Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
454001
  Ольхова О. "Допий зі мною виноград цих днів..." // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 89-95. – ISSN 0208-0710


  Ольхова Ольга (н. 1983) - поетеса, журналістка, літературна редакторка, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри кіно-, телемистецтва КНУ імені Тараса Шевченка, керівниця відділення суспільних комунікацій Київської малої академії ...
454002
  Руденко Ольга Валентинівна "Допозитивістський" етап філософії науки ( історико-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Руденко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 170л. – Бібліогр.: л. 156-170
454003
  Руденко О.В. "Допозитивістський" етап формування філософії науки: історико-філософське дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-87. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
454004
  Руденко Ольга Валентинівна "Допозитивістський" стан філософської науки (історико-філософський аналіз) : Автореф.дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Руденко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
454005
   [Дончик Віталій Григорович] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 105-106. – ISSN 0130-6936


  18 листопада 2017 року перестало битися серце відомого українського літературознавця, заслуженого діяча науки і техніки України, одного з ініціаторів Народного руху України, активного урядового діяча, доктора філологічних наук, академіка НАН України, ...
454006
   [Дончик Віталій Григорович] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 113-114. – ISSN 0236-1477
454007
  Наєнко М. [Доповідь на міжнародному вебінарі "Одинадцяті короленківські читання"] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)
454008
  Сергійчук В. [Доповідь] // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 37-41. – ISBN 978-966-02-7789-2
454009
  Борисенко В. [Доповідь] // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 119-122. – ISBN 978-966-02-7789-2
454010
   Дон-Пасквале : Комическая опера в 3-х действиях и 5-ти картинах ; Краткое либретто оперы / Музыка Г. Доницетти ; Либретто С. Каммерано. – Киев : Изд. С.М. Богуславского ; Тип. И.И. Чоколова, 1908. – 15 с.
454011
   Дон-Пасквале : Комическая опера в 3-х действиях и 4-х картинах : Рассказ содержания с сохранением текста главных арий и нумеров пения / Музыка Г. Доницетти. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1908. – 29 с.
454012
  Капленко О.І. Донорська допомога в контексті підвищення енергоефективності України (на прикладі проектів Фонду Східноєвропейського партнерства) // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 149-156


  Обгрунтовано доцільність залучення міжнародного фінансування для реалізації проектів щодо підвищення енергоефективності та охорони довкілля. Досліджено можливості застосування для цього окремих форм міжнародного фінансового співробітництва. ...
454013
  Екимов Б.П. Донос / Б.П. Екимов. – Москва, 1990. – 428с.
454014
  Гаврош О. Донос : роман / Олександр Гаврош. – Київ : Академія, 2019. – 176 с. – Сер. засн. в 2007 р. - На обкл. : Розгром Кирило-Мефодіївського братства. Психологія зради. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-553-3
454015
  Добролюбов Н.А. Донос (1857) / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 50 с.
454016
  Ярмош П. Доноси в Російській Імперії 18 століття // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 115-116
454017
  Бовгиря А.М. Доноси у суспільно-політичному житті Гетьманщини XVII– XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 67-79. – ISSN 0130-5247
454018
  Борисенко В. Доносити історію об"єктивно і неупереджено // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 310-317. – ISSN 0869-3595
454019
  Дроботов В.Н. Донская быль : повесть / В.Н. Дроботов. – Сталинград : Кн. изд-во, 1953. – 128 с.
454020
   Донская быстрина. – Ростов -на-Дону, 1961. – 339с.
454021
  Русанов В.А. Донская грибница. / В.А. Русанов, С.Л. Выщепан. – Ростов -на-Дону, 1988. – 176с.
454022
  Задонский Н.А. Донская либерия : [Смутная пора] : исторические хроники / Н.А. Задонский. – Москва : Советская Россия, 1967. – 396с.
454023
   Донская новь. – Ростов -на-Дону, 1966. – 193с.
454024
  Сухов Н.В. Донская повесть / Н.В. Сухов. – Сталинград, 1957. – 140с.
454025
  Сухов Н.В. Донская повесть : Наташина жалость / Н.В. Сухов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 208с.
454026
  Сухов Н.В. Донская повесть. / Н.В. Сухов. – М, 1979. – 280с.
454027
  Земцов С.Н. Донская свадьба / С.Н. Земцов. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1989. – 189 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7610-0070-9
454028
   Донская сторона. – Ростов -на-Дону, 1975. – 46с.
454029
  Моложавенко С В. Донские были / С В. Моложавенко, . – Ростов -на-Дону, 1964. – 86с.
454030
  Листопадов М А. Донские былины : [сборник] / А. Листопадов ; [вступ. статья: проф. Г.П. Сердюченко "О донских былинах". – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1945. – 91с. – Библиогр.: с. 9


  Разделы: Илья Муромец; Добрыня Никитич (Дончак); Алеша Попович; Тугарин Змей; Тугарин Змей; Дюк Степанович; Иван Гардинович; Старой старик (Ставр); Софеюшка Премудрая; Садко; Василий Буслаев; Севрюк; Александр Македонский; Аннушка, дочь княжелецкая; ...
454031
  Задонский Н.А. Донские вечера / Н.А. Задонский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1969. – 204с.
454032
   Донские казаки в 1812 году. – Ростов -на-Дону, 1954. – 359с.
454033
  Лунин Б.В. Донские казаки в русско-японской войне 1904-1905 годов / Б.В. Лунин. – Ростов на Дону : Ростовское обл. книгоизд., 1939. – 112 с.
454034
  Пивоваров А.Н. Донские казачьи песни / собр. и изд. А. Пивоваров. – Новочеркаск : Тип. "Донской газеты"
[Отд. 1] : Исторические, разбойничьи, удалые, военные]. – 1885. – [2], IV, 146, [2], V с.
454035
   Донские партизаны. – Ростов -на-Дону, 1946. – 144с.
454036
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – М - Л, 1930. – 103с.
454037
   Донские рассказы. – Ростов, 1941. – 455с.
454038
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – М, 1956. – 246с.
454039
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – М, 1967. – 296с.
454040
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 350с.
454041
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – Казань, 1975. – 112с.
454042
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255с.
454043
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – Москва, 1980. – 302 с.
454044
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – Саратов, 1986. – 159с.
454045
  Шолохов М.А. Донские рассказы / М.А. Шолохов. – Москва, 1987. – 461с.
454046
  Шолохов М.А. Донские рассказы. / М.А. Шолохов. – Пермь, 1979. – 399с.
454047
  Шолохов М.А. Донские рассказы. / М.А. Шолохов. – Москва, 1980. – 222с.
454048
  Шолохов М.А. Донские рассказы. 2 т.. – Москва : Книга
1. – 1985. – 286с.
454049
  Шолохов М.А. Донские рассказы. 2 т.. – Москва : Книга
2. – 1985. – 287-573с.
454050
  Шолохов М.А. Донские рассказы. Судьба человека / М.А. Шолохов. – Москва, 1988. – 255с.
454051
  Шолохов М.А. Донские расскзаы. Судьба человека / М.А. Шолохов. – Днепропетровск, 1988. – 316с.
454052
  Лащилин Б.С. Донские сказы и сказки / Б.С. Лащилин, В.Г. Головачев. – Сталинград, 1947. – 56с.
454053
   Донские сказы и сказки. – Сталинград, 1951. – 80с.
454054
  Ралль Ю.М. Донские степи : Естественно-исторический очерк / Ю.М. Ралль. – Москва, 1946. – 48с.
454055
  Федоров И. Донские стихи / И. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1945. – 14с.
454056
   Донские страницы : очерки, документы, публикации. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1978. – 176 с.
454057
   Донское Белогорье. – Воронеж, 1976. – 159 с.
454058
  Венков А.В. Донское казачество в гражданской войне (1918-1920) / А.В. Венков. – Ростов-на-Дону, 1992. – 122с.
454059
   Донское казачество в Отечественной войне 1812 г.. – М., 1942. – 62с.
454060
  Корчин М.Н. Донское казачество. / М.Н. Корчин. – Ростов-на-Дону, 1949. – 192с.
454061
  Рыблова М.А. Донское казачество: к вопросу об "истоках" и социокультурных трансформациях // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 158-174. – ISSN 0869-5415


  В статье культура и история донского казачества с XVI до нач. XXI в. рассматривается через призму теории социокультурных трансформаций
454062
  Бабичев Д.С. Донское трудовое казачество в борьбе за власть Советов / Д.С. Бабичев. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1969. – 212 с.
454063
  Горшков С.И. Донской гвардейский / С.И. Горшков, И.В. Овчаренко. – Ростов -на-Дону, 1985. – 159с.
454064
  Скорик А.П. Донской историк Александр Иванович Козлов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 109-115. – ISSN 0042-8779
454065
  Аренкова Ю.И. Донской монастырь : фотоальбом / Ю.И. Аренкова, Г.И. Мехова ;. – Москва, 1970. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 59-62
454066
  Аренкова Ю.И. Донской монастырь : ист.-архит. очерк / Ю.И. Аренкова, Г.И. Мехова ; науч. ред. В.И. Балдин ; Гос. науч.-исслед. музей архитектуры им. А.В. Щусева. – Москва : Советская Россия, 1971. – 32 с. – (Памятники русского зодчества)
454067
  Данилов И.П. Донской чебор / И.П. Данилов. – Волгоград, 1985. – 79с.
454068
  Мараєв В.Р. Донське посольство М.А. Свєчина - О.В. Черячукіна в Українській Державі (1918 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 241-251


  На основі аналізу архівних джерел, опублікованих документів, матеріалів преси та мемуарної літератури досліджується діяльність донського посольства М.А. Свєчина - О.В. Черячукіна в Українській Державі Гетьмана П.П. Скоропадського.
454069
  Шевченко Ж. Донцов Дмитро Іванович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 115-116. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
454070
  Вахній О. Донцов і сьогодення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 30 вересня (№ 19). – С. 1, 4-5
454071
  Шерех Ю. Донцов ховає Донцова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 13-19
454072
  Шерех Ю. Донцов ховає Донцова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 228, січень : січень. – С. 25-30
454073
  Гудзь В.В. Донцовський вирок експансіонізму Росії і його сучасні виконавці // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 106-111. – ISBN 978-966-428-404-9
454074
  Никитин П.А. Донцы / П.А. Никитин. – Ростов н/Д, 1944. – 168с.
454075
  Кириченко М.Ф. Донченко Володимир Степанович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 314. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
454076
   Донченко Володимир Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 138. – ISBN 978-966-439-754-1
454077
   Донченко Володимир Степанович (1947-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 152. – ISBN 978-966-933-054-3
454078
  Іскорко-Гнатенко Дончик В.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 98-99. – ISBN 978-617-7442-69-0
454079
  Каравелов Л. Дончо / Л. Каравелов. – К, 1953. – 60с.
454080
  Федоров И.Ф. Донщина светлая моя / И.Ф. Федоров. – Ростов -на-Дону, 1977. – 158с.
454081
  Кралюк П. Донька великого князя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 21


  Європейські шляхи королеви Анни Київської.
454082
  Кралюк П. Донька Великого князя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 20


  Європейські шляхи королеви Анни Київської.
454083
  Дацюк Г. Донька Неба на псевдо УЖМА // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-10 червня (№ 14/15). – С. 2-3


  ."5 травня виповнилося 90 років від дня народження Н. О. Вірченко, докторки фіз.-мат. наук, академіка АН вищої школи України, громадської діячки, колишньої політв"язеної тайшетських спецтаборів. Юною дівчинкою алгебраїчні рівняння пані Ніна об"єднала з ...
454084
  Бікчентаєв А.Г. Донька посла : повість для серед. шк. віку / Анвер Бікчентаєв ; з рос. пер. Д. Олександренко ; худож. М. Богданець. – Київ : Веселка, 1971. – 133 с. : іл.
454085
  Дрофань Л. Донька про батька // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – C. 4
454086
  Бойко О. Донька Сходу і Заходу // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 22 (142), листопад. – С. 8


  Онука Ярослава Мудрого Едігна - блаженна Баварії.
454087
  Варнеке Г.К. Донька Холодної війни = Daughter of the сold war / Грейс Кеннан Варнеке ; [пер. з англ. К. Смаглій]. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2019. – 318, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. ориг. - Пер. вид.: Daughter of the Cold War / Grace Kennan Warnecke. University of Pittsburgh Press, 2018. - Покажчик: с. 311-318. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-758-5
454088
   Донька, учениця, соратниця: до 120-річчя з дня народження Катерини Грушевської / Український інститут національної пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 2-8 липня (№ 22/23). – С. 8
454089
  Гальегос Р. Донья Барбара / Р. Гальегос. – М, 1959. – 302с.
454090
  Папченко Анна Донья Паэлья : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 124-129 : Фото
454091
  Перес Гальдос Донья Перфекта / Перес Гальдос. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 262 с.
454092
  Гальдос Бенито Перес Донья Перфекта : пер. с исп. / Бенито Перес Гальдос. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1956. – 208 с. : іл.
454093
  Бенито Перес Гальдос Донья Перфекта // Треугольная шляпа / Аларкон Педро Антонио де. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 216-384 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 65 ;Серия вторая. Литература XIX в.)
454094
  Гальдос Беніто Перес Донья Перфекта. Сарагоса : романи / Беніто Перес Гальдос ; пер. з ісп. Женев"єва Конєва. – Київ : Дніпро, 1978. – 350 с. : іл.
454095
  Панченко Г. Доогнестрельная артиллерия // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 11. – С. 45-50


  Історія холодної зброї
454096
  Прямков А.В. Дооктябрьская "Правда" о литературе (1912-1914) / А.В. Прямков. – М., 1955. – 244с.
454097
  Павловский Б.В. Дооктябрьская "Правда" об изобразительном искусстве / Б.В. Павловский. – Л, 1962. – 92с.
454098
   Дооктябрьская "Правда" об искусстве и литературе. – М. – 360с.
454099
  Сакольчик А.А. Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии (1768 - 1917 гг.) : Библиографический указатель / А.А. Сакольчик. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск, 1976. – 426 с.
454100
  Спивак Р.С. Дооктябрьская лирика В.В.Маяковского / Р.С. Спивак. – Пермь, 1980. – 127 с.
454101
  Тингаева Л.А. Дооктябрьская мордовская литература / Л.А. Тингаева. – Саранск : МГУ, 1989. – 79с.
454102
  Бажинов И.Д. Дооктябрьская проза И.А. Бунина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бажинов И.Д. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1963. – 19 с.
454103
  Газер И.С. Дооктябрьская проза И.А.Бунина (1887-1910) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Газер И.С. ; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1964. – 19 с.
454104
  Сергеева К.Е. Дооктябрьский песенный рабочий фольклор и массовая революционная песенная поэзия в Нижегородской губернии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сергеева К.Е. ; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 18 с.
454105
  Білокобильський О.В. Доонтологічні й онтологічні засади культурної ідентичності. Японія у вимірах модерну / О.В. Білокобильський, С.В. Гераськов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 268-273. – ISSN 1728-3671
454106
   Доорогенная металлогения эвгеосинклиналей : Общие вопросы и региональная металлогения. – Свердловск, 1976. – 212с.
454107
   Доорогенная металлогения эвгеосинклиналей. – Свердловск, 1976. – 220с.
454108
   Доосвобожденски пьтеписи. – София, 1969. – 391с.
454109
  Дмитренко Г.В. Доослідження в галузі фізичних наук у Київському державному університеті за 40 років / Г.В. Дмитренко, 1959. – [13] c.
454110
  Андрійчук І.П. Доослідження особливостей я-концепцій майбутніх практичних психологів. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С11-14.
454111
  Хамад Іхаб Ахмад Доочистка стічних вод на установках з волокнисто-пінополістирольним завантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Хамад Іхаб Ахмад ; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
454112
  Борукаев Р.А. Допалеозой и нижний палеозой северо-востока Центрального Казахстана (Сары-Арка) / Р.А. Борукаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 408с.
454113
   Допалеозой и палеозой Казахстана. – Алма-Ата
Т. 1. – 1974. – 276с.
454114
   Допалеозой и палеозой Казахстана. – Алма-Ата : Наука
Ч. 2 : Стратиграфия девона , карбона и перми Казахстана. – 1974. – 271с.
454115
   Допалеозойские и палеозойские осадочные формации Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1973. – 135с.
454116
  Кирюков В.В. Допалеозойское углеобразование и его закономерности. Учеб. пособие. / В.В. Кирюков. – Л., 1974. – 67с.
454117
  Лабутина Т.Л. Допетровская Россия глазами британцев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 24-37. – ISSN 0042-8779
454118
  Кручинський Н. Допинг-контроль в спорте: обзор последних событий // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4. – С. 42-50. – ISSN 1992-7886
454119
  Платонов В.Н. Допинг в олимпийском спорте: кризисные явления и пути их преодоления // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Библиогр.: 22 назв.
454120
  Бахман Клаус Допинг для памяти // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 142-156 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
454121
  Тодоровски Г. Допири : руско-македонски теми / Г. Тодоровски. – Скопjе : ШТРК, 2000. – 454с. – (Библиотекп Наука). – ISBN 9989-662-38-Х
454122
  Ткаченко І.В. Дописи в тижневику "Село" (1909-1911 рр.) як джерело розповсюдження ідей українства // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 128-139. – ISSN 0130-5247
454123
  Папакін Г. Дописи під ревіння сирен // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 79-102. – ISSN 0320-9466
454124
  Папакін Г. Дописи під ревіння сирен // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 58-70. – ISSN 0320-9466
454125
  Дмитренко М.К. Допит / М.К. Дмитренко. – К., 1989. – 356с.
454126
  Хабібуллін В. Допит адвоката як свідка // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 95-97. – ISSN 0132-1331
454127
  Діггельман В.М. Допит Гаррі Вінда / В.М. Діггельман. – К., 1976. – 313-452с.
454128
  Даценко В. Допит дитини, яка не досягла 10 років, під час розгляду справи про визначення місця проживання з метою забезпечення її найкращих інтересів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 140-152


  У статті аналізується співвідношення цивільного і податкового законодавства на прикладі спадкового правонаступництва в податкових правовідносинах. Досліджується судова практика вирішення спорів про стягнення податкового боргу у випадках настання смерті ...
454129
  Пілюков Ю. Допит експерта в суді як процесуальна форма використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 176-179. – ISSN 2524-0129
454130
  Удалова Л. Допит експерта: проблеми законодавчого врегулювання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.111-113. – ISSN 0132-1331
454131
  Поповченко О. Допит нотаріуса як свідка // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 9-13
454132
  Грищенко Н.В. Допит підозрюваного за участю захисника: до обгрунтування проблеми дослідження // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 105-107. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
454133
  Васін Д. Допит потерпілого під час розслідування втягнення неповнолітніх у заняття проституцією // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 244-248. – ISSN 2663-5313
454134
  Олійник О. Допит свідка і потерпілого. Особливості тактико-риторичних прийомів під час проведення слідчих дій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 30-33
454135
  Єні О. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні: деякі проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 454-455. – ISBN 978-617-7069-15-6
454136
  Олійник Ю.Я. Допит свідків, підозрюваних та обвинувачених під час розслідування умисного знищення або пошкодження об"єктів житлово-комунального господарства // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 432-437. – ISSN 1563-3349
454137
  Луспеник Д.Д. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків ( під присягою) у цивільному процесі // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-35.
454138
  Грошевий Ю. Допит у рамках міжнародного співробітництва: окремі аспекти / Ю. Грошевий, І. Тітко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 11-15
454139
  Семеногов В.В. Допит: викриття інсценувань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 137-144. – ISSN 0201-7245
454140
  Михайленко В. Допитай мене, якщо зможеш // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 26-27
454141
  Хилько М.І. Допитання про пріоритети політики еко-безпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 169-185
454142
  Сюндюков І. Допитливий мандрівник у "країні козаків" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Дорожні нотатки Павла Алеппського як унікальне джерело відомотей про Україну 1654 року.
454143
  Романчук Олег Допінг для інтелекту // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 26


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
454144
  Сьоран Допінг духу : [есеї] / Сьоран (Еміль Чоран) ; [пер. з фр. І. Славінської]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 181, [3] с. – Сер. засн. 2007 р. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-358-6
454145
   Доплата за науковий ступінь кандидата педагогічних наук заступнику директора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  На запитання відповідають фахівці управління соціально-економічного захисту Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.
454146
   Доплата за роботу в інклюзивних класах // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 7/8). – С. 1
454147
   Доплати за науковий ступінь, учене звання науково-педагогічним працівникам у максимальному розмірі // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 6. – ISSN 2219-5793
454148
  Левченко С.В. Доплатформенная металлогения Кузнецко-Минусинского рудного района / С.В. Левченко. – Москва : Наука, 1975. – 192с.
454149
  Довиак Р. Доплеровские радиологаторы и метеорологические наблюдения / Р. Довиак, Д. Зрнич. – Л, 1988. – 511с.
454150
  Кручиненко В.Г. Доплив космічних тіл на Землю і астероїдна небезпека / В.Г. Кручиненко, А.М. Казанцев // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 30-36. – ISBN 966-594-644-7
454151
  Загородникова Т. Доплыть до Бомбея / Т. Загородникова, П. Шаститко // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 62-66. – ISSN 0235-7089


  Відкриття першого російського консульства в Індії
454152
  Богач П.Г. Доповiдь на Мiжвiдомчiй Радi з питань удосконалення упpавлiння в наpодному господаpствi УРСР пpо пiдвищення ефективностi викоpистання електpонної обчислювальної технiки в Київському деpжавному унiвеpс / П.Г. Богач. – Київ : КДУ, 1973. – 6с.
454153
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 1. – 1977. – С. 3-90. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454154
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 2. – 1977. – С. 90-186. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454155
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 3. – 1977. – С. 195-280. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454156
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 4. – 1977. – С. 291-380. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454157
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 5. – 1977. – С. 387-480. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454158
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 6. – 1977. – С. 483-573. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454159
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 7. – 1977. – С. 579-665. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454160
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 8. – 1977. – С. 675-761. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454161
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 9. – 1977. – С. 773-859. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454162
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 10. – 1977. – С. 867-954. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454163
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 11. – 1977. – С. 963-1050. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454164
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 12. – 1977. – С. 1059-1145. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454165
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 1. – 1978. – С. 3-90. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454166
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 2. – 1978. – С. 90-186. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454167
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 3. – 1978. – С. 195-281. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454168
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 4. – 1978. – С. 291-384. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454169
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 5. – 1978. – С. 387-476. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454170
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 6. – 1978. – С. 483-569. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454171
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 7. – 1978. – С. 579-666. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454172
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 8. – 1978. – С. 675-762. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454173
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 9. – 1978. – С. 771-857. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454174
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 10. – 1978. – С. 867-952. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454175
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 11. – 1978. – С. 963-1052. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454176
   Доповіді академії наук Української РСР : науковий журнал Президії АН УРСР / Академія наук Української РСР. – Київ : Наукова думка, 1939-
№ 12. – 1978. – С. 1059-1150. – (Серія А. Фізико-математичні та технічні науки)
454177
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1967
454178
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1967
454179
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1968
454180
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1968
454181
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1969
454182
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1969
454183
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1970
454184
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1970
454185
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1971
454186
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1971
454187
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1972
454188
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1972
454189
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1973
454190
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1973
454191
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1974
454192
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1974
454193
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1975
454194
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1975
454195
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1976
454196
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1976
454197
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1977
454198
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1977
454199
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1978
454200
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1978
454201
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1979
454202
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1979
454203
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1980
454204
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1980
454205
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-6, 8-12. – 1981
454206
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія В: Геологія, геофізика, хімія та біологія / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1981
454207
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1982
454208
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1982
454209
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1983
454210
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1983
454211
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1984
454212
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1984
454213
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1985
454214
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1985
454215
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-2, 4-12. – 1986
454216
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1986
454217
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1987
454218
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1987
454219
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1988
454220
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1988
454221
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1989
454222
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1989
454223
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія А: Фізико-технічні та математичні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1990
454224
  Академія Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки / Академія, наук Української, РСР. – Київ
  №№ 1-12. – 1990
454225
   Доповіді відділу біологічних наук. – К., 1947. – 322с.
454226
   Доповіді відділу фізико-хімічних і математичних наук. – Куйбышев
Ч. 2. – 1944. – 243с.
454227
   Доповіді звітно-наукової конференції кафедр інституту за 1963 рік : Тези. – Кременець, 1964. – 162с.
454228
   Доповіді звітно-наукової конференції кафедр інституту за 1964 рік : Тези. – Кременець, 1965. – 200с.
454229
   Доповіді і повідомлення звітної наукової конференції кафедр за 1962 рік. – Ровно, 1963. – 164с.
454230
   Доповіді і повідомлення звітної наукової конференції кафедр ін-ту за 1964 рік. – Кіровоград, 1965. – 104с.
454231
   Доповіді і повідомлення звітної наукової конференції кафедр інституту за 1965 рік. – Кіровоград, 1966. – 176с.
454232
   Доповіді і повідомлення кафедр інституту на звітній науковій сесії : Тези. – Вінниця
Вип. 1. – 1965. – 155с.
454233
   Доповіді і повідомлення на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1963 рік : Тези. – Бердичів, 1964. – 47с.
454234
   Доповіді і резолюції на 7 Всесвітн. Конгресі Комуністичного Інтернаціоналу. – К., 1935. – 567с.
454235
   Доповіді міжнародного конвенту тринітарних знань
№ 1"1997/№ 1"1998. – 1997
454236
   Доповіді Міжнародного конвенту тринітарних знань
№ 1"1997/№ 1"1998. – 1997
454237
   Доповіді на звітній науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1961 рік : Тези. – Житомир, 1961. – 84с.
454238
   Доповіді на урочистому засіданні Історичної секції ВУАН 25 листопада 1928 р. з приводу двадцятиліття заснування Українського наукового товариства в Києві і його видавництва // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 158-187. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
454239
   Доповіді науково-практичної конференції "Формування тверезого способу життя в сім"ї та суспільстві" : [15 липня 2012 р., Біла Церква] / [редкол. : С.В. Козуля (відп. ред), О.А. Почекета] ; Всеукр. громад. рух "Твереза Україна" ; Білоцерк. міська молодіжна громад. орг-ція "Молода Еліта". – Біла Церква : [ФОП Корольова С.Б.], 2012. – 140 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
454240
   Доповіді Наукової сесії. – К., 1954. – 211с.
454241
   Доповіді Наукової сесії Інституту української літератури ім. Т.Г. Шевченка Академії наук Української РСР. – Київ, 1950. – 171 с.
454242
   Доповіді наукової сесії, присвяченої 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – 211с.
454243
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 1991
454244
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 1991
454245
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1991
454246
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1991
454247
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 1991
454248
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 1991
454249
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1991
454250
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 1991
454251
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 1991
454252
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 1991
454253
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 1991
454254
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 1991
454255
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 1992
454256
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 1992
454257
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1992
454258
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1992
454259
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 1992
454260
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 1992
454261
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1992
454262
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 1992
454263
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 1992
454264
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 1992
454265
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 1992
454266
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 1992
454267
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 1993
454268
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 1993
454269
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1993
454270
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1993
454271
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 1993
454272
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 1993
454273
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1993
454274
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 1993
454275
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 1993
454276
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 1993
454277
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 1993
454278
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 1993
454279
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 1994
454280
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 1994
454281
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1994
454282
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1994
454283
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 1994
454284
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 1994
454285
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1994
454286
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 1994
454287
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 1994
454288
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 1994
454289
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 1994
454290
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 1994
454291
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1995
454292
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 1996
454293
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 1996
454294
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1996
454295
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1996
454296
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 1996. – 146 с.
454297
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 1996. – 154 с.
454298
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1996. – 154 с.
454299
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 1996. – 162 с.
454300
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 1996. – 168 с.
454301
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 1996. – 168 с.
454302
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 1996. – 176 с.
454303
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки; науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 1996. – 204 с.
454304
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 1997
454305
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 1997. – 188 с.
454306
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1997. – 188 с.
454307
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1997
454308
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 1997. – 196 с.
454309
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 1997. – 192 с.
454310
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1997. – 192 с.
454311
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 1997. – 192 с.
454312
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 1997. – 192 с.
454313
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 1997
454314
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 1997
454315
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 1997
454316
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 1998
454317
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 1998
454318
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1998
454319
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1998
454320
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 1998
454321
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 1998
454322
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1998
454323
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 1998. – 196 с.
454324
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 1998. – 204 с.
454325
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 1998. – 208 с.
454326
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 1998. – 192 с.
454327
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 1998. – 216 с.
454328
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 1999
454329
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 1999. – 212 с.
454330
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 1999
454331
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 1999. – 196 с.
454332
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 1999
454333
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 1999
454334
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 1999
454335
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 1999
454336
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 1999
454337
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 1999
454338
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 1999
454339
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 1999
454340
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2000
454341
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2000
454342
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2000
454343
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2000
454344
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2000
454345
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2000
454346
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2000
454347
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2000
454348
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2000
454349
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2000
454350
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2000
454351
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2000
454352
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2001. – 208 с.
454353
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2001. – 204 с.
454354
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2001. – 204 с.
454355
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2001. – 204 с.
454356
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2001. – 200 с.
454357
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2001. – 200 с.
454358
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2001. – 204 с.
454359
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2001. – 192 с.
454360
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2001. – 200 с.
454361
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2001. – 196 с.
454362
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2001. – 208 с.
454363
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : НАНУ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2001. – 192 с.
454364
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2002. – 192 с.
454365
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2002. – 204 с.
454366
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Преидія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2002. – 208 с.
454367
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2002. – 196 с.
454368
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2002. – 204 с.
454369
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2002. – 200 с.
454370
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2002. – 204 с.
454371
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2002. – 188 с.
454372
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної акдемії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2002. – 196 с.
454373
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2002. – 204 с.
454374
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2002. – 196 с.
454375
   Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2002. – 200 с.
454376
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2003. – 196 с.
454377
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2003. – 204 с.
454378
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2003. – 196 с.
454379
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2003. – 184 с.
454380
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2003. – 184 с.
454381
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2003. – 188 с.
454382
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2003. – 196 с.
454383
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2003
454384
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2003. – 200 с.
454385
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2003. – 200 с.
454386
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної акдемії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2003. – 208 с.
454387
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2003. – 196 с.
454388
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2004. – 192 с.
454389
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2004. – 208 с.
454390
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2004. – 200 с.
454391
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук Украіни, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2004. – 188 с.
454392
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної акакдемії наук Украіни, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2004. – 196 с.
454393
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук Украіни, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2004. – 196 с.
454394
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2004. – 196 с.
454395
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук Украіни, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2004. – 200 с.
454396
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2004. – 196 с.
454397
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2004. – 208 с.
454398
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Націонльної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2004. – 204 с.
454399
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2004. – 208 с.
454400
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України; Н. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2005. – 188 с.
454401
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2005. – 184 с.
454402
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2005. – 192 с.
454403
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2005. – 192 с.
454404
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2005. – 200 с.
454405
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2005. – 192 с.
454406
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2005. – 200 с.
454407
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2005. – 200 с.
454408
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2005. – 212 с.
454409
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2005. – 200 с.
454410
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2005. – 196 с.
454411
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2005. – 212 с.
454412
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2006. – 196 с.
454413
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2006. – 196 с.
454414
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2006. – 184 с.
454415
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2006. – 192 с.
454416
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2006. – 192 с.
454417
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2006. – 192 с.
454418
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2006. – 188 с.
454419
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України; Н. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2006. – 224 с.
454420
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2006. – 196 с.
454421
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2006. – 200 с.
454422
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2006. – 204 с.
454423
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Президія Національної академії наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2006. – 196 с.
454424
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2007. – 184 с.
454425
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2007. – 184 с.
454426
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2007. – 204 с.
454427
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2007. – 200 с.
454428
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2007. – 204 с.
454429
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2007. – 192 с.
454430
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2007. – 208 с.
454431
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2007. – 204 с.
454432
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2007. – 180 с
454433
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2007. – 180 с.
454434
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2007. – 192 с.
454435
   Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2007. – 204 с.
454436
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2008. – 192 с.
454437
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2008. – 192 с.
454438
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2008. – 188 с.
454439
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2008. – 192 с.
454440
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2008. – 196 с.
454441
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2008. – 184 с.
454442
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2008
454443
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2008. – 192 с.
454444
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2008. – 184 с.
454445
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2008. – 196 с.
454446
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна акдемія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2008. – 196 с.
454447
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2008. – 188 с.
454448
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2009. – 192 с. – мова рез. укр. та англ.
454449
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2009. – 200 с. – мова рез. укр. та англ.
454450
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2009. – 192 с. – мова рез. укр. та англ.
454451
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2009. – 192 с. – мова рез. укр. та англ.
454452
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2009. – 212 с. – мова рез. укр. та англ.
454453
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2009. – 216 с. – мова рез. укр. та англ.
454454
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2009. – 192 с. – мова рез. укр. та англ.
454455
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2009. – 204 с. – мова рез. укр. та англ.
454456
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2009. – 208 с. – мова рез. укр. та англ.
454457
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2009. – 212 с. – мова рез. укр. та англ.
454458
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2009. – 196 с. – мова рез. укр. та англ.
454459
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2009. – 224 с. – мова рез. укр. та англ.
454460
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2010. – 200 с. – мова рез. укр. та англ.
454461
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2010. – 200 с. – мова рез. укр. та англ.
454462
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2010. – 200 с. – мова рез. укр. та англ.
454463
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2010. – 204 с. – мова рез. укр. та англ.
454464
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2010. – 200 с. – мова рез. укр. та англ.
454465
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2010. – 188 с. – мова рез. укр. та англ.
454466
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2010. – 196 с. – мова рез. укр. та англ.
454467
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2010. – 212 с. – мова рез. укр. та англ.
454468
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2010. – 196 с. – мова рез. укр. та англ.
454469
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2010. – 204 с. – мова рез. укр. та англ.
454470
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2010. – 180 с. – мова рез. укр. та англ.
454471
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2010. – 200 с. – мова рез. укр. та англ.
454472
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2011. – мова рез. укр. та англ.
454473
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2011. – 184 с. – мова рез. укр. та англ.
454474
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2011. – 204 с. – мова рез. укр. та англ.
454475
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2011. – 188 с. – мова рез. укр. та англ.
454476
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2011. – 200 с. – мова рез. укр. та англ.
454477
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2011. – 208 с. – мова рез. укр. та англ.
454478
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2011. – 192 с. – мова рез. укр. та англ.
454479
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2011. – 188 с. – мова рез. укр. та англ.
454480
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2011. – 184 с. – мова рез. укр. та англ.
454481
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2011. – 180 с. – мова рез. укр. та англ.
454482
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2011. – 176 с. – мова рез. укр. та англ.
454483
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2011. – 192 с. – мова рез. укр. та англ.
454484
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2012. – 192 с. – мова рез. укр. та англ.
454485
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2012. – 196 с. – мова рез. укр. та англ.
454486
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2012. – 184 с. – мова рез. укр. та англ.
454487
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2012. – 184 с. – мова рез. укр. та англ.
454488
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2012. – 188 с. – мова рез. укр. та англ.
454489
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2012. – 168 с. – мова рез. укр. та англ.
454490
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2012. – 196 с. – мова рез. укр. та англ.
454491
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2012. – 176 с. – мова рез. укр. та англ.
454492
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2012. – 176 с. – мова рез. укр. та англ.
454493
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2012. – 188 с. – мова рез. укр. та англ.
454494
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2012. – 204 с. – мова рез. укр. та англ.
454495
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журн. Президії Нац. акад. наук України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2012. – 212 с. – мова рез. укр. та англ.
454496
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2013. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
454497
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2013. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
454498
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2013. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
454499
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
454500
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Нац. акад. наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2013. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
454501
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2013. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
454502
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
454503
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2013. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454504
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2013. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
454505
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2013. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454506
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2013. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454507
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2013. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454508
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454509
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454510
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454511
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454512
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454513
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454514
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2014. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454515
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, С.А. Андронаті [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2014. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454516
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, С.А. Андронаті [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2014. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454517
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, С.А. Андронаті [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454518
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, С.А. Андронаті [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454519
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, С.А. Андронаті [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454520
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454521
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454522
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454523
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454524
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454525
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454526
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454527
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454528
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454529
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454530
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454531
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454532
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454533
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454534
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454535
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454536
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454537
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454538
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454539
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454540
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2016. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454541
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454542
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454543
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Я.Б. Блюм [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454544
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454545
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454546
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454547
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454548
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454549
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454550
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454551
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454552
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2017. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454553
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454554
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454555
   Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, С.А. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454556
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454557
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454558
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454559
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454560
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454561
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454562
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2018. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454563
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454564
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454565
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454566
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / голов. ред. А.Г. Наумовець ; редкол.: А.С. Андронаті, П.І. Андон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2018. – 105, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454567
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National Acadtmy of Sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, А.С. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2018. – 117, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454568
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, С.А. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454569
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, С.А. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454570
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, С.А. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2019. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454571
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, С.А. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4 : Математика, природознавство, технічні науки. – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
454572
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, С.А. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5 : Математика, природознавство, технічні науки. – 2019. – 107, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
454573
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, С.А. Андронаті, П.І. Андон [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6 : Математика, природознавство, технічні науки. – 2019. – 89, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
454574
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.), П.І. Андон, Х. Альтенбах [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7 : Математика, природознавство, технічні науки. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
454575
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.), П.І. Андон, Ш. Баранін [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2019. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454576
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.), П.І. Андон, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2019. – 111, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454577
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.), П.І. Андон, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2019. – 103, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454578
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.), П.І. Андон, Х. Альтенбах [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2019. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454579
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.), П.І. Андон, Х. Альтенбах [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2019. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454580
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / голов.ред. А.Г. Наумовець ; редкол.: П.І. Андон, Ш. Барані, В.Л. Богданов [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2020. – 101, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454581
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Х. Альтенбах [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2020. – 91, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454582
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Х. Альтенбах [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2020. – 106, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454583
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.), П.І. Андон, Х. Альтенбах [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2020. – 105, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454584
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2020. – 109, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454585
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2020. – 108, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454586
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 7. – 2020. – 99, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454587
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 8. – 2020. – 99, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454588
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 9. – 2020. – 107, [1] c., включ. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454589
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: А.Г. Наумовець, П.І. Андон, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 10. – 2020. – 92, [1] c., включ. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454590
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Алтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 11. – 2020. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454591
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Алтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 12. – 2020. – 117, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454592
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Алтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2021. – 113, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454593
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані, А.Ф. Булат [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2021. – 121, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454594
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2021. – 107, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454595
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2021. – 121, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454596
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2021. – 116, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454597
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2021. – 150, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454598
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 1. – 2022. – 134, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
454599
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 2. – 2022. – 98, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
454600
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 3. – 2022. – 98, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
454601
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 4. – 2022. – 114, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454602
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 5. – 2022. – 101, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454603
   Доповіді Національної академії наук України = Reports of the National academy of sciences of Ukraine : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / редкол.: В.Л. Богданов, Х. Альтенбах, Ш. Барані [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1939-. – ISSN 1025-6415
№ 6. – 2022. – 98, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454604
   Доповіді про Голодомор на славістичній конференції // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 4 липня (число 26). – С. 12


  Дослідно-Освітній Консорціум з вивчення Голодомору організував секцію під час канадської славістичної конференції.
454605
  Подолякіна О.В. Доповіді Римського Клубу як змістова і ціннісна основа для сучасної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 31-43. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
454606
   Доповіді та дослідження Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна". 2015 рік / [ред. А. Маклаков]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 283, [3] с. : іл.,табл. – Укр. та рос. мовами. - Режим доступу: www.newukraineinstitute.org. – ISBN 978-966-189-370-1
454607
   Доповіді та повідомлення : Тези звітних наукових конференцій викладачів Сумського пед.інституту. – Суми, 1961. – 96с.
454608
   Доповіді та повідомлення. – К., 1963. – 130с.
454609
   Доповіді та повідомлення : Тези 6-ї звітної наукової конференції інституту, 14-15 травня, 1964 року. Серія суспільних наук. – Дрогобич, 1964. – 104с.
454610
   Доповіді та повідомлення звітно-наукової конференції професорсько-викладацького складу за 1964 рік. – Ровно, 1964. – 84с.
454611
   Доповіді та повідомлення міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 25-річчю возз"єднання Західної України з УРСР. – Ровно, 1964. – 116с.
454612
   Доповіді та повідомлення на звітній науковій конференції Житомирського Державного педагогічного інституту, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1959 рік. – Житомир, 1960. – 52 с.
454613
   Доповіді та повідомлення на конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1963 рік : Тези. – Запоріжжя, 1964. – 168с.
454614
   Доповіді та повідомлення на Наукових конференціях, присвячених підсумкам науково-дослідної роботи інституту за 1953-1954 рік : Секція фізико-математичних наук. – Львів, 1955. – 52 с.
454615
   Доповіді та повідомлення на Науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи. – Львів
Вип. 1 : Секція літературознавства. – 1955. – 24с.
454616
   Доповіді та повідомлення на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1956 рік : Секція мовознавства. Тези. – Запоріжжя : Запорізький облвидав, 1957. – 44с.
454617
   Доповіді та повідомлення на Науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи інституту за 1955 рік : Секція мови та літератури. – Ворошиловград, 1956. – 27с.
454618
   Доповіді та повідомлення на Науковій конференції, присвяченій підсумкам науково дослідної роботи за 1957 рік : Тези. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 64с.
454619
   Доповіді та повідомлення на підсумковій науковій сесії за 1955 рік : Секція суспільних наук. – Ворошиловград, 1956. – 29с.
454620
   Доповіді та повідомлення на підсумковій сесії за 1956 рік : Секція суспільних наук. – Ворошиловград, 1957. – 30с.
454621
  Кирилюк О.С. Доповіді та статті 1977-2020 : до 70-ліття від дня народж. : [ювілейна збірка] / Олександр Кирилюк ; НАН України, Центр гуманіт. освіти. – Київ ; Одеса : [б. в.], 2021. – 776 с. : табл. – На тит. арк. зазнач. зміст (назва розд.). - Назва на корінці : Доповіді та статті. - Текст укр., болг., пол., рос. - Бібліогр. та резюме в кінці ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9382-3


  На тит. арк. відомості щодо назви: Філософська антропологія, людина і світ, етноантропологія; Становлення, розвиток та імплементація концепції універсалій культури; Метафізика; Логіка та методологія наукового дослідження; Філософія свідомості, ...
454622
  Тесля Ю. Доповідна Богу : [зб. віршів] / Юрій Тесля ; [передм.: О. Астаф"єв]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 142, [1] с. – У змісті розд.: Межа ; Тобі ; Уклін ; Иносказание ; Етюди. - Вірші укр. та рос. – ISBN 978-966-920-244-4
454623
   Доповідна до Президії ВУАН щодо Ботанічного саду / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 199-200. – ISBN 978-617-7397-32-7
454624
  Юзефович М.В. Доповідна записка голови комісії М.В. Юзефовича київському генерал-губернатору О.Р. Дрентельну про кадрові зміни в комісії 16 вересня 1882 р. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 325-326 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
454625
   Доповідна секретаря Львівського обкому КП України В. Куцевола в ЦК КП України // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 414-419. – ISBN 978-966-06-0713-2
454626
   Доповідь Анатолія Погрібного на третьому Конгресі Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Гр. Ващенка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 20 - 27 грудня (№ 60). – С. 2-3
454627
  Руда М. Доповідь Венеційської Комісії 2011 року та її значення для уніфікованого розуміння верховенства права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 143-144
454628
  Волиняк П. Доповідь Віри Вовк у "Козуб" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 189, жовтень : жовтень. – С. 22-24


  Враження про перебування в Україні.
454629
  Андрощук Г. Доповідь ВОІВ про нематеріальні активи інтелектуального капіталу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 12. – C. 62-64. – ISSN 1608-6422
454630
  Мачулін В.Ф. Доповідь Голови ВАК України В.Ф. Мачуліна на нараді з питань удосконалення атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 26 червня 2008 року // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-14
454631
  Томенко М. Доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні" // Голос України, 2002. – 10 грудня
454632
   Доповідь до п"ятих зборів уповноважених про основні моменти діяльності Вукопспілки та Уцеробсекції. – Х., 1929. – 27с.
454633
  Шелленберг Т.Р. Доповідь доктора Теодора Р. Шелленберга на щорічній зустрічі Товариства американських архівістів 18 серпня 1958 р. Майбутнє архівної професії // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 212-221. – ISSN 0320-9466
454634
  Андрущенко В. Доповідь з нагоди презентації Проекту "Проблеми підготовки нового вчителя для об"єднаної Європи XXI століття (Педагогічна Конституція Європи)" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 5-8. – ISSN 2078-1016
454635
   Доповідь Київського обласного Виконавчого Комітету на об"єднаному засіданні ВУЦВК та РНК. – К., 1933. – 104с.
454636
  Ленін В.І. Доповідь на 10 з"їзді РКП /б/ про заміну розверстки натуральним податком / В.І. Ленін. – Київ, 1971. – 33с.
454637
  Ленін В.І. Доповідь на другому Всеросійському з"їзді Рад робітничих і солдатських депутатів про землю : доповідь на VIII з"їзді РКП(б) про роботу на селі / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1955. – 96 с.
454638
   Доповідь президента Національної академії правових наук України В.Я. Тація про основні результати діяльності Академії у 2014 р.на загальних зборах Академії, що відбулися 27 лютого 2015 р. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 7-15. – ISSN 1993-0909
454639
   Доповідь президента Національної академії правових наук України О.В. Петришина про основні результати діяльності академії у 2016 р. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (88). – С. 8-16. – ISSN 1993-0909


  У 2016 р. Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка було утворено спільний Науково-освітній центр з інтелектуальної власності.
454640
   Доповідь про визначення дати проведення виборів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 77-93
454641
   Доповідь про виконання в Україні конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : четверта та п"ята (об"єднана) періодична доповідь (подана у відповідальності до статті 18 Конвенції). – Київ : Столиця, 1998. – 52 с.
454642
   Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок : Проект.Шоста періодична доповідь (подається відповідно до ст.18 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискрим.щодо жінок). – Київ : УІСД, 2001. – 87с. – ISBN 966-7902-12-9
454643
  Сабуров М.З. Доповідь про директиви ХІХ з"їзду партії по п"ятому п"ятирічному плану розвитку СРСР на 1951-1955 роки / М.З. Сабуров. – Київ, 1952. – 48с.
454644
  Булганін М.О. Доповідь про директиви ХХ з"їзду КПРС по шостому п"ятирічному плану розвитку народного господарства РСР на 1956-1960 роки 21 лютого 1956 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 87 с., 1 л. портр. (фронт.)
454645
  Жданов А.А. Доповідь про журнали "Звезда" і "Ленінград" / А.А. Жданов. – Київ, 1946. – 32 с.
454646
   Доповідь про заснування, організацію та діяльність політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 90-101


  підготована Гансом Гейнріхом Фогелем (заступник члена Комісії, Швеція) на основі відповідей на питальник щодо заснування, організації та діяльності політичних партій, прийнята Венеціанською Комісією на 57 пленарній сесії (12-13 грудня 2003 року)
454647
  Ленін В.І. Доповідь про землю на Другому Всеросійському з"їзді Рад / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 28с.
454648
  Ленін В.І. Доповідь про мир на Другому Всеросійському з"їзді Рад робітничих і солдатських депутатів 26 жовтня 1917 р. / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1957. – 240 с.
454649
  Пінейру П.С. Доповідь про насильство щодо дітей у світі / Паулу Сержіу Пінейру ; [редкол. : Шірін Аумірудді-Чіффра, Ненсі Берон, Джо Бекер та ін.]. – Київ : Перфект Стайл, 2006. – 364 с. : іл. + Додаток: с. 357-358. – Бібліогр.: с. 339-351. – ISBN 978-966-9625-3-6
454650
  Ленін В.І. Доповідь про об"єднання з"їзд Р.С.-Д.Р.П. / В.І. Ленін. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1935. – 75 с.
454651
  Ленін В.І. Доповідь про партійну программу на 8 з"їзді РКП/б/ 19 березня 1919 р. / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1985. – 31 с.
454652
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 20с.
454653
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 20с.
454654
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 37с.
454655
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 71с.
454656
  Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 54с.
454657
  Ленін В.І. Доповідь про роботу на селі на 8 з"їзді партії 23 березня 1919 року / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 24 с.
454658
   Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2004 році. – б.м., 2005. – 110с.
454659
   Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2005 році. – б.м., 2006. – 51с.
454660
   Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2012 році / [Держ. інспекція ядер. регулювання України ; редкол.: О. Миколайчук та ін.]. – Київ : [б. в., 2013. – 128 с. : іл., табл.
454661
  Дражевська Л. Доповідь проф. В.В. Міяковського "П"ятнадцять років шевченкознавчої праці УВАН" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 284-287. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
454662
  Андрущенко В. Доповідь ректора В. Андрущенка на загальних зборах університету (05.09.2017) // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 187-198. – ISBN 978-966-931-159-7
454663
  Губерський Л.В. Доповідь Ректора Леоніда Васильовича Губерського на розширеному засіданні Вченої ради 12 червня 2017 року "Про перспективи подальшого розвитку Університету в основних напрямах його діяльності" : про перспективи подальшого розвитку університету в основних напрямах його діяльності / [Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2017. – 49 с. : табл. – Без тит. арк.
454664
  Губерський Л.В. Доповідь учасника засідання круглого столу "Стан та проблеми участі України в Болонському процесі" [1 червня 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 64-70. – ISBN 978-966-439-447-2
454665
  Іщук-Пазуняк Доповідь, написана до 1100-ліття діяльності Кирила і Мефодія // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 49-66. – ISBN 978-966-355-044-2
454666
  Шульга Р. Доповнена реальність у реаліях функціювання мистецтва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 146-166. – ISSN 1563-3713
454667
  Королюк Ю.А. Доповнена реальність як варіант застосування інновацій у туризмі / Ю.А. Королюк, Г.М. Заваріка // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 80-87. – ISSN 2308-135X
454668
  Споденець І. Доповнена реальність як перспективна технологія розкриття інформаційного потенціалу фортифікаційної архітектури України // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 167-170. – ISBN 978-617-674-060-5
454669
  Черченко Ю. Доповнення до листів Богдана Кентржинського до Володимира Янева та Бориса Крупницького // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 812-814. – (Нова серія ; вип. 18)
454670
   Доповнення до Переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2
454671
   Доповнення до Переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2
454672
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. №3-05/3 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4
454673
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : додаток до постанови президії ВАК України від 09 квітня 2008 р. №1-05/4 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-9
454674
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 21.05.2008 р. №1-05/5 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-4
454675
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 12 березня 2008 р. №3-05/3 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4
454676
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : додаток до постанови президії ВАК України від 09 квітня 2008 р. №1-05/4 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 8-9
454677
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 21.05.2008 р. №1-05/5 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України, 2008. – №6
454678
   Доповнення до Переліку №21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-22
454679
  Дорошенко Д. Доповнення до споминів В.В. Садовського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 354-356. – ISBN 5-7707-1062-4
454680
  Коломійчук В. Доповнення до спонтанної флори Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна / В. Коломійчук, О. Шиндер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 18-26. – (Біологія ; вип. 4 (87)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інвентаризації дикорослих рослин на території Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна у 2021 р. Для потреб дослідження створено онлайн-проєкт "Biota of the O. V. Fomin Botanical Garden (Kyiv)". Охарактери- зовано історичні віхи й ...
454681
   Доповнення до статуту? Сподіваємось, що це на краще... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Обговорення доповнень до Статуту профспілки працівників освіти і науки в Україні. В обговоренні взяв участь Голова профспілкового комітету, доцент КНУ імені Тараса Шевченка В. Цвих.
454682
  Липа О.Л. Доповнення до флори голонасінних садів і парків УРСР / О.Л. Липа. – Київ, 1940. – 126с.
454683
  Липа О.Л. Доповнення до флори голонасінних садів і парків УРСР / О.Л. Липа. – К., 1940. – 126с.
454684
  Клеопов Ю.Д. Доповнення до фльори Сталінської округи / Ю.Д. Клеопов. – с.
454685
   Доповнення і виправлення до бібліотечно-бібліографічної класифікації : табл. для обл. б-к : (рекомендації). – Київ : Державна бібліотека України, 1992. – 34, [2] с.
454686
  Кожолянко Георгій Доповнювальні елементи традиційного народного костюма українців Буковини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 1 (323). – С. 57-66. – ISSN 0130-6936
454687
  Кириленко К.М. Доповнюваність як універсальний принцип сучасної науки і феномен інноваційної культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 65-71


  В статті висвітлено суть принципу доповнюваності та досвід його застосування у різних галузях наукової і практичної діяльності людини. Застосування цього наукового принципу упродовж ХХ - початок ХХI сторіч потрактується як цілком певний інноваційний ...
454688
  Толстов В.О. Доповнюючи збірник "З архіву П.Г. Тичини" // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 2 (226), березень - квітень. – С. 18-28. – ISSN 0320-9466


  Листи Варвари Чередниченко до поета.
454689
  Котова О.В. Доповняльність теоретико-інформаційних і енергетичних методів
454690
   ДОПОГ : Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов: Действует с 1 июля 2001 года. ECE/Trans/140( Vol.2). – Издание с изменённой структурой. – Нью-Йорк, Женева : Организация Объединенных Наций
Т. 2. – 2001. – 9, 561 c.
454691
  Семенова О.В. Доподійний проблемний франкомовний репортаж у світлі теорії мовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 419-423. – ISBN 966-7890-03-1
454692
  Крищенко В.Д. Допоки живу : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ, 1985. – 211 с.
454693
  Лоті П. Допоки житиму... / П. Лоті. – К., 1991. – 158с.
454694
  Шарварок О. Допоки існує мова... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.113-122. – ISSN 0208-0710
454695
  Базилевський В.О. Допоки музика звучить : поезії / В.О. Базилевський ; худож. Т.І. Кожекова. – Київ : Дніпро, 1982. – 189 с.
454696
   Допоки надія, допоки мета... : антологія патріот. поезії / [підгот. текстів, упоряд., заг. ред.: О. Дяк]. – Львів ; Дрогобич : Коло, 2017. – 223, [1] с. : портр. – (Бібліотека Премії). – ISBN 978-617-642-281-5
454697
  Кузів М. Допоки Оріон не згас : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 17-19. – ISSN 0868-4790
454698
  Талалай Л.М. Допоки твій час : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1979. – 103 с.
454699
  Шевченко М. Допоки твій час // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 59-63. – ISSN 0130-321Х
454700
  Вавин Н.Г. Дополнение 1-ое ко второму изданию сборника "Национализация и муниципализация имущества" / Н.Г. Вавин. – Москва : Изд. Правовая защита, 1926. – 68 с.
454701
   Дополнение №1 к каталогу-прейскуранту на покупку и продажу букинистических и антикварных книг, выпущенному издательству "Книга" в 1977 году. – Москва : Книга, 1979. – 207с.
454702
   Дополнение №2 к каталогу-прейскуранту на покупку и продажу букинистических и антикварных книг, выпущенному издательству "Книга" в 1977 году. – Москва : Книга, 1987. – 216с.
454703
  Лордкипанидзе П.Г. Дополнение в грузинском языке и его изучение в восьмилетней школе. : Автореф... Канд.груз.наук: / Лордкипанидзе П.Г.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1965. – 26л.
454704
  Ефимов А. Дополнение в статье "Наблюдение над магнитизмом газов" / А. Ефимов
454705
  Шаровольский И.В. Дополнение и поправки. – Б. м. : б. и. – С. 45-51. – Отд. оттиск
454706
   Дополнение к "Аннотированному указателю зарубежной периодики". – Москва
Вып. 2. – 1983
454707
   Дополнение к "Аннотированному указателю зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ"
№ 2. – 1989
454708
   Дополнение к "Единым нормам выработки (времени) на геодезические и топографические работы : сборник. – Москва
Ч. 1 : Полевые работы. – 1974. – 119 с.
454709
  Ренненкампф Н.К Дополнение к 3-му изданию "Юридической энциклопедии" / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, проф. ун-та Св. Владимира. – 3-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.Н.Я. Оглоблина ; [Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К*], 1909. – 48 с.
454710
  Ренненкампф К Н. Дополнение к 3-му изданию "Юридической энциклопедии" / [соч.] Н.К. Ренненкампфа, проф. ун-та Св. Владимира // Юридическая энциклопедия / К Н. Ренненкампф. – 3-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.Н.Я. Оглоблина ; Лито-тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К. Киевск.отд., 1907. – 48 с.
454711
  Анисимов А.Н. Дополнение к 5-му изданию Военного устава о наказаниях : Дополнение обнимает собою 1885-1888 года, именно: решения Главного военного суда по 1888 г. до № 58 включительно, а также приказы и циркуляры по Военному ведомству по 1 авг. 1888 г. / Сост. б. пом. воен. прокурора А. Анисимов // Воинский устав о наказаниях, разъясненный мотивами, на которых он основан, решениями Главного военного суда и дополненный приказами и циркулярами по Военному ведомству / А.Н. Анисимов. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. кн. скл. В.А. Березовского ; [Тип. Тренке и Фюсно], 1886. – [Кн. 22]. – 44 с.
454712
  Дозоров Н.И. Дополнение к англо-русскому словарю по радиоэлектронике и связи / Н.И. Дозоров. – Москва, 1959. – 115 с.
454713
  Дозоров Н.И. Дополнение к англо-русскому словарю по радиоэлектронике и связи / Н.И. Дозоров. – Москва, 1960. – 68 с.
454714
   Дополнение к Большому англо-русскому словарю. Около 12 000 слов. – Москва : Русский язык, 1980. – 432 с.
454715
   Дополнение к Большому немецко-русскому словарю = Erganzungsband zum Grossen deutsch-russischen Worterbuch : [ок. 16000 слов] / М.Я. Цвиллинг, Е.И. Лепинг, Н.П. Страхова, И Н. Филичева, Р.А. и др. Чнрфас; М.Я. Цвиллинг, Е.И. Лепинг, Н.П. Страхова и др.] ; под рук. О.И. Москальской. – Москва : Русский язык, 1982. – 350, [2] с.
454716
  Амфилохий Дополнение к Галичскому сличительному Четверо-евангелию : С табл. ключа к глаголице и 5 табл. : изображения спасителя, загл. букв и заставок, рез. на пальме грав. Рыжевым, отпеч. в тип. Кудрявцевой / Архимандрит Амфилохий. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева
Т. 3. – 1883. – [2], 384 с., 5 л. ил. – Конволют


  Содержание конволюта: 1. Древле-славяно-русский сравнительный галичский евангельский словарь с более, нежели 50-ю рукописными евангелиями, начиная с самого древнейшего глаголитского Четверо-евангелия г. Григоровича, а кончая 17-м веком, по главам и ...
454717
  Шулешкина К.В. Дополнение к глаголу в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шулешкина К.В. ; Военный ин-т ин. языков. – Москва, 1953. – 16 с.
454718
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 1. – 1790. – XXVII, 443с.
454719
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 2. – 1790. – XXIV, 487с.
454720
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 3. – 1790. – 519 с.
454721
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у В. Окорокова
Т. 4 : содержащий в себе дополнение к первому тому оных Деяний. – 1790. – [4], ХХ, 432 с.
454722
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетская типогр.
Т. 4 : содержащий в себе дополнение к первому тому оных Деяний. – 1790. – ХХ, 432 с.
454723
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова
Т. 5 : содержащий в себе продолжение Дополнения к первому тому оных Деяний. – 1791. – XVI, 353 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
454724
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типографии у В.Окорокова
Т. 5 : содержащий в себе продолжение Дополнения к первому тому оных Деяний. – 1791. – XVI, 352, [1] c.
454725
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у В. Окорокова
Т. 6 : содержащий в себе дополнение ко втоому тому оных Деяний. – 1791. – XX, 348, IV с.
454726
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр. у В. Окорокова
Т. 7 : содержащий в себе продолжение Дополнения ко второму тому оных Деяний. – 1791. – XX, 454, V с.
454727
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетсой типогр. у В. Окорокова
Т. 8 : содержащий в себе продолжение Дополнения ко второму тому оных Деяний. – 1792. – 472с.
454728
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 9 : содержащий в себе продолжение Дополнения к третьему тому оных Деяний. – 1792. – XVIII, 400 с.
454729
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В унив. тип. ; у В. Окорокова
Т. 10 : содержащий в себе продолжение Дополнения к четвертому тому оных Деяний. – 1792. – XX, 479 [10] с.
454730
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В унив. тип. ; у В. Окорокова
Т. 10 : содержащий в себе продолжение Дополнения к четвертому тому оных Деяний. – 1792. – XX, 479 [10] с.
454731
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 12 : К 1718 и 1719 годам. – 1794. – ХХ, 375с.
454732
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В Университетской типографии у Ридигера и Клаудия
Т. 12 : К 1718 и 1719 годам. – 1794. – ХХ, 372, [3] с.
454733
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской тип. ; у Ридигера м Клаудия
Т. 14 : К 1723, 1724 и 1725 годам и до кончины Его Величества. – 1794. – VIII, 405 с.
454734
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр. у Ридигера и Клаудия
Т. 15 : содержащее полное описание славной Полтавской победы и предшествовавшие измены Мазепы. – 1795. – XIX, 401с.
454735
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 16 : содержащее последствие славной Полтавской победы, особливо же пленение у Днепра под Переволочною избывшей от меча российского под Полтавою всей остальной шведской армии, и торжественное вшествие победоносного ироя в Москву и проч. – 1795. – XII, 464 с.
454736
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. – Москва : В университетской типогр.
Т. 18 : и последний, содержащий в себе состояние России, в каковом сей великий государь оставил ее по себе. – 1797. – XXII, 572с.
454737
  Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого,. – Москва : В университетской типогр.
Т. 17 : содержащее анекдоты, касающиеся до сего велиого государя. – 1796. – XIII, 467с.
454738
  Голиков И.И Дополнение к деяниям Петра Великого, содержащее полное описание славной Полтавской победы и предшествовавшая измены Мазепы.. – Москва : В университетской тип. у Ридигера и Клаудия
Т. 15. – 1795. – 400с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, видавн. марка, заставка, кінцівка
454739
   Дополнение к единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 32с.
454740
   Дополнение к Единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 57с.
454741
   Дополнение к Единым нормам выработки и времени на полевые геофизические работы. – М., 1975. – 142с.
454742
  Юдин В.Н. Дополнение к известному. / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1976. – 143с.
454743
  Всехсвятский С.К. Дополнение к каталогу абсолютных величин комет : III. Кометы 1880-1900 гг. О некоторых особенностях распределения абсолютных величин комет / С.К. Всехсвятский. – [Киев]. – [19] с. – Библиогр.: с. 21
454744
  Всехсвятский С.К. Дополнение к каталогу абсолютных величин комет 1. / С.К. Всехсвятский. – 1с.
454745
   Дополнение к краткому руководству службы "122-мм гаубица...". – М., 1943. – с.
454746
  Резник М.Е. Дополнение к курсу английского языка. / М.Е. Резник, А.Н. Ивенский. – М., 1953. – 20с.
454747
  Левитский В.Ф. Дополнение к курсу полицейского права / [соч.] В.Ф. Левитского. – [Харьков] : Изд. Я Стеценко ; Литогр. С. Иванченко, 1900. – 30 с. – Кн. написана от руки, стеклография. - Конволют. - Перепл.: Руский уголовный процесс / М.В. Духовской
454748
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 1910. – 215 с.


  На тит стр. дарственная подпись: Многоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому от автора
454749
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней) ;. Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 1910. – 215 с.


  Конволют состоит: 1. Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова,Т. 5:История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия (от конвента до нащих ...
454750
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова. Т. 5 / П.Н. Ардашев // Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1910. – Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней) ;. Ч. 1-я. До начала тридцатых годов девятнадцатого столетия. – 248 с.
454751
  Ардашев П.Н. Дополнение к лекциям по всемирной истории проф. М.Н. Петрова / П.Н. Ардашев. – С.-Петербург : Изд. Березовский, комиссионер Военно-учебных заведений; [Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 5 : История Западной Европы в новейшее время (от конвента до наших дней). Ч. 2-я. С начала тридцатых годов девятнадцатого столетия до наших дней. – 1910. – 248 с. – Экз. № 39470 дефектный: отсутствую обл. и пол. тит. листа
454752
   Дополнение к методическим указаниям по количественной оценке прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата. – Ленинград, 1988. – 65с.
454753
   Дополнение к наставлению гидрометеорологическим станциям и постам. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 3 : Метеорологические наблюдения на станциях. Ч. 1. Основные метеорологические наблюдения. – 1947. – 9с.
454754
  Болотина А.Ю. Дополнение к немецко-русскому медицинскому словарю : ок. 3500 терминов / А.Ю. Болотина, В.И. Добровольский. – Москва : Русский язык, 1983. – 63 с.
454755
  Голубев С.Т. Дополнение к одному из "Объяснительных параграфов по истории западно-русской церкви". – [Киев] : [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"], 1910. – 5 с. – Авт. указ в конце статьи. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Труды Киевской дух Академии. 1910, т. 2, с. 567-571
454756
  Фогель Р.Ф. Дополнение к основ. теоретической астрономии / Р.Ф. Фогель. – 89с.
454757
   Дополнение к перечню семян, собранных на участке полезных растений издания 1939 года. – Киев, 1940. – 8 с.
454758
  Менделеев Д. Дополнение к познанию Росии : с портретом автора / Д. Менделеев. – посмертное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907. – 107, [4] с., 1 л. порт.
454759
  Менделеев Д. Дополнение к познанию Росии : с портретом автора / Д. Менделеев. – посмертное изд., 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907. – 107, [4] с., 1 л. порт.
454760
  Шубин Б.М. Дополнение к портретам / Б.М. Шубин. – Москва : Знание, 1985. – 223 с. – (Знание)
454761
  Шубин Б.М. Дополнение к портретам / Б.М. Шубин. – 2-е изд. – Москва : Знание, 1989. – 255 с.
454762
   Дополнение к программе по немецкому языку, английскому и французскому языку для высш. учебн. заведений. – М., 1945. – 10с.
454763
   Дополнение к сборнику торговых договоров, торговых и платёжных соглашений СССР с иностранными государствами. – Москва, 1968. – 280с.
454764
  Дедюлин С.А. Дополнение к сборнику узаконений и распоряжений правительства по отчуждению земель и имуществ на государственные и общественные надобности : Вновь вышедщие за 1901 г. распоряжения и дополнительные узаконения, законы и распоряжения Правительства / Сост. С.А. Дедюлин. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. "Бережливость", 1902. – 40, XV с.
454765
  Горяинов О.М. Дополнение к сборнику Уставы о воинской повинности, заключающее продолжение 1883 года Свода законов, тома IV : все позднейшие узаконения, циркуляры Министерства внутренних дел, Главного штаба и другие правительственные распоряжения за время с 15 октября 1883 г. по 15 сентября 1884 г. / Сост. С.М. Горяинов // Руководство для , тяжущихся и судебных приставов. Устав гражданского судопроизводства / Н.Ф. Алексеев. – 2-е испр. и доп. изд. – Витебск : Тип. насл. М.Б. Неймана, 1884. – Ч. 1. – [4], 64 с.
454766
  Прянишников Ив. Дополнение к спиртному производству // Технология по Вагнеру / Р. Вагнер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – Вып. 3 : [Производство виноградного вина, писа и спирта и алкоолометрия / пер., доп. и изд. под ред. Павлова (статьи о виноградном вине и пиве), Д. Менделева (статьи о спирте и об алкоолометрии)]. – 75 с.
454767
  Шугуров А.М. Дополнение к списку бабочек Херсонской губернии / [соч.] А.М. Шугурова. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1906. – 44 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Записки Норороссийского Общества естествоиспытателей. 1906, т. XXX
454768
   Дополнение к справочникам укрупнённых норм для проектирования, сметных норм по статьям основных расходов и сборнику единых порайонных единичных расценок на геологоразведочные работы. – М., 1961. – 44с.
454769
  Ефимов А. Дополнение к статье "Наблюдение над магнетизмом газов" / [соч.] А. Ефимова // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – С. 252-273


  На с. 1 дарственная надпись: Профессору Михаилу Петровичу Авенариусу от автора
454770
  Осипов В.О. Дополнение к трем биографиям / В.О. Осипов. – М, 1977. – 48с.
454771
  Хаинский А.И. Дополнение к учению о тончайшем строении клетки : (Сообщение в заседаниях отделения биологов 19* марта 1911 г. и 10 апреля 1912 г.) / [соч.] А.И. Хаинского. – Варшава : Тип. "Русского общества", 1913. – 17 с. – Над заг. на обл.: От автора. - Оттиск: Из протоколов Заседаний О-ва Естествоиспытателей при Имп. Варшавском ун-те


  Ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
454772
  Кузнецов Н.Я. Дополнение к фауне Macrolopidoptera Псковской губ / [соч.] Н. Кузнецова // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – С. XVIII-XX
454773
   Дополнение к" Аннотированному указателю зарубежной периодики". – Москва
Вып. 1. – 1980
454774
  Якубович А.Я. Дополнение классификации пространств Эйнштейна / А.Я. Якубович. – К, 1972. – 7с.
454775
  Шевырев И.Я. Дополнения внекорневому питанию больных деревьев с целью лечения и уничтожения их паразитов / Ив. Шевырев. – Санкт-Петербург : 1С-Паблишинг, 1904. – 13 с. – Авт. и загл. на русском и фр. яз. - Отд. отт.: Земледельческая газета. 1904, №№ 3, 4, 5 и 6


  На тит л. дарств. надпись от автора: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. 19. II. 04
454776
   Дополнения и изменения единого тарифно-квалификационного справочника рабочих сквозных профессий. – Москва, 1964. – 155 с.
454777
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва, 1962
454778
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 44-66с.
454779
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва
6. – 1964. – 116-119с.
454780
   Дополнения и изменения к "Универсальной десятичной классификации литературы по радиоэлектронике и смежным отраслям науки и техники. – Москва
10. – 1965. – 8с.
454781
   Дополнения и изменения к отраслевым таблицам. – Москва, 1969. – 47с.
454782
   Дополнения и изменения к условным знакам топографической карты масштаба 1:10000 издания 1954 года. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 15 с.
454783
   Дополнения и изменения проекта восстановления сахарной промышленности и производственной программы 1922 г.. – К., 1921. – 136с.
454784
   Дополнения и исправления № 3 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 1. Ж. Техника и технические науки в целом : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 32с.
454785
   Дополнения и исправления № 4 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 44с.
454786
   Дополнения и исправления №10 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 77с.
454787
   Дополнения и исправления №11 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 11. О. Транспорт : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 50с.
454788
   Дополнения и исправления №12 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 10. Н. Строительство : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 32с.
454789
   Дополнения и исправления №13 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып.8. И. Горное дело. К. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1969. – 209с.
454790
   Дополнения и исправления №15 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 4. Т4. Археология. Т5. Этнография : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1971. – 46с.
454791
   Дополнения и исправления №16 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 119с.
454792
   Дополнения и исправления №17 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1971. – 61с.
454793
   Дополнения и исправления №18 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 68с.
454794
   Дополнения и исправления №19 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 1. Л. Химическая технология. Химические и пищевые производства : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 56с.
454795
   Дополнения и исправления №20 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 2. Таблицы территориальных типовых делений : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 2. – 1970. – 17с.
454796
   Дополнения и исправления №21 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 44с.
454797
   Дополнения и исправления №22 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1972. – 72с.
454798
   Дополнения и исправления №23 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 2. – 1971. – 61с.
454799
   Дополнения и исправления №24 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1971. – 43с.
454800
   Дополнения и исправления №27 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 18. Ц. Военная наука. Военное дело : Инструкт.-метод. – Москва
№ 1. – 1972. – 80с.
454801
   Дополнения и исправления №6 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ Искусство. Искусствознание : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1970. – 56с.
454802
   Дополнения и исправления №8 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 78с.
454803
   Дополнения и исправления №9 к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 2. М. Технология древесины. Производства легкой промышленности, Полиграфическое производство. Фотокинотехника : Инструкт.-метод. письмо. – Москва
№ 1. – 1969. – 16с.
454804
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1964. – 288с.
454805
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1966. – 40с.
454806
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1967. – 72с.
454807
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1967. – 94с.
454808
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 60с.
454809
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 148с.
454810
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 52с.
454811
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1968. – 192с.
454812
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1970. – 184с.
454813
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1970. – 78с.
454814
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1971. – 42с.
454815
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1972. – 122с.
454816
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1975. – 140с.
454817
   Дополнения и исправления в УДК. – Москва, 1992. – 80с.
454818
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 2. Таблицы территориальных типовых делений : Инструкт.-метод. рекомендации. – Доп. и испр. изд. – Москва
№ 1. – 2с.
454819
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№. – 1972. – 78с.
454820
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 16. Ф6/7. Политические партии. Общественно-политические организации : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1973. – 54с.
454821
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1973. – 78с.
454822
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 3 : Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Раздел "В2 Механика" , "В6 Астрономия": Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1973. – 46 с.
454823
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Культура. Наука. Просвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 14 с.
454824
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 30с.
454825
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1974. – 34с.
454826
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1974. – 19с.
454827
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 1. – 1975. – 15с.
454828
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных бюиблиотек. Вып. 5. Д. Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические) : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1975. – 56с.
454829
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1976. – 72с.
454830
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 15. У. Экономика. Экономические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1976. – 23 с.
454831
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 22. Э. Религия. Атеизм : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1977. – 20с.
454832
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25. Таблицы общих типовых делений. в. Методология науки. с. Техника и организация процесса науч.-иссл. и практ. деятельности : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1977. – 44с.
454833
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч.1-3 : С. Общественные науки в целом. Т. История. Исторические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1977. – 59 с.
454834
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 2. – 1977. – 100с.
454835
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1977. – 44с.
454836
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№. – 1978. – 39с.
454837
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2 ; 14-19 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1978. – 105с.
454838
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2, ч. 3. – 1978. – 53с.
454839
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1978. – 40с.
454840
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 15. У. Экономика. Экономические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1978. – 26с.
454841
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 17. Х. Государство и право. Юридические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1978. – 19с.
454842
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек : Сокращенный варинат. Вып. 1. Введение. Три деления ББК. А. Марксизм-ленинизм. Я. Литература универсального содержания : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1979. – 51с.
454843
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1979. – 10с.
454844
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1979. – 24с.
454845
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В34 Оптика : Инструкт.-методич. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1979. – 11с.
454846
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1979. – 129с.
454847
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 3. Таблица этнических типовых делений. Табл. 1. Типовые деления древних народов мира : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1980. – 19с.
454848
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение : Таблицы типовых дерений. Разд. Ч23. Научно-информационная деятельность. Информатика : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1980. – 132с.
454849
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. : 4 . Г Химические науки. Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№3. – 1980. – 16с.
454850
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Разд. В383. Атомное ядро : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1980. – 16с.
454851
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6, 12-16, ч.1 ; Вып. 2, 14-16 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1981. – 96с.
454852
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш Филологические науки. Художественная литература. Разд. Ш40. Теория литературы : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 32с.
454853
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 135с.
454854
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1981. – 80 с.
454855
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Прпосвещение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1981. – 80с.
454856
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 4. Г. Химические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1981. – 20 с.
454857
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1981. – 32с.
454858
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 6. Е. Биологические науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1981. – 24с.
454859
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6 ; 12-14, ч. 2 ; Вып. 3-4 ; 12-13 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1982. – 85с.
454860
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 2-6 ; 12-16, ч. 2 ; Вып. 2, 16 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 96с.
454861
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 9, ч. 1. Л. Химическач технология. Химические и пищевые производства : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 56с.
454862
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 11. О. Транспорт : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1982. – 56с.
454863
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1982. – 48с.
454864
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып.: 3. Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки: Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№6. – 1982. – 29с.
454865
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : таблицы для научных библиотек. Вып. 3 : Б. Естественные науки в целом. В. Физико-математические науки. Раздел "В2 Механика" : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1982. – 28 с.
454866
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1983. – 20с.
454867
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ. Искусство. Искусствознание : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1983. – 86с.
454868
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение. Разд. Ч73. Библиотечное дело. Библиотековедение : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1983. – 59с.
454869
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1984. – 16с.
454870
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Проасвещение. Разд. Ч71. Культурно-просветительная работа. Самодеятельное творчество : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1984. – 52с.
454871
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1985. – 17с.
454872
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14-17 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1985. – 25с.
454873
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 7, ч. 2. З. Энергетика. Радиоэлектроника : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 32с.
454874
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 12. П. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 25с.
454875
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1985. – 16с.
454876
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 4. Т4. Археология. Т5. Этнография. Разд. Т52. Этнография современных народов : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1986. – 116с.
454877
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 1. С. Общественные науки в целом. Т. История. Исторические науки. Разд. Т0. Теоретические основы и методология исторической науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1986. – 20 с.
454878
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 5. – 1986. – 20с.
454879
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 2 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 1. – 1987. – 87с.
454880
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 3, 4 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1987. – 71с.
454881
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 25, ч. 3. Таблица этнических типовых делений : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1987. – 90с.
454882
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 6. – 1987. – 87с.
454883
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1987. – 24с.
454884
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В3. Физика : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1987. – 62с.
454885
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21. Щ. Искусство. Искусствознание. Разд. Щ8 Изоиздания : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1988. – 148с.
454886
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для областных библиотек. Вып. 1, 2 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 3. – 1988. – 133с.
454887
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 20. Ш. Филологические науки. Художественная литература. Разд. Ш1. Языкознание :. – Москва
№ 4. – 1988. – 91с.
454888
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 3. Б. Естественные науки в целом. В Физико-математические науки. Разд. В3. Физика Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№8. – 1988. – 32 с.
454889
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 9. – 1988. – 27с.
454890
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 10. – 1988. – 28с.
454891
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 14, ч. 1; 23 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1989. – 228с.
454892
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 13. Р. Здравоохранение. Медицинские науки : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1989. – 16с.
454893
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 11. – 1989. – 29с.
454894
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 12. – 1989. – 25, [3] с.
454895
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 16. Ф6/7. Политические партии. Общественно-политические организации : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 2. – 1990. – 71с.
454896
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 21 Щ. Искусство. Искусствознание. Разд. Щ9 Музыкальные произведения (нотные издания) : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 4. – 1990. – 74с.
454897
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 19. Ч. Культура. Наука. Просвещение. Разд. Ч51. Физическая культура и спорт : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 7. – 1990. – 78с.
454898
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации : Таблицы для научных библиотек. Вып. 1-25 : Инструкт.-метод. рекомендации. – Москва
№ 13. – 1991. – 49с.
454899
   Дополнения и исправления к Библиотечно-библиографической классификации. Таблицы для научных библиотек : инструкт.-метод. рекомендации № 17. – Москва : Российская государственная библиотека
Вып. 1-25. – 1994. – 27, [1] с.
454900
  Дьяконов А.М. Дополнения и исправления к фауне Geometredae Минусинского Края / А.М. Дьяконов (Зоологический Музей Академии наук) // Компакт - 252289 / А.М. Дьяконов. – С. 53-58
454901
  Дьяконов А.М. Дополнения и исправления к фауне Geometredae Минусинского Края / А.М. Дьяконов (Зоологический Музей Академии наук). – Минусинск, 1927. – С. 53-58
454902
   Дополнения и поправки 1. К ст. И. Шаровальского: "Юношеская идилия Гоголя"; 2. К статьям В.А. Чаговца // На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В.А. Чаговец. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 14 с.
454903
   Дополнения к "Единым нормам выработки (времени) на геодезические и топографические работы" : сборник. – Москва
Ч. 2 : Камеральные работы. – 1974. – 104 с.
454904
  Боровиковский А.Л. Дополнения к 1-му изданию "Законов гражданских (Свод законов том X часть I)" с объяснениями по решениям Гражданскаго кассационнаго департамента Правительствующаго сената" / составил А. Боровиковский. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1882. – [2], II, 713-962, XIII с., [1] л. ил.
454905
  Великий В.Н. Дополнения к исследованиям лимфатических сердец и сосудов у некоторых представителей амфибий : Читано в Заседании физико--математического отделения 20-го сентября 1888 г. / Вл. Великий. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1888. – [2], 47 с., 2 л. ил. : ил. – Приложение к Т. LIX Записки Императоской Академии наук, № 6


  На обл. дарств. надпись от составителей Николаю Яковлевичу Кузнецову 23/IV. 1913 г.
454906
  Мирлес А.А. Дополнения к краткому курсу Русского государственного права / А.А. М-с. – Киев : Тип. Петра Барского, 1909. – 40 с.
454907
   Дополнения к материалам по лоции : прибрежной зоня моря Лаптевых от устья реки Лены до мыса Челюскина и Восточносибирского моря от устья р.Колымы до устья р.Лены. – Ленинград : Изд. Главсевморпути, 1936. – 38с.
454908
   Дополнения к Материалам по лоции прибрежной зоны моря Лаптевых от устья реки Лены до мыса Челюскина и восточносибирского моря от устья реки Колымы до устья реки Лены. – Л., 1936. – 43с.
454909
  Дринфельд Г.И. Дополнения к общему курсу математического анализа / Г.И. Дринфельд. – Х., 1958. – 118с.
454910
  Векуа Н.П. Дополнения к работе: "Об одном новом интегральном представлении аналитических функций и его приложеннии" / Н.П. Векуа, 1941. – 706с.
454911
  Гаркави А.Я. Дополнения к сочинению "Сказания мусульманских писатлей о славянах и русских" / А.Я. Гаркави. – Санкт-Петербург : В тип. А.О. Цедербаума, 1871. – 41 с.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
454912
   Дополнения к списку докладов и тезисов. – Л., 1929. – С. 195-243
454913
   Дополнения к списку докладов и тезисов. / Всесоюный, съезд по генетике, селекции, и племенному животноводству в Ленинграде семеноводству, января 1929 г. 10-16. – Ленинград, 1929. – с.
454914
  Месников М.Г. ДОполнения к справочнику "Накладные расходы на картофель и плодоовощи урожая 1936 года". / М.Г. Месников. – М., 1936. – 46с.
454915
  Канонников И.И. Дополнения к статье "О соотношениях между составом и светопреломляющей способностью химических соединений" / [соч.] И.И. Канонникова // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – [6] с.
454916
   Дополнения к указаниям ЦСУ СССР от 28 сентября 1959 г. о порядке контроля работ по переоценке основных фондов и к указаниям ЦСУ СССР от 12 октября 1959 г. по заполнению отчётов об итогах переоценки. – М., 1959. – 15с.
454917
  Ходаков Ю.В. Дополнения к учебным материалам по химии для учащихся VII класса / Ю.В. Ходаков. – Москва, 1966. – 21с.
454918
  Митрофанов П.И. Дополнения к учению О развитии головы позвоночных животных : (с 40 рис. в тексте) / [соч.] П.И. Митрофанова. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1895. – [2], 63 с., 2 л. цв. ил. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1895, № 4. – Библиогр.: 11 назв. – (Работы из Зоотомической лаборатории Варшавского университета ; XIV ; VI)
454919
  Бобрецкий Н.В. Дополнения к фауне аннелид Чеpного моpя / [соч.] Н. Бобрецкого. – Киев : Тип. Г. Розенталя, 1881. – 30 с., 2 л. ил. + с табл. 6 и 7. – Кн. нап.: рос. мов. стар. орф.
454920
  Переяславцева С.М. Дополнения к фауне Черного моря : с 2-мя табл. рис. / [соч.] С.М. Переяславцевой. – Харьков : Тип. В.С. Бирюкова, 1891. – 40, с., 4 л. табл. : ил. – Пар. назв. на фр. яз. - Отд. оттиск: Труды Общества естествоиспытателей при Харьковском университете. Т. XXV


  Труды Харьк. об-ва естествоиспытателей. 1891, 25, № 1
454921
  Агаджанян Х.А. Дополнения существительного в современном армянском языке и их изучение в 5-7 классах средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Агаджанян Х.А.; Ереванский арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1970. – 23л.
454922
  Ефимов Н.М. Дополнения ук учебнику "Высшая математика" / Н.М. Ефимов. – М., 1930. – 24 с.
454923
  Бекман Ю.И. Дополнительная заметка к описанию и географическому распространению Grammoptera ingrica Baeckmann (Coleoptera, Cerambycidae) / Ю.И. Бекман // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – 2 с.
454924
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Дополнительная заметка о Callipogon (Eoxenus) relictus Sem. (Coleoptera, Cerambycidae) / [соч.] Андрея Семенова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Императорской Акад. наук], 1900. – 3 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Tire des "Horae Societatis entomologicae Rossicae=Труды Русского Энтомологического общества, 1899, t.. XXXIV, (decembret), р. 300-302


  Horae Societatis Entomologicae Rossicae На обл. дарственная надпись: Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
454925
  Семенов-Тян-Шанский Дополнительная заметка о Callipogon (Eoxenus) relictus Sem. (Coleoptera, Cerambycidae) / [соч.] Андрея Семенова // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. 300-302


  Horae Societatis Entomologicae Rossicae На обл. дарственная надпись: Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
454926
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Дополнительная заметка о видах рода Nycriphantus Sem. (Coleoptera, Chrysomelidae) / [соч.] Андрея Семенова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Императорской Акад. наук], 1906. – 3 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Tire des "Horae Societatis entomologicae Rossicae=Труды Русского Энтомологического общества, 1904, t.. XXXVII, (Aout), с. 194-196


  Horae Societatis Entomologicae Rossicae
454927
  Семенов-Тян-Шанский Дополнительная заметка о видах рода Nycriphantus Sem. (Coleoptera, Chrysomelidae) / [соч.] Андрея Семенова // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. 194-196


  Horae Societatis Entomologicae Rossicae На обл. дарственная надпись: Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
454928
  Семенов-Тян-Шанский Дополнительная заметка о географическом распространении видов рода (Melolontha) / [соч.] А.П. Семенова // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. LXVI-LXIX


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
454929
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Дополнительная заметка о географическом распространении видов рода (Melolontha) (L.) / [соч.] А.П. Семенова. – [Санкт-Петербург], 1898. – 3 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Horae Societatis Entomologicae Rossicaes. 1896-1897, т. XXX,I, июль, с. LXVI-LXIX


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
454930
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Дополнительная заметка об Opisthocosmia romavowi Sem. (Orthoptera, Forficulidae) / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1901. – 2 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1901, т. I, № 6 (декабрь), с. 259-260
454931
   Дополнительная опись книг писцовых, переписных, дозорных, перечневых, платежных и межевых // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Санкт-Петербург, 1872. – Кн. 2. – VI, 70 с.
454932
  Вдовиченко Н.Х. Дополнительная оплата труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовиченко Н.Х.; Укр. НИИ экономики и орг-и сел. хоз-ва. – Киев, 1966. – 18л.
454933
  Гетманенко А.Д. Дополнительная оплата труда и ее влияние на укрепление экономики колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Гетманенко А.Д.; Одесск.сельскохоз.ин-т. – Одесса, 1971. – 23л.
454934
  Ахвердян С.Е. Дополнительная оплата труда и ее совершенствование в колхозах Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Ахвердян С.Е. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1968. – 21 с.
454935
  Рябов А.В. Дополнительная оплата труда и ее совершенствование в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Рябов А. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1966. – 17л.
454936
  Каминская Ю. Дополнительная пенсия - это ваше благополучие, стабильность, независимость : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 23-24 : Табл. – ISSN 1810-3944
454937
  Нерубенко С.М. Дополнительная подготовка педагогов профессионального обучения в сфере информационных технологий / С.М. Нерубенко, Н.А. Пугачева // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 214-216. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Рассмотрена актуальная проблема повышения компетентности педагогов профессионального обучения в области информационных технологий. Показано, что дополнительные образовательные программы для педагогов в сфере информационных технологий должны ...
454938
  Иловайский Д. Дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гунскому / Д. Иловайский. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова (б. М.Н. Лаврова и К°), 1886. – 140 с.
454939
  Иловайский Д.И. Дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гунскому / Д. Иловайский // Разыскания о начале Руси : вместо введения в русскую историю : с присоединением вопроса о Гуннах / Д.И. Иловайский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. бывш. Миллера, 1882. – 140 с.
454940
  Селезнев А.З. Дополнительная прибыль в системе экономичесаких отношений между обществом и предприятием при социализме. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Селезнев А.З.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 15л.
454941
  Ступин И.А. Дополнительная реальность как эффективное инновационное средство для повышения качества образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 67-74. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание AR-технологии и аспект использования ее в образовании. В статье исследована специфика информатизации образовательного процесса в вузе посредством использования учебников нового поколения. В статье обосновывается применение ...
454942
  Львов М.Д. Дополнительное время / М.Д. Львов. – М., 1981. – 112с.
454943
  Мелихеда Я.И. Дополнительное образование взрослых как - социально - экономическая и педагогическая проблема // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С.57 - 61. – ISSN 0869-561Х
454944
  Кадакин В В. Дополнительное образование как фактор карьерного роста современной молодежи / В В. Кадакин, С.В. Кутняк // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 73-76. – ISSN 1726-667Х


  На основе данных анкетирования студентов и молодых специалистов анализируются мотивы к получению дополнительного профессионального образования, его роль в реализации карьерных стратегий, планы молодых людей в области продолжения своего ...
454945
  Грекова Л. Дополнительное обучение: опыт развития / Людмила Грекова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 70-75. – ISSN 0869-4915
454946
  Ломухин Ю.Л. Дополнительное ослабление дифракционных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ломухин Ю.Л. ; Томский гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18 с.
454947
  Ключарев Г.А. Дополнительное профессиональное образование : особенности, эффективность, перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.83-91. – ISSN 0132-1625
454948
  Голуб Ю.Г. Дополнительное профессиональное образование в системе классического университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 55-60. – ISSN 0869-3617
454949
  Дьяконов С.Г. Дополнительное профессиональное образование в структуре исследовательского университета / С.Г. Дьяконов, В.Г. Иванов, В.В. Кондратьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 61-64. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются вопросы дополнительного образования как фактора инновационного развития вуза. Описан опыт КНИТУ по созданию гибкой и мобильной системы повышения квалификации и переподготовки кадров. Инновационная стратегия развития системы ДПО ...
454950
  Стародубцев В.А. Дополнительное профессиональное образование: компетентностный подход / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 111-119. – ISSN 1609-4646


  Предлагаемая циклическая модель формирования информационно-коммуникационной компетенции, основанная на принципе единства и взаимосвязи компетенций, позволяет работникам образования совмещать дополнительное профессиональное образование с неформальным ...
454951
  Игошев Б.М. Дополнительное профессиональное образование: новые ориентиры развития // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0869-561Х
454952
  Забелина О.В. Дополнительное профессиональное образование: проблемы нормативно-правового обеспечения // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 47-53. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматриваются проблемы, связанные с накопившимися противоречиями в нормативно-правовом регулировании дополнительного профессионального образования.
454953
   Дополнительное расследование. – М., 1988. – 488с.
454954
  Кравченко Б.Е. Дополнительное расследование / Б.Е. Кравченко. – Петрозаводск, 1989. – 255с.
454955
  Паршин А.Н. Дополнительность и симметрия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.84-103. – ISSN 0042-8744
454956
  Долидзе М. Дополнительность как общефилософский принцип / М. Долидзе. – Тбилиси, 1989. – 103с.
454957
  Гиглавый А.В. Дополнительные возможности языка бейсик для школьной ЭВМ / А.В. Гиглавый. – Москва, 1986. – 43 с.
454958
  Красильников С.С. Дополнительные главы атомной физики и введение в физику плазмы / С.С. Красильников. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 76 с.
454959
  Красильников С.С. Дополнительные главы атомной физики и введение в физику плазмы / С.С. Красильников. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1985. – 83 с.
454960
  Зелевинский В.Г. Дополнительные главы квантовой механики: Операторные методы : учеб. пособие / В.Г. Зелевинский. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1983. – 82 с.
454961
  Капцов Л.Н. Дополнительные главы курса "Колебания и волны" / Л.Н. Капцов. – Москва, 1990. – 106 с.
454962
   Дополнительные главы курса гравиразведки и магниторазведки : Лекции прочитанные студ.-геофизикам НГУ. – Новосибирск, 1966. – 560с.
454963
  Беклемишев Д.В. Дополнительные главы линейной алгебры : учеб. пособ. для вузов по спец. "Физика" и "Прикладная математика" / Д.В. Беклемишев. – Москва : Наука, 1983. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 332-333 (42 назв.)
454964
  Макаров И.П. Дополнительные главы математического анализа / И.П. Макаров. – М., 1968. – 312с.
454965
  Бохан К.А. Дополнительные главы математического анализа / К.А. Бохан. – Л.
1. – 1976. – 68 с.
454966
  Чаплыгин В.Ф. Дополнительные главы математического анализа / В.Ф. Чаплыгин. – Ярославль, 1991. – 64 с.
454967
  Магуськин Б.Ф. Дополнительные главы математической обработки наблюдений : вопросы обоснования способа наименьших квадратов ; учеб. пособие / Б.Ф. Магуськин ; отв. ред. М.А. Свечников. – Свердловск : УрГУ, 1976. – 103 с.
454968
  Багров В.Г. Дополнительные главы математической физики : (калибровочные поля) : учеб. пособ. / В.Г. Багров, А.С. Вшивцев, С.В. Кетов ; Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Изд-во Томского университета, 1990. – 143, [1] с. : ил. – Библиогр: с. 131-142 (101 назв.). – ISBN 5-7511-0054-9
454969
   Дополнительные главы по курсу математики. – 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 256 с.
454970
  Круглов В.М. Дополнительные главы теории вероятностей : учеб. пособие для вузов / В.М. Круглов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 264 с.
454971
  Ширяев А.Н. Дополнительные главы теории вероятностей. / А.Н. Ширяев. – М., 1968. – 208с.
454972
  Арнольд В.И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений : [учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов] / Арнольд В.И. – Москва : Наука, 1978. – 304 с. : ил.
454973
  Петрищева П.А. Дополнительные данные о Phlebotomus Туркмении / П.А. Петрищева, 1937. – С. 49-175 : ил. – Без обл. и тит. л. - Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск из сборника: Проблемы паразитологии и фауны Туркмении. 1937. – Библиогр.: Литература по Phlebotomus Туркмении, с. 11-12
454974
   Дополнительные законы к Саксонскому гражданскому уложению. – Санкт-Петербург, 1885. – [3], 135 с., III c. – С. 1-111 с. стб. вторая паг.: Предметный указатель к саксонским гражданским законам / сост. А.И. Лыкошин. - Экз. деф., без обл.
454975
  Бианки В. Дополнительные заметки о палеарктических жаворонках (Alaudidae) : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 12 окт. 1905 г.). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – С. 205-240. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 23, № 3, 1905 г.
454976
  Апраушева Н.Н. Дополнительные исследования по обнаружению кластеров / Н.Н. Апраушева, Е.Д. Гридина ; АН СССР, Вычисл. центр. – Москва : ВЦ АН СССР, 1991. – 20 с. : ил. – (Сообщения по прикладной математике)
454977
  Годунова Е.К. Дополнительные материалы по векторному анализу / Е.К. Годунова, В.И. Левин. – М., 1978. – 108 с.
454978
  Гальперин И.М. Дополнительные наказания / И.М. Гальперин, Ю.Б. Мельникова. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 118с.
454979
  Цветинович А.Л. Дополнительные наказания в советском уголовном праве / А.Л. Цветинович. – Калининград, 1980. – 67с.
454980
  Дуюнов В.К. Дополнительные наказания: теория и практика / В.К. Дуюнов, А.Л. Цветинович. – Фрунзе, 1986. – 238с.
454981
  Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды / А.Л. Цветинович. – Куйбышев, 1989. – 188с.
454982
  Ашмарина Н.В. Дополнительные отпуска рабочим и служащим / Н.В. Ашмарина. – Москва : Госюриздат, 1961. – 46с.
454983
  Россия. Законы и постановления Дополнительные постановления о распределении и употреблении осужденных в каторжные работы; Положение о исправительных арестантских ротах гражданского ведомства; Дополнительные правила к Уставу о содержащихся под стражей : [Утв. 15 авг. 1845 г.]. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отд-ния Собств. Его Имп. Величества канцелярии, 1845. – [4], 39 с.


  В РГБ есть элетр. ресурс
454984
  Локтионова В.Г. Дополнительные придаточные предложения и синонимичные им герундиальные комплексы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Локтионова В.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1975. – 19л.
454985
   Дополнительные программы факультативных курсов для 7-10 классов восьмилетней и средней школы. – М., 1968. – 87с.
454986
  Насонов Н.В. Дополнительные сведения о диком восточном баране с. Гмелина (Ovis orientalis Gmel.) : (Доложено в заседании Отделения Физико-математических наук 2 ноября 1916 г.) / [соч.] Н.В. Насонова, акад. – Петроград : Тип Императорской Академии наук, 1916. – С. 1767-1778. – Без тит.л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1916, декабрь
454987
   Дополнительные сведения о международных и национальных ярмарках и выставках проводимых в зарубежных странах в 1962 г. и календарь международных и национальных ярмарок и выставок за границей в 1963 г. – М., 1963. – 20с.
454988
  Дьяконов М.А. Дополнительные сведения о Московских реформах половины XVI века. – [Санкт-Петербург] : [б. и.], 1894. – С. 189-198. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1894, ч. 292, апр., с. 189- 198


  На обл. дарственная надпись от автра в дар Николаю Прокопьевичу Василенко На тит. л. № 46821: из книг Романовича-Славатинского
454989
  Красавина А.В. Дополнительные услуги в маркетинговой стратегии современной библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 212-216. – ISSN 1997-0803


  В статье анализируется роль дополнительных услуг в деятельности библиотеки. Автор рассматривает практический опыт библиотеки по привлечению читателей посредством использования современных технологий.
454990
  Корниенко В.Н. Дополнительные формы образования в системе "непрерывки" [ХГУ "НУА"] / В.Н. Корниенко, Войно-Данчишина, Т.А. Удовицкая // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 323-362. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
454991
  Аладьев В.З. Дополнительные функциональные средства для пакета Mathematica / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, Д.С. Гринь ; Междунар. Акад. Ноосферы, Балтийское отд-ние. – Херсон : Олди-Плюс, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 391-397. – ISBN 978-966-2393-59-0
454992
  Аладьев В.З. Дополнительные функциональные средства математического пакета Maple релизов 6 и 7 : Системы компьютерной алгебры / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, Е.П. Гришин; International Academy of Noosphere. – Таллинн, 2002. – 312с. – ISBN 9985-9277-3-7
454993
   Дополнительный доход от продаж LCC // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
454994
  "Таврика", б-ка им. А.Х. Стевена (Симферополь) Дополнительный каталог библиотеки Таврического Губернского Земства "Taurica" имени А.Х. Стевена : (доп. 1-ое). – Симферополь : Тип. Таврич. Губернского Земства, 1911. – 32 с.
454995
   Дополнительный контент - с ancillary services // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 10 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
454996
  Шалыгин А.Г. Дополнительный курс теории словесности : очерки и разборы произведений всемирной литературы / А. Шалыгин. – Санкт-Петербург : [Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс)], 1910. – VIII, 392 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших произведений, упоминаемых в книге" (с. 391-392)
454997
  Шалыгин А.Г. Дополнительный курс теории словесности : очерки и разборы произведений всемирной литературы / А. Шалыгин. – 2-е изд. (без перемен). – Санкт-Петербург : [Тип. А.Э. Коллинс (бывш. Ю.Н. Эрлих)], 1914. – VIII, 392 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших произведений, упоминаемых в книге" (с. 391-392)
454998
   Дополнительный материал к отчёту "Два года работы Правительства АМССР. – 42с.
454999
  Филипьев И.Н. Дополнительный список Macrolepidoptera Новгородской губернии / И. Филипьев (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-литография "Герольд"], 1911. – 7 с. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1910, т. X, № 3, с. 154-160


  На обл. № 254731 дарств. надпись:С наилучшими пожеланиями от автораИ. Филипьев II.1917 На обл. № 249813 дарств надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на добрую память от автора
455000
  Шмулевич М.С. Дополнительный чистый доход социалистических предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шмулевич М.С. ; МВ и ССО СССР, Казан. гос. ун-т. – Казань, 1975. – 28 с.
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,