Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
457001
  Звиняцковский В.Я. "...дух наш и мысли сродны": Н.С. Лесков и Н.Н. Ге (по следам одного письма) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-60
457002
  Грицак Я.Й. "...дух, що тіло рве до бою...". : спроба політичного портрета Івана Франка / Я.Й. Грицак. – Львів : Каменяр, 1990. – 176 с.
457003
  Стоцький Ярослав "...Духовенство колишнє уніатське, серед населення авторитетне": УГКЦ у західних областях України в 1947-1949 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-13
457004
  Щербаков Владимир "Дубинки" межконтинентального значения : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 112-122 : Фото, схеми
457005
  Гончаренко Е. "Дублінці" Джойса і європейська новела ХІХ - початку ХХ століття: нові художні орієнтири письменника // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 149-157. – ISBN 966-587-044-0
457006
  Шевченко Оксана "Дублювати не можна титрувати" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
457007
  Гордеева Е.М. "Дубровский" Э.Ф. Направника / Е.М. Гордеева. – Москва : Музгиз, 1960. – 52с.
457008
  Антоненко П. "Дуель" : етюд // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 116
457009
  Комар Ю. (Мосенкіс Ю.) "Дуель" Пушкіна з графом Монте-Крісто = Невідомий підтекст відомого роману Олександра Дюма // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 341-352. – ISBN 978-2-919320-35-6


  Як відомо, декотрі твори крім тексту мають іще підтекст. У цьому акспекті не раз досліджувалися твори О. Толстого, М. Булгакова та багатьох ін. відомих авторів. Останнім часом - у зв"язку з 200-літтям першодруку "Енеїди" І. Котляревського - пожвавився ...
457010
  Ситай А. "Дуже bardzo!" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 121-126. – ISSN 08-68-4790-1
457011
  Масенко Л. "Дуже важливо подолати обмеженість вживання української мови у неформальному міському спілкуванні" / бесіду вела І. Кириченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Українська мова — це інтелект і душа нашого народу, і розвивати його — справа національної гідності українців. Любити й поважати свою культуру треба саме тому, що вона своя, — думка прозора у своїй істинності. Так вважає Лариса Масенко, доктор ...
457012
  Терещенко М. "Дуже гордий , що і Ленін, І Гітлер хотіли вбити діда, але їм це не вдалося" / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 34-39


  Родина цукрозаводчиків Тетещенків 80 відсотків своїх прибутків віддавала на благодійність.
457013
  Грицяк Є. "Дуже кривава конфронтація з росіянами була" / розмову вів Євген Сверстюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-23 травня (№ 21). – С. 10-11


  Спогади одного із лідерів Норильського повстання 1953 року Євгена Грицяка.
457014
  Самокиш І. "Дуже недвозначний сигнал..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 жовтня (№ 195). – С. 3


  Експерти - про військове й ідеологічне протистояння країн Балтії кремлівським планам.
457015
  Перепелиця Г. "Дуже позитивний знак для України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 3


  Західні ЗМІ вимагають від урядів довгострокової стратегії боротьби з Росією.
457016
  Саката Тоічі "Дуже сподіваюся, що незабаром українці все більше пишатимуться тим, що народилися та працюють саме в Україні..." // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 11. – С. 8-11. – (Політичні науки)


  Про співпрацю у сфері подолання наслідків аварії на АЕС та умови припливу японських інвестицій в Україну розповів у ексклюзивному інтерв"ю "Зовнішнім справам" Надзвичайний і Повноваждний Посол Японії в Україні Тоічі Саката.
457017
  Павлюк М. "Дужий розумом, гарячий любов"ю..." / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 10


  Степан Теодорович Качала — руський (український) галицький греко-католицький священик, з 1861 до смерті — посол до Галицького сейму; посол до Австрійського райхсрату (1861—1879). Член-засновник Товариства ім. Шевченка, Народного Дому, товариства ...
457018
  Конча С. "Дулібський союз" між міфом і дійсністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-28. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема існування на теренах України великого союзу слов"янських племен на чолі з дулібами (доба раннього середньовіччя). The problem of existing the Slavic tribes great union with Dulib"s leading ( early Meddle Ages) on Ukraine lands is ...
457019
  Сахарова Е.М. "Дум высокое стремленье". / Е.М. Сахарова. – М., 1982. – 95с.
457020
  Труш О. "Дума про вчителя": Іван Драч із присвятою Василеві Сухомлинському // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 441-447. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
457021
  Бабенко О. "Дума про Довбуша " В.С. Бібіка в аспекті діалогу композитора з фольклором // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 93-105. – ISSN 2310-0583
457022
  Конча С. "Дума про Олексія Поповича" і проблема українських билин // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 63-71. – ISBN 966-628-104-X
457023
  Косаківський В. "Думаю, що я взагалі квітка" / розмову вів Дмитро Десятерик // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 22-23


  Розмова з видатним режисером-документалістом Віктором Косаківським.
457024
  Фролов В.С. "Думающее" оружие / В.С. Фролов. – Москва, 1991. – 62с.
457025
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." = Мисли мои, мисли мои / Тарас Шевченко ; пер. от украински Д. Методиев. – Одеса : Маяк, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-587-167-5
457026
  Шевченко Т. "Думи мої, думи мої..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 595-598. – ISBN 978-966-500-300-7
457027
  Коломієць Л.В. "Думи..." Тараса Шевченка в англійському омовленні: "щиросерді", "болісні" та "скорботні", чи "легковажні"?... // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 620-633
457028
  Гуляк А.Б. "Думки про поезію" Андрія Малишка у дзеркалі сучасної літературознавчої есеїстики / А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 45-53


  У статті з позицій новітнього літературознавства прочитується добре знана свого часу критична праця Андрія Малишка "Думки про поезію". Показано, що цей твір, завдяки доцільному сполученню елементів наукового, публіцистичного та художнього стилю, ...
457029
  Бурак Р. "Думки" Тараса Шевченка: фольклористичне прочитання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 220-229
457030
   "Думы мои, думы" ... : сборник стихотворений / сост. С.Ан. Г-ин. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Смирновой, 1900. – 52 с. – На обл. сост. не указан; подзаг.: "Стихотворения русских поэтов"
457031
  Салевич П. "Дунай" у "Слові о полку Ігоревім": образ "річки великої, славної і віддаленої" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 118-125. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  "У дослідженні на основі багатьох різноаспектних наукових спостережень, головно над «українською народною словесністю», вияснено історичне значення (присутнього як сакральний архетип в українській культурній картині світу) міфологічного образу Дунаю, ...
457032
   "Дунайська Січ" 5 років! Як це було // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1998-8044
457033
   "Дунайська Січ": шостий завершився, сьомий - розпочався! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
457034
  Куприянов Александр "Дурацкие" костюмы. Студенты, мода и национальная идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
457035
  Григорук А. "Дух в мені примножить велич мого роду..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 4-5


  Тема Євромайдану в творчості Ярослава Ткачівського.
457036
  Таран Л. "Дух життя справляє торжество...". Штрихи до портрету Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 170-182. – ISBN 978-617-7201-57-0
457037
  Шуткевич О. "Дух Леонтовича живе у Шершнях" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 19


  "У селі на Вінничині представили проект реновації будинку, де, за переказами місцевих жителів, провів дитинство видатний композитор."
457038
  Дубинин Б. "Дух мелочей":воздушные изваяния Роберта Вальзера // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 186-188. – ISSN 1130-6545
457039
  Завірюхіна І.Г. "Дух музики" в українській символістській драмі початку ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 159-166


  Статтю присвячено розгляду ролі й місця музичного супроводу в структурі п"єс українських символістських драм початку XX століття
457040
  Исаев И.А. "Дух римского права" и историческая школа права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 23-27. – ISSN 1812-3805
457041
  Станкович Є. "Дух свободи в наших генах" / спілкувалася Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 15


  Композитор Євген Станкович - про музику, життя і війну.
457042
  Компаніченко Т. "Дух свободи внутр в нас рордить" / спілкувався Микола Цимбалюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 8


  Творчість Тараса Компаніченка, кобзаря, бандуриста, лірника, лідера гурту "Хорея Козацька" - унікальне явище сучасної української культури.
457043
   "Дух Ямато" в прошлом и настоящем. – М., 1989. – 215с.
457044
  Іванова Н.В. "Дух" як фактор формування свідомості та гуманітарного мислення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 88-91


  Досліджується проблема формування гуманітарного мислення в контексті теоретичного аналізу сутності і ролі "духу" в соціокультурному житті. Показано, що поняття "дух" входить в структуру свідомості, складність розуміння якої обумовлене її само ...
457045
  Тарнашинська Л. "Дух, злютований з мечем" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Тимчасова окупація очима Альбера Камю.
457046
  Гринів О. "Дух, що тіло рве до бою" / О. Гринів, П. Перебийніс // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)


  Націєтворчий характер літературної та філософської спадщини Івана Франка.
457047
  Степовий О. "Дух, що тіло рве до бою..." : ювілеї // Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 134)


  Украинский политический и военный деятель, организатор и руководитель повстанческого движения на юге Украины во время гражданской войны 1918-1922 гг. Известен также как батько Махно (официально подписывал так некоторые приказы). Автор мемуаров ...
457048
  Козіна Н. "Духи й дервіші" Віри Вовк: деструкція традиційного (авто)біографічного роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 200-211. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто роман Віри Вовк (Селянської) "Духи й дервіші". Зокрема досліджено деструкцію традиційного (авто)біографічного роману, звернуто увагу на саме визначення "автобіографічний роман". Проведено паралелі між традиційним визначенням роману та ...
457049
  Рахім Амір Хуссейн "Духовна медицина" Абу Бакра ар-Разі: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Рахім Амір Хуссей ; М-во освіти і науки країни, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
457050
   "Духовна музика України" від "Андрея" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 93. – ISSN 0130-5212
457051
  Гнатюк О. "Духовна пращурів основа" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 88-90. – ISSN 08-68-4790-1


  "Сивійте, мамо!", "Рідна мова", "Жебрачка", "Заспів мужніх", "Над тином схилилась верба".
457052
  Гоголь Н. [Духовний заповіт] Друзьям моим.-[Листи] М.А. Максимовичу. - Строки, написанные за несколько дней до кончины // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 76 : Гоголь & Гоголь. До 200-ліття від дня народження М.В. Гоголя. – С. 5-9
457053
  Санд Ж. Дуб-говорун : Бабусина казка / Ж. Санд; Жорж Занд; Переклала Ольга Кривинюк. – Катеринослав, 1918. – 44с.
457054
  Журавлев Андрей Дуб-долгожитель. Осень патриарха / Журавлев Андрей, Полонский Евгений, Шинкаренко Станислав // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 104-115 : фото
457055
  Ільченко Володимир Дубай. Фоторепортаж. З висоти Дубая // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 50-51 : фото
457056
  Смирнов І.Г. Дубай: від нафти до туризму і логістики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 18-26
457057
  Харламова Татьяна Дубай: воплощение в фантастику : волшебная планета для детей и взрослых. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 27
457058
  Сагура Катерина Дубай: Впереди планеты всей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 32-37 : фото
457059
   Дубайский аэропорт празднует 50-летний юбилей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
457060
   Дубайское столпотворение : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 144 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
457061
   Дубайські канікули : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
457062
  Андрусяк І. Дуби і леви : [статті та есеї] / Іван Андрусяк. – Київ : Грані-Т, 2011. – 166, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-326-5
457063
  Козлов Р.А. Дуби й ліщина, плесінь і мурава: літпроцес у метафорах Івана Франка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 51-56. – ISBN 978-617-7442-48-5
457064
  Кимпяну П. Дуби не виростають за п"ять днів / П. Кимпяну. – К, 1964. – 164с.
457065
  Ачимович Т.М. Дуби не гнуться : роман / Т.М. Ачимович. – Київ : Дніпро, 1971. – 320 с.
457066
  Хоменко І. Дуби не хиляться : поезії / І. Хоменко. – К., 1958. – 156 с.
457067
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1970. – 317 с.
457068
  Пільгук І.І. Дуби шумлять / І.І. Пільгук. – Київ, 1990. – 569 с.
457069
  Каган А.Л. Дубильное корье / А.Л. Каган, Б.Н. Калинин. – М-Л, 1930. – 136с.
457070
  Бокучаева М.А. Дубильные вещества и окислительные ферменты грузинского чая : Автореф... докт. биол.наук: / Бокучаева М. А.; АН СССР, Ин-т биодхим. им. Баха. – Москва, 1949. – 34 с.
457071
  Дурмишидзе С.В. Дубильные вещетва и антицианы виноградной лозы и вина : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Дурмишидзе С.В. ; Ин-т биохимии. – Москва, 1952. – 48 с.
457072
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л., 1932. – 391с.
457073
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
3. – 1934. – 435с.
457074
   Дубильные материалы СССР.. – М.-Л.
4. – 1936. – 364с.
457075
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 1 : Таран, его заготовка и разведение. – 1947. – 71 с.
457076
  Титов В.С. Дубильные растения Средней Азии / В.С. Титов. – Ташкент : Изд-во АН УзССР
Вып. 2 : Чухра, ее заготовка и разведение. – 1947. – 59 с.
457077
  Шлыков Г.Н. Дубильные растения СССР / Г.Н. Шлыков. – Л-М, 1932. – 190с.
457078
  Михайлова В.П. Дубильные растения флоры Казахстана и их освоение / В.П. Михайлова. – Алма-Ата, 1968. – 327с.
457079
  Павлович П.И. Дубильные экстракты / П.И. Павлович. – Ростов -на-Дону, 1928. – 192с.
457080
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 27--28. – ISBN 978-966-96992-6-8
457081
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7107-25-4
457082
  Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7107-52-0
457083
   Дубина Кузьма Кіндратович (1906-1967) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 141-142. – ISBN 978-966-439-754-1
457084
   Дубина Кузьма Кіндратович (1906-1967) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 155. – ISBN 978-966-933-054-3
457085
  Іскорко-Гнатенко Дубина М.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 104-105. – ISBN 978-617-7442-69-0
457086
   Дубина Микола Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 93-94
457087
  Рева Л.Г. Дубина Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 463. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457088
  Гаврилюк Л. Дубина Микола Іванович // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 218-219. – ISBN 978-966-97103-2-1
457089
   Дубина Микола Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 112-113. – ISBN 978-966-439-757-2
457090
   Дубина Микола Іванович (1933-2017) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142. – ISBN 978-966-439-754-1
457091
   Дубина Микола Іванович (1933-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 155-156. – ISBN 978-966-933-054-3
457092
  Кувалдин С. Дубина национальной памяти // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 40. – С. 48-51


  Суд над Войцехом Ярузельським в Польщі
457093
  Губерський Л.В. Дубинін Юрій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 466. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457094
   Дубіс Лідія Францівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78-79 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
457095
   Дубіс Лідія Францівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 83-84. – ISBN 978-966-439-961-3
457096
  Бурдыкин Б.Е. Дублер / Б.Е. Бурдыкин. – Пермь, 1965. – 46с.
457097
  Морозова Н.В. Дублинское ядро. Проблемы интеграции сетевых ресурсов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительный журнал / ООО БИИЦ "Либерея-бибинформ". – Москва, 2013. – № 1. – С. 37-40. – ISSN 1560-7968


  В статье рассматриваются особенности организации электронных каталогов в различных информационных системах, а также система метаданных Дублинское ядро в качестве основной для интеграции электронных каталогов библиотек, архивов и музеев.
457098
  Джойс Д. Дублинцы / Д. Джойс. – Москва, 1982. – 255 с.
457099
  Сердюк В.В. Дублювання касаційних повноважень судів як викривлення суті касації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42.
457100
  Ховайба Н. Дублювання фільмів українською мовою у другій половині 1960-х - 80-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 62-63
457101
  Карнаух Б.П. Дублювання шкоди в деліктному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 31-41. – ISSN 2224-9281
457102
  Проць Л.І. Дубляни : поезії / Л. І. Проць. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 75 с.
457103
  Савчук П.О. Дубнівський краєзнавчий музей / П.О. Савчук. – Львів, 1979. – 102с.
457104
   Дубняк Сергій Сергійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 42-43
457105
   Дубняк Сергій Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 79-80 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
457106
   Дубняк Сергій Сергійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 84-85. – ISBN 978-966-439-961-3
457107
   Дубняк Сергій Сергійович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 44-45. – ISBN 966-95774-3-5
457108
  Баканов Н. Дубов и его бойцы / Н. Баканов; Николай Дубов. – Москва : Воениздат, 1942. – 40 с. – (Библиотека красноармейца)
457109
  Баканов Н. Дубов и его бойцы : поучительные рассказы / Н. Баканов. – Москва : Воениздат
Вып. 3. – 1978. – 39 с.
457110
  Лановенко П.К. Дубова брость : повість / П. К. Лановенко. – Київ : Дніпро, 1979. – 158 с.
457111
  Федосеенко В.К. Дубовая Гряда : романи / Владимир Федосеенко; пер. с бел. – Минск : Мастацкая лiтаратура, 1987. – 371 с.
457112
  Эрендженов К. Дубовая трубка : рассказы и очерк / Константин Эрендженов ;переводы. – Элиста : Калмиздат, 1961. – 64 с.
457113
  Бернакевич Л. Дубове військо / Л. Бернакевич, Ю. Підсадочний // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 170-175. – ISSN 0868-4790
457114
  Шпорта Я.Г. Дубове листя : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 159 с.
457115
   Дубове лыстє. – К, 1903. – 278с.
457116
   Дубове лыстє [Дубове листя] : Альманах на згадку про П.О. Кулиша : З 4 портретамы Кулишевымы та з малюнкамы його хаты, похорону й могылы / Упорядкувалы: М. Чернявськый, М. Коцюбинськый, Б. Гринченко. – У Кыиви : Зрукарн Петра Барського, 1903. – 278 с., 7 аpк. іл.: нот., фот. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогp.: Пpо Кулиша: с. 15. - Библіогpафичный покажчык пысаннив П. Кулиша / Уклад. А.М. Балика; Ред. Б. Гpінченко: с. 245-276


  Авт. пpозових і поет. твоpів: П. Миpний, Г. Гpигоpенко, Л.О. Яновська, Л. Укpаїнка, І.Я. Фpанко, В.І. Самійленко, H.І. Кобpинська, М.Ф. Чеpнявський, М.М. Коцюбинський, М.К. Воpоний, Б.Д. Гpінченко, О.Ю. Кобилянська, О.С. Маковей, П.А. Гpабовський, С.О. ...
457117
  Осадчий В.П. Дубовий пагін : поезії / В. О. Осадчий. – Київ : Молодь, 1977. – 46 с.
457118
  Малишко А.С. Дубовий цвіт : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 244 с.
457119
  Карлаш К.В. Дубовий шовкопряд і вигодування його в колгоспах / К.В. Карлаш. – К, 1953. – 52с.
457120
   Дубові деревостани північного сходу України та особливості природного поновлення в них / В.П. Ткач, М.Г. Румянцев, В.А. Лук"янець, Л.С. Луначевський, В.П. Чигринець, В.П. Самодай // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 77-85. – ISSN 0459-1216
457121
  Іванюк І.Д. Дубові деревостани Правобережного Полісся України та їх лісівничо-екологічний потенціал : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Іванюк Ігор Дмитрович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 35 назв
457122
  Юрова Т.В. Дубовской Н.Н. Альбом. / Т.В. Юрова. – М,, 1963. – с.
457123
  Удра И.Ф. Дубовые леса Среднего Приамурья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Удра И.Ф.; СЗ и СССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 19л.
457124
  Мусатов А.И. Дубовые листья / А.И. Мусатов. – М., 1975. – 368с.
457125
  Вознесенский А.А. Дубовый лист виолончельный / А.А. Вознесенский. – Москва, 1975. – 589с.
457126
  Корженевская И.В. Дубовый листок.Роман. / И.В. Корженевская. – Куйбышев, 1964. – 512с.
457127
  Меньков А.Т. Дубрава / А.Т. Меньков. – М., 1973. – 95с.
457128
  Ефимов Г.А. Дубрава : стихи / Георгий Ефимов ;. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
457129
  Селезнев М.С. Дубрава. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1967. – 103с.
457130
  Карасев А.И. Дубравные дети / А.И. Карасев. – Пенза, 1971. – 104с.
457131
  Юзыкайн А.М. Дубравы : роман / Александр Юзыкайн ; авториз. пер. с мармйск. В.Михайловой. – Москва : Современник
2. – 1983. – 272 с.
457132
  Николаева Л.П. Дубравы из пушистого дуба (гырнецы) Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Николаева Л. П.; АН СССР, Ботан. ин-т, Бот. сад. Молдав. Филиал АН СССР. – Л., 1955. – 20л.
457133
   Дубравы лесостепи в биогеоценологическом освещении. – М, 1975. – 375с.
457134
   Дубравы Хоперского заповедника. – Воронеж : ВГУ
Ч.2 : Современное состояние пойменных насаждений. – 1976. – 104 с.
457135
  Прокофьев В.А. Дубровинский / В. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223 с. – Библиогр.: с. 222-223. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 16 (476))
457136
  Тарунов А.М. Дубровицы / А.М. Тарунов. – Москва, 1991. – 109с.
457137
  Попенко Дубровиця / Попенко, в.П. – Львів, 1986. – 40с.
457138
   Дубровник. – Загреб, 1973. – 84с.
457139
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1984. – 286с.
457140
  Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. / М.М. Фрейденберг. – М, 1989. – 302с.
457141
   Дубровник. Живий музей // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 52-53 : фото
457142
   Дубровник. Медом помазано // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 62-63 : фото
457143
  Біленко Василь Дубровник. Морозиво з пивом : Хорватія. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 92-95 : Фото
457144
  Сидоренко Віктор Дубровник. Пішки в історію : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 78-84 : Фото
457145
  Крутоверцев Євген Дубровник. Смачна осінь Хорватії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 88-93 : фото
457146
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М. – 232с.
457147
   Дубровский : опера в 4-х действ. и 5-ти картинах : Подробное изложение содержания с сохранением текста всех главных арий и нумеров пения / музыка Э.Ф. Направника ; Либретто М.И. Чайковского по Пушкину. – 8-е изд., доп. и испр. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1910. – 27, [3] с. : ил. – (Подробное либретто оперы)


  Авт.: Скриб, Эжен (1791-1861) Композитор: Мейербер, Джакомо (1791-1864)
457148
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1936. – 148с.
457149
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин ; ред. и примеч. Д.Д. Благого. – Москва : Гослитиздт, 1936. – 96 с.
457150
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1936. – 98с.
457151
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1937. – 110с.
457152
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
457153
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1937. – с.
457154
  Гроссман В.А. Дубровский / В.А. Гроссман. – Москва, 1937. – 84с.
457155
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 95с.
457156
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М-Л, 1947. – 96с.
457157
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
457158
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Тула, 1951. – 80с.
457159
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Смоленск, 1953. – 72с.
457160
  Волков Н.Д. Дубровский / Н.Д. Волков. – Москва : Искусство, 1955. – 70 с.
457161
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1968. – 96с.
457162
  Пушкин А.С. Дубровский : роман / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1973. – 78, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Школьная библиотека)
457163
  Пушкин А.С. Дубровский : роман / А.С. Пушкин. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 95 c.
457164
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин; иллюстр. и оформление Д. Шмаринова. – М, 1978. – 110с.
457165
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – М, 1979. – 188с.
457166
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 158 с.
457167
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Горький, 1980. – 239с.
457168
  Пушкин А.С. Дубровский : Книга для чтения со словарем и комментарием на французском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1987. – 167с.
457169
  Пушкин А.С. Дубровский / А.С. Пушкин. – Л, 1989. – 219с.
457170
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка : повести / А.С. Пушкин. – Москва, 1965. – 200 с.
457171
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1972. – 192 с.
457172
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка / А.С. Пушкин; иллюстр. и оформление Д. Шмаринова. – Москва : Художественная литература, 1978. – 188 с.
457173
  Пушкин А.С. Дубровский. Капитанская дочка / А.С. Пушкин. – Горький, 1984. – 255с.
457174
  Пушкін О.С. Дубровський / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 152с.
457175
  Астаф"єв О.Г. Дубровський Василь Васильович / О.Г. Астаф"єв, І.В. Матяш // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 491-492. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457176
  Іванченко Л. Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 165-171
457177
  Пушкін О.С. Дубровський. Капітанська дочка / О.С. Пушкін. – Київ, 1981. – 192 с.
457178
  Меницкий Ю.Л. Дубы Азии / Ю.Л. Меницкий. – Ленинград, 1984. – 316с.
457179
  Меницкий Ю.Л. Дубы Кавказа / Ю.Л. Меницкий. – Л., 1971. – 196с.
457180
  Сумцов Н.Ф. Дубы Т.Г.Шевченко / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1911. – [2], 4 с. – Отд. оттис из: Вестн. Харьк. ист.-филол. о-ва, 1911, вып. 1
457181
  Волков М. Дубье / М. Волков. – Изд. 2-е дополн. – Москва-Ленинград, 1925. – 134с.
457182
  Шошин М.Д. Дувушки выходят замуж / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1964. – 230с.
457183
  Клименченко Ю.Д. Дуга большого круга / Ю.Д. Клименченко. – Ленинград, 1968. – 280с.
457184
  Крейн Л.А. Дуга большого круга / Л.А. Крейн. – Мурманск, 1980. – 285 с.
457185
  Леушин А.И. Дуга горения / А.И. Леушин. – М., 1973. – 239с.
457186
  Струве В.Я. Дуга меридиана : Избранные главы / В.Я. Струве; Под общ. ред. С.Г. Судакова. – Москва, 1957. – 255с.
457187
  Кулькин Е.А. Дуга с колокольчиком / Е.А. Кулькин. – М., 1988. – 287 с.
457188
  Бердишев Г.Д. Дуган Олексій Мартем"янович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 496-497. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457189
   Дугаров Даши-Нима.Выставка произведений.Москва.1985. – Москва, 1985. – 23с.
457190
  Зверева Ю.Н. Дуги в конечных проективных плоскостях малых порядков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Зверева Ю.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-14
457191
  Денискина В.Я. Дуглас Дж. Консервативная партия: От прагматизма к идеологии - и назад к прагматизму // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 9. – С. 163-168
457192
  Сузюмов Е.М. Дуглас Моусон и Антарктида / Е.М. Сузюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 216с.
457193
  Годес А.Ю. Дугова тріщина в електрострикційному композиті / А.Ю. Годес, В.В. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається задача визначення напружено-деформованого стану електрострикційної матриці з включенням з іншого матеріалу і дуговою тріщиною на межі розділу середовищ під дією на нескінченності механічного навантаження та електричного поля. Проведено ...
457194
  Лобода В.В. Дугова тріщина з зонами контакту між включенням і матрицею / В.В. Лобода, А.Є. Шевельова, К.О. Тулін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язується плоска задача для дугової тріщини між круговим включенням та нескінченною матрицею під дією довільно орієнтованого рівномірного напруження на нескінченості. Побудована та розв"язана методом механічних квадратур система сингулярних ...
457195
  Дорожкин Н.Н. Дуговая газопорошковая наплавка / Н.Н. Дорожкин, Н.Н. Петюшев. – Минск, 1989. – 92с.
457196
  Лендєл І.В. Дугове наплавлення в вуглекислому газі з імпульсною подачею електродного дроту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Лендєл Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
457197
  Марзунов В.Л. Дуговой разряд в атмосфере различных газов как источник света для спектрльного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марзунов В.Л.; М-во высш. и сред. спец. образования КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 11л.
457198
  Фриш М.С. Дуговые источники света для измерения вероятностей переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фриш М.С.; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1967. – 16с.
457199
  Афиногенов В.Д. Дуда-дудырь : рассказы / Афиногенов В.Д. – Москва : Воениздат, 1969. – 48 с. – (Б-чка журнала "Совецкий воин")
457200
  Ганудельова Н.Г. Дуда як рудимент архаїки в аерофонній музиці Закарпаття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 210-215


  Дуда - архаїчний народний музичний духовий інструмент, подібний до волинки, що є міхом із козячої, баранячої або телячої шкіри з вставленими у нього трубкою для нагнітання повітря, басовими трубками і трубкою з отворами (як у сопілки), на якій грають ...
457201
  Тичина П.Г. Дударик : казка / Павло Тичина ; [мал. З. Волковинської]. – Київ : Веселка, 1964. – 23 с.
457202
  Кулик Н. Дударківський янгол // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 15. – ISSN 2219-5793
457203
  Мушкетик Л.Г. Дудаш Міклош // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 502-503. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457204
  Гинзбург Л.В. Дудка Крысолова / Л.В. Гинзбург. – Москва, 1960. – 222с.
457205
  Іскорко-Гнатенко Дудко В.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 105. – ISBN 978-617-7442-69-0
457206
   Дудник Іван Миколайович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 16. – ISBN 978-617-7069-48-4
457207
   Дудун Тетяна Володимирівна - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 55 років з дня народження Дудун Тетяни Володимирівни - українського картографа, кандидата географічних наук, асистента кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
457208
   Дудун Тетяна Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 80-81 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
457209
   Дудун Тетяна Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 85-86. – ISBN 978-966-439-961-3
457210
   Дудун Тетяна Володимирівна (1967) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 45. – ISBN 966-95774-3-5
457211
  Гаврилюк Л. Дудченко Микола Андрійович // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 220-221. – ISBN 978-966-97103-2-1
457212
   Дудченко Микола Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142. – ISBN 978-966-439-754-1
457213
   Дудченко Микола Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 102. – ISBN 978-617-7530-19-9
457214
   Дудченко Микола Андрійович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50


  Член спецради попередніх каденцій.
457215
   Дудченко Микола Андрійович (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 156. – ISBN 978-966-933-054-3
457216
  Гужва В.Ф. Дуель : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1969. – 125 с.
457217
  Бедзик Ю.Д. Дуель. Капітан і Марта : повість / Ю. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 427 с.
457218
  Ворожбит О. Дует чи какафонія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Якою є природа протиріч у найвищих ешелонах німецької влади.
457219
  Будько Євген Дуже глибоке хобі : Троянда вітрів / Будько Євген, Медведєва Катерина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 108-111 : Фото
457220
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Харків, 1937. – 305 с.
457221
  Копиленко О. Дуже добре / О. Копиленко. – Львів, 1940. – 399 с.
457222
  Копиленко О.І. Дуже добре / О.І. Копиленко. – Київ, 1982. – 342 с.
457223
  Копиленко О. Дуже добре. Десятикласники / О. Копиленко. – Київ, 1950. – 335 с.
457224
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1965. – 423 с.
457225
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1969. – 403 с.
457226
  Копиленко О.І. Дуже добре. Десятикласники / О.І. Копиленко. – Київ, 1972. – 406 с.
457227
  Чмир О. Дуже доречним видається образ сестер, або Чому так важливо перечитати спільну історію, правильно розставляючи акценти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 37
457228
  Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : монографія / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-180. – ISBN 978-617-10-0031-5
457229
  Войцехівська О. Дуже незвичайний редактор // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 8. – С. 31-33


  Головний редактор часопису Павло Дорожинський в червні цього року відзначив чвертьстолітній ювілей свого редакторства "Самостійної України". Часопис бів заснований у 1937 році в Сша як пресовий орган Організації державного відродження України. І тільки ...
457230
  Синьов В. Дуже хороший учитель / спілкувався Олександр Козинець // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 4-5


  Розмова з деканом факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Віктором Миколайовичем Синьовим щодо впровадження інклюзивної й інтегрованої освіти та ін.
457231
  Хорунжий А.М. Дужчий за океан : Маленька повість: Для серед. шк. віку / А.М. Хорунжий. – Київ : Веселка, 1978. – 34 с.
457232
  Спаський І.Г. Дукати і дукачі України / І.Г. Спаський. – К, 1970. – 168с.
457233
  Волік К.С. Дукачі - традиційна народна прикраса в просторі української культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Волік Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
457234
  Русінова Т. Дукачі з фондової колекції Національного музею народної архітектури та побуту України / [Тамара Русінова ; фот. Катерина Астаулова] ; Нац. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 59, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2017 р. - На тит. арк.: екслібрис Благодійна орг. "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька". - Кн. у суперобкл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Золотий фонд України : каталог 2). – ISBN 978-617-7548-09-5


  У пр. №1727639 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
457235
  Полюшко Г. Дукачі. Збірка національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-107. – ISSN 0131-2685
457236
  Наєнко М. Дукин Микола // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 175-177. – ISBN 5-333-01078-1
457237
   Дукля : літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Пряшів : Культурна спілка українських трудящих
№ 1/4. – 1958. – Рік вид. 6
457238
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 3/4. – 1991. – Рік вид. 49
457239
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 43, № 2. – 1995. – Рік вид. 43
457240
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 43, № 6. – 1995. – Рік вид. 43
457241
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 44, № 1. – 1996. – Рік вид. 44
457242
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 1. – 2001. – Рік вид. 49
457243
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 49, № 2. – 2001. – Рік вид. 49
457244
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
Рік вид. 51, № 1. – 2003. – Рік вид. 51
457245
   Дукля : літературно-мистецький та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини
№ 3. – 2007. – Рік вид. 55
457246
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини. – ISSN 0419-8131
Рік вид. 64, № 5. – 2016
457247
   Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів : Спілка українських письменників Словаччини. – ISSN 0419-8131
Рік вид. 65, № 2. – 2017
457248
  Коновалов А.Д. Дулевский фарфоровый / А.Д. Коновалов. – М., 1980. – 95с.
457249
   Дулуман (Доломан) Євграф Каленикович (1928-2013) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 156. – ISBN 978-966-933-054-3
457250
  Мандзюк Ф. Дуля із знаком якості : гумор і сатира / Ф. Мандзюк. – Луцьк : Надстир"я, 1991. – 79 с.
457251
  Хрусталева И. Дульсинея Тамбовская : [роман] / Ирина Хрусталева. – Москва : Эксмо, 2007. – 347, [3] с. : ил. – Сер. основана в 2006 г. – (Дамский смешной детектив). – ISBN 978-5-699-21841-7
457252
   Дум высокое стремленье. Декабристы в Сибири. – Иркутск, 1975. – 335с.
457253
  Лапшин В.М. Дума - даль: стихи / В.М. Лапшин. – М., 1989. – 95с.
457254
  Молдагалиев Т. Дума джигита : стихи / Туманбай Молдагалиев ; пер. с каз. В.Савельева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 126 с.
457255
  Гущак І.В. Дума землі : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1973. – 95 с.
457256
  Гадаев В.А. Дума и судьба / В.А. Гадаев. – Саранск, 1980. – 128с.
457257
  Сом М.Д. Дума над вогнем : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1968. – 102 с.
457258
  Косарик Д.М. Дума над Тясмином / Д.М. Косарик. – Москва, 1971. – 352 с.
457259
  Бровка Петрусь Дума о бессмертии : стихотворения и поэмы / Петрусь Бровка ;. – Москва : Воениздат, 1973. – 230 с.
457260
  Загребельный П.А. Дума о бессмертном : Повесть и рассказы : Авториз. пер. с укр. / П.А. Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1959. – 287с.
457261
  Яновский Ю. Дума о Британке : пъеса / Ю. Яновский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 101 с.
457262
  Литвак Г.Н. Дума о весне / Г.Н. Литвак. – Х, 1950. – 92с.
457263
  Маликов К. Дума о завтрашнем дне : стихи и поэмы / Кубанычбек Маликов ;. – Москва : Советский писатель, 1964. – 84 с.
457264
  Иванов Г.Ф. Дума о командире / Г.Ф. Иванов, 1959. – 47с.
457265
  Волынський Т. Дума о Родине // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 5


  Стихотворение посвящается освободителям Киева.
457266
  Смердов А.И. Дума о родном крае. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1956. – 166с.
457267
  Кобзев И.И. Дума о России / И.И. Кобзев. – Москва, 1976. – 174с.
457268
  Прокушев Ю.Л. Дума о России / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 624 с.
457269
  Кедрин Д.Б. Дума о России / Д.Б. Кедрин. – М, 1990. – 492с.
457270
  Черкашина Л.Е. Дума о человеке / Л.Е. Черкашина. – Сталино, 1961. – 162с.
457271
  Сухомлинский В.А. Дума о человеке / Сухомлинский В.А. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 120 с. – (Из серии о коммунистической морали)
457272
  Сумцов Н.Ф. Дума об Алексее Поповиче / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
457273
  Петренко В.М. Дума про Баштанку / В.М. Петренко. – Одесса : Маяк, 1979. – 63 с.
457274
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1938. – 90 с.
457275
  Яновський Ю.І. Дума про Британку : п"єса / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 107 с.
457276
   Дума про возз"єднання. – Львів, 1979. – 281с.
457277
  Драч І.Ф. Дума про вчителя : драматична поема / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 132 с.
457278
  Поліщук Л. Дума про вчителя // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 21-22


  О. Пономарів.
457279
   Дума про Ганджу Андыбера / [записано П. Кулишем]. – Харьков : Изд. кн. маг. Б. Хавкина и Д. Полуехтова, 1886. – 15 с. – Миниатюрное издание. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
457280
  Скринченко В. Дума про гетьмана Івана // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С.147-152. – ISSN 0131-2561
457281
  Скринченко В. Дума про гетьману Івана Мазепу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 220-228. – ISSN 0320-8370
457282
  Запаренко П.З. Дума про дитинство / П.З. Запаренко. – Київ, 1990. – 289с.
457283
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 139 с.
457284
  Нехода І.І. Дума про дружбу : поезії / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1981. – 194 с. – (Поетична б-ка комсомольця)
457285
  Юрченко О.С. Дума про землю рідну : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1959. – 48 с.
457286
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1970. – 80 с.
457287
  Чалий Б.Й. Дума про Київ та його витязів / Б.Й. Чалий, О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 104 с.
457288
  Грінченко Б.Д. Дума про княгыню- кобзаря та инши вирши [Дума про княгиню-кобзаря та інші вірши] / Понапысував В. Чайченка [псевд.]. – Харькив : Печатня А.И. Степанова, 1894. – 44 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Дума пpо княгыню-кобзаpя; Сыpитка; Кpюк, велыка птиця; Дуpень думкою багатіе; Рыбъячи таньци; Два моpозы
457289
  Плачинда С.П. Дума про людину : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Вече, 1974. – 176 с.
457290
  Кривда Г.Ф. Дума про матір : повість та новели / Г.Ф. Кривда. – Донецьк, 1980. – 160 с.
457291
  Слободянюк Б.Й. Дума про матроса Кішку : історична повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Молодь, 1981. – 256 с.
457292
  Олійник Б.І. Дума про місто : Поема / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1982. – 48с.
457293
  Авксентьєва В.В. Дума про народний подвиг / В.В. Авксентьєва, Г.Б. Зельдович. – Київ : Мистецтво, 1978. – 71 с. : ил.
457294
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Повість / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1957. – 255с.
457295
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : історія недокінченого житття / Павло Загребельний. – Київ : Веселка, 1978. – 159с. : іл.
457296
  Загребельний П.А. Дума про невмирущого : Історія недокінченого життя : Для ст. шк. віку / Павло Загребельний. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 1991. – 190с. – (Шкільна бібліотека : Сер. засн. в 1964 р.). – ISBN 5-301-00962-1
457297
  Загребельний П. Дума про невмирущого. День шостий. В-ван! : Повісті / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2171-6


  Повість розповідає про трагічну долю українського юнака, яка стала символом гідності й непереможності людського духу
457298
  Сушко Олександр Дума про невмирущу людину : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 102-106. – ISSN 0236-1477
457299
  Жур П.В. Дума про огонь : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1985. – 434 с.
457300
  Жур П.В. Дума про огонь : Повесть исследование / П.В. Жур. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 304с.
457301
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса : (либретто оперы) / Эдуард Багрицкий. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 66 с.
457302
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса : [поэма] / Э. Багрицкий ; ил. Александра Тышлера. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 24 с., [5] вкл. л. ил. : ил. на отд. лист.
457303
  Багрицкий Э.Г. Дума про Опанаса / Э.Г. Багрицкий ; [худож. М. Майофис]. – Москва : Художественная литература, 1975. – 56 с.
457304
   Дума про Остапа Нечая. – К., 1938. – 79с.
457305
   Дума про Остапа Нечая. – Москва, 1939. – 32с.
457306
  Гончаренко В.В. Дума про отчу землю / В.В. Гончаренко. – Днепропетровск, 1984. – 30с.
457307
  Микитин Т. Дума про полковника Нечая : історичні повісті / Т. Микитин. – Львів, 1993. – 420 с.
457308
  Хархун В. Дума про причетних // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (число 9/10). – С. 2-10


  Книжка Віри Курило "Вулиця причетних. Чернігівська справа Лук"яненка". У ній авторка описує короткий час, коли Левко Лук"яненко жив у Чернігові між двома ув"язненнями, і розслідує деталі того, як сусіди, колеги по роботі й "підставні" друзі вільно й ...
457309
  Красюк М.І. Дума про світло : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 110 с.
457310
  Як М.А. Дума про талант добро творящий / Микола Як. – Київ : Леся, 2012. – 199, [1] с. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Якименко, Микола Андрійович. – ISBN 966-8126-19-X
457311
   Дума про Тараса Шевченка. – Б.м : Вид. "Воля і доля" ; Вид. в книгарні "Діло", 1917. – 13 с. – (Видавництво "Воля і доля" ; № 3)
457312
  Стельмах М.П. Дума про тебе : роман / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 396 с.
457313
  Стельмах М. Дума про тебе / М. Стельмах. – Київ : Молодь, 1971. – 392с.
457314
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Москва, 1972. – 391с.
457315
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1976. – 351 с.
457316
  Стельмах М.П. Дума про тебе / М.П. Стельмах. – Київ, 1984. – 390с.
457317
  Стельмах М.П. Дума про тебя / М.П. Стельмах. – Москва, 1971. – 400 с.
457318
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №9 (703) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Начало). – 1972. – 79с.
457319
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман-газета Вип. №10 (704) 1972р. / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература
(Окончание). – 1972. – 79с.
457320
  Стельмах М.А. Дума про тебя : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Воениздат, 1972. – 391с.
457321
  Стельмах М.П. Дума про тебя : роман / М.П. Стельмах. – Москва, 1979. – 398 с.
457322
  Ковалюк В.М. Дума про трьох братів / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1977. – 159 с.
457323
  Гіталов А.В. Дума про хліб / А.В. Гіталов. – Київ : Політвидав України, 1972. – 15 с.
457324
   Дума про хліб. – Київ, 1973. – 175 с.
457325
   Дума про хліб. – Київ, 1975. – 236 с.
457326
   Дума про Хмельницького та Барбаша : од кобзаря Павла Братиці, у Ніжині, списав М. Лисенко // Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / Прокопович Феофан. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 6 с.
457327
  Масенко Т.Г. Дума про щастя : поезії і поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1960. – 114 с.
457328
  Кольцов А.В. Дума сокола : стихи / А.В. Кольцов; Рисунки Н. Пластова ; составление, вступ. статья К.П. Орешина. – Москва : Детская литература, 1968. – 111с. – (Поэтическая библиотечка школьника)
457329
  Дем"янчук Г.С. Дума Червоного бору / Г.С. Дем"янчук. – Львів, 1990. – 120с.
457330
  Земляний В. Дума яблунева : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 120-125. – ISSN 0208-0710
457331
  Лавриненко В. Думай, что и как говоришь : школа чистого слова для будущих инженеров // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 0869-4915
457332
  Литвин М.К. Думайте, читайте / М.К. Литвин. – К., 1961. – 40с.
457333
  Кузьменко О.М. Думала, що розірветься серце і стане легше. Лежала пластом днів 20 / розмову вела Юлія Ліпіч // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 11 (264), 19 березня 2015. – С. 43-44


  Про музиканта Андрія Кузьменка (Скрябіна) згадує його мама О.М. Кузьменко.
457334
   Думали, наука - це нудно? Тільки не на факультеті соціології! // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Факультет соціології. – С. 2


  Соціологія - унікальна наука, яка дозволяє стати дослідником суспільства і при цьому вивчати будь-яку тему, що цікавить молодого науковця.
457335
   Думанський Антон Володимирович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 404. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
457336
  Алєксєєв Ю.М. Думати, діяти, не ждати... // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 7-16. – ISBN 978-966-2530-21-6


  Юрій Миколайович Алексєєв — дослідник історії культури й освіти слов"янських народів про своє життя.
457337
  Аврамчук О.Н. Думати, шукати, творити : з досвіду роботи комсомольської організації Сімфероп. серед. школи № 9 / О.Н. Аврамчук, С.О. Кузнецова. – Київ : Молодь, 1964. – 32 с. : схеми
457338
  Алексєєв Ю.М. Думать, сіять, не ждать... : Науково-популярне видання / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 215 c. – ISBN 966-7486-31-1
457339
  Верб Л.Я. Думать, спорить, обсуждать / Л.Я. Верб, В.Т. Лисовский. – Ленинград, 1965. – 40с.
457340
  Мегрелишвили Г. Думах : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 0012-6756
457341
  Петрук-Попик Думаю вголос : поезії / Петрук-Попик. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 141 с.
457342
  Озеров Л.А. Думаю о тебе / Л.А. Озеров. – Москва, 1981. – 367 с.
457343
  Акош К Думают ли животные? / Акош К. – Москва : Наука, 1965. – 94 с.
457344
  Фишель В. Думают ли животные? / В. Фишель. – Москва, 1973. – 159с.
457345
   Думаючи і шукаючи себе у літературі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 126-127
457346
  Рафаэл Б. Думающий компьютер / Б. Рафаэл. – Москва, 1979. – 409 с.
457347
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с.


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
457348
  Мнушко Н.Н. Думи-квіти : З творів Никиф[ора] Мнушко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с. – Конволют переплетено: Китиця незабутків / Ірма Рсиапівна. Чернівці, 1911


  Зміст: Думи-Квіти [вірш]; "Я зріс на Кубані в селі..."; "Гей, складайсь моє співання..."; Жертва ідеала: Поема; Тяжко поранений: Нарис; На Кубані [вірш]; Ні, це сон [вірш]; В городі: Оповідання; "Хтось щось сіє непутяще..."; Новий шлях [вірш]; Нахабний ...
457349
  Стратілат А. Думи - окрас національного фольклору // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 147-153.


  Максимович М. - С. 149, 151.
457350
   Думи. – У Полтаві (Полтава) : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Нар. Управи. Електp. дpук. Бp[атів] Рабіновичів], 1918. – 31 с. – (Кнжки для читання в класі ; Низка, вип. 3)


  Зміст: Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Хвеська Андибеpа; Смеpть Федоpа Безpідного
457351
   Думи. – Київ, 1959. – 187с.
457352
   Думи. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 354 с. – (Б-ка поета)
457353
   Думи / [упор., вступ. ст. і примітки В.Г. Хоменко]. – Київ : Музична Україна, 1974. – 278 с. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
457354
  Москалець К.В. Думи / К.В. Москалець. – Київ, 1989. – 36 с.
457355
  Стратілат А. Думи в контексті виконавських традицій українського кобзарства // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 124-132. – ISSN 0869-3595
457356
  Таран А.В. Думи джерел : вірші та поеми / А.В. Таран. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 130 с.
457357
  Українка Леся Думи і мрії : Поезиї Лесї Укpаїнки. – [Львів] : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1899. – [2], 123 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської видавничої спілки ; Сер. 1; ч. 8)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
457358
  Шевченко Т.Г. Думи і пісні / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург, 1908. – 66с. – (Читальня Народної Школи)
457359
  Амосов М.М. Думи і серце : повість / М.М. Амосов ; пер. з рос. М. Шумило. – Київ : Дніпро, 1967. – 256 с. – (Романи й повісті ; 1967. Квітень)
457360
  Бажан П М. Думи і спогади / М. П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 325 с.
457361
  Грінченко Б.Д. Думи кобзарські / З пеpедмовою ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов]. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – XII, 107 с. – Пеpедмова ["Козацькі думи й кобзаpі"] В. Степового [В.О. Біднов] с. I-XII - вилучені. – (Видавництво "Сіяч" ; № 3)


  Зміст: Пpо вдову і тpьох синів; Пpо сестpу та бpата; Hевольницький плач; Пpо Маpусю Богуславку; Пpо тpьох бpатів Озівських; Пpо Кішку Самійла; Пpо Олексія Поповича; Пpо козака Голоту; Пpо Хведоpа Безpідного; Пpо смеpть тpьох бpатів коло Самаpки; ...
457362
  Шевченко Т.Г. Думи мої : Поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ; Тбілісі : Дніпро; Сабчота Сакартвело, 1987. – 229с.
457363
  Васильчук В. Думи мої про Тараса Шевченка, і не тільки... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 3
457364
   Думи мої, думи мої... : Из дневника Остапа Вишни. К 120-летию со дня рождения Остапа Вишни // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 1 (25). – С. 5-7
457365
   Думи мої.... – Київ, 1963. – 170 с.
457366
  Ярмоленко Н. Думи про боротьбу із турецько-татарськими загарбниками та про турецьку неволю: сюжетно-мотивний покажчик // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 475-486
457367
  Юрченко О.О. Думи про море: загальна характеристика та способи передачі числової символіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 19-22. – ISSN 2076-1554
457368
  Плісецький М.М. Думи та історичні пісні / М.М. Плісецький. – Київ, 1941. – 303с.
457369
   Думи та пісні про Богдана Хмельницького. – Київ, 1970. – 132с.
457370
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав "Рукопис", 1996. – 68с. – Видання є ксерокопією рукопису автора
457371
  Фартух Анатолій Думи українця : Політична палітра України у віршах / Фартух Анатолій. – Київ : Самвидав, 1999. – 82с. – Видання є ксерокопією рукопису автора. – (Українська народна бібліотека ; Вип.1)
457372
  Гримич М. Думи як джерело вивчення соціології українського переселенства XVI- XVII ст. / Марина Гримич // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 431-437. – ISSN 1028-5091
457373
  Павленко Л. Думи як історична основа бандурного репертуару // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 214-219. – ISSN 2312-4679
457374
  Грабович О. Думи, як перфоманс // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 13-21
457375
   Думи: історико-героїчний цикл. – Київ : Дніпро, 1982. – 160 с.
457376
  Проценко Л. Думитрашко Володимир Костянтинович (30.I.1865-14.VI.1939) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 236-237
457377
  Проценко Л. Думитрашко Володимир Костянтинович [30.I.1865-14.VI.1939] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – C. 236-237. – ISBN 978-611-01-1405-9
457378
  Бортник С.Ю. Думитрашко Наталія Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 531. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457379
  Азарова А. Думка в українсько-польських музичних зв"язках // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 168-179. – ISSN 2413-4767
457380
  Сіроштан М.А. Думка економіста про екологію // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
457381
   Думка киян та експертів про події в Україні // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-45
457382
  Сурякова М.В. Думка особистості як прояв життєвої активності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 149-154. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
457383
  Кауза І.Б. Думка у думці як форма внутрішнього мовлення в англійськомовному художньому прозовому тексті : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кауза Ірина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
457384
  Рудик П.А. Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України (кінець лютого - початок березня 2014 року) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 93-107. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
457385
  Коцаренко Т. Думка як голос душі: (Діяльність Амвросія Метлинського на фольклористичній і літературній нивах) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 114-117.
457386
  Луків Микола Думками обіймати цілий світ // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.2-5. – ISSN 0130-321Х
457387
  Пчілка О. Думки-мережанки, 1886
457388
  Пчілка О. Думки-мережанки, 1886
457389
  Даниш В. Думки - лелеки : збірка поезій / Василь Даниш. – Львів : Світло й тінь, 2008. – 302 с. – ISBN 978-966-75-94-48-0
457390
  Данилейко В. Думки / В.Данилейко; Зібрав та узгод. О.Ханко. – Полтава, 2006. – 516с. – (Українське мислення ; Вип.1). – ISBN 966-96592-1-3
457391
  Паскаль Блез Думки / пер. з фр.: А Перепадя, О. Хома // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-118. – ISSN 0235-7941
457392
  Паскаль Блез Думки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.114-140. – ISSN 0235-7941


  Продовження публікації фрагментів "Думок" Б. Паскаля, розпочатої в №5 за 2008 рік. Фрагменти подані французською і українською мовами
457393
  Паскаль Б. Думки = Pensees / Блез Паскаль ; з фр. пер. А. Перепадя, О. Хома. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 700 с. – Парал тит арк. фр. мовою. – Бібліогр.: с. 651-656 та в підрядк. прим. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-116-7
457394
  Миколин С. Думки / Сергій Миколин. – Рівне : О. Зень, 2017. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-601-193-4
457395
  Мірошниченко В. Думки автора: від читача до слухача й далі... // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 144-145. – ISSN 0130-321Х
457396
  Ліщина К.Ю. Думки античних філософів про місце жінки в суспільстві // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 15-22. – ISBN 978-617-689-216-8
457397
  Колас Якуб Думки в дорозі / Колас Якуб. – Київ, 1972. – 187 с.
457398
  Степаненко М.І. Думки вголос і про себе / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2013. – 411, [1] с. – Імен. покажч.: с. 404-408. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-99-3
457399
  Ващенко Г. Думки Григорія Ващенка. Шкільні екскурсії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 3 с. обкл.
457400
  Качор А. Думки з приводу 40-ліття Пласту в Канаді // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – С. 32-34
457401
  Солдатенко В. Думки з приводу Винниченкової політичної долі (до 130-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 76-80. – ISSN 1819-7329
457402
  Шандор В. Думки з приводу державности Карпатської України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 19-21


  У статті подається мапа та проект грошей Карпатської України.
457403
  Рогозинський В. Думки з приводу есе С"юзен Зонтаг "Проти інтерпретації" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-20.
457404
  Могила А. Думки и песни, 1839
457405
  Метлицький А. Думки і пісні, 1897
457406
  Ільницький М. Думки й почуття в формуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-22. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
457407
  Іщук-Пазуняк Думки й спостереження. Про Лесю Українку // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 381-387. – ISBN 978-966-355-009-1
457408
  Єрмоленко С.С. Думки Леоніда Булаховського про художню мову і мову прози Юлії Булаховської // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 304-311


  Автор аналізує стиль нової прози Юлії Булаховської, виділяючи комунікативну ситуацію як складову частину художнього світу цієї прози та інтерпретуючи її з точки зору концепції мовної інтимізації Л.А. Булаховського.
457409
  Степаненко Л.В. Думки мої ... : вірші / Людмила Степаненко. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2006. – 66, [2] с. : портр. – ISBN 966-8589-75-066 с.


  В пр. №1714643 напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка і всім її читачам, щиро ! Автор. Підпис.
457410
  Азарова А. Думки на вірші Тараса Шевченка в музиці // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 33-39. – ISSN 2413-4767
457411
  Скорина Л. Думки на грані: (спыльне й выдмынне у художньому освоєнні повоєнної дійсності у збірках "На грані" Наталі Лівицької_Холодної та "Спрага" Яра Славути // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 22-35. – ISBN 966-8547-61-6
457412
  Огиевский П. Думки на могилі, 1856
457413
  Толочний Ю. Думки на папері, або духовний аспект війни // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Березень (№ 3). – С. 7
457414
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист : [1991-1997] / Павло Загребельний. – Київ : KM Academia, 1998. – 129, [1] с. – На обкл. зазнач роки: 1991-1997. – ISBN 966-518-120-3
457415
  Загребельний П.А. Думки нарозхрист, 1974 - 2003 / Павло Загребельний. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-2171-06-8
457416
  Єрмоленко С. Думки понад часом // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 9-13. – ISSN 0201-419


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
457417
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Лондон : Бібліотечка тижневика "Слово", 1967
457418
  Мироненко М. Думки про визволення України / М. Мироненко. – Київ : [б. в.], 1994. – 176c. – (Бібліотечка тижневика "Слово")
457419
  Багряний І. Думки про літературу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 12
457420
  Кралюк П. Думки про людський поступ. Михайло Драгоманов та Іван Франко: якою бути Українській державі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 21


  "Якщо молодий Іван Франко перебував під політичним впливом ідей Драгоманова, то в зрілі роки великий українець ставився до них доволі критично".
457421
  Кралюк П. Думки про людський поступ. Михайло Драгоманов та Іван Франко: якою бути Українській державі? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 21
457422
  Дідро Д. Думки про малярство / Д. Дідро. – Х., 1937. – 363с.
457423
  Гарсіа Лорка Думки про мистецтво / Ф. Гарсіа Лорка. – Київ : Мистецтво, 1975. – 191 с.
457424
  Белінский В.Г. Думки про мистецтво : збірник / В.Г. Белінский; В.Г. Белінський. – Київ : Мистецтво, 1976. – 336 с. – (Пам"ятки естетичної думки)
457425
  Роллан Р. Думки про мистецтво / Р. Роллан. – Київ, 1977. – 352 с.
457426
  Бальзак Оноре де Думки про мистецтво : зб. / Оноре де Бальзак ; [упоряд., вступ. ст., прим. та пер. з фр. М.Я. Овруцької]. – Київ : Мистецтво, 1981. – 255 с. – (Пам"ятки естетичної думки)
457427
  Амеліна Л. Думки про мистецтво : зі щоденника Миколи Мурашка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 130-144. – ISSN 1728-6875
457428
  Рільке Р.М. Думки про мистецтво і поезію / Р.М. Рільке. – К, 1986. – 293с.
457429
  Сюндюков І. Думки про незнищенність народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 8


  Публіцистика Володимира Винниченка як блискучий зразок викриття московського імпер-шовінізму.
457430
  Хайлов К. Думки про організацію й еволюцію на фоні міжнаукового знання / К. Хайлов, О. Празукін // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 50-87. – ISSN 1819-7329
457431
  Галата С. Думки про педагогіку в часи пандемії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про авторські уроки, новації та педагогічні лайфхаки вчителя української мови і літератури Юря Гайдученко.
457432
  Малишко А.С. Думки про поезію / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 149с.
457433
  Тихий О. Думки про рідний донецький край // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – січень (№ 1/2). – С. 10


  Стаття дисидента, філософа, педагога Олекси Тихого.
457434
  Саксаганский П.К. Думки про театр / П.К. Саксаганский. – Київ, 1955. – 235с.
457435
  Доценко Ростислав Думки проти ночі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 41. – ISSN 0868-9644
457436
  Хвильовий М. Думки проти течії / М. Хвильовий. – К, 1926. – 124с.
457437
  Клок Т. Думки святого Григорія Богослова про подружжя у "Слові 37" // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 46-60
457438
  Крушельницький А. Думки Українця з приводу свята Масарика // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 148-155. – ISBN 978-617-7593-44-6
457439
  Мороз О. Думки, концепції, дії = Thoughts, cjnsepts and actions / О. Мороз. – Київ : Авокадо, 2005. – 140с. – ISBN 966-8709-01-2
457440
  Малинська Н. Думна героїка. Канон. Література : онтологія спадковості : навчальний посібник / Наталія Малинська. – Київ : Амадей, 2001. – 214 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7689-08-5
457441
  Бровченко В.Я. Думна гора : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1975. – 110 с.
457442
  Андріяшик Р.В. Думна дорога : роман / Андріяшик Р.В. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 264 с.
457443
  Шевченко А. Думний лад України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 126-131


  Українська дума в контексті загального розвитку епічної традиції.
457444
  Турчинська А.Ф. Думний Потік : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 152 с.
457445
  Пуцилло М.П. Думный дьяк Иван Тарасьевич Грамотин. (1606-1638) / [Соч.] Михаила Пуцилло. – Санкт-Петербург : Хромолит. и тип. В. Грацианского, 1878. – 16 с. – Библиогр. в примеч.
457446
  Пилипчук С. Думознавство Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 258-269. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено внесок Івана Франка у розвиток українського думознавства. Зосереджено увагу на Франковій інтерпретації проблеми походження жанру, його функціонального потенціалу та художньо-виражальних особливостей. Окремо розглянуто рефлексії ученого щодо ...
457447
  Підгорна Л. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 161-168. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто історіографію "думознавства" першої половини ХІХ століття. Простежено національне походження дум, їхню автентичність та оригінальність. Подано еволюцію записування та публікування текстів дум. Наведено дефініцію терміна "дума" у візії ...
457448
  Зайчиков Г.И. Думская тактика большевиков / Г.И. Зайчиков. – Москва, 1975. – 237с.
457449
   Думский сборник. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"]
1. : Государственная Дума первого сохыва (27 апреля-8 июля 1906 г.). – 1906. – 400 с. : 6 ил. портр. в тексте
457450
  Щипачев С.П. Думы / С.П. Щипачев. – Москва, 1963. – 39с.
457451
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Д. Рылеев ; АН СССР : изд. подг. Л.Г. Фризман. – Москва : Наука, 1975. – 254 с. – (Литературные памятники)
457452
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев. – Москва : Наука, 1975. – 254с.
457453
  Рылеев К.Ф. Думы / К.Ф. Рылеев ; [худож. Н.И. Домашенко]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. – 160 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
457454
  Ткаченко-Петренко Е.А. Думы в изданиях и исследованиях / Е. Ткаченко-Петренко. – Киев : Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 42 с. – Отд. оттиск из: Украина. 1907, июль, август
457455
  Кулибай С. Думы в пути : стихи, поэма / С. Кулибай. – Москва : Советский писатель, 1963. – 102 с.
457456
  Цыбин В.Д. Думы дальние / В.Д. Цыбин. – М., 1981. – 151с.
457457
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1962. – 95с.
457458
  Павлович Н.А. Думы и воспоминания / Н.А. Павлович. – М., 1966. – 147с.
457459
  Минаев Д.Д. Думы и песни Д.Д. Минаева и юмористические стихотворения обличительного поэта (тёмного человека) [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. тип. В. Головина, 1863. – [4], IV, [4], 308, IV, [1] с.
457460
  Минаев Д.Д. Думы и песни Д.Д. Минаева и юмористические стихотворения обличительного поэта (тёмного человека) [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. тип. В. Головина, 1864. – [4], 604, IV с.
457461
  Грінченко Б.Д. Думы кобзарськи [Думи кобзарські] / Видано пид доглядом [уклад.] Б. Гpинченка. – У Чернигови (Чернігів) : З дpук. Губеpн. Земства, 1897. – 106 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  На тит. стор. прим. № 37801 дарчий надпис: На добру память вид щирого серця К. Верзилову Я. Антоновича ... Кіив 18 12/V 98 року
457462
  Дорошко П.О. Думы мои : стихотворения / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1963. – 107 с.
457463
  Калугин Ю.А. Думы мои, думы / Ю.А. Калугин. – Симферополь : Крым, 1964. – 235 с.
457464
  Вишня Остап Думы мои, думы мои : Рассказы, фельетоны, дневники / Вишня Остап. – Москва : Советский писатель, 1959. – 517с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
457465
  Митта В.Е. Думы мои, мечты мои / В.Е. Митта. – Москва, 1976. – 63с.
457466
  Попович М.Д. Думы о Верховине / М.Д. Попович. – Ужгород, 1959. – 135с.
457467
  Стамов А. Думы о Горьком. / А. Стамов. – Фрунзе, 1968. – 75 с.
457468
  Сюндюкле М. Думы о Донбассе : цикл стихов / М. Сюндюкле; авториз. пер. с башк. Н.Милованова. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 75 с.
457469
  Воронин Думы о жизни / Воронин, с.А. – Москва, 1968. – 63с.
457470
  Островитянов К.В. Думы о прошлом : из истории первой русской революции, большевистского подполья и октябрьских боев против контрреволюции в Москве / К.В. Островитянов. – Москва, 1967. – 313 с.
457471
  Стальский С. Думы о родине : стихи / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Москва : Детгиз, 1938. – 48 с.
457472
  Сусеев А.И. Думы о Родине / Аксен Сусеев ;. – Элиста : Калм.кн.изд., 1966. – 24 с.
457473
  Югов А.К. Думы о русском слове / А.К. Югов. – Москва, 1972. – 216с.
457474
  Югов А Думы о русском слове / А Югов. – Москва, 1975. – 215с.
457475
  Вэнь И-до Думы о хризантеме / Вэнь И-до. – Москва, 1973. – 183с.
457476
  Нигер Думы Осетии / Нигер. – М., 1981. – 191с.
457477
  Жига И.Ф. Думы рабочих, заботы, дела. / И.Ф. Жига. – Днепропетровск, 1927. – 136с.
457478
  Крючкин М.А. Думы солдатские / М.А. Крючкин. – Москва, 1960. – 62с.
457479
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – Минск, 1962. – 175с.
457480
  Матрешин В.Ф. Думы солдатские / В.Ф. Матрешин. – М., 1963. – 78с.
457481
   Думы солдатские. – Воронеж, 1964. – 80с.
457482
  Довженко А.П. Думы у карты Родины / А.П. Довженко. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 463 с.
457483
  Бекбаулов У. Думы у Синь-моря : роман [о Т. Шевченко] / Уразак Бекбаулов; пер. с каракалп. С.Тельнюка. – Москва : Советский писатель, 1990. – 367, [1] с. – ISBN 5-265-01438-1
457484
  Биишева Зайнаб Думы, думы... : повести / Биишева Зайнаб; пер. с башк. – Москва, 1979. – 237 с.
457485
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 303с.
457486
  Рылеев К.Ф. Думы. Поэмы. Стихотворения. Проза / К.Ф. Рылеев. – Москва : Художественная литература, 1989. – 302 с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-280-00099-Х
457487
  Грінченко Б.Д. Думы: пpо "Туpецьку неволю" и пpо "Самійла Кишку" : этногpафическій тpуд В. Чайченко. – Вид. книгаpни П.Ф. Панчешникова. – Кыив (Київ) : [Тип. А.О. Штеpензона в Житомире], 1886. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Бібліогp.: В кн. магазине П.Ф. Панчешникова бывшем Л.В. Ильницкаго пpодаются кн.: с. 21-32.
457488
  Минченок Д.А. Дунаевский : Красный Моцарт / Дмитрий Минченок. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 384 с. : [16 л. фот]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1223 (1023)). – ISBN 5-235-02931-3
457489
  Сараева-Бондарь Дунаевский в Ленинграде / Сараева-Бондарь. – Л., 1985. – 214с.
457490
  Вайнкоп Я Ю. Дунаевский И.О. / Я Ю. Вайнкоп, . – Ленинград, 1938. – 8с.
457491
  Шафер Н.Г. Дунаевский сегодня / Н.Г. Шафер. – М., 1988. – 183с.
457492
  Астаф"єв О.Г. Дунаєвська Лідія Францевна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 536-537. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457493
   Дунаєвська Лідія Францівна (1948-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 142-143. – ISBN 978-966-439-754-1
457494
   Дунаєвська Лідія Францівна (1948-2006) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 156. – ISBN 978-966-933-054-3
457495
  Астаф"єв О. Дунай-ріка в українських піснях і в сучасних поезіях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-19


  У статті розглянуто міфологему Дунаю в українських народних піснях, «Слові о полку Ігоревім», творах Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Івана Драча, Бориса Олійника. Проаналізовано міфологемну основу поеми Володимира Каліки «Перепливу ...
457496
  Пестушко Валерий Дунай - інтереси України : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 55
457497
  Сергеева Н.А. Дунай - река дружбы / Н.А. Сергеева, Р.Л. Насековский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1983. – 143с.
457498
  Насековский Р.Л. Дунай - река дружбы. Краткий путеводитель. / Р.Л. Насековский. – Одесса, 1966. – 87с.
457499
  Штахель П. Дунай - река европейская // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 62-67. – ISSN 0235-7089
457500
  Максаковский В.П. Дунай / В.П. Максаковский. – Москва, 1959. – 53 с.
457501
  Андриевский Н.Ю. Дунай в огне / Андриевский Н.Ю. – Одесса : Одесское книжное издательство, 1959. – 44 с.
457502
  Скорик Микола Дунай та Карпати не перепона тісній співпраці / Скорик Микола, Олійник Ігор // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 5-7


  За оцінками міжнародних і вітчизняних експертів, Україна досягла певних успіхів і прогресу на шляху євроінтеграції. Це і лібералізація візового режиму, і створення зон вільної торгівлі, і поглиблення транскордонного та міжрегіонального співробітництва. ...
457503
  Кайн Ф. Дунай тече мимо / Ф. Кайн. – К., 1963. – 52с.
457504
  Буков Е. Дунай, неспокойные воды : пьеса в 3-х д. / Е. Буков; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 100 с.
457505
  Козлов Ю. Дунай: от ""Черного леса" до Черного моря // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
457506
  Канитц Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров : исторические, географические и этнографические путевые наблюдения. 1860-1875 / Ф. Канитц. – С.-Петербург : Типография Министерсва Путей Сообщения (А. Бёнке), 1876. – 362, 9 с.
457507
  Канитц Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров : исторические, географические и этнографические путевые наблюдения. 1860-1875 / Ф. Канитц. – С.-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бёнке), 1876. – 362, XVII, 317 с.
457508
  Урбанич П. Дунайская монархия? : Понятие и историческая действительность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 93-97. – ISSN 0235-7089
457509
  Ожиганов Н.И. Дунайская проблема (1918-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд .ист. наук / Ожиганов Н.И.; Урал . ГУ. – Свердловск, 1968. – 22 с.
457510
  Мунтян М.А. Дунайская проблема в международных отношениях (1945-1948) / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1977. – 260с.
457511
  Мунтян Михаил Алексеевич Дунайская проблема после второй мировой войны (1945-1948) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Мунтян Михаил Алексеевич; АН СССР. Ин-т всеобщей ист. – М., 1979. – 37л.
457512
  Лебеденко Н. Дунайская самобытность Бессарабии / Н. Лебеденко, Т. Шевчук // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 85-87. – ISSN 0235-7089
457513
  Розенблюм Б. Дунайская федерация / Б. Розенблюм. – Москва : Партиздат, 1932. – 63 с.
457514
  Локтионов И.И. Дунайская флотиливи в Великой Отечественной войне / И.И. Локтионов. – М., 1962. – 318с.
457515
  Лапоногов И.С. Дунайские были. (События и люди) / И.С. Лапоногов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
457516
  Борисов Л.И. Дунайские волны / Л.И. Борисов. – Л., 1947. – 264с.
457517
  Андрющенко С.А. Дунайские волны : о боевых действиях 23-го Краснознам. Братислав. стрелкового корпуса / Андрющенко С.А. ; лит. запись Н. Сердюкова. – Львов : Каменяр, 1967. – 112 с., 9 л. ил., 2 отд. л. схем. : ил., схем.
457518
  Белов М. Дунайские импрессии. Русские путешественники, дипломаты и военачальники в повстанческой Сербии (1804-1813) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 80-84. – ISSN 0235-7089
457519
  Гросул Г.С. Дунайские княжества в политике России 1774-1806 гг. / Г.С. Гросул. – Кишинев, 1975. – 221 с.
457520
   Дунайские княжества Молдавия и Валахия : статья первая // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [28] с.
457521
   Дунайские княжества Молдавия и Валахия : статья вторая и последняя // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [34] с.
457522
   Дунайские княжества. Молдавия и Валахия. – 35с. – Отд. оттиск из "Современника"
457523
   Дунайские страны. – Москва, 1945. – 23с.
457524
  Крупаткин Б.Л. Дунайский венок / Б.Л. Крупаткин. – Саратов, 1968. – 144с.
457525
  Верн Ж. Дунайский лоцман / Ж. Верн. – Москва, 1958. – 560с.
457526
  Верн Ж. Дунайский лоцман : роман / Ж. Верн. – Одесса : Маяк, 1986. – 182 с.
457527
  Напрейчиков Ф М. Дунайский лящ / Ф М. Напрейчиков, . – К., 1958. – 40с.
457528
  Шемякин А. Дунайское закулисье "братоубийственной" войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089
457529
  Лучканин С.М. Дунайська латина: історико-лінгвістичні виміри // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 234-249. – ISBN 978-966-439-842-5
457530
  Діброва О.С. Дунайська легенда / О.С. Діброва. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
457531
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / Іван Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 189 с.
457532
  Гончаренко І.І. Дунайська поема / І.І. Гончаренко. – 2-е вид. випр. – Київ, 1955. – 168 с.
457533
  Рубель О. Дунайська стратегія ЄС - інституціональний інструмент регіональної економіко-екологічної політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 16-19. – ISSN 1810-3944
457534
  Мошинський В. Дунайське козацтво // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – С. 9-16
457535
  Гетьман В.І. Дунайський біосферний заповідник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 40-43 : карта. – Бібліогр.: 3 назв.
457536
  Березовська В.В. Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856-1857 рр // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 13-16. – ISSN 2076-1554
457537
  Авдєєнко О.О. Дунайські ночі. Чорні дзвони : повість, роман / О.О. Авдєєнко ; пер. з рос. В.А. Гнатовського. – Київ : Молодь, 1966. – 504 с. : іл.
457538
  Бандровський О.Г. Дунайські племена та їх роль в зовнішній політиці Римської імперії в добу правління Августа та Тіберія // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 30-43
457539
  Ричка В. Дунайсько-болгарський проект Святослава Славного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 20
457540
  Поярков Ф.В. Дунгане : свадьба (Цюй-си-фур) / Ф.В. Поярков. – Москва : Поставщ. Двора Его Величества т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1908. – 67 с. – (Отд. оттиск из "Этнографического Обозрения", кн. 75)
457541
  Сушанло М.Я. Дунгане. / М.Я. Сушанло. – Фрунзе, 1971. – 306с.
457542
  Юсуров Х.Ю. Дунганская кухня / Х.Ю. Юсуров, З.Г. Юсурова. – Фрунзе, 1988. – 93с.
457543
   Дунганские народные сказки и предания. – М., 1977. – 572с.
457544
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров, В. Шахматов. – Алма-Ата, 1946. – 148с.
457545
   Дунганские сказки / Юсуров Х. – Алма-Ата, 1952. – 160с.
457546
  Юсуров Х. Дунганские сказки / Х. Юсуров. – Фрунзе, 1970. – 260 с.
457547
  Вірченко Н.О. Дундученко Леонід Омелянович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 541. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457548
  Сердюченко Д.П. Дуниты Северного Кавказа / Д.П. Сердюченко, 1949. – 225с.
457549
  Костриця М.Ю. Дунін-Карвицький Юзуф (- етнограф. краєзнавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 542. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
457550
  Эрастов Е. Дуновенье высокой судьбы : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 23-28. – ISSN 0131-2332
457551
  Алєксандрова О.В. Дунс Скот Іоанн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 235-237. – ISBN 966-316-069-1
457552
  Алексеев Г.В. Дунькино счастье / Глеб Алексеев. – Москва : Огонек, 1928. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
457553
  Шварц Б.А. Дуплексная радиосвязь при совместной установке передатчиков и приемников / Б.А. Шварц. – Москва : Связьиздат, 1953. – 56 с.
457554
  Глазков М.И. Дуплет солью / М.И. Глазков. – Ярославль, 1972. – 192с.
457555
  Грибов Ю.Т. Дуплетом огонь / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1962. – 84с.
457556
  Романеев Н.С. Дуплогнездные птицы в лесных биогеоценозах Центрального Приднепровья : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Романеев Н. С.; МВССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 24 с.
457557
  Микулина Е.Н. Дуплянка / Е.Н. Микулина. – Москва, 1965. – 176с.
457558
  Андрей Дурак на склоне холма : сборник стихов / Андрей и Владимир. – Ленинград : [б. и.], 1991. – 46 с.
457559
  Скирюк Дмитрий Дурак по-джентльменски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 106-107 : фото
457560
   Дуранкулак = Durankulak. – София : Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1989. – 311 с. : ил.
457561
  Задорожный Олег Дурианово царство // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 68-73 : фото
457562
  Левицький М.П. Дурисвіти : (пригоди з життя). / М. Левицький. – Київ : Друк. Я.Б. Неймана і К-о; [Львів]: Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки, 1911. – 48 с.
457563
  Кропивницький М. Дурисвітка / М. Кропивницький. – Київ, 1936. – 40с.
457564
  Соколов Б. Дурість чи зрада? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 208). – С. 4


  Мюнхенство Еммануеля Макрона.
457565
  Смирнов-Денисов Дурман-трава / Смирнов-Денисов. – Москва, 1987. – 237с.
457566
  Волжский А. Дурман / А. Волжский. – Москва-Ленинград, 1924. – 43с.
457567
  Караславов Г. Дурман / Г. Караславов. – М, 1958. – 207с.
457568
  Чеботарь А.А. Дурман / А.А. Чеботарь, П.М. Битнаренко. – Кишинев, 1978. – 60с.
457569
  Хайтон Д. Дурман желаний : Роман / Пер. с англ. И.Д.Бирюкова; Дороти Хайтон. – Москва, 1995. – 192с. – ISBN 5-7024-0259-6
457570
   Дурман индейский. – М., 1953. – 80с.
457571
   Дурманов Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 81-83. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
457572
  Вереш П. Дурная жена / П. Вереш. – Москва, 1956. – 147с.
457573
  Станкович Б. Дурная кровь / Б. Станкович. – Москва, 1961. – 190 с.
457574
  Станкович Б. Дурная кровь / Борислав Станкович // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 338-522. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
457575
  Нахбар Г. Дурная примета / Г. Нахбар. – Москва, 1963. – 278 с.
457576
  Стусенко О. Дурненький : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.69-77. – ISSN 0130-321Х
457577
  Редько Юліан Дурні діти : повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 27-77. – ISSN 0868-4790
457578
  Крук-Мазепинець (Юліан Редько) Дурні діти (Хроніка наших днів) / Ю.Р. Крук-Мазепинець (Юліан Редько). – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 221, [3] с. – Справжнє ім"я авт.: Юліан Редько


  Статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.)
457579
  Успенский М.Г. Дурной глаз / М.Г. Успенский. – Красноярск, 1988. – 94 с.
457580
  Гольцман Е.Е. Дурной глаз / Е.Е. Гольцман. – Москва, 1991. – 59 с.
457581
  Буало П. Дурной глаз / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва, 1994. – 191с.
457582
  Булгарин Ф.В. Дурные времена : очерки русских нравов / Фаддей Булгарин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-352-02051-7
457583
  Мазурин В.И. Дурные деньги / В.И. Мазурин. – Москва, 1990. – 221с.
457584
  Мирбо Октав Дурные пастыри : Драма в 5 д. О. Мирбо / Пер. с фр. В. Тучапской. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1906. – 99 с.
457585
   Дуровы. – М., 1963. – 14с.
457586
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (90/91). – 2010
457587
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (92). – 2010
457588
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (93). – 2010
457589
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5 (94). – 2010
457590
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (95). – 2010
457591
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (96/97). – 2010
457592
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (98/99). – 2010
457593
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 11/12 (100/101). – 2010
457594
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (102/103). – 2011
457595
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (104/105). – 2011
457596
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (106/107). – 2011
457597
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (108/109). – 2011
457598
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9/10 (110/111). – 2011
457599
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1/2 (112/113). – 2012
457600
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (114). – 2012
457601
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4/5 (115/116). – 2012
457602
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (117). – 2012
457603
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (118/119). – 2012
457604
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (120). – 2012
457605
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (121/122). – 2012
457606
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 1 (123). – 2013
457607
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (124). – 2013
457608
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3/4 (125/126). – 2013
457609
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 5/6 (127/128). – 2013
457610
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7/8 (129/130). – 2013
457611
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 9 (131). – 2013
457612
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 10/11 (132/133). – 2013
457613
   Дуслык = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 12 (134). – 2013
457614
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (135), март. – 2014
457615
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 6 (140), октябрь. – 2014
457616
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 7 (141), ноябрь. – 2014
457617
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 8 (142), декабрь. – 2014
457618
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 136/137, май - июнь. – 2014
457619
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 138, сентябрь. – 2014
457620
   Дуслык = Дружба / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 139, сентябрь. – 2014
457621
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 2 (144), февраль. – 2015
457622
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 3 (145), март. – 2015
457623
   Дуслык = Дружба / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
№ 4 (146), апрель. – 2015
457624
  Хакимов М.Х. Дуст Мухамедович Устабаев / М.Х. Хакимов. – Ташкент, 1960. – 68с.
457625
  Абдурахимов М. Дутар мудрого бахши : легенды, сказки / Максуд Абдурахимов ; худож. Р. Камалетдинов. – Ташкент : Еш гвардия, 1980. – 30 с. : ил. – (Первая книга автора)
457626
  Кадыри Р. Дутары Древних дорог / Р. Кадыри. – Ташкент, 1972. – 117с.
457627
  Андієвська Е. Дутики = Balloons : поезії / Емма Андієвська. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2018. – 301, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7380-85-5
457628
  Наєнко М. Дуті врожаї на прирученій землі. 65 років тому з ініціативи генсека Микити Хрущова переважно руками українців почалося так зване освоєння цілинних територій Казахстану й Сибіру // Україна молода. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 72). – С. 5


  "Цьому рядку з пісні свого часу пророчили народність:"Здравствуй, земля целинная..." Мелодія в неї була дуже бадьорою, її довго наспівували в усіх куточках колишнього "непотопляємого". А слова... Як і все в ті часи: трохи радянські, трохи ліричні: ...
457629
  Попов Ф. Дутовщина (Борьба с казачьей контрреволюцией в Оренбургском крае) / Ф. Попов; ИСТПАРТ Средневолжского крайкома ВКП(б). – Москва-Самара : Средневолжское краевое изд., 1934. – 208с.
457630
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 квітня (№ 67/68). – С. 9


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
457631
  Тимошик М. Дух безпам"ятства над Даниною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 11


  Про одну з тривожних тенденцій сучасного українського села - генетичну боязнь її старших громадян говорити правду й боротися за неї.
457632
   Дух беспокойства. – Пермь, 1967. – 134с.
457633
  Бюффон Дух Бюффона. – Москва, 1783. – 278 с.
457634
  Фісак І. Дух Володимира Короленка живе в добрих справах // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 7-8


  Всеукраїнська науково-практична конференція "IX Короленківські читання" відбулася 19-20 листопада 2015 року в Полтаві. Із доповіддю виступив Михайло Наєнко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук.
457635
  Крамар Ю. Дух вольности // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 46-53. – ISSN 1681-9012
457636
   Дух генерала Кульнева, или черты и анекдоты, изображающие великие происшествия как из частной, так и военной его жизни.... – С.-Пб., 1817. – XVI, 114, 21,с.
457637
  Литвиненко Анна Дух гор / Литвиненко Анна, Мильзе Торстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 48-63 : фото. – ISSN 1029-5828
457638
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – Москва-Л., 1926. – 32с.
457639
  Лесков Н.С. Дух госпожи Жанлис / Н.С. Лесков. – Москва, 1967. – 48с.
457640
  Погребенник В. Дух давнини, вкарбований у слові (до 105 річчя від дня народження Оксани Лятуринської) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С.220-223. – ISBN 966-7060-92-6
457641
  Терещенко Ю. Дух державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 38 (203). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Нереалізований проект українського консерватизму. В"ячеслав Липинський - лідер українського консерватизму.
457642
  Никитин Дмитрий Дух долголетия : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 36-41 : Фото


  Сеул
457643
  Иоанн Мосх Дух духовный / Иоанн Мосх. – 2-е изд, перераб. – Сергиев Посад, 1915. – 282с.
457644
   Дух Екатерины Великия, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Санкт-Петербург : В типографии Департамента Внешней торговли
Част первая. – 1814. – 139, 162с. – Видання старою орфографією. Переплетено з частиною другою


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
457645
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. пратительствующего сената
1. – 1815. – VII, 24, 24, 48, ...c. – Видання старою орфографією
457646
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правитильствуюшего сената
2. – 1815. – 14, 40, 24, 50, 291...с. – Видання старою орфографією
457647
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. провительствующего сената
10. – 1816. – 130, 146, 215, 110, 128 c. – Видання старою орфографією
457648
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
11. – 1816. – 162, 204...с. – Видання старою орфографією
457649
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
12. – 1816. – 212, 220, 116, 246, 108 с. – Видання старою орфографією
457650
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
13. – 1816. – 260, 92, 276, 272, 305, 289 с. – Видання старою орфографією
457651
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип.правительствующего сената
14. – 1816. – С. 185-306, 137-360... – Видання старою орфографією
457652
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
15. – 1816. – С. 159-442, 75-334, 85-94, 237-346... – Видання старою орфографією
457653
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
17. – 1817. – С. 1-62, 1-40, 63-78... – Видання старою орфографією
457654
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
18. – 1817. – С. 33-84, 39-108, 47-132... – Видання старою орфографією
457655
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
19. – 1817. – С. 41-120, 49-135, 49-175... – Видання старою орфографією
457656
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
20. – 1817. – С. 63-174, 93-182... – Видання старою орфографією, розд. пагінація
457657
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
21. – 1817. – С. 111-250, 125-306... – Видання старою орфографією, розд. пагінація
457658
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
22. – 1817. – С. 99-292, 121-382... – Видання старою орфографією, розд. пагінація
457659
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
23. – 1817. – С. 149-264, 383-406... – Видання старою орфографією
457660
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. правительствующего сената
24. – 1817. – С. 321-514, 221-370, 253-288... – Видання старою орфографією
457661
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
29. – 1818. – С. 135-180, 149-180, 19-212... – Видання старою орфографією
457662
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
37. – 1819. – С. 159-192, 47-62, 41-48... – Видання старою орфографією
457663
   Дух журналов. – Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя
38. – 1819. – С. 1-24, 1-16, 9-24... – Видання старою орфографією
457664
  Обретенов Б. Дух закалившая в огне: Историческая судьба и характер болгарской творческой интреллигенции. / Б. Обретенов. – София, 1987. – 107с.
457665
  Монтеск"є Ш. Дух законів // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 387-443. – ISBN 978-966-8865-81-7
457666
  Монтескю Шарль Луи де Дух законов : творение знаменитого французского писателя де Монтескю : [в 3 частях] / пер. Е. Корнеева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [В тип. Штаба отдельного корпуса внутренней стражи]
Ч. 3 : 1862. – 1862. – 384, VIII c. – Пер. также под загл.: О духе законов, О разуме законов, О существе законов


  На тит. л. фамилия-печать: Мишобенцкий
457667
  Ведекинд Франк Дух земли. Лулу. – Киев : Изд. кн. маг. С.И. Иванова ; [Тип. "Петр Барский"], 1908. – 92 с. : ил. – Пьеса переведена также под загл.: "Женщина" и "Вампир" и составляет 1-ю ч. произведения того же авт. "Лулу"
457668
  Гетьман В. Дух Землі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 червня (№ 22). – С. 1. 3
457669
  Юнг К.Г. Дух и жизнь / К.Г. Юнг; Пер. с нем. Акопяна Л.О., под ред. Лахути Д.Г. – Москва : Практика, 1996. – 560с. – ISBN 5-88001-011-2
457670
  Диас И.Ф. Дух и метаморфоза Кацалькоатля / И.Ф. Диас. – Москва, 1981. – 173-231с.
457671
  Медведчук В. Дух и принципы социал-демократии: украинская перспектива / Виктор Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 215с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
457672
  Тарханов И.Р. Дух и тело / И.Р. Тарханов. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 176с.
457673
   Дух изящнейших мнений, избранных большей частью из сочинений г. Рошефокольда [Ларошфуко] и прочих лучших писателей / Перевел и избрал Н. С. [Страхов]. – Москва : В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788. – 183с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри
457674
  Фігель М.В. Дух і буква у правотворчості в контексті історичної школи права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
457675
  Рудакова Н.І. Дух і душа в народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 119-123. – Бібліогр.: С. 123-124
457676
   Дух і літера : присвячується пам"яті Юрія Прилюка. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 1/2. – 1997
457677
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7274-04-7
№ 3/4. – 1998
457678
   Дух і літера. – Київ, 1997-. – ISBN 5-87534-053-3
№ 5/6. – 1999
457679
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 7/8. – 2001
457680
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 9-10. – 2002
457681
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 11-12. – 2003
457682
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 13/14. – 2004. – 559 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
457683
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 15/16. – 2006. – 534 с. – на тит. арк. Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера"
457684
   Дух і літера. – Київ, 1997-
№ 17/18. – 2007
457685
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 19, спец. вип. : Університетська автономія. – 2008
457686
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 20. – 2008. – (Польські студії ; спец. вип. ; I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
457687
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 21. – 2010. – 336 с.
457688
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 22. – 2010. – (Польські студії ; № 2/3 ; II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
457689
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
№ 23. – 2011. – (Польські студії ; № 4 ; IV конкурс ім. Єжи Гедройця)
457690
   Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 24. – 2012. – 302 с.
457691
  Михайлова Наталя Дух і мандри Українки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 106-109 : фото
457692
  Мазур Л. Дух і плоть : Філософія життя та проблема людської тілесності: Монографія / Леонід Мазур. – Львів, 2003. – 380 с. – ISBN 966-7119-00-9
457693
   Дух і порив // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.746-747. – ISBN 966-316-069-1
457694
  Медведчук В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива / В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2000. – 200с. – (Сучасна думка ; Кн.1). – ISBN 966-7274-60-8
457695
  Пилипенко Дух і тіло Парижа : вояж-колекція / Пилипенко, Георгій-Григорій, Малка Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 86-91 : Фото
457696
  Беседин А.П. Дух как объект познания в имматериализме Беркли // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 17-25. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
457697
  Козловець М.А. Дух капіталізму: рro et contra релігійна етика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 98-103
457698
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
457699
  Щукин Василий Георгиевич Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 95-129. – ISSN 0042-8744
457700
  Гельбак П.А. Дух картошки у костра / П.А. Гельбак. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 80 с.
457701
   Дух лета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 58-59 : фото
457702
  Соболь Валентина Дух Мазепи в діях та "діаріуші" його наступника ( на матеріалі факсиміле его - документа Пилипа Орлика) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
457703
  Чухліб Т. Дух Мазепи над Бендерською фортецею, Одесою та...Росією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Національна пам"ять та пропаганда чужих героїв - несумісні. Чому Бендерська фортеця славнозвісна? Та тому, що від часу її заснування молдавськими князями на початку XV століття (хоча, очевидно, людські поселення тут були ще задовго до того, як ...
457704
  Задорожна О. Дух материнства в оповіданні Олександра Довженка "Мати" і оповіданні Оксани Забужко "Сестро, сестро" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 125-127.
457705
  Беляєва Л.Г. Дух музики: за межею критики чистого розуму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 40-43
457706
  Никитин Н. Дух музыки Вольфганг Амадей : феномен // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 28-43. – ISSN 1819-6268


  Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) - австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. По свидетельству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан ...
457707
  Розумюк В. Дух Мюнхена // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 25-30. – ISSN 2663-2675


  Криза сучасної системи міжнародної безпеки.
457708
  Томсон Д. Дух науки. : пер. с англ. / Д. Томсон. – Москва : Знание, 1970. – 175с.
457709
  Лозко Г.С. Дух нації в метафізиці Ордену Бога Сонця Володимира Шаяна : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 69-70
457710
  Веркалець М. Дух нації на ординських воловодах // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – С. 14


  9 березня 1939 року розпочалося політичне судилище над членами Спілки визволення України. Реалізуючи спланований Москвою геноцид над українським народом, репресивна інституція розпочала з поводирів нації - С. Єфремова, А. Кримського, М. Зерова, Л. ...
457711
  Мовчан П. Дух нашого сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 7


  Дмитро Донцов.
457712
  Донцов Д. Дух нашої давнини // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 113-114. – ISBN 978-966-668-480-9
457713
  Донцов Д. Дух нашої давнини = The spirit of our past = Der geist unserer Vergangenheit / Дмитро Донцов. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 341, [1] с. – Дод. тит. арк. англ., нім. – Бібліогр.: с. 327-341. – ISBN 978-611-01-1537-7
457714
  Д-Р Дух нерожденных : посвящается родителям грядущей расі / Д-Р; Д. Р. – Рига : Книгоиздат Н. Гудкова, 1933. – 56 с.
457715
  Пастух Б. Дух неспокою на відхідній молитві // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 14, 15


  Роздуми над романом О. Ульяненка "Ангели помсти"
457716
  Сизонов Д. Дух нового часу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 10


  У рамках Всеукраїнських наукових читань за участі молодих учених "Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту", що проводилися в Інституті філології 7-9 квітня 2015 року, відбувся круглий стіл із медіалінгвістики. Організатором та модератором круглого ...
457717
  Мизак Н. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини / Нестор Мизак, Юзеф Зімельс ; Тернопільський іст.-меморіал. музей політ. в"язнів. – Чернівці : Букрек, 2008. – 104 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 3). – ISBN 978-966-399-127-6
457718
  Лена М. Дух освіти = L"esprit de l"education / Маргеріт Лена ; [пер. з фр. О. Паніча]. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 340, [3] с. – Парал. тит. арк. фр. - Вих. дан. ориг.: Parole et Silence, 2004. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-403-8
457719
  Марченко Т.М. Дух особистості та знак епохи в епістолярії Марка Вовчка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 91-94. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
457720
   Дух отрицания, дух сомненья.... – Москва, 1977. – 303с.
457721
   Дух Петра Великого имп. всероссийского и соперника его Карла Х11 короля шведского. – С-Пб, 1798. – 250с.
457722
  Конт О. Дух позитивной философии. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1910. – 80 с.
457723
  Панченко В. Дух Полуботка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Чому Московії-Росії не вдалося "приспати" Україну?
457724
  Соловей Е. Дух прямостояння // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 39-40


  "Бо – горстка нас. Малесенька щопта – так мовив Василь Стус про коло найближчих по духу. Ще відтоді репресії, гоніння, просто – час забирали одного по одному, тепер ось відійшла Михайлина Коцюбинська..."
457725
  Ульяновский Ю. Дух Пушкина живет в "Шато д"Антес" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
457726
  Литошенко А. Дух революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 5. – С. 93-95. – ISSN 0235-7089


  Идеи Петра Кропоткина и анархистское движение в Испании.
457727
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1985. – 160с.
457728
  Трофимов Ж.А. Дух революции витал в доме Ульяновых / Ж.А. Трофимов. – М, 1986. – 159с.
457729
  Ланда С.С. Дух революционных преобразований.... / С.С. Ланда. – Москва, 1975. – 381 с.
457730
  Донцов Д. Дух Росії / Донцов Д. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 146, [2] с. – Бібліогр. в прим. : с. 127-129. – ISBN 978-611-01-1595-7
457731
  Ольжич О. Дух руїни : [по сторінках історії] / Олег Ольжич; післямова Івана Дзюби. – Київ : Смолоскип, 2007. – 52с. – ISBN 978-966-8499-72-2
457732
  Ольжич О. Дух руїни / Олег Ольжич ; післямова Івана Дзюби. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2008. – 52 с. – ISBN 978-966-8499-72-2
457733
  Карпенко М. Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – ISSN 0869-3595
457734
  Карпенко Маргарита Дух Русі постав із цього краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 131-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
457735
  Салій А.В. Дух самотності Дмитра Мережковського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 42-51. – ISSN 2075-1443
457736
  Коник Є. Дух свята : проза: святковий щоденник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-321Х
457737
  Денисов В. Дух сдержанного оптимизма шестисторонних переговоров // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 48-57. – ISSN 0130-9625
457738
  Кияк Т.Р. Дух слова, дух мови, дух народу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 3-6


  О.О. Потебня, творчо розвинувши лінгвософські бачення В. фон Гумбольдта, піднявся до сучасного рівня антропоцентричного підходу до мови, до мовної картини світу; формує положення про зв"язок мови й нації, що так актуально для реалізації мовної політики ...
457739
  Аркина Н.Е. Дух состязания и танца / Н.Е. Аркина. – Москва : Знание, 1974. – 40 с., 4 л. ил. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Искусство" ; № 9)
457740
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату / В.М. Черниш, І.П. Лихолат // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 16-21
457741
  Черниш В.М. Дух та буква сучасного українського нотаріату. Частина 1. Чому Ахілл не може наздогнати черепаху? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 40-46
457742
   Дух Ташкента торжествует. – Ташкент, 1980. – 160с.
457743
  Ричка В. Дух у просторі літер // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 16-17


  Журнал "Дух і літера", що почав виходити 1997 року під маркою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та Центру європейських гуманітарних досліджень.
457744
  Паучок В. Дух України в поезії Тараса Шевченка / В. Паучок, Н. Гнасевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 6-20. – ISSN 1810-2131
457745
  Черній А.М. Дух українства й село: пошук виходу із кризи // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 99. – С. 115-120
457746
  Підлуцький О. Дух українства світового // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Якщо забити в Гугл слово "Мушинка", то менше ніж за секунду пошукова система видасть понад 16 тисяч посилань на різні сайти, де згадується видатний український учений і громадський діяч зі Словаччини Микола Мушинка. Серед тих посилань є навіть на один ...
457747
  Кремень В. Дух українсько-польської співпраці // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира Великого в місті Бидгощ.
457748
  Балаш Б Дух фильмы / Б Балаш; Белаш Бела ; авторизированный пер. с нем. Надежды Фридланд ; ред. и предисл. Н. А. Лебедева. – Москва, 1935. – 200 с.
457749
  Громадська Л. Дух Холодного Яру живе у наших серцях // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-8 травня (№ 18). – С. 13
457750
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання / Hаталїя з Озаpкевичів Кобpинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Рускої Видавн. Спілки ; З дpук. С. Манєцкого і Сп[ілки], 1899. – 123, [1] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 6)


  Зміст: Дух часу; Судия; Вибоpець; Задля кусника хліба
457751
  Кобринська Н.І. Дух часу / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1960. – 40 с.
457752
  Кобринська Н.І. Дух часу : оповідання, повість / Н.І. Кобринська. – Львів : Каменяр, 1990. – 352 с.
457753
  Уитнэсс Л. Дух человека, ключ к ощущению Христа / Л. Уитнэсс. – 23с.
457754
  Лука Дух, душа и тело / Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). – 2-е изд. – Киев : Авіцена, 2011. – 209, [7] с. : портр. – К 170-летию Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - В содерж. также: Я полюбил страдание... : автобиография. – Библиогр.: с. 30-32. – ISBN 978-966-2144-31-4
457755
  Ковпік С. Дух, душа і духовність героїв та антигероїв у переспіві П. Куліша "Дон Жуан" Дж. Байрона // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 190194
457756
  Иоанн Златоустый Дух, или мысли святого Иланна Златоуста, архиепископа Константинопольского , или сокращенное нравственное его учение. – 2-е изд. – Москва
1. – 1799. – 188 с.
457757
  Юнг Э. Дух, или Нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из нощных его размышлений : с присовокуплением некоторых нравственных стихотворений лучших российских и иностранных стихотворцев: Ломоносова, Хераскова, Державина, Карамзина, Томсона и других / пер. с франц. яз. надворным советником Александром Андреевым. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : В типографии Государственной Медицинской Коллегии, 1798. – VI, 222 с. – На корешке: Дух Юнга


  «перевод» Александра Андреева 1798 года, На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная ...
457758
  Мід Джордж Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста / Мід Джордж. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 416с. – ISBN 966-7276-84-8
457759
  Цимбалюк М. Дух, що душу рве до праці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 1, 8-9


  Вручення однієї з найпрестижніших премій України - імені Івана Огієнка в Брусилові. Просвітяни і представники громадськості Брусилова відкрили пам"ятну дошку Івану Огієнку на будинку колишнього початкового училища.
457760
  Сергійчук В.І. Дух, що тіло рве до бою // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 68-75. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 195-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
457761
  Книш Зиновій Дух, що тіло рве до бою... : (Юліян Головінський, Крайовий Командант У.В.О.) / Книш Зиновій. – Вінніпег : ОДВУ, 1951. – 199с.
457762
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; АСТ Москва ; Хранитель, 2006. – 336, [3] с. – На обл. авт. не указ. – ISBN 5-17-035930-6


  Поколению 1970-1976 годов рождения, такому многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок и чья жизнь была бездарно растрачена...
457763
  Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке / Сергей Минаев. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 336с. : илл. – ISBN 978-5-17-040575-6


  Духless - книга о потерянном поколении 1970-1976 годов рождения, чей старт был столь ярок и чья жизнь была столь бездарно растрачена
457764
  Лебедев В.И. Духи в зеркале психологии / В.И. Лебедев. – Москва, 1987. – 222с.
457765
  Леру Г. Духи дамы в чёрном / Гастон Леру // Дело вдовы Леруж : романы / Э. Габорио. – Москва ; Минск : Прогресс ; Беларусь, 1991. – С. 339-554


  полное имя Гастон Луи Альфред Леру (фр. (фр. Gaston Leroux, Gaston Louis Alfred Leroux)
457766
  Пасикусэ Лоран Духи и боги : Вьетнам. Религия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-111 : Іл. – ISSN 1029-5828
457767
  Вовк В. Духи й дервіші / Віра Вовк. – Мюнхен : Українське видавництво, 1956. – 157, [2] с.
457768
  Румарчук А.П. Духи покидают Тауро / А.П. Румарчук. – Ленинград, 1966. – 207 с.
457769
  Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов / А.Б. Спеваковский. – М., 1988. – 204с.
457770
  Зінченко А. Духівництво Київської митрополії в ранньомодерну добу і драма єдності України // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 82-88. – ISBN 966-7060-92-6
457771
  Ельвін І.Д. Духівнцтво в ролі агентів гестапо / І.Д. Ельвін. – К., 1937. – 24с.
457772
  Ільїн В.В. Духкха // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 49-50. – ISBN 966-316-069-1
457773
  Семенова Марина Духмяна подорож : мандрівки звичних речей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 132-136 : Фото
457774
  Ступарик Б.М. Духнович Олександр Васильович (1803-1865) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 267-275. – ISBN 966-06-0367-3
457775
  Розовик О. Духобори та проблема їх переселення в УСРР у 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 267-269. – ISBN 978-966-171-90295
457776
  Бонч-Бруевич Духоборцы в канадских прериях / Бонч-Бруевич. – Петроград
Ч. 1. – 1918. – 276 с.
457777
  Новицкий О.М. Духоборцы их история и вероучение / соч. Ореста Новицкого. – 2-е изд., переделанное и доп. – Киев : В университетской типографии (И. Завадского), 1882. – IV, 282 с. – Экз. в разных тип. переплетах
457778
  Поракишвили З.И. Духоборы в Грузии / З.И. Поракишвили. – Тбилиси, 1970. – 148с.
457779
  Веремійчик О. Духова зброя Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 7
457780
  Тотров Р.Х. Духовая музыка / Р.Х. Тотров. – М, 1973. – 209с.
457781
  Цветков А. Духовая музыка // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 0321-1878
457782
  Громченко В.В. Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості XX - початку XXI ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Громченко Валерій Васильович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 63 назви
457783
  Громченко В.В. Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості XX - початку XXI ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика) : монографія / В.В. Громченко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки. – Київ ; Дніпро : ЛІРА, 2020. – 302, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-302. – ISBN 978-966-981-349-7
457784
  Громченко В.В. Духове соло в контексті музично-виконавської герменевтики (педагогічний аспект) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 24-31. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
457785
  Приліпко І.Л. Духовенство в історичних романах І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 338-344. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті аналізуються особливості художнього зображення в історичних романах І. Нечуя_левицького церковних відносин, діяльності духовенства у контексті важливих історичних та релігійних подій XVII ст.
457786
  Приліпко І. Духовенство в контексті воєнних і національно-визвольних подій першої половини XX століття: специфіка зображення у творах українських письменників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (744), березень. – С. 54-60. – ISSN 0130-5263
457787
  Приліпко І.Л. Духовенство в романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 153-166. – ISSN 2520-6346
457788
  Приліпко І.Л. Духовенство в українській прозі XIX - початку XXI століть: художня рецепція та інтерпретація : монографія / Ірина Приліпко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2014. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-479. – ISBN 978-966-171-856-1
457789
  Приліпко І. Духовенство в умовах тоталітарного режиму. (На прикладі творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 4 (697). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
457790
  Тихомиров Л. Духовенство и общество в современном религиозном движении. – Москва : Университетская тип., 1893. – 36 с.
457791
   Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточной лит-ры, 1985. – 213 с.
457792
  Лозинський М.Л. Духовенство і національна культура : Материяли й уваги з приводу ювілейних обходів 50-літя смерти Тараса Шевченка і 100-літя уродженя Маркіяна Шашкевича / Михайло Лозинський. – Львів : Накладом авт. ; [З друк. І. Айхельбергера], 1912. – 44 с.
457793
  Приліпко І. Духовенство й церква в історичному дискурсі Б. Лепкого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються особливості зображення духовенства, церковно-релігійних відносин в історичний повісті "Вадим" та в пенталогії "Мазепа" Б. Лепкого. Увага акцентується на з"ясуванні специфіки образів духовних діячів, на достовірності зображених ...
457794
  Бичатін В.Ю. Духовенство пpистосовується : (Релігія, церква і сучасний світ) / В.Ю. Бичатін, Р.Д. Рафікова. – Київ : Знання, 1975. – 48с. – (Т-во "Знання" УРСР ; IV ; №5)


  У бpошуpi pозповiдається пpо кpизу pелiгiї в сучасних умовах, пpо спpоби кеpiвникiв pелiгiйних оpганiзацiй пpистосуватися до дiйсностi, що змiнюється. Кpитично оцiнюються основнi тенденцiї в життi цеpкви в СРСР i за pубежом, екуменiчний pух i так зване ...
457795
  Приліпко І. Духовенство та церква в контексті Коліївщини (на матеріалі роману Михайла Старицького "Останні орли") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 319-334


  У статті розкриваються особливості зображення в романі М. Старицького "Останні орли" стану православної церкви та духовенства на Правобережній Україні у другій половині ХVIII ст.
457796
  Кошель О. Духовенство українських єпархій Російської Православної Церкви в духовно-національному відродженні (1907-1914 рр.) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 196-203. – ISSN 2519-4518
457797
  Лоха В.А. Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини 17-19 ст. : Монографія / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди; В"ячеслав Лоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 114с. – На тит. арк.: 1100-річчю Переяслава присвячено. – ISBN 966-8063-172
457798
  Шиллер Ф. Духовидец : История, взятая из записок графа О*** и изданная Фридрихом Шиллером. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 6. – 1807. – 212c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
457799
  Ладановський І. Духовий оркестр в клубі : посібник / І. Ладановський. – Київ, 1963. – 164 с.
457800
  Осадчий В.П. Духові оркестри / В.П. Осадчий. – Київ, 1986. – 112 с.
457801
  Липський Б. Духовість нашого обряду = Spirituality of our rite : у присвяті Батькам Покійного бл. п. Катерині і Михайлові Липським / о. Богдан Липський. – Нью Йорк ; Торонто : [б. в.], 1974. – 271 с., [30] арк. фот. : іл., фот. – Парал. тит. арк. англ.
457802
  Лавриш Ю. Духовна автокефалія: чому Болгарії вдалося? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7-8 жовтня (№ 181/182). – С. 20


  Досвід Болгарської православної церкви у контексті боротьби за українську автокефалію.
457803
  Тіхонов Микола Духовна безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-33 : рис.
457804
   Духовна безпека молоді України в умовах загроз двох глобальних колапсів і консцієнтальних війн: філософський погляд / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, О. Бойчук, Т. Кірик, Л. Ляшенко, А Похресник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 29-38. – ISSN 2078-1016
457805
  Мануйлов Є.М. Духовна безпека українського суспільства у державотворчих процесах сучасності / Є.М. Мануйлов, Ю.Ю. Калиновський // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – C. 21-38. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
457806
  Сліпушко О. Духовна Вежа Дмитра Павличка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 10
457807
  Сліпушко О. Духовна Вежа Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 463-467. – ISBN 978-617-7201-57-0
457808
  Осипчук Н. Духовна велич та підприємницький хист. Відколи Андрей Шептицький був главою церкви, в Галичині без упину змінювалася влада: австрійська, російська, українська, польська, радянська, німецька // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 липня (№ 68). – С. 6


  "Виповнюється 155 років від дня народження митрополита Андрея Шептицького — величної постаті, духовний чин якої важко переоцінити. Він походив зі стародавнього знатного українського роду, який у XIX столітті зазнав полонізації. Пішовши проти волі ...
457809
   Духовна велич України : Науково-публіцистичний збірник. – Київ : Просвіта, 2004. – 248с. – ISBN 966-8547-26-8
457810
  Матвіїв А. Духовна велич Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 21). – С. 1, 2


  200-річчя Тараса Шевченка українська громадськість відзначила на батьківщині поета і художника - Черкащині.
457811
  Деренівська Н. Духовна візія Пилипа Шпильового // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 167
457812
  Кострюков С.В. Духовна влада культури і культурна політика держави // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 251-258. – ISSN 2076-1554
457813
  Гарасим Л. Духовна гравітація Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 14-17. – ISSN 2225-5095
457814
  Сліпушко О.М. Духовна держава Тараса Шевченка : монографія / Оксана Сліпушко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-126. – ISBN 978-966-439-598-1
457815
  Сліпушко О. Духовна держава Тараса Шевченка. До 198-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  198 років з дня народження Тараса Шевченка
457816
  Денисенко А.В. Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков ; [наук. ред.: Ціватий В.Г. ; літ. ред. Туркевич В.Д.]. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – 214, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211-214. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол.: К.І. Грищенко, Л.В. Губерський, Б.І. Гуменюк [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
457817
   Духовна дипломатія як наукова дисципліна // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 10-20. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
457818
  Вознюк В. Духовна донька Ольги Кобилянської // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 0868-4790
457819
  Мафтин Н. Духовна енергетика української літературної реконкіст й динамікаи // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 194-207. – ISBN 966-7773-70-1
457820
  Яковенко С.М. Духовна Європа Чеслава Мілоша, Ярослава Івашкевича та Вітольда Гомбровича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 91-96.
457821
  Сергійчук В. Духовна заблуда на східних просторах (до 85-річчя четвертого поділу України між Росією і Польщею) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 155-157. – ISBN 966-7060-98-5
457822
  Кондратьєва І.В. Духовна і просвітницька діяльність вірменської церкви // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 26-31
457823
  Прокоп"юк О.Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 рр.) / Оксана Прокоп"юк ; [відп. ред. К. Крайній] ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2008. – 295, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 253-295 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-674-2
457824
  Прокоп"юк Оксана Борисівна Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721- 1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07. 00. 01 / Прокоп"юк О. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібл.: 9 назв
457825
  Прокоп"юк О.Б. Духовна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721-1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування) : Дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Оксана Борисівна Прокоп"юк ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 268 л. – Додатки л. 236-268. – Бібліогр.: л. 196-235
457826
  Кузнець Л. Духовна консисторія як орган адміністративної, судової і виконавчої влади в Київській єпархії ХІХ століття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-617-7069-28-6
457827
  Галацька В.Л. Духовна константа Т.Г. Шевченка та її аналітично-художня інтерпретація в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі спеціалізованих видань) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 250-257. – ISSN 2309-1797
457828
  Шкраб"юк В. Духовна криза як чинник авітальної активності особистості // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 71-78. – ISSN 2312-1246
457829
  Загрійчук Іван Духовна культура : проблема самовизначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.105-108. – ISSN 1728-9343
457830
  Кожолянко Георгій Духовна культура буковинців : сценарії календарних свят та супровідні тексти молодіжних забав : сценарій свята Великодня - дня радості і надії; сценарій свята Купала; забави молоді під час Храмового свята // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 8-21
457831
  Бережна С.В. Духовна культура на роздоріжжі історичних інтерпретацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 331-338


  Аналізуються особливості застосування історичної компаративістики в розрізі складових духовної культури. Ключові слова: духовна культура, метод, історична компаративістика, антрополія. Анализируются особенности использования исторической ...
457832
  Чернілевський Д.В. Духовна культура особистості : навч. посібник / Чернілевський Д.В., Пшеничнюк О.В., Сідячева Н.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. креатив. педагогіки. – Київ ; Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 384 с., [6] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-383. – ISBN 9789-916-830-701-5
457833
   Духовна культура особистості : [навч. посібник] / [Д.В. Чернілевський та ін. ; за ред. Д.В. Чернілевського] ; Акад. міжнар. співробітництва з креатив. педагогіки. – [Вид. 3-тє, допов.]. – Вінниця : АМСКП, 2013. – 415, [1] с., [12] арк. фот. : іл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На обкл. зазнач. перші 3 авт. – Бібліогр.: с. 409-415. – ISBN 978-966-2770-97-1
457834
  Перехейда Олександр Михайлович Духовна культура педагога: проблема формування // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 68-74. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується роль і значення духовної культури для утвердження професійної майстерності та авторитету педагога; особлива увага приділяється проблемам її формування як на стадії педагогічного університету, так і в зрілому віці.
457835
  Лисенко О.Я. Духовна культура соціалізму / О.Я. Лисенко. – К., 1986. – 48с.
457836
  Кузьменко Т.Г. Духовна культура Українських Січових стрільців в контексті національно-культурного руху : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кузьменко Т.Г. ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
457837
  Поріцька О.А. Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов"янському контексті (XIX – XX cт.) : монографія / Ольга Поріцька ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2019. – 163, [1] с. – Індекс назв міфол. персонажів: с. 160-163. – Бібліогр.: с. 145-159. – ISBN 978-617-7507-50-4
457838
  Ціпко А. Духовна ліствиця давньоукраїнської словесності : монографія / Анатолій Ціпко ; [наук. ред.: А. Зінченко, О. Сліпушко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НДІ українознавства М-ва освіти і науки України. – Київ : МП Леся, 2015. – 747, [1] с., XVI кольор. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 735-747. – Бібліогр.: с. 662-734 та с. 747. – ISBN 978-966-7166-34-2
457839
  Лісецький С. Духовна музика Євгена Станковича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 4 грудня (№ 23)
457840
  Захарчук О. Духовна музика миколи Лисенка // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Серпень (№ 8). – С. 6
457841
  Радчук Юрій Антонович Духовна музика України у 18-19 століттях : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Радчук Ю.А.; Держ. академ. керівн. кадрів культ. і мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с.
457842
  Кафарський В.І. Духовна наука : в 3 т. / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-51-5
Т. 1 : Історіософія віри в єдиного Бога. – 2014. – 483, [1] с. – Бібліогр.: с. 458-483 та в підрядк. прим.
457843
  Кафарський В.І. Духовна наука : в 3 т. / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-79-9
Т. 2 : Духовні істини і моральні цінності людини. – 2016. – 507, [1] с. – Бібліогр.: с. 474-505 та в підрядк. прим.
457844
  Святовець В. Духовна оаза Олега Бабишкіна. До 95-річчя відомого літературознавця і викладача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 12 липня (№ 14). – С. 14


  Про викладацьку діяльність українського літературознавця, д-ра наук, лесезнавця - Бабишкіна Олега Кіндратовича в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
457845
  Цивірко М. Духовна онука Шевченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 67). – С. 13


  Англійська перекладачка і правозахисниця Віра Річ заповіла поховати себе на могилі українського Кобзаря.
457846
  Хмільовська О. Духовна опіка армії в контексті зміцнення національної безпеки України // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 115-118
457847
  Денисенко В.А. Духовна освіта в Україні X-XVIII століть : монографія / Володимир Денисенко. – Київ : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2010. – 517, [1] с. : портр. – Покажчик імен: с. 467-486. – Бібліогр.: с. 487-516 та в прим. 415-466. – ISBN 978-966-660-665-8
457848
  Ісіченко С. Духовна освіта та кадрові проблеми російської православної церкви а УРСР: 50-60-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 60-63
457849
  Савчин М.В. Духовна парадигма психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 247, [5] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 216-247. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-075-2


  У пр. № 1717497 відбиток печатки: Подарунок від професора Мирослава Савчина
457850
  Войцехівська Ірина Духовна періодика як джерело з історії української церкви / Войцехівська Ірина, Мордвінцев В"ячеслав // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. – Київ, 2006. – № 13
457851
  Зосім О.Л. Духовна пісенність і сучасна богослужбова музика Римо-католицької церкви України і Росії: національне і конфесійне // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 227-232
457852
  Сироїд О. Духовна пісня в українському фольклорному середовищі (проблеми наукової рецепції) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 62-71. – ISSN 0236-1477
457853
  Антоненко М.М. Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 122-130. – ISSN 2226-2180


  У статті розглянуті особливості розвитку духовної пісні православної традиції в період незалежності України. Проаналізовані літургійний, паралітургійний та позалітургійний її різно-види. Виявлено, що важливими чинниками розвитку православної духовної ...
457854
  Бігун О. Духовна подорож : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 116-123. – ISSN 0868-4790-8
457855
  Романчук С.М. Духовна прірва молодого покоління: ретроспективний погляд Івана Огієнка / С.М. Романчук, Н.Г. Мичак // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 333-338. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
457856
  Філарет Духовна радість для сердець / Філарет, (Патріарх Київський, всієї Руси-України) і // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7
457857
  Філарет Духовна радість для сердець / Філарет, (Патріарх Київський, всієї Руси-України) і // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 7
457858
  Новосад С.О. Духовна самоактуалізація особистості в умовах громадянського суспільства: українознавча складова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 207-213. – ISSN 1728-3671
457859
  Жулинський М.Г. Духовна свіча Івана Чендея // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 453-460. – ISBN 978-966-00-0899-6
457860
  Отрешко В. Духовна свобода особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 272-285. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Ідею й принципи свободи утверджували своїми працями яскраві представники Київської філософсько-правової школи: П. Юркевич, Є. Спекторський, М. Бердяєв, П. Вишеславцев.
457861
  Пшеничний Т. Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 17-19. – ISSN 2076-1554


  У XVIII ст. Київська митрополича єпархія стає центром для Унійної Церкви всієї України. У 1749 р. до її складу входить 21 деканат з 361 церквою (Радомишильський деканат мав 43 церкви). Метою публікації є необхідність висвітлення одного з дискусійних ...
457862
  Гетьман В. Духовна сила народу - у збереженні природи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 червня (№ 24). – С. 15
457863
  Гетьман Володимир Духовна сила народу у збереженні природи : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-43 : Фото
457864
  Гудзенко-Александрук Духовна символіка як характерна риса філософської думки Київської Русі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 198 : Філософія. – С. 96-100. – (Філософія)
457865
  Бацевич Ф.С. Духовна синергетика рідної мови : лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій Бацевич. – Київ : Академія, 2009. – 192с. – (Монограф). – ISBN 978-966-580-288-4
457866
  Гайдаєнко І. Духовна синергетика української мови в комедії Миколи Куліша "Мина Мазайло" (на матеріалі чуттєвих концептів) // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 37-41. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
457867
  Жулинський М.Г. Духовна ситуація в Україні. Формування нових ціннісних орієнтацій українського суспільства // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 147-151. – ISBN 978-966-00-0899-6
457868
  Матвієнко В. Духовна скарбниця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 12


  Про знакові й втрачені будівлі Опішного.
457869
  Мага І.М. Духовна скарбниця закордонного українства (до 10-ї річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 61-70. – ISSN 0320-9466
457870
   Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу. – Київ : Криниця, 2004. – 96с. – ISBN 966-7575-62-4
457871
  Савчин М. Духовна складова української національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 16-20. – ISSN 1810-2131
457872
  Ліпницька Інна Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
457873
  Липницька І. Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
457874
  Завідняк Б. Духовна спадщина Аннети фон Дросте-Гюльсгоф // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 225-232. – ISSN 0320 - 8370


  Німецька поетеса
457875
  Кононенко П.П. Духовна спадщина Григорія Сковороди в культурному просторі Росії // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .274-285
457876
  Мельничук О. Духовна спадщина Миколи Леонтовича (До 140-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 51-59. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто значення духовного жанру у творчості геніального українського композитора Миколи Леонтовича. Ця частина творчого доробку композитора через ворожу до церкви державну ідеологію була штучно вилучена з повсякденного музичного життя і невідома ...
457877
  Атаманенко А. Духовна спадщина Острозької Академії / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 100-104
457878
   Духовна спадщина подвижників Христа відлунням пам"яті жива : каталог виставки. – Київ : PC World Ukraine, 2001. – 55, [1] с. : іл.
457879
  Жулинський М.Г. Духовна спрага по втраченій Батьківщині / Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів; Микола Жулинський. – 2-е вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 67с. – ISBN 966-518-089-4
457880
  Штонь Г. Духовна структурованість вірша Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 46-50. – ISSN 0236-1477
457881
  Черниш Г.М. Духовна супремація : вибране / Галина Черниш. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2014. – 203, [1] с. – ISBN 978-617-513-308-8
457882
  Джура О.Д. Духовна сутність освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 335-342. – ISSN 2076-1554
457883
  Сунєгін С.О. Духовна та матеріальна природа громадянського суспільства: вступ до проблеми в контексті сучасних реалій // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 42-57. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
457884
  Наумовська О. Духовна та моральна сутність українців з погляду на їх творчість (в науковій оцінці М. Драгоманова) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 368-373


  Стаття присвячена спостереженню М.Драгоманова над історичними процесами культури західноєвропейських народів, вивченню ним психології рідного народу, виокремленню ученим найхарактерніших рис у народній творчості. The article is devoted to the M. ...
457885
  Велігурська Я. Духовна та національна свобода у творчості Юрія Федьковича // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 230-237. – ISBN 978-966-306-020-4
457886
  Компанієць Ю.А. Духовна та фізична культура людини / Ю.А. Компанієць; МВС України; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ; [відп. ред. О.М. Єременко]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-2905-27-4
457887
  Гуральна С.С. Духовна творчість галицьких композиторів кінця XIX - першої половини XX століть в контексті літургійно-хорової практики регіону : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Гуральна Світлана Степанівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
457888
  Моргунов Георгій Вадимович Духовна творчість як соціокультуний процес : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Моргунов Георгій Вадимович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
457889
  Касян Л. Духовна траєкторія Богдана Бойчука : Штрихи до образу з нагоди 80-зіччя // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-45
457890
  Павловський В.Л. Духовна трансформація в системі езотеричної філософії // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 16-24
457891
  Грушевський М.С. Духовна Україна : Збірка творів / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1994. – 558с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00168-Х
457892
  Кирієнко О. Духовна цензура в Російській імперії та український контекст // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 18-22
457893
  Баранников А. Духовная (персональная) депривация: феноменологическое содержание, последствия, особенности диагностики и помощи // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 52-81. – ISSN 2071-9788
457894
   Духовная активность в жизнедеятельности общества. – Л., 1984. – 154с.
457895
  Магомедов Н.Г. Духовная атмосфера общества как целостное состояние мознания : Автореф... канд. филос.наук: / Магомедов Н. Г.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 36л.
457896
  Заярная И.С. Духовная вертикаль поэтического пространства на гранях XX века // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 9. – С. 252-255. – ISBN 966-581-761-2
457897
  Егоренкова Г.И. Духовная жажда / Г.И. Егоренкова. – Горький, 1983. – 175 с.
457898
   Духовная жизнь общества и проблемы эстетики. – М., 1983. – 49с.
457899
  Уледов А.К. Духовная жизнь общества: Проблемы методологии исследования. / А.К. Уледов. – М., 1980. – 272с.
457900
  Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества / А.Ф. Анисимов ; АН СССР, М-во культуры РСФСР, Музей истории религии и атеизма. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – 243 с.
457901
  Сапунов Б.М. Духовная жизнь развитого социалистического общества / Б.М. Сапунов. – М., 1975. – 32с.
457902
   Духовная жизнь развитого социалистического общества. – Л., 1985. – 121с.
457903
  Рачин Е.И. Духовная жизнь развитого социалистического общества. / Е.И. Рачин, И.И. Богут. – М,, 1982. – 37с.
457904
  Великий П.П. Духовная жизнь советского села / П.П. Великий. – Москва, 1982. – 207с.
457905
  Заренок Н.Н. Духовная культура в социальном управлении / Н.Н. Заренок. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 200с.
457906
  Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии:человек,судьба,время : очерки / И.С. Клочков. – Москва : Наука, 1983. – 207с.
457907
   Духовная культура восточных славян // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 69-118. – ISSN 0869-5415
457908
   Духовная культура древних обществ на территории Украины. – Киев, 1991. – 121с.
457909
  Мельников А.П. Духовная культура зрелого социализма / А.П. Мельников, П П. Силиванчик, . – Минск, 1980. – 88с.
457910
   Духовная культура зрелого социализма: проблемы развития и управления. – Саранск, 1980. – 177с.
457911
  Ничков П.Н. Духовная культура и ее роль в повышении эффективности общественного производства (на матер. нар. Респ. Болгарии) : Автореф... канд. филос.наук: / Ничков П. Н.; АОН при ЦК КПСС,Каф. науч. коммун. – М., 1971. – 23л.
457912
   Духовная культура и идеология. – Саранск, 1983. – 151с.
457913
  Киричек Петр Николаевич Духовная культура и массовая информация : феномен сиамских близнецов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются процессы и механизмы взаимодействия духовной культуры и массовой информации, приводящего к появлению нового социального феномена – медиакультуры, от уровня которой во многом зависит качество общественного бытия и общественного ...
457914
   Духовная культура и проблемы социального управления. – Новосибирск, 1981. – 209с.
457915
   Духовная культура и социальный прогресс. – Фрунзе : Илим, 1980. – 89, [3] c.
457916
  Попков В.В. Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С 94-99. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена раскрытию роли духовной культуры как центра гармонизации социальных процессов, который обеспечивает стабильность и поступательность в развитии общества. Еще античные философы и драматурги с тревогой указывали на опасность ...
457917
  Матвеева А.И. Духовная культура как регулятор социального бытия личности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 24-29. – ISSN 2073-9702
457918
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах. – Москва : Восточная литература. – ISBN 5-02-018431-4
Т. 1 : Философия /редакторы тома : М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. – 2006. – 727с.


  В 2006 году в издательстве «Восточная литература» вышел из печати первый том энциклопедии - «Философия». На каждой его странице помещены черно-белые и цветные иллюстрации из китайских источников различных эпох: древние схемы и символы, живописные ...
457919
   Духовная культура Китая : энциклопедия: в 5 т. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-018430-5
Т. 2 : Мифология. Религия/редакторы тома : М.Л. Титаренко, Б.Л. Рифтин, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов [ и др. ]. – 2007. – 869с.
457920
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036348-9
[ Т. 3 ] : Литература. Язык и письменность/редакторы: М.Л. Титаренко, С.М. Аникеева и др. – 2008. – 855с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
457921
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036380-9
[Т. 4] : Историческая мысль. Политическая и правовая культура/ редакторы тома : М.Л. Титаренко, Л.С. Переломов, В.Н. Усов и др. – 2009. – 935 с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
457922
  Бачинин В.А. Духовная культура личности : Филос.очерки / В.А. Бачинин. – Москва : Политиздат, 1986. – 108 с.
457923
   Духовная культура народов Сибири. – Томск, 1980. – 182с.
457924
  Яковлев Б.Д. Духовная культура развитого социализма / Б.Д. Яковлев. – Л., 1981. – 118с.
457925
  Степанов Г.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Г.И. Степанов. – Минск, 1979. – 28с.
457926
  Снегирева Т.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Т.И. Снегирева. – Москва, 1981. – 149с.
457927
   Духовная культура сегозерских карел конца XIX - начала XX в.. – Л., 1980. – 216с.
457928
   Духовная культура славянских народов : литература, фольклор, история : сборник статей к IX Международному съезду славистов. – Ленинград : Наука, 1983. – 381, [3] с.
457929
  Терещенко Н.А. Духовная культура советского общества на современном этапе / Н.А. Терещенко. – М., 1984. – 73с.
457930
  Клещева Р.А. Духовная культура советского рабочего класса. / Р.А. Клещева. – Алма-Ата, 1972. – 40с.
457931
   Духовная культура социализма и идеология. – Саранск, 1984. – 160с.
457932
  Дулерайн Р.П. Духовная культура социализма. / Р.П. Дулерайн. – Грозный, 1968. – 36с.
457933
  Яненко В.И. Духовная культура социалистического общества / В.И. Яненко. – Киев, 1974. – 31 с.
457934
   Духовная культура социалистического общества. – Москва, 1979. – 341с.
457935
  Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. Материалы к курсу "Культура древней Руси" : Пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Клибанов. – Москва : Аспект Пресс, 1994. – 368с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86318-096-Х
457936
  Гончаренко Н.В. Духовная культура: Источники и движущие силы прогресса / Н.В. Гончаренко. – Киев, 1980. – 379с.
457937
  Татищев В.Н. Духовная моему сыну. Тексты Духовной и Увещания. - Содержание разговора о пользе наук и других сочинений. - Объяснительные статьи / Василий Никитич Татищев 1685-1750. – Санкт-Петербург : Изд. Глазунова, 1896. – [2], II, 84 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: портр. – (Русская классная библиотека, издаваемая под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы. [Серия 1] ; Вып. XXII)
457938
  Дробижева Л.М. Духовная мощность народов СССР / Л.М. Дробижева. – Москва, 1981. – 263с.
457939
  Сарычева З.А. Духовная мудрость великих людей / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 100, [1] с. – ISBN 978-966-8384-01-1
457940
  Фейзуллаева З.М. Духовная перекличка эпох // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 418- 422. – ISSN 1606-951Х
457941
  Рейснер М.А. Духовная полиция в России. / М.А. Рейснер. – СПб-М. – 108с.
457942
  Ларионова С. Духовная поэзия Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 51-57. – ISSN 2075-1486
457943
  Александрова А.В. Духовная практика "божественного чтения" в традиции Западной Церкви // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 5-7
457944
  Матвеева А.И. Духовная природа личной ответственности: социально-онтологический и антропологический аспекты / А.И. Матвеева, В.М. Князев // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 17-21. – ISSN 2073-9702
457945
  Гоголь Н.В. Духовная проза / Н.В. Гоголь. – Москва : Русская книга, 1992. – 560с. – ISBN 5-268-00183-3
457946
  Диденко В.Д. Духовная реальность и искусство: Эстетика преображения / В.Д. Диденко. – Москва : Беловодье, 2005. – 288с. – ISBN 5-93454-062-9
457947
   Духовная сфера социалистического образа жизни и современная идеологическая борьба : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 182, [1] с.
457948
   Духовная сфера социалистического общества. – М., 1987. – 365с.
457949
  Потапов В.М. Духовная традиция и культурная динамика: культуротворческое измерение синергийной антропологи С.С. Хоружего // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 164-176. – (Філософія ; вип. 44)
457950
  Светлов П.Я. Духовная цензура : (Pia desideria русского богослова по поводу 8 пункта Высочайшего указа 12 дек.) / П. Светлов, проф.-прот. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – 15 с. – Отд. оттиск: журн. Церк. вестник.1905. - В конце текста: проф. Ун-та Св. Владимира, прот. Павел Светлов. - Без тит. л. - Экз. № 94830 деф., отсутств 3-14
457951
  Імашев С.Н. Духовне багатство відродженого народу / С.Н. Імашев. – Київ, 1982. – 192с.
457952
  Коротя-Ковальська Духовне виховання особистості через пісенну традицію українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 104-107


  Розкривається тема розвитку особистості як соціальної істоти, яка існує в умовах конкретного культурного середовища. Пізнати світ і самого себе можна тільки через глибинне осмислення культурних надбань українського народу, які розглядає наука ...
457953
  Поліщук С.В. Духовне виховання студентської і учнівської молоді у творчій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 320-325. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
457954
  Жулинський М. Духовне єднання з рідною націєї // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 серпня (№ 111/112). – С. 30-31


  Юрію Барабашу - 90.
457955
  Жулинський М. Духовне єднання з рідною нацією // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 27 серпня (№ 17). – С. 16-17


  Юрію Барабашу - 90.
457956
  Паньков А. Духовне життя мас // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.114-124
457957
  Старка В. Духовне життя селянства Східної Галичини в умовах становлення радянського тоталітаризму 1939-1941 рр. / В. Старка, Б. Баран // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 485-488. – ISBN 978-617-7196-23-4
457958
  Нелуп Н.М. Духовне життя сучасної молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано роль і значення релігії в процесі формування духовного життя сучасної молоді в Україні: обґрунтовано позитивну оцінку впливу віри на світогляд молоді.
457959
  Горак Г.І. Духовне життя трудящихся у соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1981. – 48 с. – (Теорія і практика наукового комунізму, серія 2 ; №11)
457960
  Коростіль Наталія Духовне життя українців-галичан часів II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 76-79. – ISSN 1728-9343
457961
  Шумило С. Духовне Запоріжжя на Афоні // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 202-223


  Український козацький скит Чорний Вир XVIII століття за маловідомими джерелами.
457962
  Горпинко О.М. Духовне зближення соціалістичних націй в період переходу до комунізму : Дис... канд. філософ.наук: / Горпинко О.М.; КДУ. Кафедра наукового комунізму. – К., 1967. – 146л. – Бібліогр.:л.303-346
457963
  Великодна Є.М. Духовне здоров"я у медіа-культурному середовищі як філософсько–освітня проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 247-252. – ISSN 2076-1554
457964
  Ломачинська І.М. Духовне лідерство в історії християнської церкви: між героїзмом та подвижництвом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
457965
  Максименко Н.А. Духовне начало в любові для людини як рівність богові (за повістю І.С. Шмельова "Неупиваемая чаша") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 204-210. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
457966
   Духовне оновлення суспільства. – Київ : Либідь, 1990. – 197 с. – ISBN 5-11-001479-5
457967
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу в філософії П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема духовного пізнання світу людиною в філософській концепції П. Юркевича. Питання розглядається в межах проблеми віри і розуму, яка є ключовою в етичній концепції П. Юркевича "філософії серця". The problem of spiritual ...
457968
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу за філософською концепцією П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
457969
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу за філософською концепцією П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
457970
   Духовне провідництво / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 74-89. – ISBN 978-617-7480-55-5
457971
  Донченко Л.О. Духовне протистояння тоталітарній системі у літературно-естетичному дискурсі Валерія Шевчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 60-64. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
457972
  Жулинський М. Духовне світло Шевченкового слова: до 200-ліття з дня народження національного пророка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 28-31


  Двісті років тому на небосхилі української національної долі з’явилась в образі геніального поета і художника провідна зоря, завдяки якій знесилений колоніальним упослідженням народ побачив, з якого боку, мовлячи словами Вергілія, постає світанок ...
457973
  Романюк П. Духовне середовище Львова XVIII- XXI століть: цивілізаційні виклики і культура, старожитності й охорона пам"яток // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Вид. дім журналу "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 10/12 (242/244). – С. 35-78. – ISSN 0131-2685
457974
  Чоповський В. Духовний апостол просвіти // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 19-26
457975
  Зінченко Олена Сергіївна Духовний ареал українського літературного бароко (в зіставленні з французьким національним варіантом) : Дис... доктора філологічнихнаук: 10.01.06 / Зінченко Олена Сергіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 149л. – Бібліогр.:л.139-149
457976
  Зінченко О.С. Духовний ареал українського літературного бароко (в зіставленні з французьким національним варіантом) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Зінченко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 32л.
457977
  Некряч О. Духовний аспект образу юродивого у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 183-189


  У статті розглядається модель пророка, а саме - образу юродивого у поезії Т. Шевченка "Юродивий" та повісті М. Костомарова "Кудеяр". Акцентується, що розглядувані образи зуміли визначитись, тобто особисто створити своє буття і відповісти за нього, цим ...
457978
  Антончук О.М. Духовний аспект процесу формування мовленнєвої культури студентів-нефілологів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 138-140. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558


  Автор статті окреслює духовні засади проблеми формування мовленнєвої культури студентів нефілологічних факультетів педагогічних ВНЗ під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням". Дослідник доводить необхідність звертання до ...
457979
  Кравчук О. Духовний батько українського народу // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 56-57
457980
  Жулинський М.Г. Духовний будівничий України : [збірник] / Микола Жулинський ; [Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-577-226-2
457981
  Рева Л. Духовний вибір Антонія Радивиловського - культового письменника України середини XVII століття // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 67-73. – ISBN 966-7379-92-11
457982
  Войцеховський Ю. Духовний вимір історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 1-5
457983
  Блага О.Б. Духовний вимір самотності: в історіософії, соціології і педагогіці / Блага О.Б., Осадча Н.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування, Навч.-наук. ін-т права, Наук.-дослід. центр укр. конституціоналізму. – Рівне : Петраш К.Т., 2019. – 319, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7362-42-4
457984
  Сапеляк С. Духовний вівтар Чернова (Пролог до творчості художника в контексті часу) // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 0130-1799
457985
  Данилець Ю.В. Духовний вплив Святої Гори Афон на відродження та становлення право-слав"я на Закарпатті (XX ст.) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 205-515
457986
  Клименко Н. Духовний Гімн "Молитва за Україну" - що ми знаємо про його автора? // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 7/8 (167/168). – С. 55-59
457987
  Мартиненко Л.Б. Духовний досвід - основа іконопису // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 50-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Статтю присвячено розгляду вчення про ікону та іконопис у працях священика Павла Флоренського.
457988
  Караульна Н.В. Духовний досвід та практичність духовності - основа самовизначеності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 86-92. – ISBN 966-628-197-5
457989
   Духовний заповіт Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира = Духовное завещание Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира / [координатор проекту митрополит Олександр (Драбинко) ; відп. ред.: М.В. Бурдейна]. – Київ : Фонд пам"яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2016. – 36, [4] с. – Текст укр., рос.
457990
  Сегеда О.В. Духовний і політичний супровід митрополитом Андреєм Шептицьким державотворчих процесів в Східній Галичині першої половини XX ст. // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 213-217
457991
  Лісовський П. Духовний капітал як філософська рефлексія в сучасній освіті України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 210-219
457992
  Рута О. Духовний код Лесі Українки // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 158-160. – ISSN 0208-0710
457993
  Антощак М. Духовний концепт спадщини М. О. Корфа: історико-педагогічний аспект // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 20-30. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
457994
  Дорошенко Ю. Духовний лідер українського суспільства / Ю. Дорошенко, О. Трофимлюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 4). – С.4


  До 85-річчя від дня народження Святійшого патріарха Київської і всієї Руси-України Філарета (Денисенка) вийшла книга "Незламний будіничий Української церкви" /за ред. митр. Епіфанія (Думенка); упор. - прот. Олександр Трофимлюк, Юрій Дорошенко. - К.: ...
457995
  Касян Л.Г. Духовний материк на ім"я Павло Загребельний // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 190-203. – ISSN 0320-9466
457996
  Драч І.Ф. Духовний меч : літ.-крит. ст. та есе / Іван Драч. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 351 с., 1 л. портр.
457997
  Чепурко Б. Духовний меч Тараса Шевченка вірно служить Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 1, 10-11
457998
  Акопов М.А. Духовний мир советского человека : Вопросы идеологической борьбы и контрпропаганды / М.А. Акопов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 126с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
457999
  Алексин А.Г. Духовний мир юности / А.Г. Алексин. – Москва, 1961. – 16с.
458000
  Жулинський М. Духовний мобілізатор нації. Іванові Дзюбі - 90! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,