Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
465001
  Звиняцковский В.Я. "...дух наш и мысли сродны": Н.С. Лесков и Н.Н. Ге (по следам одного письма) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-60
465002
  Грицак Я.Й. "...дух, що тіло рве до бою...". : спроба політичного портрета Івана Франка / Я.Й. Грицак. – Львів : Каменяр, 1990. – 176 с.
465003
  Стоцький Ярослав "...Духовенство колишнє уніатське, серед населення авторитетне": УГКЦ у західних областях України в 1947-1949 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-13
465004
  Щербаков Владимир "Дубинки" межконтинентального значения : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 112-122 : Фото, схеми
465005
  Гончаренко Е. "Дублінці" Джойса і європейська новела ХІХ - початку ХХ століття: нові художні орієнтири письменника // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 149-157. – ISBN 966-587-044-0
465006
  Шевченко Оксана "Дублювати не можна титрувати" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
465007
  Гордеева Е.М. "Дубровский" Э.Ф. Направника / Е.М. Гордеева. – Москва : Музгиз, 1960. – 52с.
465008
  Антоненко П. "Дуель" : етюд // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 116
465009
  Комар Ю. (Мосенкіс Ю.) "Дуель" Пушкіна з графом Монте-Крісто = Невідомий підтекст відомого роману Олександра Дюма // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 341-352. – ISBN 978-2-919320-35-6


  Як відомо, декотрі твори крім тексту мають іще підтекст. У цьому акспекті не раз досліджувалися твори О. Толстого, М. Булгакова та багатьох ін. відомих авторів. Останнім часом - у зв"язку з 200-літтям першодруку "Енеїди" І. Котляревського - пожвавився ...
465010
  Ситай А. "Дуже bardzo!" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 121-126. – ISSN 08-68-4790-1
465011
  Масенко Л. "Дуже важливо подолати обмеженість вживання української мови у неформальному міському спілкуванні" / бесіду вела І. Кириченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Українська мова — це інтелект і душа нашого народу, і розвивати його — справа національної гідності українців. Любити й поважати свою культуру треба саме тому, що вона своя, — думка прозора у своїй істинності. Так вважає Лариса Масенко, доктор ...
465012
  Терещенко М. "Дуже гордий , що і Ленін, І Гітлер хотіли вбити діда, але їм це не вдалося" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 34-39


  Родина цукрозаводчиків Тетещенків 80 відсотків своїх прибутків віддавала на благодійність.
465013
  Грицяк Є. "Дуже кривава конфронтація з росіянами була" / розмову вів Євген Сверстюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 10-11


  Спогади одного із лідерів Норильського повстання 1953 року Євгена Грицяка.
465014
  Самокиш І. "Дуже недвозначний сигнал..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 жовтня (№ 195). – С. 3


  Експерти - про військове й ідеологічне протистояння країн Балтії кремлівським планам.
465015
  Перепелиця Г. "Дуже позитивний знак для України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 3


  Західні ЗМІ вимагають від урядів довгострокової стратегії боротьби з Росією.
465016
  Саката Тоічі "Дуже сподіваюся, що незабаром українці все більше пишатимуться тим, що народилися та працюють саме в Україні..." // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 8-11. – (Політичні науки)


  Про співпрацю у сфері подолання наслідків аварії на АЕС та умови припливу японських інвестицій в Україну розповів у ексклюзивному інтерв"ю "Зовнішнім справам" Надзвичайний і Повноваждний Посол Японії в Україні Тоічі Саката.
465017
  Павлюк М. "Дужий розумом, гарячий любов"ю..." / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 10


  Степан Теодорович Качала — руський (український) галицький греко-католицький священик, з 1861 до смерті — посол до Галицького сейму; посол до Австрійського райхсрату (1861—1879). Член-засновник Товариства ім. Шевченка, Народного Дому, товариства ...
465018
  Конча С. "Дулібський союз" між міфом і дійсністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-28. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема існування на теренах України великого союзу слов"янських племен на чолі з дулібами (доба раннього середньовіччя). The problem of existing the Slavic tribes great union with Dulib"s leading ( early Meddle Ages) on Ukraine lands is ...
465019
  Сахарова Е.М. "Дум высокое стремленье". / Е.М. Сахарова. – М., 1982. – 95с.
465020
  Труш О. "Дума про вчителя": Іван Драч із присвятою Василеві Сухомлинському // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 441-447. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
465021
  Бабенко О. "Дума про Довбуша " В.С. Бібіка в аспекті діалогу композитора з фольклором // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 93-105. – ISSN 2310-0583
465022
  Конча С. "Дума про Олексія Поповича" і проблема українських билин // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 63-71. – ISBN 966-628-104-X
465023
  Косаківський В. "Думаю, що я взагалі квітка" / розмову вів Дмитро Десятерик // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 22-23


  Розмова з видатним режисером-документалістом Віктором Косаківським.
465024
  Фролов В.С. "Думающее" оружие / В.С. Фролов. – Москва, 1991. – 62с.
465025
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." = Мисли мои, мисли мои / Тарас Шевченко ; пер. от украински Д. Методиев. – Одеса : Маяк, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-587-167-5
465026
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 595-598. – ISBN 978-966-500-300-7
465027
  Коломієць Л.В. "Думи..." Тараса Шевченка в англійському омовленні: "щиросерді", "болісні" та "скорботні", чи "легковажні"?... // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 620-633
465028
  Сільчук Ю. "Думка" ( Із циклу "Діалоги і ролі") // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 101. – С. 6-9


  Поезія.
465029
  Гуляк А.Б. "Думки про поезію" Андрія Малишка у дзеркалі сучасної літературознавчої есеїстики / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 45-53


  У статті з позицій новітнього літературознавства прочитується добре знана свого часу критична праця Андрія Малишка "Думки про поезію". Показано, що цей твір, завдяки доцільному сполученню елементів наукового, публіцистичного та художнього стилю, ...
465030
  Бурак Р. "Думки" Тараса Шевченка: фольклористичне прочитання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 220-229
465031
   "Думы мои, думы" ... : сборник стихотворений / сост. С.Ан. Г-ин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Смирновой, 1900. – 52 с. – На обл. сост. не указан; подзаг.: "Стихотворения русских поэтов"
465032
  Салевич П. "Дунай" у "Слові о полку Ігоревім": образ "річки великої, славної і віддаленої" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 118-125. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  "У дослідженні на основі багатьох різноаспектних наукових спостережень, головно над «українською народною словесністю», вияснено історичне значення (присутнього як сакральний архетип в українській культурній картині світу) міфологічного образу Дунаю, ...
465033
   "Дунайська Січ" 5 років! Як це було // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1998-8044
465034
   "Дунайська Січ": шостий завершився, сьомий - розпочався! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
465035
  Куприянов Александр "Дурацкие" костюмы. Студенты, мода и национальная идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
465036
  Григорук А. "Дух в мені примножить велич мого роду..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 4-5


  Тема Євромайдану в творчості Ярослава Ткачівського.
465037
  Таран Л. "Дух життя справляє торжество...". Штрихи до портрету Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 170-182. – ISBN 978-617-7201-57-0
465038
  Шуткевич О. "Дух Леонтовича живе у Шершнях" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 19


  "У селі на Вінничині представили проект реновації будинку, де, за переказами місцевих жителів, провів дитинство видатний композитор."
465039
  Дубинин Б. "Дух мелочей":воздушные изваяния Роберта Вальзера // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 186-188. – ISSN 1130-6545
465040
  Завірюхіна І.Г. "Дух музики" в українській символістській драмі початку ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 159-166


  Статтю присвячено розгляду ролі й місця музичного супроводу в структурі п"єс українських символістських драм початку XX століття
465041
  Исаев И.А. "Дух римского права" и историческая школа права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 23-27. – ISSN 1812-3805
465042
  Станкович Є. "Дух свободи в наших генах" / спілкувалася Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 15


  Композитор Євген Станкович - про музику, життя і війну.
465043
  Компаніченко Т. "Дух свободи внутр в нас рордить" / спілкувався Микола Цимбалюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 8


  Творчість Тараса Компаніченка, кобзаря, бандуриста, лірника, лідера гурту "Хорея Козацька" - унікальне явище сучасної української культури.
465044
  Лазарук М. "Дух що тіло рве до бою" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 252-254. – ISBN 966-7109-34-8


  Холоменюк Андрій Іванович (1957) - заслужений художник України, маляр батального живопису. Член НСХУ (1992), головний отаман ЧОКО ВГО КНУ[3]. Син Івана Холоменюка.
465045
   "Дух Ямато" в прошлом и настоящем. – Москва, 1989. – 215с.
465046
  Іванова Н.В. "Дух" як фактор формування свідомості та гуманітарного мислення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 88-91


  Досліджується проблема формування гуманітарного мислення в контексті теоретичного аналізу сутності і ролі "духу" в соціокультурному житті. Показано, що поняття "дух" входить в структуру свідомості, складність розуміння якої обумовлене її само ...
465047
  Тарнашинська Л. "Дух, злютований з мечем" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Тимчасова окупація очима Альбера Камю.
465048
  Гринів О. "Дух, що тіло рве до бою" / О. Гринів, П. Перебийніс // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)


  Націєтворчий характер літературної та філософської спадщини Івана Франка.
465049
  Степовий О. "Дух, що тіло рве до бою..." : ювілеї // Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 134)


  Украинский политический и военный деятель, организатор и руководитель повстанческого движения на юге Украины во время гражданской войны 1918-1922 гг. Известен также как батько Махно (официально подписывал так некоторые приказы). Автор мемуаров ...
465050
  Козіна Н. "Духи й дервіші" Віри Вовк: деструкція традиційного (авто)біографічного роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 200-211. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто роман Віри Вовк (Селянської) "Духи й дервіші". Зокрема досліджено деструкцію традиційного (авто)біографічного роману, звернуто увагу на саме визначення "автобіографічний роман". Проведено паралелі між традиційним визначенням роману та ...
465051
  Рахім Амір Хуссейн "Духовна медицина" Абу Бакра ар-Разі: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Рахім Амір Хуссей ; М-во освіти і науки країни, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
465052
   "Духовна музика України" від "Андрея" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 93. – ISSN 0130-5212
465053
  Гнатюк О. "Духовна пращурів основа" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 88-90. – ISSN 08-68-4790-1


  "Сивійте, мамо!", "Рідна мова", "Жебрачка", "Заспів мужніх", "Над тином схилилась верба".
465054
  Худолей В. Дуальна форма вищої освіти як інноваційна інтерактивна технологія навчання та парадигма підвищення якості підготовки фахівців / В. Худолей, Г. Калінічева // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 94-110. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
465055
  Синчак В.П. Дуальна форма здобуття вищої освіти: від пілотування до розвитку // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7572-52-6
465056
  Журавльов Ю. Дуальна форма здобуття освіти — втілена реальність // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 71-75. – ISSN 1562-529Х
465057
  Давліканова О. Дуальна форма здобуття освіти: передумови та практика впровадження в українському законодавчому полі / О. Давліканова, І. Перевозова // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 110-136. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
465058
  Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (285). – C. 5-15. – ISSN 2221-1055


  Розкрито сутність і значення дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців. Висвітлено особливості запровадження дуального навчання у Миколаївському національному аграрному університеті. Показано, що впровадження ...
465059
  Алекси Р. Дуальная природа права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 138-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
465060
  Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 53-56. – ISSN 1606-3732
465061
  Гулянич Ю. Дуальність композиторської взаємодії з пластом музики нефіксованої радиції // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.18-22. – ISSN 1728-6875
465062
  Астрахан Н. Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 185-194. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
465063
  Маслак В.І. Дуальність підготовки фахівців сфери культури: pro at contra / В.І. Маслак, Л.В. Бутко, Д.П. Василенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 54-60. – ISSN 2226-3209
465064
  Максимов С. Дуальність права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
465065
  Кобан О.Г. Дуальність процесу соціалізації особистості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7638-01-7
465066
  Бакун О.В. Дуальність, дихотомія, бінарність як методологічний принцип європейського гуманітарного пізнання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 120-123


  У статті розглядається важлива для процесу спілкування здатність бачити світ у бінарних протиставленнях, порівнюється інтенсивність такого типу мислення у представників різних народів. The article considers the tendency to construct reality in terms ...
465067
  Яаксоо Ю.И. Дуальное управление безынерционными объектами : Автореф... канд. техн.наук: 009 / Яаксоо Ю.И.; АН ЭССР. Совет физ.-техн. и матем. наук. – Таллин, 1969. – 19л.
465068
  Полищук Алексей Викторович Дуальность между квантовыми калибровочными теориями и теорией суперструн : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук.: 01.04.02 / Полищук Алексей Викторович; РАН, Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 2002. – 9 с.
465069
  Богородицкий А.А. Дуальность методов аналогово-цифрового преобразователя / А.А. Богородицкий. – К, 1972. – 15с.
465070
  Пашнев А.И. Дуальность, суперсимметрия и принцип Адлера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пашнев А.И.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
465071
  Енковски Ласло Ласлович Дуальные аналитические модели рассеяния адронов : Автореф... д-ра. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Енковски Ласло Ласлович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1983. – 20л.
465072
  Репич Е.А. Дуальные и полудуальные отношения // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 18-22. – ISSN 2226-7549
465073
  Егорова Л.Д. Дуальные квадратичные пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Егорова Л.Д.; Казан.гос.ун-т. – М, 1972. – 14л.
465074
  Белецкая И.Е. Дуальные отношения / И.Е. Белецкая, С.А. Белецкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 48-60. – ISSN 2226-7514
465075
  Енковски Л.Л. Дуальные резонансные модели : Обзор / Л.Л. Енковски. – К.
1. – 1970. – 52 с.
465076
  Маркина Л.М. Дуальные эрмитовы пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Маркина Л.М.; МВ и ССО СССО. Казан. гос. ун-т. – М., 1971. – 14л.
465077
  Масалова К.Ю. Дуамутеф, Кебехсенуф, Амсеті та Хапі в єгиптології: стан розробки образу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 53-66. – ISSN 1608-0599
465078
  Санд Ж. Дуб-говорун : Бабусина казка / Ж. Санд; Жорж Занд; Переклала Ольга Кривинюк. – Катеринослав, 1918. – 44с.
465079
  Журавлев Андрей Дуб-долгожитель. Осень патриарха / Журавлев Андрей, Полонский Евгений, Шинкаренко Станислав // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 104-115 : фото
465080
  Ромен Левко Дуб - нелин / Ромен Левко. – Лондон; Торонто : Світання, 1969. – 80с.
465081
  Кулиев К.М. Дуб араксинский Quercus araxina (trautv.) A.Grossh., его биология, экология и лесоводственные свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: / Кулиев К.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1964. – 20л.
465082
  Харитонович Ф.Н. Дуб в степных условиях и его выращивание / Ф.Н. Харитонович. – МоскваЛ., 1951. – 56 с.
465083
  Гущина Е.Г. Дуб и дубравы Московской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гущина Е.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
465084
  Юркевич М.С. Дуб и его поведение в Средней Азии : Автореф... кандид. биологич.наук: / Юркевич М.С.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства (СРЕДАЗНИИЛ. – Ташкент, 1951. – 12 с.
465085
  Вальзер М. Дуб и кролик / М. Вальзер. – Москва, 1974. – 239с.
465086
  Матюковский Г.И. Дуб и молния : стихи и поэма-сказка / Геннадий Матюковский ; авториз. пер. с мар. А.Казакова. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с.
465087
  Джафарли Ф.М. Дуб крупнопыльниковый (восточный) : Автореф... канд. биол.наук: / Джафарли Ф. М.; АН АзССР, Отд-ние биол и мед. наук. – Баку, 1963. – 20л.
465088
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1960. – 71с.
465089
  Мясников Б.А. Дуб на крутояре. / Б.А. Мясников. – М., 1963. – 192с.
465090
  Бабаев Наби Дуб на скале : стихи : пер. с азерб. / Бабаев Н.А. – Баку : Азернешр, 1959. – 100 с., [1] портр.
465091
  Мамакаев М.А. Дуб над Ассой : стихи и поэмы / Магомет Мамакаев ;. – Москва, 1961. – 128 с.
465092
  Гвоздяк Р.И. Дуб черешчатый в Украине : биология, экология, бактериальные болезни / Р.И. Гвоздяк, М.И. Гордиенко, А.Ф. Гойчук; Жданова Н.М. – Киев : Наукова думка, 1993. – 220 с.
465093
  Харламова Татьяна Дубай - волшебная планета для детей и взрослых : погружение в фантастику. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-37
465094
  Харламова Татьяна Дубай - всесезонное направление : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 63
465095
  Шутова Наталья Дубай - место для встреч, особенно деловых : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 56
465096
   Дубай - мировой лидер среди туристических направлений // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 6 : Фото
465097
   Дубай - у топ-15 найкращих напрямків для МІСЕ // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 6 : фото. – ISSN 1998-8044
465098
  Оппитц Клаудия Дубай - утопия посреди пустыни : Город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 150-165 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
465099
   Дубай : Теплые края // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 78-80 : Іл.
465100
   Дубай : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 76-77 : Іл.
465101
   Дубай : Из зимы - в лето // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 68-72 : Фото
465102
   Дубай : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 70-74 : Фото
465103
   Дубай : из зимы - в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 50-54 : Фото
465104
   Дубай в цифрах // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 42-43 : фото
465105
  Мазур Владимир Дубай как зеркало эволюции : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 76-87 : Іл.
465106
  Самойлов Юрий Дубай как эксклюзивный турпродукт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
465107
   Дубай можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 68 : фото
465108
   Дубай нарощує в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
465109
   Дубай прагне стати центром світової авіації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
465110
   Дубай с видом на арматуру // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 42-43 : фото
465111
   Дубай. Активный отдых : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 98-101 : Іл.
465112
  Гассель Штеффен Дубай. В тени Абу-Даби / Гассель Штеффен, Кюн Фолькер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
465113
  Мазур Владимир Дубай. Время дорого, пространство ограничено, возможности неисчерпаемы : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 64-71 : Іл.
465114
  Горобець Ірина Дубай. Квітковий рай пустелі / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 106-113 : фото
465115
   Дубай. Новини із затоки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 60-61
465116
  Исакина Юлия Дубай. Почувствуй себя шейхом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 20-25 : фото
465117
  Малко Ромко Дубай. Пустеля здійснених мрій : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 26-32 : Фото
465118
  Крутоверцев Євген Дубай. Стихії розваг // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 32-39 : фото
465119
  Пендраковська Саша Дубай. Суспільство добробуту / Пендраковська Саша, Колобова Лада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 38-43 : Фото
465120
  Ільченко Володимир Дубай. Фоторепортаж. З висоти Дубая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 50-51 : фото
465121
  Смирнов І.Г. Дубай: від нафти до туризму і логістики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 18-26
465122
  Харламова Татьяна Дубай: воплощение в фантастику : волшебная планета для детей и взрослых. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 27
465123
  Сагура Катерина Дубай: Впереди планеты всей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 32-37 : фото
465124
   Дубайский аэропорт празднует 50-летний юбилей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
465125
   Дубайское столпотворение : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 144 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
465126
   Дубайські канікули : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
465127
  Андрусяк І. Дуби і леви : [статті та есеї] / Іван Андрусяк. – Київ : Грані-Т, 2011. – 166, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-326-5
465128
  Козлов Р.А. Дуби й ліщина, плесінь і мурава: літпроцес у метафорах Івана Франка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 51-56. – ISBN 978-617-7442-48-5
465129
  Кимпяну П. Дуби не виростають за п"ять днів / П. Кимпяну. – К, 1964. – 164с.
465130
  Ачимович Т.М. Дуби не гнуться : роман / Т.М. Ачимович. – Київ : Дніпро, 1971. – 320 с.
465131
  Хоменко І. Дуби не хиляться : поезії / І. Хоменко. – К., 1958. – 156 с.
465132
  Пільгук І.І. Дуби шумлять : повість / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 317 с.
465133
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1990. – 569 с.
465134
  Каган А.Л. Дубильное корье / А.Л. Каган, Б.Н. Калинин. – М-Л, 1930. – 136с.
465135
  Бокучаева М.А. Дубильные вещества и окислительные ферменты грузинского чая : Автореф... докт. биол.наук: / Бокучаева М. А.; АН СССР, Ин-т биодхим. им. Баха. – Москва, 1949. – 34 с.
465136
  Дурмишидзе С.В. Дубильные вещетва и антицианы виноградной лозы и вина : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Дурмишидзе С.В. ; Ин-т биохимии. – Москва, 1952. – 48 с.
465137
   Дубильные материалы СССР. – Москва-Ленинград : Гизлегпро
Вып. 4. – 1936. – 364 с.
465138
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л., 1932. – 391с.
465139
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
3. – 1934. – 435с.
465140
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 1 : Таран, его заготовка и разведение. – 1947. – 71 с.
465141
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 2 : Чухра, ее заготовка и разведение. – 1947. – 59 с.
465142
  Шлыков Г.Н. Дубильные растения СССР / Г.Н. Шлыков. – Л-М, 1932. – 190с.
465143
  Михайлова В.П. Дубильные растения флоры Казахстана и их освоение / В.П. Михайлова. – Алма-Ата, 1968. – 327с.
465144
  Павлович П.И. Дубильные экстракты / П.И. Павлович. – Ростов -на-Дону, 1928. – 192 с.
465145
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 27--28. – ISBN 978-966-96992-6-8
465146
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7107-25-4
465147
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7107-52-0
465148
   Дубина Кузьма Кіндратович (1906-1967) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 141-142. – ISBN 978-966-439-754-1
465149
   Дубина Кузьма Кіндратович (1906-1967) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 155. – ISBN 978-966-933-054-3
465150
  Іскорко-Гнатенко Дубина М.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 104-105. – ISBN 978-617-7442-69-0
465151
   Дубина Микола Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 93-94
465152
  Рева Л.Г. Дубина Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 463. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465153
  Гаврилюк Л. Дубина Микола Іванович // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 218-219. – ISBN 978-966-97103-2-1
465154
   Дубина Микола Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 112-113. – ISBN 978-966-439-757-2
465155
   Дубина Микола Іванович (1933-2017) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142. – ISBN 978-966-439-754-1
465156
   Дубина Микола Іванович (1933-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 155-156. – ISBN 978-966-933-054-3
465157
  Кувалдин С. Дубина национальной памяти // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 40. – С. 48-51


  Суд над Войцехом Ярузельським в Польщі
465158
  Губерський Л.В. Дубинін Юрій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 466. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465159
   Дубіс Лідія Францівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78-79 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
465160
   Дубіс Лідія Францівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 83-84. – ISBN 978-966-439-961-3
465161
  Бурдыкин Б.Е. Дублер / Б.Е. Бурдыкин. – Пермь, 1965. – 46с.
465162
  Морозова Н.В. Дублинское ядро. Проблемы интеграции сетевых ресурсов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительный журнал / ООО БИИЦ "Либерея-бибинформ". – Москва, 2013. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 1560-7968


  В статье рассматриваются особенности организации электронных каталогов в различных информационных системах, а также система метаданных Дублинское ядро в качестве основной для интеграции электронных каталогов библиотек, архивов и музеев.
465163
  Джойс Д. Дублинцы / Д. Джойс. – Москва, 1982. – 255 с.
465164
  Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень судів як викривлення суті касації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
465165
  Ховайба Н. Дублювання фільмів українською мовою у другій половині 1960-х - 80-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 62-63
465166
  Карнаух Б.П. Дублювання шкоди в деліктному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 31-41. – ISSN 2224-9281
465167
  Проць Л.І. Дубляни : поезії / Л. І. Проць. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 75 с.
465168
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
465169
   Дубняк Сергій Сергійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 42-43
465170
   Дубняк Сергій Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 79-80 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
465171
   Дубняк Сергій Сергійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 84-85. – ISBN 978-966-439-961-3
465172
   Дубняк Сергій Сергійович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 44-45. – ISBN 966-95774-3-5
465173
  Баканов Н. Дубов и его бойцы / Н. Баканов; Николай Дубов. – Москва : Воениздат, 1942. – 40 с. – (Библиотека красноармейца)
465174
  Баканов Н. Дубов и его бойцы : поучительные рассказы / Н. Баканов. – Москва : Воениздат
Вып. 3. – 1978. – 39 с.
465175
  Лановенко П.К. Дубова брость : повість / П. К. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1979. – 158 с.
465176
  Федосеенко В.К. Дубовая Гряда : романи / Владимир Федосеенко; пер. с бел. – Минск : Мастацкая лiтаратура, 1987. – 371 с.
465177
  Эрендженов К. Дубовая трубка : рассказы и очерк / Константин Эрендженов ;переводы. – Элиста : Калмиздат, 1961. – 64 с.
465178
  Бернакевич Л. Дубове військо / Л. Бернакевич, Ю. Підсадочний // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 170-175. – ISSN 0868-4790
465179
  Шпорта Я.Г. Дубове листя : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 159 с.
465180
   Дубове лыстє. – К, 1903. – 278с.
465181
   Дубове лыстє [Дубове листя] : Альманах на згадку про П.О. Кулиша : З 4 портретамы Кулишевымы та з малюнкамы його хаты, похорону й могылы / Упорядкувалы: М. Чернявськый, М. Коцюбинськый, Б. Гринченко. – У Кыиви : Зрукарн Петра Барського, 1903. – 278 с., 7 аpк. іл.: нот., фот. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогp.: Пpо Кулиша: с. 15. - Библіогpафичный покажчык пысаннив П. Кулиша / Уклад. А.М. Балика; Ред. Б. Гpінченко: с. 245-276


  Авт. пpозових і поет. твоpів: П. Миpний, Г. Гpигоpенко, Л.О. Яновська, Л. Укpаїнка, І.Я. Фpанко, В.І. Самійленко, H.І. Кобpинська, М.Ф. Чеpнявський, М.М. Коцюбинський, М.К. Воpоний, Б.Д. Гpінченко, О.Ю. Кобилянська, О.С. Маковей, П.А. Гpабовський, С.О. ...
465182
  Осадчий В.П. Дубовий пагін : поезії / В. О. Осадчий. – Київ : Молодь, 1977. – 46 с.
465183
  Малишко А.С. Дубовий цвіт : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 244 с.
465184
  Карлаш К.В. Дубовий шовкопряд і вигодування його в колгоспах / К.В. Карлаш. – К, 1953. – 52с.
465185
   Дубові деревостани північного сходу України та особливості природного поновлення в них / В.П. Ткач, М.Г. Румянцев, В.А. Лук"янець, Л.С. Луначевський, В.П. Чигринець, В.П. Самодай // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 77-85. – ISSN 0459-1216
465186
  Іванюк І.Д. Дубові деревостани Правобережного Полісся України та їх лісівничо-екологічний потенціал : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Іванюк Ігор Дмитрович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 35 назв
465187
  Юрова Т.В. Дубовской Н.Н. Альбом. / Т.В. Юрова. – М,, 1963. – с.
465188
  Удра И.Ф. Дубовые леса Среднего Приамурья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Удра И.Ф.; СЗ и СССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л.
465189
  Мусатов А.И. Дубовые листья / А.И. Мусатов. – М., 1975. – 368с.
465190
  Вознесенский А.А. Дубовый лист виолончельный / А.А. Вознесенский. – Москва, 1975. – 589с.
465191
  Корженевская И.В. Дубовый листок.Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1964. – 512с.
465192
  Меньков А.Т. Дубрава / А.Т. Меньков. – М., 1973. – 95с.
465193
  Ефимов Г.А. Дубрава : стихи / Георгий Ефимов ;. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
465194
  Селезнев М.С. Дубрава. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1967. – 103с.
465195
  Карасев А.И. Дубравные дети / А.И. Карасев. – Пенза, 1971. – 104с.
465196
  Юзыкайн А.М. Дубравы : роман / Александр Юзыкайн ; авториз. пер. с мармйск. В.Михайловой. – Москва : Современник
2. – 1983. – 272 с.
465197
  Николаева Л.П. Дубравы из пушистого дуба (гырнецы) Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева Л. П.; АН СССР, Ботан. ин-т, Бот. сад. Молдав. Филиал АН СССР. – Л., 1955. – 20л.
465198
   Дубравы лесостепи в биогеоценологическом освещении. – М, 1975. – 375с.
465199
   Дубравы Хоперского заповедника. – Воронеж : ВГУ
Ч.2 : Современное состояние пойменных насаждений. – 1976. – 104 с.
465200
  Прокофьев В.А. Дубровинский / В. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223 с. – Библиогр.: с. 222-223. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 16 (476))
465201
  Тарунов А.М. Дубровицы / А.М. Тарунов. – Москва, 1991. – 109с.
465202
  Попенко Дубровиця / Попенко, в.П. – Львів, 1986. – 40с.
465203
   Дубровник. – Загреб, 1973. – 84с.
465204
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1984. – 286с.
465205
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1989. – 302с.
465206
   Дубровник. Живий музей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 52-53 : фото
465207
   Дубровник. Медом помазано // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 62-63 : фото
465208
  Біленко Василь Дубровник. Морозиво з пивом : Хорватія. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 92-95 : Фото
465209
  Сидоренко Віктор Дубровник. Пішки в історію : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 78-84 : Фото
465210
  Крутоверцев Євген Дубровник. Смачна осінь Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 88-93 : фото
465211
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М. – 232с.
465212
   Дубровский : опера в 4-х действ. и 5-ти картинах : Подробное изложение содержания с сохранением текста всех главных арий и нумеров пения / музыка Э.Ф. Направника ; Либретто М.И. Чайковского по Пушкину. – 8-е изд., доп. и испр. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1910. – 27, [3] с. : ил. – (Подробное либретто оперы)


  Авт.: Скриб, Эжен (1791-1861) Композитор: Мейербер, Джакомо (1791-1864)
465213
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1936. – 148с.
465214
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин ; ред. и примеч. Д.Д. Благого. – Москва : Гослитиздт, 1936. – 96 с.
465215
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1936. – 98с.
465216
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1937. – 110с.
465217
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
465218
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
465219
  Гроссман В.А. Дубровский / В.А. Гроссман. – Москва, 1937. – 84с.
465220
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 95с.
465221
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М-Л, 1947. – 96с.
465222
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
465223
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тула, 1951. – 80с.
465224
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Смоленск, 1953. – 72с.
465225
  Волков Н.Д. Дубровский / Н.Д. Волков. – Москва : Искусство, 1955. – 70 с.
465226
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1968. – 96с.
465227
  Пушкин А.С. Дубровский : роман / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1973. – 78, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Школьная библиотека)
465228
  Пушкин А.С. Дубровский : роман / А.С. Пушкин. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 95 c.
465229
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин; иллюстр. и оформление Д. Шмаринова. – М, 1978. – 110с.
465230
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 188с.
465231
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 158 с.
465232
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1980. – 239с.
465233
  Пушкин А.С. Дубровский : Книга для чтения со словарем и комментарием на французском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1987. – 167с.
465234
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1989. – 219с.
465235
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка : повести / А.С. Пушкин. – Москва, 1965. – 200 с.
465236
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1972. – 192 с.
465237
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка / А.С. Пушкин; иллюстр. и оформление Д. Шмаринова. – Москва : Художественная литература, 1978. – 188 с.
465238
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Горький, 1984. – 255с.
465239
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 152с.
465240
  Астаф"єв О.Г. Дубровський Василь Васильович / О.Г. Астаф"єв, І.В. Матяш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 491-492. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465241
  Іванченко Л. Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 165-171
465242
  Пушкін О.С. Дубровський. Капітанська дочка / О.С. Пушкін. – Київ, 1981. – 192 с.
465243
  Меницкий Ю.Л. Дубы Азии / Ю.Л. Меницкий. – Ленинград, 1984. – 316с.
465244
  Меницкий Ю.Л. Дубы Кавказа / Ю.Л. Меницкий. – Л., 1971. – 196с.
465245
  Сумцов Н.Ф. Дубы Т.Г.Шевченко / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1911. – [2], 4 с. – Отд. оттис из: Вестн. Харьк. ист.-филол. о-ва, 1911, вып. 1
465246
  Волков М. Дубье / М. Волков. – Изд. 2-е дополн. – Москва-Ленинград, 1925. – 134с.
465247
  Клименченко Ю.Д. Дуга большого круга / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград, 1968. – 280с.
465248
  Крейн Л.А. Дуга большого круга / Л.А. Крейн. – Мурманск, 1980. – 285 с.
465249
  Леушин А.И. Дуга горения / А.И. Леушин. – М., 1973. – 239с.
465250
  Струве В.Я. Дуга меридиана : Избранные главы / В.Я. Струве; Под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва, 1957. – 255с.
465251
  Кулькин Е.А. Дуга с колокольчиком / Е.А. Кулькин. – М., 1988. – 287 с.
465252
  Бердишев Г.Д. Дуган Олексій Мартем"янович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 496-497. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465253
   Дугаров Даши-Нима.Выставка произведений.Москва.1985. – Москва, 1985. – 23с.
465254
  Зверева Ю.Н. Дуги в конечных проективных плоскостях малых порядков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Зверева Ю.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-14
465255
  Денискина В.Я. Дуглас Дж. Консервативная партия: От прагматизма к идеологии - и назад к прагматизму // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 9. – С. 163-168
465256
  Сузюмов Е.М. Дуглас Моусон и Антарктида / Е.М. Сузюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 216с.
465257
  Годес А.Ю. Дугова тріщина в електрострикційному композиті / А.Ю. Годес, В.В. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається задача визначення напружено-деформованого стану електрострикційної матриці з включенням з іншого матеріалу і дуговою тріщиною на межі розділу середовищ під дією на нескінченності механічного навантаження та електричного поля. Проведено ...
465258
  Лобода В.В. Дугова тріщина з зонами контакту між включенням і матрицею / В.В. Лобода, А.Є. Шевельова, К.О. Тулін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язується плоска задача для дугової тріщини між круговим включенням та нескінченною матрицею під дією довільно орієнтованого рівномірного напруження на нескінченості. Побудована та розв"язана методом механічних квадратур система сингулярних ...
465259
  Дорожкин Н.Н. Дуговая газопорошковая наплавка / Н.Н. Дорожкин, Н.Н. Петюшев. – Минск, 1989. – 92с.
465260
  Лендєл І.В. Дугове наплавлення в вуглекислому газі з імпульсною подачею електродного дроту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Лендєл Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
465261
  Марзунов В.Л. Дуговой разряд в атмосфере различных газов как источник света для спектрльного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марзунов В.Л.; М-во высш. и сред. спец. образования КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 11л.
465262
  Фриш М.С. Дуговые источники света для измерения вероятностей переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фриш М.С.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1967. – 16с.
465263
  Афиногенов В.Д. Дуда-дудырь : рассказы / Афиногенов В.Д. – Москва : Воениздат, 1969. – 48 с. – (Б-чка журнала "Совецкий воин")
465264
  Ганудельова Н.Г. Дуда як рудимент архаїки в аерофонній музиці Закарпаття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 210-215


  Дуда - архаїчний народний музичний духовий інструмент, подібний до волинки, що є міхом із козячої, баранячої або телячої шкіри з вставленими у нього трубкою для нагнітання повітря, басовими трубками і трубкою з отворами (як у сопілки), на якій грають ...
465265
  Тичина П.Г. Дударик : казка / Павло Тичина ; [мал. З. Волковинської]. – Київ : Веселка, 1964. – 23 с.
465266
  Кулик Н. Дударківський янгол // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 15. – ISSN 2219-5793
465267
  Мушкетик Л.Г. Дудаш Міклош // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 502-503. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465268
  Гинзбург Л.В. Дудка Крысолова / Л.В. Гинзбург. – Москва, 1960. – 222с.
465269
  Іскорко-Гнатенко Дудко В.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 105. – ISBN 978-617-7442-69-0
465270
   Дудник Іван Миколайович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 16. – ISBN 978-617-7069-48-4
465271
   Дудун Тетяна Володимирівна - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 55 років з дня народження Дудун Тетяни Володимирівни - українського картографа, кандидата географічних наук, асистента кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
465272
   Дудун Тетяна Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 80-81 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
465273
   Дудун Тетяна Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 85-86. – ISBN 978-966-439-961-3
465274
   Дудун Тетяна Володимирівна (1967) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 45. – ISBN 966-95774-3-5
465275
  Гаврилюк Л. Дудченко Микола Андрійович // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 220-221. – ISBN 978-966-97103-2-1
465276
   Дудченко Микола Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142. – ISBN 978-966-439-754-1
465277
   Дудченко Микола Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 102. – ISBN 978-617-7530-19-9
465278
   Дудченко Микола Андрійович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50


  Член спецради попередніх каденцій.
465279
   Дудченко Микола Андрійович (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 156. – ISBN 978-966-933-054-3
465280
  Гужва В.Ф. Дуель : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1969. – 125 с.
465281
  Бедзик Ю.Д. Дуель. Капітан і Марта : повість / Ю. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 427 с.
465282
  Ворожбит О. Дует чи какафонія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Якою є природа протиріч у найвищих ешелонах німецької влади.
465283
  Будько Євген Дуже глибоке хобі : Троянда вітрів / Будько Євген, Медведєва Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 108-111 : Фото
465284
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Харків, 1937. – 305 с.
465285
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Львів, 1940. – 399 с.
465286
  Копиленко О.І. Дуже добре / О.І. Копиленко. – Київ, 1982. – 342 с.
465287
  Копиленко О. Дуже добре. Десятикласники / О. Копиленко. – Київ, 1950. – 335 с.
465288
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1965. – 423 с.
465289
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1969. – 403 с.
465290
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1972. – 406 с.
465291
  Чмир О. Дуже доречним видається образ сестер, або Чому так важливо перечитати спільну історію, правильно розставляючи акценти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 37
465292
  Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : монографія / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-180. – ISBN 978-617-10-0031-5
465293
  Войцехівська О. Дуже незвичайний редактор // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 8. – С. 31-33


  Головний редактор часопису Павло Дорожинський в червні цього року відзначив чвертьстолітній ювілей свого редакторства "Самостійної України". Часопис бів заснований у 1937 році в Сша як пресовий орган Організації державного відродження України. І тільки ...
465294
  Синьов В. Дуже хороший учитель / спілкувався Олександр Козинець // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5


  Розмова з деканом факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Віктором Миколайовичем Синьовим щодо впровадження інклюзивної й інтегрованої освіти та ін.
465295
  Хорунжий А.М. Дужчий за океан : Маленька повість: Для серед. шк. віку / А.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1978. – 34 с.
465296
  Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.Г. Спаський. – К, 1970. – 168с.
465297
  Волік К.С. Дукачі - традиційна народна прикраса в просторі української культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Волік Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
465298
  Русінова Т. Дукачі з фондової колекції Національного музею народної архітектури та побуту України / [Тамара Русінова ; фот. Катерина Астаулова] ; Нац. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 59, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2017 р. - На тит. арк.: екслібрис Благодійна орг. "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька". - Кн. у суперобкл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Золотий фонд України : каталог 2). – ISBN 978-617-7548-09-5


  У пр. №1727639 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
465299
  Полюшко Г. Дукачі. Збірка національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-107. – ISSN 0131-2685
465300
  Наєнко М. Дукин Микола // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 175-177. – ISBN 5-333-01078-1
465301
   Дукля : літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Пряшів : Культурна спілка українських трудящих
№ 1/4. – 1958. – Рік вид. 6
465302
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 3/4. – 1991. – Рік вид. 49
465303
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 43, № 2. – 1995. – Рік вид. 43
465304
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 43, № 6. – 1995. – Рік вид. 43
465305
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 44, № 1. – 1996. – Рік вид. 44
465306
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 1. – 2001. – Рік вид. 49
465307
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 2. – 2001. – Рік вид. 49
465308
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 51, № 1. – 2003. – Рік вид. 51
465309
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
№ 3. – 2007. – Рік вид. 55
465310
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини. – ISSN 0419-8131
Рік вид. 64, № 5. – 2016
465311
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини. – ISSN 0419-8131
Рік вид. 65, № 2. – 2017
465312
  Коновалов А.Д. Дулевский фарфоровый / А.Д. Коновалов. – М., 1980. – 95с.
465313
   Дулуман (Доломан) Євграф Каленикович (1928-2013) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 156. – ISBN 978-966-933-054-3
465314
  Мандзюк Ф. Дуля із знаком якості : гумор і сатира / Ф. Мандзюк. – Луцьк : Надстир"я, 1991. – 79 с.
465315
  Хрусталева И. Дульсинея Тамбовская : [роман] / Ирина Хрусталева. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [3] с. : ил. – Сер. основана в 2006 г. – (Дамский смешной детектив). – ISBN 978-5-699-21841-7
465316
   Дум высокое стремленье. Декабристы в Сибири. – Иркутск, 1975. – 335с.
465317
  Лапшин В.М. Дума - даль: стихи / В.М. Лапшин. – Москва, 1989. – 95с.
465318
  Молдагалиев Т. Дума джигита : стихи / Туманбай Молдагалиев ; пер. с каз. В.Савельева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 126 с.
465319
  Гущак І.В. Дума землі : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
465320
  Гадаев В.А. Дума и судьба / В.А. Гадаев. – Саранск, 1980. – 128с.
465321
  Сом М.Д. Дума над вогнем : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1968. – 102 с.
465322
  Косарик Д.М. Дума над Тясмином / Д.М. Косарик. – Москва, 1971. – 352 с.
465323
  Бровка Петрусь Дума о бессмертии : стихотворения и поэмы / Петрусь Бровка ;. – Москва : Воениздат, 1973. – 230 с.
465324
  Загребельный П.А. Дума о бессмертном : Повесть и рассказы : Авториз. пер. с укр. / П.А. Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1959. – 287с.
465325
  Яновский Ю. Дума о Британке : пъеса / Ю. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 101 с.
465326
  Литвак Г.Н. Дума о весне / Г.Н. Литвак. – Х, 1950. – 92с.
465327
  Маликов К. Дума о завтрашнем дне : стихи и поэмы / Кубанычбек Маликов ;. – Москва : Советский писатель, 1964. – 84 с.
465328
  Иванов Г.Ф. Дума о командире / Г.Ф. Иванов, 1959. – 47с.
465329
  Волынський Т. Дума о Родине // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Стихотворение посвящается освободителям Киева.
465330
  Смердов А.И. Дума о родном крае. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1956. – 166с.
465331
  Кобзев И.И. Дума о России / И.И. Кобзев. – Москва, 1976. – 174с.
465332
  Прокушев Ю.Л. Дума о России / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 624 с.
465333
  Кедрин Д.Б. Дума о России / Д.Б. Кедрин. – М, 1990. – 492с.
465334
  Черкашина Л.Е. Дума о человеке / Л.Е. Черкашина. – Сталино, 1961. – 162с.
465335
  Сухомлинский В.А. Дума о человеке / Сухомлинский В.А. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 120 с. – (Из серии о коммунистической морали)
465336
  Сумцов Н.Ф. Дума об Алексее Поповиче / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
465337
  Петренко В.М. Дума про Баштанку / В.М. Петренко. – Одесса : Маяк, 1979. – 63 с.
465338
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1938. – 90 с.
465339
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 107 с.
465340
   Дума про возз"єднання. – Львів, 1979. – 281с.
465341
  Драч І.Ф. Дума про вчителя : драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 132 с.
465342
  Поліщук Л. Дума про вчителя // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 21-22


  О. Пономарів.
465343
   Дума про Ганджу Андыбера / [записано П. Кулишем]. – Харьков : Изд. кн. маг. Б. Хавкина и Д. Полуехтова, 1886. – 15 с. – Миниатюрное издание. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
465344
  Скринченко В. Дума про гетьмана Івана // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С.147-152. – ISSN 0131-2561
465345
  Скринченко В. Дума про гетьману Івана Мазепу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 220-228. – ISSN 0320-8370
465346
  Запаренко П.З. Дума про дитинство / П.З. Запаренко. – Київ, 1990. – 289с.
465347
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 139 с.
465348
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1981. – 194 с. – (Поетична б-ка комсомольця)
465349
  Юрченко О.С. Дума про землю рідну : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 48 с.
465350
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1970. – 80 с.
465351
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 104 с.
465352
  Грінченко Б.Д. Дума про княгыню- кобзаря та инши вирши [Дума про княгиню-кобзаря та інші вірши] / Понапысував В. Чайченка [псевд.]. – Харькив : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 44 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дума пpо княгыню-кобзаpя; Сыpитка; Кpюк, велыка птиця; Дуpень думкою багатіе; Рыбъячи таньци; Два моpозы
465353
  Мельничук Б.І. Дума про кума : епіграми, пародії, дружні шаржі, дедикації, гратуляції, віншування, послання та ін. жартування / Богдан Мельничук. – Чернівці : Місто, 2017. – 103, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-652-178-5
465354
  Плачинда С.П. Дума про людину : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Вече, 1974. – 176 с.
465355
  Кривда Г.Ф. Дума про матір : повість та новели / Г.Ф. Кривда. – Донецьк, 1980. – 160 с.
465356
  Слободянюк Б.Й. Дума про матроса Кішку : історична повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Молодь, 1981. – 256 с.
465357
  Олійник Б.І. Дума про місто : Поема / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1982. – 48с.
465358
  Авксентьєва В.В. Дума про народний подвиг / В.В. Авксентьєва, Г.Б. Зельдович. – Київ : Мистецтво, 1978. – 71 с. : ил.
465359
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Повість / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1957. – 255с.
465360
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : історія недокінченого житття / Павло Загребельний. – Київ : Веселка, 1978. – 159с. : іл.
465361
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Історія недокінченого життя : Для ст. шк. віку / Павло Загребельний. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – (Шкільна бібліотека : Сер. засн. в 1964 р.). – ISBN 5-301-00962-1
465362
  Загребельний П. Дума про невмирущого. День шостий. В-ван! : Повісті / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2171-6


  Повість розповідає про трагічну долю українського юнака, яка стала символом гідності й непереможності людського духу
465363
  Сушко Олександр Дума про невмирущу людину : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 102-106. – ISSN 0236-1477
465364
  Жур П.В. Дума про огонь : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1985. – 434 с.
465365
  Жур П.В. Дума про огонь : Повесть исследование / П.В. Жур. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 304с.
465366
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса : (либретто оперы) / Эдуард Багрицкий. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 66 с.
465367
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса : [поэма] / Э. Багрицкий ; ил. Александра Тышлера. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 24 с., [5] вкл. л. ил. : ил. на отд. лист.
465368
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса / Э.Г. Багрицкий ; [худож. М. Майофис]. – Москва : Художественная литература, 1975. – 56 с.
465369
   Дума про Остапа Нечая. – К., 1938. – 79с.
465370
   Дума про Остапа Нечая. – Москва, 1939. – 32с.
465371
  Гончаренко В.В. Дума про отчу землю / В.В. Гончаренко. – Днепропетровск, 1984. – 30с.
465372
  Микитин Т. Дума про полковника Нечая : історичні повісті / Т. Микитин. – Львів, 1993. – 420 с.
465373
  Хархун В. Дума про причетних // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (число 9/10). – С. 2-10


  Книжка Віри Курило "Вулиця причетних. Чернігівська справа Лук"яненка". У ній авторка описує короткий час, коли Левко Лук"яненко жив у Чернігові між двома ув"язненнями, і розслідує деталі того, як сусіди, колеги по роботі й "підставні" друзі вільно й ...
465374
  Красюк М.І. Дума про світло : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 110 с.
465375
  Як М.А. Дума про талант добро творящий / Микола Як. – Київ : Леся, 2012. – 199, [1] с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Якименко, Микола Андрійович. – ISBN 966-8126-19-X
465376
   Дума про Тараса Шевченка. – Б.м : Вид. "Воля і доля" ; Вид. в книгарні "Діло", 1917. – 13 с. – (Видавництво "Воля і доля" ; № 3)
465377
  Стельмах М.П. Дума про тебе : роман / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 396 с.
465378
  Стельмах М. Дума про тебе / М. Стельмах. – Київ : Молодь, 1971. – 392с.
465379
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Москва, 1972. – 391с.
465380
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1976. – 351 с.
465381
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ, 1984. – 390с.
465382
  Стельмах М.П. Дума про тебя / М.П. Стельмах. – Москва, 1971. – 400 с.
465383
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №9 (703) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Начало). – 1972. – 79с.
465384
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №10 (704) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Окончание). – 1972. – 79с.
465385
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Воениздат, 1972. – 391с.
465386
  Стельмах М.П. Дума про тебя : роман / М.П. Стельмах. – Москва, 1979. – 398 с.
465387
  Ковалюк В.М. Дума про трьох братів / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 159 с.
465388
  Гіталов А.В. Дума про хліб / А.В. Гіталов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 15 с.
465389
   Дума про хліб. – Київ, 1973. – 175 с.
465390
   Дума про хліб. – Київ, 1975. – 236 с.
465391
   Дума про Хмельницького та Барбаша : од кобзаря Павла Братиці, у Ніжині, списав М. Лисенко // Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / Прокопович Феофан. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 6 с.
465392
  Масенко Т.Г. Дума про щастя : поезії і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 114 с.
465393
  Кольцов А.В. Дума сокола : стихи / А.В. Кольцов; Рисунки Н. Пластова ; составление, вступ. статья К.П. Орешина. – Москва : Детская литература, 1968. – 111с. – (Поэтическая библиотечка школьника)
465394
  Дем"янчук Г.С. Дума Червоного бору / Г.С. Дем"янчук. – Львів, 1990. – 120с.
465395
  Земляний В. Дума яблунева : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 120-125. – ISSN 0208-0710
465396
  Лавриненко В. Думай, что и как говоришь : школа чистого слова для будущих инженеров // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 0869-4915
465397
  Литвин М.К. Думайте, читайте / М.К. Литвин. – К., 1961. – 40с.
465398
  Кузьменко О.М. Думала, що розірветься серце і стане легше. Лежала пластом днів 20 / розмову вела Юлія Ліпіч // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 43-44


  Про музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна) згадує його мама О.М. Кузьменко.
465399
   Думали, наука - це нудно? Тільки не на факультеті соціології! // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 2


  Соціологія - унікальна наука, яка дозволяє стати дослідником суспільства і при цьому вивчати будь-яку тему, що цікавить молодого науковця.
465400
   Думанський Антон Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 404. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
465401
  Алєксєєв Ю.М. Думати, діяти, не ждати... // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 7-16. – ISBN 978-966-2530-21-6


  Юрій Миколайович Алексєєв — дослідник історії культури й освіти слов"янських народів про своє життя.
465402
  Аврамчук О.Н. Думати, шукати, творити : з досвіду роботи комсомольської організації Сімфероп. серед. школи № 9 / О.Н. Аврамчук, С.О. Кузнецова. – Київ : Молодь, 1964. – 32 с. : схеми
465403
  Алексєєв Ю.М. Думать, сіять, не ждать... : Науково-популярне видання / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 215 c. – ISBN 966-7486-31-1
465404
  Верб Л.Я. Думать, спорить, обсуждать / Л.Я. Верб, В.Т. Лисовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
465405
  Мегрелишвили Г. Думах : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 0012-6756
465406
  Петрук-Попик Думаю вголос : поезії / Петрук-Попик. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 141 с.
465407
  Озеров Л.А. Думаю о тебе / Л.А. Озеров. – Москва, 1981. – 367 с.
465408
  Акош К Думают ли животные? / Акош К. – Москва : Наука, 1965. – 94 с.
465409
  Фишель В. Думают ли животные? / В. Фишель. – Москва, 1973. – 159с.
465410
   Думаючи і шукаючи себе у літературі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 126-127
465411
  Рафаэл Б. Думающий компьютер / Б. Рафаэл. – Москва, 1979. – 409 с.
465412
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с.


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
465413
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с. – Конволют переплетено: Китиця незабутків / Ірма Рсиапівна. Чернівці, 1911


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
465414
  Стратілат А. Думи - окрас національного фольклору // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 147-153.


  Максимович М. - С. 149, 151.
465415
   Думи. – У Полтаві (Полтава) : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Управи. Електp. дpук. Бp[атів] Рабіновичів], 1918. – 31 с. – (Кнжки для читання в класі ; Низка, вип. 3)


  Зміст: Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Хвеська Андибеpа; Смеpть Федоpа Безpідного
465416
   Думи. – Київ, 1959. – 187с.
465417
   Думи. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 354 с. – (Б-ка поета)
465418
   Думи / [упор., вступ. ст. і примітки В.Г. Хоменко]. – Київ : Музична Україна, 1974. – 278 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
465419
  Москалець К.В. Думи / К.В. Москалець. – Київ, 1989. – 36 с.
465420
  Стратілат А. Думи в контексті виконавських традицій українського кобзарства // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
465421
  Таран А.В. Думи джерел : вірші та поеми / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 130 с.
465422
  Українка Леся Думи і мрії : Поезиї Лесї Укpаїнки. – [Львів] : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1899. – [2], 123 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої спілки ; Сер. 1; ч. 8)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
465423
  Шевченко Т.Г. Думи і пісні / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1908. – 66с. – (Читальня Народної Школи)
465424
  Амосов М.М. Думи і серце : повість / М.М. Амосов ; пер. з рос. М. Шумило. – Київ : Дніпро, 1967. – 256 с. – (Романи й повісті ; 1967. Квітень)
465425
  Бажан П М. Думи і спогади / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 325 с.
465426
  Грінченко Б.Д. Думи кобзарські / З пеpедмовою ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов]. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – XII, 107 с. – Пеpедмова ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов] с. I-XII - вилучені. – (Видавництво "Сіяч" ; № 3)


  Зміст: Пpо вдову і тpьох синів; Пpо сестpу та бpата; Hевольницький плач; Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Кішку Самійла; Пpо Олексія Поповича; Пpо козака Голоту; Пpо Хведоpа Безpідного; Пpо смеpть тpьох бpатів коло Самаpки; ...
465427
  Шевченко Т.Г. Думи мої : Поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ; Тбілісі : Дніпро; Сабчота Сакартвело, 1987. – 229с.
465428
  Васильчук В. Думи мої про Тараса Шевченка, і не тільки... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 3
465429
   Думи мої, думи мої... : Из дневника Остапа Вишни. К 120-летию со дня рождения Остапа Вишни // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 5-7
465430
   Думи мої.... – Київ, 1963. – 170 с.
465431
  Ярмоленко Н. Думи про боротьбу із турецько-татарськими загарбниками та про турецьку неволю: сюжетно-мотивний покажчик // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 475-486
465432
  Юрченко О.О. Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 19-22. – ISSN 2076-1554
465433
  Плісецький М.М. Думи та історичні пісні. – Київ, 1941. – 303с.
465434
   Думи та пісні про Богдана Хмельницького. – Київ, 1970. – 132с.
465435
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав "Рукопис", 1996. – 68с. – Видання є ксерокопією рукопису автора
465436
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 82с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.1)
465437
  Гримич М. Думи як джерело вивчення соціології українського переселенства XVI- XVII ст. / Марина Гримич // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 431-437. – ISSN 1028-5091
465438
  Павленко Л. Думи як історична основа бандурного репертуару // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 214-219. – ISSN 2312-4679
465439
  Грабович О. Думи, як перфоманс // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 13-21
465440
   Думи: історико-героїчний цикл. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с.
465441
  Проценко Л. Думитрашко Володимир Костянтинович (30.I.1865-14.VI.1939) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 236-237. – ISBN 5-333-00673-3
465442
  Проценко Л. Думитрашко Володимир Костянтинович [30.I.1865-14.VI.1939] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – C. 236-237. – ISBN 978-611-01-1405-9
465443
  Бортник С.Ю. Думитрашко Наталія Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 531. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465444
  Азарова А. Думка в українсько-польських музичних зв"язках // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 168-179. – ISSN 2413-4767
465445
  Сіроштан М.А. Думка економіста про екологію // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
465446
   Думка киян та експертів про події в Україні // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-45
465447
  Сурякова М.В. Думка особистості як прояв життєвої активності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 149-154. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
465448
  Добрюха А. Думка ставить хворого на ноги. Нейробіолог Джакомо Різолатті // Україна молода. – Київ, 2022. – 2 листопада (№ 33). – С. 12


  Вчений, який відкрив людству таємницю дзеркальних нейронів, розповів, як поліпшити взаєморозуміння між людьми, а також про нові підходи до лікування інсульту та аутизму. Джакомо Різолатті – італійський нейробіолог, народився в 1937 році. Закінчив ...
465449
  Кауза І.Б. Думка у думці як форма внутрішнього мовлення в англійськомовному художньому прозовому тексті : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кауза Ірина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
465450
  Рудик П.А. Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України (кінець лютого - початок березня 2014 року) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 93-107. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
465451
  Коцаренко Т. Думка як голос душі: (Діяльність Амвросія Метлинського на фольклористичній і літературній нивах) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 114-117.
465452
  Луків Микола Думками обіймати цілий світ // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.2-5. – ISSN 0130-321Х
465453
  Пчілка О. Думки-мережанки, 1886
465454
  Пчілка О. Думки-мережанки, 1886
465455
  Даниш В. Думки - лелеки : збірка поезій / Василь Даниш. – Львів : Світло й тінь, 2008. – 302 с. – ISBN 978-966-75-94-48-0
465456
  Данилейко В. Думки / В.Данилейко; Зібрав та узгод. О.Ханко. – Полтава, 2006. – 516с. – (Українське мислення ; Вип.1). – ISBN 966-96592-1-3
465457
  Паскаль Блез Думки / пер. з фр.: А Перепадя, О. Хома // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-118. – ISSN 0235-7941
465458
  Паскаль Б. Думки = Pensees / Блез Паскаль ; з фр. пер. А. Перепадя, О. Хома. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 700 с. – Парал тит арк. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 651-656 та в підрядк. прим. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-116-7
465459
  Паскаль Блез Думки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.114-140. – ISSN 0235-7941


  Продовження публікації фрагментів "Думок" Б. Паскаля, розпочатої в №5 за 2008 рік. Фрагменти подані французською і українською мовами
465460
  Миколин С. Думки / Сергій Миколин. – Рівне : О. Зень, 2017. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-601-193-4
465461
  Мірошниченко В. Думки автора: від читача до слухача й далі... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 144-145. – ISSN 0130-321Х
465462
  Ліщина К.Ю. Думки античних філософів про місце жінки в суспільстві // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 15-22. – ISBN 978-617-689-216-8
465463
  Колас Якуб Думки в дорозі / Колас Якуб. – Київ, 1972. – 187 с.
465464
  Степаненко М.І. Думки вголос і про себе / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2013. – 411, [1] с. – Імен. покажч.: с. 404-408. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-99-3
465465
  Ващенко Г. Думки Григорія Ващенка. Шкільні екскурсії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 3 с. обкл.
465466
  Качор А. Думки з приводу 40-ліття Пласту в Канаді // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 32-34
465467
  Солдатенко В. Думки з приводу Винниченкової політичної долі (до 130-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 76-80. – ISSN 1819-7329
465468
  Шандор В. Думки з приводу державности Карпатської України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 19-21


  У статті подається мапа та проект грошей Карпатської України.
465469
  Рогозинський В. Думки з приводу есе С"юзен Зонтаг "Проти інтерпретації" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-20.
465470
  Могила А. Думки и песни, 1839
465471
  Метлицький А. Думки і пісні, 1897
465472
  Ільницький М. Думки й почуття в формуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-22. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
465473
  Іщук-Пазуняк Думки й спостереження. Про Лесю Українку // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 381-387. – ISBN 978-966-355-009-1
465474
  Єрмоленко С.С. Думки Леоніда Булаховського про художню мову і мову прози Юлії Булаховської // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 304-311


  Автор аналізує стиль нової прози Юлії Булаховської, виділяючи комунікативну ситуацію як складову частину художнього світу цієї прози та інтерпретуючи її з точки зору концепції мовної інтимізації Л.А. Булаховського.
465475
  Степаненко Л.В. Думки мої ... : вірші / Людмила Степаненко. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2006. – 66, [2] с. : портр. – ISBN 966-8589-75-066 с.


  В пр. №1714643 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка і всім її читачам, щиро ! Автор. Підпис.
465476
  Азарова А. Думки на вірші Тараса Шевченка в музиці // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 33-39. – ISSN 2413-4767
465477
  Скорина Л. Думки на грані: (спыльне й выдмынне у художньому освоєнні повоєнної дійсності у збірках "На грані" Наталі Лівицької_Холодної та "Спрага" Яра Славути // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 22-35. – ISBN 966-8547-61-6
465478
  Огиевский П. Думки на могилі, 1856
465479
  Толочний Ю. Думки на папері, або духовний аспект війни // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Березень (№ 3). – С. 7
465480
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист : [1991-1997] / Павло Загребельний. – Київ : KM Academia, 1998. – 129, [1] с. – На обкл. зазнач роки: 1991-1997. – ISBN 966-518-120-3
465481
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист, 1974 - 2003 / Павло Загребельний. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-2171-06-8
465482
  Єрмоленко С. Думки понад часом // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 9-13. – ISSN 0201-419


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
465483
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Лондон : Бібліотечка тижневика "Слово", 1967
465484
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Київ : [б. в.], 1994. – 176c. – (Бібліотечка тижневика "Слово")
465485
  Багряний І. Думки про літературу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 12
465486
  Кралюк П. Думки про людський поступ. Михайло Драгоманов та Іван Франко: якою бути Українській державі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 21


  "Якщо молодий Іван Франко перебував під політичним впливом ідей Драгоманова, то в зрілі роки великий українець ставився до них доволі критично".
465487
  Кралюк П. Думки про людський поступ. Михайло Драгоманов та Іван Франко: якою бути Українській державі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 21
465488
  Дідро Д. Думки про малярство / Д. Дідро. – Х., 1937. – 363с.
465489
  Гарсіа Лорка Думки про мистецтво / Ф. Гарсіа Лорка. – Київ : Мистецтво, 1975. – 191 с.
465490
  Белінский В.Г. Думки про мистецтво : збірник / В.Г. Белінский; В.Г. Белінський. – Київ : Мистецтво, 1976. – 336 с. – (Пам"ятки естетичної думки)
465491
  Роллан Р. Думки про мистецтво / Р. Роллан. – Київ, 1977. – 352 с.
465492
  Бальзак Оноре де Думки про мистецтво : зб. / Оноре де Бальзак ; [упоряд., вступ. ст., прим. та пер. з фр. М.Я. Овруцької]. – Київ : Мистецтво, 1981. – 255 с. – (Пам"ятки естетичної думки)
465493
  Амеліна Л. Думки про мистецтво : зі щоденника Миколи Мурашка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 130-144. – ISSN 1728-6875
465494
  Рільке Р.М. Думки про мистецтво і поезію / Р.М. Рільке. – К, 1986. – 293с.
465495
  Сюндюков І. Думки про незнищенність народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 8


  Публіцистика Володимира Винниченка як блискучий зразок викриття московського імпер-шовінізму.
465496
  Хайлов К. Думки про організацію й еволюцію на фоні міжнаукового знання / К. Хайлов, О. Празукін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 50-87. – ISSN 1819-7329
465497
  Галата С. Думки про педагогіку в часи пандемії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про авторські уроки, новації та педагогічні лайфхаки вчителя української мови і літератури Юря Гайдученко.
465498
  Малишко А.С. Думки про поезію / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 149с.
465499
  Пальті О.М. Думки про популярну статтю // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. 24-27. – ISSN 2518-7104
465500
  Тихий О. Думки про рідний донецький край // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – січень (№ 1/2). – С. 10


  Стаття дисидента, філософа, педагога Олекси Тихого.
465501
  Саксаганский П.К. Думки про театр / П.К. Саксаганский. – Київ, 1955. – 235с.
465502
  Доценко Ростислав Думки проти ночі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 41. – ISSN 0868-9644
465503
  Хвильовий М. Думки проти течії / М. Хвильовий. – К, 1926. – 124с.
465504
  Клок Т. Думки святого Григорія Богослова про подружжя у "Слові 37" // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 46-60
465505
  Крушельницький А. Думки Українця з приводу свята Масарика // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 148-155. – ISBN 978-617-7593-44-6
465506
  Мороз О. Думки, концепції, дії = Thoughts, cjnsepts and actions / О. Мороз. – Київ : Авокадо, 2005. – 140с. – ISBN 966-8709-01-2
465507
  Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література : онтологія спадковості : навчальний посібник / Наталія Малинська. – Київ : Амадей, 2001. – 214 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7689-08-5
465508
  Бровченко В.Я. Думна гора : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1975. – 110 с.
465509
  Андріяшик Р.В. Думна дорога : роман / Андріяшик Р.В. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 264 с.
465510
  Шевченко А. Думний лад України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 126-131


  Українська дума в контексті загального розвитку епічної традиції.
465511
  Турчинська А.Ф. Думний Потік : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 152 с.
465512
  Пуцилло М.П. Думный дьяк Иван Тарасьевич Грамотин. (1606-1638) / [Соч.] Михаила Пуцилло. – Санкт-Петербург : Хромолит. и тип. В. Грацианского, 1878. – 16 с. – Библиогр. в примеч.
465513
  Пилипчук С. Думознавство Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 258-269. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено внесок Івана Франка у розвиток українського думознавства. Зосереджено увагу на Франковій інтерпретації проблеми походження жанру, його функціонального потенціалу та художньо-виражальних особливостей. Окремо розглянуто рефлексії ученого щодо ...
465514
  Підгорна Л. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 161-168. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто історіографію "думознавства" першої половини ХІХ століття. Простежено національне походження дум, їхню автентичність та оригінальність. Подано еволюцію записування та публікування текстів дум. Наведено дефініцію терміна "дума" у візії ...
465515
  Зайчиков Г.И. Думская тактика большевиков / Г.И. Зайчиков. – Москва, 1975. – 237с.
465516
   Думский сборник. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
1. : Государственная Дума первого сохыва (27 апреля-8 июля 1906 г.). – 1906. – 400 с. : 6 ил. портр. в тексте
465517
  Щипачев С.П. Думы / С.П. Щипачев. – Москва, 1962. – 40 с.
465518
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – Москва : Наука, 1975. – 254с.
465519
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Д. Рылеев ; АН СССР : изд. подг. Л.Г. Фризман. – Москва : Наука, 1975. – 254 с. – (Литературные памятники)
465520
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев ; [худож. Н.И. Домашенко]. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1988. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
465521
  Ткаченко-Петренко Е.А. Думы в изданиях и исследованиях / Е. Ткаченко-Петренко. – Киев : Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 42 с. – Отд. оттиск из: Украина. 1907, июль, август
465522
  Кулибай С. Думы в пути : стихи, поэма / С. Кулибай. – Москва : Советский писатель, 1963. – 102 с.
465523
  Цыбин В.Д. Думы дальние / В.Д. Цыбин. – М., 1981. – 151с.
465524
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1962. – 95с.
465525
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1966. – 147с.
465526
  Минаев Д.Д. Думы и песни Д.Д. Минаева и юмористические стихотворения обличительного поэта (тёмного человека) [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. тип. В. Головина, 1863. – [4], IV, [4], 308, IV, [1] с.
465527
  Минаев Д.Д. Думы и песни Д.Д. Минаева и юмористические стихотворения обличительного поэта (тёмного человека) [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. тип. В. Головина, 1864. – [4], 604, IV с.
465528
  Грінченко Б.Д. Думы кобзарськи [Думи кобзарські] / Видано пид доглядом [уклад.] Б. Гpинченка. – У Чернигови (Чернігів) : З дpук. Губеpн. Земства, 1897. – 106 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  На тит. стор. прим. № 37801 дарчий надпис: На добру память вид щирого серця К. Верзилову Я. Антоновича ... Кіив 18 12/V 98 року
465529
  Дорошко П.О. Думы мои : стихотворения / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 107 с.
465530
  Калугин Ю.А. Думы мои, думы / Ю.А. Калугин. – Симферополь : Крым, 1964. – 235 с.
465531
  Вишня Остап Думы мои, думы мои : Рассказы, фельетоны, дневники / Вишня Остап. – Москва : Советский писатель, 1959. – 517с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
465532
  Митта В.Е. Думы мои, мечты мои / В.Е. Митта. – Москва, 1976. – 63с.
465533
  Попович М.Д. Думы о Верховине / М.Д. Попович. – Ужгород, 1959. – 135с.
465534
  Стамов А. Думы о Горьком. / А. Стамов. – Фрунзе, 1968. – 75 с.
465535
  Сюндюкле М. Думы о Донбассе : цикл стихов / М. Сюндюкле; авториз. пер. с башк. Н.Милованова. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 75 с.
465536
  Воронин Думы о жизни / Воронин, с.А. – Москва, 1968. – 63с.
465537
  Островитянов К.В. Думы о прошлом : из истории первой русской революции, большевистского подполья и октябрьских боев против контрреволюции в Москве / К.В. Островитянов. – Москва, 1967. – 313 с.
465538
  Стальский С. Думы о родине : стихи / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Москва : Детгиз, 1938. – 48 с.
465539
  Сусеев А.И. Думы о Родине / Аксен Сусеев ;. – Элиста : Калм.кн.изд., 1966. – 24 с.
465540
  Югов А.К. Думы о русском слове / А.К. Югов. – Москва, 1972. – 216с.
465541
  Югов А Думы о русском слове / А Югов. – Москва, 1975. – 215с.
465542
  Вэнь И-до Думы о хризантеме / Вэнь И-до. – Москва, 1973. – 183с.
465543
  Нигер Думы Осетии / Нигер. – М., 1981. – 191с.
465544
  Жига И.Ф. Думы рабочих, заботы, дела. / И.Ф. Жига. – Днепропетровск, 1927. – 136с.
465545
  Крючкин М.А. Думы солдатские / М.А. Крючкин. – Москва, 1960. – 62с.
465546
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – Минск, 1962. – 175с.
465547
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – М., 1963. – 78с.
465548
   Думы солдатские. – Воронеж, 1964. – 80с.
465549
  Довженко А.П. Думы у карты Родины / А.П. Довженко. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 463 с.
465550
  Бекбаулов У. Думы у Синь-моря : роман [о Т. Шевченко] / Уразак Бекбаулов; пер. с каракалп. С.Тельнюка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 367, [1] с. – ISBN 5-265-01438-1
465551
  Биишева З.А. Думы, думы... : повести / З. Биишева ; пер. с башк. Е. Корнеевой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 237 с.
465552
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 303с.
465553
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – Москва : Художественная литература, 1989. – 302 с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-280-00099-Х
465554
  Грінченко Б.Д. Думы: пpо "Туpецьку неволю" и пpо "Самійла Кишку" : этногpафическій тpуд В. Чайченко. – Вид. книгаpни П.Ф. Панчешникова. – Кыив (Київ) : [Тип. А.О. Штеpензона в Житомире], 1886. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Бібліогp.: В кн. магазине П.Ф. Панчешникова бывшем Л.В. Ильницкаго пpодаются кн.: с. 21-32.
465555
  Минченок Д.А. Дунаевский : Красный Моцарт / Дмитрий Минченок. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 384 с. : [16 л. фот]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1223 (1023)). – ISBN 5-235-02931-3
465556
  Сараева-Бондарь Дунаевский в Ленинграде / Сараева-Бондарь. – Л., 1985. – 214с.
465557
  Вайнкоп Я Ю. Дунаевский И.О. / Я Ю. Вайнкоп, . – Ленинград, 1938. – 8с.
465558
  Шафер Н.Г. Дунаевский сегодня / Н.Г. Шафер. – М., 1988. – 183с.
465559
  Астаф"єв О.Г. Дунаєвська Лідія Францевна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 536-537. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465560
   Дунаєвська Лідія Францівна (1948-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142-143. – ISBN 978-966-439-754-1
465561
   Дунаєвська Лідія Францівна (1948-2006) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 156. – ISBN 978-966-933-054-3
465562
  Астаф"єв О. Дунай-ріка в українських піснях і в сучасних поезіях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-19


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, «Слові о полку Ігоревім», творах Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Івана Драча, Бориса Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми Володимира Каліки «Перепливу ...
465563
  Пестушко Валерий Дунай - інтереси України : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 55
465564
  Сергеева Н.А. Дунай - река дружбы / Н.А. Сергеева, Р.Л. Насековский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1983. – 143с.
465565
  Насековский Р.Л. Дунай - река дружбы. Краткий путеводитель. / Р.Л. Насековский. – Одесса, 1966. – 87с.
465566
  Штахель П. Дунай - река европейская // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 62-67. – ISSN 0235-7089
465567
  Максаковский В.П. Дунай / В.П. Максаковский. – Москва, 1959. – 53 с.
465568
  Андриевский Н.Ю. Дунай в огне / Андриевский Н.Ю. – Одесса : Одесское книжное издательство, 1959. – 44 с.
465569
  Скорик Микола Дунай та Карпати не перепона тісній співпраці / Скорик Микола, Олійник Ігор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 5-7


  За оцінками міжнародних і вітчизняних експертів, Україна досягла певних успіхів і прогресу на шляху євроінтеграції. Це і лібералізація візового режиму, і створення зон вільної торгівлі, і поглиблення транскордонного та міжрегіонального співробітництва. ...
465570
  Кайн Ф. Дунай тече мимо / Ф. Кайн. – К., 1963. – 52с.
465571
  Буков Е. Дунай, неспокойные воды : пьеса в 3-х д. / Е. Буков; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 100 с.
465572
  Козлов Ю. Дунай: от ""Черного леса" до Черного моря // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
465573
  Канитц Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров : исторические, географические и этнографические путевые наблюдения. 1860-1875 / Ф. Канитц. – С.-Петербург : Типография Министерсва Путей Сообщения (А. Бёнке), 1876. – 362, 9 с.
465574
  Канитц Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров : исторические, географические и этнографические путевые наблюдения. 1860-1875 / Ф. Канитц. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бёнке), 1876. – 362, XVII, 317 с.
465575
  Урбанич П. Дунайская монархия? : Понятие и историческая действительность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 93-97. – ISSN 0235-7089
465576
  Ожиганов Н.И. Дунайская проблема (1918-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд .ист. наук / Ожиганов Н.И.; Урал . ГУ. – Свердловск, 1968. – 22 с.
465577
  Мунтян М.А. Дунайская проблема в международных отношениях (1945-1948) / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1977. – 260с.
465578
  Мунтян Михаил Алексеевич Дунайская проблема после второй мировой войны (1945-1948) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Мунтян Михаил Алексеевич; АН СССР. Ин-т всеобщей ист. – М., 1979. – 37л.
465579
  Лебеденко Н. Дунайская самобытность Бессарабии / Н. Лебеденко, Т. Шевчук // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 85-87. – ISSN 0235-7089
465580
  Розенблюм Б. Дунайская федерация / Б. Розенблюм. – Москва : Партиздат, 1932. – 63 с.
465581
  Локтионов И.И. Дунайская флотиливи в Великой Отечественной войне / И.И. Локтионов. – М., 1962. – 318с.
465582
  Лапоногов И.С. Дунайские были. (События и люди) / И.С. Лапоногов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
465583
  Борисов Л.И. Дунайские волны / Л.И. Борисов. – Л., 1947. – 264с.
465584
  Андрющенко С.А. Дунайские волны : о боевых действиях 23-го Краснознам. Братислав. стрелкового корпуса / Андрющенко С.А. ; лит. запись Н. Сердюкова. – Львов : Каменяр, 1967. – 112 с., 9 л. ил., 2 отд. л. схем. : ил., схем.
465585
  Белов М. Дунайские импрессии. Русские путешественники, дипломаты и военачальники в повстанческой Сербии (1804-1813) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 80-84. – ISSN 0235-7089
465586
  Гросул Г.С. Дунайские княжества в политике России 1774-1806 гг. / Г.С. Гросул. – Кишинев, 1975. – 221 с.
465587
   Дунайские княжества Молдавия и Валахия : статья первая // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [28] с.
465588
   Дунайские княжества Молдавия и Валахия : статья вторая и последняя // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [34] с.
465589
   Дунайские княжества. Молдавия и Валахия. – 35с. – Отд. оттиск из "Современника"
465590
   Дунайские страны. – Москва, 1945. – 23с.
465591
  Крупаткин Б.Л. Дунайский венок / Б.Л. Крупаткин. – Саратов, 1968. – 144с.
465592
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1958. – 560с.
465593
  Верн Ж. Дунайский лоцман : роман / Ж. Верн. – Одесса : Маяк, 1986. – 182 с.
465594
  Напрейчиков Ф М. Дунайский лящ / Ф М. Напрейчиков, . – К., 1958. – 40с.
465595
  Шемякин А. Дунайское закулисье "братоубийственной" войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089
465596
  Олійник С. Дунайська (Кілія-Веке) десантна операція радянських військ 1941 р.: спростування чи підтвердження ідеї превентивності удару гітлерівців? / С. Олійник, Б. Філіпчук // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С. 236-241. – ISSN 2309-2262
465597
  Лучканин С.М. Дунайська латина: історико-лінгвістичні виміри // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 234-249. – ISBN 978-966-439-842-5
465598
  Діброва О.С. Дунайська легенда / О.С. Діброва. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
465599
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / Іван Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 189 с.
465600
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – 2-е вид. випр. – Київ, 1955. – 168 с.
465601
  Рубель О. Дунайська стратегія ЄС - інституціональний інструмент регіональної економіко-екологічної політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 16-19. – ISSN 1810-3944
465602
  Мошинський В. Дунайське козацтво // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – С. 9-16
465603
  Гетьман В.І. Дунайський біосферний заповідник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 40-43 : карта. – Бібліогр.: 3 назв.
465604
  Березовська В.В. Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856-1857 рр // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 13-16. – ISSN 2076-1554
465605
  Авдєєнко О.О. Дунайські ночі. Чорні дзвони : повість, роман / О.О. Авдєєнко ; пер. з рос. В.А. Гнатовського. – Київ : Молодь, 1966. – 504 с. : іл.
465606
  Бандровський О.Г. Дунайські племена та їх роль в зовнішній політиці Римської імперії в добу правління Августа та Тіберія // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 30-43
465607
  Ричка В. Дунайсько-болгарський проект Святослава Славного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 20
465608
   Дунаю мій : співаник 100+1 / [авт. ідеї вип. муз. збірки: М. Сікора, О. Юрков ; муз. упорядник: М. Сікора ; муз. вступ. слово: І.-Я. Гамкало ; літ. перед. слово: Д. Павличко]. – Київ : Дзеркало світу, 2019. – 302, [2] с. : ноти, іл. – На корінці кн. зазнач.: 1. - Кн. без тит. арк.
465609
  Поярков Ф.В. Дунгане : свадьба (Цюй-си-фур) / Ф.В. Поярков. – Москва : Поставщ. Двора Его Величества т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1908. – 67 с. – (Отд. оттиск из "Этнографического Обозрения", кн. 75)
465610
  Сушанло М.Я. Дунгане. / М.Я. Сушанло. – Фрунзе, 1971. – 306с.
465611
  Юсуров Х.Ю. Дунганская кухня / Х.Ю. Юсуров, З.Г. Юсурова. – Фрунзе, 1988. – 93с.
465612
   Дунганские народные сказки и предания. – М., 1977. – 572с.
465613
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров, В. Шахматов. – Алма-Ата, 1946. – 148с.
465614
   Дунганские сказки / Юсуров Х. – Алма-Ата, 1952. – 160с.
465615
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров. – Фрунзе, 1970. – 260 с.
465616
  Вірченко Н.О. Дундученко Леонід Омелянович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 541. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465617
  Сердюченко Д.П. Дуниты Северного Кавказа / Д.П. Сердюченко, 1949. – 225с.
465618
  Костриця М.Ю. Дунін-Карвицький Юзуф (- етнограф. краєзнавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 542. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
465619
  Эрастов Е. Дуновенье высокой судьбы : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 23-28. – ISSN 0131-2332
465620
  Алєксандрова О.В. Дунс Скот Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 235-237. – ISBN 966-316-069-1
465621
  Алексеев Г.В. Дунькино счастье / Глеб Алексеев. – Москва : Огонек, 1928. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
465622
  Шварц Б.А. Дуплексная радиосвязь при совместной установке передатчиков и приемников / Б.А. Шварц. – Москва : Связьиздат, 1953. – 56 с.
465623
  Глазков М.И. Дуплет солью / М.И. Глазков. – Ярославль, 1972. – 192с.
465624
  Грибов Ю.Т. Дуплетом огонь / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1962. – 84с.
465625
  Романеев Н.С. Дуплогнездные птицы в лесных биогеоценозах Центрального Приднепровья : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Романеев Н. С.; МВССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24 с.
465626
  Микулина Е.Н. Дуплянка / Е.Н. Микулина. – Москва, 1965. – 176с.
465627
  Андрей Дурак на склоне холма : сборник стихов / Андрей и Владимир. – Ленинград : [б. и.], 1991. – 46 с.
465628
  Скирюк Дмитрий Дурак по-джентльменски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 106-107 : фото
465629
   Дуранкулак = Durankulak. – София : Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1989. – 311 с. : ил.
465630
  Задорожный Олег Дурианово царство // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 68-73 : фото
465631
  Левицький М.П. Дурисвіти : (пригоди з життя). / М. Левицький. – Київ : Друк. Я.Б. Неймана і К-о; [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки, 1911. – 48 с.
465632
  Кропивницький М. Дурисвітка / М. Кропивницький. – Київ, 1936. – 40с.
465633
  Соколов Б. Дурість чи зрада? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 208). – С. 4


  Мюнхенство Еммануеля Макрона.
465634
  Смирнов-Денисов Дурман-трава / Смирнов-Денисов. – Москва, 1987. – 237с.
465635
  Волжский А. Дурман / А. Волжский. – Москва-Ленинград, 1924. – 43с.
465636
  Караславов Г. Дурман / Г. Караславов. – М, 1958. – 207с.
465637
  Чеботарь А.А. Дурман / А.А. Чеботарь, П.М. Битнаренко. – Кишинев, 1978. – 60с.
465638
  Хайтон Д. Дурман желаний : Роман / Пер. с англ. И.Д.Бирюкова; Дороти Хайтон. – Москва, 1995. – 192с. – ISBN 5-7024-0259-6
465639
   Дурман индейский. – М., 1953. – 80с.
465640
   Дурманов Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 81-83. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
465641
  Вереш П. Дурная жена / П. Вереш. – Москва, 1956. – 147с.
465642
  Станкович Б. Дурная кровь / Б. Станкович. – Москва, 1961. – 190 с.
465643
  Станкович Б. Дурная кровь / Борислав Станкович // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 338-522. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
465644
  Нахбар Г. Дурная примета / Г. Нахбар. – Москва, 1963. – 278 с.
465645
  Стусенко О. Дурненький : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.69-77. – ISSN 0130-321Х
465646
  Редько Юліан Дурні діти : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 27-77. – ISSN 0868-4790
465647
  Крук-Мазепинець (Юліан Редько) Дурні діти (Хроніка наших днів) / Ю.Р. Крук-Мазепинець (Юліан Редько). – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 221, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Юліан Редько


  Статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.)
465648
  Успенский М.Г. Дурной глаз / М.Г. Успенский. – Красноярск, 1988. – 94 с.
465649
  Гольцман Е.Е. Дурной глаз / Е.Е. Гольцман. – Москва, 1991. – 59 с.
465650
  Буало П. Дурной глаз / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва, 1994. – 191с.
465651
  Булгарин Ф.В. Дурные времена : очерки русских нравов / Фаддей Булгарин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-352-02051-7
465652
  Мазурин В.И. Дурные деньги / В.И. Мазурин. – Москва, 1990. – 221с.
465653
  Мирбо Октав Дурные пастыри : Драма в 5 д. О. Мирбо / Пер. с фр. В. Тучапской. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1906. – 99 с.
465654
   Дуровы. – М., 1963. – 14с.
465655
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (90/91). – 2010
465656
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (92). – 2010
465657
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (93). – 2010
465658
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5 (94). – 2010
465659
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (95). – 2010
465660
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (96/97). – 2010
465661
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (98/99). – 2010
465662
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 11/12 (100/101). – 2010
465663
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (102/103). – 2011
465664
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (104/105). – 2011
465665
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (106/107). – 2011
465666
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (108/109). – 2011
465667
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (110/111). – 2011
465668
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (112/113). – 2012
465669
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (114). – 2012
465670
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4/5 (115/116). – 2012
465671
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (117). – 2012
465672
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (118/119). – 2012
465673
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (120). – 2012
465674
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (121/122). – 2012
465675
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1 (123). – 2013
465676
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (124). – 2013
465677
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (125/126). – 2013
465678
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (127/128). – 2013
465679
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (129/130). – 2013
465680
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (131). – 2013
465681
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (132/133). – 2013
465682
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 12 (134). – 2013
465683
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (135), март. – 2014
465684
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (140), октябрь. – 2014
465685
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7 (141), ноябрь. – 2014
465686
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 8 (142), декабрь. – 2014
465687
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 136/137, май - июнь. – 2014
465688
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 138, сентябрь. – 2014
465689
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 139, сентябрь. – 2014
465690
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (144), февраль. – 2015
465691
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (145), март. – 2015
465692
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (146), апрель. – 2015
465693
  Хакимов М.Х. Дуст Мухамедович Устабаев / М.Х. Хакимов. – Ташкент, 1960. – 68с.
465694
  Абдурахимов М. Дутар мудрого бахши : легенды, сказки / Максуд Абдурахимов ; худож. Р. Камалетдинов. – Ташкент : Еш гвардия, 1980. – 30 с. : ил. – (Первая книга автора)
465695
  Кадыри Р. Дутары Древних дорог / Р. Кадыри. – Ташкент, 1972. – 117с.
465696
  Андієвська Е. Дутики = Balloons : поезії / Емма Андієвська. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – 301, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7380-85-5
465697
  Наєнко М. Дуті врожаї на прирученій землі. 65 років тому з ініціативи генсека Микити Хрущова переважно руками українців почалося так зване освоєння цілинних територій Казахстану й Сибіру // Україна молода. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 72). – С. 5


  "Цьому рядку з пісні свого часу пророчили народність:"Здравствуй, земля целинная..." Мелодія в неї була дуже бадьорою, її довго наспівували в усіх куточках колишнього "непотопляємого". А слова... Як і все в ті часи: трохи радянські, трохи ліричні: ...
465698
  Попов Ф. Дутовщина (Борьба с казачьей контрреволюцией в Оренбургском крае) / Ф. Попов; ИСТПАРТ Средневолжского крайкома ВКП(б). – Москва-Самара : Средневолжское краевое изд., 1934. – 208с.
465699
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 квітня (№ 67/68). – С. 9


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
465700
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над Даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 11


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
465701
   Дух беспокойства. – Пермь, 1967. – 134с.
465702
  Бюффон Дух Бюффона. – Москва, 1783. – 278 с.
465703
  Фісак І. Дух Володимира Короленка живе в добрих справах // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 7-8


  Всеукраїнська науково-практична конференція "IX Короленківські читання" відбулася 19-20 листопада 2015 року в Полтаві. Із доповіддю виступив Михайло Наєнко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук.
465704
  Крамар Ю. Дух вольности // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 46-53. – ISSN 1681-9012
465705
   Дух генерала Кульнева, или черты и анекдоты, изображающие великие происшествия как из частной, так и военной его жизни.... – С.-Пб., 1817. – XVI, 114, 21,с.
465706
  Литвиненко Анна Дух гор / Литвиненко Анна, Мильзе Торстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 48-63 : фото. – ISSN 1029-5828
465707
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – Москва-Л., 1926. – 32с.
465708
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – Москва, 1967. – 48с.
465709
  Погребенник В. Дух давнини, вкарбований у слові (до 105 річчя від дня народження Оксани Лятуринської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С.220-223. – ISBN 966-7060-92-6
465710
  Терещенко Ю. Дух державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 38 (203). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Нереалізований проект українського консерватизму. В"ячеслав Липинський - лідер українського консерватизму.
465711
  Никитин Дмитрий Дух долголетия : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 36-41 : Фото


  Сеул
465712
  Иоанн Мосх Дух духовный / Иоанн Мосх. – епринтное изд., 2-е изд, перераб. – Сергиев Посад, 1991. – XXXVIII, 282 с.
465713
   Дух Екатерины Великия, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Санкт-Петербург : В типографии Департамента Внешней торговли
Част первая. – 1814. – 139, 162с. – Видання старою орфографією. Переплетено з частиною другою


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
465714
  Проць Л.І. Дух євшану : вибр. поезії / Любов Проць. – Львів : Панорама, 2002. – 261, [11] с. – ISBN 966-96012-6-6
465715
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. пратительствующего сената
1. – 1815. – VII, 24, 24, 48, ...c. – Видання старою орфографією
465716
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правитильствуюшего сената
2. – 1815. – 14, 40, 24, 50, 291...с. – Видання старою орфографією
465717
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. провительствующего сената
10. – 1816. – 130, 146, 215, 110, 128 c. – Видання старою орфографією
465718
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
11. – 1816. – 162, 204...с. – Видання старою орфографією
465719
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
12. – 1816. – 212, 220, 116, 246, 108 с. – Видання старою орфографією
465720
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
13. – 1816. – 260, 92, 276, 272, 305, 289 с. – Видання старою орфографією
465721
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип.правительствующего сената
14. – 1816. – С. 185-306, 137-360... – Видання старою орфографією
465722
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
15. – 1816. – С. 159-442, 75-334, 85-94, 237-346... – Видання старою орфографією
465723
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
17. – 1817. – С. 1-62, 1-40, 63-78... – Видання старою орфографією
465724
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
18. – 1817. – С. 33-84, 39-108, 47-132... – Видання старою орфографією
465725
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
19. – 1817. – С. 41-120, 49-135, 49-175... – Видання старою орфографією
465726
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
20. – 1817. – С. 63-174, 93-182... – Видання старою орфографією, розд. пагінація
465727
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
21. – 1817. – С. 111-250, 125-306... – Видання старою орфографією, розд. пагінація
465728
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
22. – 1817. – С. 99-292, 121-382... – Видання старою орфографією, розд. пагінація
465729
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
23. – 1817. – С. 149-264, 383-406... – Видання старою орфографією
465730
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
24. – 1817. – С. 321-514, 221-370, 253-288... – Видання старою орфографією
465731
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
29. – 1818. – С. 135-180, 149-180, 19-212... – Видання старою орфографією
465732
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
37. – 1819. – С. 159-192, 47-62, 41-48... – Видання старою орфографією
465733
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
38. – 1819. – С. 1-24, 1-16, 9-24... – Видання старою орфографією
465734
  Обретенов Б. Дух закалившая в огне: Историческая судьба и характер болгарской творческой интреллигенции. / Б. Обретенов. – София, 1987. – 107с.
465735
  Монтеск"є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 387-443. – ISBN 978-966-8865-81-7
465736
  Монтескю Шарль Луи де Дух законов : творение знаменитого французского писателя де Монтескю : [в 3 частях] / пер. Е. Корнеева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [В тип. Штаба отдельного корпуса внутренней стражи]
Ч. 3 : 1862. – 1862. – 384, VIII c. – Пер. также под загл.: О духе законов, О разуме законов, О существе законов


  На тит. л. фамилия-печать: Мишобенцкий
465737
  Ведекинд Франк Дух земли. Лулу. – Киев : Изд. кн. маг. С.И. Иванова ; [Тип. "Петр Барский"], 1908. – 92 с. : ил. – Пьеса переведена также под загл.: "Женщина" и "Вампир" и составляет 1-ю ч. произведения того же авт. "Лулу"
465738
  Гетьман В. Дух Землі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 1. 3
465739
  Юнг К.Г. Дух и жизнь / К.Г. Юнг; Пер. с нем. Акопяна Л.О., под ред. Лахути Д.Г. – Москва : Практика, 1996. – 560с. – ISBN 5-88001-011-2
465740
  Диас И.Ф. Дух и метаморфоза Кацалькоатля / И.Ф. Диас. – Москва, 1981. – 173-231с.
465741
  Медведчук В. Дух и принципы социал-демократии: украинская перспектива / Виктор Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 215с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
465742
  Тарханов И.Р. Дух и тело / И.Р. Тарханов. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 176с.
465743
   Дух изящнейших мнений, избранных большей частью из сочинений г. Рошефокольда [Ларошфуко] и прочих лучших писателей / Перевел и избрал Н. С. [Страхов]. – Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788. – 183с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
465744
  Фігель М.В. Дух і буква у правотворчості в контексті історичної школи права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
465745
  Рудакова Н.І. Дух і душа в народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 119-123. – Бібліогр.: С. 123-124
465746
   Дух і літера : присвячується пам"яті Юрія Прилюка. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 1/2. – 1997
465747
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 3/4. – 1998
465748
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 5-87534-053-3
№ 5/6. – 1999
465749
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2001
465750
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 9-10. – 2002
465751
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 11-12. – 2003
465752
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 13/14. – 2004. – 559 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
465753
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 15/16. – 2006. – 534 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
465754
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 17/18. – 2007
465755
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 19, спец. вип. : Університетська автономія. – 2008
465756
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 20. – 2008. – (Польські студії ; спец. вип. ; I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
465757
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 21. – 2010. – 336 с.
465758
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 22. – 2010. – (Польські студії ; № 2/3 ; II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
465759
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 23. – 2011. – (Польські студії ; № 4 ; IV конкурс ім. Єжи Гедройця)
465760
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 24. – 2012. – 302 с.
465761
  Михайлова Наталя Дух і мандри Українки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 106-109 : фото
465762
  Мазур Л. Дух і плоть : Філософія життя та проблема людської тілесності: Монографія / Леонід Мазур. – Львів, 2003. – 380 с. – ISBN 966-7119-00-9
465763
   Дух і порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.746-747. – ISBN 966-316-069-1
465764
  Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива / В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 200с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
465765
  Пилипенко Дух і тіло Парижа : вояж-колекція / Пилипенко, Георгій-Григорій, Малка Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 86-91 : Фото
465766
  Беседин А.П. Дух как объект познания в имматериализме Беркли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 17-25. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
465767
  Козловець М.А. Дух капіталізму: рro et contra релігійна етика // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 98-103
465768
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
465769
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
465770
  Гельбак П.А. Дух картошки у костра / П.А. Гельбак. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 80 с.
465771
   Дух лета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 58-59 : фото
465772
  Соболь Валентина Дух Мазепи в діях та "діаріуші" його наступника ( на матеріалі факсиміле его - документа Пилипа Орлика) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
465773
  Чухліб Т. Дух Мазепи над Бендерською фортецею, Одесою та...Росією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Національна пам"ять та пропаганда чужих героїв - несумісні. Чому Бендерська фортеця славнозвісна? Та тому, що від часу її заснування молдавськими князями на початку XV століття (хоча, очевидно, людські поселення тут були ще задовго до того, як ...
465774
  Задорожна О. Дух материнства в оповіданні Олександра Довженка "Мати" і оповіданні Оксани Забужко "Сестро, сестро" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 125-127.
465775
  Беляєва Л.Г. Дух музики: за межею критики чистого розуму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 40-43
465776
  Никитин Н. Дух музыки Вольфганг Амадей : феномен // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 28-43. – ISSN 1819-6268


  Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) - австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. По свидетельству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан ...
465777
  Розумюк В. Дух Мюнхена // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 25-30. – ISSN 2663-2675


  Криза сучасної системи міжнародної безпеки.
465778
  Томсон Д. Дух науки. : пер. с англ. / Д. Томсон. – Москва : Знание, 1970. – 175с.
465779
  Лозко Г.С. Дух нації в метафізиці Ордену Бога Сонця Володимира Шаяна : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 69-70
465780
  Веркалець М. Дух нації на ординських воловодах // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – С. 14


  9 березня 1939 року розпочалося політичне судилище над членами Спілки визволення України. Реалізуючи спланований Москвою геноцид над українським народом, репресивна інституція розпочала з поводирів нації - С. Єфремова, А. Кримського, М. Зерова, Л. ...
465781
  Мовчан П. Дух нашого сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 7


  Дмитро Донцов.
465782
  Донцов Д. Дух нашої давнини / Др. Дмитро Донцов. – 2-ге вид. – Дрогобич : Відродження, 1991. – 341, [1] с. – Бібліогр.: с. 327-341. – (Серія "Життя і чин" ; ч. 2)
465783
  Донцов Д. Дух нашої давнини // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 113-114. – ISBN 978-966-668-480-9
465784
  Донцов Д. Дух нашої давнини = The spirit of our past = Der geist unserer Vergangenheit / Дмитро Донцов. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 341, [1] с. – Дод. тит. арк. англ., нім. – Бібліогр.: с. 327-341. – ISBN 978-611-01-1537-7
465785
  Д-Р Дух нерожденных : посвящается родителям грядущей расі / Д-Р; Д. Р. – Рига : Книгоиздат Н. Гудкова, 1933. – 56 с.
465786
  Пастух Б. Дух неспокою на відхідній молитві // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 14, 15


  Роздуми над романом О. Ульяненка "Ангели помсти"
465787
  Сизонов Д. Дух нового часу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 10


  У рамках Всеукраїнських наукових читань за участі молодих учених "Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту", що проводилися в Інституті філології 7-9 квітня 2015 року, відбувся круглий стіл із медіалінгвістики. Організатором та модератором круглого ...
465788
  Мизак Н. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини / Нестор Мизак, Юзеф Зімельс ; Тернопільський іст.-меморіал. музей політ. в"язнів. – Чернівці : Букрек, 2008. – 104 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 3). – ISBN 978-966-399-127-6
465789
  Лена М. Дух освіти = L"esprit de l"education / Маргеріт Лена ; [пер. з фр. О. Паніча]. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 340, [3] с. – Парал. тит. арк. фр. - Вих. дан. ориг.: Parole et Silence, 2004. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-403-8
465790
  Марченко Т.М. Дух особистості та знак епохи в епістолярії Марка Вовчка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 91-94. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
465791
   Дух отрицания, дух сомненья.... – Москва, 1977. – 303с.
465792
   Дух Петра Великого имп. всероссийского и соперника его Карла Х11 короля шведского. – С-Пб, 1798. – 250с.
465793
  Конт О. Дух позитивной философии. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1910. – 80 с.
465794
  Панченко В. Дух Полуботка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Чому Московії-Росії не вдалося "приспати" Україну?
465795
  Соловей Е. Дух прямостояння // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 39-40


  "Бо – горстка нас. Малесенька щопта – так мовив Василь Стус про коло найближчих по духу. Ще відтоді репресії, гоніння, просто – час забирали одного по одному, тепер ось відійшла Михайлина Коцюбинська..."
465796
  Ульяновский Ю. Дух Пушкина живет в "Шато д"Антес" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
465797
  Литошенко А. Дух революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 5. – С. 93-95. – ISSN 0235-7089


  Идеи Петра Кропоткина и анархистское движение в Испании.
465798
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1985. – 160с.
465799
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1986. – 159с.
465800
  Ланда С.С. Дух революционных преобразований.... / С.С. Ланда. – Москва, 1975. – 381 с.
465801
  Донцов Д. Дух Росії / Донцов Д. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 146, [2] с. – Бібліогр. в прим. : с. 127-129. – ISBN 978-611-01-1595-7
465802
  Ольжич О. Дух руїни : [по сторінках історії] / Олег Ольжич; післямова Івана Дзюби. – Київ : Смолоскип, 2007. – 52 с. – ISBN 978-966-8499-72-2
465803
  Ольжич О. Дух руїни / Олег Ольжич ; післямова Івана Дзюби. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2008. – 52 с. – ISBN 978-966-8499-72-2
465804
  Карпенко Маргарита Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
465805
  Карпенко М. Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – ISSN 0869-3595
465806
  Салій А.В. Дух самотності Дмитра Мережковського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 42-51. – ISSN 2075-1443
465807
  Коник Є. Дух свята : проза: святковий щоденник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-321Х
465808
  Денисов В. Дух сдержанного оптимизма шестисторонних переговоров // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 48-57. – ISSN 0130-9625
465809
  Кияк Т.Р. Дух слова, дух мови, дух народу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 3-6


  О.О. Потебня, творчо розвинувши лінгвософські бачення В. фон Гумбольдта, піднявся до сучасного рівня антропоцентричного підходу до мови, до мовної картини світу; формує положення про зв"язок мови й нації, що так актуально для реалізації мовної політики ...
465810
  Аркина Н.Е. Дух состязания и танца / Н.Е. Аркина. – Москва : Знание, 1974. – 40 с., 4 л. ил. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Искусство" ; № 9)
465811
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату / В.М. Черниш, І.П. Лихолат // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 16-21
465812
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату. Частина 1. Чому Ахілл не може наздогнати черепаху? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 40-46
465813
   Дух Ташкента торжествует. – Ташкент, 1980. – 160с.
465814
  Ричка В. Дух у просторі літер // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 16-17


  Журнал "Дух і літера", що почав виходити 1997 року під маркою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та Центру європейських гуманітарних досліджень.
465815
  Паучок В. Дух України в поезії Тараса Шевченка / В. Паучок, Н. Гнасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 6-20. – ISSN 1810-2131
465816
  Черній А.М. Дух українства й село: пошук виходу із кризи // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 99. – С. 115-120
465817
  Підлуцький О. Дух українства світового // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Якщо забити в Гугл слово "Мушинка", то менше ніж за секунду пошукова система видасть понад 16 тисяч посилань на різні сайти, де згадується видатний український учений і громадський діяч зі Словаччини Микола Мушинка. Серед тих посилань є навіть на один ...
465818
  Кремень В. Дух українсько-польської співпраці // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
465819
  Балаш Б Дух фильмы / Б Балаш; Белаш Бела ; авторизированный пер. с нем. Надежды Фридланд ; ред. и предисл. Н. А. Лебедева. – Москва, 1935. – 200 с.
465820
  Громадська Л. Дух Холодного Яру живе у наших серцях // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 13
465821
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання / Hаталїя з Озаpкевичів Кобpинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Рускої Видавн. Спілки ; З дpук. С. Манєцкого і Сп[ілки], 1899. – 123, [1] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 6)


  Зміст: Дух часу; Судия; Вибоpець; Задля кусника хліба
465822
  Кобринська Н.І. Дух часу / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1960. – 40 с.
465823
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання, повість / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1990. – 352 с.
465824
  Уитнэсс Л. Дух человека, ключ к ощущению Христа / Л. Уитнэсс. – 23с.
465825
  Лука Дух, душа и тело / Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). – 2-е изд. – Киев : Авіцена, 2011. – 209, [7] с. : портр. – К 170-летию Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - В содерж. также: Я полюбил страдание... : автобиография. – Библиогр.: с. 30-32. – ISBN 978-966-2144-31-4
465826
  Ковпік С. Дух, душа і духовність героїв та антигероїв у переспіві П. Куліша "Дон Жуан" Дж. Байрона // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 190194
465827
  Иоанн Златоустый Дух, или мысли святого Иланна Златоуста, архиепископа Константинопольского , или сокращенное нравственное его учение. – 2-е изд. – Москва
1. – 1799. – 188 с.
465828
  Юнг Э. Дух, или Нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из нощных его размышлений : с присовокуплением некоторых нравственных стихотворений лучших российских и иностранных стихотворцев: Ломоносова, Хераскова, Державина, Карамзина, Томсона и других / пер. с франц. яз. надворным советником Александром Андреевым. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : В типографии Государственной Медицинской Коллегии, 1798. – VI, 222 с. – На корешке: Дух Юнга


  «перевод» Александра Андреева 1798 года, На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная ...
465829
  Мід Джордж Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста / Мід Джордж. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 416с. – ISBN 966-7276-84-8
465830
  Цимбалюк М. Дух, що душу рве до праці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 1, 8-9


  Вручення однієї з найпрестижніших премій України - імені Івана Огієнка в Брусилові. Просвітяни і представники громадськості Брусилова відкрили пам"ятну дошку Івану Огієнку на будинку колишнього початкового училища.
465831
  Сергійчук В.І. Дух, що тіло рве до бою // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 68-75. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 195-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
465832
  Книш Зиновій Дух, що тіло рве до бою... : (Юліян Головінський, Крайовий Командант У.В.О.) / Книш Зиновій. – Вінніпег : ОДВУ, 1951. – 199с.
465833
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; АСТ Москва ; Хранитель, 2006. – 336, [3] с. – На обл. авт. не указ. – ISBN 5-17-035930-6


  Поколению 1970-1976 годов рождения, такому многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок и чья жизнь была бездарно растрачена...
465834
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 336с. : илл. – ISBN 978-5-17-040575-6


  Духless - книга о потерянном поколении 1970-1976 годов рождения, чей старт был столь ярок и чья жизнь была столь бездарно растрачена
465835
  Лебедев В.И. Духи в зеркале психологии / В.И. Лебедев. – Москва, 1987. – 222с.
465836
  Леру Г. Духи дамы в чёрном / Гастон Леру // Дело вдовы Леруж : романы / Э. Габорио. – Москва ; Минск : Прогресс ; Беларусь, 1991. – С. 339-554


  полное имя Гастон Луи Альфред Леру (фр. (фр. Gaston Leroux, Gaston Louis Alfred Leroux)
465837
  Пасикусэ Лоран Духи и боги : Вьетнам. Религия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-111 : Іл. – ISSN 1029-5828
465838
  Вовк В. Духи й дервіші / Віра Вовк. – Мюнхен : Українське видавництво, 1956. – 157, [2] с.
465839
  Румарчук А.П. Духи покидают Тауро / А.П. Румарчук. – Ленинград, 1966. – 207 с.
465840
  Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов / А.Б. Спеваковский. – М., 1988. – 204с.
465841
  Зінченко А. Духівництво Київської митрополії в ранньомодерну добу і драма єдності України // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 82-88. – ISBN 966-7060-92-6
465842
  Ельвін І.Д. Духівнцтво в ролі агентів гестапо / І.Д. Ельвін. – К., 1937. – 24с.
465843
  Ільїн В.В. Духкха // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 49-50. – ISBN 966-316-069-1
465844
  Семенова Марина Духмяна подорож : мандрівки звичних речей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 132-136 : Фото
465845
  Ступарик Б.М. Духнович Олександр Васильович (1803-1865) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 267-275. – ISBN 966-06-0367-3
465846
  Розовик О. Духобори та проблема їх переселення в УСРР у 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 267-269. – ISBN 978-966-171-90295
465847
  Бонч-Бруевич Духоборцы в канадских прериях / Бонч-Бруевич. – Петроград
Ч. 1. – 1918. – 276 с.
465848
  Новицкий О.М. Духоборцы их история и вероучение / соч. Ореста Новицкого. – 2-е изд., переделанное и доп. – Киев : В университетской типографии (И. Завадского), 1882. – IV, 282 с. – Экз. в разных тип. переплетах
465849
  Поракишвили З.И. Духоборы в Грузии / З.И. Поракишвили. – Тбилиси, 1970. – 148с.
465850
  Веремійчик О. Духова зброя Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 7
465851
  Тотров Р.Х. Духовая музыка / Р.Х. Тотров. – М, 1973. – 209с.
465852
  Цветков А. Духовая музыка // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 0321-1878
465853
  Громченко В.В. Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості XX - початку XXI ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Громченко Валерій Васильович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 63 назви
465854
  Громченко В.В. Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості XX - початку XXI ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика) : монографія / В.В. Громченко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки. – Київ ; Дніпро : ЛІРА, 2020. – 302, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-302. – ISBN 978-966-981-349-7
465855
  Громченко В.В. Духове соло в контексті музично-виконавської герменевтики (педагогічний аспект) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 24-31. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
465856
  Приліпко І.Л. Духовенство в історичних романах І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 338-344. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті аналізуються особливості художнього зображення в історичних романах І. Нечуя_левицького церковних відносин, діяльності духовенства у контексті важливих історичних та релігійних подій XVII ст.
465857
  Приліпко І. Духовенство в контексті воєнних і національно-визвольних подій першої половини XX століття: специфіка зображення у творах українських письменників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (744), березень. – С. 54-60. – ISSN 0130-5263
465858
  Приліпко І.Л. Духовенство в романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 153-166. – ISSN 2520-6346
465859
  Приліпко І.Л. Духовенство в українській прозі XIX - початку XXI століть: художня рецепція та інтерпретація : монографія / Ірина Приліпко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2014. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-479. – ISBN 978-966-171-856-1
465860
  Приліпко І. Духовенство в умовах тоталітарного режиму. (На прикладі творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 4 (697). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
465861
  Тихомиров Л. Духовенство и общество в современном религиозном движении. – Москва : Университетская тип., 1893. – 36 с.
465862
   Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1985. – 213 с.
465863
  Лозинський М.Л. Духовенство і національна культура : Материяли й уваги з приводу ювілейних обходів 50-літя смерти Тараса Шевченка і 100-літя уродженя Маркіяна Шашкевича / Михайло Лозинський. – Львів : Накладом авт. ; [З друк. І. Айхельбергера], 1912. – 44 с.
465864
  Приліпко І. Духовенство й церква в історичному дискурсі Б. Лепкого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються особливості зображення духовенства, церковно-релігійних відносин в історичний повісті "Вадим" та в пенталогії "Мазепа" Б. Лепкого. Увага акцентується на з"ясуванні специфіки образів духовних діячів, на достовірності зображених ...
465865
  Бичатін В.Ю. Духовенство пpистосовується : (Релігія, церква і сучасний світ) / В.Ю. Бичатін, Р.Д. Рафікова. – Київ : Знання, 1975. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; IV ; №5)


  У бpошуpi pозповiдається пpо кpизу pелiгiї в сучасних умовах, пpо спpоби кеpiвникiв pелiгiйних оpганiзацiй пpистосуватися до дiйсностi, що змiнюється. Кpитично оцiнюються основнi тенденцiї в життi цеpкви в СРСР i за pубежом, екуменiчний pух i так зване ...
465866
  Баженова С. Духовенство Правобережної України в національно-духовому відродженні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 248-251. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254
465867
  Приліпко І. Духовенство та церква в контексті Коліївщини (на матеріалі роману Михайла Старицького "Останні орли") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 319-334


  У статті розкриваються особливості зображення в романі М. Старицького "Останні орли" стану православної церкви та духовенства на Правобережній Україні у другій половині ХVIII ст.
465868
  Кошель О. Духовенство українських єпархій Російської Православної Церкви в духовно-національному відродженні (1907-1914 рр.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 196-203. – ISSN 2519-4518
465869
  Лоха В.А. Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини 17-19 ст. : Монографія / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди; В"ячеслав Лоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 114с. – На тит. арк.: 1100-річчю Переяслава присвячено. – ISBN 966-8063-172
465870
  Шиллер Ф. Духовидец : История, взятая из записок графа О*** и изданная Фридрихом Шиллером. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 6. – 1807. – 212c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
465871
  Ладановський І. Духовий оркестр в клубі : посібник / І. Ладановський. – Київ, 1963. – 164 с.
465872
  Осадчий В.П. Духові оркестри / В.П. Осадчий. – Київ, 1986. – 112 с.
465873
  Липський Б. Духовість нашого обряду = Spirituality of our rite : у присвяті Батькам Покійного бл. п. Катерині і Михайлові Липським / о. Богдан Липський. – Нью Йорк ; Торонто : [б. в.], 1974. – 271 с., [30] арк. фот. : іл., фот. – Парал. тит. арк. англ.
465874
  Лавриш Ю. Духовна автокефалія: чому Болгарії вдалося? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 20


  Досвід Болгарської православної церкви у контексті боротьби за українську автокефалію.
465875
  Тіхонов Микола Духовна безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-33 : рис.
465876
   Духовна безпека молоді України в умовах загроз двох глобальних колапсів і консцієнтальних війн: філософський погляд / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, О. Бойчук, Т. Кірик, Л. Ляшенко, А Похресник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 29-38. – ISSN 2078-1016
465877
  Мануйлов Є.М. Духовна безпека українського суспільства у державотворчих процесах сучасності / Є.М. Мануйлов, Ю.Ю. Калиновський // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – C. 21-38. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
465878
  Сліпушко О. Духовна Вежа Дмитра Павличка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 10
465879
  Сліпушко О. Духовна Вежа Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 463-467. – ISBN 978-617-7201-57-0
465880
  Осипчук Н. Духовна велич та підприємницький хист. Відколи Андрей Шептицький був главою церкви, в Галичині без упину змінювалася влада: австрійська, російська, українська, польська, радянська, німецька // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 липня (№ 68). – С. 6


  "Виповнюється 155 років від дня народження митрополита Андрея Шептицького — величної постаті, духовний чин якої важко переоцінити. Він походив зі стародавнього знатного українського роду, який у XIX столітті зазнав полонізації. Пішовши проти волі ...
465881
   Духовна велич України : Науково-публіцистичний збірник. – Київ : Просвіта, 2004. – 248с. – ISBN 966-8547-26-8
465882
  Матвіїв А. Духовна велич Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 21). – С. 1, 2


  200-річчя Тараса Шевченка українська громадськість відзначила на батьківщині поета і художника - Черкащині.
465883
  Деренівська Н. Духовна візія Пилипа Шпильового // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 167
465884
  Кострюков С.В. Духовна влада культури і культурна політика держави // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 251-258. – ISSN 2076-1554
465885
  Гарасим Л. Духовна гравітація Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 14-17. – ISSN 2225-5095
465886
  Сліпушко О.М. Духовна держава Тараса Шевченка : монографія / Оксана Сліпушко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-126. – ISBN 978-966-439-598-1
465887
  Сліпушко О. Духовна держава Тараса Шевченка. До 198-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  198 років з дня народження Тараса Шевченка
465888
  Денисенко А.В. Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков ; [наук. ред.: Ціватий В.Г. ; літ. ред. Туркевич В.Д.]. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – 214, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211-214. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол.: К.І. Грищенко, Л.В. Губерський, Б.І. Гуменюк [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
465889
   Духовна дипломатія як наукова дисципліна // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 10-20. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
465890
  Вознюк В. Духовна донька Ольги Кобилянської // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 0868-4790
465891
  Мафтин Н. Духовна енергетика української літературної реконкіст й динамікаи // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 194-207. – ISBN 966-7773-70-1
465892
  Яковенко С.М. Духовна Європа Чеслава Мілоша, Ярослава Івашкевича та Вітольда Гомбровича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 91-96.
465893
  Сергійчук В. Духовна заблуда на східних просторах (до 85-річчя четвертого поділу України між Росією і Польщею) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 155-157. – ISBN 966-7060-98-5
465894
  Кондратьєва І.В. Духовна і просвітницька діяльність вірменської церкви // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 26-31
465895
  Прокоп"юк О.Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 рр.) / Оксана Прокоп"юк ; [відп. ред. К. Крайній] ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2008. – 295, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 253-295 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-674-2
465896
  Прокоп"юк Оксана Борисівна Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721- 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / Прокоп"юк О. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібл.: 9 назв
465897
  Прокоп"юк О.Б. Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721-1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) : Дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Оксана Борисівна Прокоп"юк ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 268 л. – Додатки л. 236-268. – Бібліогр.: л. 196-235
465898
  Кузнець Л. Духовна консисторія як орган адміністративної, судової і виконавчої влади в Київській єпархії ХІХ століття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-617-7069-28-6
465899
  Галацька В.Л. Духовна константа Т.Г. Шевченка та її аналітично-художня інтерпретація в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі спеціалізованих видань) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 250-257. – ISSN 2309-1797
465900
  Шкраб"юк В. Духовна криза як чинник авітальної активності особистості // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 71-78. – ISSN 2312-1246
465901
  Загрійчук Іван Духовна культура : проблема самовизначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.105-108. – ISSN 1728-9343
465902
  Кожолянко Георгій Духовна культура буковинців : сценарії календарних свят та супровідні тексти молодіжних забав : сценарій свята Великодня - дня радості і надії; сценарій свята Купала; забави молоді під час Храмового свята // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 8-21
465903
  Бережна С.В. Духовна культура на роздоріжжі історичних інтерпретацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 331-338


  Аналізуються особливості застосування історичної компаративістики в розрізі складових духовної культури. Ключові слова: духовна культура, метод, історична компаративістика, антрополія. Анализируются особенности использования исторической ...
465904
  Чернілевський Д.В. Духовна культура особистості : навч. посібник / Чернілевський Д.В., Пшеничнюк О.В., Сідячева Н.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. креатив. педагогіки. – Київ ; Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 384 с., [6] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-383. – ISBN 9789-916-830-701-5
465905
   Духовна культура особистості : [навч. посібник] / [Д.В. Чернілевський та ін. ; за ред. Д.В. Чернілевського] ; Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 3-тє, допов.]. – Вінниця : АМСКП, 2013. – 415, [1] с., [12] арк. фот. : іл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На обкл. зазнач. перші 3 авт. – Бібліогр.: с. 409-415. – ISBN 978-966-2770-97-1
465906
  Перехейда Олександр Михайлович Духовна культура педагога: проблема формування // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 68-74. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується роль і значення духовної культури для утвердження професійної майстерності та авторитету педагога; особлива увага приділяється проблемам її формування як на стадії педагогічного університету, так і в зрілому віці.
465907
  Лисенко О.Я. Духовна культура соціалізму / О.Я. Лисенко. – К., 1986. – 48с.
465908
  Кузьменко Т.Г. Духовна культура Українських Січових стрільців в контексті національно-культурного руху : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кузьменко Т.Г. ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
465909
  Поріцька О.А. Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов"янському контексті (XIX – XX cт.) : монографія / Ольга Поріцька ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2019. – 163, [1] с. – Індекс назв міфол. персонажів: с. 160-163. – Бібліогр.: с. 145-159. – ISBN 978-617-7507-50-4
465910
  Ціпко А. Духовна ліствиця давньоукраїнської словесності : монографія / Анатолій Ціпко ; [наук. ред.: А. Зінченко, О. Сліпушко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НДІ українознавства М-ва освіти і науки України. – Київ : МП Леся, 2015. – 747, [1] с., XVI кольор. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 735-747. – Бібліогр.: с. 662-734 та с. 747. – ISBN 978-966-7166-34-2
465911
  Чорна С. Духовна людина - вільна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 19 жовтня (№ 213). – С. 12
465912
  Лісецький С. Духовна музика Євгена Станковича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 4 грудня (№ 23)
465913
  Захарчук О. Духовна музика миколи Лисенка // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 6
465914
  Радчук Юрій Антонович Духовна музика України у 18-19 століттях : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Радчук Ю.А.; Держ. академ. керівн. кадрів культ. і мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с.
465915
  Кафарський В.І. Духовна наука : в 3 т. / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-51-5
Т. 1 : Історіософія віри в єдиного Бога. – 2014. – 483, [1] с. – Бібліогр.: с. 458-483 та в підрядк. прим.
465916
  Кафарський В.І. Духовна наука : в 3 т. / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-79-9
Т. 2 : Духовні істини і моральні цінності людини. – 2016. – 507, [1] с. – Бібліогр.: с. 474-505 та в підрядк. прим.
465917
  Святовець В. Духовна оаза Олега Бабишкіна. До 95-річчя відомого літературознавця і викладача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 14


  Про викладацьку діяльність українського літературознавця, д-ра наук, лесезнавця - Бабишкіна Олега Кіндратовича в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
465918
  Цивірко М. Духовна онука Шевченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 67). – С. 13


  Англійська перекладачка і правозахисниця Віра Річ заповіла поховати себе на могилі українського Кобзаря.
465919
  Хмільовська О. Духовна опіка армії в контексті зміцнення національної безпеки України // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 115-118
465920
  Денисенко В.А. Духовна освіта в Україні X-XVIII століть : монографія / Володимир Денисенко. – Київ : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2010. – 517, [1] с. : портр. – Покажчик імен: с. 467-486. – Бібліогр.: с. 487-516 та в прим. 415-466. – ISBN 978-966-660-665-8
465921
  Ісіченко С. Духовна освіта та кадрові проблеми російської православної церкви а УРСР: 50-60-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 60-63
465922
  Савчин М.В. Духовна парадигма психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 247, [5] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 216-247. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-075-2


  У пр. № 1717497 відбиток печатки: Подарунок від професора Мирослава Савчина
465923
  Войцехівська Ірина Духовна періодика як джерело з історії української церкви / Войцехівська Ірина, Мордвінцев В"ячеслав // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. – Київ, 2006. – № 13
465924
  Зосім О.Л. Духовна пісенність і сучасна богослужбова музика Римо-католицької церкви України і Росії: національне і конфесійне // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 227-232
465925
  Сироїд О. Духовна пісня в українському фольклорному середовищі (проблеми наукової рецепції) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 62-71. – ISSN 0236-1477
465926
  Антоненко М.М. Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 122-130. – ISSN 2226-2180


  У статті розглянуті особливості розвитку духовної пісні православної традиції в період незалежності України. Проаналізовані літургійний, паралітургійний та позалітургійний її різно-види. Виявлено, що важливими чинниками розвитку православної духовної ...
465927
  Бігун О. Духовна подорож : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 116-123. – ISSN 0868-4790-8
465928
  Романчук С.М. Духовна прірва молодого покоління: ретроспективний погляд Івана Огієнка / С.М. Романчук, Н.Г. Мичак // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 333-338. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
465929
  Філарет Духовна радість для сердець / Філарет, (Патріарх Київський, всієї Руси-України) і // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7
465930
  Філарет Духовна радість для сердець / Філарет, (Патріарх Київський, всієї Руси-України) і // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7
465931
  Новосад С.О. Духовна самоактуалізація особистості в умовах громадянського суспільства: українознавча складова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 207-213. – ISSN 1728-3671
465932
  Жулинський М.Г. Духовна свіча Івана Чендея // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 453-460. – ISBN 978-966-00-0899-6
465933
  Отрешко В. Духовна свобода особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 272-285. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Ідею й принципи свободи утверджували своїми працями яскраві представники Київської філософсько-правової школи: П. Юркевич, Є. Спекторський, М. Бердяєв, П. Вишеславцев.
465934
  Пшеничний Т. Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 17-19. – ISSN 2076-1554


  У XVIII ст. Київська митрополича єпархія стає центром для Унійної Церкви всієї України. У 1749 р. до її складу входить 21 деканат з 361 церквою (Радомишильський деканат мав 43 церкви). Метою публікації є необхідність висвітлення одного з дискусійних ...
465935
  Гетьман В. Духовна сила народу - у збереженні природи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 червня (№ 24). – С. 15
465936
  Гетьман Володимир Духовна сила народу у збереженні природи : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-43 : Фото
465937
  Гудзенко-Александрук Духовна символіка як характерна риса філософської думки Київської Русі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 198 : Філософія. – С. 96-100. – (Філософія)
465938
  Бацевич Ф.С. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій Бацевич. – Київ : Академія, 2009. – 192с. – (Монограф). – ISBN 978-966-580-288-4
465939
  Гайдаєнко І. Духовна синергетика української мови в комедії Миколи Куліша "Мина Мазайло" (на матеріалі чуттєвих концептів) // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 37-41. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
465940
  Жулинський М.Г. Духовна ситуація в Україні. Формування нових ціннісних орієнтацій українського суспільства // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 147-151. – ISBN 978-966-00-0899-6
465941
  Матвієнко В. Духовна скарбниця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 12


  Про знакові й втрачені будівлі Опішного.
465942
  Мага І.М. Духовна скарбниця закордонного українства (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 61-70. – ISSN 0320-9466
465943
   Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу. – Київ : Криниця, 2004. – 96с. – ISBN 966-7575-62-4
465944
  Савчин М. Духовна складова української національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 16-20. – ISSN 1810-2131
465945
  Ліпницька Інна Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
465946
  Липницька І. Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
465947
  Завідняк Б. Духовна спадщина Аннети фон Дросте-Гюльсгоф // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 225-232. – ISSN 0320 - 8370


  Німецька поетеса
465948
  Кононенко П.П. Духовна спадщина Григорія Сковороди в культурному просторі Росії // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .274-285
465949
  Скочиляс І. Духовна спадщина Давнього Галича / [І. Скочиляс, В. Фрис ; Укр. католиц. ун-т]. – Львів ; Івано-Франківськ : Український католицький університет, 2018. – 163, [3] с., [18] арк. іл. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. на боковиках. – ISBN 978-617-7637-01-0
465950
  Мельничук О. Духовна спадщина Миколи Леонтовича (До 140-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 51-59. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто значення духовного жанру у творчості геніального українського композитора Миколи Леонтовича. Ця частина творчого доробку композитора через ворожу до церкви державну ідеологію була штучно вилучена з повсякденного музичного життя і невідома ...
465951
  Атаманенко А. Духовна спадщина Острозької Академії / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 100-104
465952
   Духовна спадщина подвижників Христа відлунням пам"яті жива : каталог виставки. – Київ : PC World Ukraine, 2001. – 55, [1] с. : іл.
465953
  Жулинський М.Г. Духовна спрага по втраченій Батьківщині / Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів; Микола Жулинський. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 67с. – ISBN 966-518-089-4
465954
  Штонь Г. Духовна структурованість вірша Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 46-50. – ISSN 0236-1477
465955
  Черниш Г.М. Духовна супремація : вибране / Галина Черниш. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2014. – 203, [1] с. – ISBN 978-617-513-308-8
465956
  Джура О.Д. Духовна сутність освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 335-342. – ISSN 2076-1554
465957
  Сунєгін С.О. Духовна та матеріальна природа громадянського суспільства: вступ до проблеми в контексті сучасних реалій // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 42-57. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
465958
  Наумовська О. Духовна та моральна сутність українців з погляду на їх творчість (в науковій оцінці М. Драгоманова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 368-373


  Стаття присвячена спостереженню М.Драгоманова над історичними процесами культури західноєвропейських народів, вивченню ним психології рідного народу, виокремленню ученим найхарактерніших рис у народній творчості. The article is devoted to the M. ...
465959
  Велігурська Я. Духовна та національна свобода у творчості Юрія Федьковича // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 230-237. – ISBN 978-966-306-020-4
465960
  Компанієць Ю.А. Духовна та фізична культура людини / Ю.А. Компанієць; МВС України; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ; [відп. ред. О.М. Єременко]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-2905-27-4
465961
  Гуральна С.С. Духовна творчість галицьких композиторів кінця XIX - першої половини XX століть в контексті літургійно-хорової практики регіону : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Гуральна Світлана Степанівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
465962
  Моргунов Георгій Вадимович Духовна творчість як соціокультуний процес : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Моргунов Георгій Вадимович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
465963
  Касян Л. Духовна траєкторія Богдана Бойчука : Штрихи до образу з нагоди 80-зіччя // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-45
465964
  Павловський В.Л. Духовна трансформація в системі езотеричної філософії // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 16-24
465965
  Грушевський М.С. Духовна Україна : Збірка творів / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1994. – 558с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00168-Х
465966
  Кирієнко О. Духовна цензура в Російській імперії та український контекст // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 18-22
465967
  Баранников А. Духовная (персональная) депривация: феноменологическое содержание, последствия, особенности диагностики и помощи // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 52-81. – ISSN 2071-9788
465968
   Духовная активность в жизнедеятельности общества. – Л., 1984. – 154с.
465969
  Магомедов Н.Г. Духовная атмосфера общества как целостное состояние мознания : Автореф... канд. филос.наук: / Магомедов Н. Г.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 36л.
465970
  Заярная И.С. Духовная вертикаль поэтического пространства на гранях XX века // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 9. – С. 252-255. – ISBN 966-581-761-2
465971
  Егоренкова Г.И. Духовная жажда / Г.И. Егоренкова. – Горький, 1983. – 175 с.
465972
   Духовная жизнь общества и проблемы эстетики. – М., 1983. – 49с.
465973
  Уледов А.К. Духовная жизнь общества: Проблемы методологии исследования. / А.К. Уледов. – М., 1980. – 272с.
465974
  Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества / А.Ф. Анисимов ; АН СССР, М-во культуры РСФСР, Музей истории религии и атеизма. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – 243 с.
465975
  Сапунов Б.М. Духовная жизнь развитого социалистического общества / Б.М. Сапунов. – М., 1975. – 32с.
465976
   Духовная жизнь развитого социалистического общества. – Л., 1985. – 121с.
465977
  Рачин Е.И. Духовная жизнь развитого социалистического общества. / Е.И. Рачин, И.И. Богут. – М,, 1982. – 37с.
465978
  Великий П.П. Духовная жизнь советского села / П.П. Великий. – Москва, 1982. – 207с.
465979
  Заренок Н.Н. Духовная культура в социальном управлении / Н.Н. Заренок. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 200с.
465980
  Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии:человек,судьба,время : очерки / И.С. Клочков. – Москва : Наука, 1983. – 207с.
465981
   Духовная культура древних обществ на территории Украины. – Киев, 1991. – 121с.
465982
   Духовная культура зрелого социализма: проблемы развития и управления. – Саранск, 1980. – 177с.
465983
  Ничков П.Н. Духовная культура и ее роль в повышении эффективности общественного производства (на матер. нар. Респ. Болгарии) : Автореф... канд. филос.наук: / Ничков П. Н.; АОН при ЦК КПСС,Каф. науч. коммун. – М., 1971. – 23л.
465984
   Духовная культура и идеология. – Саранск, 1983. – 151с.
465985
  Киричек Петр Николаевич Духовная культура и массовая информация : феномен сиамских близнецов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются процессы и механизмы взаимодействия духовной культуры и массовой информации, приводящего к появлению нового социального феномена – медиакультуры, от уровня которой во многом зависит качество общественного бытия и общественного ...
465986
   Духовная культура и проблемы социального управления. – Новосибирск, 1981. – 209с.
465987
  Попков В.В. Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С 94-99. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена раскрытию роли духовной культуры как центра гармонизации социальных процессов, который обеспечивает стабильность и поступательность в развитии общества. Еще античные философы и драматурги с тревогой указывали на опасность ...
465988
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036380-9
[Т. 4] : Историческая мысль. Политическая и правовая культура/ редакторы тома : М.Л. Титаренко, Л.С. Переломов, В.Н. Усов и др. – 2009. – 935 с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
465989
  Бачинин В.А. Духовная культура личности : Филос.очерки / В.А. Бачинин. – Москва : Политиздат, 1986. – 108 с.
465990
   Духовная культура народов Сибири. – Томск, 1980. – 182с.
465991
  Яковлев Б.Д. Духовная культура развитого социализма / Б.Д. Яковлев. – Л., 1981. – 118с.
465992
  Снегирева Т.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Т.И. Снегирева. – Москва, 1981. – 149с.
465993
   Духовная культура сегозерских карел конца XIX - начала XX в.. – Л., 1980. – 216с.
465994
   Духовная культура славянских народов : литература, фольклор, история : сборник статей к IX Международному съезду славистов. – Ленинград : Наука, 1983. – 381, [3] с.
465995
  Терещенко Н.А. Духовная культура советского общества на современном этапе / Н.А. Терещенко. – М., 1984. – 73с.
465996
   Духовная культура социализма и идеология. – Саранск, 1984. – 160с.
465997
  Дулерайн Р.П. Духовная культура социализма. / Р.П. Дулерайн. – Грозный, 1968. – 36с.
465998
   Духовная культура социалистического общества. – Москва, 1979. – 341с.
465999
  Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. Материалы к курсу "Культура древней Руси" : Пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Клибанов. – Москва : Аспект Пресс, 1994. – 368с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86318-096-Х
466000
  Гончаренко Н.В. Духовная культура: Источники и движущие силы прогресса / Н.В. Гончаренко. – Киев, 1980. – 379с.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,