Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
467001
  Баштовая Л.С. "... Е.Е. Викторовский станет в один ряд с величайшими математиками мира" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 5-8
467002
  Белорусец Сергей "Дыша над картофельным паром..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 91-95. – ISSN 0131-8136
467003
  Рипецька А. "Дюди чимось схожі на птахів" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 124-127


  Літературний дебют першокурсників набору 2020 р. Проза.
467004
  Скорина Л. "Дюнами шлях мій - без краю" : (Збірка Яра Славутича "Оаза") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 75-88. – (Філологічні науки)
467005
  Беляев М.П. "Дюссельдорфская коровья война" и Вестфальский мир // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 158-164. – ISBN 978-966-136-196-5
467006
  Підгорна Д. "Дядя Вова, мы с тобой", або магія шкільних підручників РФ в Україні // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 7. – С. 2-3
467007
  Підгорна Д. "Дядя Вова, мы с тобой", або магія шкільних підручників РФ в Україні // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2023. – № 8. – С. 2-3
467008
  Панченко В. "Дядьки отечества чужого..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 21


  Тарас Шевченко - про українську квазіеліту та "козака безверхого".
467009
  Панченко В. "Дядьки Отечества чужого..." (Тарас Шевченко про українську квазі-еліту і "козака безверхого") // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 253-261. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
467010
  Баришенко Л.І. "Дякую Богові, що дав мені народитися українцем". Презентація "Щоденників" О.Т.Гончара. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 34. – С. 28-36.
467011
  Горбаль М. "Дякую Богу, що мені вдалося усе те витримати, бо будь-коли міг написати "покаянну заяву"..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 131-142. – ISBN 978-966-399-815-2


  Про український "Самвидав".
467012
  Савченко А. "Дякую, діду, за "Енеїду" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)
467013
  Логвиненко Б.О. "Е-Health" як важлива складова публічного адміністрування сферою охорони здоров"я: теоретико-правовы та організацыйны засади // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 50-54. – ISSN 2413-6433
467014
  Кравчеко В. "Евакуація 200"... / В. Кравчеко, В. Колосов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 4-5


  Знайти всіх загиблих та зниклих безвісти героїв - завдання гуманітарного проекту Збройних сил України.
467015
  Пономар Л. "Евакуйована колекція" в Кіровоградському обласному художньому музеї // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 96-99. – ISSN 0130-6936
467016
  Курило В. "Евакуйований виш планує серйозні новації для області" [Луганський національний університет імені Тараса Шевченка] / розмову вела Іванка Міщенко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 4
467017
  Осипов А.А. "Евангелие" от ... иезуита / А.А. Осипов. – Л, 1964. – 278с.
467018
  Макогоненко Г.П. "Евгений Онегин" / Г.П. Макогоненко. – Москва, 1971. – 206с.
467019
  Воскресенский Е.И. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина : (Разбор романа) / Сост. Е. Воскресенский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 110 с.
467020
  Белинский В.Г. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина : статьи / В.Г. Белинский ; послесл. и примеч. С.П. Красновой. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 101 с.
467021
  Асафьев Б.В. "Евгений Онегин" лирические сцены П.И.Чайковского : опыт интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 89 с.
467022
  Санг А. "Евгений Онегин" на эстонском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 345-356
467023
  Иванов С. "Евгений Онегин" на языках народов Средней Азии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 93-106
467024
  Черная Е.С. "Евгений Онегин" П.И. Чайковского / Е.С. Черная. – Москва : Музгиз, 1960. – 99 с.
467025
  Сахаров В. "Евгений Онегин" Пушкина: даль свободного романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (407). – С. 41-46
467026
  Шольп А.Е. "Евгений Онегин" Чайковского / А.Е. Шольп. – Ленинград : Музыка, 1982. – 167 с.
467027
  Патриляк І. "Еведенційні картки" УПА як статистичне джерело // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 110-76. – ISBN 966-8461-23-1
467028
  Сіладе Ніколае "Еверест" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 142-144. – ISSN 0208-0710


  Антологія сучасної зарубіжної поезії. Сіладе Ніколае - румунський поет. Фрагменти з нотатків.
467029
  Дугаров Р.Н. «Дэбтэр-чжамцо» — источник по истории монголов Куку-нора / Р.Н. Дугаров ; АН СССР. – Новосибирск: : Наука, 1983. – 95 с.
467030
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2002
467031
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2002
467032
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2002
467033
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2002
467034
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2002
467035
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2002
467036
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2002
467037
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2002
467038
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2002
467039
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2002
467040
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2002
467041
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2002
467042
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2002
467043
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2002
467044
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2002
467045
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2002
467046
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2002
467047
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2002
467048
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2002
467049
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2002
467050
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2002
467051
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2002
467052
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2002
467053
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2002
467054
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2002
467055
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2002
467056
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2002
467057
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2002
467058
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2002
467059
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2002
467060
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2002
467061
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2002
467062
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2002
467063
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 56. – 2002
467064
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2002
467065
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 58. – 2002
467066
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 59. – 2002
467067
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2002
467068
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2002
467069
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2002
467070
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2002
467071
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 64. – 2002
467072
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2002
467073
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2002
467074
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2002
467075
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 68. – 2002
467076
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2002
467077
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2002
467078
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2002
467079
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2002
467080
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2002
467081
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2002
467082
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2002
467083
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2002
467084
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2002
467085
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2002
467086
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2002
467087
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2002
467088
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2002
467089
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2002
467090
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2002
467091
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2002
467092
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2002
467093
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2002
467094
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2002
467095
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2002
467096
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 2002
467097
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 90. – 2002
467098
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 91. – 2002
467099
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 92. – 2002
467100
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 93. – 2002
467101
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 2002
467102
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 2002
467103
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 2002
467104
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 2002
467105
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 2002
467106
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 2002
467107
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 2002
467108
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 2002
467109
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 2002
467110
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 2002
467111
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2002
467112
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2002
467113
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2002
467114
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2002
467115
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 2002
467116
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 2002
467117
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 2002
467118
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 2002
467119
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 113. – 2002
467120
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 114. – 2002
467121
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 115. – 2002
467122
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 116. – 2002
467123
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 117. – 2002
467124
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 118. – 2002
467125
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 119. – 2002
467126
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 120. – 2002
467127
   Държавна жудожествена галерия Пловдив. – София, 1955. – 180с.
467128
  Доброхотов Павел Дъявол. Последний эксперимент Фауста // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 119-122 : фото
467129
  Янкоускі Ф. Дыалекты слоунік / Ф. Янкоускі. – Мінськ, 1960. – 236с.
467130
  Жигалов И. Дыбенко / И. Жигалов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 18(643))
467131
  Шамилов А. Дым-дым : роман / А. Шамилов; пер. с курд. Пер. с курд. Н. Горской и авт. ; [ил.: В.И. Суриков]. – [Москва : Советский писатель, 1969. – 208 с. – В вып. дан. авт.: Шамилов Араб Шамоевич (Арабе Шамо)
467132
  Тургенев И.С. Дым. – Москва, 1868. – 222с.
467133
  Тургенев И.С. Дым : Літ. додаток "Дела". – Львов, 1881. – 176с.
467134
  Левитин М.Е. Дым без огня / М.Е. Левитин. – Л, 1957. – 76с.
467135
  Гайдар А.П. Дым в лесу / А.П. Гайдар. – Свердловск, 1963. – 158с.
467136
  Гайдар А.П. Дым в лесу / А.П. Гайдар. – Москва, 1981. – 225с.
467137
  Мошков Ю.В. Дым весны и лета / Ю.В. Мошков. – Владивосток, 1963. – 84с.
467138
  Добродеева А.И. Дым вообще и табчный дым в частности, как средство борьбы с яблонной медяницей (Psylla mali) / А.И. Добродеева; Гл. упр. землеустройства и земледелия. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1914. – 16с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии Учен. комитета Гл. управления землеустройства и земледелия, 1914, Т.10, №9
467139
  Степанова С.Г. Дым кочевий / С.Г. Степанова. – Ярославль, 1967. – 47с.
467140
  Шмаглевская С. Дым над Биркенау / С. Шмаглевская. – Москва, 1970. – 287 с.
467141
  Грибачев Н.М. Дым над вулканом / Н.М. Грибачев. – М., 1959. – 112с.
467142
  Абрамов К.Г. Дым над землей : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрзя Г. Максимова ; [ил.: В. Чапля]. – Москва : Советская Россия, 1966. – 543 с. : ил.
467143
  Абрамов К.Г. Дым над землей : роман / Кузьма Абрамов ; пер. с морд.-эрзя Г. Максимова. – [3-е изд.]. – Саранск : Мордовское книжное издательство
[Кн. 3]. – 1986. – 462, [2] с.
467144
  Юдахин А.В. Дым осенних костров. / А.В. Юдахин. – М, 1977. – 95с.
467145
  Орлов В. Дым от костра / В. Орлов. – Ленинград, 1988. – 192 с.
467146
  Симонов К.М. Дым отечества / К.М. Симонов. – Москва, 1956. – 171с.
467147
  Паустовский К.Г. Дым отечества : роман / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 271 с.
467148
  Паустовский К.Г. Дым отечества / К.Г. Паустовский. – Москва : Правда, 1985. – 463 с.
467149
   Дым отечества. – Саратов, 1986. – 188 с.
467150
  Тур Дым Отечества / Тур, , и Шейнин Л. братья. – Москва ; Ленинград, 1942. – 64с.
467151
  Асадов Э.А. Дым Отечества : стихи / Эдуард Асадов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 190 с.
467152
  Серебряков Г.В. Дым Отечества. / Г.В. Серебряков. – М, 1977. – 221с.
467153
  Зумакулова Т.М. Дым очага : стихи, поэмы / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард-Балкар. кн. изд., 1965. – 108 с.
467154
  Байрамукова Х. Дым очага : стихи : пер. с карачаев. / Халимат Байрамукова. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1968. – 176 с.
467155
  Карапетян Б.К. Дым очага : стихи / Бабкен Карапетян; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
467156
   Дым очага. – Алма-Ата, 1990. – 512с.
467157
  Шульпина В.Л. Дым погасших костров / В.Л. Шульпина. – Кишинев, 1989. – 337с.
467158
  Чухин С.В. Дым разлуки / С.В. Чухин. – Вологда, 1974. – 63с.
467159
  Цагараев М.Н. Дым родного очага : расскавзы, повесть / Максим Цагараев ; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1984. – 191 с.
467160
  Патенков И.М. Дым родной хаты / И.М. Патенков. – Тула, 1967. – 144с.
467161
  Патенков И.М. Дым родной хаты / И.М. Патенков. – Тула, 1977. – 169с.
467162
  Кошечкин Б.И. Дым Сариолы / Б.И. Кошечкин. – Мурманск, 1971. – 190 с.
467163
   Дым сигарет с... тюльпаном // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 22-27 : фото
467164
  Рафеенко В. Дым уходящей натуры // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 9/10 (119/120). – С. 46-51
467165
  Уайтлоу-Грэй и Паттерсон Дым. Исследования в области аэродисперсных систем / и Паттерсон Уайтлоу-Грэй. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 171 с.
467166
  Тургенев И.С. Дым. Новь / И.С. Тургенев. – Москва, 1970. – 446с.
467167
  Тургенев Иван Сергеевич Дым; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 558с.
467168
  Тургенев Иван Сергеевич Дым; Новь; Вешние воды; Стихотворения в прозе / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 608с.
467169
  Джэмс В. Дымка / В. Джэмс. – Менск, 1929. – 263с.
467170
  Малохаткин И.И. Дымка луговая. Стихи. / И.И. Малохаткин. – Москва, 1980. – 143с.
467171
  Хаиндрава Л. Дымка на горизонте: Рассказы / Л. Хаиндрава. – М, 1982. – 343с.
467172
  Хаиндрава Л Дымка на горизонте: Расскакзы / Л Хаиндрава. – Тбилиси, 1977. – 318с.
467173
   Дымковская игрушка. – М, 1971. – 87с.
467174
  Перминова Н.И. Дымковская расписная / Надежда Перминова. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
467175
  Дьяконов Л.В. Дымковские глиняные, расписные / Л.В. Дьяконов. – Ленинград, 1965. – 34с.
467176
  Гусев Б.С. Дымное лето / Б.С. Гусев. – Москва, 1985. – 285 с.
467177
  Красиков С.П. Дымные зори / С.П. Красиков. – М., 1987. – 125с.
467178
  Григорьев А.А. Дымовые загрязнения атмосферы по наблюдениям из космоса / А.А. Григорьев, В.Б. Липатов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 36с.
467179
  Зайцев Г.С. Дымовые средства и дымообразующие вещества / Г.С. Зайцев, А.Я. Кузнецов. – Москва : Военное издательство, 1961. – 84 с.
467180
   Дымовые электрофильтры. – М, 1980. – 447с.
467181
  Ефимов М.Д. Дымок аласа : стихи / Моисей Ефимов; авториз. пер. с якут. А.Преловского. – Москва : Советский писатель, 1978. – 96 с.
467182
  Джусуев С. Дымок над аилом : стихи и поэма / Сооронбай Джусуев; авториз. пер. с кирг. Ю.Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 71 с.
467183
  Хоменко П.Г. Дымок от папиросы... / П.Г. Хоменко. – М., 1972. – 62с.
467184
  Исакина Юлия Дымок отечества нам сладок и... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 28-33 : фото
467185
  Левин И.М. Дымососы и вентиляторы мощных электростанций. / И.М. Левин, И.А. Боткачик. – М.-Л., 1962. – 184с.
467186
  Кулагин Ю.З. Дымоустойчивость древесных растений и проблема озеленения и лесовосстановления в промышленных районах Прудуралья и Южного Урала : Автореф... д-ра биол.наук: / Кулагин Ю.З.; АН СССР. Ботанический ин-т. – Л., 1964. – 32л.
467187
   Дымоустойчивость растений и дымоустойчивые ассортименты. – Горький; Москва, 1950. – 304с.
467188
  Бондарин С.А. Дындып из долины Дургун-Хоток / С.А. Бондарин. – М, 1937. – 87с.
467189
  Эткинд А. Дыра в картине мира: почему колониальные авторы писали о России, а постколониальные нет // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2011. – № 1. – С. 99-116. – ISBN 978-5-89423-110-5
467190
  Конвицкий Т. Дыра в небе : [повесть о судьбе деревенского подростка] ; пер. с пол. / Тадеуш Конвицкий ; [Пер. и пред. М. Игнатова]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 350 с. : ил.
467191
  Жаков Л. Дырка в обоях // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 94-110. – ISSN 1728-8568
467192
  Рыленков Н.И. Дыхание / Н.И. Рыленков. – Москва, 1938. – 84с.
467193
  Лозовой Б.А. Дыхание : стихи / Б.А. Лозовой. – Магадан, 1962. – 40 с.
467194
  Голованивский С.Е. Дыхание / С.Е. Голованивский. – Москва, 1962. – 124с.
467195
  Цагараев Г. Дыхание : стихи / Гиго Цагараев ; переводы. – Орджоникидзе : Сев.- Осет. кн. изд-во, 1963. – 51 с.
467196
  Сиротин Б.З. Дыхание / Б.З. Сиротин. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 118 с.
467197
  Хрилев Л.С. Дыхание / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1967. – 127с.
467198
  Дагуров В.Г. Дыхание / В.Г. Дагуров. – Свердловск, 1969. – 76с.
467199
  Наджми Н. Дыхание : лирика / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1976. – 191 с.
467200
  Козлович А.Н. Дыхание / А.Н. Козлович. – Минск, 1977. – 192с.
467201
  Евса И.А. Дыхание / И.А. Евса. – Харьков, 1978. – 40с.
467202
  Румянцев А.Г. Дыхание Байкала / А.Г. Румянцев. – М., 1968. – 78с.
467203
  Николаев В.А. Дыхание берегов / В.А. Николаев. – Горький, 1977. – 206с.
467204
  Давыдов И.В. Дыхание бессмертия / И.В. Давыдов. – М, 1979. – 256с.
467205
  Вербер Б. Дыхание богов = Le souffle des dieux / Бернард Вербер ; [ пер с фр. М.Рожновой ]. – Москва : ГЕЛЕОС, 2008. – 624 с. – На обл. загл. парал. на англ. и рус. языке. – ISBN 978-5-8189-0977-6
467206
  Лукьянова А Е. Дыхание в хореографии / А Е. Лукьянова, . – Москва, 1979. – 184 с.
467207
  Кравченко В. Дыхание века / В. Кравченко. – Одесса, 1963. – 120с.
467208
  Зуннунова С. Дыхание века : стихи / С. Зуннунова; пер. с узб. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 79 с.
467209
  Щипахина Л.В. Дыхание века / Л.В. Щипахина. – Москва, 1985. – 110с.
467210
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1975. – 344с.
467211
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – Москва, 1976. – 50-95с.
467212
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – М, 1977. – 269с.
467213
  Елькин А.А. Дыхание весны / А.А. Елькин. – Тула, 1982. – 95с.
467214
   Дыхание Волги. – Ярославль, 1983. – 320с.
467215
  Дейч А.И. Дыхание времени / А.И. Дейч. – Москва : Советский писатель, 1974. – 438с.
467216
  Колупаев Б.И. Дыхание гидробионтов в норме и патологии / Б.И. Колупаев. – Казань : Казанский университет, 1989. – 188 с. : табл. – ISBN 5-7464-0195-1
467217
  Фатуев Р.М. Дыхание гор / Р.М. Фатуев. – Москва, 1966. – 48с.
467218
  Фатуев Р. Дыхание гор / Р. Фатуев. – Москва, 1969. – 304с.
467219
  Авакян А.Х. Дыхание гор : стихи : пер. с арм. / Аревшат Авакян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с. : ил.
467220
  Дубровин Б.С. Дыхание границы / Б.С. Дубровин. – Ашхабад, 1962. – 128с.
467221
  Мележ И. Дыхание грозы / Иван Мележ ;. – Москва
10. – 1969. – 96 с.
467222
  Мележ И. Дыхание грозы ; Метели,декабрь : романы / И. Мележ; Иван Мелех ;. – Москва : Художественная литература, 1980. – 733 с.
467223
  Гагиев Б.В. Дыхание дождя : стихотворения и поэма / Б.В. Гагиев; пер. с осет. О.Щестинского. – Москва : Современник, 1980. – 79 с.
467224
  Касьянов Н.У. Дыхание жизни / Н.У. Касьянов. – Тюмень, 1962. – 48с.
467225
  Теракопян Л.А. Дыхание жизни / Л.А. Теракопян. – М., 1971. – 352с.
467226
  Апродов В.А. Дыхание земли : Вулканы и землетрясения / В.А. Апродов. – Москва : Географизд, 1963. – 112 с., [1] л. карт. : ил., карт. – (Рассказы о природе)
467227
  Кежун Б.А. Дыхание земли / Б.А. Кежун. – Л, 1977. – 127с.
467228
  Шамшаров Ю. Дыхание земли / Ю. Шамшаров. – Ташкент, 1984. – 398с.
467229
   Дыхание земли. – Алма-Ата, 1989. – 228с.
467230
   Дыхание земли родимой. – Кемерово, 1979. – 286с.
467231
  Чугунов Ю.Д. Дыхание земноводных / Ю.Д. Чугунов, К.А. Киспоев. – Новосибирск, 1973. – 50с.
467232
  Эдидович М.Д. Дыхание зимы: стихи. / М.Д. Эдидович. – Магадан, 1981. – 71с.
467233
  Гордон Л.Х. Дыхание и водно-солевой обмен растительных тканей / Л.Х. Гордон. – Москва : Наука, 1976. – 119с.
467234
  Долинин В.А. Дыхание и газообмен рыб при различных условиях среды и двигательной активности : Автореф... канд. биол.наук: / Долинин В.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физиологии. – Новосибирск, 1971. – 25л.
467235
  Рубин Б.А. Дыхание и его роль в жизни растений / Б.А. Рубин. – Москва, 1953. – 48с.
467236
  Колчинская А.З. Дыхание и кислородные режимы организма дельфиов / А.З. Колчинская , И.Н. Маньковская, А.Г. Мисюра. – Киев : Наукова думка, 1980. – 332 с.
467237
  Тельпугов В.П. Дыхание костра : повести и рассказі / В.П. Тельпугов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368с.
467238
  Паттерсон Д.Л. Дыхание лиственницы / Д.Л. Паттерсон. – Л., 1985. – 191с.
467239
  Кожанчиков И.В. Дыхание насекомых при температуре ниже 0 : (Представлено акад. С.А. Зерновым 6 VI 1935) / И.В. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 369-372. – Библиогр.: Литература: с. 372


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от искренне автора
467240
  Ткачев М. Дыхание огня : роман, рассказы / МиколаТкачев; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Мастацкая літаратура, 1983. – 511 с.
467241
  Ахматова А.А. Дыхание песни : кн. переводов / Анна Ахматова ; сост. и примеч. В. Бояринова ; послесл. В. Цыбина ; худож. Ю.Ф. Алексеева. – Москва : Совецкая Россия, 1988. – 317, [1] с. : ил.
467242
  Буламбаев Ж.А. Дыхание планеты. / Ж.А. Буламбаев. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
467243
  Журов К.Д. Дыхание по Бутейко / К.Д. Журов. – К., 1991. – 15с.
467244
  Машин В.И. Дыхание полюса. / В.И. Машин. – Омск, 1962. – 45с.
467245
  Ростокин В.А. Дыхание поля / В.А. Ростокин. – Волгоград, 1979. – 47с.
467246
  Пантелеев А.Н. Дыхание прорастающих семян и превращение углеводов и белков. : Автореф... канд. биол.наук: / Пантелеев А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
467247
  Преловский А.В. Дыхание простора. / А.В. Преловский. – М., 1979. – 111с.
467248
  Иванов В. Дыхание пустыни / В. Иванов. – Ленинград, 1927. – 170с.
467249
  Казиев Ш.Р. Дыхание расствета / Ш.Р. Казиев. – М., 1982. – 64с.
467250
  Алексева Л.Н. Дыхание расстений юго-западного Кызылкума : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Л. Н.; АН УзССР, объед. уч. совет по ботан. профилю Отд-ния хим.- технол. и биол. наук. – Ташкент, 1968. – 34л.
467251
  Джеймс В.О. Дыхание растений / В.О. Джеймс. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 439с.
467252
  Туркова Н.С. Дыхание растений / Н.С. Туркова. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 291с.
467253
  Куликов П.А. Дыхание Родины / П.А. Куликов. – Уфа, 1949. – 96с.
467254
  Демьянов А.И. Дыхание сердца / А.И. Демьянов. – Ижевск, 1978. – 104с.
467255
  Исаков Д. Дыхание Смольного / Д. Исаков. – Москва : Изд-во газеты "Красная звезда", 1965. – 32 с.
467256
  Джамбинова Р.А. Дыхание современности. / Р.А. Джамбинова. – Элиста, 1982. – 112с.
467257
  Евгеньева Л.Я. Дыхание спортсмена / Л.Я. Евгеньева. – К., 1974. – 103с.
467258
  Виленкина М.Н. Дыхание тканей некоторых морских беспозвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Виленкина М.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 17л.
467259
  Герела Н.Ф. Дыхание, движение. самомассаж / Н.Ф. Герела. – Л, 1991. – 27с.
467260
  Павловская Н.Е. Дыхание, множественные формы и активность оксидоредукта хлопчатника : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Павловская Н.Е.; АН УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Паладина. – Киев, 1987. – 39 с.
467261
  Кисляков Ю.Я. Дыхание,динамика газов и работоспособность при гипербарии / Ю.Я. Кисляков, И.С. Бреслав. – Ленинград : Наука, 1988. – 237с.
467262
  Гончаров Ю.Д. Дыханье павших / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1980. – 480с.
467263
  Кашпуров И.В. Дыханье степи. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1956. – 78с.
467264
  Овсянников В.Д. Дыхательная гимнастика / В.Д. Овсянников. – М, 1986. – 60с.
467265
  Родова Н. а. Дыхательная система Rhodopseudomonas palustris : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Родова Н. а.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1974. – 25л.
467266
  Кожокару Н.Л. Дыхательная система дрожжей при различных условиях их культивирования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Кожокару Н.Л.; АН СССР. – М, 1980. – 23л.
467267
  Иржак Л.И. Дыхательная функция крови в индивидуальныом развитии млекопимающих / Л.И. Иржак. – Москва-Л, 1964. – 184с.
467268
  Сухомлинов Б.Ф. Дыхательная функция крови собак после удаления различных отделов желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Сухомлинов Б.Ф.; Львов. науч.-исслед. ин-т переливания крови и неотложной хирургии. – Львов, 1950. – 15 с.
467269
   Дыхательные белки некоторых групп современных животных. – Москва : Наука, 1979. – 162с.
467270
  Бирюкова З.И. Дыхательные и двигательные условные рефлексы здорового взрослого человека. : Автореф... Доктора мед.наук: / Бирюкова З.И.; Акад.наук СССР. – Л, 1961. – 38л. – Бібліогр.:с.36-37
467271
  Погребкова А.В. Дыхательные интеро- и экстероцептивные условные рефлексы и их взаимодействие : Автореф... кандид. биологич.наук: / Погребкова А.В.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им.И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 14 с.
467272
  Гельман Н.С. Дыхательный аппарат бактерий / Н.С. Гельман, М.А. Лукоянова, Д.Н. Островский. – Москва : Наука, 1966. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: Літ.: с. 180-199
467273
  Наумов А.В. Дыхательный газообмен и продуктивность степных фитоценозов / А.В. Наумов; АН СССР, Сибирск.отд., Ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск : Наука, 1988. – 93с.
467274
  Куперман И.А. Дыхательный газообмен как элемент продукционного процесса растений / И.А. Куперман, Е.В. Хитрово; Отв.ред.О,А,Семихатова. – Новосибирск, 1977. – 183с.
467275
  Ибрагим Буаро Дыхательный метаболизм прорастающих зерновок кукурузы. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Ибрагим Буаро; ЛГУ. – Л., 1977. – 19л.
467276
  Рыжков Л.П. Дыхательный обмен у личинок и мальков севанской форели. : Автореф... канд. биол.наук: / Рыжков Л.П.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 22л.
467277
  Коптева Л.А. Дыхательный фермент - угольная ангидраза крови при дыхательной недостаточности, вызаванной патологическим процессом. (Туберкулез легких) : Автореф... канд. биол.наук: / Коптева Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Баку, 1953. – 11 с.
467278
   Дыхательный центр. – Москва : Медицина, 1975. – 184 с.
467279
   Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. – Минск, 1963. – 969, [2] с.
467280
  Юрчанка Г. Дыялектны слоунік. / Г. Юрчанка. – Мінськ, 1966. – 228с.
467281
   Дыялеталагічны атлас белаускай мовы. – Мінськ, 1963. – 338с.
467282
  Гріненко І. Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга
Вип. 1. – 1875. – 39, VI, [1] с. – В кн. також замітка: Объявление [устав и отчет Елисаветгpадского Т-ва распространения pемесел и гpамотности] (на рос. мові старої орф.)


  В кн. віpші автоpа та його пеp. поет. твоpів О.І. Полежаєва, А.А. Фета, О.С. Пушкіна, Р. Беpнса, О.М. Плещеєва, П.-Ж. Беpанже, В.С. Куpочкіна, Г. Гейне
467283
  Гріненко І. Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга
Вип. 1. – 1875. – 39, VI, [1] с. – В кн. також замітка: Объявление [устав и отчет Елисаветгpадского Т-ва распространения pемесел и гpамотности] (на рос. мові старої орф.). - Конволют. - Перепл. з Унія і Петpо Могила Київський митpополіт Івана Левіцького


  В кн. віpші автоpа та його пеp. поет. твоpів О.І. Полежаєва, А.А. Фета, О.С. Пушкіна, Р. Беpнса, О.М. Плещеєва, П.-Ж. Беpанже, В.С. Куpочкіна, Г. Гейне
467284
  Ступников И. Дэвид Гаррик / И. Ступников. – Ленинград : Искусство, 1969. – 230 с.
467285
  Минц Н.В. Дэвид Гаррик и театр его времени. / Н.В. Минц. – М., 1977. – 127с.
467286
  Добрынин Сергей Дэвид Гросс: "Физики имеют право на высокомерие" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 152-157 : фото
467287
  Шведков Ю.А. Дэвид и Джон-IV Рокфеллеры, их семейство // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-35
467288
  Полегаев В. Дэвид Тримбл // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.16-17. – ISSN 0234-1670


  [Д.Тримбл-лидер ведущей в Ольстере протестантской Юнионистской партии.]
467289
  Трауберг Л.З. Дэвид Уорк Гриффит / Л.З. Трауберг. – М., 1981. – 209с.
467290
  Сухов Д.Б. Дэвид Чалмерс и аргументы против физикализма . Статья 1: Супервентность // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 201-211. – ISSN 2076-7382
467291
  Маркова Л.А. Дэвид Юм: от ощущений к идеям и никак не наоборот // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 102-114. – ISSN 0236-2007
467292
   Дэвэлчэн - первочеловек Среднего мира. – Красноярск, 1991. – 80с.
467293
  Эбэрхардт Петр Дэмаграфічная сітуацыя на Беларусі: 1898-1989 / Эбэрхардт Петр; Пер. з польськай У.Люкевіча. – Менск : Белорусский фонд Сороса, 1997. – 282с. – (Адкрытае грамадства). – ISBN 985-6022-17-7
467294
  Василенко А.Б. Дэмоэкосистема в формировании световой среды в архитектуре современного жилища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 20-27. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
467295
  Ховард Ж. Дэмьен / Жозеф Ховард ; пер. с англ. М. Яковлевой, В. Волостниковой // Омен / [отв. за вып. Лаврентьев Б.Н.]. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – С. 135-266. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
467296
  Барач Д. Дэн Сяопин / Д. Барач ; пер. с венг. В.С. Иванова. – Москва : Международные отношения, 1989. – 259, [2] с., [8] л. ил.
467297
  Кива А.В. Дэн Сяопин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 19-36. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности китайского политика и реформатора Дэна Сяопина.
467298
  Дергачев В. Дэн Сяопин. " Великий архитектор китайских реформ и модернизации" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2076-9326
467299
  Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа / С.М. Третьяков. – Москва, 1935. – 456с.
467300
  Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток / С.М. Третьяков. – Москва : Советский писатель, 1962. – 765 с.
467301
  Барнетт Д. Дэниел и ангел // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 239-358. – (Откровение ; Вып. 27)
467302
  Финкель Майкл Дэниел Киш: Бэтмен. Человек - летучая мышь / Финкель Майкл, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 90-91 : фото
467303
  Юзьків Г. Дюбовна лірика в ранній поезії М. Вінграновського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
467304
  Короткий В.А. Дюбуа-Реймон Еміль / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 262. – ISBN 966-06-0393-2
467305
  Иванов Р.Ф. Дюбуа / Р.Ф. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей)
467306
   Дюженко Юрий Федодрович. Выставка произведений. – М, 1985. – 9с.
467307
  Бахревский В.А. Дюжина / Бахревский В. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 272 с.
467308
  Будько Євген Дюжина вітань "Україні" : Мандрівний ряд / Будько Євген, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 116-117
467309
  Фейнман Р. Дюжина лекций : шесть попроще и шесть посложнее / Р. Фейнман; Пер. с англ. Е.В. Фалева, В.А. Носенко. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 318с. – ISBN 5-94774-337-Х
467310
  Андерсен Г.К. Дюймовочка : казки : для дошк. віку / Г.К. Андерсен. – Київ : Веселка, 1979. – 38 с. : іл.
467311
  Андерсен Ханс Кристиан Дюймовочка : сказка : для дошкол. возраста / Г.-Х. Андерсен ; пер. с дат. А. Ганзен ; ил. Н. Гольц. – Москва : Детская литература, 1980. – 32 с.
467312
  Петухова О. Дюк Ришелье: человек и памятник // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 8 (137). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268


  Бронзовая тога… Свиток в руке и увенчанная лаврами голова… Человеку несведущему может показаться, что горячо любимый одесситами "отец города" и впрямь происходил из римлян и выглядел именно так. Что ж, отдадим должное символизму и творческой фантазии ...
467313
  Мосс Б. Дюк Эллингтон: герцог и его женщины // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 196-213. – ISSN 1726-6084
467314
  Мочанов Ю.А. Дюктайская бифасиальная традиция палеолита Северной Азии = Dyuktai bifacial tradition of North Asia palaeolith : (история ее выделения и изучения) / Ю.А. Мочанов ; Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Центр арктической археологии и палеоэкологии человека. – Якутск : [б. и.], 2007. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-196. – ISBN 978-5-8125-1030-5
467315
   Дюмагнетизм // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  К сожалению Михаила Ивановича Буянова уже нет среди нас... Он являлся одним из крупнейших дюмаведов, президентом Российского общества друзей Александра Дюма в оФранции. По профессии врач, психиатр, президент Московской Психотерапевтической академии, ...
467316
  Рачков В.П. Дюмон Ф. Идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 154-168. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
467317
  Артемов Станислав Дюна - фотомодель // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 168 : фото
467318
  Херберт Ф. Дюна = Dune : фантастический роман / Фрэнк Херберт ; пер. с англ. – Москва : МОМ, 1992. – 608 с. – (Имперская серия). – ISBN 5-85374-190-Х
467319
  Дубіс Л. Дюни Бродівської рівнини: особливості поширення та морфологія / Л. Дубіс, Т. Петрушко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 60-67. – ISSN 0868-6939


  На підставі проведених досліджень Бродівської алювіально-водно-льодовикової рівнини проаналізовано особливості поширення та морфологія реліктових дюн. Виокремлено два головні пасма їхнього поширення - північне (на схід від сіл Станіславчик і ...
467320
  Беляшевский Н.Ф. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах р. Западного Буга / Н.Ф. Беляшевский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – 41 с. : 2 табл. – Отд.оттиск из: "Труды XI Археологического съезда в Киеве", т. 1
467321
  Клюкин А.А. Дюны Крыма : палеогеографические и геоморфологические исследования / А.А. Клюкин, В.В. Корженевский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 103-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
467322
  Ваулина В.Д. Дюны Курской косы : иллюстрированный очерк об уникальной достопримечательности природы Калининградского края / В.Д. Ваулина. – Калининград, 1981. – 48с. : фото
467323
  Константинов О.К. Дюпоны без маски / О. Константинов. – Москва : Политиздат, 1974. – 61, [2] с.
467324
  Успенский Л.В. Дюр дэгкичил. Эда севернгили полюстули дэгивкэ бичэн. / Л.В. Успенский. – Л., 1939. – 26с.
467325
  Бойко В. Дюранті сучасності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 6


  У нас ще є можливості, щоб через громадськість вплинути на депутатів бундестагу в питанні Голодомору-геноциду.
467326
  Ісаюк О. Дюранті та блокада портів: історія не завжди повторюється як фарс // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 7
467327
  Марочко В. Дюранті Уолтер // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 128-129. – ISBN 978-617-642-388-1


  Волтер Дюранті - англо-американський журналіст, який впродовж 14 років (1922-1936) очолював московське бюро газети "Нью-Йорк Таймс", взяв у 1929 ексклюзивне інтерв"ю у Йосипа Сталіна, у 1932 за серію репортажів з СРСР здобув престижну Пулітцерівську ...
467328
  Либман М.Я. Дюрер / М.Я. Либман. – М., 1957. – 48с.
467329
  Зарницкий С.В. Дюрер : Жизнеописание Альбрехта Дюрера, нюрнбергского мастера, повествование о врмени, в котором он жил и людях, которые его окружали, о его многотрудных поисках красоты, горестях и радостях... / С.В. Зарницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352 с. : илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1933 М.Горьким ; Вып.7 (647))
467330
  Решетник М.Д. Дюрінг (During) Євген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 590-592. – ISBN 966-316-069-1
467331
  Шпіро Д. Дюрка // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 169-164. – ISSN 0320 - 8370
467332
  Ручка А. Дюркгайм Еміль // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 131-134. – ISBN 978-966-418-286-4
467333
  Трубенко А.І. Дюркгейм (Durkheim) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 592-594. – ISBN 966-316-069-1
467334
  Павлюк Х. Дюссельдорф як парадигма мультикультурного співіснування у романі Мартіна Вальзера "Біографія кохання" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 164-174. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
467335
   Дюфрен (Dufrenne) Мікель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 749. – ISBN 966-316-069-1
467336
  Аржентинский И. Дяволиите на дявола : невероятные приключения : роман-сатира / Иван Аржентинский. – София : Български писател, 1990. – 420 с.
467337
  Короткова Зинаида Дягилев снова в России // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 1


  Во всем мире широко отмечают 100-летие Русских сезонов, организованных Сергеем Павловичем Дягилевым (1872-1929)
467338
  Шарыгина И.С. Дягиль аптечный, душица обыкновенная, иссоп лекарственный, их биология и эфирномасличность под Ленинградом. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шарыгина И.С.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 18л.
467339
  Авижюс Й.К. Дягимай : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 571 с. – (ЛП. Литовская проза)
467340
  Авижюс Й.К. Дягимай : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича ; [худож. В. Сорокин]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 469, [2] с. : ил.
467341
  Іскорко-Гнатенко Дядечко Л.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 105-106. – ISBN 978-617-7442-69-0
467342
   Дядечко Людмила Петрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143. – ISBN 978-966-439-754-1
467343
   Дядечко Людмила Петрівна (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 157. – ISBN 978-966-933-054-3
467344
  Положій Є.В. Дядечко на ім"я Бог / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2008. – 347с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4494-2
467345
  Аньї Ван Дядечкова історія : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 3-55. – ISSN 0320 - 8370
467346
  Аньї Ван Дядечкова історія : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 84-135. – ISSN 0320 - 8370
467347
  Вайжгантас Ю. Дяди и тётки / Ю. Вайжгантас. – Вильнюс, 1968. – 100с.
467348
  Стрельський Г.В. Дядиченко Вадим Архипович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 200. – ISBN 96966-8060-04-0
467349
   Дядиченко Вадим Архипович (1909-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143-144. – ISBN 978-966-439-754-1
467350
   Дядиченко Вадим Архипович (1909-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 157. – ISBN 978-966-933-054-3
467351
  Іскорко-Гнатенко Дядищева-Росовецька Ю.Б. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 106-107. – ISBN 978-617-7442-69-0
467352
  Кендзера О.В. Дядюра Віталій Олексійович (- геолог, геофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С.579. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
467353
   Дядюченко Валерий Николаевич (1947-2016гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 119-120 : фото. – ISSN 0130-2906
467354
  Орловский К.Ф. Дядюшка Михаил Петрович / К.Ф. Орловский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства внутренних дел, 1891. – [2], 355 с.
467355
  Пезешк-зод И. Дядюшка Наполеон. / И. Пезешк-зод. – М, 1981. – 464с.
467356
  Пезешк-зод И. Дядюшка Наполеон. / И. Пезешк-зод. – М, 1990. – 479с.
467357
  Аррайс А. Дядюшка Ягуар и дядюшка Кролик : сатирич. сказки : пер. с испан. / Аррайсс А. ; предисл. В. Крыловой ; ил.: Ю. Красный. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 175 с. : ил.
467358
  Аррайс А. Дядюшка Ягуар и дядюшка Кролик : сатир. сказки : пер. с исп. / Антонио Аррайс ; предисл. Д. Николаева ; худож. Ф. Терлецкий, Ю. Владимиров. – Москва : Художественная литература, 1977. – 173 с. : ил.
467359
  Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон / Ф.М. Достоевский. – Л, 1982. – 443с.
467360
  Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон / Ф.М. Достоевский. – Горький, 1986. – 283с.
467361
  Паронян А. Дядя Багдасар : пьеса в 3-х д. / А. Паронян; пер. с арм. – Москва; Ленинград : Искусство, 1940. – 107 с.
467362
  Чехов А.П. Дядя Ваня / А.П. Чехов. – К, 1954. – 72с.
467363
  Чехов А.П. Дядя Ваня. / А.П. Чехов. – МоскваЛ., 1939. – 87с.
467364
  Чехов А.П. Дядя Ваня. Сборник статей / А.П. Чехов. – Ленинград, 1947. – 40с.
467365
  Чехов А.П. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – Вологда, 1973. – 176с.
467366
   Дядя Володя с нашего двора. – М., 1962. – 106-255с.
467367
  Давыдычев Л.И. Дядя Коля - поп Попов - жить не может без футбола / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1980. – 199с.
467368
  Колотилов Н.Ф. Дядя Корней Поликарпыч / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1957. – 20с.
467369
  Иванов В В. Дядя Костя / В В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1945. – 63с.
467370
  Астафьев В.П. Дядя Кузя, куры, лиса и кот / В.П. Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1957. – 32 с.
467371
  Агырбичану Ион Дядя Пэтруц / Агырбичану И. – Бухарест, 1968. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 12 - 1968)
467372
  Гилб Д. Дядя Рок : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 5 : Все счастливые семьи ... – С. 62-69. – ISSN 0130-6545
467373
  Ле Фаню Дядя Сайлас : отрывки из романа // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 80-90. – ISSN 0132-2036
467374
   Дядя Степа - Михалков. – М. : Детская литература, 1974. – 113 с.
467375
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – Москва, 1982. – 37с.
467376
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – М., 1984. – 79с.
467377
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – М., 1984. – 24с.
467378
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – Москва, 1989. – 77с.
467379
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Киев, 1987. – 92с.
467380
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Москва, 1990. – 174с.
467381
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Владивосток, 1991. – 79с.
467382
   Дядя Фил и телевизор. – М., 1974. – 247с.
467383
  Андрусяк І. Дядько Барбатко сміється : три дні казки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.4-21.
467384
  Доде А. Дядькова коза : оповідання / А.Доде ; перекл. з франц. С. Русова // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 15 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
467385
  Крижанівський О. Дяк (- нижчий служитель у православній і католицькій церквах) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 297. – ISBN 978-966-8567-14-8
467386
  Гурняк О.Г. Дякі аспекти міжнародно-правової оцінки діяльності комуністичного тоталітарного режиму та відновлення історичної пам"яті в Україні на державному рівні // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 13. – С. 5-11
467387
  Різникова Я. Дякував за те, що били в тюрмах і на волі, а не величали раби. Йосипа Сліпого чотири рази засуджувала радянська влада і лише через 18 років заслань звільнила, на клопотання папи Римського та американського президента // Україна молода. – Київ, 2022. – 17 лютого (№ 7)


  Сімнадцятого лютого виповнюється 130 років від дня народження Патріарха Української греко-католицької церкви, кардинала Йосифа Сліпого - великої людини, яка була не лише свідком подій майже цілого ХХ сторіччя, а й співтворцем цих подій. Йосип Сліпий, ...
467388
   Дякуємо за безхмарне небо // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На економічному факультеті відбулася святкова зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячена Дню Великої Перемоги.
467389
   Дякуємо за співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Редакція газети "Київський університет" висловлює подяку своїм авторам за співпрацю: Анісімову І.О. (деканові радіофіз ф-ту, проф.), Базилевичу В.Д. (деканові економ.ф-ту, проф.), Бігун Е.В. (ст. лаб. каф. фіз. виховання), Гнатенко В.І. (зав. ...
467390
  Педак В. Дякуємо і мертвим, і живим : документальний нарис / Віктор Педак. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 274с. – ISBN 978-966-511-328-3
467391
   Дякуємо Сталіну : коломийки. – Ужгород, 1951. – 55 с.
467392
  Надтока О. Дякую всім за небайдужість // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 3


  Автор статті, доцент історичного факультету, учасник бойових дій на Сході України дякує всім за допомогу воякам АТО.
467393
  Гнатюк Н.Ю. Дякую долі : лірика / Н.Ю. Гнатюк. – Одеса : Маяк, 1982. – 80 с.
467394
  Лепехіна З. Дякую і лю! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 30
467395
  Куценко Г.П. Дякую тюрмі : Спогади і документи / Г.П. Куценко. – Київ : Просвіта, 1998. – 136 с. – ISBN 5-88500-073-5
467396
  Тимофеева Ф.М. Дятельность Горно-Алтайской партийной органзиации по осуществлению культурного строительства в области (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тимофеева Ф. М.; Том.ГУ. – Томск, 1966. – 23л.
467397
  Акимжанов М.А. Дятельность Коммунистической партии Казахстана по дальнейшему развитию народного образования в послевоенный период (1946-1956 гг.) : Автореф... канд. истнаук: 570 / Акимжанов М.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
467398
  Якименко А.И. Дятельность КПСС по воспитанию воинов Вооруженных Сил в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма -- (1959-1965 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Якименко А.И.; КГУ. Каф-ра истории КПСС. – Киев, 1973. – 200,9л. – Бібліогр.:л.1-9
467399
  Окунь Г.Б. Дятельность М. Горького по переводам, изданию и пропаганде западноевропейской литературы в России : Автореф... канд. филол.наук: / Окунь Г. Б.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 18л.
467400
  Ахмедов Х. Дятельность партийных организаций по обобщению и внедрению передового опыта в хлоповодстве (1953-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Х.; МПШ и АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 16л.
467401
  Нещеретный П.И. Дятельность первичных партийных организаций промышленных предприятий Западной Сибири в условиях осуществления хозяйственной реформы : Автореф... канд. ист.наук: / Нещеретный П. И.; ВПШ при ЦК КПС, Каф. парт. строит. – М., 1971. – 26л.
467402
  Сидоренко Н.М. Дятлов Петро Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 586. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
467403
  Соловьев В.А. Дятлов шедевр : рассказы / В.А. Соловьев. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 64 с.
467404
   Дятловы горы. – Горький, 1971. – 256с.
467405
  Митяй Иван Сергеевич Дятловые Приднепровской лесостепи : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Митяй Иван Сергеевич; Ин-т зоологии. – К., 1985. – 26л.
467406
   Дятьковский хрусталь. – М., 1980. – 127с.
467407
   Дяченко Амос Андрійович (1814-1852) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 157-158. – ISBN 978-966-933-054-3
467408
   Дяченко Вадим Євгенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 262. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
467409
   Дяченко Вадим Євгенович (1896-1954) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144. – ISBN 978-966-439-754-1
467410
   Дяченко Вадим Євгенович (1896-1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 158. – ISBN 978-966-933-054-3
467411
  Жадько В. Дяченко Кость Іванович (- укр.поет та прозаїк) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 297. – ISBN 978-966-8567-14-8
467412
  Пахолюк З.О. Дяченко Людмила Петрівна (- мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 577. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
467413
   Дяченко Микита Андрійович (1809-1877) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 158. – ISBN 978-966-933-054-3
467414
   Дяченко Микита Андрійович (1809-1877) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 395. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
467415
  Іскорко-Гнатенко Дяченко О.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 107. – ISBN 978-617-7442-69-0
467416
  Жадько В. Дяченко Олександр Сергійович (- укр.літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 298. – ISBN 978-966-8567-14-8
467417
   Дяченко Світлана Адамівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 241-242 : фото
467418
  Могильний Л.П. Дячук Леонтій Володимирович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С.42 : фото
467419
  Бессонов Б.Н. Дьердь Лукач / Б.Н. Бессонов, И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1989. – 173 с. – Библиогр. в примеч.: с. 163-172. – ISBN 5-244-00222-8
467420
  Хамфріс Д. Дьєнб"єнфу. В"єтнам, акт перший // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 54-59


  Катастрофічна поразка під Дьєнб"єнфу - містечком на північному заході В"єтнаму - поклала край надіям Франції зберегти бодай якийсь вплив у Індокитаї. Тоді, у травні 1954-го, і зроблено було перший крок до нищівної війни.
467421
  Тесленко О.К. Дьондюранг : повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1987. – 246 с.
467422
  Гуцаленко Л.В. Дью ділідженс - гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 20-31. – ISSN 2411-4413
467423
   Дьюі (Dewey) Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 747-749. – ISBN 966-316-069-1
467424
  Саувапонг С. Дьявол / С. Саувапонг. – М., 1966. – 174с.
467425
  Нейман А. Дьявол / А. Нейман. – К., 1993. – 299с.
467426
  Царинский А. Дьявол : [дело пятое : детективный роман] / Александр Царинский. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 318, [2] с. : ил. – На обл. загл.: По кличке "Дьявол". - Сер. осн. в 1994 г. – (Схватка без правил). – ISBN 966-556-080-8
467427
  Матушевский И. Дьявол в поэзии : История и психология фигур, олицетворяющих зло в изящной словесности всех народов и веков : Этюд по сравнит. истории литературы Игнация Матушевского / Пер. со 2 доп. и перераб. изд. М.В. Лаврова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – 283 с.
467428
  Миллер Г. Дьявол в раю. Тропик рака: Романы. / Г. Миллер. – Санкт-Петербург, 1995. – 347с.
467429
  Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / А. Сабахаттин. – М, 1955. – 252с.
467430
  Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / А. Сабахаттин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 367 с.
467431
  Значков Борис Дьявол во плоти : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 98-105
467432
  Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим : Роман / Пер. с португальского А.Богдановского; Пауло Коэльо. – Киев, Москва : София, Гелиос, 2002. – 256с. – ISBN 5-344-00246-7
467433
  Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим / Пауло Коэльо ; [ пер. с португальского А. Богдановского ]. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-17-050981-2
467434
  Никол А. Дьявол на мосту Йолэхан / А. Никол. – М, 1970. – 45с.
467435
   Дьявол на рандеву : повесть, роман : [ пер. с англ. ]. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1992. – 432 с. – Дэмьен/ Жозеф Ховард. Тайна "Утеса"/ Дороти Мэкардл. – ISBN 5-7509-0399-0
467436
  Вайсбергер Л. Дьявол носит Prada / Лорен Вайсбергер ; [пер. с англ. М.Д. Малкова, Т.Н. Шабаевой]. – Москва : АСТ: Матадор, 2006. – 422, [1] с. – В вып. дан. загл.: Дьявол носит "Праду". – ISBN 5-17-026942-0
467437
  Краснокутская О. Дьявол роется в деталях // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Действующее законодательство в вопросах раскрытия структуры собственности медиа содержит несогласованности и нуждается в детализации и установлении ответственности.
467438
  Медведев Г.У. Дьявол цивилизации / Г.У. Медведев. – М, 1992. – 252с.
467439
  Бессонов Н. Дьявол, ведьма и судья // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 14-29. – ISSN 1812-867Х
467440
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Москва, 1989. – 270с.
467441
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Кишинев, 1989. – 608с.
467442
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Архангельск, 1989. – 607 с.
467443
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Москва, 1991. – 270с.
467444
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Москва, 1991. – 368с.
467445
  Булгаков М.А. Дьяволиада и другие невероятные истории / М.А. Булгаков. – Красноярск, 1989. – 510с.
467446
  Мэррит А. Дьявольские куклы мадам Мэндилип / А. Мэррит. – Кишинев, 1990. – 127с.
467447
  Родионов С.В. Дьявольское биополе / С.В. Родионов. – М., 1991. – 303с.
467448
  Белый А.Н. Дьявольщина : карманный детектив / А.Н. Белый. – Николаев : Степь-инфо, 2003. – 198 с. – ISBN 966-96244-5-2
467449
  Кирюхин А.В. Дьяк Разрядного приказа : докум. повествование о жизни и деяниях первого рус. воен. инженера дьяка И. Выродкова / А.В. Кирюхин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 235 с.
467450
  Веселовский С.Б. Дьяки и подъячие 15-17 вв. / С.Б. Веселовский. – Москва, 1975. – 607с.
467451
  Савва В.И. Дьяки и подьячии Посольского приказа в XVI веке : справочник : в 2 вып. / сост. В. И. Савва ; Ин-т истории СССР АН СССР. – Москва : Ин-т истории СССР АН СССР
Вып. 2. – 1983. – 422 с.
467452
   Дьяковская культура. – М, 1974. – 283с.
467453
  Чудецкий А.Н. Дьяконовская поляна: воплощение религиозных поисков северорусского человека // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 189-190
467454
   Дьяченко П.Д.. – М, 1982. – 72с.
467455
   Е-40: транспортна панацея чи новий Чорнобиль? // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 9 : фото
467456
  Федченко Ю. е-Government в Україні: слабкі місця // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 13
467457
  Андреев А.А. Е-learning : некоторые направления и особенности применения / А.А. Андреев, В.А. Леднев, Т.А. Семкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 88-92. – ISSN 0869-3617
467458
  Заболоцький А.Ю. Е-learning в умовах компетентнісного підходу у ВНЗ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 111-116. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
467459
  Евтуш О.А. Е-learning и образование: новое качество или новые болезни? // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 31-39. – ISSN 1811-0916


  E-learning несет в себе не только позитивные возможности, но и мало учитываемые опасные негативные тенденции в системе образования. Они проявляют себя в условиях потребительства (консюмеризма) и влияния масс-медиа. Проблематизируется качество ...
467460
   Е-Ticketing Robot оправдывает ожидания // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 8-9 [прилож.] : фото
467461
  Федушко С. Е-бібліотеки Канади і Словенії / С. Федушко, Ю. Сєров // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Аналіз зарубіжного досвіду дасть можливість розробити методи впроваджен- ня е-бібліотек у вітчизняну практику та розкрити переваги і недоліки їх роботи. У цій статті для порівняльного аналізу обрано е-бібліотеки Канади і Словенії
467462
   Е-будущее и информационное право / В.М. Брыжко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орєхов, О.М. Гальченко. – Київ, 2002. – 264с. – ISBN 966-7236-01-3
467463
  Шаповалова Олена Е - віза поширюється на громадян КНР // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
467464
  Волинець А. Е - нотаріальні дії // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Визначено порядок поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату".
467465
  Отрощенко І.В. Е.-Д. Рінчино та полеміка навколо єдності на теренах СРСР // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
467466
  Отрощенко І.В. Е.-Д. Рінчино та Т. Рискулов: дискусія про революційну діяльність у внутрішній Монголії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 107- 119. – ISSN 1682-671Х
467467
  Бобіна О.В. Е. Бернштейн, К. Каутський і їхній погляд на революцію // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 4-7. – ISSN 2076-1554
467468
  Крушинський В.Ю. Е. Блер і проблема мирного врегулювання в Північній Ірландії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – C. 4-15. – ISSN 2308-6912


  Конфлікт у Північній Ірландії є одним з найбільш довготривалих у європейській історії. Впродовж XX століття обидві сторони конфлікту, зацікавлені міжнародні інституції неодноразово намагалися знайти механізми його врегулювання. Прихід до влади у ...
467469
  Скибо Д.К. Е. Блер про моральне зобов"язання міркувати правильно // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 149-151
467470
  Розова Л.К. Е. В. Юрин / Л.К. Розова. – М, 1982. – 118с.
467471
  Павловский Б.В. Е. Гудин / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1974. – 30с.
467472
  Гайдич Н.М. Е. Гуссерль: співвідношення логіки і математики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 18-19
467473
  Денисенко Н.Н. Е. Д. Кускова в Российском общественно движении 90-е годы XIX ст -- 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Денисенко Н. Н.; МО Украины, КУ им. Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
467474
  Филонович И.Н. Е. И. Зверьков / И.Н. Филонович. – Ленинград, 1978. – 175с.
467475
  Рудакова Л.Н. Е. Каждан : альбом / Л.Н. Рудакова. – Москва : Советский художник, 1989. – 63 с.
467476
   Е. Кибрик. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
467477
  Малярчук Є. Е. Левінас: урок буття "для іншого" // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 229-236. – ISBN 978-966-02-6741-1
467478
  Гребенников Р.В. Е. М. Ярославський как воинстующий марксист-атеист : Автореф... канд. филос.наук: / Гребенников Р. В.; БГУ,Каф. ист. филос., логики и науч. атеизма. – Минск, 1966. – 22л.
467479
   Е. Матвеев. – Москва, 1965. – 14 с.
467480
   Е. Матвеев. – Москва, 1973. – 18 с.
467481
   Е. Обозрение электронного бизнеса : спец. выпуск. – Київ
№ 6 : Mobile. – 2001
467482
   Е. Обозрение электронного бизнеса. – Київ
№ 7. – 2001
467483
   Е. П.Коровин. – Ташкент, 1972. – 64с.
467484
   Е. Поливанов. За марксистское языкознание // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 225-227
467485
  Колобков В.В. Е. Росс та його психологічна теорія розвитку // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 111-121. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
467486
  Воронов Г.И. Е. С. Федоров / Г.И. Воронов, Г.М. Каета. – Свердловск, 1983. – 128 с.
467487
  Лихачева О. Е. Хемінгуей і Гр. Тютюнник: проблеми типологій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 83-98
467488
  Гроденский Г.П. Е. Чарушин / Г.П. Гроденский. – Л, 1962. – 47с.
467489
  Мазепа Н.Р. Е.А. Баратынский : Эстетические и литературно-критические взгляды / Н.Р. Мазепа; Отв. ред. А.И. Белецкий. – Киев : Издательство АН УССР, 1960. – 92 с.
467490
  Загвозкина В.Г. Е.А. Боратынский и Казань / В.Г. Загвозкина. – Казань, 1985. – 127с.
467491
  Львова Е.П. Е.А. Малеина / Е.П. Львова. – М., 1963. – 116с.
467492
  Толстой Ю.К. Е.А. Суханов как зеркало отечественной цивилистики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 4-10. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
467493
   Е.А.Добрынина. – М, 1986. – 237с.
467494
  Зограф Н.Г. Е.Б. Вахтангов / Н.Г. Зограф. – М, 1947. – 74с.
467495
  Степович А.И. Е.В. Галаган (23 января 1826 г. - 1 ноября 1896 г.) : [почетная попечительница Коллегии Павла Калагана] : [Некролог] / [соч.] А.И. Степовича. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1896. – 26 с.
467496
   Е.В. Кротевич и современное языкознание. – Львів, 1991. – 170с.
467497
  Михальченко С.И. Е.В. Спекторский в эмиграции (1920-1951) / С.И. Михальченко, Е.В. Ткаченко // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-24. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0132-1366
467498
  Ткаченко Е.В. Е.В. Спекторский о русском анархизме // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 37-39. – ISSN 1812-3805
467499
  Куницын А.С. Е.В. Спекторский: личность и творчество // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 200-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
467500
  Дулов А.И. Е.В.Дубровская - заслуженный учитель РСФСР / А.И. Дулов. – Иркутск, 1952. – 11-41с.
467501
  Плетнева Г.В. Е.Васильев / Г.В. Плетнева. – М., 1987. – 47с.
467502
  Кельберг А.В. Е.Г. Брусиловский / А.В. Кельберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 72 с.
467503
  Милушев Д. Е.Г. Мартынчик: человек, ученый, педагог // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 27-29. – ISSN 1810-3081
467504
  Баташов Н.С. Е.Г.Кузнецов -- выдающийся мастер XVIII века. / Н.С. Баташов, Е.И. Гагарин. – М., 1953. – 96с.
467505
  Розин С.О. Е.Д. Тиняков / С.О. Розин. – Х, 1950. – 109с.
467506
  Филиппов В.А. Е.Д. Турчанинова / В.А. Филиппов. – М, 1948. – 64с.
467507
  Денисенко Николай Николаевич Е.Д.Кускова в российском общественном движении 90-е годы ХIX в. - 1917 г. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01. / Денисенко Николай Николаевич;. – К., 1992. – 168л. – Бібліогр.:л.159-168
467508
  Бабенчиков М.В. Е.Е. Лансере / М.В. Бабенчиков. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1949. – 99, [33] с. : рис. – Библиогр.: с. 84-86
467509
  Победова О.И. Е.Е. Лансере / О.И. Победова. – М, 1961. – 420с.
467510
  Бабенчиков М.В. Е.Е.Лансере / М.В. Бабенчиков. – М, 1949. – 101с.
467511
  Іванців В.В. Е.Ейхвальд і "Велика Волинь" (до історії фауністичних досліджень України) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.110-115. – ISBN 966-551-070-3
467512
  Морозов П.О. Е.И. Костров, его жизгь и литературная деятельность : С. библиографическими заметками и приложениями П. Морозова. – Воронеж : В тип. Губернского правл., 1876. – 107 с. – Отд. оттиск: Воронежские филологические записки. 1876


  На тит. стр. дарственная надпись: Ивану Андреевичу Наумову от автора СПб. 13 дек.1876
467513
  Буторин Е. Е.И. Куманьков / Е. Буторин. – М., 1964. – с.
467514
  Пожарицкий М.Б. Е.И. Хлебцевич о педагогическом предназначении библиотечных кружков // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 120-124. – ISBN 978-985-7125-33-3
467515
  Равич Л.М. Е.И.Якушкин (1826-1905) / Л.М. Равич. – Л, 1989. – 201с.
467516
  Архипов И. Е.К. Брешко-Брешковская: "бабушка" русской смуты // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 0321-1878


  Екатерирна Константиновна Брешко-Брешковская - деятель русского революционного движения, одна из создателей и лидеров партии эсеров, а также её Боевой организации. Известна как «бабушка русской революции». Энергично поддерживала А. Ф. Керенского и ...
467517
  Завойский В.К. Е.К. Завойский / В.К. Завойский. – Казань, 1980. – 120 с.
467518
  Иваницкая Я.Ю. Е.К. Редин как исследователь сакральных древностей Украины // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 31-35. – ISBN 978-966-651-576-9
467519
  Белецкий А. Е.К. Редин, как историк византийского искусства / А. Белецкий. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1910. – 27 с. – (Из XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина)
467520
  Григорьва А.П. Е.К.Мравина. / А.П. Григорьва. – М, 1970. – 143 с.
467521
  Литовченко Елена Е.Ларин: Горный Алтай - серьезная площадка для потенциальных инвесторов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 74-76
467522
  Гончарова Н.Н. Е.М. Корнеев. Из истории русской графики начала 19 века / Н.Н. Гончарова; ред.: Т.В. Моисеева. – Москва : Искусство, 1987. – 384 с.
467523
  Чеботова Р. Е.М.Сидоркин. / Р. Чеботова. – Фрунзе, 1962. – 7с.
467524
  Скориков А.С. Е.Н. Болохонцев (д.с. 4-го сентября 1909 года) : [Некролог]. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1904. – 12 с. – Без обл. и тит. л. - Экз. деф., отсутств. с. 3-12. - Отд. оттиск: ИГК, 1909, т. 28, № 8, с.1-12


  Болохонцев, Евгений Николаевич (1879-1909)
467525
  Водовозова Е.Н. Е.Н. Водовозова / Е.Н. Водовозова. – Москва
2. – 1987. – 526с.
467526
  Королюк В.Д. Е.Н. Голяховский : московский клуб экслибрисистов / В.Д. Королюк. – Москва : Книга, 1971. – 64 с.
467527
  Талызин Ф.Ф. Е.Н. Павловский / Ф.Ф. Талызин. – Москва : Просвещение, 1981. – 112с.
467528
   Е.Н. Соболевой вручена медаль Императрицы Марии Федоровны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 1726-667Х
467529
   Е.Н. Соболевой вручена медаль Императрицы Марии Федоровны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 1726-667Х
467530
   Е.Н. Соколов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 183-186. – ISSN 0042-8841
467531
  Седых О.М. Е.Н. Трубецкой: доминанты сказочных повествований // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва, 2014. – № 3, (май - июнь). – С. 160-169. – ISSN 0236-2007
467532
  Фролова О.А. Е.Н.Водовозова о воспитании детей дошкольного возраста. / О.А. Фролова. – Москва, 1949. – 136 с.
467533
   Е.Н.Медынский (Педагог) : Библиогр. указ. – Москва, 1986. – 48с.
467534
  Климанский Д.В. Е.Н.Трубецкой о естественном праве как правде // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
467535
  Оноприенко В.И. Е.О. Патон / В.И. Оноприенко. – Киев, 1988. – 234 с.
467536
  Селиванова Л.В. Е.П. Гребенка и процесс развития литературы и искусства 30-40 гг.19 столетия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селиванова Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1964. – 22 с.
467537
  Скирда Л.М. Е.П. Плужник : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Скирда Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
467538
  Сикирич Е. Е.П.Б. Загадка сфинкса : К 175-летию великого мыслителя 19 века // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. Спецвып. / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 9 : "Новый Акрополь": 20 лет философского приключения. Е.П.Б. загадка сфинкса. – С.4-31. – ISSN 1818-2968
467539
  Державин К.Н. Е.П.Корчагина-Александровская / К.Н. Державин. – Москва-Л., 1937. – 96с.
467540
  Скирда Л.М. Е.П.Плужник (писатель и время) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01,02 / Скирда Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
467541
  Кузьміщев О.Г. Е.Р. фон Штерн у вітчизняній історіографії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 121-130. – ISSN 0235-3490


  Подано праці вітчизняних дослідників, присвячені діяльності історика й археолога кінця XIX - початку XX ст. Е.Р. фон Штерна.
467542
   Е.С. Кругликова и ее ученики : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1985. – 55 с.
467543
   Е.С. Хотинский. – Х, 1948. – 32с.
467544
  Шафрановский И.И. Е.С.Федоров / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 284с.
467545
  Шафрановский И.И. Е.С.Федоров великий русский кристаллограф / И.И. Шафрановский. – Москва : Советская наука, 1945. – 91с.
467546
  Мелінчук Н.В. Е.Т.А. Гофман та німецький романтизм: методичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 373-376
467547
  Байбакова Л.В. Е.Ф. Язьков (1923-2009): творческий путь педагога и ученого // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 202-220. – ISSN 0130-3864
467548
  Салахян А.Н. Е.Чаренц. / А.Н. Салахян. – Ереван, 1956. – 111 с.
467549
  Еременко Г.О. еLIBRARY.RU и РИНЦ в инормационной инфраструктуре российской науки: беседа с гендиректором НЭБ Геннадием Еременко / Г.О. Еременко, К.П. Кокарев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 146-154. – ISSN 0321-2017


  Беседа затрагивает ряд тем, связанных с эволюцией такого социального института, как наука в условиях развивающейся информационной революции. Создание баз данных цитирования и хранилищ полных текстов, а также научных поисковиков постепенно изменяет лицо ...
467550
  Kashirina Ya. Еnergy of inverse spinel crystals with isovalent impurities / Ya. Kashirina, O.S. Muratov, O.S. Roik // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 170
467551
  Rabinovych M. Еnhanced conditionality and monitoring clauses in the EU-Ukraine Association Agreement // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 175-177. – ISBN 978-966-927-199-0
467552
  Miroshnychenko O.Yu. Еnterprise knowledge management: basic models enterprise knowledge management: basic models / O.Yu. Miroshnychenko, V.O. Shvets // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 186-195. – ISSN 2617-8044
467553
  Patsuriia N. Еssence of insurance activity: economic and legal analysis / N. Patsuriia, V. Reznikova // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – P. 64-71


  Досліджуються актуальні питання економіко-правової сутності страхової діяльності як системоутворювальної категорії страхових правовідносин у сфері господарювання. Місце та види страхової діяльності у системі сучасних економічних відносин. Досліджені ...
467554
  Гончаров В. Еx tunc v. ex nunc: проблема дії в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 76-85. – ISSN 1026-9932
467555
  Михневич С. ЕАЭС на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 70-76. – ISSN 0131-2227
467556
  Фролкова А.А. Еббот Тайєр - батько ангелів і камуфляжу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
467557
  Вассерман Я. Ева : роман / Якоб Вассерман ; Пер. с нем. И.Б. И.Б. Мальдештама. – Ленинград : Изд. "Красная газета", 1929. – 390, [1] с. – В конце текста: Продолжением этого романа является роман того же автора "Руфь". Экз. № 94184 дефектный, без тит. л. - описан по ген. кат. РНБ. В кн. отс. с. 15-16, 31-34, 271-272
467558
  Демидов В. Ева Браун: смертельная любовь. К 110-летию со дня рождения последней пассии Гитлера // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 8


  Сложно сказать, почему женщины сходили по нему с ума. Самые богатые и родовитые дамы отдавали свои драгоценности на нужды его партии, а простолюдинки писали любовные послания и бросались под колеса его автомобиля. Однажды, еще до встречи с Гитлером, ...
467559
  Выдмухова Б. Ева всегда молода / Б. Выдмухова. – Москва, 1978. – 127с.
467560
  Выдмухова Б. Ева всегда молода / Б. Выдмухова. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 127с.
467561
  Выдмухова Б. Ева всегда молода; Адам всегда молод / Б. Выдмухова. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 192 с.
467562
  Дамбраускайте Р. Ева Симонайтите : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Дамбраускайте Р.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
467563
   Евагелие от Матфея. – М., 1991. – 87с.
467564
  Кліщинський П.В. Евакуації навчальних закладів Правобережної України влітку-восени 1915 р.: планування і проблеми реалізації // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 266-277. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
467565
  Третяк В. Евакуаційні процеси в Україні на початку німецько-радянської війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – С. 150-174. – ISBN 978-617-7158-08-9
467566
  Гула В.Д. Евакуаційні процеси на теренах УРСР у 1941 р.: радянська історіографія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 121-129. – ISSN 0320-9466
467567
  Мірко А. Евакуація автомобілів та їх блокування як реакція Київської влади на порушення правил дорожнього руху // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 187-189
467568
  Васильєв Ігор Евакуація людей - головний пріоритет під час пожеж на торгових підприємствах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 28-30 : фото
467569
  Васильєв Ігор Евакуація людей і тварин - головне завдання під час пожеж у цирках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 17-19 : фото
467570
  Чірікалов О.С. Евакуація німецько-румунських військ (сил) із Криму (квітень-травень 1944 року) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 201-218
467571
  Вєтров І. Евакуація об"єктів важкої індустрії України в 1941 році:стратегія, перебіг та перспективні наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-90. – ISSN 2222-5250
467572
  Зейда Віктор Евакуація при пожежі - запорука збереження життя і здоров"я дітей у навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 11 : фото
467573
  Капніна Г.І. Евалюаційні методи в навчанні іноземних мов / Г.І. Капніна, І.Б. Коротяева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 193-201. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
467574
  Біскуб Евалюційні орієнтири у викладанні літератури Великої Британії (на матеріалі роману К. Ішігуро "Never Let Me Go" / Біскуб, Н. Філевич // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 10-15. – ISSN 2410-0927
467575
  Сачок М.В. Евалюція соціальних програм: основні структурні елементи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена з"ясуванню суті поняття "евалюція соціальних програм" та побутові її структурної моделі.
467576
  Кожевніков О.В. Еван / О.В. Кожевніков. – Х.-К., 1930. – 190с.
467577
  Толстой Л.Н. Евангелие / Л.Н. Толстой. – Гельсингфорс : Тип. "Известий Гельсингфорского сов. деп.", 1917. – 159 с. – Экз. № 34906 без обл.
467578
   Евангелие (напрестольное) / напечатанное Московским типографщиком Петром Тимофеевым Мстиславцем. – Вильна, 1575. – 396 л. – Чрезвычайно редкое издание.- Описание по Сопикову, ч. 5-я, стр. 102.
467579
   Евангелие [напрестольное]. Евангелион сиречь Благовестие богодухновенных евангелист : За [державы] его Королев.Милости и боголюбиваго его милости господина отца Афанасиа Желиборскаго Еп-а Лвовскаго, Галиц.и Кам.Подол. – В Лвове (Львів)) : В типографии Михаила Слиозки, 1665. – [4], 6, 414 л.
467580
  Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских : C 226 рисунками в тексте и 12 таблицами. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Уделов, 1892. – LXI, 496 с.
467581
  Кардек А. Евангелие в разъяснении спиритизма / А. Кардек. – Ростов -на-Дону, 1995. – 416с.
467582
   Евангелие для детей = The gospel of John : Уверенность в спасении, надежность и радость спасения; Драгоценная кровь Христова; Призыване имени Господа; Ключ к переживанию Христ-человеческий дух. – Уитнесс Ли. – Анахайм : Живой поток, 1995. – 45 с.
467583
   Евангелие для детей. – Вильнюс : Рома, 1995. – 63 с.
467584
  Поснов М.Э. Евангелие Иисусс Христа и Евангелие Апостолов о христе / М.Э. Поснов. – Киев, 1911. – с. – ISBN 5
467585
  Еськов К.Ю. Евангелие от Афрания : роман / Кирилл Еськов. – Харьков : Фолио, 2003. – 239 с. – (Литература). – ISBN 966-03-1977-0
467586
  Мокрецова И. Евангелие от Васпуракана // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 24-33. – ISSN 1681-7559


  Армянские рукописи - Четвероевангелие 15 в., оформленное в традициях Васпураканской школы
467587
  Сарамаго Ж. Евангелие от Иисуса : [роман] / Жозе Сарамаго ; [пер. с португ. А. Богдановского]. – Москва : Махаон, 2003. – 444 с. – Парал. тит. л. португ. ориг. - Пер. изд.: J. Saramago. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Lisboa: Caminho, 1999. – (Современная классика = Contemporary classics). – ISBN 5-18-000417-9
467588
   Евангелие от Иоанна / [Советский фонд милосердия и здоровья]. – Волгоград : Комплекс, 1990. – 61 с. – Миниатюрное издание
467589
  Панас Генрик Евангелие от Иуды: Апокриф / Панас Генрик. – Москва, 1987. – 245с.
467590
  Воскресенский Г.А, Евангелие от Марка по основным спискам четырех редакций рукописного славянского евангельского текста с разночтениями из ста восьми рукописей Евангелия XI-XVI вв : Труд Г. Воскресенского, э.-орд. проф. Моск. духов. акад. – Сергиев Посад : 2-я тип. А.И. Снегиревой, 1894. – [4], 404, IV с. – Библиогр. в примеч. – (Древнеславянское Евангелие)
467591
  Королев А. Евангелие от Михаила // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-38.


  Киносериал В. Бортко "Мастер и Маргарита"
467592
  Вайнер А.А. Евангелие от палача / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 512с.
467593
  Вайнер А.А. Евангелие от палача / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1993. – 572с.
467594
  Энтелис Н.Я. Евангелие от Пентагона / Н.Я. Энтелис. – М, 1984. – 77с.
467595
  Гладилин А.Т. Евангелие от Робеспьера : повесть о великом французском революционере / Анатолий Гладилин. – Москва : [Политиздат], 1970. – 317 с., 7 л. ил. – (Пламенные ревоюционеры)
467596
  Адрианова В.П. Евангелие Фомы в старинной украинской литературе : из филологического семинария проф. В.П. Перетца / В. Адрианова. – Санкт-Петербург : Тип. импер. Акад наук, 1909. – 47 с. – Отд. отт.:Известия Отделения русского яз. и словесности Имп. Акад. наук, т. XIV, кн. 2, 1909, СПб., стр 1—47


  На тит. стр. № 36582 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Андрею МитрофановичуЛабил...на добрую память от автора Киев 5/ XII 09 г
467597
  Бертло П. Евангелие часа / Поль Бертло ; пер. с Эсперанто А. Пикильгавский. – Харьков : Тип. Т-ва потреб. обществ Юга России, 1918. – 32 с.
467598
  Кандауров О. Евангелие Эхнатона // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 0130-7045


  За последние два века постепенно восстанавливается память о великом Египетском Пророке, на долгие времена преданном забвению Учителе человечества. Начало этому положено в середине XVIII в., когда в тайных архивах Тибета была обнаружена книга его ...
467599
  Фрадкова В.И. Евангелисты, Израиль и ближневосточная политика США // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 0869-1908
467600
  Ренан Э. Евангелия / Э. Ренан. – Ярославль, 1991. – 312с.
467601
  Жебелев С.А. Евангелия канонические и апокрифические / С.А. Жебелев. – Птгр, 1919. – 126с.
467602
  Новикова-Строганова Евангельская концепция преображения мира и человека в творчестве Н.С. Лескова (повесть "Некрещеный поп") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 58-63. – ISSN 1562-1391


  Своеобразие творчества Н. С. Лескова в свете его религиозно-нравственных убеждений. Жанровые признаки святочной прозы и тема духовного преображения "падшего образа" в повести "Некрещеный поп".
467603
  Амирханян А.М. Евангельские изречения в романе Л. Толстого "Воскресение" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 31-41. – ISSN 0130-9730
467604
  Вчерашняя А.В. Евангельские картины в лирике Владимира Набокова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 182-197. – ISBN 966-72-77-79-8
467605
  Робертсон Д. Евангельские мифы / Д. Робертсон. – Москва : Атеист, 1923. – 224 с.
467606
  Четина Е.М. Евангельские образы, сюжеты, мотивы в художественной культуре. Проблемы интерпретации / Е.М. Четина. – Москва : Флинта, Наука, 1998. – 112с. – ISBN 5-89349-068-1; 5-02-011320-4
467607
  Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – Москва, 1957. – 116с.
467608
  Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – Москва, 1959. – 120с.
467609
   Евангельские сюжеты в творчестве художника Николая Бурейченко // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 4. – 1-2 с. обкл. – ISSN 0130-7045
467610
  Ерышев А.А. Евангельские христиане-баптисты (идеология и мораль) / А.А. Ерышев. – К., 1960. – 40с.
467611
   Еванглие. – М., 1991. – 302с.
467612
   Еванглие для детей. – М., 1991. – 93с.
467613
   Еванглие для детей. – Минск, 1992. – 63с.
467614
   Еванглие от Иоанна; Апокалипсис. – Алма-Ата, 1990. – 57с.
467615
   Евангулов Сергей Павлович. Выставка произведений. Москва 1974 г.. – Москва, 1974. – 16с.
467616
  Попадюк І.В. Евапорити Передкарпаття - ланка єдиної мессінської події Середземномор"я? / І.В. Попадюк, О.В. Самарська, С.Є. Смірнов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
467617
   Евган Евгений Николаевич (1905-1948). Карикатура : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1988. – [23] с.
467618
   Евген Маланюк = Evhen Malaniuk in commemoration of the 15th anniversary of his death : в 15-річчя з дня смерті : [збірка]. – Філядельфія : [б. в.], 1983. – 119 с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 118-119 та в примітках
467619
  Бойчук Б. Евген Маланюк // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 70-76. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
467620
   Евген Онегін = Евгений Онегин : опера в 3 действиях и 7 картинах (По постановке Харьковской Госопері в 1929 г.) / музыка П. Чайковского : опера на 4 дії та 7 одслон : (За виставою Харківської Державопери 1929 року). – Харків : Вид. Т-ва "Геть Неписьменність", 1929. – 46 с. : іл., портр. – 2 тит. л.: українською та рос. мовами
467621
  [Шиловський К.С.] Евген Онєгін : ліричні сцени в 3-х діяї а 7 картинах :: [Лібретто за поемою О.С. Пушкіна] / Музыка П. Чайковського ; На українську мову переклав Франц Коковський. – Чернівці : Накладом Йосифа Стадника ; З друк. тов. "Руська Рада, під зарядом І. Захарка", 1910. – 57 с.
467622
  Лучнік А.І. Евген Павлович Гребінка / А.І. Лучнік. – Прилуки, 1929. – 8с.
467623
  Проценко О. Евген Пашковський і його проза // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
467624
  Скирда Л.М. Евген Плужник (писатель и время) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Скирда Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
467625
  Стеллифероский П.А. Евгений Абрамович Баратынский / П.А. Стеллифероский. – М., 1988. – 208с.
467626
   Евгений Адольфович Кибрик. – Москва : Советский художник, 1955. – 120 с.
467627
   Евгений Адольфович Кибрик : каталог. – Москва : Советский художник, 1966. – 14, [78] с.
467628
  Кузнецов Б.М. Евгений Алеексеевич Грибов / Б.М. Кузнецов. – Л., 1963. – 36с.
467629
  Гронский И.М. Евгений Александрович Кацман / И.М. Гронский, В.П. Князева. – М., 1962. – 108с.
467630
  Шмидт И.М. Евгений Александрович Лансере. 1848-1886 / И.М. Шмидт. – М., 1954. – 31с.
467631
   Евгений Александрович Шевелев.. – Одесса, 1985. – 27с.
467632
  Кириллова Г.С. Евгений Алексеевич Грибов / Г.С. Кириллова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 80 с.
467633
  Герасимович П. Евгений Алексеевич Зайцев / П. Герасимович. – М, 1958. – 71с.
467634
  Морозкин В.В. Евгений Алексеевич Чудаков / В.В. Морозкин. – Москва-Л., 1947. – 31 с.
467635
  Ведерников Е.А. Евгений Алимпиевич Ведерников : мастера советской карикатуры / Е.А. Ведерников; ред.: А.А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1979. – 37 с.
467636
  Высторобец А.И. Евгений Андриканис / А.И. Высторобец. – Москва, 1981. – 249с.
467637
   Евгений Антонович Николаев. – Москва, 1988. – 39с.
467638
  Смирнова Н.И. Евгений Багратионович Вахтангов / Н.И. Смирнова. – Москва, 1982. – 56с.
467639
  Бутакова Е. Евгений Баратынский: Бунтующая муза // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 2 (66). – С. 66-82. – ISSN 1819-6268
467640
   Евгений Бачурин. Виктория Гордон. Владимир Ильющенко. Игорь Кравцов : каталог выставки. Живопись. Графика. – Москва : Советский художник, 1982. – 44 с.
467641
  Мануэль Атиенза Евгений Булыгин и теория юридической аргументации : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 245-251. – ISSN 1818-992Х


  Є.В.Булигіну - 75 років
467642
   Евгений Васильевич Кувшинский (1905-1986) : [100 лет со дня рождения проф. Е.В. Кувшинского] // Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б : Журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва, 2005. – Том 47, № 8. – С. 1381-1382. – ISSN 0507-5475


  17 марта 2005 года исполнилось 100 лет со дня рождения проф. Е.В. Кувшинского
467643
  Михальченко С.И. Евгений Васильевич Спекторский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 31-53. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского правоведа и социального философа Е. В. Спекторского.
467644
   Евгений Вахтангов. – М, 1934. – 571с.
467645
  Зоркая Н.М. Евгений Вахтангов / Н.М. Зоркая. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
467646
  Кривицкий К.Е. Евгений Вахтангов / К.Е. Кривицкий. – Орджоникидзе, 1982. – 104с.
467647
   Евгений Вахтангов. – М, 1989. – 31с.
467648
   Евгений Викторович Вучетич. – Москва : Советский художник, 1952. – 68, [1] с. : ил., портр.
467649
  Парамонов А.В. Евгений Викторович Вучетич / А.В. Парамонов. – М., 1952. – 35с.
467650
  Шевцов И. Евгений Викторович Вучетич / И. Шевцов. – Ленинград, 1960. – 76с.
467651
   Евгений Викторович Вучетич : выставка рисунка. Каталог. – Москва : Министерство культуры СССР, 1971. – 33 с.
467652
  Федоров А. Евгений Викторович Вучетич / А. Федоров. – Москва, 1972. – 51с.
467653
  Чапкевич Е.И. Евгений Викторович Тарле / Е.И. Чапкевич. – Москва : Наука, 1977. – 127с.
467654
  Михайлов А.А. Евгений Винокуров : Разборы. Диалоги, полемика. / А.А. Михайлов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 312 с.
467655
  Авдеенко С.И. Евгений Вишневский. Несостоявшееся интервью / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 57, [1] с. : ил., фот., репрод. – ISBN 978-966-197-514-8
467656
   Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик = Євген Володимирович Васьковський: правознавець, літератор, критик = Eugeniusz Wlodzimierz Waskowski: prawnik, literat, krytyk : сб. материалов к 150-летию со дня рождения / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка, Центр исслед. права им. Савиньи (Одесса) [и др. ; сост.: Н.А. Яцун, И.А. Бирюкова]. – Одесса : Бондаренко М.А., 2017. – 587, [1] с. : ил., портр. – Доп. тит. л. укр., пол. - Алф. указетель науч. трудов: с. 63-66. - Указатель имен: с. 573-583. - Сер. осн. в 2016 г. – Библиогр.: с. 21-62, 686 и в подстроч. примеч. – (Серия "Одесса в именах и документах"). – ISBN 978-617-7424-32-0
467657
  Канзафарова И.С. Евгений Владимирович Васьковский: страницы жизни и научного творчества / И.С. Канзафарова, М.А. Подрезова // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 7-16. – ISBN 978-966-927-140-2
467658
   Евгений Владимирович Ильин, 1904-1982 гг.: Живопись: Каталог выставки.. – М., 1987. – 46с.
467659
  Мазарович А.Н. Евгений Владимирович Милановский / А.Н. Мазарович. – М, 1947. – 56с.
467660
  Шахмагонов Ф.Ф. Евгений Вучетич / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1970. – 80с.
467661
   Евгений Георгиевич Куковский : к 90-летию со дня рождения / Е.Ф. Шнюков, А.А. Вальтер, В.И. Павлишин, В.М. Хоменко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 123-126. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
467662
  Мухаринская Л.С. Евгений Глебов / Л.С. Мухаринская. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
467663
   Евгений Головаха: игра с классиком : книга для думающих людей / НАНУ, Ин-т социологии ; [відп. за вип. Т. Загороднюк]. – Киев : [Б.в.], 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5735-1
467664
  Голяховский Е. Евгений Голяховский / Е. Голяховский; Авт. текста: А. Сидоров; макет Е. Голяховского; ред.: Е. Суздалева. – Москва : Советский художник, 1968. – 16 с.
467665
  Коваленко Г.А. Евгений Гребинка : биографический очерк / Гр. Коваленко. – Чернигов : Изд. ред. "Зем. сб. Черниг. губернии" ; Тип. Губернского Земства, 1899. – 29 с.


  (Григорій Коваленко, Грицько Коваленко; друкувався під псевдонімами Грицько Коваленко, Гр. Ков., Г. К., Гр. Вільний, К. Вільний, К. В., Гр. Липняцький
467666
   Евгений Григорьевич Голоскоков (к 80-летию со дня рождения) : [биобиблиографический указатель] / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический ин-т" ; [сост. : А.А. Ларин, С.А. Горелова ; библиогр. подгот. : С.А. Горелова, М.М. Черевыщенко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 42, [2] с. : ил.
467667
   Евгений Григорьеич Фесенко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 86с.
467668
  Гуров Е. Евгений Гуров : альбом / Е. Гуров. – Москва : Советский художник, 1986. – 48 с.
467669
  Бобров С.П. Евгений Делакруа, живописец : поэма в шестнадцати лирических картинах / С.П. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с. : С.П. Бобров
467670
  Леонтьев А.А. Евгений Дитриевич Поливонов и его вклад в общее языкознание / А.А. Леонтьев. – М, 1983. – 76с.
467671
  Шумихин Евгений Дмитриевич Петряев / Шумихин, И.Н. Войханская. – Киров, 1973. – 101с.
467672
  Ларцев В.Г. Евгений Дмитриевич Поливанов / В.Г. Ларцев. – М, 1988. – 327с.
467673
   Евгений Додонов, 1905-1974: живопись, графика: каталог. – М., 1991. – 35с.
467674
  Ройтман Д. Евгений Дюринг как литературный критик, и его новый критический прием : [Рец.] : Е. Дюринг. "Великие люди в литературе". Перевод Ю.М. Антоновского 1897. – Санкт-Петербург : Типо-Литография Б.М. Вольфа, 1899. – 43 с.
467675
  Евган Е.Н. Евгений Евган (1905-1948) / Е.Н. Евган; Ред.: И. Семенов; сост.: И. Абрамский. – Москва : Крокодил, 1963. – 48 с.
467676
   Евгений Евгеньевич Александров (К 60-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2005. – 78с.
467677
  Кравченко К.С. Евгений Евгеньевич Лансере -- народный художник РСФСР / К.С. Кравченко. – М.-Л., 1946. – 31с.
467678
  Лансере Е.Е. Евгений Евгеньевич Лансере / Е.Е. Лансере; Авт.-сост.: О. Подобедова. – Москва : Советский художник, 1964. – [51] с.
467679
  Боровский А.Д. Евгений Евгеньевич Лансере / А.Д. Боровский. – Ленинград, 1975. – 49с.
467680
  Сидоров Е.Ю. Евгений Евтушенко / Е.Ю. Сидоров. – Москва : Художественная литература, 1987. – 206 с.
467681
   Евгений Евтушенко. В начале было Слово... : 10 веков русской поэзии : [ антология ] / [ сост. , вступ. ст., стихи к разделам и авторам Евгения Евтушенко ]. – Москва : Слово / Slovo. – ISBN 978-5-387-00071-3
Т.1. – 2008. – 560 с. – На обл. и тит. л. Евгений Евтушенко указ. как авт.
467682
  Кузнецова В.А. Евгений Еней / В.А. Кузнецова. – Л.-Москва, 1966. – 139с.
467683
  Жигуленков Е.И. Евгений Жигуленков. / Е.И. Жигуленков. – М., 1985. – 13с.
467684
  Карачун Ю.А. Евгений Зайцев / Ю.А. Карачун. – Минск, 1988. – 134с.
467685
  Давыдова Т.Т. Евгений Замятин / Т.Т. Давыдова. – Москва : Знание, 1991. – 62 с.
467686
  Таглина О.В. Евгений и Борис Патоны / О. Таглина. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан.- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5081-6
467687
   Евгений Иванович Ануфриев, 1923-1980 : живопись : выставка произведений : [каталог] / Ануфриев Евгений Иванович. Выставка произведений; Москов. орг. Союза художников РСФСР ; авт. вступ. ст. О. Чебаненко. – Москва : [б. и.], 1982. – [24] с. : ил.
467688
   Евгений Иванович Куманьков / Куманьков, Выставка, Москва. произведений., 1974. – Москва, 1974. – 30с.
467689
   Евгений Иванович Куманьков. Эскизы декораций к кинофильмам, спектаклям, живопись, графика. – М., 1964. – 21с.
467690
  Лушина Я.И. Евгений Иванович Овчинников / Я.И. Лушина, Л.В. Михеева. – Ленинград : Музыка, 1974. – 79 с.
467691
   Евгений Иванович Пашков. – Л., 1969. – 40с.
467692
  Гудскова А.И. Евгений Иванович Самсонов / А.И. Гудскова. – Л, 1963. – 26с.
467693
   Евгений Игумнов : живопись (каталог). – М., 1988. – 31с.
467694
  Баранівська М. Евгений Ихельзон: "Мы живем в стране, где стыдно сказать, что ты не веришь в Бога" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 9 (67). – С. 58-63
467695
  Каждан Е.А. Евгений Каждан. Заслуженный художник РСФСР. Плакат : каталог выставки / Е. Каждан; авт. вступ. ст.: М.В. Лукьянов. – Москва : Советский художник, 1980. – [62] с.
467696
  Авшарова М.П. Евгений Карлович Бетгер (1887-1956) : Очерк жизни и деятельности / М.П. Авшарова, М.С. Виридарский. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1960. – 42 с.
467697
   Евгений Константинович Завойский. – Москва, 1988. – 63 с.
467698
  Молдохматова А.А. Евгений Кузовкин : творческий портрет / А.А. Молдохматова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 80 с.
467699
   Евгений Лапин. – М, 1988. – 31с.
467700
  Рябинянц Н.А. Евгений Лебедев / Н.А. Рябинянц. – Л. : Искусство, 1969. – 137 с.
467701
  Яснец Э. Евгений Лебедев / Э. Яснец. – Москва, 1984. – 66 с.
467702
  Оль Г.А. Евгений Левинсон / Г.А. Оль. – Ленинград, 1976. – 143 с.
467703
  Калентьева А. Евгений Леонов-Гладышев / А. Калентьева. – Л., 1987. – 80 с.
467704
  Сиркес П.С. Евгений Леонов / П.С. Сиркес. – М, 1991. – 64 с.
467705
  Исмаилова Нинель Хазбулатовна Евгений Леонов. / Исмаилова Нинель Хазбулатовна. – Москва : Искусство, 1979. – 161 с.
467706
  Приходько В.А. Евгений Майков / В.А. Приходько. – М., 1975. – 127с.
467707
  Исаева К.М. Евгений Матвеев / К.М. Исаева. – М, 1980. – 191 с.
467708
   Евгений Мигунов : мастера советской карикатуры. – Москва : Советский художник, 1987. – 50 с.
467709
  Лободин М.П. Евгений Милаев / М.П. Лободин. – Москва : Искусство, 1984. – 104 с.
467710
  Богданов-Катьков Евгений Михайлович Васильев / Н. Богданов-Катьков // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 41-48. – Библиогр.: Список печатных работ Е.В. Васильева, с. 44-48 (83 назв.)
467711
   Евгений Михайлович Воробьев доктор экономических наук, профессор Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина и Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия" : биобиблиографический указатель / Народна укр. акад. ; Центр научно-гуманитарной информации ; [ сотс.: Г.Н. Лях, С.А. Шахова ; отв. ред. И.В. Козицкая ]. – Харьков : НУА, 2009. – 48 с. – К 75-летию со дня рождения. – (Серия "Биобилиография ученых Народной украинской академии" / Серия основана в 2000 году)
467712
   Евгений Михайлович Добрышман (1919-2016 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 128. – ISSN 0130-2906
467713
   Евгений Михайлович Крепс, 1899-1985. – Москва : Наука, 1989. – 78с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 16 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISSN 5-02-004075-4
467714
   Евгений Михайлович Лавренко. – М., 1974. – 111с.
467715
   Евгений Михайлович Наумов (1929-2011) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 614-616 : фото. – ISSN 0032-180Х
467716
  Толстой В.П. Евгений Михайлович Рачёв / В.П. Толстой. – Москва : Советский художник, 1960. – 167 с.
467717
   Евгений Михайлович Савицкий. – Москва : Наука, 1988. – 176с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып.9 ; Сер.техн.наук.Металлургия)
467718
   Евгений Михайлович Филатов: живопись. Каталог выст.. – Звенигород, 1989. – 21с.
467719
  Бялик М.Г. Евгений Мравинский / М.Г. Бялик. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1982. – 32 с.
467720
  Гусев А.И. Евгений Нестеренко / А.И. Гусев. – Москва : Музыка, 1980. – 32 с.
467721
  Косничев Е.Н. Евгений Никанорович Косничев : графика. Живопись. Каталог выставки / Е.Н. Косничев; Сост. и авт. вступ. ст.: Н.Н. Скворцова. – Москва : Советский художник, 1981. – [24] с.
467722
   Евгений Никанорович Павловский. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1945. – 64 с.
467723
   Евгений Никанорович Павловский. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 242 с.
467724
  Логрус А. Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) // Великие мыслители ХХ века / [авт.-сост. А. Логрус]. – Москва : Мартин, 2002. – С. 347-353. – ISBN 5-8475-0127-7
467725
  Дьяконицын Л.Ф. Евгений Николаевич Широков : Восемь репродукций / Лев Федорович Дьяконицын. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 11 с. : ил., фото. – Список репродукций
467726
   Евгений Онегин. – К. – 18с.
467727
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах А.С. Пушкина / Изд. Общества Любителей Российской словесности при Императорском Московском университете, под ред. д. ч. В. Якушкина. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1887. – [4], 306 с.


  Ред.: Якушкин, Вячеслав Евгеньевич (1856-1912)
467728
   Евгений Онегин : Лирические сцені в 3-х действиях ; сюжет взаимствован из поємі Пушкина (с сохранением многих стихов подлинника) / Музыка П. Чайковского. – 8-е изд. – Москва : Изд. П. Юргенсона ; Музікальная торговля П. Юргенсона, 1896. – 66 с.
467729
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : [роман в стихах] / А.С. Пушкин ; Вступительная статья Иванова-Разумника: "Евгений Онегин". – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стюсюлевича, 1911. – LXXXVIII, 253 с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., состатьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 39)


  Ред. и вступ. ст.: Разумник Васильевич Иванов-Разумник (1878-1946) На тит. л. надпись: Из кн. Мир. Новицкого
467730
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1933. – 237с.
467731
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1934. – 240с.
467732
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1936. – 237с.
467733
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 248с.
467734
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 237с.
467735
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1937. – 191 с.
467736
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 234с.
467737
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 80с.
467738
   Евгений Онегин. – Л., 1937. – 56с.
467739
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва, 1946. – 240 с. – (Школьная библиотека)
467740
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1947. – 192с.
467741
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1947. – 192с.
467742
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1949. – 171 с.
467743
   Евгений Онегин. – Москва : Искусство, 1951. – 24 с.
467744
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1954. – 303 с.
467745
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1954. – 184 с.
467746
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1954. – 264 с.
467747
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1956. – 303с.
467748
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1957. – 272с.
467749
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1958. – 272 с.
467750
  Лахостский К.П. Евгений Онегин / К.П. Лахостский. – Л, 1962. – 72с.
467751
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1964. – 305с.
467752
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1966. – 70с.
467753
  Пушкин А. Евгений Онегин : роман в стихах / А. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1966. – 272 с.
467754
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва, 1967. – 312с. – (Школьная библиотека для нерусских школ)
467755
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Нальчик, 1970. – 209с.
467756
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Саратов, 1970. – 182с.
467757
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1973. – 304с. – (Школьная библиотека)
467758
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Киев : Дніпро, 1974. – 191 с.
467759
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1975. – 765 с.
467760
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1975. – 324 с.
467761
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1976. – 256 с.
467762
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : Роман в стихове / А.С. Пушкин. – София : Народна култура, 1977. – 284 с.
467763
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1977. – 368 с.
467764
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 765с.
467765
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 302с.
467766
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1979. – 352 с.
467767
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 333 с.
467768
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 173с.
467769
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Советская Россия, 1983. – 280 с.
467770
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 255 с. – (Классики и современники)
467771
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 173с. – (Классики и современники)
467772
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; худож. Э. Насибулин. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1986. – 319 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
467773
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 316с.
467774
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; [иллюстрации В.Ф. Васильева]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 315, [2] с. : цв. ил. ; 10х6,5 см. – Миниатюрное издание
467775
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Горький, 1989. – 527 с.
467776
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; [худож. О. Коровин]. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1989. – 299, [2] с. : ил. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0025-X
467777
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Львов, 1990. – 252с.
467778
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – София : Нов Златорог, 1993. – 252 с.
467779
  Пушкин А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / сочинение Александра Пушкина. – Изд. 3-е. ; Факсимильное издание. – [Москва] : Художественная литература, 1988. – 310 с. – Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург : тип. Экспед. загот. Гос. бумаг, 1837. - Миниатюрное издание
467780
  Пушкин А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / сочинение Александра Пушкина. – Изд. 3-е. [Факс. воспроизведение изд. 1837 г.]. – Москва : Книга, 1988. – 310 с. : 10х7 см. – Вых. дан. ориг.: Спб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1837. - Миниатюрное издание
467781
  Пушкин А. Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы, повести / А. Пушкин ; [вступ. ст., с. 5-26, и примеч. Д. Благого]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 735 с. : 15 л. ил. : цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 104 ; Серия вторая. Литература XIX в)
467782
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драматургия. Проза / Александр Сергеевич Пушкин. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2008. – 704 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-050781-8
467783
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы / Александр Пушкин ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 429, [3] с., [1] л. портр. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6051-8
467784
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы. Сказки / Александр Пушкин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 560 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5328-2
467785
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Поэмы / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 367с.
467786
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин. Роман А.С.Пушкина / Н.Л. Бродский. – 4-е изд. – Москва, 1957. – 430с.
467787
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин.Роман А.С. Пушкина / Н.Л. Бродский. – 3-е изд. – М, 1950. – 408с.
467788
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин.Роман А.С.Пушкина / Н.Л. Бродский. – 5-е изд. – М, 1964. – 415с.
467789
  Азаров В.Б. Евгений Осипов / В.Б. Азаров. – Москва : Военмориздат, 1952. – 48 с. – (Моряки - герои Советского Союза)
467790
   Евгений Осипович Бургункер 1906-1966 : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1979. – 20 с.
467791
  Белькинд Л.Д. Евгений Павлович Тверитинов : очерк жизни и деятельности / Л.Д. Белькинд, А.Н. Мокеев, А.Е. Тверитинов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 119 с.
467792
   Евгений Павлович Федоров. – К., 1989. – 46с.
467793
  Гура В.В. Евгений Пермяк : Критико-биогр. очерк / В.В. Гура. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1962. – 96 с.
467794
  Гура В.В. Евгений Пермяк : Очерк творчества / В.В. Гура. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1982. – 126 с.
467795
  Петров С. Евгений Петров: Спасение рядового рая / беседовал А. Ульянов // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 14-23


  Украинских художник-акварелист Евгений Петров. Непривычный подход, сюрреалистические сюжеты и необычное использование автором нежной акварельной техники для иллюстрации переплетений суровой жизненной реальности с некими фэнтезийными и историческими ...
467796
   Евгений Петрович Нечипоренко - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1989. – 20с.
467797
  Ленин В.И. Евгений Поттьэ // Это есть наш последний... / Э. Потье. – Москва : Детская литература, 1964. – С. 5-6
467798
  Долинская Е.Б. Евгений Птичкин / Е.Б. Долинская. – Москва : Советский композитор, 1990. – 300 с.
467799
   Евгений Рейхцаум.. – М., 1990. – 28с.
467800
  Григорьев Л.Г. Евгений Светланов / Л.Г. Григорьев, Я.М. Платек. – Москва : Музыка, 1979. – 27 с.
467801
   Евгений Светланов. Дирижер, композитор, пианист. – М., 1987. – 157с.
467802
   Евгений Серганов: кинодекорац. искусство. Живопись. Графика. Кат. выст.. – М., 1987. – 9с.
467803
  Тейс С Е. Евгений Сергеевич Тейс : живопись, графика. Каталог выставки / С Е. Тейс. – Москва : Советский художник, 1979. – [36] с.
467804
  Сарыкулова Г.-Ч. Евгений Сидоркин / Г.-Ч. Сарыкулова. – Москва : Советский художник, 1971. – 87, [1] с.
467805
   Евгений Трофимчук: "В Amadeus Travel Platform созданы условия для развития абсолютно всех направлений тревел-индустрии" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 5 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
467806
   Евгений Урбанский. – Москва, 1968. – 143с.
467807
  Соловьев С.Л. Евгений Федорович Саваренский 1911-1980 / С.Л. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 144с.
467808
   Евгений Федорович Шнюков : Библиография ученых УССР. – Киев : Наукова думка, 1990. – 55с. – ISBN 5-12-002000-3
467809
   Евгений Федорович Шнюков (К 75-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 108-110 : фото. – ISSN 0367-4290
467810
   Евгений Чарушин. – Москва : Советский художник, 1967. – 10 с.
467811
  Алексеев Ю.Г. Евгений Чудаков / Ю.Г. Алексеев. – Москва, 1983. – 240с.
467812
  Цимбал С.Л. Евгений Шварц / С.Л. Цимбал. – Ленинград, 1961. – 272с.
467813
  Шварц Е. Евгений Шварц / Е. Шварц. – Москва : Эксмо-Пресс. – (Антология Сатиры и юмора России ХХ века). – ISBN 5-04-004894-7; 5-04-003950-6
Т.4. – 2000. – 608с.
467814
   Евгений Яковлевич Хруслов (к восьмидесятилетию со дня рождения) // Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 195. – ISSN 1812-9471


  Хруслов Е. А. - математик, академик НАН Украины, президент Харьковского математического общества, один из основателей современной математической теории усреднения.
467815
   Евгений, митрополит киевский. – 3с.
467816
  Головачева И.В. Евгеника в общественной мысли начала века // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 3. – С. 16-31. – ISSN 0236-2007
467817
  Юдин Т.И. Евгеника. / Т.И. Юдин. – М, 1928. – 288с.
467818
  Барский Р. Евгеническая стерилизация "непригодных" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 56-57
467819
   Евгению Васильевичу Додину-75 // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 1561-4999
467820
   Евгению Михайловичу Филиппову - 85 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 185-186. – ISSN 0203-3100
467821
  Абрамова А.В. Евгения Алексеевна Малеина / А.В. Абрамова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 143 с. : ил., цв. ил., портр.
467822
  Колесникова А.С. Евгения Виссарионовна Жарелина. / А.С. Колесникова. – Сталинград, 1961. – 12с.
467823
   Евгения Гатилова: Скульптура малых форм.. – М., 1986. – 23с.
467824
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 176 с. – (Классики мировой литературы)
467825
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского. – Таллин : ЭГИЗ, 1950. – 204 с.
467826
  Бальзак О. Евгения Гранде / Оноре де Бальзак. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 180 с.
467827
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак ; [ер. с фр. Ю.Н. Верховского]. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 180 с.
467828
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак. – Минск : Книжное издательство БССР, 1961. – 180 с.
467829
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского ; [вступ. ст. С. Артамонова ; ил.: Н. Крылов]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 206 с. : ил.
467830
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 192 с.
467831
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Детская литература, 1988. – 208 с. – (Школьная библиотека)
467832
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде. Музей древностей : [романы] : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1979. – 285 с. – (Классики и современники : Зарубежная литература)
467833
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде. Отец Горио : пер. с фр. / Оноре де Бальзак ; [ил. А. Билль]. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 432 с., [1] л. портр. : ил.
467834
  Житомирский Владимир Евгения Конколь: планета "Спектрум" : "Всегда добиваюсь поставленной цели". NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-29 : Фото
467835
  Матафонов В.С. Евгения Константиновна Эвенбах / В.С. Матафонов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 181 с.
467836
   Евгения Орестовна Георгиева (1900-1979) : графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – [32] с.
467837
  Антипова Е.П. Евгения Петровна Антипова : каталог выставки / Е.П. Антипова ; вступ. ст. Л. Мочалова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 14 с. : ил.
467838
  Стецко П.И. Евгения Ярошинская : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стецко П.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 25 с.
467839
  Гук Л.С. Евгленофітові водорості водойм Канівського заповідника та його околиць / Л.С. Гук, В.І. Миронюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 102-110. – (Біологія ; Вип. 26)


  Продовжено низку робіт з аналізу та по складанню систематичного списку водоростей Канівського заповідника (1983, 1984, 1985, 1994).
467840
  Файко А.М. Евграф искатель приключений / А.М. Файко. – Москва : Искусство, 1963. – 120 с.
467841
  Абрамичев А.В. Евграф Михайлович Рыжов / А.В. Абрамичев. – Смоленск : Книжное издательство, 1960. – 24 с., [1] л. портр. : ил.
467842
  Лазаревский И. Евграф Петрович Чемесов / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград, 1948. – 24с.
467843
  Никитин В.В. Евграф Степанович Федоров / В.В. Никитин; Георгий Лавров. – Б. м. : б. и., 1919. – С. 429-467, 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1919, т. XXXVIII, № 4-7
467844
  Шафрановский И.И. Евграф Степанович Федоров. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1963. – 284с.
467845
  Шафрановский И.И. Евграф Степанович Федоров. Жизнь и творчество. / И.И. Шафрановский. – М., 1949. – 557-579с.
467846
  Кумок Я.Н. Евграф Федоров / Я.Н. Кумок. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 319с. – (Жизнь жамечательных людей ; Вып. 14 ; 502)
467847
   Евграфов Павло Борисович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 10-11
467848
  Азовская Марина Евграфовы = История одной фамилии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 137-140. – ISSN 0235-7089
467849
  Аристотель Евдемова этика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.153-164. – ISSN 0042-8744
467850
  Аристотель Евдемова этика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0042-8744
467851
  Емельянов А.Т. Евдокимовский зять / А.Т. Емельянов. – Сталино, 1959. – 134с.
467852
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1949. – 12с.
467853
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1957. – 16с.
467854
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1959. – 321с.
467855
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова на сцене и в жизни. – Москва, 1974. – 430с.
467856
  Чекин И. Евдокия Ивановна / И. Чекин. – Москва-Л., 1942. – 64с.
467857
  Данилов И.К. Евдокия Павловна Колесова / И.К. Данилов. – Якутск, 1962. – 28с.
467858
  Успенский В.Д. Евдокия свет Федоровна. / В.Д. Успенский. – М, 1978. – 86с.
467859
  Ракітніков А Евдокія Вікторовна Виноградова. / А Ракітніков, . – К, 1939. – 19с.
467860
  Гаврилюк Н. Еверест любові : поезії / Надія Гаврилюк. – Київ : Фенікс, 2014. – 102, [2] с. – ISBN 978-966-136-149-1


  У пр. №1724212 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка - за дорученням авторки - випускниці університету Надії Гаврилюк. 20.05.2019 /Підпис/
467861
  Чолан Т. Евиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 38-43


  "... Як злочин проти трудових та соціальних прав громадян".
467862
  Олешко Ю.Л. Евіденційність у "Казані на Воскресеніє Господнє" - І. Галятовського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 475-479


  Проаналізовано модусну категорію евіденційності на матеріалі "Казаня" І. Галятовського, що репрезентує українську проповідницьку школу другої половини ХVII ст.
467863
  Ніка О.І. Евіденційність як категорія модусу у староукраїнських текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 50-58


  У статті обгрунтовується евіденційність як одна з основних категорій модусу, аналізується пряма евіденційність у староукраїнських текстах другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. The article deals with the investigation of evidency as one of ...
467864
  Горобець Олександр Евія. Острів феноменів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 68-75 : фото
467865
   Евклидова квантовая теория поля. – Москва, 1978. – 288 с.
467866
  Комаров Г.Ф. Евклидова клеть / Г.Ф. Комаров. – Л., 1990. – 63с.
467867
  Кудрявцева Г.М. Евклідові та унітарні простори. Приклади і задачі : навч. посібник / Г.М. Кудрявцева ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 62 с. – Бібліогр.: с. 62
467868
  Шошин М. Евлампий Дунаев / М. Шошин. – Иваново, 1949. – 87с.
467869
  Шошин М. Евлампий Дунаев / М. Шошин. – Ярославль, 1967. – 47с.
467870
  Гончар Юлія Борисівна Еволіція політики США щодо інтеграційних процесів в Західній Європі (кінець 80-х - 90-х роки) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Гончар Юлія Борисівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – К., 1997. – 222 л. – Бібліогр.:л.201-222
467871
  Мамчур Л. Еволоюція законодавства про авторське право в Україні у першій половині 90-х років минулого століття / Л. Мамчур, В. Ситцевой // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 8-17. – ISSN 1608-6422
467872
  Прохасько Ю. Еволюції революції // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 16-18. – ISSN 1563-6461
467873
  Гарматіна С.М. Еволюційна ембріологія / С.М. Гарматіна, А.С. Пустовалов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 11-12. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
467874
  Комар О.В. Еволюційна епістемологія як антиджастифікаціонізм: ідеї К. Поппера у контексті сучасних теорій обґрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню елімінації поняття "обґрунтування" в еволюційній епістемології К.Поппера. Продемонстровано, що навіть у межах дескриптивного натуралізованого дослідження відсутня потреба в такій елімінації. This article is devoted to the ...
467875
  Гершензон С.М. Еволюційна ідея до Дарвіна / С.М. Гершензон. – Київ : Наукова думка, 1974. – 200с.
467876
  Кирилич Ю.В. Еволюційна компаративістика фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 168-172


  Виділено та проаналізовано періоди фінансової лібералізації й причини їх виникнення. Розглянуто підходи багатьох учених різних наукових шкіл щодо впливу фінансової лібералізації на економічне зростання та ризики у розвитку світових економік.
467877
  Крисаченко В.С. Еволюційна методологія стратегії стійкого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 7-35
467878
  Левикін В.М. Еволюційна модель прототипу проекту / В.М. Левикін, І.В. Левикін // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 102-103
467879
  Мельничук В.Г. Еволюційна модель ранньовендського трапового магматизму у південно-західній частині Східно-Європейської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 77-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
467880
  Васильєв О.М. Еволюційна модель ринкової трансформації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 145-147. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
467881
  Полюга С.М. Еволюційна модель становленя прикметника та семантика категорії ступенів порівняння // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 206-211
467882
  Крисоватий А.І. Еволюційна парадигма фіскального федералізму: трансформація досвіду США в український децентралізм / А.І. Крисоватий, Ф.П. Ткачик // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
467883
  Деркач В.Л. Еволюційна психологія: деякі аспекти становлення методологічної програми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 19-27
467884
  Куриляк Є. Еволюційна складова міжнародних процесів кластеризації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 83-92. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
467885
  Крисаченко В.С. Еволюційна стратегія глобального розвитку: методологічні передумови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 8-36


  Аналізуються різноманітні методології, на основі чого автор визначає, що прогрес у царині методології еволюціонізму тісно пов"язаний з перетвореннями у теоретико-еволюційній сфері. Крім того, досліджується загальна стратегія руху моделей організації ...
467886
  Кононенко Т.П. Еволюційна теорія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 340. – ISBN 966-316-069-1
467887
  Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 186л. – Бібліогр. : л.170-186
467888
  Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
467889
  Бояр А. Еволюційна трансформація системи управління бюджетним процесом у Європейському Союзі // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 91-98. – ISSN 2411-4014
467890
  Цуканов Б. Еволюційне відлуння індиівдуальних відмінностей // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.126-148. – ISBN 966-7411-88-5
467891
  Бровдій В.Д. Еволюційне вчення : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.М. Бровдій. – Київ : Академія, 2013. – 335, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р.. - Термінол. словн.: с. 319-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-416-1
467892
  Поляков І.М. Еволюційне вчення та релігія / І.М. Поляков. – 2-ге вид., перероб. – [Б. м.] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 241, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.
467893
  Тарнавський М.Д. Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна / М.Д. Тарнавський. – К., 1946. – 33с.
467894
  Снитюк В.Є. Еволюційне моделювання - парадигма об"єктивізації процесу розв"язання задач штучного інтелекту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 164-168. – (Технічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
467895
  Вітлінський В.В. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 187-201 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
467896
  Кришталь В.М. Еволюційне моделювання процесу комплектування аварійно-рятувальної техніки / В.М. Кришталь, П. Кучер, В.Є. Снитюк // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 237-241. – ISBN 978-966-2188-64-6
467897
  Борух О.Є. Еволюційне поняття прислів"я у працях слов"янських та турецьких вчених // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 62-66
467898
  Глибовець М.М. Еволюційне програмування / М.М. Глибовець, Н.М. Гулаєва // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1727-4907


  Проведено комплексний аналіз стану царини практичного застосування сучасного еволюційного програмування, а також визначення світових тенденцій і перспектив розвитку еволюційних технологій.
467899
  Скопенко Н.С. Еволюційний аспект створення об"єднань суб"єктів господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 251-257


  Розглянуто еволюцію створення об"єднань суб"єктів господарювання. Встановлено, що об"єктивними умовами формування інтегрованих об"єднань є потреби економіки, масштаби завдань і можливості отримувати внаслідок функціонування консолідованих капіталів ...
467900
  Снитюк В.Є. Еволюційний метод довизначення даних в задачах оптимізації життєвого циклу підприємств галузі / В.Є. Снитюк, Б.В. Мисник // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 196-197
467901
  Кришталь В.М. Еволюційний метод формування оптимального комплекту аварійно-рятувальної техніки / В.М. Кришталь, В.Є. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 168-174. – ISSN 1028-9763
467902
  Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Подолян І. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242 л. + Додатки: л. 237-242. – Бібліогр.: л. 220-236
467903
  Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Подолян І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
467904
  Чала О.В. Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 53-59. – ISSN 2075-0781


  "Запропоновано підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів, що поєднує каскадну та еволюційну стратегії з урахуванням рівня зрілості таких процесів. Даний підхід базується на розробленому принципі еволюційного управління життєвим ...
467905
  Подолян І.С. Еволюційний підхід у теорії ринкового попиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 22-31. – ISSN 1993-6788
467906
  Бенмасуд Набел Мохамед Еволюційний поступ арабо-європейських економічних відносин перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 8-10
467907
  Федорченко В.М. Еволюційний потенціал та межі конвергенції консерватизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Аналізується еволюція консервативної політичної ідеології як пристосування її ціннісно-ідейних конструктів до соціально-економічних та політичних змін суспільного життя у двадцятому столітті через запозичення цінностей інших соціально-політичних ...
467908
  Кондратенко Н.Р. Еволюційний пошук інформативних ознак із залученням експерта в задачі оцінки якості артезіанської води / Н.Р. Кондратенко, О.О. Снігур // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 96-101. – ISSN 1997-9266
467909
  Федас В.В. Еволюційний принцип як ознака наукової діяльності Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 218-222
467910
  Микитенко Є.В. Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 295-301. – ISSN 1563-3349
467911
   Еволюційний розвиток податкових систем: теорія і практика : монографія / [В.П. Вишневський та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 155, [1] с., [1] арк. діаграм (склад. вдвоє) : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит.арк., анот., зміст, передм., післямова парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 147-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-377-188-5
467912
  Пальчук М. Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії : зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-98 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-2366
467913
  Жуков С.А. Еволюційний розвиток світового маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 14-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
467914
  Сапачук Ю.М. Еволюційний розвиток фінансів та стабільність сучасного фінансового ринку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 154-158. – ISSN 1996-5931


  Згадуеться А.А. Чухно.
467915
  Бедринець М.Д. Еволюційний розвиток фінансової системи України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 341-348. – ISSN 2222-4459
467916
  Микитюк О.П. Еволюційний розвиток форм кооперації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 5-12
467917
  Халіков Р.Х. Еволюційний та есхатологічний тренди в контрсекулярній релігійності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 29-32


  Premodern religiousity, both exoteric and esoteric, has been oriented in the temporal dimension to the past. The myth of the golden age and the further degradation of mankind was inherent in various forms, such as medieval Christianity, Greek ...
467918
  Кириленко Н. Еволюційний характер народного гумору як національного коду українців // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 120-123. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
467919
  Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Людмила Філіпова, Ольга Олійник // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 35-40. – ISSN 1811-377X


  У статті розглядаються еволюційні тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність бібліотек США.
467920
  Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Л. Філіпова, О. Олійник // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 35-40. – ISSN 1811-377X
467921
  Кушнірчук Ю.М. Еволюційний шлях розвитку податкової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 249-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
467922
  Побірченко В. Еволюційні аспекти аналітичного змісту поняття "людський капітал" / В. Побірченко, О. Шутаєва // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 194-198. – ISSN 1818-2682
467923
  Бутко Б.О. Еволюційні аспекти економічних теорій інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 97-100. – ISSN 2306-6814
467924
  Нагорічна О.С. Еволюційні аспекти становлення та розвитку митної політики в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 12-18. – ISSN 2308-1988
467925
  Овсянко О.Л. Еволюційні етапи англомовних прислів"їв: тенденції модифікацій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 124-132. – ISSN 2077-804X
467926
  Пленюк М. Еволюційні етапи формування зобов"язання у дореволюційний період // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
467927
  Маловичко С.В. Еволюційні засади розвитку електронної комерції // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 291-297. – ISSN 1993-0259
467928
  Олійник А.О. Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудови нейромережевих моделей для розпізнавання образів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Олійник А.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
467929
  Ель-Хатіб Аднан Ібрагім Ісса Еволюційні методи побудови перевіряючих тестів цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ель-Хатіб Аднан Ібрагім Ісса; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
467930
  Шалапко Ю.І. Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-нерухомому фрикційному контакті : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.02.04. - тертя та зношування в машинах / шалапко Ю.І. ; МОНУ ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 38с. – Бібліогр.: 42 назви
467931
  Карлова В.О. Еволюційні періоди у розробці теорії "Беовульфознавства" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 54-63. – ISBN 978-617-7132-80-5
467932
  Кравець А.Ю. Еволюційні перспективи біополітичної аналітики. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 44-49. – ISSN 2519-2949
467933
  Бутко М. Еволюційні погліди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури / М. Бутко, І. Сидоренко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
467934
  Козка В.М. Еволюційні процеси в китайській економіці та необхідність трансформації моделі розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто шлях КНР до набуття нею статусу наддержави, а також необхідні корективи для подальшого процвітання китайської економіки.
467935
  Капуш Алла Володимирівна Еволюційні процеси в німецькій лексиці суспільно-політичного змісту (на матеріалі періодичних видань кінця 80-х - 90-х років) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Капуш А.В.; Київськ. держ. лінгвістичний ун-тет. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
467936
  Городецький В.В. Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в зліченно нормованих просторах : монографія / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-340. – ISBN 978-617-7096-67-1
467937
  Герасименко В.І. Еволюційні рівняння в функціональних похідних багаточастинкових систем / В.І. Герасименко, Ю.Ю. Федчун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Ієрархія рівнянь ББГКІ та дуальна ієрархія еволюційних рівнянь, якими описується еволюція нескінченночастинкових систем, сформульовані як еволюційні рівняння в функціональних похідних. На основі такого підходу побудовано розв"язки задач Коші для ...
467938
  Герасименко В. Еволюційні рівняння систем частинок з дисипативною взаємодією / В. Герасименко, А. Бодрова, М. Боровченкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Для одновимірної системи частинок з дисипативною взаємодією побудована ієрархія рівнянь ББГКІ, якою описується еволюція гранульованих середовищ. Доведено існування розв"язків задачі Коші цієї ієрархії для початкових даних з простору послідовностей ...
467939
  Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Снитюк В.Є. ; НАНУ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
467940
  Волков С.М. Еволюційні трансформації культурології // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
467941
  Тихоненко Д.Г. Еволюційно-біохімічна систематика грунтів на основі палеоінформаційної моделі / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 5-12 : рис. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
467942
  Пономаренко О.В. Еволюційно-ігрова модель дослідження нейрогенетичних технологій // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 202-203
467943
  Биконя С.Ф. Еволюційно-інституційна теорія трансформаційних змін в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 106-113. – Бібліогр.: на 22 пункта. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
467944
  Кашпур Юрій Михайлович Еволюційно-історичні аспекти вірності особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 153-161. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
467945
  Павлюк С.П. Еволюціонізм (-напрям у соціокультурній антропології, етнології та етнографії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 12-13. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
467946
  Жукова В.П. Еволюціонування наук безпечного існування професійно-діяльнісного середовища бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 82-91


  Розглянуто еволюціонування наук, які забезпечують безпечне існування професійно-діяльнісного середовища бібліотек і зміни поглядів на професійно-діяльнісні константи умов праці в аспекті гуманізації й проблем безпеки людини в процесі трудової діяльності.
467947
  Пащенко М.В. Еволюціонування образу природи у прозі М. Коцюбинського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 107-115. – (Серія: Філологія)
467948
  Дідух Д.І. Еволюціонувати або деградувати: особливості розвитку регулювання сфери інтелектуальної власності в Китайській Народній Республіці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 72-75
467949
  Гродзинський Д.М. Еволюція (- уявлення про зміни в природі і суспільстві, їх закономірності й скерованість) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 13-15. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
467950
   Еволюція web технологій в сучасних умовах / О.О. Бородіна, А.М. Гафіяк, С.Д. Просвєтов, О.Р. Білобров // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019 : XIV міжнар. наук.-практ. конф. 24-26 черв. 2019 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7571-58-1
467951
  Бурко Р. Еволюція або Революція. Як мають змінитися укроаїнські спецслужби // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 50-52. – ISSN 1996-1561
467952
  Галаджій О.В. Еволюція австралійсько-британських відносин під час Другої світової війни // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 48-55. – ISBN 978-966-02-7989-6
467953
  Поцулко О.А. Еволюція автокефального руху в Україні (1917-1936 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 213-218. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються основні етапи становлення, розвитку та причини перших невдач відродження православної автокефалії в Україні, її наслідки щодо Української православної церкви, а також взаємини з радянською владою.
467954
  Чернов В. Еволюція авторитаризму // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-65. – ISSN 1812--514Х
467955
  Усачова К. Еволюція агіографії: між культом та літературою // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 36-46. – ISBN 966-7379-70-1
467956
  Адигьозалов Тогрул Аскер оглу Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Адигьозалов Торгул Аскер оглу ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 232 л. – Бібліогр.: л. 199-232
467957
  Адигьозалов Тогрул Аскер оглу Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Адигьозалов Тогрул Аскер оглу ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
467958
  Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує розвиток американсько-китайських відносин в 1991-2000 рр., провідні чинники впливу на їх еволюцію; основні сфери взаємного інтересу і суперечностей двох держав. The рaper studies U.S.-Chinese relations in 1991-2000, key factors of ...
467959
  Седляр Ю.О. Еволюція американсько-кубинського конфлікту у постбіполярний період або чому санкції не діють? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 52-60


  Американсько-кубинський конфлікт є унікальним явищем сучасних міжнародних відносин. У світовій практиці важко віднайти аналоги такого тривалого і непримиренного асиметричного протистояння, яке перейшло з епохи біполярності у принципово нову систему ...
467960
  Павлов В. Еволюція американсько-російських відносин на межі XX - XXI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 33-34
467961
  Седляр Ю.О. Еволюція аналізу зовнішньої політики як наукового напряму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 43-50


  This article surveys the development of foreign policy analysis. It opens with a review of three main periods of foreign policy analysis" evolution and then goes on to explore the impact of globalization on the field. It is stressed what global ...
467962
  Шульженко Ф.П. Еволюція англійського права: історико-правовий дискурс / Ф.П. Шульженко, М.В. Маркарян // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – C. 29-39. – ISSN 2412-8465
467963
  Грантовська О.А. Еволюція античної стилістики в європейському одязі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грантовська О.А. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
467964
  Пахомова С.М. Еволюція антропонімних формул у слов"янських мовах / С.М. Пахомова ; М-во освіти, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2012. – 341, [3] с. – Резюме парал. укр., рос., англ., пол. – Бібліогр.: с. 5-8, 320-341. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-531-079-3
467965
  Ріжняк Р. Еволюція апаратного й телекомунікаційного забезпечення вищих навчальних закладів Кіровоградщини в другій половині XX - на початку XXI століття (аспект комп"ютеризації) / Р. Ріжняк, Ю. Пархоменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 62-73. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)


  Досліджується історія апаратного й телекомунікаційного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету та Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Визначені основні етапи та встановлено ...
467966
  Усатюк О.С. Еволюція архетипних образів вогню в повістях М.Гоголя : за концепцією Г.Башляра // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 87-91
467967
  Дичко І.О. Еволюція атмосфери Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
467968
  Ковтун О.Ю. Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковтун О.Ю.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 219л. – Бібліогр.: л.195-219
467969
  Ковтун О.Ю. Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичних наук: спец. 23.00.04. - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковтун О.Ю. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відношень. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
467970
  Байденко В. Еволюція бакалаврату і магістратури: 1999-2010 роки (європейський ракурс) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 9-23. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються етапи формування "філософії" болонських (бакалаврського та магістерського) ступенів , позитивний та негативний зарубіжний досвід проектування освітніх програм у проекції студентоцентрованого і компетентнісного підходів.
467971
  Альошина І.В. Еволюція банківського регулювання для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 426-439
467972
  Поліщук Є. Еволюція банківського регулювання на наднаціональному рівні / Є. Поліщук, М. Диба // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 19-26 : рис. – ISSN 1605-2005
467973
  Лепинська І.О. Еволюція банківського регулювання та нагляду в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 81-86
467974
   Еволюція банківської системи Польщі. – Люблін : Вид-во Університету Марїї Кюрі-Склодовської, 2006. – 335 с. – ISBN 83-227-2617-1
467975
  Сенищ І.П. Еволюція банківської системи України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 209-215. – ISSN 1562-0905
467976
  Скоморович І.Г. Еволюція банківської справи в українських землях // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.137-144
467977
  Лоссовський І. Еволюція безпекових концептів у субрегіоні Південно-Східної Азії: малазійський акцент // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 52-57
467978
  Лоссовський І. Еволюція безпекових концептів у субрегіоні Південно-Східної Азії: малазійський акцент // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 50-55
467979
  Росінська О.А. Еволюція біблійних образів в українській літературі ХХ століття / О.А. Росінська, В.А. Манойленко // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 49-56. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
467980
  Стрільчук Л. Еволюція близькосхідної політики США щодо Іраку (90-ті роки XX - поч. XXI ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 116-121. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
467981
  Рибак В. Еволюція боргу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Алексіс Ципрас аж ніяк не перший у грецькій історії популіст, який намагався реалізувати свої передвиборні обіцянки за допомогою європейських кредитів.
467982
  Рибачук В.І. Еволюція боротьби правоохоронних органів України з незаконним володінням предметами озброєння : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Рибачук В. І.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1995. – 20л.
467983
  Пархоменко В. Еволюція бухгалтерського обліку: напрями і завдання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 3-5
467984
  Головко В. Еволюція бухгалтерської звітності в Україні / В. Головко, О. Орлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначається розвиток, порядок складання і подання бухгалтерської звітності в різні історичні періоди. Розглядаються складові щодо вдосконалення бухгалтерського звітності в контексті трансформації національної економіки України. The article ...
467985
  Корягін М.В. Еволюція бюджетних відносин у часи Київської Русі, гетьманщини та Запорізької Січі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 351-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
467986
  Лабович Л. Еволюція весільної обрядовості Північного Підляшшя // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 29-33, 44. – ISSN 1230-2759


  Друга світова війна та післявоєнний період.
467987
  Лабович Л. Еволюція весільної обрядовості Північного Підляшшя (XIX століття - міжвоєнний період) // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 4 (134). – С. 31-36. – ISSN 1230-2759
467988
  Бовтун А. Еволюція взаємин між Україною та Польщею у 1918 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 148-151. – ISBN 978-966-171-783-9
467989
  Вовченко В.Ю. Еволюція взаємодіючої багаточастинкової системи, що виникає у зіткненнях релятивістських ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Вовченко Володимир Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
467990
  Хомовненко М.Г. Еволюція виборчої системи України // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 219-232
467991
  Тимошик М.С. Еволюція видавничої мережі радянського типу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 35-44


  Розглядається становлення та розвиток видавничої мережі у нідрадянській Україні. Аналізуються заходи радянської влади щодо ревізії випущеної літератури, становлення законодавчої бази, творення спеціальних органів щодо управління видавничою справою, а ...
467992
  Сібірякова О.О. Еволюція вимірювання зв"язку масової аудиторії та медіа: від лінійного до мультиплікативного // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У матеріалі автор простежує еволюцію зв"язку між масовою аудиторією і медіа, а також зміни у підходах до вимірювання масової комунікації як одному з аспектів оцінки її ефективності. У результаті систематизації ключових теоретичних моделей комунікації ...
467993
  Кузіна Р. Еволюція виникнення концептуальних основ як базису для розробки стандартів фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
467994
  Дебич М.А. Еволюція вищої освіти на зламі століть та перспективи її розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 107-113. – ISSN 2078-1016
467995
  Заїка І.Ю. Еволюція відносин України з міжнародними фінансовими організаціями // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 20-21
467996
  Шевченко М.М. Еволюція військово-морської могутності США та КНР у контексті геополітичного протиборства // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-122
467997
  Широкорад Д.В. Еволюція вільних металевих кластерів при бомбардуванні низькоенергетичними кластерами аргону : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Широкорад Дмитро Вікторович ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назв
467998
  Говоровська О. Еволюція вітчизняної освіти під впливом глобальної інформатизації суспільства // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 320-326
467999
  Тарасевич В. Еволюція влади-власності в общині та племені // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 4. – C. 61-78. – ISSN 1811-3141
468000
  Мельник А. Еволюція вчень сутності світової економічної кризи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 208-218. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто погляди відомих учених щодо тлумачення поняття світової економічної кризи. Визначено залежність прояву світових економічних криз від етапів економічного циклу розвитку світової економіки.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,