Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
454001
  Смаль В.В. "Економіка-на-знаннях": до розвитку концепції // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 41-53
454002
  Старовойт О.В. "Економіка знань" як сфера функціонування інтелекту // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 216-220. – ISSN 2076-1554
454003
  Ткачук В.Ю. Економіка - основа оборонної могутності країни соціалізму / В.Ю. Ткачук. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
454004
  Самуельсон Економіка : Підручник / Самуельсон, , Поль. – Львів : Світ, 1993. – 496 с. – ISBN 5-8326-0007-Х
454005
  Ватаманюк З.Г. Економіка / З.Г. Ватаманюк. – Київ, 1997. – 288с.
454006
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 класів / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. – Київ : Либідь, 1999. – 384с. – ISBN 966-06-0127-1
454007
   Економіка : Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів. – Київ, 2000. – 292с. – ISBN 966-574-039-3
454008
   Економіка : Навчальний посібник для 10-11 кл. шкіл / За ред.З.Г.Ватаманюка, С.М.Панчишина; Авт.:З.Г.Ватаманюк, Панчишин С.М., Буняк В.Б. та ін. – Вид.2-ге, стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 384с. – ISBN 966-06-0231-6
454009
  Кириленко В.В. Економіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Кириленко; МОіНУ; Тернопільська акад. народного госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 155с. – ISBN 966-610-116-5
454010
  Мельничук В.Г. Економіка : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев"юк. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Прок-Бізнес, 2004. – 368 с. : іл. – ISBN 966-8381-01-7
454011
  Дегтяренко О.Г. Економіка : навч. посібник / О.Г. Дегтяренко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-657-771-2
454012
  Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, О.В. Клименко; Нац. техніч. ін-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-330-7
454013
  Баловсяк Н. Економіка Instagram // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 10 (642), 6-12.03.2020. – С. 44-48. – ISSN 1996-1561


  Як розважальний фотосервіс перетворився на бізнес-платформу.
454014
  Геращенко О.Л. Економіка XXI : країни, підприємства, людини / Олексій Геращенко ; [пер. рос. М.В. Скоробогатова]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Фоліо, 2016. – 302, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-03-7607-6
454015
  Ясько Ю. Економіка XXI ст.: трансформація ролі держави // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 34-43. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
454016
  Профатілова Л.М. Економіка автомобільного транспорту / Л.М. Профатілова. – К., 1972. – 275с.
454017
  Мокрій О.Г. Економіка аграрної галузі України: "прокляття ресурсів" // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 49-53. – ISSN 2409-1944
454018
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1994
454019
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3/4. – 1994
454020
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1996
454021
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1996
454022
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1996
454023
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1996
454024
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1996
454025
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1996
454026
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1996
454027
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1996
454028
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10/11. – 1996
454029
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1996
454030
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1997
454031
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1997
454032
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4/5. – 1997
454033
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1997
454034
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1997
454035
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1997
454036
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1997
454037
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1997
454038
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1997
454039
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1997
454040
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1998
454041
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1998
454042
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1998
454043
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1998
454044
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1998
454045
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1998
454046
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1998
454047
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1998
454048
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1998
454049
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1998
454050
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1998
454051
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1999
454052
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2000
454053
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 2000
454054
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 2000
454055
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2000
454056
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 2000
454057
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 2000
454058
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 2000
454059
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 2000
454060
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 2000
454061
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 2000
454062
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 2000
454063
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 2000
454064
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 2001
454065
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2001
454066
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 2001
454067
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 2001
454068
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 2001
454069
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
454070
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2002
454071
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2002
454072
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002
454073
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
454074
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003
454075
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003
454076
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
454077
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
454078
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
454079
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
454080
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
454081
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
454082
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
454083
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
454084
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
454085
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
454086
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
454087
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
454088
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006
454089
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006
454090
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006
454091
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006
454092
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006
454093
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006
454094
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
454095
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
454096
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
454097
   Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007
454098
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007
454099
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
454100
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
454101
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008
454102
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008
454103
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008
454104
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (170). – 2008
454105
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (171). – 2009
454106
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2 (172). – 2009
454107
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3 (173). – 2009
454108
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (174). – 2009
454109
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 5 (175). – 2009
454110
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (176). – 2009
454111
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (177). – 2009
454112
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (179). – 2009
454113
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10 (180). – 2009
454114
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (181). – 2009
454115
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 2 (184). – 2010
454116
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 4 (186). – 2010
454117
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (188). – 2010
454118
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (191). – 2010
454119
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10 (192). – 2010
454120
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (194). – 2010
454121
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (195). – 2011
454122
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (196). – 2011
454123
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (197). – 2011
454124
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (200). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
454125
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (202). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
454126
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (203). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
454127
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (204). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
454128
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (205). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
454129
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (206). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
454130
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (221), березень. – 2013
454131
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (222), квітень. – 2013
454132
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (223), травень. – 2013
454133
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (224), червень. – 2013
454134
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (225), липень. – 2013
454135
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (226), серпень. – 2013
454136
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (227), вересень. – 2013
454137
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (228), жовтень. – 2013
454138
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (229), листопад. – 2013
454139
   Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (230), грудень. – 2013
454140
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (231), січень. – 2014. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
454141
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (232), лютий. – 2014. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
454142
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (233), березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454143
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (234), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454144
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (235), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454145
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (236), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454146
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (237), липень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454147
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (238), серпень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454148
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (239), вересень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454149
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (240), жовтень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454150
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 ( 241) листопад 2014. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454151
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (243). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454152
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (244). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454153
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (245). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454154
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (246). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454155
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (247). – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454156
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (250). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454157
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (251). – 2015. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454158
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (253). – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454159
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (254). – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454160
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (257). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454161
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (258). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454162
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (260). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454163
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (261). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454164
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (262). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454165
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (267). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454166
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (268). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454167
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (271). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454168
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (272). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454169
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (273). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454170
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (274). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454171
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (278). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454172
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (279). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454173
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (282). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454174
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (284). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454175
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (285). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454176
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (286). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454177
  Саланьє Б. Економіка без табу = l"Economie sans tabou / Бернар Саланьє; пер. з французької Є. Марічева; передмова Е. Маленво. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 140с. – ISBN 978-966-518-414-0
454178
  Городенський П.З. Економіка братерського єднання / П.З. Городенський. – К., 1981. – 128с.
454179
   Економіка будівництва.. – 2-е вид., доп. – К., 1964. – 511с.
454180
  Гезліт Генрі Економіка в одній лекції : [Основи теорі і практики]Редакц.рада:О.Ісаєвич (голова), І.Смльянінов, О,Дєдик / Гезліт Генрі; Пер.з англ. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 165с. – Бібліогр.: сс.163-165. – (Бібліотечка Малого Бізнесу ; 1). – ISBN 5-7702-0940-2
454181
   Економіка в школах України. – Харків
№ 1. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
454182
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
454183
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
454184
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2008. – вказана ціна фахового комплекту "Економіка в школах України + Географія"
454185
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2009
454186
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2009
454187
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2009
454188
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2009
454189
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2009
454190
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2009
454191
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2009
454192
   Економіка в школах України. – Харків
№ 1. – 2010
454193
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2010
454194
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2010
454195
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2010
454196
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5 (78). – 2011
454197
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8 (81). – 2011
454198
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11 (84). – 2011
454199
  Борщевський В.В. Економіка великого міста: структурні трансформації в епоху глобальних змін // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 13-23. – ISSN 1562-0905
454200
  Дуна Н.Г. Економіка Великої Британії в умовах трансформації відносин з ЄС / Н.Г. Дуна, Т.Д. Ковтун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 57-62. – ISSN 2222-4459
454201
  Кержаков В.І. Економіка використання вторинних ресурсів / В.І. Кержаков, О.М. Дериколенко. – К., 1986. – 47с.
454202
  Калетнік Г.М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 30-35
454203
  Биба В.У. Економіка виробництва картоплі в колгоспах. / В.У. Биба. – Київ, 1963. – 43с.
454204
  Коржинський М.П. Економіка виробництва м"яса. / М.П. Коржинський. – К., 1985. – 49с.
454205
   Економіка виробничого підприємництва : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 405с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-032-5


  Розглядаються концепції, практичні підходи і мотиваційна модель виробничого підприємництва, виробнича систе-ма, стратегія, тактика та форми підприємництва, інформа-ційне забезпечення, використання ресурсів і виробничого потенціалу, інноваційна та ...
454206
   Економіка виробничого підприємництва : Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2002. – 405с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-109-7


  Розглядаються концепції, практичні підходи і мотиваційна модель виробничого підприємництва, виробнича систе-ма, стратегія, тактика та форми підприємництва, інформа-ційне забезпечення, використання ресурсів і виробничого потенціалу, інноваційна та ...
454207
  Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Джур ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2010. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 291-294. – ISBN 978-966-348-232-3
454208
   Економіка від А до Я : понятійно-термінол. словник / [О.В. Куроченко та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 366, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-813-3
454209
  Прокопов В.Ю. Економіка воєнного часу: досвід підпілля Закерзоння (1943 - 1947 рр.) // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 219-299
454210
  Дишкантюк О.В. Економіка вражень - сучасний етап розвитку суспільного виробництва // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
454211
  Савченко О.О. Економіка Галичини після війн 1914–1920 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 239-243. – ISSN 0321-0499
454212
  Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу / І.М. Синякевич. – Львів : Світ, 1996. – 183с.
454213
  Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків = The economics of money, banking, and financial markets / Ф.С. Мишкін; Пер. з англ. С.Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій; Наук. ред. перекладу С. Панчишин. – Київ : Основи, 1999. – 963с. – ISBN 966-500-150-7
454214
  Гейлбронер Р. Економіка для всіх / Р. Гейлбронер, Л. Тароу. – Львів, 1995. – 240 с.
454215
  Єщенко П.С. Економіка для всіх / Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2009. – 478с. – ISBN 978-966-642-432-Х
454216
  Юровський Д.Б. Економіка для початківців : ( У 2-х частинах ) / Д.Б. Юровський. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 64с. – ISBN 966-562-210-2
454217
  Степаненко Н.О. Економіка добробуту : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Степаненко Н.О., Степаненко В.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-966-676-580-5
454218
   Економіка добробуту : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Н.В. Томчук-Пономаренко]. – Київ : Науковий світ, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-28
454219
  Хоменко І Економіка електрифікації сільского господарства. / І Хоменко. – К., 1973. – 221с.
454220
  Мельник Л. Економіка енергетики : Навчальний посібник / Л.Мельник, О.Карінцева, І.Сотник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 238с. – ISBN 966-680-249-Х
454221
  Жмудський Р. Економіка Європи "падає" слідом за США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 227-228.
454222
  Шаров О. Економіка ЄС: санкції проти Росії та їхній зворотний вплив. // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 166-182. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто наслідки для економіки країн ЄС економічних санкцій, які вони застосували проти Росії у зв"язку з її агресивними діями в Криму та на Донбасі, а також контрсанкцій ("самосанкцій"), які Росія оголосила проти таких країн. На основі проведеного ...
454223
  Петроський М Економіка Житомирщини напередодніх Великої Жовтневої соціалістичної революції : Дис... канд. екон.наук: / Петроський М І.; Жит. дер. пед. ін-т ім. І. Франка. – Житомир, 1950. – 265л. – Бібліогр.:л.256-265
454224
  Москаленко О.М. Економіка жорсткої економії та фіскальна демократія: міжнародний досвід і проблеми України // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 93-112. – ISSN 2411-5584
454225
  Кулаєв Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту : навч. посібник / Ю.Ф. Кулаєв ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. В. Лазаряна, Каф. "Економіки та менеджменту". – (2-ге вид., доповн. та переробл.). – Київ : Фенікс, 2012. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-136-005-0
454226
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – Київ : Либідь, 1996. – 416с. – Бібліогр.:с.409. – ISBN 5-325-00622-3
454227
   Економіка зарубіжних країн : Підручник. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1998. – 416с. – ISBN 966-06-0071-2
454228
  Євтушенко В.М. Економіка зарубіжних країн : (аналітико-статистична інформація) / В.М. Євтушенко, Н.М. Бердичевська; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.3. – 2002. – 66с.
454229
  Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; КНЕУ; В.І. Чужиков. – Київ : КНЕУ, 2005. – 308с. – ISBN 966-574-777-0
454230
   Економіка зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П., О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз ; МОН України ; Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-719-7
454231
  Гутиря І.І. Економіка засобів масової комунікації : Навч. пос. для суд. ін-ту, фак-тетів та відділень журналістики вищ. навч. закладів / І.І. Гутиря; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2002. – 120с. – ISBN 966-594-162-3
454232
  Другак В.М. Економіка землекористування домашніх господарств сільських територій: поняття та сутність // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 2306-1677
454233
  Савельєв Є. Економіка знань в аспекті включення України в Європейський освітній простір і досвід ТДЕУ // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Т. 5, (№ 3). – С. 255-266. – ISSN 1684-906Х
454234
  Хамініч С. Економіка знань в контексті національної конкурентоспроможності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 1728-9343
454235
  Мудрак В.І. Економіка знань в Україні як фактор розвитку вищої освіти: соціально–філософський аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 339-344. – ISSN 2076-1554
454236
   Економіка знань та її перспективи для України. – Київ, 2004. – 163с.
454237
  Гузар У.Є. Економіка знань та її перспективи для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 27-35. – ISSN 1562-0905
454238
  Федулова Л. Економіка знань у контексті поглядів Пітера Друкера // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-99. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
454239
  Тищенко В.Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів : монографія / Тищенко В.М. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-246. – ISBN 978-966-676-514-0
454240
  Магута О.В. Економіка знань як основа розбудови постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 133-139. – ISSN 2306-6814
454241
  Россошанська О.В. Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 121-139. – ISSN 2222-8810
454242
  Дідик В.І. Економіка знань як складова стратегічного потенціалу регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 74-78. – (Економіа ; Вип. 26)
454243
  Козар А. Економіка знань як сучасна тенденція економічної організації суспільства // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 80-82
454244
   Економіка знань: виклики глобалізації та Україна. – Київ, 2004. – 261с. – ISBN 966-7983-98-6
454245
   Економіка знань: від проекту доктрини до перших кроків реалізації / В. Реньов, Ю. Журавльов, П. Бортпнічук, М. Нестеров // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 32-42. – ISSN 1562-529Х


  Аналізується реалізація навчальної програми підготовки бакалаврів згідно нової доктрини.
454246
  Мельник С. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 1682-2366
454247
  Сахненко О.І. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 57-59
454248
  Турський І.В. Економіка знань: соціально-гуманітарні фактори розвитку та регіональні аспекти / І.В. Турський, Т.Ю. Гайда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 14-21. – ISSN 2222-4459
454249
  Яценко Б.П. Економіка знань: сучасний науково-виробничий комплекс Японії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
454250
   Економіка зрошення та осушення.. – К., 1973. – 201с.
454251
   Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра : Посібник. – Київ : Вища школа, 1996. – 207с. – ISBN 5-11-004702-2
454252
  Писаренко С.М. Економіка і зовнішньоекономічні зв"язки України : підручник / С.М. Писаренко, Л.А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398, [2] с. : іл., табл. – Анот. та зміст укр. та англ. – Бібліогр.: с. 392-398 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0261-6
454253
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ
№ 2. – 2015. – 117 с. – Резюме укр., англ. мовами
454254
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ
№ 1. – 2016. – 113 с. – Резюме укр., англ. мовами
454255
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ
№ 2. – 2016. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
454256
  Суїменко Євген Економіка і мистецтво // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.166-184. – ISSN 1563-3713
454257
  Козаченко С.В. Економіка і науково-технічний прогрес / С.В. Козаченко. – К., 1984. – 152с.
454258
  Євтушенко В.М. Економіка і організація інноваційної діяльності : (аналітико-статистична інформація) / В.М. Євтушенко; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.10. – 2002. – 43с.
454259
  Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Київ : Академія, 2005. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-184-8
454260
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (21). – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454261
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (25). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454262
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 2 (26). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454263
   Економіка і організація управління = Economics and organization of management : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Шаульська Л.В., Волкова В.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (33). – 2019. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454264
   Економіка і організація управління = Economics and organization of management : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Шаульська Л.В., Волкова В.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стура, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 2 (34). – 2019. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454265
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 32с.
454266
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 16с.
454267
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 20с.
454268
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1974. – 23с.
454269
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 12с.
454270
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения=Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-
№ 1 (1). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454271
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (3). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454272
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (4). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454273
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (5). – 2017. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454274
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (6). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454275
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (7). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454276
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (8). – 2018. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454277
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (9). – 2019. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454278
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (10). – 2019. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454279
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2002
454280
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2002
454281
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2002
454282
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2003
454283
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2003
454284
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2004
454285
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2004
454286
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2004
454287
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2005
454288
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2006
454289
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2006
454290
   Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
454291
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2008
454292
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2008
454293
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2009
454294
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2009
454295
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2009
454296
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2010
454297
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2010
454298
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2010
454299
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2011
454300
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2013
454301
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2013
454302
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2013
454303
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2013
454304
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2014
454305
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2014
454306
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2014
454307
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2014
454308
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454309
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454310
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454311
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454312
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454313
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454314
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454315
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454316
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454317
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454318
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4, жовтень - грудень. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454319
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2019. – 159, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454320
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2019. – 159,[1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2019.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
454321
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2019.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
454322
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
454323
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2020.02 - Резюме укр., англ. мовами
454324
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2020.03 - Резюме укр., англ. мовами
454325
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4, жовтень - грудень. – 2020. – 159, [1] с. – https://doi.org/10.15407/eip2020.04 - Резюме укр., англ. мовами
454326
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2021. – 159, [1] с. – https://doi.org/10.15407/eip2021.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
454327
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 1 (38), лютий. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454328
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 2 (39), квітень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454329
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 3 (40), червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454330
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 4 (41), серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454331
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 5 (42), жовтень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454332
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
№ 6 (43), грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454333
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (44), лютий. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454334
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (45), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454335
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (46), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454336
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (47), серпень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454337
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (50), лютий. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454338
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (51), квітень. – 2015. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454339
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (52), червень. – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454340
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (53), серпень. – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454341
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (55), грудень. – 2015. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454342
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (58). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454343
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; Голов. ред.: В.О Онищенко [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (59). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454344
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (60). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454345
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (61). – 2016. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454346
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (72). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454347
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (73). – 2019. – 122 с. – DOI: 10.26906/eip.2019.2(73) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454348
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (74). – 2019. – 102 с. – DOI: 10.26906/EIP.2019.3(74) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454349
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (75). – 2019. – 157 с. – DOI: 10.26906/EIP.2019.4(75) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454350
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (76). – 2020. – 171 с. – DOI: 10.26906/EiR.2020.1(76) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454351
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (77). – 2020. – 127 с. – DOI: 10.26906/EiR.2020.2(77) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454352
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (78). – 2020. – 96 с. – DOI: 10.26906/EiR.2020.3(78) - Резюме укр., англ. мовами
454353
   Економіка і регіон = Economics and region : науковий журнал / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (79). – 2020. – 100 с. – DOI: 10.26906/EiR.2020.4(79) - Резюме укр., англ. мовами
454354
   Економіка і регіон = Economics and region : науковий журнал / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (80). – 2021. – 128 с. – DOI: 10.26906/EiR.2021.1(80) - Резюме укр., англ. мовами
454355
   Економіка і регіон = Economics and region : науковий журнал / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (81). – 2021. – 116 с. – DOI: 10.26906/EiR.2021.2(81) - Резюме укр., англ. мовами
454356
  Дадівєріна Н.І. Економіка і релігія в суспільстві: М. Вебер і Т. Парсонс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 48-58


  Стаття присвячена аналізу релігії як соціальної інституції. На основі методологічних положень М. Вебера і Т. Парсонса розкрита її взаємодія з іншими інституціями в суспільстві. Ключові слова: людина, особистість, діяльність, релігія, економіка, соціум, ...
454357
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 1999
454358
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 1999
454359
   Економіка і управління : Науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
454360
   Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріаль ного апарату / Е.П. Семенюк, Я.В. Котляревський, С.І. Князєв, О.В. Мельников // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 3. – C. 5-21. – ISSN 1815-2066
454361
  Симоненко В. Економіка й екологія: взаємозв"язок і проблеми управління // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-44. – ISSN 0372-6436
454362
  Цигилик І.І. Економіка й організація виробництва : Навч. посіб. у схемах, формулах і таблицях / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-227-0
454363
   Економіка й організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль, І.Г. Ткачук ; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8253-38-9
454364
   Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник. – 2-е вид., перероб. – Київ, 2005. – 424с. – ISBN 966-7505-54-5
454365
  Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Б.Ф. Заблоцький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 426, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Економіка і організація інноваційної діяльності. - Короткий термінол. слов.: с. 398-407. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 423-426. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-020-3
454366
   Економіка капіталістичних країн в період імперіалізму.. – К., 1961. – 696с.
454367
  Семенов Ю.Г. Економіка колгоспу / Ю.Г. Семенов. – К., 1972. – 160с.
454368
  Сенько Є.І. Економіка комплексного використання і відтворення харчових ресурсів лісу. / Є.І. Сенько, О.І. Фурдичко. – Львів, 1997. – 294с.
454369
  Пітер Економіка країн Чорноморського регіону: якою вона є після розпаду Радянського Союзу / Пітер, ван дер Гук // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.100-106. – ISSN 1684-906Х
454370
  Пархоменко І.І. Економіка культури в епоху Постмодерну: передумови становлення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 69-76


  У статті досліджуються філософсько-культурологічні та соціально-економічні передумови становлення культури як галузі економіки. Проаналізовано транс формацію категорії "праця" у виробничій сфері протягом ХХ ст. з акцентом на творчу складову та потреби ...
454371
  Остапенко В.В. Економіка майбутнього - економіка інтелектуального капіталу, культури та любові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 3-7. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (96)). – ISSN 1814-1161
454372
  Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства : навч. посібник / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Н.Г. Міценко ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Київ : Знання, 2013. – 446, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-446 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0108-4
454373
  Скловський І.З. Економіка надії - феномен змін політичної ситуації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015


  Статтю присвячено самоідентифікації української соціокомунікативної надії в XXI ст., що потребує ретельного вивчення культури, міжнаціонального спілкування в Україні в метафізичному контексті економіки.
454374
  Власюк В. Економіка надолуження. Як Україні скористатися "перевагами" відставання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 10


  "У світовій економічній науці так багато напрацювань, що кожна раціональна думка чи дія неодмінно знайде підтвердження своєї слушності в якійсь уже існуючій теорії. І це закономірно, оскільки всі великі економічні теорії так чи інакше були результатами ...
454375
  Колодко Гж.В. Економіка Нового прагматизму: тотожність, мета, методи // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (699). – Бібліогр.: 80 назв
454376
  Мельник С. Економіка обирає стабільність // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-19


  Європейський вибір
454377
  Каленюк І.С. Економіка освіти : Навч. посібник / І.С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 316с. – ISBN 966-7999-87-4
454378
  Падалка О.С. Економіка освіти та управління / О.С. Падалка, І.С. Каленюк. – Київ : [б. в.], 2012. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-183
454379
  Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / О. Кириченко, Л. Паращенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 1682-2366
454380
  Кириченко Олександр Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / Кириченко Олександр, Паращенко Людмила // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51. – Бібліогр.: с. 46, 50. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються актуальні питання модернізації економіки освіти України на сучасному етапі суспільно-економічних трансформацій. Розкривається ефективність формули "конкурентоспроможна освіта - конкурентоспроможна економіка". Визначаються нові механізми ...
454381
   Економіка освіти. Економічні механізми розвитку освіти. Освітні системи в умовах глобальної конкуренції / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 153-161. – ISBN 978-966-2748-97-0
454382
  Сакс Дж. Економіка перехідного періоду : (Уроки для України) / Дж. Сакс, О. Пивоварський. – Київ : Основи, 1996. – 345с. – ISBN 966-500-080-2
454383
  Бойчик І.М. Економіка підприємств : Навчальний посібник / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан. – Львів : Сполом, 1999. – 212с. – ISBN 966-7445-05-4
454384
   Економіка підприємств : підручник / Горбонос Ф.В. [та ін.]. – Київ : Знання, 2010. – 463 с. – Бібліогр.: с. 461-463. – ISBN 978-966-346-581-4


  Висвітлено теоретичні та практичні питання формування і розвитку економіки підприємств як суб"єкта господарювання, забезпеченості й використання матеріальних трудових, інвестиційних та інших ресурсів
454385
  Федорова В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Федорова В.А., Соловйова ; МОН України ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 230 с. – ISBN 978-966-364-711-1
454386
   Економіка підприємства. – Київ
Т. 1. – 1995. – 400с.
454387
   Економіка підприємства. – Київ
Т. 2. – 1995. – 280с.
454388
  Зубовський В.М. Економіка підприємства : Опорний курс лекцій / В.М. Зубовський; Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 64с. – ISBN 966-7508-17-Х
454389
   Економіка підприємства : Підручник. – 2-ге, вид.перероб.та доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
454390
   Економіка підприємства : Навч.-метод. посібник. – Киев : КНЕУ, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-068-7
454391
   Економіка підприємства : Навчальні посібники для студ.вищих навчальних закладів. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 335с. – ISBN 966-7767-36-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
454392
   Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / І.М. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Каравела, 2001. – 298с. – ISBN 966-95-596-7-7
454393
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2002. – 176с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-25-4


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
454394
   Економіка підприємства : Навчальний посібник. – 3-тє вид., виправл. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 335с. – ISBN 966-311-004-Х
454395
  Протопопова В.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / В.О. Протопопова, А.Н. Полонський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 220с. – ISBN 966-7634-47-7
454396
  Шаповал В.М. Економіка підприємства : Навч. посібник для студ. вищ.навч. закл. / В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко; ЦНЛ; МОіНУ; Дніпр. ун-тет екон. і права; За ред.В.А.Ткаченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288с. – ISBN 966-8253-26-6
454397
  Бондар Н.М. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Н.М. Бондар. – Київ : А.С.К., 2004. – 400с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-020-5
454398
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-8019-29-6
454399
   Економіка підприємства : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Суми : Університетська книга, 2004. – 648с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Б-ка "Економічна освіта"). – ISBN 966-680-156-6
454400
   Економіка підприємства : Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. та інш. Покропивний; МОНУ; КНЕУ; М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний та ін.; За ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : КНЕУ, 2005. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
454401
  Манів З.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 580, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 578-580. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-161-6
454402
  Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Гетьман; МОНУ; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-183-5
454403
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник / Т.О. Примак. – 4-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-81-5
454404
  Сідун В.А. Економіка підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова; МОНУ; Харківськ. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 356с. – ISBN 966-364-177-0
454405
   Економіка підприємства : підручник / А.В. Шегда, М.П. Нахаба, Д.О. Баюра, М.В. Голованенко, В.Ф. та ін. Горянський; А.В. Шегда [та ін.] ; за ред. А.В. Шегди. – Київ : Знання, 2006. – 614 с. – ISBN 966-346-134-9
454406
   Економіка підприємства : навч. посібник / Н.М. Бондар, В.Є. Боротін, О.А. Гаєвський, О.Є. Єрмаков, А.В. та ін. Калина; [Бондар Н.М. та ін.] ; за заг. ред. А.В. Калини ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 350, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-608-524-0
454407
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Шваб. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2007. – 584 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
454408
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Ірина Бойчик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 528с. – ISBN 966-326-212-5
454409
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – Київ : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-29-6
454410
  Примак Т.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / Т.О. Примак. – 5-те вид., стереот. – Київ : Вікар, 2008. – 219с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-7131-95-1


  Розглядається підприємство як суб"єкт господарювання в умовах ринкової економіки. Для студенті економічних спеціальностей, викладачів, спеціалістів підприємств
454411
   Економіка підприємства : підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко, С.Ф. Покропивний, В.М. Сай та ін. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана" ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид 4-те, без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
454412
  Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навчальний посібник / І.В. Ковальчук. – Київ : Знання, 2008. – 680 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-450-3
454413
   Економіка підприємства : підручник / Покропивний С.Ф. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Ф. Покропивного ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад. "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид 3-те, без змін. – Київ, 2008. – 323 с. – ISBN 966-574-776-2
454414
   Економіка підприємства : навчальний посібник / П.В. Круш [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Ельга-Н : КНТ, 2009. – 780с. – ISBN 978-966-373-503-0
454415
  Іванілов О.С. Економіка підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Іванілов МОН України ; Харк. держ. техн. будівництва та архітектури. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 728с. – ISBN 978-966-364-885-9
454416
   Економіка підприємства : збірник тестів і задач : навчальний посібник / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-364-993-1
454417
  Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.С. Іванілов. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 728 с. : іл. – Бібліогр.: с. 725-727. – ISBN 978-611-01-0217-9
454418
  Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0309-1
454419
   Економіка підприємства : підручник для студ. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника ; [уклад. глосарію: М.В. Брюханова та ін. ; уклад. словника: Ю.М. Дерев"янко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 863, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Глосарій: с. 824-831. - Багатомов. словник екон. термінів: с. 832-858. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-619-5
454420
  Яркіна Н.М. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Яркіна Н.М. ; Керчен. держ. морський технол. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2013. – 496, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 481-489. – Бібліогр.: с. 490-496. – ISBN 978-966-2609-44-8
454421
  Шарко М.В. Економіка підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-017-4
Ч. 1. – 2014. – 434, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 421-429. – Бібліогр.: с. 430-434
454422
   Економіка підприємства : навч. посібник : практикум / Я.С. Витвицький [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. економіки підприємства. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 306, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 304-306. – ISBN 978-966-694-261-9
454423
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : підручник / Ірина Бойчик. – Київ : Кондор, 2016. – 377, [1] с. : іл., табл. – Словник: с. 366-377. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7278-89-3
454424
  Яркіна Н.М. Економіка підприємства : навч. посібник / Яркіна Н.М. – Вид. 2-ге перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 590-595. – ISBN 978-966-2609-44-8
454425
   Економіка підприємства : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; уклад.: Н.В. Романченко, Т.В. Кожемякина, К.В. Пічик. – Київ : НаУКМА, 2018. – 302, [2] с. : іл., табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 299-301. – ISBN 978-617-7668-02-1
454426
  Шарко М.В. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс. – ISBN 978-966-289-017-4
Ч. 1. – 2020. – 434, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-434
454427
  Харів П.С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів : навч. посібник для студ. економічних спеціальностей / П.С. Харів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-461-9
454428
   Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій : Навч. посібник. – Київ, 1999. – 328с. – ISBN 966-574-156-Х
454429
  Березін О.В. Економіка підприємства. Практикум : навчальний посібник / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-346-647-7
454430
   Економіка підприємства. Тренінг-курс : навч. посібник [для студентів ВНЗ екон. спец.] / [Г.М. Филюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 186-189
454431
  Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : Навчальний посібник / В.В. Кулішов. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 216с. – ISBN 966-521-153-6
454432
  Селівановський В.М. Економіка постачально-збутових організацій / В.М. Селівановський, І.А. Рабінович, М.М. Ямпольський. – Київ : Вища школа, 1972. – 240 с.
454433
   Економіка пострадянських держав: досвід ринкової трансформації // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 152-260. – ISBN 966-7574-01-6
454434
   Економіка потребує титанічних зрушень, у здійсненні яких допомагають дослідження учених // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 3
454435
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навчальний посібник / Г.Т. Завіновська; МОУ; Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200 с. – ISBN 966-574-197-7
454436
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Г.Т. Завіновська; МОУ; Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2001. – 158с. – ISBN 966-574-296-5
454437
  Глаголєва О.Б. Економіка праці : (аналітико-статистична інформація) / О.Б. Глаголєва; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.12. – 2002. – 34с.
454438
  Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посібник / Г.Т. Завіновська; Ред. Н. Царик; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2003. – 300с. – ISBN 966-574-466-6
454439
  Лепейко Т.І. Економіка праці : навчальний посібник / Лепейко Т.І., Шапошнікова Т.С., Толстікова О.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 232 с. – ISBN 966-676-180-7
454440
  Червінська Л.П. Економіка праці : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.П. Червінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 978-611-01-0100-4
454441
  Сенько Є.І. Економіка праці в лісовому секторі : Навчальний посібник для студ. економічного, лісомеханічного та лісогосподарськ. ф-тів / МОНУ; Українськ. держ. лісотехнічний ун-т; Є.І. Сенько, М.М. Огородник, П.К. Динька. – Львів, 2005. – 108с.
454442
  Москаленко Н.А. Економіка праці в організації : Навчальний посібник / Москаленко Н.О., Отенко І.П.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 232с. – ISBN 966-676-158-0
454443
  Надрага В.І. Економіка праці та мотивація трудової діяльності : підручник / В.І. Надрага, А.Ю. Пекін ; [за заг. ред. В.І. Надраги] ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України, Каф. упр. персоналом та економіки праці. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. – 517, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 515-517 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7047-39-0
454444
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – Київ : Знання, 2004. – 535с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-001-6
454445
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-059-6
454446
  Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / М.Б. Махсма. – Київ : Атіка, 2005. – 304с. – ISBN 966-326-069-6
454447
  Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник / Єсінова Н.І. – Київ : Кондор, 2006. – 432с. – ISBN 966-7982-41-6
454448
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник / О.А. Грішнова. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 560с. – ISBN 966-620-222-0
454449
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / [Качан Є.П. та ін.] ; за ред. проф. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2008. – 407 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці теми. – ISBN 978-966-346-492-3
454450
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 4-є вид., оновлене. – Київ : Знання, 2009. – 390с. – ISBN 978-966-346-546-3
454451
  Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О.І. Іляш, С.С. Гринкевич. – Київ : Знання, 2010. – 476с. + CD. – ISBN 978-966-346-808-2
454452
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.П. Дяків [та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: c. 299-302. – ISBN 978-966-346-906-5
454453
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Назарова Г.В. [та ін.] ; за ред. Г.В. Назарової. – Київ : Знання, 2012. – 573 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0046-9
454454
  Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник [для ВНЗ] / О.І. Карпіщенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-657-593-0
454455
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : курс лекцій / Грішнова О.А. ; М-во освіти і науки України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, Каф. упр. персоналом та економіки праці. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. – 101 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 98
454456
  Василенко Ю.В. Економіка при девальвації та інфляції / Ю.В. Василенко. – Київ : [б. в.], 2010. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 966-500-190-6
454457
  Синякевич І.М. Економіка природокористування / І.М. Синякевич. – К., 1996. – 157с.
454458
  Паламарчук В.О. Економіка природокористування : Навчальний посібник для студ. напряму 0501 Економіка і підприємництво, 0502 Менеджмент / В.О. Паламарчук, П.І. Коренюк; МОіНУ; Бердянський ін-т підприємництва; За ред.: О.С. Ємельянова. – Київ : Дике Поле, 2003. – 408 с. – ISBN 966-8132-07-06
454459
  Макарова Н.С. Економіка природокористування : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-364-507-0
454460
  Коренюк П.І. Економіка природокористування : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спец. 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / П.І. Коренюк, С.О. Федулова ; за ред. д-ра екон. наук, проф., дійс. чл. (акад.) Акад. екон. наук України П.І. Коренюка ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. філ. Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Дніпропетровськ : Акцент, 2014. – 274 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 266-270. – ISBN 978-617-7109-59-3
454461
  Байрак А.О. Економіка природокористування в контексті сталого розвитку / А.О. Байрак, А.О. Карабута // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7565-33-7
454462
   Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ. – ISSN 1818-4170
[2014]. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454463
  Борис М. Економіка програмного забезпечення, обумовлена вимогами до проектування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
454464
   Економіка промислових підприємств.. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1962. – 527с.
454465
  Єрфорт І.Ю. Економіка промислового підприємства : навч. посібник для студентів техн. спец. / І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 219, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 214-216. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-966-379-637-6
454466
   Економіка промисловості СРСР.. – К., 1957. – 435с.
454467
  Сторонянська І.З. Економіка регіонів в умовах коронакризи: тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (714). – С. 59-77 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
454468
  Сторонянська І.З. Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19 / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 5-16. – ISSN 1562-0905
454469
  Проданова Л.В. Економіка регіонів України: втрачені ресурси і резерви майбутнього / Л.В. Проданова, О.О. Фоміна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 114-120. – ISSN 2222-4459
454470
  Горілий А.Г. Економіка ринків праці : Навчальний посібник для студентів економічних спец. вузів та слухачів ін-тів післядипл.освіти / А.Г. Горілий; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання.Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Видавництво Карп"юка, 1999. – 156с.
454471
   Економіка розвитку : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4. – 2005
454472
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454473
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454474
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454475
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (68). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454476
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454477
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454478
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454479
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (73). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454480
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (75). – 2015. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454481
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (77). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454482
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (78). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454483
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (82). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454484
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (83). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454485
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (84). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454486
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (86). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454487
  Матвійчук Ю. Економіка розвитку: що це означає для України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назв.
454488
  Дерев"янкін Т.І. Економіка Росії та України в ХХ столітті: руйнівні та відбудовчі процеси в 1918-1928 рр. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 87-95. – ISSN 0320-4421
454489
  Смислов А.І. Економіка свинарства / А.І. Смислов, М.М. Карпусь. – К., 1971. – 148с.
454490
   Економіка сільского господарства.. – К., 1977. – 288с.
454491
  Слав`юк Р.А. Економіка сільського господарства : Навч. посібник для студ.економ.спец. / Р.А. Слав`юк. – Луцьк : Вежа, 1999. – 196с. – ISBN 966-7294-59-5
454492
  Олійник Т.І. та інш. Економіка сільського господарства: наука та її сучасна парадигма // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 4 (222), квітень. – С. 94-98. – ISSN 2221-1055
454493
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – К., 1957. – 440с.
454494
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – К., 1960. – 552с.
454495
   Економіка соціалістичних промислових підприємств.. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1961. – 33с.
454496
   Економіка соціалістичних сільскогосподарських підприємств.. – К., 1957. – 372с.
454497
   Економіка соціалістичної промисловості.. – К., 1963. – 293с.
454498
  Нікола С.О. Економіка соціальних служб : метод. посібник / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ, 2014. – 137, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 125-126
454499
  Андрощук Г. Економіка спільної участі: аспекти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
454500
   Економіка Сполучених Штатів : Нарис. – [Б. м.] : Інформаційне агентство Сполучених Штатів, 1991. – 212 с. : іл. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1991
454501
  Хомяков В.І. Економіка сучасної України : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426с. – ISBN 978-966-351-230-3
454502
  Тімов С. Економіка Східньої Европи / С. Тімов. – Х.
Т. 1. – 1932. – 244 с.
454503
  Нестеренко О.О. Економіка США і Англії після другої світової війни / О.О. Нестеренко. – Київ, 1956. – 148с.
454504
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454505
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ. – ISSN 2306-8558
№ 2. – 2013. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454506
  Фрейнкман О. Економіка та бізнес. Початковий курс : Навч. посібник для учнів 9-11 кл. загальноосвітніх шкіл / О. Фрейнкман. – Львів : Свитязь, 1997. – 176с. – ISBN 5-87332-068-3
454507
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
454508
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
454509
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
454510
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 8. – 2003
454511
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 9. – 2003
454512
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 10. – 2003
454513
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
454514
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
454515
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
454516
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
454517
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 7. – 2004
454518
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 9. – 2004
454519
   Економіка та держава. – Київ, 2002-
№ 10. – 2004
454520
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2004
454521
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
454522
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
454523
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2005
454524
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
454525
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006. – 91 с. – резюме укр., англ. мовами
454526
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
454527
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
454528
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006. – 80 с. – резюме укр., англ. мовами
454529
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006. – 84 с. – резюме укр., англ. мовами
454530
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. мовами
454531
   Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454532
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007. – 88 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454533
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454534
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 3. – 2008. – 104 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454535
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 4. – 2008. – 107 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454536
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 7. – 2008. – 100 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454537
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 9. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454538
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 10. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454539
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454540
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 12 (72). – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
454541
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 1 (73). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454542
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 2 (74). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454543
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 3 (75). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454544
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 4 (76). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454545
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 5 (77). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454546
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 6 (78). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454547
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 9 (81). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454548
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454549
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 12. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
454550
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2010. – 108 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454551
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2010. – 120 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454552
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2010. – 128 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454553
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2010. – 124 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454554
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2010. – 130 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454555
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2010. – 132 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454556
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2010. – 174 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454557
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2010. – 138 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454558
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2010. – 212 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454559
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454560
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2011. – 152 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454561
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2011. – 132 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
454562
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454563
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454564
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454565
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454566
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454567
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454568
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454569
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454570
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454571
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454572
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454573
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1, січень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454574
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2, лютий. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454575
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454576
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454577
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454578
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454579
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454580
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454581
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454582
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454583
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11, листопад. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454584
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454585
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454586
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3. – 2015. – 148 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454587
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454588
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5. – 2015. – 150 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454589
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454590
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454591
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454592
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454593
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2016. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454594
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3. – 2016. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454595
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5. – 2016. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454596
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6. – 2016. – 90 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454597
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7. – 2016. – 98 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454598
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8. – 2016. – 142 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454599
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2016. – 96 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454600
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454601
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017-. – ISSN 2306-6806
№ 1, серпень. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія державне управління)
454602
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454603
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454604
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2017. – 118 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454605
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454606
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
454607
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11, листопад. – 2017. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
454608
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12, грудень. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
454609
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2018. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454610
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2018. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454611
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2018. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454612
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу"Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2018. – 94 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454613
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу"Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2018. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454614
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2003-
№ 8. – 2018. – 120 с. – (Серія державне управління)
454615
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу"Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2018. – 94 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454616
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 2 (10). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління)
454617
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2019. – 148 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454618
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2019. – 122 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454619
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2019. – 128 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
454620
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2019. – 108 с. – Резюме англ., укр. мовами
454621
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2019. – 98 с. – Резюме англ., укр. мовами
454622
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10, жовтень. – 2019. – 110 с. – Резюме англ., укр. мовами
454623
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12, грудень. – 2019. – 142 с. – Резюме англ., укр. мовами
454624
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2020. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
454625
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1 (13). – 2020. – 92 с. – DOI: https//doi.org./10.46922/2306-6806-2020-1-1(13) - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління)
454626
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2020. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
454627
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2020. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
454628
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2020. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами
454629
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2020. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
454630
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2020. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
454631
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2020. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
454632
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2020. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
454633
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2020. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
454634
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10, жовтень. – 2020. – 154 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10 - Резюме укр., англ. мовами
454635
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11, листопад. – 2020. – 120 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10 - Резюме укр., англ. мовами
454636
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12, грудень. – 2020. – 152 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12 - Резюме укр., англ. мовами
454637
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2617-0515
№ 1 (17). – 2021. – 115, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17))
454638
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2021. – 174 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1 - Резюме укр., англ. мовами
454639
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2021. – 140 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2 - Резюме укр., англ. мовами
454640
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2617-0515
№ 2 (18). – 2021. – 91 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18))
454641
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2021. – 142 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3 - Резюме укр., англ. мовами
454642
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2021. – 174 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4 - Резюме укр., англ. мовами
454643
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2021. – 128 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5 - Резюме укр., англ. мовами
454644
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2021. – 136 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6 - Резюме укр., англ. мовами
454645
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2021. – 106 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7 - Резюме укр., англ. мовами
454646
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2021. – 150 c. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8 - Резюме укр., англ. мовами
454647
   Економіка та економічна безпека держави. Теорія і практика = Economy and economic security of the state. Theory and practice : монографічний навч. посібник : ч. 1. Монографія, ч. 2. Навчальний посібник[-практикум] / С. Давиденко, О. Єгорова, В. Приходько [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку, Ф-т міжнар. відносин. – Ужгород : Рік-У. – (Серія "Кафедральна бібліотека. Міжнародні економічні відносини" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7404-58-2
Ч. 1 ; Ч. 2 : Монографія ; Навчальний посібник. – 2017. – 383, [5] с. : іл., табл. – На обкл. назва Ч. 2: Навчальний посібник-практикум. - Тит. арк., зміст парал. англ. - Термінол. словник: с. 371-379. – Бібліогр.: с. 312-344, 368-370
454648
  Поліщук Л.С. Економіка та зовнішньоекономічні зв"язки України : навч. посібник / Л.С. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-268 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-730-5
454649
  Гриджук М. Економіка та ідеологія // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 223-230. – ISSN 2227-1503
454650
  Падалка О. Економіка та менеджмент освіти : національний аспект / О. Падалка, В. Кулішов // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 6. – С. 40-52. – ISSN 2309-7744


  Розкривається зміст системи компетенцій менеджерів освіти та напрями її подальшого розвитку з урахуванням вітчизняних традицій і здобутків.
454651
  Падалка О.С. Економіка та менеджмент освіти: національний аспект / О.С. Падалка, В.В. Кулішов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.84-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
454652
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : Навчальний посібник для сту. вузів / Ю.В.Богоявленська, Є.І.Ходаківський. – Київ : Кондор, 2005. – 330с. – ISBN 966-7982-77-7
454653
  Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – Київ : Кондор, 2009. – 332 с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 966-7982-77-7
454654
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017-
Вип. 1, жовтень 2017 р. – 2017. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
454655
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017-
Вип. 2, грудень 2017 р. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
454656
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький : Осадца Ю.В., 2017-
Вип. 4, квітень 2018, спецвипуск : Матеріали роботи круглого столу на тему "Посилення контролю за транскордонним переміщенням конрольованих та токсичних хімічних речовин" (18-19 квітня 2018 р., м. Хмельницький). – 2018. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
454657
   Економіка та організація виробництва : підручник / В.Г. Герасимчук, А.Е. Розенплентер, А.М. Колот, К.В. Березовський, С.В. та ін. Войтко; Герасимчук В.Г. [та ін.] ; за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – Київ : Знання, 2007. – 678 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-214-0
454658
   Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Професіонал, 2005. – 272с. – ISBN 966-8556-80-1
454659
  Куліков П.М. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Куліков П.М., Тишенко Д.О., Кулєшова Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 240-243. – ISBN 978-966-676-539-3
454660
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 33. – 2014. – 328 с. – Реюме укр., англ. мовами
454661
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 34/35, ч. 1. – 2015. – 449 с. – Реюме укр., рос., англ. мовами
454662
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 34/35, ч. 2. – 2015. – 286 с. – Реюме укр., рос., англ. мовами
454663
  Колодко Г. Економіка та політика великих змін: Михайло Горбачов versus Ден Сяопін // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 1. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
454664
   Економіка та право : Науковий журнал. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
454665
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (29). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454666
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (30). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454667
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (34). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454668
   Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (35). – 2013. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454669
   Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (36). – 2013. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454670
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (37). – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454671
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (40). – 2015. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454672
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (41). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454673
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (44). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
454674
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (45). – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка", Серія "Право")
454675
  Тимчик О. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу / Олена Тимчик. – Київ : КНТ, 2014. – 409, [1] с. – Бібліогр.: с. 391-402 та підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-730-0
454676
   Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква : БНАУ, 2009-. – ISSN 2310-9262
№ 2 (137). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454677
  Отливанська Г.А. Економіка та управління інвестиційною діяльністю телекомунікаційного підприємства: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Отливанська Галина Артурівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
454678
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 1. – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454679
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 2. – 2016. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454680
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 3. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454681
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 4. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454682
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ : Національний транспортний університет, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 7. – 2018. – 176, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454683
  Гльос І.Р. Економіка та управління національним господарством, національні моделі економічних систем в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 111-113. – ISBN 978-966-654-490-5
454684
  Пономаренко М.М. Економіка та управління національним господарством, національні моделі економічних систем в умовах інклюзії / М.М. Пономаренко, О.П. Цехановська, Т.П. Якшина // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 140-142. – ISBN 978-966-654-490-5
454685
  Красюк Н.Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Д. Красюк; НБУ. Львів. банківський ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 256с. – ISBN 966-7330-62-1


  Для студентів фінансово-економічних спеціальностей вузів, а також для осіб, що використовують англійську мову в прктичній діяльності в галузі економіки та фінансів
454686
  Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : [підруч. для студентів вузів за спец.: "Економіка підприємства", "Менеджмент організації", "Менеджмент зовнішньоекон. діяльності", "Маркетинг"] / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова ; під. ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Хрещатик, 1999. – 797 с. : табл. – Бібліогр.: с. 789-794. – ISBN 966-95262-5-7


  Розглядаються питання функціонування торгівельного підприємства в ринкових умовах господарювання
454687
  Котелянець В.І. Економіка транспорту в сільському господарстві. / В.І. Котелянець. – К, 1973. – 202с.
454688
  Білозубенко В.С. Економіка туризму / В.С. Білозубенко, М.Ю. Разінькова, Н.О. Небаба // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6792
454689
  Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Дядечко; МОНУ; Донец. держ. ун-т економіки ш торгівлі ім. М. Тутан-Барановського. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 224с. – Шифр дубл 33 Дяде.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-389-7
454690
  Зеленко В.А. Економіка у європейській інтеграції : навч. посібник / В.А. Зеленко, О.Г. Гупало, А.В. Стасишин ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 462, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 459-462. – Бібліогр.: с. 442-458. – ISBN 978-617-10-0509-9
454691
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1984
454692
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1984
454693
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1984
454694
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1984
454695
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1984
454696
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1984
454697
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1984
454698
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1984
454699
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1984
454700
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1984
454701
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1984
454702
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1984
454703
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1985
454704
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1985
454705
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1985
454706
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1985
454707
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1985
454708
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1985
454709
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1985
454710
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1985
454711
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1985
454712
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1985
454713
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1985
454714
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1985
454715
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1986
454716
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1986
454717
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1986
454718
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1986
454719
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1986
454720
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1986
454721
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1986
454722
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1986
454723
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1986
454724
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1986
454725
   Економіка України : політико-економічний журналл. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1992
454726
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1995
454727
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1995
454728
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1995
454729
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1995
454730
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1995
454731
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1995
454732
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1995
454733
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1995
454734
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1995
454735
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1995
454736
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1995
454737
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1995
454738
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1996
454739
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1996
454740
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1996
454741
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1996
454742
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1996
454743
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1996
454744
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1996
454745
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1996
454746
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1996
454747
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1996
454748
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1996
454749
   Економіка України : Політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1996
454750
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1997
454751
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1997
454752
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1997
454753
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1997
454754
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1997
454755
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1997
454756
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1997
454757
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1997
454758
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1997
454759
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1997
454760
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1997
454761
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1997
454762
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1998
454763
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1998
454764
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1998
454765
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1998
454766
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1998
454767
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2001
454768
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2001
454769
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2001
454770
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2001
454771
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2001
454772
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2001
454773
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2002
454774
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2002
454775
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2002
454776
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2002
454777
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2002
454778
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2002
454779
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2002
454780
   Економіка України : Політико- економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2002
454781
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2003
454782
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2003
454783
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2003
454784
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2003
454785
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2003
454786
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2003
454787
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2003
454788
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2004
454789
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2004
454790
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2004
454791
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2004
454792
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2004
454793
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2004
454794
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2004
454795
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2004
454796
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2005
454797
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2005
454798
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 2005
454799
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2005
454800
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 2005
454801
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2006
454802
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2006
454803
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2006
454804
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2006
454805
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2006
454806
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2007
454807
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2007
454808
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2007
454809
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2007
454810
   Економіка України : політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 2007
454811
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2007
454812
   Економіка України : Політико-економічний журнал. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2007
454813
   Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2008
454814
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2008
454815
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2008
454816
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 2008
454817
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 2008
454818
  Голіков А.П. Економіка України : навчальний посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – Київ : Знання, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-346-541-8
454819
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (566). – 2009
454820
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (567). – 2009
454821
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (568). – 2009
454822
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (569). – 2009
454823
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (570). – 2009
454824
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (571). – 2009
454825
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (572). – 2009
454826
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (573). – 2009
454827
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (580). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
454828
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (586). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
454829
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (591). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
454830
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (595). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
454831
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (597). – 2011
454832
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (600). – 2011
454833
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (601). – 2011
454834
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (616). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454835
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (617). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454836
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (618). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454837
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (619). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454838
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (620). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454839
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (621). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454840
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (622). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454841
   Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (623). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454842
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (624). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454843
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (625). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
454844
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (626). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454845
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (627). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454846
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (628). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454847
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (629). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454848
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (630). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454849
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (631). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454850
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (632). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454851
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (633). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454852
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (634). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454853
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (635). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454854
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (636). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454855
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (637). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
454856
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (639). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
454857
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (641). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
454858
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (644). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
454859
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (645). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454860
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (648). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454861
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (649). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454862
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (650). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454863
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (651). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454864
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (652). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454865
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (653). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454866
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (654). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454867
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (656). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454868
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (658). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454869
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (660). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
454870
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (661). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454871
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (662). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454872
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (663). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
454873
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (670). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454874
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (671). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454875
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 12 (673). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
454876
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (674). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
454877
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 5 (678). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454878
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (680). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454879
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 8 (681). – 2018. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
454880
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (686), січень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454881
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 2 (687), лютий. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454882
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 3 (688), березень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454883
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11/12 (696/697), листопад - грудень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
454884
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (698). – 2020. – 94, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
454885
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 2 (699). – 2020. – 96, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454886
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 3 (700). – 2020. – 91, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
454887
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 4 (701). – 2020. – 96, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454888
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 5 (702). – 2020. – 94, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454889
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (703). – 2020. – 98, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
454890
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (704). – 2020. – 132, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
454891
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 8 (705). – 2020. – 102, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454892
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 9 (706). – 2020. – 92, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
454893
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 10 (707). – 2020. – 86, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454894
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11 (708). – 2020. – 88, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454895
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 12 (709). – 2020. – 88, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
454896
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (710). – 2021. – 92, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
454897
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 2 (711). – 2021. – 92, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
454898
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 3 (712). – 2021. – 98, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
454899
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 4 (713). – 2021. – 102, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
454900
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 5 (714). – 2021. – 96, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
454901
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (715). – 2021. – 100, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
454902
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (716). – 2021. – 92, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
454903
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 8 (717). – 2021. – 90, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
454904
  Посисоєв В. Економіка України в новій п"ятирічці / В. Посисоєв. – К., 1946. – 15с.
454905
  Дедекаєв В. Економіка України в першому десятиріччі незалежності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 135-137
454906
   Економіка України в післявиборчий період та порядок денний для уряду. – Київ, 2006. – 114с. – ISBN 966-554-097-1
454907
   Економіка України в умовах глобалізації / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Ю.Б. Пінчук, Л.О. Стороженко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв
454908
   Економіка України за 2016 рік // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 28). – С. 8
454909
   Економіка України за січень - липень 2017 року // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 170). – С. 11
454910
   Економіка України після кризи : орієнтири стратегічних реформ : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2010. – 103, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-115-8
454911
   Економіка України та шляхи її подальшого реформування : Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р. – Київ : Генеза, 1996. – 323с. – ISBN 5-7707-9010-5
454912
  Тищук Т.А. Економіка України у 2011 році: прогноз динаміки, виклики та ризики : аналітична доповідь / Тищук Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 85, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-554-135-6
454913
  Олійник Я.Б. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 124-133. – ISBN 966-631-331-6
454914
   Економіка України: старі борги і нові перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 24-29


  У фаховій дискусії, організованій Центром Разумкова і Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні 18 листопада 2015 р. взяли участь народні депутати України, представники українського та зарубіжного бізнесу, дипломатичного корпусу, провідні аналітики ...
454915
  Голиков А.П. Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку : Навчальний посібник / А.П. Голиков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба; МОНУ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 238с. – ISBN 966-623-179-4
454916
  Перевозчиков В.І. Економіка українських земель у термінах "Словаря української мови" Бориса Грінченка : монографія / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. ; Ін-т сусп-ва Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка. – Київ : КНТ, 2015. – 354, [1] с. – 150-річчю з дня народж. Бориса Дмитровича Грінченка присвячується. – Бібліогр.: с. 349-354. – ISBN 978-966-373-746-1
454917
   Економіка фармації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 3/4). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Медичному інституті Чорноморського національного університету імені Петра Могили на кафедрі фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії відкрили профільний навчальний кабінет з організації економіки фармації, менеджменту та ...
454918
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 11, вип. 4. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454919
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 11, вип. 3. – 2019. – 96 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454920
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 12, вип. 3. – 2020. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454921
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 12, вип. 2. – 2020. – 100 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454922
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 12, вип. 1. – 2020. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454923
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 12, вип. 4. – 2020. – 104, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454924
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 13, вип. 1. – 2021. – 95, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
454925
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 13, вип. 2. – 2021. – 124 c. – Резюме укр., англ. мовами
454926
  Кольбух О.М. Економіка як концепт у текстах мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 90-93.


  Досліджується концепт "економіка" як важливий складник мовної картини світу. Простежено залежність концептуальних ознак від історичної доби. Проаналізовано реалізацію концепту "економіка" в журналістських текстах з економічної тематики. This ...
454927
  Буян І. Економіка як форма взаємодії людини і природи // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 193-208. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
454928
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільскогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – К., 1979. – 447с.
454929
   Економіка, організація і планування сільскогосподарського виробництва.. – 2-е вид., доп. і перероб. – К., 1980. – 296с.
454930
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – Київ, 1968. – 574с.
454931
  Грінчук Л.К. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва / Л.К. Грінчук. – Київ : Урожай, 1969. – 476 с.
454932
  Канський К.Є. Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва з основами бухгалтерського обліку : навч. посіб. для серед. с.-г. навч. закладів по спец. "Зоотехнія" із спеціалізацією "Керів. кадри радгоспів і колгоспів " / К.Є. Канський, Я.М. Баренгольц, Ф.О. Пархоменко. – Київ : Вища школа : Голов. вид-во, 1981. – 390 с. : іл.
454933
  Тихонов Андріан Георгійович Економіка, організація і плануіання сільсько-господарського виробництва / Тихонов Андріан Георгійович, Г.Б. Лисий, . – Київ : Вища школа, 1974. – 384с.
454934
   Економіка, організація і управління підприємствами // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-314. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
454935
   Економіка, організація і управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 228-368. – (Економічні наки ; Вип. 4). – ISSN 1728-4236
454936
  Шевчук О.Б. Економіка, основана на знаннях: соціально-економічні тенденції // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
454937
   Економіка, планування і управління в лісовиробничому комплексі // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.2. – С.181-206. – ISBN 5-7763-2435-1
454938
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка, 1994-. – ISSN 2664-2468
Вип. 3 (89). – 2019. – 259, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Зміна назви до №2(88) 2019 р. назва журн. "Вісник Житомирського технологічного університету". – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 3 (89))
454939
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка, 1994-. – ISSN 2664-245X
Вип. 4 (90). – 2019. – 270, [1] с. – https://doi.org/10.26642/jen-2019-4(90) - Резюме укр., рос., англ. мовами. - Зміна назви до №2(88) 2019 р. назва журн. "Вісник Житомирського технологічного університету". – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90))
454940
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка, 1994-. – ISSN 2664-245X
Вип. 1 (91). – 2020. – 184, [1] с. – https://doi.org/10.26642/jen-2020-1(91) - Резюме укр., рос., англ. мовами. - Зміна назви до №2(88) 2019 р. назва журн. "Вісник Житомирського технологічного університету". – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91))
454941
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 1994-. – ISSN 2664-245X
№ 2 (92). – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.26642/jen-2020-2(92) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454942
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 1994-. – ISSN 2664-245X
№ 3 (93). – 2020. – 100, [1] c. – https://doi.org/10.26642/jen-2020-3(93) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454943
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 1994-. – ISSN 2664-245X
№ 4 (94). – 2020. – 186, [1] c. – https://doi.org/10.26642/jen-2020-4(94) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454944
   Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Грицишен Д.О. [та ін.]. – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 1994-. – ISSN 2664-245X
№ 1 (95). – 2021. – 101, [1] c. – https://doi.org/10.26642/jen-2021-1(95) - Резюме укр., рос., англ. мовами
454945
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 3 (13). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454946
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 4 (14). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454947
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 2 (16). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454948
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2415-8089
№ 2 (20). – 2017. – 122 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454949
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 1 (27). – 2019. – 136, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454950
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 4 (30). – 2019. – 128, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454951
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 1 (31). – 2020. – 155, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454952
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 3 (33). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454953
   Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2415-8089
№ 4 (34). – 2020. – 89, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
454954
   Економіка. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 10-11 класи. Профільний рівень // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 4-16. – Бібліогр.: 22 назв.
454955
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 2 (2). – 2015. – 92 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454956
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 3 (3). – 2015. – 83 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454957
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 1 (5). – 2016. – 113 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454958
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-
№ 2 (6). – 2016. – 119 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454959
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: actual issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 4 (8). – 2016. – 108 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454960
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (9). – 2016. – 111 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454961
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 6 (10). – 2016. – 121 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454962
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (21). – 2017. – 180 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454963
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 6 (22). – 2017. – 196 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454964
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 7 (23). – 2017. – 146 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454965
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 8 (24). – 2017. – 182 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454966
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 11 (27). – 2017. – 148 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454967
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. нац. аграрний ун-т, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 12 (28). – 2017. – 142 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454968
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 1 (41). – 2019. – 216 с., включ. обкл. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454969
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 2 (42). – 2019. – 178 с., включ. обкл. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454970
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 5 (45). – 2019. – 198 с., включ. обкл. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454971
   Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики = Economy. Finances. Management: topical issues of science and practical activity : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 2015-. – ISSN 2411-4413
№ 1 (51). – 2020. – 227 с. – Засн. у 1997 р. під назвою "Вісник Вінницького держ. сільськогосподарського ін-ту"; у 2010-2014 р.р. вих. під назвою "Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту". - Резюме укр., рос., англ. мовами
454972
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1994-
№ 3. – 1995
454973
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 11. – 2015. – 24 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
454974
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 1. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
454975
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 3. – 2016. – 32 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
454976
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
454977
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6. – 2016. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: "Економіка")
454978
   Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 2. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454979
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454980
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/1. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454981
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/2. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454982
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 5/3. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454983
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454984
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6/1. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454985
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 6/2. – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454986
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454987
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7/1. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454988
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7/2. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454989
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454990
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8/1. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454991
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8/2. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454992
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 8/3. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454993
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9/1. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454994
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9/2. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454995
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454996
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 2. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454997
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 3. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454998
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 4. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454999
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 7. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
455000
   Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ : "Аналітик", 1994-. – ISSN 2409-1944
№ 9. – 2019. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,