Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
458001
  Мовчан П. "... Душа прозориться до дна". Над сторінками книжки Д. Павличка "Любов і ненависть" // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 148-157. – ISBN 978-617-7201-57-0


  "Том вибраного Дмитра Павличка з своєрідним підсумком 25-річної роботи поета (не рахуємо тут перекладацької діяльності) в українській літературі й, отже, дає можливість простежити шляхи становлення творчої індивідуальності, розширення його ...
458002
  Соболев Н.А. "...душа собою вечно недовольна" / Н.А. Соболев. – Тула, 1991. – 94с.
458003
  Голобородько Я. "Духовні автобани" Івана Дзюби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 15-19. – ISSN 0236-1477
458004
  Чілачава Р. "Духовність і культура об"єднують людей" / спілкувалася І. Мироненко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 4 травня (№ 9). – С. 8-9


  Бесіда з українським дипломатом, поетом, перекладачем і літературознавцем.
458005
  Шумило С.В. "Духовное Запорожье" на Афоне. Малоизвестный казачий скит "Черный Выр" на Святой Горе / Сергей Шумило ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине, Фонд "Православ. наследие Украины на Святой Горе Афон". – Киев : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. – 113, [3] с. : ил. – К 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон. – Библиогр.: Билиогр.: с. 103-113. – ISBN 978-966-2371-34-5
458006
  Поклад Наталка "Душа в снігах..." : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 285-286
458007
  Михайлова Т. "Душа летить у посвіті епох..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 15


  Презентація книги на пошанування Ліни Костенко у Вроцлаві.
458008
  Лермонтов М.Ю. "Душа мов має крилами..." : перлини українських перекладів поезії Михайла Лермонтова / [упоряд. тексту, авт. ст. та прим. В. Звиняцьковський ; дизайн кн. та іл.: С. Якутович та ін.]. – Київ : Либідь, 2013. – 350, [2] с. : іл. – До 200-річчя від дня народження Михайла Лермонтова. - Розгорутий тит. арк. - Текст парал. рос., укр. – ISBN 978-966-06-0660-9
458009
  Степула Н. "Душа моя вільна, нічия..." (розмова про життя і творчість Уляни Кравченко з доктором філологічних наук, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Юрієм Ковалівим) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 59-64. – ISBN 966-7379-16-7
458010
  Авер"янова Н. "Душа моя з"єдналася з Україною гарячою любов"ю..." (до 175-ї річниці від дня народження Лева Жемчужникова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 179-182. – ISBN 966-530-115-2
458011
  Клочек Г.Д. "Душа моя сонця намріяла..." / Г.Д. Клочек. – Київ, 1986. – 367с.
458012
  Быстрицкая М.А. "Душа обязана трудиться..." Подготовка старшеклассников к созданию высказывания на нравственную тему с опорой на прочитанный текст // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 5. – С. 22-24
458013
  Каминский Евгений "Душа под градусом изныла..." : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
458014
  Шкляревський І. "Душа така чиста..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  До ювілею визначного білоруського поета Володимира Некляєва.
458015
  Гуляк А. "Душа тисячоліть шукає себе в слові..." (історична белетристика Андріана Кащенка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються естетичні та ідейні особливості історичної прози Андріяна Кащенка крізь призму історичної повісті, визначаються провідні мотиви творів письменника, своєрідність прийомів характеротворення, а також композиції та сюжетів повістей митця.
458016
  Скоробагатько С. "Душа чиста, як сльоза" // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 125-127


  Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942).
458017
  Семчук Д. "Душевна рана" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 118-120


  Правдива історія однієї долі.
458018
  Савчук В. "Душевні нотки" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 136-139. – ISSN 08-68-4790-1


  Сильветки-акростихи.
458019
  Чижова И.Б. "Души волшебное светило..." / И.Б. Чижова. – Л., 1988. – 351с.
458020
  Поликарпов С.И. "Души предел желанный" / С.И. Поликарпов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 144 с.
458021
  Овчинникова С.И. "Души прекрасные порывы..." / С.И. Овчинникова. – М., 1986. – 63с.
458022
  Гнатюк О. "Душі споруджений собор" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 104-108. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезії.
458023
  Стехун Л.М. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 2-5 : фото
458024
  Ференц Н. "Душу тут свою виповідаю": поезія Миколи Ільницького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 98-103. – ISSN 0236-1477
458025
  Поликарпов С.И. ...Души предел желанный / С.И. Поликарпов. – М, 1987. – 284с.
458026
  Щеголев П.Е. [Дуэль и смерть Пушкина] / П.Е. Щеголев. – [Петроград] : [Тип. Имп. Акад наук]
[Ч.] : [Материалы и документы] :I. Письма В.А. жуковского к С.Л. Пушкину о смерти Пушкина; II. Записки врачей о болезни и смерти Пушкина; III. В.А. Жуковский в заботах по делу Пушкина. – 1916. – 160 с.
458027
  Сидоров Кирилл Духо-выжималка. Самый страшный аттракцион. Высота падения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 52-54 : фото
458028
  Касян Л.Г. Духовний материк на ім"я Павло Загребельний // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 190-203. – ISSN 0320-9466
458029
  Драч І.Ф. Духовний меч : літ.-крит. ст. та есе / Іван Драч. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 351 с., 1 л. портр.
458030
  Чепурко Б. Духовний меч Тараса Шевченка вірно служить Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 1, 10-11
458031
  Акопов М.А. Духовний мир советского человека : Вопросы идеологической борьбы и контрпропаганды / М.А. Акопов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 126с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
458032
  Алексин А.Г. Духовний мир юности / А.Г. Алексин. – Москва, 1961. – 16с.
458033
  Райбедюк Г.Б. Духовний образ адресатки в любовній ліриці поетів-дисидентів // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 371-382. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
458034
  Вовканич С. Духовний обруч державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С.1, 4
458035
  Вовканич С. Духовний обруч державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 червня (№ 25). – С. 4-5
458036
  Щербина Т. Духовний опір Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 лютого (№ 31). – С. 4-5


  Десять заповідей служіння культурі від Вітаутаса Кубілюса.
458037
  Тимків Т. Духовний осередок галицьких караїмів // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 359-371. – ISBN 978-617-689-214-4
458038
  Ігумен Димитрій (Рудюк) Духовний пастир нації // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 80-87
458039
  Пилявець Л. Духовний подвиг // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 182-183


  "На Другому Всеукраїнському Православному Соборі в жовтні 1927 року єпископа Гайсинського Миколу Борецького обрано на митрополита Київського і всієї України замість Василя Липківського, усунутого з посади на вимогу радянської влади.[2] Окрім ...
458040
  Марчук Л. Духовний подвиг родини Крушельницьких // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 6-7. – ISSN 2313-559X
458041
  Козирський В. Духовний подвиг українського просвітника. До 200-річчя від дня народження Пилипа Морачевського (1806-1879) / В. Козирський, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
458042
  Волощук Лариса Валентинівна Духовний поенціал драматургії Л.О.Яновскої : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.01 / Волощук Лариса Валентинівна; Кіровоград. держ. пед. ун-тет ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 1998. – 16л.
458043
  Мулик-Луцик Духовний портрет Ольги Кобилянської / Юрій Мулик-Луцик. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 95, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2093-7
458044
  Степаненко М.І. Духовний посил Олеся Гончара : (за матеріалами "Щоденників" письменника) / Микола Степаненко. – Полтава : [ Б.в. ], 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-8798-27-6
458045
  Пошатаев В.В. Духовний потенциал личности / В.В. Пошатаев. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254, [2] с.
458046
  Козлов А. Духовний потенціал драматургії Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 127-133. – ISBN 966-594-246-8
458047
  Вірченко Т.І. Духовний потенціал епічних поем Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 10-16
458048
  Гаєвська Н. Духовний потенціал і характер героя та автора в новелах Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 34-37
458049
  Савчин Мирослав Духовний потенціал людини : Монографія / Савчин Мирослав. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 203с. – ISBN 966-640-017-0
458050
  Савчин М.В. Духовний потенціал людини : монографія / Мирослав Савчин. – 2-е вид., перероб. і доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 508 с. – ISBN 978-966-428-166-6
458051
  Гончаренко О. Духовний потенціал оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 73-76. – ISBN 966-594-246-8
458052
  Костенко А. Духовний потенціал релігійної віри : філософія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 107-110. – ISSN 1728-9343
458053
  Шевченко Н.Ф. Духовний потенціал сучасної молоді : монографія / Н.Ф. Шевченко, З.М. Шевчук ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-189. – ISBN 978-966-599-461-9
458054
  Рожнятовська О. Духовний провідник нації : до 150-річчя від дня народження А. Шептицького (1865-1944) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 23-28. – ISSN 2306-3505
458055
  Гумницька Н. Духовний провідник нації // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 177-179. – ISSN 08-68-4790-12


  Розглядається постать визначного церковного і наукового діяча Йосифа Сліпого. Зокрема авторка аналізує його досягнення як у релігійному, так і в духовному вимірах.
458056
  Жулинський М. Духовний провідник України, або чим трепетав дух Олеся Гончара? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5 (569). – С. 78-80. – ISSN 0236-1477
458057
  Жулинський М. Духовний провідник українського народу [Т. Шевченко] // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 167-172. – ISSN 0320 - 8370
458058
  Жулинський М.Г. Духовний провідник українського народу. До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
458059
  Кірєєва Т.І. Духовний простір нового часу / Т.І. Кірєєва, О.Г. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 81-86. – ISSN 1728-3671
458060
  Сліпушко О. Духовний простір ораторсько-проповідницької, житійної та паломницької прози епохи бароко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 661-668. – ISBN 978-966-2763-27-0
458061
  Колодкевич Г.В. Духовний простір саду в поетичних візіях В. Стуса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 282-288. – (Б-ка Ін-ту філології)
458062
  Штонь Г.М. Духовний простір української ліроепічної прози : Автореф. дис. ... док. філолог. наук : 10.01.01 / Штонь Г.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 32 с.
458063
  Штонь Григорій Максимович Духовний простір української ліроепічної прози. : Дис. ... д-ра філолог.наук: 10.01.01 / Штонь Григорій Максимович; Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка. НАН України. – Київ, 1998. – 351л. – Бібліогр.:л.330-351
458064
  Прокопович Ф. Духовний регламент // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 729-787. – ISBN 978-966-8865-81-7
458065
  Рашковська В.І. Духовний розвиток майбутнього вчителя: стан дослідженності теоретичних основ проблеми // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 276-281
458066
  Кіт Н.С. Духовний розвиток молоді в авторській школі Олександра Захаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 104-106. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
458067
  Колеснікова І.Є. Духовний розвиток особистості в онтогенезі: когнітивний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
458068
  Нікітін О. Духовний розвиток особистості майбутнього педагога // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 60-66. – ISSN 2312-1246
458069
  Джеджера К. Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця як проблема професійної підготовки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 106-111
458070
  Калита Н. Духовний розвиток особистості: історико-педагогічний аспект / Н. Калита, М. Пантюк, І. Садова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 2 (188), лютий. – С. 27-31. – ISSN 2308-4634
458071
  Білоус О. Духовний розвиток студентської молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 97-100. – ISSN 2308-4634


  Здійснюється аналіз проблеми духовного розвитку студентської молоді. З"ясовано, що визначальне місце у становленні духовно довершеної особистості займає виховання. Особлива увага приділяється дослідженню впливу музичного мистецтва на формування ...
458072
   Духовний розквіт українського народу. – К., 1972. – 302с.
458073
  Колісник О. Духовний саморозвиток української нації // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 10-15
458074
  Олійник В. Духовний світ "поета моря" // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 135-143


  Іван Костянтинович Айвазовський (1817-1900) - живописець-мариніст Російської імперії вірменського походження. Створив понад 6 тис. полотен, найвідоміші з котрих морські пейзажі та сцени морських баталій.
458075
  Алієва Заміна Керим-кизи Духовний світ адигів (за текстом "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 13-24


  Статтю присвячено аналізу етнокультурних особливостей адигейського народу та віддзеркаленню цієї проблеми на сторінках "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа"
458076
  Шебеліст С.В. Духовний світ Анатолія Погрібного // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 134- 138


  Розглядається публіцистика Анатолія Погрібного, відомого українського вченого, критика, громадсько-культурного діяча, професора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка й Українського вільного університету в ...
458077
  Прилюк Ю.Д. Духовний світ будівника комунізму / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 49 с.
458078
  Андрущенко В.П. Духовний світ і культура сучасної української людини // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-11. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
458079
  Семашко О.М. Духовний світ молодого робітника / О.М. Семашко, Г.Л. Черченко. – Київ, 1978. – 32 с.
458080
   Духовний світ молодої радянської людини. – Київ, 1969. – 203с.
458081
  Чхаідзе А. Духовний світ особистості та духовні цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-86. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглянуті погляди науковців на духовний світ особистості, визначені основні духовні потреби людини, та різні погляди на духовні цінності. В статье рассмотрены взгляды ученых на духовный мир личности, определены основные духовные потребности ...
458082
  Загарницька Ірина Духовний світ особистості як уособлення "людського" в людині // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано складові духовного світу особистості. Визначено місце у цій структурі чуттєвої культури. Обгрунтовується виняткове значення формування чуттєвої культури молоді для подолання духовної кризи, що охопила українське суспільство.
458083
  Загарницька Ірина Духовний світ особистості як уособлення "людського" в людині // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано складові духовного світу особистості. Визначено місце у цій структурі чуттєвої культури. Обгрунтовується виняткове значення формування чуттєвої культури молоді для подолання духовної кризи, що охопила українське суспільство.
458084
  Олійник Володимир Духовний світ поета моря : до 190-ї річниці від дня народження І.К. Айвазовського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 162-172. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
458085
  Владимирова В. Духовний світ родини Кулішів у романі Івана Корсака "Перстень Ганни Барвінок" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (126). – С. 18-21
458086
  Шляхова Н.М. Духовний світ сучасника / Н.М. Шляхова. – К., 1982. – 144с.
458087
  Сінкевич О. Духовний світ сучасної людини в дзеркалі мистецтва // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 197-210. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
458088
  Таланчук О. Духовний світ українського народу / Олена Таланчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 63 с. = Бібліотека українця1 серія. – ISBN 5-7707-2587-7
458089
  Кагамлик С. Духовний світ української православної церковної еліти ранньомодерного часу: теоретико-методологічні та джерелознавчі аспекти дослідження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 87-93
458090
  Тулуб С. Духовний світ Черкащини та Зінаїда Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 8-13. – ISBN 978-966-493-297-1
458091
  Кучерюк Д.Ю. Духовний світ Чехії: слов"янознавчий контекст // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 33-38. – (Філософські науки)
458092
  Михаїл Духовний світ, душа людини і парапсихологія = The spiritual world, the human soul : досліди й думки в аспекті сучасних знань і спостережень / Арх. Михаїл. – Вид.1-ше. – Торонто : [б. в.], 1961. – 154 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. с. 151
458093
  Сюндюков І. Духовний світоч Болгарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 18


  Шлях Климента Охридського, першого слов"янського письменника.
458094
  Моздір В.В. Духовний сикретизм культури подолян: погляд через призму світогляду Івана Огієнка (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 37-46. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
458095
  Чорний В.С. Духовний стан українського суспільства як чинник військової безпеки держави // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 365-372
458096
  Медведик Ю. Духовний стих (вірш) кінця XV - середини XVII століття в українській позацерковній музичній культурі (деякі роздуми Михайла Грушевського щодо концепції дослідження жанру) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 36-43. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 20). – ISSN 2078-6794
458097
  Синяк Я.В. Духовний суверенітет нації / Я.В. Синяк, І.В. Кріцак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 220-230. – ISSN 2306-9082
458098
  Згерська О. Духовний та національно-культурний розвиток українського суспільства XVI ст. (за матеріалами Волинського та Київського воєводств): джерела та історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Подається короткий огляд джерел та історіографії з українознавчої тематики щодо духовного і національно-культурного розвитку українського суспільства Волині та Київщини в XVI ст. У часи пізнього середньовіччя основним осередком духовного, національного ...
458099
  Гудима А. Духовний та фізичний вияви сліпоти героїв етологічних поем Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 9-14


  У статті досліджується, яким у баченні Т. Шевченка є значення духовної та фізичної сліпоти героїв етологічних поем, що дозволяє дати їм адекватну характеристику
458100
  Філіпчук З. Духовний Учитель: Євген Сверстюк / розмовляла Іванна Подольська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 10


  До 90-ліття від дня народження.
458101
  Федунь М. Духовний феномен Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуаристиці першої половини ХХ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 190-198


  У статті проаналізовано присутніусть та роль духовного феномена Т. Шевченка як консолідуючого чинника нації в західноукраїнській спогадовій літературі першої половини ХХ століття
458102
  Коцур В. Духовний хліб А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 41-42


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
458103
  Горох Г. Духовний хоровий спів у місті Рівне на межі ХХ—ХХІ століть: інституційний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 584-589. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
458104
  Кордон М. Духовний центр України. З історії Києво-Могилянської академії // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1999-4966
458105
  Гапоненко В.А. Духовний чинник політичної трансформації // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 42-43.
458106
  Штонь Г. Духовний шлях Шевченка. Карб харизми // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 56-67. – ISBN 966-7759-23-7
458107
  Черепаха В.М. Духовний щит України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-12
458108
   Духовним зором бачити Вітчизну. – К., 1979. – 112с.
458109
  Іржицький В.Ю. Духовниця генерального хорунжого Миколи Ханенка як джерело вивчення соціальної історії Гетьманщини // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 84-92
458110
  Свірський Борис Духовні (ідеологічні) основи конституційного ладу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 31-34
458111
  Кукуруза А.В. Духовні академії в кінці XIX - початку XX століття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 22-34. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  За звітами Обер-прокурора Святійшого Синоду.
458112
  Воропай І. Духовні аспекти в сучасній архітектурі Черкащини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 17-22
458113
  Білецька В.В. Духовні аспекти державницької концепції В. Липинського в інтерпретації І. Мірчука // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 104-109. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
458114
  Терещенко К. Духовні аспекти у роботі викладача історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4/5, квітень - травень. – С. 23-29
458115
   Духовні бесіди за словами святих отців православія. – Київ : Криниця, 1999. – 96с. – ISBN 966-95558-6-8
458116
  Завалій В. Духовні бібліотеки Києва / Валентина Завалій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 15-19


  У статті авторка представляє дослідження в галузі історії утворення і розвитку духовних бібліотек київських вищих і середніх навчальних закладів Української православної церкви Московського патріархату та Української православної церкви Київського ...
458117
  Дмитренко М. Духовні верховини Володимира Качкана (до 75-річчя від дня народження) / Микола Дмитренко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 106-108. – ISSN 0236-1477


  У другому та третьому томах автор розповідає про заслуги видатних постатей - В. Антоновича, П. Куліша, В. Навроцького та ін.
458118
  Власевич-Хоркава Духовні виміри людського буття та проблема самопізнання в українській філософській традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 28-42


  Досліджено проблему самопізнання в українській філософській думці. Ключові слова: людина, ідентичність, серце, самопізнання/ Исследовано проблему самопознания в украинской философской мысли. The problem of identity in Ukrainian philosophy is ...
458119
  Грибан Г.П. Духовні виміри студента в фізичному вихованні // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 106-113. – ISSN 2227-2844
458120
  Пригоровський В. Духовні витязі великого митця // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 141-145. – ISSN 0131-2561
458121
  Моршна Н.В. Духовні вірші про св. Олексія, чоловіка божого, з рукописних співаників лемківщини та Закарпаття ХVIII століття // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 19-24


  У статті проаналізовано поетику духовних віршів про святого Олексія, чоловіка Божого, з рукописниїх співаників Лемківщини та Закарпапття ХVIII століття. Виокремлено чотири редакції вірша про святого, кожен з яких має свою специфіку обробки ...
458122
  Годлевський С. Духовні втрати українського населення на Холмщині в роки Другої світової війни та внаслідок операції "Вісла" // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 128-134
458123
  Москалець В. Духовні горизонти особистості: потенціал вершинної аналітики // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 73-84. – ISSN 1810-2131
458124
  Скуратівський А. Духовні детермінанти розвитку правової культури // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.494-503
458125
  Вертій О. Духовні джерела становлення національної літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 43-50. – ISSN 0236-1477


  Про книжку Салиги Т. "Екслібриси Евтерпи"
458126
  Колодний А. Духовні діячі християнського мислительства на слов"янському Сході // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 187-209. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
458127
  Дічек Н. Духовні домінанти В.О.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7. – ISSN 0131-6788
458128
  Панчук Л.В. Духовні домінанти персонажів у творах В. Винниченка "Суд" і "Солдатики" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті зроблено спробу виявити духовні домінанти персонажів шляхом аналізу оповідань В. Винниченка "Суд" та "Солдатики"; звернено увагу на деформацію внутрішнього світу людини у антигуманному суспільстві. The article reveals spiritual dominants ...
458129
  Вернюк Н. Духовні жанри у фольклористичних і теологічних мотиваціях у побутуванні старожитної Русі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 121-129
458130
  Логвин М.М. Духовні засади збереження фізичного здоров"я та генофонду суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 49-53 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
458131
  Ломачинська І.М. Духовні засади православного чернецтва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Здійснюється систематичний аналіз передумов виникнення і принципів духовного життя православного чернецтва. Визначається роль чернецтва для становлення духовності християнина.
458132
  Джура О.Д. Духовні засади професійної орієнтації молоді (філософсько-освітнє осмислення) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 68-79. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
458133
  Дербак А.П. Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Дербак А.П.; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2006. – 183с. – Бібліогр.: л. 167-183
458134
  Дербак А.П. Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.03 / Анжеліка Петрівна Дербак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
458135
  Голобородько Я.Ю. Духовні імперативи Бориса Грінченка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 74-79.
458136
  Тараненко Г.Г. Духовні інтенції національно-патріотичного виховання сучасної молоді // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; [за заг. ред. Воронкової В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – С. 146-147
458137
  Скакальська І.Б. Духовні концепти Йосифа Сліпого і виховання молоді / І.Б. Скакальська, І.Б. Швалюк // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 110-116. – ISBN 978-966-182-372-2
458138
   Духовні криниці : Хрестоматія з укр. літ-ри для 10 кл. сер. шк., ліцеїв, гімназій, коледжів. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0060-8
Ч. 1 : Українська література (70-90-ті рокі 19 ст.). – 1997. – 448с.
458139
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. серед. шк. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0166-3
Ч. 2 : Українська література (перша третина 20 століття). – 1997. – 544с.
458140
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. загальноосв. навч. закл. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0060-8
Ч. 1 : Українська література (70-90-ті роки 19 ст.). – 2003. – 448с.
458141
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. загальноосв. навч. закл. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0166-3
Ч. 2 : Українська література (перша третина 20 століття). – 2003. – 544с.
458142
  Гальченко С. Духовні криниці Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 8-9
458143
  Хіміч Ярослава Духовні культурно-мистецькі скарбниці пам"яті : (сучасні церковні музеї в Україні) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена актуальному та ще не вивченому культурно-мистецькому явищу - сучасним церковним музеям в Україні. На конкретних прикладах християнських церковних музеїв (різних не лише за конфесійним підпорядкуванням) авторка досліджує сучасний ...
458144
  Ломачинська І.М. Духовні лідери та їх послідовники в контексті християнської традиції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  В усіх народів в усі часи з"являються особистості, які здатні жертвувати задля суспільного блага чи великої ідеї своїми власними інтересами. Задля досягнення благої мети вони можуть піти на великі подвиги і навіть відмовитись від власного життя. Ці ...
458145
   Духовні обереги рідного краю / [відп. за вип. Р. Маньковська ; Нац. спілка краєзнавців України]. – Київ : Український пріоритет, 2011. – 236, [4] с. – На обкл. фото П.Т. Тронько. – (Бібліотека "Слова Просвіти" / упоряд. : Л. Голота, Є. Букет ; Кн. 6). – ISBN 978-966-2669-11-4
458146
  Павлюк І. Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 75-84. – ISSN 0236-1477
458147
  Чумак Т. Духовні орієнтири творчості Олександра Довженка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3 (67). – С. 53-58
458148
  Распутніс В.І. Духовні основи комуністичного суспільства. / В.І. Распутніс. – ЛЬвів, 1965. – 52с.
458149
  Муравська О. Духовні основи мистецтва бідермаєру та європейська музична культура першої половини XIX століття // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 218-224
458150
  Кляшторний М.Д. Духовні основи оціалістичного способу життя. / М.Д. Кляшторний. – К., 1988. – 31с.
458151
  Марушкевич А.А. Духовні основи прийняття християнства на Русі князем Володимиром у науково-педагогічній спадщині Івана Огіенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати педагогічні погляди Івана Огієнка - митрополита Іларіона про врахування Володимиром великим духовних основ свого народу (традиції, звичаї, обряди, символіка тощо) під час прийняття християнства на Русі. Матеріали ...
458152
  Брудний В.І. Духовні основи соціалізму та комунізму / В.І. Брудний. – Одеса, 1969. – 48с.
458153
  Франк С. Духовні основи суспільства. Вступ до соціальної філософії // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 259-275. – ISBN 978-966-668-480-9
458154
  Козак С. Духовні острови поета // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 192-199. – ISBN 978-83-935845-4-3
458155
  Білик Л. Духовні острови серед потопу світового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 13


  Лисак-Тивонюк Леся — українська письменниця.
458156
  Білик Л. Духовні острови серед потопу світового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 13


  Пам"яті доктора Софії Парфанович (Волчук) — української письменниці, громадської діячки. Лікарки-гінекологині за фахом, викладача (1940-1944) та директора фельдшерсько-акушерської школи у Львові.
458157
  Губенко О.В. Духовні передмови творчої активності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 10. – С.36-40
458158
  Павленко С. Духовні побратими Івана Мазепи // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.34-56. – ISSN 0869-3595
458159
  Немировська Н. Духовні подвиги українських військових у добу національно-визвольних змагань XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1503-1510. – ISSN 1028-5091


  "Висвітлюються питання боротьби за незалежність української держави у добу національно-визвольних змагань ХХ ст. військових, які брали безпосередню участь у творенні, поширенні і відродженні української церкви, культури і мови. Наголошується, що ...
458160
  Легков Є.І. Духовні потреби молодої людини / Є.І. Легков. – Київ, 1968. – 48с.
458161
  Олексюк Лілія Миколаївна Духовні почуття у світопереживанні особистості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексюк Лілія Миколаївна ; Мін-во освіти України, Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1994. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 206-220
458162
  Олексюк Лілія Миколаївна Духовні почуття у світопереживанні особистості : автореф. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Олексюк Лілія Миколаївна ; Мін-во освіти України, Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1994. – 24, [2] с.
458163
  Кралюк П.М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького / П.М. Кралюк; Укр.центр духовної культури. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 192 с. – (Духовні скарби України). – ISBN 5-7770-0702-3
458164
  Лімборська С.М. Духовні пошуки смислу життя Андрія Болконського : урок за романом Л. Толстого "Війна і мир". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45
458165
  Костиря Б. Духовні пошуки та емоційний світ людини у символістській ліриці Клима Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 65-71. – ISSN 2307-2261
458166
  Прокоп"юк О.Б. Духовні правління у XVIII столітті: кадрове наповнення та організація роботи // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 116-121. – ISBN 978-966-651-576-9
458167
  Ярошевич І. Духовні пріоритети Г. Гордасевича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 259-266. – ISSN 1728-9572
458168
  Голобородько Я.Ю. Духовні пріорітети Івана Дзюби : До 80-річчя українського діяча // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 82-84


  У цьому есеї зроблено спробу представити низку основних властивостей і величин, притаманних інтелектуальній натурі Івана Дзюби. Це пошук тих духовних пріоритетів, через які можна дістатися серцевинних імпульсів та концептів його творчості
458169
  Яровий О. Духовні пунктири гоголівської аксіології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 112-118. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про головні морально-етичні концепти творчості М. Гоголя, про органічний зв"язок гоголівської літературної спадщини зі шляхом християнського самовдосконалення. Боротьба добра і зла, антиномічність земного і небесного, проблеми смерті і ...
458170
  Корнійчук В.П. Духовні роси, або Розсипані думки книгою зібрані / Володимир Корнійчук ; [вступ. ст. О. Логвиненко]. – Ніжин : Кий, 2010. – 287, [1] с. – Загол. обкл.: Духовні роси. - Мініатюрне видання. – ISBN 966-8825-43-9
458171
  Кафарський В.І. Духовні сили людини / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. – 57, [3] с. – Бібліогр.: с. 54-57 т а в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8969-87-4
458172
  Єрємей Г.И. Духовні скарби Дністровського краю: нарис про розвиток соціалістичної культури Молдавської РСР / Г.И. Єрємей. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1979. – 200 с.
458173
  Цина А.Ю. Духовні складові особистісно орієнтованого виховання в українській християнській персонології Григорія Ващенко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 100-105. – ISSN 2045-146X
458174
   Духовні студії = Spiritual studies : науковий журнал / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2010-. – ISBN 966-7522-11-3
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
458175
  Петренко І. Духовні суди в шлюно-сімейних відносинах мирян XVIII століття // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 226-233. – ISBN 966-7379-92-11
458176
  Петренко І.М. Духовні суди про незаконні шлюби православного населення Слов"янської і Херсонської та Катеринославської єпархій в останній чверті XVIII століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 119-127
458177
  Мухіна І.Г. Духовні та ідейні детермінанти сучасної культурно-освітньої системи: пострадянський досвід // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 123-131. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
458178
  Копоть І. Духовні твори композитора Дмитра Стецюка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 444-451
458179
  Когут Т.В. Духовні твори Фрасіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Когут Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
458180
  Коменда О. Духовні теми і жанри в українській музиці кінця ХХ століття - початку ХХІ століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-55. – ISSN 1728-6875
458181
   Духовні традиції в українській культурі : доп. науковців III та IV Несторів. студій, видані за сприяння Печерської район. у місті Києві держадмін. : присвяч. пам"яті відомого укр. вченого Вілена Сергійовича Горського : [листопад 2005-2006 рр.] / Несторівські студії; Нац. Києво-Печер. іст.- культур. заповідник ; Печерської район. у місті Києві держадмін. ; [редкол.: В.С. Горський, Н.Д. Горська, Л.Є. Демірська та ін.]. – Київ : Фенікс, 2007. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Несторівські студії). – ISBN 978-966-651-481-6
458182
  Родіонов В. Духовні уроки поета-пророка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-49. – ISSN 0208-0710
458183
  Романчук С.П. Духовні функції ландшафтів у цивілізаційному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто духовні функції ландшафтів у процесі етногенезу та цивілізаційному процесі.
458184
  Попович В.М. Духовні цінності в свідомості студентів ВНЗ // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 88-89
458185
  Фазан В. Духовні цінності в системі сучасного виховання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 35-38. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано культуру українців, яка грунтується на традиціях християнського світу. Зроблено висновок про те що зважаючи на духовну кризу, значення християнських цінностей у духовно-моральному вихованні сучасної молоді зростає.
458186
  Балановський Я.М. Духовні цінності етномаргінальної субкультури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 20-35. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
458187
  Васянович Г. Духовні цінності і смисли людського буття у світоглядних пошуках Тараса Шевченка (До 205 річниці від дня народження геніального українського поета, мислителя, педагога) / Г. Васянович, Е. Костишин, І. Бабій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634
458188
  Стасевська О.А. Духовні цінності і соціокультурна ідентичность: проблема взаємообумовленності // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 113-122. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
458189
  Пахалюк А. Духовні цінності майбутніх соціальних працівників // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 590-599. – ISBN 978-966-2779-91-2
458190
  Гаврілова Н.С. Духовні цінності православної молоді в умовах глобалізації // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 201-209. – ISBN 978-966-608-733-4
458191
  Гонтаржевський І.С. Духовні цінності радянської молоді / І.С. Гонтаржевський. – К., 1980. – 48с.
458192
   Духовні цінності українського народу. – К., 1999. – 293с.
458193
   Духовні цінності українського народу. – Київ-Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 294с. – ISBN 966-7365-65-4
458194
  Яковенко А.І. Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Яковенко А.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
458195
  Яковенко А.І. Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття : Дис. ... канд.філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковенко А.І.; Мін-во освіти і науки України; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л. 184 - 195
458196
  Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор раскрывает свое понимание социально-психологической природы понятия духовности.
458197
  Бех І. Духовні цінності як надбання особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 9-11. – ISSN 0131-6788
458198
  Максимович О.М. Духовні цінності як складова культури особистості / О.М. Максимович, І.Б. Червінська // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 177-184. – ISBN 978-966-608-733-4
458199
  Салига Т. Духовніі виміри Євгена Маланюка. Пролог // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 219-224. – ISBN 978-966-06-0747-7
458200
  Голець М.І. Духовність дитини в ранньому віці : інноваційні дослідження / М.І. Голець. – Київ : Вища школа, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-642-502-0
458201
  Лазоренко Т. Духовність і прогрес : Короткий нарис історії духовності / Т. Лазоренко. – Київ, 2004. – 212 с. – ISBN 966-7958-32-9
458202
  Захарчук О. Духовність і професіоналізм : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 104-106. – ISSN 0868-4790


  Георгій Павлій - кандидат мистецтвознавства, професор, керівник та диригент камерного оркестру Львівської національної музичної академії "Perpetuum Mobile" - лауреат 1-ї премії всеукраїнськ. конкурсу "Прем"єр-оркестр 2009"
458203
  Карпенко Є. Духовність і психотерапія у цінному співвідношенні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 126-132. – ISSN 1810-2131
458204
  Вірченко Т. Духовність інонаціональних образів у поемах Лесі Українки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 235-240
458205
  Кушнір Є.Я. Духовність людини в екзистенціальному і трансперсоналістському підходах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 2226-3209
458206
  Буйських Ю. Духовність майбутнього вчителя як науково-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 114-124. – ISSN 2077-1827


  "У статті висвітлюється проблема формування духовності майбутніх учителів у вищому навчальному закладі".
458207
  Пірен М. Духовність особистості - основна цінність демократичного суспільства / М. Пірен, В. Ребкало // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 228-235
458208
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 5 (80). – 2017. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
458209
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 6 (81). – 2017. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
458210
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика = Spirituality of Personality: Methodology, Theory and Practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 2 (83), ч. 1 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – 2018. – 274, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
458211
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – 2018. – 290, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
458212
  Абрамов В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення : монографія / В.І. Абрамов ; МОНУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 236 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-620-0
458213
  Карленко Н.В. Духовність та самоактуалізація: філософсько-освітній вимір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 65-68. – ISSN 2077-1800
458214
  Афонін А.П. Духовність та стан здоров"я людини: педагогічний аспект / А.П. Афонін, Т.О. Дороніна // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 181-187. – ISSN 2304-4470
458215
  Володарська Н.Д. Духовність у гештальт-парадигмі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.5-8
458216
  Сербенська О. Духовність у картині світу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 133-137. – ISSN 0868-4790
458217
  Щербак Т. Духовність у контексті віртуальної реальності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 34-40. – ISSN 2312-1246
458218
  Приятельчук А.О. Духовність у контексті індивідуальної та соціальної практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  В статті автор аналізує проблему духовності в її культурно-історичному розвитку, розглядає шляхи формування духовних засад бізнес-діяльності, наголошує на необхідності "соціалізації" духовності. В статье автор анализирует проблему духовности в ее ...
458219
  Глушко В.П. Духовність у ранньоновітній Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 19-23. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
458220
  Ярмусь Степан Духовність українського народу = Spirituality of the Ukrainian people : Короткий орієнтаційний нарис / Ярмусь Степан; Передмова Ю.Мулик-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 227с.
458221
  Вознюк О.В. Духовність українського народу у контексті концепції цілісності // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 13-18. – ISSN 0130-7037
458222
  Ротовський А.А. Духовність чи бездуховність? / А.А. Ротовський. – К., 1989. – 48с.
458223
  Харченко Л.М. Духовність як вимір сучасного життя людини: соціально-філософський аналіз // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 20-24. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто проблеми духовності як необхідної умови соціалізації людини та вимірів людського буття.
458224
  Караульна Н.В. Духовність як культурно-історичний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
458225
  Скок Н.С. Духовність як необхідна складова буття творчої особистості в ідеальній реальності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  За допомогою буття творчої особистості й похідних від неї форм життєдіяльності (буття соціального й духовного) виявляється буття ідеальної реальності. Ідеальне виступає духовним засобом перетворення людиною світу, а духовність людини є відображенням ...
458226
  Харченко Л.М. Духовність як необхідна умова соціалізації людини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 41-43. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
458227
  Харченко Л. Духовність як необхідна умова соціалізації особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 143-145
458228
  Порфімович О.Л. Духовність як один із напрямків реформування органів внутрішніх справ України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.38-40


  Тема "зони" в українській періодиці
458229
  Рославіцька Х.Р. Духовність як основа гуманістичного ідеалу у творчості Лесі Українки // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 150-155. – ISSN 2312-4342
458230
  Серьогін С. Духовність як основа формування взаємовідносин на державній службі / С. Серьогін, І. Хожило // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 195-201.
458231
  Мокляк Л.І. Духовність як предмет філософського осмислення у творчості С.Б. Кримського // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 112-116. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
458232
  Альчук М. Духовність як ціннісна характеристика права у філософсько-правовій концепції Б.Кістяківського // Наука і цінності людського буття : колектив. монографія / М.П. Альчук, М.І. Бойченко, С.Д. Вишинський, І.В. Владленова, Г.Т. та ін. Гнатищак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 314-324. – ISBN 978-617-10-0075-9
458233
  Сова М.О. Духовність як цінність сучасної освіти / М.О. Сова, С.О. Деніжна // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 160-165. – ISSN 2078-9912


  Розглянуто феномен духовності, розкрито духовні цінності освіти, аналізується класифікація духовності. The phenomenon of spirituality is considered in the article, the spiritual values of modern education, are shown classification of spirituality ...
458234
  Караульна Н.В. Духовність як чинник самовизначення людини : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.03 / Караульна Н. В.; КНУ. – К, 2000. – 18л.
458235
  Караульна Наталія Вікторівна Духовність як чинник самовизначення людини. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Караульна Наталія Вікторівна; КУ ім Т.Шевченка. – К., 2000. – 154л. – Бібліогр.:л.145-154
458236
  Шемелинець І. Духовність, віра, самозречення Тараса Шевченка - основи відродження української нації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634
458237
   Духовність, мораль, етика традиційних суспільств Далекого Сходу. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 296с. – ISBN 978-966-518-430-0
458238
  Суздалєва Ю.І. Духовність, релігія, особистість у філософсько-етичних системах В. Соловйова та В. Винниченка // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 266-276. – ISBN 978-966-177-064-4
458239
   Духовність. Культура. Нація = Spirituality. Culture. Nation : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2003-. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
Вип. 5. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
458240
  Коцюба В.И. Духовно-академическая философия в освещении прот. В.В. Зеньковского. Часть I. Определение философии и вопрос о соотношении религии и свободы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0042-8744
458241
  Коцюба В.И. Духовно-академическая философия в освещении прот. В.В. Зеньковского. Часть II. Становление философии в России, духовно-академическая философия, православная философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 78-88. – ISSN 0042-8744
458242
  Захаріна М.І. Духовно-виховний зміст феномену свободи людини у творчій спадщині В.В. Зеньковського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 106-113. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
458243
  Якубовська М. Духовно-екзистенційний архетип комунікативного діалогу письменника Анатолія Крима як засіб формування культурологічної компетентності сучасного студента // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 336-344. – ISSN 2312-5993
458244
  Стоян О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 77-82. – ISSN 0131-775Х
458245
  Варецька Олена Духовно-економічне виховання як особистісно орієнтована технологія : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-41. – Бібліогр.: 5 назв
458246
  Васянович Г. Духовно-естетична єдність людини і природи у поетичній творчості Івана Франка // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 56-63. – ISSN 1994-4845
458247
  Лизанчук В. Духовно-естетична життєдайність фотомистецтва Василя Пилип’юка // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 363-366
458248
  Камінчук О. Духовно-естетична концепція неоромантизму в поезії Лесі Українки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (90). – С. 111-120
458249
  Макарова Т. Духовно-етичні константи героїв і антигероїв драматургії В. Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 81-85
458250
  Вовканич С. Духовно-інтелектуальний потенціал буття людини і нації: горизонти розвитку українськості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 27-51. – ISSN 1810-2131
458251
  Вовканич С. Духовно-інформаційна мобільність як система формування трансферних структур буття людини і нації / С. Вовканич, О. Риндзак // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 34-46. – ISSN 1728-9572
458252
  Марценішко В. Духовно-культурна ситуація 1920-х рр. в Україні на сторінках щоденників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 106- 118. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Охарактеризовано духовно-культурну ситуацію 1920-х рр. в Україні на матеріалі щоденників українських письменників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари. Звертається увага на особливості державно-церковних відносин у цей час: розкол православної церкви, ...
458253
  Капелюшний В.П. Духовно-культурний аспект національного державотворення в Україні у 1917-1921 рр.: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Історія ; вип. 51)


  Висвітлюються основні здобутки в дослідженні духовно-культурного аспекту українського державотворення у 1917-1921 рр.
458254
  Соболь О.М. Духовно-культурні засади збереження національної ідентичності американських підлітків українського походження в освітніх закладів США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Соболь Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
458255
  Лядов А.О. Духовно-культурные факторы становления Московского государства и права в конце ХІV-нач. ХVІ / А.О. Лядов, А.В. Евсеев // История государства и права : Москва, 2000
458256
  Залевская Знаида Георгиевна Духовно-культурные ценности: сущность, собенности, функциониование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залевская Знаида Георгиевна; КГУ. – К., 1990. – 16л.
458257
  Чорненький Я.Я. Духовно-культурологічний аспект афористичних висловлювань Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 164-167.
458258
  Веселовська Г. Духовно-містичні аспекти культурно-мистецької діяльності української еліти кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. / Г. Веселовська, О. Ковальчук // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 253-265
458259
  Грідіна І.М. Духовно-моральна безпека СРСР на початку Другої світової війни України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 75-82. – ISSN 2076-1554
458260
  Сіданіч І. Духовно-моральна компетентність педагога як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 229-240. – ISSN 2312-5993
458261
  Кислашко О. Духовно-моральне виховання в Україні в складі царської Росії кінця XVII ст. і до революції 1917 року // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-33
458262
  Марушкевич А.А. Духовно-моральне виховання громадянина в сучасному українському суспільстві // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 215-219


  Розглядається питання духовно-морального виховання громадянина в сучасному українському суспільстві. Розкривається суть цього напряму виховної діяльності. Аналізуються окремі аспекти його забезпечення. Акцентується увага на потребі духовно-морального ...
458263
  Ворожбіт В.В. Духовно-моральне виховання дітей в Україні у першій половині XIX століття / В.В. Ворожбіт, С.Д. Криштоф, О.М. Микитюк // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 24-32
458264
  Сіданіч І.Л. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (XX - початок XXI століття) : монографія / І.Л. Сіданіч ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : Університет менеджменту освіти, 2013. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-412. – ISBN 978-617-696-156-7
458265
   Духовно-моральне виховання дітей: історія і сучасні тенденції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ворожбіт В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Основа, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 325-327. – ISBN 978-966-333-986-3
458266
  Петренко Л. Духовно-моральне виховання особистості у контексті творчості Григорія Ващенка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 95-102. – ISSN 2524-2474
458267
   Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – 165, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
458268
  Петренко Л.М. Духовно-моральне виховання та освіта української молоді у спадщині Григорія Ващенка : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Петренко Леся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
458269
  Товканець Г.В. Духовно-моральне виховання як умова успішної самореалізації особистості в соціумі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 179-184 : табл. – Бібліогр.: с. 183. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
458270
  Романенко О. Духовно-моральні виміри економічного життя сучасного суспільства // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 48-51
458271
  Грушева Т.В. Духовно-моральні і національні аспекти в педагогіці Йосифа Сліпого // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 160-166. – ISSN 2076-8982
458272
  Міпова Т.М. Духовно-моральні та ідеологічні відносини як предмет конституційного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 96-98
458273
  Ткачук І. Духовно-моральні цінності сучасної епохи у формуванні цілісної творчої особистості: на основі аналізу монографії Kevin Hart "Postmodernism" // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 301-310. – ISSN 0236-4832


  У статті розглядається проблема духовно-моральних цінностей сучасної епохи. Особлива увага приділена місцю релігії та етики в світі постмодерну і те, як з засади їхнього співвідношення. Виявлено величезне різноманіття та не меншу суперечливість ...
458274
  Варенко В.М. Духовно-моральні цінності українського народу в творчості В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Статтю присвячено дослідженню проблеми використання духовно-моральних цінностей українського народу в творчості В. Винниченка, його морально-етичній філософії. Аналіз світоглядних позицій, його творчості свідчить, що духовно-моральний ідеал письменника ...
458275
   Духовно-научная концепция преодоления человеком всеобщего кризиса / Севастопольский народный ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 80 с. : илл., фото
458276
  Кондаков А.М. Духовно-нравственное воспитание в структуре Федеральных государственных стандартов общего образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
458277
  Коркия Э.Д. Духовно-нравственное воспитание молодежи как фактор безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 167-178. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
458278
  Санкин Л.А. Духовно-нравственное воспитание студентов / Л.А. Санкин, С.В. Викторенкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 108-111. – ISSN 0869-561X
458279
  Овчинников В.Д. Духовно-нравственное наследие адмирала Ф.Ф.Ушакова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3 (587). – С. 43-45. – ISSN 0321-0626
458280
  Данилюк А.Я. Духовно-нравственное развитие младших школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 0869-561Х
458281
  Власова Т.И. Духовно-нравственное развитие современных школьников как процесс овладения смыслом жизни // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
458282
  Карпенков С.Х. Духовно-нравственные ориентиры и современная цивилизация / С.Х. Карпенков // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С.20-27. – ISSN 1726-667Х


  Дефицит нравственности как глобальная угроза.Что происходит в сфере образования?
458283
  Решетников Л. Духовно-нравственные причины национальной катастрофы России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 140-151. – ISSN 0130-9625
458284
  Харисова Л.А. Духовно-нравственные ценности ислама // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 72-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
458285
  Земляной С.Н. Духовно-нравстенный потенциал общественного прогресса / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 64с.
458286
  Каплун Т.М. Духовно-образная и музыкально-поэтическая характеристика древнерусской службы княгине Ольге // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 66-77. – ISSN 2077-9542
458287
  Осипов А.А. Духовно-практическое освоение действительности как предпосылка формирования идеи антропокосмизма . Ст.атья 3 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 148-152
458288
  Кондратьєв І.М. Духовно-практичні чинники становлення наукового знання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-28. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядається регулятивне та світоглядно-методологічне значення духовно практичних чинників становлення й розвитку наукового знання.
458289
  Ткаченко А.А. Духовно-природная психотерапия (Эсхатологический аспект). Личностная и профессиональная элитарность / А.А. Ткаченко; Кировоградский ин-тут.Ругион. управления и экономики. – Кировоград : КОД, 2001. – 220с. – ISBN 966-95716-4-2
458290
  Скобельська О. Духовно-релігійна складова повісті М. Гоголя "Шинель" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 208-214. – (Філологічні науки)
458291
  Катеринчук Р. Духовно-релігійна сутність хорової творчості Дж. Раттера // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 130-131
458292
  Гузинець О.В. Духовно-релігійне виховання студентської молоді в полікультурному середовищі Закарпаття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гузинець Олеся Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
458293
  Абдуллаєва М.А. Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці ХVIII - на початку ХХ ст. / М.А. Абдуллаєва; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-02-1885-0
458294
  Мархель Л. Духовно-релігійний світ в ідеологемі Мілени Рудницької // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 306-308. – ISBN 978-966-171-795-3
458295
  Вовк І О. Духовно-релігійні пошуки І.Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики / О.І. Вовк. – Харків : Сага, 2012. – 112, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-575-060-5
458296
  Шостак В.М. Духовно-релігійні традиції філософських шкіл України другої половини XIX століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С.182-187. – ISSN 1729-360Х
458297
  Назаренко Ю.А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі демократичного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 85-90
458298
  Назаренко Ю.А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України: історичний аспект (Релігія і освіта в Україні: історичний аспект) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 73-84. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  В статті розглядається духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України в період від дохристиянської доби - до 90-х років ХХ ст. Здійснюється системний аналіз історичного аспекту, який вивчає процеси поширення, становлення та ...
458299
  Григор"єва Є.В. Духовно-символічні засади культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 89-91
458300
  Покотило Г. Духовно-творча цінність природи // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 595-602. – ISSN 1028-5091
458301
  Дроздова Е.О. Духовно-творческая составляющая технологии гитарного исполнительства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 457-464. – ISSN 2226-2180
458302
  Слухенська Р.В. Духовно-творчий потенціал майбутнього лікаря та розвиток професійного клінічного мислення / Р.В. Слухенська, А.А. Єрохова // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 36-38. – ISSN 2221-6316
458303
  Ткачук І.О. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: проблема визначення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 60-67
458304
  Астрахан Н.І. Духовно-творчий та історичний виміри буття у художньому цілому філософського роману: "Гра в бісер" Г. Гессе та "Доктор Живаго" Б. Пастернака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 112-122


  У статті розглядаються особливості художньої структури романів Г. Гессе "Гра в бісер" та Б. Пастернака "Доктор Живаго" з погляду на підпорядкування її завданню художньо-аналітичного зіставлення духовно-творчого та історичного вимірів ...
458305
  Филиппов Ю.А. Духовно-телесные практики в историко-философской ретроспективе / Ю.А. Филиппов, И.А. Бокачев // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 277-283. – ISSN 1606-951Х
458306
  Попова О. Духовно-учебные заведения в современной России: исторический опыт и перспективы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.25-28. – ISSN 0321-0383
458307
  Ямчук П.М. Духовно-філософська візія В.С. Соловйовим феномену Святого Володимира в контексті вітчизняного христоцентричного світобачення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 35-39


  Проаналізовано семіотичний дискурс рецепції В.С. Соловйовим світоглядного й буттєвого феномену св. Володимира - Хрестителя. Окреслено перспективні моделі його впливу на процеси новітнього розвитку людини й суспільства. Визначено, в прямій суголосності ...
458308
  Тимченко С. Духовно-філософська творчість Ігоря Сікорського // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 6 (14). – С. 22-28. – ISSN 1819-7329
458309
  Ямчук П. Духовно-філософське осмислення трагізму постпросвітницької доби у дзеркалі епістолярію Володимира Свідзінського // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 53-62. – ISSN 1728-3671
458310
   Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей. – Гродно
1. – 1992. – 270с.
458311
   Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей. – Гродно
2. – 1992. – 165с.
458312
  Гавеля О.М. Духовно-ціннісне спрямування особистості в роки Другої світової війни та у повоєнні роки в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 186-193
458313
  Квасюк Л.В. Духовно-ціннісний світ православ"я в інтерпретації "Казання" (1596) Стефана Зизанія // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 29-36. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
458314
  Голомб Л. Духовно-ціннісні орієнтації в художньому мисленні Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 44-50. – (Філологія ; Вип. 19)
458315
  Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філосовсько-релігійних традицій : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Еліна Борисівна Проценко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л.173-186
458316
  Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Проценко Е. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
458317
  Костюк Е.Б. Духовно-эстетические предпосылки возникновения джаза // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 2073-9702


  Анализируются духовно-эстетические предпосылки, I пол. XX в. как основы для возникновения и популяризации - джаза, музыки поколения "утраченных иллюзий". Джаз - явление модное, социально-престижное, элитарное, но не эволюционирующее, как это было в І ...
458318
  Берегова Г.Д. Духовно–енергетична сутність слова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 101-104. – ISSN 2076-1554
458319
  Лаптєва Г. Духовно - особистісний підхід в дослідженні духовної самореалізації майбутніх психологів в умовах освітньої соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 71-74. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасного духовно-особистісному підходу у психологічній науці. Увага приділяється розкриттю даного підходу у психології духовності та з подальшим його застосуванням у дослідженні проблеми духовної самореалізації майбутніх ...
458320
  Орел Л.Г. Духовно здружені з Україною / Лідія Орел. – Київ : ДІА, 2016. – 246, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7015-38-2


  У пр. №1727634 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
458321
   Духовно ми багаті. – Львів, 1979. – 136с.
458322
  Кобець О. Духовно рідні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 січня (№ 2)


  Унікальний доробок Яреми Гояна присвячений Маркіянові Шашкевичу.
458323
  Соловцова И.А. Духовное воспитание: система понятий // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
458324
  Коган Л.Н. Духовное воспроизводство : методологические и социологические проблемы / Л.Н. Коган, Б И. Сесюнина, . – Томск : Издательство Томского университета, 1986. – 165, [3] с.
458325
  Меськов В.С. Духовное единство "я" и "мы" в генетической этике Вл. Соловьева / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 28-31. – ISSN 1684-2618
458326
   Духовное завещание князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1907. – 10 с. – Отт. из журн. "Летопись Ист.-родослов. о-ва в Москве". 1907, вып. 4
458327
  Кудрявая Н.В. Духовное завещание Льва Николаевича Толстого: от педагогики 60 - 70-х годов XIX в. к "науке жизни" как религиозно-нравственному учению. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
458328
  Абрамович В.А. Духовное завещание схимника Григория Микулича (1617 г.) / [Авт. вступ. статьи и публикатор] В. Абрамович. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 10 с.
458329
  Протоиерей Евгений Гнатенко Духовное и светсткое образование : общие проблемы // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 272-278
458330
  Смольников В. Духовное наследство // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-37. – ISSN 0132-2036
458331
  Уледов А.К. Духовное обновление общества. / А.К. Уледов. – М., 1990. – 334с.
458332
   Духовное обновление человека. – М., 1964. – 152с.
458333
  Коробейников В.С. Духовное общение , обмен информацией , идеологическая борьба / В.С. Коробейников. – Москва, 1976. – 143с.
458334
  Асадуллаев С.Г. Духовное общение и взаимное познание / Сейфулла Гудрат оглы Асадуллаев. – Баку : Язычы, 1986. – 294 с.
458335
  Мальковская Ирина Александровна Духовное общение как социальное явление : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мальковская Ирина Александровна; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
458336
  Песенко В.Н. Духовное отчуждение и социальные условия его преодоления : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Песенко В.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
458337
  Ревуцкий Михаил Петрович Духовное отчуждение как философская проблема : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ревуцкий Михаил Петрович; Львовский госуниверситет. – Львов, 1992. – 16л.
458338
   Духовное производство : Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. – Москва : Наука, 1981. – 351, [1] с.
458339
   Духовное производство в социалистическом обществе. – Сыктывкар; Пермь, 1985. – 163с.
458340
  Орлов В.Н. Духовное производство и его развитие в условиях социализма / В.Н. Орлов. – М., 1986. – 133с.
458341
  Шишков Г.Б. Духовное производство и интеллектуальная собственность: теория, методология, практика / Г.Б. Шишков. – Москва, 1991. – 170 с.
458342
   Духовное производство и личность. – Л., 1981. – 146с.
458343
   Духовное производство и народная культура. – Свердловск, 1988. – 159с.
458344
  Прохоренко И.Д. Духовное производство при социализме / И.Д. Прохоренко, С.В. Курегян. – Минск, 1987. – 188с.
458345
  Прыгунов В.Е. Духовное производство: проблемы специфики и развития. : Автореф... канд. филсо.наук: 09.00.01 / Прыгунов В.Е.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
458346
  Лебедев А.Б. Духовное производство: сущность и функционирование / А.Б. Лебедев. – Казань, 1991. – 97с.
458347
  Поздняков Д.Т. Духовное равенство и его утверждение при социализме. / Д.Т. Поздняков. – Иркутск, 1985. – 125с.
458348
  Прейер В. Духовное развитие в первом детстве с указаниями для родителей о его наблюдении / В. Прейер; Под. ред. В.Ф.Динзе. – Санкт-Петербург, 1894. – 261с.
458349
   Духовное развитие личности. – Свердловск
3. – 1967. – 333с.
458350
  Полякова Л.П. Духовное развитие личности и современное православие. / Л.П. Полякова. – М., 1972. – 40с.
458351
  Андреев Николай Иванович Духовное развитие рабочей молодежи в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Андреев Николай Иванович; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1977. – 24л.
458352
  Бакши Н.А. Духовное сальто-мортале, или попытка осмысления истории после Второй мировой войны (на примере Рейнгольда Шнайдера и Паулы фон Прерадович) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 101-105. – ISSN 1562-1391
458353
  Горпинко А.М. Духовное сближение социалистических наций в период перехода к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горпинко А. М. ; КГУ , Каф. науч. коммунизма. – Киев, 1967. – 18 с.
458354
  Чумак Н.В. Духовное содержание танца в контексте христианского богословия // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 36-39


  Духовное осмысление танца в свете христианского богословия позволяет найти ответы на многие вопросы, связанные с темой утраты целостности, гармоничности и другими кризисными явлениями современной культуры. В данной статье ставится задача рассмотреть ...
458355
  Манько Ю.В. Духовное состояние личности и перестройка / Ю.В. Манько. – СПб., 1992. – 15с.
458356
   Духовное становление человека. – Л., 1972. – 175с.
458357
  Коненкова А.К. Духовное странничество как феномен русской культуры конца 19 - начала 20 вв. и его отражение в творчестве Б.М. Кустодиева и С.Т. Коненкова // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 155-168.
458358
  Моргунов Георгий Вадимович Духовное творчество как социокультурный процесс : Дис... канд. филос.наук: / Моргунов Георгий Вадимович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
458359
  Панфилов В.А. Духовное творчество как феноменальное основание метафизики гуманитарных знаний и философии науки / В.А. Панфилов ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т. – Днепропетровск : Инновация, 2010. – 133, [1] с. – Библиогр.: с. 129-132. – ISBN 978-966-8676-48-2
458360
   Духовное творчество: Процесс, эффективность. – К., - Ужгород, 1990. – 302с.
458361
  Булатов А. Духовное Управление Мусульман Крыма: история, эволюция, проблемы // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 22-27
458362
  Дробот І. Духовності надійні крила. Факультет української філології // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 липня - 2 серпня (№ 33). – С. 6-7


  До 80-річчя Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
458363
  Пролеев С.В. Духовность и бытие человека. / С.В. Пролеев. – К, 1992. – 107с.
458364
  Поликанова Е.П. Духовность и нравственность - основы суверенности личности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 158-166. – ISSN 1811-0916
458365
  Михайлов И.Ф. Духовность и нравственность (философско-этический аспект культурологической концепции В.Ж. Келле) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 293-298. – ISSN 1606-951Х
458366
  Бурбулис Г.Э. Духовность и рациональность. / Г.Э. Бурбулис, В.Е. Кемеров. – М., 1986. – 59с.
458367
  Зуев А.В. Духовность как нравственное усилие в мире парадоксальности информационного времени // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.168-176. – ISSN 2076-7382
458368
  Куклина Н.Б. Духовность как фактор социальной адаптации личности и ориентир современного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 104-111. – ISSN 1811-0916
458369
  Скляр В.В. Духовность как феномен культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-82. – ISSN 0235-1188
458370
  Шалышкина И.В. Духовность как философское понятие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шалышкина И.В.; ЛГУ. – Львов, 1992. – 17л.
458371
  Барановский В.Ф. Духовность личности в системе современных общественных отношений : Монография / В.Ф. Барановский. – Київ : Правник-HАВСУ, 1998. – 140с. – Библиогр.:с.133-140. – ISBN 966-7412-06-7
458372
  Рузиева Р.Х. Духовность личности и нравственные ценности: антропологический подход // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
458373
  Барановский В.Ф. Духовность личности: Социальный механизм развития : социальный механизм развития / В.Ф. Барановский ; Ин-т философии НАН Украины ; Киевский ин-т Военно-воздушных сил. – Киев : [б. и.], 1995. – 167 с.
458374
  Цикин В. Духовность нового времени в свете нанофилософии // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 93-104
458375
  Замулин А.Л. Духовность организационного лидерства: анализ зарубежных исследований // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 183-193. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
458376
  Замулин А.Л. Духовность организационного лидерства: анализ зарубежных исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 183-193. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
458377
  Громов Е.С. Духовность экрана / Е.С. Громов. – М., 1976. – 255с.
458378
  Шостак Е. Духовность, мораль и мелочи быта: Новый Завет по-нидерландски // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 40-44
458379
  Кутырев В.А. Духовность, экономизм и "после": драма взаимодействия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.56-65. – ISSN 0042-8744
458380
  Жулинський М. Духовною спрагою спокушений: Юрію Барабашу - 85 // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 38-45
458381
   Духовные беседы. – М., 1991. – 25с.
458382
   Духовные богатства - народу. – М., 1988. – 62с.
458383
  Коган Л.Н. Духовные богатства социализма-молодым! / Л.Н. Коган. – М, 1971. – 32с.
458384
  Алексеев П.П. Духовные заветы Н.А.некрасова "В последних песнях" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 6. – С. 4-18


  К 190-летию со дня рождения Н.А.Некрасова.
458385
   Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI в.в.. – М.-Л., 1950. – 588с.
458386
   Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных / под ред. С.В. Бахрушина. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова ; [Тип. Вильде], 1909. – 152 с. – (Памятники русской истории / Изд. под ред... проф. В.О. Ключевского, М.К. Любавского [и др.])
458387
  Конькина Е.В. Духовные и нравственные основы детских праздников (исторический анализ) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 31-39. – ISSN 2073-8536
458388
  Мансурова М.П. Духовные интересы как фактор развития личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мансурова М.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
458389
  Кичанова И.М. Духовные искания и житейские ситуации / И.М. Кичанова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205, [3] с.
458390
  Марсель Г. Духовные искания Фердинанда Эбнера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 171-179. – ISSN 0042-8744
458391
  Франк С.Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. – Москва : Республика, 1992. – 511с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-01494-1
458392
   Духовные основы социалистического образа жизни. – Л., 1985. – 163с.
458393
   Духовные посевы. – К., 1991. – 476с.
458394
   Духовные потребности в системе социалистического образа жизни. – Л., 1979. – 171с.
458395
  Сапроненко В.В. Духовные потребности и православие / В.В. Сапроненко. – Ставрополь, 1985. – 96с.
458396
  Победа Н.А. Духовные потребности и реальное поведение. / Н.А. Победа. – Кишинев, 1990. – 113с.
458397
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна; КГУ. – К., 1980. – 20л.
458398
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
458399
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 183л. – Бібліогр.:л.168-183
458400
  Иваненко Елена Александровна Духовные потребности личности как фактор ее самореализации : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваненко Елена Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.127-144
458401
  Иваненко Е.А. Духовные потребности личности как фактор ее самореализации. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваненко Е.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
458402
  Волынка М.Е. Духовные потребности личности: факторы формирования и развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Волынка М. Е.; МНО УССР, КГ пед. ин-т. – К., 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.132-154
458403
  Волынка Марина Егоровна Духовные потребности личности: факторы формирования и развития : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волынка Марина Егоровна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 14 с.
458404
  Злотников Р.А. Духовные потребности советского рабочего / Р.А. Злотников. – Саратов, 1975. – 236с.
458405
  Полищук Н.В. Духовные проблемы общества в эпоху современного информационно-высокотехнологического прогресса и перспективы их решения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 11-15. – ISSN 2077-1800
458406
  Слободчиков В.И. Духовные проблемы человека в современном мире // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 33-39. – ISSN 0869-561Х
458407
  Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения : Репринт. изд. 1912 г. / М. Экхарт. – Москва, 1991. – 192с. – (Философская классика). – ISBN 5-250-01793-2
458408
  Экхарт Мейстер Духовные проповеди и рассуждения / Экхарт Мейстер; Пер. с нем. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 432с. – В кн. также: Аврора или утренняя заря в восхождении/ Я. Беме. – (Познание ; Вып. 8). – ISBN 966-521-125-0
458409
  Земляной С.Н. Духовные ресурсы ускорения. / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 64с.
458410
  Малахова И.А. Духовные христиане / И.А. Малахова. – Москва, 1970. – 128с.
458411
  Жигалова М. Духовные ценности в литературе белорусско-польского пограничья (на примере интепретации и анализа в вузе переводов произведений Ю.И. Крашевского) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 65-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
458412
  Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание в современной России // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
458413
   Духовные ценности как предмет философского анализа. – М., 1985. – 144с.
458414
  Сагатовский В.Н. Духовные ценности личности и их формирование в развитом социалистическом обществе. / В.Н. Сагатовский, Л.Г. Сагатовская. – К., 1981. – 48с.
458415
  Пазенок В.С. Духовные ценности социализма в современном идейном противобортсве / В.С. Пазенок. – К., 1986. – 110с.
458416
  Петров Ю.В. Духовные ценности социализма и художественная активность масс / Ю.В. Петров. – К., 1985. – 198с.
458417
  Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление / С.Ф. Анисимов. – Москва : Мысль, 1988. – 253, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 240-254
458418
  Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года / соч. П. Знаменского. – Казань : В тип. Имп. ун-та, 1881. – [4], 807 с. – Экз. деф., без ориг обл., тит. л. и отсутств. огл., описан по интеренету
458419
  Аникин Н.В. Духовныее и культурные аспекты репатриации крымских татар (1990-2005-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 63-76. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
458420
  Леонов Б.А. Духовный арсенал народа / Б.А. Леонов. – М, 1982. – 192с.
458421
  Винницкий И. Духовный карцер. Н.С. Лесков и "Палата № 6" А.П. Чехова // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 310-321. – ISSN 0042-8795
458422
  Ермошкин Н.И. Духовный колониализм / Н.И. Ермошкин, Е.Н. Мова. – М., 1981. – 143с.
458423
  Гроф С. Духовный кризис : Статьи и исследования / Под ред. С.Грофа. – Москва : МТМ, 1995. – 256с.
458424
  Кашлев Ю.Б. Духовный кризис американского буржуазного общества. / Ю.Б. Кашлев. – М., 1969. – 48с.
458425
  Ешин С.З. Духовный маразм / С.З. Ешин. – Минск, 1976. – 127с.
458426
  Поправко А.К. Духовный маргинализм как проявление кризиса личности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.50-61
458427
  Драч И.Ф. Духовный меч / И.Ф. Драч. – Москва, 1988. – 366 с.
458428
  Новицкий Я.П. Духовный мир в представлении малороссийского народа : Сказания, суеверия и верования, собранные в Екатеринославщине / Я.П. Hовицкий. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1912. – 24 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 8, с. 161-184. - Текст предисловия кн. на рус. яз. - Тексты сказаний, суеверий и верований на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора
458429
  Спирова В.И. Духовный мир В.И. Вернадского: ученый и книги : (к 150-летию со дня рождения) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 68-75. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматривается влияние книги на формирование научного и культурного мировоззрения В.И. Вернадского (1863—1945) — крупнейшего ученого и мыслителя. Использован принцип дневниковых записок. Сделана попытка по научным работам, выступлениям, ...
458430
  Медведев А.Н. Духовный мир героя советского кино / А.Н. Медведев. – М : Знание, 1984. – 48 с.
458431
  Шляховая Нонна Михайловна Духовный мир личности в советской многонациональной прозе 60-70 годов : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.02 / Шляховая Нонна Михайловна; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1986. – 31л.
458432
  Попова М.А. Духовный мир личности и атеизм / М.А. Попова, Е.И. Филиппова. – Москва, 1979. – 80с.
458433
  Ерушевич Геннадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Геннадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
458434
  Ерушевич Генадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Генадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
458435
  Ерушевич Геннадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Геннадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 153л. – Бібліогр.:л.135-153
458436
  Вассоевич А.Л. Духовный мир народов классического Востока : историко-психологический метод в историко-философском исследовании / А.Л. Вассоевич. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 537с. – (Руководство по востоковедению ; вып. 1). – ISBN 8-89329-061-9
458437
  Старченко Т.Е. Духовный мир нового человека / Т.Е. Старченко. – Львов, 1983. – 135с.
458438
  Самойленко В.Ф. Духовный мир общества и развитие личности / В.Ф. Самойленко. – М, 1978. – 48 с.
458439
  Степанов А.А. Духовный мир подростка. / А.А. Степанов. – Л., 1967. – 40с.
458440
  Губернаторов Михаил Алексеевич Духовный мир поколения 30-40-х годов в лирике Аркадия Кулешова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Губернаторов Михаил Алексеевич ; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Минск, 1977. – 19 с.
458441
   Духовный мир развитого социалистического общества. – М., 1977. – 479с.
458442
  Кантор А.М. Духовный мир русского горожанина. Вторая половина 17 века. Очерки / А.М. Кантор. – Москва : РГГУ, 1999. – 120 с. – ISBN 5-7281-0223-9
458443
   Духовный мир советского рабочего. – М., 1972. – 439с.
458444
  Бабосов Е.М. Духовный мир советского человека / Е.М. Бабосов. – Минск : Беларусь, 1983. – 335 с.
458445
  Гоц Г.С. Духовный мир современники а принципы его изображения в русской художественной прозе о рабочем классе (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Гоц Г. С.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусства. – М., 1971. – 17л.
458446
   Духовный мир социализма и идеологическая борьба. – Киев, 1985. – 251с.
458447
   Духовный мир социалистического производственного коллектива. – Фрунзе, 1985. – 224с.
458448
  Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника подросткового и юношеского возраста. / В.А. Сухомлинский. – М, 1961. – 223с.
458449
  Шляховая Н.М. Духовный облик героя в литературе эпохи развитого социализма / Н.М. Шляховая. – Одесса, 1983. – 113с.
458450
  Ентелис Г.С. Духовный облик колхозного крестьянства. (Опыт социального исследования на материалах молдавской ССР. / Г.С. Ентелис. – Кишинев, 1967. – 68с.
458451
  Ентелис Г.С. Духовный облик колхозного крестьянства. (Опыт социального исследования на материалах молдавской ССР. / Г.С. Ентелис. – Кишинев, 1967. – 68с.
458452
   Духовный облик советского молодого человека. – М., 1976. – 169с.
458453
  Кучмаев Г.И. Духовный облик советского человека / Г.И. Кучмаев, И.К. Кучмаева. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
458454
  Мищенко В.И. Духовный облик ученого в парадигмальной науке // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 174-179. – ISSN 2076-1554


  Анализируя этапы формирования парадигмальной науки и характер деформаций духовного облика, он пришёл к выводу, что характер изменений связан с тем, как наука позволила изменить само общество и как результат - самого человека. Автор делает вывод о том, ...
458455
   Духовный образ России в философско-художественном наследии Н.К. и Е.И. Рерихов : материалы Международной общественно-научной конференции. 1996. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 1998. – 340, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Рериховская научно-популярная библиотека / [редкол.: П.С. Гуревич и др.]). – ISBN 5-86988-061-0
458456
  Кравченко Е.С. Духовный оркестр : юморески / Е.С. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1965. – 119 с.
458457
  Маккари Стив Духовный подъем переворотом : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 36-37 : Фото
458458
   Духовный потенциал победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – М., 1990. – 225с.
458459
   Духовный потенциал СССР накануне Великой Отечественной войны. Из истории советской культуры 1917-1941 гг.. – М., 1985. – 229с.
458460
  Бобров Ю.В. Духовный потенциал творческой активности ребочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бобров Ю. В.; АН СССР Ин-т филос. – Москва, 1980. – 21л.
458461
  Марчук Михаил Георгиевич Духовный потенциал человека и проблемы его реализации : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Марчук Михаил Георгиевич; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.161-181
458462
  Журавлев В.В. Духовный прогресс и развитие человека при социализме / В.В. Журавлев, Г.А. Котельников. – М., 1989. – 274с.
458463
  Сохань Л.В. Духовный прогресс личности и коммунизм / Л.В. Сохань. – К., 1966. – 262с.
458464
  Жаркенов Б. Духовный прогресс личности сельского труженика в процессе коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Жаркенов Б.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л.
458465
  Бондарев Г.И. Духовный прогресс общества и роль науки в нем : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Бондарев Г.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 24л.
458466
  Матюш И.В. Духовный продукт в экономике, основанной на знаниях // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 5 (83). – С. 48-60. – ISSN 2073-6118
458467
  Земляной С.Н. Духовный процесс советского общества и формирование нового человека. / С.Н. Земляной. – М., 1985. – 64с.
458468
  Земляной С.Н. Духовный процесс советского общества и формирование нового человека. / С.Н. Земляной. – М., 1986. – 62с.
458469
  Ромащенко В. Духовный реализм Мане-Каца. Художник "Парижской школы" из Кременчуга // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 7/8 (33/34), июль - август : Еврейские мотивы. – С. 74-75
458470
   Духовный рост колхозного крестьянства в период строительства коммунизма. – Чебоксары, 1975. – 156с.
458471
  Нюкша Юлия Духовный символ России : из истории древнейшего датированного памятника русской письменности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893
458472
  Громов В.Е. Духовный смысл человека : [монография] / В.Е. Громов. – Днепр : Новая идеология, 2018. – 419, [1] с. – Библиогр.: с. 403-419. – ISBN 978-617-7068-50-0
458473
  Ни В. Духовный человек / В. Ни. – Чикаго
1. – 1984. – 234с.
458474
  Войнов В.И. Духовчане : Роман / В.И. Войнов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 511с.
458475
  Решетников В.А. Духовые основы современной политической культуры. / В.А. Решетников. – Иркутск, 1991. – 225с.
458476
  Андрієвський Л. Духозорець вічності // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 11-21. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті розповідається про Сковородинознавчі пошуки, знахідки та творчість письменника Володимира Стадниченка
458477
  Манчевски М. Духот на маjка ми / М. Манчевски. – Скопjе : ТРИ, 2000. – 150с. – ISBN 9989-918-00-7
458478
  Даніліч-Скакун Духотворчість майбутніх практичних психологів в інклюзивному освітньому просторі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 72-79. – ISSN 2074-8167
458479
  Twaranowicz H. Духоўны Патэнцыял Творчай Спадчыны Францыска Скарыны // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – С. 49-70. – ISSN 1640-7806
458480
  Новиков Иван Духу Святому : Первая книга стихов. – Москва : Книгоиздательство "Гриф", 1908. – 119 с.
458481
  Цах В. Духцовський віадук / В. Цах. – Пряшів, 1953. – 119с.
458482
  Журист Э. Дуцу, Луку и весенние каникулы / Э. Журист. – М., 1982. – 160с.
458483
  Ярошовець В.І. Дученко Микола Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 562. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
458484
   Дученко Микола Васильович (1931-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143. – ISBN 978-966-439-754-1
458485
   Дученко Микола Васильович (1931-1988) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 156-157. – ISBN 978-966-933-054-3
458486
  Качкан В.А. Дучимінська Ольга-Олександра Василівна (- письменниця) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 562-563. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
458487
  Илюшина И. Душ человеческих добрые лекари : исцеление словом // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 50-58. – ISSN 0869-4915
458488
  Яшанова Екатерина Душа-девица : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 20
458489
  Марчук Г. Душа-сопілка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 13


  Пам"яті Леопольда Івановича Ященка — українського музикознавця, фольклориста, диригента, композитора. Засновника та керівника хору "Гомін".
458490
  Корнійчук В. Душа - мов скрипкова струна : Поезії у прозі // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 8-11. – ISSN 0131-2561
458491
  Шеляженко Ю.В. Душа - це людина в центрі буття : ідеалістична поезія, лірика, сатира та жарти / Юрій Шеляженко. – Київ : Юрій Шеляженко, 2015. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7088-08-9
458492
  Триоле Э. Душа : [роман] / Эльза Триоле ; пер. с фр. Н. Жарковой ; предисл. Константина Симонова. – Москва : Прогресс, 1967. – 223 с.
458493
  Рустам С. Душа : стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 151 с.
458494
  Триоле Э. Душа / Э. Триоле. – Киев, 1994. – 400 с.
458495
  Алєксандрова О.В. Душа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 106-108. – ISBN 966-316-069-1
458496
  Верес Ольга Душа "Боні М" : Vip-клуб / Верес Ольга, Горобець Ірина, Малко Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 10-13 : Фото
458497
  Бакуменко О. Душа Андрія Малишка : до сторіччя видатного поета-пісняра // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 20-24


  Про життєвий і творчих шлях видатного поета-пісняра Андрія Малишка
458498
  Туркин А.Г. Душа болит / А.Г. Туркин. – Свердловск, 1960. – 272с.
458499
  Огневский Л.Л. Душа в душу / Л.Л. Огневский. – М., 1988. – 317с.
458500
  Благой Д.Д. Душа в заветной лире : Очерки жизни и творчества Пушкина / Д.Д. Благой. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1977. – 544 с.
458501
  Благой Д.Д. Душа в заветной лире / Д.Д. Благой. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 623с.
458502
  Лукашевская Л.И. Душа в кредит : стихотворения / Лариса Лукашевская. – Одесса : Астропринт, 2016. – 167, [1] с. – ISBN 978-966-927-207-2
458503
   Душа ведьмы. – М, 1991. – 101с.
458504
  Кузнецов Ю.П. Душа верна неведомым пределам / Ю.П. Кузнецов. – М., 1986. – 70с.
458505
  Матвеева Н.Н. Душа вещей : книга стихов / Н.Н. Матвеева. – Москва : Советский писатель, 1966. – 148с.
458506
  Гусев В.И. Душа года / В.И. Гусев. – М, 1980. – 336с.
458507
  Личутин В.В. Душа горит / В.В. Личутин. – М., 1978. – 544с.
458508
  Горбатюк В. Душа горить новою ерою // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 148-149. – ISSN 0868-4790


  Творчий злет Герася Соколенка випав на вогненні роки Другої світової війни.
458509
  Синяк Д. Душа города // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 17/18 (478), 29.04.2016. – С. 42-47. – ISSN 2075-7093
458510
   Душа дела : Писатели о библиотечном деле. – М, 1987. – 318с.
458511
  Уэллс Г.Д. Душа епископа / Г.Д. Уэллс. – Ленинград, 1924. – 312 с.
458512
  Демьянов А.И. Душа живая / А.И. Демьянов. – Ижевск, 1975. – 108с.
458513
  Ткаченко А.С. Душа живая / А.С. Ткаченко. – Москва, 1984. – 495с.
458514
  Дідула Р. Душа з душею розмовляє // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 237-248.


  Про творчість Ніни Матвієнко
458515
  Старченко Т. Душа зболена... : (Проблематика сучасної української публіцистики) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 69-80. – (Журналістика ; Вип. 2)
458516
  Жалсараев Д. Душа земли : стихотворения и поэмы / Д. Жалсараев. – Минск, 1982. – 254 с.
458517
   Душа землі - в людському слові : зб. творів лауреатів четвертого літ. конкурсу ім. Григора Тютюнника / Всеукр. політ. партія "Країна" ; Укр. бібліот. асоц. ; [упоряд. Л. Мудрак]. – Київ : Самміт-Книга, 2020. – 197, [2] с. : портр. – В кн. твори авт.: С. Бизов, Н. Вівчарик, Ю. Гупаюк, В. Іваницька, А. Ільїн, Д. Метельницька, О. Козинець, К. Остапів, М. Рижих, К. Ступар. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-263-1
458518
  Федунець М.Ф. Душа зернини : поезії / М.Ф. Федунець. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 78 с.
458519
  Афанасьева Т.М. Душа и дело : [о самовоспитании личности] / Афанасьева Т.М. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 240 с.
458520
  Золотусский И.П. Душа и дело жизни / И.П. Золотусский. – М., 1981. – 48 с.
458521
  Циманн Душа и деньги / Циманн, Ганс-Генрих // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 84-85 : фото. – ISSN 1029-5828
458522
  Юнг Карл Густав Душа и миф : Шесть архетипов / Юнг Карл Густав. – Київ : Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. – 384с. – (Бестселлеры психологии). – ISBN 5-7707-8958-1
458523
  Юнг К.Г. Душа и миф / К.Г. Юнг. – К., 1996. – 380с.
458524
  Бэн А. Душа и тело / Пер. с 6-го англ. изд. / Соч. Александра Бэна, проф. логики в Эбердин. ун-те. – 3-е изд. – Киев ; Харьков : Южнл-руское кн. и-во Ф.А. Иогансон, 1900. – 234 с. – (На обл. Всеобщая библиотека ; № 22)
458525
  Бинэ А. Душа и тело / Альфред Бинэ ; пер. с англ. С.А. Лопашова. – Москва : Звено, 1910. – 204 с.
458526
  Подолян М.П. Душа і дума : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Молодь, 1964. – 103 с.
458527
  Галущак М. Душа і світ Освальда Шпенглера // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н.В. Скотна ; редкол.: Г.Є. Аляєв, Я. Бартошевський, В.А. Бодак [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 38. – С. 24-35. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2313-2094
458528
  Віленський Ю. Душа і серце Амосова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)
458529
   Душа і сучасність : діалог мислителів : [есеї] / [І. Дмитрук та ін. ; упоряд.: І. Дмитрук, Ю. Шеляженко ; ред. Ю. Шеляженко] ; Наук. портал "Філософія і релігієзнавство" ; Реліг. громада сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Укр. Душев. спільнота"]. – Київ : Юрій Шеляженко, 2015. – 107, [1] с. – Режими доступу: www.tureligious.com.ua , www.temple.org.ua. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 103-105. – ISBN 978-617-7088-07-2
458530
  Федорук О. Душа і форма: Ака Перейма // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 217-221. – ISBN 966-8613-25-2
458531
  Кавуненко Олександр Душа із Небом гомонить : Краєвид душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 104-107
458532
  Соболева Елена Душа Каира : традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 74-82 : Фото. – ISSN 1029-5828
458533
  Кубанов М.М. Душа камня : стихи / М.М. Кубанов; пер. с карачаев. – Москва : Современник, 1974. – 79 с.
458534
   Душа карпатської музики. До 80-річчя від дня народження М.М. Скорика // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 34-45. – ISSN 0130-2043
458535
  Кожурина Елена Душа коллектива : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 70-73 : Фото
458536
  Инбер В.М. Душа Ленинграда / В.М. Инбер. – Москва, 1943. – 20с.
458537
  Инбер В.М. Душа Ленинграда / В.М. Инбер. – Л., 1979. – 333с.
458538
   Душа любви. – Челябинск, 1991. – 493с.
458539
  Шмидт Б.А. Душа любить осуждена / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1983. – 287с.
458540
   Душа моя, все мысли мои в России. – М, 1985. – 255с.
458541
   Душа моя, все мысли мои в России. – М, 1989. – 254с.
458542
  Былкин И.Н. Душа на ладони / И.Н. Былкин. – Баку, 1976. – 55с.
458543
  Логвиненко О. Душа на сторжі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 179-182. – ISSN 0208-0710
458544
  Романов И.С. Душа нараспашку / И.С. Романов. – Ставрополь, 1982. – 254с.
458545
  Крупаткин Б.Л. Душа народа / Б.Л. Крупаткин. – Тюмень, 1961. – 283с.
458546
  Волкова Л.Д. Душа народа русского / Л.Д. Волкова. – Москва : Просвещение, 1992. – 110 с.
458547
  Русов Ю. Душа народу і дух нації / Ю. Русов. – Philadelphia : Америка, 1948. – 153, [2] с.
458548
  Кірішева О. Душа народу у творчості Степана Руданського // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 21-22. – ISSN 2518-7341


  У статті наводяться цікаві факти з біографії класика української літератури, лікаря за фахом Степана Васильовича Руданського, чий 185-річний ювілей відзначає творча інтелігенція України у 2019 році
458549
  Личутин В.В. Душа неизъяснимая / В.В. Личутин. – М., 1989. – 493с.
458550
  Ласкин Б.С. Душа общества / Б.С. Ласкин. – М, 1964. – 47с.
458551
  Бирюлин В.В. Душа обязана трудиться! / В.В. Бирюлин. – Саратов, 1983. – 103с.
458552
  Ларионова К.М. Душа океана / К.М. Ларионова. – М., 1971. – 376с.
458553
  Анциферов Н. Душа Петербурга : гравюры на дереве А.П. Остроумовой-Лебедевой / Анциферов Н.П. – Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1922. – 227 с.
458554
  Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Быль и миф Петербурга. Петербург Достоевского / Анциферов Н.П. – Москва : Книга, 1991. – 428 с.
458555
  Соломчак Л.М. Душа поета : поезії / Любов Соломчак. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 92, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-97496-0-4
458556
  Воронов Н.Ф. Душа полка / Н.Ф. Воронов. – Саратов, 1962. – 126с.
458557
   Душа полна тобой : стихи русских и советских поэтов о любви / [под. ред. О.К. Кожуховой ; худож. В. Вагин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1977. – 461, [3] с. : ил. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
458558
   Душа полна тобою. – Хабаровск, 1974. – 543с.
458559
  Серафим Р. Душа после смерти: современные "посмертные" опыты в свете учения Православной Церкви. / Р. Серафим. – М,, 1991. – 248с.
458560
  Рыленков Н.И. Душа поэзии / Н.И. Рыленков. – М., 1969. – 271с.
458561
  Абашидзе И.В. Душа поэта : стихи : пер. с груз. / И.В. Абашидзе. – Москва, 1975. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 33)
458562
  Никулина М.П. Душа права. / М.П. Никулина. – М, 1983. – 61с.
458563
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 8-ю рисунками в тексте и двумя таблицами в красках / Проф. И.А. Сикорский. – Санкт-Петербург : Изд. А.Альмедингена ; [Тип. М. М. Стасюлевича], 1901. – 18 c. : ил. – (Энциклопедия семейного воспитания и обучения / ред. П. Каптерев ; "Родительский кружок при Педагогич. музее в.-уч. зав. в СПб." ; Вып. 30-32)
458564
  Амент В. Душа ребенка / В. Амент ; пер. с 3-го нем. изд. Я. Трауринг. – С.-Пб : Издательство Богушевского, 1908. – 115 с. : ил.
458565
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 17-ю рисунками / Проф. И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – II, 159 c. : ил.
458566
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 20-ю рисунками / Проф. И.А. Сикорский. – изд. 3-е, доп. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1911. – VI, [2], 192 c. : ил.
458567
  Прейер Б. Душа ребенка.. – С-Пб., 1891. – 207с.
458568
  Богданова Светлана Душа России - Рязань : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 130-131 : Фото
458569
  Белый А. Душа самосознающая / Андрей Белый ; [сост. и ст. Э.И. Чистяковой]. – Москва : КАНОН+ ; ОИ "Реабилитация", 1999. – 560 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (История философии в памятниках / редкол.: Ю.В. Божко [и др.]). – ISBN 5-88373-137-6
458570
  Завгородній Ю. Душа серед ночі не спить... : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 288-293
458571
  Омельченко О. Душа сіяла в спалену реальність : поезія: вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 16-20. – ISSN 0131-2561
458572
  Загнітко А.П. Душа словом горить: начерки до наукового і творчого портрету Йозефа Андерша // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (6). – С. 150-154. – (Серія: Філологія)
458573
   Душа солдата. – М, 1983. – 124с.
458574
  Скачков И.С. Душа солдатская. / И.С. Скачков. – Львов, 1981. – 167с.
458575
  Литвинов В.М. Душа таланта / В.М. Литвинов. – М., 1983. – 63с.
458576
  Бояджиев Г.Н. Душа театра / Г.Н. Бояджиев. – М., 1974. – 366с.
458577
  Бояджиев Г.Н. Душа театра / Г.Н. Бояджиев. – Київ : Мистецтво, 1983. – 272с.
458578
  Овдійчук Л. Душа тисячоліть знайшла себе у Слові : (інтертекстуальний аналіз драматичної поеми Ліни Костенко "Дума про братів неазовських") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6 (84). – С. 37-39
458579
  Коваль П. Душа у вірі і надії : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 122-124. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
458580
  Жарікова Є. Душа у пелюшках : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 106-113
458581
  Залужна А.Є. Душа у філософсько-психологічних поглядах Г. Челпанова / А.Є. Залужна, С.В. Веремейчик // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4. – С. 6-15. – ISSN 2073-803X
458582
  Рубцов Н.М. Душа хранит. / Н.М. Рубцов. – Архангельск, 1969. – 95с.
458583
  Ремке И. Душа человека / И. Ремке; Пер. со 2-го нем.изд. – Санкт-Петербург, 1906. – 136с.
458584
  Фромм Эрих Душа человека / Фромм Эрих. – Москва : Республика, 1992. – 430с. – (Мыслители ХХ века)
458585
  Фромм Эрих Душа человека / Фромм Эрих. – Москва : Издательство АСТ-ЛТД, 1998. – 672 с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 985-438-146-3
458586
  Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 664с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000777-3
458587
  Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм ; [пер. с нем. В. Закса]. – Москва : АСТ : ACT МОСКВА, 2009. – 251, [1] с. : ил. – Пер. с изд.: Erich Fromm. The heart of man. 1964. - Cер. осн. в 2002 г. – (Философия. Психология : ФП). – ISBN 978-5-17-056716-4
458588
  Вундт В. Душа человека и животных / В. Вундт. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1865. – 564с.
458589
  Вундт В. Душа человека и животных : Лекции проф. Гейдельберг. ун-та В. Вундта / Пер. с нем. Е.К. Кемница. – Санкт-Петербург : П.А. Гайдебуров
Т. 2. – 1866. – 551с.
458590
  Бернард Я.И. Душа человеческая : Ставро-Польские сонеты / Ян Бернард. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1988. – 350, [1] с. : ил. – ISBN 5-7644-0370-7


  Содерж.: Циклы: Соборы Варшавы; Душа человеческая; Скалы Лермонтова; Крым Мицкевича.
458591
  Ионов А.В. Душа шахтера. / А.В. Ионов. – Сталино, 1957. – 19с.
458592
  Ионов А.В. Душа шахтера. / А.В. Ионов. – М., 1958. – 201с.
458593
  Влад Марія Душа широкого формату : Озброєним оком / Влад Марія, Михайлюк Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 104-111 : Фото
458594
  Кобилюх В.О. Душа Японії: айни очима українця і санскриту / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 135 с. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-634-518-3
458595
  Ткаченко В. Душа, відкрита світовій поезії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 6


  Презентація книги перекладів з іспанської "Пульсуючу струни" Олени Криштальської
458596
  Измайлов И. Душа, которая поет // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 149-155
458597
  Гармазій Н. Душа, мов розхристана сорочка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)


  Творчість українського письменника Віктора Терена.
458598
  Чечель Л. Душа, напоєна красою // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 12


  Заслужений художник України Юрій Пацан.
458599
  Холод О. Душа, що плаче // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 207-209


  Про К.С. Серажим.
458600
  Зарівна Теодозія Душа, як плівка незасвічена : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 13-18. – ISSN 0131-2561
458601
   Душанбе. – Москва : Прогресс, 1979. – 46 с.
458602
  Кубатьян Григорий Душанбе : Доживем до Понедельника // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 152-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
458603
  Чуршина Н.М. Душанбинский артезианский бассейн и его минеральные и термальные воды / Н.М. Чуршина. – Душанбе, 1972. – 209с.
458604
  Серафимов И. Душата и неината сянка. / И. Серафимов. – София, 1980. – 134с.
458605
   Душевна релігія : священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / упоряд. Хранитель віри Реліг. громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Українська Душевна спільнота" Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко ; Українська Душевна спільнота, 2015. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 121. – ISBN 978-617-7088-09-6
458606
  Заборский М.А. Душевная беседа : юмористические рассказы / М.А. Заборский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 71с.
458607
  Шмидт П.Ю. Душевная жизнь животных и ее исследование / П.Ю. Шмидт. – Москва-Л., 1929. – 157с.
458608
  Грос К. Душевная жизнь ребенка : Избранные лекции / К. Грос. – Київ : Киевское Фребелевское Общество, 1916. – 242с.
458609
  Ленч Л.С. Душевная травма / Л.С. Ленч. – М, 1974. – 327с.
458610
  Ленч Л.С. Душевная травма / Л.С. Ленч. – М, 1981. – 272с.
458611
  Черевичний Д.С. Душевний підхід / Д.С. Черевичний. – Київ, 1963. – 62 с.
458612
   Душевно-больные правонарушения и принудительное лечение. – М, 1929. – 114с.
458613
  Абдеева Я. Душевное лекарство // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 4. – С.64-67. – ISSN 1560-7968
458614
   Душевное слово. – Якутск, 1948. – 52с.
458615
  Каптерева П.Ф. Душевные свойства женщин : публичные лекции / П.Ф. Каптерева. – С.-Петербург : Тип. Училища Глухонемых, 1895. – 137 с. – ISBN 5-224-01482-4
458616
  Музиль Р. Душевные смуты воспитанника Тёрлеса : Роман. Новеллы / Р. Музиль; Пер. с нем. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 350 с. – (Вавилонская библиотека). – ISBN 5-224-01482-4
458617
  Циглер Г.Э. Душевный мир животных. / Г.Э. Циглер. – М-Л, 1925. – 144с.
458618
  Шутова Наталья Душевный отдых на хорватской Ривьере // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 48-49 : Фото
458619
  Безсмертний-Анзіміров Душення України як російська національна ідея // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – С. 12-13
458620
  Богданович И.Ф. Душенька : Древняя повесть, в вольных стихах. – 3-е изд., вновь исправленное. – Москва : В Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1799. – [2], IV, [1], 160 с. : фронт. (ил.). – Авт. указ. в конце предисловия (с. IV)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра, корінець з тисненням На тит. л. надпись: Никанора Лонгинова В конце предисл. надпись: Эпитафия Богдановичу На урну преклонясь ...
458621
  Богданович И.Ф. Душенька : Древняя повесть, в вольных стихах. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук, 1809. – [4], 128 с. – Авт. указ. в конце предисловия (с. 4)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра.
458622
  Богданович И.Ф. Душенька : древняя повесть в вольных стихах : с пред. автора и вступ. заметкой Владислава Ходасевича / И.Ф. Богданович. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1912. – 100, [4] с.
458623
  Гашек Я. Душенька Ярослава Гашека рассказывает / Я. Гашек. – Москва, 1965. – 47с.
458624
  Дорофей А. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка / А. Дорофей. – Изд. 3-е ,испр. – М., 1866. – 330с.
458625
  Ленч Л.С. Душеспасительная беседа / Л.С. Ленч. – М, 1977. – 287с.
458626
  Ленч Л.С. Душеспасительная беседа / Л.С. Ленч. – М, 1979. – 320с.
458627
  Чапидзе А.Г. Душетский уезд в период первой русской буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.571 / Чапидзе А.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 50л.
458628
   Душею завжди з Україною : пропам"ятний збірник на пошану українського правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва. – Київ ; Торонто : Фундація імені В.Ю. Даниліва, 2003. – 544 с. – ISBN 0-9731572-0-8
458629
  Грень В.П. Душею і чином : вірші, поеми, роман / Володимир Грень. – Львів : Місіонер, 2008. – 328с. – ISBN 978-966-658-115-3
458630
  Басенко К.Я. Душею щедрі : оповідання, повість / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 248 с.
458631
  Демченко Л.Я. Душею, серцем і розумом Любов Гісцова завжди в архіві // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 235-240. – ISSN 0320-9466
458632
  Рачков А.Н. Души волнующие струны: рассказы, очерки, воспом. / А.Н. Рачков. – Архангельск, 1989. – 155с.
458633
   Души и мускулов работа. – Л, 1977. – 158с.
458634
  Ильин В.С. Души и мысли поиск: Лит. портр. Н.Грибачева. / В.С. Ильин. – М. : Московский рабочий, 1980. – 159 с.
458635
  Балаев И.Т. Души и сердца свет / И.Т. Балаев. – Владикавказ : Ир, 1991. – 136 с.
458636
  Галанов Б.Е. Души изменчивой приметы... / Б.Е. Галанов. – М., 1982. – 247с.
458637
  Барбусова Т.В. Души моей святыня. Педагогические воззрения в прозе Тараса Шевченко / Татьяна Барбусова. – Оренбург ; Киев : Носта-Печать, 2007. – 213, [2] с. : ил.
458638
  Сергеев В.А. Души не пряча / В.А. Сергеев. – Магадан, 1961. – 100с.
458639
  Фомина Л.А. Души невидимый узор / Л.А. Фомина. – Одесса, 1979. – 47с.
458640
  Видова О. Души неясный идеал // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 236-247. – ISSN 0234-1395


  О.С. Пушкін та його музи
458641
   Души прекрасные порывы. – Братислава, 1975. – 368с.
458642
  Сергеев М.Д. Души прекрасные порывы... / М.Д. Сергеев. – М., 1968. – 111с.
458643
  Пикуль В.С. Душистая симфония жизни / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 353с.
458644
   Душистые плантации. – Тбилиси, 1961. – 16 с.
458645
  Бубнис В. Душистый аир : рассказы и повесть / В. Бубнис; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1972. – 159 с.
458646
  Геевский И.А. Душители демократии в роли "борцов " за права человека / И.А. Геевский, С.А. Червонная. – Москва : Знание, 1982. – 64с. – (Билиотечка "Актуальные проблемы современной идеологической борьбы")
458647
  Проць Л. Душі вогонь і динаміт // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 3 липня (№ 26). – С. 13


  До 90-літнього ювілею Івана Гнатюка.
458648
  Яцків М.Ю. Душі кланяють ся і інші оповідання : оповіданя / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом В. Будзиновского ; З дpук. Hаpодова (Манєцких), 1905. – 88 с. : портр.


  Зміст: Душі кланяють ся; Під обухом; Ваpіят, чи маpод; У милосеpної богинї з камяним сеpцем; Hа дубpові; Дїточа забавка; Хpистос у гаpнїзонї.
458649
  Воробець М. Душі ковток : поезіі / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Косович, 2004. – 114 с. – ISBN 966-96440-3-8
458650
  Кирик Людмила Душі козацької потуга ( 350 років Конотопської битви ) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 129-133. – ISBN 978-966-439-138-9
458651
  Косач Ю.А. Душі людської чародій: А.Бучма / Ю.А. Косач. – Київ : Веселка, 1973. – 207 с.
458652
  Корсак І. Душі людськоїх рентгенограма... : Розмова з романістом Іваном Корсаком / Спілкувалася С. Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 6
458653
  Слабошпицький М.Ф. Душі на вітрах : повість / М.Ф. Слабошпицький. – Київ : Молодь, 1991. – 221 с.
458654
  Петренко І. Душі торкаючись струни... // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 26-27. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи бібліотеки-філії № 10 ЦБС для дорослих м. Запоріжжя щодо популяризації поетичного слова серед широкого кола читачів та практичні рекомендації по організації літературних вечорів, висвітлюються питання становлення двобічних ...
458655
  Новиков И.А. Душка. Повесть. / И.А. Новиков. – Москва, 1922. – 117с.
458656
   Душна погода на Україні / В.І. Ромушкевич, В.М. Пищолка, І.М. Щербань, Г.М. Ганачівська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
458657
  Болл Д. Душной ночью в Каролине / Джон Болл // Звонок в дверь / Р. Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – С. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
458658
  Габович М.М. Душой исполненный полёт / М.М. Габович. – Москва, 1966. – 173с.
458659
  Юсин А.А. Душой исполненный полет... / Юсин А.А. – Минск, 1988. – 365 с.
458660
  Топальський В. Душпастирська діяльність українських військових священників в Іраку // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 72-80
458661
  Стецик Ю.О. Душпастирська праця василіанського чернецтва Перемишльської єпарїії (друга половина XVIII ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 25-31. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
458662
  Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Забзалюк Д.Є. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
458663
  Романчук О. Душпастирські проповіді не порятують // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 5
458664
  Іваночко Р. Душу - Богу, тіло - Україні, честь - собі // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 21-26


  Позакласний захід до Дня Збройних сил України.
458665
  Прощаков В. Душу на сповідь несу / В. Прощаков. – Київ, 2001. – 326с. – ISBN 966-612-078-6
458666
  Петухов А.Ф. Душу номада даль зовет / А.Ф. Петухов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1963. – 39с. – (Замечательніе географі и путешественники)
458667
  Заднипру П. Душу чувствую живую : стихи / Петру Заднипру; пер. с молд. – Кишинёв : Литература артистикэ, 1978. – 148 с.
458668
  Шереметьев О.В. Дуэли в военной среде наполеоновской эпохи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 135-142. – ISSN 0042-8779
458669
  Беликов А. Дуэли в Российской империи (XVIII - первая половина XIX вв.) / А. Беликов, Б. Беликов // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 55-62. – ISSN 1728-3671
458670
  Курнатовский Г.В. Дуэль : Историко-догматическое исследование / Георгий Курнатовский. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1898. – IV, 98 с.
458671
  Конрад Д. Дуэль : повесть : [для старш. возр.] / Д. Конрад; [Перевод М. Богословской]. – Москва-Ленинград : Детская литература, 1947. – 111 с.
458672
  Чехов А.П. Дуэль / А.П. Чехов. – М, 1955. – 100с.
458673
  Алдахин П.В. Дуэль : повесь в стихах / П.В. Алдахин. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1957. – 88 с.
458674
  Чехов А.П. Дуэль / А.П. Чехов. – Барнаул, 1984. – 585с.
458675
   Дуэль. – М, 1990. – 588с.
458676
  Олди Г.Л. Дуэль : повести, пьесы, рассказы / Генри Лайон Олди. – Харьков : Фолио, 2008. – 444, [4] с. – На обл. указ.: Еврокон-2006: лучший писатель-фантаст Европы. – ISBN 978-966-03-4082-4
458677
  Прозоровский Л.В. Дуэль без секундантов / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1968. – 247с.
458678
  Прозоровский Л.В. Дуэль без секундантов / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1976. – 480с.
458679
  Гус М.С. Дуэль в Кабуле / М.С. Гус. – Ташкент, 1964. – 334с.
458680
  Ежков Н. Дуэль в общественной жизни Российской империи (1894-1914 гг.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 526-528. – ISBN 978-966-171-90295
458681
  Деметриус Л. Дуэль и другие рассказы : пер. с рум. / Лучия Деметриус. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 415 с. : ил.
458682
  Лохвицкий А. Дуэль и кассационный суд : статья первая / [А. Лохвицкий] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [22] с.
458683
  Лохвицкий А. Дуэль и кассационный суд : статья вторая / [А. Лохвицкий] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [52] с.
458684
  Попов А.В. Дуэль и смерть Лермонтова / А.В. Попов. – Ставрополь, 1959. – 48 с.
458685
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина : Исследование и материалы / П.Е. Щеголев. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1916. – XXI, [3], 0170, [2], 376 с. : 15 л. ил., портр., факс. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 25-27
458686
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – Птгр, 1917. – 432с.
458687
  Вересаев В.В. Дуэль и смерть Пушкина / В.В. Вересаев. – Москва, 1927. – 44с.
458688
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – М : Книга, 1987. – 576 с.
458689
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – Москва : Книга. – (Писатели о писателях)
Кн. 1. – 1987. – 432 с.
458690
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – Москва : Книга. – (Писатели о писателях)
Кн. 2. – 1987. – 352 с.
458691
  Князева Елена Дуэль на шпажках / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 66-68 : фото
458692
  Николенко О. Дуэль Онегина с Ленским: Настоящая причина // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.143-152. – ISSN 0131-8136
458693
  Скрынников Р.Г. Дуэль Пушкина / Р.Г. Скрынников. – Санкт-Петербург : Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999. – 368с. – ISBN 5-86789-044-9
458694
   Дуэль Пушкина глазами современного хирурга // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 15 (675). – С. 22-24
458695
  Шеметова Т.Г. Дуэль Пушкина и Дантеса в современной беллетрической пушкиниане // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-65. – ISSN 0130-9730
458696
   Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном : Подлинное военно-судное дело 1837 г. / [Предисл.: П. фон-Кауфман]. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – 13, [2] с.
458697
  Конрад Д. Дуэль. Повесть / Д. Конрад. – Курск, 1956. – 110с.
458698
  Кацура А. Дуэль. Пушкин. Свобода // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 34-35. – ISSN 0234-1670


  Пушкин был не только первым европейцем в России. Пушкин был и первым дуэлянтом свободы. До него было множество дуэлей - и в Росси, и, что естественно, в Европе, где обычай защищать свою честь в бою по правилам сложился намного раньше. И все же Пушкин ...
458699
  Золозов А. Дуэльные поединки. Дуэль - как много в этом слове... // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 1, 10-11


  В наш "цивилизованный" ХХI век, когда возникающие между людьми конфликты часто завершаются ударом ножа, выстрелом из-за угла или обращением в районный суд, дуэль как средство разрешения вопросов чести и человеческого достоинства выглядит неким ...
458700
  Суворин А.А. Дуэльный кодекс. – СПб : Новый человек, 1913. – 270 с.
458701
  Федоров Николай Дуэльный кодекс. За что зовут к барьеру. Правила смерти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 118-123 : фото
458702
  Вогацкий Б. Дуэт с Амелией / Б. Вогацкий. – Москва, 1981. – 342с.
458703
  Ільїн В.В. Дх"яна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 50. – ISBN 966-316-069-1
458704
   Дхаммапада. – Москва : Наука, 1960. – 160с. – (Памятники литературы народов Востока. Переводы ; 3 ; 31 : Bibliotheca Buddhica)
458705
   Дхаммапада. – М, 1960. – 160с.
458706
  Ільїн В.В. Дхарма // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 50. – ISBN 966-316-069-1
458707
  Анандавардхана Дхваньялока ("Свет дхвани") / Анандавардхана ; пер. с санкрита, введ. и коммент. Ю.М. Алихановой ; [АН СССР, Отд-ние истории ; Ин-т востоковедения ; Ин-т стран Азии и Африки при МГУ]. – Москва : Наука, 1974. – 304 с. – Список лит.: С. 293-294. – (Памятники письменности Востока ; 39)
458708
  Поганчик-Толичит Дчіи пртежи кас израз душевног развоіа детета / Поганчик-Толичит. – Београд, 1964. – 31с.
458709
  Бестужева-Лада Дщерь Петрова : проза: исторический очерк // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 5. – С. 30-35


  О Елизавете Петровне
458710
  Коларов С. Дълг и литература: / С. Коларов. – София, 1982. – 235с.
458711
   Дърво столовато. – София, 1955. – 286с.
458712
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48-125, 127-156. – 1998


  1997. N 1/2
458713
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 1999


  1997. N 1/2
458714
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 1999


  1997. N 1/2
458715
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 1999


  1997. N 1/2
458716
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 1999


  1997. N 1/2
458717
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 1999


  1997. N 1/2
458718
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 1999


  1997. N 1/2
458719
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 1999


  1997. N 1/2
458720
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 1999


  1997. N 1/2
458721
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 1999


  1997. N 1/2
458722
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 102. – 1999


  1997. N 1/2
458723
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 1999


  1997. N 1/2
458724
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 1999


  1997. N 1/2
458725
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 1999


  1997. N 1/2
458726
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 1999


  1997. N 1/2
458727
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 1999


  1997. N 1/2
458728
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 1999


  1997. N 1/2
458729
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 1999


  1997. N 1/2
458730
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 1999


  1997. N 1/2
458731
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 1999


  1997. N 1/2
458732
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 1999


  1997. N 1/2
458733
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 113. – 1999


  1997. N 1/2
458734
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 114. – 1999


  1997. N 1/2
458735
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 115. – 1999


  1997. N 1/2
458736
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2000


  1997. N 1/2
458737
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2000


  1997. N 1/2
458738
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2000


  1997. N 1/2
458739
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2000


  1997. N 1/2
458740
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 5. – 2000


  1997. N 1/2
458741
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2000


  1997. N 1/2
458742
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2000


  1997. N 1/2
458743
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2000


  1997. N 1/2
458744
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2000


  1997. N 1/2
458745
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2000


  1997. N 1/2
458746
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2000


  1997. N 1/2
458747
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2000


  1997. N 1/2
458748
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2000


  1997. N 1/2
458749
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2000


  1997. N 1/2
458750
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2000


  1997. N 1/2
458751
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2000


  1997. N 1/2
458752
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2000


  1997. N 1/2
458753
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2000


  1997. N 1/2
458754
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2000


  1997. N 1/2
458755
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2000


  1997. N 1/2
458756
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2000


  1997. N 1/2
458757
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 22. – 2000


  1997. N 1/2
458758
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 23. – 2000


  1997. N 1/2
458759
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2000


  1997. N 1/2
458760
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2000


  1997. N 1/2
458761
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2000


  1997. N 1/2
458762
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2000


  1997. N 1/2
458763
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2000


  1997. N 1/2
458764
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2000


  1997. N 1/2
458765
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2000


  1997. N 1/2
458766
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2000


  1997. N 1/2
458767
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2000


  1997. N 1/2
458768
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2000


  1997. N 1/2
458769
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2000


  1997. N 1/2
458770
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2000


  1997. N 1/2
458771
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2000


  1997. N 1/2
458772
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2000


  1997. N 1/2
458773
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2000


  1997. N 1/2
458774
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2000


  1997. N 1/2
458775
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2000


  1997. N 1/2
458776
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2000


  1997. N 1/2
458777
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2000


  1997. N 1/2
458778
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2000


  1997. N 1/2
458779
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2000


  1997. N 1/2
458780
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2000


  1997. N 1/2
458781
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2000


  1997. N 1/2
458782
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2000


  1997. N 1/2
458783
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2000


  1997. N 1/2
458784
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2000


  1997. N 1/2
458785
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2000


  1997. N 1/2
458786
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2000


  1997. N 1/2
458787
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2000


  1997. N 1/2
458788
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2000


  1997. N 1/2
458789
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2000


  1997. N 1/2
458790
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2000


  1997. N 1/2
458791
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 56. – 2000


  1997. N 1/2
458792
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2000


  1997. N 1/2
458793
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2000


  1997. N 1/2
458794
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2000


  1997. N 1/2
458795
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2000


  1997. N 1/2
458796
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2000


  1997. N 1/2
458797
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 64. – 2000


  1997. N 1/2
458798
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2000


  1997. N 1/2
458799
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2000


  1997. N 1/2
458800
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2000


  1997. N 1/2
458801
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2000


  1997. N 1/2
458802
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2000


  1997. N 1/2
458803
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2000


  1997. N 1/2
458804
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2000


  1997. N 1/2
458805
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2000


  1997. N 1/2
458806
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2000


  1997. N 1/2
458807
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2000


  1997. N 1/2
458808
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2000


  1997. N 1/2
458809
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2000


  1997. N 1/2
458810
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2000


  1997. N 1/2
458811
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2000


  1997. N 1/2
458812
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 92. – 2000


  1997. N 1/2
458813
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 93. – 2000


  1997. N 1/2
458814
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 2000


  1997. N 1/2
458815
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 2000


  1997. N 1/2
458816
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 2000


  1997. N 1/2
458817
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 2000


  1997. N 1/2
458818
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 2000


  1997. N 1/2
458819
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 2000


  1997. N 1/2
458820
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 2000


  1997. N 1/2
458821
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 2000


  1997. N 1/2
458822
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 102. – 2000


  1997. N 1/2
458823
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 2000


  1997. N 1/2
458824
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 2000


  1997. N 1/2
458825
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2000


  1997. N 1/2
458826
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2000


  1997. N 1/2
458827
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2000


  1997. N 1/2
458828
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2000


  1997. N 1/2
458829
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2001
458830
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2001
458831
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2001
458832
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2001
458833
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2001
458834
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2001
458835
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2001
458836
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2001
458837
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2001
458838
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2001
458839
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2001
458840
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2001
458841
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2001
458842
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2001
458843
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2001
458844
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2001
458845
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 58. – 2001
458846
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 59. – 2001
458847
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2001
458848
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2001
458849
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2001
458850
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2001
458851
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2001
458852
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2001
458853
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2001
458854
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2001
458855
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2001
458856
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2001
458857
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2001
458858
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2001
458859
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2001
458860
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2001
458861
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2001
458862
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2001
458863
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2001
458864
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2001
458865
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2001
458866
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2001
458867
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2001
458868
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2001
458869
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2001
458870
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2001
458871
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2001
458872
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2001
458873
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2001
458874
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2001
458875
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2001
458876
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2001
458877
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2001
458878
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 2001
458879
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 2001
458880
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 2001
458881
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 2001
458882
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2002
458883
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2002
458884
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2002
458885
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2002
458886
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 5. – 2002
458887
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2002
458888
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2002
458889
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2002
458890
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2002
458891
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2002
458892
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2002
458893
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2002
458894
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2002
458895
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2002
458896
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2002
458897
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2002
458898
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2002
458899
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2002
458900
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2002
458901
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2002
458902
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2002
458903
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 22. – 2002
458904
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 23. – 2002
458905
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2002
458906
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2002
458907
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2002
458908
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2002
458909
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2002
458910
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2002
458911
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2002
458912
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2002
458913
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2002
458914
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2002
458915
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2002
458916
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2002
458917
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2002
458918
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2002
458919
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2002
458920
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2002
458921
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2002
458922
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2002
458923
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2002
458924
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2002
458925
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2002
458926
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2002
458927
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2002
458928
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2002
458929
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2002
458930
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2002
458931
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2002
458932
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2002
458933
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2002
458934
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2002
458935
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2002
458936
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2002
458937
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 56. – 2002
458938
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2002
458939
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 58. – 2002
458940
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 59. – 2002
458941
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2002
458942
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2002
458943
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2002
458944
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2002
458945
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 64. – 2002
458946
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2002
458947
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2002
458948
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2002
458949
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 68. – 2002
458950
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2002
458951
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2002
458952
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2002
458953
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2002
458954
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2002
458955
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2002
458956
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2002
458957
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2002
458958
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2002
458959
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2002
458960
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2002
458961
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2002
458962
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2002
458963
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2002
458964
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2002
458965
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2002
458966
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2002
458967
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2002
458968
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2002
458969
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2002
458970
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 2002
458971
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 90. – 2002
458972
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 91. – 2002
458973
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 92. – 2002
458974
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 93. – 2002
458975
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 2002
458976
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 2002
458977
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 2002
458978
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 2002
458979
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 2002
458980
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 2002
458981
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 2002
458982
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 2002
458983
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 2002
458984
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 2002
458985
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2002
458986
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2002
458987
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2002
458988
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2002
458989
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 2002
458990
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 2002
458991
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 2002
458992
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 2002
458993
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 113. – 2002
458994
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 114. – 2002
458995
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 115. – 2002
458996
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 116. – 2002
458997
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 117. – 2002
458998
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 118. – 2002
458999
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 119. – 2002
459000
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 120. – 2002
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,