Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
460001
  Мамин-Сибиряк "Золотая ночь" и другие рассказы / Мамин-Сибиряк. – М., 1959. – 223с.
460002
  Касми А.Н. "Золотая печатка" и другие рассказы / А.Н. Касми. – Москва, 1957. – 170 с.
460003
  Гринева И.Н. "Золотая рыбка" в мутной воде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.117-121. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Журналістська етика
460004
   "Золотая Хохлома" обрела собственный дом : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 80-81 : Фото
460005
  Ильин Е.И. "Золотая" нога / Е.И. Ильин. – Москва, 1966. – 30с.
460006
  Скуба В. "Золоте січення української історії" / В. Скуба, М. Семенченко, А. Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 86). – С. 4


  Політики ще не здатні оцінити значення травня 1953-го. 60-річчя Норільського повстання відзнаили не в парламенті, а в універитеті з ініціативи громади. В залі КМЦ Києво-Могилянської академії не було аншлагу. Із представників активної політики - Олесь ...
460007
  Головченко В. "Золотий вік української радянської дипломатії": міф і реалії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 46-51
460008
  Пономаренко О. "Золотий гомін" Павла Тичини: відроджені скарби шевченківського "Великого льоху" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 5 (80). – С. 64-70.
460009
  Павленко М. "Золотий гомін" Пала Тичини як ремінісценція "Великого льоху" Тараса Шевченка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 6-19


  Пропоноване дослідження розглядає зовнішню і духовну спорідненість між містерією Тараса Шевченка "Великий льох" (1845) і поемою Павла Тичини "Золотий гомін" (1917): двома творами, чи не найзнаковішими для кожного з названих митців. Полпри те, що ...
460010
   "Золотий компас" був вдалим // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  На базі Харків. нац. економічного університету проводився Міжнародний студентський конкурс рекламних та PR-проектів "Золотий компас", в якому взяла участь і вдало виступила команда магістрів економічного факультету нашого університету, дійшовши до ...
460011
   "Золотий лев" Венеціанської бієнале - у Вірменії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13 травня (№ 80). – С. 10
460012
  Бєліков О. "Золотий парашут" як метод захисту від рейдерства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 127-134.
460013
  Бєліков О. "Золотий парашут" як метод захисту від рейдерства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 104-110.
460014
  Леус В. "Золотий перстень" Македонії - у чернігівського подружжя письменників // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 15


  Письменники Сергій і Тетяна Дзюби, першими з українців, стали лауреатами дуже престижної премії на Балканах міжнародної літературної нагороди "Золотий перстень".
460015
  Коломийцева В. "Золотий телец" Сімферополя : літопи банківської справи // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 62-65 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
460016
  Пчілка О. "Золоті дні золотого дитячого віку ..." : автобіографічний нарис / Олена Пчілка ; [упорядкув., підготов. текстів, передм. та прим. Л. Мірошниченко та А. Ріпенко]. – Київ : Веселка, 2011. – 76, [4] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 74-77 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-01-0507-2
460017
  Зайцева З. "Золоті" вчителі України. Ті які готують переможців міжнародних олімпіад / Записав Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 7 жовтня (№ 40). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Розмова з учителями-предметниками, які цього року підготували "золотих" переможців. Про проведення Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії розповідає вчитель фізики та астрономії А. Сімон. Він веде факультативи з астрономії в Українському ...
460018
  Корф Анастасия "Золото дураков". Это глупое золото! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 102 : фото
460019
   "Золото каменного века" : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 18 : Іл.
460020
  Єфіменко А. "Золото Рейну": від універсальної нарації до метадії (започаткування нової режисерської версії "Universalerzahlung / Metahandlung" "Персня Нібелунгу" Ріхарда Вагнера, Мюнхен, 2012) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 171-185. – ISSN 2224-0926
460021
  Лазарев Владимир "Золото","серебро" и шары - шпионы. Военные контрразведчики за границей // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-95. – ISSN 0235-7089
460022
  Галацька Валентина "Золотого слова Пектораль" : Гончарівський квітень в Alma mater письменника // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  Це місто стало рідним для Олеся Гончара на все життя, адже саме у Дніпропетровську (колишньому Катеринославі) у славнозвісній козацько-робітничій Ломівці 3 квітня 1918 року народився майбутній письменник. Цей біографічний факт підтвердив сам Олесь ...
460023
  Чимшит С.И. "Золотое правило" финансовой устойчивости / С.И. Чимшит, Л.Д. Чалапко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 193-199. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
460024
  Мелихов И.В. "Золотое сечение" нанотехнологической науки // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 11. – С. 987-990. – ISSN 0869-5873


  Организация исследовательской деятельности. Автор зав. лабораторией гетерогенных процессов хим. фак-та МГУ
460025
  Зеленин К.И. "Золотое яблоко", и другие сказки народов мира. / К.И. Зеленин. – М, 1975. – 112с.
460026
  Малеин А.И. "Золотой век" римской литературы / А.И. Малеин. – Птг., 1923. – 112с.
460027
  Ленская Юлия "Золотой ключ" для малых отелей : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 38-41 : Фото
460028
   "Золотой петушок" Н.А. Римского-Корсакова. – М., 1965. – 73с.
460029
  Берков В.О. "Золотой петушок" опера Н.А. Римского-Корсакова / В.О. Берков. – Москва : Музгиз, 1962. – 56 с.
460030
   "Золотой путь России" как способ привлечения инвестиций : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 64-66 : Фото
460031
  Борисенок Елена "Золотой сентябрь" тридцать девятого // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 0235-7089


  Червона армія та місцеве населення на Західній Україні.
460032
  Соколов-Митрич Дмитрий "Золотой тюлец" : Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 58-70 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
460033
  Шамшур О.В. "Золотые двери" иммиграции: что кроется за ними? / О.В. Шамшур. – Харьков, 1987. – 170с.
460034
  Соловов А.В. "Золотые клетки" виртуальных учебных сред // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 133-137. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются основные различия между организационными формами традиционного и электронного обучения. Утверждается необходимость регламентации формального образования и обсуждаются соответствующие возможности виртуальных учебных сред. Даются ...
460035
  Жемчужникова К. "Зона" за законом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 173). – С. 5


  Що донеччани думають про Закон щодо особливого статусу Донбасу?
460036
  Степанян А.М. Золотая Медаль / А.М. Степанян. – М., 1954. – 304с.
460037
  Степанян А.М. Золотая Медаль : повесть / А.М. Степанян; Автор. пер. с армянск. Тамары Чайлахян. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 304 с.
460038
   Золотая миля // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 85 : фото
460039
  Кобзев И.И. Золотая Москва / И.И. Кобзев. – М., 1968. – 135с.
460040
  Генатулин Ю А. Золотая моя колыбель : рассказы и повесть / Ю А. Генатулин. – Москва : Современник, 1984. – 240 с.
460041
  Нефедов П.П. Золотая моя Колыма. / П.П. Нефедов. – М., 1972. – 103с.
460042
  Лисянский М.С. Золотая моя Москва / М.С. Лисянский. – М, 1951. – 160с.
460043
  Карасаев А.И. Золотая нива / А.И. Карасаев. – Пенза, 1958. – 76с.
460044
  Солдатов И.И. Золотая нить / И.И. Солдатов. – Орел, 1959. – 227с.
460045
  Маликов К. Золотая нить : стихи и поэмы / К. Маликов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1973. – 191 с.
460046
  Белоусов В.А. Золотая нить / В.А. Белоусов. – 2-е изд. – Донецк, 1981. – 207с.
460047
  Греков Б.Д. Золотая орда / Б.Д. Греков, А. Якубовский. – Л., 1937. – 203с.
460048
  Есенберлин И. Золотая Орда : исторической трилогиия / И. Есенберлин. – Москва, 1985. – 560 с.
460049
  Есенберлин И. Золотая Орда : роман в 3-х кн. / И. Есенберлин. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 506 с.
460050
  Трепавлов В.В. Золотая Орда в XIV столетии / В.В. Трепавлов. – Москва : Квадрига ; Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", 2010. – 69, [3] с., [2] л. карты. – Библиогр.: с. 66-69 и в подстроч. примеч. – (Музейная библиотека : МБ). – ISBN 978-5-91791-029-1
460051
  Греков Б.Д. Золотая орда и ее падение / Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский. – Москва-Ленинград, 1950. – 479с.
460052
  Жумаганбетов Т.С. Золотая Орда. Источники права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 104-106. – ISSN 0132-0769
460053
  Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность / В.Л. Егоров. – Москва : Знание, 1990. – 62, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике ; История ; 9/1990). – ISBN 5-07-001438-2
460054
  Машанова Л.В. Золотая Орда: проблема восточных заимствований в российской государственности и культуре // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 58-69. – ISSN 0869-1908
460055
  Кульпин Э. Золотая Орда: судьбы поколений // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 6. – С. 26-41. – ISSN 0869-1908
460056
  Кульпин Э. Золотая Орда: судьбы поколений. Статья вторая // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 44-55. – ISSN 0869-1908
460057
  Калинин В.Д. Золотая орхидея : Бруней. Индонезия. Малайзия. Сингапур. Тайланд. Филиппины / Всеволод Калинин. – Москва : Мысль, 1989. – 304 с. : ил. – ISBN 5-244-00319-4
460058
  Кудаш С. Золотая осень : стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Москва : Советский писатель, 1961. – 108 с.
460059
  Рауд М.А. Золотая осень : книга стихов / М.А. Рауд. – Москва : Советский писатель, 1969. – 112 с.
460060
  Рождественский В.А. Золотая осень / В.А. Рождественский. – Л., 1969. – 118с.
460061
  Лайне Н.Г. Золотая осень : стихотворения и поэма / Н.Г. Лайне; пер. с фин. – Москва : Современник, 1985. – 144 с.
460062
  Транквиллитати А.Н. Золотая осень жизни / А.Н. Транквиллитати. – Москва, 1989. – 126с.
460063
  Устинович Н.С. Золотая падь. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1945. – 90с.
460064
  Уильямс А.Р. Золотая Панама : воины в золотых доспехах / А.Р. Уильямс, Д. Ковентри // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 94-109 : фото, карта
460065
  Чепрунов Б.В. Золотая паутина / Б.В. Чепрунов. – Ташкент, 1963. – 377с.
460066
  Чепрунов Б.В. Золотая паутина / Б.В. Чепрунов. – Ташкент, 1963. – 377с.
460067
   Золотая паутина. – Фрунзе, 1989. – 159с.
460068
  Иванова О. Золотая пилюля // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 12. – С. 100-102. – ISSN 0012-6756
460069
  Пликарпов С.И. Золотая подгкова / С.И. Пликарпов. – Фрунзе, 1963. – 58с.
460070
  Палькин Н.Е. Золотая подкова / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1977. – 223с.
460071
  Куликов А.П. Золотая пойма. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1960. – 284с.
460072
  Савельев В.С. Золотая пора / В.С. Савельев. – Саратов, 1963. – 68с.
460073
  Глумов Н.П. Золотая пора / Н.П. Глумов. – Пермь, 1964. – 175с.
460074
  Ходулин В.Г. Золотая пора / В.Г. Ходулин. – М., 1979. – 111с.
460075
  Глумов Н.П. Золотая пора / Н.П. Глумов. – Пермь, 1981. – 248 с.
460076
   Золотая поэзия Востока. – Симферополь : Реноме, 1998. – 368с. – ISBN 966-7198-42-1
460077
   Золотая поэзия Востока. – Симферополь : Реноме, 2001. – 368с. – ISBN 966-7921-19-0
460078
  Адлова В. Золотая Прага / В. Адлова, З. Адла. – Москва, 1986. – 203с.
460079
  Васютинский Н.А. Золотая пропорция / Н.А. Васютинский. – Москва, 1990. – 235с.
460080
  Комаров П.С. Золотая просека / П.С. Комаров. – Л., 1945. – 67с.
460081
  Домарев К.В. Золотая пряжа / К.В. Домарев. – К., 1991. – 428с.
460082
  Есенберлин И. Золотая птица : два романа / И. Есенберлин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 336 с.
460083
   Золотая птица. – М., 1989. – 541с.
460084
  Гримм Я. Золотая птица / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Саратов, 1991. – 238,2с.
460085
  Ляхницкий В.М. Золотая пучина / В.М. Ляхницкий. – Иркутск, 1968. – 484с.
460086
  Ляхницкий В.М. Золотая пучина / В.М. Ляхницкий. – Иркутск, 1973. – 479с.
460087
  Марков С.Н. Золотая пчела / С.Н. Марков. – М., 1959. – 128с.
460088
  Никитин С.К. Золотая пчела / С.К. Никитин. – Ярославль, 1966. – 240с.
460089
  Халтурин Ф.Н. Золотая радость. / Ф.Н. Халтурин. – М., 1961. – 32с.
460090
  Дубовка В.Н. Золотая ранница / В.Н. Дубовка. – Л, 1961. – 199с.
460091
  Эриа Ф. Золотая решетка / Ф. Эриа. – М, 1962. – 318с.
460092
  Эриа Ф. Золотая решетка / Ф. Эриа. – 2-е изд. – М, 1965. – 318с.
460093
  Эриа Ф. Золотая решетка ; Время любить / Ф. Эриа. – Кишинев, 1989. – 434с.
460094
  Сысоев В.П. Золотая Ригма / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1970. – 117с.
460095
  Паустовский К.Г. Золотая роза : заметки о писательском труде / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1956. – 229 с.
460096
  Паустовский К.Г. Золотая роза : повести / К.Г. Паустовский. – Москва : Детская литература, 1972. – 559 с.
460097
  Паустовский К.Г. Золотая роза / К.Г. Паустовский. – Грозный : Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1982. – 607 с.
460098
  Паустовский К.Г. Золотая роза : Повести, рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368 с. – (Библиотека юношества)
460099
  Паустовский К.Г. Золотая роза : Повести. Рассказы / К.Г. Паустовский. – Киев : Радянська школа, 1984. – 385с. – (Мир в образах)
460100
  Паустовский К.Г. Золотая роза : заметки о писательском труде / К.Г. Паустовский. – Симферополь : Таврия, 1990. – 190 с. – ISBN 5-7780-0202-5
460101
  Паустовский К.Г. Золотая роза / К.Г. Паустовский. – Москва : Педагогика, 1991. – 220 с. – ISBN 5-7155-0374-4
460102
  Бальмонт К.Д. Золотая россыпь / К.Д. Бальмонт. – Москва, 1990. – 319с. – ISBN 5-268-00940-0
460103
  Моряков Е.Н. Золотая россыпь: О профессии токаря. / Е.Н. Моряков. – Л., 1987. – 182с.
460104
  Кулаев С. Золотая руда. / С. Кулаев. – Тифлис, 1935. – 133с.
460105
  Живульская К. Золотая рыбка / К. Живульская. – Москва, 1959. – 64с.
460106
  Сулакаури А. Золотая рыбка : роман / А. Сулакаури. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 167 с.
460107
  Энгельхаупт Эрика Золотая рыбка леща переросла. Рыбешка могла подрасти // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 32-33 : фото
460108
  Лиханов А.А. Золотая сабля командира: Рассказы. / А.А. Лиханов. – М., 1980. – 40с.
460109
  Марьенко Е.М. Золотая свадьба / Е.М. Марьенко. – Смоленск, 1959. – 132с.
460110
  Токмагамбетов А. Золотая свадьба : Избранные стихи 1926-1968 / А. Токмагамбетов. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 104 с.
460111
  Полищук Я.А. Золотая свинья / Я.А. Полищук, Б.А. Привалов. – М., 1968. – 80с.
460112
   Золотая свинья с острова Тотсом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 34 : Фото
460113
  Давоян Р.Н. Золотая сеть : стихотворения и поэмы / Р.Н. Давоян; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1988. – 368 с.
460114
  Ярункова К. Золотая сеть. -- Героический дневник / К. Ярункова. – М., 1965. – 174с.
460115
  Каграманова Г.А. Золотая скала / Г.А. Каграманова. – М : Советский писатель, 1991. – 352 с.
460116
  Пермяк Е.А. Золотая сорока / Е.А. Пермяк. – М., 1960. – 111с.
460117
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – М., 1946. – 148с.
460118
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1947. – 124с.
460119
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Новосибирск, 1951. – 184с.
460120
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – Минск, 1955. – 116с.
460121
  Кунгуров Г.Ф. Золотая степь / Г.Ф. Кунгуров. – М., 1958. – 259с.
460122
  Полянский Е.И. Золотая стрелка / Е.И. Полянский. – М., 1988. – 206с.
460123
  Элиас П.-Ж. Золотая трава // Поездка в Пемполь / Д. Летессье. – Москва : Художественная литература, 1985. – С.
460124
  Абдашев Ю.Н. Золотая тропа : повесть / Юрий Абдашев ; [ил.: И.Я. Коновалов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 136 с. : ил.
460125
  Таранов П. Золотая философия / П. Таранов. – Москва : АСТ, 1999. – 544с. – (Звезды мировой философии). – ISBN 5-237-01675-8
460126
  Семаго Л.Л. Золотая флейта : Рааказы натуралиста / Л.Л. Семаго. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 318с.
460127
  Красильников А.В. Золотая Хохлома / А.В. Красильников. – Горький, 1980. – 175с.
460128
  Агаков Леонид Золотая цепочка : повесть / Агаков Леонид; пер. с чувашского. – Чебоксары : Госиздат Чувашской АССР, 1956. – 156 с.
460129
  Ганелина Т.Г. Золотая цепочка / Т.Г. Ганелина. – Баку, 1977. – 80с.
460130
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Пенза, 1958. – 390с.
460131
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Барнаул, 1980. – 384с.
460132
  Грин А.С. Золотая цепь / А.С. Грин. – Свердловск, 1986. – 393с.
460133
  Жирков Сергей Золотая цепь Маргерит Лонг // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 56-65


  Лонг Маргерит (1874-1966) - франц. піаністка и педагог
460134
  Лосев П.Ф. Золотая чаша / П.Ф. Лосев. – Куйбышев, 1966. – 111с.
460135
   Золотая чаша. – Красноярск, 1975. – 87с.
460136
  Тангрыкулиев К. Золотая чаша : повести / К. Тангрыкулиев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 192 с.
460137
  Дугинец А.М. Золотая чаша Байтемира / А.М. Дугинец. – М, 1954. – 256с.
460138
  Джусуев С. Золотая чинара : стихотворения и поэмы : пер. с киргиз. / Сооронбай Джусуев ; [вступ. слово Кайсына Кулиева ; ил. Е. Яковлева]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 384 с. : ил. – Миниатюрное издание
460139
  Соловьев В.А. Золотая чума / В.А. Соловьев. – М., 1952. – 196с.
460140
  Поляков Б.А. Золотая шайба / Б.А. Поляков, С.А. Фурин. – М., 1968. – 142с.
460141
  Сеф Р.С. Золотая шашка. / Р.С. Сеф. – М., 1963. – 111с.
460142
  Порфирьев Б.А. Золотая шина / Б.А. Порфирьев. – М., 1971. – 191с.
460143
   Золотая энциклопедия кроссвордиста, или Как самому решить кроссворд?. – Донецьк : БАО, 2000. – 560с. – (Ваша компания). – ISBN 966-548-157-6
460144
  Шеренговий О.Г. Золоте весілля : повісті / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1973. – 127 с.
460145
  Нефелін В.Д. Золоте відерце / В.Д. Нефелін. – К., 1962. – 131с.
460146
  Кацавець Р.С. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Руслан Кацавець ; МОН України. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 116 с. – ISBN 978-966-364-823-1
460147
  Немцов В.И. Золоте дно / В.И. Немцов. – К., 1954. – 268с.
460148
  Котлярчук Андрій Золоте дно, або Скарби Середземного моря : terra incognita // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 88-95 : Фото
460149
  Сидоренко Віктор Золоте запрошення в Україну : Від свята до свята / Сидоренко Віктор, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 126-127 : Іл.
460150
   Золоте кільце Івано-Франківщини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – ISSN 0130-5212
460151
   Золоте перевесло. – К., 1969. – 239с.
460152
  Світлична Г.П. Золоте перевесло. : поезії / Г.П. Світлична. – Київ : Молодь, 1963. – 62 с.
460153
  Суховершко Г.В. Золоте перо Василя Симоненка / Григорій Суховершко. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 65, [1] с. : іл., портр. – Творча спадщина Василя Симоненка - вагомий внесок у розвиток украънської національної журналістики. - Імен. покажч.: с. 59. – Бібліогр.: с. 60. – ISBN 978-966-2256-25-3


  У пр. №1702624 напис: Славним творцям журналу "Журналіст України" з побажанням нових творчих успіхів
460154
  Трохименко В. Золоте перо послужить і сьогодні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 39-40
460155
   Золоте перо. Людмила Мех / [авт.-упоряд., ред. Шевченко С.В.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 295, [1] с., [25] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-27-8
460156
   Золоте правило // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 10-13


  В Київському інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася презентація підручника Анатолія Зленка "зовнішньополітичнна стратегія і дипломатія України".
460157
   Золоте руно : Збірка. Для середнього та старшого шкільного віку. – Київ : Веселка, 1985. – 156с.
460158
  Шупта Дмитро Золоте руно : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 62-65
460159
  Райніс Я. Золоте ситечко : вірші / Я. Райніс. – Київ, 1982. – 16 с.
460160
   Золоте слово : В 2-х книгах: Хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя IX-XV століть. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-09-7; 966-7173-14-3
Кн.1. – 2002. – 784с.
460161
   Золоте слово : В 2-х книгах: Хрестоматія літератури України-Русі епохи середньовіччя IX-XV століть. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-09-7; 966-7173-19-4
Кн. 2 : Література високого середньовіччя (988-1240). Література пізнього середньовіччя (1240-серед.XV ст.). – 2002. – 784с.
460162
  Мосенкіс Ю. Золоте слово Михайла Максимовича // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 3 : фото


  210 років з дня народження першого ректора Київського університету.
460163
  Наулко В. Золоте століття давньої землі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 144-146. – ISSN 0869-3595


  Міжнародний науковий форум у Туркменістані.
460164
   Золоте сузір"я. – Ужгород, 1951. – 180с.
460165
   Золоте сузір"я України. Золотий фонд нації / [авт.-упоряд. та авт. ідеї В. Болгов ; ред. рада: А. Баканова та ін.]. – Київ : Укр. конфедерація журналістів ; Укр. видавн. консорціум ; Ін-т біограф. дослідж., 2011. – 591, [1] с. : іл., фотогр. – Зміст 1-ї ч.: Герої України, зміст 2-ї ч.: Громадська діяльність ; Політика ; Державне управління ; Крим і кримчани ; Право і безпека ; Вибирай українське. Економіка ; Наука та освіта ; Україна наукова ; Золота книга медичних працівників та ін. – ISBN 978-966-1641-36-4
460166
  Ільф І. Золоте теля / І. Ільф, Є. Петров. – Київ-Харків, 1936. – 348с.
460167
  Павличко Д. Золоте яблоко : поезії / Д. Павличко. – Київ : Основи, 1998. – 207 с. – ISBN 966-500-106-Х
460168
  Донченко О Золоте яєчко / О Донченко. – К., 1962. – 24с.
460169
  Лысцов И.В. Золотена / И.В. Лысцов. – М., 1962. – 95с.
460170
  Костин И.А. Золотец / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1968. – 86с.
460171
  Багряний Іван Золотий бумеранг : Вірші.Поеми.Роман у віршах.Сатира та інші поезії / Багряний Іван. – Київ : Рада, 1999. – 680с. – ISBN 966-7087-25-5
460172
  Лубоцький Ю.В. Золотий бутс / Ю.В. Лубоцький, Є. Снєгірьов. – Київ, 1963. – 137с.
460173
   Золотий вересень. – К., 1979. – 328с.
460174
  Павленко С. Золотий вік Батурина (1625 - 1707 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 4. – С. 54-68


  Про М.П. Василенка - С. 65.
460175
  Домбровський М. Золотий вік і образ межі у Тібула // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 245-250. – ISSN 2078-340X
460176
  Лігостов В.О. Золотий глечик : лірична комедія / В.О. Лігостов. – Київ : Мистецтво, 1977. – 65 с.
460177
  Тичина П.Г. Золотий гомін : поезії: (Збіpка збіpок) / Павло Тичина ; [Худож. П.М. Ковжун]. – Львів ; Київ : Hаклад Вид[авн.] Спілки "Hові шляхи" ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1922. – 103 с. : поpтp. – (Новітня бібліотека ; Ч. 42)


  Розд. кн: Соняшні клаpнети; Плуг [пpисвячено Є. Тичині]; Замісць сонетів і октав [пpисвячено Г.С. Сковоpоді]
460178
  Тичина Павло Золотий гомін / Тичина Павло; Перед. та біогр. М. Ласло-Куцюк. – Бухарест : Критеріон, 1980. – 158 с. – (Мала б-ка)
460179
   Золотий гомін. – К.
1. – 1991. – 352с.
460180
   Золотий гомін : Хрестоматія з українсько літератури для 11 класу. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1997. – 623с. – ISBN 966-04-0012-8
460181
  Тичина П. Золотий гомін : вибрані твори / Павло Тичина ; вступ. стаття, упоряд. та прим. С.А. Гальченка. – Київ : Криниця, 2008. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-7575-87-8
460182
  Юнгер Б.Г. Золотий горішок / Б.Г. Юнгер. – К., 1962. – 180с.
460183
  Гофман Е.Т.А. Золотий горнець / Е.Т.А. Гофман; Пр. з німецької Сакидон С. – Київ : Дніпро, 1976. – 365с.
460184
  Гофман А Е.Т. Золотий горнець, та інші твори / А Е.Т. Гофман; Пер. з німецької Сакидон С. – Київ : Дніпро, 1968. – 303с.
460185
  Охременко В. Золотий дощ / В. Охременко. – К, 1941. – 185с.
460186
  Дяченко С.С. Золотий дощ : повість, оповідання / Сергій Дяченко. – Київ : Молодь, 1982. – 160 с.
460187
  Ретер О. Золотий дощ. / О. Ретер. – Х.-К., 1930. – 259с.
460188
  По Едгар Аллан Золотий жук : (Як було знайдено скарб капітана Кіда) ; Оповідання для молоді / Єдгар По; [Пеpеклад І. Мисика - надпис стерт]. – Кам"янець-Подільський : Видавн. Т-во "Дністеp" ; Дpук. Т-ва "Дністеp", 1920. – 47 с.
460189
  По Едгар Аллан Золотий жук : оповідання про те, як найдено скарб Капітана Кіда / Єдгар А. По ; [За перекладом І. Мисика, вид. в Кам"янці 1920]. – [Львів], 1927. – 36 с. – (Пластова бібліотека ; № 1)
460190
  По Едгар Аллан Золотий жук : Оповідання / По Едгар Аллан. – К. : Веселка, 1972. – 116с.
460191
  По Е. Золотий жук : оповідання та повісті ; пер. с англ. / Едгар Аллан По. – Київ : Дніпро, 2001. – 398с. – (Скарбниця). – ISBN 966-578-031-Х
460192
  Зінчук С.С. Золотий запас / С.С. Зінчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 102с. – ISBN 5-333-00635-0
460193
  Муратов О. Золотий запас Росії та чехословацький корпус: Бувальщина і Небилиці. / О. Муратов, Д. Муратова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
460194
  Ярош В. Золотий колос Дажбога. Хліб в українських легендах та віруваннях / Вікторія Ярош ; [передм. Ковтун А.А.]. – Київ : Успіх та кар"єра, 2013. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-2082-15-9
460195
  Антоненко-Давидович Золотий кораблик / Антоненко-Давидович. – Київ, 1960. – 107с.
460196
  Кохан В.І. Золотий лабіринт / В.І. Кохан. – Ужгород : Карпати, 1983. – 256 с.
460197
  Опільський Юліан Золотий Лев : Повість / Опільський Юліан. – Київ : Художня література, 1989. – 410 с. – (Бібліотека історичної прози)
460198
  Балясна Р.Н. Золотий листопад / Р.Н. Балясна. – Київ, 1967. – 111с.
460199
  Павличко Д. Золотий метеорит української поезії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 185-187. – ISSN 0208-0710
460200
   Золотий обруч. – Х., 1929. – 64с.
460201
  Сварожич Є. Золотий павук вод / Є. Сварожич. – Київ : SUN-NOT, 2001. – 448с.
460202
  Донченко О Золотий павучок / О Донченко. – Х., 1928. – 141с.
460203
  Тома Л. Золотий перетин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 49). – С. 12


  Творчий портрет Олега Чорногуза.
460204
  Каблова Т.Б. Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Каблова Тетяна Борисівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 20 назв
460205
  Майданович Т.В. Золотий пісок : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1988. – 93 с.
460206
  Неухатько Олександр Корнійович Золотий потенціал українського самбо // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-45 : фото
460207
  Єрьомін Д.І. Золотий пояс / Д.І. Єрьомін. – Київ, 1986. – 256с.
460208
   Золотий птах. – К., 1966. – 91с.
460209
   Золотий птах : Українські народні казки, записані від М.С. Майора. – Ужгород : Патент, 1998. – 124с. – ISBN 966-7242-50-1
460210
  Білик І.І. Золотий РА : Геродотові історії у вільному переказі / І.І. Білик. – Київ : Веселка, 1989. – 467 с.
460211
  Демченко Ю.М. Золотий Ріг / Ю.М. Демченко. – К., 1986. – 103с.
460212
  Якутський М. Золотий ручей. / М. Якутський. – К., 1955. – 192с.
460213
  Осадчий В.П. Золотий ряст / В.П. Осадчий. – К, 1987. – 135с.
460214
  Беккельман Ю. Золотий смерч. / Ю. Беккельман. – Киев, 1968. – 183с.
460215
  Горобець Ірина Золотий сніг Вірменії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 80-81 : фото
460216
  Сидорук А. Золотий стандарт Волтера Кронкайта // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 9 (67). – С. 48-53
460217
  Пушик С.Г. Золотий Тік : п"єса / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1971. – 86 с.
460218
  Клейн Е. Золотий трансторт. / Е. Клейн. – К, 1971. – 164с.
460219
  Брукнер К. Золотий фараон.Гробниці.Шукачі пригод / К. Брукнер. – К, 1973. – 178с.
460220
  Петльований В. Золотий фініш / В. Петльований. – Київ, 1957. – 71 с.
460221
  Тартаковський Б.С. Золотий фонд / Б.С. Тартаковський. – К., 1953. – 99с.
460222
  Орлов В.М. Золотий фонд партії / В.М. Орлов. – Київ, 1968. – 46с.
460223
  Литвин В. Золотий фонд, національне надбання, основа сьогодення і майбутнього:Виступ Голови Верховної Ради України на ювілейній сесії загальних зборів НАН України. // Голос України, 2003. – 2 грудня


  З нагоди 85-річниці Національної академії наук України та її президента - Б.Патона
460224
  Третяк Тетяна Золотий хлопець : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21 : Фото
460225
  Шахігіан А. Золотий шолом / А. Шахігіан. – К, 1970. – 134с.
460226
  Естін Е.Л. Золотий ювілей: зміни у сімейному праві за 50 років // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 68-81
460227
  Лондон Д. Золотий яр : оповідання / Д. Лондон; пер. і передм. А. Ніковського. – [Київ] : Слово, 1925. – 129 с.
460228
  Осадчий Василь Золотими звіздами по синьому : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – ISSN 0868-4790
460229
  Горюнов И.Г. Золотинка / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1950. – 84с.
460230
  Домовитов Н.Ф. Золотинка / Н.Ф. Домовитов. – К, 1967. – 103с.
460231
  Левчаев П.И. Золотиночка : повесть и рассказы / П.И. Левчаев. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 224 с.
460232
  Гурманчук О.В. Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та заходи щодо обмеження її розвитку в зоні Полісся України : автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук : 06.01.11 / Гурманчук О.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
460233
  Чейшвили А.Н. Золотистая паутина : роман / А.Н. Чейшвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 212 с.
460234
  Чжинун Си Золотистые акробаты. Снежные призраки : природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 84-92 : Фото. – ISSN 1029-5828
460235
  Мурильо Хосе Золотистый, как мед = Rubio como ia miel : Кн. для чтения на исп. яз. для 7-8 кл. сред. шк. / Мурильо Хосе. – Москва : Просвещение, 1987. – 96с.
460236
  Петренко Л. Золоті акварелі осені // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 1 - 8 листопада (№ 49). – С. 7


  Вірші студентки КНУ імені Тараса Шевченка.
460237
  Тарновський М.Ю. Золоті верби : повісті / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1979. – 352 с.
460238
  Тарновський М.Ю. Золоті верби : повісті / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1982. – 512 с.
460239
  Бобак С. Золоті верби // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 0868-4790
460240
  Шапаренко О.М. Золоті весла / О.М. Шапаренко. – К., 1979. – 104с.
460241
  Зуєвський Олег Золоті ворота = The golden gate : Поезії / Зуєвський Олег. – Мюнхен, 1947. – 63 с.
460242
  Головченко І.Х. Золоті ворота : Роман / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 380с.
460243
  Головченко І.Х. Золоті ворота / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – К.
кн.1. – 1962. – 380с.
460244
  Смілянський Л.І. Золоті ворота : Роман. Повісті. Новели / Л.І. Смілянський. – Київ : Дніпро, 1991. – 813 с. – ISBN 5-308-01035-8
460245
  Бердник О. Золоті ворота : поезія, публіцистика, інтерв"ю / Олесь Бердник. – Київ : Смолоскип, 2008. – 416 с. – (Всесвіт Олеся Бердника). – ISBN 978-966-1676-02-1
460246
  Тарасенко В. Золоті ворота : історія України в легендах і переказах / Валентина Тарасенко, Ганна Дніпрова. – Київ : Український письменник, 2009. – 175 с. : іл. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 966-579-240-7
460247
  Висоцький С.О. Золоті ворота в Києві / С.О. Висоцький; Пер. з російської мови. – Київ : Техніка, 2000. – 158с. – Бібліогр.:с.158. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-192-1
460248
  Пачовський Василь Золоті ворота й український переказ про Михайла Семилітка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
460249
  Шалапнова-Рушай Золоті ворота Києва знайдено? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 10-11
460250
   Золоті ворота перемоги. – К., 1974. – 152с.
460251
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – К., 1968. – 751с.
460252
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – К.
кн. 1. – 1981. – 558с.
460253
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – К., 1986. – 557с.
460254
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – К.
кн. 1. – 1989. – 494с.
460255
  Головченко І.Х. Золоті ворота; Чорне сонце; Білий морок : Історичні романи / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Дніпро, 1972. – 944с.
460256
  Фурман А. Золоті джерела кохання / А. Фурман. – Тернопіль, 2000. – 32с. – ISBN 966-7411-75-3
460257
  Підпалий В.О. Золоті джмелі : вибрані твори / Володимир Підпалий ; [упоряд. Н. Підпала]. – Київ : Твім інтер, 2011. – 553, [7] с. : фото. – На обкл. портр. В. Підпалого художниці Л. Лободи. – ISBN 966-7430-33-2
460258
  Ткачук Наталія Золоті дзвони соняшників, зморшкуваті долоні вересня і 10 завдань з української мови за темою "Складне речення" : матеріали до уроку зачаровування словом // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 10. – С. 78-81
460259
  Лупій О. Золоті еклоги : Поезії, поема / Олесь Лупій. – Львів : Логос, 1999. – 108 с. – ISBN 966-7379-10-8
460260
  Василенко К.Ю. Золоті зерна / К.Ю. Василенко. – Київ, 1963. – 324с.
460261
   Золоті зірки України : Герої Радянського Союзу. – Київ : Укртелеком, 2002. – 136с. – ISBN 966-8054-00-8
460262
  Старченко Олена Золоті історії : Україна чудес / Старченко Олена, Андреєв Михайло // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 96-100 : Фото
460263
  Ревуцький Д. Золоті ключі / Д. Ревуцький. – К.
3. – 1929. – 105с.
460264
  Крижанівський С.А. Золоті ключі : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 100 с.
460265
   Золоті ключі. – К.
2. – 1964. – 140с.
460266
   Золоті ключі. – К.
3. – 1964. – 148с.
460267
   Золоті ключі : українські народні пісні / авт.-упоряд. Роман Стецюк ; [ред. В.М. Пономаренко]. – Київ : Музична Україна, 2011. – 436, [16] с. : іл., ноти. – ISBN 979-0-707527-09-2
460268
  Шпак В. Золоті ключі нащадка гетьманів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 квітня (№ 63). – С. 8


  Дмитро Миколайович Ревуцький - музикознавець, фольклорист і музичний діяч.
460269
  Дейнега І.І. Золоті книги української етнографії // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 45-53


  Збірник "Украинские национальные песни" М. Максимовича був першим науковим виданням українських народних пісень. Є фото М. Максимовича.
460270
  Єсенберлін І. Золоті коні прокидаються / І. Єсенберлін. – К, 1986. – 384с.
460271
  Слапчук В. Золоті куполи : поезії / Василь Слапчук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 276 с. – ISBN 978-966-361-309-3
460272
  Шпол Ю. Золоті лисенята / Ю. Шпол. – 268с.
460273
  Митін Д. Золоті медалі - наші! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  За інформацією викладача мех.-мат. ф-ту, студенти механіко-мат. ф-ту Кирило Мулярчик та Максим Чорний завоювали золоті медалі на міжнародній Південно-Східній Європейській олімпіаді (Болгарія) для студентів молодших курсів
460274
  Назаров Н. Золоті медалі ЮНЕСКО – викладачам КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2


  "...Відділення ЮНЕСКО Грецької Республіки нагородило викладачів Інституту філології Дмитра Чистяка та Юрія Мосенкіса Золотими медалями імені Александра Македонського за перекладацьку і дослідницьку діяльність у галузі грецької мови та літератури. ...
460275
   Золоті медалі ЮНЕСКО – викладачам КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Відділення ЮНЕСКО Грецької Республіки нагородило викладачів Інституту філології Дмитра Чистяка та Юрія Мосенкіса Золотими медалями імені Александра Македонського за перекладацьку і дослідницьку діяльність у галузі грецької мови та літератури.
460276
  Рильський М.Т. Золоті меди : вибрані поезії / М.Т. Рильський; Упоряд. П. Іванова. – Київ : Дніпро, 1974. – 191 с.
460277
   Золоті Нагороди чемпіоната світу з програмування у наших кібернетиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Нещодавно в м. Харбіні (Китай) на базі Харбінського інженерного ун-ту відбувся фінал 34-го чемпіонату світу з програмування серед студентів ВНЗ, який проводиться під егідою ACM (Association for Computing Machinery, www.acm.org). Спонсором змагань ...
460278
  Данилевська О Н. Золоті орелі / О Н. Данилевська, М.М. Ткач. – Київ, 1997. – 40 с.
460279
  Вовк М.П. Золоті пальці / М.П. Вовк. – Ужгород, 1979. – 88с.
460280
  Корнійчук В. Золоті пропорції поезії Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 81-93. – ISSN 0236-1477
460281
  Бурлаков С.Р. Золоті ранети : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 126 с.
460282
   Золоті роковини : До 50-річчя Великої української національної революції та відновлення української державності, 1917-1967 // Календар - альманах Українського народного союзу на ... рік / Український народний союз. – Джерзі Ситі - Ню Йорк, 1967. – 256с.
460283
  Кучер В.С. Золоті руки : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1948. – 268 с.
460284
  Коротич В.О. Золоті руки : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1961. – 88 с.
460285
   Золоті руки. – Київ, 1981. – 57с.
460286
   Золоті рядки української поезії : розстріляне Відродження. – Донецьк : БАО, 2007. – 224с. : іл. – ISBN 978-966-338-790-1
460287
   Золоті рядки української поезії : розстріляне Відродження / [ уклад. О.В. Зав"язкін ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-481-201-3
460288
  Суптеля Д.В. Золоті серця / Д.В. Суптеля. – К., 1959. – 148с.
460289
  Мартинова Т.Д. Золоті скарби творчості / Мартинова Т.Д. – Одеса, 1971. – 63 с.
460290
  Гете Йоганн Вольфганг Золоті слова / Гете Йоганн Вольфганг; З нім. перекл. М. Ігнатенко. – Ніжин - Київ : Просвіта, 2001. – 160 с. – ISBN 966-7391-18-3
460291
   Золоті сторінки олімпійського спорту України. – Київ, 2000. – 192с. – ISBN 966-7133-32-Х
460292
   Золоті сторінки української культури = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Петрова О.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-00-6
Т 1. : [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.А. Безгін, І.Д. Гамкало та ін.]. – 2008. – 1 електрон. опт. диски (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 26,5х20,5)
460293
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-08-2
Т. 2 : [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.А. Безгін, Т.А. Дзюбенко та ін.]. – 2009. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden pages of the ukrainian culture / Богуцький Ю. П. [та ін.] ; Акад. мистецтв України, Ін-т культурології. — [Київ] : Інфодиск, [200–]–. Т. 2. - Київ, [2009]. — 1 електр. опт. диск ...
460294
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden pages of the ukrainian culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-11-2
Т. 3 : Українське бароко=Ukrainian barogue / [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, І.Д. Безгін, Д.В. Степовик та ін.]. – 2010. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: Третій том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація та динаміка культури та її особливості в Україні», присвячений мистецтву XVII - XVIII ...
460295
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-17-4
Т. 4 : XX століття. Особистості=XX centuru. Personalities / [ідея, розроб. проекту, авт. група : Ю.П. Богуцький, Д.В. Безгін, Г. Чміль та ін.]. – 2011. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: Четвертий том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація та динаміка культури та її особливості в Україні», присвячується видатним художникам ...
460296
   Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс] = Golden Pages of the Ukrainian Culture : [наук.-попул. дослідж. : у 5 т.] / Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України ; [ред.: Яковлева І., Снєгур В. ; пер.: Синяк Л.]. – Київ : Інфодиск ; Бібльос ; Ельграф. – ISBN 978-966-2241-30-3
Т. 5 : Сучасність=Modern times / [ідея, розроб. проекту, авт. група: Ю. П. Богуцький, В. Чепелик, Г. Чміль та ін.]. – 2013. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) : іл. – За сприяння Нац. худож. музею України, Нац. центру О. Довженка, Укр. муз. холдингу Lavina Musik та ін. - Систем. вимоги: Windows 98/200/XP. - Назва з етикетки диска. - Контейнер з дис. у футлярі ; 24,5х17)


  Анотація: П"ятий, завершальний том електронного видання науково-популярного дослідження «Золоті сторінки української культури», що здійснюється в рамках теми «Самоорганізація й динаміка культури та її особливості в Україні», присвячується мистецтву ...
460297
  Іванченко Р.П. Золоті стремена : Роман / Р.П. Іванченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 232с. – (Романи й повісті ; № 7)
460298
  Іванченко Р.П. Золоті стремена : Роман / Р.П. Іванченко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 447с.
460299
  Іванченко Р. Золоті стремена / Раїса Іванченко. – Київ : Дніпро, 2009. – 840 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-179-0
460300
  Чередниченко Д.С. Золоті струни. / Д.С. Чередниченко. – К., 1981. – 72с.
460301
   Золоті твори для школярів та абітурієнтів. – Донецьк : БАО, 1999. – 320с. – ISBN 966-548-080-4
460302
  Біксей Л. Золоті фонди музею : 115-та річниця від дня народження художника СРСР Йосипа Бокшая // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-16. – ISSN 0130-1799
460303
  Коцюба Г.М. Золоті хліба / Г.М. Коцюба. – Харків, 1934. – 80с.
460304
  Сосюра В. Золоті шуліки : Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків : Книгоспілка. – 80с.
460305
  Чернышов Н.М. Золото-платинометалльное оруденение в железистых кварцитах и сланцах КМА - единая рудообразующая система // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 78-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0204-3548
460306
   Золото-сереброрудные метасоматиты в черносланцевых толщах. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1987. – 234с.
460307
  Котляр И.Н. Золото-серебряная рудоносность вулканоструктур. / И.Н. Котляр. – М, 1986. – 261с.
460308
  Хмарский И.Д. Золото-старушка / И.Д. Хмарский. – Ульяновск, 1963. – 48с.
460309
  Колмаков Ю.В. Золото-сульфидное месторождение Благодатное (Енисейский кряж, Россия): природа геофизических аномалий, последовательность и причины образования петрофизической зональности // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1667-1681 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1679-1681. – ISSN 0016-7886
460310
  Котов Н.В. Золото-черносланцевое рудообразование. / Н.В. Котов. – СПб., 1993. – 115с.
460311
  Демченко М.Ю. Золото - важлива складова міжнародних резервів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 118-124. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
460312
  Балабин С.П. Золото - металл благородный / С.П. Балабин. – Владивосток, 1975. – 416с.
460313
   Золото. – Львів : Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Вид-во Т-ва "Просьвіта", за червень 1908 [р.] ; Ч. 338)
Ч. 2. – 1908. – 40 с. : іл., табл.


  Зміст: Золото [про розробку родовищ]; Гроші [стаття] / Г.Х. [Г.М. Хоткевич]. Вовкулака: Оповіданє / Д. Мамін-Сібіряк; Пер. Г. Хоткевич. Бог на землі: Індійська казка / Г. Джуян. Дещо про векслї [стаття] / К.А. Левицький.
460314
  Мейстер А.К. Золото / А.К. Мейстер. – Л.
18. – 1925. – 1-48с.
460315
  Ажаев В.Н. Золото / В.Н. Ажаев. – Хабаровск, 1948. – 176 с.
460316
  Полевой Б. Золото : роман в четырех частях / Б. Полевой. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 817 с.
460317
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Ленинград, 1950. – 424с.
460318
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 544с.
460319
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 817с.
460320
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1950. – 64с.
460321
  Мамин-Сибиряк Золото : Роман / Мамин-Сибиряк. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 296с.
460322
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1955. – 526с.
460323
  Упит А.М. Золото : роман / А.М. Упит. – Рига : Латгосиздат, 1956. – 406 с.
460324
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – М., 1957. – 304с.
460325
  Козланюк П.С. Золото / П.С. Козланюк. – Львів, 1958. – 48 с.
460326
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1958. – 519с.
460327
  Завадовский Л.Н. Золото / Л.Н. Завадовский. – Липецк, 1960. – 390с.
460328
  Завадовский Л.Н. Золото / Л.Н. Завадовский. – Воронеж, 1967. – 399с.
460329
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1968. – 496с.
460330
  Петров П.П. Золото / П.П. Петров. – Иркутск, 1970. – 295с.
460331
  Полевой Б.Н. Золото / Б.Н. Полевой. – Москва, 1980. – 528с.
460332
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – Минск, 1983. – 432с.
460333
  Аникин А.В. Золото / А.В. Аникин. – Москва, 1984. – 319с.
460334
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – М., 1985. – 559с.
460335
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – М., 1985. – 528с.
460336
   Золото. – М, 1986. – 9с.
460337
  Мамин-Сибиряк Золото / Мамин-Сибиряк. – М., 1987. – 268с.
460338
  Аникин А.В. Золото / А.В. Аникин. – Москва, 1988. – 335с.
460339
  Гринуэй П. Золото // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С.156-174
460340
  Гринуэй П. Золото // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С.160-174
460341
  Митюрин Дмитрий Золото "Черного принца" : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 58-63 : Фото
460342
   Золото Альберты. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 335 с.
460343
  Паламарчук Андрей Золото Бактрии. Дары прошлого // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Март, № 126. – С. 74-90 : фото
460344
   Золото бала : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 20-21 : Фото
460345
  Гулик Р. Золото Будды : Китайская детективная повесть / Роберт ван Гулик; Пер. с англ. Е. Звягина, М. Арьевой. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 229с. – (Детектив из жизни Средневекового Китая). – ISBN 5-8301-0215-3
460346
  Иванов А. Золото бунта, или Вниз по реке теснин : [роман] / Алексей Иванов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 704с. – ISBN 5-352-01485-1
460347
  Летников Ф.А. Золото в гидротермальном процессе / Ф.А. Летников, Н.В. Вилор. – Москва : Недра, 1981. – 225с.
460348
   Золото в недрах Крыма / Е.Ф. Шнюков, И.В. Гаврилюк, Н.А. Маслаков [и др. ; отв. ред. Е.А. Кулиш] ; НАН Украины, Гос. науч. учреждение, Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования. – Киев : Логос, 2010. – 185, [2] с., [1] л. ил., слож. вдвое : ил., табл. – Библиогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-02-5698-9
460349
  Михалевский Ф.И. Золото в период мировых войн / Ф.И. Михалевский, 1945
460350
  Погребняк Ю.Ф. Золото в природных водах Забайкалья. / Ю.Ф. Погребняк. – М., 1983. – 53с.
460351
  Боришкевич О.В. Золото в сучасній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
460352
  Баукова Т.В. Золото в химии и медицине / Т.В. Баукова, Д.А. Леменовский. – Москва : Знание, 1991. – 31 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 8 ; "Химия")
460353
  Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма / С.М. Борисов. – М., 1968. – 256с.
460354
  Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма / С.М. Борисов. – М., 1984. – 478с.
460355
  Перец Павел Золото ван Рейна : Вечный дозор. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 22-35 : Фото
460356
  Непокупний А.П. Золото вікон: поезії / А.П. Непокупний. – К., 1989. – 114с.
460357
  Кожевников Н.П. Золото далекой бухты / Н.П. Кожевников. – Свердловск, 1970. – 59с.
460358
   Золото доколумбовой Америки. – Москва, 1976. – 191с.
460359
   Золото древней Америки. – Л., 1976. – 14с.
460360
  Ковальчук М.С. Золото з осадочних комплексів Українських Карпат // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 55-65. – Бібліогр.: 21 назв.
460361
  Бломберг Р. Золото и Анаконда / Р. Бломберг. – Пер. с шведського. – Киев : Молодь, 1961. – 136с.
460362
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : Історичний роман-трилер // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 17-73. – ISSN 0131-2561
460363
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : Історичний роман-трилер // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 13-86. – ISSN 0131-2561
460364
  Савченко В. Золото і кров Сінопа : [ історичний роман-трилер ] / Віктор Савченко. – Дніпропетровськ : Зоря, 2007. – 448с. – ISBN 978-966-511-255-6
460365
  Лієлайс А.К. Золото інків / А.К. Лієлайс. – К., 1986. – 231с.
460366
  Михалевский Ф.И. Золото как денежный товар / Ф.И. Михалевский. – М., 1937. – 188с.
460367
  Гаухман О.Л. Золото как инструмент укрепления финансовых позиций ведущих стран Европы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 107-119. – ISSN 0235-5620
460368
  Мазур Андрій Золото Каліфорнії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 54-58 : фото
460369
  Вассерман Я. Золото Кахамарки / Я. Вассерман. – Москва, 1956. – 51с.
460370
   Золото Колумбии. – Л., 1979. – 26с.
460371
   Золото Колумбии. – М., 1988. – 37с.
460372
  Дуке Гомес Золото Колумбии: Ювелирное искусство индейцев / Дуке Гомес, Луис. – М., 1982. – 51с.
460373
  Чиркова Елена Золото кормит, золото поит, золото нагишом водит : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 78-84 : Фото
460374
  Булычева А.А. Золото листопада / А.А. Булычева. – Киев, 1983. – 87с.
460375
  Ногейра Золото Мономотапы и португальские торговцы / Ногейра, Кошта А. де. – Москва, 1984. – 64 с.
460376
  Пессель М. Золото муравьев / М. Пессель. – Сокр.пер. с франц. – Москва : Мысль, 1989. – 192 с.
460377
  Тихомиров Виктор Золото на ветру / Тихомиров Виктор. – М. : ИМА-пресс, 1990. – 90с.
460378
  Маротта Д. Золото Неаполя / Д. Маротта. – Л, 1989. – 460с.
460379
  Эбаноидзе Игорь Золото Нормандии : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 94-101
460380
   Золото Перу. – М., 1988. – 8с.
460381
  Тригуб В. Золото Полуботка ніхто не шукав! // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-5


  Золото Павла Полуботка
460382
  Руднєв Є.М. Золото про чорний день / Є.М. Руднєв. – Київ : Молодь, 1987. – 190 с.
460383
  Ренников А. Золото Рейна : о немцах в России / А Ренников [псевд.]. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина, "Новое время"], 1915. – [2], 395 с. : ил., карт.
460384
   Золото Рейна. – Л., 1934. – 60с.
460385
  Уильямс А.Р. Золото с колесницы Тутанхамона. Царское золото // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 72 : фото
460386
  Рудим В.В. Золото Севера. / В.В. Рудим. – М., 1969. – 176с.
460387
  Хазанов А.М. Золото скифов / А.М. Хазанов. – М, 1975. – 143с.
460388
  Хамматов Я.Х. Золото собирается крупицами : романы / Я.Х. Хамматов. – Москва, 1975. – 672 с.
460389
  Хамматов Я. Золото собирается крупицами. : роман / Я. Хамматов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 431 с.
460390
  Семашкевич Р. Золото соломы / Р. Семашкевич. – М., 1974. – 31с.
460391
   Золото Тувы // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С. 56-57. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
460392
  Крол Алексей Золото фаюмских мумий : археология // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 66-76 : Фото, карта
460393
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1957. – 331с.
460394
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1966. – 300с.
460395
  Синенко В.І. Золото Чорної Гори / В.І. Синенко. – Київ, 1977. – 630с.
460396
  Синенко Золото Чорної Гори / Синенко, І. – К., 1987. – 613с.
460397
  Иванов А.Л. Золото, добытое в небе / А.Л. Иванов. – К., 1978. – 160с.
460398
   Золото, Конь и Человек. – М., 1961. – 357с.
460399
  Ковальчук М. Золото, мідь і срібло в корі звітрювання рудоносних порід родовища Балка Широка / М. Ковальчук, Ю. Крошко, О. Шестаков // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 14-24. – ISSN 2078-6220
460400
  Рыбкин Ю.И. Золото. / Ю.И. Рыбкин. – Ташкент, 1965. – 47с.
460401
  Малышев В.М. Золото. / В.М. Малышев, Д.В. Румянцев. – М., 1979. – 287с.
460402
  Фосс Г.В. Золото. (Типы месторождений, история добычи, сырьевые базы) / Г.В. Фосс. – М., 1963. – 174с.
460403
   Золото. Горноразведывательные и эксплуатационные работы на месторождениях золота. – Москва, 1970. – 158с. – На обор.тит.л. сост.: Рабинович С.И. – (Библиографическая информация)
460404
   Золото. Обогащение золотосодержащих руд и песков и методика их анализа : Библиографический указатель отеч. и иностр. лит. за 1960-1967 г. – Москва : ВИЭМС, 1970. – 131с. – (Библиографическая информация)
460405
  Михальський В.В. Золото: фінансовий актив та інструмент управління прибутковістю інвестиційного портфеля : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 132-138 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 5 назв
460406
  Мамин-Сибиряк Золото; Приваловские миллионы / Мамин-Сибиряк. – Нальчик, 1987. – 640с.
460407
  Рассохин В.В. Золотоая кувшинка / В.В. Рассохин. – Тула, 1971. – 80с.
460408
  Вязьмитина И М. Золотобалковский могильник / И М. Вязьмитина, . – Київ, 1972. – 190с.
460409
   Золотов Юрий Александрович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 255-274. – ISBN 966-594-386-3
460410
  Колісник В. Золотовалютні резерви України та економічна безпека держави: законодавче врегулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.61-64. – ISSN 0132-1331
460411
  Заваруєва О.С. Золотовалютні резерви України: призначення та проблеми формування // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 135-137
460412
  Гарбар Ж. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.49-52. – ISBN 966-654-085-1
460413
  Наркевич С. Золотовалютные резервы: история, определение, состав и современные функции // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 86-105 : рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0042-8736
460414
  Андрианов В. Золотовалютные резервы: принципы формирования, структура и эффективность использования // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 5. – С. 23-53. – ISSN 0207-3676
460415
   Золотоверхий Київ = The Golden Domes of Kyiv : photoalbum : фотоальбом. – Київ : Спалах, 1995. – 157, [3] с.
460416
  Фісун О. Золотоверхий у документах і фактах // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 3. – С.170-176. – ISSN 0208-0710


  Михайлівський Золотоверхий собор. Історія у віках.Подано також фото собору 1934-1937рр.
460417
  Афанасьев А.А. Золотодобывающая промышленность капиталистических стран / А.А. Афанасьев. – Москва, 1963. – 64с.
460418
  Цкитишвили Д.И. Золотое богатство. / Д.И. Цкитишвили. – Тбилиси, 1962. – 15с.
460419
  Рождественский В.А. Золотое веретено / В.А. Рождественский. – Л., 1921. – 60с.
460420
  Богат Е.М. Золотое весло / Е.М. Богат. – М, 1977. – 287с.
460421
  Аксельрод Г.С. Золотое дело / Г.С. Аксельрод. – Алма-Ата, 1971. – 151с.
460422
  Бунин И.А. Золотое дно : рассказы 1903-07 г. / Ив. Бунин. – 2 изд. – Москва : Книгоиздат писателей в Москве, 1914. – [8], 210, [6] с.
460423
  Немцов В.И. Золотое дно / В.И. Немцов. – Калинин, 1949. – 306с.
460424
  Немцов В.И. Золотое дно / В.И. Немцов. – Алма-Ата, 1953. – 291с.
460425
  Солоухин В.А. Золотое дно / В.А. Солоухин. – М, 1956. – 244с.
460426
  Личутин В.В. Золотое дно / В.В. Личутин. – Архангельск, 1976. – 311с.
460427
  Соловьев Г.В. Золотое дно / Г.В. Соловьев. – Новосибирск, 1982. – 199с.
460428
  Радов А.Г. Золотое дно / А.Г. Радов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 237 с.
460429
  Спиридонов А.Я. Золотое дно / А.Я. Спиридонов. – Йошкар-Ола, 1991. – 286с.
460430
  Славин С. Золотое дно Арктики // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 887 (8). – С. 10-11. – ISSN 0320-331Х


  Природні ресурси Арктики
460431
   Золотое зарево. – Алма-Ата, 1979. – 149с.
460432
  Филатов В.И. Золотое звено. / В.И. Филатов. – М., 1987. – 319с.
460433
  Левашов В.В. Золотое звено: Кн. про Байкало-Амур. магистраль, напис. ее строителями / В.В. Левашов. – М., 1982. – 192с.
460434
  Воскресенская З.И. Золотое зерно / З.И. Воскресенская. – Москва, 1990. – 223с.
460435
  Постникова-Лосева Золотое и серебряное дело XV-XX вв. / Постникова-Лосева. – Москва, 1983. – 275с.
460436
  Константинов М.М. Золотое и серебряное оруденение вулканогенных поясов мира / М.М. Константинов. – М., 1984. – 165с.
460437
  Маршак С.Я. Золотое колесо / С.Я. Маршак. – М., 1987. – 122с.
460438
  Якубов А. Золотое колечко : повести и рассказы / А. Якубов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 163 с.
460439
  Жестев М. Золотое кольцо / М. Жестев. – Л, 1958. – 288с.
460440
  Жестев М. Золотое кольцо / М. Жестев. – Л, 1973. – 551с.
460441
  Кудрявцев Ф.Ф. Золотое кольцо / Ф.Ф. Кудрявцев. – Ленинград, 1974. – 231 с.
460442
  Попадейкин В.И. Золотое кольцо / В.И. Попадейкин. – М., 1975. – 207с.
460443
   Золотое кольцо. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1976. – 264 с.
460444
  Попадейкин В.И. Золотое кольцо / В.И. Попадейкин, В.В. Струков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 335с.
460445
  Аникина Наталия Золотое кольцо Болгарского SPA // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 54-60 : фото
460446
   Золотое кольцо России. – Москва, 1982. – 240с.
460447
  Лаврентьев А.В. и др. Золотое кольцо России / А.В. и др. Лаврентьев. – М., 1984. – 350с.
460448
  Пиняев И.Д. Золотое кольцо. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1963. – 62с.
460449
  Дгебуадзе-Пулария Золотое кольцо. / Дгебуадзе-Пулария. – Тбилиси, 1963. – 543с.
460450
  Каплунов Ю.М. Золотое новогодье / Ю.М. Каплунов. – Свердловск, 1977. – 77с.
460451
  Скотт Айра Золотое обеспечение и великая депрессия тридцатых годов / Скотт Айра. – М., 1970. – 3с.
460452
   Золотое облако. – М., 1975. – 172с.
460453
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Томск, 1963. – 120с.
460454
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Новосибирск, 1969. – 175с.
460455
  Елегечев И.З. Золотое ожерелье / И.З. Елегечев. – Воронеж, 1979. – 246с.
460456
   Золотое ожерелье Сумщины: Путивль, Глухов, Ромны. – Харьков, 1987. – 150с.
460457
   Золотое озеро. – Барнаул, 1976. – 143с.
460458
  Малышев А.А. Золотое озеро. Повесть. / А.А. Малышев. – М.-Л., 1952. – 256с.
460459
  Жиенбаев С. Золотое перо : стихи, баллады, поэма / С. Жиенбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 151 с.
460460
  Вергасов И.З. Золотое поле / И.З. Вергасов. – Симферополь
1. – 1960. – 423с.
460461
  Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности / А. Гусейнов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 223 с. – (Университет молодого марксиста)
460462
  Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности / А.А. Гусейнов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М, 1988. – 269с.
460463
  Горбунов Б.П. Золотое ружье / Б.П. Горбунов. – Ярославль, 1968. – 44с.
460464
  Замчалов Г.Е. Золотое руно / Г.Е. Замчалов, О.В. Перовская. – М., 1957. – 175с.
460465
  Кругляков Г.В. Золотое руно / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1978. – 102с.
460466
   Золотое руно. – Киев, 1986. – 318с.
460467
  Лебедев В.А. Золотое руно / В.А. Лебедев. – М., 1989. – 379с.
460468
   Золотое руно. – М., 1992. – 79с.
460469
  Дугаров Б.С. Золотое седло / Б.С. Дугаров. – Иркутск, 1975. – 23с.
460470
  Гумилев Н.С. Золотое сердце России / Н.С. Гумилев. – Кишинев : Литература артистикэ, 1990. – 733с. – ISBN 5-368-00768-X
460471
  Ковалев З.В. Золотое сердце украинской литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 4-5
460472
   Золотое сечение. – М., 1988. – 812с.
460473
  Шевелев И.Ш. Золотое сечение / И.Ш. Шевелев. – М, 1990. – 342с.
460474
  Теряев Д.А. Золотое сечение в акустической структуре прозы Н.В. Гоголя (экспериментально-фонетическое исследование) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 256-260
460475
  Теряев Д.А. Золотое сечение в звучащем русском и украинском поэтическом тексте (экспериментально-фонетическое исследование // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 227-242. – ISBN 966-8906-05-5
460476
  Фрейлих С.И. Золотое сечение экрана / С.И. Фрейлих. – Москва, 1976. – 359с.
460477
   Золотое слово русской литературы "Слово о полку Игореве" в иллюстрациях советских художников. – Москва, 1986. – 23с.
460478
  Гурунц Л.К. Золотое утро / Л.К. Гурунц. – М., 1955. – 455с.
460479
  Сидоренко А.И. Золотое шитье Бухары / А.И. Сидоренко. – Ташкент, 1981. – 111с.
460480
  Амп Пьер Золотоискатели / Амп Пьер. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 168 с.
460481
  Траянов Х. Золотоискатели / Х. Траянов. – М., 1968. – 111с.
460482
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне / В.А. Обручев. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 246с.
460483
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне. / В.А. Обручев. – М., 1949. – 247с.
460484
  Обручев В.А. Золотоискатели в пустыне. / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. – Москва : Географгиз, 1955. – 208с.
460485
  Лейбов Михаил Золотоискатели ХХІ века. Охотники за шедеврами // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 50-51 : фото
460486
  Банэ Д. Золотой барабан / Диана Банэ. – Ярославль : Гринго, 1995. – 192 с. – В изд. также: Эхо любви / Э. Крауфорд. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-004-5


  1. Золотой барабан / Диана Банэ 2. Эхо любви / Э. Крауфорд
460487
  Орлов В.Т. Золотой берег / В.Т. Орлов. – М., 1971. – 128с.
460488
  Демурханашвили С. Золотой берег : рассказы и повесть / С. Демурханашвили; пер. с груз. Л. Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 239 с.
460489
  Мадор Ю.П. Золотой Берег / Ю.П. Мадор. – М, 1956. – 48с.
460490
  Инге Ю.А. Золотой век / Ю.А. Инге. – Л., 1957. – 223с.
460491
  Еськов Кирилл Золотой век букашек / Еськов Кирилл, Закиров Ельдар, Чотони Джулиус // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 118-125 : фото
460492
  Логу Золотой век венецианской живописи / Логу, де, М. Абис. – Будапешт : Корвина, 1977. – 48с. – ISBN 963 13 4320
460493
   Золотой век датской живописи. – М., 1989. – 47с.
460494
  Субботский Е.В. Золотой век детства. / Е.В. Субботский. – М., 1981. – 96с.
460495
   Золотой век Екатерины Великой : воспоминания. – Москва : Московский университет, 1996. – 330с. – (Университетская библиотека / редкол.: В.Л. Янин, Л.Г. Андреев, Я.Н. Засурский и др.). – ISBN 5-211-03366-3
460496
  Бернаскони Е. Золотой век Игоря Моисеева продолжается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 34-36. – ISSN 0234-1670
460497
  Воробьев-Обухов Алексей Золотой век Калифорнии : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 78-85 : Фото
460498
  Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи / Н.Н. Никулин. – Москва, 1981. – 398с.
460499
  Асташов Ю. Золотой век российской нефтепереработки: итоги и перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 0042-8736
460500
  Шафажинская Н.Е. Золотой век святости в отечественной истории и культуре // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 111-116. – ISSN 2070-9773


  Содержание статьи посвящено наиболее значительному периоду в русской истории и культуре, золотому веку святости, выдающимся церковным реформаторам Алексию Московскому и преподобному Сергию Радонежскому.
460501
  Демидов А.П. Золотой век Юрия Григоровича / Александр Демидов. – Москва : Алгоритм ; Эксмо, 2006. – 400с., [ 32с. илл. ]. – (Юбилеи). – ISBN 5-699-19631-5
460502
   Золотой вес штанги. – Киев, 1983. – 247с.
460503
  Абашидзе Г.Г. Золотой виноградник : стихи : авториз. пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Москва : Правда, 1973. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 15)
460504
  Киселев В.В. Золотой водопад / В.В. Киселев. – 2-е изд. – Иркутск, 1972. – 318с.
460505
  Киселев В.В. Золотой водопад : приключенческая повесть / В.В. Киселев. – 2-е изд. доп. – Иркутск : Молодая гвардия, 1979. – 222с.
460506
  Тухтабаев Х. Золотой выкуп : роман / Х. Тухтабаев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 271 с.
460507
  Доронин Алексей Золотой год гостиничного бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-50 : Фото
460508
  Разумный М.А. Золотой голубь : маленькие новеллы / М.А. Разумный. – Рига : Лиесма, 1975. – 127 с.
460509
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок / А Э.Т. Гофман. – М., 1958. – 92с.
460510
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок / А Э.Т. Гофман. – Л., 1976. – 284с.
460511
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок / А Э.Т. Гофман. – Москва : Советская Россия, 1991. – 317с. – ISBN 5-268-01240-1
460512
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок, и другие истории : пер. с нем. / Эрнест Теодор Амадей Гофман ; рис. Н. Гольц. – Москва : Детская литература, 1981. – 366 с.
460513
  Гофман А Э.Т. Золотой горшок, и другие истории / А Э.Т. Гофман. – М., 1983. – 366с.
460514
  Манцевич А.П. Золотой гребень из кургана Солоха / А.П. Манцевич. – Л., 1962. – 10с.
460515
  Ковалев Борис Золотой гроб Рюрика в волховских джунглях. Новгород под гитлеровской оккупацией // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 100-103. – ISSN 0235-7089
460516
  Иллеш Б. Золотой гусь / Б. Иллеш. – М., 1958. – 64с.
460517
   Золотой диск. – М., 1975. – 192с.
460518
  Тумунов Ж. Золотой дождь : Роман / Ж. Тумунов. – Улан-Удэ, 1958. – 287 с.
460519
  Макарская Т. Золотой дождь / Т. Макарская. – М, 1960. – 16с.
460520
  Уэлти Ю. Золотой дождь / Ю. Уэлти. – М, 1989. – 192с.
460521
  Уэлти Ю. Золотой дождь / Ю. Уэлти. – Москва, 1989. – 179с.
460522
  Чандлер Р. Золотой дублон Брашера / Рэймонд Чандлер // Полицейские и воры / Д. Уэстлейк. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1991. – С. 89-208. – ISBN 5-7507-0575-5
460523
   Золотой жук. – М.-Л., 1943. – 142с.
460524
  По Э.А. Золотой жук = The gold bug : кн. для чтения на англ. яз. в IX кл. сред. шк. / Эдгар Аллан По ; адаптация, примеч. и сл. А.А. Ставиской. – 2-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, Ленинградское отделение, 1963. – 96, [4] с. : ил. – Обкл. англ.
460525
  По Э. Золотой жук. / Э. По. – М., 1945. – 64с.
460526
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – М., 1955. – 40с.
460527
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – Воронеж, 1982. – 461с.
460528
  По Э.А. Золотой жук. / Э.А. По. – Хабаровск, 1986. – 236с.
460529
  По Э. Золотой жук. / Э. По. – Ярославль, 1990. – 270с.
460530
  По Э.А. Золотой жук: Рассказы. / Э.А. По. – Краснодар, 1991. – 174с.
460531
   Золотой запас. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 33 с. – (Серия илл. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс")
460532
   Золотой запас. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 33 с. – (Серия илл. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс")
460533
  Литвинова Л.А. Золотой запас / Л.А. Литвинова. – Симферополь, 1975. – 231с.
460534
  Мартынов Л.Н. Золотой запас / Л.Н. Мартынов. – М, 1981. – 247с.
460535
   Золотой запас будущего : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 49
460536
   Золотой запас России : Люди. События. Идеи: [ сборник очерков ]. – Москва : Новый хронограф, 2007. – 296 с. : фот. – ISBN 978-5-94881-043-0
460537
  Смеляков Я. Золотой запас. / Я. Смеляков. – Алма-Ата, 1962. – 180с.
460538
  Зоряный О.И. Золотой Зодиак Ариев : сакральные таинства Вселенной. Астросимвология. Астропсихология. Секреты-загадки-тайны-решения-находки-открытия / Олег Зоряный. – Киев ; Одесса ; Донецк : Черноморье. – ISBN 978-966-555-064-8
Кн. 4. – 2001. – 160 с. – Настоящее имя автора: Олег Иванович Зуев


  Студентам та науковцям найкращого університету у Світі на згадку про автора 20.08.2013р., Київ. О.Зуєв. Підпис
460539
  Ромашов А.П. Золотой исток / А.П. Ромашов. – Пермь, 1962. – 80с.
460540
  Ильясов Я.Х. Золотой истукан / Я.Х. Ильясов. – Ташкент, 1973. – 278с.
460541
  Кривенко Е.И. Золотой камень. Наша Любушка. / Е.И. Кривенко. – К., 1966. – 228с.
460542
  Миршакар М. Золотой кишлак : стихи, поэма / М. Миршакар. – Сталинабад : Таджикнигоиздат, 1947. – 77 с.
460543
  Чернов В.С. Золотой клевер на зеленом поле / Вадим Чернов // Предел допуска / А.М. Поповский. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1990. – С. 159-430. – ISBN 5-7644-0546-7
460544
  Четвериков Б.Д. Золотой Клин / Б.Д. Четвериков. – М, 1978. – 285с.
460545
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – Барнаул, 1968. – 208с.
460546
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – М., 1979. – 592с.
460547
  Караваева А.А. Золотой клюв / А.А. Караваева. – М., 1983. – 400с.
460548
   Золотой ключ. – Тула, 1956. – 199с.
460549
  Осетров Е.И. Золотой ключ / Е.И. Осетров. – М, 1977. – 110с.
460550
   Золотой ключик. – М., 1991. – 544с.
460551
  ТолстойА.Н Золотой ключик или Приключения Буратино / ТолстойА.Н. – Л., 1936. – 127с.
460552
  Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино / А.Н. Толстой. – Москва, 1982. – 143с.
460553
  Толстой А.Н. Золотой ключик или Приключения Буратино / А.Н. Толстой. – Симферополь, 1983. – 128с.
460554
  Герасимов Г.П. Золотой ключик. Как стать (или не стать) Буратино и решить проблему перехода от СК-42 и WGS-84 к СК-63 и местным системам координат // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 24-31 : Карта, табл. – Бібліогр.: 5 назв
460555
  Крайнов Л.А. Золотой ковш / Л.А. Крайнов. – М., 1989. – 140с.
460556
  Отунчиев Э. Золотой кол / Э. Отунчиев. – М., 1982. – 232с.
460557
  Берязев В.А. Золотой кол / В.А. Берязев. – Новосибирск, 1989. – 131с.
460558
  Беляничев А. Золотой колос / А. Беляничев. – Калуга, 1949. – 96с.
460559
  Карим Х.К. Золотой колос : поэма / Х.К. Карим. – Уфа : Баш. кн. изд-во., 1954. – 88 с.
460560
  Райнис Я. Золотой конь : пьеса / Я. Райнис. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 163 с.
460561
  Бальбуров А.А. Золотой корень / А.А. Бальбуров. – Москва, 1980. – 96с.
460562
  Тапхаев Л. Золотой корень : стихи / Л. Тапхаев; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1981. – 143 с.
460563
  Саратиков А.С. Золотой корень (родиола розовая) / А.С. Саратиков. – Томск, 1973. – 125с.
460564
  Полковников М.П. Золотой Котел / М.П. Полковников. – Белгород, 1962. – 75с.
460565
   Золотой крейсер. – М., 1971. – 80с.
460566
  Левин Ю.А. Золотой крест. Повесть. / Ю.А. Левин, Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1961. – 144с.
460567
  Алдан-Семенов Золотой круг / Алдан-Семенов. – Москва, 1967. – 303 с.
460568
  Коркищенко А.А. Золотой круг: Докум. повесть. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 112с.
460569
   Золотой кубок. – М., 1958. – 112с.
460570
  Вит А.Я. Золотой кубок футбола / А.Я. Вит, В.Г. Владимиров. – Москва, 1958. – 255с.
460571
  Паустовский К.Г. Золотой линь / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 87 с.
460572
  Паустовский К.Г. Золотой линь / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия, 1979. – 95 с.
460573
  Вольнов А.А. Золотой листопад / А.А. Вольнов. – Горький, 1962. – 159с.
460574
   Золотой лотос. – М., 1961. – 239с.
460575
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – М-Л, 1953. – 256с.
460576
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – М., 1974. – 336с.
460577
  Пришвин М.М. Золотой луг / М.М. Пришвин. – М., 1982. – 720с.
460578
  Шургин М.А. Золотой лук. / М.А. Шургин. – Л, 1965. – 172с.
460579
  Кирюшкин В.В. Золотой медведь : повесть : [для детей] / Виктор Кирюшкин ; [худож. Б.Е. Чеченин]. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 176 с. : ил.
460580
  Сафаров Н. Золотой месяц : рассказы / Н. Сафаров; пер. с узб. А.Бендера. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 46 с.
460581
  Ерошин И.Е. Золотой месяц : стихотворения / Иван Ерошин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1990. – 141 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7620-0448-1
460582
  Прашкевич Г. Золотой миллиард / Геннадий Прашкевич. – Москва : Транзиткнига, 2005. – 352 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 985-13-6335-9
460583
  Черникова Л.И. Золотой мир / Л.И. Черникова. – М., 1979. – 95с.
460584
  Драйзер Т. Золотой мираж / Т. Драйзер. – Москва, 1956. – 39с.
460585
  Егоров М.В. Золотой мираж / М.В. Егоров. – М., 1960. – 84с.
460586
  Туглас Фридеберт Золотой обруч : рассказы, воспоминания, заметки / Туглас Фридеберт. – Таллин : Эстгосиздат,, 1961. – 467 с.
460587
  Туглас Фридеберт Золотой обруч : новеллы / Туглас Фридеберт. – Москва : Художественная литература, 1968. – 287 с.
460588
  Бутин Э.В. Золотой огонь Югры / Э.В. Бутин. – М., 1987. – 219с.
460589
   Золотой опыт. – М., 1968. – 568с.
460590
  Бебан М.А. Золотой орешек : басни / М.А. Бебан. – Саранск, 1980. – 67 с.
460591
  Апулей Луций Золотой осел : [в 2 ч.] / соч. Луция Апулея ; [пер. с лат. Е.И. Кострова]. – 3-е изд. – Москва : Русская печ., 1911. – 412 с. : ил. – На отд. тит. л.: "Луция Апулея платонической секты философа Превращение или Золотой осел. Пер. с латин. Имп. Моск. Ун-та бакалавр Ермил Костров. Ч. 1-2. М., в Унив. Тип. у Н. Новикова, 1780-1781". - Каждая ч. имеет отд. тит. л.


  С. 5-12: Несколько слов о переводах Кострова / И.Х. Пер.: Костров, Ермил Иванович (1755-1796)
460592
  Апулей Л. Золотой осел / Л. Апулей. – Новосибирск, 1989. – 398с.
460593
  Апулей Л. Золотой осел (превращения) в одиннадцати книгах / Л. Апулей. – 3-е перераб изд. – Ленинград, 1931. – 375с.
460594
  Бударов Г.И. Золотой перстень / Г.И. Бударов. – Москва, 1958. – 252с.
460595
  Сказбуш Н.И. Золотой перстень / Н.И. Сказбуш. – Харьков, 1965. – 264с.
460596
  Раффаи Ш. Золотой петух / Ш. Раффаи. – М, 1959. – 375с.
460597
  Лин Юнь Золотой петух / Лин Юнь. – Алма-Ата, 1960. – 92с.
460598
  Куприн А.И. Золотой петух / А.И. Куприн. – М., 1990. – 60с.
460599
  Раффи Золотой петух. Безумец / Раффи. – Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1959. – 374 с.
460600
  Берков В.О. Золотой петушок / В.О. Берков, В.Л. Протопопов. – Москва : Музгиз, 1937. – 132 с.
460601
  Борисов Л.И. Золотой петушок / Л.И. Борисов. – Л., 1960. – 80с.
460602
  Стрельцов Иван Золотой петушок Евразии : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 88-96 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
460603
  Смирнов Н.П. Золотой Плес / Н.П. Смирнов. – М., 1969. – 392с.
460604
  Смирнов Н.П. Золотой Плес / Н.П. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 416 с.
460605
  Сергин В.В. Золотой побег / В.В. Сергин. – Петрозаводск, 1976. – 80с.
460606
  Матвеев В.П. Золотой поезд / В.П. Матвеев. – Пермь, 1959. – 148с.
460607
  Дмитриев Ю.Д. Золотой поезд / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1959. – 136с.
460608
  Матвеев В.П. Золотой поезд / В.П. Матвеев. – Пермь, 1964. – 200с.
460609
  Дмитриев Ю.Д. Золотой поезд / Ю.Д. Дмитриев. – Ташкент, 1965. – 290с.
460610
  Матвеев В.П. Золотой поезд / В.П. Матвеев. – М.-Л., 1967. – 215с.
460611
  Молчанов И.Н. Золотой полдень / И.Н. Молчанов. – М., 1954. – 150с.
460612
  Волк И.И. Золотой пояс / И.И. Волк. – Москва, 1965. – 96с.
460613
  Еремин Д.И. Золотой пояс / Д.И. Еремин. – М., 1970. – 527с.
460614
  Еремин Д.И. Золотой пояс / Д.И. Еремин. – М., 1972. – 288с.
460615
  Еремин Д.И. Золотой пояс / Д.И. Еремин. – М., 1977. – 272с.
460616
  Гологудина Людмила Аркадьевна Золотой резерв Златоуста : пути реализации кадровой политики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 5-7. – ISSN 1727-4893


  Инвестиции в кадровые ресурсы и, в первую очередь, в молодых становятся долговечным вложением в конкурентоспособность библиотечного учреждения. Но кто он, молодой сотрудник, доволен ли он своей работой и способен ли полностью реализовать себя в ...
460617
  Пришвин М.М. Золотой рог / М.М. Пришвин, 1934. – 318 с.
460618
  Каманин Ф.Г. Золотой рубин. / Ф.Г. Каманин. – М. : Детская литература, 1970. – 144 с.
460619
  Якутский Н.Г. Золотой ручей : повесть / Н.Г. Якутский. – Москва : Советский писатель, 1950. – 224 с.
460620
  Якутский Н.Г. Золотой ручей : повесть / Н.Г. Якутский. – Москва, 1962. – 215 с.
460621
  Якутский Н.Г. Золотой ручей : повесть / Н.Г. Якутский. – Москва, 1977. – 527 с.
460622
  Красуля Ю.С. Золотой Рыбк : сборник сочинений / Ю.С. Крауля. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 173, [1] с. – ISBN 978-966-8841-94-1
460623
  Зверев М.Д. Золотой сайгак / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1957. – 206с.
460624
  Мора Ф. Золотой саркофаг / Ф. Мора. – М., 1964. – 455с.
460625
  Залипаев В.П. Золотой сентябрь / В.П. Залипаев. – М, 1986. – 191с.
460626
  Шахмагонов Н.Ф. Золотой скальпель / Н.Ф. Шахмагонов. – 2-е изд., доп. – Тула, 1987. – 252с.
460627
  Чернолусский М.Б. Золотой след / М.Б. Чернолусский. – Тула, 1973. – 334с.
460628
  Беккельман Ю. Золотой смерч. / Ю. Беккельман. – Москва, 1965. – 223с.
460629
   Золотой сундук. – М., 1974. – 319с.
460630
  Бауер Н. Золотой талер в честь прусского министра Гойма / Н. Бауер. – П, 1923. – с.
460631
  Нутрихина Н.Л. Золотой таракан: Юморист. рассказики для чтения в обществ. трансп. / Н.Л. Нутрихина. – Л., 1990. – 45с.
460632
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Тула, 1965. – 332с.
460633
  Ильф И. Золотой теленок / И. Ильф, Е. Петров. – М., 1971. – 360с.
460634
  Ильф И.А. Золотой теленок : Роман / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 319с.
460635
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1982. – 265с.
460636
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1984. – 415с.
460637
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1987. – 287с.
460638
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1989. – 486с.
460639
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1989. – 414с.
460640
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1991. – 414с.
460641
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1991. – 383с.
460642
  Ильф И.А. Золотой теленок / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – К., 1994. – 317с.
460643
  Ильф И. Золотой теленок : роман / Илья Ильф и Евгений Петров. – Москва : АСТ, 2006. – 336 с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-005063
460644
  Ильф И. Золотой теленок / Илья Ильф, Евгений Петров. – Харьков : Фолио, 2012. – 334 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5837-9
460645
  Стрельцов Иван Золотой телец : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 110-118 : Іл.
460646
  Кочетов А.В. Золотой топор Вритры : Путешествие по Таиланду / А.В. Кочетов. – Москва : Мысль, 1987. – 160с.
460647
  Шнайдер Б. Золотой треугольник / Б. Шнайдер. – Москва : Наука, 1989. – 316с. : ил. – (Рассказі остранах Востока)
460648
  Брукнер К. Золотой фараон / К. Брукнер. – М, 1967. – 199с.
460649
  Брукнер К. Золотой фараон / К. Брукнер. – М, 1991. – 219с.
460650
  Георгиев А.В. Золотой фонд Алтая / А.В. Георгиев. – М, 1976. – 112с.
460651
   Золотой характер. – М., 1962. – 381с.
460652
  Позденева О.В. Золотой хмель. / О.В. Позденева. – М, 1959. – 95с.
460653
  Машковцев В.И. Золотой цеток - одолень / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1990. – 412с.
460654
  Егоров Б. Золотой человек / Б. Егоров, Я. Полищук. – М, 1952. – 63с.
460655
  Йокаи М. Золотой человек / М. Йокаи. – М., 1965. – 591с.
460656
   Золотой человек. – Рига, 1978. – 230с.
460657
  Ильина В.А. Золотой человек / В.А. Ильина. – Чебоксары, 1980. – 192с.
460658
  Йокаи М. Золотой человек / М. Йокаи. – М., 1990. – 398с.
460659
  Антоненко Б.Т. Золотой чемодан. Записки прокурора / Б.Т. Антоненко. – Львів, 1965. – 232с.
460660
  Щербаков В.И. Золотой чертог Посейдона // В поисках Атлантиды / Ж.-И. Кусто, И. Паккале. – Москва : Мысль, 1986. – С. 170-319
460661
  Почепцов Г.Г. Золотой шар / Г.Г. Почепцов. – К, 1987. – 181с.
460662
  Белиашвили А.И. Золотой шатер : роман / А.И. Белиашвили; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 346 с.
460663
  Коротков А. Золотой шлем. / А. Коротков. – М., 1968. – 272с.
460664
  Рашидов Абдурахман Золотой юбилей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 56-57 : фото
460665
  Шмаонов Т. Золотой юбилей квантовой эры = Наука. Техника. Прогресс // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
460666
  Шманкевич А.П. Золотой якорь / А.П. Шманкевич. – М, 1955. – 159с.
460667
  Стус Василь Золотокоса красуня : Вірші / Стус Василь. – Київ : Слово і час, 1992. – 48 с. – ISBN 5-7707-2566-4
460668
  Пономаренко М.Ф. Золотоніський краєзнавчий музей / М.Ф. Пономаренко. – Дніпропетровськ, 1982. – 64с.
460669
  Берязев В. Золотоносная мгла : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 0130-7673
460670
  Шестаков О.Ю. Золотоносність кори вивітрення у межах рудоконтролюючої структури Юр"ївського родовища // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 61-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
460671
  Константинов М.М. Золотоносность вулканических поясов / М.М. Константинов. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 54с.
460672
  Смирнов В.Н. Золотоносность полуострова Тайгонос : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.133 / Смирнов В.Н.; Иркут. политехн. ин-т. – Иркутск, 1970. – 29л.
460673
  Драгомирецкий А.В. Золотоносные формации центральной части Украинского щита : Закономерности размещения, основы прогноза и поисков, оценка перспектив / А.В. Драгомирецкий; Мин-во образования и науки Украины.ОНУ им.И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2001. – 228с. – ISBN 966-549-563-1
460674
  Пономаренко М.Ф. Золотоноша / М.Ф. Пономаренко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 79с. : іл.
460675
  Капустін К. Золотоординський час на землях Середнього Подніпров"я // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 6 (26). – С. 56-58. – ISSN 1819-7329
460676
  Моця О.П. Золотоординські "темні" віки на землях Південної Русі: історично-археологічний контекст // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-37. – ISSN 0235-3490
460677
  Єльников М.В. Золотоординські часи на українських землях / Михайло Єльников. – Київ : Наш час, 2008. – 192 с. : іл. – На обкл.: Ліс і степ : протистояння світів. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-09-5
460678
  Єльников М.В. Золотоординські часи на українських землях / Михайло Єльников. – Київ : Наш час, 2008. – 176 с. : іл. – На обкл.: Ліс і степ: протистояння світів. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-93-3
460679
  Егоров В.Л. Золотоордынский город. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00.,07.00.06 / Егоров В.Л.; МГУ. – М, 1973. – 24л.
460680
  Рабинович Г.Х. Золотопромышленность Енисейской губернии в конце 19 -- начале 20 вв. : Автореф... канд.ист.наук: / Рабинович Г.Х.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1964. – 25л.
460681
  Серебровский А.П. Золотопромышленность Соединненных Штатов. / А.П. Серебровский. – 3-е изд. – М-Л, 1931. – 294с.
460682
  Бритаев С.А. Золоторогий олень / С.А. Бритаев. – Орджоникидзе, 1964. – 455 с.
460683
  Ружина В.А. Золоторожденной кометой / В.А. Ружина. – Кишинев, 1988. – 153с.
460684
   Золоторудная минерализация Хаак-Саирского золото-кварцевого рудопроявления в лиственитах (Западная Тува) / Р.В. Кужугет, В.В. Зайков, В.И. Лебедев, А.А. Монгуш // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1693-1712 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1710-1712. – ISSN 0016-7886
460685
  Грінченко О. Золоторудні родовища протерозойських орогенних комплексів Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-25. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті головні прояви золоторудної мінералізації в протерозойських структурах Українського щита. Наведений аналіз геологічних і мінералого-геохімічних ознак золоторудної мінералізації і можливого співставлення з орогеннним типом ...
460686
   Золоторудное месторождение Та Нанг в черносланцевых толщах Центрального Вьетнама / Чан Туан Ань, И.В. Гаськов, Чан Чонг Хоа, А.С. Борисенко, А.Э. Изох // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1797-1812 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1811-1812. – ISSN 0016-7886
460687
   Золоторудное поле Колар (Индия). – Москва : Наука, 1988. – 231с.
460688
  Балашова С.П. Золоторудные месторождения Японии. / С.П. Балашова. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 23с.
460689
   Золоторудные поля Северного Казахстана. – Алма-Ата, 1971. – 167с.
460690
  Амирян Ш.О. Золоторудные формации Армянской ССР / Ш.О. Амирян. – Ереван, 1984. – 303с.
460691
   Золоторудные формации Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1969. – 140с.
460692
   Золоторудные формации и геохимия золота Верхояно-Чукотской складчатой области. – Москва : Наука, 1975. – 335с.
460693
  Коломієць В.Р. Золотосинь : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1992. – 230 с.
460694
   Золотослів. – К., 1992. – 158с.
460695
  Сагач Г.М. Золотослів : Hавч. посіб. для серед. і вищих навч. закладів Укра ни / Г.М. Сагач. – Київ : Райдуга, 1993. – 368с. – ISBN 5-7707-4823-0
460696
  Сагач Г.М. Золотослів : у 2-х ч.: нрестоматія з риторики для середніх і вищ.навчальних закладів України / Г.М. Сагач. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Київ : Школяр. – ISBN 966-7201-14-7
Ч. 1. – 1998. – 253с. – Бібліогр.С.408-414
460697
  Сагач Г.М. Золотослів : у 2-х ч.: навч. посіб. з риторики для серед. і вищих навч. закладів Укра ни / Г.М. Сагач. – Київ : Школяр. – ISBN 966-7201-21-X
Ч. 2. – 1998. – 413с.
460698
   Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі. – К., 1988. – 294с.
460699
  Рябокляч І.П. Золототисячник / І.П. Рябокляч. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 232 с.
460700
  Рябокляч І.П. Золототисячник / І.П. Рябокляч. – Київ : Радянська Україна, 1949. – 129 с.
460701
  Цимбала Лада Іванівна Золототкацтво Галичини 18 - першої третини 20 ст. (Історія, типологія, художньо-стильові особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Цимбала Л.І.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
460702
  Рябокляч И. Золототысячник / И. Рябокляч. – Москва : Художественная литература, 1949. – 129 с.
460703
  Гайворонский А.И. Золотые архивные россыпи / А.И. Гайворонский. – Воронеж, 1971. – 264с.
460704
  Глебов А.Г. Золотые берега / А.Г. Глебов. – М., 1947. – 64с.
460705
  Радимов П.А. Золотые будни / П.А. Радимов. – М., 1984. – 128с.
460706
  Горелов И.П. Золотые букашки / И.П. Горелов. – М, 1957. – 279с.
460707
  Сейфулина Л. Золотые буквы / Л. Сейфулина. – М.-Л., 1927. – 110с.
460708
  Шестакова Ю.А. Золотые ворота / Ю.А. Шестакова. – Хабаровск, 1954. – 255с.
460709
  Головченко И.Х. Золотые ворота / И.Х. Головченко, А.Г. Мусиенко. – М.
кн. 1. – 1965. – 382с.
460710
  Шуртаков С.И. Золотые ворота / С.И. Шуртаков. – Москва, 1968. – 143с.
460711
  Софронов Н.С. Золотые ворота / Н.С. Софронов. – Ярославль, 1970. – 63 с.
460712
  Гордеев С.М. Золотые ворота / С.М. Гордеев. – К, 1971. – 83с.
460713
  Олейник Б.И. Золотые ворота : Поэма / Б.И. Олейник; Авториз. пер. с укр. Л. Смирнова. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 39с.
460714
   Золотые ворота : сборник. – Москва : Современник, 1985. – 431с. – (Сердце России)
460715
  Высоцкий С.А. Золотые ворота в Киеве / С.А. Высоцкий. – Київ : Наукова думка, 1982. – 127с.
460716
  Хинкулов Л.Ф. Золотые ворота Киева / Л.Ф. Хинкулов. – Киев, 1988. – 180с.
460717
  Хамид Ташпулат Золотые ворота. / Хамид Ташпулат. – Ташкент, 1975. – 43с.
460718
  Головченко И.Х. Золотые ворота; Черное солнце : Тетралогия. Романы / И.Х. Головченко, А.Г. Мусиенко. – Москва : Советский писатель
кн. 1. – 1985. – 688с.
460719
  Толмачев Р. Золотые гербы для врачей-отличников // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 3
460720
  Сальников А.А. Золотые глубины / А.А. Сальников. – Фрунзе
2. – 1958. – 178с.
460721
   Золотые гольцы: сб. прозы и стихов. – М., 1986. – 268с.
460722
  Бабенко В.Г. Золотые горы / В.Г. Бабенко. – Харьков, 1963. – 103с.
460723
  Фаик. Золотые гроздья Шемахи : стихи и поэмы / Фаик. – Москва : Советский писатель, 1984. – 143 с.
460724
  Богданов В. Золотые Звезды дальневосточных пограничников / В. Богданов, В. Попов. – Хабаровск, 1968. – 160с.
460725
   Золотые звезды забайкальцев. Очерки о наших земляках - Героях Сов. Союза.. – Иркутск, 1966. – 159с.
460726
   Золотые звезды земли воронежской: док. и материалы о Героях Соц. Труда Воронеж. обл (1943-1988 гг.). – Воронеж, 1989. – 349с.
460727
  Долгов А И. Золотые звезды калининцев / А И. Долгов. – 2-е изд. – М, 1969. – 566с.
460728
  Рощин И.И. Золотые звезды комсоргов / И.И. Рощин. – М, 1977. – 176с.
460729
   Золотые звезды курян. Сб. очерков, докум. и материалов. – Воронеж, 1966. – 368с.
460730
   Золотые звезды Полесья: очерки о Героях Сов. Союза. – К., 1972. – 471с.
460731
   Золотые звезды Полесья: очерки о Героях Сов. Союза. – 3-е изд, испр. и доп. – К., 1985. – 523с.
460732
   Золотые Звезды Прикамья. – 3-е изд., доп. – Пермь, 1974. – 487с.
460733
   Золотые звезды свердловчан. Сб. очерков и воспоминаний о свердловчанах - Героях Сов. Союза. – Свердловск, 1967. – 442с.
460734
   Золотые Звезды северян. Биогр. очерки. – Архангельск, 1967. – 262с.
460735
   Золотые Звезды Чечено-Ингушетии. Очерки о Героях Сов. Союза. – Грозный, 1964. – 312с.
460736
  Калугин Н.К. Золотые зерна дружбы / Н.К. Калугин. – М., 1984. – 144с.
460737
  Семин А.С. Золотые зерна. / А.С. Семин. – Москва : Современник, 1983. – 207 с.
460738
   Золотые зерна. Статьи, очерки, репортажи о Донецкой жатве-76. – Донецк, 1976. – 103с.
460739
   Золотые зерна: сб. очерков. – М., 1976. – 367с.
460740
  Северин Г.М. Золотые и платиновые монеты Российской империи 1701-1911 : Коллекция всех известных видов монет / Г.М. Северин; Пер. с англ. Л.В.Цыкаловой. – Москва : Профиздат, 2001. – 96с. – ISBN 5-235-0156-0
460741
   Золотые и серебряные изделия русских мастеров XVIII - начала ХХ века. – М., 1981. – 17с.
460742
   Золотые имена: сб. очерков. – М., 1975. – 168с.
460743
   Золотые имена: сб. очерков. – М., 1980. – 143с.
460744
  Анохин В.А. Золотые индикации монет из раскопок некрополя Херсонеса / В.А. Анохин, Н.А. Сон // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 92-95. – ISSN 2227-4952
460745
   Золотые искорки. Повести, рассказы, очерки для детей. – вып. 5. – Новосибирск, 1956. – 240с.
460746
   Золотые искорки. Повести, рассказы, очерки, стихи для детей. – вып. 4. – Новосибирск, 1955. – 256с.
460747
   Золотые искорки. Повести, рассказы, стихи, очерки для школьников. – вып. 6. – Новосибирск, 1957. – 210с.
460748
   Золотые искорки. Повести, рассказы, стихи, очерки для школьников. – вып. 7. – Новосибирск, 1958. – 200с.
460749
  Зуев А.Н. Золотые искры / А.Н. Зуев. – М., 1961. – 156с.
460750
  Куценко Я.Г. Золотые килограммы / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – М., 1968. – 240с.
460751
  Пермяк Е.А. Золотые колечки / Е.А. Пермяк. – М., 1984. – 192с.
460752
   Золотые колокола: слово о Вьетнаме говорят вьет. прозаики разных поколений и молодые поэты, а также сов. журн. и худ.. – М., 1985. – 287с.
460753
  Медведев Владимир Золотые колосья и золотой телец : публицистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 3. – С. 175-184. – ISSN 0012-6756
460754
  Мамлеев Д.Ф. Золотые кольца Рима / Д.Ф. Мамлеев, Н.Д. Кручинин. – М., 1960. – 112с.
460755
  Харламова А.М. Золотые комнаты дома Демидовых в Москве / А.М. Харламова. – Москва, 1955. – 15с.
460756
  Белоусова Л.Е. Золотые коньки с бриллиантами / Л.Е. Белоусова. – Москва, 1971. – 255с.
460757
  Мас"уди Золотые копи и россыпи самоцветов : История Аббасидской династии: 749-947 гг. / Мас"уди; Пер. с арабского, примечания, комментарии Д.В.Микульского. – Москва : Наталис, 2002. – 800с. – (Восточная коллекция). – ISBN 5-8062-0058-2
460758
  Гринин Е.И. Золотые коронки / Е.И. Гринин. – Волгоград, 1962. – 175с.
460759
  Даррелл Д. Золотые крыланы и розовые голуби / Д. Даррелл. – Москва, 1981. – 128с.
460760
  Даррел Д. Золотые крыланы и розовые голуби. / Д. Даррел. – М, 1981. – 128с.
460761
  Больных А.Г. Золотые крылья дракона / А.Г. Больных. – Свердловск, 1990. – 220с.
460762
  Исбах А.А. Золотые кувшинки / А.А. Исбах. – М, 1957. – 192с.
460763
  Панферов Р.В. Золотые лады: Стихи. / Р.В. Панферов. – Тула, 1984. – 97с.
460764
   Золотые лекции русского мира [Электронный ресурс] / Фонд "Русский мир" ; [пред. фонда В. Никонов]. – [Б. г. : б. и.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – На обл.: Медиатека фонда "Русский мир" радио. - Загл. з этикетки контейнера


  Содерж.: Современный русский язык ; Язык и жизнь. Слово правит миром ; Деловая речь и ее особенности ; Межъязыковая и межкультурная коммуникация, как средство противодействия агрессии, ксенофобии и терроризму ; О пользе внимательного и вдумчивого ...
460765
  Касаткин П.Е. Золотые ливни / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1961. – 72с.
460766
  Умарбеков У. Золотые листья : повести и рассказы / У. Умарбеков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 304 с.
460767
   Золотые магистрали. Земля и воля [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4 : 3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории ; Фильм 1, Фильм 2)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
460768
  Штрубов В.Н. Золотые мгновенья поля / В.Н. Штрубов. – М, 1986. – 108с.
460769
  Гаврилин В.М. Золотые медали / В.М. Гаврилин. – М., 1960. – 32с.
460770
  Кулинкович К.А. Золотые медали белорусских спортсменов / К.А. Кулинкович. – Минск, 1962. – 43с.
460771
  Викторов В.Я. Золотые медали. / В.Я. Викторов. – Москва, 1955. – 184с.
460772
  Итс Р.Ф. Золотые мечи и колодки невольников / Р.Ф. Итс. – Москва : Наука, 1976. – 219 с. – (Культура народов Востока)
460773
  Итс Р.Ф. Золотые мечи и колодки невольников: ист.-этн. роман / Р.Ф. Итс. – Хабаровск, 1983. – 192 с.
460774
  Причард К.С. Золотые мили / К.С. Причард. – Москва, 1949. – 404 с.
460775
  Причард К.С. Золотые мили / К.С. Причард. – М., 1954. – 472с.
460776
  Причард К.С. Золотые мили / К.С. Причард. – М., 1958. – 481с.
460777
  Причард К.С. Золотые мили / К.С. Причард. – М., 1985. – 512с.
460778
  Меляев Х. Золотые монеты / Х. Меляев. – М., 1981. – 368с.
460779
  Кучерявенко В.Т. Золотые насечки / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1946. – 37с.
460780
  Кучерявенко В.Т. Золотые насечки / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1982. – 319с.
460781
  Пасховер А. Золотые наши // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 40 (121), 28 октября 2016. – С. 24-27. – ISSN 2305-3364


  Топ 100 самых богатых украинцев. "Падение стоимости активов самых богатых соотечественников - это зеркало украинской действительности, что отражант все пороки и доблести сжимающнгося, как шагреневая кожа, капитализма".
460782
  Клименченко Ю.Д. Золотые нашивки / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1970. – 343с.
460783
  Солнцева Н. Золотые нити : Роман / Наталья Солнцева. – Харьков : Фолио, 2002. – 414с. – (Интрига). – ISBN 966-03-1694-1


  Тянущаяся из глубины веков цепочка страшных преступлений, связанных с таинственной статуэткой смеющегося Будды, не обрывается и в наши дни
460784
  Гонтмахер П.Я. Золотые нити на рыбьей коже / П.Я. Гонтмахер. – Хабаровск, 1988. – 127с.
460785
  Назаров А. Золотые огни : стихотворения / А. Назаров; пер. с узб. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 77с.
460786
  Панченко П. Золотые огни. / П. Панченко. – Баку, 1948. – 232с.
460787
  Гвоздев Г.Б. Золотые огоньки / Г.Б. Гвоздев. – Смоленск, 1961. – 196с.
460788
  Фрис Аня Золотые памятники. На века // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 82-88 : фото. – ISSN 1029-5828
460789
  Ананьев Г.А. Золотые патроны / Г.А. Ананьев. – Москва, 1971. – 96с.
460790
  Стаут Р. Золотые пауки / Р. Стаут. – Тбилиси, 1990. – 576с.
460791
  Стаут Р. Золотые пауки / Р. Стаут. – К, 1993. – 430с.
460792
  Шефер Э.Х. Золотые персики Самарканда : Книга о чужеземных диковинах в империи Тан / Э.Х. Шефер; АН СССР; Отд. истории. Институт востоковедения. Гос. Эрмитаж. – Москва : Наука, 1981. – 608с. : ил. – Библиогр,: с. 467-495. – (Культура народов Востока : Материалы и исследования)
460793
  Караматов С. Золотые пески : роман / С. Караматов. – Москва, 1981. – 352 с.
460794
  Чехов Н.М. Золотые покосы / Н.М. Чехов. – Л, 1978. – 95с.
460795
  Берлин Джереми Золотые потомки серебряного карася. Фантастическое разнообразие форм - результат длительной селекции // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 56-57 : фото
460796
  Стариков В.А. Золотые просеки. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1961. – 151с.
460797
  Стариков В.А. Золотые просеки. / В.А. Стариков. – М, 1970. – 159с.
460798
  Ларионов А.М. Золотые ракеты / А.М. Ларионов. – Л, 1976. – 272с.
460799
  Кабыш И. Золотые ранеты // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
460800
  Соколова М.Н. Золотые рельсы. / М.Н. Соколова. – М., 1965. – 94с.
460801
  Шляхов В.И. Золотые россыпи / В.И. Шляхов. – Алма-Ата, 1966. – 368с.
460802
  Винниченко В. Золотые россыпи / В. Винниченко. – Минск : Полифакт, 1991. – 132с. – ISBN 5-7815-1477-5
460803
  Монастырный Л.П. Золотые россыпи. / Л.П. Монастырный. – Махачкала, 1962. – 190с.
460804
   Золотые россыпи. О тебе, человек. Мысли, афоризмы, нар. мудрость. – 6-е изд., стереотип. – Одесса, 1967. – 316с.
460805
   Золотые россыпи. О тебе, человек. Мысли, афоризмы, нар. мудрость. – 7-е изд., стереотип. – Одесса, 1968. – 316с.
460806
  Левин Л.Д. Золотые россыпи. Пьеса / Л.Д. Левин. – М., 1951. – 24с.
460807
  Левин Л.Д. Золотые россыпи. Пьеса / Л.Д. Левин. – М., 1958. – 37с.
460808
  Михеев В.М. Золотые россыпи: Роман, рассказы, очерки. / В.М. Михеев. – Иркутск, 1984. – 543с.
460809
  Смотров М.К. Золотые руки / М.К. Смотров. – Ростов-на-Дону, 1948. – 22с.
460810
  Розман М.Д. Золотые руки / М.Д. Розман. – М, 1951. – 76с.
460811
  Лыюров А.А. Золотые руки / А.А. Лыюров. – Сыктывкар, 1960. – 112с.
460812
  Федоров Е.А. Золотые руки / Е.А. Федоров. – Л., 1962. – 212с.
460813
  Фролов М.А. Золотые руки. / М.А. Фролов. – Енакиево, 1947. – 46с.
460814
  Ленцов В.А. Золотые сети осени / В.А. Ленцов. – М, 1988. – 109с.
460815
  Белая Л.А. Золотые слова / Л.А. Белая. – М., 1979. – 214с.
460816
  Белая Л.А. Золотые слова / Л.А. Белая. – М., 1980. – 207с.
460817
  Лим Су Золотые слова корейского народа / Лим Су. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. – 360 с. – ISBN 5-288-03241-6
460818
  Иванченко Р.П. Золотые стремена / Р.П. Иванченко. – М, 1990. – 319с.
460819
  Емельянова Т.И. Золотые травы России / Т.И. Емельянова. – Горький, 1973. – 80с.
460820
  Радичев Б.Л. Золотые трамваи / Б.Л. Радичев. – Донецк, 1970. – 79с.
460821
   Золотые трубы племени ляп-ляп. Рассказы. – М., 1948. – 65с.
460822
  Василенко И.Д. Золотые туфельки / И.Д. Василенко. – Москва, 1958. – 126с.
460823
  Засецкая И.П. Золотые украшения гуннской эпохи / И.П. Засецкая. – Л., 1975. – 79с.
460824
   Золотые умельцы России. Стихи, песни, сказы и легенды о тульских оружейниках. – Тула, 1962. – 86с.
460825
  Куняев С. Золотые холмы / С. Куняев. – Тбилиси, 1971. – 216с.
460826
  Чигарева З.А. Золотые холмы детства / З.А. Чигарева. – Кемерово, 1970. – 147с.
460827
  Осипов Ю. Золотые черепашки / Составители и переводчики Ю.Осипов и Б.Рифтин. Пересказали для детей Н.Гессе и З.Задунайская. – Москва : Советская Россия, 1962. – 120 с.
460828
  Сысоев В.Д. Золотые шайбы / В.Д. Сысоев. – М., 1965. – 131с.
460829
  Егорова Н.Н. Золотые шары / Н.Н. Егорова. – М., 1984. – 47с.
460830
  Буйских А.В. Золотые ювелирные изделия из Ольвии / А.В. Буйских, А.А. Денисова, А.В. Ивченко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 63-79. – ISSN 2227-4952
460831
  Москвкин В.Ф. Золотые яблоки / В.Ф. Москвкин. – Ярославль, 1974. – 304с.
460832
  Тублин В.С. Золотые яблоки Гесперид. / В.С. Тублин. – Л., 1976. – 126с.
460833
  Тублин В.С. Золотые яблоки Гесперид; Доказательства; Телефонный звонок в день рождения брата. / В.С. Тублин. – Л., 1987. – 398с.
460834
  Богданова Светлана Золотым путем России предлагают проехать из Москвы в Санкт-Петербург организаторы нового маршрута : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 63 : Фото
460835
  Репсон А.Г. Золотыми буквами по белому мрамору / А.Г. Репсон. – Таллин, 1982. – 279с.
460836
  Щербаков Б.В. Золотыми тропами осени. / Б.В. Щербаков. – Алма-Ата, 1983. – 128с.
460837
  Хускивадзе Л.З. Золотых дел мастерская при дворе Левана Дадиани. (Очерк истории груз. чеканного искусства XVII в.) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 825 / Хускивадзе Л.З.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 15л.
460838
  Леонтьев Н.П. Золотых слов мастер / Н.П. Леонтьев. – М, 1977. – 128с.
460839
  Лассе В. Золоченые шиповки / В. Лассе. – М, 1979. – 136с.
460840
  Григоренко П.Б. Золочів / П.Б. Григоренко. – 2-е вид., доп. – Х., 1977. – 63с.
460841
  Петринка Л.В. Золочів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 68-70 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
460842
  Романюк М. Золочівська округа ОУН у національно-визвольному русі (1937-1953) / Михайло Романюк ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : [б. в.], 2016. – 606, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-358, в додатках: с. 359-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7988-9
460843
  Чобіт Д. Золочівський замок / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2011. – 47, [1] с. : кольор. фот. – ISBN 966-7544-54-6
460844
   Золочівщина : Минуле і сучасне. Розвідки, спомини, публікації, пам"ятки, постаті. – 2-ге вид. – Львів : Мс, 2006. – 760с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8461-36-3
460845
   Золошлаковые материалы и золоотвалы. – М., 1978. – 295с.
460846
  Гершкович А.А. Золтан Фабри / А.А. Гершкович. – М., 1969. – 151с.
460847
  Саянов В.М. Золтая Олекма / В.М. Саянов. – М., 1934. – 64с.
460848
   Золті ключі. – К., 1964. – 148с.
460849
  Рождественский В.А. Золтое веретено / В.А. Рождественский. – Л., 1921. – 60с.
460850
  Перро Ш. Золушка / Ш. Перро. – Москва ; Ленинград, 1949. – 23 с.
460851
  Перро Ш. Золушка / Ш. Перро. – Якутск, 1980. – 16с.
460852
  Перро Ш. Золушка / Ш. Перро. – Москва, 1985. – 32с.
460853
  Донцова Д.А. Золушка в шоколаде : роман ; Верхом на "Титанике" : главы из нового романа ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-20894-4
460854
  Моравская М. Золушка думает / М. Моравская. – Птгр. – 105с.
460855
  Синицына Л. Золушка из Нау // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 166-176. – ISSN 0012-6756
460856
  Коротеева Л.А. Золушка становится принцессой / Л.А. Коротеева. – М., 1992. – 287с.
460857
  Кирсанов С. Золушка. Поэма всех сказок в двенадцати главах и трех загадках с ключем. / С. Кирсанов. – М., 1936. – 134с.
460858
  Суровцов В.В. Золы и шлаки как сырье для производства стройматериалов. / В.В. Суровцов. – М-Л, 1933. – 62с.
460859
  Барбюс Анри Золя / Барбюс Анри. – М.-Л., 1933. – 222с.
460860
  Пузиков А.И. Золя / А.И. Пузиков. – М, 1969. – 271с.
460861
  Иваницкий Владимир Борисович ЗОЛЬ-ГЕЛЬ переход и диффузия жидкостей в полимерных гелях на основе тетраортосиликата : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Иваницкий Владимир Борисович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 192л. – Бібліогр.:л.170-192
460862
  Семченко Г Золь-гель процесс в керамической технологии / Г Семченко. – Харків, 1997. – 144с. – ISBN 5-7763-8821-Х
460863
  Журавльов Ігор Захарович Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему : Автореф. дис ... кандидата хімічних наук: 02.00.11 / Журавльов І.З.; НАНУ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
460864
  Подденежный Е.Н. Золь-гель синтез оптического кварцевого стекла / Е.Н. Подденежный, А.А. Бойко ; М-во образования Респ. Беларусь. Учреждение образования "Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого". – Гомель : Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого,, 2002. – 210с. – ISBN 985-420-129-5
460865
  Іваніцький В.Б. Золь - гель перехід і дифузія рідин у полімерних гелях на основі тетраортосилікату. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.14 / Іваніцький В.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
460866
  Прокопов Д.Є. Зольгер (Solger) Карл Вільгельм Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 427-430. – ISBN 966-316-069-1
460867
   Зона : стихи / [сост. и авт. вступ. ст. Н. Домовитов ; худож. Н. Горбунов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 572, [1] с. : ил. ; 14х8,5 см. – Миниатюрное издание
460868
   Зона : Громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в"язнів і репресованиих. – Київ, 1991-
№ 4. – 1993
460869
   Зона : Громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в"язнів і репресованиих. – Київ, 1991-
№ 10. – 1995
460870
   Зона : Громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в"язнів і репресованиих. – Київ, 1991-
№ 11. – 1996
460871
   Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в"язнів і репресованиих. – Київ, 1991-
№ 12. – 1997
460872
   Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в"язнів і репресованиих. – Київ, 1991-
№ 13. – 1998
460873
   Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в"язнів і репресованих. – Київ, 1991-
№ 14. – 1999
460874
   Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в"язнів і репресованиих. – Київ, 1991-
№ 15. – 2001
460875
   Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства політичних в"язнів і репресованиих. – Київ, 1991-
№ 16. – 2002
460876
   Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса : Сімекс-принт, 1996-. – ISBN 978-966-2601-32-9
Вип. 27. – 2011. – 291 с.
460877
  Мясникова Н.А. Зона аэрации полуаридных областей. Водно-солевой режим грунтов на примере Терско-Кумского междуречья / Н.А. Мясникова. – Москва : Наука, 1970. – 200с.
460878
  Соболев Ю.А. Зона Байкало-Амурской магистрали: пути экономического развития / Ю.А. Соболев. – Москва : Мысль, 1979. – 227 с.
460879
  Беренштейн Л.Е. Зона бури / Л.Е. Беренштейн. – К, 1976. – 150с.
460880
  Забелин И.М. Зона взрывов / И.М. Забелин. – Москва, 1960. – 144с.
460881
  Войцицький М. Зона відчудження: під наглядом учених університету її флора і фауна // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Проф. каф. біохімії біолог. ф-ту розповідає про проблеми розробки довготермінових прогнозів та ефективних засобів зменшення негативного впливу радіації після аварії на Чорнобильській АЕС, над якими працюють практично всі природничі ф-ти, у т.ч. і ...
460882
  Хрієнко М. Зона відчуження - зона тяжіння // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 12


  "Атака журналістки Ковалевської за місяць до вибуху". Про технічний експеримент на атомному реакторі 4-го енергоблоку 26 квітня 1986 року.
460883
  Шестопалов В. Зона відчуження чи тяжіння? Про деякі перспективи й ризики Чорнобильської зони відчуження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 березня - 1 квітня (№ 11). – С. 12


  Органи державної влади вирішили широко відзначити 30-ту річницю Чорнобильської катастрофи. Верховна Рада України ухвалила постанову про вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). Президент підписав указ про заходи ...
460884
  Смирнова К. Зона вільної торгівлі між Україною та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі: правовий аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 19-22


  Про процеси міжнародного співробітництва.
460885
  Гриневич О.С. Зона вільної торгівлі у межах СНД як чинник підвищення рівня економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 402-405
460886
  Чужиков В.І. Зона вільної торгівлі України та ЄС: аналіз потенційних наслідків // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 106-111. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
460887
  Сібекіна А.Ю. Зона вільної торгівлі як найважливіший чинник ефективної динамізації економіко-інтеграційних процесів України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 59-67
460888
  Муравйов В. Зона вільної торгівлі як основа економічної інтеграції України у Європейський Cоюз // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 9-21. – ISSN 1026-9932
460889
  Березовська І.А. Зона вільної торгівлі як складова Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 36-43


  На основі аналізу оприлюденого тексту проекту Угоди про асоціацію ав- тором досліджуються правові засади майбутньої зони вільної торгівлі України з Євросоюзом. Зокрема, аналізуються вимоги ГАТТ/СОТ до функціонування зон вільної торгівлі та положення ...
460890
  Глущевська А. Зона вільної торгівлі як фактор розвитку інтеграційних процесів України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 11-14. – бібліогр. в кінці ст.


  Про необхідність створення ЗВТ між Україною та ЄС свідчить незмінна тенднція до збільшення обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з ЄС.
460891
  Плоткин В.В. Зона влияния неоднородности среды и поля при магнитотеллурическом зондировании / В.В. Плоткин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 140-149 : рис. – Библиогр.: с. 148-149. – ISSN 0016-7886
460892
  Дмитрієва К.Є. Зона впливу ресторанного господарства м. Києва на прилеглі території // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 118-121
460893
  Максимов А.А. Зона вредности водяной крысы / А.А. Максимов. – Новосибирск, 1967. – 60с.
460894
  Бабаева Дина Зона выживания / Бабаева Дина, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 104-119 : фото
460895
  Соколовская Зона высокого напряжения / Соколовская, В..А. – Горький, 1987. – 254с.
460896
  Яхонтова Л.К. Зона гипергенеза рудных месторождений / Л.К. Яхонтова, А.П. Грудев. – Москва : Московский университет, 1978. – 319с.
460897
  Яхонтова Л.К. Зона гипергенеза рудных месторождений как биокосная система / Л.К. Яхонтова, Л.Г. Нестерович. – Москва, 1983. – 57с.
460898
  Берзин Н.А. Зона Главного разлома Восточного Саяна / Н.А. Берзин. – М, 1967. – 148с.
460899
  Сремац С. Зона Замфирова. Приповетка / С. Сремац. – Суботица, 1955. – 170с.
460900
  Фиксин С.А. Зона затопления / С.А. Фиксин. – Фрунзе, 1969. – 80с.
460901
  Ильченко Л.А. Зона комфорта / Л.А. Ильченко. – Л., 1989. – 220с.
460902
  Хохлов Н.П. Зона мира. / Н.П. Хохлов. – М., 1958. – 40с.
460903
  Граховский С.И. Зона молчания : повести, рассказы / С.И. Граховский. – Москва : Советский писатель, 1991. – 347 с.
460904
  Крайнікова Т. Зона найближчого розвитку інформаційних інтересів медіаспоживачів: обгрунтування поняття в теорії масової комунікації // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 42-47
460905
  Крайнікова Т.С. Зона найближчого розвитку інформаційних інтересів медіаспоживачів: обґрунтування поняття в теорії соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 234-238


  Стаття базується на результатах соціологічних досліджень провідних установ України стосовно взає модії українських медіа та медіаспоживачів. Автор звертає увагу на необхідність проведення комплексних заходів, які б охопили все коло інформаційних ...
460906
  Сумишин М. Зона недосяжності : проза: повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 31-105. – ISSN 0868-4790
460907
  Эгарт М. Зона непроницаемости. / М. Эгарт. – М., 1946. – 208с.
460908
  Трошичев О.А. Зона неустойчивой радиации и ее эффекты на земной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Трошичев О.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 17л.
460909
  Аубакирова Р.Б. Зона окисления Джезказгана : Автореф. дис. ... наук / Аубакирова Р.Б. ; АН Каз.ССР, Инст. геол. наук им.К.И. Сатпаева. – Алма-Ата, 1967. – 23 с.
460910
  Смирнов С.С. Зона окисления сульфидных месторождений / С.С. Смирнов. – Л.-М., 1936. – 292с.
460911
  Смирнов С.С. Зона окисления сульфидных месторождений / С.С. Смирнов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 336с.
460912
  Смирнов С.С. Зона окисления сульфидных месторождений / С.С. Смирнов. – 3-е изд. – М.-Л., 1955. – 332с.
460913
  Чухров Ф.В. Зона окисления сульфидных месторождений степной части Казахстана / Ф.В. Чухров, 1950. – 244с.
460914
  Аммосов И.И. Зона окисления углей : Методика определения глубины зоны окисления / И.И. Аммосов. – Москва : Наука, 1965. – 90с.
460915
  Сікорська О.О. Зона перетину потенційних функцій з функціонально-семантичною категорією персональності // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 50-54


  Статтю присвячено вивченню особливостей взаємодії функцій потенційності з функціями персональності. Аналізуються можливі варіанти вираження можливості/неможливості та необхідності з погляду зв"язку дії з конкретним діячем (особою).
460916
  Маркарян Р.В. Зона Персидского залива: пробл., перспективы. / Р.В. Маркарян. – М., 1986. – 154с.
460917
  Нома Х. Зона пустоты / Х. Нома. – М, 1960. – 376с.
460918
  Черноголовина Г.В. Зона риска / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1981. – 288с.
460919
  Дятлов В.С. Зона риска / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1984. – 286с.
460920
  Закерман Кэтрин Зона риска : охрана природы // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 40 : Фото
460921
  Онищенко О. Зона самообману = Найважливішим інструментом забезпечення якості освіти має стати прозорість і громадський контроль // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 жовтня (№ 36/37). – С. 12


  Новий закон про вищу освіту набрав чинності. Що ми розуміємо під "якістю"? Чи створено в нас національну систему забезпечення якості, якій можна довіряти? Протягом трьох років Міжнародний консорціум університетів, до якого входять виші України, ...
460922
  Шумский Н. Зона свободной торговли в СНГ: формирование и перспективы развития // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 111-124. – ISSN 0207-3676
460923
  Кухарская Н.А. Зона свободной торговли Украина - ЕС: перспективы и риски имплементации // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 39-47. – ISSN 1993-6788
460924
  Либман А. Зона свободных инвестиций / А. Либман, Б. Хейфец // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 59-74. – ISSN 0207-3676
460925
  Низовцев В.А. Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 24-27 : Фото. – ISSN 0016-7207
460926
   Зона Сталинградского канала (северная часть Прикаспийской низменности) : Природные условия, нар. хоз, преобразование природы, эконом. освоение и гидротех. строительство. Библиограф. указ. – Алма-Ата, 1953. – 182с.
460927
  Низовцев В.А. Зона степей : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-6 : Фото. – ISSN 0016-7207
460928
   Зона Туркменского канала и районы к ней прилегающие. – Ташкент, 1951. – 32с.
460929
   Зона ударного действия. – М., 1974. – 151с.
460930
  Шмелев В.В. Зона франка и молодые государства Африки / В.В. Шмелев. – Москва, 1970. – 224 с.
460931
   Зона цунамі: туризм скоріше живий... : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 110 : Іл.
460932
  Широков В.С. Зона частных туманов. / В.С. Широков. – Фрунзе, 1982. – 107с.
460933
  Орлов В. Зона, свободная от ОМУ, на Ближнем Востоке: не откладывать поиск развязок // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 6-21. – ISSN 0130-9625
460934
   Зональна біостратиграфія палеогену України як основа вдосконалення стратиграфічних схем / Б.Ф. Зернецький, С.А. Люльєва, Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 68-77 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
460935
  Номіровський Д.А. Зональна керованість у кінцевий момент часу системами, щоописують динаміку в"язкої стратифікованої рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 46-50. – Бібліогр.: Літ.: 3 п. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання керованості систем в деяких під областях [omega]I області функціонування [omega]. Структура під областей залежить від "степеня еліптичності" операторів, які задають рівняння стану системи.
460936
   Зональная выставка "Советский Дальний Восток". Каталог. – Хабаровск, 1964. – 48с.
460937
   Зональная выставка Ленинград. Живопись, скульптура, графика, театр. декорат.-приклад. искусство. – Л., 1965. – 252с.
460938
   Зональная конференция XXIV литературоведческих кафедр универ-тов и педин-тов Поволжья: 1 конф. филологов Поволжского региона 13-15 мая 1994 г.. – Тверь
ч. 2. – 1995. – 158с.
460939
   Зональная стратиграфия балтийской юры по фораминиферам: методы анализа фораминиферовых зон. – Москва : Недра, 1985. – 131с.
460940
  Меледина С.В. Зональная стратиграфия и биогеография оксфорда Западной Сибири по аммонитам / С.В. Меледина, А.С. Алифиров, А.Н. Алейников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1521-1536 : рис. – Библиогр.: с. 1535-1536. – ISSN 0016-7886
460941
   Зональная стратиграфия по микроорганизмам и методы ее разработки: тез. докл.. – Л., 1986. – 236с.
460942
   Зональная тематическая худ. выставка "Советский Север". Живопись, скульптура, графика, монум., декорат.-приклад. и театр.-декорац. искусство. – Архангельск, 1964. – 63с.
460943
   Зональная худ. выставка "Подмосковье". Каталог. – М., 1980. – 116с.
460944
   Зональная худ. выставка "Советский юг". Живопись, скульптура, графика. Плакат. Декорат.-приклад., монум., и театр.-декорац. искусство. Каталог. – Ставрополь, 1970. – 109с.
460945
  Даценко Л.Н. Зональная шкала по вивипаридам для континентальных отложений верхнего кайнозоя Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-101 : табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0367-4290
460946
  Огар В.В. Зональні послідовності коралів башкирського ярусу Східної Європи : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 117-120. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Старографічні одиниці, що виділялися на підставі вивчення коралів (комплекси, зони), мають екосистемну природу, що проявляється в різкій зміні домінуючих викопних угрупувань. Аналіз найбільш вивчених розрізів башкирського ярусу Східної Європи - ...
460947
  Федорченко Т.П. Зональні риси екзогенних рельєфоутворюючих процесів Причорноморської низовини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 68-73. – Бібліогр.: 10 назв
460948
  Сминтина О.В. Зональність ранньопервісних культур: дослідження, факти, теорії / О.В. Сминтина; Одеський нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 308с. – ISBN 966-549-698-0
460949
   Зональність сучасних екзогенних процесів на території України та їх прояв у різних морфоструктурах / Ю.Л. Грубрін, А.І. Ланько, О.М. Маринич, М.І. Щербань // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 3-10. – Бібліогр.: 14 назв
460950
  Драбкова В.Г. Зональное изменение интенсивности микробиологических процессов в озерах / В.Г. Драбкова. – Москва : Наука, 1981. – 212 с.
460951
   Зональное перераспределение водных ресурсов: докл. сов., окт. 1977 г. Лаксенбург. – М., 1984. – 132с.
460952
  Клейменова Г.И. Зональное расчленение голоцена восточного побережья Финского залива и его значение для обоснования стратиграфии и палеогеографии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.693 / Клейменова Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 22л.
460953
   Зональное расчленение ордовикских отложений Сибири по пелагическим группам фауны / Н.В. Сенников, Т.Ю. Толмачева, О.Т. Обут, Н.Г. Изох, Е.В. Лыкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 761-781 : рис. – Библиогр.: с. 777-781. – ISSN 0016-7886
460954
   Зональное совещание-семинар заведующих кафедрами и ведущих препод. матем. вузов Белорусской, Латвийской, Литовской, Эстонской ССР и Калининградской обл. РСФСР (6.1987 Таллин). – Тарту
ч. 1. – 1987. – 184с.
460955
   Зональное совещание-семинар заведующих кафедрами и ведущих препод. матем. вузов Белорусской, Латвийской, Литовской, Эстонской ССР и Калининградской обл. РСФСР (6.1987 Таллин). – Тарту
ч. 2. – 1987. – 167с.
460956
  Бойко Г.Е. Зональность в нефтегазонакоплении. / Г.Е. Бойко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 126с.
460957
  Хейл А. Зональность ваналиево-уранового месторождения Бихтер-Крик, вблизи Уравана, Колорадо. / А. Хейл. – М., 1960. – 22с.
460958
   Зональность гидротермальных рудных месторождений : В 2-х тт. – Москва : Наука
Т.1 : Зональность месторождений олова, вольфрама, молибдена... – 1974. – 296с.
460959
   Зональность гидротермальных рудных месторождений : В 2-х тт. – Москва : Наука
Т.2 : Зональность колчеданных и золоторудных месторождений... – 1974. – 220с.
460960
   Зональность и глубинность оловянного оруденения = (на примере Кавалеровского района). – Москва : Наука, 1980. – 180с.
460961
   Зональность и условия локализации магматизма и рудных месторождений Сибири: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 184с.
460962
  Зарайский Г.П. Зональность и условия образования метасоматических пород / Г.П. Зарайский. – Москва : Наука, 1989. – 340с.
460963
  Витвицкий Г.Н. Зональность климата Земли / Г.Н. Витвицкий. – Москва : Мысль, 1980. – 253с.
460964
  Тутковский П. Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П. Тутковский. – 235-253с.
460965
  Тутковский П.А. Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ.. – Б. м. : б. и., 1910. – С. 235-253, 1 л. карт. – Отд. оттиск: Почвоведение, 1910, № 3, с. 235–253. Экз. деф., отсутств. с. 235-236. - Конволют. - Пер. с 9 оттисками работ Тутковского


  Содержание конволюта: 1. Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. - [1910] / П.А. Тутковский 2. Задачи и пределы географии : Вступ.лекция в Унвер.Св.Владимира 13 сентября 1913 г./ П.А. Тутковский; 3. Les Foraminiferes de la marne a Spondylus ...
460966
  Тутковский П.А. Зональность ландшафтов и почв в Волынской губернии // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
460967
  Тутковский П.А. Зональность ландшафтов и почв в Волынской губернии : Сообщ.на общем собр.О-ва Исслед.Волыни 20 ноября 1909 г. – Житомир : Электрич.тип.М.Дененмана, 1910. – 23с. – Оттиск из "Трудов" О-ва Исслед.Волыни, Т.2, 1910
460968
  Симонов Г.А. Зональность наиболее устойчивых минералов и ее применение при балансовых исследованиях почв / Г.А. Симонов. – Сыктывкар, 1982. – 49с.
460969
  Ермолкин В.И. Зональность нефтегазонакопления на платформенных территориях / В.И. Ермолкин. – М, 1986. – 185с.
460970
  Курчавов А.М. Зональность орогенных вулканитов Казахстана / А.М. Курчавов. – М, 1984. – 205с.
460971
   Зональность подземных вод Казахстана: сб. статей. – Алма-Ата, 1981. – 148с.
460972
   Зональность подземных вод платформенных и горноскладчатых областей: сб. науч. тр.. – Л., 1981. – 181с.
460973
  Ворошилов Н.А. Зональность распределения элементов в первичных ореолах и рудных телах а примере гидротермальных месторождений Средней Азии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.132 / Ворошилов Н.А.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1969. – 25л.
460974
  Силаев В.И. Зональность Саурей-Лекынтальбейского рудного узла и прогноз рудоносности Полярного Урала / В.И. Силаев. – Сыктывкар, 1982. – 34с.
460975
  Поползин А.Г. Зональность типов озер юга Обь-Иртышского бассейна (без Алтайской горной страны) : Автореф... доктор географ.наук: 690 / Поползин А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1969. – 39л. – Бібліогр.:с.36-38
460976
  Водопьянова Н.С. Зональность флоры Среднесибирского плоскогорья / Н.С. Водопьянова. – Новосибирск, 1984. – 157с.
460977
  Скатынский Ю.П. Зональность эндогенных геохимических ореолов одного из месторождений Советских Карпат : методы прикладной геохимии и петрофизики, геохимические поиски полезных ископаемых / Ю.П. Скатынский, И.М. Церман // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 94-99 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
460978
  Рундквист Д.В. Зональность эндогенных рудных месторождений / Д.В. Рундквист, И.С. Неженский. – Ленинград : Недра, 1975. – 224с.
460979
  Гуров Е.П. Зональные бомбы Ильинецкой импактной структуры // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-62 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
460980
  Исаков Ю.А. Зональные закономерности динамики экосистем / Ю.А. Исаков, Н.С. Казанская, А.А. Тишков; Отв. ред. Н.И. Базилевич, Д.В. Панфилов ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1986. – 148 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 142-149
460981
   Зональные интрузивы Тянь-Шаня и Памира: сб. статей. – Душанбе, 1979. – 211с.
460982
  Назаров Г.В. Зональные особенности водопроницаемости почв СССР / Г.В. Назаров. – Л., 1970. – 184с.
460983
   Зональные особенности населения наземных животных. – Москва, 1966. – 128с.
460984
  Исмагилов М.И. Зональные особенности экологии грызунов Центрального Казахстана. : Автореф... доктор биол.наук: / Исмагилов М.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биол.. – Алма-Ата, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
460985
  Афанасьев Я.Н. Зональные системы почв. / Я.Н. Афанасьев. – Горки, 1922. – 86с.
460986
  Терещенко В.М. Зональные спектрофотометрические стандарты : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терещенко В.М.; Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1972. – 10л.
460987
  Терещенко В.И. Зональные спектрофотометрические стандарты. Исследование распределения энергии в спектрах 109 звезд в абсолютных единицах / В.И. Терещенко, А.В. Харитонов. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 186 с.
460988
  Абросов В.Н. Зональные типы лимногенеза / В. Н. Абросов ; АН СССР, Геогр. о-во. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1982. – 144 с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 120-140
460989
  Вдовенко М.В. Зональные фораминиферовые схемы нижнего карбона западных регионов Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 75-84 : табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
460990
   Зональный и локальный прогноз нефтегазоносности пород осадочного чехла: сб. науч. тр.. – М., 1990. – 144с.
460991
  Грабовський С. Зондаж від агресора // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 грудня (№ 235/236). – С. 4


  Що означає виступ російського експерта щодо необхідності застосувати проти України "сирійський сценарій".
460992
  Иванов В.Г. Зондеркоманда на завтра: Из секрет. досье неофашизма. / В.Г. Иванов. – М., 1986. – 301с.
460993
  Борисенков Е.П. Зондирование атмосферы метеорологическими аэростатами / Е.П. Борисенков, Альтер-Залик, А.Д. Кузнецов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 176с.
460994
  Альтер-Залик Зондирование атмосферы с помощью аэростатов / Альтер-Залик. – Ленинград, 1981. – 70с.
460995
  Староватов А.А. Зондирование ионосферы при высокой мощности передатчика и спорадический слой Е над Казахстаном : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Староватов А.А. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
460996
  Куфуд О. Зондирование методом сопротивлений. / О. Куфуд. – М., 1984. – 270с.
460997
   Зондирование неоднородной плазмы электромагнитными волнами : пер. с итал. – Москва : Атомиздат, 1973. – 88 с.
460998
  Веретельник В.И. Зондирование распределения потенциала в диэлектрике электронами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Веретельник В.И.; Том. политехн. ин-т. – Томск, 1973. – 18л.
460999
  Кебуладзе Т.В. Зондирование сильных ударных волн в межпланетном пространстве по данным об эффекте возрастания интенсивности космических лучей перед форбуш-эффектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Кебуладзе Т.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
461000
  Корольков Ю.С. Зондирование становлением электромагнитного поля для поиска нефти и газа / Ю.С. Корольков. – Москва : Недра, 1987. – 114с.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,