Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
470001
  Коваленко В. "...Жайворонок в блакиті десь сонце вітав; й так співцем мені стати хотілось!" : (психо-біографічні основи літературної творчості Івана Виргана // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 60-70. – (Філологічні науки)
470002
  Глухов А.Г. "Жажада видеть и чувствовать прекрасное" // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-77. – ISSN 1560-7968


  М.В. Гоголь як бібліофіл
470003
  Офіцинський Р. "Жайворонок і ластівки" : оповідання // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 105-112. – ISSN 0208-0710
470004
  Гулько Л. "Жалібний марш" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 15


  До історії нотного раритету. "Жалібний марш" приурочено до 27-х роковин смерті Т. Шевченка. Слова Л. Українки, музика М. Лисенка
470005
  Кудрявцева Т.В. "Жалоба на противозаконие" в демократических Афинах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 107-113. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
470006
  Кальницкий М. "Жалованье наше, вы сами знаете, какое". За счет чего чины киевской полиции повышали свое благосостояние // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 15 (667), 26.06.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
470007
  Дюшен И.Б. "Жан-Кристоф" / И. Дюшен. – Москва : Художественная литература, 1966. – 142 с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
470008
  Асанова Н.А. "Жан-Кристоф" Р. Роллана : [учебное пособие для вузов по спец. "Русский язык и литература"] / Н.А. Асанова. – Москва : Высшая школа, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 64
470009
  Асанова Н.А. "Жан-Кристоф" Ромена Роллана и проблема влияния музыки на литературу : Автореф. дис. ... наук: 10.01.05 / Асанова Неллифер Абдулаевна ; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 37 с.
470010
  Асанова Н.А. "Жан Кристоф" Р. Роллана и проблема взаимодействия в искусстве : [монография] / Н.А. Асанова. – Казань : Издательство Казанского университтета, 1978. – 104 с.
470011
  Михайлин І.Л. "Жане, бережи себе - таких, як ти, у нас дуже й дуже мало" : до дня народження Івана Дніпровського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 9 (409). – С. 30-34
470012
  Клочек Г. "Жанр" аналізу окремого твору в шевченкознавстві: обгрунтування актуальності


  У статті обгрунтовано актуальність "жанру" аналізу окремого твору в шевченкознавстві, розглядаються основні моменти у формуванні його дослідницьких принципів.
470013
  Демецкая В.В. "Жанровая память" проповеди в верлибровых произведениях // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 80-85. – ISBN 966-581-590-3
470014
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків : Держвидав України, 1927. – 28 с.
470015
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко. – 3-е вид. – Харків ; Дніпропетровськ : Держвидав України, 1930. – 32 с. – (Масова художня література)
470016
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т укр. літ. ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Держвидав України, 1939. – 20 с.
470017
  Шевченко Т.Г. Єретик : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків : Держлітвидав, 1941. – 16с.
470018
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 20с.
470019
  Шевченко Т.Г. Єретик або Іван Гур / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 18с. : З мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; №9)
470020
   Єріна Антоніна Михайлівна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац.екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. І.Г. Манцуров]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 63, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 49-51. - Алфавіт. покажч.: с. 52-58. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 7). – ISBN 978-966-483-732-0
470021
   Єріна Антоніна Михайлівна (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 165. – ISBN 978-966-933-054-3
470022
   Єрковецька школа 1863-2013 / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [авт.-упоряд.: М. Гич, Л. Набок ; ред. В. Набок]. – Київ : [б. в.], 2013. – 176 с. : фотоіл., портр. – Назва обкл.: Історія шкільної освіти в селі Єрковці 1863-2013 Переяслав-Хмельницькьго району Київської області. – ISBN 978-966-150-16-6
470023
   Єрмаков Василь Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 263. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
470024
  Букреєв Б.Я. Єрмаков Василь Петрович // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 71-72. – ISSN 1029-4171
470025
   Єрмаков Василь Петрович (1845-1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 148-149. – ISBN 978-966-439-754-1
470026
   Єрмаков Василь Петрович (1845-1922) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 165. – ISBN 978-966-933-054-3
470027
  Наріжний Б.М. Єрмолай Четвертак : роман / Б.М. Наріжний. – Київ : Веселка, 1987. – 197 с.
470028
  Іскорко-Гнатенко Єрмоленко С.Я. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 110. – ISBN 978-617-7442-69-0
470029
  Пятницький В. Єрмолінська трудова радянська школа / В. Пятницький. – Дніпропетровськ, 1929. – 116 с.
470030
  Іскорко-Гнатенко Єрофеїв І.Ф. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 111. – ISBN 978-617-7442-69-0
470031
  Короткий В.А. Єрофєєв Василь Гаврилович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 221. – ISBN 966-06-0393-2
470032
  Андріанова Н. Єрошенко - класик японської літератури // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 138-141
470033
  Федорів Р.М. Єрусалим на горах : роман / Роман Федорів. – Львів : Червона калина, 1993. – 400 с. – (Історична бібліотека ; Ч. 9)
470034
  Москалець Лада Єрусалим. Буденність вічного міста // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 70-71 : фото
470035
  Степовик Д. Єрусалимський храм - Софія Константинопольська - Софія Київська: спільне й відмінне // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 97-122. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
470036
  Астаф"єв О.Г. Єршов Анатолій Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 451. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
470037
  Скоблікова М. Єрьомін Борис Олександрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 19 : Борис Єрьомін. – С. 3-31.
470038
  Фрайєр Е. ЄС - Brexit - CEE - Україна в контексті створення "здорової Європи та світового економічного лідерства" // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 3 (74), липень - вересень. – С. 448-466. – ISSN 1684-906Х


  Події Другої світової війни змінили історію та створили кращу Європу, що базується на Спільному ринку, важливому вимірі єдності держав-членів ЄС. Декілька поколінь виросло в мирі та процвітанні. Кілька років тому ЄЦБ / ЄС довелося подолати ...
470039
  Гальчинський А. ЄС - за межами тупої апологетики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 1, 6


  Практичне вирішення стартових завдань євроінтеграційної політики і наше фактичне входження в європейський інтеграційний простір — набуття асоційованого членства в його політичній системі та офіційне приєднання до зони вільної торгівлі, яка є ...
470040
  Горбулін В.П. ЄС - НАТО - Росія в новій архітектурі відносин в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 4-10
470041
  Манжола Володимир ЄС - НАТО - Росія: місце та перспективи України ( за матеріалами конференції) / Манжола Володимир, Капітоненко Микола // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 22-25


  В Інституті міжнародних відносин відбулася міжнародна науково-теоретична конференція "Динаміка відносин ЄС - НАТО - Росія: місце та перспективи України", присвячена 175-й річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 65-й ...
470042
  Кирильчук Н.А. ЄС - Україна - Росія: розвиток співпраці в газовій сфері // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 418-429
470043
  Багацький Є.В. ЄС в Боснії: цілі та досягнення // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 133-142
470044
  Бурлака В.Г. ЄС в руслі сучасних світових тенденцій використання ядерних технологій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 13-19. – ISSN 2310-5534
470045
  Петрів П. ЄС і Китай: слова і справи // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 13). – С. 5


  "На початку минулого тижня відбулася важлива подія у відносинах Китаю з Євросоюзом - уперше китайський міністр узяв участь у зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС. «Це говорить само про себе, наша співпраця досягла небаченого рівня», — так ...
470046
  Яхно О.М. ЄС і НАТО - нові перспективи для України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 62-66


  Як і п"ять років тому, наша держава продовжує балансувати між: Росією та Заходом. З одного боку на найвищому рівні ми задекларували стратегічний вибір - вступ у європейські та євроатлантичні структури, а з іншого - на практиці ми підтримуємо альянси на ...
470047
  Коваленко Я. ЄС на захисті прав людини // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
470048
  Іщенко Н. ЄС отримав територіальну проблему, або Чому Хорватія не визнала рішення Гаазького суду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 14-20 липня (№ 28). – С. 9. – ISSN 1992-9277
470049
  Зернецька О. ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 36-39
470050
  Кондратюк Т.В. ЄС та його регіони: характеристика в контексті пошуку шляхів підвищення ефективності українського суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 10-17. – ISSN 2306-6806
470051
  Соскін О.І. ЄС та місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива : науково-методичний посібник / Соскін О.І., Матвійчук А.М., Матвійчук Н.О.; [зв заг. ред. О.І. Соскіна]. – Київ : Інститут суспільної трансформації, 2008. – 56с. – ISBN 978-966-1584-00-5
470052
  Галака С.П. ЄС та нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 10-13


  Стаття присвячена еволюції політики Європейського Союзу щодо нерозповсюдження ядерної зброї та створенню відповідної законодавчої бази. The article deals with the evolution of the nuclear nonproliferation policy of the European Union and development ...
470053
  Шаров Олександр ЄС та Південна Африка: досвід співпраці // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 228-237. – ISSN 1684-906Х
470054
  Умланд А. ЄС та російсько-український конфлікт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 грудня (№ 232). – С. 5


  Чи готовий Брюссель взяти реальну відповідальність за своє "Східне партнерство" та політику асоціацій на пострадянському просторі?
470055
  Шнирков О.І. ЄС та соціально-економічне зближення в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 172-179.
470056
  Шнирков О.І. ЄС та формування системи конкурентного регулювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-40. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями впливу ЄС на формування конкурентного регулювання в України, нові можливості та бар"єри у цій сфері за умов зближення України з ЄС та розвитку Єдиного економічного простору.
470057
  Волтен Е П.М. Єс як суб"єкт політики безпеки: суперник, чи партнер для США // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.52-56.
470058
  Чебаненко А. ЄСВ для адвокатів - пенсіонерів та його негативні наслідки для адвокатури // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 21-22
470059
  Дзюба С. Єсенін. Висоцький. Палюк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 18
470060
  Пашко О.В. Єсенінська тема у Володимира Сосюри // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  У статті реконструйовано легенду про Сосюру як "українського Єсеніна"; здійснено спробу порівняльного аналізу поеми С. Єсеніна "Страна негодяев" ("Номах") та уривків, які збереглися від поеми В. Сосюри "Махно".
470061
   Єсипенко Роман Миколайович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 113. – ISBN 978-966-2726-03-9
470062
   Єсипенко Роман Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 149. – ISBN 978-966-439-754-1
470063
   Єсипенко Роман Миколайович (1936) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 165-166. – ISBN 978-966-933-054-3
470064
  Пашковська Т. ЄСПЛ vs Україна: deadlok у 400 мільйонів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 1, 36-37
470065
  Ружицький О. ЄСПЛ на охороні прав мігрантів / О. Ружицький, А. Майструк // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 18-19
470066
  Підпалюк О. ЄСПЛ як механізм відновлення справедливості у кримінальному процесі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 24
470067
  Караман І. ЄСПЛ, Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2014. – № 2 (3), квітень. – С. 63-66
470068
  Олійник В. Єссейське братерство // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 9 (105). – С. 5-7
470069
  Олійник В. Єссейське братерство. Ісус Христос та єссеї // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 7 (103). – С. 6-9
470070
  Олійник В. Єссейське братерство. Спосіб життя єссеїв // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 8-10
470071
  Дмітрієв А. Єсть вести корабель / А. Дмітрієв. – Харків, 1933. – 232с.
470072
  Ткач Д. Єсть, стояти на смерть! : Повість [про піонера-героя Валерія Волкова, учасника оборони Севатополя в роки ВВ війни]: Для серед. шк. віку / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1965. – 179с. – (Юні герої)
470073
  Лукьянец В.С. Єтическая парадоксальность фундаментальной науки коллайдерного века // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.3-13
470074
  Сабаленка Э.Р. Єтнаграфічная спадчына Якуба Коласа / Э.Р. Сабаленка. – Мінськ, 1969. – 132 с.
470075
  Комзин И.В. Єто и есть счастье / И.В. Комзин. – Москва, 1959. – 285с.
470076
  Ніколаєв А. ЄТС продовжує займати лідируючі позиції в страхуванні українських туристів // Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; голов. ред. ради О. Залєтов. – Київ, 2020. – № 5 (73). – С. 14
470077
  Коломієць К.К. Єфименко Олександра Яківна - перша жінка-професор в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 342-344
470078
   Єфіменко Світлана Володимирівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 242 : фото
470079
  Цвєткова Юліанна Володимирівна Єфремівська Кормча - джерело права Київської Русі ( кінець 11 - 12 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Цвєткова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
470080
  Цвєткова Юліанна Володимирівна Єфремівська Кормча - джерело права Київської Русі (кінець 11 - початок 12 ст.) : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. / Цвєткова Юліанна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л.197-209
470081
  Могильний Л.С. Єфремов і його відносини з цензурою // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 12-15


  У статті аналізується ставлення цензурних органів до публіцистичної та видавничої діяльності С. Єфремова наприкінці ХІХ - першій третині ХХ ст. В статье анализируются отношения цензурных органов к публицистической и издательской деятельности С. ...
470082
  Соловей Е. Єфремов і Франко. (До 130-х роковин Сергія Єфремова).
470083
  Іскорко-Гнатенко Єфремов П.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 111. – ISBN 978-617-7442-69-0
470084
  Іскорко-Гнатенко Єфремов С.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7442-69-0
470085
  Наєнко М. Єфремов Сергій // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 182-185. – ISBN 5-333-01078-1
470086
  Стрельський Г. Єфремов Сергій Олександрович / Г. Стрельський, А. Трубайчук // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 86-88. – ISBN 9665290258
470087
  Кондратик Л.Й. Єфремов Сергій Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 45-46. – ISBN 5776391970
470088
   Єфремов Сергій Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 44-47. – ISBN 966-02-0537-6
470089
  Черниченко С.А. Єфремов Сергій Олександрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 275-278. – ISBN 966-8088-02-6
470090
   Єфремов Сергій Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 180-181. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
470091
  Денисенко О. Єфремов Сергій Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 207-211. – ISBN 966-02-3529-1
470092
  Варенікова О.В. Єфремов Сергій Олександрович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 115. – ISBN 978-966-372-083-8
470093
  Селівестрова Світлана Єфремов Сергій Олександрович
470094
  Наєнко М.К. Єфремов Сергій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 476-477. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
470095
  Короткий В.А. Єфремов Сергій Олександрович (1876-1939) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 528-530. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
470096
  Кінзерська Т. Єфросинія Зарницька (Є. Азгуріді) : літопис життя і творчості (1867-1936) / Т. Кінзерська. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 586, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 420-552. – (Сторінки історії українського театру). – ISBN 978-617-696-856-6
470097
  Марченко О. Єфросинія Полоцька в історії православ"я // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 201-214. – (Несторівські студії)
470098
  Смирнова В. Єффект кластеров. Опыт развития крупных нефтехимических групп в зарубежных странах // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 9. – С. 69-75
470099
  Горбунова Е.С. Єффект превосходства слова в условиях "мигания внимания" / Е.С. Горбунова, М.В. Фаликман // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 149-157. – ISSN 0042-8841
470100
  Крепак А. Єффективная частота: поиск ориентиров // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 2 (174). – С. 47-51
470101
  Телешев В.А. Єффективность применения системного подхода в преподавании физики / В.А. Телешев, Ф.А. Бляхман // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 158-160. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты внедрения системного подхода в преподавание физики в Уральской государственной медицинской академии. В качестве критерия эффективности внедрения использовалась балльно-рейтинговая система оценивания учебной работы и ...
470102
  Баженов А.В. Єффективность социального инвестирования в науку и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 82-87. – ISSN 0321-0383


  В статье представлен опыт социальной политики крупных производственных компаний по повышению качества образования и развитию научно-исследовательских и проектных комплексов путем финансовой поддержки профильных учебных заведений The article provides ...
470103
  Белоголовцев Никита Єх прокачусь! : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
470104
   Єхануров Юрій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 149. – ISBN 978-966-439-754-1
470105
   Єхануров Юрій Іванович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 166. – ISBN 978-966-933-054-3
470106
  Іскорко-Гнатенко Єщенко Н.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 113-114. – ISBN 978-617-7442-69-0
470107
   Єщенко Олег Анатолійович (1971) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 166. – ISBN 978-966-933-054-3
470108
   Єщенко Петро Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 149. – ISBN 978-966-439-754-1
470109
   Єщенко Петро Степанович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 55


  Член спецради попередніх каденцій.
470110
   Єщенко Петро Степанович (1939) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 166. – ISBN 978-966-933-054-3
470111
  Гнатюк А.Д. Ж.-Б. Мольер, П. Корнель в оцінці Сент-Евремона / А.Д. Гнатюк, Я.І. Пащук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 119-125. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Боротьба проти догматизму в літературі та мистецтві, виступ проти схоластики та схиляння перед авторитетами свідчать про безумовно прогресивну роль Сент-Евремона в історії французької літератури. Естетичні погляди письменника цінні своїми реалістичними ...
470112
  Поляков И.М. Ж.-Б.Ламарк и учение об эволюции органического мира. / И.М. Поляков. – М., 1962. – 268с.
470113
  Шюкэ А. Ж.-Ж. Руссо / Артур Шюкэ ; пер. с фр. П.Н. Шараповой. – Москва : Посредник, 1896. – 196 с. : портр. – На обл. дата: 1897. – (Для интеллигентных читателей ; 63)
470114
  Гайдамачук О.В. Ж.-Ж. Руссо і Ж. Дерріда про інтонацію та артикуляцію письма // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 14-16
470115
  Ястребцева А.В. Ж.-Л. Марион как феноменолог и историк философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-49. – ISSN 0235-1188
470116
  Прокопов Д.Є. Ж.-П. Сартр: "раптовий" час // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 146-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті надається аналіз специфіки розуміння Ж.-П.Сартром часового виміру вчинків та прийняття людиною відповідальних рішень, який засновується на співставленні його літературних творів з суто філософським тлумаченням людини як свого власного ...
470117
  Бондаренко О.О. Ж. Батай: література як дискурс зла // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 92-94
470118
  Туренко В.Э. Ж. Батай: философский взгляд на индивидуальную любовь // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 218-220
470119
  Осетрова О.А. Ж. Бодрийяр о коде, симулякре, симуляции и гиперреальности // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 137-140
470120
  Вдовиченко М.О. Ж. Бодрійяр: конструктивні та деструктивні виміри соціалізаційного процесу // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 122-123
470121
  Рилова О.Ю. Ж. Дерріда: деконструкція та вища освіта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 167-168
470122
  Энгельгардт М.А. Ж. Кювье, его жизнь и научная деятельность : Биографический очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Кювье, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. газ. "Новости", 1891. – 93 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: 12 назв. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 95)
470123
  Кондратьев Г. Ж. Лартеги. Партизаны // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 116-125
470124
  Матвієнко І.С. Ж. Марітен vs Е. Фромм чи Ж. Марітен contra Е. Фромм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено компаративний аналіз вчень двох видатних мислителів сучасної філософії Жака Марітена та Еріха Фромма, які пропонують особливий погляд на людину та особистість, можливість зазирнути в таємниці її існування та самореалізації. В статьи ...
470125
  Трапезникова Н.С. Ж. Санд - редактор и сотрудник журнала ""Revue independaute" / Н.С. Трапезникова. – Казань, 1966. – 60с.
470126
  Кондратьев Г. Ж. Шальян. Вооруженная борьба в Африке // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 82-93
470127
  Пузанов И.И. Ж.Б.Ламарк,основатель трансформизма / И.И. Пузанов. – Москва, 1947. – 40с.
470128
  Кассирский И.А. Ж.Д. Ларрей и скорая помощь на войне / И.А. Кассирский. – Москва-Л., 1939. – с.
470129
  Компере Г. Ж.Ж. Руссо и воспитание естественное / Компере; Пер. П.Д. Первов, преп. Лазарев. ин-та вост. яз. – Москва : тип. О.Л. Сомовой, 1903. – 96 с.
470130
  Трапезникова Н.С. Ж.Санд - редактор и сотрудник журнала " ". : Автореф... канд. филолог.наук: / Трапезникова Н.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 27л.
470131
  Трапезникова Н.С. Ж.Санд - редактор и сотрудник журнала "Revue independante". : Автореф... канд. филолог.наук: / Трапезникова Н.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26л.
470132
   Ж.Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов. – Москва : Наука, 1979. – 138с.
470133
  Береза Г. Жiнки pадянської кpаїни / Г. Береза. – Київ : Укpполiтвидав, 1948. – 35с.
470134
  Мо Янь Жаба : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 46-68. – ISSN 0320-8370
470135
  Миловидов Ф.Ф. Жаба и лягушка в народном миросозерцании, преимущественно малорусском / Ф.Ф. Миловидов. – Харьков : тип. "Печатное дело", 1913. – [2], 43 с. – Отд. оттиск: Сборник Историко-филологического общества в память профессора Е.К. Редина. Т. 19
470136
  Донцова Дарья Аркадьевна Жаба с кошельком / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05610-6
470137
  Свилан Богослав Жабац у цепу / Свилан Богослав. – Београд : Графопрес, 1997. – 63с. – У виданні також: Само мoje /Б.Свилан. – ISBN 86-901821-1-Х
470138
  Беспалый И.И. Жаберная гниль карпа и меры борьбы с ней. / И.И. Беспалый. – К., 1950. – 43с.
470139
   Жаботинский в Одессе : лит.-краеведч. справочник / сост. Н.Н. Панасенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 115, [1] с. : портр., табл., ил. + 1 л., слож. вдвое: Памятные места, связанные с пребыванием В. Жаботинского в Одессе. – Имен. список: с. 109-112. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-927-409-0
470140
  Говоров А.А. Жаваронки / А.А. Говоров. – М, 1965. – 124с.
470141
   Жавжаров Андрій Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 43-44
470142
   Жавжаров Андрій Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 81-82 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
470143
   Жавжаров Андрій Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 86-87. – ISBN 978-966-439-961-3
470144
   Жавжаров Андрій Андрійович (1896-1958) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 45-46. – ISBN 966-95774-3-5
470145
  Тихомолов Борис Ермилович Жаворонки / Тихомолов Борис Ермилович. – Москва, 1962. – 48с.
470146
  Леонтьева Т.К. Жаворонки / Т.К. Леонтьева. – М, 1962. – 375с.
470147
  Омельченко Н.М. Жаворонки в снегу / Н.М. Омельченко. – К, 1958. – 128с.
470148
  Попенко В.М. Жаворонки в степных ландшафтах Левобережной Украины.. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Попенко В.М.; АН УССР. Ин-т зоологии.. – К., 1979. – 21л.
470149
  Курылева С.Л. Жаворонки на улице / С.Л. Курылева. – Минск, 1965. – 192с.
470150
  Волков В.А. Жаворонки над снегом / В.А. Волков. – Москва, 1990. – 222с.
470151
  Кобец-Филимонова Жаворонки над Хатынью : повесть; [для сред. и ст. возраста] / лена Кобец-Филимонова; пер. с белорус. авт. – Москва : Дет. лит., 1973. – 144 с.
470152
  Кобец-Филимонова Жаворонки над Хатынью : повести: [для ст. шк. возраста] / Елена Кобец-Филимонова; пер. с белорус. авт. ; худож. И.А. Давидович. – Минск : Юнацтва, 1982. – 286 с., [4] л. ил.
470153
  Швец И.А. Жаворонки. / И.А. Швец. – Тула, 1968. – 62с.
470154
  Гончар О. Жаворонок : Рассказы / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Правда, 1951. – 38с. – (Б-ка "огонек" ; №6)
470155
  Ануй Ж. Жаворонок : [пьеса о Жанне д"Арк] / Ануй Ж. ; пер. с франц. К. Хенкина. – Москва : Искусство, 1960. – 74 с., [1] отд. л. ил. : ил.
470156
  Громович И.И. Жаворонок : рассказы / И.И. Громович. – Минск, 1961. – 393 с.
470157
  Бельтюков Б Жаворонок / Б Бельтюков. – Смоленск, 1963. – 128с.
470158
  Дудин М.А. Жаворонок / М.А. Дудин, С.С. Орлов. – Москва, 1964. – 97с.
470159
  Фофанов В.А. Жаворонок / В.А. Фофанов. – Киров, 1967. – 35с.
470160
  Дильбази Мирварид Паша кызы Жаворонок : стихи / Дильбази Мирварид Паша кызы; пер. с азерб. А.Кронгауз. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с.
470161
  Мартынов А.К. Жаворонок : стихи и поэма / Александр Мартынов ;. – Москва : Современник, 1972. – 79 с.
470162
  Джусуев С. Жаворонок : стихи / Сооронбай Джусуев; пер. с кирг. – Москва : Правда, 1975. – 31 с.
470163
  Жуковский В.А. Жаворонок : Стихи / В.А. Жуковский. – Минск, 1982. – 16с.
470164
  Джаманкулов К. Жаворонок : стихи, лирич. репортажи. поэма / К. Джаманкулов; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1985. – 75 с.
470165
  Федоров В.И. Жаворонок в зените : Повесть и романы / В.И. Федоров. – Москва : Современник, 1985. – 269с.
470166
  Раскопыт А.Г. Жаворонок вьется. / А.Г. Раскопыт. – М., 1990. – 140с.
470167
  Кршенек И. Жаворонок и сова / И. Кршенек. – М., 1984. – 311с.
470168
  Воробьев В.Г. Жаворонок над морями / В.Г. Воробьев. – Москва, 1975. – 160с.
470169
  Карамазов В.Ф. Жаворонок над полем : повести / В.Ф. Карамазов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 432 с.
470170
  Буравкин Г.Н. Жаворонок над проспектом / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1972. – 102с.
470171
  Васильев А.В. Жаворонок пел на рассвете / А.В. Васильев. – Челябинск, 1966. – 139с.
470172
  Козлов Н.А. Жаворонок поет весну / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1967. – 190с.
470173
  Поволоцкая И. Жаворонок смолк : беседная повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-124. – ISSN 0130-7673
470174
  Горбунов М.Н. Жаворонок, жаворонок, прилети / М.Н. Горбунов. – М, 1982. – 304с.
470175
  Тюлюмджиев М.К. Жаворонок. : стихи / Михаил Тюлюмджиев; перевод. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 28 с.
470176
  Щенников В.А. Жаворонок. / В.А. Щенников. – Горький, 1969. – 52с.
470177
  Костолани Д. Жаворонок. Анна Эдеш / Д. Костолани. – М., 1972. – 350с.
470178
  Артюхов Е.А. Жавороночий ключ : стихи / Евгений Артюхов. – Москва : Современник, 1982. – 62 с. – (Первая книга в столице)
470179
  Старицька-Черняхівська М Л. Жага / М Л. Старицька-Черняхівська, 1925. – 80с.
470180
  Орліна Галина Жага / Галина Орліна [псевд.]. – Київ : Маса ; [Друк. Київ. філії книгоспілки], 1930. – 159 с.
470181
  Рильський М.Т. Жага : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1943. – 22 с.
470182
  Єндик Р. Жага : новелі / Ростислав Єндик. – Мюнхен : Українське видавництво, 1957. – 300, [2] с.
470183
  Бігарі К. Жага : роман / К. Бігарі. – Київ : Молодь, 1961. – 330с.
470184
  Рильський М.Т. Жага : вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Художня література, 1967. – 255 с.
470185
  Гнатюк І.Ф. Жага : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1970. – 111 с.
470186
  Дорошенко Я.Ю. Жага : поезії / Я.Ю. Дорошенко. – Ужгород : Карпати, 1984. – 70 с.
470187
  Голованенко Володимир Жага висоти : маловідоме про відоме // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 12-15 : Фото
470188
  Сачко Я.П. Жага доріг / Я.П. Сачко. – Львів : Каменяр, 1983. – 47 с.
470189
  Мельниченко Т.Й. Жага життя / Т.Й. Мельниченко. – К., 1976. – 63с.
470190
  Бондаренко І. Жага кохання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 205-221. – ISSN 0868-4790
470191
   Жага кохання. Антологія японської жіночої поезії (IV-XX ст.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [передм., пер. з яп. та комент. І.П. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 510, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 489-501. – Бібліогр.: с. 502-505. – (Бібліотека японської класичної поезії). – ISBN 978-966-489-248-0
470192
  Плавка А. Жага любові / А. Плавка. – Київ, 1973. – 213с.
470193
  Латанський В. Жага пізнавання, або пам"ять хліборобського роду / Василь Латанський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 61-62
470194
  Іщенко Н. Жага простих відповідей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 25-26


  Чому нові медіа схожі на своїх предків XIX ст.
470195
  Валлє В. Жага свободи : [про необхідність усвідомлення свободи як найвищого блага] / Віра Валлє. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 309, [3] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 293-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0872-0
470196
  Кручик І.П. Жага художнього тексту: рецензії, есеї, інтерв"ю / І.П. Кручик. – К., 1996. – 94с.
470197
  Косматенко А.Д. Жагуче кохання : гумор та сатира / А.Д. Косматенко. – Київ, 1977. – 111 с.
470198
  Жадан С. Жадан про "Інтернат": хроніка війни на Сході: "зсередини" / розмову вела Діана Куришко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 16
470199
  Попіль Д. Жадан та його "Антена" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 7 квітня (№ 14). – С. 11. – ISSN 0027-8254
470200
  Дурєєв О.М. Жадані пороги землі / Олександр Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – 256 с. – У вид. також: Звичайна прогулянка / О.Я. Корепанов ; Контакт IV рівня / О.В. Покальчук
470201
  Миценко М.П. Жадання : повісті / М.П. Миценко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 308 с.
470202
  Густі В.П. Жадання дороги / В.П. Густі. – Ужгород, 1982. – 71с.
470203
   Жадань і задумів неспокій : З творчої спадщини Бориса Тена. Вірші, переклади, статті, листи, спогади. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 549с. : 8 л. іл. – На обкл. :Спогади про Бориса Тена. З творчої спадщини письменника. – ISBN 5-333-00025-5
470204
  Аеров Г.Д. Жадеит / Г.Д. Аеров, А.Ф. Свириденко, И.В. Коваленко. – Москва : Недра, 1992. – 141 с.
470205
  Добрецов Н.Л. Жадеит и нефрит в офиолитах (на примере Западного Саяна) / Н.Л. Добрецов, Татаринов, а.В. – Новосибирск : Наука, 1983. – 125с.
470206
  Добрецов Н.Л. Жадеитовые породы в гипербазитах Западных Саян и других районов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Добрецов Н.Л. ; АН СССР. – Новосибирск, 1962. – 24 с.
470207
  Ефименко Т. Жадное сердце / Т. Ефименко. – Петроград, 1916. – 64 с.
470208
  Вебер Андреас Жадность без границ. Природа как рынок капитала : наша новая планета. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 57 : фото. – ISSN 1029-5828
470209
  Гуменна Д. Жадоба : оповідання / Д. Гуменна. – Нью-Йорк : Слово, 1959. – 218 с.
470210
  Матвієнко О. Жадоба висоти : поезія: вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 21-23. – ISSN 0131-2561
470211
  Гук В. Жадоба любові, як святого причастя : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 118-129. – ISSN 0868-4790
470212
   Жадько Віктор Олексійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 114-115. – ISBN 978-966-2726-03-9
470213
   Жадько Віктор Олексійович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 167. – ISBN 978-966-933-054-3
470214
  Полумордвинов Э. Жажда : рассказы / Э. Полумордвинов. – Тбилиси : Заря Востока, 1941. – 48 с.
470215
  Вергелис А.А. Жажда : стихи и поэмы / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1956. – 120 с.
470216
  Гарнакерьян А.Г. Жажда / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1960. – 138с.
470217
  Попович Т. Жажда / Т. Попович. – Москва, 1960. – 575с.
470218
  Лоскутов М.П. Жажда / М.П. Лоскутов. – Москва, 1961. – 127с.
470219
  Рыленков Н.И. Жажда / Н.И. Рыленков. – Москва, 1961. – 176с.
470220
  Гевелинг А. Жажда / А. Гевелинг. – Калинин, 1962. – 96с.
470221
  Дядюченко Л.Б. Жажда / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1962. – 60с.
470222
  Ноздрин А.С. Жажда / А.С. Ноздрин. – Донецк, 1963. – 177с.
470223
  Шумилов И.Л. Жажда / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1964. – 295с.
470224
  Березин В.Г. Жажда / В.Г. Березин. – Иркутск, 1964. – 21с.
470225
  Шумилов Б.Х. Жажда / Б.Х. Шумилов. – Горький, 1966. – 39с.
470226
  Лебедев И.Д. Жажда / И.Д. Лебедев. – Волгоград, 1967. – 30с.
470227
  Слуцкис М. Жажда : роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 316 с.
470228
  Агабаев А. Жажда : Стихи и поэмы / А. Агабаев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 80 с.
470229
  Шутенко Г.К. Жажда / Г.К. Шутенко. – Минск, 1974. – 87с.
470230
  Гулям Х. Жажда : стихотворения, баллады, поэмы / Х. Гулям; пер. с узб. К.Симонова, Р.Казаковой. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1974. – 167 с.
470231
  Мирзаев А.Т. Жажда : стихи / Абдул Мирзаев ; пер. с лакск. Р.Регистана. – Москва : Современник, 1975. – 79 с.
470232
  Мамур С. Жажда : стихи / Саидали Мамур ;. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
470233
  Попович Т. Жажда / Т. Попович. – Москва, 1977. – 566с.
470234
  Григорьев И.Н. Жажда : стихотворения / И.Н. Григорьев. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 213с.
470235
  Дедюхин Б.В. Жажда / Б.В. Дедюхин. – Москва, 1979. – 80с.
470236
  Маглаперидзе Т.В. Жажда : роман / Теймураз Маглаперидзе ; пер. с груз. Нодара Тархнишвили. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 183 с.
470237
  Борисова А.В. Жажда / А.В. Борисова. – Ставрополь, 1981. – 79с.
470238
  Папахов А.Я. Жажда / А.Я. Папахов. – Л., 1983. – 30с.
470239
  Гагуа Х. Жажда : стихи / Х. Гагуа; авториз. пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 286 с.
470240
  Каимов К. Жажда : повести ирассказы / К. Каимов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1985. – 287 с.
470241
  Саинян А.А. Жажда : роман / Анайт Саинян ;. – Москва, 1986. – 464 с.
470242
  Грузин В.Л. Жажда / В.Л. Грузин. – К., 1987. – 534с.
470243
  Семенов М. Жажда // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 11. – С. 79-105. – ISSN 0321-1878
470244
  Лагунов К.Я. Жажда бури. / К.Я. Лагунов. – М, 1986. – 221с.
470245
  Синенко В.И. Жажда высоты / В.И. Синенко. – К., 1976. – 206с.
470246
  Краснов Г И. Жажда добра / Г И. Краснов, . – Новосибирск, 1982. – 119с.
470247
  Вольф Маркус Жажда Дракона. Шабли по-сычуаньски / Вольф Маркус, Гуаск Тома // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 100-107 : фото. – ISSN 1029-5828
470248
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Москва, 1961. – 519с.
470249
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Москва, 1980. – 478с.
470250
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Кишинев, 1987. – 543с.
470251
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Минск, 1987. – 477с.
470252
  Стоун И. Жажда жизни : повесть о Винсенте Ван Гоге / И. Стоун. – Москва : Правда, 1988. – 477с.
470253
  Стоун И. Жажда жизни : повесть о Винсенте Ван Гоге / Ирвинр Стоун ; пер. с анг. Н. Банникова. – Москва : Художественная литература, 1991. – 460 с.
470254
  О"Хара Жажда жить / О"Хара. – Москва, 1970. – 350 с.
470255
  Басин Я.З. Жажда идеала / Я.З. Басин. – Минск, 1987. – 207с.
470256
  Володин Б.Г. Жажда истины / Б.Г. Володин, В.Е. Демидов. – Москва, 1988. – 360,2с.
470257
  Медников А.М. Жажда истины / А.М. Медников. – М, 1990. – 396с.
470258
  Мороз О.П. Жажда истины (Книга об Эренфесте) / О.П. Мороз. – Москва : Знание, 1984. – 191 с.
470259
  Алиева Ф.Г. Жажда красоты : стихотворения и поема / Фазу Алиева ; пер. с авар. Я. Серпина. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 174, [1] с. : ил.
470260
  Эдлис Ю. Жажда над ручьем: пьесы. / Ю. Эдлис. – М., 1977. – 479с.
470261
  Гужель А.М. Жажда неба : стихи / А.М. Гужель; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскє, 1967. – 89 с.
470262
  Гуржибекова И.Г. Жажда непокоя / И.Г. Гуржибекова. – Орджоникидзе, 1980. – 79с.
470263
  Уваров А.Г. Жажда океана / А.Г. Уваров. – Одесса, 1967. – 131с.
470264
   Жажда памяти. – К., 1989. – 330с.
470265
  Коновалов Б.П. Жажда познания / Б.П. Коновалов. – М., 1980. – 96с.
470266
   Жажда познания. – М., 1986. – 669с.
470267
  Кулага Антон Жажда познания. Биология "сделай сам" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 42-43 : фото. – ISSN 1029-5828
470268
  Булин Е.Р. Жажда слова / Е.Р. Булин. – Москва, 1988. – 254,2с.
470269
   Жажда смерти-2. – Москва, 1993. – 447 с.
470270
   Жажда смерти. – Москва, 1993. – 500 с.
470271
  Кузнецов В.П. Жажда совершенства: избранное / В.П. Кузнецов. – М., 1981. – 238с.
470272
  Щеглов Ю.М. Жажда справедливости / Ю.М. Щеглов. – Москва : Политиздат, 1990. – 351с.
470273
  Челидзе О.С. Жажда странствий : стихи / Отар Челидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1980. – 113 с.
470274
  Вулф Томас Жажда творчества : худ. публ. : пер. с англ. / Томас Вулф ; [сост., предисл. и ком. В.М. Толмачев]. – Москва : Прогресс, 1989. – 407 с. – (Зарубежная худ. публицистика и док. проза). – ISBN 5-01-001749-0
470275
   Жажда человечности. – М., 1978. – 416с.
470276
  Баркер Р.Э. Жажда чтения : [перевод] / Р.Э. Баркер, Р.Ш. Эскарпи. – Москва : Книга, 1979. – 206 с.
470277
  Шеметов А.И. Жажда. / А.И. Шеметов. – Калуга, 1963. – 92с.
470278
  Костыря В.А. Жажда. Поэма и стихи / В.А. Костыря. – Ташкент, 1954. – 123с.
470279
  Вульфсон Г.Н. Жаждали воли / Г.Н. Вульфсон. – Казань, 1986. – 187с.
470280
  Ханзадян Серо Жажду - дайте воды : повести, фронтовой дневник / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. Р.Кафриєлянц. – Москва : Советский писатель, 1974. – 455 с.
470281
  Ханзадян Серо Жажду - дайте воды : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. Р.Кафриєлянц. – Москва : Советский писатель, 1974
470282
  Бубнис В. Жаждущая земля : роман и рассказы / Витаутас Бубнис ; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 319 с.
470283
  Бубнис В.К. Жаждущая земля : романы / В.К. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Известия, 1976. – 477 с.
470284
   Жаждущий крови. – М., 1992. – 397с.
470285
  Мак О. Жаїра : Історичний роман з бразілійського життя / О. Мак. – Торонто : Гомін України, 1958
470286
  Книш Г.А. Жайвір : роман / Г.А. Книш. – Львів : Каменяр, 1975. – 439 с.
470287
  Книш Г.А. Жайвір : роман / Г.А. Книш. – Київ, 1982. – 455 с.
470288
  Світлична Н. Жайвори у тенетах: (Недруковане в Україні інтерв"ю з Надією Світличною) // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.130-158. – ISSN 0130-1608
470289
  Тарасюк Г.Т. Жайворове поле / Г.Т. Тарасюк. – К., 1987. – 115с.
470290
  Якименко Г.Х. Жайворон / Г.Х. Якименко. – К, 1967. – 177с.
470291
  Рябокляч І.П. Жайворонки / І.П. Рябокляч. – К., 1957. – 235с.
470292
  Масло М.К. Жайворонки : поезії / М.К. Масло. – Київ : Веселка, 1966. – 70 с.
470293
  Кобець В.Д. Жайворонки в серці : поезії / В.Д. Кобець. – Київ, 1974. – 59 с.
470294
  Опанасюк О.Є. Жайворонкова кладка / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1983. – 255с.
470295
  Гудима А.Д. Жайворонкова пора : вірші та поеми / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 72 с.
470296
  Горбунов М.М. Жайворонку, жайворонку, прилети / М.М. Горбунов. – К, 1983. – 278с.
470297
  Кршенек Ї. Жайворонок і сова / Ї. Кршенек. – К., 1988. – 260с.
470298
  Пилатюк М.В. Жайвороночку мій... / М.В. Пилатюк. – К., 1989. – 76с.
470299
  Дубинянская Я. Жак-Ив Кусто: одиссея командора // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 46-63. – ISSN 1819-6268
470300
  Дубинянская Я. Жак-Ив Кусто: Одиссея Командора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 44-61. – ISSN 1819-6268
470301
  Князева В.П. Жак-Луи Давид / В.П. Князева. – М.-Л., 1949. – 36с.
470302
  Дидро Д. Жак-фаталист / Д. Дидро. – Владивосток, 1985. – 238с.
470303
  Дідро Д. Жак-фаталіст / Дені Дідро; переклад з франц. В. Підмогильного; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України; [ передмова і примітки Н.Є. Косенко ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 448 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4008-4
470304
  Дідро Д. Жак-фаталіст / Дені Дідро; переклад з франц. В. Підмогильного; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2008. – 448с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4010-7
470305
  Полищук Е.М. Жак Адамар, 1865-1963 / Е.М. Полищук, Т.О. Шапошникова. – Л., 1990. – 252с.
470306
  Некрасова М. Жак Брель. Странности любви // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 9. – С. 154-172.
470307
  Валлес Ж. Жак Вентра. : трилогия / Жюль Валлес ; пер. с фр. П.С. Нейман. – Москва : Гослитиздат, 1949. – 823 с.
470308
  Яхніна Є.Й. Жак відважний з Сент-Антуанського передмістя. / Є.Й. Яхніна. – Київ, 1982. – 245с.
470309
  Деккер Жак де Жак Де Деккер: "Нині Україна перебуває на історичному роздоріжжі" / спілкувався Дмитро Чистяк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 9/10 (1041/1042). – С. 10-13. – ISSN 0320 - 8370
470310
  Синеокая Ю.В. Жак Деррида и уроки XX века (интеллектуально-биографический роман) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 98-107. – ISSN 0235-1188
470311
  Ніколаєв Б.І. Жак Дерріда як інтерпретатор малої прози Шарля Бодлера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 292-297. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Об"єктом аналітичного розгляду у даній статті є деконструвістське потрактування Жаком Деррідою новели Шарля Бодлера "Фальшива монета", якому присвячена значна частина його монографії "Дарувати час"
470312
  Хоменко Г.І. Жак Дерріда: свобода інтерпретації як (не)можливість // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 165-173. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
470313
  Мартышева Л.Ю. Жак дю Перрон: вероотступничество и прозелитизм на исходе религиозных войн во Франции // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 54-67. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
470314
   Жак Дюкло : Библиогр. указ. – Москва, 1978. – 228с.
470315
  Седых А.К. Жак Дюкло / А.К. Седых. – М, 1983. – 302с.
470316
  Клігман Л.В. Жак Емерен маленький комунар. / Л.В. Клігман. – К, 1929. – 40с.
470317
  Фрейс А. Жак и аист Клапп в стране Франсуазы / А. Фрейс. – Москва, 1989. – 109 с.
470318
  План П.П. Жак Калло / П.П. План; под ред.: А.А. Сидорова. – Москва : Новая Москва, 1924. – 89, [4] с.
470319
  Гликман А. Жак Калло / А. Гликман. – Ленинград : Искусство, 1959. – 180 с.
470320
  Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни / Е.Л. Финкельштейн. – Л, 1971. – 135с.
470321
  Березина В.Н. Жак Луи Давид / В.Н. Березина. – Л, 1963. – 63с.
470322
  Замятіна А. Жак Луї Давід / А. Замятіна. – Київ, 1937. – 123с.
470323
  Яхнина Е.И. Жак Отважный из Сент-Антуанского передместья. / Е.И. Яхнина. – Москва, 1977. – 207с.
470324
  Яхнина Е.И. Жак Отважный из Сент-Антуанского предместья. / Е.И. Яхнина. – Москва, 1968. – 208с.
470325
  Яхнина Е.И. Жак Отважный из Сент-Антурианского предместья / Е.И. Яхнина. – Москва, 1968. – 188 с.
470326
  Соллертинский И.И. Жак Оффенбах / И.И. Соллертинский. – Ленинград, 1933. – 56с.
470327
  Трауберг Л.З. Жак Оффенбах и другие / Л.З. Трауберг. – Москва : Искусство, 1987. – 317 с.
470328
  Янковский М.О. Жак Оффенбах и его творчество / М.О. Янковский. – Л., 1937. – 3-34с.
470329
   Жак Превер : Библиогр. указ. – Москва : Кн. палата, 1989. – 158с. – (Писатели зарубеж. стран)
470330
  Паногв С.В. Жак Пулэн: религиозный схематизм, прагматический императив и критика знакового мышления / С.В. Паногв, С.Н. Ивашкин // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 10. – С. 44-55. – ISSN 0235-1188
470331
  Кладель Л. Жак Ратас / Л. Кладель. – М,Л., 1951. – 264с.
470332
   Жак Тати: Статьи. Сценарии. Интервью. – М., 1977. – 194с.
470333
  Юркова О. Жак Ширак // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 38 (491), 3 жовтня 2019. – С. 23-24
470334
  Мериме П. Жакерия / П. Мериме. – Москва, 1919. – 169с.
470335
  Мериме П. Жакерия / П. Мериме. – Москва-Л., 1929. – 192с.
470336
  Мериме П. Жакерия / П. Мериме. – Москва, 1936. – 232с.
470337
  Меріме П. Жакерія / П. Меріме. – Харків-Одеса, 1936. – 174с.
470338
  Романов Е.И. Жаковы шишки / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1989. – 174с.
470339
  Ле-Руа Э Жаку Крокан / Э Ле-Руа, , . – Москва ; Ленинград, 1936. – 223 с.
470340
  Ле-Руа Э Жаку Крокан / Э Ле-Руа, , . – М., 1962. – 206с.
470341
  Ле-Руа Э Жаку Крокан / Э Ле-Руа, , . – М., 1969. – 208с.
470342
   Жаланаш-Тюпское землетрясение 25 марта 1978 года. – Алма-Ата, 1981. – 132с.
470343
  Дубровина Э.М. Жалейка / Э.М. Дубровина. – М, 1972. – 93с.
470344
  Гершанова С.Ю. Жалейка / С.Ю. Гершанова. – Ростов-на-Дону, 1974. – 63с.
470345
  Купала Я. Жалейка : стихи / Янка Купала;. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 162 с.
470346
  Таяновский И. Жалейка / И. Таяновский. – М., 1987. – 96с.
470347
   Жаліло Борис Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 118. – ISBN 978-966-439-757-2
470348
   Жалінський Альфред Ернестович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 86-88. – ISBN 978-617-573-038-6


  Російський і український правознавець, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
470349
  Прищепа І.З. Жалка кропива / І.З. Прищепа. – Х., 1986. – 127с.
470350
  Яковлев Н.Н. Жало империализма / Н.Н. Яковлев. – М, 1971. – 127с.
470351
  Сологуб Ф.К. Жало смерти; Земле земное; Обруч; Баранчик; Красота; Утешенье : рассказы / Федор Сологуб [псевд.]. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1904. – [4], 204, [4] с. – Без тит. л.
470352
  Жигалкин В.А. Жалоба / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1983. – 222с.
470353
   Жалоба бочки. – Махачкала, 1960. – 94с.
470354
  Веркалець М. Жалоба маминої пісні (до 110-річчя від дня народження В. Атаманюка-Яблуненка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-63. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті з архівними документами досліджено літературну творчість і трагічне життя відомого письменника й публіциста Василя Атаманюка, автора численних поетичних збірок та перекладів. Tragedy of the life and literary work of famous writter and ...
470355
  Таубер Л.Я. Жалоба потерпевшего при преступлениях неофициальных / Л.Я. Таубер, прив.-доц. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1909. – [2], II, VI, 403 с. – Библиогр. в примеч.
470356
   Жалобна книга в пам"ять митрополита Іларіона = Funeral memorial of Metropolitan Ilarion. – Вінніпег : Видання Консисторії УГПЦеркви в Канаді, 1973. – 151с. : іл. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
470357
  Чехов А.П. Жалобная книга / А.П. Чехов. – Ленинград, 1960. – 25 с.
470358
  Чехов А.П. Жалобная книга / А.П. Чехов. – Л, 1967. – 259с.
470359
  Чехов А.П. Жалобная книга / А.П. Чехов. – Пермь, 1978. – 31с.
470360
   Жалобне оголошення президії центрального органу студентів Університету св. Володимира про смерть В. Шульгина та про час і місце похорону // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 101. – ISBN 978-966-2133-35-6
470361
  Горький Максим Жалобы : Рассказ / Горький М. – Берлин. – 37 с.
470362
  Горький Максим Жалобы : Рассказ третий / Горький М. – Берлин. – 34 с.
470363
  Пахсарьян Н.Т. Жалобы и слезы в пасторали Флориана "Галатея" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 54-59. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
470364
   Жалованная грамота Олега Рязанского, древнейший документ Москвоского архива Министерства юстиции : снимок и текст со статьями управляющего Архивом Д.В. Цветаева и академика А.И. Соболевского. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. – VI, 63 с.


  На тит л. дарств. надпи сь: Многоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому Дм. Цветаев
470365
  Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса 14-16 вв / М.А. Усманов. – Казань, 1979. – 318с.
470366
  Хербст Д. Жалости недостаточно / Д. Хербст. – Москва, 1936. – 376 с.
470367
  Сазонов Г.К. Жалость / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1969. – 108с.
470368
  Моррисон Тони Жалость : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 52-144. – ISSN 1130-6545
470369
  Вовк О.Й. Жалувана грамота короля Казимира IV 1457 року - перший загально-земський законодавчий збірник литовсько-руської держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 71-80
470370
  Аксенов В.П. Жаль, что вас не было с нами : повесть и рассказы / В.П. Аксенов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 384 с.
470371
  Малышев С. Жальники и грунтовые могильники: проблемы типологии средневековых погребальных памятников Новгородской земли в отечественной историографии // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 9-10
470372
  Дугар-Нимаев Жамсо Тумунов / Дугар-Нимаев. – Улан Удэ, 1960. – 156 с.
470373
  Герц В. Жан-Батист Грез. / В. Герц. – Л., 1948. – 8с.
470374
  Малов В.Н. Жан-Батист Кольбер : Абсолютистская бюрократия и французское общество / В.Н. Малов; Черняк Е.Б.(ред.). – Москва, 1991. – 238с.
470375
  Ивасютин Тарас Дмитрович Жан-Батист Мольер в украинско-французских литературных связях (дооктябрьский период) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05, 10.01.03 / Ивасютин Тарас Дмитрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
470376
  Ивасютин Тарас Дмитриевич Жан-Батист Мольер в украинско-французских литературных связях. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ивасютин Тарас Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 204л. – Бібліогр.:л.180-202
470377
  Карпинос И. Жан-Батист Мольер: горький смех мизантропа // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 80-100. – ISSN 1819-6268
470378
  Золотов Ю.К. Жан-Батист Симеон Шарден / Ю.К. Золотов. – М., 1955. – 32с.
470379
  Єрмоленко В. Жан-Жак Русо, або Страх близькости // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 36-39. – ISSN 1563-6461
470380
  Верцман И.Е. Жан-Жак Руссо / И.Е. Верцман. – Москва, 1958. – 271с.
470381
  Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо : к 250-летию со дня рождения / В.Ф. Асмус. – Москва : Знание, 1962. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия 2. : Философия ; № 11)
470382
  Верцман И.Е. Жан-Жак Руссо / И.Е. Верцман. – Москва, 1976. – 310с.
470383
   Жан-Жак Руссо (1712-1778) : Материалы к выставке литературы. – Москва, 1958. – 8 с.
470384
  Черняк В. Жан-Жак Руссо и его "Исповедь" // Исповедь : прогулки одинокого мечтателя ; пер. с фр. / Руссо, Ж-Ж. – Москва, 1949
470385
  Винниченко Т. Жан-Жак Руссо: возможность договора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268
470386
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Ромен Роллян ; Переклад Джунківської; [Передм. "Ромен Роллян" С.Т. [С. Титаренко]]. – Київ : Держ. Вид-во ; [Друга Рад. Друк.]. – (Універсальна бібліотека ; № 14)
[Т.] 1 : Зоря. – 1920. – XVI, 189 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Книги Української РСР. 1917-1923: Бібліогр. - Х., 1959. - На обкл.: (!)Всеукр. Держ. Вид-во. - На окр. арк. урив. з Біблії.
470387
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Ромэн Роллан. – Петербург : Госиздат
Т. 8 : Подруги / перев. М.А. Дьяконовой, под ред. Н.О. Лернера. – 1922. – 183 с.
470388
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Петербург
10. – 1922. – 227 с.
470389
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – МоскваП.
6. – 1923. – 127 с.
470390
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва
1, 2, 3. – 1933. – 381 с.
470391
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Ленинград
4. – 1933. – 242 с.
470392
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – М
4. – 1933. – 312с.
470393
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Петроград
5. – 1933. – 276 с.
470394
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Ленинград
5-6. – 1933. – 270 с.
470395
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Ленинград
7, 8. – 1934. – 311 с.
470396
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Ленинград
9, 10. – 1934. – 333 с.
470397
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва, 1936. – 32 с.
470398
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – М, 1970. – 704с.
470399
  Роллан Р. Жан-Кристоф : Книга первая-пятая / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1970. – 782, [1] с.
470400
  Роллан Р. Жан-Кристоф : Книги шестая-десятая / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1970. – 703 с.
470401
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 1. – 1982. – 415с.
470402
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 2. – 1982. – 415с.
470403
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 3. – 1982. – 415с.
470404
  Роллан Р. Жан-Кристоф : роман в 4 т. / Ромен Роллан ; [пер. с фр. под ред. Н. Любимова]. – Москва : Правда
Т. 4. – 1982. – 415 с. : ил.
470405
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – К
1. – 1987. – 366с.
470406
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – К
2. – 1987. – 366с.
470407
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – К
3. – 1987. – 384с.
470408
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – К
4. – 1988. – 312с.
470409
  Роллан Р. Жан-Кристоф. Детство и юность : книга для чтения на французском языке для учащихся 9 кл. / Р. Роллан. – Москва : Просвещение, 1967. – 143 с.
470410
  Роллан Ромен Жан-Кристоф. По роману Ромена Роллана = Jean-Christophe : Книга для чтения на французском языке для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений / Роллан Ромен; Обработка и комент.О.Сапожниковой. – Москва : Просвещение, 1996. – 223с. – ISBN 5-09-004323-Х
470411
  Роллан Р. Жан-Крістоф / Р. Роллан. – Київ, 1982. – 223 с.
470412
  Ямпольская А.В. Жан-Люк Марион и редукция к данности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 100-114. – ISSN 0235-1188
470413
  Шварц-Барт Жан-Малыш с острова Гваделупа. / Шварц-Барт. – М., 1985. – 228с.
470414
  Бовсунівська Т.В. Жан-Марі Шеффер проти Арістотеля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 28-33. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Концепція жанру походить від класифікацій, заснованих Арістотелем. Аналогічним чином багато дослідників продовжують осмислювати жанр услід за Арістотелем, поширюючи та вдосконалюючи його схему. Ж.М. Шеффер створив комунікативну теорію жанру, яку ...
470415
  Березина В.Н. Жан-Огюст-Доминик Энгр / В.Н. Березина. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 230 с.
470416
  Лившиц Н.А. Жан-Оноре Фрагонар / Н.А. Лившиц. – М., 1970. – 100с.
470417
  Брагинский А. Жан-Поль Бельмондо в кино и в жизни / А. Брагинский. – Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – ISBN 5-222-00271-3
470418
  Степанов И.И. Жан-Поль Марат / И.И. Степанов. – 5-е изд. – Минск, 1921. – 40с.
470419
  Ольшевский А. Жан-Поль Марат / А. Ольшевский. – М., 1933. – 131с.
470420
  Фридлянд Ц. Жан-Поль Марат и гражданская война XVIII в. / Ц. Фридлянд. – Изд. 2-е. – М., 1959. – 560с.
470421
  Степанов И.И. Жан-Поль Марат. / И.И. Степанов. – М, 1919. – 40с.
470422
  Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм / В.Н. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1969. – 286с.
470423
  Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм. / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1969. – 287с.
470424
  Шор В.Е. Жан-Ришар Блок / В.Е. Шор. – Л, 1947. – 40с.
470425
  Никонов К.И. Жан Амери: человек, религия, гуманизм // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 100-126. – (Философия ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
470426
  Круть М.В. Жан Анрі Фабр - великий натураліст та ентомолог // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (15). – С. 71-75. – ISSN 2226-4272
470427
  Мартен Жан Баруа / Мартен, Гар Р. дю. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 384 с. – (Зарубежный роман XX века)
470428
  Смирнов В. Жан Батист Бернадот: из капралов в шедские короли // Исторический журнал : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 7 (103). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х


  Карл XIV Юхан ( 1763-1844) — маршал Франції, король Швеції (як Карл XIV Юхан) та Норвегії (як Карл III) з 1818 до 1844. Засновник королівської династії Бернадотів.
470429
  Байдаченко Н. Жан без Страху : роман у новелах / Настя Байдаченко. – Київ : Факт, 2006. – 131, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2003 р. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-085-8
470430
   Жан Боде - основоположник концепции государственного суверенитета. – М, 1990. – 44с.
470431
   Жан Виго. – М, 1979. – 264с.
470432
  Нечаев Сергей Жан Виктор Моро: непобедимый и проигравший // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 118-128 : фото
470433
  Боголюбов А.Н. Жан Виктор Понселе, 1788-1867 / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1988. – 223с.
470434
  Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. О театре Брехта. Английские перемены / Б.И. Зингерман. – Москва, 1964. – 244 с.
470435
  Соловьева И.Н. и Шитова В.В. Жан Габен / И.Н. и Шитова В.В. Соловьева. – М., 1967. – 189с.
470436
  Чиняков М.К. Жан де Дье Сульт // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 37-52. – ISSN 0042-8779


  Маршал Французької імперії (маршал Наполеона)
470437
  Дворцов А.Т. Жан Жак Руссо / А.Т. Дворцов. – Москва, 1980. – 111с.
470438
  Геффдинг Г. Жан Жак Руссо и его философия / Пер. с нем. Л. Давыдовой. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Редакция журнала "Образование", 1898. – 172 с. – (Библиотека философов. III)
470439
  Роланд-Гольст Жан Жак Руссо, его жизнь и сочинения / Роланд-Гольст. – М, 1923. – 290с.
470440
  Вершинин А.А. Жан Жорес - лидер французских социалистов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 199-219. – ISSN 0130-3864
470441
  Янкелевіч Р. Жан Жорест. / Р. Янкелевіч. – Х., 1925. – 29с.
470442
  Мирбо Октав Жан и Мадлена : драма [в 5 д.] / О. Мирбо ; Пер. с фр. М.В. Ватсон. – [Санкт-Петербург] : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 96 с. – Пер. также под загл.: Дурные пастыри, Жан Руль, Плохие вожаки, Плохие пастухи. – (Библиотека Марии Малых ; № 32)
470443
  Вельскопф Л. Жан и Ютта : Роман / Л. Вельскопф; Пер. с немецкого Легких Ю. – Москва : Воениздат, 1988. – 357 с. – ISBN 5-203-00152-9
470444
  Левицький М.П. Жан і Бобі : (в клуні) : жарт на 1 дію М. Левицького і І. Попова / М.П. Левицький, І. Попов // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 30 с. – ("Театральна бібліотека")
470445
  Сю Э. Жан Кавалье. / Э. Сю. – Николаев, 1994. – 412с.
470446
  Карзу Жан. Выставка произведений. Москва. Жан Карзу. / Жан. Выставка произведений. Москва. Карзу, 1984. – М., 1984. – 16с.
470447
  Добоні М. Жан клод; К. : повісті // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 143-152
470448
  Чиняков М.К. Жан Ланн // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 29-51. – ISSN 0042-8779
470449
   Жан Лафонтен. – М, 1970. – 21с.
470450
  Пронина Ю.А. Жан Леклан // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 154-160. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности французского египтолога, востоковеда Жана Леклана (1920-2011).
470451
  Рябчий І. Жан Лоррен: одноманітність драматичного життя // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 101-103. – ISSN 0320 - 8370
470452
   Жан Луве (Jean Louvet) (1934-2015) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 11. – ISSN 0320-8370
470453
  Кресін О. Жан Луї Ежен Лерміньє: формулювання порівняльного підходу до пізнання права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 306-326. – ISSN 1026-9932
470454
  Янушевская И. Жан Марэ. Человек. Актер. Миф. Маска / И. Янушевская, В. Демин. – Москва, 1969. – 243с.
470455
  Шекет Ю. Жан Марэ: жить играючи // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 70-89. – ISSN 1819-6268


  Жан Маре (1913-1998) - французский актёр, постановщик, писатель, художник, скульптор, а также каскадёр.
470456
  Ям К.Е. Жан Мелье и французский атеизм XVIII века. / К.Е. Ям. – Москва, 1979. – 135с.
470457
   Жан Моне - "Почесний громадянин Європи" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 241-242. – ISSN 2304-1773
470458
  Большаков В.П. Жан Расин / В.П. Большаков. – Москва, 1989. – 62 с.
470459
   Жан Расин. : методические материалы к вечеру, посвященному жизни и творчеству. – Москва, 1960. – 8 с.
470460
   Жан Ришар Блок (1884-1947).Материалы к вечеру посвященному к 75-летию со дня рождения. – М, 1959. – 16с.
470461
  Косенко Н.Є. Жан Ротру - проблемний автор у французькій драматургії XVII століття. Специфіка використання барочного методу в межах французького класицизму


  Розглянуто проблему творчого методу драматурга Ж. Ротру в межах системи французького класицизму.
470462
  Мирбо Октав Жан Руль : драма в пяти действиях / Октав Мирбо ; Пер. с франц. А. Бронин // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 72 с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На с. 1 надпись 1905 г.
470463
  Мирбо Октав Жан Руль : драма [в 5 д.] / Октав Мирбо ; Пер. с фр. А. Бронин. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Молот" ; Тип. И. Флейтмана, 1905. – 72 с. – Пер. также под загл.: Дурные пастыри, Жан и Мадлена, Плохие вожаки, Плохие пастухи
470464
  Нодье Ш. Жан Сбогар / Ш. Нодье. – Москва ; Лениград, 1934. – 247 с.
470465
  Нодье Ш. Жан Сбогар / Шарль Нодье. – Москва : Правда, 1990. – 572 с. – В изд. также: Ученик / П. Бурже ; Большой Мольн / Ален-Фурнье. – ISBN 5-253-00018-6
470466
  Бейдик Олександр Жан Франсуа Лаперуз - видатний французький мореплавець (До 220-річчя загибелі експедиції комодора) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-54 : Фото
470467
  Съедин В. Жан Франсуа Милле / В. Съедин. – М.-Л., 1931. – 9с.
470468
  Золотова Е.Ю. Жан Фуке / Е.Ю. Золотова. – М., 1984. – 159с.
470469
  Золотова Е.Ю. Жан Фуке / Е.Ю. Золотова. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 157 с.
470470
   Жан Эффель [Франсуа Лежен] [Ізовидання] = Jean Effel : [комплект открыток]. – Москва : Изогиз, 1962. – 20 л., 4 с. : 20 откр. + 1 обл. + л. вкладыш. – На клапане обложки перечень открыток, входящих в комплект. На внутренней стороне обложки - биографические сведения о С. Есенине. - В наборе отсутств. 2 открытки
470471
  Верн Ж. Жангада / Ж. Верн. – Москва, 1967. – 616с.
470472
  Кучеров В.Ю. Жангада поднимает парус : очерки о современной Бразилии / Кучеров В.Ю., Петров Г.Е. – Москва : Политиздат, 1984. – 286 с., [12] л. ил. : ил.
470473
  Макаров Ю. Жандарм і підпанки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Громадська думка "братньої" країни не продемонструвала особливого збурення від розпочатої війни проти України.
470474
  Шевелів Б. Жандармська розвідка про О.О. та С.Ф. Русових та зібрані нею в 1913 р. матеріали про них // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.145-155
470475
  Фомін О. Жандармське листування щодо діяльності Польської соціалістичної партії на території України (1907-1910 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 42-43
470476
  Щербак М. Жандармсько-поліцейська система в Україні на початку XX ст. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 28-35
470477
  Овсієнко О.Ф. Жандармсько-поліцейські органи на Україні на початку XX ст. та основні напрями їх діяльності / О.Ф. Овсієнко, М.Г. Щербак // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Показана структура жандармсько-поліцейських органів на Україні на початку ХХ ст. На основі жандармських документів висвітлені основні напрями їх діяльності. Показана структура жандармско-полицейских органов на Украине в начале ХХ в. На основе ...
470478
  Черняк Е.Б. Жандармы истории / Е.Б. Черняк. – М., 1969. – 560с.
470479
   Жанна Болотова. – Москва, 1969. – 12 с.
470480
  Розенталь Н.Н. Жанна д"Арк / Н.Н. Розенталь. – Москва, 1958. – 67 с.
470481
  Твен М. Жанна д"Арк / М. Твен. – Минск, 1961. – 116с.
470482
  Левандовский А.П. Жанна д"Арк / А.П. Левандовский. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 286 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 4 (337))
470483
  Левандовский А.П. Жанна д"Арк / А.П. Левандовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1982. – 256с.
470484
  Твен М. Жанна д"Арк / М. Твен. – Минск, 1983. – 400с.
470485
  Кошелівець Іван Жанна д"Арк / Кошелівець Іван. – Київ : Всесвіт, 1997. – 304с. – ISBN 5-7372-0031-0
470486
  Кіт О. Жанна Д"арк в українському літературознавстві, красному письменстві та перекладах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 166-174. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто рецепцію образу Жанни д"Арк в українському літературознавстві, красному письменстві та україномовних перекладах творів європейських письменників про Орлеанську діву. Особливу увагу приділено виявленню в самобутніх творах укр. літ. ідейного ...
470487
  Грибанов Б.Т. Жанна д"Арк из Ист-Сайда: повесть об Э. Флинн / Б.Т. Грибанов. – М., 1987. – 350с.
470488
  Савельев С.Н. Жанна д"Арк русской религиозной мысли : Интеллектуальный профиль З. Гиппиус / Савельев С.Н. ; Об-во "Знание" РФ , Секция религиеведения и атеизма. – Москва : Знание, 1992. – 64 с.
470489
  Райцес В.И. Жанна д"Арк. / В.И. Райцес. – Л, 1959. – 96с.
470490
  Райцес В.И. Жанна д"Арк. / В.И. Райцес. – Л, 1982. – 200с.
470491
  Дубинянская Я. Жанна д"Арк: кто меня любит - за мной // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 74-93. – ISSN 1819-6268
470492
  Демидов В. Жанна д"Арк: правда и мифы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  Жанна д"Арк, Орлеанская дева (ок. 1412-1431) - национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Ее уникальная судьба до сих пор будоражит умы и не дает покоя исследователям. За шесть столетий Орлеанской деве ...
470493
  Крук Жанна Дарк / Мария Йозефа, Крук фон Потурцин ; [Перевод с нем. Б. М. Скуратова ; Худож. Д. Д. Гордеев]. – Москва : Энигма, 1994. – 310 с. – (Серия "Экскалибур"). – ISBN 5-85747-009-9
470494
  Бутакова Е. Жанна де Ламотт: Бог шельму метит // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 9/10 (118). – С. 176-191. – ISSN 1819-6268


  Жанна де Валуа (1756–1791) — графиня де Ламотт, французька авантюристка, відома шахрайською справою під назвою "справа про намисто".
470495
  Дунаєвський О.М. Жанна Лябурб - знайома й незнайома / О.М. Дунаєвський. – Київ, 1977. – 215с.
470496
  Дунаевский А.М. Жанна Лябурб - знакомая и незнакомая / А.М. Дунаевский. – М., 1976. – 167с.
470497
  Дунаевский А.М. Жанна Лябурб - знакомая и незнакомая / А.М. Дунаевский. – 2-е доп. изд. – Москва : Политиздат, 1982. – 254с.
470498
  Мельниченко В.Ю. Жанна Лябурб / В.Ю. Мельниченко. – К., 1977. – 197с.
470499
   Жанна Олександрівна Дзейко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 125-127. – ISBN 978-966-924-219-8
470500
   Жанр. – Кишинёв, 1980. – 154 с.
470501
  Сазонова Л.І. Жанр "вертоградів" у східнослов"янському літераутрному бароко // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – С. 76-108
470502
  Оляндэр Л. Жанр "взгляд" и его модификация: монографии О.В. Богдановой и Л.Г. Фризмана в контексте монографий Е.М. Васильева, Т.И. Гундоровой, Б.Ф. Егорова, В. Б. Мусий и др. // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 342-355. – ISSN 2306-2908


  "На материале книг О. Богдановой, Л. Фризмана и др. рассмотрена модификация жанра взгляд в связи с обновлением научного нарратива в русском и украинском литературоведении начала XXI века. Правомерность рядоположения монографий для их жанрового анализа ...
470503
  Іваненко С.М. Жанр "глоса" в німецькій газетній публіцистиці : монографія / С.М. Іваненко, В.І. Павлик ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 267, [1] с. : табл. – Текст укр., нім. – Бібліогр.: с. 188-219. – ISBN 978-966-931-103-0
470504
  Касумов Дамир Кедабекли Мусеиб оглы Жанр "Гошма" в Азербайджанской советской поэзии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03. / Касумов Дамир Кедабекли Мусеиб оглы; ММВ и ССО АзерССР. Азер. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1975. – 44л.
470505
  Чаус С.В. Жанр "допит" в судовому дискурсі (на матеріалі Нюрнберзького процесу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 603-609


  У статті описано жанр "судовий допит", на матеріалі Нюрнберзького процесу охарактеризовано жанрову організацію мовлення судового дискурсу. Розглянуто стратегії та тактики мовленнєвої взаємодії учасників судового допиту. Проаналізована мовна сторона ...
470506
  Глінка Н.В. Жанр "кіберпанк" в американській літературі: причини виникнення та мовно-стилістичні особливості / Н.В. Глінка, В.М. Гавриленко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 88-90. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
470507
  Довбня К.В. Жанр "расо" в літературі гінді періоду Адикал // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 331-337


  Пропонована стаття розглядає питання про розвиток жанру "расо" в літературі гінді періоду Адікал, його історичні корені та еволюцію персонажів. Цей аспект вивчення даних творів ще не досліджений. Предложенная статья рассматривает вопрос о развитии ...
470508
  Золотарьова Н.С. Жанр reminiscences у фортепіанній творчості Ференца Ліста // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 78-87. – ISSN 2226-2180


  На підставі вивчення концепцій жанрової теорії та праць, присвячених аналізу транск-рипцій, у статті надані дефініції жанру Reminiscences. Виявлено місце лістівських Reminiscences у ієрархічній системі транскрипцій. В результаті аналізу ремінісцентних ...
470509
  Нестеренко Ю. Жанр авторської колонки в сучасних періодичних виданнях України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 178-185


  У статті розкриваються жанрово-стилістичні особливості авторської колонки. Аналізується есеїстика відомих українських діячів. Ключові слова: публіцистика, жанр, есе, авторська колонка. In the article the genre and stylistic features of author column ...
470510
  Накашидзе І. Жанр балади у творчості Яра Славутича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 16-21. – ISBN 978-966-2133-57-3
470511
  Кузьменкова Е.В. Жанр баллады в поэзии первой трети 19 века. Русские и европейские варианты : спецсеминар кафедры истории русской литературы и фольклора :учебно-методическое пособие для студ. заоч. отделения / под ред. Е.П. Никитиной ; ГОУ ВПО "Саратовкий гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского", Ин-т филологии и журналистики. – Саратов : Хрустальная корона, 2009. – 32 с. – ISBN 978-5-98116-063-7
470512
  Рудов М.А. Жанр басни в русской литературе. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1974. – 212с.
470513
  Банах Л.С. Жанр биографического романа в творчестве Реи Галанаки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 50-56


  В статье анализируются жанровые разновидности биографического романа в творчестве новогреческой писательницы Реи Галанаки, рассматриваются особенности композиционного строения, системы пространственно-временных координат и типов повествовательной ...
470514
  Літницька І. Жанр вірша-присвяти в поетичній творчості Олександра Олеся // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 28-36. – ISSN 2075-1486
470515
  Шаззо К.Г. Жанр военной повести в русской советской литературе 50-60-х годов. (Ю.Бондарев, Г.Бакланов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 641 / Шаззо К.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 21с.
470516
  Мельничук Б.И. Жанр драматической поэмы в украинской советской литературе. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Мельничук Б.И.; МВ ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 40л.
470517
  Мацієвська Т. Жанр духовної пісні в творчості композитора Максима Копка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 34-42. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
470518
  Воронова М.Ю. Жанр екологічного плаката як новітній засіб комунікації / М.Ю. Воронова, О.М. Северіна // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 55-58


  Стаття присвячена узагальненню проблем сучасного процесу комунікації, а також дослідженню екологічного плаката як одного із новітніх носіїв інформації, його сутнісної природи і публіцистичної ролі в умовах глобалізації, концентрації, зашумлення, ...
470519
  Ткачук М. Жанр елегії в ліриці Юліуша Словацького : До 120-річчя від дня народження поета // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 102-114. – ISSN 0869-3595
470520
  Михайлова О.Г. ЖАНР ЕПІНІКІЯ SUB SPECIE LUDI LINGUAE (на матеріалі Олімпійських пісень Піндара) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 487-494


  Стаття присвячена спробі розглянути жанр епінікія з точки зору мовної гри, ознаки якої можна знайти на різних змістових рівнях тексту: спортивному, міфологічному, поетико-риторичному, обрядовому. Гра між автором і читачем побудована на асоціативному ...
470521
  Котяш І. Жанр епістолярію у творчому доробку Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 184-190. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
470522
  Хорошева О.О. Жанр есе в системі функціональних стилів української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 358-363


  У статті розглянуто найзагальніші типологічні ознаки есе як мовного жанру з погляду функціонально-стильової диференціації. В статье рассматриваются наиболее общие типологические признаки эссе как жанра литературного языка с точки зрения ...
470523
  Корчук Т. Жанр есе в японскій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 182-186


  Статтю присвячено аналізу жанрових особливостей есе, підходу до визначенню цього жанру в європейській та японській літературах. Розглянуто питання доцільності визначення японського жанру дзуйхіцу як есе та простежено основні етапи розвитку цього ...
470524
  Тарасюк В.Ю. Жанр журналістського розслідування в регіональній пресі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  A sign of the new time in the Ukrainian mass media is an increase of the number of investigative journalism publications. The article deals with the publications of this genre, which appeared in the regional press. In particular, we examined the ...
470525
  Крюков А.С. Жанр и композиция "Анналов" Тацита : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.14 / Крюков А.С.; Тбилисский гос. ун-тет. – Тбилиси, 1985. – 20л.
470526
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1978. – 171 с.
470527
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1981. – 168 с. – ISSN 0201-9701
470528
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1983. – 152 с. – ISSN 0201-9701
470529
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1984. – 173 с.
470530
   Жанр и композиция литературного произведения. – Петрозаводск, 1986. – 175 с.
470531
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1988. – 170 с.
470532
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – 176с.
470533
  Батин М.А. Жанр и мастерство : воспоминания, лит.-критич статьи / М.А. Батин ; вступ. ст. И. Дергачев. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. – 152 с., [1] л. портр.
470534
   Жанр и проблема диалога. – Махачкала, 1982. – 168с.
470535
  Вахитов Анур Хисматович Жанр и стиль в башкирской прозе / Вахитов Анур Хисматович. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1982. – 350 с.
470536
  Ванюков А.И. Жанр и творческая индивидуальность / А.И. Ванюков. – Саратов, 1989. – 101 с.
470537
  Зюзько С.В. Жанр идиллии и поэтика лирического цикла В.К. Кюхельбекера // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-69. – ISSN 0130-9730
470538
  Байрам Джамал Оглы Гаджиев Жанр исторической драмы в творчестве Джафара Джаббарлы : Автореф... канд. фолол. наук: 10.642 / Байрам джамал Оглы Гаджиев ; АН АзССР, Ин-т литературы. – Баку, 1972. – 25 с.
470539
  Шаповал М.О. Жанр і проблематика "Енеїди" І. Котляревського як риси класицистичного художнього методу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджується вплив на проблематику комічної поеми І. Котляревського.
470540
  Кукуруза Н.В. Жанр і форми літературної композиції у творчості діячів мистецтв української діаспори // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 208-215. – ISSN 2226-2180
470541
  Сахарова О. Жанр інтерв"ю як спосіб вияву мовної особистості // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 116-121


  У статті проаналізовано принципи реалізації мовної особистості. Доведено, що професійний та соціальний статус мовця є переважним показником у виборі мовних засобів, мовленнєвої поведінки. Дослідження ґрунтується на матеріалах інтерв"ю. Показовими ...
470542
  Немченко Г. Жанр історичної драми в українській літературі ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 106-110
470543
  Кашина Н.В. Жанр как эстетическая категория / Н.В. Кашина. – М., 1984. – 64с.
470544
  Овчаренко Н.Ф. Жанр канадського "роману прерій" і український роман про землю // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 232-263. – ISBN 966-72-72-08-7
470545
  Янкова Н. Жанр кіносценарію у творчому доробку О. Довженка і М. Грушевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 256-263.
470546
  Підвойний В.М. Жанр кітабе в турецькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 89-101. – ISSN 2520-6397


  Розглядаються жанрові особливості кітабе у проекції на сугестивний по- тенціал текстів, аналізується текстова сутність кітабе як жанру релігійно- го функціонального стилю сучасної турецької мови, визначається її актуаль- ність для носіїв турецької ...
470547
  Лозова А. Жанр колискової пісні у творчості Модеста Мусоргського та Миколи Римського-Корсакова: компаративний аспект // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 127-144


  "...Досліджено два протилежні підходи до інтерпретації жанру колискової пісні у творчості М. Мусоргського та М. Римського-Корсакова. Виявлено, що акласичне художнє світосприйняття М. Мусоргського провокувало композитора на пріоритетно трагічне ...
470548
  Пилипчук С. Жанр колядкит у науковій рецепції Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 129-138. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
470549
  Семак О. Жанр комедії у драматургії Іларіона Чолгана: дискурсія конфліктів і характерів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 125-128. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
470550
  Кудрявцев М. Жанр комедії у світовій драматургії: генеза, еволюція, тенденції і явища // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 49-56
470551
  Кудрявцев М. Жанр комедії у світовій драматургії: генеза, еволюція, тенденції і явища // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 49-56
470552
  Зінків І. Жанр концерту для бандури у творчості Юрія Олійника кінця 2000 - початку 2010-х років // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 6-19. – ISSN 2310-0583
470553
  Гаврюшина Н.Д. Жанр короткого рассказа в прогрессивной индийской литературе после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаврюшина Н.Д. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
470554
  Сидоренко Т.М. Жанр листа в епістолярній спадщині Олександра Довженка / Т.М. Сидоренко, В.І. Хомич


  У статті проаналізовано структурно-композиційні особливості листа як складової епістолярію, охарактеризовано граматико-стилістичну форму листів, написаних О. Довженком, лексико-тематичну їх наповнюваність.
470555
  Гречнев В.Я. Жанр литературного портрета в творчестве М. Горького / В.Я. Гречнев. – М.-Л., 1964. – 132 с.
470556
  Кацаева А. Жанр литературной биографии в творчестве Р. Олдингтона // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 95-98. – ISBN 978-966-921-000-5
470557
  Романишина Н. Жанр літературного фейлетону в творчості Олега Чорногуза


  Автор обгрунтовує необхідність вивчати творчість О. Чорногуза в університетах педагогічного спрямування з метою розширити можливості майбутніх учителів-словесників осмислювати природу комічного; виявляти його як складову художнього методу митця; ...
470558
  Віннікова Н. Жанр літературної пародії у дослідженнях Григорія Нудьги // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 87-90. – ISSN 2309-4389
470559
  Вечірко О. Жанр літературної утопії у контексті англійського відродження // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 56-59. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
470560
  Горват Б.Е. Жанр маввалю в єгипетській літературі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 54-60. – ISSN 1682-671Х
470561
  Мицан М. Жанр маніфесту як презентація українського модернізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 159-168. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
470562
  Сухно Т.В. Жанр меси в аспектістильових тенденцій творчості В.А. Моцарта // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 122-128. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
470563
  Зусева В.Б. Жанр метаромана: инвариантная структура, основные типы и разновидности // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 95-103. – ISBN 966-72-77-79-8
470564
  Мусий В. Жанр мистерии в драматургии Федора Сологуба // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 88-93
470565
  Палійчук І.С. Жанр мініатюри для мідних духових інструментів у творчості українських композиторів 80-90-х років XX ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 160-165. – ISSN 2312-4679
470566
  Момот Н. Жанр містерії у творчості Т. Шевченка: українська сакральна традиція // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 151-160. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
470567
  Даниленко І. Жанр молитви в системі генології (до проблеми вивчення жанротворення у вузівських курсах) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 46-50
470568
  Даниленко І. Жанр молитви в системі генології (до проблеми вивчення жанротворення у вузівських курсах) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 94-100
470569
  Могилко Ю.О. Жанр молодіжного роману в корейській дитячій літературі XX століття // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 224-227
470570
  Дереза Л. Жанр мрії та фантазії // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 84-87. – ISBN 966-7576-12-4


  До історії поняття "літературна казка" в українському й російському літературознавстві.
470571
  Якуба О. Жанр нарису в творчому доробку Юрія Ярмиша // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 458-466. – ISBN 966-7773-70-1
470572
  Ибрагимова Р.М. Жанр научной фантастики в узбекской советской литературе / Р.М. Ибрагимова. – Ташкент, 1987. – 92 с.
470573
  Стулов Ю. Жанр нео-невольничьего повествования в современной афроамериканской литературе // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 160-166. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Рассмотрено развитие традиций невольничьего повествования в творчестве совр. афроамер. писателей; оно стало источником художественных идей для совр. романов черных писателей США и трансформировалось в нео-невольничье повествование. Для анализа выбраны ...
470574
  Матюшкіна Т. Жанр новели у світовій літературі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 6 : Малі та середні жанри художньої прози. Ч.1. – С. 2-13
470575
  Шарова Т. Жанр оповідання у творчості Івана Маслова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 340-342
470576
  Осадча Ю. Жанр передмова джьобун у літературному каноні Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 230-237
470577
  Автомонов Павло Федорович Жанр переднього краю : Український нарис-портрет в роки дев"ятої п"ятирічки / Автомонов Павло Федорович. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 210с. – Бібліогр. посилання в підрядк. примітках
470578
  Семенко С. Жанр передової статті у творчій практиці Юрія Косача - редактора журналу "За синім океаном" // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 70-77


  Досліджено новаторство Юрія Косача в жанрі редакційної статті в період редагування ним журналу "За синім океаном" (1959-1963). Проаналізовано ідейну спрямованість його виступів як редактора "совєтофільського" видання. Визначено коло основних проблем, ...
470579
  Булынко М.А. Жанр песни. / М.А. Булынко. – Пермь, 1961. – 22с.
470580
  Турган О.Д. Жанр письменницької критики Євгена Маланюка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 97-103. – ISBN 978-966-171-217-0
470581
  Бекмезян Астхик Саркисовна Жанр повести в новой армянской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бекмезян Астхик Саркисовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 18л.
470582
  Капитонова Людмила Анатольевна Жанр повести в творчестве М.П.Погодина (20-30-е годы ХІХ века) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Капитонова Людмила Анатольевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
470583
  Гурбанська А. Жанр повісті у творчості українських письменників - шістдесятників : навч. посібник / Антоніна Гурбанська ; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2006. – 84 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-602-085-8
470584
  Голота О.Ю. Жанр поезії в прозі у творчості Ольги Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 21-23. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
470585
  Казанова О. Жанр поезії у прозі як форма літературно-естетичної свідомості перехідної доби
470586
  Присяжнюк О.М. Жанр поеми у творчості Д. Павличка : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Присяжнюк О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 198л. – Бібліогр.: л.179-198
470587
  Присяжнюк О.М. Жанр поеми у творчості Д. Павличка : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 01.01.01 - Українська література / Присяжнюк О. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
470588
  Чамата Н. Жанр поетичного послання у творчості Шевченка


  У статті розглянуті генеза й типологія жанру послання в Шевченка.
470589
  Наєнко Г.М. Жанр порадника в аспекті моделювання смислової структури // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 71-80
470590
  Надточій О.Л. Жанр портретного нарису: особливості викладання у ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 84-88. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
470591
  Мальчукова Т.Г. Жанр послания в лирике А.С. Пушкина : уч. пособ. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1987. – 91с.
470592
  Мунтян А. Жанр послання у ранній творчості І.О. Поупа: "Елоїза - Абеляру" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 197-206. – ISBN 966-7773-70-1
470593
  Бернадська Н. Жанр послання у творчості Павла Грабовського // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 36-45. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розглянуто специфіку жанру послання у творчості П. Грабовського, художній світ цього ліричного жанру в єдності його змістових і формальних параметрів, визначальний вплив на нього національно-визвольної ідеї поета.
470594
  Агамали К.Б. Жанр поэмы в демократической литературе Южного Азербайджана. (1945-1960 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Агамали К.Б.; Азербайджанск. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 36л.
470595
  Агамали К.Б. Жанр поэмы в демократической литературе Южного Азербайджана.(1945-1960 гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Агамали К.Б. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 36 с.
470596
  Хилил Р. Жанр поэмы в послевоенной азербайджанской советской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хилил Р. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета. Мин.АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1963. – 30 с.
470597
  Джрбашян Э.М. Жанр поэмы в советской армянской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джрбашян Э.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 24л.
470598
  Жаркова В. Жанр придворного балета как уникальный феномен в истории французской культуры XVII века // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 148-159
470599
  Сириця С.О. Жанр притчі як "вбудований" елемент у структурі історичних повістей Р. Федоріва // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 200-203. – (Філологічні науки ; № 2)
470600
  Тхорук Р.Л. Жанр псалмів у поетичних доробках Тараса Шевченка і Петра Карманського / Р.Л. Тхорук, Н.В. Микитюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 93-98. – ISBN 978-966-7359-72-0
470601
   Жанр рассказа в русской и советской литературе. – Киров, 1983. – 174 с.
470602
  Гончар Наталия Александровна Жанр рассказа в творчестве Вильяма Сарояна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Гончар Наталия Александровна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 23л.
470603
  Ишанкулиев Э. Жанр рассказа в туркменской советской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишанкулиев Э.; АН ТуркмССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1967. – 19л.
470604
  Кушнір О. Жанр рецензії у публіцистичному доробку журналу "Дукля"(Словаччина, 1953–2004 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 43-51
470605
  Соболенко В.Н. Жанр романа-эпопеи / В.Н. Соболенко. – Москва : Художественная литература, 1986. – 203с.
470606
   Жанр романа в классической и современной литературе. – Махачкала, 1983. – 163с.
470607
  Ефимова Н.А. Жанр романа Владимира Маканина "Андеграунд, или герой нашего времени" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 179-186. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье жанровое своеобразие романа В.С. Маканина "Андеграунд, или Герой нашего времени" рассматривается в контексте работ М.М. Бахтина и совр. зар. исследователей, посв. жанровой специфике исповеди. Используя возможности этой жанровой модели, ...
470608
  Шайтанов О.В. Жанр романа во французской литературе социалистического реализма / О.В. Шайтанов. – Вологда, 1974. – 180с.
470609
  Аминов А. Жанр рубаи и советская лирико-философская поэзия / А. Аминов ; отв. ред. З.Г. Османова ; АН ТаджССР, Ин-т яз. и лит. им. Рудаки. – Душанбе : Дониш, 1988. – 133, [3] с. – Библиогр.: с. 129-135
470610
  Аминов Азим Садыкович Жанр Рубаи и советская лирико-философская поэзия : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Аминов Азим Садыкович ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1981. – 28 с.
470611
  Цурканюк О. Жанр рубаї в творчості Михайла Климента // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 565-573


  Стаття присвячена рубаяні М. Климента. Досліджено передумови звернення митця до східної поезії. Проаналізовано тематику та проблематику рубаїв письменника
470612
  Ліпницька І. Жанр сатирично-гумористичного оповідання у творчості Модеста Левицького. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 6. – С. 50-59. – ISSN 0042-9422
470613
  Дуров В.С. Жанр сатиры в римской литературе / В.С. Дуров. – Л., 1987. – 157с.
470614
  Озуйгун Алі Риза Жанр сіясетнаме в літературі дивану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика сіясетнаме як жанру, твори якого покликані дати поради стосовно управління державою заради досягнення всезагального добробуту. Визначена еволюція жанру та його концептуальні підвалини. Наведена класифікація сіясетнаме за ...
470615
  Рыбаков Н.И. Жанр сказа в послевоенной советской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Рыбаков Н.И.; МП РСФСР. Москов. гос. пед.ин-т. – М., 1973. – 20л.
470616
  Райхман А.С. Жанр современного социально-политического романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Райхман А.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
470617
  Омельченко-Агай Кухі Г.С. Жанр сольної кантати європейської традиції в історичному розвитку (XVII-XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Омельченко-Агай Кухі Галина Сергіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
470618
  Пан Тінтін Жанр сонати для флейти і фортепіано та композиторська поетика XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Пан Тінтін ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
470619
  Немченко Г. Жанр соціально-психологічної драми в українській літературі ХІХ століття // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 63-68.
470620
  Ніколаєв Б.І. Жанр сповіді у постмодерністській варіації (Харукі Муракамі. "Про що я кажу,коли кажу про біг") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 107-114


  Об"єктом вивчення у статті є автобіографічний текст Харукі Муракамі у контексті досліджень жанру сповіді у світовій словесності. Объектом изучения в статье является автобиографический текст Харуки Мураками в контексте изучения жанра исповеди в ...
470621
  Иссова Л.Н. Жанр стихотворения в прозе в русской советской литературе. (И.С.Тургенев, В.М.Гаршин, В.Г.Короленко, И.А.Бунин) : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Иссова Л.Н.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1969. – 20л.
470622
  Худошина Э.И. Жанр стихотвореной повести в творчестве А.С.Пушкина. / Э.И. Худошина. – Новосибисрк, 1987. – 82 с.
470623
  Кривопишина А. Жанр сучасної мелодрами: генеза, ознаки, типологія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто основні ознаки жанру мелодрами в українській літературі початку ХХІ століття, здійснено спробу виділити типологічні риси сучасної мелодрами як жанру масової літератури. Об"єктом аналізу обрано роман "Мати все" Люко Дашвар
470624
  Тихолоз Н. Жанр та жанрова модифікація в лабіринті гносеологічних парадоксів // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 169-183
470625
  Стеблина Н. Жанр та комунікаційна ситуація (за матеріалами видання "National Geographic - Україна") // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 63-76. – ISSN 2312-6809
470626
  Глазунова Д.П. Жанр театральної рецензії в контенті видання "Комерсант" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 70-77
470627
  Богорад Т. Жанр телевізійного ток-шоу як етносоціокультурний феномен / Т. Богорад, О. Нестеренко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 94-107. – ISSN 2078-1911
470628
  Пенчук І.Л. Жанр телевізійної вечірньої казки: історія та перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 32-37


  Стаття презентує історіографічний огляд основних етапів розвитку жанру вечірньої казки в ефірі Українського телебачення. Досліджуються особливості формату, структурно-тематичне наповнення, вплив на аудиторію та перспективи розвитку. Article represents ...
470629
  Абылкасимов Б.Ш. Жанр толгау в казахской устной поэзии / Абылкасимов Б.Ш. ; АН КазССР, Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-119
470630
  Караев Я.В. Жанр трагедии в Азербайджанской драматургии : Автореф... канд. филол.наук: / Караев Я.В.; КВиССО Аз.ССР, Аз.ГУ. – Баку, 1963. – 21л.
470631
  Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. / Ю.В. Стенник. – Ленинград, 1981. – 168с.
470632
  Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910 - 1920-х років: ідейно-естетична парадигма : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Атаманчук В.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
470633
  Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910 - 1920-х років: ідейно-естетична парадигма : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Атаманчук В.П.; Кам"янець-Подільський держ. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2007. – 203л. – Бібліогр.: л. 183-203
470634
  Михайлин І.Л. Жанр трагедії в українській радянській драматургії / І.Л. Михайлин. – Х., 1989. – 150с.
470635
  Мороз Л. Жанр трагікомедії в українській класичній драматургії


  У статті йдеться про визначальні жанрові особливості трагікомедії та обгрунтовано доцільність уживання цього жанрового визначення щодо низки українських п"єс, традиційно трактованих як комедії чи мелодрами.
470636
  Бернадська Н.І. Жанр у літературі // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 495. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
470637
  Бернадська Н.І. Жанр у літературній критиці // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 495-496. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
470638
  Чепурняк Т.О. Жанр фейлетону у творчості С. Васильченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 120-121
470639
  Джураев А. Жанр философско-дидактического дастана в узбекской классической литературе и роль Алишера Навои в его развитии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Джураев А.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.31
470640
  Зима Л.В. Жанр фортепіанного квінтету як історико-стильовий феномен: типологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Зима Людмила Вікторівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
470641
  Іванова Ю.Ю. Жанр хорової поеми як синтез музичного та поетичного мистецтва (на прикладі творів українських композиторів XIX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Іванова Юлія Юріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
470642
  Литвинська С. Жанр художньої біографії в сучасній українській драматургії : на матеріалі п"єс О. Миколайчука "Ассо та Піаф, або перший тост - за мермоза!", В. Герасимчука "Андрей Шептицький") / С. Литвинська, Н. Щур // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 242-253. – ISBN 966-7773-70-1
470643
  Янець Н. Жанр художньої біографії у драматургії І. Кочерги // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 204-211. – ISSN 2411-4146
470644
  Пустовіт В. Жанр щоденника в епістолярній літературі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 163-169. – ISBN 966-7773-70-1
470645
  Ландар Н.І. Жанр щоденника в рецепції наукової критики ХХ ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 210-214. – ISBN 978-966-171-217-0
470646
  Лебідь-Гребенюк Жанр щоденника у творчості П. Куліша і Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
470647
  Жемберова В. Жанр як пізнавальна та естетична система // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 77-80
470648
  Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : Монографія / Н.Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368с. – Шифр дубл.801 Копи.Доп.карт.фл.,ст. – ISBN 966-7651-29-0
470649
  Бандура Г.О. Жанр, характер і проблема їх взаємозв"язку // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-59. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються категорії жанру, характеру, а також проблема їх взаємозв"язку, вивчення якої дозволяє виявити вплив характеру на своєрідність змісту і форми жанру.
470650
  Соломонов М.А. Жанри драматичного мистецтва / М.А. Соломонов. – К., 1968. – 54с.
470651
  Заболотна Валентина Жанри драматургії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 0130-321Х


  Трагедія, комедія, драма, мелодрама
470652
  Владич Л.В. Жанри живопису / Л.В. Владич. – Київ, 1966. – 67с.
470653
   Жанри зображальної журналістики : Навч. програма. – Київ, 2000. – 11с.
470654
   Жанри і стилі в історії української літературної мови. – Київ : Наукова думка, 1989. – 283с. – ISBN 5-12-000625-6
470655
  Віщук О.Ю. Жанри й тематика сучасної шкільної преси // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 134-137


  У статті здійснено спробу дослідження жанрів і тематики шкільних видань. Визначено психологічне підгрунтя вибору дітьми різного віку жанрів і тематики журналістських матеріалів; співвідношення використаних жанрів та обраних тем. З"ясовано жанрові та ...
470656
  Наєнко М. Жанри канонічні і...постмодерні // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 5-11. – ISBN 978-966-171-901-8


  Пропонується історико-теоретичний екскурс в наукові уявлення про літературні жанри; автор пов"язує народження їх із культурно-історичними епохами, які формують відповідний стиль художнього мислення. Найбільше уваги приділено виникненню постмодерних ...
470657
  Наєнко М. Жанри канонічні і...постмодерні
470658
  Лепетюк І.Г. Жанри мовлення в структурі художнього тексту : (на прикладі французьких романів ХІХ століття) // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 106-108. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядається одна з дискусійних проблем лінгвістики - проблема жанрів мовлення. Автор наводить протилежні точки зору таких відомих вчених, як Р. А. Будагов та М. М. Бахтін, знайомить з особливостями первинних та вторинних жанрів мовлення, а також ...
470659
  Подорлова В.Ф. Жанри музичного театру в історичній ретроспекції та сьогоденні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 233-243
470660
  Яхонтова Т.В. Жанри первинної наукової комунікації: сучасні тенденції розвитку // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
470661
  Малахова О.О. Жанри пісенної лірики як відображення естетичного ставлення людини до дійсності // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 148-153. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
470662
   Жанри радянської газети. – К., 1974. – 295с.
470663
  Щербина А.О. Жанри сатири і гумору / А.О. Щербина. – Київ, 1977. – 136с.
470664
  Косяченко В.Т. Жанри сатири і гумору в українській радянській літературі. / В.Т. Косяченко. – К., 1988. – 60с.
470665
  Ярмиш Ю.Ф. Жанри сатиричної публіцистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Ф. Ярмиш; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 156с. – ISBN 966-594-208-5
470666
  Каміран Шейхо Жанри сирійської та української преси:порівняльний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 6-11.


  Осмислено й охарактеризовано жанри сирійської та української преси, виявлено їх певну тотожність і суттєву відмінність, окреслено шляхи поліпшення журналістської майстерності, ефективності впливу засобів масової інформації на реципієнтів. It is ...
470667
  Валерко А.В. Жанри та стилі журналів "Перець" та "Перчиця" в роки Великої Вітчизняної війни // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 74-79
470668
  Горелов С.І. Жанри фотожурналістики в умовах посилення тенденції візуалізації ЗМІ / С.І. Горелов, Н.І. Зикун // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 257-261


  The article describes change genres of photojournalism in the conditions of strengthening of tendency of visualization of mass-media. So as we can see, media become more interactive, they follow current trends, become commercialized. In order to stay ...
470669
  Бутмерчук Н. Жанри французької та української преси у порівняльному аспекти // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 262-269
470670
  Іванюха Т.В. Жанри художньої публіцистики крізь призму семіотичної методології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 71-75


  У статті застосовано структурно-семіотичний підхід до аналізу медіадискурсу. Аналізується зокрема знакова природа жанру, розглядаються жанри публіцистики первинного та вторинного семіозису. In the article, semiotic approach is applied to the analysis ...
470671
  Маленька Т.Ф. Жанри, жанрові форми і стилі перської класичної поезії Х-ХV ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С.136-142


  У статті розглядається еволюція системи жанрів і жанрових форм перської класичної поезії X – XV ст. у взаємозв’язку зі зміною літературно-стильових епох. Розглянуто питання трактування поетичних жанрів у перських середньовічних поетиках Рашід ад-Діна ...
470672
  Перехейда В.В. Жанристика газетного видання та характерні якості його читача // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 57-60


  У статті розглянуто значення жанрового чинника медіавпливу, виявлено залежність жанрової конфігурації газетного видання від особистісних особливостей його цільової аудиторії. The article considers significance of genre factor of media impact. The ...
470673
  Курчій Д. Жанрова-стильова своєрідність роману Марії Матіос "Солодка Даруся" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 52-59. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
470674
  Пеліна Г. Жанрова амбівалентність функціонування одного тексту: закарпатський варіант балади про двох голубів // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 159-168


  В статті розглядається специфічна локальна ситуація, яка склалася в Тячівському районі Закарпатської обл. На території чотирьох сіл популярний баладний текст про двох голубів поширений як колядка вдові. Визначено ймовірні причини, через які текст ...
470675
  Любарець Н.О. Жанрова гра в романі Вірджинії Вулф "Орландо" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 371-375


  Стаття присвячена проблемі гри в "Орландо" Вірджинії Вулф з жанровими різновидами роману: біографічним, вікторіанським, модерним та романом про митця. Аналізуються пародійний та іронічний модуси оповіді роману. Статья посвящается проблеме игры в ...
470676
  Щеголь Л.Д. Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 355-361. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглянуті проблеми розвитку літературного процесу 60-80-х років ХХ століття в Сербії та проаналізовано характерні особливості основних наративної методик. Виявлено та обгрунтовано приналежність роману М. Селімович "Дервіш і смерть" до ...
470677
  Мех Н. Жанрова диференціація в сучасних наукових і культурних дискурсах // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 72-77. – ISSN 0201-419
470678
  Шулінова Л.В. Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 79-84.
470679
  Рябченко М.М. Жанрова дифузія в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Н. Сняданко, М. Соколян, С. Пиркало) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 279-284


  У статті розглядається явище жанрової дифузії та її різновиди (синтез, жанр-вставка) в сучасній українській прозі. Аналізуються причини виникнення цього явища. Акцентується увага на проблемі вивчення жанру як літературознавчої категорії. В статье ...
470680
  Громова Г. Жанрова домінанта та варіативність в перекладі міжнародних договорів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 78-82
470681
  Топуз А.С. Жанрова інтерференція у романах Велерія Шевчука та Айріс Мердок : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Топуз А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 176 л. – Бібліогр.: л. 150-176
470682
  Топуз А.С. Жанрова інтерференція у романах Велерія Шевчука та Айріс Мердок : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Топуз А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
470683
  Яремко Л. Жанрова класифікація і систематизація фольклорних матеріалів І половини ХІХ століття (М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 566-573. – ISSN 1028-5091


  Розглядається класифікація і систематизація народнопісенного матеріалу у збірниках М. Максимовича 1827 та 1834 ...
470684
  Васильєв Є.М. Жанрова конвергенція в сучасній драматургії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 71-78. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
470685
  Поляковська С.П. Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.03 / Світлана Петрівна Поляковська; Одес. держ. муз. акад. ім.А.В.Нежданової. – Одеса, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
470686
  Ткачук О.М. Жанрова модель містерії та "Великий льох" Т.Шевченка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 184-189. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
470687
  Бурич Л. Жанрова модифікація інтернет-колумністики (за колонками онлайн-видання "Українська правда") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 66-74. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
470688
  Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17-20 ст. : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Даниленко І.І. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 391л. – Бібліогр. : л.354-391
470689
  Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17 - 20 століть : автореф.дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 / Даниленко І. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 25 назв
470690
  Бовсунівська Т.В. Жанрова модифікація як ідеологічна анаморфоза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 13-18
470691
  Пономаренко О.А. Жанрова організація мовленнєвого спілкування лікаря і пацієнта (на матеріалі художніх творів письменників-лікарів) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Пономаренко Олена Аліківна ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
470692
  Ярмаш Ю. Жанрова палітра Івана Труша // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 850-856. – ISSN 1028-5091
470693
  Степчук Ю. Жанрова палітра літературно-критичної творчості Михайлини Коцюбинської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 79-87. – ISSN 0236-1477
470694
  Ткаченко Т. Жанрова палітра малої прози Івана Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 173-186. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено студіюванню специфіки малої прози Івана Нечуя-Левицького. Увагу зосереджено на дослідженні генології письма, зокрема розмаїтті малих епічних форм, презентованих спадщиною письменника. Висвітлено авторську рецепцію, інтерпретацію та ...
470695
  Лавриш Ю. Жанрова палітра нових медій: специфіка і креативність // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 239-245. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
470696
  Георгієвська В. Жанрова палітра оголошень на сторінках рекламно-довідкової преси (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 122-132


  У статті розглянуто жанрові різновиди рекламних оголошень на сторінках рекламно-довідкової преси, що виходила на території Східної України у ХІХ - на початку ХХ ст. (зокрема: рубрична рек лама, каталог, прейскурант, звернення, порада фахівця, ...
470697
  Бовсунівська Т. Жанрова палітра поезії Тараса Шевченка
470698
  Олефір В. Жанрова палітра українського роману 20-30-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто жанрові модифікації українського роману 20-30-х років ХХ ст. Проаналізовано творчу спадщину романістів того періоду (Ю. Смолич, О. Копиленко, С. Божко, Ю. Яновського та ін.). Genre modifications of the Ukrainian novel in the 1920s-1930s are ...
470699
  Огін З. Жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень" в умовах інформаційного суспільства (на прикладі контенту видань за 2012 р.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 260-269


  У статті вивчається жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень". У дослідженні з"ясовується специфіка використовуваних жанрів тижневика, яка є одним із важелів впливу "Українського тижня" на читачів в умовах ...
470700
  Маринчак Н.В. Жанрова парадигма анімалістичної тележурналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 123-129. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
470701
  Герман І.С. Жанрова парадигма запорізької преси 20-40-х рр. ХХ ст.: специфіка лінгвостилістичного офцормлення : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 55-59. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х


  У статті досліджуються особливості формування системи жанрів місцевої преси, аналізується специфіка мови й стилю публіцистичного дискурсу періоду тоталітарної журналістики
470702
  Рог Г.В. Жанрова парадигма сучасного турецького роману 80-90-х рр. XXст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.133-140
470703
  Налімова А.О. Жанрова парадигма сучасної корейської малої прози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 107-115


  Зроблено спробу проаналізувати сучасну корейську малу прозу, зокрема синхронічний і діахронічний аспекти її розвитку. Розглянуто змістово-тематичне наповнення й особливості жанрової парадигми. Анализируется современная корейская малая проза, а именно ...
470704
  Фурдуй Ю.В. Жанрова парадигма фортепіанної багателі у творчості Л. Бетховена // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 238-242. – ISSN 2312-4679
470705
  Марчун О.В. Жанрова параметризація дитячого фольклору : навч. посібник / О.В. Марчун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 214, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-214, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-933-063-5
470706
  Сажина А. Жанрова поетика дитячої літератури в рекламних інтерпретаціях // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 243-248
470707
  Проценко О. Жанрова поліфонія української літератури рубежу тисячоліть: шлях до авторефлексивного тексту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 106-111. – (Філологічні науки)
470708
  Горбонос О. Жанрова природа авторської передмови до збірки літературних казок О. Бодянського : "Наські українські казки запорожця Іська Матиринки" : текст, підтекст, контекст // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 34-37
470709
  Ткачук М. Жанрова природа лірики у колі сучасних літературознавчих досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 497-500. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
470710
  Нестеренко О.А. Жанрова природа мультимедійних історій // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 346-355. – ISSN 1998-6912
470711
  Набок М. Жанрова природа народних дум і національна своєрідність епічного героя
470712
  Телешман С.І. Жанрова природа поем М. Ткача "Руки на штурвалі" та "Стадіон" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 163-176. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068
470713
  Рижкова Г.-П. Жанрова природа прозопису Оксани Забужко
470714
  Рижкова Г.-П. Жанрова природа прозопису Оксани Забужко
470715
  Гольник О. Жанрова природа роману Ю. Щербака "Час смертохристів" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 69-80. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
470716
  Зикун Н.І. Жанрова репрезентація сатиричної публіцистики: уточнення наукових підходів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Метою статті є з"ясування особливостей і ролі сатиричних жанрів публіцистики; дослідження впливу на їхній характер зображальних текстів, наділених особливою образністю й публіцистичністю. Використовувалися методи аналізу - для виокремлення із системи ...
470717
  Коржик У. Жанрова різноманітність візуалів Миколи Луговика // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 258-265. – ISBN 978-966-286-026-9
470718
  Мислива В. Жанрова своєрідність "Казки про калинову сопілку" Оксани Забужко // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 145-151. – ISSN 2305-5898
470719
  Яремчук В. Жанрова своєрідність "космічної трилогії" К.С. Льюїса // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 39-46. – ISSN 2307-2261
470720
  Лук"янчук М.Ю. Жанрова своєрідність драматургії Миколи Гумельова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 49-50
470721
  Куницька І.В. Жанрова своєрідність експресіоністського роману // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 67-71. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання виділення серед форм модерністського епосу I пол. 20 ст. жанрової форми експресіоністського роману (на прикл. творів укр. та заруб. літератури), виділено жанрові константи.
470722
  Куницька І.В. Жанрова своєрідність імпресіоністського роману (В. Вулф "На маяк") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 145-148. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
470723
  Артемова Л.В. Жанрова своєрідність колонки (на матеріалі періодичного іспанського видання "El Pais") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 17-21. – ISBN 978-966-171-092-3


  Жанрова система сучасної преси
470724
  Вишняк М. Жанрова своєрідність кримської лірики Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 11-32. – ISBN 978-966-600-358-7
470725
  Ткачук М. Жанрова своєрідність літературної веснянки Маркіяна Шашкевича
470726
  Безкоровайна О. Жанрова своєрідність малої прози Григора Тютюнника


  У статті досліджується жанрова специфіка малої прози Григора Тютюнника. Схематично висвітлені модифікації двох споріднених жанрів - новели та оповідання, означено риси індивідуального стилю митця.
470727
  Яремкович М. Жанрова своєрідність малої прози Марка Вовчка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 176-179
470728
  Жижченко Л. Жанрова своєрідність повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 42-48. – ISSN 1728-9572
470729
  Кизилова В. Жанрова своєрідність пригодницько-історичної повісті Б.Комара "Векша" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 128-136


  У статті аналізується специфіка пригодницько-історичної повісті Б.Комара «Векша». Особлива увага приділяється хронотопу, що є важливим формантом її жанрової структури. Наголошується, що повість являє собою традиційну модель пригодницько-історичного ...
470730
  Турган О. Жанрова своєрідність публіцистичної прози Євгена Маланюка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 158-162.
470731
  Білецький Ф.М. Жанрова своєрідність реалістичної повісті / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ, 1975. – 62с.
470732
  Яблонська Н. Жанрова своєрідність романістики Володимира Даниленка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджуються жанрові особливості романної прози В. Даниленка в сучасному українському неoмодерністському дискурсі, зокрема своєрідність авторського моделювання дійсності у романах "Газелі бідного Ремзі", "Капелюх Сікорського" та інших, ...
470733
  Кусс А. Жанрова своєрідність роману-біографії Д. Мараїні "Довге життя Маріанни Укріа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 80-86


  Статтю присвячено дослідженню жанрових особливостей роману Дачії Мараїні «Довге життя Маріанни Укріа». Засвідчено вплив феміністичного світогляду письменниці на розширення художніх, поетикальних та наративних засобів зображення відповідно до тенденцій ...
470734
  Бернадська Н. Жанрова своєрідність роману Уласа Самчука "Волинь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості поетики роману Уласа Самчука "Волинь" як сімейного роману-хроніки на тлі сучасних дискусій про роман-епопею.
470735
  Глушко К. Жанрова своєрідність сатиричних повістей М. Булгакова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 65-73. – ISSN 2075-1486
470736
  Бакіна Т. Жанрова своєрідність та поетика літературної казки ХХ століття
470737
  Касьян К. Жанрова своєрідність твору Бернардо Ачаги "Обабакоак" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 155-162. – ISSN 2078-340X


  На матеріалі циклу баскського письменника Бернардо Ачаги “Обабакоак” зроблено спробу окреслення жанрових рис циклу новел у руслі постмодерністської традиції. Крізь призму жанрової приналежності виявлено та проаналізовано елементи постмодерністської ...
470738
  Олефір В. Жанрова своєрідність трилогії Юрія Смолича "Прекрасні катастрофи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 389-393


  Розглянуто жанрові особливості науково-фантастичної трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи". З"ясовано наявність елементів авантюрного та детективного роману у творі
470739
  Решетуха С. Жанрова своєрідність циклу оповідань "З народних уст" Олекси Стороженка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 191-198
470740
  Пастущак Т.Й. Жанрова семантика дилогії "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір" Михайла Стельмаха : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пастущак Т.Й. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 163 - 188
470741
  Пастущак Т.Й. Жанрова семантика дилогії "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір" Михайла Стельмаха : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пастущак Т.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
470742
  Дудар О. Жанрова семантика романів "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйзера // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 62-65


  Розглянуто жанрові особливості романів "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйзера. Визначено, що аналізовані твори є сімейними хроніками з рисами соціально-психологічного роману. The article deals with some genre peculiarities of ...
470743
  Кисла Т.М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Кисла Т.М.; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2007. – 186л. + Додатки: л.185-186. – Бібліогр.: л.166-184
470744
  Кисла Т.М. Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму : автореф. дис. ... канд. наук: спец.: 10.01.01 - укр. літ. / Кисла Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
470745
  Галич О. Жанрова система документальної літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 341-354. – Бібліогр.: Літ.: с. 353-354; 22 назв. – ISSN 1728-9572
470746
  Голік О.В. Жанрова система друкованих ЗМІ: новітні підходи до класифікації та перспективи розвитку // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 35-41


  Розглянуто теоретичні засади класифікації жанрової системи преси, проаналізовано новітні підходи упорядкування жанрів у типологічні групи, визначено перспективи розвитку цього процесу. The theoretical bases of genre system classification are ...
470747
  Вей Дзюнь Жанрова система народно-пісенної культури Китаю : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Вей Дзюнь; Нац. муз. акад. України ім. П.І,Чайковського. – Київ, 2006. – 17с. – Ббібліогр.: 4 назви
470748
  Галич В.М. Жанрова система публіцистики Олеся Гончара в координатах доби : монографія / Валентина Галич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248-264. – ISBN 978-966-941-069-6
470749
  Сніжко О. Жанрова система публіцистичних текстів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 237-240. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття присвячена визначенню місця публіцистики в парадигмі журналістських жанрів і з"ясуванню її жанрової типології. Окреслено погляди науковців щодо класифікації жанрів.
470750
  Ніколаєв Б.І. Жанрова системність вербальної культури: історіософський аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 294-301. – ISBN 966-8188-10-1
470751
  Лебідь-Гребенюк Жанрова специфіка "Дневных записок..." О. Бутакова і "Журналу" Т. Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 39-43
470752
  Школа В.М. Жанрова специфіка агітки (на матеріалі творів українських та російських драматургів 20-х років 20 століття) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 235-242. – ISBN 978-966-188-008-4
470753
  Назарець В. Жанрова специфіка віршованого листа // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 104-109. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
470754
  Васильєв Є.М. Жанрова специфіка драми-приквелу // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 166-175. – ISSN 2312-3036


  "Розглянуто поширений у сучасній драматургії жанр драми-приквелу. Прослідковано історію приквелу в світовій літературі (від давньогрецької поеми «Кіпрії» до роману Дж. Апдайка «Гертруда і Клавдій»). Проаналізовано функціонування і риси поетики ...
470755
  Стороженко Л.Г. Жанрова специфіка епосу Бориса Тенети // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 199-203. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
470756
  Сидоренко Н. Жанрова специфіка і поетика повісті Бориса Комара "Мандрівний вулкан" // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 75-80.
470757
  Берегова О.А. Жанрова специфіка іспанської народної загадки та її типологія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 31-40. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
470758
  Снігирьова Л. Жанрова специфіка історичних пісень // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 87-94. – ISBN 966-02-3167-9
470759
  Іванець Т. Жанрова специфіка історичного роману (на прикладі історіософського роману Богдана Лепкого "Мазепа" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 253-262. – ISBN 966-7773-70-1
470760
  Бернадська Н. Жанрова специфіка кінопрози // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 109-120. – ISBN 978-966-171-889-9
470761
  Надточій О. Жанрова специфіка коментаря на сторінках журналу "Український тиждень" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 148-153. – ISSN 2078-1911
470762
  Хибовська А.В. Жанрова специфіка літературної казки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 45-46
470763
  Шурма С.Г. Жанрова специфіка образу та символу в американському готичному оповіданні (на матеріалі творів Е. По, А. Бірса та Х. Лавкрафта) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 175-181. – (Філологічні науки ; № 1)
470764
  Парфенюк Н. Жанрова специфіка полемічної літератури кінця XVI - початку XVII ст. (на прикладі полемічних творів Г. Смотрицького та В. Суразького) // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 138-151. – ISSN 2522-1442


  Досліджуються особливості полемічної літератури як складової публіцистичного друкованого видання. Виокремлено основні характеристики полемічної літератури кінця XVI - початку XVII ст. та охарактеризовано жанрову специфіку полемічної літератури кінця ...
470765
  Смусь А.Г. Жанрова специфіка програмного наповнення православних телеканалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Дана стаття є спробою здійснити аналіз присутніх в телепросторі України релігійних телевізійних каналів, програмна концепція яких відображає особливості православної форми поклоніння в християнстві. У цьому контексті ми дослідили жанрові особливості ...
470766
  Жижченко Л. Жанрова специфіка роману О.Кобилянської "Апостол черні" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 263-268. – ISSN 2411-6548
470767
  Савич В.І. Жанрова специфіка роману Р. Володимира "Нація на світанку" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 201-206. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X
470768
  Корицька Г. Жанрова специфіка творів А. Кащенка на історичну тематику
470769
  Столярова А.А. Жанрова специфіка текстів циркулярів (на матеріалі новогрецької мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 39-45


  Статтю присвячено вивченню особливостей будови текстів циркулярів новогрецькою мовою та їхніх лінгвостилістичних особливостей на всіх мовних рівнях. Аналіз проведено на матеріалі, що датується двома останніми роками.
470770
  Кабкова О. Жанрова специфіка треворової новели: українські перегуки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Наведено роздуми про неоднозначність визначення новели, її жанрову гнучкість. Ураховано погляди В. Тревора на малу прозу; звернено увагу на збереження традиції та експериментування у його новелі. Аналіз окремих оповідок письменника унаочнює ...
470771
  Кабкова О.В. Жанрова специфіка треворової новели: українські перегуки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 53-58. – ISSN 2520-6346
470772
  Дмитренко М. Жанрова специфіка українських народних дум // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
470773
  Дмитренко Микола Жанрова специфіка українських народних дум // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
470774
  Богданова М. Жанрова специфіка українського історичного оповідання-притчі ХХ ст. // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 277-283. – ISBN 966-7053-09-1
470775
  Доценко О.Л. Жанрова специфіка українського судового дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 269-280
470776
  Сінченко Г. Жанрова специфіка української народної пісні Карпат і Прикарпаття / Г. Сінченко. – Чернівці, 1968. – 89с.
470777
  Марценішко В. Жанрова специфіка фантастичних творів Олеся Бердника // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 86-92. – (Філологічні науки)
470778
  Горбач Н.В. Жанрова специфіка фольк-джаз роману-феєрії "Рай-Мир" Сергія Цюриця / Н.В. Горбач, К.В. Антонюк // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 49-62. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
470779
  Кирилюк О. Жанрова специфіка фольклору та літератури (на матеріалі пісень гурту "Мандри") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 226-234


  Розглянуто жанрове різноманіття в фольклорі та літературі. Показано їх спільні та відмінні риси.
470780
  Сабат Г. Жанрова стереотипія. Таксономія казок Івана Франка
470781
  Стасюк О.С. Жанрова структура парламентського дискурсу Швеції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 354-359
470782
  Ткачук Микола Платонович Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Ткачук Микола Платонович; Тернопільский держ. пед. ун-т. – Тернопіль, 1997. – 394л. – Бібліогр.:л.377-394
470783
  Ткачук М.П. Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції). : Автореф... доктор філолог.наук: 10.01.01 / Ткачук М.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 29л.
470784
  Ткачук М. Жанрова структура романів Івана Франка : Монографія / М. Ткачук; Тернопільський державний педагогічний інститут. – Тернопіль, 1996. – 126 с. – ISBN 966-528-010-4
470785
  Мануйкін О. Жанрова та ритмо-мелодійна своєрідність лірики І.Ф. Драча // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 20-26. – (Філологічні науки)
470786
  Єршов В.О. Жанрова таксономія мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 15-20


  У статті висвітлені жанрові особливості таксономії правобережної мемуаристики польсько-українського пограниччя доби романтизму за просторовим принципом, генологічної домінанти: волинські, київські, подільські, сибірські, орієнтальні, емігрантські мемуари
470787
  Дьоміна О.В. Жанрова теорія кінематографу у філософсько-антропологічних дослідженнях картини світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 24-26
470788
  Машевська А.В. Жанрова типологія політичної реклами: відображення в інтернет-блогосфері трансформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 297-306
470789
  Собора Ю. Жанрова типологія прислів"їв і приказок у теоретико-історичному аспекті // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 143-155. – ISSN 2522-9834
470790
  Синявська Л.І. Жанрова чинність інтерпретації сюжетів гоголівських "Повістей на хуторі поблизу Диканьки" в українській авангардній драмі 20-х р. XX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 229-234. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Принципи адаптації повістей М. Гоголя в авангардних п"єсах 20-х р. 20 ст. слугують потребам репертуарного збагачення, пристосовують сюжети до сценічного втілення з метою видовищності, з вторинним декоруванням, завдяки чому посилюється літературність ...
470791
  Никифоров Б.М. Жанровая живопись / Б.М. Никифоров. – М, 1961. – 123с.
470792
  Дмитриева А.А. Жанровая живопись в творчестве мастеров "Школы Питера де Хоха" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2011


  Питер де Хох или де Хоох (1629-1684) - голландский живописец дельфтской школы, который специализировался на изображении повседневных интерьеров и экспериментировал со светом. О жизни этого известнейшего мастера жанровой живописи, чьи творения бесценны, ...
470793
  Дмитриева А.А. Жанровая живопись в творчестве мастеров "Школы Питера де Хоха" / часть 2 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 137-147. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Питер де Хох или де Хоох (1629-1684) - голландский живописец дельфтской школы. Специализировался на изображении внутреннего убранства голландских купеческих домов и достиг величайшего мастерства в передаче игры солнечного света на своих полотнах. Часть ...
470794
  Дмитриева А.А. Жанровая живопись в творчестве мастеров "Школы Питера де Хоха" : история культуры и искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 85-95. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Питер де Хох или де Хоох (1629-1684) - голландский живописец дельфтской школы, который, подобно своему современнику Вермееру, специализировался на изображении повседневных интерьеров и экспериментировал со светом. О жизни этого известнейшего мастера ...
470795
  Кураева К. Жанровая живопись Советского Туркменистана. / К. Кураева. – Ашхабад, 1977. – 80с.
470796
  Селиванова Е. Жанровая модель кроссворда как энигматического дискурса // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 352-371


  Статтю присвячено характеристиці жанрової моделі кросворду на підставі його категорійної системи. Як дискурс кросворд має такі риси: контекстуальність, особистісність, процесуальність, телеологичність, замкнутість структури за умови відкритості ...
470797
  Ратников Г.В. Жанровая природа фильма / Г.В. Ратников. – Минск, 1990. – 179с.
470798
  Смирнов А.А. Жанровая романтическая традиция в лирике Н.А.Некрасова начала 1860-х годов // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 0130-9730
470799
  Подденежная Е.В. Жанровая специфика "филологической прозы" в литературе русской эмиграции III волны // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 178-183


  У статті досліджується жанрова специфіка "філологічної прози". Метою статті є систематизація найбільш показних компонентів жанру на прикладі книги О. Геніса "Шість пальців". Актуалізація саме "філологічної прози" в літературі російської еміграції III ...
470800
  Добробабина О.Ю. Жанровая специфика повести Л.Н. Толстого "Крейцерова соната" // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 91-96. – ISBN 966-587-057
470801
  Черный И.В. Жанровая специфика романа Г.Л. Олди "Шерлок Холмс против марсиан" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 186-190. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
470802
  Ващенко Ю.А. Жанровая специфика романа П. Киньяра "Записки на табличках Апронении Авиции" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 119-124. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
470803
  Роговская А.Г. Жанровая специфика романа Ю.Н. Тынянова "Кюхля" / А.Г. Роговская, А.М. Роговский // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 247-253
470804
  Сухомлинова Н.Н. Жанровая специфика романистики С. Клычкова: миф и сказка // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 108-113. – ISBN 966-581-590-3
470805
   Жанровая специфика фольклора. – М., 1984. – 122с.
470806
  Шкурко И.-В. Жанровая структура новеллы в малой прозе Владимира Набокова и Сигизмунда Кржижановского // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 262-268


  На материале текстов С. Кржижановского и В. Набокова проанализирована структура жанра новеллы. Рассмотрены различные способы построения нарратива в постреалистической новелле. На матеріалі текстів В. Набокова і С. Кржижановського проаналізовано ...
470807
  Величко М.П. Жанрове розмаїття арабо-іспанської середньовічної лірики // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 55/56. – С. 19-29. – ISSN 1682-671Х
470808
  Ткаченко Т.І. Жанрове розмаїття малої прози Ольги Кобилянської // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 285-293. – (Філологічні науки ; № 1)
470809
  Костюк О. Жанрове розмаїття публіцистичної спадщини Р. Федоріва // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 65-70
470810
  Кошак К.О. Жанрове розмаїття телепрограм для дітей та юнацтва // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 106-110. – (Філологічні науки ; № 1)
470811
  Бернадська Н. Жанровий "Атлас" сучасного українського роману // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 20-26. – ISBN 978-966-171-780-9
470812
  Мірошниченко Л.Я. Жанровий "зсув": жіноча проза Доріс Лессінг 1970-80-х років у контексті Reifungsroman // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 129-138
470813
  Голік О.В. Жанровий арсенал газети “Дзеркало тижня” (2004–2005) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 68-72


  У статті проведено моніторинг жанрового арсеналу газети "Дзеркало тижня", визначено жанри, що домінують та зникають, ідентифіковано нові жанрові утворення. In the article the genre palette survey of newspaper "Zerkalo nedeli" is done, the ...
470814
  Щербаков Ю.В. Жанровий генезис та стильові модифікації сюїти танцювального типу для двоклавірного дуету: виконавський аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Щербаков Юрій Вікторович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
470815
  Гурбанська А.І. Жанровий дискурс української повісті 60-80-х років XX ст. : монографія / Антоніна Гурбанська. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2008. – 374 с. – Бібліогр.: с. 350-374. – ISBN 966-602-150-1
470816
  Мадей А.С. Жанровий діапазон історико-культурного контенту інформаційно-аналітичного тижневика "Дзеркало тижня. Україна" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 99-104. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
470817
  Журба С.С. Жанровий еклектизм українського авангардного роману // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 82-85. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
470818
  Лебідь-Гребенюк Жанровий зміст і проблематика щоденників літераторів ХІХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 99-112. – ISSN 2520-6346


  Досліджено жанрові особливості щоденників П. Куліша, О. Нікітенка і Т. Шевченка. Детально розглянуто особливості авторських наративних стратегій у текстах, орієнтація на конкретного реципієнта. Осмислено погляди письменників на мову, творчу працю, ...
470819
  Плетена О.О. Жанровий інваріант конспірологічного роману // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 36-42. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  Метою статті є обґрунтування теоретичного конструкту дослідження – жанрового інваріанта конспірологічного роману. Виявлено, що теоретичний конструкт має таку структуру: жанрова парадигма авантюрно-пригодницької літератури, до якої входить ...
470820
  Кисла Т.М. Жанровий код постмодерністського фемінного роману // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 164-169
470821
  Монич Л.М. Жанровий контент літературно-художніх журналів України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Монич Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 198 л. – Бібліогр.: л. 181-198
470822
  Монич Л.М. Жанровий контент літературно-художніх журналів України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Монич Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
470823
  Толокольнікова К.Ю. Жанровий контент розділу "Культура" студентського інтернет-видання "Горіх" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 276-280
470824
  Шевченко-Савчинська Жанровий поділ української неолатиністики XV-XIX ст. (до питання унормування літературознавчої термінології) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 52-59. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X


  У сстатті розкривається суть терміна "неолатиністика", охарактеризовано жанрове різноманіття написаного латиною в Україні, уточнено ряд дефініцій з метою внормування термінології, якою послуговуються літературознавці, досліджуючи давній період розвитку ...
470825
  Кропивко І.В. Жанровий поліфонізм оповідання Анатолія Дімарова "Сага про Джоя" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 68-75. – ISBN 978-966-551-315-5
470826
  Гурбанська А.І. Жанровий поліцентризм української повісті 60-80 років 20 ст. : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01, 10.01.06 / Гурбанська А. І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 422 л. – Бібліогр.: л. 393-422
470827
  Гурбанська А.І. Жанровий поліцентризм української повісті 60 - 80-х років 20 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01; 10.01.06 / Гурбанська А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с . – Бібліогр. : 26 назв.
470828
  Пастух Н. Жанровий репертуар українців українсько-молдовського суміжжя в контексті жанрової типології погранич // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 529-544. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
470829
  Кропивко І.В. Жанровий симбіоз повісті О. Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 146-152. – ISBN 978-966-551-315-5
470830
  Мірошниченко Л. Жанровий синкретизм морської трилогії Уільяма Голдінга "До кінця землі" // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 32. – С. 11-16
470831
  Грицюк О.Я. Жанровий синтез в камерно-вокальній музиці першої третини XX століття (на прикладі творів М. Равеля, П. Гіндеміта, С. Прокоф"єва, Ф. Пуленка) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Грицюк Олеся Ярославівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
470832
  Грицюк О.Я. Жанровий синтез в музичному мистецтві XX ст.: теоретичний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 178-184. – ISSN 2312-4679
470833
  Бернадська Н. Жанрові "шахрайства" українських постмодерністів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 100-104
470834
  Журавська О. Жанрові аспекти дослідження химерного роману в українському літературознавстві // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 114-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
470835
  Гончарук Л.М. Жанрові аспекти перекладу офіційно-ділових документів франкомовного військового дискурсу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гончарук Лілія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 177-211
470836
  Гончарук Л.М. Жанрові аспекти перекладу офіційно-ділових документів франкомовного військового дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Гончарук Лілія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
470837
  Шабат-Савка Жанрові вияви інтенцій регламентування в офіційно-діловому дискурсі // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 221-229. – ISSN 2413-0923
470838
  Шальман Т.М. Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Шальман Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 212с. – Бібліогр.: л. 199-203
470839
  Шальман Т.М. Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Шальман Т.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
470840
  Мотошина А.О. Жанрові засади сучасного літературного журналу на прикладі російського видання "Новый мир" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 105-111
470841
  Бєлова А. Жанрові і комунікативні параметри флірту / А. Бєлова, І. Дьяконова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 14-17
470842
  Голік О.В. Жанрові інновації в аналітичній групі друкованих ЗМІ // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 76-88. – ISBN 978-966-406055-1


  У статті ідентифіковано жанрові новації в аналітичниій групі української преси, подано їх характеристики та визначено місце в загальній системі жанрів.
470843
  Мохначова О.В. Жанрові координати творчості В. Набокова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 125-127. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
470844
  Півень С.В. Жанрові межі фентезі (на матеріалі "Саги про відьмака" Анджея Сапковського) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 302-310. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається питання жанрової природи фентезі і його структурних, наративних та смислових меж. Увагу приділено жанровій теорії невизначеної множини (fuzzy set) Браяна Аттебері, а також її практичній реалізації на прикладі "Саги про відьмака" ...
470845
  Риженко Л.М. Жанрові моделі друкованих ЗМІ. Старі проблеми і нові підходи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  Метою статті є виявлення проблем розвитку центральних і регіональних пресових видань України, щ особливо актуально з реалізацією Закону України "Про реформування державних і комунальних друковани засобів масової інформації" Проаналізовано застосування ...
470846
  Сварич Н.З. Жанрові моделі есеїстики Івана Андрусяка (на матеріалі збірки "Дуби і леви") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 236-241. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
470847
  Романенко О. Жанрові моделі масової літератури: походження, напрями еволюції та типологія // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 315-322. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
470848
  Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
470849
  Федосій О.О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Федосій О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. – Бібліогр.: л. 165-182
470850
  Поплавська Н. Жанрові моделі української публіцистики кін. XVI - поч. XVII ст. // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 574-582. – ISBN 978-966-2763-27-0
470851
  Шеховцова О. Жанрові модифікації "денників" Петра Сороки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 321-323
470852
  Жижченко Л. Жанрові модифікації в українській літературі початку XX століття (на прикладі повісті-балади О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 101-103
470853
  Сидоренко Н. Жанрові модифікації лірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60-80-х років ХХ століття


  У статті досліджуються жанрові модефікаціїлірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60-80- х років ХХ ст. на матеріалі творів М. Стельмаха, О. Гончара, В земляка, Б. Харчука, В. Близнеця. Авторка розкриває позитивний вплив О. ...
470854
  Александрова Г. Жанрові модифікації малої прози В.Будзиновського
470855
  Олександрова Г.М. Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревського : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Олександрова Галина Мевлютівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 177 л. – Бібліогр.: л. 154-177
470856
  Олександрова Г.М. Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Олександрова Галина Мевлютівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
470857
  Васильєв Є. Жанрові модифікації містерії в сучасній драматургії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; ред. рада.: М. Жулинський, В. Брюховецький, І. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (683), листопад. – C. 31-42. – ISSN 0236-1477
470858
  Боднар О.Б. Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і Вал. Шевчука) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 114-124. – ISSN 2305-3852


  У статті проведено компаративне дослідження творів Вільяма Фолкнера «Зійди, Мойсею» і Валерія Шевчука «Привид мертвого дому». Доведено їхню типологічну близькість і водночас художню оригінальність. Показано реалізацію життєвих подій у своєрідній ...
470859
  Вишневська І.Є. Жанрові модифікації у контенті молодіжного журналу "Шо" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 55-63
470860
  Жукова В.В. Жанрові модифікації української повісті 1950-1960-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жукова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
470861
  Жукова В.В. Жанрові модифікації української повісті 1950 - 1960-х років : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Жукова В.В. ; Київсьий славістичний ун-т. – Київ, 2011. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
470862
  Васильєв Є.М. Жанрові модифікації фарсу в сучасній драматургії // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 62-77. – ISSN 2306-2908


  "Визначено особливості жанрових модифікації середньовічного фарсу в сучасній драматургії. Запропоновано типологію сучасного фарсу (конвенціональний фарс, чорний фарс, соціально-політичний фарс). Проаналізовані жанрові прикмети, особливості сюжету та ...
470863
  Недопитанський М.І. Жанрові новації сучасного українського телебачення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 46-49


  Конкурентоспроможність вітчизняного ТБ тісно пов"язана з жанровим різноманіттям. У статті розглянуто найпопулярніші жанри сучасного телеефіру: ток-шоу і реал-шоу. Здійснено спробу дослідити філософію цих жанрів, технологію їх виробництва та особливості ...
470864
  Шапіро В.Й. Жанрові ознаки в поезіях кохання В. Поліщука // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 113-121. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
470865
  Пономаренко О. Жанрові ознаки дум та колядок у "Слові о полку Ігоревім" як джерелі образотворення третьої глави "Книги Лева" Б.-І. Антонича


  У статті, присвяченій 825-річчю від часу створення "Слова о полку Ігоревім", уперше проаналізовано провідні образи-символи, спільні для українських народних дум та "Слова...", які прийшли з найархаїчніших жанрів українського календарно-обрядового ...
470866
  Поліщук В. Жанрові ознаки романів Михайла Старицького. Принцип історизму. Жанр і сюжет. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 25-38. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
470867
  Кірюшко Н. Жанрові ознаки роману виховання в септології Дж. К. Ролінг // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 111-117
470868
  Борова А.Ю. Жанрові ознаки сучасних творів зі структурою "Квест" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 95-103
470869
  Стасюк О.С. Жанрові ознаки урядової декларації ФРН // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  Стаття присвячена визначенню жанрових ознак урядової декларації ФРН. Виявлено різновиди урядової декларації ФРН, які реалізуються в різних комунікативних ситуаціях, - урядові декларації, що виголошуються на початку роботи уряду, та урядові декларації ...
470870
  Шевченко Т. Жанрові особливості "Польових досліджень з українського сексу" Оксани Забужко // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 134-144
470871
  Вівчарик Н.М. Жанрові особливості великої прози Григора Лужицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 47-52. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
470872
  Лабенко О.А. Жанрові особливості ділової писемної комунікації у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 157-169. – ISSN 2413-5593


  Внутрішня комунікація є важливим елементом в управлінні будь-якого підприємства чи установи. Добре організована система внутрішньої комунікації є передумовою успішного функціонування підприємств. Ефективність внутрішньої комунікації залежить від ...
470873
  Ляшов Н.М. Жанрові особливості історичного роману: історико-літературний дискурс // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 142-146. – (Філологічні науки ; № 2)
470874
  Слюсаренко М. Жанрові особливості кінорецензії // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 53-62. – ISSN 2312-6809
470875
  Желіховська Т.М. Жанрові особливості кіносценаріїв малих фори Надії Тубальцевої / Т.М. Желіховська, В.Л. Галацька // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 74-78. – ISBN 978-966-921-000-5
470876
  Корецька М. Жанрові особливості книги Анатолія Дімарова "Прожити і розповісти. Повість про 70 літ" (Стаття друга) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 49-56. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
470877
  Дмитрук А.О. Жанрові особливості літературної казки // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 41-43
470878
  Ковбасенко Л.В. Жанрові особливості малої прози другої половини XIX ст. (Марко Вовчок, Михайло Коцюбинський, Борис Грінченко, Олександр Кониський, Олена Пчілка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 301-304
470879
  Бадзюнь О.Є. Жанрові особливості метеопрогнозів (на прикладі англомовних синоптичних повідомлень телеканалу ВВС) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 124-131


  У статті визначено та проаналізовано основні жанрові особливості метеопрогнозів на прикладі англійських синоптичних повідомлень телеканалу ВВС з урахуванням їхньої лексико-синтаксичної та семантико-семіотичної наповненості. У роботі встановлено ...
470880
  Волосенко І.В. Жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників (на матеріалі сучасної німецької мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 54-57
470881
  Яремчук В. Жанрові особливості новели-притчі Овена Барфілда "Троянда на купі попелу" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 216-221. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
470882
  Кушнірова Т. Жанрові особливості оповідання Володимира Короленка "Соколинець" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 36-40
470883
  Георгієвська В.В. Жанрові особливості п"єси Крістофера Марло "Паризька різанина" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 23-34. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068
470884
  Ципердюк І.М. Жанрові особливості програм української редакції "Німецької хвилі" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 73-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
470885
  Орєхова О.І. Жанрові особливості психологічного кінотрилеру з позицій перекладознавства: характерологічний контекст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 357-366


  У статті розглянуто як загальножанрові, так і специфічні особливості системи персонажів психологічного кінотрилеру з позицій кінознавства, психології та теорії комунікації; встановлено, відтворення яких ознак характерологічного контексту піджанру ...
470886
  Зубович В.С. Жанрові особливості публіцистики Олеся Гончара на сторінках української періодики // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 190-194
470887
  Довженко Д.В. Жанрові особливості репортажу та його різновиди // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 192-194


  Стаття комплексно аналізує теоретичний матеріал, приділяючи увагу найважливішим особливостям репортажного жанру, коротко характеризує його основні риси. Подаються різні підходи до класифікації репортажу з позиції українського та закордонного ...
470888
  Щербина Ю. Жанрові особливості розважальних програм українського телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 253-259. – ISSN 2078-1911
470889
  Кушнірова Т. Жанрові особливості роману "Аеліта" О. Толстого // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 16-23. – ISSN 2075-1486
470890
  Проценко О.А. Жанрові особливості роману М. Вінграновського "Северин Наливайко" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 120-124. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
470891
  Коваленко О.О. Жанрові особливості та мотиви роману "Бігуни" Ольги Токарчук // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 466-474. – ISSN 2520-2103
470892
  Кондратенко Н.В. Жанрові особливості ток-шоу в українському політичному дискурсі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 58-68. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
470893
  Шмат Л.П. Жанрові особливості українського перекладу англомовної медичної документації до медичного обладнання / Л.П. Шмат, Т.Г. Лукьянова // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 279-284. – ISBN 978-966-285-555-5
470894
  Макеєв К.С. Жанрові особливості українського перекладу німецьких фармацевтичних текстів : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 239 л. – Бібліогр. : л. 215-239
470895
  Бондаренко І.І. Жанрові особливості українського радянського роману про Великий Жовтень / І.І. Бондаренко. – Донецьк, 1974. – 64с.
470896
  Халюк Л. Жанрові особливості усних народних оповідань українців-переселенців про переселення 1947 року: порівняльний аналіз // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 326-332


  У статті проаналізовано особливості усної прози про 1947 рік (акція «Вісла») українців-переселенців у порівнянні з іншими прозовими жанрами фольклору. The issue highlights the features of oral prose about 1947 (action «Vistula») of Ukrainian ...
470897
  Кияк І.Б. Жанрові особливості фантастики й футорології Станіслава Лема : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Кияк І.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
470898
  Кияк І.Б. Жанрові особливості фантастики й футурології Станіслава Лема : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кияк І.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
470899
  Макеєв К.С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-українському перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 - перекладознавство / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
470900
  Макеєв К.С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько-українському перекладі : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Макеєв К. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238 л. – Бібліогр.: л. 214-237
470901
  Кисіль В.В. Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича "Буржуазна рада та інші фельєтони") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 123-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
470902
  Почапська О. Жанрові особливості фейлетону (за матеріалами кам"янець-подільської преси 1917-1920 рр.) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 85-91


  У статті на основі фактичного матеріалу розглянуто і проаналізовано жанрові особливості фейлетону в кам "тець-подільській пресі періоду національно-визвольних війн 1917-1920 pp. The article deals with the problem of genre features of newspaper satire ...
470903
  Олійниченко О. Жанрові особливості художньої історії Руїни // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 116- 125. – ISBN 966-587-044-0
470904
  Галич О.А. Жанрові особливості щоденників Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 31-42. – ISBN 978-966-171-251-4
470905
  Турчин Марія Жанрові параметри сонетного ейдосу // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 20-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 27-28; 19 п. – ISBN 966-7773-70-1
470906
  Малішевська І.П. Жанрові патерни роману "Лист до себе" Ф. Малле-Жоріс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 242-248


  У статті аналізується роман сучасної французької письменниці Ф. Малле-Жоріс «Лист до себе» і визначаються його основні жанрові патерни. Ознаки жанрів автобіографії, есе та щоденника представлені на різних рівнях роману, домінантними серед яких є ознаки ...
470907
  Біла А. Жанрові пошуки в панфутуризмі (доба "Нової Генерації") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 11-23
470908
  Нагорняк М. Жанрові пріоритети інформаційно-аналітичного мовлення радіо "Свобода" // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 431-435. – ISBN 978-966-493-306-0
470909
  Нагорняк М. Жанрові пріоритети інформаційного мовлення Національної радіокомпанії України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 173-177


  Розглянуто жанрові переважання інформаційного мовлення Національної радіокомпанії України, проаналізовано тенденції щодо розвитку жанрів інформаційних програм Національної радіокомпанії України. Genre preferences of the information broadcasting of ...
470910
  Мисько-Пасічник Роксолана Жанрові пріоритети музичної публіцистики Василя Барвінського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 22-25. – ISSN 1728-6875
470911
  Нагорняк М.В. Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 264-274. – ISSN 2309-1797


  У статті акцентується увага на жанрових пріоритетах інформаційного мовлення вітчизняних мережевих радіостанцій, що є одним із основних чинників налагодження ефективної комунікації зі споживачами інформації, максимального наближення до інформаційних ...
470912
  Кияк І. Жанрові пріоритети фантастики Станіслава Лема // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 335-340.
470913
  Жданов М.М. Жанрові пріоритети хорової творчості О.Г. Польового // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 93-95. – ISBN 978-966-8308-26-0
470914
  Пирогова К.М. Жанрові різновиди інтерв"ю в запорізькій газеті "Остров Свободы". // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 22-27


  У статті простежено еволюцію жанру інтерв"ю, представлено класифікації жанру, проаналізовано жанрові різновиди інтерв"ю за комунікативним завданням та характером обговорюваного питання в запорізькій газеті "Остров Свободы". It can be traced the ...
470915
  Петриченко Н. Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини ХІХ століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс полеміка) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 357-370. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
470916
  Кизилова В. Жанрові різновиди української літературної анімалістичної казки другої половини ХХ століття // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 155-163


  У статті аналізується жанрова своєрідність української літературної анімалістичної казки ІІ пол. ХХ століття. Розглядаються витоки цього жанрового різновиду
470917
  Чик Д.Ч. Жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII - середини XIX ст.: проблеми типології та поетики : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Чик Денис Чабович ; Бердян. держ. пед. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 501 арк. – Додатки: арк. 490-501. – Бібліогр.: арк. 10-16, 432-489 та в додатках: арк. 490-496
470918
  Чик Д.Ч. Жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII - середини XIX ст.: проблеми типології та поетики : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Чик Денис Чабович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 41 назва
470919
  Вечканова Е. Жанрові стратегії Нортропа Фрая: pro et contra // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 18-30. – ISBN 978-966-171-901-8


  Аналізується особливість напрацювань Нортропа Фрая щодо проблеми жанру, пов"язаних з родовим поділом літератури, а також з пропозицією про модусний і архетиповий підходи до її аналізу, з виокремленням високоміметичного та низькоміметичного ...
470920
  Кулакевич Л.М. Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кулакевич Людмила Миколаївна ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дніпро, 2020. – 428 арк. – Додатки: арк. 423-428. – Бібліогр.: арк. 383-422
470921
  Кулакевич Л.М. Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини XX століття : монографія / Кулакевич Людмила ; [наук. ред. Н.А. Городнюк]. – Дніпро : Свідлер А.Л., 2020. – 378, [2] с. – Бібліогр.: с. 346-378 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-627-143-7
470922
  Кулакевич Л.М. Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кулакевич Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
470923
  Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 211 л. + CD. – Додатки: л. 207-211. – Бібліогр.: л. 181-204
470924
  Дьяконова І.Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної ситуації флірт (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дьяконова Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
470925
  Клейменова Т.В. Жанрові та композиційно-сюжетні особливості повісті "Безіменні плугатарі" Івана Садового // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 6-10. – ISBN 978-966-916-268-7
470926
  Безверха Зоя Андріївна Жанрові та лексико-стилістичні особливості матеріалів преси з проблем Чорнобильськоі аварії на грунті їх кваліметричного та семантичного аналізу : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Безверха Зоя Андріївна ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.
470927
  Безверха З.А. Жанрові та лексико-стилістичні особливості матеріалів преси з проблем Чорнобильської аварії на грунті їх кваліметричного та семантичного аналізу : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Безверха З. А.; КУ ім. Г. Шевченка, ін-тут журналістики. – Київ, 1997. – 238л. – Бібліогр.:л.175-194
470928
  Сидор Л. Жанрові та лінгвостилістичні особливості німецької та української чарівної казки // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 46-54. – ISSN 2078-340X
470929
  Должанська Ю.В. Жанрові та мотивні особливості повісті Сергія Мушника "Маки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 171-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються жанрові та мотивні структуранти ліричної повісті С. Мушника "Маки", аналізуються особливості передачі письменником психологічних переживань своїх героїв через діалоги, авторські відступи, описи природи. Акцентується увага на ...
470930
  Романов С. Жанрові та сюжетно-композиційні особливості історичних повістей Ю. Косача // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 479-489. – ISBN 978-966-600-359-4
470931
  Швець А. Жанрові та тематичні аспекти шляхетської гавенди Генрика Жевуського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглянуто ідейно-художню своєрідність збірки ґавенд "Щоденники Сопліци" Генрика Жевуського, окрема ґавенда "Конфедерацька проповідь", жанрові та тематичні аспекти шляхетських ґавенд. W artykule przedstawiono specyfike ideologiczna i ...
470932
  Блідченко-Найко Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
470933
  Блідченко-Найко Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Блідченко-Найко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 166 л. – Бібліогр.: л. 157-166
470934
  Гетьман З.О. Жанрові теорії перекладу (іспанська та українська мови) = El genero textual y la traduccion (espanol-ucraniano) : підручник для студ. ВНЗ / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2014. – 467, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-467. – ISBN 978-617-7241-16-3


  У примірнику №1689519 напис: Шановні студенти, ставтеся з повагою до книжок. Підпис
470935
  Хайдер Т.В. Жанрові трансмутації фантастики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 520-525. – (Б-ка Ін-ту філології)
470936
  Бондарева О. Жанрові трансформації біографічної драми у 80-90-і роки XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто цілу низку біографічних драм, які в українській літературі кінця XX століття майже ізольовані від тотального впливу постмодерністської стилістики; визначено параметри трансформацій біографічних жанрів на драматургічних теренах, окреслено ...
470937
  Настенко С.В. Жанрові трансформації іспанської поезії ХІІ - ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 204-209


  У статті висвітлено літературознавчий та культурологічний аспекти жанрової трансформації іспанської поезії потягом ХІІ - ХХ століть, окреслено основні принципи розвитку через онтологічний підхід. В статье освещен литературоведческий и ...
470938
  Топуз А. Жанрові трансформації сучасного історичного роману ("Червоне і зелене" А. Мердок та "Тіні зникомі" В. Шевчука) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто жанрові трансформації українського й англійського історичного роману другої половини ХХ ст. на матеріалі творчості А. Мердок та В. Шевчука. This article investigates the modification of Ukrainian and English novel in the second half of the ...
470939
  Єфименко В.А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Єфименко Вікторія Антонівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 531 с. – Додатки: с. 473-531. – Бібліогр.: с. 8-13, 408-472 та в додатках: с. 523-528
470940
  Єфименко В.А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних казкових наративів (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Єфименко Вікторія Антонівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
470941
  Каданцева Н. Жанрові тяжіння постановки опери-балету "Вій" В. Губаренка за повістю М. Гоголя // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 97-102. – ISSN 2224-0926
470942
  Станіславчук Н.І. Жанрові форми і модифікація політичної драми Г. Пінтера // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 320-322. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
470943
  Білецький Ф.М. Жанрові форми літературної критики / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ, 1989. – 52 с.
470944
  Бобул І.В. Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного виконавства в музичній культурі України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бобул Іван Васильович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
470945
  Коваль-Фучило Жанрові характеристики і мотиви голосінь на похороні Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 89-102. – ISBN 978-966-02-7587-4
470946
  Котенко В.Л. Жанрові характеристики іспанськомовного спортивного дискурсу (на матеріалі публіцистики футбольної тематики) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 187-198
470947
  Марценішко В. Жанрові характеристики трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 62-71. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
470948
  Литвинська С. Жанрові шукання Олексія Коломійця у світлі теоретичних поглядів Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 63-68
470949
  Васильев Е.М. Жанровіе новации в русской постмодернистской драматургии (пьеса-сиквел, пьеса-римейк, пьеса-ремикс) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 227-241. – ISBN 966-72-77-79-8
470950
  Павлюх М. Жанровіі та стильовіі особливостіі жііночого видання "Мета" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 183-192


  Досліджена історія виходу жіночого часопису "Мета" 1908 р. Виокремлено головні жанри журналу. Простежено процес розвитку жіночої преси, зокрема жіночого часопису "Мета", який був органом жіночої організації - українських поступових жінок. Вивчено ...
470951
  Грушкіна С.В. Жанрово-видова специфіка мистецтв Запорізького Приазов"я в культурному просторі регіону (остання третина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грушкіна Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
470952
  Карпенко С. Жанрово-видовий феномен української народної казки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 62-75
470953
  Карпенко С. Жанрово-видовий феномен української народної казки // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 58-67. – ISSN 2225-5095
470954
  Калинюк Е.А. Жанрово-детерминированные особенногсти функционирования пространственных описательных фрагментов в научно-фантастическом тексте (на материале романа Г. Уэллса "The War of the Worlds") // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 36-44
470955
  Петриченко Марина Викторовна Жанрово-драматургический поиск и специфика трактовки литературных первоисточников в оперном творчестве В.Губаренко : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17.00.02 / Петриченко Марина Викторовна; Мин-во культуры Украины, Киев. Государственная консерватория им. П.Чайковского. – К., 1992. – 20л.
470956
  Коменда О. Жанрово-інтонаційні джерела тематизму Олександра Козаренка: інтонаційні відкриття композитора // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 141-157. – ISSN 2411-3832
470957
   Жанрово-композиционное своеобразие реалистического повествования. – Вологда, 1982. – 176 с.
470958
  Чамата Н. Жанрово-композиційна організація вірша Т. Шевченка "Три літа"


  У статті визначається композиційна модель елегії "Три літа", аналізуються сюжетотвірнв чинники та стилістичні засоби
470959
  Барабаш М. Жанрово-композиційна парадигма та паракомпозиційні експерименти у збірці Івана Франка "На лоні природи і инші оповідання" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 45-53. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
470960
  Мединська О. Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-167. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
470961
  Ярошенко Р. Жанрово-композиційні особливості псалмів та їх лінгвістичний аналіз
470962
  Філіпенко Є.С. Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті "Червоний степ"(1924—1925) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 173-178


  Статтю присвячено аналізу рубрики "Маленький фейлетон", яка виходила в газеті "Червоний степ" протягом 1924-1925 рр. Досліджено частоту появи рубрики, особливості розміщення текстів на шпальтах видання, здійснено їх тематичний аналіз. Зроблено висновки ...
470963
  Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 186 арк. – Додатки: арк. 161-163. – Бібліогр.: арк. 164-186
470964
  Слюсаренко М.І. Жанрово-комунікаційні особливості памфлетів Миколи Хвильового доби "Камо грядеши" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Слюсаренко Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
470965
  Кудринецький С.М. Жанрово-семантичний простір коломийки в українській музиці : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кудринецький Сергій Миколайович ; М-во культури України ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
470966
  Орлова І.С. Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 266-270
470967
  Герман І.С. Жанрово-стилістичні особливості інформаційної замітки (на матеріалі запорізької преси 20-30-х рр.) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Інформаційна замітка - жанр газетної фнформації, що стисло і швидко повідомляє про конкретні факти, події і явища дійсності.
470968
  Юндіна О.В. Жанрово-стильова обумовленість лексичних трансформацій в перекладі текстів військової тематики (на матеріалі іспанських та українських офіційно-ділових та художніх текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Юндіна Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
470969
  Зінченко Н. Жанрово-стильова своєрідність фольклорно-етнографічних оповідань О. Стороженка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 134-137. – ISSN 2075-1222
470970
  Борис О. Жанрово-стильові експерименти хатянської критики (теоретична стапття і проблемна розвідка Миколи Євшана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 190-194. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
470971
  Ковалів Ю.І. Жанрово-стильові модифікації в українській літературі : монографія / Ю.І. Коваль ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-479-3
470972
  Зарва В.А. Жанрово-стильові ознаки просвітницького "Роману виховання" в українській та російській прозі 70-х pp. XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 113-117. – ISBN 966-7825-78-7
470973
  Фісак І. Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М.В. Гоголя // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 86-91. – ISSN 2075-1486
470974
  Спатар І.М. Жанрово-стильові особливості малої прози Елізи Ожешко та Осипа Маковея // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 245-253. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
470975
  Сизоненко Н.М. Жанрово-стильові особливості прози Василя Шевчука : монографія / Н.М. Сизоненко ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полт. держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 158, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-57-1
470976
  Зінченко Н. Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 8-13. – ISSN 2075-1486
470977
  Корецька М. Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім"я // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 153-157
470978
  Лущій С. Жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу (1945-1948)


  У статті розглядаються жанрово-стильові особливості української еміграційної прози періоду МУРу (1945-1948). Завдяки невідомим архівним джерелам, спогадам і творам мурівців вимальовується яскрава картина літературно-мистецького життя ІІ пол. 1940-х років
470979
  Конончук Т.І. Жанрово-стильові особливості української прози про 1932-1933 роки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 74-81. – Бібліогр.: С. 80-81
470980
  Олійник Н. Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 190-193
470981
  Рудник І.П. Жанрово - стильові особливості малої прози Дніпрової Чайки : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рудник Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 159-178
470982
  Куценко Л.В. Жанровое богатство украинской советской драматургии 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Куценко Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 25л.
470983
  Куценко Л.В. Жанровое богатство украинской советской драматургии 20-х годов : Дис... канд. дилол.наук: 10.01.02 / Куценко Л. В.; Киевск. пед. ин-т. – К., 1987. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
470984
  Воеводина О.А. Жанровое заглавие и металирика // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 158-162. – ISSN 2312-3036


  "Рассмотрены вопросы соотношения заглавия лирического стихотворения с основным текстом. Так называемые жанровые заглавия могут быть признаком метатекстуального дискурса в поэзии. В основе метастихотворения всегда художественная саморефлексия, которая ...
470985
  Кокина Е.А. Жанровое многообразие советского искусства / Е.А. Кокина. – М., 1987. – 63с.
470986
   Жанровое новаторство русской литературы конца 18-19 вв.. – Л., 1974. – 190 с.
470987
   Жанровое разнообразие современной прозы Запада. – К., 1989. – 298с.
470988
  Козлов В. Жанровое самообретение Олега Чухонцева / В. Козлов, О. Мирошниченко // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 89-117. – ISSN 0042-8795
470989
  Чеснокова Т.Г. Жанровое своеобразие английского "веселого" фарса 1750-1770-х гг. (на материале "малой" комедии А. Мерфи "Обойщик") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 60-69. – ISSN 1562-1391
470990
   Жанровое своеобразие и стиль. – М., 1985. – 128с.
470991
  Ломидзе Г.А. Жанровое своеобразие комедии : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломидзе Г.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 20л.
470992
   Жанровое своеобразие литературы Англии и США 20 века. – Челябинск, 1985. – 118с.
470993
  Алсултан М.О. Жанровое своеобразие пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – C. 3-9. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Статья М.О. Алсултан посвящена рассмотрению жанрового своеобразия пьесы Л. Лунца "Обезьяны идут!" как метадрамы, о чем свидетельствуют рассмотренные особенности пьесы-эпизодичность, разножанровость (балаганная пьеса, комедия дель-арте, ...
470994
  Бурнашева Н.И. Жанровое своеобразие районных рассказов Л.Н. Толстого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Бурнашева Н.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 16 с.
470995
  Прилуцкая Елена Анатольевна Жанровое своеобразие реалистической новеллы США 20-30-х годов ХХ века. : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05. / Прилуцкая Елена Анатольевна; КГУ. – Киев, 1985. – 213л. – Бібліогр.:л.189-213
470996
  Прилуцкая Е.А. Жанровое своеобразие реалистической новеллы США 20-30 годов ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Прилуцкая Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
470997
  Герасименко Л.А. Жанровое своеобразие романов И.С.Тургенева 50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Герасименко Л.А.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1971. – 18л.
470998
  Чепинога А.И. Жанровое своеобразие современного советского рассказа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепинога А.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
470999
  Неронская Елена Константиновна Жанровое своеобразие творчества Владимира Солоухина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неронская Елена Константиновна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 27л.
471000
  Алейникова Зоя Якволевна Жанровое совеобразие мемуарно-художественной автобиографии 60-70 годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Алейникова Зоя Якволевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,