Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
466001
  Буренко О. "Економіка знань" як основа конкурентоспроможності України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 65-67
466002
  Черваньов Д. Економіка - наука рейтингова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку економістів розповідає декан економічного ф-ту.
466003
  Ткачук В.Ю. Економіка - основа оборонної могутності країни соціалізму / В.Ю. Ткачук. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
466004
   Економіка : Навч. посібник для загальноосвітніх навч.закладів. – 2-ге, доп. вид. – Київ : КНЕУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-574-237-Х
466005
  Кириленко В.В. Економіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Кириленко; МОіНУ; Тернопільська акад. народного госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 155с. – ISBN 966-610-116-5
466006
  Мельничук В.Г. Економіка : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев"юк. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Прок-Бізнес, 2004. – 368 с. : іл. – ISBN 966-8381-01-7
466007
  Радіонова Ірина Економіка : Програма для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Пояснювальна записка / Радіонова Ірина, Радченко Володимир, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 10-18
466008
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (частина перша) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-68 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1605-7988
466009
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (Продовження. Початок № 4 за 2008 р.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 1605-7988
466010
  Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, О.В. Клименко; Нац. техніч. ін-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-330-7
466011
  Геращенко О.Л. Економіка XXI : країни, підприємства, людини / Олексій Геращенко ; [пер. рос. М.В. Скоробогатова]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Фоліо, 2016. – 302, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-03-7607-6
466012
  Профатілова Л.М. Економіка автомобільного транспорту / Л.М. Профатілова. – К., 1972. – 275с.
466013
  Мокрій О.Г. Економіка аграрної галузі України: "прокляття ресурсів" // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 49-53. – ISSN 2409-1944
466014
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1995
466015
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1995
466016
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1995
466017
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1995
466018
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1995
466019
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1995
466020
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1995
466021
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1995
466022
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1995
466023
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1995
466024
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1995
466025
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1996
466026
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1996
466027
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1996
466028
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1996
466029
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1996
466030
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1996
466031
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1996
466032
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1996
466033
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10/11. – 1996
466034
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1996
466035
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1998
466036
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1998
466037
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1998
466038
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1998
466039
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1998
466040
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1998
466041
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1998
466042
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1998
466043
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1998
466044
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1998
466045
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1998
466046
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1999
466047
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1999
466048
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1999
466049
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1999
466050
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1999
466051
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1999
466052
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1999
466053
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1999
466054
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1999
466055
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1999
466056
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1999
466057
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 2001
466058
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 2001
466059
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 2001
466060
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 2001
466061
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 2001
466062
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 2001
466063
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 2001
466064
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
466065
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
466066
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
466067
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
466068
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2002
466069
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2002
466070
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2002
466071
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2002
466072
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2002
466073
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2002
466074
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002
466075
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2002
466076
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
466077
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
466078
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
466079
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
466080
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003
466081
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003
466082
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2003
466083
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003
466084
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003
466085
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003
466086
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003
466087
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2003
466088
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
466089
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
466090
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
466091
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
466092
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004
466093
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
466094
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004
466095
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004
466096
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
466097
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004
466098
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004
466099
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004
466100
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
466101
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
466102
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
466103
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
466104
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
466105
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
466106
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
466107
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
466108
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005
466109
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005
466110
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
466111
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005
466112
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
466113
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
466114
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2006
466115
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
466116
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006
466117
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006
466118
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006
466119
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006
466120
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006
466121
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006
466122
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006
466123
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006
466124
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
466125
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
466126
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
466127
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
466128
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007
466129
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007
466130
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2007
466131
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007
466132
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007
466133
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007
466134
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007
466135
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2007
466136
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
466137
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
466138
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
466139
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (162). – 2008
466140
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008
466141
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008
466142
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008
466143
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008
466144
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9. – 2008
466145
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10. – 2008
466146
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3 (173). – 2009
466147
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5 (175). – 2009
466148
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (176). – 2009
466149
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (177). – 2009
466150
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (178). – 2009
466151
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (181). – 2009
466152
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (182). – 2009
466153
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (183). – 2010
466154
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2 (184). – 2010
466155
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (186). – 2010
466156
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (188). – 2010
466157
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (189). – 2010
466158
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (193). – 2010
466159
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (195). – 2011
466160
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (196). – 2011
466161
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (197). – 2011
466162
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (198). – 2011
466163
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (199). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
466164
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (202). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
466165
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (203). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
466166
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (205). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
466167
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (206). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
466168
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (207). – 2012
466169
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (208). – 2012
466170
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (209). – 2012
466171
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (210). – 2012
466172
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (211). – 2012
466173
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (212). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466174
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (213). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466175
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (214). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466176
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (215). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466177
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (216). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466178
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (217). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466179
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (218). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466180
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (219), січень. – 2013
466181
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (220), лютий. – 2013
466182
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (221), березень. – 2013
466183
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (222), квітень. – 2013
466184
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (223), травень. – 2013
466185
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (224), червень. – 2013
466186
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (225), липень. – 2013
466187
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (226), серпень. – 2013
466188
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (227), вересень. – 2013
466189
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (228), жовтень. – 2013
466190
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (229), листопад. – 2013
466191
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (230), грудень. – 2013
466192
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (231), січень. – 2014. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
466193
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (234), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466194
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (235), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466195
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (236), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466196
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (237), липень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466197
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (242), грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466198
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (246). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466199
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (247). – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466200
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (251). – 2015. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466201
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (254). – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466202
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (258). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466203
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (259). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466204
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (262). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466205
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (265). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466206
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (267). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466207
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада. Лупенко Ю.О. [та ін.] ; редкол.: Булавка О.Г. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (269). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466208
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (270). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466209
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (275). – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466210
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (276). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466211
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (279). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466212
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (280). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466213
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (282). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466214
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (283). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466215
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (284). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466216
  Саланьє Б. Економіка без табу = l"Economie sans tabou / Бернар Саланьє; пер. з французької Є. Марічева; передмова Е. Маленво. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 140с. – ISBN 978-966-518-414-0
466217
   Економіка в дії : 14 найпопулярніших уроків з економіки для викладання в середній школі. – Київ : Амадей, 2004. – 184c. – ISBN 966-7689-28-X
466218
  Парсяк В. Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинити // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 4-5. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
466219
   Економіка в школах України. – Харків
№ 1. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466220
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466221
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466222
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466223
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466224
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466225
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466226
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466227
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466228
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466229
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466230
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
466231
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2009
466232
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2009
466233
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2009
466234
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2009
466235
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2009
466236
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2009
466237
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2009
466238
   Економіка в школах України. – Харків
№ 1. – 2010
466239
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2010
466240
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2010
466241
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2010
466242
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2010
466243
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2010
466244
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4 (77). – 2011
466245
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5 (78). – 2011
466246
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8 (81). – 2011
466247
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9 (82). – 2011
466248
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11 (84). – 2011
466249
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12 (85). – 2011
466250
  Бабицький А. Економіка виробництва: теоретичні І практичні аспекти // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 63-71. – ISSN 0131-775Х
466251
   Економіка виробничого підприємництва : Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2002. – 405с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-109-7


  Розглядаються концепції, практичні підходи і мотиваційна модель виробничого підприємництва, виробнича систе-ма, стратегія, тактика та форми підприємництва, інформа-ційне забезпечення, використання ресурсів і виробничого потенціалу, інноваційна та ...
466252
  Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Джур ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2010. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 291-294. – ISBN 978-966-348-232-3
466253
   Економіка від А до Я : понятійно-термінол. словник / [О.В. Куроченко та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 366, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-813-3
466254
  Савченко О.О. Економіка Галичини після війн 1914–1920 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 239-243. – ISSN 0321-0499
466255
  Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків : навч. посібник / А.І. Ігнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-683-4
466256
  Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу / І.М. Синякевич. – Львів : Світ, 1996. – 183с.
466257
  Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків = The economics of money, banking, and financial markets / Ф.С. Мишкін; Пер. з англ. С.Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій; Наук. ред. перекладу С. Панчишин. – Київ : Основи, 1999. – 963с. – ISBN 966-500-150-7
466258
  Єщенко П.С. Економіка для всіх / Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2009. – 478с. – ISBN 978-966-642-432-Х
466259
  Гільберт Тетяна Економіка для молодших школярів : Програма для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (34 год) / Гільберт Тетяна, Юхимович Оксана // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-17
466260
  Степаненко Н.О. Економіка добробуту : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Степаненко Н.О., Степаненко В.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-966-676-580-5
466261
   Економіка добробуту : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Н.В. Томчук-Пономаренко]. – Київ : Науковий світ, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-28
466262
  Артьомова Т. Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-67. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
466263
  Хлобистов Є. Економіка екологічної безпеки: теорія, методологія, бюджетне забезпечення : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
466264
  Мішенін Є.В. Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи / Є.В. Мішенін, Н.В. Дегтярь // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – C. 243-257. – ISSN 2218-4511


  У статті розглянуто теоретико-методологічні основи формування та розвитку економіки екосистемних послуг у сфері природогосподарювання. Визначено сутнісно-змістовну основу економіки екосистемних товарів та послуг у контексті принципів сталого ...
466265
  Хоменко І Економіка електрифікації сільского господарства. / І Хоменко. – К., 1973. – 221с.
466266
  Мельник Л. Економіка енергетики : Навчальний посібник / Л.Мельник, О.Карінцева, І.Сотник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 238с. – ISBN 966-680-249-Х
466267
  Жмудський Р. Економіка Європи "падає" слідом за США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 227-228.
466268
  Петроський М Економіка Житомирщини напередодніх Великої Жовтневої соціалістичної революції : Дис... канд. екон.наук: / Петроський М І.; Жит. дер. пед. ін-т ім. І. Франка. – Житомир, 1950. – 265л. – Бібліогр.:л.256-265
466269
  Москаленко О.М. Економіка жорсткої економії та фіскальна демократія: міжнародний досвід і проблеми України // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 93-112. – ISSN 2411-5584
466270
  Стадницький Ю.І. Економіка запобігання антропогенного забруднення довкілля : монографія / Стадницький Ю.І.; Ун-т економіки і підриємництва (м. Хмельницький). – Хмельницький : Університет економіки і підприємництва, 2007. – 362с.
466271
  Євтушенко В.М. Економіка зарубіжних країн : (аналітико-статистична інформація) / В.М. Євтушенко, Н.М. Бердичевська; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.3. – 2002. – 66с.
466272
   Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 352с. – ISBN 966-8253-14-0
466273
  Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; КНЕУ; В.І. Чужиков. – Київ : КНЕУ, 2005. – 308с. – ISBN 966-574-777-0
466274
   Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик, С.Н. та ін. Лебедева; В.В. Ковалевський, Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик та ін.; за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, В.М. Осипова. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 544с. – ISBN 978-966-364-510-0


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
466275
   Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П., О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз ; МОН України ; Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-719-7
466276
  Варналій З. Економіка зарубіжних країн: погляд з України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-88. – ISSN 0131-775Х
466277
  Гутиря І.І. Економіка засобів масової комунікації : Навч. пос. для суд. ін-ту, фак-тетів та відділень журналістики вищ. навч. закладів / І.І. Гутиря; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2002. – 120с. – ISBN 966-594-162-3
466278
  Савельєв Є. Економіка знань в аспекті включення України в Європейський освітній простір і досвід ТДЕУ // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 255-266. – ISSN 1684-906Х
466279
  Хамініч С. Економіка знань в контексті національної конкурентоспроможності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 1728-9343
466280
   Економіка знань та її перспективи для України. – Київ, 2004. – 163с.
466281
   Економіка знань та її перспективи для України : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 168с.
466282
  Гузар У.Є. Економіка знань та її перспективи для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 27-35. – ISSN 1562-0905
466283
  Федулова Л. Економіка знань у контексті поглядів Пітера Друкера // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-99. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
466284
  Тищенко В.Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів : монографія / Тищенко В.М. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-246. – ISBN 978-966-676-514-0
466285
  Магута О.В. Економіка знань як основа розбудови постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 133-139. – ISSN 2306-6814
466286
  Іванова І.С. Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 107-111
466287
  Россошанська О.В. Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 121-139. – ISSN 2222-8810
466288
  Феленчак Ю.Б. Економіка знань як складова стратегічного потенціалу регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 84-92. – (Економіка ; Вип. 27)
466289
  Козар А. Економіка знань як сучасна тенденція економічної організації суспільства // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 80-82
466290
   Економіка знань: виклики глобалізації та Україна. – Київ, 2004. – 261с. – ISBN 966-7983-98-6
466291
   Економіка знань: від проекту доктрини до перших кроків реалізації / В. Реньов, Ю. Журавльов, П. Бортпнічук, М. Нестеров // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 32-42. – ISSN 1562-529Х


  Аналізується реалізація навчальної програми підготовки бакалаврів згідно нової доктрини.
466292
  Сахненко О.І. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 57-59
466293
  Турський І.В. Економіка знань: соціально-гуманітарні фактори розвитку та регіональні аспекти / І.В. Турський, Т.Ю. Гайда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 14-21. – ISSN 2222-4459
466294
  Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
466295
  Чухно А.А. Економіка і добробут народу // Економіка Радянської України, 1985. – №7
466296
  Тимошенко Л.М. Економіка і економія / Л.М. Тимошенко. – К. : Політвидав України, 1982. – 166с.
466297
   Економіка і менеджмент = Economics & management : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), О. Кузьмін, І. Алєксєєв та ін. ; орг. ком. : З. Піх (гол.), О. Березко, В. Войцеховська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 265, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-000-9
466298
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-227-0
Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – 2016. – 103, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
466299
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-228-7
Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
466300
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-229-4
Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
466301
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-230-0
Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – 2016. – 115, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
466302
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-231-7
Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
466303
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-232-4
Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2016. – 123, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
466304
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-233-1
Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – 2016. – 75, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
466305
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-234-8
Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – 2016. – 91, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
466306
   Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-617-645-235-5
Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – 2016. – 113, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
466307
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ
№ 1. – 2011
466308
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ
№ 1. – 2016. – 113 с. – Резюме укр., англ. мовами
466309
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ
№ 2. – 2016. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
466310
  Лузан В.В. Економіка і організація геологорозвідувального виробництва : Навчальний посібник для студентів геологічних спеціальностей вищ. закл. освіти / В.В. Лузан; МОНУ; Київський геологорозвідувальний технікум. – Київ, 2001. – 304с. – ISBN 5-7707-0324-5
466311
  Євтушенко В.М. Економіка і організація інноваційної діяльності : (аналітико-статистична інформація) / В.М. Євтушенко; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.10. – 2002. – 43с.
466312
  Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Київ : Академія, 2005. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-184-8
466313
  Сахаєв В.Г. Економіка і організація охорони навколишнього середовища : Підручник для студ.вищих навчальних закладів / В.Г. Сахаєв, В.Я. Шевчук. – Київ : Вища школа, 1995. – 272с. – ISBN 5-11-004512-7
466314
  Євсеєнко П.М. Економіка і організація соціалістичного сільскогосподарського виробництва / П.М. Євсеєнко. – 2 вид., переробл. і доп. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1963. – 608 с.
466315
  Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Р. Пуцентейло. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – Шифр дубл33 Пуце.Доп.карт.гр. – ISBN 978-966-364-535-3


  У посібнику містяться узагальнені, найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн
466316
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (25). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466317
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 2 (26). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466318
   Економіка і підприємництво: стан та перспективи : Збірник наукових праць. – Київ : Київський нац. тог.-екон. університет, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
466319
  Сирцов М.Г. Економіка і політика в період комуністичного будівництва / М.Г. Сирцов. – К, 1967. – 46с.
466320
  Колодко Гжегож Економіка і політика конверсії золотого на євро // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
466321
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения=Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-
№ 1 (1). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466322
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (3). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466323
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (4). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466324
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (5). – 2017. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466325
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (6). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466326
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (7). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466327
  Опришко В.Ф. Економіка і право. / В.Ф. Опришко. – К, 1976. – 48с.
466328
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2002
466329
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2002
466330
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2002
466331
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2002
466332
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2003
466333
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2003
466334
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2003
466335
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2003
466336
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2004
466337
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2004
466338
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2004
466339
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2004
466340
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2005
466341
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2005
466342
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2005
466343
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2005
466344
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2006
466345
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2006
466346
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
466347
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
466348
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2007
466349
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2007
466350
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2007
466351
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2007
466352
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2008
466353
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2008
466354
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2008
466355
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2008
466356
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2009
466357
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2010
466358
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2010
466359
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2010
466360
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2011
466361
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2012
466362
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2012
466363
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2012
466364
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2012
466365
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2013
466366
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2013
466367
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2014
466368
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2014
466369
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466370
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466371
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466372
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466373
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466374
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466375
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466376
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466377
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 3 (40), червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466378
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (46), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466379
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (48), листопад. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466380
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (49), грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466381
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (50), лютий. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466382
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (51), квітень. – 2015. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466383
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (52), червень. – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466384
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (55), грудень. – 2015. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466385
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (58). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466386
  Чайковський Я.Р. Економіка і соціально-політичний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-237. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
466387
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 1999
466388
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 1999
466389
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
466390
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
466391
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
466392
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
466393
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
466394
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
466395
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
466396
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
466397
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
466398
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
466399
  Череп О.Г. Економіка Італії: проблеми та реалії сучасності / О.Г. Череп, І.В. Триліс // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 32-38. – ISBN 978-966-599-550-0
466400
  Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва : Навч. посіб. у схемах, формулах і таблицях / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-227-0
466401
   Економіка й організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль, І.Г. Ткачук ; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8253-38-9
466402
   Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник. – 2-е вид., перероб. – Київ, 2005. – 424с. – ISBN 966-7505-54-5
466403
  Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Б.Ф. Заблоцький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 426, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Економіка і організація інноваційної діяльності. - Короткий термінол. слов.: с. 398-407. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 423-426. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-020-3
466404
  Репрінцев В. Економіка Київщини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентноспроможності. – Київ, 2006. – № 4 : Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – С. 38-41. – ISSN 1810-3944
466405
  Семенов Ю.Г. Економіка колгоспу / Ю.Г. Семенов. – Київ, 1972. – 160с.
466406
  Сенько Є.І. Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу. / Є.І. Сенько, О.І. Фурдичко. – Львів, 1997. – 294с.
466407
  Пітер Економіка країн Чорноморського регіону: якою вона є після розпаду Радянського Союзу / Пітер, ван дер Гук // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.100-106. – ISSN 1684-906Х
466408
  Таукач Г.Л. Економіка культури і мистецтва / Г.Л. Таукач, О.В. Федосова. – Київ : Вища школа, 1992. – 231 с.
466409
  Остапенко В.В. Економіка майбутнього - економіка інтелектуального капіталу, культури та любові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 3-7. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (96)). – ISSN 1814-1161
466410
  Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства : навч. посібник / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Київ : Знання, 2013. – 446, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-446 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0108-4
466411
  Власюк В. Економіка надолуження. Як Україні скористатися "перевагами" відставання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 10


  "У світовій економічній науці так багато напрацювань, що кожна раціональна думка чи дія неодмінно знайде підтвердження своєї слушності в якійсь уже існуючій теорії. І це закономірно, оскільки всі великі економічні теорії так чи інакше були результатами ...
466412
  Кінах А. Економіка не повинна бути заручницею політики // Голос України, 2003


  На запитання "Голосу України" відповідає президент Укр. союзу промисловців і підприємців
466413
  Мельник С. Економіка обирає стабільність // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-19


  Європейський вибір
466414
  Каленюк І.С. Економіка освіти : Навч. посібник / І.С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 316с. – ISBN 966-7999-87-4
466415
  Каленюк І.С. Економіка освіти : Навч. посібник / І.С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2005. – 316с. – ISBN 966-7999-87-4
466416
  Кириченко Олександр Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / Кириченко Олександр, Паращенко Людмила // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – Бібліогр.: с. 46, 50. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються актуальні питання модернізації економіки освіти України на сучасному етапі суспільно-економічних трансформацій. Розкривається ефективність формули "конкурентоспроможна освіта - конкурентоспроможна економіка". Визначаються нові механізми ...
466417
  Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / О. Кириченко, Л. Паращенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 1682-2366
466418
   Економіка підприємств : підручник / Горбонос Ф.В. [та ін.]. – Київ : Знання, 2010. – 463 с. – Бібліогр.: с. 461-463. – ISBN 978-966-346-581-4


  Висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб"єкта господарювання, забезпеченості й використання матеріальних трудових, інвестиційних та інших ресурсів
466419
  Ткаченко Н.М. Економіка підприємств енергетичного комплексу : підручник для студентів ВНЗ з галузі знань 0506 - "Енергетика та енергетичне машинобудування" / Ткаченко Н.М., Кулінченко В.Р. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2017. – 335, [1] с. : іл., табл. – Термінол. довідник: с. 302-330. – Бібліогр.: с. 330. – ISBN 978-617-566-440-7
466420
  Федорова В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Федорова В.А., Соловйова ; МОН України ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 230 с. – ISBN 978-966-364-711-1
466421
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. економ. фак. і вузів. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 500с. – ISBN 966-7411-83-4
466422
   Економіка підприємства : Структурно-логічний навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 457с. – ISBN 966-574-231-0
466423
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Каравела, 2001. – 298с. – ISBN 966-95-596-7-7
466424
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2002. – 176с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-25-4


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
466425
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закладів I-IV рівнів акредитації / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ, Львів : Каравелла; Новий Світ-2000, 2002. – 298с. – (Новий Світ-2000). – ISBN 966-95-596-7-7; 966-7827-03-8
466426
   Економіка підприємства : Навчальні посібники для студ.вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 335с. – ISBN 966-7767-78-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
466427
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Бойчик. – Київ : Атіка, 2002. – 480с. – ISBN 966-8074-29-7
466428
   Економіка підприємства : Навч. посібник для студ. внз, які навчаються за програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Я.С. Витвицький, У.Я. Витвицька, М.О. Данилюк, А.О. та ін. Устенко; Ін-т менеджменту та економіки; За ред. Я.С. Витвицького. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. – 320с. – ISBN 966-7768-34-1
466429
   Економіка підприємства : Навчальний посібник. – 3-тє вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 335с. – ISBN 966-311-004-Х
466430
  Макаровська Т.П. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 304с. – ISBN 966-608-264-0
466431
  Протопопова В.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / В.О. Протопопова, А.Н. Полонський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 220с. – ISBN 966-7634-47-7
466432
  Шаповал В.М. Економіка підприємства : Навч. посібник для студ. вищ.навч. закл. / В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко; ЦНЛ; МОіНУ; Дніпр. ун-тет екон. і права; За ред.В.А.Ткаченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288с. – ISBN 966-8253-26-6
466433
  Бондар Н.М. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Н.М. Бондар. – Київ : А.С.К., 2004. – 400с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-020-5
466434
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-8019-29-6
466435
   Економіка підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Суми : Університетська книга, 2004. – 648с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Б-ка "Економічна освіта"). – ISBN 966-680-156-6
466436
   Економіка підприємства : Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. та інш. Покропивний; МОНУ; КНЕУ; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний та ін.; За ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : КНЕУ, 2005. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
466437
   Економіка підприємства : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2005. – 432 с. – ISBN 966-346-034-2
466438
   Економіка підприємства : підручник / А.В. Шегда, М.П. Нахаба, Д.О. Баюра, М.В. Голованенко, В.Ф. та ін. Горянський; А.В. Шегда [та ін.] ; за ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання, 2006. – 614 с. – ISBN 966-346-134-9
466439
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман; МОНУ; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-183-5
466440
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Примак. – 4-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-81-5
466441
  Сідун В.А. Економіка підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова; МОНУ; Харківськ. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 356с. – ISBN 966-364-177-0
466442
  Манів З.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 580, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 578-580. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-161-6
466443
   Економіка підприємства : підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. та ін. Сай; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай та ін.; МОНУ; Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 3-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
466444
   Економіка підприємства : навч. посібник / Н.М. Бондар, В.Є. Боротін, О.А. Гаєвський, О.Є. Єрмаков, А.В. та ін. Калина; [Бондар Н.М. та ін.] ; за заг. ред. А.В. Калини ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 350, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-608-524-0
466445
  Харів П.С. Економіка підприємства : збірник задач і тестів : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / П.С. Харів. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 301, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-301. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 966-8148-48-7
466446
   Економіка підприємства : навчальний посібник / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк, О.І. Андрусь, Н.Я. та ін. Бойчук; П.В. Круш, В.І. Подвігін, Б.М. Сердюк, О.І. Андрусь та ін.; за заг ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – Київ : Ельга-Н; КНТ, 2007. – 780с. – ISBN 966-373-205-9
466447
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ірина Бойчик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 528с. – ISBN 966-326-212-5
466448
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Шваб. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2007. – 584 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
466449
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
466450
  Примак Т.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / Т.О. Примак. – 5-те вид., стереот. – Київ : Вікар, 2008. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-7131-95-1


  Розглядається підприємство як суб"єкт господарювання в умовах ринкової економіки. Для студенті економічних спеціальностей, викладачів, спеціалістів підприємств
466451
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навчальний посібник / І.В. Ковальчук. – Київ : Знання, 2008. – 680 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-450-3
466452
  Іванілов О.С. Економіка підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Іванілов МОН України ; Харк. держ. техн. будівництва та архітектури. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 728с. – ISBN 978-966-364-885-9
466453
   Економіка підприємства : навчальний посібник / П.В. Круш [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Ельга-Н : КНТ, 2009. – 780с. – ISBN 978-966-373-503-0
466454
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – ISBN 978-611-01-0005-2
466455
   Економіка підприємства : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-364-993-1
466456
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 978-966-2229-16-5
466457
   Економіка підприємства : підручник для студ. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника ; [уклад. глосарію: М.В. Брюханова та ін. ; уклад. словника: Ю.М. Дерев"янко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 863, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Глосарій: с. 824-831. - Багатомов. словник екон. термінів: с. 832-858. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-619-5
466458
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / В.І. Мацибора., В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2012. – 311, [1] с. – Предм. покажч.: с. 288-294 .- Словник понять і термінів: с. 295-306. – Бібліогр.: c. 307-311. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-29-6
466459
  Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0309-1
466460
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 1 : Структура, продукція, ресурси / [Андрусь О.І., Гавриш О.А., Депутат В.І. та ін.], ч. 1. – 2012. – 307, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
466461
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 1 : Структура, продукція, ресурси / [Бойчук Н.Я., Гулевич В.О., Клименко О.В. та ін.], ч. 2. – 2012. – 354, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
466462
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 2 : Теорія і практика господарювання / [Андрусь О.І., Гулевич В.О., Кривда О.В. та ін.], ч. 1. – 2012. – 280, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
466463
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 2 : Теорія і практика господарювання / [Гречко А.В., Дученко М.М., Кавтиш О.П. та ін.], ч. 2. – 2012. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
466464
   Економіка підприємства : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; уклад.: Н.В. Романченко, Т.В. Кожемякина, К.В. Пічик. – Київ : НаУКМА, 2018. – 302, [2] с. : іл., табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 299-301. – ISBN 978-617-7668-02-1
466465
   Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич; І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик, М.Я. Ємбрик, В.Ф. Паращич. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-364-475-2
466466
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник / П.С. Харів. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 301с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-21-3
466467
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник для студ. економічних спеціальностей / П.С. Харів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-461-9
466468
  Березін О.В. Економіка підприємства. Практикум : навч. посібник / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-346-647-7
466469
   Економіка підприємства. Тренінг-курс : навч. посібник [для студентів ВНЗ екон. спец.] / [Г.М. Филюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 186-189
466470
  Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : Навчальний посібник / В.В. Кулішов. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 216с. – ISBN 966-521-153-6
466471
   Економіка пострадянських держав: досвід ринкової трансформації // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 152-260. – ISBN 966-7574-01-6
466472
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Г.Т. Завіновська; МОУ; Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2001. – 158с. – ISBN 966-574-296-5
466473
  Глаголєва О.Б. Економіка праці : (аналітико-статистична інформація) / О.Б. Глаголєва; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.12. – 2002. – 34с.
466474
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посібник / Г.Т. Завіновська; Ред. Н. Царик; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 300с. – ISBN 966-574-466-6
466475
  Калина А.В. Економіка праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Калина; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-356-6
466476
  Лепейко Т.І. Економіка праці : навчальний посібник / Лепейко Т.І., Шапошнікова Т.С., Толстікова О.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 232 с. – ISBN 966-676-180-7
466477
  Червінська Л.П. Економіка праці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 978-611-01-0100-4
466478
  Сенько Є.І. Економіка праці в лісовому секторі : Навчальний посібник для студ. економічного, лісомеханічного та лісогосподарськ. ф-тів / МОНУ; Українськ. держ. лісотехнічний ун-т; Є.І. Сенько, М.М. Огородник, П.К. Динька. – Львів, 2005. – 108с.
466479
  Москаленко Н.А. Економіка праці в організації : Навчальний посібник / Москаленко Н.О., Отенко І.П.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 232с. – ISBN 966-676-158-0
466480
   Економіка праці і соціально-трудові відносини : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ковальов, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, І.М. Черненко, О.А. Атаєва; МОНУ; Донбаська держ. машинобудівна акад.; За ред. В.М. Ковальова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 256с. – ISBN 966-364-267-Х
466481
   Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчально - метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. вищ. навч. закл. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 118с. – ISBN 978-966-8958-175
466482
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Н.І. Єсінова. – Київ : Кондор, 2004. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
466483
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – Київ : Знання, 2004. – 535с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-001-6
466484
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-059-6
466485
  Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / М.Б. Махсма. – Київ : Атіка, 2005. – 304с. – ISBN 966-326-069-6
466486
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Єсінова Н.І. – Київ : Кондор, 2006. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
466487
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – Київ : Знання, 2006. – 560с. – ISBN 966-346-195-0
466488
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 560с. – ISBN 966-620-222-0
466489
  Дарченко Д Н. Рижиков Економіка праці та соціально-трудові відносини : збірник завдань і вправ: навчальний посібник / Н.Д. Дарченко, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов, О.М. Мікрюков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 252с. – ISBN 978-966-364-487-5
466490
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / [Качан Є.П. та ін.] ; за ред. проф. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2008. – 407 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці теми. – ISBN 978-966-346-492-3
466491
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 4-є вид., оновлене. – Київ : Знання, 2009. – 390с. – ISBN 978-966-346-546-3
466492
  Гриньова В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга. – Київ : Знання, 2010. – 310с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-554-8
466493
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.П. Дяків [та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: c. 299-302. – ISBN 978-966-346-906-5
466494
  Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 804-813. – Бібліогр.: c. 791-803. – ISBN 978-617-566-093-5
466495
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.А. Грішнова, О.М. Білик. – Київ : Знання, 2012. – 286, [2] с. – Додатки: с. 204-286. – ISBN 978-966-346-978-2
466496
  Василенко Ю.В. Економіка при девальвації та інфляції / Ю.В. Василенко. – Київ : [б. в.], 2010. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 966-500-190-6
466497
  Синякевич І.М. Економіка природокористування / І.М. Синякевич. – К., 1996. – 157с.
466498
  Паламарчук В.О. Економіка природокористування : Навчальний посібник для студ. напряму 0501 Економіка і підприємництво, 0502 Менеджмент / В.О. Паламарчук, П.І. Коренюк; МОіНУ; Бердянський ін-т підприємництва; За ред.: О.С. Ємельянова. – Київ : Дике Поле, 2003. – 408 с. – ISBN 966-8132-07-06
466499
  Коржнев М.М. Економіка природокористування : Підручник для студ. геологічних спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Коржнев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 99с. – ISBN 966-594-558-0
466500
  Макарова Н.С. Економіка природокористування : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-364-507-0
466501
   Економіка природокористування : навчально-методичний посібник для студентів економічного ф-ту за спец. 7.050201 "менеджмент організацій" / О.В. Садченко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 184 c. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 978-966-190-459-9
466502
  Коренюк П.І. Економіка природокористування : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спец. 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / П.І. Коренюк, С.О. Федулова ; за ред. д-ра екон. наук, проф., дійс. чл. (акад.) Акад. екон. наук України П.І. Коренюка ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. філ. Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Дніпропетровськ : Акцент, 2014. – 274 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 266-270. – ISBN 978-617-7109-59-3
466503
   Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ. – ISSN 1818-4170
[2014]. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466504
  Дребот О.І. Економіка природокористування у лісівництві та лісопромисловій галузі України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 71-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
466505
  Єрфорт І.Ю. Економіка промислового підприємства : навч. посібник для студентів техн. спец. / І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 219, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 214-216. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-966-379-637-6
466506
  Чернюк Л.Г. Економіка регіонів (областей) України : навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 644 с. – ISBN 966-8253-03-5
466507
  Проданова Л.В. Економіка регіонів України: втрачені ресурси і резерви майбутнього / Л.В. Проданова, О.О. Фоміна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 114-120. – ISSN 2222-4459
466508
   Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008-
№ 1 (1). – 2008
466509
   Економіка розвитку : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4. – 2005
466510
   Економіка розвитку : науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1. – 2006
466511
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (59). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
466512
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (60). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
466513
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (61). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466514
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (62). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466515
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (63). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
466516
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (64). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466517
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466518
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466519
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (68). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466520
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466521
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466522
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (76). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466523
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (81). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466524
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (82). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466525
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (83). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466526
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (84). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466527
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (86). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466528
  Матвійчук Ю. Економіка розвитку: що це означає для України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назв.
466529
  Смислов А.І. Економіка свинарства / А.І. Смислов, М.М. Карпусь. – К., 1971. – 148с.
466530
   Економіка сільського господарства. – Київ : Вища школа, 1976. – 310 с.
466531
  Павчак В.А. Економіка сільського господарства / В.А. Павчак. – Київ : Вища школа, 1990. – 397с.
466532
  Олійник Т.І. та інш. Економіка сільського господарства: наука та її сучасна парадигма // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 4 (222), квітень. – С. 94-98. – ISSN 2221-1055
466533
  Шоломій Ю.М. Економіка соціалістичного сільского господарства. / Ю.М. Шоломій. – К., 1966. – 99с.
466534
  Попович І.В. Економіка соціалістичного сільського господарства / І.В. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К., 1976. – 277с.
466535
  Нікола С.О. Економіка соціальних служб : метод. посібник / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ, 2014. – 137, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 125-126
466536
  Андрощук Г. Економіка спільної участі: аспекти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
466537
   Економіка Сполучених Штатів : Нарис. – Б.М. : Інформаційне агенство Сполучених Штатів, 1984. – 212с.
466538
   Економіка Сполучених Штатів : Нарис. – [Б. м.] : Інформаційне агентство Сполучених Штатів, 1991. – 212 с. : іл. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1991
466539
  Іванова О.А. Економіка сучасного підприємства : навч. посібник / О.А. Іванова, Є.П. Пеліхов, О.М. Сумець ; Народна укр. акад. – 2-ге вид., допов. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-966-8558-91-5
466540
  Хомяков В.І. Економіка сучасної України : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426с. – ISBN 978-966-351-230-3
466541
  Тімов С. Економіка Східньої Европи / С. Тімов. – Х.
Т. 1. – 1932. – 244 с.
466542
  Чугаєв О. Економіка США як локомотив та барометр світового господарського поступу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 9-10. – ISSN 1728-6220
466543
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466544
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ. – ISSN 2306-8558
№ 2. – 2013. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466545
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
466546
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
466547
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
466548
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
466549
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
466550
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
466551
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 7. – 2003
466552
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 8. – 2003
466553
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
466554
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 10. – 2003
466555
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 11. – 2003
466556
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 12. – 2003
466557
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
466558
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
466559
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
466560
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
466561
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
466562
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
466563
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 7. – 2004
466564
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 8. – 2004
466565
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 9. – 2004
466566
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
466567
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 11. – 2004
466568
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2004
466569
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
466570
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
466571
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
466572
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
466573
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
466574
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
466575
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
466576
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2005
466577
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2005
466578
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2005
466579
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2005
466580
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2005
466581
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
466582
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006. – 104 с. – резюме укр., англ. мовами
466583
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006. – 91 с. – резюме укр., англ. мовами
466584
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006. – 96 с. – резюме укр., англ. мовами
466585
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006. – 92 с. – резюме укр., англ. мовами
466586
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
466587
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
466588
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
466589
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006. – 80 с. – резюме укр., англ. мовами
466590
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
466591
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
466592
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
466593
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
466594
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
466595
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
466596
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
466597
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466598
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466599
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466600
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2007. – 92 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466601
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2007. – 92 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466602
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466603
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466604
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466605
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 1. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466606
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 2. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466607
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 3. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466608
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 4. – 2008. – 107 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466609
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 5. – 2008. – 108 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466610
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 6. – 2008. – 103 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466611
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 7. – 2008. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466612
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 8. – 2008. – 108 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466613
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 9. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466614
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 10. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466615
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
466616
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 2 (74). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
466617
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 3 (75). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
466618
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 6 (78). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
466619
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 10. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
466620
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 12. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
466621
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2010. – 120 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466622
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2010. – 124 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466623
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2010. – 130 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466624
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2010. – 152 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466625
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2010. – 132 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466626
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2010. – 174 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466627
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2010. – 212 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466628
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466629
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2011. – 164 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466630
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466631
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2011. – 148 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466632
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2011. – 140 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466633
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2011. – 144 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466634
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2011. – 128 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466635
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2012. – 124 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
466636
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2012. – 144 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
466637
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
466638
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2012. – 136 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
466639
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2012. – 148 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
466640
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2012. – 124 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
466641
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2012. – 116 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
466642
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
466643
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
466644
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2012. – 128 с. – резюме англ. та рос. мовами
466645
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2012. – 140 с. – резюме англ. та рос. мовами
466646
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2012. – 144 с. – резюме англ. та рос. мовами
466647
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466648
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466649
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466650
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466651
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466652
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466653
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466654
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466655
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466656
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466657
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466658
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466659
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466660
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466661
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466662
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466663
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466664
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466665
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466666
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3. – 2015. – 148 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466667
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466668
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466669
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466670
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466671
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466672
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2016. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466673
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2016. – 102 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466674
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8. – 2016. – 142 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466675
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9. – 2016. – 92 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466676
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2016. – 96 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466677
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466678
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466679
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466680
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2017. – 118 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466681
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466682
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2017. – 118 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466683
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2018. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466684
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2018. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466685
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2018. – 110 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466686
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2018. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466687
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017-
№ 6. – 2018. – 90 с. – (Серія державне управління)
466688
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу"Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2018. – 94 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
466689
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017-
№ 7. – 2018. – 148 с. – (Серія державне управління)
466690
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11, листопад. – 2018. – 114 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
466691
   Економіка та економічна безпека держави. Теорія і практика = Economy and economic security of the state. Theory and practice : монографічний навч. посібник : ч. 1. Монографія, ч. 2. Навчальний посібник[-практикум] / С. Давиденко, О. Єгорова, В. Приходько [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку, Ф-т міжнар. відносин. – Ужгород : Рік-У. – (Серія "Кафедральна бібліотека. Міжнародні економічні відносини" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7404-58-2
Ч. 1 ; Ч. 2 : Монографія ; Навчальний посібник. – 2017. – 383, [5] с. : іл., табл. – На обкл. назва Ч. 2: Навчальний посібник-практикум. - Тит. арк., зміст парал. англ. - Термінол. словник: с. 371-379. – Бібліогр.: с. 312-344, 368-370
466692
  Гриджук М. Економіка та ідеологія // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 223-230. – ISSN 2227-1503
466693
  Падалка О.С. Економіка та менеджмент освіти: національний аспект / О.С. Падалка, В.В. Кулішов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.84-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
466694
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : Навчальний посібник для сту. вузів / Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. – Київ : Кондор, 2005. – 330с. – ISBN 966-7982-77-7
466695
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – Київ : Кондор, 2009. – 332 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 966-7982-77-7
466696
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017-
Вип. 1, жовтень 2017 р. – 2017. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
466697
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017-
Вип. 2, грудень 2017 р. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
466698
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький : Осадца Ю.В., 2017-
Вип. 4, квітень 2018, спецвипуск : Матеріали роботи круглого столу на тему "Посилення контролю за транскордонним переміщенням конрольованих та токсичних хімічних речовин" (18-19 квітня 2018 р., м. Хмельницький). – 2018. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
466699
   Економіка та організація виробництва : підручник / В.Г. Герасимчук, А.Е. Розенплентер, А.М. Колот, К.В. Березовський, С.В. та ін. Войтко; Герасимчук В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – Київ : Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-214-0
466700
  Скибінська З.М. Економіка та організація виробництва : навч. посібник / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. – Київ : Знання, 2012. – 299, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-295. – ISBN 978-617-07-0035-3
466701
   Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-8556-80-1
466702
  Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / І.А. Павленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 204с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-660-X


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
466703
   Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для студентів вищ. навч. закл. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Є.А. Бельтюков, С.М. [та ін.] Ілляшенко; [Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін.] ; за ред. О.І. Волкова , М.П. Денисенка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2007. – 660, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-364-539-1
466704
  Куліков П.М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Куліков П.М., Тишенко Д.О., Кулєшова Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 240-243. – ISBN 978-966-676-539-3
466705
  Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу : Навч. посібник / С.Ф. Лазарєва; МОіНУ. Київ. нац. екон. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 667с. – ISBN 966-574-405-4
466706
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 33. – 2014. – 328 с. – Реюме укр., англ. мовами
466707
   Економіка та право : науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1. – 2001
466708
   Економіка та право : Науковий журнал. – Донецьк, 2002-
№ 2. – 2002
466709
   Економіка та право : Науковий журнал. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
466710
   Економіка та право : науковий журнал. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
466711
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (34). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466712
   Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (35). – 2013. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466713
   Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (36). – 2013. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466714
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (40). – 2015. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466715
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (41). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466716
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (45). – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка", Серія "Право")
466717
  Тимчик О. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу / Олена Тимчик. – Київ : КНТ, 2014. – 409, [1] с. – Бібліогр.: с. 391-402 та підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-730-0
466718
  Геєць В. Економіка та суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним) / В. Геєць, А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 4-24. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
466719
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 1. – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466720
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 2. – 2016. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466721
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 3. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466722
  Гльос І.Р. Економіка та управління національним господарством, національні моделі економічних систем в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 111-113. – ISBN 978-966-654-490-5
466723
  Пономаренко М.М. Економіка та управління національним господарством, національні моделі економічних систем в умовах інклюзії / М.М. Пономаренко, О.П. Цехановська, Т.П. Якшина // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 140-142. – ISBN 978-966-654-490-5
466724
  Красюк Н.Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Д. Красюк; НБУ. Львів. банківський ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 256с. – ISBN 966-7330-62-1


  Для студентів фінансово-економічних спеціальностей вузів, а також для осіб, що використовують англійську мову в прктичній діяльності в галузі економіки та фінансів
466725
  Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник / В.С. Марцин. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 608с. – ISBN 978-966-346-475-6
466726
  Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : [підруч. для студентів вузів за спец.: "Економіка підприємства", "Менеджмент організації", "Менеджмент зовнішньоекон. діяльності", "Маркетинг"] / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова ; під. ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Хрещатик, 1999. – 797 с. : табл. – Бібліогр.: с. 789-794. – ISBN 966-95262-5-7


  Розглядаються питання функціонування торгівельного підприємства в ринкових умовах господарювання
466727
  Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Дядечко; МОНУ; Донец. держ. ун-т економіки ш торгівлі ім. М. Тутан-Барановського. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 224с. – Шифр дубл 33 Дяде.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-389-7
466728
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1984
466729
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1984
466730
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1984
466731
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1984
466732
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1984
466733
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1984
466734
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1984
466735
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1984
466736
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1984
466737
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1984
466738
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1984
466739
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1984
466740
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1985
466741
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1985
466742
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1985
466743
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1985
466744
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1985
466745
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1985
466746
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1985
466747
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1985
466748
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1985
466749
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1985
466750
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1985
466751
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1985
466752
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1986
466753
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1986
466754
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1986
466755
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1986
466756
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1986
466757
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1986
466758
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1986
466759
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1986
466760
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1986
466761
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1986
466762
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1986
466763
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1986
466764
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1987
466765
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1987
466766
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1987
466767
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1987
466768
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1987
466769
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1987
466770
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1987
466771
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1987
466772
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1987
466773
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1987
466774
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1987
466775
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1987
466776
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1988
466777
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1988
466778
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1988
466779
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1988
466780
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1988
466781
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1988
466782
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1988
466783
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1988
466784
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1988
466785
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1988
466786
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1988
466787
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1988
466788
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1989
466789
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1989
466790
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1989
466791
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1989
466792
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1989
466793
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1989
466794
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1989
466795
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1989
466796
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1989
466797
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1989
466798
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1989
466799
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1989
466800
   Економіка України : політико-економічний журналл. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1992
466801
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1996
466802
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1998
466803
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1998
466804
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1998
466805
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1998
466806
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1998
466807
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1998
466808
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1998
466809
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1998
466810
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1998
466811
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1998
466812
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1999
466813
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1999
466814
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1999
466815
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1999
466816
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1999
466817
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1999
466818
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1999
466819
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1999
466820
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1999
466821
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1999
466822
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1999
466823
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2001
466824
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2001
466825
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2001
466826
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2001
466827
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2001
466828
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2001
466829
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2002
466830
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2002
466831
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2002
466832
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2002
466833
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2002
466834
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2002
466835
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2002
466836
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2002
466837
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2002
466838
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2002
466839
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2002
466840
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2002
466841
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2003
466842
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2003
466843
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2003
466844
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2003
466845
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2003
466846
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2003
466847
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2003
466848
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2003
466849
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2003
466850
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2003
466851
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2003
466852
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2003
466853
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2004
466854
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2004
466855
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2004
466856
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2004
466857
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2004
466858
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2004
466859
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2004
466860
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2004
466861
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2004
466862
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2004
466863
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2004
466864
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2004
466865
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2005
466866
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2005
466867
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2005
466868
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2005
466869
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2005
466870
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2005
466871
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2005
466872
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2005
466873
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2005
466874
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса україни, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2005
466875
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2005
466876
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2005
466877
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2006
466878
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2006
466879
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2006
466880
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2006
466881
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2006
466882
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2006
466883
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2006
466884
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2006
466885
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2006
466886
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2006
466887
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2006
466888
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2006
466889
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2007
466890
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2007
466891
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2007
466892
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2007
466893
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2007
466894
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2007
466895
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2007
466896
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2007
466897
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2007
466898
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2007
466899
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2007
466900
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2007
466901
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2008
466902
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2008
466903
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2008
466904
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2008
466905
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2008
466906
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2008
466907
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2008
466908
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2008
466909
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2008
466910
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2008
466911
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2008
466912
  Голіков А.П. Економіка України : навчальний посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – Київ : Знання, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-346-541-8
466913
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (566). – 2009
466914
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (567). – 2009
466915
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (569). – 2009
466916
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (571). – 2009
466917
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (572). – 2009
466918
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (576). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
466919
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (577). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
466920
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (578). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
466921
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (580). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
466922
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (581). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
466923
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (583). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
466924
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (584). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
466925
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (586). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
466926
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (588). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
466927
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (590). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
466928
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (591). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
466929
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (592). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
466930
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (593). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
466931
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (594). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
466932
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (598). – 2011
466933
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (601). – 2011
466934
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (602). – 2012. – мова резюме англ. та укр.
466935
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (603). – 2012
466936
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (604). – 2012
466937
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (605). – 2012
466938
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (606). – 2012
466939
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (607). – 2012
466940
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (608). – 2012
466941
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (609). – 2012
466942
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (610). – 2012
466943
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (611). – 2012
466944
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (612). – 2012
466945
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (613). – 2012. – мова резюме укр., англ.
466946
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (614). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466947
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (615). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466948
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (616). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466949
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (617). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466950
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (618). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466951
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (619). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466952
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (620). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466953
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (621). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466954
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (622). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
466955
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (629). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466956
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (630). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466957
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (633). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466958
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (634). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466959
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (635). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466960
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (636). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466961
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (637). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
466962
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (640). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
466963
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (650). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466964
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (651). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466965
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (653). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466966
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (654). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466967
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (656). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466968
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (657). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466969
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (658). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466970
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (659). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
466971
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (660). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
466972
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (662). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466973
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (663). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
466974
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (664). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466975
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (669). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
466976
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (670). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466977
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (671). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466978
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11 (672). – 2017. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
466979
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 12 (673). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
466980
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (674). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
466981
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 2 (675). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
466982
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (679). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
466983
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (680). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
466984
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Про Формат, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 9 (682). – 2018. – 161, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
466985
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 10 (683). – 2018. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами
466986
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11/12 (684/685). – 2018. – 187 с. – Резюме укр., англ. мовами
466987
  Посисоєв В. Економіка України в новій п"ятирічці / В. Посисоєв. – К., 1946. – 15с.
466988
  Мельник Т.О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 42-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
466989
  Дедекаєв В. Економіка України в першому десятиріччі незалежності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 135-137
466990
   Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для уряду. – Київ, 2006. – 114с. – ISBN 966-554-097-1
466991
   Економіка України в умовах глобалізації / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Ю.Б. Пінчук, Л.О. Стороженко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв
466992
   Економіка України за 2016 рік // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 28). – С. 8
466993
   Економіка України у 2002 році: тенденції та очікувані підсумки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.9-25. – ISSN 1605-7988
466994
  Тищук Т.А. Економіка України у 2011 році: прогноз динаміки, виклики та ризики : аналітична доповідь / Тищук Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 85, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-554-135-6
466995
  Олійник Я.Б. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 124-133. – ISBN 966-631-331-6
466996
   Економіка України: національна стратегія розвитку = Economy of Ukraine: national strategy of development : монографія / Гринів Л.С. [та ін.] ; за ред. Л.С. Гринів ; МОН України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 444 с. – ISBN 978-966-613-655-1
466997
   Економіка України: старі борги і нові перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 24-29


  У фаховій дискусії, організованій Центром Разумкова і Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні 18 листопада 2015 р. взяли участь народні депутати України, представники українського та зарубіжного бізнесу, дипломатичного корпусу, провідні аналітики ...
466998
  Євтушевський В.А. Економіка України: суперечливий характер реформування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 19-27


  Розкриваються основні суперечності реформування економіки України т набуття незалежності, висвітлюється проблема становлення щіонального виробничого комплексу, його структурної перебудови, формування системи управління, фінансово-кредитних відносин, ...
466999
  Голиков А.П. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку : Навчальний посібник / А.П. Голиков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 238с. – ISBN 966-623-179-4
467000
  Буян І. Економіка як форма взаємодії людини і природи // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 193-208. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,