Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
466001
  Надточій О. "... Доцільніше нових видань з тенденційними творами цього письменника не допускати..." : (До історії цензури творів Тараса Шевченка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 50-59. – (Філологічні науки)
466002
   "Дотепні та вдалі українські синоніми". Скорочено - "ДО ВУС" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 117. – ISSN 0130-321Х
466003
  Шуткевич О. "Доторкнутися до космосу рукою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19 лютого (№ 30). – С. 12


  Українець Руслан Верін став першим європейцем, який на велосипеді підкорив вулкан Утурунку - найвищу точку Південно-західної Болівії.
466004
  Павелко О.В. "Дохід" у бухгалтерському обліку: історичний аспект дослідження сутності поняття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 161-168. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
466005
  Атаев М. "Дохунда" С.Айни -- первый исторический роман в таджикской советской литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев М.; Самаркандский гос.ун-т. – Самарканд, 1966. – 19л.
466006
  Опанасюк О.П. "Дочекатися музики" В. Сильвестрова: інтенціональний зріз // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 38-47. – ISSN 2226-2180
466007
  Грабар О. "Дощечки Велеса" // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 233-234. – ISSN 0869-3587
466008
   "Драгоманівські студії" - майданчик для україністів у Болгарії / В. Жуківський, А. Тертична, Р. Камберова, О. Сорока // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 197). – С. 6


  У Софії відбулася XI Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії". Організаторами виступили Софійський університет "Св. Климент Охридський", фундація "Мати Україна", Українська недільна школа та Посольство України. Під час конференції ...
466009
  Житарюк М. "Драгоманівські студії" (2006-2015), Софія) як історіографічне, бібліографічне й інформаційне джерело // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 539-549. – ISSN 2524-0315
466010
  Гюстав Ру "Драгун" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5/8 (1133/1136). – С. 72-73. – ISSN 0320-8370


  Хвилевий порт: Із романської поезії в перекладах Дмитра Чистяка. "Драгун" (новела, 1941).
466011
  Комариця М. "Дражлива тема": дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 92-100. – ISBN 978-966-02-4721-5
466012
  Чичкина Светлана "Дракино" - любителям активного отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 62 : Фото
466013
  Тищенко Александр Трофимович "Дракон" идет на цель : О дважды Герое Советского Союза маршале авиации Е.Я. Савицком / Тищенко Александр Трофимович. – Краснодар : Кн. изд., 1969. – 240 с.
466014
  Долгіх М. "Дракон" прокидається опівночі... // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39.
466015
  Prawylowa Oksana "Драма життя" Ц.К. Норвіда у полемічних лекціях "Про Юліуша Словацького" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 83-96. – ISSN 1640-7806
466016
  Шаповал А. "Драма українська" В.І. Рєзанова та його співпраця з Всеукраїнською академією наук через призму листів вченого до С.О. Єфремова // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2018. – С. 153-165. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 11, вип. 26 (29)). – ISSN 2078-063X
466017
  Цеков Юрій "Драматизм руху тексту у вирі часу" (кілька зауваг до сучасних тлумачень одного з шедеврів Василя Симоненка) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 12-13 : фото
466018
  Нушич Б. Д-р (Доктор філософії). Комедія на чотири дії / Б. Нушич. – Київ, 1958. – 155с.
466019
  Ляпунов Б.М. Д-р Ватрослав Облак / Критико-биографический очерк Б.М. Ляпунова // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 19 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Петру Владимировичу Владимирову от автора
466020
  Трнка-Чипева Д-р Константин Стоилов / Трнка-Чипева. – София, 1992. – 70 с.
466021
   Д-р Марія Фішер-Слиж спонсорує новий том Грушевського // Гомін України. – Торонто, 2009. – Рік 61, 24 листопада (№ 44). – С. 9
466022
   Д-р Микола Шлемкевич // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 194, березень : березень. – С. 29


  Некролог: Микола Іванович Шлемкевич — український філософ, публіцист, громадсько-політичний діяч, дійсний член НТШ і УВАН. Дослідник історії української культури, зокрема, літератури та філософії.
466023
  Іванис В. Д-р Олексій Балабас помер // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 129, жовтень : жовтень. – С. 19-20


  Олексій Ісакович Балабас - український вчений, військовий.
466024
  Качор А. Д-р Осип Олеськів // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 10-12


  "Батько української іміграції до Канади".
466025
  Тишев Д. Д-р Райко Даскалов. Жизнен път и обществена дейност / Д. Тишев. – София : Наука и изкуство, 1988. – 307 с.
466026
  Трильовський К. Д-р Тома Г. Масарик президент-"визвольник" Чехословаччини // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 189-206. – ISBN 978-617-7593-44-6
466027
   Д-р Христо Татарчев Спомени документи материали. – Първо изд. – София : Наука и изкуство, 1989. – 373, [2] с.
466028
  Бакши К. Д-р Юліян Целевич і його наукова діяльність на полі української історіографії і етнографії в світлі давніщих та новіщих дослідів / К. Бакши; Написав д-р Богдан Барвінський. – Львів, 1927. – VI, 334 с. – (Збірник історично-фільософічної секції наукового тов. ім. Шевченка ; Т. 15)
466029
  Вітик Г. Досягнення адекватності відтворення метафори під час художнього перекладу роману Френсіса Скотта Фіцджеральда "Tender is the night" (на матеріалі перекладу, виконаного Марком Пінчевським) // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 153-156. – ISBN 978-617-7926-22-0
466030
   Досягнення ботанічної науки на Україні 1967-1968 рр. – Київ : Наукова думка, 1970. – 128с.
466031
   Досягнення ботанічної науки на Україні 1969 р.. – Київ : Наукова думка, 1972. – 210с.
466032
  Самерханова З. Досягнення гендерної рівності у військових структурах: міжнародні правові засади та пропозиції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 30-35. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 04
466033
  Сірук М. Досягнення і виклики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 грудня ( 225 )


  Посли НАТО дали оцінку особливому партнерству Альянсу з Україною за 2017 рік і визначили завдання на 2018-й.
466034
  Гирич І.Б. Досягнення і перспективи розвитку сучасного грушевськознавства (до 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського) : (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 31-37. – ISSN 1027-3239
466035
  Баланюк Ю. Досягнення і проблеми наукових досліджень, збереження і розвитку архітектурно-містобудівних об"єктів культурної спадщини України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 10-20. – (Серія : Архітектура ; vol. 4, iss. 1). – ISSN 2523-4757
466036
  Корсак О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
466037
  Федяева В. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця XX - початку XXI ст. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 32-40. – ISSN 1682-2366
466038
  Калюга Є.В. Досягнення кафедри обліку та оподаткування в історичній ретроспективі (присвячується 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України) / Є.В. Калюга, Н.П. Кузик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 153-165. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
466039
  Мартиненко І. Досягнення науково - технічного прогресу у боротьбі зі злочинністю. Правова регламентація використання науково - технічних засобів органами досудового слідства і прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.53-56
466040
  Тараріко О.Г. Досягнення нейтрального рівня деградації грунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах України / О.Г. Тараріко, О.Г. Ізюмова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 117-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
466041
   Досягнення охорони здоров`я в Українській РСР. – К, 1958. – 723с.
466042
  Бабенко О.К. Досягнення радянських фізиків : хрестоматія / уклали О.К. Бабенко, М.Й. ; Україн. наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1950. – 324 с. : портр. – (Досягнення радянських фізиків)
466043
   Досягнення Радянської України за сорок років. – К, 1957. – 152с.
466044
   Досягнення світової та української геодезії на "INTERGEO-2016" / І. Тревого, К. Третяк, В. Глотов, В. Задорожний, В. Кілару // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 22-28 : фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
466045
  Коротков П.А. Досягнення сучасної спектроскопії комбінаційного розсіяння світла / П.А. Коротков, І.В. Присяжневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд сучасного стану спектроскопії КР, розглянуто основні досягнення в сфері практичного застосування цього спектроскопічного методу та накреслено перспективи його подальшого розвитку. Показано, що спектроскопія КР високочутливим, точним, ...
466046
   Досягнення сучасної фізики. – Київ
Вип. 1. – 1951. – 252 с.
466047
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1955. – 296 с.
466048
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1957. – 312 с.
466049
   Досягнення сучасної фізики. – Київ, 1962. – 228 с.
466050
  Задорожний М.П. Досягнення та амбітні плани українських дослідників Антарктиди // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 45-48 : фото
466051
  Євдощук М.І. Досягнення та перспективи розвитку геології вугільних родовищ. Генезис вугілля залишається загадкою // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 37-46 : рис. – Бібліогр.: с. 46. – ISSN 1025-6814
466052
  Тронько М.Д. Досягнення та перспективи розвитку сучасної ендокринології в Україні : (до 25-річчя НАМН України) // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 23, № 1. – C. 5-15. – ISSN 1680-1466
466053
  Смирнов І.Г. Досягнення Туреччини із застосування системи гостинності "Все включене" в туризмі та можливості їх використання в Україні (логістичний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 64-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
466054
  Іоффе І.В. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку державного закладу "Луганський державний медичний університет" / І.В. Іоффе, С.М. Смірнов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 113-116. – ISSN 1681-2751
466055
  Лось В.Ю. Досягувані параметри та характеристики рідинно-газових ежекторів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.14.05 / Лось В.Ю.; Харків.авіац.ін-т. – Харків, 1997. – 18л.
466056
  Брила А.Ю. Досяжність нечітких альтернативних цілей у заданій субординації строгого ранжування / А.Ю. Брила, П.П. Антосяк, Н.В. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 82-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
466057
  Форсайт Ф. Досье "Одесса" / Фредерик Форсайт // Агент "Н" или "М" : заруб. детектив : [пер. с англ.] / Кристи А. – Москва : Политиздат, 1991
466058
  Форсайт Ф. Досье "Одесса" : [роман] / Фредерик Форсайт ; [пер. с англ. И. Полоцка] // Детектив Великобритании : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД", 1992. – Вып.1. – С. 135-412. – ISBN 5-8396-0103-9
466059
  Донцова Д. Досье на Крошку Че : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 380, [1] с. – Сериал "Любительница частного сыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-20688-9
466060
  Маня И. Досье насилия: реальности капиталист. мира / И. Маня. – М., 1975. – 229с.
466061
  Степаненко О.С. Досье пользователя: компьютер внутри / О.С. Степаненко. – Київ : Логос, 1998. – 128с. – ISBN 966-509-042-9
466062
  Ковалев В.А. Досье репрессий / В.А. Ковалев. – М, 1987. – 239с.
466063
   Досье секретных служб. – Київ
№ 1. – 1999
466064
   Досье секретных служб. – Київ
№ 12. – 1999
466065
   Досье секретных служб. – Київ
№ 1. – 2000
466066
   Досье секретных служб. – Київ
№ 2. – 2000
466067
   Досье секретных служб. – Київ
№ 3. – 2000
466068
   Досье секретных служб. – Київ
№ 4. – 2000
466069
   Досье секретных служб. – Київ
№ 5. – 2000
466070
   Досье секретных служб. – Київ
№ 6. – 2000
466071
   Досье секретных служб. – Київ
№ 7/8. – 2000
466072
   Досье секретных служб. – Київ
№ 9. – 2000
466073
   Досье секретных служб. – Київ
№ 10. – 2000
466074
   Досье секретных служб. – Київ
№ 11. – 2000
466075
   Досье секретных служб. – Київ
№ 12. – 2000
466076
   Досье секретных служб. – Киев
№ 1. – 2001
466077
   Досье секретных служб. – Киев
№ 2. – 2001
466078
   Досье секретных служб. – Киев
№ 3. – 2001
466079
  Шиян Н.І. Дотації в системі підтримки галузі скотарства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 79-82. – ISBN 978-9934-571-51-0
466080
  Письменний В. Дотації у забезпеченні фінансового потенціалу територій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 70-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
466081
  Ульянченко О.В. Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 10-19. – ISSN 2221-1055
466082
  Риковська О.В. Дотаційність бюджетів територіальних громад як фінансовий механізм інклюзивного сільського розвитку // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (83). – С. 61-75. – ISSN 1681-116Х
466083
  Микитюк І.С. Дотаційність місцевих бюджетів та шляхи її подолання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С. 148-153. – ISSN 2306-546X
466084
  Шовковий В.М. Дотекстовий етап навчання давньогрецької мови студентів-філологів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 359-365


  У статті окреслено методичні принципи організації процесу навчання давньогрецької мови студентів-філологів; розроблено комплекси вправ для формування граматичної, лексичної, соціокультурпої, перекладацької компетенцш пю мовленнєвої компетенції у ...
466085
  Прижиленский В.И. Дотеоретические искусства, социальные практики и "идеальные типы" философствования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 18-30. – ISSN 0235-1188
466086
  Гарматюк А.П. Дотепні думки житимуть віки : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1990. – 112 с.
466087
  Матвієнко В.П. Дотепні слова / Володимир Матвієнко. – Київ : Оранта, 2000. – 96 с. : 1 портр. – Авт. на обкл. не вказ. - Мініатюрне видання. – ISBN 966-7786-19-6
466088
  Кірічевська Е.В. Дотепність як структурний компонент управлінської діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 273-277. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті висвітлюються резельтати теоретичного аналізу ролі дотепності в структурі управлінської діяльності, а також здійснюється психологічна оцінка дотепності в організаторських здібностях особистості керівника.
466089
  Севернюк Т.А. Дотик безсмертника... : Поезії. Сторінки щоденників / Т.А. Севернюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 320с. – ISBN 966-8029-36-4
466090
  Камінецький Я. Дотик весни : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.4-14. – ISSN 0868-4790
466091
  Бєлотєлов М. Дотик до Волошинської теми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)
466092
  Забіяка І. Дотик до секретів професора Чернякова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 31-34
466093
  Прудіус О.Д. Дотик душі : поезії / Ольга Прудіус. – Могилів-Подільський : Могилів-Подільська друкарня, 2007. – 148, [4] с. : іл. – Збірка містить розділи: "Тебе отримала у спадок і цього досить для життя"... ; "Збираю у букет найкращі я слова, новому дню щоби подарувать"... ; "...Бо життя - це любов..." ; "...Тільки час, як течія ріки - ніколи нас не почекає"... ; Присвята


  В пр. №1717149 напис: На терезах вічності поезія важить значно більше, ніж будь-яка сила. На добрий спомин Олекію. 21.10.2009 р. Автор: підпис.
466094
  Яворський І. Дотик Крутянського болю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 7
466095
  Моргун В.Ф. Дотики душі : Вибране / Володимир Моргун. – Полтава : АСМІ, 2007. – 60с.
466096
  Василюк О.Д. Дотики Івана Франка та Агатангела Кримського в царині орієнталістики // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 33/34. – С. 14-23. – ISSN 1682-671Х
466097
  Журба Т.Г. Дотиком серця / Т.Г. Журба. – Київ : Молодь, 1979. – 48 с.
466098
  Капланець М.Е. Дотирмання вимог законодавства про надра // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-7
466099
  Козак П. Дотичні до земної атмосфери метеори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-51. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано огляд описаних у літературі дотичних до земної атмосфери метеорів, які спостерігалися оптичними методами. Описано результати спостережень такого метеора, зареєстрованого в Києві 23 вересня 2003 р. за допомогою телевізійних камер типу ...
466100
  Ковалів Ю. Дотичність до літератури (Симон Петлюра) (Розмова з професором Юрієм Ковалівим, відомим літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 91-93. – ISBN 966-7379-16-7
466101
  Андрущенко Віктор Дотичність пріоритетів: духовна сутність освіти // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  " Освіта " завершує публікацію авторського циклу Віктора Андрущенка " Вчитель, якого чекають."
466102
  Бодельсен А. Дотла : роман / Андрес Бодельсен ; пер. с дат. [К. Федоровой ; предисл. И. Куприяновой]. – Москва : Радуга, 1985. – 223 с.
466103
  Чекмаев С. Дотла : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 3. – С. 60-64
466104
  Малишко В.А. Доторк / В.А. Малишко. – Київ, 1987. – 269с.
466105
  Крижанівська Н. Доторк до золотої туфельки. Христина Шишпор // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 373-376


  Солістка Національної опери балерина Х. Шишпор
466106
  Стріха М. Доторк до спадщини великих : Переднє слово до листування Максима Рильського і Григорія Кочура // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 321-354
466107
   Доторкнися - і щастя не омине : 105 років тому народилася видатна художниця Катерина Василівна Білокур // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 69-70.
466108
  Мельничук І. Дотриманню прав дітей на житло-особлива увага прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-20.
466109
  Чуницька І.І. Дотримання AML/CFT стандартів у контексті реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 267-274. – ISSN 2222-4459
466110
  Коноваленко В. Дотримання авторських прав у навчальній літературі і наукових публікаціях // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 53-60. – ISSN 1682-2366
466111
  Голяк Т. Дотримання авторського права при підготовці видання творів Івана Франка у 30-ти томах // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 103-107. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  Актуальність наукового дослідження обумовлена необхідністю привернути увагу до дотримання авторського права при виданні першого багатотомника творів Івана Франка, здійсненого приватними видавництвами "Рух" і "Книгоспілка" протягом 1924-1931 рр. ...
466112
  Вершиніна Д. Дотримання адвокатами норм професійної етики у соціальних мережах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 291-293
466113
  Пильнова В.П. Дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості як показник стабільного фінансового стану підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 33-38. – ISSN 2306-6814
466114
  Кашинцева О. Дотримання балансу інтересів суспільства та інтересів суб"єктів патентних прав при кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності / О. Кашинцева, Я. Іолкін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 87-93. – ISSN 2308-0361
466115
  Джуринський В. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при утворенні господарських об"єднань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 79-82.
466116
  Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-23.
466117
  Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-5.
466118
  Ремінська Ю.Ю. Дотримання вимог принципу верховенства права при розробці законів: виклики сьогодення // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 444-448
466119
  Дерев"янко М.І. Дотримання гарантії незалежності діяльності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 63-64. – ISSN 2308-9636
466120
  Боброва Ю.Ю. Дотримання гендерної рівності як складова цивільного демократичного контролю над військовою організацією держави / Ю.Ю. Боброва, Ю.О. Бобров // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 93-111. – ISSN 1993-0909


  Аналіз численних наукових публікацій свідчить неабияку актуальність ґендерних досліджень на сучасному етапі українського суспільного розвитку, практично у всіх сферах соціальних відносин. Що ж стосується забезпечення паритетної участь чоловіків і жінок ...
466121
  Телькінєна Т. Дотримання демократичних цінностей як складова державної політики у сфері національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 350-354. – ISBN 978-617-7638-06-2
466122
  Яремко Л.А. Дотримання екологічної безпеки при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 112-118


  Досліджуються проблеми забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. У статті запропонована систематизація екологічних загроз, акцентовано увагу на заходах щодо мінімізації екологічних втрат, пов’язаних із ...
466123
  Касарів Ю.Я. Дотримання європейських етичних стандартів працівниками міліції-запорука формування міжнародного позитивного іміджу України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 150-157. – (Юридична ; Вип. 3)
466124
  Варенко В. Дотримання законів формальної логіки під час аналізу інформації / В. Варенко, З. Свердлик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  Обгрунтовано потребу застосування основних законів формальної логіки під час аналізу даних в інформаційно-аналітичній діяльності
466125
  Стулов О.О. Дотримання законності при виконанні адміністрацією виправних установ судових рішень щодо відшкодування збитків особам, потерпілим від злочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 270-274
466126
  Овчаренко А. Дотримання законодавства про захист суспільної моралі у сфері кінопрокату та телебачення / А. Овчаренко, І. Правник // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 33-41
466127
  Мельник В. Дотримання законодавства про права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 51-53
466128
  Гарматій О.В. Дотримання законодавчих норм щодо поширення соціологічних відомостей на телебаченні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 30-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
466129
  Галаган В. Дотримання засади невтручання у приватне життя під час спеціального досудового розслідування / В. Галаган, Ж. Удовенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 9-15. – ISSN 1026-9932
466130
  Моргун Н.С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 2222-5374
466131
  Кузнєцова С.В. Дотримання конституційних засад охорони довкілля: практичний аспект // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 297-300. – ISBN 978-966-7957-18-6
466132
  Мороз І. Дотримання конституційних прав громадян під час досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 8. – ISSN 1992-9277
466133
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 16 - 22 грудня (№ 50). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
466134
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
466135
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Практичний аспект дотримання конституційних прав і свобод громадян у розрізі найпоширеніших порушень з боку правоохоронців (частина 2).
466136
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування. Причини відвертого порушення прав громадян-учасників кримінального процесу, а також рекомедації щодо їх усунення (частина 5) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
466137
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування. Судова реформа та її вплив на дотримання конституційних прав громадян (частина 3) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
466138
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування.Загальна картина дотримання основоположних прав та свобод громадян-учасників кримінального процесу (частина 1) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
466139
  Сергєєва Д.Б. Дотримання конституційних прав людини при знятті інформації з каналів зв"язку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-62.
466140
  Назаров В.В. Дотримання конституційного права людини на особисте і сімейне життя у кримінальному процесі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 64-70
466141
  Біцай А.В. Дотримання конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 248-251. – ISSN 2219-5521
466142
  Саленко О.В. Дотримання міжнародних стандартів і вимог конституції України щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 34-40. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються питання відповідності положень національного законодавства щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади загальновизнаним міжнародним стандартам і вимогам ...
466143
   Дотримання міжнародного зведення правил збуту замінників грудного молока в Україні. – Київ, 2004. – 28с. – ISBN 966-8279-08-5
466144
  Герасимчук Є. Дотримання особистих немайнових авторських прав при створенні пародії на твір // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 322-324
466145
  Кряковцев С.М. Дотримання особистих прав людини в процесі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 291-299
466146
  Криницький І. Дотримання податкової таємниці як спеціальний принцип податково-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 19-23.
466147
   Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доповідь за результатами моніторингу / Коаліція громад. орг. "Права дитини в Україні", Упр. кримінальної міліції у справах дітей М-ва внутр. справ за фінанс. підтримки Міжнар. фонду "Відродження" [та ін. ; ред.-уклад. Буров С.Ю. ; упоряд. Ясеновська М.Е. ; редкол.: Алєксєєнко М.К. та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 176 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Права дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України. – Бібліогр.: с. 176 та в підрядк. прим.
466148
  Кончаковська В.В. Дотримання прав затриманих, підозрюваних,обвинувачених, засуджених у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 258-264.
466149
  Горелкіна К. Дотримання прав і свобод людини при примусовому відбиранні біологічних зразків // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 133-140. – ISSN 2523-4552
466150
  Вітик Ю. Дотримання прав і свобод людини: принцип діяльності Національної поліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 116-121. – ISSN 2663-5313
466151
  Орлюк О.П. Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 33-37. – ISSN 2524-017X
466152
  Галай А.О. Дотримання прав людини в забезпеченні громадської безпеки під час ЄВРО-2012 // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 85-92
466153
  Сушко Є. Дотримання прав людини під час реорганізації юридичних осіб шляхом злиття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 175-177
466154
  Єфіменко О. Дотримання прав людини при застосуванні заходів адміністративного впливу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 19-23
466155
  Шишкіна Е. Дотримання прав людини у процесі здійснення люстрації // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 86-98. – ISSN 2310-6158
466156
  Антипенко В.Ф. Дотримання прав людини у ході боротьби з тероризмом. Європейський підхід // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 59-68.
466157
   Дотримання прав національних меншин в Україні / [ред. : Л. Кудіна, С. Горобчишина, Ю. Тищенко та ін. ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літерат. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 156 с. + Додатки: с. 139-153. – Бібліогр.: с. 154
466158
  Тилик Т. Дотримання прав при зверненні стягнення на жилі приміщення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 117-120.
466159
  Корнієнко І. Дотримання прав споживачів при рекламуванні товарів та послуг // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 72-75.
466160
   Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування : монографія / В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко, О.М. Калачова, С.С. Клочуряк. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 156, [4] с. – Бібліогр.: с. 135–151 та у підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0719-8
466161
  Розгон О.В. Дотримання прав учасників освітнього процесу у вищій школі України та способи захисту порушених прав // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 29-33
466162
  Лошненко М. Дотримання права дітей - на особливому контролі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 49-56
466163
  Присяжнюк І. Дотримання права на приватність при здійсненні соціального контролю, спрямованого на протидію злочинності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 132-139. – ISSN 1026-9932
466164
  Михайлюк Г.О. Дотримання права та правомочність заборони власниками комерційних позначень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 111-116. – ISSN 1996-5931
466165
  Стоєцький Валентин Дотримання правил пожежної безпеки в житлових будинках (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 24
466166
  Ріпенко А.І. Дотримання правових приписів щодо режиму земель загального користування населених пунктів: актуальні проблеми // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 10. – С. 20-29
466167
  Рой О.В. Дотримання принципів адміністративного судочинства при розгляді справ про оскарження правових актів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 85-98. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
466168
  Кузьменко О. Дотримання принципів бюджетної системи України у сфері міжбюджетних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
466169
  Несімко О. Дотримання принципів економічної культури - запорука професійної діяльності юриста // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 99-101.
466170
  Басюк Л.М. Дотримання принципів міжособистісного спілкування як запорука ефективної комунікації (на матеріалі англомовного парламентського дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 27-31


  У статті йдеться про особливості реалізації принципів кооперації та ввічливості в англомовному парламентському дискурсі, дотримання яких сприяє ефективності комунікації. В статье рассматриваются особенности реализации принципов кооперации и вежливости ...
466171
  Сайко Б. Дотримання принципів сталого розвитку як спосіб виходу із світової кризи // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 233-241. – (Економічні науки ; Вип. 6)
466172
  Цимбрівський Т.П. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Цимбрівський Т.П.; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 248л. – Бібліогр.: л.202-248
466173
  Цимбрівський Т.С. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 -міжнародне право / Цимбрівський Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
466174
  Куровська І. Дотримання принципу верховенства права в контексті євроінтеграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 56-60. – ISSN 2220-1394
466175
  Дріжчана С.В. Дотримання принципу гендерної рівності при реалізації громадянами права на працю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 195-200. – (Право. Економіка. Управління)
466176
  Агапова О.В. Дотримання принципу доброчесності в сфері експертного забезпечення правосуддя // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 104-106


  "Добре відомо, що подолання корупції у будь-якій сфері державної діяльності є надзвичайно складною справою. Розроблення дієвих механізмів на рівні законодавства, використання існуючих підходів, що вже довели свою ефективність на практиці та ...
466177
  Стулов О.О. Дотримання принципу законності при залученні до праці осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 204-209. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
466178
  Ахтирська И. Дотримання принципу конфіденційності у судочинстві України відповідно до конвенційних вимог // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 128-130
466179
  Горох О. Дотримання принципу невідворотності кримінальної відповідальності при звільненні від покарання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 38-47
466180
  Шамрай С. Дотримання принципу недоторканості особи під час обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 398
466181
  Котенко А. Дотримання принципу правової визначеності в процесі здійснення державного нагляду (контролю) / А. Котенко, О. Паращенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 156-160. – ISSN 2663-5313
466182
  Ромашко А.О. Дотримання принципу пропорційності в умовах надзвичайних ситуацій // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – C. 406-411. – ISSN 2524-017X
466183
  Середа М.Л. Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 82-86. – ISSN 1996-5931
466184
  Бекетов О. Дотримання принципу пропорційності як обов"язкова умова гармонізації правової системи України з європейськими міжнародно-правовими стандартами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 95-98


  Процес гармонізації правової системи України з міжнародно-правовими європейськими стандартами актуалізує дослідження європейського права. Очевидно, що для успішного здійснення процесу гармонізації слід якісно та чітко дотримуватись загальноправо-вих ...
466185
  Сопронюк І. Дотримання принципу процесуальної економії на стадії попереднього розгляду справи суддею // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 443-450. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено дію принципу процесуальної економії на стадії попереднього розгляду справи суддею. Автор проаналізував чинне законодавство, що регулює це питання, та практику його застосування.
466186
  Гринюк В. Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам дотримання розумних строків досудового слідства в кримінальному судочинстві України. Автор аналізує чинне і перспективне кримінально-процесуальне законодавство з питань дотримання і гарантування розумних строків при ...
466187
  Кармаза О.О. Дотримання принципу юридичної визначеності як гарантія дії принципу верховенства права у виборчому законодавстві у країни: теорія, законодавство, рішення Європейського суду з прав людини та рішення Конституційного суду України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 52-60. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
466188
  Фрідман К.В. Дотримання професійних стандартів журналістики в молодіжній пресі (на матеріалах газети "Молодь України") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 192-195


  У статті досліджуються наявні в сучасному медіапросторі європейські професійні стандарти журналістської діяльності, їх основні риси та зміст, вимоги до журналістських текстів відповідно до стандартів, зокрема їх дотримання в молодіжній пресі. The ...
466189
  Остафійчук Г.В. Дотримання процесуальних гарантій забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні при використання технічних засобів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 85-89
466190
  Пігарева Г.І. Дотримання розумних строків судового розгляду: тлумачення ЄСПЛ // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 234-237. – ISBN 978-617-7605-90-3
466191
  Вавженчук С. Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 35-40. – ISSN 2306-9082
466192
  Комарніцький О. Дотримання трудової дисципліни студентами Кам"янець-Подільського педагогічного вишу (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 144-150
466193
  Зайцева З. Дотягнутися до кембриджа, або британський знак якості / Записав Дмитро Шулікін
466194
  Зайцева З. Дотягнутися до Кембриджа, або британський знак якості / Записав Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 7 жовтня (№ 40). – С. 1. 7. – ISSN 2219-5793


  Цьогоріч до рейтингу ВНЗ британської компанії потрапили одразу чотири українських університети, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка. За якими критеріями оцінюються вищі навчальні заклади? В чому українці попереду всієї планети, а де треба ...
466195
  Константинов В. Дотягтися до Піднебесної. Про відносини з Китаєм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С.8


  "КНР для України нині не є пріоритетним напрямком зовнішньої політики. Таке твердження може здатися дивним, коли йдеться про стратегічного партнера й одного з найбільших торговельних партнерів. Однак це саме так: у зовнішньополітичній стратегії про ...
466196
  Бахарева Е.А. Дотянись до звезды камчой : рассказы, очерки / Бахарева Е.В. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 150 с.
466197
  Гребенникова Надежда Дотянуть до рассвета. Полярная ночь. Не светит / Гребенникова Надежда, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
466198
  Перепелица В. Дотянуться до гениев. О современном литературном процессе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 40-41. – ISSN 1727-4893


  О книгах, которые достойны претендовать на звание новой литературной классики.
466199
  Шаповалов Евгений Дотянуться до небес : Бог из машины. Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 22-35 : Фото
466200
  Гуревич Михаил Доу плывут на Украину : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 42 : Фото
466201
  Власенко С. Доументальні свідчення українського державотворення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 206). – С. 14


  До 100-річчя проголошення ЗУНР.
466202
  Сторожук В.М. Дофаминергическая модуляция нейронной активности в коре головного мозга бодрствующего животного : монография / В.М.Сторожук; НАНУ, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2008. – 112с. – (проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0718-5
466203
  Гордієнко В.В. Дофамін та емоції / В.В. Гордієнко, І.К. Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 6-7
466204
   Дофамінергічна регуляція шлункової секреції / С.Д. Гройсман, В.А. Губкін, Т.В. Берегова, Т.А. Хоменко, Л.Я. Штанова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 8-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних спробах на собаках з фістулами шлунка та в гострих дослідах на білих щурах за методом Хоша та Шильда (3) вивчали вплив дофаміну (Д) та агоніста дофамінових рецепторів апоморфіну (А) на шлункову секрецію (ШС), викликану гістаміном ...
466205
  Ткаченко Олеся Яківна Дофілософський світогляд: Проблема витоків Української філософської думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Ткаченко Олеся Яківна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 158л. – Бібліогр.:л.I-XV
466206
  Кондратьєва І.В. Дохалкідонські Церкви та проблема витоків монофізитства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми історії раннього християнства. This article is about some problems of history of Earle Christian Charch.
466207
   Дохід ВНЗ від комерціалізації результатів наукових досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 1


  16 квітня під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання робочої групи з врегулювання питань щодо практичного застосування результатів наукових досліджень та отримання доходу від їх комерціалізації. У ...
466208
  Глухова В.І. Дохідна база місцевих бюджетів: сучасний стан і резерви збільшення / В.І. Глухова, О.В. Валентієва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
466209
  Камінський А. Дохідність і ризик на нових Європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 65-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
466210
  Родіонова Т.А. Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що формується : вплив на зовнішні дисбаланси : монографія / Т.А. Родіонова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 172, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-279. – ISBN 978-617-689-137-6
466211
  Дзюба П.В. Дохідність та ризик ринкових портфелів: відмінності внаслідок застосування різної методології вимірювання (на прикладі кризового періоду) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 17 назв.


  This article examines the differences between risks and returns of different stock merkets when calculated in euros and local currencies. Beisdes the static differences their dynamics is also explored. The dynamiucs is analized over two periods - ...
466212
  Денисов Я.А. Дохмий : глава из греческой метрики : исследование Я. Денисова. – Москва : Унив. тип., 1892. – [4], II, 179, [2] с.
466213
  Денисов Я.А. Дохмий у Эсхила : исследование Я. Денисова. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг, 1898. – [4], IV, 395, [3], LXXIV, [2] с.
466214
  Бобонич Є.Ф. Доход від порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 Кримінального кодексу України): об"єкт оподаткування чи предмет легалізації? // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 183-184
466215
  Студенский П. Доход наций / П. Студенский. – М, 1968. – 712с.
466216
  Козубенко В.А. Доход предприятия / В.А. Козубенко. – К, 1993. – 130с.
466217
  Маслов П.П. Доход советской семьи. / П.П. Маслов. – М., 1965. – 64с.
466218
  Чеберяко О. Доходи бюджету УСРР 1925-1929 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 32-38


  Розкриваються основні джерела та особливості формування бюджету УРСР у 1925-1929 рр.
466219
  Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 19-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
466220
  Зінькевич Т. Доходи від операційної діяльності страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором вивчається процес формування та напрями використання доходів від операційної діяльності страхових компаній. Formation process and directions of use of gains from insurer operating activities are investigated.
466221
  Кузьмович О.В. Доходи від приватизації як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Оцінюється ефективність використання коштів, отриманих від приватизації державного та комунального майна, в сучасних умовах в Україні. Визначається потенційна можливість використання отриманих від приватизації ресурсів для інвестування економіки.
466222
  Каленський М.М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-17
466223
  Лега О.В. Доходи діяльності: облік та відображення у звітності в контексті нормативно-правових змін // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 297-303. – ISSN 2309-1533
466224
  Кравченко О.В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 67-70. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
466225
  Таукешева Т.Д. Доходи і видатки місцевих бюджетів як засіб розвитку територіальних громад / Т.Д. Таукешева, Г.В. Даудова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 12-17. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
466226
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17.
466227
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-21
466228
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17
466229
  Кізима Т.О. Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 343-350. – ISSN 2308-1988
466230
  Серватинська І. Доходи і витрати домогосподарств: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 141-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
466231
  Махсма М. Доходи і витрати сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
466232
  Гладких Д. Доходи й витрати як складові ціни банківських послуг // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29
466233
  Швець Ю.О. Доходи комерційного банку та джерела їх формування за умов впливу факторів ринкового середовища // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-11. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
466234
  Сагайдак І.В. Доходи місцевих бюджетів в Україні: структура та напрями оптимізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 53-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
466235
  Янковський В.А. Доходи місцевих бюджетів в Україні: сутнісна складова та сучасний стан у рамках реформи бюджетної децентралізації / В.А. Янковський, М.Т. Шендригоренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
466236
  Лещух І.В. Доходи місцевих бюджетів в умовах війни: трансформація структури та перспективи подальшого формування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (531) : Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. – С. 74-82. – ISSN 2222-4459
466237
  Дмитровська В.С. Доходи місцевих бюджетів в умовах пандемії COVID-19 / В.С. Дмитровська, І.В. Кохан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 180-190. – ISSN 2313-8246
466238
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-12
466239
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-11
466240
  Карпишин Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Н. Карпишин, І. Українець // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 136-140. – ISSN 1818-2682
466241
  Письменний В.В. Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Письменний Віталій Валерійович ; Письменний Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 82 назви
466242
  Заєць О. Доходи населення - важливий чинник збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 01
466243
  Баланда А. Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-8
466244
  Омельчук В.О. Доходи населення в концепції сталого розвитку: національний та регіональний виміри // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 4-10. – ISSN 2306-6806
466245
  Лютий І. Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави / І. Лютий, Т. Моташко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISSN 1818-5754


  Досліджено економічну природу доходів населення. Окреслено основні види доходів населення України та визначено їх структуру. З"ясовано місце доходів населення у формуванні фінансових ресурсів держави.
466246
  Коваль С.Л. Доходи населення України та шляхи їх зростання // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 90-92. – ISBN 978-966-654-490-5
466247
  Котикова О.І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції / О.І. Котикова, А.О. Краснюк, В.С. Кавецька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6806
466248
  Кондирін О.В. Доходи населення як основний показник рівня життя в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 229-232
466249
  Карпенко Н.В. Доходи населення як провідний чинник формування та розвитку людського потенціалу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 140-150. – ISSN 2313-4569
466250
  Юрчик Г.М. Доходи населення: теоретичний аспект, структурно-динамічні особливості формування в Україні / Г.М. Юрчик, Н.М. Самолюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 222-240. – (Економічні науки ; вип. 4 (100)). – ISSN 2306-5478
466251
  Адамик О. Доходи суб"єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
466252
  Барановський М. Доходи та витрати домогосподарств сільської місцевості як індикатори депресивності аграрних територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв


  Нові видання
466253
  Поплавська О. Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 8-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
466254
  Гаркавенко Н. Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом / Н. Гаркавенко, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 23-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
466255
   Доходи та заощадження в перехідній економіці України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 406с. – ISBN 966-613-259-1
466256
  Баліцька В Доходи та рентабельність діяльності підприємств України: макроекономічна оцінка // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 59-64.
466257
  Фомішина В.М. Доходи та споживання у сфері вільного часу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.375-383. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
466258
  Лаговська О.А. Доходи та фінансові результати як об"єкти облікової політики // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 53-59. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
466259
  Булавинець В.М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 54-56. – ISSN 2306-6814
466260
  Ільчук П.Г. Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспект / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Д.Г. Цюрось // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 284-292. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
466261
  Пащенко О.В. Доходи як один із факторів добробуту населення україни: сучасний стан / О.В. Пащенко, О.Б. Жарікова, Л.А. Олійник // Економіка і управління бізнесом : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: А. Діброва, А. Остапчук, Н. Вдовенко [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 13, № 2. – С. 57-76. – ISSN 2707-3823
466262
  Петрова І.Л. Доходи як регулятор взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-139.
466263
  Беляков А.А. Доходить до каждого человека / А.А. Беляков. – Москва, 1962. – 56с.
466264
  Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.68-74. – ISSN 0132-1331
466265
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1938. – 159с.
466266
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1955. – 108с.
466267
  Камінський А. Доходність і ризик на нових європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 61-62. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
466268
  Репкина Олеся Доходное место // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 24-25 : фото
466269
  Островский А.Н. Доходное место. Гроза. Бесприданница. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1978. – 207с.
466270
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. : Ком. в 5-ти действиях А.Н. Островского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещения", 1908. – [2], 122 с. – (Библиотека "Просвещения" ; 68)
466271
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Петербург, 1920. – 97с.
466272
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Петроград, 1923. – 118с.
466273
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 94с.
466274
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1931. – 104с.
466275
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1940. – 139с.
466276
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
466277
  Холмогорский Ф. Доходное птицеводство / Ф. Холмогорский. – Изд. 2-е. – М., 1918. – 44с.
466278
   Доходность меняет направление : инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
466279
  Мельников Андрей Геннадьевич Доходность финансового посредничества в банковской сфере / Мельников Андрей Геннадьевич, Голанд Михаил Юрьевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 115-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проанализированы показатели, влияющие на эффективность банковской деятельности. Предлагаются два подхода для оценки минимально характерного размера банка, при котором возможно получение прибыли от его фиксированного посредничества.
466280
  Сабахаттин А. Доходный дом / А. Сабахаттин. – Москва, 1951. – 160с.
466281
  Балабанов М.С. Доходный плодовый сад : практическое пособие по устройству и содержанию промышленного сада и по организации сбыта продуктов плодоводства / М.С. Балабанов. – [Харьков] : Союз, 1919. – 236 с. – (Сельскохозяйственная библиотека / под ред. проф. А.Н. Челинцева)
466282
   Доходы авиакомпаний рост дополнительных услуг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
466283
  Каверина Э.Ю. Доходы американских вузов : современные тенденции и особенности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 109-123. – ISSN 0321-2068
466284
  Гамукин В.В. Доходы вуза: диверсификация бюджетных рисков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4. – С. 80-86. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с состоянием доходной базы современного российского вуза. Предложены шаги по диверсификации доходных источников с акцентом на расширение инновационного производства. Указаны основные внутренние проблемы ...
466285
  Ларионов К.А. Доходы государственного бюджета / К.А. Ларионов. – М, 1954. – 216с.
466286
   Доходы государственного бюджета СССР : Допущ. УУЗ Наркомфина СССР в качестве учеб. пособия для фин.-экон. ин-тов. – Львов : Госфиниздат, 1945. – 208с.
466287
  Цыпкин Д С. Доходы государственного бюджета СССР. / Д С. Цыпкин. – М., 1973. – 223с.
466288
  Притворова Т. Доходы домохозяйств с детьми: позитивные тенденции и парадоксы социальных трансфертов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено нерівність у розподілі доходів домогосподарств з дітьми у Казахстані за період з 2005 до 2010 р. Виявлена позитивна тенденція щодо зниження нерівності всередині групи і негативні тенденції до збереження значної частки сімей з 3 дітьми і ...
466289
   Доходы и покупательский спрос населения. – М, 1968. – 175с.
466290
  Малгараева Жанат Кабдрахманова Доходы и потребеление населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Малгараева Жанат Кабдрахманова; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
466291
  Шрам В.П. Доходы и потребление населения в СФРЮ / В.П. Шрам. – М., 1985. – 95с.
466292
  Карапетян А.Х. Доходы и потребление населения СССР / А.Х. Карапетян. – М
271. – 1980. – 271с.
466293
  Назарян Л.С. Доходы и расходы производства в структурах цен. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Назарян Л.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 30л.
466294
  Несмий М.И. Доходы и финансы колхозов / М.И. Несмий. – М., 1940. – 103с.
466295
  Акопян Акоп Мелконович Доходы колхозного населения. (На материалах Арм.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акопян Акоп Мелконович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 45 с.
466296
  Пискуненко И.Ф. Доходы колхозов западных областей Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Пискуненко И.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 20л.
466297
  Зубец В.М. Доходы колхозов и источники их роста. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зубец В.М.; М-во высш. образов. СССР. Ленингр. фин-эконом. ин-тут. – Томск, 1958. – 17л.
466298
  Габидуллин В.М. Доходы колхозов и их использование / В.М. Габидуллин, А.А. Пронин. – Москва, 1963. – 108с.
466299
  Борхунов Н.А. Доходы колхозов и их распределение. (На примере Воронежской обл.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Борхунов Н.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 14л.
466300
  Трубицына Н.В. Доходы колхозов Казахской ССР и их распределение : Автореф... канд. эконом.наук: / Трубицына Н.В. – Алма-Ата, 1951. – 13 с.
466301
  Воронов В.В. Доходы населения Латвии: уровень, дифференциация, динамика / В.В. Воронов, О.Я. Лавриненко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 47-53. – ISSN 0132-1625
466302
  Тохтарова В.С. Доходы населения: уровень, структура и дифференциация // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 166-175. – ISSN 2072-9480
466303
  Орлов С.И. Доходы от земельных имуществ общегосударственного и местного значения / С.И. Орлов. – М., 1926. – 103с.
466304
  Орлов С.И. Доходы от рыболовных угодий / С.И. Орлов. – М., 1926. – 70с.
466305
  Зинченко А. Доходы сельського хозяйства и воспроизводство в хозяйствах населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0235-2443
466306
  Воробьев Н.И. Доходы СССР. / Н.И. Воробьев. – Москва
2. – 1931. – 84с.
466307
  Павчак В.А. Доходы, накопление и потребление в колхозах Украинской ССР. : Автореф... доктор экон.наук: 594 / Павчак В.А.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1969. – 58л.
466308
  Ржаницына Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии. / Л.С. Ржаницына. – М., 1991. – 158с.
466309
  Сванидзе А.А. Дохристианские верования в средневековой Скандинавии // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С.9-26. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
466310
  Артюх В.С. Дохристианские культовые памятники на Днестре // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.150-156
466311
  Мирончиков Л.Т. Дохристианское жречество Древней Руси (старцы, старосты, волхвы) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мирончиков Л.Т.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1969. – 26л.
466312
  Жовта Н.М. Дохристиянська міфологія і українська мова = Mythologie pre-chretienne et la langue ukrainienne = Pre-Christian mythology and the Ukrainian language / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий ; dossier dirige par Iouriї Mosenkis ; red. en chef de la publ. Athanase Vantchev de Thracy ; Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 165 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-34-9
466313
  Кожолянко Г. Дохристиянська основа соціалізуючих родинних звичаїв та обрядів українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 13-20
466314
  Кожолянко О. Дохристиянський зміст та символіка зимових календарних святкових обрядів буковинців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 414-424. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
466315
  Кожолянко О. Дохристиянський і християнський характер свят початку зими на Буковині // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 652-663
466316
  Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України / Ю. Павленко. – Київ : Либідь, 2000. – 328с. – ISBN 966-06-0170-0
466317
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон. – Київ, 1991. – 424 с.
466318
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон. – Київ : Обереги, 1992. – 424с. – ISBN 5-8104-0005-1
466319
  Іларіон Митрополит Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон Митрополит. – 2-е вид. – Київ : Обереги, 1994. – 425с. – Репринтне видання з: Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. - Вінніпег: Волинь,1965.- Інст.дослідів Волині. – ISBN 5-8104-0005-1
466320
  Панько О. Дохристиянські вірування українського народу в дослідженні І. Огієнка (митрополита Іларіона) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.279-289. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
466321
  Китова С. Дохристиянські міфологічні мотиви в українському рушниковому орнаменті // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 107-115. – (Філологічні науки)
466322
  Непокупний А.П. Дохристиянські початки прусської та німецької назв королька в Ельбінзькому словнику // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 69-79. – Бібліогр. у прим. (40 назв). – ISSN 0027-2833
466323
  Айни С. Дохунда / С. Айни; перевод с таджикского. – Москва : Художественная литература, 1956. – 404 с.
466324
  Фучеджиева Красимира Доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова на 70 години // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2016. – Год. 63, кн. 1. – С. 122-127. – ISSN 0005-4283
466325
  Янковська О. Доценко (Овсієнко) Олена Григорівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 63-64. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
466326
   Доценко Анатолій Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 15. – ISBN 978-617-7069-48-4
466327
   Доценко Іван Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 140. – ISBN 978-966-439-754-1
466328
   Доценко Іван Сергійович (1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
466329
  Габор В. Доценко Ростислав Іванович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 132-136. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
466330
  Чмир О.Р. Доценко Тетяна Степанівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 194-195. – ISSN 2075-437X
466331
   Доцент Іван Ульянович Свистонюк (до 85-річчя від дня народження) / М.Д. Лютик, О.М. Слободян, О.В. Цигикало, І.Г. Бірюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 3 (61). – С. 85-86. – ISSN 1727-0847
466332
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  Головою Комітету Ради Європи проти тортур обраний доцент кафедри міжнародного права ІМВ Микола Миколайович Гнатовський.
466333
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Микола Миколайович Гнатовський, доцент кафедри міжнародного права ІМВ, обраний Головою Комітету Ради Європи проти тортур.
466334
   Доцент Микола Олашин : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2001. – 96с. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 966-7838-22-6
466335
   Доцент Юрій Сак : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112с. – На тит. арк.: Видається до 90-річчя від дня народження науковця. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 978-966-387-006-9
466336
  Матвієнко П.Є. Доцільність боротьби заслбами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 273-277. – ISSN 1563-3349
466337
   Доцільність введення дисципліни "Освітні технології та навчання в цифрову епоху" у процес навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Т. Вакалюк, А. Морозов, А. Єфіменко, Д. Антонюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 160-169. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
466338
  Федоренко І.С. Доцільність введення податку на розкіш в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 131-132
466339
  Пузиревська А.О. Доцільність вживання терміна "національна економіка" за умов глобалізування світу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 98-100. – ISBN 978-966-188-219-4
466340
  Гуцол Г.О. Доцільність викладання дисципліни "Зберігання та реставрація поліграфічної продукції" у процесі підготовки фахівців з видавничої справи і поліграфії: практичний аспект // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / "Поліграфічні, мультимедійні та wеb-технології" (РМW-2021), міжнар. наук.-техн. конф. – Харків : Мадрид, 2021. – Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – С. 145-146. – ISBN 978-617-7988-57-0
466341
  Чикалова М. Доцільність використання автентичних фахових текстів під час аудиторних та самостійних занять зі студентами фізико-математичних спеціальностей // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 19-23. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
466342
  Стрільчук Р.М. Доцільність використання антикризових засад в управлінні стратегічними можливостями підприємства в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 70-75. – ISSN 2306-6806
466343
  Литвиненко Н. Доцільність використання геоінформаційних систем під час проведення миротворчих операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне вирішення складних завдань під час проведення миротворчих операцій буде залежати від оперативності, вірогідності та повноти забезпечення місій геопросторовою інформацією. Швидкість отримання інформації та її актуальність може гарантувати ...
466344
  Пискач О. Доцільність використання діалектної лексики в публіцистичному тексті (на матеріалі закарпатської районної преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 174-184
466345
  Крупський О.П. Доцільність використання елементів зарубіжних моделей менеджменту у вітчизняній практиці / О.П. Крупський, К.О. Оксень // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-230-0
466346
  Сірик І.В. Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі / І.В. Сірик, Н.А. Деделюк // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 23-27. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 6). – ISSN 2310-130Х


  "Визначено основні закономірності функціонування фізичного виховання в Київській Русі: зв’язок фізичного виховання зі світоглядом, способом життя та місцем проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного виховання; ...
466347
  Гружевський В.О. Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації судентів до фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 03. – С. 19-24. – ISSN 1818-9172
466348
   Доцільність використання й інформативність багатопрофільного тесту для виявлення наркотиків у сечі SNIPER® 10 на госпітальному етапі в дітей із го / В.А. Міщенко, М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, М.Б. Пушкар, Н.С. Пороша, Г.А. Степнова, Д.Ю. Мацак // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 69-73. – ISSN 2224-0586
466349
  Лаготюк Г.С. Доцільність використання кейс-методу на практичних занятях з агрономічних дисциплін / Г.С. Лаготюк, О.Д. Лаготюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 100-105


  Особливості використання кейс-методу на заняттях з агрономічних дисциплін.
466350
  Кимберський З. Доцільність використання латинських виразів в юридичній англійській мові // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 402-403
466351
  Кравченко Т.А. Доцільність використання методології форсайту при розробці Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр. // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 121-128. – ISSN 2311-6420
466352
  Рогульська О. Доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 82-87. – ISSN 2308-4634
466353
  Литвиненко Н. Доцільність використання польового геоінформаційного планшета для забезпечення геопросторової підтримки військ (сил) / Н. Литвиненко, О. Коренець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 81-84. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Збройна агресія російської федерації проти України, а також необхідність реформування сектору оборони держави, мають стати головними факторами створення сучасної системи геопросторової підтримки ЗСУ. Важливою складо- вою якісної та своєчасної ...
466354
  Козуб І.Г. Доцільність використання терміна "інвалід" та аналогічних термінів, що використовуються в національному законодавстві, для означення осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 435)
466355
  Тищенко О.В. Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7069-52-1
466356
  Медвідь А. Доцільність внесення змін до статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
466357
  Плачинда Т.С. Доцільність впровадження STEM-освіти в начальний процес ЗВО / Т.С. Плачинда, О.В. Урсол // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 407-414. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
466358
   Доцільність впровадження крафтової кав"ярні у закладі сфери гостинності / К.О. Бударіна, Л.О. Шаран, Н.П. Бондар, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 10-15. – ISSN 2308-135X
466359
  Юрчинська Г.К. Доцільність впровадження психодрами Я.Л. Морено в освітні програми психологів // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 61-62
466360
  Федорова Я.Б. Доцільність впровадження стратегічного аудиту діяльності суб"єктів страхового бізнесу : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
466361
  Шуневич К. Доцільність встановлення кримінальної відповідальності судового експерта за надання завідомо неправдивого висновку та ознаки такого кримінального правопорушення / К. Шуневич, Н. Федорович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 176-187. – (Серія юридична ; вип. 74). – ISSN 0136-8168
466362
  Тарара О.Я. Доцільність входження України у міжнародний ринок зброї згідно з станом воєнно-промислового комплексу нашої країни та світу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 70-73. – ISSN 2313-0431
466363
  Волкова І. Доцільність запровадження в Україні системи виборності суддів. Досвід США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 142-144
466364
  Бонк В. Доцільність запровадження інституту права довірчої власності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 291-293
466365
  Кривенко Л.В. Доцільність запровадження моделі мегарегулятора фінансового ринку в Україні / Л.В. Кривенко, О.В. Ісаєва // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 33-36. – ISSN 1728-6220
466366
  Корчова І. Доцільність запровадження особливого порядку провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 157-162. – ISSN 2663-5313
466367
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 87-93. – ISBN 978-966-306-020-4
466368
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 31-33
466369
  Карпенко О.А. Доцільність застосування аутсорсингу в логістиці українських підприємств / О.А. Карпенко, Д.Ю. Висоцька // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 307-311
466370
  Іншин М.І. Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 184-187. – ISSN 2219-5521
466371
  Школа І. Доцільність застосування методики бенчмаркінгу для визначення напрямів розвитку інфраструктури регіону / І. Школа, І. Бутирська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
466372
  Савка І.Г. Доцільність застосування методики фіксації головного мозку у випадках вогнепальної травми у судово-медичній експертній практиці / І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 448-449
466373
  Гудзь Н.В. Доцільність застосування професійного судження бухгалтера в реаліях економіки України // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7511-00-0
466374
  Пашинська Я.О. Доцільність збереження ГК: аргументи "за" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 185-189
466375
  Костяк В.Д. Доцільність збереження Господарського кодексу України: перспективи та наслідки для бізнесу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 160-166
466376
  Яхно Т.П. Доцільність зміцнення економічних інтергаційних зв"язків України і Республіки Польща / Т.П. Яхно, О.В. Килин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
466377
  Ландик В. Доцільність і можливості охорони комп"ютерних програм нормами патентного права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.12-16. – ISSN 1608-6422
466378
  Сидоров Є. Доцільність і перспективи створення в Україні військового суду / Є. Сидоров, О. Полегенька // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 17-22. – ISSN 2311-6676
466379
  Гідулян А. Доцільність і перспективи створення та розвитку спеціалізованого агропромислового банку в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 47-51
466380
  Скоропад М. Доцільність існування Господарського кодексу України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 367-371. – ISBN 978-966-301-169-1
466381
  Березнікова Д. Доцільність існування комісій по трудових спорах // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 147-149. – ISBN 978-966-919-107-6
466382
  Семеній О.М. Доцільність й необхідність існування "розсуду" : загальний екскурс крізь століття й до сьогодення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7293-17-9
466383
  Клименко Р Доцільність кредитування в сучасних умовах розвитку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 53-58
466384
  Буряк К.М. Доцільність криміналізації суспільно небезпечних діянь проти журналістів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
466385
  Сільвестров А. Доцільність модернізації лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін / А. Сільвестров, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
466386
  Солодова К. Доцільність надання Національному Банку України права законодавчої ініціативи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 92-93
466387
  Мороз Є. Доцільність постановки питання щодо виокремлення предметної області соціології як науки в умовах суспільства, що змінюється // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 45-48. – ISBN 978-966-171-811-0
466388
  Гонак І.М. Доцільність початку продажу землі в Україні в умовах економічного спаду // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 46-53. – ISSN 2309-1533
466389
  Куруц В.М. Доцільність проведення досудового слідства прокуратурою // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 424-429. – ISSN 1563-3349
466390
   Доцільність процедури винесення меж ПЗФ в натуру // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 44-48. – Бібліогр.: 32 назв.
466391
  Філонич О.М. Доцільність реформування податку на додану вартість як фактор підвищення фіскальної ефективності // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 62-67. – ISSN 2218-1199
466392
  Кошевцова М.А. Доцільність розвитку національного ринку кредитних деривативів / М.А. Кошевцова, О.Г. Родіна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 74-83. – ISSN 2313-8246
466393
  Морозов Є. Доцільність спільного розгляду первісного та зустрічного позовів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 червня (№ 23/25)
466394
  Литвиненко Н.І. Доцільність створення геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 172-177
466395
  Селезньов Ю. Доцільність створення нових філій банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 38-40. – Бібліогр.: 4 назви
466396
  Чічкань Г. Доцільність створення Розрахункового центру як інституту з обслуговування договорів на фінансових ринках // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 296-297. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
466397
  Бутузов В.М. та інш. Доцільність створення та перспективи розвитку підрозділів фінансової розвідки в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.10-13
466398
  Дубовик О.Ю. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу / О.Ю. Дубовик, Н.В. Гавриленко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
466399
  Іванова І. Доцільність та можливості інтродукції ефедр в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано доцільність інтродукції представників роду Ephedra L. на Поліссі та в Лісостепу України для потреб навчального процесу, освітньої роботи, фітотерапії та декоративного садівництва. The expediency of introduction of the genus Ephedra L. ...
466400
  Вдовін О. Доцільність та особливості впровадження автоматизованого контролю рівня індивідуальної підготовки офіцерів у вищому військовому навчальному закладі / О. Вдовін, М. Паламар // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 39-48. – ISSN 2617-1775
466401
  Дегтяренко О.Г. Доцільність та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні / О.Г. Дегтяренко, С.В. Шашков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 89-96. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
466402
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 180-184.
466403
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 114-117.
466404
  Мінченко Р.М. Доцільність та правове регулювання реформування органів примусового виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 35-38. – ISBN 978-966-8830-75-4
466405
  Фріс П. Доцільність у кримінально-правовій політиці в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 93-99. – ISSN 1026-9932
466406
  Покатаєва О.В. Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 235-242. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто наукові погляди щодо діяльності застосування прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб.
466407
  Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-192. – ISSN 0132-1331
466408
  Михальчишин Н. Доцільність функціонування монополій в національній економіці / Н. Михальчишин, О. Міняйло, Залєвська-Шишак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 47-53


  Залєвська-Шишак А. - канд. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка.
466409
  Гринюк В.О. Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 60-70
466410
  Колюх В.В. Доцільніть зміни порядку обрання суддів в контексті судової реформи в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 228-230
466411
  Перлулайнен Л. Доця : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 10. – С. 26-38. – ISSN 0868-4790
466412
  Сильвестров В.В. Дочекатися музики : лекції - бесіди : за матеріалами зустрічей, організ. Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 375, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 333-362. – ISBN 978-966-378-199-0
466413
  Зубрицька Д. Дочергові парламентські вибори 2007 року і проблема формування політичної опозиції в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-100. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
466414
  Дедюхин В. Дочери / В. Дедюхин. – Ульяновск : Ульяновское книжное издательство, 1959. – 71 с.
466415
  Беретарь Хамид Дочери аула : очерки в стихах / Х.Я. Беретарь, П.Е. Резников. – Майкоп : Адыг. книжное изд-во, 1961. – 20 с.
466416
   Дочери великого народа. – Киров, 1960. – 136с.
466417
  Левченко И.Н. Дочери Вьетнама / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
466418
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1962. – 152с.
466419
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 4-е изд. испр. доп. – Москва, 1967. – 192с.
466420
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 6-е изд. испр . доп. – Москва, 1985. – 207с.
466421
  Нерваль Ж. де Дочери огня: Новеллы. Стихотворения. / Ж. де Нерваль. – Ленинград, 1985. – 447с.
466422
   Дочери Октября : Работницы и селянки Украины в дни Великой пролетарской революции 1917-1922. – Харьков : Изд. отд. Ц.К.К.П.(б).У, 1922. – 152 с.
466423
  Татаренко Л.С. Дочери речки Боромли / Л.С. Татаренко. – Киев, 1990. – 265с.
466424
  Левин Г.С. Дочери родины. Стихи, рассказы, пьесы для эстр. исполнения / Г.С. Левин. – Л.-М., 1939. – 227с.
466425
   Дочери России. – Москва : Советская Россия, 1975. – 269 с.
466426
  Пальванова Б.П. Дочери Советского Востока / Б.П. Пальванова. – М, 1961. – 174с.
466427
  Литвинова Г.А. Дочери Советской Украины / Г.А. Литвинова. – Киев, 1984. – 19с.
466428
  Мищенко Л.М. Дочери человеческие / Л.М. Мищенко. – К, 1970. – 138с.
466429
   Дочери Южного Урала. – Челябинск, 1968. – 212с.
466430
  Попов В.Ф. Дочери. / В.Ф. Попов. – М, 1963. – 92с.
466431
  Шайдуров В.Н. Дочерние колонии меннонотов в Сибири и их социально-экономическое развитие (на примере Алтая) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.106-117. – ISBN 966-551-070-3
466432
  Баева А.А. Дочерний свет : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 143с.
466433
  Полканов А.А. Дочетвертичная геология Кольского полуострова и Карелии или наиболее восточной части фенноскандинавского кристаллического щита / А.А. Полканов. – Вырезка. – 27-58с.
466434
  Дробышев Ю.И. Дочингисовы монголы и окружающая среда // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-21. – ISSN 0869-1908
466435
  Окунєв О. Дочірні підприємства в Україні: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Юридичні питання діяльності дочірніх підприємств
466436
  Синельников Л.И. Дочка / Л.И. Синельников. – К., 1946. – 28с.
466437
  Донченко О. Дочка : оповідання / О. Донченко. – Київ, 1950. – 240 с.
466438
  Шмерлинг В.Г. Дочка / В.Г. Шмерлинг. – М., 1965. – 256с.
466439
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – Київ, 1966. – 399с.
466440
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – К., 1970. – 444с.
466441
  Котиш М.Т. Дочка голубої планети / М.Т. Котиш. – К, 1965. – 135с.
466442
  Бетко І. Дочка Ієфая Лесі Українки і її літературні посестри. Глибиннопсихологічне підгрунтя створеного письменницею образу
466443
  Каїпбергенов Т. Дочка Каракалпакії. / Т. Каїпбергенов. – К., 1977. – 432с.
466444
  Франс Анатоль Дочка Ліліт : Оповідання / Анатоль Франс ; З фр. м. перекл. Н. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. П. Барського], 1908. – 21, [2] с. – (([Драми й комедії / Пер. під ред. Б. Грінченка ; Ч. 20])


  Франс А. - З французької Академії; Лауреат Нобелівської премії по літ. за 1921 рік.
466445
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : повісті / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1966. – 391 с.
466446
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1971. – 375 с.
466447
  Шервашідзе-Маріані Дочка Прометея / Шервашідзе-Маріані. – К, 1972. – 76с.
466448
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1977. – 288 с.
466449
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
466450
   Дочка Прометея : До 14о-річчя з дня народження Лесі Українки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 2-4
466451
  Бондаренко Н. Дочка Прометея. До 150-річчя Лесі Українки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (158). – С. 54-55
466452
  Лондон Д. Дочка снігів / Д. Лондон. – К, 1957. – 248с.
466453
  Александрова Т.А. Дочки-матери / Т.А. Александрова. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 2)
466454
  Лежнева С.Б. Дочки-матери / С.Б. Лежнева. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 110с.
466455
   Дочки-матери. – Свердловск, 1986. – 316с.
466456
  Леонов Ю.Н. Дочки-матери : Повести и рассказы / Ю.Н. Леонов. – Москва : Современник, 1987. – 252с. – (Новинки "Современника")
466457
  Кабыш И. Дочки-матери : поэма // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 2-21. – ISSN 0132-2036
466458
  Карпов М.О. Дочки великої бурі. (Про учасниць боротьби за перемогу Радянської влади на Україні -- Софію Соколовську, Марію Михайловську, Дусю Кирєєву, Женю Жигаліну). / М.О. Карпов. – Київ, 1967. – 32с.
466459
  Рекемчук А.Е. Дочкина свадьба / А.Е. Рекемчук. – М., 1971. – 191с.
466460
  Белахова М.А. Дочь : повесть : для старш. возраста / М.А. Белахова ; ил.: И. Гринштейн. – Москва : Детгиз, 1961. – 96 с. : ил.
466461
  Белахова М.А. Дочь / М.А. Белахова. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 95 с. : ил. – (Рассказы советских писателей)
466462
  Казанцев В.И. Дочь / В.И. Казанцев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 104 с.
466463
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев, 1981. – 374с.
466464
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев : Дніпро, 1989. – 395 с.
466465
  Толстая А.Л. Дочь / А.Л. Толстая. – Москва : АО "Книга и бизнес", 1992. – 462 с.
466466
  Гадагатль А. Дочь адыга : повесть в стихах / А. Гадагатль; пер. с адыг. А.И.Казакова. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1957. – 107 с.
466467
  Помыткин Б.А. Дочь Байкала - Ангара / Б.А. Помыткин. – Ленинград, 1961. – 115 с.
466468
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1959. – 195 с.
466469
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1968. – 206 с.
466470
  Померанцев В.М. Дочь букиниста / В.М. Померанцев. – М., 1951. – 351с.
466471
  Боуден Н. Дочь ведьмы: Рассказ // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 2. – С.110-121. – ISSN 0028-1263
466472
  Гейнце Н.Э. Дочь Великого Петра : роман / Н.Э. Гейнце // Людовик и Елизавета / Е.И. Маурин. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 351-703. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-059-4
466473
  Ротман Н.Е. Дочь Верховины / Ротман Н. Е. – Ужгород, 1981. – 103 с.
466474
  Ахунов Г.А. Дочь Волги : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1990. – 428 с.
466475
  Бхутто Б. Дочь Востока / Б. Бхутто. – М, 1991. – 427с.
466476
  Утепов Ш.Г. Дочь Востока. / Ш.Г. Утепов. – Алма-Ата, 1979. – 136с.
466477
  Тей Джозефина Дочь времени // Убийство под Рождество / А. Кристи. – Москва : Юридическая литература, 1990. – С. 161-280. – ISBN 5-7260-0483-3
466478
  Черчилл Р. Дочь Генриха VIII / Розмари Черчилл. – Москва, 1995. – 256 с.
466479
  Гафез Дочь гор / Гафез. – Тбилиси, 1958. – 100с.
466480
  Ильина О.Н. Дочь дивизии / О.Н. Ильина. – Краснодар, 1958. – 202с.
466481
  Войнов К. Дочь Евы / К. Войнов. – София, 1973. – 183с.
466482
  Милова Г.П. Дочь зимы. / Г.П. Милова. – Ярославль, 1968. – 183с.
466483
  Оуэн Р. Дочь игрока : Роман / Р. Оуэн; Пер. с англ. Н.Х.Ибрагимовой. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-000497-4
466484
  Бре Альфред де Дочь императора : романы : пер. с нем. / Альфред де Бре. – Москва : Octo print, 1994. – 624 с. – В изд. также: Дочь оружейника / Генрих Майер. – (Орден : собрание исторических романов ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
466485
  Балкарова Ф. Дочь Кавказа : стихи / Ф.Г. Балкарова ; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1965. – 144 с.
466486
  Каипбергенов Т. Дочь каракалпака. / Т. Каипбергенов. – М., 1977. – 444с.
466487
  Каипбергенов Т. Дочь Каракалпакии : роман / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Нукус : Каракалпакстан, 1982. – 472 с.
466488
  Левченко И.Н. Дочь командира / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
466489
  Кирюшкин В.В. Дочь корабля / В.В. Кирюшкин. – Куйбышев, 1960. – 131с.
466490
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова / И.Т. Калашников. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1985. – 637с.
466491
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова; Камчадалка; Изгнанники / И.Т. Калашников. – Краснодар : Краснодарское книжное, 1989. – 496 с.
466492
  Саджад Захир Разия Дочь куртизанки / Саджад Захир Разия. – М., 1965. – 180с.
466493
  Захир Дочь куртизанки / Захир, , Разия Саджад. – М., 1965. – 180с.
466494
  Глинка Г.А. Дочь любви : семейственная картина в 4 действиях / [сочинение] г-на цен[зора]. Григория Глинки // Пожертвование собою : драма в 3 действиях / Коцебу Август фон. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – [4], 158, [2] с.
466495
  Лунгу Р.И. Дочь Марку : рассказ / Р.И. Лунгу; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 68 с.
466496
  Иванов В.Н. Дочь маршала / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1973. – 95с.
466497
  Сейталиев М. Дочь мельника : повести / Медетбек Сейталиев ; пер. с кирг. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 286 с.
466498
  Муратов В.В. Дочь милосердия / В.В. Муратов. – М., 1985. – 333с.
466499
  Алланазаров Р. Дочь моего села : повести и рассказы : [переводы] / Р. Алланазаров. – Ашхабад : Туркменистан, 1968. – 158 с. : ил.
466500
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы : роман / Г.Р. Хаггард. – Ростов, 1981. – 303 с.
466501
  Хагард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хагард. – Москва, 1989. – 398с.
466502
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1990. – 381с.
466503
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 416с. – (Мир приключений). – ISBN 5-253-00596-X
466504
  Икрами Д. Дочь огня : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с таджик. – Москва : Советский писатель, 1964. – 488 с.
466505
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : роман / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. А.Николаев. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 159 с.
466506
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : повесть, рассказы / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1976. – 171 с.
466507
  Уэлти Д. Дочь оптимиста / Д. Уэлти. – М, 1975. – 287с.
466508
  Майер Г. Дочь оружейника / Майер Генрих // Дочь императора : романы : пер. с нем. / Бре Альфред де. – Москва : Octo print, 1994. – С. 275-620. – (Орден ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
466509
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – М, 1987. – 495с.
466510
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – Москва, 1989. – 522 с.
466511
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 216 с.
466512
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Изд. 2-е. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 235 с.
466513
  Валишевский К. Дочь Петра Великого / К. Валишевский. – Минск, 1990. – 562с.
466514
   Дочь Петра Великого. – Москва : Контракт, 1997. – 608с. – ISBN 5-900785-22-Х
466515
  Валишевский К. Дочь Петра Великого. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 562,9с.
466516
   Дочь Повелителя драконов. – М, 1960. – 76с.
466517
  Бикчентаев А.Г. Дочь посла : повести и рассказы для сред. и старш. школьного возраста / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 294 с.
466518
  Олейник М. Дочь Прометея : Повести / М. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1971. – 448с.
466519
  Рид П.П. Дочь профессора / П.П. Рид. – М, 1974. – 285с.
466520
  Ефремова Н.П. Дочь революционной России / Н.П. Ефремова. – М., 1987. – 254с.
466521
  Дюма Александр Дочь регента / Дюма Александр; Рис.П.Парамонова. – Київ : Оберіг, 1993. – 378с. – (Библиотека авантюрного романа). – ISBN 5-85490-038-6
466522
  Карпенко П.Г. Дочь республики / П.Г. Карпенко, Ю.Д. Носков. – Таллин, 1968. – 276с.
466523
  Чередниченко П. Дочь России / П. Чередниченко. – Москва : Советская Россия
2. – 1965. – 336 с.
466524
  Чередниченко П.Е. Дочь России. / П.Е. Чередниченко. – Москва, 1958. – 159с.
466525
  Бегимов А.И. Дочь рыбака : роман / Бегимов А.И. ; авториз. пер. с каракалпак. М.И. Шевердина. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1958. – 191 с.
466526
  Полуянов И.Д. Дочь солдата. / И.Д. Полуянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск : Кн. изд-во, 1962. – 206 с.
466527
  Соловьева Л. Дочь солнца / Л. Соловьева. – Владивосток, 1957. – 92 с.
466528
  Кердода А.И. Дочь степей / А.И. Кердода. – Новосибирск, 1955. – 286с.
466529
  Кадрия Дочь степей : стихи и поэма / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1984. – 127 с.
466530
  Шарипов А. Дочь степей : роман / А. Шарипов. – Алма-Ата : Жазущы, 1986. – 349 с.
466531
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. и коммент. Г.Шариповой. – Москва : Советский писатель, 1957. – 323 с.
466532
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 368 с.
466533
  Балабин С.П. Дочь тайги : повести / С.П. Балабин. – Москва : Современник, 1973. – 191 с. – (Новинки "Современника")
466534
   Дочь тамбур-мажора. – Ленинград, 1937. – 48с.
466535
  Борисов Н.В. Дочь трудового народа : очерк / Н.В. Борисов. – Куйбышев : Куйбышевоблгиз, 1950. – 24 с.
466536
  Попов Н.И. Дочь учителя. / Н.И. Попов. – 2-е изд., доп. – М., 1953. – 308с.
466537
  Попов Н.И. Дочь учителя. Из опыта работы молодой учительницы. / Н.И. Попов. – Москва, 1950. – 128с.
466538
  Сасыкбаев С. Дочь фабрики : повести и рассказы / Саткын Сасыкбаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгостиздат, 1958. – 190 с.
466539
  Мора Ф. Дочь четырех отцов : Роман / Ф. Мора. – Москва : Художественная литература, 1989. – 268с. – (Зарубежный роман XX века)
466540
  Копосов В.В. Дочь шамана. / В.В. Копосов. – Хабаровск, 1962. – 120с.
466541
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыгнациздат, 1951. – 103 с.
466542
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1954. – 104 с.
466543
  Моисеева К.М. Дочь Эхнатона / К.М. Моисеева. – М, 1967. – 192с.
466544
  Авдеева Татьяна Доширак: двухминутная готовность // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 23 : фото
466545
   Дошкілля: доступність і якість // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
466546
   Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПНУ ; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; Ін-т проблем виховання ; Наук. б-ка НПУ ім. М.П. Драгоманова ; [ упоряд.: Пономаренко Л.О. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І. ]. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-660-523-1
466547
   Дошкільна педагогіка. – Київ, 1981. – 368 с.
466548
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-8226-19-4


  Розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти
466549
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Поніманська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2013. – 462, [2] с. – Термінол. словник: с. 447-455. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 456-462. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-063-9
466550
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. – 4-те вид., перероб. – Київ : Академія, 2018. – 406, [2] с. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 394-401. – Бібліогр.: с. 402-407. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-547-2
466551
  Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-364-516-2
466552
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1995
466553
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1995
466554
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3/4. – 1995
466555
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5/6. – 1995
466556
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1995
466557
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1995
466558
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1995
466559
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1995
466560
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 11. – 1995
466561
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 12. – 1995
466562
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1996
466563
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1996
466564
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1996
466565
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1996
466566
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1996
466567
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1996
466568
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1996
466569
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1996
466570
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1996
466571
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1996
466572
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 11. – 1996
466573
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 12. – 1996
466574
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1997
466575
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1997
466576
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1997
466577
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1997
466578
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1997
466579
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1997
466580
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 7 (780). – 2006
466581
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 8 (781). – 2006
466582
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 9 (782). – 2006
466583
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 10 (783). – 2006
466584
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 11 (784). – 2006
466585
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 12 (785). – 2006
466586
  Русова С.Ф. Дошкільне виховання // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 94-101. – ISBN 978-966-222-967-7
466587
  Головко О.В. Дошкільні заклади у системі соціального виховання в УСРР (1919-1933) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 32-41. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
466588
  Назукова Н. Дошкільнята та їхня... зарплата. Рівень залучення дітей до програм раннього розвитку залежить від обсягів підтримки сімей з дітьми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 1, 11


  "Звісно ж, зарплату нинішні малюки отримуватимуть лише в майбутньому, коли виростуть. Але не в останню чергу вона залежатиме від того, чи вкладатиме держава в ранній розвиток дітей сьогодні і скільки на це виділить. Адже, за різними оцінками, 1 дол. ...
466589
  Павлова А. Дошкольная колхознаяк площадка / А. Павлова. – Л., 1937. – 131с.
466590
  Леушина А.М. Дошкольная педагогика / А.М. Леушина. – М-Л, 1946. – 364с.
466591
  Сорокина А.И. Дошкольная педагогика / А.И. Сорокина. – Москва, 1951. – 351с.
466592
  Сорокина А.И. Дошкольная педагогика / А.И. Сорокина. – 2-е изд., переработ. – М., 1958. – 336с.
466593
  Чмелева Е.В. Дошкольная педагогика России конца ХІХ - начала ХХ в. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 10. – С. 74-83. – ISSN 0869-561Х
466594
  Федоров Я.И. Дошкольное воспитание в БССР / Я.И. Федоров, М.К. Сай. – Минск, 1978. – 104с.
466595
  Петрова Е. Дошкольное воспитание в Народной Республике Болгарии / Е. Петрова, Ц. Шейтанова, Р. Славова. – София, 1979. – 67 с.
466596
  Рау Н.А. Дошкольное воспитание глухонемых / Н.А. Рау. – Москва, 1947. – 203 с.
466597
   Дошкольное воспитание по 1977 г. : Информ. бюл. – Прага
Ч. 1. – 1981. – 308с.
466598
   Дошкольное воспитание по 1977 г. : Информ. бюл. – Прага
Ч. 2. – 1981. – 672с.
466599
  Корнилов К.Н. Дошкольное воспитание пролетарских детей / К.Н. Корнилов. – 3-е. – М., 1919. – 16с.
466600
  Левин-Ширина Дошкольное воспитание. Уч. пособие / Левин-Ширина, Д.В. Менджерицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1939. – 304с.
466601
  Левин-Ширина Дошкольное воспитание. Уч. пособие / Левин-Ширина, Д.В. Менджерицкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1947. – 264с.
466602
  Кралюк П. Дошкульна відповідь Котляревського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 20


  "Наталка Полтавка" як заперечення імперського "Козака-віршотворця".
466603
  Кралюк П. Дошкульна відповідь Котляревському // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 20


  "Наталка Полтавка" як заперечення імперського "Козака-віршотворця".
466604
   Дошли до точки? Работа над законопроектом об образовании близка к завершению / По материалам пресс-служби Минобрнауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Текст проекта нового Закона об образовании в третьей редакции к концу 2011 года был согласован в 46 субъектах Российской Федерации. Еще 34 субъекта поддержали его в целом, представив свои предложения по доработке. Эти данные были озвучены на последнем ...
466605
  Шкляев А. Дошли от точки. Вузы СНГ наладили сетевое обучение инженеров. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 7


  Применение дистанционных технологий актуально для формирования общего образовательного пространства государств-участников Содружества Независимых Государств. К такому выводу пришли эксперты, анализируя результаты совместного проекта Московского ...
466606
  Суслопарова С.К. Дошлюбне спілкування української молоді в межах звичаєвого права (на прикладі повісті "Бурлачка" І.С. Нечуя-Левицького) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 83-92. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
466607
  Маєрчик М. Дошлюбні інтимні стосунки молоді в селах і містах Східної і Центральної України на початку XX століття // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 101-112. – ISSN 2078-659X
466608
  Моем Сомерсет Дощ : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 78-112. – ISSN 0320 - 8370
466609
  Лесів В.П. Дощ із сонячної хмари : оповідання, нариси / В.П. Лесів. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 255 с. – (Перша книга прозаїка)
466610
  Іршад Улла Хан Дощ пролився на мертвих вмираючих бджіл: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29. – ISSN 0320-8370
466611
  Воронов Ю.П. Дощ у великому місті. Які проблеми? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 19-23. – ISSN 2518-7104
466612
  Віллемс П. Дощ у моєму домі (1958) : п"єса на три дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 234-285. – ISSN 0320-8370
466613
  Клоків В. Дощ, вітри й погода / В. Клоків. – Х., 1926. – 55с.
466614
  Зубко Т.К. Дощі : етюди, оповідання / Т.К. Зубко. – Харків : Прапор, 1974. – 44 с.
466615
  Клічак В.Й. Дощовий годинник / В.Й. Клічак. – Київ, 1989. – 45 с.
466616
  Царинний І.М. Дощовий килим : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 110 с.
466617
   Дощовий стік річок північного заходу УРСР в умовах осушення їх водозборів / Л.Г. Будкіна, Н.Є. Деревець, В.Г. Келембет, Л.М. Козінцева, М.М. Паламарчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 47-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 22)
466618
  Шаталін Д.Б. Дощові черв"яки (Lumbricidae) лісових та урбоекосистем степового Придніпров"я: структурно-функціональна організація угруповань та екологічні аспекти вермикультури : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Шаталін Дмитро Борисович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 41 назва
466619
  Бусленко Л.В. Дощові черви (Lumbricidae) агробіоценозів Волинського Полісся / Л.В. Бусленко, Л.В. Щепна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 134-137. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
466620
  Сомин М.Л. Доюрское основание главного хребта и южного склона Большого Кавказа / М.Л. Сомин. – Москва : Наука, 1971. – 246с.
466621
  Бродский В. Дояр Ю.Г. Ярв - последователь В. Гагановой / В. Бродский ; Новосибирское научно-исслед. о-во сельского и лесного хозяйства. – Новосибирск : [Б. и.], 1961. – 8 с.
466622
  Ветлугин И.М. Доярки / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1960. – 44с.
466623
  Ничвид М.Р. ДП "Закарпатський геодезичний центр" - вчора, сьогодні і завтра... / М.Р. Ничвид, М.В. Жиган // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 338-346 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
466624
  Нікітін А. ДПП в енергетиці: чого чекаємо в законодавчій сфері / А. Нікітін, І. Милостива // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 14-15
466625
  Буквич А. ДПП в Україні: пореформуємо? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 20-21
466626
  Давиденко І. ДПП в Україні: юридичні аспекти та потенціал застосування в оборонній галузі / І. Давиденко, Р. Мегединюк // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 20-21
466627
  Овдієнко А. ДПП як засіб модернізації економіки та підвищення якості держпослуг // Юридична газета. – Київ, 2015. – 1 грудня (№ 48). – С. 26-29


  Державно-приватне партнерство в Україні - система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів об"єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними.
466628
  Сохацька Є. Др справжнього Шевченка // Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка / І. Огієнко. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-6. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-48-1


  Шевченкіана Івана Огієнка.
466629
  Мідянка П. Драбина в небо : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 170-173
466630
  Ільїн В.В. Драв"я // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 49. – ISBN 966-316-069-1
466631
  Андронов М.С. Дравидийские языки / М.С. Андронов ; Акад. наук СССР ; Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 124 с. – (Языки народов Азии и Африки)
466632
  Пунев К. Драган Манчов - книгоиздатель и радетел за бащин език / К. Пунев. – София, 1989. – 223 с.
466633
  Ковачева М. Драган Цанков общественник, политик, дипломат до 1878 / М. Ковачева. – София, 1982. – 279 с.
466634
  Крютченко М.Л. Драган Цанков: первый опыт государственного управления (март-декабрь 1880 г.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 169-175. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
466635
  Даноjличь М. Драги моj Петровичьу / Милован Даноjличь. – Београд : Службени гласник, 2013. – 277, [2] c. – (Библиотека "Посебна изданьа" / уред. Петар В. Арбутина). – ISBN 978-86-519-1481-5


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в укрвїнському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
466636
  Воронько П.М. Драгі другарі / П.М. Воронько. – Київ : Молодь, 1959. – 164 с.
466637
  Іващенко Микола Драгобрат. У квітні на лижах // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 16-19 : фото
466638
  Матюшенко Анастасія Драгобрат. У травні на лижах // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-99 : фото
466639
  Левинський В. Драгоманів і драгоманівці у світлі австрійських тайних документів / В. Левинський. – Варшава, 1938. – 58 с.
466640
   Драгоманівський збірник: "Вільна спілка" та сучасний український конституціонилізм. – Львів, 1996. – 252с.
466641
  Савелюк Н.М. Драгоманівський ідеал вчителя: сучасна ретроспектива // Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 2 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – С. 120-124. – (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)
466642
  Шкіль М. Драгоманівський університет буде чесно готувати ті кадри, які потрібні для України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 1 листопада (№ 44-45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  До 80-літнього ювілею Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова
466643
  Слотюк П.В. Драгоманівські "Чудацькі думки про українську національну справу" - візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 97-110
466644
  Терегуз І.О. Драгоманівські ідеї в діяльності Центральної Ради // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 107-112. – ISBN 978-966-660-735-8
466645
  Власенко В.М. Драгоманівські студії // Дриновський збірник / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова, 2012. – Т. 5. – С. 450-452. – ISBN 978-954-322-493-7
466646
   Драгоманівському університету - 180 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 1
466647
  Урись Т. Драгоманівці єднають материки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )


  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова допомагає українській діаспорі в Бразилії освоїти українську мову. З 2012 -2017 рр. університет активно створює у штаті Парана локальні центри дистанційного навчання української мови з метою ...
466648
  Заїка О.М. Драгоманов - педагог-теоретик і практик // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 226-229. – ISBN 978-617-640-146-9
466649
  Стрельський Г. Драгоманов (Драгоманів) Михайло Петрович / Г. Стрельський, А. Трубайчук // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 84-85. – ISBN 9665290258
466650
  Дорошкевич О.К. Драгоманов в українській критиці // Реалізм і народність української літератури XIX ст. / К О. Дорошкевич, . – Київ : Наукова думка, 1986. – С. 169-184
466651
  Макаренко О.П. Драгоманов і дошкілля / О.П. Макаренко, Я.К. Макаренко, Л.П. Матвієнко // Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 2 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – С. 93-98. – (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)
466652
  Макарчук О.Г. Драгоманов і часопис радикальної партії "Народ" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 147-157. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333
466653
  Москаленко В. Драгоманов і Шишманов // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-35
466654
  Іскорко-Гнатенко Драгоманов М.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7442-69-0
466655
  Дьяков В.А. Драгоманов Михаил Петрович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 144-146
466656
  Геник С. Драгоманов Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 74-78 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
466657
  Абліцов В.Г. Драгоманов Михайло // Київ : енциклопедія / В.Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 102-103. – ISBN 978-966-136-405-8
466658
  Кондратик Л.Й. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 39-42. – ISBN 5776391970
466659
  Огородник І.В. Драгоманов Михайло Петрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 77-82. – ISBN 5-325-00792-0
466660
  Шаров І. Драгоманов Михайло Петрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 137-142. – ISBN 966-7217-54-Х
466661
  Скакун О.Ф. Драгоманов Михайло Петрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / за заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І. Астахова, К.В. Астахова, Є.О. Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн. 1. – С. 203-207. – ISBN 966-8088-02-6
466662
  Курас І. Драгоманов Михайло Петрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 40-41. – ISBN 966-642-207-7


  Михайло Петрович Драгоманов (використовував псевдоніми Толмачев, Українець, М. Кузьмичевський, П. Кузьмичевський, Кирило Василенко, Волинець, М. Галицький, М. Гордієнко, П. Петрик, Чудак, М. Т-ов та ін.; 1841-1895) - український публіцист, історик, ...
466663
   Драгоманов Михайло Петрович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 68-69
466664
  Губіцький Є.В. Драгоманов Михайло Петрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 199. – ISBN 96966-8060-04-0
466665
   Драгоманов Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 178-179. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
466666
  Карпенко Н.С. Драгоманов Михайло Петрович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 78-82
466667
  Жадько В. Драгоманов Михайло Петрович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 288. – ISBN 978-966-8567-14-8
466668
  Іщенко М.П. Драгоманов Михайло Петрович / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко // Соціально-політична енциклопедія : наук. вид. / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – С. 182. – ISBN 978-966-2545-52-4
466669
  Щербак Н. Драгоманов Михайло Петрович / Н. Щербак, Л. Сорочук // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 394-395. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
466670
  Степаненко М. Драгоманов Михайло Петрович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 83-85. – ISBN 978-617-7016-11-2
466671
  Грицак Я. Драгоманов Михайло Петрович // Франківська енциклопедія : у 7 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка] ; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]. – Львів : Світ, 2016. – Т. 1 : А-Ж / наук. ред. і упоряд. Євген Нахлік ; [передм. М. Жулинського, Є. Нахліка]. – С. 605-609. – (Серія "Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники"). – ISBN 978-966-914-034-0


  Рекомендована література: Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / упоряд.М.О. Мороз, В.А. Короткий (керівник авт. колективу), І.І. Тіщенко, І.С. Гріценко, С.І. Білокінь. - Дрогобич, 2011. - С. 609.
466672
  Преварська М.І. Драгоманов Михайло Петрович // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М.І. Преварська. – Київ : Велес, 2016. – С. 98-102. – (Серія "Гордість і слава України"). – ISBN 978-966-8263-46-4
466673
  Лопан Т. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 517-519. – ISBN 978-966-418-286-4
466674
  Лапан Т. Драгоманов Михайло Петрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 117-119. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
466675
  Лапан Т. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціологічної думки : навч. енцикл. словник-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 517-519. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
466676
  Короткий В. Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 410-411. – ISBN 5-7707-1062-4
466677
  Дічек Н.П. Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 376-384. – ISBN 966-06-0367-3
466678
   Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
466679
  Коновальчук В. Драгоманов та ідеї лібералізму // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.83-48
466680
  Карамаш С.М. Драгоманов та Київський університет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  До 155 років від дня народження М.П. Драгоманова. Біографічні матеріали. Тісний зв"язок з Київським університетом.
466681
  Кістяківський М. Драгоманов у Флоренції // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 176-188
466682
  Толстоухов А. Драгоманов: terra incognita // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – C. 3-4. – ISBN 978-966-579-271-0
466683
  Андрущенко В. Драгомановські наукові школи: факти і проблеми / В. Андрущенко, Г. Волинка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 38-70. – ISSN 0869-3595
466684
  Торбін Г.М. Драгомановці за Андрущенка / розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 2
466685
  Короткий В.А. Драгомиров Михайло Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 246-247. – ISBN 966-06-0393-2
466686
  Дерман В. Драгомиров о воспитании и обучении войск / В. Дерман, 1946. – 38с.
466687
  Шут Ненси Драгоценная капля. Драгоценная влага // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 66 : фото
466688
  Вочман Н. Драгоценная кровь Христа / Н. Вочман, Л. Уитнесс. – 27с.
466689
  Ржевская Е. Драгоценная музыка Константина Сомова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-6. – ISSN 0869-8171
466690
  Бильжо Андрей Драгоценная Якутия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 34-35 : фото
466691
  Мусатов А.И. Драгоценное зерно / А.И. Мусатов. – Москва-Ленинград, 1953. – 48с.
466692
  Мусатов А.И. Драгоценное зерно (Стожары) / А.И. Мусатов. – Москва : Искусство, 1950. – 99 с.
466693
  Пермяк Е.А. Драгоценное наследство / Е.А. Пермяк. – Москва, 1951. – 576с.
466694
  Пермяк Е.А. Драгоценное наследство / Е.А. Пермяк. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1953. – 463с.
466695
  Стил Д. Драгоценности : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1998. – 480с. – ISBN 5-15-001013-8
466696
  Таратута Е.А. Драгоценные автографы. / Е.А. Таратута. – М., 1986. – 317с.
466697
  Кашкай М.С. оглы Драгоценные и полудрагоценные цветные камни / М.С. оглы Кашкай, А.И. оглы Махмудов. – Баку, 1973. – 344 с.
466698
  Петров В.С. Драгоценные и цветные камни / В.С. Петров. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 135с.
466699
   Драгоценные и цветные камни / Отв. ред. В.П. Петров. – Москва : Наука, 1980. – 290с.
466700
   Драгоценные и цветные камни как полезное ископаемое.. – Москва : Наука, 1973. – 221с.
466701
  Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни России / А.Е. Ферсман. – Пг.
1. – 1920. – 420с.
466702
  Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни СССР / А.Е. Ферсман. – Л.
2. – 1925. – 386с.
466703
  Святский И. Драгоценные камни : с 38-ю рис. / сост. И. Святский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1902. – 184, [12] с. – С. [1-12] рекламные. – (Полезная библиотека)


  На тит. л. автограф.: Шировский 1929 г.
466704
  Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – Москва : Мир, 1980. – 586с.
466705
  Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – 2-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1984. – 558с.
466706
  Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление / [соч.] М.И. Пыляева. – 3-е изд. значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. Суворина, 1896. – [8], 403 с., 2 л. цв. ил. : ил.
466707
  Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление / М.И. Пыляев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1990. – 310 с.
466708
  Тигранов Г.Ф. Драгоценные металлы / Г.Ф. Тигранов, П.В.Оль // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 71, [2] с., 6 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
466709
  Уорн Кеннеди Драгоценные моря. Судьба морей Аравии / Уорн Кеннеди, Песчак Томас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 114-133 : фото
466710
  Торчинский О. Драгоценные ризы икон // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2006. – № 2. – С.46-49
466711
  Денисюк И.Ф. Драгоценные россыпи / Денисюк И.Ф. – Москва, 1987. – 157 с.
466712
   Драгоценные свитки: Антич. латин. поэты о кн.. – Москва : Книга, 1989. – 158с.
466713
  Дедюхин А В. Драгоценный дар / А В. Дедюхин, . – Ульяновск, 1957. – 127с.
466714
  Бейшир Н. Драгоценный камень : роман / Норма Бейшир ; пер. с англ. Л.Г. Мордуховича. – Москва : АСТ, 2000. – 384 с. – (Интрига). – ISBN 5-17-002551-3
466715
  Мартынова М.В. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве 12-18 веков / М.В. Мартынова. – Москва, 1973. – 45с.
466716
  Гуляшки А. Драгоценный камень. / А. Гуляшки. – Москва, 1958. – 150с.
466717
  Вилк А. Драгоценный клад / А. Вилк. – Рига, 1962. – 95 с.
466718
   Драгоценный свет // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
466719
  Жижек С. Дражливий суб"єкт: відсутній центр політичної онтології = The ticklish subject. The abs6ent centre of political ontology : посібник з філос. дисциплін / Славой Жижек ; пер. з англ. Р.Й. Димерець ; [відп. ред. О.Є. Гомілко]. – Київ : ППС-2002, 2008. – 508, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966-96471-9-1
466720
   Дражнюку Александру Александровичу -75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 46 : фото. – ISSN 0016-7126
466721
  Щигленко Евгений Дразнить быка : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
466722
  Анциферов В. Дразнящее эхо / Анциферов В. – Мурманск : Кн. изд-во, 1969. – 160 с.
466723
  Іскорко-Гнатенко Драй-Хмара М.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 103. – ISBN 978-617-7442-69-0
466724
  Степаненко М.І. Драй-Хмара Микола Опанасович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7016-11-2
466725
  Залозна С.П. Драй-Хмара Михайло Опанасович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 71-73
466726
   Драй-Хмара Михайло Опанасович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 101-112
466727
  Невська Ю.В. Драй-Хмара Михайло Опанасович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 106-107. – ISBN 978-966-372-083-8
466728
  Короткий В.А. Драй-Хмара Михайло Опанасович (1889-1939) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 205-206. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
466729
   Драй-Хмара Михайло Панасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 346-347. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
466730
  Єсюк Л.В. Драй-Хмара та Филипович. Спільне та відмінне у творчості // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 26-28
466731
  Красовська Г. Драйв жіночого футболу / Г. Красовська, Л. Мороз // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  Студентки КНУ імені Тараса Шевченка в складі 6 команд (збірні географічного, геологічного, історичного факультетів, ННЦ "Інститут біології", Інституту філології та об"єднана команда факультетів економічного, філософського, юридичного та психології) ...
466732
  Кухарчук Володимир Драйв по Марокко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 50-59 : фото
466733
  Цубов Л.В. Драйвери глобальних промислових змін у контексті поведінкової економіки / Л.В. Цубов, Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 15-17. – ISSN 2071-4653
466734
   Драйвери майбутніх змін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" та категорії "В".
466735
  Козюк В. Драйвери поведінки частки золота в глобальних валютних резервах // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 2 (81), квітень - червень. – С. 156-173. – ISSN 2519-4070
466736
  Півненко Б. Драйвова Богдана / розмову вів Олександр Рудяченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 22-23


  Заслужена артистка України Богдана Півненко про просування у генерацію музикантів і національної музики.
466737
  Батурин С.С. Драйзер / С. Батурин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 333 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 332. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12(549))
466738
  Шварц Е.Л. Дракон / Е.Л. Шварц. – Пермь, 1988. – 491с.
466739
  Міськов І.О. Дракон (змій, змія) як символ: Схід-Захід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 155-161. – (Історія ; Вип. 28)


  Розглядається використання зображень дракона та змії (змія) у символіці та геральдиці.
466740
  Бергер Яков Дракон взмывает в небесах : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 90-102 : Іл.
466741
  Хробак Д. Дракон возвращается / Д. Хробак. – Москва, 1967. – 126 с.
466742
  Вишенський В.А. Дракон з"їдає власного хвоста // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 90-94. – ISSN 1029-4171
466743
  Казбеков К.Т. Дракон и злая женщина / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1962. – 110с.
466744
  Попов В. Дракон и юань. Китай: экономический рост вопреки или благодаря религии // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 86-89.
466745
  Гончарова М. Дракон из Перкалаба : проза: повесть о Владке // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 52-134. – ISSN 0131-8136
466746
  Мотыляев А. Дракон из семейства лонгисквамид // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 1727-5903
466747
  Москаленко Леся Дракон із Клагенфурта : три напрямки. Австрія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 72-73 : Фото
466748
  Ценкер Х. Дракон Мартин / Х. Ценкер. – Москва, 1980. – 95с.
466749
  Розенталь Д.М. Дракон над Каракасом. Китайско-венесуэльские отношения в начале XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 39-50. – ISSN 0044-748Х
466750
  Рубель В.А. Дракон Ямата-но орочі: відтворення "первісної" зовнішності // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 141-145. – ISSN 1608-0599
466751
  Гарднер Д. Драконе! Драконе! : переклад казки // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 309-315
466752
  Орлова Т.В. Драконівськи закони (заходи) / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 118. – ISBN 966-642-073-2
466753
  Пахомов Ю.Н. Драконова кровь / Ю.Н. Пахомов. – М., 1986. – 287с.
466754
  Саган Карл Драконы Эдема : Рассуждения об эволюции человеского разума / Саган Карл; Пер. с англ. Левитиной Н.С. – Москва : Знание, 1986. – 255с.
466755
  Овчинникова Наталия Драконы, изменившие ход истории в реальности! Приручить дракона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 102-107 : фото
466756
   Дракоша и занимательная история России [Електронний ресурс]. – Москва : Media, 2000. – 1 CD + буклет (2 с.), лицензионное соглашение. – Системн. требования: PC, Microsoft, Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 200 МГц, видео SVGA, 64 Ms RAM, клавиатура, мышью.- Загл. с этикетки диска. – (Новая игра)


  Путешествие в мир истории, охватывающей период от Киевской Руси до наших дней. В этом путешествии вы узнаете о походах Святослава Мудрого, восстании древлян, правлении Ярослава Мудрого, Полтавской битве, революции 1917 года и многом другом.
466757
  Стокер Б. Дракула = Dracula : роман / Брем Стокер ; [пер. с англ. Н. Сандровой]. – Киев : Комсомольская правда в Украине, 2007. – 317, [3] с. – Сер. основана в 2007 г. – (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине" : XIX век ; т. 3). – ISBN 978-966-21-4902-9
466758
  Монд О.-Л. Дракула в мюзиклах: эволюция образа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 63-67. – ISSN 2073-9702


  Анализируется эволюция образа Дракулы в музыкальном театре, в частности постановках мюзиклов и рок-опер. Все трансформации подвергнуты периодизации и связаны с социализацией и психологизацией героя-вампира. Делается вывод, что все видоизменения Дракулы ...
466759
  Хаткевич Василий Дракула живет в Амазонке : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 3
466760
  Азьомова Т.М. Драма-пересторога Бертольда Брехта : урок за п"єсою "Матінка Кураж та її діти". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-49.
466761
  Сахновский-Панкеев Драма : конфликт, композиция, сценичксуая жизнь / Сахновский-Панкеев. – Ленинград : Искусство, 1969. – 232 с.
466762
   Драма. – М., 1970. – 16с.
466763
  Кіракосян Г.А. Драма "Бертрам" Чарльза Роберта Метьюріна: готичний компонент поетики // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 174-180. – ISSN 2313-500Х
466764
  Кравченко О. Драма "Воскресіння мертвих" Георгія Кониського та філософсько-естетичні погляди Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 206-211
466765
  Поберезкіна Поліна Юхимівна Драма "Енума Еліш" в історико-культурному контексті творчості Анни Ахматової : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.02 / Поберезкіна П.Ю.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 15 с.
466766
  Швець А. Драма "Здобуття Києва" Тимона Заборовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 373-376. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто українські мотиви в драмі Тимона Заборовського "Zdobycie Kijowa". W artykule rozpatrzono ukrainskie motywy w dramacie Tymona Zaborowskiego "Zdobycie Kijowa". In article describes the Ukrainian motives the drama by Timon Zaborovsky ...
466767
  Працьовитий В. Драма "Назар Стодоля" Тараса Шевченка - феноменальне явище української культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 77-97. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
466768
  Ромащенко Л. Драма "Павло Полуботок" К. Буревія в контексті історичних та художніх творів про українського гетьмана // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 83-88
466769
  Трихліб Г. Драма "Сава Чалий" у контексті романтичного світогляду Костомарова-історика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 180-184
466770
  Поберезкина Полина Ефимовна Драма "Энума Элиш" в историко-культурном контексте творчества Анны Ахматовой : Дис...канд.филолог.наук:10.01.02 / Поберезкина Полина Ефимовна; КНУТШ. – Киев, 2000. – 178л. – Библиогр.:л.150-178
466771
  Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-24. – ISSN 0042-8736
466772
   Драма А.Н. Островского "Гроза" в русской критике. – Ленинград, 1990. – 335 с.
466773
  Жирмунский В.М. Драма Александра Блока "Роза и крест" / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1964. – 106с.
466774
  Мирский Г. Драма Арабского Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 77-87. – ISSN 0131-2227


  Раптове вторгнення в Ірак сунітських бойовиків з угрупування "Ісламська Держава" (ІГІЛ), яка прославилася перед цим своїми безчинствами в Сирії, стало світовою сенсацією. Здавалося б, обмежена, локальна за своїм масштабом военнаяоперація однієї з ...
466775
  Ільницький М. Драма без катарсису : Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття / М. Ільницький. – Львів : Місіонер, 1999. – 212с. – ISBN 966-7086-51-8
466776
  Ільницький М.М. Драма без катарсису : сторінки літературного життя Львова другої половини 20 століття / Микола Ільницький; НАНУ, Ін-т українознавстіва ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 966-02-3005-2
Кн. 2. – 2003. – 256с., 16с. іл.
466777
  Степовик Д. Драма будівництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 вересня (№ 164). – С. 11


  120 років тому було освячено Володимирський собор.
466778
  Бідненко Н.П. Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п"єси Б. Шоу "Учень диявола") : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Бідненко Наталія Петрівна ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
466779
  Бідненко Н.П. Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п"єси Бернарда Шоу "Учень диявола") : Дис. ...канд. філол. наук:10.01.05 / Бідненко Наталія Петрівна ; Дніпроп. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 234 л. – Бібліогр.: л. 208-234
466780
  Зеркаль М. Драма в Богданівці: незагоєна рана народної пам"яті (1941-1942 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 128-132. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
466781
  Чернов Ю.М. Драма в декабрьский полдень / Ю.М. Чернов. – Москва, 1990. – 108с.
466782
  Панченко В. Драма в Сентовому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 61. – ISSN 1996-1561
466783
  Сорока М.В. Драма В. Винниченка "Брехня" в сценічній інтерпретації М. Волошина // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 177-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
466784
  Починок Л.І. Драма В. Винниченка "Чорна пантера і білий Медвідь" у світлі християнських істин // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 124-127. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
466785
  Казанжи О. Драма В. Капніста "Клорида и Милон" в українському літературному процесі доби просвітництва // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 55-59
466786
  Заборов П.А. Драма В.Гюго "Кромвель" : Автореф... канд. филол.наук: / Заборов П.А.;. – Ленинград, 1960. – 38л.
466787
  Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917-1918 рр. / М. Несук. – Київ : Політична думка, 1999. – 276с. – ISBN 966-95174-5-1
466788
  Троицкий Е. Драма власти в Бешкеке // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 123-128. – ISSN 1728-2756
466789
  Явчуновский Я.И. Драма вчера и сегодня. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1980. – 254с.
466790
  Сюндюков І. Драма Горбачова // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 742-749. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Чверть століття тому зміна влади в Кремлі змінила хід історії.
466791
  Гаджиева М.Г. Драма Дж.Джабарлы "Севиль" : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиева М.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 18л.
466792
  Мамедов Алтай Драма Джафара Джабарлы "В 1905 году" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов Алтай Ю.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
466793
  Бондаренко К. Драма епископа Костельника // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 31/32 (149/150). – С. 54-56
466794
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. С.А. Полякова. – Москва : Книгоизд. "Скорпион" ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1902. – 128 с.
466795
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. С.А. Полякова. – Изд. 3-е. – Москва : Книгоизд. "Скорпион" ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1907. – 138 с.
466796
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 80 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
466797
   Драма и драматургический принцип в прозе. – Л., 1991. – 125с.
466798
  Кендлер К. Драма и классовая борьба / К. Кендлер. – М, 1974. – 351с.
466799
  Минко Василь Драма и комедии. / Минко Василь. – М., 1963. – 304с.
466800
   Драма и подвиг Ташкента. – Ташкент, 1966. – 218с.
466801
  Гавелла Б. Драма и театр / Б. Гавелла. – Москва : Прогресс, 1976. – 200 с.
466802
  Азерникова Е.В. Драма и театр Румынии : Караджале. Петреску. Себастиан / Азерникова Е.В. ; ВНИИ искусствознания. – Москва : Искусство, 1983. – 176 с., [23] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 170-174
466803
  Семиволос М.В. Драма Ивана Франко "Украденное счастье", ее место и роль в развитии украинской драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: / Семиволос М.В.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т литературы. – К, 1955. – 14л.
466804
  Зельдович Я.Б. Драма идей в познании природы (частицы, поля, заряды) / Я.Б. Зельдович, М.Ю. Хлопов. – Москва : Наука, 1988. – 238,1с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 67). – ISBN 5-02-013878-9
466805
  Лис В. Драма і поезія туровецького розливу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 6,7


  Про творчість Володимира Даниленка та його останню книжку "Грози над Туровцем".
466806
  Липківська А. Драма і сцена: шляхи режисерського театру кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 27-44. – ISSN 1997-4264
466807
  Сахновський-Панкєєв Драма і театр / Сахновський-Панкєєв; За ред. Дзеверіна І.О. – Київ : Мистецтво, 1982. – 130 с.
466808
  Барабан Л.І. Драма і театр в Україні першої половини 20 ст. Невідомі матеріали / Л.І. Барабан ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Біла Церква : Дельфін, 2009. – 143 с. – ISBN 978-966-02-5325-4
466809
  Барабан Л. Драма і театр України 1940-1950 років // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.53-68. – ISSN 1728-6875
466810
  Барабан Леонід Драма і театр України в 90-х роках ХХ століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 35-46. – ISSN 1728-6875
466811
  Маковська Ю. Драма І. Франка "Учитель" на тлі суспільного життя Галичини кінця XIX століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті відображено стан освіти Галичини кінця XIX століття як фону для створення І. Франком драми "Вчитель". Автором доведена злободенність порушеної драматургом проблеми.
466812
  Беспутна С. Драма Ігоря Костецького "Дійство про велику людину": спроба інтерпретації // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 112-115. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
466813
  Кудрявцев М. Драма ідей Антона Чехова : (До 150-річчя від дня народження Антона Чехова) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-27
466814
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі : Дис... д-ра філол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 386л. – Бібліогр.:л.367-386
466815
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі 20 ст. / М.Г. Кудрявцев; КНУТШ, Ін-тут українознавства. – Кам`янець-Подільський : Oium, 1997. – 272с. – ISBN 966-95121-0-7
466816
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі. : Автореф... докт.філол.наук: 10.01.01 / Кудрявцев М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 35с.
466817
  Круглашов А.М. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А.М. Круглашов; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю. Федьковича. – 2-ге вид. – Чернівці : Прут, 2001. – 488с. – ISBN 966-560-188-1
466818
  Устюжанин Д.Л. Драма К.А.Тренева "Любовь Яровая". / Д.Л. Устюжанин. – М., 1972. – 128с.
466819
  Хализев В.Е. Драма как род литературы : Поэтика, генезис, функционирование / В.Е. Хализев. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1986. – 260с.
466820
  Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема / А.А. Карягин. – Москва, 1971. – 224с.
466821
  Хализев В.Е. Драма как явление искусства / В.Е. Хализев. – Москва : Искусство, 1978. – 240с.
466822
  Хализев В.Е. Драма как явление искусства. / В.Е. Хализев. – Москва : Искусство, 1978. – 240 с.
466823
  Наєнко М.К. Драма Коломійця як поезія // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 61-63. – ISBN 978-966-171-250-7
466824
  Наєнко М. Драма Коломійця як поезія // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 330-333. – ISBN 978-966-439-809-8
466825
  Основин В.В. Драма Л.Н.Толстого "Живой труп". : Автореф... канд.филол.наук: / Основин В.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 16л.
466826
  Полушкина Л.С. Драма Леси Украинки "Каменный властелин" : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Полушкина Л.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 22л.
466827
  Козирєва Л.М. Драма Лесі Українки "Бояриня" : руїна починається в душах. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 19/21 (347/349). – С. 14-18
466828
  Піскун О. Драма Лесі Українки "Бояриня" в літературознавчих студіях Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 54-59. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
466829
  Одарченко П. Драма Лесі Українки "Камінний господар" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 13-15


  З нагоди вистави в "Новому Театрі".
466830
  Веремійчик О. Драма Лесі Українки "Оргія" - етичний заповіт нащадкам // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 5
466831
  Ковалевская С.Г. Драма Лопе де Веги "Великий князь Московский" / С.Г. Ковалевская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – [2], 51 с. – Отд. оттиск из сб: Minerva : Изд. Ист.-филол. семинарием Высш. жен. курсов в Киеве. 1913, вып. 1
466832
  Пролеєв С. Драма лояльного розуму: радянська філософія як ситуація мислення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 39-48. – ISSN 0235-7941
466833
  Чернова І. Драма Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С. 134-142.
466834
  Шморгун О. Драма людського буття: від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 86-102. – ISSN 0235-7941
466835
  Иванов И. Драма на зеленом холме // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2010. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 1726-6084
466836
  Явчуновский Я.И. Драма на новом рубеже. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1989. – 220с.
466837
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1984. – 512с.
466838
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – М, 1986. – 461с.
466839
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – М, 1990. – 461с.
466840
  Григорова Л. Драма на парадокса: Оскар Уайлд в български културен контекст / Л. Григорова. – София, 1993. – 287с.
466841
  Кононенко Є. Драма нації, драма мистецтва чи драма кохання? (Чи добрим є "добрий приклад"?) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477
466842
  Михида С. Драма несвободи в мегатексті Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 319-331. – ISBN 978-966-920-140-9
466843
  Посудиевская О.Р. Драма О. Уайльда "Вера, или Нигилисты": история переводческой интерпретации // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 3-8
466844
   Драма обновления. – Москва, 1990. – 675 с.
466845
  Мухтаров Е.Г. Драма образа Низами Гянджеви в азербайджанской литературе // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 320-323. – ISSN 2076-1554
466846
  Манн-Боргезе Драма океана / Манн-Боргезе. – Ленинград : Судостроение, 1982. – 176 с.
466847
  Орленко П. Драма Олександра Олеся // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9 (на 2003). – С. 428-430. – ISBN 966-7522-09-1
466848
  Мороз Л.З. Драма особистости - драма нації : (Традиційне і нове в українській класичній драматургії. Ідеї. Жанри) / Л.З. Мороз ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2023. – 278, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1859-4
466849
  Щеглова С.А. Драма петровской эпохи об Индрике и Меленде / Щеглова С.А. – Саратов, 1946. – 39-61 с. – Отд. оттиск из Уч. записок Сарат. гос. пед. ин-та. Вып 8
466850
  Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Мєчислав Прушинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 335, [10] с. : іл., карт. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-611-01-1357-1
466851
  Прушиньський М. Драма Пілсудського. Війна 1920. / М. Прушиньський; Пер.з польськ.Булгакова В.В.,Вєдіної В.П. – Київ : Лібра, 1997. – 372с. – ISBN 966-7035-30-1
466852
  Цвілюк С.А. Драма Полтави: "самі себе звоювали" // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 115-139. – ISBN 978-966-927-159-4
466853
  Хрисанова С. Драма прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин. Гендерный подход к известной проблеме = Drama of pretty lady:Paradoxes of the modern equality the men and women / С. Хрисанова. – Харков. – ISBN 966-76-61-70-90
Кн.1 : ООН и истоки рождения гендерных принципов. – 2001. – 112с.
466854
  Хрисанова С.Ф. Драма прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин. Гендерный подход к известной проблеме / С.Ф. Хрисанова. – Харков : [б. и.]. – ISBN 966-76-61-70-90
Кн.2 : IV Пекинская конференция (1995 г.) и гендерная идеология. – 2001. – 207 с. – На тит. л. авт. не указ.
466855
  Сулима М. Драма про Івана Мазепу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 73-74. – ISSN 2075-1222


  Стаття пропонує комплексний аналіз трагедокомедії Лаврентія Горки "Йосиф-патріарха", написаної на початку XVIII століття й присвяченої українському гетьманові І. Мазепі.
466856
  Шаповал М. Драма про Шевченка: інтермедійний ключ розуміння // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – 65-71. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто актуальні моделі художньо-біографічної драми, що апелюють до інтертексту життя, творчості та рецепції Тараса Шевченка. Висвітлено конфлікт невідповідності жанрових традицій художньо-біографічної драми й охоронних тенденцій культури ...
466857
  Лиховид І. Драма садиби Мурашка // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 16-17


  Останнього мешканця і захисника пам"ятки, Олександра Глухова, місто виселяє через суд - але плану реставрації комплексу громадськості не презентує.
466858
  Демська-Будзуляк Драма свободи в модернізмі : пророчі голоси Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – Київ : Академвидав, 2009. – 181, [2] с. – Бібліогр.: с. 174-181. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-86-1
466859
  Мариненко Ю. Драма таланту (роман Юрія Яновського "Жива вода") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 137-145
466860
  Наєнко М. Драма театру // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 108-112. – ISBN 978-966-2133-74-5
466861
  Наєнко М. Драма театру // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 70-78. – ISBN 978-966-439-809-8


  Про проблему театрального втілення сучасної (в вузькому розумінні) драми.
466862
  Наєнко М. Драма театру? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 282-287. – ISBN 978-617-7480-77-7
466863
  Закалюжний Л. Драма Тетяни Іващенко "Таїна буття" як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 265-272. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
466864
  Пришутов Е. Драма Тимоша й Розанди // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Червень (№ 11). – С. 18-20


  Життя старшого сина Богдана Хмельницького Тимофія (Тимоша) й доньки молдавського господаря Василя Лупула Розанди склалося романтично й водночас фатально.
466865
  Марочко В. Драма Товія Молчадського / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 210-213. – ISBN 966-675-240-9
466866
  Рєзанов В.І. Драма українська / В.І. Рєзанов. – Київ
Ч. 1, вип. 3. – 1925. – 403 с.
466867
  Кононенко Є. Драма усвідомлення тіні у творчості Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 43-48. – ISSN 0130-5263
466868
  Тибор Б. Драма Чехова "Чайка" и ее культурно-философский контекст // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 8-17. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
466869
  Заїка Т.П. Драма як репрезентатор трагічного модусу естетичного мислення в літературному дискурсі України кінця ХIХ - початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 11-13
466870
  Бондар Л.О. Драма Ярослава Верещака "Восени, коли зацвіла яблуня...": міжкультурний діалог в умовах спільних історичних реалій // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
466871
  Владимиров С.В. Драма. Режиссер. Спектакль. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1976. – 219с.
466872
  Малютіна Н. Драматизація риторичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мімезису) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 71-78. – ISSN 0236-1477
466873
  Парфенюк О. Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в "Легенді про вічне життя" І.Франка. Взаємне кохання як критерій щастя // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 36-38
466874
  Бондарєва О.Є. Драматизм міфу і міфологізм драми / Олена Бондарєва ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Херсон : Персей, 2000. – 183, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7578-18-6
466875
  Вірченко Т. Драматизм релігійних протистоянь у п"єсі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 112-120. – ISBN 978-966-600-358-7
466876
  Левчук Ю.О. Драматизм художнього мислення Лесі Українки (на матеріалі поезії "Грішниця) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 55-60. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено поняття драматизму як домінувальної риси творчості Лесі Українки, зокрема лірики. З"ясовано причини та джерела виникнення драматичного мислення письменниці.
466877
  Раковская Н.М. Драматизм экзистенциальной ситуации Л. Шестова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 122-132. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
466878
  Кодак М. Драматика "патентичної сонати" Миколи Куліша в сучасному інтелектуальному світі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 33-41. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються риси поетики відомої драми М. Куліша: пафос, символізація, елементи комізму й мелодраматизму, персонажні ролі, театральність, перегуки із класичною реалістичною традицією. В інтерпретації задіяно інструментарій аналітичної ...
466879
  Глязер Г. Драматическая медицина. Опыты врачей на себе / Г. Глязер. – Москва, 1962. – 208 с.
466880
  Фельдеш П. Драматическая миссия / П. Фельдеш. – М., 1970. – 448с.
466881
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика : очерки конфл. ситуаций / А.А. Лиханов. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 367с.
466882
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика. / А.А. Лиханов. – М., 1983. – 320с.
466883
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика: Очерки конфликт. ситуаций. / А.А. Лиханов. – 3-е изд., доп. – М., 1990. – 477с.
466884
  Котельникова Л.М. Драматическая повесть А.Н.Толстого "Иван Грозный" : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 25л.
466885
  Каррьер М Драматическая поэзия / М. Каррьер; Пер. В.А. Яковлева. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня М.М. Гутзац, 1973. – 190 с.


  Из предисл.: "Предлагаемая книга составляет пер. (местами сокр.) одного из отд. соч. Морица Каррьера "Die Poesie, ihr Wesen und Formen". В.Я."
466886
  Ваняшова М.Г. Драматическая поэзия И.Сельвинского 20-30-х гг. : Автореф... канд.филол.наук: 641 / Ваняшова М.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 21л.
466887
  Ставицкий А.Ф. Драматическая поэма Леси Украинки "В пуще". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ставицкий А.Ф.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1959. – 15л.
466888
  Кочубей Л.А. Драматическая поэма Леси Украинки "Кассандра" и ее место в идейно-эстетической борьбе в украинской литературе нач. ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Кочубей Л.А.; АН УССР. Ин-т лит-ры. – К., 1968. – 24л.
466889
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Л., 1939. – 583с.
466890
  Толстой А.К. Драматическая трилогия : Стихотворения / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1982. – 464с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
466891
  Бомарше Драматическая трилогия / П.О. Карон Бомарше ; пер. с фр. Н.М. Любимова ; [предисл., с. 3-20, и примеч. Л.А. Зониной]. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 317 с.
466892
  Бомарше Драматическая трилогия : [комедии] / П.О. Карон Бомарше ; пер. с фр. Н. Любимова ; [вст. ст., с. 3-22, и прим. Л. Зониной ; послесл. А. Пузикова ; Ил. Ю. Игнатьева]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351 с. : ил., 1 л. ил.
466893
  Бомарше Драматическая трилогия / П.О. Карон Бомарше ; пер. с франц. Н. Любимова ; [вступ. ст. и примеч. Л. Зониной ; ил. О. Гроссе]. – Москва : Правда, 1984. – 352 с. : ил.
466894
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Москва, 1986. – 411с.
466895
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Москва, 1987. – 239с.
466896
  Богданов А.Н. Драматическая хрони ка в советской литературе : учеб. пособие / А.Н. Богданов ; Перм. гос. пед. ин-т, Башк. гос. пед. ин-т. – Пермь : [б. и.], 1975. – 40 с.
466897
  Дризен Н.В. Драматическая цензура двух эпох / Н.В. Дризен. – 346 с.
466898
  Бабенко В.Г. Драматические жанры и их взаимодействие : англ. и ирл. драматургия / В.Г. Бабенко. – Иркутск : Иркутский университет, 1988. – 151, [2] с. – Библиогр.: с. 148-152
466899
  Карабан В.С. Драматические конфликты в пьесах Кондрата Крапивы : Автореф... канд. филол.наук: / Карабан В.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1956. – 14л.
466900
  Ланг М. Драматические кружки художественной самодеятельности в Чехословакии / М. Ланг. – Прага, 1956. – 23с.
466901
  Лейтес Р.Э. Драматические особенности оперы Верди "Отелло" / Р.Э. Лейтес. – М., 1968. – 100с.
466902
  Майков А.Н. Драматические поэмы / А.Н. Майков. – М, 1961. – 520с.
466903
  Яшен К. Драматические поэмы / Камиль Яшен ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1967. – 532 с.
466904
  Тикамацу М. Драматические поэмы / М. Тикамацу. – М. : Худож. лит., 1968. – 407 с.
466905
  Кубанеишвили С.И. Драматические поэмы Акакия Церетели. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Кубанеишвили С.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1969. – 15л.
466906
  Скворцов К.В. Драматические поэмы. / К.В. Скворцов. – М., 1979. – 188с.
466907
  Луначарский А.В. Драматические произведения / А.В. Луначарский. – Москва
Т. 2. – 527 с.
466908
  Зоммер К.А. Драматические произведения / К.А. Зоммер, чл. рус. об-ва драм. писателей и оперных композиторов. – Екатеринослав : Типо-лит. Э.З. Строда
Ч. 1 : 1. Подколесин № 2 или неуловимый жених : из Замоскворецкой жизни : комедия 3 д. (сюж. заим.); 2 Така її доля : малорусська драма у 4 діях с танцями и спивами; Козырь-дівка : малоруська пьеса у 5 діях из оповід. Квитки. – 1915. – 89, [3] с.
466909
  Джонсон Б. Драматические произведения / Б. Джонсон. – Москва-Ленинград, 1931. – 755с.
466910
  Джонсон Б. Драматические произведения / Б. Джонсон. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1933. – 692 с.
466911
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1935. – 216с.
466912
  Кюхельбекер В.К. Драматические произведения / В.К. Кюхельбекер. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта : основана М. Горьким)
Т. 2. – 1939. – 492 с. : портр.
466913
  Некрасов Н.А. Драматические произведения / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1947. – 184с.
466914
  Горький М. Драматические произведения / М. Горький. – Киев : Радянська школа, 1950. – 284с.
466915
  Вирта Николай Драматические произведения : Земля ; Хлеб наш насущный ; Заговор обреченных; Сталиградская битва / Николай Вирта [псевд.]. – Москва : Советский писатель, 1950. – 476 с.
466916
  Чехов А.П. Драматические произведения / А.П. Чехов. – К, 1950. – 276с.
466917
  Купала Я. Драматические произведения / Янка Купала;. – Москва : Искусство, 1955. – 295 с.
466918
  Шеридан Р.Б. Драматические произведения : [пер. с англ.] / Ричард Бринсли Шеридан ; [вст.ст. и ком. Ю. Кагарлицкого]. – Москва : Искусство, 1956. – 483 с.
466919
  Крон А.А. Драматические произведения / А.А. Крон. – Москва : Советский писатель, 1958. – 499 с.
466920
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1967. – 255с.
466921
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 254с.
466922
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 192с.
466923
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239с. – (Народная библиотека)
466924
  Прутков К. Драматические произведения / К. Прутков. – Москва : Искусство, 1974. – 159с.
466925
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 356с.
466926
  Пушкин А.С. Драматические произведения : Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366с. – (Классики и современники)
466927
  Толстой Л.Н. Драматические произведения / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1983. – 368 с.
466928
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1984. – 351с.
466929
  Гоголь Н.В. Драматические произведения / Н.В. Гоголь. – Киев : Мистецтво, 1984. – 191 с. : 1 л. портр.
466930
  Чехов А.П. Драматические произведения / А.П. Чехов. – М
1. – 1985. – 423с.
466931
  Чехов А.П. Драматические произведения : в 2-х томах / А.П. Чехов. – Ленинград
Т. 2. – 1985. – 384с.
466932
  Андреев Л.Н. Драматические произведения : в 2 т. / Л.Н. Андреев ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирва]. – Ленинград : Искусство. – (Библиотека русской драматургии)
Т. 1. – 1989. – 525, [1] с.
466933
  Андреев Л.Н. Драматические произведения : в 2 т. / Л.Н. Андреев ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирва]. – Ленинград : Искусство. – (Библиотека русской драматургии)
Т. 2. – 1989. – 549, [1] с.
466934
  Гумилев Н.С. Драматические произведения / Н.С. Гумилев. – Ленинград : Искусство, 1990. – 404с. – ISBN 5-210-00284-5
466935
  Бомарше Драматические произведения. - Мемуары / П.О. Карон Бомарше ; пер. с франц. [вступ. ст., с. 5-30, и примеч. Л. Зониной ; ил. Ю. Игнатьев]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 543 с., [13] л. ил. – (Библиотека всемирной литературы : Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, 17 и 18 вв. ; Т. 48)
466936
  Украинка Леся Драматические произведения. / Украинка Леся. – М., 1954. – 404с.
466937
  Киршон В.М. Драматические произведения. / В.М. Киршон. – Москва, 1957. – 441с.
466938
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1981. – 366с.
466939
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1981. – 351 с.
466940
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза : проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351с.
466941
  Квитка-Основъяненко Драматические сочинения / Квитка-Основъяненко. – Киев ; Петербург ; Москва; Одесса; Чернигов : Изд-во А.С. Великанова
Шельменко, волостной писарь. Шельменко-денщик. – 1910. – 207 с.
466942
  Евреинов Н.Н. Драматические сочинения : в 3 т. / Н.Н. Евреинов. – Петроград : Academia
Т. 3 : Пьесы из репертуара "Кривого зеркала". – 1923. – 129, [2] с., 1 л. фронт. (портр.)
466943
  Ермолинский С.А. Драматические сочинения / С.А. Ермолинский. – М, 1982. – 703с.
466944
  Сумароков А.П. Драматические сочинения / А.П. Сумароков. – Ленинград : Искусство, 1990. – 477 с. : 1 л. портр. – (Библиотека русской драматургии). – ISBN 5-210-00282-9
466945
  Крылов В. Драматические сочинения Виктора Крылова (Александрова). – Санкт-Петербург
Т. 9. – 1903. – 367 с.
466946
  Александров В.А. Драматические сочинения Владимира Александрова : в 2 т. / В. Александров. – Москва : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1 : Повесть горя. На жизненном пиру. В селе Знаменском. Спорный вопрос. – 1894. – 235, [9] с., 1 л. портр. (фронт.)
466947
  Квитка-Основъяненко Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненка) // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 247 с.
466948
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненка). – 4-е изд. – Киев ; Петербург ; Москва ; Одесса ; Чернигов : .]: Южно-pус. книгоизд-во Ф.А. Іогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1910. – 207 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Шельменко, волостной пысаpь; Шельменко-денщик; Сватання на Гончаpивци; Щыpа любов
466949
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненко) : в 2 т. – Петербург : Изд. Одесскаго книгопpодавца А.С. Великанова ; [Тип. П.А. Кулиша]
Т. 2 : Дворянские выборы. Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника. Мертвец-шалун. Приезжий из столицы. – 1862. – 384 с. – Речь отд. персонажей на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
466950
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основьяненка). – Одесса : Изд-во Э. Островского, 1902. – 247 с. – Вид. укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Примірник за №106023 переплетено з: Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) 1778-1843 : Биографический очерк / Сост. А-р. - Киев : 1885.- 32 с. та з: Не ходы Грыцю на вечерныци : драматична оперетка у 5 актах. - Полтава, 1884. - 72 с., 26 с. нот
466951
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Драматические сочинения Грицька Основъяненка. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Зильбеpбеpга
Т. 6. – 1894. – XLV, 408 с., 4 л. портр. (фронт.) : портр. – Решта твоpів та pозвідка С.Р. [С.Ф. Русова] "Біогpафія Г.Ф. Квітки (Основъяненка)" рос. - Інші твори укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зі змісту: Сватання на Гончаpивци; Щиpа любов; Бой-жинка
466952
  Лессинг Г.Э. Драматические сочинения Лессинга "Минна фон Барнгельм", "Эмилия Галотти", "Натан Мудрый" / Сост. [О.И. Бакста]: Лессинг, как драматург. – Санкт-Петербург : Изд. и кн. маг. О.И. Бакста ; [Тип. М. Стасюлевича], 1886. – XXII, 432 с.
466953
  Полевой Н.А. Драматические сочинения Н.А.Полевого из русской истории. – Санкт-Петербург : Типо-литография М.П.Фроловой, 1902. – 240 с.
466954
  Пушкин А.С. Драматические сцены / А.С. Пушкин. – М-Птгр, 1923. – 92с.
466955
  Мишуков О. Драматический актер-чтец : (практикум по речевой технике: учебно-метод. пособие) / О. Мишуков. – Херсон, 2000. – 76с. – ISBN 966-630-032-Х
466956
  Чуреева О.А. Драматический диалог в контексте диалога культур (на материале сценических интерпретаций пьесы "Чайка" А.П. Чехова) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 78-83
466957
  Гожик П.Ф. Драматический и плодотворный жизненный путь геолога : [Г.И.Горецкий] // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-102 : фото. – ISSN 0367-4290
466958
  Рубина Ю.И. Драматический кружок в школе (V-VII классы) / Ю.И. Рубина. – Москва, 1956. – 151 с.
466959
   Драматический кружок школьников. – Москва, 1955. – 80 с.
466960
  Образцова А. Драматический метод Бернарда Шоу. / А. Образцова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 316 с. : 1 л. портр.
466961
  Нагорничных Р.И. Драматический театр / Р.И. Нагорничных. – Пермь, 1964. – 84с.
466962
   Драматический театр Мадлен Рено и Жана-Луи Барро. – Москва, 1962. – 30 с.
466963
  Зубкова С.В. Драматический характер в одноактной комедии А.П. Чехова / С.В. Зубкова. – К, 1990. – 105с.
466964
  Апушкин Я.В. Драматическое волшебство / Я.В. Апушкин. – Москва : Молода гвардия, 1966. – 175 с. : ил.
466965
   Драматическое легкомыслие : Горячее серце. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, янв. 1869, Бешеные деньги. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, февр. 1870 г., Лесь. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, янв. 1871 г. [и т. д.] / A.К. // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – 24 с.
466966
  Ярв А. Драматическое творчество А.Китцберга на сцене и в критике : Автореф... канд. филол.наук: / Ярв А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 20л.
466967
  Баранник Д.Х. Драматичий діалог. Питання мовної композиції / Д.Х. Баранник, Г.М. Гай. – Київ : Вид-во Київського університету, 1961. – 164 с. – Бібліогр.: с. 156-161
466968
  Сулима М. Драматична доля академічного літературознавства [Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України - 90] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 3-5. – ISSN 0236-1477


  Згадуються А. Кримський, С. Єфремов, М. Петров, М. Сумцов, В. Перетц та ін.
466969
  Германова О. Драматична доля української мови в її історичному бутті (проектування на сьогодення) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 97-105
466970
   Драматична і легендарна постать // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 8


  Як сприймають в Україні та Грузії особу Шеварднадзе.
466971
  Колісник Р. Драматична історія українського правопису і російсько-українського словника // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 26
466972
  Лиханов А.А. Драматична педагогіка: Нариси конфл. ситуац. / А.А. Лиханов. – К., 1986. – 304с.
466973
  Мельник М. Драматична поема "Великий день" як перетин особистого та національного досвіду // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 108-126. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто драматичну поему "Великий день" в контексті національно-визвольної боротьби українського народу. Проаналізовано основні ідейні складові твору, його зв"язки із історією. Продемонстровано успішність використання можливості жанру драматичної ...
466974
  Козачук Н.В. Драматична поема "Розп"ятий Мазепа": від символізму до антиколоніалізму // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 236-243. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
466975
  Гуменюк В. Драматична поема Адама Міцкевича "Дзяди" в потрактуваннях Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 218-223
466976
  Войтенко Г. Драматична поема Івана Драча "Дума про вчителя": художня парадигма світу й образів // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 221-225. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
466977
  Романов С. Драматична поема Лесі Українки "На полі крові" як християнська екзегеза і авторський апокриф // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 7-20. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто драматичну поему Лесі Українки "На полі крові" через співвіднесеність двох її основних проблемно-тематичних рівнів - зовнішнього (сюжетно-подієвого) та внутрішнього (ідейно-символічного). Твір письменниці досліджується крізь призму ...
466978
  Бетко І. Драматична поема Одержима: проблема морально-духовного максималізму
466979
  Мельничук Б.І. Драматична поема як жанр / Б.І. Мельничук. – К., 1981. – 144с.
466980
  Перепадя П. Драматична рапсодія : Історичний нарис про Нікополь, Нью-Йорк і не тільки... з елементами детектива / Петро Перепадя. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2003. – 150с. – ISBN 966-7388-64-6
466981
  Зеров М. Драматична творчість 30-40-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 49-51. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
466982
  Надточій О. Драматична цензура і творчість Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 69-75. – (Філологічні науки)
466983
  Кузьменко О.М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) : монографія / Оксана Кузьменко ; [наук. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2018. – 727, [1] с., XVI арк. іл. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 713-720. - Предм. покажч.: с. 721-723. - Дод. тит. арк., зміст, рез. парал. укр., англ. - Монографія є дисертацією. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8914-7
466984
  Кузьменко О.М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.07 / Кузьменко Оксана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 53 назви
466985
  Копець З.А. Драматичне мистецтво в школі. / З.А. Копець. – К, 1965. – 151с.
466986
  Срібняк М. Драматичне товариство в таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина): інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 85-91. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано зміст статуту Драматичного товариства імені Івана Котляревського табору полонених українців у Фрайштадті (Австро-Угорщина) протягом Першої світової війни. Статут складається з ХІІ розділів, які у свою чергу поділяються на ...
466987
  Шевель Н. Драматичний вимір поетичного світу Г. Чупринки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 119-123
466988
  Шевцов А.І. Драматичний геополітичний фініш 2010 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 5-9
466989
  Данько О. Драматичний етюд Івана Франка "Чи вдуріла?": особливості психологічного портрету // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 83-90. – ISSN 0130-528Х
466990
  Гажа Т.П. Драматичний і космічний дискурси в повісті-шоу Володимира Дрозда "Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 283-286. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
466991
  Кульчицький С. Драматичний листопад 17-го. Петроград і Київ: порівняльний аналіз // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С. 138-142. – ISSN 0585-8365
466992
  Кавун Л. Драматичний модус художності в новелах Григорія Косинки // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 23-27. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
466993
  Кавун Л.І. Драматичний модус художності у новелах Григорія Косинки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 114-115. – ISBN 978-966-171-217-0
466994
  Кривопишина К. Драматичний модус художності у новелістиці Василя Захарченка (на матеріалі збірки "На відстані зойку") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 173-177. – ISSN 2307-2261
466995
  Даудерштадт М. Драматичний перехід: соціал-демократія у Східній та Центральній Європі : Як соціал-демократи після краху комунізму зустрічають завдання побудови капіталізму / М. Даудерштадт, А. Геррітс, Д.Д. Маркус. – Київ : Основні цінності, 2000. – 232c. – (Сучасна думка ; Кн.7). – ISBN 966-7856-01-1
466996
  Павлов М.О. Драматичний твір очима перекладача // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
466997
  Павлов М.О. Драматичний твір очима перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 274-282. – ISBN 966-581-231-9
466998
  Нечай Н.В. Драматичний текст як об"єкт перекладу: лінгвокультурологічний аспект : дис. ... д-ра філософії у галузі філол. наук : 035 / Нечай Наталія Вадимівна ; Херсон. держ. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 228 арк. – Додатки: арк. 225-228. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-224
466999
  Гетьман З.О. Драматичний текст як різновид діалогічного тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 130-136


  У статті здійснено аналіз драматичного тексту як різновиду художнього діалогічного тексту, який функціонує у драматичному, драматургічному і театральному просторах, поєднуючи у собі риси кодифікованого і некодифікованого мовлення з огляду на ...
467000
  Страшенко О.І. Драматичні поеми про Київську Русь / Ольга Страшенко. – Київ : Науковий світ, 2007. – 236, [1] с. – ISBN 978-966-675-523-3


  У пр. №1689639 напис: Колективу й читачам Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, які примножують Славу нашої культури. Автор. Підпис. 9. IX. 2014 р.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,