Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
459001
  Баштовая Л.С. "... Е.Е. Викторовский станет в один ряд с величайшими математиками мира" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 5-8
459002
  Белорусец Сергей "Дыша над картофельным паром..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 91-95. – ISSN 0131-8136
459003
  Скорина Л. "Дюнами шлях мій - без краю" : (Збірка Яра Славутича "Оаза") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 75-88. – (Філологічні науки)
459004
  Беляев М.П. "Дюссельдорфская коровья война" и Вестфальский мир // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 158-164. – ISBN 978-966-136-196-5
459005
  Панченко В. "Дядьки отечества чужого..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 21


  Тарас Шевченко - про українську квазіеліту та "козака безверхого".
459006
  Панченко В. "Дядьки Отечества чужого..." (Тарас Шевченко про українську квазі-еліту і "козака безверхого") // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 253-261. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
459007
  Баришенко Л.І. "Дякую Богові, що дав мені народитися українцем". Презентація "Щоденників" О.Т.Гончара. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 34. – С. 28-36.
459008
  Горбаль М. "Дякую Богу, що мені вдалося усе те витримати, бо будь-коли міг написати "покаянну заяву"..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 131-142. – ISBN 978-966-399-815-2


  Про український "Самвидав".
459009
  Савченко А. "Дякую, діду, за "Енеїду" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)
459010
  Логвиненко Б.О. "Е-Health" як важлива складова публічного адміністрування сферою охорони здоров"я: теоретико-правовы та організацыйны засади // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 50-54. – ISSN 2413-6433
459011
  Кравчеко В. "Евакуація 200"... / В. Кравчеко, В. Колосов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 4-5


  Знайти всіх загиблих та зниклих безвісти героїв - завдання гуманітарного проекту Збройних сил України.
459012
  Пономар Л. "Евакуйована колекція" в Кіровоградському обласному художньому музеї // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 96-99. – ISSN 0130-6936
459013
  Курило В. "Евакуйований виш планує серйозні новації для області" [Луганський національний університет імені Тараса Шевченка] / розмову вела Іванка Міщенко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 4
459014
  Осипов А.А. "Евангелие" от ... иезуита / А.А. Осипов. – Л, 1964. – 278с.
459015
  Макогоненко Г.П. "Евгений Онегин" / Г.П. Макогоненко. – Москва, 1971. – 206с.
459016
  Воскресенский Е.И. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина : (Разбор романа) / Сост. Е. Воскресенский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 110 с.
459017
  Белинский В.Г. "Евгений Онегин" А.С. Пушкина : статьи / В.Г. Белинский ; послесл. и примеч. С.П. Красновой. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 101 с.
459018
  Асафьев Б.В. "Евгений Онегин" лирические сцены П.И.Чайковского : опыт интонационного анализа стиля и музыкальной драматургии / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 89 с.
459019
  Санг А. "Евгений Онегин" на эстонском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 345-356
459020
  Иванов С. "Евгений Онегин" на языках народов Средней Азии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 93-106
459021
  Черная Е.С. "Евгений Онегин" П.И. Чайковского / Е.С. Черная. – Москва : Музгиз, 1960. – 99 с.
459022
  Сахаров В. "Евгений Онегин" Пушкина: даль свободного романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (407). – С. 41-46
459023
  Шольп А.Е. "Евгений Онегин" Чайковского / А.Е. Шольп. – Ленинград : Музыка, 1982. – 167 с.
459024
  Патриляк І. "Еведенційні картки" УПА як статистичне джерело // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 110-76. – ISBN 966-8461-23-1
459025
  Корніюк Віктор "Еволюція влади". Літопис суверенної держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35


  Історія держави повинна бути об"єктивною. Саме така думка домінувала під час презентації колективного доробку - книжки "Еволюція влади" в редакції газети Верховної Ради "Голос України".
459026
  Корніюк Віктор "Еволюція влади". Літопис суверенної держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35


  Історія держави повинна бути об"єктивною. Саме така думка домінувала під час презентації колективного доробку - книжки "Еволюція влади" в редакції газети Верховної Ради "Голос України".
459027
  Дугаров Р.Н. «Дэбтэр-чжамцо» — источник по истории монголов Куку-нора / Р.Н. Дугаров ; АН СССР. – Новосибирск: : Наука, 1983. – 95 с.
459028
  Доброхотов Павел Дъявол. Последний эксперимент Фауста // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 119-122 : фото
459029
  Янкоускі Ф. Дыалекты слоунік / Ф. Янкоускі. – Мінськ, 1960. – 236с.
459030
  Жигалов И. Дыбенко / И. Жигалов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 288 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 18(643))
459031
  Шамилов А. Дым-дым : роман / А. Шамилов; пер. с курд. Пер. с курд. Н. Горской и авт. ; [ил.: В.И. Суриков]. – [Москва : Советский писатель, 1969. – 208 с. – В вып. дан. авт.: Шамилов Араб Шамоевич (Арабе Шамо)
459032
  Тургенев И.С. Дым / И.С. Тургенев. – Москва, 1868. – 222с.
459033
  Тургенев И.С. Дым : Літ. додаток "Дела" / И.С. Тургенев. – Львов, 1881. – 176с.
459034
  Левитин М.Е. Дым без огня / М.Е. Левитин. – Л, 1957. – 76с.
459035
  Гайдар А.П. Дым в лесу / А.П. Гайдар. – Свердловск, 1963. – 158с.
459036
  Гайдар А.П. Дым в лесу / А.П. Гайдар. – Москва, 1981. – 225с.
459037
  Мошков Ю.В. Дым весны и лета / Ю.В. Мошков. – Владивосток, 1963. – 84с.
459038
  Добродеева А.И. Дым вообще и табчный дым в частности, как средство борьбы с яблонной медяницей (Psylla mali) / А.И. Добродеева; Гл. упр. землеустройства и земледелия. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1914. – 16с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии Учен. комитета Гл. управления землеустройства и земледелия, 1914, Т.10, №9
459039
  Степанова С.Г. Дым кочевий / С.Г. Степанова. – Ярославль, 1967. – 47с.
459040
  Шмаглевская С. Дым над Биркенау / С. Шмаглевская. – Москва, 1970. – 287 с.
459041
  Грибачев Н.М. Дым над вулканом / Н.М. Грибачев. – М., 1959. – 112с.
459042
  Абрамов К.Г. Дым над землей : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрзя Г. Максимова ; [ил.: В. Чапля]. – Москва : Советская Россия, 1966. – 543 с. : ил.
459043
  Абрамов К.Г. Дым над землей : роман / Кузьма Абрамов ; пер. с морд.-эрзя Г. Максимова. – [3-е изд.]. – Саранск : Мордовское книжное издательство
[Кн. 3]. – 1986. – 462, [2] с.
459044
  Юдахин А.В. Дым осенних костров. / А.В. Юдахин. – М, 1977. – 95с.
459045
  Орлов В. Дым от костра / В. Орлов. – Ленинград, 1988. – 192 с.
459046
  Симонов К.М. Дым отечества / К.М. Симонов. – Москва, 1956. – 171с.
459047
  Паустовский К.Г. Дым отечества : роман / К.Г. Паустовский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 271 с.
459048
  Паустовский К.Г. Дым отечества / К.Г. Паустовский. – Москва : Правда, 1985. – 463 с.
459049
   Дым отечества. – Саратов, 1986. – 188 с.
459050
  Тур Дым Отечества / Тур, , и Шейнин Л. братья. – Москва ; Ленинград, 1942. – 64с.
459051
  Асадов Э.А. Дым Отечества : стихи / Эдуард Асадов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 190 с.
459052
  Серебряков Г.В. Дым Отечества. / Г.В. Серебряков. – М, 1977. – 221с.
459053
  Зумакулова Т.М. Дым очага : стихи, поэмы / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард-Балкар. кн. изд., 1965. – 108 с.
459054
  Байрамукова Х. Дым очага : стихи : пер. с карачаев. / Халимат Байрамукова. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1968. – 176 с.
459055
  Карапетян Б.К. Дым очага : стихи / Бабкен Карапетян; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
459056
   Дым очага. – Алма-Ата, 1990. – 512с.
459057
  Шульпина В.Л. Дым погасших костров / В.Л. Шульпина. – Кишинев, 1989. – 337с.
459058
  Чухин С.В. Дым разлуки / С.В. Чухин. – Вологда, 1974. – 63с.
459059
  Цагараев М.Н. Дым родного очага : расскавзы, повесть / Максим Цагараев ; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1984. – 191 с.
459060
  Патенков И.М. Дым родной хаты / И.М. Патенков. – Тула, 1967. – 144с.
459061
  Патенков И.М. Дым родной хаты / И.М. Патенков. – Тула, 1977. – 169с.
459062
  Кошечкин Б.И. Дым Сариолы / Б.И. Кошечкин. – Мурманск, 1971. – 190 с.
459063
   Дым сигарет с... тюльпаном // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 22-27 : фото
459064
  Рафеенко В. Дым уходящей натуры // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 9/10 (119/120). – С. 46-51
459065
  Уайтлоу-Грэй и Паттерсон Дым. Исследования в области аэродисперсных систем / и Паттерсон Уайтлоу-Грэй. – М.Л., 1934. – 171с.
459066
  Тургенев И.С. Дым. Новь / И.С. Тургенев. – Москва, 1970. – 446с.
459067
  Тургенев Иван Сергеевич Дым; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 558с.
459068
  Тургенев Иван Сергеевич Дым; Новь; Вешние воды; Стихотворения в прозе / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 608с.
459069
  Джэмс В. Дымка / В. Джэмс. – Менск, 1929. – 263с.
459070
  Малохаткин И.И. Дымка луговая. Стихи. / И.И. Малохаткин. – М., 1980. – 143с.
459071
  Хаиндрава Л. Дымка на горизонте: Рассказы / Л. Хаиндрава. – М, 1982. – 343с.
459072
  Хаиндрава Л Дымка на горизонте: Расскакзы / Л Хаиндрава. – Тбилиси, 1977. – 318с.
459073
   Дымковская игрушка. – М, 1971. – 87с.
459074
  Перминова Н.И. Дымковская расписная / Надежда Перминова. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
459075
  Дьяконов Л.В. Дымковские глиняные, расписные / Л.В. Дьяконов. – Ленинград, 1965. – 34с.
459076
  Гусев Б.С. Дымное лето / Б.С. Гусев. – Москва, 1985. – 285 с.
459077
  Красиков С.П. Дымные зори / С.П. Красиков. – М., 1987. – 125с.
459078
  Григорьев А.А. Дымовые загрязнения атмосферы по наблюдениям из космоса / А.А. Григорьев, В.Б. Липатов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 36с.
459079
  Зайцев Г.С. Дымовые средства и дымообразующие вещества / Г.С. Зайцев, А.Я. Кузнецов. – Москва : Военное издательство, 1961. – 84 с.
459080
   Дымовые электрофильтры. – М, 1980. – 447с.
459081
  Ефимов М.Д. Дымок аласа : стихи / Моисей Ефимов; авториз. пер. с якут. А.Преловского. – Москва : Советский писатель, 1978. – 96 с.
459082
  Джусуев С. Дымок над аилом : стихи и поэма / Сооронбай Джусуев; авториз. пер. с кирг. Ю.Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 71 с.
459083
  Хоменко П.Г. Дымок от папиросы... / П.Г. Хоменко. – М., 1972. – 62с.
459084
  Исакина Юлия Дымок отечества нам сладок и... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 28-33 : фото
459085
  Левин И.М. Дымососы и вентиляторы мощных электростанций. / И.М. Левин, И.А. Боткачик. – М.-Л., 1962. – 184с.
459086
  Кулагин Ю.З. Дымоустойчивость древесных растений и проблема озеленения и лесовосстановления в промышленных районах Прудуралья и Южного Урала : Автореф... д-ра биол.наук: / Кулагин Ю.З.; АН СССР. Ботанический ин-т. – Л., 1964. – 32л.
459087
   Дымоустойчивость растений и дымоустойчивые ассортименты. – Горький; Москва, 1950. – 304с.
459088
  Бондарин С.А. Дындып из долины Дургун-Хоток / С.А. Бондарин. – М, 1937. – 87с.
459089
  Эткинд А. Дыра в картине мира: почему колониальные авторы писали о России, а постколониальные нет // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2011. – № 1. – С. 99-116. – ISBN 978-5-89423-110-5
459090
  Конвицкий Т. Дыра в небе : [повесть о судьбе деревенского подростка] ; пер. с пол. / Тадеуш Конвицкий ; [Пер. и пред. М. Игнатова]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 350 с. : ил.
459091
  Жаков Л. Дырка в обоях // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 94-110. – ISSN 1728-8568
459092
  Рыленков Н.И. Дыхание / Н.И. Рыленков. – Москва, 1938. – 84с.
459093
  Лозовой Б.А. Дыхание : стихи / Б.А. Лозовой. – Магадан, 1962. – 40 с.
459094
  Голованивский С.Е. Дыхание / С.Е. Голованивский. – Москва, 1962. – 124с.
459095
  Цагараев Г. Дыхание : стихи / Гиго Цагараев ; переводы. – Орджоникидзе : Сев.- Осет. кн. изд-во, 1963. – 51 с.
459096
  Сиротин Б.З. Дыхание / Б.З. Сиротин. – М, 1965. – 118с.
459097
  Хрилев Л.С. Дыхание / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1967. – 127с.
459098
  Дагуров В.Г. Дыхание / В.Г. Дагуров. – Свердловск, 1969. – 76с.
459099
  Наджми Н. Дыхание : лирика / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1976. – 191 с.
459100
  Козлович А.Н. Дыхание / А.Н. Козлович. – Минск, 1977. – 192с.
459101
  Евса И.А. Дыхание / И.А. Евса. – Харьков, 1978. – 40с.
459102
  Румянцев А.Г. Дыхание Байкала / А.Г. Румянцев. – М., 1968. – 78с.
459103
  Николаев В.А. Дыхание берегов / В.А. Николаев. – Горький, 1977. – 206с.
459104
  Давыдов И.В. Дыхание бессмертия / И.В. Давыдов. – М, 1979. – 256с.
459105
  Вербер Б. Дыхание богов = Le souffle des dieux / Бернард Вербер ; [ пер с фр. М.Рожновой ]. – Москва : ГЕЛЕОС, 2008. – 624 с. – На обл. загл. парал. на англ. и рус. языке. – ISBN 978-5-8189-0977-6
459106
  Лукьянова А Е. Дыхание в хореографии / А Е. Лукьянова, . – Москва, 1979. – 184 с.
459107
  Кравченко В. Дыхание века / В. Кравченко. – Одесса, 1963. – 120с.
459108
  Зуннунова С. Дыхание века : стихи / С. Зуннунова; пер. с узб. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 79 с.
459109
  Щипахина Л.В. Дыхание века / Л.В. Щипахина. – Москва, 1985. – 110с.
459110
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1975. – 344с.
459111
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – Москва, 1976. – 50-95с.
459112
  Евтушенко В.Я. Дыхание весны / В.Я. Евтушенко. – М, 1977. – 269с.
459113
  Елькин А.А. Дыхание весны / А.А. Елькин. – Тула, 1982. – 95с.
459114
   Дыхание Волги. – Ярославль, 1983. – 320с.
459115
  Дейч А.И. Дыхание времени / А.И. Дейч. – Москва : Советский писатель, 1974. – 438с.
459116
  Колупаев Б.И. Дыхание гидробионтов в норме и патологии / Б.И. Колупаев. – Казань : Казанский университет, 1989. – 188 с. : табл. – ISBN 5-7464-0195-1
459117
  Фатуев Р.М. Дыхание гор / Р.М. Фатуев. – Москва, 1966. – 48с.
459118
  Фатуев Р. Дыхание гор / Р. Фатуев. – Москва, 1969. – 304с.
459119
  Авакян А.Х. Дыхание гор : стихи : пер. с арм. / Аревшат Авакян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1981. – 143 с. : ил.
459120
  Дубровин Б.С. Дыхание границы / Б.С. Дубровин. – Ашхабад, 1962. – 128с.
459121
  Мележ И. Дыхание грозы / Иван Мележ ;. – Москва
10. – 1969. – 96 с.
459122
  Мележ И. Дыхание грозы ; Метели,декабрь : романы / И. Мележ; Иван Мелех ;. – Москва : Художественная литература, 1980. – 733 с.
459123
  Гагиев Б.В. Дыхание дождя : стихотворения и поэма / Б.В. Гагиев; пер. с осет. О.Щестинского. – Москва : Современник, 1980. – 79 с.
459124
  Касьянов Н.У. Дыхание жизни / Н.У. Касьянов. – Тюмень, 1962. – 48с.
459125
  Теракопян Л.А. Дыхание жизни / Л.А. Теракопян. – М., 1971. – 352с.
459126
  Апродов В.А. Дыхание земли : Вулканы и землетрясения / В.А. Апродов. – Москва : Географизд, 1963. – 112 с., [1] л. карт. : ил., карт. – (Рассказы о природе)
459127
  Кежун Б.А. Дыхание земли / Б.А. Кежун. – Л, 1977. – 127с.
459128
  Шамшаров Ю. Дыхание земли / Ю. Шамшаров. – Ташкент, 1984. – 398с.
459129
   Дыхание земли. – Алма-Ата, 1989. – 228с.
459130
   Дыхание земли родимой. – Кемерово, 1979. – 286с.
459131
  Чугунов Ю.Д. Дыхание земноводных / Ю.Д. Чугунов, К.А. Киспоев. – Новосибирск, 1973. – 50с.
459132
  Эдидович М.Д. Дыхание зимы: стихи. / М.Д. Эдидович. – Магадан, 1981. – 71с.
459133
  Гордон Л.Х. Дыхание и водно-солевой обмен растительных тканей / Л.Х. Гордон. – Москва : Наука, 1976. – 119с.
459134
  Долинин В.А. Дыхание и газообмен рыб при различных условиях среды и двигательной активности : Автореф... канд. биол.наук: / Долинин В.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физиологии. – Новосибирск, 1971. – 25л.
459135
  Рубин Б.А. Дыхание и его роль в жизни растений / Б.А. Рубин. – Москва, 1953. – 48с.
459136
  Колчинская А.З. Дыхание и кислородные режимы организма дельфиов / А.З. Колчинская , И.Н. Маньковская, А.Г. Мисюра. – Киев : Наукова думка, 1980. – 332 с.
459137
  Тельпугов В.П. Дыхание костра : повести и рассказі / В.П. Тельпугов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368с.
459138
  Паттерсон Д.Л. Дыхание лиственницы / Д.Л. Паттерсон. – Л., 1985. – 191с.
459139
  Кожанчиков И.В. Дыхание насекомых при температуре ниже 0 : (Представлено акад. С.А. Зерновым 6 VI 1935) / И.В. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 369-372. – Библиогр.: Литература: с. 372


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от искренне автора
459140
  Ткачев М. Дыхание огня : роман, рассказы / МиколаТкачев; пер. с белорус. Л.Соловей. – Минск : Мастацкая літаратура, 1983. – 511 с.
459141
  Ахматова А.А. Дыхание песни : кн. переводов / Анна Ахматова ; сост. и примеч. В. Бояринова ; послесл. В. Цыбина ; худож. Ю.Ф. Алексеева. – Москва : Совецкая Россия, 1988. – 317, [1] с. : ил.
459142
  Буламбаев Ж.А. Дыхание планеты. / Ж.А. Буламбаев. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
459143
  Журов К.Д. Дыхание по Бутейко / К.Д. Журов. – К., 1991. – 15с.
459144
  Машин В.И. Дыхание полюса. / В.И. Машин. – Омск, 1962. – 45с.
459145
  Ростокин В.А. Дыхание поля / В.А. Ростокин. – Волгоград, 1979. – 47с.
459146
  Пантелеев А.Н. Дыхание прорастающих семян и превращение углеводов и белков. : Автореф... канд. биол.наук: / Пантелеев А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
459147
  Преловский А.В. Дыхание простора. / А.В. Преловский. – М., 1979. – 111с.
459148
  Иванов В. Дыхание пустыни / В. Иванов. – Ленинград, 1927. – 170с.
459149
  Казиев Ш.Р. Дыхание расствета / Ш.Р. Казиев. – М., 1982. – 64с.
459150
  Алексева Л.Н. Дыхание расстений юго-западного Кызылкума : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Л. Н.; АН УзССР, объед. уч. совет по ботан. профилю Отд-ния хим.- технол. и биол. наук. – Ташкент, 1968. – 34л.
459151
  Джеймс В.О. Дыхание растений / В.О. Джеймс. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 439с.
459152
  Туркова Н.С. Дыхание растений / Н.С. Туркова. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 291с.
459153
  Куликов П.А. Дыхание Родины / П.А. Куликов. – Уфа, 1949. – 96с.
459154
  Демьянов А.И. Дыхание сердца / А.И. Демьянов. – Ижевск, 1978. – 104с.
459155
  Исаков Д. Дыхание Смольного / Д. Исаков. – Москва : Изд-во газеты "Красная звезда", 1965. – 32 с.
459156
  Джамбинова Р.А. Дыхание современности. / Р.А. Джамбинова. – Элиста, 1982. – 112с.
459157
  Евгеньева Л.Я. Дыхание спортсмена / Л.Я. Евгеньева. – К., 1974. – 103с.
459158
  Виленкина М.Н. Дыхание тканей некоторых морских беспозвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Виленкина М.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 17л.
459159
  Герела Н.Ф. Дыхание, движение. самомассаж / Н.Ф. Герела. – Л, 1991. – 27с.
459160
  Павловская Н.Е. Дыхание, множественные формы и активность оксидоредукта хлопчатника : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Павловская Н.Е.; АН УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Паладина. – Киев, 1987. – 39 с.
459161
  Кисляков Ю.Я. Дыхание,динамика газов и работоспособность при гипербарии / Ю.Я. Кисляков, И.С. Бреслав. – Ленинград : Наука, 1988. – 237с.
459162
  Гончаров Ю.Д. Дыханье павших / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1980. – 480с.
459163
  Кашпуров И.В. Дыханье степи. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1956. – 78с.
459164
  Овсянников В.Д. Дыхательная гимнастика / В.Д. Овсянников. – М, 1986. – 60с.
459165
  Родова Н. а. Дыхательная система Rhodopseudomonas palustris : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Родова Н. а.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1974. – 25л.
459166
  Кожокару Н.Л. Дыхательная система дрожжей при различных условиях их культивирования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Кожокару Н.Л.; АН СССР. – М, 1980. – 23л.
459167
  Иржак Л.И. Дыхательная функция крови в индивидуальныом развитии млекопимающих / Л.И. Иржак. – Москва-Л, 1964. – 184с.
459168
  Сухомлинов Б.Ф. Дыхательная функция крови собак после удаления различных отделов желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Сухомлинов Б.Ф.; Львов. науч.-исслед. ин-т переливания крови и неотложной хирургии. – Львов, 1950. – 15 с.
459169
   Дыхательные белки некоторых групп современных животных. – Москва : Наука, 1979. – 162с.
459170
  Бирюкова З.И. Дыхательные и двигательные условные рефлексы здорового взрослого человека. : Автореф... Доктора мед.наук: / Бирюкова З.И.; Акад.наук СССР. – Л, 1961. – 38л. – Бібліогр.:с.36-37
459171
  Погребкова А.В. Дыхательные интеро- и экстероцептивные условные рефлексы и их взаимодействие : Автореф... кандид. биологич.наук: / Погребкова А.В.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им.И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 14 с.
459172
  Гельман Н.С. Дыхательный аппарат бактерий / Н.С. Гельман, М.А. Лукоянова, Д.Н. Островский. – Москва : Наука, 1966. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: Літ.: с. 180-199
459173
  Наумов А.В. Дыхательный газообмен и продуктивность степных фитоценозов / А.В. Наумов; АН СССР, Сибирск.отд., Ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск : Наука, 1988. – 93с.
459174
  Куперман И.А. Дыхательный газообмен как элемент продукционного процесса растений / И.А. Куперман, Е.В. Хитрово; Отв.ред.О,А,Семихатова. – Новосибирск, 1977. – 183с.
459175
  Ибрагим Буаро Дыхательный метаболизм прорастающих зерновок кукурузы. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Ибрагим Буаро; ЛГУ. – Л., 1977. – 19л.
459176
  Рыжков Л.П. Дыхательный обмен у личинок и мальков севанской форели. : Автореф... канд. биол.наук: / Рыжков Л.П.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 22л.
459177
  Коптева Л.А. Дыхательный фермент - угольная ангидраза крови при дыхательной недостаточности, вызаванной патологическим процессом. (Туберкулез легких) : Автореф... канд. биол.наук: / Коптева Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Баку, 1953. – 11 с.
459178
   Дыхательный центр. – Москва : Медицина, 1975. – 184 с.
459179
   Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. – Минск, 1963. – 969, [2] с.
459180
  Юрчанка Г. Дыялектны слоунік. / Г. Юрчанка. – Мінськ, 1966. – 228с.
459181
   Дыялеталагічны атлас белаускай мовы. – Мінськ, 1963. – 338с.
459182
  Гріненко І. Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга
Вип. 1. – 1875. – 39, VI, [1] с. – В кн. також замітка: Объявление [устав и отчет Елисаветгpадского Т-ва распространения pемесел и гpамотности] (на рос. мові старої орф.)


  В кн. віpші автоpа та його пеp. поет. твоpів О.І. Полежаєва, А.А. Фета, О.С. Пушкіна, Р. Беpнса, О.М. Плещеєва, П.-Ж. Беpанже, В.С. Куpочкіна, Г. Гейне
459183
  Гріненко І. Дэ-що із пеpекладів і самостайніх твоpів І. Гpіненко. – Видання на вжиток Елісавэтгpадськоі безплатноі pукомесноі школи. – Елісавэтгpад : Дpук. А. Гольденбеpга
Вип. 1. – 1875. – 39, VI, [1] с. – В кн. також замітка: Объявление [устав и отчет Елисаветгpадского Т-ва распространения pемесел и гpамотности] (на рос. мові старої орф.). - Конволют. - Перепл. з Унія і Петpо Могила Київський митpополіт Івана Левіцького


  В кн. віpші автоpа та його пеp. поет. твоpів О.І. Полежаєва, А.А. Фета, О.С. Пушкіна, Р. Беpнса, О.М. Плещеєва, П.-Ж. Беpанже, В.С. Куpочкіна, Г. Гейне
459184
  Ступников И. Дэвид Гаррик / И. Ступников. – Ленинград : Искусство, 1969. – 230 с.
459185
  Минц Н.В. Дэвид Гаррик и театр его времени. / Н.В. Минц. – М., 1977. – 127с.
459186
  Добрынин Сергей Дэвид Гросс: "Физики имеют право на высокомерие" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 152-157 : фото
459187
  Шведков Ю.А. Дэвид и Джон-IV Рокфеллеры, их семейство // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-35
459188
  Полегаев В. Дэвид Тримбл // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.16-17. – ISSN 0234-1670


  [Д.Тримбл-лидер ведущей в Ольстере протестантской Юнионистской партии.]
459189
  Трауберг Л.З. Дэвид Уорк Гриффит / Л.З. Трауберг. – М., 1981. – 209с.
459190
  Сухов Д.Б. Дэвид Чалмерс и аргументы против физикализма . Статья 1: Супервентность // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 201-211. – ISSN 2076-7382
459191
  Маркова Л.А. Дэвид Юм: от ощущений к идеям и никак не наоборот // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 102-114. – ISSN 0236-2007
459192
   Дэвэлчэн - первочеловек Среднего мира. – Красноярск, 1991. – 80с.
459193
  Эбэрхардт Петр Дэмаграфічная сітуацыя на Беларусі: 1898-1989 / Эбэрхардт Петр; Пер. з польськай У.Люкевіча. – Менск : Белорусский фонд Сороса, 1997. – 282с. – (Адкрытае грамадства). – ISBN 985-6022-17-7
459194
  Василенко А.Б. Дэмоэкосистема в формировании световой среды в архитектуре современного жилища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 20-27. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
459195
  Ховард Ж. Дэмьен / Жозеф Ховард ; пер. с англ. М. Яковлевой, В. Волостниковой // Омен / [отв. за вып. Лаврентьев Б.Н.]. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – С. 135-266. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
459196
  Барач Д. Дэн Сяопин / Д. Барач ; пер. с венг. В.С. Иванова. – Москва : Международные отношения, 1989. – 259, [2] с., [8] л. ил.
459197
  Кива А.В. Дэн Сяопин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 19-36. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности китайского политика и реформатора Дэна Сяопина.
459198
  Дергачев В. Дэн Сяопин. " Великий архитектор китайских реформ и модернизации" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (302), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2076-9326
459199
  Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа / С.М. Третьяков. – Москва, 1935. – 456с.
459200
  Третьяков С.М. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток / С.М. Третьяков. – Москва : Советский писатель, 1962. – 765 с.
459201
  Барнетт Д. Дэниел и ангел // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 239-358. – (Откровение ; Вып. 27)
459202
  Финкель Майкл Дэниел Киш: Бэтмен. Человек - летучая мышь / Финкель Майкл, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 90-91 : фото
459203
  Юзьків Г. Дюбовна лірика в ранній поезії М. Вінграновського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
459204
  Короткий В.А. Дюбуа-Реймон Еміль / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 262. – ISBN 966-06-0393-2
459205
  Иванов Р.Ф. Дюбуа / Р.Ф. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 240 с. – (Жизнь замечательных людей)
459206
   Дюженко Юрий Федодрович. Выставка произведений. – М, 1985. – 9с.
459207
  Бахревский В.А. Дюжина / Бахревский В. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 272 с.
459208
  Будько Євген Дюжина вітань "Україні" : Мандрівний ряд / Будько Євген, Оніщук Олексій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 116-117
459209
  Фейнман Р. Дюжина лекций : шесть попроще и шесть посложнее / Р. Фейнман; Пер. с англ. Е.В. Фалева, В.А. Носенко. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 318с. – ISBN 5-94774-337-Х
459210
  Андерсен Г.К. Дюймовочка : казки : для дошк. віку / Г.К. Андерсен. – Київ : Веселка, 1979. – 38 с. : іл.
459211
  Андерсен Ханс Кристиан Дюймовочка : сказка : для дошкол. возраста / Г.-Х. Андерсен ; пер. с дат. А. Ганзен ; ил. Н. Гольц. – Москва : Детская литература, 1980. – 32 с.
459212
  Петухова О. Дюк Ришелье: человек и памятник // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 8 (137). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268


  Бронзовая тога… Свиток в руке и увенчанная лаврами голова… Человеку несведущему может показаться, что горячо любимый одесситами "отец города" и впрямь происходил из римлян и выглядел именно так. Что ж, отдадим должное символизму и творческой фантазии ...
459213
  Мосс Б. Дюк Эллингтон: герцог и его женщины // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 196-213. – ISSN 1726-6084
459214
  Мочанов Ю.А. Дюктайская бифасиальная традиция палеолита Северной Азии = Dyuktai bifacial tradition of North Asia palaeolith : (история ее выделения и изучения) / Ю.А. Мочанов ; Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Центр арктической археологии и палеоэкологии человека. – Якутск : [б. и.], 2007. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-196. – ISBN 978-5-8125-1030-5
459215
   Дюмагнетизм // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  К сожалению Михаила Ивановича Буянова уже нет среди нас... Он являлся одним из крупнейших дюмаведов, президентом Российского общества друзей Александра Дюма в оФранции. По профессии врач, психиатр, президент Московской Психотерапевтической академии, ...
459216
  Рачков В.П. Дюмон Ф. Идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 154-168. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
459217
  Артемов Станислав Дюна - фотомодель // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 168 : фото
459218
  Херберт Ф. Дюна = Dune : фантастический роман / Фрэнк Херберт ; пер. с англ. – Москва : МОМ, 1992. – 608 с. – (Имперская серия). – ISBN 5-85374-190-Х
459219
  Дубіс Л. Дюни Бродівської рівнини: особливості поширення та морфологія / Л. Дубіс, Т. Петрушко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 60-67. – ISSN 0868-6939


  На підставі проведених досліджень Бродівської алювіально-водно-льодовикової рівнини проаналізовано особливості поширення та морфологія реліктових дюн. Виокремлено два головні пасма їхнього поширення - північне (на схід від сіл Станіславчик і ...
459220
  Беляшевский Н.Ф. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах р. Западного Буга / Н.Ф. Беляшевский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – 41 с. : 2 табл. – Отд.оттиск из: "Труды XI Археологического съезда в Киеве", т. 1
459221
  Клюкин А.А. Дюны Крыма : палеогеографические и геоморфологические исследования / А.А. Клюкин, В.В. Корженевский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 103-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
459222
  Ваулина В.Д. Дюны Курской косы : иллюстрированный очерк об уникальной достопримечательности природы Калининградского края / В.Д. Ваулина. – Калининград, 1981. – 48с. : фото
459223
  Константинов О.К. Дюпоны без маски / О. Константинов. – Москва : Политиздат, 1974. – 61, [2] с.
459224
  Успенский Л.В. Дюр дэгкичил. Эда севернгили полюстули дэгивкэ бичэн. / Л.В. Успенский. – Л., 1939. – 26с.
459225
  Бойко В. Дюранті сучасності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 6


  У нас ще є можливості, щоб через громадськість вплинути на депутатів бундестагу в питанні Голодомору-геноциду.
459226
  Ісаюк О. Дюранті та блокада портів: історія не завжди повторюється як фарс // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 7
459227
  Марочко В. Дюранті Уолтер // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 128-129. – ISBN 978-617-642-388-1


  Волтер Дюранті - англо-американський журналіст, який впродовж 14 років (1922-1936) очолював московське бюро газети "Нью-Йорк Таймс", взяв у 1929 ексклюзивне інтерв"ю у Йосипа Сталіна, у 1932 за серію репортажів з СРСР здобув престижну Пулітцерівську ...
459228
  Либман М.Я. Дюрер / М.Я. Либман. – М., 1957. – 48с.
459229
  Зарницкий С.В. Дюрер : Жизнеописание Альбрехта Дюрера, нюрнбергского мастера, повествование о врмени, в котором он жил и людях, которые его окружали, о его многотрудных поисках красоты, горестях и радостях... / С.В. Зарницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352 с. : илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий / Основана в 1933 М.Горьким ; Вып.7 (647))
459230
  Решетник М.Д. Дюрінг (During) Євген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 590-592. – ISBN 966-316-069-1
459231
  Шпіро Д. Дюрка // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 169-164. – ISSN 0320 - 8370
459232
  Ручка А. Дюркгайм Еміль // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 131-134. – ISBN 978-966-418-286-4
459233
  Трубенко А.І. Дюркгейм (Durkheim) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 592-594. – ISBN 966-316-069-1
459234
  Павлюк Х. Дюссельдорф як парадигма мультикультурного співіснування у романі Мартіна Вальзера "Біографія кохання" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 164-174. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
459235
   Дюфрен (Dufrenne) Мікель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 749. – ISBN 966-316-069-1
459236
  Аржентинский И. Дяволиите на дявола : невероятные приключения : роман-сатира / Иван Аржентинский. – София : Български писател, 1990. – 420 с.
459237
  Короткова Зинаида Дягилев снова в России // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 1


  Во всем мире широко отмечают 100-летие Русских сезонов, организованных Сергеем Павловичем Дягилевым (1872-1929)
459238
  Шарыгина И.С. Дягиль аптечный, душица обыкновенная, иссоп лекарственный, их биология и эфирномасличность под Ленинградом. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шарыгина И.С.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 18л.
459239
  Авижюс Й.К. Дягимай : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 571 с. – (ЛП. Литовская проза)
459240
  Авижюс Й.К. Дягимай : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича ; [худож. В. Сорокин]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 469, [2] с. : ил.
459241
  Іскорко-Гнатенко Дядечко Л.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 105-106. – ISBN 978-617-7442-69-0
459242
   Дядечко Людмила Петрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143. – ISBN 978-966-439-754-1
459243
   Дядечко Людмила Петрівна (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 157. – ISBN 978-966-933-054-3
459244
  Положій Є.В. Дядечко на ім"я Бог / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2008. – 347с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4494-2
459245
  Аньї Ван Дядечкова історія : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 3-55. – ISSN 0320 - 8370
459246
  Аньї Ван Дядечкова історія : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 84-135. – ISSN 0320 - 8370
459247
  Вайжгантас Ю. Дяди и тётки / Ю. Вайжгантас. – Вильнюс, 1968. – 100с.
459248
  Стрельський Г.В. Дядиченко Вадим Архипович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 200. – ISBN 96966-8060-04-0
459249
   Дядиченко Вадим Архипович (1909-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143-144. – ISBN 978-966-439-754-1
459250
   Дядиченко Вадим Архипович (1909-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 157. – ISBN 978-966-933-054-3
459251
  Іскорко-Гнатенко Дядищева-Росовецька Ю.Б. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 106-107. – ISBN 978-617-7442-69-0
459252
  Кендзера О.В. Дядюра Віталій Олексійович (- геолог, геофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С.579. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
459253
   Дядюченко Валерий Николаевич (1947-2016гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 119-120 : фото. – ISSN 0130-2906
459254
  Орловский К.Ф. Дядюшка Михаил Петрович / К.Ф. Орловский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства внутренних дел, 1891. – [2], 355 с.
459255
  Пезешк-зод И. Дядюшка Наполеон. / И. Пезешк-зод. – М, 1981. – 464с.
459256
  Пезешк-зод И. Дядюшка Наполеон. / И. Пезешк-зод. – М, 1990. – 479с.
459257
  Аррайс А. Дядюшка Ягуар и дядюшка Кролик : сатирич. сказки : пер. с испан. / Аррайсс А. ; предисл. В. Крыловой ; ил.: Ю. Красный. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 175 с. : ил.
459258
  Аррайс А. Дядюшка Ягуар и дядюшка Кролик : сатир. сказки : пер. с исп. / Антонио Аррайс ; предисл. Д. Николаева ; худож. Ф. Терлецкий, Ю. Владимиров. – Москва : Художественная литература, 1977. – 173 с. : ил.
459259
  Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон / Ф.М. Достоевский. – Л, 1982. – 443с.
459260
  Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон / Ф.М. Достоевский. – Горький, 1986. – 283с.
459261
  Паронян А. Дядя Багдасар : пьеса в 3-х д. / А. Паронян; пер. с арм. – Москва; Ленинград : Искусство, 1940. – 107 с.
459262
  Чехов А.П. Дядя Ваня / А.П. Чехов. – К, 1954. – 72с.
459263
  Чехов А.П. Дядя Ваня. / А.П. Чехов. – МоскваЛ., 1939. – 87с.
459264
  Чехов А.П. Дядя Ваня. Сборник статей / А.П. Чехов. – Ленинград, 1947. – 40с.
459265
  Чехов А.П. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – Вологда, 1973. – 176с.
459266
   Дядя Володя с нашего двора. – М., 1962. – 106-255с.
459267
  Давыдычев Л.И. Дядя Коля - поп Попов - жить не может без футбола / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1980. – 199с.
459268
  Колотилов Н.Ф. Дядя Корней Поликарпыч / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1957. – 20с.
459269
  Иванов В В. Дядя Костя / В В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1945. – 63с.
459270
  Астафьев В.П. Дядя Кузя, куры, лиса и кот / В.П. Астафьев. – Пермь : Книжное издательство, 1957. – 32 с.
459271
  Агырбичану Ион Дядя Пэтруц / Агырбичану И. – Бухарест, 1968. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 12 - 1968)
459272
  Гилб Д. Дядя Рок : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 5 : Все счастливые семьи ... – С. 62-69. – ISSN 0130-6545
459273
  Ле Фаню Дядя Сайлас : отрывки из романа // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 80-90. – ISSN 0132-2036
459274
   Дядя Степа - Михалков. – М. : Детская литература, 1974. – 113 с.
459275
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – Москва, 1982. – 37с.
459276
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – М., 1984. – 79с.
459277
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – М., 1984. – 24с.
459278
  Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – Москва, 1989. – 77с.
459279
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Киев, 1987. – 92с.
459280
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Москва, 1990. – 174с.
459281
  Успенский Э.Н. Дядя Федор, пес и кот / Э.Н. Успенский. – Владивосток, 1991. – 79с.
459282
   Дядя Фил и телевизор. – М., 1974. – 247с.
459283
  Андрусяк І. Дядько Барбатко сміється : три дні казки // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.4-21.
459284
  Доде А. Дядькова коза : оповідання / А.Доде ; перекл. з франц. С. Русова // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 15 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
459285
  Крижанівський О. Дяк (- нижчий служитель у православній і католицькій церквах) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 297. – ISBN 978-966-8567-14-8
459286
  Гурняк О.Г. Дякі аспекти міжнародно-правової оцінки діяльності комуністичного тоталітарного режиму та відновлення історичної пам"яті в Україні на державному рівні // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 13. – С. 5-11
459287
  Різникова Я. Дякував за те, що били в тюрмах і на волі, а не величали раби. Йосипа Сліпого чотири рази засуджувала радянська влада і лише через 18 років заслань звільнила, на клопотання папи Римського та американського президента // Україна молода. – Київ, 2022. – 17 лютого (№ 7)


  Сімнадцятого лютого виповнюється 130 років від дня народження Патріарха Української греко-католицької церкви, кардинала Йосифа Сліпого - великої людини, яка була не лише свідком подій майже цілого ХХ сторіччя, а й співтворцем цих подій. Йосип Сліпий, ...
459288
   Дякуємо за безхмарне небо // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На економічному факультеті відбулася святкова зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячена Дню Великої Перемоги.
459289
   Дякуємо за співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Редакція газети "Київський університет" висловлює подяку своїм авторам за співпрацю: Анісімову І.О. (деканові радіофіз ф-ту, проф.), Базилевичу В.Д. (деканові економ.ф-ту, проф.), Бігун Е.В. (ст. лаб. каф. фіз. виховання), Гнатенко В.І. (зав. ...
459290
  Педак В. Дякуємо і мертвим, і живим : документальний нарис / Віктор Педак. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 274с. – ISBN 978-966-511-328-3
459291
   Дякуємо Сталіну : коломийки. – Ужгород, 1951. – 55 с.
459292
  Надтока О. Дякую всім за небайдужість // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 3


  Автор статті, доцент історичного факультету, учасник бойових дій на Сході України дякує всім за допомогу воякам АТО.
459293
  Гнатюк Н.Ю. Дякую долі : лірика / Н.Ю. Гнатюк. – Одеса : Маяк, 1982. – 80 с.
459294
  Лепехіна З. Дякую і лю! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 30
459295
  Куценко Г.П. Дякую тюрмі : Спогади і документи / Г.П. Куценко. – Київ : Просвіта, 1998. – 136 с. – ISBN 5-88500-073-5
459296
  Тимофеева Ф.М. Дятельность Горно-Алтайской партийной органзиации по осуществлению культурного строительства в области (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тимофеева Ф. М.; Том.ГУ. – Томск, 1966. – 23л.
459297
  Акимжанов М.А. Дятельность Коммунистической партии Казахстана по дальнейшему развитию народного образования в послевоенный период (1946-1956 гг.) : Автореф... канд. истнаук: 570 / Акимжанов М.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
459298
  Якименко А.И. Дятельность КПСС по воспитанию воинов Вооруженных Сил в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма -- (1959-1965 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Якименко А.И.; КГУ. Каф-ра истории КПСС. – Киев, 1973. – 200,9л. – Бібліогр.:л.1-9
459299
  Окунь Г.Б. Дятельность М. Горького по переводам, изданию и пропаганде западноевропейской литературы в России : Автореф... канд. филол.наук: / Окунь Г. Б.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 18л.
459300
  Ахмедов Х. Дятельность партийных организаций по обобщению и внедрению передового опыта в хлоповодстве (1953-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Х.; МПШ и АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 16л.
459301
  Нещеретный П.И. Дятельность первичных партийных организаций промышленных предприятий Западной Сибири в условиях осуществления хозяйственной реформы : Автореф... канд. ист.наук: / Нещеретный П. И.; ВПШ при ЦК КПС, Каф. парт. строит. – М., 1971. – 26л.
459302
  Сидоренко Н.М. Дятлов Петро Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 586. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
459303
  Соловьев В.А. Дятлов шедевр : рассказы / В.А. Соловьев. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 64 с.
459304
   Дятловы горы. – Горький, 1971. – 256с.
459305
  Митяй Иван Сергеевич Дятловые Приднепровской лесостепи : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Митяй Иван Сергеевич; Ин-т зоологии. – К., 1985. – 26л.
459306
   Дятьковский хрусталь. – М., 1980. – 127с.
459307
   Дяченко Амос Андрійович (1814-1852) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 157-158. – ISBN 978-966-933-054-3
459308
   Дяченко Вадим Євгенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 262. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
459309
   Дяченко Вадим Євгенович (1896-1954) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144. – ISBN 978-966-439-754-1
459310
   Дяченко Вадим Євгенович (1896-1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 158. – ISBN 978-966-933-054-3
459311
  Жадько В. Дяченко Кость Іванович (- укр.поет та прозаїк) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 297. – ISBN 978-966-8567-14-8
459312
  Пахолюк З.О. Дяченко Людмила Петрівна (- мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 577. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
459313
   Дяченко Микита Андрійович (1809-1877) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 158. – ISBN 978-966-933-054-3
459314
   Дяченко Микита Андрійович (1809-1877) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 395. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
459315
  Іскорко-Гнатенко Дяченко О.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 107. – ISBN 978-617-7442-69-0
459316
  Жадько В. Дяченко Олександр Сергійович (- укр.літературознавець) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 298. – ISBN 978-966-8567-14-8
459317
   Дяченко Світлана Адамівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 241-242 : фото
459318
  Могильний Л.П. Дячук Леонтій Володимирович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С.42 : фото
459319
  Бессонов Б.Н. Дьердь Лукач / Б.Н. Бессонов, И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1989. – 173 с. – Библиогр. в примеч.: с. 163-172. – ISBN 5-244-00222-8
459320
  Хамфріс Д. Дьєнб"єнфу. В"єтнам, акт перший // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 54-59


  Катастрофічна поразка під Дьєнб"єнфу - містечком на північному заході В"єтнаму - поклала край надіям Франції зберегти бодай якийсь вплив у Індокитаї. Тоді, у травні 1954-го, і зроблено було перший крок до нищівної війни.
459321
  Тесленко О.К. Дьондюранг : повість / О.К. Тесленко. – Київ, 1987. – 246 с.
459322
  Гуцаленко Л.В. Дью ділідженс - гарант успішності інвестиційного проекту в бізнес-сфері // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 20-31. – ISSN 2411-4413
459323
   Дьюі (Dewey) Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 747-749. – ISBN 966-316-069-1
459324
  Саувапонг С. Дьявол / С. Саувапонг. – М., 1966. – 174с.
459325
  Нейман А. Дьявол / А. Нейман. – К., 1993. – 299с.
459326
  Царинский А. Дьявол : [дело пятое : детективный роман] / Александр Царинский. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 318, [2] с. : ил. – На обл. загл.: По кличке "Дьявол". - Сер. осн. в 1994 г. – (Схватка без правил). – ISBN 966-556-080-8
459327
  Матушевский И. Дьявол в поэзии : История и психология фигур, олицетворяющих зло в изящной словесности всех народов и веков : Этюд по сравнит. истории литературы Игнация Матушевского / Пер. со 2 доп. и перераб. изд. М.В. Лаврова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – 283 с.
459328
  Миллер Г. Дьявол в раю. Тропик рака: Романы. / Г. Миллер. – Санкт-Петербург, 1995. – 347с.
459329
  Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / А. Сабахаттин. – М, 1955. – 252с.
459330
  Сабахаттин А. Дьявол внутри нас / А. Сабахаттин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 367 с.
459331
  Значков Борис Дьявол во плоти : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 98-105
459332
  Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим : Роман / Пер. с португальского А.Богдановского; Пауло Коэльо. – Киев, Москва : София, Гелиос, 2002. – 256с. – ISBN 5-344-00246-7
459333
  Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим / Пауло Коэльо ; [ пер. с португальского А. Богдановского ]. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-17-050981-2
459334
  Никол А. Дьявол на мосту Йолэхан / А. Никол. – М, 1970. – 45с.
459335
   Дьявол на рандеву : повесть, роман : [ пер. с англ. ]. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1992. – 432 с. – Дэмьен/ Жозеф Ховард. Тайна "Утеса"/ Дороти Мэкардл. – ISBN 5-7509-0399-0
459336
  Вайсбергер Л. Дьявол носит Prada / Лорен Вайсбергер ; [пер. с англ. М.Д. Малкова, Т.Н. Шабаевой]. – Москва : АСТ: Матадор, 2006. – 422, [1] с. – В вып. дан. загл.: Дьявол носит "Праду". – ISBN 5-17-026942-0
459337
  Краснокутская О. Дьявол роется в деталях // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Действующее законодательство в вопросах раскрытия структуры собственности медиа содержит несогласованности и нуждается в детализации и установлении ответственности.
459338
  Медведев Г.У. Дьявол цивилизации / Г.У. Медведев. – М, 1992. – 252с.
459339
  Бессонов Н. Дьявол, ведьма и судья // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5 (113). – С. 14-29. – ISSN 1812-867Х
459340
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Москва, 1989. – 270с.
459341
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Кишинев, 1989. – 608с.
459342
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Архангельск, 1989. – 607 с.
459343
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Москва, 1991. – 270с.
459344
  Булгаков М.А. Дьяволиада / М.А. Булгаков. – Москва, 1991. – 368с.
459345
  Булгаков М.А. Дьяволиада и другие невероятные истории / М.А. Булгаков. – Красноярск, 1989. – 510с.
459346
  Мэррит А. Дьявольские куклы мадам Мэндилип / А. Мэррит. – Кишинев, 1990. – 127с.
459347
  Родионов С.В. Дьявольское биополе / С.В. Родионов. – М., 1991. – 303с.
459348
  Белый А.Н. Дьявольщина : карманный детектив / А.Н. Белый. – Николаев : Степь-инфо, 2003. – 198 с. – ISBN 966-96244-5-2
459349
  Кирюхин А.В. Дьяк Разрядного приказа : докум. повествование о жизни и деяниях первого рус. воен. инженера дьяка И. Выродкова / А.В. Кирюхин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 235 с.
459350
  Веселовский С.Б. Дьяки и подъячие 15-17 вв. / С.Б. Веселовский. – Москва, 1975. – 607с.
459351
  Савва В.И. Дьяки и подьячии Посольского приказа в XVI веке : справочник : в 2 вып. / сост. В. И. Савва ; Ин-т истории СССР АН СССР. – Москва : Ин-т истории СССР АН СССР
Вып. 2. – 1983. – 422 с.
459352
   Дьяковская культура. – М, 1974. – 283с.
459353
  Чудецкий А.Н. Дьяконовская поляна: воплощение религиозных поисков северорусского человека // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 189-190
459354
   Дьяченко П.Д.. – М, 1982. – 72с.
459355
   Е-40: транспортна панацея чи новий Чорнобиль? // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 9 : фото
459356
  Федченко Ю. е-Government в Україні: слабкі місця // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 13
459357
  Андреев А.А. Е-learning : некоторые направления и особенности применения / А.А. Андреев, В.А. Леднев, Т.А. Семкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 88-92. – ISSN 0869-3617
459358
  Заболоцький А.Ю. Е-learning в умовах компетентнісного підходу у ВНЗ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 111-116. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
459359
  Евтуш О.А. Е-learning и образование: новое качество или новые болезни? // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 31-39. – ISSN 1811-0916


  E-learning несет в себе не только позитивные возможности, но и мало учитываемые опасные негативные тенденции в системе образования. Они проявляют себя в условиях потребительства (консюмеризма) и влияния масс-медиа. Проблематизируется качество ...
459360
   Е-Ticketing Robot оправдывает ожидания // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 8-9 [прилож.] : фото
459361
  Федушко С. Е-бібліотеки Канади і Словенії / С. Федушко, Ю. Сєров // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Аналіз зарубіжного досвіду дасть можливість розробити методи впроваджен- ня е-бібліотек у вітчизняну практику та розкрити переваги і недоліки їх роботи. У цій статті для порівняльного аналізу обрано е-бібліотеки Канади і Словенії
459362
   Е-будущее и информационное право / В.М. Брыжко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орєхов, О.М. Гальченко. – Київ, 2002. – 264с. – ISBN 966-7236-01-3
459363
  Шаповалова Олена Е - віза поширюється на громадян КНР // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
459364
  Волинець А. Е - нотаріальні дії // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Визначено порядок поетапного запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату".
459365
  Отрощенко І.В. Е.-Д. Рінчино та полеміка навколо єдності на теренах СРСР // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
459366
  Отрощенко І.В. Е.-Д. Рінчино та Т. Рискулов: дискусія про революційну діяльність у внутрішній Монголії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 107- 119. – ISSN 1682-671Х
459367
  Бобіна О.В. Е. Бернштейн, К. Каутський і їхній погляд на революцію // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 4-7. – ISSN 2076-1554
459368
  Крушинський В.Ю. Е. Блер і проблема мирного врегулювання в Північній Ірландії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – C. 4-15. – ISSN 2308-6912


  Конфлікт у Північній Ірландії є одним з найбільш довготривалих у європейській історії. Впродовж XX століття обидві сторони конфлікту, зацікавлені міжнародні інституції неодноразово намагалися знайти механізми його врегулювання. Прихід до влади у ...
459369
  Скибо Д.К. Е. Блер про моральне зобов"язання міркувати правильно // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 149-151
459370
  Розова Л.К. Е. В. Юрин / Л.К. Розова. – М, 1982. – 118с.
459371
  Павловский Б.В. Е. Гудин / Б.В. Павловский. – Свердловск, 1974. – 30с.
459372
  Гайдич Н.М. Е. Гуссерль: співвідношення логіки і математики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 18-19
459373
  Денисенко Н.Н. Е. Д. Кускова в Российском общественно движении 90-е годы XIX ст -- 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Денисенко Н. Н.; МО Украины, КУ им. Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
459374
  Филонович И.Н. Е. И. Зверьков / И.Н. Филонович. – Ленинград, 1978. – 175с.
459375
  Рудакова Л.Н. Е. Каждан : альбом / Л.Н. Рудакова. – Москва : Советский художник, 1989. – 63 с.
459376
   Е. Кибрик. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
459377
  Малярчук Є. Е. Левінас: урок буття "для іншого" // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 229-236. – ISBN 978-966-02-6741-1
459378
  Гребенников Р.В. Е. М. Ярославський как воинстующий марксист-атеист : Автореф... канд. филос.наук: / Гребенников Р. В.; БГУ,Каф. ист. филос., логики и науч. атеизма. – Минск, 1966. – 22л.
459379
   Е. Матвеев. – Москва, 1965. – 14 с.
459380
   Е. Матвеев. – Москва, 1973. – 18 с.
459381
   Е. Обозрение электронного бизнеса : спец. выпуск. – Київ
№ 6 : Mobile. – 2001
459382
   Е. Обозрение электронного бизнеса. – Київ
№ 7. – 2001
459383
   Е. П.Коровин. – Ташкент, 1972. – 64с.
459384
   Е. Поливанов. За марксистское языкознание // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 225-227
459385
  Колобков В.В. Е. Росс та його психологічна теорія розвитку // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 111-121. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
459386
  Воронов Г.И. Е. С. Федоров / Г.И. Воронов, Г.М. Каета. – Свердловск, 1983. – 128 с.
459387
  Лихачева О. Е. Хемінгуей і Гр. Тютюнник: проблеми типологій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 83-98
459388
  Гроденский Г.П. Е. Чарушин / Г.П. Гроденский. – Л, 1962. – 47с.
459389
  Мазепа Н.Р. Е.А. Баратынский : Эстетические и литературно-критические взгляды / Н.Р. Мазепа; Отв. ред. А.И. Белецкий. – Киев : Издательство АН УССР, 1960. – 92 с.
459390
  Загвозкина В.Г. Е.А. Боратынский и Казань / В.Г. Загвозкина. – Казань, 1985. – 127с.
459391
  Львова Е.П. Е.А. Малеина / Е.П. Львова. – М., 1963. – 116с.
459392
  Толстой Ю.К. Е.А. Суханов как зеркало отечественной цивилистики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 4-10. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
459393
   Е.А.Добрынина. – М, 1986. – 237с.
459394
  Зограф Н.Г. Е.Б. Вахтангов / Н.Г. Зограф. – М, 1947. – 74с.
459395
  Степович А.И. Е.В. Галаган (23 января 1826 г. - 1 ноября 1896 г.) : [почетная попечительница Коллегии Павла Калагана] : [Некролог] / [соч.] А.И. Степовича. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1896. – 26 с.
459396
   Е.В. Кротевич и современное языкознание. – Львів, 1991. – 170с.
459397
  Михальченко С.И. Е.В. Спекторский в эмиграции (1920-1951) / С.И. Михальченко, Е.В. Ткаченко // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-24. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0132-1366
459398
  Ткаченко Е.В. Е.В. Спекторский о русском анархизме // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 37-39. – ISSN 1812-3805
459399
  Куницын А.С. Е.В. Спекторский: личность и творчество // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 200-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
459400
  Дулов А.И. Е.В.Дубровская - заслуженный учитель РСФСР / А.И. Дулов. – Иркутск, 1952. – 11-41с.
459401
  Плетнева Г.В. Е.Васильев / Г.В. Плетнева. – М., 1987. – 47с.
459402
  Кельберг А.В. Е.Г. Брусиловский / А.В. Кельберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 72 с.
459403
  Милушев Д. Е.Г. Мартынчик: человек, ученый, педагог // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 27-29. – ISSN 1810-3081
459404
  Баташов Н.С. Е.Г.Кузнецов -- выдающийся мастер XVIII века. / Н.С. Баташов, Е.И. Гагарин. – М., 1953. – 96с.
459405
  Розин С.О. Е.Д. Тиняков / С.О. Розин. – Х, 1950. – 109с.
459406
  Филиппов В.А. Е.Д. Турчанинова / В.А. Филиппов. – М, 1948. – 64с.
459407
  Денисенко Николай Николаевич Е.Д.Кускова в российском общественном движении 90-е годы ХIX в. - 1917 г. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01. / Денисенко Николай Николаевич;. – К., 1992. – 168л. – Бібліогр.:л.159-168
459408
  Бабенчиков М.В. Е.Е. Лансере / М.В. Бабенчиков. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1949. – 99, [33] с. : рис. – Библиогр.: с. 84-86
459409
  Победова О.И. Е.Е. Лансере / О.И. Победова. – М, 1961. – 420с.
459410
  Бабенчиков М.В. Е.Е.Лансере / М.В. Бабенчиков. – М, 1949. – 101с.
459411
  Іванців В.В. Е.Ейхвальд і "Велика Волинь" (до історії фауністичних досліджень України) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.110-115. – ISBN 966-551-070-3
459412
  Морозов П.О. Е.И. Костров, его жизгь и литературная деятельность : С. библиографическими заметками и приложениями П. Морозова. – Воронеж : В тип. Губернского правл., 1876. – 107 с. – Отд. оттиск: Воронежские филологические записки. 1876


  На тит. стр. дарственная надпись: Ивану Андреевичу Наумову от автора СПб. 13 дек.1876
459413
  Буторин Е. Е.И. Куманьков / Е. Буторин. – М., 1964. – с.
459414
  Пожарицкий М.Б. Е.И. Хлебцевич о педагогическом предназначении библиотечных кружков // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 120-124. – ISBN 978-985-7125-33-3
459415
  Равич Л.М. Е.И.Якушкин (1826-1905) / Л.М. Равич. – Л, 1989. – 201с.
459416
  Архипов И. Е.К. Брешко-Брешковская: "бабушка" русской смуты // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 10. – С. 175-185. – ISSN 0321-1878


  Екатерирна Константиновна Брешко-Брешковская - деятель русского революционного движения, одна из создателей и лидеров партии эсеров, а также её Боевой организации. Известна как «бабушка русской революции». Энергично поддерживала А. Ф. Керенского и ...
459417
  Завойский В.К. Е.К. Завойский / В.К. Завойский. – Казань, 1980. – 120 с.
459418
  Иваницкая Я.Ю. Е.К. Редин как исследователь сакральных древностей Украины // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 31-35. – ISBN 978-966-651-576-9
459419
  Белецкий А. Е.К. Редин, как историк византийского искусства / А. Белецкий. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1910. – 27 с. – (Из XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина)
459420
  Григорьва А.П. Е.К.Мравина. / А.П. Григорьва. – М, 1970. – 143 с.
459421
  Литовченко Елена Е.Ларин: Горный Алтай - серьезная площадка для потенциальных инвесторов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 74-76
459422
  Гончарова Н.Н. Е.М. Корнеев. Из истории русской графики начала 19 века / Н.Н. Гончарова; ред.: Т.В. Моисеева. – Москва : Искусство, 1987. – 384 с.
459423
  Чеботова Р. Е.М.Сидоркин. / Р. Чеботова. – Фрунзе, 1962. – 7с.
459424
  Скориков А.С. Е.Н. Болохонцев (д.с. 4-го сентября 1909 года) : [Некролог]. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1904. – 12 с. – Без обл. и тит. л. - Экз. деф., отсутств. с. 3-12. - Отд. оттиск: ИГК, 1909, т. 28, № 8, с.1-12


  Болохонцев, Евгений Николаевич (1879-1909)
459425
  Водовозова Е.Н. Е.Н. Водовозова / Е.Н. Водовозова. – Москва
2. – 1987. – 526с.
459426
  Королюк В.Д. Е.Н. Голяховский : московский клуб экслибрисистов / В.Д. Королюк. – Москва : Книга, 1971. – 64 с.
459427
  Талызин Ф.Ф. Е.Н. Павловский / Ф.Ф. Талызин. – М, 1981. – 112с.
459428
   Е.Н. Соболевой вручена медаль Императрицы Марии Федоровны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 1726-667Х
459429
   Е.Н. Соболевой вручена медаль Императрицы Марии Федоровны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 1726-667Х
459430
   Е.Н. Соколов : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 183-186. – ISSN 0042-8841
459431
  Седых О.М. Е.Н. Трубецкой: доминанты сказочных повествований // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук, Президиум. – Москва, 2014. – № 3, (май - июнь). – С. 160-169. – ISSN 0236-2007
459432
  Фролова О.А. Е.Н.Водовозова о воспитании детей дошкольного возраста. / О.А. Фролова. – Москва, 1949. – 136 с.
459433
   Е.Н.Медынский (Педагог) : Библиогр. указ. – Москва, 1986. – 48с.
459434
  Климанский Д.В. Е.Н.Трубецкой о естественном праве как правде // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
459435
  Оноприенко В.И. Е.О. Патон / В.И. Оноприенко. – Киев, 1988. – 234 с.
459436
  Селиванова Л.В. Е.П. Гребенка и процесс развития литературы и искусства 30-40 гг.19 столетия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селиванова Л.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1964. – 22 с.
459437
  Скирда Л.М. Е.П. Плужник : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Скирда Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
459438
  Сикирич Е. Е.П.Б. Загадка сфинкса : К 175-летию великого мыслителя 19 века // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство. Спецвып. / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 9 : "Новый Акрополь": 20 лет философского приключения. Е.П.Б. загадка сфинкса. – С.4-31. – ISSN 1818-2968
459439
  Державин К.Н. Е.П.Корчагина-Александровская / К.Н. Державин. – Москва-Л., 1937. – 96с.
459440
  Скирда Л.М. Е.П.Плужник (писатель и время) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01,02 / Скирда Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с.
459441
  Кузьміщев О.Г. Е.Р. фон Штерн у вітчизняній історіографії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 121-130. – ISSN 0235-3490


  Подано праці вітчизняних дослідників, присвячені діяльності історика й археолога кінця XIX - початку XX ст. Е.Р. фон Штерна.
459442
   Е.С. Кругликова и ее ученики : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1985. – 55 с.
459443
   Е.С. Хотинский. – Х, 1948. – 32с.
459444
  Шафрановский И.И. Е.С.Федоров / И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 284с.
459445
  Шафрановский И.И. Е.С.Федоров великий русский кристаллограф / И.И. Шафрановский. – Москва : Советская наука, 1945. – 91с.
459446
  Мелінчук Н.В. Е.Т.А. Гофман та німецький романтизм: методичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 373-376
459447
  Байбакова Л.В. Е.Ф. Язьков (1923-2009): творческий путь педагога и ученого // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 202-220. – ISSN 0130-3864
459448
  Салахян А.Н. Е.Чаренц. / А.Н. Салахян. – Ереван, 1956. – 111 с.
459449
  Еременко Г.О. еLIBRARY.RU и РИНЦ в инормационной инфраструктуре российской науки: беседа с гендиректором НЭБ Геннадием Еременко / Г.О. Еременко, К.П. Кокарев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 146-154. – ISSN 0321-2017


  Беседа затрагивает ряд тем, связанных с эволюцией такого социального института, как наука в условиях развивающейся информационной революции. Создание баз данных цитирования и хранилищ полных текстов, а также научных поисковиков постепенно изменяет лицо ...
459450
  Kashirina Ya. Еnergy of inverse spinel crystals with isovalent impurities / Ya. Kashirina, O.S. Muratov, O.S. Roik // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 170
459451
  Rabinovych M. Еnhanced conditionality and monitoring clauses in the EU-Ukraine Association Agreement // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 175-177. – ISBN 978-966-927-199-0
459452
  Miroshnychenko O.Yu. Еnterprise knowledge management: basic models enterprise knowledge management: basic models / O.Yu. Miroshnychenko, V.O. Shvets // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 186-195. – ISSN 2617-8044
459453
  Patsuriia N. Еssence of insurance activity: economic and legal analysis / N. Patsuriia, V. Reznikova // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – P. 64-71


  Досліджуються актуальні питання економіко-правової сутності страхової діяльності як системоутворювальної категорії страхових правовідносин у сфері господарювання. Місце та види страхової діяльності у системі сучасних економічних відносин. Досліджені ...
459454
  Гончаров В. Еx tunc v. ex nunc: проблема дії в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 76-85. – ISSN 1026-9932
459455
  Михневич С. ЕАЭС на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 70-76. – ISSN 0131-2227
459456
  Фролкова А.А. Еббот Тайєр - батько ангелів і камуфляжу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
459457
  Вассерман Я. Ева : роман / Якоб Вассерман ; Пер. с нем. И.Б. И.Б. Мальдештама. – Ленинград : Изд. "Красная газета", 1929. – 390, [1] с. – В конце текста: Продолжением этого романа является роман того же автора "Руфь". Экз. № 94184 дефектный, без тит. л. - описан по ген. кат. РНБ. В кн. отс. с. 15-16, 31-34, 271-272
459458
  Демидов В. Ева Браун: смертельная любовь. К 110-летию со дня рождения последней пассии Гитлера // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 8


  Сложно сказать, почему женщины сходили по нему с ума. Самые богатые и родовитые дамы отдавали свои драгоценности на нужды его партии, а простолюдинки писали любовные послания и бросались под колеса его автомобиля. Однажды, еще до встречи с Гитлером, ...
459459
  Выдмухова Б. Ева всегда молода / Б. Выдмухова. – Москва, 1978. – 127с.
459460
  Выдмухова Б. Ева всегда молода / Б. Выдмухова. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 127с.
459461
  Выдмухова Б. Ева всегда молода; Адам всегда молод / Б. Выдмухова. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 192 с.
459462
  Дамбраускайте Р. Ева Симонайтите : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Дамбраускайте Р.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
459463
   Евагелие от Матфея. – М., 1991. – 87с.
459464
  Кліщинський П.В. Евакуації навчальних закладів Правобережної України влітку-восени 1915 р.: планування і проблеми реалізації // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 266-277. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
459465
  Третяк В. Евакуаційні процеси в Україні на початку німецько-радянської війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – С. 150-174. – ISBN 978-617-7158-08-9
459466
  Гула В.Д. Евакуаційні процеси на теренах УРСР у 1941 р.: радянська історіографія // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 121-129. – ISSN 0320-9466
459467
  Мірко А. Евакуація автомобілів та їх блокування як реакція Київської влади на порушення правил дорожнього руху // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 187-189
459468
  Васильєв Ігор Евакуація людей - головний пріоритет під час пожеж на торгових підприємствах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 28-30 : фото
459469
  Васильєв Ігор Евакуація людей і тварин - головне завдання під час пожеж у цирках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 17-19 : фото
459470
  Чірікалов О.С. Евакуація німецько-румунських військ (сил) із Криму (квітень-травень 1944 року) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 201-218
459471
  Вєтров І. Евакуація об"єктів важкої індустрії України в 1941 році:стратегія, перебіг та перспективні наслідки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-90. – ISSN 2222-5250
459472
  Зейда Віктор Евакуація при пожежі - запорука збереження життя і здоров"я дітей у навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 11 : фото
459473
  Капніна Г.І. Евалюаційні методи в навчанні іноземних мов / Г.І. Капніна, І.Б. Коротяева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 193-201. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
459474
  Біскуб Евалюційні орієнтири у викладанні літератури Великої Британії (на матеріалі роману К. Ішігуро "Never Let Me Go" / Біскуб, Н. Філевич // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 10-15. – ISSN 2410-0927
459475
  Сачок М.В. Евалюція соціальних програм: основні структурні елементи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800


  Стаття присвячена з"ясуванню суті поняття "евалюція соціальних програм" та побутові її структурної моделі.
459476
  Кожевніков О.В. Еван / О.В. Кожевніков. – Х.-К., 1930. – 190с.
459477
  Толстой Л.Н. Евангелие / Л.Н. Толстой. – Гельсингфорс : Тип. "Известий Гельсингфорского сов. деп.", 1917. – 159 с. – Экз. № 34906 без обл.
459478
   Евангелие (напрестольное) / напечатанное Московским типографщиком Петром Тимофеевым Мстиславцем. – Вильна, 1575. – 396 л. – Чрезвычайно редкое издание.- Описание по Сопикову, ч. 5-я, стр. 102.
459479
   Евангелие [напрестольное]. Евангелион сиречь Благовестие богодухновенных евангелист : За [державы] его Королев.Милости и боголюбиваго его милости господина отца Афанасиа Желиборскаго Еп-а Лвовскаго, Галиц.и Кам.Подол. – В Лвове (Львів)) : В типографии Михаила Слиозки, 1665. – [4], 6, 414 л.
459480
  Покровский Н. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских : C 226 рисунками в тексте и 12 таблицами. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Уделов, 1892. – LXI, 496 с.
459481
  Кардек А. Евангелие в разъяснении спиритизма / А. Кардек. – Ростов -на-Дону, 1995. – 416с.
459482
   Евангелие для детей = The gospel of John : Уверенность в спасении, надежность и радость спасения; Драгоценная кровь Христова; Призыване имени Господа; Ключ к переживанию Христ-человеческий дух. – Уитнесс Ли. – Анахайм : Живой поток, 1995. – 45 с.
459483
   Евангелие для детей. – Вильнюс : Рома, 1995. – 63 с.
459484
  Поснов М.Э. Евангелие Иисусс Христа и Евангелие Апостолов о христе / М.Э. Поснов. – Киев, 1911. – с. – ISBN 5
459485
  Еськов К.Ю. Евангелие от Афрания : роман / Кирилл Еськов. – Харьков : Фолио, 2003. – 239 с. – (Литература). – ISBN 966-03-1977-0
459486
  Мокрецова И. Евангелие от Васпуракана // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 24-33. – ISSN 1681-7559


  Армянские рукописи - Четвероевангелие 15 в., оформленное в традициях Васпураканской школы
459487
   Евангелие от Иоанна / [Советский фонд милосердия и здоровья]. – Волгоград : Комплекс, 1990. – 61 с. – Миниатюрное издание
459488
  Панас Генрик Евангелие от Иуды: Апокриф / Панас Генрик. – Москва, 1987. – 245с.
459489
  Воскресенский Г.А, Евангелие от Марка по основным спискам четырех редакций рукописного славянского евангельского текста с разночтениями из ста восьми рукописей Евангелия XI-XVI вв : Труд Г. Воскресенского, э.-орд. проф. Моск. духов. акад. – Сергиев Посад : 2-я тип. А.И. Снегиревой, 1894. – [4], 404, IV с. – Библиогр. в примеч. – (Древнеславянское Евангелие)
459490
  Королев А. Евангелие от Михаила // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-38.


  Киносериал В. Бортко "Мастер и Маргарита"
459491
  Вайнер А.А. Евангелие от палача / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1991. – 512с.
459492
  Вайнер А.А. Евангелие от палача / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1993. – 572с.
459493
  Энтелис Н.Я. Евангелие от Пентагона / Н.Я. Энтелис. – М, 1984. – 77с.
459494
  Гладилин А.Т. Евангелие от Робеспьера : повесть о великом французском революционере / Анатолий Гладилин. – Москва : [Политиздат], 1970. – 317 с., 7 л. ил. – (Пламенные ревоюционеры)
459495
  Адрианова В.П. Евангелие Фомы в старинной украинской литературе : из филологического семинария проф. В.П. Перетца / В. Адрианова. – Санкт-Петербург : Тип. импер. Акад наук, 1909. – 47 с. – Отд. отт.:Известия Отделения русского яз. и словесности Имп. Акад. наук, т. XIV, кн. 2, 1909, СПб., стр 1—47


  На тит. стр. № 36582 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Андрею МитрофановичуЛабил...на добрую память от автора Киев 5/ XII 09 г
459496
  Бертло Поль. Евангелие часа / Поль Бертло ; пер. с междун. яз. Єсперанто А. Пикильгавский. – Харьков : Тип. Т-ва потреб. обществ Юга России, 1918. – 32 с.
459497
  Кандауров О. Евангелие Эхнатона // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 0130-7045


  За последние два века постепенно восстанавливается память о великом Египетском Пророке, на долгие времена преданном забвению Учителе человечества. Начало этому положено в середине XVIII в., когда в тайных архивах Тибета была обнаружена книга его ...
459498
  Фрадкова В.И. Евангелисты, Израиль и ближневосточная политика США // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 111-120. – ISSN 0869-1908
459499
  Ренан Э. Евангелия / Э. Ренан. – Ярославль, 1991. – 312с.
459500
  Жебелев С.А. Евангелия канонические и апокрифические / С.А. Жебелев. – Птгр, 1919. – 126с.
459501
  Новикова-Строганова Евангельская концепция преображения мира и человека в творчестве Н.С. Лескова (повесть "Некрещеный поп") // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 58-63. – ISSN 1562-1391


  Своеобразие творчества Н. С. Лескова в свете его религиозно-нравственных убеждений. Жанровые признаки святочной прозы и тема духовного преображения "падшего образа" в повести "Некрещеный поп".
459502
  Амирханян А.М. Евангельские изречения в романе Л. Толстого "Воскресение" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 31-41. – ISSN 0130-9730
459503
  Вчерашняя А.В. Евангельские картины в лирике Владимира Набокова // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 182-197. – ISBN 966-72-77-79-8
459504
  Робертсон Д. Евангельские мифы / Д. Робертсон. – Москва : Атеист, 1923. – 224 с.
459505
  Четина Е.М. Евангельские образы, сюжеты, мотивы в художественной культуре. Проблемы интерпретации / Е.М. Четина. – Москва : Флинта, Наука, 1998. – 112с. – ISBN 5-89349-068-1; 5-02-011320-4
459506
  Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – Москва, 1957. – 116с.
459507
  Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – Москва, 1959. – 120с.
459508
   Евангельские сюжеты в творчестве художника Николая Бурейченко // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 4. – 1-2 с. обкл. – ISSN 0130-7045
459509
  Ерышев А.А. Евангельские христиане-баптисты (идеология и мораль) / А.А. Ерышев. – К., 1960. – 40с.
459510
   Еванглие. – М., 1991. – 302с.
459511
   Еванглие для детей. – М., 1991. – 93с.
459512
   Еванглие для детей. – Минск, 1992. – 63с.
459513
   Еванглие от Иоанна; Апокалипсис. – Алма-Ата, 1990. – 57с.
459514
   Евангулов Сергей Павлович. Выставка произведений. Москва 1974 г.. – М., 1974. – 16с.
459515
  Попадюк І.В. Евапорити Передкарпаття - ланка єдиної мессінської події Середземномор"я? / І.В. Попадюк, О.В. Самарська, С.Є. Смірнов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
459516
   Евган Евгений Николаевич (1905-1948). Карикатура : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1988. – [23] с.
459517
  Кристер А. Евген Губер (1849-1923) / А. Кристер. – К, 1924. – 21с.
459518
   Евген Маланюк = Evhen Malaniuk in commemoration of the 15th anniversary of his death : в 15-річчя з дня смерті : [збірка]. – Філядельфія : [б. в.], 1983. – 119 с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 118-119 та в примітках
459519
   Евген Онегін = Евгений Онегин : опера в 3 действиях и 7 картинах (По постановке Харьковской Госопері в 1929 г.) / музыка П. Чайковского : опера на 4 дії та 7 одслон : (За виставою Харківської Державопери 1929 року). – Харків : Вид. Т-ва "Геть Неписьменність", 1929. – 46 с. : іл., портр. – 2 тит. л.: українською та рос. мовами
459520
  [Шиловський К.С.] Евген Онєгін : ліричні сцени в 3-х діяї а 7 картинах :: [Лібретто за поемою О.С. Пушкіна] / Музыка П. Чайковського ; На українську мову переклав Франц Коковський. – Чернівці : Накладом Йосифа Стадника ; З друк. тов. "Руська Рада, під зарядом І. Захарка", 1910. – 57 с.
459521
  Лучнік А.І. Евген Павлович Гребінка / А.І. Лучнік. – Прилуки, 1929. – 8с.
459522
  Проценко О. Евген Пашковський і його проза // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
459523
  Скирда Л.М. Евген Плужник (писатель и время) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Скирда Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
459524
  Стеллифероский П.А. Евгений Абрамович Баратынский / П.А. Стеллифероский. – М., 1988. – 208с.
459525
   Евгений Адольфович Кибрик. – Москва : Советский художник, 1955. – 120 с.
459526
   Евгений Адольфович Кибрик : каталог. – Москва : Советский художник, 1966. – 14, [78] с.
459527
  Кузнецов Б.М. Евгений Алеексеевич Грибов / Б.М. Кузнецов. – Л., 1963. – 36с.
459528
  Гронский И.М. Евгений Александрович Кацман / И.М. Гронский, В.П. Князева. – М., 1962. – 108с.
459529
  Шмидт И.М. Евгений Александрович Лансере. 1848-1886 / И.М. Шмидт. – М., 1954. – 31с.
459530
   Евгений Александрович Шевелев.. – Одесса, 1985. – 27с.
459531
  Кириллова Г.С. Евгений Алексеевич Грибов / Г.С. Кириллова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 80 с.
459532
  Герасимович П. Евгений Алексеевич Зайцев / П. Герасимович. – М, 1958. – 71с.
459533
  Морозкин В.В. Евгений Алексеевич Чудаков / В.В. Морозкин. – Москва-Л., 1947. – 31 с.
459534
  Ведерников Е.А. Евгений Алимпиевич Ведерников : мастера советской карикатуры / Е.А. Ведерников; ред.: А.А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1979. – 37 с.
459535
  Высторобец А.И. Евгений Андриканис / А.И. Высторобец. – Москва, 1981. – 249с.
459536
   Евгений Антонович Николаев. – Москва, 1988. – 39с.
459537
  Смирнова Н.И. Евгений Багратионович Вахтангов / Н.И. Смирнова. – Москва, 1982. – 56с.
459538
  Бутакова Е. Евгений Баратынский: Бунтующая муза // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 2 (66). – С. 66-82. – ISSN 1819-6268
459539
   Евгений Бачурин. Виктория Гордон. Владимир Ильющенко. Игорь Кравцов : каталог выставки. Живопись. Графика. – Москва : Советский художник, 1982. – 44 с.
459540
  Мануэль Атиенза Евгений Булыгин и теория юридической аргументации : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 245-251. – ISSN 1818-992Х


  Є.В.Булигіну - 75 років
459541
   Евгений Васильевич Кувшинский (1905-1986) : [100 лет со дня рождения проф. Е.В. Кувшинского] // Высокомолекулярные соединения. Серия А, Серия Б : Журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва, 2005. – Том 47, № 8. – С. 1381-1382. – ISSN 0507-5475


  17 марта 2005 года исполнилось 100 лет со дня рождения проф. Е.В. Кувшинского
459542
  Михальченко С.И. Евгений Васильевич Спекторский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 31-53. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского правоведа и социального философа Е. В. Спекторского.
459543
   Евгений Вахтангов. – М, 1934. – 571с.
459544
  Зоркая Н.М. Евгений Вахтангов / Н.М. Зоркая. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
459545
  Кривицкий К.Е. Евгений Вахтангов / К.Е. Кривицкий. – Орджоникидзе, 1982. – 104с.
459546
   Евгений Вахтангов. – М, 1989. – 31с.
459547
   Евгений Викторович Вучетич. – Москва : Советский художник, 1952. – 68, [1] с. : ил., портр.
459548
  Парамонов А.В. Евгений Викторович Вучетич / А.В. Парамонов. – М., 1952. – 35с.
459549
  Шевцов И. Евгений Викторович Вучетич / И. Шевцов. – Ленинград, 1960. – 76с.
459550
   Евгений Викторович Вучетич : выставка рисунка. Каталог. – Москва : Министерство культуры СССР, 1971. – 33 с.
459551
  Федоров А. Евгений Викторович Вучетич / А. Федоров. – Москва, 1972. – 51с.
459552
  Чапкевич Е.И. Евгений Викторович Тарле / Е.И. Чапкевич. – Москва : Наука, 1977. – 127с.
459553
  Михайлов А.А. Евгений Винокуров : Разборы. Диалоги, полемика. / А.А. Михайлов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 312 с.
459554
  Авдеенко С.И. Евгений Вишневский. Несостоявшееся интервью / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 57, [1] с. : ил., фот., репрод. – ISBN 978-966-197-514-8
459555
   Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик = Євген Володимирович Васьковський: правознавець, літератор, критик = Eugeniusz Wlodzimierz Waskowski: prawnik, literat, krytyk : сб. материалов к 150-летию со дня рождения / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка, Центр исслед. права им. Савиньи (Одесса) [и др. ; сост.: Н.А. Яцун, И.А. Бирюкова]. – Одесса : Бондаренко М.А., 2017. – 587, [1] с. : ил., портр. – Доп. тит. л. укр., пол. - Алф. указетель науч. трудов: с. 63-66. - Указатель имен: с. 573-583. - Сер. осн. в 2016 г. – Библиогр.: с. 21-62, 686 и в подстроч. примеч. – (Серия "Одесса в именах и документах"). – ISBN 978-617-7424-32-0
459556
  Канзафарова И.С. Евгений Владимирович Васьковский: страницы жизни и научного творчества / И.С. Канзафарова, М.А. Подрезова // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 7-16. – ISBN 978-966-927-140-2
459557
   Евгений Владимирович Ильин, 1904-1982 гг.: Живопись: Каталог выставки.. – М., 1987. – 46с.
459558
  Мазарович А.Н. Евгений Владимирович Милановский / А.Н. Мазарович. – М, 1947. – 56с.
459559
  Шахмагонов Ф.Ф. Евгений Вучетич / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1970. – 80с.
459560
   Евгений Георгиевич Куковский : к 90-летию со дня рождения / Е.Ф. Шнюков, А.А. Вальтер, В.И. Павлишин, В.М. Хоменко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 123-126. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
459561
  Мухаринская Л.С. Евгений Глебов / Л.С. Мухаринская. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
459562
   Евгений Головаха: игра с классиком : книга для думающих людей / НАНУ, Ин-т социологии ; [відп. за вип. Т. Загороднюк]. – Киев : [Б.в.], 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5735-1
459563
  Голяховский Е. Евгений Голяховский / Е. Голяховский; Авт. текста: А. Сидоров; макет Е. Голяховского; ред.: Е. Суздалева. – Москва : Советский художник, 1968. – 16 с.
459564
  Коваленко Г.А. Евгений Гребинка : биографический очерк / Гр. Коваленко. – Чернигов : Изд. ред. "Зем. сб. Черниг. губернии" ; Тип. Губернского Земства, 1899. – 29 с.


  (Григорій Коваленко, Грицько Коваленко; друкувався під псевдонімами Грицько Коваленко, Гр. Ков., Г. К., Гр. Вільний, К. Вільний, К. В., Гр. Липняцький
459565
   Евгений Григорьевич Голоскоков (к 80-летию со дня рождения) : [биобиблиографический указатель] / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический ин-т" ; [сост. : А.А. Ларин, С.А. Горелова ; библиогр. подгот. : С.А. Горелова, М.М. Черевыщенко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 42, [2] с. : ил.
459566
   Евгений Григорьеич Фесенко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 86с.
459567
  Гуров Е. Евгений Гуров : альбом / Е. Гуров. – Москва : Советский художник, 1986. – 48 с.
459568
  Бобров С.П. Евгений Делакруа, живописец : поэма в шестнадцати лирических картинах / С.П. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с.
459569
  Леонтьев А.А. Евгений Дитриевич Поливонов и его вклад в общее языкознание / А.А. Леонтьев. – М, 1983. – 76с.
459570
  Шумихин Евгений Дмитриевич Петряев / Шумихин, И.Н. Войханская. – Киров, 1973. – 101с.
459571
  Ларцев В.Г. Евгений Дмитриевич Поливанов / В.Г. Ларцев. – М, 1988. – 327с.
459572
   Евгений Додонов, 1905-1974: живопись, графика: каталог. – М., 1991. – 35с.
459573
  Ройтман Д. Евгений Дюринг как литературный критик, и его новый критический прием : [Рец.] : Е. Дюринг. "Великие люди в литературе". Перевод Ю.М. Антоновского 1897. – Санкт-Петербург : Типо-Литография Б.М. Вольфа, 1899. – 43 с.
459574
  Евган Е.Н. Евгений Евган (1905-1948) / Е.Н. Евган; Ред.: И. Семенов; сост.: И. Абрамский. – Москва : Крокодил, 1963. – 48 с.
459575
   Евгений Евгеньевич Александров (К 60-летию со дня рождения) : Биобиблиографический указатель. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2005. – 78с.
459576
  Кравченко К.С. Евгений Евгеньевич Лансере -- народный художник РСФСР / К.С. Кравченко. – М.-Л., 1946. – 31с.
459577
  Лансере Е.Е. Евгений Евгеньевич Лансере / Е.Е. Лансере; Авт.-сост.: О. Подобедова. – Москва : Советский художник, 1964. – [51] с.
459578
  Боровский А.Д. Евгений Евгеньевич Лансере / А.Д. Боровский. – Ленинград, 1975. – 49с.
459579
  Сидоров Е.Ю. Евгений Евтушенко / Е.Ю. Сидоров. – Москва : Художественная литература, 1987. – 206 с.
459580
   Евгений Евтушенко. В начале было Слово... : 10 веков русской поэзии : [ антология ] / [ сост. , вступ. ст., стихи к разделам и авторам Евгения Евтушенко ]. – Москва : Слово / Slovo. – ISBN 978-5-387-00071-3
Т.1. – 2008. – 560 с. – На обл. и тит. л. Евгений Евтушенко указ. как авт.
459581
  Кузнецова В.А. Евгений Еней / В.А. Кузнецова. – Л.-Москва, 1966. – 139с.
459582
  Жигуленков Е.И. Евгений Жигуленков. / Е.И. Жигуленков. – М., 1985. – 13с.
459583
  Карачун Ю.А. Евгений Зайцев / Ю.А. Карачун. – Минск, 1988. – 134с.
459584
  Давыдова Т.Т. Евгений Замятин / Т.Т. Давыдова. – Москва : Знание, 1991. – 62 с.
459585
  Таглина О.В. Евгений и Борис Патоны / О. Таглина. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан.- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5081-6
459586
   Евгений Иванович Ануфриев, 1923-1980 : живопись : выставка произведений : [каталог] / Ануфриев Евгений Иванович. Выставка произведений; Москов. орг. Союза художников РСФСР ; авт. вступ. ст. О. Чебаненко. – Москва : [б. и.], 1982. – [24] с. : ил.
459587
   Евгений Иванович Куманьков / Куманьков, Выставка, Москва. произведений., 1974. – М., 1974. – 30с.
459588
   Евгений Иванович Куманьков. Эскизы декораций к кинофильмам, спектаклям, живопись, графика. – М., 1964. – 21с.
459589
  Лушина Я.И. Евгений Иванович Овчинников / Я.И. Лушина, Л.В. Михеева. – Ленинград : Музыка, 1974. – 79 с.
459590
   Евгений Иванович Пашков. – Л., 1969. – 40с.
459591
  Гудскова А.И. Евгений Иванович Самсонов / А.И. Гудскова. – Л, 1963. – 26с.
459592
   Евгений Игумнов : живопись (каталог). – М., 1988. – 31с.
459593
  Баранівська М. Евгений Ихельзон: "Мы живем в стране, где стыдно сказать, что ты не веришь в Бога" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 9 (67). – С. 58-63
459594
  Каждан Е.А. Евгений Каждан. Заслуженный художник РСФСР. Плакат : каталог выставки / Е. Каждан; авт. вступ. ст.: М.В. Лукьянов. – Москва : Советский художник, 1980. – [62] с.
459595
  Авшарова М.П. Евгений Карлович Бетгер (1887-1956) : Очерк жизни и деятельности / М.П. Авшарова, М.С. Виридарский. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1960. – 42 с.
459596
   Евгений Константинович Завойский. – Москва, 1988. – 63 с.
459597
  Молдохматова А.А. Евгений Кузовкин : творческий портрет / А.А. Молдохматова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 80 с.
459598
   Евгений Лапин. – М, 1988. – 31с.
459599
  Рябинянц Н.А. Евгений Лебедев / Н.А. Рябинянц. – Л. : Искусство, 1969. – 137 с.
459600
  Яснец Э. Евгений Лебедев / Э. Яснец. – Москва, 1984. – 66 с.
459601
  Оль Г.А. Евгений Левинсон / Г.А. Оль. – Ленинград, 1976. – 143 с.
459602
  Калентьева А. Евгений Леонов-Гладышев / А. Калентьева. – Л., 1987. – 80 с.
459603
  Сиркес П.С. Евгений Леонов / П.С. Сиркес. – М, 1991. – 64 с.
459604
  Исмаилова Нинель Хазбулатовна Евгений Леонов. / Исмаилова Нинель Хазбулатовна. – Москва : Искусство, 1979. – 161 с.
459605
  Приходько В.А. Евгений Майков / В.А. Приходько. – М., 1975. – 127с.
459606
  Исаева К.М. Евгений Матвеев / К.М. Исаева. – М, 1980. – 191 с.
459607
   Евгений Мигунов : мастера советской карикатуры. – Москва : Советский художник, 1987. – 50 с.
459608
  Лободин М.П. Евгений Милаев / М.П. Лободин. – Москва : Искусство, 1984. – 104 с.
459609
  Богданов-Катьков Евгений Михайлович Васильев / Н. Богданов-Катьков // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 41-48. – Библиогр.: Список печатных работ Е.В. Васильева, с. 44-48 (83 назв.)
459610
  Богданов-Катьков Евгений Михайлович Васильев / Богданов-Катьков. – Петроград, 1922. – 48с.
459611
   Евгений Михайлович Воробьев доктор экономических наук, профессор Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина и Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия" : биобиблиографический указатель / Народна укр. акад. ; Центр научно-гуманитарной информации ; [ сотс.: Г.Н. Лях, С.А. Шахова ; отв. ред. И.В. Козицкая ]. – Харьков : НУА, 2009. – 48 с. – К 75-летию со дня рождения. – (Серия "Биобилиография ученых Народной украинской академии" / Серия основана в 2000 году)
459612
   Евгений Михайлович Добрышман (1919-2016 гг.) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 128. – ISSN 0130-2906
459613
   Евгений Михайлович Крепс, 1899-1985. – Москва : Наука, 1989. – 78с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 16 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISSN 5-02-004075-4
459614
   Евгений Михайлович Лавренко. – М., 1974. – 111с.
459615
   Евгений Михайлович Наумов (1929-2011) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 614-616 : фото. – ISSN 0032-180Х
459616
  Толстой В.П. Евгений Михайлович Рачёв / В.П. Толстой. – Москва : Советский художник, 1960. – 167 с.
459617
   Евгений Михайлович Савицкий. – Москва : Наука, 1988. – 176с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып.9 ; Сер.техн.наук.Металлургия)
459618
   Евгений Михайлович Филатов: живопись. Каталог выст.. – Звенигород, 1989. – 21с.
459619
  Бялик М.Г. Евгений Мравинский / М.Г. Бялик. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1982. – 32 с.
459620
  Гусев А.И. Евгений Нестеренко / А.И. Гусев. – Москва : Музыка, 1980. – 32 с.
459621
  Косничев Е.Н. Евгений Никанорович Косничев : графика. Живопись. Каталог выставки / Е.Н. Косничев; Сост. и авт. вступ. ст.: Н.Н. Скворцова. – Москва : Советский художник, 1981. – [24] с.
459622
   Евгений Никанорович Павловский. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1945. – 64 с.
459623
   Евгений Никанорович Павловский. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 242 с.
459624
  Логрус А. Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) // Великие мыслители ХХ века / [авт.-сост. А. Логрус]. – Москва : Мартин, 2002. – С. 347-353. – ISBN 5-8475-0127-7
459625
  Дьяконицын Л.Ф. Евгений Николаевич Широков : Восемь репродукций / Лев Федорович Дьяконицын. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 11 с. : ил., фото. – Список репродукций
459626
   Евгений Онегин. – К. – 18с.
459627
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах А.С. Пушкина / Изд. Общества Любителей Российской словесности при Императорском Московском университете, под ред. д. ч. В. Якушкина. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1887. – [4], 306 с.


  Ред.: Якушкин, Вячеслав Евгеньевич (1856-1912)
459628
   Евгений Онегин : Лирические сцені в 3-х действиях ; сюжет взаимствован из поємі Пушкина (с сохранением многих стихов подлинника) / Музыка П. Чайковского. – 8-е изд. – Москва : Изд. П. Юргенсона ; Музікальная торговля П. Юргенсона, 1896. – 66 с.
459629
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : [роман в стихах] / А.С. Пушкин ; Вступительная статья Иванова-Разумника: "Евгений Онегин". – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стюсюлевича, 1911. – LXXXVIII, 253 с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред., состатьями и примечаниями Иванова-Разумника ; № 39)


  Ред. и вступ. ст.: Разумник Васильевич Иванов-Разумник (1878-1946) На тит. л. надпись: Из кн. Мир. Новицкого
459630
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1933. – 237с.
459631
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1934. – 240с.
459632
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1936. – 237с.
459633
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 248с.
459634
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1936. – 237с.
459635
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1937. – 191 с.
459636
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 234с.
459637
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1937. – 80с.
459638
   Евгений Онегин. – Л., 1937. – 56с.
459639
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва, 1946. – 240 с. – (Школьная библиотека)
459640
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1947. – 192с.
459641
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1947. – 192с.
459642
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Свердловск, 1949. – 171 с.
459643
   Евгений Онегин. – Москва : Искусство, 1951. – 24 с.
459644
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1954. – 303 с.
459645
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1954. – 184 с.
459646
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1954. – 264 с.
459647
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1956. – 303с.
459648
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1957. – 272с.
459649
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1958. – 272 с.
459650
  Лахостский К.П. Евгений Онегин / К.П. Лахостский. – Л, 1962. – 72с.
459651
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1964. – 305с.
459652
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1966. – 70с.
459653
  Пушкин А. Евгений Онегин : роман в стихах / А. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1966. – 272 с.
459654
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва, 1967. – 312с. – (Школьная библиотека для нерусских школ)
459655
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Нальчик, 1970. – 209с.
459656
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Саратов, 1970. – 182с.
459657
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1973. – 304с. – (Школьная библиотека)
459658
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Киев : Дніпро, 1974. – 191 с.
459659
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1975. – 765 с.
459660
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1975. – 324 с.
459661
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1976. – 256 с.
459662
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : Роман в стихове / А.С. Пушкин. – София : Народна култура, 1977. – 284 с.
459663
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1977. – 368 с.
459664
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1977. – 765с.
459665
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1978. – 302с.
459666
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1979. – 352 с.
459667
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 333 с.
459668
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 173с.
459669
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Москва : Советская Россия, 1983. – 280 с.
459670
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 255 с. – (Классики и современники)
459671
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 173с. – (Классики и современники)
459672
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; худож. Э. Насибулин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1986. – 319 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
459673
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 316с.
459674
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; [иллюстрации В.Ф. Васильева]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 315, [2] с. : цв. ил. ; 10х6,5 см. – Миниатюрное издание
459675
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Горький, 1989. – 527 с.
459676
  Пушкин А.С. Евгений Онегин : роман в стихах / А.С. Пушкин ; [худож. О. Коровин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 299, [2] с. : ил. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0025-X
459677
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – Львов, 1990. – 252с.
459678
  Пушкин А.С. Евгений Онегин / А.С. Пушкин. – София : Нов Златорог, 1993. – 252 с.
459679
  Пушкин А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / сочинение Александра Пушкина. – Изд. 3-е. ; Факсимильное издание. – [Москва] : Художественная литература, 1988. – 310 с. – Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург : тип. Экспед. загот. Гос. бумаг, 1837. - Миниатюрное издание
459680
  Пушкин А.С. Евгений Онегин, роман в стихах / сочинение Александра Пушкина. – Изд. 3-е. [Факс. воспроизведение изд. 1837 г.]. – Москва : Книга, 1988. – 310 с. : 10х7 см. – Вых. дан. ориг.: Спб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1837. - Миниатюрное издание
459681
  Пушкин А. Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы, повести / А. Пушкин ; [вступ. ст., с. 5-26, и примеч. Д. Благого]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 735 с. : 15 л. ил. : цв. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 104 ; Серия вторая. Литература XIX в)
459682
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драматургия. Проза / Александр Сергеевич Пушкин. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2008. – 704 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-050781-8
459683
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы / Александр Пушкин ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 429, [3] с., [1] л. портр. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6051-8
459684
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы. Сказки / Александр Пушкин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 560 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5328-2
459685
  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Поэмы / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 367с.
459686
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин. Роман А.С.Пушкина / Н.Л. Бродский. – 4-е изд. – Москва, 1957. – 430с.
459687
  Бродский Н.Л. Евгений Онегин.Роман А.С. Пушкина / Н.Л. Бродский. – 3-е изд. – М, 1950. – 408с.
459688
  Азаров В.Б. Евгений Осипов / В.Б. Азаров. – Москва : Военмориздат, 1952. – 48 с. – (Моряки - герои Советского Союза)
459689
   Евгений Осипович Бургункер 1906-1966 : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1979. – 20 с.
459690
  Белькинд Л.Д. Евгений Павлович Тверитинов : очерк жизни и деятельности / Л.Д. Белькинд, А.Н. Мокеев, А.Е. Тверитинов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 119 с.
459691
   Евгений Павлович Федоров. – К., 1989. – 46с.
459692
  Гура В.В. Евгений Пермяк : Критико-биогр. очерк / В.В. Гура. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1962. – 96 с.
459693
  Гура В.В. Евгений Пермяк : Очерк творчества / В.В. Гура. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1982. – 126 с.
459694
  Петров С. Евгений Петров: Спасение рядового рая / беседовал А. Ульянов // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 14-23


  Украинских художник-акварелист Евгений Петров. Непривычный подход, сюрреалистические сюжеты и необычное использование автором нежной акварельной техники для иллюстрации переплетений суровой жизненной реальности с некими фэнтезийными и историческими ...
459695
   Евгений Петрович Нечипоренко - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1989. – 20с.
459696
  Ленин В.И. Евгений Поттьэ // Это есть наш последний... / Э. Потье. – Москва : Детская литература, 1964. – С. 5-6
459697
  Долинская Е.Б. Евгений Птичкин / Е.Б. Долинская. – Москва : Советский композитор, 1990. – 300 с.
459698
   Евгений Рейхцаум.. – М., 1990. – 28с.
459699
  Григорьев Л.Г. Евгений Светланов / Л.Г. Григорьев, Я.М. Платек. – Москва : Музыка, 1979. – 27 с.
459700
   Евгений Светланов. Дирижер, композитор, пианист. – М., 1987. – 157с.
459701
   Евгений Серганов: кинодекорац. искусство. Живопись. Графика. Кат. выст.. – М., 1987. – 9с.
459702
  Тейс С Е. Евгений Сергеевич Тейс : живопись, графика. Каталог выставки / С Е. Тейс. – Москва : Советский художник, 1979. – [36] с.
459703
  Сарыкулова Г.-Ч. Евгений Сидоркин / Г.-Ч. Сарыкулова. – Москва : Советский художник, 1971. – 87, [1] с.
459704
   Евгений Трофимчук: "В Amadeus Travel Platform созданы условия для развития абсолютно всех направлений тревел-индустрии" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 5 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
459705
   Евгений Урбанский. – Москва, 1968. – 143с.
459706
  Соловьев С.Л. Евгений Федорович Саваренский 1911-1980 / С.Л. Соловьев. – Москва : Наука, 1989. – 144с.
459707
   Евгений Федорович Шнюков : Библиография ученых УССР. – Киев : Наукова думка, 1990. – 55с. – ISBN 5-12-002000-3
459708
   Евгений Федорович Шнюков (К 75-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 108-110 : фото. – ISSN 0367-4290
459709
   Евгений Чарушин. – Москва : Советский художник, 1967. – 10 с.
459710
  Алексеев Ю.Г. Евгений Чудаков / Ю.Г. Алексеев. – Москва, 1983. – 240с.
459711
  Цимбал С.Л. Евгений Шварц / С.Л. Цимбал. – Ленинград, 1961. – 272с.
459712
  Шварц Е. Евгений Шварц / Е. Шварц. – Москва : Эксмо-Пресс. – (Антология Сатиры и юмора России ХХ века). – ISBN 5-04-004894-7; 5-04-003950-6
Т.4. – 2000. – 608с.
459713
   Евгений Яковлевич Хруслов (к восьмидесятилетию со дня рождения) // Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 195. – ISSN 1812-9471


  Хруслов Е. А. - математик, академик НАН Украины, президент Харьковского математического общества, один из основателей современной математической теории усреднения.
459714
   Евгений, митрополит киевский. – 3с.
459715
  Головачева И.В. Евгеника в общественной мысли начала века // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 3. – С. 16-31. – ISSN 0236-2007
459716
  Юдин Т.И. Евгеника. / Т.И. Юдин. – М, 1928. – 288с.
459717
  Барский Р. Евгеническая стерилизация "непригодных" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 56-57
459718
   Евгению Васильевичу Додину-75 // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 1561-4999
459719
   Евгению Михайловичу Филиппову - 85 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 185-186. – ISSN 0203-3100
459720
  Абрамова А.В. Евгения Алексеевна Малеина / А.В. Абрамова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 143 с. : ил., цв. ил., портр.
459721
  Колесникова А.С. Евгения Виссарионовна Жарелина. / А.С. Колесникова. – Сталинград, 1961. – 12с.
459722
   Евгения Гатилова: Скульптура малых форм.. – М., 1986. – 23с.
459723
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 176 с. – (Классики мировой литературы)
459724
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского. – Таллин : ЭГИЗ, 1950. – 204 с.
459725
  Бальзак О. Евгения Гранде / Оноре де Бальзак. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 180 с.
459726
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак ; [ер. с фр. Ю.Н. Верховского]. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 180 с.
459727
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде / Оноре де Бальзак. – Минск : Книжное издательство БССР, 1961. – 180 с.
459728
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского ; [вступ. ст. С. Артамонова ; ил.: Н. Крылов]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 206 с. : ил.
459729
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 192 с.
459730
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде : роман : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Детская литература, 1988. – 208 с. – (Школьная библиотека)
459731
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде. Музей древностей : [романы] : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1979. – 285 с. – (Классики и современники : Зарубежная литература)
459732
  Бальзак Оноре де Евгения Гранде. Отец Горио : пер. с фр. / Оноре де Бальзак ; [ил. А. Билль]. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 432 с., [1] л. портр. : ил.
459733
  Житомирский Владимир Евгения Конколь: планета "Спектрум" : "Всегда добиваюсь поставленной цели". NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-29 : Фото
459734
  Матафонов В.С. Евгения Константиновна Эвенбах / В.С. Матафонов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 181 с.
459735
   Евгения Орестовна Георгиева (1900-1979) : графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – [32] с.
459736
  Антипова Е.П. Евгения Петровна Антипова : каталог выставки / Е.П. Антипова ; вступ. ст. Л. Мочалова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 14 с. : ил.
459737
  Стецко П.И. Евгения Ярошинская : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Стецко П.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 25 с.
459738
  Гук Л.С. Евгленофітові водорості водойм Канівського заповідника та його околиць / Л.С. Гук, В.І. Миронюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 102-110. – (Біологія ; Вип. 26)


  Продовжено низку робіт з аналізу та по складанню систематичного списку водоростей Канівського заповідника (1983, 1984, 1985, 1994).
459739
  Файко А.М. Евграф искатель приключений / А.М. Файко. – Москва : Искусство, 1963. – 120 с.
459740
  Абрамичев А.В. Евграф Михайлович Рыжов / А.В. Абрамичев. – Смоленск : Книжное издательство, 1960. – 24 с., [1] л. портр. : ил.
459741
  Лазаревский И. Евграф Петрович Чемесов / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград, 1948. – 24с.
459742
  Никитин В.В. Евграф Степанович Федоров / В.В. Никитин; Георгий Лавров. – Б. м. : б. и., 1919. – С. 429-467, 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геологического Комитета. 1919, т. XXXVIII, № 4-7
459743
  Шафрановский И.И. Евграф Степанович Федоров. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1963. – 284с.
459744
  Шафрановский И.И. Евграф Степанович Федоров. Жизнь и творчество. / И.И. Шафрановский. – М., 1949. – 557-579с.
459745
  Кумок Я.Н. Евграф Федоров / Я.Н. Кумок. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 319с. – (Жизнь жамечательных людей ; Вып. 14 ; 502)
459746
   Евграфов Павло Борисович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 10-11
459747
  Азовская Марина Евграфовы = История одной фамилии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 137-140. – ISSN 0235-7089
459748
  Аристотель Евдемова этика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.153-164. – ISSN 0042-8744
459749
  Аристотель Евдемова этика // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.136-156. – ISSN 0042-8744
459750
  Емельянов А.Т. Евдокимовский зять / А.Т. Емельянов. – Сталино, 1959. – 134с.
459751
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1949. – 12с.
459752
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1957. – 16с.
459753
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова. – М., 1959. – 321с.
459754
   Евдокия Дмитриевна Турчанинова на сцене и в жизни. – М., 1974. – 430с.
459755
  Чекин И. Евдокия Ивановна / И. Чекин. – Москва-Л., 1942. – 64с.
459756
  Данилов И.К. Евдокия Павловна Колесова / И.К. Данилов. – Якутск, 1962. – 28с.
459757
  Успенский В.Д. Евдокия свет Федоровна. / В.Д. Успенский. – М, 1978. – 86с.
459758
  Ракітніков А Евдокія Вікторовна Виноградова. / А Ракітніков, . – К, 1939. – 19с.
459759
  Гаврилюк Н. Еверест любові : поезії / Надія Гаврилюк. – Київ : Фенікс, 2014. – 102, [2] с. – ISBN 978-966-136-149-1


  У пр. №1724212 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка - за дорученням авторки - випускниці університету Надії Гаврилюк. 20.05.2019 /Підпис/
459760
  Чолан Т. Евиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 38-43


  "... Як злочин проти трудових та соціальних прав громадян".
459761
  Олешко Ю.Л. Евіденційність у "Казані на Воскресеніє Господнє" - І. Галятовського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 475-479


  Проаналізовано модусну категорію евіденційності на матеріалі "Казаня" І. Галятовського, що репрезентує українську проповідницьку школу другої половини ХVII ст.
459762
  Ніка О.І. Евіденційність як категорія модусу у староукраїнських текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 50-58


  У статті обгрунтовується евіденційність як одна з основних категорій модусу, аналізується пряма евіденційність у староукраїнських текстах другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. The article deals with the investigation of evidency as one of ...
459763
  Горобець Олександр Евія. Острів феноменів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 68-75 : фото
459764
   Евклидова квантовая теория поля. – Москва, 1978. – 288 с.
459765
  Комаров Г.Ф. Евклидова клеть / Г.Ф. Комаров. – Л., 1990. – 63с.
459766
  Кудрявцева Г.М. Евклідові та унітарні простори. Приклади і задачі : навч. посібник / Г.М. Кудрявцева ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 62 с. – Бібліогр.: с. 62
459767
  Шошин М. Евлампий Дунаев / М. Шошин. – Иваново, 1949. – 87с.
459768
  Шошин М. Евлампий Дунаев / М. Шошин. – Ярославль, 1967. – 47с.
459769
  Гончар Юлія Борисівна Еволіція політики США щодо інтеграційних процесів в Західній Європі (кінець 80-х - 90-х роки) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Гончар Юлія Борисівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – К., 1997. – 222 л. – Бібліогр.:л.201-222
459770
  Мамчур Л. Еволоюція законодавства про авторське право в Україні у першій половині 90-х років минулого століття / Л. Мамчур, В. Ситцевой // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 8-17. – ISSN 1608-6422
459771
  Прохасько Ю. Еволюції революції // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 16-18. – ISSN 1563-6461
459772
  Гарматіна С.М. Еволюційна ембріологія / С.М. Гарматіна, А.С. Пустовалов // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 11-12. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
459773
  Комар О.В. Еволюційна епістемологія як антиджастифікаціонізм: ідеї К. Поппера у контексті сучасних теорій обґрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню елімінації поняття "обґрунтування" в еволюційній епістемології К.Поппера. Продемонстровано, що навіть у межах дескриптивного натуралізованого дослідження відсутня потреба в такій елімінації. This article is devoted to the ...
459774
  Гершензон С.М. Еволюційна ідея до Дарвіна / С.М. Гершензон. – Київ : Наукова думка, 1974. – 200с.
459775
  Кирилич Ю.В. Еволюційна компаративістика фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 168-172


  Виділено та проаналізовано періоди фінансової лібералізації й причини їх виникнення. Розглянуто підходи багатьох учених різних наукових шкіл щодо впливу фінансової лібералізації на економічне зростання та ризики у розвитку світових економік.
459776
  Крисаченко В.С. Еволюційна методологія стратегії стійкого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 7-35
459777
  Левикін В.М. Еволюційна модель прототипу проекту / В.М. Левикін, І.В. Левикін // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 102-103
459778
  Мельничук В.Г. Еволюційна модель ранньовендського трапового магматизму у південно-західній частині Східно-Європейської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 77-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
459779
  Васильєв О.М. Еволюційна модель ринкової трансформації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 145-147. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
459780
  Полюга С.М. Еволюційна модель становленя прикметника та семантика категорії ступенів порівняння // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 206-211
459781
  Крисоватий А.І. Еволюційна парадигма фіскального федералізму: трансформація досвіду США в український децентралізм / А.І. Крисоватий, Ф.П. Ткачик // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
459782
  Деркач В.Л. Еволюційна психологія: деякі аспекти становлення методологічної програми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 19-27
459783
  Куриляк Є. Еволюційна складова міжнародних процесів кластеризації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 83-92. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
459784
  Крисаченко В.С. Еволюційна стратегія глобального розвитку: методологічні передумови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 8-36


  Аналізуються різноманітні методології, на основі чого автор визначає, що прогрес у царині методології еволюціонізму тісно пов"язаний з перетвореннями у теоретико-еволюційній сфері. Крім того, досліджується загальна стратегія руху моделей організації ...
459785
  Кононенко Т.П. Еволюційна теорія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 340. – ISBN 966-316-069-1
459786
  Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 186л. – Бібліогр. : л.170-186
459787
  Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
459788
  Бояр А. Еволюційна трансформація системи управління бюджетним процесом у Європейському Союзі // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 91-98. – ISSN 2411-4014
459789
  Цуканов Б. Еволюційне відлуння індиівдуальних відмінностей // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.126-148. – ISBN 966-7411-88-5
459790
  Бровдій В.Д. Еволюційне вчення : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.М. Бровдій. – Київ : Академія, 2013. – 335, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р.. - Термінол. словн.: с. 319-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-416-1
459791
  Поляков І.М. Еволюційне вчення та релігія / І.М. Поляков. – 2-ге вид., перероб. – [Б. м.] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 241, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.
459792
  Тарнавський М.Д. Еволюційне вчення Чарльза Дарвіна / М.Д. Тарнавський. – К., 1946. – 33с.
459793
  Снитюк В.Є. Еволюційне моделювання - парадигма об"єктивізації процесу розв"язання задач штучного інтелекту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2007. – С. 164-168. – (Технічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
459794
  Вітлінський В.В. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень / В.В. Вітлінський, В.І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 187-201 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
459795
  Кришталь В.М. Еволюційне моделювання процесу комплектування аварійно-рятувальної техніки / В.М. Кришталь, П. Кучер, В.Є. Снитюк // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 237-241. – ISBN 978-966-2188-64-6
459796
  Борух О.Є. Еволюційне поняття прислів"я у працях слов"янських та турецьких вчених // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 62-66
459797
  Глибовець М.М. Еволюційне програмування / М.М. Глибовець, Н.М. Гулаєва // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1727-4907


  Проведено комплексний аналіз стану царини практичного застосування сучасного еволюційного програмування, а також визначення світових тенденцій і перспектив розвитку еволюційних технологій.
459798
  Скопенко Н.С. Еволюційний аспект створення об"єднань суб"єктів господарювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 251-257


  Розглянуто еволюцію створення об"єднань суб"єктів господарювання. Встановлено, що об"єктивними умовами формування інтегрованих об"єднань є потреби економіки, масштаби завдань і можливості отримувати внаслідок функціонування консолідованих капіталів ...
459799
  Снитюк В.Є. Еволюційний метод довизначення даних в задачах оптимізації життєвого циклу підприємств галузі / В.Є. Снитюк, Б.В. Мисник // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 196-197
459800
  Кришталь В.М. Еволюційний метод формування оптимального комплекту аварійно-рятувальної техніки / В.М. Кришталь, В.Є. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 168-174. – ISSN 1028-9763
459801
  Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.01 / Подолян І. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242 л. + Додатки: л. 237-242. – Бібліогр.: л. 220-236
459802
  Подолян І.С. Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Подолян І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
459803
  Чала О.В. Еволюційний підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 53-59. – ISSN 2075-0781


  "Запропоновано підхід до управління життєвим циклом знання-ємних бізнес-процесів, що поєднує каскадну та еволюційну стратегії з урахуванням рівня зрілості таких процесів. Даний підхід базується на розробленому принципі еволюційного управління життєвим ...
459804
  Подолян І.С. Еволюційний підхід у теорії ринкового попиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 22-31. – ISSN 1993-6788
459805
  Бенмасуд Набел Мохамед Еволюційний поступ арабо-європейських економічних відносин перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 8-10
459806
  Федорченко В.М. Еволюційний потенціал та межі конвергенції консерватизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Аналізується еволюція консервативної політичної ідеології як пристосування її ціннісно-ідейних конструктів до соціально-економічних та політичних змін суспільного життя у двадцятому столітті через запозичення цінностей інших соціально-політичних ...
459807
  Кондратенко Н.Р. Еволюційний пошук інформативних ознак із залученням експерта в задачі оцінки якості артезіанської води / Н.Р. Кондратенко, О.О. Снігур // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 96-101. – ISSN 1997-9266
459808
  Федас В.В. Еволюційний принцип як ознака наукової діяльності Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 218-222
459809
  Микитенко Є.В. Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 295-301. – ISSN 1563-3349
459810
   Еволюційний розвиток податкових систем: теорія і практика : монографія / [В.П. Вишневський та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 155, [1] с., [1] арк. діаграм (склад. вдвоє) : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит.арк., анот., зміст, передм., післямова парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 147-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-377-188-5
459811
  Пальчук М. Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії : зарубіжний досвід // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-98 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-2366
459812
  Жуков С.А. Еволюційний розвиток світового маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 14-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
459813
  Сапачук Ю.М. Еволюційний розвиток фінансів та стабільність сучасного фінансового ринку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 154-158. – ISSN 1996-5931


  Згадуеться А.А. Чухно.
459814
  Бедринець М.Д. Еволюційний розвиток фінансової системи України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 341-348. – ISSN 2222-4459
459815
  Микитюк О.П. Еволюційний розвиток форм кооперації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 5-12
459816
  Халіков Р.Х. Еволюційний та есхатологічний тренди в контрсекулярній релігійності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 29-32


  Premodern religiousity, both exoteric and esoteric, has been oriented in the temporal dimension to the past. The myth of the golden age and the further degradation of mankind was inherent in various forms, such as medieval Christianity, Greek ...
459817
  Кириленко Н. Еволюційний характер народного гумору як національного коду українців // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 120-123. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
459818
  Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Людмила Філіпова, Ольга Олійник // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 35-40. – ISSN 1811-377X


  У статті розглядаються еволюційні тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність бібліотек США.
459819
  Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Л. Філіпова, О. Олійник // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 35-40. – ISSN 1811-377X
459820
  Кушнірчук Ю.М. Еволюційний шлях розвитку податкової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 249-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
459821
  Побірченко В. Еволюційні аспекти аналітичного змісту поняття "людський капітал" / В. Побірченко, О. Шутаєва // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 194-198. – ISSN 1818-2682
459822
  Бутко Б.О. Еволюційні аспекти економічних теорій інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 97-100. – ISSN 2306-6814
459823
  Нагорічна О.С. Еволюційні аспекти становлення та розвитку митної політики в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 12-18. – ISSN 2308-1988
459824
  Овсянко О.Л. Еволюційні етапи англомовних прислів"їв: тенденції модифікацій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 124-132. – ISSN 2077-804X
459825
  Пленюк М. Еволюційні етапи формування зобов"язання у дореволюційний період // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 46-50. – ISSN 2308-9636
459826
  Маловичко С.В. Еволюційні засади розвитку електронної комерції // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 291-297. – ISSN 1993-0259
459827
  Олійник А.О. Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудови нейромережевих моделей для розпізнавання образів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Олійник А.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
459828
  Ель-Хатіб Аднан Ібрагім Ісса Еволюційні методи побудови перевіряючих тестів цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ель-Хатіб Аднан Ібрагім Ісса; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
459829
  Шалапко Ю.І. Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-нерухомому фрикційному контакті : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.02.04. - тертя та зношування в машинах / шалапко Ю.І. ; МОНУ ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 38с. – Бібліогр.: 42 назви
459830
  Карлова В.О. Еволюційні періоди у розробці теорії "Беовульфознавства" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 54-63. – ISBN 978-617-7132-80-5
459831
  Кравець А.Ю. Еволюційні перспективи біополітичної аналітики. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 44-49. – ISSN 2519-2949
459832
  Бутко М. Еволюційні погліди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури / М. Бутко, І. Сидоренко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
459833
  Козка В.М. Еволюційні процеси в китайській економіці та необхідність трансформації моделі розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто шлях КНР до набуття нею статусу наддержави, а також необхідні корективи для подальшого процвітання китайської економіки.
459834
  Капуш Алла Володимирівна Еволюційні процеси в німецькій лексиці суспільно-політичного змісту (на матеріалі періодичних видань кінця 80-х - 90-х років) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Капуш А.В.; Київськ. держ. лінгвістичний ун-тет. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
459835
  Городецький В.В. Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в зліченно нормованих просторах : монографія / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 325-340. – ISBN 978-617-7096-67-1
459836
  Герасименко В.І. Еволюційні рівняння в функціональних похідних багаточастинкових систем / В.І. Герасименко, Ю.Ю. Федчун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Ієрархія рівнянь ББГКІ та дуальна ієрархія еволюційних рівнянь, якими описується еволюція нескінченночастинкових систем, сформульовані як еволюційні рівняння в функціональних похідних. На основі такого підходу побудовано розв"язки задач Коші для ...
459837
  Герасименко В. Еволюційні рівняння систем частинок з дисипативною взаємодією / В. Герасименко, А. Бодрова, М. Боровченкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Для одновимірної системи частинок з дисипативною взаємодією побудована ієрархія рівнянь ББГКІ, якою описується еволюція гранульованих середовищ. Доведено існування розв"язків задачі Коші цієї ієрархії для початкових даних з простору послідовностей ...
459838
  Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Снитюк В.Є. ; НАНУ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 48 назв
459839
  Волков С.М. Еволюційні трансформації культурології // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
459840
  Тихоненко Д.Г. Еволюційно-біохімічна систематика грунтів на основі палеоінформаційної моделі / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 5-12 : рис. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
459841
  Пономаренко О.В. Еволюційно-ігрова модель дослідження нейрогенетичних технологій // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 202-203
459842
  Биконя С.Ф. Еволюційно-інституційна теорія трансформаційних змін в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 106-113. – Бібліогр.: на 22 пункта. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
459843
  Кашпур Юрій Михайлович Еволюційно-історичні аспекти вірності особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 153-161. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
459844
  Павлюк С.П. Еволюціонізм (-напрям у соціокультурній антропології, етнології та етнографії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 12-13. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
459845
  Жукова В.П. Еволюціонування наук безпечного існування професійно-діяльнісного середовища бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 82-91


  Розглянуто еволюціонування наук, які забезпечують безпечне існування професійно-діяльнісного середовища бібліотек і зміни поглядів на професійно-діяльнісні константи умов праці в аспекті гуманізації й проблем безпеки людини в процесі трудової діяльності.
459846
  Пащенко М.В. Еволюціонування образу природи у прозі М. Коцюбинського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 107-115. – (Серія: Філологія)
459847
  Дідух Д.І. Еволюціонувати або деградувати: особливості розвитку регулювання сфери інтелектуальної власності в Китайській Народній Республіці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 72-75
459848
  Гродзинський Д.М. Еволюція (- уявлення про зміни в природі і суспільстві, їх закономірності й скерованість) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 13-15. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
459849
   Еволюція web технологій в сучасних умовах / О.О. Бородіна, А.М. Гафіяк, С.Д. Просвєтов, О.Р. Білобров // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019 : XIV міжнар. наук.-практ. конф. 24-26 черв. 2019 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7571-58-1
459850
  Бурко Р. Еволюція або Революція. Як мають змінитися укроаїнські спецслужби // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 50-52. – ISSN 1996-1561
459851
  Галаджій О.В. Еволюція австралійсько-британських відносин під час Другої світової війни // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 48-55. – ISBN 978-966-02-7989-6
459852
  Поцулко О.А. Еволюція автокефального руху в Україні (1917-1936 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 213-218. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються основні етапи становлення, розвитку та причини перших невдач відродження православної автокефалії в Україні, її наслідки щодо Української православної церкви, а також взаємини з радянською владою.
459853
  Чернов В. Еволюція авторитаризму // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-65. – ISSN 1812--514Х
459854
  Усачова К. Еволюція агіографії: між культом та літературою // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 36-46. – ISBN 966-7379-70-1
459855
  Адигьозалов Тогрул Аскер оглу Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Адигьозалов Торгул Аскер оглу ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 232 л. – Бібліогр.: л. 199-232
459856
  Адигьозалов Тогрул Аскер оглу Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Адигьозалов Тогрул Аскер оглу ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
459857
  Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує розвиток американсько-китайських відносин в 1991-2000 рр., провідні чинники впливу на їх еволюцію; основні сфери взаємного інтересу і суперечностей двох держав. The рaper studies U.S.-Chinese relations in 1991-2000, key factors of ...
459858
  Седляр Ю.О. Еволюція американсько-кубинського конфлікту у постбіполярний період або чому санкції не діють? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 52-60


  Американсько-кубинський конфлікт є унікальним явищем сучасних міжнародних відносин. У світовій практиці важко віднайти аналоги такого тривалого і непримиренного асиметричного протистояння, яке перейшло з епохи біполярності у принципово нову систему ...
459859
  Павлов В. Еволюція американсько-російських відносин на межі XX - XXI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 33-34
459860
  Седляр Ю.О. Еволюція аналізу зовнішньої політики як наукового напряму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 43-50


  This article surveys the development of foreign policy analysis. It opens with a review of three main periods of foreign policy analysis" evolution and then goes on to explore the impact of globalization on the field. It is stressed what global ...
459861
  Шульженко Ф.П. Еволюція англійського права: історико-правовий дискурс / Ф.П. Шульженко, М.В. Маркарян // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – C. 29-39. – ISSN 2412-8465
459862
  Грантовська О.А. Еволюція античної стилістики в європейському одязі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грантовська О.А. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
459863
  Пахомова С.М. Еволюція антропонімних формул у слов"янських мовах / С.М. Пахомова ; М-во освіти, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2012. – 341, [3] с. – Резюме парал. укр., рос., англ., пол. – Бібліогр.: с. 5-8, 320-341. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-531-079-3
459864
  Ріжняк Р. Еволюція апаратного й телекомунікаційного забезпечення вищих навчальних закладів Кіровоградщини в другій половині XX - на початку XXI століття (аспект комп"ютеризації) / Р. Ріжняк, Ю. Пархоменко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 62-73. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)


  Досліджується історія апаратного й телекомунікаційного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету та Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Визначені основні етапи та встановлено ...
459865
  Усатюк О.С. Еволюція архетипних образів вогню в повістях М.Гоголя : за концепцією Г.Башляра // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 87-91
459866
  Дичко І.О. Еволюція атмосфери Землі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
459867
  Ковтун О.Ю. Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковтун О.Ю.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 219л. – Бібліогр.: л.195-219
459868
  Ковтун О.Ю. Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політичних наук: спец. 23.00.04. - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Ковтун О.Ю. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відношень. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
459869
  Байденко В. Еволюція бакалаврату і магістратури: 1999-2010 роки (європейський ракурс) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 9-23. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються етапи формування "філософії" болонських (бакалаврського та магістерського) ступенів , позитивний та негативний зарубіжний досвід проектування освітніх програм у проекції студентоцентрованого і компетентнісного підходів.
459870
  Альошина І.В. Еволюція банківського регулювання для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 426-439
459871
  Поліщук Є. Еволюція банківського регулювання на наднаціональному рівні / Є. Поліщук, М. Диба // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 19-26 : рис. – ISSN 1605-2005
459872
  Лепинська І.О. Еволюція банківського регулювання та нагляду в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 81-86
459873
   Еволюція банківської системи Польщі. – Люблін : Вид-во Університету Марїї Кюрі-Склодовської, 2006. – 335 с. – ISBN 83-227-2617-1
459874
  Сенищ І.П. Еволюція банківської системи України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 209-215. – ISSN 1562-0905
459875
  Скоморович І.Г. Еволюція банківської справи в українських землях // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.137-144
459876
  Лоссовський І. Еволюція безпекових концептів у субрегіоні Південно-Східної Азії: малазійський акцент // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 52-57
459877
  Лоссовський І. Еволюція безпекових концептів у субрегіоні Південно-Східної Азії: малазійський акцент // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 50-55
459878
  Росінська О.А. Еволюція біблійних образів в українській літературі ХХ століття / О.А. Росінська, В.А. Манойленко // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 49-56. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
459879
  Стрільчук Л. Еволюція близькосхідної політики США щодо Іраку (90-ті роки XX - поч. XXI ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 116-121. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
459880
  Рибак В. Еволюція боргу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Алексіс Ципрас аж ніяк не перший у грецькій історії популіст, який намагався реалізувати свої передвиборні обіцянки за допомогою європейських кредитів.
459881
  Рибачук В.І. Еволюція боротьби правоохоронних органів України з незаконним володінням предметами озброєння : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Рибачук В. І.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1995. – 20л.
459882
  Пархоменко В. Еволюція бухгалтерського обліку: напрями і завдання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 3-5
459883
  Головко В. Еволюція бухгалтерської звітності в Україні / В. Головко, О. Орлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначається розвиток, порядок складання і подання бухгалтерської звітності в різні історичні періоди. Розглядаються складові щодо вдосконалення бухгалтерського звітності в контексті трансформації національної економіки України. The article ...
459884
  Корягін М.В. Еволюція бюджетних відносин у часи Київської Русі, гетьманщини та Запорізької Січі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 351-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
459885
  Чадюк М. Еволюція в часи революції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 21


  Діяльність М. Василенка на посаді міністра освіти Української держави.
459886
  Мошенський С.З. Еволюція векселя / С.З. Мошенський. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – 432с. – ISBN 966-8440-45-5
459887
  Тісунова В. Еволюція вертикально-інтегрованих корпоративних структур // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 74-78
459888
  Лабович Л. Еволюція весільної обрядовості Північного Підляшшя // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 29-33, 44. – ISSN 1230-2759


  Друга світова війна та післявоєнний період.
459889
  Лабович Л. Еволюція весільної обрядовості Північного Підляшшя (XIX століття - міжвоєнний період) // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 4 (134). – С. 31-36. – ISSN 1230-2759
459890
  Бовтун А. Еволюція взаємин між Україною та Польщею у 1918 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 148-151. – ISBN 978-966-171-783-9
459891
  Полякова Л.І. Еволюція взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні (1992-1996) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 329-337
459892
  Горняк О.В. Еволюція взаємодій ринкових та ієрархічних структур / О.В. Горняк, Л.Х. Доленко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 37-52. – ISSN 1811-3141
459893
  Вовченко В.Ю. Еволюція взаємодіючої багаточастинкової системи, що виникає у зіткненнях релятивістських ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Вовченко Володимир Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
459894
  Чунь Чао Вань Еволюція вибору роду занять селянськими гопсродарствами Китаю та відповідні зміни державної політики (1978) : новини зарубіжної науки / Чунь Чао Вань, Жі Ліань Ху, Вень Ю Жінь // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 314-330 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
459895
  Райковський Б. Еволюція виборчих прав у контексті становлення сучасних демократій // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37.
459896
  Поліщук О.О. Еволюція виборчих технологій в електоральних кампаніях України // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 234-245. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
459897
  Богашева Н.В. Еволюція виборчого законодавства України (1989-2006 роки) : деякі аспекти / Н.В. Богашева, Ю.Б Ключковський, Л.В. Колісецька ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Ін-т виборчого права. – Київ : Фоліант, 2006. – 146 с. – ISBN 966-8474-42-2
459898
  Павленко В.В. Еволюція виборчого процесу за доби Української революції 1917-1921 років // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 10 (156). – С. 71-77. – ISSN 2312-1831
459899
  Павленко В.В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Павленко Валентина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
459900
  Павленко В.В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917-1939 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Павленко Валентина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 191-230
459901
  Хомовненко М.Г. Еволюція виборчої системи України // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 219-232
459902
  Кухарчук О.С. Еволюція виборчої системи України // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – C. 33-39. – ISSN 2079-682X
459903
  Шкуратенко Ю.О. Еволюція вивчення соціальної функції сміху в теорії комічного // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 334-340
459904
  Тимошик М.С. Еволюція видавничої мережі радянського типу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 35-44


  Розглядається становлення та розвиток видавничої мережі у нідрадянській Україні. Аналізуються заходи радянської влади щодо ревізії випущеної літератури, становлення законодавчої бази, творення спеціальних органів щодо управління видавничою справою, а ...
459905
  Рябенко Р.Г. Еволюція визначення поняття ф"ючерсного договору в проектах законів про похідні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 202-214. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
459906
  Галушка О.М. Еволюція використання інструменту конкурентної девальвації лідерами світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 66-75. – ISSN 1993-6788
459907
  Сібірякова О.О. Еволюція вимірювання зв"язку масової аудиторії та медіа: від лінійного до мультиплікативного // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У матеріалі автор простежує еволюцію зв"язку між масовою аудиторією і медіа, а також зміни у підходах до вимірювання масової комунікації як одному з аспектів оцінки її ефективності. У результаті систематизації ключових теоретичних моделей комунікації ...
459908
  Кузіна Р. Еволюція виникнення концептуальних основ як базису для розробки стандартів фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
459909
  Дебич М.А. Еволюція вищої освіти на зламі століть та перспективи її розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 107-113. – ISSN 2078-1016
459910
  Цирфа Ю.А. Еволюція відносин США та В"єтнаму після завершення війни в Індокитаї та їх вплив на систему регіональної стабільності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 635-638. – ISSN 1563-3349
459911
  Заїка І.Ю. Еволюція відносин України з міжнародними фінансовими організаціями // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 20-21
459912
  Маковський С.О. Еволюція відносин України з сусідніми країнами в контексті розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 89-90.
459913
  Хитровська Ю.В. Еволюція відносин української інтелігенції та православної церкви (ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
459914
  Кролевець О.М. Еволюція відображення зв"язку групових життєвих стилів та соціальної структури в соціологічних концепціях : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Кролевець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 153л. – Бібліогр.: л. 148 - 153
459915
  Кролевець О.М. Еволюція відображення зв"язку групових життєвих стилів та соціальної структури в соціологічних концепціях : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Кролевець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 14с. – Бібліогр.: 4 назв.
459916
  Мовчан Б.В. Еволюція відтворення фразеології в українському художньому перекладі ХХ-ХХІ ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 95-112. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто розвиток принципів та методів відтворення образної фразеології в українському перекладі англомовної художньої прози у ХХ-ХХІ століттях та особливості їх реалізації в практиці перекладу. Виявлено мовні та позамовні фактори, що ...
459917
  Волинець Г.М. Еволюція візуально-зображальних жанрів у тижневику "Кореспондент" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 38-45. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
459918
  Шевченко М.М. Еволюція військово-морської могутності США та КНР у контексті геополітичного протиборства // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-122
459919
  Широкорад Д.В. Еволюція вільних металевих кластерів при бомбардуванні низькоенергетичними кластерами аргону : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Широкорад Дмитро Вікторович ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назв
459920
  Говоровська О. Еволюція вітчизняної освіти під впливом глобальної інформатизації суспільства // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 320-326
459921
  Тарасевич В. Еволюція влади-власності в общині та племені // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 4. – C. 61-78. – ISSN 1811-3141
459922
   Еволюція влади / Анатолій Горлов, Володимир Королюк, Сергій Лавренюк, Юліана Шевчук. – 2-е вид., доп. – Київ : Київська правда, 2008. – 552 с. – ISBN 978-966-7270-61-2
459923
  Юрій С.І. Еволюція власності в умовах становлення ринкових структур // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 3-6. – ISSN 1729-7206
459924
  Андрєєв П. Еволюція внутрішнього державного фінансового контролю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес становлення та розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні, виокремлено основні етапи. Визначено здобутки та проблеми внутрішнього державного фінансового контролю, проаналізовано сучасний стан його розвитку та ...
459925
  Феденко О.В. Еволюція воєнної доктрини як основа воєнної політики держави (коаліції) / О.В. Феденко, В.В. Панасюк // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 280-292. – ISSN 2313-5603


  У статті розкриваються концептуальні положення ролі збройного насилля у взаємовідносинах між державами (коаліціями), аналізуються воєнно-доктринальні положення з урахуванням особливостей і характеру воєнної політики РФ і НАТО, вплив яких необхідно ...
459926
  Губар О. Еволюція вчення про неприпустимість зловживання правом у вітчизняній доктрині цивільного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 54-61
459927
  Носік Ю. Еволюція вчення про принципи цивільного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (14). – С. 78-82. – ISSN 2409-4544
459928
  Мельник А. Еволюція вчень сутності світової економічної кризи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 208-218. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто погляди відомих учених щодо тлумачення поняття світової економічної кризи. Визначено залежність прояву світових економічних криз від етапів економічного циклу розвитку світової економіки.
459929
  Лихолат С.М. Еволюція галузі консалтингових послуг / С.М. Лихолат, М.В. Федик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 95-100. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
459930
  Фисун Ю. Еволюція гарантій свободи совісті та релігій в законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.125-136.
459931
  Трош С. Еволюція гендерного дискурсу в британській поезії кінця XVII - початку XVIII ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 91-103. – ISSN 2078-340X


  Дослідження присвячене еволюції гендерного дискурсу в британській поезії періоду Реставрації. Еволюція гендерного дискурсу представлена трансформацією гендерних художніх картин світу, зміною гендерних ролей, появою периферійних й маргінальних ...
459932
  Сидоренко В. Еволюція гендерної культури в Україні пострадянського періоду у світлі семантики політичної реклами // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 125-134. – ISBN 966-7332-13-6
459933
  Прокопенко П. Еволюція гендерної політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 159-160
459934
  Копилова Н.О. Еволюція гендеру: проблематизація гендерних інверсій : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Копилова Надія Олександрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
459935
  Лозовицький О. Еволюція геополітики Франції: від "національної величі" до "соціального партнерства" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 20-25
459936
  Булгаков В.А. Еволюція геополітичних пріоритетів України: концептуальні засади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 324-335. – ISBN 966-628-197-5
459937
  Денисенко К.Ю. Еволюція геополітичної думки Франції в 70-80-х роках ХХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 98-101
459938
  Сенчило Н. Еволюція героя у турецькій соціальній новелі 20–50 років XX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 109-115. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто головні етапи еволюції героя в турец. соціальній новелі I пол. 20 ст. Проаналізовано образ маленької людини, яка в процесі суспільного розвитку з соціально-несвідомої перетворюється в соціально-активну особистість.
459939
  Левченко О.В. Еволюція гібридної війни Російської Федерації проти України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – C. 11-16
459940
  Грудницька С. Еволюція господарської правосуб"єктності як економіко-правової категорії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-101.
459941
  Пасенюк О. Еволюція господарської правосуб"єктності як економіко-правової категорії / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-80. – ISSN 0132-1331
459942
  Грудницька С. Еволюція господарської правосуб"єктності як економіко-правової категорії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 74-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
459943
  Шевченко О.О. Еволюція господарської системи : методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ - почат. XXI ст.) : монографія / О.О. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-695-0
459944
  Гордіца К.А. Еволюція господарської структури України на етапі становлення міжнародної торгівлі // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 196-214. – ISSN 0320-4421
459945
  Левітас С.Ф. Еволюція готичної поетики жіночих образів від "Кармілли" Дж. Ш. Ле Фаню до "Місіс Емворт" Е.Ф. Бенсона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 255-259


  Стаття присвячена міфології жіночого демонізму та її оприявленню в англійській готитчній новелістиці. Розглядаються трансформації та особливості поетики жіночих інфернальних образів в готичн6их новелах "Кармілли" Дж. Ш. Ле Фаню (1871)до "Місіс ...
459946
  Родченко Л. Еволюція громадянського суспільства крізь призму історичного розвитку поняття та теорії демократії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 5. – С. 138-143. – ISSN 2220-1394
459947
  Хотинська-Нор Еволюція громадянської свідомості суспільства в процесі реалізації судової реформи // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 16-24. – ISSN 2310-9769
459948
  Островерх Л.Л. Еволюція грошей як генератор нових викликів, що впливають на економічну безпеку держави // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 8. – С. 6-12. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
459949
  Дулеба Н.В. Еволюція грошей як наслідок розвитку торгівлі у країнах світу / Н.В. Дулеба, Ю.І. Безрук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 312-314
459950
  Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну - до загальної міри цінностей // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 68-71
459951
  Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну - до загальної міри цінностей : літопис банківської справи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 60-64
459952
  Дмитрук Ю.М. Еволюція грунтів та рослинності Прут-Сіретського межиріччя у пізньому голоцені / Ю.М. Дмитрук, Н.П. Герасименко, Т.І. Ляшик // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 43-50. – ISSN 0868-6939


  Висвітлені результати педологічних та палінологічних досліджень профілів різновікових ґрунтів, зокрема, похованих під земляними валами. Простежено динаміку рослинного покриву і грунтогенезу від часу будівництва оборонних земляних валів на теренах ...
459953
  Бончковський О.С. Еволюція грунтів у голоцені на території Хрінницького Надстир"я (за даними палеопедологічних досліджень на археологічній пам"ятці Хрінники (Шанків Яр) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 21-29. – ISSN 0868-6939


  A Holocene soil complex has been studied in six sections. In well-developed sections, a Holocene pedocomplex consists of five separate soils: a dark-grey forest soil (Subatlantic period), a dark-grey forest soil (Subboreal), separated by the Velbar ...
459954
  Сабадаш Ю.С. Еволюція гуманістичних ідей в Італії XVII – першої половини XVIII ст.: бароко і класицизм // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 292-301
459955
  Матвієнко І.С. Еволюція гуманістично-філософських орієнтацій томізму та філософії Ж. Марітена // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 52-59. – (Серія "Гуманітарні студії")
459956
  Кривошея Ігор Іванович Еволюція дворянства правобережної України наприкінці XVIII - початку XX ст (за матеріалами Київської губернії) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Кривошея Ігор Іванович; Уманський держ. пед. ін-т ім П.Г.Тичини. – К, 1997. – 269л. – Бібліогр.:л.253-269
459957
  Афанасьєва В.А. Еволюція двоскладового компонента у дольнику в українській поезії ІІ половини ХХ століття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 235-244. – ISBN 966-72-77-79-8
459958
  Макар В.Ю. Еволюція двосторонніх відносин України та Канади : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Макар Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
459959
  Макар В.Ю. Еволюція двосторонніх відносин України та Канади : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Макар Віталій Юрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 498 арк. – Додатки: арк. 464-498. – Бібліогр.: арк. 389-463
459960
  Ковбаско Ю.Г. Еволюція дейктичних центрів темпоральності в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 169-173
459961
  Черцова О.В. Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Черцова Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
459962
  Черцова О.В. Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Черцова Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 213 л. – Бібліогр.: л. 191-213
459963
  Курасова С.А. Еволюція державницьких поглядів в Україні на початку XX століття // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 211-216. – ISBN 978-966-428-404-9
459964
  Потапенко Д. Еволюція державно-приватного партнерства в контексті економічних теорій // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – C. 22-31
459965
  Котельникова Т.Ю. Еволюція державно-церковних відносин в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 296-298. – ISBN 978-617-7777-14-3
459966
  Пасемко Г.П. Еволюція державного регулювання відносин власності на землю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 167-172. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
459967
  Рябець А. Еволюція державного регулювання національної економіки на шляху формування ринкових відносин // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 17-24. – ISBN 966-79-75-57-7
459968
  Єфіменко Г.Г. Еволюція державного статусу УСРР наприкінці 1919 - у 1920 рр.: нетрадиційний погляд // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 80-104. – ISSN 0130-5247
459969
  Онуфріенко О Еволюція державної (публічної) служби: діалектика традицій та модернізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 51-60. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
459970
  Щербак О В. Еволюція державної ідеї на першому етапі Визвольної війни середини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 4-8. – ISSN 1996-5931
459971
  Купченя Л.І. Еволюція державної підтримки сільського господарства України: правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 126-132. – ISSN 2224-9281
459972
  Кондратюк Т.В. Еволюція державної політики США у сфері сімейних відносин наприкінці XX століть : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 148-150. – Бібліогр.: 9 назв
459973
  Савчук В.О. Еволюція державної політики щодо краєзнавчого руху України у 20-х-30-х рр. XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. !8-20
459974
  Солодяк О.Ю. Еволюція дефініції "машинний переклад" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-52. – Бібліогр.: С.52 (16 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу дефініції "машинний переклад" з метою визначення позиції автора щодо терміну "машинний переклад". Пропонується продовжити дослідження та аналіз еволюції поняття "машинний переклад", оскільки з інтенсивним ростом комп"ютерної ...
459975
  Смирнова К. Еволюція джерел права Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 106-111. – ISSN 1814-3385


  Форми фіксації норм права Євросоюзу виступають визначальним чинником розвитку європейського інтеграційного об"єднання та мають характерні особливості, акумулюючи в собі елементи джерел міжнародного та внутрішнього права. Лісабонський договір в цілому ...
459976
  Подопригора Н. Еволюція дидактичних підходів до навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 52-53
459977
  Пономаренко О. Еволюція дипломатичного дискурсу Італії в епоху Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Стаття продовжує цикл досліджень, присвячених еволюції дипломатичного дискурсу країн романського мовного ареалу. У ній висвітлено стан дипломатичного дискурсу в епоху Середньовіччя. Данная статья - продолжение цикла исследований, посвященных эволюции ...
459978
  Гримська М.І. Еволюція дипломатії КНР за доби "чотирьох модернізацій": нові тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 99-108
459979
  Захарова Л.М. Еволюція дисипативних структур під час незворотного деформування масиву гірських порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Захарова Людмила Миколаївна ; НАН України ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
459980
  Тельпіс О.В. Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тельпіс Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 244 л. – Бібліогр.: л. 209-244
459981
  Тельпіс О.В. Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тельпіс Ольга Володимировна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
459982
  Макара В.А. Еволюція дислокаційних ансамблів в монокристалічному кремнії багатошарових структур при моделюванні термічних просесів формування активних елементів та опроміненні [гама]-променями / В.А. Макара, М.М. Мельниченко, Т.О. Кучакова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 478-483. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі виконані експериментальні дослідження впливу термічних процесів та опромінення [гама]-променями на еволюцію дислокаційних ансамблів в тонких шарах монокристалічного кремнію багатошарових структур. Показано, що еволюція дислокаційних сегментів ...
459983
  Чекаленко Л.Д. Еволюція діалогу Європейський Союз - Росія // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 88-91. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
459984
  Кушнір Т. Еволюція діяльності іпотечних установ як інституційних інвесторів // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.58-62. – ISSN 1728-9343
459985
  Перга Ю. Еволюція діяльності Комуністичної партії Західної України на Холмщині та Підляшші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується діяльність Комуністичної партії Західної України на території Холмщини та Підляшшя в 1923-1926 рр. Автор простежує еволюцію розвитку політичної організації впродовж зазначеного періоду, її відносини з центральною владою та участь ...
459986
  Бронєвський В.Ю. Еволюція діяльності Організації визволення Палестини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 553-562
459987
  Аліханов Г.В. Еволюція діяльності РНБ США // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 1441-145. – ISSN 2077-1800
459988
  Бавзалюк Д. Еволюція добра. Анжеліка Рудницька на презентації нової виставки знову згадала про бійців на сході // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 24 грудня (№ 192). – С. 3


  Анжеліка Рудницька презентувала персональну виставку під символічною назвою "Еволюція нескінченності". Нова експозиція об"єднала як уже знайомі цикли "Пролог", "Світ. Реконструкція", "Сад чеснот", "Незриме коріння", так і нові роботи. Серед них - ...
459989
  Вавженчук С.Я. Еволюція договору найму // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 120-124
459990
  Резніченко С.В. Еволюція договору як наслідок зміни суспільних відносин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 38-45. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
459991
  Резніченко С.В. Еволюція договору: деякі аспекти // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-244. – ISBN 978-966-927-142-6
459992
   Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов"язаних з ними корисних копалин у зв"язку з енергетикою землі і етапами її тектоно-магматичної активізації = Эволюция докембрийских гранитоидов и связанных с ними полезных ископаемых в связи с энергетикой Земли и этапами ее тектоно-магматической активизации : збірник наукових праць / КНУТШ ; Український держ. геологорозвід. ін-т; НАНУ; [гол. ред. М.І. Толстой; ред.кол.: О.Б. Бобров, С.А. Вижва, Л.С. Галецький та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-7896-49-2
459993
  Вишньов В. Еволюція доктринальних підходів до застосування ядерної зброї Індією та Пакистаном // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 9-12
459994
  Нежурбіда С.І. Еволюція доктринальних поглядів на причини злочинності в період XVIII–ХІХ ст.. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 269-277. – ISSN 2410-3594
459995
  Пухтецька А. Еволюція доктринального тлумачення принципу верховенства права: від зарубіжної доктрини до вітчизняного праворозуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-43.
459996
  Пухтецька А. Еволюція доктринального тлумачення принципу верховенства права: від зарубіжної доктрини до вітчизняного праворозуміння // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-37.
459997
  Мазур М.В. Еволюція доктрини судового прецеденту в сучасній Англії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 122-129.
459998
  Бистрицька Е. Еволюція доктрини уніатизму в контексті Східної політики Ватикану кінця XIX - початку XXI ст. // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 189-197. – ISSN 2306-3548
459999
  Харевич А. Еволюція доларизації / А. Харевич, О. Диба // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 90-97 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
460000
  Недзведовська О.Є. Еволюція досліджень соціальної захищеності населення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 322-328. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,