Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
467001
  Смаль В.В. "Економіка-на-знаннях": до розвитку концепції // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 41-53
467002
  Старовойт О.В. "Економіка знань" як сфера функціонування інтелекту // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 216-220. – ISSN 2076-1554
467003
  Дегтяренко О.Г. Економіка : навч. посібник / О.Г. Дегтяренко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-657-771-2
467004
  Баловсяк Н. Економіка Instagram // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 10 (642), 6-12.03.2020. – С. 44-48. – ISSN 1996-1561


  Як розважальний фотосервіс перетворився на бізнес-платформу.
467005
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (288). – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467006
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (289). – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467007
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (290). – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467008
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (291). – 2019. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467009
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (293). – 2019. – 122, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467010
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (294). – 2019. – 126, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467011
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (295). – 2019. – 126, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467012
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (296). – 2019. – 120, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467013
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (297). – 2019. – 110, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467014
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (298). – 2019. – 116, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467015
  Прокопов В.Ю. Економіка воєнного часу: досвід підпілля Закерзоння (1943 - 1947 рр.) // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 219-299
467016
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (8). – 2018. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467017
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (10). – 2019. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467018
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2019. – 159,[1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2019.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
467019
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2019.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
467020
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
467021
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (62). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467022
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (63). – 2017. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467023
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (64). – 2017. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467024
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (65). – 2017. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467025
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (66). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467026
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (67). – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467027
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (68). – 2018. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467028
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (69). – 2018. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467029
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (70). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467030
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (71). – 2018. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467031
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (73). – 2019. – 122 с. – DOI: 10.26906/eip.2019.2(73) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467032
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (74). – 2019. – 102 с. – DOI: 10.26906/EIP.2019.3(74) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467033
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (75). – 2019. – 157 с. – DOI: 10.26906/EIP.2019.4(75) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467034
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (76). – 2020. – 171 с. – DOI: 10.26906/EiR.2020.1(76) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467035
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (77). – 2020. – 127 с. – DOI: 10.26906/EiR.2020.2(77) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467036
   Економіка і регіон = Economics and region : науковий журнал / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (80). – 2021. – 128 с. – DOI: 10.26906/EiR.2021.1(80) - Резюме укр., англ. мовами
467037
   Економіка і регіон = Economics and region : науковий журнал / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (81). – 2021. – 116 с. – DOI: 10.26906/EiR.2021.2(81) - Резюме укр., англ. мовами
467038
  Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник для студентів ВНЗ / В.Г. Андрійчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 783, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 772-777. – ISBN 978-966-483-685-9
467039
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : підручник / Ірина Бойчик. – Київ : Кондор, 2016. – 377, [1] с. : іл., табл. – Словник: с. 366-377. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7278-89-3
467040
  Шарко М.В. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс. – ISBN 978-966-289-017-4
Ч. 1. – 2020. – 434, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-434
467041
   Економіка потребує титанічних зрушень, у здійсненні яких допомагають дослідження учених // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 3
467042
  Надрага В.І. Економіка праці та мотивація трудової діяльності : підручник / В.І. Надрага, А.Ю. Пекін ; [за заг. ред. В.І. Надраги] ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України, Каф. упр. персоналом та економіки праці. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. – 517, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 515-517 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7047-39-0
467043
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум (для навчання в комп"ютер. класі) : навч. посібник / О.А. Грішнова, Т.О. Костенко. – Київ : [б. в.], 2016. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-175
467044
  Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Азаренкова Г.М., Борисенко І.І., Головко О.Г. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 340-342 та в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-180-5
467045
  Камзіст Ж.С. Економіка природокористування : навч. посібник для студентів екол. спец. ВНЗ / Ж.С. Камзіст ; М-во освіти і науки України. – Київ : Логос, 2005. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 966-581-720-5
467046
  Сторонянська І.З. Економіка регіонів в умовах коронакризи: тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (714). – С. 59-77 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
467047
  Сторонянська І.З. Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19 / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 5-16. – ISSN 1562-0905
467048
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 1(9). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління)
467049
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2019. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
467050
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2019. – 140 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
467051
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 2 (10). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління)
467052
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2019. – 148 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
467053
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 3 (11). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління)
467054
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2019. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
467055
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2019. – 82 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
467056
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12, грудень. – 2019. – 142 с. – Резюме англ., укр. мовами
467057
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2020. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
467058
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1 (13). – 2020. – 92 с. – DOI: https//doi.org./10.46922/2306-6806-2020-1-1(13) - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління)
467059
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2020. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
467060
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2020. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
467061
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2020. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
467062
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10, жовтень. – 2020. – 154 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10 - Резюме укр., англ. мовами
467063
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11, листопад. – 2020. – 120 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10 - Резюме укр., англ. мовами
467064
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2617-0515
№ 1 (17). – 2021. – 115, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17))
467065
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2617-0515
№ 2 (18). – 2021. – 91 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18))
467066
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2021. – 140 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2 - Резюме укр., англ. мовами
467067
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2021. – 128 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5 - Резюме укр., англ. мовами
467068
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2021. – 150 c. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8 - Резюме укр., англ. мовами
467069
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2021. – 122 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9 - Резюме укр., англ. мовами
467070
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький : [б. в.], 2017-. – ISSN 2616-5287
Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – 2019. – 98, [1] c. – Резюме укр. мовою та мовою статті
467071
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; редкол.: С.І. Дем"яненко, О.М. Мельник, О.С. П"ятецька [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1997-
№ 32. – 2014. – 294, [1] с. – Реюме укр., англ. мовами
467072
  Тимчик О. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу / Олена Тимчик. – Київ : КНТ, 2019. – 409, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-402 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-730-0
467073
  Отливанська Г.А. Економіка та управління інвестиційною діяльністю телекомунікаційного підприємства: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Отливанська Галина Артурівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
467074
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11/12 (684/685). – 2018. – 187 с. – Резюме укр., англ. мовами
467075
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 4 (689), квітень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
467076
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 5 (690), травень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
467077
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (691), червень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
467078
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
467079
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11/12 (696/697), листопад - грудень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
467080
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (703). – 2020. – 98, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
467081
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (704). – 2020. – 132, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
467082
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 9 (706). – 2020. – 92, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
467083
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 12 (709). – 2020. – 88, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
467084
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (716). – 2021. – 92, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
467085
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 8 (717). – 2021. – 90, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
467086
   Економіка України в дослідженнях і прогнозах = Economy of Ukraine in research and forecasts : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – 567, [1] с. – Дод тит. арк англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 544-567 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8705-1
467087
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 11, вип. 1. – 2019. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467088
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 11, вип. 3. – 2019. – 96 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467089
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 11, вип. 2. – 2019. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467090
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 12, вип. 2. – 2020. – 100 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467091
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 12, вип. 3. – 2020. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467092
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільскогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – К., 1979. – 447с.
467093
   Економіка, організація і планування сільскогосподарського виробництва.. – 2-е вид., доп. і перероб. – К., 1980. – 296с.
467094
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – Київ, 1968. – 574с.
467095
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – Київ : Урожай, 1969. – 476 с.
467096
  Канський К.Є. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва з основами бухгалтерського обліку : навч. посіб. для серед. с.-г. навч. закладів по спец. "Зоотехнія" із спеціалізацією "Керів. кадри радгоспів і колгоспів " / К.Є. Канський, Я.М. Баренгольц, Ф.О. Пархоменко. – Київ : Вища школа : Голов. вид-во, 1981. – 390 с. : іл.
467097
  Тихонов Андріан Георгійович Економіка, організація і плануіання сільсько-господарського виробництва / Тихонов Андріан Георгійович, Г.Б. Лисий, . – Київ : Вища школа, 1974. – 384с.
467098
   Економіка, організація і управління підприємствами // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-314. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
467099
   Економіка, організація і управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 228-368. – (Економічні наки ; Вип. 4). – ISSN 1728-4236
467100
  Шевчук О.Б. Економіка, основана на знаннях: соціально-економічні тенденції // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
467101
   Економіка, планування і управління в лісовиробничому комплексі // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.2. – С.181-206. – ISBN 5-7763-2435-1
467102
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка, 1994-. – ISSN 2664-2468
Вип. 3 (89). – 2019. – 259, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Зміна назви до №2(88) 2019 р. назва журн. "Вісник Житомирського технологічного університету". – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 3 (89))
467103
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка, 1994-. – ISSN 2664-245X
Вип. 4 (90). – 2019. – 270, [1] с. – https://doi.org/10.26642/jen-2019-4(90) - Резюме укр., рос., англ. мовами. - Зміна назви до №2(88) 2019 р. назва журн. "Вісник Житомирського технологічного університету". – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90))
467104
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка, 1994-. – ISSN 2664-245X
Вип. 1 (91). – 2020. – 184, [1] с. – https://doi.org/10.26642/jen-2020-1(91) - Резюме укр., рос., англ. мовами. - Зміна назви до №2(88) 2019 р. назва журн. "Вісник Житомирського технологічного університету". – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91))
467105
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 1994-. – ISSN 2664-245X
№ 2 (92). – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.26642/jen-2020-2(92) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467106
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 1994-. – ISSN 2664-245X
№ 3 (93). – 2020. – 100, [1] c. – https://doi.org/10.26642/jen-2020-3(93) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467107
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 1994-. – ISSN 2664-245X
№ 4 (94). – 2020. – 186, [1] c. – https://doi.org/10.26642/jen-2020-4(94) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467108
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 1994-. – ISSN 2664-245X
№ 1 (95). – 2021. – 101, [1] c. – https://doi.org/10.26642/jen-2021-1(95) - Резюме укр., рос., англ. мовами
467109
   Економіка. (Основи загальної економічної теорії) : Навч. посібник для учнів 10-11 кл.серед.шкіл та профтехучилищ. – Київ : Знання, 1997. – 288с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9504-2
467110
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 1. – 1998
467111
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 2. – 1998
467112
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 3. – 1998
467113
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 1. – 1999
467114
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 2. – 1999
467115
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 3. – 1999
467116
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 4. – 1999
467117
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 5. – 1999
467118
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 6. – 1999
467119
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 7. – 1999
467120
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 8. – 1999
467121
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 9. – 1999
467122
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 10. – 1999
467123
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 11. – 1999
467124
   Економіка. Економічні науки : реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України
№ 12. – 1999
467125
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2000
467126
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2000
467127
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2000
467128
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2000
467129
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2000
467130
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2000
467131
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2000
467132
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2000
467133
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 9. – 2000
467134
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2000
467135
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2000
467136
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2000
467137
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2001
467138
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2001
467139
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2001
467140
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2001
467141
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2001
467142
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2001
467143
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2001
467144
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2001
467145
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 9. – 2001
467146
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2001
467147
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2001
467148
   Економіка. Економічні науки : реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2001
467149
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2002
467150
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2002
467151
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2002
467152
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2002
467153
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2002
467154
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2002
467155
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2002
467156
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2002
467157
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 9. – 2002
467158
   Економіка. Економічні науки : Реферативний ж-л. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2002
467159
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2002
467160
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2002
467161
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2003
467162
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2003
467163
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2003
467164
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2003
467165
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2003
467166
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2003
467167
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2003
467168
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2003
467169
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 9. – 2003
467170
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2003
467171
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2003
467172
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2003
467173
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2004
467174
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2004
467175
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2004
467176
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2004
467177
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2004
467178
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2004
467179
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2004
467180
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2004
467181
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 9. – 2004
467182
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2004
467183
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2004
467184
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2004
467185
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2005
467186
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2005
467187
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2005
467188
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2005
467189
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2005
467190
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2005
467191
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2005
467192
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2005
467193
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 9. – 2005
467194
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2005
467195
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2005
467196
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2005
467197
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 1. – 2006
467198
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 2. – 2006
467199
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 3. – 2006
467200
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 4. – 2006
467201
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 5. – 2006
467202
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 6. – 2006
467203
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 7. – 2006
467204
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 8. – 2006
467205
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 9. – 2006
467206
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 10. – 2006
467207
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 11. – 2006
467208
   Економіка. Економічні науки : Реферативний журнал. – Київ : Кн. палата України, 1998-
№ 12. – 2006
467209
   Економіка. Економічні науки : покажч. бібліогр. посібників / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна ; наук. ред. Т.В. Добко ; відп. за вип. В.М. Горовий]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 139, [1] с. – Імен. покажч.: с. 114-130. - Геогр. покажч.: с. 131-135. – ISBN 978-966-02-6610-0
467210
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ
№ 1 (5), т. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467211
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ
№ 2 (6), т. 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467212
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ
№ 2 (6), т. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467213
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ
№ 1 (7), т. 1. – 2013. – 170 с. – Резюме укр. мовою
467214
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 2 (8). – 2013. – 183 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467215
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 1 (9). – 2014. – 190 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467216
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 2 (10). – 2014. – 219 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467217
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 3 (11). – 2014. – 129 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467218
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 4 (12). – 2014. – 115 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467219
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 1 (11). – 2015. – 223 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467220
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 2 (12). – 2015. – 142 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467221
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 3 (13). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467222
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 4 (14). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467223
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 1 (15). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467224
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 2 (16). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467225
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 3 (17). – 2016. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467226
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 4 (18). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467227
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 1 (19). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467228
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 2 (20). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467229
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 3 (21). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467230
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 4 (22). – 2017. – 202 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467231
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 1 (23). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467232
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 2 (24). – 2018. – 101 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467233
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 3 (25). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467234
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2415-8089
№ 4 (26). – 2018. – 106, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467235
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 1 (27). – 2019. – 136, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467236
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 2 (28). – 2019. – 137, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467237
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 3 (29). – 2019. – 82, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467238
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 4 (30). – 2019. – 128, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467239
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 1 (31). – 2020. – 155, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467240
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 2 (32). – 2020. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467241
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 3 (33). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467242
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 4 (34). – 2020. – 89, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467243
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 1 (35). – 2021. – 75, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467244
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 2 (36). – 2021. – 70, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467245
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 3 (37). – 2021. – 75, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467246
  Баженова О.В. Економіка. Проблеми економічного становлення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 6-14


  У статті проаналізовано тлумачення таких понять, як стійкість економічної системи, стійкий економічний розвиток та стійке економічне зростання, на соснові чого визначено їх основні сутнісні характеристики та виокремлено відмінності між ними. ...
467247
  Радіонова Ірина Економіка. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи. Профільний рівень : програми і підручники / Радіонова Ірина, Радченко Володимир // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 8-16 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв
467248
   Економіка. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи. Профільний рівень // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 4-16. – Бібліогр.: 22 назв.
467249
   Економіка. Програма для учнів 6 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Решетняк, Т.І. Чорна, Ю.М. Лелюк, І.Є. Тимченко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 13-22
467250
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 1 (1). – 2015. – 162 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467251
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 2 (2). – 2015. – 92 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467252
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 3 (3). – 2015. – 83 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467253
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 4 (4). – 2015. – 140 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467254
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 1 (5). – 2016. – 113 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467255
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 2 (6). – 2016. – 119 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467256
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 3 (7). – 2016. – 119 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467257
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 4 (8). – 2016. – 108 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467258
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (9). – 2016. – 111 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467259
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 6 (10). – 2016. – 121 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467260
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 7 (11). – 2016. – 128 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467261
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 8 (12). – 2016. – 126 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467262
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 9 (13). – 2016. – 118 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467263
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 10 (14). – 2016. – 153 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467264
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 11 (15). – 2016. – 152 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467265
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 12 (16). – 2016. – 118 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467266
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 1 (17). – 2017. – 142 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467267
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 2 (18). – 2017. – 124 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467268
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 3 (19). – 2017. – 150 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467269
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 4 (20). – 2017. – 160 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467270
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (21). – 2017. – 180 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467271
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 6 (22). – 2017. – 196 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467272
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 7 (23). – 2017. – 146 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467273
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 8 (24). – 2017. – 182 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467274
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 9 (25). – 2017. – 184 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467275
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 10 (26). – 2017. – 164 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467276
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 11 (27). – 2017. – 148 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467277
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 12 (28). – 2017. – 142 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467278
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 1 (29). – 2018. – 142 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467279
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 2 (30). – 2018. – 152 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467280
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 3 (31). – 2018. – 164 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467281
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 4 (32). – 2018. – 150 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467282
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (33). – 2018. – 134 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467283
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 6 (34). – 2018. – 120 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467284
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 9 (37). – 2018. – 166 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467285
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 10 (38). – 2018. – 154 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467286
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 1 (41). – 2019. – 216 с., включ. обкл. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467287
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 2 (42). – 2019. – 178 с., включ. обкл. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467288
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (45). – 2019. – 198 с., включ. обкл. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467289
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 1 (51). – 2020. – 227 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
467290
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 1995
467291
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 1995
467292
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 1995
467293
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 1995
467294
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 1995
467295
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 1995
467296
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 1995
467297
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 1995
467298
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 1995
467299
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 1995
467300
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 1995
467301
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 1995
467302
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 1996
467303
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 1996
467304
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 1996
467305
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 1996
467306
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 1996
467307
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 1996
467308
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 1996
467309
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 1996
467310
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 1996
467311
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 1996
467312
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 1996
467313
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 1996
467314
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 1997
467315
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 1997
467316
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 1997
467317
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 1997
467318
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 1997
467319
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 1997
467320
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 1997
467321
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 1997
467322
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 1997
467323
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 1997
467324
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 1997
467325
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 1997
467326
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
467327
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
467328
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
467329
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
467330
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 1998
467331
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 1998
467332
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 1998
467333
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 1998
467334
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 1998
467335
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 1998
467336
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 1998
467337
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 1998
467338
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 1999
467339
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 1999
467340
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 1999
467341
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 1999
467342
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 1999
467343
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 1999
467344
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 1999
467345
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 1999
467346
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 1999
467347
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 1999
467348
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 1999
467349
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради; інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 1999
467350
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000
467351
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
467352
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
467353
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
467354
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2000
467355
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 2000
467356
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2000
467357
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2000
467358
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2000
467359
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 2000
467360
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2000
467361
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2000
467362
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 1. – 2001
467363
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 2. – 2001
467364
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 3. – 2001
467365
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 4. – 2001
467366
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 5. – 2001
467367
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 6. – 2001
467368
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2001
467369
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 8. – 2001
467370
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 9. – 2001
467371
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 10. – 2001
467372
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 11. – 2001
467373
   Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 12. – 2001
467374
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 1. – 2002
467375
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 2. – 2002
467376
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 3. – 2002
467377
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 4. – 2002
467378
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 5. – 2002
467379
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 6. – 2002
467380
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
467381
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 8. – 2002
467382
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради. – Київ
№ 9. – 2002
467383
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради. – Київ
№ 10. – 2002
467384
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради. – Київ
№ 11. – 2002
467385
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. Проблемні питання ,коментарі та поради. – Київ
№ 12. – 2002
467386
   Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 1. – 2003
467387
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ
№ 2. – 2003
467388
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
467389
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
467390
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2003
467391
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 2003
467392
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2003
467393
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2003
467394
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2003
467395
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 2003
467396
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2003
467397
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2003
467398
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2004
467399
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
467400
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
467401
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
467402
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2004
467403
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 2004
467404
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2004
467405
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2004
467406
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2004
467407
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 2004
467408
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2004
467409
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2004
467410
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005. – 41 с.
467411
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005. – 41 с.
467412
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005. – 41 с.
467413
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005. – 41 с.
467414
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2005. – 41 с.
467415
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 2005. – 41 с.
467416
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2005. – 41 с.
467417
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2005. – 41 с.
467418
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2005. – 41 с.
467419
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 2005. – 41 с.
467420
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2005. – 41 с.
467421
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2005. – 41 с.
467422
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006. – 41 с.
467423
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006. – 41 с.
467424
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006. – 41 с.
467425
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006. – 41 с.
467426
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2006. – 41 с.
467427
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006. – 41 с.
467428
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2006. – 41 с.
467429
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2006. – 41 с.
467430
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2006. – 41 с.
467431
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 2006. – 41 с.
467432
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006. – 41 с.
467433
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006. – 41 с.
467434
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007. – 41 с.
467435
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007. – 41 с.
467436
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007. – 41 с.
467437
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007. – 41 с.
467438
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 5. – 2007. – 41 с.
467439
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007. – 41 с.
467440
   Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 7. – 2007. – 41 с.
467441
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007. – 41 с.
467442
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 9. – 2007. – 41 с.
467443
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 10. – 2007. – 41 с.
467444
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007. – 41 с.
467445
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007. – 41 с.
467446
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1. – 2008. – 41 с.
467447
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 2. – 2008. – 41 с.
467448
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2008. – 41 с.
467449
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 4. – 2008. – 41 с.
467450
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 5. – 2008. – 41 с.
467451
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 6. – 2008. – 41 с.
467452
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 7. – 2008. – 41 с.
467453
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 8. – 2008. – 41 с.
467454
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 9. – 2008. – 41 с.
467455
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2008. – 41 с.
467456
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 11. – 2008. – 41 с.
467457
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 12. – 2008. – 41 с.
467458
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1. – 2009
467459
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 2. – 2009
467460
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2009
467461
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 4. – 2009
467462
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 5. – 2009
467463
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 6. – 2009
467464
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 7. – 2009
467465
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 8. – 2009
467466
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 9. – 2009
467467
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2009
467468
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 11. – 2009
467469
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 12. – 2009
467470
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1. – 2010
467471
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 2. – 2010
467472
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2010
467473
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 4. – 2010
467474
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 5. – 2010
467475
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 6. – 2010
467476
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 7. – 2010
467477
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 8. – 2010
467478
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 9. – 2010
467479
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2010
467480
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 11. – 2010
467481
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 12. – 2010
467482
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1. – 2011. – 41 с.
467483
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 2. – 2011. – 41 с.
467484
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2011. – 41 с.
467485
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 4. – 2011. – 41 с.
467486
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 5. – 2011. – 41 с.
467487
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 6. – 2011. – 41 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
467488
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 1994-
№ 7. – 2011. – 41 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
467489
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 1994-
№ 8. – 2011. – 41 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
467490
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 1994-
№ 9. – 2011. – 41 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
467491
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2011. – 41 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
467492
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 2011. – 57 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
467493
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 2012. – 65 с.
467494
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2012. – 45 с.
467495
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 4. – 2012. – 45 с.
467496
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 5. – 2012. – 53 с.
467497
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 6. – 2012. – 41 с.
467498
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 7. – 2012. – 41 с.
467499
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 8. – 2012. – 41 с.
467500
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 9. – 2012. – 41 с.
467501
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2012. – 41 с.
467502
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 11. – 2012. – 41 с.
467503
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 12. – 2012. – 69 с.
467504
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1. – 2013
467505
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 2. – 2013
467506
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2013
467507
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 4. – 2013
467508
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 5. – 2013
467509
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 6. – 2013
467510
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 7. – 2013
467511
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 8. – 2013
467512
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 9. – 2013
467513
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2013
467514
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 11. – 2013
467515
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 12. – 2013
467516
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467517
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467518
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467519
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467520
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467521
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467522
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 7. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467523
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 8. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467524
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467525
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
№ 10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467526
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467527
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467528
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467529
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467530
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467531
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467532
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6. – 2015. – 36 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467533
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7. – 2015. – 24 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467534
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8. – 2015. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467535
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 10. – 2015. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467536
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11. – 2015. – 24 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467537
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12. – 2015. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467538
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467539
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 2. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467540
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 3. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467541
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 4. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467542
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467543
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
467544
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467545
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467546
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9. – 2016. – 36 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467547
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 10. – 2016. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467548
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467549
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467550
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; Голов. ред.: О.І. Дацій [та ін.]. – Київ : Аналітик, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467551
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 2. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467552
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 3. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467553
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 4. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467554
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467555
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/1. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467556
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/2. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467557
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/3. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467558
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467559
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6/1. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467560
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6/2. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467561
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467562
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7/1. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467563
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7/2. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467564
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467565
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8/1. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467566
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8/2. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467567
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8/3. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467568
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9/1. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467569
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9/2. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467570
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467571
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467572
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11/1. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467573
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11/2. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467574
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11/3. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467575
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467576
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12/1. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467577
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12/2. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467578
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12/3. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467579
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12/4. – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467580
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1. – 2018. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467581
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1/2. – 2018. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467582
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1/3. – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467583
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1. – 2019. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467584
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 2. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467585
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 3. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467586
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 4. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467587
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467588
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467589
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467590
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8. – 2019. – 36 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467591
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467592
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 10. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467593
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467594
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 12. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467595
   Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ. – ISSN 2312-4903
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467596
   Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ. – ISSN 2312-4903
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467597
   Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ. – ISSN 2312-4903
№ 1(5). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467598
  Одягайло Б.М. Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної : Монографія / Б.М. Одягайло; МОіНУ; КНЕУ; Криворізький екон. ін-тут. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 313с. – ISBN 966-525-303-5
467599
  Сіскос Є. Економіки Греції та України: порівняльна характеристика // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 178-192. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
467600
  Бурлай Т.В. Економіки ЄС і США: позиція у світовому просторі та проблеми реальної конвергенції // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 32-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
467601
  Олійник Т.І. Економіко-аналітична інформація в управлінні процесом диверсифікації бізнесу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 44-48. – ISSN 2306-6814
467602
  Лимар В.В. Економіко-виробничі фактори впливу на розвиток біоорієнтованої економіки в Україні / В.В. Лимар, В.В. Байдала // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 47-54. – ISSN 2222-4459
467603
   Економіко-географи вузів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 136-160 : .
467604
   Економіко-географи вузів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 156-160
467605
  Твердохлєбов І.Т. Економіко-географічна оцінка кримських рекреаційних ресурсів мінерального походження : природні ресурси / І.Т. Твердохлєбов, Н.Ф. Щербина // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 58-63
467606
  Калько А.Д. Економіко-географічна оцінка мінерально-сировинних ресурсів // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 53-58. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
467607
  Горленко І.О. Економіко-географічна оцінка родовищ природного газу Південно-Західного економічного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 8 назв
467608
  Горленко І.О. Економіко-географічна типізація мінеральних ресурсів Південно-Західного економічного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 69-78 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
467609
  Рибачок І.М. Економіко-географічне вивчення адміністративного району / І.М. Рибачок. – Львів, 1961. – 75с.
467610
   Економіко-географічне вивчення Лівобережної України : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / А.П. Голіков, Н.А. Козакова, І.В. Зеленкова, Л.І. Маслюк, Чжан Данін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Географія ; Вип. 43)


  Проаналізовано роль Лівобережної України у міжрайонному поділі праці. Розглянуто внесок економіко-географів різних установ та оцінка їх публікацій.
467611
  Сущевський Д.В. Економіко-географічне дослідження обласного народногосподарського комплексу : рецензії / Д.В. Сущевський, І.А. Горленко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 122-123
467612
  Драпіковський О.І. Економіко-географічне конструювання наукового комплексу великого столичного міста / О.І. Драпіковський, О.О. Любіцева // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 45-48. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0868-6965
467613
  Ігнатенко М.Г. Економіко-географічне положення : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 5-6
467614
  Іщук С.І. Економіко-географічне положення як фактор формування господарського комплексу південного економічного ройону / С.І. Іщук, Дебс Мамдух // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 10-13. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 32)
467615
  Олійник Я.Б. Економіко-географічний аналіз принципів надрокористування в Україні / Я.Б. Олійник, А.Д. Калько // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 156-164


  Проаналізовані положення теорії гірничої ренти як частини громадянської ренти, сформульовані принципи регулювання рентних відносин при використанні надр. Проанализированы положения теории горной ренты как части гражданской ренты, сформулированы ...
467616
  Дем"янов Сергій Економіко-географічний аналіз розвитку малого і середнього підприємництва у Брестському регіоні // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 85-90 : табл.. рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-1333
467617
  Заставний Федір Економіко-географічний поділ України : Економіка України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-9 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви
467618
  Яценко Б.П. Економіко-географічні аспекти перспективних економічних програм Японії (На прикладі "Нового плану комплексного розвитку Японії, 1970-1985 рр.) / Б.П. Яценко, С.О. Дебабов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 118-126 : Табл., рис.
467619
  Мандрик І. Економіко-географічні аспекти розвитку промисловості Республіки Білорусь // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
467620
   Економіко-географічні аспекти розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури в Шацькому районі / Ю.М. Барський, Г.С. Голуб, С.В. Ольшевський, Т.Г. Погребський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
467621
  Захарченко О.Л. Економіко-географічні аспекти розвитку хіміко-фармацевтичної промисловості в Західній Європі / О.Л. Захарченко, Т.А. Гринюк // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 214-217. – ISBN 978-966-285-361-2
467622
  Лавриненко С.М. Економіко-географічні аспекти формування інфраструктури регіонального продовольчого ринку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 182-188. – Бібліогр.: 2 назви
467623
  Воронова Є.М. Економіко-географічні дослідження в Київському державному торговельно-економічному університеті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Є.М. Воронова, В.І. Дорошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-53. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглядаються етапи й напрямки економіко-географічних досліджень, тематика науково-дослідної роботи з проблем територіальної організації виробництва товарами народного споживання.
467624
  Олійник Я.Б. Економіко-географічні дослідження в Київському університеті: зародження, становлення, розвиток / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, В.О. Гуцал // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 10-15. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
467625
  Ігнатенко М.Г. Економіко-географічні дослідження в Мелітопольському педінституті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 47-48. – (Географія ; Вип. 43)


  Зроблено короткий огляд історії створення та діяльності кафедри економічної географії.
467626
   Економіко-географічні дослідження в Ніжинському педагогічному інституті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / І.Д. Якушик, О.Г. Мордвінов, М.О. Барановський, В.В. Смаль, І.В. Смаль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-51. – (Географія ; Вип. 43)


  Надано стислу характеристику та систематизацію основних напрямків досліджень кафедри географії, структури наукових тем та результатів їх впровадження.
467627
  Дудник І.М. Економіко-географічні дослідження на Полтавщині : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / І.М. Дудник, В.О. Гуцал, Л.М. Булава // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-55. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто основні етапи історії географічних досліджень території Полтавщини, проаналізовано географічні описи і господарські оцінки регіону.
467628
  Леонтьєва Г.Г. Економіко-географічні дослідження на Сумщині : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Г.Г. Леонтьєва, С.І. Сюткін, В.О. Мартиненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-49. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто основні напрямки економіко-географічних досліджень на Сумщині. Особливу увагу приділено проблемам регіональної географії, а також виданню навчально-методичної літератури.
467629
  Олійник Я.Б. Економіко-географічні основи методики вивчення агропромислових комбінатів / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, С.С. Мохначук // Сучасні географічні проблеми Української РСР: Тези доп.
467630
  Твердохлєбов І.Т. Економіко-географічні проблеми господарства Кримської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 171-178 : Табл.
467631
  Коваленко Г.М. Економіко-географічні типи міських поселень Київської області та шляхи їх розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 6 назв
467632
  Рєзніков В.В. Економіко-дипломатичний аспект українсько-чеських відносин на сучасному етапі / В.В. Рєзніков, М.М. Бороденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 61-64. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
467633
  Царук А.Ю. Економіко-екологічна ефективність виробництва гірничо-збагачувальних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Царук Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 арк. – Додатки: арк. 220-233. – Бібліогр.: арк. 195-219
467634
  Царук А.Ю. Економіко-екологічна ефективність виробництва гірничо-збагачувальних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Царук Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
467635
  Довга Т.М. Економіко-екологічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Довга Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 277 л. – Додатки: л. 240-277. – Бібліогр.: л. 213-239
467636
  Довга Т.М. Економіко-екологічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Довга Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
467637
  Єфімова Г. Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону / Г. Єфімова, Н. Гришина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 22-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
467638
  Жавнерчик О.В. Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 21-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
467639
  Купалова Г.І. Економіко-екологічна освіта: здобутки та перспективи // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 17-21


  Про роботу створеної в 2009 р. Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва на економічному факультеті КНУТШ для підготовки магістрів за спеціалізацією "Екологічне підприємництво".
467640
  Нікітченко Ю. Економіко-екологічна оцінка технологій переробки автомобільних зношених шин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-62. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексну економіко-екологічну оцінку технологій переробки зношених шин, виявлено фактори, що впливають на розвиток системи ресурсоорієнтованої їх переробки та управління вторинними ресурсами. Проведена комплексная экономико-экологическая ...
467641
  Калінчик М.В. Економіко-екологічна стратегія розвитку аграрного сектору: постановка проблеми / М.В. Калінчик, І.М. Алєксєєнко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
467642
  Ковальчук С.Я. Економіко-екологічне оновлення аграрного сектору в системі пріоритетів інноваційного розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 12 (16). – С. 16-25. – ISSN 2411-4413
467643
  Купінець Л.Є. Економіко-екологічний вектор розвитку сучасного військово-промислового комплексу / Л.Є. Купінець, Т.С. Обнявко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 144-156
467644
  Русан В.М. Економіко-екологічний механізм раціонального сільськогосподарського землекористування // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-37
467645
  Кундрик В. Економіко-екологічний потенціал Карпатського Єврорегіону (Закарпатський аспект) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 254-269. – ISBN 978-966-2075-05-2
467646
  Швець В.Я. Економіко-екологічний стан як індикатор рівня і якості життя населення / В.Я. Швець, Е.В. Роздобудько // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 48-54. – ISSN 2074-5354
467647
  Сизоненко В.Б. Економіко-екологічні аспекти національної безпеки: логіка глобалізаційних змін й інтереси України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 252-262. – ISBN 966-628-197-5
467648
  Третяк А.М. Економіко-екологічні аспекти формування відносин прав на природні ресурси рекреаційного землекористування в умовах нових земельних відносин / А.М. Третяк, Г.В. Будзелович // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2014. – № 4. – С. 18-26
467649
  Павленко О.П. Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 5-12 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0899
467650
  Жигінас В.В. Економіко-екологічні механізми регулювання структурних змін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 11-18.
467651
  Сабадаш В. Економіко-екологічні моделі розвитку національної економіки / В. Сабадаш, О. Тур // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 59-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
467652
  Самойлік М.С. Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 343-349 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
467653
  Олійник Ярослав Богданович Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування : Автореф...доктора екон.наук / Олійник Ярослав Богданович. – К., 1997. – 37с.
467654
  Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування : Автореф... докт. екон.наук: 08.08.01 / Олійник Я. Б.; НАН Укр., Рада по вивч. продукт. сил Укр. – К., 1997. – 37л.
467655
  Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництваі природокористування / Я.Б. Олійник; За ред. П.П.Боревського. – Київ : Лібра, 1996
467656
  Твердовська О.В. Економіко-ідеологічні системи в контексті суспільного поступу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 109-110
467657
  Башук Г.О. Економіко-інноваційна модель конкурентоспроможності продукції в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 102-106 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
467658
  Турило А.М. Економіко-інноваційна трансформація інтелектуальної власності / А.М. Турило, О.В. Корнух // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 44-51. – ISSN 2309-1533
467659
  Корнух О.В. Економіко-інноваційний розвиток корпорації // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 154-164. – ISSN 2218-4511
467660
  Сідельникова Л. Економіко-інституційне середовище європейської інтеграції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 57-70. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
467661
  Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності / З.М. Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6806
467662
  Гриценко А.А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми : монографія / А.А. Гриценко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2020. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9536-0
467663
  Милько І.П. Економіко-кібернетичне моделювання у рекреаційному комплексі регіону : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 207-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
467664
  Кондрашова-Діденко Економіко-культурний смисл грошей / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 82-89


  Проаналізовано суть грошей як суперечливої єдності економічного та культурного аспектів життєдіяльності людини. The meaning of money as an economic-and-cultural phenomenon in a human life-and-activity is analyzed.
467665
  Іванов С.Є. Економіко-математична інтерпретація основного закону розвитку капіталістичного виробництва // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 36-46. – ISSN 2077-8031
467666
  Олєйнік Д.А. Економіко-математична модель валютного курсу до резервної валюти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 56-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
467667
  Демиденко М.А. Економіко-математична модель визначення оптимальних цін для виробників сировини і переробних підприємств / М.А. Демиденко, О.Ю. Чуріканова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 144-150. – ISSN 2073-9982
467668
  Рудаков О.М. Економіко-математична модель визначення ставки депозитного процента з урахуванням інфляційного ризику // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – С. 136-140. – ISSN 2218-1199
467669
  Артюхіна М. Економіко-математична модель відтворення соціально-економічного потенціалу вищої школи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 8-13. – ISSN 0321-0499
467670
  Концеба С.М. Економіко-математична модель впливу інвестицій на виробництво сільськогосподарської продукції / С.М. Концеба, Я.Л. Миколайчук, О.С. Сольський // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
467671
  Анпілогов Павло Іванович Економіко-математична модель ефективного управління інноваційними інвестиціями на прикладі комунального підприємства / Анпілогов Павло Іванович, Науменко Людмила В"ячеславівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто економіко-математичну модель ефективного управління інноваційними інвестиціями в комунальне господарство на прикладі водопровідно-каналізаційного підприємства міста. Запропоновано схему регулювання природної монополії шляхом заохочення ...
467672
  Рекова Н.Ю. Економіко-математична модель залежності інтенсивності припливу інвестицій від амортизаційної політики в реаліях української економіки / Н.Ю. Рекова, Г.О. Талан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 93-99. – ISSN 2222-4459
467673
  Стогній О.В. Економіко-математична модель імпортування вугілля в Україну / О.В. Стогній, М.І. Каплін, Т.Р. Білан // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 29-34. – ISSN 1562-8965
467674
  Мельников О.С. Економіко-математична модель оцінки доцільності проведення конкурсних торгів при здійсненні державних закупівель // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 47-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
467675
  Іткін Д.Ф. Економіко-математична модель оцінки ефективності управління стратегією кредитно-фінансової установи : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 52-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
467676
  Біленко Д. Економіко-математична модель прогнозу розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням демографічних факторів відповідно до тенденцій змін в економіці // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 6 (61). – С. 164-171. – ISSN 2409-8892
467677
  Сяська О.В. Економіко-математична модель прогнозування використання водних ресурсів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2014. – С. 353-361. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2306-5478
467678
  Бегма В.М. Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування Збройних Сил України / В.М. Бегма, А.І. Сизов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена застосуванню методів економіко-математичного моделювання при організації раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування. Статья посвящена применению методов экономико-математического моделирования при ...
467679
  Осецький Економіко-математична модель розміщення філій дистриб"юторської мережі на території України / Осецький, О.В. Тихенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-62. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Описано економіко-математичну модель, яка дозволяє оптимізувати розміщення філій компанії на території України. В основу моделі закладено логіку транспортних задач, яка дає змогу мінімізувати транспортні витрати компанії. Наведено практичні результати, ...
467680
  Гавришко І. Економіко-математична модель управління діяльністю технопарків / І. Гавришко, В. Здрок // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 53-59. – ISSN 2078-5860
467681
  Удовенко В. Економіко-математична модель управління підприємством на основі методу Монте-Карло : Замітки і листи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 86-89. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
467682
  Борисюк І.О. Економіко-математична модель формування портфеля об"єктів інтелектуальної власності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 243-248. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
467683
   Економіко-математична модель формування сфери залізничного туризму в Україні / О.М. Пшінько, Ю.С. Бараш, В.В. Скалозуб, Л.В. Марценюк // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – C. 83-96. – ISSN 2309-821X
467684
  Руденко І.В. Економіко-математична модель функціонування регіонального фонду підтримки розвитку територій : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 140-148 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
467685
  Харламова Г.О. Економіко-математичне дослідження можливостей впливу прямого іноземного інвестування на економічний розвиток України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 23-26.
467686
  Малярець Л.М. Економіко-математичне моделювання : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Малярець Л.М. ; МОНУ ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-310. – ISBN 978-966-676-421-1
467687
  Лугінін О.Є. Економіко-математичне моделювання : навчальний посібник / О.Є. Лугінін, В.М. Фомішина. – Київ : Знання, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. + Додатки: с. 327-337. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 978-966-346-544-9
467688
  Мазник Л.В. Економіко-математичне моделювання : навч.-метод. посібник / Л.В. Мазник, Л.О. Коннова, Л.В. Чорноус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 130, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-130
467689
  Скицько А.І. Економіко-математичне моделювання : навч. посібник для студентів екон. спец. ВНЗ / А.І. Скицько, О.В. Маслюченко ; Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук. – ISBN 978-617-7096-23-7
Ч. 1 : Задачі лінійного програмування. – 2014. – 230, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 70-річчю заснування БДФУ. – Бібліогр.: с. 230
467690
  Демченко Т.А. Економіко-математичне моделювання активів фармацевтичних промислових підприємств : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 196-205 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
467691
  Клименко О.В. Економіко-математичне моделювання в системі управління фінансовою діяльністю підприємства / О.В. Клименко, А.М. Брезіцька // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 153-158. – ISSN 2310-5534
467692
  Піддубна О.О. Економіко-математичне моделювання в управлінні виробничим потенціалом : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 49-50. – Бібліогр.: 9 назв
467693
  Буяк Л. Економіко-математичне моделювання впливу державного регулювання на стан перехідної економіки / Л. Буяк, В. Паучок // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 46-50. – ISSN 1810-3944
467694
  Сатир В.В. Економіко-математичне моделювання впливу на державне регулювання економіки : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 256-270 : Рис. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 1993-6788
467695
  Новіков Д.А. Економіко-математичне моделювання впливу показників-факторів трудового потенціалу на валовий регіональний продукт промислових регіонів України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 19-23. – ISSN 2075-4892
467696
  Богдан І.В. Економіко-математичне моделювання державних фінансів України / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 27-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
467697
  Ляшенко Олена Ігорівна Економіко-математичне моделювання динаміки та розвитку відкритої економіки : Автореф. дис. ... д-ра економічних наук; 08. 03. 02 / Ляшенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібл.: 33 назв
467698
  Ляшенко О.І. Економіко-математичне моделювання динаміки та розвитку відкритої економіки : Дис. ...д-ра. економ. наук: Спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / Олена Ігорівна Ляшенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 393с. – Додатки л.369-393. – Бібліогр.: л.346-368
467699
  Крицун К.І. Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Крицун Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 190 арк. – Додатки: арк. 189-190. – Бібліогр.: арк. 166-187
467700
  Крицун К.І. Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Крицун Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
467701
  Прокопчук О. Економіко-математичне моделювання доходів місцевого бюджету / О. Прокопчук, С. Пташник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 12 назв
467702
  Баженова О.В. Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України : Дис. ... канд. екон. наук: 08.03.02 / Баженова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 195 л. + Додатки: л. 183 - 195. – Бібліогр.: л. 169 - 183
467703
  Баженова Олена Володимирівна Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України : Автореф. ... канд. економічних наук: 08.03.02- економіко-математичне моделювання / Баженова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
467704
  Верстяк О.М. Економіко-математичне моделювання експортного потенціалу базових галузей промисловості України у процесі міжнародної економічної інтеграції // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 237-247. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
467705
  Афанасьев Константин Михайлович Економіко-математичне моделювання експортного потенціалу підприємства : Автореф... канд. екон.наук: 08.03.02 / Афанасьев Константин Михайлович; Київський держ. екон. ун-т. – К., 1996. – 25л.
467706
   Економіко-математичне моделювання енергетичних систем / В. К. Добровольський [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т загальної енергетики. – Київ : Наукова думка, 2013. – 249, [3] с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр.: с. 240-247. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1269-1
467707
  Дурицький Ігор Миколайович Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії банків з підприємствами : Дис.... канд. економ. наук: 08.03.02 / Дурицький Ігор Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 186 л. + Додаток: л.165-186. – Бібліогр.: л.149-165
467708
  Дурицький Ігор Миколайович Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії банків з підприємствами : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Дурицький І.М. ; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
467709
  Кузьменко О.В. Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів аналізу виживання / О.В. Кузьменко, Т.В. Доценко, Л.О. Скринька // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2021. – С. 144-153. – (Серія "Економіка" ; т. 8, № 1). – ISSN 2313-8114


  У сучасному світі цифровізація фінансових відносин, розвиток інноваційних технологій, поява та використання криптовалют для розрахунків зумовлюють зростання кількості кібершахрайств у фінансовій сфері та їх інтелектуалізації, збільшення нелегального ...
467710
  Вядрова І.М. Економіко-математичне моделювання залежності обсягу проблемної заборгованості банків від макроекономічних показників / І.М. Вядрова, О.М. Сидоренко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 238-242. – ISSN 2309-1533
467711
  Михайловина С.О. Економіко-математичне моделювання інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 226-232. – ISSN 1993-6788
467712
  Харламова Г.О. Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: спец. 03.00.09 / Харламова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22с. – Бібл.: 17 назв
467713
  Харламова Г.О. Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Харламова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 261л. + Додатки: л.221-261. – Бібліогр.: л.206-220
467714
  Зінченко О.А. Економіко-математичне моделювання інноваційного відновлення працездатності гірничо-транспортного устаткування : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 145-149 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
467715
  Кишакевич Б.Ю. Економіко-математичне моделювання кредитних ризиків банку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Кишакевич Богдан Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр. : 68 назв.
467716
  Колесніченко Наталія Олександрівна Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Колесніченко Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 208 с. + Додатки: л. 188 - 208. – Бібліогр.: л. 172 - 188
467717
  Колесніченко Наталія Олексіївна Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Колесніченко Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
467718
  Тараненко Ю.В. Економіко-математичне моделювання логістичних процесів на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Тараненко Юлія Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 197, [4] арк. – Додатки: арк. 181-197, [4]. – Бібліогр.: арк. 161-180
467719
  Тараненко Ю.В. Економіко-математичне моделювання логістичних процесів на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Тараненко Юлія Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
467720
  Карп І. Економіко-математичне моделювання логістичних транспортних процесів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 247-251. – ISSN 1815-3232
467721
  Скнарь А. Економіко-математичне моделювання монополії в ринковій системі : Навчально-методичний посібник / А. Скнарь; МКМУ. Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ, 1996. – 48с.
467722
  Сєріков А.В. Економіко-математичне моделювання необхідних умов участі банку в проектному фінансуванні підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.В. Сєріков, О.В. Марченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 186-190 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
467723
  Заячук М. Економіко-математичне моделювання оптимального землекористування у фермерському укладі України / М. Заячук, О. Заячук, Н. Заблотовська // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 19-24. – ISSN 2413-7154


  При обґрунтуванні оптимального землекористування фермерських господарств необхідно обґрунтувати природно-географічні особливості тієї чи іншої території, що визначатимуть потенційні можливості ведення сільськогосподарської діяльності та ї ї виробничого ...
467724
  Бєлозерцев В. Економіко-математичне моделювання оптимальної структури дебіторської заборгованості підприємства за товари : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 68-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
467725
  Агапова А. Економіко-математичне моделювання оцінки економічного стану підприємства з використанням шкали бажаності Хвррінгтона // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 15-18. – ISSN 1993-0259
467726
  Мазіна О.І. Економіко-математичне моделювання оцінки людського капіталу // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 40-50
467727
  Федоряк Р.М. Економіко-математичне моделювання оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної кризи / Р.М. Федоряк, О.П. Тимченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 133-137
467728
  Власюк О.С. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України / О.С. Власюк ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2011. – 520 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2380-21-7
467729
  Щербата І. Економіко-математичне моделювання раціонального землекористування регіону / І. Щербата, М. Щербатий // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 120-126 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
467730
  Зеленська М.І. Економіко-математичне моделювання результатів вступу абітурієнтів до ВНЗ (на прикладі ДВНЗ "УАБС НБУ") / М.І. Зеленська, К.В. Саєва // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 60-67. – ISSN 2308-1988


  Метою даної роботи є виявлення прихованих взаємозв"язків між заявами абітурієнтів, поданими до ВНЗ, за допомогою методів статистичного аналізу, а також побудова математичної моделі для оцінки ймовірності вступу абітурієнта до ВНЗ на основі попередньо ...
467731
  Пахомов О.М. Економіко-математичне моделювання реінжинірінга бізнес-процесів підприємства інформаційної сфери // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.79-80.
467732
  Катан Л.І. Економіко-математичне моделювання ресурсного потенціалу підприємств аграрної сфери в досягненні цілей сталого розвитку / Л.І. Катан, В.О. Катан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 3-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
467733
  Холоденко А.М. Економіко-математичне моделювання розвитку виробничо-транспортних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Холоденко Анатолій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 75 назв
467734
  Урсуленко О.В. Економіко-математичне моделювання розвитку ринку нерухомості в умовах асиметричної інформації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Додатки: л. 176-188. – Бібліогр.: л. 156-175
467735
  Урсуленко О.В. Економіко-математичне моделювання розвитку ринку нерухомості в умовах асиметричної інформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
467736
  Лютак О.М. Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону / О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.Я. Кравчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 230-238 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
467737
  Підгаєць С. Економіко-математичне моделювання розподілу фінансових ризиків між учасниками державно-приватного партнерства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 137-145. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
467738
  Голіков А.П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів : навчальний посібник / А.П. Голіков. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-346-551-7
467739
  Грисенко М.В. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів : навч. посібник / Грисенко М.В., Шворак Л.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-861-6
Ч. 1 : Теоретичні основи. – 2016. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-246
467740
  Татар М.С. Економіко-математичне моделювання системної діагностики конкурентоспроможності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 305-313 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
467741
  Писанець К.К. Економіко-математичне моделювання скорингових систем оцінки позичальників : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Писанець Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 193 л. – Додатки: л. 180-193. – Бібліогр.: л. 168-179
467742
  Писанець К.К. Економіко-математичне моделювання скорингових систем оцінки позичальників : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Писанець Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
467743
   Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7898-10-5
Вип.2. – 2002
467744
   Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7898-10-5
Вип.3. – 2002
467745
   Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7898-10-5
Вип. 5. – 2003
467746
  Алексєєв І.В. Економіко-математичне моделювання спільного фінансування антикризових інновацій у машинобудівних ВГС : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
467747
   Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення трансформаційних змін в економіці в умовах євроінтеграції // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 654-750. – ISBN 966-7574-16-4
467748
  Харламова Г.О. Економіко-математичне моделювання та прогнозування соціально-економічних систем національної безпеки України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Харламова Ганна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 660 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 484-540 арк.
467749
  Харламова Г.О. Економіко-математичне моделювання та прогнозування соціально-економічних систем національної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Харламова Ганна Олексіївна ; М-во освіти і наукт України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 60 назв
467750
  Камінський А.Б. Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Камінський А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 414л. + Додатки: л. 360 - 387. – Бібліогр.: л. 388 - 414
467751
  Камінський А.Б. Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.00.11 / Камінський А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 23 назв.
467752
  Шарманська В.М. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства / В.М. Шарманська, І.В. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-41. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено наукове комплексне дослідження фінансових коефіцієнтів на основі моделювання зв"язку різних аналітичних показників. Виконані за допомогою економіко-математичного моделювання дослідження дозволяють науково обґрунтувати нормативні значення ...
467753
  Гололобова Т.В. Економіко-математичне моделювання як метод наукового пізнання // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 42-50. – ISBN 966-7317-92-7
467754
  Вітряк Т. Економіко-математичне обгрунтування багатофакторної моделі регіональних ринків праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-6912
467755
  Сєріков А.В. Економіко-математичне обгрунтування необхідності кооперації малих підприємств України : економіко-математичне моделювання / А.В. Сєріков, Н.С. Сіромаха // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 162-167. – Бібліогр.: 21 назва
467756
  Сокульський О.Є. Економіко-математичне прогнозування обсягів перевезень пасажирського транспорту / О.Є. Сокульський, К.Ю. Гілевська, Н.М. Васільцова // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 83-87. – ISSN 2312-4903
467757
  Чорноус Галина Олександрівна Економіко-математичний аналіз агропродовольчого потенціалу України : Дис... канд. економ.наук: 08.03.02 / Чорноус Галина Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.160-210
467758
  Чорноус Г.О. Економіко-математичний аналіз агропродовольчого потенціалу України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Чорноус Г.О.; КУ ім. ТарасаШевченка. – Київ, 1997. – 17 с.
467759
  Баліцька О.П. Економіко-математичний аналіз ринку послуг з технічного контролю та аналізу: стан та перспективи розвитку ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
467760
  Головень О.В. Економіко-математичний інструментарій оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 59-65. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
467761
  Стечишин Т. Економіко-математичний підхід до формування портфеля фінансових інструментів банківської установи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 72-80. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
467762
  Малярець Л.М. Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства : монографія. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-676-297-2
467763
  Хлівна І.В. Економіко-математичні задачі оптимізації сільського господарства як підвищення зайнятості на селі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
467764
  Шарманська В.М. Економіко-математичні і статистичні методи як інструментарій економічної діагностики фінансового стану підприємства / В.М. Шарманська, А.О. Повєткіна // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 68-75


  У статті проводиться термінологічна упорядкованість в економіко-математичних і статистичних методах економічного аналізу. Розроблений алгоритм економічної діагностики фінансового стану підприємства методами кластерного аналізу.
467765
  Чугунов І.Я. Економіко-математичні методи аналізу планування і виконання дохідної частини бюджету // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
467766
  Вишня М.М. Економіко-математичні методи аналізу податкової заборгованості // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
467767
  Коломицева В О. Економіко-математичні методи в маркетинговій діяльності підприємства / В О. Коломицева, Т.І. Бурцева, Т.А. Пальонна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 5-9. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
467768
  Гатаулін А.М. Економіко-математичні методи в плануванні сільськогосподарського виробництва. / А.М. Гатаулін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1989. – 259с.
467769
  Кравець О.В. Економіко-математичні методи вимірювання банківського кредитного ризику // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 61-73. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
467770
  Малярець Л.М. Економіко-математичні методи і моделі : навч.-практ. посібник / Малярець Л.М., Железнякова Е.Ю., Місюра Є.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 318, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-676-510-2
467771
  Ющенко Н.Л. Економіко-математичні методи і моделі : навч. посібник / Н.Л. Ющенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 469, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 439-452 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7571-13-0
467772
  Ящук Д.В. Економіко-математичні методи та моделі діагностики банкрутства українських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11. / Ящук Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 24 назви
467773
  Ящук Д.В. Економіко-математичні методи та моделі діагностики банкрутства українських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ящук Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171, [27] л. + Додптки: [27] л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 157-171
467774
  Небукін В.О. Економіко-математичні методи та моделі дослідження ринків : дис. ... канд. екон. аук : 08.00.11 / Небукін В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 246 л. + Додатки : л. 212-246. – Бібліогр. : л. 197-211
467775
  Небукін В.О. Економіко-математичні методи та моделі дослідження ринків : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.11 / Небукін В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
467776
  Ляшенко І.М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку / І.М. Ляшенко. – Київ : Вища школа, 1999. – 236с. – ISBN 5-11-004800-2
467777
  Бережна Л.В. Економіко-математичні методи та моделі у фінансах : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Л.В. Бережна, О.І. Снитюк. – Київ : Кондор, 2009. – 301 с. – ISBN 978-966-351-231-0
467778
  Крамський С. Економіко-математичні методи управління науковими проєктами у навчальних закладах вищої освіти / С. Крамський, О. Євдокімова, О. Захарченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 20, вип. 1 (47). – С. 129-145. – ISSN 2413-9998
467779
  Ткаченко І. Економіко-математичні методи формування бюджету з реклами та заходів стимулювання збуту продукції певної торговельної марки // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.124-129. – ISBN 966-654-102-5
467780
  Малярець Л.М. Економіко-математичні моделі в в діагностиці ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства : монографія / Л.М. Малярець, Л.О. Норік, А.В. Жуков. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.176-202. – ISBN 978-966-676-652-9
467781
  Ющенко Н.Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Н.Л. Ющенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 277, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-250 та в кінці теми. – ISBN 978-966-7496-84-5
467782
  Богдан І.В. Економіко-математичні моделі для діагностики фіскальної політики / І.В. Богдан, Д.В. Коноваленко, Т.Ю. Яра // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 43-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2305-7645
467783
   Економіко-математичні моделі економічного зростання : Монографія / О.О. Бакаєв, В.І. Гриценко, Л.І. Бажан, К.А. Бобер; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальн. центр інформаційних технолог. та систем. – Київ : Наукова думка, 2005. – 190с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0596-2
467784
  Тимашова Л.А. Економіко-математичні моделі оцінки діяльності підприємств в ринковій економіці / Л.А. Тимашова, О.В. Степаненко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 79-90. – ISBN 966-614-021-7
467785
  Юрчук Н.П. Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
467786
  Краєвий О.Д. Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових груп / О.Д. Краєвий, О.І. Богославець // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 79-85. – ISSN 2312-4903
467787
  Пешко Олександр Валерійович Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем : Дис... кандид. економ.наук: 08.03.02 / Пешко Олександр Валерійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 175л. – Бібліогр.:л.156-172
467788
  Пешко Олександр Валерійович Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.02 / Пешко Олександр Валерійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
467789
  Бондар О.С. Економіко-математичні розрахунки раціональних параметрів селянських (фермеських) господарств // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 173-177. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
467790
  Ставицький А.В. Економіко-матиматичне моделювання процесу бюджетного інвестування в Україні та ЄС / А.В. Ставицький, К.О. Басала // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 94-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
467791
  Шиндирук І.П. Економіко-матиматичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 111-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
467792
  Нестеренко Р.В. Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств: теоретичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 256-260. – ISSN 2222-4459
467793
  Литвиненко С.Л. Економіко-організаційний інструментарій реінжинірингу бізнес-процесів вантажних авіаперевізників : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 83-88 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
467794
  Білошкурська Н.В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
467795
  Ревякін О.О. Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 168-174 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
467796
  Лівошко Т.В. Економіко-організаційні аспекти розвитку ресторанного бізнесу в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 21-24. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
467797
  Литвиненко С.Л. Економіко-організаційні засади використання інформаційних систем "SolidWorks" у роботі чартерних вантажних авіаперевізників України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 269-275 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
467798
  Литвиненко С.Л. Економіко-організаційні засади використання навантажувально-розвантажувального обладнання при авіаперевезенні надважких і негабаритних вантажів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 150-158 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
467799
  Окс М.М. Економіко-організаційні основи створення та розвитку спільних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Окс Міхаель Маттіас ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та економіко-екол. дослідж. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
467800
  Шпичак О.М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 51-59
467801
  Піддубна Д.С. Економіко-правова безпека суб"єктів органічного господарювання = Economic and legal security of organic farming : підручник / Д.С. Піддубна, В.В. Шеховцева, О.М. Куракін ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Нац. акад. прав. наук України Гетьмана Анатолія Павловича ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 363, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-33-1
467802
  Небрат В. Економіко-правова концепція та реформаторські ідеї Семена Десницького // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 86-97. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
467803
  Гудзинська Л. Економіко-правова оцінка запровадження фінансових векселів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті дана економіко-правова оцінка ризиків запровадження фінансових векселів в Україні. В статье проведена економико-правовая оценка рисков введения финансовых векселей в Украине. The article deals with economic and legal estimation of risks the ...
467804
  Грушко В.І. Економіко-правова сутність інвестиційної діяльності комерційних банків / В.І. Грушко, К.І. Старовойт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-7. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність інвестиційної діяльності комерційних банків. Проаналізовано законодавче визначення даного поняття. Запропоновано бачення місця та ролі інвестицій в активах банку. The economic and juridical essence of banking investment ...
467805
  Коріненко А.І. Економіко-правова сутність прав користування землею // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 120-127. – ISSN 2307-9878
467806
  Дарнопих Г.Ю. Економіко-правова характеристика паливно-енергетичного комплексу України / Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 76-85. – ISSN 0201-7245
467807
  Баланюк І.Ф. Економіко-правова характеристика форм підприємництва у сільському господарстві / І.Ф. Баланюк, В.В. Твердохліб // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 228-234. – ISSN 2308-1988
467808
  Опанасик В.В. Економіко-правове забезпечення венчурної діяльності в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 254-260


  В статті розкрито окономіко-npaeoei умови сприяння та стимулювання венчурної діяльності. На основі узагальнення світового досвіду надаються пропозиції щодо активізації інституційного напрямку сприяння венчурній діяльності в Україні. Social and legal ...
467809
  Сапич В.І. Економіко-правове забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 40-43


  Розглянуто законопроекти, які розроблено з метою регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Обґрунтовано підходи щодо умов зміни цільового використання земель сільськогосподарського призначення, визначення гранично ...
467810
   Економіко-правове забезпечення стратегічного розвитку новоутворених територіальних громад: до обговорення / Є.М. Ахромкін, О.А. Бурбело, А.С. Алексєєв, Д.В. Заблодська // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 9-13. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
467811
  Гелеверя Є.М. Економіко-правове забезпечення формування накопичувальних фондів об"єднань співвласників багатоквартирних будинків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 229-233. – ISSN 2222-4459
467812
  Кот О.С. Економіко-правове регулювання аудиту грошового обігу банків : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 182-187 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
467813
  Внукова Н.М. Економіко-правове регулювання господарської діяльності при становленні Індустрії 4.0 // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 105-110. – ISSN 2311-4894
467814
  Фарід Гусейнов Економіко-правове регулювання іпотечних відносин в Азербайджані : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 44-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
467815
  Жернаков М.В. Економіко-правовий аналіз адміністрування податків: європейський досвід // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 1 (19). – С. 15-18
467816
  Шірінян Л.В. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів / Л.В. Шірінян, О.В. Шашенко, А.А. Шірінян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 250-260. – ISSN 2222-4459
467817
  Гресь Н. Економіко-правовий аспект визначення чисельності професорсько-викладацького складу ВНЗ // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч. 2/3. – С. 70-79.


  Обчислено тривалість робочого часу науково-педагогічного працівника.
467818
  Боклаг В.А. Економіко-правовий механізм державного регулювання земельних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-45. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
467819
  Пехтерева Ю. Економіко-правовий механізм залучення іноземного капіталу а економіку України і місце у ньому спеціального режиму інвестування // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 11-16. – ISSN 1728-9343
467820
  Краснова М.В. Економіко-правовий механізм охорони довкілля: стан та шляхи вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Аналізується сучасний стан економіко-правового механізму охорони довкілля та пропонуються шляхи його вдосконалення. In the article the modern situationin economic and legal mechanism of ecology protection in analysed and ways of improvement are ...
467821
  Бредіхіна В.Л. Економіко-правовий механізм охорони та використання природних ресурсів: новації та перспективи // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 30-32
467822
  Мірошниченко Економіко-правовий механізм у галузі використання, охорони та відтворення земель / Мірошниченко, М // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 5-30.
467823
  Бутнік-Сіверський Економіко-правовий погляд щодо розвитку обліку нематеріальних активів на шляху до неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 109-124. – ISSN 2308-0361
467824
  Замрига А.В. Економіко-правовий розвиток інвестиційної діяльності сучасної України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 202-214. – ISSN 2412-8465
467825
  Надієвець Л.М. Економіко-правовий статус криптовалют в Україні та за кордоном // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 390-396. – ISSN 2222-4459
467826
  Затонацька Т.Г. Економіко-правові аспекти бюджетного інвестування в інноваційній сфері : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-43 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
467827
  Борко Ю. Економіко-правові аспекти використання комп"ютерних програм // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 79-86. – ISSN 2308-0361
467828
  Новоторов О.С. Економіко-правові аспекти власності на землю // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 1562-0905
467829
  Новоторов Олександр Сергійович Економіко-правові аспекти власності на землю // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 7-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджуються еволюція уявлення про економіко-правову суть власності на землю та її вплив на характер земельних відносин, обгрунтовуються напрями їх подальшої оптимізації.
467830
  Дивінець О.Л. Економіко-правові аспекти впровадження автоматизованих систем оплати проїзду в наземному електротранспорті України / О.Л. Дивінець, О.Ю. Палант. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 189, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 117-119. – Бібліогр.: с. 111-116. – ISBN 978-966-397-216-9
467831
  Гужавіна І.В. Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах / І.В. Гужавіна, Р.А. Дименко, О.О. Лобань // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 35-41. – ISSN 2415-8089
467832
  Цимбалюк Ю.А. Економіко-правові аспекти захисту інтелектуалної власності // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2015. – № 2 (24). – C. 50-55. – ISSN 1992-4437
467833
  Мокрицька А.Б. Економіко-правові аспекти захисту комерційної таємниці в Україні / А.Б. Мокрицька, Т.О. Сліпченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 21-25. – ISSN 2222-4459
467834
  Запатріна І.В. Економіко-правові аспекти механізму розпорядження об"єктами централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 68-80 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
467835
  Бутинець Т.А. Економіко-правові аспекти подвійного запису фактів господарського життя в бухгалтерському обліку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 10-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
467836
  Котик О. Економіко-правові аспекти поняття "інвестиція" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 54-58
467837
  Гойчук О.І. Економіко-правові аспекти продовольчої безпеки / О.І. Гойчук, В.І. Курило // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 23-25. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
467838
  Сотник І.М. Економіко-правові аспекти реформування сфери енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії в Україні / І.М. Сотник, Л.В. Старченко, Т.С. Личко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 1 (71). – С. 51-68. – ISSN 1726-8699
467839
  Мельникова М.В. Економіко-правові аспекти реформування сфери житлово-комунальних послуг українських міст / М.В. Мельникова, О.В. Тарасевич, Є.С. Градобоєва // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (701). – Бібліогр.: 16 назв
467840
  Лазаренко С.Ж. Економіко-правові аспекти створення акціонерних товариств у процесі приватизації / С.Ж. Лазаренко, А.С. Поляков // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.49-50
467841
  Лойко В.В. Економіко-правові аспекти створення та функціонування об"єднань співвласників багатоквартирних будинків ( ОСББ) / В.В. Лойко, С.А. Маляр, В М. Руденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 58-63 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6806
467842
  Апостолюк О. Економіко-правові аспекти туристичної діяльності в Україні // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 37-40. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
467843
  Єгорова Г.А. Економіко-правові засади державного регулювання злиттів та поглинань: шляхи гармонізації вітчизняного та європейського досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 84-88. – ISSN 2306-6806
467844
  Грищенко Т.В. Економіко-правові засади діяльності банків на ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено економіко-правові основи операцій комерційних банків з цінними паперами. The economic and legal bases of operations of commercial banks with valuable papers are determined.
467845
  Дуднікова І.І. Економіко-правові засади екологічного менеджменту // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 29. – С. 226-234.
467846
  Петрова І. Економіко-правові засади забезпечення зайнятості населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.8-12
467847
  Лобозинська С.М. Економіко-правові засади захисту прав споживачів страхових послуг в Україні / С.М. Лобозинська, Т.В. Яворська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 247-251. – ISSN 2222-4459
467848
  Бредіхін О. Економіко-правові засади обчислення заподіяної шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
467849
  Панченко А. Економіко-правові засади оцінювання банківської застави : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 66-72. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
467850
  Кошкалда І. Економіко-правові засади раціонального використання та охорони земель / І. Кошкалда, А. Корецький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 33-37
467851
  Колесніков А. Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею / А. Колесніков, М. Зяйлик // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 26-29. – ISSN 2524-0129
467852
  Губін К.Г. Економіко-правові засади розвитку правової економіки в українській системі формування доходів // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 67-75. – ISSN 2411-5584
467853
  Залуцький І.Р. Економіко-правові засади та проблеми обігу земель сільськогосподарського призначення, як чинника розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 100-109. – ISSN 1562-0905
467854
  Крайнєв П. Економіко-правові засади управління промисловою власністю в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.96-100. – ISSN 0132-1331
467855
  Ревуцький С. Економіко-правові засади формування в Україні національної інноваційної системи // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-8
467856
  Антонов К. Економіко-правові засоби детііннізації економіки і декорумпування управлінських структур // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.118-121. – ISSN 0132-1331
467857
  Гутей О.Н. та івнш. Економіко-правові заходи боротьби з тіньовою економікою // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.232-234. – ISBN 5-7763-2435-1
467858
  Сокова М.А. Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержанних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 209-215 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
467859
  Іванов В. Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків / В. Іванов, С. Науменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-41. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз різних підходів щодо визначення поняття "фінансовий ринок", досліджено специфіку реалізації його функцій та використання фінансових інструментів. Охарактеризовано особливості використання окремих інструментів на фінансових ...
467860
  Сміян Л.С. та інш. Економіко-правові механізми інвестиційної діяльності в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С. 55-67
467861
  Заболотна С.Г. Економіко-правові механізми реалізації соціальної політики в умовах скорочення бюджетних видатків на оплату праці державних службовців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-44. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття соціального захисту через призму соціальної політики. Досліджено вплив економіко-правових механізмів на стан соціального захисту державних службовців, що пов?язане з рівнем заробітної плати. Упідсумках визначено, що однією з ...
467862
  Черечон О. Економіко-правові механізми стимулювання раціонального використання та охорони земель / О. Черечон, Г. Дудич // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 156-162. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
467863
  Саковська О.М. Економіко-правові основи розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 92-96 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
467864
  Ткачук І.Г. Економіко-правові основи створення регіональних виробничих об"єднань в українській економіці / І.Г. Ткачук, С.О. Кропельницька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 151-158
467865
  Русаліна Л.В. Економіко-правові передумови участі комерційних банків у діяльності промислово-фінансових груп // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 62-70. – ISSN 2413-743X
467866
  Бутнік-Сіверський Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 77-92. – ISSN 2308-0361
467867
  Бутнік-Сіверський Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки (2 ч.) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 82-96. – ISSN 2308-0361
467868
  Алієва Х. Економіко-правові питання реформування аграрних відносин у сфері державної підтримки сільскогосподарських товаровиробників // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 52-55.
467869
  Бутнік-Сіверський Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 149-157. – ISSN 0132-1331
467870
  Дубас Р.Г. Економіко-правові проблеми розвитку національного господарства України // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 319-322. – ISBN 978-617-571-143-9
467871
   Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні : Зб.наук.праць. – Київ : Манускрипт, 1997. – 195с. – ISBN 966-7193-00-4
467872
  Мандибура В.О. Економіко-правові проблеми функціонування державної власності в ринкових умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 13-18


  У статті розкриті теоретико-методологічні проблеми посилення ефективності економіко-правового регулювання державної форми власності в умовах ринкової трансформації. Особлива увага приділена розробці надійних економіко-правових механізмів суспільного ...
467873
  Синявська Ю. Економіко-правові санкції міжурядових організацій : теорія і практика / Ю. Синявська, А. Ковальчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 53-54
467874
  Каптуренко О.М. Економіко-правові складові процесу попередження корпоративних конфліктів // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 170-175. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
467875
  Міхайловська А.С. Економіко-правові форми іноземних інвестицій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються основні перешкоди при здійсненні іноземних інвестицій в Україну та пропонуються шляхи їх усунення.
467876
  Давидюк Ю.В. Економіко-праові засади еколого-економічного управління в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 30-39. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
467877
  Кузьмінська О. Економіко-психологічна адаптація у понятійному полі психологічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 19-23. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється розмежування понять, що є близькими за своїм змістом до досліджуваної категорії, аналізується співвідношення економіко-психологічної адаптації з економічною соціалізацією, сутність та структура готовності особистості до ...
467878
  Москаль Ю. Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіоні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 116-126. – ISSN 1810-2131
467879
  Хохлов М.П. Економіко-соціальна структура категорії основного капіталу в ракурсі проблем становлення національної економіки / М.П. Хохлов, С.Л. Єфремов // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 31-35. – ISSN 1683-1942
467880
  Мица Ю. Економіко-соціальні й історичні передумови становлення і розвитку похідних цінних паперів // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 10-16
467881
  Левицька С.О. Економіко-соціальні передумови розвитку неприбуткових організацій в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.176-180. – (Технічні науки ; № 17)
467882
  Малюк А. Економіко-соціологічна концепція К.Полані як теоретико-методологічне підгрунтя соціально-критичного дослідження неоліберальної глобалізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 107-126. – ISSN 1563-3713
467883
  Долішня Т.І. Економіко-статистична модель вартості продукції та її використання в управлінні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77-79.
467884
  Дубина М.В. Економіко-статистична оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
467885
   Економіко-статистичне вивчення міжгалузевих народногосподарських комплексів.. – К., 1985. – 95с.
467886
  Колісник Б.І. Економіко-статистичне дослідження тенденцій розвитку лісогосподарських підприємств / Б.І. Колісник, О.М. Шубалий // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
467887
  Волохова Л.Ф. Економіко-статистичне моделювання як основний спосіб аналізу окремих секторів фінансового ринку / Л.Ф. Волохова, О.Ф. Євсєєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 92-93. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті проблеми моделювання оцінки вартості акцій з метою встановлення інвестиційної привабливості підприємства. Запропанована багатофакторна індексна модель, яка може слугувати базою для створення рейтингових систем. In this article were ...
467888
  Крупка М. Економіко-статистичний аналіз ефективності університетів України / М. Крупка, О. Гринькевич, С. Сас // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 279-291. – ISSN 2078-5860
467889
  Агабекова Н.В. Економіко-статистичний аналіз індикаторів фондового ринку Лівану / Н.В. Агабекова, А.Н. Абдо // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 75-84 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-1853
467890
  Андрощук Г. Економіко-статистичний аналіз світової патентної системи як джерела інновацій (ч. 2) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-49. – ISSN 1608-6422
467891
  Андрощук Г. Економіко-статистичний аналіз світової патентної системи як джерела інновацій (ч.1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 4-23. – ISSN 1608-6422
467892
  Шост І. Економіко-статистичний аналіз стану та потенціалу енергетичного комплексу України / І. Шост, К. Радковський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 68-71. – ISSN 1993-0259
467893
  Федорук Л.Д. Економіко-статистичний аналіз факторів ефективності використання робочої сили. / Л.Д. Федорук. – К., 1974. – 46с.
467894
  Міщенко С. Економіко-статистичний аналіз факторів монетизації економіки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 31-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
467895
  Бондарук Т.Г. Економіко-статистичний аналіз формування доходів місцевих бюджетів // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 7-15
467896
  Кучин С.П. Економіко-статистичний огляд економічної акивності населення у соціально-культурному середовищі України / С.П. Кучин, О.П. Коваль // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 50-53. – Бібліогр.: 17 назв
467897
  Черушева Г.В. Економіко-статистичний та соціально-психологічний аналіз освітніх міграційних процесів / Г.В. Черушева, В.В. Пархоменко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 61-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
467898
  Прокопчук С.І. Економіко-статистичні моделі основних показників діяльності підприємств залізобетонних виробів України як основа для прогнозування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 63-65 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
467899
  Прокопчук С.І. Економіко-статистичні моделі підвищеної точності основних показників діяльності підприємств залізобетонних виробів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 222-230 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
467900
  Лєснікова М.В. Економіко-статистичні підходи до формування цільового індексу цін експорту-імпорту у зовнішній торгівлі товарами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
467901
  Тарасевич В.М. Економіко-теоретичне знання: будова, структура та генеза у філософсько-науковому вимірі // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 29-50. – ISSN 0131-775Х
467902
  Лебедєва В.К. Економіко-теоретичні аспекти зміни діяльності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 24-35. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
467903
  Ущаповський Ю.В. Економіко-теоретичні концепції в аналізі Григорія Цехановецького // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 278-282. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
467904
  Манько М. Економіко-технократична еліта в умовах революційних трансформацій українського суспільства (березень 1917 - квітень 1918) // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 224-236. – ISSN 2664-9993
467905
   Економіко-технологічне забезпечення розвитку плодоовочевої галузі АПК Півдня України : матеріали Другої студент. наук.-практ. конференції : 19 черв. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; [редкол.: І.О. Іщенко (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-541-7


  Розроблено в рамках співпраці Одеської обласної сільськогосподарської дорадчої служби «Центр розвитку та правової підтримки села» (ORACS) з Українськоим проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) який фінансується М-вом міжнародних справ ...
467906
  Федулова Л.І. Економіко-технологічний аспект регіональних теорій розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-81 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
467907
  Єдін О. Економіко-технологічні підйоми підвищення ефективності роботи транспортного комплексу держави : Управління економікою: теорія і практика / О. Єдін, В. Гурнак // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-35 : Рис. – ISSN 0131-775Х
467908
  Шнипко О.С. Економіко-технологічні прориви Заходу: історія і сучасність // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 4-6
467909
  Хлівнюк Т.П. Економіко-технологічні фактори модернізації соціальної держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 269-277. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
467910
  Боліла Н.В. Економіко-управлінський інструментарій забезпечення антикризового потенціалу будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Боліла Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
467911
   Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України : колектив. монографія / [Андрусів У.Я. та ін.] ; за заг. ред. Дзьоби О.Г., Сімків Л.Є., Кафки С.М. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Ін-т економіки та упр. в нафтогаз. комплексі. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 274, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-694-276-3
467912
  Савченко О.Ф. Економіко-управлінські проблеми охорони навколишнього природного середовища на підприємствах України : Теорія, методологія, практика / О.Ф. Савченко; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-1680-7
467913
  Кондрашова-Діденко Економіко-філософський вимір інтелектуального капіталу / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 124-129


  Визначено суть, структуру та особливості формування інтелектуального капіталу.
467914
  Пасько М.І. Економіко-філософські основи управління маркетинговою діяльністю підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 373-382. – ISSN 2222-4459
467915
  Міщенко В. Економіко - правовий статус відходів як вторинної сировини : економічні проблеми природокористування / В. Міщенко, Г. Виговська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 74-81 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
467916
  Костицький В. Економіко - правові проблеми концентрації капіталу: від промислово- фінансових груп дотранснаціональних компаній // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-76. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
467917
  Ілларіонов Ю. Економіко - правові протиріччя в опадаткуванні лізингових операцій в Україні // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 114-119
467918
  Безтелесна Л.І. Економіко управлінське обгрунтування якості крізь призму філософсько-правових аспектів / Л.І. Безтелесна, В.М. Вовк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 18-23. – ISSN 2222-4459
467919
  Маргасова В.Г. Економікобезпекознавство як інтегрований напрям забезпечення стійкості економіки до загроз / В.Г. Маргасова, Т.В. Клименко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 7-16. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
467920
  Сабадаш В.В. Економіні інструменти екологізації торгових процесів : Автореф... канд. екон.наук: 08.08.01 / Сабадаш В. В.; Сумськ. ДУ. – Суми, 1998. – 19л.
467921
  Шевченко В.М. Економіні напрями інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 57-62 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
467922
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження; науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1999. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467923
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження; науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1999. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467924
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження; науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1999. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467925
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження; науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1999. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467926
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження; науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1999. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467927
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження; науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1999. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467928
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження; науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1999. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467929
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження; науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1999. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467930
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467931
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467932
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467933
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467934
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467935
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467936
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467937
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467938
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467939
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467940
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467941
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467942
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467943
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467944
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467945
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467946
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467947
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467948
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467949
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 3. – 2004. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467950
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 4. – 2004. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467951
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 7. – 2004. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467952
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 9. – 2004. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467953
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 10. – 2004. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467954
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 1. – 2005. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467955
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 2. – 2005. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467956
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 3. – 2005. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467957
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 7. – 2005. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467958
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 8. – 2005. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467959
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 9. – 2005. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467960
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 1. – 2006. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467961
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 2. – 2006. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467962
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 3. – 2006. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467963
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 4 : Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – 2006. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467964
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 5. – 2006. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467965
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 6. – 2006. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467966
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 4. – 2007. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467967
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 6. – 2007. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467968
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 7. – 2007. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467969
   Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – 2007. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467970
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 9. – 2007. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467971
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 10. – 2007. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467972
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 11. – 2007. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467973
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 12. – 2007. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467974
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 1. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467975
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 2. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467976
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 3. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467977
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 4. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467978
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 5. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467979
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 6. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467980
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 7 : Статистика України та стран СНД. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467981
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 10. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467982
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 11 : Одеський державний економічний університет. – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467983
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 12 (266). – 2008. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467984
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 2 (268). – 2009. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467985
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 4 (270). – 2009. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467986
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 5 (271). – 2009. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467987
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 8 (274). – 2009. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467988
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 9 (275). – 2009. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467989
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 11 (277). – 2009. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467990
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 12 (290) : Економіка природокористування. – 2010. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467991
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – 2011. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467992
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 9 (299). – 2011. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467993
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 11 (301). – 2011. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467994
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 12 (302). – 2011. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467995
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 1 (303). – 2012. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року
467996
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 2 (304). – 2012. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року; резюме укр., англ. мовами
467997
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 5 (307). – 2012. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року; резюме укр., англ. мовами
467998
   Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
№ 7 (309). – 2012. – Виходив з 1904 по 1914 рік. Відновлений з 1997 року; резюме укр., англ. мовами
467999
  Базилевич В.Д. Економіст Іван Васильович Вернадський / В.Д. Базилевич, В.А. Короткий // І. Вернадський. Витоки : творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2009. – С. 8-249. – (Славетні постаті). – ISBN 978-966-346-655-2
468000
  Базилевич В.Д. Економіст Іван Васильович Вернадський / В.Д. Базилевич, В.А. Короткий. – Київ : Знання, 2012. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-839-6
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,