : тип. В.И. Грацианского
Ч. 1-2. – 1879. – 202, 172 с.
475169
   Достопримечательности Кореи. – Пхеньян, 1958. – 32 с.
475170
   Достопримечательности Ленинграда. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 352с.
475171
   Достопримечательности Ленинградской области. – Л, 1977. – 478с.
475172
  Воронин И.Д. Достопримечательности Мордовии : природные, исторические, культурные / И.Д. Воронин. – Саранск : Морд.кн. изд-во, 1967. – 384с.
475173
   Достопримечательности на туристических трассах Краковской области. – Краков, 1975. – 120с.
475174
   Достопримечательности Новгородской области. – Ленинград, 1982. – 335 с.
475175
   Достопримечательности Псковской области. – 2-е испр. и доп. – Ленинград, 1977. – 359 с.
475176
   Достопримечательности Украины. – 2-е перераб. и доп. – Київ : Госполитиздат Украины, 1960. – 799с. : илл.
475177
   Достопримечательности Украины. История и культура : альманах Виктора Киркевича : всеукраинский независимый вневедомственный научно-популярний журнал / дир. В. Кондратюк ; глав. ред. А. Сєриков. – Киев : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України"
№ 1/6. – 2018. – 206 с.
475178
   Достопримечательности Украины. История и культура : альманах Виктора Киркевича : всеукраинский независимый вневедомственный научно-популярний журнал / дир. В. Кондратюк ; глав. ред. А. Сєриков. – Киев : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України"
№ 7/12. – 2018. – 211 с.
475179
  Лыпа А.Л. Достопримечательные деревья Крыма / А.Л. Лыпа. – Симферополь, 1967. – 56с.
475180
  Подъяпольский Г.А. Достопримечательные места Кабардино-Балкарии / Г.А. Подъяпольский. – Нальчик, 1977. – 167с.
475181
   Достопримечательные места Кореи. – Пхеньян, 1959. – 48 с.
475182
  Бирман А.М. Достояние всего народа / А.М. Бирман. – Москва : Знание, 1981. – 48 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "Моральный кодекс строителя коммунизма")
475183
  Комлев В.Н. Достояние мировой геологии и подземный ядерный могильник // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 172-174. – Библиогр.: с. 173-174. – ISSN 0203-3100
475184
  Агеева Н.Е. Достояние народа // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 10 (114). – С. 40-45
475185
  Пивовар Н.М. Достояние прошлого - в практику современности // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 23-27. – ISSN 2045-146X
475186
  Патон Б. Достояние республик. Академическая наука подтверждает свою конкурентоспособность : интервью / беседу вела Т. Кузьменко // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 ноября (№ 45). – С. 10-11


  В сентябре этого года исполнилось 20 лет Международной ассоциации академий наук. МААН - неправительственная самоуправляемая организация, которая объединяет академии наук всех стран СНГ, Вьетнама и Грузии.Инициатором учреждения МААН был президент ...
475187
  Доценко О.Ф. Достояние республики // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 29-32. – ISSN 1560-7968


  Лаконично и в то же время содержательно в статье представлен опыт многолетней работы Научной библиотеки Приморской государственной сельскохозяйственной академии (г. Уссурийск, Россия) по сохранению научного наследия края - создание базы данных трудов ...
475188
  Мотылева Т.Л. Достояние современного реализма / Т.Л. Мотылева. – М, 1973. – 438с.
475189
  Левин Р.А. Достояние. Стихи. / Р.А. Левин. – Х., 1974. – 63с.
475190
   Достояния культуры - народу. – Ульяновск, 1979. – 301с.
475191
  Ендеберя В.Т. Дострибався... / В.Т. Ендеберя. – Х., 1990. – 159с.
475192
  Денисов С.Ф. Дострокове звільнення засуджених до позбавлення воліз метою залучення до участі в бойових діях / С.Ф. Денисов, Д.Є. Заїка // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 75-86. – ISSN 2524-0323
475193
  Волошин М. Дострокове повернення депозитів фізичних осіб у банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв.
475194
  Фісун В. Дострокове припинення всекласових свідоцтв на торговельні марки // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 41
475195
  Пейкрішвілі М Дострокове припинення дії свідоцтва України на знак длоя товарів та послуг та міжнародної реєстрації знака // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.9-12. – ISSN 1608-6422
475196
  Олькіна-Дабіжа Дострокове припинення повноважень вищих посадових осіб як елемент стримувань та противаг у системі державної влади України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 18-24. – ISSN 1561-4999
475197
  Олькіна О.В. Дострокове припинення повноважень Голови Верховної Ради України: особливості конституційно-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 153-157. – ISSN 1563-3349
475198
  Адашис Л.І. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради: боротьба ініціативи виборців та політичної волі партії // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-617-7069-57-6
475199
  Митровка Я.В. Дострокове припинення повноважень парламентів України та Чеської республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-79.
475200
  Сушинський Олександр Дострокове припинення повноважень парламенту в аспекті конституційної відповідальності // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 74-83
475201
  Максакова Р. Дострокове припинення повноважень представницьких органів влади як предмет всеукраїнського референдуму: позиція народу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 6-10
475202
   Достроковий випуск офіцерів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  У Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка відбулася урочиста церемонія дострокового випуску офіцерів. Дипломами з відзнакою та золотими медалями цього року були нагороджені лейтенанти Л. Кіктенко, І. Федорців та Т. Філіпчук. Привітав ...
475203
  Барабаш Ю. Дострокові вибори як засіб врегулювання державно-правових конфліктів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
475204
  Чалий С. Дострокові вибори: несмачно, але корисно (ескіз до проблеми) // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-23. – ISSN 1812--514Х
475205
  Екхардт К. Дострокові парламентські вибори в Польщі 21 жовтня 2007 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-110.
475206
  Бушанський В.В. Дострокові парламентські вибори з естетичного й етичного погляду // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 648-652. – ISSN 1563-3349
475207
  Терешко Х.Я. Доступ адвоката до персональних даних свого клієнта у сфері надання медичної допомоги // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (24). – С. 57-63. – ISSN 2072-084X
475208
  Баранівський В. Доступ вищої освіти в контексті стратифікаційних змін у країнах Заходу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 94-106. – ISSN 2078-1016


  На основі досліджень сучасних соціологів здійснено спробу об"єктивного аналізу стратифікаційних змін і соціальної мобільності в сучасних західних суспільствах та показано тенденції розвитку їх соціально-класової структури, вплив стратифікаційних змін ...
475209
   Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України : збірник матеріалів за результатами проекту "Через доступ до генеральних планів - до містобудування без корупції" / [Східноукр. центр громад. ініціатив ; за ред. В.В. Щербаченка]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 264 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-509-120-3
475210
   Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України: моніторинговий звіт / В.В. Щербаченко [та ін.] ; Східноукраїнський центр громадських ініціатив. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Луганськ : Янтар, 2011. – 235, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 161-228. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-678-362-5
475211
  Малишева Н.Р. Доступ громадськості до правосуддя з екологічних питань у світлі Орхуської Конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" і законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання доступу громадськості до правосуддя з екологічних питань у світлі реалізації положень Орхуської Конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються ...
475212
   Доступ для всех [Наукометричні бази] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 27 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793
475213
   Доступ до Scopus i Web of Science // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Цього року МОН надало доступ до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету вдвічі більшій кількості вишів та наукових установ, ніж 2017-го. Відповідний наказ з повним переліком був опублікований сьогодні, 8 листопада ...
475214
  В"ятрович В. Доступ до архівів повертається // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 6


  Історик, громадський діяч, директор Інституту національної пам"яті: "Досвід посткомуністичних країн демонструє - розкриття секретних документів призводить до "реанімації" суспільства".
475215
  Чиркова М.Ю. Доступ до архівної інформації як механізм формування суспільної свідомості // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 37-45. – ISSN 0320-9466
475216
   Доступ до архіву // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Видавництво "Педагогічна преса" повідомляє про доступ 24/7 до бібліотеки електронних журналів та газет на сайті pedpresa.ua.
475217
   Доступ до баз // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо підключення українських університетів до міжнародних баз даних Web of Science та Scopus.
475218
   Доступ до бази даних ScinceDirect // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 45/46). – С. 3


  Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення забезпечити українських вчених за бюджетні кошти доступом до повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних ScienceDirect.
475219
  Хохлова І.В. Доступ до вищої освіти в міжнародних актах // Закарпатські правові читання : розвиток правової системи та європ. інтеграція України : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол.: О.Я. Рогач, Я.В. Лазур, С.Б. Булеца та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 2. – С. 227-232. – ISBN 978-617-8046-04-0
475220
  Журавльова Т.О. Доступ до вищої освіти як стратегічний ресурс якісної підготовки фахівців в Одеському університеті / Т.О. Журавльова, Ю.О. Журавльова // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 69-80. – ISBN 978-617-689-150-5
475221
  Кізлова А. Доступ до відкритого тіла святих у Києво-Печерській Успенській лаврі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 8-19. – ISSN 2415-3567
475222
   Доступ до всіх // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кількість українських публікацій у Web of Science та Scopus щороку зростає на 14-15%.
475223
   Доступ до екологічної інформації : Посібник. – Львів : ЕПЛ, 2006. – 56с. – (Cер."Міжнародна благодійна організація " Екологія - Право - Людина")
475224
  Бобкова А.Г. Доступ до екологічної інформації в контексті законодавства ЄС / А.Г. Бобкова, О.В. Аушева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджується законодавство Європейського Союзу в частині доступу до екологічної інформації. Access to ecological information in the context of EU legislation is researched into.
475225
  Петрів А. Доступ до екологічної та ядерної інформації: прозорість та конфіденційність в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 16-20
475226
   Доступ до електроних наукових баз // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 14 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство оголосило відбір вищих навчальних закладів і наукових установ МОН, яким за кошти держбюджету забезпечать доступ до електроних наукових баз даних.
475227
  Беляков О.О. Доступ до журналістської освіти в контексті Болонського процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 11-15


  Автор onucye різні моделі централізованих вступних систем, у Євиропі, аналізує "ix переваги и недоліки. Йдеться також про невідкладну потребу розглянути умови вступу на творчі cnецiалънocтi, особливо на журналістику. Ukraine has been participating in ...
475228
   Доступ до інформації / USAID від американського народу ; Management Systems International ; Millenium Chalellenge Corporation ; [над посіб. працювали: Р. Головенко та ін. ; голов. ред. В. Сюмар]. – Київ : Інститут масової інформації, 2008. – 71, [1] с. – Бібліогр.: с. 67. – ISBN 978-966-8864-51-7


  Друк цієї брошури став можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через агенство США з міжнародного розвитку (АМР США), Корпорацію Виклики Тисячоліття (МСС) та Менеджмент Сістемс Інтернешнл (МSI)
475229
  Марущак А.І. Доступ до інформації в Україні: питання правового регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-42
475230
  Булгакова Мар"яна Доступ до інформації про міжнародну торгівлю квотами на викиди парникових газів Україною // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 4/5 (44/45). – С. 79.
475231
  Синячов О. Доступ до інформації як важлива складова міжнародного та європейського права // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 189-195
475232
  Ізотова Л. Доступ до інформації як запорука якості життя // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
475233
  Береза А.В. Доступ до інформації як складова електронного уряду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 679-686. – ISSN 1563-3349
475234
  Кравченко С. Доступ до інформації як фундаментальне право людини: міжнародні та національні правові аспекти // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 1/2. – С. 11-24.
475235
  Луспеник Д.Д. Доступ до конституційного правосуддя в Україні: суб"єктивно-юрисдикційний аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 32-38
475236
  Дороніна Т.О. Доступ до навчання як індикатор гендерного паритету в освіті // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 135-139. – (Серія : Педагогічні науки)
475237
  Москаленко К. Доступ до основних лікарських засобів крізь призму прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 47-50. – ISSN 2663-5313
475238
  Трало Ю. Доступ до пенсійного забезпечення осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях: законодавство України та практика Європейського суду з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 47-54. – ISSN 1814-3385
475239
  Мервінськийй О. Доступ до персональних даних // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Регулювання практики ведення відеоспостереження, з огляду на досвід країн Євросоюзу ".
475240
  Корж І. Доступ до правової інформації в Україні в контексті європейських принципів партисипативної демократії / І. Корж, Л. Бірюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 : Доктрина інформаційного права (продовження). – С. 43-60. – ISSN 1026-9932
475241
  Вовк Е.П. Доступ до правосуддя // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 132-134. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
475242
  Василяка Д. Доступ до правосуддя в адміністративному судочинстві: актуальні проблеми та шлях їх подалання в контексті судової реформи в Україні // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 15-22
475243
   Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – 265, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7627-30-1
475244
  Любчик О.А. Доступ до правосуддя в Україні: проблеми та тенденції // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 33-37. – ISBN 978-617-7627-30-1
475245
  Фулей Т.І. Доступ до правосуддя жертв війни в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 395-403. – ISSN 2524-017X
475246
   Доступ до правосуддя з питань довкілля : Посібник. – Львів : Мета. – ISBN 966-7947-11-4
Вип.1. – 2002. – 200с.
475247
   Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : результати моніторингу окремих судів Львівської області: збірник судових рішень 2000-2007 р.р. – Львів : [ Манускрипт ], 2007. – 84с.
475248
   Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : узагальнення судової практики Міжнародної благодійної організації "Екологія - Право - Людина" (ЕПЛ) / Кравченко С.М. [та ін.] ; Вид. підгот. у співпраці з Акад. суддів України ; [за заг. ред. Кравченко О.В. ; пер. Хомечко Г.І.]. – Львів : [Б.в.], 2010. – 144 с.
475249
  Харль-Волш Доступ до правосуддя і наявність умов прийняття касаційних скарг у судовій системі Люксембурга з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 223-225. – ISSN 1026-9932
475250
  Еречінські Т. Доступ до правосуддя і система критеріїв прийнятності скарг для розгляду у Верховному Суді Республіки Польща // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 114-118. – ISSN 1026-9932
475251
  Сверба Ю. Доступ до правосуддя та судовий збір: звільнити не можна стягувати // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 22-23
475252
   Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – 311, [1] с. – На обкл. та тит. арк. також: ОБСЄ. Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Координатор проектів в Україні. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7627-06-6
475253
  Лужанський А.В. Доступ до правосуддя: окремі проблеми законодавчого врегулювання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 3 (115). – С. 26-29.
475254
  Коротенко Т.Ф. Доступ до правосуддя: режим недискримінації іноземців в цивільному судочинстві // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-34


  Уніфікація міжнародного цивільного процесу привела до підготовки кількох конвенцій, що регулюють питання недискримінації осіб, що не є громадянами держави суду, який розглядає справу. У статті проаналізовано положення Конвенції з питань цивільного ...
475255
  Романадзе Л. Доступ до правосуддя: роль медіації у воєнні та повоєнні часи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Держ. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (124). – С. 13-29. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
475256
  Загоруй Л.М. Доступ до правосуддя: тенденції розвитку // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7627-30-1
475257
  Микитюк Н.С. Доступ до професії адвоката: проблеми та перспективи в умовах реформування законодавства // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94-96
475258
  Дзюба О. Доступ до професії нотаріуса: актуальні питання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 298-300
475259
  Міненко К. Доступ до професії нотаріуса: аналіз останніх змін // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 9, 16-17
475260
  Костенко С. Доступ до професії прокурора в Україні: проблема ефективності законодавчої моделі // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 3 (55) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – C. 7–21. – ISSN 2311-6676
475261
   Доступ до публікацій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відкрито доступ до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature.
475262
  Печерський О.В. Доступ до публічної інформації в Україні: теоретико-правовий підхід // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 35-44. – ISSN 2078-3566
475263
  Шустакевич П. Доступ до публічної інформації як інструмент розвитку демократії в контексті європейських та польських нормативно-правових актів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 140-148. – ISSN 1026-9932
475264
  Калінін О.В. Доступ до публічної інформації як метод громадського контролю за діяльністю Служби безпеки України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 115-120. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
475265
  Шустрова К. Доступ до публічної інформації як окремий вид неюрисдикційних проваджень // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 120-124. – ISSN 1561-4999
475266
  Чижик Г. Доступ до публічної інформації: міжнародні стандарти та українські перспективи // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 69-76
475267
  Рудик В.А. Доступ до публічної інформації: огляд національного законодавства та міжнародних стандартів / В.А. Рудик, О.А. Хименко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (4). – С. 52-57. – ISSN 2415-3095
475268
  Бондар М. Доступ до публічної інформації: особливості правозастосування та актуальна судова практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 листопада (№ 46/47)
475269
  Попик В.І. Доступ до світових ресурсів наукової інформації як складова розбудови національного науково-інформаційного простору // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 70-79. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто проблему розширення доступу українських наукових інституцій і університетів до світових електронних ресурсів наукової інформації як невід"ємну складову розбудови національного науково-інформаційного простору. Визначено зміни у фінансовому, ...
475270
  Крупчан О. Доступ до суду та ефективність судового захисту в адміністративних справах проти Верховної Ради України та Президента України / О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 48-52
475271
   Доступ до сучасних лабораторій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 серпня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Об’єднаний дослідницький центр (JRC) Європейської Комісії оголосив 11 нових конкурсів в рамках програми "Відкритий доступ до дослідницьких інфраструктур JR". Цього разу мова йде про доступ до сучасних дослідницьких лабораторій в сфері ядерних ...
475272
  Свистунова Ю. Доступ до якісної питної води в Україні : проблемні питання та шляхи їх розв"язання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 5-6 : фото
475273
  Марущак А. Доступ журналісітів до інформації: особливості правового статусу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-66.
475274
   Доступ за кошти бюджету до Scopus та WoS для українських вишів та наукових установ продовжено // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 6. – ISSN 1682-2366
475275
  Пономарева О.В. Доступ иностранных компаний на рынок США // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 9. – С. 54-61. – ISSN 2074-6040
475276
  Белый М.У. Доступ к высшему обpазованию : Доклад на VII Генеральной коференции международной ассоциации университетов / М.У. Белый; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1980. – 12с.
475277
  Кудашева Т.В. Доступ к образованию и информационно-коммуникационным технологиям как фактор снижения неравенства в Казахстане / Т.В. Кудашева, С.М. Куница, Б.М. Мухамедиев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 347-358 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
475278
  Соломон П. Доступ к правосудию // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-81. – ISSN 0132-0831
475279
  Тешабаева У.А. Доступ к электронным научным образовательным ресурсам в Национальной библиотеке Узбекистана им. А. Навои // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-41
475280
  Гончаров М.В. Доступ к электронным ресурсам образования и науки // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2014. – № 1. – С. 11-13
475281
  Майданик Р.А. Доступ к юридической профессии в Германии и Украине: принцип единства юриста // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 546-552. – ISBN 978-617-566-312-7
475282
  Шибіко В. Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 23-27. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті з точки зору забезпечення права потерпілого на доступ до правосуддя аналізуються положення КПК України 2012 року про кримінальне провадження з приватною формою обвинувачення. Наголошується на невиправданій недооцінці законодавцем цього ...
475283
  Браун К. Доступная леди. Гурия для заклания : детективные романы / К. Браун. – Минск : Литература, 1996. – 446 с.
475284
  Воробьев-Обухов Алексей Доступная мечта : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 84-85
475285
  Бавельский А.Д. Доступная среда как фактор развития и безопасности безбарьерного туризма / А.Д. Бавельский, И.В. Зорин, А.И. Сеселкин // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 2-5. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1813-1212
475286
  Колесова Оксана Доступне житло! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19


  Указ Президента "Про заходи з будівництва і забезпечення громадян житлом", як завжди, актуальний. За умов успішного фінішу житлом буде забезпечено не лише представників середнього класу, а й малозабезпечені сім"ї. Початок реалізації нашого казкового ...
475287
  Колесова Оксана Доступне житло! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19


  Указ Президента "Про заходи з будівництва і забезпечення громадян житлом", як завжди, актуальний. За умов успішного фінішу житлом буде забезпечено не лише представників середнього класу, а й малозабезпечені сім"ї. Початок реалізації нашого казкового ...
475288
  Шило Є. Доступне житло. Аналіз проекту закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 50-54
475289
  Гуменна О.І. Доступний бібліотечний простір для користувачів з обмеженими можливостями / О.І. Гуменна, І.В. Муляр, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 216-222. – ISSN 2524-0056
475290
  Іванова О. Доступний туризм для всіх у Європейському Союзі / О. Іванова, М. Сеньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 66-74. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Глобальний етичний кодекс туризму пропагує право всіх людей на рівність в одержанні доступу для споглядання ресурсів планети, що, у свою чергу, є головним постулатом концепції доступного туризму для всіх. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння ...
475291
  Катриченко Т. Доступний Чорнобиль // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 51 (204). – С. 12-15


  На скільки влада планує відкрити зону відчуження?
475292
  Прокопенко М. Доступні зання та... економія на "комуналці" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 6


  У Донецькому національному технічному університеті проведуть експеремент із запровадження онлайн-навчання.
475293
  Мазурик Н.І. Доступність адміністративно-юрисдикційного захисту // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 105-109. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
475294
  Вожжов С.П. Доступність банків до рефінансування та можливості варіаційного регулювання їх ліквідності : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 111-119 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
475295
  Нестор Н.В. Доступність безоплатної вторинної правової длпомоги у кримінальному процесі: теоретико-практичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 32-37. – ISSN 2312-1831
475296
  Куруц В. Доступність безоплатної правової допомоги в судочинстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 405-406
475297
  Шевченко Л. Доступність вищої освіти в системі національних економічних інтересів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 9-15
475298
  Мельник А.В. Доступність географічної інформації в сучасних умовах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 302-304


  Розглядаються питання здійснення переходу суспільства до "епохи GPS". Особливу увагу приділено інтересу фахівців з різних галузей: розробників апаратних і програмних комплексів та рішень, користувачів, представників наукових колективів таорганів влади ...
475299
  Мартиненко О. Доступність для суспільного контролю розслідувань за фактами катувань та жорстокого поводження: актуальні завдання правоохоронних органів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 104-106. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Врахування практики ЄСПЛ у ...
475300
  Шулікін Д. Доступність дошкілля, наукові ступені і профільна освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  Верховна Рада прийняла за основу законороект щодо територіальної доступності дошкільної освіти.
475301
  Завгородня С.П. Доступність енергії для населення: проблеми та перспективи : аналіт. доповідь / С.П. Завгородня ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Центр безпекових досліджень. – Київ : НІСД, 2021. – 80 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека"). – ISBN 978-966-554-337-4
475302
  Шищенко П.Г. Доступність зелених зон в умовах компактного міста (на прикладі Києва) / П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – C. 245-256. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 55). – ISSN 2410-7360
475303
  Журавльова Ірина Доступність і відкритість інформації у стратегії розвитку бібліотеки ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 44-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розкривається значення створення і функціонування єдиного інформаційно-освітнього середовища вищої освіти для підготовки фахівців та роль у цьому процесі сучасної наукової бібліотеки ВНЗ.
475304
  Журавльова І. Доступність і відкритість інформації у стратегії розвитку бібліотеки ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 44-54. – ISSN 1682-2366
475305
   Доступність і якість освіти. Конституційний вимір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У конференц-залі КНЕУ імені Вадима Гетьмана 26 листопада відбувся круглий стіл "Конституційний діалог: доступність та /або якість вищої освіти".
475306
  Ломовацька Я.В. Доступність інформації як важлива якісна характеристика інвестиційних відносин у системі ІСІ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 520-522. – ISBN 978-966-188-219-4
475307
  Корчміт О.Ю. Доступність комунальних послуг для населення: соціально-економічні аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 126-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
475308
  Реттінгер Р. Доступність комунікаційних шляхів Камбоджі - показник, який зумовлює розвиток туризму / Р. Реттінгер, П. Сташак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 95-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
475309
  Заяць Г.С. Доступність медичних послуг у системі державних пріоритетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 80-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
475310
  Михальчишин Н.Л. Доступність методів захисту від недобросовісної конкуренції для суб"єктів господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 210-216. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто підходи до трактування понять "недобросовісна конкуренція", "захист від недобросовісної конкуренції".
475311
  Заліпська І.Я. Доступність мови як комунікативна ознака // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 87-90
475312
  Гребень С. Доступність освіти: конституційне право чи благо, яке потрібно заслужити? // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (138/139), липень - серпень. – С. 9-12
475313
  Захарова О.С. Доступність правосуддя за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 81-86. – ISSN 1563-3349
475314
  Захарова О.С. Доступність правосуддя за законодавством України // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 65-70. – ISBN 978-966-520-178-6
475315
  Макаренков О.Л. Доступність правосуддя та ефективність судової влади як ключові параметри антикорупційних трансформацій публічного права у відкритому громадянському суспільстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 14-22. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
475316
  Шило О.Г. Доступність правосуддя: деякі кримінально-процесуальні питання // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 179-186. – ISBN 966-8467-41-8
475317
  Єврафова Є. Доступність правосуддя: можливості судової реформи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 279-287. – ISSN 1026-9932
475318
  Ніколенко Л.М. Доступність правосуддя: проблемні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 85-87. – ISSN 2308-9636
475319
  Гоголь Б.М. Доступність публічної інформації як важлива гарантія права на інформацію // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 149-154
475320
  Руда Т. Доступність судових рішень: світовий досвід і національна практика // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-12.
475321
  Таликін Є. Доступність судового захисту суб"єктів економічних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 154-157
475322
  Капля О.М. Доступність судового захисту як принцип адміністративного судочинства України // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 57-65. – ISSN 2523-4552
475323
  Свчаренко О.М. Доступність судової влади: до визначення поняття // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 168-173. – ISSN 0201-7245
475324
  Москвич Л.Н. Доступність суду як стандарт ефективної організації судоустрою // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 149-160. – ISSN 2079-6242
475325
  Гайдар М.Є. Доступність та якість медичних послуг у світлі муніципальної реформи // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7404-86-5
475326
  Кочубей Т. Доступність як важлива умова реалізації прав людей з інвалідністю / Т. Кочубей, М. Рябініна // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 60-71. – ISSN 2618-0715
475327
  Суліма Ю.О. Доступність як критерій оцінки якості надання адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 347-350. – ISSN 2219-5521
475328
  Єлісєєв А. та інш. Доступно про маркетинг. Маркетингові дослідження // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 8. – С.29-47
475329
   Доступно про маркетинг. Організація відділу маркетингу // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.26-40
475330
  Єлісєєв А. Доступно про податкове планування із застосуванням офшорних компаній // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 3. – С.14-21
475331
  Єлісєєв А. Доступно про соціальне страхування // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С.47-50


  Види соц. страхування (є таблиці); держ. пенсійне страхування (таблиці); держ соц.страх. (табл.)
475332
  Добрянський В.І. Доступно про Спайс, або що люди з власної волі купують у наркодилерів? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 7-8 : фото
475333
  Добрянський Володимир Доступно про спайс, або що людина з власної волі купує у наркодилерів? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 25-26 : фото
475334
  Красноокий О. Доступно, надійно, результативно // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.40- 44


  Діяльність прокуратури
475335
  Уманец В.Д. Доступность аминокислот и химический состав отдельных органов уток при длительном вскармливании углеводородных дрожжей : Автореф... канд. биол.наук: 06.02.02. / Уманец В.Д.; Укр. с.х. академия. – Киев, 1975. – 25л.
475336
  Сидельников И.П. Доступность закона / И.П. Сидельников; ред. Круталевич. – Минск, 1992. – 120с.
475337
  Семенова Ю.И. Доступность и привлекательность получения высшего образования: опыт Финляндии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 133-137. – ISSN 0869-3617


  В статье предлагается анализ состояния современной системы высшего образования в Финляндии с точки зрения некоторых ключевых параметров оценки функционирования системы образования в целом, а именно доступности и привлекательности получения высшего ...
475338
   Доступность информации: зарубежный опыт // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 55-63. – ISSN 0130-9765


  Обзор по статьям из зарубежных газет - "Файнэншнл Таймс" (FinansialTimes), "Гардиан" (TheGuardian), "Нью-Йорк Таймс" (NewYorkTimes), а также по материалам, изданным для посетителей Лондонской книжной ярмарки 2006 г. Это не научное исследование, а ...
475339
  Кабиш Светлана Доступный бальнеологический рай : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 56-59 : Фото
475340
  Галицкий А.В. Доступный, как бег трусцой / А.В. Галицкий, В.Я. Лифшиц. – М., 1987. – 96с.
475341
  Серчаева Марина Достучаться до небес : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 84-95 : Фото
475342
   Достучаться до небес // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 18 : фото
475343
  Шама О. Достучаться до Поднебесной // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2021. – № 18 (338), 20 мая 2021. – С. 62-65
475344
   Досуг в кругу семьи. – Москва, 1989. – 302с.
475345
   Досуг в Москве. – М, 1985. – 351с.
475346
   Досуг в Москве : Справочник. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 383 с.
475347
  Толочко Т. Досуг должен быть интеллектуальным! / Татьяна Толочко // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 6. – С. 33-34. – ISSN 0869-4915
475348
  Голод С.И. Досуг и культура молодого рабочего / С.И. Голод. – Л., 1977. – 39с.
475349
  Мантейффель П. Досуг при свете лучины. / П. Мантейффель. – М.-Л., 1964. – 130с.
475350
   Досуг сельского населения в условиях агропромышленной интеграции. – М, 1988. – 125с.
475351
  Теас Р.А. Досуг школьника / Р.А. Теас. – Л., 1965. – 95с.
475352
  Слободзинская М.Н. Досуг школьника в семье / М.Н. Слободзинская. – Москва, 1940. – 72с.
475353
  Зборовский Г.Е. Досуг: действительность и иллюзии. Проблемы свободного времени в марксистской и буржуазной социологии / Г.Е. Зборовский, Г.П. Орлов. – Свердловск, 1970. – 232с.
475354
  Крамер Александр Досуг: свобода выбора неволи // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 194-195 : фото
475355
  Попов М. Досуги или собрание сочинений и переводов. – СПб
1. – 1772. – 320, 269 с.
475356
  Седова Н.Н. Досуговая активность граждан // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.56-68. – ISSN 0132-1625
475357
  Мирошниченко Е.В. Досуговая деятельность в библиотеке: проблемы теории и практики / Елена Васильевна Мирошниченко // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 117-121. – ISSN 0869-608Х


  Инновационные процессы, связанные с информатизацией общества, не ослабили внимания к библиотеке как центру организации досуга населения. Досуговая деятельность привлекает все большее внимание со стороны библиотечной теории и практики. В статье ...
475358
  Альшевский Т.В. Досудебное производство по делам о хулиганстве без отягчающих обстоятельствах / Т.В. Альшевский. – Москва, 1972. – 46с.
475359
   Досудебное расследование: юридические документы : Учебное пособие. – Харків : Арсис, 1999. – 352с. – ISBN 966-7299-14-7
475360
  Івашев Є.В. Досудова доповідь як елемент соціально-правової роботи з неповнолітніми, які опинилися у конфлікті із кримінальним законом / Є.В. Івашев, М.С. Микитенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
475361
  Сербіна А. Досудова доповідь: що за фрукт такий? // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 4 (32), квітень. – С. 24-30
475362
  Бачун О. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об"єкти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.29-33. – ISSN 1608-6422
475363
  Бісюк О.С. Досудова функція пробації, як новела у розвитку кримінальної юстиції України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 53-56. – ISBN 978-617-7363-14-8
475364
  Задирака Н. Досудове вирішення публічно-правових спорів: основи нормативного закріплення та проблеми законодавчого регулювання // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 132-146. – ISSN 1026-9932
475365
  Савченко О. Досудове врегулювання господарських спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 66-70
475366
  Патрик С. Досудове врегулювання господарських спорів: актуальні проблеми та перспективи розвитку в законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 411-412
475367
  Рєзнікова В.В. Досудове врегулювання господарських спорів: необхідність та шляхи реформування // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 101-111


  Статтю присвячено обгрунтуванню необхідністі та збереження в господарському процесі, а також реформування на законодавчому рівні інституту досудового врегулювання господарських спорів. Виконано пошук можливих шляхів такого реформування, внесено ...
475368
  Рєзнікова В.В. Досудове врегулювання господарських спорів: необхідність та шляхи реформування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 227-238. – (0). – ISSN 2078-9165
475369
  Шабанов Р. Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм матеріального та процесуального права / Р. Шабанов, М. Ждан // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 63-68. – ISSN 2307-8049
475370
  Горевий Володимир Досудове врегулювання господарських спорів: сутність, проблеми, окремі шляхи їх вирішення / Горевий Володимир, Курдес Олександр // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 90-92
475371
  Шабалін А.В. Досудове врегулювання спорів (медіація) у сфері інтелектуальної власності: теоретичні та практичні питання // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 48-52. – ISBN 978-617-696-624-1
475372
  Осіпова О.О. Досудове врегулювання спорів з надання адміністративних послуг // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 43-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  У проєктах Адміністративно-процедурного кодексу України, які неоднора-зово в різні роки подавалися на розгляд Верховної Ради України і поверталися на доопрацювання (No2789, No11472, No9456), адміністративне оскарженнявиділено вокремий розділ ...
475373
  Кольченко Ю. Досудове врегулювання спорів та досягнення мирової угоди // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 33-37. – ISSN 1608-6422
475374
  Кубрак П.М. Досудове провадження в кримінальному процесі за кримінально-процесуальним кодексом України 1961 року // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 151-181. – ISSN 2222-5374
475375
  Топчій В.В. Досудове провадження в кримінальному судочинстві України: стан і перспективи вдосконалення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 117-129. – ISSN 0201-7245
475376
  Шевчишен А.В. Досудове провадження за кримінально-процесуальним законодавством України та інших країн // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 230-238
475377
  Веренчук С. Досудове регулювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Претензійний порядок вирішення спорів з приводу порушення майнових прав ІВ".
475378
   Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – 186, [2] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
475379
  Щербакова Г.В. Досудове розслідування злочинів, учинених із використанням платіжних інструментів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 41-46. – ISSN 2220-1394
475380
  Доброчинська А. Досудове розслідування корупційних і пов"язаних із корупцією злочинів: як це працює? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
475381
  Гальона І.І. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних з торгівлею людьми та іншою незаконною угодою щодо людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гальона Іннеса Іванівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
475382
  Вакуленко О.Ф. Досудове розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Вакуленко Олександр Федорович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 298 арк. – Додатки: арк. 244-298. – Бібліогр.: арк. 209-243
475383
  Вакуленко О.Ф. Досудове розслідування кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Вакуленко Олександр Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
475384
  Марущак Н. Досудове розслідування кримінальної справи: завдання та засоби їх досягнення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 145-149
475385
  Ламах Т.Б. Досудове розслідування масових заворушень: організаційні та правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ламах Тарас Борисович ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
475386
  Чурилов Д.В. Досудове розслідування правопорушень, які вчиняються суб"єктами підвищеного злочинного впливу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чурилов Денис Віталійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
475387
  Лук"янчиков Є.Д. Досудове розслідування та його структура // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 107-112.
475388
  Свириденко С.В. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю : монографія / С.В. Свириденко, О.Ю. Татаров ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гельветика, 2019. – 211, [1] с. – Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 187-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-867-2
475389
  Багнюк С.Б. Досудове розслідування у функціях Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 98-99. – ISBN 978-966-940-085-7
475390
   Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 27 листоп. 2015 р. / Служба безпеки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-908-3
Вип. 7 : / ; [редкол.: С.Є. Кучерина (голов. ред.) та ін.]. – 2015. – 343, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
475391
   Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.) / Служба безпеки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України. – Харків : Право. – ISBN 978-966-937-270-3
Вип. 9 : / [редкол.: В.В. Фєдосєєв (голов. ред) та ін.]. – 2017. – 264, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
475392
  Бондаренко А. Досудове розслідування: правила обчислення строків // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 січня (№ 1/2)
475393
  Глобенко Г.І. Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 50-58. – ISSN 2524-0323
475394
  Комарницька О.. Досудове розслідування: роль прокурора. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням у випадку нікчемності повідомлення особі про підозру // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 8. – ISSN 1992-9277
475395
  Кубрак П.М. Досудове слідство в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої у період XIV-XVII століть // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 178-190. – ISSN 2222-5374
475396
  Кубрак П.М. Досудове слідство у перші століття української державності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (70). – C. 90-98. – ISSN 2222-5374


  Згадуються праці М. Ф. Володимирського-Буданова, М. О. Чельцова-Бебутова.
475397
  Погорецький М.А. Досудове слідство України: історія та сучасність // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 216-228.
475398
  Солдатенко О. Досудове слідство: необхідність реформування та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 152-153.
475399
  Прокопенко Я. Досудовий (претензійний) порядок врегулювання господарських спорів: ретроспектива та тенденції сьогодення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 44-46.
475400
  Джером Д.К. Досужие мысли досужего человека. / Д.К. Джером. – М, 1983. – 384с.
475401
  Шаталова Н. Досчитать до тысячи. Минобрнауки надеется найти в России множество сильных лабораторий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 декабря (№ 49)


  Создание 1000 лабораторий запланировано в рамках реализации ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2014-2020 годы. О принципах их организации и финансирования рассказал на встрече с журналистами министр образования и науки ...
475402
  Нетреба Є.С. Досягення стабільного фінансового стану на підприємстві шляхом залучення у капітал фонду прямого інвестування // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 311-313. – ISBN 978-617-7069-02-6
475403
  Стріха М. Досягли консенсусу / М. Стріха, О. Скрипник, Н. Шульга; шпальти підготували Д. Матат, М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16 листопада (№ 46). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Науковій спільноті, експертному середовищу та Міністерству освіти і науки України вдалося досягти консенсусу у визначенні шляху реформування наукової сфери України. Про це розповіли на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заступник міністра ...
475404
  Тарасюк Б. Досягненння відповідності критеріям вступу до НАТО потрібне ,перш за все, нам // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.13-16
475405
  Семененко М.П. Досягнення абсолютної геохронології та головні рубежи геологічної історії / М.П. Семененко, 1959. – 11-16с.
475406
  Вітик Г. Досягнення адекватності відтворення метафори під час художнього перекладу роману Френсіса Скотта Фіцджеральда "Tender is the night" (на матеріалі перекладу, виконаного Марком Пінчевським) // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 153-156. – ISBN 978-617-7926-22-0
475407
  Дворніков А.С. Досягнення адекватності при перекладі прийменникових словосполучень з німецької мови на українську ( на матеріалі Законодавчих актів ФНР) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 234-240. – (Бібліотека Інституту філології)
475408
  Шульга І.К. Досягнення біологічної науки в школу / І.К. Шульга. – Київ, 1964. – 96с.
475409
   Досягнення ботанічної науки на Україні. – К, 1971
475410
   Досягнення ботанічної науки на Україні 1967-1968 рр. – Київ : Наукова думка, 1970. – 128с.
475411
   Досягнення ботанічної науки на Україні 1969 р.. – Київ : Наукова думка, 1972. – 210с.
475412
  Штокало Й.З. Досягнення в галузі математики в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка за роки Радянської влади / Й.З. Штокало, 1957. – 27 с. – Окр. відб.: Наукові. зап. КДУ. Т. XVI. Вип. XVI, математичний збірник. 1957, № 10
475413
  Смаглюк О.М. Досягнення віку кримінальної відповідальності як ознака неповнолітнього суб"єкта злочину / О.М. Смаглюк, А.А. Павловська // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 181-186
475414
  Максимович Р. Досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, як загальна ознака спеціального суб"єкта злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 287-293. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
475415
  Щербань О. Досягнення вчених Української РСР / О. Щербань // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 101-134
475416
  Самерханова З. Досягнення гендерної рівності у військових структурах: міжнародні правові засади та пропозиції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 30-35. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 04
475417
  Рудницький С. Досягнення географії України в десятьріччя Жовтневої революції. / С. Рудницький, 1928. – 5с.
475418
  Фомін О.В. Досягнення за 15 років у галузі ботаніки // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 181-188. – ISBN 978-617-7397-32-7
475419
  Сірук М. Досягнення і виклики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 грудня ( 225 )


  Посли НАТО дали оцінку особливому партнерству Альянсу з Україною за 2017 рік і визначили завдання на 2018-й.
475420
   Досягнення і завдання гідроекології у створенні водоохоронної нормативно-інструктивної бази / В.М. Жукинський, А.П. Чернявська, О.П. Оксіюк, Г.А. Верниченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 22-27. – ISBN 966-521-109-9
475421
   Досягнення і криза філософії біології 30-50 років // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 143-207
475422
  Фігурний Юрій Досягнення і перспективи діяльності НДІУ з надання освітніх послуг на теренах української держави // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 230-231. – Бібліогр. в кінці ст.
475423
  Сидоренко Н.Д. Досягнення і перспективи історико-журналістських досліджень в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 49-52


  Нові знахідки і публікації, проблеми і завдання в царині історії української журналістики - ключові питання цієї статті. This article covers such issues as the traditions of the national journalism and recent publications as welt as the background ...
475424
  Гирич І.Б. Досягнення і перспективи розвитку сучасного грушевськознавства (до 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського) : (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 31-37. – ISSN 1027-3239
475425
  Баланюк Ю. Досягнення і проблеми наукових досліджень, збереження і розвитку архітектурно-містобудівних об"єктів культурної спадщини України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 10-20. – (Серія : Архітектура ; vol. 4, iss. 1). – ISSN 2523-4757
475426
  Невмержицький О.А. Досягнення і проблеми педагогічної антропології у зарубіжжі: критично-філософське бачення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 92-103
475427
  Корсак О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
475428
  Федяева В. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця XX - початку XXI ст. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 32-40. – ISSN 1682-2366
475429
  Сергійчук І.М. Досягнення й проблеми сучасного В"єтнаму (1986-2012 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 302-305. – ISBN 966-2980-20-2
475430
  Шедяков В.Є. Досягнення й утримання конкурентоспроможності в умовах посилення ролі економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Особлива увага приділяється комплексам "навчання - наука - виробництво".
475431
  Калюга Є.В. Досягнення кафедри обліку та оподаткування в історичній ретроспективі (присвячується 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України) / Є.В. Калюга, Н.П. Кузик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 153-165. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
475432
   Досягнення кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відділу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона в області дослідження шлакових систем / В. Сокольський, В. Казіміров, В. Шовський, В. Галініч, В. Токарев, В. Кузьменко, І. Гончаров, Р. Шевчук, Д. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 14-18. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянута вся сукупність робіт по рентгенографічному дослідженню структури розплавлених зварювальних флюсів та деяких модельних шлакових систем, що проведені на кафедрі фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та в ...
475433
  Лозинська М.Ю. Досягнення конкурентної переваги на міжнародних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 3-5


  На думку автора, розробляючи стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства, необхідно чітко визначити, на якому рівні формуватиметься конкурентна перевага.
475434
  Богдан Ю.М. Досягнення конкурентоспроможності як інструмент активізації інноваційних процесів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 7-16. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
475435
  Голишкіна Л. Досягнення культури в українських приказках та прислів"ях ХІХ століття (за збірником М. Номиса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досягнення культури в українському фольклорі на матеріалі збірника М. Номиса. Cultural achievements are considered in the Ukrainian folklore on material of collection of M. Nomisa.
475436
  Журавель В.А. Досягнення науки і потреби практики як підгрунтя вдосконалення засобів фіксації доказової інформації // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 9-21. – ISSN 1993-0917
475437
  Семененко М.П. Досягнення науки на Україні за роки Радянської влади / М.П. Семененко. – [Київ], 1958. – 15 с. – Окр. відб. з "Вісника АН УРСР" № 1, 1958 [12-26] c.
475438
  Білик Р.М. Досягнення наукових аналітиків університету // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 87-88
475439
  Мартиненко І. Досягнення науково - технічного прогресу у боротьбі зі злочинністю. Правова регламентація використання науково - технічних засобів органами досудового слідства і прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.53-56
475440
  Туркевич В.З. Досягнення наукової школи академіка М.В. Новікова "Техніка високих тисків і механіка формування конструкційних і функціональних матеріалів" (1977 - 2017 рр.) / В.З. Туркевич, Л.Г. Полонський // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 3-6. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (80), т. 2). – ISSN 1728-4260
475441
  Ковальчук Т. Досягнення наукової школи світового рівня "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки" // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 36-42


  Досягнення наукових шкіл.
475442
  Веселова Н. Досягнення науковців Харківського політехнічного інституту в сфері високовольтної імпульсної техніки (1960–1990 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Наведено історичний огляд досягнень українських учених та інженерно-технічних співробітників Харківського політехнічного інституту (ХПІ) у високовольтній імпульсній техніці за 1960–1990 рр. Описано технічні досягнення установок високої напруги та ...
475443
  Пашкова В. Досягнення національних бібліотечних асоціацій за сто років функціонування (1876-1970-ті рр.) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 1 (23). – С. 45-49. – ISSN 1811-377X
475444
  Тараріко О.Г. Досягнення нейтрального рівня деградації грунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах України / О.Г. Тараріко, О.Г. Ізюмова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 117-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
475445
  Коваль Т.В. Досягнення Німеччини у вищій університетській та неуніверситетській освіті // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 79-80
475446
   Досягнення охорони здоров`я в Українській РСР. – К, 1958. – 723с.
475447
  Гудманян А. Досягнення перекладознавства і теорії художнього перекладу як результат продуктивної перекладацької спадщини // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 40-47. – ISSN 2413-3094
475448
  Горобець О. Досягнення Північного полюсу як важлива віха у освоєнні Арктики // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 392-395. – ISBN 978-966-171-793-9
475449
  Шелудько І. Досягнення підготовки майбутніх учителів технологій: досвідєвропейських країн // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 2. – С. 113-117. – ISSN 2308-4081


  Рекомендації щодо впровадження позитивних аспектів досвіду підготовки учителів технологій країн Європи в освітню практику вищої педагогічної школи в Україні.
475450
  Чирков О.А. Досягнення порівнянності переписних даних про стани етнічної будови людності України для вивчення її розвитку впродовж XX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 68-83
475451
  Маршавін Ю.М. Досягнення продуктивної зайнятості населення шляхом створення ефективних робочих місць і конкурентоспроможної робочої сили // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 44-51. – ISBN 966-614-021-7
475452
  Бабенко О.К. Досягнення радянських фізиків : хрестоматія / уклали О.К. Бабенко, М.Й. ; Україн. наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1950. – 324 с. : портр. – (Досягнення радянських фізиків)
475453
   Досягнення Радянської України за сорок років. – К, 1957. – 152с.
475454
   Досягнення світової та української геодезії на "INTERGEO-2016" / І. Тревого, К. Третяк, В. Глотов, В. Задорожний, В. Кілару // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 22-28 : фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
475455
  Дарміна К. Досягнення семантичної адекватності при літературному перекладі: лингвопрагматичний аспект аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  На матеріалі художніх текстів проаналізовано переклади з генетично далеких мов: англійська-японська, російська-японська та японська-російська. Перекладацькі рішення розглянуто з лінгвопрагматичного аспекту, особливу увагу приділено коректній передачі ...
475456
  Кириленко О.П. Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 19-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
475457
  Скрильник С.В. Досягнення структурної та семантичної близькості цільового та вихідного текстів у художньому перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 375-386
475458
  Ющик О.І. Досягнення суспільно корисної мети як умова правомірності діяння, пов"язаного з ризиком : економіка та право // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 147-153. – Бібліогр.: 20 назв
475459
  Свєчнікова Н.В. Досягнення сучасної геронтології / Н.В. Свєчнікова. – Київ, 1979. – 48с.
475460
  Коротков П.А. Досягнення сучасної спектроскопії комбінаційного розсіяння світла / П.А. Коротков, І.В. Присяжневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд сучасного стану спектроскопії КР, розглянуто основні досягнення в сфері практичного застосування цього спектроскопічного методу та накреслено перспективи його подальшого розвитку. Показано, що спектроскопія КР високочутливим, точним, ...
475461
   Досягнення сучасної фізики. – Київ
Вип. 1. – 1951. – 252 с.
475462
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1955. – 296 с.
475463
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1957. – 312 с.
475464
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1962. – 228 с.
475465
  Задорожний М.П. Досягнення та амбітні плани українських дослідників Антарктиди // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 45-48 : фото
475466
   Досягнення та інновації в галузі геоматики на "INTERGEO-2016" / І. Тревого, К. Третяк, В. Задорожний, В. Кілару // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 12-15 : фото. – ISSN 1819-1339
475467
  Набок С. Досягнення та перспективи розвитку вітчизняної біографістики. На матеріалах історії УАН/ВУАН 1920-х років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 155-162
475468
  Євдощук М.І. Досягнення та перспективи розвитку геології вугільних родовищ. Генезис вугілля залишається загадкою // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 37-46 : рис. – Бібліогр.: с. 46. – ISSN 1025-6814
475469
  Клюєв О.М. Досягнення та перспективи розвитку Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса" // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 112-125. – ISSN 1993-0917
475470
  Тронько М.Д. Досягнення та перспективи розвитку сучасної ендокринології в Україні : (до 25-річчя НАМН України) // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 23, № 1. – C. 5-15. – ISSN 1680-1466
475471
  Якимчук О. Досягнення та суперечності реалізації "Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 62-67. – ISSN 2078-1016
475472
  Смирнов І.Г. Досягнення Туреччини із застосування системи гостинності "Все включене" в туризмі та можливості їх використання в Україні (логістичний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 64-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
475473
  Смирнов І. Досягнення Туреччини у застосуванні системи гостинності "все включене" в туризмі та можливості її використання в Україні (логістичний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 232-244. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
475474
  Смирнов І.Г. Досягнення Туреччини у застосуванні системи гостинності "все включене" у туризмі та можливості її використання в Україні (логістичний аспект) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 19-26
475475
  Хмелевська О.М. Досягнення Україною цілей розвитку тисячоліття у сфері освіти // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 9-20. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
475476
  Пасько І. Досягнення українських вчених у галузі фізики (до всесвітнього Року Фізики) / І. Пасько, А. Лень // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 151-152. – ISBN 966-7060-76-4
475477
  Сенченко М. Досягнення української влади за 30 років нестабільності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 10-17. – ISSN 2076-9326
475478
  Огенко В.М. Досягнення фізичної хімії в області флуоресцентної мікроскопії та візуалізації наноситем // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 89, № 7/8. – С. 63-77. – ISSN 2708-129X
475479
  Сікура А.Й. Досягнення якісних результатів наукового експерименту майбутніми біологами в умовах лабораторного дослідження / А.Й. Сікура, Г.П. Мегалінська, А.Г. Босенко // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон, 2019. – С. 132-144. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 27). – ISSN 2524-0838
475480
  Кучай Т.П. Досягнення Японії у сфері освіти - рушійна сила розвитку економіки, культури, прогресу нації // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2014. – Вип. 1 (8). – C. 222-229. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
475481
  Смирнов І.Г. Досягнення японської логістики та їх застосування в Україні: від "Канбан" до "Кайдзен" // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 94-103
475482
  Іоффе І.В. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку державного закладу "Луганський державний медичний університет" / І.В. Іоффе, С.М. Смірнов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 113-116. – ISSN 1681-2751
475483
  Кремінський Б. Досягнення, якими пишаємося // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  На Міжнародній фізичній олімпіаді у Португалії команда школярів з України здобула три "срібла" і дві "бронзи". "Цьогоріч до підготовки команди долучився Олександр Шумаєв (у 2015 і 2016 роках він виборов "золото" і "срібло"). Студент Київського ...
475484
  Лось В.Ю. Досягувані параметри та характеристики рідинно-газових ежекторів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.14.05 / Лось В.Ю.; Харків.авіац.ін-т. – Харків, 1997. – 18л.
475485
  Брила А.Ю. Досяжність нечітких альтернативних цілей у заданій субординації строгого ранжування / А.Ю. Брила, П.П. Антосяк, Н.В. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 82-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
475486
  Форсайт Ф. Досье "Одесса" / Фредерик Форсайт // Агент "Н" или "М" : заруб. детектив : [пер. с англ.] / Кристи А. – Москва : Политиздат, 1991
475487
  Форсайт Ф. Досье "Одесса" : [роман] / Фредерик Форсайт ; [пер. с англ. И. Полоцка] // Детектив Великобритании : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД", 1992. – Вып.1. – С. 135-412. – ISBN 5-8396-0103-9
475488
  Донцова Д. Досье на Крошку Че : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 380, [1] с. – Сериал "Любительница частного сыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-20688-9
475489
  Маня И. Досье насилия: реальности капиталист. мира / И. Маня. – М., 1975. – 229с.
475490
  Степаненко О.С. Досье пользователя: компьютер внутри / О.С. Степаненко. – Київ : Логос, 1998. – 128с. – ISBN 966-509-042-9
475491
  Ковалев В.А. Досье репрессий / В.А. Ковалев. – М, 1987. – 239с.
475492
   Досье секретных служб. – Київ
№ 1. – 1999
475493
   Досье секретных служб. – Київ
№ 12. – 1999
475494
   Досье секретных служб. – Київ
№ 1. – 2000
475495
   Досье секретных служб. – Київ
№ 2. – 2000
475496
   Досье секретных служб. – Київ
№ 3. – 2000
475497
   Досье секретных служб. – Київ
№ 4. – 2000
475498
   Досье секретных служб. – Київ
№ 5. – 2000
475499
   Досье секретных служб. – Київ
№ 6. – 2000
475500
   Досье секретных служб. – Київ
№ 7/8. – 2000
475501
   Досье секретных служб. – Київ
№ 9. – 2000
475502
   Досье секретных служб. – Київ
№ 10. – 2000
475503
   Досье секретных служб. – Київ
№ 11. – 2000
475504
   Досье секретных служб. – Київ
№ 12. – 2000
475505
   Досье секретных служб. – Киев
№ 1. – 2001
475506
   Досье секретных служб. – Киев
№ 2. – 2001
475507
   Досье секретных служб. – Киев
№ 3. – 2001
475508
  Шиян Н.І. Дотації в системі підтримки галузі скотарства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 79-82. – ISBN 978-9934-571-51-0
475509
  Письменний В. Дотації у забезпеченні фінансового потенціалу територій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 70-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
475510
  Ульянченко О.В. Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 10-19. – ISSN 2221-1055
475511
  Риковська О.В. Дотаційність бюджетів територіальних громад як фінансовий механізм інклюзивного сільського розвитку // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (83). – С. 61-75. – ISSN 1681-116Х
475512
  Микитюк І.С. Дотаційність місцевих бюджетів та шляхи її подолання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С. 148-153. – ISSN 2306-546X
475513
  Шовковий В.М. Дотекстовий етап навчання давньогрецької мови студентів-філологів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 359-365


  У статті окреслено методичні принципи організації процесу навчання давньогрецької мови студентів-філологів; розроблено комплекси вправ для формування граматичної, лексичної, соціокультурпої, перекладацької компетенцш пю мовленнєвої компетенції у ...
475514
  Прижиленский В.И. Дотеоретические искусства, социальные практики и "идеальные типы" философствования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 18-30. – ISSN 0235-1188
475515
  Гарматюк А.П. Дотепні думки житимуть віки : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1990. – 112 с.
475516
  Матвієнко В.П. Дотепні слова / Володимир Матвієнко. – Київ : Оранта, 2000. – 96 с. : 1 портр. – Авт. на обкл. не вказ. - Мініатюрне видання. – ISBN 966-7786-19-6
475517
  Кірічевська Е.В. Дотепність як структурний компонент управлінської діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 273-277. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті висвітлюються резельтати теоретичного аналізу ролі дотепності в структурі управлінської діяльності, а також здійснюється психологічна оцінка дотепності в організаторських здібностях особистості керівника.
475518
  Севернюк Т.А. Дотик безсмертника... : Поезії. Сторінки щоденників / Т.А. Севернюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 320с. – ISBN 966-8029-36-4
475519
  Камінецький Я. Дотик весни : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.4-14. – ISSN 0868-4790
475520
  Бєлотєлов М. Дотик до Волошинської теми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)
475521
  Забіяка І. Дотик до секретів професора Чернякова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 31-34
475522
  Прудіус О.Д. Дотик душі : поезії / Ольга Прудіус. – Могилів-Подільський : Могилів-Подільська друкарня, 2007. – 148, [4] с. : іл. – Збірка містить розділи: "Тебе отримала у спадок і цього досить для життя"... ; "Збираю у букет найкращі я слова, новому дню щоби подарувать"... ; "...Бо життя - це любов..." ; "...Тільки час, як течія ріки - ніколи нас не почекає"... ; Присвята


  В пр. №1717149 напис: На терезах вічності поезія важить значно більше, ніж будь-яка сила. На добрий спомин Олекію. 21.10.2009 р. Автор: підпис.
475523
  Яворський І. Дотик Крутянського болю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 7
475524
  Моргун В.Ф. Дотики душі : Вибране / Володимир Моргун. – Полтава : АСМІ, 2007. – 60с.
475525
  Василюк О.Д. Дотики Івана Франка та Агатангела Кримського в царині орієнталістики // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 33/34. – С. 14-23. – ISSN 1682-671Х
475526
  Журба Т.Г. Дотиком серця / Т.Г. Журба. – Київ : Молодь, 1979. – 48 с.
475527
  Капланець М.Е. Дотирмання вимог законодавства про надра // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-7
475528
  Козак П. Дотичні до земної атмосфери метеори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-51. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано огляд описаних у літературі дотичних до земної атмосфери метеорів, які спостерігалися оптичними методами. Описано результати спостережень такого метеора, зареєстрованого в Києві 23 вересня 2003 р. за допомогою телевізійних камер типу ...
475529
  Ковалів Ю. Дотичність до літератури (Симон Петлюра) (Розмова з професором Юрієм Ковалівим, відомим літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 91-93. – ISBN 966-7379-16-7
475530
  Андрущенко Віктор Дотичність пріоритетів: духовна сутність освіти // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  " Освіта " завершує публікацію авторського циклу Віктора Андрущенка " Вчитель, якого чекають."
475531
  Бодельсен А. Дотла : роман / Андрес Бодельсен ; пер. с дат. [К. Федоровой ; предисл. И. Куприяновой]. – Москва : Радуга, 1985. – 223 с.
475532
  Чекмаев С. Дотла : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 3. – С. 60-64
475533
  Малишко В.А. Доторк / В.А. Малишко. – Київ, 1987. – 269с.
475534
  Крижанівська Н. Доторк до золотої туфельки. Христина Шишпор // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 373-376


  Солістка Національної опери балерина Х. Шишпор
475535
  Стріха М. Доторк до спадщини великих : Переднє слово до листування Максима Рильського і Григорія Кочура // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 321-354
475536
   Доторкнися - і щастя не омине : 105 років тому народилася видатна художниця Катерина Василівна Білокур // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 69-70.
475537
  Пінковська М. Доторкнулася до склепу Деметри і мозаїки в базиліці Херсонеса. Реставраторка Інна Дорофієнко родом із Донеччини зберігала культурну спадщину по всій країні // Україна молода. – Київ, 2024. – 14 лютого (№ 7). – С. 11


  Інна Пантелеймонівна Дорофієнко, з котрою попрощалися наприкінці минулого року, любила латинське прислів’я: «Я зробив, що міг, — інші хай зроблять краще». Насправді вона, знакова особа в українській культурі, відома художниця-реставраторка, зробила ...
475538
  Мельничук І. Дотриманню прав дітей на житло-особлива увага прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-20.
475539
  Чуницька І.І. Дотримання AML/CFT стандартів у контексті реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 267-274. – ISSN 2222-4459
475540
  Коноваленко В. Дотримання авторських прав у навчальній літературі і наукових публікаціях // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 53-60. – ISSN 1682-2366
475541
  Голяк Т. Дотримання авторського права при підготовці видання творів Івана Франка у 30-ти томах // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 103-107. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  Актуальність наукового дослідження обумовлена необхідністю привернути увагу до дотримання авторського права при виданні першого багатотомника творів Івана Франка, здійсненого приватними видавництвами "Рух" і "Книгоспілка" протягом 1924-1931 рр. ...
475542
  Вершиніна Д. Дотримання адвокатами норм професійної етики у соціальних мережах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 291-293
475543
  Шаров С. Дотримання академічної доброчесності під час проведення інтелектуальних змагань у дистанційному форматі / С. Шаров, Т. Шарова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 9 (217), вересень. – С. 52-57. – ISSN 2308-4634
475544
  Пильнова В.П. Дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості як показник стабільного фінансового стану підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6814
475545
  Кашинцева О. Дотримання балансу інтересів суспільства та інтересів суб"єктів патентних прав при кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності / О. Кашинцева, Я. Іолкін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 87-93. – ISSN 2308-0361
475546
  Джуринський В. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при утворенні господарських об"єднань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 79-82.
475547
  Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-23.
475548
  Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-5.
475549
  Ремінська Ю.Ю. Дотримання вимог принципу верховенства права при розробці законів: виклики сьогодення // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 444-448
475550
  Дерев"янко М.І. Дотримання гарантії незалежності діяльності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 63-64. – ISSN 2308-9636
475551
  Боброва Ю.Ю. Дотримання гендерної рівності як складова цивільного демократичного контролю над військовою організацією держави / Ю.Ю. Боброва, Ю.О. Бобров // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 93-111. – ISSN 1993-0909


  Аналіз численних наукових публікацій свідчить неабияку актуальність ґендерних досліджень на сучасному етапі українського суспільного розвитку, практично у всіх сферах соціальних відносин. Що ж стосується забезпечення паритетної участь чоловіків і жінок ...
475552
  Телькінєна Т. Дотримання демократичних цінностей як складова державної політики у сфері національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 350-354. – ISBN 978-617-7638-06-2
475553
  Яремко Л.А. Дотримання екологічної безпеки при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 112-118


  Досліджуються проблеми забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. У статті запропонована систематизація екологічних загроз, акцентовано увагу на заходах щодо мінімізації екологічних втрат, пов’язаних із ...
475554
  Касарів Ю.Я. Дотримання європейських етичних стандартів працівниками міліції-запорука формування міжнародного позитивного іміджу України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 150-157. – (Юридична ; Вип. 3)
475555
  Варенко В. Дотримання законів формальної логіки під час аналізу інформації / В. Варенко, З. Свердлик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  Обгрунтовано потребу застосування основних законів формальної логіки під час аналізу даних в інформаційно-аналітичній діяльності
475556
  Стулов О.О. Дотримання законності при виконанні адміністрацією виправних установ судових рішень щодо відшкодування збитків особам, потерпілим від злочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 270-274
475557
  Овчаренко А. Дотримання законодавства про захист суспільної моралі у сфері кінопрокату та телебачення / А. Овчаренко, І. Правник // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 33-41
475558
  Мельник В. Дотримання законодавства про права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 51-53
475559
  Гарматій О.В. Дотримання законодавчих норм щодо поширення соціологічних відомостей на телебаченні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 30-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
475560
  Галаган В. Дотримання засади невтручання у приватне життя під час спеціального досудового розслідування / В. Галаган, Ж. Удовенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 9-15. – ISSN 1026-9932
475561
  Моргун Н.С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 2222-5374
475562
  Кузнєцова С.В. Дотримання конституційних засад охорони довкілля: практичний аспект // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 297-300. – ISBN 978-966-7957-18-6
475563
  Мороз І. Дотримання конституційних прав громадян під час досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 8. – ISSN 1992-9277
475564
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
475565
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 16 - 22 грудня (№ 50). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
475566
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Практичний аспект дотримання конституційних прав і свобод громадян у розрізі найпоширеніших порушень з боку правоохоронців (частина 2).
475567
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування. Причини відвертого порушення прав громадян-учасників кримінального процесу, а також рекомедації щодо їх усунення (частина 5) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
475568
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування. Судова реформа та її вплив на дотримання конституційних прав громадян (частина 3) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
475569
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування.Загальна картина дотримання основоположних прав та свобод громадян-учасників кримінального процесу (частина 1) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
475570
  Сергєєва Д.Б. Дотримання конституційних прав людини при знятті інформації з каналів зв"язку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-62.
475571
  Назаров В.В. Дотримання конституційного права людини на особисте і сімейне життя у кримінальному процесі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 64-70
475572
  Біцай А.В. Дотримання конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 248-251. – ISSN 2219-5521
475573
  Саленко О.В. Дотримання міжнародних стандартів і вимог конституції України щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 34-40. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються питання відповідності положень національного законодавства щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади загальновизнаним міжнародним стандартам і вимогам ...
475574
   Дотримання міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в Україні. – Київ, 2004. – 28с. – ISBN 966-8279-08-5
475575
  Герасимчук Є. Дотримання особистих немайнових авторських прав при створенні пародії на твір // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 322-324
475576
  Кряковцев С.М. Дотримання особистих прав людини в процесі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 291-299
475577
  Криницький І. Дотримання податкової таємниці як спеціальний принцип податково-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 19-23.
475578
   Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доповідь за результатами моніторингу / Коаліція громад. орг. "Права дитини в Україні", Упр. кримінальної міліції у справах дітей М-ва внутр. справ за фінанс. підтримки Міжнар. фонду "Відродження" [та ін. ; ред.-уклад. С.Ю. Буров ; упоряд. М.Е. ; редкол.: М.К. Алєксєєнко та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 176 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Права дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України. – Бібліогр.: с. 176 та в підрядк. прим.
475579
  Кончаковська В.В. Дотримання прав затриманих, підозрюваних,обвинувачених, засуджених у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 258-264.
475580
  Горелкіна К. Дотримання прав і свобод людини при примусовому відбиранні біологічних зразків // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 133-140. – ISSN 2523-4552
475581
  Вітик Ю. Дотримання прав і свобод людини: принцип діяльності Національної поліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 116-121. – ISSN 2663-5313
475582
  Орлюк О.П. Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 33-37. – ISSN 2524-017X
475583
  Галай А.О. Дотримання прав людини в забезпеченні громадської безпеки під час ЄВРО-2012 // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 85-92
475584
  Сушко Є. Дотримання прав людини під час реорганізації юридичних осіб шляхом злиття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 175-177
475585
  Єфіменко О. Дотримання прав людини при застосуванні заходів адміністративного впливу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 19-23
475586
  Шишкіна Е. Дотримання прав людини у процесі здійснення люстрації // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 86-98. – ISSN 2310-6158
475587
  Антипенко В.Ф. Дотримання прав людини у ході боротьби з тероризмом. Європейський підхід // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 59-68.
475588
   Дотримання прав національних меншин в Україні / [ред. : Л. Кудіна, С. Горобчишина, Ю. Тищенко та ін. ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літерат. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 156 с. + Додатки: с. 139-153. – Бібліогр.: с. 154
475589
  Тилик Т. Дотримання прав при зверненні стягнення на жилі приміщення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 117-120.
475590
  Корнієнко І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 72-75.
475591
   Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування : монографія / В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко, О.М. Калачова, С.С. Клочуряк. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 156, [4] с. – Бібліогр.: с. 135–151 та у підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0719-8
475592
  Розгон О.В. Дотримання прав учасників освітнього процесу у вищій школі України та способи захисту порушених прав // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 29-33
475593
  Лошненко М. Дотримання права дітей - на особливому контролі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 49-56
475594
  Присяжнюк І. Дотримання права на приватність при здійсненні соціального контролю, спрямованого на протидію злочинності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 132-139. – ISSN 1026-9932
475595
  Михайлюк Г.О. Дотримання права та правомочність заборони власниками комерційних позначень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 111-116. – ISSN 1996-5931
475596
  Стоєцький Валентин Дотримання правил пожежної безпеки в житлових будинках (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 24
475597
  Ріпенко А.І. Дотримання правових приписів щодо режиму земель загального користування населених пунктів: актуальні проблеми // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 10. – С. 20-29
475598
  Рой О.В. Дотримання принципів адміністративного судочинства при розгляді справ про оскарження правових актів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 85-98. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
475599
  Кузьменко О. Дотримання принципів бюджетної системи України у сфері міжбюджетних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
475600
  Несімко О. Дотримання принципів економічної культури - запорука професійної діяльності юриста // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 99-101.
475601
  Басюк Л.М. Дотримання принципів міжособистісного спілкування як запорука ефективної комунікації (на матеріалі англомовного парламентського дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 27-31. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті йдеться про особливості реалізації принципів кооперації та ввічливості в англомовному парламентському дискурсі, дотримання яких сприяє ефективності комунікації. В статье рассматриваются особенности реализации принципов кооперации и вежливости ...
475602
  Сайко Б. Дотримання принципів сталого розвитку як спосіб виходу із світової кризи // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 233-241. – (Економічні науки ; Вип. 6)
475603
  Цимбрівський Т.С. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 -міжнародне право / Цимбрівський Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
475604
  Цимбрівський Т.П. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Цимбрівський Т.П.; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 248л. – Бібліогр.: л.202-248
475605
  Куровська І. Дотримання принципу верховенства права в контексті євроінтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 56-60. – ISSN 2220-1394
475606
  Дріжчана С.В. Дотримання принципу гендерної рівності при реалізації громадянами права на працю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 195-200. – (Право. Економіка. Управління)
475607
  Агапова О.В. Дотримання принципу доброчесності в сфері експертного забезпечення правосуддя // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 104-106


  "Добре відомо, що подолання корупції у будь-якій сфері державної діяльності є надзвичайно складною справою. Розроблення дієвих механізмів на рівні законодавства, використання існуючих підходів, що вже довели свою ефективність на практиці та ...
475608
  Стулов О.О. Дотримання принципу законності при залученні до праці осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 204-209. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
475609
  Ахтирська И. Дотримання принципу конфіденційності у судочинстві України відповідно до конвенційних вимог // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 128-130
475610
  Горох О. Дотримання принципу невідворотності кримінальної відповідальності при звільненні від покарання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 38-47
475611
  Шамрай С. Дотримання принципу недоторканості особи під час обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 398
475612
  Котенко А. Дотримання принципу правової визначеності в процесі здійснення державного нагляду (контролю) / А. Котенко, О. Паращенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 156-160. – ISSN 2663-5313
475613
  Башкір О. Дотримання принципу природовідповідності за Г.С. Сковородою під час організації командної взаємодії здобувачів освіти / О. Башкір, Л. Зеленська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 4 (112). – С. 41-46. – ISSN 1562-529Х
475614
  Ромашко А.О. Дотримання принципу пропорційності в умовах надзвичайних ситуацій // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – C. 406-411. – ISSN 2524-017X
475615
  Середа М.Л. Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 82-86. – ISSN 1996-5931
475616
  Бекетов О. Дотримання принципу пропорційності як обов"язкова умова гармонізації правової системи України з європейськими міжнародно-правовими стандартами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 95-98


  Процес гармонізації правової системи України з міжнародно-правовими європейськими стандартами актуалізує дослідження європейського права. Очевидно, що для успішного здійснення процесу гармонізації слід якісно та чітко дотримуватись загальноправо-вих ...
475617
  Сопронюк І. Дотримання принципу процесуальної економії на стадії попереднього розгляду справи суддею // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 443-450. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено дію принципу процесуальної економії на стадії попереднього розгляду справи суддею. Автор проаналізував чинне законодавство, що регулює це питання, та практику його застосування.
475618
  Гринюк В. Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам дотримання розумних строків досудового слідства в кримінальному судочинстві України. Автор аналізує чинне і перспективне кримінально-процесуальне законодавство з питань дотримання і гарантування розумних строків при ...
475619
  Кармаза О.О. Дотримання принципу юридичної визначеності як гарантія дії принципу верховенства права у виборчому законодавстві у країни: теорія, законодавство, рішення Європейського суду з прав людини та рішення Конституційного суду України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 52-60. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
475620
  Фрідман К.В. Дотримання професійних стандартів журналістики в молодіжній пресі (на матеріалах газети "Молодь України") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 192-195


  У статті досліджуються наявні в сучасному медіапросторі європейські професійні стандарти журналістської діяльності, їх основні риси та зміст, вимоги до журналістських текстів відповідно до стандартів, зокрема їх дотримання в молодіжній пресі. The ...
475621
  Остафійчук Г.В. Дотримання процесуальних гарантій забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні при використання технічних засобів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 85-89
475622
  Пігарева Г.І. Дотримання розумних строків судового розгляду: тлумачення ЄСПЛ // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7605-90-3
475623
  Вавженчук С. Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 35-40. – ISSN 2306-9082
475624
  Комарніцький О. Дотримання трудової дисципліни студентами Кам"янець-Подільського педагогічного вишу (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 144-150
475625
  Зайцева З. Дотягнутися до кембриджа, або британський знак якості / Записав Дмитро Шулікін
475626
  Зайцева З. Дотягнутися до Кембриджа, або британський знак якості / Записав Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 7 жовтня (№ 40). – С. 1. 7. – ISSN 2219-5793


  Цьогоріч до рейтингу ВНЗ британської компанії потрапили одразу чотири українських університети, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка. За якими критеріями оцінюються вищі навчальні заклади? В чому українці попереду всієї планети, а де треба ...
475627
  Константинов В. Дотягтися до Піднебесної. Про відносини з Китаєм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С.8


  "КНР для України нині не є пріоритетним напрямком зовнішньої політики. Таке твердження може здатися дивним, коли йдеться про стратегічного партнера й одного з найбільших торговельних партнерів. Однак це саме так: у зовнішньополітичній стратегії про ...
475628
  Бахарева Е.А. Дотянись до звезды камчой : рассказы, очерки / Бахарева Е.В. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 150 с.
475629
  Гребенникова Надежда Дотянуть до рассвета. Полярная ночь. Не светит / Гребенникова Надежда, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
475630
  Перепелица В. Дотянуться до гениев. О современном литературном процессе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 40-41. – ISSN 1727-4893


  О книгах, которые достойны претендовать на звание новой литературной классики.
475631
  Шаповалов Евгений Дотянуться до небес : Бог из машины. Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 22-35 : Фото
475632
  Гуревич Михаил Доу плывут на Украину : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 42 : Фото
475633
  Власенко С. Доументальні свідчення українського державотворення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 206). – С. 14


  До 100-річчя проголошення ЗУНР.
475634
  Сторожук В.М. Дофаминергическая модуляция нейронной активности в коре головного мозга бодрствующего животного : монография / В.М.Сторожук; НАНУ, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2008. – 112с. – (проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0718-5
475635
  Гордієнко В.В. Дофамін та емоції / В.В. Гордієнко, І.К. Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 6-7
475636
   Дофамінергічна регуляція шлункової секреції / С.Д. Гройсман, В.А. Губкін, Т.В. Берегова, Т.А. Хоменко, Л.Я. Штанова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 8-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних спробах на собаках з фістулами шлунка та в гострих дослідах на білих щурах за методом Хоша та Шильда (3) вивчали вплив дофаміну (Д) та агоніста дофамінових рецепторів апоморфіну (А) на шлункову секрецію (ШС), викликану гістаміном ...
475637
  Ткаченко Олеся Яківна Дофілософський світогляд: Проблема витоків Української філософської думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Ткаченко Олеся Яківна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 158л. – Бібліогр.:л.I-XV
475638
  Кондратьєва І.В. Дохалкідонські Церкви та проблема витоків монофізитства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми історії раннього християнства. This article is about some problems of history of Earle Christian Charch.
475639
   Дохід ВНЗ від комерціалізації результатів наукових досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 1


  16 квітня під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання робочої групи з врегулювання питань щодо практичного застосування результатів наукових досліджень та отримання доходу від їх комерціалізації. У ...
475640
  Глухова В.І. Дохідна база місцевих бюджетів: сучасний стан і резерви збільшення / В.І. Глухова, О.В. Валентієва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
475641
  Камінський А. Дохідність і ризик на нових Європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 65-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
475642
  Родіонова Т.А. Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що формується : вплив на зовнішні дисбаланси : монографія / Т.А. Родіонова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 172, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-279. – ISBN 978-617-689-137-6
475643
  Дзюба П.В. Дохідність та ризик ринкових портфелів: відмінності внаслідок застосування різної методології вимірювання (на прикладі кризового періоду) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 17 назв.


  This article examines the differences between risks and returns of different stock merkets when calculated in euros and local currencies. Beisdes the static differences their dynamics is also explored. The dynamiucs is analized over two periods - ...
475644
  Денисов Я.А. Дохмий : глава из греческой метрики : исследование Я. Денисова. – Москва : Унив. тип., 1892. – [4], II, 179, [2] с.
475645
  Денисов Я.А. Дохмий у Эсхила : исследование Я. Денисова. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг, 1898. – [4], IV, 395, [3], LXXIV, [2] с.
475646
  Бобонич Є.Ф. Доход від порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 Кримінального кодексу України): об"єкт оподаткування чи предмет легалізації? // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 183-184
475647
  Студенский П. Доход наций / П. Студенский. – М, 1968. – 712с.
475648
  Козубенко В.А. Доход предприятия / В.А. Козубенко. – К, 1993. – 130с.
475649
  Маслов П.П. Доход советской семьи. / П.П. Маслов. – М., 1965. – 64с.
475650
  Чеберяко О. Доходи бюджету УСРР 1925-1929 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 32-38


  Розкриваються основні джерела та особливості формування бюджету УРСР у 1925-1929 рр.
475651
  Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 19-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
475652
  Зінькевич Т. Доходи від операційної діяльності страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором вивчається процес формування та напрями використання доходів від операційної діяльності страхових компаній. Formation process and directions of use of gains from insurer operating activities are investigated.
475653
  Кузьмович О.В. Доходи від приватизації як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Оцінюється ефективність використання коштів, отриманих від приватизації державного та комунального майна, в сучасних умовах в Україні. Визначається потенційна можливість використання отриманих від приватизації ресурсів для інвестування економіки.
475654
  Каленський М.М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-17
475655
  Лега О.В. Доходи діяльності: облік та відображення у звітності в контексті нормативно-правових змін // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 297-303. – ISSN 2309-1533
475656
  Кравченко О.В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 67-70. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
475657
  Таукешева Т.Д. Доходи і видатки місцевих бюджетів як засіб розвитку територіальних громад / Т.Д. Таукешева, Г.В. Даудова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 12-17. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
475658
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17.
475659
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-21
475660
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17
475661
  Кізима Т.О. Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 343-350. – ISSN 2308-1988
475662
  Серватинська І. Доходи і витрати домогосподарств: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 141-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
475663
  Махсма М. Доходи і витрати сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
475664
  Гладких Д. Доходи й витрати як складові ціни банківських послуг // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29
475665
  Швець Ю.О. Доходи комерційного банку та джерела їх формування за умов впливу факторів ринкового середовища // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-11. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
475666
  Сагайдак І.В. Доходи місцевих бюджетів в Україні: структура та напрями оптимізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 53-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
475667
  Янковський В.А. Доходи місцевих бюджетів в Україні: сутнісна складова та сучасний стан у рамках реформи бюджетної децентралізації / В.А. Янковський, М.Т. Шендригоренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
475668
  Лещух І.В. Доходи місцевих бюджетів в умовах війни: трансформація структури та перспективи подальшого формування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (531) : Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. – С. 74-82. – ISSN 2222-4459
475669
  Дмитровська В.С. Доходи місцевих бюджетів в умовах пандемії COVID-19 / В.С. Дмитровська, І.В. Кохан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 180-190. – ISSN 2313-8246
475670
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-12
475671
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-11
475672
  Карпишин Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Н. Карпишин, І. Українець // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 136-140. – ISSN 1818-2682
475673
  Письменний В.В. Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Письменний Віталій Валерійович ; Письменний Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 82 назви
475674
  Заєць О. Доходи населення - важливий чинник збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 01
475675
  Баланда А. Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-8
475676
  Омельчук В.О. Доходи населення в концепції сталого розвитку: національний та регіональний виміри // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 4-10. – ISSN 2306-6806
475677
  Лютий І. Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави / І. Лютий, Т. Моташко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISSN 1818-5754


  Досліджено економічну природу доходів населення. Окреслено основні види доходів населення України та визначено їх структуру. З"ясовано місце доходів населення у формуванні фінансових ресурсів держави.
475678
  Коваль С.Л. Доходи населення України та шляхи їх зростання // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 90-92. – ISBN 978-966-654-490-5
475679
  Котикова О.І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції / О.І. Котикова, А.О. Краснюк, В.С. Кавецька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6806
475680
  Кондирін О.В. Доходи населення як основний показник рівня життя в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 229-232
475681
  Карпенко Н.В. Доходи населення як провідний чинник формування та розвитку людського потенціалу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 140-150. – ISSN 2313-4569
475682
  Юрчик Г.М. Доходи населення: теоретичний аспект, структурно-динамічні особливості формування в Україні / Г.М. Юрчик, Н.М. Самолюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 222-240. – (Економічні науки ; вип. 4 (100)). – ISSN 2306-5478
475683
  Адамик О. Доходи суб"єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
475684
  Барановський М. Доходи та витрати домогосподарств сільської місцевості як індикатори депресивності аграрних територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв


  Нові видання
475685
  Поплавська О. Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 8-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
475686
  Гаркавенко Н. Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом / Н. Гаркавенко, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 23-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
475687
   Доходи та заощадження в перехідній економіці України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 406с. – ISBN 966-613-259-1
475688
  Баліцька В Доходи та рентабельність діяльності підприємств України: макроекономічна оцінка // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 59-64.
475689
  Фомішина В.М. Доходи та споживання у сфері вільного часу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.375-383. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
475690
  Лаговська О.А. Доходи та фінансові результати як об"єкти облікової політики // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 53-59. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
475691
  Булавинець В.М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 54-56. – ISSN 2306-6814
475692
  Ільчук П.Г. Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспект / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Д.Г. Цюрось // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 284-292. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
475693
  Пащенко О.В. Доходи як один із факторів добробуту населення україни: сучасний стан / О.В. Пащенко, О.Б. Жарікова, Л.А. Олійник // Економіка і управління бізнесом : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: А. Діброва, А. Остапчук, Н. Вдовенко [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 13, № 2. – С. 57-76. – ISSN 2707-3823
475694
  Петрова І.Л. Доходи як регулятор взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-139.
475695
  Беляков А.А. Доходить до каждого человека / А.А. Беляков. – Москва, 1962. – 56с.
475696
  Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.68-74. – ISSN 0132-1331
475697
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1938. – 159с.
475698
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1955. – 108с.
475699
  Камінський А. Доходність і ризик на нових європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 61-62. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
475700
  Репкина Олеся Доходное место // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 24-25 : фото
475701
  Островский А.Н. Доходное место. Гроза. Бесприданница. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1978. – 207с.
475702
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. : Ком. в 5-ти действиях А.Н. Островского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещения", 1908. – [2], 122 с. – (Библиотека "Просвещения" ; 68)
475703
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Петербург, 1920. – 97с.
475704
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Петроград, 1923. – 118с.
475705
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 94с.
475706
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1931. – 104с.
475707
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1940. – 139с.
475708
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
475709
  Холмогорский Ф. Доходное птицеводство / Ф. Холмогорский. – Изд. 2-е. – М., 1918. – 44с.
475710
   Доходность меняет направление : инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
475711
  Мельников Андрей Геннадьевич Доходность финансового посредничества в банковской сфере / Мельников Андрей Геннадьевич, Голанд Михаил Юрьевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 115-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проанализированы показатели, влияющие на эффективность банковской деятельности. Предлагаются два подхода для оценки минимально характерного размера банка, при котором возможно получение прибыли от его фиксированного посредничества.
475712
  Сабахаттин А. Доходный дом / А. Сабахаттин. – Москва, 1951. – 160с.
475713
  Балабанов М.С. Доходный плодовый сад : практическое пособие по устройству и содержанию промышленного сада и по организации сбыта продуктов плодоводства / М.С. Балабанов. – [Харьков] : Союз, 1919. – 236 с. – (Сельскохозяйственная библиотека / под ред. проф. А.Н. Челинцева)
475714
   Доходы авиакомпаний рост дополнительных услуг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
475715
  Каверина Э.Ю. Доходы американских вузов : современные тенденции и особенности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 109-123. – ISSN 0321-2068
475716
  Гамукин В.В. Доходы вуза: диверсификация бюджетных рисков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4. – С. 80-86. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с состоянием доходной базы современного российского вуза. Предложены шаги по диверсификации доходных источников с акцентом на расширение инновационного производства. Указаны основные внутренние проблемы ...
475717
  Ларионов К.А. Доходы государственного бюджета / К.А. Ларионов. – М, 1954. – 216с.
475718
   Доходы государственного бюджета СССР : Допущ. УУЗ Наркомфина СССР в качестве учеб. пособия для фин.-экон. ин-тов. – Львов : Госфиниздат, 1945. – 208с.
475719
  Цыпкин Д С. Доходы государственного бюджета СССР. / Д С. Цыпкин. – М., 1973. – 223с.
475720
  Притворова Т. Доходы домохозяйств с детьми: позитивные тенденции и парадоксы социальных трансфертов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено нерівність у розподілі доходів домогосподарств з дітьми у Казахстані за період з 2005 до 2010 р. Виявлена позитивна тенденція щодо зниження нерівності всередині групи і негативні тенденції до збереження значної частки сімей з 3 дітьми і ...
475721
   Доходы и покупательский спрос населения. – М, 1968. – 175с.
475722
  Малгараева Жанат Кабдрахманова Доходы и потребеление населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Малгараева Жанат Кабдрахманова; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
475723
  Шрам В.П. Доходы и потребление населения в СФРЮ / В.П. Шрам. – М., 1985. – 95с.
475724
  Карапетян А.Х. Доходы и потребление населения СССР / А.Х. Карапетян. – М
271. – 1980. – 271с.
475725
  Назарян Л.С. Доходы и расходы производства в структурах цен. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Назарян Л.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 30л.
475726
  Несмий М.И. Доходы и финансы колхозов / М.И. Несмий. – М., 1940. – 103с.
475727
  Акопян Акоп Мелконович Доходы колхозного населения. (На материалах Арм.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акопян Акоп Мелконович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 45 с.
475728
  Пискуненко И.Ф. Доходы колхозов западных областей Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Пискуненко И.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 20л.
475729
  Зубец В.М. Доходы колхозов и источники их роста. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зубец В.М.; М-во высш. образов. СССР. Ленингр. фин-эконом. ин-тут. – Томск, 1958. – 17л.
475730
  Габидуллин В.М. Доходы колхозов и их использование / В.М. Габидуллин, А.А. Пронин. – Москва, 1963. – 108с.
475731
  Борхунов Н.А. Доходы колхозов и их распределение. (На примере Воронежской обл.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Борхунов Н.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 14л.
475732
  Трубицына Н.В. Доходы колхозов Казахской ССР и их распределение : Автореф... канд. эконом.наук: / Трубицына Н.В. – Алма-Ата, 1951. – 13 с.
475733
  Воронов В.В. Доходы населения Латвии: уровень, дифференциация, динамика / В.В. Воронов, О.Я. Лавриненко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 47-53. – ISSN 0132-1625
475734
  Тохтарова В.С. Доходы населения: уровень, структура и дифференциация // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 166-175. – ISSN 2072-9480
475735
  Орлов С.И. Доходы от земельных имуществ общегосударственного и местного значения / С.И. Орлов. – М., 1926. – 103с.
475736
  Орлов С.И. Доходы от рыболовных угодий / С.И. Орлов. – М., 1926. – 70с.
475737
  Зинченко А. Доходы сельського хозяйства и воспроизводство в хозяйствах населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0235-2443
475738
  Воробьев Н.И. Доходы СССР. / Н.И. Воробьев. – Москва
2. – 1931. – 84с.
475739
  Павчак В.А. Доходы, накопление и потребление в колхозах Украинской ССР. : Автореф... доктор экон.наук: 594 / Павчак В.А.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1969. – 58л.
475740
  Ржаницына Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии. / Л.С. Ржаницына. – М., 1991. – 158с.
475741
  Сванидзе А.А. Дохристианские верования в средневековой Скандинавии // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С.9-26. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
475742
  Артюх В.С. Дохристианские культовые памятники на Днестре // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.150-156
475743
  Мирончиков Л.Т. Дохристианское жречество Древней Руси (старцы, старосты, волхвы) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мирончиков Л.Т.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1969. – 26л.
475744
  Жовта Н.М. Дохристиянська міфологія і українська мова = Mythologie pre-chretienne et la langue ukrainienne = Pre-Christian mythology and the Ukrainian language / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий ; dossier dirige par Iouriї Mosenkis ; red. en chef de la publ. Athanase Vantchev de Thracy ; Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 165 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-34-9
475745
  Кожолянко Г. Дохристиянська основа соціалізуючих родинних звичаїв та обрядів українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 13-20
475746
  Кожолянко О. Дохристиянський зміст та символіка зимових календарних святкових обрядів буковинців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 414-424. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
475747
  Кожолянко О. Дохристиянський і християнський характер свят початку зими на Буковині // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 652-663
475748
  Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України / Ю. Павленко. – Київ : Либідь, 2000. – 328с. – ISBN 966-06-0170-0
475749
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон. – Київ, 1991. – 424 с.
475750
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон. – Київ : Обереги, 1992. – 424с. – ISBN 5-8104-0005-1
475751
  Іларіон Митрополит Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон Митрополит. – 2-е вид. – Київ : Обереги, 1994. – 425с. – Репринтне видання з: Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. - Вінніпег: Волинь,1965.- Інст.дослідів Волині. – ISBN 5-8104-0005-1
475752
  Панько О. Дохристиянські вірування українського народу в дослідженні І. Огієнка (митрополита Іларіона) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.279-289. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
475753
  Китова С. Дохристиянські міфологічні мотиви в українському рушниковому орнаменті // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 107-115. – (Філологічні науки)
475754
  Непокупний А.П. Дохристиянські початки прусської та німецької назв королька в Ельбінзькому словнику // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 69-79. – Бібліогр. у прим. (40 назв). – ISSN 0027-2833
475755
  Айни С. Дохунда / С. Айни; перевод с таджикского. – Москва : Художественная литература, 1956. – 404 с.
475756
  Фучеджиева Красимира Доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова на 70 години // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2016. – Год. 63, кн. 1. – С. 122-127. – ISSN 0005-4283
475757
  Янковська О. Доценко (Овсієнко) Олена Григорівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 63-64. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
475758
   Доценко Анатолій Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 15. – ISBN 978-617-7069-48-4
475759
   Доценко Іван Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 140. – ISBN 978-966-439-754-1
475760
   Доценко Іван Сергійович (1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
475761
  Габор В. Доценко Ростислав Іванович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 132-136. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
475762
  Чмир О.Р. Доценко Тетяна Степанівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 194-195. – ISSN 2075-437X
475763
   Доцент Іван Ульянович Свистонюк (до 85-річчя від дня народження) / М.Д. Лютик, О.М. Слободян, О.В. Цигикало, І.Г. Бірюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 3 (61). – С. 85-86. – ISSN 1727-0847
475764
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Микола Миколайович Гнатовський, доцент кафедри міжнародного права ІМВ, обраний Головою Комітету Ради Європи проти тортур.
475765
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  Головою Комітету Ради Європи проти тортур обраний доцент кафедри міжнародного права ІМВ Микола Миколайович Гнатовський.
475766
   Доцент Микола Олашин : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2001. – 96с. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 966-7838-22-6
475767
   Доцент Юрій Сак : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112с. – На тит. арк.: Видається до 90-річчя від дня народження науковця. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 978-966-387-006-9
475768
  Матвієнко П.Є. Доцільність боротьби заслбами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 273-277. – ISSN 1563-3349
475769
   Доцільність введення дисципліни "Освітні технології та навчання в цифрову епоху" у процес навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Т. Вакалюк, А. Морозов, А. Єфіменко, Д. Антонюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 160-169. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
475770
  Федоренко І.С. Доцільність введення податку на розкіш в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 131-132
475771
  Пузиревська А.О. Доцільність вживання терміна "національна економіка" за умов глобалізування світу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 98-100. – ISBN 978-966-188-219-4
475772
  Гуцол Г.О. Доцільність викладання дисципліни "Зберігання та реставрація поліграфічної продукції" у процесі підготовки фахівців з видавничої справи і поліграфії: практичний аспект // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / "Поліграфічні, мультимедійні та wеb-технології" (РМW-2021), міжнар. наук.-техн. конф. – Харків : Мадрид, 2021. – Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – С. 145-146. – ISBN 978-617-7988-57-0
475773
  Чикалова М. Доцільність використання автентичних фахових текстів під час аудиторних та самостійних занять зі студентами фізико-математичних спеціальностей // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 19-23. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
475774
  Стрільчук Р.М. Доцільність використання антикризових засад в управлінні стратегічними можливостями підприємства в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 70-75. – ISSN 2306-6806
475775
  Литвиненко Н. Доцільність використання геоінформаційних систем під час проведення миротворчих операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне вирішення складних завдань під час проведення миротворчих операцій буде залежати від оперативності, вірогідності та повноти забезпечення місій геопросторовою інформацією. Швидкість отримання інформації та її актуальність може гарантувати ...
475776
  Пискач О. Доцільність використання діалектної лексики в публіцистичному тексті (на матеріалі закарпатської районної преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 174-184
475777
  Крупський О.П. Доцільність використання елементів зарубіжних моделей менеджменту у вітчизняній практиці / О.П. Крупський, К.О. Оксень // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-230-0
475778
  Сірик І.В. Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі / І.В. Сірик, Н.А. Деделюк // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 23-27. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 6). – ISSN 2310-130Х


  "Визначено основні закономірності функціонування фізичного виховання в Київській Русі: зв’язок фізичного виховання зі світоглядом, способом життя та місцем проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного виховання; ...
475779
  Гружевський В.О. Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації судентів до фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 03. – С. 19-24. – ISSN 1818-9172
475780
   Доцільність використання й інформативність багатопрофільного тесту для виявлення наркотиків у сечі SNIPER® 10 на госпітальному етапі в дітей із го / В.А. Міщенко, М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, М.Б. Пушкар, Н.С. Пороша, Г.А. Степнова, Д.Ю. Мацак // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 69-73. – ISSN 2224-0586
475781
  Лаготюк Г.С. Доцільність використання кейс-методу на практичних занятях з агрономічних дисциплін / Г.С. Лаготюк, О.Д. Лаготюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 100-105


  Особливості використання кейс-методу на заняттях з агрономічних дисциплін.
475782
  Кимберський З. Доцільність використання латинських виразів в юридичній англійській мові // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 402-403
475783
  Кравченко Т.А. Доцільність використання методології форсайту при розробці Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр. // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 121-128. – ISSN 2311-6420
475784
  Рогульська О. Доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 82-87. – ISSN 2308-4634
475785
  Литвиненко Н. Доцільність використання польового геоінформаційного планшета для забезпечення геопросторової підтримки військ (сил) / Н. Литвиненко, О. Коренець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 81-84. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Збройна агресія російської федерації проти України, а також необхідність реформування сектору оборони держави, мають стати головними факторами створення сучасної системи геопросторової підтримки ЗСУ. Важливою складо- вою якісної та своєчасної ...
475786
  Козуб І.Г. Доцільність використання терміна "інвалід" та аналогічних термінів, що використовуються в національному законодавстві, для означення осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 435)
475787
  Тищенко О.В. Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7069-52-1
475788
  Медвідь А. Доцільність внесення змін до статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
475789
  Плачинда Т.С. Доцільність впровадження STEM-освіти в начальний процес ЗВО / Т.С. Плачинда, О.В. Урсол // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 407-414. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
475790
   Доцільність впровадження крафтової кав"ярні у закладі сфери гостинності / К.О. Бударіна, Л.О. Шаран, Н.П. Бондар, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 10-15. – ISSN 2308-135X
475791
  Юрчинська Г.К. Доцільність впровадження психодрами Я.Л. Морено в освітні програми психологів // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 61-62
475792
  Федорова Я.Б. Доцільність впровадження стратегічного аудиту діяльності суб"єктів страхового бізнесу : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
475793
  Шуневич К. Доцільність встановлення кримінальної відповідальності судового експерта за надання завідомо неправдивого висновку та ознаки такого кримінального правопорушення / К. Шуневич, Н. Федорович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 176-187. – (Серія юридична ; вип. 74). – ISSN 0136-8168
475794
  Тарара О.Я. Доцільність входження України у міжнародний ринок зброї згідно з станом воєнно-промислового комплексу нашої країни та світу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 70-73. – ISSN 2313-0431
475795
  Волкова І. Доцільність запровадження в Україні системи виборності суддів. Досвід США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 142-144
475796
  Бонк В. Доцільність запровадження інституту права довірчої власності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 291-293
475797
  Кривенко Л.В. Доцільність запровадження моделі мегарегулятора фінансового ринку в Україні / Л.В. Кривенко, О.В. Ісаєва // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 33-36. – ISSN 1728-6220
475798
  Корчова І. Доцільність запровадження особливого порядку провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 157-162. – ISSN 2663-5313
475799
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 87-93. – ISBN 978-966-306-020-4
475800
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 31-33
475801
  Карпенко О.А. Доцільність застосування аутсорсингу в логістиці українських підприємств / О.А. Карпенко, Д.Ю. Висоцька // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 307-311
475802
  Іншин М.І. Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 184-187. – ISSN 2219-5521
475803
  Школа І. Доцільність застосування методики бенчмаркінгу для визначення напрямів розвитку інфраструктури регіону / І. Школа, І. Бутирська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
475804
  Савка І.Г. Доцільність застосування методики фіксації головного мозку у випадках вогнепальної травми у судово-медичній експертній практиці / І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 448-449
475805
  Гудзь Н.В. Доцільність застосування професійного судження бухгалтера в реаліях економіки України // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7511-00-0
475806
  Пашинська Я.О. Доцільність збереження ГК: аргументи "за" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 185-189
475807
  Костяк В.Д. Доцільність збереження Господарського кодексу України: перспективи та наслідки для бізнесу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 160-166
475808
  Яхно Т.П. Доцільність зміцнення економічних інтергаційних зв"язків України і Республіки Польща / Т.П. Яхно, О.В. Килин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
475809
  Ландик В. Доцільність і можливості охорони комп"ютерних програм нормами патентного права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.12-16. – ISSN 1608-6422
475810
  Сидоров Є. Доцільність і перспективи створення в Україні військового суду / Є. Сидоров, О. Полегенька // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 17-22. – ISSN 2311-6676
475811
  Гідулян А. Доцільність і перспективи створення та розвитку спеціалізованого агропромислового банку в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 47-51
475812
  Скоропад М. Доцільність існування Господарського кодексу України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 367-371. – ISBN 978-966-301-169-1
475813
  Березнікова Д. Доцільність існування комісій по трудових спорах // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 147-149. – ISBN 978-966-919-107-6
475814
  Семеній О.М. Доцільність й необхідність існування "розсуду" : загальний екскурс крізь століття й до сьогодення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7293-17-9
475815
  Клименко Р Доцільність кредитування в сучасних умовах розвитку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 53-58
475816
  Буряк К.М. Доцільність криміналізації суспільно небезпечних діянь проти журналістів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
475817
  Сільвестров А. Доцільність модернізації лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін / А. Сільвестров, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
475818
  Солодова К. Доцільність надання Національному Банку України права законодавчої ініціативи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 92-93
475819
  Мороз Є. Доцільність постановки питання щодо виокремлення предметної області соціології як науки в умовах суспільства, що змінюється // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 45-48. – ISBN 978-966-171-811-0
475820
  Гонак І.М. Доцільність початку продажу землі в Україні в умовах економічного спаду // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 46-53. – ISSN 2309-1533
475821
  Куруц В.М. Доцільність проведення досудового слідства прокуратурою // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 424-429. – ISSN 1563-3349
475822
   Доцільність процедури винесення меж ПЗФ в натуру // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 44-48. – Бібліогр.: 32 назв.
475823
  Філонич О.М. Доцільність реформування податку на додану вартість як фактор підвищення фіскальної ефективності // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 62-67. – ISSN 2218-1199
475824
  Кошевцова М.А. Доцільність розвитку національного ринку кредитних деривативів / М.А. Кошевцова, О.Г. Родіна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 74-83. – ISSN 2313-8246
475825
  Морозов Є. Доцільність спільного розгляду первісного та зустрічного позовів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 червня (№ 23/25)
475826
  Литвиненко Н.І. Доцільність створення геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 172-177
475827
  Селезньов Ю. Доцільність створення нових філій банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 38-40. – Бібліогр.: 4 назви
475828
  Чічкань Г. Доцільність створення Розрахункового центру як інституту з обслуговування договорів на фінансових ринках // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 296-297. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
475829
  Бутузов В.М. та інш. Доцільність створення та перспективи розвитку підрозділів фінансової розвідки в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.10-13
475830
  Дубовик О.Ю. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу / О.Ю. Дубовик, Н.В. Гавриленко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
475831
  Іванова І. Доцільність та можливості інтродукції ефедр в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано доцільність інтродукції представників роду Ephedra L. на Поліссі та в Лісостепу України для потреб навчального процесу, освітньої роботи, фітотерапії та декоративного садівництва. The expediency of introduction of the genus Ephedra L. ...
475832
  Вдовін О. Доцільність та особливості впровадження автоматизованого контролю рівня індивідуальної підготовки офіцерів у вищому військовому навчальному закладі / О. Вдовін, М. Паламар // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 39-48. – ISSN 2617-1775
475833
  Дегтяренко О.Г. Доцільність та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні / О.Г. Дегтяренко, С.В. Шашков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 89-96. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
475834
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 180-184.
475835
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 114-117.
475836
  Мінченко Р.М. Доцільність та правове регулювання реформування органів примусового виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 35-38. – ISBN 978-966-8830-75-4
475837
  Фріс П. Доцільність у кримінально-правовій політиці в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 93-99. – ISSN 1026-9932
475838
  Покатаєва О.В. Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 235-242. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто наукові погляди щодо діяльності застосування прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб.
475839
  Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-192. – ISSN 0132-1331
475840
  Михальчишин Н. Доцільність функціонування монополій в національній економіці / Н. Михальчишин, О. Міняйло, Залєвська-Шишак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 47-53


  Залєвська-Шишак А. - канд. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка.
475841
  Гринюк В.О. Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 60-70
475842
  Колюх В.В. Доцільніть зміни порядку обрання суддів в контексті судової реформи в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 228-230
475843
  Перлулайнен Л. Доця : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 10. – С. 26-38. – ISSN 0868-4790
475844
  Сильвестров В.В. Дочекатися музики : лекції - бесіди : за матеріалами зустрічей, організ. Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 375, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 333-362. – ISBN 978-966-378-199-0
475845
  Зубрицька Д. Дочергові парламентські вибори 2007 року і проблема формування політичної опозиції в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-100. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
475846
  Дедюхин В. Дочери / В. Дедюхин. – Ульяновск : Ульяновское книжное издательство, 1959. – 71 с.
475847
  Беретарь Хамид Дочери аула : очерки в стихах / Х.Я. Беретарь, П.Е. Резников. – Майкоп : Адыг. книжное изд-во, 1961. – 20 с.
475848
   Дочери великого народа. – Киров, 1960. – 136с.
475849
  Левченко И.Н. Дочери Вьетнама / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
475850
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1962. – 152с.
475851
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 4-е изд. испр. доп. – Москва, 1967. – 192с.
475852
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 6-е изд. испр . доп. – Москва, 1985. – 207с.
475853
  Нерваль Ж. де Дочери огня: Новеллы. Стихотворения. / Ж. де Нерваль. – Ленинград, 1985. – 447с.
475854
   Дочери Октября : Работницы и селянки Украины в дни Великой пролетарской революции 1917-1922. – Харьков : Изд. отд. Ц.К.К.П.(б).У, 1922. – 152 с.
475855
  Татаренко Л.С. Дочери речки Боромли / Л.С. Татаренко. – Киев, 1990. – 265с.
475856
  Левин Г.С. Дочери родины. Стихи, рассказы, пьесы для эстр. исполнения / Г.С. Левин. – Л.-М., 1939. – 227с.
475857
   Дочери России. – Москва : Советская Россия, 1975. – 269 с.
475858
  Пальванова Б.П. Дочери Советского Востока / Б.П. Пальванова. – М, 1961. – 174 с.
475859
  Литвинова Г.А. Дочери Советской Украины / Г.А. Литвинова. – Киев, 1984. – 19с.
475860
  Мищенко Л.М. Дочери человеческие / Л.М. Мищенко. – К, 1970. – 138с.
475861
   Дочери Южного Урала. – Челябинск, 1968. – 212с.
475862
  Попов В.Ф. Дочери. / В.Ф. Попов. – М, 1963. – 92с.
475863
  Шайдуров В.Н. Дочерние колонии меннонотов в Сибири и их социально-экономическое развитие (на примере Алтая) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.106-117. – ISBN 966-551-070-3
475864
  Баева А.А. Дочерний свет : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 143с.
475865
  Полканов А.А. Дочетвертичная геология Кольского полуострова и Карелии или наиболее восточной части фенноскандинавского кристаллического щита / А.А. Полканов. – Вырезка. – 27-58с.
475866
  Дробышев Ю.И. Дочингисовы монголы и окружающая среда // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-21. – ISSN 0869-1908
475867
  Окунєв О. Дочірні підприємства в Україні: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Юридичні питання діяльності дочірніх підприємств
475868
  Синельников Л.И. Дочка / Л.И. Синельников. – К., 1946. – 28с.
475869
  Донченко О. Дочка : оповідання / О. Донченко. – Київ, 1950. – 240 с.
475870
  Шмерлинг В.Г. Дочка / В.Г. Шмерлинг. – М., 1965. – 256с.
475871
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – Київ, 1966. – 399с.
475872
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – К., 1970. – 444с.
475873
  Котиш М.Т. Дочка голубої планети / М.Т. Котиш. – К, 1965. – 135с.
475874
   Дочка Івана Франка 20 років прожила на Закарпатті // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 11. – С. 25-26. – ISSN 2706-8323
475875
  Бетко І. Дочка Ієфая Лесі Українки і її літературні посестри. Глибиннопсихологічне підгрунтя створеного письменницею образу
475876
  Каїпбергенов Т. Дочка Каракалпакії. / Т. Каїпбергенов. – К., 1977. – 432с.
475877
  Франс Анатоль Дочка Ліліт : Оповідання / Анатоль Франс ; З фр. м. перекл. Н. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. П. Барського], 1908. – 21, [2] с. – (([Драми й комедії / Пер. під ред. Б. Грінченка ; Ч. 20])


  Франс А. - З французької Академії; Лауреат Нобелівської премії по літ. за 1921 рік.
475878
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : повісті / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1966. – 391 с.
475879
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1971. – 375 с.
475880
  Шервашідзе-Маріані Дочка Прометея / Шервашідзе-Маріані. – К, 1972. – 76с.
475881
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1977. – 288 с.
475882
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
475883
   Дочка Прометея : До 14о-річчя з дня народження Лесі Українки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 2-4
475884
  Бондаренко Н. Дочка Прометея. До 150-річчя Лесі Українки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (158). – С. 54-55
475885
  Лозко Г.С. Дочка Сварога : [рідна духовна традиція] / Галина Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2022. – 439, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Рідна духовна традиція. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-944-260-4
475886
  Лондон Д. Дочка снігів / Д. Лондон. – К, 1957. – 248с.
475887
  Александрова Т.А. Дочки-матери / Т.А. Александрова. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 2)
475888
  Лежнева С.Б. Дочки-матери / С.Б. Лежнева. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 110с.
475889
   Дочки-матери. – Свердловск, 1986. – 316с.
475890
  Леонов Ю.Н. Дочки-матери : Повести и рассказы / Ю.Н. Леонов. – Москва : Современник, 1987. – 252с. – (Новинки "Современника")
475891
  Кабыш И. Дочки-матери : поэма // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 2-21. – ISSN 0132-2036
475892
  Карпов М.О. Дочки великої бурі. (Про учасниць боротьби за перемогу Радянської влади на Україні -- Софію Соколовську, Марію Михайловську, Дусю Кирєєву, Женю Жигаліну). / М.О. Карпов. – Київ, 1967. – 32с.
475893
  Рекемчук А.Е. Дочкина свадьба / А.Е. Рекемчук. – М., 1971. – 191с.
475894
  Белахова М.А. Дочь : повесть : для старш. возраста / М.А. Белахова ; ил.: И. Гринштейн. – Москва : Детгиз, 1961. – 96 с. : ил.
475895
  Белахова М.А. Дочь / М.А. Белахова. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 95 с. : ил. – (Рассказы советских писателей)
475896
  Казанцев В.И. Дочь / В.И. Казанцев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 104 с.
475897
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев, 1981. – 374с.
475898
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев : Дніпро, 1989. – 395 с.
475899
  Толстая А.Л. Дочь / А.Л. Толстая. – Москва : АО "Книга и бизнес", 1992. – 462 с.
475900
  Гадагатль А. Дочь адыга : повесть в стихах / А. Гадагатль; пер. с адыг. А.И.Казакова. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1957. – 107 с.
475901
  Помыткин Б.А. Дочь Байкала - Ангара / Б.А. Помыткин. – Ленинград, 1961. – 115 с.
475902
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1959. – 195 с.
475903
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1968. – 206 с.
475904
  Померанцев В.М. Дочь букиниста / В.М. Померанцев. – М., 1951. – 351с.
475905
  Боуден Н. Дочь ведьмы: Рассказ // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 2. – С.110-121. – ISSN 0028-1263
475906
  Гейнце Н.Э. Дочь Великого Петра : роман / Н.Э. Гейнце // Людовик и Елизавета / Е.И. Маурин. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 351-703. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-059-4
475907
  Ротман Н.Е. Дочь Верховины / Ротман Н. Е. – Ужгород, 1981. – 103 с.
475908
  Ахунов Г.А. Дочь Волги : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1990. – 428 с.
475909
  Бхутто Б. Дочь Востока / Б. Бхутто. – М, 1991. – 427с.
475910
  Утепов Ш.Г. Дочь Востока. / Ш.Г. Утепов. – Алма-Ата, 1979. – 136с.
475911
  Тей Джозефина Дочь времени // Убийство под Рождество / А. Кристи. – Москва : Юридическая литература, 1990. – С. 161-280. – ISBN 5-7260-0483-3
475912
  Черчилл Р. Дочь Генриха VIII / Розмари Черчилл. – Москва, 1995. – 256 с.
475913
  Гафез Дочь гор / Гафез. – Тбилиси, 1958. – 100с.
475914
  Ильина О.Н. Дочь дивизии / О.Н. Ильина. – Краснодар, 1958. – 202с.
475915
  Войнов К. Дочь Евы / К. Войнов. – София, 1973. – 183с.
475916
  Милова Г.П. Дочь зимы. / Г.П. Милова. – Ярославль, 1968. – 183с.
475917
  Оуэн Р. Дочь игрока : Роман / Р. Оуэн; Пер. с англ. Н.Х.Ибрагимовой. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-000497-4
475918
  Бре Альфред де Дочь императора : романы : пер. с нем. / Альфред де Бре. – Москва : Octo print, 1994. – 624 с. – В изд. также: Дочь оружейника / Генрих Майер. – (Орден : собрание исторических романов ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
475919
  Балкарова Ф. Дочь Кавказа : стихи / Ф.Г. Балкарова ; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1965. – 144 с.
475920
  Каипбергенов Т. Дочь каракалпака. / Т. Каипбергенов. – М., 1977. – 444с.
475921
  Каипбергенов Т. Дочь Каракалпакии : роман / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Нукус : Каракалпакстан, 1982. – 472 с.
475922
  Левченко И.Н. Дочь командира / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
475923
  Кирюшкин В.В. Дочь корабля / В.В. Кирюшкин. – Куйбышев, 1960. – 131с.
475924
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова / И.Т. Калашников. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1985. – 637с.
475925
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова; Камчадалка; Изгнанники / И.Т. Калашников. – Краснодар : Краснодарское книжное, 1989. – 496 с.
475926
  Саджад Захир Разия Дочь куртизанки / Саджад Захир Разия. – М., 1965. – 180с.
475927
  Захир Дочь куртизанки / Захир, , Разия Саджад. – М., 1965. – 180с.
475928
  Глинка Г.А. Дочь любви : семейственная картина в 4 действиях / [сочинение] г-на цен[зора]. Григория Глинки // Пожертвование собою : драма в 3 действиях / Коцебу Август фон. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – [4], 158, [2] с.
475929
  Лунгу Р.И. Дочь Марку : рассказ / Р.И. Лунгу; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 68 с.
475930
  Иванов В.Н. Дочь маршала / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1973. – 95с.
475931
  Сейталиев М. Дочь мельника : повести / Медетбек Сейталиев ; пер. с кирг. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 286 с.
475932
  Муратов В.В. Дочь милосердия / В.В. Муратов. – М., 1985. – 333с.
475933
  Алланазаров Р. Дочь моего села : повести и рассказы : [переводы] / Р. Алланазаров. – Ашхабад : Туркменистан, 1968. – 158 с. : ил.
475934
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы : роман / Г.Р. Хаггард. – Ростов, 1981. – 303 с.
475935
  Хагард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хагард. – Москва, 1989. – 398с.
475936
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1990. – 381с.
475937
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 416с. – (Мир приключений). – ISBN 5-253-00596-X
475938
  Икрами Д. Дочь огня : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с таджик. – Москва : Советский писатель, 1964. – 488 с.
475939
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : роман / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. А.Николаев. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 159 с.
475940
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : повесть, рассказы / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1976. – 171 с.
475941
  Уэлти Д. Дочь оптимиста / Д. Уэлти. – М, 1975. – 287с.
475942
  Майер Г. Дочь оружейника / Майер Генрих // Дочь императора : романы : пер. с нем. / Бре Альфред де. – Москва : Octo print, 1994. – С. 275-620. – (Орден ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
475943
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – М, 1987. – 495с.
475944
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – Москва, 1989. – 522 с.
475945
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 216 с.
475946
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Изд. 2-е. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 235 с.
475947
  Валишевский К. Дочь Петра Великого / К. Валишевский. – Минск, 1990. – 562с.
475948
   Дочь Петра Великого. – Москва : Контракт, 1997. – 608с. – ISBN 5-900785-22-Х
475949
  Валишевский К. Дочь Петра Великого. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 562,9с.
475950
   Дочь Повелителя драконов. – М, 1960. – 76с.
475951
  Бикчентаев А.Г. Дочь посла : повести и рассказы для сред. и старш. школьного возраста / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 294 с.
475952
  Олейник М. Дочь Прометея : Повести / М. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1971. – 448с.
475953
  Рид П.П. Дочь профессора / П.П. Рид. – М, 1974. – 285с.
475954
  Ефремова Н.П. Дочь революционной России / Н.П. Ефремова. – М., 1987. – 254с.
475955
  Дюма Александр Дочь регента / Дюма Александр; Рис.П.Парамонова. – Київ : Оберіг, 1993. – 378с. – (Библиотека авантюрного романа). – ISBN 5-85490-038-6
475956
  Карпенко П.Г. Дочь республики / П.Г. Карпенко, Ю.Д. Носков. – Таллин, 1968. – 276с.
475957
  Чередниченко П. Дочь России / П. Чередниченко. – Москва : Советская Россия
2. – 1965. – 336 с.
475958
  Чередниченко П.Е. Дочь России. / П.Е. Чередниченко. – Москва, 1958. – 159с.
475959
  Бегимов А.И. Дочь рыбака : роман / Бегимов А.И. ; авториз. пер. с каракалпак. М.И. Шевердина. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1958. – 191 с.
475960
  Полуянов И.Д. Дочь солдата. / И.Д. Полуянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск : Кн. изд-во, 1962. – 206 с.
475961
  Соловьева Л. Дочь солнца / Л. Соловьева. – Владивосток, 1957. – 92 с.
475962
  Кердода А.И. Дочь степей / А.И. Кердода. – Новосибирск, 1955. – 286с.
475963
  Кадрия Дочь степей : стихи и поэма / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1984. – 127 с.
475964
  Шарипов А. Дочь степей : роман / А. Шарипов. – Алма-Ата : Жазущы, 1986. – 349 с.
475965
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. и коммент. Г.Шариповой. – Москва : Советский писатель, 1957. – 323 с.
475966
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 368 с.
475967
  Балабин С.П. Дочь тайги : повести / С.П. Балабин. – Москва : Современник, 1973. – 191 с. – (Новинки "Современника")
475968
   Дочь тамбур-мажора. – Ленинград, 1937. – 48с.
475969
  Борисов Н.В. Дочь трудового народа : очерк / Н.В. Борисов. – Куйбышев : Куйбышевоблгиз, 1950. – 24 с.
475970
  Попов Н.И. Дочь учителя. / Н.И. Попов. – 2-е изд., доп. – М., 1953. – 308с.
475971
  Попов Н.И. Дочь учителя. Из опыта работы молодой учительницы. / Н.И. Попов. – Москва, 1950. – 128с.
475972
  Сасыкбаев С. Дочь фабрики : повести и рассказы / Саткын Сасыкбаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгостиздат, 1958. – 190 с.
475973
  Мора Ф. Дочь четырех отцов : Роман / Ф. Мора. – Москва : Художественная литература, 1989. – 268с. – (Зарубежный роман XX века)
475974
  Копосов В.В. Дочь шамана. / В.В. Копосов. – Хабаровск, 1962. – 120с.
475975
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыгнациздат, 1951. – 103 с.
475976
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1954. – 104 с.
475977
  Моисеева К.М. Дочь Эхнатона / К.М. Моисеева. – М, 1967. – 192с.
475978
  Авдеева Татьяна Доширак: двухминутная готовность // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 23 : фото
475979
   Дошкілля: доступність і якість // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
475980
   Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПНУ ; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; Ін-т проблем виховання ; Наук. б-ка НПУ ім. М.П. Драгоманова ; [ упоряд.: Пономаренко Л.О. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І. ]. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-660-523-1
475981
   Дошкільна педагогіка. – Київ, 1981. – 368 с.
475982
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-8226-19-4


  Розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти
475983
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Поніманська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2013. – 462, [2] с. – Термінол. словник: с. 447-455. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 456-462. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-063-9
475984
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. – 4-те вид., перероб. – Київ : Академія, 2018. – 406, [2] с. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 394-401. – Бібліогр.: с. 402-407. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-547-2
475985
  Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-364-516-2
475986
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1996
475987
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1996
475988
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1996
475989
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1996
475990
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1996
475991
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1996
475992
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1996
475993
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1996
475994
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1996
475995
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 7 (780). – 2006
475996
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 8 (781). – 2006
475997
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 9 (782). – 2006
475998
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 10 (783). – 2006
475999
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 11 (784). – 2006
476000
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 12 (785). – 2006
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,