Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
469001
  Сабат Г. "Дрогобич подарував мені Франка": конференція, присвячена 100-річчю професора Марка Гольберга // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (730). – С. 127-128. – ISSN 0236-1477


  Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю з дня народження професора Марка Гольберга. 12 вересня 2022 р. минуло 100 років від дня народження відомого українського літературознавця Марка Яковича Ґольберґа (1922-2007). Його наукові ...
469002
  Гутковский В. "Дрожит под потолком от лампы круг нездешний..." : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 102-108. – ISSN 0131-8136
469003
  Клейменова О. "Друга половина душі, сповнена життя і радощів" : До 197-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 150-річчя від дня його смерті // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 5 (290). – С. 68-70


  У першому числі історико-літературного і бібліографічного жірналу "Русскій библіофилъ" за 1914 рік надрукував статтю "Шевченко-художник" Костянтина Шероцького. Земний шлях історика мистецтва, автора знаменитого путівника Києвом (1917) тривав лише 33 ...
469004
  Журба М. "Друга природа" другої реальності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.134-137. – ISSN 1728-9343
469005
  Примаченко Я. "Друга світова - це смерть, голод, сироти, інваліди й розруха. Про це радянська влада воліла не згадувати" / розмову вів Михайло Танасійчук // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 18 (521), 7 травня 2020. – С. 46-50


  "Триває "війна пам"ятей" між Європою і Кремлем".
469006
  Стешин І.О. "Друга стать" і ars poetica (роман О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу" у зіставленні з творчістю А. Картер) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 265-270
469007
  Будзар М.М. "Друга стать": біографічний світ жінок із роду Галаганів // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 17-38. – ISSN 2520-2855
469008
  Коцарев О. "Друга столиця" Полтавщини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 45 (313). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Тиждень зазирнув у приховане обличчя Кременчука.
469009
  Коваленко С.І. "Друга хвиля" кластерної теорії: пошук нових джерел економічного зростання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 19-27. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
469010
  Глушаков П. "Други милые, нечем кричать" О поэтике В.М. Шукшина // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 147-173. – ISSN 0203-5847
469011
  Шомова С.А. "Другие берега" российской политической рекламы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.24-33. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
469012
  Федоров С. "Другие документы" в системе доказательств по делам о налоговых правонарушениях / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.45-47
469013
  Калєтнік А.А. "Другий абревіатурний вибух" і мови спеціального призначення: кілька зауваг до характеру процесу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 178-189. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядаються екстра- та інтралінгвальні відмінності двох хвиль так званого абревіатурного вибуху: першого - на межі XIX та XX століть, другого - на межі століть XX та XXI. Аналіз спирається на категорію мовних антиномій та об"єктивує ...
469014
  Булига О. "Другий Ганнібал руський". Костянтин Іванович Острозький: життя, перемоги, надбання. // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 810-819. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Костянтин Іванович Острозький: життя, перемоги, надбання.
469015
  Ткаченко А.В. "Другий Макаренко": життєвий і професійний шлях Віктора Миколайовича Терського / А.В. Ткаченко, Н.В. Бєляєва // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 55- 59. – ISSN 2221-6316


  Уперше на основі маловідомих архівних джерел цілісно показаний професійний шлях одного із найвідоміших і найяскравіших соратників А.С. Макаренка в Трудовій колонії імені М.Горького та Дитячій трудовій комуні імені Ф.Е. Дзержинського - Віктора ...
469016
  Гончаров О. "Другі києвознавчі читання" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265). – С. 233-237. – ISSN 2305-7645


  Конференція відбулася 29 березня 2017 р. на іст. ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка. Вона присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр.
469017
  Галена Е. "Другой" в респонзивной феноменологии: Вальденфельс и "христианские конфетки" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 163-167. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
469018
  Понцо А. "Другость" у Бахтина, Бланшо и Левинаса // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 61-78. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
469019
  Кот Н. "Дружба" зустрічає рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 34 : фото
469020
  Кокошинський Д. "Друже мій..."; Щодо вічного : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 216-218
469021
  Селиванова Н.В. "Дружелюбный интерфейс" в закономерности естественного диалога / Н.В. Селиванова. – Москва, 1989. – 32 с.
469022
  Кодак Микола "Дружнє посланіє" Івана Денисюка у трьох томах // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 100-102. – ISSN 0236-1477
469023
  Чорногуз О. "Дружнєє посланіє" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 7. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Поезія.
469024
  Лукінов Г. "Друзі козака Остапа" : легенда // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 91
469025
  Найдюк О. ...Другий після Шопена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 липня (№ 124)


  Враження від подорожі на батьківщину класика польської музики Кароля Шимановського на Черкащині.
469026
  Елітіис О. [Друге письмо : Arthur Rimbaud, Comte de Lautreamont, Paul Eluard, Pierre Jean Jouve, Giuseppe Ungaretti, Federico Garcia Lorca, Vladimir Maiakovski : переклади на грецьку мову / О. Елітіис; Одисей Елітіс. – 3-є вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 211 с. : іл. – Переклади на грецьку мову. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-95-6
469027
  Гончаров О. «Другі києвознавчі читання» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 232-237. – ISSN 2222-5250


  29 березня 2017 р. на історичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура", присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр.
469028
  Садовий В. Дрогобич на поштових листівках першої половини XX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 257-266. – ISBN 978-617-7235-56-8
469029
  Гринберг Г. Дрогобич, Дрогобич... / Генрик Гринберг. – Львів ; Івано-Франківськ : Журнал Ї ; Лілея-НВ, 2012. – 391, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-668-295-9
469030
  Мариняк М.В. Дрогобич: Ілюстрований краєзнавчий нарис / М.В. Мариняк. – Львів, 1979. – 47с.
469031
   Дрогобиччина - земля Івана Франка : збірник географічних, історичних, етнографічно-побутових матеріалів та мемуарів. – Дрогобич : Відродження
Т. 4. – 1997. – 774 с.
469032
  Лазорак Б. Дрогобиччина в 1914-1916 рр.: від російської окупації до австрійського реваншу // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 133-160. – ISBN 978-617-7235-61-2
469033
  Русакова М.Г. Дрогобычская область УССР : Дис... канд. тгеогр.наук: / Русакова М.Г.; КГУ. – К, 1948. – 169л.
469034
  Русаков М.Г. Дрогобычская область УССР (опыт географ. характеристики). : Автореф... канд. географ.наук: / Русаков М.Г.;. – 13л.
469035
  Буньков С.И. Дрогой своего сердца / С.И. Буньков, В.Ф. Турунтаев. – М., 1960. – 240с.
469036
  Перевозчиков И.А. Дрожжевание кормов / И.А. Перевозчиков. – Новосибирск, 1953. – 62с.
469037
  Щелокова И.Ф. Дрожжевая микрофлора некоторых кормовых растений, силоса и рубца жвачных животных : Автореф... канд.биол.наук: / Щелокова И.Ф.; АН УССР.Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1965. – 27л.
469038
  Арабидзе Г.В. Дрожжевая флора Западной Грузии и подбор перспективных штаммов для местного виноделия : Автореф... канд. биол.наук: / Арабидзе Г.В.;. – Тбилиси, 1967. – 24л.
469039
  Философов М.С. Дрожжи / М.С. Философов. – Киев, 1931. – 116 с.
469040
  Квасников Е.И. Дрожжи. Билогия. Пути использования : Биология. Пути использования / Е.И. Квасников, И.Ф. Щелокова. – Киев : Наукова думка, 1991. – 328 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 271-302. – ISBN 5-12-003232-X
469041
  Клушин В.С. Дрожь земли / В.С. Клушин. – Ростов -на-Дону, 1963. – 56с.
469042
  Іскорко-Гнатенко Дрозд В.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 104. – ISBN 978-617-7442-69-0
469043
   Дрозд Ірина Кузьмівна (1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154-155. – ISBN 978-966-933-054-3
469044
   Дрозд Петро Йосипович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 41-42
469045
   Дрозд Юрій Аналійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 141. – ISBN 978-966-439-754-1
469046
   Дрозд Юрій Анатолійович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 155. – ISBN 978-966-933-054-3
469047
  Балкашина Е.И. Дрозофила : Генетический практикум / Е. И. Балкашина, П. Ф. Рокицкий. – Москва : Гос. мед. изд-во, 1932. – 67с.
469048
   Дрозофила в экспериментальной генетике. – Новосибирск : Наука, 1978. – 287 с.
469049
  Новопольская Е.В. Дроковая совка, как вредитель плодовых деревьев в Крыму. / Е.В. Новопольская, 1955. – 157-160с.
469050
  Слюсар В.И. Дрон-ретранслятор как элемент системы сбора данных сенсорных сетей / В.И. Слюсар, И.И. Слюсарь // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 63-64. – ISBN 978-966-2699-94-4
469051
  Река А. Дрон vs. закон // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 26-27


  "...Останнім часом в Україні активно обговорюється тема розробки правил використання безпілотних літальних апаратів, що в народі називаються дронами".
469052
  Пархомчук Т. Дрони над Рубльовкою - комплекси путінського режиму. Мільярди для кремля: хто спонсорує російський терор України? // Україна молода. – Київ, 2023. – 7 червня (№ 23)


  Те, що відбувається стосовно України весь цей час, здається іноді якоюсь незрозумілою, незбагненною несправедливістю. І економічною - з огляду на підтримку безпосередньо на росії бюджету війни великими світовими брендами, й політичною - через ...
469053
   Дронова Олена Леонідівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 77-78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
469054
   Дронова Олена Леонідівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 81-83. – ISBN 978-966-439-961-3
469055
  Бамдас А.М. Дроссели переменного тока радиоэлектронной аппаратуры (катушки со сталью) / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – Москва : Советское радио, 1969. – 248 с. : рис. – Библиогр.: с. 242-246
469056
  Головченко А.Н. Дроссельные пневматические преобразователи для измерения температуры / А.Н. Головченко. – М., 1974. – 95с.
469057
   Дротяні головоломки.. – Одеса, 1941. – 20с.
469058
   Дрофы и пути их сохранения.. – Москва, 1986. – 195с.
469059
  Пастущин В.Ю. Дрочево Берестейського району на Поліссі : (монографія) / В.Ю. Пастущин ; [голов. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борсенко] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 126, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Село Дрочево Берестейського району на Поліссі. – Бібліогр.: с. 12, 99-101 та в прим.: с. 103-126. – (З архівних матеріалів). – ISBN 978-966-02-7411-2
469060
  Пастущин В. Дрочево Берестейського району на Поліссі (монографія) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 72-108. – ISSN 0130-6936
469061
  Емельянов Г.А. Друг - Серега / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1964. – 35с.
469062
   Друг : систематичний покажчик змісту журналу (1874-1877). – Львів, 1967
469063
  Григорьян Л.Г. Друг / Л.Г. Григорьян. – М, 1973. – 31с.
469064
  Федчук В. Друг "Сосенко". Творець "Волинської Січі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 13


  Про трагічну долю здібного командира Порфира Антонюка.
469065
  Тахо-Годи Елена Друг бесценный : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 19-52. – ISSN 0321-1878
469066
  Порудоминский В.И. Друг бесценный, или Восемь дней на пути в Сибирь / В.И. Порудоминский. – Москва, 1984. – 287 с.
469067
   Друг боевой.. – М., 1985. – 128с.
469068
   Друг большой, заботливый.. – 3--е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 252с.
469069
  Царегородцева Лилия Николаевна Друг в беде не бросит, или Как имя меняет "характер" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  В Омске 46 муниципальных библиотек. Некоторые из них носят имена известные всему миру: Пушкина, Толстого, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Маяковского, Гайдара. Названия других отражают основные направления работы: библиотека "Отечество", ...
469070
  Яковлева Галина Друг государства : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 52-59 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
469071
  Ефимов Г.А. Друг дорогу найдет : стихотворения / Георгий Ефимов ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1984. – 112 с.
469072
  Шабаев Э.Г. Друг другу вслед / Э.Г. Шабаев. – Москва, 1978. – 349 с.
469073
  Иванникова В.С. Друг за друга / В.С. Иванникова. – Москва, 1960. – 49с.
469074
  Каминский В.Б. Друг здравия, 1906
469075
  Кудиевский К. Друг и наставник // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 10. – С. 157-159. – ISSN 0131-8136


  Воспоминания об украинском писателе Юрие Черном-Диденко
469076
  Тынянова Л.Н. Друг из далека / Л.Н. Тынянова. – Москва, 1962. – 414с.
469077
  Тынянова Л.Н. Друг из далека / Л.Н. Тынянова. – Москва, 1976. – 334с.
469078
  Федоров Глеб Друг из прошлого : Коломбо. Города мира // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 10-19, 122-123 : Фото, карта
469079
  Козлов Б.И. Друг или враг? / Б.И. Козлов. – Л., 1989. – 172с.
469080
  Ардов В.Е. Друг Карандаша : юморист. рассказы о цирке / В.Е. Ардов ; [ил.: А. Ардов]. – Москва : Искусство, 1967. – 46 с.
469081
  Ардов В.Е. Друг Карандаша : юморист. рассказы о цирке / В.Е. Ардов ; [ил.: А. Ардов] ; М-во культуры СССР. Союзгосцирк. – Москва : Искусство, 1970. – 46 с.
469082
  Сидоров А.А. Друг книги - советский библиофил / А.А. Сидоров. – М., 1981. – 207с.
469083
  Русова О. Друг Кремля на чолі партії Меркель: чого чекати від змін у головній політсилі Німеччини? / О. Русова, Ю. Панченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 13. – ISSN 1992-9277
469084
  Турчинська А.Ф. Друг мій Ашхабад / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 474 с.
469085
  Турчинська А.Ф. Друг мій Ашхабад : роман / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1970. – 494 с. – (Бібліотека української радянської прози)
469086
  Харитонова Р. Друг мого друга = Пам"яті Олега Орача, якому 6 лютого 2010 виповнилося б 70 років : проза: уривки з повісті "Я вийшла заміж за поета" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 80-93. – ISSN 0130-1608
469087
  Базутаев Ю. Друг мой - утро : стихи ; пер. с табасаран. / Юсуф Базутаев. – Москва : Современник, 1983. – 48 с. – (Новинки "Современника")
469088
  Воробьев К.Д. Друг мой Момич : повести / К.Д. Воробьев; Худож.Б. Косульников. – Москва : Современник, 1988. – 634, [2]c, : ил. – ISBN 5-270-00092-Х
469089
  Волохов Б.А. Друг мой море / Б.А. Волохов. – Москва, 1971. – 96 с.
469090
  Александровский В.Н. Друг мой Омголон : лирич. повесть : для ст. шк. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: Г.В. Алимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1973. – 78 с. : ил.
469091
  Александровский В.Н. Друг мой Омголон : повесть : для сред. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: Г. Алимова. – Москва, 1977. – 64 с. : ил.
469092
  Радов Г.Г. Друг мой, Антон Прокофьевич / Г.Г. Радов. – М., 1976. – 608с.
469093
  Стрелкова И.И. Друг мой, брат мой... / И.И. Стрелкова. – М., 1975. – 205с.
469094
  Уральский Л.В. Друг мой, Димка : повесть / Л.В. Уральский. – Ужгород : Карпати, 1974. – 191с.
469095
  Хмелик А.Г. Друг мой, Колька! : пьесы / А.Г. Хмелик. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
469096
  Приедниек К. Друг мой, сердце! / К. Приедниек. – Л, 1961. – 88с.
469097
  Крушинський Андрій Друг муз, друг Вітчизни : (до 250-річчя від дня народження Василя Капніста) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.
469098
  Келер В.Р. Друг на все времена / В.Р. Келер. – М, 1978. – 192с.
469099
  Коннель Р. Друг Наполеона / Р. Коннель. – М.-Л., 1928. – 32с.
469100
  Коннель Р. Друг Наполеона / Р. Коннель. – М., 1946. – 64с.
469101
   Друг народной песни.. – Калинин, 1959. – 101с.
469102
  Гвардіонов Б.А. Друг наш Ганна / Б.А. Гвардіонов. – Ужгород, 1961. – 80с.
469103
  Кобо Х. Друг наш Куба / Х. Кобо. – Москва, 1963. – 48с.
469104
  Итигин А.С. Друг наш училище / А.С. Итигин. – Л., 1978. – 112с.
469105
  Сапожников В.К. Друг нашего друга / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1989. – 270с.
469106
  Зубов Д. Друг поэта // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 52-56. – ISSN 1818-2968


  Про дружні відносини російського поета О.С. Пушкіна та П.В. Нащокина
469107
   Друг просвещения: журнал литературы, науки и художеств на 1804 год. – Москва : Тип. Платона Бекетова
Ч. 4, № 10-12. – 1804. – 348 с. – Видання старою орфографією
469108
   Друг просвещения: журнал литературы, науки и художеств на 1806 год. – Москва : Тип. А. Решетникова
Ч. 1, 1-8. – 1806. – С. 1-209, 89-240, 81-166. – Видання старою орфографією
469109
  Шадури В.С. Друг Пушкина А.А. Шишков и его роман о Грузии / В.С. Шадури. – Тбилиси, 1951. – 384 с.
469110
  Раевский Н.А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин / Н.А. Раевский. – Л., 1977. – 160с.
469111
  Раевский Н.А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1989. – 526с.
469112
  Вакуловский Н.Н. Друг семьи. Народный лечебник / Н.Н. Вакульский. – С.-Петербург : Типография журнала Родина, 1896. – IV, VIII, 391, 304 с. – Т. 2 : 1897 року
469113
  Рудик С.Т. Друг сім"ї / С.Т. Рудик. – Київ, 1974. – 63 с.
469114
   Друг Таїланду - 2010 : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 8 : Фото
469115
  Волкович В.А. Друг человечества Н.И. Пирогов : К столетию со дня рождения, 13 нояб. 1810-1910 / В.А. Волкович. – Санкт-Петербург : Издание О.В. Богданова, 1910. – 159 с., 1 л. портр. – (Философско-педагогическая библиотека ; Вып. 2)
469116
   Друг честных людей.. – М., 1989. – 333с.
469117
  Таланов А.В. Друг Чжунго. / А.В. Таланов, Н.И. Ромова. – Москва, 1955. – 215с.
469118
   Друг Шєвчєнка // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 220-221. – ISSN 0869-3595
469119
  Успенский В.Д. Друг юности. / В.Д. Успенский. – М, 1963. – 64с.
469120
   Друг юношества. – Москва : Университетская тип.
№ 7-9. – 1807. – 123, 123, 123 с. – Видання старою орфографією
469121
  Рябинин Б.С. Друг, воспитанный тобой / Б.С. Рябинин. – Москва, 1972. – 176с.
469122
  Соколов В.Д. Друг, которого ждут. / В.Д. Соколов. – Москва, 1959. – 189с.
469123
  Казьмирчук Г.Д. Друг, сподвижник, учений // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 103


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
469124
  Гнеушев В.Г. Друг, товарищ и брат / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1962. – 51с.
469125
  Мовчан И. Друг, товарищ и брат / И. Мовчан. – Ярославль, 1963. – 36с.
469126
  Каменкович З. Друг. / З. Каменкович. – Ростов-на-Дону, 1947. – 23 с.
469127
   Друг.. – К., 1985. – 158с.
469128
  Стригуль М.В. Другa вищa oсвітa тa дoдaткoвa oсвітa як чинники рoзвитку кoмерціaлізaції в укрaїнській вищій oсвіті // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 5-9. – ISSN 2077-1800
469129
  Квасова О. Друга - теж важлива // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-122.
469130
  Потєхін О. Друга "холодна війна": попередні підсумки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – C. 14-17. – (Історичні науки)
469131
  Сухушина О. Друга Балканська війна 1913 року: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 128-141. – ISBN 978-617-7475-32-2
469132
  Бондар Ю.В. Друга видавнича : зародження та розвиток видавничої справи у процесі суспільно-політичних трансформацій Середньовіччя і Нового часу : монографія / Ю.В. Бондар ; [за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Персонал, 2017. – 527, [1] с. – Бібліогр.: с. 471-527. – (Видавництво трансформацій). – ISBN 978-617-02-0285-7
469133
  Плахонін А. Друга волинська криза (1097-1100 роки) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 177-213
469134
  Коломійченко І.І. Друга Всеукраїнська конференція КП(б)У / І.І. Коломійченко. – Київ, 1968. – 151с.
469135
  КП(б)У Друга Всеукраїнська конференція КП(б)У 9-14 квітня 1929 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1934. – 184 с. – Мініатюрне видання
469136
  Всеукраїнська Друга Всеукраїнська конференція с.-г. освіти / Всеукраїнська, с.-г. освіти. 2-га. конференція. – Харків, 1927. – 156 с.
469137
   Друга Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 17-18 травня 2001 року : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії". Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів; КНУТШ ; [ред.кол.: Слободяник М.С., Яцимирський В.К. та ін.; упор. О.В. Манойленко ; оргком.: Скопенко В.В., Гондюл В.П. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001. – 123 с.
469138
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Друга Всеукраїнська організаційна нарада при ВУЦВК 9-13 липня 1928 року. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1928. – 179 с.
469139
  Бріньолфссон Е. Друга епоха машин = The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies : [Робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій : пер. з англ.] / Ерік Бріньолфссон, Ендрю Макафі. – Київ : К.FUND, 2016. – 233, [3] с. : іл., табл. – Пер. за вид. : The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. W.W. Norton & Company, 2014. – Бібліогр.: с. 198-230. – ISBN 978-966-136-320-4
469140
  Брусиловська О. Друга Естонська Республіка: взаємовплив складових системної трансформації / О. Брусиловська, Н. Сіндецька // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 318-325
469141
  Руденко Т. Друга закупівельна революція в дії / Т. Руденко, Є. Сільверстов // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 28-29
469142
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1960. – 399 с.
469143
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1962. – 501 с.
469144
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1966. – 485 с.
469145
  Собко В.М. Друга зустріч : Рана моя, Берлін: Романи / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 518 с. – (Сучасний роман)
469146
  Прохоров Д. Друга зустріч із Севастополем // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про поїздку ветеранів війни до Севастополя.
469147
  Оровецький П.А. Друга зучтріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1975. – 624 с.
469148
   Друга іноземна мова в європейській системі освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний підхід до навчання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 11 грудня 2009 року / МОН України ; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов ; [ відповід. ред. С.П. Грушко ]. – Горлівка, 2009. – 260с.
469149
   Друга іноземна мова в європейській системі освіти : матеріали I Міжн. науково-практичної конф. "Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 19 листопада 2010 року / МОНУ, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. С.П. Грушко]. – Горлівка : [ГДПІІМ], 2010. – 216 с.
469150
  Ярошинська Є.І. Друга китичка для малих дівчат : [Оповідання] / зложила Евгенія Ярошинська. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 29 с. – (Виданє Руского педагогічного товариства ; Ч. 94)


  Зміст: Хлїб насущний; Hайбільший скаpб; Hагоpоджена милостиня; Коpалї; Талька.
469151
  Цибуленко Г.В. Друга колективізація на Херсонщині у 1944-1947 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 326-333. – ISBN 966-7686-12-8
469152
  Бузько О.В. Друга конференція археологів СРСР в Херсонесі 10-13 вересня 1927 р. та участь у ній М.І. Вязьмітіної // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 117-124. – ISSN 0235-3490
469153
   Друга конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 9-14 квітня 1929 року : стеног. звіт. – [Б. м.] : Державне видавництво України, 1929. – 478, III с.
469154
  Караваєв П.Н. Друга конференція РСДРП / П.Н. Караваєв. – Київ, 1950. – 44с.
469155
  Шульпіна В.Л. Друга космічна / В.Л. Шульпіна. – Львів : Каменяр, 1967. – 336 с.
469156
  Кукоба Л. Друга Ліга несіотів та протекторат Родоса над Делосом // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 357-359. – ISBN 978-966-171-90295
469157
   Друга міжнародна // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 14 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У п"ятницю в КНУ імені Тараса Шевченка стартувала Друга міжнародна учнівська олімпіада з історії. Її тематика охоплює історію стародавніх Греції та Риму. В олімпіаді взяли участь 16 учнів з восьми країн: Азербайджану, Індії, Туреччини, Македонії, ...
469158
  Кравченко М. Друга міжнародна наукова конференція "Україна і США: досвід та перспективи співпраці", присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 254-257. – ISSN 2521-1706


  Конференція проходила на іст. ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка. Співголова оргкомітету конференціїї - О. Машевський. На пленарному засіданні зі вступним словом виступив І. Патриляк.
469159
  Левченко В. Друга Міжнародна науково-практична конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" / В. Левченко, М. Михайлуца // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 239-240
469160
   Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / КНУТШ, Юридичний факультет, Кафедра правосуддя ; [редкол. : Гриценко І.С., Сиза Н.П., Фурса С.Я., Захарова О.С., Костюченко О.Ю., Куйбіда Р.О.]. – Київ, 2010. – 600 с.
469161
   Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [редкол.: В.П. Мікловда (голова) та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – 272, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Тези Другої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці". – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-611-01-0721-1
469162
  Ревель Друга молодість демократії = Democracy against itself. The future of the democratic impulse : Майбутне демократичного імпульсу / Ревель, Жан-Франсуа; Пер. с англ. – Київ : Сфера, 2001. – 287 с. – ISBN 966-7841-15-4
469163
   Друга Наукова конференція аспірантів. – Київ, 1963. – 67 с.
469164
   Друга наукова конференція молодих математиків України. – Київ, 1966. – 700 с.
469165
  Жан О. Друга науково-практична етнографічна конференція "Середня Наддніпрянщина: матеріальна і духовна культура" / О. Жан, Н. Ткаченко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 182-185
469166
   Друга освіта - успіх в кар"єрі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 8


  Про діяльність Інституту післядипломної освіти, як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну.
469167
  Крохмаль П.А. Друга основа гранична задача теорії пружності для тора : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Крохмаль П. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 152л. – Бібліогр.:л.127-133
469168
  Забаранкін М.Ю. Друга основна гранична задача теорії пружності для веретеноподібного тіла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-72. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Отримано розв"язок другої основної задачі теорії пружності для зовнішньої області веретеноподібного тіла в загальному випадку граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення функції об"ємного стиску. Трансформанта Фур"є k-тої гармоніки ...
469169
  Забаранкін М.Ю. Друга основна гранична задача теорії пружності для веретеноподібного тіла в осесиметричному випадку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-75. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті наведено розв"язок другої основної задачі теорії пружності для зовнішньої області веретеноподібного тіла в разі осесиметричних граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення вихорової функції. Трансформанта Фур"є шуканого ...
469170
  Крохмаль П.А. Друга основна гранична задача теорії пружності для тора. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Крохмаль П.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
469171
  Дімаров А. Друга планета / А. Дімаров. – Київ, 1980. – 296 с.
469172
   Друга Поліська краєва нарада в досвідній справі. – К., 1927. – 75с.
469173
  В"ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942-1947 / Володимир В"ятрович ; Центр дослідж. визвольного руху. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 366, [1] с. – Ім. та геогр. покажч.: с. 346-366. – Бібліогр.: с. 324-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-600-7
469174
  Зуєв Р.В. Друга поправка до Конституції США: теоретико-правовий вимір // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 79-81. – ISBN 978-617-8037-71-0
469175
  Романюк О.І. Друга посткомуністична революція в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 14-22. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
469176
   Друга похідна вольтамперних характеристик, як метод дослідження відгуку та його природи в нанорозмірних поверхневобар"єрних структурах титан-кремній при адсорбції аміаку / О.Й. Бомк, В.В. Ільченко, Л.Г. Ільченко, О.І. Кравченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 283-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджені зміни вольтамперних характеристик та їх других похідних поверхневобар"єрних структур на основі надтонких плівок титану та кремнію при зміні оточуючого газового середовища. Проаналізовані процеси, які визначають відгук такої ...
469177
  Іваненко Д.О. Друга похідна логарифмічної функції вірогідності для моделі заданої СДР керованим процесом Леві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
469178
  Кулдьчицкий С. Друга поява лінії Керзона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 48 (524), 1-7.12.2017 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як дипломатія часів Другої світової працювала над визначенням кордонів Польщі.
469179
  Гісем О. Друга празька дефенестрація // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 17-18


  Це була центральна подія, що призвела до початку Тридцятирічної війни в 1618. Чеська аристократія виступала проти обрання Фердинанда, герцога Штирійсього і провідника Контрреформації королем Богемії.
469180
  Станковит М. и др. Друга пролетерска / М. и др. Станковит. – Белград, 1952. – 168 с.
469181
   Друга радянсько-українська війна 1919 - 1921 рр. // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 54-55
469182
   Друга республіканська конференція по методах розрахунку електричних кіл. – Львів, 1969. – 132 с.
469183
  Загоруйко В. Друга Річ Посполита як об"єкт прихованої агресії радянських владних структур : українсько-польський етнічний фактор // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-17
469184
  Лазарович М.В. Друга російська окупація Тернопілля періоду Першої світової війни (1916-1917 рр.): етнонаціональний аспект / М.В. Лазарович, Н.А. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 193-207. – (Думка). – ISSN 2304-7410
469185
  Трубайчук А.Ф. Друга світова : посібник для навч. закладів до курсу "Новітньої історії" / Анатолій Трубайчук. – Київ, 2004. – 344с. : фотоіл.
469186
  Іванишин Василь Друга світова війна - дві поразки і дві перемоги // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 5/6 (187/188). – С. 9-10
469187
  Мартиненко А.К. Друга світова війна / А.К. Мартиненко. – К, 1963. – 255с.
469188
  Козлітін В.Д. Друга світова війна 1939-1945 рр. : Навчальний посібник / В.Д. Козлітін; МОіНУ. – Харків : РА, 2001. – 356с. – ISBN 966-7012-29-8
469189
  Іжнін І Друга світова війна 1939 - 1945 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 305-438. – ISBN 978-617-10-0489-4
469190
  Губський С. Друга світова війна в дослідженнях українських науковців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 183-186


  У Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав" 24 квітня 2015 р. пройшла у м. Переяславі-Хмельницькому Всеукраїнська наукова конференція "Друга світова війна: події, факти, версії" з нагоди 70-річчя з Дня Перемоги у "Великій ...
469191
  Ніколенко О. Друга світова війна в європейській поезії / О. Ніколенко, О. Орлова // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (396). – С. 24-25
469192
  Дергачов О.В. Друга світова війна в історико-філософських поглядах Володимира Винниченка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 70-76
469193
   Друга світова війна в історичній пам"яті України : за матеріалами Українського ін-ту національної пам"яті / Український ін-тут національної пам"яті ; [відп. ред.: Ігор Юхновський]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 247 с. – ISBN 978-966-2213-37-9
469194
  Симоненко Ігор Михайлович Друга світова війна в історичній пам"яті українського народу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 44-54
469195
  Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 44-52. – ISSN 2076-9326
469196
  Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 42-47. – ISSN 2076-9326
469197
  Примаченко Я. Друга світова війна в полоні історичної політики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 1, 15


  "На пострадянському просторі переважна більшість представників середнього і старшого покоління не може уявити святкування 9-го травня без традиційного параду Перемоги та покладання квітів до Вічного вогню. Здається, ці ритуальні дії стали невід"ємною ...
469198
  Мотика Г. Друга світова війна в польсько-українських історичних дискусіях // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 127-136. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
469199
  Волківський М. Друга світова війна в творчості Іржі Ортена // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 219-222. – ISBN 978-966-171-793-9


  Іржі Ортен - найбільш талановитий чеський поет "мовчазного покоління".
469200
  Іріоглу Юрій Друга світова війна в усних історіях болгар Північного Приазов"я // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 224-235. – ISBN 978-966-86-03-42-6
469201
  Захарчук І. Друга світова війна і аксіологічні моделі української літератури // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 78-88. – ISBN 966-7773-70-1
469202
   Друга світова війна і доля народів України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 23-24 червня 2005р. – Київ : Сфера, 2005. – 220с. – ISBN 966-8782-12-7
469203
  Захарчук І. Друга світова війна і художній досвід української еміграційної літератури // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
469204
  Слесаренко А. Друга світова війна та Голокост у кінофільмах чеського режисера Збинєка Бриниха // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 48-53. – ISBN 978-966-981-311-4
469205
  Черкаська Л. Друга світова війна та Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках з історії // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 10-14


  25 - 26 червня 2014 р. в Міністерстві освіти і науки України відбулася Міжнародна конференція на тему: "Друга світова війна та Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках з історії".
469206
  Куртсеітов Р.Д. Друга світова війна та кримські татари: воєнні заслуги, радянські й сучасні міфи про колаборацію // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 153-161. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
469207
  Реєнт О. Друга світова війна та Україна: політичні, соціально-економічні й демографічні наслідки // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 33-39. – ISBN 978-966-02-6028-3
469208
  Штирляєва Т.В. Друга світова війна у дзеркалі літератури : урок-семінар. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 26-28
469209
  Штирляєва Т.В. Друга світова війна у дзеркалі літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3 : Література проти війни. – С 15-17
469210
  Єгоров Г. Друга світова війна у підручниках історії Франції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 31-33
469211
  Осьодло В.І. Друга світова війна у психологічному вимірі // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 87-103
469212
  Тасинкевич М. Друга світова війна у творчості письменників Миколаївщини // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 305-309. – ISBN 978-617-7046-59-1
469213
   Друга світова війна як виклик для української історіографії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 13-60. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  На Форумі "Друга світова війна як виклик для української історіографії" вчені з України, Польщі, Канади, США, Нідерландів та Швеції (серед котрих Тимоті Снайдер, Андрій Заярнюк, Гжегож Мотика, Гелінада Грінченко, Карел Беркгоф, Анатолій Русначенко, ...
469214
  Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія / А.Ф. Трубайчук. – Київ : Істина, 1995. – 192с. – ISBN 5-12-004689-4
469215
  Чорний О. Друга світова війна. Маловідома сторінка в історії битви за Дніпро // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 13-15
469216
  Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, маніпулювання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 квітня - 17 травня (№ 16). – С. 1, 18


  На відміну від Росії та її колишніх колоній, замаскованих під назвою "СРСР", день закінчення Другої світової війни, перемогу над нацизмом людство відзначатиме 8-го, а не 9-го травня. Саме 8 травня 1945 р. (після двох годин ночі) німецька делегація у м. ...
469217
  Цвілюк С.А. Друга світова війна: зачин і наслідки планетарної драми // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 312-415. – ISBN 978-966-927-159-4
469218
  Грабовський С. Друга світова війна: початок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 3
469219
  Ладиченко Т. Друга світова війна: трактування термінології // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (165), травень. – С. 2-3
469220
  Ковальчук А. Друга світова війна: український вимір // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-27 вересня (№ 35/36). – С. 9
469221
  Шаповал Ю. Друга світова війна: український контекст // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4 : Якого кольору XXI століття?. – С. 63-71. – ISSN 0235-7941
469222
  Соколов Б. Друга світова і сталінські злочини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 4-5
469223
   Друга світова у спогадах / [відп. ред., передм.: М.В. Бривко ; вступ. сл.: О.Є. Лисенко]. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-966-373-856-7
Кн. 1 : / [М.В. Бривко (відп. ред., передм.), О.І. Бривко ; вступ. сл.: О.Є. Лисенко]. – 2018. – 117, [1] с. : іл., портр.
469224
  Соколов Б. Друга світова: а якби переміг Гітлер? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 28-29
469225
  Галата С. Друга світова: подолати суперечності минулого заради майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 11. – ISSN 2219-5793
469226
   Друга сесія Верховної Ради Української РСР другого скликання 25-28 червня 1947 року. : стенографічний звіт. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 179 с.
469227
   Друга сесія Верховної Ради УРСР 25-28 липня 1939 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 295 с.
469228
  Сищук Олексій Друга сесія продовжила почате на першій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-3


  Урочисте відкриття другої сесії Верховної Ради шостого скликання, яке відбулося 5 лютого, на жаль, не усунуло суперечностей між більшістю й опозицією, а відтак і причини для розблокування роботи парламенту. Голова парламенту Арсеній Яценюк закрив першу ...
469229
  Сищук Олексій Друга сесія продовжила почате на першій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-3


  Урочисте відкриття другої сесії Верховної Ради шостого скликання, яке відбулося 5 лютого, на жаль, не усунуло суперечностей між більшістю й опозицією, а відтак і причини для розблокування роботи парламенту. Голова парламенту Арсеній Яценюк закрив першу ...
469230
  Горюхіна Н. Друга симфонія А. Штогаренка // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 95-103
469231
  Гордійчук М. Друга симфонія Б. Лятошинського // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 80-94
469232
   Друга Соросівська олімпіада з математики / В.С. Мазорчук, І.М. Мітельман, В.В. Некрашевич, В.М. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 65-84. – ISSN 1029-4171
469233
  Юрченко К. Друга справа Романа Насірова - бліда тінь того, що задумувалося... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 42-43. – ISSN 1992-9277
469234
  Забужко О. Друга спроба : Вибране / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2005. – 320с. – ISBN 966-359-062-9
469235
  Єхануров Ю.І. Друга спроба системних реформ в Україні та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 6-12


  У статті досліджуються спроби проведення системних реформ в Україні за останні роки. Проаналізовано вплив проведення системних реформ на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Визначено позитивні і негативні моменти проведення ...
469236
  Бовуар Сімона де Друга стать : у 2-х т. / С. Бовуар ; пер. з франц. Н. Воробйова. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5621-7. 5-7707-5622-5
Т. 1. – 1994. – 396 с.
469237
  Бовуар Сімона де Друга стать : у 2-х т. / С. Бовуар ; пер. з франц. Н. Воробйова [та ін.]. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5621-7, 5-7707-5623-3
Т. 2. – 1995. – 392 с.
469238
   Друга українська республіканська наукова конференція з фізіології та біохімії рослин.. – Київ, 1964. – 488с.
469239
  Колібаба Л. Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263
469240
  Бикова Т. Друга хвиля еміграції // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25). – С. 6


  Друга хвиля еміграції мусульманського населення розпочалася після закінчення Кримської війни.
469241
  Шерех Ю. Друга черга : Література. Театр. Ідеології / Юрій Шерех ; упоряд. і вступ: Ю. Шевельов. – [Нью-Йорк] : Сучасність, 1978. – 389, [3] c. – (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 130)
469242
  Смагоринский Б.С. Друга чувствуя плечо. / Б.С. Смагоринский. – Волгоград, 1963. – 60с.
469243
  Романько В. Друга... й остання дружина Володимира Сосюри. До 115- річчя від дня народження В.Сосюри // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 14


  Неточності стосовно життя відомого українського поета Володимира Сосюри : У навчальній книзі Юлії Солод "Українська література: Конспект лекцій" (Київ, вид-во "Козак", 1996 р.), затвердженій Радою підготовчих курсів КНУТШ.
469244
  Карапанчев Г. Другар и вожд любим / Г. Карапанчев. – София, 1949. – 96 с.
469245
  Харрингтон М. Другая Америка / М. Харрингтон. – М, 1963. – 211с.
469246
  Босенко Юлия Другая Болгария // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 90-95 : Іл.
469247
  Мур Малкольм Другая Венеция // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 46 : фото
469248
  Новикова С. Другая война на Западном фронте // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 103-105. – ISSN 0235-7089


  Союзники России в Первой мировой глазами военного корресподента.
469249
  Сахаров А.Н. Другая война: к выходу нового сборника документов о советско-финляндской войне // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0869-5687
469250
  Опочинин В.П. Другая жизнь / В.П. Опочинин. – Птгр. – 61с.
469251
  Трифонов Ю.В. Другая жизнь / Ю.В. Трифонов. – Москва, 1979. – 686с.
469252
  Щербаков М.К. Другая жизнь / Михаил Щербаков. – Москва : Аргус, 1997. – 336с. – (Серия "Авторская песня"). – ISBN 5-85549-128-5
469253
  Орестов О.Л. Другая жизнь и берег дальний / О.Л. Орестов. – М., 1974. – 192с.
469254
  Рудницкий А.Ю. Другая жизнь и берег дальний... / А.Ю. Рудницкий. – М., 1991. – 191с.
469255
  Василевский Б. Другая жизнь и город дальний // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 4. – С. 130-147. – ISSN 0012-6756
469256
  Кальницкий М. Другая Куреневская катастрофа // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев : ФОКУС МЕДИА, 2021. – № 26 (717), 02.07.2021


  "Как неосмотрительность частных застройщиков вызвала беду 170 лет назад".
469257
  Островская Е. Другая модернизация (Модернизация. Новый взгляд) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 97-100.


  Понимание модернизации позволяет по-новому увидеть цели и стратегию реформ.
469258
   Другая молодежь Америки. – М., 1974. – 309с.
469259
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – М., 1963. – 607с.
469260
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – М., 1967. – 557с.
469261
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1977. – 648 с.
469262
  Гидаш А. Другая музыка нужна / А. Гидаш. – М., 1984. – 647с.
469263
  Григорьева Н.А. Другая планета. / Н.А. Григорьева. – М, 1967. – 94с.
469264
  Мехтель А. Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой / А. Мехтель. – М, 1983. – 238с.
469265
  Валиков Г.Г. Другая природа / Г.Г. Валиков. – Москва, 1984. – 198с.
469266
  Соколов Б. Друге "видання" ДКНС // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 20-21 серпня (№ 113/114). – С. 3


  Атмосфера а Росії зараз похмуріша, ніж була на початку 1985 року, до початку перебудови, куди хотіли повернути країну путчисти.
469267
  Сильченко В. Друге "Я" Германа Мелвілла // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-51. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
469268
  Кочур Григорій Друге відлуння / Кочур Григорій. – Київ : Дніпро, 1991. – 558 с.
469269
  Кореньков О. Друге відродження "Ісламської держави". Пентагон визнав, що втрата території, всупереч очікуванням, не знищила ІД // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 5


  "Три місяці замість трьох років. Саме стільки знадобилося терористам "Ісламської держави", щоб відновити свій вплив на, здавалося б, остаточно визволених територіях Сирії та Іраку. Наприкінці березня президент США Дональд Трамп демонстрував журналістам ...
469270
  Різник Л. Друге дихання : повісті / Л. Різник. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 368 с.
469271
  Забудський В. Друге дихання для узагальнюючих податкових консультацій // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 24-25
469272
  Терсіна О. Друге дихання індустріальних парків. Порядок створення та особливості державного стимулювання індустріальних парків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 14-15
469273
  Бондарчук А. Друге життя "діаманта у попелі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 8


  Уперше в історії Української церкви канонізовано поета-мученика Данила Братковського.
469274
  Одаренко О.В. Друге життя "нового роману" (щодо проблеми визначення нових методологічних засад дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто авторську позицію щодо текстів представників "нового роману" - французької літературної течії 50-70 рр. ХХ ст. Філософсько-естетичний аналіз цього корпусу текстів можливий, на думку автора, на підставі принципово інших, ніж склалися, ...
469275
  Брюгген В. Друге життя Володимира Свідзінського // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 191
469276
  Самченко В. Друге життя Маріка. Як прифронтове місто за кілька років облаштувало зразкові парки та центри культури // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 вересня (№ 99). – С. 13


  Коли про прифронтове місто у Донецькій області кажуть "культурна столиця" - на відстані понад 700 км від нього, в Києві, якось у це не віриться. А саме такий статус підтверджує впродовж нинішнього року Маріуполь, який називають містом Марії (за іменем ...
469277
  Шуткевич О. Друге життя піаніно Леонтовича // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  Унікальні речі з музею, що в селі Марківці, віддали на реставрацію.
469278
  Міщенко Д.О. Друге заміжжя : Повісті, оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 270с.
469279
  Кісіль І.М. Друге засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 205-209. – ISSN 0320-9466
469280
  Швець П.Л. Друге крило. / П.Л. Швець. – К, 1988. – 119с.
469281
  Гузюк П. Друге народження / П. Гузюк. – Львів, 1965. – 196с.
469282
  Васько О.Т. Друге народження гальванопластики / О.Т. Васько. – Київ : Знання, 1970. – 48 с.
469283
  Прокоф"єв І. Друге народження Сострата, або Океан, що дихає гекзаметрами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 21 вересня (№ 19). – С. 6-7


  Книга поезій "Замінований рай" В. Базилевського.
469284
  Марченко О. Друге народження. / О. Марченко. – Х, 1959. – 68с.
469285
  Калинчук Д. Друге нашестя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 31 (196). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Хто повернув більшовиків в Україну?
469286
  Леонтович О. Друге повернення // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0208-0710
469287
  Сивокінь Г.М. Друге прочитання / Г.М. Сивокінь. – Київ, 1972. – 203с.
469288
  Корнута Р. Друге прочитання основної праці Ганса Кельзена "Чисте правознавство" // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 13-17. – ISSN 0132-1331
469289
  Гаврилюк Н. Друге прочитання через 12 років " По той бік сонця": Олекса Влизько // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)
469290
  Лізен О.М. Друге сонце : повість / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1982. – 196 с.
469291
  Ероховец А.С. Други-недруги / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1989. – 427с.
469292
  Смирнов С.В. Други-однополчане : Эпиграммы. Шутки. Посвящения / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 400 с.
469293
  Цуркин Г.В. Други-товарищи / Г.В. Цуркин. – Москва, 1968. – 343с.
469294
  Панов В.А. Други верные. / В.А. Панов. – М., 1959. – 609с.
469295
  Панов В.А. Други верные. / В.А. Панов. – М., 1969. – 607с.
469296
  Тиханов Николай Кузьмич Други и недруги / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1973. – 244с.
469297
  Горышин Г.А. Други мои : повести и рассказы / Г.А. Горышин. – Москва : Современник, 1974. – 176с.
469298
  Можейко И.В. Другие 27 чудес / И.В. Можейко. – М., 1969. – 256с.
469299
  Карпов Г.А. Другие англичане: афро-азиатские сообщества в Великобритании // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 49-53. – ISSN 0321-5075
469300
  Набоков В.В. Другие берега / В.В. Набоков. – Москва, 1989. – 287 с.
469301
  Набоков В.В. Другие берега / В.В. Набоков. – Ленинград, 1991. – 400 с.
469302
  Набоков В.В. Другие берега : Автобиография. Рассказы. Стихотворения / В.В. Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 416с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00627-0
469303
   Другие берега : альманах. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-4354
№ 22 : Дни Турбиных 1926-2007. – 2007
469304
  Буркацкий Н. Другие берега / Николай Буркацкий. – Киев : Книга, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8314-49-0
469305
  Лавкрафт Г.Ф. Другие боги : рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт ; [пер. с англ. : О. Алякринский, Л. Биндеман, Л. Володарская и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 316, [4] с. – ISBN 5-352-00709-Х
469306
  Мин Е.М. Другие времена. / Е.М. Мин. – Л, 1978. – 255с.
469307
  Сергеев Александр Другие Земли // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 84-85 : фото
469308
  Штуден Л.Л. Другие люди / Л.Л. Штуден. – Новосибирск, 1985. – 222с.
469309
  Асанов Л.Н. Другие мы : рассказы / Асанов Л.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 252 с.
469310
  Бужор В. Другие преступления против жизни (ст. ст. 146-150 УК РМ) // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 8-15. – ISSN 1810-308X
469311
  Фоменко А. Другие российско-американские отношения // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 60-80. – ISSN 0130-9625
469312
  Гребнев Н.И. Другие слова / Н.И. Гребнев. – Ташкент, 1973. – 287с.
469313
  Преловська І. Другий "екстренний" Собор УАПЦ // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 479-481. – ISBN 966-7522-04-0
469314
  Левицький М. Другий "КочурФест": попри пандемію - поступ триває! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  Відбувся Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів ім. Г. Кочура. У засіданні круглого столу "Міжнародний фестиваль "КочурФест": поширення української літератури за кордоном" брали участь: Д. Дроздовський, Л. Коломієць, С. Лучканін та ін. На ...
469315
  Каменюк М. Другий "Крик з могили" Миколи Холодного : почутий і записаний Михайлом Каменюком у Вінниці : [літ.-поетич. ессе / упоряд. Михайло Каменюк]. – Вінниця : Консоль, 2010. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в прим.: с. 356-365. – ISBN 978-617-583-031-4
469316
  Шульга Є. Другий "Мюнхен" чи друга "Кримська війна" ? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 4
469317
  Васильчук Г.М. Другий "неп": сучасна історіографія теорії та історії політики українізації в УСРР // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 150-154. – (Історія ; Вип. 19)
469318
  Колодний А. Другий Ватиканський Собор - митрополит Йосиф Сліпий - Український патріархат // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 239-261. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
469319
  Юраш А. Другий Ватиканський Собор як виклик і спонука для розвитку богословсько-еклезіальних традицій християнського Сходу // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 336-345
469320
  Шепетяк О. Другий Ватиканський Собор як виразник доктрини толерантності Католицької Церкви // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 103-106
469321
  Теліженко О. Другий вимір / Олександра Теліженко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2023. – 109, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-920-693-0


  У пр. №1749014 напис: Разом - до Перемоги ! Підпис (автор) 03.08.23 р.
469322
  Стріха М. Другий відкритий лист ректору Національної музичної академії України М.О. Тимошенку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 4-5


  Щодо " цинічного вбивства" явища українськомовної опери в НМАУ.
469323
  Федоров В.Д. Другий вогонь / В.Д. Федоров. – К., 1984. – 189с.
469324
  Давидюк Р. Другий Волинський Кіш УНАКОТО (1924-1935 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 2 (38), квітень - червень. – С. 100-113. – ISSN 1998-4634
469325
   Другий Всеслов"янський мітінг у Москві.. – Москва, 1942. – 96 с.
469326
  Дементьєв О.Г. Другий Всесоюзний з"їзд письменників - найважливіша віха в історії радянської літератури / О.Г. Дементьєв. – Київ, 1955. – 39с.
469327
  Гайда Л. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль та актуальні аспекти розвитку музейної педагогіки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 170-173


  Музейна педагогіка в Україні
469328
  Пилявець Л. Другий Всеукраїнський Собор УАПЦ // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 291-292
469329
  Панчишин А.З. Другий голос : вірші / А.З. Панчишин. – Київ : Молодь, 1990. – 44 с. – ISBN 5-7720-0486-7; 5-7720-0367-4
469330
  Мезенцева Н. Другий демографічний перехід: витоки та концепції / Н. Мезенцева, Н. Кондрась // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 51-56. – ISSN 2413-7154


  Другий демографічний перехід вважається найновішим етапом демографічної модернізації, в який економічно розвинуті країни світу вступили на початку 70-х років ХХ ст., коли з"явилися перші ознаки кардинальних змін моделі сім"ї і народжуваності в містах ...
469331
   Другий Додатковий протокол до Європейської Конвенції про видачу правопорушників // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 138-140


  Підписали Протокол члени-Ради Європи в Страсбурге, 17 березня 1978 року.
469332
  Логвиненко І.М. Другий екзамен / І.М. Логвиненко. – Київ, 1968. – 166с.
469333
  Нахлік Є. Другий етап (осінь 1876 - середина 1895 р.) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 21-45. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
469334
  Фігурний Ю.С. Другий етап козацького збройного повстання 1638 р. під орудою Дмитра Гуні як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 160-176
469335
  Вітович І. Другий етап революції. Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян закликав громадян блокувати корумповані суди // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  "Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 19 травня, закликав громадян зранку в понеділок, 20 травня, заблокувати всі будівлі судів у республіці".
469336
  Безручко О.В. Другий етап реформи кіноосвіти 1934 року // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 68-76
469337
  Красота І.В. Другий етап реформування іьженерних військ Збройних Сил України (2000-2013 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 25-33. – ISSN 2313-5603
469338
  Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 1, американські аеропорти) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – С. 522-526. – ISSN 2077-3455
469339
  Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 2, європейські аеропорти) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 456-461. – ISSN 2077-3455
469340
  Савінцев В. Другий ефіопсько-сомалійський конфлікт // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 90-101
469341
  Гутаріна К.В. Другий з"їзд адвокатів України // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.36-40
469342
   Другий з"їзд географічного товариства УРСР : /м. Львів, 1-5 червня 1970 року/.Симпозіум. – Київ : Наукова думка
Проблеми комплексного картографування Української РСР: ( Тези доповідей). – 1970. – 52 с.
469343
   Другий з"їзд географічного товариства УРСР : (Львів, 1-5 червня 1970 р.): Симпозіум. – Київ : Наук. думка
Теоретичні та прикладні питання економіко-географічних досліджень: Тези доповідей. – 1970. – 78 с.
469344
  Лось В.Є. Другий з"їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії і його історичне значення / В.Є. Лось. – Київ, 1955. – 21с.
469345
  Лось В.Є. Другий з"їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії і його історичне значення / В.Є. Лось. – К, 1963. – 28с.
469346
  Волін М. Другий з"їзд РСДРП / М. Волін. – Київ, 1938. – 43с.
469347
  Шморгун П.М. Другий з"їзд РСДРП і більшовицькі організації України / П.М. Шморгун. – Київ, 1983. – 48с.
469348
  Шморгун П.М. Другий з"їзд РСДРП і створення більшовицьких організацій на Україні / П.М. Шморгун. – Київ, 1954. – 32с.
469349
   Другий з"їзд РСДРП. : матеріали і документи. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 308 с.
469350
  Богуславський О.В. Другий з"їзд українських журналістів США і Канади (жовтень, 1966): шляхом самоорганізації журналістського середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 62-68. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
469351
  Петрук А.С. Другий закон діалектики чи консолідація цифрових ресурсів бібліотеки ОДАБА в умовах карантинних обмежень / А.С. Петрук, С.П. Мовчан // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 1 (27). – С. 114-122. – ISSN 2707-3335
469352
  Герасименко Т.Ф. Другий закон термодинаміки і його філософське значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
469353
  Сулима Л. Другий зимовий похід Армії УНР: рейд у вічність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 15


  95 років тому, 17 листопада 1921 р., відбувся останній бій національно-державницьких сил із московським більшовизмом. Трагедія поблизу містечка Базар завершила збройну боротьбу українців за незалежність... Проте поразка регулярної Армії УНР не ...
469354
  Файзулін Я.М. Другий Зимовий похід в контексті української національно-визвольної боротьби 1917-1921 років : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец.: 09.00.12 - українознавство / Ярослав Миколайович Файзулін: КНУТШ. – Київ, 2008. – 236 л. – Бібліого.: л. 201- 236
469355
  Файзулін Я.М. Другий Зимовий похід в контексті української національно - визвольної боротьби 1917-1921 років : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 09.00.12 - Українознавство / Файзулін Я. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
469356
   Другий Зимовий похід, або Листопадовий рейд. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 246, [2] с. – Імен. покажчик: с. 141-150. – Бібліогр.: с. 138-140. – ISBN 966-7601-80-3
469357
  Суслов М.А. Другий зьїзд РСДРП і його всесвітньо-історичне значення / М.А. Суслов. – Київ, 1973. – 30с.
469358
  Пушкарук Н. Другий і головний етап революції / Н. Пушкарук, С. Григорян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 86). – С. 3


  Нікол Пашинян оголосив про судову реформу у Вірменії, сказавши, що настав час "хірургічного втручання".
469359
  Дем’янчук П. Другий комуністичний штурм та його вплив на етнокультурне середовище міст Донбасу // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 151-162. – ISSN 2519-2760
469360
   Другий концерт Сильвіо Вілера в КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  "...Швейцарський диригент і мультиінструменталіст маестро Сильвіо Вілер удруге виступив у нашому Мистецькому салоні. На концерт прийшло багато шанувальників музичного таланту маестро. Цього разу він керував симфонічним оркестром "Золоті ворота Києва". ...
469361
  Ющенко В. Другий крок: соціальний пріоритет: // Без цензури, 2004


  З передвиборчої програми кандидата у президенти
469362
  Шмігер Т. Другий лауреат літературної премії імені Григорія Кочура // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 156-157. – ISSN 0868-4790


  Другим лауреатом літературної премії імені Григорія Кочура стала зав. кафедрою перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського нац. університету імені Івана Франка - професор Роксолана Зорівчак
469363
   Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. : Історія : Доповіді і повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; АН України ; Упоряд. Я. Ісаєвич, Я. Грицак. – Львів. – ISBN 5-7702-0620-9
Ч. 2. – 1994. – 219 с.
469364
   Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. Історія : доповіді і повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжн. асоц. україністів, АН України ; [упоряд. : Я. Ісаєвич, Я. Грицак]. – Львів : [Атлас]. – ISBN 5-7702-0609-8
Ч. 1. – 1994. – 296 с.
469365
  Кресін О.В. Другий міжнародний науковий симпозіум "Дні порівняльного правознавства" // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 497-504. – ISBN 978-966-171-322-1
469366
  Асламова Л. Другий міжнародний семінар з медичної фізики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  КНУ за ініціативою навчально-наукового центру радіаційної безпеки провів Другий міжнародний семінар "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Під час відкриття семінару підписано Меморандум між університетом та Національною академією ...
469367
   Другий Міжнародний студентський турнір з історії / За матеріалами сайту Київського університету імені Бориса Грінченка // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 4


  4-6 листопада 2015 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся II Міжнародний студентський турнір з історії. I-е місце у команди КНУ імені Тараса Шевченка.
469368
  Лук"янов О. Другий окремий мотопіхотний батальйон "Горинь": Етапи формування та участь у бойових діях на Сході України під час проведення АТО // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 75-79. – ISSN 1998-4634
469369
  Колесніченко В.В. Другий періодичний Громадський звіт щодо виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: тенденції з порушення прав людини посилилися / Вадим Колесніченко, Руслан Бортнік ; [Всеукр. громадська організація "Правозахисний громадський рух "Російськомовна Україна". – Київ : Золоті ворота, 2012. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2246-18-6
469370
  Франчук В.Ю. Другий південнослов"янський вплив у "Слові о полку Ігоревім" і "Задонщыне" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 69-80. – ISSN 0027-2833


  "Здійснено спробу відновити первісні форми тих лексем «Слова о полку Ігоревім», що зустрічаються в «Задонщине» - пам’ятці, відомі списки якої належать до XV–XVII ст. Реконструйований на основі цих списків початковий текст «Задонщины» дозволяє ...
469371
   Другий пленум ЦК Спілки робітників залізниць Півдня.. – Х., 1935. – 72с.
469372
  Мамайсур Б. Другий початок / Б. Мамайсур. – Київ : Сфера, 1997. – 172с.
469373
  Кістерська Л. Другий президент / Л. Кістерська, Л. Матвєєва // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – Київ, 1993. – С. 156-166
469374
  Яцечко С. Другий прихід до влади В. Гомулки в жовтні 1956 р. і його програма соціально-політичних перетворень у Польщі // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 139-141. – ISBN 978-966-485-045-9
469375
   Другий прихід Ісуса Христа або Що невдовзі чекає усе людство?!. – Тернопіль, 2003. – 41с.
469376
  Фігурний Ю.С. Другий розділ. Етнокультурні та націєтворчі процеси у кінці 18 - першій третині 19 ст. // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 15-53
469377
   Другий світовий конгрес вільних українців = Second world congress of free ukrainians : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1986. – 470 с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-920365-22-1
469378
   Другий сезон у мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  Великим концертом камерної та класичної музики відкрився другий сезон 2014/15 р. у Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка.
469379
  Сквіра Н. Другий том "Мертвих душ" Миколи Гоголя як об"єкт літературної рецепції спалення тексту // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 111-117. – ISSN 2307-2261
469380
  Сквіра Н.М. Другий том "Мертвих душ" Миколи Гоголя: історіографія вивчення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 233-245
469381
  Сергійчук В.І. Другий українець у Білому домі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2007 р. / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – С. 233-234. – ISBN 978-966-2911-10-7


  До 75-річчя від дня народження Мирона Куропася.
469382
   Другий університетський фестиваль театральних вистав // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 8


  Фестиваль "Катарсис-ІІ": до участі запрошені університетські театри інших вишів Києва. Ініціатива створення та проведення фестивалю "Катарсис" належить студентам факультету психології. Автор ідеї та директор фестивалю - студент факультету Олексій ...
469383
  Автомонов П.Ф. Другий фронт : роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 384 с.


  Герої нового роману і фронтові розвідники, які діють при звільнені Ленінградської області й Прибалтійських республік. Автор розкриває високі моральні якості характерів героїв і їх беззавітну вірність своїй великій Батькивщині
469384
  Крамар О. Другий фронт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Приборкати реваншизм Путіна неможливо без позбавлення його нафтодоларів, однак для цього ЄС та Україні доведеться ризикнути.
469385
  Цибульник В. Другий фронт. Гібридна війна Росії на Західних Балканах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 5


  "Одночасно з гібридною війною проти України Росія відкрила "другий фронт" і на Західних Балканах, де вона мріє розширити свою присутність. Імперія, яка трухлявіє, для свого збереження та подолання майбутньої самотності потребує війн. Сьогодні - ...
469386
  Крамар О. Другий фронт. Як позбавити Путіна нафтодоларів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 квітня - 6 травня (№ 18). – С. 5


  Приборкати реваншизм Путіна неможливо без позбавлення його нафтодоларів, однак для цього ЄС та Україні доведеться ризикнути.
469387
   Другий щорічний круглий стіл українських архівістів "Українські архіви: виклики та реалії" (25 вересня 2018 р., м. Київ) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 64-71. – ISSN 0320-9466


  Відкрив засідання круглого столу його модератор - голова Спілки архівістов України, д-р іст. наук, проф. М. Щербак. У дискусії "Стратегічні перспективи розвитку архівної справи в Україні: кадри, технології, управлінські рішення" взяла участь завідувач ...
469388
   Другими словами... : Словарь английских идиом. – Санкт-Петербург : Алга-Фонд, 1994. – 248с. – ISBN 5-87290-018-х
469389
  Базилевич В.Д. Другі "Бунгівські читання" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817
469390
   Другі збори Всеукраїнської громадської організації "Конгрес українців Холмщини і Підляшшя". – Рівне, 2001. – 152с. – ISBN 966-7358-19-4
469391
   Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; Софійський ун-т "Св. Климент Охридський", Іст. ф-т, Каф. етнології ; [редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2017. – 501, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-06-2
469392
   Другі Конституційні читання : збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам"яті академіка права Ю.М. Тодики / МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Лабораторія законодавчих іниціатив ; [ за заг. ред. А.П. Гетьман ]. – Харків : Права людини, 2009. – 376 с. – ISBN 978-966-8919-68-8
469393
  Смілянець С. Другі краєзнавчі читання пам"яті Петра Тронька / С. Смілянець, О. Гончаров // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 264-267. – ISSN 2222-5250


  20 листопада 2013 р. в рамках других краєзнавчих читань, присвячених пам"яті Петра Тронька в Національній історичній бібліотеці України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України". ...
469394
  Перевезій В. Другі курасовські читання // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-123.
469395
  Горяной Павло Другі міжнародні драгоманівські читання // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 25 : фото
469396
   Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
[Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – 2006. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
469397
  Нікітіна Тетяна Другі міжнародні соціологічні читання пам"яті Н. В. Паніної "Соціологія і суспільство сьогодні" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.207-210. – ISSN 1563-3713
469398
   Другі Покровські міжнародні просвітницькі читання "Церква в світі: служіння любові" : зб. матеріалів, Київ, 22-24 жовт. 2009 р. м. Київ / Місіонер. від. при Свящ. Синоді Укр. Правосл. Церкви ; Всеукр. Правосл. пед. т-во ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; Ін-т проблем виховання Акад. пед. наук України ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2009. – 615, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-182-035-6


  Дорогому Леоніду Васильовичу з найкращіми побажаннями! Архієпископ Филип 26.10.2010р.
469399
   Другі Усеславянскі мітынг у Маскве.. – М., 1942. – 103с.
469400
   Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Нац. худож. музей України ; [відп. за вип. Толстова Л.В.]. – Київ : Артліт, 2009. – 320 с., [28] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-96726-3-6
469401
   Другі читання пам`яті Констянтина Івановича Рубинського. – Харків, 1999. – 45с.
469402
  Любовець Н. Другі Чишківські читання з історичної біографістики / Н. Любовець, В. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 531-536. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
469403
   Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання; МОН України ; НАН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова та ін.; Ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко. Б.Л. Андрусишин та ін. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 712 с. – ISBN 966-660-151-6
469404
   Другі Яковлівські читання : матеріали Республіканської наукової конференції, присвяченої пам"яті українського історика, правознавця, громадського і політичного діяча Андрія Яковліва (1872-1955) / Яковлівські Читання; Черкаський ін-т управління, Молодіжне іст. тов-во ім. А. Яковліва; Українське Історичне Тов-во ; [за заг. ред. В.В. Ластовського]. – Черкаси : Черкаський ін-т управління, 2002. – 74 с. – ISBN 966-7812-02-2
469405
  Селишкар Т. Другови / Т. Селишкар. – Београд, 1971. – 204 с.
469406
  Еременко В.В. Другого варианта не будет / В.В. Еременко. – Москва, 1985. – 287с.
469407
  Смілянська А. Другого липня стартує вступна кампанія // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 117). – С. 10
469408
  Тимофеева А. Другого нет пути. Результаты фундаментальных исследований должны работать. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Наша страна может и должна перейти от сырьевой экономики к инновационной. Помогут в этом передовые научные исследования, а точнее - их результаты, которые в последние годы все активнее начинают материализовываться, в том числе в рамках ...
469409
  Гилязов А.М. Другого пути нет : роман-хроника в 3-х кн. / А.М. Гилязов, А.Л. Литвин. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1990. – 539 с.
469410
   Другого пути нет!. – Москва, 1956. – 232 с.
469411
  Новиков Н.М. Другое время / Н.М. Новиков. – М., 1988. – 421с.
469412
  Мартынов Семен Другое измерение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 28-29 : фото
469413
  Вурмбранд Ричард Другое лицо Маркса / Вурмбранд Ричард. – Москва, 1991. – 63с.
469414
  Кортасар Х. Другое небо / Х. Кортасар. – Москва, 1971. – 270с.
469415
   Другое небо : Сборник зарубеж. науч. фантастики. – Москва : Политиздат, 1990. – 574 с.
469416
  Пэйер С. Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – 464 с.
469417
  Галина Мария Другое что-то : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
469418
  Гетманцев Д. Другої спроби не буде! Провал податкової амністії, проведеної напередодні виборів, передбачуваний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 1-2


  "Насправді необхідність податкової амністії (або, коли хочете, нульового декларування) в нашій країні мало в кого викликає сумніви. Всі спеціалісти погоджуються, що її проводити треба. Питання тільки - коли та як. І тут уже списи ламаються не на жарт. ...
469419
  У Цзяньпин Другой "магический реализм": немного о мифотворчестве в ранних произведениях Ч. Айтматова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 48-49. – ISSN 1684-2618
469420
  Есеновский Е. Другой берег / Е. Есеновский. – М, 1986. – 407с.
469421
  Северная С. Другой берег времени : роман / Светлана Северная. – Київ : Факт, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-359-265-7
469422
  Романова Т. Другой взгляд на кризис в зоне евро // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 101-113. – ISSN 0130-9625
469423
  Краснова Т.И. Другой голос : анализ газетного дискурса русского зарубежья 1917-1920(22) гг. / Т.И. Краснова ; [под ред. Л.Р. Дускаевой]. – Санкт-Петербург : Северная звезда, 2011. – 588, [1] с. – Библиогр.: с. 524-559 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905042-28-7


  Библиотеке Киевского национального ун-та от автора Т. Краснова
469424
  Баянов А. Другой земли нет : стихи / А. Баянов. – Москва, 1983. – 87 с.
469425
   Другой Иерусалим // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 32-41 : фото
469426
  Алексеева Д.А. Другой как ближний: парадоксы тематизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 74-89. – ISSN 0235-1188
469427
   Другой Китай. Мифы и реальность Поднебесной // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 70-73 : фото
469428
  Бершадский Р.Ю. Другой край света : книга путешествий / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Советский писатель, 1967. – 272 с.
469429
  Крупин В. Другой мир : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 9-27. – ISSN 0131-2332
469430
  Белоногов А. Другой ООН у нас нет // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.69-88. – ISSN 0130-9625
469431
  Грин Э. Другой путь / Э. Грин. – Москва, 1956. – 128с.
469432
  Грин Э. Другой путь / Э. Грин. – Москва
1. – 1963. – 415с.
469433
  Грин Э. Другой путь / Э. Грин. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 2 : В стране Ивана. – 1963. – 349с.
469434
  Грин Э. Другой путь : роман в 2-х частях / Э. Грин. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1. – 1971. – 479с.
469435
  Грин Э. Другой путь : роман в 2-х частях / Э. Грин. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 2. – 1971. – 479с.
469436
  Акунин Б. Другой Путь / Акунин-Чхартишвили. – Москва : Захаров, 2015. – 455, [2] с. : ил. – (Семейный альбом). – ISBN 978-5-8159-1342-4
469437
  Менжулин В.И. Другой Сикорский : Неудобные страницы истории психиатрии / В.И. Менжулин. – Киев : Сфера, 2004. – 490 с. – ISBN 966-7841-72-3
469438
   Другой Таиланд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 52-56 : фото
469439
  Кулиш П.А. Другой человек : Из воспоминаний былого ; (посвящается. Миколаю Ивановичу Костомарову) / [соч.] П.А. Кулиша. – Санкт-Петербург : В тип. П.А. Кулиша, 1861. – 49 с. – Отд. оттиск: Основа. 1861, № 2, с. 56-104
469440
   Другой человек : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 42-45 : Фото
469441
  Каштанов А.Л. Другой человек. / А.Л. Каштанов. – Москва, 1989. – 280с.
469442
  Брудный А А. Другому как понять тебя? / А А. Брудный, . – М, 1990. – 64с.
469443
  Батов В.И. Другому как понять тебя? / В.И. Батов. – Москва : Знание, 1991. – 48 с. – (Сер. "Знак вопроса" ; № 11)
469444
  Савчук М. Другорядна історія Коломиї : краєзнавчо-іронічне дослідження / Микола Савчук ; [фот., карикатури й граф. роботи Миколи Ганущака ; фот. з архіву Миколи Савчука]. – Коломия : Вік, 2013. – 68, [2] с. : іл. – В кн. також: Англік з Коломиї та інше : Коломия в прислів"ях, приказках, сталих словосполученнях ; Що є коломийського у світі. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Коломийська бібліотека ; вип. 17). – ISBN 966-550-092-9


  У пр. № 1696091 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
469445
  Іваненко В.А. Другорядне "Я": феномен іншості та двійництва в сучасній шотландській прозі // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 116-135. – ISSN 2306-2908
469446
  Вовк А.В. Другорядні функції синтактико-стилістичних маркерів у "щоденниках" О. Гончара // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 72-79. – ISSN 2313-4593
469447
  Ваншенкин К. Другу / К. Ваншенкин. – Москва, 1965. – 112с.
469448
   Другу, брату, освободителю!. – М., 1975. – 302с.
469449
  Куценко О.П. Дружать міста - дружать народи / О.П. Куценко, Л.Л. Прокопенко. – К., 1989. – 47с.
469450
  Габис В.А. Дружба-амитье / В.А. Габис. – М., 1979. – 126с.
469451
   Дружба -- Баратшаг.. – Сімферополь, 1972. – 69с.
469452
   Дружба - всего дороже.. – Москва, 1967. – 250 с.
469453
  Савельева В.В. Дружба - фройндшафт: кн. для чтения на нем. яз. в 10-м кл. сред. шк. / В.В. Савельева. – Москва, 1976. – 96с.
469454
   Дружба - это прекрасно!. – Душанбе, 1982. – 143с.
469455
  Лясковский В.Г. Дружба / В.Г. Лясковский. – 2-е изд. доп. – Одесса, 1949. – 131 с.
469456
  Лясковский В.Г. Дружба / В.Г. Лясковский. – 2-е изд. доп. – Одесса, 1949. – 92 с.
469457
  Пришвин М.М. Дружба / М.М. Пришвин. – Москва, 1950. – 48с.
469458
  Хузангай П.П. Дружба : стихи и поэмы / П.П. Хузангай; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1950. – 176 с.
469459
  Мурзиди К.Г. Дружба / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1952. – 72с.
469460
  Благов А.Н. Дружба : стихи / А.Н. Благов. – Иваново : Облгиз, 1952. – 80 с.
469461
  Плахтін І.О. Дружба / І.О. Плахтін. – Харків : Кн.-газ. вид-во, 1953. – 104 с.
469462
  Кучер В.С. Дружба : рассказы / В.С. Кучер. – Москва : Воениздат, 1954. – 48 с.
469463
  Забашта Л.В. Дружба : стихи / Л.В. Забашта. – Ленинград : Советский писатель, 1954. – 234 с.
469464
  Павлова Дружба / Павлова, Е. – Кострома, 1955. – 14с.
469465
  Астафьев Г. Дружба : очерки / Астафьев Г. – Калинин : Книжное издательство, 1955. – 80 с.
469466
   Дружба : статьи, очерки, исследования, воспоминания. – Москва, 1957. – 718 с.
469467
   Дружба. – Ереван
Кн. 2. – 1960. – 593 с.
469468
  Бедзик Д. Дружба : одноактні п"єси для шк. самодіяльності / Дмитро Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1961. – 62 с.
469469
  Венцлова А.Т. Дружба : роман / А.Т. Венцлова; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 343 с.
469470
  Терещенко М.І. Дружба / М.І. Терещенко. – К., 1962. – 63с.
469471
   Дружба. – Л., 1964. – 134с.
469472
  Орагвелидзе М.Ф. Дружба : докум. повесть / М.Ф. Орагвелидзе; авториз. пер. с груз. В.Михайлова. – Москва : Политиздат, 1968. – 152 с.
469473
  Алферов В.Г. Дружба / В.Г. Алферов. – Москва : "Сов. Россия", 1970. – 144с.
469474
  Харлампиев М.М. Дружба / М.М. Харлампиев. – М, 1973. – 140с.
469475
   Дружба. – Йошкар-Ола
Вып. 2. – 1976
469476
   Дружба. – Москва
Вып. 7. – 1976
469477
   Дружба. – Москва
Вып. 8. – 1976
469478
   Дружба. – Чебоксары
Вып. 26. – 1976
469479
   Дружба : литературно-художественный сборник. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 126 с.
469480
   Дружба. – Москва
Вып. 8. – 1977
469481
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 27. – 1977
469482
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 29. – 1977
469483
   Дружба. – Йошкар-Ола
Вып. 4. – 1978
469484
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 30. – 1978
469485
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 31. – 1978
469486
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 32. – 1978
469487
   Дружба. – Л., 1979. – 126с.
469488
   Дружба. – Москва, 1979. – 408с.
469489
   Дружба. – Москва, 1979. – 238с.
469490
   Дружба. – Йошкар-Ола
Вып. 5. – 1979
469491
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 33. – 1979
469492
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 35 (3). – 1979
469493
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 36 (1). – 1980
469494
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 37 (2). – 1980
469495
   Дружба : литературно-художественный сборник. – Ленинград
№ ?. – 1981
469496
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 3. – 1981
469497
   Дружба. – Йошкар-Ола
Вып. 6. – 1981
469498
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 39 (1). – 1981
469499
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 40 (2). – 1981
469500
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 1. – 1982
469501
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 2. – 1982
469502
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Йошкар-Ола
№ 7. – 1982
469503
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 1. – 1983
469504
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 2. – 1983
469505
  Туренская В.И. Дружба / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1986. – 222с.
469506
  Кон И.С. Дружба / И.С. Кон. – Москва, 1987. – 348 с.
469507
  Кон И.С. Дружба : Этико-психологический очерк / И.С. Кон. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 350 с. – (Личность. Мораль. Воспитание)
469508
  Вейль С. Дружба : проза : глава из трактата "Формы неявной любви к Богу" (Из переписки) / вступительная статья П. Епифанова о Симоне Вейль // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 116-161. – ISSN 1130-6545


  Симона Вейль, Вайль (1909- 1943) - франц. философ и религиозный мыслитель. Сестра математика А. Вейля
469509
  Чачани К. Дружба армянского и курдского народов в XIX - XX вв. : Автореф... канд. истор.наук: / Чачани К.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л.
469510
  Гаврилів О.С. Дружба без порога / Орест Гаврилів. – Львів : Видавництво Тараса Сокори, 2009. – 48 с.
469511
   Дружба боевая : литературно-художественный сборник. – Москва : Военное издательство, 1965. – 503, [1] с.
469512
  Шевченко Л.А. Дружба братніх культур / Л.А. Шевченко. – К, 1971. – 163с.
469513
  Асатиани Л.Н. Дружба братских литератур : лит. связи груз. народа с братскими народами СССР / Л.Н. Асатиани ; пер. с груз. Г. Чикваидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 151 с.
469514
   Дружба братских университетов. – Киев, 1966. – 244с.
469515
  Ильген К. Дружба в действии / К. Ильген. – М., 1962. – 268с.
469516
  Капранов И.А. Дружба в действии / И.А. Капранов. – Москва, 1965. – 40с.
469517
  Готовкіна К. Дружба в соцмережі як привід для відводу судді // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 4-5
469518
  Видгоп Л.Н. Дружба великая и трогательная / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – Москва, 1967. – 191с.
469519
  Пашкина Т.Н. Дружба границ не знает / Т.Н. Пашкина. – Мурманск, 1965. – 62с.
469520
  Осипенко О. Дружба двох геніїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 114). – С. 10


  Про знахідки з архівів, що стосуються долі видатних земляків - Тараса Шевченка і Семена Гулака-Артемовського.
469521
  Окунь В.В. Дружба дружбою... / В.В. Окунь. – Днепропетровск, 1960. – 88 с.
469522
  Чоломбитько М.І. Дружба єднає. / М.І. Чоломбитько. – Київ, 1973. – 184с.
469523
   Дружба живет в сердцах. – Ашхабад, 1969. – 32 с.
469524
  Габер Є. Дружба з далеким прицілом. У Москві Ердоган підтвердив наміри закупити російські РЗК С-400 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 1, 5


  "8 квітня відбулася чергова - третя від початку року - зустріч президентів Ердогана і Путіна. Цього разу приводом для візиту турецького лідера до Росії стала участь у восьмому засіданні Ради співробітництва високого рівня, яка щорічно проходить між ...
469525
  Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії : (теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ) / Володимир Шевченко; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ-Чернігів : Фоліант, 2007. – 244с.
469526
   Дружба закалялась в боях : Романы, повести. – Кишинев : Литература артистикэ, 1985. – 590с. – (Слава)
469527
  Матиашвили Акадий Георгиевич Дружба и братское сотрудничество украинского и грузинского народов в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Матиашвили Акадий Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 59л.
469528
  Матиашвили А.Г. Дружба и братское сотрудничество украинского и грузинского народов в период Великой Отечетвенной войны / А.Г. Матиашвили. – Тбилиси, 1986. – 264с.
469529
  Шалимов М.Н. Дружба и братство народов - закон нашей жизни / М.Н. Шалимов. – Хабаровск, 1962. – 48с.
469530
   Дружба и братство русского и украинского народов. – Киев
Т. 2. – 1982. – 471с.
469531
   Дружба и братство русского и украинского народов.. – Киев
Т. 1. – 1982. – 480с.
469532
  Кекконен У.К. Дружба и добрососедство / У.К. Кекконен. – Москва, 1968. – 135 с.
469533
  Альберони Ф. Дружба и любовь / Ф. Альберони. – Москва, 1991. – 314с.
469534
  Абишев А. Дружба и любовь. (Серна с золотыми рогами) : пьеса в 4-х д., 8-ми карт. / Альжапар Абишев ; пер. с каз. В. Шкловского ; [послесл.: Л. Соболев. "Пьеса о новых людях"]. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 96 с.
469535
  Полотай Н.И. Дружба и служба. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1958. – 135с.
469536
   Дружба и сотрудничество во имя справедливости и мира.. – М, 1980. – 32с.
469537
  Шабалова Л.С. Дружба и сотрудничество коми народа с другими народами страны в строительстве социализма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шабалова Л.С. ; Горьк. гос. ун-т. – Сыктывкар, 1966. – 20 с.
469538
  Комаренко Н.В. Дружба и сотрудничество народов СССР. / Н.В. Комаренко. – К., 1984. – 215с.
469539
   Дружба и сотрудничество СССР и ГДР -- яркое воплощение ленинских идей.. – Волгоград, 1974. – 135с.
469540
  Богуманова З.З. Дружба и сотрудничество Таджикистана с братскими республиками СССР в условиях развитого социализма / З.З. Богуманова ; под ред. К.П. Марсакова ; АН ТаджССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1981. – 164 с. – Библиогр.: с. 140-163
469541
  Філіпчук А.І. Дружба і братерство радянських народів / Філіпчук А.І. – Київ, 1962. – 28с.
469542
  Федоренко Є.Г. Дружба і любов як соціальні явища / Є.Г. Федоренко. – Київ, 1974. – 48 с.
469543
  Панібудьласка В.Ф. Дружба і співробітництво українського народу з братніми народами СРСР 1959-1965 р. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1967. – 220с.
469544
  Саркеев Д. Дружба киргизского и русского народов в период строительства социализма (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркеев Д.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1969. – 21л.
469545
  Мохов Н.А. Дружба ковалась веками / Н.А. Мохов. – Кишинев, 1980. – 280с.
469546
  Степанов В.А. Дружба крепкая у нас / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 16 с.
469547
  Ярнатовская В.Е. Дружба крепнет / В.Е. Ярнатовская. – М., 1986. – 126с.
469548
  Шманько Г.И. Дружба между людьми - дружба между народами / Г.И. Шманько, П.Ю. Студеняк. – Ужгород, 1984. – 128с.
469549
  Круглова З.М. Дружба между народами - путь к миру / З.М. Круглова. – М, 1982. – 85с.
469550
  Знаменская М.В. Дружба миллионов / М.В. Знаменская. – К, 1974. – 174с.
469551
   Дружба морская. – Москва, 1958. – 48 с.
469552
   Дружба на вечные времена. – София, 1970. – 310с.
469553
  Петухов Б.Ф. Дружба навеки : Заметки о пребывании в Чехословакии / Б.Ф. Петухов. – Москва : Советская Россия, 1959. – 63с.
469554
  Раджабов С.А. Дружба навеки / С.А. Раджабов. – М., 1960. – 32с.
469555
   Дружба навеки.. – Улан-Удэ, 1985. – 229с.
469556
  Яковлев Н.Н. Дружба навечно / Н.Н. Яковлев. – Куйбышев, 1960. – 108с.
469557
  Яковлев Н.Н. Дружба навечно / Н.Н. Яковлев. – 2-е перераб. – Куйбышев, 1969. – 144с.
469558
  Будкін В.С. Дружба навіки / В.С. Будкін. – Київ, 1967. – 77с.
469559
  Грохульський Я.К. Дружба нам дороги вторувала / Я.К. Грохульський. – Київ, 1973. – 199 с.
469560
  Грохульский Я. Дружба нам дороги проложила / Я. Грохульский. – К, 1980. – 176с.
469561
  Пода Н.В. Дружба народів - джерело могутності РадянськоЇ держави / Н.В. Пода. – К., 1982. – 63с.
469562
  Павелко В.У. Дружба народів - дружба культур / В.У. Павелко. – Київ, 1973. – 187 с.
469563
  Рильський М.Т. Дружба народів : статті / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1951. – 212 с.
469564
   Дружба народів СРСР - велике завоювання ленінської національної політики КПРС.. – К, 1969. – 270 с.
469565
  Ясницький Г. Дружба народів СРСР - джерело процвітання Радянської України / Г. Ясницький. – Київ, 1954. – 216с.
469566
  Шерстюк Ф.Ю. Дружба народів СРСР - джерело сили і могутності Радянської держави / Ф.Ю. Шерстюк; Т-во для поширення політичних ті наукових знань УРСР. – Київ : Радянська Україна, 1943. – 32с.
469567
   Дружба народів СРСР - могутня сила в боротьбі за торжество комунізму.. – К, 1961. – 37с.
469568
  Шестопал М.М. Дружба народів ССР в український народнопоетичній творчості / М.М. Шестопал. – Київ, 1955. – 40с.
469569
   Дружба народов - дружба литератур. – Кишинев, 1974. – 320с.
469570
  Самойленко В.Ф. Дружба народов - источник могущества Советских вооруженніх сил / В.Ф. Самойленко. – М, 1972. – 176с.
469571
  Усубалиев Т.У. Дружба народов - наше бесценное завоевание. / Т.У. Усубалиев. – Москва, 1977. – 368с.
469572
   Дружба народов - характерная черта социалистического образа жизни.. – Ташкент, 1980. – 203с.
469573
  Рыльский М.Т. Дружба народов / М.Т. Рыльский. – Киев : художньої літератури, 1951. – 212 с.
469574
  Рыльский М.Т. Дружба народов / М.Т. Рыльский. – Киев, 1951. – 219 с.
469575
   Дружба народов. – Москва
№ 12. – 1976
469576
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1992. – 212 с.
469577
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 1992. – 270 с.
469578
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1992. – 272 с.
469579
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1992. – 272 с.
469580
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5/6. – 1992. – 272 с.
469581
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1992. – 272 с.
469582
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1992. – 272 с.
469583
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 1992. – 272 с.
469584
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1992. – 272 с.
469585
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11/12. – 1992. – 272 с.
469586
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1993. – 240 с.
469587
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 1993. – 240 с.
469588
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1993. – 240 с.
469589
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1993. – 240 с.
469590
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1993. – 240 с.
469591
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1993. – 240 с.
469592
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1993. – 240 с.
469593
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1993. – 240 с.
469594
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 1993. – 240 с.
469595
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1993. – 240 с.
469596
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1995
469597
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1995
469598
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1995
469599
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1995
469600
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1995
469601
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1995
469602
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1995
469603
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1995
469604
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 1995
469605
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 1995
469606
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1996
469607
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 1996
469608
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1996
469609
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1996
469610
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1996
469611
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1996
469612
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1996
469613
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1996
469614
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 1996
469615
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1996
469616
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 1996
469617
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 1996
469618
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 1. – 1997
469619
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 2. – 1997
469620
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 3. – 1997
469621
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 4. – 1997
469622
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 5. – 1997
469623
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 6. – 1997
469624
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-
№ 1. – 2003
469625
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2003
469626
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2003
469627
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2003
469628
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2003
469629
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2003
469630
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2003
469631
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2003
469632
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2003
469633
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2003
469634
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2003
469635
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2003
469636
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2004
469637
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2004
469638
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2004
469639
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2004
469640
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2004
469641
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2004
469642
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2004
469643
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2004
469644
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2004
469645
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2004
469646
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2004
469647
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2004
469648
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2005
469649
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2005
469650
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2005
469651
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2005
469652
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2005
469653
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2005
469654
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2005
469655
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2005
469656
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2005
469657
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2005
469658
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2005
469659
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2005
469660
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2006
469661
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2006
469662
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2006
469663
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2006
469664
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2006
469665
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2006
469666
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2006
469667
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2006
469668
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2006
469669
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2006
469670
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2006
469671
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2006
469672
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2007
469673
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2007
469674
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2007
469675
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2007
469676
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2007
469677
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2007
469678
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2007
469679
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2007
469680
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2007
469681
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2007
469682
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2007
469683
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2007
469684
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2008
469685
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2008
469686
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2008
469687
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2008
469688
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2008
469689
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2008
469690
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2008
469691
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2008
469692
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2008
469693
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2008
469694
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2008
469695
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2008
469696
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2009
469697
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2009
469698
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2009
469699
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2009
469700
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2009
469701
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2009
469702
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2009
469703
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2009
469704
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2009
469705
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2009
469706
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2009
469707
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2009
469708
  Терещенко Алексей Дружба народов : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 26 : Фото
469709
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2010
469710
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2010
469711
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2010
469712
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2010
469713
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2010
469714
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2010
469715
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2010
469716
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2010
469717
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2010
469718
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2010
469719
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2010
469720
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2010
469721
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2011
469722
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2011
469723
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2011
469724
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2011
469725
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2011
469726
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2011
469727
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2011
469728
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2011
469729
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2011
469730
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2011
469731
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2011
469732
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2012
469733
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2012
469734
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2012
469735
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2012
469736
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2012
469737
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2012
469738
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2012
469739
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2012
469740
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2012
469741
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2012
469742
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2012
469743
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2012
469744
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2013
469745
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2013
469746
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2013
469747
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-7656
№ 4. – 2013
469748
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2013
469749
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2013
469750
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "Дружбы народов". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2013
469751
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2013
469752
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2013
469753
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2013
469754
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2013
469755
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2013
469756
  Касум-Заде Дружба народов в азербайджанской советской литературе / Касум-Заде, Касум. – Баку, 1963. – 164с.
469757
   Дружба народов и социалистический инетрнационализм -- великая сила в борьбе за построение коммунизма.. – Ташкент, 1961. – 431с.
469758
   Дружба народов отраженная в фольклоре.. – Кишинев, 1961. – 132с.
469759
  Самсон В.П. Дружба народов победила / В.П. Самсон. – Рига, 1980. – 274с.
469760
  Самсон В.П. Дружба народов победила. / В.П. Самсон. – Рига, 1980. – 274с.
469761
  Козловский И. Дружба народов СССР -- движущая сила советского социалистического общества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский И.; М-во культуры СССР. – Минск, 1954. – 18л.
469762
  Мельникова Г.А. Дружба народов СССР -- основа межнационального единства советского общества : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Мельникова Г.А.; ЛГУ. – Л, 1977. – 12л.
469763
  Гусев Д.И. Дружба народов СССР - воплощение принципов социалистического интернационализма / Д.И. Гусев. – М, 1959. – 48с.
469764
  Исмагулов З. Дружба народов СССР - движущая сила советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Исмагулов З.; М-во высш. образов. СССР. Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
469765
  Новиков И.А. Дружба народов СССР - источник могущества Советского государства и его Вооруженных Сил. / И.А. Новиков. – Москва, 1959. – 232с.
469766
  Ясницкий Г. Дружба народов СССР - источник процветания Советской Украины / Г. Ясницкий. – Киев, 1954. – 119с.
469767
  Куманев Г.А. Дружба народов СССР - источник силы и могущества нашей Родины / Г.А. Куманев. – Москва, 1982. – 64с.
469768
  Матюшкин Н.И. Дружба народов СССР - источник силы советского государства / Н. Матюшкин. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1947. – 176 с.
469769
  Захаров И.З. Дружба народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров И.З.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 23 с.
469770
  Малыбаев О. Дружба народов СССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (на примере Казахстана) : Автореф. дисю.. канд. ист. наук: / Малыбаев О.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
469771
  Зиманас Г.О. Дружба народов СССР и преодоление пережитков буржуазного национализма : Автореф... канд. философ.наук: / Зиманас Г.О.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1955. – 16л.
469772
  Борзых Н.П. Дружба народов СССР как фактор сближения социалистических наций : Автореф... канд. философ.наук: / Борзых Н.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра теории науч. коммунизма. – М., 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
469773
  Кунаева Р.Ш. Дружба народов СССР как фактор становления новой исторической общности людей - советского народа : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кунаева Р.Ш.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 18л.
469774
   Дружба народов СССР.. – Ашхабад, 1981. – 355с.
469775
  Бажан М.П. Дружба народов, дружба литератур / М. П. Бажан. – Киев, 1954. – 64 с.
469776
  Шпилев Е.П. Дружба не знает границ / Е.П. Шпилев. – М., 1983. – 104с.
469777
  Діденко Б.Л. Дружба не знає кордонів / Б.Л. Діденко. – Львів, 1968. – 47с.
469778
  Коваленко В. Дружба не знає кордонів / В. Коваленко. – Дніпропетровськ, 1968. – 120с.
469779
   Дружба окрилює.. – Львів, 1960. – 44с.
469780
  Живков Т. Дружба от векове за векове : Речи, статии, изказвания за българо-съветската дружба, Великата октомврийска социалистическа революция, Съветския съюз / Тодор Живков. – София : Партиздат
Т. 2. – 1977. – 554 с.
469781
   Дружба починається з усмішки.. – К, 1982. – 48с.
469782
   Дружба през вековете : историко-литературна летопис. – София : Издателство на Националния съвет на отечествения фронт, 1967. – 504, [2] с.
469783
  Зак Л.М. Дружба рождалась в борьбе / Л.М. Зак. – М, 1989. – 228с.
469784
  Ласуриа А.Е. Дружба сверстников : стихи и поэма / Алексей Ласуриа; авториз. пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1955. – 88 с.
469785
  Хоменко Н. Дружба сердець : поезії / Н. Хоменко. – Київ, 1955. – 76 с.
469786
   Дружба серця поріднила. – Львів, 1980. – 72 с.
469787
  Омаров С. Дружба смелых : рассказы и сказки для детей / С. Омаров; пер. с казах. М.Зверева. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 122 с.
469788
   Дружба со спортом. – Москва, 1967. – 256с.
469789
  Чертков В.П. Дружба советских народов -- движущая слиа социалистического общества / В.П. Чертков. – Ашхабад, 1949. – 20с.
469790
  Мармуров В.В. Дружба та любов як компоненти духовності в етико-аксіологічних концепціях Г.С. Сковороди та П.Д. Юркевича / В.В. Мармуров, П.Г. Давидов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 168-173. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається концепт духовності та його складові (дружба та любов) як підгрунтя для формування особистості, як основа для відтворення системи цінностей в українському суспільстві. Робиться акцент на досягненнях вітчизняних філософів та ...
469791
   Дружба та співробітництво народів України і Польщі.. – К, 1967. – 159с.
469792
  Толочко Л. Дружба Тараса Григоровича Шевченка з Петром Карловичем Клодтом // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С.13- 20. – ISSN 0869-3595
469793
  Кириллов К.Н. Дружба, братство, сотрудничество. / К.Н. Кириллов. – М., 1965. – 80с.
469794
   Дружба, единство, мир. – Л, 1957. – 52с.
469795
  Борщевський В.М. Дружба, єдність : (тема дружби народів в укр. радянській літературі) / В.М. Борщевський. – Київ : [Б. в.], 1963. – 43 с. – Бібліогр.: с. 42. – (Серія 8 / Т-во "Знання"УкрРСР ; № 18)
469796
  Капица М.С. Дружба, завоёвання в обрьбе / М.С. Капица, В.И. Иваненко. – М., 1965. – 220с.
469797
  Рожко В.М. Дружба, закаленная в боях / В.М. Рожко. – Кишинев, 1965. – 168с.
469798
  Вагабов М.В. Дружба, закаленная в боях / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1966. – 151с.
469799
  Захаров И.З. Дружба, закаленная в боях / И.З. Захаров. – Москва, 1970. – 280с.
469800
  Мироненко Д.Ф. Дружба, испытания временем / Д.Ф. Мироненко. – К., 1988. – 84с.
469801
  Константинов Ф.Т. Дружба, испытанная временем / Ф.Т. Константинов, А.М. Кореньков. – Москва, 1978. – 205с.
469802
  Коваль П.Д. Дружба, рожденная в борьбе / П.Д. Коваль. – Л, 1958. – 83с.
469803
  Шуктомов П.И. Дружба, скрепленная в боях / П.И. Шуктомов. – М, 1972. – 111с.
469804
   Дружба, скрепленная кровью. – Москва, 1959. – 223 с.
469805
   Дружба, скрепленная кровью.. – Воронеж, 1963. – 157с.
469806
  Котляров В.И. Дружба, скрепленная кровью. / В.И. Котляров, А.Д. Марченко. – Харьков, 1963. – 216с.
469807
  Бардин С.М. Дружба, труд, коллектив / С.М. Бардин. – Москва : Профиздат, 1965. – 192 с.
469808
  Згуровський М. Дружба, що перетнула століття // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Вітання Ректора НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського Михайла Згуровського з нагоди 185-ліття заснування КНУ імені Тараса Шевченка.
469809
   Дружба.. – Чебоксары
3. – 1952. – 152с.
469810
   Дружба.. – Ереван, 1956. – 430с.
469811
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1956. – 564с.
469812
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1957. – 559с.
469813
   Дружба.. – Карачаево-Черкесск, 1957. – 148с.
469814
   Дружба.. – Ставрополь, 1958. – 80с.
469815
   Дружба.. – Грозный, 1959. – 203с.
469816
  Орагвелидзе М.Ф. Дружба. / М.Ф. Орагвелидзе. – Тбилиси, 1963. – 190с.
469817
   Дружба.. – Свердловск, 1964. – 79с.
469818
   Дружба.. – Л., 1968. – 142с.
469819
   Дружба.. – Л., 1969. – 143с.
469820
   Дружба.. – Л., 1971. – 150с.
469821
   Дружба.. – Л., 1974. – 159с.
469822
   Дружба.. – Йошкар-Ола, 1975. – 223с.
469823
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1984. – 431с.
469824
   Дружба.. – Л., 1989. – 190с.
469825
   Дружба.. – Л., 1991. – 175с.
469826
   Дружба. Братство.. – Варшава, 1976. – 168с.
469827
  Поповский А.Д. Дружба. Повесть. / А.Д. Поповский. – Москва, 1935. – 131с.
469828
  Лейкин Э.А. Дружба. Сотрудничество. Братство. / Э.А. Лейкин. – Минск, 1983. – 176с.
469829
   Дружба. Сотрудничество. Взимопомощь., 1975. – с.
469830
  Михайлов Б.Н. Дружба. Стихи / Б.Н. Михайлов. – Молотов, 1957. – 96с.
469831
   Дружба: ее формы, испытания и дары : Успенские чтения : [материалы ежегодной междунар. конференции] / [сост. К. Сигов ; отв. за выпуск Ю. Вестель]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 454 с. – ISBN 978-966-378-088-7
469832
  Гермаківський І.М. Дружби глибоке коріння / І.М. Гермаківський. – Львів, 1982. – 47с.
469833
   Дружби слово заповітне : поезії / [упорядник П.П. Ребро ; худож. А.П. Дерев"янко]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 192 с. : іл. ; 10х7 см. – Мініатюрне видання
469834
   Дружби слово заповітне : поезії / [упоряд. П.П. Ребро ; худож. А.П. Дерев"янко]. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 190, [1] с. : іл. ; 8х6 см. – Мініатюрне видання
469835
  Лісевич І.Т. Дружбі нашій жити у віках / І.Т. Лісевич. – Київ, 1970. – 47с.
469836
  Ребро П.П. Дружбоград : поезії / П.П. Ребро. – Київ, 1984. – 87 с.
469837
  Бурмистрова Т.Ю. Дружбой сплоченные / Т.Ю. Бурмистрова, О.А. Дмитриев. – М., 1986. – 252с.
469838
  Горовський Ю.Я. Дружбою здружені / Ю.Я. Горовський, Ю.І. Римаренко. – К, 1987. – 459с.
469839
  Лихолат А.В. Дружбою ленінською сильні / А.В. Лихолат. – К, 1984. – 48с.
469840
  Тичина П.Г. Дружбою ми здружені / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1958. – 48 с.
469841
   Дружбою ми здружені : вірші. – Київ : Дніпро, 1976. – 207 с.
469842
  Височанська О.Г. Дружбою ми здружені / О.Г. Височанська, А.В. Недзвідський. – Київ, 1979. – 224с.
469843
  Симоненко Л.О. Дружбою ми здружені / Л.О. Симоненко. – К., 1989. – 32с.
469844
  Їжакевич Г.П. Дружбою ми здружені. Ленінська ідея інтернаціоналізму і проблеми літератруномовних взаємин у сучасну епоху / Г.П. Їжакевич, Б.М. Мінчин. – Київ, 1972. – 48с.
469845
  Шеремет М.С. Дружбою сильні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1954. – 104 с.
469846
  Хасанов К. Дружбу пою / К. Хасанов. – Алма-Ата, 1958. – 134с.
469847
  Шестаковский А.Ф. Дружбы созидательная сила / А.Ф. Шестаковский. – М., 1978. – 72с.
469848
  Кузьменко А.Ю. Друже незабутий... / А.Ю. Кузьменко. – К, 1989. – 197с.
469849
  Карбовская В. Дружелюбие, здоровье, красота / В. Карбовская. – Москва, 1967. – 112 с.
469850
  Крбовская В.А. Дружелюбие, здоровье, красота. / В.А. Крбовская. – М., 1967. – 112с.
469851
  Кахаров А.К. Дружеская помощь и взаимовыгодное сотрудничество. / А.К. Кахаров, Г.М. Прохоров. – М., 1959. – 83с.
469852
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1975. – 223с.
469853
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1978. – 286с.
469854
  Колпакчи Е.М. Дружеские встречи с английским языком / Е.М. Колпакчи. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1978. – 286с.
469855
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – Изд. 4-е. – Житомир, 1995. – 320с.
469856
  Сперанский М.М. Дружеские письма графа М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому, писанные с 1798 по 1819 год, с историческими пояснениями, составленными К. Масальским, и некоторые сочинения первой молодости графа М.М. Сперанского. – Санкт-Петербург : Тип. 2 Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1862. – 142, 16 с.
469857
   Дружеские строки : Писатели Советской Латвии будущим рабочим. – Рига, 1963. – 226, [5] с.
469858
   Дружеские шаржи.. – Москва, 1987. – 80с.
469859
  Сковорода Г. Дружеский разговор о душевном мире // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 208-209. – ISBN 978-966-668-480-9
469860
  Меламед Ц.А. Дружеский фарш / Ц.А. Меламед. – Рига, 1969. – 192с.
469861
  Борецкая Светлана Дружеское плечо для партнера : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 46-47 : Фото
469862
   Дружественное программное обеспечение.. – Москва : Знание, 1989. – 46 с.
469863
   Дружественный визит.. – М, 1960. – 211с.
469864
  Фокс Л. Дружественный Вьетнам / Л. Фокс. – Москва, 1959. – 164с.
469865
  Смирнов И.А. Дружество / И.А. Смирнов. – Москва, 1975. – 168с.
469866
  Софронов А.В. Дружина / А.В. Софронов. – Москва, 1981. – 288с.
469867
  Мордвінцев В.М. Дружина / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 118-119. – ISBN 966-642-073-2
469868
  Жадько В. Дружина "апостола правди і науки" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про Людмилу Михайлівну - дружину Михайла Петровича, "апостола правди і науки", як назвав його Сергій Єфремов.
469869
  Жадько В. Дружина "апостола правди і науки" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Болгарська дослідниця Ліляна Петкова вважає, що "... особиста бібліотека М. Драгоманова є унікальною колекцією іноземної наукової літератури гуманітарного профілю. Вона є однією з небагатьох особистих бібліотек XIX століття і єдиною у своєму роді ...
469870
  Деркачова О. Дружина загиблого героя : новела // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 4-10. – ISSN 0130-1608
469871
  Жежера В. Дружина засновника Харківського університету померла в тюрмі разом із дитиною // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 5 (158). – С. 54-55


  Василь Каразін створив Міністерство освіти Російської імперії.
469872
  Гандзій О. Дружина і донька Євгена Гребінки доживали у злиднях. Автор пісні "Очі чорнії" віддав свій маєток під школу для бідних // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 16


  "Будинок Гребінки почав втрачати простодушну провінційну простоту, якою раніше відрізнявся. Гребінка залишався щирим і привітним, але господиня, наслухавшись від чоловіка про літературні салони, захотіла влаштувати в себе щось подібне. Раз якось зайшов ...
469873
   Дружина Куліша // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 211-212. – ISSN 0869-3595
469874
  Слабошпицький М. Дружина Сосюри / Павленко Н. // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 36 (239). – С. 46-50


  Спогади про українських письменників Григора Тютюнника, Василя Земляка, Павла Загребельного та дружину Володимира Сосюри.
469875
   Дружини державників: Ольга Пелюра і Домініка Огієнко // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 25 травня (ч. 09/10). – С. 6-7
469876
  Кух О.М. Дружини дипломатів і функціонування українського посольства у Гельсінкі (1918 - 1922 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 25-26
469877
  Батаєва К.В. Дружини українських військовослужбовців-комбатантів: копінг-стратегії та ресурс соціального капіталу / К.В. Батаєва, А.Б. Артеменко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (84). – С. 112-135. – ISSN 1681-116Х
469878
  Кальба М. Дружини Українських Націоналістів / Миролав Кальба. – Детройт : [б. в.], 1992. – 143 с. : фот. – Загол. обкл. та корінця: ДУН. - Парал. тит. арк. англ.
469879
   Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках. – [б. в.] : Наша книгозбірня
Ч. 13. – 1953. – 126, [2] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – В змісті: Дружини Українських Націоналістів на Білорусі / Є. Побігущий ; Витяги з щоденника 1941-1943 / Т. Крочак ; Організування і дії Північної Групи ДУН-у / К. Малий ; Спогади про ген. Романа Шухевича / Є. Рен
469880
  Єфимов С.О. Дружинін Сергій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 439. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
469881
  Владыкина Е.Д. Дружинницы, подруги мои / Е.Д. Владыкина. – Мурманск, 1963. – 136с.
469882
  Самсонова М.Б. Дружинниця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1966. – 240 с.
469883
  Беспощадный П.Г. Дружины : поэма / П.Г. Беспощадный. – Сталино : Областное издательство, 1955. – 38 с.
469884
  Амельченко В.В. Дружины Древней Руси / В.В, Амельченко. – Москва : Воениздат, 1992. – 142, [2] с., [8] л. ил. : ил. – (Героическое прошлое нашей Родины)
469885
   Дружити вишами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Куліков і ректор Національного університету "Чернігівська політехніка" Олег Новомлинець уклали угоду про співпрацю
469886
   Дружити університетами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 вересня (№ 33/34). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Підписано Меморандум про співпрацю між ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" та Львівським національним університетом імені Івана Франка.
469887
  Фрост Дж. Дружить, а не враждовать (история открытия памятника В.П. Чкалову в Ванкувере, штат Вашингтон) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 109-116. – ISSN 0321-2068
469888
  Машин В.И. Дружище клен. Рассказы / В.И. Машин. – М., 1968. – 48с.
469889
   Дружище Тобик. – Москва, 1971. – 208 с.
469890
   Дружище Тобик. – Москва, 1987. – 208 с.
469891
  Гусева Н.А. Дружковка : путеводитель / Н.А. Гусева. – Донецк : Донбас, 1980. – 64 с.
469892
  Васильківський О. Дружна сім"я / О. Васильківський. – Київ, 1952. – 244 с.
469893
  Борисов К.Ф. Дружная осень : повесть / К.Ф. Борисов. – Свердловск : Книжное издательство, 1955. – 144 с.
469894
  Кочевський В.В. Дружне колосіння : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 64 с.
469895
  Кулініч А.В. Дружнє єднання літератур братніх народів / А.В. Кулініч. – [Київ], 1954. – С. 5-25. – Окр. відбитка з : Наук. записок КДУ. - 1954. - Т. 13, вип. 2 : Зб. філол. ф-ту, № 6
469896
  Позняк П.І. Дружнє обличчя Києва / П.І. Позняк. – К, 1982. – 96 с.
469897
  Майстренко Г. Дружнє співробітництво // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 58-63
469898
  Добрянський І. Дружні бесіди : радіопубліцистика / Ігор Добрянський, Василь Марко ; Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки. – Кіровоград : Імекс ЛТД. – ISBN 966-7822-62-1
Вип. 2. – 2004. – 129, [1] с. : портр., іл.
469899
  Мотліч А. Дружні відносини М. Ханенка та родини Розумовських // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 204-206. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
469900
  Статівка А. Дружні вітання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 575-577. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
469901
  Шабатин П.Ю. Дружні натяки : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 93 с.
469902
  Ковалевська Т.Н. Дружній Афганістан / Т.Н. Ковалевська. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1961. – 64 с.
469903
  Бойко А. Дружній колектив однодумців // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 46-48
469904
  Ющенко О.Я. Дружнім пером : мініатюри, пародії, жарти / О.Я. Ющенко. – Київ : Молодь, 1973. – 78 с.
469905
   Дружные незнакомки : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
469906
  Каспрук В. Дружня ворожнеча чи ворожа дружба? США потребують нової стратегії щодо Пакистану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 5


  "Пакистан перестав ділитися ключовою інформацією з розвідками США. Так відреагував Ісламабад на рішення Вашингтона призупинити військову допомогу цій країні. Перший твіт Дональда Трампа у новому 2018 р. несподівано стосувався відносин Америки з ...
469907
  Черніков І.Ф. Дружня підтримка і співробітництво УРСР у відносинах Рад. Союзу з країнами Близького і Серед. Сходу (1922-1939) / І.Ф. Черніков. – Київ, 1973. – 120 с.
469908
  Олейник С.И. Дружу с сатирой : стихи / С.И. Олейник. – Москва, 1974. – 255 с.
469909
  Астахов Е.Е. Друзей найдешь в пути : роман / Астахов Е.Е. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1961. – 203 с.
469910
  Павленок Б.В. Друзей не выбирают: роман / Б.В. Павленок. – М., 1982. – 352с.
469911
  Юнгер Е.В. Друзей прекрасные черты : Достоверные рассказы / Е.В. Юнгер. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 208с.
469912
  Гірник М.А. Друзі-солдати : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1953. – 115 с.
469913
  Копиленко О. Друзі / О. Копиленко. – Харків, 1928. – 87 с.
469914
  Копиленко О. Друзі / О. Копиленко. – Харків, 1930. – 74 с.
469915
  Берлін Л. Друзі : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 245-248. – ISSN 0320-8370
469916
  Большак В. Друзі Андрія Степановича : нариси / В. Большак. – Київ : Молодь, 1956. – 116 с.
469917
  Мартич Ю.М. Друзі завжди з тобою / Ю.М. Мартич. – К, 1962. – 326с.
469918
  Свириденко Н.Т. Друзі і вороги / Н.Т. Свириденко, П.О. Свириденко. – Київ, 1976. – 72 с.
469919
   Друзі і помічники бібліотекарів.. – К, 1962. – 44с.
469920
  Капітанський С. Друзі ізока (казки) = Isok friends / Станіслав Капітанський. – Голованівськ : Аграр Медіа Груп, 2013. – 78, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-646-157-9
469921
  Філіпенко Д.М. Друзі й вороги революційної Туреччини (1918-1922) / Д.М. Філіпенко. – К, 1968. – 210с.
469922
  Собко В.М. Друзі й недруги : повісті / В.М. Собко. – Київ : Молодь, 1952. – 256 с.
469923
   Друзі книги.. – К, 1961. – 80с.
469924
  Протоцький Й.І. Друзі мої партизани : докум. повість / Й.І. Протоцький. – Київ, 1973. – 141с.
469925
  Боднарчук І. Друзі моїх днів : новели / І. Боднарчук. – Торонто-Вінніпег : [Б. в.], 1967. – 97 с.
469926
  Гуреїв О.І. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1959. – 262 с.
469927
  Гуреїв О.І. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1963. – 240 с.
469928
  Гуреїв О.Ї. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1983. – 420 с.
469929
  Довнар Г.С. Друзі поруч : повість / Г.С. Довнар. – Луганськ : Луганське обласне видавництво, 1960. – 174 с.
469930
  Верхова Л.К. Друзі природи / Л.К. Верхова, В.Н. Мельник. – Київ : Радянська школа, 1983. – 88 с.
469931
  Токмань Г. Друзі сільської бібіотеки. / Г. Токмань. – Харків, 1965. – 26 с.
469932
   Друзі сміються.. – Київ, 1965. – 146с.
469933
   Друзі СРСР борітесь за мир і соціалізм.. – 28с.
469934
  Питльована Л.Ю. Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису "Панч" 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискурсу // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 177-189
469935
  Соколов Б. Друзі та вороги України // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 3


  Більшість країн Заходу достатньо адекватно реагують на погрози Путіна.
469936
  Масенко Т.Г. Друзі хороші мої : поезії / Терентій Германович Масенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 179 с.
469937
  Войтович Л. Друзі, вороги чи сусіди? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 21


  Українсько-угорські відносини (історичний аспект)
469938
  Дмитерко Л. Друзям / Л. Дмитерко. – Київ, 1938. – 80 с.
469939
   Друзьми природы.. – М, 1965. – 93с.
469940
   Друзьми природы.. – М, 1965. – 93с.
469941
  Ильичев М.И. Друзья - рядом / М.И. Ильичев. – М., 1983. – 224с.
469942
  Тихонов Николай Семенович Друзья / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1937. – 108с.
469943
  Пермитин Е.Н. Друзья / Е.Н. Пермитин. – Л., 1947. – 258с.
469944
  Галкин Л.А. Друзья / Л.А. Галкин. – Харьков, 1950. – 60с.
469945
  Улицкий М. Друзья : комедия в одном действии / М. Улицкий. – Москва : Искусство, 1950. – 24 с.
469946
  Мухтаров Г.М. Друзья : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва, 1951. – 48 с.
469947
  Слонимский М.Л. Друзья / М.Л. Слонимский. – Л, 1954. – 275с.
469948
  Харитановский А.А. Друзья / А.А. Харитановский. – Грозный, 1955. – 52с.
469949
  Бабаевский С.П. Друзья : повесть / Бабаевский С.П. – Краснодар : Кн. изд-во, 1955. – 60 с.
469950
  Аракс Друзья : рассказы : [пер. с арм.] / Аракс. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 154 с.
469951
  Богушевич Ю.К. Друзья / Ю.К. Богушевич, А.В. Зуб. – Минск : ГИЗ БССР ; Редакция художественной литературы, 1960. – 79 с.
469952
  Хомоки-Надь Друзья / Хомоки-Надь. – Будапешт, 1960. – 223с.
469953
  Андреев В.А. Друзья : (из записок) / Андреев В.А. ; [ил. Н. Борисов]. – Брянск : Брянский рабочий, 1964. – 144 с. : ил.
469954
  Бакланов Г.Я. Друзья : роман / Григорий Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1976. – 271 с. : портр.
469955
  Бакланов Г.Я. Друзья : роман / Григорий Бакланов ; [худож. А.И. Добрицын]. – Москва : Сов. писатель, 1977. – 271 с. : ил.
469956
  Беркеши А. Друзья : роман / Андраш Беркеши ; [пер. с венг. С.В. Вольского ; худож. Д.М. Плаксин]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 399, [1] с. : ил. – (Библиотека литератур стран социального содружества : Современная венгерская проза). – ISBN 5-289-00444-0
469957
   Друзья в братской стране : каталог выставки. Москва - Донецк. 1974. – Москва : Советский художник, 1974. – [20] с.
469958
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – Москва, 1967. – 300с.
469959
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 300с.
469960
  Мальцева В.А. Друзья всегда рядом. / В.А. Мальцева, Н.Н. Тарасенко. – Челябинск, 1963. – 38с.
469961
  Мартыч Ю. Друзья всегда с тобою / Ю. Мартыч. – Москва, 1964. – 454 с.
469962
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 331 с.
469963
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Архангельск : Облгиз, 1950. – 316 с.
469964
   Друзья встречаються на ринге.. – М, 1972. – 230с.
469965
  Торин В.Е. Друзья детства / В.Е. Торин. – К, 1939. – 184с.
469966
  Муза Е.В. Друзья души моей / Е.В. Муза. – Москва : Советская Россия, 1969. – 12 с.
469967
  Дворцов Н.Г. Друзья жданные и нежданные. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1975. – 143с.
469968
  Полякова Н.М. Друзья зовут меня в дорогу / Н.М. Полякова. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 111 с.
469969
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1948. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 45)
469970
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1948. – 76 с.
469971
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 52 с.
469972
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1949. – 72 с.
469973
  Симонов К.М. Друзья и враги / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 48 с.
469974
  Пеунов В.К. Друзья и враги / В.К. Пеунов. – Сталино, 1958. – 304с.
469975
  Вагнер Н. Друзья и враги / Н. Вагнер. – Москва ; Ленинград, 1958. – 91 с.
469976
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1963. – 525с.
469977
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1965. – 528с.
469978
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – Махачкала, 1965. – 540с.
469979
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1973. – 526с.
469980
  Сперанский М.Н. Друзья и враги Пушкина в литературе : Речь, произнесенная на торжественном собрании в Институте Князя Безбородько 26 мая 1899 года / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. М.В. Глезера, 1899. – 26 с.
469981
   Друзья и враги человека: зоопсихология. – Харків : Прапор, 1999. – 688с. – (Библиотека занимательной психологии). – ISBN 5-7766-0730-2
469982
  Гиляровский В. Друзья и встречи / В. Гиляровский. – М., 1934. – 232с.
469983
  Гиляровский В.А. Друзья и встречи, Москва и москвичи / В.А. Гиляровский. – Владивосток, 1988. – 493с.
469984
  Зорин Л.Г. Друзья и годы / Л.Г. Зорин. – М., 1963. – 92с.
469985
  Релес Г. Друзья и знакомые : рассказы / Григорий Релес ;. – Минск : Госиздат БССР, 1963. – 128 с.
469986
  Минчковский А.М. Друзья и знакомые. / А.М. Минчковский. – Л., 1959. – 274с.
469987
  Гайдаенко И.П. Друзья и недруги / И.П. Гайдаенко. – К., 1978. – 254с.
469988
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги : [воспоминания участника партиз. борьбы против нем.-фашист. оккупантов на Украине, в Польше и Чехословакии] : [лит. запись Е.М. Пятигорской] / Л.Е. Беренштейн. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 381 с.
469989
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги : [лит. запись Е.М. Пятигорской] / Л.Е. Беренштейн. – 2-е изд., доп. – Киев : Политиздат Украины, 1991. – 399 с. – ISBN 5-319-00690-X
469990
  Аким Я.Л. Друзья и облака : стихи / Я.Л. Аким. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 87 с., [1] л. ил. : ил.
469991
  Корнилова Г.П. Друзья и подруги детства / Г.П. Корнилова. – М, 1987. – 269с.
469992
  Авдеев Б.С. Друзья и помощники нефтяников / Б.С. Авдеев. – Волгоград : Книжное издательство, 1963. – 32 с. – (Рассказы о новой технике)
469993
  Скрипко Е.С. Друзья и родители / Е.С. Скрипко. – Одесса, 1958. – 187с.
469994
  Юдович М. Друзья и соперники. / М. Юдович, Б. Кажич, 1967. – 400с.
469995
  Колесникова М.В. Друзья и соратники Зорге. / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – Москва, 1966. – 158с.
469996
  Ласкин Б.С. Друзья и соседи : юмористическме рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 447 с.
469997
  Квин Л.И. Друзья идут в ногу / Л.И. Квин. – Барнаул, 1960. – 115с.
469998
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1954. – 384с.
469999
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1960. – 360с.
470000
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1969. – 366с.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,