Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
455001
  Тюпа В. "Доктор Живаго": композиция и архитектоника // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 380-410. – ISSN 0042-8795
455002
  Мірошниченко Л.Я. "Доктор Кримінале М. Бредбері: британський інтелектуал " vs "континентальний" // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 137-168. – ISBN 978-966-11-0683-2
455003
  Артамонов О. "Доктор Серафікус" В. Домонтовича: осмислення епохи через призму біблійних символів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 67-75. – ISSN 0236-1477
455004
  Поліщук І. "Доктор" Євгена Гребінки як предтеча психологічного роману в українській літературі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 316-320. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено прийоми психологічного аналізу в романі Є.Гребінки "Доктор". В статье исследованы приемы психологического анализа в романе Е.Гребенки "Доктор". In the article the receptions of psychological analysis are investigational in the ...
455005
  Демартино А.П. "Доктрина Герасимова" та її роль у забезпеченні агресивного зовнішньополітичного курсу Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-170. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
455006
  Шумилин А. "Доктрина и Обамы" и ливийский кризис // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 53-62. – ISSN 0869-44435
455007
   "Доктрина конкурентного права" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 176-177. – ISSN 1026-9932
455008
  П"ятничук Т. "Доктрина Монро": еволюція трактування та спроби реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізоване місце "доктрини Монро" в системі міжнародних відносин ХІХ ст. Розглянуті спроби практичного застосування та еволюція її трактування. Автором також висвітлено ставлення великих держав до "доктрини Монро". Abstract. In the ...
455009
   "Доктрина Никсона". – Москва, 1972. – 232 с. – Библиогр.: Сп. лит. в прим. : с. 222-231
455010
  Булай И.Б. "Доктрина Никсона" и политика республиканской демократии в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Булай И. Б.; АН СССР, Ин-т США. – М., 1974. – 24л.
455011
  Камінський Є. "Доктрина Обами" : від передвиборних гасел до реалізму // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 12-17
455012
  Шуткевич О. "Документ" з передової для президента Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 11


  Українсько-литовський прапор, на якому залишили свої автографи бійці з передової, вінницькі волонтери і добровольці подарували Далі Грибаускайте.
455013
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственной Номенклатуре специальностей научных работников : Статья третья. Оптимистические предложения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены варианты отнесения научной специальности "Бибилотековедение, библиографоведение, и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в класс социологичесих наук либо в класс культурологии.
455014
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 3. – 1960. – С. 481-711
455015
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 4. – 1960. – С. 713-952
455016
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 5. – 1960. – С. 953-1176
455017
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 6. – 1960. – С. 1177-1391
455018
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 5. – 1960. – С. 985-1224
455019
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 4. – 1960. – С. 715-984
455020
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 3. – 1960. – С. 465-712
455021
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 2. – 1960. – С. 217-464
455022
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 1. – 1960. – С. 3-216
455023
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 1. – 1960. – С. 3-240
455024
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 2. – 1960. – С. 241-487
455025
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 3. – 1960. – С. 490-728
455026
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 4. – 1960. – С. 730-967
455027
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 5. – 1960. – С. 970-1220
455028
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 6. – 1960. – С. 1222-1467
455029
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 6. – 1960. – С. 1265-1479
455030
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 5. – 1960. – С. 993-1263
455031
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 4. – 1960. – С. 737-991
455032
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 3. – 1960. – С. 498-736
455033
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 2. – 1960. – С. 250-495
455034
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 1. – 1960. – С. 3-248
455035
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 2. – 1960. – С. 241-496
455036
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 4. – 1960. – С. 738-992
455037
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 5. – 1960. – С. 994-1262
455038
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 1. – 1960. – С. 3-240
455039
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 3. – 1960. – С. 498-736
455040
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 1. – 1977. – С. 3-253
455041
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 2. – 1977. – С. 257-503
455042
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 3. – 1977. – С. 505-727
455043
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 4. – 1977. – С. 729-975
455044
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 5. – 1977. – С. 977-1224
455045
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 232, № 6. – 1977. – С. 1225-1451
455046
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 6. – 1977. – С. 1009-1227
455047
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 5. – 1977. – С. 753-1008
455048
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 4. – 1977. – С. 505-752
455049
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 3. – 1977. – С. 257-504
455050
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 2. – 1977. – С. 257-511
455051
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 233, № 1. – 1977. – С. 3-256
455052
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 234, № 6. – 1977. – С. 1241-1485
455053
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 6. – 1982. – С. 1281-1536
455054
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 5. – 1982. – С. 1025-1280
455055
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 4. – 1982. – С. 769-1024
455056
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 3. – 1982. – С. 515-768
455057
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 2. – 1982. – С. 257-512
455058
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 1. – 1982. – С. 3-256
455059
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 1. – 1982. – С. 3-256
455060
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 2. – 1982. – С. 257-512
455061
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 3. – 1982. – С. 513-768
455062
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 4. – 1982. – С. 769-1024
455063
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 5. – 1982. – С. 1025-1280
455064
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 6. – 1982. – С. 1281-1536
455065
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 6. – 1982. – С. 1281-1536
455066
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 5. – 1982. – С. 1025-1280
455067
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 4. – 1982. – С. 769-1024
455068
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 3. – 1982. – С. 513-768
455069
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 2. – 1982. – С. 257-512
455070
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 1. – 1982. – С. 3-256
455071
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 1. – 1983. – С. 3-256
455072
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 2. – 1983. – С. 259-512
455073
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 3. – 1983. – С. 513-768
455074
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 4. – 1983. – С. 769-1024
455075
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
455076
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
455077
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
455078
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
455079
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 4. – 1983. – С. 769-1024
455080
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 3. – 1983. – С. 513-768
455081
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 2. – 1983. – С. 257-512
455082
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 1. – 1983. – С. 3-256
455083
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
455084
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
455085
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 4. – 1983. – С. 769-1024
455086
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 3. – 1983. – С. 513-768
455087
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 2. – 1983. – С. 257-512
455088
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 1. – 1983. – С. 3-256
455089
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 2. – 1983. – С. 257-512
455090
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 1. – 1983. – С. 3-256
455091
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 3. – 1983. – С. 513-768
455092
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 4. – 1983. – С. 769-1024
455093
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
455094
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
455095
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
455096
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
455097
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 4. – 1983. – С. 769-1024
455098
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 3. – 1983. – С. 513-768
455099
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 2. – 1983. – С. 257-512
455100
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 1. – 1983. – С. 3-256
455101
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 1. – 1983. – С. 3-256
455102
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 2. – 1983. – С. 257-512
455103
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 3. – 1983. – С. 513-768
455104
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 4. – 1983. – С. 769-1024
455105
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
455106
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
455107
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 1. – 1984. – С. 3-256
455108
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 3. – 1984. – С. 513-768
455109
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
455110
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 6. – 1984. – С. 1281-1536
455111
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 6. – 1984. – С. 1281-1536
455112
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
455113
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 4. – 1984. – С. 769-1024
455114
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 3. – 1984. – С. 513-768
455115
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 2. – 1984. – С. 257-512
455116
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 1. – 1984. – С. 3-256
455117
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 1. – 1984. – С. 3-256
455118
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 2. – 1984. – С. 257-512
455119
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 3. – 1984. – С. 513-768
455120
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 4. – 1984. – С. 769-1024
455121
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
455122
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 6. – 1984. – С. 1281-1535
455123
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 2. – 1984. – С. 257-512
455124
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 3. – 1984. – С. 513-768
455125
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 4. – 1984. – С. 769-1024
455126
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
455127
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 6. – 1984. – С. 1282-1536
455128
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 6. – 1984. – С. 1281-1536
455129
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
455130
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 4. – 1984. – С. 769-1024
455131
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 3. – 1984. – С. 513-768
455132
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 2. – 1984. – С. 257-512
455133
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 1. – 1984. – С. 3-256
455134
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 1. – 1984. – С. 3-256
455135
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 2. – 1984. – С. 257-512
455136
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 3. – 1984. – С. 513-768
455137
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 4. – 1984. – С. 769-1024
455138
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
455139
   Доклады Академии наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 6. – 1984. – С. 1281-1536
455140
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 302, № 1. – 1988. – С. 3-255
455141
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 302, № 2. – 1988. – С. 257-511
455142
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 302, № 3. – 1988. – С. 513-767
455143
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 302, № 4. – 1988. – С. 769-1023
455144
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 302, № 5. – 1988. – С. 1025-1279
455145
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 302, № 6. – 1988. – С. 1281-1535
455146
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 303, № 6. – 1988. – С. 1281-1535
455147
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 303, № 5. – 1988. – С. 1025-1279
455148
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 303, № 4. – 1988. – С. 769-1023
455149
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 303, № 3. – 1988. – С. 513-767
455150
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 303, № 2. – 1988. – С. 257-511
455151
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 303, № 1. – 1988. – С. 3-255
455152
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 304, № 1. – 1989. – 3-255
455153
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 304, № 2. – 1989. – С. 257-511
455154
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 304, № 3. – 1989. – С. 513-767
455155
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 304, № 4. – 1989. – С. 769-1023
455156
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 304, № 5. – 1989. – С. 1025-1279
455157
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 304, № 6. – 1989. – С. 1281-1535
455158
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 305, № 6. – 1989. – С. 1281-1535
455159
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 305, № 5. – 1989. – С. 1025-1279
455160
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 305, № 4. – 1989. – С. 769-1023
455161
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 305, № 3. – 1989. – С. 513-767
455162
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 305, № 2. – 1989. – С. 259-511
455163
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 305, № 1. – 1989. – С. 3-255
455164
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 306, № 1. – 1989. – С. 3-255
455165
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 306, № 2. – 1989. – С. 257-511
455166
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 306, № 3. – 1989. – С. 513-767
455167
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 306, № 4. – 1989. – С. 769-1023
455168
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 306, № 5. – 1989. – С. 1025-1279
455169
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 306, № 6. – 1989. – С. 1281-1534
455170
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 307, № 6. – 1989. – С. 1281-1534
455171
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 307, № 5. – 1989. – С. 1025-1279
455172
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 307, № 4. – 1989. – С. 769-1023
455173
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 307, № 3. – 1989. – С. 513-767
455174
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 307, № 2. – 1989. – С. 257-511
455175
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 307, № 1. – 1989. – С. 3-256
455176
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 308, № 1. – 1989. – С. 3-255
455177
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 308, № 2. – 1989. – С. 257-511
455178
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 308, № 3. – 1989. – С. 513-767
455179
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 308, № 4. – 1989. – С. 769-1023
455180
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 308, № 5. – 1989. – С. 1025-1279
455181
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 308, № 6. – 1989. – С. 1281-1534
455182
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 309, № 6. – 1989. – С. 1281-1534
455183
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 309, № 5. – 1989. – С. 1025-1279
455184
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 309, № 4. – 1989. – С. 769-1023
455185
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 309, № 3. – 1989. – С. 513-767
455186
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 309, № 2. – 1989. – С. 257-511
455187
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 309, № 1. – 1989. – С. 3-255
455188
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
455189
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
455190
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 4. – 1990. – С. 769-1024
455191
   Доклады в центральном науч.-исследоват. геолого-разведочном институте. – Новосибирск, 1934. – 56с.
455192
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Первой очередной сессии. По статистическому отделу. №224-226. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1911. – 14 с.
455193
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : 1-й очередной сессии 1911 : По Губернской земской кассе мелкого кредита С № 119 по № 123. – Житомир : Электро-тип. "Работник", 1911. – 43 с. – (Волынская губ. земская управа)
455194
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Третьей очередной сессии. По училищному отделу. №№16-36 и 221-229. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1913. – 14 с.
455195
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция филологических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1965. – 126с.
455196
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция физико - математических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1966. – 112с.
455197
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции (секция филологических наук). – Ростов
2. – 1966. – 152 с.
455198
   Доклады Всесоюзному симпозиуму по социологическим проблемам села. – Новосибирск, 1968. – 208с.
455199
   Доклады второго симпозиума по океанографическим исследованиям в ТРОПЭКС -74. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 83с.
455200
   Доклады второй Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленингоад, 23-25 июня 1981 г.) : В четырех томах. – Ленинград
Том 2. – 1982. – 318с.
455201
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 112 с.
455202
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 276 с.
455203
   Доклады Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию 1915 года (январь-февраль 1916 г.) : По секретарскому, бухгалтерскому и училищному отдел. – Киев : типо-Литография насл.К.Ш.Круглянского
в.1. – 1916. – 24 с.
455204
   Доклады и научные сообщения Львовского политехнического института / Львовский политехнический институт. – Львов
№ 4. – 1975
455205
   Доклады и научные сообщения Львовского политехнического института / Львовский политехнический институт. – Львов
№ 5. – 1975
455206
  Самоквасов Д.Я. Доклады и прения на VIII Археологическом съезде / Д.Я. Д.Я. Самоквасов. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова и К*, 1897. – [2], 20, [1] с.


  Содержание: Доклады: 1. О происхождении русских и польских славян и причине появления кладов римских монет в земле древних руссов и ляхов; 2. Хронологическая классификация могил Южной и Центральной России; Прения: 1. По докладу о кладах римских ...
455207
   Доклады и приговоры, состоявшиеся в правительствующем Cенате в царствование Петра Великаго, изданные Императорской Академией наук / под ред. Н.О. Дубровина. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 5 : Год 1715-й. Кн. 1 (январь-июнь). – 1892. – 584 с. стп. – Экз. № 252781 дефектный, отсутствуют с. 561-584
455208
  Киров С.М. Доклады и речи 1930-1933 гг. / С.М. Киров. – Л., 1934. – 117с.
455209
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 264, [4] с. – VII Международный конгресс доисториков и протоисториков
455210
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 268 с.
455211
   Доклады и сообщения делегации ГДР на тему "Преподавание русского языка специалистам-нефилологам". – Прага, 1982. – 78с.
455212
   Доклады и сообщения итоговой научной сесии за 1965 год : Тезисы. Биология и география, апрель 1966 г. – Луганск, 1966. – 76с.
455213
   Доклады и сообщения на итоговой научной конференции за 1962 год, март 1963 г.. – Луганск, 1963. – 41с.
455214
   Доклады и сообщения на научной конференции на тему "Развитие социалистического соревнования в угольной промышленности Кузбаса". – Кемерово, 1962. – 116с.
455215
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 г., 20-23 марта 1967 г.. – Москва
Ч. 2 : Секция учета статистики и высшей математики, Товароведения промышленных товаров, Товароведения пищевых продуктов, Химии. – 1967. – 156с.
455216
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 год : Пленарное заседание, секции: истории КПСС и марксистски-ленинской философии, Политеческой экономии и экономики торговли, Организаци торговли, 20-23 марта 1967 года. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 160с.
455217
   Доклады и сообщения на совещании по вопросам консервации и реставрации художественных ценностей. (Москва, 11- 14 мая 1960 г.) : сообщения. – Москва : Типография На боевом посту
Ч. 2 : Графика. – 1960. – 99 с.
455218
   Доклады и сообщения научной конференции архивных учреждений и вузов Сибири и Дальнего Востока, посвященной 50-летию ленинского декрета по архивному строительству. – Томск, 1968. – 331с.
455219
   Доклады и сообщения научной сессии (Винницкого гос. пед. ин-та им. Н. Островского), посвященной 20-летию со дня смерти Николая Островского. – Винница, 1957. – 48 с.
455220
   Доклады и сообщения секции 3 "Химический метод борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва
Часть 2. – 1975. – С.401-674
455221
   Доклады и сообщения секции 5 "Биологические и генетические методы борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 203с.
455222
   Доклады и сообщения секции 6 "Интегрированная защита растений" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 264с.
455223
   Доклады и сообщения секции и комиссии Географического общества УССР: Картография (1972-1974) : сборник научных статей. – Киев : Наукова думка
2. – 1976. – 80 с.
455224
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. 1. – 1974. – 79с.
455225
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. II. – 1976. – 79с.
455226
   Доклады и сообщения секций и комиссий Географического общества УССР / Географическое общество УССР. – Киев
Вып. 2. – 1976
455227
   Доклады и тезисы / 1 Всерос. съезд преп. физики, химии и космографии. С.-Петербург, 27 дек. 1913-6 янв. 1914 г. – Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича
Секция 2 : Химия. – 1913. – [3], 40 с
455228
   Доклады из педагогическите четения по български език и литература. – София, 1959. – 120с.
455229
   Доклады института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Новосибрск : Наука
Вып. 42. – 1974. – 79с
455230
   Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Иркутск
Вып. 41. – 1973. – 99с
455231
   Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Иркутск
Вып. 49. – 1976
455232
   Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Иркутск
Вып. 50. – 1976
455233
   Доклады Историко-археологической секции Восточно-Сибирского отдела Географического общества СССР. – Иркутск, 1949. – 20с.
455234
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультеров (декабрь 1971 г.). – Томск, 1973. – 163с.
455235
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов (декабрь 1965 г.). – Томск, 1965. – 176с.
455236
   Доклады итоговой научной конференции юридического факультета Томского университета (январь 1975 г.). – Томск, 1976. – 283с.
455237
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.1. – 2002. – 512с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
455238
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.2. – 2002. – 572с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
455239
   Доклады к VII международному социологическому конгрессу. – Свердловск, 1970. – 152с.
455240
   Доклады к XXII Международному географическому конгрессу. – Ленинград, 1972. – 142 с.
455241
   Доклады к научно-краеведческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Челябинск, 1967. – 174с.
455242
   Доклады к научно-технической конференции ЛЭИС. – Ленинград
Вып. 5. – 1966. – 50с.
455243
   Доклады Киевской Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1916 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1916 году. – Киев : Тип.Имп.Ун-та Св.Владимира, Акц. О-ва Н.Т.Корчак-Новицкого
в.5, ч.2. – 1916. – 229 с.
455244
   Доклады Киевской Губернской земской управы шестому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1917 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1917 году. – Киев : Типо-Литография К.Ш.Круглянского
ч.3. – 1917. – 176 с.
455245
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 7. – 1974. – 340 с.
455246
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 6. – 1974. – 246 с.
455247
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 683 с.
455248
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1970. – 211с.
455249
   Доклады межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. 1969 год. – Ростов-на-Дону, 1969. – 371 с.
455250
   Доклады МОИП 1985: Зоология и ботаника. Использования и охрана ресурсов флоры и фауны СССР. – Москва : Наука, 1987. – 150 с.
455251
   Доклады МОИП I полугодие 1977 г. Зоология и ботаника. – Москва : Московский университет, 1979. – 71 с.
455252
   Доклады МОИП. 1977 II пол.. Общая биология / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1980
455253
   Доклады МОИП. 1978 / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1981
455254
   Доклады МОИП. 1978 II пол. / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1981
455255
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 1 пол. 1975 года. – 1978
455256
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 2 пол. 1975 года. – 1978
455257
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
Т. 2 за 1974 год. – 1978
455258
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1981
455259
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 1980 год. – 1982
455260
   Доклады МОИП. Зоология и ботаника / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 1981 год. – 1983
455261
   Доклады МОИП. Общая биология / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва
за 1973 год. – 1975
455262
   Доклады МОИП. Общая биология / Московское общество испытателей природы (МОИП). – Москва, 1981
455263
   Доклады МОИП. Общая биология : особенности морфофункциональных характеристик в норме, развитии и в экстримальных условиях. – Москва : Наука, 1989. – 113 с.
455264
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии имени К.А. тимирязева / Московкая сельско-хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва
Вып. 222. – 1976
455265
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии имени К.А. тимирязева / Московкая сельско-хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва
Вып. 227. – 1977
455266
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии имени К.А. тимирязева / Московкая сельско-хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва
Вып. 229. – 1977
455267
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии имени К.А. тимирязева / Московкая сельско-хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва
Вып. 232. – 1977
455268
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии имени К.А. тимирязева / Московкая сельско-хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва
Вып. 239. – 1978
455269
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии имени К.А. тимирязева / Московкая сельско-хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва
Вып. 257. – 1980
455270
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии имени К.А. тимирязева / Московкая сельско-хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва
Вып. 259. – 1980
455271
   Доклады Московкой сельско-хозяйственной академии имени К.А. Тимирязева / Московкая сельско-хозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва
Вып. 218. – 1976
455272
   Доклады Московского общества испытателей природы 1973 / Московское общество испытателей природы. – Москва
Октябрь - декабрь. – 1976
455273
   Доклады Московского общества испытателей природы 1977 / Московское общество испытателей природы. – Москва, 1979
455274
   Доклады на 4 Конференции младших науч. сотрудников и аспирантов. – М., 1966. – 92с.
455275
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 86 с.
455276
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 32с.
455277
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 40с.
455278
   Доклады на V конфернции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 50 с.
455279
   Доклады на XIV Международном конгрессе по психологии. – М., 1954. – 120с.
455280
   Доклады на ежегодных чтениях памяти В.А. Обручева, I - V. – М.-Л., 1961. – 164с.
455281
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 1-3. 1952-1954. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1956. – 209 с.
455282
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 4-7. 1956-1959. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1960. – 191 с.
455283
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XIII - XIV 1960-1966. – Ленинград : Наука, 1968. – 215 с.
455284
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XV-XIX 1967-1971 : Ритмичность природных явлений. – Ленинград : Наука, 1973. – 256 с.
455285
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XX: Развитие идей Л.С. Берга в области исторической географии. – Ленинград : Наука, 1978. – 119 с.
455286
   Доклады на конференции, посвященной памяти Н.Е. Введенского : 26-28 декабря 1947 г. – М.-Л., 1949. – 139с.
455287
   Доклады на Международной конференции по мерзлотоведению. – Москва, 1963. – 260с.
455288
   Доклады на научно-политической конференции тт. М. Прилучкого, Л. Рубцовой, Н. Аникеевой. – Новосибирск, 1963. – 26 с.


  Содержание: 1. Прилуцкий М. Воспитание самостоятельности учащихся в процессе внеклассной работы; 2. Рубцова Л. О самоуправлении в Сузунской средней школе №1 р.п.Сузун; 3. Аникеева Н. Некоторые пути повышения воспитательной эффективности пионерской ...
455289
   Доклады на научно-практической конференции тт. А. Ефимовой и В. Завадской. – Новосибирск, 1963. – 20 с.


  Содержание: 1. Завадская В. Опыт проведения уроков внеклассного чтения; 2. Ефимов А. Сочинение по картине как вид самостоятельной работы.
455290
   Доклады на научных конференциях. – Ярославль
3. – 1964. – 166 с.
455291
   Доклады на пятнадцатом ежегодном чтении памяти Н.А.Холодковского. – М-Л : Наука, 1964. – 94с.
455292
   Доклады на пятой и шестой научных сессиях. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное изд-во, 1954. – 120 с.
455293
   Доклады на пятой научной сессии Биология : биология. – Якутск : Якутское книжное издательство, 1954. – 135 с.
455294
   Доклады на Пятом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1953. – 42с.
455295
   Доклады на седьмом и восьмом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского. – Москва-Л., 1956. – 67с.
455296
   Доклады на сессии Государственного собрания Венгерской Нар. Республики 15-17 нояб. 1955 года., 1955. – 32с.
455297
   Доклады на совещании по вопросам психологии 3-8 июля 1953 г.. – Москва : Академия Педагогических Наук РСФСР, 1954. – 348с.
455298
   Доклады на совещании по стационарным геоботаническим исследованиям (22-25 дек. 1951 г.). – М.-Л., 1954. – 296с.
455299
   Доклады на сороковом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского 2 апр. 1987 г.. – Ленинград : Наука, 1988. – 96 с.
455300
   Доклады на третьей научной сессии. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное издательство
1. – 1953. – 76 с.
455301
   Доклады на шестнадцатом и семнадцатом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского 3 апр. 1963 г., 3 апр. 1964 г.. – Москва-Л., 1965. – 100с.
455302
   Доклады на юбилейной сессии, посвященной 40-летию Великого Октября. – Нальчик, 1958. – 184 с.
455303
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1967-68 уч. г.. – Иркутск, 1968. – 181с.
455304
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1968-69 уч. г.. – Иркутск, 1969. – 144с.
455305
   Доклады научно-теоретической конференции /март 1964 года/ : Тематика сб.: Экономика, право, философия, история. – Минск, 1964. – 106с.
455306
   Доклады научно-теоретической конференции 1957 г.. – Бухара, 1957. – 272с.
455307
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – ч. 1. – Москва
Ч. 1. – 1970. – 178 с.
455308
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – Москва
Ч. 2. – 1970. – 141 с.
455309
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исслед. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 145 с.
455310
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 112с.
455311
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследов. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 68с.
455312
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 120с.
455313
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 44с.
455314
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 40с.
455315
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 277с.
455316
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 135с.
455317
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 108с.
455318
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 64с.
455319
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 102с.
455320
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 91с.
455321
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 337с.
455322
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 131с.
455323
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 312с.
455324
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 192с.
455325
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 264с.
455326
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 204с.
455327
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 184с.
455328
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
455329
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 140с.
455330
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 108с.
455331
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
455332
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 112с.
455333
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 126с.
455334
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 100с.
455335
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 150с.
455336
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 167 с.
455337
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 84с.
455338
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
455339
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 422с.
455340
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 132с.
455341
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 272с.
455342
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
455343
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 224с.
455344
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
455345
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 196с.
455346
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 87с.
455347
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
455348
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 256с.
455349
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 234с.
455350
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 368с.
455351
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 190с.
455352
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 268с.
455353
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 годы.. – Москва, 1967. – 224с.
455354
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 130с.
455355
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 95с.
455356
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 156с.
455357
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 153с.
455358
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 162с.
455359
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 184с.
455360
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 112с.
455361
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 155с.
455362
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 158с.
455363
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 134с.
455364
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 98с.
455365
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 110с.
455366
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 124с.
455367
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислит. и измирит. техники. Подсекция вычислит. техники. – Москва, 1969. – 180с.
455368
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислительной и измерительной техники: Подсекция измерительной техники. – Москва, 1969. – 72с.
455369
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 256с.
455370
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 164с.
455371
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 204с.
455372
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 188с.
455373
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 168с.
455374
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 228с.
455375
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 164с.
455376
   Доклады научно-технической конференции по картографии (12, 13 мая 1964 г.). – Ленинград : РТП ГО СССР, 1965. – 149 с.
455377
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Новосибирск, 1961. – 111 с.
455378
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Томск, 1964. – 217 с.
455379
   Доклады научного симпозиума по ионосфере (Ростов н/Д. 21-22 апреля 1960 г.) 5 Раздел программы МГТ (ионосферы). – Ростов -на-Дону, 1961. – 151с.
455380
   Доклады научной конференции. – Красноярск, 1966. – 152с.
455381
   Доклады научной конференции "Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе", Канев, 26-28 сентября 1974 г. / Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе; МВиССО УССР ; Киев. гос. ун-т. – Канев
Вып. 2 : Вычислительные методы в математической физике, теории управления и оптимизации. – 1974. – 340 с.
455382
   Доклады научной конференции (5-8 мая 1965 г.) : История. Право. Экономика. Язык и литература. Математика. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 500с.
455383
   Доклады научной конференции аспирантов и молодых ученых, посвященной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции. Серия философских наук.. – Минск, 1967. – 208с.
455384
   Доклады научной конференции кафедр общественных наук (по работам 1964-1965 гг.). – Иваново, 1966. – 139с.
455385
   Доклады научной конференции кафедры истории КПСС. – Донецк, 1970. – 194с.
455386
   Доклады научной конференции по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики 15-20 февр. 1960 г.. – Томск, 1960. – 128 с.
455387
   Доклады научной конференции профессоров и преподавателей 17-27 января 1966 года : Секция соц.-эконом. наук. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 100с.
455388
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава : Секция механизации сельскохозяйственного производства. – Кишинев, 1967. – 128с.
455389
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава по материалам 1966 г. : Секция животноводства. – Кишинев, 1967. – 108с.
455390
   Доклады научной конференции, посвященной 75-летию со дня октрытия библиотеки университета. – Томск, 1963. – 85с.
455391
   Доклады научной сессии 1963 года : Всеобщая история, история СССР, право. – Кишинев, 1964. – 191с.
455392
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алма-Ата
№ 1. – 1994
455393
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алма-Ата
№ 2. – 1994
455394
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алма-Ата
№ 3. – 1994
455395
  Чиликин М.Г. Доклады начуно-технической конфереции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-65 гг. / М.Г. Чиликин. – Москва, 1965. – с.
455396
   Доклады о научно-исследовательских работах. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1968. – 82 с.
455397
   Доклады палеоботанической конференции : (декабрь 1961г.). – Томск : Томский ун-тет, 1962. – 172с.
455398
   Доклады Первой всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Гелиоэнергетика. – вып. 1. – М., 1972. – 296с.
455399
   Доклады Первой Всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Фотоэнергетика растений. – вып. 3. – М., 1972. – 215с.
455400
   Доклады по геоморфологии и палеогеографии Дальнего Востока. – вып. 1. – Ленинград, 1964. – 68 с.
455401
  Археологический съезд (12 ; 1901 ; Харьков) Доклады Председателя историко-филологического Общества при Институте князя Безбородко, профессора Добиаша : доклад о результатах деятельности состоящей при Обществе особой комиссии по собиранию археологических и этнографических сведений, а также предметов древности в пределах Черниговской губернии, к XII Археологическому съезду. – Харьков : Тип. Зильберберг, 1901. – 39 с. – Отдельн. оттиски из Запис. Имп. Харьк. Унив. 1901 г.
455402
   Доклады пятой межвуз. конф. по физическому и математ. моделированию. Секция аналоговое моделирование в различ. областях техники. – М., 1968. – 148с.
455403
   Доклады расширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1. – 1985. – 261 с.
455404
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1, №3. – 1985. – 179 с.
455405
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
2. – 1985. – 191 с.
455406
   Доклады Республиканской конференции по вопросам германской, романской и классической филологии = Germanu, romanu ir klasikines filologijos respublikines konferencijos Pranesimai : Посвящ. 50-летию Октября. – Вильнюс, 1968. – 239с. – Обкладинка та парал. тит. арк. литовською мовою
455407
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 1. – 1995
455408
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 2. – 1995
455409
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 3. – 1995
455410
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 4. – 1995
455411
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 5. – 1995
455412
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 6. – 1995
455413
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 1. – 1995
455414
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 2. – 1995
455415
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 3. – 1995
455416
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 4. – 1995
455417
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 5. – 1995
455418
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 6. – 1995
455419
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 1. – 1995
455420
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 2. – 1995
455421
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 3. – 1995
455422
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 4. – 1995
455423
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 5. – 1995
455424
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 6. – 1995
455425
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 1. – 1995
455426
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 2. – 1995
455427
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 3. – 1995
455428
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 4. – 1995
455429
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 5. – 1995
455430
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 6. – 1995
455431
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 1. – 1995
455432
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 2. – 1995
455433
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 3. – 1995
455434
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 4. – 1995
455435
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 5. – 1995
455436
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 6. – 1995
455437
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 1. – 1995
455438
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 2. – 1995
455439
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 3. – 1995
455440
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 4. – 1995
455441
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 5. – 1995
455442
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 6. – 1995
455443
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 2. – 1996
455444
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 3. – 1996
455445
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 4. – 1996
455446
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 5. – 1996
455447
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 6. – 1996
455448
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 1. – 1996
455449
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 1. – 1996
455450
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 2. – 1996
455451
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 3. – 1996
455452
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 4. – 1996
455453
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 5. – 1996
455454
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 6. – 1996
455455
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 1. – 1996
455456
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 2. – 1996
455457
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 3. – 1996
455458
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 4. – 1996
455459
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 5. – 1996
455460
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 6. – 1996
455461
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 1. – 1996
455462
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 2. – 1996
455463
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 3. – 1996
455464
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 4. – 1996
455465
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 5. – 1996
455466
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 6. – 1996
455467
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 1. – 1996
455468
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 2. – 1996
455469
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 3. – 1996
455470
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 4. – 1996
455471
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 5. – 1996
455472
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 6. – 1996
455473
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 1. – 1996
455474
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 2. – 1996
455475
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 3. – 1996
455476
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 4. – 1996
455477
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 5. – 1996
455478
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 6. – 1996
455479
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 2. – 1997
455480
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 3. – 1997
455481
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 4. – 1997
455482
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 5. – 1997
455483
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 6. – 1997
455484
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 1. – 1997
455485
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция общественных наук. – Таганрог, 1963. – 322с.
455486
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция педагогических наук. – Таганрог, 1963. – 166с.
455487
   Доклады Семинара института прикладной математики : аннотации. – Тбилиси
Вып. 11. – 1976
455488
   Доклады Семинара института прикладной математики. – Тбилиси
Вып. 12/13. – 1978
455489
   Доклады Семинара института прикладной математики. – Тбилиси
Вып. 14. – 1980
455490
   Доклады советских почвоведов к седьмому нар. конгрессу в США. – Москва, 1960. – 488 с.
455491
   Доклады советских ученых к 16-му Междунар. конгрессу по садоводству (Брюссель, Бельгия). – Москва, 1962. – 404 с.
455492
   Доклады советских ученых на ХХХ сессии междунар. статистич. института. – М., 1957. – 48с.
455493
   Доклады советских ученых на ХХХІ сессии междунар. статистич. института. – М., 1958. – 116с.
455494
   Доклады советской делегации VII конференции Балтийской геодезической комиссии Ленинград - Москва1934 г.. – Вып. 7. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 60 с.
455495
   Доклады студенческой науч. конф. 1959 г.. – Пермь, 1960. – 46с.
455496
   Доклады студенческой научной конференции 1966 г.. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 102с.
455497
  Московский уезд. съезд земских учителей и учительниц Доклады Съезду учителей и учительниц Московского уезда в августе 1901 года / Доклад Я.Е. Жукова. – [Москва] : [Б. и.], 1901. – 187 с. – Без обл. и тит. л.
455498
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 224, ч. 2. – 1976
455499
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 224, ч. 1. – 1976
455500
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 242. – 1978
455501
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 244. – 1978
455502
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 247. – 1979
455503
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 249. – 1979
455504
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 252. – 1979
455505
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 254. – 1979
455506
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
2. – 1984. – 486с.
455507
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
3. – 1984. – 486с.
455508
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
4. – 1984. – 486с.
455509
   Доклады Третьей Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Ленинград : ЦНИИатоминформ
Т. 1. – 1984. – 486с.
455510
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
455511
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
455512
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 3. – 1970. – 96 с.
455513
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 4. – 1970. – 88 с.
455514
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 5. – 1970. – 52 с.
455515
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон, ноябрь, 1965 г. – Москва
Вып. 2. – 1969. – 60 с.
455516
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон. ноябрь. 1965 г. – Москва
Вып. 1. – 1969. – 56 с.
455517
   Доклады третьей Сибирской конференции по математике и механике 8-13 сент. 1964 г.. – Томск, 1964. – 407 с.
455518
  Нагорный А. Доклады ЦРУ о планах модернизации китайской экономики / А. Нагорный, А. Парканский // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 25. – С. 220-230
455519
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению моделирования в различных отраслях техники. Матем. моделирование полей. – сб. 1. – М., 1962. – 359с.
455520
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники. Применение методов математ. моделирования в инженерных исследованиях. – сб. 3. – М., 1962. – 348с.
455521
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники.Теория подобия и методы физического моделирования в применении к электротехнич. задачам. – сб. 4. – М., 1962. – 484с.
455522
   Доклады шестой международной конференции по метеорологии Карпат : 17-22 сентября 1973 г. – Киев, 1973. – 615 с.
455523
   Доклады экономического семинара на тему "Повышение качества продукции - важнейшная народнохозяйственная задача". – Уфа, 1965. – 78с.
455524
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Аккурратов В. Аэронавигация в высоких широтах Арктики : Аэронавигация в высоких широтах Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 16 с.
455525
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Березкин В.А. О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопредельных морей : О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопридельных морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
455526
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Бруевич С.В. Некоторые задачи химической океанографии Арктики : Некоторые задачи химической океаногроафии Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 28 с.
455527
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Буйницкий В. Х. Основные итоги и перспективы научно-исслед. работ Арктического ин-та : Основные итоги и перспективы научно-исследовательских работ Арктического института. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
455528
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Вангенгейм Г.Я. О макрометеорологических исследованиях и долгосрочных прогнозах погоды : О микрометеорологических исследованиях в долгосрочных прогнозах погоды в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 13 с.
455529
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Визе В.Ю. Колебание солнечной деятельности и ледовитость арктических морей : Колебание солекчной деятельности в ледовитость Арктических морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
455530
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гирс А.А. Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратос : Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратосферы с адвекцией в свободной атмосфере. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 22 с.
455531
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гневышев М.Н. Физика ионосферы высоких широт : Физика ионосферы высоких широт. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 10 с.
455532
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гомоюнов К.А. О приведении гидрологических величин (на примере Карского моря) : О приведении гидрологических величин ( на примере Карского моря). – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
455533
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Жонголович И.Д. Гравиметрия и Арктика : Гравиметрия и Арктика. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
455534
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Исаченко Б.Л. Об очередных задачах микробиологического изучения воды и грунтов морей. – Москва-Л., 1945. – 13с.
455535
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Кленова М.В. Процессы осадкообразования в полярных морях : Процессы осадкообразования в полярных морях. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 14 с.
455536
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Коптева А.В. Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны : Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
455537
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Лобза П.Г. Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока : Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока. – Москва, Лен инград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 17 с.
455538
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Марков Ф.Г. Таймырский каменноугольный бассейн : Таймырский каменноугольный бассейн. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
455539
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – Москва, Ленинград : Главсевморпути
Ледовитость Восточносибирского моря в связи с условиями дрейфа льдов в высоких широтах/Д.В. Карелин. – 1945. – 14 с.
455540
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Моря Советской Арктики в четвертичный период/В.И. Сакс. – 1945. – 11с.
455541
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Проблемы топлива в советской Арктике/А.Е. Пробст. – 1945. – 18с.
455542
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Окладников А.П. Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра : Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 9 с.
455543
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Славин С.В. Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР : Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
455544
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Спижарский Т.Н. Схема тектоники советского сектора Арктики : Схема тектоники советского сектора Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 20 с.
455545
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Струмилин С. Факторы времени в проектировках капитальных вложений : Фактор времени в проектировках капитальных вложений. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 24 с.
455546
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Терлецкий П.Е. Проблема заселения Крайнего Севера СССР : Проблемы заселения крайнего севера СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 11 с.
455547
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Тимофеев В.Т. Опыт приближенного определения теплового баланса Баренцова моря : Опыт приближенного определения теплового баланса Каренцова моря. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 21 с.
455548
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Федченко К.К. Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике : Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 8 с.
455549
   Доклады юбилейной сессии Арктического научно-исследовательского института Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Богоров В.Г. Роль биологических индикторов в познании гидрологического режима моря : Роль биологических индикаторов в познании гидрологического режима моря. – Москва ; Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
455550
   Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль : Типолитография Губернской Земской Управы, 1913
455551
   Доклады, посвященные столетию со дня рождения И.В. Мичурина. – Саратов : Коммунист, 1957. – 168 с.
455552
   Доклады, представленные на первый Всероссийский Съезд деятелей по прикладной энтомологии в г.Киеве в 1913 году. – Киев, 1913. – 66 с.
455553
   Доклады, представляемые Гидрографическим Управлением СССР на 1-й Географический съезд созываемый Госпланом в Москве в мае 1925 г.. – Ленинград, 1925. – 51 с.
455554
   Доклады, прочитанные на ХІ Всесоюзной студенческой археологической конференции 1965 г. в Ереване. – Ереван, 1968. – 72с.
455555
   Доклады. Науч. конф. 6-13 дек. 1945 г.. – Москва
Выпуск 4. – 1946. – 256с.
455556
  Салтыков Н.Д. Докладываю в Генеральный штаб / Н.Д. Салтыков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
455557
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция в области теплоэнергетики.. – М., 1968. – 146с.
455558
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование и теория подобия при решении гидравлических и гидроэнергетических задач.. – М., 1968. – 134с.
455559
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении задач радиотехники и электроники. – М., 1968. – 164с.
455560
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении электроэнергетических и электромеханич. задач. Подсекция электромеханич.. – М., 1968. – 229с.
455561
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция общие вопросы метода моделирования. – М., 1968. – 266с.
455562
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение методов программного моделирования при проектировании сложных систем переработки информции и ЦВМ. – М., 1968. – 220с.
455563
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение цифрового моделирования. – М., 1968. – 168с.
455564
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применения методов теории подобия при решении технико-эконом. задач. – М., 1968. – 118с.
455565
  Бугаенко В.П. Доклинические формы алкоголизма / В.П. Бугаенко, А.Т. Филатов. – Киев, 1989. – 78,2с.
455566
  Бекмухамедова В. Доклінічне дослідження гострої токсичності препарату "кокарніт" на щурах / В. Бекмухамедова, О. Вороніна, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Старіння населення планети, висока ступінь урбанізації, погіршення екологічного становища сприяють збільшенню кількості людей з захворюваннями багатьох систем організма. Кокарніт - препарат, який покращує метаболізм та енергозабезпечення тканин, це ...
455567
  Горелов Олег Доколе будем препираться? К вопросу о российско-польских отношениях // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 69-84. – ISSN 0130-9625
455568
  Киселев Г.С. Доколониальная Африка / Г.С. Киселев. – Москва, 1985. – 150с.
455569
  Лебедев Н.Л. Доколумбова Мексика в русской печати XIX в. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 73-81. – ISSN 044-748Х
455570
  Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность / В.И. Гуляев. – Москва : Международные отношения, 1991. – 191с. – (К 500-летию открытия Америки)
455571
  Хелимский Е.И. Доколхозное крестьянство Киргизии / Е.И. Хелимский. – Фрунзе, 1991. – 218с.
455572
  Зозуля О.І. Доконституційний період інституалізації апарату Президента Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 89-96. – (Право. Економіка. Управління)
455573
  Чухно А.А. Докорінна зміна характеру праці та її стимулів // Вчення про матеріальн. та моральн. стимули та його здійснення на сучасному етапі, 1969
455574
  Мельник Р. Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні / Р. Мельник, О. Шаблій, Б. Шлоер // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1026-9932
455575
  Волошин О.А. Докорінна трансформація місця СНД в структурі інструментів реалізації російських інтересів на пострадянському просторі в 2000-х рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 16-17
455576
  Вольвач П. Докорінне оновлення кадрів як запорука відродження Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 6


  Ще до передачі Кримської області Україні партійне керівництво та урядовці республіки добре вивчили стан кримської економіки.
455577
  Стефанов Христо Докосвания до необхватното / Стефанов Христо. – София, 1989. – 183 с.
455578
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.4 : Грецький спадок і сучасність. – 2003
455579
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.5 : Логос і праксис сміху. – 2004
455580
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – 2012. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455581
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – 2012. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455582
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : Акваторія. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455583
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (25) : Сміх у світі смислу. – 2016. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455584
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455585
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (27) : Пам"ять та ідентичність. – 2017. – 325, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455586
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – 2017. – 225, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455587
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – 2018. – 227, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455588
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455589
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гуманітарна традиція ; редкол.: М. Вак, Д. Йонкус, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (31) : Сміх та сміхова культура. – 2019. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455590
  Франскевич Д. Доксорубіцин - модулятор продукування активних форм кисню та рівня цитозольного Сa2+ у нормальних і лейкемічних клітинах / Д. Франскевич, Д. Гребіник, О. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  З використанням специфічних флуоресцентних зондів оцінено продукування активних форм кисню та концентрацію цитозольного кальцію у клітинах. Виявлено позаядерні ефекти ДНК-ушкоджуючого протипухлинного препарату доксорубіцину - тривале посилення ...
455591
  Гребенка Е.П. Доктор : роман / Е.П. Гребенка. – 2-е изд. – [Москва] : Изд. кни гопрод. М.В. Клюкина ; [Тип. Вильде], 1900. – 216 с.
455592
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1978. – 104с.
455593
  Д"Агата Доктор / Д"Агата. – М., 1980. – 255с.
455594
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1984. – 96с.
455595
  Брати Балаганови Доктор : проза: історія хвороби // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-22. – ISSN 0130-321Х
455596
  Флеминг Я. Доктор "NO" / Я. Флеминг. – Москва, 1990. – 171с.
455597
  Шубин Б.М. Доктор А.П. Чехов / Б.М. Шубин. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 176с.
455598
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – Москва, 1977. – 128 с.
455599
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 143с.
455600
  Болтівець С. Доктор Аарон Бек: Україна - це країна кохання моїх батьків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 83-89 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-2131
455601
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1985. – 103с.
455602
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1989. – 110с.
455603
  Фатеев Г.С. Доктор Алексеев / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1986. – 254с.
455604
  Руфини Доктор Антонио / Руфини. – 86с.
455605
  Баскакова Т. Доктор Бенн - птолемеец и мыслепроходец : Рецензия на русское издание прозы Бенна // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-151. – ISSN 0130-6545


  Готфрид Бенн (1886-1956) - немец. эссеист, новеллист, поэт-экспрессионист. Будучи доктором медицины, он сначала был сторонником, а затем критиком Национал-социалистической революции. Бенн оказал большое влияние на немецкую литературу до- и ...
455606
  Чжоу Эр-фу Доктор Бетьюн / Чжоу Эр-фу. – М., 1960. – 110с.
455607
  Парфенова А.В. Доктор богослов"я професор Харківського університету Митрофорний протоієрей Тимофій Іванович Буткевич : До 50-річчя з Дня народження та 200-річчя заснування Харківського університету // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 126-127


  Українська історіографія поповнюється статтею, у якій висвітлюється історія в особах, вихованців та працівників Харківського національного університету імені В.Р. Каразіна
455608
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : монография / Ю.Г. Виленский. – Киев : Здоровья, 1991. – 254, [2] с.
455609
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : к 120 летию со дня рождения / Ю. Виленский. – Киев : Авіцена, 2011. – 361, [7] с. – К 170-летию Нац. мед. ун-та им. А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - Парал. тит. л. портр. – Библиогр.: с. 360-362. – ISBN 978-966-2144-33-8
455610
  Рассаднев С.А. Доктор В.И.Смидович. / С.А. Рассаднев. – Тула, 1988. – 104с.
455611
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1947. – 136с.
455612
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1957. – 318с.
455613
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1971. – 400с.
455614
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1966. – 415с.
455615
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1967. – 112с.
455616
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 400с.
455617
   Доктор Гааз: рус. врач, первооткрыватель Кавказских Мин. вод. – Ставрополь, 1989. – 347с.
455618
  Стецюк О. Доктор географії Петро Оришкевич (1909–1982): життєвий шлях та наукова спадщина // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 283-292. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
455619
  Седерберг Я. Доктор Глас. Серьезная игра : пер. со шв. / Яльмар Седерберг. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с.
455620
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – М., 1957. – 176с.
455621
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 260с.
455622
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Москва, 1970. – 159с.
455623
  Клековкін О.Ю. Доктор Дапертутто та інші // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 220-224. – ISBN 978-966-136-114-9
455624
  Нагорная Н.В. Доктор Даун / Н.В. Нагорная, Е.В. Бордюгова, Н.А. Усенко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – С. 159-162. – ISSN 2224-0551
455625
  Зубек Л. Доктор Есениус / Л. Зубек. – М, 1961. – 398с.
455626
  Конашевич С. Доктор Єлисей Волянський - голова української громади Керчі (1917 - 1918 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 5 июня (№ 11)
455627
  Павлов А.Е. Доктор Жестков. Повесть / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1966. – 211с.
455628
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – Москва : Советский писатель, 1989. – 734 с. – ISBN 5-265-01073-4
455629
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – Москва : Книжная палата, 1989. – 431 с.
455630
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд. – М., 1990. – 428с.
455631
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго / Б.Л. Пастернак. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 624с. – (Русская классика. 20 век). – ISBN 5-04-004105-5
455632
  Пастернак Б. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 544с. – (Русский сериал). – ISBN 5-224-05473-7
455633
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [ роман ] / Борис Леонидович Пастернак. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2008. – 544 с. – (Книга на все времена. Золотая классика). – ISBN 978-5-17-049227-5
455634
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [роман] / Борис Пастернак. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 539, [5] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-063290-9
455635
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 622, [2] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-40643-2
455636
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2014. – 699, [4] с. – Печ. по изд.: Собрание сочинений: в 2 т. / Пастернак Б. СПб., 2010. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01724-5
455637
  Пастернак Борис Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма / Пастернак Борис. – Москва : Гудьял-Пресс, 1998. – 744с. – ISBN 5-8026-0005-5
455638
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Повести / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 765, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-54382-3
455639
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 1. – 1988. – 222с.
455640
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 2. – 1988. – 256с.
455641
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Барнаул, 1990. – 456с.
455642
  Мишкевич Г.И. Доктор занимательных наук: Жизнь и творчество Я.И.Перельмана. / Г.И. Мишкевич. – М., 1986. – 190с.
455643
  Гомыранов Илья Доктор зло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 98-103 : фото
455644
  Мадер Ю. Доктор Зорге радирує з Токіо / Ю. Мадер. – Київ, 1968. – 223 с.
455645
  Пруссаков А. Доктор Зубровин и компания : Комедия в шести картинах. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная Польза", 1909. – 131 с.
455646
  Франкл В. Доктор и душа = V.Frankl The Doktor and the Soul / В. Франкл; Пер. с англ. А.А.Бореев. – Санкт-Петербург : Ювента, 1997. – 288с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-87399-017-4
455647
  Панкратов А.И. Доктор из Знаменского предместья. / А.И. Панкратов, Г.И. Панкратов. – Иркутск, 1974. – 83с.
455648
  Нувахов Б.Ш. Доктор Илизаров / Б.Ш. Нувахов. – М, 1988. – 156с.
455649
  Попов И. Доктор Ионов : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 63-67. – ISSN 0321-1878
455650
  Різник Л. Доктор і професор, або На шляху поступу : проза: роман-есей / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 31-79. – ISSN 0868-4790


  Молода муза. Михайло Сергійович Грушевський.
455651
  Кришан Н. Доктор Комес / Н. Кришан. – Бухарест, 1967. – 40 с.
455652
  Гордеева В.И. Доктор Красов / В.И. Гордеева. – Москва, 1969. – 87с.
455653
  Герцен А.И. Доктор Крупов / А.И. Герцен. – Сталинград, 1937. – 56с.
455654
  Купчик В. Доктор Лонгин Цегельський - речник Української Держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 9


  "Він був членом уряду ЗУНР і саме йому випала честь зачитати Акт злуки між ЗУНР і УНР біля пам"ятника Богдану Хмельницькому в Києві."
455655
  Лавров В.В. Доктор медицины Университета Св. Владимира в Киеве Гельвиг Р.И. - первый ректор Таврического университета (этапы жизненного пути) // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 66-67
455656
  Новицкий С.А. Доктор медицины, Владимир Степанович Александров / С.А. Новицкий. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1894. – 19, 48, 48, 32 с.
455657
  Ржига Б. Доктор Мелюзін. / Б. Ржига. – Київ, 1976. – 192с.
455658
  Несіна О. Доктор Михайло Михайлович Несін // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 18-19
455659
  Габор А. Доктор Никто / А. Габор. – Москва, 1978. – 308с.
455660
  Габор А. Доктор Никто // Пять форинтов / Толнаи Л. – Москва : Правда, 1984
455661
  Боголепова Л.С. Доктор Обух / Л.С. Боголепова, В.А. Смирнова-Ракитина. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 22с. – (Герои и подвиги)
455662
  Верн Ж. Доктор Окс / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1944. – 56с.
455663
  Василашко Василь Доктор Ониськів і його Хутір Мазепа в Канаді // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 14-18. – ISSN 0130-7037
455664
  Кислиця Д. Доктор П.Ф. Чепик // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 32-33
455665
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Киев ; Харьков. – 334 с.
455666
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Новосибирск, 1955. – 319 с.
455667
   Доктор Паук = Шелковые нити паутины кругопряда можно использовать для ремонта поврежденных нервных волокон : GEOскоп. Медицина // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 264 : Фото. – ISSN 1029-5828
455668
   Доктор педагогических наук заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Николаевич Волков : к 75-летию со дня рождения. – Москва : Советский художник, 1972. – 11 с.
455669
  Земная Т. Доктор Перерва : проза: рассказ-быль // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 119-124. – ISSN 0131-8136
455670
  Суржик Л. Доктор Плагіат. Академічна експертиза докторської дисертації дружини віце-прем"єра показала: плагіат і безліч помилок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  "Редакція DT.UA отримала у своє розпорядження дуже цікавий і серйозний документ — "Експертний висновок щодо мовностилістичної коректності і оригінальності тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук К.М.Кириленко ...
455671
  Джорджеску П. Доктор Поэнару / П. Джорджеску. – М., 1979. – 207с.
455672
  Кобута С. Доктор права Андрій Кос - визначний та оригінальний адвокат і суспільний діяч Калущини // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 41-45
455673
  Тимощук Л. Доктор права з Палермо в Острозькій Академії // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 20
455674
  Чисніков В. Доктор права Степан Гик - автор першого україномовного підручника "Криміналістика" (до 150-річчя з дня народження) / В. Чисніков, П. Біленчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
455675
  Тищик Б. Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 64-71. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168


  В історії становлення та розвитку юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, якому цього року виповнилося 232 роки від дня утворення, є ще чимало маловідомих подій, особистостей, зокрема професорів і доцентів, які ...
455676
  Домонтович В. Доктор Серафікус / В. Домонтович ; [ред. вид. і авт. комент.: Ю. Корибут ; обкл.: Я. Гніздовський]. – Мюнхен : Українська трибуна, 1947. – 174, [1] с. – Резюме англ.
455677
  Домонтович В. Доктор Серафікус : роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 0130-321Х


  Доктор Серафікус - роман Віктора Петрова-Домонтовича, написаний у 1929 році й опублікований вперше у 1947 році в Німеччині. Роман був створений безпосередньо перед зникненням автора з літературного обрію.
455678
  Домонтович Віктор Доктор Серафікус. Без грунту : Романи / В. Домонтович. – Київ : Критика, 1999. – 380с. – (Бібліотека 21 століття). – ISBN 966-7679-06-3
455679
  Домонтович В. Доктор Серафікус. Дівчинка з ведмедиком / Віктор Домонтович. – Харків : Фоліо, 2023. – 285, [3] с. – (Рідне). – ISBN 978-617-551-251-7
455680
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Л, 1946. – 400с.
455681
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Ленинград, 1960. – 302 с.
455682
  Нахлік Є. Доктор теології Микола Конрад vs доктора філософії Івана Франка // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 150-194. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
455683
  Сохин Влад Доктор транс // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 66-72 : фото
455684
  Тихолоз Б.С. Доктор Ф. : маленька книжка про великого Франка / Богдан Тихолоз. – Львів : Dім Франка, 2021. – 175, [1] с. : портр., іл. – До 165-річчя з дня народження Івана Франка. – (Серія "Бібліотека Дому Франка" / Львів. нац. літ.-мемор. музей Івана Франка [та ін.] ; вип. 14). – ISBN 978-966-2614-10-7
455685
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом : роман / Томас Манн ; пер. с нем. С. Апта и Наталии Ман. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1959. – 615 с.
455686
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман : роман / Т. Манн. – Москва : Художественная литература, 1975. – 607с.
455687
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман / Т. Манн. – Ташкент, 1986. – 559с.
455688
  Манн Т. Доктор Фаустус : роман / Томас Манн ; [пер. с нем. : Н. Ман, С. Апта]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 570, [6] с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-046251-3
455689
  Манн Т. Доктор Фаустус : життя нім. комп. Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля / Томас Манн ; пер. з нім. Євгена Поповича ; [передм. та прим. Д.С. Наливайка] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 573, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / редкол.:... Д. Наливайко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5011-3
455690
  Манн Т. Доктор Фаустус: Життя німецького композитора Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля. Роман : Роман / Т. Манн. – Київ : Дніпро, 1990. – 572с. – ISBN 5-308-00718-7
455691
   Доктор филологических наук Валдис Янович Бисениек : Биобиблиогр. указ. – Рига, 1989. – 29с.
455692
  Вельский К.С. Доктор финансового права, ученый-административист и сенатор Российской империи (К 150-летию со дня рождения Э.Н. Берендтса) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
455693
  Шулікін Д. Доктор філософії: виклики і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 4, 61. – ISSN 2219-5793


  Як виміряти якість підготовки в аспірантурі, яким буде формат спецрад, який взаємозв"язок між атестацією ЗВО і наукових установ та акредитацією освітньо-наукових програм? Про це йшлося під час вебінару "Доктори філософії як освітньо-науковий рівень: ...
455694
  Железняк Александр Доктор Флип спасает львов : голоса // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-42 : Фото
455695
  Карлейль Т. Доктор Франсиа : статья Карлейля // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон, 1880. – [51] с. – (Библиотека для чтения)
455696
  Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина: его переводы, печатные издания и язык : исследование П.В. Владимирова. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад наук, 1888. – XXVI, 351, [12] с., [12] л. ил. – Библиогр.: "Обзор литературы предмета" (с. I-XXVI)
455697
  Козлов-Куманский Доктор Хвощев / Козлов-Куманский. – М, 1975. – 216с.
455698
   Доктор химических наук Раймонд Эдуардович Валтер. – Рига, 1988. – 73с.
455699
  Хемллер Ф. Доктор Ц / Ф. Хемллер. – Ленинград, 1927. – 197 с.
455700
  Кулик Н. Доктор чистої математики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  175 років із дня народження і 98 - з дня смерті Василя Єрмакова - видатного математика і педагога, професора Університету святого Володимира та Політехнічного інституту, засновника Київського математичного товариства і відкривача нової ознаки збіжності ...
455701
  Кулик Н. Доктор чистої математики // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Червень (№ 21/22). – С. 6


  Видатний математик і педагог, засновник Київського математичного товариства та відкривач нової ознаки збіжності рядів, професор Університету святого Володимира та Політехнічного інституту Василь Єрмаков - один з тих наших співвітчизників, яких росія, ...
455702
   Доктор Штокман (По Ибсену). – [Санкт-Петербург] : Изд. М.Н. Слепцовой ; Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1901. – 122, [1] с. : портр. – (Книжка за книжкой ; Сер. 1, кн. 105)
455703
  Померанцев В.М. Доктор Эшке / В.М. Померанцев. – Москва, 1980. – 271 c.
455704
  Жуков Борис Доктор, скажите правду... : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 154-160 : Фото
455705
  Брусянин В.В. Доктора и пациенты : типы врачей в художественной литературе : Литературно-общественные параллели / В.В. Брусянин. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. д-ра Б.А. Бакса, 1914. – IV, 275 с.
455706
  Баренбойм Е.Л. Доктора флота : роман / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Лиесма, 1985. – 574 с. : ил., 1 л. портр.
455707
  Савчин І. Докторант Ігор Савчин: "Я - фанат геодезії" / вела розмову Ірина Мартин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 14/15 : Перспективні. – С. 35-37. – ISSN 2709-3107
455708
   Докторанти й аспіранти про А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 144-173


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Вітають ювіляра: Л. Циганенко, І.В. ...
455709
  Шестак В.П. Докторантура // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-52. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены вопросы текущей работы и перспективы развития докторантур федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных ...
455710
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; арбітражний процес" (12.00.04) за станом на 1 липня 2001р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2001. – 70с. – ISBN 966-7695-50-6
455711
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; господарське процесуальне право" (12.00.04) за станом на 1 липня 2002 р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2002. – 76с. – ISBN 966-7695-95-6
455712
   Доктори наук України у 2008 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 59. – ISSN 1810-3944
455713
  Скопенко В.В. Доктором наук нині бути модно. Аж яким? : Уривки з інтерв"ю голови ВАКу В.Скопенка // Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-44
455714
  Скопенко В. Доктором наук нынче быть модно. Но каким? // Человек и закон, 2000. – №12


  Интервью с председателем ВАК Украины, ректором Киевского университета В.В. Скопенко
455715
   Докторская диссертация по педагогическим наукам. Библ. указатель. – М., 1961. – 180с.
455716
  Шубик Юрий Докторская колбаса : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 77-104. – ISSN 0321-1878
455717
  Полковникова Т.Н. Докторские диссертации по политическим наукам, утвержденные ВАК в 2007 г. / подгот.: А.Л. Демчук, Т.Н. Полковникова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 187-189. – ISSN 0321-2017
455718
   Докторские диссертации по социологии - 2001 г. // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.138-141. – ISSN 0132-1625
455719
  Прошанов С.Л. Докторские диссертации по социологии (1990-2010) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 30-39. – ISSN 0132-1625
455720
  Сборщикян М.А. Докторские и кандидатские диссертации / М.А. Сборщикян, Т.А. Касабян. – Ереван
Вып. 2. – 1978. – 150с.
455721
  Гаспарян Л.А. Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Ереванском государственном университете с 1938 по 1969 гг. / Л.А. Гаспарян. – Ереван, 1972. – 268с.
455722
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библ. указатель. – вып. 2. – М., 1957. – 219с.
455723
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г.. Библ. указатель. – М., 1956. – 256с.
455724
  Михнюк В.Н. Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам БССР. 1944-1982 гг. : Библиогр. указ. / В.Н. Михнюк. – Минск, 1982. – 108с.
455725
  Бродская Д.Ф. Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в Институте востоковедения Академии Наук СССР с 1950 по 1970 гг : библиографический указатель / Д.Ф. Бродская, В.Ф. Чернова, В.А. Гарнова ; АН СССР, Ин-т науч. информации и фундаментальная библиотека по общественным наукам, Отделение при ИВАН, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 249 с.
455726
   Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библиогр. указатель.. – вып. 3. – М., 1960. – 203с.
455727
  Попов О. Докторские программы для европейского общества знания (реферат доклада Ассоциации европейских университетов) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 4. – ISSN 0321-0383
455728
  Попов О. Докторские программы для европейсого общества знания: реферат доклада АЕУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
455729
   Докторский диспут профессора Ф.А. Терновского / [С.]. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1877. – 587-600 с. – Из журн. "Тр. Киев. духов. акад.". 1877 г.. - В конце текста: С.. - Без тит. л. и обл.
455730
  Сурмін Ю. Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми / Ю. Сурмін, І. Шпильовий // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 287-304
455731
   Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА / [Л. Кострова, Т. Огаркова, М. Винницький та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Пульсари, 2010. – 159, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2171-90-7
455732
  Логвиненко Т. Докторські програми підготовки фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: сучасний досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 85-89. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано досвід реалізації докторських програм для фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: Норвегії, Швеції. Розглянуто структуру, зміст цих програм у різних університетах в умовах модернізації систем вищої освіти країн ...
455733
   Докторську дисертацію наша викладачка захистила у Франції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Університеті імені Поля Валері - Монпельє III (Франція) відбувся публічний захист докторської дисертації асистентки кафедри французької філології університету Тетяни Угрин на тему "Соціальні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у ...
455734
  Сидельников О.В. Доктортолик / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1975. – 422с.
455735
   Доктору економічних наук, професору Кравціву Василю Степановичу - 60 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 105-108 : фото. – ISSN 1562-0905
455736
   Доктору медичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти україни, завідувачу кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету Андрію Головацькому – 80 / О. Вайнагій, М. Кочмар, Т. Росола, О. Гецко, А. Гербут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 178-182. – (Серія " Медицина" ; вип. 1 (55)). – ISSN 2415-8127
455737
  Нагачевський А. Доктору Романові Кирчіву: спогади та вшанування з діаспори // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 23-28. – ISSN 1028-5091
455738
   Доктору юридичних наук, професору, члену корреспонденту Академії правових наук України А.С. Довгерту - 60 років // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 178-180. – ISSN 0132-1331
455739
  Таш"ян Р. Доктрина "culpa in contrahendo" в ученні про недійсність правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 36-40. – ISSN 2663-5313
455740
  Иванов К.В. Доктрина "богатых и бедных стран". / К.В. Иванов. – М., 1972. – 63с.
455741
  Добідовська Я. Доктрина "Відкритого неба" в практиці повітряних сполучень ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
455742
  Волошин Ю.О. Доктрина "глобального конституціоналізму" в механізмі забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-мстодологічний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-102.
455743
  Филатов Г.А. Доктрина "испанидад" и ее роль в отношениях франкистской Испании со странами Латинской Америки в 1940-х годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 63-71. – ISSN 0130-3864


  Об общности иберо-американских стран, неразделимости судеб Испании и стран Латинской Америки, ставшей основой концепции "испанидад", активно используемой во франкистской Испании в 1940-х годах.
455744
  Дорошенко Сергій Доктрина "історичних прав" у структурі французького консерватизму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 33-38. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
455745
  Стецюк Н. Доктрина "конституційної держави" Леоніда Юзькова // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 65-68.
455746
  Ашин Г.К. Доктрина "Массового общества" / Г.К. Ашин. – Москва : Политиздат, 1971. – 192 с.
455747
  Марушкин Б.И. Доктрина "морального лидерства" и реальности времени. / Б.И. Марушкин. – М, 1978. – 63с.
455748
  Стрельников К.А. Доктрина "Москва-третий Рим": предпосылки, идеи и государственно-правовые перспективы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
455749
  Модржинская Е.Д. Доктрина "наведения мостов" / Е.Д. Модржинская. – Москва, 1969. – 64 с.
455750
  Петровский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной сратегии США / В.Ф. Петровский. – Москва, 1980. – 335с.
455751
  Перфилов В.В. Доктрина "ограниченной войны" во внешней политике США : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.574 / Перфилов В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
455752
  Чернявский С.В. Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Чернявский С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
455753
  Чернявский Сергей Викторович Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Чернявский Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 207л.
455754
  Селіванов А. Доктрина "Охорони Конституції України" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 87-91. – ISBN 978-966-349-240-7
455755
  Селіванов А. Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82
455756
  Задорожний А.В. Доктрина "правового реализма" и формирование международно-правовой теории в скандинавских странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
455757
  Бірюков О.М. Доктрина "свіжий старт" у законодавстві країн Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 152-156. – ISSN 1026-9932
455758
  Акоян С М. Доктрина "сдерживания" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Акоян М.С. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1972. – 38 с.
455759
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
455760
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США (на примере анализа взглядов одного из ее авторов Д. Кеннади) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 198л.
455761
  Попов В. Доктрина "християнського світогляду" в сучасному неокальвінізмі // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 59-67. – ISSN 2410-2601
455762
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" -- идеологическое оружие американских монополий : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богомолова Н. Н. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – Москва, 1968. – 15 с.
455763
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" - идеологическое оружие монополий / Н.Н. Богомолова. – Москва : Мысль, 1970. – 175 с.
455764
  Шніцер І. Доктрина "чехословакізму" та її вплив на чесько-словацькі відносини в 1918 - 1920 рр. // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2530-21-6
455765
  Костюченко Я. Доктрина acquis у праві Європейського Союзу та її відображення в правовій системі України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 86-99. – ISSN 1026-9932
455766
  Базов О. Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний вимір // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 26-38. – ISSN 2707-6849
455767
  Базов О. Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний виміри // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 36-47
455768
  Виговський О. Доктрина ultra vires та її еволюція в англійській законодавчій та судовій практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
455769
  Коломоєць Т. Доктрина адміністративного права vs постмодерн: від "сервісної" галузі до права юридичних смислів / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 34-51. – ISSN 1026-9932
455770
  Смокович М. Доктрина адміністративного права і процесу у практиці Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 147-158. – ISSN 1026-9932
455771
  Битяк Ю. Доктрина адміністративного права України: еволюція та перспективи подальшого розвитку / Ю. Битяк, Д. Лученко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 44-59. – ISSN 1026-9932
455772
  Ожеван М.А. Доктрина Барака Обами: нова "стратегія національної безпеки" США / М.А. Ожеван, Д.В. Дубов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.16-20. – Бібліогр. в кінці ст.
455773
  Багрій О.І. Доктрина верховенства Конституції України у конституційному правосудді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 117-125
455774
  Довгань Г. Доктрина верховенства права Європейського Союзу: національний аспект (позиція конституційних судів окремих держав – членів ЄС) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 98-107. – ISSN 1026-9932
455775
  Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
455776
  Бобровник С.В. Доктрина верховенства права як важливий засіб захисту прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 414-415
455777
  Сірий Є.В. Доктрина взаємовідносин бізнесу та суспільства: пошуки ідентичності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2007. – № 1 (18). – С. 41-52. – ISSN 1681-116Х
455778
  Щербина В. Доктрина виробничої солідарності - основа ідеології сучасного трудового права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 7-9. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
455779
  Щербина В.І. Доктрина виробничої солідарності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
455780
  Копан О.В. Доктрина внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 8. – С.19-32. – Бібліогр.: 48 н.
455781
  Перемот С. Доктрина впливу в конкурентному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 171-183. – ISSN 1026-9932
455782
  Перемот С.В. Доктрина впливу та екстратериторіальне застосування конкурентного права: становлення, розвиток та проблеми методології // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 554-565. – ISSN 1563-3349
455783
  Васильев А.А. Доктрина глоссаторов как источник права в средневековой Европе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются вопросы преподавания римского права в Средние века в Европе. Предлагается оп-ределение глоссаторов. Определяется порядок создания и функционирования первых университетов. Освещаются взгляды глоссаторов, касающиеся соотношения ...
455784
  Розумний М. Доктрина дії: соціально-філософський конспект / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-372-296-2
455785
  Хужокова И.М. Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И.М. Хужокова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 112 с. – ISBN 978-5-91768-189-4
455786
  Ханова Р. Доктрина доказування у судових провадженнях із вирішення податкових спорів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 142-152. – ISSN 1026-9932
455787
  Гетьман А.П. Доктрина екологічного права та законодавства України : монографія / А.П. Гетьман ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2019. – 334, [2] c. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 294-334 та в підрядк. прим. – (Серія "Харківська наукова школа екологічного права"). – ISBN 978-966-8689-40-6


  У пр. № 1739218 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з великою повагою від автора. 26.05.2021 р. Підпис
455788
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 115-129. – ISSN 2310-6158


  "У статті автор продовжує дослідження доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Юзькова Л.".
455789
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 220-235. – ISSN 2310-6158


  У статті розкривається зміст доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Л. Юзькова (КУ), першого Голови Конституційного Суду України, а також роль цієї ...
455790
  Єгорова-Луценко Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назва
455791
  Єгорова-Луценко Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 390 арк. – Додатки: арк. 385-390. – Бібліогр.: арк. 340-384
455792
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 418 арк. – Бібліогр.: арк. 376-418
455793
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
455794
  Епель О.В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Епель Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 416 арк. – Додатки: арк. 411-416. – Бібліогр.: арк. 369-410
455795
  Епель О.В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Епель Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
455796
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 29 назв
455797
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 423 арк. – Додатки: арк. 418-423. – Бібліогр.: арк. 372-417
455798
  Куликов В.Г. Доктрина защиты мира и социализма. / В.Г. Куликов. – М., 1988. – 96с.
455799
  Демин Г.И. Доктрина защиты социализма и мира / Г.И. Демин, Е.В. Жуков. – М, 1988. – 63с.
455800
  Кірик А. Доктрина зняття корпоративної вуалі в праві Англії та Уельсу // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 306-308
455801
  Шамшур О.В. Доктрина и практика национальных отношений в США : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Шамшур О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
455802
  Шамшур Олег Владиславович Доктрина и практика национальных отношений в США (60-70-е гг. ХХ в.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Шамшур Олег Владиславович; Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1982. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
455803
  Радивилов Д.А. Доктрина ибадитов: об истислахе при избрании имама // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 118-130. – ISSN 1682-671Х


  Ибадиты (абадиты) - течение ислама, отличающееся, как от суннизма, так и от шиизма. Ибадизм часто характеризуют как умеренную фракцию в движении хариджитов. Ибадиты возникли в VII в. в Ираке; получили название по имени Абдаллаха ибн Ибада, ...
455804
  Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму:"на грунті історичного прецеденту" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-13. – ISSN 0132-1331
455805
  Баглікова М.С. Доктрина інформаційної війни в США: питання теорії та практики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 323-333
455806
  Федоров С.С. Доктрина камакалы в каула-тантрах школы шривидья // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-11
455807
  Селіванов А. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 33-36
455808
  Скворцов В.Н. Доктрина конвергенции и ее пропаганда / В.Н. Скворцов. – Москва, 1974. – 64с.
455809
  Поляков Б. Доктрина конкурсного процесу / Б. Поляков, В. Радзивілюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1026-9932
455810
  Єзеров А. Доктрина конституційності нормативних актів (рецензія на монографію Сергія Різника "Конституційність нормативних актів. Cутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 189-196. – ISSN 1026-9932
455811
  Врублевський В Доктрина Кравчука : Начерк програми інтелектуалізації і формування модерної української нації / В Врублевський, О. Мороз, Ю. Саєнко; Укр.товариство "Інтелект нації". Ін-тут соціології НАН України. – Київ : Інтелект, 2001. – 84с. – ISBN 966-646-027-0
455812
  Шепітько В. Доктрина криміналістики та судової експертизи: формування, сучасний стан і розвиток в Україні / В. Шепітько, М. Шепітько // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – C. 12-27. – ISSN 1026-9932
455813
  Панов М. Доктрина кримінального права України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 81-104. – ISSN 1026-9932
455814
  Панов М. Доктрина кримінального права України: значення для науки і практики кримінального законотворення та правозастосування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
455815
  Вареник О.С. Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
455816
  Вареник О.С. Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 429 арк. – Додатки: арк. 424-429. – Бібліогр.: арк. 365-424
455817
  Їжак О. Доктрина Макрона. Франція з допомогою Росії намагається збалансувати американо-китайську біполярність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 3


  "Наприкінці серпня на щорічній зустрічі з послами президент Франції Еммануель Макрон виголосив промову, що виходила за рамки формальності. Її можна зарахувати до прикладів стратегічного бачення, яке час від часу демонструють провідні світові ...
455818
  Сенюта І. Доктрина медичного права України: правова суть // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
455819
  Федик С. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.16-20. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
455820
  Довгерт А. Доктрина міжнародного приватного права в Україні на зламі століть // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 13-40. – ISSN 1026-9932
455821
  Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер) / Н.Н. Болховитинов. – Москва : Международные отношения, 1959. – 336 с.
455822
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 199-220
455823
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
455824
  Лукач І. Доктрина Монро і Венесуельська криза 1895 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 30-31
455825
  Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 143-154. – ISSN 1026-9932
455826
   Доктрина национального единства Казахстана = Казакстаннык ел бірлігі доктринасы : [научно-практ. комментарий] / [Ассамблея народа Казахстана ; сост. : Н.П. Калашникова, Ж.У. Байбосынов ; под. общ. ред. Тугжанова Е.Л.]. – Астана : ТОО "Дэме", 2011. – 58, [2] с. : табл. – Текст книги на казахском и русском языках. – ISBN 9965-23-271-7
455827
  Газетдинов Н.И. Доктрина о принципах уголовного судопроизводства в Великобритании // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 1991-3222
455828
  Шутак І.Д. Доктрина обмеження законодавчої, виконавчої та судової гілки влади в парадигмі підготовки, прийняття та тлумачення законодавчих актів України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 5-14. – ISSN 2523-4889
455829
  Сафрастян Р.А. Доктрина османизма в политической жизни Османской империи (50-70 гг. ХІХ в.) / Р.А. Сафрастян. – Ереван, 1985. – 147с.
455830
  Кучерявенко М. Доктрина податкового права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 11-20. – ISSN 1026-9932
455831
  Лукашев О. Доктрина податкового права і нормотворчість у сфері оподаткування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 1026-9932
455832
  Нижник Н.Р. Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права / Н.Р. Нижник, М.В. Кармаліта // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 52-56. – ISSN 2524-017X
455833
  Галів М.Д. Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 23-31. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Аналізуються найважливіші ідеї вченого з філософії позитивізму в працях про освіту, освітні інституції і культурно-освітніх діячів.
455834
  Христова Г. Доктрина позитивних зобов"язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 100-118. – ISSN 1026-9932
455835
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Сокоринський Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 479 арк. – Додатки: арк. 474-479. – Бібліогр.: арк. 436-473
455836
  Сокоринський Ю.В. Доктрина правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сокоринський Юрій Володимирович М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
455837
  Тарахонич Т.І. Доктрина правового регулювання: підходи до розуміння // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 65-72. – ISSN 0869-2491
455838
  Полянский Є.Ю. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
455839
  Вдовичин І. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 386-395
455840
  Козюбра М. Доктрина природного права: через історичні злети й падіння до визнання основою найважливіших досягнень сучасної правової теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 12-42. – ISSN 1026-9932
455841
  Пуделька Й. Доктрина розсуду в податковому праві Німеччини та України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 93-104. – ISSN 1026-9932
455842
  Макаренко Є.А. Доктрина світового лідерства США (2012 - 2016) // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 184-210. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
455843
  Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
455844
  Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Павліченко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 409 арк. – Додатки: арк. 406-409. – Бібліогр.: арк. 366-405
455845
  Журавель В.О. Доктрина соціального захисту працівників судової системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Журавель Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НДІ публічного права. – Київ, 2021. – 437 арк. – Додатки: арк. 432-437. – Бібліогр.: арк. 387-431
455846
  Журавель В.О. Доктрина соціального захисту працівників судової системи України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Журавель Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 31 назва
455847
  Іншин М.І. Доктрина соціальної безпеки : монографія / [Микола Іншин, Ярослав Мельник] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права ; Центр проблем імплементації європ. соц. права. – Київ : Освіта України, 2020. – 224, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-13-6
455848
  Бондарь А.А. Доктрина справедливого общества / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2017. – 506, [1] с., [1] вклеен. лист : ил. + 1 вклеен. лист. – (Эпоха Переосмысления). – ISBN 978-966-139-080-4
455849
  Батанов О.В. Доктрина сучасного унітаризму: проблеми формування та реалізації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 33-42. – ISSN 2524-017X
455850
  Позняк Д.Ю. Доктрина сучасної криміналістики / Д.Ю. Позняк, Г.С. Семаков // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 119-122
455851
  Коломоєць Т. Доктрина та предмет: сутність і зміст адміністративного права / Т. Коломоєць, В. Колпаков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 12-27. – ISSN 1026-9932
455852
  Тертишник В.М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи України // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 147-160. – ISSN 2518-7546
455853
  Сірук М. Доктрина Трампа і Україна / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 березня (№ 36). – С. 3
455854
  Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 111-122. – ISSN 0130-9625


  В кінці 2007 р. в Сінгапурі відбулася 13-а щорічна зустріч глав держав країн-членів АСЕАН
455855
  Слюсаренко Ю.А. Доктрина Трумена / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 115-116. – ISBN 966-642-073-2
455856
  Аністратенко Т.П. Доктрина Трумена 1947 року в оцінках російських дослідників // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 4 (29), iss. 1. – С. 156-171. – ISSN 2664-9950
455857
  Аністратенко Т. Доктрина Трумена 1947 року і принципи зовнішньої політики США: погляд радянської та сучасної російської історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-12. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні висвітлюється погляд радянської та сучасної російської історіографії на зовнішньополітичну доктрину Трумена 1947 року. Стаття містить спогади дипломата В. Тарасенка про політичний портрет Гаррі Трумена. В исследовании описывается взгляд ...
455858
  Рижков М.М. Доктрина Трумена і стратегія стримування: актуалізація наукового забезпечення стратегічного планування // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 32-70. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
455859
   Доктрина у судовій практиці // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 : Захист прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. – С. 137-143. – ISSN 1026-9932


  Надати спеціальний юридичний статус громадянам України, які захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України під час агресії РФ із забезпеченням соціальних гарантій високого рівня - конституційний обов"язок держави.
455860
  Джунь В. Доктрина установчої влади народу: історичний поступ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – C. 133-144. – ISSN 1026-9932
455861
  Бредіхин А. Доктрина Х.Д. Перона та її вплив на розвиток Аргентини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 85-88. – ISSN 1728-9343


  Перон (Perуn) Хуан Домінго президент Аргентини в 1946-55 (в 1949-55 фактич. диктатор), генерал. У 1955-73 в еміграції.
455862
  Мельник Я. Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новілізації цивільного процесуального законодавства щодо принципу гласності // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 243-244
455863
  Кунина А.Е. Доктрина Эйзенхауэра / А.Е. Кунина. – М, 1957. – 80с.
455864
  Вовк В. Доктрина... нападу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8


  Ми є свідками того, як Росія намагається істотно змінити баланс сили, який склався внаслідок закінчення холодної війни.
455865
  Полонка І. Доктринальна ідея диференціації правової поведінки: теоретико-методологічний аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
455866
  Шульгін В. Доктринальна нормотворчість органів військового управління: правові аспекти валідації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 58-65. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (48)). – ISSN 1728-3817
455867
  Шелих А.А. Доктринальна правосвідомість та професійна правосвідомість юриста: співвідношення і значення для суспільства // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 329-336. – ISSN 2524-017X
455868
  Дідич Т.О. Доктринальна форма утворення права: теоретико-правові аспекти // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-7166-36-6
455869
  Явдокименко Д.М. Доктринальна характеристика адміністративно-правових спорів в зарубіжних країнах // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 121-132. – ISSN 2227-796X
455870
  Хряпінський П.В. Доктринальне визначення загальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 50-56
455871
  Волошин Ю.О. Доктринальне визначення конституціоналізму: порівняльно-ретроспективний аналіз концепцій зарубіжної науки конституційного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 103-111.
455872
  Хряпінський В П. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 129-137. – ISSN 2222-5374
455873
  Пащенко М.О. Доктринальне значення природних прав людини та правового регулювання для характеристики дієвості права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7166-36-6
455874
  Строган А.Ю. Доктринальне і законодавче визначення ознак злочину в кримінальному праві України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 461-467. – ISSN 1563-3349
455875
  Петришин О. Доктринальне обгрунтування формування національної правової системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 144-152. – ISSN 1993-0909
455876
  Кочин В.В. Доктринальне розуміння європейського приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (238). – С. 36-40. – ISSN 2308-9636
455877
  Хряпінський П.В. Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 97-107. – ISSN 2524-0323
455878
  Гордшюв А.В. Доктринальне тлумачення в контексті гуманізації правових систем сучасності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 41-44
455879
  Малента В. Доктринальне тлумачення норм права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-36.
455880
  Євграфова Є. Доктринальне тлумачення норм права (законів): природа і здійснення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 40-51. – ISSN 1993-0909
455881
  Бринцев В. Доктринальне тлумачення норм права у конституційному судочинстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 80-90. – ISSN 1993-0909
455882
  Пирожкова Ю.В. Доктринальне тлумачення функцій адміністративного права: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 129-137. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
455883
  Бобровник С.В. Доктринальний аналіз правового компромісу та його роль у забезпеченні прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 42-47. – ISSN 2524-017X
455884
  Лекарь С.І. Доктринальний аналіз фіскальної ілюзії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 110-115. – ISSN 2220-1394
455885
  Коструба А. Доктринальні аспекти виникнення, зміни та припинення суб"єктивних цивільних прав і юридичних обов"язків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 101-107. – ISSN 1026-9932
455886
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов"язкову частку в спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 186-189
455887
  Бондаренко Н. Доктринальні аспекти становлення та розвитку ідеї прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 20-23
455888
  Середюк В.В. Доктринальні аспекти теорії юридичної відповідальності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 113-117. – ISBN 978-966-7166-36-6
455889
  Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти юридичного складу свободи заповіту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 389-393. – ISSN 1563-3349
455890
  Луців І.І. Доктринальні визначення поняття "публічні послуги" // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 19-25. – ISSN 2617-4162
455891
  Харченко Г.Г. Доктринальні відмінності інституту права власності: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 158-164.
455892
  Костенко О. Доктринальні дефініції як джерело кримінального правознавства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 34-35. – ISSN 1992-9277


  Ознаки кризи правопорядку в Україні - очевидні. Тому сьогодні актуалізується потреба у вдосконаленні засобів його забезпечення.
455893
  Гордимов А. Доктринальні джерела права в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 147-154. – ISSN 1026-9932
455894
  Тарнавська В.М. Доктринальні документи та доктринальні правові акти: теоретико-методологічний аналіз змісту та співвідношення понять // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 245-250. – ISSN 2524-017X
455895
  Андрашек М.Й. Доктринальні засади застосування сили в зовнішній політиці США в XXI столітті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 447-455
455896
  Біленчук П. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 7-10
455897
  Цись С.С. Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 69-72. – ISSN 2219-5521
455898
   Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції : монографія / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-66-0
455899
  Кучерявенко М. Доктринальні засади фінансово-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 52-63. – ISSN 1026-9932
455900
  Бойко І. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 13-28. – ISSN 1026-9932
455901
  Медведчук В. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива українського вибору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 302-309. – ISSN 1026-9932


  Про М.С. Грушевського - С. 302, 304; про М.П. Драгоманова. - С. 302, 303; про О.О. Ейхельмана. -С. 302, 304; про М.І. Костомарова. - С. 302; про С.А. Подолинського. - С. 302, 303.
455902
  Луцький Р.П. Доктринальні ознаки позитивного права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 52-56. – ISSN 2524-017X
455903
  Ватрас В. Доктринальні основи класифікації речових прав у цивільному праві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 97-102. – ISSN 2524-0129
455904
  Коломієць К.В. Доктринальні основи правового реалізму // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 197-200. – ISBN 978-966-7166-36-6
455905
  Куян І. Доктринальні питання конституційно-правових засад інституту всеукраїнського референдуму // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 53-71. – ISSN 1026-9932
455906
  Волошин Ю.О. Доктринальні підходи до визначення змісту теорії конституціоналізму  досвід зарубіжної науки конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 185-193. – ISSN 1563-3349
455907
  Кохановська О.В. Доктринальні підходи до визначення місця і ролі інформації та інформаційних відносин у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання доктринальних підходів до визначення місця та ролі інформаційних відносин у праві. Issues of doctrinal approaches to the definition of the place and role of informational relations in law are researched into.
455908
  Бакалінська О. Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 83-90. – ISSN 2308-9636
455909
  Шевчук О.Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 27-30
455910
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 221-225. – ISSN 2219-5521
455911
  Кулініч О.О. Доктринальні підходи до визначення цивільно-правової природи права фізичної особи на власне зображення // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 70-86. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
455912
  Штефан О. Доктринальні підходи до визначення цивільного процесуального права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 82-90. – ISSN 2308-0361
455913
  Литвиненко Є.Ю. Доктринальні підходи до загальної кодифікації адміністративного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
455914
  Пархоменко Н.М. Доктринальні підходи до зясування сутності та змісту правових актів судової діяльності // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 27-33. – ISSN 2524-017X
455915
  Ковтун В.М. Доктринальні підходи до категорії (правопорушення) у сфері фінансових відносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 36-41. – ISSN 2413-6433
455916
  Саленко І.В. Доктринальні підходи до періодизації робочого часу // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 297-300. – ISBN 978-617-7450-09-1
455917
  Влялько І.В. Доктринальні підходи до правової регламентації сфери державних закупівель в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 94-95.
455918
  Бартків Н. Доктринальні підходи до розуміння поняття "адміністративне інформаційне правопорушення": деякі методологічні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 310-311
455919
  Васильєва В.В. Доктринальні підходи до розуміння поняття "професія" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 139-144. – ISSN 2617-5967
455920
  Денисюк М.О. Доктринальні підходи до розуміння трудового колективу як суб"єкта трудових правовідносин / М.О. Денисюк, В.М. Андріїв // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 214-217. – ISBN 978-617-7625-74-1
455921
  Клюєв О. Доктринальні підходи до судової експертизи в Україні / О. Клюєв, Сімакова-Єфремян // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 28-43. – ISSN 1026-9932
455922
  Страшинський Б.Р. Доктринальні підходи до характеристики функцій права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 66-68. – ISBN 978-966-940-002-4
455923
  Смирнова К.В. Доктринальні підходи та практика застосування актів "м"якого" права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 157-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  Стаття присвячена аналізу доктрини й практики застосування концепції "м"якого" права в Європейському Союзі.
455924
  Долга І. Доктринальні підходи щодо питань переддоговірної відповідальності у системах континентального та загального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
455925
  Шатіло В.А. Доктринальні підходищодо визначення поняття механізму державної влади // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 18-25. – ISSN 2310-9769
455926
  Вілков В.Ю. Доктринальні положення загальної програми Комуністичної партії Китаю як система ідейно-теоретичних й політико-ідеологічних приписів для дослідження сучасного китаїзованого марксизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 10-18. – (Філософія ; вип. 2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито ідейно-теоретичні, методологічні та політико-ідеологічні базові установки для адекватного аналізу специфіки сучасного китайського (китаїзованого) марксизму. Шляхом конкретно-історичного й системного компаративного аналізу ідейних засад, ...
455927
  Гордієнко С. Доктринальні положення інформаційної безпеки України в умовах сучасності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
455928
  Луценко Ю.В. Доктринальні положення кримінально-правової політики держави у сфері забезпечення воєнної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 84-96. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено науковий аналіз теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері охорони воєнної безпеки України при реалізації кримінально-правової політики держави в сучасних умовах. В роботі звертається увага на поняття та сутність ...
455929
  Дорохіна Ю.А. Доктринальні положення кримінально-правової політики щодо протидії злочинам проти власності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 32-45. – ISSN 2304-4556
455930
  Цимбалюк В.С. Доктринальні положення телекомунікаційного права як підгалузі інформаційного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 19-26. – ISSN 2306-9082
455931
  Косович В. Доктринальні положення теорії права, як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 8-11
455932
  Нечипорук С.В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 72-76
455933
  Супруновський А. Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 87-90. – ISSN 2311-6676
455934
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-220-5
Т. 1 : Основна частина. – 2011. – 140 с. – Бібліогр.: с. 115-140
455935
  Кириленко Є.В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : навчальний посібник : у 2-х т. / Кириленко Є.В., Коросташова Т.О., Тунтула О.С. ; за наук. ред. Кириченка О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. – ISBN 978-966-336-219-9
Т. 2 : Додатки. – 2011. – 428 с.
455936
  Міщенко О.П. Доктринальні та законодавчі проблеми встановлення обмеження здійснення суб"єктивних авторських прав // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 109-118
455937
  Запара С. Доктринальні та інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин / С. Запара, О. Роговенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 112-123. – ISSN 1026-9932
455938
  Подлужна Н.О. Доктринальні та концептуальні підходи щодо формування економіки знань в Україні та її регіонах // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 34-45. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
455939
  Мільман М. Доктринальні та практичні проблеми оборотоздатності особистих немайнових прав // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-28-6
455940
  Бусыгин К Л. Доктринально-правовая характеристика основ местного самоуправления / К Л. Бусыгин, А.В. Москалев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 51-61. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
455941
  Грушецкий Б.П. Доктринальное оформление основных направлений внешней политики Болгарии (1998 - 2013 гг.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 124-130. – ISSN 2077-1800
455942
  Шугуров М.В. Доктринальные аспекты применения международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-10. – ISSN 1812-3910
455943
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 50-65. – ISSN 1684-2618
455944
  Пашков Р. Доктринальные основы исламского государства // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 8 (230). – С. !60-182. – ISSN 1998-1813
455945
  Радченко Л.И. Доктринальные проблемы толкования личного статута и "национальности" юридического лица // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 589-620. – ISBN 978-617-566-164-2
455946
  Армин Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стратегия ответа на насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой в Европе / Армин, фон Богданди // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Основной формой исследований в области конституционного права в Европе является доктрина, хотя с самого начала она критиковалась как научно несостоятельная, политически консервативная или социально безответственная. В данной статье представлено ...
455947
  Шкуратенко О.В. Доктрини зовнішньополітичної діяльності Центральної Ради УНР // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 304-307. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
455948
  Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0132-1331
455949
  Кіндюк Б.В. Доктрини українського лісового права та їх відображення в нормативно-правових актах // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 35-42
455950
  Кузнєцов С. Доктринотворення - стадія процесу державного (владно-вольового) управління соціальною поведінкою суб"єктів суспільних відносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 59-68. – ISSN 2524-0129
455951
  Уткин А.И. Доктрины атлантизма и европейская интеграция / А.И. Уткин. – Москва, 1979. – 211с.
455952
  Алафузов В.А. Доктрины германского флота / В.А. Алафузов. – Москва : Воениздат, 1956. – 191 с.
455953
  Черкезов В. Доктрины марксизма / В. Черкезов. – М, 1905. – 64с.
455954
  Артемюк Б.Т. Доктрины марксизма: пророчество и реальность / Б.Т. Артемюк. – Киев, 2004. – 140с. – ISBN 966-531-162-X
455955
  Буглай В.Б. Доктрины наднационального регулирования экономических отношений / В.Б. Буглай. – Москва, 1984. – 168с.
455956
   Доктрины. Паритеты. Безопасность. – М., 1990. – 45с.
455957
  Ремизов А.М. Докука-сказка "Заяц" / А.М. Ремизов. – М, 1991. – 29с.
455958
  Ремизов А.Н. Докука и Балагурье : русские сказки / Алексей Ремизов. – Санкт-Петербург : Изд. "Сирин", 1914. – 278 с.
455959
  Уоллес И. Документ "Р" : пер. с англ. / И. Уоллес. – Москва : Военное издательство, 1982. – 255 с.
455960
  Ластовський В.В. Документ 1945 року про порядок відкриття церков і його політико-правове значення // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 120-122
455961
  Мицик Ю. Документ XVI століття до історії подільської шляхти (Волковинські) / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 785-786. – (Нова серія ; вип. 18)
455962
  Ковальська Л.А. Документ в діловодстві та архівній справі: комунікація інформаційної діяльності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 29-37. – ISSN 2409-9805
455963
  Ларьков Н.С. Документ в меняющемся мире // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 71-75


  Об информационном потенциале документов как исторических источников.
455964
  Барановська Н. Документ в соціальних комунікаціях / Н. Барановська, Г. Січкаренко, Т. Стоян // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 105-123. – ISSN 2518-7600
455965
  Рачкова Є.С. Документ в університетських ритуалах // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 143-150. – ISSN 2312-2587


  Університет розглянуто не лише як соціальний інститут, але й як культурна спільнота, важливими умовами існування якої є певні ритуали та пов"язані з ними символи.
455966
  Михайловський В. Документ для Кам"янецького підстарости Яна Срочицького 1527 року на пляц у Кам"янці (історія однієї родини з Поділля у XVI ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 273-284. – ISBN 978-966-02-4741-3
455967
  о. Юрій Мицик Документ з архіву М. Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 437-438. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
455968
  Клименко І.В. Документ з історії літературного об"єднання "Плуг" (1922-1932 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 291-299. – ISBN 966-02-4450-4
455969
  Вовченко В.Б. Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М.В. Левитського в Женеві 1896 р. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 385-391. – ISBN 966-02-3854-1
455970
  Козоровицкий Я.Б. Документ и картина на уроках истории средних веков / Я.Б. Козоровицкий. – М, 1964. – 111с.
455971
  Свято Роксоляна Документ і його імітація, або Про деякі особливості псевдодокументального кіно : теорія кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 2 (88). – С. 21-24. – ISSN 1562-3238
455972
  Швецова-Водка Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Галина Миколаївна Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2001. – 437, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-437. – ISBN 5-7763-1610-3
455973
   Документ Копенгагенского совещания 5-29 июня 1990 г.: конференция по человеческому измерению СБСЕ. – Москва, 1990. – 39с.
455974
  Ботушанський В. Документ народної скорботи (про "Національну книгу пам"яті жертв голодоморів 1932-1933, 1946-1947 років в Україні. Чернівецька область") / В. Ботушанський, Г. Чайка // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 165-170
455975
  Гречило А. Документ про складання ескізів гербів міст Української РСР у повоєнний час // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 214-216. – ISBN 5-7702-0810-4
455976
  Петриченко П. Документ соціального захисту // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 24. – С. 10-13
455977
  Левицький В. Документ у доробку письменника-експериментатора: текстуальні особливості // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 91-102. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Досліджено основні тенденції в оформленні ділових паперів письменника Олекси Влизька. Бачення документа, притаманне цьому авторові, інтерпретується в біографічному, власне лінгвістичному й текстологічному аспектах. Як наслідок, узагальнено риси ...
455978
  Біловус Л.І. Документ у контексті дослідження становища національних меншин в українській державі (квітень - грудень 1918 року) / Л.І. Біловус, О.Є. Гомотюк, М.В. Лазарович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 4. – С. 24-31. – ISSN 2409-9805
455979
  Збанацька О. Документ у реаліях сьогодення // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 23-27


  Автор статті говорить про визначення ролі та місця документа в системі соціальних комунікацій, дослідження його як засобу передавання інформації в просторі і часі
455980
  Шулікін Д. Документ усієї науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  20 травня уряд схвалив проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
455981
  Савицький В.Т. Документ як базове поняття документаційного забезпечення управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 313-319. – (Право. Економіка. Управління)
455982
  Скачкова Т. Документ як джерело інформації про особу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 145-147
455983
  Піляй А.О. Документ як об"єкт дослідження в нотаріальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 81-87
455984
  Перехейда В.В. Документ як основа використання писемного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 53-54


  У статті йдеться про стилістичні проблеми в сучасній діловій українській мові. Автор наводить визначення поняття "документ", подає таблицю поділу документів на групи в залежності від функціональних характеристик та надає рекомендації щодо укладання ...
455985
  Парасюк Н.М. Документ як предмет складу злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 356-365. – (Юридична ; Вип. 1)
455986
  Бездрабко В.В. Документ, архів, пам"ять в контексті літературної спадщини Джорджа Орвелла // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 33. – С. 5-13. – ISSN 2227-183Х
455987
  Шик Э.Г. Документ, факт, образ / Э.Г. Шик. – Новосибирск, 1973. – 87с.
455988
  Столяров Ю.Н. Документ: инвариантная и вариантная компоненты дефиниции // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-33. – ISSN 0130-9765
455989
  Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 255с.
455990
  Берестова Т.Ф. Документ: методологические основания изучения, предыстория возникновения, сущность и явление // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 42-54. – ISSN 0130-9765
455991
  Берестова Т.Ф. Документ: функции,определение, особенности функционирования в электронной среде // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 24-39. – ISSN 0130-9765
455992
  Веретейченко І. Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 94. – ISSN 0236-1477
455993
  Сащук Г.М. Документалістика як інструментарій політичного PR / Г.М. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 64-68
455994
  Наумова А.М. Документалістика: Телевізійний вимір // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 247-254
455995
  Швецова-Водка Документальна комунікація як об"єкт загальної теорії документології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 49 - 54
455996
  Шаповал А. Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 133-143. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X


  Про історика, джерелознавеця, архівознавця Пилипа Васильовича Клименка (1887 - 1955). "...Протягом 1908-1912 років навчався на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира. <...> У 1914 р. його було ...
455997
  Малиновський Б.М. Документальная трилогия : Памятники нашей молодости. Друзья, которых я не увижу. Глазами ветерана / Б.Н. Малиновский. – Киев : Горобець, 2011. – 335, [1] с. : ил., фот. – Библиогр.: c. 331. – ISBN 978-966-2377-19-4
455998
  Зубавіна О. Документальні побрехеньки Олександра Коваля // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 26 : Літо. – С. 75-81.
455999
  Галицька Т.В. Документальні свідчення політики радянської влади у сфері українознавства (1919-1932 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 342-349
456000
  Плешкевич Е.А. Документально-библиотековедческие исследования: некоторые проблемы теории и терминологии // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 30-41
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,