Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
454001
  Кошова І. "...Закономірність хоч нещасних шлюбів" : (Проблема нещасливого подружнього життя у романах В. Винниченка 1911-1920 років) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 127-134. – (Філологічні науки)
454002
  Маринчев Н.В. "Законы Ману" как источник священного закона // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 157-163. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Особенности традиционной правовой системы Древней Индии. Понятие дхармы как фундаментальной концепции древнеиндийского права.
454003
  Павлунік С. "Закоханий чорт" Олекси Стороженка та"Закоханий диявол" Жака Казота: спроба компаративного аналізу
454004
  Семиволос І. "Закрити "курдське питання"..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 163). – С. 3


  Виконавчий директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос про причини активізації бойових дій турецької армії проти бойовиків у Північному Іраку.
454005
  Вороновська Д. "Закриті" поетичні тексти та методи їх розуміння // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 10-12. – ISSN 1819-7329
454006
  Кошеливская Ю. "Закроет глаза - аптекарский ученик. Откроет - ангел": к вопросу о творческих связях Г.В. Иванова и О.Э. Мандельштама // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 183-189. – ISSN 2078-340X
454007
  Изгарская А.А. "Закрытое общество": за рамками концепции К. Поппера // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 38-44. – ISSN 1811-0916
454008
  Капсамун І. "Залежність нинішніх від колишніх" / І. Капсамун, Н. Косякова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 85). – С. 4


  Експерти "Дня" про відсутність політичної волі у "справі Гонгадзе - Подольського".
454009
  Цапро О. "Заливаюся чорною кавою, а за вікном - сніг..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 45-46
454010
  Миронець Н. "Залишив я вас малим ковбоєм, а прийду - в шоломі!.." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С.12
454011
  Корбич Г. "Залишила по собі не тільки вірші...": Леся Українка-критик. Компаративний аспект // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 97-111. – ISSN 2304-9383
454012
  Стеценко Б. "Залишковий" принцип в дивідендній політиці в контексті стратегічного управління фінансами корпорацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
454013
  Пивовар С.Ф. "Залізна завіса" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
454014
  Гончар Б.М. "Залізний канцлер" і великі держави в балканських кризах 80-х років / Б.М. Гончар, В.Л. Самчук // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – Вип. 44. – С. 32-41. – ISBN 5-7763-9045-1
454015
  Топальський В. "Залізні" аргументи "слабкої" статі // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (129). – С. 30-32


  Досвід впровадження гендерної політики у збройних силах Норвегії.
454016
  Кедров К. "Заложили динамиту - ну-ка дрызнь!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 2011. – № 39 (1202). – С. 28-29. – ISSN 0234-1670


  Само учреждение в своё время тогдашним олигархом Альфредом Нобелем премии по литературе сразу же вызвало споры и разногласия среди заинтересованной общественности
454017
   [Закусило Олег Каленикович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 56. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
454018
  Шебалин Н.В. Закономерности в природных катастрофах / Н.В. Шебалин. – Москва, 1985. – 48с.
454019
  Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры: Центр. обл. Византии, Греция, Малая Азия, Сирия, Месопотамия, южнославян. страны, Древ. Русь, Закавказье, Сред. Азия / А.Л. Якобсон. – Ленинград, 1985. – 152 с.
454020
  Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитекутуры, ІХ-XV вв.: Византия. Греция. Южнослав. страны. Русь. Закавказье / А.Л. Якобсон. – Ленинград, 1987. – 233 с.
454021
  Мелкадзе В.И. Закономерности воспроизводства национального дохода в Грузинской ССР. Производство и распределение. Вопросы теории и методологии анализа / В.И. Мелкадзе. – Тбилиси, 1974. – 382с.
454022
  Кукушкина О.В. Закономерности выбора суффоксов имперфективации в современном русском языке // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 7-22. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
454023
  Король А.Ю. Закономерности деформирования приконтурного массива в окрестности одиночной выработки при вспучивании пород почвы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 170-175 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
454024
  Кураев И. Закономерности динамики интенсивности процессов социальной мобильности в контексте важнейших исторических типов переходности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 16-20. – ISSN 2073-9702
454025
  Оглобля Владимир Иванович Закономерности диффузии в жидких Al, In, Sn, Pb и расплавах некоторых бинарных систем : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Оглобля Владимир Иванович ; МВ и ССО УССР КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 237 л. – Бібліогр. : л. 222
454026
   Закономерности и етапи в изграждането на развитото социалистическо общество. – София : Издателство на българската академия на науките, 1986. – 96 с.
454027
  Зинченко Валентина Андреевна Закономерности и механизмы формирования и преодоления радиорезистентности опухолевых клеток : Дис... доктора биолог.наук: 03.00.01 / Зинченко Валентина Андреевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1998. – л.
454028
  Степанян Светлана Владимировна Закономерности и экологическая значимость гидрологических характеристик бассейна р.Северский Донец : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.07 / Степанян Светлана Владимировна; Харьков. госуд. ун-тет им. М.Горького. – Харьков, 1998. – 130л. – Бібліогр.:л.123-130
454029
  Цамерян И.П. Закономерности изменения национальной структуры советского общества. / И.П. Цамерян. – М., 1976. – 64с.
454030
  Мартьянова И.А. Закономерности изменения режима температуры воздуха по данным метеостанции Вышний Волочек / И.А. Мартьянова, О.Е. Лазарев // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 260-267 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв.
454031
   Закономерности изменения систем оптически активных центров биотита в сериях гнейс-мигматит-гранит западной части Украинского щита / В.Ф. Гринченко, В.М. Индутный, В.М. Хоменко, О.В. Зинченко // Минерал. сб. Львов. ун-та., 1990. – вып.3
454032
  Сулакшин С.С. Закономерности искривления и направленное бурение геологоразведочных скважин / С.С. Сулакшин. – М., 1966. – 294с.
454033
  Шматко О.А. Закономерности кинетики ячеистого распада пересыщенных твердых растворов, влияние внешних воздействий на ее параметры и свойства сплавов с ГЦК решеткой : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Шматко Олег Анатольевич ; Акад. наук УССР, Ин-т металлофизики АН УССР. – Киев, 1987. – 34 с. – Библиогр.: 24 названия
454034
  Сенченко Иван Васильевич Закономерности колебаний пьезокерамических оболочек с учетом взаимодействия с окружающей средой : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сенченко Иван Васильевич; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1986. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
454035
  Сущук Е.Г. Закономерности концентрации микроэлементов в верхнепалеозойских осадочных формациях северо-западного Донбасса / Е.Г. Сущук. – К., 1976. – 34с.
454036
  Стульчиков В.А. Закономерности метаморфизма и метасоматоза зеленокаменных поясов Украинского щита / В.А. Стульчиков. – К, 1991. – 170с.
454037
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Левенштейн М. Л.; М-во геологии УССР, Трест "Артемгеология". – Артемовск, 1965. – 263л. – Бібліогр.:л.232-260
454038
  Левенштейн М.Л. Закономерности метаморфизма углей Донецкого бассейна : Дис... канд. геол.-мин.наук: / Левенштейн М. Л.; М-во геологии УССР, Трест "Артемгеология". – Артемовск, 1965. – 2 картыл.
454039
  Кроик А.А. Закономерности миграции и распределения солей на участках рекультивации Западного Донбасса как фактор формирования єкологического состояния техногенных ландшафтов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 43-47 : рис. – Библиогр.: с.47. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
454040
  Уфимцева М.Д. Закономерности накопления химических элементов высшими растениями и их реакции в аномальных биохимических провинциях // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 450-465 : рис., табл. – Библиогр.: с. 463-465. – ISSN 0016-7525
454041
  Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование / Ю.В. Яковец. – М., 1984. – 239с.
454042
  Магрупов Ф.А. Закономерности образования и свойства полимеров гидроксилсодержащих фурановых соединений : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Магрупов Фархад Асадуллаевич ; Ин-т химии высокомолекуляр. соединений Акад. наук УССР. – Киев, 1981. – 41, [1] с. – Библиогр.: 43 назв.
454043
  Сыч Альберт Маркович Закономерности образования ниобатов танталатов и титанатов трехвалентных элементов из аквогидроксокомплексов и исследование электрофизических свойств материалов на их основе : Дис... д-ра хим.наук: 02.00.01 / Сыч Альберт Маркович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1980. – 423л.
454044
  Шмельков М.И. Закономерности перерастания социализма в коммунизм в свете решений XXI съезда КПСС / М.И. Шмельков. – М., 1959. – 40с.
454045
  Молодцов В.С. Закономерности перехода к коммунизму / В.С. Молодцов. – М., 1959. – 32с.
454046
  Лунина О.В. Закономерности проявления и модели локализации опасных геологических процессов при сейсмогенной активизации разломов на юге Сибири и в Монголии / О.В. Лунина, А.В. Андреев, А.А. Гладков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1294-1313 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1311-1313. – ISSN 0016-7886
454047
  Филимонова Л.Г. Закономерности развития вулканизма и рудообразования активизированных тихоокеанских окраин / Л.Г. Филимонова. – М, 1985. – 159с.
454048
  Эргашев А.Э. Закономерности развития и распределения альгофлоры в искусственных водоемах Средней Азии / А.Э. Эргашев. – Ташкент, 1976. – 359с.
454049
  Новик Е.О. Закономерности развития каменноугольной флоры юга европейской части СССР / Е.О. Новик; Отв. ред. Бондарчук В.Г. – Киев : Наукова думка, 1974. – 139с.
454050
  Шангин И.С. Закономерности развития КПСС / И.С. Шангин. – Л., 1976. – 39с.
454051
  Соловьев М.Д. Закономерности развития мировой системы социализма / М.Д. Соловьев. – Л., 1971. – 34с.
454052
  Спиридонов М.Ф. Закономерности развития мировой системы социализма / М.Ф. Спиридонов. – М., 1975. – 111с.
454053
  Цыганков В.П. Закономерности развития мировой системы социализма. / В.П. Цыганков. – М., 1966. – 31с.
454054
  Ширяев Ю.С. Закономерности развития мировой системы. социализма. / Ю.С. Ширяев. – М., 1969. – 104с.
454055
  Шилюк Н.Ф. Закономерности развития рабовладельческого общества / Н.Ф. Шилюк. – Свердловск, 1982. – 81 с.
454056
  Пелишенко В.П. Закономерности развития управления в сельском хозяйстве СССР. / В.П. Пелишенко. – М, 1987. – 142с.
454057
  Сребродольский Б.И. Закономерности размещения залежей самородной серы в солянокупольных структурах / Б.И. Сребродольский. – Киев : Наукова думка, 1992. – 176с.
454058
  Материков М.П. Закономерности размещения и геолого-генетические группы оловянных месторождений СССР / М.П. Материков. – Москва : Недра, 1974. – 145с.
454059
  Мовсесян С.А. Закономерности размещения рудных месторождений Армении / С.А. Мовсесян. – М, 1979. – 218с.
454060
  Шуляренко Александр Владимирович Закономерности распределения и миграции фтора и йода в водохранилищах Днепра. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Шуляренко Александр Владимирович; НАН Украины. Ин-тут гидробиологии. – К., 1996. – 147л. – Бібліогр.:л.131-147
454061
  Швер Ц.А. Закономерности распределения количества осадков на континентах / Ц.А. Швер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 285с.
454062
  Чухно А.А. Закономерности распределения материальных благ // Экон. Сов. Украины., 1968
454063
  Федяков В.В. Закономерности распределения молюсков Белого моря / В.В. Федяков. – Л, 1986. – 125с.
454064
  Белоконь В.Н. Закономерности распределения тяжелых металлов в донных отложениях и их обмен с водной толщей зарегулированных водоемов : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Белоконь В. Н.; Ин-т гидробиологии АН Украины. – К., 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.145-153
454065
  Умурзакова О.Л. Закономерности сближения быта и традиций социалистических наций. / О.Л. Умурзакова. – Ташкент, 1971. – 240с.
454066
  Стороженко Г.А. Закономерности социалистических преобразований в области экономики и политики партии. / Г.А. Стороженко. – Рига, 1972. – 31с.
454067
  Нестеренко А.А. Закономерности социально-экономического развития города и деревни / А.А. Нестеренко. – К., 1975. – 311с.
454068
  Щиглик А.И. Закономерности становления и развития общественных организаций в СССР. / А.И. Щиглик. – М., 1977. – 253с.
454069
  Стриганова Б.Р. Закономерности строения органов питания личинок жесткокрылых / Б.Р. Стриганова. – М., 1966. – 128с.
454070
  Чечель Э.И. Закономерности строения соленосных отложений кембрия Юга Сибирской платформы / Э.И. Чечель. – М, 1977. – 144с.
454071
  Теплухин Г.Н. Закономерности структурообразования в сталях перлитного класса / Г.Н. Теплухин. – Ленинград, 1982. – 187 с.
454072
  Цветкова Елена Валентиновна Закономерности тепло-, электроконвекции, электропереноса и диффузии некоторых примесей в жидких Ga, Sn, Zn. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цветкова Елена Валентиновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 248л. – Бібліогр.:л.217-226
454073
  Широков А.З. Закономерности угленакопления в Донецкой бассейне : Дис... доктор геолого-минералогич.наук: / Широков А.З.; МВО СССР. НАуч.-исслед. ин-тут геологии при ДГУ. – Днепропетровск, 1948. – 348л. – Бібліогр.:л.330-346
454074
  Хаустов А.П. Закономерности формирования подземного стока и методы его оценки / А.П. Хаустов. – Иркутск, 1982. – 80с.
454075
  Калашник А. Закономерности формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-57. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Целью проведенной работы является выявление новых закономерностей формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита. Выполнен анализ геофизической, геологической, радиогеохимической ...
454076
  Федорова Т.К. Закономерности формирования химического состава линз пресных вод пустынь. / Т.К. Федорова. – М., 1973. – 129с.
454077
   Закономерности формированияяя благородно- и редкометалльного оруденения в кайнозойских угленосных отложениях юга Дальнего Востока / А.П. Сорокин, В.И. Рождествина, В.М. Кузьминых, С.М. Жмодик, Г.Н. Аношин, В.Н. Митькин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 876-893 : рис., табл. – Библиогр.: с. 890-893. – ISSN 0016-7886
454078
  Турчанин Михаил Анатольевич Закономерности энтальпий образования жидких сплавов на основе меди и редкоземельных металлов : Дис... канд. хим. наук : 02.00.04 / Турчанин Михаил Анатольевич ; КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1988. – 201 л. – Бібліогр.: л. 161-201
454079
  Богина Е.Л. Закономероности развиттия мировой системы социализма / Е.Л. Богина. – Москва, 1974. – 30с.
454080
   Закономерсости формирования и размещения породколлекторов Нижне-Вартовского свода. – М, 1973. – 108с.
454081
  Лазарева А. Закономірна поразка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 19 (236). – С. 23-24. – ISSN 1996-1561
454082
  Гонак М.І. Закономірні зв"язки галузевої та територіальної структур виробництва // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 56-63. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0868-6965
454083
  Коротич В.О. Закономірність : поезії / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1983. – 80 с.
454084
  Кононенко Ігор Закономірність впливу змін приросту ВВП країни на обсяг капітальних інвестицій / Кононенко Ігор, Рєпін Антон // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 16-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2076-1333
454085
  Ручкін В.О. Закономірність добування інформації : Made in Ukraine / В.О. Ручкін. – 45с. – (Передові інформаційні технології)
454086
  Ручкін В.О. Закономірність добування інформації: made in Ukraine / В.О. Ручкін. – Київ : Товариство "Знання" України, 2002. – 45с. – Бібліогр.:с.43-45. – (Передові інформаційні технології). – ISBN 966-618-188-6
454087
  Ручкін В.О. Закономірність зміни ефективності накопичення сигналу двійкового коду / В.О. Ручкін, Т.Х. Анисимова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 304-308. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано закономірність, що відрізняється від загальноприйнятої точки зору, яка викладена у сучасній літературі. Запропоновано новий метод "по каскадного" накопичення сигналу війкового коду, що враховує описану закономірність і, таким чином, дозволяє ...
454088
   Закономірність краху уніатства на Україні. – Київ : Знання, 1986. – 16 с.
454089
  Фещенко В.П. Закономірність переходу 137Cs у лучну рослинність на заплавних грунтах / В.П. Фещенко, В.В. Гуреля // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
454090
  Ніколенко Ю.В. Закономірність соціалістичного нагромадження / Ю.В. Ніколенко. – Київ, 1976. – 48с.
454091
  Яковлєв В.В. Закономірність формування сольового складу природних вод зони активного водообміну України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 93-100. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
454092
  Крючков А.І. Закономірність швидкості розповсюдження повздовжніх сейсмічних хвиль в залежності від температури та вологості гірських порід / А.І. Крючков, А.І. Бахтин // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 5-9. – (Серія "Гірництво" ; вип. 33). – ISSN 2079-5688
454093
  Гавриленко С.Ю. Закономірності абсорбції сірководню із газів содового виробництва на провальних тарілках : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.08 / С.Ю. Гавриленко; ; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
454094
  Свєткіна О.Ю. Закономірності активації твердих речовин при віброударному подрібненні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Свєткіна Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 70 назв
454095
   Закономірності будівництва комуністичної економіки. – К, 1968. – 220с.
454096
  Чорномерець Ю.О. Закономірності в багаторічних коливаннях водності гірських річок (на прикладі річок Українських Карпат) / Ю.О. Чорномерець, В.В. Онищук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 40-46.
454097
  Гуменюк А. Закономірності в спектрі енергій активації центрів прилипання в кристалі KBr / А. Гуменюк, С. Кутовий, О. Становий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-36. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Методом термолюмінесценції (ТЛ) досліджено енергетичний спектр центрів прилипання (ЦП) в кристалі KBr в області 80 - 450 К. Показано, що в KBr енергії термічної активації ЦП утворюють осциляторну серію E=hwn [подано формулу] з енергією коливального ...
454098
   Закономірності в утвоpенні шеєлітоподібних вольфраматів та молібдатів бісмуту, лантану та рзе, будова та властивості нових модульованих представників / К.Л. Бичков, К.В. Теребіленко, В.П. Чорній, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 42
454099
  Ткач В.М. Закономірності взаємозв"язку анізотропії та неоднорідностей реальної будови алмазів різного походження з тонкою структурою ліній Кікучі і Косселя : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.М. ; НАНУ, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2010. – 351л. + Додаток : л.327-351. – Бібліогр. : л.297-326
454100
  Ткач В.М. Закономірності взаємозв"язку анізотропії та неоднорідностей реальної будови алмазів різного походження з тонкою структурою ліній Кікучі і Косселя : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 50 назв
454101
  Попович В. Закономірності використання інтерактивних методів навчання у ВНЗ / В. Попович, Н. Софілканич // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 332-335
454102
  Петренко І.І. Закономірності виникнення та еволюції "Фабрик думок" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 24-34. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
454103
  Касяненко О.Ю. Закономірності виникнення та розвитку світоглядно-дослідницької настанови особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-28. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Показано, що послідовне розгортання структури вчинку дає змогу дослідити закономірності вивчення світоглядно-дослідницької настанови особистості у реальності її власного життя. Зроблено висновок: перетворення світоглядно-дослідницької настанови з метою ...
454104
  Гаца О.О. Закономірності відтворення капіталу в умовах технологічного проогресу / О.О. Гаца, О.Ф. Савченко, В.І. Чижова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 55-59. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
454105
  Костирко Л.А. Закономірності відтворення капіталу у забезпеченні сталого розвитку підприємства // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 173-180. – ISSN 1998-7927
454106
  Шірінян Л.В. Закономірності вітчизняного ринку "non-life" страхування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 86-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
454107
  Кондрашова-Діденко Закономірності впливу економічної культури на господарювання у транзитивних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив конституюючих і функціональних детермінантів економічної культури на господарювання в умовах транзитивних процесів. The influence of economic culture determinants on the economy in transitional conditions was analyzed.
454108
  Курилюк А.М. Закономірності впливу магнітних полів на структуру та структурно-чутливі властивості кристалів кремнію : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Курилюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 133 л. – Бібліогр.: л. 122-133
454109
  Курилюк А.М. Закономірності впливу магнітних полів на структуру та структурно-чутливі властивості кристалів кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Курилюк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
454110
  Букетов А.В. Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв"язуючого і наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів для захисних покриттів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Букетов А.В. ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2007. – 37с. – Бібліогр.: 45 назв
454111
  Панова А.М. Закономірності впливу окиснення різних модифікацій нановуглецю на властивості продукту детонаційного синтезу алмазу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Панова А.М. ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
454112
  Жданов О.О. Закономірності впливу передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості деформованих сталей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Жданов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. мор. акад. – Херсон, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
454113
  Левицький В.В. Закономірності впливу ультрафіолетового опромінення і модифікуання наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Левицький В.В. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
454114
  Кузьмін О.Є. Закономірності гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Я. Яструбський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – C. 100-107. – ISSN 1562-0905
454115
  Ющенко Ю.С. Закономірності геоструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 70-76. – Бібліогр.: 6 назв
454116
  Бабенко В.М. Закономірності гідродинаміки і масообміну в процесах ректифікації суміші розчинників на новому контактному пристрої : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бабенко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
454117
  Бубликова Є.В. Закономірності гідродинаміки та масопередачі процесу ректифікації у відцентрованому апараті : Автореф. дис. ...канд. технічних наук: 05.17.08 / Бубликова Є.В.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 16 назв
454118
  Філенко О.М. Закономірності гідродинамічних та масообмінних процесів очищення газових викидів содового виробництва у апараті з комбінованими контактними пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Філенко О.М. ; Нац. техн. ун-т, "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
454119
  Пестушко Валерий Закономірності глобального потепління : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 15
454120
  Пархомець Юрій Петрович Закономірності деградації хроматину тимоцитів за променевого ураження щурів : Дис... канд. біологічнихнаук: 03.00.01 / Пархомець Юрій Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 124л. – Бібліогр.:л.109-124
454121
  Пархомець Ю.П. Закономірності деградації хроматину тимоцитів за променевого ураження щурів : 03.00.01: Дис. ... канд. біолог. наук / Пархомець Ю.П. – Київ, 1999. – 124л. – Бібліогр.:л.109-124
454122
  Пархомець Ю.П. Закономірності деградації хроматину типоцитів за променевого ураження щурів : Автореф... канд.біол.наук: 03.00.01 / Пархомець Ю.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1999. – 18л.
454123
  Кучин О.С. Закономірності деформування земної поверхні та масиву слабометаморфізованих гірських порід при розробці пологих вугільних пластів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.01 / Кучин Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 28 назв
454124
  Феделеш М.І. Закономірності динаміки чисельності гронової листокурутки (Lobesia botrana Den. et Sehiff) інтегровані прийоми регуляції розмноження в Закарпаті : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.22 / Феделеш М.І. ; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
454125
  Крючкова І. Закономірності диференціації підприємств в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 19-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
454126
  Філіппов А.О. Закономірності дії слабкого електричного поля на стійкий стан викидонебезпечного вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Філіппов Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
454127
  Васильєв М.В. Закономірності діяльності рятувальників в системі "рятувальник - засоби захисту та ліквідації аварії - надзвичайна ситуація з викидом небезпечної хімічної речовини" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Васильєв Михайло Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 34 назви
454128
  Набока С.В. Закономірності еволюції радянської суспільно-політичної системи в Україні // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 60-62. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
454129
  Журба С.Й. Закономірності економічного розвитку світової системи соціалізму / С.Й. Журба. – Київ, 1963. – 117с.
454130
  Корнілова І. Закономірності здійснення інноваційних процесів в умовах постіндустріального суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено узагальнення та систематизація існуючих поглядів щодо закономірностей здійснення інноваційних процесів, продовжено дослідження їх дії в умовах становлення постіндустріального суспільства. In the article generalization and ...
454131
  Діденко Н.В. Закономірності змін морфофункціонального стану гіпофізарно-гонадної системи самиць щурів за різних режимів опромінення головного мозку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.01 / Діденко Н.В. ; Держ. установа "Наук. центр радіаційної медицини акад. мед. наук України". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
454132
  Карабин В.В. Закономірності зміни макрокомпонентного хімічного складу вод ріки Білого Черемошу // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 114-121 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-3591
454133
  Лобойченко В.М. Закономірності зміни мінералізації водних витяжок розораних грунтів Лозівського району Харківської області // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2078-4643
454134
  Бублясь В. Закономірності зміни напружено-деформаційного стану порід в мікрогеодинамічних зонах, розвинених в покривних відкладах рівнинних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-48. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) В статті будуть розглянуті питання визначення величини напруження і розвитку напружено-деформаційного стану порід під впливом зовнішніх чинників: гравітаційні сили Землі, ...
454135
  Овсієнко Ірина Володимирівна Закономірності зміни термо-ЕРС для широкого класу вуглеграфітових матеріалів та їх інтеркальованих сполук : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Овсієнко Ірина Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
454136
  Овсієнко Ірина Володимирівна Закономірності зміни термо-ЕРС для широкого класу вуглеграфітових матеріалів та їх інтеркальованих сполук : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Овсієнко Ірина Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 23 с.
454137
  Мещеряков Ю.М. Закономірності зношування зміцненних трибосполучень в масляних та водних середовищ. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.04 / Мещеряков Ю.М.; М-во освіти Укр.технол.ун-т.поділля. – Хмельницький, 1998. – 18л.
454138
  Зінченко В.А. Закономірності і механізми формування та подолання радіорезистентності клітин пухлини : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Зінченко В.А. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 35 с.
454139
  Шпакова Н.В. Закономірності і проблеми посткомуністичних трансформацій: пострадянський досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 32-38.
454140
  Рудь М.О. Закономірності і типологічні особливості розвитку міст Полтавсько-Прибалтійських слов"ян у ранньому середньовіччі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 95-96. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В сообщении рассматриваются закономерности и типологические особенности развития городов полабско-прибалтийских славян в эпоху раннего средневековья.
454141
  Кузняк Н.Б. Закономірності індивідуальної анатомічної мінливості носової ділянки у плодів людини // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 35-40. – ISSN 1681-276Х


  "... Досліджено 117 плодів людини віком від 5 до 10 місяців внутрішньоутробного розвитку (85,0–500,0 мм ТПД) обох статей із використанням комплексу методів морфологічного дослідження (антропометрія, морфометрія, комп’ютерна томографія, тривимірне ...
454142
  Каніщенко О. Закономірності інтернаціоналізації маркетингової діяльності українських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-92. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто чинники інтернаціоналізації маркетингова діяльності і досліджено процес ускладнення завдань міжнародного маркетингу відповідно до рівня концентрації міжнародної виробничо-комерційної діяльності суб"єктів підприємництва. Author considers the ...
454143
  Казаков В.Л. Закономірності історичної та геопросторової організації селитебних ландшафтів гірничопромислових територій // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 131-142. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0868-6939
454144
  Борисенко В. Закономірності й парадокси української дипломатії (1654-1657) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 89-104. – ISSN 0869-3595
454145
  Білорус О. Закономірності й тенденції відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального капіталу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-16. – ISSN 1811-3141


  З позицій глобальної політекономії й економічної глобалістики досліджено процеси і проблеми відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального фінансового капіталу в умовах формаційної світ-системи постіндустріального глобалізму. На ...
454146
  Кожухова Т.В. Закономірності й тенденції еволюції теорії сталого розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 8-15. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
454147
  Голуб Неля Петрівна Закономірності каталітичного окислення етану на кислотних каталізаторах : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Голуб Неля Петрівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
454148
  Голуб Неля Петрівна Закономірності каталітичного окислення єтану та кислотних каталізаторах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Голуб Неля Петрівна; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1996. – 195л. – Бібліогр.:л.176-196
454149
   Закономірності кінетики подрібнення порошків тугоплавких сполук та механічного легування металічних порошків / О.Ф. Бойцов, С.В. Васньов, В.С. Копань, В.Я. Петровський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 426-430. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі досліджувалися закономірності кінетики подрібнення порошків AlN та Si[нижній індекс 3]N[нижній індекс 4], а також механічного легування порошкової суміші Cu-Al. Показано, що процес подрібнення і механічного легування проходить у два етапи: ...
454150
   Закономірності кінетики подрібнення порошків тугоплавких сполук та механічного легування металічних порошків / О.Ф. Бойцов, С.В. Васньов, В.С. Копань, В.Я. Петровський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 354-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі проаналізовано можливості застосування моделей аналітичного описання кінетичних кривих подрібнення та механічного легування. Показано, що експоненційна та дробово-раціональна моделі точно описують експериментальні данні.
454151
  Протопопов Р.Я. Закономірності кінетики та гідродинаміки процесу термічного окиснення органічних компонентів газових викидів в реакторах різного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Протопопов Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
454152
  Краснокутський Є.В. Закономірності кінетичних і масообмінних процесів конверсії газових викидів у каталітичному нейтралізаторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Краснокутський Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
454153
  Кутузова Т.Ю. Закономірності композиційного розвитку регулярних історичних розпланувань в містах України : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Кутузова Тетяна Юріївна ; М-во освіти і нуаки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
454154
  Бурлуцький М.С. Закономірності локалізації германієносних площ Донецького вугільного басейну та їх геолого-економічна оцінка (на прикладі Лисичанського геолого-промислового району) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бурлуцький Микола Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
454155
  Бурлуцький М.С. Закономірності локалізації германієносних площ Донецького вугільного басейну та їх геолого-економічна оцінка (на прикладі Лисичанського геолого-промислового району) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бурлуцький Микола Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 167, [16] л. – Додатки: л. 168-183. – Бібліогр.: л. 157-167
454156
  Щерба М.А. Закономірності локальних підсилень електричного поля в діелектричному середовищі з провідними близько розташованими включеннями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Щерба Максим Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
454157
  Аммар Саід В. Закономірності масообмінних процесів гідрокрекінгу і гідрогенолізу вуглеводнів у роторних гідрокавітаційних апаратах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Аммар В. Саід ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
454158
  Масікевич А.Ю. Закономірності масопередачі в процесі вакуум-імпульсивної десорбції легколетких компонентів із рідких відходів хімічних підприємств : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Масікевич А.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
454159
  Осадча Н.М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих водах України : дис. ...докт. геогр. наук : 11.00.07 / Осадча Н.М. ; Укр. науково-дослід. гідрометеорологічний ін-т (УкрНДГМІ) М-ва надзвичайних ситуацій України та НАНУ. – Київ, 2011. – 620 л. + Додатки: л. 513-620. – Бібліогр.: л. 457-512
454160
  Осадча Н.М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих водах України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Осадча Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр. : 43 назв.
454161
   Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень 1986-2004 рр. / [О.Л. Шевченко та ін. ; голов. ред. Сташук В.А. ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехніки і меліорації, НАН України [та ін.]. – Київ : Олді-плюс, 2011. – 415, [1] с., [1] арк. карт. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2393-36-1
454162
  Кір"яков Д.І. Закономірності міжнародних злиттів та поглинань і посилення конкурентних позицій корпорації Nestle в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 166-174
454163
  Каваре Валентина Іванівна Закономірності морфологічних змін аденогіпофіза тварин в умовах дії іонізуючого випромінювання і солей важких металів : Дис...канд.біолог.наук:03.00.01 / Каваре Валентина Іванівна; МОНУ.Сумськ.держ.ун-тет.Чернів.нац.ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2000. – 209л. – Бібліогр.:л.180-209
454164
  Каваре Валентина Іванівна Закономірності морфологічних змін аденогіпофіза тварин в умовах дії іонізуючого випромінювання і солей важких металів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Каваре В.І.; КУ ім Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
454165
  Мороховський М.О. Закономірності морфоструктурного плану західної частини Центральної-Якутської рівнини / М.О. Мороховський, Ю.А. Сілецький, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-75. – (Географія ; Вип. 41)


  Запропонована нова морфоструктурна модель, геометризована методами геоморфологічного картографування, дешифрування зеро- і космічних знімків, інтерпретації геофізичних даних. Виявлені в ході досліджень просторово-часові закономірності морфоструктурної ...
454166
  Підласий І.П. Закономірності навчання і підвищення якості знань учнів / І.П. Підласий. – Київ, 1981. – 48 с.
454167
   Закономірності надходження 137Cs з грунту до рослини / В.В. Пророк, Л.А. Булавін, В.А. Агєєв, Л.Ю. Мельниченко, А.І. Липська, В.В. Осташко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 115-122. – ISSN 1818-331Х
454168
  Беценко Т. Закономірності назовництва в топоніміці // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 208-210
454169
  Ковтун А. Закономірності наповнення українського релігійного словника // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 116-127. – ISSN 2311-5165


  У статті здійснено спробу з"ясування позамовних чинників, що впливали на формування, становлення й функціонування релігійної лексики: відсутність єдиної конфесійної єдності (попри перевагу православ"я) та зв"язок релігійного й національного; окреслено ...
454170
   Закономірності нафтогазоносності Передкарпатського і Закарпатського прогинів. – Київ : Наукова думка, 1969. – 202 с.
454171
   Закономірності нафтогазоносності Передкарпатського і Закарпатського прогинів. – К, 1969. – 203с.
454172
  Бобух Людмила Закономірності організації і практика управління інформаційним простором / Бобух Людмила, Сиволап Тетяна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Визначаються закономірності організації інформаційного простору і способи досягнення високого рівня процесів обміну інформацією. Змодельовані три основні способи передачі інформації: послідовний, паралельний, синергетичний.
454173
  Бобух Л. Закономірності організації і практика управління інформаційним простором / Л. Бобух, Т. Сиволап // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 85-90. – ISSN 1682-2366
454174
  До Дик Хуен Закономірності отримання вуглецьмістких ультрадисперсних матеріалів зі стружки деревини бамбуку для модифікування полімерних композитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / До Дик Хуен ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
454175
  Іщенко О.В. Закономірності перебігу реакції окиснення СО на нанесених на Al2O2 Pd та Pd-Ag каталізаторах / О.В. Іщенко, А.В. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
454176
  Іщенко О.В. Закономірності перебігу реакції окиснення СО на нанесених на Al2O2 Pd та Pd-Ag каталізаторах / О.В. Іщенко, А.В. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 126-129. – ISBN 966-594-601-3
454177
  Наконечна О.І. Закономірності переходу аморфний стан-кристал та магнітний стан атомів перехідних металів у аморфних сплавах на основі Ті та Nі : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Наконечна О.І. ; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Київ, 1996. – 22 с.
454178
  Наконечна Олеся Іванівна Закономірності переходу аморфний стан-кристал та магнітний стан атомів перехідних металів у аморфних сплавах на основі Ті та і : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.13 / Наконечна Олеся Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 110л. – Бібліогр.:л.103-110
454179
   Закономірності поширення тритієвого забруднення у підземних водах зони впливу сховища радіоактивних відходів / В. Долін, О. Пушкарьов, О. Іщук, О. Дікарєв, Д. Стеценко, В. Бобков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 72-77. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Засобами ГІС розраховано параметри динаміки радіогідрогеохімічної аномалії тритію у верхньочетвертинному водоносному горизонті в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів. Вихід геоінфільтраційного потоку підземних вод з концентрацією ...
454180
  Сливка Р. Закономірності поширення, зміни інтенсивності та тривалості територіально-політичних конфліктів у світі // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 240-248. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
454181
  Гніденко М.П. Закономірності природного розвитку людини в ході сучасного навчального процесу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 46-58
454182
  Микитюк О. Закономірності проектування автоматизованої системи педагогічної діагностики / О. Микитюк, Л. Білоусова, О. Колгатін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 155-157. – ISSN 1998-6939


  Ефективність проектування системи педагогічної діагностики розглядається у двох аспектак: як ефективність процесу проектування і як ефективність результату проектуванні, тобто тієї системи, що створюється. Визначаються і обгрунтовуються закономірності ...
454183
  Кирильчук Андрій Закономірності просторового поширення рендзин (rendzic leptosols) Західного регіону України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
454184
  Клюєнко О. Закономірності протікання початкових етапів онтогенезу окремих видів шипшин в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 120-122. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності протікання початкових етапів онтогенезу 7 видів шипшин з секції Caninae DC., в зв"язку з введенням в культуру в умовах Правобережного Лісостепу України (НБС ім. М.М. Гришка НАН України). In connection with domestication the ...
454185
  Гіржон В.В. Закономірності процесів структуроутворення в залізовуглецевих сплавах при лазерному легуванні боридом титану ТіВ2 / В.В. Гіржон, Т.А. Мальцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 462-470. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено процеси фазо- та структуроутворення при лазерному легуванні залізовуглецевих сплавів боридом титану ТіВ2. Запропонована модель кристалізації розплаву в залежності від базового вмісту вуглецю у сплаві. Встановлені основні закономірності ...
454186
  Лазарєв Т.В. Закономірності процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах - електрокальцинаторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Лазарєв Тарас Валерійович ; М-во освіти і науки Укоаїни, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
454187
  Король Г.Ю. Закономірності процесу здимання порід підошви в присічних підготовчих виробках глибоких вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Король Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
454188
  Пітак І.В. Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.08. - процеси та облад. хім. технол. / І.В. Пітак ; Нац. техн. ун-т "Харк. політех. ін-т". – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
454189
  Краснік В.Г. Закономірності процесу руйнування гірських порід інструментом з полікристалічних надтвердих матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.11 / Краснік В.Г. ; НАН України , Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1996. – 35 с.
454190
   Закономірності развитку і перспективи соціалістичної економічної інтеграції. – К, 1974. – 207с.
454191
   Закономірності развитку національлніх мов у зв"язку з развитком соціалістичних націй. – К, 1964. – 104с.
454192
   Закономірності развитку Радянської соціалістичної держави і права за 50 років Радянської влади. – Київ, 1967. – 60с.
454193
  Дзюбко І.С. Закономірності развитку світової соціалістичної системи / І.С. Дзюбко. – К., 1974. – 48с.
454194
   Закономірності развитку українського усного літературного мовлення. – К, 1965. – 312с.
454195
  Бабанли Р.Ш. Закономірності реалізації правового механізму звільнення особи від відбування покарання з випробуванням: правозастосовний аспект // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 361-368. – ISSN 0869-2491
454196
  Білецький Е.В. Закономірності реодинаміки та теплообміну неньютонівських рідин у каналах хіміко-технологічного обладнання : атореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Білецький Едуард Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
454197
  Базилевич В.Д. Закономірності ровитку національного ринку в глобалізованому світі // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 5-11.
454198
  Костан Д.М. Закономірності розвитку банківської системи в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 179-190
454199
  Матвійчук О.Є. Закономірності розвитку бібліотек як соціокультурних центрів в Укарїні // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 82-87


  У статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти розвитку біліотек як соціокультурних центрів в Україні, їх закономірності. Аналізується досвід масової роботи бібліотек. Подається перелік масових форм роботи у бібіліотеках
454200
  Астахова В.І. Закономірності розвитку духовного життя суспільства у період переходу від соціалізму до комунізму / В.І. Астахова. – Харків, 1968. – 36с.
454201
  Бондаренко Т.В. Закономірності розвитку ідентичності серед кревних та прийомних дітей
454202
  Матишевська Ольга Павлівна Закономірності розвитку інтерфазної загибелі лімфоцитів селезінки щурів за участі Са 2+ - залежних фосфоліпідних сигнальних систем після радіаційного ураження : Дис... д-ра біолог.наук: 00.03.04 / Матишевська Ольга Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1999. – 262л. – Бібліогр.:л.224-262
454203
  Матишевська Ольга Павлівна Закономірності розвитку інтерфазної загибелі лімфоцитів селезінки щурів за участі Са2+ - залежних фосфоліпідних сигнальних систем після радіаційного ураження : Автореф... доктора біологічнихнаук: 03.00.04 / Матишевська Ольга Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
454204
  Бобко В.В. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Бобко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 193л. + Додатки: л. 179 - 181. – Бібліогр.: л. 182 - 193
454205
  Бобко В.В. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Бобко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
454206
  Костєв В.М. Закономірності розвитку мислених моделей фізики при відображенні рівнів матерії / В.М. Костєв, Г.М. Піоро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
454207
  Оспіщев В. Закономірності розвитку наукових досліджень магістрів з економіки / В. Оспіщев, В. Кривошей // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
454208
  Оспіщев Віктор Закономірності розвитку наукових досліджень магістрів з економіки / Оспіщев Віктор, Кривошей Вікторія // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Запропоновані основні підходи до організації наукової роботи молодих науковців. Проаналізовані провідні форми представлення наукової роботи та результатів наукової діяльності в різних країнах Європи та Америки.
454209
  Борисенко П.А. Закономірності розвитку наукоємних галузей промисловості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
454210
  Школяренко В.І. Закономірності розвитку німецької фразеології (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII ст.) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 70-73
454211
   Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища : монографія / [О.В. Горняк та ін. ; за заг. ред. О.В. Горняк] ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 214, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. винесено лише прізвище першого авт. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-689-126-0
454212
  Соколовський І.Л. Закономірності розвитку рельєфу України / І.Л. Соколовський. – Київ : Наукова думка, 1973. – 215с.
454213
  Клименко О.В. Закономірності розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 6 (223). – С. 80-94. – ISSN 2305-7645
454214
  Коваль П.Д. Закономірності розвитку світової системи соціалізму / П.Д. Коваль. – К, 1983. – 47с.
454215
  Козюк В. Закономірності розвитку системи інструментів монетарної політики в трансформаційних економіках // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С.5-14. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
454216
  Рокитко А.І. Закономірності розвитку соціалістичних виробничих відносин у сільському господарстві / А.І. Рокитко. – Київ, 1970. – 192с.
454217
  Горовський Ф.Я. Закономірності розвитку соціалістичних націй в СРСР / Ф.Я. Горовський. – К, 1968. – 44с.
454218
  Галіцина О.В. Закономірності розвитку структури економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 20-24.
454219
  Соколова В.П. Закономірності розкриття гематитових кварцитів Кривбасу та підвищення селективності їх флотаційного збагачення : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.15.08 / Соколова В.П.; М-во освіти і науки України; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 16 назв
454220
  Степаненко А.В. Закономірності розміщення продуктивних сил в ринкових умовах. Ч.1 / А.В. Степаненко, Я.Б. Олійник, ІщукС.І // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
454221
  Іщук С.І. Закономірності розміщення продуктивних сил в умовах становлення і розвитку ринкових відносин / С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 12-17. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-7293-90-4
454222
   Закономірності розміщення родовищ вуглеводнів у кристалічному фундаменті та осадовому чохлі у межах Юліївсько-Скворцівського полігону з позицій технології СТАГД / І.Д. Багрій, Д.М. Божежа, Ю.К. Гордєєва, К.М. Стародубець // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 13-22 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
454223
  Кондратенко П.А. Закономірності розміщення та сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля (Волинський мегаблок Українського щита) / П.А. Кондратенко, М.М. Костенко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 8-16 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-721Х
454224
  Лелюшок С. Закономірності розподілу аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційних системах при температурі помутніння / С. Лелюшок, С. Куліченко, В. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив загальної гідрофобності аліфатичних амінів на їхній розподіл у системі вода - міцелярна фаза неіонної ПАР при температурі помутніння. Показано можливість розділення аліфатичних амінів на групи залежно від їхньої гідрофобності. ...
454225
   Закономірності розподілу важких металів в об"єктах навколишнього середовища м.Суми / Ю.Ю. Войтюк, І.В. Кураєва, Г.А. Кроїк, О.В. Мацібора, О.В. Матвієнко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 18-24 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 23-24. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
454226
   Закономірності розподілу важких металів у об"єктах навколишнього середовища урбанізованих територій України (на прикладі м. Молочанськ) / І Кураєва, Ю.Ю. Войтюк, А.І. Самчук, А.Л. Ларіков, С.П. Кармазиненко // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 8-13. – ISSN 2079-956X
454227
  Кравцова І.В. Закономірності розподілу доданої вартості між країнами та ланками глобальних ланцюгів створення вартості // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 111-114
454228
  Івахненко О.П. Закономірності розподілу магнітних мінералів між ксенолітами, скіалітами та гранітоїдами докембрійського кристалічного фундаменту / О.П. Івахненко, Л.С. Осьмачко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Геологія ; Вип. 17)


  Аналізуються магнітомінералогічні особливості ксенолітів і скіалітів та гранітоїдів докембрійського кристалічного фундаменту. Уперше розглядаються закономірності розподілу магнітних мінералів порід субстрату і вміщуючих їх гранітоїдів.
454229
  Чухно А.А. Закономірності розподілу матеріальних благ // Екон. Рад. України., 1968
454230
  Пономаренко Г.С. Закономірності розподілу ресурсів вуглеводнів у палеозойських басейнах давніх платформ (за глибинами) / Г.С. Пономаренко, А.Б. Холодних // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 59-72 : графіки. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
454231
  Шуляренко О.В. Закономірності розподілу та міграції фтору і йоду в водосховищах Дніпра : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Шуляренко О.В. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
454232
  Пономаренко Г.С. Закономірності розташування ресурсів вуглеводнів нафтогазоносних басейнів Північно-Американської платформи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISSN 0367-4290
454233
  Паланичко О.В. Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Паланичко О.В. ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 258 с. + Додатки: л. 177-237. – Бібліогр.: л.238-258
454234
  Паланичко О.В. Закономірності руслоформування річок Передкарпаття : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Паланичко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 258с. – Бібліогр.: 18 назв
454235
  Настенко Є.А. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: спец. 03.00.02 / Настенко Є.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібл.: 63 назви
454236
  Настенко Є.А. Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Настенко Є.А.; Академія медичних наук України; Націон. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008. – 323л. + Додатки: л.296-298. – Бібліогр.: л.299-323
454237
  Сога Л.В. Закономірності семантичних зв"язків між мовними одиницями в дослідженнях мовознавців // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 379-385. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
454238
  Костенко Л. Закономірності соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
454239
  Воскобойник Г.М. Закономірності співвідношення назв за мовним складом у зоологічній номенклатурі (клас INSECTA) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 97-104. – Bibliogr.: Літ.: с. 103-104, 20 назв.


  На матеріалі 1168 лексичних одиниць назв різних груп комах в аспекті мовного походження виявлено назв грецького походження - 36,7%, латиномовних - 44,3%. Встановлено загальну закономірність переважання лексики латинського походження у назвах видової ...
454240
  Загнітко Анатоллій Закономірності сполучуваності прийменників зі значенням мети / Загнітко Анатоллій, Загнітко Надія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 38-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-61; 55 п. – ISSN 1728-9572
454241
  Дзейко Ж. Закономірності становлення законодавчої техніки в Україні: теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-73.
454242
  Перелигіна Ліна Анатоліївна Закономірності структурної організації серцево-судинної системи в умовах дії на організм різних видів опромінення : Автореф. дис. ... док. біолог. наук : 03.00.11 / Перелигіна Ліна Анатоліївна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 36 с.
454243
  Лажевська О.В. Закономірності структуроутворення алмазно-абразивних композитів на основі полімерів, здатних до зворотньої перебудови структури : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.02.01 / Ольга Вікторівна Лажевська; НАНУб Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
454244
  Заславський О.М. Закономірності структуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів 3 та 4 груп і їх бінарних композицій : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Заславський О.М.; Мін-во науки та освіти України; КНУТШ. – Київ, 2006. – 343л. – Бібліогр.: л. 291 - 343
454245
  Заславський О.М. Закономірності структуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів 3 та 4 груп і їх бінарних композицій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 02.00.04 / О.М.Заславський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 47 назв
454246
  Лозовіцький П. Закономірності ступеню вторинного осолонцювання ґрунтів антропогенних природно-технічних систем півдня України / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 18-25. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  На підставі узагальнення і математичного моделювання результатів тривалих багаторічних досліджень зміни вмісту обмінних основ ґрунтів антропогенних природно-технічних систем, проведених автором та іншими дослідниками на зрошувальних землях півдня ...
454247
  Паліенко Є.Т. Закономірності та геоморфологічні передумови розвитку ерозійних процесів Канівського дислокованого району / Є.Т. Паліенко, Ю.А. Куделя // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 52-58. – Бібліогр.: 5 назв
454248
  Степанян С.В. Закономірності та еклогічне значення гідрологічних характеристик басейну р.Сіверського Дінця : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Степанян С.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 15 с.
454249
  Литвинюк О.М. Закономірності та механізм письмового вираження думок // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 119-120
454250
  Точилін В.О. Закономірності та особливості ринкових трансформацій в аграрному секторі країн з перехідною економікою / В.О. Точилін, Т.О. Осташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано загальні закономірності ринкових перетворень в аграрному секторі країн з перехідною економікою та особливості їх прояву в окремих країнах Центральної та Східної Європи.
454251
  Набока С. Закономірності та особливості соціально-економічної модернізації УРСР на рубежі 1920-х - 1930-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку соціально-економічних процесів в Україні в кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. Проаналізовано основні чинники, що обумовили закономірність впровадження сталінської моделі модернізації в республіці. Визначено ...
454252
  Руденко Світлана Миколаївна Закономірності та особливості терміноутворення у підмові громадського харчування (на матеріалі української терміносистеми "Змішані напої") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.01 / Руденко С.М.; КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 23 с.
454253
  Руденко Світлана Миколаївна Закономірності та особливості термонотворення у підмові громадського харчування (на матеріалі української терміносистеми "змішані напої") : Дис....канд.філол.наук. Спец.10.02.01- українська мова / Руденко Світлана Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 173л. + Додатки.:л.174-183. – Бібліогр.:л.158-173
454254
  Коваленко О. Закономірності та принципи навчання здібних і обдарованих учнів початкової школи // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (1006), жовтень. – С. 34-38. – ISSN 0131-6788
454255
  Лук"янець О.І. Закономірності та просторова синхронність багаторічних циклічних коливань водного стоку річок Українських Карпат / О.І. Лук"янець, Т.П. Камінська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 18-24. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
454256
  Дучинська Н. Закономірності та тенденції нагромадження капіталу в країнах системної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджено основні особливості та проблеми нагромадження капіталу в постсоціалістичних країнах Європи. This article deals with the main pecularities and problems of capital accumulation in the european postsocialist countries.
454257
  Мельник А.О. Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Мельник Альона Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – Київ, 2015. – 469 арк. – Додатки: арк. 423-469. – Бібліогр.: арк. 373-422
454258
  Мельник А.О. Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Мельник Альона Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
454259
  Павлова В.Г. Закономірності теплообміну упарювання розчинів солей у випарному апараті зі стікаючою плівкою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Павлова В.Г.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
454260
  Мехед П.М. Закономірності територіальної організації національно-визвольної армії Китайської Народної Республіки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 387-394


  У статті встановлено закономірності територіальної організації збройних сил Китайської Народної Республіки, проведено районування її території за особливостями територіальної організації видів військ. В статье установлены закономерности ...
454261
  Лук"яненко Олександр Генадійович Закономірності термодифузійних процесів у високому вакуумі та їх вплив на структуру і властивості поверхневих шарів титановвих сплавів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Лук"яненко Олександр Генадійович; Лук"яновко О.Г.; Нац. Акад. наук Укр. Фіз.-мат. ін-тут ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2001. – 20 с.
454262
  Воронов І.О. Закономірності трансформації політичної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.106-111
454263
  Іщенко Н.І. Закономірності трансформації прав і обов"язків сторін трудового договору у зміст трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іщенко Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 165-187
454264
  Іщенко Н.І. Закономірності трансформації прав і обов"язків сторін трудового договору у зміст трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Іщенко Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
454265
  Поченчук Г.М. Закономірності трансформаційних процесів національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 123-129. – ISSN 1993-0259
454266
  Бондаренко Б.Д. Закономірності у праві як засіб відображення принципу верховенства прав людини: підходи до класифікації // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 125-127. – ISSN 2524-017X
454267
  Бондаренко Б.Д. Закономірності у праві: методологічна основа дослідження // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 43-48. – ISSN 2312-1831
454268
  Туркевич Д.В. Закономірності утворення надтвердих фаз в системі B-BN-B2O3 при високих тисках : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04. / Туркевич Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 130 л. – Бібліогр.: л. 118-130
454269
  Туркевич Д.В. Закономірності утворення надтвердих фаз в системі B-BN-B2O3 при високих тисках : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04. / Туркевич Д.В. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
454270
  Вишневський С.Д. Закономірності утворення та природа структурних дефектів у Ті:сапфірі, вирощеному у вуглецевому середовищі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Вишневський С.Д.; НАНУ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
454271
  Козирєв А.В. Закономірності утворення фаз і діаграма стану системи B-Mg-MgO при тиску 2 ГПа : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Козирєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 115 л. – Бібліогр. : л. 104-115
454272
  Козирєв А.В. Закономірності утворення фаз і діаграма стану системи B-Mg-MgO при тиску 2 ГПа : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Козирєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
454273
  Подоба Я.О. Закономірності ущільнення та формування властивостей композиційних алмазовмісних матеріалів на металевій зв"язці при інтенсивному електроспіканні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Подоба Ярослав Олександрович ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
454274
  Перкова Т.І. Закономірності фізико-хімічних змін масиву гірських порід в основах відстійників мінералізованих рудничних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Перкова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
454275
  Сірик З.О. Закономірності формування газонасичених шарів та їх вплив на механічні властивості титанових сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Сірик З.О. ; НАН Укр.Фіз.-механ. ін-т. – Львів, 1997. – 20 с.
454276
  Новак Д.В. Закономірності формування доз зовнішнього гамаопромінення населення, що проживає на територіях, зазначених радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Новак Д. В.; КПІ. – Київ, 1994. – 22л.
454277
  Шнирков О.І. Закономірності формування зон вільної торгівлі у світовій економіці та Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 201-206.
454278
  Соловей Т.В. Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Соловей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – 390 л. – Бібліогр.: л. 366-390
454279
   Закономірності формування імунної відповіді на біополімери бактеріального походження : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 146с. : 33 рис., 17 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 169 дж.


  Об"єкт дослідження: експериментальне дослідження імунної системи та механізмів імунної відповіді на поверхневі біополімери ( білки, глікопротеїди, ліпооплісахариди) бактерій ( стафілококи, сальмонели Мета роботи: дослідити механізми і закономірності ...
454280
  Шатернік А.В. Закономірності формування магнетронним методом надпровідних плівок дибориду магнію та багатошарових структур на їх основі для електронних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Шатернік Антон Володимирович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
454281
  Бабич М.Г. Закономірності формування магнітних структур в розбавлених сплавах на основі хрома / М.Г. Бабич, М.І. Захаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 247-253. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для пояснення характеру магнітних фазових діаграм та основних закономірностей формування магнітних структур різного типу в твердих розчинах хрома з Al, V, Nb, Ta, Mn, Fe, Co, Ni запропонована напівемпірична модель, в якій враховані особливості ...
454282
  Федоран Ю.О. Закономірності формування нанокристалічного інструментального матеріалу на основі нітриду бору для прецизійної лезової обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Федоран Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
454283
  Чомко Дмитро Федорович Закономірності формування підземних вод на ділянках водозаборів придонців"я : Дис....канд.геолог.наук:04.00.06 / Чомко Дмитро Федорович; Харківський нац.ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 197л. – Бібліогр.:л.:175-197
454284
  Чомко Д.Ф. Закономірності формування підземних вод на ділянках водозаборів Придонців"я : Автореф...канд.геолог.наук:04.00.06 / Чомко Д.Ф.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
454285
  Короленко Олена Євгенівна Закономірності формування радіаційної обстановки та її контроль у вугільних шахтах України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Короленко О.Є.; Мін-во палива та енергетики України. – Макіївка, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
454286
  Шевчук П.Є. Закономірності формування статево-вікової структури населення України / П.Є. Шевчук, Г.Ю. Швидка // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 39-47. – ISSN 2072-9480
454287
  Шмегера Р.С. Закономірності формування структури і властивостей алмазовмісних композитів з багатокомпонентною зв"язкою на основі Ni-Sn при інтенсивному електроспіканні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Шмегера Роман Сергійович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. А. Бакуля. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
454288
  Мариненко С.Ю. Закономірності формування структури і властивостей інструментальних сплавів на основі легованого карбіду титану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мариненко Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. морська акад. – Херсон, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
454289
  Сербенюк Т.Б. Закономірності формування структури керамічного матеріалу на основі AIN-SiC з заданими функціональними властивостями електротехнічного та конструкційного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Сербенюк Тетяна Богданівна ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
454290
  Полярус О.М. Закономірності формування структури та властивостей жаростійких покриттів на основі інтерметаліду NiAl під впливом магнітного поля : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Полярус О.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.В. Францевича. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
454291
  Бродніковський Є.М. Закономірності формування структури, механічних та електрохімічних властивостей аноду Ni-ZrO2 керамічної паливної комірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бродніковський Єгор Миколайович ; НАН України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
454292
  Соловей Т.В. Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі : автореф. дис. ...д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Соловей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
454293
  Ровецький І.М. Закономірності формування та оптичні властивості мікро- і наноструктур у шаруватих кристалах йодистого кадмію : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Ровецький Іван Миколайович; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
454294
  Забалдіна Ю.Б. Закономірності формування та розвитку регіональних туристичних ринків України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 112-116
454295
  Дорошенко Ю.М. Закономірності формування та розвитку ринку житлової нерухомості в Україні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Дорошенко Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
454296
  Старосельський Є.М. Закономірності формування та розподіл родовищ вуглеводнів (на прикладі вуглеводневого потенціалу палеозойських басейнів світу) = Concepts of formation and distribution of hydrocarbon fields (by the example of hydrocarbon potential of world Paleozoic basins) : монографія / Є.М. Старосельський, Г.І. Рудько. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2012. – 326, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 277-317. – ISBN 978-966-399-415-4
454297
  Литвин Р.В. Закономірності формування твердих зносостійких електроіскрових покриттів короткими високочастотними імпульсами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Литвин Роман Валерійович ; НАН України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
454298
  Шкарбань Р.А. Закономірності формування фазового складу і структури нанорозмірних плівок Co-Sb на підкладках з термічно окисненого монокристалічного кремнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Шкарбань Руслан Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
454299
  Мостова Н.М. Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мостова Ніна Михайлівна ; М-во надзв. ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. гідрометеорол. ін-т. – Київ, 2013. – 227 л. – Додатки: л. 209-227. – Бібліогр.: л. 188-208
454300
  Мостова Н.М. Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мостова Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
454301
  Закордонець Н.І. Закономірності функціонування післядипломної освіти фахівців сфери туризму в Швейцарії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 174-180. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  З"ясовано закономірності функціонування післядипломної освіти фахівців сфери туризму в Швейцарії. Розглянуто компетенції працівника сфери туризму, на формуванні яких зосереджені програми післядипломної освіти. Окреслено переваги освітньо ...
454302
  Ревякін Г.В. Закономірності циклічного розвитку світової економіки на сучасному етапі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 106-111. – ISSN 2222-4459


  Згадується М. Туган-Барановський.
454303
  Риззо Джонна Законопатим озоновые дыры. Дышите глубже! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 34 : фото
454304
   Законоположения и правительственные распоряжения, до Римско-католической церкви в России относящиеся, со времени царствования царей Петра и Иоанна Алексеевичей, с 1669 по 1867 год включительно : Составленный в Вильне при управлении Главного начальника Северо-Западного края. – [Санкт-Петербург] : В тип. А. К. Киркора, 1868. – [2], 506 с.
454305
   Законопроект "Про освіту" буде вдосконалено перед повторним першим читанням // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 1-2


  В обговоренні законопроекту взяли участь представники Національної академії педагогічних наук України, керівники відділів освіти місцевих органів самоврядування та ін.
454306
  Комарова О. Законопроект "Про освіту" загроза українській мові // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 жовтня (№ 42). – С. 4


  "...У новому законопроекті про освіту містяться положення, які дозволяють у вишах та школах викладати іншою мовою, окрім державної".
454307
  Шулікін Д. Законопроект "Про професійну освіту" відправили на доопрацювання / Д. Шулікін, М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
454308
  Тарасов О. Законопроект о бесплатной юридической помощи в системе российского законодательства // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 127-133. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена определению будущего места проектируемого федерального закона о бесплатной юридической помощи в системе российского законодательства и перспективам его влияния на последующее законодательное регулирование смежных отношений. Автор особо ...
454309
   Законопроект о волостном земском управлении в редакции, установленной III Государственной думой. – Петроград : Тип. т-ва "Екатериногоф. печ. дело", 1915. – 48 с.
454310
  Петровець О. Законопроект про "мажоритарні вибори": крок вперед, два назад // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
454311
  Кулинич П.Ф. Законопроект про земельні аукціони: крок вперед, хотілося б ще кілька // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 24-27
454312
  Шулікін Д. Законопроекти й ініціативи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...На черговому засіданні профільного парламентського комітету було розглянуто низку "соціальних" законопроектів, можливість підтримки міжнародного кластера при ВНЗ, а також організаційні питання".
454313
  Чень Су Законостроительство Китая на фоне финансового кризиса // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 0132-0769
454314
   Законотвоерення - основна функція парламенту. – К, 1997. – 169с.
454315
  Чорнолуцький Р. Законотворення як початкова стадія законодавчого (законотворчого) процесу в Україні: онтогносеологічні підвалини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 128-131
454316
  Медведецький А.Т. Законотворча діяльність в міністерстві побудована на досить високому професійному рівні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.8-14


  Міністерство економіки та європейської інтеграції
454317
  Голубовська В.С. Законотворча діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 29-34
454318
  Барановська Н.П. Законотворча діяльність Верховної Ради України і процеси формування громадянського суспільства (1991-2010 роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 20-55. – ISBN 978-966-02-6441-0
454319
  Корж І.Ф. Законотворча діяльність громадян України: стан регулювання, проблеми розвитку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 39-46
454320
  Корпоеенко С.В. Законотворча діяльність земельної комісії Особливої наради під головуванням О. Билимовича - В. Челіщева // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 80-85. – ISSN 1563-3349
454321
  Михалюк С. Законотворча діяльність у сфері забезпечення державного фінансового контролю на прикладі Міністерства фінансів України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 166-172.
454322
  Лопушаиський А.А. Законотворча політика як особливий напрям правової політики (окремі аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 49-54. – ISSN 1563-3349
454323
  Хасселбалк О. Законотворческие традиции Дании в контексте Европейского права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 39-45. – ISSN 1812-3910


  Основным принципом общественного устройства в Дании является процесс законотворчества, который реализуется в соответствии с мнением граждан, объединенных идеей договорных отношений, а также согласно обычаям, практике и законам Парламента. Акты ...
454324
  Соловьев К.А. Законотворческий процесс и представительный строй в 1906-1911 годах : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 37-52. – ISSN 0869-5687
454325
  Никитин А.Н. Законотворчество в белой России (1918-1920): общее и особенное // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 31-34. – ISSN 1812-3805
454326
  Аронов Д.В. Законотворчество думских фракций. 1906-1917 гг.: Документы и материалы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 30-31. – ISSN 1812-3805
454327
  Самойлов Юрий Законотворчество, приводящее к дилетантизму // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 78-81 : фото. – ISSN 1998-8044
454328
  Гладкова Т.Л. Законотворчий процес в Європейському союзі : монографія / Т.Л. Гладкова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 207, [1] с. – На обкл. помилково зазнач.: Законотворчій процес в Єропейському Союзі. – Бібліогр. : с. 184-207. – ISBN 978-617-7008-09-4
454329
  Словська І.Є. Законотворчий процес: питання тлумачення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 5-9
454330
   Законотворчі ініціативи на шляху реформування вищої школи України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 52-53. – ISSN 1819-7329


  Обговорення різніх проектів Закону України "Про вищу освіту".
454331
  Жилінкова І.В. Законотворчі ініціативи як підгрунтя подальшого вдосконалення чинного сімейного законодавства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 83-85. – ISSN 2220-1394
454332
  Рахнянська Т.О. Законотворчі тенденції реформування функції державного контролю у сфері використання та охорони земель у контексті конституційних перетворень // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 118-121. – ISBN 978-966-7957-18-6
454333
   Законотворчість : Інформаційно-методичний матеріал. – Київ, 2004. – 74с. – (Бібліотека Української школи законотворчості / Верховна Рада України; Ін-т законодавства; Ред. кол.: В.О. Зайчук, О.Л. Копиленко, О.В. Богачова, Е.Р. Рахімкулов ; Вип.1). – ISBN 966-7272-58-3
454334
   Законотворчість : Проблеми гармонизації законодавства України з міжнародним та європейським правом. Збірник науково-практичних матеріалів. – Київ, 2005. – 199с. – (Бібліотека Української школи законотворчості ; Вип.4). – ISBN 966-7024-68-7
454335
  Крижанівський В.П. Законотворчість : коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (2010) / [Крижанівський В.П.] ; Прогр. сприяння Парламенту України II. – Київ : К.І.С., 2011. – 89, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2141-67-2
454336
  Лінецький С.В. Законотворчість : коментар до Регламенту Верховної Ради України / Лінецький С.В., Крижанівський В.П. ; Програма сприяння парламенту України. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-08-5
Ч. 1. – 2008. – 400 с.
454337
  Щербак Ю.М. Законотворчість : міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу / Ю.М. Щербак, З.Р. Міщук ; Програма сприяння Парламенту України; [ заг. ред. : Крижанівський В.П., Рахімкулов Е.Р. ]. – Київ : Заповіт, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-7272-86-9
454338
   Законотворчість : практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики ; [заг. ред. і упорядкув. О.І. Суслової]. – Київ : Москаленко О.М., 2010. – 179 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-12-1
454339
  Євгеньєва А.М. Законотворчість : участь громадськості у законодавчому процесі : інформаційно-аналітичне дослідження / Євгеньєва А.М., Шкарлат Ю.Г.; Програма сприяння Парламенту України Університету Індіани США ; Лабораторія законодавчих дисциплін ; [ заг. ред. : Рахімкулов Е.Р.]. – Київ : Заповіт, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-7272-12-X
454340
   Законотворчість : Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу / [Базілевич Д.С. та ін.] ; Програма сприяння Парламенту II. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-16-1
454341
  Ришелюк А.М. Законотворчість в Україні : навч. посібник / А.М. Ришелюк ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 383, [1] с. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-617-7008-12-4
454342
  Ришелюк А.М. Законотворчість в Україні : навч. посібник / А.М. Ришелюк ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 333, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
454343
  Велігодський Д.В. Законотворчість військово - авторитарних режимів А.І. Денікіна і П.М.Врангеля в Криму (1919-1920) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.93-100
454344
  Гусаров С.М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні : монографія / С.М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2014. – 412 с. – Бібліогр.: с. 394-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-50-4
454345
  Копиленко О.Л. Законотворчість УНР: механізми співпраці Української Центральної Ради та уряду / О.Л. Копиленко, І.М. Мищак // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 202-205. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
454346
  Дубина Н.А. Законотворчість як правова категорія // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 6-11. – ISSN 1999-5717
454347
   Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності. – Київ, 2005. – 162с. – (Бібліотека Української школи законотворчості ; Вип. 2). – ISBN 966-8055-04-7
454348
   Законотворчість. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. – 160с. – (Бібліотека Української школи законотворчості). – ISBN 966-7024-67-9
454349
  Левченко Анна Законотворчість: для туристів чи "галочки"? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 49 : фото. – ISSN 1998-8044
454350
   Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. – Київ : Заповіт, 2006. – 190с. – ISBN 966-7272-00-Х
454351
  Лінецький С.В. Законотворчість: Коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України : (статті 1-162) : доповнення до Частини 1 Коментаря до Регламенту Верховної Ради України / Лінецький С.В., Крижанівський В.П. ; Програма сприяння Парламенту 2. – Київ : К.І.С., 2009. – 44с. – ISBN 978-966-2141-17-7
454352
  Лінецький С.В. Законотворчість: коментар до Регламенту Верховної Ради України / С.В. Лінецький, В.П. Крижанівський. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-966-2141-27-6
Ч. 2. – 2009. – 240 с. – Програма сприяння парламенту України
454353
   Законотворчість: контрольні функції Парламенту. – Київ, 2006. – 108с. – ISBN 966-7272-67-2
454354
   Законотворчість: організація апарату Парламентів. Світовий досвід. – Київ : Заповіт, 2007. – 98с. – ISBN 978-966-7272-82-1
454355
   Законотворчість: основні аспекти законодавчого процесу. – Київ, 2006. – 81с. – ISBN 966-7272-41-3
454356
   Законотворчість: особливості та проблеми правового регулювання діяльності народного депутата у Верховній Раді України : Коментар норм регламенту Верховної Ради України та суміжних правових актів / [Лінецький С.В.]; Програма сприяння парламенту України; [за ред. В.П. Крижанівського, Е.Р. Рахімкулова]. – Київ : Заповіт, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-7272-80-7
454357
  Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.17-21. – ISSN 0132-1331
454358
  Суслова О. Законотворчість: розробка місцевих програм розвитку : на прикл. інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльн. органів місц. самоврядування. Ґендер. аналіз програм місц. розвитку (на викон. Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків") / [Олена Суслова, Леся Нечипоренко, Марина Руденко та ін.]. – Київ : Москаленко О.М., 2011. – 67 с. – Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики. – ISBN 978-966-2214-12-2
454359
  Карамян А.А. Законтурное заведение горизонтов ПК1 и ПК2 юговосточного блока Сураханского месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карамян А.А.; АН АзССР, Ин-т геолог. – Баку, 1958. – 18л.
454360
  Потоцький М. Закону України "Про вищу освіту": новації регулювання інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
454361
  Фединяк Г.С. Закону України "Про міжнародне приватне право" десять років (практичний досвід застосування норм) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 399-406. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
454362
  Алексеев С.П. Закончат поход другие / С.П. Алексеев. – Москва, 1973. – 158с.
454363
  Заславский О.Б. Закончен ли "Штосс"? // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 52-59. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 4). – ISSN 0321-1711


  Вопрос о законченности повести Лермонтова "Штосс" обсуждается на основе анализа внутренней структуры произведения.
454364
  Гордон Р.Дж. Закончен ли экономический рост? Шесть препятствий для инновационного развития (на примере США) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 49-67. – ISSN 0042-8736


  Историко-методологические рассуждения о связи экономической науки и экономической политики.
454365
  Бубнова О.В. Законченная диссертация / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1975. – 167с.
454366
  Илиевска К. Законъ соyдныи людьмъ / Красимира Илиевска ; Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 391 с. – Библиогр.: c. 359-370. – ISBN 9989-101-25-6
454367
  Платон Законы / Платон; Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи;Пер. с древнегреч. А.Н. Егунова, С.П. Кондратьева. – Москва : Мысль, 1999. – 832с. – Серия основана в 1998 г. – (Классическая философская мысль). – ISBN 5-244-00924-9
454368
  Козлов А.И. Законы 12 таблиц. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козлов А.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1950. – 20 с.
454369
  Боровиковский А.Л. Законы 6 августа : практические замечания судьи) / А. Боровиковский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1905. – 98 с.
454370
   Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. – Москва : Зерцало, 1997. – 608с. – (Памятники римского права). – ISBN 5-88746-021-0
454371
  Рыдник В.И. Законы атомного мира / В.И. Рыдник. – Москва : Атомиздат, 1975. – 367 с.
454372
  Жегунов Г.Ф. Законы биологии. Природа жизни / Г.Ф. Жегунов. – Харьков : Консум, 2006. – 304 с. – ISBN 966-393-009-8
454373
  Шангуа А.Г. Законы больших чисел в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Шангуа А.Г. ; АН СССР, Матем. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
454374
  Ядренко Ольга Михайловна Законы больших чисел в линейных пространствах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.15 / Ядренко Ольга Михайловна ; Ин-т мат. АН УССР. – Киев, 1984. – 12 с.
454375
  Денисьевский Н.А. Законы больших чисел и центральная предельная теорема для линейных процессов в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Денисьевский Н.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1989. – 17 с.
454376
  Денисьевский Н.А. Законы больших чисел и центральная предельная теорема для линейных процессов в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат .наук : 01.01.05 / Денисьевский Н. А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
454377
  Денисьевский Николай Алексеевич Законы больших чисел и центральная предельная теорема для линейных процессов в банаховом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05. / Денисьевский Николай Алексеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 142л. – Бібліогр.:л.131-142
454378
  Турсун-заде М. Законы братства : стихи / М. Турсун-заде. – Москва : Советский писатель, 1953. – 127 с.
454379
  Голованов В.Н. Законы в системе научного знания / В.Н. Голованов. – М., 1970. – 231с.
454380
   Законы В.К. Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича : [Законы великого князя Иоанна Васильевича. Судебник царя и великого князя Иоанна Васильевича с дополнительными указами. Законы в. к. Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича] / Иван III, Московский главный архив, Комиссия печатания государственных грамот и договоров. – Москва : Синодальная типография, 1878. – [6], X, XXII, 76 с., 1 л. факс.


  Подпись Голубовский на обл. тит. и перепл. кн. история Российского государства : периоды : феодальный (VIв.-1861г.) : кон.XV-XVIвв. : источники и источниковедение історія Російської держави : періоди : феодальний (VIст.-1861р.) : кін.XV-XVIст. : ...
454381
  Волков И.М. Законы вавилонского царя Хаммураби / И.М. Волков. – Москва, 1914. – 82с.
454382
  Маслов А. Законы вне закона. Об ответственности власти или о шкурных интересах избранных // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.22-25.
454383
   Законы встетики. – Горький, 1972. – 87с.
454384
  Снегов П.И. Законы гостеприимства / П.И. Снегов. – М., 1954. – 28с.
454385
  Ротенберг Л.М. Законы гражданские (Св. зак. т. X, ч. 1) : с позднейшими узаконениями по официальному изданию 1906 г. и с объяснениями по реш. Гражд. Кас. деп. Прав. Сената по 1911 год включительно / изд. Л. М. Ротенберг ; Под ред. С.И. Гальперина. – 2-е изд., неофиц. – Екатеринослав : Тип. И.Е. Коган, 1912. – XVI, 1070 с. 1 л. табл. – (Карманная юридическая библиотека)
454386
   Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1) : Практический и теоретический комментарий под ред. присяж. пов. А.Э. Вормса и проф. В.Б. Ельяшевича при участии М.Н. Багатурова, СПБ ахуна М.С. Баязитова [и др.] ; в 3-х вып. – Москва : Изд. присяж. пов. З.М. Зильберберга ; Тип. П.П. Рябушинского
Вып. 1 : О правах и обязанностях семейственных. Ст. 1-130. – 1913. – [8], 387 с.


  Содерж.: Вып. 1. Кн. 1. О правах и обязанностях семейственных. Ст. 1-130. Вып. 2. Кн. 2. О порядке приобретения и укрепления прав на имущества вообще. Ст. 383-441. Вып. 3. Кн. 3. О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности. Ст. ...
454387
   Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1) : Практический и теоретический комментарий под ред. присяж. пов. А.Э. Вормса и проф. В.Б. Ельяшевича при участии М.Н. Багатурова, СПБ ахуна М.С. Баязитова [и др.] ; в 3-х вып. – Москва : Изд. присяж. пов. З.М. Зильберберга ; Тип. П.П. Рябушинского
Вып. 2 : О порядке приобретения и укрепления прав на имущества вообще. Ст. 383-441. – 1913. – [4], 383 с.


  Содерж.: Вып. 1. Кн. 1. О правах и обязанностях семейственных. Ст. 1-130. Вып. 2. Кн. 2. О порядке приобретения и укрепления прав на имущества вообще. Ст. 383-441. Вып. 3. Кн. 3. О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности. Ст. ...
454388
  Гаугер А.И. Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.) со включением позднейших узаконений и разъяснений по решениям Общ. собр. и Гражд. кас. департ. Правит. сената с 1866 г. по 1912 г. (включительно) / Сост. под ред. А.К. Гаугера. – Изд. 8-е ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Типо-литограф. "Братья Равины", 1913. – LX, 907, 140 с., 1 табл. – Конволют. - Перепл.: Положение о казенных подрядах и поставках. 1913 / Сост. под ред. А.К. Гаугера. - Экз. в разных тип. перепл.
454389
  Гаугер А.И. Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) со включением позднейших узаконений и разъяснений по решениям Общ. собр. и Гражд. кас. департ. Правит. сената с 1866 г. по 1 января 1908 г. / Сост. под ред. А.К. Гаугера. – Изд. 7-е, доп. и испр. С.Г. Громачевским ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1909. – LXVII, 943, 143 с. – Конволют. - Перепл.: Положение о казенных подрядах и поставках. 1909 / Сост. под ред. А.К. Гаугера. - Экз. в разных тип. перепл.
454390
  Гаугер А.И. Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1914 г.) со включением позднейших узаконений и разъяснений по решениям Общ. собр. и Гражд. кас. департ. Правит. сената с 1866 г. по 1914 г. (включительно) / Сост. под ред. А.К. Гаугера. – Изд. 9-е ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. М. Меркушева, 1915. – LXXII, 1065 с. – Конволют. - Перепл.: Положение о казенных подрядах и поставках. 1915 / Сост. под ред. А.К. Гаугера
454391
  Исаченко В.Л. Законы гражданские (Св. зак., т. X, ч. 1, изд. 1914 г., по Прод. 1914 г.) со включением узаконений, последовавщих в порядке 87 ст. осн. зак. и разъяснений Правительствующего сената с 1866 г. по 1 октября 1915 г. / составил В. В. Исаченко присяжный поверенный по тезисам сенатора В. Л. Исаченко. – Изд. неофиц. – Петроград : Изд. Юрид. кн. склада "Право", 1916. – CCXVI, 868 с., [1] л. ил. табл.
454392
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906 и 1908 гг.) : с разъясн. Правительств. Сената (Гражд. кассац., 1 и 2 Департаментов, Первого общего собр. и общ. собр. 1, 2 и Кассац. Департ. по 1 сентября 1910 г.) и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 июля 1910 г) / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1911. – XXIV, 1683 с., 1 л. табл. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. – Библиогр. в конце текста
454393
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906 и 1908 гг.) : с разъясн. Правительств. Сената (Гражд. кассац., 1 и 2 Департаментов, Первого общего собр. и общ. собр. 1, 2 и Кассац. Департ. по 1 сентября 1910 г.) и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 июля 1910 г) / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1911. – XXIV, 1683 с., 1 л. табл. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. - Экз. деф. без тит. л. и отсутств. с. I-XX. – Библиогр. в конце текста
454394
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1900 г., по Прод. 1906) : с разъясн. Правительств. Сената (Гражд. кассац., 1 и 2 Департаментов, Первого общего собр. и общ. собр. 1, 2 и Кассац. Департ. по 1 июля 1908 г.) и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 июня 1908 г) / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – 2-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1909. – XXIV, 1538 с., 1 л. табл. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. – Библиогр. в конце текста
454395
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1914 года) : с разъясн. Правительств. Сената и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 февраля 1915 года) : в 2 т. / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. Имп. Петроградского ун-та. – 5-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Петроград : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение"
Т. 1. – 1915. – XX, 1413 с. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. – Библиогр. в конце текста
454396
  Тютрюмов И.М. Законы гражданские (Свод законов т. X, ч. 1, изд. 1914 года) : с разъясн. Правительств. Сената и комментарии рус. юр., извл. из науч. и практ. тр. по Гражд. праву и судопроизв. (по 1 февраля 1915 года) : в 2 т. / сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурора 2 деп. Правительствующего сената, прив.-доц. Имп. Петроградского ун-та. – 5-е изд., испр. и значит. доп. ; Неофи. изд. – Петроград : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение"
Т. 2. – 1915. – VIII, 1415-2293 с., 1 л. табл. – В конце предисл. авт.: Игорь Тютрюмов. – Библиогр. в конце текста
454397
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1882. – [2], IV, 962, XIII с., 1 л. схем
454398
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 4-е, доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1886. – [4], 992, XII с., 1 л. схем.
454399
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 5-е, доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1888. – [2], II, 1034, XII с., 1 л. схем.
454400
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената : (С текстом законов по новому офиц. изд.) / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 8-е, доп. и испр. ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени" ; Тип. А.С. Суворина, 1895. – [4], 1066 с., 1 л. схем. – Положение о казенных подрядах и поставках. Изд. 1887 г., с. 949-1022
454401
  Боровиковский А.Л. Законы гражданские (Свод законов том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената : (С текстом законов по новому офиц. изд.) / Сост. А. Боровиковский. – Изд. 9-е, доп. и испр. ; Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1898. – [4], 1060 с., 1 л. схем. – Положение о казенных подрядах и поставках. Изд. 1887 г., с. 943-1014
454402
   Законы гражданские и межевые : в 2 ч. / (Свод законов Российской империи: в 15 т. Изд. 1842 г.). – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения Собственной е. и. в. канцелярии
[Т. 10] : Ч. 1. Законы гражданские ; Ч. 2. Законы межевые. – 1842. – 700 с. разд. паг. – Описано по шмуцтит.; на т. л. частное заглавие. - Экз дефектный, без обл., тит л., отс. с. 1-208. - Описан по Ч. 2 и РГБ


  Название полное: Россия. Законы и постановления. Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный : [в 15 т.] : изд. 1842 г. - Санктпетербург : Тип. Второго отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1842-1855. - ...
454403
  Донской Д.Д. Законы движения в спорте / Д.Д. Донской. – М., 1968. – 176с.
454404
  Вахтомин Н.К. Законы диалектики - законы познания / Н.К. Вахтомин ; АН СССР, кафедра философии. – Москва : Наука, 1966. – 168 с.
454405
  Злотина М.Л. Законы диалектики / М.Л. Злотина. – Киев, 1972. – 60с.
454406
   Законы динамики и их приложение. – Днепропетровск, 1985. – 67с.
454407
  Грицюк Петр Михайлович Законы дисперсии горчих дырок в алмазоподобных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Грицюк Петр Михайлович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1987. – 17л.
454408
  Поповский А.Д. Законы жизни. / А.Д. Поповский. – Л., 1949. – 812с.
454409
  Поповский А.Д. Законы жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1955. – 518с.
454410
  Поповский А.Д. Законы жизни. Биогр. очерки. / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 848с.
454411
  Загайтов И.Б. Законы земельной ренты в условиях интенсификации земледелия / И.Б. Загайтов. – Воронеж, 1985. – 184 с.
454412
  Зарудный М.И. Законы и жизнь. Итоги исследедования крестьянских судов / [Соч.] М.И. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии], 1874. – 224 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
454413
  Лиховид Т.Ф. Законы и закономерности библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 5 (382). – С. 50-57. – ISSN 0869-6020
454414
   Законы и закономерности развития народонаселения. – М, 1976. – 102с.
454415
  Койчуев Т.К. Законы и закономерности экономического развития при социализме / Т.К. Койчуев. – Фрунзе, 1988. – 186 с.
454416
   Законы и категории "Капитала" К. Маркса в свете современных данных. – К, 1986. – 262с.
454417
   Законы и категории в естественнонаучном познании. – Уфа, 1979. – 155 с.
454418
  Туленов Ж. Законы и категории диалектики. / Ж. Туленов. – Алма-Ата, 1969. – 284с.
454419
  Захаров Ф.И. Законы и категории материалистической диалектики / Ф.И. Захаров. – М., 1964. – 71с.
454420
   Законы и категории научного коммунизма. – Москва : Высшая школа, 1972. – 160с.
454421
  Новожилов В.В. Законы и методы измерения затрат и их результатов в социалистическом хозяйстве как основа определения экономической эффективности новой техники / В.В. Новожилов. – М., 1958. – 24с.
454422
   Законы и обычаи войны. – Москва, 1942. – 32 с.
454423
  Смординский Я.А. Законы и парадоксы элементарных частиц / Я.А. Смординский. – М., 1969. – 64с.
454424
   Законы и практическая функция политической экономии социализма. – К, 1982. – 248с.
454425
   Законы и принципы материалистической диалектики. – К, 1989. – 240с.
454426
   Законы и распоряжения о беженцах. – [Москва] : Изд. юрид. отд. Всерос. союза городов ; [Тип. и цинк. торг. дома "Мысль"]
Вып. 1. – 1916. – 63 с.


  Название полное: Россия. Законы и постановления. Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный : [в 15 т.] : изд. 1842 г. - Санктпетербург : Тип. Второго отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1842-1855. - ...
454427
   Законы и распоряжения о косударственном арбитраже. – Тифлис, 1934. – 111с.
454428
  Кузьмичев В.Е. Законы и формулы физики : справочник / Кузьмичев В.Е. – Київ : Наукова думка, 1989. – 861, [1] с. – ISBN 5-12-000493-8
454429
  Ахмедов Мухитдин Законы и формы диалектического мышления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ахмедов Мухитдин; АН УзбССР. Ин-т философии и права им. И.М.Мунинова. – Ташкент, 1980. – 33л.
454430
  Мезина С.И. Законы классической генетики / С.И. Мезина. – Новосибирск, 1989. – 92 с.
454431
  Мезина С.И. Законы классической генетики : учебное пособие в помощь учителям биологии / С.И. Мезина; Отв. ред. Н.Д.. Машинская. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Наука, 1992. – 105 с. : рис. – ISBN 5-02-030296-1
454432
  Бердышев С. Законы космоса / С. Бердышев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 384с. – (Популярная библиотека самообразования). – ISBN 5-7905-1244-5
454433
  Росоховатский И.М. Законы лидерства / И.М. Росоховатский. – К., 1989. – 526с.
454434
  Наумов А.В. Законы логики при квалификации преступлений / А.В. Наумов. – Москва, 1978. – 104с.
454435
  Рожин В.П. Законы марксистско-ленинской социологии / В.П. Рожин. – М, 1969. – 38с.
454436
  Дудель С.П. Законы материалистической диалектики / С.П. Дудель. – М, 1958. – 115с.
454437
  Зыков П.Г. Законы материалистической диалектики / П.Г. Зыков. – М., 1962. – 80с.
454438
  Суханов В.И. Законы материалистической диалектики / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 48 с.
454439
  Дудель С.П. Законы материалистической диалектики / С.П. Дудель. – М, 1971. – 27с.
454440
  Ярская В.Н. Законы материалистической диалектики / В.Н. Ярская. – Саратов, 1975. – 55с.
454441
  Семибратов В.Г. Законы материалистической диалектики и их проявление в техническом прогрессе. / В.Г. Семибратов. – Л., 1963. – 84с.
454442
  Полторацкий А.Ф. Законы материалистической диалектики. / А.Ф. Полторацкий. – М., 1966. – 48с.
454443
  Куликов Е.С. Законы материалистической диалектики. Метод. советы. / Е.С. Куликов. – Волгоград, 1968. – 58с.
454444
  Рассел Ч. Законы Мерфи для Windows 3.1 / Ч. Рассел, Ш. Кроуфорд. – Санкт-Петербург : Питер, 1995. – 318с.
454445
  Лобанов А.З. Законы механического движения / А.З. Лобанов. – Москва, 1955. – 60 с.
454446
  Батыгин В.В. Законы микромира : книга для внеклас. чтения / В.В. Батыгин. – Москва : Просвещение, 1981. – 127 с.
454447
  Алексахин И.В. Законы мира атомного ядра и элементарных частиц : учеб. пособие / И.В. Алексахин. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1988. – 59 с.
454448
  Астафьев В.К. Законы мышления в формальной и диалектической логике / В.К. Астафьев. – Львов : Издательство Львовского университета, 1968. – 208 с.
454449
  Серова Т.А. Законы мышления как отражение законов объективной действительности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Серова Т.А. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалектич. и ист. материализма. – Москва, 1955. – 12 с.
454450
  Безносова Я.В. Законы Нарады как источник процессуального права Древней Индии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 5. – С. 9-13. – ISSN 1812-3805
454451
  Авербух М.С. Законы народонаселения докапиталистических формаций : опыт исследования / М.С. Авербух. – Москва : Наука, 1967. – 208 с. – Библиогр.: с. 196-207
454452
  Полтавская Е.И. Законы наук документо-коммуникационной сферы: корреляция с науковедческим знанием // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 1815-3186


  В соответствии с философскими представлениями о научном законе рассмотрены законы и тенденции документологии и библиотечного дела.
454453
  Полтавская Е.И. Законы наук документо-коммуникационной сферы: корреляция с науковедческим знанием // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 3. – С. 8-12. – ISSN 1815-3186


  В третьей статье, в соответствии с философскими представлениями о научном законе, рассмотрены законы библиопсихологии, законы развития информационного пространства и теоретические законы документивной коммуникологии, объединяющей смежные ...
454454
  Полтавская Е.И. Законы наук документо-коммуникационной сферы: корреляция с науковедческим знанием // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 1815-3186


  Первая из трех статей, посвященных зависимостям наук документо-коммуникационной сферы, претендующих на роль законов. В соответствии с науковедческими критериями, предъявляемыми к научному закону, рассматриваются законы библиографоведения.
454455
  Друянов Л.А. Законы науки и научное объяснение / Л.А. Друянов. – Москва, 1967. – 32 с.
454456
  Хайдаров У.Ж. Законы науки и научный поиск / У.Ж. Хайдаров. – Ташкент, 1987. – 111с.
454457
  Рехвиашвили Тариел Ильич Законы науки и проблема научного предвидения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рехвиашвили Тариел Ильич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
454458
  Друянов Л.А. Законы науки и религия / Л.А. Друянов. – Москва, 1960. – 40 с.
454459
  Румянцева Г.В. Законы нашей страны: беседы о книгах для уч-ся 8-х кл. по предмету "Основы Сов. государства и права" / Г.В. Румянцева. – М., 1981. – 32с.
454460
  Валлич Э.И. Законы о бедных в английской публицистике конца XVIII века и теория нищеты Чарлза Холла. / Э.И. Валлич. – Москва, 1990. – 153,2с.
454461
  Канторович Я.А. Законы о безвестно-отсутствующих с приложением разъяснений по кассационным решениям Сената : с приложением свода разъяснений по кассационным решениям Сената / сост. Я.А. Канторович. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; ["Центральная" типо-литогр. М.Я. Минкова], 1899. – [4], 86, [2] с.
454462
  Канторович Я.А. Законы о безумных и сумасшедших : с приложением Свода разъяснений по кассационным решениям Сената / сост. Я.А. Канторович. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1899. – VIII, 128 с. – Экз. в разных тип. переплетах
454463
   Законы о бюджетных правах Союза ССР, союзных и автономных республик и местных Советов депутатов трудящихся. – М, 1962. – 368с.
454464
  Канторович Я.А. Законы о вере и веротерпимости : с приложением свода разъяснений по кассационным решениям Сената / сост. Я.А. Канторович. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1899. – VI, 287 с.


  Свод разъяснений по кассационным решениям Сената
454465
   Законы о городских и районных в городах Советах депутатов трудящихся союзных республик. – М, 1972. – 589с.
454466
  Канторович Я.А. Законы о детях : сборник постановлений действующего законодательства, относящихся до малолетних и несовершеннолетних, с приложением Свода разъяснений по кассационным решениям Сената / сост. Я.А. Канторович. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1899. – IX, 330 с. – Экз дефектный, отст. с. 305-330


  Свод разъяснений по кассационным решениям Сената
454467
   Законы о защите мира. – М, 1953. – 32с.
454468
  Долматовский А.М. Законы о кооперации / А.М. Долматовский. – М., 1924. – 405с.
454469
  Николаев М.В. Законы о копиручете / М.В. Николаев. – М., 1931. – 67с.
454470
  Бертгольдт Г.В. Законы о несостоятельности торговой и неторговой : Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 : С разъясн. в предм. алф. указ. по решениям Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената / Сост. Г.В. Бертгольдт, присяж. поверенный. – Москва : Изд. кн. маг. И.К. Голубева п/ф. "Правоведение" ; [Типо-Литограф. И.И. Пашкова], 1905. – 212 с.


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
454471
  Бардзкий А.З. Законы о несостоятельности торговой и неторговой и о личном задержании неисправных должников / Сост. чл. Екатерносл. окр. суда Афанасий Эразмович Бардзкий. – Одесса : Тип. акц. Южно-Рус. о-ва печатного дела, 1914. – XXXIV, 576, 162 с.
454472
   Законы о патентах на изобретения и промышленных образцах. – М, 1924. – 32с.
454473
   Законы о патентах на изобретения о промышленных образцах. – Л, 1926. – 84с.
454474
   Законы о печати. – М, 1924. – 248с.
454475
  Малянтович П.Н., Муравьев Н.К. Законы о политических и общественных преступлениях : практический комментарий / П.Н. Малянтович и Н.К. Муравьев; Сост. при ближайшем участии Н.Н. Полянского, А.Ю. Рапопорта и И.С. Урысона. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. скн. скл. "Право" ; [Тип. "Правда"], 1910. – XIV, [2], 616, 227 с.


  Авторы: Муравьев, Николай Константинович, 1870-1936 Полянский, Николай Николаевич, 1878-1961 Рапопорт, Александр Юрьевич Урысон, Исаак Савельевич
454476
   Законы о прессе. – Бонн, 1993. – 61с.
454477
  Кролюницкий Н.А. Законы о промысловой кооперации / Н.А. Кролюницкий. – М, 1926. – 251с.
454478
  Максимов В.Я. Законы о разводе православного и неправославного исповеданий и о раздельном жительстве супругов, с разъяснениями Правительствующего сената и циркулярными и сепаратными указами Святейшего синода : Руководство к ведению бракоразвод. дел / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1909. – 428, LII с. – Библиогр.: с. 4
454479
   Законы о районных Советах депутатов трудящихся союзных республик. – М, 1972. – 534с.
454480
   Законы о сельских и поселковых Советах депутатов трудящихся союзных республик. – М, 1969. – 720с.
454481
   Законы о состояниях (Св. зак. т. IX, изд. 1899 г., по Прод. 1906, 1908 и 1909 гг.) : С разъясн., извлеч. из: Кодификационной объяснительной записки к Законам о состояниях, изд. 1899 г. [и др.] / Сост. присяж. пов. Я.А. Канторович. – 2-е изд., знач. доп. Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Безобразова], 1911. – XX, 1032 с.


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
454482
  Канторович Я.А. Законы о состояниях (Св. зак. т. IX, изд. 1899 г., с доп. узаконениями по 1-е июля 1901 г.) : ... с разъясн., извлеч. из: Кодификационной объяснительной записки к Законам о состояниях, изд. 1899 г. [и др.] / сост. Я.А. Канторович, присяж. пов. ; Под ред. юрисконсульта М-ва вн. дел Я.А. Плющевского-Плющика. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Канторовича ; [Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон], 1901. – XXII, 792, 109 с. – Прод. назв. в анотации


  указов 1-го департамента Правительствующего сената, решений Кассационных департаментов и Общих собраний Правительствующего Сената, циркуляров и распоряжений Министерства Внутренних дел, указов и циркуляров Святейшего синода, с прил. алф. предм. указателя
454483
  Максимов В.Я. Законы о товариществах : Акционерные общества, товарищества на паях и торг. дома ; Порядок их учреждения и деятельности с разъясн. Гражд. кассац., б. 4-го и Судеб. д-в и Общ. собр. Правительствующего сената и прил. проектов уставов, договоров, бумаг и пр. / сост. В. Максимов. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 300, IV с. – Библиогр.: с. 3
454484
   Законы о торгах. – Москва, 1925. – 122 с.
454485
  Гуревич С.А. Законы о торговле / С.А. Гуревич, Н.П. Дмитревский. – Москва, 1922. – 160с.
454486
  Дмитревский Н.П. Законы о торговле. Сборник декретов и других постановлений о внутренней и внешней торговле. / Н.П. Дмитревский. – М.
3. – 1923. – 135с.
454487
  Перловагор М.С. Законы о труде на строительных работах / М.С. Перловагор. – М., 1929. – 63с.
454488
   Законы о частной фабрично-заводской промышленности. (Извлечение из Устава о промышленностисти изд. 1893 г. и по прод. и из др. частей Свода законов) : Со всеми изд. по 1 авг. 1913 г. в развитие, изм. и доп. к ним узаконениями, разъясн. циркулярами министерств, Гл. по фабр. и горнозавод. делам присутствия, Совета по делам страхования рабочих и решениями Правительствующего сената : Практ. руководство / Сост. под ред. присяж. пов. Д.И. Гутцайт. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. О-ва заводчиков и фабрикантов Моск. пром. р-на ; [Тип. П.П. Рабушинского], 1913. – XXIII, 802 с. разд. паг. – Содержание:Законы и постановления. Устав о промышленности. Неоффициальные приложения


  Уст. судопр. торг. (изд. 1903 г.) ст. 384-549, Уст. гражд. судопр. прил. 3 к ст. 1400 (прим.), Полож. о взыск. гражд. ст. 413-421 и Уст. кред. (изд. 1903 г.) разд. 10 ст. 115-173 ; С разъясн. в предм. алф. указ. по реш. Гражд. кассац. деп. Прав-го сената
454489
  Вальтер И. Законы образования пустынь в настоящее и прошлое время / И. Вальтер. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1911. – 201 с.
454490
  Бердышев С.Н. Законы общества : народы, сознание, этика, эстетика, рынок, словарь / [Бердышев С.Н.]. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 379, [1] с. : ил. – Авт. указ. в конце кн. – (Популярная библиотека самообразования). – ISBN 5-7905-1193-7
454491
  Гончарук С.И. Законы общества (гносеологические и методологические аспекты) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Гончарук С.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 52 с.
454492
  Виноградов В.Г. Законы общества и научное предвидение / В.Г. Виноградов. – Москва : Политиздат, 1972. – 231 с.
454493
  Чистяков И.В. Законы общественного развития, их действие и соотношение : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чистяков И.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1955. – 15 с.
454494
  Глезерман Г.Е. Законы общественного развития: их характер и использование / Г.Е. Глезерман. – М., 1979. – 303с.
454495
  Тугаринов В.П. Законы объективного мира, их познание и использование. / В.П. Тугаринов. – Л., 1955. – 196с.
454496
  Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона : Сборник / С.Н. Паркинсон. – Москва : Прогресс, 1989. – 448с.
454497
  Паркинсон Сирил Норткот Законы Паркинсона : Сборник / Паркинсон Сирил Норткот; Пер. с англ. – Минск : Попурри, 1999. – 528с. – ISBN 985-438-082-3
454498
  Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона / С.Н. Паркинсон ; [ пер. с англ.]. – Москва : АСТ, 2002. – 474 с. – ISBN 5-17-011623-3
454499
  Серегин В.П. Законы Пентагона / В.П. Серегин, И.М. Вашкевич. – М, 1990. – 125с.
454500
  Кронрод Я.А. Законы политической экономии социализма / Я.А. Кронрод. – М, 1966. – 581с.
454501
  Кузнецов Т. Законы преемственности // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2011. – № 12. – С. 16-24


  Теория и практика передачи семейного бизнеса новому поколению; конфликты между собственником и наследником, руководителями и подчиненными; риски.
454502
  Пайерлс Р.Е. Законы природы : пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 340 с.
454503
  Пайерлс Р.Е. Законы природы : пер. с англ. / Р.Е. Пайерлс. – 2-е изд., испр. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 340 с.
454504
  Яхот О.О. Законы природы и общества / О.О. Яхот. – Москва, 1960. – 67с.
454505
  Тугаринов В.П. Законы природы и общества. / В.П. Тугаринов. – М., 1956. – 64с.
454506
  Тугаринов В.П. Законы природы и общества. / В.П. Тугаринов. – М., 1957. – 62с.
454507
  Эльшанский И.И. Законы природы служат людям / И.И. Эльшанский. – М, 1978. – 208с.
454508
  Друянов Л.А. Законы проироды и их познание / Л.А. Друянов. – Москва, 1982. – 112 с.
454509
  Степанов С.С. Законы психологии : советы психолога-консультанта / Сергей Степанов ; [гл. ред.: В. Усманов]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 154 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-272-00296-2
454510
  Гончарук С.И. Законы развития и функционирования общества / С.И. Гончарук. – М., 1977. – 144с.
454511
  Трофимов П.С. Законы развития искусства / П.С. Трофимов. – М, 1965. – 62с.
454512
   Законы развития народоднаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов, 1984. – 128с.
454513
   Законы развития народонаселения и трудовых ресурсов при социализме. – Саратов
1. – 1983. – 161с
454514
  Ермолаев И.Д. Законы развития общества и строительство коммунизма / И.Д. Ермолаев. – М., 1971. – 224с.
454515
  Ермолаев И.Д. Законы развития социалистического общества и механизм их использования / И.Д. Ермолаев. – М., 1974. – 64с.
454516
  Ландау М. Законы распределения вещества между двумя растворителями / М. Ландау. – 73 с.
454517
  Гейдаров Т.Г. Законы распределения некоторых непараметрических оценок стационарных случайных процессов и характеристик объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Гейдаров Т.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
454518
  Нешитой В.В. Законы распределения слов в тексте и его лексическая параметризация : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Нешитой В. В.; АН БССР, Ин-т языказн. – Минск, 1973. – 16л.
454519
  Умов Н.А. Законы растворимости некоторых солей. – Одесса, 1887. – 20 с.
454520
  Ромашов Р.А. Законы Российской империи: проблемы понимания и классификации / Р.А. Ромашов, Г.Н. Муртазаева // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
454521
   Законы РСФСР и постановления Верховного Совета РСФСР. – М, 1960. – 360с.
454522
   Законы РСФСР и постановления Верховного Совета РСФСР. – М, 1964. – 372с.
454523
   Законы РСФСР о переходе к рынку. – М, 1991. – 109с.
454524
   Законы РСФСР оприватизации государственных и муниципальных предприятий, жилья. – М, 1991. – 55с.
454525
   Законы семантического развития в языке. – М, 1961. – 148с.
454526
  Юшкин Н.П. Законы симметрии в минералогии / Н.П. Юшкин; Отв. ред. Шефталь Н.Н. – Ленинград : Наука, 1987. – 333с.
454527
  Шаповалов В.И. Законы синергетики и глобальные тенденции / В.И. Шаповалов, Н.В. Казаков // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.141-148. – ISSN 0869-0499
454528
   Законы смышления. – Москва, 1962. – 336 с.
454529
   Законы советской гвардии на красноармейском митинге в Н0ской гвардейской дивизии, 1942. – 24с.
454530
  Мамин Н.И. Законы совместного плавания / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1967. – 303с.
454531
  Сидоров В.Г. Законы сохранений и свойства симметрии пространства и времени / В.Г. Сидоров. – Москва, 1969. – 30с.
454532
  Гельфер Я.М. Законы сохранения / Я.М. Гельфер. – Москва, 1967. – 263 с.
454533
  Дерябин В.М. Законы сохранения в физике : книга для внеклассн. чтения / В.М. Дерябин. – Москва : Просвещение, 1982. – 128 с.
454534
   Законы СССР и постановления Верховного Совета СССР. – М, 1962. – 168с.
454535
   Законы СССР, Постановления и обращения Верховного Совета СССР. – М, 1960. – 59с.
454536
  Потиевский В.А. Законы старого вожака. / В.А. Потиевский. – М., 1988. – 332с.
454537
  Мирошниченко О.Р. Законы счастья / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1973. – 279 с.
454538
  Чернов Г.Н. Законы теоретической биологии / Г.Н. Чернов. – М., 1990. – 62с.
454539
  Алимова Т.Д. Законы товарно-денежных отношений в условиях социалистического обобществления труда / Т.Д. Алимова. – Ленинград, 1981. – 159 с.
454540
  Серенко В.С. Законы товарно-денежных отношений и их использование при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Серенко В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. политической экономии. – Москва, 1973. – 18л.
454541
   Законы уголовные (Св. зак., т. XV, изд. 1885 г. по прод. 1906 и 1908 г. с позднейшими узаконениями по 1 сент. 1911 г.) : Алф. указ., сост. присяж. пов. В.Н. Новиковым и пом. присяж. пов. Д.С. Постоловским. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – CCXX, 778


  Содержание: 1. Уложение о Наказ. уголовных и исправительн. 2. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. (все действующие статьи) 3. Устав о наказ., налагаемых Миров. судьями 4. Приложение от составителей
454542
   Законы Украинской ССР об обласном, районном, городском, районном в городе, поселковом, сельском Советах народных депутатов Украинской ССР. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 236 с.
454543
   Законы Украины. – Луганск, 1996. – 173с.
454544
  Миколенко А.И. Законы Украины "О прокуратуре", "О милиции", "Об адвокатуре" : Комментарии / А.И. Миколенко, А.Н. Миколенко. – Харьков : Одиссей, 2002. – 304с. – ISBN 966-633-132-2


  Дано постатейное толкование основных положений указанных законов, освещены теоретические и практические вопросы деятельности прокуратуры, милиции и адвокатуры. Для практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов
454545
  Моротская Стелла Законы умножения / Моротская Стелла, Галимберти Габриэле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 64-71 : фото
454546
  Иванов Б.Н. Законы физики : Учеб.пособие / Б.Н. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 334с.
454547
  Компанеец А.С. Законы физической статистики. Ударные волны. Сверхплотное вещество / А.С. Компанеец. – Москва : Наука, 1976. – 288 с.
454548
  Компанец А.С. Законы физической статистики. Ударные волны. Сверхплотное вещество. / А.С. Компанец. – Москва, 1976. – 288 с.
454549
   Законы царя Вахтанга : [1. Законы царя Вахтанга. 2. Законы греческие. 3. Законы армянские. 4. Законы царя Георгия. 5. Законы Агбуги. 6. Законы Моисеевы. 7. Законы католикосские. 8. Обычаи, введенные при грузинских царях законом]. – [Санкт-Петербург] : [Сенат], 1828. – [323] с. – Настоящее издание является оффиц. переводом, принятым Сенатом


  По окончательном присоединении Грузии к России (1801) местным судам предоставлено было руководствоваться в делах гражданских грузинскими обычаями и уложениям царя Вахтанга, а в случае их недостаточности — общими законами империи, и в то же время ...
454550
  Кан И.А. Законы шахматных сражений. / И.А. Кан. – М, 1971. – 63с.
454551
  Боровой А.А. Законы электромагнетизма / А.А. Боровой. – Москва : Наука, 1970. – 168 с.
454552
   Законы юных пионеров. – М, 1960. – 18с.
454553
  Марковский Я.Э. Законы языка фотографии / Я.Э. Марковский. – М., 1988. – 59с.
454554
  Соколов А.В. Законы, закономерности и заповеди библиографоведения // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 2-19. – ISSN 1560-7968


  В своей статье автор впервые в библиографоведении логически обосновывает и типизирует законообразные и детерминистские связи. Он также оценивает проблематику детерминизма в советской и постсоветской теории библиографии, выявляет библиографические ...
454555
  Гофман Ю.В. Законы, формулы, задачи физики : справочник / Ю.В. Гофман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 574с.
454556
  Журавлев А.Г. Законы, цены и доходы / А.Г. Журавлев. – Минск, 1989. – 127с.
454557
  Саркасян С. Законьт за развитието като преминаване от количествени изменения кьм коренни качествени изменения / С. Саркасян. – София, 1964. – 52с.
454558
  Сидоренко Віктор Закопане. Веселої зими в Закопаному : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18 : Іл.
454559
  Кодзяс К. Закопчённое небо : роман ; пер. с гр. / Костас Кодзяс. – Москва : Прогресс, 1969. – 286с.
454560
  Кодзяс К. Закопчённое небо : роман / Костас Кодзяс ; пер. с греч. Н. Подземской. – Москва : Советский писатель, 1982. – 295 с.
454561
  Городня Н.Д. Закордонна інвестиційна політика Китаю: динаміка й основні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 218-224
454562
   Закордонна освіта - більше, ніж диплом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  Чи справді заморський диплом гарантує кар"єрний ріст?
454563
  Жилінкова О. Закордонна освіта - це норма для сучасної юридичної професії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Про переваги закордонної освіти".
454564
  Романюк М.Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 22-30. – ISSN 1562-0905
454565
  Фомін І.С. Закордонне інвестування України як засіб стимулювання експорту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 45-48
454566
  Лазебник С. Закордонне українство - невичерпний потенціал України // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 897-907. – ISBN 966-7522-07-5
454567
   Закордонне українство : (інформаційний каталог). – Київ : Стилос, 2001. – 280с. – ISBN 966-8009-07-Х
454568
  Євтух В. Закордонне українство : Навчальний посібник / В. Євтух, В. Трощинський, А. Попок; КНУТШ; Нац. акад. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – 308с. – ISBN 966-8680-09-X
454569
   Закордонне українство : сутність, структура, самоорганізація : підручник для студентів ВНЗ / Євтух Є.Б. [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Є.Б. Євтуха ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Центр сучас. суспільствознавства. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 289-301 та в кінці тем. – ISBN 978-966-542-470-3
454570
   Закордонне українство : сучасний стан і перспективи співпраці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-51
454571
  Мазука Людмила Іванівна Закордонне українство в Казахстані: історія та сучасність. ( До року України в Казахстані) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 68-75
454572
   Закордонне українство і Донеччина : вчора, сьогодні, завтра : (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 19 грудня 2008 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: І. Драч та ін.]. – Донецьк : Донец. обл. від-ня Т-ва "Україна-Світ", Укр. культурол. центр, 2008. – 310, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
454573
   Закордонне українство й Україна: взаємодія на шляху утвердження Незалежності : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 20 серпня 2015 р. / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України ; [упоряд. М. Ратушний ; редкол.: Т. Бойко та ін. ; відп. ред. О. Кобець]. – Київ : Українська Всесвітня Координаційна Рада, 2016. – 157, [1] с. – Загол. обкл.: Україна і діаспора. Разом у боротьбі за Незалежність. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1513-32-6
454574
  Ємець С.Д. Закордонне українство та деякі аспекти новітньої української міграції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 103-108. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
454575
   Закордонне українство. 2003 : Інформаційно-бібліографічний покажчик. – Київ : Геопринт, 2004. – 150с. – ISBN 966-7863-45-Х
454576
   Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 3. – С. 72-75


  Парламентські слухання, зініційовані Борисом Тарасюком і Оксаною Білозір.
454577
  Хлоп"як Є.В. Закордонний досвід ведення кадрової політики та підходи до його адаптації у вітчизняних підприємствах ресторанного господарства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 383-389. – (Право. Економіка. Управління)
454578
  Радутний С.І. Закордонний досвід використання автоматизованих інформаційних систем у протидії організованій злочинності / С.І. Радутний, А.В. Хірсін // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 95-100.
454579
  Хайлук С.О. Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 36-40
454580
  Баклан О.В. Закордонний досвід державного регулювання економіки та підприємництва деяких країн Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 126-131
454581
  Єпіфанова І.Ю. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.69-75. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
454582
  Дудар А.П. Закордонний досвід інноваційних підходів до механізму управління людськими ресурсами підприємництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 45-47. – Бібліогр.: на 7 пунктів
454583
  Ростовцев С. Закордонний досвід інтернет-маркетингової діяльності бібліотек / Сергій Ростовцев // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  У статті відображено результати контент-аналізу тематичної структури потоку статей англомовних бібліотекознавчих журналів, які містять публікації щодо інтернет-маркетингу.
454584
  Тридід О. Закордонний досвід моніторингу банківських рахунків / О. Тридід, К. Орєхова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 52-58. – ISSN 2310-2624
454585
  Давтян С. Закордонний досвід організації державного управління на місцевому рівні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 271-279.
454586
  Гончарова А.В. Закордонний досвід організації переходу прав власності під час спадкування в порівняльному аспекті з цивільним законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 159-162
454587
  Подлепіна П.О. Закордонний досвід організації туризму на сучасному етапі (на прикладі Іспанії) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 169-174. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
454588
  Микитчин Іванна Ігорівна Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто та проаналізовано закордонний практичний досвід ранньої діагностики банківської сфери та методи оцінки фінансової стійкості банківських установ. Також подано рекомендації щодо застосування та дієвості даних методів у сучасній банківській ...
454589
  Старушкевич А.В. Закордонний досвід протидії порушенню авторського та суміжних прав: криміналістичний аналіз злочинної діяльності та особливосиі організації розслідування / А.В. Старушкевич, О.В. Таран // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-135.
454590
  Матвієнко Р.О. Закордонний досвід реалізації трансформаційних процесів в контексті реалізації політики регіоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 105-115. – ISSN 2308-6912


  Модернізація засад управління регіональним розвитком потребує наукових підходів до осмислення основ управління в цій сфері. Сучасне теоретичне підґрунтя динамічного, прогресивного розвитку регіонів в ЄС (країни ЄС розглядатимуться тут як такі, що ...
454591
  Литвин Ю.О. Закордонний досвід розвитку агропромислових регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 122-123. – Бібліогр.: 5 назв
454592
  Лук"яненко Я.С. Закордонний досвід розвитку ринку спільного інвестування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 110-118. – ISSN 2305-7491
454593
  Андрушків І.П. Закордонний досвід стимулювання інноваційної діяльності та можливість його застосування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 168-173. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
454594
  Чукаєва І.К. Закордонний досвід та фактори формування і функціонування економічного механізму модернізації виробничої інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-17


  Визначено, досвід яких країн є найбільш придатним для України. Розглянуто вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси модернізації виробничої інфраструктури.
454595
  Толкунов А. Закордонний досвід та форми залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати дослідження організаційно-економічних форм відносин надрокористування та закордонного досвіду залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь. Показано що Договір про розподіл продукції є дієвим механізмом залучення інвестицій. ...
454596
  Музичук І.М. Закордонний досвід у формуванні регіональної політики України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 133-134
454597
  Штельмашенко А.Д. Закордонний досвід формування бренда держави: пошук технічніх рішень в ув"язці з економічними, соціальними та політичними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 125-127. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається залежність світового визнання та економічного успіху країни від її бренда на прикладі закордонних мегабрендів США, Німеччини, Франції. Аналізується значення трансформацій в інформаційному просторі для формування бренда держави, а ...
454598
  Прокопенко Леся Закордонні екранізації Гоголя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 58-59. – ISSN 1562-3238


  До 200-річчя Миколи Гоголя
454599
  Овчаренко Ю.С. Закордонні зв"язки ФТІНГ у 60-ті – 80-ті роки ХХ ст. // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 21-25. – ISSN 2079-2999


  У статті поставлено завдання дослідити та проаналізувати співробітництво науковців фізико-технологічного інституту з закордонними науковими центрами на прикладі довготривалих наукових відряджень у 60-ті - 80-ті роки ХХ ст. На основі вивчення архівних ...
454600
  Грищенко К.С. Закордонні мандрівки як складова дворянської культури першої половини XIX ст. (на матеріалах родини Гєрсєванових) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 37-43. – ISBN 978-966-551-327-8
454601
  Магурчак А.М. Закордонні особові архівні фонди Андрія Жука // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 97-107. – ISSN 0320-9466
454602
   Закордонні патенти наших науковців // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3


  КНУ імені Тараса Шевченка уперше за результатами спільних наукових досліджень співробітників Інституту високих технологій та їхніх партнерів на підставі міжнародних заявок по системі РСТ став співвласником двох закордонних патентів. Патент Франції на ...
454603
  Коник О.О. Закордонні стажування і науково-освітні контакти у кар"єрі професорів - депутатів Державної думи Російської імперії від України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 59-71. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Проблематика статті стосується визначення особливостей системи зарубіжних наукових контактів професорського складу університетів Російської імперії. Проблема розглянута через призму життєписів професорів-депутатів Державної думи (1906-1917), обраних ...
454604
  Сегеда С. Закордонні українські національно-патріотичні військові видання міжвоєнного періоду // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 116-125. – ISSN 0869-3595
454605
   Закордонні українці : Інформаційно-бібліографічний покажчик. – Київ : Форсал 8, 2005. – 504с. – ISBN 966-8979-00-1
454606
  Семенов А.А. Закордонні філії ТНК : способи створення і фінансування // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-67
454607
  Пасемко І.П. Закордонні центри українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 178-193. – (Українознавство ; Вип. 2)


  У матеріалі йде мова про феномен українознавчих центрів закордоння, що після Першої і особливо після Другої світової війни бурхливо розгорнули свою діяльність у Пряшеві, Свиднику (Словаччина), Празі, Подебрадах (Чехія), Мюнхені (ФРН), Парижі, Сарселі ...
454608
  Заглада Л. Закордонному стажуванню - державну підтримку // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  Реформування української вишої школи через ії модернізацію й узгодження з європейськими і світовими стандартами сьогодні цьому питанню велику увагу приділяє уряд Прем"єр міністр України Микола Азаров. З квітня 2011 року реалізується урядова бюджетна ...
454609
  Берроуз Э.Р. Закоренелый преступник / Э.Р. Берроуз. – Москва, 1991. – 159с.
454610
  Федорук О. Закорінений у національному // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
454611
  Попов Г. Закосоварили кашу // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 1. – С. 40


  Незалежність Косова
454612
  Гавриш Ол. Закохана : поэма [поема] / А. Гавpыш [псевд.]. – Киев : Друк. К.H. Милевського, 1893. – 16 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
454613
  Чемерис В. Закохана Відьма / В. Чемерис. – К, 1969. – 350с.
454614
  Страшенко О.І. Закохана імператриця : (Єлизавета Петрівна та Олексій Розумовський) : іст.-докум. роман / Ольга Страшенко. – Київ : Науковий світ, 2009. – 506, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-645-2


  У пр. №1689640 напис: Колективу й читачам Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка з побажанням творчих успіхів і мирного неба. 9 вересня 2014 р. Автор. Підпис
454615
  Ткаченко Л. Закоханий в життя [Григорій Петрович Пустовіт] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)
454616
   Закоханий в історію : матеріали Третіх Самоквасівських читань, присвяч. 90-річчю Г.О.Кузнецова (м. Чернігів, 23 верс. 2015 р.) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігів. обл. іст. музей ім. В.В. Тарновського ; Нац. архітектур.-іст. заповідник "Чернігів стародавній" [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2015. – 166, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7223-77-0
454617
  Бушанський В. Закоханий лимон : [оповідання] / Валентин Бушанський. – Київ : Фенікс, 2017. – 143, [1] с. – ISBN 978-966-136-455-3
454618
  Білокінь С.І. Закоханий у вроду слів / С.І. Білокінь. – Київ, 1990. – 42с.
454619
  Ігнатюк І. Закоханий у рідне Підляшшя / розмовляв Юрій Трачук // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2008. – 9 листопада (№ 45)
454620
  Амір А. Закоханий у фольклор (штрихи до літературного доробку Івана Чендея) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 22-24. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
454621
  Стороженко О.П. Закоханий чоpт : Оповідання Олекси Стоpоженка. – Санкт-Петербург : [Тип. Депаpтамента Уделов], 1862. – 34 с. – ([Сільска бібліотека ; № 31])
454622
  Стороженко О. Закоханий чорт / О. Стороженко. – К.-Х., 1944. – 26с.
454623
  Чумак Р.М. Закоханими очима : лірика, новели, казка / Р.М. Чумак. – Київ : Молодь, 1964. – 126 с.
454624
  Майко А.Ф. Закохані в місто / А.Ф. Майко. – К, 1977. – 160с.
454625
  Мегелик Д.Т. Закохані вітри : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ, 1969. – 63 с.
454626
  Іванов З. Закохані очі : Поезії / Іванов З. – Київ : Молодь, 1968. – 78 с. – (Перша книга поета : Серія засн. у 1965 р.)
454627
  Барабаш І.І. Закохані серця / І.І. Барабаш. – К, 1962. – 78с.
454628
  Мартинюк Ф. Закохані у книгу / Ф. Мартинюк, А. Степанова // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.82-83


  Міжнародний фестиваль "Світ Книги" пройшов у м.Харкові
454629
  Самійленко Л. Закоханість у небесну красу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  Про першого українського космонавта Леоніда Каденюка.
454630
   Закревський Дмитро Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 44-45
454631
   Закревський Дмитро Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 82-83 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
454632
   Закревський Дмитро Васильович (1929-2006) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 46-47. – ISBN 966-95774-3-5
454633
  Ржаницин Б.А. Закрепление грунтов химическим способом. / Б.А. Ржаницин. – М.-Л., 1935. – 108с.
454634
  Дашко Л.И. Закрепление знаний и навыков по русскому языку с применением наглядности : Пособие для учителей / Л.И. Дашко. – Москва, 1961. – 163с.
454635
  Кириллова Л.В. Закрепление и дальнейшее совершенстование навыков по русской орфографии при изучении синтаксиса (простое предложение) в 7 классе туркменской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кириллова Л.В.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
454636
  Матюк И.С. Закрепление и облесение песков Европейской части СССР / И.С. Матюк, В.В. Миронов. – Москва : Сельхозидат, 1951. – 104с.
454637
  Струмбина Э.Я. Закрепление и развитие демократии в конституциях Советской Латвии / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1980. – 184с.
454638
   Закрепление кадров на селе. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 160 с.
454639
  Иваньшин А.А. Закрепление молодежи на селе / А.А. Иваньшин. – М, 1980. – 48с.
454640
  Крымская В.П. Закрепление навыков грамотностир в старших классах средней школы / В.П. Крымская. – М, 1960. – 80с.
454641
  Баланюк Г.И. Закрепление нового учебного материала на уроке в V-VII классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Баланюк Г.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
454642
  Козлов М А. Закрепление учебного материала на уроках в пятых классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Козлов А.М. ; М-во просвещения УССР. – Киев, 1956. – 14 с.
454643
  Ермаков Ю.И. Закрепленные комплексы на окисных носителях в катализе / Ю.И. Ермаков. – Новосибирск, 1980. – 248с.
454644
  Хартли Ф. Закрепленные металлокомплексы / Ф. Хартли. – М, 1989. – 358с.
454645
   Закрепленные на активированном клиноптилолите галогенидные комплексы палладия (II) и меди (II) в реакции назкотемпературного окисления монооксида углерода / Т.Л. Ракитская, Т.А. Киосе, К.О. Голубчик, Л.П. Олексенко, Р.М. Длубовский // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 3 (101). – С. 66-71. – ISSN 0321-4095
454646
  Аракчеев В.А. Закрепощение крестьян в России в конце XVI - начале XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 106-117. – ISSN 0042-8779
454647
  Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси / М.Ф. Спиридонов. – Минск, 1993. – 223 с.
454648
  Мильская Л.Т. Закрепощение крестьянства в южных и западных районах каролингской Германии (К вопросу о социальной структуре деревни) : Автореф... кандид. ист.наук: / Мильская Л.Т.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 11 с.
454649
  Терентьев А.А. Закрепощение ненцев Канинской и Тиманской тундр в XVII в. / А.А. Терентьев. – Л., 1934. – 40с.
454650
  Сотеріос Д. Закривавлена земля : роман / Д. Сотеріос. – 70-е вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 340 с. – Текст новогрецькою мовою
454651
  Фомін П. Закрита космологічна модель з Л-членом, що лінійно залежить від скаляра Річчі / П. Фомін, П. Наказной // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 77-78. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглядається закрита космологічна модель з Л-членом, що лінійно залежить від скаляра Річчі. Вона враховує дані спостережень останніх років про склад матерії і динаміку Всесвіту, в яких домінуючу роль відіграє ненульова густина енергії фізичного ...
454652
  Ганзенко О.О. Закрита форма акціонерного товариства як негативний правовий засіб у контексті реалізації цивільного та господарського годексів України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 352-356. – ISSN 1563-3349
454653
  Поліщук М.Є. Закрита черепно-мозкова травма. Сучасний погляд на проблему / М.Є. Поліщук, О.М. Гончарук // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 6 (76). – C. 72-80. – ISSN 2224-0713
454654
  Вінник О.М. Закрите акціонерне товариство в царині вдосконалення акціонерного законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Присвячено закритим акціонерним товариствам і вдосконаленню їх правового становища. This article deals with closed joint-stock companies and the improvement of heir legal status.
454655
  Вінник О. Закрите акціонерне товариство: доцільність збереження і вдосконалення правового становища. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.9-12.
454656
  Мороз В. Закрите небо, або чому в Україні не розвивається ринок авіаперевезень // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 18-19
454657
  Зарудний Є. Закритий суд, або Чому "відправлення правосуддя є продажним і кривдним" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 15


  "Спектр претензій до постреволюційної влади, висунутих симпатиками новітніх українських революцій, досить широкий. У центральній, яскравій частині спектра - забуття ідеалів і обіцянок Майдану, імітація реформ, ціни й тарифи. По темних краях ...
454658
  Кудряшов С. Закритический режим полёта : Документы о гибели Гагарина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0235-7089


  К 50-летнему юбилею полёта Юрия Гагарина в космос Архив Президента Российской Федерации подготовил специальный выпуск "Вестника Архива Президента Российской Федерации", который целиком посвящен советской космической программе с конца 1950-х по 1968 ...
454659
  Яворська О. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання корпоративних відносин / О. Яворська, Р. Сивий // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.40-48
454660
  Хруслова Л. Закриття кримінальних справ // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.50-55
454661
  Капліна О. Закриття кримінального провадження щодо померлої особи: проблеми усунення прогалин нормативного регулювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 58-61
454662
  Литвинов В.В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування : монографія / В.В. Литвинов ; за наук. ред. В.М. Федченка ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-173
454663
  Матюшенко Р. Закриття кримінальної справи у зв"язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.94-96. – ISSN 0132-1331
454664
  Крет Г.Р. Закриття кримінальної справи у зв"язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності / Г.Р. Крет, В.В. Король // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 280-284.
454665
  Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Рось Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
454666
  Рось Г.В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рось Г. В.; Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – Луганськ, 2009. – 253 л. + Додатки: л. 199--215. – Бібліогр.: л. 216-253
454667
  Крет Г.Р. Закриття кримінальної справи: теоретичні проблеми застосування інституту / Г.Р. Крет, А.І. Білас // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
454668
  Ігнатуша О. Закриття церков і релігійна свідомість: 20-30-ті рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 75-86. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
454669
  Клименко Н.І. Закріплення в законодавстві України принципів змагальності і незалежності судових експертів і напрями їх вдосконалення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 106-111. – ISSN 2310-9769
454670
  Данілеско О. Закріплення вивченого про займенник : підсумковий урок. 6 клас
454671
  Савченко Ю.С. Закріплення гендерної рівності в актах міжнародного та національного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2222-5374
454672
  Київець О.В. Закріплення загальних принципів права в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 121-125. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано особливості закріплення загальних принципів права у Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років.
454673
  Савчук В.К. Закріплення кадрів на селі. / В.К. Савчук, А.К. Вагалюк. – К., 1988. – 66с.
454674
  Мартиненко П.Ф. Закріплення керівної ролі Комуністичної партії Чехословаччини в Конституції ЧССР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 70-76. – (Серія права ; № 7)


  В статье рассматривается чехословацкий опыт конституционного закрепления руководящей роли в обществе и государстве Коммунистической партии Чехословакии. Делается вывод, что такое руководство Конституция ЧССР отражает с большой полнотой, охватывает по ...
454675
  Лисодєд О.В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186-VII) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 64-76. – ISSN 2079-6242
454676
  Кириченко Ю.В. Закріплення обов"язків людини і громадянина в сучасних конституціях держав Європи: загальна характеристика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 10-13. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
454677
  Погребняк С. Закріплення основоположних принципів права в Конституції України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 31-39. – ISSN 1993-0909
454678
  Мішурова Тетяна Віталіївна Закріплення піщаних основ, забруднених фосфорнокислими промстоками, в умовах діючого виробництва : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.23.02 / Мішурова Т.В.; Придніпр. держ. академія буд. і архітектури. – Дніпропетровськ, 2001. – 22 с.
454679
  Гончаренко О.М. Закріплення прав дитини у загальних міжнародно-правових актах, якими регулюються права людини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 37-40. – ISBN 966-614-021-7
454680
  Святун О.В. Закріплення права людини на воду та санітарію в міжнародному та європейському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 86-91. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
454681
  Балюк Ю. Закріплення права спільної власності подружжя на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 23-26
454682
  Клос А. Закріплення примусово евакуйованих у 1944-1946 рр. польських громадян у місцях поселення в УРСР // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 496-507
454683
  Ладиченко В.В. Закріплення принципу рівності в Конституції України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 152-155. – ISBN 978-966-7166-35-9
454684
  Яремко О. Закріплення принципу суверенітету в Четвертому Універсалі та Конституції Української Народної Республіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 28-33
454685
  Дутко А.О. Закріплення репродуктивних прав особи у сімейному законодавстві / А.О. Дутко, М.Р. Заболотна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 257-262. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
454686
  Члевик О. Закріплення свободи в конституційних документах на різних етапах українського державотворення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.9-14
454687
   Закрой свою лягушку! : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 8
454688
  Козловский Закройщик из Парижа / Козловский, А. – Махачкала, 1970. – 86с.
454689
  Цыбин В.Д. Закрома лета / В.Д. Цыбин. – М., 1975. – 118с.
454690
  Микулина Е.Н. Закрома пятилетки. По совхозам Нижней Волги. / Е.Н. Микулина. – М.-Л., 1930. – 126с.
454691
  Есенин С.А. Закружилась листва золотая / С.А. Есенин. – Йошкар-Ола, 1988. – 428 с.
454692
  Гупта А.К. Закрученные потоки. / А.К. Гупта. – М., 1987. – 588с.
454693
   Закрыт нам путь проверенных орбит.... – М, 1990. – 383с.
454694
  Титаренко В.И. Закрытие бронхиальных свищей и остаточных полостей с использованием аллопластических материалов : Автореф... канд. мед.наук: / Титаренко В. И.; Хар. мед. ин-т. – Х., 1967. – 16л.
454695
  Инки Й. Закрытие группы содействия ОБСЕ в Чечне: пробный камень для ОБСЕ? // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 157-177. – ISBN 5-7712-0327-0
454696
  Лунева Ю.В. Закрытие Дарданелл во время итало-турецкой войны (1911-1912 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-79. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается международная обстановка, сложившаяся в ходе итало-турецкой войны 1911-1912 гг. вокруг Дарданелльского пролива и закрытия его Турцией. На основе архивных материалов показана позиция России.
454697
  Гуляева А.Ф. Закрытие счетов и составление форм годового отчета в сельскохозяйственных предприятиях / А.Ф. Гуляева. – Куйбышев, 1974. – 74с.
454698
  Понизовкин А. Закрытое небо. Трудно быть астрономом в России // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 10


  Ближайшая к Челябинску и единственная на огромной территории от Казани до Иркутска астрономическая обсерватория, самая восточная в Европе - Коуровская. Расположена она в Свердловской области, на берегу реки Чусовой, входит в состав Института ...
454699
  Крупин В.Н. Закрытое письмо / В.Н. Крупин. – М, 1989. – 46с.
454700
  Ивахнюк И. Закрытые и открытые двери для трудовых мигрантов // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 117-127. – ISSN 0130-9625


  Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике.
454701
  Белицкая А.В. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости: анализ их структурирования по законодательству РФ и зарубежных стран // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 43-52. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
454702
  Горбовский А.А. Закрытые страницы истории / А.А. Горбовский, Ю.С. Семенов. – Москва : Мысль, 1988. – 286с.
454703
  Жариков А.Д. Закрытый гарнизон / А.Д. Жариков. – Москва, 1978. – 143с.
454704
  Игнатенок Ф.В. Закрытый дренаж почв / Ф.В. Игнатенок. – М., 1965. – 200с.
454705
  Межиров А.П. Закрытый поворот. / А.П. Межиров. – М, 1985. – 192с.
454706
  Олешко Олеся Закрыть нельзя оставить // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 4 (73). – С. 36-39


  В"язниця для терористів Гуантанамо (Куба ).
454707
  Рысин М.Б. Закубанье в эпоху средней бронзы (по матер. поселений предгорн. зоны) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.06 / Рысин М. Б.; РАН, Ин-т ист. матер. культуры. – Санкт-Петербург, 1992. – 27л.
454708
  Шевченко Т.Г. Закувала зозуленька : Вірші для дошкільного віку / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1966. – 29с.
454709
   Закувала зозуленька. – К, 1989. – 606с.
454710
  Веденеев Д.В. Закулисный актер истории : очерки истории разведки и контрразведки / Д.В. Веденеев, Д.В. Будков. – Киев : К.И.С., 2015. – 390, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. и обл.: Книга десятая серии "Тайные войны: история и современность". – (Серия "Тайныe войны: история и современность" ; кн. 10). – ISBN 978-617-684-090-9
454711
  Лестева Т. Закулисье "золотого" времени = О романе Александра Проханова "Время золотое" // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 79-84. – ISSN 0203-5847
454712
  Кузьмин Е.И. Закулисье глобального информационного общества: библиотеки и большая политика // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-18. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются задачи, стоящие перед библиотеками в условиях новой информационной среды. Доступность и сохранение информации, информационная этика, продвижение медиа- и информационной грамотности и чтения, развитие многоязычия в ...
454713
  Нагорський С. Закультуру мови // Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – № 2, грудень. – С. 9-12


  Про стан украінізації в ІНО.
454714
   Закупівельні ціни і доходи колгоспів. – Київ : Урожай, 1971. – 220 с.
454715
  Бежевець А. Закупівлі за державні кошти: нові зміни на краще?! // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 79-82.
454716
  Баюра В.І. Закупівля: маркетинговий підхід : навч. посібник / В.І. Баюра, Н.Л. Новікова, Н.В. Романченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-226. – ISBN 978-966-518-673-1
454717
  Булгаков В.И. Закупки сельскохозяйственной продукции в системе экономических отношений меджу государством и колхозами и их совершенствование на современном этапе в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Булгаков В. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 22л.
454718
  Юшков В.И. Закупочная цена и расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве. / В.И. Юшков. – М., 1980. – 143с.
454719
  Романченко Г.Р. Закупочные цены - рычаг управления производством / Г.Р. Романченко. – М., 1973. – 88с.
454720
   Закупочные цены и укрепление хозрасчетных отношений в сельском хозяйстве. – М, 1982. – 103с.
454721
  Боев В.Р. Закупочные цены и чистый доход колхозов / В.Р. Боев. – М, 1969. – 192с.
454722
  Сагайдак Э.А. Закупочные цены и экономика колхоза / Э.А. Сагайдак. – Москва : Экономика, 1977. – 72 с.
454723
  Попова И.К. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. / И.К. Попова. – М., 1976. – 39с.
454724
  Шкаруба Л.М. Закуримо люльку миру (до вивчення "Пісні про Гайавату" Г. Лонгфелло) / Л.М. Шкаруба, І.О. Ткач // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 34-41
454725
   Закусило Олег Каленикович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 120. – ISBN 978-966-644-090-0
454726
   Закусило Олег Каленикович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 109. – ISBN 978-617-7530-19-9
454727
  Шевелин В.П. Закуски и десерты. / В.П. Шевелин. – Л, 1990. – 94с.
454728
   Зал В.И. Вернадского в Мраморной пещере [Электронный ресурс] : документальный фильм : 3D панорама : [видеодиск] / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; рук. проекта: Н.В. Багров] // В.И. Вернадский и Таврический университет : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / [Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского]. – [Симферополь : АРИАЛ, 2013. – 2 электрон. опт. диск
454729
  Шалівський М. Зал довідково-інформаційного обслуговування // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 8
454730
  Ростовский Г.С. Зал ожидания / Г.С. Ростовский. – Волгоград, 1968. – 26с.
454731
  Пациенко Г.Б. Зал ожидания / Г.Б. Пациенко. – М., 1979. – 336с.
454732
  Галкина Н.В. Зал ожидания / Н.В. Галкина. – Ленинград, 1984. – 63с.
454733
  Кабаков М.В. Зал ожидания / М.В. Кабаков. – Москва, 1984. – 95 с.
454734
  Правдин Л.Н. Зал ожидания : повести / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1985. – 303с.
454735
  Суханова Н.А. Зал ожидания / Н.А. Суханова. – М., 1990. – 251с.
454736
  Проймин К.Д. Зал ожидания. / К.Д. Проймин. – Киров, 1980. – 272с.
454737
  Кудимов В.В. Зал ожидания. / В.В. Кудимов. – Ставрополь, 1980. – 118с.
454738
  Правдин Л.Н. Зал ожидания: повести / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1987. – 382с.
454739
  Акопова Г.И. Зал текущих периодических изданий Российской государственной библиотеки : (особенности состава, организации и использования фонда текущих периодических изданий в РГБ) / Галина Игоревна Акопова, Елена Александровна Крылова, Лариса Сергеевна Рубцова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 38-45. – ISSN 0869-608Х


  Предлагается краткий исторический экскурс в прошлое зала текущих периодических изданий Российской государственной библиотеки (РГБ). Рассматриваются особенности работы с отечественной и зарубежной периодикой. Представлена динамика поступлений журналов ...
454740
  Савватеев Ю.А. Залавруга : Археологические памятники низовья реки Выг / Ю.А. Савватеев. – Ленинград : Наука
Ч.1 : Петроглифы. – 1970. – 443с.
454741
  Савватеев Ю.А. Залавруга / Ю.А. Савватеев. – Л.
1. – 1970. – 444с.
454742
  Савватеев Ю.А. Залавруга / Ю.А. Савватеев. – Л.
2. – 1977. – 326с.
454743
  Скакун І. Залазь у клітку... : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 289-290


  Кінокритика на повнометражний двосерійний комедійний художній фільм "Кін-дза-дза" (режисер Георгій Данелія, 1986, 2012) в жанрі антиутопії, знятий на кіностудії "Мосфільм" режисером Г. Н. Данелія в 1986 році.
454744
  Рзаев О.М. Залежи нефти XIV свиты месторождения Бибиэйбат и пути повышения коэффициэнта использования их запасов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рзаев О. М.;. – Баку, 1965. – 21л.
454745
  Брод И.О. Залежи нефти и газа (формирование и классификация) / И.О. Брод. – Москва:Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 351с.
454746
   Залежи нефти и газа в ловушках неантиклинального типа. – М, 1982. – 189с.
454747
   Залежи углводородов неантиклинального типа Припятско-Донецкого авлакогена. – М, 1986. – 76с.
454748
  Владимиров К. Залежная и степная растителность в Бобровском у ..., Воронежской губ. / К. Владимиров. – 620-666с.
454749
  Владимиров К. Залежная и степная растительность в Бобровском у., Воронежской губ. // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С. 619-679
454750
   Залежний від режиму і схеми введення ефект впливу нуклеоплату та ербісолу на ріст експериментальних пухлин і продовженість життя пухлино носіїв / С.О. Шалімов, І.І. Волченскова, Л.В. Кейсевич, Л.Д. Яценко, Л.М. Корчева, Н.М. Майданевич // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 77-84. – ISSN 1023-2427
454751
  Ломоносов А. Залежність базового середньорічного обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від чисельності студентів : проблеми освіти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-43 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
454752
  Горпинюк В. Залежність батьків від раціонального імперативу (до питання насильства над дитиною) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 98-103. – ISSN 1810-2131
454753
  Шайкевич І.А. Залежність білизни паперу від вибору схеми освітлення / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 442-447. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Шляхом чисельного моделювання як схеми вимірювання, так і світлорозсіюючих характеристик зразка, досліджувалась залежність білизни паперу від умов його освітлення та спостереження розсіяного світла. Значення білизни обраховувалось згідно ISO та у ...
454754
  Корсун С.Г. Залежність біологічної активності грунту від забрудненості екотопів важкими металами / С.Г. Корсун, Н.І. Довбаш, В.П. Оліферчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
454755
  Мартинюк О. Залежність будови оболонки пилкових зерен деяких покритонасінних рослин від будови поверхні приймочки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 152-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Показано, що у пилкових зерен рослин таких таксонів, як Gomphrena globosa L. ma Altemanthera philoxeroides (Mart) Griseb. (Amaranthaceae) будова поверхні залежить від будови приймочки маточки. При чому ця залежність не пов"язана з перехресним ...
454756
   Залежність викликаних мелатоніном змін морфологічних показників активності гонад від імунізації, серотоніну та епіфізектомії / А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, С О. Мацюх, Н.В. Дзюбенко, І.О. Фролкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 152-155. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  У досліді на 5-тижневих самцях Gallus domesticus показано, що імунізація та екзогенний мелатонін викликають схожі зміни морфометричних показників активності гонад. Напрямок та величина цих змін змінюється при імунізації чи введенні мелатоніну на фоні ...
454757
  Поваляєва В.М. Залежність від гри // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-36 : фото
454758
  Герасименко Г.В. Залежність від зовнішніх ресурсів у контексті сучасних викликів людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 106-117. – ISSN 2072-9480
454759
   Залежність від кальцію індукованого радіацією ендовуклеолізу хроматину у лімфоїдних клітинах / В.О. Солодушко, І.І. Гринюк, С.І. Борисов, О.П. Матишевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Біологія ; Вип. 28)


  Показано, що накопичення фрагментів ДНК - полідезоксинуклеотидів у лімфоцитах селезінки після рентгенівського опромінення тварин у дозі 1 Гр відбувається більш інтенсивно порівняно з тимоцитами. Припускається, що фактором, який сприяє фрагментації ДНК ...
454760
  Дегтярьова О.О. Залежність від попереднього розвитку (" path dependence") української енергетичної системи / О.О. Дегтярьова, Г.О. Пудичева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 79-85. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
454761
  Лютий В.П. Залежність від соціальних мереж як проблема сучасних студентів / В.П. Лютий, К.С. Коломієць // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 6-12
454762
  Проскурня А.С. Залежність від соціальних мереж як спосіб компенсації емоційного дефіциту у підлітків з неповних родин // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 283-285
454763
  Пророк В.В. Залежність від часу концентрації калію, 137Cs та відношення 137Cs/К у грунтовому розчині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 225-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено залежність від часу концентрації калію, 137Cs та відношення 137Cs/K у ґрунтовому розчині протягом двох років на трьох дослідних ділянках з різними типами грунту у природних умовах у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Згідно ...
454764
  Капустіна Н. Залежність влади від авторитету як актуальна проблема сучасності // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 118-120. – ISSN 1561-4999
454765
   Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунтового розчину / Л.А. Булавін, В.В. Пророк, В.А. Агєєв, Л.Ю. Мельниченко, В.В. Осташко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8
454766
   Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунту / В.В. Пророк, В К.Ф. Масон, С.Ф. Тимофєєв, В.А. Агєєв, Т.І. Макаренко, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 407-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виміряний вміст [верхній індекс 137]Cs та K у рослинах та у відповідних ґрунтових розчинах, а також вологість ґрунту на момент відбору зразків для ділянок з різними типами ґрунтів. З отриманих експериментальних результатів випливає, що відношення ...
454767
  Гребінь В.В. Залежність внутрішньорічного розподілу стоку завислих наносів від фази водності (на прикладі річок Українських Карпат) / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 49-58.
454768
  Голодна А.В. Залежність врожайності та якості зерна люпина вузьколистого від гідротермічних умов / А.В. Голодна, Н.Г. Буслаєва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 93-104 : табл. – Бібліогр: 10 назв.
454769
  Ноздренко Д. Залежність встановлення рівноважного стаціонарного стану скорочення камбалоподібного м"язу щура від зміни частити модульованої електростимуляції / Д. Ноздренко, І. Бардадим, Д. Заводовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-57. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджені параметри скорочення камболоподібного м"язу щура викликаного модулюючим стимуляційним сигналом. Отримані результати показують що гістерезис м"язового скорочення є важливою нелінійною властивістю активного м"язу. Він модернізує та ...
454770
  Сластіна Е.О. Залежність густоти донних ярів від деяких факторів рельєфу (на прикладі лівобережжя р. Іква) / Е.О. Сластіна, І.Г. Черваньов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 81-87 : Карти, табл. – Бібліогр.: 9 назв
454771
   Залежність довжини вкорочення камбалоподібного м"язу щура від швидкості наростання частоти стимуляції / Д. Ноздренко, В. Ганчурін, В. Сорока, О. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Продемонстроване явище гістерезису м"язового скорочення на кривих залежностей сила-стимуляція. Нелінійність протікання різних фаз скорочення свідчить про асиметрію роботи скорочувального апарату. Припускається, що при реалізації даних рухів і утриманні ...
454772
  Горбачук В.М. Залежність економічного результату від послідовності рішень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
454773
   Залежність електроопору від характеру близького упорядкування в твердих розчинах Ag-Zn / Ю.Є. Грабовський, Н.О. Мельнікова, Л.З. Герзекорн, І.А. Московка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Фізика ; Вип. 1)


  Методом залишкового електроопору та дифузного розсіяння рентгенівських променів досліджено зміну характеру близького упорядкування при термообробці та електронному опроміненні твердих розчинів Ag-Zn. Встановлено, що зменшення електроопору при ...
454774
  Іванісік А.І. Залежність ефективності генерації стоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння від поглинання та спектрального складу випромінювання накачування / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядається можливість підвищення ефективності генерації першої стоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння світла внаслідок селективного поглинання та комбінованого накачування. Пропонується одночасно з лазерним випромінюванням подавати ...
454775
  Кузьменко П.П. Залежність залишкового опору Fe-Al сплавів від температури гартування / П.П. Кузьменко, П.В. Петренко, 1958. – С. 81-84
454776
   Залежність змін дистантної синхронізації ЕЕГ при сприйнятті гедонічно оцінених запахів від рівня емоційної стійкості людини / І.Г. Зима, А.О. Чернінський, Н.Г. Піскорська, С.А. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено, що при сприйнятті гедонічно оцінених запахів (суб"єктивно приємних та неприємних) в емоційно стабільних обстежуваних спостерігалася симетрична активація лобноскроневих ділянок головного мозку, що виявлялося у зростанні середніх рівнів ...
454777
  Пішкало М. Залежність індексу стиснутості сонячної корони від рівня сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-11. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Зібрано 165 значень величини індексу фотометричної стиснутості сонячної корони [формула] (за визначенням Людендорфа) за матеріалами спостережень під час 59 повних сонячних затемнень 1851-2009 рр. Досліджено залежність індексу a+b від фази сонячної ...
454778
  Міщук Тетяна Едуардівна Залежність індивідуально-типологічних властивостей та ефективності розумової діяльності від рівня активації мозку : Дис... канд. біолог.наук: / Міщук Тетяна Едуардівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.135-157
454779
  Міщук Т.Е. Залежність індивідуально-типологічних властивостей та ефективності розумової діяльності від рівня активації мозку (електроенцефалографічне дослідження). : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Міщук Т.Е.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 16л.
454780
  Дербенцев В. Залежність інфляційних процесів від технологічної структури економіки : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 57-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
454781
  Файдиш О. Залежність квантової / О. Файдиш. – К, 1957
454782
  Булавін Л.А. Залежність коефіцієнта поверхневого натягу рідини від радіуса кривизни поверхні. Ч. 1 / Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв // 1-ша укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем"
454783
   Залежність концентрації 137Cs та калію в екстрагованому ґрунтовому розчині від вологості ґрунту перед центрифугуванням / В.В. Пророк, Ф.Дж. Вайт, О.І. Даценко, Л.А. Булавін, С.Є. Зеленський, Л.Ю. Мельниченко, С.Г. Розуван, Л.В. Поперенко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 1. – С. 87-92. – ISSN 1818-331Х


  Досліджено концентрацію 137Cs та калію у ґрунтових розчинах, екстрагованих методом центрифугування ґрунтів різного типу з кількох експериментальних ділянок, що знаходяться в 10-км зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Результати експерименту показали, що ...
454784
  Лозицька Н.Й. Залежність кута нахилу активних областей від величини рознесення полярностей // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 58-59
454785
  Сухорада Залежність магнітної сприйнятливості від вологості проб грунту / Сухорада, О.В. Круглов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-91. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміни магнітної сприйнятливості грунтів під час висихання. Зроблено порівняння застосування різних видів магнітної сприйнятливості при вивченні грунтового покриву. The study of soil"s magnetic susceptibility during the desiccation. The ...
454786
  Домрачев В.М. Залежність макроекономічних показників розвитку економік України, Росії, Єврозони та США / В.М. Домрачев, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 82-89
454787
  Приймаченко Н.В. Залежність максимального стоку дощових паводків у басейні Дністра від орографічних та гідрометеорологічних умов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 71-77. – Бібліогр.: 15 назв
454788
  Чі-Мінь Хуань Залежність між маркетинговою стратегією, вартістю бренда та споживчою мотивацією (на прикладі спортивного комплексу) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 463-473 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
454789
  Кум Х. Залежність між підприємництвом і безробіттям в Туреччині: динамічний аналіз / Х. Кум, К. Караджаоглу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 399-405. – ISSN 1993-6788
454790
  Перегуджов Д.О. Залежність міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь від імпорту / Д.О. Перегуджов, С.П. Гришин, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 196-200


  У статті проведено аналіз світових поставок основних видів звичайних озброєнь за період з 1997 по 2006 роки, в результаті чого визначено, що за винятком Росії і США, всі країни мают залежність від імпорту іноземних технологій для власних розробок ...
454791
  Мінінберг С.Я. Залежність морозостойкості та врожайності винограду від умов мінерального живлення. / С.Я. Мінінберг. – К., 1958. – 73-81с.
454792
  Горбаченко О.М. Залежність параметру деформації аксіальних ядер від обертального моменту / О.М. Горбаченко, В.А. Плюйко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 434-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто залежність параметру деформації ядра від його моменту обертання в межах краплинкової моделі. Запропоновано параметризацію цієї залежності при довільних швидкостях обертання. При малих кутових швидкостях результати співпадають з отриманими в ...
454793
  Пивовар С.М. Залежність перебігу серцевої недостатності від поліморфізму Gln27Glu гена B2-адренорецепторів // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-55. – ISSN 1605-7295
454794
  Яцимирський В.К. Залежність поверхневої активності компонентів Fe-W каталізатора синтезу аміаку від хемосорбційної взаємодії / В.К. Яцимирський, О.Л. Дехно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 30-37. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розглянуто питання про вплив хемосорбції газу на поверхневу активність компонентів залізовольфрамового каталізатора. Показано, що отримані з термодинамічних розрахунків дані добре пояснюють причину низької та стабільної в широкому інтервалі ...
454795
  Лисиченко В.К. Залежність почерку від основних властивостей вищої нервової діяльності виконавця рукопису та її криміналістичне значення / В.К. Лисиченко, В.М. Барбашина, Т.В. Варфоломєєва // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
454796
  Ігнатюк Олексій Анатолійович Залежність продукційно-енергетичних показників біосистем від рівня забруднення середовища важкими металами : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.16 / Ігнатюк Олексій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
454797
  Ігнатюк Олексій Анатолійович Залежність продукційно-енергетичних показників біосистем від рівня забруднення середовища важкими металами. : Дис... кандид. біолог.наук: 03.00.16 / Ігнатюк Олексій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 121л. – Бібліогр.:л.102-121
454798
  Осипенко В.П. Залежність процесів обміну органічними речовинами між донними відкладами і водою від деяких абіотичних чинників / В.П. Осипенко, Т.В. Євтух // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 113-116. – Бібліогр.: 6 назв
454799
  Кашпур Д.Д. Залежність реакції на негативні телевізійні новини від вроджених та набутих особливостей особистості / Д.Д. Кашпур, С.В. Тукаєв // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 74-74
454800
  Бровко М.О. Залежність рельєфу північного узбережжя Азовського моря від особливостей його геологічної будови / М.О. Бровко, А.Ю. Саркісов // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 70-75. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
454801
  Довбиш Н. Залежність ризогенезу стеблових живців від біоекологічних особливостей росту і розвитку малопоширених культиварів видів роду Deutzia Thunb. в умовах південного сходу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 97-99. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Визначено залежність ризогенезу стеблових живців від біоекологічних особливостей малопоширених культиварів видів роду Deutzia Thunb. в умовах південного сходу України, динаміки росту і розвитку їх пагонів з метою прискореного отримання масового ...
454802
  Тамбовцева О.В. Залежність рівня здоров"я від інтенсивності фізичних навантажень // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 29-32 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
454803
  Данилов С.А. Залежність рівня інтелектуального розвитку від швидкості розумових процесів та функціональної асиметрії мозку / С.А. Данилов, Г.М. Чайченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-43. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено чітку залежність між рівнем інтелектуального розвитку і швидкістю розумових процесів. Між рівнем інтелектуального розвитку і коефіцієнтом асиметрії мозку вірогідних зв"язків не виявлено, хоча існує такий зв"язок між коефіцієнтом асиметрії ...
454804
  Дарнопих Г.Ю. Залежність рівня регіональної злочинності економічної спрямованості від територіального розміщення об"єктів паливно-енергетичного комплексу України / Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 186-199. – ISSN 0201-7245
454805
  Находкін М.Г. Залежність роботи виходу поверхні Si(100) від ступеня покриття її вісмутом / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 373-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  За допомогою методу фотоелектронної спектроскопії досліджено зміну роботи виходу поверхні Si(100)-2xl при адсорбції на ній атомів Ві. Показано, що ця залежність має три характерних області, які чітко корелюють зі зміною структурних та електронних ...
454806
  Пігулевський П. Залежність розташування металогенічних зон від будови низів земної кори Південно-Східної частини УЩ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-38. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті закономірності розташування Дніпровської та Приазовської металогенічних областей, Криворізько-Кременчуцької та Оріхівсько-Павлоградської металогенічних зон у зв"язку з глибинною будовою південно-східної частини УЩ на зрізі 30 км. Наведена їх ...
454807
  Коваленко А.Б. Залежність розуміння від особливостей організації пізнавальної діяльності суб"єкта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 230-235. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
454808
  Коваленко А.Б. Залежність розуміння від особливостей організації пізнавальної діяльності суб"єкта // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 220-225. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
454809
  Макух С.М. Залежність соціально-економічного розвитку країни від виведення у сферу пріоритету активізації інвестування в її людський капітал // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 368-375. – ISBN 5-7763-2435-1
454810
  Хутка С.В. Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційної позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-46. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати лонгітюдного аналізу виявленої на початковій стадії українських пострадянських трансформацій залежності соціальної адаптованості особистості від позицій у стратифікаційній структурі на основі репрезентативних для зайнятого ...
454811
  Пивоваренко Залежність спектральних характеристик води від її електричного потенціалу / Пивоваренко, О.М. Ляхов, В.Б. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-391. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив електричного потенціалу води на її спектральні характеристики. Показано, що УФ-спектр поглинання води залежить від її електричного потенціалу. Встановлено, що УФ-спектри поглинання водних розчинів поверхиево-активних речовин ідентичні ...
454812
   Залежність стану води від температури в зернах кефіру при різній гідратації / В.М. Гунько, В.В. Туров, Т.В. Крупская, А.П. Головань, С.М. Пахлов, М.Д. Цапко, Skubіszеwskа-Zіеbа, В. Сhаrmаs // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ, 2016. – Т. 7, № 1. – С. 86-96. – ISSN 2079-1704
454813
  Кузьменко П.П. Залежність теплоємкості стопів системи Cd-Mg від температури і концентрації / П.П. Кузьменко, Г.І. Кальна, 1958. – С. 57-61. – Окр. відбиток
454814
   Залежність теплопровідності діодного кристала від орієнтації р-п переходу / В.М. Добровольский, Л.В. Іщук, С.П. Павлюк, В.М. Кисліцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджено нестаціонарне поширення тепла крізь р-п перехід напівпровідникового діодного кристала при його імпульсному розігріві з однієї сторони. Виявлено різну швидкість проходження теплового фронту вздовж кристала в залежності від його ...
454815
  Дишлова Н.В. Залежність типа прихильності від особливостей міжособової взаємодії з дорослими дітей раннього віку в будинку дитини і в сіми"ї // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19-20
454816
  Тревого І.С. Залежність точності цифрового нівелювання від зміни положення нівеліра по висоті : геодезія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Ю.Ф. Ткаченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-4 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
454817
  Гнатюк Ігор Миколайович Залежність урожаю та якості картоплі від схем садіння, норм добрив і маси садивних бульб в умовах західного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.09 / Гнатюк Ігор Миколайович ; Ін-тут цукрових буряків Української Академії аграрних наук. – Київ, 1997. – 18 с.
454818
  Кмбур А. Залежність успішності процесів соціальної адаптації особистості від адекватної системи ціннісних пріоритетів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 44-51


  Автор з"ясовує ціннісні параметри соціальної адаптації особистості до змін і доводить важливість аксіологічного підходу до постановки і розв"язання проблеми. І Зміна соціальних умов, суспільних ціннісних орієнтирів призводить до того, І наголошується ...
454819
  Файдиш О.М. Залежність фотопровідності в кристалах антрацену від матеріалів, форми і направленостй електродів / О.М. Файдиш, В.В. Слободяник. – Київ, 1960. – [8] c. – Окр. відбиток : Вісник КУ, № 3, серія астрономії, фізики та хімії, вип. 2, 1960
454820
   Залежність холеретичних ефектів жовчних кислот від наявності іонів гідрокарбонату / О.М. Долгова, Т.В. Масюк, С.П. Весельський, М.М. Слободян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-22. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У гострих дослідах на щурах встановлено, що ефекти екзогенних жовчних кислот залежать від наявності іонів гідрокарбонату. Холева і таурохолева кислоти, уведені внутрішньопортально у фізіологічному розчині, пригнічують секрецію жовчі, а введені в ...
454821
  Стецько М.В. Залежність ціни залучення капіталу корпоративним сектором економіки від кредитних рейтингів країни // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 92-103. – ISSN 2305-7645
454822
  Шевченко О.О. Залежність частоти вживання голосних фонем німецької мови від позицій у слові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 77-83. – ISSN 2077-804X
454823
  Храновський П.А. Залежність частоти хромосомальних аверацій від дози Х-проміння у drosophila melanogster : Дис... канд. біологич.наук: / Храновський П.А.; КГУ. Биологич. ф-тет. – Київ. – 83л. – Бібліогр.:л.76-83
454824
  Стародубець О.О. Залежність якості відтворення свинопоголів"я від сезону року / О.О. Стародубець, А.О. Бондар // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 155-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
454825
  Кринько Ю.М. Залежності спектрів ХВЕЕ індію від енергії електронів при різних кутах їх розсіювання / Ю.М. Кринько, А.М. Коновалов, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 352-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі перевіряється можливість впливу кута розсіяння електронів O на залежність від енергії первинних електронів Еp форми спектрів характеристичних втрат енергії електронів (ХВЕЕ) індію, які вимірюються в експериментах "на відбиття" з кутовим ...
454826
  Егоров Н.М. Залежь / Н.М. Егоров. – М., 1977. – с.
454827
  Гурчинов М. Залез на аксиолошкиот релативизам = Sunset of the axiological relativism : кон нови критички хоризонти / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиоф на науките и уметностите, 2015. – 220, [4] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 209-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-157-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в укрїнському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
454828
  Лаврентьева Е.Ф. Залесье / Е.Ф. Лаврентьева. – М., 1986. – 117с.
454829
  Ермолаев В.Н. Залет Satyrus briseis L. (Lepidoptera Satyridae) в лесную зону Западной Сибири / В.Н. Ермолаев, 1926. – 155-157с.
454830
  Лариков Л.Н. Залечивание дефектов в металлах / Л.Н. Лариков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 279 с.
454831
  Голант В. Залечь на дно // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 100-101 : фото
454832
  Иваненко Анна Залечь на дно в Брюгге : Сity liff // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 74-81 : Фото
454833
  Гончар И. Залечь на одно // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 30. – ISSN 1563-6755


  Последующая регистрация двух строений, переданных в ипотеку, как единого объекта недвижимости, не свидетельствует о создании иного имущества и не изменяет сути обременения.
454834
  Крамп Б. Залив / Б. Крамп. – М., 1963. – 28с.
454835
  Матвеева Н. Залив : проза: автобиографическая повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-21. – ISSN 0131-2332
454836
  Паттерсон Д.Л. Залив Доброго Начала / Д.Л. Паттерсон. – Л., 1984. – 125с.
454837
  Ханберг Э.К. Залив первого греха : повесть, рассказы / Эрик Ханберг; пер. с латыш. В.Волковской. – Москва : Советский писатель, 1984. – 336 с.
454838
   Залив Петра Великого. – Владивосток, 1981. – 196с.
454839
  Масленников Б.Г. Залив Петра Великого. / Б.Г. Масленников. – Владивосток, 1965. – 75с.
454840
  Дан Роб Залив Святого Лаврентия. Щедрый залив / Дан Роб, Дубиле Дэвид, Хэйз Дженнифер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 116-135 : фото
454841
  Афиногенов В.Д. Залив семи бурь / В.Д. Афиногенов. – Москва, 1979. – 183с.
454842
  Бондаренко Б.Е. Залив Терпения / Б.Е. Бондаренко. – М, 1980. – 238с.
454843
  Самойлов Д.С. Залив. / Д.С. Самойлов. – М, 1981. – 143с.
454844
  Журавлев-Печорский Заливень : кн. о родном крае : [рассказы] / Вас. Журавлев-Печорский ; [худож. А.В. Мошев]. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1978. – 287 с., [1] л. портр.
454845
  Мальгинов И.А. Заливка и содержание льда на катках / И.А. Мальгинов. – М, 1968. – 64с.
454846
  Семенов В.В. Заливные луга / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1977. – 63с.
454847
   Заливы Каспийского моря - Комсомолец. – М-Л, 1937. – 232с.
454848
  Мушкетик Ю. Залишається поет // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 132-133. – ISSN 0208-0710
454849
  Томенко М. Залишається проблема фізичного захисту Ющенка : Розмова з директором ін-ту політики, народним депутатом України // Львівівська газета, 2004. – 8 липня


  Щодо президентських виборів 2004 р.] /Підготував Я.Городчук
454850
   Залишається так само щедрим і молодим // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 25 травня (№ 89). – С. 2


  Прозаїку, критику, публіцисту та професору кафедри періодичної преси Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Юрію Ярмишу виповнилося 65-років.
454851
  Славинський М. Залишатися самим собою, або Він був слюсарем і знає... Мозаїка роздумів, спостережень і спогадань // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 46-47.
454852
  Столбін О.П. Залишаюсь собою : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1989. – 238 с.
454853
  Гаврилишин Б.Д. Залишаюсь українцем : спогади / Богдан Гаврилишин ; [передм. Гузар Л. ; післямова Івшина Л.О]. – Київ : Пульсари, 2011. – 286, [2] с. : фотоіл. – (Українці у світовій цивілізації / ідея і упоряд. Л. Копань). – ISBN 978-966-2171-98-3
454854
  Гаврилишин Б.Д. Залишаюсь українцем : спогади / Богдан Гаврилишин ; [передм. Л. Гузар ; післямова Л.О. Івшина]. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : Пульсари, 2012. – 286, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Українці у світовой цивілізації / ідея і упоряд. серії: Л. Копань). – ISBN 978-617-615-012-1
454855
  Молчанова Т. Залишаючись собою = Народному артисту України Б.Ступці - 70! : інтерв"ю // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 104-106. – ISSN 0868-4790


  Інтерв"ю з укр. актором театру і кіно, лауреатом Шевченківської премії Богданом Ступкою.
454856
  Пономарів О. Залишаючись українцем // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 3


  Мовна політика в Україні. Олександр Пономарів: "Я не можу погодитися з поглядом тих, хто, залишаючись українцем, приймає російську мову й російську культуру як рідну".
454857
  Шкляр В.М. Залишенець. Чорний Ворон : [роман] / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 381, [3] с. – На обкл. назва: Залишенець. Також зазнач.: Книжка року 2009. Лавреат. – ISBN 978-966-14-0662-8
454858
  Шкляр В.М. Залишенець. Чорний Ворон : [роман] / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2011. – 381, [3] с. – На обкл. назва: Залишенець. Також зазнач.: Книжка року 2009. Лавреат. – ISBN 978-966-14-0662-8
454859
  Назимко Є.С. Залишення в небезпеці: кримінально-правовий аспект : монографія / Є.С. Назимко, Є.О. Пилипенко ; М-во внутріш. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Ріг ; Харків : Колегіум, 2017. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 204-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97655-3-6
454860
  Бабаніна В.В. Залишення в небезпеці: характеристика об"єкта злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 132-138
454861
  Мірошніченко А. Залишення водієм місця дорожньо-транспортної пригоди // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-56
454862
  Матвійчук О. Залишив слід в історії української астрономії / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-131. – ISSN 0869-3595


  У 1870 р. ординарного професора по каф. астрономії та геодезії М. Ф. Хандрикова перевели з Московського ун-ту до Ун-ту Св. Володимира.
454863
  Левицька О. Залишитися українцем // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Жовтень [№] 19. – С. 6


  Українське шкільництво в Канаді.
454864
  Богуш М. Залишиться у вічності : Володимир-Волинський : історія, яка завжди з нами / Микола Богуш. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-517-622-0
454865
  Шевчук О. Залишки викопних грибів у мезозойських викладах України // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 42. – С. 8-16. – ISSN 0131-2634
454866
  Дроздовський Дмитро Залишки імперського палеозою // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644


  Коли велика крижана брила сходить із поверхні землі, то після неї залишається великий слід. Навіть коли ця крига вже сповзла, на її місці довгий час залишатиметься слід мертвої порожнечі, доба холодного безчасся. Що буде далі? Загоїти рану важко, ...
454867
  Рудавський Д.В. Залишковий ресурс металевих елементів конструкцій у водневмісних середовищах / Д.В. Рудавський ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 208 с. : іл. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-00-1126-7
454868
  Петкович Д. Залищки обряду сепарації в етнічних піснях про весілля // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 55-58. – ISSN 0130-6936
454869
  Цюпин Б. Залізна леді у бронзі / Б. Цюпин, Д. Вовнянко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 15 (283). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Сила переконань Маргарет Тетчер змінила Велику Британію.
454870
  Колодич О.С. Залізна логіка Шерлока Холмса : урок додаткового читання за оповіданням Конан Дойла "Пістрява стрічка". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-53
454871
  Колодич О.С. Залізна логіка Шерлока Холмса : урок додаткового читання за оповіданням Конан Дойла "Пістрява стрічка" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 14-16
454872
  Лазарева А. Залізна мадам // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Міжнародний валютний фонд від 5 липня очолить Крістін Лангард
454873
  Лондон Д. Залізна п"ята / Джек Лондон ; Переклав з англійської Остап Нитка [Є.І. Касяненко]. – Друге, переглянуте та Іваном Бабієм ілюстроване видання. – Харьків ; Берлін ; Нью-Йорк ; Вінніпег : Україно-Амер. Видавн. Т-во "Космос" . [Print. by M. Mattisson], 1923. – 306, [5] с. : мал. – На с. 5: Пам"яті огненного борця за робітничу революцію на Україні Євгена Нероновича... присвячено працю цього перекладу
454874
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – К, 1925. – 129с.
454875
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – Харків, 1933. – 135 с.
454876
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – Київ, 1959. – 239 с.
454877
  Лондон Д. Залізна п"ята / Д. Лондон. – К, 1977. – 66с.
454878
  Сидоряк М.М. Залізна трава : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 299 с.
454879
  Сидоряк М.М. Залізна трава : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1976. – 288 с.
454880
  Владко В.М. Залізний бунт / В.М. Владко. – Київ, 1967. – 403с.
454881
   Залізний вовк. – Київ, 1992. – 28с.
454882
  Микитенко О.В. Залізний дощ : Оповідання, повість / О.В. Микитенко. – Київ, 1982. – 262 с.
454883
  Добровольський С.П. Залізний кінь / С.П. Добровольський. – Вид. 2-е, переробл. – Х., 1930. – 101с.
454884
  Добровольський С. Залізний кінь / С. Добровольський. – Вид. 3-е. – Х., 1932. – 140с.
454885
  Качуровский І. Залізний куркуль / І. Качуровский. – Мюнхен : Дніпрова Хвиля, 1959. – 83с.
454886
  Серафимович А. Залізний потік / А. Серафимович. – Х., 1927. – 243с.
454887
  Серафимович А. Залізний потік / А. Серафимович. – К., 1933. – 172с.
454888
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – К.-Х., 1935. – 180с.
454889
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – Київ : Художня література, 1954. – 156с.
454890
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – К., 1967. – 164с.
454891
  Серафимович О.С. Залізний потік / О.С. Серафимович. – К., 1977. – 246с.
454892
  Талев Д. Залізний світильник: роман / Д. Талев. – К., 1982. – 328с.
454893
  Дніпрович М. Залізний тон. / М. Дніпрович. – Х., 1928. – 68с.
454894
  Тригуб В. Залізний Хрест і часи Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31


  Історія нагороди "Залізний Хрест"
454895
  Гізер Р. Залізний цар : Фрагмент із книжки / з англійської переклали Ганна Невгад, Аіліна Душейко, Юлія Швалюк, Людмила Паламарчук; літературна редакція Ірини Сандовенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 215-223. – ISSN 0320-8370
454896
  Птахів Семен Залізницею - від Європи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
454897
  Пестушко Валерій Залізниці з"єднають Євразію й Америку : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 18
454898
  Цехановецький Г. Залізниці і держава / Григорій Цехановецький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 244-250. – ISBN 966-346-208-6
454899
  Самойлов Юрій Залізниці світу: канали агентського доступу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 16-19 : фото. табл. – ISSN 1998-8044
454900
  Толокньов І.В. Залізниці України в добу Гетьманату (травень - грудень 1918 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Історія ; Вип. 48)


  Стаття присвячена аналізу матеріально-технічного стану державних залізниць України в останній рік Першої світової війни (період Гетьманату, травень-грудень 1918 р.); окремо висвітлюється процес забезпечення доріг пально-мастильними матеріалами
454901
  Семінович Алла Залізниця - зона підвищеної небезпеки / Семінович Алла, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 30--31 : фото
454902
  Сосюра В. Залізниця : Епопея / В. Сосюра. – Харків : Червоний шлях, 1924. – 47с.
454903
  Яценко Б.П. Залізниця як важлива складова туристичної індустрії Японії / Б.П. Яценко, Д.О. Ярошенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 228-238 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
454904
  Онуфрієнко А. Залізниця як революція і радянський фронтір у кіно СРСР 1920-1930-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-93. – ISSN 1728-6875
454905
   Залізнична колія Львів-Підгайці : мандрівка в минуле : до 100-ліття відкриття колії Львів-Підгайці / упоряд. Степан Колодницький ; [ред. Анна-Марія Волосацька]. – Підгайці ; Львів ; Київ : [б. в.], 2009. – 54 с. : портр., фот. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
454906
  Стрелко О. Залізничне будівництво в Російській Імперії (1836-1917): витоки та розвиток // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 51-57. – ISSN 2079-2999


  Історія залізничного будівництва в Російській імперії, в тому числі і в Україні, і цікава, і повчальна. Адже залізничне будівництво - це головний напрямок промислового перевороту в транспортній галузі, вагомий прискорювач економічного розвитку й ...
454907
   Залізничний онлайн-тікетінг зростає // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
454908
  Треніна А.С. Залізничний переїзд - зона небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 23-24
454909
   Залізничний район міста Києва. – К, 1959. – 180с.
454910
  Ігнатенко М.Г. Залізничний транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 109-112
454911
   Залізничний транспорт в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2005. – 480с. – ISBN 966-8062-58-2
454912
  Ангелейко В.І. Залізничний транспорт України в 1959-1965 роках. / В.І. Ангелейко. – Київ, 1969. – 64с.
454913
  Толокньов Іван Валерійович Залізничний транспорт України в період першої світової війни (1914-1918 рр.) : Дис....кандид.історичних наук:07.00.01 / Толокньов Іван Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 195л. + Додатки:с.188-195. – Бібліогр.:с.172-195
454914
  Толокньов Іван Валерійович Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.01 / Толокньов І.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
454915
  Толокньов І.В. Залізничний транспорт України в умовах Першої світової війни (серпень 1914 - лютий 1917 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 42)


  На основі широкої джерельної бази та опрацьованої літератури піддається ґрунтовному аналізу діяльності залізничного транспорту в межах України протягом першої світової війни
454916
  Марценюк Л.В. Залізничний туризм як складник сталого розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 3-16. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
454917
  Плахтін І.О. Залізничники / І.О. Плахтін. – Київ, 1938. – 43 с.
454918
  Неправська Наталія Залізничні квитки продаємо по-французьки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
454919
   Залізничні станції та річні пристані і причали на території України. – Х, 1931. – 128с.
454920
   Залізничні станції та річні пристані на території Української РСР на 1 березня 1927 р.. – Х, 1927. – 26с.
454921
   Залізничні станції та річні пристані на території Української РСР на 1 жовтня 1926 р.. – Х, 1926. – 20с.
454922
  Животинський П.С. Залізничнний транспорт і розвиток металургії України / П.С. Животинський. – Харків : Пролетар, 1931. – 216 с.
454923
  Горнікова М.О. Залізні вироби з давньоруського Витачева / М.О. Горнікова, Д.П. Недопако // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 86-92. – ISSN 0235-3490
454924
   Залізні сонети. – Катеринслав, 1925. – 40с.
454925
  Константинов В.О. Залізні та залізобетонні мости України – пам"ятки будівельної науки і техніки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 22-37. – ISSN 2079-2999
454926
  Радченко П.П. Залізні шори / П.П. Радченко. – Київ, 1955. – 222с.
454927
  Тельнюк С.В. Залізняки / С.В. Тельнюк. – К., 1966. – 71с.
454928
   Залізнякові читання : матеріали Другої учнівської наукової краєзнавчої конференції, Медведівка, 21 травня 2010 р. / Гол. управління освіти й науки Черкаськ.ОДА ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Східноєвропейський ун-т економіки й менеджменту [та ін.] ; упоряд. та відп. за вип. Лавріненко Н.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – 224 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-307-7
454929
   Залізнякові читання : матеріали Третьої наукової краєзнавчої конференції, Медведівка, 21 жовтня 2011 р. / Гол. управління освіти й науки Черкаськ.ОДА ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Східноєвропейський ун-т економіки й менеджменту [та ін.] ; [упоряд. та відп. за вип. Лавріненко Н.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2011. – 248 с. : іл., фото. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-459-3
454930
  Бек Юрій Маркіянович Залізомісні глушені поливи на основі відпадків виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Бек юрій Маркіянович ; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1997. – 19 с.
454931
  Орловський Б.М. Залізорудна промисловість України в дореволюційний період : Ысторико-економычний нарис / Б.М. Орловський. – Київ : Наукова думка, 1974. – 183с.
454932
  Шевченко С. Залік у Бабушкіна / Сергій Шевченко // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 549-550. – ISBN 966-7769-79-6
454933
  Лиховид І. Заліки та екзамени - "автоматом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13-14 червня (№ 106/107). – С. 7


  Міністерство освіти та науки радить вишам східних регіонів завершити навчання достроково через складну ситуацію.
454934
  Маковей О.С. Залісє : повість / Осип Маковей. – 2-е справл. вид. – [Коломия] : Галицька Накладня Якова Оренштайна ; [Друк. Кисїлевського і Ски], 1914. – 384 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Осип Маковей: Бібліогр. покажч. / Уклад. О. Кущ. - Львів, 1958. – (Загальна бібліотека ; № 130/134)
454935
  Якушевич В.В. Заліснення ландшафтних смуг-регуляторів як шлях оптимізації екологічної ситуації в Сколівському районі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 305-310


  У статті досліджено вплив зміни лісового покриву Сколівського району на підтоплення територій в межах басейну річки Опір. Розглянуто основні функції лісів. Запропоновано на прикладі частини басейну р. Опір виділяти ландшафті смуги-регулятори, які ...
454936
  Гурський В.В. Заліснення порубів, пустирів та галявин у лісах України / В.В. Гурський. – Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 62 с.
454937
  Гавриленко О. Заліснення українського степу - благо чи катастрофа? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-70. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні причини і наслідки зникнення природного рослинного покриву степової ландшафтної зони України. Обґрунтовано цінність залишків цілинних степових екосистем як найбільш дефіцитних природних комплексів, які мають охоронятися в Україні ...
454938
  Маковей Осип Заліся : Повість / Маковей Осип. – 2-е справлене вид. – Б.м. – 352с.
454939
  Рижков В. Заліська Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 20


  Слов"янська колонізація басейну Волги і Оки та її наслідки.
454940
  Казанник В.В. Заліт білощокої казарки (Branta leucopsis) у Київську область / В.В. Казанник, В.О. Мороз, Р. Віjlmаkеrs // Авіфауна України : додаток до журналу "Беркут". – Чернівці, 2015. – Вип. 6. – С. 48-50. – ISSN 1727-7531
454941
  Кулик О.П. Залітки : повісті, оповідання, новели / О.П. Кулик. – Сімферополь : Таврія, 1983. – 142 с.
454942
  Ельгорт Б.Б. Заліщики / Б.Б. Ельгорт. – Львів : Каменяр, 1967. – 20 с. – (Вивчай рідний край)
454943
  Зарандия Т.Д. Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т.Д. Зарандия, Т.В. Джугели // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 333-340. – ISSN 1563-3349
454944
  Ковальчук А.В. Залог / А.В. Ковальчук. – К, 1986. – 175с.
454945
  Лухт Л.И. Залог в современном румынском языке. /Пассив/. / Л.И. Лухт. – М., 1962. – 83с.
454946
  Деисадзе Отар Григорьевич Залог глагола в грузинском языке и его преподавание в восмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Деисадзе Отар Григорьевич; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
454947
  Богданов И. Залог за историческо безсмъртие : единение вековно между земя, народ, държава и култура / И. Богданов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 214, [2] с.
454948
  Харчук И.Н. Залог здоровья и красоты / И.Н. Харчук. – К, 1986. – 49с.
454949
  Смирнов Б.В. Залог и страхование / Б.В. Смирнов. – Киев, 1995. – 100 с.
454950
   Залог имущества : Общедоступное изложение основных начал действующего права ; Права и обязанности залогодержателей и залогодателей с приложением образцов договоров, иск. прошений и деловых бумаг. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. М.В. Попова, 1914. – 168 с. – (Общедоступная юридическая библиотека, издаваемая под редакцией В.Я. Крюковского ; № 3)
454951
  Жильцов В. Залог исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 27-34. – ISSN 0201-7059
454952
  Шкрум Татьяна Семеновна Залог как вещно-правовой способ обеспечения обязательств по законодательству Украины : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Шкрум Татьяна Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 230л. – Бібліогр.:л.217-230
454953
  Собко В. Залог мира : Далекий фронт / В. Собко. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 450 с.
454954
  Собко В. Залог мира : Роман / В. Собко; Авториз. пер. с укр. Ц Дмитриевой и Н Треневой. – Москва : Советский писатель, 1951. – 359с.
454955
  Собко В. Залог мира : Роман / В. Собко; Авториз. пер. с укр. Ц Дмитриевой и Н Треневой. – Москва : Советский писатель, 1952. – 347с.
454956
  Собко В.Н. Залог мира / В.Н. Собко; Пер.с укр. Ц. Дмитриевой и Н. Треневой. – Киров : Кировское кн. изд-во, 1953. – 324с.
454957
  Собко В.Н. Залог мира : Обыкновенная жизнь: Роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. – Москва, 1964. – 616с.
454958
  Дыдынский Ф. Залог по Римскому праву / Федор Дыдынский. – Варшава : В тип. С. Оргельбранда, 1872. – III, [3], 278 с.
454959
  Пушкина А.В. Залог прав в гражданском праве России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
454960
  Никонов А.И. Залог. / А.И. Никонов. – Воронеж, 1986. – 173с.
454961
  Баскаков Н.А. Залоги в каракалпакском языке / Н.А. Баскаков. – Ташкент, 1951. – 32с.
454962
  Джанаев В.Н. Залоги в кумыкском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанаев В. Н.; АзГУ. – Баку, 1970. – 20л.
454963
  Медведева Людмила Михайловна Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале англ. яз.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : / Медведева Людмила Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 49 с.
454964
  Медведева Людмила Михайловна Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального взаимодействия (на материале английского языка) : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Медведева Людмила Михайловна; КГу им.Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 486л. – Бібліогр.:л.465
454965
  Шубная Э.Г. Залоговое значение инактивных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Шубная Э.Г. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. англ. филологии. – Ленинград, 1973. – 25 с.
454966
  Вишневский А.А. Залоговое право : Учеб. и практическое пособие / А.А. Вишневский. – Москва : БЕК, 1995. – 179с. – ISBN 3-4064-0188-0, 5-85639-121-7
454967
  Будилов В.М. Залоговое право России и ФРГ. / В.М. Будилов. – СПб, 1993. – 150с.
454968
   Залоговые конкструкции в разноструктурных языках. – Л., 1981. – 286с.
454969
  Харитонов Л.Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. / Л.Н. Харитонов. – М.Л., 1963. – 127с.
454970
  Чекунов А.В. Заложение и начальные моменты развития Азово-Кубанской впадины / А.В. Чекунов. – Киев, 1962. – С. 97-106. – Отд. оттиск
454971
  Гуральник Е.Н. Заложник жизни // Библиография : Москва, 2000


  Современники о Ф.К. Сологубе:Библиография
454972
  Гейм С. Заложники / С. Гейм. – М., 1944. – 335с.
454973
  Зорин В.Н. Заложники / В.Н. Зорин. – Калининград, 1989. – 283с.
454974
  Поцюс А. Заложники : повести, рассказы / А. Поцюс; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 383 с.
454975
  Хаськович И. Заложники глобализации // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 56-58
454976
  Крым А.И. Заложники отеля "Европа" : Повесть, рассказы / А.И. Крым. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 254с.
454977
  Крет Себастьян Заложники света : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 54-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
454978
  Макс Д.Т. Заложники сна : феномен сна / Д.Т. Макс, Стебер Мэгги // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 70-87 : Фото
454979
  Сент-Джеймс Заложники удачи / Сент-Джеймс. – М., 1995. – 464с.
454980
  Шелыганова В.Г. Заложница : [поэзия, проза] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2009. – 422, [2] с. : ил., портр. – Авт. на обл. не указан. – ISBN 978-966-190-102-4
454981
  Гауптман Г. Заложница Карла Великого : пьеса в 4-х действиях / Г. Гауптман ; Пер. с нем. З. Венгеровой и Л. Вилькиной. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-литогр. "Русского т-ва ", 1909. – 151с. – (Универсальная библиотека ; № 195-196)
454982
  Пертту П. Залом / П. Пертту. – Петрозаводск, 1963. – 75 с.
454983
  Власенко І.М. Залп : байки в прозі / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1966. – 38 с.
454984
  Станцев В.Т. Залп / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1972. – 61с.
454985
  Івакін Ю.О. Залп : пародії, фейлетони, гумор / Ю.О. Івакін. – Київ : Молодь, 1982. – 152 с.
454986
  Березов П.И. Залп "Авроры" / П.И. Березов. – М, 1962. – 78с.
454987
  Березов П.И. Залп "Авроры" / П.И. Березов. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1967. – 72с.
454988
  Плотников В.А. Залпы гвардейских "катюш" / В.А. Плотников, Б.В. Шипов. – М., 1971. – 144с.
454989
   Залпы гнева : подвиги советских артиллеристов. – Москва : Военное издательство, 1943. – 71 с.
454990
  Чесноков И.Н. Залпы над морем / И.Н. Чесноков. – М., 1988. – 173с.
454991
  Мильченко Н.П. Залпы над Невой / Н.П. Мильченко. – М, 1983. – 256с.
454992
  Абрагам П. Залпы Ноева ковчега, или О путях-дорогах моего непутевого друга Венслова : [роман] / П. Абрагам; [Перевод с нем. В. Розанова; Ил.: И. Оффенгенден]. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 399 с. : ил.
454993
  Воздвиженский А.И. Залпы под Белгородом / А.И. Воздвиженский. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
454994
  Воздвиженский А.И. Залпы под Белгородом / А.И. Воздвиженский. – 2-е изд. испр. и доп. – Йошкар-Ола, 1975. – 128с.
454995
  Мельников П.Е. Залпы с берега / П.Е. Мельников. – М., 1971. – 253с.
454996
  Неправська Наталія Залучаємо туристів із Китаю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
454997
  Заславська О.І. Залучені кошти як вагоме джерело ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 66-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
454998
  Омельянчик Н.І. Залучення іноземних інвестицій в національну економіку / Н.І. Омельянчик, Н.В. Мудрак, М.Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 102-105
454999
   Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / О.С. Ємельянов, Бершеда, ЄР, О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 69-74


  Розглядаються актуальні питання регулювання залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації з урахуванням вимог забезпечення національної безпеки, перш за все стосовно стратегічно важливих підприємств.
455000
  Іванов М. Залучення приватних інвестицій у європейську вищу освіту // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 234-238. – ISSN 2218-5348
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,