Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
462001
  Жванко Л. "...Життя як спалах..." Мар"ян Антоні Рузамський (2 лютого 1889 - 8 березня 1945) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 54-57
462002
  Явір Л. "Життя людського сонце не вечерне..." (символічне навантаження лексеми "любов" у поезіях Івана Франка) / Л. Явір, Г. Іваночко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 294-304. – ISSN 2411-4758
462003
  Хоменко О. "Життя мов спалах блискавки". Літературно-музична композиція до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
462004
  Куцай Я. "Життя на зламі тектонічних плит" / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 30-31


  Які виклики Ісландії сформували її самобутність. Книга Ярослави Куцай "Лабораторія Ісландія".
462005
  Кузьменко В. "Життя народу - у жнивах ланів ..." До 120-річчя від дня народження Олександра Довженка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 3-9


  Аналізується життєвий і творчий шлях О.Довженка. Зокрема, висвітлюються кіноповісті "Зачарована Десна" та "Україна в огні", щоденникові записи й приватне листування митця, подаються запитання для самостійного опрацювання учнями життєпису письменника.
462006
  Губіанурі Л. "Життя не можна зупинити!" / розмову вела Ольга Савицька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15-16 травня (№ 82/83). – С. 15


  День народження Михайла Булгакова кияни відзначатимуть креативно. Розповідає директор музею Булгакова Л. Губіанурі.
462007
  Москалець К. "Життя непередбачуване. Тим воно й прекрасне, тим і жахливе..." / розмовляв Олег Коцарєв // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 115-121. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Кость (Костянтин) Москалець - поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант. Автор слів і музики відомої в Україні пісні "Вона" ("Завтра прийде до кімнати…").
462008
  Грушевський М. "Життя окрім роботи я собі й помислити не можу": Вибрані листи Михайла Грушевського до Ганни Ямпольської (1890–1892 рр.) / вступна стаття й публікація Г.В.Кондаурової // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – C. 80-100. – ISSN 0130-5247
462009
  Степаненко М. "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю
462010
  Степаненко М. "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 132-151.
462011
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю
462012
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю
462013
  Степаненко Микола "Життя прожити - яке це велике і многотрудне мистецтво" : Олесь Гончар про самого себе, свій родовід, свою сім"ю
462014
  Кулакевич Л.М. "Життя та дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові" Вал. Злотопольця та І. Федіва як національний інваріант робінзонади // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 109-121. – ISSN 2313-1802
462015
  Швець А.І. "Життя так само сильне, як смерть..." (метафізична проблематика еросу і танатосу в прозі Наталії Кобринської) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 7-19. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
462016
  Жежера В. "Життя у нас таке, що тільки рослині не встидно жити" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 42 (95). – С. 54-57


  Письменниця Дніпрова Чайка бачила себе "мальованою труною", де сховані нереалізовані бажання. На її лібрето Микола Лисенко написав дитячі опери "Коза-дереза" та "Пан Коцький"
462017
  Ковальська М.С. "Життя Уїльяма Юарта Гладстона" Джона Морлі як "дослідження сучасної біографії" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 75-77. – ISBN 966-2980-20-2
462018
  Кузьменко Я.П. "Життя" як філософська та правова категорія // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
462019
  Прилепина О. "Жить просто, но увлеченно" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. март. – С. 18-25
462020
  Римар С. "Жінка - істота непередбачувана" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 72-77


  Опубліковано оповідання: "Коханка", "Краще не знати", "Очі дитини", "Не було би щастя, так нещастя допомогло", "Що тобі подарувати?".
462021
  Санакоєва Н.Д. "Жінка - найвище диво на землі..." (концепція чоловічого і жіночого начал у романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 164-170. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
462022
  Дмитришин І. "Жінка в сучасній Україні" - на великій сцені Європи / розмову вела Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 23


  "Сьогодні в Парижі відкривається міжнародна книжкова виставка. Про загальні тенденції та особливості нашого стенда розповідає перекладачка Ірина Дмитришин".
462023
   "Жінка року" відновлюватиме Центр нейронаук світового рівня // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 4
462024
  Самсар Ферюза "Жінка являє собою основу родини, нації й держави" : розмову вів Гьокхан Демір // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 20-22


  Пані Ферюза Самсар - мати, дипломат і дружина Посла Турецької Республіки в Україні Мехмета Самсара ділиться своїми враженнями про Україну.
462025
  Козирєва Т. "Жінка, яка уособлювала цілу епоху..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 2


  Слово в пам"ять про Ларису Крушельницьку, почесного директора Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника.
462026
  Білоцерковець А.Ю. "Жіноча література" як об"єкт феміністичної літературної критики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 13-17. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
462027
  Доброчинська В. "Жіноча служба Україні" в організації дошкільних закладів на Волині у період Другої світової війни // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 100-104. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
462028
  Савченко-Шагінян "Жіноча" кінорежисура в гендерному аспекті культуротворчості : автореф. ...канд. культорології : 26.00.01 / Савченко-Шагінян Т.Л. ;Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
462029
  Смоляр Л. "Жіноче питання" в політичних партіях Наддніпрянської України початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 51-54
462030
  Грабовська І. "Жіноче століття" й місце України в ньому: феміністичні виклики сучасної епохи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні підстави формування ідеї й концепції "жіночого століття". Активний і масовий вихід жінок на арену світової історії як суб"єктів дії, який відбувся після Другої світової війни та набув грандіозного розмаху в ...
462031
  Кривоший О. "Жіноче" в культурному просторі козацького Запоріжжя: історіографічний дискурс другої половини XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 16-23
462032
  Сєрікова А.П. "Жіноче" кохання в "химерному" романі (на прикладі дилогії "Лебедина зграя" і "Зелені млини" Василя Земляка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-258. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
462033
  Лагунова О. "Жіночий бал" під час жнив в архівній спадщині Аг. Кримського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69-70
462034
  Кириченко І. "Жіночий організм має бути злагодженим "оркестром".Здоров"я жінки та війна: проблема захисту та відновлення // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 8-9


  "Здоров’я жінки-військовослужбовця на війні - важлива проблема військової медицини. Зараз лікарі розробили спеціальну програму, розраховану на фізичне та ментальне відновлення здоров’я жінки-воїна та жінки-ветеранки. Про успішне її впровадження до ...
462035
  Кобченко К.А. "Жіночий університет св. Ольги": еволюція прав Київських вищих жіночих курсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес здобуття Вищими жіночими курсами в Києві прав університету в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. In the article is described the process of becoming of the High women"s courses in Kiev the rights of an university at the ...
462036
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Святої Ольги": історія Київських вищих жіночих курсів / Катерина Кобченко; КНУТШ. – Київ : МП Леся, 2007. – 272 с. – ISBN 966-8126-61-0


  На тит. стор. прим. №1604406 - дарчий надпис.: Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою та вдячністю від автора Катерини Кобченко 26.09.2007 - підпис. Також печатки особистої біб-ки Володимира Сергійчука - книги дарчі для бібліотеки
462037
  Лисюк Н. "Жіночі казки" в світлі концепції В.Проппа (За книгою "Історичні корені чарівної казки") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 23-33. – Бібліогр.: С. 33
462038
  Патрушева Т. "Жнива скорботи": виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 44-45. – ISSN 1811-377X
462039
  Співаковський О. "Жовта картка, або чому молодь їде по знання за кордон // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 листопада (№ 218). – С. 4


  Оприлюднені нещодавно дані про кількість студентів з України, які навчаються в польських вишах, чесно кажучи, дещо шокували. Адже лише на програмах повного циклу в Польщі навчаються понад 20 тисяч молодих українців. До того ж, за статистикою, це на ...
462040
  Горобець Р.Ю. "Жовта принцеса" Каміля Сен-санса – перша опера на японський сюжет (до 140 річчя прем"єри) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 57–65
462041
  Теотокіс К. [Життя та смерть Каравеласа / Константінос Теотокіс. – Афіни : Естія, 1996. – 192 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 206]). – ISBN 960-05-0211-0
462042
  Островська К. Життя-подвиг. Життя і творчість Миколи Островського / К. Островська, Л. Розова. – К. : Молодь, 1951. – 252 с.
462043
   Життя-спалах. – К, 1976. – 163с.
462044
  Горький М. Життя Клима Самгіна / М. Горький. – Київ, 1952. – 411 с.
462045
  Більневич Анатоллій Олексійович. Життя кличе : З досвіду роботи групи членів Т-ва Кам"янець-Поділ. сільгосп.ін-ту / Анатоллій Олексійович. Більневич, Альперін Юхим Йосипович. – Київ, 1964. – 31с.
462046
   Життя кличе. – К, 1979. – 200с.
462047
  Іваненко О.Д. Життя коло смерті / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 47 с.
462048
  Фабр Ж.А. Життя комах / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1935. – 379с.
462049
  Матіос Марія Життя коротке : Книга прози / Матіос Марія; Відповід.ред. П.Мацкевич. – Львів : Кальварія, 2001. – 236с. – ISBN 966-7092-80-1
462050
  Косів М. Життя коротке, мистецтво - вічне (Vitae brevis, ars longa) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 260-264. – ISSN 0868-4790
462051
  Керженцев П. Життя Леніна / П. Керженцев. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 323 с.
462052
  Кохно М.А. і Каплуненко М.Ф. Життя лісу / М.А. і Каплуненко М.Ф. Кохно. – К., 1974. – 144с.
462053
  Саранді Наталя Життя людини - це сукупність промов, від яких залежить її доля... : з досвіду викладання практичної риторики в загальноосвітньому навчальному закладі нового типу


  Нині час відродження національної культурної спадщини, в тому числі й риторичної, чарівного народного золотослова, в якому відбито дивоцвіт українського менталітету й світовідчуття, який подарував світові титанів думки, слова, духу - Тараса Шевченка, ...
462054
  Хухашвілі Г.М. Життя людини : драма в 2-х д. / Г.М. Хухашвілі. – Київ, 1968. – 118 с.
462055
  Котюк І.І. Життя людини в системі соціальних цінностей / І.І. Котюк, А.В. Мусієнко // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-131
462056
  Сенченко М. Життя Людини і Книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
462057
  Костик Ю. Життя Львова і Галичини періоду російської окупації 1914 - 1915 рр.: за матеріалами урядових часописів // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 170-177. – ISBN 978-966-1594-12-7
462058
  Коряк В.Д. Життя М.Коцюбинського / В.Д. Коряк. – Х., 1929. – 40с.
462059
  Житецький П.Г. Життя М.О.Максимовича / П.Г. Житецький. – С.14-24. – Окр.відбиток
462060
  Вітович І. Життя має значення. Антирасистський рух поширився п"ятьма континентами // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 6


  Як і в попередні вихідні 30-31 травня, минулi червневі також позначилися багатотисячними демонстраціями протесту проти расизму та поліцейського свавілля. Причиною масових акцій у США, які надалі поширилися на увесь світ, стала загибель 46-річного ...
462061
  Жадан С. Життя Марії : [книга віршів і перекладів] / Сергій Жадан ; [фот.: С. Жадан, І. Павлов]. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги - XXI, 2015. – 183, [1] с. : фот. – ISBN 978-617-614-085-6


  У пр. № 1705741 напис: Удачі!. Жадан.
462062
  Богомолець-Лаозурська Життя Марії Заньковецької (1860-1934) / Богомолець-Лаозурська. – К., 1961. – 67с.
462063
  Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останне десятиліття (1924-1934) / Р.Я. Пиріг. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 200 с. – ISBN 5-7702-0531-8
462064
  Марусин М. Життя моє - Христос : (рефлексії у 60-ліття священичого служіння) / архиєпископ Мирослав Марусин. – Рим : Артос, 2008. – 196, [ 2 ] с., [ 1 ] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-2154-01-6
462065
  Єщенко М. ЖиттЯ моЄ!!! : [новели] / Марина Єщенко ; графіка: Євгенка Плужник]. – Київ : Пенмен, 2017. – 214, [2] с. : іл. – На обкл. також: Solo. Свідки слова. – ISBN 978-617-7201-31-0
462066
  Прихода Я. Життя на висоті часу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  За вагомі й наукові здобутки з нагоди ювілею Катерина Степанівна Серажим нагороджена відзнакою - Відмінник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. (Інститут журналістики КНУТШ).
462067
  Прихода Я. Життя на висоті часу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 184-185


  Про К.С. Серажим.
462068
  Борзенко С.А. Життя на війні / С.А. Борзенко. – Х, 1946. – 28 с.
462069
  Литвинова-Бартош Життя на віру у сибірських селян / Литвинова-Бартош. – 61-172с.
462070
  Дроздовський Д. Життя на вістрі слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 2, 5


  Віталій Григорович Дончик - літературознавець і громадський діяч, який своєю діяльністю утверджував українськоцентричний вектор вітчизняної гуманітаристики.
462071
  Горпенюк Максим Життя на вулкані // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-71 : фото
462072
  Чубіна Т.Д. Життя на грані фолу: Щенсний Єжи Потоцький // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 52-64. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
462073
  Шляхова Валерія Життя на екваторі : У світі живого / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 26-32 : Іл.
462074
  Скляренко Г. Життя на замовлення: про проект Оксани Чепелик // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 106-109. – ISBN 978-966-8917-14-1
462075
  Маїк Г. Життя на Кипрі // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 4. – С.19-24
462076
  Климов В. Життя на краю світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-58
462077
  Каздобіна Ю. Життя на лінії вогню. Від миру до війни, від війни до миру / Ю. Каздобіна, Ю. Тищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 1, 3


  "Чим живуть сьогодні наші співвітчизники на лінії розмежування, що їх турбує найбільше? На перший погляд, відповіді на ці запитання самоочевидні, адже на четвертому році війни однією з найбільших залишається проблема безпеки — особистої, безпеки рідних ...
462078
  Павлов О. Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 4-6 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
462079
  Посівнич М. Життя на тлі історії ОУН: Білас і Данилишин / Микола Посівнич. – Львів : Афіша, 2012. – 167, [3] с. : іл., портр., ноти. – Покажчик: с. 156-165. – Бібліогр.: с. 138-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-325-177-6
462080
  Каменська Т.Г. Життя наповнене оптимізмом і творчістю (До 60-річчя від Дня народження Валентини Подшивалкіної) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 6-7. – ISSN 1810-2131
462081
   Життя народу - життя літератури. – Х, 1963. – 198с.
462082
  Вишневська М. Життя не обділило мене зустрічами з цікавими людьми / Вишневська М. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 15


  Нинішній рік для кавалера Орденів II та III ступенів Княгині Ольги й Варвари Великомучениці, народної артистки України Раїси Недашківської - ювілейний: 17 лютого їй виповниться 70 !
462083
  Лібанова Е.М. Життя невід’ємне від науки (до 70-річчя академіка НАН України С. І. Пирожкова) / Е.М. Лібанова, С.Ю. Аксьонова, О.П. Рудницький // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 6. – C. 114-120. – ISSN 1027-3239
462084
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1974. – 207 с. – (Романи й повісті ; 1974р. Вип.№2)
462085
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 320 с.
462086
  Гуріненко П.В. Життя одне : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1977. – 332 с.
462087
  Присташ Я. Життя одного лемка (Розмова з Павлом Стефанівським, лемківським діячем, поетом, етнографом, якому цього року виповнилося 80 років) : (продовження в наступному числі "НС") // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2012. – Рік 57, N 30
462088
  Найчук Є.В. Життя ожини: деСакральність / Євгенія Найчук. – Полтава : Полтавський літератор, 2006. – 61, [1] с. : іл. – ISBN 966-8304-59-460 с.
462089
  Віднянський С.В. Життя особи в долі Європи: від Пан"європейського союзу до європейської конфедерації. Ріхард Куденхов-Калергі / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 17-40. – ISBN 978-966-02-5494-7
462090
  Бех І.Д. Життя особистості як шлях до духовної далини // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С.15-32
462091
  Котик-Чубінська Життя Остапа Терлецького: прагнення до ідеалу і присуди реальності // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 167-194. – ISSN 0130-528Х
462092
  Колодний А. Життя отця Івана Музички - служіння Церкви й Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 68-80. – ISSN 1819-7329
462093
  Гінзбург В.З. Життя перемагає / В.З. Гінзбург. – К., 1973. – 211с.
462094
  Могилевський Б.Л. Життя Пирогова / Б.Л. Могилевський. – Київ : Молодь, 1953. – 282с.
462095
  Вербич В. Життя письменника продовжується у його слові, або згадуючи Івана Корсака // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
462096
   Життя під сузір"ям науки (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Віталія Скляренка) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 7-12. – ISSN 0130-6936


  14 серпня 2017 року виповнилося 80 років одному з найвидатніших українських мовознавців другої половини XX - початку XXI ст., широко знаному не лише в Україні, а й за ії межами, доктору філологічних наук (1983), професору (1992), академіку НАН України ...
462097
  Федюк І.М. Життя під чужим іменем : спогади борця за волю України - колишнього воїна УПА і в"язня ГУЛАГу / Іван Федюк ; [за ред. В. Шуневича]. – Київ : НАУ, 2018. – 226, [2] с. : іл.
462098
  Слабошпицький М. Життя під чужим іменем, або виховання почуттів : Сергій Домазар і його роман "Замок над Водаєм" // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 169-174. – ISSN 0208-0710
462099
  Криштопа А. Життя після "Вісли" / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 30


  Становище депортованих українців у Польщі: минуле й сьогодення.
462100
  Стадник Д. Життя після GDPR: вплив на українські компанії // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 12-13
462101
  Тинченко Я. Життя після Крут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 4 (117). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Як склалася доля учасників бою під Крутами
462102
  Крижанівська Т.І. Життя після літа : роман / Тетяна Крижанівська. – Київ : Фенікс, 2016. – 125, [3] с. – ISBN 978-966-136-384-6
462103
  Полтавець Д. Життя після парламенту: Роль асоціацій колишніх депутатів у розвитку представницької демократії / Д. Полтавець, У. Полтавець // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. С. Матвієнко. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 5-54. – ISBN 978-617-7157-50-1
462104
  Поліщук А. Життя після референдуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 вересня (№ 164). – С. 3


  Що британці думають про Брекзіт?
462105
  Андрійчук І. Василенко Життя після смерти Сталіна // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 24-25
462106
  Яковенко Ю. Життя плавиться : роман / Ю. Яковенко. – Харків : Український робітник, 1934. – 269 с.
462107
  Романова Л.С. Життя плазунів / Л.С. Романова. – Київ, 1974. – 216с.
462108
  Дубровіна О.В. Життя по суті і по вірі (до 80-річчя від дня народження В. Стуса) // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 105-106
462109
  Гарі Р. (Еміль Ажар) Життя попереду = La vie devant soi / Ромен Гарі (Еміль Ажар) ; [пер. з франц. М. Марченко]. – Київ : К.І.С., 2009. – 168 с. – (Європейська проза). – ISBN 978-966-2141-15-3
462110
  Шаф О. Життя потойбік... : До проблеми культурного часопростору Емми Андієвської // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 351-356. – ISSN 0868-4790
462111
  Шаф О. Життя потойбік... // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 351-357


  До проблеми культурного часопростору Емми Андієвської
462112
  Собко В.М. Життя починається знову / В.М. Собко. – Київ, 1950. – 94с.
462113
  Горобець В. Життя праведне й грішне Анни-Алоїзи Острозької-Ходкевич // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 56-63. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
462114
  Мітулінський Т. Життя присвячене Богу. З історії роду Скаржановських // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 71-77. – ISSN 2222-5250
462115
   Життя присвячене людям : (до 80-річчя з дня народження Професора Л.М. Тарасенко) / С.М. Білаш, О.М. Проніна, М.М. Коптев, Пирог-Заказникова, Р.П. Боровик // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 11. – ISSN 2077-4214


  "7 листопада 2017 року виповнилося б 80 років із дня народження Лідії Мусіївни Тарасенко, видатного науковця - медика та педагога".
462116
  Рокіцький О.М. Життя присвячене науці та Україні // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій" : до 100-річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам"яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті) : 22-24 трав. 2018 р. / "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій", міжнар. наук.-техн. конф. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – С. 9. – ISBN 978-966-305-093-5


  У листопаді місяці цього року НАН України святкуватиме свій 100-літній ювілей, а вже наступного місяця у грудні будемо відзначати 145 років від дня заснування Наукового Товариства імені Тараса Шевченка.
462117
  Корольов Б. Життя присвячене освіті: До 75-річчя дня народження професора Я.С. Калакури // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)
462118
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1963. – 417 с.
462119
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 259 с.
462120
  Басенко К.Я. Життя прожити : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1977. – 357 с.
462121
  Ісаєв Є.О. Життя прожити... / Є.О. Ісаєв. – Київ : Дніпро, 1983. – 190с.
462122
  Брусилова А. Життя ріку перепливаючи : (До 70-річчя з дня народження Анатолія Яценко) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 12. – С. 43.
462123
  Болдаков Е.В. Життя річок. / Е.В. Болдаков. – Пер. з рос. – Київ : Держтехвидав, 1951. – 64с. – (Науково-популярна бібліотека)
462124
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев. – К. : ДВУ, 1925. – 227 с.
462125
  Сабалдир П.О. Життя рослин / П.О. Сабалдир. – Х, 1931. – 36с.
462126
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних читань. – Харків-Одеса : Дитвидав, 1934. – 272 с.
462127
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних читань. – К.-Х. : Держсільгоспвидав, 1946. – 239 с.
462128
  Тімірязев К.А. Життя рослин / К.А. Тімірязев; Десять загальнодоступних лекцій. – К. : Держсільгоспвидав, 1953. – 216 с.
462129
  Тімірязев К.А. Життя рослин. / К.А. Тімірязев. – К., 1925. – 227с.
462130
  Тімірязев К.А. Життя рослин. / К.А. Тімірязев. – Х.-Одеса, 1934. – 272с.
462131
  Трапезнікова Д. Життя Русі - у графіті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 32


  Що зашифровано у стародавніх написах на стінах Софійського собору.
462132
   Життя Святого Миколи Чудотворця. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 96 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-4655-6
462133
  Бражник С. Життя Сергія Курагіна : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 30-65. – ISSN 0320-8370
462134
  Бартиш-Коломак Ольга Життя серед трав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 122-124 : фото
462135
  Русанівський В.М. Життя слова / В.М. Русанівський, С.Я. Єрмоленко. – Київ, 1978. – 191с.
462136
  Рябченко О. Життя студентів Радянської України у сатирико-гумористичній літературі 1920-х років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 46-64. – ISSN 0869-3595


  Згадуються студенти Київського інституту народної освіти (КІНО)
462137
  Яковлєв І.В. Життя та громадсько-політична діяльність Івана Драча / І.В. Яковлєв. – Одеса : Астропринт, 2019. – 135, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. – ISBN 978-966-927-485-4
462138
  Дефо Д. Життя та дивні пригоди морехода Робінзона Крузо / Д. Дефо. – К, 1950. – 199с.
462139
  Дефо Д. Життя та дивні пригоди морехода Робінзона Крузо / Д. Дефо. – Ужгород, 1955. – 240с.
462140
  Стахієва Н.В. Життя та діяльність В.М. Перетца: культурологічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С. 138-145. – ISSN 2225-7586


  У статті висвітлено життя й творчість видатного вченого, академіка та колекціонера стародавніх пам"яток літератури - Володимира Миколайовича Перетца.
462141
  Ругаль В.П. Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ругаль Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
462142
  Ругаль В.П. Життя та діяльність В.С. Петрова (1922 - 2003 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ругаль Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
462143
  Комарова О. Життя та діяльність відомого українського кооператора Віктора Доманицького у еміграції (1922 - 1962 рр.) / О. Комарова, О.М. Федьков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 67-73
462144
  Дерев"яний І. Життя та діяльність Григорія Голяша (1910 - 1950) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 183-192
462145
  Булгакова А. Життя та діяльність жінок-освітян України часів голодомору 1932-1933 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-8. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано становище жінок-освітян України часів голодомору 1932-1933 рр. The article analyzes the condition of women-teachers of Ukraine in times of famine 1932-1933.
462146
   Життя та діяльність І.А. Куриліна : (до 100-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень - квітень. – С. 91-94. – ISSN 0044-4650
462147
  Мороз В.С. Життя та діяльність І.І. Срезневського на Катеринославщині // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 11. – С. 62-69. – ISBN 978-966-551-328-5
462148
  Оліцький В. Життя та діяльність імператора Миколи II в радянській історіографії 1917 - 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 23-24
462149
  Філарет Життя та діяльність Київського митрополита Петра Могили // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 1998. – на 1998. – С. 64-74
462150
  Геращенко М. Життя та діяльність Михайла Максимовича в бібліографічному доробку Степана Пономарьова / М. Геращенко, Н. Стронська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  У статті про відомого бібліографа С. Пономарьова (1828-1913) , який працював на ниві як української, так і російської бібліографії, висвітлюється його внесок у бібліографування життєвого і творчого шляху М. Максимовича - першого ректора Університету ...
462151
  Масловська Ю. Життя та діяльність Олексія Олексійовича Коротнєва - приклад самовідданої праці, вірного служіння справі науки й освіти // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 126-129. – ISBN 978-966-95419-8-7
462152
  Булгаков Ю. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991-2011 рр. : бібліографія / Булгаков Ю., Павленко С. ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевчека]. – Київ : Логос, 2012. – 59, [1] с. – ISBN 978-966-171-618-5
462153
  Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Булгаков Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
462154
  Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Булгаков Юрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 231 л. – Додатки: л. 179-180. – Бібліогр.: л. 181-231
462155
  Дахненко М.В. Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887-1967 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дахненко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 165-192
462156
  Дахненко М.В. Життя та діяльність С.А. Ковпака (1887 - 1967 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дахненко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
462157
   Життя та діяльність святителя Павла (Конюшевича), митрополита Тобольського і Сибірського // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 99-102
462158
  Іщук О. Життя та доля Михайла Дяченка - "Марка Боєслава" = The life and fate of Mykhailo Diachenko-"Marko Boieslav" / Олександр Іщук // Літопис Української Повстанської Армії / [ відпов. ред. Петро Й. Потічний ]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2010. – С. 1-138 : фотоіл. – (Події і люди ; книга 9). – ISBN 978-966-2105-20-9(Ukr.) ; 978-1-897431-21-4(Can.)
462159
  Іщук О.С. Життя та доля Уляни Крюченко / Олександр Іщук. – Київ, 2008. – 50 с.
462160
  Власенко П.В. Життя та еволюція рослин : Підручник ботаніки для робітфаків мед. ін-тів / П.В. Власенко. – Харків-Київ : Медвидав, 1932. – 186с.
462161
  Максимова Н.Ю. Життя та здоpов"я : Hавч.посіб. для учнів 8(9) кл. / H.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун; МФ "Вiдpодження". – Київ : Знання, 1998. – 160 с. – ISBN 5770794925
462162
  Згуровський М.З. Життя та літаки Дмитра Григоровича // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 292-306. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
462163
  Лощинська Н. Життя та літературно-критична діяльність Миколи Жулинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326
462164
  Фесовець О.Р. Життя та наукова діяльність інженера-залізничника В.О. Соковича на фоні історичних подій 30-х років XX ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 96-103. – ISSN 2415-7422
462165
  Шипко Л.В. Життя та наукова діяльність Михайла Бережкова (1850-1932): історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 78-84. – ISBN 978-966-96992-6-8


  Історіографічний аналіз наукової літератури з проблеми вивчення життя та наукової діяльності професора російської історії Ніжинського історико-фізіологічного інституту князя Безбородька.
462166
  Грушицька І.Б. Життя та наукова діяльність пасажира "філософського пароплаву" астронома В. В. Стратонова (1869 – 1938) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 93-102. – ISSN 2415-7422


  У статті розглянуто основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та педагогічної діяльності випускника Новоросійського університету, учня професора О. К. Кононовича, астронома В. В. Стратонова. 1922 року В. В. Стратонов був депортований з ...
462167
  Кобан О.Г. Життя та основні ідеї наукової діяльності Євгена Ерліха // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 75-79
462168
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 301с. + Додаток : л.201-247. – Бібліогр. : л.248-301
462169
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
462170
  Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. : монографія / Марина Кругляк. – Житомир : Волинь, 2015. – 462, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 391-447 та в кінці розд. – ISBN 978-966-690-205-7


  У пр. № 1705732 напис: Уважаемой Татьяне Владимировне, самому лучшему научному руководителю, от первой аспирантки Марины Кругляк. 01.12.15. Подпись
462171
  Мельник Я. Життя та поведінка киян після приходу більшовиків у 1918 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 213-216. – ISBN 978-966-171-783-9
462172
  Плевако М. Життя та праця Бориса Грінченка. – Видавництво імені Бориса Грінченка. – Харків : Жрук. С.А. Шмерковича, 1911. – 82с.
462173
  Яковлев О.С. Життя та пригоди Роальда Амундсена / О.С. Яковлев; Переклад Ходько А. – Харків; Одеса, 1937. – 208с.
462174
  Миненко П. Життя та слава Володимира Івановича Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-17. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена 150-річчю від дня народження видатного вченого геолога, природознавця та мислителя кінця IX –початку ХХ сторіччя, що плідно працював в області кристалографії, геології, ґрунтознавства, хімії, біології, радіології, вчення про корисні ...
462175
  Іваниця Г.М. Життя та слово : Читанка / Гр. Іваниця. – 3-є вид. – [Київ] : Книгоспілка
Ч. 1. – 1926. – 175 с.
462176
  Жердинівська М. Життя та смерть Федеріко Гарсиа Лорки: До 70-річчя з дня смерті поета // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.178-181. – ISSN 0320 - 8370
462177
  Скирда Л. Життя та сповідь... Миколі Рапаю - 85! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 19, 20
462178
  Дзюба М. Життя та творчість Віри Тарасенко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 872-876. – ISSN 1028-5091
462179
  Павлюк О.О. Життя та творчість народної художниці Катерини Білокур у сучасному музейному експозиційному просторі // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 42-44. – ISBN 978-966-8308-26-0
462180
  Буланова Н.М. Життя та творчість О.В. Коваленка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 49-54. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
462181
  Волкотруб Г. Життя та творчість П.В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 194-205. – ISBN 966-625-052-7
462182
  Чепіга Я. Життя та числа / Я. Чепіга. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 125 с.
462183
   Життя Тараса Шевченка : Hа спомин пpо столітні pоковини з дня наpодження Великого Кобзаpя Укpаїни, 25.II.1814 - 25.II.1914. – [У Київі (Київ)] : [Час ; Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1914. – 16 с. : 3 поpтp., 6 іл. – Hа тит. аpк. фот. Т.Г. Шевченка та пpиміт.: (Дpугий десяток тисяч). – (Видавництво "Час" : Ювілейна сеpія (6) ; № 51)
462184
  Доманицький В. Життя Тараса Шевченка. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця". Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1917. – 32с. : мал.


  В кн. уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка та його поpтp
462185
  Терпило П., Терпило П Життя Тараса Шевченка : До 58 роковин смерти. – Київ : Губерніяльна Друкарня, 1919. – 30с.
462186
  Коряк В.Д. Життя Тараса Шевченка / В.Д. Коряк, 1929. – 24с.
462187
  Коряк В.Д. Життя Тараса Шевченка / В.Д. Коряк. – 2-е вид., 1930. – 54с.
462188
  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К., 1994. – 456с.
462189
  Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. – 2-ге вид. – Київ : Обереги, 2004. – 480с. – (Бібліотека українського раритету). – ISBN 966-513-061-7
462190
  Вишня Остап Життя татарчине та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 31с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
462191
  Вільде І. Життя тільки починається / І. Вільде. – Львів, 1961. – 91с.
462192
  Добко Т.В. Життя триває : поезії / Тетяна Добко ; [передм. О.С. Онищенка ; худож. М. Яремків]. – Київ : Світ Успіху, 2016. – 103, [1] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-7324-04-0
462193
  Кравчук Л.М. Життя у владі, яким воно було і є // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2019. – № 1/4. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
462194
  Мапа Юля Життя у мрії / Мапа Юля, Будько Назар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 10-13 : фото
462195
  Фільц Богдана Життя у музиці // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 172-173. – ISSN 0869-3595
462196
  Добровольський В. Життя у пошуку. До 100-річчя від дня народження О.С. Смогоржевського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 83-84. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
462197
  Мриглод І.М. Життя у праці та науковому пошуку (до 90-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського) / І.М. Мриглод, О.Л. Іванків // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 88-93. – ISSN 1027-3239
462198
  Федченко Є. Життя у ритмі "Non stop" // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 8


  Цього року Відділ по роботі зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка організував "Школу вожатих", де кожен охочий зміг випробувати свої педагогічні здібності. За три літніх місяці студенти встигли попрацювати в різних дитячих таборах по всій Україні.
462199
   Життя у ритмі «Non stop» // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "Відділ по роботі зі студентами КНУ організував «Школу вожатих», де кожен охочий зміг випробувати свої педагогічні здібності. За три літніх місяці студенти встигли попрацювати в різних дитячих таборах по всій Україні. Серед них такі відомі дитячі ...
462200
  Слободчикова Тетяна Життя у ритмі Lykia : готель / Слободчикова Тетяна, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 66-67 : Фото
462201
   Життя у світлинах // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 269-330


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
462202
   Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – 394, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-71-5
462203
  Зварич В. Життя у слові (до 90-річчя від дня народження Людмили Краснової)


  Краснова Людмила Володимирівна - д-р філол. наук, акад. АН Вищої школи України, перекладач, авт. посібників з теорії літератури, термінологічного словника, "Словника метамови інтерпретатора художнього твору", численних статей про українських, ...
462204
  Дячишин Б. Життя у слові й боротьбі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 16


  Миколі Владзімірському - 65.
462205
  Неживий О.І. Життя у слові. Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника : монографія / Олексій Неживий. – Київ : Академія, 2014. – 221, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 184-221. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-434-5
462206
  Савлук Г.І. Життя у служінні людям. Вечір пам"яті О.М.Маринича // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 33-37 : фото
462207
  Чертенко О.П. Життя у фрагменті: проза Макса Фріша між ентузіазмом та сумнівом = Leben im fragment: Max Frischs prosa zwischen entusiasmus und Zweifel : [монографія] / Олександр Чертенко ; [наук. ред. Є.В. Волощук ; ред.: Л.Д. Головата, Ю.Р. Коротаєва ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 211, [5] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 191-212 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1182-3
462208
  Заруба М. Життя української козачки в середині XVII ст. за етнографічними матеріалами і свідченнями Гійома Левассера де Боплана // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 12-13
462209
  Дорошкевич В. Життя філософії і філософія життя / В. Дорошкевич, Н. Мозгова // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2014. – № 4. – С. 78-80. – ISSN 2307-4515
462210
  Загоровський Н.А. Життя Чорного моря / Н.А. Загоровський. – Одеса, 1928. – 111с.
462211
  Стаханов О.Г. Життя шахтарське / О.Г. Стаханов. – К, 1973. – 140с.
462212
  Башкатов Юрій Життя як археологічний пошук ( до 60-річчя Ростислава Терпиловського) / Башкатов Юрій, Синиця Євген // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 269-271. – ISBN 978-966-439-138-9
462213
  Котенко Д.В. Життя як випадковий набір фрагментів сучасності? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 151-153
462214
  Віктюк Роман Григорович Життя як витвір театрального мистецтва : [інтерв"ю з режисером Р.Г. Віктюком] / Віктюк Роман Григорович, Дмитрієнко Інна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-86. – ISSN 0130-5212
462215
  Маноха І. Життя як вчинок і достеменна творчість (психологічне вчення Володимира Роменця) // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.12-17. – ISBN 966-654-025-8


  Д о 75-річчя з дня народження В.А. Роменця
462216
  Новиченко Л.М. Життя як діяння / Л.М. Новиченко. – Київ, 1974. – 534с.
462217
  Магльований А.В. Життя як дослідження (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Д.Д. Зербіно) / А.В. Магльований, В.С. Гриновець; розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 105-107. – ISSN 1027-3239
462218
  Черненко О.І. Життя як духовна цінність у мовній картині світу Віктора Бойка (на матеріалі збірки "Обличчям до багаття") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 61-66. – ISSN 2522-493X


  У статті висвітлено поняття духовної цінності життя як складника поетичної мовної картини світу у творчості Віктора Бойка, визначені аспекти, у яких розкривається це поняття, проаналізовано природу лексико-семантичних зв’язків між мовною й культурною ...
462219
  Гудзевата Марина Життя як китайська грамота : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 54-60 : Фото
462220
  Гетьман Володимир Життя як ландшафт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 7


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
462221
  Дзюба А.П. Життя як легенда : до 95-річчя з дня народження академіка В.І. Моссаковського, 1919-2006 // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 5. – С. 3-8. – (Серія : Механіка ; вип. 18, т. 2). – ISSN 9125-0912
462222
  Пацало З. Життя як легенда. До 100-річчя від дня народження Данила Бакуменка // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 5 (265). – С. 16-18. – ISSN 2308-8095
462223
  Матюхіна О.А. Життя як найвища цінність буття - провідна ідея філософії Альберта Швейцера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 46-50. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
462224
  Веремійчик О. Життя як покута // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 5-6


  Український громадський діяч, розповсюджувач самвидаву, член Української Гельсінської Групи, політв"язень, публіцист, історик дисидентського руху - Василь Овсієнко.
462225
  Яворська І.Т. Життя як пошук раю. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) : монографія / І.Т. Яворська ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 214, [1] с. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 182-214. – ISBN 978-617-7096-62-6
462226
  Тесля Ю.М. Життя як проект // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 7-13. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2222-8810
462227
  Полковський В. Життя як свіча науки // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 344-346
462228
  Горболіс Л. Життя як творчість. Будьмо свідками!
462229
  Медведюк Л. Життя як театр у художній інтерпретації С. Моема // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 19-22


  У статті на матеріалі роману "Театр" (1937) англійського письменника Сомерсета Моема досліджено рецепцію шекспірівського концепту "весь світ - театр". Визначено його понятійне наповлнення, зумовлене змінами в поглядах на роль мистецтва і митця на ...
462230
  Конотоп Л.Г. Життя як трагедія у творчості Л. Шестова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 17-25. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606
462231
  Король В. Життя як факел // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  До 80-річчя від дня народження та 50-річчя праці в університеті Карпа Омеляновича Джеджули. Про його творчий шлях та наукову діяльність. Є фото.
462232
  Костюковський Б.О. Життя яке воно є / Б.О. Костюковський. – К., 1975. – 280с.
462233
  Горобець Анна Життя яскравіше // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 14-18 : фото
462234
  Букатий М. Життя, варте втілення в книзі: до ювілею олімпійської легенди Віри Крепкіної // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 13


  "15 квітня 2018 р. знаменита легкоатлетка, гордість вітчизняного спорту, олімпійська чемпіонка Віра Крепкіна відзначила свій 85-річний ювілей. Про неї я чотири рази писав у «Дні» (16.11.2012, 14.02.2014, 22.08.2014, 17.04.2015)".
462235
   Життя, віддане боротьбі за щастя людей (До 170-річчя з дня народження К. Маркса) : Бесіда про книги [ Посібник ]. – Київ : ДРБ УРСР, 1988. – 13 [ 1 ]с. – Бібліогр. в тексті та підрядкові примітки. – (Молоді про КПРС)
462236
  Білай В.Й. Життя, віддане людям / В.Й. Білай. – Київ, 1966. – 80с.
462237
  Коваленко О.Г. Життя, віддане людям : до 130-річчя від дня народження академіка В.Г. Дроботька // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 1, січень - лютий. – С. 84-87. – ISSN 0201-8462
462238
  Місінкевич Л.Л. Життя, віддане людям і науці : до 100-річчя з дня народження академіка П.Т. Тронька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 188-196. – ISSN 2078-9165
462239
  Жук О.П. Життя, віддане науці (з нагоди нагородження академіка НАН України О.М. Гузя медаллю ICCES) / О.П. Жук, Я.Я. Рущицький // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 70-77. – ISSN 0372-6436


  У травні 2012 року на Міжнародній конференції ICCES директору Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України академіку НАН України Олександру Миколайовичу Гузю було присуджено медаль ICCES «За досягнення впродовж життя». ICCES ...
462240
  Патриляк І. Життя, віддане Україні : До питання здоров"я Романа Шухевича // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С.189-196. – ISSN 0042-9422
462241
  Дорожинський О.Л. Життя, віддане фотограмметрії. Нарис про творчий шлях професора В.Я.Фінковського (до 100-річчя від дня народження) / О.Л. Дорожинський, М.Т. Процик // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 38-42 : мал.
462242
  Зорівчак Роксолана Життя, віддане художньому слову України : до 100-річчя від дня народження Григорія Кочура // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
462243
  Килимник Ю. Життя, віддане Шевченку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 14


  Український меценат із Канади Василь Іваницький - організатор будівництва пам"ятників Кобзарю в різних країнах.
462244
   Життя, віддане юридичній науці і освіти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331


  До 80-річчя від дня народження першого проректора Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого В.В. Сташиса.
462245
  Чикут В. Життя, діяльність і наукова спадщина І. Панькевича // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 51-53. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
462246
  Нахлік Є. Життя, діяльність і творчість Каспера Ценглевича у висвітленні Івана Франка / Є. Нахлік, О. Нахлік // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 28-45. – ISBN 978-617-579-046-5
462247
  Даденков М.Ф. Життя, діяльність, педагогічні ідеї Макаренка / М.Ф. Даденков. – К, 1949. – 68с.
462248
  Лункевич В.В. Життя, його закони і походження / В.В. Лункевич : Держмедвидав, 1936. – 192 с.
462249
  Підгайний С. Життя, матерія, енергія / С. Підгайний. – К, 1930. – 176с.
462250
  Попова І.С. Життя, наповнене вщерть (до 80-річчя з дня народження проф. І.І. Меньшикова) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 208-211. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (1)). – ISSN 2312-2919
462251
  Шипко Л.В. Життя, наукова та педагогічна діяльність Михайла Бережкова (1850-1932): джерелознавчий аналіз // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 133-138. – ISBN 978-966-581-772-1
462252
  Чурюмов С.К. Життя, наукова та педагогічна діяльність професора С.К. Всехсвятського (1904-1984) // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-7. – ISSN 1605-9875


  Всехсвятський С.К. - директор Астрономічної обсерваторії Київського університету
462253
  Прімєрова О.К. Життя, наукова та практична діяльність М.Х. Бунге : до 190-ї річниці з дня народження // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 58-64


  Розглянуто життєвий шлях, наукові дослідження вченого-економіста, ректора Київського університету Св. Володимира Миколи Християновича Бунге (1823-1895 рр.).
462254
  Прімєрова О.К. Життя, наукова та практична діяльність М.Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження)
462255
  Ференц Н. Життя, окрилене любов"ю до красного письменства : до 75-річчя від дня народження Василя Марка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 192-193. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
462256
   Життя, освячене книгою / колектив Одеської держ. наук. б-ки імені М. Горького // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 37
462257
   Життя, осяяне добром // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 192-193. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
462258
  Дубов В. Життя, пов"язане з Україною // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 19-24. – ISSN 0130-7037


  11 вересня виповнилося 40 років, як пішов з життя Микита Сергійович Хрущов, видатний політичний і державний діяч СРСР. Яскрава, імпульсивна особистість, він вийшов з народних низів і завдяки природженим здібностям зумів піднятися до керівника великої ...
462259
  Небеленчук І.О. Життя, поділене навпіл... : вірші / Ірина Небеленчук. – Кропивницький : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2017. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7365-04-3
462260
  Будич П. Життя, покладене на вівтар незалежності України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С.13


  Пам"яті Харити Кононенко (1900-1943) - української громадської діячки, письменниці, учасниці Повстанського руху в Україні
462261
  Яворська О. Життя, покладене на музику душі : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 29-35. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
462262
  Понипаляк А.В. Життя, політична та військова діяльність Василя Кука (1913-1954 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Понипаляк Аліна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 222 арк. – Додатки: арк. 222. – Бібліогр.: арк. 203-221
462263
  Понипаляк А.В. Життя, політична та військова діяльність Василя Кука (1913-1954 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Понипаляк Аліна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
462264
  Реєнт О. Життя, присвячена краєзнавству : до 100-річчя від дня народження академіка Петра Тронька // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 11 липня (№ 123). – С. 1, 8 : фото
462265
  Жам О.М. Життя, присвячене збереженню та популяризації історико-культурної спадщини // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 115-149. – ISBN 978-966-651-971-2


  Сікорський Михайло Іванович зробив вагомий внесок в розвиток історичної, етнографічної науки України та вітчизняного музеєзнавства.
462266
  Воройська Г.В. Життя, присвячене морю / Г.В. Воройська. – Київ, 1977. – 48 с.
462267
  Войцехівський Борис Життя, присвячене науці / Войцехівський Борис, Слободяник Микола // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 0869-3595
462268
  Войцехівський Б. Життя, присвячене науці / Б. Войцехівський, М. Слободяник // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 0869-3595
462269
  Свинко Й.М. Життя, присвячене науці : до 180-річчя від дня народження визначного дослідника Сибіру, уродженця м. Кременця, Олександра Лаврентійовича Чекановського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257-261. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
462270
  Крот Ю.Г. Життя, присвячене науці (до 85-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка) / Ю.Г. Крот, В.І. Юришинець // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 98-103. – ISSN 1027-3239


  30 листопада 2015 р. виповнюється 85 років видатному українському вченому в галузі гідробіології, гідроекології, екологічної фізіології водяних тварин, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, директору Інституту гідробіології НАН ...
462271
  Дмитрієв О.П. Життя, присвячене науці, — кроки за горизонт (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України Д. М. Гродзинського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 8. – C. 83-88. – ISSN 1027-3239
462272
  Загородній А. Життя, присвячене науці. (До 100-річчя від дня народження академіка Микола Миколайовича Боголюбова) / А. Загородній, А. Самойленко, Ю. Храмов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 35-41. – ISSN 0372-6436
462273
  Бубенок О.Б. Життя, присвячене науці. До 70-річчя від дня народження Олега Васильовича Сухобокова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-166. – ISSN 1608-0599
462274
  Суптельна Світлана Життя, присвячене освіті // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16
462275
  Максименко В.Б. Життя, присвячене порятунку сердець (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Г.В. Книшова). // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 8. – С. 94-99. – ISSN 0372-6436
462276
  Посівнич М. Життя, присвячене свободі : До 100-річчя від дня народження Провідника ОУН Степана Бандери // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 74-92. – ISSN 0868-4790
462277
  Любарська В Л. Життя, рівнозначне чину (до 110-річчя від дня народження Олени Теліги) / упорядник Любарська Л. В // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 227-237. – ISSN 0320-9466


  Фотодобірка.
462278
  Мачєєвскі М. Життя, свобода, власність, безпека. Доктринальні передумови ранніх регулювань прав людини // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 26-39. – ISSN 2082-4939
462279
  Барановська Н. Життя, сповнене наукового пошуку (творча діяльність професора В.І. Онопрієнка) / Н. Барановська, Г. Січкаренко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 15-20. – ISSN 2078-1016


  Український вчений, доктор філософських наук, професор Онопрієнко Валентин Іванович викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
462280
  Шевченко Віктор Життя, яскраве як комета (До 350-річчя з дня народження Едмунда Галлея) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-56 : Портрет
462281
  Микитась В.Л. Життя. Ідеологічна боротьба. Література: Літ.-публіцист. нарис. / В.Л. Микитась. – К., 1982. – 192с.
462282
  Шабліовський Є.С. Життя. Література. Письменник : Вибрані дослідження / Є.С. Шабліовський. – Київ : Дніпро, 1974. – 432с.
462283
  Стоян М.О. Життям народжені. / М.О. Стоян. – К., 1962. – 36с.
462284
  Мореева А.К. Жить -- Родине служить. Сборник частушек, стихов, басен, пословиц, поговорок / А.К. Мореева. – Москва, 1956. – 112с.
462285
  Садофьева Т.Л. Жить - Отчизне служить : беседы о книгах для учащихся 6-8-х кл. / Т.Л. Садофьева. – Москва : Книга, 1972. – 32 с. – (Прочти эти книги ; Вып. 14)
462286
   Жить - Родине служить. – М, 1958. – 127с.
462287
  Шихирев П.Н. Жить без алкоголя? / П.Н. Шихирев. – Москва, 1988. – 156 с.
462288
  Махов Ф.С. Жить без проступков и правонарушений. / Ф.С. Махов. – М., 1986. – 157с.
462289
  Карандашев В. Жить без страха смерти / В. Карандашев. – 2-е изд., исп. и доп. – Москва : Смысл; Академический проект, 1999. – 335с. – ISBN 5-89357-043-Х; 5-8291-0025-8
462290
  Барченко С.А. Жить бы да жить... / С.А. Барченко. – М., 1974. – 254с.
462291
   Жить в мире и дружбе!. – М, 1959. – 446с.
462292
  Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий : социологические очерки и разработки / Борис Дубин. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 408с. – ISBN 5-89826-216-4
462293
  Горелов А.А. Жить в согласии с природой / А.А. Горелов. – М, 1990. – 62с.
462294
  Холошенко О.Ф. Жить вечно! / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1983. – 160с.
462295
  Егоров П.А. Жить вместе / П.А. Егоров. – Чебоксары, 1988. – 253с.
462296
  Ирвин У. Жить вместе с Россией / У. Ирвин. – М, 1958. – 142с.
462297
  Каменкович И.И. Жить воспрещается: Рассказы, очерки и повесть / И.И. Каменкович. – 2-е изд., доп. – Баку, 1975. – 186 с.
462298
  Каменкович И.И. Жить воспрещается: Рассказы, очерки и повесть. / И.И. Каменкович. – 3-е изд., доп. – Баку, 1986. – 196 с.
462299
  Чивилихин В.А. Жить главным / В.А. Чивилихин. – М., 1986. – 254с.
462300
  Дариенко П. Жить да жить : стихи / Петря Дариенко; ;ер. с молд. С.Смирнова. – Москва : Правда, 1962. – 32 с.
462301
  Еремин Н.Н. Жить да жить / Н.Н. Еремин. – Красноярск, 1979. – 110 с.
462302
  Гласс Дж. Жить до 180 лет / Дж. Гласс. – М., 1991. – 92с.
462303
  Гласс Дж. Жить до 180 лет / Дж. Гласс ; пер. с англ. Г. Г. Демирчогляна. – Минск : Беларус. Энцыкл., 1994. – 364 с. : ил. – В изд. также: Чудо голодания / Поль С. Брэгг ; Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетиифилософом и врачом Арнольдом из Виллановы. – ISBN 5-85700-167-6
462304
  Злобина Диана Жить долго. И счастливо? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
462305
   Жить достойно. – М, 1979. – 111 с.
462306
   Жить достойно. – 2-е изд., доп. – М, 1984. – 223с.
462307
  Гончаров В.И. Жить заводу по закону / В.И. Гончаров. – М, 1989. – 144с.
462308
  Фьори Ч. Жить запрещается. Рассказы. / Ч. Фьори. – М, 1971. – 170с.
462309
  Лозневой А.Н. Жить и любить : повесть / А.Н. Лозневой. – Минск : "Беларусь", 1970. – 136 с.
462310
  Геворкян Наталья Жить и не умереть в Париже : среда обитания // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 74-83 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
462311
  Свистунов И.И. Жить и помнить : Роман / И.И. Свистунов. – М., 1974. – 349с.
462312
  Свистунов И.И. Жить и помнить. Роман. / И.И. Свистунов. – М., 1966. – 350с.
462313
  Ильюшенко Н.А. Жить и трудиться по совести / Н.А. Ильюшенко. – Минск, 1986. – 61с.
462314
  Гайер Х. Жить и учиться в МГУ / Х. Гайер. – Москва. – 68с.
462315
  Кашкадамова Екатерина Жить как дерево // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 88-92 : фото
462316
  Солоухин В.А. Жить на земле : стихи / А. Солоухин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 68 с.
462317
  Толстоба Д.Г. Жить на земле / Д.Г. Толстоба. – Л., 1987. – 158с.
462318
  Лушников Л.А. Жить на земле. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1985. – 221с.
462319
  Петров Павел Жить на колесах /Амстердам : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 8-19 : Фото
462320
  Яковлев Ю.Я. Жить нам суждено / Ю.Я. Яковлев. – М., 1979. – 384с.
462321
   Жить не болея. – М, 1976. – 144с.
462322
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – Ташкент, 1964. – 246с.
462323
  Хвостова Р.А. Жить не дано дважды / Р.А. Хвостова. – 2-е изд. – Ашхабад, 1972. – 234с.
462324
  Квитко М.М. Жить не старея / М.М. Квитко. – К, 1979. – 158с.
462325
  Грегор О. Жить не старея / О. Грегор. – Москва : Физкультура и спорт, 1992. – 270с.
462326
  Сафиров Г.Г. Жить не старея /Советы занятому человеку/ / Г.Г. Сафиров, Л.М. Сухаребский. – Москва, 1984. – 64с.
462327
  Клинтон Б. Жить отдавая : как каждый из нас может изменить мир / Билл Клинтон ; [пер. с англ. С.В. Артемова]. – Москва : Эксмо, 2008. – 333, [2] с. : ил. – (Vip-персоны). – ISBN 978-5-699-30338-0
462328
  Никитин Дмитрий Жить по-хэмски : Путешественник // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 80-85 : Фото
462329
  Ламм А. Жить по Ильичу / А. Ламм. – М., 1967. – 43с.
462330
   Жить по Любви / Народ. твор. мастерская "Благо" ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 323, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 317-322 и в подстроч. примеч.
462331
  Крюков М.С. Жить по совести / Крюков М.С. – Москва, 1988. – 302 с.
462332
  Бютнер Кристиан Жить с агрессивными детьми / Бютнер Кристиан. – М, 1991. – 144с.
462333
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – М., 1969. – 143с.
462334
  Триус И.Б. Жить стоит / И.Б. Триус. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 159с.
462335
   Жить страстями и идеями времени. – М, 1970. – 272с.
462336
  Стариков В.А. Жить тысячью жизней. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1986. – 378 с.
462337
  Блинов П.А. Жить хочется : роман / Петр Блинов; пер. с удм. Н.Г.Ермолаевой. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1960. – 164 с.
462338
  Абдукаримов М. Жить хочется : роман / М. Абдукаримов ; пер. с кирг. И.В. Маркова, ГЗ. Хантемировой. – Фрунзе : Киргизгосиздат
Кн. 1. – 1962. – 302 с.
462339
  Блинов П.А. Жить хочется : роман / Петр Блинов; пер. с удм. и послесл. Н.Ермолаевой. – Ижевск : Удмуртия, 1967. – 158 с.
462340
  Валеев Р. Жить хочется : повесть / Р. Валеев; пер. с татар. В.Токмаков. – Москва : Детская литература, 1989. – 77 с.
462341
  Соболев В.И. Жить хочется вечно / В.И. Соболев. – Ярославль, 1976. – 79с.
462342
  Валеев Р. Жить хочется! : повести / Р. Валеев; пер. с татар. С.Комисарова. – Москва : Советский писатель, 1986. – 250 с.
462343
  Каменский В.В. Жить чудесно! : уральские стихи / Василий Каменский ; [худож. В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 124 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
462344
  Ружанский Е.Г. Жить! / Е.Г. Ружанский. – Свердловск, 1959. – 36с.
462345
  Кулиев К. Жить! : лирика разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1986. – 142 с.
462346
   Жить, как он. – М, 1966. – 126с.
462347
  Шельчев В.И. Жить, побеждая! / В.И. Шельчев. – Воронеж, 1960. – 67с.
462348
  Тычина Павел Жить, трудиться и расти : Стихотворения / Тычина Павел; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1950. – 340 с. : портр.
462349
  Ширман Е. Жить. / Е. Ширман. – М., 1969. – 96с.
462350
  Соколовский В.Г. Житье-бытье / В.Г. Соколовский. – М., 1985. – 224с.
462351
  Тэффи Житье-бытье / Тэффи. – М, 1991. – 444с.
462352
  Дорохов П.Н. Житьё-бытьё / П.Н. Дорохов. – Изд. 5-е. – Москва-Л., 1929. – 152с.
462353
  Матвеев В.Ф. Житьё-бытьё / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1969. – 159с.
462354
  Забелин Б.М. Житье-бытье мальчишечье / Б.М. Забелин. – Ижевск, 1990. – 173с.
462355
   Житье и хоженье Данила Русьскыя земли игумена : 1106-1108 : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1896. – [8], 79, [6] с. : 1 л. фронт. (ил.) + 2 л. карт. – Объясн. статьи с прил. 2-х карт. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Сер. 1, вып. 24)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
462356
  Якімова І.В. Жінка-археолог – поява нової ідентичності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 213-221. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  На прикладі життєвого та творчого шляху П. С. Уварової та К. М. Мельник-Антонович. Згадується Антонович Володимир Боніфатійович.
462357
  Лук"янчук Г. Жінка-воїн проти імперії зла // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 березня (№ 11). – С. 1


  Українська льотчиця - Надія Савченко.
462358
  Бойцун І. Жінка-деміург у маргінальному суспільстві в оповіданні "Березень - місяць перемін" Раїси Іванченко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 7-10. – ISSN 2411-4146


  У статті зроблено спробу схарактеризувати тип жінки-деміурга в українській літературі, простежити етапи ініціації жінки в маргінальному суспільстві на прикладі долі героїні оповідання "Березень - місяць перемін" Раїси Іванченко через реалізацію ...
462359
  Меріме П. Жінка-диявол або Спокуса святого Анонія / П. Меріме. – Київ, 1957. – 28с.
462360
   Жінка-захисник: зустріч із Юлією Кірілловою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 11


  "15 жовтня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч з ветеранкою 25-го мотопіхотного батальйону "Київська Русь" Юлією Кірілловою. Ця дивовижна дівчина своєю історією ще раз підтверджує: захисник - передусім людина, а не стать. ...
462361
  Шевчук Валерій Жінка-змія : Повісті / Шевчук Валерій. – Львів : Класика, 1998. – 174с. – (Сучасна проза). – ISBN 966-7493-04-0; 966-7493-01-6
462362
  Шевчук В. Жінка-змія / В. Шевчук. – Львів, 1998. – 174с.
462363
  Анупрієнко О. Жінка-керівник у державному управлінні: підходи до стилів керівництва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-80.
462364
  Радиш Я.Ф. Жінка-керівник: досвід для управління системою охорони здоров"я України (огляд літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, В.В. Гакало, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
462365
  Панченко О. Жінка-легенда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 12


  Про зв"язкову генерала Тараса Чупринки (Романа Шухевича) Ірину-Козак-"Бистру".
462366
  Яковлєва Жінка-мати в українській єтнокультурі / Яковлєва, в.Б. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 26-28


  У статті йдеться про особливості етноментального сприймання жінки-матері в контексті української культури. Ця ментальна специфіка вповні відбилася в національному фольклорі та традиційному для українців образі жінки-матері.
462367
  Мороз В. Жінка-мати, жінка-воїн: міф чи реальність // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 124-129. – ISSN 2078-1911


  Статтю присвячено актуальним питанням у сфері соціальних комунікацій. Розглянуто проблему релігійних вірувань і міфологічних уявлень трипільців і скотарів, визначено місце жінки у скіфскій державі, її роль у сарматському суспільстві, видзначено ...
462368
  Сирадоєва О. Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 254-258
462369
  Півнєва Є. Жінка-робітниця в революційному рухові на Київщині. 1890-1905 рр. / Є. Півнєва. – Х-К., 1930. – 68с.
462370
  Горчинська О. Жінка-феєрія Катерина Серажим // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 229-233
462371
  Гандке П. Жінка-шульга: Короткий лист перед довгим прощанням / П. Гандке. – Київ : Юніверс, 1999. – 256с. – ISBN 966-7305-20-1
462372
  Шабурова М. Жінка -- велика сила / М. Шабурова. – К., 1935. – 172с.
462373
  Проляка О.О. Жінка - тверда духовна опора української нції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
462374
  Арісіма Т. Жінка / Такео Арісіма ; з яп. пер. Іван Чирко. – Київ : Дніпро, 1970. – 312 с.
462375
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1995
462376
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1995
462377
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1995
462378
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1995
462379
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1995
462380
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1995
462381
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1995
462382
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1995
462383
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1995
462384
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1995
462385
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1995
462386
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1995
462387
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1996
462388
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1996
462389
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1996
462390
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1996
462391
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1996
462392
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1996
462393
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1996
462394
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1996
462395
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1996
462396
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1996
462397
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1996
462398
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1996
462399
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1997
462400
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1997
462401
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1997
462402
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1997
462403
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1997
462404
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1997
462405
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1997
462406
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1997
462407
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1997
462408
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1997
462409
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1997
462410
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1997
462411
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1998
462412
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1998
462413
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1998
462414
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1998
462415
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1998
462416
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1998
462417
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1998
462418
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1998
462419
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1998
462420
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1998
462421
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11/12. – 1998
462422
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 1999
462423
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 1999
462424
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 1999
462425
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 1999
462426
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 1999
462427
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 1999
462428
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 1999
462429
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 1999
462430
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 1999
462431
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 1999
462432
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 1999
462433
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 1999
462434
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2000
462435
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2000
462436
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2000
462437
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2000
462438
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2000
462439
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2000
462440
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2000
462441
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2000
462442
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2000
462443
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2000
462444
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2000
462445
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2000
462446
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2001
462447
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2001
462448
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2001
462449
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2001
462450
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2001
462451
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2001
462452
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2001
462453
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2001
462454
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2001
462455
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2001
462456
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2001
462457
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2001
462458
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2002
462459
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2002
462460
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2002
462461
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2002
462462
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2002
462463
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2002
462464
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2002
462465
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2002
462466
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2002
462467
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2002
462468
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2002
462469
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2002
462470
   Жінка. – Київ. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2003
462471
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2003
462472
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2003
462473
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2003
462474
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2003
462475
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2003
462476
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2003
462477
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2003
462478
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2003
462479
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2003
462480
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2003
462481
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2003
462482
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2004
462483
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2004
462484
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2004
462485
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2004
462486
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2004
462487
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2004
462488
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2004
462489
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2004
462490
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2004
462491
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2004
462492
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2004
462493
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2004
462494
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2005
462495
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2005
462496
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2005
462497
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2005
462498
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2005
462499
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2005
462500
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2005
462501
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2005
462502
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2005
462503
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2005
462504
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2005
462505
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2005
462506
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2006
462507
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2006
462508
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2006
462509
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2006
462510
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2006
462511
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2006
462512
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2006
462513
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2006
462514
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2006
462515
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2006
462516
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2006
462517
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2006
462518
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2007
462519
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2007
462520
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2007
462521
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2007
462522
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2007
462523
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2007
462524
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2007
462525
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2007
462526
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2007
462527
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2007
462528
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2007
462529
   Жінка. – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2007
462530
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2008
462531
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2008
462532
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2008
462533
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2008
462534
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2008
462535
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2008
462536
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2008
462537
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2008
462538
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2008
462539
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2008
462540
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2008
462541
   Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2008
462542
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2009
462543
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2009
462544
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2009
462545
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2009
462546
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2009
462547
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2009
462548
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2009
462549
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2009
462550
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2009
462551
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2009
462552
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2009
462553
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2009
462554
  Естерхазі П. Жінка / Петер Естерхазі ; [пер. з угор. І.Ю. Петровція]. – Харків : Фоліо, 2010. – 185, [3] с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-4950-6
462555
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2010
462556
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2010
462557
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2010
462558
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2010
462559
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2010
462560
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2010
462561
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7. – 2010
462562
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8. – 2010
462563
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2010
462564
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2010
462565
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2010
462566
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2010
462567
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1. – 2011
462568
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2. – 2011
462569
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3. – 2011
462570
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4. – 2011
462571
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5. – 2011
462572
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6. – 2011
462573
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2011
462574
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2011
462575
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9. – 2011
462576
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10. – 2011
462577
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11. – 2011
462578
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12. – 2011
462579
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1 січень. – 2012
462580
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2 лютий. – 2012
462581
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3 березень. – 2012
462582
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4 квітень. – 2012
462583
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5 травень. – 2012
462584
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6 червень. – 2012
462585
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7 липень. – 2012
462586
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8 серпень. – 2012
462587
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9 вересень. – 2012
462588
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10 жовтень. – 2012
462589
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11 листопад. – 2012
462590
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Ред. журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12 грудень. – 2012
462591
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 1, січень. – 2013
462592
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 2, лютий. – 2013
462593
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 3, березень. – 2013
462594
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 4, квітень. – 2013
462595
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 5, травень. – 2013
462596
   Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 6, червень. – 2013
462597
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 7, липень. – 2013
462598
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 8, серпень. – 2013
462599
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція журн. "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 9, вересень. – 2013
462600
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 10, жовтень. – 2013
462601
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 11, листопад. – 2013
462602
   Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
№ 12, грудень. – 2013
462603
  Деркач О.М. Жінка "нового часу" як елемент типологічної класифікації суб"єктів жіночої персоносфери у творах Іво Андрича (на матеріалі роману "Міст на Дрині") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 257-264. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена исследованию проблемы типологии субъектов женской персоносферы в творчестве Иво Андрича, в частности-рассмотрению типа женщины "нового времени" как важного элемента типологической карты, представляющего собой одно из ключевых звеньев в ...
462604
  Сидоренко Віктор Жінка forever, або 3000 вітань! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 138-140 : Фото
462605
  Рейман Брігітта Жінка біля ганебного стовпа / Рейман Брігітта. – Київ, 1959. – 160 с.
462606
   Жінка в громадянській війні. Епізоди боротьби на Північному Кавказі та на Україні в 197101920 рр.. – 2-е изд. – К., 1938. – 244с.
462607
  Маєрчик М. Жінка в замісі патріархальних традицій // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-23


  Монографія Оксани Кісь "Жінка в традиційній українській культурі другої половини XIX — початку XX ст." (Львів, Інститут народознавства НАН України).
462608
  Орлова Т.В. Жінка в історії України : (вітчизняна історіографія 20- початку 21 ст.) / Тетяна Орлова. – Київ : Логос, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-171-188-3
462609
  Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20- початку 21ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 31с. – Бібліогр.: 37 назв
462610
  Орлова Т.В. Жінка в історії України: історіографія 20 - початку 21 ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06. / Орлова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 490 л. – Бібліогр.: л. 339-490
462611
  Басаурі Зюзіна Жінка в іудаїзмі очима радянських наукових атеїстів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Перша Радянська Конституція 1918 р. надала жінкам рівні права з чоловіками, але разом з тим заборонила незалежні жіночі організації. В середині 90-х рр. ХХ ст. соціальна політика держави, спрямована на емансипацію жінок, отримала назву "державний ...
462612
  Буряк Л.І. Жінка в контексті нового національно-культурного та інтелектуального середовища: студії першої третини XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 121-126
462613
  Шадурський В.Г. Жінка в контексті новозавітної оповіді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 99-109
462614
  Піщанська В.М. Жінка в культурі українського козацтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 47-53
462615
  Кривоший О. Жінка в культурному просторі Запорожжя. Межі присутності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-23
462616
  Сагач Г. Жінка в культурному просторі України // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 3
462617
  Фрішмут Б. Жінка в місячному сяйві / Б. Фрішмут. – Київ, 1987. – 167 с.
462618
   Жінка в науці та освіті України ХIХ-ХХ ст. : навч. програма курсу (18 годин) : [програми спецкурсу]. – Київ : [б. в.], 2001. – 34, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем
462619
   Жінка в науці та освіті. Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції ; Україна, Київ, 3-4 грудня 1999 р. – Київ, 1999. – 288 с. – ISBN 966-95382-3-Х
462620
  Тимошенко Н.Л. Жінка в офіційному житті: питання протоколу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 252-256.
462621
  Абе Кобо Жінка в пісках : романи / Абе Кобо ; пер. з яп. І.Дзюб. – Київ : Дніпро, 1988. – 603 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
462622
  Абе Кобо Жінка в пісках : роман / Абе Кобо ; пер. з яп. І.Дзюб. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2004. – 190 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-139-6
462623
  Абе К. Жінка в пісках. Чуже обличчя : романи / Кобо Абе ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з япон. І. Дзюби. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4237-8
462624
  Куценко С.. Жінка в пологовому: права // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 15. – ISSN 1992-9277
462625
  Грабовська І. Жінка в соціо-культурному просторі сучасної України // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 90-94. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Аналізуються соціокультурні реалії сучасного українського суспільства у гендерному вимірі на прикладі жіночого лідерства в політиці та культурі.
462626
  Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі = Women : (друга половина 19 - початок 20 ст.) / Оксана Кісь ; НАНУ, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-02-5072-7
462627
  Євшан М. Жінка в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
462628
  Поліщук Я. Жінка в українській літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 134-137. – ISSN 0130-321Х
462629
  Линюк О.М. Жінка в українській обрядовій культурі (др. пол. XIX - XX ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Линюк О.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
462630
  Линюк О.М. Жінка в українській обрядовості: рольові функції баби-повитухи в родильних обрядах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 73-79. – ISSN 2225-7586
462631
  Віконська Д. Жінка в чорному : новели / Дарія Віконська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 60-63. – ISSN 0130-5263
462632
  Баран Є. Жінка для Адама : Проза Оксани Борис // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 124. – ISSN 0130-1608
462633
  Мехед Н. Жінка з великої літери // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 239-241


  Про К.С. Серажим.
462634
  Товстонос В.П. Жінка з голосом : (Музична хвоpоба) ; Жаpт на одну дію / В Товстонос. – Київ : Дpук. 2-ї Аpтілі, 1913. – 15 с.
462635
  Дімаров Жінка з дитиною / Дімаров, А..А. – Київ, 1959. – 300 с.
462636
  Вайно М. Жінка з келихом дощу : вибране / Марія Вайно. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 452 с. – ISBN 966-668-118-8
462637
  Семенченко М. Жінка з кіноапаратом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 листопада (№ 211). – С. 6


  Яблонська-Уден Софія — письменниця, журналістка, мандрівниця, родом з України.
462638
  Ібсен Г. Жінка з моря : лpама на 5 дій / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. 1-ої Київ. дpук. спілки], 1908. – 100 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 12])
462639
  Роздобудько І. Жінка з паризького портрета, або холодний діамант : Авантюрний детектив // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 6. – С. 16-127. – ISSN 0130-1608
462640
  Тимчук В. Жінка з ресторану / В. Тимчук. – Одеса : Маяк, 1990. – 216с.
462641
  Каліновский Ол. Жінка за державним кермом / Ол. Каліновский. – К, 1936. – 93с.
462642
  Паняєва Н.О. Жінка за кермом: Оповідання, повість. / Н.О. Паняєва. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 189 с.
462643
  Кунашенко Н. Жінка завжди неосяжна... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
462644
  Паращук О. Жінка зі снігу (п"єса на одну дію за мотивами однойменної повісті Василя Слапчука) / О. Паращук, В. Афанасьєва // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 107-127
462645
  Захарчук І. Жінка і війна. Щоденникові версії Аркадія Любченка й Олександра Довженка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С.58-67.
462646
  Кривоший О.П. Жінка і війна: дискурс широковідомої пісні "Ой, на горі да женці жнуть..." у науковому доробку українських істориків другої половини XIX - початку XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 60-77. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074


  На переконання М. Максимовича, згаданий у пісні Сагайдачний не є гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Максимович вважає, що це курінний атаман Григорій (Грицько) Сагайдачний, сучасник і сподвижник гетьмана України Петра Дорошенка.
462647
  Кузич-Березевський Жінка і держава / Кузич-Березевський. – Варна, 1970. – 291с.
462648
  Кузич-Березовський Жінка і держава / Кузич-Березовський. – Львів, 1994. – 240с.
462649
  Буряк Л. Жінка і політика в українському історіографічному дискурсі (друга половина XIX - перша третина XX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 19-36. – ISSN 0869-3595
462650
  Руденко К.П. Жінка і релігія / К.П. Руденко. – Київ, 1962. – 32с.
462651
  Недзельська Н.І. Жінка і релігія (вирішення питання відношення в релігіях авраамістичної традиції) : монографія / Недзельська Н.І. ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 82 с. – ISBN 966-531-198-0
462652
  Орлова Т.В. Жінка і сім"я за радянських часів: історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 139-145. – ISBN 978-966-96992-6-8
462653
  Насмінчук І.А. Жінка і суспільство у творчому світі Марії Матіос: на матеріалі збірки "Нація" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 26-29. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
462654
  Таран Л. Жінка і чоловік: долаючи стереотипи : статті та інтерв"ю / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2002. – 153, [3] с. – ISBN 966-664-042-2
462655
  Шевчук В. Жінка із смутними очима : маленька повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 71-102. – ISSN 0208-0710
462656
  Кралюк П. Жінка й тягар влади: Доля великої княгині Романової // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 20
462657
  Ульяненко О. Жінка його мрії // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 4-150.
462658
  Ульяненко О. Жінка його мрії : роман / Олесь Ульяненко. – Харків : Фоліо, 2012. – 280, [4] с. – ISBN 978-966-03-6012-9
462659
  Місіма Ю. Жінка маркіза де Сада : роман, п"єса / Юкіо Місіма; [пер. з япон.]. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-3529-6
462660
  КашубаЄ.І Жінка на війні : урок за повістю Бориса Васильєва "А світанки тут тихі...". 8 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57-60
462661
  Портников Віталій Жінка на ім"я Ципі // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 38 (87). – С. 17
462662
   Жінка на порозі ХХІ століття: становище, проблеми, шляхи соціального розвитку : (Збірник матеріалів Всеукраїнського Конгресу жінок, Київ, 21-23 травня 1998 року). – Київ, 1998. – 182с. – ISBN 966-7530-01-9
462663
   Жінка Радянської України - активні будівники комуністичного суспільства. – К., 1971. – 187с.
462664
  Крупська Н.К. Жінка рівноправний громадянин СРСР / Н.К. Крупська. – К, 1937. – 72с.
462665
   Жінка соціалістичної України. – Київ, 1937. – 162с.
462666
  Гнатюк Д.І. Жінка СРСР / Д.І. Гнатюк. – К, 1941. – 52с.
462667
  Нижник В. Жінка та вища освіта в російській імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі київських вищих жіночих курсів) // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 72-76. – ISBN 966-8029-58-5
462668
  Старовойт І.М. Жінка у аристотелівській традиції як передумова до формування ґендерних упереджень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
462669
  Московченко В.М. Жінка у вітчизняному образотворчому мистецтві / В.М. Московченко. – Київ, 1962. – 48с.
462670
  Йовенко С. Жінка у зоні : повісті, оповідання, поезії / Світлана Йовенко. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 485, [3] с. – (In corpore). – ISBN 978-966-7015-94-7
462671
  Гогохія Н. Жінка у радянському соціокультурному просторі 1930-х рр.: гендерний аспект урбанізації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 376-383. – Бібліогр.: Літ.: с. 383; 20 назв. – ISSN 1728-9572
462672
  Ільченко Олесь Жінка у стилі блюз // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 30-31. – ISSN 0868-9644


  Жінка-поет Людмила Таран; є вірші
462673
  Андрійченко Ю.В. Жінка як втілення лиха і нещастя в мовній картині світу: лінгвопрагматичний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 20-25


  Статтю присвячено лінгвопрагматичному аналізу гендерних стереотипів відносно жінки, які склалися протягом розвитку цивілізації. Аналіз проблеми показує, що з часом в іспанській лінгвокультурі здійснюється зміна культурної репрезентації жіночої статі - ...
462674
  Чеханюк Л.В. Жінка як жертва злочинного посягання // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 115-121.
462675
  Ткаченко О.М. Жінка як об"єкт "іншої" реальності у прозі Іво Андрича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 218-224
462676
  Корнілова К.О. Жінка як символ життя у творі Павла Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 173-181
462677
   Жінка як текст : Емма Андрієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти. – Київ : Факт, 2002. – 208с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-048-1
462678
  Селігей П. Жінка, яка тримає руку на пульсі української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 59-62. – ISSN 0130-5263


  Про Л. Масенко, визначного українського мовознавця, д-ра філол. наук, професора. Проаналізовано основні засади її соціолінгвістичної концепції, схарактеризовано вплив її ідей на мовну політику в сучасній Україні.
462679
  Груя С. Жінка. Мати. Вітчизна // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 576-598. – ISBN 978-606-745-006-4


  "Найулюбленішим героєм поетичної творчості Тараса Шевченка є проста жінка з народу, яка стає жертвою знущання злих людей і кінчає майже завжди трагічно. Більшість шевченківських героїнь стають матерями після того, як їхній ідеал щастя розбитий, і ...
462680
  Арісіма Т. Жінка. Нащадок Каїна : роман / Такео Арісіма ; з яп. пер. Іван Чирко. – Київ : Дніпро, 1978. – 423 с.
462681
   Жінка… Директор… Особистість… // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С.41


  Вітальне слово з нагоди ювілею Неліни Миколаївни Кравчук, директора бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
462682
  Якімова І.В. Жінки-археологи України кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 232-238. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Розглядається процес поступового входження жінок-археологів кінця XIX - першої половини XX століття в дисциплінарне археологічне товариство України.
462683
  Степовичка Л. Жінки-берегині Олеся Гончара // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 березня (№ 12). – С. 10-11
462684
   Жінки-вчені Києва. – Київ, 2003. – 312с. : фотоіл. – ISBN 966-8311-00-0
462685
  Бедзай А.О. Жінки-курці: тенденції, наслідки та мотивації відмови від куріння / А.О. Бедзай, О.М. Щербина // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – № 19. – С. 61-67. – ISSN 2078-4643
462686
  Айвазян О.Б. Жінки-лідери - базис якісного розвою бібліотеки / О.Б. Айвазян, Т.М. Баланюк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 59-64. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
462687
  Матвієнко О.М. Жінки-лідери політичних партій і блоків на виборах до Верховної Ради України V скликання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126-132. – ISBN 966-614-021-7
462688
  Даль Н.В. Жінки-математики України // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 316-319


  Латишева Клавдія Яківна очолювала кафедру диференціальних рівнянь Київського університету.
462689
  Співак М.В. Жінки-поліцейські та державна політика гендерної рівності: зарубіжний досвід у вітчизняному контексті // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 18-27. – ISSN 2413-1342
462690
  Вітрук Л.Д. Жінки-трудівниці в період соціалістичної індустріалізації. / Л.Д. Вітрук. – Київ, 1973. – 120с.
462691
  Джишиашвілі О.В. Жінки-фотографи та їх внесок у розвиток фотомистецтва XIX - початку XX століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 146-154. – ISSN 2226-2180
462692
  Луговикіна М. Жінки - велика сила соціалістичного суспільства / М. Луговикіна. – К., 1950. – 56с.
462693
  Кастеллі Є.Ю. Жінки - це мир, праця, життя / Є.Ю. Кастеллі, Коцюбинська-Єфіменко. – Київ, 1967. – 48с.
462694
  Скржинська М. Жінки античного Боспора // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 13-43
462695
  Семенська Р. Жінки в академічній науці Польщі: переможці серед переможених // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.103-113. – ISSN 1563-3713
462696
  Шульга С.А. Жінки в античному грецькому полісі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 118-124. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
462697
  Якімова І.В. Жінки в археологічній науці України в другій половині ХІХ – у кінці 30-х рр. ХХ ст.: біоісторіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 153-159. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Проаналізовано фемінологічний складник в історіографії української археологічної науки на основі біографічних студій, присвячених жінкам-археологам України другої половини XIX - кінця 30-х рр. XX ст. Згадуються Г.Г. Мезенцева, Н.Д. Полонська-Василенко.
462698
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 254 л. – Бібліогр.: л. 208-254
462699
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
462700
  Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) / Олеся Розовик. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 453, [1] с. : табл. – Анот. парал. рос., англ. - Імен. покажч.: с. 404–414. – Бібліогр.: с. 355–379 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-13-2
462701
  Гуменюк А.Г. Жінки в дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 40-42
462702
  Ковтун Ю.І. Жінки в житті Гемінгвея / Юрій Ковтун. – Харків : Міськдрук, 2011. – 212 с., [46] с. іл. – Бібліогр.: с. 203-207. – ISBN 978-617-619-019-6
462703
  Горбонос О.В. Жінки в житті та художній спадщині Т. Г. Шевченка: синтез особистого та творчого. / О.В. Горбонос, Л.П. Прилєпська // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 130–134. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
462704
   Жінки в житті Тараса Шевченка. "Якби зустрілися ми знову..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-19 березня (№ 11). – С. 8-9
462705
  Вознюк К. Жінки в законі: нюанси гендерної (не) рівності // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 березня (№ 12/13). – С. 44-45
462706
  Козуля О. Жінки в історії України / Олесь Козуля. – Київ : [Український центр духовної культури], 1993. – 256 с. – ISBN 5-7770-0579-9
462707
  Стяжкіна О.В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття / О.В. Стяжкіна; Донецький нац. ун-тет. Історичний фак-тет. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2002. – 270с. – ISBN 966-7804-43-7
462708
  Лабур Ольга Жінки в науці і освіті: гендерні реалії (IV Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 листопада, м. Київ) / Лабур Ольга, Стребкова Юлія // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 85-88


  В статье анализируется работа и итоги деятельности IV Международной научно-практической конференции по вопросам, положения женщин в науке и образовании.
462709
  Наталіна Н.О. Жінки в органах державної влади України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-123. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
462710
  Стяжкіна О.В. Жінки в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси виживання // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.42-66. – ISSN 0130-5247
462711
   Жінки в політиці: міжнародний досвід для України = Women and politics in Ukraine: Benefiting from International Experience : За матеріалами міжнародного наукового семінару Жінки в політиці: міжнародний досвід для України Київ - НаУКМА - 7 жовтня 2005 року: Збірник наукових статей. – Київ : Атіка, 2006. – 272с. – ISBN 966-326-188-9
462712
  Орлова Т.В. Жінки в революціях: українська історіографія ХХ – початку ХХІ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 111-120
462713
  Сич Г. Жінки в селянському повстанському русі в Україні в 1918 - 1922 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 349-351. – ISBN 978-966-171-893-6
462714
  Оніщенко О.В. Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – C. 5-31
462715
  Захарова В.А. Жінки в українському балеті: до історіографії дослідження // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 260-267. – ISSN 2225-7586


  "Стаття є першою спробою систематизації матеріалу про дослідження жіночого балетного виконавства в Україні. Висновки. Аналіз джерел з історії становлення балетного мистецтва України і початків формування вітчизняної школи балетного виконавства дає ...
462716
  Подолюк С Жінки в українському весіллі: етноісторична обумовленість / Світлана Подолюк ; [наук. ред. В. Давидюк]. – Луцьк : Іванюк, 2013. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 289-310 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-517-752-4


  У пр. № 1704920 напис: Шановному Голові, професорові Семенюку Г.Ф. щиро від автора! 23.05.2013 р.
462717
  Кобченко К. Жінки в Університеті Св. Володимира // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В 1834 р. Університет Св. Володимира, як і решта тогочасних університетів, був суто чоловічим навчальним закладом. Близько ста років знадобилося для того, щоб жінки здобули право без обмежень навчатися в Київському університеті - спершу в створеному ...
462718
  Гон М. Жінки в час Голокосту: долі, поведінка та гендерні (не)рівності / М. Гон, Н. Івчик // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 9-49. – ISSN 1998-3883
462719
  Залєток Н.В. Жінки вікторіанської епохи у шлюбно-сімейних відносинах // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 84-89
462720
  Драч О. Жінки доби Хмельниччини: соціокультурний портрет // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 22-26. – ISBN 978-966-493-651-1
462721
  Іванишина Лариса Жінки Емми Томпсон // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 55-57. – ISSN 1562-3238
462722
  Вовк І. Жінки з роду Острозьких. Гальшка Острозька - Чорна Княгиня // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 180-195. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
462723
  Свтич К. Жінки і благодійність в роки Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-795-3
462724
  Голота Л.В. Жінки і птиці : поезії / Л.В. Голота. – Київ, 1986. – 71 с.
462725
  Василенко О.О. Жінки й математика : [навчально-методичний посібник] / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2008. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.1(61)). – ISBN 978-966-495-108-8
462726
  Сатулла Є. Жінки країни соціалізму / Є. Сатулла. – Київ, 1938. – 87с.
462727
  Терехова Л.В. Жінки Мейстера Екхарта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 50-52
462728
  Склокіна І. Жінки на війні: конструктуючи і деконструктуючи стереотипи // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 22-27
462729
  Черниш Т. Жінки на ринку праці України (окремі сучасні соціально-економічні проблеми) / Т. Черниш, О. Власенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
462730
  Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович)
462731
  Андрухович Юрій Жінки Південної Європи мають особливий магнетизм / Андрухович Юрій, Татаренко Ірина // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-35 : Фото
462732
  Мандзюк Д. Жінки помітили двох незнайомців і відкрили вогонь із рушниць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 7 (210). – С. 54-57


  Український шляхтич Юрій-Франц Кульчицький урятував Відень від здачі туркам і відкрив у місті першу кав"ярню.
462733
  Береза Г. Жінки радянської країни / Г. Береза. – Київ, 1948. – 35с.
462734
  Березіна З. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / З. Березіна, Г . Бодрова. – Київ, 1954. – 112с.
462735
  Кастеллі Є.Ю. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1960. – 48с.
462736
  Лахач Т.О. Жінки Радянської України у регламентаційній системі державних перетворень 1930-х років // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 247-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Автор статті показує суперечливість державних перетворень 1930-х років щодо жінок у Радянській Україні та аналізує основні регламентаційні дії влади, спрямовані на формування нової системи жіночих цінностей та родинних потреб загалом. Також акценту ...
462737
  Москаленко Леся Жінки світу // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-37 : фото
462738
  Нечипорук З.С. Жінки світу в боротьбі за мир, рівноправність і щастя дітей / З.С. Нечипорук. – К., 1959. – 42с.
462739
  Кідрук Максим Жінки світу очима простого українця : Ісландія / спецрепортаж / Кідрук Максим, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 80-82 : Фото
462740
  Айдачич Д. Жінки Сходу в пошуках благополуччя Заходу (Ю. Андрухович, Є. Кононенко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 3-7
462741
   Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 149, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-764-6
462742
  Вулф В. Жінки та розповідна література // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 78-86
462743
  Єсіп Ігор Жінки у відбудові господарства Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): історіографія проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 83-90. – ISSN 1728-9343
462744
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 29-34


  Княгиня Варвара Олексіївна Репніна звернулася до свого родича міністра освіти Росії графа Уварова (був чоловіком сестри Варвари Олексіївни), з проханням призначити Шевченка на посаду вчителя малювання Київського університету. Згадується перший ректор ...
462745
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 24-28
462746
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 36-37


  Автор показує не іконописного, а живого Шевченка зі всіма людськими пристрастями і недоликами, простежуючи стосунки із жінками серед них дружина першого ректора Ун-ту Св. Володимира Марія Максимович.
462747
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 27-30


  Тетралогія Василя Васильовича Сокура - цикл із 4-х статей "Жінки у житті Шевченка", присвячений особистому життю Т.Г. Шевченка, його пошукам сімейного щастя
462748
  Дубчак Наталія Іванівна Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 187-192
462749
   Жінки у приватному секторі економіки України / О.М. Руднєва, О.М. Пищуліна, О.О. Кочемировська, Н.О. Орлова; Харківський центр жіночих досліджень. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 156с. – ISBN 966-572-310-3
462750
  Ніколаєва Н. Жінки у сфері науки та освіти в США у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль та місце жінки у сфері освіти та науки і розвиток системи жіночої освіти в США у другій половині ХІХ ст. The role of woman in the educational and scientific sphere and the development of the system of woman education in the USA in the ...
462751
   Жінки України : Біографічний енциклопедичний словник. – Київ : Феникс, 2001. – 560с. – ISBN 966-651-002-2
462752
  Гук М. Жінки України в Першій світовій війні у сучасних вітчизняних дисертаційних дослідженнях // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 104-113. – ISSN 2522-4611


  Відображено напрямки дисертаційних досліджень, які повністю або в контексті розкривають життя й участь жінок України у Першій світовій війні. Методологічну основу публікації склали загальнонаукові та спеціально-історичні методи логічного та ...
462753
   Жінки ХХ століття (Вдячні доньки любим матусям) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 19 : фото
462754
   Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні = Central and East European women and the Second world war : гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. праць / [Ін-т народознавства НАН України ; Укр. асоц. дослідників жіночої історії ; Укр. асоц. усної історії та ін.] ; за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-12-2
462755
  Пантілеєнко К. Жінки як суб’єкт фемінізму і ґендерна політика в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 287-288. – ISBN 978-966-439-357-4
462756
  Роосте Ю. Жінки, поети й естонки? // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 208-211. – ISSN 0320-8370
462757
  Данилюк Л. Жінки, яких любив Кобзар // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0130-321Х


  Історія зберегла імена жінок, які полонили серце Тараса. Незавжди почуття поета лишали слід у поезії. Але ж і сказати, що жінки і світлі почуття до них не відіграли значної ролі в житті і творчості Шевченка - це, значить, погрішити проти істини. ...
462758
  Максименко О. Жінки, які захищають Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 10
462759
  Ролле Й. Жінкі при Чигиринському дворі / Й. Ролле. – К, 1994. – 58с.
462760
  Нікітенко А.І. Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. ХІХ ст.) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 31-38. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
462761
  Шевченко М.Ю. Жіноцтво в окупованому Києві (за матеріалами фондів Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років") / М.Ю. Шевченко, В.А. Гедз // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 256-273. – ISSN 0320-9466
462762
  Ніколаєва Н. Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861-1865 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-37. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню ролі та місця жінки в різних аспектах соціально-економічної сфери життя у США протягом громадянської війни 1861-1865 рр. This article is devoted to the role of women in various aspects social and economic life in the USA ...
462763
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Дис. ...канд. істор. наук: 07.00.02. / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 217л. – Бібліогр.: л. 192-217
462764
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Автореф. ... дис. канд. історич. наук: 07.00.02 / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
462765
  Орлова Т. Жіноцтво України у Другій світовій війні: історіографічні спостереження // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 145-152. – ISBN 978-966-97201-1-5
462766
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
462767
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
462768
  Матасова Ю.Р. Жіноча архетипність у ліриці Е. Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 377-381. – (Б-ка Ін-ту філології)
462769
  Буряк Л.І. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 10-27


  "Аналізується жіноча біографіка як соціокультурний феномен і науковий напрям, що є органічною складовою біографічних досліджень. Визначаються особливості термінології та методології".
462770
  Ийслуу А.Е. Жіноча гімназійна освіта у Києві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за документами Державного архіву м. Києва) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 185-190. – ISSN 0320-9466
462771
   Жіноча доля : (збірка). – Львів : Коштом і заход. Т-ва "Просьвіта" ; [З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1907. – 32 с.


  Зміст: Іван Франко. Жени русським...; О. Іванчук. Жіноча доля; В. Лужанська. Свати; Наталя з Озаркевичів К. Гануся. Зі споминів міської служниці (з ілюстр.). Б. Грінченко. Галіма (поема).
462772
  Булкіна І. Жіноча доля // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 30-31
462773
  Медведенко Оксана Жіноча доля : [поезія]
462774
  Гаєвська Н.М. Жіноча доля в художній рецепції П.А. Грабовського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 37-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про місце жіночої долі в художній рецепції П.А. Грабовського на матеріалі збірки "Пролісок".
462775
  Передирій В.А. Жіноча доля на тлі доби : (Літопис жіночого руху у світлі укр. видань) / В.А. Передирій, Н. Сидоренко, Т. Старченко; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ : Дослідницький центр історії української преси, 1999. – 120с. – ISBN 966-95154-6-7
462776
   Жіноча дружба: яка вона ? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Стедентки IV курсу факультету психології Дар"я Никанорова та Марія Бурдукало розповідають про жіночу дружбу.
462777
  Надьон Н. Жіноча злочинність: деякі особливості розслідування справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.79-85. – ISSN 0132-1331
462778
  Кубальський В.Н. Жіноча злочинність: особливості та тенденції розвитку в Україні / В.Н. Кубальський, В.О. Момотюк // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 60-68. – ISSN 2413-1342
462779
  Капелюшна М.М. Жіноча ідентичність в романі Р.П. де Айали "Хуан-тигр. Лікар своєї честі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 37-42


  Статтю присвячено дослідженню форм пошуку своєї ідентичності жінками у романі Р.П. де Айала “Хуан-Тигр. Лікар своєї честі”. Охарактеризовано соціально-історичний контекст доби та його вплив на актуалізовані у творі авторські погляди на проблему. ...
462780
  Зюбіна Р. Жіноча історія / спілкувалася І. Ведернікова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 1, 10


  "Відома акторка, кіноакадемік, телеведуча і просто красуня Римма Зюбіна трималася в кадрі винятково професійно. "Так, виставою справа ніколи не закінчується... спілкування завжди живить... люди сприймають мене як батарейку, позитивний заряд і я маю ...
462781
  Кісь О.Р. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 159-172. – ISSN 0130-5247
462782
  Герасименко Н. Жіноча література: чи справді "рожева"?
462783
  Корнійчук М. Жіноча молитва за Шевченка // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Статтяпро маловідому українську поетку Олександру Псьол,
462784
  Дергаль Л. Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянської та Е. Золя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 81-85
462785
  Франко Іван Жіноча неволя в руських піснях народніх / Франко Іван. – Львів : Зоря, 1883. – 50с.
462786
  Вірченко В. Жіноча освіта на українських землях за часів Російської імперії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 128-130
462787
  Харлан О. Жіноча персоносфера в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-780-9
462788
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.193-213
462789
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец.10.01.03 / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 7 назв
462790
  Нестерцова-Собакарь Жіноча початкова та середня освіта: правові основи функціонування на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 80-87. – ISSN 2078-3566
462791
   Жіноча праця на Україні. – Х., 1930. – 121с.
462792
  Кость С. Жіноча преса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 123-141. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
462793
  Потіцка К.С. Жіноча приватна благодійність у роки Першої світової війни // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 83-88. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
462794
  Капраль І. Жіноча проблематика в літературній періодиці Львова 20–30-х років ХХ ст. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 19-23
462795
  Гаєвська О.В. Жіноча проза кінця ХІХ - початку ХХ століття у критичній рецепції Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 47-54. – ISSN 2520-6346
462796
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
462797
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 167-188
462798
  Томчук Л. Жіноча проза як дзеркало // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 79-82. – (Філологія ; Вип. 19)
462799
  Якубіна В.Л. Жіноча робота в контексті активностей соціально спрямованого бізнесу : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 108-109
462800
  Журба Т.Г. Жіноча розмова / Т.Г. Журба. – Київ, 1987. – 86с.
462801
  Таран Л. Жіноча роль : жінка-автор у сучас. укр. прозі. Емансипац. дискурс / Людмила Таран. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2007. – 126, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-281-9
462802
  Перелигіна Р.В. Жіноча участь в тероризмі: кримінологічний аспект // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7363-14-8
462803
  Кривоший О. Жіноче в культурному просторі Запоріжжя. Межі присутності // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 39-52. – ISSN 0869-3595
462804
  Донченко Ю. Жіноче виборче право в Європі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 82-87.
462805
  Ло Кунь Жіноче мистецтво гри на саксофоні XX століття та його проекція на розвиток саксофонного мистецтва Китаю // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 169-178. – ISSN 2310-0583
462806
  Коломієць Н.А. Жіноче обличчя історичної науки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7107-30-8


  До ювілею відомої в Україні та за її межами вченої-історика, джерелознавця, архівознавця, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ірини Нінелівни Войцехівської.
462807
  Бондарук Л. Жіноче обличчя Норильського повстання // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 31 травня (№ 16)
462808
  Гнатюк О. Жіноче обличчя українського модернізму // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-27
462809
  Кляшторна Н. Жіноче обличчя української еміграції // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 22 жовтня (№ 43). – С. 11. – ISSN 0027-8254
462810
  Кривоший О. Жіноче оточення армії Нестора Махна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За радянської влади найбільш неординарні явища української історії були спотворені, оббрехані та практично забуті. До таких заборонених тем тривалий час цензура зараховувала і масовий махновський рух на півдні України. Комуністична пропаганда ...
462811
  Жаркова Р.Є. Жіноче письмо: інтелектуально-чуттєвий бунт проти уніфікації літературної творчості (теоретичний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 297-301. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
462812
  Шутова Л.І. Жіноче письмо: міф чи реальність? (лінгвістичні особливості сучасної української жіночої прози) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 176-180. – ISSN 2312-0665
462813
  Тарапон О. Жіноче питання в теорії і практиці більшовизму 1920 - 1930-х рр.: пошук нових цінностей // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 38-46. – ISSN 2522-4611
462814
  Волкова Ірина Олександрівна Жіноче питання в Україні (друга половина ХІХ ст.) : Автореф... канд. політич.наук: 23.00.04 / Волкова Ірина Олександрівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1995. – 23л.
462815
  Ткаченко Г.І. Жіноче питання в українській суспільно-політичній думці. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Ткаченко Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1994. – 20л.
462816
  Якименко К.О. Жіноче підприємництво, фемінізм і патріархат : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 107-108
462817
  Завальнюк І.О. Жіноче політичне лідерство в Україні: проблеми демократизації та подолання стереотипів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 106-109
462818
  Хименко Ю. Жіноче серце з чоловічим характером // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 41-45
462819
   Жіноче серце сповнене любові : Портрети киянок на початку ХХI cт.:Збірка нарисів. – Київ : Просвіта, 2001. – 520с. – ISBN 966-7115-38-0
462820
  Сирадоєва О. Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси дол гріховності (на матеріалі оповідання Ю. Шпола "Веселий швець Сябро") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 357-361


  У статті розглядається концепція Тіла в контексті оповідання Юліана Шпола "Веселий швець Сябро". Пропонується розглядати жіноче тіло як фактор зваби для чоловічого его, прагнення до табу. До певної міри жіноче тіло є трофеєм у грі чоловічих принципів. ...
462821
  Ігнатенко І. Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів, в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is devoted to survey of ethnological and folklore works ...
462822
  Ігнатенко І. Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів середини ХІХ - початку ХХ ст., в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is dealed with an analysis of ...
462823
  Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2013. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8910-69-2
462824
  Жиленко Г.О. Жіноче чернецтво у ранньовізантійському Єгипті (на матеріалах "житія святої Євфросинії") // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 212-220. – ISBN 978-617-689-216-8
462825
  Голота Л. Жіночий апокриф : вибрані твори / Любов Голота ; [передм. Д. Дроздовського ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 559, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада.: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-359-5
462826
  Матіос М. Жіночий аркан : 13 днів Марії:Поезії / М. Матіос. – Львів : Кальварія, 2001. – 108с. – ISBN 966-663-027-3
462827
  Пуларія Т.В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пуларія Т.В. ; МОНУ ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
462828
  Пригодій С.М. Жіночий аспект малої прози Дж. Лондона: онтопсихоаналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 283-292. – Бібліогр.: Літ.: с. 293; 13 п.


  Стаття має на меті виявити своєрідність жіночого образу в оповіданнях Дж. Лондона суто крізь призму онтопсихологічного тлумачення з опертям на парадигму А. Менегетті та інші сучасні психолого-літературознавчі підходи. Цель статьи - выявить ...
462829
  Модилевський Я. Жіночий гаметофіт у Angiospermae / Я. Модилевський. – Б.м., 1929. – 40 с.
462830
  Когут О.В. Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету у п"єсі Павла Ар"є "Кольори" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 29-32. – ISSN 1996-5931


  У цій статті автор розглядає жіночий деконструкт як основу сюжету п"єси сучасного укр. драматурга Павла Ар"є "Кольори". Дослідниця спирається на концепти метафізики присутності (metaphysics of presence) (за Деридою), відчутного трансцендентного ...
462831
  Титюк А.К. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 87-90. – ISSN 978-966-551-401-5
462832
  Ісаєва Н.С. Жіночий дискурс традиційних образів в українській та китайській прозі постмодерного періоду // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 166- 173


  Стаття присвячена порівняльному аналізу одного з найважливіших символів у повісті Марії Матіос "Москалиця" та романі китайської письменниці Сюй Сяобінь "Пітната змія" - образу змії. Виявлено основні смисли, що реалізуються в позиціях традиційного ...
462833
  Кісь О.Р. Жіночий досвід ҐУЛАҐу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 125-138. – ISSN 0130-5247
462834
  Кісь О. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-1950-х рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 101-125. – ISBN 978-617-578-013-8
462835
  Галич А. Жіночий і нежіночий романи Галини Тарасюк і асоціонімному вимірі


  В статті прагнення з"ясувати естетичну складову асоціонімів у романах Галини Тарасюк. Для цього автор обирає твори "Сестра моєї самотності" й "Цінь Хуань Гонь", асоціонімний ряд яких допомагає зрозуміти ту модель новітнього буття українського народу, ...
462836
  Ігнатюк О.Г. Жіночий іронічний детектив у жанровій системі масової літератури // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 173-185. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
462837
  Андрух В.С. Жіночий лікар (до 162 річниці від дня народження лікаря Щасного-Сельського) // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 111-112. – ISSN 1029-4244


  Ф. Сельський - автор досліджень з питань гінекології, публікованих у "Лікарському збірнику" НТШ та у німецьких медичних журналах, брав участь в опрацюванні української медичної термінології.
462838
  Уваренко В.Л. Жіночий медичний інститут Харківського медичного товариства (1910-1920 рр.) - перший вищий медичний навчальний заклад для жінок в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 494-497
462839
  Доброрез І.О. Жіночий наркотизм: сучасний стан, тенденції, шляхи подолання (на прикладі Автономної Республіки Крим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-126.
462840
  Шалацька Г.М. Жіночий образ в системі духовних цінностей у творах Г.Квітки - Основ"яненка та В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті на основі аналізу повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка та оповідання "Момент" В. Винниченка розглянуто особливості зображення образу жінки відповідно до системи духовних цінностей. The article considers the specificities of the a woman ...
462841
  Гнідан Ю. Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-278. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
462842
  Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 299-304. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
462843
  Порфімович О.Л. Жіночий погляд на жіночу злочинність // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 83-93. – (Політичні та юридичні науки)
462844
  Чжижун Г. Жіночий портрет у китайському живописі XX - початку XXI ст.: образно-стильова еволюція : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Чжижун Ген ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
462845
  Агеєва В. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агєєва. – Київ : Факт, 2008. – 358 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-294-7
462846
  Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0132-1331
462847
  Габор В. Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 197-217. – ISSN 2524-0331
462848
  Яценко Л. Жіночий рух України: етапи становлення // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 386-390. – ISBN 978-966-308-311-5
462849
  Копієвська О.Р. Жіночий рух як складова культуротворчого процесу в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 108-111
462850
   Жіночий світ = Woman"s world. – Київ : Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги
№ 1. – 2000
462851
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2001
462852
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2001
462853
   Жіночий світ. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
462854
   Жіночий світ. – Київ
№ 4. – 2001
462855
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2002
462856
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2002
462857
   Жіночий світ. – Київ
№ 3-4. – 2002
462858
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2003
462859
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
462860
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
462861
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003
462862
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
462863
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
462864
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
462865
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
462866
  Нестеряк О. Жіночий світ у творчості Ліни Костенко // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 83-85
462867
  Халісе Зінедін Жіночий світ Шефіки Гаспринської // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 7


  "Шефіка Гаспринська, дочка просвітителя Ісмаїла бея Гаспринського, не стала тінню знаменитого батька. Навпаки, її активна громадська діяльність залишила значний слід в історії свого народу."
462868
  Нонка М.А. Жіночий стиль спілкування / М.А. Нонка, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 259-264. – ISBN 978-966-285-302-5
462869
  Бегей І.І. Жіночий та молодіжний рух у соціальній політиці українських партійних радикалів (кінець XIX - перша третина XX століть) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 55-61. – ISSN 2077-1800
462870
  Мироненко І.Д. Жіночий танок : поезії / І.Д. Мироненко. – Київ, 1984. – 94 с.
462871
  Землякова Т.А. Жіночий текст і жіночий псевдонім: гендерний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 234-237


  Проаналізовано особливості "жіночого" та "чоловічого" стилів (авторської манери письма) в журналістських матеріалах. Виокремлено специфіку мовних маркерів, якими залежно від статі послуговуються журналісти. Розглянуто гендерний аспект ...
462872
  Перелігіна Р.В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 271-274. – ISSN 2219-5521
462873
  Челецька М. Жіночий українсько-естонський десант: 7 прелюдій про віру в сучасній поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 212-217. – ISSN 0320-8370
462874
  Кагамлик С. Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-2213-81-2


  У статті аналізується роль жіночого фактора у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. У цьому контексті простежено роль видатних жінок-матерів щодо виховання благочестивих настроїв у родинному середовищі, найпоказовіші аспекти ...
462875
  Бабаш Г.А. Жіночийжурнал як відображення концептуальногї картини світу сучасної жінки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 18-24.
462876
  Волобуєва А.М. Жіночі видання Києва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – Бібліогр.: с. 30, Літ.: 5 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Автор, аналізуючи київські жіночі видання, відстежує розвиток жіночого руху у Східній Україні на початку ХХ століття.
462877
  Брехунець Н. Жіночі головні убори на українських землях: генеза розвитку // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 23-31. – ISSN 2415-3567
462878
  Король В.В. Жіночі демонічні образи у традиційному світогляді українців Закарпаття (кінець XIX - середина XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 113-118. – (Історія ; Вип. 19)
462879
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
462880
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
462881
  Ятченко В. Жіночі долі в лабетах тоталітаризмів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 31


  Нова книжка Олени Стяжкіної розповідає про життя українок у часи окупації.
462882
  Яременко В. Жіночі долі у вирі Другої світової // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  Роль жінки під час війни тривалий час, особливо в радянських реаліях, лишалася на узбіччі офіційних репрезентацій подій та комеморативних практик. Коли ж подібні сюжети й виринали, то звучали в унісон із загальнодержавним каноном подання історії ...
462883
  Воробєй О. Жіночі зачіски та головні убори на Поділлі у першій половині XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 426-427. – ISBN 978-966-171-783-0
462884
  Лазаренко Т.Д. Жіночі знаки та символи в новелістиці індіанських письменниць останньої третини ХХ сторіччя : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 235-239
462885
  Приходько А. Жіночі імена на сторінках давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-39


  Княгині Ольга, Анна Ярославна, Єлизавета. Анастасія, Євпраксія-Адельгейда
462886
  Приходько Алла Жіночі імена на сторінках історії давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-38
462887
  Кривоший О. Жіночі імена на сторінках історії України XVI-XVIII ст. - "штучна біла пляма" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-25
462888
  Панцьо С.Є. Жіночі імена у лемків // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 200-205. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
462889
  Дацюк Г. Жіночі історії - документи часу / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 31


  "Саме Софія Русова 1933 р. організувала допомогу з-за кордону голодній Україні".
462890
  Таран Л. Жіночі історії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 28-65. – ISSN 0130-1608
462891
  Таран Л. Жіночі історії від Людмили Таран / Л. Таран, І. Грабовська // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 139149. – ISSN 0585-8365
462892
  Вовк В. Жіночі маски / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1993. – 82с.
462893
  Смольницька О. Жіночі містеріальні практики у дослідженні Катерини Грушевської та тогочасна європейська наукова методологія // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 56-62. – ISSN 2413-7065
462894
  Корсак Костянтин Жіночі мрії ідеальних чоловіків здійснені у ... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 15-17 : Фото
462895
  Дубина М М. Жіночі недільні школи в Україні / М М. Дубина, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 63-66


  Перші недільні школи в Україні з’явилися у 1859 році. Тоді викладачки жіночого училища Нельговської, враховуючи той факт, що для дівчат не існувало освітніх закладів, звернулися до тодішнього міністра освіти М.І.Пирогова за дозволом відкрити жіночі ...
462896
  Ярош Оксана Богданівна Жіночі об"єднання України як суб"єкти державотворення кінця 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.02 / Ярош О.Б.; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ, 2000. – 19 с.
462897
  Івашків-Ващук Жіночі образи богинь та героїнь у межах макроконцепту ЛЮДИНА (на матеріалі ідилій Теокріта) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 154-159. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
462898
  Нагачевська О. Жіночі образи в американській літературі: (Романи Джойс Керол Оутс "Сонцестояння" та "Марія: Життя")
462899
  Король А.М. Жіночі образи в балетних виставах української тематики: історіографія питання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 311-318. – ISSN 2225-7586
462900
  Тендітна Н. Жіночі образи в малій прозі Олеся Ульяненка // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 214-220. – ISSN 2411-6548
462901
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. слов"янської філол. та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
462902
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
462903
  Чебан В.О. Жіночі образи в плакатному мистецтві рекламістів епохи модерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 253-260. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
462904
  Капінус Д. Жіночі образи в ранніх п"єсах Артура Шніцлера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано жіночі образи у драмах Артура Шніцлера. Встановлено, що героїні ранніх творів мають усталені, типові риси, зумовлені особливостями їх середовища, тяжінням над ними соціальних норм. Зроблено висновок, що в ранніх драмах автора жіночі ...
462905
  Король А.М. Жіночі образи в українських балетах : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Король Анастасія Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
462906
  Снігир Т. Жіночі образи в українській літературі : тематична атестація
462907
  Приліпко І. Жіночі образи в українській прозі про духовенство XIX - XX ст: художнє зображення дружин священників // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 97-120. – ISSN 2411-4146
462908
  Шалацька Г. Жіночі образи драми "Назар Стодоля" Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 273-283
462909
  Сірка Й. Жіночі образи і тема емансипації // Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Й. Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – С. 40-43. – ISBN 978-966-8764-69-1
462910
  Коломієць І.А. Жіночі образи роману О. Копиленка "Визволення" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 159-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
462911
  Хом"як Т.В. Жіночі образи та засоби їх характеротворення в романі Н. Доляк "Гастарбайтерки" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 280-286. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
462912
  Маєвська О. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Мігеля де Унамуно "Туман" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
462913
  Бабіч М. Жіночі образи у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда" та "Аврелія" у контексті музичної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 32-42


  Статтю присвячено інтермедіальній проблемі співвідношення слова й музики, а саме: розкриттю жіночих образів у новелах Жерара де Нерваля у контексті музичної культури. Відзначені зв’язки музичної інтермедіальності на рівні образності, змісту та ...
462914
  Міщенко О. Жіночі образи у прозі Івана Франка в контексті модерної естетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 205-209. – ISBN 966-594-298-0
462915
  Ляшенко О. Жіночі образи у ранній ліриці С. Йовенко, І. Жиленко, Г. Чубач та Н. Білоцерківець (типологічний аспект) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 205-214. – ISSN 2312-6809
462916
  Міщенко О. Жіночі образи у романістиці О. Гончара (концепція характеротворення) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 135-139
462917
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О. Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 187-190
462918
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 247-250.
462919
  Буйських Ю. Жіночі образи української міфології. Колись русалки по землі ходили… / Юлія Буйських ; [наук. ред. О. Боряк]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 319, [1] с. – Покажч.: с. 303-319. - Назва обкл. : Колись русалки по землі ходили... Жіночі образи української міфології. – Бібліогр.: с. 266-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-5113-7


  У пр. №1721848 напис: До Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від автора. Підпис.
462920
  Іваненко Р. Жіночі образив історичній прозі І. Франка та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 126-128. – ISBN 966-594-298-0
462921
  Матвійчук Т. Жіночі організації в Україні як чинник формування ефективної гендерної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 156-168
462922
  Факета І.І. Жіночі особові назви в українській мові : Дис... канд. філоло.наук: / Факета І.І.; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1968. – 369л. – Бібліогр.:л.360-369
462923
  Тхорук Р.Л. Жіночі персонажі в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття: у полоні любовно-родинної теми // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 1729-360Х
462924
  Каплун Т.М. Жіночі персонажі опер М. Мусорського І.М. Римського_корсакова в контексті православної антропології // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 323-327. – ISSN 2226-3209
462925
  Ягело С.П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат : дис. … канд. філол. наук : 10.01.07, 03 / Ягело Світлана Петрівна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Ін-т народознавства НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2018. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 170-193
462926
  Ягело С.П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ягело Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
462927
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 240 л. – Бібліогр.: л. 222-240
462928
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
462929
  Мушкетик Л. Жіночі персонажі української чарівної казки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 686-695. – ISSN 1028-5091
462930
  Осауленко Т.Б. Жіночі плаття / Т.Б. Осауленко, Д.А. Маслюченко. – К, 1976. – 167с.
462931
  Буряк Л. Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-84. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як один із різновидів зображальних історичних джерел. Відмічається їхнє особливе значення в контексті української історичної фемінології. З позицій джерелознавства розглядається ...
462932
  Кульчицька С.С. Жіночі прикраси рук XI - XIII ст. за матеріалами літописного Пліснеська (історія дослідження) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 36-52. – ISSN 2078-1849
462933
  Хмельницька Л. Жіночі прикраси та способи їх використання в традиційному вбранні українок XIX - початку XX ст.: автентика та взаємовпливи // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 31-39. – ISSN 2415-3567
462934
  Мадяр О.Л. Жіночі прізвища на -ova у словацькій мові: традиції і сучасність // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 122-130. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
462935
  Вовк Л.П. Жіночі ради України в боротьбі за ліквідацію неписьменності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 40-47. – (Серія історії ; № 16)
462936
  Басенко К.Я. Жіночі радощі й печалі : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 334 с.
462937
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія]
462938
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія]
462939
  Тарасюк Г.Т. Жіночі романи : [проза] / Галина Тарасюк ; [художник О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 288 с. – Зміст романи: Гаспид і Маргарита ; Покоївка ; Мій третій і останній шлюб ; Хижачка. – ISBN 966-96601-0-6
462940
  Прокопенко М. Жіночі силуети Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 16


  Історії красунь на фасадах столичних будинків - в архітектурних легендах від Михайла Кальницького.
462941
  Куцир Т. Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
462942
  Коцан В.В. Жіночі сорочки тереблеріцьких долинян кінця XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 116-127. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
462943
  Петренко Н. Жіночі таємниці / Н. Петренко. – К, 1981. – 205с.
462944
  Мерлянова О.А. Жіночі танці в українській народній хореографії : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мерлянова О.А.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
462945
  Бугрій В.С. Жіночі традиційні домашні промисли як феномен історичної спадщини України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 25-31. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
462946
  Мерлянова О.А. Жіночі хороводні танці як праоснова українського хореографічного мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 175-180
462947
  Сидоренко Вікторія Жіночне ар-нуво : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 130-131 : Фото
462948
  Грабовська І. Жіночність - трагедія України? // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 24-25
462949
  Кузьмин И.В. Жлементы вероятностных моделей АСУ / И.В. Кузьмин. – М, 1975. – 335с.
462950
  Дадимов В.И. Жлобинские молодогвардейцы / В.И. Дадимов. – Минск, 1950. – 52с.
462951
   Жлуктенко Юрій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 348-349. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
462952
  Любарська Л.В. Жлуктенко Юрій Олексійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 95-97
462953
  Сліпачук О.П. Жменя землі / О.П. Сліпачук. – К., 1976. – 96с.
462954
  Во Ивлін Жменя праху : Роман / Во Ивлін. – Київ : Дніпро, 1979. – 207с.
462955
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1964. – 320 с.
462956
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1967. – 336 с.
462957
  Томчаний М.И. Жменяки / М.И. Томчаний. – Москва : Советский писатель, 1967. – 360 с.
462958
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1970. – 318 с.
462959
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ : Дніпро, 1974. – 734 с.
462960
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1982. – 711 с.
462961
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ, 1989. – 680 с.
462962
  Кочевих Олег Жмеринка - символ і образ половини України // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0130-5212
462963
  Солоненко М.П. та ін. Жмеринка / М.П. та ін. Солоненко. – Одеса, 1974. – 27с.
462964
  Устиловська І. Жмеринка з проектом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 12


  Німці порадили, як відродити культуру в невеликих українських містах.
462965
  Загалило В.І. Жмеринка. Путівник / В.І. Загалило. – Одеса : Маяк, 1985. – 54с.
462966
   Жму ваши руки. – Ярославль, 1978. – 112с.
462967
   Жмудський Олександр Захарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 319. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
462968
   Жмудський Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243-244 : фото
462969
  Крым А. Жмурик. Олл инклюзив : пьеса, черная комедия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 110-149. – ISSN 0131-8136
462970
  Красовский Л.С. Жмуровка в осаде : [повесть : для детей] / Л.С. Красовский ; [ил.: В. Калинин]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 136 с.
462971
  Юриняк А. Жмут світла на діяльність горбачовської команди // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 24-25
462972
  Каваль В. Жнива / В. Каваль. – Х., 1930. – 208 с.
462973
  Ніколаєва Г.Є. Жнива / Г.Є. Ніколаєва. – Київ, 1952. – 384с.
462974
  Верт Ніколя Жнива геноциду // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 5-7
462975
  Петрів Т.І. Жнива для міжнародної журналістики України: уся планета - "гарячі" точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-59. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про важливість для українських мас-медіа розвитку кореспондентської мережі за кордоном у контексті сучасних змін у галузі світових інформаційних потоків, новітніх технологічних досягнень, пошуку глобальних пріоритетів для України в новітніх ...
462976
  Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою = Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Карел Беркгоф ; [з англ. преклав Тарас Цимбал ; наук. ред. перекладу Владислав Гриневич ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 454, [2] с. : фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Karel C. Berkhoff. Cambridge [etc.] : Belknap press, Harvard univ. press, 2004. - Покажч.: с. 431-452. – Бібліогр. в прим.: с. 320-428. – ISBN 978-966-8978-37-1
462977
  Даревич Ю. Жнива розпачу: історія зафільмованої історії // Критика. – Київ, 2008. – Вересень, (число 9). – С. 24-26


  Фільм "Жнива розпачу", зроблений у Канаді в 1983 - 1984 рр., присвячений Голодомору.
462978
  Конквест Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – Київ : Либідь, 1993. – 384с. – ISBN 5-325-00461-1
462979
  Юрченко Н. Жнива скорботи. В Україні стартував показ британсько-польсько-українського фільму про Голодомор // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 3


  "Минулого тижня відбувся допрем’єрний показ драматичної стрічки «Ціна правди» (у світовому прокаті - Mr. Jones) у столичному кінотеатрі «Київська Русь». Це заснована на реальних подіях історія британського журналіста Гарета Джонса, який першим розповів ...
462980
  Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак; [літературне опрацювання А. Криштальського]. – Луцьк : Терен, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-8575-57-0
462981
  Тряпкин Н.И. Жнива. / Н.И. Тряпкин. – М., 1974. – 142с.
462982
  Білик О. Жниварський фольклор Західного Полісся: специфіка змісту та форми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 56-61


  У статті подається характеристика регіональної специфіки жниварського фольклору Західного Полісся. Увагу зосереджено на двох аспектах: своєрідності змісту (основні теми, мотиви, образи) та форми (тобто будови) пісень, що виконувалися на Західному ...
462983
   Жниварські пісні / [упор. та вступ. ст. Ю.З. Крутя ; худож. Я.Г. Котляр]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 271 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
462984
  Чіп Б.М. Жнивень / Б.М. Чіп. – К., 1977. – 95с.
462985
  Савинов Е.Ф. Жнивень: новые стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1979. – 127с.
462986
  Гудима А.Д. Жниво : поезії / А.Д. Гудима. – Київ : Молодь, 1976. – 63 с.
462987
  Петренко В.М. Жниво : повісті / В.М. Петренко. – Одеса : Маяк, 1990. – 71 с.
462988
  Чубач Г.Т. Жниця : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1974. – 79 с.
462989
  Михайлов А.Д. Жоашен Дю Белле : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михайлов А.Д. ; АН СССР , Ин-т мировой лит-ры. – Москва, 1965. – 17 с.
462990
   Жовква // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 14-15 : фото
462991
   Жовква. Ісус у вишиванці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 12-13 : фото
462992
  П"єх Н. Жовківська "фарфурня" за матеріалами касових книг видатків 1749-1752 років та опису 1765 року з доповненням 1769 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – C. 374-385. – (Нова серія ; вип. 16/17)
462993
  Дуда О. Жовнірські пісні у записах Дмитра Єндика та Філарета Колесси // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-115


  Проаналізовано жовнірські пісні, жанрова специфіка яких формувалась на основі козацьких пісень і стала джерелом тематики та поетики стрілецької лірики. Частина цих пісень, що мають виразний епічний характер і в яких є вказівка на конкретні особи та ...
462994
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К. : Радянський письменник, 1973. – 235с.
462995
  Шрайєр В. Жовта акула : Пригодницький роман / В. Шрайєр. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 234с.
462996
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К., 1979. – 218с.
462997
  Шумейко Лариса Жовта діагональ // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 94-95 : фото
462998
  Карпа І. Жовта книга : 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни Ієрихона / Ірена Карпа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-14-0807-3
462999
  Кандим Ю. Жовта мить / Ю. Кандим. – Киев, 1997. – 156 с.
463000
  Каракуц А. Жовте світло для Макрона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "Протести "жовтих жилетів", що охопили Францію з середини листопада, стали першим серйозним політичним випробуванням для президента Емманюеля Макрона. Криза загрожує ослабити не тільки авторитет французького лідера всередині країни, а й вплив Франції в ...
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,