Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
454001
   "Зенит". Ленинградские футболисты. – Л., 1958. – 36с.
454002
  Серова С.А. "Зеркало Просветленного духа" Хуан Фань-чо и эстетика китайского классического театра / С.А. Серова. – М, 1979. – 224с.
454003
  Айвазов А. "Зеркало" кризиса / А. Айвазов, А. Кобяков // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 9. – С. 11-19
454004
  Мещеряков Александр "Зеркальный путь" эпохи Нара : Загадки истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 168-180 : Іл.
454005
  Модзелевський К. "Зерно авторитаризму проросло у свідомості східноєвропейських народів через розчарування режимом ліберальної демократії" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Польський дисидент, один із чільних ідеологів руху "Солідарність" Кароль Модзелевський розповів "Тижню" про відродження незалежної польської культури, науки та освіти як інтегральну частину боротьби за незалежність Польщі.
454006
  Терещенко А. "Зима" Левка Ревуцького - Олександра Олеся: у колі становлення українського модернізму // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 52-57. – ISSN 1728-6875
454007
  Хохлов Ю. "Зимний путь" Франца Шуберта / Ю. Хохлов. – Москва, 1967. – 462 с.
454008
  Клопов К. "Зимняя война" (1939-1940 гг.) Взгляд из Лондона // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 78-87. – ISSN 1812-867Х
454009
  Ходынская-Голенищева "Зимняя война" в Газе: расследование ООН // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 27-31. – ISSN 0321-5075
454010
  Снаг О. "Зимові дерева" пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 3


  Другі Стусівські читання
454011
  Дімаров А. "Зі сталініста на націоналіста я перетворився за один день" // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 186-188. – ISBN 978-966-136-357-0


  Десять спогадів Анатолія Дімарова.
454012
  Го-Го "Зібралася кумпанія ..." : збірка кривуль і кривульок : [шаржі та карикатури] / Го-Го ; [обгортка й мист. оформлення : Вол. Каплун]. – Ріміні : Оса ; Батьківщина ; Табір Українських Полонених, 1946. – 44 с. – Справжнє прізвище авт.: О. Слупчинський
454013
   [Зенон : трагедія Криту та Ептаніса (17 ст.). – Афіни : Стигмі, 1991. – 294 с. – Видання новогрецькою мовою
454014
   [Зі ст. Розвозчик П., Розвозчик К. Розвиток верлібру в сучасній українській поезії] // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21
454015
  Возняк М.С. З-за редакційних куліс віденського Вістника та Зорі Галицької / подав Михайло Возняк. – [Львів] : [НТШ], 1912. – 37 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1912, т. 107
454016
   Земная краса. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 33 с. – (Серия илл. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс")
454017
   Земная краса. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 33 с. – (Серия илл. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс")
454018
  Антошкин Е.А. Земная красота / Е.А. Антошкин. – Москва, 1976. – 111с.
454019
  Горбунов А. Земная красота : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 109-122. – ISSN 0027-8238
454020
  Беруолд Джули Земная мантия, или Сокровище для геохимиков // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 58 : рис.
454021
  Прайс Р. Земная оболочка: роман / Р. Прайс. – М., 1980. – 703с.
454022
   Земная орбита. – М., 1967. – 215с.
454023
  Егоренкова Г.И. Земная основа / Г.И. Егоренкова. – Горький, 1987. – 190с.
454024
  Брюсов В.Я. Земная ось : рассказы и драмматические сцены (1901-1906 г.) / Валерий Брюсов ; Виньетки Василия Милиоти. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1907. – X, [2], 166, [3] с. – Экз. в разных тип. переплетах
454025
  Брюсов В.Я. Земная ось : рассказы и драмматические сцены / Валерий Брюсов ; обл. и 7 рис. Альберто Мартини. – 3-е изд. – Москва : Книгоиздат "Скорпион", 1911. – VIII, [4], 166, [1] с., [7] л. ил. – Экз. в разных тип. переплетах
454026
  Шмидт А.Р. Земная ось / А.Р. Шмидт. – Алма-Ата, 1980. – 72с.
454027
  Волгина Т.И. Земная ось / Т.И. Волгина. – Київ, 1983. – 63с.
454028
  Озеров Л.А. Земная ось / Л.А. Озеров. – М., 1986. – 158с.
454029
  Семернин В.Н. Земная палуба. / В.Н. Семернин. – М., 1968. – 118с.
454030
  Землянский А.Ф. Земная песня / А.Ф. Землянский. – Москва : Воениздат, 1974. – 316 с.
454031
  Караславов С.Х. Земная песнь / С.Х. Караславов. – М., 1980. – 175с.
454032
  Зайцев Б.К. Земная печаль / Б.К. Зайцев. – Л., 1990. – 496с.
454033
  Маца К.А. Земная планетарная система (опыт исследования системной организации Земли) : монография / К.А. Маца. – Киев : Обрії, 2011. – 262, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 220-258 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2278-17-0


  В пр. №1707637 напис: Сергею Юрьевичу с искренним уважением. Подпись. 10.03.2012
454034
  Федоров Б.Г. Земная поверхность и проблемы планетарной геодинамики / Б.Г. Федоров. – Ленинград : Ленинградский университет, 1989. – 214с.
454035
  Ауфдемкампе Йорн Земная прослушка. Континент на "прослушке" / Ауфдемкампе Йорн, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 38-47 : фото. – ISSN 1029-5828
454036
  Пашков Ю.В. Земная радость / Ю.В. Пашков. – Смоленск, 1959. – 51с.
454037
  Шогенцуков А.О. Земная радость / А.О. Шогенцуков. – М., 1977. – 240с.
454038
  Никоычев Ю.В. Земная радость. / Ю.В. Никоычев. – М, 1978. – 72с.
454039
  Казанский К.В. Земная рефракция над обширными поверхностями / К.В. Казанский. – Л, 1966. – 190с.
454040
  Лившиц С.Е. Земная сила / С.Е. Лившиц. – Магадан, 1964. – 79с.
454041
  Дугаева А.К. Земная сила / А.К. Дугаева. – Чебоксары, 1981. – 29с.
454042
  Акулов И.И. Земная твердь / И.И. Акулов. – Москва, 1974. – 367с.
454043
  Колодный Л.Е. Земная трасса ракеты / Л.Е. Колодный. – Изд. 2-е, доп. – М., 1972. – 127с.
454044
  Жуков В.Н. Земная тревога / В.Н. Жуков. – М., 1966. – 288с.
454045
  Гордейчев В.Г. Земная тяга / В.Г. Гордейчев. – М, 1959. – 61с.
454046
  Савельев М.П. Земная тяга / М.П. Савельев. – М, 1970. – 95с.
454047
  Преловский А.В. Земная тяга : Стихотворения. Поэмы / А.В. Преловский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 183с.
454048
  Качаев В.С. Земная тяга. / В.С. Качаев. – Ташкент, 1960. – 64с.
454049
  Шутов В.В. Земная тяга. / В.В. Шутов. – К, 1961. – 154с.
454050
  Петраковская Н.В. Земная устойчивость / Н.В. Петраковская. – Донецк, 1987. – 134 с.
454051
  Белавин М. Земная чаша / М. Белавин, В. Доронин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 240с.
454052
  Ігнатович Е. Земне життя Ісуса Христа // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 151-163. – ISSN 0208-0710
454053
   Земне і вічне : до сторіччя від Дня народження о. Андрія Леонтійовича Бокотея (4.XII.1909-31.VII.1992) / [упоряд. і літ. ред. А.О. Топачевський ; ред. В.П. Бадяк]. – Львів : ЛНАМ, 2012. – 124 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8734-21-2
454054
  Яремчук Андрій Земне і небесне Миколая Кочубея // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Недавня виставка відомого художника немов перегорнула останню сторінку насичено ї виставково ї діяльності галерей та музе їв Києва і країни минулого року і, можна було б сказати, стала своєрідним підсумком і приводом до розмови про подальші шляхи ...
454055
  Доломан Є.М. Земне й космічне : лірика , гумор, поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
454056
  Барандій М.Г. Земне тепло : поезії / М.Г. Барандій. – Львів : Каменяр, 1983. – 53 с.
454057
  Симоненко В.А. Земне тяжіння : Поезії / В.А. Симоненко. – Київ : Молодь, 1964. – 119с.
454058
   Земне тяжіння : розповіді про аграріїв Карпатського краю / [упоряд.: П.А. Федикович, М.П. Попович ; вступ. сл. О. Ледиди]. – Ужгород : Патент, 2011. – 399, [1] с. : іл., портр. – На обкл. назва помилково: Земне тяжіння: Розповіді про аграріїв краю. – ISBN 978-617-589-032-5
454059
  Садовський В. Земне тяжіння // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 23). – С. 7


  13 грудня 2012 року міністр освіти й науки, молоді і спорту України Дмитро Табачник на підставі розпорядження Кабміну від 28.11.12 № 983–р "Про оптимізацію мережі державних наукових установ" підписав наказ №1415 "Про припинення Науково–дослідного ...
454060
  Никольский А.М. Земневодные. / А.М. Никольский. – Птгр., 1918. – с.
454061
  Стельмах Б.М. Земний вогонь / Б.М. Стельмах. – Львів, 1979. – 72 с.
454062
  Стадниченко В. Земний дзвін // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 10. – С.2-22. – ISSN 0208-0710
454063
   Земний уклін. – К., 1979. – 216с.
454064
  Ільницький М.М. Земні артерії / М.М. Ільницький. – Львів, 1965. – 31с.
454065
  Дарманський П.Ф. Земні джерела "святого письма" / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1985. – 184 с.
454066
  Турківський М.П. Земні дороги : поезії / М.П. Турківський. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 96 с.
454067
   Земні зорі. – К., 1971. – 339с.
454068
   Земні зорі. – К., 1972. – 323с.
454069
   Земні зорі. – К., 1973. – 199с.
454070
   Земні зорі. – К., 1974. – 263с.
454071
   Земні зорі : Художні оповіді. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 261с.
454072
   Земні зорі. – К., 1975. – 256с.
454073
   Земні зорі. – К., 1976. – 239с.
454074
   Земні зорі. – К., 1977. – 180с.
454075
   Земні зорі. – Київ, 1979. – 232с.
454076
   Земні зорі. – Київ, 1980. – 212с.
454077
   Земні зорі. – Київ, 1981. – 192с.
454078
  Сорока М. Земні орбіти Сергія Корольова // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 172-186.
454079
  Кащук Н.О. Земні радощі : повісті / Н.О. Кащук. – Київ, 1985. – 416 с.
454080
  Падалка І.А. Земні скарби України / І.А. Падалка, В.М. Мацуй. – К, 1978. – 119с.
454081
  Коцюба М. Земні соки / М. Коцюба. – Харків : Прапор, 1980. – 87 с.
454082
  Казанцева Л.В. Земні та космічні швидкості людини
454083
  Бойко В.С. Земні турботи / В.С. Бойко. – Харків, 1978. – 40с.
454084
  Боровко М.М. Земні турботи / М.М. Боровко. – К, 1987. – 75с.
454085
  Гордон О. Земні човни / О. Гордон. – Львів, 1996. – 37с.
454086
  Писанець Є. Земноводні Криму = Amphibians of the Crimea / Євген Писанець, Олег Кукушкін ; НАН України, Нац. наук.-природ. музей. – Київ : ННПМ НАН України, 2016. – 320 с. : іл., табл. – Тит. арк., передм. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 298-317. – ISBN 978-966-02-7934-6
454087
  Писанець Є.М. Земноводні Східної Європи = Amphibians of the Eastern Europe / Євген Писанець ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Зоол. музей. – Київ : Зоологічний музей ННПМ НАН України. – ISBN 978-966-02-7151-7
Ч. 2 : Ряд Безхвості. – 2014. – 191, [1] с. : іл., фот., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 180-191
454088
  Таращук В.І. Земноводні та плазуни. / В.І. Таращук. – К., 1959. – 1-247с.
454089
  Гончаренко Анна Евдокимовна Земноводные бассейны реки Южный Буг и их биогеоценотическое значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Гончаренко Анна Евдокимовна ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1980. – 23 с.
454090
  Пикулик М М. Земноводные Белоруссии / М М. Пикулик, . – Минск, 1985. – 191с.
454091
  Щербак Н.Н. Земноводные и пресмыкающиеся / Н.Н. Щербак. – Симферополь, 1964. – 59с.
454092
  Ивантер Э.В. Земноводные и пресмыкающиеся / Э.В. Ивантер. – Петрозаводск, 1975. – 95с.
454093
  Ивантер Э.В. Земноводные и пресмыкающиеся / Э.В. Ивантер. – Петрозаводск, 1988. – 95с.
454094
  Дмитриев Ю. Земноводные и пресмыкающиеся / Ю. Дмитриев. – Москва : Олимп, 1998. – 302с. – (Соседи по планете). – ISBN 5-7390-0393-8, 5-7841-0390-3
454095
   Земноводные и пресмыкающиеся. – Москва : ABF, 1998. – 576с. – (Энциклопедия природы России). – ISBN 5-87484-066-4
454096
  Алекперов А.М. Земноводные и пресмыкающиеся Азербайджана / А.М. Алекперов. – Баку, 1978. – 264с.
454097
  Алекперов А.М. Земноводные и пресмыкающиеся Азербайджанской ССР : Автореф... д-ра биол.наук: / Алекперов А.М.; Зоологический ин-т АН СССР. Азерб гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 26л.
454098
  Гаранин В.И. Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края / В.И. Гаранин. – М., 1983. – 174с.
454099
  Щербак Н.Н. Земноводные и пресмыкающиеся Крыма / Н.Н. Щербак. – Киев, 1966. – 240с.
454100
   Земноводные и пресмыкающиеся МНР. – М., 1988. – 247с.
454101
  Попа Л.Л. Земноводные и пресмыкающиеся Молдавии / Л.Л. Попа, ТофанВ.Е. – Кишинев, 1982. – 104с.
454102
   Земноводные и пресмыкающиеся Московской области. – М., 1989. – 180с.
454103
  Банников Г А. др. Земноводные и пресмыкающиеся СССР / Г А. др. Банников. – М, 1971. – 303с.
454104
  Саид-Алиев Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана / Саид-Алиев. – Душанбе, 1979. – 146с.
454105
  Саид-Алиев Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана. / Саид-Алиев. – Душанбе, 1979. – 146с.
454106
  Щербак Н.Н. Земноводные и пресмыкающиеся Украинских Карпат / Н.Н. Щербак, М.И. Щербань. – Киев, 1980. – 266с.
454107
  Куриленко В.Е. Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украины : Справочник-определитель / В.Е. Куриленко, Ю.Г. Вервес. – Київ : Генеза, 1999. – 208с. – ISBN 966-504-231-9
454108
  Искакова К. Земноводные Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Искакова К.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 15л.
454109
  Завадский Марк Земноводный мегаполис : такая жизнь / Завадский Марк, Дока Бела // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 104-113 : Фото
454110
  Поделков С.А. Земное / С.А. Поделков. – Москва, 1982. – 110 с.
454111
  Спасский С.Д. Земное время / С.Д. Спасский. – Л, 1971. – 255с.
454112
  Эралиев С. Земное время : стихотворения и поэмы / С. Эралиев; пер. с кирг. – Москва : Художественная литература, 1973. – 253 с.
454113
  Гайдаенко И.П. Земное время / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1979. – 254с.
454114
  Корнеев А.Н. Земное диво: Кн. о природе. / А.Н. Корнеев. – Тула, 1981. – 237с.
454115
  Степанова Л.П. Земное дно / Л.П. Степанова. – Алма-Ата, 1981. – 55с.
454116
  Романенко Л.Н. Земное дыхание / Л.Н. Романенко. – Рига, 1965. – 128с.
454117
  Воронин Л.А. Земное дыхание / Л.А. Воронин. – Одесса, 1982. – 48с.
454118
  Сватков Н.М. Земное зеркало Солнца : (очерки истории палеотемпературы Земли) / Н.М. Сватков. – Москва : Мысль, 1979. – 119с.
454119
  Миллер Л. Земное золотое дно // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 5. – С. 57-59. – ISSN 0012-6756
454120
  Субботин В.Е. Земное лето. Стихи. / В.Е. Субботин. – М., 1962. – 70с.
454121
  Шевченко В.С. Земное напряжение / В.С. Шевченко. – Барнаул, 1969. – 63с.
454122
  Левитанский Ю.Д. Земное небо / Ю.Д. Левитанский. – М., 1963. – 130с.
454123
  Мордовина Н.А. Земное небо / Н.А. Мордовина. – Волгоград, 1969. – 79с.
454124
  Френкель В.З. Земное небо. / В.З. Френкель. – Рига, 1977. – 91с.
454125
  Бетаки В. Земное пламя / В. Бетаки. – М.-Л., 1965. – 94с.
454126
  Красовский С.А. Земное притяжение / С.А. Красовский. – Л., 1956. – 126с.
454127
  Плотников А.И. Земное притяжение / А.И. Плотников. – Горький, 1962. – 64с.
454128
  Соколов В.П. Земное притяжение / В.П. Соколов. – Одесса, 1965. – 72с.
454129
  Герчик М.Н. Земное притяжение / М.Н. Герчик. – Минск, 1965. – 255с.
454130
   Земное притяжение. – Ростов-на-Дону, 1971. – 254с.
454131
  Шогенов Х. Земное притяжение / Х. Шогенов. – Нальчик, 1974. – 79с.
454132
  Годжа Ф. Земное притяжение : стихи и поэмы / пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1979. – 189 с.
454133
  Грязнов Ю.Т. Земное притяжение / Ю.Т. Грязнов. – Воронеж, 1979. – 43с.
454134
  Сафронов А.В. Земное притяжение / А.В. Сафронов. – М., 1982. – 614с.
454135
  Амин Сайдулло Земное притяжение : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 77-81. – ISSN 0012-6756
454136
  Кондырев Л.Н. Земное притяжение любви / Л.Н. Кондырев. – М, 1969. – 206с.
454137
  Кондырев Л.Н. Земное притяжение любви / Л.Н. Кондырев. – М, 1969. – 206с.
454138
  Ржевская Е.М. Земное притяжение. / Е.М. Ржевская. – М., 1963. – 178с.
454139
  Решетников Л.В. Земное притяжение. / Л.В. Решетников. – М., 1963. – 180с.
454140
  Серостанова Л. Земное притяжение. / Л. Серостанова. – Махачкала, 1964. – 147с.
454141
  Мартьянов И.В. Земное притяжение. / И.В. Мартьянов. – Ярославль, 1980. – 80с.
454142
  Полякова Н.М. Земное притяжение: стихи / Н.М. Полякова. – Л., 1980. – 255с.
454143
  Мауленов С. Земное солнце : стихотворения и поэма / С. Мауленов. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 96 с.
454144
  Кадомцев Б.Б. Земное солнце "термояда" / Б.Б. Кадомцев. – М., 1986. – 62с.
454145
  Кирсанов А.Ф. Земное тепло. / А.Ф. Кирсанов. – М., 1964. – 111с.
454146
  Клейн А. Земное тяготение / А. Клейн. – Сыктывкар, 1963. – 72с.
454147
  Монахов В.И. Земное тяготение. / В.И. Монахов. – М., 1970. – 55с.
454148
  Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский. – Москва : Мысль, 1973. – 349с.
454149
  Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский. – М., 1974. – 95с.
454150
  Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский; Отв. ред. П.А. Коржуев. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1976. – 367с.
454151
  Зосимович И.Д. Земное эхо солнечных бурь. К 200-летию со дня рождения Г. Швабе // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 50-53. – ISBN 5-12-000444-X
454152
   Земное ядро. – Ставрополь, 1986. – 318с.
454153
  Калинин Ю.Д. Земное ядро и вековые геомагнитные вариации / Ю.Д. Калинин. – Красноярск, 1987. – 112с.
454154
  Джекобс Д.А. Земное ядро. / Д.А. Джекобс. – Москва : Мир, 1979. – 305с.
454155
  Михайлова И. Земной ангел, небесный человек // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 5. – С. 65-68. – ISSN 0235-7089


  Образ Дмитрия Донского в представлении его современников.
454156
  Воробьев Л.И. Земной закон / Л.И. Воробьев. – Москва, 1976. – 239с.
454157
  Ромеро Э. Земной зной / Э. Ромеро. – М, 1966. – 32с.
454158
  Ноздрев В.Ф. Земной космос / В.Ф. Ноздрев. – М, 1978. – 135с.
454159
  Марков С.Н. Земной круг : книга о землепроходцах и мореходах / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1966. – 656 с.
454160
  Марков С.Н. Земной круг : Книга о землепроходцах и мореходах / С.Н. Марков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 559с.
454161
  Марков С.Н. Земной круг / С.Н. Марков. – М., 1976. – 624с.
454162
  Яновский М Б. Земной магнетизм / М Б. Яновский, . – Amsterdam, 1953. – 592с.
454163
  Яновский Б.М. Земной магнетизм : Учеб.пособ.для ун-тов / Б.М. Яновский; ЛГУ. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та
2 : Теоретические основы магнитометрического метода исследования земной коры и геомагнитные измерения. – 1963. – 462с.
454164
  Яновский Б.М. Земной магнетизм / Б.М. Яновский. – Ленинград : Ленинградский университет
Т.1 : Морфология и теория магнитного поля земли и его вариаций. – 1964. – 446с.
454165
  Глухова Г.Г. Земной магнетизм / Г.Г. Глухова. – М
2. – 1972. – 310с.
454166
  Яновский Б.М. Земной магнетизм : Учебное пособие / Б.М. Яновский. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1978. – 591с.
454167
  Калашников А.Г. Земной магнетизм и его практическое применение : Стенограмма лекции / А.Г. Калашников. – Москва, 1952. – 32с.
454168
  Розе Н.В. Земной магнетизм и магнитная разведка / Н.В. Розе, Н.Н. Трубятчинский, Б.М. Яновский. – М.-Л., 1934. – 352 с.
454169
  Сузюмов А.Е. Земной магнетизм и тектоника дна океана / А.Е. Сузюмов. – Москва : Знание, 1981. – 48с.
454170
  Заборовский А.И. Земной магнетизм. / А.И. Заборовский. – М-Л, 1932. – 180с.
454171
  Прохода А.И. Земной монолог / А.И. Прохода. – Барнаул, 1976. – 79с.
454172
  Смирнов Л.В. Земной непокой / Л.В. Смирнов. – М., 1962. – 98с.
454173
  Иванов В.В. Земной парус : Стихи / В.В. Иванов. – Москва, 1982. – 47с.
454174
  Поздняков С.Я. Земной пеклом. / С.Я. Поздняков. – Тула, 1964. – 72с.
454175
  Жевердан П. Земной поклон / П. Жевердан, Л. Плескачевский. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1966. – 123 с.
454176
  Преловский А.В. Земной поклон / А.В. Преловский. – Иркутск, 1970. – 103 с.
454177
  Пальман В.И. Земной поклон / В.И. Пальман. – М, 1975. – 221с.
454178
  Небогатов М.А. Земной поклон / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1976. – 224с.
454179
  Замыслов В.А. Земной поклон / В.А. Замыслов. – Ярославль, 1976. – 270с.
454180
  Кузнецова А.А. Земной поклон / А.А. Кузнецова. – М., 1979. – 511с.
454181
  Скобелкин В.Н. Земной поклон / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1982. – 55с.
454182
  Кузнецова А.А. Земной поклон / А.А. Кузнецова. – М., 1982. – 174с.
454183
  Горбачев В.В. Земной поклон / В.В. Горбачев. – М., 1983. – 256с.
454184
  Кузнецова А А. Земной поклон / А А. Кузнецова, . – М., 1985. – 190с.
454185
  Фролов В.И. Земной поклон. / В.И. Фролов. – М, 1985. – 63с.
454186
  Постников О.П. Земной поклон: стихи / О.П. Постников. – Алма-Ата, 1982. – 118с.
454187
  Шавырин Ю.М. Земной прилив / Ю.М. Шавырин. – М, 1981. – 62с.
454188
  Милосердов С.С. Земной простор / С.С. Милосердов. – Воронеж, 1980. – 118с.
454189
  Аборский А.И. Земной рай : рассказы и очерки / А.И. Аборский; худож. А. Рамазанов. – Ашхабад : Туркменистан, 1976. – 215 с.
454190
  Снегирев Л.А. Земной срок / Л.А. Снегирев. – К., 1990. – 413с.
454191
  Кропивницкий Е.Л. Земной уют / Е.Л. Кропивницкий. – М, 1989. – 32с.
454192
  Савеличев А.А. Земной чертог / А.А. Савеличев. – Минск, 1970. – 175с.
454193
  Дмитриев С. Земной шар: (начальные сведения) : практические работы, иллюстрации и краткий пояснительный текст / С. Дмитриев. – Москва, Ленинград : Госиздат, 1930. – 48 с.
454194
  Прилюк Д.М. Земносили : докум. повість / Д.М. Прилюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 190 с.
454195
  Костюковский Б.А. Земные братья: повесть / Б.А. Костюковский. – М., 1967. – 207с.
454196
  Костюковский Б.А. Земные братья: повесть / Б.А. Костюковский. – 3-е изд. – М., 1982. – 224с.
454197
  Самохвалов А.Г. Земные были / А.Г. Самохвалов. – Чебоксары, 1981. – 48с.
454198
  Борисов М.Ф. Земные высоты / М.Ф. Борисов. – М., 1983. – 128с.
454199
  Жалсараев Д. Земные голоса : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. А.Наймана. – Москва : Правда, 1977. – 32 с.
454200
  Головенчиц М.Е. Земные голоса / М.Е. Головенчиц. – Л., 1986. – 141с.
454201
  Жилкина Е.В. Земные дни / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1982. – 128с.
454202
  Муртазов Б.А. Земные дороги : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Москва : Советский писатель, 1963. – 88 с.
454203
  Ломиа К. Земные звезды : стихи / К. Ломиа. – Москва : Советский писатель, 1958. – 102 с.
454204
  Мухин В.Е. Земные звезды / В.Е. Мухин. – Донецк, 1966. – 106с.
454205
  Подкопаев В.С. Земные звезды / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1968. – 160с.
454206
  Алтайский К.Н. Земные звезды Казахстана / К.Н. Алтайский. – Алма-Ата, 1974. – 79с.
454207
  Зульфикаров Т.К. Земные и небесные странствия поэта / Т.К. Зульфикаров. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 445 с.
454208
  Марков С.Н. Земные корни / С.Н. Марков. – М., 1961. – 216с.
454209
  Еремин И.А. Земные корни / И.А. Еремин. – М., 1973. – 79с.
454210
  Хомутов С.А. Земные мгновения. / С.А. Хомутов. – М., 1984. – 109с.
454211
  Ретеюм А.Ю. Земные миры: (О целостном изуч. геосистем) / А.Ю. Ретеюм. – Москва : Мысль, 1988. – 266с.
454212
  Зайцев Н.И. Земные мои паруса / Н.И. Зайцев. – Донецк, 1981. – 51с.
454213
  Филоненко И.Е. Земные наши заботы / И.Е. Филоненко. – М, 1983. – 303с.
454214
  Нагим Ф. Земные одежды : проза: роман / окончание. Нач. в № 10, 2010 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 104-154. – ISSN 0012-6756
454215
  Упеник М.О. Земные орбиты / М.О. Упеник. – Москва, 1968. – 152 с.
454216
  Кабаков М.В. Земные острова / М.В. Кабаков. – Калинин, 1963. – 56 с.
454217
  Каалеп А.Ю. Земные пейзажи / А.Ю. Каалеп. – Москва, 1976. – 113 с.
454218
  Полякова Н.М. Земные плоды. / Н.М. Полякова. – Л., 1973. – 111с.
454219
  Мухина Л.М. Земные поклоны / Л.М. Мухина. – Москва, 1974. – 152с.
454220
  Винокуров Е.М. Земные пределы / Е.М. Винокуров. – Москва, 1965. – 199с.
454221
   Земные приливы. – Киев : Наукова думка, 1966. – 191с.
454222
  Мельхиор П. Земные приливы / П. Мельхиор. – М, 1968. – 483с.
454223
  Молоденский М.С. Земные приливы и нутация Земли / М.С. Молоденский, М.В. Крамер. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 40 с.
454224
  Ахмеров Н.У. Земные притчи / Н.У. Ахмеров. – Казань : Школа, 2007. – 72с.
454225
  Быховец В.С. Земные радости / В.С. Быховец. – Ставрополь, 1963. – 367с.
454226
  Шевелев А.А. Земные радости простые. / А.А. Шевелев. – Л, 1986. – 142с.
454227
  Шкапаская М.М. Земные ремесла / М.М. Шкапаская. – М, 1925. – 31с.
454228
  Шкапаская М.М. Земные ремесла / М.М. Шкапаская. – М, 1925. – 31с.
454229
  Вернадский В.И. Земные силикаты, алюмосиликаты и их аналоги / В.И. Вернадский, С.М. Курбатов. – 4-е изд. перераб. и приведен. к новому уровню знаний. – Ленинград-Москва, 1937. – 378с.
454230
  Виленская Н.Ю. Земные стихи / Наталия Виленская. – Киев : [б. и.], 2011. – 103, [1] с. – ISBN 978-966-8559-34-1
454231
  Автономов В. Земные тревоги : стихи и поэмы / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1970. – 112 с.
454232
  Емельянова Н.А. Земные узы / Н.А. Емельянова. – Саратов : Приволжское кн.изд-во, 1972. – 31 с.
454233
  Ионов В.Б. Земные хлопоты. / В.Б. Ионов. – Ярославль, 1968. – 176с.
454234
  Корнилов Евгений Григорьевич Земская демократическая интеллигенция и ее участие в революционном движении 70-х годов XIX века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Корнилов Евгений Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 25л.
454235
  Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. / Н.М. Пирумова. – М., 1986. – 268с.
454236
  Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. / Л.Г. Захарова. – М., 1968. – 178с.
454237
  Мамулова Л.Г. Земская контрреформа 1890 года : Автореф... канд. ист.наук: / Мамулова Л.Г.; МГУ. – М., 1962. – 18л.
454238
  Карпов Л.Н. Земская санитарная организация в России. / Л.Н. Карпов. – Л., 1964. – 122с.
454239
   Земские банки. – К., 1918. – 80 с.
454240
  Пыльцина М.В. Земские организации и сельскохозяйственные общества:проблемы взаимоотношений // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805


  В содержании статьи автор исследует онтологические представления этико-правовых учений в Древней Греции в качестве предпосылок становления юридической техники и юридической практики. В практике древнегреческого политического строительства содержатся ...
454241
  Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи / Н.А. Свавицкий. – Москва : Госстатиздат, 1961. – 355с.
454242
   Земские подворные переписки 1880-1913. – Москва : ЦСУ СССР, 1926. – 326 с.
454243
  Авалиани С.Л. Земские соборы : 1) Историография земских соборов; 2) О представительстве на земских соборах XVI в. и начала XVII в. / С. Авалиани. – Одесса : Тип. "Техник"
[Ч. 1, 2] : Историография земских соборов. О представительстве на земских соборах XVI в. и начала XVII в. – 1910. – 134, 87, [4] с. – Отд. оттиск: Записки историко-филологического факультета Новороссийского ун-та, вып. 2
454244
  Курц Б.Г. Земские соборы : [исторический очерк] / Б. Курц. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – VII, 268 с. – Без тит. л.
454245
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1904. – 55 с. – Экз. № 46137 дефектный, без обл.
454246
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1905. – 56 с.
454247
  Алексеев В.П. Земские соборы древней Руси / В. Алексеев. – 3-е изд. – Москва : Книгоиздат "Школа", 1915. – 60, [3] с. – Экз. дефектный, без обл. – Библиогр.: "Литература" в конце текста (21 назв.)
454248
  Беляев И.Д. Земские соборы на Руси : [Речь, чит. 12-го янв. 1867 г. на торжеств. акте] / соч. И. Беляева, проф. Моск. ун-та. – Москва : Изд. книгопрод. А.Д. Ступина, 1902. – 80 с.
454249
  Черепнин Л.В. Земские соборы русского государства в ХУІ-ХУІІ вв. / Л.В. Черепнин. – М., 1978. – 417с.
454250
  Солодкин Я.Г. Земские соборы середины 1580-х гг.: историографический обзор // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
454251
  Сесак И.В. Земские учреждения на Правобережной Украине (1904-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сесак И.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
454252
  Хайкина Н.Л. Земские учреждения Самарской губернии в 1864-1881 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайкина Н.Л.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Куйбышев, 1961. – 20л.
454253
  [Максимов Н.] Земские учреждения. Положение о губернских и уездных учреждениях. Порядок приведения их в действие. Извлеч. ст. из кн. Свода законов и Продолж. т. 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, : Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости и др. узаконений, относящихся до земства : Указы, циркуляры, правила, постановления и распоряжения правительства, имеющие близкие отношения к земщине. – 2-е изд., доп. – Москва : В тип. Н. Шюман и Глушкова, 1866. – VI, 6, 370 с.


  На тит. стр. Николай Василенко (из книг Васиенко)
454254
  [Максимов Н.] Земские учреждения. Положение о губернских и уездных учреждениях. Порядок приведения их в действие. Извлеч. ст. из кн. Свода законов и Продолж. т. 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, ... : ... Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости и др. узаконений, относящихся до земства : Указы, циркуляры, правила, постановления и распоряжения правительства, имеющие близкие отношения к земщине. – 3-е изд., доп. – Москва : В тип. Смирнова, 1867. – [2], VI, 266 с.


  На тит. стр. Николай Василенко (из книг Васиенко)
454255
  Корзинин А.Л. Земский собор 1566 г. в отечественной историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 11-23. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
454256
  Пархоменко В.А. Земский собор, избравший на царство Михаила Федоровича Романова : (К трехсотлетнему юбилею 1613-1913 гг.) / [Владимир Пархоменко]. – Тифлис : Тип. Канц. наместника Е. И. В. на Кавказе, 1913. – 16 с. – Без. тит. л. - Авт. указан в конце текста
454257
  Бурлин В.Ф. Земский статистик / В.Ф. Бурлин. – Київ, 1969. – 215с.
454258
  Савинова Т.А. Земский статистик А.И. Хрящева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0320-8168
454259
   Земский феномен : Политологический подход. – Саппоро : Slavic research center, Hokkaido university, 2001. – 200с. – (Occasional papers on regional/subregional politics in post-communist countries ; No.6)
454260
  Шлемин Петр Иванович Земско-либеральное движение на рубеже XIX-XX веков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00, 07.00.02 / Шлемин Петр Иванович ; МГУ , Историч. фак-т , Кафедра истории СССР периода капитализма. – Москва, 1973. – 16 с.
454261
   Земсков Юрий Александрович. Выставка произведений. Москва. 1984. – М., 1984. – 7с.
454262
  Белоконский И.П. Земское движение / И.П. Белоконский. – Москва : Задруга, 1914. – VIII, 397, [2] с., [2] л. фот. портр. – В 1-м изд. загл.: "Земство и конституция"


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
454263
  Корнилович М.И. Земское и городское самоуправление в Царстве Польском в 1861-1863 гг. / М.И. Корнилович. – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 39 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Дорогому Николаю Васильевичу Василенко от автора 15 февраля 1934
454264
  Пирумова Н.М. Земское либеральное движение : социальные корни и эволюция до начала XX века / Н.М. Пирумова. – Москва : Наука, 1977. – 288 с.
454265
  Петров Федор Александрович Земское либеральное движение в период второй революционной ситуации (кон. 1870-х - нач. 1880-х гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Петров Федор Александрович; МГУ. К-ра ис-рии СССР. – Москва. – 20л.
454266
   Земское самоуправление в России. – с.
454267
  Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России / Г.А. Герасименко. – М, 1990. – 262с.
454268
  Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в. : в 2 т. / М. Богословский. – 1909-1912. – Москва : Изд. Имп. о-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Унив. тип.
Т. 1 : Областное деление Поморья; Землевладение и общественный строй; Органы самоуправления. – 1909. – VIII, 322, 105 с., [1] л. карт.
454269
  Рябцев В.Л. Земства в Україні (середина XIX - початок XX ст.): історіографія проблеми / В.Л. Рябцев, О.М. Обметко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-65. – (Історія ; Вип. 41)


  Дано аналіз найбільш важливих праці, присвячених історії земств в Україні (середина ХІХ - початок ХХ ст.), висвітлено сучасні погляди на їх діяльність.
454270
  Нітченко А. Земства Чернігівщини у період революції 1917 року // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.97-101
454271
  Андреев Н.Ю. Земство в государственно-правовом идеале славянофилов // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 19. – С. 7-12. – ISSN 1812-3805
454272
  Белоконский И.П. Земство и конституция : с рисунками, исполненными Институтом Брукман в Мюнхене / И.П. Белоконский. – Москва : Изд. Моск. книгоиздат. Т-ва "Образование", 1910. – 183, [1] с., [1] л. портр. факс. – На обл. название: Земское движение. - Экз. № 106049 дефектный, отст. 65-183


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
454273
  Дмитренко О. Земство, кооперація та культура 1865-1917 рр. (На матеріалах Чернігівської губернії) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.143-152
454274
  Рахно О. Земська діяльність М.А. Іскрицького // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 212-220. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
454275
  Хаценко О.О. Земська діяльність П.Я. Дорошенка // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 201-204. – ISSN 2218-4805
454276
  Ступак Федір Земська медицина в Україні // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 61-74
454277
  Клименко Н. Земська Олена Андріївна (5.XI 1926, Москва - 22.III 2012, Москва) / Н. Клименко, Є. Карпіловська // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 141-143. – ISSN 1682-3540
454278
  Майстренко О.А. Земська реформа 1864 року про завдання та призначення громадської медицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-69. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз завдань земської реформи 1864 р. для громадської медицини.
454279
  Єфімов Д.В. Земська реформа та її вплив на розвиток народної освіти Донбасу у другій половині XIX – на початку XX ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 253-262. – ISSN 2312-5993
454280
  Миколаєнко І.М. Земська статистика на території українських земель (1864-1917): історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Історія ; Вип. 55)


  Проаналізовано розвиток земської статистики на території українських земель у період з 1864 по 1917 р.
454281
  Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір) : монографія / Ігор Кочергін. – Дніпропетровськ : Герда, 2011. – 214, [2] с. – Бібліогр.: с. 163-180. – (DNIPROVIANA). – ISBN 978-966-8856-47-1


  У пр. №1697865 напис: Библиотеке НУ им. Шевченко с благодарностью от из-ва "Герда", 20.05.2015. Подпись
454282
  Козаченко А. Земське самоврядування та встановлення більшовицької влади на території Полтавської губернії (1917-1920 рр.) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 79-87. – ISSN 1993-0909
454283
  Подковенко С. Земське самоврядування та державна влада в Російській імперії у другій половині ХІХ ст.: проблема взаємовідносин // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 64-73.
454284
  Козаченко А.І. Земський ліберально-демократичний рух за перегляд положення 1890 р. на прикладі полтавського земства (1903-1914 рр.) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 15-23. – ISSN 0201-7245
454285
  Козаченко А. Земські волосні вибори 1917 року на території Полтавського повіту // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 128-137. – ISSN 1993-0909
454286
  Герінбург О.В. Земські демографічні дослідження у Херсонській губернії: огляд сучасної історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 45-48. – ISBN 966-2980-20-2
454287
  Подоляка Н.С. Земські книжкові склади: мета створення та діяльність відділень наприкінці XIX - початку XX ст. (на матеріалах Сумського краю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 68-72


  Розглянуто питання діяльності земських книжкових складів наприкінці XIX - початку XX ст. There was examined a question related to the book storehouses" activity from the end of the XIX-th and up to the beginning of the XX-th century. В статье ...
454288
   Земяльни кодэкс БССР. – Менск, 1929. – 43с.
454289
  Коваль-Волков Зенит / Коваль-Волков. – М, 1963. – 68с.
454290
  Шамякин И.П. Зенит / И.П. Шамякин. – М., 1988. – 487с.
454291
  Дворецкий Д.П. Зенит голубой / Д.П. Дворецкий. – М., 1959. – 295с.
454292
  Денисов В.В. Зенитки бьют по ведущему / В.В. Денисов. – М., 1974. – 136с.
454293
  Агренич А.А. Зенитная артиллерия / А.А. Агренич. – Москва, 1960. – 214с.
454294
  Игнатович Е.А. Зенитное братство Севастополя / Е.А. Игнатович. – К., 1986. – 263с.
454295
  Пересада С.А. Зенитное управляемое ракетное оружие / С.А. Пересада. – М., 1968. – 110с.
454296
  Вербинский М.В. Зенитные залпы / М.В. Вербинский. – Москва, 1979. – 176с.
454297
   Зенитные прожекторные станции закрытого типа. – М., 1947. – 324с.
454298
  Макитов С.И. Зеница ока : стихи / С.И. Макитов. – Нальчик : Балкар. кн. изд-во, 1964. – 142 с.
454299
  Фейерабенд Е.В. Зеница ока / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1974. – 111с.
454300
  Тарутин О.А. Зеница ока / О.А. Тарутин. – Л., 1979. – 78с.
454301
  Королев А.А. Зеница ока / А.А. Королев. – М, 1980. – 95с.
454302
   Зеница ока. – Пермь, 1985. – 293с.
454303
  Каипбергенов Т. Зеница ока : роман / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1986. – 231 с.
454304
  Довгий О.П. Зеніт : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1991. – 127 с.
454305
  Вишня Остап Зенітка : Оповідання / Вишня Остап. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 83с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
454306
  Вишня Остап Зенітка / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1968. – 17с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
454307
  Вишня Остап Зенітка : Гуморески, усмішки / Вишня Остап. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 187с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
454308
  Медвідь Л. Зеновій Флінта і західноукраїнська образотворча школа 60-80-х років 20 ст. // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 73-75. – ISSN 0130-1799
454309
   Зеновія Франко (1925-1991) : статті, спогади, матеріали. – Львів : [б. в.], 2003. – 368, [1] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр.: с. 167-186 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2792-2
454310
  Мисько-Пасічник Зеновія Штундер // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 151-152. – ISSN 2224-0926
454311
  Кононенко Т.П. Зенон Елейський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 122-123. – ISBN 966-316-069-1
454312
  Алєксандрова О.В. Зенон з Кітія (Кітіона) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 120-122. – ISBN 966-316-069-1
454313
  Пеленський Є.Ю. Зенон Кузеля - етнограф // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 77-83. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
454314
  Гута М.І. Зенон Кузеля (23.6.1882 - 24.5.1952) // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 63-66


  "Спомин, виголошений 1.6.52. на Жалібних Сходинах Кан. Відділу НТШ."
454315
  Мірчук І. Зенон Кузеля в Берліні // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 52-62. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
454316
  Чернецький А. Зенон Кузеля і "Молода Україна" // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 15-19. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
454317
  Рудницький Я. Зенон Кузеля як лексикограф // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 84-88. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
454318
  Аляєв Г.Є. Зеньковський Василь Васильович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1020-1021. – ISBN 966-316-069-1
454319
  Короткий В.А. Зеньковський Василь Васильович (1881-1962) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 373-374. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
454320
   Зеравшан : Верховья Зеравшана и Фандарьи. – Ленинград : Изд. Таджико-Памирской экспедиции, 1936. – 415с. : Ил. – Після кожної статті підсумок англ. мовою. – (Труды ледниковых экспедиций ; Вып. 3)
454321
   Зеравшанские [Заравшанские] горы и Верховья Аму-Дарьи : Поездка графа А. А. Бобринского, Н. В. Богоявленского в 1895 г. – Москва : Типо-лит. Рус. т-ва печ. и изд. д.
Вып. 1 : Черепа из Макшеватских пещер / Н.Ю. Зограф. – 1899. – 34 с. 8 табл., 1 фототип. – Текст пар. на рус. и фр. яз.


  Авт., Вып. 1: Зограф Николай Юрьевич (1851–1919)
454322
  Файзиев Д. Зеравшанские песни / Д. Файзиев. – М, 1958. – 64с.
454323
  Садык А. Зергалам : рассказ / А. Садык. – Баку, 1956. – 20 с.
454324
   Зеревшан.. – Л., 1936. – 416с.
454325
  Орлов В.И. Зеркал правдивое луженье / В.И. Орлов. – Симферополь, 1990. – 198с.
454326
  Кирсанов С.И. Зеркала / С.И. Кирсанов. – Новое доп. изд. – Москва : Советский писатель, 1972. – 247с.
454327
  Махфуз Н. Зеркала : роман / Н. Махфуз. – М., 1979. – 265с.
454328
  Чак А. Зеркала воображения : стихи / А. Чак; перевод. – Рига : Лиесма, 1981. – 127 с.
454329
  Затонский Д.В. Зеркала искусства : Статьи о современной литературе / Д.В. Затонский. – М., 1975. – 344с.
454330
  Ваншенкин К.Я. Зеркала на плацу / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1965. – 48с.
454331
   Зеркала.. – М.
1. – 1989. – 335,2с.
454332
   Зеркало
ч. 3. – 1786. – Видання старою орфографією
454333
   Зеркало
ч. 5. – 1787. – Видання старою орфографією
454334
  Михайлюк В.М. Зеркало / В.М. Михайлюк. – Пермь, 1979. – 166с.
454335
  Буков Е.Н. Зеркало : повести и рассказы / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1981. – 398 с.
454336
  Васильева Л.Н. Зеркало / Л.Н. Васильева. – Москва, 1985. – 160с.
454337
  Казаринов В.В. Зеркало / В.В. Казаринов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 239 с.
454338
  Бланко А.Э. Зеркало в черной раме / А.Э. Бланко. – М., 1974. – 270с.
454339
  Гренье Р. Зеркало вод / Р. Гренье. – Москва, 1979. – 223 с.
454340
  Поделков С.А. Зеркало воспоминаний / С.А. Поделков. – М, 1987. – 110с.
454341
  Туманова Д. Зеркало для вождя // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.62-85. – ISSN 1728-8568
454342
  Клакхон М К.К. Зеркало для человека. Введение в антропологию / М К.К. Клакхон. – Санкт-Петербург : Евразия, 1998. – 352с. – ISBN 5-8071-0009-3
454343
  Сафиева Г. Зеркало дня : стихотворения, поэмы / Г. Сафиева; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1984. – 271 с.
454344
  Чивилихин В. Зеркало души / В. Чивилихин. – М., 1987. – 462с.
454345
  Спасов О Зеркало души / О Спасов. – Л, 1989. – 363с.
454346
  Дейниченко Петр Зеркало Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
454347
  Айдаев Ю.А. Зеркало жизни / Ю.А. Айдаев. – Грозный, 1987. – 147с.
454348
  Беспалова В. Зеркало как символ в рассказе А.С. Грина "Элда и Анготэя" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 187-193. – ISBN 978-617-689-129-1
454349
  Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта / Л.О. Карпачевский. – М., 1983. – 156с.
454350
  Астуриас М.А. Зеркало Лиды Саль / М.А. Астуриас. – Москва, 1985. – 128 с.
454351
  Мальро Андре Зеркало лимба: Худож. публиц. / Мальро Андре. – М., 1989. – 515с.
454352
   Зеркало мира.. – М., 1984. – 240с.
454353
  Конрад Д. Зеркало морей : воспоминания и впечатления / Джозеф Конрад ; [Пер. с англ. М.Е. Абкиной]. – Москва : Географиздат, 1958. – 174 с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
454354
  Конрад Д. Зеркало морей / Д. Конрад. – Мурманск, 1980. – 264с.
454355
   Зеркало недели. – Київ, 2000
454356
   Зеркало недели. – Київ
8 апреля. – 2000
454357
   Зеркало недели. – Київ
№ 11. – 2000
454358
   Зеркало недели. – Київ
№ 12. – 2000
454359
   Зеркало недели. – Київ
15 апреля. – 2000
454360
   Зеркало недели. – Київ
№ 17. – 2000
454361
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
454362
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
454363
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
454364
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
454365
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
454366
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
454367
   Зеркало недели. – Київ, 1994-
№ 7. – 2001
454368
   Зеркало рекламы : маркетинг, реклама. – Київ, 1999-
№ 3. – 1999
454369
   Зеркало рекламы : маркетинг, реклама. – Київ, 1999-
№ 5. – 1999
454370
   Зеркало рекламы : маркетинг, реклама. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2000
454371
  Волженина С. Зеркало самооценки : новый взгляд на критерии качества / Светлана Волженина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 16 (106). – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Чем было продиктовано решение о проведении конкурса "Внутрибиблиотечные системы обеспечения качества деятельности и услуг"? Подтолкнуло к этому, прежде всего, осознание простого факта: сотрудников библиотек необходимо научить использовать инструмент ...
454372
  Малышева А. Зеркало смерти : роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 414, [2] с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-9524-0467-7
454373
  Товстоногов Г.А. Зеркало сцены / Г.А. Товстоногов. – Ленинград : Искусство
1. – 1988. – 304 с.
454374
  Товстоногов Г.А. Зеркало сцены / Г.А. Товстоногов. – Ленинград : Искусство
Кн. 2. – 1988. – 368 с.
454375
  Брандис Е.П. Зеркало тревог и сомнений / Е.П. Брандис, В.И. Дмитревмкий. – Москва, 1967. – 64с.
454376
  Парнов Е.И. Зеркало Урании / Е.И. Парнов. – М., 1982. – 224с.
454377
  Александров А. Зеркало цветных революций // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
454378
  Пришвин М. Зеркало человека / М. Пришвин. – Москва : Правда, 1985. – 672с.
454379
  Пришвин М.М. Зеркало человека / М.М. Пришвин. – М., 1985. – 670с.
454380
  Аннинский Л.А. Зеркало экрана / Л.А. Аннинский. – Минск, 1977. – 150с.
454381
  Соколов Э.Т. Зеркало, или Путешествие в мир подобных явлений / Э.Т. Соколов, В.Е. Коваленко. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 238с.
454382
   Зеркало.. – Ташкент, 1981. – 151с.
454383
  Павлов А.Е. Зеркало: повести / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1986. – 251с.
454384
  Векслер А.И. Зеркальная галерея / А.И. Векслер. – Ленинград, 1989. – 126с.
454385
  Черевичник Л.К. Зеркальная колыбель. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1977. – 118с.
454386
  Фолк-и-Камараза Зеркальная комната / Фолк-и-Камараза. – М, 1989. – 172с.
454387
  Беляева Н.В. Зеркальная конструкция в русском романе: Л. Леонов и К. Вагинов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 8. – С. 230-252. – ISBN 966-581-691-8
454388
   Зеркальная рентгеновская оптика. – Ленинград, 1989. – 463 с.
454389
  Падучева Е.В. Зеркальная симметрия прошедшего и будущего: фигура наблюдателя // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 16-20. – Библиогр.: Лит.: с. 20; 17 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 3). – ISSN 0321-1711
454390
  Николаев В.А. Зеркально-интерационный метод решения некоторых граничных задач электродинамики : Автореф. дитс. ... канд. техн. наук / Николаев В.А.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
454391
  Пивторак Вячеслав Автономович Зеркально-оптический метод исследования высокотемпературных и остаточных сварочных деформаций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Пивторак Вячеслав Автономович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 18 с.
454392
  Пивторак Вячеслав Автомонович Зеркально-оптический метод исследования высокотемпературных и остаточных сварочных деформаций : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Пивторак Вячеслав Автомонович ; АН УССР, Ин-т электросварки. – Киев, 1981. – 162 л. – Бібліогр. : л. 143
454393
  Мейер Э. Зеркальные гальванометры и приборы со световым указателем / Э. Мейер, К. Мердер. – М.-Л., 1959. – 568с.
454394
  Шеховцева Т.А. Зеркальные мотивы в прозе Л. Добычина // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 119-131. – ISBN 966-72-77-79-8
454395
  Бахрах Л.Д. Зеркальные сканирующие антенны. Теория и методы расчета / Л.Д. Бахрах, Г.К. Галимов. – Москва, 1981. – 302 с.
454396
  Горбань И.С. Зеркальный интерферометр типа Рэлея / И.С. Горбань, А.А. Шишловский. – Отд. отт из журн. "Оптика и спектроскопия", т.1. – Москва ; Ленинград, 1956. – С. 811-812
454397
  Гильде В. Зеркальный мир / В. Гильде; Под ред.И.И.Шафрановского. – Пер. с нем. – Москва : Мир, 1982. – 120с.
454398
  Муратов С.В. Зеркальный телескоп и его изготовление домашними средствами : с 13 рис. / С.В. Муратов. – 2-е изд. – Ленинград : Научное книгоизательство, 1929. – 46 с. – (Для умелых рук ) ( Библиотека журнала "В мастерской природы")
454399
  Трачун А.И. Зеркальный фотоаппарат как система / А.И. Трачун. – М., 1986. – 157с.
454400
  Артамонов О.М. Зеркальный электронно-оптический метод наблюдения электрическох потенциальных рельэфов : Автореф... канд. физ-мат.наук: 046 / Артамонов О.М.;. – Ленинград, 1968. – 16л.
454401
  Нагнибіда М.Л. Зерна : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Харків : Лім, 1933. – 60с.
454402
  Головенчиц М.Е. Зерна / М.Е. Головенчиц. – Ленинград, 1974. – 126с.
454403
  Крупин В.Н. Зерна / В.Н. Крупин. – М, 1974. – 205с.
454404
  Олійник М.Я. Зерна : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1977. – 216 с.
454405
  Дудин М. Зерна / М. Дудин. – Л., 1987. – 272с.
454406
   Зерна : літературно мистецький альманах українців Європи. – Львів ; Цвікау ; Париж
№ 1. – 1994
454407
   Зерна : літературно мистецький альманах українців Європи. – Львів ; Цвікау ; Париж
№ 2. – 1995
454408
  Зайцев Г.А. Зёрна / Г.А. Зайцев. – Уфа, 1977. – 31с.
454409
  Грудев И.Т. Зерна в горсти / И.Т. Грудев. – М, 1965. – 247с.
454410
  Мальцев Е. Зерна в распаханном небе / Е. Мальцев. – М, 1981. – 568с.
454411
  Крыстев Й. Зерна гранита / Й. Крыстев. – М, 1987. – 318с.
454412
  Нагнибіда М.Л. Зерна граніту : Вірші / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 123с.
454413
  Сухоруков Ф.И. Зерна добра / Ф.И. Сухоруков. – Ростов -на-Дону, 1979. – 31с.
454414
  Денисов Н.В. Зёрна добра / Н.В. Денисов. – М., 1975. – 63с.
454415
  Соцков А. Зерна души / А. Соцков. – Киев, 1997. – 77 с.
454416
  Плосков Ф.П. Зерна жизни / Ф.П. Плосков. – Краснодар, 1975. – 288с.
454417
  Петров А.В. Зерна земли / А.В. Петров. – М., 1979. – 95с.
454418
  Суржик Л. Зерна знань від полови псевдонауки. Дещо про генетику і наукову етику // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 13


  "Інтерв"ю з професором С. Арбузовою ("Нові "досягнення" МОН - лише імітація боротьби з фальсифікацією і плагіатом", DT.UA, №1, 2017 р.) викликало неабиякий розголос у науково-освітніх та медичних колах. Це й не дивно - в публікації наведено ...
454419
  Пальчиков В.И. Зерна и капели / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1966. – 32с.
454420
  Габович О. Зерна й полова = Псевдореформи в науці і освіті штовхають Україну в прірву Середньовіччя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1-7 червня (№ 19). – С. 10


  Упродовж останнього часу на шпальтах DT.UA ведеться відверта розмова про подальшу долю української освіти і науки. Автори дописів висловлюють деякі слушні, але позасистемні думки, виносять на обговорення химерні уявлення про щасливе майбутнє і славне ...
454421
  Симонов Б.Т. Зерна на ладони / Б.Т. Симонов. – Ярославль, 1969. – 62с.
454422
  Станишич Й. Зерна огня. / Й. Станишич. – Л., 1973. – 174с.
454423
  Бессонов И.М. Зерна падают в землю / И.М. Бессонов. – Ставрополь
1. – 1972. – 284с.
454424
  Пташников И.Н. Зерна падают не на камень : повесть и рассказы / И.Н. Пташников. – Москва : Советский писатель, 1963. – 296 с.
454425
  Глазов Г.С. Зерна пам’яті : Поезії / Глазов Г.С. – Львов : Каменяр, 1964. – 26 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
454426
  Тарасюк Г.Т. Зерна полину / Г.Т. Тарасюк. – К., 1991. – 117с.
454427
  Эрнандес А. Зерна риса / А. Эрнандес. – Москва : Художественная литература, 1971. – 223 с.
454428
  Ткач М.М. Зерна слова : культурол. статті, міні-рецензії, інтерв"ю / Михась Ткач. – Чернігів : Десна Поліграф, 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2646-15-3
454429
  Майборода Наталья Зерна смысла / Майборода Наталья, Карпов Тимур // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 72-79 : фото
454430
  Исмаил Мамед Зерна спелого граната: Стихи. / Исмаил Мамед. – М., 1977. – 134с.
454431
  Расих Атилла Зерна счастья : приключенч. повесть / Расих Атилла; пер. с татар. З.Р.Халитовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1958. – 170 с.
454432
  Агабаев А. Зерна тутовника : избранное / А. Агабаев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 140 с.
454433
   Зерна.. – М., 1966. – 144с.
454434
  Баклицький І.О. Зернини дум : поезії / І.О. Баклицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 52 с.
454435
  Вірченко Н.О. Зернини з доріг життя мого... (Спомини) / Ніна Вірченко. – Київ : Задруга, 2011. – 760 с., [48] c. іл. – Дорогим моїм батькам, братові Михайлу, сім"ї, друзям присвячую. – Бібліогр.: с. 714-754. – ISBN 978-966-432-084-6
454436
  Пигаревский В.Е. Зернистые лейкоциты и их свойства / В.Е. Пигаревский. – М., 1978. – 128с.
454437
  Брагин Д.Ю. Зернистые фосфориты Донбасса и их использование в сельском хозяйстве / Д.Ю. Брагин, Ю.Н. Брагин // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 89-91 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
454438
  Гордієнко К.О. Зернися, земле : нариси, спогади, роздуми / К.О. Гордієнко. – Київ, 1988. – 168 с.
454439
  Брагін Ю.М. Зерністі фосфорити України / Ю.М. Брагін; Мін-во екології та природних ресурсів України. – Симферополь : Таврія, 2000. – 70с.
454440
  Горяинов В.Г. Зерно / В.Г. Горяинов. – К., 1950. – 68с.
454441
  Пришелец А.И. Зерно / А.И. Пришелец. – М., 1959. – 238с.
454442
  Плотников А.И. Зерно / А.И. Плотников. – Горький, 1970. – 64с.
454443
  Нургалиев Р. Зерно / Р. Нургалиев. – Алма-Ата, 1981. – 167с.
454444
  Байрамов Н. Зерно : стихи / Н. Байрамов; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 189 с.
454445
  Рейнольдс Мак Зерно Богоподобной Силы. / Рейнольдс Мак. – Санкт-Петербург, 1994. – 414с.
454446
  Игумнова Т.С. Зерно в земле / Т.С. Игумнова. – М., 1975. – 294с.
454447
  Агаджанян Н.А. Зерно жизни : Ритмы биосферы / Н.А. Агаджанян. – Москва : Советская Россия, 1977. – 256с.
454448
  Нагибин Ю.М. Зерно жизни. / Ю.М. Нагибин. – М., 1948. – 356с.
454449
  Кравченко П.А. Зерно задора. / П.А. Кравченко. – М., 1952. – 40с.
454450
   Зерно и всходы. – М., 1967. – 32с.
454451
  Гаффар А. Зерно и жернова : роман и повести / А. Гаффар; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1989. – 328 с.
454452
  Варакин М.П. Зерно и мука / М.П. Варакин. – Ленинград-Москва, 1937. – 164с.
454453
  Плотников А.И. Зерно и осколок / А.И. Плотников. – М., 1983. – 78с.
454454
  Нейман Н.М. Зерно и хлеб / Н.М. Нейман, 1935. – 556 с.
454455
  Ковальчук Л.З. Зерно і зорі : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Молодь, 1973. – 70 с.
454456
  Іванов Д.Й. Зерно і любов. / Д.Й. Іванов. – К., 1977. – 80с.
454457
  Брюгген В.О. Зерно і сходи / В.О. Брюгген. – К., 1987. – 189с.
454458
  Балачан Ф.Ф. Зерно к зерну / Ф.Ф. Балачан. – Москва, 1972. – 32с.
454459
  Негода М.Ф. Зерно на долоні: Поезії. / М.Ф. Негода. – Київ, 1981. – 69с.
454460
  Воробьев А.А. Зерно на ладони : стихи / А.А. Воробьев; пер. с чуваш. В.Кострова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1969. – 80 с.
454461
   Зерно продовольственное, фуражное и техническое.. – 2-е изд. доп. испр. – М.-Л., 1935. – 220с.
454462
  Николаи А. Зерно риса. / А. Николаи. – Л-М, 1960. – 104с.
454463
  Бек А.А. Зерно стали / А.А. Бек. – Москва, 1950. – 184с.
454464
  Хохлачев В.В. Зерно столетий / В.В. Хохлачев. – М., 1983. – 205с.
454465
  Симион А. Зерно, брошенное в землю... / А. Симион. – М., 1982. – 223с.
454466
  Гаскар П. Зерно. / П. Гаскар. – М., 1965. – 152с.
454467
  Гриненко Г.О. Зерно. / Г.О. Гриненко. – Київ, 1980. – 137,7с.
454468
  Качибая И.Д. Зернобобовые Грузии / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 14 с.
454469
  Кравченко С.К. Зернобобовые культуры в Донбассе. / С.К. Кравченко, В.И. Остапов. – Луганск, 1958. – 55с.
454470
  Авраменко Р.В. Зернобобовые культуры как предшественники озимых ржи и пшеницы в условиях южной части лесостепи : автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Авраменко Р.В. ; Горьк. с-х. ин-т. – Горький, 1964. – 29 с.
454471
  Гаврилов Л.Г. Зерновая проблема / Л.Г. Гаврилов. – М.-Л., 1931. – 64с.
454472
  Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства СССР (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мошков Ю.А.; МГУ. – М., 1963. – 17л.
454473
  Казаков Е.Д. Зерноведение с основами растениеводства / Е.Д. Казаков. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М, 1983. – 352с.
454474
  Пшеничний Н.І. Зернові бобові культури на Україні / Н.І. Пшеничний. – Київ, 1957. – 87 с.
454475
   Зернові бобові культури.. – К., 1964. – 316с.
454476
  Дузь-Крятченко Зернові злакові культури лісостепу України / Дузь-Крятченко. – К.-Х., 1936. – 76с.
454477
  Свістєльнік А.Н. Зернові культури УРСР. / А.Н. Свістєльнік. – К.-Х., 1947. – 200с.
454478
  Горская Н.А. Зерновое земледелие центральных областей русского государства второй половины XVI -- начеле XVII вв. (По матер. хоз. отчетности монастырей центр. части Русского государства) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горская Н.А. ; Ин-т ист. АН СССР. – Москва, 1955. – 15 с.
454479
  Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине XIX века / А.С. Нифонтов. – Москва, 1974. – 318с.
454480
  Хорошилов И.И. Зерновое хозяйство в семилетке / И.И. Хорошилов. – М, 1959. – 128с.
454481
  Федорук П.С. Зерновое хозяйство основных зернопроизводящих стран мира. / П.С. Федорук. – К., 1972. – 203с.
454482
  Макаров Н. Зерновое хозяйство Северной Америки / Н. Макаров. – М., 1924. – 408с.
454483
  Крючков В.Г. Зерновое хозяйчтво: / В.Г. Крючков, Л.М. Раковечкая. – М., 1990. – 135с.
454484
  Иванов Н.Р. Зерновые бобовые культуры. / Н.Р. Иванов. – М-Л, 1953. – 351с.
454485
   Зерновые культуры и травы в свеклосовхозах., 1935. – 648с.
454486
  Зеленин И.Е. Зерновые совхозы СССР / И.Е. Зеленин. – Москва, 1966. – 248с.
454487
  Зайдинер В.И. Зерноград / В.И. Зайдинер, Г.И. Забегайлов. – Ростов -на-Дону, 1979. – 92с.
454488
  Шмелева Т.Л. Зерноградский университет культуры / Т.Л. Шмелева. – Ростов-на-Дону, 1962. – 45с.
454489
  Иванов А.Е. Зерносовхоз имени электрозавода / А.Е. Иванов, Ф.В. Шканов. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 46 с.
454490
  Решетов А.Л. Зернышки спелых яблок. Повесть. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1968. – 79с.
454491
  Блинов А.Д. Зернышко к зернышку / А.Д. Блинов. – М, 1983. – 79с.
454492
  Тужилин Н.А. Зернышко ржаного колоса. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1965. – 165с.
454493
  Кононенко Б. Зерня на золі : поезії / Борис Кононенко. – Київ : Оріяни, 2006. – 112 с. – ISBN 966-8305-68-Х
454494
  Любарська Леся Зерням прорости у кожнім серці... : поезія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3 с. обкл. – ISSN 0130-5263
454495
  Гулько Л. Зернятка Лесиного дитинства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 грудня (№ 239/240). – С. 8


  Леся Українка. Як зростала геніальна дівчинка.
454496
  Косиченко А.И. ЗерО - 2008 (истории о письменности "хараппс", майя и "этрускан") // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 128 - 155. – ISSN 1684-2618
454497
   Зеров Дмитро Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 26. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
454498
  Панченко В. Зеров і шантрапа // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 12 (177). – С. 54-57. – ISSN 1996-1561


  Професора, поета-неокласика Миколу Зерова застрелив капітан держбезпеки Міхаїл Матвєєв 3 листопада 1937 року
454499
  Левінець Р.П. Зеров Микола Костьович / Р.П. Левінець, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 230. – ISBN 96966-8060-04-0
454500
   Зеров Микола Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 350-351. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
454501
  Гривко А.В. Зеров Микола Костьович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 99-101
454502
  О"Лір Зеровські пенати в Зінькові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 15


  Садиба Зерових.
454503
   Зерцало. – Кутеин : Типография монастыря, 1651. – 683с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- дошки, шкіра з тисненн.
454504
  Лабынцау Ю. Зерцало жития... / Ю. Лабынцау. – Минск, 1991. – 219с.
454505
   Зерцало мудрости, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по двум законом. – Улан-Удэ, 1966. – 372с.
454506
  Василикос В. Зет / В. Василикос. – Москва, 1970. – 332с.
454507
  Видугрис А. Зетельский говор литовского языка. : Автореф... канд. филол.наук: / Видугрис А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 17л.
454508
  Мальгин Тимофей Зецало Российских государей от рождества Христова с 862 по 1791 год, изображающее родословие, потомство, царствование. – С-Пб, 1791. – 145с.
454509
  Мальгин Тимофей Зецало Российских государей от рождества Христова с 862 по 1791 год, изображающее родословие, потомство, царствование. – С-Пб, 1794. – 633с.
454510
  Слаповский А. ЗЖЛ (Замечательная жизнь людей) : [ пьесы ] / Алексей Слаповский. – Москва : Время, 2007. – 704с. – ISBN 978-5-9691-0223-1
454511
  Рихтер Ж.П. Зибенкэз / Ж.П. Рихтер. – Л, 1937. – 574с.
454512
  Білоус Д. Зигзаг : сатира, гумор / Д. Білоус. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 103 с.
454513
  Рязанов Зигзаг удачи / Рязанов, Э..А. – Москва, 1969. – 239с.
454514
  Брагинский Э.В. Зигзаг удачи. / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – М., 1969. – 239с.
454515
  Горелик Л. Зигзаги / Л. Горелик. – Саратов, 1969. – 104с.
454516
  Кежун Б.А. Зигзаги вдоль бумаги / Б.А. Кежун. – Л, 1957. – 86с.
454517
  Овинников Р.С. Зигзаги внешней политики СЩА : от Никсона до Рейгана / Р.С. Овинников. – М, 1986. – 400с.
454518
  Рыжиков В.А. Зигзаги дипломатии Лондона. / В.А. Рыжиков. – М, 1973. – 215с.
454519
  Шукухи Зигзаги дорог : повесть / Шукухи, Х. Аскар. – Москва : Советский писатель, 1982. – 271 с.
454520
  Носенко Т. Зигзаги израильской демократии. Выборы 2013 г. // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 0131-2227
454521
  Лазарева Т.В. Зигзаги национальной политики Китая // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 18-25. – ISSN 0321-5075
454522
  Семин А.В. Зигзаги японо-американского альянса // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 30-35. – ISSN 0321-5075
454523
  Даниляк П. Зигмунд Красінський на Поділлі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  До 200-річчя видатного польського поета.
454524
  Линднер Мартин Зигмунд Фрейд : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 159-172 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
454525
  Уварова С. Зигмунд Фрейд и Человек-Волк: между правдой и истиной // Европейский журнал психоанализа / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев, 2015. – № 3 : Психоанализ и закон. – С. 170-185. – ISSN 2306-8922
454526
  Бадрак В. Зигмунд Фрейд. Між тридцятьма трьома болючими операціями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 16/17). – С. 11


  У травні науковий світ відзначає день народження Зигмунда Фрейда. Всі знають його як творця теорії психоаналізу, видатного аналітика і зіркову особистість 20 ст. Однак австр. професор залишив і не менш важливий урок - боротьби з хворобою, тоді ...
454527
   Зигмунд Фрейд: Хроника-хрестоматия : Учеб. пособие. – Москва : Флинта, Московский психолого-социальный иститут, 1999. – 416с. – ISBN 5-8902-049-6
454528
   Зигмунд Фройд і його наступники // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 41-71. – ISBN 978-966-518-287-0
454529
  Васылькивский В. Зигмунд Фройд: истина и ложь / В. Васылькивский. – Велико Търново : Перспектива, 1972. – 28с. – ISBN 954-90101-4-7
454530
  Кузнецов Ю. Зиґмунд Фройд: народження нової філософії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: Г. Балл, І. Бричко, О. Білокобильський [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4 (66). – C. 6-16. – ISSN 1810-2131
454531
  Жироду Ж. Зигфрид и Лимузэн / Ж. Жироду. – Москва ; Ленинград, 1927. – 259 с.
454532
  Карнатовская М.Ю. Зизифус (Ziziphus jujuba Mill.) - ценная лекарственная, плодовая и декоративная культура // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 69-73. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
454533
   Зиков Герман Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 251 : фото
454534
   Зикова Євгенія Віталіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 251-252 : фото
454535
  Горький Максим Зикови / Горький М. – Київ : Мистецтво, 1955. – 99 с. – (Бібліотека російської драматургії)
454536
  Аширов А.А. Зикр джахр в ритуальной практике суфийских групп Средней Азии и его этнографические особенности / А.А. Аширов, Б.А. Пасилов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0869-5415
454537
  Мустафинов М.М. Зикризм и его социальная сущность / М.М. Мустафинов. – Грозный, 1971. – 44с.
454538
   Зильберман Израиль Иосифович. Выставка живописи. – М, 1983. – 5с.
454539
  Елегечев И.З. Зима / И.З. Елегечев. – Воронеж, 1984. – 286с.
454540
  Кондратская Анна Зима 2008: как снег на голову // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 70-72 : фото
454541
  Уэйн Д. Зима в горах : Роман / Д. Уэйн. – Москва : Прогресс, 1972. – 478с.
454542
  Уэйн Д. Зима в горах / Д. Уэйн. – М, 1972. – 480с.
454543
  Уэйн Д. Зима в горах / Д. Уэйн. – М, 1980. – 480с.
454544
  Насимович А.А. Зима в жизни копытных Западного Кавказа. / А.А. Насимович. – 91с.
454545
   Зима в Київській Русі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 130-131 : фото
454546
  Моррис Д. Зима в Непале / Д. Моррис. – М., 1966. – 184с.
454547
  Сармен Зима в цветах : стихи и поэма / Сармен; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1970. – 127 с.
454548
   Зима Валентин Леонідович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 99
454549
   Зима Валентин Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 27. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
454550
  Маркос Х.М. Зима Гюнтера : [роман] / Хуан Мануель Маркос ; пер. з ісп.: Ігор Проценко, Ярослав Губарєв ; [передм. Тараненко О.В.]. – Київ : Талком, 2014. – 244, [1] с. – Пер. вид.: El inviero de Gunter / Juan Manuel Marcos. Asunsion: Servilibro, 2013. – ISBN 978-617-7133-53-6
454551
  Фирсова Д.С. Зима и весна сорок пятого / Д.С. Фирсова. – Москва, 1980. – 256с.
454552
  Болквадзе З. Зима и очаг : стихи и поэма / З. Болквадзе; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1971. – 96 с.
454553
  Кулик З. Зима мине, та не минуть скандали // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 1. – С.4-5
454554
  Бэнулеску Штефан Зима мужественных / Бэнулеску Штефан. – М, 1968. – 269с.
454555
   Зима на Домінікані. Кити та карнавал // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 58-59 : фото
454556
  Петровых Ольга Зима на Камчатке : Россия / Петровых Ольга, Шпиленок Игорь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 50-59 : фото. – ISSN 1029-5828
454557
  Шпиленок Игорь Зима на Камчатке // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 64-71 : фото. – ISSN 1029-5828
454558
  Солев Д. Зима на слободата / Д. Солев. – Скопjе, 1968. – 212с.
454559
  Радкевич Е. Зима на спасаельной станции : повесть / Е. Радкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 304 с.
454560
  Стейнбек Дж. Зима тревоги нашей / Дж. Стейнбек. – Москва : Кристалл, 2001. – 1120с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00075-4
454561
  Стейнбек Джон Зима тревоги нашей. / Стейнбек Джон. – М., 1962. – 312с.
454562
  Стейнбек Джон Зима тревоги нашей. / Стейнбек Джон. – М., 1985. – 271с.
454563
  Уейн М. Зима у горах / М. Уейн. – Київ, 1983. – 423 с.
454564
  Рябчук М.Ю. Зима у Львові / М.Ю. Рябчук. – К., 1989. – 109с.
454565
  Григорян К.Г. Зима Ширака : стихотворения и баллады / К.Г. Григорян. – Москва, 1974. – 142 с.
454566
  Пальман В.И. Зима, весна, лето / В.И. Пальман. – М, 1966. – 205с.
454567
  Семенякин В. Зима. Заботливый папа : проза : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 19-24. – ISSN 0131-8136
454568
  Асоян Б.Р. Зимбабве / Б.Р. Асоян. – Москва, 1983. – 144с.
454569
  Харитонова Е.В. Зимбабве на перепутье / Е.В. Харитонова, С.М. Тищенко // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 3 (644). – С. 34-38. – ISSN 0321-5075
454570
  Шубин В.Г. Зимбабве. Кризис преодолен? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 21-25. – ISSN 0321-5075
454571
  Мазур Владимир Зимбабве. По следам Айболита и Ливингстона // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 50-56 : фото
454572
  Краснопевцева Т.И. Зимбабве: Прошлое и настоящее / Т.И. Краснопевцева. – М., 1988. – 240с.
454573
  Аникин Андрей Зимбабвийский парад зверей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 28-35 : фото
454574
  Ковалик Н.Й. Зими не буде... / Н.Й. Ковалик. – К, 1983. – 182с.
454575
  Горобець Л.В. Зимівля птахів роду Turdus в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-96. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання зимівлі птахів роду Turdus в 2002-2003 роках в Україні. Райони зустрічей цих видів нанесено на карту. Також подано інформацію про чисельність дроздів на зимівлі. Зроблено висновки про розширення зимового ареалу цих птахів протягом ...
454576
  Тырина В.А. Зимне-весенние солнечные ожоги яблони в Приморском крае и меры их предупреждения : Автореф... кандид. биологич.наук: / Тырина В.А.; АН СССР. Дальневосточный филиал им. акад. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1952. – 12л.
454577
  Бурыгин В.А. Зимневегетирующие растения Узбекистана и их эколого-биологические особенности / В.А. Бурыгин, Л.Е. Маркова. – Ташкент, 1975. – 209с.
454578
  Фроловская Т. Зимнее воскресенье. / Т. Фроловская. – Алма-Ата, 1982. – 80с.
454579
  Миненко Б.В. Зимнее восхождение / Б.В. Миненко. – М., 1967. – 152с.
454580
  Донцова Д. Зимнее лето весны : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-22776-1
454581
  Яхонтов А.Н. Зимнее марево / А.Н. Яхонтов. – М, 1987. – 268с.
454582
  Дрофенко С.П. Зимнее солнце / С.П. Дрофенко. – Москва, 1972. – 94с.
454583
  Данилов С.П. Зимнее солнце / С.П. Данилов. – Москва, 1975. – 183 с.
454584
  Василевский И.И. Зимнее солнце / И.И. Василевский. – Москва, 1979. – 102с.
454585
  Ковалева С.А. Зимнее солнце / С.А. Ковалева. – Алма-Ата, 1989. – 60с.
454586
  Пересторонин Н. Зимнее солнце : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 91-93. – ISSN 0027-8238
454587
  Эзрохи З.Е. Зимнее солнце. / З.Е. Эзрохи. – Л., 1990. – 69с.
454588
  Зайцев М.Ф. Зимнее утро / М.Ф. Зайцев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 64 с.
454589
  Соболев А.П. Зимней ясной ночью / А.П. Соболев. – М, 1976. – 302с.
454590
  Юдахин А.В. Зимние бега. / А.В. Юдахин. – М, 1984. – 95с.
454591
  Анненская А.Н. Зимние вечера / А.Н. Анненская. – Ленинград, 1990. – 237с.
454592
  Немченко Г.Л. Зимние вечера такие долгие... / Г.Л. Немченко. – М., 1974. – 189с.
454593
  Радзеевский В.А. Зимние гидрографические работы в Арктике / В.А. Радзеевский. – Ленинград-Москва, 1940. – 32с.
454594
  Орач О. Зимние жаворонки / О. Орач. – М, 1974. – 86с.
454595
   Зимние забавы. Первые зимние игры // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 182-183 : фото
454596
  Берестов В.Д. Зимние звезды / В.Д. Берестов. – М, 1970. – 95с.
454597
  Конторович М.М. Зимние игры и развлечения дошкольников / М.М. Конторович, Л.И. Михайлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1946. – 104с.
454598
  Коротков И.М. Зимние игры школьников / И.М. Коротков. – М., 1964. – 96с.
454599
  Тихомиров Александр Борисович Зимние каникулы : Стихи и поэмы / Тихомиров Александр Борисович. – М. : Советский писатель, 1973. – 79с.
454600
  Перуанская В.В. Зимние каникулы / В.В. Перуанская. – М., 1988. – 431с.
454601
  Десница В. Зимние каникулы : роман и новеллы ; пер. серб.-хор. / Владан Десница. – Москва : Радуга, 1989. – 334 с. : ил.
454602
   Зимние каникулы за границей: куда едут росияне? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-48 : Фото
454603
  Чичкина Светлана Зимние каникулы с "Элитур Клубом" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 44
454604
  Себастиан М. Зимние каникулы. / М. Себастиан. – Бухарест, 1976. – 47с.
454605
  Романова З.Т. Зимние костры / З.Т. Романова. – Л., 1991. – 127с.
454606
  Линдсей Д. Зимние костры = Fires of Winter : [роман] / Джоанна Линдсей ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ, 1999. – 414, [2] с. – Пер. с изд.: Fires of Winter / Johanna Lindsey. New York: AVON BOOKS, 1980. – ISBN 5-237-02301-0
454607
  Паттерсон Д.Л. Зимние ласточки : Стихи / Д.Л. Паттерсон. – Москва : Советский писатель, 1980. – 127с.
454608
  Каимов К. Зимние мотивы : повести / К. Каимов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 320 с.
454609
  Каимов К. Зимние мотивы : рассказы, повести / К. Каимов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 351 с.
454610
  Донечанин Василиан Зимние перспективы Украины : перспективы Украины // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 46-48 : Фото. – ISSN 1998-8044
454611
  Гитович А.И. Зимние послания друзьям / А.И. Гитович. – Москва; Ленинград, 1965. – 163с.
454612
  Савояров Никита Зимние предложения Германии в России : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 54-55 : Фото
454613
  Максимов А.Н. Зимние птицы / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1976. – 191с.
454614
  Савельев Владимир Зимние рейтинги от "Фороса" : Агенства определии свои предпочтерия на зимний сезон 2005-2006. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 40-41
454615
  Веселова С.С. Зимние сады российских дворцов и особняков XVIII-XIX вв. : образы в живописи и литературе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 124-142. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
454616
  Сонькин Л.Р. Зимние синоптические процессы района дальневосточных морей и прогнозы погоды на 3-7 дней / Л.Р. Сонькин. – Л., 1963. – 108с.
454617
   Зимние состояния ландшафтов гор юга СССР : Межвузовский сборник. – Ленинград, 1989. – 123с.
454618
  Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы / П.И. Лукоянов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 192с.
454619
  Баянов А. Зимние цветы : стихи и поэма / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 77 с.
454620
  Кутуй Р. Зимние яблоки / Р. Кутуй. – Казань, 1974. – 302с.
454621
  Коваленко Р.М. Зимние яблоки / Р.М. Коваленко. – М, 1982. – 254с.
454622
  Левушкин А.И. Зимний берег / А.И. Левушкин. – М, 1973. – 80с.
454623
  Тагер Е. Зимний берег. / Е. Тагер. – М., 1929. – 185с.
454624
  Тагер Е.М. Зимний Берег. Сб. / Е.М. Тагер. – 3-е изд., доп. – М., 1957. – 286с.
454625
  Катаев В.П. Зимний ветер. Маленькая железная дверь в стене / В.П. Катаев. – М., 1970. – 432с.
454626
  Андреева Е.И. Зимний вечер / Е.И. Андреева. – Москва, 1985. – 48с.
454627
  Родин Н.А. Зимний гром. / Н.А. Родин. – М., 1968. – 334с.
454628
  Суслов А.В. Зимний дворец / А.В. Суслов. – Ленинград, 1928. – 64 с.
454629
  Соколова Т.М. Зимний дворец / Т.М. Соколова. – Москва, 1956. – 15 с.
454630
  Соколова Т.М. Зимний дворец / Т.М. Соколова. – Ленинград, 1958. – 39 с.
454631
  Соколова Т.М. Зимний дворец / Т.М. Соколова. – Ленинград, 1959. – 39 с.
454632
  Пилявский В.И. Зимний дворец / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1960. – 185 с.
454633
  Беспалов В. Зимний день / В. Беспалов. – Куйбышев, 1949. – 71с.
454634
  Солоухин В.А. Зимний день / В.А. Солоухин. – М, 1969. – 288с.
454635
  Тарковский А.А. Зимний день / А.А. Тарковский. – М., 1980. – 95с.
454636
  Шадур П.Я. Зимний диалог / П.Я. Шадур. – Донецк, 1971. – 103с.
454637
  Данилов И.П. Зимний дождь / И.П. Данилов. – М, 1984. – 364с.
454638
  Швецов Д.Ф. Зимний дождь. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1972. – 126с.
454639
  Поженян Г.М. Зимний дом / Г.М. Поженян. – М, 1975. – 110с.
454640
  Нагибин Ю.М. Зимний дуб / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1955. – 320 с.
454641
   Зимний дуб. – Минск, 1983. – 237с.
454642
  Нагибин Ю.М. Зимний дуб / Ю.М. Нагибин. – Иркутск, 1986. – 91с.
454643
  Грушко Е.А. Зимний единорог / Е.А. Грушко. – Нижний Новгород, 1991. – 411с.
454644
  Бутенко В.П. Зимний костёр / В.П. Бутенко. – Ставрополь, 1983. – 79с.
454645
  Начас Стах Зимний листопад. / Начас Стах. – Воронеж, 1981. – 71с.
454646
  Шапошников Л.В. Зимний лов крота и водяной крысы / Л.В. Шапошников, Н.П. Лавров. – М., 1938. – 44с.
454647
  Симченко Ю.Б. Зимний маршрут по Гыдану / Ю.Б. Симченко. – Москва : Мысль, 1975. – 159с.
454648
   Зимний отдых у Женевского озера // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 35-37 : фото
454649
  Чичкина Светлана Зимний отдых: здоровье и адреналин : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 48-51 : Фото
454650
  Гросс В. Зимний отпуск / В. Гросс. – М., 1976. – 248с.
454651
  Нечипоренко В.П. Зимний отпуск / В.П. Нечипоренко. – Ташкент, 1987. – 270с.
454652
  Драбкина Е.Я. Зимний перевал / Е.Я. Драбкина. – 2-е доп. – М, 1990. – 394с.
454653
  Коротков И.М. Зимний пионерский лагерь / И.М. Коротков. – М., 1986. – 144 с.
454654
  Халупович В.А. Зимний полдень. / В.А. Халупович. – Л., 1974. – 95с.
454655
  Стюарт Е.К. Зимний праздник. / Е.К. Стюарт. – Новосибирск, 1980. – 526с.
454656
  Панов Б.П. Зимний режим рек СССР / Б.П. Панов. – Ленинград : ЛГУ, 1960. – 240с.
454657
  Власов А.А. Зимний сад / А.А. Власов. – Москва, 1983. – 303с.
454658
  Хантер М.К. Зимний сад / М.К. Хантер, Э.Х. Хантер. – Москва, 1985. – 135 с.
454659
  Поваренкин Н.К. Зимний сад: Стихи. / Н.К. Поваренкин. – М., 1979. – 79с.
454660
  Кислик Н.З. Зимний свет / Н.З. Кислик. – М., 1985. – 79с.
454661
   Зимний сельский конурс художественной самодеятельности в Венгрии в 1950-1951 году. – Будапешт. – 32с.
454662
  Дурова Н.Ю. Зимний соловей : эссе / Наталья Дурова. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 135 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7625-0073-X
454663
  Миненко Б.В. Зимний спорт для всех / Б.В. Миненко. – М., 1983. – 64с.
454664
  Савостин Н.С. Зимник: стихи / Н.С. Савостин. – М., 1978. – 127с.
454665
  Носов В.Г. Зимним вечером / В.Г. Носов. – Махачкала, 1979. – 179с.
454666
  Воскресенская З.И. Зимним вечером / З.И. Воскресенская. – Москва : Малыш, 1983. – 16 с.
454667
  Ауліх В.В. Зимнівське городище - слов"янська пам""ятка VI--VII ст. н.е. в Західній Волині / В.В. Ауліх. – Київ, 1972. – 124с.
454668
  Сорокин Л.Л. Зимня молния / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1988. – 366с.
454669
  Гауптман Г. Зимняя баллада / Гергарт Гауптман ; Перев. В. И. Нейштадта, ред. В. А. Зоргенфрея. – Петербург ; Москва : Госиздат, 1923. – 131 с. – На тит. л. год изд.: MCMXXIII. – (Всемирная литература (обл. сер.: Новости иностранной литературы))
454670
  Самсония А.А. Зимняя быль / А.А. Самсония. – М., 1958. – 19с.
454671
  Самсония А.А. Зимняя быль. / А.А. Самсония. – М, 1958. – 19с.
454672
   Зимняя война 1939-1940. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-009630-Х; 5-02-009591-5
Кн. 1 : Политическая история. – 1999. – 382с.
454673
   Зимняя война 1939-1940. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-009633-4; 5-02-009591-5
Кн. 2 : И.В. Сталин и финская кампания ( Стенограмма совещания при ЦК ВКП (б) ). – 1999. – 295с.
454674
   Зимняя война 1939-1940 гг. в рассекреченных документах Центрального архива ФСБ России и архивов Финляндии : исслед., документы, коммент. : к 70-летию советско-финляндской войны / Ин-т рос. истории Рос. акад. наук, Центр. архив ФСБ Рос., Акад. наук Финляндии, РЕНВАЛЛ-Ин-т Хельсинкского ун-та ; [Христофоров В.С. и др.] ; [редкол. : А.Н. Сахаров, В.С. Христофоров, Т. Вихавайнен (отв. ред.)]. – Москва : Академкнига, 2009. – 816 с. – изд. подготовлено к 70-летию начала Второй мировой войны. – ISBN 978-5-94628-342-7


  70 лет отделяют нас от события, вошедшего в историю Вооруженных сил нашего Отечества как блистательная победа на Халхин-Голе. 23 августа 1939 г. войска Красной Армии совместно с монгольскими воинами блестяще завершили здесь крупнейшую для того времени ...
454675
  Дюрренматт Ф. Зимняя война в Тибете / Ф. Дюрренматт. – М., 1990. – 185,2с.
454676
  Пушкин А.С. Зимняя дорога / А.С. Пушкин. – М, 1981. – 24с.
454677
  Симченко Ю.Б. Зимняя дорога : повести / Ю.Б. Симченко. – Москва : Советский писатель, 1985. – 254с.
454678
  Аришина Н.С. Зимняя дорога / Н.С. Аришина. – Москва, 1985. – 95с.
454679
  Ваншенкин К.Я. Зимняя дорога / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 140 с.
454680
  Ахмадулина Б. Зимняя замкнутость : Приношение к двухсотлетию А.С.Пушкина / Б. Ахмадулина. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 1998. – 128с. – ISBN 5-89803-022-0
454681
  Звягинцева В.К. Зимняя звезда / В.К. Звягинцева. – Москва, 1958. – 127с.
454682
  Никулин С.Н. Зимняя звезда. / С.Н. Никулин. – Воронеж, 1980. – 104с.
454683
  Юнсон Э. Зимняя игра. / Э. Юнсон. – М, 1986. – 157с.
454684
  Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян / Л.Н. Виноградова. – Москва, 1982. – 256с.
454685
   Зимняя луна : яп. трехстишия и пятистишия в пер. Веры Марковой / [сост., предисл. и примеч. В.Н. Марковой]. – Москва : Наука, 1987. – 319 с. : цв. ил. ; 12х10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
454686
  Щегленко А.В. Зимняя мозаика : Из моих тетрадей / Анатолий Щегленко. – Харьков : Крок, 2006. – 88с. – ISBN 966-652-111-3
454687
  Смирнов В.П. Зимняя мозаика. / В.П. Смирнов. – Иркутск, 1970. – 35с.
454688
  Зорьян С.Е. Зимняя ночь / С.Е. Зорьян; пер. с арм. – Тифлис, 1936. – 227 с.
454689
  Кадыр-заде С. Зимняя ночь / С. Кадыр-заде. – Баку, 1967. – 211с.
454690
  Иванов Сергей Зимняя обувь на железном ходу : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 228-230 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
454691
  Гордиенко К.А. Зимняя повесть / К.А. Гордиенко. – М, 1966. – 207с.
454692
  Сиротин Б.З. Зимняя повесть / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1980. – 102с.
454693
  Вегин П.В. Зимняя почта / П.В. Вегин. – Москва, 1978. – 125с.
454694
  Гурский А.И. Зимняя поэзия белорусов / А.И. Гурский. – Минск, 1980. – 167с.
454695
  Барбас Л.Г. Зимняя прогулка / Л.Г. Барбас. – Л, 1988. – 158с.
454696
  Бытовой С.М. Зимняя радуга / С.М. Бытовой. – Л, 1961. – 140с.
454697
  Яковлев Ю.Я. Зимняя радуга / Ю.Я. Яковлев. – М., 1965. – 95с.
454698
  Баева А.А. Зимняя радуга / А.А. Баева. – М., 1966. – 103с.
454699
  Золотцев С.А. Зимняя радуга / С.А. Золотцев. – М., 1975. – 31с.
454700
  Алексеев В.П. Зимняя радуга / В.П. Алексеев. – Ленинград, 1976. – 110с.
454701
  Кузнецов В.К. Зимняя радуга: док. повесть / В.К. Кузнецов. – М., 1979. – 79с.
454702
  Фролов И.Г. Зимняя река. / И.Г. Фролов. – М, 1978. – 79с.
454703
  Лука Р. Зимняя тишина. Роман / Р. Лука. – М., 1963. – 320с.
454704
  Филин В.П. Зимняя тренировка бегуна на короткие дистанции на открытом воздухе / В.П. Филин. – М, 1954. – 79с.
454705
  Хоменков Л.С. Зимняя тренировка легкоатлета / Л.С. Хоменков. – Москва, 1950. – 72с.
454706
  Материалы Зимняя школа по физике ядра и элементарных частиц. Ленинград.1975 / Материалы, зимней школы ЛИЯФ по физике ядра и элементарных частиц 11-й. – Ленинград : Лияф
Ч. 1. – 1976. – 370 с.
454707
  Цуцоев В.И. Зимняя эксплуатация тракторов. / В.И. Цуцоев. – М., 1977. – 118с.
454708
   Зимняя эмиссия СО2 из почв и ее вклад в годовой цикл дыхания почв в различных экосистемах в окрестностях озера Эби-Нур / Л. Цинь, Г.Х. Лв, С.М. Хи, Цз.Цз. Ян, Х.Л. Ван, С.Н. Чжан, Х.Я. Ма // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 993-1002 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0032-180Х
454709
  Костко В.С. Зимобор / В.С. Костко. – М., 1983. – 64с.
454710
  Москалець В.К. Зимова балада : повісті / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 256 с.
454711
   Зимова казка в олімпійському регіоні Зеєфельд! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 16 : фото
454712
  Новицька Л.В. Зимова казка Карпат // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 47
454713
  Кравчук Н. Зимова календарно-обрядова пісенність Підляшшя: особливості побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 284-293


  Стаття з"ясовує специфіку побутування календарно-обрядової поезії зимового циклу на Підляшші у контексті загальноукраїнської фольклорної традиції.
454714
  Коструба М.В. Зимова кампанія 1654-1655 років періоду Хмельниччини: воєнний аспект ( До 355-ї річниці Дрижипільської битви) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 10-15
454715
  Мацинський І. Зимова ніч / І. Мацинський. – Пряшів, 1961. – 90с.
454716
  Паращак О. Зимова Олімпіада Sochi 2014: аналіз ризиків та страховий аспект // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-56. – ISSN 1810-7923
454717
  Гордієнко К.О. Зимова повість / К.О. Гордієнко. – Київ, 1965. – 200 с.
454718
   Зимова сесія Малої академії наук України / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Прес-центр університету повідомив: В іменній аудиторії першого ректора Михайла Максимовича відбулося відкриття зимової сесії заочних профільних шкіл Малої академії наук України. Юних науковців привітали: міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ...
454719
   Зимова сесія МАН // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  В іменній аудиторії першого ректора Михайла Максимоовича КНУ ім. Т. Шевченка урочисто відкрили зимову сесію заочних профільних шкіл Малої академії наук України. Українських науковців привітали міністр освіти і науки Дмитро Табачник, ректор КНУТШ Леонід ...
454720
  Моторний М. Зимова сесія українських студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Всесвітня студентська зимова Універсіада-2017 стартувала. Українські студенти-спортсмени захищатимуть спортивну честь України.
454721
  Вовк В. Зимове дійство / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1994. – 45с.
454722
  Самойлов Юрій Зимове сонечко... середньомагістральне // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 34-39 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
454723
  Нижник Й. Зимове цвітіння : поезії / Йосип Нижник. – Київ : Леся, 2010. – 96 с. – ISBN 966-8126-40-2
454724
  Ожешко Е. Зимовий вечир [Зимовий вечір] : Оповидання / По Э. Ожешковій ; Пеpеклав Мыкола Коpсунськый-Туpчанинов. – Москва : Дpук. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 36 с. – Hа окp. аpк.: Гpыцькови Ивановычу Чаговцеви пpысвячуе пеpекладчык
454725
  Старицький М.П. Зимовий вечір : Дpаматичний етюд у 2-х одслонах ; Сюжет позичено з повісти Е. Ожешкової "Зимовий вечіp" / М. Старицький. – [Київ] : Слово, 1922. – 48 с. – Hа тит. аpк.: Посвята аpтисту М.К. Садовському
454726
  Старицький М.П. Зимовий вечір / М.П. Старицький. – Київ, 1946. – 53с.
454727
  Старицький М.П. Зимовий вечір / М.П. Старицький. – Київ, 1953. – 64с.
454728
  Старицький М.П. Зимовий вечір / М.П. Старицький. – Київ, 1955. – 43с.
454729
  Катаєв В.П. Зимовий вітер / В.П. Катаєв. – К., 1962. – 278с.
454730
  Тесленко К.М. Зимовий грім / К.М. Тесленко. – Донецьк, 1985. – 333с.
454731
  Тесленко К.М. Зимовий грім / К.М. Тесленко. – 2-е вид. – Донецьк, 1987. – 309с.
454732
  Доценко Олександер Зимовий похід (6.ХІІ.1919-6V.1920) / Доценко Олександер; Фундація ім.Симона Петлюри в Канаді. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 376с. – ISBN 966-7018-40-7
454733
  Файзулін Я. Зимовий похід 1921 року: історіографія та джерельна база // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються історіографія та джерела II Зимового походу армії УНР. Значна увага приділяється українській емігра-нтській історіографії, яка була малодоступною для українського загалу. Вперше зазначаються документальні джерела, які довгий час ...
454734
  Солдатенко В. Зимовий похід Армії УНР в історіографічному зрізі (грудень 1919 - травень 1920 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 135-161. – ISBN 978-966-02-5322-3
454735
  Ільченко О.Г. Зимовий сад / О.Г. Ільченко. – Київ : Молодь, 1991. – 40 с.
454736
  Смирнов В.С. Зимові види спорту у самореалізації інвалідів незалежної України // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 149-161. – ISSN 2079-1828
454737
  Шило І.Н. Зимові громи / І.Н. Шило. – К., 1977. – 168с.
454738
  Рильський М.Т. Зимові записи : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1959. – 88 с.
454739
  Рильський М.Т. Зимові записи : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 123 с.
454740
  Мойсей А. Зимові карнавальні традиції українців Сучавського повіту Румунії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 65-69. – ISSN 0130-6936
454741
  Махно В. Зимові листи : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 222-230
454742
  Скаженик М. Зимові пісенні традиції басейну Уборті: до питання взаємозв"язків обрядів та мелотипів // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 64-75
454743
   Зимові розваги. – К, 1936. – 59с.
454744
   Зимові розваги. – К, 1937. – 27с.
454745
   Зимові спортивні спорудження. – К, 1935. – 33с.
454746
  Мельник А. Зимові хитрощі керування автомобілем // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-12 : фото
454747
  Завадович Р. Зимові царівни. / Р. Завадович. – Львів-Краків, 1942. – 67с.
454748
  Онкович Д.Ю. Зимові яблука / Д.Ю. Онкович. – Київ, 1969. – 47 с.
454749
  Моргун Ф.А. Зимові яблука : поезії / Ф.А. Моргун. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 47 с.
454750
  Песков В.М. Зимовка / В.М. Песков. – Москва : Советская Россия, 1984. – 54с. – (Время. Характер. Судьба)
454751
  Васильев И.М. Зимовка декоративных растений в условиях города / И.М. Васильев. – Москва : Министерство коммунального хоз-ва РСФСР, 1953. – 103с.
454752
  Кожанчиков И.В. Зимовка и диапуза чешуекрылых насекомых сем. Orgvidae / И.В. Кожанчиков. – М.-Л., 1948. – 653-673с.
454753
  Васильев И.М. Зимовка растений. / И.М. Васильев. – Москва : Москва, 1956. – 308с.
454754
  Воронин С.А. Зимовка у подножия Чигирикандры / С.А. Воронин. – Ленинград, 1980. – 223с.
454755
  Стрелков П.П. Зимовки летучих мышей в средней и северной полосе Европейской части СССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Стрелков П.П. ; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1965. – 20 с.
454756
  Сидоренко В.Я. Зимовье на Кацисе / В.Я. Сидоренко; [повесть : для сред. возраста]. – Свердловск : Книжное издательство, 1959. – 108 с.
454757
  Мамин-Сибиряк Зимовье на Студеной / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1978. – 255с.
454758
  Мамин-Сибиряк Зимовье на Студеной / Мамин-Сибиряк. – Киев, 1982. – 26с.
454759
  Коптев М.В. Зимогор. / М.В. Коптев. – Киров, 1989. – 125с.
454760
  Камский М. Зимогоры / М. Камский. – Тифлис : ЗИКГИЗ, 1935. – 205 с.
454761
  Рапов М.А. Зимогоры / М.А. Рапов. – Ярославль, 1974. – 207с.
454762
  Буданов В.Ф. Зимогорье / В.Ф. Буданов. – Москва, 1981. – 47с.
454763
  Шадхан Х.Ф. Зимозан. (Химич. природа, биохимическая характеристика и перспективы применения) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Шадхан Х.Ф. ; АН ЛатвССР , Отд-ние химич. и биол. наук. – Рига, 1968. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-34
454764
   Зимой - лето: Дубай : Теплые края. Ski Dubai // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 9. – С. 80-82 : Іл., карта
454765
   Зимой - лето: Египет : Теплые края. Египет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 9. – С. 88-90 : Іл., карта
454766
   Зимой - лето: Тайланд : Теплые края. Тайланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 9. – С. 84-86 : Іл., карта
454767
  Вострышев И.В. Зимой в Подлипках / И.В. Вострышев. – Москва, 1963. – 166с.
454768
  Трешников А.Ф. Зимой в Южном океане / А.Ф. Трешников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 88с.
454769
  Мануйлов П.И. Зимой обманутые. Роман / П.И. Мануйлов. – Алма-Ата, 1982. – 245с.
454770
  Ткачук М. Зимомря Микола / М. Ткачук, Г. Нога // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 73-74. – ISSN 0236-1477
454771
  Гундарев В.Р. Зимопись / В.Р. Гундарев. – Алма-Ата, 1976. – 59с.
454772
  Романов А.А. Зимородок / А.А. Романов. – М., 1970. – 103с.
454773
  Носов Є.І. Зимородок / Є.І. Носов. – К, 1985. – 24с.
454774
  Ахматов К. Зимостойкость деревьев и кустарников, интродуцированных в поясе еловых лесов Терской Ала-Тоо / К. Ахматов. – Фрунзе, 1960. – 100с.
454775
  Проценко Зимостойкость корневых систем / Проценко. – К. – с.
454776
  Соколова Н.Ф. Зимостойкость маслины в условиях южного берега Крыма в связи с водным балансомзимней засухой. Закалка персика к засухе. Влияние влажности почвы и длины дня на развитие крым-сагыза. / Н.Ф. Соколова. – Ялта
XXI. – 1935. – 79с.
454777
  Славный П.С. Зимостойкость некоторых сортов пшеницы в связи с их физиологическими особенностями : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101 / Славный П.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с.
454778
  Власюк П.А. Зимостойкость озимой пшеницы на Украине / П.А. Власюк. – Киев : Украинская Академия Сельскохозяйственных наук, 1959. – 256с.
454779
  Власюк П.А. Зимостойкость озимой пшеницы на Укранине / П.А. Власюк. – Київ, 1959. – 252с.
454780
   Зимостойкость озимых хлебов и мнгоголетних трав. – Киев : Наукова думка
1,2. – 1976. – 152 с.
454781
  Белкин Н.И. Зимостойкость растений (факторы зимостойкости) / Н.И. Белкин. – Кишинев, 1961. – 280с.
454782
  Васильев И.М. Зимостойкость растений. / И.М. Васильев. – Москва, 1953. – 192с.
454783
  Дарамуш С. Зимские радови у колективним польопривредним газдинствима / С. Дарамуш. – Букурешт : Державно изданье, 1950. – 44 с.
454784
  Мазаев В. Зиму пережить и другие повести / В. Мазаев. – Кемерово, 1984. – 288с.
454785
  Кухно А.А. Зимушка : лирика / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1974. – 103с.
454786
  Аввакумова М.Н. Зимующие птицы : стихотворения / Мария Аввакумова. – Москва, 1984. – 79 с.
454787
  Самородов Ю.А. Зимующие птицы Калмыкии и сопредельных территорий / Ю.А. Самородов. – Элиста, 1981. – 107с.
454788
   Зимы нашей планеты :земля подо льдом. – М, 1982. – 333с.
454789
  Сапронова М.А. Зин аль-Абидин Бен Али // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 21-35. – ISSN 0042-8779
454790
  Смирнов В.И. Зина Портнова. / В.И. Смирнов. – М., 1980. – 223с.
454791
  Халилецкая Е.П. Зина. / Е.П. Халилецкая. – Владивосток, 1968. – 47с.
454792
  Винниченко Т. Зинаида Гиппиус: Сатаннеса в белом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 46-64. – ISSN 1819-6268
454793
  Давыдов А.П. Зинаида Голенкова и российская социология // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 10. – С. 136-151. – ISSN 0235-1188
454794
  Савинов А.Н. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. / А.Н. Савинов. – Л., 1973. – 56с.
454795
  Князева В.П. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. / В.П. Князева. – М., 1979. – 254с.
454796
  Локтев А.А. Зинаида Кириенко / А.А. Локтев. – М., 1986. – 64с.
454797
  Востров А. Зинаида Линден. На грани культур // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 328-341. – ISSN 0042-8795
454798
  Винниченко Т. Зинаида Серебрякова: умереть в Париже // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 48-73. – ISSN 1819-6268


  "Зинаида Серебрякова выставляет в первый раз, и я вовсе не хочу по этим опытам делать заключение об ее силах и ее возможностях. Допускаю, что она также обманет, как обманывали многие художественные женщины, из которых некоторые обладали исключительными ...
454799
  Ковальчук С Г. Зинаида Тулуб -- мастер исторического романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Ковальчук Г.С,; Киев гос.пед.ин-т. – К, 1980. – 24л.
454800
  Гумилевский Л.И. Зинин / Л.И. Гумилевский. – М., 1965. – 271с.
454801
   Зинин Николай Николаевич. / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 33-54. – ISBN 966-594-386-3
454802
  Глинка Федор Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия // Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера" / Глинка Федор. – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова, 1817. – Ч. 3. – С. 139-192
454803
  Глинка Федор Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия // Письма к другу, содержащие в себе: замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести: "Зинобий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия" Федора Глинки, сочин. "Писем русского офицера" / Глинка Федор. – Санктпетербург : В Типографии И. Байкова, 1817. – Ч. 3. – С. 139-192
454804
  Парамонов А.В. Зиновий Виленский / А.В. Парамонов. – М., 1971. – 143с.
454805
  Грушевський Г.І. Зирка [Зірка] : збирка за поезій Гpицька Чулая. – Киев : Изд. В.П. Hаголкина ; Тип. М.Д. Ивановой, 1894. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
454806
  Эпстайн Т. Зияния, мгновения: проза Беллы Улановской // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 38-43. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 4). – ISSN 1813-1921
454807
  Зиновьев А.А. Зияюшие высоты / А.А. Зиновьев. – М
Кн. 1. – 1990. – 320с.
454808
  Зиновьев А.А. Зияюшие высоты / А.А. Зиновьев. – Москва : ПИК
Кн. 2. – 1990. – 320с.
454809
   Зияющая... вершина: женщина-руководитель : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 40-43 : Фото
454810
  Пронякин В.И. Зияющий дискурс, или Интерпретативный беспредел, Ницше в рецептивном поле постмодерна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 100-111. – ISSN 2077-1800
454811
  Мендес Катюль Зі збірки "Pour lire au couvent" / Катюль Мандес (Katulle Mandes) ; Пер. [на укр.] Володимир Самійленко. – [Київ] : Вид. "Шлях" ; [Дpук. "П. Баpський"], 1917. – 31, [1] с. – ([Видавництво "Шлях"] ; № 29)


  Зміст: Дивний оpганчик; Зачаpований пеpстень; Імпеpатоp і метелики; Лихий подоpожній; Тpи щастя
454812
  Лупій О. Зі збірки "Весняний неспокій" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 3-8. – ISSN 0131-2561
454813
  Вировець Л. Зі збірки "Глиняні письмена" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 143-148. – ISSN 0130-1608
454814
  Каплунова Т. Зі збірки "ЗмієLOVE, я Твоя" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 5-12. – ISSN 0585-8365
454815
  Лесьмян Б. Зі збірки "Лука" (1920) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 356-364.
454816
  Андієвська Е. Зі збірки "Подорож" : Новелетки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.105-115
454817
  Андієвська Е. Зі збірки "Проблеми голови" : Новелетки // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 182. – С.150-167
454818
  Сюндюков І. Зі зброєю проти своїх // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 8


  Про яничарів і яничарство - без міфів та стереотипів.
454819
  Сюндюков І. Зі зброєю проти своїх. Про яничарів і яничарство - без міфів та стереотипів // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 224-231. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
454820
   Зі зміненими умовами і новим "Софтом" / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  В Україні тривають регіональні наради-семінари з питань організації і проведення прийому абітурієнтів до ВНЗ у 2017 р.
454821
  Скопенко В.В. Зі святим ім"ям Шевченка: Академік Віктор Скопенко про себе, Київський університет і час, в якому живемо // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 2-4
454822
  Німилович О. Зі славного грона "шістдесятників" (до 75-річчя від дня народження Віталія Годзяцького) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 94-103. – ISSN 2224-0926
454823
  Іваненко О.В. Зі слов"янської ономастики // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 57-69. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
454824
  Поліщук В. Зі словами вдячності й шани // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 47-48. – ISSN 0236-1477
454825
   Зі смаком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 10-14 : фото
454826
   Зі спогадів Максима Славінського про університетське життя // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 95-98. – ISBN 978-966-439-138-9


  Новий університетський статут 1886 р. Склад прфесури. Німецька, московська й українська групи. Національний склад студенства.
454827
  Пчілка Олена. Зі спогадів про М. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 179-181. – ISBN 5-7707-1062-4
454828
  Савченко С. Зі спогадів про Ярослава Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 338-344. – ISSN 2078-659X
454829
  Лукінова Т.Б. Зі спостережень над деетимологізацією в українській мові // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 64-67. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Про маловивчене в історичній лексикології явище деетимологізації – втрату або затемнення давніх етимологічних зв’язків між спорідненими словами.
454830
  Могила О. Зі спостережень над діалектною лексикою українсько-польського пограниччя // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 511-515. – ISBN 978-966-3888-379-3
454831
  Скопненко О.І. Зі спостережень над історією й сучасними процесами розмежування фраземіки та пареміології в україністиці / О.І. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-48. – Бібліогр.: Літ.: 42 поз. – ISSN 0027-2833
454832
  Вакуленко С. Зі спостережень над присутністю португальських авторів в українському інтелектуальному полі XVII - XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2011. – Т. 14
454833
  Гороф"янюк І. Зі спостережень над семантичною варіативністю флорономенів центральноподільських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 60-64
454834
  Карпенко О.П. Зі спостережень над українськими діалектизмами // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 244-249. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
454835
   Зі справи на Якова Невестюка 1892 року : (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 84-85. – ISBN 966-7272-00-1
454836
  Онищенко О. Зі стартом! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 12


  Не встигла відгудіти остання вступна кампанія, як почалася підготовка до нової. Нинішнього року Міністерство освіти і науки (МОН) та Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) приємно здивували 11-класників: буквально на початку нового ...
454837
  Полторацький О.І. Зі сходу на Захід : Подорожні враження : Чехословаччина, Демократична Німеччина, Франція / О.І. Полторацький. – Київ, 1959. – 172с.
454838
  Демчина Антоніна Зі Сходу на Захід = From east to west / Демчина Антоніна; Пер.з англ.Б.Мельник. – Київ : Юніверс, 2000. – 296с. – ISBN 966-7305-38-4
454839
  Малко Р. Зі щитом чи на щиті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Чому постколоніальна еліта неспроможна побудувати вільну державу.
454840
  Михайлин І. Зі щоденника науковця // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 323/324/325. – С. 257-272
454841
  Кондратик Л.Й. Зібер Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 49-51. – ISBN 5776391970
454842
   Зібер Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 126. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
454843
  Гриценко І.С. Зібер Микола Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 122. – ISBN 978-966-06-0557-2
454844
  Жученко В.С. Зібер як дослідник первісного суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 44-51. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Н.И. Зибер - комментатор и популяризатор экономического учения К. Маркса - в своих работах по вопросам первобытной экономической культуры дал глубокий научный анализ особенностей разделения труда в первобытной общине, развития обмена, характер ...
454845
   Зібрали кошти для поранених // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 5


  На економічному факультеті відбулася благодійна акція "Україна - єдина країна", в рамках якої був організований збір коштів на потреби поранених бійців АТО. Зібрали 30 594 гривні. 25 000 грн. передали на лікування пораненому бійцю 26 Бердичівської ...
454846
  Степанець І. Зібрали кошти для постраждалих Євромайдану та сімей загиблих Героїв // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  На факультетах, в інститутах, у гуртожитках за підтримки адміністрації університету відбувся збір коштів для постраждалих Євромайдану та сімей загиблих героїв. Загальна сума, зібрана в КНУ імені Тараса Шевченка за період з 24 лютого по 6 березня, ...
454847
  Тарнавський Остап Зібрані вірші / Тарнавський Остап. – Філядельфія, 1992. – 449с.
454848
  Шевченко Т.Г. Зібрані поезії / Т.Г. Шевченко. – Золотоноша. – 16с.
454849
  Стефанович Олекса Зібрані твори = Collected works / Стефанович Олекса; Упоряд. Б.Бойчук; Вступ. стаття. І.Фізера; Об"єднання українських письменників "Слово". – Торонто : Євшан-зілля; Товариство Волинян, 1975. – 304с. : портр.
454850
  Кравців Богдан Зібрані твори / Кравців Богдан; упор. Б. Бойчук ; обкл. Л. Гуцалюка ; українська вільна академія наук в США. – Нью-Йорк : Вид-во Нью-Йоркської групи
Т. 1 : Поезія. – 1978. – 380 с. : іл.
454851
  Кравців Богдан Зібрані твори / Кравців Богдан; упор. Б. Бойчук і В.Кульчицький-Гут ; обкл. Л. Гуцалюка ; Українська вільна академія наук в США. – Нью-Йорк : Вид-во Нью-Йоркської групи
Т. 2 : Статті. – 1980. – 494 с.
454852
  Пачовський Василь Зібрані твори = Collected works / Пачовський Василь. – Філядельфія та ін. : Об"єднання українських письменників "Слово". – ISBN 0-930013-00-Х
Т.1 : Поезії. – 1984. – 743с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
454853
  Пачовський Василь Зібрані твори = Collected works / Пачовський Василь. – Філядельфія; Ню Йорк; Торонто : Об"єднання українських письменників "Слово". – ISBN 0-930013-00-Х
Т.2 : Золоті ворота. – 1985. – 419с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
454854
  Кравців Богдан Зібрані твори / Кравців Богдан; упоряд. Б. Бойчук ; обкл. і портрет Л. Гуцалюка. – Київ : Світовид. – ISBN 5703900042
Т. 3 : Публіцистична проза. – 1994. – 488 с. : 1 портр.
454855
  Мурович Лариса Зібрані твори = Сollected works: poetry, prose, articles : Поезії. Проза. Рецензії / Мурович Лариса. – Торонто : Асоціяція діячів української культури, 2000. – 401с.
454856
  Мирний П. Зібрання вторів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Повія. – 1969. – 531с.
454857
  Фан Д. Зібрання доповідей / Дунмей Фан. – 5-е вид. – Тайбей, 1976. – 332 с. – Видання китайською мовою
454858
  Симоненко Тетяна Зібрання електронної наукової періодики України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Констатовано започаткування нових підходів до формування й поширення інформації та знань, що базуються на представленні в мережі Інтернет відкритих зібрань наукових публікацій.
454859
  Симоненко Тетяна Зібрання електронної наукової періодики України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Констатовано започаткування нових підходів до формування й поширення інформації та знань, що базуються на представленні в мережі Інтернет відкритих зібрань наукових публікацій.
454860
  Симоненко Т. Зібрання електронної наукової періодики України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-31.
454861
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 1. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454862
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 2. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454863
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 3. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454864
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 4. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454865
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 5. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454866
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 6. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454867
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 7. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454868
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 8. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454869
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 9. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454870
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 11. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454871
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 12. – 1997. – З 1998р.журнал виходить у 2-х серіях/ див. "назва" сер.1, "назва" сер.2/
454872
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 2. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454873
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 3. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454874
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 4. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454875
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 5. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454876
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 6. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454877
   Зібрання законодавства України. Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 1998. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454878
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
454879
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454880
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 2. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454881
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 3. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454882
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 4. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454883
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 5. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454884
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 6. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454885
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 7. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454886
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 8. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454887
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 9. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454888
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 10. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454889
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 11. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454890
   Зібрання законодавства України. Сер. 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 12. – 1999. – до 1998р. журнал виходив без серій
454891
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 2. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
454892
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 3. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
454893
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 4. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
454894
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 5. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
454895
   Зібрання законодавства України. Сер. 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України.. – Київ
  № 6. – 1999. – До 1998р. журнал виходив без серій
454896
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 2. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454897
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 2. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3: Звід законів України)
454898
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 3. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454899
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 4. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454900
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 4. – 2003. – До 1998 р.журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів,вміщених у випусках №№ 1\2000-2\2003. – (Серія 3 :Звід законів України)
454901
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 4. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454902
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 5/8. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454903
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 5. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454904
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 5. – 2003. – До 1998 р.журнал виходив без серій. – (Серія 3 :Звід законів України)
454905
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 6. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454906
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 6. – 2003. – До 1998 р.журнал виходив без серій. – (Серія 3 :Звід законів України)
454907
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 6. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454908
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 7. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454909
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 7. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454910
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 7. – 2003. – До 1998 р.журнал виходив без серій. – (Серія 3 :Звід законів України)
454911
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 8. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у вип.: 1998 № 1-6, 1999 № 1-6. 2000 № 1-6, 2001№ 1-12, 2002 №1-12, 2003 № 1-7. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454912
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 8. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3: Звід законів України)
454913
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 8. – 2003. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454914
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 9/12. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454915
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 9. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у випусках №№ 1/2000-8/2003. – (Серія 3:Звід законів України)
454916
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 9. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у вип.: 1998 № 1-6, 1999 № 1-6. 2000 № 1-6, 2001№ 1-12, 2002 №1-12, 2003 № 1-7. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454917
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 10. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3:Звід законів України)
454918
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 10. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. Додаток: Зміни до актів, вміщених у вип. за 1998-2003рр. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454919
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 10. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454920
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 11. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454921
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 11. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454922
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 11 : Зміни до актів, вміщених у випусках №№ 1/2000 - 10/2003. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3: Звід законів України)
454923
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 12. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. Додаток: Тексти актів. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454924
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 12. – 2003. – До 1998 р. журнал виходив без серій. – (Серія 3: Звід законів України)
454925
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 12. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454926
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 13/16. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454927
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 14. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454928
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 15. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454929
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 16. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454930
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 17/20. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454931
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 18. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454932
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 19. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454933
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 20. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454934
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 21/24. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454935
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 25/28. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454936
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 26. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454937
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 27. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454938
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 28. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454939
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 29/32. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454940
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 30. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454941
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 31. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454942
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 32. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454943
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 34. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454944
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 35. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454945
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 36. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454946
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 37/40. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454947
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 38. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454948
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 39. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454949
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 40. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454950
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 41/44. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454951
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 42. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454952
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 44. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454953
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 45/48. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454954
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 46. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454955
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 47. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454956
   Зібрання законодавства України. – Київ
№ 48. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454957
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№7 : 15 липня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
454958
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№8 : 15 серпня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
454959
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№9 : 14 вересня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
454960
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№10 : 15 жовтня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
454961
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№11 : 15 листопада 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
454962
   Зібрання законодавства України [Електронний ресурс]. – Ліцензійне видання "Комп"ютерна правова система". – Київ : ОМЕГА : УІПЦ. – (Серія "Українські комп"ютерні правові системи")
№12 : 15 грудня 2004 року. – 2004. – 1 CD. – Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/NT, не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску.- Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New.- Інструкція з інсталяції.-Заголов. з етикетки диску


  Пошукова система "ОМЕГА" -80 тисяч нормативно-правових актів вищих органів законодавчої, виконавчої, судової влади, включаючи міжнародні договори -простий пошуковий апарат -унікальна систематизація актів за галузями законодавства -постійна ...
454963
   Зібрання законодавства України 1 серпня 2001 року [ Електронний ресурс ] : Комп"ютерна правова система. – Київ : Український інформаційно-правовий центр, 2001. – 1 CD. – Технічні вимоги: ОС Windows 95/98/NT; Не менше 15 Мбайт вільного об"єму жорсткого диску; Кирилізовані шрифти Times New Roman, Courier New; Data Life Plus 1x-16x compatible. CD-R-700MB. Інструкція з інсталяції
454964
   Зібрання законодавства України.. – Київ
№ 3. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 2: Звід постанов Кабінету Міністрів України)
454965
   Зібрання законодавства України.. – Київ
№ 33/36. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454966
   Зібрання законодавства України.. – Київ
№ 43. – 2003. – До 1998р. журнал виходив без серій. – (Серія 1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України)
454967
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 2. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454968
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 7. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454969
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 8. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454970
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 9. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454971
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 10. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454972
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 12. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454973
   Зібрання законодавства України. Сер. 1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 2000. – До 1998 р. журнал виходив без серій
454974
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 1. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454975
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 2. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454976
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 3. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454977
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 4. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454978
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 5. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454979
   Зібрання законодавства України. Сер. 2. Звід постанов Кабінету Міністрів України. – Київ
  № 6. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454980
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 2. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454981
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 3. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454982
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 4. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454983
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 5. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454984
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 6. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454985
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 7. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454986
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 8. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454987
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 9. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454988
   Зібрання законодавства України. Сер. 3. Звід законів України. – Київ
  № 1. – 2000. – до 1998р. журнал виходив без серій
454989
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 1. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454990
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 2. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454991
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 3. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454992
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 4. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454993
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 5. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454994
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 6. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454995
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 7. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454996
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 8. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454997
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 9. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454998
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 10. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
454999
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 11. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
455000
   Зібрання законодавства України. Серія 1. – Київ
№ 12. – 1998. – до 1998р. журнал виходив без серій
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,