Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
473001
  Лаптін П.Ф. "Економізм" і проблеми держави західноевропейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії. / П.Ф. Лаптін. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 56с.
473002
  Старовойт О. «Економіка знань» як сфера функціонування інтелекту // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 71-75
473003
  Галєва Альона Е-комерція на службі авіагалузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 40-44 : фото. – ISSN 1998-8044
473004
  Толстоухов А.В. Еко-майбутнє Украаїни як предмет філософського дослідження // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.19-30
473005
  Пірс Фред Еко-міста майбутнього // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 14-17 : фото
473006
  Гончарова Л.Ф. Екологія-глобальна проблема людства : Урок всесвітньої історії. 11 кл. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.18-19
473007
  Залеський І.І. Екологія людини : Підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – Київ : Академія, 2005. – 288с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-201-1
473008
  Некос А.Н. Екологія людини : підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Н. Некос, Л.О. Багрова, М.О. Клименко; МОНУ; Комісія з екології науково-методичної ради МОН України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 336 с. – (Навчально-наукова серія "Б-ка еколога"). – ISBN 966-623-347-9
473009
   Екологія мікроорганізмів : посібник / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко; В.П.Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко ; за ред. В.П. Патики ; Ін-и мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Нац. авіац. ін-т. – Київ : Основа, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-699-225-5
473010
  Клименко М.О. Екологія міських систем : [підруч. для підгот. бакалаврів напряму 6.040106] / М.О. Клименко, Ю.В. Пилипенко, О.С. Мороз. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. – 292, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 289-291. – Бібліогр.: с. 292. – ISBN 978-966-8447-62-4
473011
  Клименко М.О. Екологія міських систем : навч. посібник для перепідготовки за напрямом 7.070801 "Екологія і охорона навколишнього середовища" / М.О. Клименко, О.І. Бондар, Ю.В. Пилипенко. – Херсон : ДЕА ; Олді-Плюс, 2010. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-2393-17-0
473012
  Ажнюк Б. Екологія мови в Україні: динаміка мовної ситуації і пошук балансу // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 7-18. – ISBN 978-966-489-161-2
473013
   Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 376 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-161-2
473014
  Ажнюк Л. Екологія мовлення російсько-українських білінгвів: проблема стильової деформації // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 237-248. – ISBN 978-966-489-161-2
473015
   Екологія мовою реклами // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  Привернути увагу молоді до екологічно важливих проблем був покликаний і конкурс рекламних плакатів "Green Ads", що уперше пройшов в Інституті журналістики. Організатори отримали понад 30 студентських робіт, автори трьох найкращих були відзначені ...
473016
  Ажнюк Л.В. Екологія офіційного мовлення як об"єкт правового захисту // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 88-103. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено проблемі співвідношення між різними аспектами, з одного боку, сучасного стану укр. мови як державної і, з другого боку, особливостями укр. юридич. дискурсу, в якому особливого значення набуває юридична визначеність. "Демократичність" ...
473017
  Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка : (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / Василь Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і правові експертизи). – Київ : ІЗП і ПЗ, 2003. – 772 с. – Бібліотечка журналу "Малий та середній бізнес". – (Екологічна бібліотечка ; №5). – ISBN 966-7996-35-2
473018
  Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-47-6
Кн. 1 : Гідроекосистеми: основні поняття і принципи. – 2005. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
473019
  Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-48-4
Кн. 2 : Основи інженерного управління гідроекологічними процесами. – 2005. – 330, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
473020
   Екологія промислового регіону: ІІІ екологічний форум // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 2-4 : фото
473021
  Мусієнко М.М. Екологія рослин : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Мусієнко. – Київ : Либідь, 2006. – 432с. – Шифр дубл.58 Мусі.Доп.карт.бл. – ISBN 966-06-0430-0
473022
  Коваленко І.М. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем : монографія / І.М. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-360. – ISBN 978-966-680-756-7
473023
  Калуга В.Ф. Екологія свідомості / Калуга Володимир Федорович. – Київ : Міленіум, 2010. – 153, [1] с. – ISBN 978-966-8063-87-15
473024
  Цибуляк А.Г. Екологія сільського господарства в умовах глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
473025
   Екологія спорту / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний, О.В. Ярмолюк. – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України ; Олімпійська література, 2018. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 248-253. – ISBN 978-617-7492-05-03
473026
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 2. – 2012. – до № 2 див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473027
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 3. – 2012. – до № 2 див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473028
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 4. – 2012. – до № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473029
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 1. – 2013. – До № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473030
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 2. – 2013. – До № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473031
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 3. – 2013. – До № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473032
   Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали : інформаційний бюлетень / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 4. – 2013. – До № 2 2012 р. див. назву "Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473033
  Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування : навч. посібник / М.С. Мальований, Г.З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 314, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 313-314. – Бібліогр. наприкінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-004-4
473034
  Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування : навч. посібник / М.С. Мальований, Г.З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Cтер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 314, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 313-314. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-004-4
473035
   Екологія та історія хребетних фауни України.. – Київ : Наукова думка, 1966. – 204с.
473036
  Крисаченко В.С. Екологія та її місце в системі наук // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 8-28
473037
  Кєуш Л.Г. Екологія та наноматеріали : монографія / Л.Г. Кєуш. – Дніпро : Ліра, 2018. – 110, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-110. – ISBN 978-966-981-008-3
473038
  Воблий О.М. Екологія та нанотехнології / О.М. Воблий, Л.І. Закалик, С.Ю. Лебідь // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 71-74. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
473039
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : Науковий журнал. Спецвипуск. – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 16, № 3/4 : Україна - Нідерланди в галузі охорони природи. – 2005. – резюме - укр, англ. мовами
473040
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 23, № 3/4. – 2012. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
473041
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 25, № 3/4. – 2014. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
473042
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 25, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
473043
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 26, № 1/2. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
473044
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ" ; голов. ред. А.П. Травлєєв. – Київ ; Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 27, № 3/4. – 2016. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
473045
   Екологія та ноосферологія = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ ; Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
Т. 27, № 1/2. – 2016. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
473046
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник / В.С. Джигирей. – Київ : Знання, 2000. – 203с. – ISBN 966-620-012-0
473047
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник / В.С. Джигирей. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2002. – 203с. – ISBN 966-620-108-9
473048
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.С. Джигирей. – 3-ге вид., вип. та доп. – Київ : Знання, 2004. – 309 с. – ISBN 966-620-197-6
473049
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навчальний посібник / В.С. Джигирей. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 319 с. – ISBN 966-620-246-8
473050
  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навчальний посібник / В.С. Джигирей. – 5-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422с. – ISBN 966-620-251-4
473051
  Ісаєнко В.М. Екологія та охорона навколишнього середовища : Дипломне проектування: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Нац. авіаційний ун-т; В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько, Г.М. Франчук. – Київ : НАУ, 2005. – 192с. – ISBN 966-598-234-6
473052
  Пилипчук О.Я. Екологія та охорона природи в науковій спадщині професора І.І. Пузанова (1885-1971) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 191-199
473053
  Щурик М.В. Екологія та приватна власність на земельні ресурси аграрного сектора Карпатського макрорегіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
473054
   Екологія та природні багатства України : загальноукраїнський проект. – Київ : Новий Світ. – ISBN 966-8296-16-8
Вип. 2. – 2005. – 416 с.
473055
  Соколовська О.С. Екологія та природознавство з методикою навчання : навч.-метод. посібник / О.С. Соколовська, І.О. Січко ; [Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського]. – Миколаїв : Гельветика. – ISBN 978-966-916-595-4
Ч. 1. – 2018. – 223, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 187-219. – Бібліогр.: с. 149 та на початку тем
473056
   Екологія та середовищезнавство як науки і спеціальності / П.С. Гнатів, І.Я. Капрусь, П.Р. Хірівський, О.Д. Зинюк, Б.В. Кректун, Ю.Я. Корінець, А.М. Бучко, О.В. Зеліско, Н.Є. Панас, Н.Я. Лопотич, М.Я. Онисковець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 64-71. – (Серія: біологія ; № 2 (76)). – ISSN 2078-2357


  Окреслені світові тенденції та основні риси теперішнього стану в екологічній освіті в Україні. Наведено перелік пріоритетних дисциплін для набуття фаху за спеціальністю "Технології захисту навколишнього середовища".
473057
   Екологія та систематика рослин Карпат і прилеглих територій.. – Київ, 1963. – 95с.
473058
  Гайченко В.А. Екологія тварин : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / В.А. Гайченко, Й.В. Царик ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 204. – ISBN 978-966-2609-20-2
473059
  Білавич Г.В. Екологія української наукової мови як чинник формування національно-мовної особистості майбутнього медичного працівника / Г.В. Білавич, Б.П. Савчук // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 27-29
473060
   Екологія шахтарських регіонів України / В.А. Куліш [та ін.] ; під ред. канд. техн. наук Куліша В.А. ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. підприємтво "Держ. н.-д., проект.-контруктор. і проект. ін-т вугіл. пром-сті "УКРНДІПРОЕКТ". – Київ ; Дніпро : Інститут "УКРНДІПРОЕКТ", 2017. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 403-411. – ISBN 978-617-7479-22-1
473061
  Гузенко Т. Екологія як безперечний тренд інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 95-102. – ISSN 2072-1692
473062
  Садеков А.А. Екологія як фактор підвищення конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 19-26.
473063
  Бондарчук Т. Екологія японської мови: проблематика становлення та перспективи розвитку досліджень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Запропонована стаття присвячена дослідженню відносно нового у сучасній лінгвістиці явища "екологія мови" (варіанти: лінгвоекологія, лінгвістична екологія) та його проекції на японську мову. Робота висвітлює суперечливі явища сучасної ...
473064
  Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД / В.А. Адо. – Київ : Знання” України, 1991. – 46, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підряд. приміт. – (Сер. 12 ”Природа-людина-здоров"я” / Т-во ”Знання” України ; № 4)
473065
  Дереш Л. Екологія, культура, ноосфера // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 195-208. – ISBN 978-966-03-9876-4
473066
   Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування = Экология, неоэкология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование = Ecology, Neoekology, Environment Protection and Balanced Natural Management : матеріали IV Регіон. наук. конф. студ., магістрантів, аспірантів та молодих вчених, 8-9 груд. 2011 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; під заг. ред. А.Н. Некос. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-829-3
473067
   Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2014 = Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education - science - production - 2014 : зб. тез доповідей XVII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти Міносвіти України , Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 98, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Тези доповідей. - Ст. укр., рос., англ. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-146-5
473068
   Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 = Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education - science - production - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 79, [1] с. : іл., табл. – Загол.обкл.: XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015" : тези доповідей. - Дод. тит. арк. англ. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-274-5
473069
   Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 = Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education - science - production - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 274, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-405-3
473070
   Екологія.. – Чернігів, 1996. – 165с.
473071
   Екологія. Біологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1494
Вип. 1. – 2009. – резюме рос.. англ. мовами
473072
  Крисаченко Валентин Екологія. Культура. Політика / Крисаченко Валентин, Хилько Микола; НІСД при АПУ;КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 598с. – ISBN 966-95920-8-9
473073
  Крисаченко В.С. Екологія. Культура. Політика : Концептуальні засади сучасного розвитку / В.С. Крисаченко, М.І. Хилько; Нац. ін-тут стратегічних дослід. при Адмін. Президента України; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2002. – 598с. – ISBN 966-95920-8-9
473074
  Плахтій Д.П. Екологія. Основні терміни, поняття та означення / Д.П. Плахтій, О.С. Чинчик, С.В. Кобринська ; [за ред. П.Д. Плахтія] ; МОНУ ; М-во аграрної політики України ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-1638-48-7
473075
  Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – Київ : Знання, 2002. – 550с. – ISBN 966-620-114-3


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
473076
  Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи = Ecology. Nature protection : словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков. – Київ : Знання, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-620-258-4
473077
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 1(31). – 2006
473078
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 2/3 (32-33). – 2007
473079
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 4/5 (34-35). – 2007
473080
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 6/7 (36-37). – 2008
473081
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 8/9 (38/39). – 2008
473082
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 8/9 (38/39). – 2008
473083
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 1/2. – 2009
473084
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 3 (43). – 2009
473085
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 4/5 (44/45). – 2009
473086
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 6/7 (46/47). – 2010
473087
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 8 (48) : Громадське бачення участі України в Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону. – 2010
473088
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 9/10 (49/50). – 2011
473089
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 11/12 (51/52). – 2011
473090
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 15/16 (55/56). – 2012. – Резюме мовою статті
473091
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 17/18 (57/58). – 2013
473092
   Екологія. Право. Людина. – Львів, 1995-
№ 19/20 (59/60). – 2013
473093
   Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 1995-
№ 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – 2014. – 96 с.
473094
   Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 1995-
№ 23/24 (63/64). – 2015. – 100 с.
473095
   Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 1995-
№ 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – 2015. – 67 с.
473096
   Екологія. Термінологічний словник / М.М. Мусієнко, О.В. Брайон, В.В. Серебряков, Ю.О. Войтюк; КНУТШ; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова, Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – Київ : Благодійний фонд "Візаві", 2003. – 278с. – ISBN 966-306-010-7
473097
  Коваленко М.А. Екологія: економічні важелі регулювання раціональної поведінки людини / М.А. Коваленко, Т.О. Мацієвич // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 118-127
473098
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
№ 1. – 2003
473099
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
№ 2. – 2003
473100
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
№ 3. – 2003
473101
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
№ 4. – 2003
473102
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 1. – 2004
473103
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2. – 2004
473104
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 3. – 2004
473105
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 4. – 2004
473106
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 1. – 2005
473107
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2. – 2005
473108
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 3. – 2005
473109
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 4. – 2005
473110
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 1. – 2006
473111
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2. – 2006
473112
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 3. – 2006
473113
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 4. – 2006
473114
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 1. – 2007
473115
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 2. – 2007
473116
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : Бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 3. – 2007
473117
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик. – Київ
Вип. 4. – 2007
473118
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 1. – 2008
473119
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 2. – 2008
473120
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 3. – 2008
473121
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 4. – 2008
473122
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 1. – 2009
473123
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 2. – 2009
473124
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 3. – 2009
473125
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 4. – 2009
473126
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 1. – 2010
473127
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 2. – 2010
473128
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 3. – 2010
473129
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. 4. – 2010
473130
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 1. – 2011
473131
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 2. – 2011
473132
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ, Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації. – Київ
Вип. № 3. – 2011
473133
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації ; Украънський ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ
Вип. № 4. – 2011
473134
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 1. – 2012. – з № 2 назва "Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473135
   Екологія: нормативні акти і інформаційні матеріали : бібліографічний покажчик / УкрІНТЕІ. – Київ
Вип. № 1. – 2013. – З № 2 назва "Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали"
473136
   Екологія: основи теорії і практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.А. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак; [Л.А. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак]. – Вид. 2-ге, стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2004. – 293, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 285-287. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-28-3
473137
  Галабуда М.І. Екологія: проблеми і способи вирішення // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
473138
   Екологія: теоретичні основи і практикум : Навчальний посібник / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецький, З.Я. Козак. – 2-е вид., перер. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 328с. – ISBN 966-7827-28-3
473139
  Гайнріх Дітер Екологія:dtv-Atlas = dtv-Atlas Okologie / Гайнріх Дітер, Гергт Манфред; Пер.з нім.В.І.Лахно; Худож.Рудольф і Розмарі Фанерт. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 288с. – ISBN 966-7767-02-7
473140
  Костицький В.В. Еколого- економічні та правові аспети приватизації // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.181-185. – ISBN 966-7784-65-7
473141
  Малкін У.С. Еколого- і енергозберігаючі технології з використанням омагніченої води / У.С. Малкін, Н Журавська // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
473142
  Климович Павло Еколого- меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / Климович Павло. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 254с. – ISBN 966-7563-04-9
473143
  Савчук М.В. Еколого- токсикологічна оцінка впливу Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту на Daphnia magna / М.В. Савчук, М.Ф. Стародуб // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 132-137 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
473144
  Горін М.О. Еколого-агрохімічна модифікація експериментів з окультурюванням уразливих грунтів долинних екосистем / М.О. Горін, Д.М. Приходченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: с. 158. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
473145
  Чмель О.П. Еколого-агрохімічна оцінка вузькоспеціалізованих сівозмін за різних систем удобрення // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-966-2742-92-5
473146
   Еколого-агрохімічна оцінка грунтів Закарпаття / Ю.Ю. Бандурович, А.В. Фандалюк, С.А. Романова, В.С. Полічко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
473147
   Еколого-аналітична підготовка студентів на кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / В.В. Сухан, Б.Й. Набиванець, О.Ю. Наджафова, О.М. Лисенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2001. – С. 30-33. – (Серія "Хімія" ; вип. 6). – ISSN 0869-0782
473148
  Футорна О.А. Еколого-анатомічна характеристика деяких видів роду Tragopogon (Asteraceae) флори України / О.А. Футорна, В.А. Баданина, С.Л. Жигалова // Biosystems diversity / editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 25 (4). – С. 274-281. – ISSN 2519-8513
473149
  Футорна О. Еколого-анатомічна характеристика листків та стебел псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Досліджено анатомічну структуру листків та стебел рослин-псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae) та встановлено характерні риси анатомічної будови. Встановлено, що в анатомічній будові представників роду Anchusa, спостерігаються мінливі ознаки які ...
473150
   Еколого-біологічна та рибогосподарська характеристика водосховища-охолоджувача Криворізької ТЕС / О.В. Федоненко, Єсіпова, НБ, Т.С. Шарамок, Є.В. Білецький // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 99-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2312-2056
473151
  Матчинська С.Ф. Еколого-біологічна характеристика домінантних видів олігохет Канівського водосховища / С.Ф. Матчинська, Ю.В. Плігін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 172-175. – Бібліогр.: 2 назви
473152
  Крикунов І.В. Еколого-біологічне обгрунтування захисту яблуні від основних лускокрилих шкідників в умовах правобережного лісостепу України. : Автореф... канд. с.-госп.наук: 03.00.09 / Крикунов І.В.; Нац. аграрний ун-тет. – К., 2000. – 18л.
473153
  Гуменюк І.І. Еколого-біологічні властивості ізолятів Bradyrhizobium japonicum із грунтів України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Гуменюк Ірина Ігорівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
473154
  Зеленчук Т.К. Еколого-біологічні властивості насіння. лучших рослин. / Т.К. Зеленчук, С.О. Гелемей. – Львів, 1983. – 176с.
473155
  Мицик Л.П. Еколого-біологічні властивості, значення, розповсюдження тонконога вузьколистого / Л.П. Мицик, О.П. Бессонова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 10-15. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2073-8331
473156
  Іщук О.В. Еколого-біологічні та ценотичні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L..) в умовах Житомирського Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 65-69. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
473157
  Верниченко-Цвєтков Еколого-біохімічна характетистика стану донних відкладів Прип"яті та її приток // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 163-172. – Бібліогр.: 30 назв
473158
  Мусієнко М.М. Еколого-біохімічні особливості сталого розвитку фітоценозів за умов стресових факторів довкілля / М.М. Мусієнко, Т.В. Паршикова, Н.Ю. Таран // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 162-197
473159
  Федоненко О.В. Еколого-біохімічні показники тканин та органів основних видів хижих риб Запорізького водосховища / О.В. Федоненко, Т.В. Ананьєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 184-191


  На підставі вивчення біохімічного складу тканин м"язів і печінки промислових хижих риб Запорізького водосховища встановлені ознаки порушення ліпідного й мінерального обміну у деяких видів в ділянці акваторії, що підлягає інтенсивному антропогенному ...
473160
  Шмалей С.В. Еколого-валеологічна професійна підготовка майбутніх педагогів // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 30-35. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Розглядаються теоретико-прикладні аспекти формування еколого-валеологічної професійної підготовки студентів педагогічного вузу до диверсифікаційноїї оздоровчої діяльності в загальноосвітніх закладах.
473161
  Дегодюк С.Е. Еколого-відновлювальні моделі біологізації землеробства в Україні // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 76-78. – ISSN 0372-8498
473162
  Бєдункова О.О. Еколого-генетичний моніторинг нижньої течії р. Стир за комплексом показників гомеостазу представників батрахофауни // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 121-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-2056
473163
  Демидов О.А. Еколого-генетичні аспекти селекції ячменю озимого щодо підвищення його продуктивного та адаптивного потенціалу у лісостепі України / О.А. Демидов, С.П. Васильківський, В.М. Гудзенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 194-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
473164
  Нейко І.С. Еколого-генетичні засади популяційного та індивідуального відбору основних лісотвірних порід Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Нейко Ігор Степанович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 49 назв
473165
  Стецюк І.М. Еколого-генетичні зміни в популяціях білого (Hypophtalmichthys molitrix) та строкатого ( Aristichthys nobilis) товстолобиків / І.М. Стецюк, А.Е. Маріуца, С.І. Тарасюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
473166
  Гудзенко В.М. Еколого-генетичні основи адаптивної селекції ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Гудзенко Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа Ін-т зернових культур. – Дніпро, 2019. – 51 с. – Бібліогр.: 93 назви
473167
  Постоєнко Д.М. Еколого-генетичні особливості популяції Антонінсько-Зозуленецької рамчастої породи коропа / Д.М. Постоєнко, С.І. Тарасюк, В.в. Коніщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 77-86 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
473168
  Тарасюк С.І. Еколого-генетичні особливості популяції української Антонінсько-Зозулинецької лускатої породи коропа / С.І. Тарасюк, В.В. Коніщук, Д.М. Постоєнко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 59-67 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
473169
  Голіков А.П. Еколого-географічна експертиза у вивченні систем " природа - суспільство" / А.П. Голіков, В.І. Кружалін, О.М. Трофімов // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 103-106. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
473170
  Смілий П.М. Еколого-географічна оцінка річкових басейнів Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Смілий Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
473171
  Гукалова І.В. Еколого-географічна ситуація в Київській області (наслідки аварії на ЧАЕС) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 117-121. – ISBN 0201-8683
473172
  Олійник Я.Б. Еколого-географічна сутність сталого розвитку АПК / Я.Б. Олійник, Л.М. Тиква // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 3-6. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-521-126-9
473173
  Олійник Я.Б. Еколого-географічна сутність сталого розвитку АПК / Я.Б. Олійник, Л.М. Тиква // Економічна та соціальна географія, 2001
473174
  Перхач О. Еколого-географічне вивчення поверхневих вод адміністративного району як напрям наукових досліджень студентів / О. Перхач, М. Гамоняк // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 84-87. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
473175
  Лаврук М.М. Еколого-географічне дослідження малих річок: методичний і дидактичний аспекти (на прикладі р. Сивка, притоки Дністра) / М.М. Лаврук, О.Ф. Лесів // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 40-50. – ISSN 0868-6939
473176
  Дудник І.М. Еколого-географічне районування: зміст та особливості методики / І.М. Дудник, Н.М. Карпенко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 119-130. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-521-126-9
473177
  Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Сивак О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 155л. + Додатки: л.142-155. – Бібліогр.: л.131-141
473178
  Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Сивак О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
473179
  Мельний О.В. Еколого-географічний аналіз видів природокористування в Іваничівському районі Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 55. – С. 57-63. – ISSN 2308-135X
473180
  Коломієць Т. Еколого-географічний аналіз видів родини Bromeliaceae Juss. Колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – С. 113-116. – (Екологія. Біологічні науки)
473181
  Барановський Володимир Андрійович Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика) : Автореф. дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.11 / Барановський В. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 31 с. – Бібліогр.: 9 назв
473182
  Барановський Володимир Андрійович Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія,методика,практика) : Дис...доктора географ.наук:11.00.11 / Барановський Володимир Андрійович; НАНУ;Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2001. – 354л. + Додатки:л.321-354. – Бібліогр.:л.286-320
473183
  Мельник О.В. Еколого-географічний аналіз проблем природокористування на локальному рівні в умовах адміністративно-територіальної реформи : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Мельник Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
473184
  Бєлоусова Н.В. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Н.В. Бєлоусова ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2005. – 214 с. + Додатки: л.197-214. – Бібліогр.: л.180-196
473185
  Бєлоусова Н.В. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Бєлоусова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
473186
  Шевченко Роман Еколого-географічний моніторинг дніпровських островів міста Києва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
473187
  Іваненко Є.І. Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іваненко Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 150-167
473188
  Іваненко Є.І. Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іваненко Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
473189
  Копилець Євгеній Еколого-географічний проект "Суд над вулканізмом" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр.: 9 назв
473190
  Черпіцький Олександр Зіновійович Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в ринкових умовах : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Черпіцький О. З.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 5 назв
473191
  Черпіцький О.З. Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в ринкових умовах : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Олександр Зіновійович Черпіцький; Держ. підприємство "Головний науко-досвід. та проект. ін-т землеустрою". – Київ, 2006. – 230л. – Додатки л. 203-230. – Ббібліогр.: л.188-202
473192
  Пасько В.Ф. Еколого-географічні аспекти землекористування Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 135-140. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-521-126-9
473193
  Дудник І.М. Еколого-географічні аспекти комплексного розвитку обласного регіону (на прикладі Полтавської області) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 136-145. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
473194
  Грудінін Г.В. Еколого-географічні аспекти міста Біла Церква та Білоцерківського району / [Грудінін Г.В., Ківа М.С., Карнаух І.П. ; наук. ред. М.С. Ківа] ; М-во аграрної політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграрний ун-т. – Біла Церква : БНАУ, 2016. – 432 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 414-429. – ISBN 978-617-604-083-5
473195
  Тиква Л.М. Еколого-географічні аспекти розвитку господарського комплексу Сумської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 158-163. – ISBN 966-7293-90-4
473196
  Царик Л. Еколого-географічні дослідження - історична ретроспектива // Історія української географії : всеукраїнський часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С. 62-67. – ISBN 966-562-342-7
473197
  Барановський В.А. Еколого-географічні дослідження проблем екологічної безпеки (сутність і складові екологічного ризику) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
473198
   Еколого-географічні дослідження території України / Л.Г. Руденко, І.О. Горленко, Л.М. Шевченко, В.А. Барановський; АНУ РСР; Відділення геграфії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Наукова думка, 1990. – 32с. – ISBN 5-12-003247-8
473199
  Фурдичко О.І. Еколого-географічні особливості впливу територіальних угруповань вовка (Canis lupus L.) на фонові види оленевих / О.І. Фурдичко, В.П. Новицький // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
473200
  Івах Я. Еколого-географічні особливості природокористування у басейні річки Полтви // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 89-92. – Бібліогр.: 8 назв.
473201
  Назарук М.М. Еколого-географічні особливості функціонування залізничних станцій в межах міста Львова / М.М. Назарук, Н.І. Орнат // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 66-70 : карта. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1992-4224
473202
  Касіяник І.П. Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі північного Поділля / І.П. Касіяник, Л.В. Касіяник // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 92-102 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
473203
  П"ятенко Я. Еколого-географічні чинники формування продовольчої безпеки в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 170-171
473204
  Рудько Г.І. Еколого-геодинамічні ризики гірничодобувної діяльності у межах процесонебезпечних територій // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 252-279. – ISBN 978-617-7770-24-3
473205
  Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Додатки: л. 166-200. – Бібліогр.: л. 154-165
473206
  Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
473207
  Пустовіт Л.Ю. Еколого-геоморфологічний аналіз території Фастівського району Київської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 39-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0868-6939
473208
  Кисельова О.О. Еколого-геоморфологічні проблеми Донецького басейну (на прикладі Луганської області) : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Кисельова, Ю.О. Кисельов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 294-298. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
473209
  Волчанський Р.В. Еколого-геоморфологічні проблеми і техногенні процеси на території Львівської області : монографія / Волчанський Ростислав Володимирович, Ковальчук Іван Платонович. – Київ ; Львів : НУБіП України ; Медінформ, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-268. – ISBN 978-966-409-182-1
473210
  Кисельов Ю.О. Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових регіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 258-265
473211
  Мельник Ігор Володимирович Еколого-геохімічна оцінка забруднення території Київскої області з застосуванням ГІС : Дис... канд.геолог.наук: 04.00.05 / Мельник Ігор Володимирович; КУ ім.Т.Шевченко. – К., 1996. – 102л. – Бібліогр.:л.97-102
473212
  Мельник І.В. Еколого-геохімічна оцінка забруднення території Київської області з застосуванням ГІС. : Автореф... Канд.геолог.наук: 04.00.05 / Мельник І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 21л.
473213
  Язвинська М.В. Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 72-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0204-3548
473214
   Еколого-геохімічна характеристика мікроелементів техногенно забруднених агроселітебних ландшафтів України / І.В. Кураєва, Ю.Ю. Войтюк, А.І. Самчук, О.П. Локтіонова, О.Г. Мусіч // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-45 : табл., карта. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
473215
  Сухоребрий А.О. Еколого-геохімічні дослідження порових розчинів слабопроникних порід зони активного водообміну // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 67-72. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
473216
  Кость М. Еколого-геохімічні особливості грунтів у межах Львівського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 84-96 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISSN 0869-0774
473217
  Танасюк М.В. Еколого-геохімічні особливості ландшафтів смт. Путила // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 52-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
473218
  Тітенко Г.В. Еколого-геохімічні особливості міграції хімічних елементів в заплавних місцевостях урболандшафтів / Г.В. Тітенко, Ю.О. Масто // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
473219
  Антомонов М.Ю. Еколого-гігіенічна оцінка якості дніпровської води з використанням методів інтегрального оцінювання та кластерного аналізу / М.Ю. Антомонов, О.В. Зоріна, // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-9912
473220
   Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров"я населення промислового регіону / Е.М. Білецька, Н.М. Онул, Т.А. Головкова, О.В. Антонова, Т.Д. Землякова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
473221
  Малишевська О.С. Еколого-гігієнічна оцінка впливу на довкілля будівельних матеріалів, наповнених подрібненими полімерними відходами // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 46-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
473222
   Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів / О.С. Малишевська, С.С. Гаркавий, І.А. Мищенко, М.П. Погорілий, І.Т. Токар // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
473223
   Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України / А.М. Антоненко, Б.І. Шпак, В.Г. Бардов, О.М. Коршун // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
473224
  Малишевська О.С. Еколого-гігієнічна оцінка цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами / О.С. Малишевська, С.І. Гаркавий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
473225
  Сабан Ю.Я. Еколого-гігієнічний аналіз стану середовища середніх міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 191-196 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
473226
  Лотоцька-Дудик Еколого-гігієнічні проблеми легкої промисловості / Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
473227
   Еколого-гігієнічні проблеми сучасного харчування спортсменів. Шляхи вирішення / О.І. Циганенко, Я.В. Першегуба, Н.А. Склярова, Л.Ф. Оксамитна // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 31-36. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
473228
  Удалов І. Еколого-гідрогеологічні дослідження у зв"язку з "мокрою" консервацією вугільних шахт (на прикладі Алмазно-Мар"ївського гірничопромислового району Донбасу) / І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис наслідків реалізації програми виведення з експлуатації нерентабельних вугільних шахт Донбасу шляхом їхньої "мокрої" консервації. Територією досліджень є Алмазно-Мар"ївський гірничопромисловий район (ГПР) як найбільш репрезентативний за ...
473229
  Войтович С. Еколого-гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 161-173 : рис. – Бібліогр.: с. 173. – ISSN 0869-0774
473230
   Еколого-гідродинамічне районування каскадних долин водосховищ / В.М. Тімченко, О.В. Тімченко, О.О. Гуляєва, О.П. Холодько, Н.С. Вандюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 23-29 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
473231
  Кушнір Н.І. Еколого-гідрологічна оцінка антропогенно створеної водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 191-199 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
473232
  Дубняк С.С. Еколого-гідрологічна та водогосподарські аспекти проблеми освоєння мілководь Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 54-61.
473233
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
473234
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т гідробіології. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 246-249. – Бібліогр.: арк. 212-245
473235
  Коржов Є.І. Еколого-гідрологічна характеритсика Кардашинського лиману в сучасний період / Є.І. Коржов, В.Л. Гільман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 100-108. – ISSN 2306-5680
473236
  Дубняк С.С. Еколого-гідрологічні аспекти проблеми управління русловими процесами р. Десна / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 300-305.
473237
  Кирилюк О.В. Еколого-гідроморфологічна оцінка басейну річки Гуків для цілей сталого розвитку / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 261-267 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
473238
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічна оцінка впливу річних і сезоних коливань рівня води Каховського водосховища на динаміку його берегової зони // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 54-59. – Бібліогр.: 4 назви
473239
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний аналіз структурно-функціональних особливостей берегової зони рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 8-17


  Будівництво в експлуатація каскаду дніпровських водосховищ при всіх незаперечних позитивних наслідках для господарства і населення Українистворили цілий ряд екологічних проблем, без вирішення яких немождиве стале і екологічно та технічно безпечне ...
473240
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 16-24. – ISSN 2306-5680


  З еколого-гідроморфологічних позицій проаналізовано процеси формування берегів дніпровських водосховищ і захисні заходи на них. Пропонуються прийоми і методи захисту, які дозволяють максимально використовувати екосистемні гідроморфологічні особливості ...
473241
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації великих рівнинних водосховищ за допомогою природних аналогів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 6-18. – ISSN 2306-5680
473242
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації та розмежування мілководної і берегової зон великих рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 29-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
473243
  Хільчевський В.К. Еколого-гідрохімічна оцінка поверхневих вод басейну Дніпра / В.К. Хільчевський, Р.В. Хільчевський, М.С. Гороховська // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 88-94.
473244
  Вакульчук О.І. Еколого-гідрохімічний моніторинг якості води річки Гапа (Ягодинка) / О.І. Вакульчук, С.О. Тарасенко, Б.С. Жданюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 73-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2227-3220
473245
  Міщенко О.В. Еколого-господарська оцінка сучасного стану ландшафтів Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 19-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
473246
  Устінова І.І. Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 308-313 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
473247
  Ковган Леоніла Миколаївна Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідом чорнобильської катастрофи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Ковган Л.М.; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 37 назв
473248
  Гулінчук Р.М. Еколого-екномічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 69-73


  Обгрунтовано наукові основи формування екобезпечного використання земель сільськогосподарського призначення.
473249
  Кватирко О.М. Еколого-екномічні засади формування механізмів використання конкурентних переваг лісового сектору регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 62-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
473250
  Агрес О.Г. Еколого-економіна система: суть і необхідність розвитку для зменшення витрат підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 168-172. – ISSN 2222-4459
473251
  Кривенко Л.В. Еколого-економічна безпека — найважливіший Імператив стійкого розвитку / Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко, Е.В. Мелешко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 21-23. – (Економічні науки)
473252
  Савченко О.Ф. Еколого-економічна безпека стану навколишнього середовища в Україні / О.Ф. Савченко, О.І. Дацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6806
473253
  Михаліцька Н.Я. Еколого-економічна безпека у політиці сталого розвитку суспільства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.11. – С. 122-129. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
473254
  Ляшенко І.М. Еколого-економічна виробнича функція в умовах сталого розвитку / І.М. Ляшенко, Н.І. Ловцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 238-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується оптимізаційний підхід для побудови багатофакторної виробничої функції. Факторами виступають вектори: R - потоки трудових ресурсів та природної сировини, К - запаси рукотворного капіталу, Z - ліміти на викиди забруднювачів в навколишнє ...
473255
  Ярошовець К. Еколого-економічна ефективність використання торфових сорбентів для розв"язання екологічних проблем / К. Ярошовець, О. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 103-107. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
473256
  Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика : Монографія / Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровська держ. фінансова акад.; П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ, 2005. – 355с. – ISBN 966-525-683-1
473257
  Олійник В.С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій карпатських лісів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
473258
  Шевченко Т.Л. Еколого-економічна ефективність заходів з контролю інвазійних видів-інтродуцентів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
473259
  Флюд І.В. Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 218-223 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
473260
  Височанська М.Я. Еколого-економічна ефективність організації ведення лісогосподарського виробництва на прикладі Карпатського регіону / М.Я. Височанська, О.І. Боцула, О.Л. Головіна // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-4678
473261
  Бадрак О. Еколого-економічна ефективність природного відтворення техногенно порушених ландшафтів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 71-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
473262
  Стецишин М.М. Еколого-економічна ефективність природокористування в регіональному АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядаються шляхи раціонального природокористування в регіональному АПК в умовах ринкової економіки.
473263
  Мілютін В.М. Еколого-економічна ефективність реконструкції пиловловлювачів в сталеливарному цеху / В.М. Мілютін, Е.В. Роздобудько // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 193-198. – ISSN 2519-2884
473264
  Довга Т.М. Еколого-економічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 98-101
473265
   Еколого-економічна ефективність сидерації у сівозміні на зрошуваних землях Півдня України / Я.М. Гадзало, Р.А. Вожегова, М.П. Малярчук, Н.М. Гальченко, Н.Д. Резніченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 55-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
473266
  Кубатко О.В. Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 45-48
473267
  Андрусяк Н.О. Еколого-економічна конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Андрусяк Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
473268
  Шестопалов В.М. Еколого-економічна оптимізація видобутку підземних вод Золочівського родовища у Львівській області / В.М. Шестопалов, П.В. Блінов, Ю.Ф. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 18-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
473269
  Бутенко Є.В. Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні / Є.В. Бутенко, В.В. Косянчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С.92-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
473270
  Коваленко Н.П. Еколого-економічна оптимізація спеціалізованих сівозмін лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Н.П Коваленко; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
473271
  Макарова В.В. Еколого-економічна організація системи сталого сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Макарова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сумс. держ. ун-т. – Суми, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
473272
  Базилевич В.Д. Еколого-економічна освіта в контексті глобалізацій них викликів // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 11-14
473273
  Караїм О.А. Еколого-економічна освіта в системі формування фундаментальних цінностей людства / О.А. Караїм, Л.І. Дубинчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 90-91
473274
  Несторяк Ю. Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (379), травень. – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
473275
  Мединська Н.В. Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів / Н.В. Мединська, І.Г. Колганова, Н.М. Задорожня // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 26-29. – ISSN 2306-6792
473276
  Паляничко Н.І. Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 112-117. – ISSN 1562-0905
473277
  Олійник Л. Еколого-економічна оцінка впливу зрошення на гідромеліоративний стан земель : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
473278
  Качановський О. Еколого-економічна оцінка впливу незаконного видобування бурштину на стан довкілля Рівненської області // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 308-314. – ISSN 2411-5363
473279
  Косяк Д.С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на приклад річки Лютиця (Українське Полісся) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 156-163
473280
  Косяк Д.С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на прикладі річок Житомирського МУВГ Українського Полісся // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 208-218. – ISSN 2308-135X
473281
  Авраменко Наталія Леонідівна Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Авраменко Н.Л.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
473282
  Михайленко В.М. Еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті розглянута математична модель проектів регіонального розміщення промислових об"єктів. Отримана еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень. Це може бути застосовано при будуванні об"єктів в складних умовах при наявності екологічного ...
473283
  Дребот О.І. Еколого-економічна оцінка рекреаційно-туристичного природокористування / О.І. Дребот, К.О. Бабікова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 140-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
473284
  Довга Т.М. Еколого-економічна оцінка рециклінгу твердих побутових відходів в Україні на шляху до сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 57-62
473285
  Гололобова О.О. Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції / О.О. Гололобова, Н.Б. Кравченко, Ж.В. Масовець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 95-105 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1992-4224
473286
  Дичко А.О. Еколого-економічна оцінка технологій отримання біогазу / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 88-93 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
473287
  Демченко Н.В. Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрямки вдосконалення / Н.В. Демченко, І.А. Касатонова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2012. – № 1 (2). – С. 31-34. – ISSN 2226-8820
473288
  Вілчек Й. Еколого-економічна придатність грунту для вирощування ярого ячменю (Hordeum Sativum L.) / Й. Вілчек, С. Торма, А. Лісняк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
473289
  Опенько І.А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 44-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
473290
  Грабинський І.М. Еколого-економічна система України / І.М. Грабинський. – Львів, 1997. – 235с.
473291
  Горбик В.М. Еколого-економічна складова в державному управлінні потенціалом регіонів // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 28-36. – ISSN 2311-6420
473292
  Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
473293
  Розумний І.А. Еколого-економічне вивчення та екологобезпечне використання сільськогосподарських угідь (науково-методичні та практичні аспекти) / І.А. Розумний. – Київ, 1996. – 156с.
473294
  Ляшенко І.М. Еколого-економічне моделювання // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 71-82
473295
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко Андрій Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 41 назв.
473296
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 478 л. + Додатки: л. 450-478. – Бібліогр.: л. 411-449
473297
  Мартин А.Г. Еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу / А.Г. Мартин, Б.Б. Заячківська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
473298
  Сербінова Л.А. Еколого-економічне обгрунтування використання шахтних вод в якості вторинних ресурсів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
473299
  Дичко А.О. Еколого-економічне обгрунтування впровадження технології отримання біогазу з відходів / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 335-339. – ISSN 2075-0781


  "Еколого-економічний аналіз впровадження технології анаеробного зброджування відходів з отриманням біогазу для підприємства полягає у розрахунку параметрів та продуктивності БГУ, еколого-економічного ефекту та терміну окупності. Еколого-економічне ...
473300
   Еколого-економічне обгрунтування заходів по ліквідації нафтового забруднення поверхневих вод у результаті функціонування нафтогазовидобувних свердловин БУ "Укргазвидобування" / І.В. Бодак, Н.Б. Кравченко, В.В. Рябченко, А.А. Глєбова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 114-122 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
473301
  Шевцова О.Л. Еколого-економічне обгрунтування поводження з побічними продуктами бройлерного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шевцова Ольга Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
473302
  Васильєва Т.А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України / Т.А. Васильєва, С.А. Прийменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 252-260 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
473303
  Подобенко М.С. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання теоретико-практичного обгрунтування параметрів формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку відкритої економіки з урахуванням територіального аналізу природно-ресурсного потенціалу світового господарства, тенденцій ...
473304
  Шталь Т.В. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності / Т.В. Шталь, Н.М. Штангей // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 175-183
473305
  Хвесик Михайло Артемович Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові ...
473306
  Хвесик М.А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – ISSN 1562-0905
473307
  Дорош О. Еколого-економічне спрямування територіального планування сільськогосподарського землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-27
473308
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
473309
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Додатки: л. 201-229. – Бібліогр.: л. 180-200
473310
  Бутенко Н. Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті упровадження концепції сталого розвитку національної економіки / Н. Бутенко, К. Панькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 102-107. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті узагальнено теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо екологізації діяльності учасників партнерських мереж. Особливу увагу сконцентровано на спроможності вітчизняних підприємств корпоративного сектору реалізувати ...
473311
  Аніщенко В.О. Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві : економіка та управління підприємствами / В.О. Аніщенко, В.Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
473312
  Файфура В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 82-87
473313
  Ступень Н.М. Еколого-економічний аналіз стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 15-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
473314
  Рудько Г.І. Еколого-економічний аспект надрокористування в межах промислово-міських агломерацій / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
473315
   Еколого-економічний ефект реклеймінгу стічних вод на підприємствах України / О.М. Маценко, І.В. Торба, Є.В. Хілько, О.О. Татарко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 58-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
473316
  Бояр А.О. Еколого-економічний комплекс регіону як об"єкт суспільно-географічних досліджень : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 12-21
473317
  Трохлюк Т. Еколого-економічний конфлікт: сільськогосподарське використання або вирощування біомаси другого покоління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 85-92. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання наслідків трансформації сільськогосподарського природокористування на прикладі зони Полісся України. Обгрунтувано концептуальні засади вирішення еколого-економічного конфлікту щодо сільськогосподарського використання або ...
473318
  Богатирчук-Кривко Еколого-економічний механізм управління земельними ресурсами в сільському господарстві // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42
473319
  Шевченко І.В. Еколого-економічний розвиток України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (2). – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
473320
  Білоскурський Р.Р. Еколого-економічний розвиток: сутність, функції, ознаки // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 773/774. – C. 21-27. – (Економіка ; вип. 773/774). – ISSN 2519-240Х
473321
  Білоскурський Р. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України = Ecological and economic priorities in the system of development of the institutional environment of Ukraine : монографія / Руслан Білоскурський ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ : Національна академія управління, 2017. – 323, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, передм. та післям. паралю укр. та англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7386-07-9
473322
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти використання мінеральної сировини у збалансованому розвитку суспільства / М.М. Коржнєв, І.М. Малахов // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 87-99
473323
  Данкевич А. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах приватної власності та ринкових відносин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-28
473324
  Бурлака Н. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах ринкових земельних відносин (на прикладі Вінницької області) // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 22-26
473325
  Чомко Д.Ф. Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України / Д.Ф. Чомко, М.В. Рева, Ф.В. Чомко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 211-217. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
473326
   Еколого-економічні аспекти вирощування пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на дерново-підзолистих грунтах залежно від удобрення / В.М. Польовий, Л.А. Ященко, Г.Ф. Ровна, Б.В. Гук, Н.О. Ювчик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
473327
  Хлдаківська О.В. Еколого-економічні аспекти відтворення родючості грунтів / О.В. Хлдаківська, С.Г. Корчинська, А.П. Матвієнко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0372-8498
473328
  Гринюк Д.Ю. Еколого-економічні аспекти впливу зони відчуження на господарський розвиток північних районів Київщини // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 260-263. – ISBN 978-966-285-399-5
473329
  Цвєлих Є.М. Еколого-економічні аспекти забезпечення будівельної індустрії України якісними пісками з підводних кар"єрів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 90-93. – ISBN 966-95774-3-8
473330
  Семенчук І.М. Еколого-економічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів в Україні / І.М. Семенчук, Д.О. Бабіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
473331
  Леонець В.В. Еколого-економічні аспекти землевпорядкування при реалізації інвестиційних проектів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 27-31. – ISSN 2221-1055
473332
  Стецюк М.П. Еколого-економічні аспекти зміни правового статусу земель для потреб автомобільного транспорту / М.П. Стецюк, Н.Ф. Іщенко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 30-40. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-1677
473333
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти моніторингу мінерально-сировинних ресурсів України / М.М. Коржнєв, І.Д. Андрієвський, В.Д. Бичок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз стану системи моніторингу мінерально-сировинної бази України порівняно з аналогічними системами США і Росії та запропоновано шляхи її вдосконалення.
473334
  Купалова Г.І. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств : монографія / Г.І. Купалова, Ю.С. Хрутьба. – Київ : Компринт, 2019. – 143 с. : іл., табл. – Присвяч. 185 річниці засн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та 75 річниці створення екон. ф-ту. – Бібліогр.: с. 107-120. – ISBN 978-966-929-875-1
473335
  Шемшученко Ю. Еколого-економічні аспекти охорони права власності на природні ресурси // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 56-57
473336
  Штець В. Еколого-економічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-113. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Наведено аналіз екологічної та економічної ситуації в Україні, досліджено передумови виникнення та розвитку концепції "зеленої економіки" як складової сталого розвитку та розглянуто еколого-економічні аспекти переходу до неї в Україні в умовах зміни ...
473337
  Генсірук С.А. Еколого-економічні аспекти природокористування / С.А. Генсірук. – Київ, 1982. – 176с.
473338
  Мудрак О.В. Еколого-економічні аспекти сталого розвитку АПК України // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-73. – ISSN 0868-8532
473339
  Негрей М. Еколого-економічні аспекти стійкого розвитку України / М. Негрей, Н. Боднар // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 138-142. – ISSN 0201-758Х
473340
  Шевцова О.Л. Еколого-економічні аспекти сучасного бройлерного виробництва / О.Л. Шевцова, Ю.О. Сологуб // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
473341
  Дейнеко Л.В. Еколого-економічні аспекти формування моделі продовольчої безпеки України / Л.В. Дейнеко, Є.В. Хлобистов, А.О. Коваленко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 149-159. – ISBN 5-7763-2435-1
473342
  Герасимова С.В. Еколого-економічні аспекти формування передумов сталого розвитку в Україні / С.В. Герасимова; МОУ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1999. – 74с. – ISBN 5-7707-0963-4
473343
   Еколого-економічні аспекти формування ресурсного потенціалу АПК.. – К., 1995. – 103с.
473344
   Еколого-економічні відносини у системі вдосконалення процесу регіонального розвитку / О.П. Літовка, А Л. Дєдов, К.В. Павлов, М.М. Федоров // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 172-183. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
473345
  Ступень Н.Р. Еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
473346
  Грищенко І.В. Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
473347
  Константінова О.В. Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Константінова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
473348
  Булишева Д.В. Еколого-економічні засади земельного стратегування рекреаційних територій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 63-70. – ISSN 2524-003X
473349
  Грещук Г.І. Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Грещук Галина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
473350
  Таратула Р.Б. Еколого-економічні засади інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Таратула Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
473351
   Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України : колектив. монографія / [Ю.І. Яремко та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Яремко] ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : ХДАУ : Резнік, 2018. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 169-176. – ISBN 978-966-97932-1-8
473352
  Шушулков С.Д. Еколого-економічні засади рекреаційного землекористування урбанізованих територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шушулков Стоян Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
473353
  Височанська М.Я. Еколого-економічні засади розвитку аграрного сектору економіки в умовах транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Височанська Марія Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 48 назв
473354
  Миклуш Т. Еколого-економічні засади та змістовна характеристики комплексного природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
473355
  Штулер І.Ю. Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 288-293 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
473356
  Ляшинський В.Б. Еколого-економічні засади формування нетрадиційного землекористування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 131-138. – ISSN 2306-6792
473357
  Дорош Й. Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку / Й. Дорош, О. Дорош // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 30-33
473358
  Кичко І.І. Еколого-економічні імперативи розвитку лісового, мисливського, водного господарства в Україні / І.І. Кичко, О.І. Гонта, В.В. Музика // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 79-86. – ISSN 2309-1533
473359
  Пашков А.П. Еколого-економічні механізми захисту земельних ресурсів / А.П. Пашков, Л.А. Нападовська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
473360
  Шпарик Ю.С. Еколого-економічні наслідки всихання ялинників Українських Карпат // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 55-66 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 0459-1216
473361
  Зіновчук Н.В. Еколого-економічні обмеження біоенергетичного виробництва в Україні / Н.В. Зіновчук, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 102-105
473362
  Височанська М.Я. Еколого-економічні основи розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 46-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
473363
  Мальский Маркіян Зіновійович Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) : Автореф... д-ра екон.наук: 08.10.02 / Мальский Маркіян Зіновійович; НАН України. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 49л.
473364
  Грещук Г.І. Еколого-економічні особливості регулювання землеустрою в контексті сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 46-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
473365
  Обухов Є.В. Еколого-економічні оцінки сучасних деформацій прибережних територій каскаду Дніпровських водосховищ / Є.В. Обухов, Р.М. Старенький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 71-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
473366
  Газуда М.В. Еколого-економічні підходи і узагальнення законів природокористування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 50-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
473367
  Яциковський Б.І. Еколого-економічні погляди В.І. Вернадського // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 87-93. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  Досліджено погляди В.І. Вернадського на особливості й закономірності взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами у процесі взаємоіснування суспільства і навколишнього середовища. Мета статті – теоретико-методологічне обґрунтування ...
473368
  Харитонов Ю. Еколого-економічні показники програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів закладами освіти Миколаєва / Ю. Харитонов, М. Харитонова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 20-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
473369
  Чернова Т.Л. Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-66. – Бібліогр.: 7 назв
473370
  Польва І.С. Еколого-економічні принципи сталого розвитку України в умовах кліматичної нестабільності / І.С. Польва, І.М. Мартинов, С.Ю. Сеітов // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. : [збірник] / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення, міжнар., наук.-практ. конф. – Херсон : ХДАУ "ХДАУ", 2019. – С. 149-151. – ISBN 978-966-97932-0-1
473371
  Смолярчук М. Еколого-економічні проблеми використання та охорони земель у ринкових умовах // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 42-47. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
473372
  Грицак О.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в рамках сталого (збалансованого) розвитку Вінницької області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
473373
  Голян В.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / В.А. Голян, А.І. Крисак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
473374
  Кирилич Х. Еколого-економічні проблеми країн "великої вісімки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 217-226. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
473375
  Климець І.С. Еколого-економічні проблеми природокористування сільських територій (на прикладі Рівненської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 14-16
473376
  Кулібабін О.Г. Еколого-економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух) / О.Г. Кулібабін, Ж.Р. Шакірзанова, Є.О. Романова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 61-67. – ISSN 2306-5680


  У статті наведена існуюча ситуація функціонування Придунайських водосховищ на прикладі озера Каталбух, пропозиції щодо поліпшення умов раціонального використання водних ресурсів водойми, проведені необхідні наукові дослідження, які потрібні для ...
473377
  Кутна О.Р. Еколого-економічні проблеми розвитку сталого лісового менеджменту // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 79-82. – ISBN 5-7763-2435-1
473378
  Драган О.І. Еколого-економічні проблеми розвитку України та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: на 4 пункти
473379
  Лугина В.Ф. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування / В.Ф. Лугина. – К., 1998. – 168с.
473380
  Комір Людмила Іванівна Еколого-економічні протиріччя та шляхи їх вирішення в умовах перехідної економіки : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Комір Людмила Іванівна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1997. – 18л.
473381
  Мішенін Є.В. Еколого-економічні та правові передумови трансформації власності на лісові ресурси // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 131-136. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
473382
  Ковалів О. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 31-33. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
473383
  Паламарчук В.О. Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування : Монографія / В.О. Паламарчук, Є.В. Мішенін, П.І. Коренюк; МОНУ; Нац. гірничий університет; Сумський нац. аграрний ун-тет. – Дніпропетровськ : Пороги, 2004. – 258 с. – ISBN 966-525-520-7
473384
  Височанська М.Я. Еколого-економічні та соціальні ризики розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
473385
  Чумаченко Ольга Григорівна Еколого-економічні фактори інтенсифікації суспільного відтворення в умовах формування ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Чумаченко Ольга Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
473386
  Кубатко О.В. Еколого-економічні флуктуації показників здоров"я населення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (64). – С. 15-21. – ISSN 2218-1199
473387
  Дребот О.І. Еколого-економічні чинники транскордонного співробітництва у контексті єврорегіону "БУГ" / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 132-143. – ISSN 2073-9982


  "У статті розкрита необхідність розвитку транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг». Визначено соціально-економічні та екологічні показники єврорегіону «Буг», а також проаналізовано тенденцію видів природокористування Волинської області за 2017 ...
473388
  Жидков В.В. Еколого-енергетичний аналіз побутових холодильних приладів на альтернативних холодоагентах (експеримент та методи розрахунку) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Жидков В. В.; МО України, Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 1997. – 16с.
473389
  Самойлик Ю.В. Еколого-енергетичні інновації як чинник забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств / Ю.В. Самойлик, В.В. Сімон // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
473390
   Еколого-енергетичні проблеми початку ХХІ століття : Збірник наукових праць. Студентська міжвузівська науково-технічна конференція. Україна, Одеса, 24 квітня 2001 року. – Одеса : ОДАХ, 2001. – 66с.
473391
  Наконечний І. Еколого-епізоотичний підхід при епідемічній оцінці фауністичних угруповань степової зони півдня України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів досліджень щодо закономірностей та регіональних особливостей структурно-функціональної організації паразитоценозів, пов"язаних з фауністичними угрупованнями степової зони, значно розширено уявлення про єдину екологічно-соціальну ...
473392
  Глобіна О. Еколого-естетичне виховання особистості як одна із сучасних тенденцій розвитку освіти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 90-94. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
473393
  Фенно І. Еколого-етична позиція Римсько-католицької церкви // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 102-112. – ISBN 978-966-380-439-2
473394
  Мішин В.М. Еколого-етичні аспекти аквакультури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
473395
  Пипич І.І. Еколого-етичні аспекти сучасного природокористування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 114-119. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
473396
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 210-219. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
473397
  Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обгрунтування проблем природокористування в Луганській області : монографія / Н.В. Бєлоусова, Т.А. Лешан ; МОН України ; Держ. заклад "Луганск. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-617-196-5
473398
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафтні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 126-135


  У статті розглядаються особливості лісокористування в Івано-Франківській області. Пропонується використання ландшафтного підходу. Основна увага акцентується на можливостях використання корисних функцій гірських лісів. В статье рассматриваются ...
473399
  Мартинюк В. Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера Чорне (гідрологічний заказник "Дібрівський" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 150-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
473400
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Дис...канд.географ.наук:11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович; МОіНУ;ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 276л. + Додатки:л.211-276. – Бібліогр.:л.191-210
473401
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.11 / Іванов Є.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
473402
  Буряник О.О. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Буряник Олеся Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2018. – 271 арк. – Додатки: арк. 231-271. – Бібліогр.: арк. 12-14, 218-230 та в додатках: арк. 268-271
473403
  Буряник О.О. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Буряник Олеся Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
473404
  Пиляк Н.В. Еколого-мікробіологічна характеристика нових біодобрив на основі осадів стічних вод очисних споруд м. Одеса / Н.В. Пиляк, В.І. Крутякова, В.Є. Дишлюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 86-95 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
473405
  Стрижак О.В. Еколого-мікроморфологічна характеристика аренних борових біогеоценозів р. Самари // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 37-48. – ISSN 1726-1112


  Виявлені особливості мікроморфологічної організації ґрунтів субору. Встановлені основні екологічні фактори які зумовлюють ці особливості: гідрологічний режим, мікрорельєф, механічний склад, рослинний фітоценоз. Досліджені новоутворення на макро - мезо- ...
473406
  Атаунех А.А. Еколого-містобудівне формування природного каркасу міст та районів в умовах Іорданії. : Автореф... Канд.архітектури.наук: 18.00.04 / Атаунех А.А.;. – К, 1997. – 16л.
473407
  Крижанівський О.А. Еколого-містобудівничий аналіз житлової забудови намивних територій міста Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 80-97. – Бібліогр.: 33 назви
473408
  Голуб А.А. Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Голуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
473409
  Устінова І.І. Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові зміни / І.І. Устінова, А.В. Чубарова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 109-117 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
473410
   Еколого-містобудівні форми реновації депресивних територій великого міста / І.О. Мерилова, Г.У. Невгомонний, О.А. Речиц, І.В. Турган // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 283-294. – ISSN 2076-815X
473411
  Ільєнко М.М. Еколого-морфологічний аналіз топографії серединного нерва в області ліктьового суглоба тетрапод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджували топографію серединного нерва в області ліктьового суглоба. Аналіз проводився з урахуванням особливостей функції грудної кінцівки основних адаптивних груп тетрапод: бігаючи, повзаючих, риючих, плаваючих та літаючих з метою визначення ...
473412
  Алібекова Ю.Т. Еколого-мотиваційні чинники управління соціо-економічними системами на мікрорівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 64-70. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
473413
  Вербицький В.В. Еколого-натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи / В.В. Вербицький; Мін-во освіти і науки України. Нац. еколого-натуралістич. центр учнівської молоді. – Київ : Аверс, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7844-39-0
473414
   Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 3 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: "Шкільна біологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання". – 2001
473415
  Швалб А.Ю. Еколого-орієнтоване моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 431-440. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
473416
  Вишневська О. Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
473417
  Чуприна Н.М. Еколого-орієнтований розвиток хімічних підприємств: методологія та практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чуприна Наталія Миколаївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2020. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 46 назв
473418
  Подоляко Л. Еколого-освітні заходи у природоохоронній діяльності Мезинського НПП / Л. Подоляко, Л. Науменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 28-31 : фото
473419
  Білик Л.І. Еколого-освітній потенціал лісогосподарської галузі для реалізації стратегії сталого розвитку / Л.І. Білик, І.А. Чемерис, С.І. Ключка // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 56-63. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
473420
  Агурова І.В. Еколого-популяційна характеристика рослинного покриву відвалів вугільних шахт у Донбасі (життєвість, динаміка, прогнозування) : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 08.00.16. / Ірина Володимирівна Агурова; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
473421
  Позняк Е.В. Еколого-правова культура в контексті міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-328-120-9
473422
  Позняк Е. Еколого-правова культура природного заповідання в Україні (на прикладі створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 55-61. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано новації законодавчого регулювання в Україні процесу створення і забезпечення діяльності Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в межах зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. Правовий ...
473423
  Козлюк Л.Г. Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 377-384. – ISSN 0869-2491
473424
  Позняк Е.В. Еколого-правова наука і культура в Україні: фактори їх взаємовпливу на шляху до сталого розвитку // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 92-96. – ISBN 978-966-02-9034-1
473425
  Краснова М.В. Еколого-правова наука як чинник верховенства права та екологічного правопорядку в Україні // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 75-77. – ISBN 978-966-02-9034-1
473426
  Васильєва В.А. Еколого-правова освіта і наука в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 3-5. – ISSN 2413-7189
473427
  Головатюк В. Еколого-правова освіта курсантів вищих військових закладів як педагогічна проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 145-150


  Розглянуто екологічні й правові інтереси суспільства. Особливу увагу приділено екологічним проблемам, викликаним діяльністю збройних сил. Показано, що знання екологічних законів існування навколишнього середовища і правових норм з його охорони ...
473428
  Обіюх Н.М. Еколого-правова оцінка антропогенного навантаження на водні джерела в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 181-184. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
473429
  Романко С. Еколого-правова політика України у сфері зміни клімату // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 88-94. – ISSN 2
473430
  Конишева О. Еколого-правова природа понять "обмеження" та "обтяження" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
473431
  Даниленко Б.В. Еколого-правове регулювання землекористування - окремий напрямок правового регулювання земельних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 219-223
473432
  Макаренко Н. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафто газовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-88. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, що можуть мати місце при видобутку нафти та газу, надано коротку характеристику тим законодавчим актам, що передбачають таку відповідальність. Висвітлено місце ...
473433
  Макаренко Н.А. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 42-46
473434
  Яремак З.В. Еколого-правовий конфлікт: поняття, ознаки // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 78-83. – ISSN 2413-7189
473435
  Кобецька Н.Р. Еколого-правовий режим господарського використання природних ресурсів // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 18-21
473436
   Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – 389, [1] с. – Ст. укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-24-7
473437
  Туцький Ю. Еколого-правовий характер викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті виокремлено основні системно-структурні аспекти еколого-правового характеру викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье выделены основные системно-структурные аспекты эколого-правового характера выкупа земельных участков для ...
473438
   Еколого-правові аспекти випробування та застосування ядерної зброї в міжнародному праві // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 155-169. – ISBN 978-966-373-833-8
473439
  Дудар М.І. Еколого-правові аспекти поняття документу дозвільного характеру у сфері використання і охорони надр в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 332-335. – ISBN 978-966-7957-18-6
473440
  Бодак О. Еколого-правові аспекти правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 88-89
473441
  Кулинич А. Еколого-правові аспекти правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 117-119
473442
  Комарницький В.М. Еколого-правові аспекти розвитку земельних відносин в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 74-79.
473443
  Оверковська Т. Еколого-правові засади охорони грунтів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 98-105. – ISSN 2663-5313
473444
  Рахнянська Т.О. Еколого-правові засади правового режиму земель капітального будівництва : монографія / Т.О. Рахнянська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2016. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-279. – ISBN 978-966-7957-17-9
473445
  Шараєвська Т.А. Еколого-правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 309-312. – ISSN 2219-5521
473446
  Рябоконь І.О. Еколого-правові питання гарантування радіаційної безпеки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 75-79. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються методологічні та юридичні аспекти гарантування екологічної й, зокрема, радіаційної безпеки; розкриваються ознаки та зміст, обґрунтовується необхідність прийняття спеціального Закону про радіаційну безпеку.
473447
  Ербелідзе А. Еколого-правові проблеми в діяльності ГЕС в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 102-103
473448
  Марченко С.І. Еколого-правові проблеми розвитку сільських територій / С.І. Марченко, Т.С. Новак // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 37-45. – ISSN 2663-1350
473449
   Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології : навч. посібник / Балюк Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. правових наук України ; КНУТШ, Юрид. фак. – Київ : [Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка], 2011. – 296 с. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-8527-95-1
473450
  Ербелідзе А. Еколого-правовіпроблеми використання річкових колекторів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 246-248
473451
  Пересадько В.А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан і перспективи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-77


  Розкрито значення карт, серій карт і атласів, як інформаційно-картографічних образів міст. Обгрунтована актуальність створення системи картографічних творів міст, викладено концептуальну основу, принципи розробки, показана структура, проблеми та ...
473452
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільского регіону України : монографія / Клавдія Кілінська ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 493, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-489. – ISBN 978-966-568-954-6
473453
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернігів, 2008. – 373л. + Додатки: л.3-98. – Бібліогр.: л.317-373
473454
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Автореф. дис. ... доктора географічних наук: спец. 11.00.11 / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – 40с. + Додатки. – Бібл.: 46 назв
473455
   Еколого-просвітницький маршрут "Священні джерела Словечансько-Овруцького кряжу" / Т.В. Андрійчук, І.В. Хом"як, Н.С. Демчук, Р.П. Власенко, В.С. Костюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 53-60. – ISSN 2308-135X
473456
  Мельник К.П. Еколого-соціальний аудит у галузевих і територіальних (адміністративних) кластерах сільського господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 184-189. – ISSN 2222-4459
473457
   Еколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання / О.О. Дмитрієва, І.В. Колдоба, С.В. Михайлова, О.В. Тупотілов, О.М. Коляда, О.Ю. Семенченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
473458
   Еколого-соціальні аспекти впровадження флотаційних технологій / О.О. Дмитрієва, О.Л. Тертичний, Г.В. Василенко, М.І. Проскурня // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 153-162 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
473459
  Голояд Богдан Ярославович Еколого-технічні основи захисту грунтів від ерозії в горах (на прикладі Українських Карпат) : Автореф... доктора технічн.наук: 11.00.11 / Голояд Богдан Ярославович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 36л.
473460
  Попович В.В. Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Попович Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
473461
  Малькова Я. Еколого-техногенні закономірності формування розсолів Домбровського кар"єру / Я. Малькова, Є. Яковлєв, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-67. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
473462
  Совгіра С. еколого-технологічні особливості та практико-орієнтований характер підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту / С. Совгіра, О. Браславська, Н. Душечкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 318-330. – ISSN 2312-5993
473463
  Орфанова М.М. Еколого-технологічні принципи поводження з відходами нафтогазового комплексу : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Марія Михайлівна Орфанова; Івано-Франківський нац. технічний у-н нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 16 назв
473464
  Соломаха І.В. Еколого-типологічна оцінка лісової рослинності середнього Придніпров"я ( Лісостеп України ) / І.В. Соломаха, О.Ю. Чорнобров // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 7-18 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
473465
  Тимочко І.Я. Еколого-типологічні особливості лісової рослинності об"єкта Смарагдової мережі "Дергачівський ліс" Північно-Східного Лісостепу України / І.Я. Тимочко, В.А. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 27-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
473466
  Бородіна В.В. Еколого-токсикологічна оцінка стану поверхневих водних об"єктів Дніпропетровської області / В.В. Бородіна, С.М. Сердюк // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 337-339
473467
  Сарапіна М.В. Еколого-токсикологічний ризик професійного захворювання пожежників внаслідок ліквідації пожеж на звалищах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
473468
   Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип"яті та Стоходу / Ю.М. Ситник, О.М. Арсан, Г.Є. Киричук, Л.М. Янович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 672-682 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
473469
  Маслюківська О.П. Еколого-трудова податкова реформа як інструмент реалізації стратегії сталого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 13-14.
473470
   Еколого-туристичний маршрут по Обухівському району // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 16-20 : фото
473471
  Трохимець В. Еколого-фауністична характеристика літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрійського водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
473472
  Теплюк А. Еколого-фауністичний аналіз мошок (Diptera, Simuliidae) гідробіоценозів північно-східного макросхилу Українських Карпат / А. Теплюк, В. Теплюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-38. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що видове багатство мошок північно-східного макросхилу Українських Карпат налічує 38 видів із 2 родів: Prosimulium Roubaud, 1906 (2 види) і Simulium Latreille, 1802 (36 видів). У струмках розвиваються 20 видів (індекс видового різноманіття ...
473473
   Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України / Ю.М. Геряк, О.В. Жаков, І.Ю. Костюк, В.М. Сергієнко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 71-99. – Бібліогр.: 184 назв. – ISSN 2219-7516
473474
   Еколого-фауністичний розподіл молоді риб на мілководдях Олександрівського водосховища в осінній період 2009 та 2010 років / Д.В. Девятак, Є.В. Кича, Д.В. Дорош, В.Р. Алексієнко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
473475
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : Дис...канд.біолог.наук:03.00.16 / Скопецька Олена Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 165л. + Додатки:л.144-165. – Бібліогр.:л.126-143
473476
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "Грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Скопецька О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
473477
  Задира С.В. Еколого-фізіологічні особливості рудої нориці в умовах антропогенного забруднення довкілля / С.В. Задира, Д.В. Лукашов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 178. – С. 162-168. – (Біологія, біотехнологія, екологія)
473478
  Медовник Д.В. Еколого-фізіологічні характеристики рибного населення малих річок урбанізованих територій : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.10 / Медовник Дмитро В"ячеславович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
473479
  Сидоренко О.В. Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16- екологія / Сидоренко О.В.; КНУТШ; Ботанічний сад ім. академика О.В. Фоміна. – Київ, 2005. – 212л. : Ілюстрації + Додатки: л. 205-212. – Бібліогр.: л. 177-205
473480
  Сидоренко Олена Володимирівна Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Сидоренко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
473481
  Драбинюк Г.В. Еколого-фітоценотичні умови місцезростань і стан кизильників на території регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя" в Миколаївській області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано екологічні та фітоценотичні умови місцезростань і стан рослин у природних популяціях видів роду Cotoneaster Medic. The characteristics of ecological-phytocenosical conditions of habitats and the state of plants in the natural ...
473482
   Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир : Волинь, 2004. – 270с. – ISBN 966-690-068-8
473483
   Еколого-хорологічні особливості реліктового виду - хвоща великого (Equisetum teimateia Ehrh.) в Україні / В.І. Чопик, Н.І. Карпенко, Л.Є. Огородник, І.М. Падун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано нові місцезнаходження хвоща великого, уточнено ареали його розповсюдження на території України, наведено дані про його екологію.
473484
  Соломаха І.В. Еколого-ценотична та оселищна характеристика долини р. Сліпорід як перспективного об"єкта смарагдової мережі України / І.В. Соломаха, В.Л. Шевчик, О.В. Шевчик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 22-30. – ISSN 2077-4893
473485
  Якушенко Д.М. Еколого-ценотична характеристика Dracocephalum ruyschiana L., на Південному сході Житомирського Полісся / Д.М. Якушенко, Т.С. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано фітоценотичну та екологічну характеристики виду Dracocephalum ruyschiana L, занесеного до Бернської конвенції, для території Житомирського Полісся. The article deals wisth phytocenological and ecological peculiarities of Dracocephalum ...
473486
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (Україна) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Абдулоєва О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
473487
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (України) : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Абдулоєва Оксана Сафараліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 409 л. + Додатки: л. 316-409. – Бібліогр.: л.296-315
473488
  Турубара О. Еколого-ценотична характеристика лікарських рослин Лівобережного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті подана еколого-ценотична характеристика фармакопейних лікарських рослин Лівобережного Полісся та наукове обгрунтування щодо їх охорони. The ecologo-cenosical characteristics of medical herbs of Leftbank Polissya and the scientific ...
473489
  Зуб Л.М. Еколого-ценотичний аналіз і ландшафтна типізація рослинного покриву мілководь Дніпровських водоймищ (в умовах режиму, що сформувався) : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.05, 03.00.16 / Зуб Л.М.; НАН України. Центр ботан. сад. ім. М.М.Гришко. – Київ, 1994. – 16л.
473490
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду Daphne L. у природній флорі України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2010. – 204,[ 205 - 427 ] л. + Додатки : [ л. 205-427 ]. – Бібліогр. : л. 179-204
473491
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду DAPHNE L. у природній флорі України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 23 с. + Додатки. – Бібліогр.: 15 назв.
473492
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини Geraniaceae Juss. флори України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л.123-151
473493
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини GERANIACEAE JUSS. флори України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
473494
   Еколого - натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 2 : Великі успіхи Малої Академії. – 2002
473495
   Еколого - натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 3 : Екологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання. – 2002
473496
  Трофанчук Т. Еколого - правові проблеми приватизації в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С46-49. – ISBN 966-667-078-Х
473497
  Дорош О. Екологобезпечний економічний розвиток сільських теориторій і територіальний землеустрій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 30-33
473498
  Хумарова Н. Екологоорієнтоване управління розвитком економіки: особливості державного фінансування : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 68-71 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
473499
  Галушкіна Т.П. Екологоорієнтований бізнес як рушійна сила "зеленої" економіки / Т.П. Галушкіна, Л.О. Мусіна, В.В. Серницький // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 64-74
473500
  Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та основні характеристики екологічних міст. Проаналізовано основні типи екологічних міст в Європі, Китаї, країнах Близького Сходу та інших країнах. Визначено основні шляхи екологізації розвитку міст. Виявлено основні екологічні ...
473501
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентризм і системний підхід до модернізації управління освітою // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 22-26
473502
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентрична стратегія розвику // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 7


  Про національну систему освіти.
473503
  Попович С.Ю. Екомережа Лісостепу України (картосхема та її легенда) / С.Ю. Попович, В.С. Василенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2009. – Т. 15, вип. 1. – С. 1-5. – ISSN 1729-7184
473504
  Приходько М.М. Екомережа як фактор екологічної безпеки природних та антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 41-48 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
473505
  Байдіков І.А. Екомережа: особливості обгрунтування, створення та структурно-функціональні властивості як складної просторової структури // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 58-63. – Бібліогр.: с. 63. – ISSN 1561-4980
473506
  Розенбліт Ю.В. Екомери Дністровського каньйону : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Розенбліт Юлія Василівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
473507
  Гудим Н.Г. Екоморфічна організація грунтової мезофауни псамофітного степу на арені р. Дніпро // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 123-130 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
473508
  Жуков О.В. Екоморфічна організація дерново-літогенного грунту на червоно-бурій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн) / О.В. Жуков, Г.О. Задорожна // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 101-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2073-8331
473509
  Гудим Н.Г. Екоморфічна структура фітоценозів на арені р. Дніпро (в межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський) / Н.Г. Гудим, Д.С. Ганжа // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 40-48 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
473510
  Потапенко О.В. Екоморфічний аналіз рослинного покриву територій електричних підстанцій / О.В. Потапенко, Д.С. Ганжа, О.В. Жуков // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-8331
473511
  Гунько С.О. Екоморфологічні особливості едафотопів м. Дніпродзержинськ // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 146-150. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2073-8331
473512
  Пашков В. Еконоиіко-правова характеристика вітальної безпеки. Проблеми сьогодення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 132-143. – ISSN 1993-0909
473513
  Демиденко А. Економiчно ефективна адаптацiя до змiни клiмату на рiвнi громад в Українi / А. Демиденко, М. Железняк, О. Іщук // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 16-32. – ISSN 2307-4515
473514
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник / Ю.А. Толбатов; МОУ. Київськ. держ. торгівельно-економ. ун-тет. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 320c. – ISBN 966-529-001-8
473515
  Лук"яненко І.Г. Економетрика : Практикум з використанням комп"ютера / І.Г. Лук"яненко, Краснікова Лариса Іванівна. – Київ : Знання, 1998. – 220с. – ISBN 966-7293-28-9
473516
  Лук"яненко І. Економетрика : Піідручник / І. Лук"яненко, Л. Краснікова. – Київ : Знання, 1998. – 494с. – ISBN 966-7293-08-4
473517
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Ю.А. Толбатов; МОУ; Київ. держ. тоговельно-економ. ун-тет. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 320с. – ISBN 966-95901-6-7
473518
   Економетрика : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В. Баженова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-439-236-2
473519
   Економетрика : підручник / [О.І. Черняк та ін.] ; за ред. О.І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МНАУ, 2014. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 377-379. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-617-7149-11-7
473520
   Економетрика : навч. посібнник / [Гур"янова Л.С. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 351. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-676-615-4
473521
  Капустян В.О. Економетрика : підручник для студентів, які навчаються за спец. 075 "Маркетинг" / В.О. Капустян, О.А. Жуковська ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Освіта України, 2021. – 221, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 218-221. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-617-7993-93-2
473522
  Марко Є. Економетрика національної безпеки та оборони України / Є. Марко, В. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 44-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Відображено значущість економічного розвитку України для забезпечення національної безпеки, виділено основні внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці України: гібридна економічна війна, "голка" кредитів Міжнародного валютного фонду, ...
473523
  Чепелєв М.Г. Економетрична оцінка еластичностей заміщення між працею і капіталом для обчислюваної моделі загальної рівноваги України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 33-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
473524
  Набок Р. Економетрична складова аналізу недохідних активів банку : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-45 : Табл., рис.
473525
  Крицун К.І. Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України / К.І. Крицун, О.І. Ляшенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
473526
  Боднар Р. Економетричне дослідження зовнішньоекономічної діяльності України / Р. Боднар, І. Єлейко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 230-234. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
473527
  Яркіна Н.М. Економетричне моделювання в управлінні підприємницьким ризиком : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 77-80 : Табл.
473528
  Зоценко О.К. Економетричне моделювання взаємозалежності функціонування ринку акцій та параметрів соціально-економічного розвитку України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 126-130. – ISSN 2307-9878
473529
  Мамонова Г.В. Економетричне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Г.В. Мамонова, О.М. Волкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 222-230. – ISSN 1993-6788
473530
  Наумова М.А. Економетричне моделювання демографічної ситуації в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 111-117. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
473531
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-364. – ISBN 978-617-10-0235-7
473532
  Черкашина К. Економетричне моделювання залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 111-114. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання динаміки фондових індексів у якості індикаторів ефективності ринку цінних паперів. Побудовано економетричну модель залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників, які містять як внутрішні так ...
473533
  Римкіна М.С. Економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору та ефективністю їх діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – C. 205-214


  У статті проаналізовано рівень соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України за 2010-2014 рр. Здійснено економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств та ефективністю їх діяльності. ...
473534
  Приймак В. Економетричне моделювання залежності тривалості безробіття від соціально-демографічних чинників / В. Приймак, О. Голубник, М. Ільчишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 158-164. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
473535
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109-111. – ISBN 978-966-613-984-2
473536
  Черненко В.П. Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук / В.П. Черненко, Н.Г. Кирилаха // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
473537
  Зянько П.В. Економетричне моделювання реальної ставки відсотка // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 206-207. – ISBN 978-617-7069-02-6
473538
  Подвисоцька Т.О. Економетричне моделювання сценаріїв впровадження мобільних банківських технологій в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 201-207. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
473539
  Щурик М.В. Економетричне моделювання та прогноз землекористування господарств населення у Карпатському макрорегіоні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
473540
  Бадида М.П. Економетричне моделювання та прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 66-70
473541
  Ковалевич Н. Економетричне моделювання трансформації ринку праці України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 107-113. – ISSN 0201-758Х
473542
  Кармелюк Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Г. Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 48-59. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
473543
  Іщук О.Р. Економетричне прогнозування процесу надходження податків та зборів до бюджету / О.Р. Іщук, Т.М. Кацюбка; За ред. І.С. Ткаченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 96с. – ISBN 966-636-002-0
473544
  Падалка В.М. Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва : бюджет / В.М. Падалка, Н.І. Красноступ, В.І. Крапивка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 53-57. – Бібліогр.: 1 назва
473545
  Грін В.Г. Економетричний аналіз = Econometric analysis / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук; Наук. ред. перекладу О. Комашко; Вільям Г. Грін. – Київ : Основи, 2005. – 1200с. – ISBN 966-500-159-0
473546
  Костроміна К.О. Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України / К.О. Костроміна, Т.Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 3 (31). – C. 25-29. – ISSN 1997-4167
473547
  Мартинович Д. Економетричний аналіз впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 52-59. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні. В роботі визначено основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні та створено економетричні моделі впливу інструментів державної ...
473548
  Заблоцька Р.О. Економетричний аналіз впливу показників розвитку інституцій на експорт послуг Росії та України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 93-101
473549
  Харламова Г.О. Економетричний аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 409-417
473550
  Єлейко В. Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України / В. Єлейко, Р. Боднар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті побудовані та досліджені економетричні моделі, з урахуванням сезонної і трендової компонент, експорту та імпорту послуг України як в загальному, так і з країнами СНД, Європою і Азією. Також знайдені точковий та інтервальний прогнози ...
473551
  Турко Р.Ф. Економетричний аналіз і прогноз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи в умовах трансформаційної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 283-291. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
473552
  Лелик Л.І. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 237-245. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
473553
  Русинко М.К. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 280-287. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
473554
  Харламова Г. Економетричний аналіз інвестиційного потенціалу для України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проведено економетричний аналіз особливостей та напрямків впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реципієнта, зокрема України, в умовах глобалізації. У формалізованому запису усі економетричні рівняння враховують інвестиційний ...
473555
  Скворцов І. Економетричний аналіз позикової вартості : аналізують науковці / І. Скворцов, А. Загородній // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 45-48 : Рис. – ISSN 1605-2005
473556
  Скрипник А.В. Економетричний аналіз попиту та пропозиції освітніх послуг за спеціальністю 051 "Економіка" / А.В. Скрипник, І.С. Костенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 279-288. – ISSN 2222-4459
473557
  Боровик В.В. Економетричний аналіз результатів спостережень за трудовими процесами в галузях АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-18
473558
  Антонюк Л. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн / Л. Антонюк, В. Сацик // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
473559
  Рядно О.А. Економетричні моделі в дослідженні поведінки населення на ринку праці великого міста / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Я.В. Хрущ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 17-25.
473560
  Кармелюк Г. Економетричні моделі залежності валового внутрішнього продукту від роздрібного товарообороту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 107-110. – ISSN 1993-0259
473561
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Є.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
473562
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Євгенія Станіславівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 225 л. + Додатки: л. 196 - 225. – Бібліогр.: л.183 - 196
473563
  Рак Р. Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема функціонування фінансової системи України - процес формування боргової стратегії держави. При цьому особлива увага приділяється необхідності використання методів економіко-математичного моделювання при розробці та ...
473564
  Кармелюк Г. Економетричні моделі туристичної галузі України / Г. Кармелюк, Х. Кармелюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 18-22. – ISSN 1993-0259
473565
  Волощенко Л.Ю. Економетричні оцінки впливу митного тарифу на імпортозаміщення в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
473566
  Геселева Н.В. Економетричні підходи до моделювання інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 82-89
473567
  Зінчук Т.Ю. Економетричні підходи щодо оцінки впливу видатків розвитку та податкових пільг на інвестиційну діяльність України / Т.Ю. Зінчук, Е.О. Кончаковська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 72-79
473568
  Лапшин В.І. Економетричні чинники економічних кризових явищ / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко, Н.В. Шульга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 122-130
473569
  Кулинич О.І. Економетрія : Практикум:Hавч.посіб.для студ.ВHЗ / О.І. Кулинич; МОУ. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 157с. – ISBN 5-7763-2304-5
473570
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-23-4
т.1 : Вступ до множинної регресії та економетрії. – 1999. – 384с.
473571
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-36-6
т.2 : Економетричні прогнозні та оптимізаційні моделі. – 1999. – 296с.
473572
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; Мін-во освіти України.Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 296 с. – ISBN 966-574-033-4
473573
  Лещинський О.Л. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 208с. – ISBN 966-608-292-6
473574
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид.. допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 520 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-630-8
473575
   Економетрія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська; В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська ; за заг. ред. С.І. Наконечного ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2005. – 552 с. – ISBN 966-301-046-0
473576
  Лугінін О.Є. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова, О.М. Білоусов; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 252с. – ISBN 966-364-016-2
473577
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 520с. – ISBN 966-574-630-8
473578
  Наконечний С.І. Економетрія : підручник / С.І. Наконечний., Т.О Терещенко, Т.П. Романюк ; МОНУ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 4-те, доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528 с. – ISBN 966-574-630-8
473579
  Бараник З.П. Економетрія : навч. посіб. для дистанц. навчання / З.П. Бараник, І.В. Пономаренко ; [за наук. ред. В.Б. Захожая] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-189-8
473580
  Лугінін О.Є. Економетрія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 278с. – ISBN 978-966-364-556-8
473581
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – Київ : Знання, 2010. – 541с. + 1 CD. – ISBN 978-966-346-723-8
473582
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 541, [1]с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр.: с. 516-518. – ISBN 978-966-346-672-9
473583
  Лондар С.Л. Економетрія засобами MS Excel : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Л. Лондар, Р.В. Юринець. – Київ : Європейський університет, 2004. – 242с. – (Європейський університет). – ISBN 966-301-015-0
473584
  Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2011. – 211, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
473585
  Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Exсel : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
473586
   Економиjата на Македониjа во транзициjа = Macedonian economy in transition : (проблеми, дилеми, цели) / Н. Кльусев, Т. Фити, М. Петковски, Т. Славески, В. Филиповски; Никола Кльусев, Таки Фити, Михаил Петковски, Траjко Славески, Владимир Филиповски ; Макед. акад. на науките и уметностите ; раковод. на проeктот и ред.: Никола Кльусев. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2002. – 340 с. – Библиогр.: c. 327-333. – ISBN 9989-101-05-1
473587
  Станчевски И. Економика во производството на ориз / И. Станчевски. – Скопіе, 1974. – 127с.
473588
  Симоновичь З. Економика, 1984-2004 : библиографиjа обjавльених радова / Мр Зоран Симоновичь. – Ниш : Часопис Економика, 2005. – 104 с. – (Библиотека часописа "Економика" ; кньига 89). – ISSN 0350-137Х
473589
  Топузов Олег Економізація шкільної географічної освіти (історичний аспект) : наукові дослідження / Топузов Олег, Шуканова Анжела // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-33. – Бібліогр.: 18 назв
473590
  Хомерікі О.А. Економізм вищої школи та "підприємницький університет" - закономірна необхідність чи соціальна небезпека // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 319-329. – ISBN 978-966-2462-25-8
473591
  Ткачук В.Ю. Економіка - основа оборонної могутності країни соціалізму / В.Ю. Ткачук. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
473592
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 класів. – Київ : Либідь, 1999. – 384с. – ISBN 966-06-0127-1
473593
   Економіка : Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів. – Київ, 2000. – 292с. – ISBN 966-574-039-3
473594
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 кл. шкіл. – Вид.2-ге, стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 384с. – ISBN 966-06-0231-6
473595
  Кириленко В.В. Економіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Кириленко; МОіНУ; Тернопільська акад. народного госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 155с. – ISBN 966-610-116-5
473596
  Радіонова Ірина Економіка : Програма для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Пояснювальна записка / Радіонова Ірина, Радченко Володимир, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 10-18
473597
  Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, О.В. Клименко; Нац. техніч. ін-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-330-7
473598
  Профатілова Л.М. Економіка автомобільного транспорту / Л.М. Профатілова. – К., 1972. – 275с.
473599
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1995
473600
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1996
473601
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1997
473602
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1998
473603
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1999
473604
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1999
473605
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1999
473606
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1999
473607
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1999
473608
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1999
473609
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1999
473610
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1999
473611
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1999
473612
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1999
473613
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1999
473614
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1999
473615
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2001
473616
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 2001
473617
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 2001
473618
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 2001
473619
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 2001
473620
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003
473621
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2003
473622
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003
473623
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003
473624
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003
473625
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
473626
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
473627
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
473628
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004
473629
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
473630
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004
473631
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
473632
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005
473633
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
473634
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
473635
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2006
473636
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
473637
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006
473638
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006
473639
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
473640
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007
473641
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007
473642
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007
473643
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2007
473644
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
473645
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
473646
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3 (185). – 2010
473647
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10 (192). – 2010
473648
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (196). – 2011
473649
  Саланьє Б. Економіка без табу = l"Economie sans tabou / Бернар Саланьє; пер. з французької Є. Марічева; передмова Е. Маленво. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 140с. – ISBN 978-966-518-414-0
473650
  Городенський П.З. Економіка братерського єднання / П.З. Городенський. – К., 1981. – 128с.
473651
   Економіка будівництва.. – 2-е вид., доп. – К., 1964. – 511с.
473652
  Гезліт Генрі Економіка в одній лекції : [Основи теорі і практики]Редакц.рада:О.Ісаєвич (голова), І.Смльянінов, О,Дєдик / Гезліт Генрі; Пер.з англ. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 165с. – Бібліогр.: сс.163-165. – (Бібліотечка Малого Бізнесу ; 1). – ISBN 5-7702-0940-2
473653
   Економіка в школах України. – Харків
№ 1. – 2010
473654
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2010
473655
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2010
473656
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2010
473657
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2010
473658
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2010
473659
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2010
473660
  Казас М. Економіка видалення і знешкодження рідних нечистот міста. / М. Казас. – Х., 1932. – 63с.
473661
  Кержаков В.І. Економіка використання вторинних ресурсів / В.І. Кержаков, О.М. Дериколенко. – К., 1986. – 47с.
473662
  Биба В.У. Економіка виробництва картоплі в колгоспах / В.У. Биба. – Київ : [б. в.], 1963. – 43 с. – (Серія 5 / Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр. РСР ; № 6 ; Питання економіки сільського господарства)
473663
   Економіка виробничого підприємництва : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 405с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-032-5


  Розглядаються концепції, практичні підходи і мотиваційна модель виробничого підприємництва, виробнича систе-ма, стратегія, тактика та форми підприємництва, інформа-ційне забезпечення, використання ресурсів і виробничого потенціалу, інноваційна та ...
473664
   Економіка від А до Я : понятійно-термінол. словник / [О.В. Куроченко та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 366, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-813-3
473665
  Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф.С. Мишкін. – Київ : Основи, 1998. – 963с. – ISBN 966-500-150-7
473666
  Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків = The economics of money, banking, and financial markets / Ф.С. Мишкін; Пер. з англ. С.Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій; Наук. ред. перекладу С. Панчишин. – Київ : Основи, 1999. – 963с. – ISBN 966-500-150-7
473667
  Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж.Е. Стігліц. – Київ : Основи, 1998. – 854с. – ISBN 966-500-210-4
473668
  Гільберт Тетяна Економіка для молодших школярів : Програма для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (34 год) / Гільберт Тетяна, Юхимович Оксана // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-17
473669
  Юровський Д.Б. Економіка для початківців : ( У 2-х частинах ) / Д.Б. Юровський. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-210-2
473670
  Мельник Л. Економіка енергетики : Навчальний посібник / Л.Мельник, О.Карінцева, І.Сотник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 238с. – ISBN 966-680-249-Х
473671
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – Київ : Либідь, 1996. – 416с. – Бібліогр.:с.409. – ISBN 5-325-00622-3
473672
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1998. – 416с. – ISBN 966-06-0071-2
473673
  Євтушенко В.М. Економіка зарубіжних країн : (аналітико-статистична інформація) / В.М. Євтушенко, Н.М. Бердичевська; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.3. – 2002. – 66с.
473674
   Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 352с. – ISBN 966-8253-14-0
473675
  Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; КНЕУ; В.І. Чужиков. – Київ : КНЕУ, 2005. – 308с. – ISBN 966-574-777-0
473676
   Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик, С.Н. та ін. Лебедева; В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик та ін.; за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, В.М. Осипова. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 544с. – ISBN 978-966-364-510-0


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
473677
  Хамініч С. Економіка знань в контексті національної конкурентоспроможності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 1728-9343
473678
   Економіка знань та її перспективи для України. – Київ, 2004. – 163с.
473679
   Економіка знань та її перспективи для України : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 168с.
473680
   Економіка знань: виклики глобалізації та Україна. – Київ, 2004. – 261с. – ISBN 966-7983-98-6
473681
   Економіка зрошення та осушення.. – К., 1973. – 201с.
473682
  Тимошенко Л.М. Економіка і економія / Л.М. Тимошенко. – К. : Політвидав України, 1982. – 166с.
473683
   Економіка і організація. – Київ
Вип. 72. – 1983
473684
   Економіка і організація. – Київ
Вип. 73. – 1983
473685
  Лузан В.В. Економіка і організація геологорозвідувального виробництва : Навчальний посібник для студентів геологічних спеціальностей вищ. закл. освіти / В.В. Лузан; МОНУ; Київський геологорозвідувальний технікум. – Київ, 2001. – 304с. – ISBN 5-7707-0324-5
473686
  Євтушенко В.М. Економіка і організація інноваційної діяльності : (аналітико-статистична інформація) / В.М. Євтушенко; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.10. – 2002. – 43с.
473687
   Економіка і організація сільського господарства. – Київ
Вип. 57. – 1978
473688
   Економіка і організація сільського господарства. – Київ
Вип. 60. – 1979
473689
   Економіка і організація сільського господарства. – Київ
Вип. 65. – 1981
473690
   Економіка і організація сільського господарства. – Київ
Вип. 66. – 1981
473691
  Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Р. Пуцентейло. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – Шифр дубл33 Пуце.Доп.карт.гр. – ISBN 978-966-364-535-3


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
473692
  Головешко П.П. Економіка і планування радянської торгівлі / П.П. Головешко. – К., 1972. – 268с.
473693
  Опришко В.Ф. Економіка і право. / В.Ф. Опришко. – К, 1976. – 48с.
473694
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2003
473695
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2005
473696
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2007
473697
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2007
473698
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2007
473699
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2007
473700
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2008
473701
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2009
473702
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4, жовтень - грудень. – 2021. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2021.04 - Резюме укр., англ. мовами
473703
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2022. – 177, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
473704
   Економіка і регіон = Economics and region : науковий журнал / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (82). – 2021. – 137 с. – DOI: 10.26906/EiR.2021.3(82) - Резюме укр., англ. мовами
473705
  Чайковський Я.Р. Економіка і соціально-політичний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-237. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
473706
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 1998
473707
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 1999
473708
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
473709
  Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва : Навч. посіб. у схемах, формулах і таблицях / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-227-0
473710
   Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник. – 2-е вид., перероб. – Київ, 2005. – 424с. – ISBN 966-7505-54-5
473711
   Економіка капіталістичних країн в період імперіалізму.. – К., 1961. – 696с.
473712
  Семенов Ю.Г. Економіка колгоспу / Ю.Г. Семенов. – Київ, 1972. – 160с.
473713
  Синякевич Ігор Економіка лісокористування : Навчальний підручник для студ.вищ.навч.закл.освіти / Синякевич Ігор; МОіНУ; І-тут змісту метод. навч. – Львів : ІЗМН, 2000. – 402с.
473714
  Кінах А. Економіка не повинна бути заручницею політики // Голос України, 2003


  На запитання "Голосу України" відповідає президент Укр. союзу промисловців і підприємців
473715
  Каленюк І.С. Економіка освіти : Навч. посібник / І.С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 316с. – ISBN 966-7999-87-4
473716
  Бойчик І.М. Економіка підприємств : навч. посіб. / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан. – Львів : Видавництво "Сполом", 1999. – 212 с. – ISBN 966-7445-05-4
473717
  Бойчик І.М. Економіка підприємств : навч. посіб. / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан. – Львів : Сполом, 2000. – 212 с. – ISBN 966-7445-05-4
473718
   Економіка підприємств : Навч. посібник для студ. вищих навчальн. закладів. – Київ, 2000. – 572с.
473719
   Економіка підприємств : підручник / Горбонос Ф.В. [та ін.]. – Київ : Знання, 2010. – 463 с. – Бібліогр.: с. 461-463. – ISBN 978-966-346-581-4


  Висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб"єкта господарювання, забезпеченості й використання матеріальних трудових, інвестиційних та інших ресурсів
473720
   Економіка підприємства. – Київ
Т. 1. – 1995. – 400с.
473721
   Економіка підприємства. – Київ
Т. 2. – 1995. – 280с.
473722
  Зубовський В.М. Економіка підприємства : Опорний курс лекцій / В.М. Зубовський; Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 64с. – ISBN 966-7508-17-Х
473723
   Економіка підприємства : Підручник. – 2-ге, вид.перероб.та доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
473724
   Економіка підприємства : Навч.-метод. посібник. – Киев : КНЕУ, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-068-7
473725
   Економіка підприємства : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
473726
   Економіка підприємства : Навч. посібник для студ. внз, які навчаються за програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Я.С. Витвицький, У.Я. Витвицька, М.О. Данилюк, А.О. та ін. Устенко; Ін-т менеджменту та економіки; За ред. Я.С. Витвицького. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. – 320с. – ISBN 966-7768-34-1
473727
  Шаповал В.М. Економіка підприємства : Навч. посібник для студ. вищ.навч. закл. / В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко; ЦНЛ; МОіНУ; Дніпр. ун-тет екон. і права; За ред.В.А.Ткаченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288с. – ISBN 966-8253-26-6
473728
   Економіка підприємства : Навчальний посібник. – 3-тє вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 335с. – ISBN 966-311-004-Х
473729
  Бондар Н.М. Економіка підприємства : навчальний посібник / Н.М. Бондар. – Київ : А.С.К., 2004. – 400 с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-020-5
473730
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-8019-29-6
473731
   Економіка підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Суми : Університетська книга, 2004. – 648с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Б-ка "Економічна освіта"). – ISBN 966-680-156-6
473732
   Економіка підприємства : Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. та інш. Покропивний; МОНУ; КНЕУ; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний та ін.; За ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : КНЕУ, 2005. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
473733
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман; МОНУ; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-183-5
473734
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Примак. – 4-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-81-5
473735
  Сідун В.А. Економіка підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова; МОНУ; Харківськ. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 356с. – ISBN 966-364-177-0
473736
   Економіка підприємства : підручник / А.В. Шегда, М.П. Нахаба, Д.О. Баюра, М.В. Голованенко, В.Ф. та ін. Горянський; А.В. Шегда [та ін.] ; за ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання, 2006. – 614 с. – ISBN 966-346-134-9
473737
  Манів З.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 580, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 578-580. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-161-6
473738
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Шваб. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2007. – 584 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
473739
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навчальний посібник / І.В. Ковальчук. – Київ : Знання, 2008. – 680 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-450-3
473740
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
473741
   Економіка підприємства : підручник / Покропивний С.Ф. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад. "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид 3-те, без змін. – Київ, 2008. – 323 с. – ISBN 966-574-776-2
473742
  Примак Т.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / Т.О. Примак. – 5-те вид., стереот. – Київ : Вікар, 2008. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-7131-95-1


  Розглядається підприємство як суб"єкт господарювання в умовах ринкової економіки. Для студенті економічних спеціальностей, викладачів, спеціалістів підприємств
473743
  Іванілов О.С. Економіка підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Іванілов МОН України ; Харк. держ. техн. будівництва та архітектури. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 728с. – ISBN 978-966-364-885-9
473744
   Економіка підприємства : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-364-993-1
473745
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-611-01-0005-2
473746
  Шандова Н.В. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів закл. вищої освіти / Н.В. Шандова, Н.В. Мєшкова-Кравченко, С.А. Латкіна ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Вишемирський В.С., 2021. – 335, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 978-617-7941-48-3
473747
   Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич; І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-364-475-2
473748
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник для студ. економічних спеціальностей / П.С. Харів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-461-9
473749
   Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : Навч. посібник. – Київ, 1999. – 328с. – ISBN 966-574-156-Х
473750
   Економіка підприємства: збірник тестів і задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В Шегда [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури,, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-364-993-1


  Навчальний посібник «Економіка підприємства: збірник тестів і задач» відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни “Економіка підприємства”. Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, ...
473751
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навчальний посібник / Г.Т. Завіновська; МОУ; Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200 с. – ISBN 966-574-197-7
473752
  Глаголєва О.Б. Економіка праці : (аналітико-статистична інформація) / О.Б. Глаголєва; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.12. – 2002. – 34с.
473753
  Калина А.В. Економіка праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Калина; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-356-6
473754
  Червінська Л.П. Економіка праці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 978-611-01-0100-4
473755
  Сенько Є.І. Економіка праці в лісовому секторі : Навчальний посібник для студ. економічного, лісомеханічного та лісогосподарськ. ф-тів / МОНУ; Українськ. держ. лісотехнічний ун-т; Є.І. Сенько, М.М. Огородник, П.К. Динька. – Львів, 2005. – 108с.
473756
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – Київ : Знання, 2004. – 535с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-001-6
473757
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-059-6
473758
  Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / М.Б. Махсма. – Київ : Атіка, 2005. – 304с. – ISBN 966-326-069-6
473759
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Єсінова Н.І. – Київ : Кондор, 2006. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
473760
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – Київ : Знання, 2006. – 560с. – ISBN 966-346-195-0
473761
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 560с. – ISBN 966-620-222-0
473762
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / [Качан Є.П. та ін.] ; за ред. проф. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2008. – 407 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці теми. – ISBN 978-966-346-492-3
473763
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.П. Дяків [та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: c. 299-302. – ISBN 978-966-346-906-5
473764
   Економіка промислових підприємств.. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1962. – 527с.
473765
   Економіка промисловості СРСР.. – К., 1957. – 435с.
473766
  Чернюк Л.Г. Економіка регіонів (областей) України : навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 644 с. – ISBN 966-8253-03-5
473767
  Горілий А.Г. Економіка ринків праці : Навчальний посібник для студентів економічних спец. вузів та слухачів ін-тів післядипл.освіти / А.Г. Горілий; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання.Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Видавництво Карп"юка, 1999. – 156с.
473768
   Економіка розвитку : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4. – 2005
473769
  Смислов А.І. Економіка свинарства / А.І. Смислов, М.М. Карпусь. – К., 1971. – 148с.
473770
  Хорунжий М.Й. Економіка села в контексті організаційно-економічних трансформацій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 136-141
473771
   Економіка сільского господарства.. – К., 1977. – 288с.
473772
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – К., 1957. – 440с.
473773
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – К., 1960. – 552с.
473774
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1961. – 33с.
473775
   Економіка соціалістичних сільскогосподарських підприємств.. – К., 1957. – 372с.
473776
  Попович І.В. Економіка соціалістичного сільського господарства / І.В. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К., 1976. – 277с.
473777
   Економіка соціалістичної промисловості.. – К., 1963. – 293с.
473778
   Економіка Сполучених Штатів : Нарис. – [Б. м.] : Інформаційне агентство Сполучених Штатів, 1991. – 212 с. : іл. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1991
473779
  Гош О.П. Економіка СРСР - економіка розвинутої соціалістичної союзної держави / О.П. Гош. – Київ, 1973. – 21с.
473780
  Тімов С. Економіка Східньої Европи / С. Тімов. – Х.
Т. 1. – 1932. – 244 с.
473781
  Фрейнкман О. Економіка та бізнес. Початковий курс : Навч. посібник для учнів 9-11 кл. загальноосвітніх шкіл / О. Фрейнкман. – Львів : Свитязь, 1997. – 176с. – ISBN 5-87332-068-3
473782
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 8. – 2003
473783
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
473784
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
473785
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
473786
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
473787
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
473788
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
473789
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
473790
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
473791
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
473792
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
473793
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2005
473794
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
473795
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
473796
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
473797
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
473798
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
473799
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
473800
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
473801
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473802
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473803
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2007. – 92 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473804
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473805
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473806
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 1. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473807
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 2. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473808
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 3. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473809
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 9. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
473810
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2010. – 108 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
473811
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2010. – 120 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
473812
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2010. – 128 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
473813
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2010. – 158 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
473814
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2010. – 124 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
473815
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2010. – 152 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
473816
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2010. – 132 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
473817
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2010. – 138 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
473818
   Економіка та держава. Серія: Державне управління : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 3 (19). – 2021. – 99 c. – Резюме укр., англ. мовами
473819
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12, грудень. – 2021. – 150 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12 - Резюме укр., англ. мовами
473820
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2022. – 144 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1 - Резюме укр., англ. мовами
473821
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч. посіб. для студ. вузів / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – Київ : Кондор, 2005. – 330 с. – ISBN 966-7982-77-7
473822
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – Київ : Кондор, 2009. – 332 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 966-7982-77-7
473823
   Економіка та організація виробництва : підручник / В.Г. Герасимчук, А.Е. Розенплентер, А.М. Колот, К.В. Березовський, С.В. та ін. Войтко; Герасимчук В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – Київ : Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-214-0
473824
   Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-8556-80-1
473825
  Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / І.А. Павленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-660-X


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
473826
  Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу : Навч. посібник / С.Ф. Лазарєва; МОіНУ. Київ. нац. екон. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 667с. – ISBN 966-574-405-4
473827
   Економіка та право : науковий журнал. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
473828
   Економіка та право: глобальна трансформація : міжнар. колектив. монографія / Беспаленко О.В., Браславець О.Ю., Ганущак Т.В. [та ін.] ; за заг. ред. О.В. Беспаленко ; ВНЗ "Київ. ун-т ринк. відносин". – Київ : Наукова столиця, 2021. – 325 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7649-50-1
473829
  Захарчин Г.М. Економіка та управління знаннями : навч. посібник / Г.М. Захарчин, Й.С. Ситник ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 243, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 227-236. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-941-728-2
473830
  Коломийченко Х. Економіка України / Хведір Коломийченко. – 8 с.
473831
   Економіка України. – Київ
№№ 1-12. – 1980
473832
   Економіка України. – Київ
№№ 1-12. – 1981
473833
   Економіка України. – Київ
№№ 1-12. – 1982
473834
   Економіка України. – Київ
№№ 1-12. – 1983
473835
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1990
473836
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1990
473837
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1990
473838
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1990
473839
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1990
473840
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1990
473841
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1990
473842
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1990
473843
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1990
473844
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1991
473845
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1991
473846
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1991
473847
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1991
473848
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1991
473849
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1991
473850
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1991
473851
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1991
473852
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1991
473853
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1991
473854
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1991
473855
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1991
473856
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1992
473857
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1992
473858
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1992
473859
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1992
473860
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1992
473861
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1992
473862
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1992
473863
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1992
473864
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1992
473865
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1992
473866
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1992
473867
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1993
473868
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1993
473869
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1993
473870
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1993
473871
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1993
473872
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1993
473873
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1993
473874
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1993
473875
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1993
473876
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1993
473877
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1993
473878
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1993
473879
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1995
473880
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1995
473881
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1995
473882
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1995
473883
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1995
473884
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1995
473885
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1995
473886
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1995
473887
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1995
473888
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1995
473889
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1995
473890
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1995
473891
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1996
473892
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1996
473893
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1996
473894
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1996
473895
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1996
473896
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1996
473897
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1996
473898
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1996
473899
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1996
473900
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1996
473901
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1996
473902
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1996
473903
  Заблоцький Б.Ф. Економіка України : Hаціональна економіка Укра ни / Б.Ф. Заблоцький, М.Ф. Кокошко, Т.С. Смовженко. – Львів : ЛБК HБУ, 1997. – 580с. – ISBN 966-7330-01-Х
473904
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1997
473905
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1997
473906
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1997
473907
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1997
473908
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1997
473909
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1997
473910
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1997
473911
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1997
473912
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1997
473913
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1997
473914
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1997
473915
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1997
473916
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1998
473917
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1998
473918
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1998
473919
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1998
473920
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1998
473921
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1998
473922
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1998
473923
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1998
473924
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1998
473925
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1998
473926
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1998
473927
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1998
473928
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1999
473929
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1999
473930
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1999
473931
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1999
473932
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1999
473933
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1999
473934
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1999
473935
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1999
473936
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1999
473937
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1999
473938
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1999
473939
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1999
473940
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2001
473941
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2001
473942
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2001
473943
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2001
473944
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2001
473945
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2001
473946
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2003
473947
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2003
473948
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2003
473949
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2004
473950
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2004
473951
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2004
473952
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2004
473953
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2005
473954
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2005
473955
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2005
473956
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2005
473957
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2005
473958
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2005
473959
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2005
473960
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2006
473961
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2006
473962
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2006
473963
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2006
473964
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2006
473965
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2006
473966
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2006
473967
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2006
473968
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2006
473969
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2007
473970
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2007
473971
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2007
473972
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2007
473973
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2007
473974
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2007
473975
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2008
473976
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2008
473977
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2008
473978
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2008
473979
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (580). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
473980
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (581). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
473981
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (582). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
473982
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (583). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
473983
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (586). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
473984
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (587). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
473985
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (589). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
473986
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (591). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
473987
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11 (720). – 2021. – 90, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
473988
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (722). – 2022. – 98, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
473989
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.Г. Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (727). – 2022. – 90, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
473990
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 8 (729). – 2022. – 96, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
473991
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.Г. Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 9 (730). – 2022. – 98, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
473992
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 10 (731). – 2022. – 92, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
473993
   Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти : аналітична доповідь / Жаліло Я.А. [та ін.] ; [відп. ред. Я.А. Жаліло] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-554-104-2
473994
   Економіка України та шляхи її подальшого реформування : Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р. – Київ : Генеза, 1996. – 323с. – ISBN 5-7707-9010-5
473995
   Економіка України: національна стратегія розвитку = Economy of Ukraine: national strategy of development : монографія / Гринів Л.С. [та ін.] ; за ред. Л.С. Гринів ; МОН України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 444 с. – ISBN 978-966-613-655-1
473996
  Євтушевський В.А. Економіка України: суперечливий характер реформування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 19-27


  Розкриваються основні суперечності реформування економіки України т набуття незалежності, висвітлюється проблема становлення щіонального виробничого комплексу, його структурної перебудови, формування системи управління, фінансово-кредитних відносин, ...
473997
  Голиков А.П. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку : Навчальний посібник / А.П. Голиков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 238с. – ISBN 966-623-179-4
473998
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 14, вип. 1. – 2022. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
473999
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 14, вип. 2. – 2022. – 84 c. – Резюме укр., англ. мовами
474000
  Кольбух О.М. Економіка як концепт у текстах мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 90-93.


  Досліджується концепт "економіка" як важливий складник мовної картини світу. Простежено залежність концептуальних ознак від історичної доби. Проаналізовано реалізацію концепту "економіка" в журналістських текстах з економічної тематики. This ...
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,