Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
470001
  Кембаев Ж.М. "Египетский план" Готфрида Вильгельма Лейбница как один из этапов развития политических и правовых теорий объединения европейских государств // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 1812-3805


  Данная статья рассматривает план объединения европейских государств, выдвинутый великим немецким мыслителем Г.В. Лейбницем в 1670 г. Автор приходит к выводу, что проект Лейбница является весьма характерным для эпохи Просвещения и преследует цель ...
470002
  Демери Хишам Эль "Египту еще есть чем вас удивлять" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 8-12 : фото
470003
  Росовецкий С.С. "Его-моя биография..." Василия Каменского. Проблема двойственности авторской позиции // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 168-174. – ISBN 978-966-171-675-8


  В статье раскрывается проблема двойственности позиции автора в первой, 1918 г., автобиографии В. Каменского. Показано, как поэт демонстрирует читателю различие между идеальной своей ипостасью ("Он") и собою как земным человеком ("Я").
470004
  Баштовая Л.С. "Его лекции поражали глубиной мысли и яркостью формы, были для студентов серьезной школой" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 21-24


  Олександр Степанович Смогоржеський - вчений, математик, працював у Київському Політехнічному Інституті. Понад 95 наукових праць (у тому числі 9 монографій і підручників); основні праці Смогоржевського присвячені якісній і аналітичній теорії ...
470005
  Липовецький С. "Его поразила опера "Богдан Хмельницкий" на украинском языке" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 9 (362), 9 березня 2017. – С. 47-50


  Осередки ОУН в еміграції та вербування її членів радянською розвідкою.
470006
  Лазорак Б. "Его Сіятельству Господину Военному Генералъ-Губернатору Галиціи...": доповідна записка російського інженера про стратегічне значення окупованого соляного заводу в Дрогобичі (1914 р.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 129-149. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Історія Дрогобича та його околиць періоду російської окупації в часі Першої світової війни на сьогодні досліджена лише в окремих аспектах, зокрема щодо: воєнних кампаній серпня 1914–травня 1915 рр., політики етнофобії російського царату до населення, ...
470007
  Спиридонова Л. "Егор Булычов и другие": голос истории и голос автора // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 4, кн. 4 , июль-август. – С. 116-145. – ISSN 0203-5847
470008
   "Единбург Тауер" - квартири з видом на море // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-39 : Іл.
470009
  Толстой Л.Н. "Единое на потребу" : О государственной власти / гр. Л.Н. Толстой. – Москва : ; Изд. "Солдат-гражданин", 1917. – 52 с. – (Голос Толстого / Издание "Единение", под ред. В.Г. Черткова ; № 10)
470010
  Шталь Хенрике "Единое" Платона - корень "неиного" Николая Кузанского? : Статья Алексея Лосева о трактате "De li non aliud" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 106-121. – Библиогр.: Прим. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
470011
  Гордон Н.П. "Единственное, что можем сделать мы...- это запечатлеть её живою": О Марине Цветаевой // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.44-47.
470012
  Пономарева Т.О. "Единственный дом в мире". Дом и музей Владимира Набокова // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 115-127
470013
  Калмыкова В.В. "Единственным мерилом... остается художественность" ( Эстетика В.Я.Брюсова) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 116-126. – ISSN 0042-8744
470014
  Беккер Я. «Евростандарт» германского высшего образования / Я. Беккер // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 131-140. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
470015
  Жидецька К.В. Е-декларування: громадський контроль як імпульс боротьби з корупцією // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 140-150. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
470016
  Івченко Р. е-декларування: старт чи фініш? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 7


  Скандали навколо електронного декларування вщухли, система нібито запрацювала, з"явилися навіть перші декларації посадовців, заповнені вже за новими правилами. Утім, говорити, що все проходить без сучка й задирки, рано. Усе ж таки недаремно ламалися ...
470017
  Пономаренко А.Б. Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії / А.Б. Пономаренко, Д.В. Ковальов // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – C. 9-15. – ISSN 2519-2949
470018
  Мохова И. Евро-средиземноморский процесс : эволюция подходов к сотрудничеству // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 18-21. – ISSN 0321-5075
470019
  Васильева Н.В. Европейские библиотеки в эпоху цифровых технологий: итоги встреч в Нидерландах / Наталия Васильева // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 22 (208). – С. 31-34. – ISSN 1727-4893


  Впечатления российского библиотекаря от посещения библиотек Нидерландов.
470020
  Броунов П.И. Европейские бури и предсказание их : с таблицею чертежей и 8-ю картами / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. Морского мин-ва, 1884. – [4], 63 с., [9] л. карт., черт. : ил., карт. – Отд. оттиск: Морской сборник, 1884, № 11
470021
  Зографски Д. Европейские державы и Балканы в начале XX века (1900-1914 гг.) / Д. Зографски. – Москва : Наука, 1970. – 15 с.
470022
  Александренко В.Н. Европейские державы и Польша в начале XIX в. (1807-1815) / В.Н. Александренко. – С.-Петербург : Сенатская тип., 1908. – 40 с. – Из "Журн. М-ва юстиции" (июнь 1908 г.)
470023
  Шайдуров В.Н. Европейские диаспоры в России: общероссийские и региональные особенности формирования // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 39-48
470024
  Шарфф Р.Ф. Европейские животные, их геологическая история и географическое распространение / Р.Ф. Шарфф. – М., 1919. – 233с.
470025
   Европейские каникулы // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 41 : фото
470026
   Европейские поэты Возрождения : [сборник : перевод]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 735 с. : 12 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 32 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
470027
  Примакова Н.С. Европейские противоречия в области миграционной политики на фоне событий "арабской весны" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 14-59. – ISSN 0235-5620
470028
  Половникова М.Ю. Европейские религиозно-политические организации в Палестине во второй половине XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 122-128. – ISSN 0042-8779
470029
  Глухарев Л.И. Европейские сообщества : в поисках новой стратегии / Л.И. Глухарев. – Москва : Междунар. отношения, 1990. – 285, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 280-286
470030
  Юдин П.Ф. Европейские страны народной демократии на путях к социализму. / П.Ф. Юдин. – М, 1950. – 32с.
470031
   Европейские университеты : междунар. имиджевый каталог-справ. : [ежегод. изд.]. – Харьков : Восточно-Украинский биографический институт, 2003. – 444 с. – На обл.: Международный имиджевый каталог-справочник "Европейские университеты". - Алф. указ.: с. 428-435. – Библиогр.: с. 436. – ISBN 966-96025-5-6
470032
  Каспэ С. Европейский выбор - не изменение себя, а сохранение верности своей природе и своей истории // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-38


  Отношения России с ЕС
470033
   Европейский журнал психоанализа = European journal of psychoanalysis / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев : Международный Ин-т Глубинной Психологии
№ 1. – 2013
470034
   Европейский журнал психоанализа = European journal of psychoanalysis / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев : [б. в.]. – ISSN 2306-8922
№ 6 : Женские психопатологии. – 2021. – 222 с. – Резюме на рус., англ. яз.
470035
  Лукашевич Василий Европейский консенсус в практике Европейского Суда по правам человека: институциональные и интерпретативные аспекты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 55-62. – ISSN 1812-7126
470036
  Чередниченко А.И. Европейский литературный язык в развивающихся странах: закономерности и типы варьирования : 10.02.19; 10.02.05: Автореф. дисс. ... докт.филол. наук / Чередниченко А.И.; КГУ. – Киев, 1983. – 34 с.
470037
  Тамарак А.В. Европейский наполеоновский миф в русской литературе: между славянофилами и западниками // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 250-255. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
470038
  Матвеев Г.А. Европейский патент / Г.А. Матвеев. – Москва, 1969. – 108с.
470039
  Аристов Михаил Европейский проект национального масштаба. Украинские проектно-изыскательские институты конкурируют с европейскими компаниями за право проектировать стадионы, аэропорты и вокзалы к Евро-2012 / Аристов Михаил, Скрыль Маргарита // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 1. – С. 47-55 : Фото, рис., карта
470040
  Федоров В. Европейский путь России и Украины: факторы сдерживания // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2003. – № 1. – С.32-34


  Российско - украинские отношения
470041
  Затонский Д.В. Европейский реализм XIX века : линии и лики / Д.В. Затонский ; АН Укр. ССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 278 с.
470042
  Боборыкин П.Д. Европейский роман в XIX-м столетии : роман на Западе за две трети века / П.Д. Боборыкин. – Киев : Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. – XX, 644 с.


  На тит. стр. дарственная надпись: Дорогому Павлу Павловичу .... Добрую Память от ..... В. ....подпись 25.IV. 1914
470043
  Журавский А.В. Европейский Русский Север : к вопросу о грядущем и прошлом его быта / А.В. Журавский. – Архангельск : Губернская Типография, 1911. – 36 с.
470044
  Пуяну Н. Европейский рынок свежих фруктов и овощей. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.14 / Пуяну Н.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1973. – 29л.
470045
  Субботин А.К. Европейский Союз в геополитической сиратегии Китая // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 13-36. – ISSN 0235-5620
470046
  Потемкина О.Ю. Европейский Союз и общая система убежища // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 18-29. – ISSN 0201-7083
470047
  Евангелос С. и др. Европейский Союз и устойчивость глобальной экономики // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.33-40. – ISBN 966-654-102-5
470048
  Саворская Е.В. Европейский союз как участник международного климатического режима: организационный анализ // Вестник Московского университета. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 95-125. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
470049
   Европейский союз на пороге ХХ1 века : Выбор стратегии развития. – Москва : УРСС, 2001. – 472с. – ISBN 5-8360-0190-1
470050
  Кожокин Е. Европейский Союз, Россия, СНГ: демографическое измерение // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-19. – ISSN 0130-9625
470051
   Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / [отв. ред. и авт. предисл. С.Ю. Кашкин ; пер. А.О. Четверикова]. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 696, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-16-004385-2
470052
  Церуасевич Л. Европейский Союз: 40 градусов по Бахусу // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 109-124. – ISSN 0201-7083
470053
  Гусева О.В. Европейский Союз: правовое регулирование прямых иностранных инвестиций // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 6 (60). – С. 4-9. – ISSN 1812-8696
470054
  Реми Жиль Европейский Союз: препятствие для создания Большой Европы? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности : ежемесячный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 88-97. – ISSN 0130-9625
470055
  Мехрдад П. Европейский Союз: санкции ООН и основные права в ЕС / П. Мехрдад, Х. Зауэр // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 87-94. – ISSN 1812-7126


  Можно ли ограничивать основные права человека, оправдывая их необходимостью борьбы с терроризмом? Судебное дело, которое позволит узнать мнение Суда Европейских сообществ по этому вопросу, но и увидеть, какие сложности существуют во взаимоотношениях ...
470056
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 6. – 1997
470057
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 1. – 1998
470058
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 3. – 1999
470059
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 27, ( дек.2001-февр.2002). – 2002
470060
   Европейский Союз: факты и комментарии. – Москва
№ 30 (сент.-ноябрь). – 2002
470061
  Салихов Д. Европейский Суд по правам человека и Конституционный Суд Российской Федерации: возможен ли компромисс? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 108-114
470062
  Ведерникова О.Н. Европейский Суд по правам человека: исторические реформы, современное состояние и беспрецедентные решения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 30-39. – ISSN 0132-0769
470063
  Волков С.К. Европейский туризм как эффективная отрасль экономики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 79-93. – ISSN 0201-7083
470064
  Ковтун Е.Н. Европейский формат российских образовательных программ // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 38-42. – ISSN 0321-0383


  В статье излагаются результаты работ по проекту Tempus SM_SCM-T035B06-2006 (RU) — RHUSTE «Модель построения основных образовательных программ по гуманитарным направлениям подготовки на основе методологии Tuning-ECTS для реализации принципов Болонского ...
470065
  Ллойд-Джордж Европейский хаос. / Ллойд-Джордж. – Ленинград-Москва, 1924. – 152с.
470066
  Тарасов И. Европейское единство: испытание востоком // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 1. – С. 70-81. – ISSN 1728-2756


  Інтеграційні процеси в ЄС
470067
   Европейское искусство XIX-XX вв. : выставка из собрания французского коллекционера Макса Кагановича. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1980. – 98 с.
470068
   Европейское искусство XIX века : 1789-1871. – Москва : Искусство, 1975. – 128, [314] с. ил., [LXXVII] с. – (Памятники мирового искусства / редкол.: Б.В. Веймари, Ю.Д. Колпинский, В.Н. Лазарев и др. ; вып. 6, сер. 1)
470069
  Гефтер А.-В. Европейское международное право / [соч.] А.В. Гефтера, проф. Берл. ун-та ; с изм. и доп., сдел. для рус. пер. авт. и предисл. проф. С.-Петерб. ун-та Ф.Ф. Мартенса; Пер. бар. К. Таубе. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1880. – [619] разд. паг.


  Авт. предисл. Мартенс, Федор Федорович (1845-1909)
470070
   Европейское международное право : учебник для студ. вузов, обучающ. по специальности "Юриспруденция" / А.Х. Абашидзе, Л.Н. Анисимов, Д.К. Бекяшев, Г.В. Бобылев, О.В. и др. Гликман; Абашидзе А.Х., Анисимов Л.Н., Бякешев Д.К., Бобылев Г.В. и др.; Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России; отв. ред.: Ю.М. Колосов и др. – Москва : Международные отношения, 2005. – 408 с. – ISBN 5-7133-1200-3
470071
  Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право : Сравнительно-правовое исследование / Г.П. Толстопятенко. – Москва : НОРМА, 2001. – 336с. – ISBN 5-89123-518-8
470072
  Зуев И.В. Европейское направление внешней политики Швейцарии в 1991-2016 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 / Зуев Илья Владимирович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 24 с. – Библиогр.: 18 назв.
470073
  Ренев В. Европейское образование в Украине: миф или реальность / В. Ренев, Ю. Журавлев, Е. Петрова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 17-23. – ISSN 1562-529Х


  Рассматривается проект подготовки современного высококлассного специалиста в области автоматизации.
470074
  Савина А.К. Европейское образование: ориентация на интеграцию образовательных систем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 5. – С. 110-117. – ISSN 0869-561Х


  В статье представлены главные направления, по которым осуществляется организационное и содержательное сближение систем образования европейских государств. The main directions on which organizational and substantial rapprochement of European states" ...
470075
   Европейское общество истории науки (ESHS) // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 33-34. – ISBN 978-966-136-423-2
470076
  Алексеев Д.М. Европейское объединение угля и стали / Д.М. Алексеев, А.П. Михайлов ; под ред. д-ра экон. наук проф. Н.Н. Любимова. – Москва : Издательство института международных отношений, 1960. – 284 с. – Библиогр. в примеч.: с. 251-261
470077
  Шебанов А.Н. Европейское объединение угля и стали. / А.Н. Шебанов. – М, 1968. – 208с.
470078
  Малеев Ю.Н. Европейское право - международное право в контексте отношений "Россия -Европа" / Ю.Н. Малеев, О.В. Гликман // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 27-40. – ISSN 1560-2893
470079
  Топорнин Б.Н. Европейское право : Учебник / Б.Н. Топорнин. – Москва : Юристъ, 1998. – 456с. – ISBN 5-7975-0061-2
470080
  Топорнин Б.Н. Европейское право : Учебник / Б.Н. Топорнин; Ин-тут государства и права РАН. – Москва : Юристъ, 1999. – 456 с. – ISBN 5-7975-0061-2
470081
   Европейское право : Учебник для вузов. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 720с. – ISBN 5-89123-433-5 ,5-16-000245-6
470082
  Топорнин Б.Н. Европейское право : Учебник / Б.Н. Топорнин; Ин-тут государства и права РАН. – Москва : Юристъ, 2001. – 456с. – ISBN 5-7975-0061-2
470083
   Европейское право : Учебник для вузов. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2001. – 720с. – Шифр дублетный. – ISBN 5-89123-433-5 ,5-16-000245-6
470084
   Европейское право : Учебник для вузов. – Москва : Норма, 2004. – 720с. – ISBN 5-89123-433-5
470085
   Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учеб. для вузов / М.В. Каргалова, Е.Ю. Козлов, С.О. Корогод, А.А. Наку, Д.Н. [и др.] Рациборинская; [Каргалова М.В. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России ; Ин-т европ. права. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2007. – 939, [1] с. – Библиогр.: с. 937-939. – ISBN 5-89123-918-3
470086
   Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник / [Каргалова М.В. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Москов. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России, ; Ин-т европ. права. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 939, [1] с. – Колл. авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 937-939 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-89123-918-0
470087
   Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник для студ. вузов / [Бирюков М.М. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Московский гос. ин-т межд. отношений (Университет) МИД России ; Ин-т европейского права. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2011. – 960 с. – Библиогр.: с. 954-959. – ISBN 978-5-468-00326-8
470088
  Забигайло В. Европейское право: мифический постулат или объективный ориентир развития законодательства Украины? // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 61-64
470089
   Европейское прикладное искусство средних веков и Возрождения из собраний Художественно-исторического музея и Автрийского музея прикладного искусства.. – Л., 1984. – 34с.
470090
   Европейское просвещение и французская революция XVIII в.. – М., 1988. – 214с.
470091
  Сискос Евагелос (Греция) Европейское собщество и проблемы интеграции Украины в общеевропейские структуры : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сискос Евагелос (Греция); КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.155-165
470092
   Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) : Прилагаемые Правила с поправками по состоянию на 1 января 2003 года (продолжение). ECE/Trans/170(Vol.2). – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций. – ISBN 92-1-439008-8
Т. 2. – 2003. – 5, 494 c.
470093
  Смольников С.В. Европейское сообщение в изменяющемся мире / С.В. Смольников. – Москва, 1990. – 62 с.
470094
   Европейское сообщество в 80-е годы. – Москва, 1984. – 169 с.
470095
   Европейское сообщество в начале 80-х гг.: проблемы, противоречия, перспективы. – Москва, 1982. – 235с.
470096
   Европейское сообщество в преддверии создания единого внутреннего рынка.. – М.
1. – 1992. – 225с.
470097
  Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международных отношений / В.Г. Барановский ; отв. ред. В.И. Гантман ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений ; Европ. сообщество в международных отношениях. – Москва : Наука, 1986. – 319, [1] с.
470098
  Сискос Е. Европейское сообщество и проблемы интеграции Украины в общеевропейские сруктуры. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Сискос Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 20л.
470099
  Безруков А.И. Европейское сообщество на пути к единому рынку: роль транснационального капитала / Безруков А. И., Зубченко Л.А. – Москва : Международные отношения, 1990. – 204 с. – Библиогр.: с. 201-205
470100
   Европейское сообщество: проблемы единого рынка, экономического и политического союза. – М., 1989. – 268,1с.
470101
   Европейское сообщество: Регулирование интеграционных процессов.. – Москва, 1986. – 270,1с.
470102
  Куликова Е.Г. Европейское сотрудничество в области безопасности и интересы Великобритании // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 10. – С. 238-244
470103
   Европейское экономическое сообщество в конце 70-х годов.. – М., 1979. – 289с.
470104
  Кузина З.И. Европейское экономическое сообщество и Африка / З.И. Кузина. – Москва : Наука, 1976. – 120 с.
470105
  Степанов А.И. Европейскому контитенту - прочную систему безопасности и сотрудничества / А.И. Степанов. – Москва, 1973. – 64с.
470106
  Кєнєвіч Я. Европейська історія в польській перспективі // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 235-242. – ISSN 2078-659X


  "Міркуючи про те, чи можливо написати історію Европи, ще й за участю істориків із багатьох країн, постаємо перед проблемою різниці національних історіографій, але передусім відкриваємо цивілізаційну перспективу. Для написання такої праці найгіршою ...
470107
  Веретейченко І. Европейська культурна ідентичність в українському літературно-критичному просторі 1920-х років // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 127-133. – ISSN 2300-1062
470108
   Европейський Союз і Україна після виборів: майбутнє двосторонніх відносин : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 4-8. – ISSN 1810-3944
470109
  Рибинський В. Европейські хліборобські колонії на Київщині, Волині, та Подділі в половині ХІХ ст. / В. Рибинський. – 199-246с.
470110
  Шаров Павел Европейцы на Венере : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 148-154 : Фото, схемы
470111
   Европейцы смогут ездить к нам без виз : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 8
470112
  Татаринов В.С. Европерспективы украинского малого бизнеса / В.С. Татаринов, В.В. Татаринов // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 223-231. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
470113
  Барт Жан Европолис : роман / Жан Барт ; пер. с рум. [и предисл.] Ю. Кожевникова. – Москва : Художественная литература, 1973. – 271 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
470114
  Киселев А.К. Европолиция: быть или не быть? // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805


  Рассматриваются вопросы международного полицейского сотрудничества, полицейского миротворчества, дается анализ современного состояния евромиротворчества. The article considers the issues of international police cooperation, police peacemaking, ...
470115
  Боjчев Д. Европска униjа : лексикон / Душан Боjчев. – Скопjе : Ми-Ан, 2007. – 388 с. – ISBN 978-9989-191-02-2
470116
   Европско право за човековите права. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 596 с. – На обкл.: M. Jанис, Р. Кеj, А. Бредли. – ISBN 9989-613-23-0
470117
  Минеев А. Европу заселяют приезжие // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.11. – ISSN 0234-1670
470118
  Сапрыка В.А. Еврорегион как модель трансграничного сотрудничества на постсоветском пространстве // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 229-231. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
470119
  Цеханович В.Б. Еврорегиональная деятельность Украины: проблемы и перспективы // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 1993-6788
470120
  Цеханович В.Б. Еврорегионы в системе трансграничного сотрудничества Украины // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 30-32
470121
  Кузнецов А.В. Еврорегионы: полвека "малой" интеграции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 48-59. – ISSN 0201-7083
470122
  Доброчеев О. Евророссия или Gerussia. От голубого банана Брюне к евророссийским шпангоутам Риги и Екатеринбурга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 11 : Россия и мировые тенденции. – С. 4-17. – ISSN 2074-6040


  Теоретический базис формирования нового геосоциального облика Европы заложен трудами Брюне и Броделя по ячеистому сотовому устройству мира-экономики, а некоторые алгоритмы проектирования устойчивых конструкций содержится в гипотезе социальной ...
470123
  Тайар В.М. Евросоюз - Латинская Америка: контуры межрегионального // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 72-84. – ISSN 0201-7083
470124
  Тайар В.М. Евросоюз - Меркосур: стратегическое партнерство // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 28-36. – ISSN 044-748Х
470125
  Погорельская С.В. Евросоюз - основные вопросы политической консолидации после принятия Лиссабонского договора // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 2 : Евросоюз: политическое измерение интеграции. – С. 12-26. – ISSN 0235-5620
470126
  Шмелев Н.П. Евросоюз - Россия: мера сотрудничества / Н.П. Шмелев, В.П. Федоров // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 5-25. – ISSN 0201-7083
470127
  Кондратьева Т. Евросоюз - Турция: Геополитическая игра с непредсказуемым результатом // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 109-144. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
470128
  Воронов К. Евросоюз в контркризисной конкуренции "центров силы": потенциал, реалии, надежды // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 68-77. – ISSN 0131-2227
470129
  Соколов Вячеслав Вячеславович Евросоюз в торговле машинами и оборудованием // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 93-99. – Бібліогр.: с. 93, 96. – ISSN 0131-2227
470130
  Соколов Вячеслав Вячеславович Евросоюз в торговле машинами и оборудованием // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 93-99. – Бібліогр.: с. 93, 96. – ISSN 0131-2227
470131
  Соколов Вячеслав Вячеславович Евросоюз в торговле машинами и оборудованием // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 93-99. – Бібліогр.: с. 93, 96. – ISSN 0131-2227
470132
  Коржубаев А.Г. Евросоюз и Китай в глобальной борьбе за энергетические ресурсы / А.Г. Коржубаев, И.В. Филимонова, Л.В. Эдер // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 186-202. – ISSN 0235-5620
470133
  Гусаров Ю.А. Евросоюз и Средиземноморье: Барселонский процесс (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 3 : Европа и развивающиеся страны. – С. 101-113. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
470134
  Романова Т.А. Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее восприятия в России как барьер на пути политико-правового сближения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 52-66. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
470135
  Дубровин Д. Евросоюз меняет правила в энергетике // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670
470136
  Хаткевич Василий Евросоюз уничтожает экзотические суда Греции : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 3 : Іл.
470137
  Кондратов Д.И. Евросоюз: борьба с инфляцией и результативность // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 68-83. – ISSN 0201-7083
470138
  Кондратов Д. Евросоюз: денежно-кредитная политика и мировой финансовый кризис // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 1 (41). – С. 81-97. – ISSN 0201-7083
470139
  Энтин М. Евросоюз: договор о реформе // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 19-32. – ISSN 0201-7083
470140
  Сидорова Е. Евросоюз: общий бюджет после Лиссабона // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 109-123. – ISSN 0201-7083
470141
  Воробева Л.М. Евросоюз: от кризиса к кризису // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 7-25. – ISSN 2079-3359
470142
  Дегтерева Е.А. Евросоюз: роль стран в принятии решений Совета ЕС // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С. 113-121. – ISSN 0201-7083
470143
  Кондратов Д.И. Евросоюз: ценовая стабильность как фактор экономического развития // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 80-94. – ISSN 0201-7083
470144
  Тищенков А. Еврофайтер. Истребитель завоевания превосходства в воздухе // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 20-25


  Військова авіація.
470145
  Смольников С.В. Евроэкономика-92 / С.В. Смольников. – М., 1991. – 63с.
470146
  Буханов В.А. Еврропейская стратегия германского фашизма / В.А. Буханов. – Свердловск, 1991. – 162с.
470147
  Голоскевич Г.К. Евсевиево Евангелие 1283 года : опыт историко-филологического исследования / Г.К. Голоскевич ; Изд. отделения русского языка и словесности Имп. Акад. Наук. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1914. – 67 с. – (Исследования по русскому языку ; т. 3, вып. 2-й)
470148
  Кривенко И.А. Евсей Евсеевич Моисеенко. / И.А. Кривенко. – Л., 1960. – 35с.
470149
  Кекушева Г.В. Евсей Моисеенко / Г.В. Кекушева. – Москва, 1981. – 156с.
470150
  Леонова Н.Г. Евсей Моисеенко / Н.Г. Леонова. – Л, 1989. – 269с.
470151
  Бельман С. Евсекция: "Привлечь к судебной ответсвенности за подрыв авторитета органа Советской власти" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 4-17. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
470152
  Стернин Г.Ю. Евстафий Ефимович Бернардский 1819-1889 / Г.Ю. Стернин; ред.: Л. Тарасов. – Москва : Искусство, 1953. – 32 с.
470153
  Разина Т.М. Евстафий Павлович Шильниковский - художник Северной Черни / Т.М. Разина. – М, 1959. – 25с.
470154
  Еремин Д.И. Евстратова скрытня / Д.И. Еремин. – М., 1966. – 174с.
470155
  Йоффе М.А. Евтаназія-це позбавлення життя // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 142-150. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
470156
  Гавронська І.В. Евтаназія - злочин чи право людини, проблеми закріплення у законодавстві // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 224-227. – ISBN 978-966-600-475-1
470157
  Євтіхеєв В В. Евтаназія - тяжкий злочин проти життя чи акт милосердя до смертельно хворого // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 45-46. – ISSN 2410-244Х
470158
  Островська Б.В. Евтаназія vs права на життя: проблема прав людини // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 47-53. – ISSN 2220-1394
470159
  Гергелійник В.О. Евтаназія в аспекті конституційного права особи на медичну допомогу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 54-59. – ISSN 2306-9082
470160
  Чернявський О. Евтаназія в Україні: "За" чи "Проти"? // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 138-139
470161
  Триньова Я. Евтаназія в Україні: de lege lata V de lege ferenda / спілкувався Максим Бондар // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
470162
  Пастух Г.С. Евтаназія на початку III тисячоліття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 193-195
470163
  Рапаєва М.В. Евтаназія у сучасному суспільстві та перспективи її доцільності в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 183-190. – ISSN 2222-5374
470164
  Василенко Д. Евтаназія: "так" чи "ні" в Україні? // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 17-19. – ISBN 966-594-258-3
470165
  Чорненький В.І. Евтаназія: вбивство чи милосердя? // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 165-168. – ISBN 978-966-438-135-9
470166
  Савченко А. Евтаназія: кримінально-правовий аспект // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 28-29.
470167
  Шанаєва О. Евтаназія: моральні та філософські аспекти // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 134-135
470168
  Степаник Ю. Евтаназія: порушення конституційного права чи гідна смерть? // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 43-44
470169
  Шкаран І. Евтаназія: право на смерть. Проблемні аспекти // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 327-328. – ISBN 978-966-301-169-1
470170
  Шевчук В. Евтаназія: проблема життя та смерті // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 216-218
470171
  Балабко В. Евтаназія: соціально-правові проблеми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 55-60
470172
  Грищук В. Евтаназія: суспільна та кримінально-правова оцінка // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 110-119. – ISSN 0132-1331
470173
  Коцева Е. Евтимиев служебник : Софийски препис от 80-те години на XIV век / Елена Коцева. – София : Наука и изкуство, 1985. – 217, [1] с.
470174
   Евтрофирование малых озер Латвии. – Рига : Зинатне, 1987. – 250 с. : табл., ил. – Библиогр.: 131 назва
470175
  Евтушенко Е. Евтушенко-89 / Е. Евтушенко. – Ленинград : СП "Совит-турс", 1990. – 175 с.
470176
  Фаликов И. Евтушенко. Love story // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "Дружбы народов". – Москва, 2013. – № 7. – С. 123-196. – ISSN 0012-6756


  Фрагмент из книги, написаной для серии "ЖЗЛ: Биография продолжается...", о начале творческого пути Евгения Евтушенко до рубежа 60-70-х годов прошлого века.
470177
  Яровой А. Евтушенко: "Человек - сцена " // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 1, кн. 1, январь - февраль. – С. 106-142. – ISSN 0203-5847
470178
  Мельник Н. Евфемізація в сучасному англомовному соціально-економічному дискурсі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 2410-2202
470179
  Дубинець З.О. Евфемізація як процес творення коректної лексики в сучасній пресі // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 225-232
470180
  Шевченко О.М. Евфемізм як мовний засіб текстового зв"язку офіційно-ділового стилю китайського мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 9 (145). – С. 273-278
470181
  Дубинець З.О. Евфемізм: походження й сутність терміна // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 176-178. – ISBN 978-966-96911-8-7
470182
  Бутовченко К. Евфемізми антикорупційного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Рішення Конституційного Суду України ".
470183
  Призиглей О.О. Евфемізми в мас-медійних текстах: функціонально- стилістичний аспект. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 59-69. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано стилістичні функції евфемізмів у мові ЗМІ. Характерним для мас-медіа є особливий ефект евфемії як можливість уникати конфліктів та незручностей, створювати комічні ситуації та маніпулювати аудиторією. The author touches upon ...
470184
  Булах М.Б. Евфемізми в медіатексті: функціональний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 97-110. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто лінгвальні особливості евфемізмів на матеріалі українських медіа. Проаналізовано підходи до визначення явища евфемізації та висвітлено питання функціональних особливостей евфемізмів на основі концепцій вітчизняних та зарубіжних ...
470185
  Тимченко Є.П. Евфемізми в порівняльному аспекті (на матеріалі німецької та української мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 115-121
470186
  Алєксєєва І.О. Евфемізми як відображення соціальних змін: від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 1-10. – ISBN 966-581-388-9
470187
  Похилюк О.М. Евфемізми як джерело поповнення синонімічних рядів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 150-158
470188
  Григораш А.С. Евфемізми як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англомовних мас-медійних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 328-336


  Статтю прмсвячено маніпулятивному впливу евфемізмів, результатом якого є зміна ціннісних і поведінкових орієнтирів реципієнта. Розглянуто також евфемізми, вжиті для пом"якшення негативної оцінки з метою дотримання вимог політкоректності.
470189
  Балюта М.В. Евфемістична вербалізація концепту "Війна" в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 6-9
470190
  Мілєва І.В. Евфемістичні і дисфемістичні фразеологізми в східнослобожанських та східностепових говірках : монографія / І.В. Мілєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 314, [1] с. – Резюме парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 173-193. – ISBN 978-966-617-315-0
470191
  Булахов М.Г. Евфимий Федорович Карский, 1861-1931 гг. / М.Г. Булахов. – Минск, 1981. – 271с.
470192
  Матвіїшин В.Г. Евфонічна домінанта першотвору та ії відтворення в українських інтерпретаціях (на матеріалі "Осінньої пісні" Поля Верлена) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 268-272. – ISBN 966-7890-03-1
470193
  Матвіїшин В.Г. Евфонічна домінанта першотвору та її відтворення в українських інтерпретаціях (на матеріалі "Осінньої пісні" Поля Верлена) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
470194
  Бедрик В. Евфонічні особливості українського паліндрома // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 20-27. – ISSN 2078-340X


  Жанр паліндрома вимагає особливої звукової організації тексту, хоча теоретики літератури увагу приділяють переважно зоровій симетрії. Така симетрія сприяє виникненню своєрідного оберненого римування в межах одного рядка незалежно від римування між ...
470195
  Тимкова В.А. Евфонічність як невіддільна риса української мови крізь призму досліджень Івана Огієнка / В.А. Тимкова, Т.І. Дущенко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 225-230. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті порушено питання милозвучності (евфонії) української літературної мови у контексті досліджень Івана Огієнка (митрополита Іларіона).
470196
  Гера Є.В. Евфонія як елемент ритмомелодики тексту у латинськомовній поезії вагантів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 148-155


  Дана стаття присвячена розгляду одного з елементів ритмомелодики у середньовічних латинсько-мовних текстах поетів-вагантів-евфонії. Автор вказує на особливості дослідження поетичної мовної форми. У статті подається тлумачення поняття ритму та евфонії ...
470197
  Ликіна М.О. Евфуїзм як категорія когнітивно-поетичного синтаксису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 191-196
470198
   Евхологион албо Молитвослов или Требник, имеяй в себе церковная различная последования иереом подобающая = Требник Петра Могили / Ныне же бл[агосло]вением и повелением ясне преведен в Б[о]зе ег[о] м[и]л[о]ст[и] г[осподи]на отца Петра Могилы митрополиты Киевскаго, и проч. Изда[деся] в Cт. Великой Чудотво[рной] Лавре Печар[ской] Кие[вс]к[ой] рок[у] 1646 мсца декам[вриа] 16 дня. – [Київ] : [Типографія Києво-Печерської Лаври]
Ч. 1-3. – 1646. – [20], 944, 263, 430 с. – Рік видання зазначено кириличними цифрами


  Помилки в пагінації: Ч.1: після 610-ї сторінки іде 711.
470199
   Евхологион или Требник, имеяй в себе церковная различная последования иереом подобающая, от стых апостол прежде, потом от стых и бгоносных отец в различных временах преданная / Ныне же повелением ясне в Бозе превелебнаго Ег[о] М[и]л[ости] г[о]с[по]д[и]на отца Иннокентия Гизиеля, архимандрита Стыя Великия Чудотворныя Лавры Киево-Печерския, типом издадеся в лето от Р[о]ж[де]ства Х[ристо]ва 1681, месяца августа 25 дня. – [Київ] : [Типографія Києво-Печерської Лаври]
Ч. 1-3. – 1681. – Рік видання зазначено кириличними цифрами


  Помилки в пагінації: Ч.1: після 610-ї сторінки іде 711.
470200
  Смілянський Л.І. Евшан-зілля / Л.І. Смілянський : СРПУ, 1943. – 181 с.
470201
  Третяк В.В. Евюлюція системи організаційного та економіко-правового механізму зовнішньоекономічних зв"язків // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-24. – ISSN 1993-6788
470202
  Іванов О.Ф. Егалітаризм / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 121-122. – ISBN 966-642-073-2
470203
  Чувпило О.О. Егалітаристські течії в партії Індійський національний конгрес (1885-1947 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 852. – С. 260-272. – (Історія ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
470204
  Бородіна О. Егалітарна та ринкова земельні реформи у контексті суспільного добробуту і базових прав людини // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 49-70. – ISSN 1605-7988
470205
   Егеjска Македониjа во нашата национална историjа. – Скопjе : Гоце Делчев, 1951. – 391 с.
470206
  Аіановски-Оче Егеіски : револуцион. движенье во Воденско и НОФ во Егеіска Македониіа / Вангел Аіановски-Оче ; Ин-т за нац. и сториіа. – Скопіе : [Б. и.], 1957. – 450 с. : ил.
470207
  Каминіна Наталія Егейський бриз // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-29 : фото
470208
  Москаленко Леся Егер. З лазень не вилазим! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 64-65 : фото
470209
  Вольнов А.А. Егеренок / А.А. Вольнов. – Горький, 1974. – 151с.
470210
  Балабин С.П. Егерь / С.П. Балабин. – Владивосток : Дальневосточ. кн. изд-во, 1978. – 240 с.
470211
  Тлиашинов М.З. Егерь / М.З. Тлиашинов. – М, 1990. – 46с.
470212
  Чехов А.П. Егерь и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1950. – 168с.
470213
  Куберский И. Египет-69 : проза: роман / окончание. Нач. в № 1, 2011 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 33-97. – ISSN 0321-1878
470214
  Пестушко Валерий Египет - дар Нила : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 55 : Іл.
470215
   Египет - новый и древний // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 50-51 : фото
470216
  Петровский Н.С. Египет - сын тысячелетий / Н.С. Петровский, В.В. Матвеев. – Л., 1959. – 287с.
470217
  Задорожный Олег Египет - это Кла! А! - А! - А! - Сно! : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 82-86 : Іл.
470218
  Бругш Генрих Египет : История первых фараонов Бругша ; с картою и четырмя планами / Пер. Г.К. Властова. Его же вступ., примеч. и прил. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова, 1880. – [922] с. разд. паг., 9 л. табл., карт., пл. – (Летописи и памятники древних народов ; Т. 1)
470219
  Андреевский В. Египет : Александрия, Каир, его окрестности, Саккара и берега Нила до первых порогов / В. Андреевский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург-Москва : Типография Товарищества М.О. Вольф, 1886. – 521, V с.
470220
  Андреевский В. Египет : Александрия, Каир, его окрестности, Саккара и берега Нила до первых порогов / В. Андреевский. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Типография Товарищества М.О. Вольф, 1901. – 521, V с. : ил.
470221
  Елпатьевский С. Египет / С. Елпатьевский. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография т-ва Общественная Польза, 1912. – 213 с. – Со многими иллюстрациями и рисунками в тексте
470222
  Вейт Е. Египет / Е. Вейт. – Москва ; Ленинград, 1928. – 127 с.
470223
  Владимиров Н В. Египет : Архитектура. Скульптура. Живопись : Текст и табл. арх. В. Н. Владимирова / Н В. Владимиров, ; Под ред. акад. арх. М. Я. Гинзбурга ; Акад. архитектуры СССР. – Москва : Академия архитектуры, 1944. – 20 с., 22 л. ил.
470224
  Павлов В.В. Египет / В.В. Павлов. – Москва, 1945. – 71с.
470225
  Залесов В.И. Египет / В.И. Залесов. – Ленинград, 1952. – 32с.
470226
  Гордонов Л.Ш. Египет : очерк экономической географии / Л.Ш. Гордонов. – Москва : Гослитиздат географ., 1953. – 333, [3] с.
470227
  Дементьев И.А. Египет : географический очерк / И.А. Дементьев. – Москва : Географгиз, 1956. – 48 с. – (У карты мира)
470228
  Беляев И.П. Египет : время президента Насера / И.П. Беляев, Е.М. Примаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль, 1981. – 368 с. : ил.; 4 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 359-366
470229
   Египет : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 90-92 : Іл.
470230
   Египет : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 60-61 : Іл.
470231
   Египет : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 74-77 : Фото
470232
  Князев А.Г. Египет 80-х годов. / А.Г. Князев. – М., 1986. – 63с.
470233
  Блок Е.М. Египет в борьбе за национальную независимость / Е.М. Блок. – . – Ташкент : Госиздат УзССР, 1957. – 60 с. : ил.
470234
  Китайгородский П. Египет в борьбе за независимость / П. Китайгородский. – Москва : Научная ассоциация востоковедения СССР, 1925. – 108 с.
470235
  Кильберг Х.И. Египет в борьбе за независимость / Х.И. Кильберг. – Ленинград, 1950. – 95 с.
470236
  Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость / Б.Г. Сейранян. – Москва, 1970. – 300 с.
470237
  Луцевич Виктор Александрович Египет в борьбе за экономическую независимость 1952-1971 : Анализ роли внешнеэкономических связей / Луцевич Виктор Александрович; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 230с.
470238
  Балашов А.Н. Египет в борьбе и труде : путевые заметки / А.Н. Балашов, А.М. Боженко, Б.Н. Казаков. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 63 с.
470239
   Египет в плену роскоши // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 32-35 : фото
470240
  Эдаков А.В. Египет в середине 6 -- начале 5 веков до нашей эры : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Эдаков А.В. ; МГУ. – Москва, 1974. – 19 с.
470241
  Исави Шарль Египет в середине XX века / Исави Шарль. – М, 1958. – 440с.
470242
  Прусская Е.А. Египет в сочинениях французских путешественников К.-Э. Савари и К.-Ф. Вольнея в конце XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 111-121. – ISSN 0042-8779
470243
  Мазур Владимир Египет в стиле "люкс" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 34-39 : фото
470244
  Жак К. Египет великих фараонов : история и легенда / К. Жак. – Москва : Наука, 1992. – 326с. – ISBN 5-02-016654-5
470245
  Походаев Ю.А. Египет вокруг пирамид и сфинксов : путевой альбом / Ю.А. Походаев. – Москва : Советский художник, 1964. – 56 с.
470246
  Кошелев Владимир Сергеевич Египет до Эль-Аламейна: Из истории внутриполит. борьбы (1939-1942) / В.С. Кошелев. – Минск, 1977. – 175с.
470247
  Васильев А.М. Египет и египтяне / А.М. Васильев. – Москва : Мысль, 1986. – 253с. : іл. – Бібліогр.: карти
470248
  Шеркова Т.А. Египет и Кушанское царство / Т.А. Шеркова. – М, 1991. – 191с.
470249
  Фихман И.Ф. Египет на рубеже двух эпох. Ремесленники и ремесленный труд в VI - середине VII в / И.Ф. Фихман. – М, 1965. – 308с.
470250
  Крол А. Египет первых фараонов : Хеб-Сед и становление древнеегипетского государства / Алексей Крол ; [Центр египтол. исслед. Рос. акад. наук]. – Москва : Рудомино, 2005. – 223, [1] с., [16] л. ил. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 194-211 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7380-0210-5
470251
  Васильев А.М. Египет после выборов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 4 (657). – С. 2-15. – ISSN 0321-5075
470252
  Князев А.Г. Египет после Насера, 1970-1981 гг. / А.Г. Князев. – М., 1986. – 299с.
470253
  Сергеева Елена Египет приглашает на Средиземноморье : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 45 : Фото
470254
  Монтэ Пьер Египет Рамсесов : Повседнев. жизнь египтян во времена великих фараонов. / Монтэ Пьер. – Москва : Наука, 1989. – 375 с. – (По следам исчезнувших культур Востока). – ISBN 5-02-016592-1
470255
  Вострецова Нина Египет уступил Тунису, а Турция сохранила лидерство. Летний сезон : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 72-74 : Фото
470256
  Левин И.Д. Египет. / И.Д. Левин. – М., 1937. – 133с.
470257
  Фридман Л.А. Египет. 1882-1952 / Л.А. Фридман. – М., 1973. – 426с.
470258
   Египет. Айн - Сохна. Новая звезда Египта // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 66-67 : фото
470259
  Андреевский В. Египет. Александрия, Каир, его окрестности, Саккара и берега Нила до первых порогов : описание путешествия в 1880-81 году / Андреевский В. – Санкт-Петербург ; Москва : Типография М.М. Стасюлевича, 1884. – V, 471 с. – С 5 картами, 8 фототипиями, 2 гравюрами на дереве и 78 политипажами
470260
   Египет. В Египет на велосипеде // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 16-19 : фото
470261
  Тилдесли Д. Египет. Возвращение утерянной цивилизации = Egypt. How a lost civilization was rediscovered / Джойс Тилдесли ; пер. с англ. Марии Павловой. – Москва : Столица-Принт, 2007. – 317, [3] с., [12] л. фот. : фот. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Non-fiction). – ISBN 978-5-98132-085-9
470262
   Египет. Все, что известно о новом Большом Египетском музее // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 14-15 : фото
470263
   Египет. Выходите из отелей! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 12-15 : фото
470264
  Меньшикова Мария Египет. Клеопатра губительница царей. Роковая женщина. 9 мифов о Клеопатре // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 96-101 : фото
470265
  Исакина Юлия Египет. Наперегонки с крокодилами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 80-83 : фото
470266
  Мохова И.М. Египет. Новые выборы - прежние результаты? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
470267
   Египет. Природа и роскошь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 16-17 : фото
470268
   Египет. Путешествуем безопасно // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 22-27 : фото
470269
  Дементьев И.А. Египет. Судан. Эфиопия. Эритрея. Сомали / И.А. Дементьев. – Москва, 1955. – 32с.
470270
   Египет. У самого Красного моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 26-27 : фото
470271
   Египет. Уединение у самой кромки моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 38-39 : фото
470272
  Fegy Ahmed Египет. Чистое золото Кемета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 20-25 : фото
470273
  Исакина Юлия Египет. Шарм египетского Шарма // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 58-63 : фото
470274
  Зайцев Вадим Египет: в тепло после долгой зимы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 25 : фото
470275
  Филоник А.О. Египет: в тисках экополитики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 46-50. – ISSN 0321-5075
470276
  Беляев И.П. Египет: время президента Насера / И.П. Беляев, Е.М. Примаков. – Москва : Мысль, 1974. – 399 с. : ил.; 8 л. ил.
470277
  Солкин В.В. Египет: вселенная фараонов / В.В. Солкин. – Москва : Алетейа : Новый Акрополь, 2001. – 445, [1] с. : ил. – Указ.: с. 428-446. – Библиогр.: с. 419-423 и в примеч.: с. 395-418. – (Серия "Сокровенная история цивилизаций"). – ISBN 5-89321-065-4
470278
  Герасимов О.Г. Египет: десять лет после Насера / О.Г. Герасимов, А.Г. Князев. – М., 1980. – 64с.
470279
  Легкий-Задорожный Олег Египет: зачем платить больше? // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 84-88 : Іл.
470280
  Аникин Андрей Египет: Красное море: куда и с кем? : the experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 60-69 : Фото
470281
  Параг Ханна Египет: Между бюрократией и теократией // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 147-162. – ISSN 1998-1813
470282
  Беляков В.В. Египет: плоды либерализации и мировой кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 10-19. – ISSN 0321-5075


  К нынешнему мировому финансово-экономическому кризису Китай подошел с высокой степенью интеграции в глобальную торговлю и экономику.
470283
  Беляков В. Египет: пора обновления // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 42-56. – ISSN 0130-9625
470284
  Беляков В. Египет: реформа конституции // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 0321-5075
470285
  Беляков В. Египет: рождение "второй республики" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 11 ноябрь. – С. 130-141. – ISSN 0130-9625
470286
   Египет: там, где хорошо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 66-67 : фото
470287
  Кошелев Владимир Сергеевич Египет: уроки истории : борьба против колониал. господства и контрреволюции (1879-1981) / Кошелев Владимир Сергеевич. – Минск, 1984. – 206с.
470288
  Садыхова Арзу Египет: феномен президентской власти // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 26-29
470289
  Фазельянов Э.М. Египет: человеческий фактор и развитие / Э.М. Фазельянов. – Москва : Наука, 1990. – 165с.
470290
  Тураев Б.А. Египетская литература / Б.А. Тураев. – Москва : Издание М. и С.Сабашниковых
1 : исторический очерк древне-египетской литературы. – 1920. – 280 с.
470291
  Тураев Б.А. Египетская литература : [ист. очерк древнеегипет. лит.] / Б.А. Тураев. – Санкт-Петербург, 2000. – 334, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Александрийская библиотека ; Серия "Египет"). – ISBN 5-87516-194-9
470292
  Мандельштам О.Э. Египетская марка : Репринт. изд. / О.Э. Мандельштам. – Ленинград : Прибой, 1928. – 192 с.
470293
  Мандельштам О.Э. Египетская марка / О.Э. Мандельштам. – М, 1991. – 187с.
470294
  Рак И.В. Египетская мифология / И.В. Рак. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Журнал " Нева ", Летний Сад, 2000. – 416с. – ISBN 5-87516-147-7; 5-89740-045-8
470295
   Египетская мифология : энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2002. – 590, [2] с. : ил. – Словарь по египтологии: с. 413-590. – ISBN 5-699-00761-X


  Самые знаменитые легенды египетской мифологии в пересказе с комментарием для современного читателя. Книга разделена на 2 части. В первой части - мифы и легенды Древнего Египта. Вторая часть представляет собой толковый словарь по египтологии,изучению ...
470296
  Мюллер М. Египетская мифология = Egyptian mythology / Макс Мюллер ; [пер. с англ. Г.В. Бажановой]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 334, [2] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр. в коммент.: с. 258-332. – ISBN 5-9524-1965-8
470297
   Египетская мифология : энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2007. – 592 с. : илл. – ISBN 978-5-699-11847-2


  Пер. с англ. Самые знаменитые легенд египетской мифологии в пересказе с комментарием для современного читателя
470298
   Египетская мозаика // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 54-55 : фото
470299
  Али-заде Э.А. Египетская новелла / Э.А. Али-заде ; АН СССР, Ин-т востоковедения. АН АзССР, Ин-т народов Ближ. и Сред. Востока. – Москва : Наука, 1974. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 139-150
470300
  Павлов В.В. Египетская пластика малых форм / В.В. Павлов, С.И. Ходжаш. – Москва, 1985. – 118с.
470301
  Ашраф Эль Саббах Египетская революция // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 13-20. – ISSN 0321-5075


  Египетская революция 25 января 2011 года и революции 14 января 2011 года в Тунисе.
470302
  Голдобин А.М. Египетская революция 1919 года. / А.М. Голдобин. – Л., 1958. – 96с.
470303
  Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года. Структурно-демографический анализ / А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 10-16. – ISSN 0321-5075
470304
  Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года. Структурно-демографический анализ / А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 15-21. – ISSN 0321-5075
470305
  Бадж У Э.А. Египетская религия. Египетская магия : [пер. с англ.] / Уоллис Бадж. – Москва : Новый Акрополь, 1996. – 401, [6] с. : ил. – Указ.: с. 384-396. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Традиция, религия, культура). – ISBN 5-85738-005-7
470306
  Винокур Ирина Египетская сила!. Правда и вымыслы о стране рифов и фараонов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 64-71 : фото
470307
  Павлов В.В. Египетская скульптура в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Малая пластика / В.В. Павлов. – Москва, 1949. – 96с.
470308
  Павловская А.И. Египетская хора в IV в н.э. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.03 / Павловская А.И.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 41л.
470309
  Павловская И А. Египетская хора в IV веке / И А. Павловская, . – М, 1979. – 253с.
470310
  Кокина Е.А. Египетские гробничные посвятительные надписи эпохи Древнего царства // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 4 (287), октябрь, ноябрь, декабрь. – С. 3-22. – ISSN 0321-0391
470311
  Ернштедт П.В. Египетские заимствования в греческом языке / П.В. Ернштедт. – Москва-Л., 1953. – 208с.
470312
  Наумкин В. Египетские исламисты в конце 80-х годов // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 103-114
470313
   Египетские новеллы. – М, 1956. – 183с.
470314
  Пушкин А.С. Египетские ночи / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1927. – 82с.
470315
  Пушкин А.С. Египетские ночи / А.С. Пушкин. – Москва-Ленинград, 1934. – 63с.
470316
  Слонимский Ю.И. Египетские ночи / Ю.И. Слонимский. – Л, 1935. – 44с.
470317
  Николе-Пьер Египетские подражания афинским тетрадрахмам классического периода (V - IV вв. до н.э.) // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 124-138. – ISSN 0321-0391
470318
  Кулидж О. Египетские приключения = Egyptian adventures / Оливия Кулидж ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 221, [3] с. : ил. – (Популярная история). – ISBN 5-227-01880-4
470319
  Мюррей М. Египетские храмы = Egyptian temples : жилища таинств. богов / Маргарет Мюррей ; [пер. с англ. Т.М. Шуликовой]. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 222, [1] с., [31] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-2213-6
470320
  Айвазян А.А. Египетский аспект англо-французской Антанты 1904 г. в оценке Германии и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 65-77. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
470321
  Айвазян А.А. Египетский вопрос во французской внешней политике в 1880-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 83-100. – ISSN 0130-3864
470322
  Леонтьев К.Н. Египетский голубь / К.Н. Леонтьев. – М, 1991. – 327с.
470323
  Петрова Ю.И. Египетский диалект арабского языка в христианском сакральном тексте // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 115-121. – ISSN 1608-0599
470324
  Куделин А.А. Египетский караван хаджа на рубеже ХVII-ХVIII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки: история и современность. – С. 59-76. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Ритуал паломничества в Мекку
470325
  Густерин П. Египетский музей. История создания // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 2011. – № 6 (286). – С. 46-47. – ISSN 0869-8171


  Египетский музей или Каирский музей находится в Каире (Египт) и является самым большим в мире хранилищем предметов древнеегипетского искусства. Его коллекция насчитывает ок. 120 тыс. экспонатов всех исторических периодов древнего Египта. Здание музея, ...
470326
  Павлов В.В. Египетский портрет I - IV веков / В.В. Павлов. – Москва, 1967. – 88с.
470327
  Мирзаян Г. Египетский сценарий для Асада // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 24. – С. 48-52


  Сірія і Ізраїль зробили перші кроки назустріч
470328
  Коростовцев М.А. Египетский язык / М.А. Коростовцев. – М, 1961. – 104с.
470329
  Бани-Насур Омар Юсиф Египетско-израильские отношения в 70-е первой половине 90-х годов (военнно-политические аспекты) : дис. ... канд. полит.наук : 230.00.04 / Бани-Насур Омар Юсиф; Киев. ун-т им.Т. Шевченко, Ин-т междунар. отношений. – Киев, 1999. – 218 л. – Библиогр.:л.201-218
470330
  Авасса Раед. Египетско-израильские отношения в 90-е годы (некоторые аспекты проблемы) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
470331
  Ходжаш С.И. Египетское искусство в государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина / С.И. Ходжаш. – Москва, 1971. – 89с.
470332
   Египетское Средиземноморье // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 40-41 : фото
470333
  Альдред С. Египтяне = The egyptians : великие строители пирамид / Сирил Альдред ; [пер. с англ. М.К. Якушиной]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 188, [4] c., [24] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1267-X
470334
  Белова Г.А. Египтяне в Нубии (III-II тысячелетия до н. э.) / Г.А. Белова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 362, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 345-361
470335
  Азимов А. Египтяне. От древних цивилизаций до наших дней = The egyptians / Айзек Азимов ; пер с англ. Л.А. Игоревского. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 284с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 9785-9524-3149-2
470336
  Налбандян В.С. Егише / В.С. Налбандян. – Ереван, 1962. – 151с.
470337
  Дрампян Р.Г. Егише Татевосян / Р.Г. Дрампян. – Москва, 1957. – 108с.
470338
  Агабабян С. Егише Чаренц / С. Агабабян. – Москва : Советский писатель, 1982. – 360 с.
470339
  Салахян А.Н. Егише Чаренц. / А.Н. Салахян. – Москва, 1958. – 178 с.
470340
  Ананян Гарник Гургенович Егише Чарнец. (Проблемы жизни и творчества) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Ананян Гарник Гургенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 32л.
470341
  Гете Й.В. Егмонт : траг. на 5.д. / Йоганн Вольфганг Гете ; пер. з нім. Ірина Стешенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 140 с.
470342
  Поліщук Я. Его-документи як конструкт образу міста (на прикладі текстів про Одесу) // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2020. – 7. – С. 190-209. – ISSN 2353-5644
470343
  Манько І.О. Его-ідентичність як джерело мотиваційних впливів і внутрішня тенденція до досягнення і підтримання власної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Поставлено проблему дослідження мотиваційної тенденції до досягнення і підтримання рівня ідентичності Его. Зокрема, звертаючись до мотиваційних аспектів Его-ідентичності, виділено два кола проблем: 1) Его-ідентичність як джерело мотиваційних впливів на ...
470344
  Грабська І.А. Его-ідентичність: підхід до дослідження можливостей розвитку та адаптації особистості / І.А. Грабська, М.Г. Нємчина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Представлено теоретичний підхід та методи дослідження Его-ідентичності на когнітивному, афективному та поведінковому рівнях. Обговорюються результати вивчення зв"язку між структурними характеристиками Его-ідентичності та специфічним способом адаптації ...
470345
  Быков В.В. Его батальон : повести / В.В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 288 с.
470346
  Быков В. Его батальон : повести / В. Быков; пер. с белорус. авт. – Москва : Художественная литература, 1976. – 72 с.
470347
  Быков В. Его батальон : повести / В. Быков. – Красноярск : Красноярск. кн. изд-во, 1984. – 327 с.
470348
  Анатольева Т.В. Его большая вина : повесть / Анатольева Т.В. – Киев : Молодь, 1963. – 222 с. : ил.
470349
  Виноградов И.И. Его большое поле / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1972. – 320с.
470350
  Мориц Р. Его большой день. / Р. Мориц. – М., 1976. – 255с.
470351
  Русецкий А. Его величество : поэма / А. Русецкий; авториз. пер. с белорус. Н.Кислика. – Москва : Советский писатель, 1967. – 48 с.
470352
  Штюренберг Михаэль Его величество Неподкупность / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 126-137 : фото. – ISSN 1029-5828
470353
  Науменко Г.А. Его величество протокол / Галина Науменко. – Киев : Справи сімейні, 2007. – 197, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-96935-0-1
470354
   Его величество рабочий класс. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 203 с.
470355
  Филатова Т. Его Величество Церемониал, или Русские дипломаты при дворе Аббаса Великого // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4 (39) : зима. – С. 52-64. – ISSN 1681-7559
470356
  Файзи Р. Его величество Человек : роман / Рахмат Файзи ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 240 с.
470357
  Файзи Р. Его величество Человек / Рахмат Файзи ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 398 с.
470358
  Файзи Р. Его величество Человек : роман / Рахмат Файзи ;авториз. пер. с узб. Г.Маркова и О.Марковой. – Москва : Известия, 1976. – 240 с.
470359
  Файзи Р. Его величество Человек : роман / Рахмат Файзи ;. – Москва : Художественная литература, 1984. – 240 с.
470360
  Нумерова Л. Его Величество Шоколад : музеи России // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 2 (282). – С. 44-47. – ISSN 0869-8171


  19 марта 2009 г. Холдинг "Объединенные кондитеры" провел торжественное открытие первого в России Музея Истории Шоколада и Какао (МИШКа). "МИШКа" – уникальный музей, сформированный на основе богатейшего наследия трех музеев старейших кондитерских ...
470361
  Глотов В.И. Его вина / В.И. Глотов. – Львов, 1961. – 207с.
470362
  Рузвельт Э. Его глазами / Э. Рузвельт. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 255 с.
470363
  Рацифехера А. Его гнев. Повесть. / А. Рацифехера. – М., 1974. – 85с.
470364
  Хромаков М.Д. Его город / М.Д. Хромаков. – М, 1981. – 95 с.
470365
  Вязьмин В. Его дом и он сам / В. Вязьмин. – Москва, 1988. – 126с.
470366
  Штеренберг В.Е. Его друзья / В.Е. Штеренберг. – Улан-Удэ, 1958. – 325с.
470367
  Бернейм Э. Его жена = Sa femme / Эммануэль Бернейм; перевод с франц. Е.Н. Юрченко, А.В. Бубликова. – Харьков : Фолио, 2005. – 192 с. – (Литература). – ISBN 966-03-2809-5
470368
  Алинин А.Я. Его жизнь - физика : док. повесть (об укр. сов. физике-теоретике А.С. Давыдове / Александр Алинин ; предисл. Б.Е. Патона. – Киев : Молодь, 1982. – 126 с., [4] л. ил. : ил.
470369
   Его звали А.П. [Анатолий Петрович Александров] / подготовила М. Афанасьева // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 4, спецвыпуск : Курчатовский институт - 70 лет. Из прошлого в будущее. – С. 21-25. – ISSN 0208-0621


  Анатолий Петрович Александров, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Награжден одиннадцатью орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, Большой ...
470370
  Белоголовцев Никита Его звали Альберт : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
470371
   Его звали Борис Горбатов. – Сталино, 1958. – 209 с.
470372
  Косач Григорий Его звали Вольф Авербух: как намечались контуры советской политики на Ближнем Востоке // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2008. – № 3 (41). – С. 9-46. – ISSN 1727-1770
470373
  Викулина Н.А. Его звали Любимыч / Н.А. Викулина. – Ленинград, 1978. – 272с.
470374
  Виноградов С.Ф. Его звали Маратом / Виноградов С.Ф. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 240 с.
470375
  Кожнар В. Его звали Отакар : повесть / Властимил Кожнар ; Карел Рихтер ; Пер. с чеш. В.А. Стерлингова. – Москва : ДОСААФ, 1985. – 280 с.
470376
  Андреев В.А. Его звали Петрович : повесть / Андреев В.А. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 131 с.
470377
  Сизикова Татьяна Его звали Тиффани... // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 16-25


  Луї Комфорт Тіффані (1848-1933), знаменитий американський художник і декоратор
470378
  Софронов А.В. Его земля / А.В. Софронов. – Москва, 1946. – 62с.
470379
  Каинчин Д. Его земля : повести и рассказы / Д. Каинчин; пер. с алт. – Москва : Современник, 1977. – 272 с.
470380
  Дашков Ю.Ф. Его знали под именем Паульсон / Ю.Ф. Дашков. – Москва, 1984. – 304с.
470381
  Дубенский Д.Н. Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович в действующей армии ноябрь 1914 г. - май 1915 г. / сост. Генерал-майор Дубенский. – Петроград : Изд. Штаба верх. главнокоманд.
Вып. 2. – 1915. – 15 с. : ил.-фот. в тексте
470382
   Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович в действующей армии. Сентябрь-октябрь 1914 г. / сост. Дубенский, ген.-майор. – 1915-1916. – Петроград : М-во имп. двора ; Тип. Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1915. – XVIII, 66 с., 1 л. портр., 1 л. карт. на обл. : ил : ил. в тексте + Фотографии
470383
  Шолохова Р.И. Его имя носит библиотека / Р.И. Шолохова. – Иркутск, 1968. – 39 с.
470384
  Моисеев В.А. Его имя носят самолеты : док. повесть / Вячеслав Моисеев. – Киев : КВИЦ, 2005. – 395, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 382-393. – ISBN 966-7192-72-5
470385
  Мельник Ліда Его і центр : Поезії / Мельник Ліда; Передмова Г.Штоня. – Київ : Смолоскип, 1998. – 88с. – ISBN 966-7332-02-0
470386
  Солкин Василий Его лучший дубль // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 90-95 : фото
470387
  Дарда В. Его любовь : повесть / В. Дарда. – Москва, 1984. – 423 с.
470388
  Абу Али ибн Сина Его медицинские и некоторые философские воззрения : Материалы конференции / Абу Али ибн Сина. – Ташкент : Медицина, 1979. – 127с.
470389
  Рябов Ф.Г. Его назвали генералом / Ф.Г. Рябов. – М., 1990. – 62с.
470390
  Бушин В.С. Его назовут генералом / В.С. Бушин. – М., 1978. – 336с.
470391
  Степкин В.П. Его называли "Кавказский Суворов". Очерк жизни и боевой деятельности генерала П.С. Котляревского / В.П. Степкин. – Донецк : Апекс, 2008. – 92с. – ISBN 966-8242-62-9
470392
  Нейгауз В. Его называли Иваном Ивановичем / В. Нейгауз. – Москва, 1970. – 328с.
470393
  Коган В.С. Его называли КД : докум. повесть / В.С. Коган. – Харьков : Прапор, 1990. – 189 с.
470394
  Лапин К.К. Его невеста / К.К. Лапин. – М, 1956. – 49с.
470395
  Ревенко Ф.Ф. Его подземные университеты / Ф.Ф. Ревенко. – М., 1974. – 112с.
470396
  Лебедев В.А. Его позвал Гиппократ / В.А. Лебедев. – Ленинград, 1973. – 192с.
470397
  Сахвадзе Н.Н. Его последний вечер / Н.Н. Сахвадзе. – Ставрополь, 1991. – 157 с.
470398
   Его последняя победа. – М, 1966. – 174с.
470399
   Его правда // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 20 (196), 31 мая 2018. – С. 48-50


  Коротко о своей жизни, любви и смерти - НВ публикует избранные страницы автобиографической прозы украинского кинорежисера Олега Сенцова.
470400
  Роветта Дж. Его превосходительсво = [Papa Eccelenza] : драма в 3 д. / Джероламо Роветта ; Пер. с итал. В. Козлова. – Москва : Книгоиздат. Польза" В. Антик и К*, 1911. – 66 с. – (Универсальная библиотека ; № 419)
470401
  Золя Э. Его превосходительство Эжен Ругон / Э. Золя. – М.-Л., 1951. – 396с.
470402
  Гаврилин В.М. Его призвание / В.М. Гаврилин. – М., 1977. – 64с.
470403
  Симонян М.Н. Его профессия -- революция / М.Н. Симонян. – М., 1975. – 127с.
470404
  Симонян М.Н. Его профессия - революция / М.Н. Симонян. – 2-е, доп. – М., 1985. – 143с.
470405
  Балков К.Н. Его родовое имя : Роман. Повесть / К.Н. Балков ; худож. В.С. Комаров. – Москва : Сов. Россия, 1979. – 299с.
470406
  Гулиа Г.Д. Его самый, самый счастливый день : рассказы / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1977. – 655 с.
470407
  Димаров А.А. Его семья / А.А. Димаров. – Москва, 1957. – 316 с.
470408
  Димаров А.А. Его семья / А.А. Димаров. – Киев, 1961. – 284 с.
470409
  Димаров А.А. Его семья / А.А. Димаров. – Киев, 1962. – 284 с.
470410
   Его сиятельство АЛЬ де МАР : fashion-hous // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 16-22 : Фото
470411
  Храновский Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому. – [Б. м.] : [Б. и.]. – XXIV, 608 с.
470412
  Осокин В.Н. Его стихов пленительная сладость... / В.Н. Осокин. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 192 с.
470413
  Лях Ф.М. Его страницы / Ф.М. Лях. – Луганск, 1961. – 196 с.
470414
  Кэбирли И. Его тень : поэма / И. Кэбирли. – Москва : Советский писатель, 1963. – 46 с.
470415
  Каменкович З.Б. Его уже не ждали / З.Б. Каменкович, Ч.Т. Хачатурян. – Львов : Книжно-журнальное, 1963. – 344 с.
470416
  Каменкович З.Б. Его уже не ждали / З.Б. Каменкович, Ч.Т. Хачатурян. – 2-е изд., перераб. – Львов : Каменяр, 1971. – 351 с.
470417
  Сегель Я.А. Его фильмы и рассказы. / Я.А. Сегель. – Москва, 1966. – 232с.
470418
  Никулин В Ю. Его четвертое имя. / В Ю. Никулин. – М, 1950. – 26с.
470419
  Піскун В. Егодокументування та концептуалізація Української революції політичними емігрантами (перша половина XX ст.) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 450-463. – ISBN 978-617-7062-20-1
470420
  Малиновська О. Егоїзм; Два двигуни; Гуля; Не друг; Патріотові; Факт; Сум : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 67-69
470421
  Гримич Марина Егоїст : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2003. – 228с. – ISBN 966-663-102-4
470422
  Гримич Марина Егоїст : Роман / Марина Гримич. – Київ : Дуліби, 2006. – 324с. – ("Deja vu"). – ISBN 966-8910-21-4
470423
  Горький М. Егор Булычев и другие / М. Горький. – Москва, 1965. – 75с.
470424
   Егор Булычев и другие. – Москва, 1970. – 364 с.
470425
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1934. – 48с.
470426
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1935. – 90с.
470427
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1937. – 159с.
470428
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1950. – 84с.
470429
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1953. – 56с.
470430
  Горький М. Егор Булычов и другие / М. Горький. – Москва, 1989. – 125с.
470431
  Коткин А.С. Егор Ванюта. / А.С. Коткин. – Архангельск, 1981. – 161с.
470432
  Травин Д. Егор Гайдар: итоги и имидж // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 169-181. – ISSN 0321-1878
470433
   Егор Гайдар: ученый, политик, челоовек // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-36. – ISSN 0869-0499


  В статье представлены краткие изложения ряда выступлений в рамках двух встреч ученых и соратников Е. Гайдара, организованных Высшей школой экономики и фондом "Либеральная миссия".
470434
  Старосельский П.И. Егор Егорович Вагнер (1849-1903) / П.И. Старосельский, Е.И. Пикулина. – Москва : Наука, 1977. – 232 с.
470435
  Числов М.М. Егор Исаев. / М.М. Числов. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1990. – 142 с.
470436
  Щеглов А.С. Егор Каргин : роман / А.С. Щеглов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1986. – 388 с.
470437
  Щеголихин А.С. Егор Каргин / А.С. Щеголихин. – Саранск, 1990. – 400с.
470438
  Агуренко Б.П. Егор Мурлычёв : повесть о ростовских подпольщиках / Агуренко Б.П. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1980. – 112 с. – (Люди земли донской)
470439
  Иванович Егор Цапля : [рассказ] / Иванович [псевд.]. – Нижний Новгород : Изд. "Ледоход", 1907. – 8 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелейв : в 4 т. Т. 4 / И.Ф Масанов. М., 1960, с. 250
470440
  Машкин Г.Н. Егор, сын охотника / Г.Н. Машкин. – Иркутск, 1979. – 320с.
470441
  Степаненко В.И. Егорка-Нашатырь / В.И. Степаненко. – Минск : Знание, 1975. – 96 с.
470442
  Успенский Н.В. Егорка-пастух / Н.В. Успенский. – Москва, 1957. – 60с.
470443
  Горбунов Д. Егорка Богатырев / Д. Горбунов. – Ярославль, 1968. – 240с.
470444
  Левин Б.Н. Егорка. Рассказы / Б.Н. Левин. – К., 1956. – 86с.
470445
  Супрун И.Ф. Егоркин разъезд / И.Ф. Супрун. – Новосибирск, 1959. – 192с.
470446
  Волкодаев П. Егоркины рапорты : повести и рассказы / П. Волкодаев. – Минск : Мастацкая літараткра, 1976. – 336 с.
470447
   Егорова Муза Александровна, Выставка работ. Пермь. 1972 г.. – Пермь, 1972. – 18с.
470448
  Лутков Г.Я. Егорова река: Стихотворения. / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1981. – 111с.
470449
   Егоршина Наталия Алексеевна, Андронов Николай Иванович. Выставка произведений. Москва. 1978. – М, 1978. – 28с.
470450
   Егоршина Наталия Алексеевна. Выставка произведений. Москва. 1979. – М, 1979. – 13с.
470451
  Артемова Н. Егорьевсикй историко-художественный музей // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 8


  Місто Єгорьєвськ знаходиться в 100 кілометрах від столиці. Дім, де розташувався музей, було побудовано в ХІХ ст. для купця А.Нікітіна
470452
  Седов А.П. Еготов : [Иван Васильевич] / А.П. Седов. – Москва : Госстройиздат, 1956. – 91 с. – (Мастера русского зодчества)
470453
  Пашукова Т.І. Егоцентризм та рівень домагань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглянуто питання про функції та значення егоцентризму в структурі особистості. Висунуто припущення про взаємозв"язок егоцентризму та рівня домагань. У проведеному емпіричному дослідженні отримано результати, згідно з якими низькі величини ...
470454
  Пашукова Т.І. Егоцентризм як соціально-психологічне явище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Егоцентризм розглядається з позицій інтерперсонального підходу як соціально-психологічне явище. Розрізняється егоцентризм як феномен, як механізм та якість особистості. Простежується статевовікова динаміка егоцентризму в підлітковому та юнацькому віці.
470455
  Терехова С. Егоцентричне я в сідомості і мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 31-36. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
470456
  Грицик Л. Егоцентричний переклад як проблема компаративістики // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 390-394. – ISBN 966-603-098-5
470457
  Токаренко А.М. ЕГП Білокуракинського району Луганської області: динамічні аспекти // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 121-124. – ISBN 978-966-285-399-5
470458
  Бодряков В.Ю. ЕГЭ-тестирование студентов-математиков педагогического вуза как важный индикатор уровня профессиональной подготовленности / В.Ю. Бодряков, Н.Г. Фомина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 1. – С. 50-54. – ISSN 0321-0383
470459
  Неретин Ю. ЕГЭ : перспективы и эволюция // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 4


  Особенно много претензий к ЕГЭ предъявляют математики. Опасения о будущем математического образования.
470460
  Гитман Е.К. ЕГЭ vs ACT, или что и как проверяется при поступлении в вузы в России и в США / Е.К. Гитман, М.Б. Гитман // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 149-156. – ISSN 0869-3617


  Предложены для сравнения две тестовые системы - ЕГЭ (единый государственный экзамен), используемый в России, и ACT (American College Testing), применяемый в США. В статье обсуждаются различия как в целевых и содержательных, так и в организационных ...
470461
  Малинецкий Г.Г. ЕГЭ как катализатор кризиса российского образования / Г.Г. Малинецкий, А.В. Подлазов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 18-59. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В работе обсуждаются системные дефекты единого государственного екзамена. Доказана невозможность его одновременного использования для итоговой аттестации выпускников и конкурсного отбора абитуриентов в вузах страны. Проведен анализ методов, с помощью ...
470462
  Вяземский Е.Е. ЕГЭ по истории : опыт и проблемы / Е.Е. Вяземский, Б.Л. Хавкин // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 142-155. – ISSN 0130-3864
470463
  Возовикова Т. ЕГЭ шагает в СНГ. Единый экзамен переходит границы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 9


  Опыт организации пунктов государственной итоговой аттестации за рубежом есть (ежегодно в дни проведения ЕГЭ их действует более 40), необходимая нормативная база для запуска новых центров в странах СНГ будет оперативно разработана.
470464
  Бігіч О. Ед"ютейнмент як технологія формування методичної компетентності викладача іноземної мови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 119-126. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Відзначено, що ед"ютейнмент як технологія навчання іноземної мови вже була досліджена щодо різних ступенів навчання - від початкової до вищої школи <…> Вказано, що студенти магістратури, позитивно оцінивши і технологію формування методичної ...
470465
   Еда будущего. И что будем есть завтра? Ученіе мира готовят продовольственную революцию / Лангер Фред, Криг Сузанна, Бертем, Жан-Поль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 66-81 : фото. – ISSN 1029-5828
470466
  Невежин В. Еда и алкогольные напитки на дипломатических приемах в Кремле (1941-1945 гг.) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 149-166. – (New series ; vol. 20, no. 1). – ISSN 1224-032X
470467
  Миронова Марина Еда к радости: 5 чувств на кончике языка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 44-52 : фото
470468
  Поуп Виктория Еда как удовольствие. Приятного аппетита! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 150-159 : фото
470469
  Бикмурзина Элла Еда: технология изобилия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 202-203 : фото
470470
  Киливник П В. едагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. - // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 156-166. – ISSN 2312-5993
470471
  Кацевич В.В. Едафічна характеристика літогенних грунтів на лесоподібних суглинках / В.В. Кацевич, О.В. Стрижак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
470472
  Булейко А.А. Едафотопи терникових біогеоценозів, зростаючих на колишніх землях байрачних природних лісів та їх еколого-мікроморфологічна характеристика / А.А. Булейко, Ю.Л. Полієва, Н.Б. Митина // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 157-167 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-2056
470473
  Кондратюк А. Едафофільні водорості ризосфери цукрового буряка / А. Кондратюк, І. Костіков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-60. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  У ризосфері цукрового буряка лісостепової зони України було виявлено 16 видів грунтових водоростей. Уперше знайдено нову для грунтів України синьозелену водорость Stigonema intermedia Kondrat. 16 soil algae species were revealed in sugar-beet ...
470474
  Жукоцкий В. Едва заметный пунктир истины // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2003. – № 1. – С.80-95. – ISSN 0869-44435
470475
  Добровольський Л. Едвард-Леопольд Руліковський, знавець Київщини (1825-1900). – [Б. м.] : [Б. в.]. – 37 с. – Без. обкл. і тит. л.. - Авт. вказан в кінці текста
470476
  Шніцер І.О. Едвард Бенеш і словацьке питання в роки Другої світової війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 50-55. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
470477
  Каушлієв Г.С. Едвард Кларк - дослідник кримських старожитностей // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 65-69. – ISBN 978-966-8999-37-6
470478
  Нижанківський Б. Едвард Козак // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 266, березень : березень. – С. 5-8


  Едвард Теодорович Козак — український карикатурист, гуморист, художник, письменник, іконописець, редактор і видавець.
470479
  Яців Р. Едвард Козак: безжальний, але й справедливий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 24


  115 років від дня народження видатного українського мистця, мультиплікатора, письменника, редактора і видавця, геніального карикатуриста.
470480
  Томпсон Є. Едвард Саїд і польське питання / переклад з польської М. Мельник, А. Поцілуйко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 6-7


  Проти культурної неспроможності периферії.
470481
  Клиніна Т. Едвард Стеттініус - державний секретар президента Франкліна Рузвельта // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 80-88. – ISSN 2521-1706
470482
  Просалова В. Едвард Стріха - Порфірій Горотак: з історії двох літературних містифікацій // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 63-69. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
470483
  Ковалів Ю. Едвард Стріха // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 102-107. – ISSN 0236-1477
470484
  Пуща Я. Едварду Стрісі видали партквиток через вісімдесят років : новини: літературно-мистецька акція // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 181-183


  Літературно-мистецька акція "Зірви Стріху" ( Кость Буревій, псевдонім - Едвард Стріха [1888-1934) - україн. поет, драматург, театрознавець і літерат. критик; російський революційний діяч. Учасник літерат. дискусії 1925–1928 й автор брошури "Європа чи ...
470485
  Коляда Н. Едвін Гернле (1883-1952) - ідеолог, теоретик та організатор дитячого руху // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 35-39
470486
  Логвин М.О. Едвін Рей Ланкестер - друг К. Маркса / М.О. Логвин, В.А. Федінченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
470487
  Гансон Оля Едгар Алян По / Оля Гансон ; Переклав О. Пашук. – Львів : Наклад Унїверзальної Б-ки, 1911. – 64 с. – (Універсальна бібліотека ; [Вип.] 3)


  На тит. стор. є підпис авторки, а дарчий надпис стерт
470488
  Будько Євген Едельвейс від Петровича : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 110-112 : Фото
470489
  Власенко І.М. Едельвейс кохання : десять байок у прозі / І.М. Власенко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 112 с.
470490
  Наєнко М. Едельвейс Леоніда Кисельова // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 321-322
470491
  Зубанич Ф.І. Едельвейси Європи : нариси / Ф.І. Зубанич. – Ужгород, 1972. – 50 с.
470492
  Урин В.А. Едем по Узбекистану / В.А. Урин. – Ташкент, 1964. – 163с.
470493
  Максімова М. Едементи системи контролінгу банківської діяльності // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 171-177. – ISSN 1993-0259
470494
  Єленський В. Едемський сад: вигнання та повернення // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 22-25


  Австрійський і американський соціолог та теолог, ідеолог неоконсерватизму Пітер Бергер є одним з найпослідовніших критиків неокласичної теорії секуляризації. Класичною працею в цьому напрямі є збірка статей "Десекуляризація світу: Відродження релігії ...
470495
  Кондратьєва І.В. Едеська і Нісібінська школи та сирійська богословська традиція // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 17-21


  У статті розглядається історія виникнення перших богословських шкіл, що існували в межах сирійської християнської традиції. Їх роль в процесі освіти і формування національної культури. В статье рассматривается история возникновения первых богословских ...
470496
   Едешь отдыхать? Выбирай Украину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 89. – Библиогр.: Фото
470497
  Якутенко Ирина Едим мясо, рубим елки. Планете это только на пользу. Опасная забота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 90-93 : фото
470498
   Едим не дома : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 92-97 : Фото
470499
   Един век вярна служба на народното образование. – София, 1979. – 134с.
470500
   Един ден в Софии. – [ София ] : Фотоиздат, 1975. – 15 л. : ил.
470501
   Един ден от младостта : участници в партизанското движение споделят преживяванията си от най-вълнуващия ден на борбата. – София : Народна младеж, 1973. – 371, [4]
470502
  Паламарчук П.Г. Един Державин / П.Г. Паламарчук. – М, 1986. – 204с.
470503
  Гульд А.-М. Единая валюта для Беларуси и России? // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2004. – Вып. 4, № 2. – С. 229-258. – ISBN 5-94716-027-7
470504
   Единая воля. – Ашхабад, 1944. – 194с.
470505
   Единая всесоюзная спортивная классификация. – М, 1956. – 168с.
470506
   Единая всесоюзная спортивная классификация. – М, 1957. – 196с.
470507
   Единая Всесоюзная спортивная классификация. – Изд. 2-е, доп. – М, 1951. – 72с.
470508
   Единая всесоюзная спортивная классификация на 1965-1968 гг.. – М, 1965. – 288с.
470509
   Единая всесоюзная спортивная классификация на 1969-1972 гг.. – М, 1970. – 335с.
470510
   Единая всесоюзная спортивная классификация, 1973-1976. – М, 1973. – 383с.
470511
   Единая всесоюзная спортивная классификация, 1981-1984. – Москва, 1981. – 312 с.
470512
   Единая всесоюзная спортивная классификация, 1985-1988. – М, 1985. – 284с.
470513
  Аксельрод С.Л. Единая Всесоюзная спортивная классификация. Сокращенная стенограмма лекции прочитанная на семинаре приподавателей теории физического воспитания / Аксельрод С.Л. ; Управление учебными заведениями Комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Министров СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 14 с.
470514
  Чернышев А.А. Единая высоковольтная сеть СССР. / А.А. Чернышев. – Л, 1931. – 15с.
470515
   Единая государственная племенная книга крупного рогатого скота Ленинградской области. – Л.
1. – 1936. – 243 с.
470516
   Единая государственная племенная книга свиней крупной белой (английской) породы по Свердловской области. – Свердловск
1. – 1936. – 224 с.
470517
   Единая государственная система делопроизводства : (основные положения). – Москва, 1974. – 120 с.
470518
   Единая государственная система делопроизводства. – М, 1974. – 128с.
470519
   Единая государственная система межбиблиотечного абонемента. ГОСТ 7.31-81. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 9 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
470520
  Барышников Н.И. Единая государственная техническая политика / Н.И. Барышников. – Москва : Экономика, 1975. – 55 с. – (Экономические знания - в массы)
470521
  Толстой Л.Н. Единая заповедь : О государственной власти / гр. Л.Н. Толстой. – Петроград : Изд. "Единения", 1917. – 26 с. – (Голос Толстого / Издание "Единение", под ред. В.Г. Черткова)
470522
  Толстой Л.Н. Единая заповедь : О государственной власти / гр. Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредника" ; [Тип. Французова и Колукова], 1917. – 31 с. = Серия произведений, ранее запрещавшихся Л.Н. Толстого, запрещавшихся / Издание "Посредника", под ред. В.Г. Черткова ; № 1200
470523
  Спектор В. Единая информационная система вуза. / В. Спектор, А. Силуянов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 92-96. – ISSN 0869-3617


  ЕИС Рос. гос.технологического ун-та им. К.Э. Циолковского
470524
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике для женщин (3, 2 и 1 разряды). – М, 1956. – 60с.
470525
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике для мужчин (3, 2 и 1 разряды). – М, 1956. – 20с.
470526
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике для юношей и девушек и программа примерных упражнений для соревнований мальчиков и девочек на 1957-1961 гг.. – М, 1957. – 251с.
470527
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике для юношей и девушек на 1954-1956 гг.. – М, 1954. – 68с.
470528
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике на 1952-1955 гг.. – М, 1952. – 148с.
470529
   Единая классификационная программа по спортивной гимнастике на 1954 г.. – М, 1954. – 62с.
470530
   Единая классификационная программа соревнований по гимнастике на 1940-41 гг.. – М, 1939. – 62с.
470531
   Единая классификация литературы для книгоиздания в СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 596 с.
470532
  Барышникова М. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Качество. Многообразие. Методическое сопровождение // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 29 - 32. – ISSN 1727-4893
470533
  Гридина Е.Г. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: три года в Интернете (опыт создания и сопровождения) / Е.Г. Гридина, И.И. Чиннова // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 79-86.


  Приводится обзор наиболее важных разделов и сервисов Единой коллекции.
470534
  Карпинский Л. Единая математика / Л. Карпинский. – Москва-Ленинград, 1926. – 596 с.
470535
  Борзенков В.Г. Единая наука о человеке: за пределами редукционизма // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 24-40. – ISSN 0236-2007
470536
   Единая научно-техническая политика. – М, 1986. – 61с.
470537
   Единая общегосударственная система междубиблиотечного абонемента. – М, 1969. – 40с.
470538
  Петров В.Н. Единая параллель / В.Н. Петров. – М., 1981. – 440с.
470539
  Камышанская А. Единая прялка судеб // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-83


  Изобразительное искусство армянской художницы Гаяне Хачатурян (1942-2009)
470540
  Герман Артур Григорьевич Единая сельскохозяйственная политика ЕЭС в условиях усиления наднационального регулирования : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Герман Артур Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 202л. – Бібліогр.:л.159-178
470541
  Герман А.Г. Единая сельскохозяйственная политика ЕЭС в условиях усиления наднационального регулирования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.14 / Герман А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 21л.
470542
  Голотвин Ж.Г. Единая семья советских народов: социальное родство и сплоченность / Ж.Г. Голотвин. – М., 1981. – 167с.
470543
  Юрин О.Н. Единая система автоматизации проектирования ЭВМ / О.Н. Юрин. – М, 1976. – 176с.
470544
  Маев Ф.Р. Единая система аттестации - метод и средство обеспечения высокого качества промышленности продукции / Ф.Р. Маев. – М, 1973. – 51с.
470545
  Гличев А.В. Единая система государственного управления качеством продукции / А.В. Гличев. – М, 1981. – 64с.
470546
   Единая система информационно-вычислительного обеспечения АПК. – М, 1988. – 270с.
470547
   Единая система информационно-поисковых языков. – Рига, 1977. – 171с.
470548
   Единая система конструкторской документации. – М, 1970. – 220с.
470549
   Единая система конструкторской документации. – М, 1970. – 143с.
470550
   Единая система конструкторской документации. – Переизд. – М, 1973. – 407с.
470551
   Единая система конструкторской документации. – М, 1979. – 478с.
470552
   Единая система конструкторской документации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : издательство стандартов, 1989. – 352с.
470553
   Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68 - ГОСТ 2.309-68. – Москва, 1969. – 144 с.
470554
   Единая система конструкторской документации. Основные положения. – М, 1971. – 200с.
470555
   Единая система конструкторской документации. Патентный формуляр. – М, 1970. – 30с.
470556
   Единая система конструкторской документации. Правила выполнения схем. – М, 1971. – 80с.
470557
   Единая система конструкторской документации. Учет и обращение документации. – М, 1971. – 88с.
470558
  Леонов В.П. Единая система наук / В.П. Леонов. – К, 1991. – 47с.
470559
  Некрасов Н.Н. Единая система отраслевого и территориального планирования / Н.Н. Некрасов, Г И. Шилин, . – М, 1980. – 76с.
470560
  Ачаркан В.А. Единая система пенсионного обеспечения и ее совершенствование / В.А. Ачаркан. – Москва, 1971. – 37 с. – Библиогр.: с. 37
470561
   Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. – Изд. 4-е. – М, 1962. – 735с.
470562
  Хорев Б.С. Единая система расселения и развития городов (экономико-географическое исследование городского расселения в СССР) : Автореф... докт. географ.наук: / Хорев Б.С.; ЛГУ. – Л., 1971. – 44л.
470563
  Липский Ю.Н. Единая система селенодезических координат из девяти каталогов на видимом полушарии Луны / отв. ред. Ю.Н. Липский. – Москва : Наука, 1973. – 384 с.
470564
   Единая система технологической документации. – М, 1977. – 192с.
470565
   Единая система технологической документации. – Москва : Издательство стандартов, 1992. – 325с.
470566
  Белов Н.Г. Единая система учета в сельском хозяйстве (информационные аспекты управления) / Н.Г. Белов. – Москва : Статистика, 1975. – 208 с.
470567
   Единая система учета и статистики в ГДР. – М, 1968. – 152с.
470568
   Единая система учета и статистики в ГДР. – М, 1971. – 256с.
470569
   Единая система учета и статистики в ГДР. – М, 1974. – 216с.
470570
  Чернова Л. Единая система ЭВМ / Л. Чернова. – Рига, 1976. – 102с.
470571
  Шелихов А.А. Единая система электронных вычислений / А.А. Шелихов. – Москва : Энергия, 1975. – 160 с.
470572
  Акимов Г.В. Единая спецификация металлических материалов машиностроения Союза ССР : (проект) / Г.В. Акимов, К.И. Акимова ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. – Москва : Оборонгиз
Ч. 3. – 1948. – 438 с., [2] л. диагр. : граф., диагр. – Библиогр.: с. 92
470573
   Единая сущность и многообразие форм становления и развития социалистического образа жизни. – Махачкала, 1989. – 143с.
470574
   Единая схема классификации литературы в книготорговой сети. – М, 1965. – 72с.
470575
   Единая схема классификации литературы для книгоиздания в СССР. – М, 1977. – 468с.
470576
  Скугар А.С. Единая теория строения Вселенной = Einheitliche Theorie zum Aufbau des Weltalls = La theorie universelle de structure de l"Univers = Unified Theory of the Universe structure / Скугар Александр Сергеевич. – [Симферополь : б. и.], 2017. – 68 с. – Библиогр.: с. 68
470577
  Браун Д. Единая теория ядерных моделей и сил : Пер.с англ. / Д. Браун. – Москва : Атомиздат, 1970. – 288 с.
470578
  Вильдермут К. Единая теория ядра / К. Вильдермут, Я. Тан; пер. с англ. д-ра физ.-мат. наук Смирнова Ю. Ф. – Москва : Мир, 1980. – 502 с.
470579
  Воронин Е.Г. Единая технология цветосинтеза и фотограмметрической обработки мультиспектральных оптико-электронных космических снимков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
470580
  Шафиркин Б.И. Единая транспортная сеть и взаимодействие различных видов транспорта : Учебник для вузов / Б.И. Шафиркин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 240с.
470581
  Лопатина Н.Ф. Единая транспортная система / Н.Ф. Лопатина. – М, 1988. – 160с.
470582
   Единая трудовая школа. – М, 1918. – 24с.
470583
  Михайлов А.В. Единая физическая теория / А.В. Михайлов. – Санкт-Петербург : Реноме, 2008. – 32 с. – ISBN 978-5-98947-113-3
470584
   Единая школа. – М, 1918. – 80с.
470585
  Кукель-Краевский Единая электроэнергетическая система европейской части СССР. / Кукель-Краевский. – М-Л, 1938. – 71с.
470586
  Кржижановский Г.М. Единая энергетическая система СССР / Г.М. Кржижановский, В.И. Вейц. – М., 1956. – 55с.
470587
   Единбурзький погляд на історію демократії від давніх часів до майбутніх можливостей = The Edinburgh companion to the history of democracy / [Джеймс Андерсон та ін.] ; [ред.]: Бенджамін Айзехен та Стівен Стоквелл ; пер. з англ. Р. Машкової, О. Хоменко ; наук. ред. та упоряд. перкладу М. Мінаков ; передм. Дж. Гуді ; вступ. слово А. Єрмолаєва ; Ін-т стратег. дослідж. "Нова Україна"]. – Харків : Фоліо, 2017. – 639, [1] с. – Парал. тит. арк англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл. ред. зазнач. як авт. - Покажчик: с. 630-639. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-03-7915-2
470588
  Улуг-зода С. Единение : избр. статьи и очерки / Сатым Улуг-зода. – Душанбе : Таджикгосиздат, 1963. – 200 с.
470589
  Папырина А.А. Единение души, веры, любви в поэзии Е. Васильевой // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 101-103. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
470590
   Единение литератур. – Киев, 1982. – 138с.
470591
   Единение народов - единение культур.. – К., 1987. – 262с.
470592
   Единение побратимов.. – Львов, 1981. – 86с.
470593
  Тахиров Ш. Единението / Ш. Тахиров. – София, 1981. – 197с.
470594
  Скоробогатько В.Я. Единественность и существование решений некоторых краевых задач для дифференциального уравнения эллиптического типа второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скоробогатько В.Я.; М-во высш. образования СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1954. – 12л.
470595
  Шацкая Е.В. Единица - ноль. / Е.В. Шацкая. – М., 1960. – 40с.
470596
   Единица "с обманом".. – М., 1983. – 576с.
470597
  Богушевич Д.Г. Единица, функция, уровень: К пробл. классиф. единиц яз. : к пробл. классиф. единиц яз. / Д.Г. Богушевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 116 с. – Библиогр.: с. 105-115 (231 назв.)
470598
   Единицы активности и дозы ионизирующих излучений. – Москва, 1959. – 77 с.
470599
  Деньгуб В.М. Единицы величин : словарь-справочник / В.М. Деньгуб, В.Г. Смирнов. – Москва : Издательство стандартов, 1990. – 240 с.
470600
  Навашин С. Единицы жизни : Речь, произнесенная на торжественном годичном акте Университета Св. Владимира, 16 января 1900 года / С.Г. Навашин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. ВладимираН.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [2], 14 с.
470601
  Навашин С.Г. Единицы жизни // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 445-458. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
470602
  Данилов Н.И. Единицы измерений / Н.И. Данилов. – Москва, 1961. – 304 с.
470603
  Тюрин Н.И. Единицы измерений принятые в СССР. / Н.И. Тюрин. – Москва, 1947. – 83 с.
470604
   Единицы измерений. ГОСТ. – Москва, 1967. – 52 с.
470605
  Сидоренко Е.Ф. Единицы измерения в торговле на Левобережной Украине 18в. : Автореф... канд. ист.наук: / Сидоренко Е.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1971. – 26с.
470606
  Сена Л.А. Единицы измерения величин и их размерности : учеб. пособие / Л.А. Сена. – Москва : Наука, 1969. – 304с.
470607
   Единицы измерения и обозначения физико-технических величин : справочник для работников издательств и авторов. – Москва : ГНТИ, 1961. – 255 с.
470608
  Сена Л.А. Единицы измерения физеческих величин / Л.А. Сена. – 2-е изд., перераб. – Ленинград ; Москва, 1949. – 188 с.
470609
  Сена Л.А. Единицы измерения физических величин / Л.А. Сена. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1939. – 128 с.
470610
  Чертов А.Г. Единицы измерения физических величин / А.Г. Чертов. – 2-е изд. – М., 1960. – 184с.
470611
  Калантаров П.Л. Единицы измерения электрических и магнитных величин / П.Л. Калантаров. – Москва ; Ленинград : ГЭИ, 1948. – 62 с.
470612
  Малицкий А.Н. Единицы измерения электрических и магнитных величин / А.Н. Малицкий. – Москва, 1961. – 55 с.
470613
  Биленкин Л.Д. Единицы измерения электрических и магнитных величин и обобщенная форма уравнений теории электричества : учеб. пособие для студ. и преподавателей / Л.Д. Биленкин. – Москва : Издательство Московского полиграфического института, 1963. – 102 с.
470614
   Единицы морфологии и синтаксиса в семантическом аспекте.. – Ростов-на-Дону, 1979. – 113с.
470615
  Потапова Г.Н. Единицы невербальной семиотики как средства создания "эмоционального" портрета героя (на материале повести М. Лермонтова "Вадим") // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 25-29. – (Русская филология ; № 2 (64) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Надана розвідка актуальна у зв’язку з недостатньою увагою лінгвістів до мови ранньої повісті М. Лермонтова «Вадим». На особливу увагу заслуговують авторські ремарки. Саме в ремарках М. Лермонтов реалізує одиниці невербальної семіотики. Аналіз висловів ...
470616
  Клейтман С.Л. Единицы правила движения по улицам и дорогам СССР и уход за автомобилем / С.Л. Клейтман, Л.Я. Лагунов. – Харьков, 1960. – 324с.
470617
   Единицы различных уровней в языке и речи.. – Краснодар
2. – 1972. – 95с.
470618
   Единицы различных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие.. – М., 1969. – 332с.
470619
   Единицы разных уровней языковой системы в свете их динамики.. – Ярославль, 1987. – 166с.
470620
   Единицы системы СИ для измерения физических величин : посбие для студентов. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1970. – 112 с.
470621
  Бойко Б.Л. Единицы социально-группового диалекта в языковой картине мра взаимодействующих культур : на материале русского и немецкого военного жаргона 1941-1945 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 99-107. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
470622
  Степанов Н.В. Единицы счета времени (до XIII в.) по Лаврентиевской и 1-й Новгородской летописям / Н.В. Степанов. – [Москва] : [О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те], 1909. – 74 с.
470623
  Дворкина М.Я. Единицы учета обслуживания пользователей библиотек и органов НТИ в ГОСТ 7.20–2000 "СИБИД. Библиотечная статистика" // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 64-67
470624
   Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-технической информации.. – М., 1983. – 4с.
470625
   Единицы учета обслуживания читателей и абонентов библиотек и органов научно-технической информации.. – М., 1984. – 16с.
470626
  Митрофанова С.В. Единицы учета фонда – объект стандартизации ГОСТ 7.20–2000 "СИБИД. Библиотечная статистика" // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 84-91
470627
   Единицы учета фондов библиотек и органов научно-технической информации.. – М., 1980. – 24с.
470628
  Бурдун Г.Д. Единицы физических величин / Г.Д. Бурдун. – 3-е изд., доп. – Москва, 1963. – 186 с.
470629
  Бурдун Г.Д. Единицы физических величин / Г.Д. Бурдун. – 4-е изд., доп. – Москва : Издательство комитета стандартов, 1967. – 216 с.
470630
  Чертов А.Г. Единицы физических величин : Учеб.пособие для вузов / А.Г. Чертов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 287 с.
470631
  Бурдун Г.Д. Единицы физических величин / Г.Д. Бурдун, В.А. Базакуца. – Харьков : Вища школа, 1984. – 208 с.
470632
  Власов А.Д. Единицы физических величин в науке и технике : Справочник / А.Д. Власов, Б.П. Мурин. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 176 с.
470633
  Болсун А.И. Единицы физических величин в школе : книга для учителя / А.И. Болсун, С.Л. Вольштейн. – Минск : Народная асвета, 1983. – 95 с. : ил. – Библиогр.: с. 94 (8 назв.)
470634
  Олейникова Л.Д. Единицы физических величин в энергетике / Л.Д. Олейникова. – М., 1983. – 232с.
470635
  Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности / Л.А. Сена. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 335 с.
470636
   Единицы физических величин. : сб. нормативно-тех. документов. – Москва : Издательство стандартов, 1987. – 176 с.
470637
  Маликов С.Ф. Единицы электрических и магнитных величин / С.Ф. Маликов. – 2-е изд,. переработ. – Москва ; Ленинград, 1960. – 168 с.
470638
   Единицы языка в коммуникативном и номинативном аспектах.. – Л., 1986. – 163с.
470639
  Ферстер Г. Единицы, величины, уравнения и их практическое использование : Пер. с нем. / Г. Ферстер. – Киев : Вища школа, 1984. – 199с.
470640
  Мусий В.Б. Единичное и универсальное в фантастическом рассказе Ф.М. Достоевского "Бобок" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 74-79. – (Серія: Філологія)
470641
  Погорелая Т.З. Единичное разделение труда при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Погорелая Т.З.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
470642
  Петрова З.Ф. Единичное, особенное и общее в процессе становления коммунистической общественно-экономической формации : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Петрова З.Ф.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 20л.
470643
   Единни в борбата против фашизма, юни-септември 1923.. – София, 1983. – 285с.
470644
  Бронников Д.М. Единого грамма ради / Д.М. Бронников, М.С. Афанасьев. – Москва : Советская Россия, 1983. – 88 с. – (Наука - народу. Горное дело)
470645
   Единодействието на българския народ с другите балкански народи в антифашистката борба 1940-1945 : документи и материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1974. – 342 с.
470646
  Расторгуев В.Н. Единодержавие : новые лики тоталитаризма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.43-50. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
470647
  Жерновой Ф.Е. Единое информационное пространство в сфере культуры / Федор Евгеньевич Жерновой // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 3. – С. 9-12
470648
  Толстой Л.Н. Единое на потребу и другие произведения : "Единое на потребу"; "Одумайтесь" ; Патриотизм и правительство; К политическим деятелям;№ Письмо к редактору английской газеты / гр. Л.Н. Толстой. – Москва : Т-во типо-лит. Владимир Чичерин в Москве, 1907. – 159 с.
470649
  Малєк Э. Единое образовательное пространство - мечта или реальность? Из опыта реализации Болонского процесса в Лодзинском университете / Элиза Малэк // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-81
470650
  Казакова Т. Единое образовательное пространство : оптимизация учебного процесса / Татьяна Казакова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 57-59. – ISSN 0869-4915
470651
  Гурулева Т.Л. Единое образовательное пространство в АТР // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 134-140. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена рассмотрению процессов формирования образовательного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Рассматривается участие России в сотрудничестве стран региона в области высшего образования, даны рекомендации по дальнейшему ...
470652
  Быковская Е.Ф. Единое обраэовательное пространство Европы: проблемы становления // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 13-19. – ISSN 1811-0916
470653
  Пейс А. Единое описание электронных частиц / А. Пейс. – Москва, 1957. – 18 с.
470654
  Хмара Г.И. Единое планирование лекционной пропаганды / Г.И. Хмара. – Л, 1962. – 85с.
470655
  Рачков П.А. Единое революционное учение: очерк развития марксизма-ленинизма как теорет. системы. / П.А. Рачков. – Москва, 1990. – 188с.
470656
  Паперный З.С. Единое слово / З.С. Паперный. – М. : Советский писатель, 1983. – 382 с.
470657
   Единое счастье.. – Новосибирск, 1974. – 79с.
470658
  Жакочьян С. Единое таможеное законодательство Европи: от римского договора к модернизированному таможенному кодексу // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 3-12
470659
   Единожды приняв присягу.. – Донецк, 1990. – 165с.
470660
  Минков Ю.А. Единомыслие и разногласия в науках. / Ю.А. Минков. – София, 1982. – 184с.
470661
  Жернаков Н.К. Единомышленники / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1960. – 294с.
470662
  Жернаков Н.К. Единомышленники / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1963. – 296с.
470663
  Борисов К.Ф. Единомышленники / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1975. – 375с.
470664
  Борисов К.Ф. Единомышленники / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1979. – 509с.
470665
   Единоначалие - важнейшее условие укрепления дисциплины и боеспособности советских вооруженных сил.. – М., 1953. – 35с.
470666
  Тимофеечев М.Н. Единоначалие в Советских Вооруженных Силах / М.Н. Тимофеечев. – М. : Воениздат, 1978. – 63с.
470667
  Ларьков А.М. Единоначалие в Советских Вооруженных Силах и пути его дальнейшего укрепления / А.М. Ларьков, Н.Т. Филиппов. – М, 1960. – 40с.
470668
  Тимофеечев М.Н. Единоначалие в Советских Вооруженных Силах. / М.Н. Тимофеечев. – М., 1978. – 63с.
470669
  Лащенко П.Н. Единоначалие и воиднская дисциплина / П.Н. Лащенко. – М, 1988. – 95с.
470670
  Сафронова И.П. Единоначалие и коллегиальность в социалистическом промышленном предприятии / И.П. Сафронова. – К., 1978. – 184 с.
470671
  Сафронова И.П. Единоначалие и коллегиальность в управлении социалистическим промышленным предприятием в Советском государстве (25.Х.1917 г. -1929 г.) : Автореф. дис. ... канд. юрич. наук : 12.00.01 / Сафронова И. П. ; Хар. юридич. ин-т. – Харьков, 1979. – 37 с.
470672
  Паршакова М.А. Единоначалие и коллегиальность в управлении социалистическим промышленным производством. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Паршакова М.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 24л.
470673
   Единообразный торговый кодекс США. – Москва : Прогресс, 1969. – 431 с.
470674
   Единообразный торговый кодекс США = Uniform commercial code : офиц. текст - 1990. – Москва : Международный центр финансово-экономического развития, 1996. – 426, [1] с. – (Современное зарубежное и международное частное право / Исслед. центр частного права [и др.] ; ред.: Дозорцев В.А. [и др.]). – ISBN 5-7709-0022-9
470675
  Гороховская Е.В. Единообразный торговый кодекс США: общая характеристика в свете последних реформ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 92-99. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
470676
  Поликаров А.М. Единоство сущности и форм социалистических производственных отношений / А.М. Поликаров. – Саратов, 1988. – 144с.
470677
  Пстунова А.М. Единосущная троица / А.М. Пстунова. – Москва, 1978. – 272с.
470678
  Пистунова А. Единосущная троица / А. Пистунова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 272 с.
470679
  Збанацкий Ю.О. Единственная : Повесть / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. Б. Зубавина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 294 с.
470680
  Збанацкий Ю. Единственная : Повесть / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. Б.Зубавина. – Москва : Воениздат, 1966. – 270 с.
470681
  Ярункова К. Единственная : Повесть / К. Ярункова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 222с.
470682
  Вальдхайм К. Единственная в мире должность / К. Вальдхайм. – Москва, 1980. – 191с.
470683
  Кулик А.С. Единственная дочка. / А.С. Кулик. – Москва : Искусство, 1958. – 24с.
470684
  Шевелев А.А. Единственная земля. / А.А. Шевелев. – М, 1979. – 191с.
470685
  Богатков Б.А. Единственная книга : стихи и письма поэта, воспоминания о нем / Б.А. Богатков ; авт. предисл. Л.В. Решетников. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1973. – 175 с., [5] л. ил.
470686
  Воронин С.А. Единственная ночь / С.А. Воронин. – Ленинград, 1983. – 502с.
470687
  Герасимова В.А. Единственная ночь. - Меня нельзя бросить / В.А. Герасимова. – Москва, 1966. – 48с.
470688
  Гречко Л.П. Единственная привелегия: о боевом пути 616-го стрелкового полка 194-й Речиц. Краснознам. стрелковой дивизии / Л.П. Гречко. – М., 1979. – 175с.
470689
  Льосур С. Единственная Родина - это изгнание в язык // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 49-57. – ISSN 2307-3195
470690
  Микуленок И.О. Единственная. (Орден Святого Георгия) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 36-40
470691
  Тольятти П. Единственно правильный путь для человечества. / П. Тольятти. – М., 1952. – 32с.
470692
  Тольятти П. Единственно правильный путь для человечества. / П. Тольятти. – М., 1959. – 31с.
470693
  Васильев Ф.И. Единственное : стихи / Ф.И. Васильев. – Ижевск : Удмуртия, 1973. – 208 с.
470694
  Толстой Л.Н. Единственное возможное решение земельного вопроса / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 16 с. – (Библиотека "Толстовиана" / под ред. Б.С. Боднарского ; № 7)
470695
  Румарчук Л.И. Единственное лето / Л.И. Румарчук. – Москва : Советский писатель, 1979. – 223 с.
470696
  Ковалевский В.А. Единственное мое оружие - любовь / В.А. Ковалевский. – Москва, 1972. – 391 с.
470697
  Горбашов Л.Н. Единственное преимущество / Л.Н. Горбашов. – К, 1983. – 216с.
470698
  Толстой Л.Н. Единственное средство / гр. Л.Н. Толстой. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Всемирный Вестник" ; Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1906. – 16 с. – Отд. оттиск: Всемирный вестник. 1906. – (Серия неизданных в России сочинений графа Льва Николаевича Толстого ; № 4)


  Свободное слово / Под ред. В.Г. Черткова Авт. предисл.: Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) Черткова, Анна Константиновна (1859-1927)
470699
  Китайбеков Е.Т. Единственность решения задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных гиперболических уравнений с вырождением типа и порядка // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  На важность исследования гиперболических уравнений с вырождением типа и порядка обратил внимание А.В. Бицадзе. Известно, что для уравнений в частных производных гиперболического типа краевые задачи с данными на всей границе области служат примером ...
470700
  Андреев К.М. Единственность решения задачи Римана-Гильберта для волны разрежения уравнения Кортевега-де Фриза / К.М. Андреев, И.Е. Егорова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 2017. – № 11
470701
   Единственность, устойчивость и методы решения задач математической физики. : сб. науч. трудов. – Новосибирск : ВЦ АН СССР, 1987. – 66 с.
470702
   Единственность, устойчивость и методы решения некорректных задач математической физики и анализа. – Новосибирск, 1984. – 165с.
470703
  Весенин Е.М. Единственные в своем роде / Е.М. Весенин. – Москва, 1958. – 64с.
470704
  Парубоча Наталья Единственный в мире "единый билет" : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 44-46 : Фото
470705
  Мезиан И. Единственный в своем роде // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 2. – С. 112-115
470706
   Единственный выход : стихи. – Харьков, 1932. – 87 с.
470707
  Злотников Н.М. Единственный дом / Н.М. Злотников. – Москва : Советский писатель, 1968. – 143с.
470708
  Злотников Н.М. Единственный дом / Н.М. Злотников. – Москва, 1981. – 180с.
470709
  Штирнер М. Единственный и его достояние / Макс Штирнер ; предисл. О. Виконта ; пер. Л.И. Г. – Москва : Изд-во "Индивид"
Вып. 1-3 ; Ч. 2 : Я. – 1906. – 478 с.
470710
  Штирнер М. Единственный и Его достояние / Макс Штирнер ; пер. под ред. И.А. – С.-Петербург : Типогр. "Сириус", 1910. – 275, [3] c.
470711
  Штирнер М. Единственный и его собственность / М. Штирнер. – М, 1918. – 271с.
470712
  Штирнер М. Единственный и его собственность / М. Штирнер. – Харьков, 1994. – 560с.
470713
  Реньяр Ж.Ф. Единственный наследник : комедия в 5-ти дейст. / Жан-Франсуа Реньяр ; [пер. с фр. Мих. Донского]. – Москва : Искусство, 1956. – 114 с.
470714
  Ибаррури Д. Единственный путь / Долорес Ибаррури. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 463 с., 6 л. ил. : ил.
470715
  Баздырев К.К. Единственный ребёнок / К.К. Баздырев. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 119 с.
470716
  Ленч Л.С. Единственный свидетель / Л.С. Ленч. – М, 1956. – 240с.
470717
  Тур А.С. Единственный свидетель : пьесы / А.С. Тур, П.Л. Тур. – Москва : Советский писатель, 1975. – 320 с.
470718
  Александрова Н. Единственный свидетель : роман / Н. Александрова; Наталья Александровна. – Санкт-Петербург; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 383 с. – (Белый танец). – ISBN 5-7654-0983-0;5-224-01542-1
470719
  Назаров И.И. Единственный сын / И.И. Назаров. – Москва, 1953. – 24с.
470720
  Мамакин Ю.А. Единственный шанс : повести и рассказы / Ю.А. Мамакин. – Киев : Молодь, 1990. – 228 с.
470721
  Никифоров Г. Единство : роман / Г. Никифоров. – Москва : Советская литература, 1933. – 290 с.
470722
  Никифоров Г. Единство : роман / Г. Никифоров. – Москва : Московское Товарищество Писателей, 1933. – 278 с.
470723
  Романовский Н.В. Единство / Н.В. Романовский. – Воронеж, 1945. – 160с.
470724
  Романовский Н.В. Единство / Н.В. Романовский. – Воронеж, 1954. – 220с.
470725
  Черкасов В. Единство / В. Черкасов. – Махачкала, 1979. – 87с.
470726
   Единство. – Москва
4. – 1982. – 414с.
470727
  Кравцов А.Ф. Единство / А.Ф. Кравцов. – Харьков, 1988. – 48с.
470728
  Коротаев В.В. Единство / В.В. Коротаев. – М, 1991. – 111с.
470729
  Бережная О. Единство автора и лирического героя в повести-притче Э. Хемингуэя "Старик и море" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 11-13
470730
  Бурова И.Н. Единство анализа и синтеза / И.Н. Бурова. – Москва, 1962. – 39с.
470731
  Перетурин А.Ф. Единство атрибутов материи / А.Ф. Перетурин. – Москва, 1966. – 48с.
470732
  Барнашов А.М. Единство власти и его воплощение в государственном строительстве в СССР / А.М. Барнашов. – Томск : Изд-во Томского ин-та, 1979. – 141 с.
470733
  Козлов И.Ф. Единство воспитания и жизни детей. / И.Ф. Козлов. – М., 1964. – 140с.
470734
   Единство воспитания и обучения в процессе трудовой и профессиональной подготовки учащейся молодежи.. – Москва, 1982. – 141с.
470735
  Арпад П. Единство воспитания коллектива и личности учащихся старших классов : Автореф... канд. пед.наук: / Арпад П.;. – Л, 1963. – 25л.
470736
   Единство воспитания нравственного сознания и поведения школьников.. – М., 1975. – 144с.
470737
  Бобрович Алена Единство времени / Бобрович Алена, Петросян Александр // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 46-53 : фото
470738
  Ревич А.М. Единство времени: стихи. / А.М. Ревич. – М., 1977. – 102с.
470739
  Гурев Г.А. Единство вселенной : научно-поп. очерк / Г.А. Гурев. – Москва : Издание Московского Планетария, 1946. – 38 с.
470740
  Петросян М.И. Единство гносеологического, социального и "антропологического" аспектов проблемы человека в ленинизме / М.И. Петросян. – М., 1969. – 20с.
470741
  Панов Единство государства: российский опыт конституционно-правового регулирования / Панов, АЛ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
470742
  Гуляев А.М. Единство гражданского права и проект гражданского уложения / А.М. Гуляев. – Киев : [Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1903. – 143 с. – Библиогр. в прим.
470743
  Нефедьев Е.А. Единство гражданского процесса : [речь, произнес. 9 февр. 1892 г. в публ. заседании Юрид. фак. Казан. ун-та перед защитой дис. под загл.: "К учению о сущности гражданского процесса", представл. для получения степ. д-ра гражд. права] / [соч.] Е.А. Нефедьева, орд. проф. Казан. ун-та. – Казань : Тип. Имп. унив., 1892. – 21 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Казанского университета, 1892, № 5
470744
   Единство действий - веление времени. – М., 1984. – 94с.
470745
  Белый П.Ф. Единство действий в защиту завоеваний pеволюции.Боевое содpужество тpудящихся Укpаины и России в боpьбе пpотив кулацкой вооpуженной контppеволюции (конец 1920-1922 гг.) / П.Ф. Белый, П.С. Дышлевый. – Киев : Вища школа, 1988. – 155 с. – (Историческая монография). – ISBN 5-11-001247-4


  Освещается одна из стpаниц истоpии бpатской дpужбы pусского и укpаинского наpодов-их боевое содpужество в боpьбе пpотив вооpуженной кулацкой контppеволюции (махновщины и петлюpовщины).Раскpывается пpедательство укpаинских буpжуазных националистов.
470746
  Давыдов В.П. Единство демократических и социалистических задач революции / В.П. Давыдов. – Москва, 1982. – 64с.
470747
  Сматана Ян Единство диалектики и материализма в марксистской концепции революционной практики : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сматана Ян; КГУ. – К., 1984. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
470748
  Сматана Я. Единство диалектики и материализма в марксистской концепции революционной практики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сматана Я.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
470749
  Кедров Б.М. Единство диалектики, логики и теории познания / Б.М. Кедров. – Москва, 1963. – 295 с.
470750
  Оруджев З.М. Единство диалектики, логики и теории познания в "Капитале" / З.М. Оруджев. – Баку, 1968. – 300с.
470751
  Мельников В.Н. Единство диалектики, логики и теории познания в марксистской философии / В.Н. Мельников. – Донецк, 1973. – 32с.
470752
  Шинкарук В.И. Единство диалектики, логики и теории познания. / В.И. Шинкарук. – Киев, 1977. – 367с.
470753
   Единство диалектического и исторического материализма.. – Л., 1978. – 199с.
470754
  Акчурин И.А. Единство естественнонаучного знания / И.А. Акчурин. – Москва : Наука, 1974. – 207 с.
470755
  Вериго Б.Ф. Единство жизненных явлений : с 81 рис. / Б.Ф. Вериго, проф. Имп. Новорос. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1912. – VIII, 276 с. : ил. – В экз. № 77417 деф., отсутств. ориг обл., тит. л. и с. I-VIII


  Ред.: Шимкевич, Владимир Михайлович (1858-1923)
470756
  Талиев В.И. Единство жизни : Растение как животное / В.И. Талиев. – Москва : Госиздат, 1925. – 262 с.
470757
  Фишер Я. Единство земельных участков и расположенных на них зданий в немецком вещном праве // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 11. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
470758
  Вышеславский Л.Н. Единство Земли / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1958. – 65с.
470759
  Байдаров Е.У. Единство знания и веры в контексте идеи В.И. Вернадского о ноосфере // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 116-124. – ISSN 2074-4447
470760
  Мазя А.А. Единство и бороба противоположностей как закон познания действительности : Автореф... канд. филос.наук: / Мазя А. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материал. – Москва, 1958. – 16л.
470761
  Дзасохов А.С. Единство и взаимодействие антиимпериалистических национально-освободительных сил / А.С. Дзасохов. – М., 1986. – 250с.
470762
  Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права / Н. Неновски. – Москва : Прогресс, 1982. – 148 с.
470763
  Петерсон А.А. Единство и взаимодействие физического и эстетического воспитания : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Петерсон А.А.; Латвийский гос. ун-т. – Рига, 1971. – 41л.
470764
   Единство и взаимосвязь общего среднего и профессионально-технического образования.. – М., 1974. – 139с.
470765
  Македонская Т.В. Единство и взаимосвязь производственной и культурной финкции трудового коллектива : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Македонская Т.В. ; МВ и ССО РСФСР , Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 25 с.
470766
  Вабищевич С.С. Единство и границы предмета гражданско-правового регулирования как объект научной полемики // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 27-40. – ISSN 2306-255X
470767
  Бахшиев Д.Ю. Единство и дисциплина Коммунистической партиии Советского Союза / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1953. – 96с.
470768
  Росенко М.Н. Единство и дружба / М.Н. Росенко. – Л, 1986. – 174с.
470769
  Ломидзе Г.И. Единство и многообразие / Г.И. Ломидзе. – М., 1957. – 291с.
470770
   Единство и многообразие. – Москва, 1979. – 446с.
470771
  Чумаков В.А. Единство и многообразие антикризисных мер на евразийской экономической оси Брюссель (ЕС) - Москва (СНГ) - Пекин (ШОС) / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 158-170. – ISSN 0235-5620
470772
  Мусаева Э.Ш. Единство и многообразие Дагестана: историческая ретроспектива // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 3 (57). – С. 29-34. – ISSN 1812-8696
470773
  Федотова В.Г. Единство и многообразие культур в условиях глобализации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45-54. – ISSN 0042-8744
470774
  Ильина М.А. Единство и многообразие лексических форм слова / М.А. Ильина. – М., 1979. – 201с.
470775
   Единство и многообразие проявления социалистического образа жизни /по материалам Латвийской ССР/.. – Рига, 1981. – 182с.
470776
  Трифонова Т.К. Единство и многообразие советской литературы / Т.К. Трифонова. – М, 1962. – 38с.
470777
  Кизима В.В. Единство и многообразие форм рациональности в культурно-историческом процессе : Дис... доктора филос.наук: 09.00.01 / Кизима В.В.; Кафедра философии АН УССР. – К, 1989. – 325л. – Бібліогр.:л.289-325
470778
  Кизима В.В. Единство и многообразие форм рациональности в культурно-историческом процессе : Автореф... д-ра философ.наук: 09.00.01 / Кизима В.В.; КУГ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 37л.
470779
   Единство и многообразие.. – Казань, 1982. – 143с.
470780
  Соломонова Л.А. Единство и многообразие. Временные и пространственные аспекты. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Соломонова Л.А.; Саратов. гос.у н-т. – Саратов, 1972. – 19л.
470781
  Завьялова М.П. Единство и преемственность сознания / М.П. Завьялова, В.Н. Расторгуев. – Томск, 1988. – 205с.
470782
  Ефимов А.И. Единство и преемственность социалистических поколений / А.И. Ефимов. – М, 1987. – 63с.
470783
  Ткачук И.Ф. Единство и приемственность поколений / И.Ф. Ткачук. – К, 1986. – 47с.
470784
  Борт А. Единство и расщепление договорного статута // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 183-185. – ISBN 978-617-7069-28-6
470785
  Соломонова Л.А. Единство и ризвитие -- принципы диалектики / Л.А. Соломонова. – Саратов, 1972. – 49с.
470786
   Единство и связь физических теорий : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990. – 159 с.
470787
   Единство и сотрудничество народов СССР.. – Кишинев, 1975. – 270с.
470788
   Единство и специфика методологии общественных, естественных и технических наук. – Калинин, 1986. – 169с.
470789
  Дроздова Г.Д. Единство и специфика философского и биологического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
470790
  Танчер В.К. Единство идейно-политического и атеистического воспитания / В.К. Танчер. – К, 1979. – 48с.
470791
   Единство идейно-политического, трудового и нравственного воспитания студентов. – Москва, 1984. – 223с.
470792
  Пультер С.А. Единство идейного, нравственного и эстетического воспитания в процессе изучения литературы. (Укр. сов. проза в 10 классе). : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Пультер С.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
470793
  Терновой О.И. Единство идеологической и организаторской работы партии / О.И. Терновой. – М, 1964. – 32с.
470794
  Афиногенов Е.Д. Единство идеологической и организаторской работы первичных партийных организаций промышленных предприятий : Автореф... канд.ист.наук: / Афиногенов Е.Д.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1966. – 23л.
470795
  Афиногенов Г.Д. Единство идеологической и организаторской работы первичных партийных организаций промышленных предприятий 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Афиногенов Г.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Кафедра истории КПСС. – Одесса, 1966. – 22л.
470796
  Бондаренко М.Ю. Единство идеологической и организационной работы партии на промышленных предприятиях в современных условиях (1961-1964 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Бондаренко М.Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
470797
  Воротина Л.И. Единство индивидуального и общественного воспроизводства основных производительных фондов в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1981. – 372л. – Бібліогр.:л.331-371
470798
  Воротина Людмила Ивановна Единство индивидуального и общественного воспроизводства основных производственных фондов в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Воротина Людмила Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 48 с.
470799
   Единство интернационального и национального в мировом революционном процессе.. – Киев, 1979. – 296с.
470800
  Зайцева Е.В. Единство интернационального и национального в организации и деятельности Советов в условиях развитого социализма : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Зайцева Е.В.; В надзаг.:Казахс. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
470801
  Слободян М.И. Единство интернационального и национального в революционно-освободительном движении на западноукаинских землях. : Автореф... Канд.филос.наук: / Слободян М.И.; КГУ. – К, 1978. – 21л.
470802
   Единство интернационального и национального в советском образе жизни.. – Москва, Фрунзе, 1980. – 135с.
470803
  Метелица Л.В. Единство интернационального и патриотического воспитания / Л.В. Метелица. – Москва, 1982. – 207с.
470804
  Садыков М.Б. Единство интернациональных и национальных интересов в Советском многонациональном государстве / М.Б. Садыков. – Казань, 1975. – 215с.
470805
   Единство информации и анализа в публисистике. – Казань, 1974. – 111с.
470806
  Бегиашвили А.Ф. Единство исторического и логического в 1 томе "Капитала" Маркса : Автореф... канд. философ.наук: / Бегиашвили А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
470807
  Полянцева Ирина Николаевна Единство исторического, системно-структурного и функционального подходов в современной биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Полянцева Ирина Николаевна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Кафедра философии. – Саратов, 1975. – 16л.
470808
   Единство Коммунистической партии - главное условие ее силы и непобедимости. – Новосибирск, 1961. – 323с.
470809
  Рубцова Антонина Александровна Единство конкретно-исторического и общечеловеческого в духовном богатстве личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рубцова Антонина Александровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 27л.
470810
  Мосоров А.М. Единство личности и общественных отношений. (По работам К.Маркса и Ф.Энгельса) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мосоров А.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 24л.
470811
  Роженко Н.М. Единство логического и исторического в научном познании : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Роженко Н.М.; КГУ. – К, 1984. – 435л.
470812
  Роженко Н.М. Единство логического и исторического в научном познании (на мат. соврем. физ.) : Автореф. дис. ... д-ра философ. наук : 09.00.08 / Роженко Н. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 44 с.
470813
   Единство марксистско-ленинской теории и практики.. – Саратов, 1978. – 198с.
470814
  Чернов А.Ю. Единство материального и духовного как методологический принцип обществознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чернов А.Ю.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
470815
  Парахонский Б.А. Единство метода и стиля как принцип познавательной деятельности . : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Парахонский Б.А.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1980. – 24л.
470816
   Единство мировоззренческой и методологической функции марксистско-ленинской философии. – К., 1980. – 54с.
470817
  Аврахов А И. Единство мировоззренческой и методологической функций марксистско-ленинской философии и особенности его проявления в научном познании и практике : Автореф. дис... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аврахов И.А ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с.
470818
  Аврахов И.А. Единство мировоззренческой и методологической функций марксистско-ленинской философии и особенности его проявления в научном познании и практике. : Дис... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аврахов И.А. ; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1988. – 201л. – Библиогр.: л. 178-201
470819
  Аврахов И.А. Единство мировозренческой и методологической функции марксистско-ленинской философии и особенности его проявления в научном познании и практике. : Автореф. дис.... канд.филос. наук : 09.00.01 / Аврахов И.А. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с.
470820
  Магомедов Д.М. Единство многообразия / Д.М. Магомедов. – Махачкала, 1977. – 107с.
470821
   Единство многообразия.. – Ташкент, 1984. – 80 с.
470822
  Полозова Т.Д. Единство мысли, чувства и действия / Т.Д. Полозова. – Москва, 1978. – 47 с.
470823
  Пугач Б.Я. Единство наблюдаемости и ненаблюдаемости как проявление целостности познавательного процесса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
470824
  Садыков Ф.Б. Единство народа и проворечия социализма. / Ф.Б. Садыков. – Ставрополь, 1968. – 248с.
470825
  Садыков Ф.Б. Единство народа и противоречия социализма / Ф.Б. Садыков. – Ставрополь, 1968. – 248с.
470826
  Лактионова М.Я. Единство народов как условие сохранения русской цивилизации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.59-64. – ISSN 2073-9702


  По мнению автора, в наше время как нельзя более актуально звучат идеи теоретиков евразийства об укреплении единства народов Евразии, обладающих единым пространством – "месторазвитием"
470827
  Кудряшев А.Ф. Единство наук: основания и перспективы / Кудряшев А.Ф. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 82, [1] с.
470828
  Топчиев А.В. Единство науки и практики / А.В. Топчиев. – Москва, 1950. – 39с.
470829
  Борзенков В.Г. Единство науки и проблема редукции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-23. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
470830
  Каратеев В.П. Единство научного знания / В.П. Каратеев. – Саратов, 1981. – 190с.
470831
   Единство научного знания. – Москва, 1988. – 334с.
470832
  Королев В.К. Единство научности и партийности как принцип марксистко-ленинской философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Королев В.К. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24 с.
470833
  Борбугулов М. Единство национального и интернационального / М. Борбугулов. – М., 1979. – 272с.
470834
  Джавадов Ю.М. Единство национального и интернационального в развитии экономики и культуры социалистических наций в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Джавадов Ю. М.; АН АзССР, Отд-ние обществ. наук Ин-т филос. и права. – Баку, 1970. – 25л.
470835
  Бешуков Б.Г. Единство национального и интернационального в структуре социалистического массового сознания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Бешуков Б.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1974. – 24л.
470836
  Езова С. Единство непохожих: монолог - диалог - полилог : о коллективном общении и речевом этикете / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 38-39. – ISSN 0869-4915


  О специфике библиотечного полилога.
470837
   Единство нравственно-эстетического сознания и поведения сельских школьников. – Свердловск, 1987. – 109с.
470838
   Единство нравственного сознания и поведения младших школьников.. – Москва, 1982. – 148с.
470839
  Хоботова Е. Единство образовательного процесса по химии в средней и высшей школе / Е. Хоботова, Ю. Калмикова // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 265-266


  Показана необходимость совершенствования учебных программ по дисциплине "Химия" в средней школе и технических ВУЗах, создание общего комплекса обучения фундаментальной дисциплине. Показана необходимость сохранения предметных дисциплин в старших ...
470840
   Единство обучения и воспитания. – Москва, 1970. – 172с.
470841
   Единство обучения и воспитания. – Барнаул, 1979. – 64с.
470842
   Единство обучения и воспитания : Библиогр. указ. отеч. лит. за 1980-1988 гг. – Томск, 1984. – 57с.
470843
   Единство обучения и воспитания в процессе трудовой подготовки учащейся молодежи.. – М.
2. – 1975. – 318с.
470844
   Единство обучения и воспитания студентов. – Казань, 1989. – 160с.
470845
  Юськович Василий Фомич Единство обучения и воспитания учащихся на основе курса физики средней школы : Автореф... доктора пед.наук: / Юськович Василий Фомич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 39л. – Бібліогр.:с.34-39
470846
   Единство обучения и коммунистического воспитания студентов. – Москва : Московский университет, 1986. – 110с.
470847
  Брайнин Илья Самойлович Единство общенародного и личных экономических интересов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 00.01 / Брайнин Илья Самойлович; МГУ. – М., 1972. – 25л.
470848
  Рогожа М.М. Единство общества: социальное учение С.Л. Франка в контексте современного этического дискурса // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 59-68.
470849
   Единство общественных отношений и сознания.. – Свердловск, 1986. – 183с.
470850
  Голованов Николай Павлович Единство объективного и субъективного в познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Голованов Николай Павлович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 20л.
470851
  Вяль Е.Л. Единство объективного и сульективного в процессе сближения социалистических наций : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вяль Е.Л.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 23л.
470852
  Мирошниченко Б.И. Единство объективности и партийности в естествознании / Б.И. Мирошниченко, Р.Н. Исраилова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
470853
  Бондарь В.Я. Единство организаторской и идеологической работы КПСС / В.Я. Бондарь. – М, 1974. – 128с.
470854
  Угрчински И.В. Единство организаторской идеологической работы коммунистического Союза молодежи (По материалам ДКСМ и ВЛКСМ) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Угрчински И.В.; МГУ им. Ломоносова. – Москва, 1984. – 24л.
470855
  Ткачук П.К. Единство отражения и взаимодействия // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
470856
  Краснопольская Н.Е. Единство партии и народа - воплощение заветов В.И.Ленина / Н.Е. Краснопольская. – Москва, 1986. – 62с.
470857
   Единство партии и народа в условиях развитого социализма.. – Москва, 1981. – 247с.
470858
  Савостьянов Е.И. Единство познания и творчества в искусстве. / Е.И. Савостьянов. – М,, 1977. – 311с.
470859
  Игнатовский В.И. Единство политики и морали / В.И. Игнатовский. – Л., 1979. – 36с.
470860
  Блинов В.М. Единство прав и обязанностей / В.М. Блинов. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 112 с. : ил. – (Советский закон и я)
470861
  Шафир М.А. Единство прав и обязанностей граждан СССР / М.А. Шафир. – Москва, 1979. – 40 с.
470862
  Кудрявцев А.П. Единство прав и обязанностей советских людей. / А.П. Кудрявцев. – Минск, 1967. – 27с.
470863
  Алексеев Л.И. Единство правовых и моральных норм в социалистическом обществе / Л.И. Алексеев. – Москва, 1968. – 72с.
470864
  Жарков В.И. Единство прерывного и непрерывного в современных теориях пространства и времени микромира : Автореф... канд. филос.наук: / Жарков В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1965. – 25л.
470865
  Кабаев Валентин Иванович Единство принципов абстрактного и конкретного в научном познании : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Кабаев Валентин Иванович; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1976. – 17 с.
470866
  Лойфман И.Я. Единство природы и круговорот материи / И.Я. Лойфман, В.П. Стадник. – Свердловск, 1988. – 202 с.
470867
  Ле К.Д. Единство производительных сил и производственных отношений и процесс превращения мелкого в крупное социалистическое сельское хозяйство в СРВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ле К. Д.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1985. – 22л.
470868
  Велехов Леонид Единство противоположностей : большое путешествие / Велехов Леонид, Вейсман Лев // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 36-54 : Фото, карта
470869
  Суханов В.И. Единство противоположностей социалистического общества / В.И. Суханов. – Саратов, 1965. – 64с.
470870
  Вандышев В.Н. Единство процессов дифференциации и интеграции в естественнонаучном и социальном познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
470871
  Бухтояров О.В. Единство психики и тела: концепция доминанты жизненной цели / О.В. Бухтояров, Д.М. Самарин // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 210-220
470872
  Оскоцкий В.Д. Единство пути, многообразие поиска. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1969. – 65с.
470873
   Единство рабочего класса и идеологическая борьба. – Москва, 1979. – 295 с.
470874
  Петрушенко Л.А. Единство системности, организованности и самодвижения / Л.А. Петрушенко. – Москва, 1975. – 286с.
470875
  Киселев В.П. Единство слова и дела / В.П. Киселев. – Москва, 1979. – 64с.
470876
  Цветов Г.А. Единство слова и дела / Г.А. Цветов. – Л., 1987. – 31с.
470877
  Бондаренко В.И. Единство слова и дела : из опыта организатор. работы / В.И. Бондаренко. – Москва : Профиздат, 1987. – 94, [2]с. – (Библиотечка профсоюзного актевиста)
470878
  Симорот З.К. Единство советского законодательства о труде / З.К. Симорот. – К., 1988. – 273с.
470879
  Лашин А.Г. Единство советского общества - величайшее завоевание социализма / А.Г. Лашин. – М, 1981. – 48с.
470880
  Кетов Н.И. Единство советского патриотизма и пролетарского интернационализма / Н.И. Кетов. – Л., 1967. – 24с.
470881
   Единство советского патриотизма и пролетарского интернационализма.. – Волгоград, 1967. – 611с.
470882
   Единство советского социалистического общества и пути его дальнейшего укрепления.. – Саратов, 1975. – 156с.
470883
   Единство советского фронта и тыла в годы гражданской войны 1918-1920 гг.. – М., 1943. – 104с.
470884
  Эйсен Ф.М. Единство содержания и причин многообразия морм диктатуры пролетариата. : Автореф... канд.филос.наук: / Эйсен Ф.М.; Акад.общест.наук при ЦК КПСС. – М, 1959. – 16л.
470885
  Егоров А.Г. Единство содержания и формы в реалистическом искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: / Егоров А.Г.; Иностр.филос.акад.наук СССР. – Москва, 1951. – 19 с.
470886
  Жданов Е Единство содержания и формы лекции / Е Жданов. – Москва, 1981. – 64 с.
470887
  Ахмедов Б.А. Единство содержания и формы речи как основа методики ее развития в школе. (На материалах преподавания азербайдж. яз. в 5-8 классах) : Автореф... д-ра пед.наук: / Ахмедов Б.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 100л.
470888
  Мохоря Е.П. Единство сохранения и изменения и его проявление в современном естествознании / Е.П. Мохоря. – Кишинев, 1989. – 117с.
470889
  Румянцев С.Т. Единство социалистического патриотизма в воспитании советских воинов в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Румянцев С.Т.; АН УССР. Объед. Совет ин-та философии и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 28л.
470890
  Пошатаев В.В. Единство социально-экономической политики и воспитания / В.В. Пошатаев. – М., 1984. – 63с.
470891
  Полис А.Ф. Единство социального и биологического в гармоническом развитии личности / А.Ф. Полис. – Рига, 1981. – 227с.
470892
  Муранов Б.Д. Единство социального и биологического в формировании сознания личности / Б.Д. Муранов. – Ростов -на-Дону, 1986. – 171с.
470893
  Муленко Владимир Павлович Единство социальных и гносеологических факторов в процессе перехода от теории к практике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Муленко Владимир Павлович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
470894
  Муленко Владимир Павлович Единство социальных и гносеологических факторов в процессе перехода от теории к практике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Муленко Владимир Павлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 166л. – Бібліогр.:л.147-166
470895
  Тагиев Ахлиман Тахир оглы Единство социальных изменений и культурного роста на селе (На материалах Аз.ССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тагиев Ахлиман Тахир оглы; Аз. гос. ун-т. – 26л.
470896
  Прянишников Д.Н. Единство строения белковых веществ и их основных превращений в растительном и животном организме : (Доклад на 2-м Менделевском съезде) / Д.Н. Прянишников. – Москва : Типо-лит. В. Рихтер, 1913. – [2], 34 с. : ил. – Резюме на нем. яз.
470897
  Толкачев А. Единство строения и движения материи / А. Толкачев ; Акад. наук БССР. Ин-т философии. – Минск : Наука и Техника, 1964. – 104 с.
470898
  Никитина А.В. Единство судебной системы и проблемы самостоятельности конституционных судов в Ролссийской Федерации // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.176-187. – ISSN 1608-8794
470899
  Кошевой К.К. Единство суждения и предложения в процессе познания : Автореф... канд. философ.наук: / Кошевой К.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Философ. фак-т. – Л., 1954. – 13л.
470900
  Симоненко В.Б. Единство теоретического и практического обучения инженеров в вузе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Симоненко В.Б.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филлогии и философии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
470901
  Симоненко В.Б. Единство теоретического и практического обучения инженеров в вузе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Симоненко В.Б.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т ист., филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
470902
  Сергеев В.Е. Единство теории и политики -- основа партийного руководства в условиях развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Сергеев В.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 20л.
470903
  Гайдуков Ю.Г. Единство теории и практики / Ю.Г. Гайдуков. – Москва, 1960. – 32с.
470904
  Гончарук С.И. Единство теории и практики / С.И. Гончарук. – Москва, 1962. – 64с.
470905
  Гончарук С.И. Единство теории и практики / С.И. Гончарук. – Москва, 1965. – 48с.
470906
  Токарев В.Ф. Единство теории и практики в лекции / В.Ф. Токарев. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
470907
  Лысый В.П. Единство теории и практики в материалистической диалектике / В.П. Лысый. – Львов, 1985. – 126с.
470908
   Единство теории и практики в преподавании педагогических дисциплин. – Москва, 1983. – 105с.
470909
   Единство теории и практики развитого социалистического общества и современная идеологическая борьба.. – Кишинев, 1981. – 298 с.
470910
  Алешкин А.В. Единство традиций : народ и личность в морд. эпич. поэзии / А.В. Алешкин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1978. – 191 с.
470911
  Сидоров В.И. Единство традиций и инноваций в системе трудовой мотивации трансформационной экономики / В.И. Сидоров, Т.В. Тарасенко, Т.Е. Шедякова ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-623-558-2
470912
  Плохотник Т. Единство трёх "К": компетентность, креативность, контактность / Татьяна Плохотник // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 73-76. – ISSN 0869-4915


  О специфике работы методиста библиотеки.
470913
  Зарецкая И.И. Единство трудового и нравственного воспитания / И.И. Зарецкая. – Москва, 1978. – 48 с.
470914
  Фролов Д.Ф. Единство тыла и фронта. / Д.Ф. Фролов. – Саратов, 1961. – 106с.
470915
  Скородумов Н.М. Единство учебного и воспитальеного процессов в профтехучилище. / Н.М. Скородумов. – М, 1984. – 37с.
470916
  Секки А. Единство физических сил : Опыт натуральной философии / соч. П. Анджело Секки, проф. астрономии, дир. Обсерватории рим. коллегии... ; Пер. с итал. П.А. Хлебникова, проф. физики при Мед. хирург. акад. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1872. – [2], XI, 213 с.


  Пер.: Хлебников, Петр Алексеевич
470917
  Секки А. Единство физических сил : Опыт естественно-научной философии А. Секки, , дир. Рим. обсерватории, проф. астрон. и члена многих европ. ученых обществ : с 56 рис. в тексте / со 2-го испр. . и доп. авт. изд. [и снабдил предисл.] Ф. Павленков. – Вятка : Печатня и изд. Красовского, 1873. – XXXII, 504, II с.


  К переводу прил. две публ. лекции: Соотношение между физическими и жизненными силами А. [Д.Ф.!] Баркера и Роль воображения в развитии естественных наук Д. Тиндалля Тиндаль, Джон (1820-1893) Авт. предисл., пер.: Павленков, Флорентий Федорович ...
470918
  Секки А. Единство физических сил : Опыт естественно-научной философии А. Секки, , дир. Рим. обсерватории и члена-корреспондента франц. Академии наук ; с 63 гравюрами в тексте, портр. автора и прилож. публ. лекции Тиндаля: "Роль вообразжения в развитии естественных наук" / пер. с фр. Ф. Павленков. – 2-е изд. пересмотр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1880. – [2], XXIV, 428, 20, [2] с.


  К переводу прил. публ. лекции: Роль воображения в развитии естественных наук Д. Тиндалля; Тиндаль, Джон (1820-1893) Авт. предисл., пер.: Павленков, Флорентий Федорович (1839-1900)
470919
  Вандышев В.Н. Единство физического знания и углубление дифференциации как общенаучная тенденция // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
470920
  Планк М. Единство физической картины мира : Сборн. стат. / М. Планк. – Москва : Наука, 1966. – 287 с.
470921
  Балалыкин Д.А. Единство философской теории и медицинской практики во взглядах Галена / Д.А. Балалыкин, А.П. Щеглов, Н.П. Шок // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 1 (60). – С. 70-85. – ISSN 1560-7488
470922
   Единство форм отражения.. – Л., 1983. – 160с.
470923
  Турищев Ю.Г. Единство формы и содержания в строительстве и деятельности КПСС / Ю.Г. Турищев. – Москва, 1978. – 64 с.
470924
  Герменчук В.В. Единство фронта и тыла / В.В. Герменчук. – Минск, 1987. – 123с.
470925
  Дюпрон А. Единство христиан и единство Европы в период новой истории. / А. Дюпрон. – М., 1970. – 28с.
470926
  Тургуналиев Топчубек Единство художественных культур / Тургуналиев Топчубек. – Фрунзе, 1977. – 123с.
470927
  Эльяшевич А.П. Единство цели / А.П. Эльяшевич. – Л, 1973. – 494с.
470928
  Эльяшевич А.П. Единство цели / А.П. Эльяшевич. – Л, 1980. – 542с.
470929
  Амонашвили Ш.А. Единство цели : (В добрый путь ребята !) : пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили. – Москва : Просвещение, 1987. – 206, [1] с.
470930
  Яковлев Е.К. Единство чувственного и логического в познании : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Яковлев Е.К.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 28л.
470931
  Черемных Н.С. Единство школы, производственного коллектива и семьи по воспитанию общественной активности подростков. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Черемных Н.С.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1981. – 21л.
470932
   Единство экономической и социальной политики развитого социалистического общества.. – Л., 1985. – 287с.
470933
  Соболев Л.А. Единство юных / Л.А. Соболев. – М, 1968. – 38с.
470934
  Каратеев В.П. Единство, интеграция, синтез научного знания / В.П. Каратеев. – Саратов, 1987. – 174с.
470935
   Единство, рожденное в борьбе и труде.. – М., 1972. – 442с.
470936
   Единство, рожденное в борьбе.. – Л., 1976. – 207с.
470937
  Ушаков Н.Н. Единство. / Н.Н. Ушаков. – К., 1951. – 136с.
470938
   Единство.. – М., 1972. – 432с.
470939
   Единство.. – М.
2. – 1975. – 366с.
470940
   Единство.. – М.
3. – 1977. – 372с.
470941
  Цессарский А.В. Единство. / А.В. Цессарский. – М, 1979. – 127с.
470942
  Хашимова М. Единствопатриотического и интернационального воспитания учащихся в процессе изучения географии в 5-8 классах узбекских школ. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.730 / Хашимова М.; МНО Туркм.ССР.Турмк.гос.ун-т. – Ашхабад, 1972. – 39л.
470943
  Григоренко В.Н. Единую законность охраняя / В.Н. Григоренко. – М., 1989. – 126с.
470944
  Еськов Г.С. Едины с народом / Г.С. Еськов, О.А. Бельков. – М, 1989. – 285с.
470945
   Единые нормы времени /выработки/ на машинописные работы.. – М., 1976. – 19с.
470946
   Единые нормы времени /выработки/ на работы, выполняемые на клавишных и перфорационных вычислительных машинах.. – М., 1977. – 64с.
470947
   Единые нормы времени и выработки на работы, выполняемые на перфорационных, клавишных вычислительных машинах и устройствах подготовки данных на машинных носителях.. – М., 1990. – 63с.
470948
   Единые нормы времени на бурение разведосных скважин диаметром до 80 мм. – М., 1974. – 43с.
470949
   Единые нормы времени на бурение разведочных, структурно-поисковых и картировочных скважин. – Москва : Гостоптехиздат, 1963. – 128с.
470950
   Единые нормы времени на бурение разведочных, структурно-поисковых и картировочных скважин.. – 3-е изд., пересмотр и доп. – М., 1971. – 185с.
470951
   Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые.. – М., 1963. – 140с.
470952
   Единые нормы времени на геологоразведочные работы.. – М., 1977. – 296с.
470953
   Единые нормы времени на геофизические исследования в скважинах ЕНВ,. – Москва, 1960. – 15с.
470954
   Единые нормы времени на геофизические исследования в скважинах.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 25с.
470955
   Единые нормы времени на геофизические исследования в скважинах.. – М., 1978. – 80с.
470956
   Единые нормы времени на проходку и крепление разведочных канав и шурфов.. – М., 1980. – 169с.
470957
   Единые нормы времени на проходку и крепление разведочных каналов и шурфов.. – М., 1976. – 139с.
470958
   Единые нормы времени на ударно-канатное бурение скважин.. – М., 1975. – 51с.
470959
   Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы для конструкторских организаций.. – М., 1975. – 29с.
470960
   Единые нормы времени на чертежные и копировальные работы.. – М., 1988. – 25с.
470961
   Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. – Москва : Недра
Ч. 1 : Полевые работы. – 1966. – 193 с.
470962
   Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы. – Москва : Недра
Ч. 2 : Камеральные работы. – 1966. – 248 с.
470963
   Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы : камеральные работы. – Москва : Недра, 1982. – 176 с.
470964
   Единые нормы выработки (времени) на геодезические и топографические работы : полевые работы. – Москва : Недра, 1982. – 231 с.
470965
   Единые нормы выработки и времени на полевые электроразведочные работы методами вертикального электрического зондирования и дипольного электрического зондирования.. – М., 1974. – 60с.
470966
   Единые нормы выработки на геодезические и топографические работы. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 270 с. – вводятся в действие с первого июля 1954 года как обязательные для всех министерств и ведомств, выполняющих топографические и геодезические работы
470967
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы : Поисково-съемочные работы. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 60с.
470968
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы.. – М., 1953. – 68с.
470969
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы.. – М., 1953. – 60с.
470970
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы. : Химико-аналитические и другие лабораторные исследования Відом. про відпов.:. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 72с.
470971
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы. : Гидрогеологические и инженерно-геологические работы. – Москва, 1953. – 68с.
470972
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы. : Проходка горно-разведочных выработок вручную и ручное и ударно-вращательное бурение. – Москва, 1955. – 44с.
470973
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы. : Горнопроходческие работы. – Москва, 1959. – 124с.
470974
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы. : Разведочное бурение. – Москва, 1959. – 136с.
470975
   Единые нормы выработки на геолого-разведочные работы.. – М., 1969. – 440с.
470976
   Единые нормы выработки на геологоразведочные работы.. – М., 1953. – 68с.
470977
   Единые нормы выработки на полевые геофизические работы (ЕНВ). – Москва, 1960. – 292с.
470978
   Единые нормы выработки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 151с.
470979
   Единые нормы выработки на топографические и геодезические работы. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 255 с.
470980
  Нелидов И.Е. Единые обозначения при тезнико-экоомических расчетах в области ораганизации и планирования энерномашиностроения, электротехнического, электроваккумного и радиотехнического производств / И.Е. Нелидов. – М, 1956. – 12с.
470981
   Единые педагогические требования к учащимся.. – М.
3. – 1972. – 180с.
470982
  Садыков А. Единые по духу и цели / А. Садыков. – Фрунзе, 1982. – 128 с.
470983
   Единые правила безопасности при ведении взрывных работ.. – 2-е изд. – М., 1955. – 244с.
470984
   Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. – Москва : Недра, 1970. – 72с.
470985
  Червоный Н.Т. Единые правила выполения чертежей в техникуме. / Н.Т. Червоный. – К., 1987. – 69с.
470986
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
6. – 1957. – 119с.
470987
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – Л.
5. – 1958. – 91с.
470988
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1/1. – 1959. – 669 с.
470989
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
1/2. – 1961. – 163с.
470990
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
4. – 1963. – 167с.
470991
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
2. – 1966. – 162с.
470992
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
1. – 1967. – 97с.
470993
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
5. – 1967. – 92с.
470994
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
7. – 1968. – 78с.
470995
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М., 1969. – 292с.
470996
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – 2-е изд., испр. и доп. – М.
6. – 1969. – 142с.
470997
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
8. – 1969. – 88с.
470998
   Единые правила описания произведений печати для библиотечных каталогов.. – М.
3. – 1970. – 126с.
470999
   Единые правила описания произведений печати для каталогов небольших библиотек и библиографических указателей.. – 2-е изд. – М., 1954. – 176с.
471000
   Единые правила описания произведений печати и организации алфавитного каталога для небольших библиотек.. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М., 1968. – 320с.
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,