Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
455001
  Курбачёва О.В. "Дрейфующая" идентичность локальных культур в условиях глобализационных трансформаций // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 126-128
455002
  Грабовський С. "Дрібні чвари" чи великі провокації? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 4


  Щодо проектів побудови Меморіального центру "Бабин Яр".
455003
   "Дріжджі" для науки. МОН збільшить підтримку молодих учених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)


  "...На цьому наголосила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час засідання Колегії МОН, де голова Ради молодих учених при МОН Юрій Кращенко представив доповідь про проблеми стимулювання молоді до наукової діяльності".
455004
  Гутковский В. "Дрожит под потолком от лампы круг нездешний..." : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 102-108. – ISSN 0131-8136
455005
  Клейменова О. "Друга половина душі, сповнена життя і радощів" : До 197-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 150-річчя від дня його смерті // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 5 (290). – С. 68-70


  У першому числі історико-літературного і бібліографічного жірналу "Русскій библіофилъ" за 1914 рік надрукував статтю "Шевченко-художник" Костянтина Шероцького. Земний шлях історика мистецтва, автора знаменитого путівника Києвом (1917) тривав лише 33 ...
455006
  Журба М. "Друга природа" другої реальності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.134-137. – ISSN 1728-9343
455007
  Примаченко Я. "Друга світова - це смерть, голод, сироти, інваліди й розруха. Про це радянська влада воліла не згадувати" / розмову вів Михайло Танасійчук // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 18 (521), 7 травня 2020. – С. 46-50


  "Триває "війна пам"ятей" між Європою і Кремлем".
455008
  Стешин І.О. "Друга стать" і ars poetica (роман О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу" у зіставленні з творчістю А. Картер) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 265-270
455009
  Коцарев О. "Друга столиця" Полтавщини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 45 (313). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Тиждень зазирнув у приховане обличчя Кременчука.
455010
  Коваленко С.І. "Друга хвиля" кластерної теорії: пошук нових джерел економічного зростання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 19-27. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
455011
  Глушаков П. "Други милые, нечем кричать" О поэтике В.М. Шукшина // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 147-173. – ISSN 0203-5847
455012
  Шомова С.А. "Другие берега" российской политической рекламы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.24-33. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
455013
  Федоров С. "Другие документы" в системе доказательств по делам о налоговых правонарушениях / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.45-47
455014
  Калєтнік А.А. "Другий абревіатурний вибух" і мови спеціального призначення: кілька зауваг до характеру процесу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 178-189. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядаються екстра- та інтралінгвальні відмінності двох хвиль так званого абревіатурного вибуху: першого - на межі XIX та XX століть, другого - на межі століть XX та XXI. Аналіз спирається на категорію мовних антиномій та об"єктивує ...
455015
  Булига О. "Другий Ганнібал руський". Костянтин Іванович Острозький: життя, перемоги, надбання. // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 810-819. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Костянтин Іванович Острозький: життя, перемоги, надбання.
455016
  Ткаченко А.В. "Другий Макаренко": життєвий і професійний шлях Віктора Миколайовича Терського / А.В. Ткаченко, Н.В. Бєляєва // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 55- 59. – ISSN 2221-6316


  Уперше на основі маловідомих архівних джерел цілісно показаний професійний шлях одного із найвідоміших і найяскравіших соратників А.С. Макаренка в Трудовій колонії імені М.Горького та Дитячій трудовій комуні імені Ф.Е. Дзержинського - Віктора ...
455017
  Найдюк О. ...Другий після Шопена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 липня (№ 124)


  Враження від подорожі на батьківщину класика польської музики Кароля Шимановського на Черкащині.
455018
  Волошиновський Й.А. [Дріжджі] : [Оповідання з селянського життя] / [І.А. Волошиновський]. – [Кам"янець-Подільський] ; [Київ] : [Коштом Вид-ва "Днестр" ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 148 с. – Прим. № 105188 дефектний, бракує тит. арк. опис. за інтернет-пошуком
455019
  Елітіис О. [Друге письмо : Arthur Rimbaud, Comte de Lautreamont, Paul Eluard, Pierre Jean Jouve, Giuseppe Ungaretti, Federico Garcia Lorca, Vladimir Maiakovski : переклади на грецьку мову / О. Елітіис; Одисей Елітіс. – 3-є вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 211 с. : іл. – Переклади на грецьку мову. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-95-6
455020
  Ботвинкина Л.Н. Древний ландшафт Земли (от науке палеогеографии) / Л.Н. Ботвинкина. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
455021
  Бернхардт К.Х. Древний Ливан : [пер. с нем.] / К.Х. Бернхардт ; [послесл. Г. Бауэра] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 215-216. – (По следам исчезнувших культур Востока)
455022
  Загорульская Э.М. Древний Минск : Автореф... канд. ист.наук: / Загорульская Э.М.;. – Минск, 1962. – 28л.
455023
  Загорульский Э.М. Древний Минск / Э.М. Загорульский. – Минск, 1963. – 119с.
455024
   Древний мир : Сборник источников по культурной истории Востока, Греции и Рима / Под ред. Б.Тураева и И.Бороздина. – Изд. 3-е. – Москва : Тип. А. Левенсон
Ч. 1 : Восток : с 2-мя цветными таблицами и 41 рисунком в тексте. – 1917. – 88 с., чб. илл.+2цв. вклейки


  Изборник `Древний мир` освещает главнейшие стороны культурной жизни Востока, Греции и Рима эпохи античности документальными данными, как письменных источников, так и вещественных памятников. Содержание : Египет: I. Религия. II. Государство и общество. ...
455025
   Древний мир = сборник статей. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1962. – 658 с.
455026
  Гладкий В.М. Древний мир : Энциклопедический словарь в двух томах / В.М. Гладкий. – Донецк : Отечество. – ISBN 966-7182-35-5 (Т.1); 966-7182-45-2
Т.1 : А-О. – 1997. – 512с.
455027
  Гладкий В.М. Древний мир : Энциклопедический словарь в двух томах / В.М. Гладкий. – Донецк : Отечество. – ISBN 966-7182-40-1(т.2); 966-7182-45-2
Т.2 : П-Я. – 1997. – 480с.
455028
  Гладкий В.М. Древний мир : Энциклопедический словарь в двух томах / В.М. Гладкий. – Москва : Центрополиграф. – ISBN 5-218-007245-2
Т.1 : М-О. – 1998. – 510с.
455029
  Гладкий В.М. Древний мир : Энциклопедический словарь в двух томах / В.М. Гладкий. – Москва : Центрополиграф. – ISBN 5-218-00725-0
Т.2 : П-Я. – 1998. – 478с.
455030
   Древний мир : научно-популярный исторический журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2001
455031
   Древний мир : научно-популярный исторический журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2001
455032
   Древний мир : научно-популярный исторический журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2002
455033
   Древний мир в иллюстрациях. – Москва, 1961. – 266 с.
455034
  Шофман А.С. Древний мир в лицах и образах / А.С. Шофман. – Казань, 1990. – 213с.
455035
   Древний мир в памятниках его письменности / сост.: Д.А. Жаринов, Н.М. Никольский, С.И. Радциг, В.Н. Стерлигов. – 1915-1922. – Москва : Изд. Т-ва "Мир"
Ч. 1 : Восток. – 1915. – VIII, 160 с., 2 л. ил., ил. – Экз. деф., отсутств. тит. л. и с. I-VI


  Авторы: Жаринов, Дмитрий Алексеевич (1875-?); Никольский, Николай Михайлович (1877-1959); Радциг, Сергей Иванович (1882-1968); Стерлигов, Василий Николаевич
455036
   Древний мир в памятниках его письменности : в 3-х ч. / Сост. Н.М. Жаринов, Д.А. Никольский, С.И. Радциг, В.Н. Стерлигов. – Изд. 3-е. – Москва : Издание Т-ва Мир
Ч. 1 : Восток : с 27 рисунками на меловой бумаге, планом и картою. – 1915. – VIII, 160 с. – Карта и план в тексте, таблицы
455037
   Древний мир в памятниках его письменности : в 3-х ч. / Сост. Н.М. Жаринов, Д.А. Никольский, С.И. Радциг. – Москва : Мир ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Ч. 2 : Греция : с 77 рисунками на меловой бумаге, 7 картами в тексте. – 1916. – X, 522 с., 5 л. ил.
455038
   Древний мир в памятниках его письменности. – Москва : Мир
Ч. 2 : Греция. – 1918. – 522с.
455039
   Древний мир в памятниках его письменности : в 3-х ч. / Сост. Н.М. Жаринов, Д.А. Никольский, С.И. Радциг. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Госиздат
Ч. 2 : Греция : с 77 рисунками на меловой бумаге, 7 картами в тексте. – 1921. – X, 522 с., 5 л. ил.
455040
  Зелинский Ф.Ф. Древний мир и мы : Лекции читанные ученикам выпускных классов С.-Петербургских гимназий и реальных училищ весной 1903 г. , проф. С.-Петерб. ун-та Ф. Зелинским. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1903. – 186 с.
455041
   Древний мир и мы : Классическое наследие в Европе и России. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – 298 с.
455042
   Древний мир и средние века : Ист. очерки / Сост. : И.Н. Бороздин, проф. С.А. Котляревский, В.В. Филатов [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Польза, 1913. – 236 с. : ил.
455043
   Древний мир на юге России. Изборник источников.. – Москва, 1918. – 102с.
455044
  Черных А.П. Древний мир сквозь призму звукосмысла : [науч.-популяр. трилогия] / А.П. Черных. – Донецк : Донбасс, 2003. – 433, [1] с. : ил., к., портр. – Библиогр.: с. 425-432 -. – ISBN 5-7740-0781-2


  Древняя история и география, древние имена и названия, главный вопрос человечества: "Кто мы, откуда мы, куда идёмi", этимологические и топонимические разыскания. Для научных работников, для каждого образованного и устремленного к новым знаниям человека
455045
  Хардман Ш. Древний мир. Полная энциклопедия = Ancient world / Шарлотта Хардман, Филип Стил, Ричард Теймс ; перевод А. Озерова. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 256 с. : илл. – (Атласы и энциклопедии). – ISBN 978-5-699-15030-4
455046
  Леонтович Ф.И. Древний монголо-калмыцкий или ойратский устав взысканий (Цааджин-Бичик) / [Соч.] Ф.И. Леонтовича. – Одесса : Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – [4], 282, [2] с. – Перед загл.: К истории права русских инородцев. – (К истории права русских инородцев)


  Предисловие; Отд.1. Переписка Кавказского горного управления по собиранию сведений об адатах; Отд. 2. Адаты черкес бывшей Черноморской линии; Отд. 3. Адаты черкес Кубанской области; Отд. 4. Адаты горцев Терской области - кабардинцев и малкарцев
455047
  Вильхельм Г. Древний народ хурриты / Г. Вильхельм. – Москва, 1992. – 159с.
455048
  Порфиридов Н.Г. Древний Новгород / Н.Г. Порфиридов. – М.-Л., 1947. – 307с.
455049
   Древний Новгород: История, искусство, археология. Новые исслед.. – М., 1983. – 259с.
455050
  Гуревич Ф.Д. Древний Новогрудок / Ф.Д. Гуревич. – Л., 1981. – 155с.
455051
  Кирпичников А.Н. Древний Орешек / А.Н. Кирпичников. – Л., 1980. – 127с.
455052
  Акишев К.А. Древний Отрар / Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. ; АН Каз ССР ; Ин-т ист., археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 215 с.
455053
  Гусейнов Мамедали Мурад оглы Древний палеолит Азербайджана / Гусейнов Мамедали Мурад оглы. – Баку, 1985. – 71с.
455054
  Сваричевская З.А. Древний пенеплен Казахстана и основные этапы его преобразования / З.А. Сваричевская; Ленинградский гос. ун-т. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1961. – 296с. – Библиогр.: с.292-295
455055
  Пыпин А.Н. Древний период русской литературы и образованности : сравнительно-исторические очерки // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [43] с.
455056
  Кучера М.П. Древний Плеснеск. : Автореф... канд. ист.наук: / Кучера М.П.; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1960. – 18л.
455057
  Штыхов Г.В. Древний Полоцк / Г.В. Штыхов. – Минск, 1975. – 135с.
455058
  Штыхов Г.В. Древний Полоцк. (IX-XIII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Штыхов Г.В.; Ин-т истории. – Минск, 1965. – 40л. – Бібліогр.:с.40
455059
  Голубев С.Т. Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия) / сообщил С.Т. Голубев. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, В. Завадского, 1892. – 88 с. – Отд. отт.: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. Киев, 1892., кн. 6, с. 1–88
455060
  Гамченко С.С. Древний поселок и могильник в урочище "Стуга" близ с. Студеница, Житомирского уезда Волынской губ. / С.С. Гамченко. – Киев : Тип. Императорского Унив. Св. Влад. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 93 с.
455061
  Васильев А. Древний Псков / А. Васильев, А.К. Янсон. – Ленинград, 1929. – 137с.
455062
  Тараканова С.А. Древний Псков / С.А. Тараканова. – Москва-Ленинград, 1946. – 55с.
455063
  Кафенгауз Б.Б. Древний Псков / Б.Б. Кафенгауз. – Москва, 1969. – 136 с.
455064
   Древний Псков: История, искусство, археология: Новые исслед.. – М., 1988. – 316с.
455065
  Державин В.В. Древний путь: избранные переводы из узбекской поэзии / В.В. Державин. – Ташкент, 1978. – 464с.
455066
  Кнабе Г.С. Древний Рим - история и повседневность. / Г.С. Кнабе. – М., 1986. – 206 с.
455067
  Андреев Н. Древний Рим / Андреев Н. – 2-е изд. – Петербург-Москва : Книга, 1921. – 127 с. – ("Культурно-просветительная библиотека" вторая ступень знания. Серия историческая)
455068
  Жебелев С.А. Древний Рим / С.А.Жебелев. – Петербург : Наука и школа. – (Введение в науку : История / Под ред. С.А.Жебелева, Л.П.Карсавина, М.Д.Приселкова ; Вып. 8)
Ч. 1 : Царская и республиканская эпохи. – 1922. – 120 с. – Библиогр.: с.115-119
455069
   Древний Рим. – Москва, 1950. – 334с.
455070
   Древний Рим. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1955. – 272 с.
455071
  Игнатенко А.В. Древний Рим : От военной демократии к военной диктатуре / А.В. Игнатенко. – Свердловск, 1988. – 160с.
455072
   Древний Рим : учебное пособие для вузов / В.П. Буданова, В.Н. Токмаков, В.И. Уколова, Н.А. Чаплыгина; В.П. Буданова, В.Н. Токмаков, В.И. Уколова, Н.А.Чаплыгина. – Москва : АСТ, Астрель, 2006. – 687с. – ISBN 5-17-035857-1
455073
  Коуэл Ф. Древний Рим = Everyday life in ancient Rome : Быт, религия, культура / Франк Коуэл ; пер. с англ. О.Д. Сидоровой. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 256с. – ISBN 5-9524-2180-6
455074
   Древний Рим. Книга для чтения.. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1969. – 391с.
455075
  Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи / С.Л. Утченко. – Москва, 1969. – 324с.
455076
  Штаерман Е.М. Древний Рим: проблемы экономического развития / Е.М. Штаерман. – Москва, 1978. – 222с.
455077
   Древний рудоносный карст. – Москва : Недра, 1988. – 129с.
455078
  Пьянков И.В. Древний Самарканд (Мараканды) в известиях античных авторов / И.В. Пьянков. – Душанбе, 1972. – 60с.
455079
  Козырева Р.В. Древний Сахалин / Р.В. Козырева. – Ленинград, 1967. – 120с.
455080
  Буров Г.М. Древний Синдор / Г.М. Буров. – М., 1967. – 220с.
455081
  Никитенко М. Древний смальтовый пол Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 491-509. – ISSN 2310-3310
455082
  Асташова Н.И. Древний Смоленск до начала 15 в. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Асташова Н.И.; МВ и ССО СССР. – Москва, 1986. – 21л.
455083
  Шеппинг Д.О. Древний Сосенский стан Московского уезда / [соч.] Д. Шеппинга. – Москва : Унив. тип., 1895. – 82 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1895, т. 174, кн. 3
455084
  Данилевский В.В. Древний счет 1242-1942 / В.В. Данилевский. – Свердловск : Госполитиздат, 1942. – 72 с.
455085
   Древний Ташкент.. – Ташкент, 1973. – 144с.
455086
  Марунова И.Б. Древний театр кхмеров. / И.Б. Марунова. – М : Наука, 1980. – 141 с.
455087
  Уланов А.И. Древний фольклор бурят. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1974. – 176с.
455088
  Бердников В.В. Древний холод / В.В. Бердников. – Москва : Мысль, 1983. – 157 с. – Библиогр.: с. 155-156
455089
  Толстов С.П. Древний Хорезм : опыт историко-археологического исследования. / С.П. Толстов. – Москва : Из-во МГУ, 1948. – 352 с.; 87 таб.
455090
   Древний Хорезм. (Краткий путеводитель по экспозиции).. – М.-Л., 1964. – 27с.
455091
   Древний Хорезм: Каталог выставки.. – М., 1979. – 47с.
455092
  Соболевский А.И. Древний церковно-славянский язык.Фонетика : Фонетика : из лекций А.И. Соболевского, орд. проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Москва : Университетская тип., 1891. – IV, [2], 153 с. – Библиогр.: "Из литературы предмета", с. 149-153
455093
  Соболевский А.И. Древний церковно-славянский язык.Фонетика и морфология : из лекций акад. А.И. Соболевского. – Киев : Изд. студ.-филологов И.А. Кривошея и В.Г. Милова, 1909. – 172 с.
455094
  Хейердал Т. Древний человек и океан / Т. Хейердал. – Москва : Мысль, 1982. – 350с. – ("Библиотечная серия")
455095
  Бутин Ю.М. Древний Чосон / Ю.М. Бутин. – Новосибирск, 1982. – 330с.
455096
  Емельянов В.В. Древний Шумер. Очерки культуры / В.В. Емельянов. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2001. – 359, [1] с. – Библиогр.: с. 357-359. – (Мир Востока ; 7). – ISBN 5-85803-161-7
455097
   Древник карст и его рассыпная минерагения.. – М., 1985. – 175с.
455098
  Мироненко О.К. Древні Видубичі / О.К. Мироненко. – Київ, 1971. – 59 с.
455099
  Коноваленко О. Древні стилі китайської літератури та історичний розвиток прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 48-51. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання зародження та розвитку прозової китайської літератури під впливом соціально-історичних факторів, а також деякі аспекти класичних стилів китайської літератури. This article deals with creation and development of Chinese classic ...
455100
  Богданов О. Древні та забуті Православні храми Луцька // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 8-15
455101
  Триколенко О.В. Древні форми в традиційній українській кераміці // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 91-102 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
455102
  Омельченко О. Древній Київ подає руку дружби // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.34-39 : Фото. – ISSN 1607-6451
455103
  Дуйчев И. Древно-азически мислители и писатели в старата българска живопис / И. Дуйчев. – София, 1978. – 182с.
455104
  Янакиев Калин Древногръцката култура - проблеми на философията и митологията / Калин Янакиев. – София : Унив. издат. Коимент Охридски, 1988. – (Библиотека дебюти)
455105
  Николиh Драган Древноруско словенско право / Николиh Драган; Предговор С.Аврамовиh. – Београд : Jавно предузеhе Службени лист СPJ, 2000. – 16,324c. – ISBN 86-355-0470-4
455106
   Древности = Старожитності. Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник; Материалы, статьи, публикации, история археологии, рецензии. – Харьков : НМЦ "МД". – ISBN 966-544-328-3
за 2004 рік. – 2004
455107
   Древности = Старожитності. Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник; Материалы, статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника. – Харьков : НМЦ "МД", 1994-. – ISBN 966-544-380-1
за 2005 рік. – 2005
455108
   Древности = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков : НТМТ. – ISBN 978-966-8603-35-8
за 2006-2008 рік. – 2008
455109
   Древности = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков : НТМТ, 1994-. – ISBN 978-966-86-03-89-1
Вып. 8. – 2009. – резюме англ., укр., рос. мовами
455110
   Древности = Старожитності= Antiquities : харьковский историко-археологический ежегодник; статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков : НТМТ, 1994-. – ISBN 617-578-028-2
Вып. 9. – 2010. – резюме англ., укр., рос. мовами
455111
   Древности = Старожитності= Antiquities : Харьк. истор.-археол. ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков : ООО "НТМТ", 1994-. – ISBN 978-617-578-066-4
Вып. 10. – 2011. – резюме англ., укр., рос. мовами
455112
   Древности = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков : ООО "НТМТ", 1994-. – ISSN 2309-6608
Вып. 12. – 2013. – Резюме на англ., укр., рус. яз.
455113
   Древности = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков : ООО "НТМТ", 1994-. – ISSN 2309-6608
Вып. 13 (за 2014-2015). – 2015. – 390 с. – Резюме на англ., укр., рус. яз.
455114
   Древности = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1994-. – ISSN 2309-6608
Вып. 14. – 2016. – 243, [5] с. – Резюме на англ., укр., рус. яз.
455115
   Древности = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев [и др.]. – Харьков : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1994-. – ISSN 2309-6608
Вып. 15. – 2017. – 243, [5] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз.
455116
   Древности = Старожитності= Antiquities : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев [и др.]. – Харьков : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1994-. – ISSN 2309-6608
Вып. 16. – 2018. – 85, [3] c. – Резюме на англ., укр., рус. яз.
455117
   Древности Астраханского края.. – М., 1977. – 196с.
455118
  Поболь Л.Д. Древности Белоруссии в музеях Польши / Л.Д. Поболь. – Минск : Наука и техника, 1979. – 205, [3] с.
455119
   Древности Белоруссии и Литвы: (Сб. статей). – Минск, 1982. – 175с.
455120
   Древности Белоруссии. Доклады к конференции по археологии Белоруссии (март 1969).. – Минск, 1969. – 476с.
455121
  Гуревич Ф.Д. Древности Белорусского Понеманья / Ф.Д. Гуревич. – М.-Л., 1962. – 223с.
455122
  Голышев И.А. Древности Богоявленской церкви в слободе Мстере, Владимирской губернии, Вязниковского уезда / Соч. и изд. крестьянин И. Голышев, чл. сотрудник Импер. Русского географ. и Вольного эконом. обществ, чл. корреспондент Москов. археолог. об-ва и действительный чл. Владимирского губернского статистического комитета. – Владимир : Типографии Губернскаго правления, 1870. – [4], 60 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
455123
  Эрмитаж (Санкт-Петербург) Древности Босфора Киммерийского : [каталог] / Императорский Эрмитаж. – Санкт-Петербург : Двора Его Величества Типо-литогр.К.Ф. Далина
Зала VII. – 1886. – [2], III, 99 с. – Конволют. - Пер. из 7 отд. оттисков книг


  Содержание конволюта: 1. Древности Босфора Киммерийского : [каталог]. Зала VII; 2. Росписные вазы : [каталог] 3. Галерея древней скульптуры : [каталог] / Императорский Эрмитаж. - 2-е изд., испр. и доп. 4. Древние бронзы и терракотты: [каталог] / ...
455124
   Древности Босфора Киммерийского. (Зала VII) : Императорский Эрмитаж. – С.-Петербург : Двора Его Величества Типо-Литография К.Ф. Далина, 1886. – III, 99 с.
455125
  Астафьев Н.А. Древности Вавилоно-ассирийские по новейшим открытиям : С образчиками клинописи, 3 рис. (в тексте) и картою к летописям ассир. царей / Сост. Н. Астафьев, орд. проф. Имп. С.-Петерб. ист.-филол. ин-та. – Санкт-Петербург : Тип. А. Якобсона, 1882. – VIII, 166 с., 1 л. карт. – Библиогр. в примеч.
455126
  Воронов Ю.Н. Древности Военно-Сухумской дороги / Ю.Н. Воронов. – Сухуми, 1977. – 75с.
455127
   Древности Волго-Камья: (Сборник статей: Посвящается 75-летию А.П.Смирнова).. – Казань, 1977. – 132с.
455128
   Древности восточного-европейской лесостепи: Межвуз. сб. науч. тр.. – Самара, 1991. – 221с.
455129
   Древности Восточного Крыма. (Предскифский период и скифы).. – К., 1970. – 200с.
455130
  Синицын И.В. Древности Восточного Маныча / И.В. Синицын, У.Э. Эрдниев. – Элиста, 1987. – 173с.
455131
  Винокур И.С. Древности Восточной Волыни первой половины I тысячелетия н. э. : Автореф... канд. ист.наук: / Винокур И.С.; Ин-т археологии АН СССР. – Черновцы, 1962. – 22л.
455132
   Древности Дона : материалы работ Дон. экспедиции. – М., 1983. – 253с.
455133
   Древности Евразии в скифо-сарматское время. – Москва : Наука, 1984. – 262, [2] с.
455134
   Древности Евразии в скифо-сарматское время. – Москва : Наука, 1984. – 264с.
455135
   Древности Египта. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1903. – 13 с.
455136
   Древности железного века в междуречье Десны и Днепра : 1. Археологическая карта. 2. Погребальные обряды // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1962. – Д1-12 : Древности железного века в междуречье Десны и Днепра. 1. Археологическая карта. 2. Погребальные обряды. – С. 1-76, 12 табл.
455137
  Розенфельдт И.Г. Древности западной части Волго-Окского междуречья в VI- IX вв / И.Г. Розенфельдт. – Москва, 1982. – 197 с.
455138
  Пряхин Д А. Древности из зоны Воронежского моря / Д А. Пряхин, А.Т. Синюк. – Воронеж, 1968. – 33с.
455139
  Сибилев Н.В. Древности Изюмщины / Н.В. Сибилев. – Изюм : Типография Печатное Дело
Вып. 2 : Археологические разведки в бассейне Донца в 1920-1926 годах. – 1926. – 26, [23] с.
455140
   Древности Икско-Бельского междуречья. – Казань, 1978. – 150 с.
455141
  Иосиф Флавий Древности иудейские / С латинского на русский язык переведенные придворным священником Михаилом Самуйловым. – Изд. 4-е. – Санкт-Петербург : При императорской ...
Ч. 3
455142
  Иосиф Флавий Древности иудейские / С латинского на русский язык переложенный придворным священником Михаилом Самуйловым. – Изд. 4-е. – В СанктПетербурге [Санкт-Петербург] : При Императорской Академии Наук
Ч. 2. – 1818
455143
  Иосиф Флавий Древности иудейские / С латинского на русский язык переведенные придворным священником Михаилом Самуйловым. – Изд. 4-е. – Санктпетербург [Санкт-Петербугр] : При Императорской Академии Наук
Ч. 3. – 1818. – 465 с.
455144
  Чеченов М И. Древности Кабардино-Балкарии / М И. Чеченов, . – Нальчик, 1969. – 152с.
455145
   Древности Казахстана.. – Алма-Ата, 1975. – 168с.
455146
   Древности Калмыкии: (Сб. ст.). – Элиста, 1985. – 165с.
455147
   Древности Литвы и Белоруссии: Сб. ст.. – Вильнюс, 1988. – 175с.
455148
  Пугаченкова Г.А. Древности Мианкаля / Г.А. Пугаченкова. – Ташкент, 1989. – 203с.
455149
  Мерперт Н.Я. Древности нашей Земли. / Н.Я. Мерперт, Д.Б. Шелов. – М., 1961. – 240с.
455150
   Древности Нижнего Дона // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1965. – № 127 : Древности Нижнего Дона. – С. 1-263, рис., вкл. л.
455151
   Древности Нижнего Поволжья. Т. 1 : Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции / Отв. ред. Е.И. Крупнова // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : АН СССР, 1959. – № 60 : Древности Нижнего Поволжья. Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции. Т. 1. / Отв. ред. Крупнова Е.И. – С. 1-599, рис.
455152
   Древности Нижнего Поволжья. Т. 2 : Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции / Отв. ред. : Крупнов Е.И., Смирнов К.Ф. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1960. – № 78 : Древности Нижнего Поволжья: Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв. ред. Крупнов Е.И., Смирнов К.Ф. – С. 1-310, илл.
455153
   Древности Пальмиры : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1986. – 22 с.
455154
   Древности Поингулья. – Киев : Наукова думка, 1977. – 148 с.


  В сборнике публикуются материалы от эпохи позднего палеолита до средневековья из раскопок Ингульской экспедиции 1967-1969 гг. Для археологов, историков
455155
   Древности Приднепровья : Вып. 1-6 / [Собр. Б.И. и В.Н. Ханенко]. – 1899-1907. – Киев : Фототипия и тип. С.В. Кульженко
Вып. 1 : Каменный и бронзовый века. – 1899. – [2], 15 с., 12 л. ил. – Общ. загл. 6 вып.: Древности Приднепровья и побережия Черного моря


  На форзаце фамилия: Валерії Козловської
455156
   Древности Приднепровья : Вып. 1-6 / [Собр. Б.И. и В.Н. Ханенко]. – 1899-1907. – Киев : Фототипия и тип. С.В. Кульженко
Вып. 2 : Эпоха, предшествующая Великому переселению народов : [Ч. 1]. – 1899. – [2], 44 с., 37 л. ил. ил. – Общ. загл. 6 вып.: Древности Приднепровья и побережия Черного моря
455157
   Древности Приднепровья : Вып. 1-6 / [Собр. Б.И. и В.Н. Ханенко]. – 1899-1907. – Киев : Фототипия и тип. С.В. Кульженко
Вып. 3 : Эпоха предшествующая Великому переселению народов: [Ч. 2]. – 1900. – [2], 22 с., 17 л. ил., ил. : ил. – Общ. загл. 6 вып.: Древности Приднепровья и побережия Черного моря


  На форз. экз № 43381 вклейка: Сбор от продажи наст. тома поступает на сооружение Историко-Художественного и промышленного музея в Киеве. На экз. № 43380 дарственная надпись: Многоуважаемому... Хвойко от Т. Ханенко 1 октября 1900
455158
   Древности Приднепровья : Вып. 1-6 / [Собр. Б.И. и В.Н. Ханенко]. – 1899-1907. – Киев : Фототипия и тип. С.В. Кульженко
Вып. 4 : Эпоха Великого переселения народов : [Ч. 1]. – 1901. – [2], 30 с., 20 л. ил., ил. – Общ. загл. 6 вып.: Древности Приднепровья и побережия Черного моря
455159
   Древности Приднепровья : Вып. 1-6 / [Собр. Б.И. и В.Н. Ханенко]. – 1899-1907. – Киев : Фототипия и тип. С.В. Кульженко
Вып. 5 : Эпоха cлавянская (VI-XIII). – 1902. – [2], VI, 64 с., 40 л. ил., ил. – Общ. загл. 6 вып.: Древности Приднепровья и побережия Черного моря


  Экз. № 43385 без обл.
455160
   Древности Приднепровья : Вып. 1-6 / [Собр. Б.И. и В.Н. Ханенко]. – 1899-1907. – Киев : Фототипия и тип. С.В. Кульженко
Вып. 6 : Древности Приднепровья и побережим Черного моря. – 1907. – [2], 44 с., 42 л. ил., ил. – Общ. загл. 6 вып.: Древности Приднепровья и побережия Черного моря


  Экз. № 43385 без обл.
455161
  Кулаков В.И. Древности пруссов. / В.И. Кулаков. – Москва, 1990. – 166с.
455162
   Древности Российского государства, изданные по Высочайшему повелению. – 1849-1853. – Москва : В Синодальной тип.
Отделение III : Дополнение: Русские старинные знамена / сост. Лукиян Яковлев, помощник дир-ра Московской Оружейной Палаты. – 119, 104, 123, 29, [4] с. – На форзаце печататно дарст. надпись от руки: Его Сиятельству Княз. Алексею Борисовичу Лобанову-Ростовскому


  Сост.: Яковлев, Лукьян Павлович (1829-187?] На форзаце 2 экслибриса
455163
   Древности Русские: кресты и образки : Вып. 1-2 / [Собр. Б.И. и В.Н. Ханенко]. – 1899-1900. – Киев : Фототипия и тип. С.В. Кульженко
[Вып. 1] : [Собрание энколпионов, крестиков и образков. – 1899. – [2], 33 с., 16 л. ил. : ил.


  На тит. л. № 43388 дарств. надпись: Валерий Евгенивне Козловской на добрую память от искренне уважаем...... 25 октября 1914 Киев Ханенко
455164
   Древности Русские: кресты и образки : Вып. 1-2 / [Собр. Б.И. и В.Н. Ханенко]. – 1899-1900. – Киев : Фототипия и тип. С.В. Кульженко
[Вып. 2] : [Собрание энколпионов, крестиков и образков. – 1900. – [2], VI, 25 с., 16 л. ил. : ил.
455165
  Сергеевич В.И. Древности русского права : [в 3 т.] / [соч.] В. Сергеевича. – [3-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Землевладение; Тягло; Порядок обложения. – 1903. – XII, 496 с. – Загл. 3-го изд.: Древности русского права
455166
  Сергеевич В.И. Древности русского права / [соч.] В. Сергеевича. – 3-е изд., с попр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Вече и князь; Советники князя. – 1908. – XII, 659 с., 8 л. табл. – Загл. 3-го изд.: Древности русского права
455167
  Сергеевич В.И. Древности русского права / [соч.] В. Сергеевича. – 3-е изд., с попр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Территория и население. – 1909. – XV, 688 с. – Загл. 3-го изд.: Древности русского права
455168
  Кеппен П. И. Древности северного берега Понта / перевод Средн.-Камашева. – О-во истории и древностей российских. – Москва : В университетской тип., 1828. – 175 с.
455169
  Кеппен П. Древности северного берега Понта.. – ISSN 1828
455170
  Кеппен П. Древности северного берега Понта., 1828
455171
   Древности Северо-Западного Причерноморья: Сб. науч. тр.. – Киев, 1981. – 136с.
455172
   Древности северо-западных областей РСФСР в I тысячелетии н.э. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1960. – № 76 : Древности северо-западных областей РСФСР в I тысячелетии н.э. – C. 1-452
455173
  Шрамко Б.А. Древности Северского Донца / Б.А. Шрамко. – Х., 1962. – 404с.
455174
   Древности Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. – 120 с.
455175
  Максимов Е.В. Древности скифского времени Киевского Поднепровья / Е.В. Максимов, Е.А. Горяйнов ; НАНУ, Ин-т арахеологии. – Полтава, 2008. – 126 с. – ISBN 978-966-02-4942-4
455176
   Древности славян и Руси: (Сб. ст.).. – М., 1988. – 287с.
455177
  Воронов Ю.Н. Древности Сочи и его окрестностей / Ю.Н. Воронов. – Краснодар, 1979. – 125с.
455178
   Древности Среднего Поволжья : межвузовский сборник. – Куйбышев, 1985. – 180с.
455179
   Древности Среднего Поднепровья. – Киев, 1981. – 160с.
455180
   Древности Ставрополья: (Сб. ст.). – М., 1989. – 287с.
455181
  Абызова Е.Н. Древности Старого Орхея : Золотоордын. период / Е.Н. Абызова, П.П. Бырня, А.А. Нудельман ; отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов ; АН МССР, Отд. этнографии и искусствоведения. – Кишинёв : Штиинца, 1981. – 99 с., [2] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 91-98
455182
  Абызова Е.Н. Древности Старого Орхея / Е.Н. Абызова, П.П. Бырня, А.А. Нудельман ; отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов ; АН МССР, Отд. этнографии и искусствоведения. – Кишинёв : Штиинца, 1982. – 99 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 95-98
455183
   Древности Степной Скифии : сборник научных трудов. – Киев, 1982. – 248с.
455184
  Сарианиди В.И. Древности страны Маргуш / В.И. Сарианиди. – Ашхабад, 1990. – 313с.
455185
   Древности Таджикистана: Каталог выставки.. – Душанбе, 1985. – 344с.
455186
   Древности Ташкента.. – Ташкент, 1976. – 132с.
455187
  Поболь Л.Д. Древности Туровщины / Л.Д. Поболь. – Минск, 1969. – 141с.
455188
   Древности Туябугуза.. – Ташкент, 1978. – 168с.
455189
  Юсупов Х. Древности Узбоя / Х. Юсупов. – Ашхабад, 1986. – 222с.
455190
  Павлуцкий Г.Г. Древности Украины. – Киев : Изд. Императорского Московского Археологического общества ; Тип. С. В. Кульженко
Вып. 1 : Деревянные и каменные храмы. Профессора Университета Св. Владимира Г. Г. Павлуцкого. – 1905. – 124 с. – Печатается по определению Редакционного Комитета Императаторского Московского Археологического Общества на основании § 56 его Устава. Председатель графиня Уварова


  Содер.: Древнее деревянное церковное зодчество в Юго-западном крае Старая Успенская церковь в м. Ярышеве Могилевского уезда Медведовский Николаевский монаcтырь Чигиринского уезда Церковь Рождества Пресв. Богородицы в м. Ходорове Каневского ...
455191
   Древности Чарвака.. – Ташкент, 1976. – 88с.
455192
   Древности Чардары (археологические исследования в зоне Чардаринского водохранилища).. – Алма-Ата, 1968. – 264с.
455193
  Плетнева С.А. Древности Черных Клобуков // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-19 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1973. – Е1-19 : Древности Черных Клобуков / С.А. Плетнева. – С. 1-96, илл.
455194
   Древности Чечено-Ингушетии.. – М., 1963. – 279с.
455195
   Древности эпохи великого переселения народов V-VIII веков. – Москва, 1982. – 264с.
455196
   Древности эпохи сложения восточного славянства // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1964. – № 116 : Древности эпохи сложения восточного славянства. – С. 1-364
455197
   Древности эпохи Средневековья Евразийской лесостепи : сборник науч. тр. / [редкол.: А.З. Винников, А.Д. Пряхин, И.В. Зиньковская, С.К. Кондратьева]. – Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2008. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1377-8
455198
   Древности Юго-Запада СССР (I -- середина II тысячелетия н.э.).. – Кишинев, 1991. – 264с.
455199
  Антонович В.Б. Древности Юго-Западного края : раскопки в стране древлян В.Б. Антоновича : с 7 планами и 47 политип. // Материалы по археологии России, издаваемые Императорскою Археологическою комиссиею. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1893. – № 11 : Древности Юго-Западного края : раскопки в стране древлян В.Б. Антоновича : с 7 планами и 47 политип. – С. 1-78
455200
   Древности Южного Урала: (Сборник статей).. – Уфа, 1976. – 150с.
455201
  Лотце Р. Древность Земли в свете современной науки / Р. Лотце. – Л., 1924. – 96с.
455202
  Хамм И.И. Древность и современность. О Ю. Крижаниче / И.И. Хамм. – Вена : Институт славистики, 1983. – [15] с. – Отд. оттиск
455203
   Древность и средневековье народов Средней Азии (история и культура). – Москва, 1978. – 124с.
455204
  Красуский М. Древность малороссийского языка // ІНДО - ЄВРОПА: Етноосфера. Історіософія. Культура : науково-популярний журнал / Вид.-поліграф. підприємство "Bona fide" фонду милосердя Південно-Західної залізниці ; Т-во укр. мови ім. Т. Шевченка "Просвіта" ; голов. ред. В. Довгич. – Київ, 1991. – № 1. – С. 9-39
455205
  Занин Г.В. Древные и современные эрозионные формы рельефа : Автореф... канд. геогр.наук: / Занин Г.В.; Акад. наук СССР. Ин-т географии. – М., 1954. – 15л.
455206
  Бойко Р.Д. Древня долина на Прут-Дністровському межиріччі як елемент пліоценової гідросітки Прикарпаття // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 166-172 : Схема. – Бібліогр.: 8 назв
455207
  Каргалов В.В. Древня Русь в советской художественной литературе / В.В. Каргалов. – Москва, 1968. – 182с.
455208
   Древняго летописца : содержащая в себе повесть произшествий, бывших в России с 1379 по 1424 год: то есть последния лета княжения Великаго князя Дмитрия Ивановича Донскаго и владение Великаго кнзяя Василья Дмитриевича. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Часть вторая. – 1775. – 454с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням, видавн. марка, заставка, кінцівка
455209
  Раков В.А. Древняя аквакультура / В.А. Раков, Д.Л. Бродянский // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 3. – С. 39-43. – ISSN 1563-0102


  Бойсманська неолітична культура
455210
  Ямпольский З.И. Древняя Албания - III-I вв. до н.э. / З.И. Ямпольский. – Баку, 1961. – 383с.
455211
   Древняя Америка : [тайны гибели великих империй] / [гл. ред.: Д. Кручинин]. – Киев : Пресс-курьер Украина, 2015. – 159, [1] с. : ил. – На обл. также: Спецвыпуск №6/С. – (Загадки истории ; Золотая серия)
455212
   Древняя Анатолия: (Сб. ст.). – М., 1985. – 255с.
455213
  Баглай В.Е. Древняя архитектура Западной Мексики: строгая гармония простоты // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 10. – С. 86-100. – ISSN 0044-748Х
455214
  Байка Дж. Древняя Ассирия / Дж. Байка. – М.-Пг., 1922. – 100с.
455215
   Древняя Бактрия : Материалы сов.-афган. экспедиции 1969-1973 гг. – Москва : Наука, 1976. – 192с.
455216
   Древняя Бактрия. – Вып.3. – М., 1984. – 152с.
455217
   Древняя Бактрия.. – Вып.2. – М., 1979. – 175с.
455218
   Древняя Бактрия. Предварит. сообщ. об археол. работах на юге Узбекистана.. – Л., 1974. – 96с.
455219
   Древняя белорусская литература: Метод. указания.. – Днепропетровск, 1978. – 44с.
455220
  Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? / Т.Н. Малькова. – М., 1995. – 304с.
455221
  Молева Н.М. Древняя быль новых кварталов / Н.М. Молева. – М., 1982. – 225с.
455222
  Мейсс А. Древняя география приспособленная к изучению новейшей / Соч. Мейсса и Мишло. – Пер.с франц. – Санкт-Петербург, 1856. – 344 с.
455223
  Фюстель де Куланж Н. Древняя гражданская община : исследование о культе, праве, учреждениях Греции и Рима / Соч. Фюстель де Куланжа ; Пер. с послед. 14 изд. Н.Н. Спиридонова. – Москва : Типо-литограф. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1895. – VIII, 374 с. – Пер. также под загл.: Гражданская община античного мира; Древнее общество; Древняя гражданская община. - Кн. в разных тип. переплетах
455224
  Фюстель де Куланж Н. Древняя гражданская община : исследование о культе, праве, учреждениях Греции и Рима / Соч. Фюстель де Куланжа ; Пер. Н.Н. Спиридонова. – 2-е изд., испр. с прил. указателя. – Москва : Отдел. тип. т-ва И.Д. Сытина, 1903. – VIII, 348 с. – Пер. также под загл.: Гражданская община античного мира; Древнее общество; Древняя гражданская община. - С. 348 ошибочно помечена: 438
455225
  Андреев Н.В. Древняя Греция / Андреев Н. – 2-е изд. – Петербург-Москва : Книга, 1920. – 147 с., с 23 рис. – ("Культурно-просветительная библиотека" вторая ступень. Серия историческая)
455226
  Жебелев С.А. Древняя Греция / С.А. Жебелев. – Пб., 1922. – 114с.
455227
   Древняя Греция. – М., 1956. – 613с.
455228
   Древняя Греция. – 3-е изд., доп. – М., 1963. – 339с.
455229
   Древняя Греция. – 4-е изд., перераб. – Москва, 1974. – 271с.
455230
  Ботвинник М.Н. Древняя Греция / М.Н. Ботвинник. – 4-е, перераб. – Москва, 1974. – 271с.
455231
  Новиков С.В. Древняя Греция : учебное пособие для вузов / Новиков С.В., Селиванова Л.Л., Стрелков А.В.; Российская акад. наук; Государственный ун-т гуманитарных наук; Научно-образовательный центр по истории; Руководитель проекта А.О. Чубарьян. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2006. – 574с. – ISBN 5-17-038374-6
455232
  Коттерилл Г.Б. Древняя Греция / Генри Бернард Коттерилл ; [ перевод с англ. К. Сошинской ; под ред. В.П. Пазиловой ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 640 с. : илл. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 978-5-699-17395-2
455233
  Цибукидис Д.И. Древняя Греция и Восток : Эллиническая проблематика греческой историографии (1850 - 1974) / Д.И. Цибукидис. – Москва : Наука, 1981. – 255с.
455234
  Бокщанин А.Г. Древняя Греция и Древний Рим / А.Г. Бокщанин. – Москва, 1950. – 160с.
455235
  Бокщанин А.Г. Древняя Греция и Древний Рим. / А.Г. Бокщанин. – М, 1952. – 143с.
455236
   Древняя Греция и древний Рим. Библиогр. указатель изд., вышедших в СССР (1895-1959 гг.). – М., 1961. – 532с.
455237
  Михайлова Д.Ю. Древняя Греция как "вертикально бодрствующее" состояние человечества // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 24-26
455238
   Древняя Греция.. – М., 1954. – 232с.
455239
   Древняя Греция.. – 2-е изд., переработ. – Л., 1958. – 356с.
455240
   Древняя Греция. Пособие для учителей-студентов-заочников.. – Ярославль, 1970. – 222с.
455241
  Суриков И.Е. Древняя Греция: история и культура / Игорь Суриков. – Москва : АСТ; Астрель, 2005. – 190, [2] с. – (Cogito, egro sum: "Университетская библиотека"). – ISBN 5-17-030418-8
455242
  Боровский В.М. Древняя дельта Сыр-Дарьи и северные Кызыл-Кумы : Почвенно-мелиоративные условия и проблема сельскохозяйственного освоения / В.М. Боровский, М.А. Погребинский; Безсонов А.И. – Алма-Ата : Академия Наук Казахской ССР
Т. 1. – 1958. – 516с.
455243
   Древняя дельта Сыр-Дарьи и северные Кызыл-Кумы. Почвенно-мелиоративные условия и проблема сельскохозяйственного освоения.. – Алма-Ата
2. – 1959. – 420с.
455244
  Виппер Р.Ю. Древняя Европа и Восток / Р.Ю. Виппер. – 2-е изд. – Москва, 1922. – 148с.
455245
  Виппер Р.Ю. Древняя Европа и Восток / Р.Ю. Виппер. – 2-е изд. – Москва-Петербург, 1923. – 148с.
455246
   Древняя живопись Карелии : каталог. Фонды музея Кижи. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 76 с.
455247
   Древняя живопись Карелии.. – Петрозаводск, 1972. – 64с.
455248
  Ямщиков С.В. Древняя живопись Карелии. / С.В. Ямщиков. – Петрозаводск, 1986. – 150с.
455249
  Баглай В.Е. Древняя Западная Мексика: начало истории и культуры ( VII тыс. до н. э.) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 76-84. – ISSN 044-748Х
455250
  Сенкевич А.Н. Древняя и молодая / А.Н. Сенкевич. – М., 1987. – 62с.
455251
  Салахян А.Н. Древняя и молодая. / А.Н. Салахян. – М., 1971. – 335с.
455252
   Древняя и новая Романия. – Ленинград
Вып. 3. – 1985
455253
   Древняя и новая Романия. – Ленинград
Вып. 4. – 1990
455254
   Древняя и новая Россия : иллюстрированный ежемесячный исторический сборник. – Санкт-Петербург
Т. 3, № 5 - 8 (май, июнь, июль, август). – 1875. – 391 с. : ил., портр., рис.
455255
   Древняя и раннесредневековая культура Киргизстана.. – Фрунзе, 1967. – 135с.
455256
  Боричевский И. Древняя и современная философия науки в ее предельных понятиях. В 2-х ч / И. Боричевский. – Москва-Ленинград : Госполитиздат
Ч. 1 : Первоисточники древней философии науки (Научные письма Эпикура). – 1925. – 123с.
455257
  Алексеева Е.П. Древняя и средневековая история Карачаевр-Черкесии / Е.П. Алексеева. – Москва, 1971. – 359с.
455258
   Древняя и средневековая история Нижнего Поволжья: Межвуз. науч. сб.. – Саратов, 1986. – 132с.
455259
   Древняя и средневековая культура Чача.. – Ташкент, 1979. – 183с.
455260
   Древняя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта.. – Ташкент, 1978. – 327с.
455261
  Бонгард-Левин Древняя Индия / Бонгард-Левин, Г.Ф. Ильин. – Москва, 1969. – 736 с.
455262
  Шохин В.К. Древняя Индия в культуре Руси (11 -- середина 15 в.) / В.К. Шохин. – М., 1988. – 335с.
455263
  Эдвардс М. Древняя Индия. Быт, религия, культура = Everyday life in Early India / Майкл Эдвардс. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 224с., [ 8 ] л. илл. : илл. – ISBN 5-9524-1908-9
455264
   Древняя Индия: Ист.-культ. связи.. – М., 1982. – 344с.
455265
   Древняя Индия: Язык. Культура. Текст.. – М., 1985. – 268с.
455266
  Масперо М. Древняя история : пер. с фр., с 192 рис. / М. Масперо. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1892. – VI, [2], 305 с. : ил. – Кн. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч. – (Исторические чтения = (Lectures historiques))


  На кн. № 40600 именная печать и подпись
455267
  Иловайский Д.И. Древняя история : курс старшего класса / Сост. Д. Иловайский. – Изд. 21. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1895. – 294 с., 1 л. карт.
455268
  Иловайский Д.И. Древняя история : курс старшего класса / Сост. Д. Иловайский. – Изд. 21. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1898. – 294 с., 1 л. карт.
455269
  Иловайский Д.И. Древняя история : курс старшего класса / Сост. Д. Иловайский. – Изд. 27. – Москва : Т-во типо-литогр. И.М. Машистова, 1907. – 302 с.
455270
  Добрынин К.Н. Древняя история : курс 3 класса гимназий и реальных училищ ; с 110 рис. и 2 картами / Сост. К.И. Добрынин, инспектор Рославл. муж. гимназии. – Изд. 3-е. – Москва : Изд. В.С. Спиридонов ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Ч. 1 : Древний Восток и героическая Греция. – 1910. – 173с., 2 л. карт : рис.
455271
  Загорульский Э.М. Древняя история Белоруссии / Э.М. Загорульский. – Минск, 1977. – 134с.
455272
   Древняя история Верхнего Потисья.. – Львов, 1991. – 203с.
455273
  Потоцкий И. Древняя история Волынской губернии : служащая продолжением первобытной истории народов Государства Российского, сочиненная графом Иоанном Потоцким / Изд. С. Руссов. – Изд. С. Руссов. – Санкт-Петербург : Тип. К. Крайя, 1829. – XII, 32 с.
455274
  Соколов Ф.Ф. Древняя история Греции и Рима. – С-Пб, 1907. – 457 с. – Литографическое издание
455275
  Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда / М.Ф. Косарев. – М., 1991. – 298с.
455276
  Крупнов Е.И. Древняя история и культура Кабарды / Крупнов Е.И. ; Акад. наук СССР, Ин-т истории материальной культуры и Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т при Совете Министров Кабард.-Балкар. АССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957. – 176 с., [4] л. карт. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
455277
  Беккер К.Ф. Древняя история К.Ф. Беккера : вновь обработанная Вильгельмом Мюллером, профессором Тюбингенского университета / К.Ф. Беккер. – Санкт-Петербург : Изд-во А.С. Суворина
Ч. 1. – 1890. – 315, V, 9, [1] с. : ил., 2 л. ил., карт. – Конвалют. - Перепл. в одной кн.: Древняя история К.Ф. Беккера, вновь обработанная Вильгельмом Мюллером, профессором Тюбингенского университета, ч. 2
455278
  Беккер К.Ф. Древняя история К.Ф. Беккера. Ч. 2 : вновь обработанная Вильгельмом Мюллером, профессором Тюбингенского университета / К.Ф. Беккер // Древняя история К.Ф. Беккера : вновь обработанная Вильгельмом Мюллером, профессором Тюбингенского университета / К.Ф. Беккер. – Санкт-Петербург : Изд-во А.С. Суворина, 1890. – Ч. 1. – [6], 278, V, 6, [2] с., 2 л. карт. : ил., 95 ил., 2 раскр. карт
455279
  Беккер К.Ф. Древняя история К.Ф. Беккера : вновь обработанная Вильгельмом Мюллером, профессором Тюбингенского университета / К.Ф. Беккер. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина
Ч. 3. – 1893. – [4], 508, VIII, [2], 16 c. : ил.; 301-м ил., 4-мя нераскраш. и 2-мя раскраш. карт.
455280
  Савельев Е.А. Древняя история казачества : (историческое исследование) : в 2 ч. – 1915-1916. – Новочеркасск : Тип. "Донской печатник"
Ч. 1, вып. 2. – 1915. – 57-120 с.
455281
  Савельев Е.А. Древняя история казачества : (историческое исследование) : в 2 ч. – 1915-1916. – Новочеркасск : Тип. "Донской печатник"
Ч. 1, вып. 3. – 1915. – 121-184 с.
455282
  Савельев Е.А. Древняя история казачества : (историческое исследование) : в 2 ч. – 1915-1916. – Новочеркасск : Тип. "Донской печатник"
Ч. 1, вып. 1. – 1915. – VIII, 56 с.


  На тит. л. дарственная надпись Василенко от автора 1915 г.
455283
  Фань В.-л. Древняя история Китая. / В.-л. Фань. – М, 1958. – 294с.
455284
  Масперо Ж Древняя история народов Востока : Пер. с 4 фр. изд. / Ж.[!Г.] Масперо. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Тип. М.Г. Волчанинова, 1895. – VIII, 715 с. – Библиогр. в примеч.


  На кн. наклейка (печать) Библиотека общаства для доставления средств высшим женским курсам В РГБ имеется электронная копия
455285
  Масперо Ж Древняя история народов Востока : Пер. с 6-го фр. изд. / Масперо. – 2-е изд. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; Типо-лтография В. Рихтер, 1903. – VI, 714 с. – Кн. № 13771 дефектная, отсутств. с. 705-714. – Библиогр. в примеч.
455286
  Масперо Ж Древняя история народов Востока : Пер. с 4-го фр. изд. / Масперо. – Москва : Тип. Вильде, 1911. – VI, 714 с. – Библиогр. в примеч.
455287
   Древняя история народов юга Восточной Сибири.. – Вып.1. – Иркутск, 1974. – 271-281с.
455288
  Чернецов В.Н. Древняя история Нижнего Приобья / Чернецов В.Н., Мошинская В.И., Талицкая И.А. ; Под ред. Збруевой А.В. // Материалы и исследования по археологии СССР : № 35 / В.Н. Чернецов, В.И. Мошинская, И.А. Талицкая. – Москва : Академия Наук СССР, 1953. – № 35 : Древняя история Нижнего Приобья. – С. 1-360, рис., вкл. л., 4 прилож.
455289
  Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа / Е.И. Крупнов. – М, 1960. – 520с.
455290
  Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа / Е.И. Крупнов ; [отв ред. А.П. Смирнов ; Акад. наук СССР, Ин-т археологии]. – Репр. воспр. изд. 1960 г. – [Б. м.] : Диаспора чеченского народа, 2017. – 519, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
455291
  Гурина Н.Н. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР / Гурина Н.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-тархеологии. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – № 87 : Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР / Гурина Н.Н. – С. 1-588
455292
  Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. / А.Х. Халиков. – М., 1969. – 396с.
455293
  Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа / Л.А. Чиндина. – Томск, 1984. – 255с.
455294
  Смирнов А.П. Древняя история чувашского народа / А.П. Смирнов. – Чебоксары, 1948. – 81с.
455295
  Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири / Киселев С.В. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – № 9 : Древняя история Южной Сибири / Киселев С.В. – С. 1-364, рис.
455296
  Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири / С.В. Киселев. – М, 1951. – 643с.
455297
  Роллень. Древняя история. : Т.10 / [Пер.В. Тредиаковского]., 1762
455298
  Генинг В.Ф. Древняя керамика : методы и программы исслед. в археологии / В.Ф. Генинг ; Акад. наук Украины, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1992. – 183, [5] с. : ил., табл. – Указатели: с. 176-184. – Библиогр.: с. 173-174. – ISBN 5-12-002668-0
455299
   Древняя керамика Сибири: типология, технология, семантика: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1990. – 180с.
455300
  Лисевич И.С. Древняя китайская поэзия и народная песня / И.С. Лисевич. – М., 1969. – 288с.
455301
  Мельничук Э.В. Древняя кора выветривания северо-восточной части Украинского щита и полезные ископаемые, связанные с ней. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.08 / Мельничук Э.В.; АН УССР.Ин-т геохимии и физики минералов. – К, 1972. – 24л.
455302
  Бучинская Н.И. Древняя кора выветривания северо-западной части Украинского щита / Н.И. Бучинская. – Киев : Наукова думка, 1972. – 135с.
455303
  Додатко А.Д. Древняя кора выветривания ультраосновных пород Среднего Приднепровья и ее некеленосность. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Додатко А.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1966. – 21л.
455304
  Бучинская Н.И. Древняя кора выветривания южной части Коростенского плутона : Автореф. дис. ... канд. геолого-минерал. наук / Бучинская Н.И. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 20 с.
455305
  Кочкуркина С.И. Древняя Корела / С.И. Кочкуркина. – Ленинград : Наука, 1982. – 214, [2] с.
455306
  Никитина М.И. Древняя кореская поэзия в связи с ритуалом и мифом / М.И. Никитина. – М, 1982. – 328с.
455307
  Воробьев М.В. Древняя Корея. / М.В. Воробьев. – Москва, 1961. – 148с.
455308
  Булатова В.А. Древняя Кува. / В.А. Булатова. – Ташкент, 1972. – 95с.
455309
  Руденко С.И. Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема / Руденко С.И. – М.-Л., 1947. – 117 с.
455310
  Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Восточной Камчатки / А.К. Пономаренко. – М., 1985. – 216с.
455311
   Древняя культура Молдавии. – Кишинев, 1974. – 231с.
455312
  Есаян С.А. Древняя культура племен Северо-Восточной Армении / С.А. Есаян. – Ереван, 1976. – 270с.
455313
  Акишев К.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или / Акишев К.А., Кушаев Г.А. ; АН КазССР ; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1963. – 301 с.
455314
  Орехов А.А. Древняя культура Северо-Западного Берингоморья / А.А. Орехов. – М., 1987. – 173с.
455315
   Древняя культура Центрального Казахстана.. – Алма-Ата, 1966. – 436с.
455316
  Хачатрян Т.С. Древняя культура Ширака 3-1 тыс. до н.э. / Т.С. Хачатрян. – Ереван, 1975. – 277с.
455317
  Козырева Н.В. Древняя Ларса / Н.В. Козырева. – М, 1988. – 208с.
455318
  Оппенхейм Древняя Месопотамия : Портрет погибшей цивилизации. Пер с англ. / Оппенхейм, Лео; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1980. – 407с. – (По следам исчезнувших культур Востока)
455319
  Оппенхейм Лео А. Древняя Месопотамия : Портрет погибшей цивилизации / Лео А. Оппенхейм; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд., испр.и доп. – Москва : Наука, 1990. – 317с. – Библиогр.: с.269-296. – (По следам исчезнувших культур Востока). – ISBN 5-01-016582-4
455320
  Черных Е.Н. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. / Е.Н. Черных. – М, 1976. – 302с.
455321
  Черников С.С. Древняя металлургия и горное дело Западного Алтая / С.С. Черников. – Алма-Ата, 1949. – 112с.
455322
  Черных Е.Н. Древняя металлургия Северной Евразии. / Е.Н. Черных, С.В. Кузьминых. – М, 1989. – 319с.
455323
  Сунчугашев Я.И. Древняя металургия Хакасии / Я.И. Сунчугашев. – Новосибирск, 1979. – 192с.
455324
  Корлэтяну Н.Г. Древняя молдавская литература. / Н.Г. Корлэтяну. – Кишинев, 1948. – 232с.
455325
  Новгородов Э.А. Древняя Монголия. / Э.А. Новгородов. – М., 1989. – 381с.
455326
  Вихляев В.И. Древняя мордва Посурья и Примокшанья. / В.И. Вихляев. – Саранск, 1977. – 99с.
455327
  Безант А. Древняя мудрость : очерк теософических учений / Анни Безант. – Москва : Интеграф Сервис, 1992. – 224 с.
455328
   Древняя Нубия. Результаты работ археологической экспедиции АН ССР в Объединенной Арабской Республике. 1961-1962 .. – М.-Л., 1964. – 262с.
455329
  Марков А.К. Древняя нумизматика : Лекции, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те / А.К. Марков. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1901. – [4], 115 с. : ил. – Изд. на правах рукописи. – Библиогр.: с. 1-2
455330
  Марков А.К. Древняя нумизматика : Лекции, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те / А.К. Марков. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина
Ч. 1. – 1901. – [4], 115 с. : ил. – Издано на правах рукописи. – Библиогр.: с. 1-2
455331
  Марков А.К. Древняя нумизматика : Лекции, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те / А.К. Марков. – Санкт-Петербург : Jтд-ние тип. П.П. Сойкина
Ч. 1. – 1903. – [4], 117-222 с/. – Издано на правах рукописи
455332
  Марков А.К. Древняя нумизматика. Ч. 2 : Лекции, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те / А.К. Марков // Древняя нумизматика : Лекции, чит. в С.-Петерб. археол. ин-те / А.К. Марков. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1901. – [4], 117-222 с.
455333
  Марков А. Древняя нумизматика. Итальянские монеты : лекции А.Маркова / составил и издал Н.Зинченко, 1895. – 7 л. табл.
455334
   Древняя одежда народов Восточной Европы: Материалы к ист.-этногр. атласу.. – М., 1986. – 271с.
455335
  Саверкина И.И. Древняя Пальмира. Альбом. / И.И. Саверкина. – Л., 1971. – 42с.
455336
  Гюиз Ф. Древняя Персия / Филип Гюиз ; [пер. с фр. А.Н. Степановой ; науч. ред.: Д.Н. Лелюхин]. – Москва : Вече, 2007. – 333, [3] с., 8 л. цв. ил. : ил., карты. – На обл. также: Государственное устройство ; Право и правосудие ; Армия ; Торговля ; Образование ; Частная жизнь. – (Гиды цивилизаций). – ISBN 978-5-9533-2082-5
455337
   Древняя российская вивлиотика, или собрание древностей российских, до российския истории, географии и генеалогии касающихся : месяц апрель, май, июнь / издаваемая помесячно Н. Новиковым. – В Санкт-Петербурге
Ч. 4. – 1774. – 386 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, видавн. марка, заставка, кінцівка
455338
   Древняя российская вивлиотика, или собрание древностей российских, до российския истории, географии и генеалогии касающихся / издаваемая Вольного Российского Собрания членом Н. Новиковым. – В Санкт-Петербурге
Ч. 9. – 1775. – 400 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, видавн. марка, заставка, кінцівка
455339
   Древняя российская вивлиофика. – СПб
10. – 1795. – 327 с.
455340
   Древняя российская вивлиофика ,содержащая в себе собрание древностей российских, до российския истории, географии и генеалогии касающихся. – 2-е изд. – Москва
7. – 1788. – 484 с.
455341
   Древняя российская вивлиофика ,содержащая в себе собрание древностей российских, до российския истории, географии и генеалогии касающихся. – 2-е изд. – Москва
16. – 1791. – 434 с.
455342
   Древняя российская вивлиофика или собрание разных древних сочинений, яко то: Российские посольства в других государствах, редкие грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей и ... : .. многие сочинения древних Русских стихотворцев, издававшаяся помесячно Николаем Новиковым в С-Петербурге в 1873-75 г. : [в 7 т.]. – Мышкин : [Изд. Мышк. земск. биб-ки]
Т. 1, ч. 1 : (Январь-июнь 1773 г.). – 1891. – [6], 220 с. – Конволют. - Пер.: Древняя российская вивлиофика... , т. 1, ч. 2
455343
   Древняя российская вивлиофика или собрание разных древних сочинений, яко то: Российские посольства в других государствах, редкие грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей и .... Т. 1, ч. 2 : .. многие сочинения древних Русских стихотворцев, издававшаяся помесячно Николаем Новиковым в С-Петербурге в 1873-75 г. : [в 7 т.] // Древняя российская вивлиофика или собрание разных древних сочинений, яко то: Российские посольства в других государствах, редкие грамоты, описания свадебных обрядов и других исторических и географических достопамятностей и .. : .. многие сочинения древних Русских стихотворцев, издававшаяся помесячно Николаем Новиковым в С-Петербурге в 1873-75 г. : [в 7 т.]. – Мышкин : [Изд. Мышк. земск. биб-ки], 1891. – Т. 1, ч. 1 : (Январь-июнь 1773 г.). – 218 с.
455344
   Древняя российская вивлиофика содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския касающихся, изданная Н. Новиковым, членом Вольного Российского Собрания. – Издание второе, вновь исправленное, умноженное. – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 12. – 1789. – 470 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - папір, картон, корінець зі шкіри з тиснен.
455345
   Древняя российская вивлиофика содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския касающихся, изданная Н. Новиковым, членом Вольного Российского Собрания. – Издание второе, вновь исправленное, умноженное. – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 15. – 1790. – 438 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - папір, картон, корінець та куточки зі шкіри з тиснен.
455346
   Древняя российская вивлиофика содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российския касающихся, изданная Н. Новиковым, членом Вольного Российского Собрания. – Издание второе, вновь исправленное, умноженное. – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 19. – 1791. – 418 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - папір, картон, корінець зі шкіри з тиснен.
455347
   Древняя российская вивлиофика, : Содержащая в себе: собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российских касающихся ; изданная Николаем Новиковым, членом Вольного Российского собрания при Императорском Московском университете. – Изд. 2-е, вновь испр., умноженное... – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 4. – 1788. – 3], 1-400, 417-432, 417-564 с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - папір, картон, корінець зі шкіри з тиснен.
455348
   Древняя российская вивлиофика, : содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российских касающихся / Изданная Николаем Новиковым, членом Вольнаго Российскаго собрания при Императорском Московском университете. – Изд. 2-е, вновь исправленное, умноженное... – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 10. – 1789. – [2], 470 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - папір
455349
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 1. – 1788. – XVI, 446 с.
455350
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 2. – 1788. – VI, 446 с.
455351
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 3. – 1788. – XI, 476 с.
455352
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 4. – 1788. – [1], 564 с.
455353
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 5. – 1788. – [1], 432 с.
455354
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 6. – 1788. – V, 506 с.
455355
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 7. – 1788. – [1], 484 с.
455356
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 8. – 1789. – [2], 475 с.
455357
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 9. – 1789. – 494 с.
455358
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 10. – 1789. – 470 с.
455359
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 11. – 1789. – 4, 448 с.
455360
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 12. – 1789. – 5, 463 с.
455361
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 13. – 1790. – [2], 459 с.
455362
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 14. – 1790. – [4], 496с.
455363
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 15. – 1790. – VIII, 438с.
455364
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 16. – 1791. – VIII, 434с.
455365
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 17. – 1791. – 2, 455с.
455366
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 18. – 1791. – 1, 436 с.
455367
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 19. – 1791. – IV, 418 с.
455368
   Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей Российских, до истории, географии и генеалогии.... – Москва
Ч. 20. – 1791. – [1], 442 с.
455369
   Древняя российская вивлиофика,содержащая в себе : собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии росийския касающихся. – Москва
6. – 1788. – 506 с.
455370
   Древняя российская вивлиофика,содержащая в себе : собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии росийския касающихся. – 2-е изд. – Москва
8. – 1789. – 475 с.
455371
   Древняя российская вивлиофика,содержащая в себе : собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии росийския касающихся. – 2-е изд. – Москва
9. – 1789. – 494 с.
455372
   Древняя российская вивлиофика,содержащая в себе : собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии росийския касающихся. – 2-е изд. – Москва
11. – 1789. – 448 с.
455373
   Древняя российская вивлиофика,содержащая в себе : собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии росийския касающихся. – 2-е изд. – Москва
15. – 1790. – 438 с.
455374
   Древняя российская вивлиофика: Содержащая в себе: собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российских касающихся ; изданная Николаем Новиковым, членом Вольного Российского собрания при Императорском Московском университете : при Императорском Московском университете. – Изд. 2-е, вновь испр., умноженное. – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 2. – 1788. – 446с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен.
455375
   Древняя российская вивлиофика: Содержащая в себе: собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российских касающихся ; изданная Николаем Новиковым, членом Вольного Российского собрания при Императорском Московском университете : при Императорском Московском университете. – Изд. 2-е, вновь испр., умноженное. – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 3. – 1788. – 446 с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен.
455376
   Древняя российская идрография, содержащая описание Московского государства рек, протоков, озер, кладезей, и какие по них городы и урочища, и на каком оныя расстоянии / изданная Николаем Новиковым. – В Санкт-Петербурге : [типография Академии наук], 1773. – [12], 233, [2] с.


  Гравированная заставка с видом Кремля по рисунку М.И. Махаева Первое издание «Книги Большому Чертежу», составленной в Разрядном приказе в 1627 году Афанасием Ивановичем Мезенцовым по списку, находившемуся в собрании П.К. Хлебникова (1734-1777). ...
455377
  Ломоносов М.В. Древняя Российская история от начачала российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого или до 1054 года / М.В. Ломоносов. – СПб., 1991. – 120с.
455378
  Погодин М.П. Древняя русская история до монгольсчкого ига : в 3 т. / [соч.] М. Погодина. – Москва : В синоид. тип.
Т. 1. – 1872. – [2], 666, [4] с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На экз. № 137137 печать: Библиотека Флавиана Митрополита
455379
  Погодин М.П. Древняя русская история до монгольсчкого ига : в 3 т. / [соч.] М. Погодина. – Москва : В синоид. тип.
Т. 2. – 1872. – [2], 669-1415, VII, [5]. – Экз. в разных тип. переплетах


  На экз. № 137124 печать: Библиотека Флавиана Митрополита
455380
  Татаринова Л.Е. Древняя русская литература / Л.Е. Татаринова. – М., 1961. – 47с.
455381
  Татаринова Л.Е. Древняя русская литература / Л.Е. Татаринова. – Москва, 1965. – 32 с.
455382
  Татаринова Л.Е. Древняя русская литература / Л.Е. Татаринова. – Изд. 5-е, испр. – М., 1968. – 32с.
455383
  Белова Н.И. Древняя русская литература : учеб.-метод. пособ. для самостоят. работы студ.-заочников 2 курса фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов / Н.И. Белова. – Москва : Просвещение, 1978. – 80 с.
455384
  Прокофьев Н. Древняя русская литература / Н. Прокофьев. – М., 1980. – 399с.
455385
  Татаринова Л.Е. Древняя русская литература / Л.Е. Татаринова. – М., 1985. – 40с.
455386
  Евстафиев П.В. Древняя русская литература (до-петровской период) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 2-е изд., печ. без перемен с изд. одобрен. и реком. Учен. ком... – Санкт-Петербург : Тип. (бывш.А.М. Котомина)
Вып. 2 : Книжная словесность. – 1880. – VIII, 124, [3] с. : ил.
455387
  Евстафиев П.В. Древняя русская литература (до-петровской период) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 7-е изд., (пересмотр. автором) ; 1896-1899. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова
Вып. 1 : Устная народная словесность : прилож. вып. 1-му: Классный сборник образцов русской нар. поэзии: былин, песен, сказок и пословиц. – 1896. – 79 с. : ил. – Конволют. - Пер. с 3-мя кн.


  Содержание: 1. Древняя русская литература (до-петровской период) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий. Вып. 1 : Устная народная словесность : прилож. вып. 1-му: Классный сборник образцов русской нар. поэзии: былин, песен, ...
455388
  Евстафиев П.В. Древняя русская литература (до-петровской период). Вып. 2 : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев // Древняя русская литература (до-петровской период) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 7-е изд., (пересмотр. автором) ; 1896-1899. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1896. – Вып. 1 : Устная народная словесность : прилож. вып. 1-му: Классный сборник образцов русской нар. поэзии: былин, песен, сказок и пословиц. – 100, [4] с. : ил.
455389
  Евстафиев П.В. Древняя русская литература (до-петровской период) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 8-е изд., (пересмотр. автором) ; 1899-1901. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова
Вып. 2 : Книжная словесность. – 1901. – 102, II с. : ил.
455390
  Водовозов В.И. Древняя русская литература : (от начала грамотности до Ломоносова) : с приложением "Очерка русской народной литературы", под названием: "По старой памяти, как по грамоте" / сост. В.Водовозов. – Санкт-Петербург : В тип. И.И. Глазунова, 1872. – IV, [2], 350 с.
455391
  Орлов А.С. Древняя русская литература XI-XVI вв. / А.С. Орлов, акад. ; Акад. наук Союза ССР. – Москва-Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1937. – 379с.
455392
  Орлов А.С. Древняя русская литература XI-XVI вв. / А.С. Орлов, акад. ; Акад. наук Союза ССР. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1939. – 288 с.
455393
  Орлов А.С. Древняя русская литература XI-XVII веков / А.С. Орлов, акад. ; Акад. наук Союза ССР. – Москва-Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1945. – 341с.
455394
  Гусева Л.Н. Древняя русская литература в исследованиях / Л.Н. Гусева, Л.Л. Короткая. – Минск, 1979. – 310 с.
455395
  Владимиров П.В. Древняя русская литература Киевского периода XI-XIII веков / [Соч.] П.В. Владимирова, орд. проф. Имп. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 480 с. разд. паг., 1 л. табл. – Экз. № 99067 дефектный, отсут. с. 376-480


  Содержание приложения: Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие, с отд. тит. л., ...
455396
  Грихин В.А. Древняя русская литература. / В.А. Грихин. – Москва, 1977. – 40 с.
455397
   Древняя русская литература: Хрестоматия : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. №2101 "Рус. яз. и лит-ра". – 2-е изд., доп. – Москва : Право, 1988. – 429с.
455398
   Древняя русская словесность : [лекции] // История древней русской литературы. – Б. м. : б. и. – 176 с.
455399
  Балашов Д.М. Древняя русская эпическая баллада. : Автореф... кандидата филол.наук: / Балашов Д.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1962. – 19л.
455400
  Быков А.А. Древняя Русь : исторический очерк / А.А. Быков, авт. ист. очерков "Патриарх Никон", "И. Лойола", "Бразильская республика"... – Санкт-Петербург : Электрич. тип., 1901. – 56 с.
455401
  Мавродин В.В. Древняя Русь / В.В. Мавродин. – Л., 1946. – 311с.
455402
  Рыбаков Б.А. Древняя Русь / Б.А. Рыбаков. – М, 1963. – 331с.
455403
  Рыбаков Б.А. Древняя Русь : Сказания. Былины. Летописи / Б.А. Рыбаков. – Москва, 1963. – 358, [3] с.
455404
  Тихомиров Михаил Николаевич Древняя Русь / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва : Наука, 1975. – 429с.
455405
  Толочко П.П. Древняя Русь : очерки социально-политической истории / П.П. Толочко; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1987. – 245 с. : рис. + 2 л. прилож.
455406
  Оргиш В.П. Древняя Русь / В.П. Оргиш. – Минск, 1988. – 147с.
455407
   Древняя Русь в свете зарубежных источников. – Москва : Логос, 1999. – 608с. – ISBN 5-88439-088-2
455408
   Древняя Русь в свете зарубежных источников : хрестоматия : [учеб. пособие для высш. учеб. заведений] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ.истории [и др.] ; под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой, А.В. Подосинова. – Москва : Русский фонд содействия образованию и науки. – ISBN 978-5-91244-006-9
Т. 3 : Восточные источники / сост.: Т.М. Калинина, И.Г. Коновалова, В.Я. Петрухин. – 2009. – 250, [2] с. : ил. – Развернутый тит. л. - Указатели: c. 234-251. – Библиогр.: с. 211-233 и в подстроч. примеч.
455409
  Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь / Л.Н. Гумилев. – Москва : АСТ, 2007. – 768с. : илл. – ISBN 978-5-17-036348-3
455410
  Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь / Л.Н. Гумилев. – Москва : Мысль, 1989. – 764с. – ISBN 5-244-00338-0
455411
  Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1992. – 511с.
455412
   Древняя Русь и Великие дни протеіерея М.И.Хитрова с рисунками в тексте.. – СПб, 1889. – 160с.
455413
  Пашуто В. Древняя Русь и Венгрия // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 80-88. – ISBN 978-966-579-271-0
455414
  Потин В.М. Древняя Русь и европейские государства в Х-ХІІІ вв. / В.М. Потин. – Л., 1968. – 240с.
455415
  Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. / Н.Ф. Котляр. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156с.
455416
  Головко А.Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х - первой трети ХІІІ вв. / А.Б. Головко. – Київ, 1988. – 134с.
455417
  Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в 9-14 вв. / Е.А. Рыдзевская. – М, 1978. – 240с.
455418
   Древняя Русь и славяне: (Сб. статей).. – М., 1978. – 447с.
455419
  Джафаров Т. Древняя Русь и тюрки в летописях, воинских и исторических повестях / Тельман Джафаров. – Баку : Азербайджан Милли Энциклопедиясы, 2002. – 256с. – ISBN 9952-28-003-3
455420
  Сахаров А.Н. Древняя Русь на путях к "Третьему Риму" : семинар "От Рима к Третьему Риму" / А.Н. Сахаров ; Ин-т российской истории РАН. – Москва : Ин-т российской истории РАН, 2006. – 147 с. – ISBN 5-8055-0162-7
455421
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 3. – 2003
455422
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 4. – 2003
455423
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 1. – 2004
455424
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 2. – 2004
455425
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 3. – 2004
455426
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 4. – 2004
455427
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 1. – 2005
455428
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 2. – 2005
455429
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 3. – 2005
455430
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 4. – 2005
455431
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 1. – 2006
455432
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 2. – 2006
455433
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 3. – 2006
455434
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва, 2000-
№ 4. – 2006
455435
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-
№ 1. – 2007
455436
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-
№ 2. – 2007
455437
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-
№ 3. – 2007
455438
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-
№ 4. – 2007
455439
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-
№ 1. – 2008
455440
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-
№ 2. – 2008
455441
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-
№ 3. – 2008
455442
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-
№ 4. – 2008
455443
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 1 (35). – 2009
455444
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 2 (36). – 2009
455445
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 3 (37). – 2009
455446
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва : РФК-Имидж Лаб, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 4 (38). – 2009
455447
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 1 (39). – 2010
455448
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 2 (40). – 2010
455449
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 3 (41). – 2010
455450
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 4 (42). – 2010
455451
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 2 (44). – 2011
455452
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 3 (45). – 2011
455453
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 4 (46). – 2011
455454
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 1 (47). – 2012
455455
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 2 (48). – 2012
455456
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 3 (49). – 2012
455457
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 4 (50). – 2012
455458
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 1 (51). – 2013
455459
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 2 (52). – 2013
455460
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 4 (54). – 2013
455461
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения Рос. акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 1 (55), март. – 2014
455462
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения Рос. акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 2 (56), июнь. – 2014
455463
   Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения Рос. акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
№ 3 (57), сентябрь. – 2014
455464
   Древняя Сибирь : (Сборник статей). – Новосибирск, 1974. – 392с.
455465
   Древняя Сибирь : путеводитель по выставке "Культура и искусство древнего населения Сибири. VII век до н. э. -- XIII век н. э.". – Ленинград : Аврора, 1976. – 130 с.
455466
  Крушов Ю.С. Древняя Синдика / Ю.С. Крушов. – М., 1971. – 251с.
455467
  Мошинская В.И. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири / В.И. Мошинская. – М, 1976. – 132с.
455468
  Покровский Н.В. Древняя Софийская ризница в Новгороде / Н.В. Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
Ч. 1. – 1914. – XII, 214 с., XXIII л. ил. : ил.
455469
  Покровский Н.В. Древняя Софийская ризница в Новгороде. Ч. 2 / Н.В. Покровский, проф. // Древняя Софийская ризница в Новгороде / Н.В. Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. – Ч. 1. – [6], 35 с., XVII л. : ил.
455470
  Колобова К.М. Древняя Спарта (X-VI вв. до н.э.) / К.М. Колобова. – Л., 1957. – 34с.
455471
   Древняя структура земной коры Восточной Сибири. – Новосибирск : Наука, 1975. – 186с.
455472
  Кызласов Л.Р. Древняя Тува / Л.Р. Кызласов. – М., 1979. – 207с.
455473
  Бернштам А.Н. Древняя Фергана / А.Н. Бернштам ; Акад. наук Узбек. ССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1951. – 48 с.
455474
  Шифман И.Ш. Древняя Финикия - мифология и история / И.Ш. Шифман // Финикийская мифология / [сост. Н.К. Герасимов ; под общ. ред. Ю.С. Довженко]. – Санкт-Петербург : Летний Сад ; Журн. "Нева", 1999. – С. 185-326. – ISBN 5-89740-019-9; 5-87516-125-6
455475
  Доманский Я.В. Древняя художественная бронза Кавказа в собрании Государственного Эрмитажа / Я.В. Доманский. – М., 1984. – 238с.
455476
  Соболевский А.И. Древняя церковно-славянская литература и ее значение / А. Соболевский. – Харьков : Тип. журн. "Мирный труд", 1908. – 22 с. – Отд. оттиск из журн.: Мирный труд, 1908
455477
   Древняя Эбла: Раскопки в Сирии. – М., 1985. – 366с.
455478
  Мещеряков А.Н. Древняя Япония / А.Н. Мещеряков. – М, 1987. – 189с.
455479
  Мещеряков А.Н. Древняя Япония / А.Н. Мещеряков. – Москва : Наука, 1991. – 222 с.
455480
  Воробьев М.В. Древняя Япония. / М.В. Воробьев. – Москва, 1958. – 121с.
455481
  Пачулиа В.П. Древняя, но вечно молодая Абхазия / В.П. Пачулиа. – Сухуми, 1991. – 313с.
455482
  Мезенцева Г.Г. Древньоруське місто Родень. Княжа гора / Г.Г. Мезенцева. – Київ : Київський університет, 1968. – 184с.
455483
  Довбиш В. Древньоруські природоохоронні звичаї та норми як витоки екологічного права України / В. Довбиш, Н. Кравченко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 152-154.
455484
  Мощенко В.Н. Древо / В.Н. Мощенко. – Донецк, 1968. – 81с.
455485
  Солоухин В.А. Древо / В.А. Солоухин. – М, 1991. – 207с.
455486
   Древо воды. – Москва, 1955. – 128 с.
455487
  Вербер Б. Древо возможного и другие истории = L"arbre des possibles et autres histoires / Бернард Вербер ; [пер. с фр. К. Левиной]. – Москва : ГЕЛЕОС ; РИПОЛ классие, 2008. – 243, [3] с. – Пер. изд.: L"arbre des possibles et autres histoires / Bernard Weber. Paris: Albin Michel, 2002. - Парал. тит. л. фр. – ISBN 978-5-8189-0725-3
455488
  Галушко Т.К. Древо времени / Т.К. Галушко. – Ленинград, 1988. – 128с.
455489
  Кащук Н.Е. Древо добра / Н.Е. Кащук. – Москва : Советский писатель, 1976. – 94 с.
455490
  Малиновська М.Ю. Древо дружби / М.Ю. Малиновська. – Киев : Радянський письменник, 1979. – 156 с.
455491
  Аукебаев Е. Древо единства / Е. Аукебаев. – Алма-Ата, 1977. – 215с.
455492
  Аукебаев Е. Древо единства : стихи, сонеты / Есет Аукебаев ; перевод с каз. В. Антонова ; [худож. Г. Баянов]. – 2-е изд., доп. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 326 с. : ил.


  Циклы: Рубежи; Древо единства; Наедине; (Сонеты).
455493
  Леонидзе Г.Н. Древо желания : роман / Г.Н. Леонидзе; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Тбилисик : Мерани, 1987. – 270 с.
455494
  Безруков Л.М. Древо жизни : сборник / Л.М. Безруков. – Москва : Современник, 1973. – 167 с. – (Новинки "Современника")
455495
  Безруков Леонид Михайлович Древо жизни : [Рассказы] / Безруков Леонид Михайлович; [Худож. Б.Попов]. – Москва : Современник, 1976. – 175с. : ил.
455496
  Марьев Б.М. Древо жизни / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1980. – 158с.
455497
  Афанасьев А.Н. Древо жизни : избранные статьи / А.Н. Афанасьев. – Москва : Современник, 1982. – 464 с. : ил., портр. – (Библиотека "Любителям российской словесности" ; Из литературного наследия)
455498
  Силаев Б.Д. Древо жизни: О династии Плаксиных с Харьк. паровозостроит. з-да / Б.Д. Силаев. – К., 1978. – 120с.
455499
  Руднев В.А. Древо жизни: Об истоках нар. и религ. обрядов. / В.А. Руднев. – Л., 1989. – 159с.
455500
  Демків Б. Древо життя / Б. Демків. – Львів, 1982. – 85 с.
455501
   Древо индуизма. – Москва : Восточная литература, 1999. – 558, [2] с., [6] л. ил. : ил. – На обороте тит. л. : Рос. акад. наук 275 лет. - Указ.: с. 525-555. - Сер. осн. в 1969 г. – Библиогр.: с. 487-521 в подстроч. примеч. и в тексте. – (Культура народов Востока : материалы и исследования / редкол.: О.Ф. Акимушкин [и др.]). – ISBN 5-02-018032-7
455502
  Быков Дмитрий Древо лагерей : избранное // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 102-103
455503
  Нургалиев Р. Древо обновления / Р. Нургалиев. – Алма-Ата, 1989. – 366с.
455504
  Первомайський Л.С. Древо пізнання : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ, 1971. – 94 с.
455505
  Первомайский Л.С. Древо познания : стихи последних лет / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 168 с.
455506
  Имерманис А. Древо познания / А. Имерманис. – Москва, 1984. – 102с.
455507
  Ларичев В.Е. Древо познания / В.Е. Ларичев. – М., 1985. – 112с.
455508
  Фархади Р. Древо радости и печали / Р. Фархади. – Москва : Советский писатель, 1990. – 176 с.
455509
  Забаштанський В.О. Древо роду : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Дніпро, 1990. – 397 с.
455510
  Слуцкис М. Древо света : роман / Миколас Слуцкис ; пер. с лмт. Б.Залесской. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 271 с.
455511
  Гуревич Г.И. Древо тем / Г.И. Гуревич. – М., 1991. – 298с.
455512
  Бараев В.В. Древо: декабристы и семейство Кандинских / В.В. Бараев. – Москва : Политиздат, 1991. – 268, [1] с.
455513
  Встовская Т.Н. Древсные растения - интродуценты Сибири Spiraea-Weigela / Т.Н. Встовская; Коропачинский И.Ю. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1987. – 272 с.
455514
  Лысенко П.Ф. Дреговичи / П.Ф. Лысенко; П.Ф. Лісенко; под ред.: В.В. Седова. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 246 с.
455515
  Лысенко П.Ф. Дреговичи / П.Ф. Лысенко. – Минск : Наука і тэхніка, 1991. – 244 с.
455516
  Сєвєров П. Дредноути повертаються на Захід / П. Сєвєров. – Київ, 1939. – 68с.
455517
  Каторин Ю. Дредноуты Российского Императорского флота // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 38-46
455518
  Каторин Ю. Дредноуты Южной Америки // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 16-23
455519
  Степанов Г.П. Дрезден / Г.П. Степанов. – Ленинград, 1976. – 119 с.
455520
  Зейдевитц Р. Дрезденская галерея / Р. Зейдевитц, М. Зейдевитц; под общ. ред.: А.А. Губера. – Москва : Искусство, 1965. – 336 с.
455521
   Дрезденская картинная галерея. Старые мастера. – 5-е изд. – Дрезден, 1967. – 140с.
455522
  Скиркявичене З.Ю. Дрейссена залива Куршю-Марес ее биохимических состав и кормовое значение. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Скиркявичене З.Ю.; МВ и ССО РСФСР.Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1974. – 22л.
455523
  Лиманова Н.А. Дрейссена(Dreissenidae, Lamellibranchia) : Библиогр.указ.отеч.и заруб.лит.,1963-1977 гг. / Н.А. Лиманова; Б-ка по естеств.наукам АН СССР. – Москва, 1978. – 115с.
455524
  Лифшиц Борис Дрейф в историю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 136-150 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
455525
  Стороха Б. Дрейф до парадизу: винайдення "південного раю" в німецькій експансіоністській літературі // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 111-117. – ISSN 2078-340X


  Серед кількох великих “континентальних” корпусів німецької експансіоністської літератури кін. 19 – поч. 20 ст. окремо розташована література про південно-тихоокеанський регіон. Твори цього спрямування мають дескриптивний і фікціональний характер та ...
455526
  Тукова Т.В. Дрейф клитик как показатель реализации тенденции к точности высказывания // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 177-179
455527
   Дрейф континентов : Горизонтальные движения земной коры. – Москва : Мир, 1966. – 232с.
455528
  Воронов П.С. Дрейф континентов / П.С. Воронов. – Ленинград, 1968. – 31с.
455529
   Дрейф континентов. – М., 1976. – 203с.
455530
  Дедеев А В. Дрейф литосферы / А В. Дедеев, А.Г. Максимов, МАксимов. – Сыктывкар, 1984. – 40с.
455531
  Ушаков С.А. Дрейф материков и климаты Земли / С.А. Ушаков, Н.А. Ясаманов. – Москва : Мысль, 1984. – 206 с.
455532
  Пажера А. Дрейф носителей тока и объемные заряды в электрофотографических слоях селена и селена-мышьяка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Пажера А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
455533
   Дрейфовые полупроводниковые приборы. – Киев, 1960. – 152 с.
455534
  Трешников А.Ф. Дрейфующие станции в Центральной Арктике "Северный полюс-3" и "Северный полюс-4" / А.Ф. Трешников, Е.И. Толстиков; Всес. общество по распространению политических и научн. знаний. – Москва : Знание, 1956. – 32с.
455535
  Рождественский Р.И. Дрейфующий проспект / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 85с.
455536
   Дрейфы и неоднородности в ионосфере : Сборник статей. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 72с. – (Международный геофизический год ; № 1 ; 5 раздел программы МГГ : Ионосфера)
455537
   Дрейфы и неоднородности в ионосфере. – М., 1973. – 187с.
455538
  Ерхов А.В. Дремлющие башни : роман / Антон Ерхов ; [худож.-оформ. Е.В. Вдовиченко]. – Харьков : Фолио, 2010. – 279, [9] с. – (Серия "Харьковская проза"). – ISBN 978-966-03-4995-7
455539
  Подолько Е. Дремлющий дракон // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 4. – С. 60-62


  Експансія Китаю в країнах Центральної Азії
455540
  Вольф А.Я. Дремучие Бескиды / А.Я. Вольф. – Испр. и доп. изд. – Саратов, 1981. – 391с.
455541
   Дренаж в проектировании ландшафта // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 36-38 : фото
455542
  Долгіх Дмитро Дренажні поля як основний елемент водовідведення та дренажу // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 66-67 : фото
455543
  Дементьєва О.І. Дренажно-скидні стоки рисової зрошувальної системи як додатковий резерв поливної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 148-152 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
455544
  Біда П.І. Дренажно-сорбційна система на радіоактивно забруднених торфових грунтах Полісся України : автореф. дис. … канд. техн. наук : 06.01.02 / Біда Петро Іванович; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
455545
  Короткий В.А. Дрентельн Олександр Романович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 228. – ISBN 966-06-0393-2
455546
  Красногор О. Дрес-код та стандарти етичної поведінки нотаріусів та представників юридичних професій / О. Красногор, Н. Красногор // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 162-166
455547
  Рингельман М. Дресесный уголь как источник энергии / М. Рингельман. – М.-Л., 1934. – 105с.
455548
  Лазаренко М.С. Дресирований короп : гумор та сатира / М.С. Лазаренко. – Ужгород : Карпати, 1975. – 63 с.
455549
   Дресс-код в библиотеке? : правила корпоративного этикета / авторизованный перевод Дмитрия Равинского // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 14 (248). – С. 5-7. – ISSN 1727-4893
455550
  Анисимов М.Д. Дрессировка лошадей в цирке / М.Д. Анисимов. – Москва, 1979. – 231с.
455551
  Крылов И.Г. Дрессировка сторожевых собак. Руководство по выбору, обучению и службе караульных, сторожевых и патрульных собак, применяемых при охране заводов, складов, железнодорожных и прочих сооружений и терри / И.Г. Крылов, С.М. Фалеев. – М., 1931. – 170с.
455552
  Благов Ю.Н. Дрессировщик Степан Исаакян / Ю.Н. Благов. – М., 1970. – 38с.
455553
  Довженок В.Й. Дрєвньоруське місто Воїнь / В.Й. Довженок. – Київ, 1966. – 148 с.
455554
  Ристовски Б. Државносната мисла на Чуповски и вистината за еден мит : свечен собир по повод 60-годишнината од смртта на Димитриjа Чуповски одржан 2. XI 2000 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 31, [1] c. – (Свечени собири ; св. 40)
455555
  Підвойний В.М. Дрига Ірина. Pontika: Тюркологічні студії : [Рецензія] // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 195-196. – ISSN 1608-0599
455556
   Дриновський збірник = Дриновски сборник. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-186-8
Т. 1. – 2007. – 260 с. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
455557
   Дриновський збірник = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-224-7
Т. 2. – 2008. – 358 с. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
455558
   Дриновський збірник = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-323-7
Т. 3. – 2009. – 488 с. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
455559
   Дриновський збірник = Дриновски сборник / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-410-4
Т. 4. – 2011. – 612 с. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
455560
   Дриновський збірник = Дриновски сборник / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-493-7
Т. 5. – 2012. – 495, [1] с. : іл. – На обкл. дані укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
455561
   Дриновський збірник = Дриновски сборник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова. – ISBN 978-954-322-848-5
Т. 8. – 2015. – 467, [1] с. – На обкл. дані укр., болг. -Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. в кінці ст.
455562
   Дриновський збірник = Дриновски сборник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов". – ISSN 2218-0567
Т. 9. – 2016. – 507, [1] с. : іл. – Назва обкл. та зміст укр., болг. - Парал. тит. арк. болг. - Текст укр., рос., болг. – Бібліогр.: с. 484-494 в кінці ст. та в підрядк. прим.
455563
   Дриновський збірник = Дриновски сборник = Дриновски сборник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова. – ISSN 2218-0567
Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – 2017. – 541, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. - На обкл. дані укр., болг. - Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. в кінці ст.
455564
   Дриновський збірник = Дриновски сборник = Drinovsky sbornik : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова. – ISSN 2218-0567
Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – 2018. – 475, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос., англ. - На обкл. дані укр., болг. - Текст укр., рос., болг., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
455565
   Дриновський збірник = Дриновськи сборник = Drinovsky sbornik : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова. – ISSN 2218-0567
Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – 2019. – 310, [2] с., [4] арк. іл. : іл. – Доб. тит. л. укр, англ. - На облж. дан. укр., болг. - Текст болг., укр., рус. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
455566
   Дринь Анатолій Васильович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 110. – ISBN 978-966-2726-03-9
455567
  Прожогина С.В. Дрис Шрайби / С.В. Прожогина. – М., 1986. – 259с.
455568
   Дрич Костянтин Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 41
455569
   Дрич Костянтин Іванович // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 279-280. – ISBN 966-7650-87-1
455570
   Дрич Костянтин Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 75-76 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
455571
   Дрич Костянтин Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 79-80. – ISBN 978-966-439-961-3
455572
   Дрич Костянтин Іванович (1930-1996) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 42-43. – ISBN 966-95774-3-5
455573
   Дрич Сергій Костянтинович - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 162-163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 60 років з дня народження Дрича Сергія Костянтиновича - українського картографа, кандидата географічних наук, доцента кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
455574
   Дрич Сергій Костянтинович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 42
455575
   Дрич Сергій Костянтинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
455576
   Дрич Сергій Костянтинович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 80-81. – ISBN 978-966-439-961-3
455577
   Дрич Сергій Костянтинович (1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 43-44. – ISBN 966-95774-3-5
455578
  Кухта В.В. Дрібка солі : вірші / В.В. Кухта. – Ужгород : Карпати, 1989. – 69 с.
455579
  Щурик М.В. Дрібна приватизація земель Карпатського макрорегіону: здобутки та проблеми // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 107-113 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
455580
  Матвіїшина Ж.М. Дрібна ритміка лесово- грунтових відкладів Побужжя на основі вивчення археологічних пам"яток : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 272-282 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
455581
  Коваль Л.В. Дрібне хуліганство - різновид порушень громадського порядку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 58-63. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье ставится проблема отграничения мелкого хулиганства от хулиганства уголовно наказуемого, оскорбления личности, мелкой спекуляции и др. Анализируются элементы состава административного наказуемого хулиганства.
455582
  Шевченко А.Є. Дрібне хуліганство як вид адміністративного правопорушення : (питання теорії та практики) : монографія / Шевченко А.Є., Калюжний Р.А., Волкова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Юрид. ін-т Нац. авіаційного ун-ту. – Київ : МП Леся, 2012. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-171. – ISBN 978-966-8126-89-5
455583
  Левіна Х.М. Дрібниці / Х.М. Левіна, 1933. – 240с.
455584
  Винниченко В.К. Дрібниця : Моє останнє слово / В. Винниченко. – Харків : Український робітник. – 160 с. – (Дешева бібліотека красного письменства ; № 29-33)
455585
  Хоменко Володимир Дрібниць немає: на що звернути увагу на початку сезону // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 66-69 : фото
455586
  Винниченко В.К. Дрібні оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1907. – 207 с.
455587
  Яновська Л. Дрібні оповідання. / Л. Яновська. – К, 1913. – 44с.
455588
  Зиков О.Є. Дрібні ссавці (Insectivora, Rodentia) Чорнобильської зони відчуження як носії збудників природно-осередкових інфекцій / О.Є. Зиков, О.Г. Бунтова, І.М. Капітанова // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 122-131.
455589
  Філоненко Ю.М. Дрібні форми фітогенного рельєфу в межах Українського Полісся // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 35-40. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано особливості виникнення та розміщення дрібних форм фітогенного рельєфу в межах Українського Полісся. Зокрема, досліджено такі фітогенні форми рельєфу, як купини, мохові горбки, дерново-трав"янисті горбки та пасма, пікогорбки утворені ...
455590
  Корнєєв О.П. Дрібні хижаки -- друзі сільського господарства / О.П. Корнєєв. – Київ, 1954. – 18с.
455591
  Логвиненко Б. Дрібні, спритні, успішні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 41 (413), 16-22.10.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Два шляхи розвитку малого бізнесу в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону.
455592
  Зайченко Л.Г. Дрібнозернисті цементні бетони, активовані в обертовому електромагнітному полі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.05 / Зайченко Л.Г.; Українська держ. акад. залізничного трансп. – Харків, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
455593
  Агапова О.Л. Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 6-21


  У статті розглядаються напрямки практичного використання в управлінській діяльності дрібномасштабних карт для розвитку галузі альтернативної енергетики. Викладено теоретико-методологічні засади дрібномасштабного картографування для потреб ...
455594
  Шевченко В.О. Дрібномасштабні медико-географічні карти на територію держави // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 10-14


  На основі узагальнення досвіду тематичного картографування стосовно стану здоров"я населення, запропоновано зміст комплексу медико-географічних карт, які відбивають ситуацію в межах держави. Обґрунтовано послідовність представлення карт в залежності ...
455595
  Мойсеева М.Н. Дріжджі як детектор для мітогенетичного проміння. / М.Н. Мойсеева. – 73-89с.
455596
  Жук М. Дрімайлики малайцям : [з мал. автора]. – [Чернигов], 1923. – 16 с.


  На звороті обкл. надпис: Вельмишановному Агафангелу Юхимовичу Кримському. Мих. Жук. 1923. Далі: 23.03 Історія книжки така: позаяк на Україні за набор українською мовою друкарня бере на 50% дороже, то всю книжку я різав у гравюрах на лінолеумі і ...
455597
  Газалова К.М. Дробление крестьянских хозяйств в Европейской России в 1921-1928 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Газалова К.М.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР советского периода. – М., 1967. – 19л.
455598
  Симоненко А.Н. Дробление метеорных тел в атмосфере Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симоненко А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1968. – 9л.
455599
  Шуман В.Н. Дробная динамика и эмиссионная активность геосистем // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 72-83. – Библиогр.: с. 81-83. – ISSN 0203-3100
455600
   Дробни оповидання. Ч. 6 : [В 7-ми ч.] // Рукавичка : повисть Евгения Згарского / Є. Згарський. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 48 с. – (Библиотека для рускои молодежи ; Вып. 68, т. 129, рік 17)


  Библиотека для руской молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; рoк ХVІІ, вып. LХVІІІ, т. СХХХ; (Вып. 68, т. 130, рік 17) Зміст: 1. В хвили смерти Іисуса Христа : (з уст народа) / з “Русской Рады”. І2. Похорон жовнра. 3. Як посчастилося вовкови / з ...
455601
  Иохвидов Е.И. Дробно-линейные операторные преобразования и их применение в теории линейных операторов в пространствах с индефинитной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Иохвидов Е.И.; АН УССР. Ин-тут прикладной матем. и механики. – Донецк, 1978. – 14л.
455602
  Марко Владимир Федорович Дробно-рациональные алгоритмы и некоторые их приложения : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Марко Владимир Федорович; ЛПИ им.Ленинского комсомола. – Львов, 1981. – 158л. – Бібліогр.:л.151-158
455603
  Марко В.Ф. Дробно-рациональные алгоритмы и некоторые их приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Марко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 20 с.
455604
  Яремко Тамила Максимовна Дробно-рациональные методы исследования неленейных систем дифференциальных уравнений с использованием процесса-квазилинеаризации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Яремко Тамила Максимовна; МВ и ССО УССР, Львовский политехнич. ин-т. – Львов, 1988. – 162л. – Бібліогр.:л.149-162
455605
  Яременко Тамила Максимовна Дробно-рациональные методы исследования нелинейных систем дифференциальных уравнений с использованием процесса квазилинеаризации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Яременко Тамила Максимовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
455606
  Слоневский Р.В. Дробно-рациональные численные методы решения жестких систем обыкновенных диффереенциальных уравнений. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.07 / Слоневский Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – 33л.
455607
  Слоневский Роман Владимирович Дробно-рациональные численные методы решения жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений : Дис... докт. физико-математ.наук: 01.01.07 / Слоневский Роман Владимирович; Мин-во образования Украины, Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1992. – 350л. – Бібліогр.:л.291-310
455608
  Глинский Ярослав Николаевич Дробно-рациональные явные численные методы решения жестких дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Глинский Ярослав Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1983. – 201л. – Бібліогр.:л.147-155
455609
  Глинский Ярослав Николаевич Дробно-рациональные явные численные методы решения жестких дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Глинский Ярослав Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 15 с.
455610
  Белый В.И. Дробное дифференцирование в комплексной области и вопросы теории приближения функций : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Белый В.И.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.20-23
455611
  Курнаев С.Ф. Дробное лесорастительное районирование Нечерноземного центра. / С.Ф. Курнаев. – М., 1982. – 119с.
455612
  Тананаев Н.А. Дробное открытие Ba"", Sr"", Pb"" b Hg"" : резюме / Н.А. Тананаев, Л.В. Хухия, 1941. – 123-129 с.
455613
  Шарыгин М.Д. Дробное районирование и локальные территориально-производственные комплексы : Курс лекций / М.Д. Шарыгин. – Пермь : Пермский ун-т, 1975. – 138с.
455614
  Штангей Е.Т. Дробное экономическое районирование. (Вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Штангей Е.Т. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
455615
   Дробноход Микола Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 89
455616
   Дробноход Микола Іванович : президент Академії у 1999-2013 роках // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 19-20. – ISBN 978-617-7530-19-9
455617
   Дробноход Микола Іванович (1940-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 140-141. – ISBN 978-966-439-754-1
455618
   Дробноход Микола Іванович (1940-2013) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
455619
  Вирченко Н.О. Дробные интегральные преобразования гипергеоматрического типа / Н.О. Вирченко, В.М. Царенко. – Київ, 1995. – 216с.
455620
  Бугаев Н.В. Дробные частные интегралы дифференциальных уравнений Н.В. Бугаева : Читано в заседании Физико-математического отделения 11 сентября 1891 г. // До історії Києво-Печерської фортеці / Ф. Ернст. – [Київ] : [б.в.], 1926. – 12 с.
455621
  Алексахин С.П. Дробные числа в курсе элементарной математики : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алексахин С. П. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В. Потемкина. – Москва, 1952. – 9 с.
455622
  Тананаев Н.А. Дробный анализ : Качественные реакции и анализ неорганических соединений дробным методом / Н.А. Тананаев. – М.-Л., 1950. – 248с.
455623
  Мішур Ю.С. Дробовий броунiвський рух як границя маркiвських процесiв / Ю.С. Мішур, О.Л. Банна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботi розглянуто наближення дробового броунiвського руху маркiвськими процесами The paper investigates approximation of fractional Brownian motion by Markov processes
455624
  Банна О.Л. Дробовий броунівський рух у взаємодії з класами споріднених випадкових процесів : монографія / О.Л. Банна, Ю.С. Мішура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-170. – ISBN 978-966-439-525-7
455625
  Дантленко В.М. Дробот Василь Леонідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 407. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
455626
  Былинов А.И. Дробот, Шевченко и я / А.И. Былинов. – Москва, 1965. – 211с.
455627
   Дроботько Віктор Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 145-148. – ISBN 966-02-0537-6
455628
  Хаткевич Василий Дрова - топливо будущего? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
455629
  Кальницкий М. Дровишки по контракту // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 48 (650), 29.11.2019. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Как в старину обогревали киевские дома.
455630
  Пармузин Б.С. Дрогнула только земля : Повесть / Б.С. Пармузин. – Москва : Воениздат, 1971. – 236с.
455631
  Галик В. Дрогобицька гімназія у науковій спадщині Івана Франка та листи учнів і вчителів до нього // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 47-56
455632
  Футала В. Дрогобицька область/округа ОУН в українському визвольному русі 1940–1950-х рр.: до історіографії питання // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 284-299. – ISBN 978-617-7235-56-8
455633
  Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945-1952 роки) : до 80-ї річниці створення ОУН і 100-річчя від дня народження Степана Бандери / Василь Ільницький ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-8260-85-8
455634
  Терлецька О. Дрогобицька урбосистема: становлення та зв"язок з природною ландшафтною основою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 172-178 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
455635
   Дрогобицьке повстання. – Львів, 1929. – 94с.
455636
  Черненко А.М. та ін. Дрогобицьке повстання / А.М. та ін. Черненко. – Львів, 1965. – 40с.
455637
  Галичин Л. Дрогобицьке повстання 1919 року // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 162-163
455638
   Дрогобицьке повстання.. – Львов, 1929. – 94с.
455639
  Галик В. Дрогобицький архітектор та редактор "Gazeta Naddniestrzanska" Едмунд Леон Солецький - сучасник і приятель Івана Франка (до історії взаємин й співробітництва) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 68-81. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Gazeta Naddniestrzansk" (Наддністрянська газета) - політичний опозиційний часопис Дрогобича та Дрогобицького краю, соціал-національного спрямування.
455640
   Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка / В.Г. Скотний, М.С. Савчин, Ю.А. Кишакевич, В.П. Яцишин, І.М. та ін. Уздиган; [В.Г. Скотний, М.С. Савчин, Ю.А. Кишакевич та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Дрогобич ; Львів : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2001. – 327, [1] с., [18] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 5-7763-03-73-7
455641
  Бічуя Н.Л. Дрогобицький звіздар : новели / Н.Л. Бічуя. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 107 с.
455642
   Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1994-. – ISBN 906-7444-57-0
Вип. 4 : 2000-літтю Різдва Христового присвячуЄться. – 2000
455643
   Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1994-. – ISBN 966-7444-89-9
Вип. 5. – 2001
455644
   Дрогобицький краєзнавчий збірник : спецвипуск. – Дрогобич : Каменяр, 1994-. – ISBN 5-7763-0789-9
Спецвипуск до 60-річчя УПА. – 2002. – мова резюме укр., англ. мовами
455645
   Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1994-. – ISBN 966-7444-98-8
Вип. 6. – 2002
455646
   Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 1994-. – ISBN 978-617-7235-56-8
Спецвипуск 2. – 2015. – 501 с. – Резюме укр., англ. мовами
455647
   Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 1994-. – ISBN 978-617-7235-56-8
Спецвипуск 3. – 2017. – 450 с. – Резюме укр., англ. мовами
455648
  Дрогобицький Дрогобицький краєзнавчий музей. : путівник / Дрогобицький, музей. краєзнавчий; Козак В.Й. – Львів, 1987. – 63 с.
455649
  Костів І. Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського в культурному житті України // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 354-361. – ISBN 978-617-7235-56-8
455650
  Сухий О. Дрогобицький розстріл виборців 1911 року // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 121-128. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "19 червня 1911 р. в Дрогобичі відбулася подія, яка дуже швидко облетіла усю Австро-Угорщину, про яку заговорили і в інших державах: у місті в ході виборів до австрійського парламенту для розгону протестуючих виборців було застосовано збройну силу, у ...
455651
   Дрогобич. – Львів : Каменяр, 1964. – 139с.
455652
  Шалата М.Й. Дрогобич / М.Й. Шалата. – Львів, 1986. – 85с.
455653
  Садовий В. Дрогобич на поштових листівках першої половини XX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 257-266. – ISBN 978-617-7235-56-8
455654
  Гринберг Г. Дрогобич, Дрогобич... / Генрик Гринберг. – Львів ; Івано-Франківськ : Журнал Ї ; Лілея-НВ, 2012. – 391, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-668-295-9
455655
  Мариняк М.В. Дрогобич: Ілюстрований краєзнавчий нарис / М.В. Мариняк. – Львів, 1979. – 47с.
455656
   Дрогобиччина - земля Івана Франка : збірник географічних, історичних, етнографічно-побутових матеріалів та мемуарів. – Дрогобич : Відродження
Т. 4. – 1997. – 774 с.
455657
  Лазорак Б. Дрогобиччина в 1914-1916 рр.: від російської окупації до австрійського реваншу // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 133-160. – ISBN 978-617-7235-61-2
455658
  Русакова М.Г. Дрогобычская область УССР : Дис... канд. тгеогр.наук: / Русакова М.Г.; КГУ. – К, 1948. – 169л.
455659
  Русаков М.Г. Дрогобычская область УССР (опыт географ. характеристики). : Автореф... канд. географ.наук: / Русаков М.Г.;. – 13л.
455660
  Буньков С.И. Дрогой своего сердца / С.И. Буньков, В.Ф. Турунтаев. – М., 1960. – 240с.
455661
  Перевозчиков И.А. Дрожжевание кормов / И.А. Перевозчиков. – Новосибирск, 1953. – 62с.
455662
  Щелокова И.Ф. Дрожжевая микрофлора некоторых кормовых растений, силоса и рубца жвачных животных : Автореф... канд.биол.наук: / Щелокова И.Ф.; АН УССР.Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1965. – 27л.
455663
  Арабидзе Г.В. Дрожжевая флора Западной Грузии и подбор перспективных штаммов для местного виноделия : Автореф... канд. биол.наук: / Арабидзе Г.В.;. – Тбилиси, 1967. – 24л.
455664
  Философов М.С. Дрожжи / М.С. Философов. – К, 1931. – 116с.
455665
  Квасников Е.И. Дрожжи. Билогия. Пути использования : Биология. Пути использования / Е.И. Квасников, И.Ф. Щелокова. – Киев : Наукова думка, 1991. – 328 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 271-302. – ISBN 5-12-003232-X
455666
  Клушин В.С. Дрожь земли / В.С. Клушин. – Ростов -на-Дону, 1963. – 56с.
455667
  Іскорко-Гнатенко Дрозд В.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 104. – ISBN 978-617-7442-69-0
455668
   Дрозд Ірина Кузьмівна (1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154-155. – ISBN 978-966-933-054-3
455669
   Дрозд Петро Йосипович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 41-42
455670
   Дрозд Юрій Аналійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 141. – ISBN 978-966-439-754-1
455671
   Дрозд Юрій Анатолійович (1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 155. – ISBN 978-966-933-054-3
455672
  Балкашина Е.И. Дрозофила : Генетический практикум / Е.И. Балкашина, П.Ф. Рокицкий. – Москва, 1932. – 67с.
455673
   Дрозофила в экспериментальной генетике. – Новосибирск : Наука, 1978. – 287 с.
455674
  Новопольская Е.В. Дроковая совка, как вредитель плодовых деревьев в Крыму. / Е.В. Новопольская, 1955. – 157-160с.
455675
  Слюсар В.И. Дрон-ретранслятор как элемент системы сбора данных сенсорных сетей / В.И. Слюсар, И.И. Слюсарь // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 63-64. – ISBN 978-966-2699-94-4
455676
  Река А. Дрон vs. закон // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 26-27


  "...Останнім часом в Україні активно обговорюється тема розробки правил використання безпілотних літальних апаратів, що в народі називаються дронами".
455677
   Дронова Олена Леонідівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 77-78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
455678
   Дронова Олена Леонідівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 81-83. – ISBN 978-966-439-961-3
455679
  Бамдас А.М. Дроссели переменного тока радиоэлектронной аппаратуры (катушки со сталью) / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – Москва : Советское радио, 1969. – 248 с. : рис. – Библиогр.: с. 242-246
455680
  Волков И.В. Дроссели с вращающимся магнитным полем в трехфазных регулируемых индуктивно-емкостных преобразователях / И.В. Волков. – Київ, 1976. – 62с.
455681
  Головченко А.Н. Дроссельные пневматические преобразователи для измерения температуры / А.Н. Головченко. – М., 1974. – 95с.
455682
   Дротяні головоломки.. – Одеса, 1941. – 20с.
455683
   Дрофы и пути их сохранения.. – Москва, 1986. – 195с.
455684
  Пастущин В.Ю. Дрочево Берестейського району на Поліссі : (монографія) / В.Ю. Пастущин ; [голов. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борсенко] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 126, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Село Дрочево Берестейського району на Поліссі. – Бібліогр.: с. 12, 99-101 та в прим.: с. 103-126. – (З архівних матеріалів). – ISBN 978-966-02-7411-2
455685
  Пастущин В. Дрочево Берестейського району на Поліссі (монографія) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 72-108. – ISSN 0130-6936
455686
  Емельянов Г.А. Друг - Серега / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1964. – 35с.
455687
  Григорьян Л.Г. Друг / Л.Г. Григорьян. – М, 1973. – 31с.
455688
  Федчук В. Друг "Сосенко". Творець "Волинської Січі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 13


  Про трагічну долю здібного командира Порфира Антонюка.
455689
  Тахо-Годи Елена Друг бесценный : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 19-52. – ISSN 0321-1878
455690
  Порудоминский В.И. Друг бесценный, или Восемь дней на пути в Сибирь / В.И. Порудоминский. – Москва, 1984. – 287 с.
455691
   Друг боевой.. – М., 1985. – 128с.
455692
   Друг большой, заботливый.. – 3--е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 252с.
455693
  Царегородцева Лилия Николаевна Друг в беде не бросит, или Как имя меняет "характер" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 17-19. – ISSN 1727-4893


  В Омске 46 муниципальных библиотек. Некоторые из них носят имена известные всему миру: Пушкина, Толстого, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Маяковского, Гайдара. Названия других отражают основные направления работы: библиотека "Отечество", ...
455694
  Яковлева Галина Друг государства : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 52-59 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
455695
  Ефимов Г.А. Друг дорогу найдет : стихотворения / Георгий Ефимов ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1984. – 112 с.
455696
  Шабаев Э.Г. Друг другу вслед / Э.Г. Шабаев. – Москва, 1978. – 349 с.
455697
  Иванникова В.С. Друг за друга / В.С. Иванникова. – Москва, 1960. – 49с.
455698
  Каминский В.Б. Друг здравия, 1906
455699
  Кудиевский К. Друг и наставник // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 10. – С. 157-159. – ISSN 0131-8136


  Воспоминания об украинском писателе Юрие Черном-Диденко
455700
  Тынянова Л.Н. Друг из далека / Л.Н. Тынянова. – Москва, 1962. – 414с.
455701
  Тынянова Л.Н. Друг из далека / Л.Н. Тынянова. – Москва, 1976. – 334с.
455702
  Федоров Глеб Друг из прошлого : Коломбо. Города мира // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 10-19, 122-123 : Фото, карта
455703
  Козлов Б.И. Друг или враг? / Б.И. Козлов. – Л., 1989. – 172с.
455704
  Ардов В.Е. Друг Карандаша : юморист. рассказы о цирке / В.Е. Ардов ; [ил.: А. Ардов]. – Москва : Искусство, 1967. – 46 с.
455705
  Ардов В.Е. Друг Карандаша : юморист. рассказы о цирке / В.Е. Ардов ; [ил.: А. Ардов] ; М-во культуры СССР. Союзгосцирк. – Москва : Искусство, 1970. – 46 с.
455706
  Сидоров А.А. Друг книги - советский библиофил / А.А. Сидоров. – М., 1981. – 207с.
455707
  Русова О. Друг Кремля на чолі партії Меркель: чого чекати від змін у головній політсилі Німеччини? / О. Русова, Ю. Панченко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 13. – ISSN 1992-9277
455708
  Турчинська А.Ф. Друг мій Ашхабад / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 474 с.
455709
  Турчинська А.Ф. Друг мій Ашхабад : роман / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1970. – 494 с. – (Бібліотека української радянської прози)
455710
  Харитонова Р. Друг мого друга = Пам"яті Олега Орача, якому 6 лютого 2010 виповнилося б 70 років : проза: уривки з повісті "Я вийшла заміж за поета" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 80-93. – ISSN 0130-1608
455711
  Базутаев Ю. Друг мой - утро : стихи ; пер. с табасаран. / Юсуф Базутаев. – Москва : Современник, 1983. – 48 с. – (Новинки "Современника")
455712
  Воробьев К.Д. Друг мой Момич : повести / К.Д. Воробьев; Худож.Б. Косульников. – Москва : Современник, 1988. – 634, [2]c, : ил. – ISBN 5-270-00092-Х
455713
  Волохов Б.А. Друг мой море / Б.А. Волохов. – Москва, 1971. – 96 с.
455714
  Александровский В.Н. Друг мой Омголон : лирич. повесть : для ст. шк. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: Г.В. Алимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1973. – 78 с. : ил.
455715
  Александровский В.Н. Друг мой Омголон : повесть : для сред. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: Г. Алимова. – Москва, 1977. – 64 с. : ил.
455716
  Радов Г.Г. Друг мой, Антон Прокофьевич / Г.Г. Радов. – М., 1976. – 608с.
455717
  Стрелкова И.И. Друг мой, брат мой... / И.И. Стрелкова. – М., 1975. – 205с.
455718
  Уральский Л.В. Друг мой, Димка : повесть / Л.В. Уральский. – Ужгород : Карпати, 1974. – 191с.
455719
  Хмелик А.Г. Друг мой, Колька! : пьесы / А.Г. Хмелик. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
455720
  Приедниек К. Друг мой, сердце! / К. Приедниек. – Л, 1961. – 88с.
455721
  Крушинський Андрій Друг муз, друг Вітчизни : (до 250-річчя від дня народження Василя Капніста) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-46. – Бібліогр. в кінці ст.
455722
  Келер В.Р. Друг на все времена / В.Р. Келер. – М, 1978. – 192с.
455723
  Коннель Р. Друг Наполеона / Р. Коннель. – М.-Л., 1928. – 32с.
455724
  Коннель Р. Друг Наполеона / Р. Коннель. – М., 1946. – 64с.
455725
   Друг народной песни.. – Калинин, 1959. – 101с.
455726
  Гвардіонов Б.А. Друг наш Ганна / Б.А. Гвардіонов. – Ужгород, 1961. – 80с.
455727
  Кобо Х. Друг наш Куба / Х. Кобо. – Москва, 1963. – 48с.
455728
  Итигин А.С. Друг наш училище / А.С. Итигин. – Л., 1978. – 112с.
455729
  Сапожников В.К. Друг нашего друга / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1989. – 270с.
455730
  Зубов Д. Друг поэта // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 52-56. – ISSN 1818-2968


  Про дружні відносини російського поета О.С. Пушкіна та П.В. Нащокина
455731
   Друг просвещения: журнал литературы, науки и художеств на 1804 год. – Москва : Тип. Платона Бекетова
Ч. 4, № 10-12. – 1804. – 348 с. – Видання старою орфографією
455732
   Друг просвещения: журнал литературы, науки и художеств на 1806 год. – Москва : Тип. А. Решетникова
Ч. 1, 1-8. – 1806. – С. 1-209, 89-240, 81-166. – Видання старою орфографією
455733
  Шадури В.С. Друг Пушкина А.А. Шишков и его роман о Грузии / В.С. Шадури. – Тбилиси, 1951. – 384 с.
455734
  Раевский Н.А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин / Н.А. Раевский. – Л., 1977. – 160с.
455735
  Раевский Н.А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1989. – 526с.
455736
  Вакуловский Н.Н. Друг семьи. Народный лечебник / Н.Н. Вакульский. – С.-Петербург : Типография журнала Родина, 1896. – IV, VIII, 391, 304 с. – Т. 2 : 1897 року
455737
  Рудик С.Т. Друг сім"ї / С.Т. Рудик. – Київ, 1974. – 63 с.
455738
   Друг Таїланду - 2010 : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 8 : Фото
455739
  Волкович В.А. Друг человечества Н.И. Пирогов : К столетию со дня рождения, 13 нояб. 1810-1910 / В.А. Волкович. – Санкт-Петербург : Издание О.В. Богданова, 1910. – 159 с., 1 л. портр. – (Философско-педагогическая библиотека ; Вып. 2)
455740
   Друг честных людей.. – М., 1989. – 333с.
455741
  Таланов А.В. Друг Чжунго. / А.В. Таланов, Н.И. Ромова. – Москва, 1955. – 215с.
455742
  Успенский В.Д. Друг юности. / В.Д. Успенский. – М, 1963. – 64с.
455743
   Друг юношества. – Москва : Университетская тип.
№ 7-9. – 1807. – 123, 123, 123 с. – Видання старою орфографією
455744
  Рябинин Б.С. Друг, воспитанный тобою / Б.С. Рябинин. – М., 1972. – 176с.
455745
  Соколов В.Д. Друг, которого ждут. / В.Д. Соколов. – Москва, 1959. – 189с.
455746
  Казьмирчук Г.Д. Друг, сподвижник, учений // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 103


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
455747
  Гнеушев В.Г. Друг, товарищ и брат / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1962. – 51с.
455748
  Мовчан И. Друг, товарищ и брат / И. Мовчан. – Ярославль, 1963. – 36с.
455749
  Каменкович З. Друг. / З. Каменкович. – Ростов-на-Дону, 1947. – 23 с.
455750
   Друг.. – К., 1985. – 158с.
455751
  Стригуль М.В. Другa вищa oсвітa тa дoдaткoвa oсвітa як чинники рoзвитку кoмерціaлізaції в укрaїнській вищій oсвіті // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 5-9. – ISSN 2077-1800
455752
  Квасова О. Друга - теж важлива // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-122.
455753
  Потєхін О. Друга "холодна війна": попередні підсумки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – C. 14-17. – (Історичні науки)
455754
  Сухушина О. Друга Балканська війна 1913 року: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 128-141. – ISBN 978-617-7475-32-2
455755
  Плахонін А. Друга волинська криза (1097-1100 роки) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 177-213
455756
  Коломійченко І.І. Друга Всеукраїнська конференція КП(б)У / І.І. Коломійченко. – Київ, 1968. – 151с.
455757
  КП(б)У Друга Всеукраїнська конференція КП(б)У 9-14 квітня 1929 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1934. – 184 с. – Мініатюрне видання
455758
  Всеукраїнська Друга Всеукраїнська конференція с.-г. освіти / Всеукраїнська, с.-г. освіти. 2-га. конференція. – Харків, 1927. – 156 с.
455759
   Друга Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 17-18 травня 2001 року : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії". Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів; КНУТШ ; [ред.кол.: Слободяник М.С., Яцимирський В.К. та ін.; упор. О.В. Манойленко ; оргком.: Скопенко В.В., Гондюл В.П. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001. – 123 с.
455760
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Друга Всеукраїнська організаційна нарада при ВУЦВК 9-13 липня 1928 року. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1928. – 179 с.
455761
  Бріньолфссон Е. Друга епоха машин = The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies : [робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій : пер. з англ.] / Ерік Бріньолфссон, Ендрю Макафі. – Київ : К.FUND, 2016. – 233, [3] с. : іл., табл. – Пер. за вид. : The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. W.W. Norton & Company, 2014. – Бібліогр.: с. 198-230. – ISBN 978-966-136-320-4
455762
  Брусиловська О. Друга Естонська Республіка: взаємовплив складових системної трансформації / О. Брусиловська, Н. Сіндецька // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 318-325
455763
  Руденко Т. Друга закупівельна революція в дії / Т. Руденко, Є. Сільверстов // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 28-29
455764
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1960. – 399 с.
455765
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1962. – 501 с.
455766
  Оровецький П.А. Друга зустріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1966. – 485 с.
455767
  Собко В.М. Друга зустріч : Рана моя, Берлін: Романи / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 518 с. – (Сучасний роман)
455768
  Прохоров Д. Друга зустріч із Севастополем // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про поїздку ветеранів війни до Севастополя.
455769
  Оровецький П.А. Друга зучтріч : роман / П.А. Оровецький. – Київ, 1975. – 624 с.
455770
   Друга іноземна мова в європейській системі освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний підхід до навчання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 11 грудня 2009 року / МОН України ; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов ; [ відповід. ред. С.П. Грушко ]. – Горлівка, 2009. – 260с.
455771
   Друга іноземна мова в європейській системі освіти : матеріали I Міжн. науково-практичної конф. "Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах" 19 листопада 2010 року / МОНУ, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. С.П. Грушко]. – Горлівка : [ГДПІІМ], 2010. – 216 с.
455772
  Ярошинська Є.І. Друга китичка для малих дівчат : [Оповідання] / зложила Евгенія Ярошинська. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 29 с. – (Виданє Руского педагогічного товариства ; Ч. 94)


  Зміст: Хлїб насущний; Hайбільший скаpб; Hагоpоджена милостиня; Коpалї; Талька.
455773
  Цибуленко Г.В. Друга колективізація на Херсонщині у 1944-1947 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 326-333. – ISBN 966-7686-12-8
455774
  Бузько О.В. Друга конференція археологів СРСР в Херсонесі 10-13 вересня 1927 р. та участь у ній М.І. Вязьмітіної // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 117-124. – ISSN 0235-3490
455775
   Друга конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 9-14 квітня 1929 року : стеног. звіт. – [Б. м.] : Державне видавництво України, 1929. – 478, III с.
455776
  Караваєв П.Н. Друга конференція РСДРП / П.Н. Караваєв. – Київ, 1950. – 44с.
455777
  Шульпіна В.Л. Друга космічна / В.Л. Шульпіна. – Львів : Каменяр, 1967. – 336 с.
455778
  Кукоба Л. Друга Ліга несіотів та протекторат Родоса над Делосом // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 357-359. – ISBN 978-966-171-90295
455779
   Друга міжнародна // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 14 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У п"ятницю в КНУ імені Тараса Шевченка стартувала Друга міжнародна учнівська олімпіада з історії. Її тематика охоплює історію стародавніх Греції та Риму. В олімпіаді взяли участь 16 учнів з восьми країн: Азербайджану, Індії, Туреччини, Македонії, ...
455780
  Кравченко М. Друга міжнародна наукова конференція "Україна і США: досвід та перспективи співпраці", присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 254-257. – ISSN 2521-1706


  Конференція проходила на іст. ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка. Співголова оргкомітету конференціїї - О. Машевський. На пленарному засіданні зі вступним словом виступив І. Патриляк.
455781
  Левченко В. Друга Міжнародна науково-практична конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" / В. Левченко, М. Михайлуца // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 239-240
455782
   Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / КНУТШ, Юридичний факультет, Кафедра правосуддя ; [редкол. : Гриценко І.С., Сиза Н.П., Фурса С.Я., Захарова О.С., Костюченко О.Ю., Куйбіда Р.О.]. – Київ, 2010. – 600 с.
455783
   Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [редкол.: В.П. Мікловда (голова) та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – 272, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Тези Другої міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці". – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-611-01-0721-1
455784
  Ревель Друга молодість демократії = Democracy against itself. The future of the democratic impulse : Майбутне демократичного імпульсу / Ревель, Жан-Франсуа; Пер. с англ. – Київ : Сфера, 2001. – 287 с. – ISBN 966-7841-15-4
455785
   Друга Наукова конференція аспірантів. – Київ, 1963. – 67 с.
455786
   Друга наукова конференція молодих математиків України. – Київ, 1966. – 700 с.
455787
  Жан О. Друга науково-практична етнографічна конференція "Середня Наддніпрянщина: матеріальна і духовна культура" / О. Жан, Н. Ткаченко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 182-185
455788
   Друга освіта - успіх в кар"єрі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 8


  Про діяльність Інституту післядипломної освіти, як структурного підрозділу Київського національного університету технологій та дизайну.
455789
  Крохмаль П.А. Друга основа гранична задача теорії пружності для тора : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Крохмаль П. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 152л. – Бібліогр.:л.127-133
455790
  Забаранкін М.Ю. Друга основна гранична задача теорії пружності для веретеноподібного тіла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-72. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Отримано розв"язок другої основної задачі теорії пружності для зовнішньої області веретеноподібного тіла в загальному випадку граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення функції об"ємного стиску. Трансформанта Фур"є k-тої гармоніки ...
455791
  Забаранкін М.Ю. Друга основна гранична задача теорії пружності для веретеноподібного тіла в осесиметричному випадку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-75. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У даній статті наведено розв"язок другої основної задачі теорії пружності для зовнішньої області веретеноподібного тіла в разі осесиметричних граничних умов. Розв"язок подано через контурне значення вихорової функції. Трансформанта Фур"є шуканого ...
455792
  Крохмаль П.А. Друга основна гранична задача теорії пружності для тора. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Крохмаль П.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
455793
  Дімаров А. Друга планета / А. Дімаров. – Київ, 1980. – 296 с.
455794
   Друга Поліська краєва нарада в досвідній справі. – К., 1927. – 75с.
455795
  В"ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942-1947 / Володимир В"ятрович ; Центр дослідж. визвольного руху. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 366, [1] с. – Ім. та геогр. покажч.: с. 346-366. – Бібліогр.: с. 324-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-600-7
455796
  Романюк О.І. Друга посткомуністична революція в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 14-22. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
455797
   Друга похідна вольтамперних характеристик, як метод дослідження відгуку та його природи в нанорозмірних поверхневобар"єрних структурах титан-кремній при адсорбції аміаку / О.Й. Бомк, В.В. Ільченко, Л.Г. Ільченко, О.І. Кравченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 283-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджені зміни вольтамперних характеристик та їх других похідних поверхневобар"єрних структур на основі надтонких плівок титану та кремнію при зміні оточуючого газового середовища. Проаналізовані процеси, які визначають відгук такої ...
455798
  Іваненко Д.О. Друга похідна логарифмічної функції вірогідності для моделі заданої СДР керованим процесом Леві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
455799
  Кулдьчицкий С. Друга поява лінії Керзона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 48 (524), 1-7.12.2017 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як дипломатія часів Другої світової працювала над визначенням кордонів Польщі.
455800
  Гісем О. Друга празька дефенестрація // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 17-18


  Це була центральна подія, що призвела до початку Тридцятирічної війни в 1618. Чеська аристократія виступала проти обрання Фердинанда, герцога Штирійсього і провідника Контрреформації королем Богемії.
455801
  Станковит М. и др. Друга пролетерска / М. и др. Станковит. – Белград, 1952. – 168 с.
455802
   Друга республіканська конференція по методах розрахунку електричних кіл. – Львів, 1969. – 132 с.
455803
  Загоруйко В. Друга Річ Посполита як об"єкт прихованої агресії радянських владних структур : українсько-польський етнічний фактор // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 14-17
455804
  Лазарович М.В. Друга російська окупація Тернопілля періоду Першої світової війни (1916-1917 рр.): етнонаціональний аспект / М.В. Лазарович, Н.А. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 193-207. – (Думка). – ISSN 2304-7410
455805
  Трубайчук А.Ф. Друга світова : посібник для навч. закладів до курсу "Новітньої історії" / Анатолій Трубайчук. – Київ, 2004. – 344с. : фотоіл.
455806
  Іванишин Василь Друга світова війна - дві поразки і дві перемоги // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 5/6 (187/188). – С. 9-10
455807
  Мартиненко А.К. Друга світова війна / А.К. Мартиненко. – К, 1963. – 255с.
455808
  Козлітін В.Д. Друга світова війна 1939-1945 рр. : Навчальний посібник / В.Д. Козлітін; МОіНУ. – Харків : РА, 2001. – 356с. – ISBN 966-7012-29-8
455809
  Іжнін І Друга світова війна 1939 - 1945 років / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 305-438. – ISBN 978-617-10-0489-4
455810
  Губський С. Друга світова війна в дослідженнях українських науковців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 183-186


  У Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав" 24 квітня 2015 р. пройшла у м. Переяславі-Хмельницькому Всеукраїнська наукова конференція "Друга світова війна: події, факти, версії" з нагоди 70-річчя з Дня Перемоги у "Великій ...
455811
  Ніколенко О. Друга світова війна в європейській поезії / О. Ніколенко, О. Орлова // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (396). – С. 24-25
455812
  Дергачов О.В. Друга світова війна в історико-філософських поглядах Володимира Винниченка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 70-76
455813
   Друга світова війна в історичній пам"яті України : за матеріалами Українського ін-ту національної пам"яті / Український ін-тут національної пам"яті ; [відп. ред.: Ігор Юхновський]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2010. – 247 с. – ISBN 978-966-2213-37-9
455814
  Симоненко Ігор Михайлович Друга світова війна в історичній пам"яті українського народу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 44-54
455815
  Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 44-52. – ISSN 2076-9326
455816
  Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 42-47. – ISSN 2076-9326
455817
  Примаченко Я. Друга світова війна в полоні історичної політики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 1, 15


  "На пострадянському просторі переважна більшість представників середнього і старшого покоління не може уявити святкування 9-го травня без традиційного параду Перемоги та покладання квітів до Вічного вогню. Здається, ці ритуальні дії стали невід"ємною ...
455818
  Мотика Г. Друга світова війна в польсько-українських історичних дискусіях // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 127-136. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
455819
  Волківський М. Друга світова війна в творчості Іржі Ортена // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 219-222. – ISBN 978-966-171-793-9


  Іржі Ортен - найбільш талановитий чеський поет "мовчазного покоління".
455820
  Іріоглу Юрій Друга світова війна в усних історіях болгар Північного Приазов"я // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 224-235. – ISBN 978-966-86-03-42-6
455821
  Захарчук І. Друга світова війна і аксіологічні моделі української літератури // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 78-88. – ISBN 966-7773-70-1
455822
   Друга світова війна і доля народів України : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Київ, 23-24 червня 2005р. – Київ : Сфера, 2005. – 220с. – ISBN 966-8782-12-7
455823
  Захарчук І. Друга світова війна і художній досвід української еміграційної літератури // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
455824
  Слесаренко А. Друга світова війна та Голокост у кінофільмах чеського режисера Збинєка Бриниха // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 48-53. – ISBN 978-966-981-311-4
455825
  Черкаська Л. Друга світова війна та Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках з історії // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 10-14


  25 - 26 червня 2014 р. в Міністерстві освіти і науки України відбулася Міжнародна конференція на тему: "Друга світова війна та Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках з історії".
455826
  Куртсеітов Р.Д. Друга світова війна та кримські татари: воєнні заслуги, радянські й сучасні міфи про колаборацію // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 153-161. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
455827
  Реєнт О. Друга світова війна та Україна: політичні, соціально-економічні й демографічні наслідки // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 33-39. – ISBN 978-966-02-6028-3
455828
  Штирляєва Т.В. Друга світова війна у дзеркалі літератури : урок-семінар. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 26-28
455829
  Штирляєва Т.В. Друга світова війна у дзеркалі літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3 : Література проти війни. – С 15-17
455830
  Єгоров Г. Друга світова війна у підручниках історії Франції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 31-33
455831
  Осьодло В.І. Друга світова війна у психологічному вимірі // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 87-103
455832
  Тасинкевич М. Друга світова війна у творчості письменників Миколаївщини // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 305-309. – ISBN 978-617-7046-59-1
455833
   Друга світова війна як виклик для української історіографії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 13-60. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  На Форумі "Друга світова війна як виклик для української історіографії" вчені з України, Польщі, Канади, США, Нідерландів та Швеції (серед котрих Тимоті Снайдер, Андрій Заярнюк, Гжегож Мотика, Гелінада Грінченко, Карел Беркгоф, Анатолій Русначенко, ...
455834
  Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія / А.Ф. Трубайчук. – Київ : Істина, 1995. – 192с. – ISBN 5-12-004689-4
455835
  Чорний О. Друга світова війна. Маловідома сторінка в історії битви за Дніпро // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 13-15
455836
  Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, маніпулювання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 квітня - 17 травня (№ 16). – С. 1, 18


  На відміну від Росії та її колишніх колоній, замаскованих під назвою "СРСР", день закінчення Другої світової війни, перемогу над нацизмом людство відзначатиме 8-го, а не 9-го травня. Саме 8 травня 1945 р. (після двох годин ночі) німецька делегація у м. ...
455837
  Цвілюк С.А. Друга світова війна: зачин і наслідки планетарної драми // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 312-415. – ISBN 978-966-927-159-4
455838
  Грабовський С. Друга світова війна: початок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 3
455839
  Ладиченко Т. Друга світова війна: трактування термінології // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (165), травень. – С. 2-3
455840
  Ковальчук А. Друга світова війна: український вимір // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-27 вересня (№ 35/36). – С. 9
455841
  Шаповал Ю. Друга світова війна: український контекст // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4 : Якого кольору XXI століття?. – С. 63-71. – ISSN 0235-7941
455842
  Соколов Б. Друга світова і сталінські злочини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 4-5
455843
   Друга світова у спогадах / [відп. ред., передм.: М.В. Бривко ; вступ. сл.: О.Є. Лисенко]. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-966-373-856-7
Кн. 1 : / [М.В. Бривко (відп. ред., передм.), О.І. Бривко ; вступ. сл.: О.Є. Лисенко]. – 2018. – 117, [1] с. : іл., портр.
455844
  Соколов Б. Друга світова: а якби переміг Гітлер? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 28-29
455845
  Галата С. Друга світова: подолати суперечності минулого заради майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 11. – ISSN 2219-5793
455846
   Друга сесія Верховної Ради Української РСР другого скликання 25-28 червня 1947 року. : стенографічний звіт. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 179 с.
455847
   Друга сесія Верховної Ради УРСР 25-28 липня 1939 р. : стенографічний звіт. – Київ : Видання Верховної Ради УРСР, 1940. – 295 с.
455848
  Сищук Олексій Друга сесія продовжила почате на першій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-3


  Урочисте відкриття другої сесії Верховної Ради шостого скликання, яке відбулося 5 лютого, на жаль, не усунуло суперечностей між більшістю й опозицією, а відтак і причини для розблокування роботи парламенту. Голова парламенту Арсеній Яценюк закрив першу ...
455849
  Сищук Олексій Друга сесія продовжила почате на першій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-3


  Урочисте відкриття другої сесії Верховної Ради шостого скликання, яке відбулося 5 лютого, на жаль, не усунуло суперечностей між більшістю й опозицією, а відтак і причини для розблокування роботи парламенту. Голова парламенту Арсеній Яценюк закрив першу ...
455850
  Горюхіна Н. Друга симфонія А. Штогаренка // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 95-103
455851
  Гордійчук М. Друга симфонія Б. Лятошинського // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 80-94
455852
   Друга Соросівська олімпіада з математики / В.С. Мазорчук, І.М. Мітельман, В.В. Некрашевич, В.М. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 65-84. – ISSN 1029-4171
455853
  Забужко О. Друга спроба : Вибране / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2005. – 320с. – ISBN 966-359-062-9
455854
  Єхануров Ю.І. Друга спроба системних реформ в Україні та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 6-12


  У статті досліджуються спроби проведення системних реформ в Україні за останні роки. Проаналізовано вплив проведення системних реформ на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Визначено позитивні і негативні моменти проведення ...
455855
  Бовуар Сімона де Друга стать : У 2 томах / Бовуар Сімона де. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5621-7. 5-7707-5622-5
т.1. – 1994. – 390с.
455856
  Бовуар Сімона де Друга стать : У 2 томах / Бовуар Сімона де. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-5621-7, 5-7707-5623-3
т. 2. – 1995. – 392с.
455857
   Друга українська республіканська наукова конференція з фізіології та біохімії рослин.. – Київ, 1964. – 488с.
455858
  Колібаба Л. Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 6 (687). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263
455859
  Бикова Т. Друга хвиля еміграції // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25). – С. 6


  Друга хвиля еміграції мусульманського населення розпочалася після закінчення Кримської війни.
455860
  Шерех Ю. Друга черга : Література. Театр. Ідеології / Юрій Шерех ; упоряд. і вступ: Ю. Шевельов. – [Нью-Йорк] : Сучасність, 1978. – 389, [3] c. – (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 130)
455861
  Смагоринский Б.С. Друга чувствуя плечо. / Б.С. Смагоринский. – Волгоград, 1963. – 60с.
455862
  Романько В. Друга... й остання дружина Володимира Сосюри. До 115- річчя від дня народження В.Сосюри // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 14


  Неточності стосовно життя відомого українського поета Володимира Сосюри : У навчальній книзі Юлії Солод "Українська література: Конспект лекцій" (Київ, вид-во "Козак", 1996 р.), затвердженій Радою підготовчих курсів КНУТШ.
455863
  Карапанчев Г. Другар и вожд любим / Г. Карапанчев. – София, 1949. – 96 с.
455864
  Харрингтон М. Другая Америка / М. Харрингтон. – М, 1963. – 211с.
455865
  Босенко Юлия Другая Болгария // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 90-95 : Іл.
455866
  Мур Малкольм Другая Венеция // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 46 : фото
455867
  Новикова С. Другая война на Западном фронте // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 103-105. – ISSN 0235-7089


  Союзники России в Первой мировой глазами военного корресподента.
455868
  Сахаров А.Н. Другая война: к выходу нового сборника документов о советско-финляндской войне // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0869-5687
455869
  Опочинин В.П. Другая жизнь / В.П. Опочинин. – Птгр. – 61с.
455870
  Трифонов Ю.В. Другая жизнь / Ю.В. Трифонов. – Москва, 1979. – 686с.
455871
  Щербаков М.К. Другая жизнь / Михаил Щербаков. – Москва : Аргус, 1997. – 336с. – (Серия "Авторская песня"). – ISBN 5-85549-128-5
455872
  Орестов О.Л. Другая жизнь и берег дальний / О.Л. Орестов. – М., 1974. – 192с.
455873
  Рудницкий А.Ю. Другая жизнь и берег дальний... / А.Ю. Рудницкий. – М., 1991. – 191с.
455874
  Василевский Б. Другая жизнь и город дальний // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 4. – С. 130-147. – ISSN 0012-6756
455875
  Островская Е. Другая модернизация (Модернизация. Новый взгляд) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 97-100.


  Понимание модернизации позволяет по-новому увидеть цели и стратегию реформ.
455876
   Другая молодежь Америки. – М., 1974. – 309с.
455877
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – М., 1963. – 607с.
455878
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – М., 1967. – 557с.
455879
  Гидаш А.Ф. Другая музыка нужна / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1977. – 648 с.
455880
  Гидаш А. Другая музыка нужна / А. Гидаш. – М., 1984. – 647с.
455881
  Григорьева Н.А. Другая планета. / Н.А. Григорьева. – М, 1967. – 94с.
455882
  Мехтель А. Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой / А. Мехтель. – М, 1983. – 238с.
455883
  Валиков Г.Г. Другая природа / Г.Г. Валиков. – Москва, 1984. – 198с.
455884
  Соколов Б. Друге "видання" ДКНС // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 20-21 серпня (№ 113/114). – С. 3


  Атмосфера а Росії зараз похмуріша, ніж була на початку 1985 року, до початку перебудови, куди хотіли повернути країну путчисти.
455885
  Сильченко В. Друге "Я" Германа Мелвілла // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-51. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
455886
  Кочур Григорій Друге відлуння / Кочур Григорій. – Київ : Дніпро, 1991. – 558 с.
455887
  Кореньков О. Друге відродження "Ісламської держави". Пентагон визнав, що втрата території, всупереч очікуванням, не знищила ІД // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 5


  "Три місяці замість трьох років. Саме стільки знадобилося терористам "Ісламської держави", щоб відновити свій вплив на, здавалося б, остаточно визволених територіях Сирії та Іраку. Наприкінці березня президент США Дональд Трамп демонстрував журналістам ...
455888
  Різник Л. Друге дихання : повісті / Л. Різник. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 368 с.
455889
  Забудський В. Друге дихання для узагальнюючих податкових консультацій // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 24-25
455890
  Терсіна О. Друге дихання індустріальних парків. Порядок створення та особливості державного стимулювання індустріальних парків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 14-15
455891
  Бондарчук А. Друге життя "діаманта у попелі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 8


  Уперше в історії Української церкви канонізовано поета-мученика Данила Братковського.
455892
  Одаренко О.В. Друге життя "нового роману" (щодо проблеми визначення нових методологічних засад дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто авторську позицію щодо текстів представників "нового роману" - французької літературної течії 50-70 рр. ХХ ст. Філософсько-естетичний аналіз цього корпусу текстів можливий, на думку автора, на підставі принципово інших, ніж склалися, ...
455893
  Брюгген В. Друге життя Володимира Свідзінського // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 191
455894
  Самченко В. Друге життя Маріка. Як прифронтове місто за кілька років облаштувало зразкові парки та центри культури // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 вересня (№ 99). – С. 13


  Коли про прифронтове місто у Донецькій області кажуть "культурна столиця" - на відстані понад 700 км від нього, в Києві, якось у це не віриться. А саме такий статус підтверджує впродовж нинішнього року Маріуполь, який називають містом Марії (за іменем ...
455895
  Шуткевич О. Друге життя піаніно Леонтовича // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  Унікальні речі з музею, що в селі Марківці, віддали на реставрацію.
455896
  Міщенко Д.О. Друге заміжжя : Повісті, оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 270с.
455897
  Кісіль І.М. Друге засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва у сфері культури // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 205-209. – ISSN 0320-9466
455898
  Швець П.Л. Друге крило. / П.Л. Швець. – К, 1988. – 119с.
455899
  Гузюк П. Друге народження / П. Гузюк. – Львів, 1965. – 196с.
455900
  Васько О.Т. Друге народження гальванопластики / О.Т. Васько. – Київ : Знання, 1970. – 48 с.
455901
  Прокоф"єв І. Друге народження Сострата, або Океан, що дихає гекзаметрами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 21 вересня (№ 19). – С. 6-7


  Книга поезій "Замінований рай" В. Базилевського.
455902
  Марченко О. Друге народження. / О. Марченко. – Х, 1959. – 68с.
455903
  Калинчук Д. Друге нашестя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 31 (196). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Хто повернув більшовиків в Україну?
455904
  Леонтович О. Друге повернення // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0208-0710
455905
  Сивокінь Г.М. Друге прочитання / Г.М. Сивокінь. – Київ, 1972. – 203с.
455906
  Корнута Р. Друге прочитання основної праці Ганса Кельзена "Чисте правознавство" // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 13-17. – ISSN 0132-1331
455907
  Гаврилюк Н. Друге прочитання через 12 років " По той бік сонця": Олекса Влизько // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)
455908
  Лізен О.М. Друге сонце : повість / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1982. – 196 с.
455909
  Ероховец А.С. Други-недруги / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1989. – 427с.
455910
  Смирнов С.В. Други-однополчане : Эпиграммы. Шутки. Посвящения / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 400 с.
455911
  Цуркин Г.В. Други-товарищи / Г.В. Цуркин. – Москва, 1968. – 343с.
455912
  Панов В.А. Други верные. / В.А. Панов. – М., 1959. – 609с.
455913
  Панов В.А. Други верные. / В.А. Панов. – М., 1969. – 607с.
455914
  Тиханов Николай Кузьмич Други и недруги / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1973. – 244с.
455915
  Горышин Г.А. Други мои : повести и рассказы / Г.А. Горышин. – Москва : Современник, 1974. – 176с.
455916
  Можейко И.В. Другие 27 чудес / И.В. Можейко. – М., 1969. – 256с.
455917
  Карпов Г.А. Другие англичане: афро-азиатские сообщества в Великобритании // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 49-53. – ISSN 0321-5075
455918
  Набоков В.В. Другие берега / В.В. Набоков. – Москва, 1989. – 287 с.
455919
  Набоков В.В. Другие берега / В.В. Набоков. – Ленинград, 1991. – 400 с.
455920
  Набоков В.В. Другие берега : Автобиография. Рассказы. Стихотворения / В.В. Набоков. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 416с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00627-0
455921
   Другие берега : альманах. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-4354
№ 22 : Дни Турбиных 1926-2007. – 2007
455922
  Буркацкий Н. Другие берега / Николай Буркацкий. – Киев : Книга, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8314-49-0
455923
  Лавкрафт Г.Ф. Другие боги : рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт ; [пер. с англ. : О. Алякринский, Л. Биндеман, Л. Володарская и др.]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 316, [4] с. – ISBN 5-352-00709-Х
455924
  Мин Е.М. Другие времена. / Е.М. Мин. – Л, 1978. – 255с.
455925
  Сергеев Александр Другие Земли // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 84-85 : фото
455926
  Штуден Л.Л. Другие люди / Л.Л. Штуден. – Новосибирск, 1985. – 222с.
455927
  Асанов Л.Н. Другие мы : рассказы / Асанов Л.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 252 с.
455928
  Бужор В. Другие преступления против жизни (ст. ст. 146-150 УК РМ) // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 8-15. – ISSN 1810-308X
455929
  Фоменко А. Другие российско-американские отношения // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 60-80. – ISSN 0130-9625
455930
  Гребнев Н.И. Другие слова / Н.И. Гребнев. – Ташкент, 1973. – 287с.
455931
  Левицький М. Другий "КочурФест": попри пандемію - поступ триває! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  Відбувся Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів ім. Г. Кочура. У засіданні круглого столу "Міжнародний фестиваль "КочурФест": поширення української літератури за кордоном" брали участь: Д. Дроздовський, Л. Коломієць, С. Лучканін та ін. На ...
455932
  Шульга Є. Другий "Мюнхен" чи друга "Кримська війна" ? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 4
455933
  Васильчук Г.М. Другий "неп": сучасна історіографія теорії та історії політики українізації в УСРР // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 150-154. – (Історія ; Вип. 19)
455934
  Колодний А. Другий Ватиканський Собор - митрополит Йосиф Сліпий - Український патріархат // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 239-261. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
455935
  Юраш А. Другий Ватиканський Собор як виклик і спонука для розвитку богословсько-еклезіальних традицій християнського Сходу // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 336-345
455936
  Шепетяк О. Другий Ватиканський Собор як виразник доктрини толерантності Католицької Церкви // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 103-106
455937
  Стріха М. Другий відкритий лист ректору Національної музичної академії України М.О. Тимошенку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 4-5


  Щодо " цинічного вбивства" явища українськомовної опери в НМАУ.
455938
  Федоров В.Д. Другий вогонь / В.Д. Федоров. – К., 1984. – 189с.
455939
   Другий Всеслов"янський мітінг у Москві.. – Москва, 1942. – 96 с.
455940
  Дементьєв О.Г. Другий Всесоюзний з"їзд письменників - найважливіша віха в історії радянської літератури / О.Г. Дементьєв. – Київ, 1955. – 39с.
455941
  Гайда Л. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль та актуальні аспекти розвитку музейної педагогіки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 170-173


  Музейна педагогіка в Україні
455942
  Панчишин А.З. Другий голос : вірші / А.З. Панчишин. – Київ : Молодь, 1990. – 44 с. – ISBN 5-7720-0486-7; 5-7720-0367-4
455943
  Мезенцева Н. Другий демографічний перехід: витоки та концепції / Н. Мезенцева, Н. Кондрась // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 51-56. – ISSN 2413-7154


  Другий демографічний перехід вважається найновішим етапом демографічної модернізації, в який економічно розвинуті країни світу вступили на початку 70-х років ХХ ст., коли з"явилися перші ознаки кардинальних змін моделі сім"ї і народжуваності в містах ...
455944
   Другий Додатковий протокол до Європейської Конвенції про видачу правопорушників // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 138-140


  Підписали Протокол члени-Ради Європи в Страсбурге, 17 березня 1978 року.
455945
  Логвиненко І.М. Другий екзамен / І.М. Логвиненко. – Київ, 1968. – 166с.
455946
  Нахлік Є. Другий етап (осінь 1876 - середина 1895 р.) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 21-45. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
455947
  Фігурний Ю.С. Другий етап козацького збройного повстання 1638 р. під орудою Дмитра Гуні як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 160-176
455948
  Вітович І. Другий етап революції. Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян закликав громадян блокувати корумповані суди // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  "Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 19 травня, закликав громадян зранку в понеділок, 20 травня, заблокувати всі будівлі судів у республіці".
455949
  Безручко О.В. Другий етап реформи кіноосвіти 1934 року // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 68-76
455950
  Красота І.В. Другий етап реформування іьженерних військ Збройних Сил України (2000-2013 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 25-33. – ISSN 2313-5603
455951
  Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 1, американські аеропорти) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – С. 522-526. – ISSN 2077-3455
455952
  Семикіна О.В. Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 2, європейські аеропорти) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 456-461. – ISSN 2077-3455
455953
  Савінцев В. Другий ефіопсько-сомалійський конфлікт // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 90-101
455954
  Гутаріна К.В. Другий з"їзд адвокатів України // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.36-40
455955
   Другий з"їзд географічного товариства УРСР : /м. Львів, 1-5 червня 1970 року/.Симпозіум. – Київ : Наукова думка
Проблеми комплексного картографування Української РСР: ( Тези доповідей). – 1970. – 52 с.
455956
   Другий з"їзд географічного товариства УРСР : (Львів, 1-5 червня 1970 р.): Симпозіум. – Київ : Наук. думка
Теоретичні та прикладні питання економіко-географічних досліджень: Тези доповідей. – 1970. – 78 с.
455957
  Лось В.Є. Другий з"їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії і його історичне значення / В.Є. Лось. – Київ, 1955. – 21с.
455958
  Лось В.Є. Другий з"їзд Російської соціал-демократичної робітничої партії і його історичне значення / В.Є. Лось. – К, 1963. – 28с.
455959
  Волін М. Другий з"їзд РСДРП / М. Волін. – Київ, 1938. – 43с.
455960
  Шморгун П.М. Другий з"їзд РСДРП і більшовицькі організації України / П.М. Шморгун. – Київ, 1983. – 48с.
455961
  Шморгун П.М. Другий з"їзд РСДРП і створення більшовицьких організацій на Україні / П.М. Шморгун. – Київ, 1954. – 32с.
455962
   Другий з"їзд РСДРП. : матеріали і документи. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 308 с.
455963
  Богуславський О.В. Другий з"їзд українських журналістів США і Канади (жовтень, 1966): шляхом самоорганізації журналістського середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 62-68. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
455964
  Герасименко Т.Ф. Другий закон термодинаміки і його філософське значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
455965
  Сулима Л. Другий зимовий похід Армії УНР: рейд у вічність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 15


  95 років тому, 17 листопада 1921 р., відбувся останній бій національно-державницьких сил із московським більшовизмом. Трагедія поблизу містечка Базар завершила збройну боротьбу українців за незалежність... Проте поразка регулярної Армії УНР не ...
455966
  Файзулін Я.М. Другий Зимовий похід в контексті української національно-визвольної боротьби 1917-1921 років : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец.: 09.00.12 - українознавство / Ярослав Миколайович Файзулін: КНУТШ. – Київ, 2008. – 236 л. – Бібліого.: л. 201- 236
455967
  Файзулін Я.М. Другий Зимовий похід в контексті української національно - визвольної боротьби 1917-1921 років : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 09.00.12 - Українознавство / Файзулін Я. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
455968
   Другий Зимовий похід, або Листопадовий рейд. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 246, [2] с. – Імен. покажчик: с. 141-150. – Бібліогр.: с. 138-140. – ISBN 966-7601-80-3
455969
  Суслов М.А. Другий зьїзд РСДРП і його всесвітньо-історичне значення / М.А. Суслов. – Київ, 1973. – 30с.
455970
  Пушкарук Н. Другий і головний етап революції / Н. Пушкарук, С. Григорян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 86). – С. 3


  Нікол Пашинян оголосив про судову реформу у Вірменії, сказавши, що настав час "хірургічного втручання".
455971
  Дем’янчук П. Другий комуністичний штурм та його вплив на етнокультурне середовище міст Донбасу // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 151-162. – ISSN 2519-2760
455972
   Другий концерт Сильвіо Вілера в КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  "...Швейцарський диригент і мультиінструменталіст маестро Сильвіо Вілер удруге виступив у нашому Мистецькому салоні. На концерт прийшло багато шанувальників музичного таланту маестро. Цього разу він керував симфонічним оркестром "Золоті ворота Києва". ...
455973
  Ющенко В. Другий крок: соціальний пріоритет: // Без цензури, 2004


  З передвиборчої програми кандидата у президенти
455974
  Шмігер Т. Другий лауреат літературної премії імені Григорія Кочура // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 156-157. – ISSN 0868-4790


  Другим лауреатом літературної премії імені Григорія Кочура стала зав. кафедрою перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського нац. університету імені Івана Франка - професор Роксолана Зорівчак
455975
   Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. : Історія : Доповіді і повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; АН України ; Упоряд. Я. Ісаєвич, Я. Грицак. – Львів. – ISBN 5-7702-0620-9
Ч. 2. – 1994. – 219 с.
455976
   Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. Історія : доповіді і повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжн. асоц. україністів, АН України ; [упоряд. : Я. Ісаєвич, Я. Грицак]. – Львів : [Атлас]. – ISBN 5-7702-0609-8
Ч. 1. – 1994. – 296 с.
455977
  Кресін О.В. Другий міжнародний науковий симпозіум "Дні порівняльного правознавства" // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 497-504. – ISBN 978-966-171-322-1
455978
  Асламова Л. Другий міжнародний семінар з медичної фізики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  КНУ за ініціативою навчально-наукового центру радіаційної безпеки провів Другий міжнародний семінар "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Під час відкриття семінару підписано Меморандум між університетом та Національною академією ...
455979
   Другий Міжнародний студентський турнір з історії / За матеріалами сайту Київського університету імені Бориса Грінченка // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 4


  4-6 листопада 2015 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся II Міжнародний студентський турнір з історії. I-е місце у команди КНУ імені Тараса Шевченка.
455980
  Лук"янов О. Другий окремий мотопіхотний батальйон "Горинь": Етапи формування та участь у бойових діях на Сході України під час проведення АТО // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 75-79. – ISSN 1998-4634
455981
  Колесніченко В.В. Другий періодичний Громадський звіт щодо виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: тенденції з порушення прав людини посилилися / Вадим Колесніченко, Руслан Бортнік ; [Всеукр. громадська організація "Правозахисний громадський рух "Російськомовна Україна". – Київ : Золоті ворота, 2012. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2246-18-6
455982
  Франчук В.Ю. Другий південнослов"янський вплив у "Слові о полку Ігоревім" і "Задонщыне" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 69-80. – ISSN 0027-2833


  "Здійснено спробу відновити первісні форми тих лексем «Слова о полку Ігоревім», що зустрічаються в «Задонщине» - пам’ятці, відомі списки якої належать до XV–XVII ст. Реконструйований на основі цих списків початковий текст «Задонщины» дозволяє ...
455983
   Другий пленум ЦК Спілки робітників залізниць Півдня.. – Х., 1935. – 72с.
455984
  Мамайсур Б. Другий початок / Б. Мамайсур. – Київ : Сфера, 1997. – 172с.
455985
  Кістерська Л. Другий президент / Л. Кістерська, Л. Матвєєва // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – Київ, 1993. – С. 156-166
455986
  Яцечко С. Другий прихід до влади В. Гомулки в жовтні 1956 р. і його програма соціально-політичних перетворень у Польщі // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 139-141. – ISBN 978-966-485-045-9
455987
   Другий прихід Ісуса Христа або Що невдовзі чекає усе людство?!. – Тернопіль, 2003. – 41с.
455988
  Фігурний Ю.С. Другий розділ. Етнокультурні та націєтворчі процеси у кінці 18 - першій третині 19 ст. // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 15-53
455989
   Другий світовий конгрес вільних українців = Second world congress of free ukrainians : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1986. – 470 с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-920365-22-1
455990
   Другий сезон у мистецькому салоні // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  Великим концертом камерної та класичної музики відкрився другий сезон 2014/15 р. у Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка.
455991
  Сквіра Н. Другий том "Мертвих душ" Миколи Гоголя як об"єкт літературної рецепції спалення тексту // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 111-117. – ISSN 2307-2261
455992
  Сквіра Н.М. Другий том "Мертвих душ" Миколи Гоголя: історіографія вивчення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 233-245
455993
  Сергійчук В.І. Другий українець у Білому домі // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2007 р. / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – С. 233-234. – ISBN 978-966-2911-10-7


  До 75-річчя від дня народження Мирона Куропася.
455994
   Другий університетський фестиваль театральних вистав // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 8


  Фестиваль "Катарсис-ІІ": до участі запрошені університетські театри інших вишів Києва. Ініціатива створення та проведення фестивалю "Катарсис" належить студентам факультету психології. Автор ідеї та директор фестивалю - студент факультету Олексій ...
455995
  Автомонов П.Ф. Другий фронт : роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 384 с.


  Герої нового роману і фронтові розвідники, які діють при звільнені Ленінградської області й Прибалтійських республік. Автор розкриває високі моральні якості характерів героїв і їх беззавітну вірність своїй великій Батькивщині
455996
  Крамар О. Другий фронт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Приборкати реваншизм Путіна неможливо без позбавлення його нафтодоларів, однак для цього ЄС та Україні доведеться ризикнути.
455997
  Цибульник В. Другий фронт. Гібридна війна Росії на Західних Балканах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 5


  "Одночасно з гібридною війною проти України Росія відкрила "другий фронт" і на Західних Балканах, де вона мріє розширити свою присутність. Імперія, яка трухлявіє, для свого збереження та подолання майбутньої самотності потребує війн. Сьогодні - ...
455998
  Крамар О. Другий фронт. Як позбавити Путіна нафтодоларів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 квітня - 6 травня (№ 18). – С. 5


  Приборкати реваншизм Путіна неможливо без позбавлення його нафтодоларів, однак для цього ЄС та Україні доведеться ризикнути.
455999
   Другий щорічний круглий стіл українських архівістів "Українські архіви: виклики та реалії" (25 вересня 2018 р., м. Київ) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 64-71. – ISSN 0320-9466


  Відкрив засідання круглого столу його модератор - голова Спілки архівістов України, д-р іст. наук, проф. М. Щербак. У дискусії "Стратегічні перспективи розвитку архівної справи в Україні: кадри, технології, управлінські рішення" взяла участь завідувач ...
456000
   Другими словами... : Словарь английских идиом. – Санкт-Петербург : Алга-Фонд, 1994. – 248с. – ISBN 5-87290-018-х
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,