Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
463001
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
463002
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
463003
  Вярцінскі А. "Заозер"я" / Анатоль Вярцінскі ; [ переклав з білорус. Л. Полтава ]. – New York. – 24 с.
463004
  Сергійчук В. "Заокруглений образ нашого минулого й сучасного" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 160-162. – ISBN 966-7060-92-6
463005
  Шевченко Оксана "Заочна" очна ставка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
463006
  Романюк О. "Заочне" провадження в кримінальних справах. Крок вперед чи два назад? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.46--50
463007
   "Запад-81". Учение войск и сил флота 4-12 сентября 1981 года. – М, 1982. – 170с.
463008
  Теплицкий Ю.М. "Запад-Восток" и феномен славянской цивилизации : История и альтернативные сценарии развития / Ю.М. Теплицкий. – Київ : Арістей, 2005. – 448 с. – (Мир славянской цивилизации). – ISBN 966-8458-51-6
463009
   "Западноевропейская живопись XVII-XVIII веков", выставка. Ленинград. 1873. – Л, 1973. – 29с.
463010
   "Западноевропейская резная кость IX-XIX веков", выставка. Ленинград. 1973. – Л, 1973. – 95с.
463011
   "Западноевропейские плакетки XV-XVII веков", выставка. Ленинград. 1876. – Л, 1976. – 68с.
463012
   "Западноевропейский рисунок и живопись", выставка произведений. Москва. 1973. – Москва, 1973. – 176с.
463013
  Можейко И.В. "Западный ветер - ясная погода" / И.В. Можейко. – М., 1984. – 352с.
463014
  Вовканич С. "Запанувати у своїй сторонці" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 7). – С. 4-5


  Отець Михайло Вербицький - насамперед соборник.
463015
  Спектор В. "Запах "Красной Москвы" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0131-8136
463016
  Куценко М.М. "Запах слова" Миколи Хвильового як асоціативно-символічне оформлення реальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 12-17. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить структурно-психоаналітичний аналіз концепту "запаху слова" М. Хвильового на прикл. новели "Арабески". Поняття розглянуто як асоціативно-символічний феномен, породжений внутрішнім досвідом та "сферичним" мисленням письм., а також ...
463017
  Кузьменко Ю. "Запахла осінь в"ялим тютюном..." // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Про літературні студії в Центрі літературної творчості. "Директор Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Кузьмович Наєнко подав коротку історію літературних зібрань у нашому Університеті".
463018
  Лисенкова А. "Заперечення" як ілокутивна домінанта мовленнєвого акту // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 112-118
463019
  Дыханова Б.С. "Запечатленный ангел" и "Очарованный странник" / Б.С. Дыханова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 174 с.
463020
  Черкаська Д. "Запис життя" Лазаря Мойсейовича Славіна: біограма у науковій біографістиці // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 176-181. – ISBN 978-617-7399-06-2
463021
  Зуб "Записки в Персии": маловідомий документ з Інституту рукопису НБУВ / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 71-86. – ISSN 1608-0599
463022
  Ван Ши-фу [Западный флигель : пьеса-цзацзюй : с комментариями нового издания / Ван Ши-фу. – [Шанхай
Ч. 1-2]. – 1955. – [170] с., ил. – Опис. по переводу. - 2 части в одном контейнере
463023
  Гришин М.В. «Западоцентризм» и реакция на него представителей восточных культур в процессе межкультурного контакта // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 6-11. – ISSN 2073-9702


  В данной статье рассматриваются проблемы межкультурных контактов стран Запада и Востока. Факторы, влияющие на межкультурный обмен, крайне разнообразны, и определяются «картиной мира» конкретной субкультуры и ее представителей, вступающих в контакт. ...
463024
  Гармаш И.И. Занимательная автоматика / И.И. Гармаш. – Киев, 1982. – 169с.
463025
  Дояренко А.Г. Занимательная астрономия / А.Г. Дояренко. – М, 1956. – 184с.
463026
  Комаров В.Н. Занимательная астрофизика / В.Н. Комаров, Б.Н. Пановкин. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
463027
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – М., 1983. – 184с.
463028
  Лункевич В.В. Занимательная биология / В.В. Лункевич. – Москва : Наука, 1965. – 273 с. : 1 порт. ил.
463029
  Сарычева З.А. Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – 99, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 96-100. – ISBN 966-306-113-7
463030
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 1. – Москва, 1960. – 80 с.
463031
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. – М., 1965. – 92с.
463032
  Лаптев Ю.П. Занимательная генетика / Ю.П. Лаптев. – Москва : Колос, 1982. – 127 с. : ил.
463033
   Занимательная география. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1974. – 207с.
463034
  Разумовская О.К. Занимательная география / О.К. Разумовская, Е.Т. Козловский. – Санкт- Петербург : Кристалл, 1999. – 192с. – ISBN 5-85300-00
463035
  Нуртазина Р.Б. Занимательная грамматика / Р.Б. Нуртазина. – Алма-Ата, 1966. – 96с.
463036
  Леонова Л.А. Занимательная грамматика / Л.А. Леонова. – Калинин, 1974. – 120с.
463037
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция : Рассказы о древнегреческой культуре / М.Л. Гаспаров. – Москва : Новое литературное обозрение, 1998. – 384с. – ISBN 5-86793-047-5
463038
  Заянчковский И.Ф. Занимательная зоология / И.Ф. Заянчковский. – Челябинск, 1955. – 248с.
463039
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – М, 1961. – 236с.
463040
  Куприн А.М. Занимательная картография : книга для учащихся 6-8 кл. сред. шк. / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с. – ISBN 5-09-001479-5
463041
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – М, 1974. – 64с.
463042
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 223с.
463043
   Занимательная криминалистика. – Х, 1995. – 287с.
463044
   Занимательная математика. – М, 1987. – 112с.
463045
  Косневски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер / Ч. Косневски; Баяковский Ю.М. – Москва : Мир, 1987. – 192 с.
463046
  Мезенин Н.А. Занимательная металургия / Н.А. Мезенин. – Свердловск, 1967. – 132с.
463047
   Занимательная микробиология. – М, 1967. – 192с.
463048
  Лисица М.П. Занимательная оптика : 90-летию Нац. акад. наук Украины посвящается / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 978-966-171-067-1
Т. 4 : Физиологическая оптика. Биолюминесценция. – 2008. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-161


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
463049
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – Москва, 1987. – 126с.
463050
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – М., 1989. – 126с.
463051
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – М.Л., 1956. – 264с.
463052
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 264 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 454)
463053
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
463054
  Белоусов В.М. Занимательная стандартизация / В.М. Белоусов. – Л, 1974. – 127с.
463055
   Занимательная статистика. – М, 1980. – 120с.
463056
  Голуб И.Б. Занимательная стилистика / И.Б. Голуб, Д.Э. Рознеталь. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с.
463057
  Куприн А.М. Занимательная топография : пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1977. – 112 с.
463058
  Куприн А.М. Занимательная топография : Пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Недра, 1977. – 112с.
463059
  Гартман З. Занимательная физика / З. Гартман, 1924. – 95 с.
463060
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1971. – 263с.
463061
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
Кн. 2. – 1994. – 270 с.
463062
  Артамонов В.И. Занимательная физиология растений / В.И. Артамонов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 336с.
463063
  Левашов В.И. Занимательная химия / В.И. Левашов. – М., 1962. – 132с.
463064
  Вальдгард С.Л. Занимательная электротехника. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1961. – 275с.
463065
  Злотин А.З. Занимательная энтомология / А.З. Злотин, А.П. Галкин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с. : ил.
463066
  Вишневецкий И. Занимательная энтомология : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
463067
  Малахов А.А. Занимательно о геологии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240с. – (Эврика)
463068
  Мезенин Н.А. Занимательно о железе / Н.А. Мезенин. – 2-е изд. – М, 1977. – 151с.
463069
  Томилин А.Н. Занимательно о космогонии. / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 336с. – (Эврика)
463070
  Иванова В.А. и др. Занимательно о русском языке / В.А. и др. Иванова. – Л, 1990. – 251с.
463071
   Занимательно о физике и математике. – Москва : Наука, 1987. – 144 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 50)
463072
  Власов Л.Г. Занимательно о химии / Л.Г. Власов, Д.Н. Трифонов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1968. – 254с.
463073
  Куприн А.М. Занимательно об ориентировании : пособ. для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1980. – 96 с.
463074
   Занимательное азбуковедение. – М, 1991. – 368с.
463075
  Гниловской В.Г. Занимательное краеведение : Беседы с юными краеведами о природе Ставропольского края / В.Г. Гниловской. – Ставрополь, 1954. – 328с.
463076
  Борисов В.И. Занимательное краеведение / В.И. Борисов. – Краснодар, 1969. – 96с.
463077
  Буруковская Т.Г. Занимательное краеведение / Т.Г. Буруковская. – Калининград, 1989. – 188с.
463078
   Занимательное природоведение. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1978. – 95с.
463079
  Григорьев Г.П. Занимательное пчеловодство. / Г.П. Григорьев. – Донецк, 1968. – 392с.
463080
  Злотин А.З. Занимательное шелководство / А.З. Злотин. – К., 1973. – 58с.
463081
  Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание / В.Г. Ветвицкий. – Москва-Ленинград, 1966. – 159с.
463082
  Завьялов А.И. Занимательные вопросы юного географа / А.И. Завьялов. – Москва, 1960. – 45с.
463083
   Занимательные географические задачи и вопросы. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 128с.
463084
  Линдгрен Г. Занимательные задачи на разрезание / Г. Линдгрен; Пер. с англ. Ю.Н.Сударева; Под ред. И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1977. – 256 с.
463085
   Занимательные занятия с юннатами. – Ижевск, 1968. – 164с.
463086
  Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии : пособие для учителей / В.Н. Алексинский. – Москва : Просвещение, 1980. – 126 с. : ил. – Библиогр.: с. 126
463087
  Вдовикин А.И. Занимательные электронные устройства / А.И. Вдовикин. – Москва, 1981. – 80 с.
463088
  Махлин М.Д. Занимательный аквариум / М.Д. Махлин. – М., 1975. – 288с.
463089
   Занимательный алфавит. – 2-е изд. – М, 1986. – 126с.
463090
   Занимательный французский. – М, 1992. – 143с.
463091
  Симонович С. Заниматильное программирование: С++ : Книга для детей, родителей и учителей / С. Симонович, Г. Евсеев. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА. Инфорком-Пресс, 2001. – 368с. – ISBN 5-7805-0728-7
463092
   Занин Юрий Николаевич (1930-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1221 : фото. – ISSN 0016-7886
463093
  Трапезников В.Н. Занины. / В.Н. Трапезников. – Тула, 1978. – 256с.
463094
  Уэйд М. Заново "изобретая" библиотеку: роль стратегического планирования, маркетинга, внешних связей в деятельности Национальной библиотеки Шотландии / Мартин Уэйд // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 0130-9765


  Освещена деятельность Национальной библиотеки Шотландии: пересмотр своей роли и задачи как национальной и ведущей научной публичной библиотеки. Изложены основные факторы, влияющие на работу в условиях перемен, представлены три главных элемента, на ...
463095
  Иванов А. Заново водиться // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Фонду гарантирования вкладов, его оппонентам, другим участникам судебных процесов придется заново нарабатывать судебную практику в вопросах ничтожности сделок экс-менеджмента банков.
463096
  Шойгу Сергей Заново открыть Россию!... // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 52-55 : фото
463097
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий. – Москва : Наука, 1984. – 447с. – (Памятники письменности Востока)
463098
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий (Синь Бянь V - Дай Ши Пинхуа). – М, 1984. – 447с.
463099
  Обухова Л.А. Заноза / Л.А. Обухова. – М., 1961. – 408с.
463100
   Занурення = Immersion : [каталог]. – Київ : Центр Сучасного Мистецтва при НАУКМА, 2004. – 60 с. : фотоіл. – На парал. тит. арк. зазнач. художники: Грика, Новосєльські, Машлянко, Мица, Плотніцка, Смочиньскі, Тарасевіч. - Текст парал. укр., англ. - Кат. вид. за підтримки Центру міжнар. культ. співпраці "Інститут Адама Міцкевича"
463101
  Некрасов Андрій Занурення в Малайзію : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 26-30 : Фото
463102
  Котлярчук Андрій Занурення під землю : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-86 : Фото
463103
  Бацун В.Н. Занятие по творчеству Д. Шостаковича в общеобразовательной школе / В.Н. Бацун. – Куйбышев, 1974. – 15с.
463104
  Волкова А.А. Занятия в детском саду / А.А. Волкова. – Москва, 1940. – 36с.
463105
   Занятия историко-архивного кружка студентов Черниговского ИНО при Губархе, 1924. – 11с.
463106
  Бородич Л.А. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков / Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова. – М., 1988. – 77с.
463107
  Полетаева О. Занятия по географии / О. Полетаева. – Москва, 1922. – 67с.
463108
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – М, 1956. – 160с.
463109
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – 2-е изд. – М, 1957. – 168с.
463110
   Занятия по сельскохозяйственному труду в 4-7 классах. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1975. – 288с.
463111
  Федоренко Л.П. Занятия по стилистике в вечерней школе / Л.П. Федоренко. – М., 1968. – 160с.
463112
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике в старших классах : Автореф... канд. пед.наук: / Курапов Н.К.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 31л.
463113
  Щербатский Б.М. Занятия по стилистике в старших классах средней школы / Б.М. Щербатский. – Москва, 1951. – 183с.
463114
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике. / Н.К. Курапов. – М., 1960. – 76с.
463115
  Кириллов Б.Н. Занятия по тактической подготовке на ящике с песком. / Б.Н. Кириллов, М.Д. Шерстнев. – М., 1967. – 78с.
463116
   Занятия по техническому труду, 1985. – 128с.
463117
   Занятия по техническому труду. – М, 1985. – 224с.
463118
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (4-6 классы). – М, 1971. – 368с.
463119
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (7-8 кл.). – М, 1972. – 208с.
463120
   Занятия по трудовому обучению. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 206с.
463121
   Занятия по трудовому обучению (5-7 кл.). – М, 1989. – 191с.
463122
  Чумак Н.Г. Занятия по трудовому обучению в 5 классе: пособие для учителя. / Н.Г. Чумак, М.И. Матрохин. – К., 1989. – 140с.
463123
   Занятия по трудовому обучению. 5 класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1989. – 174с.
463124
  Лабзина А.Я. Занятия по трудовому обучению. Обработка тканей, кулинарные, ремонтные и электротехнические работы: (5-й кл.) / А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 141с.
463125
  Рипа М.Д. Занятия физической культурой со школьниками , отнесенными к специальной медицинской группе / М.Д. Рипа. – М, 1988. – 175с.
463126
  Третьяков Н.А. Занятия физкультурой и спортом по месту жительства / Н.А. Третьяков, Р.А. Белов. – К., 1988. – 102с.
463127
  Азизян Зинаида Геворковна Занятность населения в сфере услуг Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Азизян Зинаида Геворковна ; АН Армянской ССР, Ин-т экономики. – Ереван, 1974. – 36 с.
463128
   Занятость в небольших городах. – М, 1978. – 207с.
463129
  Гурвич Е. Занятость в российском бюджетном секторе: значимы социальные или экономические факторы? / Е. Гурвич, А. Хазанов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 28-56 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
463130
  Бабкина З.В. Занятость в социалистической экономике глазами запада / З.В. Бабкина. – Москва, 1989. – 93 с.
463131
  Новицкий А.Г. Занятость в сфере обслуживания населения / А.Г. Новицкий. – М, 1987. – 269с.
463132
  Ламанов П.И. Занятость в условиях интенсификации колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ламанов П.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
463133
  Рузавина Е.И. Занятость в условиях интенсификации производства / Е.И. Рузавина. – Москва, 1975. – 124с.
463134
  Машика Т.А. Занятость женщин и материнство / Т.А. Машика. – Москва : Мысль, 1989. – 285с.
463135
   Занятость и безработица в странах развитого капитализма. – М, 1982. – 304с.
463136
  Капустин К.И. Занятость и воспроизводство народонаселения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Капустин К.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра политэкономии. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
463137
  Базылева М.М. Занятость и ее мотивационные особенности в современной Беларуси // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 130-136. – ISSN 2306-546X
463138
  Нефедова Т.Г. Занятость и отходничество населения в Ставропольском крае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100 : рис. – Библиогр.: с. 99-100. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
463139
   Занятость населения. – М, 1983. – 183с.
463140
  Квон Л.А. Занятость населения в условиях социалистического расширения воспроизводства / Л.А. Квон. – Алма-Ата, 1982. – 155с.
463141
  Русанов Е.С. Занятость населения и использование трудовых ресурсов. / Е.С. Русанов. – М., 1965. – 144с.
463142
  Безпер О.Д. Занятость населения как фактор устойчивого развития // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 56-60
463143
  Райкевич А. Занятость населения Польши / А. Райкевич. – М, 1970. – 272с.
463144
  Новицкий А.Г. Занятость пенсионеров / А.Г. Новицкий, Г.В. Миль. – М, 1981. – 248с.
463145
  Закарян Г.А. Занятость т использование трудовых ресуров (на материалах колхозов Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Закарян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
463146
  Грязнова Л.Н. Занятость: уровень, структура и формы регулирования / Л.Н. Грязнова, Г. Марусис. – Минск, 1994. – 93с.
463147
  Лутак Н.Г. Заняття "Електричний струм" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 10-11 : рис.
463148
  Лутак Н.Г. Заняття "Хімічна небезпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-13 : фото
463149
  Юхимович О.А. Заняття гуртка з економіки на тему "Грошові реформи. Історія розвитку українських грошей. Грошові реформи в Україні" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 17-21 : фото
463150
  Карпенко Ю. Заняття для справжніх метеорологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Навчальна практика студентів кафедри метеорології та кліматології географічного факультету.
463151
  Білоножко Н.Є. Заняття з англійської мови на тему "Цінності сучасного світу" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 54-62. – ISSN 1817-8510
463152
  Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика) : Навч. пос. для вчителів англ. мови та студ. вищих пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна. – Умань, 2003. – 250с. – ISBN 966-7659-33-X
463153
  Климентова О.В. Заняття з мови як засіб психокорекції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 57-60
463154
  Богуш А.М. Заняття з розвитку мови дітей старшого дошкільного віку / А.М. Богуш. – Київ, 1980. – 155 с.
463155
  Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку : [посібник] / Е.С. Вільчковський. – Київ : Радянська школа, 1985. – 225 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
463156
  Беженар І.В. Заняття на тему "Мовний портфель для навчання англійського писемного мовлення" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 63-72. – ISSN 1817-8510
463157
   Занятые пары в Аркадакском районе. – Саратов, 1961. – 8 с.
463158
  Шешуряк Ю. Заняться портом // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  Реформировать украинскую портовую отрасль планируется по международным стандартам.
463159
  Сидельников О.В. Заоблачные гвардейцы / О.В. Сидельников. – Ташкетн, 1963. – 89с.
463160
  Кешоков А.П. Заоблачные люди : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Детская литература, 1964. – 79 с.
463161
  Кузнецов В.К. Заоблачный перевал: рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1980. – 96с.
463162
  Опрышко О.Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. / О.Л. Опрышко. – М, 1976. – 146с.
463163
  Морозова Юлія Заодно и помолодеем : Талассотерапия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С.124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
463164
  Ігнатенко М.І. Заозерна далина : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1960. – 84 с.
463165
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны. Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1980. – 400с.
463166
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны: Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1986. – 383с.
463167
  Викулов С.В. Заозерье / С.В. Викулов. – Москва, 1956. – 142с.
463168
  Русаков Е.Е. Заозерье: стихи / Е.Е. Русаков. – М., 1982. – 63с.
463169
  Ивашко И.А. Заокеанские встречи / И.А. Ивашко. – Симферополь, 1970. – 102с.
463170
  Журавлева В.И. Заокеанское путешествие С.Н. Сыромятникова, или Как убедить американцев изучать Россию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 87-100. – ISSN 0130-3864


  Статья, основанная на российских и американских источниках, посвящена деятельности Сергея Николаевича Сыромятникова, русского публициста, писавшем под литературным псевдонимом Сигма, мыслителя и общественного деятеля консервативного толка, ...
463171
   Заокеанська мрія. Аспен (Колорадо, США) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 21 : фото
463172
  Сергійчук В. Заокеанська наївність чи свідома заангажованість, або Скільки мільйонів життів українців забрав Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10-11 серпня (№ 142/143)
463173
  Гаврилюк Ю. Заокеанська несподіванка Першої світової - табори інтернування ... у Канаді // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 35-36. – ISSN 1230-2759
463174
  Радчик Р.В. Заокеанське життя Уласа Самчука в епістолярному інтер"єрі (З листів письменника до літературознавця Марії Білоус-Гарасевич) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 95-100


  У статті зроблено спробу дослідити пошук власного "я" в еміграції після Другої світової війни відомого українського письменника, першого редактора газети "Волинь" у Рівному (1941–1942 рр.) Уласа Самчука за його листами, надісланими до Марії ...
463175
  Олесенко Ю.О. Заокеанські "ультра" / Ю.О. Олесенко. – Київ, 1964. – 60с.
463176
  Гиппенрейтер В. Заонежье : Музей-заповедник под открытым небом / Фотографии и текст В.Гиппенрейтера; Худож.-сост. Г. Дмитриев. – Москва : Планета, 1972. – Расст.знак для научного фонда СФ/570217
463177
  Богданова Светлана Заонежье приоткрывает тайны : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-77 : Фото
463178
  Черный-Диденко Заостренные карандаши. / Черный-Диденко. – Киев, 1967. – 327с.
463179
  Кондратюк О.П. Заохочення і покарання дітей у сім"ї / О.П. Кондратюк. – Київ, 1964. – 48с.
463180
  Шелухін Д.Я. Заохочення і покарання як засіб виховання в радянській школі / Д.Я. Шелухін. – К, 1963. – 111с.
463181
  Гриценко Є.М. Заохочення переможців соціалістичного змагання / Є.М. Гриценко; АН УРСР. Інститут держави і права. – Київ : Наукова думка, 1975. – 88 с.
463182
  Парсяк В. Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг / В. Парсяк, К. Парсяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 6 (344), червень. – С. 4-7. – ISSN 1810-3944


  У контексті розширення меж економічної автономії вищих навчальних закладів викладено пропозиції щодо використання економічної мотивації персоналу до підвищення якості освітніх продуктів, які пропонуються ринку.
463183
  Хряпінський Петро Заохочення правомірної поведінки у кримінальному законодавстві України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 51-57
463184
  Крикун О.І. Заохочення соціального інвестування населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 201-211
463185
  Хряпінський П. Заохочення та покарання як парні категорії кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 137-141.
463186
  Льовіна В. Заохочення та порядок їхнього застосування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 102-105.
463187
  Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві європейських країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 195-206. – ISSN 2304-4556
463188
  Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві: теоретичні засади та практика застосування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Коломієць Наталія Володимирівна ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
463189
   Заохочення у службовому праві : навч. посібник / [Н.О. Армаш, Ю.А. Берлач, І.В. Болокан та ін.] ; за заг. ред. проф. Т.О. Коломоєць, проф. В.К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Ін Юре, 2017. – 357, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-546-5
463190
  Фіночко Ф.Д. Заохочення як вид переконання: історико-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 79-85. – ISSN 0201-7245
463191
  Форманюк В. Заохочення як засіб забезпечення трудової дисципліни // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 1561-4999
463192
  Хряпінський П.В. Заохочення як метод кримінально-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 419-426. – ISSN 1563-3349
463193
  Лазаренко В. Заохочувальна відзнака "За зразкову службу у Збройних Силах України" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 14-16. – ISSN 1811-542X


  Становлення та розвиток відомчої нагородної системи Міністерства оборони України.
463194
  Дудоров О. Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.73-79


  Звільнення від крим. відповідальності за несплату податків у разі їх сплати і сплати фінансових санкцій до вироку Суду
463195
  Гойко А.Ф. Заохочувальні виплати як засіб ефективного стимулювання ІТП / А.Ф. Гойко, Н.В. Бекініна // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-80.
463196
  Карпов В. Заохочувальні відзнаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 144-148
463197
  Щербина В.С. Заохочувальні заходи в господарських відносинах та їх профілактичне значення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються заохочувальні заходи в господарських відносинах і їх стимулююче, попереджувальне значення. Здійснена спроба класифікувати форми матеріального заохочення підприємств і організацій в господарсько-договірних відносинах. Робиться висновок про ...
463198
  Федоренко В. Заохочувальні норми в конституційному праві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 100-105
463199
  Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.В. Хряпінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 192с. – Шифр дубл.34 Хряп.Доп. 1 карт. юр. – ISBN 978-966-364-557-5
463200
  Хряпінський П. Заохочувальні норми у Кримінальному кодексі Наполеона // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 149-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
463201
  Хряпінський П.В. Заохочувальні санкції в системі заходів кримінально-правового характеру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-96. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
463202
  Капліна Г. Заохочувальні способи правового регулювання оплати найманої праці в умовах ринкових перетворень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 80-85.
463203
  Хряпінський П. Заохочувальні та компромісні норми кримінального законодавства: проблема співіснування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 220-230. – ISSN 1993-0909
463204
  Чухно А.А. Заохочувальні фонди та їх роль у матеріальному стимулюванні і підвищенні життєвого рівня трудящих // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
463205
   Заохочуємо розвиток турпотоків / Самойлов Юрій, Лакіс Аліна, Ларіна Оксана, Хорхе Урбіола Лопес де Монтенегро // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 28-33 : фото. – ISSN 1998-8044
463206
   Заочна математична олімпіада журналу "У світі математики" // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 70-71. – ISSN 1029-4171
463207
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 1. – 1957. – 71с.
463208
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 2. – 1959. – 104 с.
463209
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 3. – 1959. – 92 с.
463210
   Заочная школа юных математиков. Задание 4. – Казань, 1967. – 25с.
463211
   Заочная школа юных математиков. Задание 7. – Казань, 1968. – 20с.
463212
  Найдыш Л.М. Заочная экскурсия по Третьяковской галерее // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 34-38
463213
  Венгаренко Т.Л. Заочне рішення суду: доцільність впровадження // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 311-314. – ISBN 966-660-151-6
463214
  Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 123-130.
463215
  Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
463216
  Джордаш В. Заочне судочинство: "Гамлет" без Гамлета? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 16. – ISSN 1992-9277
463217
  Немирович І.О. Заочний жених : гумористичні повісті / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 271 с.
463218
  Бичкова С.С. Заочний розгляд в цивільному процесі України: окремі проблеми теорії та практики // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7096-97-8
463219
  Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : монографія / Ю.В. Навроцька. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 175-190 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-360-5
463220
  Омельченко І.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 223-225. – ISBN 978-966-301-169-1
463221
  Коссак С. Заочний розгляд справи за процесуальним законодавством України та зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-57.
463222
  Кучерук К.І. Заочний розгляд цивільних справ як форма цивільного судочинства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 45-48. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
463223
   Заочники. – Сталино-Донбасс, 1961. – 58с.
463224
  Новоселов А. Заочники // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 237-238. – ISSN 1728-8568
463225
   Заочное образование за рубежом. – Москва, 1978. – 24с.
463226
  Громкова М.Т. Заочное обучение в средних специальных учебных заведениях / М.Т. Громкова. – М, 1990. – 174с.
463227
  Ашкинадзе И.И. Заочное обучение и подготовка кадров для туриндустрии / И.И. Ашкинадзе, В.И. Протуренко, И.И. Украинцева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0869-3617


  Исследования, проводимые в Анапском филиале Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, показывают, что основной проблемой туризма в России, в том числе и в Краснодарском крае, является отсутствие должного уровня сервиса. ...
463228
  Перевезенцева Д.О. Заочное обучение: основная проблема и её решение / Д.О. Перевезенцева, Н.Ф. Стась // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  Контроль в учебном процессе выполняет диагностическую, обучающую, развивающую и воспитательную функции и поэтому является обязательным элементом любой технологии обучения. Основная проблема заочного обучения - отсутствие контроля студентов на ...
463229
   Заочное педагогическое образование. – М, 1950. – 120с.
463230
   Заочное педагогическое образование. – М, 1951. – 192с.
463231
   Заочное педагогическое образование. – М, 1953. – 123с.
463232
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1954. – 144с.
463233
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1954. – 120с.
463234
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1955. – 128с.
463235
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1955. – 176с.
463236
   Заочное педагогическое образование. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 168с.
463237
  Бендерская Е.Г. Заочное разбирательство уголовных дел в странах СНГ: сравнительно-правовой анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 99-112. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
463238
   Заочное торговое образование. – Москва, 1960. – 128с.
463239
   Заочное университетское образование. – Москва, 1957. – 155с.
463240
   Заочное университетское образование. – Москва, 1967. – 72с.
463241
   Заочное университетское образование. – Москва, 1968. – 80с.
463242
   Заочное университетское образование. – Москва, 1968. – 60с.
463243
   Заочное университетское образование. – Москва, 1969. – 132с.
463244
   Заочное университетское образование. – Москва, 1971. – 138с.
463245
  Давыдов Ф. Заочные курсы немецкого языка для инженеров и техников / Ф. Давыдов ; под ред. Т.Л. Аксельрода ; Бюро заоч. обуч. при Главполитпросв. , Ин-т повыш. квал. адм. и инж.-техн. перс. при ВСНХ СССР. – [Москва]
№ 19. – 42 с.
463246
  Давыдов Ф. Заочные курсы немецкого языка для инженеров и техников / Ф. Давыдов ; под ред. Т.Л. Аксельрода ; Бюро заоч. обуч. при Главполитпросв. , Ин-т повыш. квал. адм. и инж.-техн. перс. при ВСНХ СССР. – [Москва]
№ 20. – 44 с.
463247
   Заочные курсы по диалектическому материализму для научных сотрудников. – М.-Л., 1931. – 72с.
463248
   Заочные математические олимпиады. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1986. – 175с.
463249
   Заочный абонемент. – К, 1951. – 36с.
463250
  Плеский Г.М. Заочный абонемент / Г.М. Плеский. – М., 1953. – 40с.
463251
  Гавел В. Заочный допрос / В. Гавел. – М., 1991. – 214с.
463252
   Заочный факультет. – Л, 1936. – 11с.
463253
  Ватаманюк О.З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз = Savings in the economy of Ukraine: macroeconomic analysis / О. Ватаманюк; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 536с. – ISBN 978-966-613-522-6
463254
  Дем"янчук О.О. Заощадження в інституційних секторах економіки України: "парадокси", особливості, чинники, динаміка // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 48-55


  У статті розглянуто "парадокси" процесу заощадження в Україні, динаміку національних заощаджень та систему чинників процесу заощадження в різних інституційних секторах економіки. Доведено, що "парадокси" та особливості процесу заощадження в Україні ...
463255
  Кізима Т.О. Заощадження домашніх господарств: сутнісно-теоретичні та класифікаційні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 200-206
463256
  Янель Ю.А. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація / Ю.А. Янель, К.О. Солом"янова // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 9-13
463257
  Степанова А. Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни / А. Степанова, Є. Удод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні фактори та мотивацію формування заощаджень домогосподарств, надано пропозиції щодо трансформації заощаджень в інвестиційний ресурс. Освещены основные факторы и мотивацию формирования сбережений домохозяйств, разработаны предложения ...
463258
  Носова Є. Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-80. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Визначена роль заощаджень домогосподарств у розвитку економіки, розглянуті напрями інвестування заощаджень, охарактеризована динаміка депозитних вкладів у банках, кредитних спілках, участь домогосподарств в ІСІ, проведена порівняльна характеристика ...
463259
  Кізима Т.О. Заощадження домогосподарств: свтовий досвід і вітчизняні реалії // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 171-176
463260
  Овчаренко І. Заощадження на півтисячоліття // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 17-19. – ISSN 1726-3077


  Повернення громадянам вкладів в Ощадбанку СРСР
463261
  Осецький В.Л. Заощадження населення та інвестиції в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні прогресивні форми трансформації заощаджених ресурсів в інвестиції, пріоритети активізації фінансових інститутів по підвищенню ефективності заощаджень. Modern progressive forms of transformation of the saved up resources to ...
463262
  Нехайчук Д. Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 66-73. – ISSN 1818-5754
463263
  Мельник О. Заощадження населення як джерело інвестицій : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 66-67 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
463264
  Рамський А.Ю. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки / А.Ю. Рамський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2011. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-8276-16-3
463265
  Буркальцева Д. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 75-80. – ISSN 1605-2005
463266
  Тропіна В.Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 2306-6806
463267
  Захарін С. Заощадження та інвенстиції в корпоративному секторі України в контексті макроекономічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
463268
  Базилевич В. Заощадження та їх страховий захист у структурі інвестування економіки : пошуки науковців / В. Базилевич, С. Волосович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 54-58 : Табл., рис.
463269
  Бобух І. Заощадження як джерело зростання обсягу національного багатства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 7-12. – ISSN 1810-3944
463270
  Фомішина В.М. Заощадження як суперечливий чинник економічного зростання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.305-310. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
463271
  Копилов А.А. Заощаджувальна поведінка населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
463272
  Мохаммед Охідул Хак Заощаджувальна поведінка студентів університетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 409-419 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
463273
  Гончаров Володимир Заощадимо на гарантіях? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
463274
  Решетов А.Е. Запавшие в душу картины. / А.Е. Решетов. – Л., 1972. – 182с.
463275
  Глоба А. Запад / А. Глоба. – М, 1936. – 222с.
463276
  Хлынина Т.П. Запад в восприятии советского человека 1920-х годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38-48. – ISSN 0869-5687
463277
  Есипов Владимир Запад в конце туннеля // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
463278
   Запад вблизи. – М, 1982. – 794с.
463279
  Ибрагимов Ф Д. Запад и аравийские страны Персидского залива / Ф Д. Ибрагимов, . – М., 1991. – 158с.
463280
  Петляков Г.Н. Запад и Восток / Г.Н. Петляков. – К, 1935. – 232с.
463281
  Конрад Н.И. Запад и Восток : Статьи / Н.И. Конрад. – Москва, 1966. – 520с.
463282
  Конрад Н.И. Запад и Восток : Статьи / Н.И. Конрад. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1972. – 496с.
463283
  Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории / В.А. Зарин. – Москва, 1991. – 261с.
463284
  Мамонова М.А. Запад и Восток: традиции и новации рационального мышления / М.А. Мамонова. – М., 1991. – 119с.
463285
  Атик А.А. Запад и мусульманский Восток : две парадигмы взаимного восприятия // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 38 : Присвячено 10-й річниці заснування Київського університету "Східний світ" і 88-літтю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – С. 29-36. – ISSN 1682-671Х
463286
  Тарле Е.В. Запад и Россия : Статьи и документы из истории XVIII-XX в.в. / Е.В. Тарле. – Птгр., 1918. – 221 с.
463287
  Аверков В. Запад поможет Афганистану // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 0321-5075
463288
  Синяк Д. Запад с нами // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 22 (482), 03.06.2016. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093
463289
  Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. - VII в. н.э. / Л.А. Боровкова. – М, 1989. – 177с.
463290
  Гаррисон Г. Запад Эдема : [роман] / Гарри Гаррисон ; пер. с англ. – Екатеринбург : Виктори, 1992. – 400 с. – ISBN 5-87914-001-6
463291
  Соболев Р.П. Запад: кино и молодежь / Р.П. Соболев. – М, 1971. – 303с.
463292
  Гришаев С.В. Запад: правда и вымыслы о населении СССР / С.В. Гришаев. – Красноярск, 1992. – 125с.
463293
  Бровченков А.Е. Запад: реклама и действительность / А.Е. Бровченков. – М., 1962. – 223с.
463294
  Бровченко А.Е. Запад: реклама и действительность / А.Е. Бровченко. – М, 1962. – 223с.
463295
  Мозесон Д.Л. Западинный микрорельеф северной части Прикаспийской низменности и его влияние на перераспределение стока. : Автореф... канд. геогр.наук: / Мозесон Д.Л.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1954. – 16л.
463296
  Осинский И.Н. Западная / И.Н. Осинский. – Минск, 1987. – 141 с.
463297
  Черч Р.Дж. Западная Африка : Природная среда и ее хозяйственное использование / Р.Дж. Черч. – Москва : Иностранной лит-ры, 1959. – 478с.
463298
  Гаврилов Н.И. Западная Африка под гнётом Франции / Н.И. Гаврилов. – М., 1961. – 211с.
463299
   Западная Африка: Сененгал = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 52-61 : Фото
463300
  Егоров Г. Западная Белоруссия / Г. Егоров. – Москва, 1939. – 40с.
463301
  Полуян И.В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929-1933 гг. / И.В. Полуян. – Минск, 1991. – 207с.
463302
  Сахаров И.В. Западная Бенгалия : Этнодемографический и этногеографический очерк / И.В. Сахаров; Под общ.ред. Семевского Б.Н. – Ленинград : Наука, 1977. – 372с.
463303
  Нилов Ф.Н. Западная Бенгалия: Политические проблемы / Ф.Н. Нилов. – Москва, 1972. – 255с.
463304
  Романенко В.И. Западная библеистика второй половины XX - начала XXI вв. о проблеме страдания в Книге Иова // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 79-101
463305
  Берч Г. Западная Германия - государство монополий. / Г. Берч. – Москва, 1962. – 203с.
463306
  Кучинский Ю. Западная Германия - колония США / Ю. Кучинский. – М., 1950. – 95с.
463307
  Кучинский Ю. Западная Германия - колония США / Ю. Кучинский. – М., 1950. – 96с.
463308
  Ходов Л.Г. Западная Германия / Л.Г. Ходов. – М., 1962. – 48с.
463309
  Кортуа Н.М. Западная Грузия в конце XVIII в. в борьбе с турецкими захватчиками и ее присоединение к России : Автореф... канд .ист.наук: / Кортуа Н. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 25 с.
463310
  Зак Л.А. Западная дипломатия и внешне-политические стереотипы / Л.А. Зак. – М, 1976. – 287с.
463311
  Юданов Ю.И. Западная Европа -- Япония: движение капиталов / Ю.И. Юданов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
463312
   Западная Европа - эволюция экономической структуры. – М, 1988. – 247с.
463313
   Западная Европа. – М. – 624с.
463314
  Сальников С.С. Западная Европа : (Экономико-географическая характеристика) / С.С. Сальников. – Ленинград : Знание, 1975. – 65с.
463315
  Грицай О.В. Западная Европа / О.В. Грицай. – М., 1988. – 148с.
463316
  Гладкий Ю.Н. Западная Европа : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 10-15 : Табл. – ISSN 0016-7207
463317
   Западная Европа 80-х годов: идейно-политическая борьба и рабочее движение. – М, 1988. – 438с.
463318
  Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII веков / А.Л. Ястребицкая. – Москва, 1978. – 175 с.
463319
  Кареев Н.И. Западная Европа в новое время / Н.И. Кареев. – Петербург, 1922. – 121 с.
463320
  Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности / Н.А. Казакова. – Л, 1980. – 279с.
463321
   Западная Европа в современном мире
1. – 1979. – 364с.
463322
   Западная Европа в современном мире
2. – 1979. – 317с.
463323
  Грацианский Н. Западная Европа в средние века. Источники социально-экономической истории / Н. Грацианский. – М.-Л., 1925. – 92с.
463324
  Водовозов В.В. Западная Европа и Америка после войны : факты и цифры / В. Водовозов. – Петербург : Государственное издательство, 1922. – 208 с.
463325
  Носенко Владимир Иванович Западная Европа и исламизм: противостояние усиливается // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-103. – Бібліогр.: с. 94-101. – ISSN 0131-2227
463326
   Западная Европа и культурная экспансия "американизма". – М, 1985. – 253с.
463327
  Княжинский В.Б. Западная Европа и проблема мирного сосуществования / В.Б. Княжинский. – Москва, 1963. – 287с.
463328
   Западная Европа и развивающиеся страны: проблемы безопасности. – М, 1987. – 193с.
463329
   Западная Европа и США. – М, 1968. – 447с.
463330
  Кирова К.Э. Западная Европа, 1917-й / К.Э. Кирова. – Москва, 1977. – 191 с.
463331
   Западная Европа, милитаризм и разоружение. – М, 1966. – 156с.
463332
  Ерамов Р.А. Западная Европа. в кн.: физич. геогр. материков и океанов / Р.А. Ерамов. – М., 1960. – 319с.
463333
  Фактор Г.Л. Западная Европа: аграрно-промышленный комплекс и деревня / Г.Л. Фактор; Отв. ред. В.В. Любимова. – Москва : Наука, 1977. – 280 с.
463334
   Западная Европа: борьба труда и капитала. – М, 1982. – 335с.
463335
  Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция / В.Г. Барановский. – Москва, 1988. – 194с.
463336
   Западная Европа: классовые бои прлетариата. – М, 1978. – 443с.
463337
  Кушин М.А. Западная Европа: космическая техника и экономика / М.А. Кушин. – Минск, 1975. – 167с.
463338
  Кретова Т.М. Западная Европа: молодежь в мире капитала / Т.М. Кретова. – М., 1979. – 191с.
463339
  Дубсон Б.И. Западная Европа: монополии и новые рынки / Б.И. Дубсон. – Москва : Международные отношения, 1971. – 176 с.
463340
  Яровой В.И. Западная Европа: общественное движение за мир (вторая половина 70-х - 80-е гг.) / В.И. Яровой. – Киев, 1991. – 242с.
463341
   Западная Европа: парадоксы регулирования. – Москва, 1988. – 248 с.
463342
   Западная Европа: политическая и военная интеграция. – М, 1984. – 271с.
463343
   Западная Европа: проблемы рабочих-иммигрантов. – М, 1990. – 47с.
463344
  Молчанов Н.Н. Западная Европа: раскол или единство? / Н.Н. Молчанов. – М., 1960. – 48с.
463345
  Борко Ю.А. Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции / Ю.А. Борко. – М, 1975. – 302с.
463346
   Западная Европа: трудящиеся против монополий. – М, 1965. – 447с.
463347
  Маттиас Баседо Западная и Центральная Африка // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 193-210. – ISSN 0869-44435
463348
  Дешпанде С.Д. Западная Индия : географический обзор / С.Д. Дешпанде; Под ред.М.К.Федоренко. – Сокр.пер. с англ. – Москва, 1956. – 262 с.
463349
  Княжинская Л.А. Западная Индия / Л.А. Княжинская. – Москва, 1959. – 310 с.
463350
  Костырченко Г.В. Западная историография о советском еврействе: в плену идеологических схем // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 379-400. – ISBN 978-5-8055-0220-1
463351
  Лест Э. Западная марка продолжает падать / Э. Лест. – Москва, 1957. – 494с.
463352
  Грум-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Г.Е. Грум-Гржимайло. – С.-Петербург
Т. 1 : Описание природы этих стран. – 1914. – XII, 569 с.
463353
  Грумм-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Грумм-Гржимайло. – Ленинград
Т. 2 : Исторический очерк этиз тран в связи с историей Срелней Азии. – 1926. – 898с .
463354
  Грумм-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Грумм-Гржимайло. – Ленинград
Т.3 : Антропологический и этнографический очерк этих стран. – 1926. – 415 с.
463355
  Вилков В.Ю. Западная нациология 20 столетия : концептуальные портреты / Вилков В.Ю. ; Отто Бауэр, Освальд Шпенглер, Фридрих Мейнеке, Ганс Кон, Курт Хюбнер, Отто Данн, Юрген Хабермас, Энтони Смит. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 424с. – ISBN 978-966-1516-02-0
463356
  Домбровский Н.В. Западная область : ІІІ область госплана / Н.В. Домбровский. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1930. – 88 с.
463357
  Шипов Я.А. Западная окраина. / Я.А. Шипов. – М., 1986. – 271с.
463358
   Западная политика афинской рабовладельческой демократии времени Перикла : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гордеев В. Н,; Гордеев В. Н. ; ЛГУ. – Москва, 1951. – 14 с.
463359
   Западная поэзия конца XVIII- начала XIX веков. – Москва : Лабиринт, 1999. – 320с. – ISBN 5-87604-111-4
463360
  Варламова Н.В. Западная правовая культура: уникальность или универсальность? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 93-104. – ISSN 0869-0499
463361
  Нагодкина С.А. Западная Пруссия в политике Фридриха II // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 6 (66). – С. 35-38. – ISSN 2070-9773
463362
  Рощин С.К. Западная психология как интрумент идеологии и политики. / С.К. Рощин. – М, 1980. – 303с.
463363
  Титов Ф.І. Западная Русь в борьбе за веру и народность в 17-18 вв /1654-1795 гг./ : Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк. /1606-1616-1721/ / Ф.І. Титов. – Киев : б/и, 1905. – 273с. – Вторая половина тома: 1725-1795 гг.
463364
  Суслов С.П. Западная Сибирь = Природа СССР. Научно-популярные очерки : Физико-географическая характеристика / С.П. Суслов. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 176с.
463365
  Аксарин И.И. Западная Сибирь / И.И. Аксарин. – Москва, 1954. – 47с.
463366
  Помус М.И. Западная Сибирь / М.И. Помус. – М., 1955. – 40с.
463367
  Помус М.И. Западная Сибирь / М.И. Помус. – Москва : Географгиз, 1956. – 643с.
463368
  Орлов В.И. Западная Сибирь : Очерки о природе и хозяйстве. Пособие для учителя / В.И. Орлов. – Москва, 1961. – 192с.
463369
   Западная Сибирь = Природные условия и естественные ресурсы СССР. – Москва : АН СССР, 1963. – 488с. : Карти
463370
  Ильичев А.И. Западная Сибирь / А.И. Ильичев, Р.М. Бурындин. – Новосибирск, 1971. – 343с.
463371
  Рыжиков А.И. Западная Сибирь (в описаниях путешествующих людей XIX в ) : Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 34-38 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
463372
  Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в.: Русское население и землевладельческое освоение / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1965. – 268с.
463373
  Гаврилов Н.С. Западная Сибирь в Великой Отечественной войне / Н.С. Гаврилов. – Барнаул, 1988. – 105с.
463374
  Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности / М.Ф. Косарев. – М., 1984. – 245с.
463375
  Корягина Т.А. Западная Сибирь в первые годы новой экономической политики (1921-1923гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корягина Т. А.; Том. ГУ. – Томск, 1969. – 19л.
463376
   Западная Сибирь в эпоху средневековья. – Томск, 1984. – 220с.
463377
   Западная Сибирь в Юрском периоде. – М, 1967. – 160с.
463378
  Бояршинова З.Я. Западная Сибирь накануне присоединения к России. Сельскохозяйственное освоение Западной Сибири русскими в феодальную эпоху : Автореф... докт. ист.наук: / Бояршинова З.Я.; Ленингр. отд. ин-та истории АН СССР. – Томск, 1967. – 110л.
463379
  Мысливченко А.Г. Западная социал-демократия :тенденции обновления и модернизации. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.3-14. – ISSN 0042-8744
463380
  Громов И. Западная социология / И. Громов, А. Мацкевич, В. Семенов. – Санкт-Петербург : Ольга, 1997. – 372с. – ISBN 5-86093-026-7
463381
  Зейналова С.С. Западная тематика в просветительской и романтической литературе в начале XX века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 70-73. – ISSN 1684-2618
463382
   Западная теоретическая социология 80-х годов. – М, 1989. – 157с.
463383
  Губа К.С. Западная теория в Петербургской социологии: между Максом Вебером и Эрвином Гоффманом // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 83-97. – ISSN 0132-1625
463384
  Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г.Дж. Берман. – 2-е издание. – Москва : МГУ: Издательская группа ИHФРА*М-HОРМА, 1998. – 624с. – ISBN 5-211-03624-7
463385
   Западная Украина - ворота в Европу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 84-87 : Фото
463386
  Мин Д. Западная Украина / Д. Мин. – Москва : ОГИЗ ; Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 48 с.
463387
  Вайль Петр Западная Украина : Закарпатское время. После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 180-194 : Фото. – ISSN 1029-5828
463388
   Западная Украина и Западная Белоруссия. – Сталинград, 1939. – 71с.
463389
  Борисенок Юрий Западная Украина и Западная Белоруссия: депортации 30-х годов // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 6 (984). – С. 43-49. – ISSN 0130-1640
463390
   Западная философия: итоги тысячелетия / К. Ясперс, В. Брюнинг, Н. Гартман, А. Шмидт, Д. Папини, Де Унамуно; Сост. В.М. Жамиашвили: Ред. А.В. Перцев; Пер. на русск. яз.: Перцев А.В., Лаптев А.А. и др. – Екатеринбург; Бишкек : Деловая книга; Одиссей, 1997. – 656с. – ISBN 5-88687-027-Х; 5-86745-025-2
463391
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Западная цивилизация глазами мусульманина / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Пер.под рук.Р.Алиева;Центр исламоведческих исследований"Иршад". – Баку : Иршад, 1994. – 240 с.
463392
  Каннингем Уильям Западная цивилизация с экономической точки зрения (Древний мир) : в 2 т., с 5-ю картами / Соч. В. Кеннингема ; Пер. с англ. П.С. Когана. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 1. – 1902. – [4], 200 с., 5 л. карт. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
463393
  Кеннингем Уильям Западная цивилизация с экономической точки зрения (Средние века и Новое время) : в 2 т., с 3-мя картами / Соч. В. Кеннингема ; Пер. с англ. П.С. Когана. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
[Т. 2]. – 1903. – VIII, 271 с., 3 л. карт. – Экз. деф., без обл. и отсутств. 3 л. карт. – Библиогр. в примеч.
463394
  Маковецкий Вадим Западная Чехия как перспективное направление // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
463395
  Федоров В.П. Западная экономика: бессистемность вместо циклов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С.5-17. – ISSN 0201-7083
463396
  Наумов Г.В. Западная Якутия : (Экономико-географическая характеристика) / Г.В. Наумов. – Москва : АН СССР, 1962. – 143с.
463397
  Осинин В.С. Западнее Берлина / В.С. Осинин. – М, 1969. – 200с.
463398
  Соколовски Западните зони на Германия / Соколовски. – София, 1947. – 32с.
463399
  Гете И.В. Западно-восточный диван : [пер. с нем.] / Иоганн Вольфганг Гете ; изд. подг. И.С. Брагинский, А.В. Михайлов. – Москва : Наука, 1988. – 894 с. – (Литературные памятники)
463400
  Френкин А.А. Западно-германские консерваторы: кто они? / А.А. Френкин. – М., 1990. – 214с.
463401
  Серов В.А. Западно-германские репортажи / В.А. Серов. – Москва, 1974. – 216с.
463402
  Кареев Н.И. Западно-европейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков : Общая характеристика бюрократического государства и сословного общества "Старого порядка" / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – VIII, 452 с. – Библиогр.: "Общие сочинения по истории абсолютизма" (с. 435-441). – (Типологические курсы по истории государственного быта ; 4)
463403
   Западно-европейская графика XV-XX веков. – Л, 1985. – 198с.
463404
   Западно-европейская интеграция и мировая экономика. – М, 1979. – 350с.
463405
   Западно-европейская интеграция: политические аспекты. – М, 1985. – 336с.
463406
  Шишков Ю.В. Западно-европейская интеграция: современные тенденции развития и противоречия / Ю.В. Шишков. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
463407
   Западно-европейская социология ХІХ века : О.Конт, Д.С.Миль, Г.Спенсер; Тексты. – Москва : Международный Университет бизнеса и Управления, 1996. – 352с. – ISBN 5893130030
463408
  Клепацкий З.М. Западно-европейские международные организации / З.М. Клепацкий. – М, 1973. – 487с.
463409
  Кирилюк Ф.М. Западно-европейские социально-политические учения ХІХ века. / Ф.М. Кирилюк, А.Г. Ковш. – Киев, 1991. – 156с.
463410
   Западно-европейские торговые договоры послевоенного периода. – М
1. – 1925. – 274с.
463411
  Айрапетов А.П. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени / А.П. Айрапетов, А.И. Юдин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 203, [3] с. – ISBN 5-06-001838-5
463412
  Соколянский М.Г. Западно-европейский роман эпохи просвещения : пробл. типологии / М.Г. Соколянский. – Киев ; Одесса. : Вища школа, 1983. – 140 с. – Библиогр.: 124-133 (248 назв.)
463413
  Гвоздев А.Н. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетей. / А.Н. Гвоздев. – Л.-М., 1939. – 378с.
463414
   Западно-европейское искусство XV века. – М, 1972. – 41с.
463415
   Западно-европейское искусство второй половины XIX века. – М, 1975. – 208с.
463416
  Андреев Н. Западно-европейское средневековье : культурно-исторический очерк с 27 рисунками и 1 картой / Ник. Андреев. – 4-е пересмотр. изд. – Ленинград ; Москва : Книга, 1926. – 160 c. : ил. – Библиогр.: с. 159
463417
  Андреев Н.В. Западно-Европейское средневековье : с 27 рисунками и 1 картой / Н. Андреев. – 3-е изд. – Петербург ; Москва, 1923. – 160 с.
463418
  Довнар-Запольский М.В. Западно-русская община в XVI веке / [соч.] М. Довнар-Запольского. – Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1897. – 56, [2] с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, июль 1897 г.


  РГБ имеет электронный ресурс
463419
  Крамаренко М. Западно-русские церковные братства, ихпроисхождение и значение / М. Крамаренко. – 141 с.
463420
   Западно-Сибирская низменность : Очерк природы. – Москва : Географгиз, 1963. – 262с.
463421
   Западно-Сибирская равнина / С.А. Архипов, В.В. Вдовин, Б.В. Мизеров, В.А. Николаев. – Москва : Наука, 1970. – 280с.
463422
  Белорусов Д.В. Западно-Сибирский ТПК / Д.В. Белорусов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (В помощ лектору. Библиотечка "Территориально-производственные комплексы СССР")
463423
  Коболев В.П. Западно-Тарханкутская аномалия - миф или реальность? / В.П. Коболев, Ю.А. Богданов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 157-160 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
463424
  Авагян А.А. Западноармянская литература в 1915-1922 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Авагян А.А.; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 24л.
463425
  Глджян А.М. Западноармянская литературно-критическая мысль в 50-80 годы 19 века : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.03 / Глджян А.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 26л.
463426
  Мамиконян К.Г. Западноармянская поэзия 70-80-ых годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамиконян К.Г.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1978. – 29л.
463427
  Ананян Н.В. Западноармянский роман 50-60-ых годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Ананян Н.В.; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1971. – 49л.
463428
  Титанян Н.А. Западноармянский сатирический рассказ (1890-1900-е годы) : Автореф... канд. филол.наук: / Титанян Н. А.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1975. – 22л.
463429
  Даркович А.Л. Западнобелорусские земли в политике польского государства в 1919-1926 годах (на примере городского самоуправления белорусского Полесья) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-66. – ISSN 0132-1366
463430
  Мерцалов А.Н. Западногерманиские историки и мемуаристы о второй мировой войне / А.Н. Мерцалов. – Москва, 1967. – 203с.
463431
  Атанелишвили А.Г. Западногермано-турецкие отношения в 1949-1964 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Атанелишвили А.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
463432
  Мерцалов А.Н. Западногерманская буржуазная историография второй мировой войны / А.Н. Мерцалов. – Москва : Наука, 1978. – 272с.
463433
   Западногерманская буржуазная историография о проблемах всеобщей истории. – Караганда, 1988. – 140с.
463434
  Сухоруков С.Р. Западногерманская буржуазная историография советско-германских отношений / С.Р. Сухоруков. – Москва, 1976. – 231 с.
463435
  Задирако П.С. Западногерманская буржуазная социология на службе антикоммунизма / П.С. Задирако. – М., 1973. – 112с.
463436
  Дзюбинская В.С. Западногерманская новелла 1945-49 годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.644 / Дзюбинская В.С. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
463437
  Елисеев М.Г. Западногерманская политика междунароной изоляции ГДР и ее крах. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.573 / Елисеев М.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 31л.
463438
  Тульчинский М.Р. Западногерманский "остфоршунг". Основные направления изучения истории ПНР, СССР и ЧССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тульчинский М.Р. ; АН СССР , Ин-т славяноведения. – Москва, 1966. – 17 с.
463439
  Тихонов Николай Степанович Западногерманский капитал в Иране / Тихонов Николай Степанович. – Баку : Элм, 1972. – 92с.
463440
   Западногерманский капитал в экономике США. – М, 1988. – 36с.
463441
  Каландаров С.И. Западногерманский неоколониализма в Азии на современном этапе (1960-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каландаров С.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 18л.
463442
  Истягин Д.Г. Западногерманский реваншизм и европейская безопасность / Д.Г. Истягин. – Москва, 1965. – 34с.
463443
  Пустогаров В.В. Западногерманский реваншизм и международное право / В.В. Пустогаров ; отв. ред. В.Н. Кудрявцев ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1986. – 109, [3] c.
463444
  Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе / Алексей Веселовский. – 4-е изд., доп. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1910. – VIII, 267 с. – Экз. № 439028 деф., отсутств. с. 257-267. - Экз. в разных тип. переплетах
463445
  Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе / Алексей Веселовский. – 5-е изд., значит. доп. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – VIII, 259 с.
463446
  Соболевский А.И. Западное влияние на литературу Московской Руси XV-XVII веков : [Речь, произнесенная на торжественном акте Археологического ин-та 10 мая 1898 года] / [соч.] А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1899. – 159 с.
463447
   Западное искусство ХХ в.. – М, 1991. – 246с.
463448
   Западное искусство. ХХ век. – М, 1978. – 368с.
463449
  Герье В.И. Западное монашество и папство : [Текст] / В. Герье. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1913. – [2], III, 334, [1] с. : портр. – (Зодчие и подвижники "Божьего царства" ; Ч. 2)
463450
   Западное Полесье УССР : (Развитие и размещение хозяйства). – Киев : Издательство АН УССР, 1956. – 175 с.
463451
  Чемеков Ю.Ф. Западное Приохотье : История развития рельфа Сибири и Дальнего Востока / Ю.Ф. Чемеков. – Москва : Наука, 1975. – 234с.
463452
  Кассис В.Б. Западное Самоа / В.Б. Кассис. – Москва : Мысль, 1968. – 68с. – (У карты мира)
463453
   Западное Средиземноморье в 1 тысячелетии до н.э.. – Л, 1984. – 254с.
463454
  Вейцковский И.И. Западное Средиземноморье в 3 ст. до н.э. : Автореф... д-р ист.наук: / Вейцковский И.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1960. – 42л.
463455
  Галушко Р.И. Западное телевидение и "массовая культура" / Р.И. Галушко. – М., 1991. – 238,1с.
463456
  Юданов Ю.И. Западноевпропейский капитал в США / Ю.И. Юданов. – М, 1985. – 272с.
463457
  Верховская А.С. Западноевропейская вышивка ХІІ-ХІХ веков в Эрмитаже / А.С. Верховская. – Ленинград, 1961. – 127с.
463458
   Западноевропейская гравюра и литография XIX - начала ХХ века. – Л.-М., 1966. – 21с.
463459
   Западноевропейская драматургия. – М, 1984. – 670с.
463460
   Западноевропейская живопись. – Саратов, 1969. – 37с.
463461
   Западноевропейская живопись. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Л, 1976. – 344с.
463462
   Западноевропейская живопись. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л, 1981. – 359с.
463463
   Западноевропейская живопись. – Изд. 2-е, доп. – Л, 1981. – 359с.
463464
   Западноевропейская живопись [Ізовидання] : (комплект - 13 открыток). – Москва : Советский художник, 1982. – 13 л. : 13 цветных открыток+ 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
463465
  Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века / Е.И. Ротенберг. – Москва, 1971. – 104с.
463466
   Западноевропейская живопись XVI-XIX веков. – М, 1959. – 19с.
463467
   Западноевропейская живопись XVI-XIX веков. – М, 1966. – 27с.
463468
   Западноевропейская живопись в Музее зарубежного искусства Латвийской ССР. – Рига, 1980. – 144с.
463469
  Кузнецов Ю.И. Западноевропейская живопись в музеях СССР / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград, 1967. – 224с.
463470
   Западноевропейская живопись и рисунок из собрания Музея изящных искусств Лилля. – Л, 1987. – 69с.
463471
   Западноевропейская живопись из музеев СССР. – Л, 1964. – 44с.
463472
   Западноевропейская живопись из художественно-исторического музея в Вене. – Л, 1988. – 80с.
463473
   Западноевропейская и американская живопись из музеев США = West European and American painting from the museums of USA. – Москва : Советский художник, 1976. – [81] c. – Текст на русск. и англ. яз.
463474
  Никитенко В.Н. Западноевропейская и восточноазиатская образовательные парадигмы / В.Н. Никитенко, И.А. Файнфельд // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 12-21. – ISSN 1811-0916


  В статье представлен сравнительный анализ западной и восточной парадигм образования человека; они рассматриваются как равнозначные и взаимодополняющие. Вместе взятые, эти парадигмы полнее отражают сущность образования и саморазвития личности. ...
463475
  Глухарев Л.И. Западноевропейская интеграция и международные монополии / Л.И. Глухарев. – М, 1978. – 271с.
463476
  Лукашенко В.И. Западноевропейская интеграция и развитие экономических отношений между странами-членами СЭВ и ЕЭС / В.И. Лукашенко, А.Н. Филоненко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 50-56. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
463477
  Кириченко Л.М. Западноевропейская интеграция и страны Африки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 606 / Кириченко Л.М. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
463478
  Кириченко Л.М. Западноевропейская интеграция и страны Африки / Л.М. Кириченко. – М., 1974. – 134с.
463479
  Бузыкин Ю.И. Западноевропейская интеграция на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: / Бузыкин Ю. И.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – Москва, 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
463480
  Бузыкин Ю.И. Западноевропейская интеграция на третьем этапе общего кризиса капитализма. / Ю.И. Бузыкин. – Москва, 1963. – 144с.
463481
   Западноевропейская интеграция: проекты и реальность. – Москва, 1986. – 205с.
463482
  Башкатова Т.А. Западноевропейская интеграция: финансовый аспект / Т.А. Башкатова. – М, 1988. – 154с.
463483
   Западноевропейская лирика. – Л, 1974. – 568с.
463484
  Эйхенгольц М.Д. Западноевропейская литература / М.Д. Эйхенгольц. – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1935. – 416 с.
463485
  Муравьева Н.И. Западноевропейская литература / Н.И. Муравьева, С.В. Тураев. – Москва, 1953. – 168с.
463486
  Муравьева Н.И. Западноевропейская литература / Н.И. Муравьева, С.В. Тураев. – 2-е изд. – М., 1955. – 168с.
463487
  Кадменская Р.Г. Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. / Р.Г. Кадменская. – Воронеж
Ч. 1. – 1981. – 94с.
463488
   Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. за 1960-1980 гг. / Сост.: Р.Г. Кадменская. – Воронеж
Ч. 2 : 797-1492 гг. – 1982. – 74с.
463489
  Кадменская Р.Г. Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. / Р.Г. Кадменская, А.И. Землянова. – Воронеж
Ч. 3. – 1984. – 128с.
463490
   Западноевропейская миниатюра XVI-XIX веков. – Л, 1982. – 47с.
463491
  Ливанова Т.Н. Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду искусств / Т.Н. Ливанова. – М., 1977. – 528с.
463492
  Гайденко В.П. Западноевропейская наука в середине века / В.П. Гайденко, Г.А. Смирнов. – М., 1989. – 351с.
463493
   Западноевропейская поэзия ХХ века. – М, 1977. – 846с.
463494
  Киселева Л.И. Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV-XV вв. / Л.И. Киселева. – Л, 1985. – 303с.
463495
  Зарецкая З. Западноевропейская скульптура в Эрмитаже / З. Зарецкая, Н. Косарева. – Ленинград : Аврора, 1970. – 174с. – Расстановачный знак для научного фонда СФ/569682; 1156307
463496
  Работяжев Н. Западноевропейская социал-демократия в начале XXI века // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 39-55. – ISSN 0131-2227
463497
   Западноевропейская социал-демократия: поиски обновления. – М, 1989. – 317с.
463498
  Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография / Акад наук СССР, Ин-т Лениград. отд. ; О.Л. Вайнштейн. – Москва ; Ленинград : Наука Ленинград. отд., 1964. – 482 с.
463499
   Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. – М, 1989. – 137с.
463500
   Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. – М, 1990. – 143с.
463501
  Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия 18 века / В.Н. Кузнецов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 400с.
463502
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века : Учебное пособие / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1976. – 584с.
463503
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века : Учеб. пособ. для вузов / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1974. – 379с.
463504
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века : Учеб. пособ. для вузов / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1973. – 302с.
463505
   Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М, 1980. – 255с.
463506
  Петрачков А.М. Западноевропейская экономическая интеграция и углубление капиталистических противоречий / А.М. Петрачков, М.З. Алам; М.Захурул Алам // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
463507
   Западноевропейская эстетика ХХ века. – М, 1991. – 63с.
463508
   Западноевропейские веера XVIII-XIX вв. из собрания Государственного Эрмитажа. – Л, 1970. – 18с.
463509
  Андреев А.Н. Западноевропейские вероисповедания и русские старообрядцы в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 98-109. – ISSN 0042-8779
463510
  Кортунов В.В. Западноевропейские коммунистические партии в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс / В.В. Кортунов. – Москва, 1956. – 48с.
463511
  Леонтьева О.Т. Западноевропейские композиторы середины XX века / О.Т. Леонтьева. – Москва : Музыка, 1964. – 127 с.
463512
   Западноевропейские купцы и их товары в России XVII века. – М, 1992. – 117с.
463513
  Петрачков Александр Михайлович Западноевропейские международные монополии в системе межимпериалистического соперничества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Петрачков Александр Михайлович ; КГУ. – Киев, 1983. – 25 с.
463514
  Петракович А.М. Западноевропейские международные монополии в системе межимпериалистического соперничества : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Петракович А. М.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
463515
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани 16-18 века / Н.Ю. Бирюкова. – Москва, 1973. – 175с.
463516
   Западноевропейские шпалеры XIV-XVIII вв.. – М, 1956. – 38с.
463517
   Западноевропейские шпалеры XVI-XVIII веков : краткий путеводитель / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Аврора, 1972. – 29, [3] с.
463518
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр / В.М. Красовская. – Л., 1981. – 286с.
463519
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр / В.М. Красовская. – Л., 1983. – 430с.
463520
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В.М. Красовская. – Л., 1979. – 295с.
463521
   Западноевропейский видовой рисунок XIX века. – Л, 1979. – 71с.
463522
   Западноевропейский и австралийский рисунок XVI-XX веков. – М, 1979. – 92с.
463523
   Западноевропейский и русский рисунок XVI-XX веков. – М, 1986. – 64с.
463524
  Синдеев А.А. Западноевропейский интеграционный процесс. 1947-1957 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 98-109. – ISSN 0042-8779
463525
   Западноевропейский коллективный неоколониализм (ЕЭС и развивающиеся страны). – М, 1981. – 210с.
463526
  Реуэль А.Л. Западноевропейский меркантилизм. Возникновение утопического социализма / А.Л. Реуэль. – Москва, 1959. – 76 с.
463527
  Кузнецов Ю.И. Западноевропейский натюрморт / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград-Москва, 1966. – 228с.
463528
   Западноевропейский пейзаж XVI-XX веков. Живопись. Графика. Прикладное искусство. – Л, 1959. – 44с.
463529
  Евнина Е.М. Западноевропейский реализм на рубеже XIX-XX веков / Е.М. Евнина. – Москва, 1967. – 262с.
463530
   Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. – Л, 1988. – 496с.
463531
  Неймарк М.А. Западноевропейский социал-реформизм и идеологическая борьба / М.А. Неймарк. – М., 1986. – 350с.
463532
  Ахременко Д.А. Западноевропейский театр военных действий в 1915 году // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 17-30. – ISSN 0130-3864
463533
  Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики / Ю.И. Кагарлицкий. – М, 1976. – 195с.
463534
  Поляков Н.В. Западноевропейский университет: новые модели и претворение их в жизнь / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 100-149. – ISBN 978-966-551-249-3


  "Исследовательский университет" В. Гумбольдта. Модель "идеального университета" Джона Ньюмена. Американский университет. Университеты в Украине во времена Российской империи.
463535
  Реуэль А.Л. Западноевропейский утопический социализм / А.Л. Реуэль. – Москва, 1963. – 124 с.
463536
  Дунаевский В.А. Западноевропейский утопический социализм в работах советских историков / В.А. Дунаевский, Г.С. Кучеренко. – М., 1981. – 328с.
463537
   Западноевропейский фарфор XVIII-XIX вв.. – М, 1956. – 52с.
463538
   Западноевропейский эпос. – Л, 1977. – 752с.
463539
  Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков / Т.Ф. Саваренская. – Москва, 1987. – 188 с.
463540
   Западноевропейское декоративное искусство IX-XVI веков из собраний музеев Лувра и Клюни. – М, 1981. – 135с.
463541
   Западноевропейское искусство. – Л, 1970. – 216с.
463542
  Яворская Н.В. Западноевропейское искусство XIX века / Н.В. Яворская. – Москва, 1962. – 79 с.
463543
   Западноевропейское искусство XV-XIX вв.. – Саратов, 1963. – 35с.
463544
   Западноевропейское искусство XVII века. – Л, 1981. – 231с.
463545
   Западноевропейское искусство XVIII века. – Л, 1987. – 198с.
463546
  Прусс И.Е. Западноевропейское искусство ХVII века / И.Е. Прусс. – Москва, 1974. – 383с.
463547
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское кружево XVI-XIX вв. в собрании Эрмитажа / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1959. – 68 с.
463548
  Ларченко М.Н. Западноевропейское оружие / М.Н. Ларченко. – Л, 1963. – 60с.
463549
   Западноевропейское оружие XV-XVII вв.. – М, 1955. – 43с.
463550
   Западноевропейское охотничье оружие XVI-XVII веков. – Л, 1988. – 13с.
463551
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XV-XIX веков : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград, 1988. – 58с.
463552
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Искусство, 1972. – 239 с.
463553
   Западноевропейское прикладное искусство средних веков и эпохи Возрождения из коллекции А.П. Базилевского / Бирюкова Н.Ю. – Л, 1986. – 128с.
463554
  Шерсюк А.Ф. Западноеровпейская "интеграция" и рабочий класс Франции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шерсюк А.Ф. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. междунар коммун. и рабоч. права. – Москва, 1965. – 16 с.
463555
  Семко Р.С. Западнокамчатские лососи, колебания их численности и основы рациоанализации промысла. : Автореф... канд.биол.наук: / Семко Р.С.; Акад.наук Союза ССР. – Владивосток, 1952. – 19 с.
463556
  Блаватская Т.В. Западнопонтийские города в 6-1 веках до н.э. / Т.В. Блаватская. – Москва, 1952. – 264с.
463557
  Гулевич В.А. Западнорусизм на территории Речи Посполитой // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 164-170


  В данной статье рассматриваются малоизученные аспекты деятельности западнорусских деятелей на территории Польши и Северо-Западного края российской империи из числа этнических поляков-католиков. Поскольку западнорусская идеология неразрывно связывается ...
463558
  Хойнацкий А.Ф. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 475с.
463559
  Хойнацкий А.Ф. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 475с. – Переплетено 12 кн.
463560
  Рехтман М.Н. Западноукраинская коммунистическая и прогрессивная печать в борьбе за воссоединение Западной Украины с Советской Украиной (1934-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Рехтман М.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 21с.
463561
  Казьмирчук М.Г. Западноукраинские земли в межвоенный период / М.Г. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 505-527. – ISBN 978-966-2726-16-9
463562
  Коцур Г.Г. Западноукраинские земли в составе Австрийской империи (конец XVIII - первая половина XIX вв.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 299-327. – ISBN 978-966-2726-16-9
463563
  Коцур А.П. Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии в начале XX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 409-427. – ISBN 978-966-2726-16-9
463564
  Коцур Г.Г. Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 360-380. – ISBN 978-966-2726-16-9
463565
  Алексеев Л.В. Западные земли домонгольской Руси в историко-археологическом осмыслении / Л.В. Алексеев, В.П. Богданов ; РАН, Ин-т археологии ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Исторический ф-т. – Москва : Наука, 2009. – 336 с. : илл. – Библиогр.: с. 277-317. – ISBN 978-5-02-036754-8
463566
  Табачник Д.В. Западные избирательные ситемы: мифы, геополитика и права человека / Д.В. Табачник, О.И. Верник. – Харьков : Фолио, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-03-4979-7
463567
  Пиков Г.Г. Западные кидани / Г.Г. Пиков. – Новосибирск, 1989. – 195с.
463568
  Кузнецова Е. Западные концепции государственного суверенитета // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 90-99. – ISSN 1728-2756
463569
  Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества / М.Н. Афасижев. – Москва, 1990. – 174с.
463570
   Западные молодежные субкультуры 80-х годов. – М, 1990. – 32с.
463571
   Западные окраины Российской империи / Л.А. Бережная, О.В. Будницкий, М.Д. Долбилов, А.В. Макушин, А.И. [и др.] Миллер; [Л.А. Бережная и др. ; науч. ред.: М. Долбилов, А. Миллер] ; Междунар. благотворит. фонд им. Д.С. Лихачева. – Москва : Новое литературное обозрение, 2006. – 605, [1] с., [2] л. цв. карт : карты, табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Имен. указ.: с. 593-603. – Библиогр.: с. 585-592, в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Historia Rossica. Окраины Российской империи). – ISBN 5-86793-425-X
463572
  Добиаш-Рождественская Западные паломничества в средние века : Приключения Ричарда I Львиное Сердце / О. А. Добиаш-Рождественская. – Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1924. – 74 с. : ил.
463573
  Чудаков Г. Западные параллели к повести Гоголя "Портрет", 1905. – 10 с. – Отд. оттиск : Университетские известия, № 8, 1905
463574
  Лодоговская И.И. Западные политологи о региональных конфликтах и путях их урегулирования // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 19-30
463575
  Белов А.В. Западные религиозные центры на службе антикоммунизма / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – М., 1974. – 64с.
463576
  Лизун В.Н. Западные санкции и развитие российского Севера // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – C. 17-24. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрено влияние секторальных санкций США и Евросоюза на развитие инновационных процессов в добывающих отраслях промышленности российского Севера.
463577
  Загашвили В. Западные санкции и российская экономика // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 67-77. – ISSN 0131-2227


  Рассматриваются основные виды экономических санкций, применяемых в мировой практике, проблемы эффективности и правомерности их использования. При анализе последствий санкций для развития российской экономики особое внимание уделено их влиянию на ...
463578
  Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь / В.Д. Королюк. – Москва : Наука, 1964. – 384с.
463579
  Гаврилова И.Н. Западные трактовки социальной справедливости (обзор концепций ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.36-44. – ISSN 0132-1625
463580
  Сохин Влад Западные ценности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 50-56 : фото
463581
  Ильенко В.В. Западные. юго-западные и южные слова в великорусских летописях 15-16 вв. / В.В. Ильенко. – Днепропетровск, 1958. – 16с.
463582
  Савелин З.С. Западный бастион социализма / З.С. Савелин. – Москва, 1957. – 112с.
463583
  Михайлов Г.М. Западный берег реки Иордан и сектор Газа под гнетом израильских колонизаторов / Г.М. Михайлов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
463584
   Западный Берлин. – М, 1961. – 350с.
463585
  Логвинов М.А. Западный Берлин в международных отношениях. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логвинов М.А.; Моск.гос.ун-т.междунар.отношений МИД СССР. – М, 1969. – 17л.
463586
  Абрасимов П.А. Западный Берлин вчера и сегодня / П.А. Абрасимов. – Москва : Международные отношения, 1980. – 216 с. : ил. – Библиогр.: с. 206-214, а также в примеч.: с. 181-191
463587
  Высоцкий И.Н. Западный Берлин и его место в системе современных международных отношений / И.Н. Высоцкий. – Москва, 1971. – 485 с.
463588
  Белецкий В.Н. Западный Берлин. / В.Н. Белецкий. – Москва, 1981. – 64с.
463589
  Акопов Г.М. Западный Берлин. Проблемы и решения / Акопов Г.М. – Москва : Международные отношения, 1974. – 263 с.
463590
  Ашраф С. Западный вектор ливийской внешней политики в постбиполярный период (на примере Соединенных Штатов Америки) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 352-365
463591
  Кашаускас Р. Западный ветер : повести / РаймондасКашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 329 с.
463592
   Западный империализм и Прибалтика. – Рига, 1986. – 130с.
463593
  Кессельбреннер Г.Л. Западный Ириан-неотъемлемая часть Индонезии / Г.Л. Кессельбреннер. – М., 1958. – 80с.
463594
  Заводский И.А. Западный Ириан / И.А. Заводский. – Москва, 1962. – 32с.
463595
  Демин Л.М. Западный Ириан / Л.М. Демин. – Москва : Наука, 1972. – 144 с.
463596
   Западный Казахстан. – Алма-Ата, 1951. – 68с.
463597
  Букаткин П.Р. Западный Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Букаткин П. Р.; Каз. ГУ. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
463598
  Капралов Г.А. Западный кинематограф / Г.А. Капралов. – М., 1987. – 54с.
463599
   Западный кинематограф: проблемы и тенденции. – Москва, 1981. – 160 с.
463600
  То Хоай Западный край / То Хоай. – М, 1973. – 254с.
463601
  То Хоай Западный край / То Хоай. – М, 1975. – 494с.
463602
  Житомирский Д.В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д.В. Житомирский. – Москва : Музыка, 1989. – 303 с.
463603
  Пуляркин В.А. Западный Пакистан / В.А. Пуляркин. – М, 1962. – 261с.
463604
  Зданович А.А. Западный поход НКВД // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 47-53. – ISSN 0321-0626
463605
  Наумов М.И. Западный рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1980. – 311с.
463606
  Наумов М.И. Западный рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1985. – 285с.
463607
  Глумова-Глухарева Западный театр сегодня / Глумова-Глухарева. – Москва, 1966. – 184с.
463608
  Курамбаев М. Западный Туркменистан (экономико-географическая характеристика) : Дис... канд. геогр.наук: / Курамбаев М.; КГУ, географ. фак-т, каф. эконом. географ. – К., 1965. – 308л. – Бібліогр.:л.294-308
463609
  Курамбаев М. Западный Туркменистан. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф. дис. .. канд. геогр. наук / Курамбаев М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
463610
  Поползин А.Г. Западный Тянь-Шань в пределах Казахстана. : Автореф... канд. географ.наук: / Поползин А.Г.; АН КазССР. Сектор географии. – Алма-Ата, 1950. – 8 с.
463611
  Мельников Ф.Е. Западный Урал в революции / Ф.Е. Мельников. – МОлотов, 1946. – 147с.
463612
  Назаровский Б.Н. Западный Урал к 40-й годовщине Великого Октября / Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1957. – 118с.
463613
  Ван Ши-фу Западный флигель, где Цуй Ин-ин ожидала луну / Ван Ши-фу. – Москва-Ленинград, 1960. – 283 с.
463614
  Дубасов Ю. Западный фронт / Ю. Дубасов. – Вильнюс, 1966. – 144с.
463615
  Драйзер Т. Западня / Т. Драйзер. – Москва, 1950. – 56с.
463616
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – М., 1950. – 456с.
463617
  Драйзер Т. Западня / Т. Драйзер. – Москва, 1955. – 64с.
463618
  Драйзер Т. Западня : Рассказы / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 223с.
463619
  Золя Э. Западня : роман / Э. Золя. – Москва : Художественная литература, 1978. – 334 с.
463620
  Воинов А.И. Западня / А.И. Воинов. – Москва, 1979. – 352с.
463621
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Минск, 1981. – 320с.
463622
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Сыктывкар, 1986. – 368с.
463623
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Куйбышев, 1987. – 512 с.
463624
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Москва, 1990. – 508 с.
463625
  Малышева А. Западня : Роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 471 с. – (Блестящий мастер интриги). – ISBN 5-227-00740-3
463626
  Степанищев Н.Д. Западня для "Тирпица" / Н.Д. Степанищев. – Одесса, 1992. – 221с.
463627
  Лосев С.А. Западня на Потомаке / С.А. Лосев, В.В. Петрусенко. – М, 1987. – 542с.
463628
  Чейз Д.Х. Западня. / Д.Х. Чейз. – К., 1992. – 399с.
463629
  Золя Э. Западня. Жерминаль : романы ; пер. с фр. / Эмиль Золя. – Москва : Художественная литература, 1988. – 783 с. – (Библиотека классика ; Зарубежная литература)
463630
  Золя Э. Западня. Жерминаль / Э. Золя. – М., 1989. – 781с.
463631
  Чейз Джеймс Хедли Западня. Сильнее денег : Сборник / Чейз Джеймс Хедли. – Киев : Ассоциация украинских экспортеров печатной продукции, 1991. – 312с. – ISBN 5-7707-1303-8
463632
  Улин Л.Н. Западу и Востоку. / Л.Н. Улин. – М., 1957. – 228с.
463633
  Ломакин Е.В. Запаздывание текучести в углеродистых сталях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Ломакин Е.В. ; МГУ. – Москва, 1971. – 10 с.
463634
  Гадомский Олег Николаевич Запаздывающее взаимодействие между атомами в процессах оптического сверхизлучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гадомский Олег Николаевич; АН БССР. Учен. совет по физике. отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 14л.
463635
  Харченко П.Д. Запаздывающие условные рефлексы : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Харченко П.Д. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1957. – 39 с.
463636
  Харченко Д П. Запаздывающие условные рефлексы / Д П. Харченко, . – К, 1960. – 303с.
463637
  Николаева В.В. Запаздывающие условные рефлексы и динамика их угасания : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Николаева В.В. ; АН СССР, Ин-т физиол. Лабор. физиол. и паталогии высшей нервной деятельности. – Ленинград, 1953. – 17 с.
463638
  Олійник С. Запалення совісті : Сцена в районній лікарні / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1959. – 12 с.
463639
   Запали свічку в скорботі за жертвами голодомору 30-х років // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-43
463640
  Гайдученко В.В. Запали свою зірку / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1973. – 16с.
463641
  Соколов В.В. Запали свою зорю / В.В. Соколов. – К., 1983. – 72с.
463642
  Баклан І. Запали свою зорю : Вірші, проза / Інна Баклан. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2003. – 24с. – ISBN 966-7180-62-X
463643
  Гордієнко-Андріанова Запалив я у серці вогонь / Гордієнко-Андріанова. – К, 1973. – 311с.
463644
  Гордієнко-Андріанова Запалив я у серці вогонь... / Гордієнко-Андріанова. – К, 1977. – 304с.
463645
  Рахманова В. Запалимо свічку пам"яті : музично-літературна вистава // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 2-4
463646
  Горинь М. Запалити свічу / Михайло Горинь ; Харківська правозахисна група ; [ упоряд. В.В. Овсієнко ]. – Харків : Права людини, 2009. – 328 с., фотоіл. – ISBN 978-966-8919-55-8
463647
  Горинь М. Запалити свічу у пітьмі (міфи, реальність і наші завдання) : Статті, виступи, інтерв"ю / Михайло Горинь. – Київ : Українська Республіканська партія, 1994. – 88с.
463648
   Запалімо свічку пам"яті : у пам"яті друзів і колег // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 44 : Фото
463649
  Рахманова В. Запалімо свічу пам"яті : музично-літературна вистава
463650
  Матат Д. Запалювати "зірки" і здійснювати мрії. Секрети успішності юних математиків розкривають керівники української команди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Щорічна міжнародна математична олімпіада пройшла в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилия) та об"єднала більш як 600 учнів зі 111 країн . На цій олімпіаді (ІМО) наші школяри вибороли "золото", "срібло" і "бронзу". Науковий керівник команди, док. ...
463651
  Анікушин А. Запалюємо зірки разом // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 4
463652
  Чугайов В.П. Запалюючий приклад для всіх інших народів (Міжнародне значення будівництва коммунізма в СРСР) / В.П. Чугайов, Б.І. Распутініс. – К, 1962. – 48с.
463653
  Бєлошицький О. Запальничка: з історії винаходу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 13-15
463654
  Бондар Є.П. Запально, переконлива / Є.П. Бондар. – Київ, 1971. – 46с.
463655
  Мазур О.В. Запам"ятай екстреної допомоги важливі номери телефонів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 38-40 : рис., табл.
463656
   Запам"ятаймо їх імена: вони чесно служили Батьківщині : історико-краєзнавчі розвідки юних туристів-краєзнавців Житомирщини / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. О.П. Ремезов ; редкол. : В.М. Ожгібесов, А.О. Лаптєва, А.П. Григор"єва та ін.]. – Житомир : Полісся, 2010. – 172 с., [16] с. іл. + Додаток: с. 144-166. – ISBN 978-966-655-519-2
463657
  Стрижак В. Запам"ятаймо Олександра Захаровича Жмудського - старійшину національного університету / В. Стрижак, В. Суярко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Некролог: фізик, проф., заслужений діяч науки України, проректор (1910-1997).
463658
  Доjчиноски К. Запаметено минато : Македониjа во втората половина на ХХ век : хронологиjа : 1944-2000 / Киро Доjчиноски. – Скопje : Матица македонска, 2001. – 393, [2] с. – ISBN 9989-48-328-0
463659
  Трінус К.Ф. Запаморочення як міжгалузева проблема // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 91-101. – ISSN 2224-0713
463660
  Калиниченко Олександр Запанує український дух знову над Дунаєм! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
463661
  Березінський В.К. Запас висоти : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1986. – 134 с.
463662
  Копытова Лидия Дмитриевна Запас воды в степных сообществах Забайкалья и ее расход на транспирацию : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Копытова Лидия Дмитриевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
463663
  Шарычев Ю.М. Запас второй категории / Ю.М. Шарычев. – Ижевск, 1980. – 247с.
463664
  Шефнер В.С. Запас высоты / В.С. Шефнер. – Л., 1970. – 79с.
463665
  Бессонова В.П. Запас макроелементів та азоту в опаді й підстилці у протиерозійному насадженні сосни Палласова (Pinus pallasiana Lamb.) / В.П. Бессонова, М.В. Нємченко, В.В. Ткач // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 12-27. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-2056
463666
  Малахута М.Д. Запас молодості : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1991. – 54 с.
463667
  Шамота М.З. Запас надійності / М.З. Шамота. – Київ, 1983. – 268 с.
463668
  ТвардовскийА.Т Запас огня, залог тепла... / ТвардовскийА.Т. – М., 1983. – 271с.
463669
  Дырин Е.Ф. Запас прочности / Е.Ф. Дырин. – М, 1953. – 48с.
463670
  Халилецкий Г.Г. Запас прочности / Г.Г. Халилецкий. – Москва, 1963. – 48 с.
463671
  Мыльников Н.Н. Запас прочности / Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1968. – 223с.
463672
  Ляшенко М.Ю. Запас прочности / М.Ю. Ляшенко, А.И. Мусатов. – М., 1969. – 240с.
463673
  Романов А.Н. Запас прочности / А.Н. Романов. – М., 1971. – 126с.
463674
  Буйлов А.М. Запас прочности / А.М. Буйлов. – Калининград, 1972. – 48с.
463675
  Сарана И И. Запас прочности / И И. Сарана, . – Волгоград, 1977. – 63с.
463676
   Запас прочности. – Одесса, 1982. – 246с.
463677
   Запас прочности. – Донецк, 1988. – 159с.
463678
  Махненко Ю.Е. Запас прочности: Докум. повесть (о Харьк. тракт. з-де им. Серго Орджоникидзе). / Ю.Е. Махненко. – К., 1983. – 247с.
463679
  Таран Л. Запасаймося ласкою // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 9/10. – С. 96-100. – ISSN 0130-1608
463680
  Соболев А.М. Запасание белка в семенах растений. / А.М. Соболев. – М., 1985. – 113с.
463681
  Свириденко П.А. Запасание корма животными. / П.А. Свириденко. – К., 1957. – 156с.
463682
  Мельниченко І.В. Запаси бюджетних установ: окремі питання відображеня в обліку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 62-67. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
463683
  Серов В.Н. Запасная / В.Н. Серов. – Саратов, 1989. – 159с.
463684
  Лаціс В.Т. Запасний гравець / В.Т. Лаціс. – Київ : Молодь, 1964. – 57 с.
463685
  Маркес Габріель Гарсія Запасник з моїми сумними курвами : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 3-38. – ISSN 0320 - 8370
463686
  Карпенко Н.І. Запасні білки насіння видів роду Соronilli L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з результатів електрофорезу запасних білків насіння представників роду Coronilla L. у поліакриламідному гелі. Досліджено зразки насіння 7 видів (C. emeroides Boiss. et Sprun., C. coronata L., C. scorpioides L., C. varia L., C. elegans ...
463687
  Тамаев Л. Запасной вариант / Л. Тамаев. – М, 1969. – 240с.
463688
  Николаев С. Запасной вариант / С. Николаев. – Хабаровск, 1989. – 206с.
463689
  Малышева А. Запасной выход : Роман / А. Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 474с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-00744-6
463690
  Маркелов И.И. Запасной выход: Роман. / И.И. Маркелов. – Волгоград, 1989. – 399с.
463691
  Выжутович В.В. Запасной игрок / В.В. Выжутович. – Москва, 1985. – 80с.
463692
  Бакбергенов С. Запасной игрок / С. Бакбергенов. – Алма-Ата, 1990. – 558 с.
463693
  Былинов А.И. Запасной полк / Былинов А.И. – Киев, 1988. – 510 с.
463694
  Пальм В. Запасные питательные вещества-гликоген и жир- у гельминтов и зависимость их накопления от различных биологических и экологических факторов. : Автореф... канд. биол.наук: / Пальм В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
463695
  Бутенко Т.И. Запасы и формы азота в почвах основных зон садоводства Украины и влияние удобрений на их изменение : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.532 / Бутенко Т.И.; Укр.с-х.акад. – Киев, 1972. – 25л.
463696
  Годжаманов А.Б. Запасы и формы калия в основных типах почв Мугано-Сальянской зоны и влияние калия на некоторые физиолого-биохимические процессы, рост, развитие и урожай хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: / Годжаманов А.Б.; АН АзССР. Ин-т ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 29л.
463697
  Бергулева Л.Я. Запасы и формы калия в почвах основных зон садоводства Украины и их измерения при многолетнем внесении удобрений : Автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук : 06.532 / Бергулева Л.Я. ; Украинская сельскохоз. академия. – Киев, 1972. – 35 с.
463698
  Деруссо Ж. Запасы ископаемых углей Франции / Ж. Деруссо. – Б.м. – С.308-321
463699
   Запасы морских растений и их использование. – М, 1964. – 92с.
463700
  Губкин И.М. Запасы нефти СССР / И.М. Губкин. – М-Л, 1937. – 56с.
463701
   Запасы органического углерода и его изотопный состав в криоморфных квазиглеевых черноземах Забайкалья / Ю.Б. Цыбенов, Г.Д. Чимитдоржиева, Р.А. Егорова, К.Б. Гонгальский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 11-18 : рис., табл. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0032-180Х
463702
   Запасы углей и горючих сланцев СССР. – М, 1958. – 180с.
463703
   Запасы углей СССР. – Л.-М., 1937. – 90с.
463704
   Запасы углей стран мира. – М, 1983. – 167с.
463705
   Запасы углерода в типичной степи при различном управлении выпасом / Сарула, , Хайчжунь Чэнь, Сянйян Хоу, Л.Л. Убугунов, О.В. Вишнякова, У Синьхун, Вэйбо Рен // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1365-1374 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0032-180Х
463706
  Симонов Н.В. Запасы энергии ветра в Казахстане / Н.В. Симонов. – Л., 1927. – 44с.
463707
  Симонов Н.В. Запасы энергии ветра Урала и Юго-Востока Европейской части СССР / Н.В. Симонов. – Л., 1928. – 56с.
463708
  Маткаримов У. Запасы, распределение и подвижность калия в сероземах Узбекской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Маткаримов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 21л.
463709
  Ефимов С. Запах (аромат) представителей семейства Paeoniaceae и его связь со стаминодиальным диском // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Анализ структуры (адаксиальной и абаксиальной) поверхности зубцов стаминодиального диска у Paeonia delavayi и сорта "Garden Treasure", позволяет предположить их секреторную роль (обнаружены устьица, характерные для нектарников и складчатая поверхность, ...
463710
  Вишневский В. Запах атомной бомбы : воспоминания офицера-атомщика / Валентин Вишневский. – Харьков : Курсор, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-8944-62-8
463711
  Максимов Е.В. Запах белозера. / Е.В. Максимов. – М., 1970. – 48с.
463712
  Бирюков А Запах вара / А Бирюков. – Магадан, 1978. – 192с.
463713
  Бородкин Ю.С. Запах вербы : повести, рассказы / Ю.С. Бородкин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1986. – 364 с.
463714
  Лурье М.И. Запах гари и горя: Фергана, тревож. июнь 1989-го. / М.И. Лурье, П.А. Студеникик. – М., 1990. – 108с.
463715
  Забаштанський В.О. Запах далини : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Дніпро, 1982. – 171 с.
463716
  Чейз Д.Х. Запах денег / Д.Х. Чейз. – М., 1991. – 137с.
463717
  Эльгар К. Запах дождя : стихи и поэма / К. Эльгар. – Москва : Современник, 1974. – 134 с.
463718
  Иванцов Г.С. Запах дождя / Г.С. Иванцов. – Ижевск, 1977. – 62с.
463719
  Нурмагамбетов Т. Запах дыни : рассказы и повести / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 190 с.
463720
  Орманов Г. Запах земли : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. В.Карпенко. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 104 с.
463721
  Максимович Д. Запах земли. Стихи / Д. Максимович. – М., 1960. – 167с.
463722
  Чейз Д. Запах золота / Д. Чейз. – М, 1992. – 240с.
463723
  Березина Т.Н. Запах и образ спиртного как факторы, влияющие на функциональное состояние человека // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.80-90. – ISSN 0042-8841
463724
  Мазурин В.И. Запах клевера / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1978. – 224с.
463725
  Ковтун Г.О. Запах кохання... і таємничі феромони // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 30-32. – ISSN 2518-7104
463726
  Гуцало Є.П. Запах кропу : оповідання, повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 269 с.
463727
  Аппиа Пегги Запах лука. Хоронить еще рано : повести / Аппиа Пегги ;[ Вступит. ст. Вавилова В. ]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 348 [2] с. – Пер. с англ. В изд. также: Шальные деньги / Джолето Аму. – (Произведения писателей Африки. Гана)
463728
  Сальников А. Запах мандаринов // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.108-119. – ISSN 1728-8568
463729
  Кузьменко О. Запах материнки : Роман / Роман Кузьменко. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 336с. – ISBN 966-566-212-6
463730
   Запах меда. – Минск, 1986. – 214с.
463731
   Запах медовых трав. – М, 1973. – 364с.
463732
  Ленц З. Запах мирабели / З. Ленц. – М, 1985. – 159с.
463733
  Мельниченко И.М. Запах молний / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1964. – 167с.
463734
  Аршакян Г. Запах мяты : роман / Г. Аршакян; пер. с арм. Н.Мкртчян. – Ереван : Айастан, 1975. – 271 с.
463735
  Тухватуллин Р.Г. Запах мяты : повести и рассказы / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Современник, 1990. – 540 с.
463736
  Коротич В.О. Запах неба : поезії / В.О. Коротич. – Киев, 1962. – 131 с.
463737
  Федотовских М.В. Запах неба / М.В. Федотовских. – Москва, 1964. – 101с.
463738
  Коротич В.А. Запах неба / В.А. Коротич. – М., 1969. – 88с.
463739
  Джалилов А. Запах неба. / А. Джалилов. – Баку, 1968. – 78с.
463740
  Александров В.Е. Запах окопной земли : повести и рассказы / В.Е. Александров. – Киев : Днипро, 1987. – 663 с.
463741
  Новиков Д. Запах оружия : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 90-95. – ISSN 0130-7673
463742
  Околітенко Н.І. Запах острова : Повісті / Н.І. Околітенко. – Київ : Дніпро, 1990. – 253с. – (Романи й повісті ; 1990р. Вип. №10)
463743
  Анак Ш. Запах полыни / Ш. Анак. – Уфа, 1973. – 104с.
463744
  Муратбеков С. Запах полыни : повесть и рассказы / С. Муратбеков. – Москва : Известия, 1978. – 525 с.
463745
  Николаев И.Н. Запах пороха / И.Н. Николаев. – М., 1975. – 160с.
463746
  Наумов С.М. Запах распиленного леса / С.М. Наумов. – Новосибирск, 1959. – 91с.
463747
  Сорокин А.С. Запах Родины / А.С. Сорокин. – Омск, 1984. – 271с.
463748
  Галкин Д.П. Запах родной земли / Д.П. Галкин. – Москва, 1965. – 144с.
463749
  Семенов Г.В. Запах сгоревшего пороха : Повести и рассказы / Г.В. Семенов. – Москва : Современник, 1985. – 318с. – (Новинки "Современника")
463750
  Тазиев Г. Запах серы / Г. Тазиев. – Москва : Мысль, 1980. – 222с.
463751
  Семар Г.М. Запах скошенных трав / Г.М. Семар. – М., 1976. – 207с.
463752
  Шадрин А.И. Запах смолы / А.И. Шадрин. – Москва, 1974. – 367с.
463753
  Шадрин А.И. Запах смолы / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1979. – 368 с.
463754
  Гофф И.А. Запах смородины / И.А. Гофф. – М., 1982. – 286с.
463755
  Спицын В.П. Запах снега / В.П. Спицын. – М, 1960. – 36с.
463756
  Яровой Ю.Е. Запах снега / Ю.Е. Яровой. – Пермь, 1973. – 246 с.
463757
  Давыдов С.Д. Запах снега / С.Д. Давыдов. – Ленинград, 1979. – 111 с.
463758
  Галуев А.Д. Запах солнца : стихи и поєма / А.Д. Галуев. – Москва : Современник, 1977. – 62 с.
463759
  Исмаиладзе Иса Запах солнца : стихи, поэмы. / Исмаиладзе Иса. – Москва, 1988. – 112 с.
463760
  Крым А.И. Запах сосновой смолы / А.И. Крым. – Ужгород, 1983. – 182с.
463761
  Мойса А.Д. Запах стружки. / А.Д. Мойса. – К, 1977. – 84с.
463762
  Свиридов М.И. Запах талой воды. / М.И. Свиридов. – М., 1970. – 48с.
463763
  Тедеты Р.К. Запах теплого хлеба : стихи / Рюрик Тедеты; пер. с осет.П.Грушко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 128 с.
463764
  Коваль Г.П. Запах трави : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 190 с.
463765
  Піонтек Г. Запах трави / з німецької переклав Анатолій Ролік // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 195-202. – ISSN 0320-8370
463766
  Садай В.Л. Запах тумана : повести и рассказы / Владимир Садай; авториз. пер. с чуваш. М.Блинковой. – Москва : Советский писатель, 1969. – 215 с.
463767
  Корнюшин Л.Г. Запах утренней росы / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1980. – 383 с.
463768
  Казаков Ю.П. Запах хлеба / Ю.П. Казаков. – М : Советская Россия, 1965. – 95 с.
463769
  Кутби К. Запах хлеба / К. Кутби. – Душанбе, 1969. – 96с.
463770
  Самойлов В.П. Запах хлеба. / В.П. Самойлов. – К, 1963. – 172с.
463771
  Алендей В. Запах хмеля / В. Алендей. – Чебоксары, 1978. – 288 с.
463772
  Лоуренс Д.Г. Запах хризантем : [сборник : пер. с англ.] / Дэвид Герберт Лоуренс ; [отв. ред. О.М. Тучина]. – Москва : АСТ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. – 284, [4] с. – Содерж. также: Дева и цыган ; Крестины ; Тень в розовом саду ; Прусский офицер ; Солнце ; Рубеж ; Макака в хаки. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-066841-0


  Содержание: Дева и цыган Повесть; Рассказы. Запах хризантем; Крестины; Тень в розовом саду; Прусский офицер; Солнце; Рубеж; Макака в хаки.
463773
  Сиволап П.С. Запах хрону : гумор і сатира / Петро Сиволап. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 326, [2] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-8620-29-4
463774
  Федоров В.Р. Запах черемухи / В.Р. Федоров. – Київ, 2004. – 286с.
463775
   Запах чингиля. – Ташкент, 1984. – 456с.
463776
  Шевченко Оксана Запах шахів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-104. – ISSN 0130-5212
463777
  Шехтман Е. Запахані межі / Е. Шехтман, 1932. – 183с.
463778
  Корытин С.А. Запахи в жизни зверей / С.А. Корытин. – Москва : Знание, 1978. – 128с.
463779
  Атаров Н.С. Запахи земли / Н.С. Атаров. – Москва, 1965. – 179с.
463780
  Рыбачук А.Ф. Запахи земли / А.Ф. Рыбачук. – М., 1967. – 128с.
463781
  Немтушкин А. Запахи тайги : стихи и поэма / А. Немтушкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 96 с.
463782
  Рубанов В.Я. Запахи талой земли : повести / В.Я. Рубанов; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 431 с.
463783
  Зюскінд Патрік Запахи, або Історія одного вбивці : [роман] : [cкорочено] // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 1 : Література постмодернізму. – С. 55-127
463784
  Шиканов В.И. Запаховые микроследы: криминалистическое значение, процессуальный статус, возможность исследования на идентичность / В.И. Шиканов, Н.Н. Тарнаев. – Иркутск, 1974. – 82с.
463785
  Вишняков Ярослав Запачкавшийся голубь. Славянство и боснийский кризис 1908-1909 годов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
463786
  Иноземцева Т.Н. Запашка / Т.Н. Иноземцева. – М, 1986. – 221с.
463787
  Михайлова Наталія Запашна історія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 78-84 : фото
463788
   Запев : стихи. – Иваново : Ивановское книжное издательство, 1953. – 135 с.
463789
  Домовитов Н.Ф. Запев / Н.Ф. Домовитов. – Сталино, 1956. – 47с.
463790
   Запев. – Ярославль, 1957. – 47с.
463791
   Запев. – Липецк, 1961. – 120с.
463792
  Заплавный С.А. Запев / С.А. Заплавный. – М., 1987. – 395с.
463793
   Запевай!. – Москва, 1990. – 190с.
463794
   Запевала, песню!. – М, 1975. – 96с.
463795
   Запевала, песню!. – М, 1979. – 166с.
463796
   Запевала, песню!. – М, 1981. – 96с.
463797
   Запевала, песню!. – М, 1983. – 142с.
463798
   Запевала, песню!. – М, 1989. – 150с.
463799
  Егоров С.А. Запевалы / С.А. Егоров, матусяк. – Москва, 1972. – 48с.
463800
  Антипов М.Н. Запевалы добрых дел / М.Н. Антипов, Н.Е. Сапрыкин. – Москва, 1961. – 116с.
463801
  Страздас А. Запеваю не для славы. / А. Страздас. – Вильнюс, 1955. – 96с.
463802
  Кутасов И. Запевы / И. Кутасов, 1943. – 50с.
463803
  Феоктістова І. Заперечення в апофатичній дефініції (на матеріалі германських мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 327-331
463804
  Проценко І.Т. Заперечення заперечення в процесах репродукції організмів / І.Т. Проценко, М.А. Проценко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
463805
  Паславська А.Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика : Автореф. дис. ...д-ра філол. наук: Спец. 10.02.15 / Алла Йосипівна Паславська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 34 назви
463806
  Паславська А.Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика : Дис. ... доктора філологічних наук. спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Паславська А.Й.; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 420л. – Бібліогр.:л. 362-420
463807
  Мокра Ольга Миколаївна Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Мокра О. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
463808
  Мокра О.М. Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Ольга Миколаївна Мокра; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 190 л.. – Бібліогр.: л.169-188
463809
  Баган М. Заперечення як засіб трасформації прецедентних феноменів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 44-51. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню структури, семантики та функцій прецедентних феноменів, трансформованих за допомогою заперечних компонентів. З"ясовано межі та способи такої трансформації. Визначено семантичні й комунікативно-прагматичні причини ...
463810
  Прокоф"єв Г.Л. Заперечення як комунікативна стратегія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 210-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 214; 10 п. – ISSN 1729-360Х
463811
  Паславська А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Алла Паславська. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 290с. – ISBN 966-613-386-5
463812
  Баган М. Заперечення як основа номінації наукових понять // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 7-19. – ISSN 2413-3094
463813
  Глущук-Олея Заперечний маркер no в іспанській мові: прислівник, частка чи префікс? // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 14-19. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
463814
  Герасименко Є.С. Заперечні нормативні акти // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 392-394. – ISBN 978-966-667-624-8
463815
  Лапушкіна Н. Заперечні форми роману як жанрові новотвори в сучасній українській прозі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 268-273. – ISSN 2411-6548
463816
  Пряжко Павел Запертая дверь : сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 5. – С. 154-174. – ISSN 0130-6405
463817
  Вале П. Запертая комната / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1992. – 238с.
463818
   Запечатлевшие осень // Сегодня. – Киев, 2015. – 19 ноября (№ 217). – С. 5


  Фотографии учасников конкурса "Киевская осень". Необычный снимок дождливого Киева с видом на красный корпус КНУ имени Тараса Шевченко - Виктории Соловьевой.
463819
  Шергин Б.В. Запечатленная сказка / Б.В. Шергин. – М, 1983. – 383с.
463820
  Шергин Б.В. Запечатленная слава / Б.В. Шергин. – М, 1967. – 438с.
463821
  Устинов А.В. Запечатленное время / А.В. Устинов. – Москва, 1981. – 127с.
463822
  Задорожняя Е. Запечатленные мгновенья : стихи / Е. Задорожняя. – Киев : Ленвит, 2004. – 64 с. – Шифр. дубл. 8рт Задо. – ISBN 966-7043-54-1
463823
  Кедров Б.М. Запечатленный образ Ленина / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 237с.
463824
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – М.
1. – 1921. – 348с.
463825
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – М.
2. – 1923. – 258 с.
463826
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – М.
1. – 1964. – 439с.
463827
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – М.
2. – 1964. – 319с.
463828
  Стрельцов Иван Запечный музыкант : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 100-107
463829
  Мокрик Д. Запис : проза: кіноплівка з уяви // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 8-13. – ISSN 0130-321Х
463830
  Галич В.М. Запис до книги музею як публіцистичний жанр (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 104-111.


  У статті розглядається запис до книги музею як мала жанрова форма публіцистики Олеся Гончара. Подається її класифікація, визначаються особливості композиційної структури і мови, інтертекстуальні зв"язки та оригінальність творчого стилю автора. A ...
463831
  Пухальська Н. Запис про дар святої Єлизавети Угорської і примітка до нього в Трірському псалтирі // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 23-25. – ISSN 1728-6875
463832
  Шевчук Т. Запис снотлумачення на іконі в контексті народної агіографії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 57-60. – ISSN 0130-6936
463833
  Ельчанинов А.В. Записи / А.В. Ельчанинов. – М., 1992. – 202с.
463834
  Бутов Михаил Записи : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 108-124. – ISSN 0130-7673
463835
  Чернухін Є.К. Записи "Господньої молитви" з надчорноморських теренів другої половини XVIII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 3-24. – ISSN 2222-4203
463836
  Мурашкин М.Г. Записи 2000 года : Избранное / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск : Лира, 2005. – 37с. – ISBN 966-383-022-0
463837
  Мурашкин М.Г. Записи 2000 года : (О,С,У...) / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск : Лира, 2005. – 52с. – ISBN 966-383-023-9
463838
  Мурашкін М.Г. Записи 2007 року / Михайло Мурашкін ; [відп. за випуск Г.М. Гарченко]. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-511-374-7
463839
  Мурашкин М.Г. Записи 2008 года / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-511-389-5
463840
  Мурашкин М.Г. Записи 2009 года / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-511-392-5
463841
  Мурашкин М.Г. Записи 2012 года / М. Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2013. – 259, [3] с. – В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – ISBN 978-966-511-409-3
463842
  Мурашкин М.Г. Записи 2016 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2017. – 365, [3] с. – Текст укр., рос. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-511-437-9
463843
  Мурашкин М.Г. Записи 2017 года / Михаил Мурашкин. – Дніпро : Січ, 2018. – 497, [3] с. – Текст укр., рос., англ. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-511-438-7
463844
  Вейнгерова Л.Я. Записи диалогов с космическим разумом / Л.Я. Вейнгерова, Д.Д. Гурьев. – Нижний Новгород, 1990. – 238с.
463845
  Чашуле Коле Записи за нацијата и литературата / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1985. – с.
463846
  Ефимова С.Н. Записи и наброски М.Ю. Лермонтова, на ставшие записными книжками // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 44-56. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
463847
  Фын-Ю-Ко Записи китайских летчиков / Фын-Ю-Ко. – Москва, 1939. – 63 с.
463848
  Козаков М.М. Записи на песке: Главы из автобиогр. кн. / М.М. Козаков. – Москва, 1988. – 46 с.
463849
  Зарівна Теодозія Записи на подолку : проза
463850
  Коваленко О. Записи найдавніших українських пісень кінця ХVІІ - початку ХVІІІ століття та їх видання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 99-104
463851
  Збир І. Записи Оскара Кольберґа з Покуття в академічних виданнях українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 126-136


  У статті проаналізовано фольклорні матеріали та нотні записи зі збірника „Покуття” О. Кольберґа, які використано при укладанні академічних видань фольклору з серії „Українська народна творчість”. Визначено кількісний склад записів О. Кольберґа з ...
463852
  Ряско Л. Записи Порфирія Мартиновича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 136-144. – Бібліогр.: С. 144
463853
  Ряско Л. Записи Порфирія Мартиновича в оцінці Катерини Грушевської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 432-437


  У статті йдеться про наукове поцінування визначною дослідницею, упорядницею найповнішого зібрання героїчного українського епосу Катериною Грушевською титанічної роботи, здійснюваної Порфирієм Мартиновичем протягом багатьох років, і визначення його ...
463854
  Онищенко В.О. Записи про Масакадо ("Сьомонкі") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-0599
463855
  Онищенко В.О. Записи про Масакадо ("Сьомонкі") // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-35. – ISSN 1608-0599
463856
  Пастернак Л.О. Записи разных лет / Л.О. Пастернак. – Москва, 1975. – 287с.
463857
  Пенежко Г.И. Записи советского офицера / Г.И. Пенежко. – Москва, 1947. – 200с.
463858
  Пенежко Г.И. Записи советского офицера. / Г.И. Пенежко. – М, 1949. – 348с.
463859
  Гончар Олесь Записи, що не ввійшли до "Щоденників" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19
463860
  Южин-Сумбатов Записи. Статьи. Письма. / Южин-Сумбатов. – М, 1951. – 612с.
463861
  Лукас Е. Записка № 1 для Кардіффа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 3


  Урок України полягає в тому, що Росія веде війну нового типу, де ціль не військова сила ворога, а його сила волі.
463862
  Федорова Л. Записка Адріана Прахова "Какой музей нужен и возможен в Киеве" у контексті історії заснування в Києві крайового музею // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 82-94. – ISSN 0869-3595
463863
  Витте С.Ю. Записка б. министра финансов статс-секретаря гр. С.Ю. Витте / предисл. Череванина. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К*, 1908. – [2], VIII, 212 с. – На обл. назв.: Самодержание и земство. - Экз. деф., без тит. л. и ориг. обл., описан по ген кат.


  Изд. также под загл. "По поводу непреложности законов государственной жизни" и "Самодержавие и земство"
463864
  Харитонов В.Г. Записка в патроне / В.Г. Харитонов. – Москва, 1976. – 240 с.
463865
  Куделко С.М. Записка В.Н. Каразіна про видання "Отечественного Архива" // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 156-158. – ISBN 966-544-258-9
463866
  Антонович В.Б. Записка Вол. Антоновича в справі обмежень української мови // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 86-88. – ISBN 966-7272-00-1


  "Записка ся написана з поручення іст.-фільол. факультету київського унїверситету в 1905 р., з приводу запитання комітету мінїстрів у сїй справі. ..."
463867
   Записка для обозрения русских древностей. – Санкт-Петербург : В типографии Якова Трея, 1851. – 80 с.
463868
   Записка и речи, читанные при открытии Императорского Университета Св. Владимира, 15 июля 1834 г.. – Киев : В университетской типографии, 1840. – 119, [1] с.
463869
  Перетц В.Н. Записка митрополита лаодикийского Парфения о невольниках / [сообщ.] В. Перетц // Совращение диакона в латинство (1692 года) / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – 6 с.


  Дарсвенная подпись на обложке
463870
  Новосельцев Б.С. Записка Н.С. Хрущева о беседах с Й.Б. Тито (январь 1963 года) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-55. – ISSN 0132-1366
463871
   Записка о введении предметной системы преподавания по Физико-математическому факультету Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого. – 8 с. – Отд. оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
463872
  Карамзин Н.М. Записка о древней и новой Росси в ее политическом и гражданском отношении / Н.М. Карамзин ; [ред. [и предисл.] проф. В.В. Сиповского]. – Санкт-Петербург : [Изд. гр. М.Н. Толстой], 1914. – V-XIV, [2], 133 с. – Предисл. издателя


  Авт. предисл.и ред. Сиповский, Василий Васильевич (1872-1930)
463873
  Новаковский С.И. Записка о Киевском географическом институте / С.И. Новаковский. – Киев, 1917. – 15с. + С прилож. схемы геогр. наук
463874
  Иннокентий Записка о Киевском университете Св. Владимира в 1838 г. / Иннокентий, (Борисов). // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 141-145. – ISBN 5-7707-1061-6
463875
  Пейссонель Ш.-К. де Записка о Малой Татарии / Шарль-Клод де Пейссонель ; [вступ. ст., примеч. и коммент. В.В. Грибовского ; пер. с фр. В.Х. Лотошниковой]. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – Киев : ИУА НАНУ, 2013. – 108, [2] с. : ил. – На обл. авт.: Шарль де Пейссонель. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в примеч. и коммент. на с. 90-108. – ISBN 978-966-02-6739-8
463876
   Записка о происходившем на заседаниях Съезда учителей и учительниц Московского уезда в августе месяце 1901 года. – 73с.
463877
   Записка о состоянии и развитии исследований по проблеме "Фотосинтез" в Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1967. – 19с.
463878
   Записка о состоянии Императорского Университета Св. Владимира в 1878 г., читанная на торжественном акте 9 января 1879 года. – Киев : [В Университетской типографии], 1878. – 30 с.
463879
   Записка о состоянии императорского Университета Св. Владимира в 1878 г., читанная на торжественом акте 9 января 1879 года. – с. – Отд. оттиск
463880
  Валиханов Ч. Записка о судебной реформе / Ч. Валиханов; Высшая школа права "ЭДІЛЕТ". – Москва, 1986. – 102с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-03-1
463881
  Валиханов Чокан Записка о судебной реформе / Валиханов Чокан; Вступ. ст. и прим. Ударцева С.Ф. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 112 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-104-9
463882
  Вернадский В.И. Записка об изучении живого вещества с геохичисеской точки зрения / В.И. Вернадский, 1921. – С. 120-123
463883
  Лаппо-Данилевский Записка об ученых трудах ординарного профессора Императорского Московского университета В.О. Ключевского // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 44-46. – ISSN 2070-9773


  Подготовка текста к печати А.В. Малинова.
463884
  Довнар-Запольский М.В. Записка об учереждении Статистического Бюро при Киевской городской управе. – [Киев] : [Тип. Н. Т. Корчак-Новицкого], 1902. – 6 с. – Автор указ. в конце статьи
463885
  Каманин И.М. Записка об учреждении в Киеве Ученой Архивной Комиссии. – [Киев] : [Тип. шт. Киевс. воен. окр.], 1911. – 8 с. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Военно-исторический вестник, Киев, 1912, кн. 1
463886
   Записка по делу о распределении преподавания предметов по разряду естественных наук в российских университетах. – 33с.
463887
  Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу / С.Ю. Витте. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 165 с.


  Книга С.Ю.Витте " О непреложности законов государственной жизни" является последним, третьим, авторизованным переизданием (1914) его же записки, явившейся ответом Витте на проект (1898) Горемыкина о расширении земских реформ и посвященному ...
463888
  Каменкович З.Б. Записка под камнем. / З.Б. Каменкович. – Львов : Книжно-журнальное, 1960. – 78 с.
463889
  Закревський М.Ф. Записка про державне правління" - конституційний проект декабриста П.I. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 48-53. – (Серія права ; № 16)


  В статье исследуются политические взгляды П.И. Пестеля, изложенные им в "Записке о государственном правлении". На основании анализа ее содержания автор пришел к выводу, что "Записка" - это ранний конституционный проект Пестеля, в котором он выдвинул ...
463890
   Записка Совета Императорского Харьковского университета по вопросу об условиях,при которых возможно достижение нормального течения университетской жизни // Университеты. Наука и просвещение. : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2002. – № 2. – С.11-14.
463891
  Муравьев А.М. Записки / А.М. Муравьев. – Петроград, 1922. – 48с.
463892
  Вигель Ф.Ф. Записки / Ф.Ф. Вигель. – Москва
Т. 1. – 1928. – 379с.
463893
  Вигель Ф.Ф. Записки / Ф.Ф. Вигель; редак. и вст. ст. С.Я. Штрайха. – Москва : Артель писателей "Круг"
Т. 2. – 1928. – 356с.
463894
  Каратыгин П.А. Записки / П.А. Каратыгин. – Л, 1930. – 496с.
463895
  Собольщиков-Самарин Записки / Собольщиков-Самарин. – Горький, 1940. – 288с.
463896
  Глинка М.И. Записки / М.И. Глинка. – Л, 1953. – 284с.
463897
  Щепкін М.С. Записки / М.С. Щепкін. – Киев, 1953. – 200с.
463898
  Собольщиков-Самарин Записки / Собольщиков-Самарин. – изд. 2-е, доп. – Горький, 1960. – 386с.
463899
  Каратыгин П.А. Записки / П.А. Каратыгин. – Ленинград : Искусство, 1970. – 328 с.
463900
  Волконская М.Н. Записки / М.Н. Волконская. – Красноярск, 1975. – 153с.
463901
  Басаргин Н.В. Записки / Н.В. Басаргин. – Красноярск, 1985. – 302с.
463902
  Глинка М.И. Записки / М.И. Глинка. – Москва, 1988
463903
  Волконский С.Г. Записки / С.Г. Волконский. – Иркутск, 1991. – 508с.
463904
  Вигель Ф.Ф. Записки / Филипп Филиппович Вигель. – Москва : Захаров, 2000. – 590с. – ISBN 5-8159-0092-3
463905
  Шайкевич С. Записки "аэта" // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 121-149


  Створення переказного екранного діалогу (дубляжу) - особлива форма сучасної літературної творчості.
463906
  Курпас Алексей Записки "вредного кухаря" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 34-37 : фото
463907
  Филиппов Б.М. Записки "домового" / Б.М. Филиппов. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 495с.
463908
  Филиппов Б.М. Записки "домового" / Б.М. Филиппов. – М, 1989. – 509с.
463909
  Михайлов М.Ил. Записки (1861-62) / М.Ил. Михайлов. – Петроград, 1922. – 159с.
463910
  Игнатиев Н.П. Записки (1875-1878) / Н.П. Игнатиев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1986. – 845 с.
463911
  Дашкова Е.Р. Записки 1743 - 1810 / Е.Р. Дашкова. – Ленинград : Наука, 1985. – 288с.
463912
  Смирнова О.Н. Записки А.О. Смирновой : (Из записных книжек 1826-1845 гг.) : в 2 ч. – 1895-1897. – Санкт-Петербург : Изд. изд. ред. журн. "Северный вестник" ; Тип. М. Меркушева
Ч. 1. – 1895. – [2], VI, IV, 342 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Северный вестник, 1893, № 2-12; 1894, № 1-9


  Смирнова, Александра Осиповна1809-1882
463913
  Смирнова О.Н. Записки А.О. Смирновой : (Из записных книжек 1826-1845 гг.) : в 2 ч. – 1895-1897. – Санкт-Петербург : Изд. изд. ред. журн. "Северный вестник" ; Тип. М. Меркушева
Ч. 2. – 1897. – [2], II, 97 с. – Отд. оттиск: Северный вестник, 1895, № 5-7, 10-12


  Смирнова, Александра Осиповна1809-1882
463914
   Записки А.П. Ермолова, 1798-1826. – М, 1991. – 463с.
463915
  Спирин И.Т. Записки авиатора / И.Т. Спирин. – М., 1955. – 144с.
463916
  Ольшанский А. Записки агента Разведупра / А. Ольшанский. – М., 1991. – 161с.
463917
  Троепольский Г.Н. Записки агронома / Г.Н. Троепольский. – М, 1961. – 319с.
463918
  Беренштам В.В. Записки адвоката / Владимир Беренштам. – Москва : Эпоха, 1913. – 94 с. – (Белая библиотека ; Кн. 24-25)
463919
  Фиолевский Д.П. Записки адвоката / Д.П. Фиолевский. – К, 1987. – 176с.
463920
  Брауде И.Д. Записки адвоката. / И.Д. Брауде. – М., 1974. – 222с.
463921
  Сафонов Н.С. Записки адвоката: Крымские татары / Н.С. Сафонов. – М., 1990. – 176с.
463922
  Платонов В.И. Записки адмирала / В.И. Платонов. – М., 1991. – 318с.
463923
  Щепкин М.С. Записки актера / М.С. Щепкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 398с.
463924
  Радошанский Н. Записки актера / Н. Радошанский. – Ленинград-Москва : Искусство, 1964. – 168 с.
463925
  Садовский М.М. Записки актера / М.М. Садовский. – Москва : Искусство, 1975. – 303 с.
463926
  Бек-Назаров Записки актера и кинорежиссера. / Бек-Назаров. – Москва, 1965. – 270с.
463927
  Сченсонович Н.И. Записки актера и партизана / Н.И. Сченсонович. – Минск, 1976. – 152с.
463928
  Щепкин М.С. Записки актера Щепкина / М.С. Щепкин. – Москва, 1988. – 380с.
463929
  Мордюкова Н. Записки актрисы // Октябрь. – Москва, 1997. – № 1. – С. 63-76. – ISSN 0132-0637
463930
  Ермолов А.П. Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*)
Ч. 2 : 1816-1827. – 1868. – [726] с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских при Московском ун-те, 1866-1867
463931
  Лукашвили И.З. Записки альпиниста. / И.З. Лукашвили. – Тбилиси, 1960. – 116с.
463932
  Малышкин А.Г. Записки Анании Жмуркина. / А.Г. Малышкин. – М., 1927. – 227с.
463933
  Малашкин С.И. Записки Анания Жмурика / С.И. Малашкин. – М.
кн. 2. – 1967. – 456 с.
463934
  Малашкин С.И. Записки Анания Жмурика / С.И. Малашкин. – М., 1978. – 383с.
463935
  Матвеев А.А. Записки Андрея Артамонова графа Матвеева // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. 1-94
463936
  Болотов А.Т. Записки Андрея Болотова. – [Санкт-Петербург], 1850. – [316] с. разд. пагин. – отд. оттиск: Отечественные записки, Т. 69-72, отд. 2, 1850-?; Ч. 1, с. 101-180; Ч. 2 и 3, с. 1-122; Ч. 3 (окончание), с. 1-32; Ч. 4, с. 29-52, Ч. 4 (окончание), с. 65-122
463937
  Болотов А.Т. Записки Андрея Болотова. – [Санкт-Петербург], 1850. – 122 с. – отд. оттиск: Отечественные записки, Т. 70, отд. 2, 185?; Ч. 2 и 3, с. 1-122
463938
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова / А.Т. Болотов. – 3-е изд. – СПб.
1. – 1875. – 1015с.
463939
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова / А.Т. Болотов. – Тула
1. – 1988. – 526с.
463940
  Болотов А.Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова. / А.Т. Болотов. – Тула
2. – 1988. – 528с.
463941
  Герасимов Е.Н. Записки Ани Чурилиной / Е.Н. Герасимов. – М., 1954. – 120с.
463942
  Данилов М.В. Записки артиллерии майора Михаила Васильевича Данилова, написанные им в 1771 году / [предисл.: Павел Строев]. – Москва : Изд. П. Строев ; В тип. С. Селивановского, 1842. – IV, 131 с.


  Изд.: Строев, Павел Михайлович (1796-1876)
463943
  Лима Б. Записки архивариуса / Б. Лима, Э.де Альфонсо. – М., 1965. – 184с.
463944
  Терентьев В.П. Записки архивиста / В.П. Терентьев. – М., 1984. – 204с.
463945
  Федоров С.И. Записки архитектора / С.И. Федоров. – Тула, 1987. – 159 с.
463946
  Водовозов Н.В. Записки Афанасия Никитина об Индии 15 века / Н.В. Водовозов. – Москва : Знание, 1955. – 32с
463947
  Бабур-наме Записки Бабура / Бабур-наме. – Ташкент, 1958. – 531 с.
463948
  Вазем Е.О. Записки балерина Санкт-Петербургского большого театра / Е.О. Вазем. – Ленинград, 1937. – 244с.
463949
  Евментьева Л.В. Записки балерины / Л.В. Евментьева. – Ленинград, 1991. – 160 с.
463950
  Захаров Р.В. Записки балетмейстера / Ростислав Захаров. – Москва : Искусство, 1976. – 351с.
463951
  Борщаговский А.М. Записки баловня судьбы / А.М. Борщаговский. – М., 1991. – 400с.
463952
  Луняк Є. Записки барона де Тотта як цінне джерело з історії українсько-кримських взаємин на сторінках "Киевской старины" (1883) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 101-107. – ISSN 0869-3595


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною в середені ХVIII ст., на тлі історичних взаємин Запорозької Січі та Криму. Проаналізовано причини цікавості французьких дипломатів до взаємин між Запорозькою Січчю та Кримським ...
463953
  Теккерей У.М. Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим / У.М. Теккерей. – Москва, 1963. – 390с.
463954
  Алачачян А.М. Записки баскетболиста / А.М. Алачачян. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 126 с.
463955
  Колесников В.П. Записки Бесчастного содержащие Путешествия в Сибирь по канату / В.П. Колесников. – Челябинск, 1975. – 28-273 с.
463956
  Щербаков С.С. Записки боксера / С.С. Щербаков. – Москва, 1956. – 126с.
463957
  Пятницкий О.А. Записки большевика / О.А. Пятницкий. – Изд. 5-е. – М., 1956. – 228с.
463958
  Глезер Л.А. Записки букиниста / Л.А. Глезер. – М., 1989. – 256 с.
463959
  Сычугов С.И. Записки бурсака. / С.И. Сычугов. – М.-Л., 1933. – 353с.
463960
  Сей Шьонагон Записки в ізголів"ї / Сей Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [худож.-оформлювач: Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7012-07-7
463961
  Сей-Шьонагон Записки в узголів"ї / Сей-Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [передм., прим. І.П. Бондаренка ; худож.-оформлювач Г.В. Кісель] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с., [6] арк. іл. : іл. – Сер. заснована у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5103-5
463962
  Щебальский П.К. Записки Варфоломея Михаловского. / П.К. Щебальский. – 427-484с.
463963
  Нащокин В.А. Записки Василия Александровича Нащекина / [Предисл.: Д. Языков]. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1842. – [2], VI, [2], 385 с.


  Авт. предисл. Языков, Дмитрий Иванович (1773-1845)
463964
   Записки великого князя Андрея Владимировича : публикация, вступительная заметка и биографический справочник Карла Куяса-Скрижинского // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 113-160. – ISSN 0321-1878
463965
   Записки венецианца Казановы о пребывании его в России, 1765-1766. – М, 1991. – 32с.
463966
  Ефимова М. (Рачко) Записки ветреной женщины : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 11. – С. 7-21. – ISSN 0321-1878
463967
   Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. – Киев
т. 1. – 1991. – 330 с.
463968
   Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. – К
т. 2-3. – 1991. – 432 с.
463969
  Сиснев В.И. Записки Виквикского клуба / В.И. Сиснев. – М, 1980. – 111с.
463970
  Форстер М. Записки викторианского джентльмена / М. Форстер. – М., 1985. – 368с.
463971
  Ткаченко А. Записки водушного разведчика / А. Ткаченко, 1970. – 268с.
463972
  Грачев Ф.В. Записки военного врача / Ф.В. Грачев. – Л., 1970. – 208с.
463973
  Арифов И.Д. Записки военного коменданта / И.Д. Арифов. – Москва, 1990. – 336с.
463974
  Броневская Я. Записки военного корреспондента / Я. Броневская. – М, 1956. – 464с.
463975
  Спирин И.Т. Записки военного летчика / И.Т. Спирин. – Иваново, 1947. – 163с.
463976
  Чирьев В.Н. Записки военного летчка / В.Н. Чирьев. – М., 1956. – 124с.
463977
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – Пермь, 1964. – 135с.
463978
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – 2-е изд., доп. и переработ. – Пермь, 1967. – 160с.
463979
  Верников С.М. Записки военного переводчика / С.М. Верников. – 3-е изд., доп. – Свердловск, 1977. – 136с.
463980
  Синклинер А.А. Записки военного переводчика / А.А. Синклинер. – Ставрополь, 1989. – 173с.
463981
  Левин И.Л. Записки военного переводчика: / И.Л. Левин. – М., 1981. – 208с.
463982
  Левин И.Л. Записки военного переводчика: Язык и "Языки": докум. повесть / И.Л. Левин. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 285с.
463983
  Черпанов А.И. Записки военного советника в Китае. / А.И. Черпанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 311с.
463984
  Черепанов А.И. Записки военного советника в Китае. / А.И. Черепанов. – 2-е изд. – М., 1976. – 648с.
463985
  Коровин А. Записки военного хирурга / А. Коровин. – Л., 1948. – 288с.
463986
  Вязников А. Записки военного художника-корреспондента 1941-1945 / А. Вязников. – Ленинград : Художниик РСФСР, 1968. – 188 с.
463987
  Коридалина Е.Г. Записки вожатой. / Е.Г. Коридалина. – М., 1961. – 111с.
463988
  Примаков В.М. Записки волонтера / В.М. Примаков. – М, 1967. – 215с.
463989
   Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1979. – 180с.
463990
   Записки воронежских краеведов. – Воронеж, 1983. – 239с.
463991
  Свадковский И.Ф. Записки воспитателя / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1959. – 207 с.
463992
  Свадковский И.Ф. Записки воспитателя / И.Ф. Свадковский. – Москва, 1963. – 207 с.
463993
  Дрипе А. Записки воспитателя : очерки / А. Дрипе; пер. с латыш. Л.Виновен. – Москва : Советский писатель, 1983. – 280 с.
463994
  Яшин Л.И. Записки вратаря / Л.И. Яшин. – М., 1976. – 64с.
463995
  Мицкевич С.И. Записки врача-общественника (1888-1918). / С.И. Мицкевич. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1969. – 240с.
463996
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – 14-е изд. – Москва, 1936. – 207с.
463997
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – Красноярск, 1985. – 222с.
463998
  Вересаев В.В. Записки врача / В.В. Вересаев. – Тула, 1987. – 426с.
463999
  Найдин Владимир Записки врача : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 76-85. – ISSN 0130-7673
464000
  Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне / В.В. Вересаев. – Москва, 1986. – 556с.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,