Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
470001
  Бегун Б. "Дорога и в ночи - дорога"?.. : (повесть Макса Фриша "Человек появился в эпоху голоцена" и постмодернистские концепции истории) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.79-88
470002
  Стріха М. "Дорога надії" Ярослава Яцкова (неювілейні нататки) // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)
470003
  Поклад Н. "Дорога нашого приходу..." : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80-86. – ISSN 0208-0710
470004
  Трегуб М. "Дорога" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 80-83. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
470005
  Лазорак Б. "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 186-229. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
470006
  Силіна Л. "Дорогами..." // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 103. – С. 111-112


  Поезії.
470007
  Скорик Б. "Дороге і важливе" від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Презентація книжки спогадів Івана Дзюби "Не окремо взяте життя"
470008
  Гажа Т. "Дороги вольні і невольні" Романа Іваничука: єдність травелогу, мемуарів і політичного щоденника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 144-150. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
470009
  Магурчак А. "Дороги наші лежать на Схід!" (нариси діяльності Андрія Жука у Всеукраїнській Національній Раді) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В публікації висвітлюється участь українського державного діяча А. Жука в роботі віденської Всеукраїнської Національної Ради. Показані перепитії обговорення найважливіших питань на засіданнях ВНР за участю А. Жука. В публикации освещает участие ...
470010
  Аксентов Ю.Д. "Дорогие камни" в культуре Древней Руси (по памятникам прикладного искусства и литературы 11-15 вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Аксентов Ю.Д.; Аксентон Ю.Д.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1974. – 26л.
470011
  Хоменко О. "Дорогий товаришу Коновалець" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 7). – С. 6


  Несподівані історичні контексти діяльності лідера ОУН - у новому томі епістолярної спадщини.
470012
  Миронов Г.М. "Дорогой наш Глеб Иванович..." / Г.М. Миронов. – Тула, 1970. – 286с.
470013
  Павліченко-Тимчук "Дорогоцінні вклади XVII - XIX ст. із зібрання Національного музею історії України" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 грудня (№ 147/148)


  До 970-річчя заснування Києво-Печерського монастиря представлені унікальні експонати.
470014
  Єфремов С. "Дорогою ціною". Ясній пам"яті Володимира Шульгина // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 114. – ISBN 978-966-2133-35-6
470015
  Оболенский В. "Дорожная карта" реформирования международной торговой системы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 10-18. – ISSN 0131-2227
470016
  Белугин В.А. Дорога за горизонт / В.А. Белугин. – Пермь : Книжное изд-во, 1966. – 41с. – (Рассказы о советских людях)
470017
  Кичинський А.І. Дорога завдовжки в любов : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1988. – 112 с.
470018
   Дорога зажигает огни. – Абакан, 1963. – 146с.
470019
  Регистан Г. Дорога земная : книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175с.
470020
  Наконечна О.В. Дорога зі школи додому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 27-33 : рис.
470021
  Євдокимова Н.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : путівник з психології для "чайників" / Н.О. Євдокимова, В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-534-359-3
470022
  Ликашин В.В. Дорога зовёт / В.В. Ликашин. – Саратов, 1957. – 48с.
470023
  Акаткин В.М. Дорога и память : о Твардовском / В.М. Акаткин. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 190, [2] с.
470024
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – Москва, 1967. – 127 с.
470025
  Михеев М.П. Дорога идет на перевал / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 103с.
470026
  Даганов А.Г. Дорога из аула : стихотворения и поэма / А.Г. Даганов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1986. – 62 с.
470027
  Ионов А.В. Дорога из мрака. / А.В. Ионов. – К., 1962. – 238с.
470028
  Хыдыров М.Н. Дорога издалека / М.Н. Хыдыров. – Ашхабад
2. – 1977. – 183с.
470029
  Вахрушева Е.А. Дорога исканий / Е.А. Вахрушева. – Рига, 1958. – 239с.
470030
  Брегова Д.Д. Дорога исканий : роман / Д.Д. Брегова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 515 с.
470031
  Брегова Д.Д. Дорога исканий : роман / Д.Д. Брегова. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1971. – 512 с.
470032
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний / Б.С. Ямпольский. – Москва : Гослитиздат
(Роман-газета № 7 (115)). – 1955. – 86с.
470033
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний : повесть / Б.С. Ямпольский. – Москва : Воениздат, 1960. – 243с.
470034
  Ольшвангер А.Я. Дорога испытаний / А.Я. Ольшвангер. – Рига, 1973. – 302с.
470035
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 703 с.
470036
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 719 с.
470037
  Смирнов В.В. Дорога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 156 с.
470038
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва, 1967. – 156с.
470039
  Болдырев С.Н. Дорога к большой реке : роман / С.Н. Болдырев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 536 с.
470040
  Бараташвили М. Дорога к вам : стихи : пер. с грузин. / Марика Бараташвили ; худож. Е. Балашева. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 119 с. : ил.
470041
  Васильев З.Д. Дорога к вершинам / З.Д. Васильев. – Ленинград, 1980. – 175с.
470042
  Шошин М.Д. Дорога к всенародной славе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1948. – 57с.
470043
  Отрошко В.Д. Дорога к высокому небу / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1983. – 190с.
470044
  Миндлин Э.Л. Дорога к дому / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1957. – 462с.
470045
  Асанов Н.А. Дорога к дому : повести и рассказы / Н.А. Асанов ; худож. А.Я. Салтанов. – Москва : Воениздат, 1976. – 367 с.
470046
  Симонова О.И. Дорога к дому / О.И. Симонова. – Минск, 1977. – 279с.
470047
  Шухов И.И. Дорога к дому / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1988. – 218с.
470048
  Еськов М.Н. Дорога к дому,дорога светлая / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1985. – 304с.
470049
  Томин В.Р. Дорога к дому. / В.Р. Томин. – М., 1980. – 112с.
470050
  Неподоба В.П. Дорога к дому. Очерки / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1989. – 318с.
470051
  Езова Светлана Андреевна Дорога к другому, путь к себе : важное условие гуманизации межличностных отношений в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как выстраиваются отношения читателя и библиотекаря, что мешает их общению? Возвращаюсь к излюбленному мною методу осознания типов поведения библиотекаря с читателем: декартовой прямоугольной системе координат.
470052
  Мирзоев Г. Дорога к другу : стихи / Г. Мирзоев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 96 с.
470053
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Москва, 1957. – 440с.
470054
  Саркисянц Р. Дорога к другу / Р. Саркисянц. – Ереван, 1968. – 43с.
470055
  Грудзинский В.А. Дорога к другу / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1975. – 142с.
470056
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 192с.
470057
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1982. – 176с.
470058
  Исаев Е.А. Дорога к другу / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 144с.
470059
  Шмидт Б. Дорога к друзьям / Б. Шмидт. – Л., 1941. – 68с.
470060
  Комиссарова М.И. Дорога к друзьям / М.И. Комиссарова. – Л., 1968. – 88с.
470061
   Дорога к замку. – Москва, 1987. – 250 с.
470062
  Дьяков Б.А. Дорога к звездам / Б.А. Дьяков, М Пенкин. – М-Л, 1949. – 128с.
470063
  Фрадкин Б.З. Дорога к звездам / Б.З. Фрадкин. – Молотов, 1954. – 376с.
470064
  Борисов М.Ф. Дорога к звездам : стихотворения и поэма / М.Ф. Борисов ; ил. Н.А. Абакумов. – Москва : Воениздат, 1974. – 92 с. : ил., 1 л. портр.
470065
   Дорога к звёздам. – Москва, 1986. – 394 с.
470066
  Криванчиков Н.Г. Дорога к звездам. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – К., 1962. – 123с.
470067
  Чибилев А.А. Дорога к Каспию / А.А. Чибилев. – Алма-Ата, 1988. – 238с.
470068
  Веленгурин Н. Дорога к Лукоморью / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1976. – 272с.
470069
  Веленгурин Н.Ф. Дорога к Лукоморью / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1984. – 334с.
470070
  Агеев Н.Е. Дорога к любви : стихотворения и поэма / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 80 с.
470071
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1978. – 352с.
470072
  Калимуллин И. Дорога к людям / И. Калимуллин. – М. : Современник, 1978. – 78 с.
470073
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – Москва, 1981. – 344с.
470074
  Олейник Е.Ф. Дорога к людям / Е.Ф. Олейник. – М., 1983. – 112с.
470075
  Касьянова Л.И. Дорога к мастерству. Портреты кинорежиссеров ГДР / Л.И. Касьянова, А.В. Каравашкин. – М., 1973. – 208с.
470076
  Инанишвили Р. Дорога к материнскому дому : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 230 с.
470077
  Луконин М.К. Дорога к миру / М.К. Луконин. – Москва, 1951. – 120с.
470078
  Баныкин В.И. Дорога к морю : повести и рассказы / В.И. Баныкин. – Пенза : Книжное издательство, 1957. – 336 с.
470079
  Баева А.А. Дорога к морю / А.А. Баева. – Краснодар : Книжное издательство, 1969. – 95с.
470080
  Волынский Л.Н. Дорога к новой земле / Л.Н. Волынский. – Москва, 1966. – 372с.
470081
  Корабельников Г.М. Дорога к образу / Г.М. Корабельников. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 286с.
470082
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – М., 1975. – 248с.
470083
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – Москва, 1979. – 399с.
470084
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1984. – 316с.
470085
  Сурков А.А. Дорога к победе / А.А. Сурков. – Рига, 1946. – 280с.
470086
   Дорога к Победе. – Новосибирск, 1981. – 399 с.
470087
  Мельник Е.П. Дорога к подполью / Е.П. Мельник. – Симферополь, 1961. – 315с.
470088
  Ермаков Дмитрий Дорога к премии: отели - лидеры : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-16 : Фото
470089
  Трофимова С.А. Дорога к пропасти. / С.А. Трофимова. – Москва, 1963. – 76с.
470090
  Гоцуленко В.Н. Дорога к Пушкину / В.Н. Гоцуленко. – К, 1987. – 236с.
470091
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1964. – 68с.
470092
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Москва, 1964. – 121с.
470093
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – М, 1964. – 121с.
470094
  Мансо А. Дорога к рассвету. / А. Мансо. – М., 1961. – 92с.
470095
  Полторацкий В.В. Дорога к родникам : Стихи / В.В. Полторацкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 196с.
470096
  Павленко В.Г. Дорога к родному дому : повесть / В.Г. Павленко. – Х., 1984. – 112с.
470097
  Пархомов М.Н. Дорога к самому себе: повесть и рассказы / М.Н. Пархомов. – К., 1980. – 256с.
470098
  Портнов В.В. Дорога к себе : Повести / В.В. Портнов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 220с. – (Молодые писатели)
470099
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
1. – 1989. – 336с.
470100
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Нью-Йорк
4. – 1991. – 500с.
470101
  Юр Лоз (Лидын) Дорога к себе : энергетическая диагностика материалистических знаний / Юр Лоз (Лидын). – Кн. 4. – Нью-Йорк : Я
ч. 2. – 1992. – 288 с.
470102
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
5. – 1993. – 348с.
470103
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
6. – 1994. – 144с.
470104
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
Кн. 6, ч. 2. – 1995. – 168 с.
470105
  Каменная Г.А. Дорога к сердцу / Г.А. Каменная. – М., 1960. – 49 с.
470106
  Наседкин Ф.И. Дорога к сердцу. Повести и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1965. – 656с.
470107
  Шангин Н.А. Дорога к солдатской доблести / Н.А. Шангин. – Киев, 1975. – 111с.
470108
  Жданов И. Дорога к солнцу / И. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 76 с.
470109
  Нури З. Дорога к солнцу : стихи / Заки Нури ; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 188 с.
470110
  Костюковский Б.А. Дорога к солнцу. / Б.А. Костюковский. – 2-е изд. – М., 1967. – 456с.
470111
  Штуден Л.Л. Дорога к старому дому / Л.Л. Штуден. – Новосибирск : Новосибирское кн.изд., 1990. – 288 с.
470112
  Керашев Т.М. Дорога к счастью : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. – Москва : Советский писатель, 1948. – 312 с.
470113
  Шамилов А. Дорога к счастью / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 463 с.
470114
  Шамилов А. Дорога к счастью : роман / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 455 с.
470115
   Дорога к счастью. – Москва, 1978. – 574 с.
470116
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – [Москва] : Фонд Дорога к счастью, 2007. – 248 с. : ил. – Автор указан на обороте титульного листа. – ISBN 1-59970-011-5
470117
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge, 2007. – [ 6 ], 232 с. : ил. – Фамилия автора указана на обороте титульного листа. – ISBN 978-1-4031-4650-2
470118
  Матвеев А.Ф. Дорога к счастью. / А.Ф. Матвеев. – Алма-Ата, 1966. – 136с.
470119
  Керашев Т.М. Дорога к счатью : роман / Тембот Керашев;. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1969. – 294 с.
470120
   Дорога к сыну. – Москва, 1983. – 110 с.
470121
   Дорога к танцу. – Москва, 1989. – 72 с.
470122
  Айрапетов О. Дорога к Туркманчаю // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0235-7089


  Російсько-персидська війна 1826-1828 рр. та її завершення
470123
  Жога Елена Дорога к храму / Жога Елена, Бухановский Юрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 88-90 : Фото
470124
  Копировский А. Дорога к храму = Храмовое искусство Руси и России // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. декабрь. – С. 30-35


  Церковь Покрова на Нерли - белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы (1165 /1158), является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но ...
470125
  Будур Н.В. Дорога к Храму : основы православной культуры / Наталия Будур. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 224с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1154-2
470126
  Дацышен В.Г. Дорога к храму "Чистого облака" или каким богам молятся китайцы / В.Г. Дацышен, А.Б. Чегодаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
470127
  Старшинов Н.К. Дорога к читателю / Н.К. Старшинов. – М, 1985. – 224с.
470128
  Голышев Г.Ф. Дорога к Эмгуэме. / Г.Ф. Голышев. – Хабаровск, 1965. – 87с.
470129
  Колоане Ф. Дорога китов : роман / Франсиско Колоане ; Пер. с исп. З. Брагинской и И. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239 с.
470130
  Юхма М. Дорога кончается в полдень : повести и рассказы / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1983. – 208 с.
470131
  Шевченко Ю.А. Дорога которую выбрал Чунг / Ю.А. Шевченко. – Москва, 1973. – 79 с.
470132
   Дорога крізь джунглі. – Київ, 1978. – 159 с.
470133
  Стадниченко Ю.І. Дорога крізь довге літо : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1983. – 47 с.
470134
  Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
470135
  Ларин О.И. Дорога Ломоносова сегодня : (Холмогоры-Москва: через 250 лет по пути великого помора ) / О.И. Ларин. – Москва : Мысль, 1983. – 175с. : Ил.
470136
  Бабляк В.С. Дорога любви : рассказы / В.С. Бабляк ; пер. с укр. Б. Яковлева ; [ил. : Д.С. Мухин]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 283 с. : ил.
470137
  Алимжанов А.Т. Дорога людей : роман / Ануар Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 255 с. : ил.
470138
   Дорога Мгера. – Москва, 1990. – 166 с.
470139
  Медвідь Л. Дорога Ментуха // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-31. – ISSN 0130-1799
470140
  Марвич С.М. Дорога мертвых : роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва : Советский писатель, 1968. – 872 с.
470141
  Марвич С.М. Дорога мертвых. Роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва, 1958. – 839с.
470142
  Дар Д.Я. Дорога мечтаний / Д.Я. Дар, Г.Б. Ягдфельд. – Москва, 1956. – 75с.
470143
  Дмитерко Л.Д. Дорога мира : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 207 с.
470144
   Дорога миров. – Москва, 1990. – 304 с.
470145
   Дорога миров. – Москва
2. – 1990. – 303 с.
470146
  Горак Р. Дорога Михайла Дмитріва // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 4 (122). – С. 183-200. – ISBN 966-7109-34-8
470147
  Горак Р. Дорога Михайла Дмитріва // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 10 (924), жовтень. – С. 144-157. – ISSN 08-68-4790-1
470148
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – Москва, 1958. – 49с.
470149
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – Москва, 1975. – 240с.
470150
  Панченко П.Е. Дорога молодости : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1946. – 104 с.
470151
  Исламов Денис Фатхиевич Дорога Москвы : роман / Денис Исламов ; пер. с башк. Рамиля Хакимова. – Уфа : Башкирирское кн. изд-во, 1974. – 471 с.
470152
  Колесова Оксана Дорога моя Вітчизна, "золота" моя земля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 8


  Ми врешті-решт дочекалися: проведення земельних аукціонів набирає обертів. І сьогодні можна сказати, що відносини між продавцем і покупцем найдорожчого товару на ринку нерухомості стають дедалі стабільнішими, удосконалюються в професійному сенсі. Раз ...
470153
  Савостин Н.С. Дорога моя жизнь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1971. – 107с.
470154
  Герман Ю.П. Дорога моя людина : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро, 1969. – 558с.
470155
  Свердлов Ф.Д. Дорога мужества / Ф. Свердлов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 110 с.
470156
  Борисов Н.В. Дорога мщения / Н.В. Борисов. – Куйбышев : Куйбышевоблгиз, 1943. – 108 с.
470157
  Найманбаев К. Дорога на Аккент / К. Найманбаев. – М., 1982. – 383с.
470158
  Москвина М. Дорога на Аннапурну : повесть-странствие : путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Ташкова / Марина Москвина. – Москва : Гаятри, 2007. – 224с. : ил. – ISBN 978-5-9689-0103-3
470159
  Березин В. Дорога на Астапово : проза: путевой роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 8-62. – ISSN 0130-7673
470160
  Дроздов С.С. Дорога на Бальгу. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1985. – 316с.
470161
  Осипов К. Дорога на Берлин / К. Осипов. – М, 1946. – 256с.
470162
  Стецюк Я.Н. Дорога на верховину / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1956. – 152 с.
470163
  Авдеенко А.О. Дорога на Верховину : очерк / А.О. Авдеенко ; ил. А. Пауков. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 120 с., [4] л. ил. : ил.
470164
  Вергасов И.З. Дорога на Верхоречье / И.З. Вергасов. – Симферополь, 1957. – 123с.
470165
  Силлитоу А. Дорога на Волгоград / А. Силлитоу. – Москва, 1964. – 48с.
470166
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1967. – 127с.
470167
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – К., 1971. – 123с.
470168
  Колобов В.М. Дорога на высоту / В.М. Колобов. – Москва, 1985. – 224с.
470169
  Трипільський А. Дорога на Дніпро : фронтові нариси і оповідання / А. Трипільський. – Київ ; Харків : Держвидав УРСР, 1944. – 83 с.
470170
  Райт Г. Дорога на запад. / Г. Райт. – М, 1994. – 622с.
470171
  Тихонов Игорь Дорога на зарю / Тихонов Игорь. – Ярославль : Верхне-Волжское изд-во, 1964. – 56с.
470172
  Пагіря О. Дорога на Збруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  1946 року Західна Україна дала голодуючим селянам із Наддніпрянщини допомогу, яка пом"якшила "останній сталінський удар" і відвернула повторення Голодомору.
470173
  Городской Я.З. Дорога на Ирпень / Я.З. Городской. – Х., 1936. – 164с.
470174
  Лапченко Б.С. Дорога на Катин мох: Экол. очерки / Б.С. Лапченко. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 255 с. – ISBN 5-239-00663-6
470175
  Сапожников В.К. Дорога на Коён / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1974. – 318с.
470176
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром / М.С. Арлазоров. – Москва : Порлитиздат, 1980. – 152 с. – (Герои Советской Родины)
470177
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром : о конструкторе косм. техники А.М. Исаеве / М.С. Арлазоров. – Москва : Политиздат, 1984. – 141 с. – (Герои Советской Родины)
470178
  Кундзіч О.Л. Дорога на Крем"янець / О.Л. Кундзіч. – К., 1946. – 51с.
470179
  Шкраб"юк П. Дорога на Крути // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 9


  "Спогад про першу поїздку галичан на місце незабутнього бою."
470180
  Жуков С.Г. Дорога на Марьино / С.Г. Жуков. – М., 1982. – 176с.
470181
  Маковецкий В.Я. Дорога на Митридат / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1984. – 176с.
470182
  Ильин-Юхма Дорога на Москву / Ильин-Юхма. – Москва, 1968. – 320 с.
470183
  Юхма М. Дорога на Москву : роман-легенда / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 176 с.
470184
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 618с.
470185
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 624с.
470186
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 95с.
470187
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 63с.
470188
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 552с.
470189
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1966. – 500с.
470190
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1977. – 528с.
470191
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1980. – 424с.
470192
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 510с.
470193
  Леонов Л.М. Дорога на Океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1987. – 575с.
470194
  Галктионов В.Д. Дорога на океан. / В.Д. Галктионов. – Симферополь, 1952. – 76с.
470195
  Лашков И.В. Дорога на перевал / И.В. Лашков. – М, 1956. – 159с.
470196
  Гнеушев В.Г. Дорога на перевал / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1977. – 222с.
470197
  Нагнибіда М.Л. Дорога на південь / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1940. – 48с.
470198
  Ляшенко М. Дорога на Північ / КНУТШ; Інститут філології; Ляшенко Микола, Михайлишин В"ячеслав. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 320с. – ISBN 966-7419-84-3
470199
  Самихов Х.И. Дорога на Порт-Артур / Х.И. Самихов. – Уфа, 1990. – 112с.
470200
  Сметанин А.И. Дорога на Порт-Артур. / А.И. Сметанин. – М., 1981. – 206с.
470201
   Дорога на Прагу. – Москва, 1964. – 183 с.
470202
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1959. – 374с.
470203
  Сафонов В. Дорога на простор / В. Сафонов. – Москва : Советская Россия, 1960. – 372 с.
470204
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1974. – 576с.
470205
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1980. – 367 c.
470206
  Валиков Г.Г. Дорога на Радонеж / Г.Г. Валиков. – Москва, 1982. – 80с.
470207
  Васильев А.С. Дорога на Родину / А.С. Васильев. – Тюмень, 1961. – 128с.
470208
  Костров В. Дорога на Родину. Стихи. Поэма / В. Костров. – М., 1983. – 150с.
470209
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1966. – 303с.
470210
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – Москва, 1970. – 318с.
470211
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль : роман / И.Р. Гуро. – Київ : Молодь, 1975. – 232с.
470212
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1977. – 256с.
470213
   Дорога на Сантьяго. – Ленинград, 1986. – 343 с.
470214
   Дорога на Севеструм, 1977. – 48 с.
470215
   Дорога на Смоленск. – Москва, 1985. – 470 с.
470216
  Еремин В.Г. Дорога на Спасское / В.Г. Еремин. – Москва, 1983. – 48с.
470217
  Соболев А.Н. Дорога на стадион / А.Н. Соболев. – М, 1963. – 32с.
470218
  Аль Д. Дорога на Стрельну / Д. Аль. – Ленинград, 1991. – 238с.
470219
  Поліщук Я. Дорога на схід: парадокси східноєвропейської ідентичності // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 70-71


  Уявлення про європейський континент упродовж тривалого часу історії радикально змінювались. Східна Європа - відносно молодий конструкт, що виражає зміст геополітичних процесів XIX-XX століть, зокрема формування національних держав на місці колишніх ...
470220
  Продан Ю.Ю. Дорога на Тмутаракань / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1977. – 192с.
470221
  Плеханов Р.Ф. Дорога на Урман // Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1986
470222
  Москаленко Леся Дорога на Халкідіки : Греція / спецрепортаж / Москаленко Леся, Некрасов Андрій, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 64-69 : Фото
470223
  Олійник Б. Дорога на Чорнобиль // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1987. – Вип. 21. – С. 44-45. – ISSN 0206-8001
470224
  Амитов Э.О. Дорога над кручей : рассказы / Эмиль Амитов. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 87 с.
470225
  Моруга В.В. Дорога над лугом : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1985. – 183 с.
470226
  Куранов Ю.Н. Дорога над озером. / Ю.Н. Куранов. – М., 1977. – 335с.
470227
  Стріха М. Дорога надії й особливості обертання Землі. Неювілейні нотатки до дати астронома Ярослава Яцків // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 122). – С. 12-13


  "Якби для українського вченого існувала відзнака "За активність на громадській ниві", всі підстави на її здобуття мав би академік НАН України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, президент Української астрономічної асоціації, почесний ...
470228
  Соколов В. Дорога начинается в Москве / В. Соколов. – Минск, 1952. – 160с.
470229
  Магнушевский К.П. Дорога начинается с шага / К.П. Магнушевский. – М., 1965. – 103с.
470230
   Дорога наша-верная. – Москва, 1973. – 325с.
470231
  Горев В.А. Дорога наша верная / В.А. Горев, Т.Ф. Войтеховкая. – Минск, 1986. – 190с.
470232
  Курас С.Б. Дорога наша людина // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 621-625. – ISBN 978-966-611-701-7


  Пам"яті І.Ф. Кураса.
470233
  Чубакова В.С. Дорога не кончается за горизонтом / В.С. Чубакова. – Л, 1960. – 391с.
470234
  Грин А.С. Дорога никуда : [роман] / А. Грин ; [гравюры на дереве В. Козлинского. – Москва : Советский писатель ; [Типо-лит. им. Воровского], 1935. – 499, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Размер: 17х11 см
470235
  Грин А. Дорога никуда [Електронний ресурс] / Александр Грин, чит. А. Резалин, звукореж. М. Мануилова ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 9 ч. 58 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Романтика приключений и путешествий ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884152892


  Наименее фантастический и, пожалуй, самый грустный роман Грина. Дорога главного героя Тиррея - это путь разочарований, на котором его ждут предательство, обман, тюрьма, одиночество.
470236
  Евтушенко Е.А. Дорога номер один / Е.А. Евтушенко. – М, 1972. – 189с.
470237
  Александров В.А. Дорога обратно / В.А. Александров. – Ташкент : Ешгвардия, 1981. – 240 с.
470238
  Бикмухаметов Р.Г. Дорога остается / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 168 с. : портр.
470239
  Грачев Л.П. Дорога от Волхова / Л.П. Грачев. – Л., 1983. – 296с.
470240
  Синегуб Г.Г. Дорога от порога далека / Г.Г. Синегуб. – Сыктывкар, 1976. – 151с.
470241
  Губерський Л. Дорога пам"яті... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 8


  Вступне слово Ректора КНУТШ Л.В. Губерського до наукового збірника Інституту філології, присвяченого пам"яті проф. Дунаєвської Лідії Францівни (1948-2006)
470242
   Дорога пані Тетяно! / кафедра ВСР // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С.9-10


  Кафедра видавничої справи та редагування вітає Т. О. Приступенко з ювілеєм !
470243
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – Свердловск, 1950. – 88с.
470244
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – М, 1951. – 124с.
470245
   Дорога під громами. – Київ, 1985. – 504 с.
470246
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
470247
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1970. – 80 с.
470248
   Дорога побед. – Киров, 1948. – 216с.
470249
  Рубинштейн Л.В. Дорога победы / Л.В. Рубинштейн. – М-Л, 1954. – 640с.
470250
   Дорога Победы. – Москва, 1980. – 477 с.
470251
  Ковальчук В.М. Дорога победы осажденного Ленинграда / В.М. Ковальчук. – Л, 1984. – 213 с.
470252
  Труханов В.И. Дорога под ветром. / В.И. Труханов. – К., 1960. – 116с.
470253
  Карпеко В.К. Дорога под небом / В.К. Карпеко. – Москва, 1967. – 47с.
470254
  Решетников Л.В. Дорога под огнем. / Л.В. Решетников. – Москва, 1968. – 270с.
470255
  Меркулов А.Г. Дорога под парусами / А.Г. Меркулов. – Москва, 1963. – 72с.
470256
  Браткова Т.В. Дорога под радугой / Т.В. Браткова; Т.В. Братков. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 135 с. : ил. – (Наедине с самим собой)
470257
  Малышко А.С. Дорога под яворами : Стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 279с.
470258
  Саулит Б.Р. Дорога под ясенями : роман / Бруно Саулит ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302 с.
470259
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей / С.А. Лобков. – Ленинград, 1976. – 120 с.
470260
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей. / С.А. Лобков. – 2-е изд. – Л, 1981. – 120с.
470261
  Рибак Н.С. Дорога правди і миру : Нариси. Статті. Спогади. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 343с.
470262
  Баграновский В.М. Дорога призвания : роман / В.М. Баграновский. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 528 с.
470263
   Дорога с продолжением. – Москва, 1968. – 32 с.
470264
  Скороходов М.А. Дорога с продолжением / М.А. Скороходов. – М., 1970. – 48с.
470265
  Гитович А. Дорога света / А. Гитович. – Ленинград, 1968. – 208с.
470266
  Дзюбенко-Мейс Дорога свічки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 21


  Джеймс Мейс - дослідник Голодомору в Україні.
470267
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1949. – 412с.
470268
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1950. – 288с.
470269
  Слуцкис М.Г. Дорога сворачивает к нам : рассказы и повесть / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1964. – 93 с.
470270
  Матіяш Д. Дорога святого Якова / Дзвінка Матіяш ; [фото: Євген Іларіонов]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 220, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-679-393-9
470271
  Раннет Э. Дорога сильных : докум. повесть / Э. Раннет; пер. с эст. С.Мелло. – Таллин : Эстгосидат, 1956. – 398 с.
470272
  Медников А.М. Дорога сильных / А.М. Медников. – М, 1964. – 336с.
470273
  Лукашевич В.П. Дорога сквозь заросли : Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 302с.
470274
  Цыбко В.А. Дорога сквозь сердце : стихи и афоризмы / Владимир Цыбко. – Киев : Интеллект, 2000. – 127, [1] с. – ISBN 966-646-006-8
470275
   Дорога сквозь Чёрный лес. – Москва, 1977. – 133 с.
470276
  Лубківський Р. Дорога Словацького і Шевченка - наша дорога! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 12
470277
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – М., 1950. – 192с.
470278
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – Изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 223с.
470279
  Ермолович Н. Дорога солдата / Н. Ермолович. – Москва : Малыш, 1983. – 31 с.
470280
  Корецький Ф. Дорога спадщина / Ф. Корецький. – Київ, 1960. – 102 с.
470281
  Луценко Д.С. Дорога спадщина : лірика / Д.С. Луценко. – Київ, 1984. – 150 с.
470282
  Різник Л. Дорога стелилась тонко-тонко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 134-139. – ISSN 0868-4790
470283
  Попков А. Дорога счастья. / А. Попков, 1950. – 300с.
470284
   Дорога творений. – Казань, 1988. – 111с.
470285
   Дорога Тетяно Олегівно! / кафедра історії літератури та журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 11


  Кафедра історії літератури та журналістики вітає Т.О. Приступенко з днем народження.
470286
  Санбаев С. Дорога только одна : повести и роман / Сатимжан Санбаев; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 429 с.
470287
  Липкан А.М. Дорога тополей : роман / А.М. Липкан. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 227 с.
470288
  Літвінов С.В. Дорога у Вічність / С.В. Літвінов, О.О. Боровський // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 191-193. – ISSN 1681-116Х


  Не стало Яковенко Юрія Івановича (1950) - український учений в галузі соціології. Доктор соціологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р. Член Президії Українського біографічного товариства з 1998 р. Академік Української академії ...
470289
  Кимягаров Б. Дорога уходит в горы / Б. Кимягаров. – Москва, 1970. – 51 с.
470290
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Москва, 1973. – 156 с.
470291
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Ташкент, 1979. – 211 с.
470292
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль : трилогия : [для сред. и старшего школьного возраста] / А.Я. Бруштейн ; послесл. И. Кротовой ; рис. И. Ильинского. – Москва : Детская литература, 1964. – 735 с. : ил.
470293
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль : трилогия / А.Я. Бруштейн ; рис. И. Ильинского. – Москва : Детская литература, 1969. – 736 с. – (Школьная библиотека)
470294
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль : трилогия : [для сред. и старшего школ. возраста] / Александра Бруштейн ; послесл. И. Кротовой ; рис. И. Ильинского. – Москва : Детская литература, 1980. – 735 с. : ил.
470295
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль : трилогия / Александра Бруштейн ; худож. В. Фатехов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 638 с. : ил.
470296
  Бруштейн А. Дорога уходит вдаль / А. Бруштейн. – М : Москва, 1959. – 512 с.
470297
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М
1-2. – 1965. – 496с.
470298
  Мамбетов И. Дорога уходит вдаль / И. Мамбетов. – Алма Ата, 1968. – 95с.
470299
  Кочетков А. Дорога уходит дальше / А. Кочетков. – Москва : Советская Россия, 1970. – 111 с.
470300
  Рыленков Н.И. Дорога уходит за околицу / Н.И. Рыленков. – Москва, 1968. – 144с.
470301
  Сімон Клод Дорога Фландрії; Зоосад = La route des flandres. Le jardin des plantes : Романи / Сімон Клод; З французької перекл. Р.Осадчук. – Київ : Юніверс, 2002. – 496с. – (Лауреати Нобелівської премії 1985). – ISBN 966-7305-73-2
470302
  Мурхед А. Дорога через безмолвие / А. Мурхед. – Москва : Наука, 1988. – 207с.
470303
  Скачков В.Н. Дорога через Бруны: повести. / В.Н. Скачков. – Волгоград, 1982. – 303с.
470304
  Минутко И.А. Дорога через весну. / И.А. Минутко. – Тула, 1964. – 231с.
470305
  Покальчук Ю.В. Дорога через горы. / Ю.В. Покальчук. – М, 1988. – 540с.
470306
  Кемоклидзе Г.В. Дорога через красивый лес / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1981. – 255с.
470307
  Тооминг О.А. Дорога через лес : повесть / Освальд Тооминг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1961. – 176 с.
470308
  М"ястківський А.П. Дорога через молодість : вибрані поезії / А.П. М"ястківський. – Київ : Дніпро, 1973. – 210 с.
470309
  Сіренко М. Дорога через молодість : поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 90-92. – ISSN 0130-321Х
470310
  Краминов Д.Ф. Дорога через ночь / Д.Ф. Краминов. – Москва, 1961. – 415с.
470311
  Комар Б.П. Дорога через пекло : повість / Б.П. Комар. – Київ : Молодь, 1982. – 256 с.
470312
  Радлов Василий Дорога через перевал : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 86 : Фото
470313
  Щербановский О.С. Дорога через перевал. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1957. – 264с.
470314
  Шевченко М.П. Дорога через руины / М.П. Шевченко. – М, 1984. – 48с.
470315
  Калягин Н.И. Дорога через свет / Н.И. Калягин. – М., 1989. – 233 с.
470316
  Кочетков Г. Дорога через сердце / Г. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1966. – 286 с.
470317
  Раздольский В.А. Дорога через Сокольники / В.А. Раздольский. – Москва, 1981. – 184 с.
470318
  Волошенюк І.С. Дорога через тишу : повісті та оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 350 с.
470319
  Виноградов И.В. Дорога через фронт / И.В. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1976. – 336с.
470320
  Анчаров М.Л. Дорога через хаос : Михаил Анчаров / М.Л. Анчаров. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 256 с.
470321
  Бонт Ф. Дорога чести / Ф. Бонт ; пер. с франц. М. Абкиной, Л. Видясовой, А. Тертерова [и др.] ; вступ. ст. А. Жегаловой. – Москва : Иноиздат, 1949. – 364 с.
470322
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1957. – 234 с. : ил., портр.
470323
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1959. – 296 с.
470324
  Ардаматский В.И. Дорога чести : рассказы / В.И. Ардаматский ; худож. Л. Саксонов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 649, [2] с. : ил.
470325
  Третьяков А. Дорога чести. / А. Третьяков. – Кострома, 1952. – 55с.
470326
  Лука Ш. Дорога шла лесом. / Ш. Лука. – Бухарест, 1960. – 52с.
470327
  Сьомочкіна О. Дорога як "велика подорож життя". На матеріалі рубаїв Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 589-594. – ISBN 978-617-7201-57-0
470328
  Янковська Ж. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 647-655
470329
  Фераун М. Дорога, ведущая в гору / М. Фераун. – М, 1965. – 175с.
470330
  Синельников Сергей Дорога, ведущая к храму : Семь чудес России // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 90-93 : Фото
470331
  Румянцева М.А. Дорога, встреча, любовь... / М.А. Румянцева. – М., 1978. – 159с.
470332
  Туренко А. Дорога, довжиною у 90 літ [Харківський національний автомобільно-дорожній університет] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23-30 вересня (№ 35/36). – С. 4
470333
  Різник Л. Дорога, і правда, і життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 190-199. – ISSN 0868-4790


  Український літературознавець Тарас Салига.
470334
  Посниченко С.В. Дорога, которой идем / С.В. Посниченко. – Донецк, 1970. – 70с.
470335
  Тарба И.К. Дорога, которой нет конца... : стихотворения и поэмы / Иван Тарба ;. – Москва : Художественная литература, 1976. – 365 с.
470336
  Гайдабура В. Дорога, незабутня наша... (листи Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської до Тамари Позняківни) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 205-207. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
470337
  Михайленко А.Г. Дорога, пройдена двічі : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1985. – 263 с.
470338
  Ген Т.Г. Дорога, уходящая вдаль. : повести, рассказы, очерки / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 392 с.
470339
  Новальська Т.В. Дорога, що долею стала (до ювілею з дня народження В.М. Медведєвої) / Т.В. Новальська, Ю.В. Новальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 2409-9805
470340
  Смеляков Я.В. Дорога. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 47с.
470341
  Скобелев Э.М. Дорога. / Э.М. Скобелев. – Минск, 1969. – 80с.
470342
  Ульянинский А.В. Дорога. / А.В. Ульянинский. – М., 1974. – 176с.
470343
  Делибес М. Дорога. Крысы. Пять часов с Марио / М. Делибес. – М, 1975. – 431с.
470344
  Немчинов Г.А. Дорога. Повести и рассказы. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1975. – 315с.
470345
  Полякова Н.М. Дорога: рассказы, воспоминания / Н.М. Полякова. – Л., 1990. – 366с.
470346
  Багно В.Е. Дорогами "Дон Кихота" : [судьба романа Сервантеса] / В.Е. Багно. – Москва : Книга, 1988. – 448 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 437-446. – (Судьбы книг)
470347
  Лобовская Р.А. Дорогами "Золотого кольца" / Р.А. Лобовская, С.П. Лялин. – Москва, 1981. – 96с.
470348
  Осьмак Н. Дорогами батька / розмову вела Наталка Капустянська // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  До 100-річчя з дня народження Кирила Осьмака.
470349
   Дорогами батьків. – Київ, 1970. – 140 с.
470350
  Гончаров И.М. Дорогами бессмертия / И.М. Гончаров. – М, 1989. – 159 с.
470351
  Москвин Н.И. Дорогами боевого братства / Н.И. Москвин. – Минск, 1986. – 318с.
470352
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 303с.
470353
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1974. – 303с.
470354
  Лобанов Л.Г. Дорогами бурь / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1958. – 63с.
470355
   Дорогами варягов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 111-115 : фото
470356
  Аркашев В.И. Дорогами Василия Теркина : альбом : страницы из фронтовой жизни А.Т. Твардовского / В.И. Аркашев. – Минск : Беларусь, 1985. – 72 с.
470357
  Эрлих К. Дорогами великих цадиким : [книга-альбом] / [авт. кн. К. Эрлих ; пер.: Г. Ныркова, Я. Слуцкий, П. Мулин]. – Симферополь : Открытый мир. – ISBN 978-966-16-2825-9
Т. 1. – 2011. – 188 с. : ил., фот. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Текст рус., перев. иврит, англ. - Имен. указ.: с. 183. – Библиогр.: с. 186


  У пр. № 1739514 напис: 19 декабря 2014. Уважаемому Владимиру Анатольевичу с наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество ! Михаэль Каспи
470358
  Бродский А.И. Дорогами весны : стихи / А.И. Бродский. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 115 с.
470359
  Аламиа Г.Ш. Дорогами ветвей : стихи / Г.Ш. Аламиа ; пер. с абхаз. – Сухуми, 1980. – 64 с.
470360
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1971. – 448с.
470361
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1979. – 764 с.
470362
   Дорогами війни. – Київ : Д.О.Н.-97, 2005. – 240с. – 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – ISBN 966-8429-02-10
470363
  Дмитріюк В.Р. Дорогами війни і миру : спомини з дод. матеріялів до історії сім"ї / д-р Василь Дмитріюк ; [опряцювали. : Мирослава та Володимир Дмитріюки]. – [Б. м. : б. в.], 2012. – 160 с. : іл., портр.
470364
  Лукашенко А.И. Дорогами воздушного десанта: докум. повествование о 4-м воздушнодесант. корпусе / А.И. Лукашенко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1978. – 200с.
470365
  Кожевников В.М. Дорогами войны / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 380с.
470366
   Дорогами войны. – Кишинёв, 1964. – 261с.
470367
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1973. – 552с.
470368
  Стрехнин Ю.Ф. Дорогами войны / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1982. – 286с.
470369
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – 2-е изд. доп. – Орджоникидзе, 1985. – 640с.
470370
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Москва, 1985. – 368с.
470371
   Дорогами войны. – Киев, 1986. – 143 с.
470372
  Джасмэ Д. Дорогами времен : стихи и поэмы / Д. Джасмэ; авториз. пер. с курд. Н.Алибеговой. – Москва : Художественная литература, 1968. – 127 с.
470373
  Былова Г.И. Дорогами героев / Г.И. Былова. – Минск, 1985. – 167с.
470374
  Тендюк Л.М. Дорогами двух океанов / Л.М. Тендюк. – Владивосток, 1974. – 199 с.
470375
  Эсенов Р.М. Дорогами доброты / Рахим Эсенов ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 263 с.
470376
  Сорока П. Дорогами долі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 12-13


  Життя і творчість Степана Пушика.
470377
  Верига В. Дорогами Другої світової війни = Along the roads of the World war 2 : легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" / Верига В. – 3-є вид. доп. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. – 346 с. – Авт. на тит. арк. не зазначений .- На звороті парал. тит. арк. : З Матеріялів до історії Дивізії "Галичина" - 1-ої Української Дивізії УНА .- На тит. арк.: Канадське наукове товариство імені Шевченка . Publication. 1979. Ч.21. – (Publication / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 21)
470378
   Дорогами дружби. – Москва, 1981. – 30с.
470379
   Дорогами дружби. – Киев, 1989. – 314 с.
470380
   Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1972. – 536с.
470381
   Дорогами дружбы. – Пермь, 1978. – 134с.
470382
   Дорогами дружбы. – Ставрополь, 1979. – 240с.
470383
  Кухарчук Н.В. Дорогами дружбы : (очерки) / Н.В. Кухарчук, В.П. Ткачук. – Киев, 1979. – 143 с.
470384
   Дорогами дружбы : выставка произведений художников СССР и ГДР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1981. – 46 с.
470385
  Пирожник И.И. Дорогами дружбы : Белорусское и Украинское Полесье / И.И. Пирожник. – Минск, 1985. – 206с.
470386
   Дорогами дружбы : выставка произведений художников СССР и МНР Ростов-Баянхонгор. Каталог. – Москва : Советский художник, 1987. – 42 с.
470387
  Баканидзе О.А. Дорогами дружбы : груз.-укр. лит. и театр. взаимосвязи : [пер. с груз.] / О.А. Баканидзе. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 461 с., [8] л. ил.
470388
  Тажев П.М. Дорогами дружбы и братства / П.М. Тажев. – Нальчик, 1976. – 192с.
470389
  Василенко В.Г. Дорогами дружбы и солидарности / В.Г. Василенко. – Москва, 1973. – 64с.
470390
   Дорогами дружбы. Москва, Элиста, Улан-Батор : выставка произведений художников СССР и МНР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – 40 с.
470391
  Эренбург И.Г. Дорогами Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 80с.
470392
   Дорогами Европы. – Изд. 2-е, доп. – Донецк, 1974. – 287с.
470393
  Нагнибеда М.Л. Дорогами жизни : Стихотворения и поэмы / М.Л. Нагнибеда; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 288с.
470394
  Барский Л.М. Дорогами жизни : [рассказы] / Л.М. Барский ; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 152 с.
470395
  Барский Л.М. Дорогами жизни : роман и рассказы : [авториз. перевод с молдавского] / Л.М. Барский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 472 с. : 1 л. портр.
470396
  Гаркуша А.Т. Дорогами жизни / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1981. – 268с.
470397
  Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
470398
  Гончаренко М.В. Дорогами західного світу / М.В. Гончаренко. – Київ, 1967. – 196с.
470399
  Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1984. – 191с.
470400
  Романов А.А. Дорогами земли / А.А. Романов. – М., 1965. – 109с.
470401
  Гнедовский Б.В. Дорогами земли Вятской / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1971. – 135 с.
470402
  Рибак Н.С. Дорогами змагань : Новели / Н.С. Рибак : Рух, 1931. – 71с.
470403
   Дорогами знаний .. – М., 1976. – 93 с.
470404
  Колосова К.А. Дорогами знань / К.А. Колосова. – К., 1973. – 16с.
470405
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1974. – 183с.
470406
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1978. – 187с.
470407
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1976. – 176 с. – (Библиотечная серия)
470408
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1983. – 176 с. – (Библиотечная серия)
470409
   Дорогами испытаний и побед. – Москва, 1986. – 270 с.
470410
  Недвигин Н.А. Дорогами испытаний. / Н.А. Недвигин. – Ростов -на-Дону, 1968. – 136с.
470411
  Ярмиш Ю.Ф. Дорогами Індії / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1978. – 136 с.
470412
  Стріха М. Дорогами й путівцями Єгупця // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-29


  Українсько-єврейські відносини. "Єгупець" - художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки.
470413
  Швец В.Н. Дорогами Крыма / В.Н. Швец. – Симферополь, 1967. – 144с.
470414
  Кузнецов А.Ф. Дорогами Крыма / А.Ф. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
470415
  Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1976. – 143с.
470416
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – Москва, 1967. – 184с.
470417
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 368с.
470418
  Іванченко О.С. Дорогами Маклая : Роман. Пригоди. Подорожі. Фантастика / О.С. Іванченко. – Київ : Молодь, 1987. – 363с.
470419
  Рудик С.К. Дорогами мандрівок О.С. Пушкіна по Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 132-138


  Мало хто знає, що О.С. Пушкін впродовж 1820-1824 років, подорожуючи по Україною, подолав 5760 км та проїхав через 132 населені пункти, з якими детально ознайомився. О.С. Пушкін особливо полюбляв мандрівки і ретельно до них готувався. Заздалегідь від ...
470420
  Николаев В.Н. Дорогами мечты и поиска / В.Н. Николаев. – М, 1965. – 200 с.
470421
  Мащак І. Дорогами минулого / Іванна Мащак. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Кліо, 2019. – 254, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-79-0
470422
  Костенко Т. Дорогами Михайла Грушевського // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 242-246. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
470423
   Дорогами молодости. – Воронеж, 1971. – 440с.
470424
  Скундрик В.П. Дорогами мужания / В.П. Скундрик. – Грозный, 1990. – 117с.
470425
  Федоров А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Федоров. – Москва, 1968. – 56с.
470426
  Ганичев Д.В. Дорогами мужества / Д.В. Ганичев, Д.З. Муриев. – М., 1988. – 182с.
470427
  Харазия Х.Л. Дорогами мужества. / Х.Л. Харазия. – Москва, 1984. – 176с.
470428
  Фарфоровський В.П. Дорогами мужності / В.П. Фарфоровський. – К, 1983. – 48с.
470429
  Козловский Ф.М. Дорогами неизвестности / Ф.М. Козловский. – Минск, 1981. – 271 с.
470430
  Куварзин А.И. Дорогами нескончаемых битв / А.И. Куварзин. – Киев, 1982. – 159с.
470431
  Буянов В.С. Дорогами отцов / В.С. Буянов, В.А. Левин. – Минск, 1967. – 52с.
470432
   Дорогами отцов. – Москва, 1969. – 288 с.
470433
   Дорогами отцов. – Москва, 1975. – 239с.
470434
  Тутковский П.А. Дорогами П.А. Тутковского : путешествия по Славечанско-Овручскому кряжу : cб. трудов акад. П.А. Тутковского, посвященных описанию Славечанско-Овручского кряжа / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природовед. музей ; [авт. проекта: С.Р. Коженевский, Е.И. Деревская]. – Киев : Водоспад, 2013. – 216 с., [24] л. фото. : фото., табл. – К 155-летию со дня рождения акад. П.А. Тутковского. - В рамках проекта "Сохранение национального научного наследия". - Загл. обл.: Дорогами Павла Аполлоновича Тутковского. – Библиогр.: с. 135-141, 208-212. – ISBN 978-966-02-6698-8
470435
  Дорофей В.Т. Дорогами пам"яті / В.Т. Дорофей. – К., 1984. – 47с.
470436
   Дорогами памяти. – Ленинград, 1984. – 144 с.
470437
  Кац С.А. Дорогами памяти. / С.А. Кац. – М., 1978. – 223с.
470438
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – Москва, 1944. – 64 с.
470439
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 30с.
470440
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
470441
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1945. – 110с.
470442
  Рахмат А. Дорогами побед : очерки / А. Рахмат. – Ташкент, 1965. – 56 с.
470443
  Сафиуллин Г.Б. Дорогами побед / Г.Б. Сафиуллин. – Казань, 1966. – 224с.
470444
   Дорогами побед. – Москва, 1969. – 352 с.
470445
   Дорогами побед. – Саратов, 1980. – 207с.
470446
   Дорогами побед. – Киев, 1988. – 135 с.
470447
  Макаренко Д.Г. Дорогами подвигов / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олейник. – Х, 1973. – 175с.
470448
  Ажажа В.Г. Дорогами подводных открытий / В.Г. Ажажа. – Москва : Знание, 1977. – 160 с. : ил.
470449
  Тимощук Б.О. Дорогами предків : путівник укр. і рос. мовами / [фото Л.Г. Гулянського, Ю.Л. Друкмана, В.О. Смолянінова, Б.О. Тимощука]. – Ужгород : Карпати, 1968. – 126 с.
470450
   Дорогами приключений. – Новосибирск
3. – 1991. – 460с.
470451
   Дорогами революции. 50 лет спустя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 36-54
470452
  Папченко Анна Дорогами революции. 50 лет спустя : большое путешествие / Папченко Анна, Тягни-Рядно Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 34-54 : Фото
470453
  Кривда Г.Ф. Дорогами рідного краю : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 91 с.
470454
   Дорогами России. – Москва, 1981. – 503 с.
470455
   Дорогами России. – М., 1983. – 488с.
470456
   Дорогами России. – Москва, 1984. – 471с.
470457
   Дорогами России. – М., 1985. – 510 с.
470458
   Дорогами России. – М., 1986. – 478 с.
470459
   Дорогами России : очерки. – Москва : Советский писатель, 1987. – 459 с.
470460
  Муравьев В.Б. Дорогами российских провинций : Путешествия петра - Симона Палласа / В.Б. Муравьев. – Москва : Мысль, 1977. – 94с.
470461
  Григулевич И.Р. Дорогами Сандино. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1984. – 192с.
470462
  Наулко В. Дорогами світу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Стаття чл.-кор. НАН України, доктора іст. наук про свою наукову діяльність, науковий туризм, зарубіжні поїздки та перешкоди на цьому шляху зі сторони адміністрації КДУ ім. Т.Г. Шевченка, керівництва історичного факультету, Міжнародного відділу ...
470463
  Асоян Б.Р. Дорогами свободы / Б.Р. Асоян. – Москва : Политиздат, 1982. – 208 с.
470464
  Эбаноидзе Игорь Дорогами святых апостолов : большое путешествие / Эбаноидзе Игорь, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-84
470465
  Родионов В.Н. Дорогами Скандинавии : Путевые очерки журналиста / Виктор Родионов. – Москва : Мысль, 1985. – 143с.
470466
  Бакін О.І. Дорогами слави батьків : путівник по місцях рев., бойової і труд. слави / О.І. Бакін, Г.В. Бурнашов. Р.К. Свистович. – Ужгород : Карпати, 1975. – 127 с.
470467
  Москвин Б.В. Дорогами славы / Б.В. Москвин. – М, 1983. – 271с.
470468
  Жуков И.М. Дорогами славы отцов / И.М. Жуков, Л. Николаев. – Москва, 1973. – 142 с.
470469
  Будяк Лілія Дорогами Словаччини (Мандрівки географічного клубу "Горизонт") // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-45 : Іл.
470470
  Побожий А.А. Дорогами тайги / А.А. Побожий. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 174с.
470471
  Лисневский И.Е. Дорогами театров / И.Е. Лисневский. – Минск, 1987. – 54 с.
470472
  Драчук В.С. Дорогами тисячоліть : Про що розповіли письмена: Нариси / В.С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 245с.
470473
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254с. : ил. – (Эврика)
470474
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254с. : ил. – (Эврика)
470475
   Дорогами тысячелетий. – Москва, 1987. – 302 с.
470476
   Дорогами тысячелетий. – Москва
2. – 1988. – 238 с.
470477
   Дорогами тысячелетий. – Москва
3. – 1989. – 269с.
470478
  Дергачев А.И. Дорогами Тянь-Шаня / А.И. Дергачев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159 с.
470479
  Дашкевич Я. Дорогами української Кліо (про становище історичної науки в Україні) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 54-63. – ISBN 5-7702-0877-5
470480
  Будько Євген Дорогами українців : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 54-57 : Іл.
470481
  Конфорович А.Г. Дорогами унікурсалії / А.Г. Конфорович, М.О. Сорока. – Вид. 3-є, доп. – Київ, 1988. – 312 с.
470482
  Когут М. Дорогами чужини / Микола Когут. – Тернопіль : Лілея, 2007. – 724 с. : фото. – ISBN 978-966-656-129-2
470483
  Кобленц А.Н. Дорогами шахматных сражений / А.Н. Кобленц. – Рига, 1963. – 200с.
470484
  Цюпа И.А. Дорогами юности : Рассказы / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286с.
470485
  Усенко П.М. Дорогами юності / П.М. Усенко. – Київ, 1951. – 312 с.
470486
  Цюпа І.А. Дорогами юності / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1957. – 280 с.
470487
  Манойло Виктория Дорогами Японии парки Канадзави // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 78-87 : фото
470488
  Савченко Б.А. Дорогая Алла Борисовна... / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 53с.
470489
  Поляков С.П. Дорогая душа / С.П. Поляков. – Одесса, 1958. – 96с.
470490
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-59
470491
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 56-59
470492
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи / Мирзо Турсун-заде; пер. с тадж. С.Липкина. – Москва : Правда, 1963. – 32 с.
470493
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи и поэма / Мирзо Турсун-заде ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 48 с.
470494
  Бакбергенов С. Дорогая моя мама : роман : [о каз. домбристке Д. Нурпеисовой] / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 300 с.
470495
  Смирнов С.В. Дорогая моя провинция / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1979. – 223с.
470496
  Молчанов-Сбириский Дорогая моя Сибирь / Молчанов-Сбириский. – Иркутск, 1959. – 155с.
470497
  Лисянский М.С. Дорогая моя столица / М.С. Лисянский. – М, 1977. – 160с.
470498
  Панченко А. Дорогая наша гривня. 20 лет нацвалюте // Сегодня. – Киев, 2016. – 2-4 сентября (№ 164). – С. 28-29
470499
   Дорогая наша земля. – Москва : Гл. ред. восточной литературы, 1967. – 83 с.
470500
  Крупеников И.А. Дорогая природа Молдавии / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1982. – 167с.
470501
  Вигдорова Ф.А. Дорогая редакция / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1963. – 136с.
470502
  Коротовский М.П. Дорогая улыбка / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1977. – 30с.
470503
  Воскресенська З. Дороге ім’я / З. Воскресенська. – Київ, 1983. – 48с.
470504
  Маркуша А. Дороге нет конца : рассказы / А. Маркуша. – Москва, 1963. – 239 с.
470505
  Белкина М.О. Дороге нет конца : [очерки] / М.О. Белкина. – Москва : Политиздат, 1965. – 142 с. – (Время и люди)
470506
  Кожевников Н.Н. Дороге нет конца / Н.Н. Кожевников. – Свердловск, 1968. – 388с.
470507
   Дороги-радуги. – Саратов, 1964. – 92с.
470508
  Сенченко І.Ю. Дороги - близькі й далекі : повість та оповідання / Сенченко І.Ю. ; [ іл. Михайлюк А. ]. – Київ : Веселка, 1965. – 159 с. : іл.
470509
  Бытовой С.М. Дороги / С.М. Бытовой. – Москва-Л., 1931. – 103с.
470510
  Почивалин Н.М. Дороги / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1954. – 104с.
470511
  Пилипенко М.М. Дороги / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1955. – 104с.
470512
  Петров Ю.Д. Дороги / Ю.Д. Петров. – Йошкар-Ола, 1959. – 86с.
470513
  Отаров К.С. Дороги : стихи / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1959. – 111 с.
470514
  Стрілець О.О. Дороги : поезії / О.О. Стрілець. – Київ, 1960. – 52с.
470515
  Глотов В.И. Дороги / В.И. Глотов. – Львов, 1962. – 62с.
470516
  Вилкомир Л.В. Дороги / Л.В. Вилкомир. – Москва, 1964. – 80с.
470517
  Романенко А.С. Дороги / А.С. Романенко. – Донецк, 1966. – 55с.
470518
  Титов Василий Сергеевич Дороги : очерки / Титов Василий Сергеевич. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1966. – 336 с.
470519
  Хухашвили Г.М. Дороги : народная драма / Георгий Хухашвили; авториз. пер. с груз. Ю.Чепурина. – Москва : Искусство, 1968. – 80 с.
470520
  Софронов А.В. Дороги / А.В. Софронов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 365с.
470521
  Ананко А.С. Дороги : стихи / А. Ананко ; [худож. Р.В. Паранюшкин]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1975. – 79 с. : ил.
470522
  Барвиш Б.Я. Дороги : повести и рассказы / Б. Барвиш, В. Кудрявцева, В. Пономарев. – Свердловск : Свер.-Уральск. кн. изд-во, 1975. – 296 с. : ил.
470523
  Васильев Ф.И. Дороги : кн. стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 287 с.
470524
  Шогенцуков А.О. Дороги : стихи / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1981. – 248 с.
470525
   Дороги. – Москва, 1982. – 150с.
470526
  Звірик А.П. Дороги : повість, оповідання / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1983. – 152 с.
470527
  Ильина Н.И. Дороги : автобиографическкая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 335с.
470528
  Селютина Л.Я. Дороги / Л.Я. Селютина. – Одесса, 1984. – 271с.
470529
  Утков В.Г. Дороги "Конька-Горбунка". / В.Г. Утков. – Москва, 1970. – 112 с.
470530
   Дороги / Roads: Stories by Soviet Writers : Книга для чтения с упражнениями и комментарием на английском языке. – 2-е. – Москва : Русский язык, 1983. – 158с.
470531
  Алешко А.А. Дороги без следов / А.А. Алешко. – Минск, 1972. – 280с.
470532
  Дубровик-Рохова Дороги без ям і майже без... аварій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 9


  Шведський підхід до сталого розвитку. Частина 3.
470533
  Колесниченко В.Т. Дороги белых журавлей / В.Т. Колесниченко. – Саратов, 1989. – 248с.
470534
  Шумаров Г.М. Дороги бортхирурга Басова / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1988. – 510с.
470535
  Плахтін І.О. Дороги в безсмертя / І.О. Плахтін. – Сімферополь, 1977. – 142с.
470536
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах / Н.Г. Дворцов. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1968. – 630 с.
470537
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул
1. – 1959. – 268с.
470538
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Новосибирск
1. – 1959. – 284с.
470539
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1964. – 328с.
470540
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1981. – 321с.
470541
  Голобородько Ю.К. Дороги в грозах : документальна повість / Ю.К. Голобородько. – Київ : Молодь, 1976. – 151 с.
470542
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1958. – 64с.
470543
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1959. – 127с.
470544
  Мусатов А.И. Дороги в жизнь / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 64с.
470545
  Крашенинников А.Н. Дороги в лучшие пространства / А.Н. Крашенинников. – М., 1990. – 382с.
470546
  Райнов Б. Дороги в никуда / Б. Райнов. – София, 1967. – 223с.
470547
  Кристианс Ф.В. Дороги в Россию / Ф.В. Кристианс. – М, 1990. – 276с.
470548
  Охотников Дороги вглубь / Охотников, Д. – Москва, 1950. – 216с.
470549
  Дручин С И. Дороги ведут в Сантарес. / С И. Дручин, . – Чебоксары, 1978. – 128с.
470550
  Юрьев Е.П. Дороги ведут к людям / Е.П. Юрьев. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 118 с.
470551
  Никитин А.Л. Дороги веков / А.Л. Никитин. – Москва, 1980. – 527 с.
470552
  Моложавенко С В. Дороги вели в Прагу / С В. Моложавенко, . – Х., 1985. – 181с.
470553
   Дороги верности. – Прага, 1981. – 71с.
470554
  Іваничук Р.І. Дороги вольні і невольні : щоденники 1991-1994 / Роман Іваничук ; [упоряд. В.В. Габор]. – Харків : Орбіта, 2016. – 553, [4] с. – ISBN 978-617-7466-08-5
470555
  Минковский А. Дороги воспоминаний. / А. Минковский. – М., 1967. – 208с.
470556
  Шерешевский Л.В. Дороги дальние / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1958. – 72 с.
470557
  Жуковский В.С. Дороги дальние / В.С. Жуковский. – Воронеж, 1967. – 168с.
470558
  Северов П.Ф. Дороги дальние / П.Ф. Северов. – К., 1975. – 239с.
470559
  Уяр Хведер Дороги дальние и близкие : повести, путевые очерки : пер. с чуваш. / Федор Уяр ;. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1987. – 254 с. – В вып. дан. авт.: Уяр Федеор Ермилович
470560
  Шеремет М.С. Дороги дальні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1960. – 180 с.
470561
  Шапошникова Л.В. Дороги джунглей / Л.В. Шапошникова. – Москва, 1968. – 294с.
470562
   Дороги до братів : Нариси, публіцистика. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 234с.
470563
   Дороги до братів. – Київ, 1973. – 235 с.
470564
  Забашта Л.В. Дороги дружби : поезії / Любов Забашта. – Київ : Молодь, 1953. – 144 с.
470565
  Егорова Л.П. Дороги дружбы / Л.П. Егорова. – Черкесск, 1969. – 160с.
470566
  Лихарев Б.М. Дороги дружбы. / Б.М. Лихарев. – Л., 1954. – 220с.
470567
  Эренбург И.Г. Дороги Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 148с.
470568
  Вильде И. Дороги жизни / И. Вильде. – Київ, 1951. – 379с.
470569
  Журавлева В.Н. Дороги жизни / В.Н. Журавлева. – Ростов -на-Дону, 1958. – 447с.
470570
  Домовитов Н.Ф. Дороги жизни / Н.Ф. Домовитов. – К, 1959. – 112с.
470571
  Жахаев И. Дороги жизни / И. Жахаев. – Алма-Ата, 1986. – 286с.
470572
  Ковалев Д.М. Дороги жизни и любви / Д.М. Ковалев. – М, 1987. – 397с.
470573
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання, біогафічні розповіді, спогади / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 231 с.
470574
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ, 1980. – 479 с.
470575
  Василів-Базюк Дороги життя : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 799, [1] с., [16] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-399-644-8
470576
  Ходов В.В. Дороги за горизонт / В.В. Ходов, Н.А. Григорьева. – Москва : Мысль, 1981. – 191с. : іл.
470577
  Косолапов В.В. Дороги за обрій / В.В. Косолапов. – Київ, 1968. – 240с.
470578
  Колунцев Ф. Дороги зовут / Ф. Колунцев. – Москва, 1955. – 208с.
470579
  Гарнакерьян А.Г. Дороги зовут / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1955. – 128с.
470580
  Волошин А.Н. Дороги зовут / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1963. – 247с.
470581
  Ахунова Э. Дороги зовут : стихи / Э. Ахунова ; пер. с узб. Н. Кондаковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
470582
  Мацкевич О.В. Дороги и встречи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1959. – 156с.
470583
  Наседкин Ф.И. Дороги и встречи. / Ф.И. Наседкин. – М., 1947. – 176с.
470584
  Кахаров А.К. Дороги и встречи. / А.К. Кахаров. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 308с.
470585
  Апресян В.З. Дороги и годы : роман / В.З. Апресян ; [ил.: В.В. Харчев]. – Москва : Советская Россия, 1965. – 448 с. : ил.
470586
  Калашников И.Ф. Дороги и годы: избранное / И.Ф. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 190 с.
470587
  Решетов А.Е. Дороги и думы. / А.Е. Решетов. – Л., 1963. – 222с.
470588
  Глазков Н.И. Дороги и звезды / Н.И. Глазков. – М, 1966. – 118с.
470589
  Каноатов Мумин Дороги и крылья : стихи и поэма / Каноатов Мумин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 84 с.
470590
  Серебряков К.Б. Дороги и люди. / К.Б. Серебряков. – М, 1982. – 295с.
470591
  Мазурин Г.А. Дороги и мечты / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1957. – 80с.
470592
  Кулеев М.Т. Дороги и окружающая среда. / М.Т. Кулеев, Э.Н. Хабибуллина. – Казань, 1990. – 109с.
470593
  Артыкбаев К. Дороги и судьбы : стихи и поэмы / Артыкбаев К. ; пер. с кирг. Ю. Смышляева. – Фрунзе : Мектен, 1972. – 79 с.
470594
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы : Автобиографическая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 559с.
470595
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1988. – 590с.
470596
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1991. – 654с.
470597
  Песков В.М. Дороги и тропы / В.М. Песков. – Москва, 1976. – 112с.
470598
   Дороги из Африки : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 154 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
470599
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – М.-Л. : Всерос. театральное о-во, 1962. – 306 с.
470600
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 240 с.
470601
  Богданов-Березовский Дороги искусства / В.М. Богданов-Березовский. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отделение
Кн. 1 : 1903-1945. – 1971. – 280 с. : портр.
470602
   Дороги испытаний. – Калинин, 1963. – 191с.
470603
  Зорин М. Дороги истории / М. Зорин. – Рига, 1960. – 164 с.
470604
  Зиль А. Дороги і храми Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 8


  Князь-будівничий - душа всієї Руської землі.
470605
  Ивановский М.П. Дороги к звездам / М.П. Ивановский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 264 с.
470606
  Харитонова А.Л. Дороги к людям / А.Л. Харитонова. – Москва, 1981. – 223 с.
470607
  Ткаченко В.М. Дороги к людям. / В.М. Ткаченко. – М., 1977. – 383с.
470608
  Акулинин В.И. Дороги к сердцу / В. Акулинин. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1963. – 48 с.
470609
  Земной В.П. Дороги к солнцу / В.П. Земной. – Казань, 1947. – 153с.
470610
   Дороги к храму // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 50-51 : фото
470611
  Тюгель Ханна Дороги к центру сознания : тема номера / Тюгель Ханна, Килмейер Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 72-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
470612
  Аникин Андрей Дороги как частный случай бездорожья : chart // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 38-47 : Фото
470613
  Гиффорд Р. Дороги Китая : Путешествие в одиночку вглубь страны : проза : фрагменты книги / вступление Силаковой Светланы о Робе Гиффорде // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 58-142. – ISSN 1130-6545


  Гиффорд - радиожурналист, тяготеет к четким формулам и незамысловатым схемам - он привык писать так, чтобы легко воспринималось на слух. Но, как он сам подчеркивает, ни один журналист не в силах рассказать о Китае занудно, даже если очень захочет, и ...
470614
  Поліщук А.С. Дороги кличуть / А.С. Поліщук. – Львів, 1960. – 32 с.
470615
   Дороги кличуть в похід : туристські маршрути по Київщині. – Київ, 1962. – 64 с.
470616
  Варваринец М.В. Дороги красных следопытов. / М.В. Варваринец. – Ужгород, 1984. – 142с.
470617
   Дороги Крыма // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 49-51 : фото
470618
  Хавпачев Х.Х. Дороги лежат на земле : повести и рассказы / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 320 с.
470619
  Доценко Р. Дороги Леоніда Лимана // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 80-85. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
470620
  Пидсуха А.Н. Дороги лет моих / А.Н. Пидсуха. – М, 1968. – 87с.
470621
  Базоркин И.М. Дороги любви : киноповесть / Идрис Базоркин. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 99 с.
470622
  Карташева К.С. Дороги Льва Мечникова / К.С. Карташева. – Москва : Мысль, 1981. – 56с.
470623
  Львов Анатолий Дороги Марии Дагмар : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 170-177 : Іл.
470624
  Хромушин Г.Б. Дороги мечты / Г.Б. Хромушин. – М, 1982. – 320с.
470625
  Рядченко И.И. Дороги мира / И.И. Рядченко. – К., 1950. – 80с.
470626
  Сирота Н.А. Дороги мира и войны / Н.А. Сирота. – Симферополь, 1987. – 206с.
470627
  Аврамчик М. Дороги моего края : стихи / Микола Аврамчик; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 127 с.
470628
  Будаев Д.И. Дороги моей памяти : [воспоминания участника Великой Отечественной войны, б. комсорга стрелкового полка] / Д.И. Будаев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237, [2] с., [8] л. ил. – ISBN 5-235-01026-4
470629
  Кузнецов Г.М. Дороги мои люди / Г.М. Кузнецов. – Якутск, 1965. – 36с.
470630
  Иванченко А.С. Дороги мужества / А.С. Иванченко. – М, 1964. – 32с.
470631
  Задорожній Олег Дороги на Вифлеем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 92-101 : фото
470632
  Борисов А.Ю. Дороги на Эльбу : (из истории сов.-амер. отношений в годы Великой Отеч. войны) / А.Ю. Борисов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "История" ; № 4)
470633
   Дороги над водой. – Москва, 1987. – 47с.
470634
  Назаров В.А. Дороги надежд / В.А. Назаров. – Москва, 1982. – 304с.
470635
  Кондратенко В.А. Дороги наступления / В.А. Кондратенко. – Киев, 1953. – 95с.
470636
  Елаховский С.Б. Дороги начинаются в юности / С.Б. Елаховский, А.В. Седов. – Москва, 1961. – 176с.
470637
  Сигунов П.Н. Дороги начинаются с тропинки / П.Н. Сигунов. – Ленинград, 1964. – 233с.
470638
  Эльяшев Э.С. Дороги нашего века / Э.С. Эльяшев. – М, 1976. – 87с.
470639
  Овечкин В. Дороги наши разведенные / Валентин Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1967. – 632 с.
470640
  Чешкова Л.А. Дороги не кончаются : пособ. для учащихся / Л.А. Чешкова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112 с.
470641
  Рубанович А.Л. Дороги не кончаються. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1966. – 176с.
470642
  Белаш А.В. Дороги Нестора Махно : историческое повествование / А.В. Белаш , В.Ф. Белаш. – Киев : РВЦ "Проза", 1993. – 591 с.
470643
  Озеров Л.А. Дороги новый поворот / Л.А. Озеров. – М.-Л., 1965. – 173с.
470644
  Прилуцкий Л.Д. Дороги открыты всем / Л.Д. Прилуцкий. – М, 1976. – 224с.
470645
  Воронько П.М. Дороги памяти : Стихи, поэмы / П.М. Воронько; Пер. с укр. В. Корнагин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 126 с.
470646
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1979. – 223 с.
470647
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1989. – 223 с.
470648
  Онищенко О. Дороги песни / О. Онищенко. – Магадан, 1959. – 75с.
470649
  Бабаджанян А.Х. Дороги Победы / Бабаджанян А.Х. ; лит. запись Я. Садовского. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1981. – 302 с., [8] л. ил. – (Военные мемуары)
470650
  Мушник С.М. Дороги поколения : поэмы / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1960. – 72 с.
470651
  Месхи С И. Дороги родные. / С И. Месхи. – Тбилиси, 1957. – 176с.
470652
  Павловская А.В. Дороги России - судьба России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 34-50. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается место и роль дороги в культуре и общественной жизни России, своеобразие отношения к дорожной теме в стране, некоторые вечные проблемы русской истории, а также стереотипы восприятия русской жизни иностранными наблюдателями. ...
470653
  Ганина М.А. Дороги России / М.А. Ганина. – М., 1981. – 300с.
470654
  Снегова И.А. Дороги сердца / И.А. Снегова. – Ереван, 1963. – 142с.
470655
  Молчанов И. Дороги сердца / И. Молчанов. – Москва, 1984. – 128 с.
470656
  Новиков И.Г. Дороги скрестились в Минске : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1965. – 434 с.
470657
  Львов Б.Л. Дороги сокровищ / Б.Л. Львов. – М., 1967. – 70с.
470658
  Секретарюк В.Н. Дороги солдатские. / В.Н. Секретарюк. – Львов, 1986. – 71с.
470659
  Шаповал М.Т. Дороги співають : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1955. – 112 с.
470660
  Расулова А.Л. Дороги сходятся : Повесть / А.Л. Расулова, С. Суплатович. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с.
470661
  Коршунов И.И. Дороги сходятся в райкоме... / И.И. Коршунов. – Москва, 1969. – 112с.
470662
  Крыжицкий Г.К. Дороги театральные. / Г.К. Крыжицкий. – М., 1976. – 319с.
470663
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар
1. – 1959. – 367с.
470664
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар
2. – 1962. – 407с.
470665
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1967. – 639с.
470666
  Отаров К.С. Дороги утра : стихи и поэма / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 140 с.
470667
  Симон К. Дороги Фландрии
470668
   Дороги храбрых. – Донецк, 1967. – 232 с.
470669
   Дороги Чионгшону. – Киев, 1984. – 154 с.
470670
  Александров А.М. Дороги шли через войну / А.М. Александров. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1987. – 158, [1] с.
470671
  Барабаш К. Дороги щастя Миколи Гоголя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 47 (523), 24-30.11.2017 р. – С. 45-47. – ISSN 1996-1561
470672
  Волин П.Г. Дороги электричества / П.Г. Волин, Р.М. Лакерник. – Москва, 1964. – 48с.
470673
  Бузинник О.С. Дороги юних. / О.С. Бузинник. – Киев, 1968. – 100с.
470674
  Сокол В. Дороги юности / В. Сокол. – Ярославль, 1964. – 96с.
470675
   Дороги юности. – Москва, 1988. – 142с.
470676
  Карасаев Ю.И. Дороги, встречи, друзья / Ю.И. Карасаев. – Ташкент, 1981. – 391с.
470677
  Шубин П.Н. Дороги, годы, города. / П.Н. Шубин. – М,, 1949. – 128с.
470678
  Хасанов М.М. Дороги, дороги / М.М. Хасанов. – Казань, 1970. – 214с.
470679
  Прилежаева М.П. Дороги, дороги / М.П. Прилежаева. – М, 1980. – 191с.
470680
  Дармодехин В.Г. Дороги, дороги... / В.Г. Дармодехин. – Москва, 1974. – 238с.
470681
  Панько С.І. Дороги, друзі... Нотатки письменника про зустрічі з діячами культури і мистецтва. / С.І. Панько. – Ужгород, 1974. – 135с.
470682
  Калашников Н.К. Дороги, зовущие вдаль / Н.К. Калашников. – Фрунзе : Киргизское гос. уч-пед. издательство, 1961. – 98 с.
470683
  Науменко Г.П. Дороги, зустрічі, друзі / Г.П. Науменко. – К, 1981. – 96с.
470684
  Чаковский А.Б. Дороги, которые мы выбираем / А.Б. Чаковский. – Москва, 1960. – 335с.
470685
  Чаковский А.Б. Дороги, которые мы выбираем / А.Б. Чаковский. – Москва, 1960. – 110с.
470686
  Туричин И.А. Дороги, которые мы выбираем / И.А. Туричин. – М., 1962. – 128с.
470687
   Дороги, которые мы выбираем. – М.
1. – 1991. – 63с.
470688
  Снегирев В.Н. Дороги, которые нас выбирают / В.Н. Снегирев. – Москва, 1977. – 72с.
470689
  Аксельрод Э.Л. Дороги, которые нас выбирают : Записки альпиниста / Аксельрод Э.Л. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 102 с.
470690
  Мальков В.А. Дороги, которым нет конца: записки бывшего газетчика / В.А. Мальков. – Москва, 1987. – 298с.
470691
   Дороги, которыми шёл солдат. – Кишинёв, 1966. – 228с.
470692
  Рыжов В. Дороги, на которых нас обирают : Выход из кризиса, этика, экономика и вопросы к государству / В. Рыжов. – Киев : Хрещатик, 1998. – 56с. – ISBN 5-7707-0290-7
470693
  Бєляєв О.С. Дороги, якими йдемо : [розвиток землеробства та високі врожаї с.-г. культур в експозиції Виставки передового досвіду в нар. господарстві УРСР] / О.С. Бєляєв. – Київ : [б. в.], 1968. – 48 с. : іл. – (Серія 8 / Т-во "Знання" Укр. РСР ; № 7)
470694
  Зарудний М.Я. Дороги, які ми вибираємо : драма / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1973. – 81 с.
470695
  Генрі О. Дороги, які ми вибираємо та інші оповідання = The roads we take and other stories / О. Генрі ; [пер. з англ. Олександра Гончара]. – Київ : Знання, 2014. – 206 с. – Справж. ім"я авт.: Вільям Сідні Портер. - Загол. обкл.: Дороги, які ми вибираємо. - Сер. засн. 2014 р. – (English Library ) ( Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову ; № 4). – ISBN 978-617-07-0194-7


  В змісті також: Дари мудреців ; Кімната на горищі ; Жертви любові ; Поліцейський і хорал ; Через двадцять років ; Облудний блиск ; Через кур"єра ; Заправлена лампа ; Маятник ; Заради традиції ; Російські соболі ; Пурпурова сукня ; Втрачений рецепт ; ...
470696
  Мушкетик Ю.М. Дороги, які нас вибирають : кн. спогадів / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2020. – 346, [3] с., [4] арк. фотоіл. : фотоіл. – (Мемуари та щоденники). – ISBN 978-966-03-9251-9
470697
  Мушкетик Ю. Дороги, які нас вибирають // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 8-13
470698
  Обрадович С.А. Дороги. / С.А. Обрадович. – М., 1947. – 202с.
470699
  Кашников М.Ф. Дороги. / М.Ф. Кашников. – Барнаул, 1957. – 250с.
470700
  Серов Н.В. Дороги. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1964. – 177с.
470701
  Кричевська-Росандіч Дороги. Strassen. Roads : до 95-річчя від дня народж. мисткині / Катерина Кричевська-Росандіч ; Музей укр. діаспори ; Міжнар. благодійний фонд світ. українців "Діаспора". – Київ : Huss, 2021. – 247, [1] с. : портр., іл. – Резюме англ. – ISBN 978-617-8030-02-5
470702
  Решетников Л.В. Дороги: Докум. повести. Путевые очерки. Воспоминания. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1984. – 302с.
470703
  Польская Е.Б. Дорогие адреса. Памятные места Кавказских Минеральных Вод / Е.Б. Польская, Б.М. Розенфельд. – Ставрополь, 1974. – 176 с.
470704
  Ленч Л.С. Дорогие гости / Л.С. Ленч. – Москва, 1954. – 196с.
470705
  Воронько П.М. Дорогие друзья / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 112 с.
470706
  Пришвин М.М. Дорогие звери / М.М. Пришвин. – Владивосток : Дальневосточное кн. изд., 1971. – 116 с.
470707
  Грибачев Н.М. Дорогие земляки / Н.М. Грибачев. – Брянск, 1954. – 152с.
470708
  Коновалов Д.А. Дорогие имена / Д.А. Коновалов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 128 с.
470709
  Смирнов И.А. Дорогие имена / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1988. – 317 с.
470710
   Дорогие имена, любимые страницы. – Ереван, 1965. – 208 с.
470711
  Максимов Е.К. Дорогие каждому места: памят. места Н.Г.Чернышевского в Саратове. / Е.К. Максимов, Г.П. Муренина. – Саратов, 1979. – 94с.
470712
  Верютин В.И. Дорогие люди-человеки / В.И. Верютин. – Барнаул, 1967. – 35с.
470713
   Дорогие места. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1918. – 175 с.
470714
  Насретдинов Г.Г. Дорогие минуты : комедия-водевиль в 3-х д. / Гамир Насретдинов; пер. с тат. Л.Рудого. – Москва, 1957. – 123 с.
470715
  Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья / Д.Б. Кабалевский. – Москва, 1977. – 191с.
470716
  Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья / Д.Б. Кабалевский. – Москва, 1979. – 187с.
470717
  Фадеев Л.П. Дорогие мои забайкальцы / Л.П. Фадеев. – Иркутск, 1980. – 159с.
470718
  Нечаев М.М. Дорогие мои земляки / М.М. Нечаев. – Саратов, 1979. – 120с.
470719
  Мукимов Ю.М. Дорогие мои земляки : сб. очерков / Юлдаш Мукимов ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1979. – 399 с.
470720
  Колотович А.Д. Дорогие мои краснодонцы / А.Д. Колотович, Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1968. – 159с.
470721
  Старков А.Л. Дорогие мои люди / А.Л. Старков. – М., 1961. – 173с.
470722
   Дорогие мои люди. – Москва, 1965. – 32 с.
470723
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Москва-Л., 1946. – 72с.
470724
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Минск, 1981. – 128с.
470725
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Москва, 1987. – 254с.
470726
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки : Книга для чтения с комментарием на английском языке (в сокращении) / Л.А. Кассиль. – Москва : Русский язык, 1988. – 112с.
470727
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки: Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Москва, 1987. – 382с.
470728
  Витченко С.С. Дорогие наши мальчишки. / С.С. Витченко. – Ленинград, 1973. – 216с.
470729
  Майзингер Рольф Дорогие носороги // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 40-46 : фото
470730
  Кажлаев Д.Г. Дорогие реликвии / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1968. – 87с.
470731
  Грусланов В.Н. Дорогие реликвии / В.Н. Грусланов. – Л., 1985. – 108с.
470732
  Кажлаев Д.Г. Дорогие реликвии / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1988. – 204с.
470733
  Долинина Н.Г. Дорогие родители! / Н.Г. Долинина. – Л., 1975. – 96с.
470734
  Дворецкий Д.П. Дорогие сердцу имена / Д.П. Дворецкий. – М. : Московский рабочий, 1987. – 141 с.
470735
  Иванов В. Дорогие сердцу места / В. Иванов. – Л., 1969. – 312с.
470736
   Дорогие сердцу места : путеводитель по Вологде и области. – Архангельск, 1979. – 173 с.
470737
  Хренков Д. Дорогие спутники мои / Д. Хренков. – М, 1975. – 207 с.
470738
  Антонов С.Ф. Дорогие черты : рассказы о Ленине / С.Ф. Антонов ; ил. Е.Н. Некрасов. – Москва : Военное издательство, 1960. – 132 с. : ил.
470739
  Антонов С.Ф. Дорогие черты : рассказы о Ленине / Антонов С.Ф. ; ил. И. Незнайкин. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 144 с.
470740
  Дробиз Г.Ф. Дорогие черты / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1982. – 223с.
470741
  Хазанович Ю.Я. Дорогие черты. Из записной книжки писателя / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1969. – 54с.
470742
   Дорогий адвокат: по чиїх кишенях вдарить // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.29-31. – ISSN 1726-3077


  Кассаційно - апеляційні інстанції
470743
  Самодрин А.П. Дорогий Антоне Семеновичу: відкритий лист Антону Семеновичу Макаренку - в 1930-ті роки // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 150-155. – ISBN 978-617-639-356-6
470744
   Дорогий Аркадію : листування та архіварія літ. середовища України 1922-1945 рр. – Львів : Класика, 2001. – 280 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7493-29-6
470745
  Салига Т. Дорогий Віталію Григоровичу! // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 46. – ISSN 0236-1477
470746
   Дорогий образ : [альбом] / [вступ. стаття та упорядкування Г.Л. Коновалова]. – Киев : Мистецтво, 1970. – 88 с. : іл. – Мініатюрне видання
470747
  Панч П. Дорогий подарунок : Повісті, оповідання: Для серед. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1988. – 303 с. – (Шкільна б-ка)
470748
  Корженко С. Дорогий Серьожа, візьми свій рукопис і спусти його в клозет // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 36 (189). – С. 38-41


  Стаття присвячена Сергію Плачинді.
470749
   Дорогий скарб України. До 185-річчя від дня народження Марка Вовчка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 4, 2018, 4 квартал. – С. 87-99. – ISSN 0130-2043
470750
  Орлова Олеся Дорогим гостям - дорогая "оправа" // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 28-31 : фото
470751
  Епіфаній Дорогі брати і сестри, співгромадяни, шановне українство! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 2
470752
  Губерський Л. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Вітання ректора університету Леонідом Васильовичем Губерським всіх університетських ветеранів та їхні родини зі всенародним святом - 66-ю річницею переможного дня - 9 травня 1945 року.
470753
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Текст привітання ветеранів війни з Днем перемоги ректора університету Леоніда Губерського.
470754
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Ректор університету привітав ветеранів війни з Днем перемоги.
470755
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка вітає ветеранів університету з Перемогою у Другій світовій війні.
470756
  Губерський Л. Дорогі друзі! // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 2. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Про книгу "Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність" (2014 р.).
470757
  Губерський Л. Дорогі друзі! Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Поздоровлення з 64-ю річницею Великої Перемоги.
470758
  Різун В. Дорогі друзі! Шановні колеги! // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 6-7


  Вітання творчого колектива кафедри історії журналістики з 60-річним ювілеєм!
470759
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Ректор університету привітав жінок з днем жіночого свята 8 березня.
470760
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Вітання з святом 8 Березня від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерського.
470761
  Губерський Л.В. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський привітав жінок університету зі святом 8 Березня.
470762
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1


  Вітання ректора з Днем 8-го березня.
470763
  Турчинська А.Ф. Дорогі заповіти / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1958. – 72 с.
470764
  Воскобойнікова-Гузєва Дорогі колеги - члени редколегії, автори і читачі "Бібліотечної планети", щиро вітаємо вас з ювілеєм! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 13


  Привітання журналу "Бібліотечна планета" від Інституту журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка О. Воскобойнікової-Гузєвої.
470765
  Губерський Л.В. Дорогі колеги! : вітальне слово Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Губерського Л.В. // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-595-0
470766
  Семенюк Г.Ф. Дорогі колеги! : вітальне слово Директора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора філологічних наук, професора Семенюка Г.Ф. / вітальне слово Директора Інституту філології Київського національного eніверситету імені Тараса Шевченка доктора філологічних наук, професора Семенюка Г.Ф. // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-6. – ISBN 978-966-439-595-0
470767
  Булавін Л.А. Дорогі мої дороги : роздуми / Леонід Булавін. – Полтава : АСМІ, 2020. – 102, [1] с., [20] арк. кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-182-610-5


  У пр. № 1740752 напис: Дорогому земляку-академіку Губерському Леоніду Васильовичу з глибокою вдячністю за все те, що Ви зробили і робите на благо нашого рідного Університету та з глибокою повагою від : підпис. Полтава. 2020.18.08
470768
  Засенко О.Є. Дорогі мої сучасники / О.Є. Засенко. – К., 1983. – 271с.
470769
  Кінах А. Дорогі наші ветерани! // Демокр. Україна, 2005


  Поздоровлення 1-го віце-прем"єр-міністра України із шістдесятою річницею закінчення Другої світової війни, з Днем Перемоги]
470770
  Тимошенко Ю. Дорогі наші ветерани, герої тилу! // Уряд. кур"єр. – 2005. - 6 трав.


  Привітання Прем"єр-миністра України з 60-річчям Дня Перемоги
470771
  Володарський З.М. Дорогі наші жінки : одноактні п"єси / З.М. Володарський. – Київ : Мистецтво, 1974. – 175 с.
470772
  Слєсаренко О.О. Дорогі обличчя / О.О. Слєсаренко. – Київ : Мистецтво, 1974. – 168 с.
470773
  Губерський Л. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Звернення ректора університету до першокурсників із нагоди вступу до столичного національного університету імені Тараса Шевченка - флагмана освіти та науки в Україні. Вітання та побажання творчих і наукових досягнень.
470774
  Губерський Л. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1 : фото


  Привітання першокурсникам у дайджест газети "Київський університет".
470775
  Нищук Н.П. Дорогй бессмертия / Н.П. Нищук. – Фрунзе, 1988. – 154с.
470776
  Горін С.М. Дорогобузький Успіння Пресвятої Богородиці монастир (до середини XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
470777
  Смолій В. Дороговказ - істина. До 65-річчя від дня народження Валерія Солдатенка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 173-180. – ISSN 0869-3595
470778
   Дороговказ. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1994. – 46 с. – ISBN 57707-5835-X
470779
  Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасности // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 159-184. – ISBN 978-966-1513-13-5
470780
  Калашнікова С. Дороговказ для розбудови : інтерв"ю взяв Б.І.Корольов // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 11 липня - 18 липня (№ 30/31)


  Національна рамка кваліфікацій України круглий стіл тижневика "Освіта". Інтерв"ю одного з кураторів проекту "Круглого столу" професора Б.І. Корольова з першим заступником директора з наукового-дослідної роботи Інституту вищої освіти НАПН України, док. ...
470781
  Павко А. Дороговказ для сучасної педагогічної науки / А. Павко, Л. Курило // Світ. – Київ, 2021. – Грудень (№ 47/48)
470782
  Прісовський Є.М. Дороговказ на віки : літ.-крит. статті / Євген Прісовський. – Одеса : Друкарський дім, 2006. – 180, [2] с. : портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-389-037-1


  У пр. № 1747270 напис: Дорогому Михайлові Кузьмичу Наєнку зі щирою вдячністю за розуміння ... 18.IV.06 /підпис/
470783
  Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Б. Гаврилишин. – Київ : Основи, 1993. – 238с. – ISBN 5-7707-2019-0
470784
  Гаврилишин Б.Д. Дороговкази в майбутнэ / Б.Д. Гаврилишин. – Київ, 1990. – 205 с.
470785
  Колишній Дипломат Дороговкази для столітньої дипломатії. Союзників, як показала практика, в нас немає // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 6


  "Успішна країна - це, на додачу до успішної економіки, ще й успішні зовнішні зносини. І перше і друге забезпечує - зокрема в країнах ЄС і НАТО - уряд. За зовнішні зносини відповідає Міністерство закордонних справ, якому сприяють Міністерство зовнішньої ...
470786
  Хоменко О.Б. Дороговкази правди і краси. / О.Б. Хоменко. – К., 1965. – 48с.
470787
  Максимович Б. Дороговкази... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 12


  У Львові представили книгу Мирослава Мариновича про і сьогодні актуальний принцип "позитивної суми" Андрея Шептицького.
470788
   Дороговцев Анатолій Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 87
470789
   Дороговцев Анатолій Якович (1935-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 138-139. – ISBN 978-966-439-754-1
470790
   Дороговцев Анатолій Якович (1935-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 152-153. – ISBN 978-966-933-054-3
470791
  Воскресенская З.И. Дорогое имя / З.И. Воскресенская. – Москва, 1979. – 48с.
470792
  Зумакулова Т.М. Дорогое имя : стихи : [пер. с балкар.] / Танзиля Зумакулова ; [худож. М. Тарасова]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1981. – 169, [12] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
470793
  Кектеев Э.М. Дорогое мое Приволжье / Э.М. Кектеев. – Элиста, 1966. – 24с.
470794
  Бахревский В.А. Дорогое солнце / В.А. Бахревский. – Москва : Советская Россия, 1972. – 88 с.
470795
  Чернин М.П. Дорогое чувство. Страницы из заводского дневника / М.П. Чернин. – Москва, 1949. – 168с.
470796
  Букчин С.В. Дорогой Антон Павлович... . : очерки о корреспондентах А.П. Чехова / С.В. Букчин. – Минск : Наука и техника, 1973. – 144 с.
470797
   Дорогой бессмертия. – М., 1953. – 80с.
470798
  Вершигора П.П. Дорогой бессмертия / П.П. Вершигора. – Москва, 1958. – 48с.
470799
  Струтинский Н. Дорогой бессмертия. Докум. повесть. / Н. Струтинский. – Львов, 1962. – 242с.
470800
  Дмитрин Г.К. Дорогой большого искусства. / Г.К. Дмитрин. – Челябинск, 1963. – 84с.
470801
  Коцюба Г.М. Дорогой борьбы / Г.М. Коцюба. – Москва, 1961. – 387с.
470802
  Иогансон О.Н. Дорогой борьбы / О.Н. Иогансон. – М, 1963. – 47с.
470803
  Поздняков Е.И. Дорогой борьбы / Е.И. Поздняков. – Сыктывкар, 1968. – 63с.
470804
  Микоян А.И. Дорогой борьбы / А.И. Микоян. – Москва : Политиздат. – ([О жизни и о себе])
Кн. 1. – 1971. – 590 с. : ил.
470805
  Иванов Ю.Н. Дорогой ветров / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1982. – 304с.
470806
  Иванов Ю.Н. Дорогой ветров / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1985. – 272с.
470807
  Привальский В.М. Дорогой Владимир Ильич... / В.М. Привальский. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 166 с.
470808
  Крапчан Б. Дорогой времени / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1963. – 54с.
470809
  Уяр Хведер Дорогой гость : юмористические рассказы / Хведер Уяр ; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1969. – 87 с.
470810
  Степанов Г.Г. Дорогой длинною / Г.Г. Степанов. – Краснодар, 1985. – 416с.
470811
  Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / А.Н. Вертинский. – Москва, 1990. – 572с.
470812
  Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / Александр Вертинский ; [ сост. и подг. текста Лидия Вертинская ; предисловие Е. Уварова ]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2006. – 608 с. : илл. – ISBN 5-17-019682-2
470813
  Стеженская Е.И. Дорогой длинною... Воспоминания / Стеженская Е.И. – Київ : О.В. Пугач, 2016. – 83, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 82. – ISBN 978-966-8359-32-3
470814
  Сусеев А. Дорогой доблести : поэма / Арсен Сусеев 4. – Элиста : Калмыцкое изд., 1966. – 112 с.
470815
  Ершов Г.А. Дорогой друга / Г.А. Ершов. – Якутск, 1963. – 164 с.
470816
   Дорогой дружбы. – Иркутск, 1971. – 120с.
470817
   Дорогой дружбы. – Иркутск
2. – 1974. – 140с.
470818
  Тихонов Николай Семенович Дорогой дружбы : Переводы и оригинальные стихи / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1978. – 288с.
470819
  Меркушкин Г.Я. Дорогой жизни / Г.Я. Меркушкин. – Саранск, 1962. – 60с.
470820
   Дорогой жизни. – Грозный, 1965. – 228с.
470821
   Дорогой июльского Пленума. – Иркутск, 1979. – 127с.
470822
   Дорогой Леонид Ильич // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 11 (67). – C. 86-91. – ISSN 1818-3948


  Частная жизнь советского вождя Леонида Брежнева
470823
  Хаустов Л.И. Дорогой мира / Л.И. Хаустов. – Л, 1952. – 82с.
470824
  Рябуха Д. Дорогой мира / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1953. – 87с.
470825
   Дорогой мира. – М., 1962. – 240с.
470826
  Миронов А.Е. Дорогой мой подросток! / А.Е. Миронов. – Минск, 1966. – 90с.
470827
  Кэри Д. Дорогой мой Чарли / Д. Кэри. – Л., 1980. – 344с.
470828
  Бялосинская С Н. Дорогой мой человек / С Н. Бялосинская, . – М, 1959. – 76с.
470829
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек : роман / Юрий Герман. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1965. – 664 с.
470830
  Аверкин А.П. Дорогой мой человек : песенник : для пения (соло, дуэт, хор) с сопровожд. ф.-п., баяна, (двух баянов) : с биогр. справкой / Аверкин А.П. – Песенник. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 168 с. : ил., портр.
470831
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Москва, 1967. – 672с.
470832
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Баку, 1981. – 530с.
470833
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Л., 1988. – 573с.
470834
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Л., 1990. – 414с.
470835
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Москва, 1990. – 624с.
470836
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Минск, 1991. – 605с.
470837
  Грибов Ю.Т. Дорогой мужества / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1959. – 43с.
470838
   Дорогой мужества. – Ленинград, 1964. – 342 с.
470839
   Дорогой мужества. – М., 1988. – 350с.
470840
   Дорогой народного счастья. – Москва, 1977. – 111с.
470841
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на фр. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина] / А.Г. Алексин ; обраб. Е.М. Штайера. – Москва : Просвещение, 1978. – 104 с. : ил. – (Читаем по-французски))
470842
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья = Auf dem Weg des Glucks fur das Volk : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на нем. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина] / А.Г. Алексин ; обраб. Е.В. Журавлевой. – Москва : Просвещение, 1978. – 110 с. : ил. – (Читаем по-немецки)
470843
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на исп. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина и худож. В. Терещенко / А.Г. Алексин ; пер., коммент. и словарь X. Филиппе ; обраб. Е.В. Журавлевой. – Москва : Просвещение, 1978. – 104 с. : ил. – (Читаем по-испански)
470844
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на англ. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина и худож. В. Терещенко / А.Г. Алексин; пер.: О.Г. Табачниковой ; коммент. и словарь : Л.Р. Тодд. – Москва : Просвещение, 1978. – 111 с. – (Читаем по-английски)
470845
  Иванова Л.М. Дорогой наш человек / Л.М. Иванова. – М, 1965. – 110с.
470846
  Большакова И. Дорогой независимости / И. Большакова. – Москва : Издательство ИМО, 1961. – 86 с. : ил.
470847
  Силаева Маргарита Дорогой Никош. Изображение великого князя Николая Павловича из собрания ГИМ // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 95-98. – ISSN 0235-7089
470848
  Полянский А.Ф. Дорогой огня. / А.Ф. Полянский. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 83с.
470849
  Мазуров К.Т. Дорогой Октября - к победе коммунизма / К.Т. Мазуров. – М, 1972. – 32с.
470850
   Дорогой отцов - дорогой победы : (Из опыта работы отрядов красных следопытов). – Москва : Педагогика, 1974. – 127 с. : ил.
470851
  Лобачев М. Дорогой отцов / М. Лобачев : Сталинградское книжное издательство, 1960. – 448 с.
470852
  Гнеушев В.Г. Дорогой отцов / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1960. – 108с.
470853
  Бахницкий С.А. Дорогой отцов / Бахницкий С.А. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1960. – 96 с.
470854
   Дорогой отцов. – Ашхабад, 1965. – 216с.
470855
  Алиев А.К. Дорогой отцов / А.К. Алиев. – Махачкала : Дагистанское книжное издание, 1967. – 76 с. – Библиогр.: с. 73-75
470856
  Гаглоев Н.Д. Дорогой отцов / Н.Д. Гаглоев. – Цхинвали, 1981. – 344с.
470857
  Лобачев М.А. Дорогой отцов / М.А. Лобачев. – Волгоград, 1982. – 446с.
470858
   Дорогой отцов юность идёт. – Куйбышев, 1968. – 8с.
470859
  Лобачев М.А. Дорогой отцов. / М.А. Лобачев. – Сталинград, 1954. – 308с.
470860
  Лобачев М.А. Дорогой отцов. / М.А. Лобачев. – Волгоград, 1976. – 382с.
470861
  Коршунов А.Ф. Дорогой отцов. / А.Ф. Коршунов. – М., 1976. – 79с.
470862
  Смирнов В.И. Дорогой отцов. / В.И. Смирнов. – Москва, 1981. – 256с.
470863
  Нуршаихов А. Дорогой памяти : роман-диалог / Азильхан Нуршаихов ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 512 с.
470864
  Молдо Т. Дорогой песен / Т. Молдо. – М., 1960. – 144с.
470865
   Дорогой Победы. – Владивосток, 1985. – 229с.
470866
  Голубев Н.А. Дорогой подарок / Н.А. Голубев. – М., 1956. – 32с.
470867
  Ярынкин В.Г. Дорогой подвига / В.Г. Ярынкин. – Краснодар, 1960. – 76с.
470868
   Дорогой подвига народного. – М., 1970. – 334с.
470869
  Кореневский М.С. Дорогой подвига. / М.С. Кореневский. – М., 1964. – 94с.
470870
  Леонтьева Г.К. Дорогой поиска / Г.К. Леонтьева. – Ленинград-Москва : Искусство, 1965. – 169, [35] с.
470871
  Михайловская Н.Д. Дорогой поисков / Н.Д. Михайловская. – Челябинск, 1967. – 39 с.
470872
  Купцов И.И. Дорогой правды : (О многонациональном советском изобразительном искусстве) / И.И. Купцов, В.И. Ракитин. – Москва : Знание, 1964. – 64 с.
470873
  Степичев М.И. Дорогой правды / М.И. Степичев. – Москва, 1979. – 248с.
470874
   Дорогой правды, дорогой гуманизма. – М., 1978. – 374с.
470875
   Дорогой Президент : Fashion-House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 22-28 : Фото
470876
  Лубан Л.Л. Дорогой раскрытых тайн / Л.Л. Лубан. – М., 1959. – 182с.
470877
  Рудаков И.И. Дорогой роста. / И.И. Рудаков. – Ростов -на-Дону, 1951. – 123с.
470878
   Дорогой свободы. – Прага, 1973. – 472с.
470879
  Тагиров И.Р. Дорогой свободы и братства. / И.Р. Тагиров. – Казань, 1987. – 293с.
470880
  Гулиев А.Н. Дорогой свободы и счастья / А.Н. Гулиев, И.В. Стригунов. – Баку, 1967. – 238с.
470881
  Баграмян И.Х. Дорогой славы - дорогой отцов : о воспитании молодежи на боевых и труд. традициях ст. поколений / И.Х. Баграмян ; ВЛКСМ, Лекторская группа Отд. пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1975. – 28 с. – (30 лет Великой Победы)
470882
  Бакбергенов С. Дорогой славы : повесть / Бакбергенов С., Коляго П. – Алма-Ата : Каз. ГИХЛ, 1950. – 148 с.
470883
  Павленко П.А. Дорогой славы. / П.А. Павленко. – Москва, 1956. – 580с.
470884
  Удалов И.А. Дорогой смелых / И.А. Удалов. – Владимир, 1962. – 135с.
470885
   Дорогой созидания. – Одесса, 1981. – 320с.
470886
  Грязнов Б.З. Дорогой солдата / Б.З. Грязнов. – Ленинград, 1968. – 288с.
470887
  Итигин А. Дорогой творчества. / А. Итигин. – Ленинград, 1963. – 155 с.
470888
   Дорогой товарищ Ленин. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 400 с.
470889
  Евсиков И.Ф. Дорогой ты мой человек / И.Ф. Евсиков. – Сталино, 1957. – 144с.
470890
   Дорогой тысячелетий. – Симферополь, 1969. – 151с.
470891
  Попов В.М. Дорогой ценой. / В.М. Попов. – Воронеж, 1964. – 144с.
470892
   Дорогой ценой.... – М., 1989. – 410с.
470893
  Никитин С.И. Дорогой чести / С.И. Никитин. – М, 1958. – 72с.
470894
  Глинка В.М. Дорогой чести / В.М. Глинка. – М, 1971. – 431с.
470895
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Москва, 1950. – 328с.
470896
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1954. – 352с.
470897
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1969. – 350с.
470898
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1973. – 373с.
470899
  Пратер Р.С. Дорогой, это смерть / Ричард С. Пратер ; [пер. с англ. Н. Калининой и Д. Полякова] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С. 45-180 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
470900
  Оутс Дж.К. Дорогостоящая публика / Дж.К. Оутс. – Москва, 1994. – 483с.
470901
  Пестушко Валерій Дорогоцінний "горючий лід" Чорного моря : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 25
470902
  Казанцева К.В. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння як предмет злочину, передбаченого ст. 214 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 540-547. – ISSN 1563-3349
470903
  Яценко С.С. Дорогоцінні метали як предмет порушення правил про валютні операції та спекуляції валютними цінностями / С.С. Яценко, О.М. Туліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 44-49. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматривается вопрос о драгоценных металлах как предмете нарушения правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями, т. е. предмете преступлений, предусмотренных ст. 80 УК УССР. На базе анализа действующего законодательства, ...
470904
  Чугуй Т.О. Дорогочинська битва середини XIII століття: актуальні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 6-13. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 24). – ISSN 2227-6505
470905
  Очеретний О.Д. Дорогою батьків / О.Д. Очеретний. – К, 1982. – 136с.
470906
  Бабич С.О. Дорогою безглуздя : (з прожитого, пережитого, збагненого) / Сергій Бабич. – Житомир : Рута, 2016. – 291, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-581-279-2
470907
  Губка І.М. Дорогою боротьби : (історичні замальовки) / Іван Губка. – Львів : Афіша
Ч. 1. – 2004. – 576с.
470908
   Дорогою братерства-Пътища на братството. – Одеса, 1985. – 231с.
470909
  Масло М. Дорогою в поле : лірика / М. Масло. – Київ, 1956. – 64 с.
470910
  Шевельов Ю.В. Дорогою відрадянщення : публіцистичні та наукові тексти 1941-1943 рр. : (харківський період) / Юрій Шевельов ; упоряд. й підгот. до друку Сергій Вакуленко та Катерина Каруник ; передм. Катерини Каруник. – Вид. 2-ге, поліпш. й поправл. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 189, [3] с. – Імен. покажч.: с. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1630-18-4
470911
  Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради / С.Т. Даниленко. – Київ, 1970. – 360с.
470912
  Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради / С.Т. Даниленко. – 2-е. – К, 1972. – 339с.
470913
  Абрахамс П. Дорогою грому : роман / П. Абрахамс; П. Абрахармс. – Київ : Держлітвидав, 1955. – 240 с.
470914
  Абрагамс П. Дорогою грому : роман / П. Абрагамс ; [пер. з англ. М. Харенко]. – Вид. 3-є. – Київ : Дніпро, 1973. – 232 с. : іл.
470915
  Кабалюк М. Дорогою до "Гомону" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11червня (№ 22). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Хор "Гомін" на чолі з Леопольдом Ященком свої пісні проніс різними куточками України.
470916
  Гусленко Р. Дорогою до Бабиного Яру // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 3
470917
  Яців Р. Дорогою до високогір"я // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 242-248. – ISSN 0868-4790-8


  Про львівського художника Анатолія Буличева.
470918
  Гайдеггер М. Дорогою до мови = Unterwegs zur sprache / Мартін Гайдеггер ; пер. з нім. В. Кам"янця ; [ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2007. – 232 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та німецькій мовах. – ISBN 966-7007-65-5
470919
  Хмара С.І. Дорогою до мрії : Вибрані праці у двох томах / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-220-3; 966-651-221-1
Т.1. – 2005. – 464с.
470920
  Хмара С.І. Дорогою до мрії : Вибрані праці у двох томах / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-220-3; 966-651-221-Х
Т.2. – 2005. – 628с.
470921
  Проценко П. Дорогою до свободи. Нотатки про Валерія Марченка // Дух і літера / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1999. – № 5/6. – С. 381-403. – ISBN 5-87534-053-3
470922
   Дорогою до Храму освіти і науки / колектив кафедри етнології і краєзнавства НПУ імені М.П. Драгоманова // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 10


  Колектив кафедри етнології і краєзнавства НПУ імені М.П. Драгоманова вітає професора П.М. Чернегу з ювілеєм.
470923
  Дейч О.Й. Дорогою дружби / О.Й. Дейч. – К, 1977. – 311с.
470924
  Сорока С.С. Дорогою життя : (до 70-річчя від дня народження) / Софія Сорока ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Наукова біб-ка ; [ упоряд. Леонтюк М.І., заг. упорядкування Сорока С.С. ; відп. за вип. Гунько Н.І. ]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-2095-13-5
470925
  Соколов Г.А. Дорогою лавин. / Г.А. Соколов. – Черкесск, 1962. – 223с.
470926
  Силаков А.С. Дорогою мужества / А.С. Силаков. – М., 1985. – 88с.
470927
  Ворожбит О. Дорогою на Захід // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Історія Берлінського муру - це, насамперед, історія людських доль, які він поламав, змінив чи відібрав кулею із гвинтівки прикордонника.
470928
  Горак В.В. Дорогою перших / В.В. Горак. – Київ, 1965. – 31 с. – (7, методична ; 1)
470929
  Братунь Р.А. Дорогою песни : стихи и поэма-песня / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1961. – 88 с.
470930
  Гусейнов Г. Дорогою повз рай : роман-мультиплікація з чотирма янголами, уривок // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 17-71. – ISSN 0868-4790
470931
  Гусейнов Г. Дорогою повз рай : роман-мультиплікація з чотирма янголами // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-86. – ISSN 0208-0710
470932
  Дічек Н. Дорогою пошуку істини до ювілею академіка Ольги Сухомлинської / Н. Дічек, Н. Антонець // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 6
470933
   Дорогою праведности : життя і служіння ігумені Йосифи Вітер / Святопокров. жіночий монастир Студійського Уставу ; упоряд. Юхим Макотерський. – Львів : Покрова, 2019. – 191, [1] с. : портр., кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 190


  До 75-х роковин від дня смерті правед. Митрополита Андрея Шептицького, 150-річчя від дня народж. Блаженного священномученика Климентія Шептицького, 115-ліття від дня народж. ігумені Йосифи (Олени) Вітер, 95-ї річниці заснування Святопокров. жіночого ...
470934
  Трифонов Г.А. Дорогою пронтов / Г.А. Трифонов. – Ереван, 1944. – 47с.
470935
  Лещук Євгенія Дорогою птахів : Лірика / Лещук Євгенія. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126с. – ISBN 5-333-00580-9
470936
  Лещук Є.С. Дорогою птахів / Є.С. Лещук. – К., 1991. – 121с.
470937
  Лілік О. Дорогою світла // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 7-17
470938
  Єременко В.Ф. Дорогою свободи і єдності / В.Ф. Єременко. – Київ : Знання, 1965. – 48 с.
470939
  Байор П. Дорогою стратегічного партнерства // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-16. – ISSN 0868-8273
470940
  Мозолевський Б.М. Дорогою стріли : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 155 с.
470941
  Ємець П.С. Дорогою терпіння від Сибіру до Каліфорнії : спогади, поезії / Паша Ємець. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 187, [6] с. – ISBN 978-611-01-1921-4
470942
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М. Коцюбинський. – [Харків] : Держвидав України, 1925. – 93 с. – Прим. № 107530 без обкл. – (Бібліотечка художньої літератури)
470943
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1951. – 79с.
470944
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ : Молодь, 1959. – 80 с.
470945
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною : вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1966. – 240 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
470946
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною : вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1970. – 203 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
470947
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1976. – 173с.
470948
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1979. – 173с.
470949
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1980. – 74с.
470950
  Коцюбинський М. Дорогою ціною / М. Коцюбинський. – Київ, 1984. – 205 с. – (Бібліотека шкільної класики)
470951
  Коцюбинський М. Дорогою ціною : [для серед. та ст. шк. віку] / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. текстів, передм., комент., прим. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 268, [3] с. – Сер. засн. 2005 р. – Бібліогр.: с. 265-268. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-966-339-542-5
470952
  Сокур В. Сокур Дорогою ціною / В. Сокур Сокур, І. Сокур, А. Сокур // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 26-32


  Трагічна доля українських вояків під час звільнення Києва, бездарна спроба Сталіна й Жукова форсувати Дніпро в районі Букрина.
470953
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною. Тіні забутих предків / Михайло Коцюбинський ; [післ. П.П. Лисюка]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 144 с. : іл. – (Бібліотека українського романа та повісті)
470954
  Черкасов Олексій Дорогою ціною... або 33 роки пам"яті про наслідки Чорнобильського лиха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 37-38 : фото
470955
  Герасимов Е.Н. Дорогу к свободе осилит идущий : От авторитаризма к " практическому гуманизму " / Е.Н. Герасимов. – Киев : КМУГА, 1997. – 226с.
470956
  Зотов Д. Дорогу одолеет идущий / Д. Зотов, Ч. Аширов. – Ашхабад, 1957. – 228с.
470957
  Венидиктов Вячеслав Дорогу осилит бегущий : Экстрим / Венидиктов Вячеслав, Золотина Анна // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 204-205 : Іл.
470958
  Лордкипанидзе К.А. Дорогу осилит идущий : избр. произведения / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 503 с.
470959
  Люков В.И. Дорогу осилит идущий / В.И. Люков, Ю.А. Панов. – М., 1959. – 480с.
470960
  Вылегжанин И.М. Дорогу осилит идущий / И.М. Вылегжанин. – Київ, 1960. – 99с.
470961
  Рахимов З. Дорогу осилит идущий / З. Рахимов. – Москва, 1980. – 286 с.
470962
   Дорогу осилит идущий... : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 645, [1] с. : ил., табл. – 25-летию ХГУ "НУА" посвящ. – Библиогр. в прил.: с. 587-608 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8558-83-5
470963
  Ильин С.Б. Дорогу осилит отважный / С.Б. Ильин. – М., 1976. – 111с.
470964
  Галицкий И.П. Дорогу открывали саперы / И.П. Галицкий. – М., 1983. – 288с.
470965
  Лопата В. Дорогу свою покажи мені, господи : Автобіографічна повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 4-68. – ISSN 0130-321Х
470966
  Лопата В. Дорогу свою покажи мені, господи : Автобіографічна повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.2-60. – ISSN 0130-321Х
470967
  Лопата В.І. Дорогу свою покажи мені, Господи : автобіогр. повість / Василь Лопата ; худож. В. Лопата. – Київ : АННА-Т, 2005. – 254, [2] с. : іл. – Кн. в суперобкл. – ISBN 966-96099-8-4
470968
   Дороже всего. – Москва, 1960. – 304 с.
470969
  Толчинский Ю.И. Дороже всего. / Ю.И. Толчинский. – Москва : Профиздат, 1968. – 190 с.
470970
  Малевинский Ю.Н. Дороже всякого золота / Ю.Н. Малевинский. – Москва, 1980. – 174с.
470971
  Митрохин В.В. Дороже денег / В.В. Митрохин. – Москва, 1991. – 412 с.
470972
  Иванов В.С. Дороже жемчуга. / В.С. Иванов, Г.И. Вишнякова. – Москва, 1987. – 80с.
470973
  Ковин Л.И. Дороже жизни / Л.И. Ковин. – Москва, 1956. – 492с.
470974
  Шашло Т.М. Дороже жизни : из воспоминаний танкиста / Тимофей Шашло. – Москва : Воениздат, 1958. – 214 с.
470975
  Шашло Т.М. Дороже жизни : из воспоминаний танкиста / Т.М. Шашло. – Москва, 1960. – 252 с.
470976
  Иохомович Д. Дороже жизни / Д. Иохомович, Омбыш-Кузнецов. – Новосибирск, 1960. – 78с.
470977
  Березницкий Е. Дороже жизни / Е. Березницкий. – Томск : Книжное издательство, 1962. – 88 с. : портр. – Библиогр.: с. 87-88
470978
  Рафтопулло А.А. Дороже жизни / А.А. Рафтопулло. – М, 1978. – 144с.
470979
   Дороже золота : Природа наше богатство : [сборник]. – Москва : Географгиз, 1962. – 240 с., [12] л. ил. : ил.
470980
  Докучаев В.В. Дороже золота русский чернозем / В.В. Докучаев. – Москва : Московский университет, 1994. – 544с. – ISBN 5-211-03266-7
470981
  Поповский М.А. Дороже золота. / М.А. Поповский. – М., 1966. – 175с.
470982
  Гусев Б. Дороже золота. / Б. Гусев. – Москва, 1980. – 112 с.
470983
  Непоменко Ф.И. Дороже золота: повесть и рассказы / Ф.И. Непоменко. – Днепропетровск, 1977. – 135с.
470984
  Богомолов В.А. Дороже сказочных земель : расказы и повести / В.А. Богомолов ; худож. А. Борисов. – Пермь : Книжное издательство, 1989. – 366, 2 с. : ил.
470985
  Каменецкий Г.М. Дороже хлеба. / Г.М. Каменецкий. – М., 1973. – 79с.
470986
  Тимошевский П. Дорожить честью и боевой славой Советской Армии. / П. Тимошевский. – М., 1948. – 24с.
470987
   Дорожить честью советского труженика. – М., 1962. – 279с.
470988
   Дорожіть честю хлібороба!. – Ужгород, 1962. – 127 с.
470989
  Дзюба І. Дорожна карта для української культури // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-4. – ISSN 0208-0710
470990
  Вяземский П.А. Дорожная дума / П.А. Вяземский. – Москва, 1981. – 160с.
470991
  Хейфец Б. Дорожная карта инвестиционного сотрудничества стран БРИКС // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С.19-28. – ISSN 0131-2227
470992
  Шабанов Г.А. Дорожная карта реализации компетентностного подходав образовательных программах прикладного бакалавриата // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 10-16. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы и трудности формирования общекультурных и профессиональных компетенций при подготовке бакалавров. Раскрывается последовательность действий по реализации компетентностного подхода в образовательных программах прикладного ...
470993
  Уметалиев Т. Дорожная песня : стихи и поэма / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 116 с.
470994
  Павличенко Е.М. Дорожная песня. / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1961. – 70с.
470995
  Кобраков П.Г. Дорожная тетрадь / П.Г. Кобраков. – Л, 1958. – 63с.
470996
  Кузнецов П.Н. Дорожная тетрадь / П.Н. Кузнецов. – Алма-Ата, 1962. – 132с.
470997
  Юрченко Ю.Ю. Дорожнє картування як інструмент стратегічного планування розвитку туризму / Ю.Ю. Юрченко, С.В. Батрак // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 4 (40). – C. 29–33. – ISSN 1997-4167
470998
  Денисик Г.І. Дорожні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Вальчук О.М. – Вінниця : Теза, 2005. – 180с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-8317-66-1
470999
  Плахотнюк Б. Дорожні нариси // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 177-205


  Дорожні нариси (Із бакалаврської роботи): Теоретичний вступ; 70 років Карпатської України; Історичними шляхами предків, або Штурм фортець; Ялтинська мозаїка; "Раз добром зігріте серце…"; "Україна починається з тебе"; Записки з Українського фронту ...
471000
  Ярмошик І.І. Дорожні нотатки та епістолярні матеріали кардинала Джованні Коммендоні про українські землі другої половини XVI ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 197-210. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,