Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
467001
  СалигаТ "... З глибу рідної землі..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 118-122. – ISSN 0868-4790
467002
  Луковецька С. "Журналіст із великими очима та доброзичливою іронією" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 20


  Стаття студентки КНУТШ щодо моделі професійного журналіста: думки учасників XI Літньої школи.
467003
  Гончаров К. "Журналіст із відповідальністю за майбутнє" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 20


  Стаття студента КНУТШ щодо моделі професійного журналіста: думки учасників XI Літньої школи.
467004
  Ионов А.Ю. "Жуткое" фрейда и жанр ужасов в кино // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 59-67. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
467005
  Верба І.В. "З 1906 р. діяльність Грушевського стала все більше переноситися на Велику Україну до Києва" // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 162-181. – ISBN 978-966-2530-21-6


  Михайло Грушевський у 1906 - 1913 роках.
467006
  Карандій В. "З банком тестових завдань розгорнувся цілий детектив" / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 1, 12


  Керівник Центру тестування Вадим Карандій щодо тестування. Тема незалежного тестування, однієї з найпопулярніших і найбільш ефективних реформ, завжди була в центрі уваги. Але, напевно, ніколи навколо неї не іскрили такі сильні емоції. Підозри у ...
467007
  Соловей Е. "З вами на світі, книжки, солодко жити" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 15


  Книжкові уподобання Елеонори Соловей
467008
  Манойленко Ю. "З Вас би, бабо, писати картину..." : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 7-8. – ISSN 2075-1222
467009
  Засенко П. "З великою любов"ю..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 168-170. – ISSN 0208-0710
467010
  Глодзь Г.Л. "З днем народження, Вандо Джун" Курта Воннегута: драматичне переосмислення гомерової "Одіссеї" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 87-91. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто контекст написання та змістові особливості п"єси, в якій Курт Воннегут верифікує образ героя, поширений у масовій культурі шістдесятих. The article explores the context of the creation and important content features of Kurt ...
467011
  Стецик Н. "З дня" чи "з дня, наступного за днем" офіційного опублікування: до проблеми невизначеності моменту набрання чинності нормативно-правовими актами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 29–36. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
467012
  Чегодаєва М. "З Єгипту покликав Я Сина Свого" // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-9. – ISSN 0132-084Х
467013
  Радишевський Р. "З журбою радість обнялась" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 13 січня (№ 1). – С. 15


  Згадується, що до виданого в 90-ті роки видавництвом "Дніпро" двотомника О. Олеся нещодавно в серії "Друкується вперше. Літературні палімпсести", яка виходить у видавництві КНУ імені Тараса Шевченка (голова ред. ради Л. В. Губерський), вийшло два томи ...
467014
  Тищенко О.В. "З журбою радість обнялась..." : До 130-ої річниці від дня народження Олександра Олеся // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 25-29
467015
  Голованова Н. ...журналістики з Цинциннаті // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 26-27
467016
  Давиденко В. ...З ангельськими крильми. Діалог Валентини Давиденко і Михайла Наєнка : інтерв"ю / В. Давиденко, М. Наєнко // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 грудня (№ 49). – С. 12-13


  Нещодавно на виставці в Мистецькому Арсеналі кияни чи не вперше побачили велике панно Михайла Жука, створене в 1912-1914 рр. під назвою "Чорне і біле". Мистецтвознавці переконані, що на ньому художник зобразив молодого Павла Тичину і дочку письменника ...
467017
  Почапська О. Журналіст-практик vs журналіст-науковець: до проблеми вивчення стратегії розвитку журналістської освіти в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 62-68. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
467018
  Маринович М. Журналіст має бути моральним і в аморальному суспільстві // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-37.
467019
  Усманова О. Журналіст та видавець Р. Федорів: портрет на тлі доби // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 337-341. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
467020
  Недопитанський М.І. Журналіст у світі інформації : Текст лекції для студ. Інс-ту журналістики з курсу "Інформаційна політика та безпека" / М.І. Недопитанський; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 30с.
467021
   Журналіст України. – Київ
№ 3/4. – 1995
467022
   Журналіст України. – Київ
№ 5/6. – 1995
467023
   Журналіст України. – Київ
№ 1/2. – 1996
467024
   Журналіст України. – Київ
№ 3/4. – 1996
467025
   Журналіст України. – Київ
№ 5/6. – 1996
467026
   Журналіст України. – Київ
№ 7/8. – 1996
467027
   Журналіст України. – Київ
№ 9/10. – 1996
467028
   Журналіст України. – Київ
№ 11/12. – 1996
467029
   Журналіст України. – Київ
№ 1/2. – 1997
467030
   Журналіст України. – Київ
№ 3. – 1997
467031
   Журналіст України. – Київ
№ 4. – 1997
467032
   Журналіст України. – Київ
№ 5. – 1997
467033
   Журналіст України. – Київ
№ 6. – 1997
467034
   Журналіст України. – Київ
№ 1. – 1998
467035
   Журналіст України. – Київ
№ 2. – 1998
467036
   Журналіст України. – Київ
№ 3. – 1998
467037
   Журналіст України. – Київ
№ 4. – 1998
467038
   Журналіст України. – Київ
№ 5/6. – 1998
467039
   Журналіст України. – Київ
№ 7. – 1998
467040
   Журналіст України. – Київ
№ 9. – 1998
467041
   Журналіст України. – Київ
№ 10. – 1998
467042
   Журналіст України. – Київ
№ 11. – 1998
467043
   Журналіст України. – Київ
№ 12. – 1998
467044
   Журналіст України. – Київ
№ 1. – 2000
467045
   Журналіст України. – Київ
№ 2. – 2000
467046
   Журналіст України. – Київ
№ 3. – 2000
467047
   Журналіст України. – Київ
№ 4. – 2000
467048
   Журналіст України. – Київ
№ 5. – 2000
467049
   Журналіст України. – Київ
№ 6. – 2000
467050
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2001
467051
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2001
467052
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2001
467053
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2001
467054
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2001
467055
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2001
467056
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2002
467057
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2002
467058
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3/6. – 2002
467059
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1/2. – 2003
467060
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2003
467061
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4/5. – 2003
467062
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2003
467063
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2004
467064
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2004
467065
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2004
467066
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4/5. – 2004
467067
   Журналіст України : Спецвипуск. – Київ, 1975-
№ 6 : ЗМІ і вибори. – 2004
467068
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2005
467069
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2005
467070
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2005
467071
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2005
467072
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 7. – 2005
467073
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2005
467074
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2006
467075
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2006
467076
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2006
467077
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2006
467078
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2006
467079
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2006
467080
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 7. – 2006
467081
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 8. – 2006
467082
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 9. – 2006
467083
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2006
467084
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 11. – 2006
467085
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 12. – 2006
467086
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2007
467087
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2007
467088
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2007
467089
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2007
467090
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2007
467091
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2007
467092
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 7. – 2007
467093
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 8. – 2007
467094
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 9. – 2007
467095
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2007
467096
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 11. – 2007
467097
   Журналіст України. – Київ, 1975-
№ 12. – 2007
467098
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2008
467099
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2008
467100
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2008
467101
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2008
467102
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2008
467103
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2008
467104
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2008
467105
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2008
467106
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2008
467107
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№10. – 2008
467108
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2008
467109
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2008
467110
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2009
467111
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2009
467112
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2009
467113
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2009
467114
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2009
467115
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2009
467116
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2009
467117
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2009
467118
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2009
467119
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2009
467120
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2009
467121
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2009
467122
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2010
467123
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2010
467124
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2010
467125
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2010
467126
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2010
467127
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2010
467128
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2010
467129
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2010
467130
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2010
467131
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2010
467132
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2010
467133
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2010
467134
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2011
467135
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2011
467136
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2011
467137
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2011
467138
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2011
467139
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2011
467140
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2011
467141
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2011
467142
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2011
467143
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2011
467144
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2011
467145
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2011
467146
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2012
467147
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2012
467148
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2012
467149
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2012
467150
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2012
467151
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2012
467152
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2012
467153
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2012
467154
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2012
467155
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2012
467156
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2012
467157
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2012
467158
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2013
467159
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2013
467160
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2013
467161
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2013
467162
   Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2013
467163
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2013
467164
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2013
467165
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2013
467166
   Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2013
467167
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2013
467168
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2013
467169
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2013
467170
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2014
467171
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2014
467172
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2014
467173
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2014
467174
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2014
467175
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2014
467176
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2014
467177
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2014
467178
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2014
467179
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2014
467180
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2014
467181
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2014
467182
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2015
467183
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2015
467184
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2015
467185
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2015
467186
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2015
467187
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7. – 2015
467188
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 8. – 2015
467189
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2015
467190
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2015
467191
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2016
467192
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2016
467193
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2016
467194
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2016
467195
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2016
467196
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2016
467197
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2016
467198
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2016
467199
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2016
467200
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2016
467201
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2016
467202
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1. – 2017
467203
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 2. – 2017
467204
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3. – 2017
467205
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 4. – 2017
467206
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5. – 2017
467207
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 6. – 2017
467208
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2017
467209
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9. – 2017
467210
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 10. – 2017
467211
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11. – 2017
467212
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 12. – 2017
467213
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 1/2. – 2018
467214
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 3/4. – 2018
467215
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 5/6. – 2018
467216
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2018
467217
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 9/10. – 2018
467218
   Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
№ 11/12. – 2018
467219
  Ярмиш Ю. Журналіст, науковець, педагог // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 162-164. – ISSN 0131-2561
467220
  Волиняк П. Журналіст, що вміє мислити // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 203, грудень : грудень. – С. 9-13


  Роман Дмитрович Рахманний — український публіцист і радіокоментатор, член УВАН, НТШ.
467221
  Патон Б. Журналістам і читачам науково-популярної газети "Світ" // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)
467222
   Журналістам, авторському колективу, читачам газети "Київський університет" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Вітання ректора КНУТШ Леоніда Губерського журналістам, авторському колективу, читачам газети "Київський університет" з нагоди 80-річчя заснування газети
467223
  Мазур М.І. Журналісти-практики в інформаційній діяльності телебачення: проблема жанру // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 121-125


  Розглянуто особливості трансформації жанрових форм у сучасній інформаційній діяльності телебачення. Проаналізовано жанрову різноманітність інформаційного випуску новин "Вісник" (Львівська обласна державна телерадіокомпанія). This paper observes ...
467224
   Журналісти вивчають німецьку : (навчально-методичний посібник для студентів Інституту журналістики). – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2001. – 82 с. : іл., табл. – Вид. нім. мовою
467225
   Журналісти з Київського університету. Спогади. Світлини. Імена / [А. Горлов та ін. ; редакції газ. "Голос України" і "Урядовий кур"єр"]. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 383, [1] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-7758-71-4
467226
  Приступенко Т. Журналісти і вибори // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 365-380. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
467227
  Черевко А. Журналісти і вчасно не прочитані книжки / А. Черевко, Н. Ваверчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Головний редактор "Дня" Л. Івшина спілкувалася зі студентами КНУТШ. На порядку денному - важливість якісної історичної освіти в роботі медійників.
467228
  Горпенюк Максим Журналісти на лижах // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 62-63 : фото
467229
   Журналісти про журналіста // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  "Вийшла друком книжка "Журналіст Ґарет Джонс", що знайомить українського читача з першим із іноземних кореспондентів, який під своїм іменем публікував статті про Голодомор в Україні 1932-1933 років. Окремі Статті Ґарета Джонса вперше зібрані та видані ...
467230
   Журналісти стріляють не кулями / [упоряд. Клубань О.М.]. – Київ : Прес-Кіт, 2012. – 182, [1] c., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-2742-04-6
467231
   Журналісти стріляють не кулями / [упоряд. О.М. Клубань]. – Київ : АНТ, 2013. – 182, [2] с., [8] арк. фотогр. : фотогр. – ISBN 978-966-97332-1-4
467232
   Журналісти Черкащини (1954-2004) : бібліогр. довідник. – Черкаси : Брама, 2003. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч. по містах і районах: с. 247-250. – ISBN 966-8021-66-5
467233
  Пархомчук Т. Журналісти, мовчати! Розворот на шлях інформаційного тероризму? // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 10). – С. 4


  "Українські злидні є нетиповими для світу. До звичайного зубожіння може долучитися ще й інформаційний голод. У 1997 році ООН прирівняла поняття інформаційної бідності до бідності матеріальної. І недаремно в Україну їде представник ОБСЄ з питань свободи ...
467234
  Лизанчук В. Журналісти: зрячі очі суспільства чи заручники джинси? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 19-21
467235
  Москаленко А.З. Журналістика-мистецтво демократії // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.118-123
467236
  Тимошик М. Журналістика-стан душі [Анатолій Москаленко] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 320. – ISBN 966-7522-09-1
467237
  Гусєва О.О. Журналістика - "четверта влада" чи невільниця влади? (Сергій Довлатов і радянська журналістика) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 86-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
467238
   Журналістика - 2005 в контексті сучасних професійних стандартів та трансформацій журналістської освіти : міжнародна науково-практична конференція, 26-28 травня 2005 р.: матеріали. – Київ : ІЖКНУ імені Т. Шевченка, 2006. – 198с.
467239
  Рубан В.А. Журналістика - важлива галузь громадсько-політичної діяльності / В.А. Рубан. – Київ, 1969. – 60с.
467240
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 4. – 1978
467241
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 5. – 1978
467242
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 6. – 1979
467243
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 7. – 1979
467244
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 8. – 1980
467245
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 9. – 1980
467246
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 13. – 1982
467247
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 14. – 1983
467248
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 15. – 1983
467249
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 16. – 1984
467250
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 18. – 1986
467251
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 19. – 1987
467252
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 20. – 1989
467253
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 21. – 1989
467254
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 22. – 1990
467255
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 23. – 1991
467256
   Журналістика : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 24. – 1992
467257
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 1 (26). – 2002. – 176 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
467258
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 2 (27). – 2003. – 170 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
467259
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 3 (28). – 2004. – 182 с. – резюме - рос., англ. мовами
467260
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 4 (29). – 2005. – 187 с. – резюме - рос., англ. мовами
467261
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 5 (30). – 2006. – 176 с. – резюме - рос., англ. мовами
467262
   Журналістика : науковий збірник. – Київ, 1976-
Вип. 6 (31). – 2007. – 207 с. – резюме - рос., англ. мовами
467263
   Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 7 (32). – 2008. – 199 с. – резюме - рос., англ. мовами
467264
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 8 (33). – 2009. – 198 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
467265
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 9 (34). – 2010. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467266
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 10 (35). – 2011. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467267
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 11 (36). – 2012. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467268
  Рус-Моль Журналістика = Journalismus : підручник і посібник / Штефан Рус-Моль ; [пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник]. – Київ : Академія української преси, Центр вільної прави, 2013. – 345, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 327-344. – (Бібліотека масової комунікації АУП / Акад. Укр. Преси). – ISBN 978-966-2123-49-4
467269
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 12 (37). – 2013. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467270
   Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1976-
Вип. 13 (38). – 2014. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467271
  Худицький В. Журналістика була сенсом його життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 липня (№ 24). – С. 11


  Він приходив на лекцію без папірців або ж клав їх набік і починав розмірковувати вголос. Не виховував, а просто думав уголос. Це був Володимир Здоровега! Нещодавно минуло десять років від дня його смерті. Проте його уроки журналістики і досі ...
467272
  Яхно О.М. Журналістика в епоху "Всесвітньої павутини". Український сигмент мережі Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-49. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розвиток сучасних українських комунікаційних технологій. Проблеми законодавчого регулювання Інтернету. Чи здатний Інтернет вплинути на результати парламентських виборів-2002.
467273
   Журналістика в піарі та піар у журналістиці : [посібник] : Авторитет журналіста: харизма, досвід, знання. Критерії визначення ефективності обраної теми. Як викликати натхнення? Прийоми вибору образів. Вимоги до знань і вмінь піарника. Як піаряться відомі політики світу? Кого звеличує Майстер? / [упоряд. : В.Ф. Іванов, О.С. Дудко]. – Київ : Грамота, 2010. – 288 с. : іл. + Додатки: с. 182-286. – Бібліогр.: с. 135-142. – ISBN 978-966-349-271-1
467274
   Журналістика в умовах гласності. – Київ : Либідь, 1991. – 199с.
467275
  Іщенко Н. Журналістика в час Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  Які висновки українські ЗМІ мають зробити після виборів у США.
467276
  Сергійчук В. Журналістика відкрила мені шлях до науки
467277
  Лісовий П.М. Журналістика Закарпаття 50-70-х років ХІХ століття і її зв"язки з іншими українськими землями та Росією / П.М. Лісовий. – Ужгород, 1969. – 51с.
467278
  Лісовий П.М. Журналістика Закарпаття другої половини 19 - першої половини 20 ст. і її зв"язки з іншими укр. землянамим та Росією. : Дис... Доктора філолог. наук: / Лісовий П.М.; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1969. – 675л. – Бібліогр.:л.1-22
467279
  Лісовий П.М. Журналістика Закарпаття другої половини 19 -першої половини 20 століть і її зв"язки з іншими українськими землями та Росією. : Дис... Докт. філолог. наук: / Лісовий П.М.; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1969. – 675л. – Бібліогр.:л.1-22
467280
  Харченко О. Журналістика і ... перенавчання суспільства / О. Харченко, В. Шевченко, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 18-19


  "Екстракт" зустрічі Лариси Івшиної зі студентами Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
467281
  Шкляр В. Журналістика і дипломатія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-42. – (Журналістика ; Вип. 5)
467282
  Жадько В.О. Журналістика і духовність: проблеми взаємозв"язку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 105-111


  Відродження духовності журналістика пов"язує і з відродженням культурних та історичних традицій та закликає творчі сили забезпечувати їх розвиток та збагачення.
467283
  Соколов М.Ю. Журналістика і посттравматичні стреси (Психологічний вплив насильства в новинах на репортерів, що їх передають) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Психологічний вплив на журналістів тих надзвичайних ситуацій (війни, катастрофи, стихійні лиха), в яких дово-диться їм працювати, маловивчений. Тому, зазвичай, журналісти є неготовими до таких ситуацій. Аби допомогти їм подолати наслідки ...
467284
  Демченко С.В. Журналістика і суспільство: балансування між державою, бізнесом та громадською сферою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – C. 6-8


  У статті розглядається проблема подальшої трансформації української преси, надмірна залежність якої від держави і бізнесу не дає змоги їй стати справжнім чинником розбудови громадянського суспільства. The article is devoted to the problem of further ...
467285
  Владимиров В.М. Журналістика класична та некласична. Передбачення існування післянекласичної журналістики // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 37-43. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6


  Спрощені, лінійні схеми тоталітарного управління пресою змінилися на значно складніші побудови соціально відповідальної її моделі. Українські мас-медіа тільки почали до них звикати, а вже виявилося, що в журналістик5и ХХІ століття мають бути зовсім ...
467286
  Слєсарчук Я.Л. Журналістика конфлікту: медіатор чи провокатор ? // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 121-125.
467287
  Шарова Т. Журналістика Костя Гордієнка як підготовчий етап до літературної творчості / Т. Шарова, С. Шаров // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 379-381
467288
  Бутиріна М.В. Журналістика співучасті: міра відповідальності та правові засади / М.В. Бутиріна, І.О. Чередник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 70-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
467289
  Різун В.В. Журналістика стає престижною професією // Голос України, 2000
467290
  Вайшенберг З. Журналістика та медіа = Journalismus und Medien Handbuch : довідник / Зігфрід Вайшенберг, Ганс Й. Кляйнштойбер, Бернгард Пьорксен ; [пер. з нім.: П. Демешко, К. Макєєв]. – Київ : Академія Української Преси ; Центр Вільної Преси, 2011. – 529, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. - На авантит. відомості про авторів. - Термінол. покажч.: с. 527-529. - Вих. дан. ориг.: UWK Verlagsgesellschaft mbH, 2005. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека масової комунікації "Академії Української Преси"). – ISBN 978-966-2123-32-6
467291
  Жадько В.О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-346-909-6
467292
  Жадько В.О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько ; [наук. ред. В.П. Андрущенко]. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-617-07-0043-8
467293
  Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах / Д.С. Григораш; [ред. кол. : Здоровега В.Й. (голов.), Кибальчич В.М., Курганський І.П. та ін.]. – Львів : Видав. об"єднання "Вища школа", Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1974. – 293, [3] с.
467294
  Колісник Ю. Журналістика УРСР в умовах тотального контролю (на матеріалах журнальної періодики 50-800-х рр.) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 50-63


  У статті всебічно досліджено вплив радянської цензури на формування інформаційного простору. На численних зразках журнальної періодики УРСР з використанням різноманітного історичного фактажу з "ясовано особливості тотального контролю над ЗМІ, показано ...
467295
  Мелещенко О.К. Журналістика Франції / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 159-212


  У статті розглянуто історичний аспект розвитку французької газетної преси та подано хронологічний бібліографічний покажчик, присвячений французьким засобам масової інформації. In the article it is researched the historical aspect of development of ...
467296
  Лизанчук В. Журналістика чи комунікативістика? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 13


  "…Під гаслом реформування галузі знань кафедра журналістики та нових медій Інституту журналістики Київського університету ім. Б. Грінченка, кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин КНУ імені ...
467297
  Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І.Л. Михайлин. – Харків : Прапор, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-8690-99-0
467298
  Чічановський А.А. Журналістика як політична діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 5-10. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто масовокомунікативні аспекти практичної політики як базової складової політичних процесів, домінуючі тенденції інформаційної діяльності в рамках політичної системи. Mass communicative aspects of a practical policy are considered to be the ...
467299
  Бутиріна М.В. Журналістика як синергетичний об"єкт // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 13-18. – ISSN 2617-1813
467300
  Ярмиш Ю. Журналістика як спосіб життя / Юрій Ярмиш // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 345-351. – ISBN 966-7769-79-6
467301
  Голованова Н. Журналістика, забарикадована від Журналістики // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-41
467302
  Владимиров В.М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : Монографія / В.М. Владимиров; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 220с. – ISBN 966-594-185-2
467303
  Макарський О. Журналістика, що межує з наукою // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10. – С. 38-41
467304
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 1. – 1976. – 128с.
467305
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 2. – 1977. – 128с.
467306
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 3. – 1977. – 136с.
467307
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 4. – 1978. – 136с.
467308
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 5. – 1978. – 159с.
467309
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 6. – 1979. – 127с.
467310
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 7. – 1979. – 145с.
467311
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 8. – 1980. – 143с.
467312
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 10. – 1981. – 136с.
467313
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 11. – 1981. – 148с.
467314
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 12. – 1982. – 156с.
467315
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 13. – 1982. – 160с.
467316
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 14. – 1982. – 160с.
467317
   Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : Питання мови і стилю преси; Наук. збірник. – К. : Вища шк.
Вип. 15. – 1983. – 172с.
467318
  Карпенко В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посібник / Віталій Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 194, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-272-7
467319
  Різун В.В. Журналістика: інформування чи вплив? Погляд на явище з позиції теорії комунікації / В.В. Різун, З.В. Партико // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-23. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Стаття присвячена проблемному питанню в журналістикознавстві: чим є журналістика - засобом впливу чи інформування. Автори статті розглядають журналістику як засіб впливу в межах теорії масового спілкування.
467320
  Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці / Григорій Кривошея; МОНУ; Київ. міжнар. ун-тет. – Київ, 2003. – 302с. – ISBN 966-8299-05-1
467321
  Кобинець А. Журналістика: місія здійснена // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 99-102
467322
  Бойко А. Журналістика: наука + творчість + відповідальність // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Про засідання студентської конференції, яка відбулась в Інституті журналістики. Студенти занепокоєнні станом свободи мас-медіа й вживанням української мови в пресі, на радіо і телебаченні.
467323
  Карпенко В.О. Журналістика: основи професіональної комунікації : Навч. пос. для студ. вищ.навч. закладів, що навчаються за спец. "Журналістика" / В.О. Карпенко; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Нора-прінт, 2002. – 348с. – ISBN 966-7837-37-8


  Журналістика розглядається як важливий складник масової комунікації, журналістські жанри - як форми комунікативного процесу. Для студентів вузів
467324
   Журналістика: словник-довідник / авт.- уклад. І.Л. Михайлин. – Київ : Академвидав, 2013. – 317, [2] с. – Алф. покажч.: с. 303-317. - Сер. засн. в 1995 р. – (Nota bene!). – ISBN 978-617-572-064-6
467325
  Шкляр В.І. Журналістика: умови і фактори системної трансформації // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 11-13


  У системній трансформації журналістики акцентується увага на людському компоненті, який рельєфно продукується в авторській журналістиці, "персональному журналізмі". The issue of human component reflected in personal journalism is considered in the ...
467326
  Богуславський О.В. Журналістикознавчі аспекти діяльності української політичної еміграції в Європі між двома світовими війнами: до історіографії питання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 110-116. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341Х
467327
  Черняков Б.І. Журналістикознавчі публікації у серіальних виданнях Київського університету імені Тараса Шевченка 1958-1998 : бібліографічний покажчик / Б.І. Черняков; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 1999. – 32 с.
467328
  Мелещенко О.К. Журналістикознавчі уявлення про світовий і національний інформаційний простір, його безпеку / О.К. Мелещенко; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Задруга, 2006. – 64с. – ISBN 966-406-012-7
467329
  Перепелиця Г. Журналістів Eska Rock не лише звільнили, а й оштрафували / Григорій Перепелиця ; [інтерв"ю взяв] Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Чи нівелювало це шкоду, завдану репутації України? Коментар експерта-міжнародника, доктора політичних наук, проф. КНУТШ Григорія Перепелиці щодо закриття керівництвом радіостанції програми та звільнення скандальних ведучих після образливих ...
467330
  Сидоренко Наталя Журналістська "планета Ді-Пі" : Українська преса у таборах військовополонених, переміщених осіб і біженців у Європі після 2-ї Світової війни (1945-1950) / Сидоренко Наталя, Сидоренко Олександр; Центр інновацій та розвитку.Дослідницький центр історії української преси. – Київ, 2000. – 175с. – ISBN 966-7345-33-5
467331
  Тарасюк Володимир Юрійович Журналістська діяльність Августина Волошина в контексті розвитку закарпатської преси : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.08 / Тарасюк В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 211л. – Бібліогр.: л.183-211
467332
  Тарасюк Володимир Юрійович Журналістська діяльність Августина Волошина в контексті розвитку закарпатської преси : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тарасюк В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
467333
  Баб"як П.Г. Журналістська діяльність Володимира Шашкевича // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 239-242
467334
  Карпенко М. Журналістська діяльність М.О. Максимовича в українознавчих розвідках П.М. Федченка // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 268-279. – Бібліогр.: Літ.: с. 279; 15 назв
467335
  Кривизюк Л.П. Журналістська діяльність Симона Петлюри // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 223-226. – ISSN 0321-0499
467336
  Безкровний Ю.О. Журналістська діяльність Симона Петлюри в Петербурзі та Москві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 27-35. – ISSN 1996-5931
467337
  Лизанчук В. Журналістська діяльність у контексті утвердження української мови як державної // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 13-24


  Показано морально-психологічні перепони на шляху розширення фунціонування української мови в Україні, зосереджено увагу на ролі журналіста у процесі утвердження української мови як державної. Moral-psychological barriers on the way of expansion and ...
467338
  Загоруйко Н.А. Журналістська діяльність Юрія Шереха крізь призму автобіографічних спогадів "Я - мене - мені… (і довкруги)" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті досліджено журналістську діяльність Юрія Шереха за автобіографічними спогадами "Я - мене - мені… (і довкруги)". Проаналізовано співпрацю вченого з друкованими виданнями того часу та з"ясовано особливості функціонування українськомовної преси ...
467339
  Іванов В.Ф. Журналістська етика : підручник для студентів вищих навч. закладів / Валерій Іванов, Володимир Сердюк. – Київ : Вища школа, 2006. – 231с. – ISBN 966-642-335-9
467340
  Кібл Р. Журналістська етика / Ричард Кібл ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка ; [ переклад з англ. Смоляк Д.І. ]. – Київ, 2007. – 192 с.
467341
  Іванов В.Ф. Журналістська етика : підручник для студентів вищих навч. закладів / Валерій Іванов, Володимир Сердюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-642-352-1


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
467342
  Іванов В.Ф. Журналістська етика : підручник для студентів вищих навч. закладів / Валерій Іванов, Володимир Сердюк ; [ передм. В.П. Мостового ]. – [ 3-є вид., випр. ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-642-352-1


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
467343
  Приступенко Т. Журналістська етика в контексті свободи слова в Україні / Т. Приступенко, І. Блохін // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 39-50


  Аналізуються актуальні питання журналістської етики, пов"язані з політичною ситуацією в країні, свободою слова та законодавчою базою засобів масової інформації. Анализируются актуальные вопросы журналистской зтики, связанные с политической ситуацией ...
467344
  Лозинський А. Журналістська етика в Україні чи брак її // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 жовтня (№ 39/40). – С. 13
467345
  Сафроньєва Г.М. Журналістська етика в Україні: оцінно-модальний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто поняття етики, виділено головні етичні принципи журналіста, з"ясовано основні етичні проблеми мас-медійної сфери. The article considers the concept of ethics and the main ethical principles of journalists. The basic ethical ...
467346
  Приступенко Т.О. Журналістська етика і вибори // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 82-92
467347
  Іванов В.Ф. Журналістська етика і стандарти діяльності журналіста // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 12-13


  У науковому повідомленні йдеться про моральні та професійні норми журналіста, розглядається проблема журналістської етики. In the article it is analyzed the moral and professional norms of the journalist. It is researched the problem of journalistic ...
467348
  Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень / Олена Кузнецова ; [ред. Д.С. Карпин] ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Світ, 1998. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-330 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7773-0922-4
467349
  Ширченко Я.І. Журналістська етика як система принципів професійної моралі представників ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 149-153


  У статті розглядається система принципів професійної моралі, журналістів та працівників мас-міедійних структур. In the article it is given the system of principles of professional ethics of journalists and representatives of mass media structures.
467350
  Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16с. + Додатки : л.177-229. – Бібл.:5 назв
467351
  Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 229л. + Додатки : л.177-229. – Бібліогр. : л.162-176
467352
  Шкляр В.І. Журналістська майстерність / В.І. Шкляр. – К., 1995. – 21с.
467353
  Лизанчук В.В. Журналістська майстерність : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Львів. шк. журналістики. – Київ : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 373, [3] с. – Покажч.: с. 257-369. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-871-5
467354
  Недопитанський М.І. Журналістська майстерність: репортерський досвід : практичний посібник / Микола Іванович Недопитанський : КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Ін-т журналістики, 2009. – 76с.
467355
  Федоришин Є.П. Журналістська об"єктивність при відтворенні реальності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Америки : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Федоришин Євген Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 186-204
467356
  Федоришин Є.П. Журналістська об"єктивність при відтворенні реальності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Америки : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Федоришин Євген Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
467357
  Різун В.В. Журналістська освіта в пострадянській Україні (з виступу на міжнародній конференції з питань функціонування ЗМІ в пострадянському просторі, що відбувалася восени 2001 року в Кишинівському університеті // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.22-24
467358
  Різун В.В. Журналістська освіта в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.43-48
467359
  Гайдамака В. Журналістська освіта в Україні в 90-ті роки ХХ ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 86-90. – ISSN 1728-9343


  Історико-оглядове дослідження присвячене новим університетським підрозділам (факультетам та кафедрам) України, які паралельно з відомими центрами журналістики - Київським університетом ім. Т. Г. Шевченка та Львівським університетом ім. І. Я. Франка в ...
467360
  Козлова А. Журналістська освіта за кордоном // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 105-109.
467361
  Михайлин І.Л. Журналістська освіта і наука : підручник для вищих навч. закл. / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с. – Бібліогр. : с. 333-335. – ISBN 978-966-680-459-7
467362
  Михайлин І.Л. Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-459-7
467363
  Різун В.В. Журналістська освіта й наука в Київському університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 33-34
467364
  Різун В. Журналістська освіта й наука в Київському університеті / В. Різун, Т. Трачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-13. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про розвиток журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка від створення в 1947 р. відділення журналістики й до наших днів. Идет речь о развитии журналистского образования в КНУ имени Тараса Шевченко от создания в 1947 г. отделения ...
467365
  Лісневська А. Журналістська освіта: теоретичні підходи до формування професійного мислення телевізійних репортерів. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 12-16. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
467366
   Журналістська осінь - 2002. Дискусія про політичний тиск та цензуру в українських медіа : Збірка статей. – Київ : Фонд медіа-ініціатив, 2003. – 104с.
467367
   Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навчально-методичний посібник для вищих навч. закладів. – Київ : [б. в.], 2007. – 608 с. – ISBN 966-594-766-4
467368
  Вернигора Н.М. Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу. Покажчик змісту // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 46-47


  Рецензія на кн.: Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : навч.-метод. посіб. / упоряд.: А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. – К. : Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса ...
467369
  Різун В.В. Журналістська педагогіка. Замість вступу // Редакційно-видавнича справа, 1997
467370
  Різун В.В. Журналістська педагогіка. Замість передмови // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 5-12. – ISBN 966-594-015-5
467371
  Вернигора Журналістська педагогіка: вимоги сьогодення / Вернигора, О.М. Вернигора // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 100-101


  (Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посів. / упоряд.: А І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. В. В. Різуна. — К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. — 608 с.) (Journalistic pedagogy in ...
467372
   Журналістська революція - 2004. Події, люди, дискусії. – Київ : Україна, 2005. – 284с. – ISBN 966-8136-36-5
467373
  Гарачковська О. Журналістська та літературознавча спадщина В.І. Дудка в рецепції українських і зарубіжних дослідників // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 30-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
467374
  Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В.В. Гоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 284-318. – ISBN 978-966-439-477-9
467375
  Гоян В.В. Журналістська творчість у процесі аудіовізуальної комунікації: досвід українського ефіру // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 23-30.


  Про специфіку творчої реалізації журналіста в аудіовізуальній сфері мас-медіа. In the article the guestion is about the specific of creative realization of journalist in the audiovisual sphere of mass-media.
467376
  Буряк В.Д. Журналістська творчість як система образної комунікації : Навчальний посібник / В.Д. Буряк; МОНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. – 60 с.


  Для студентів вищих навчальних закладів. Посібник також буде корисним викладачам економічних дисциплин, підприємцям, керівникам підприємств.
467377
  Карпенко В.О. Журналістська творчість. Теоретично-методичні та практичні засади : підручник / Віталій Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 164 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-388-388-5
467378
  Гоян Я О. Журналістська телерадіоосвіта: сучасні тенденції / Я О. Гоян, В.В. Гоян // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 18-26


  У статті розглядається методика організації навчально-освітнього процесу для підготовки сучасних телерадіожурналістів в Україні. Прикладом такої методики є комплекс з основних нормативних дисциплін і спецкурсів, які розроблені й втілюються в Інституті ...
467379
  Козак С. Журналістська, видавнича і громадсько-політична діяльність Олексія Коновала (за публікаціями часопису "Українські вісті") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 46-50. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто журналістську, видавничу і громадсько-політичну активність відомого діяча української діаспори Олексія Коновала за публікаціями часопису "Українські вісті" (1945—2000 рр., Німеччина, США)
467380
   Журналістське визнання туризму : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 156-157 : Фото
467381
  Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Центр підготовки та вдосконалення журналістів (Париж); Ін-т масової інформації (Київ); Жак Мурікан. – Київ, 2001. – 74с. – ISBN 966-95917-3-2
467382
   Журналістське розслідування : за матеріалами семінарів Ін-ту мас. інформації (Київ), Центру підгот. та вдоскон. журналістів (Париж), нідерланд. програми МАТРА. – Київ : [б. в.], 2004. – 109, [3] с. : іл., табл. – Вид. фінансується Міжнар. фондом "Відродження", м-вами закордон. справ Республіки Франції та Королівства Нідерландів. - Назва обкл.: Журналістське розслідування. – ISBN 966-8684-07-9
467383
   Журналістське розслідування. – 3-тє вид., оновлене та доп. – Київ, 2006. – 127с. – ISBN 966-8684-07-9
467384
  Глушко О.К. Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Глушко. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Арістей, 2007. – 144с. – ISBN 966-381-001-7


  Перший в Україні навчальний посібник, у якому висвітлюється історія, теорія і критикасинтетичного жанру аналітичної публіцистики - журналістського розслідування
467385
   Журналістське розслідування : навчальний посібник [ для початківців ] / О.С. Хоменок, О.О. Бурмагін, К.Б. Іванова, Є.М. Рибка, С.А. Томіленко. – Мелітополь : Інститут розвитку регіональної преси, 2008. – 182с. + CD ROM. – ISBN 978-966-8563-85-0
467386
  Глушко О.К. Журналістське розслідування : історія, теорія, практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Глушко. – 3-тє вид. – Київ : Арістей, 2008. – 144 с. – ISBN 966-381-001-7


  Перший в Україні навчальний посібник, у якому висвітлюється історія, теорія і критикасинтетичного жанру аналітичної публіцистики - журналістського розслідування
467387
  Бойко О.В. Журналістське розслідування в системі жанрів стилю масової інформації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 59-65
467388
   Журналістське розслідування на екологічну тему : (практ. посібник) / [авт.-упоряд.: Г. Гопко, О. Листопад, Т. Малькова]. – Київ : Савченко М.І., 2008. – 55, [1] с. : іл.
467389
  Іванов В. Журналістське розслідування та журналістське дослідження в журналістикознавстві: проблеми ідентифікації / В. Іванов, О. Дудко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зміст термінів "журналістське розслідування" та "журналістське дослідження". Аналізуються методи збирання інформації, а також процедура соціологічного дослідження. The article considers content of the terms "journalistic investigation" and ...
467390
  Полушкіна В.Ю. Журналістське розслідування. Специфіка жанру (на матеріалах вітчизняної та зарубіжної преси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-80. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Висвітлюється сучасний стан вивчення журналістського розслідування на матеріалах вітчизняної та зарубіжної преси.
467391
  Паславський І. Журналістське розслідування.Публікація резонансна, але небездоганна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 223-230. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
467392
  Глушко О.К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика : Навч. посібник / Олександр Глушко. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Арістей, 2006. – 144с. – ISBN 966-381-001-7
467393
  Гоян В.В. Журналістське розуміння візуальної сутності телебачення: теоретико-методичні аспекти (на прикладі викладання спецкурсу "Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 44-46


  Аналізується спеціфіка викладання профільного спецкурсу для студентів-журналістів, який закладає основи теорії телевізійного видовища
467394
  Германов В. Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини
467395
  Слободянюк Р. Журналістський аналіз: суть і актуалізація поняття / Раїса Слободянюк, Володимир Шкляр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 17-43. – (Журналістика ; Вип. 3)
467396
  Гутиря І.І. Журналістський маркетинг : Текст лекцій для студентів Ін-ту журналістики / І.І. Гутиря; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2003. – 42с.
467397
  Кривошея Г.П. Журналістський менеджмент / Г.П. Кривошея; Міжнародний ін-т лінгвістики і права. – Київ, 2001. – 117с. – ISBN 5-7763-22-11-1
467398
  Серажим К. Журналістський текст як предмет перцепції // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 17-25. – Бібліогр.: Літ.: с. 24-25; 9 п.
467399
  Карась М.А. Журналістський фах : організація творчо-виробничого процесу : навчальний посібник / Карась М.А. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2007. – 100 с.
467400
   Журналістський фах : газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Журналістика"] / [Т.О. Приступенко та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 287 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-594-779-6
467401
   Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Журналістика" / [Т.О. Приступенко та ін. ; за ред. В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 352 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-439-495-3
467402
  Радчик Р.В. Журналістський фах: інформаційні жанри : навч. посібник / Р.В. Радчик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-439-739-8
467403
  Олтаржевський Д. Журналістські аспекти неймінгу корпоративних видань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються корпоративні видання як особливий вид. Виявлено основні критерії їхнього функціонування на ринку друкованої продукції. Досліджено рівень та ефективність зв"язку корпоративного видання з реципієнтом. Corporative editions as special type ...
467404
  Даниленко Сергій Іванович Журналістські методи інформаційного забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі німецької преси) : Автореф. дис. ... канд. філоіл. наук : 10.01.08 / Даниленко Сергій Іванович ;. – Київ, 1997. – 21с.
467405
  Даниленко Сергій Іванович Журналістські методи інформаційного забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі Німецької преси) : Дис... канд. філолог.наук: / Даниленко Сергій Іванович; Мін-во освіти України КУ ім. Т.Шевченка ін-т журналістики. – К., 1997. – 141л. – Бібліогр.:л.135-141
467406
  Цісак В. Журналістські організації України та Польщі: функціонування в умовах трансформації // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 94-104. – ISBN 966-294-186-0
467407
   Журналістські розслідування : збірник навч.-метод. матеріалів / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Укр. ін-т підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси (Укртелерадіопресінститут) ; [упоряд. Миронченко В.Я.]. – Київ, 2012. – 109, [1] с. : табл. – Список учасників семінару "Журналіст. розслідування" с. 8-9
467408
  Василик Л.Є. Журналістські розслідування на телебаченні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 42-46. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Автор простежує становлення і функціонування жанру журналістського розслідування в телеформаті: кращі телепроекти, формування підходів до створення телерозслідування, умови його розвитку на сучасному етапі.
467409
  Афанасьєва К. Журналістські твори у "тенетах" українського законодавства // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 9-12. – ISSN 1608-6422
467410
  Сарапин Н.Л. Журналістські уроки Михайла Коцюбинського в житомирському часописі "Волинь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19--20. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено журналістську діяльність видатного українського новеліста, публіциста і критика Михайла Коцюбинського на сторінках житомирського часопису "Волинь".
467411
  Паримський І.С. Журналістські цінності гуманізму та істини: дотримання політичних, правових і моральних норм діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 169-172


  Нетлінні журналістські цінності, що й надають справжнього загальнолюдського сенсу творчості, як служінню гуманізму та істині, виявляються, насамперед, в ставленні журналіста до суспільства в контексті відповідальності, усвідомлення обов"язку ...
467412
  Вежель Л. Журналістсько-видавнича діяльність Гавриіла Костельника // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 401-407. – ISBN 966-02-1903-2
467413
  Усманова О.В. Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва : навч.-метод. посібник / О.В. Усманова, В.О. Кравченко, О.Р. Єременко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 200 с. : табл. – Бібліогр. в. кінці ст. – ISBN 978-966-599-431-2
467414
  Попович Ю.О. Журналістсько-публіцистична діяльність Дениса Квітковського в контексті розвитку українського національного руху на Буковині в 30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про розвиток української націоналістичної преси на Буковині в 30-х рр. ХХ ст. Звернуто увагу на суспільно-політичні умови, в яких розвивалася національна журналістика краю міжвоєнного періоду. Зокрема увагу зосереджено на тижневику ...
467415
  Очеретяний В. Журналістсько-публіцистична діяльність Максима Славинського // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 121-128


  Досліджується журналістська та публіцистична діяльність М. А. Славинського (1868-K94S) - визначного українського історика, етнолога, літератора, перекладача, публіциста, поета та дипломата. Це перша спроба узагальнюючого підходу до вивчення ...
467416
  Цыбульская М. Журналістыка ў новай парадыгме камунікацыі: тыпалагічныя і індывідуальныя мадыфікацыі ў дыскурсе беларускіх СМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 213-220


  Журналісцкі тэкст разглядаецца як складаная камунікатыўная з’ява, прадстаўленая ва ўзаемадзеянні інтра- і экстралінгвістычных фактараў і акумулюючая кагнітыўнае напаўненне моўнага знака як сацыяльнага дзеяння. Ключавыя словы: мова, дыскурс, ...
467417
   Журналу "Вісник Книжкової палати" - 20 років // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 44-45. – ISSN 2076-9326
467418
  Бажан О. Журналу "Краєзнавство" - 90. Історія, традиції, новації // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Згадується П.Т. Тронько.
467419
   Журналу "Уголь Украины" - 60 лет // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 3-8. – ISSN 0041-5804


  "В январе 1957 г. горнотехническая общественность страны с одобрением встретила первый номер научно-технического, производственного и экономического журнала «Уголь Украины». Журнал был создан как печатный орган Министерства угольнопромышленности УССР и ...
467420
  Ярошинський О. Журналу "Українознавство" - 10 років! // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 183-184
467421
   Журналы "Гарт", "Плуг" и "Молодняк" в 1927 - 1928 гг.: конструирование пролетарского мировоззрения в украинской литературе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 3 (87). – С. 63-65. – ISSN 2070-9773
467422
  Дацюк Б.Д. Журналы "Отечественные записки" и "Современник" / Б.Д. Дацюк. – Москва, 1957. – 63с.
467423
  Боголюбов К.М. Журналы в СССР / К.М. Боголюбов. – Москва, 1960. – 72с.
467424
  Россия. Департамент государственной экономии Журналы Департамента государственной экономии : Указатели 1810-1895. – Санкт-Петербург : В тип. 2-го отд. собств. Е.И.В. канц., 1881. – [2], IV, 196 с.
467425
  Калинченко А.Е. Журналы для работников печати в годы второй пятилетки как одна из форм партийного руководства прессой : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Калинченко А.Е.; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра истории парт.-сов. печати. – Москва, 1973. – 23 с.
467426
  Костромская ученая архивная комиссия Журналы заседаний Костромской губернской ученой архивной комиссии зв 1905 (продолж.), 1906, 1907 и 1908 г.г. / Архив Государственного совета. – Кострома : Губ. тип., 1909. – 166 с.
467427
   Журналы заседаний совета Новороссийского университета за весеннее полугодие 1907г.. – Одесса, 1907. – 282с.
467428
   Журналы заседаний совета Новороссийского университета за весеннее полугодие 1908г.. – Одесса, 1908. – 182с.
467429
   Журналы заседаний совета Новороссийского университета за осеннее полугодие 1907г.. – Одесса, 1907. – 194с.
467430
   Журналы заседаний совета Новороссийского университета за осеннее полугодие 1908г.. – Одесса, 1909. – 110с. – На правах рукописи
467431
   Журналы и доклады совещания организации Екатеринославской областной сел.-хоз. опытной станции, созванного Екатеринославской Губернской Земской Управой 21 - 23 мая 1912 года : Совещания по организации. – Екатеринославль, 1913. – 161 с.
467432
  Россия. Гос. совет. Архив Журналы и мемории общего собрания Государственного совета по крестьянскому делу : с 28 января по 14 марта 1861 года / Архив Государственного совета. – Петроград : Гос. тип., 1915. – VII, 399, XLI с., 7 л. фронт. (портр.), портр.
467433
   Журналы и протоколы заседаний : Предсоборного присутствия : Т. 1-4 / Печатано по опрелению Святейшего синода от 21 июня 1906 года за № 3951. – Санкт-Петербург : Сеноидальная тип.
Т. 1. – 1906. – XIII, 694, [2]
467434
   Журналы и протоколы заседаний : Предсоборного присутствия : Т. 1-4 / Печатано по опрелению Святейшего синода от 21 июня 1906 года за № 3951. – Санкт-Петербург : Сеноидальная тип.
Т. 2. – 1906. – [2], XIII, 674 с.
467435
   Журналы Комитета министров. Царствование Императора Александра I 1802-1826 гг.. – СПб
2. – 1891. – 756с.
467436
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. (Особое совещание по обороне государства.) 1915-1918 г. – М.
1. – 1982. – 163с.
467437
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. (Особое совещание по обороне государства.) 1915-1918 гг. Публикация. – М.
5. – 1979. – 831-1022с.
467438
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг.. – Москва, 1977. – 212с.
467439
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг. 1916 год. - 2. – Москва, 1977. – 212-416с.
467440
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг. 1916 год. - 3. – Москва, 1977. – 416-628с.
467441
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг. 1916 год. - 4. – Москва, 1977. – 629-860с.
467442
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства. 1915-1918 гг. 1916 год. 1. – Москва, 1977. – 212с.
467443
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства.1915-1918 гг. Публикация. – Москва
1916г., т.4. – 1977. – 629-860с.
467444
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства.1915-1918 гг. Публикация. – Москва
1916г., т.3. – 1977. – 416-628с.
467445
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства.1915-1918 гг. Публикация. – Москва
1916г., т.2. – 1977. – 212-416с.
467446
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Особое совещание по обороне государства.1915-1918 гг. Публикация. – Москва
1916г., т.1. – 1977. – 212с.
467447
   Журналы особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Публикация. Указатели и материалы 1915-1918 г. – М.
2. – 1982. – 167-282с.
467448
   Журналы Пирятинского уездного Земского Собрания 44-го очередного созыва заседаний: 29 и 30 сентября 11908 года и доклады управы. – Пирятин : Типо-Литография А.А.Рыскина, 1909. – 76 с.
467449
  Россия. Гос. совет. Архив Журналы Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу / Архив Государственного совета. – Петроград : Гос. тип.
Т. 1 : С. 3 января 1857 года по 30 ноября 1860 года. – 1915. – 550 с. разд. паг., 7 л. фронт. (портр.), портр.
467450
   Журналы, получаемые Научной библиотекой Ростовского госуниверситета в 1962 году. – Ростов-на-Дону
1. – 1961. – 60с.
467451
  Колісник Ю.В. Журнальна періодика УРСР (1950-1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колісник Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 452 л. – Додатки: л. 361-416. – Бібліогр.: л. 417-452
467452
  Колісник Ю.В. Журнальна періодика УРСР (1950-1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колісник Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр. : 32 назви
467453
  Линниченко А.И. Журнальная
467454
  Дейнека А.А. Журнальная графика / А.А. Дейнека. – Москва, 1979. – 145с.
467455
  Линниченко А.И. Журнальная деятельность И.А. Крылова : речь, произнесенная на торжественном акте доцентом А.И. Линниченком // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 9 с.
467456
  Линниченко А.И. Журнальная деятельность И.А. Крылова // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 305-308. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
467457
  Федорова О.П. Журнальная публицистика 20-х годов как источник по истории советской интеллигенции. / О.П. Федорова. – М., 1985. – 120с.
467458
  Федорова О.П. Журнальная публицистика первой половины 20-х годов ХХ века как источник по истории формирования советской интеллигенции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Федорова О.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1975. – 21л.
467459
  Журба О.І. Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 10-20-х рр. XIX ст.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 55-73. – ISSN 0320-9466
467460
  Рогальова І. Журнальні видання 1950-1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено результати наукової роботи Книжкової палати України з розроблення баз даних ретроспективного фонду періодики. Здійснено аналіз журнальних видань 1950—1960 років за кількісною характеристикою, мовою, тематичним спрямуванням, місцем ...
467461
  Орлик О. Журнальні видання 20-30-х років XX століття як джерело дослідження видавничої справи в Україні / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 37-40
467462
  Орлик Олена Журнальні видання України 1917-1920 років як джерело історії української преси / О. Орлик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
467463
  Колісник Ю. Журнальні видання УРСР як засіб ідеологічного виховання мас // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 50-63


  У статті досліджено діяльність партійно-радянської преси, яка сприяла утвердженню радянської системи в Україні. На численних зразках журнальної періодики УРСР, значного історичного фактажу проаналізовано вплив друкованого слова на ідеологічне виховання ...
467464
  Анисов А.А. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учёта в предприятиях торговли и общественного питания / Анисов А.А., Иванов С.А. – Москва : Госторгиздат, 1958. – 176 с.
467465
  Лисович Г.М. Журнально-ордерная форма при комплексной механизации учета / Г.М. Лисович. – Ростов-на-Дону, 1980. – 208с.
467466
  Пырков А.П. Журнально-ордерная форма счетоводства в совхозах / А.П. Пырков. – М., 1971. – 192с.
467467
  Матюшин В.Н. Журнально-ордерная форма счетоводства в строительных организациях / В.Н. Матюшин. – М., 1963. – 224с.
467468
  Сергеев А.М. Журнально-ордерная форма счетоводства при механизации учета. / А.М. Сергеев, Я.Р. Медников. – М,, 1959. – 120с.
467469
  Радостовец В.К. Журнально-ордерная форма учета в колхозах и совхозах / В.К. Радостовец. – Алма-Ата, 1975. – 303с.
467470
  Бычков М.Ф. Журнально-ордерная форма учета в сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – М, 1985. – 141с.
467471
  Камышанов П.И. Журнально-ордерная форма учета в торговле / П.И. Камышанов, А.П. Куприенко. – Москва, 1965. – 220 с.
467472
  Эльпинер З.Г. и др. Журнально-ордерная форма учета для коммунальных предприятий / З.Г. и др. Эльпинер. – Москва, 1953. – 124с.
467473
  Алексин В.П. Журнально-ордерная форма учета на предприятиях Главного управления по иностранному туризму при Совете Министров СССР : учеб. пособие / В.П. Алексин, С.П. Кочетыгов ; Высшие курсы Гл. упр. по иностранному туризму при Совете Министров СССР. – Москва : [Б. и.], 1973. – 202 с. : ил., табл.
467474
  Санов М.М. Журнально-ордерная форма учета на строительстве. / М.М. Санов. – М, 1952. – 224с.
467475
  Подольский В.И. Журнально-ордерная форма учета с применением клавишных машин / В.И. Подольский. – Москва : Финансы, 1970. – 184 с.
467476
  Козьмин Б.П. Журнально-публицистическая деятельность А. И. Герцена / Б.П. Козьмин. – Москва, 1952. – 48с.
467477
  Козьмин Б.П. Журнально-публицистическая деятельность А. И. Герцена / Б.П. Козьмин. – Москва, 1956. – 56с.
467478
  Татаринова Л.Е. Журнально-публицистическая деятельность А.И.Герцена 50-60 гг. XIX в. / Л.Е. Татаринова. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 44с.
467479
  Татаринова Л.Е. Журнально-публицистическая деятельность А.И.Герцена. 50-60 гг. XIX в. / Л.Е. Татаринова. – М., 1963. – 28с.
467480
  Иванов П.Ф. Журнально-публицистическая деятельность Ивана Франко (1875-1880 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иванов П.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 15 с.
467481
  Іванов П.Ф. Журнально-публіцистична діяльність Івана Франка. (1875-1880 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: / Іванов П.Ф.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 300л.
467482
  Арнольд Ф.К. Журнальное обозрение // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [11] с.
467483
  Подлубнова Юлия Сергеевна Журнальное пространство в стиле "модерн" : "Большая библиотека" раскрывает страницы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  Возможно, развлекательность и культурная игра и есть тот вариант "продуктивной библиотечной идеи", которая и сделает "чтение для души" привлекательным для широкого круга людей?...
467484
  Панскова А.К. Журнальные фонды. / А.К. Панскова. – 2-е изд. – М., 1950. – 21с.
467485
  Панскова А.К. Журнальные фонды. / А.К. Панскова. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1953. – 51с.
467486
  Панскова А.К. Журнальные фонды. (Учет, обработка, растановка, хранение, выдача и проверка). / А.К. Панскова. – М., 1941. – 27с.
467487
   Журфак. – Мінск : БДУ Фак. журн., 2004. – 306 с. – 60 Факультэт журналістыкі 1944-2004
467488
  Дудочкин П.П. Журчеек / П.П. Дудочкин. – Москва : Правда, 1978. – 48 с.
467489
  Убайдуллаев А. Журчит арык : повесть / Абдугаффар Убайдуллаев; пер. с узб. Э.Эмитов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1971. – 144 с.
467490
  Найданович Милорад Жута гошча у српской кньижевности = Кньижевноисторийски портрети писаца-грудоболника / Найданович Милорад. – Београд : Нолит, 1973. – 417 с.
467491
  Каплун М. Жуть берёт....а правда / М. Каплун. – Москва, 1924. – 32с.
467492
  Щигленко Евгений Жучиное нашествие : Животные // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 44-56 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
467493
  Ортіс А. Жуюнго / А. Ортіс. – К, 1959. – 296с.
467494
   Жыви струны [Живі струни] / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – У Черныгови (Чернігів) : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 2 : Обрядные песни. – 1895. – 115 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  В кн. також пісні записані Е. Талапковичем, О.В. Духновичем, І.М. Гушалевичем, Г.М. Галькою, О.І. Павловичем, О.І. Тоpонським, С. Счастним [С. Щасний].
467495
  Налівайка А.М. Жывыя рысы Ільіча / А.М. Налівайка. – Мінськ, 1960. – 32с.
467496
  Байтемиров Н. Жылдызкан : роман / Н. Байтемиров; пер. с кирг. Ю.Г.Промитов. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 424 с.
467497
  Бррыхнічоу І. Жыцё і дзейнасць К.А. Тімірязева / І. Бррыхнічоу. – Менск, 1936. – 48с.
467498
   Жыццё для народа. Зборнік матэрыялау аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа. – Мінськ, 1962. – 300с.
467499
  Alsztyniuk A. Жыццё і творчасць Францыска Скарыны ў літаратурнай інтэрпрэтацыі Алега Лойкі (Раман-эсэ Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае) // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – С. 9-30. – ISSN 1640-7806
467500
   Жюль Верн. – М., 1955. – 48с.
467501
  Брандис Е.П. Жюль Верн / Е.П. Брандис. – Л., 1955. – 44с.
467502
  Брандис Е.П. Жюль Верн / Е.П. Брандис. – Л., 1956. – 248с.
467503
  Борисов Л.И. Жюль Верн / Л.И. Борисов. – Л., 1957. – 342с.
467504
   Жюль Верн. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1959. – 131с.
467505
   Жюль Верн : математические материалы к вечеру, посвященному творчеству Жюля Верна. – Москва, 1960. – 14с.
467506
  Брандис Е.П. Жюль Верн / Е.П. Брандис. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1963. – 335с.
467507
  Борисов Л.И. Жюль Верн / Л.И. Борисов. – Л., 1972. – 344с.
467508
  Стройнюк Л.И. Жюль Верн в переводах Марко Вовчок // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 63-72. – ISSN 0207-8287
467509
  Борисов Л.И. Жюль Верн; Под флагом Катрионы; Волшебник из Гель-Гью / Л.И. Борисов. – Л., 1960. – 803с.
467510
  Дешевов К.М. Жюль Гед / К.М. Дешевов. – Харьков, 1926. – 16 с.
467511
  Белкин И.Д. Жюль Гед и борьба за рабочую партию во Франции. / И.Д. Белкин. – Москва, 1952. – 348 с.
467512
  Кремлев Ю.А. Жюль Массне / Ю.А. Кремлев. – Москва : Советский композитор, 1969. – 248 с.
467513
   Жюрі вибрало проєкт пам"ятника Тарасові Шевченкові у Вінніпезі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 118, листопад : листопад. – С. 19
467514
  Максимович М.А. Жюссье // Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века / [ред. и вступ. ст. Г.С. Васецкого, С.Р. Микулинского ; подбор текстов С.Р. Микулинского]. – Москва : Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1959. – С. 110-114


  Де Жюссьє - родина відомих французьких ботаників (з XVI ст.)
467515
  Чернов А. З "Думкою" про Україну // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 15


  Про диригента Нестора Городовенка.
467516
  Пархоменко Т. З "європейським шармом". МОН, декларуючи свою відданість європейському вектору, займається псевдореалізацією реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 12


  "Минулого місяця до групи "Дисергейт" потрапив розроблений Міністерством освіти і науки і запропонований для затвердження Кабінетом міністрів України проект "Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії". Призупинили ...
467517
  Базилевський В. З "імпресій та медитацій" // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 48-53. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про укр. письменника Анатолія Дімарова.
467518
  Гетьманчук А. З "історії успіху" - в "олігархічну диктатуру". Які уроки Україні варто взяти у Молдови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 1, 5


  "... Головне — не допустити в Україні того, що трапилося в Молдові. Приблизно так люблять говорити з прицілом на вибори 2019 р. різного штибу європейські та американські політики і дипломати, які вболівають за майбутнє України. Вони бояться, що їхні ...
467519
  Горький Максим З "Казок про Італію" / М. Горький // Оповідання про надзвичайне / Горький Максим. – Київ ; Харків : Радянська література, 1934. – 64 с.
467520
  Іван Павло ІІ З "Листа до митців" // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.3
467521
   З "Науки про рідномовні обов"язки" Івана Огієнка // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – C. 151-153. – ISBN 966-7551-00-8
467522
  Мовчан П. З "Просвітою" збудеться українська Україна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 листопада (№ 47). – С. 2-3


  Доповідь голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка Павла Мовчана.
467523
  Піскун В. З "українофільського закутку" - до "лінії загального українського націоналізму" : (до 140-річчя від дня народження Максима Славінського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 204-207. – ISBN 966-628-104-X
467524
  Терещенко С. З 1 січня 2004р. набирає чинності новий Митний кодекс України // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 32. – С.51-54
467525
  Вольвач П. З 1950 року українців до Криму стали переселяти селами, колгоспами, бригадами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 4
467526
  Вольвач П. З 1950 року українців до Криму стали переселяти селами, колгоспами, бригадами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 4
467527
   З 70-літнім ювілеєм, дорогий ректоре! // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-5. – ISSN 2409-9805


  27 червня виповнюється 70 років Чернецю Василю Гнатовичу, ректору Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктору філософії, професорові, заслуженому працівнику освіти України, лауреату Державної премії України в галузі науки і ...
467528
   З Alma mater тебе познайомлю я // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 4


  За ініціатитви Відділу по роботі зі студентами та Студентського парламенту КНУ імені Тараса Шевченка запрацював проект "СТУДКУРАТОР КНУ". Старшокурсники поділяться з молодшими студентами усіма студентськими секретами, допоможуть максимально швидко ...
467529
  Драгоманов М. З автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 157-167. – ISBN 5-7707-1062-4
467530
  Новицький О. З автобіографії О. Новицького про закладку будинку університету у 1837 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 226-227. – ISBN 5-7707-1061-6
467531
  Кістяківський О. З автобіографії. Київський університет у 50-ті роки XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 195-208. – ISBN 5-7707-1061-6
467532
  Пирогов М. З автобіографічних заміток // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 84-85. – ISBN 5-7707-1062-4
467533
  Максимович М. З автобіографічного нарису // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 85-89. – ISBN 5-7707-1061-6
467534
  Давидюк М.В. З актуалістичних напрацювань географів Київського університету // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7069-75-8
467535
  Давидюк М.В. З актуалістичних напрацювань Петра Івановича Броунова в природничій географії // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 57-63. – ISSN 0868-6939
467536
  Попов С. З акцентом на фарму / С. Попов, О. Руденко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 16-17


  Прогноз розвитку фармаринку як чинник планування бізнесу в Україні.
467537
   З альбомів збирачів народних пісень : матеріали з рукописних збірок. – Київ : Мистецтво, 1963. – 124 с.
467538
   З Антарктиди видно наше майбутнє // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  6 лютого 1996 р. Велика Британія передала станцію "Фарадей " Україні. Наш університет мав до цієї події безпосереднє відношення. Адже зав. лабораторії "Фізика космосу" фізичного фак-ту Геннадій Міліневський брав активну участь у передачі станції, яка ...
467539
  Фельдман В. З антарктичної осені - в українську весну // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 11


  "Уже другий місяць у Західній Антарктиці на острові Галіндез, де за п’ятнадцять із лишком тисяч кілометрів від нашої країни розташована станція «Академік Вернадський», працюють дванадцять зимівників 19-ї української антарктичної експедиції. Нагадаємо, ...
467540
  Вовк Л. З антології педагогіки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  Віталій Лукич Омеляненко визнаний як один з провідних науковців і фахівців кількох напрямів педагогічної науки - теорії та історії педагогіки, педагогічної етики і народознавства, педагогіки вищої школи, методики літератури, методики мови, ...
467541
  Ошуркевич О. З археографічних експедицій Петра Прушинського // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 214-216
467542
  Стебницький П.Я. З архива Д.Л. Мордовцева / П. Стебніцький. – У Київі : [Друк. Н.Т. Корчак-Новіцького], 1907. – 26 с. – Отбитка з журнала "Украіна"
467543
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 1994
467544
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1997
467545
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1998
467546
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1/2. – 1999
467547
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал : спецвипуск. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1 (12). – 2000
467548
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 2/4. – 2000
467549
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 2. – 2001
467550
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : Науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1. – 2003
467551
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1/2 (22/23). – 2004
467552
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
№ 1 (28). – 2007
467553
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-966-8919-85-5
№ 1 (32). – 2009
467554
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-617-587-051-8
№ 1 (36). – 2011. – 414, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
467555
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-617-587-078-5
№ 2 (37). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467556
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією", Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ. – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISBN 978-617-587-103-4
№ 1 (38). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467557
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків : Права людини, 1994-. – ISSN 2313-5883
№ 2 (43). – 2014. – 544 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
467558
  Грудницька М.С. З архівних матеріалів Архипа Тесленка / М.С. Грудницька, 1949. – 9с. – Окр. відб. з: "Радянське літературознавство" 1949, № 11
467559
  Микитенко О. З архіву С. Бобкової: автографи М.Т. Рильського та невідомий лист до нього П.Г. Богатирьова // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 203-212. – ISBN 978-966-02-6227-0


  У статті представлено невідомі рукописні матеріали з приватного архіву В.С. Бобкової стосовно до історії Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського середини ХХ ст., зокрема, автографи М.Т. Рильського
467560
  Жлуктенко Н. З архіву Юрія Жлуктенка
467561
  Матат Д. З астрономією на "ти" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Українські учасники здобули чотири нагороди на XI Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Срібну та бронзову медалі вибороли Наталія Бажан та Павло Кашко, студенти-першокурсники Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ...
467562
   З аудиторії - в життя. – Одеса, 1972. – 156с.
467563
   З аудиторії - за колючі проти: Спогади студентів чернівецьких вузів, репресованих тоталітарною системою. – Чернівці, 1995. – 181с.
467564
  Шкіра М. З бабусиної скрині (музейні предмети групи "тканина" з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" у контексті дослідження традиційного народного костюма кінця XIX - початку XX століття) / М. Шкіра, Н. Шкіра, Л. Шкіра // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 226-238. – ISSN 2313-8505
467565
  Трегуб Г. З багатьма невідомими // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 50 (526), 15-21.12.2017 р. – С. 17-19. – ISSN 1996-1561


  "Можна знайти різну інформацію про відсоток внутрішнього валового продукту, який наша держава івиділяє на сферу науки, від 0,2% до 0,9% ВВП. Показник у 0,9% ВВП видатків на науку забезпечує їй рівень виживання, а вищий починає даівати економічний ...
467566
  Палійчук Г. З бажання змінити світ / розмову вела Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Розмова з Галиною Палійчук - випускницею юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, котра вступила до 17 університетів за кордоном, про досвід навчання в Лундському університеті та працевлаштування.
467567
  Тарасюк Г. З Батурина - до Куліша... Від джерел - до зір... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 травня (№ 19). – С. 14
467568
  Просяник М.П. З батьками поруч. / М.П. Просяник. – К., 1970. – 109с.
467569
   З Батьківщиною в серці : до 90-річчя від дня народження В.С. Земляка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2013. – № 2, 2013 р., ІI квартал. – С. 52-59. – ISSN 0130-2043


  Життєвий і творчий шлях В.С. Земляка
467570
  Желтухін Є. З батьком чи ні? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 26-27


  Проблематика визначення судами місця проживання дитини.
467571
  Дашкієв М.О. З безодні минулого : науково-фантастична повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 258 с.
467572
  Харитонова Р. З безодні часу : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 15-19. – ISSN 0868-4790
467573
  Даугяла З.І. З беларускага пісьменства XVII стал. / З.І. Даугяла. – Менск, 1927. – 45с.
467574
  Кемпе М. З берега молодості / М. Кемпе : Радянський письменник, 1965. – 54 с.
467575
  Прилежаєва М.П. З берегів Ведмедиці / М.П. Прилежаєва. – К, 1958. – 216с.
467576
  Прилежаєва М.П. З берегів Ведмедиці / М.П. Прилежаєва. – К, 1982. – 216с.
467577
  Грищенко О.С. З берегів зачарованої Десни / О.С. Грищенко. – Київ, 1964. – 212с.
467578
  Сингаївський М.Ф. З березнем по землі : книга лірики / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103 с.
467579
  Грушевський М.С. З біжучої хвилі : Статї й замітки на теми дня 1905-9 р. / Мих Гружевський. – Київ : З друкарні С.В. Кульженка, 1907. – 127 с.


  На тит.стор. підпис ??? Ник. Дашкевича чи. Ник. Василенка.
467580
  Матвєєва Л.В. З біографії А. Кримського (1918-1941 рр.) // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 391-401. – ISBN 987-966-489-058-5
467581
  Василюк О.Д. З біографії Агатангела Кримського. Початок творчої співпраці з часописом "Зоря" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 21-34. – ISSN 1608-0599
467582
  Сварог В. З біографії змарнованого покоління // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 234/235, липень/серпень : липень/серпень. – С. 3-7


  Трилогія Олекси Ізарського "Ранок". "Віктор і Ляля". "Чудо в Мисловицях".
467583
  Чак Є.Д. З біографії слова / Є.Д. Чак. – К., 1976. – 80с.
467584
  Галаджій Олена З богом до Чорткова : Україна чудес / Галаджій Олена, Тимченко Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 136-139 : Фото
467585
  Шевців І. З Богом та Україною в серці : Документи в обороні правди, справедливости і прав українського народу і його церкви: (фрагменти життя і діяльності священика УКЦ на чужині), Рим-Лондон-Сідней ,1945-2000 / о. Іван Шевців. – Львів, 2001. – 471с.
467586
  Топачевський А. З Божого саду. Рослини і тварини у Святому Письмі / Андрій Топачевський ; Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Веселка, 2016. – 295, [1] с. : іл. – Святе Письмо цитується у пер. І. Огієнка та І. Хоменка. – Бібліогр.: с. 279. – ISBN 978-966-01-6014-9
467587
  Буряченко С. З болотної тиші - до вітру і грому // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2009. – № 2. – С. 135-199. – ISBN 978-966-96412-6-7
467588
  Духовна О. З боргами за кордон: коли з"являється ризик невиїзду? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 25
467589
  Лащенко П.М. З бою в бій / П.М. Лащенко. – К, 1978. – 333с.
467590
  Донець Г.П. З братами вірними : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 112 с.
467591
  Чорна С. З братами не воюють, або Чому російсько-українські війни - не регіональний конфлікт, а прояв цивілізаційного протистояння // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 1 червня (№ 100). – С. 12
467592
  Франко І.Я. З бурливих літ / Іван Франко. – Накладом Антона Хойнацького. – Львів : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Ч. 1. – 1903. – XVI, 179 с.
467593
  Тарновський М.М. З бурхливих літ : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1965. – 294 с.
467594
  Зорінець С.Ю. З вдячністю від нащадків. Федір Самійлович Уманцев (1914 - 2010) / С.Ю. Зорінець, В.Ю. Сушко // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 179-180
467595
  Костюченко О. З вежі нового корпусу Острозької академії звучатиме студентський гімн. До 25-річчя відродження Острозької академії тут урочисто відкрито новий корпус // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 28 листопада (№ 228). – С. 6
467596
  Фейє О. З великого світа : Повість Октава Фейлєта : з французького. – У Львові (Львів) : Hакладом pед. "Діла" ; Дpук. т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1883. – 128, [1] с. – Літературний додаток "Діла". - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Библиотека найзнаменитших повистей / Пид pед. А. Гоpбачевского ; Т. 13)
467597
  Федорук О. З великого творчого роду : Портрет Анастасії Рак // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.39-40
467598
  Федорук О. З великого творчого роду: Портрет Анастасії Рак // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 254-257. – ISBN 966-8613-25-2
467599
  Качкан В. З великої всеукраїнської трійці // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 7-29. – ISBN 5-87322-078-0


  Пантелеймон Куліш у взаєминах з галичанами та в оцінці Івана Франка, Михайла й Олександра Грушевського.
467600
  Кот С. З великої хмари - малий дощ! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 9


  Що не так із обіцянками уряду щодо фінансування науки.
467601
  Коваленко С.В. З великою пошаною до скарбів українського слова: (До 100-річчя від дня народження І.К. Білодіда) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 62. – ISSN 0205-471Х
467602
   З вересня зростуть зарплати у всіх педагогічних працівників // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
467603
  Волощак А.В. З верха на верх : поезії / А.В. Волощак. – Львів, 1974. – 74 с.
467604
   З верха на верх, а з бору в бір. – Братислава, 1964. – 398с.
467605
   З верховин півстоліття. Національній премії України імені Тараса Шевченка - 50 / [В. Абліцов та ін. ; упоряд. В. Костюченко ; редкол.: Б. Олійник та ін.]. – Київ : Либідь, 2012. – 390, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-06-0637-1
467606
  Качкан В.А. З верховин світовгого модерну (сьогочасне прочитання Осипа Турянського) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 99-119. – (Бібліотека Інституту філології)
467607
  Франко І.Я. З вершин і низин : Збірник поезій Івана Франка / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Львів : Накл. Ольги Франко, 1893. – 468с.
467608
  Франко І.Я. З вершин і низин : Збірник поетичних творів, 1873-1893 ; В додатку: "Зівяле листє" й "Великі роковини" / Іван Франко ; [Передм. "Від pедакції" В.І. Сімовича]. – Київ ; Ляйпціг : Укр. Накладня ; [Друк. Шпамера], 1920. – 720 с. : портр., іл. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Франко: Бібліогр. творів / Склав М.О. Мороз. К., 1966


  В кн. також пеpедм. авт. до 2-го вид. 1893 p. та ст. В. Верниволі [В.І. Сімович] "Іван Фpанко, біогpафічний наpис". - Спpоба хpонольогічного впоpядковання дpукованих по збіpниках віpшевих твоpів Ів. Фpанка, 1873-1893 p.: с. 717-720
467609
  Франко І.Я. З вершин і низин / І.Я. Франко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 575с.
467610
  Франко І.Я. З вершин і низин : Поезії. Поема: Для сер. та ст. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1992. – 188с.
467611
  Франко Іван З вершин і низин : Збірка поезій: Репринтне відтворення з видання: З вершин і низин. Збірник поезій Івана Франка, Львів, 1893 / Франко Іван; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Наук. біб-ка; Упоряд. та авт. післямови Б. Якимович. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 468+VI+ХХVIc. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-324-5
467612
  Сорока П. З вершин чужого світу : літ. портрет Сергія Ткаченка / Петро Сорока. – Тернопіль : СорокА, 2006. – 158, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 153-157 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7581-06-3
467613
  Браун М.Л. З вершини віку : поезії / М.Л. Браун. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 191 с.
467614
  Будько Євген З вершини глибин : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 114-116
467615
  Біба П.М. З вершини літ : поезії / П.М. Біба. – Київ, 1986. – 109 с.
467616
  Килимник О.В. З вершини літ / О.В. Килимник. – К, 1988. – 237с.
467617
  Акимушкин І.І. З вечора до ранку : оповідання для серед. шкіл. віку / Акимушкин І.І. – Київ : Веселка, 1979. – 128 с.
467618
  Костенко Л.В. З вибраного // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 2-7. – ISSN 0131-2561
467619
  Ільченко О. З видавничої рецензії на збірку казок Ю. Ярмиша для дорослих " великий мисливець" ( К.: Рад. письменник,1980 ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 24
467620
  Забіла Н. З видавничої рецензії на збірку казок Ю.Ярмиша " цікавий промінець" ( К.: Веселка, 1965) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 19
467621
  Сенченко І. З видавничої рецензії на збірку Юрія Ярмиша "Лебедина казка" ( К.: Веселка, 1966 ) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 21
467622
  Хропко П.П. З виру народного життя / П.П. Хропко. – Київ, 1979. – 38с.
467623
  Мазур В. З високим ім"ям Кобзаря: до 50-річчя встановлення Шевченківської премії // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 101-103
467624
  Лазарук М. З високого голосу навчителя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 183-187. – ISSN 0868-4790


  Спогади про відомого письменника, науковця, педагога Михайла Григоровича Івасюка.
467625
  Скиба І.І. З високою відповідальністю. / І.І. Скиба. – Ужгород, 1983. – 144с.
467626
  Бойкевич Іван З висот щоденности = From heights of the mundane / Бойкевич Іван. – Чікаго, 1982. – 167 c.
467627
  Яворівський В.О. З висоти вересня : повісті, оповідання / В.О. Яворівський. – Київ, 1984. – 319 с.
467628
  Карпенко М.І. З висоти поля : лірика / М.І. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 103 с.
467629
  Шевченко А. З висоти прожитих літ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.45. – ISSN 0130-5263


  До 90-річчя від дня народження Степана Крижанівського
467630
  Світличний К.К. З висоти супутника. : оповідання / К.К. Світличний. – Сталіно, 1958. – 52 с.
467631
  Губерський Л.В. З виступу на парламентських слуханнях проекту "Закону про вищу освіту" у Верховній Раді України [18 червня 2008 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 123-126. – ISBN 978-966-439-447-2
467632
  Горенко Л. З витоків національної культури // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 68-72
467633
  Кондратюк А.І. З вишневого саду / А.І. Кондратюк. – К, 1991. – 189с.
467634
  Кондратюк А.І. З вишневого саду : оповіді про квіти і дерева / Андрій Кондратюк. – Київ : Просвіта, 2007. – 516с. – ISBN 978-966-2133-03-5
467635
  Жадан С. З віденьских оповідань // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2002. – № 11/12. – С. 50-83. – ISSN 0130-1608
467636
   З відкритим серцем. – К., 1966. – 146с.
467637
  Дузь І.М. З відкритим серцем / І.М. Дузь. – Одеса, 1974. – 100с.
467638
  Подобєд О. З відкритим серцем до людей // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 листопада (№ 44/46). – С. 4


  70-річний ювілей відзначає історик Віктор Михайлович Даниленко. Читав спецкурси у КНУ імені Тараса Шевченка.
467639
  Густі В. З відкритим серцем і чистою душею // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 листопада (№ 43). – С. 11


  До 60-річчя письменника Андрія Дурунди.
467640
  Степанюк Б.П. З відкритим чолом : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 120 с.
467641
  Рудик С. З відкритими долонями // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 88-89
467642
   З Віднем у серці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 4-5 : фото
467643
  Куліш Л.П. З відрами вповні / Л.П. Куліш. – Київ, 1978. – 187с.
467644
  Підсуха О.М. З відстані літ / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 151 с.
467645
  Дончик В.Г. З віків і на віки / Віталій Дончик ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 1022, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – 100 років НАН України, 1918. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1617-0
467646
  Чопик Р. З вікон літературознавчого дому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 6
467647
  Власенко Л. З вінка сонетів : Олесю Гончару // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 22. – ISSN 0131-2561
467648
  Гуменюк О. З вірою в державне відродження // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 21 серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  150-річчя від дня народження громадського і державного діяча Олександра Саліковського.
467649
  Соловей О. З вірою в любов і милосердя : Урок вивчення біографії Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 0130-5263
467650
  Бабишкін О.К. З вірою в людину : [Про Чингіза Айтматова] / О.К. Бабишкін. – Київ, 1987. – 47 с. – (Товариство "Знання" УРСР, Серія 6 ; № 12 ; Література і мистецтво)
467651
  Горбатенко В. З вірою в мудрість права і майбутнє України (до 60-річчя від дня народження Богдана Андрусишина) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 328-332. – ISSN 1026-9932
467652
  Руженкова О. З вірою в ренесанс Просвітництва, духовності, справедлівості (Олександрові Миколайовичу Костенку - 60!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 54-60. – ISSN 0372-6436


  Відомий в Україні та за її межами юрист.
467653
  Рогальчук Л. З вірою в українську науку : до 150-річчя від дня народження О. Сперанського (1865-1919) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 15-20. – ISSN 2306-3505
467654
  Заруба В.М. З вірою в українську справу / В.М. Заруба. – Київ : Либідь, 1993. – 135с.
467655
  Замлинський В.О. З вірою у перемогу / Замлинський В.О. – Київ, 1976. – 199 с.
467656
   З вірою, надією, любов"ю : (фотоальбом). – Київ : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-8188-54-3
Ч. 2. – 2006. – 132 с.
467657
  Базилевский Володимир З віршів різних років : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 289-292
467658
   З віршованого листування Бориса Грінченка та Володимира Самійленка // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 243-244 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
467659
  Савич І. З вічних джерел : поезії / І. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 80 с.
467660
  Волошко Є.М. З вічних джерел. / Є.М. Волошко. – Київ, 1987. – 211,2с.
467661
  Давидюк М.В. З внеску В.С. Преображенського, Ф.М. Мількова, Г.Є. Гришанкова в розвиток порівняльного підходу в природничій географії // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 66-74. – ISSN 0868-6939


  The paper dwells on important results of research carried out by prominent scientist who took special interest in comparative geographical studies. Such special pages from the scientific legacy highlight the importance of comparative geographical ...
467662
  Осляк І.Ф. З вогнем Прометея / І.Ф. Осляк. – Київ, 1969. – 184 с.
467663
  Палажченко О.О. З вогнем Прометея у серці / О.О. Палажченко. – К, 1966. – 48с.
467664
   З вогненних літ : фронтова лірика радянських поетів. – Київ : Веселка, 1975. – 190, [2] с.
467665
  Гуцало Є.П. З вогню воскресли : повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 295 с.
467666
  Гуцало Є.П. З вогню воскресли : повість, оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1980. – 336 с.
467667
  Гуцало Є. З вогню воскресли : Мертва зона. Біль і гнів. Безголов"я: Повісті / Євген Гуцало. – Київ : Українська видавнича група, 1996. – 432с. – ISBN 5-7707-9143-8
467668
  Бакуменко О. З вогню натхнене слово... : до 95-річчя з дня народження Олеся Гончара // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 5 квітня (№ 7). – С. 1, 2-3
467669
  Бакуменко О. З вогню натхненне слово... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 126-135. – ISSN 0130-321Х
467670
  Ктитарева Тетяна З водою не вихлюпнути немовляти : про прблеми мистецтва мініатюри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
467671
  Гордієнко М. З Волинських і Поліських рейдів : (Із дій УПА-північ, 1943-44) / М. Гордієнко. – Торонто, 1959. – 159 с.
467672
  Купрін О.І. З вулиці / О.І. Купрін. – Х, 1930. – 46с.
467673
  Дічек Н. З галереї портретів українських педагогів 20-х років ХХ століття: Степан Ананьїн // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 3. – С.38-43.
467674
  Фельх П. З Галичини та Карпат до Середньої Азії та назад. Австро-угорські військовополонені в Туркестані 1915 - 1922 рр. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 371-374. – ISBN 978-617-7062-24-9
467675
  Олійник Я.Б. З географією не заблудиш // Столиця, 10-16 серпня 2001 року
467676
  Пономаренко О.М. З геологією у серці (до 80-річчя академіка НАН України П.Ф. Гожика) / О.М. Пономаренко, О.Ю. Митропольський, С.Б. Шехунова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 10. – C. 95-101. – ISSN 1027-3239
467677
  Красівський О. З геологічних спостережень на Поділлю у 1924 і 1925 рр. / О. Красівський. – Кам"янець на Поділлю, 1926. – 16с.
467678
  Василенко І.А. З героїчного минулого робітничого класу Росії (1861-1895) : Науково-популярний нарис / І.А. Василенко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 101с.


  У книзґ висвґтлюються питання формування промислового пролґтарґату в Росґє, його нестерпне матерґальне становище ґ полґтичне безправ"я та героєчна, мужня боротьба проти капґталґстґв ґ царизму.
467679
  Очеретяний О. З гідністю пройшли випробування війною // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Магістр історичного фак-ту зібрав матеріали для магістерської роботи, присвяченої архівним фотодокументам про розвідників, чиї імена пов"язані з Київським університетом: студент іноземної філології Микола Дятленко, Т.Г. Лазоренко, викладач історичного ...
467680
  Танана Р. З гілки Шевченкового роду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 13


  Про зустріч з Валентиною Семенівною Запорожець - родичкою Тараса Шевченка по батьковій лінії, правнучкою Павла Івановича Шевченка (Тарасового дядька).
467681
   З гір карпатських. – Ужгород, 1981. – 464с.
467682
  Цікоцкі М. З гісторыі беларускай журналістыкі 19 стагоддзя. / М. Цікоцкі. – Мінськ, 1960. – 128с.
467683
  Паляшчук Н. З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV- сярэдзіны XVI ст. // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 385-407. – ISSN 0076-0390
467684
  Логвин Г.Н. З глибин : Давня книжкова мініатюра ХІ - ХVІІІ століть / Г.Н. Логвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 188с.
467685
  Логвин Г.М. З глибин = Гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст. : гравюри українських стародруків XVI-XVIII ст. / Г.Н. Логвин. – Київ : Дніпро, 1990. – 405 с., [3] с.
467686
   З глибин джерельних // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Про фольклорну практику студентів філологічного факультету. Від їх імені висловлено подяку ректорові університету В.В. Скопенку, деканові факультету М.К. Наєнку за знайдену можливість фінансування, а також директорові Канівського природничого ...
467687
  Юзва Р.Й. З глибин землі : поезії / Р.Й. Юзва. – Ужгород : Карпати, 1977. – 95 с.
467688
  Шеремет М.С. З глибин пам"яті : документальна повість / Микола Шеремет. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 256 с.
467689
  Савчук Л. З глибин традиції книгодрукування (на основі "Апостолів" з музейної колекції) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 605-612. – ISBN 966-7379-92-11
467690
  Чумарна М. З глибин. / М. Чумарна. – Львів, 1991. – 103с.
467691
  Коцюбинський М.М. З глибини : оповідання / Михайло Коцюбинський. – Львів : Наклад. Дра Я. Олесницького і В. Вірчака ; З друк. Івана Айхельбергера і Сп., 1919. – 100 с : портр. – Прим. № 29205 без тит. стор. – ("Молода Муза" ; Ч. 12)


  Зміст: З глибини; Сміх; Intermezzo; Hевідомий; Він іде!; Persona grata; В дорозї;
467692
  Первомайський Л.С. З глибини / Л.С. Первомайський. – Київ, 1956. – 443 с.
467693
  Коцюбинський М. З глибини : Повість, новели. / Михайло Коцюбинський. – Київ : Факт, 2005. – 208с. – (Літературний проект " Текст + контекст ", ISSN 966-359-066-1). – ISBN 966-359-067-X
467694
  Соболь В.О. З глибини віків / В.О. Соболь. – К, 1995. – 186с.
467695
  Бучма Амвросій З глибини душі / Бучма Амвросій. – Київ, 1959. – 188 с.
467696
  Кисельов Й.М. З глибини життя / Й.М. Кисельов. – Київ, 1980. – 248с.
467697
  Малюта І. З глибоким відлунням // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.28. – ISSN 0868-9644


  Український жіночий гурт "Рідна пісня"
467698
  Дейнега І. З глибокою вдячністю і любов"ю... // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 116-120


  Про Доманицького Василя Миколайовича, українського літературознавця, історика, фольклориста, публіциста.
467699
  Зорівчак Р.П. З глибокою любов"ю до літератур усіх народів світу : до сторіччя від дня народження Григорія Порфировича Кочура // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 82-93
467700
  Зборовський Петро З голосу Марії Ільницької // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
467701
  Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо : події і люди української історії / М. Слабошпицький. – Київ : Довіра, 1993. – 254с. – ISBN 5-85154-014-1
467702
  Слабошпицький М.Ф. З голосу нашої Кліо / Михайло Слабошпицький ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ; худож.-оформ. К. Сулима]. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 222, [2] с. : іл. – (На скрижалях української історії). – ISBN 978-617-605-018-6
467703
  Гуцало Є.П. З горіха зерня : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Веселка, 1967. – 227 с.
467704
  Карпенко М.І. З горобиної ночі : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1985. – 192 с.
467705
  Батуринець П. З громадської діяльностьі О.М. Лазаревського на Чернігівщині / Панас Батуринець. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1928. – 16 с.
467706
  Козак С. З грона українофілів - Зигмунт Мілковський // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 453-468. – ISBN 978-966-02-6612-4
467707
  Селігей П. З грошима й у пеклі не пропадеш // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 0130-5263
467708
  Букрієнко А.О. З давнини - у вічність (до 70-ліття з дня смерті Міядзава Кендзі)


  Аналізується космогонія прозових творів Міядзава Кендзі, досліджується образи та їхнє внутрішнє значення, якого вони набувають у контексті сучасності.
467709
  Букрієнко А. З давнини - у сучасність / А. Букрієнко, К. Комісаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817
467710
   З давняго зшитку : пісні і думи / переклав М. Старицький. – Киев : Виданне Л.В. Ильницького. Тип. Т.Г. Коpчак-Hовицкаго
[Ч. 1]. – 1881. – [2], III, 145 с.


  В кн. пеp. твоpів Д. Байpона, Г. Гейне, А. Міцкевича, В. Сиpокомлі, сеpб. наp. пісень та два власних віpша М.П. Стаpицького "Заспів до Мазепи" й "Вечіp".
467711
  Красюк Сергей З Дажбогом у серці й лозою в руках // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 46 : Фото
467712
   З далека про близьке. – Львів, 1992. – 60с.
467713
  Стецюк Я.Н. З далеких доріг / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1962. – 24 с.
467714
  Романова Н. З далеких і дивних світів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.22-23. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
467715
  Хронович В.М. З далеких літ / В.М. Хронович. – К, 1965. – 186с.
467716
   З далеких планет. – К., 1963. – 200с.
467717
  Ростов Н.М. З далекого минулого (кріпацтво і визволення селян) / Н.М. Ростов. – Х, 1929. – 32с.
467718
  Тарновський М.М. З далекої дороги : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 487 с.
467719
  Сорока П. З далин і знадовкруж : літературний денник // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 13-70. – ISSN 0868-4790
467720
  Чіп Б.М. З двох віків, з двох епох : [збірка поезій] / Борис Чіп. – Київ : Преса України, 2013. – 223, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-150-6


  Зміст: Над "Кобзарем" ; Сиві сни ; У глибині розгубленого світу ; Хрехти з хрестами обнялися ; Український пейзаж ; Чорний ворон на білим снігу ; Поеми.
467721
  Матвієнко В. З державницьких позицій. До 120-річчя від дня народження Д. І. Дорошенка // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.75-84. – ISSN 0868-8273
467722
  Вітович І. З дерунами і стоматологами. У Білорусі відбулися парламентські вибори // Україна молода. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 129). – С. 8


  "Минулої неділі, 17 листопада, у Білорусі був головний день голосування на дострокових виборах до Палати представників - нижньої палати Національних зборів країни. Вибори були позначені високою активністю виборців - 77,22 відсотка".
467723
  Демченко О. З дисертацією - за кордон. Наша система підготовки наукових кадрів в умовах відкритої міжнародної конкуренції виявилася провальною // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 12


  "Молодь масово обирає закордонні університети. А наслідки цього для української науки і всього суспільства дуже невтішні. Розривається естафета поколінь, ученим старшого покоління нема кому передати свої знання й досвід. Уже сьогодні кадровий голод ...
467724
  Вовдюк Л.В. З дитячими іграшками будьте уважні та обережні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 38 : фото
467725
  Васильченко С. З дитячих вражень : Збірка оповідань / С. Васильченко. – Харків-Одеса : ДВУ, 1930. – 67с. – (Масова художня б-ка)
467726
  Васильченко С.В. З дитячих літ / С. Васильченко. – [Київ] : [Вид. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 31 с. – ([Дитяча бібліотека])


  Зміст: Свекоp; Роман; З дитячих літ.
467727
  Зленко Григорій З дитячих літ Віктора Петрова. Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 14-15
467728
  Голод М. З діяльності ОУП "Слово" в Торонті // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 27-28
467729
  Ясир М.Д. З діяльності партійних осередків октябристів на Україні в 1905-1907 рр. // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 56-61. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Розглядаються практична діяльність організацій "Союза 17 октября", що існували на Україні, їхні стосунки з центральними органами партії, місцевою владою, соціальний, класовий, кількісний склад, основні напрями роботи під час виборів до І та ІІ ...
467730
  Табачник Д. З Днем знань // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 3
467731
  Бабанський П.Д. З днем народження / П.Д. Бабанський. – К, 1961. – 230с.
467732
   З днем народження (Губерського Леоніда Васильовича) // Губернатор : міжнародний громадсько-політичний журнал. – Київ, 2010. – № 32 : грудень. – С. 48
467733
  Чернюк Віта З днем народження, Preziosa! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 48-49 : фото
467734
   З днем народження, Батьківщино!. – К., 1967. – 45с.
467735
   З днем народження, філологи! // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 6


  Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка відсвяткував своє 15-річчя.
467736
  Литвин В. З Днем Перемоги! // Сільські вісті, 2004. – 7 травня


  Поздоровлення Голови Верховної Ради України ветеранів Великої Вітчизняної війни з Днем перемоги
467737
   З добою нарівні. – К., 1985. – 429с.
467738
  Шутько Я.І. З добрим словом : поезії / Я.І. Шутько. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 87 с.
467739
  Заруба Ю.В. З доброю посмішкою і щирим серцем / Ю.В. Заруба. – Київ, 1960. – 80с.
467740
  Школьний В.В. З довженкових криниць: фотоальбом / В.В. Школьний, В.Ф. Шевченко. – К., 1984. – 128с.
467741
   З документації гетьмана Івана Мазепи // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С. 36-45
467742
  Мицик Ю. З документації київських монастирів ХVІІ–ХVІІІ ст. (26 документів з церковного, соціально-економічного, політичного та повсякденного життя Гетьманщини) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 401-427. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
467743
  Купчинський О.А. З документів-фальсифікатів Галицько-Волинського князівства ХІV ст.: дарча грамота князя Лева Кунатові Біличу // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 448-462. – ISBN 966-02-3854-1
467744
   З документів гетьмана І. Мазепи // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С. 91-103
467745
  Мицик Ю.А. З документів до історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Історичні науки. – C. 87-93. – ISSN 2617-3417
467746
  Мицик Ю. З документів українських гетьманів та полковників доби Руїни (за матеріалами польських архівосховищ) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 3-34.
467747
  Галата С. З дому - додому. Студенти з Криму переводяться до вишів материкової України / Світлана Галата, Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 21 квітня (№ 15). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Нині 105 студентів із ВНЗ півострова Крим вирішили продовжити навчання у КНУ ім. Т. Шевченка. Найбільша кількість перевелася до Інституту філології, на географічний і біологічний факультети. Ректор Л. В. Губерський пообіцяв всіляко підтримувати та ...
467748
  Железняк М. З донесення жандармського агента М. Железняка генералу В.Д. Новицькому про українську громаду ("Стару Громаду") та діяльність магазину "Киевской старины" 1900 р. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 85. – ISBN 966-7272-00-1
467749
  Дзюба І. З донецького калейдоскопа: український Донбас бореться // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 20 липня (№ 25/26). – С. 16-17


  Істоиико-краєзнавчий та літературно-мистецький альманах "Степ/Step". Вип. 1. го "Тов. Олекси Тихого" (Львів: Левада).
467750
  Бойко Г. З Донецького краю. / Г. Бойко. – К., 1952. – 108с.
467751
   З доповіді секретаря комітету ЛКСМУ тов. О.Бандури [V комсомольська конференція КДУ] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 3-4


  V комсомольська конференція КДУ пройшла під знаком виконання завдань IV сталінської п"ятерічки.
467752
   З допомогою Erasmus + навчатимуть нових Соломонів // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  Науковці Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича працюватимуть над створенням Федерації медіації та розробкою програми для магістрів-медіаторів. Проект упроваджується в межах програми Erasmus +.
467753
  Горецький П.Г. З доріг життя / П.Г. Горецький. – Київ, 1982. – 143 с.
467754
  Донець Г.П. З доріг України : вірші та поема / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1967. – 159 с.
467755
  Паліівець І.Л. З дорог життя / І.Л. Паліівець. – К, 1978. – 27с.
467756
  Лісовий П.А. З дороги / П.А. Лісовий. – Харків, 1930. – 141с.
467757
  Латиш Ю.В. З досвіду боротьби з рекламою алкоголю і тютюну // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7107-06-3
467758
   З досвіду боротьби за перебудову профспілкової роботи. – Х., 1931. – 11с.
467759
   З досвіду вивчення рельєфу при меліоративному освоєнні території рівнинного Криму / Е.Т. Палієнко, І.В. Тарбес, В.М. Чмихал, В.С. Леута // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 90-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
467760
  Боднар С.П. З досвіду визначення планово-висотних розмірів зруйнованих споруд за архівними знімками (на прикладі Успенського собору Києво-Печерської Лаври) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-71. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто питання геодезичного забезпечення та фотограмметричної обробки матеріалів архівного фото зібрання для відтворення дійсних розмірів Успенського собору, деякі технологічні аспекти та методика з використанням сучасного стереофотограмметричного ...
467761
  Поліщук П.П. З досвіду викладання ботаніки в V-VI класах / П.П. Поліщук. – К., 1960. – 52с.
467762
   З досвіду викладання географії. – К., 1952. – 96с.
467763
   З досвіду викладання географії в школі. – К., 1955. – 139с.
467764
   З досвіду викладання географії в школі. – К., 1956. – 348с.
467765
  Балюк Г.І. З досвіду викладання еколого-правових дисциплін на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 12-15. – ISBN 978-966-419-269-6
467766
   З досвіду викладання іноземної мови. – Київ, 1980. – 112с.
467767
  Гончаров О. З досвіду викладання краєзнавчих дисциплін на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та пропозиції щодо викладання цих дисциплін у закладах вищої освіти України // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 40-45. – ISBN 978-617-7399-17-8
467768
   З досвіду викладання математики. – Київ, 1957. – 67 с.
467769
  Лоповок Л.М. З досвіду викладання математики в середній школі / Л.М. Лоповок. – К, 1957. – 204с.
467770
   З досвіду викладання математики в середній школі. – Київ, 1959. – 192 с.
467771
  Волков В. З досвіду викладання навчальної дисципліни "Вища освіта та Болонський процес" на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету / В. Волков, Л. Дешко, Ю. Мазур // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 176-186.
467772
  Горбатий П.А. З досвіду викладання тригонометрії в середній школі / П.А. Горбатий. – 2-е, перероб. – Київ, 1955. – 191 с.
467773
   З досвіду викладання української літератури в школах міста Києва. – К., 1959. – 191с.
467774
  Якименко М.А. З досвіду викладання української літератури у 8-10 класах середньої школи / М.А. Якименко. – К, 1958. – 160с.
467775
   З досвіду викладання української мови. – К., 1957. – 84с.
467776
   З досвіду викладання української мови і літератури в середній школі. – К., 1960. – 184с.
467777
  Паламар Л.М. З досвіду викладання української мови студентам нефілологічних спеціальностей // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Розглядається проблема визначення та презентації навчального матеріалу з української мови й українознавства на лекціях та практичних заняттях для студентів-нефілологів різних спеціальностей. Рассматривается проблема определения и презентации учебных ...
467778
  Раскін С.Я. З досвіду викладання хімії у восьмому класі. / С.Я. Раскін. – К., 1952. – 88с.
467779
  Сидорук Л.М. З досвіду використання відеолекцій з математики в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 262-264. – ISBN 978-966-654-490-5
467780
   З досвіду виробничого навчання в школах Черкаської області. – К., 1957. – 44с.
467781
   З досвіду виховної роботи в школах Чернівецької області. – К., 1963. – 118с.
467782
  Таможська І.В. З досвіду відбору науково-педагогічних кадрів на юридичний факультет Новоросійського університету (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 55-59. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329


  Згадується Університет Св. Володимира, князь М.Р. Кантакузін.
467783
  Бондарчук О. З досвіду впровадження міжнародних освітніх грантів та проектів / О. Бондарчук, Г.Ф. Новак, О.О. Рогач // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 36-38. – ISBN 978-966-600-659-5


  Міжнародна співпраця з німецькими вишами-партнерами.
467784
  Татарчук Л. З досвіду впровадження технології штрихового кодування в Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук / Людмила Татарчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 21-23


  Висвітлюються питання впровадження технологій автоматичної ідентифікації або штрихового кодування та зміни, що відбуваються у технологічних процесах бібліотеки при переході до автоматизованих технологій.
467785
  Кравчук К. З досвіду державотворення України періоду Директорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 114-117. – ISSN 0132-1331
467786
  Миколаєнко І.М. З досвіду діяльності земських установ на території України (1864-1919) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 93-95. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються маловідомі аспекти діяльності земських установ на території України.
467787
  Поляков Микола З досвіду діяльності наукової бібліотеки ДНУ ім. Олеся Гончара у контексті сучасних тенденцій та перспектив розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-47. – ISSN 1682-2366


  Піднімається питання необхідності перегляду концептуальних засад організації бібліотечної справи як важливого чинника формування інтелектуального потенціалу держави.
467788
   З досвіду діяльності органів партійно-державного контролю України по залученню мас до управління державою (1923-1934 рр). – Київ, 1965. – 406с.
467789
   З досвіду економістів. – Дніпропетровськ, 1966. – 79с.
467790
   З досвіду екскурсійно-туристської та краєзнавчої роботи в школі. – К.
5. – 1962. – 78с.
467791
   З досвіду запровадження політехнічного навчання при викладанні біології в середній школі. – К.
1. – 1956. – 72с.
467792
   З досвіду запровадження політехнічного навчання при викладанні біології в середній школі. – К.
2. – 1956. – 132с.
467793
   З досвіду запровадження політехнічного навчання при викладанні математики в середній школі. – Київ
1. – 1956. – 142 с.
467794
  Донцова М.В. З досвіду застосування технології змішаного навчання в курсі "дизайн" для майбутніх фахівців з туризму // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 19-20
467795
   З досвіду здійснення виробничого навчання в школах Харківської області. – К., 1958. – 63с.
467796
  Віднянський С.В. З досвіду інтеграції вітчизняної історії у світову: проблеми всесвітньої історії у багатотомній "Енциклопедії історії України" // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 9-29
467797
  Антонюк Т. З досвіду інтеграції НМУ імені О.О. Богомольця до Європейського і світового освітнього простору // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 35-49
467798
   З досвіду керівництва навчально-виховною роботою в школі та контролю за нею. – К., 1958. – 120с.
467799
  Пуля І. З досвіду комплектування матеріалів про становище професійного спорту у незалежній Україні (на матеріалах ЗАТ "Футбольний клуб "Динамо" (Київ)" у зібранні національного музею історії України) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 125-130. – ISSN 1998-4634
467800
   З досвіду комсомольської роботи в школі. – К., 1958. – 212с.
467801
   З досвіду краєзнавчої роботи в школі. – Київ, 1954. – 72с.
467802
   З досвіду культурно-освітньої роботи. – К., 1961. – 211с.
467803
  Мегела І.П. З досвіду культурно-просвітницького та суспільного життя української громади в Австрії (90-і роки XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 77-83


  У статті розглядаються окремі аспекти культурно-просвітницького і громадського життя українців в Австрії. Аналізується діяльність української церкви св. Вм. Варвари у Відні, Духовного братства, Товариств "Австрія-Україна", Спілки українських ...
467804
   З досвіду навчально-виховної роботи з біології. – К., 1953. – 228с.
467805
   З досвіду навчання грамоти. – К., 1952. – 160с.
467806
   З досвіду навчання фізики в школі. – Київ : Радянська школа, 1980. – 168 с.
467807
  Нагорний З досвіду науково-атеїстичного виховання в школі робітничої молоді / Нагорний, Г.І. Підлуцький. – К., 1966. – 73с.
467808
   З досвіду науково-методичної роботи в університеті. – Київ, 1965. – 69 с.
467809
   З досвіду науково-методичної роботи в університеті. – Київ, 1966. – 93с.
467810
  Благініна С. З досвіду Німеччини: забезпечення якості освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
467811
  Любич І.Й. З досвіду обстеження та картування грунтів лісостепу Правобережної України за допомогою матеріалів аерофотозйомки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 123-129. – Бібліогр.: 8 назв
467812
  Науменко Н.Ф. З досвіду організації виробничого навчання в школі №14 м. Києва / Н.Ф. Науменко. – Київ, 1957. – 28 с.
467813
  Радецький В. З досвіду організації зв"язку в процесі підготовки і ведення міжнародних миротворчих операцій // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 6 (32). – С. 53-59
467814
   З досвіду організації краєзнавчої роботи в школах Харківської області. – К.
1. – 1952. – 76с.
467815
  Слюсаренко А.Г. З досвіду організації науково-дослідної роботи студентів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 61-65. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
467816
  Романів Є.М. З досвіду організації проведення комплексних перевірок виконання бюджетів міст і районів : на допомогу контролеру-ревізору / Є.М. Романів, А.М. Любенко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 135-137
467817
  Мельничук Дмитро З досвіду організації роботи магістратури в Національному університеті біоресурсів і природокористування України / Мельничук Дмитро, Лисенко Віталій, Кліх Лариса // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 105-112
467818
   З досвіду партроботи в шахтах Донбасу, 1932. – 60с.
467819
  Клименко Н.П. З досвіду педагогічної діяльності Івана Крип"якевича в поширенні знань про Україну й українство // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 92-106
467820
  Могилов О. З досвіду передачі археологічних знань // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 119-124
467821
  Чернієнко Г. З досвіду перекладача французької художньої прози


  Розглянуто особливості перекладу каламбурів на прикладі новели М.Турньє "Хай радість завжди буде з нами". This article deals whis the pecularities of the translation of quibbles in the story of M. Tournier " Que ma joie demeure ".
467822
  Кім Сук Вон З досвіду перекладу поеми Шевченка "Гайдамаки" корейською мовою / Кім Сук Вон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Перекладений автором статті текст Шевченкової поеми "Гайдамаки" - це перший художній переклад корейською мовою. У статті йдеться про ті смислові й стилістичні труднощі, які виникають у процесі перекладацької роботи, зокрема у відтворенні власних назв, ...
467823
  Гончаров О. З досвіду підготовки екскурсоводів та екскурсійної діяльності в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на початку 2000-х років // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 127-137. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "На початку 2000-х років на підготовчому факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка нетривалий період діяли курси підготовки екскурсоводів. Ініціаторами і безпосередніми організаторами курсів були викладачі кафедри етнології ...
467824
  Лисенко В. З досвіду підготовки магістрів для аграрного сектору економіки / В. Лисенко, Л. Кліх // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
467825
   З досвіду планування виховної роботи в школі. – К., 1936. – 32с.
467826
   З досвіду позакласної та позашкільної виховної роботи серед дітей і молоді. – К., 1958. – 152с.
467827
   З досвіду позакласної та позашкільної роботи з біології. – К., 1952. – 280с.
467828
  Ніжинський М.П. З досвіду політехнічного навчання в школі № 4 м. Вінниці / М.П. Ніжинський, Т.П. Комарницький. – К., 1959. – 62с.
467829
  Шуневич Б. З досвіду проведення дистанційних занять з іноземної мови за допомогою // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 334-338. – ISBN 978-966-553-924-7
467830
  Дейниченко О. З досвіду проведення краєзнавчих екскурсій / Олена Дейниченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 29-31. – ISSN 1811-377X


  Стаття розповідає про досвід проведення пішохідних і віртуальних екскурсій співробітниками Наукової бібліотеки Маріупольського державного університету. У переліку джерел подано посилання на додаткові розробки бібліотеки, викладені у вільному доступі в ...
467831
  Зарубенко Н. З досвіду проведення нестандартних уроків української мови
467832
   З досвіду пропаганди творів В.І.Леніна та літератури про його життя і діяльність. – К., 1969. – 39с.
467833
   З досвіду пропагандистської роботи. – Дніпропетровськ, 1955. – 56с.
467834
  Грачова Наталія З досвіду реалізації міжпредметних зв"язків : урок-заочна екскурсія за творчістю Данте // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 20-23
467835
  Іваненко В. З досвіду реалізації системи академічної мобільності в контексті Болонського процесу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 14-18. – ISSN 1562-529Х
467836
  Іваненко В.В. З досвіду реалізації системи академічної мобільності у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара в контексті Болонського процесу // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 151-158
467837
  Вакуленко О. З досвіду редагування богослужбових книг: (Огляд характерних труднощів)
467838
  Волинський Г. З досвіду ринкової трансформації Східної Німеччини і Польщі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 77-81. – ISSN 0131-775Х
467839
  Володіна О. З досвіду роботи білоруських архівістів із біоураженими документами // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 50-52
467840
   З досвіду роботи викладачів фізики міста Києва. – Київ : Радянська школа, 1938. – 144 с.
467841
  Литвин В.М. З досвіду роботи вузів республіки по підготовці викладачів суспільних наук : (на прикладі діяльності Київського держуніверситету) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 54-60. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
467842
   З досвіду роботи вчителів української мови та літератури. – К., 1954. – 84с.
467843
   З досвіду роботи вчителів фізичного виховання. – К., 1956. – 108с.
467844
  Шаромова З досвіду роботи вчителя фізики Зоряни Максимович / Шаромова, , Віра // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 32-34
467845
   З досвіду роботи Державної Наукової бібліотеки ім.В.Г.Короленка. – Х., 1953. – 42с.
467846
   З досвіду роботи директора школи. – К., 1955. – 112с.
467847
  Баглай К.М. З досвіду роботи з кактусами / К.М. Баглай, Д.Н. Широбокова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Показано шляхи поповнення та відновлення колекції сукулентних рослин із родини кактусових (Cactaceae Juss.).
467848
   З досвіду роботи за високу успішність учнів з мови та літератури. – Ровно
2. – 1956. – 72с.
467849
   З досвіду роботи кабінетів кафедр суспільних наук. – К., 1970. – 116с.
467850
   З досвіду роботи кафедр і учбових кабінетів суспільних наук. – К., 1970. – 164с.
467851
   З досвіду роботи кафедр Львівського державного педагогічного інституту по зв"язку зі школами м. Львова. – Львів, 1957. – 68с.
467852
  Яковлєв С.О. З досвіду роботи кафедри архівознавства Київського університету // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 87-94. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
467853
   З досвіду роботи класних керівників. – К., 1950. – 112с.
467854
  Медовникова О. З досвіду роботи класного керівника. / О. Медовникова. – Львів, 1957. – 40с.
467855
   З досвіду роботи культурно-освітніх закладів. – К., 1956. – 28с.
467856
   З досвіду роботи обласних бібліотек України. – Київ, 1955. – 57с.
467857
  Петасюк І.А. З досвіду роботи партійних організацій Української РСР по організаційно-господарському зміцненню колгоспів у період підготовки умов для масового колгоспного руху (грудень 1927 - жовтень 1929 р.) / І.А. Петасюк, М.І. Федорина // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 19-25. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
467858
   З досвіду роботи педагогічних вузів Української РСР. – Київ, 1964. – 147с.
467859
  Євтухов Г.О. З досвіду роботи по підвищенню ідейно-теоретичного рівня і педагогічної кваліфікації вчителів / Г.О. Євтухов. – Сталіно, 1957. – 36с.
467860
  Майданник О.В. З досвіду роботи постійних комісій місцевих Рад депутатів трудящих // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 97-109. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  На основании изучения и обобщения практики организации и деятельности постоянных комиссий местных Советов в УССР и особенно в Киевской и Черкасской областях (1955-1957 гг.) автор отмечает положительный опыт и имеющиеся недостатки в работе комиссий. ...
467861
   З досвіду роботи Сарненської райдержадміністрації Рівненської області по реалізації державної політики стосовно сім"ї, жінок, молоді та дітей : Методичні матеріали. – Київ, 2002. – 79с.
467862
   З досвіду роботи спеціальних шкіл УРСР. – К., 1952. – 107с.
467863
   З досвіду роботи спецшкіл. Підвищення якості навчання в спец. школах. – К., 1965. – 135с.
467864
  Петрова Н. З досвіду роботи студентів у справі збереження української традиційної культури на Одещині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 51-55
467865
  Терехов Ф. З досвіду роботи ЦКК-РСІ України по вдосконаленню державного апарату / Ф. Терехов, 1964. – с.
467866
  Бойко В. З досвіду роботи чернігівського Центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівних державних підприємств, установ і організацій // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.349-352. – ISBN 966-73-53-51-Х
467867
   З досвіду роботи шкіл-інтернатів. – К., 1957. – 132с.
467868
   З досвіду роботи шкіл-інтернатів Української РСР. – К., 1965. – 211с.
467869
   З досвіду роботи шкіл Вінницької області. – К., 1953. – 120с.
467870
   З досвіду роботи юних натуралістів-мічурінців. – К., 1949. – 104с.
467871
  Безтелесна Л. З досвіду розробки програм зайнятості / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 85-90. – Бібліогр.: с. 85. – ISSN 0131-775Х
467872
  Безтелесна Л. З досвіду розробки програм зайнятості : Замітки і листи / Л. Безтелесна, Г. Юрчик // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 85-90 : Рис. – ISSN 0131-775Х
467873
  Козерод О.В. З досвіду самоврядування єврейської меншини України: жіночі організації у період 1920-х років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
467874
  Єрмолаєв В.М. З досвіду сеймового представництва у Великому князівстві Литовському й Речі Посполитій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 13-26. – ISSN 2224-9281
467875
  Правдіна Н.І. З досвіду складання педагогічної характеристики учня. / Н.І. Правдіна. – К., 1949. – 24с.
467876
  Каліновський В.В. З досвіду співпраці науковців та православного духовенства: М.Н. Мурзакевич і Херсонський монастир Св. Володимира // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 69-77. – ISBN 978-966-8999-37-6
467877
  Гриневецький В.Т. З досвіду стаціонарних полігонно-ландшафтознавчих досліджень і практичного моніторингу земель на базі Димерського КГС // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 130-135. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
467878
  Руденко І.С. З досвіду створення кооперативних картографічних творів (на прикладі атласу "Санкт-Петербург - Витебск - Одесса") / І.С. Руденко, П.Ю. Бурбан, Л.М. Веклич // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 30-33 : мал. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2311-9780
467879
  Дейниченко О. З досвіду створення сайту наукової бібліотеки Маріупольського державного університету // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 51-54
467880
  Дейниченко О. З досвіду створення сайту Наукової бібліотеки Маріупольського державного університету / Олена Дейниченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 11-13. – ISSN 1811-377X


  У статті розглядається процес створення сайту бібліотеки у візуальному редакторі, особливості роботи над структурою сайту і наповненням сторінок, над його просуванням у пошукові системи.
467881
  Біляєва С. З досвіду українсько-турецького співробітництва у дослідженні пам"яток османського періоду // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 14-17. – ISBN 966-95758-1-8
467882
   З досліджень про Т.Г.Шевченка / В.О. Судак, Г.П. Паламарчук, Є.О. Середа, Я.Я. Галайчук, Л.Н. Большаков. – Київ, 1968. – 144 с.
467883
  Смолич Ю. З думаю про майбутнє // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 23
467884
  Бурдиляк С. З думкою про батьківщину - українці в Шанхаї // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 42-47. – (Історичні науки)
467885
  Зубов О.Х. З думкою про завтрашній день / О.Х. Зубов. – Х., 1969. – 56с.
467886
  Кононенко Ю. З думкою про майбутнє вищої освіти в Україні / Ю. Кононенко, Г. Данильчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 93-100. – ISSN 1682-2366


  Факультет обчислювальної техніки Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького.
467887
  Новицька Лариса З думкою про шкільну географію // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 50
467888
  Подолян М.П. З думою про Леніна : нариси / М.П. Подолян. – Київ, 1980. – 73 с.
467889
  Ярмиш Ю. З думою про майбутнє // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 209-213


  Про К.С. Серажим.
467890
  Давидова І.М. З думою про народ. На сцені - драматургія Михайла Стельмаха / І.М. Давидова. – К., 1973. – 156с.
467891
  Грабовецький В.В. З думою про Україну : (Автобіографічні замітки. Спогади) / В.В. Грабовецький; Ужгородський нац. ун-т, Науково-дослідний ін-т карпатознавства; Автор вступ. статті та упоряд. Вегеш М.М. – Ужгород : Ужгородський національний ун-т, 2003. – 120с. – ISBN 966-7400-30-6
467892
  Кирдан Б. З духовної скарбниці народу // Українські народні думи та історичні пісні. – Київ : Веселка, 1990. – С. 5-32. – ISBN 5-301-00670-3
467893
  Маковій Г.М. З душею до людей / Г.М. Маковій. – Львів, 1966. – 58 с.
467894
  Петренко Ю.П. З екрана пам"яті : поезії / Ю.П. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 175 с.
467895
  Чоповський В. З експедиційних досліджень. Лісорубська лексика українців Карпат // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 94-98. – ISSN 0130-6936
467896
  Тимошик М. З елітарного кола національної інтелігенції // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 120-125. – ISSN 0869-3595


  Огієнко Іван Іванович - визначний учений-історик, поет, громадсько-політичний діяч, міністр освіти, митрополит Української автокефальної церкви, приват-доцент кафедри російської мови та літератури Університету св. Володимира
467897
  Крячок М. З епістолярію Гната Хоткевича // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 238-260
467898
  Сторчай О. З епістолярію Миколи Мурашка і Порфирія Мартиновича. Листування М.І. Мурашка і П.Д. Мартиновича // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 89-105. – ISSN 1728-6875
467899
  Пангелова М. З епістолярного доробку Уласа Самчука // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 144-154. – ISSN 0869-3595
467900
  Назаревський О.А. З епістолярної спадщини Гоголя / О.А. Назаревський
467901
  Бойко В. З епістолярної спадщини Євгена Чикаленка // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.46-54
467902
  Савчин В. З епістолярної спадщини М.Лукаша та Г.Кочура
467903
   З епістолярної спадщини Михайла, Марії та Катерини Грушевських: листи до Д.Петрушевського (1933-1941 pp) / вступна стаття й публікація О.В. Юркової // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 26-52. – ISSN 0130-5247
467904
  Горбач Ю. З епістолярної спадщини О. Олеся: листи Бориса Лисянського до Олександра Олеся // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 486-512
467905
  Герасименко Н.О. З епістолярної спадщини О.М. Лазаревського: листи П.Я. Дорошенка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 204-213. – ISSN 0130-5247
467906
  Горбач Ю. З епістолярної спадщини О.Олеся: листи Бориса Лисянського до Олександра Олеся // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 486-512
467907
  Горнунг М. З епістолярної спадщини Олександра Білецького
467908
  Горбач Ю. З епістолярної спадщини Олексанра Олеся: листи Миколи Галагана до Олеександра Олеся (1920 - 1942) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 364-384
467909
  Кіраль С. З епістолярної спадщини професора Івана Денисюка (листи до Г. Кочура та В. Чабаненка)
467910
  Шевчук Т. З епістолярної фольклористики 1920-х - 1930-х рр. : О. Нікіфоров і українська фольклористика 1920-х -1930-х рр. 20 ст. / Т. Шевчук, В. Новійчук // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 32-38. – ISSN 0130-6936
467911
  Шевчук Т. З епістолярної фольклористики 20-х років XX століття / Т. Шевчук, В. Новійчук // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 134-144. – ISSN 0130-6936


  Листування Д. Зеленіна з В. Петровим, В. Білим та В. Кравченком. Дмитро Костянтинович Зеленін — радянський етнограф, діалектолог і фольклорист; член-кореспондент АН СРСР (з 1925 року).
467912
  Шевчук Т. З епістолярної фольклористики 20-х років ХХ ст. (листування П. Мартиновича з Михайлом та Катериною Грушевськими) / Т. Шевчук, В. Новійчук // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.16-26. – ISSN 0130-6936


  Автопортрети Тараса Шевченка
467913
  Поліщук Я. З епохи гіркоти, з країни ніжності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 листопада (№ 42). – С. 12-13
467914
   З епохи неогену // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  З вертикальних скель острова Геліндез поблизу станції «Академік Вернадський» українські науковці зібрали зразки, з яких вдалося висіяти унікальні чорні дріжджі Nadsoniella nigra. Вони існували ще 10-15 мільйонів років тому, тож внаслідок еволюції в ...
467915
  Рихлик Є. З етнографічних студій / Євген Рихлик : [Б. в.]. – [28] с. – Окр. відб.
467916
  Грушевський О.С. З етнографічних студій Ів.Франка / Написав Михайло Возняк. – [Київ] : [Шлях], 1918. – 8 с. – В кн. також уpив. з віpша І.Я. Фpанка. Прим. № 333029 без обкл., опис зроблено за ВУАН


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
467917
  Скрипник Г. З етнографічної спадщини Михайла Гайдая // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 70-81. – ISSN 0130-6936


  В статті йдеться про внесок М. Гайдая в музичну фольклористику України 20-40-х рр. 20 ст., зокрема про його етнографічний нарис "Подорож до Балкарії. Нотатки з експедиційних спостережень. 1924 р.".
467918
   З Європою до Таїланду // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 152 : фото
467919
  Романенчук Анна З єпархії - до університету // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 51


  На початку липня закладено капсулу у фундамент нового приміщення наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. А розташується новобудова поруч з головним корпусом вишу.
467920
  Романенчук Анна З єпархії - до університету // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 51


  На початку липня закладено капсулу у фундамент нового приміщення наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. А розташується новобудова поруч з головним корпусом вишу.
467921
  Романенчук Анна З єпархії - до університету // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 51


  На початку липня закладено капсулу у фундамент нового приміщення наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. А розташується новобудова поруч з головним корпусом вишу.
467922
   З живого джерела : Українські народні казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників. – Київ : Радянська школа, 1990. – 512с. – ISBN 5-330-00769-0
467923
  Могила Н.М. З живого джерела. Позакласна робота з української мови / Н.М. Могила; За заг.ред.проф.Загнітка А.П. – Донецьк : Академія, 1997. – 200с. – ISBN 966-7221-00-8
467924
  Світличний І. З живучого племені Дон Кіхотів / Іван Світличний, Надія Світлична ; [ упоряд. М.Х. Коцюбинської, О.І. Неживого ; передмова, примітки і бібліографія М.Х. Коцюбинської ]. – Київ : Грамота, 2008. – 816 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 978-966-349-128-8
467925
  Олійник С.І. З житейського поля : Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 147 с.
467926
  Журба Г. З життя : (шість оповідань). / Галина Журба. – Одеса : Вид. авт. ; Дpук. С.І. Хpисто, 1909. – 40 с.


  Зміст: В степу; Сповідь; Жаpти; Вовченя; В тайзі; Студент
467927
  Козланюк П.С. З життя : оповідання і нариси / П.С. Козланюк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 415 с.
467928
  Костюк М. З життя академіка Д.І. Яворницького // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 22-26
467929
  Костюк М. З життя академіка Д.І. Яворницького // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – С. 21-24
467930
  Костюк М. З життя академіка Д.І. Яворницького // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 20-22
467931
  Науменко Ф.І. З життя і діяльності А. С. Макаренка / Ф.І. Науменко. – Львів, 1949. – 28 с.
467932
  Берлінський Д З життя і революційноі діяльності Ладо Кецховелі / Д. Берлінський. – Київ : Держполітвидав, 1952. – 48 с.
467933
  Возняк М.С. З життя і творчості Івана Франка / М.С. Возняк; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 304 с.
467934
  Пелех П. З життя і творчості Сковороди. / П. Пелех. – 139-157с.
467935
  Щурат В. З життя і творчості Тараса Шевченка / Василь Щурат. – У Львові (Львів) : Hакладом авт. ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1914. – 68 с.


  Зміст: Пеpші польські голоси пpо Шевченка; Шевченко пpо Галичину в 1846 p.; Пеpша оцїнка Шевченка в Галичинї; З кpуга знайомих Шевченка; Тоаст за укpаїнську pеспубліку; Шевченко в маляpськім анекдотї; Шевченко в польській pеволюцийній пpитчи
467936
  Григор"єва Л.А. З життя молоді НДР : книжка для читання німецькою мовою в 9-10 класах / Л.А. Григор"єва, І.Я. Харитонова. – Київ : Радянська школа, 1982. – 118 с.
467937
  Лобода А.М. З життя на Україні 20-30-х років XIX в. / А.М. Лобода, 1927. – [12] с. – Окремий відбиток: с. 91-102
467938
  Рябінін-Скляревський З життя одеської Громади 1880-х років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 164 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
467939
  Крупницький Б. З життя першої української еміграції / Борис Крупницький. – Прага : Вид. Укр. Історико-філолог. Т-ва в Празі, 1940. – 16 с.
467940
  Петровський М.Н. З життя Петра Дорошенка на Московщині / М.Н. Петровський. – 243-250с.
467941
   З життя пішов Великий Українець (пам"яті Петра Тронька) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-5
467942
  Мордвінцев В. З життя студентів / В. Мордвінцев, Д. Семененко // Київський університет, 1994. – №4


  [до 160-річчя Київського університету]
467943
  Прохода В. З життя українців у Східній Словаччині // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 14-15
467944
  Кіт Л. З життя університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Репортаж про святкування Дня університету: привітання ректора В. Скопенка; проф. історичного ф-ту В. Ульяновського, який зробив екскурс в історію нашого університету, згадуючи перших студентів університету Св. Володимира та викладачів: В. Шульгіна, П. ...
467945
  Венгжин М. З житя гімназіястів : Hаpиси і оповіданя: (З поpтpетом автоpа) / Микола Венгжин. – Пеpемишль : Hакл. М. Венгжина ; Дpук. Шваpца і Робінзона, 1907. – 51, [1], 1 аpк. поpтp. – Hа тит. аpк. пpиміт.: 35 % на запомоговий фонд для учеників сеpедних шкіл. – (Видавництво Миколи Венгжина ; Ч. 2)


  Зміст: Кваски; Знайшов товаpиша; Hа павзї; Загаp; Сьвято кpужковцїв; За шевця; Дpагоманівське сьвято; Судьба інстpуктоpа; Пеpша любов; Hе дістали снїданя; На тит. стор. дарчий надпис: ... Дорогій товаришці Христі Алчевській. автор Львів II / I. 1909
467946
  Берг Б. З журавлями до Африки / Б. Берг. – Х.-К., 1930. – 105с.
467947
  Білик С.О. З журбою радість обнялася ( до 135-річчя від дня народження Олександра Олеся) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 78-81
467948
  Олесь О. З журбою радість обнялась... / О. Олесь. – 3-є вид. – Відень
Кн. 1. – 144с.
467949
  Олесь О. З журбою радість обнялась... : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1968. – 151с.
467950
  Оржицький І. З журбою радість обнялась... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 15


  Відгук на книжки мексиканського поета Амадо Нерво та аргентинського поета Леопольдо Лугонеса.
467951
  Следзінська Л. З журбою радість обнялась...Пам"яті Володимира Луціва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 жовтня (№ 41). – С. 7
467952
   З жыцця роднага слова. Лексікалагічны зборнік. – Мінськ, 1968. – 180с.
467953
  Грінченко Б.Д. З заздрощів / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1927. – 63 с.
467954
  Квітка К. З записок до ритміки українських народних пісень / К. Квітка. – 60с.
467955
  Алетіяно-Попівський З ідеєю в серці - зі зброєю в руках : збірка писань / Є.Алетіяно-Попівський. – Лондон : Українська видавнича спілка у В. Британії, 1980. – 419 с.
467956
  Рудич Ф. З ім"ям Святого Володимира / Фелікс Рудич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 23 (260). – С. 15-16
467957
  Горбик Володимир Миколайович З ім"ям славетного святого : [інтерв"ю з главою Макарівської райдержадміністрації В.М. Горбиком] / Горбик Володимир Миколайович, Ткаченко Віра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
467958
  Губерський Л.В. З іменем великого Кобзаря / Леонід Губерський // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-757-2
467959
   З іменем Ілліча. – Х., 1970. – 342с.
467960
   З іменем Леніна. – К., 1965. – 96с.
467961
   З іменем Леніна. – К., 1980. – 190с.
467962
   З іменем Леніна в серці. – К., 1962. – 135с.
467963
   З іменем Ольжича // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 7
467964
   З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. – Київ : Заповіт. – ISBN 5-7707-1061-6
Кн. 1. – 1994. – 398 с. : іл.
467965
   З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. – Київ : Заповіт. – ISBN 5-7707-1062-4
Кн. 2. – 1994. – 480 с., [9 л. іл.]
467966
  Короткий В. З іменем Святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників / В. Короткий, В. Ульяновський // Київський університет, 1994. – № 8/9
467967
  Риженко А. З іменем Тараса Шевченка і "Просвітою" пов"язаний // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 січня (№ 3). – С. 4-5


  Микола Миколайович Аркас - історик, композитор, культурно-просвітницький діяч.
467968
  Баліла А. З іменем Шевченка - по життю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 48-51. – ISSN 2076-9326
467969
  Балій М. З іменникового словотвору // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 254-257
467970
  Малюта Іван З імперативного трикутника : спогади про невидиму оборону // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0868-9644
467971
  Волковецький Я. З іпотекою до суду: чи може набути право власності на заставне майно / Я. Волковецький, Н. Білоцерковець // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
467972
   З іскри - полум"я. Картини Василя Овчинникова. – Київ, 1961. – 18с.
467973
  Дадіяні Шамва. З іскри : п"єса на 3 дії 15 картин / Шамва. Дадіяні; Шалва Дадіані ; переклав Юрій Костюк. – Київ : Мистецтво, 1951. – 105 с.
467974
  Велігура І.М. З іскри полум’я / І.М. Велігура. – Київ, 1963. – 38с.
467975
  Паславська Н. З історичного досвіду подолання державно-правових конфліктів Федеральним Конституційним Судом ФРН // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 110-116. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
467976
  Шульгач В.П. З історичної ойконімії Ровенщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 197-201. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
467977
  Бобров О.З. З історією на ВИ! // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 54-55. – ISSN 2518-7104
467978
  Кветний Н.С. З історіі боротьби Вінницької більшовицької організації за владу Рад. / Н.С. Кветний, Й.Г. Тельман. – Вінниця, 1957. – 28с.
467979
   З історії архівного будівництва на Україні. – Х., 1958. – 116с.
467980
   З історії вищої освіти на Україні. – Б. м. : б. в., 1936. – 32 с.
467981
   З історії вітчизняного природознавства. – К.
1. – 1964. – 144с.
467982
   З історії вітчизняної техніки. – К., 1951. – 268с.
467983
   З історії громадських, культурних та наукових зв"язків українського народу з зарубіжними слов"янськими народами в ХІХ ст.. – К., 1973. – 20с.
467984
   З історії Дніпрогесу : (Уривки) / Ю. Юрезанський, Я. Башмак, В. Дончак, М. Марич. – Харків : Український робітник, 1935. – 98 с.
467985
   З історії економічної думки на Україні. – К., 1961. – 348с.
467986
   З історії зарубіжних соціалістичних країн. – К., 1971. – 375с.
467987
   З історії зарубіжного Сходу. – К., 1972. – 232с.
467988
   З історії західноукраїнських земель. – К.
1. – 1957. – 172с.
467989
   З історії західноукраїнських земель. – К.
2. – 1957. – 250с.
467990
   З історії західноукраїнських земель. – К.
3. – 1958. – 144с.
467991
   З історії західноукраїнських земель. – К.
4. – 1960. – 154с.
467992
   З історії західноукраїнських земель. – К.
5. – 1960. – 187с.
467993
   З історії книги на Україні. – Київ, 1978. – 115с.
467994
   З історії книги та бібліографії. – Київ, 1990. – 128с.
467995
   З історії колективізації сільського господарства західних областей Української РСР. – К., 1976. – 511с.
467996
   З історії марксистсько-ленінської економічної думки на Україні. – К., 1966. – 120с.
467997
   З історії міжслов"янських зв"язків. – Київ, 1983. – 166с.
467998
   З історії революційного руху у Львові. 1917-1939. – Львів, 1957. – 796с.
467999
  Ісаков О.П. З історії розвитку української народної вишивки / О.П. Ісаков. – Київ, 1970. – 16с.
468000
   З історії Української РСР. 6-7. – Київ, 1962. – 200 с.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,