Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
451001
  Андрущенко В. " Закон визначає тенденції" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 5


  Дискус яким бути закону " про вищу освіту". Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова висловлює свою думку.
451002
  Кабачій Р. "Закерзонці" і "нова діаспора": протистояння чи співпраця? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 10 червня (№ 23). – С. 2. – ISSN 0027-8254
451003
  Гальчук О. "Заклинаю вас нашою спільною любов"ю до античності..." : з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 126-133. – ISSN 0869-3595
451004
  Слепенчук Р. "Заклятые" друзья или братья по крови? // Дуслык / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 139, сентябрь. – С. 34-43


  История отношений украинского и татарского народов уходит в глубь веков, а точнее ко времени распада Золотой Орды и междоусобной борьбы ее ханов.
451005
  Гребенюк С. "Закон АнтиСавченко" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 38
451006
  Костомаров М. "Закон Божий" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 160-172. – ISBN 978-966-500-300-7
451007
  Шевченко А. "Закон про вибори Президента дозволяє провести чесне волевиявлення громадян" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
451008
  Шаповал В. "Закон про вибори Президента України Юридично правильний" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
451009
  Мірошниченко М. "Закон про національно-персональну автономію" Української Народної Республіки: історичне значення для сучасної конституційно-правової практики України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1026-9932
451010
  Тужанський Д. "Закон про освіту - лише вершина айсберга дуже чутливих тем" / розмову вела Тетяна Когутич // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 187). – С. 7


  "...Як розвиватиметься ситуація довкола закону далі? Чи маємо очікувати протестних акцій від угорської меншини? Які аргументи варто використовувати для конструктивного діалогу з сусідами і чому, власне, так важливо вести цей діалог, - говоримо з ...
451011
  Романець Н.Р. "Закон про п"ять колосків": особливості застосування в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
451012
  Макарычев А.И. "Закон силы" в учении с высшей нервной деятельностью / А.И. Макарычев. – М, 1947. – 132с.
451013
  Шлапак І.М. "Закон співуяви" у творчості Дж. Джойса: антропонім-асоціація і проблема семантики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 219-230. – (Мовознавство ; Вип. 17). – ISSN 1992-9196
451014
  Полякова Н.В. "Закон Термидора": традиции и новации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 98-106. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Статья посвящена исследованию политико-философского значения феномена Термидора. Термидор рассматривается как один из концептов современной политической лексики, позволяющих выявлять дополнительные смысловые пласты и мировоззренческие аспекты. ...
451015
   Закарпаття. – К, 1967. – 10с.
451016
   Закарпаття : [Фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 188 с. : фот. – (Області Радянської України)
451017
   Закарпаття. – Київ, 1987. – 144с.
451018
  Івченко Андрій Закарпаття // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 55
451019
   Закарпаття в етнополітичному вимірі = Transcarpathia in etnopolitical dimension / М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко, Т. Горбань, О. Заремба та ін. ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ редкол. : Левенець Ю., Панчук М., Войналович В. та ін. ]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-02-4757-4
451020
  Офіцинський Р.А. Закарпаття в етнополітичному вимірі (1939-1944) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 394-403
451021
  Зан М. Закарпаття в контексті легальної та нелегальної міграції до країн Європейського Союзу // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 118-135
451022
  Посівнич М. Закарпаття в концепціях ОУН у 1937 - 1938 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 173-178. – ISBN 978-617-7235-56-8
451023
  Марценюк Р. Закарпаття в науковій та політичній діяльності Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються наукові дослідження відомого вченого-історика Михайла Грушевського, які доводять безпідставність тверджень теоретиків неорусинства та вказують на етнічну та національну приналежність Закарпаття до України. Розкриваються особливості ...
451024
  Довганич О.Д. Закарпаття в роки війни / О.Д. Довганич, З.А. Пашкуй, М.В. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.
451025
  Гранчак І.М. Закарпаття в сім"ї народів СРСР : До 40-річчя возз"єднання Закарпаття з УРСР / І.М. Гранчак. – Київ, 1985. – 47 с.
451026
   Закарпаття в складі Чехословаччини: проблеми відродження і національного розвитку : доп. наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утворення Чехословаччини, Ужгород, 28 жовтня 1998 р. / Ужгород. держ. ун-т, Іст. ф-т, Ін-т карпатознавства [та ін.] ; [редкол.: І. Гранчак (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 1999. – 251, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7400-03-6
451027
  Панчук Май Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни : (етнополітичний аналіз). Рух опору, входження до складу СРСР // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-60. – Бібліогр. в кінці ст.
451028
  Панчук М. Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-99
451029
  Панчук Май Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз). Угорська окупація краю // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 82-99. – Бібліогр. в кінці ст.
451030
  Іващенко Микола Закарпаття в цвіту : Україна / Лікування // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 14-16 : Фото
451031
  Шандор В. Закарпаття історично правний нарис від ІХ ст. до 1920 р. / В. Шандор. – Нью-Йорк, 1992. – 292с.
451032
   Закарпаття на соціалістичному шляху. – Ужгород, 1948. – 168с.
451033
  Калакура Я. Закарпаття очима знаного історіографа та краєзнавця // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 171-174. – ISSN 2222-5250
451034
  Макаренко Н. Закарпаття під тиском мадяризації: 1867-1914 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 176-187. – ISBN 978-966-02-4630-8
451035
   Закарпаття туристичне : путівник. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 317с. : кольорові іл. – ISBN 966-8352-19-Х
451036
  Щербак І. Закарпаття у XX столітті: погляд очевидця // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 14-19. – ISSN 0130-6936
451037
  Грін О.О. Закарпаття у відносинах між Чехословаччиною та Радянським Союзом у роки другої світової війни. Радянсько-чехословацький договір 29 червня 1945 року // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
451038
  Лемак В.В. Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької республіки (1919-1939 рр.) : Дис... канд. юрид.наук: 123.00.01 / Лемак В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
451039
  Лемак Василь Васильович Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької Республіки (1919-1939 рр.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Лемак Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
451040
  Іващенко Микола Закарпаття. Вино і лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 46-47 : фото
451041
  Дорожовець Христина Закарпаття. Дві твердині : Конкурс читацьких публікацій. Мій світ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 144 : Фото
451042
   Закарпаття. Хто є хто : міжнародне довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-45-9
Вип. 1. – 2004. – 256 с.
451043
   Закарпаття: минуле і сучасне. – Ужгород, 1986. – 231с.
451044
   Закарпаття: найкращий туристичний регіон // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 75 : фото. – ISSN 1998-8044
451045
  Шандор Ф.Ф. Закарпаття: регіональні проблеми в туристичній галузі напередодні Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 13-23 : рис.
451046
  Крушинська Олена Закарпаття: церква-смерека : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 121 : Фото
451047
  Гаврош О. Закарпатці в угорському рабстві. Про це мовчить Будапешт // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 25 січня (№ 1). – С. 4
451048
   Закарпатці про Леніна. – Ужгород : Закарпатське облвидав, 1960. – 63 с.
451049
   Закарпатье : Туристская схема. – Москва, 1966. – с.
451050
  Вацулик Я. Закарпатье в 1937 - 1938 гг. // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 14-21
451051
  Сато В. Закарпатье в русской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сато В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1966. – 14 с.
451052
  Марьина В.В. Закарпатье как объект международной политики. 1938-1943 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 31-46. – ISSN 0130-3864
451053
  Ерофеев Н.А. Закат Британской империи / Н.А. Ерофеев. – М., 1967. – 280с.
451054
  Степанов Г.Г. Закат в крови / Г.Г. Степанов. – Москва, 1985. – 479с.
451055
  Степанов Г.Г. Закат в крови / Г.Г. Степанов. – Москва, 1989. – 665с.
451056
  Шпенглер О. Закат Европы : Н.А.Бердяев, Я.М.Букшпан, Ф.А.Степун,с.Л. Франк / О. Шпенглер. – Москва : Берег, 1922. – 95с.
451057
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; с предисл. А. Деборина ; пер. Н.Ф. Горелина. – оград : Л.Д. Френкель
Т. 1 : Образ и действительность. – 1923. – XXXII, 467 с.
451058
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; пер. с нем. под ред. А.А. Франковский. – Петербург : Academia
Т. 1, ч. 1 : Причинность и судьба. – 1923. – 211 с.
451059
  Шпенглер О. Закат Европы / Освальд Шпенглер ; предисл. проф. А. Деборина ; пер. с нем. Н.Ф. Гарелина. – Москва ; Петроград : Изд. Л.Д. Френкеля
Т. 1 : Образ и действительность. – 1923. – 445 c.
451060
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : в 2 т. / О. Шпенглер. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00657-6
Т. 1 : Гештальт и действительность. – 1993. – 663 с.
451061
  Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 638с. – ISBN 5-222-00249-7
451062
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. – Минск : Попурри. – ISBN 985-438-179-Х; 985-438-178-1
Т. 1 : Образ и действительность. – 1998. – 688 с.
451063
  Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер; Пер. с нем., вступ. статья и примеч. К.А. Свасьяна. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00657-6
Т. 1 : Гештальт и действительность. – 1998. – 663 с.
451064
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер; пер. с нем. и примеч. И.И. Маханькова. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00656-8; 5-244-00658-4
Т. 2 : Всемирно-исторические перспективы. – 1998. – 606 с.
451065
  Шпенглер О. Закат Европы : очерки морфологии мировой истории : Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер ; [пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна]. – Москва : Эксмо, 2006. – 797, [3] с. – Библиогр. в примеч. и в подстроч. примеч. – (Антология мысли : сер. осн. в 1997 г.). – ISBN 5-699-15818-9
451066
  Шахнович М.И. Закат иудейской религии / М.И. Шахнович. – Л, 1965. – 243с.
451067
   Закат Карфогена. – СПБ, 1994. – 520с.
451068
  Шмитт Уве Закат мира цветов и ив : Япония. Гейши // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 82-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
451069
  Фостер У.З. Закат мирового капитализма / У.З. Фостер. – М., 1951. – 252с.
451070
  Лейфер Константин Закат над краем земли Булонь-сюр-Мер : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 30-32 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
451071
  Хазанов А.М. Закат португальского колониализма / А.М. Хазанов. – М, 1974. – 48с.
451072
  Бернштейн М.С. Закат прагматической педагогики. / М.С. Бернштейн. – Москва, 1963. – 48с.
451073
  Кравчук А. Закат Птолемеев / А. Кравчук. – Москва : Наука, 1973. – 216с.
451074
  Григорян А. Закат романтизма: Гессе и Новалис // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 352-368. – ISSN 0042-8795
451075
  Пискулов Ю.В. Закат рыночного фундаментализма // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 11/12. – С. 16-28. – ISSN 2074-6040


  Автор утверждает реалистичность, прагматизм и приоритет (особенно в периоды кризиса и стагнации) современной интерпретации экономической теории кейнсианства (неокейнсианства) над печально известными экономическими опытами и методами неолиберализма. В ...
451076
  Парето В. Закат свободы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С.111-120. – ISSN 0132-1625
451077
  Амфитеатров А.В. Закат старого века / А.В. Амфитеатров. – Кишинёв, 1989. – 669с.
451078
  Шабанов В.В. Заката светлая звезда. / В.В. Шабанов. – Саратов, 1984. – 111с.
451079
   Закатальский заповедник. – М, 1985. – 184с.
451080
  Шатуновский И.М. Закатившаяся звезда. / И.М. Шатуновский. – М., 1958. – 163с.
451081
  Шатуновский И.М. Закатившаяся звезда. / И.М. Шатуновский. – М., 1959. – 164с.
451082
  Зорин Л.Г. Закаты / Л.Г. Зорин. – М., 1988. – 46с.
451083
  Колычев О.Я. Закаты и рассветы / О.Я. Колычев. – М., 1957. – 241с.
451084
  Алієва З. Заквітчана перлами й омита красою // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-24


  Матеріалом для написання статті послужили публікації зі "Сборника для описания местностей и племен Кавказа", які не були ще в науковому обігові й становлять велику зацікавленість сучасних дослідників-орієнталістів.
451085
  Косинка Г.М. Заквітчаний сон : оповідання / Г.М. Косинка. – Київ, 1923. – 12 с.
451086
  Косинка Г.М. Заквітчаний сон : оповідання, спогоди про Г.Косинку. Для ст. шк. віку / Г.М. Косинка; Упоряд. та прим. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Веселка, 1990. – 285 с. – ISBN 5-301-00965-6
451087
   Закерзоння = Zakerzonia : Спогади вояків Української Повстанської Армії. – Варшава : Український архів. – ISBN 83-86112-01-8
Том 1. – 1994. – 440с.
451088
  Малкович П. Закиненість як культуротворчий аспект людської природи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 111-117. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
451089
  Попов В.Ф. Закипела сталь / В.Ф. Попов. – Москва, 1956. – 455с.
451090
  Моисеенко Т.И. Закисление водосборов арктических регионов / Т.И. Моисеенко, Г.В. Калабин, В.Ю. Хорошавин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 49-58 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
451091
  Москаленко Леся Закінтос. Сезон черепах : спецрепортаж. Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-63 : Фото
451092
  Каткова В Т. Закінчення досудового слідства у кримінальних справах : практичний посібник / Т.В. Каткова, А.Г. Каткова. – Харків : Право, 2011. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-134. – (Бібліотека слідчого). – ISBN 978-966-458-225-1
451093
  Воробель У. Закінчення розгляду справ про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 153-160. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
451094
  Недобор І. Закінчення строків давності виконання обвинувального вироку як підстава для звільнення особи від відбування покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 346-347. – ISBN 978-617-7069-17-0
451095
  Нестеренко С.С. Закінчення строків давності як інструмент захисту прав людини в інституті екстрадиції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 66-74
451096
  Носік Ю.В. Закінчення строку правової охорони комерційної таємниці // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 108-115
451097
  Савченко А. Закінчити Кембридж, підкорити Кіліманджаро і ... поливати брудом Україну // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Відповідь на статтю в часописі " Дзеркало тижня" викладачу Києво-Могилянської академії А. Симковичу.
451098
   Закінчім розпочате діло : Український Гарвард при праці. – Торонто : [б. в.], 1979. – 24 с. – Кн. описана за обкл. - Текст укр., англ.
451099
  Горобець Ірина Заклад з історією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 38-41 : фото
451100
  Менська О.А. Заклад культури як суб"єкт цивільних правовідносин // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 27-33. – ISBN 978-966-927-257-7
451101
  Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-68. – ISSN 0132-1331
451102
   Закладено алею пам"яті / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  На честь викладачів, студентів, співробітників, які свої сили, своє життя поклали на вівтар Перемоги, за пропозицією Ради ветеранів університету, на площі біля фізичного факультету закладено алею пам"яті. Ректор університету Л.В. Губерський, ...
451103
  Год Б.В. Заклади вищої педагогічної освіти в Полтаві у 1918-1933 роках / Б.В. Год, О.П. Єрмак // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2010. – № 2. – С. 104-118. – ISSN 2075-1451


  У статті показується становлення вищої педагогічної освіти в Полтаві.
451104
  Черепаня М.Т. Заклади інтернатного типу: історіографія поняття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 262-265. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
451105
  Поліщук Л.О. Заклади клубного типу України: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 176-184
451106
   Заклади культури і атеїстична робота. – К, 1987. – 148с.
451107
  Гарбар Г.А. Заклади культури Миколаївської області як складова сфери гостинності в контексті розвитку туризму першої половини 80-х років ХХ ст. // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 222-230
451108
  Задворний С.І. Заклади культурно-мистецької сфери Тернопільської області і їх роль у розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 155-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
451109
  Крайнік Р. Заклади освіти в умовах повоєнного терору: сучасна історіографія // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 178-187. – ISBN 978-966-1594-12-7
451110
  Двірна К. Заклади освіти та освітянська політика в м. Києві (1941 - 1945 рр.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 330-335. – ISBN 978-966-95419-8-7
451111
  Пелях М.А. Закладка виноградника и уход за ним / М.А. Пелях. – Ташкент, 1952. – 64с.
451112
  Богданов Б.Г. Закладка геодезических центров в районах многолетней мерзлоты / Б.Г. Богданов; Рец. Забнев В.И. – Москва : Недра, 1990. – 160с. – ISBN 5-247-01307-7
451113
  Негода В.І. Закладка саду / В.І. Негода, О.П. Леонтьєв. – К., 1990. – 15с.
451114
  Мезенцев В.І. Закладна дошка домової церкви І.Мазепи в Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII - XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 176-188. – ISSN 2218-4805
451115
  Локотков К.П. Заклёпка / К.П. Локотков. – Воронеж. – 28с.
451116
  Губерський Л. Заклик до єднання, зміцнення державності // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – С. 4


  Від імені Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України ректор КНУ імені Тараса Шевченка привітав наукові, науково-педагогічні колективи, студентів із початком нового року.
451117
  Трасі А.В. Заклик до рідного народу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 14
451118
  Губерський Л.В. Закликає спілка ректорів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 7-14 травня (№ 20). – С. 4


  Спілка ректорів ВНЗ України закликає взяти найактивнішу участь у виборах Президента України.
451119
  Бодріяр Ж. Закликання імбециклів : публіцистика (стаття) / українською мовою опублікована в газеті "Liberacion" // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 166-172


  У статті фран. філософ висловлює думку, що в нинішній Франції політика втратила свій зміст боротьби за владу.
451120
  Марченко Г. Заклинальні паремії в еволюції традиційної культури та менталітеті українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 330-336


  У статті порушуються питання генези і взаємозв"язку таких найдавніших фольклорних жанрів, як заговори, заклинання, замовляння, закляття, приповідки, примовляння, побажання. Визначається взаємозв"язок в обряді слова і дії та їхня функціональна ...
451121
  Левчев Л. Заклинание / Л. Левчев. – М, 1980. – 31с.
451122
  Гампер Г.С. Заклинание / Г.С. Гампер. – Л., 1983. – 55с.
451123
  Стерин В. Заклинание Бабатци. / В. Стерин. – Орджоникидзе, 1966. – 139с.
451124
  Домнин А.М. Заклинание огня / А.М. Домнин. – Пермь, 1971. – 79 с.
451125
  Завадский М. Заклинание Олимпиады // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 33. – С. 44-47


  Після Олімпійських ігор народився новий Китай
451126
  Олійник Б.І. Заклинання вогню : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1978. – 96с.
451127
  Павлишин М. Заклинання Центральної Європи: Геополітичний простір та сучасна українська література // Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – С. 62-74. – ISBN 978-966-8518-96-6
451128
  Чайкова Наталья Заклинатели ягуаров // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 108-111 : фото
451129
  Шевченко Оксана Заклинателі снігів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
451130
  Ильясов Я. Заклинатель змей / Я. Ильясов. – Ташкент : Литература и искусство имени Гафура Гуляма, 1979. – 415с.
451131
   Заклинатель змей. – Москва : Правда, 1985. – 6 с.
451132
   Заклинатель змей, и другие эстонские сказки. – Таллин, 1980. – 157с.
451133
  Суздалев Г.М. Заклинаю любовью. / Г.М. Суздалев. – М., 1978. – 80с.
451134
  Юркевич Н.Г. Заключение брака по советскому праву / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1965. – 143с.
451135
  Колибаб К.Е. Заключение брака, отношения между супругами, поощрение и охрана материнства, расторжение брака, признание брака недействительнім. / К.Е. Колибаб. – М., 1960. – 48с.
451136
  Амерханов Г.С. Заключение договора по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Амерханов Г.С. ; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 19 c.
451137
  Каткова Е.А. Заключение договора поставки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 712 / Каткова Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Каф. гражд. права. – Москва, 1970. – 18 с.
451138
  Переплетова В.И. Заключение договора поставки продукции производственно-технического назначения : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Переплетова В.И.; Саратовский юридич. ин-т им. Д.И.Курского. Кафедра гражданского процесса. – Саратов, 1971. – 20л.
451139
  Луць В.В. Заключение и исполнение хозяйственных договоров / В.В. Луць. – Москва, 1978. – 143с.
451140
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Дис... канд. юридич.наук: / Топольницкий Н.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 388л. – Бібліогр.:л.378-388
451141
  Топольницкий Н.К. Заключение и прекращение брака по советскому семейному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Топольницкий Н.К. ; МВО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 16 с.
451142
  Здыбский И.И. Заключение и расторжение трудового договора / И.И. Здыбский. – Нальчик, 1983. – 188с.
451143
  Дружков Заключение многосторонних договоров в рамках и под эгидой международных организаций. / Дружков, МП. – К, 1986. – 102с.
451144
  Пак Дон Дин Заключение перемирия в Корее и его историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Пак Дон Дин; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 18л.
451145
  Каткова Е.А. Заключение регелируемых договоров поставки. / Е.А. Каткова. – Иркутск, 1980. – 80с.
451146
  Родионов А.А. Заключение русско-американского договора о взаимной выдаче преступников 1887 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 99-103
451147
  Буткевич С.А. Заключение хозяйственных договоров / С.А. Буткевич. – К., 1978. – 64с.
451148
  Семеусов В.А. Заключение хозяйственных договоров. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1981. – 69с.
451149
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
451150
  Эйсман А.А. Заключение эксперта / А.А. Эйсман. – М, 1967. – 297с.
451151
  Пюсса О. Заключение эксперта как судебное доказательство в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пюсса О.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1954. – 22л.
451152
  Павленко Ю.В. Заключение. Этнонациональная общность как динамическая социокультурная система // Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко. – Киев : Феникс, 2012. – С. 408-416. – ISBN 978-966-136-032-6
451153
  Жеффруа Густав Заключенный / Жеффруа Густав. – 2-е. – М-Л, 1925. – 274с.
451154
  Авелин К. Заключенный : роман / Клод Авелин ; Пер. с франц. А. П. Зельдович. – Ленинград : Гослитиздат, 1937. – 257, [2] с.
451155
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – Москва, 1936. – 176 с.
451156
  Биллингер К. Заключенный № 880 / К. Биллингер. – М., 1936. – 180с.
451157
  Лисицын Г.М. Заключительная часть шахматной партии. / Г.М. Лисицын. – Л., 1956. – 524с.
451158
   Заключительные балансы трестов, автономных предприятий и хозорганизаций республиканского подчинения Народного комиссариата местной промышленности РСФСР за 1935 г.. – Москва : Легкая индустрия, 1936. – 40 с.
451159
   Заключительные замечания и рекомендации конвенционных органов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека : Сборник документов. – Київ : К.И.С., 2004. – 160 с. – В деяких книгах відсутній ISBN. – ISBN 966-8039-84-X
451160
  Шкловский И. Заключительные модальные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Представлены особенности модальных частиц, определение которых выделено из термина "модально-экспрессивные частицы". Понятие модальности рассмотрено с позиций философии Канта и лингвистики. Определен круг служебных слов, подпадающих под ...
451161
  Никитинский И.И. Заключительные уроки по темам курса ботаники / И.И. Никитинский. – Л, 1955. – 63с.
451162
  Вивюрский В.Я. Заключительные уроки по химии в средней школе / В.Я. Вивюрский. – Москва, 1980. – 144с.
451163
  Шкловский И. Заключительные экспрессивные частицы: попытка групповой классификации / И. Шкловский, Т. Жук // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Рассмотрены средства выражения экспрессивности в японском языке. Предложен подход, предполагающий разбиение термина "модально-экспрессивные частицы" на составляющие и раздельное рассмотрение экспрессивных частиц. Определен структурный состав и ...
451164
  Еремин А.С. Заключительные этапы анализа учебных кейсов и оценка работы студентов при использовании кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 120-141. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены особенности подготовки и проведения обсуждения кейса на занятии в большой группе, оценка работы студентов по итогам такого обсуждения, особенности написания эссе по наиболее распространенным типам кейсов и оценка работы студентов ...
451165
  Хофе Г. Заключительный аккорд. / Г. Хофе. – М., 1982. – 143с.
451166
  Хофе Г. Заключительный аккорд: роман. / Г. Хофе. – М., 1976. – 416с.
451167
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1985. – 80с.
451168
   Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. – М, 1987. – 78с.
451169
  Тублин В.С. Заключительный период. / В.С. Тублин. – Л., 1990. – 525с.
451170
  Карасев С.А. Заключительный урок по курсу <<Социально - экономическая география мира>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 57-58
451171
   Заключна конференція спільної американсько - української Науково- дослідницької програми Академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.247-262
451172
  Руденко Л.Г. Заключне слово : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 35-37 : Табл. – ISSN 1561-4980
451173
  Лисенко О. Заключний акорд Другої світової / О. Лисенко, В. Грицюк // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – C. 58-60. – ISSN 2313-559X
451174
  Малюська А.Л. Заключні експертні зауваження і рекомендації ООН стосовно забезпечення прав національних меншин в Україні та прикордонних з нею державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 113-122


  The present research is dedicated to the problematic of analyzing the expert conclusions of the UN concerning the providing of the rights of national minorities in Ukraine. The same problems due to Ukrainian border states are also researched.
451175
   Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини, Україна, 2011 рік : версія, адаптована для дітей та підлітків / [текст підготували : М. Алексєєнко, К. Шендеровський, О. Москаленко]. – [Київ] : [б. в.], 2011. – 38 с. : фотоіл.
451176
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 448 с. – Текст парал. укр., рос. та англ. мовами
451177
   Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини : Збірник документів. – Київ : К.І.С., 2004. – 148 с.
451178
   Заключні спостереження: Україна : [неофіційний переклад] / Комітет ООН з прав дитини. – Київ : ЮНІСЕФ, Представництво в Україні, 2011. – 36 с. – На колонтитулі також зазнач.: 56-та сесія
451179
  Ганейзер Є.А. Заклята крыныця [Заклята криниця] : жарт в 2 одминах Хомы Брута. – Выд. 2-е. – Киев : Кн. магазина П.Ф Панчешникова, 1887. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
451180
  Череватенко Л.В. Закляте залізо / Леонід Череватенко ; [ред. В.Б. Богуславська]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-378-239-3
451181
   Заклятие Даоса. – 2-е. – М, 1987. – 314 с.
451182
  Томилин А. Заклятие Фавна / А. Томилин. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 256 с. – (Разум познает мир)
451183
  Лохвицкий М.Ю. Заклятие цыганки / М.Ю. Лохвицкий. – Калуга, 1964. – 238с.
451184
  Логвин Ю.Г. Заклятий вершник : роман / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1990. – 446 с.
451185
   Заклятий козак. – Київ : Обереги, 1994. – 544 с. – ISBN 5810400477
451186
  Олійник Ю. Закляті союзники // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  Німеччина та Росія - дві держави, відносини між якими щонайменше протягом двох із половиною століть визначають долю Європи, зокрема й України.
451187
  Логвин Ю. Закляття відьмака : повість / Ю. Логвин. – Київ, 1995. – 270 с.
451188
  Басария Э. Заклятый друг : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 3. – С. 3-23. – ISSN 0131-8136
451189
  Трешников А.Ф. Закованный в лед / А.Ф. Трешников. – Москва : Географгиз, 1959. – 213с.
451190
  Волков М. Заковыка / М. Волков. – Москва, 1923. – 200с.
451191
  Чубенко В.А. Закодоване доброчестя / В.А. Чубенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 47с.
451192
   Заколдованная буква. – М, 1988. – 320с.
451193
  Торбан Р.С. Заколдованная палата / Р.С. Торбан. – Воронеж, 1972. – 143с.
451194
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – Москва : Детская литература, 1960. – 304 с.
451195
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М. : Детгиз, 1963. – 544 с.
451196
  Кальма Н. Заколдованная рубашка / Н. Кальма. – М. : Детская литература, 1985. – 511 с.
451197
  Лозинский В. Заколдованная усадьба / В. Лозинский. – М., 1984. – 375с.
451198
  Бахтиаров С.С. Заколдованное место / С.С. Бахтиаров. – Казань, 1963. – 91с.
451199
  Маляков Л.И. Заколдованное счастье. / Л.И. Маляков. – Л., 1966. – 103с.
451200
  Полухин Ю.Д. Заколдованные берега: Докум. повесть о бригадире монтажников на стр-ве КамАЗа А.Б.Новолодском. / Ю.Д. Полухин. – М., 1976. – 253с.
451201
  Мейс Джеймс Заколдованные круги идола, или Тоталитаризм и геноцид в истории Украины // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 328-337. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
451202
   Заколдованные леса. – М, 1984. – 246с.
451203
  Павленко А. Заколдованные острова // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 28 (157), 11 августа 2017. – С. 48-51


  Островная Папуа - Новая Гвинея застряла в Средневековье: ежегодно под одобрительные возгласы сограждан здесь казнят по обвинению в колдовстве сотни женщин и мужчин.
451204
  Гинда В. Заколдованный Адольф // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 15. – С. 92-96


  Персона фюрера
451205
   Заколдованный город. – Москва, 1972. – 95 с.
451206
   Заколдованный замок. – Минск, 1992. – 320с.
451207
  Герлингер Ю.Е. Заколдованный звук / Ю.Е. Герлингер, 1982. – 107с.
451208
   Заколдованный круг. – Чита, 1956. – 67с.
451209
  Хаанпяя П. Заколдованный круг : [роман] / [П. Хаанпяя ; пер. с фин. Т. Сумманена и Э. Киуру, послесл. А. Мантере]. – Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1961. – 154 с.
451210
  Коллинз Б. Заколдованный круг / Б. Коллинз. – М., 1971. – 48с.
451211
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1975. – 208с.
451212
  Саар А. Заколдованный круг : повести, рассказы и зарисовки / Антс Саар; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1975. – 271 с.
451213
  Кулешов А.П. Заколдованный круг / А.П. Кулешов. – М., 1980. – 432с.
451214
  Полымова А. Заколдованный круг репродуцирования / Алла Полымова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0869-4915
451215
  ЧАщин Заколдованный круг. / ЧАщин. – Курск, 1961. – 216с.
451216
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной / Шолом-Алейхем. – Москва : Ленинград, 1926. – 29 с.
451217
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной / Шолом-Алейхем. – Москва, 1956. – 110 с.
451218
  Шолом-Алейхем Заколдованный портной : повести и рассказы : пер. с евр. / Шолом-Алейхем; Пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1984. – 527 с.
451219
  Хель С. Заколдованый круг / С. Хель. – М, 1980. – 350с.
451220
  Нгуен Конг Хоан Заколдоованная монета / Нгуен Конг Хоан. – М., 1973. – 254с.
451221
  Ткач Леся Заколише голубінь ласкою : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43. – ISSN 0868-9644
451222
  Ефер В. Заколот атомів : фантастична повість / В. Ефер. – [Лондон] : На чужині ; Універсальна Бібліотека, 1947. – 104 с. : іл. – (Бібліотека пригод на суходолі, на морі і в повітрі)
451223
  Рубель В.А. Заколот Тайра Масакадо : реконструкція політичної програми // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599


  З історії Японії, Х ст.
451224
   Заколот торі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Цілком несподівна перемога консерваторів на виборах віщує ослаблення Британії.
451225
  Слюсаренко А.Г. Заколот, путч / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144. – ISBN 966-642-073-2
451226
  Фурманов Д. Заколот. / Д. Фурманов. – Одеса, 1938. – 161с.
451227
  Бирс А. Заколоченное окно / А. Бирс. – Свердловск, 1989. – 269с.
451228
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1965. – 168с.
451229
  Попов В.Н. Закон -- тайга. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1979. – 303с.
451230
  Мальков М.Г. Закон - для всех и каждого / М.Г. Мальков. – М., 1973. – 110с.
451231
  Картавых В.И. Закон - дышло : роман / Вячеслав Картавых. – Харьков : [б. и.]. – (Опера. Воры. Начальники ; кн. 3). – ISBN 978-617-690-667-4
Кн. 3 : Закон - дышло. – 2016. – 398, [2] с. – Сер. осн. в 2012 г. - Слов. угол.-прав. терминов и жаргон. слов, используемых в тексте произведений: с. 382-399
451232
  Ковалев М.И. Закон - о тебе, тебе - о законе / М.И. Ковалев. – Свердловск, 1987. – 127с.
451233
   Закон. – Москва
№ 1. – 1995
451234
   Закон. – Москва
№ 2. – 1995
451235
   Закон. – Москва
№ 3. – 1995
451236
   Закон. – Москва
№ 4. – 1995
451237
   Закон. – Москва
№ 5. – 1995
451238
   Закон. – Москва
№ 6. – 1995
451239
   Закон. – Москва
№ 7. – 1995
451240
   Закон. – Москва
№ 8. – 1995
451241
   Закон. – Москва
№ 9. – 1995
451242
   Закон. – Москва
№ 10. – 1995
451243
   Закон. – Москва
№ 11. – 1995
451244
   Закон. – Москва
№ 12. – 1995
451245
   Закон. – Москва
№ 1. – 1996
451246
   Закон. – Москва
№ 2. – 1996
451247
   Закон. – Москва
№ 3. – 1996
451248
   Закон. – Москва
№ 4. – 1996
451249
   Закон. – Москва
№ 5. – 1996
451250
   Закон. – Москва
№ 6. – 1996
451251
   Закон. – Москва
№ 7. – 1996
451252
   Закон. – Москва
№ 9. – 1996
451253
   Закон. – Москва
№ 10. – 1996
451254
   Закон. – Москва
№ 11. – 1996
451255
   Закон. – Москва
№ 12. – 1996
451256
   Закон. – Москва
№ 1. – 1997
451257
   Закон. – Москва
№ 2. – 1997
451258
   Закон. – Москва
№ 3. – 1997
451259
   Закон. – Москва
№ 4. – 1997
451260
   Закон. – Москва
№ 5. – 1997
451261
   Закон. – Москва
№ 6. – 1997
451262
  Юровский Б. Закон "О государственной поддержке малого предпринимательства" не меняет порядка перехода на единый налог / Б. Юровский, А Романов // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 6. – С.27-29
451263
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо вибоpи наpодних депутатiв Укpаїни" : Попул. комент. / С.Л. Лисенков, О.Д. Тихомиров. – Київ : Либiдь, 1998. – 188с.Обл.-вид.аpк.8,. – ISBN 9660600550
451264
  Лисенков С.Л. Закон "Пpо Конституцiйний суд Укpаїни" : Популяpний коментаp / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 1998. – 103с. – (Сер."Закони України"). – ISBN 9660600313
451265
  Лазебний Л. Закон "Про адвокатуру" та адвокатську діяльність" - початок реформи адвокатури // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 3
451266
  Співаковський О. Закон "Про вищу освіти": з поправками на національний інтерес і вимоги часу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 123). – С. 1, 4
451267
   Закон "Про вищу освіту" застарів // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 лютого (№ 2). – С. 9
451268
  Баранов-Мохорт Закон "Про вищу освіту" повинен враховувати краще, що є в світовому освітньому просторі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 січня (№ 3)


  Взяти на озброєння найкраще, що випробували в себе такі країни, як Китай.
451269
  Співаковський О. Закон "Про вищу освіту": стратегія нагальних змін // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 листопада (№ 207). – С. 4


  "Одна з помилок, пов"язаних із Законом України "Про вищу освіту" 2014 року, полягає в тому, що цей спеціальний закон було прийнято ще до нового базового Закону "Про освіту". Через те багато запропонованих ним нововведень виглядали передчасними і не ...
451270
  Дегтярьов М. Закон "Про декомунізацію" як доля київських пам"яток епохи тоталітаризму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 4-5
451271
  Нагорна О. Закон "Про державний земельний кадастр" // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 45-47
451272
  Єрменчук Х. Закон "Про національно-персональну автономію" 9 січня 1918 р. в УНР та його історико-правова характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 61-62
451273
   Закон "Про освіту" - ключ до майбутнього України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  Делегація науковців НАПН України на чолі з Президентом академії, професором Василем Кременем прибула до Варшави (Республіка Польща) для участі у VII польсько-українському, українсько-польському науковому форумі "Освіта для майбутнього", що відбувся ...
451274
   Закон "Про освіту" - на фінішній прямій / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити проект нового Закону "Про Освіту" (№3491-д) у другому читанні й у цілому
451275
  Кармазін К.Ю. Закон "Про систему джерел права України": актуальність та перспективи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 9 : Правознавство. – С. 101-106.
451276
  Філоненко С. Закон "Про судовий збір" - іще один крок судової реформи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 25


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
451277
  Стефанюк В.С. Закон "Про судоустрій України" у контексті судово - правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.2-6
451278
  Михайлин І.Л. Закон "розгалуження знань" у журналістикознавстві крізь оптику інформаційного суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 35-38.


  Внутрішня структура науки про журналістику: теорія та історія журналістики, медіакритика, методика наукових досліджень та навчання журналістики, соціологія масової комунікації і журналістська деонтологія, історіографія та бібліографія. Журналістська ...
451279
  Александроввский Ю.В. Закон 14 июня 1910 г. об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : Законодательные мотивы, разъяснения Правительства, практика Правительствующего Сената, циркуляры М-ва вн. дел, фин., юст. и Гл. упр. землеустройства и земледелия / [Сост.] Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Т-во по изд. новых законов ; [Тип. Спб акац. общ. "Слово"], 1911. – XVI, 608 с.


  В РГБ есть электр. версия
451280
   Закон 15 июня 1912 года о преобразовании местного суда. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1912. – 108 с. – Бесплатное приложение к : Журнал Министерства юстиции. 1912, № 7 (сентябрь)
451281
  Будзинский С.М. Закон 18 мая 1882 г. о краже : С комментарием С. Будзинского. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], VI, 81 с.
451282
   Закон 20 ноября 1895 г. о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения Министерства финансов : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Бюро представителей сахорозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1896. – 52 с.


  На обл. надпись: Николаю Андреевичу Бунге
451283
  Максимов В.Я. Закон 9 ноября 1906 года о выходе из общины : с разъяснениями / сост. В. Максимов. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн-ва "Юрист", 1908. – 139, [4] с.


  [с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего сената, Министерства внутренних дел, и утвержденными им замечаниями съезда непременных членов губернских присутствий]
451284
  Ульянин В.А. Закон Lambert"a и поляризция Arago : [Поляризатор для ультракрасных лучей] / [соч.] В.А. Ульянина. – Казань : Типо-литография Императорского университета, 1899. – 65 с., 1 л. черт. – Библиогр. в примеч.
451285
  Леонтович А.В. Закон Weber-Fechner"a при раздражении кожи человека индукционными токами / А.В. Леонтович. – 40 с.
451286
  Столяров Ю.Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней среды // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-34. – ISSN 0130-9765
451287
  Рустамзаде А.Х. Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" в качестве правовой основы деятельности судебной системы // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 150-154. – ISSN 2220-1394
451288
  Шумилов В.Н. Закон Архимеда и землятрясения / В.Н.Шумилов. – Киев : Ника-Принт, 2005. – 304с. – (О природе - просто). – ISBN 966-8578-01-5
451289
  Мелешко В.В. Закон асимптотических выражений Бубнова-Кояловича / В.В. Мелешко, С.О. Папков // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 5. – С. 164-173. – (Механіка ; вип. 15, т. 2). – ISSN 9125-0912


  Представлен короткий анализ подхода И.Г. Бубнова и Б.М.Кояловича к рассмотрению асимптотики поведения неизвестных в бесконечной системе линейных алгебраических уравнений, возникающей при решении методом суперпозиции классической задачи об изгибе жестко ...
451290
  Бабко А.К. Закон Беpа и диссоциация окpашенных комплексных соединений. 1 / Заводская лаборатория. Кафедра аналитической химии // Методы химичекого анализа
451291
  Башкирова Г.Б. Закон бегуна / Г.Б. Башкирова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224с.
451292
  Владимиров В.В. Закон Беркулли. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1979. – 358с.
451293
  Владимиров В.В. Закон Бернулли / В.В. Владимиров. – Москва, 1983. – 304 с.
451294
  Котницкий Г.П. Закон Благодарности. / Г.П. Котницкий. – Магадан, 1988. – 100с.
451295
  Ростан Ж. Закон богачей / Ж. Ростан; Пер. В. Л. Галяшкина ; Под ред. А. Н. Горлина. – Москва : Госиздат, 1923. – 79 с.
451296
   Закон Божий : первая книга о православной вере. – 4-е факсимильное изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 724с.
451297
   Закон Божий. – Репринтное изд. – Москва : Советский писатель. – ISBN 5-265-02228-7
Кн. 1. – 1990. – 273с.
451298
  Костомаров М.І. Закон Божий : Книга буття українського народу / М.І. Костомаров ; [Сост. И.И. Глызь]. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с. – Тит. арк. і текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 5-325-00119-1
451299
   Закон Божий. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 273с.
451300
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Интербук
Кн. 2. – 1991. – 237с.
451301
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-019-1
Кн. 3. – 1991. – 263с.
451302
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-020-5
Кн. 4. – 1991. – 313с.
451303
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-021-3
Кн. 5. – 1991. – 349с.
451304
  Серафим Слобідський Закон Божий : Підручник для сім"ї та школи / Серафим Слобідський. – 3-є вид. – Київ : УПЦ КП, 2003. – 654с. – ISBN 966-7567-11-7
451305
  Кикнадзе А.В. Закон больших игр / А.В. Кикнадзе. – М, 1975. – 167с.
451306
  Каугвер Р.А. Закон больших чисел : роман / Р.А. Каугвер. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 303 с.
451307
  Золотарев В.М. Закон больших чисел / В.М. Золотарев. – М., 1987. – 45с.
451308
  Новикова О.М. Закон больших чисел и его роль в статистическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Новикова О.М. ; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. теории статистики. – Москва, 1969. – 35 с.
451309
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса. / И.С. Пасхавер. – М., 1966. – 207с.
451310
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и статистические закономерности. / И.С. Пасхавер. – М., 1974. – 152с.
451311
  Богдановская И.Ю. Закон в английском праве / И.Ю. Богдановская. – М, 1987. – 141с.
451312
   Закон в борьбе с нетрудовыми доходами. – Кишинев, 1989. – 111с.
451313
  Богданова Светлана Закон в вопросах и ответах : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-57 : Фото
451314
  Голов С. Закон в Європу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 2-12


  Розглянуті зміни, внесені до законодавства України про бухгалтерський облік. Визначено невідповідність окремих змін міжнародним стандартам фінансової звітності та законодавству ЄС.
451315
  Друянов А Л. Закон в системе философских категорий / А Л. Друянов, . – Москва, 1973. – 63 с.
451316
  Язев В.А. Закон в советской торговле. / В.А. Язев. – М., 1987. – 237с.
451317
  Кундзич Г.А. Закон Вавилова о постоянстве квантового выхода фотолюминесценции в случае паров органических веществ / Г.А. Кундзич, А.А. Шишловский, 1954. – С. 429-432
451318
  Балацкий Е. Закон Вагнера, кривая Арми-Рана и парадокс богатства // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-97. – ISSN 0207-3676
451319
  Ястремський І.С. Закон вартості та його використання в економічних зв"язках між державою та колгоспом / І.С. Ястремський. – Київ, 1966
451320
  Мацак І.К. Закон великих чисел для схеми максимуму в банахових гратках // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 100-105. – ISSN 0868-6904
451321
   Закон великой дружбы. – Москва, 1963. – 33 с.
451322
   Закон Венгерской Народной Республики о кооперативах. – Будапешт, 1971. – 75 с.
451323
  Колычев О.Я. Закон весны / О.Я. Колычев. – М., 1962. – 126с.
451324
  Мацковский М.С. Закон весов, или об эмоциональном и рациональном в семейной жизни / М.С. Мацковский, Т.В. Золотова. – М., 1980. – 64с.
451325
  Думбадзе Н. Закон вечности : роман. рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 368 с.
451326
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Советский писатель, 1980. – 80 с.
451327
  Думбадзе Н. Закон вечности : роман / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Художественная литература, 1984. – 207 с.
451328
  Думбадзе Н. Закон вечности : роианы, повесть, рассказы, публицистика / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 335 с.
451329
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть. рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва, 1988. – 286 с.
451330
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1988. – 589 с.
451331
  Думбадзе Н.В. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 557 с. – В изд. также: Год активного солнца / Г. Панджикидзе. – (Библиотека советского романа)
451332
  Думбадзе Н.В. Закон вечности. Белые флаги : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Советский писатель, 1980. – 358 с.
451333
  Вязовкин В.С. Закон взаимного перехода количества и качества в реакциях макромолекулярной химии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вязовкин В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
451334
  Гей В.С. Закон вірності : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 59 с.
451335
  Зінчук С. Закон вірності : поезії / С. Зінчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 157с.
451336
  Думбадзе Н. Закон вічності : романи і повісті / Нодар Думбадзе; пер. з груз. – Київ : Дніпро, 1981. – 191 с.
451337
  Цирка К. Закон воды / К. Цирка. – М., 1978. – 112с.
451338
  Белоусов В.М. Закон возвышения личных потребностей при социализме: сущность и формы проявления : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белоусов В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
451339
  Клинков Ю.Л. Закон возвышения потербностей в сфере международных социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Клинков Ю.Л.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1987. – 21л.
451340
  Калинков Юрий Леонидович Закон возвышения потребностей в сфере международных социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Калинков Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 21л.
451341
  Тарасенко Г.Д. Закон возвышения потребностей и жизненный уровень трудящихся. / Г.Д. Тарасенко. – Киев, 1977. – 191с.
451342
  Малыхин Вячеслав Васильевич Закон возвышения потребностей и закономерности структуры личного протребления (на примере потребления населения СССР за 1965-1977 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыхин Вячеслав Васильевич; АН Сиб. отд. Ин-т экон. и организации промышленного производства. – Новосибирск, 1979. – 18л.
451343
  Булочникова Л.А. Закон возвышения потребностей и формирование работника нового типа / Л.А. Булочникова. – М., 1984. – 76с.
451344
  Новашина Т.С. Закон возвышения потребностей: методология исследования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Новашина Т. С.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1981. – л.
451345
  Мезенцева Нина Семеновна Закон возмещения затрат рабочей силы и его проявления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мезенцева Нина Семеновна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 19л.
451346
  Штаєрман І.Я. Закон всесвітнього тяжіння : додаток до журналу "Більшовик України" / І.Я. Штаєрман. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б) У, 1941. – 24 с.
451347
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости : Доклад на 3-ем Всероссийском Селекционном С"езде в г. Саратове 4 июня 1920 г. / Н.И. Вавилов. – Саратов, 1920. – 16 с.
451348
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд. – Ленинград, 1935. – 56с.
451349
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд., перераб. и расш. – Москва-Ленинград : Гос. из-во, 1935. – 56 с.
451350
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1987. – 256 с.
451351
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости: Линнеевский вид как система / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1967. – 92 с.
451352
  Медников Б.М. Закон гомолочической изменчивости / Б.М. Медников. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Биология ; № 2)
451353
  Алиева Ф.Г. Закон гор / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1969. – 136 с.
451354
  Алиева Ф.Г. Закон гор / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1977. – 414 с.
451355
  Абрамов М.А. Закон границы : [Рассказы] / М.А. Абрамов. – Москва : Знание, 1960. – 61 с. : ил. – (Прочти, товарищ! / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний)
451356
  Курбатов В.Я. Закон Д.И.Менделеева. / В.Я. Курбатов. – Л., 1925. – 454с.
451357
  Алексеев В.А. Закон движения / В.А. Алексеев. – Иркутск, 1962. – 33с.
451358
  Ласточкина Екатерина Закон действует : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 16 : Фото
451359
  Бойкова О. Закон действует: особенности применения / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 5 (83). – С. 10-27. – ISSN 1608-4071


  В статье излагаются комментарии к российскому законодательству о противодействии экстремистской деятельности, а также методические рекомендации по его применению в библиотеках.
451360
  Богданова Светлана Закон действует: от анархии сговора - к демократии закона : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-21 : Фото
451361
  Атлас З.В. Закон денежного обращения / З.В. Атлас. – Москва, 1957. – 71с.
451362
  Лиховид І. Закон для вишів-переселенців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 листопада (№ 223). – С. 9


  У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, який гарантуватиме право на освіту тим, хто лишився в зоні АТО, і тим, хто звідти виїхав.
451363
   Закон для всех один. – Саранск, 1988. – 184 с.
451364
  Рабец А.М. Закон для семьи / А.М. Рабец. – Кемерово, 1991. – 126 с.
451365
   Закон для человека. – Москва, 1988. – 238 с.
451366
  Соколова Ф.А. Закон добра / Ф.А. Соколова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 301с.
451367
  Решетник М.Д. Закон достатньої підстави // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 594-595. – ISBN 966-316-069-1
451368
  Гусляров Е. Закон Достоевского и "Фуриозная эманципантка". К 190-летию Ф.М. Достоевского // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 223-240. – ISSN 0027-8238
451369
  Семенов А.И. Закон дружбы / А.И. Семенов. – Хабаровск, 1954. – 152с.
451370
  Воронов Н.П. Закон души / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1973. – 328с.
451371
  Карабанов Н.В. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.В. Карабанов. – М., 1958. – 68с.
451372
  Зорин Н.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.И. Зорин. – М., 1960. – 32с.
451373
  Дудель С.П. Закон единства и борьбы противоположностей : [cпец. курс для аспирантов, студентов гуманитарных фак. ун-тов и пед. ин-тов] / Дудель С.П., Штракс Г.М. – Москва : Высш. школа,, 1967. – 247 с.
451374
  Злотина М.Л. Закон единства и борьбы противоположностей / М.Л. Злотина. – Киев, 1968. – 37с.
451375
  Суханов В.И. Закон единства и борьбы противоположностей / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 78 с.
451376
  Штракс Г.М. Закон единства и борьбы противоположностей / Г.М. Штракс. – Москва, 1973. – 32 с.
451377
  Востоков Б.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Б.И. Востоков. – Москва, 1975. – 51с.
451378
  Гвоздик И.Е. Закон единства и борьбы противоположностей / И.Е. Гвоздик. – Киев, 1977. – 39с.
451379
  Жданов Ю.А. Закон единства и борьбы противоположностей как суть, как ядро диалектики / Ю.А. Жданов. – М, 1967. – 83с.
451380
  Мартьянова Л.П. Закон единства и борьбы противоположностей. / Л.П. Мартьянова. – М, 1967. – 34с.
451381
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы пртивоположностей / К.В. Мороз. – М., 1963. – 64с.
451382
   Закон единства противоположностей. – К, 1991. – 453с.
451383
  Безуглов А.А. Закон есть закон / А.А. Безуглов. – М, 1979. – 176с.
451384
  Чебан И.И. Закон есть мера политическая / И.И. Чебан. – Кишинев, 1974. – 128 с.
451385
  Савенко Я.М. Закон єдності і боротьби протилежностей / Я.М. Савенко. – Київ, 1959. – 87с.
451386
  Лондон Д. Закон жизни / Д. Лондон. – Хабаровск, 1987. – 493с.
451387
  Водолазский А.Ф. Закон жизни партии / А.Ф. Водолазский. – Москва, 1975. – 331с.
451388
  Сергієнко О. Закон житлово-комунального кріпацтва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "... 9 листопада Верховна Рада після другого (!) повторного читання прийняла в цілому нову редакцію закону "Про житлово-комунальні послуги" (№ 1581-д). У лютому 2016-го DT.UA опублікувало аналіз цього закону, прийнятого в першому читанні, під назвою ...
451389
  Єфімов В.Т. Закон життя будівників комунізму / В.Т. Єфімов. – Київ, 1963. – 68с.
451390
   Закон за Българската Академия на науките. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1949. – 21 с.
451391
  Злотіна М.Л. Закон заперечення заперечення / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 48с.
451392
  Тарнашинська Л. Закон збереження добра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 11


  Знаній літературознавцю, перекладачці і правозахисниці Анні-Галі Горбач минуло б 90 років.
451393
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
451394
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Дніпропетровськ, 1979. – 215 с.
451395
  Гетьман Володимир Закон земної рівноваги, або хто воює з природою, той програє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 7
451396
  Мазлумян В.С. Закон Зиверса и проблема индоевропейского слога : Автореф... канд. филол.наук: / Мазлумян В.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 28л.
451397
  Ткаченко А. Закон зозулиних яєць, або канцелярит і кальки у ... філологів // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 309-319. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про засміченість нашої мови кальками та канцеляритом, які відіграють роль зозулиних яєць стосовно багатих питомих синонімічних гнізд. Приклади взято переважно з аворефератів, статей, посібників, підручників, написаних філологами.
451398
  Палиенко Н.И. Закон и административное распоряжение : пробная лекция магистра Н.И. Палиенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1898, № 12
451399
  Обнинский П.Н. Закон и быт : очерки и исследования в области нашего реформируемого права. – Москва : Тип. А.И. Снегиревой
Вып. 1 : Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы. – 1891. – [2], IV, IV, 424 с.
451400
  Хоменок Ф.А. Закон и воинская обязанность. / Ф.А. Хоменок. – М., 1986. – 101с.
451401
  Ермошин Г.Т. Закон и государственном предприятии / Г.Т. Ермошин. – М., 1989. – 188с.
451402
  Король Н.М. Закон и дисциплина / Н.М. Король. – К, 1985. – 77с.
451403
  Глазырин В.В. Закон и дисциплина труда / В.В. Глазырин, В.И. Никитский. – М, 1980. – 94с.
451404
  Тарасов А.А. Закон и долг / А.А. Тарасов. – М., 1981. – 208с.
451405
  Спасов Б.П. Закон и его толковатие / Б.П. Спасов. – М, 1986. – 246с.
451406
  Волжин В.А. Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника
Т. 1. – 1891. – IV, 420 с. – Конволют. - Перепл.: Закон и жизнь. Т. 2 / В.А. Волжин
451407
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 6. – 2003
451408
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 8. – 2003
451409
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2004
451410
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2004
451411
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2004
451412
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2006
451413
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2006
451414
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2006
451415
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10. – 2006
451416
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2007
451417
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 6. – 2007
451418
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2007
451419
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12. – 2007
451420
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2. – 2008
451421
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4. – 2008
451422
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (205). – 2008
451423
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (206). – 2009
451424
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2 (207). – 2009
451425
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (209). – 2009
451426
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7 (212). – 2009
451427
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8 (213). – 2009
451428
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (227). – 2010
451429
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10 (228). – 2010
451430
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 11 (229). – 2010
451431
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (230). – 2010
451432
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 1 (231). – 2011. – 58 с.
451433
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 4 (234). – 2011. – 58 с.
451434
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (237). – 2011. – 58 с.
451435
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (241). – 2012. – 58 с.
451436
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 2 (242). – 2012. – 58 с.
451437
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 3 (243). – 2012. – 58 с.
451438
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (244). – 2012. – 58 с. – мова рез. англ., рос.
451439
   Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журнал / М-во юстиции Респ. Молдова [и др.]. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (264). – 2014
451440
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
451441
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
451442
  Венгеров А.Б. Закон и законность в хозяйственной деятельности / А.Б. Венгеров, А.В. Мицкевич. – Москва, 1973. – 61с.
451443
  Шипов-Шульц [С.А.] Закон и земство : Первые три главы : земское устройство, земский суд и земская полиция. – Санкт-Петербург, 1898. – II, 311 с.
451444
  Гетьманенко Ю.И. Закон и качество продукции. / Ю.И. Гетьманенко. – Киев, 1988. – 47,1с.
451445
  Феофанов Ю.В. Закон и мораль / Ю.В. Феофанов. – М, 1970. – 48с.
451446
  Безуглов А.А. Закон и нравственность / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
451447
  Кириченко В.Ф. Закон и общественность в борьбе с хищениями / В.Ф. Кириченко. – Москва, 1971. – 79с.
451448
  Малеин Н.С. Закон и охрана здоровья граждан / Н.С. Малеин, М.Н. Малеина. – М., 1986. – 62с.
451449
  Байсалов С.Б. Закон и охрана природы / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата, 1976. – 183с.
451450
  Клочков В.В. Закон и религия: от гос. религии в России к свободе совести в СССР / В.В. Клочков. – М., 1982. – 160с.
451451
  Яцкевич В.Н. Закон и родители / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1989. – 142с.
451452
   Закон и рынок. – М, 1992. – 96с.
451453
   Закон и рынок. – М
2. – 1992. – 96с.
451454
  Гильдерман Ю.И. Закон и случай / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1991. – 197с.
451455
  Белявский А.В. Закон и совесть / А.В. Белявский. – М., 1964. – 175с.
451456
  Борин А.Б. Закон и совесть: за кулисами известных событий / А.Б. Борин. – М., 1991. – 285с.
451457
  Орловский Ю.П. Закон и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 39с.
451458
  Васкес Абанто Закон и трудовой коллектив в медицине / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 24-26
451459
   Закон и человеческое сердце / Чайковская, Г, , . – М., 1969. – 151с.
451460
  Волжин В.А. Закон ижизнь. Т. 2 : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин // Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника, 1891. – Т. 1. – 444 с.
451461
  Горелик Г. Закон имени Ломоносова // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 9 (1011). – С. 85-96. – ISSN 0130-1640


  К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова.
451462
   Закон Индии об оборотных документах 1881 г. (оригинальный текст и русский перевод) / [публ. подгот., предисл., пер. на рус., коммент. В.А. Белов] // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 6-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
451463
  Белов В.А. Закон Индии об оборотных документах 1881 г.: общий комментарий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 66-112. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
451464
   Закон і бізнес. – Київ, 2000
451465
   Закон і бізнес. – Київ
8-14 липня (№ 28). – 2000. – 6 с. + Вкладка "Бібліотека 3Б", 8-14 липня (№ 28), 10 с.
451466
   Закон і бізнес. – Київ
№ 1. – 2001
451467
   Закон і бізнес. – Київ
№ 2. – 2001
451468
   Закон і бізнес. – Київ
№ 3. – 2001
451469
   Закон і бізнес. – Київ
№ 4. – 2001
451470
   Закон і бізнес. – Київ
№ 5. – 2001
451471
   Закон і бізнес. – Київ
№ 6. – 2001
451472
   Закон і бізнес. – Київ
№ 7. – 2001
451473
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 лютого (№ 5). – 2013. – 20 с.
451474
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 жовтня (№ 40). – 2013. – 20 с.
451475
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 49). – 2013. – 20 с.
451476
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 37). – 2013. – 20 с.
451477
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 січня (№ 2/3). – 2013. – 24 с.
451478
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 38). – 2013. – 20 с.
451479
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 25). – 2013. – 20 с.
451480
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
451481
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
451482
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-17 січня (№ 1/2). – 2014. – 24 с.
451483
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-28 листопада (№ 45/46). – 2014. – 20 с.
451484
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 - 26 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
451485
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 травня - 6 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
451486
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
451487
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 червня (№ 27). – 2015. – 16 с.
451488
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
451489
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 32). – 2015. – 16 с.
451490
   Закон і підприємець : Збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів Укра ни з питань підприїмництва. – Київ, 1997. – 266с. – ISBN 966-95169-1-9
451491
   Закон і праця. – Львів, 1994. – 93с.
451492
   Закон і праця. – Львів, 1996. – 110с.
451493
  Зиновій Соколюк Закон і справедливість // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 37-43.
451494
  Головченко В.В. Закон і час : (статті) / В.В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В.М., 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-110 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7223-91-6
451495
  Раудис Шарунас Йозович Закон Йеркса-Додсона: связь между стимулированием и успешностью научения / Раудис Шарунас Йозович, Юстицкис Викторас Викторович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследуется феномен нелинейности связи между успешностью учения и его стимулированием (закон Йеркса-Додсона). Показывается, что имеющиеся объяснения так или иначе основываются на идее перегрузки и сбоя ответственных за научение психических механизмов ...
451496
  Лукьянова Е.А. Закон как источник советского государственного права / Е.А. Лукьянова. – Москва, 1988. – 150 с.
451497
   Закон колхозной жизни. – Саратов, 1974. – 213с.
451498
  Большакова С.В. Закон комсомольской жизни. / С.В. Большакова. – М, 1971. – 64с.
451499
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.177-197
451500
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
451501
  Бек М.А. Закон концентрации производства и его действие при социализме.(На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бек М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
451502
  Курчаков Рустам Султанович Закон концентрации производства и его использование в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Курчаков Рустам Султанович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Ленинград, 1978. – 18л.
451503
  Хорзов С.Е. Закон концентрации социалистического производства / С.Е. Хорзов. – М, 1985. – 173с.
451504
  Бек М.А. Закон концентрації і його дія при соціалізмі (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Бек М. А.; КДУ. Кафедра політичної економії природничих фактів. – Київ, 1968. – 246, дод. 18л.
451505
  Чибиряев С.А. Закон Маккарэна и борьба за его отмену / С.А. Чибиряев. – М., 1975. – 167с.
451506
  Зарівна Т. Закон маятника. Віктор Баранов у двох іпостасях - прозаїка і поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 3/4. – С. 158-169. – ISSN 0130-1608


  Творчий портрет Віктора Баранова
451507
  Колесников А.Л. Закон Менделеева. / А.Л. Колесников. – 3-е изд., перераб. – М., 1954. – 40с.
451508
  Скиба В. Закон Моисея в хазарских степях // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
451509
  Шевцов А.С. Закон моря. / А.С. Шевцов. – Л, 1964. – 291с.
451510
  Шемшученко Ю.С. Закон на варті природи / Ю.С. Шемшученко. – К., 1981. – 168с.
451511
  Мартинюк В. Закон на вимогу. Подарунок для української дипломатії: нові правила зі старими проблемами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 5


  "...22 грудня - День дипломатичної служби України. Цього разу його відзначатимуть більш урочисто, бо в української дипломатії ювілей - 100 років. Саме в цей день 1917 року голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко і генеральний секретар ...
451512
  Жариков Н.М. Закон на страже землепользования / Н.М. Жариков. – М., 1985. – 144с.
451513
  Басов Г.Ф. Закон на страже интересов семьи / Г.Ф. Басов. – Минск, 1973. – 110с.
451514
   Закон на страже природы. – М, 1978. – 96с.
451515
  Демина С.А. Закон на страже природы / С.А. Демина. – М, 1987. – 77с.
451516
  Барабашева Н.С. Закон на страже социальной справедливости / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – М, 1987. – 63с.
451517
  Солоухин В.А. Закон набата : Рассказы / В.А. Солоухин. – Москва : Современник, 1971. – 207с.
451518
  Зарубин А.Н. Закон наложения J. Curie в связи с исследованием прохождения тока через твердый диэлектрик, ионизованный лучами Becquerel"я / А. Зарубин (Alexandre Zaroubine). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1913


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от А. Зарубина. Киев. 3. /IX. 1913
451519
   Закон нам дав великий Сталін. – Київ, 1938. – 305 с.
451520
  Карапин Н.С. Закон народонаселения в условиях развитого социализма и проблемы использования трудовых ресурсов сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карапин Н. С.;. – Горький, 1978. – 22л.
451521
  Дергачев Е.В. Закон народонаселения и проблемы занятости в аграрно-индустриальных странах (на примере дорев. России и перех. периода от кап. к соц.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дергачев Е. В. ; МВиССР СССР, Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
451522
  Панкратьева Н.В. Закон народонаселения при социализме. / Н.В. Панкратьева. – М., 1984. – 168с.
451523
  Аверин Н.М. Закон нашей жизни / Н.М. Аверин. – Тамбов : Книжное издательство, 1962. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-22
451524
  Гринів О. Закон невмирущості розбудженого народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 6, 7


  До 200-річчя Т. Шевченка професор Василь Кушерець видав три праці. Це монографічне дослідження "Завжди сучасний: Тарас Шевченко в просторі та часі".
451525
  Яхонтов В.А. Закон незыблем / В.А. Яхонтов. – М, 1980. – 287с.
451526
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития и два этапа общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Гришанович П.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1953. – 16л.
451527
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития капитализма и два этапа общего кризиса капитализма : Дис... канд. экономич.наук: / Гришанович П.У.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 288л. – Бібліогр.:л.276-288
451528
  Бункина М.К. Закон неравномерности развития капитализма / М.К. Бункина. – М., 1959. – 59с.
451529
  Климкевич Т.А. Закон неуклоннго роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Климкевич Т.А.; МВ и ССо УССР КГУ. – К, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.1-11
451530
  Оловенникова И.С. Закон неуклонного роста производительности общественного труда (некоторые вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Оловенникова И.С. ; МГУ. – Москва, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
451531
  Анисимов К.А. Закон неуклонного роста производительности общественного труда в социалистическом обществе / К.А. Анисимов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20с.
451532
  Шутько Л.П. Закон неуклонного роста производительности общественного труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шутько Л.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
451533
  Гайдаенко Е.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах колхозов УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гайдаенко Е.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
451534
  Мауленова Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мауленова Сакып-Жамал Сырбайовна; АН Казах.ССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
451535
  Климкевич Т.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Климкевич Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
451536
  Будзинский Ф.В. Закон неуклонного роста производительности труда и организация материального стимулирования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Будзинский Ф.В. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1973. – 23 с.
451537
   Закон неуловимого роста производительности труда в системе экономических законов социализма. – Ставрополь, 1981. – 203с.
451538
  Гайдаєнко Є.О. Закон неухильного зростання продуктивності праці і його дія в період розгорнутого будівництва комунізму (на матеріалах колгоспів Української РСР) : Дис... канд. економнаук: / Гайдаєнко Є.О.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра політ. економії природнич. фак-тів. – К., 1964. – VI,246,XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
451539
  Дроб"язко В. Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С.3-6. – Бібліогр.: 3 назв.
451540
  Катенина Н.В. Закон нравственный и закон юридический в философско-правовом учении Б.Н. Чичерина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 139-150. – ISSN 0042-8744
451541
   Закон о всеобуче в действии. – Кустанай, 1968. – 24с.
451542
  Арисов Н.Н. Закон о всеобщей воинской обязанности - яркое проявление заботы партии и правительства об обороне страны / Н.Н. Арисов. – Москва, 1969. – 32с.
451543
  Григорьев В.К. Закон о выборах в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев, В Жданов. – М., 1978. – 63с.
451544
  Бантышев А.Ф. Закон о государственной границе Украины : Научно-практический комментарий / А.Ф. Бантышев, М.М. Василина; Академия службы безопасности Украины. – Київ, 1997. – 80с.
451545
  Воронова Л.К. Закон о государственном бюджете // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / Н.М. Артемов, О.Ю. Бакаева, О.В. Болтинова, Д.В. Винницкий, Л.К. [и др.] Воронова. – Харьков : Право, 2011. – С. 273-283. – ISBN 978-966-458-296-1
451546
   Закон о государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1946 г. – Краснодар, 1946. – 21с.
451547
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1952 г.. – М, 1952. – 48с.
451548
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1953 г.. – М, 1953. – 29с.
451549
   Закон о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1960 г.. – М, 1959. – 62с.
451550
   Закон о государственном предприятии (объединений) : научно-практический комментарий. – Харьков : Выща школа, 1989. – 254 с.
451551
  Кондратьев Р.И. Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов : (в помощь молодому специалисту) / Р.И. Кондратьев ; [зав. ред. Г.А. Маценко ; ред. Л.М. Гарбарчук]. – Львов : Выща школа, 1988. – 90, [6] c. – Библиогр.: с. 89-91
451552
  Заменгоф З.М. Закон о государственном предприятии: Как его применять / З.М. Заменгоф, А.А. Шугаев. – М., 1989. – 254с.
451553
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1956. – 32с.
451554
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1964. – 103с.
451555
  Кулик Р.И. Закон о гражданстве СССР. / Р.И. Кулик. – М., 1980. – 94с.
451556
   Закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-таркторных станций. – М, 1958. – 79с.
451557
   Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительстовм. – М, 1957. – 16с.
451558
  Александроввский Ю.В. Закон о договоре торговой комиссии : (Новые правила о комис. и комиссионерах) : Закон 21 апр. 1910 г. : [С законодат. мотивами и объясн.] / Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1910. – 150, [2] с.
451559
  Смолин О. Закон о ЕГЭ : "поле чудес" в "стране дураков"? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81-87. – ISSN 0130-1640


  Насильственное насаждение единого госэкзамена, напомнившее всем времена административно-командной системы, не могло не вызвать активного общественного противодействия.
451560
  Кадневский В. Закон о Едином государственном экзамене / В. Кадневский, В. Полежаев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-16
451561
  Жариков Ю.Г. Закон о земле / Ю.Г. Жариков. – М., 1972. – 144с.
451562
   Закон о лесах УССР. – Х, 1920. – 12с.
451563
   Закон о лесах УССР : в вопросах и ответах, с приложением позднейших узаконений, важнейших инструкций и циркуляров Наркомзема по лесоустройству. – [Харьков] : Юрид. изд. Наркомюста УССР, 1925. – 114 с.
451564
  Талалаев А.Н. Закон о международных договорах СССР на службе мира. / А.Н. Талалаев. – М., 1979. – 96с.
451565
   Закон о молодежи. – Будапешт, 1972. – 32с.
451566
  Степанов В.Т. Закон о народном контроле в СССР. / В.Т. Степанов. – М, 1982. – 64с.
451567
  Рубанов А.А. Закон о наследовании / А.А. Рубанов. – М., 1984. – 64с.
451568
  Башмаков Г.С. Закон о недрах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 80 с.
451569
   Закон о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Конторы Правл. Всерос. о-ва сахарозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1898. – 119 с.
451570
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
451571
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
451572
   Закон о новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР. – М, 1960. – 66с.
451573
   Закон о органима унутрашних послова. – Белград, 1956. – 272с.
451574
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – М.
1. – 1991. – 62с.
451575
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – Вып. 2. – Москва : Знание
4/1991. – 1991. – 64 с. – В журнале "Право в нашей жизни" №4, 1991
451576
  Михалкевич В.Н. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов в действии / В.Н. Михалкевич. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 60с.
451577
  Стасюлевич Ольга Закон о персональных данных: знать, чтобы соблюдать // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 0869-4915
451578
  Мсерианц З.М. Закон о печати : Настольная справочная книга для авторов, перводчиков и содержителей тип., ... / сост. З.М. Мсерианц, мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве. – 6-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Москва : Типо-литограф. Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – XII, IV, 284 с., 1 л. табл. – Второй тит. л. с загл.: Устав о цензуре и печати. (Т. XIV Свод. зак.) по изд. 1890 г., доп. соответствующими правительственными распоряжениями и циркулярами Глав. управления по делам печати...
451579
  Федоров Н.В. Закон о печати / Н.В. Федоров. – М., 1991. – 63с.
451580
   Закон о повременных и неповременных изданиях. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн. маг. И. К. Голубова под фирмой "Правоведение", 1909. – 32 с.
451581
   Закон о предоставлении политического убежища. – Бон, 1994. – 114с.
451582
   Закон о Президенте РСФСР от 27 июня 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 52-53.
451583
  Васильев А.А. Закон о преобразовании местного суда 15-го июня 1912 г. : Текст Закона о мировых судах - пост. объясн. Текст Закона о волост. судах - пост. объясн. Изменения Уст. гр. судопр. - текст и пост. объясн. / А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. В.П. Анисимова ; [Тип.В. Безобразова и Ко], 1913. – [4], CXV, 248 с., 1 л. прилож. – В кн. также: Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда


  Изменения Уст. уг. суд. - текст и постейные объяснения Статьи Уст. о наказаниях, обязательные для волостных судов. Ст. Уг. улож. обязательные для мировых судов. Наглядные таблицы подсудности мировых и волостных судов
451584
   Закон о преследовании ростовщических действий 24 мая 1893 года, с изложением рассуждений, на коих он основан. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канцелярия ; [В гос. тип.], 1893. – [2], 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах
451585
   Закон о производстве выборов губернских и уездных земских гласных. – Киев : Тип. Л.И. Райциса, 1918. – 27 с.
451586
  Рекунков А.М. Закон о Прокуратуре СССР / А.М. Рекунков. – М, 1980. – 64с.
451587
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Латвийской ССР на 1946-1950гг. – Рига, 1947. – 24с.
451588
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946-1950гг. – Казань, 1946. – 51с.
451589
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Пенза, 1946. – 80с.
451590
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Чита, 1946. – 120с.
451591
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Горький, 1948. – 88с.
451592
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства УССР на 1946-1950 гг.. – Киев : Укриздат полит.литературы, 1946. – 47 с.
451593
   Закон о районном Совете в действии. – М, 1975. – 176с.
451594
   Закон о районном Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 655с.
451595
   Закон о сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 544с.
451596
   Закон о сельскохозяйственном налоге. – М, 1953. – 29с.
451597
  Пискотин М.И. Закон о сельскохозяйственном налоге / М.И. Пискотин. – М, 1955. – 68с.
451598
   Закон о статусе депутатов в действии. – Таллин, 1976. – 168с.
451599
   Закон о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1981. – 112с.
451600
  Нолькен А.М. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г.; Собр. узак., № 141, ст. 1230) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1913. – VI, [3], 363 с.
451601
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1938. – 63с.
451602
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1948. – 16с.
451603
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1954. – 20с.
451604
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1951. – 16 с.
451605
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1957. – 32 с.
451606
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1970. – 16 с.
451607
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1975. – 20 с.
451608
  Маркус Б. Закон о труде батраков в крестьянском хозяйстве / Б. Маркус. – М, 1925. – 72с.
451609
  Бкззуб Б.С. Закон о трудовых коллективах в действии / Б.С. Бкззуб. – К, 1986. – 48с.
451610
  Рассохин Олег Закон о туризме: есть ли шанс у мелких предприятий : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-12
451611
  Богданова Светлана Закон о туризме: поправки приняты и одобрены : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-15
451612
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих он основан (Собр. узак. 1911 г., № 61, ст. 560) / Сост. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – X, 434 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
451613
  Сергеев В.И. Закон об адвокатской деятельности и установившийся стандарт пркподвавния в вузах страны специальной юридической дисциплины "Адвокатура в Российской Федерации". Точки соприкосновения и противоречия. // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.22-28
451614
  Пугинский С.Б. Закон об аренде / С.Б. Пугинский. – М, 1991. – 62с.
451615
  Кубанков Е.С. Закон об индивидуальной трудовой деятельности / Е.С. Кубанков. – М, 1988. – 37с.
451616
  Нолькен А.М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г., Собр. узак., № 141, ст. 1229) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1914. – [8], 326 с.
451617
  Казанчев Ю.Д. Закон об областных, краевых Советах народных депутатов. / Ю.Д. Казанчев. – М., 1983. – 64с.
451618
  Солдатов С.А. и др. Закон об общественных объединениях граждан (о свободе союзов в СССР) / С.А. и др. Солдатов. – М., 1990. – 30с.
451619
   Закон об обязательной военной службе. – М-Л, 1929. – 159с.
451620
   Закон об организации Народной прокуратуры Китайской Народной Республики. – М, 1955. – 12с.
451621
  Вержбицкий К.В. Закон об оскорблении величия (lex laesae maiestatis) как орудие подавления демократических гражданских традиций в Римской империи (на примере процесса Кремуция Корда) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 48-53. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
451622
  Боголюбов С.А. Закон об охране природы в СССР: Каким ему быть? / С.А. Боголюбов, О.С. Колбасов. – М., 1991. – 60с.
451623
  Богданова Светлана Закон об ОЭЗ туристско-рекреационного типа на подходе : Лед тронулся...Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-17
451624
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – М, 1969. – 191с.
451625
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1986. – с.
451626
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР. – М, 1959. – 32с.
451627
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. – Москва : Политиздат, 1958. – 32 с.
451628
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР. – К, 1959. – 28с.
451629
  Константінов В Ф. Закон обов"язкової відповідності виробничих відносин характерові продуктивних сил / В Ф. Константінов, . – Київ, 1953. – 44с.
451630
  Победоносцев В.Г. Закон обратный эволюции / В.Г. Победоносцев. – М., 1982. – 173с.
451631
  Кафаров Шамил Салех оглы Закон общественного разделения труда и его действие при развитом социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кафаров Шамил Салех оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1980. – 28л.
451632
  Пиголкин А.С. Закон обязателен для всех / А.С. Пиголкин. – М., 1971. – 63с.
451633
  Глезерман Г.Е. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил / Г.Е. Глезерман. – М., 1953. – 40с.
451634
  Захаров А.С. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров А.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
451635
  Шерстнюк В.П. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. филос.наук: / Шерстнюк В.П.; МВО СССР, ХГУ, Каф. фиалект. и ист. материал. – Х., 1955. – 16л.
451636
  Константинов Ф Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производственных сил / Ф Константинов. – Москва, 1953. – 48с.
451637
  Кригер Е.Г. Закон огня / Е.Г. Кригер. – М., 1967. – 224с.
451638
  Мочерный С.В. Закон огосударствления капиталистической экономики / С.В. Мочерный. – Киев : Вища школа, 1988. – 237с.
451639
   Закон округу Колумбія про одностатеві шлюби // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-381
451640
  Кикнадзе А.В. Закон Олимпиады / А.В. Кикнадзе. – М, 1964. – 48с.
451641
  Гинкин Г.Г. Закон Ома (для переменного тока) / Г.Г. Гинкин. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 176 с.
451642
  Гинкин Г.Г. Закон Ома постоянного тока / Г.Г. Гинкин. – Москва : Госиздат по вопросам радио, 1936. – 112 с.
451643
  Лафарг П. Закон омического детерминизма Карла Маркса / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 222с.
451644
  Еселевич Э.И. Закон открытого слога и его отражение в старославянском языке / Э.И. Еселевич. – Казань, 1970. – 35с.
451645
  Харин Ю.А. Закон отрицания в марксистской диалетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Ю.А. ; Ленингр. орена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 17 с.
451646
  Глядков В.А. Закон отрицания и его методологические функции / В.А. Глядков. – М, 1982. – 270с.
451647
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воробьев М.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Философ. фак. – Ленинград, 1956. – 16 с.
451648
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – М., 1957. – 46с.
451649
  Багиров З.Н. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Багиров З.Н. ; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1959. – 22 с.
451650
  Морозов В. Закон отрицания отрицания / В. Морозов. – Минск, 1960. – 68с.
451651
  Домачев Г.М. Закон отрицания отрицания / Г.М. Домачев, С. Ефимов, А. Тимофеева. – Москва : Высшая школа, 1961. – 140 с.
451652
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – М., 1962. – 71с.
451653
  Парамонов Н.З. Закон отрицания отрицания / Н.З. Парамонов. – М, 1962. – 48с.
451654
   Закон отрицания отрицания. – Кишинев, 1965. – 15 с.
451655
  Злотина М.Л. Закон отрицания отрицания / М.Л. Злотина. – Киев, 1966. – 32с.
451656
  Калинников Л.А. Закон отрицания отрицания / Л.А. Калинников. – Калининград, 1968. – 32с.
451657
  Менькин Э.П. Закон отрицания отрицания / Э.П. Менькин. – Пермь, 1968. – 28с.
451658
  Конкин М.И. Закон отрицания отрицания / М.И. Конкин. – М., 1973. – 17с.
451659
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Ленинград, 1956. – 40с.
451660
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Москва, 1958. – 64с.
451661
  Сюсюкалов Б.И. Закон отрицания отрицания. / Б.И. Сюсюкалов. – М., 1963. – 64с.
451662
  Харин Ю.А. Закон отрицания отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1970. – 22с.
451663
  Попов В.А. Закон отрицания отрицания.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Попов В.А.; Ростов. гос. ун-т. Экон. филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 26л.
451664
  Директоренко М.А. Закон отрицания. / М.А. Директоренко. – Горки, 1958. – 16с.
451665
  Поздняков Д.Т. Закон отрицания. / Д.Т. Поздняков. – Свердловск, 1959. – 32с.
451666
  Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. / А.І. Пшеничний. – К., 1978. – 48с.
451667
  Бушуева Т.А. Закон охраняет природу / Т.А. Бушуева, П.С. Дагель. – М, 1980. – 128с.
451668
  Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона / С.Н. Паркинсон. – Москва, 1992. – 98 с.
451669
  Паркинсон С.. Закон Паркинсона и другие памфлеты / С. Паркинсон. – М., 1976. – 448с.
451670
  Мирошниченко О.Р. Закон Паскаля / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 256 с.
451671
  Корж В.Ф. Закон пензля / В.Ф. Корж. – Київ, 1967. – 86с.
451672
  Кривень П.В. Закон переважного розвитку виробництва, засобів виробництва і створення матеріаьно-технічної бази комунізму / П.В. Кривень. – Київ, 1961. – 48с.
451673
  Васильев В.Н. Закон перемены труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Васильев В.Н. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
451674
  Соболев Владимир Михайлович Закон перемены труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соболев Владимир Михайлович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
451675
  Моисеев Л.А. Закон перемены труда в социалистическом производстве / Л.А. Моисеев. – М., 1976. – 88с.
451676
   Закон перемены труда в условиях непосредственно общественного производства при социализме. – Ярославль, 1981. – 127с.
451677
  Черепня В.В. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Черепня В.В. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1975. – 23 с.
451678
  Алшанов Р.А. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алшанов Р. А.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
451679
  Кайдалов Дмитрий Петрович Закон перемены труда и всестороннего развития человека : Автореф... д-ра экон.наук: / Кайдалов Дмитрий Петрович; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
451680
  Гаджиева Гюльнара Сабир кызы Закон перемены труда и всестороннее развитие личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаджиева Гюльнара Сабир кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1984. – 27л.
451681
  Кайдалов Д.П. Закон перемены труда и всестороннее развитие человека / Д.П. Кайдалов. – Москва, 1968. – 320с.
451682
  Долгих Л.И. Закон перемены труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Долгих Л.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
451683
  Симоненко А.С. Закон перемены труда и его реализация в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Симоненко А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 27л.
451684
  Касумлы Ш.А. Закон перемены труда и его социальные последсвия в условиях развитого социализма. (Конкретно-социол. исследование на материалах АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Касумлы Ш. А.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1972. – 30л.
451685
  Уузен Энн Арнольдович Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социалистического разделения труда в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Уузен Энн Арнольдович; Тарт. гос. ун-т. – Таллин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
451686
  Петрова Александра Ильинична Закон перемены труда и подвижность населения. (На материалах Казахстана) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Петрова Александра Ильинична; Казахский госуниверситет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 20л.
451687
  Мацкуляк Иван Дмитриевич Закон перемены труда и проблемы формирования квалифицированной рабочей силы сельского хозяйства в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мацкуляк Иван Дмитриевич ; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 18 с.
451688
  Ким В.Т. Закон перемены труда, его действие и использование в развитом социалистическом обществе в условиях современной научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ким В.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 19л.
451689
  Школьников С.А. Закон перехода количественных изменений в качественные / С.А. Школьников. – Ростов, 1959. – 32с.
451690
  Зорин Н.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Н.И. Зорин. – М., 1960. – 40с.
451691
  Рузавин Г.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Г.И. Рузавин. – М, 1962. – 68с.
451692
  Полтавцев А.С. Закон перехода количественных изменений в качественные. / А.С. Полтавцев. – Х., 1960. – 20с.
451693
  Злотіна М.Л. Закон переходу кількісних змін у якісні / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 32с.
451694
  Гуцол А.З. Закон переходу кількісних змін у якісні / А.З. Гуцол. – К., 1958. – 56с.
451695
  Кедров Б.М. Закон периодичности и химические элементы / Б.М. Кедров, Д.Н. Трифонов. – Москва : Наука, 1969. – 194 с.
451696
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу : економічна історія та українські реалії / Василь Костицький; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – Київ, 2003. – 198с. – Б-чка журналу "Малий та середній бізнес". – (Бібліотечка депутата місцевої ради та місцевого керівника ; Сер. №3). – ISBN 966-7996-15-8
451697
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу: економіко - правові проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
451698
  Матвеева Н.Н. Закон песен / Н.Н. Матвеева. – М., 1983. – 127с.
451699
  Левун В. Закон писання на чиїсь долі : Химерний роман часів Незалежності // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-45. – ISSN 0585-8365
451700
  Тарнашинська Л.Б. Закон піраміди : Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л.Б. Тарнашинська. – Київ : Пульсари, 2001. – 264с. – (Серія: Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-767-26-7
451701
  Ленская С.А. Закон планомерного / С.А. Ленская. – М, 1961. – 28с.
451702
  Шевашкевич Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и вопросы социально-экономического планирования в развитом социалистическом обществе (на матер. пром. админ. районов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевашкевич Г. М.; МВССО РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 24л.
451703
  Ельникова Е.А. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ельникова Е.А.; ХГУ. – Х., 1967. – 23л.
451704
  Кузняк Б.Я. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в условиях специализации колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузняк Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 24 с.
451705
  Розенблюм Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и социалистического планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Розенблюм Г. М.; МВО СССР, Урал. Гу. – Свердловск, 1955. – 19л.
451706
  Шепель П.А. Закон планомерного, пропорционального развития в механике материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шепель П. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 19л.
451707
  Бреев М.В. Закон планомерного, пропорционального развития и планирование народного хозяйства / М.В. Бреев. – М, 1961. – 84с.
451708
  Ковалевский Д.Ф. Закон планомерного, пропорционального развития и проблема сбалансированности в народном хозяйстве / Д.Ф. Ковалевский. – М, 1983. – 40с.
451709
  Любунь В.С. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства (теоретико-методолог. анализ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Любунь В.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 17л.
451710
  Батмунх Ж. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и народно-хозяйственное планирование в МНР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Батмунх Ж. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра полит. экономии. – Москва, 1961. – 16 с.
451711
  Вашенцева Е.М. Закон планомерного, пропорционального развития социалистического народного хозяйства / Е.М. Вашенцева. – Москва, 1962. – 56с.
451712
  Дженкова В.И. Закон планомерности, особенности его действия и использования в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дженкова В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
451713
  Черненко М.С. Закон планомірного (пропорціонального) розвитку народного господарства / М.С. Черненко. – К., 1955. – 36с.
451714
  Кузняк Б.Я. Закон планомірного розвитку народного господарства і його використання в умовах соціалізації колгоспного виробництва. (На матеріалах УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Кузняк Б. Я.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. політ. економ. природи. – К., 1966. – 306л.
451715
  Петровський М.І. Закон планомірного, пропорційного розвитку народного господарства / М.І. Петровський. – Львів, 1957. – 40 с.
451716
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – М., 1989. – 264с.
451717
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – М., 1990. – 190с.
451718
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства / В.И. Ступницкий. – Харьков, 1958. – 24 с.
451719
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства. / В.И. Ступницкий. – Изд. 2-е, перераб. – Х., 1960. – 20с.
451720
  Будков Д.С. Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений / Д.С. Будков, С.Я. Махно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 39-48. – ISSN 0868-6904
451721
  Кучкаров Я. Закон повторного логарифма для цепей Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучкаров Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8 с.
451722
  Бондаренко Н.С. Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве(на материалах сел.хоз-ва УССР). : Дис... канд. эконом.наук: / Бондаренко Н.С.; КГУ. Кафедра полит. эконом. естеств. факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-27
451723
  Бондаренко Николай Семенович Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве. (На материалах сельск. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондаренко Николай Семенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 24л.
451724
  Шимко Александр Константинович Закон повышающейся производительности труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шимко Александр Константинович; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – л.
451725
  Касумова Джамиля Алексер кызы Закон повышающейся производительности труда и его использование в промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Касумова Джамиля Алексер кызы; АН Азерб. ССР. Ин-т экономики. – Баку., 1979. – 28л.
451726
  Белоусова Людмила Алексеевна Закон повышающейся производительности труда и рост заработной платы в социалистическом хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Белоусова Людмила Алексеевна ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
451727
  Бабич В.Н. Закон повышеющейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве (на материале колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бабич В.Н. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
451728
  Мифтахутдинов А.В. Закон полярных путешествий: Рассказы о Чукотке / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1986. – 412с.
451729
  Осадчук П.І. Закон постійних величин : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1982. – 123 с.
451730
  Бабич В.Н. Закон поывшающейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве.(На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Бабич В.Н.; КГУ. Каф. полит. эконом.естест. фак-тов. – К., 1970. – 225л. – Бібліогр.:л.I-XXII
451731
  Карпович М.Д. Закон превыше всего / М.Д. Карпович. – М., 1987. – 80с.
451732
  Прокопенко М. Закон предків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Журналістка Наталка Фіцич та етнограф О. Доля дослідили Різдвяні звичаї українців різних регіонів України.
451733
  Сафаров А.М. оглы Закон преимущественного развития производства средств производства и учет его действия в планировании ниродного хозяйства (на матер. Аз. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сафаров А. М. оглы; АН Аз.ССР, ин-т эконом. – Баку, 1981. – 22л.
451734
  Сичинава М.Ш. Закон преимущественного роста производства средств производства и его действие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сичинава М.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 25л.
451735
  Лузан П.П. Закон преремены труда и воспроизводство рабочей силы в социалистическом обществе / П.П. Лузан. – Новосибирск, 1974. – 94с.
451736
  Верещагин И.К. Закон прибавочной стоимости в условиях современного капитализма. / И.К. Верещагин. – Москва, 1966. – 182с.
451737
   Закон принят. Что дальше? : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-73
451738
   Закон природы. – Владивосток, 1973. – 142с.
451739
  Путко А.Б. Закон природы. / А.Б. Путко. – М., 1959. – 94с.
451740
   Закон притяжения. – М, 1989. – 204с.
451741
  Тужилин Н.А. Закон притяжения. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1969. – 196с.
451742
  Андрощук Г.О. Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 176-180. – ISSN 2219-5521
451743
  Павлов Ю. Закон про банкрутство: кредиторам "нарізали" прав // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 11. – ISSN 1992-9277
451744
   Закон про вибори до Установчих Зборів Української народної республіки / видання Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. – Київ : Друк. Киів. Губерн. Нар. Управи, 1917. – 48 с. – В кн. також: Постанови Української Ради що-до затвердження закону про вибори до Українських Установчих Зборів
451745
  Гриневич Л. Закон про вищу освіту та інші пріоритети // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 162). – С. 6


  "Стратегічні рішення в галузі - на порядку денному Верховної Ради".
451746
  Лукшин І. Закон про відшкодування шкоди вимиагає змін // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.44-50
451747
  Кочкаров В. Закон про воєнний стан: політичні ризики // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 7
451748
   Закон про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом. – К, 1957. – 16с.
451749
  Бєлкін Л. Закон про декомунізацію та Венеціанська комісія: чи справді сталінський режим не злочинний? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 36-38
451750
   Закон про державний бюджет СРСР на 1953 р.. – К, 1953. – 28с.
451751
   Закон про державний бюджет СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 38с.
451752
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
451753
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
451754
  Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об"єкт бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-114.
451755
   Закон про державний план розвитку народного господарства СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 56с.
451756
   Закон про державні пенсії. – К, 1956. – 26с.
451757
  Габрук О. Закон про держбюджет 2010: податки та соціальні стандарти : держбюджет 2010 // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
451758
  Ковалівська С. Закон про держслужбу: новації, ризики та ініціативи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 1992-9277
451759
  Кукіна З. Закон про доступ до інформації: досвід зарубіжних країн та України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 33-37
451760
  Юшко А. Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 21. – С. 11-12
451761
  Ющик О.І. Закон про закони: необхідність і концепція // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 42-49. – (Право. Економіка. Управління)
451762
   Закон про запобігання викраденню дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 349-352
451763
  Нос М. Закон про засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні: кого він захищатиме? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14.
451764
   Закон про захист шлюбу // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 363-364
451765
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти Української РСР. – К, 1959. – 27с.
451766
  Авер"янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9.
451767
  Авер"янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктримального тлумачення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
451768
   Закон про кримінальну відповідальність за міжнародне викрадення дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 371-372
451769
  Карпенко М.О. Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 145-151. – (0). – ISSN 2078-9165
451770
  Горецька А.В. Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 69-79


  У статті розглядається важливість інституту лобізму як засада демократії в державі. Аналізується приклад Канад як держави з найефективнішою моделлю регулювання лобіювання. Розглядається можливість застосування канадського досвіду у розробці ...
451771
  Вовк О.Й. Закон про міста 1791 року - пам"ятка міського права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 43-51


  Характеристика одній з пам"яток міського права України, а саме причинам прийняття, структурі й основним положенням Закону про міста 1791 р.
451772
   Закон про місцеве самоврядування в України : Науково-практичний коментар. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 398с. – ISBN 966-7024-30-Х
451773
   Закон про насильство над жінками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 357-363
451774
   Закон про науку ухвалено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 листопада (№ 48). – С. 1, 8. – ISSN 2219-5793


  Парламент прийняв новий Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
451775
  Захарін С. Закон про науку: Паркінсон розреготався б!.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1, 12


  До Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Документ уже розміщено на сайті парламенту. Автори документа - голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич ...
451776
  Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Питання вдосконалення законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність" обговорили на засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи та наукових установ. В обговорення взяв участь проректор з наукової роботи при МОН, проректор з наукової ...
451777
   Закон про нове значне скорочення Збройних Сил СРСР. – К, 1960. – 64с.
451778
  Львов І.П. Закон про обов"язкову військову службу / І.П. Львов. – 3-е вид. – Х., 1930. – 72с.
451779
  Алам Х. Закон про органычне виробництво: прийняти неможливо выдхилити // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Про необхідність прийняття нормативного акта, положення якого сприятимуть розвитку сільського господарства та не порушуватимуть міжнародних зобов"язань держави".
451780
  Дворецька Л. Закон про освіту виявить - хто є в українській політиці // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 78). – С. 12
451781
  Фаренвальд Арнольд. Закон про патентне ліцензування у Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
451782
   Закон про покарання за міжнародне викрадення дітей // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 364-371
451783
  Онищенко О. Закон про профосвіту. Фальстарт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 12


  На відміну від закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", законопроект "Про професійну освіту" не зміг отримати путівку в зал під куполом. "Загальмував" цей процес парламентський комітет з питань освіти і науки, який на своєму розширеному ...
451784
   Закон про пятирічний план відбудови й розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр.. – К, 1946. – 78с.
451785
   Закон про сільськогосподарський податок. – К, 1953. – 37с.
451786
   Закон про сільськогосподарський податок. – Киев, 1953. – 16 с.
451787
  Клюкало М. Закон про соціальне забезпечення 1935 р. в США та його історичне значення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 26-28
451788
  Хонда М.П. Закон про столицю: історія та сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 217-223. – ISSN 1563-3349
451789
   Закон про стягнення матеріального утримання на дитину // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 352-354
451790
  Бойко В.Ф. Закон про судовий устрій: Слово за народними депутатами України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
451791
   Закон про судострій СРСР, союзних та автономних республік. – М, 1938. – 16с.
451792
   Закон про судострій Української РСР. – К, 1960. – 16с.
451793
   Закон про судострій Української РСР : прийнятий Верховною Радою Української РСР 30 червня 1960 року. Із змінами та доповненнями за станом на 15 лютого 1975 року. – Київ : Політвидав України, 1976. – 19 с.
451794
  Корнага Ю. Закон про ТОВ. Корпоративне законодавство 2.0? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 13
451795
  Бабич А. Закон про ТОВ: чекати не можна, прийняти / А. Бабич, Я. Лепко // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 50-51
451796
  Дерев"янко І. Закон про ТОВ: що змінилося і навіщо? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 10-11
451797
  Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1608-6422
451798
  Ригіна О. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс - перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 266-273. – ISSN 0132-1331
451799
  Камшій Т.Г. Закон про школу в дії / Т.Г. Камшій. – К., 1963. – 72 с.
451800
   Закон против пьянства. – Омск, 1988. – 104с.
451801
  Иванов В.Н. Закон против пьянства и алкоголизма / В.Н. Иванов. – М., 1986. – 62с.
451802
  Федченко П.Г. Закон распределения по труду / П.Г. Федченко, А.С. Погорелый. – Х, 1960. – 18с.
451803
  Диордиев Н.П. Закон распределения по труду в системе экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диордиев Н.П.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1975. – 26л.
451804
  Муталимов М.Г. Закон распределения по труду и его использование в развитом социалистическом обществе / М.Г. Муталимов. – Минск, 1980. – 224с.
451805
  Спектор Г.С. Закон распределения по труду и его проявление в заработной плате. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Спектор Г.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
451806
  Зайцев Ю.К. Закон распределения по труду и механизм его взаимосвязи с экономическими законами. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Зайцев Ю.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 23л.
451807
  Муранов Анатолий Владимирович Закон распределения по труду и формы его осуществления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Муранов Анатолий Владимирович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – Москва, 1975. – 20л.
451808
  Мелиховский В.М. Закон распределения по труду: содержание, характер и степень зрелости при социализме / В.М. Мелиховский. – Иркутск, 1987. – 160с.
451809
  Силков С.В. Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" как новый этап развития национального информационного права // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36 - 44
451810
   Закон Республіки Польща про державну службу. – Б.М., 1997. – 34с.
451811
  Чухно А.А. Закон розподілу за працею і суть заробітної плати // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
451812
  Буян І.В. Закон розподілу по праці і економічна реформа / І.В. Буян. – К, 1968. – 47с.
451813
  Фирсов Г.А. Закон Российской Федерации "Об образовании": прошедшее, настоящее, будущее / Г.А. Фирсов, М.Г. Сергеева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 17-23. – ISSN 0321-0383


  В статье проанализирован действующий ФЗ «Об образовании», внесены предложения и пожелания в будущий вариант законодательного акта с учетом инновационных процессов в образовании.
451814
   Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". – М, 1992. – 64с.
451815
   Закон Российской Федерации о "О средствах массовой информации" Постановление Верх. Сов. Рос. Федерации "О порядке введения в действие закона Рос. Федерации "О средствах массовой информации". – М, 1992. – 46с.
451816
   Закон Российской Федерации о местном самоуправлении в Российской Фредерации. – М, 1993. – 64с.
451817
   Закон роста производительности труда в условиях ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 166с.
451818
   Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". – М, 1992. – 46с.
451819
   Закон РСФСР о бюджетных правах РСФСР, автономных советскийх социалистических республик и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1962. – 52с.
451820
   Закон РСФСР о выборах в Верховный Совет РСФСР. – Москва, 1984. – 30 с.
451821
   Закон РСФСР о выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 31с.
451822
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 27с.
451823
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1989. – 43с.
451824
   Закон РСФСР о выборах районных (городских) народных судей РСФСР. – М, 1987. – 32с.
451825
   Закон РСФСР о городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 56с.
451826
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1966 г.. – М, 1966. – 38с.
451827
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1967 г.. – М, 1967. – 39с.
451828
   Закон РСФСР о государственном нотариате. – М, 1974. – 55с.
451829
   Закон РСФСР о краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 51с.
451830
   Закон РСФСР о народном образовании. – М, 1974. – 46с.
451831
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 7с.
451832
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутатов краевого, областного, окружного, поселкового Совета депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1961. – 8с.
451833
   Закон РСФСР о порядке отзыва народных судей и народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР. – М, 1982. – 8с.
451834
   Закон РСФСР о поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 40с.
451835
   Закон РСФСР о районном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 48с.
451836
   Закон РСФСР о сельском поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1968. – 32с.
451837
   Закон РСФСР о Совете Министров РСФСР. – М, 1979. – 23с.
451838
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1960. – 31с.
451839
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1982. – 33с.
451840
   Закон РСФСР об автономных округах РСФСР. – М, 1980. – 51с.
451841
  Павлова Т.А. Закон свободы / Т.А. Павлова. – М., 1985. – 367с.
451842
  Кря К. Закон святого Баудоліно про кругообіг міфів в природі : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 245-247
451843
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
451844
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
451845
  Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств / Владимир Шмаков ; [реставрация текста: И. Старых, М. Добровольский]. – Киев : София, 1994. – 318, [1] с. : табл. – (Система эзотерической философии). – ISBN 5-7101-0011-0
451846
  Тхоржевский С.С. Закон совести / С.С. Тхоржевский. – М., 1989. – 286с.
451847
  Левашов В.В. Закон Солона. Рассказы / В.В. Левашов. – М., 1970. – 72 с.
451848
  Филиппов Л.П. Закон соответственных состояний / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 87с.
451849
  Ткаченко О.Н. Закон соответствия личного и вещественного фактора производства при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ткаченко О.Н. ; МВ и ССО СССР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
451850
  Осокина Валентина Васильевна Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Осокина Валентина Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 227л.
451851
  Осокина В.В. Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Осокина В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1980. – 22л.
451852
  Колесов Н.Д. Закон соответствия производительных сил и производственных отношений при социализме. / Н.Д. Колесов. – Л., 1973. – 159с.
451853
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений призводительным силам и специфика его действий в коммунистической формации : Дис... канд. филос. наук.: 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич; КГУ. – К, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
451854
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений производительным силам и специфика его действия в коммунистической формации : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
451855
  Матвейченко Татьяна Николаевна Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил в условиях современного ГМК: (в аграрном секторе экономики на материалах ФРГ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Матвейченко Татьяна Николаевна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 17л.
451856
  Мотенко И.А. Закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил и его использование в советской деревне : Автореф... канд. филос.наук: / Мотенко И.А.; КГУ. – Киев, 1963. – 24 с.
451857
  Долгопят Е. Закон сохранения : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-82. – ISSN 0012-6756
451858
  Терещенко Алексей Закон сохранения абсолютизма : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 23 : Фото
451859
  Коган Л.А. Закон сохранения Бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0042-8744
451860
  Куликова Г. Закон сохранения вранья // Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – с. 254-411. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
451861
  Куликова Г.М. Закон сохранения вранья : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
451862
  Любичанковский В.А. Закон сохранения и превращения форм материи. (Конспект лекций). / В.А. Любичанковский. – Черновцы, 1968. – 30с.
451863
  Франкфурт У.И. Закон сохранения и превращения энергии / У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
451864
  Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. Четіре исследования 1841-1851 / Р. Майер. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 311 с.
451865
  Оноприенко Ю.И. Закон сохранения информации в биологии / Ю.И. Оноприенко. – Владивосток, 1985. – 160 с.
451866
  Пальм А.Я. Закон сохранения нежности / А.Я. Пальм. – Днепропетровск, 1970. – 179с.
451867
  Путилов Б.А. Закон сохранения чувств / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1970. – 259с.
451868
  Краинский Н.В. Закон сохранения энергии в применении к психической деятельности человека / Н.В. Краинский. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг,, 1897. – 38 с.
451869
  Да-ин. У. Закон социалистического государства : Автореф... кандидат юридич.наук: / У. Да-ин.; Ленинград. ордена Ленина го. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 14л.
451870
  Рождественский Л.А. Закон социалистического накопления и его использование в период развернутого социализма и строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Рождественский Л. А.; Сарат,ГУ. – Саратов, 1965. – 21л.
451871
  Базилевич Виктор Дмитриевич Закон социалистического накопления и его использование на этапе развитого социализма : Автореф... канд. экон. наук: 080001 / Базилевич Виктор Дмитриевич; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 24c.
451872
  Базилевич В.Д. Закон социалистического накопления и его использования на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Базилевич В.Д.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1980. – 211л.
451873
  Батурин Ю.М. и др. Закон Союза ССР об издательском праве / Ю.М. и др. Батурин. – М, 1991. – 29с.
451874
  Алимова Т.Д. Закон спроса и предложений при социализме / Т.Д. Алимова. – Ленинград, 1974. – 99с.
451875
  Алимов Т.Д. Закон спроса и предложения в социалитсической экономике и некоторые вопросы его практического использования : Автореф... наук: / Алимов Т. Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
451876
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения и его использование в социалистическом обществе / В.В. Смотров. – Саратов, 1984. – 153с.
451877
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения, его действие и использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экономич.наук: 08.590 / Смотров В.В.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
451878
   Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР. – К, 1983. – 31с.
451879
   Закон СРСР про вибори народних депутатів СРСР. – К, 1988. – 44с.
451880
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – Киев, 1987. – 42 с.
451881
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – К, 1988. – 48с.
451882
   Закон СРСР про державні пенсії СРСР. – М, 1975. – 64с.
451883
   Закон СРСР про загальний військовий обовязок. – К, 1967. – 60с.
451884
   Закон СРСР про кооперацію в СРСР. – К, 1988. – 58с.
451885
   Закон СРСР про народний контроль в СРСР. – К, 1980. – 19с.
451886
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
451887
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
451888
   Закон СРСР про статус народних депутатів в СРСР. – К, 1987. – 37с.
451889
   Закон СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціямі. – К, 1984. – 16с.
451890
   Закон СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР". – М, 1991. – 89с.
451891
   Закон СССР "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)". – М, 1991. – 32с.
451892
   Закон СССР о Верховном Суде СССР. – М, 1979. – 23с.
451893
   Закон СССР о всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни. – Москва, 1967. – 13 с.
451894
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – Москва : Политиздат, 1967. – 48 с.
451895
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1974. – 32с.
451896
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
451897
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
451898
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1983. – 32с.
451899
   Закон СССР о выборах народных депутатов СССР. – М, 1988. – 45с.
451900
   Закон СССР о государственной границе СССР. – М, 1986. – 150с.
451901
   Закон СССР о государственном арбитраже в СССР. – М, 1979. – 20с.
451902
   Закон СССР о государственном нотариате. – Москва, 1973. – 24 с.
451903
  Байбаков Н.К. Закон СССР о Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1982 год / Н.К. Байбаков. – М., 1981. – 47с.
451904
   Закон СССР о государственном предприятии (объдинении) в вопросах и ответах. – М, 1988. – 181с.
451905
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении). – М, 1987. – 64с.
451906
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении) : принят на седьмой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 30 июня 1987 года. – Киев : Политиздат украины, 1988. – 51 с.
451907
   Закон СССР о государственных пенсиях. – М, 1975. – 32с.
451908
   Закон СССР о конституционном надзоре в СССР. – М, 1990. – 14с.
451909
   Закон СССР о кооперации в СССР. – М, 1988. – 77с.
451910
   Закон СССР о кооперации в СССР. – Москва, 1988. – 63 с.
451911
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1980. – 32с.
451912
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – М, 1986. – 31с.
451913
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1987. – 30с.
451914
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Профиздат, 1990. – 59 с.
451915
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва, 1990. – 63 с.
451916
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 45 с.
451917
   Закон СССР о порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан. – М, 1987. – 6с.
451918
   Закон СССР о порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их органами. – М, 1990. – 6с.
451919
   Закон СССР о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). – Мй, 1990. – 9с.
451920
   Закон СССР о правовом положении иностранных граждан в СССР. – М, 1981. – 14с.
451921
   Закон СССР о Прокуратуре СССР. – М, 1987. – 29с.
451922
   Закон СССР о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности. – М, 1991. – 14с.
451923
   Закон СССР о Совете Министров СССР. – М, 1978. – 24с.
451924
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 15с.
451925
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 32с.
451926
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1973. – 16с.
451927
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1980. – 23с.
451928
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1983. – 15с.
451929
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1987. – 15с.
451930
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1990. – 26с.
451931
   Закон СССР о статусе судей в СССР. – М, 1990. – 38с.
451932
   Закон СССР о статусе судей в СССР; Закон о порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан; Закон СССР об ответственн. – М, 1990. – 38с.
451933
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Мінськ, 1983. – 46с.
451934
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – К, 1984. – 15с.
451935
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1985. – 23с.
451936
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Минск, 1985. – 16с.
451937
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1987. – 32с.
451938
   Закон СССР об изменениях и дополнениях конституции СССР. – М, 1988. – 31с.
451939
   Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности. – М, 1986. – 14с.
451940
   Закон СССР об основных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов, Советов автономных областей и автономных округов. – М, 1980. – 31с.
451941
   Закон СССР об охране и использовании животного мира : принят на третьей сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 25 июня 1980 г. – Москва, 1980. – 24 с.
451942
  Калиновский Г.М. Закон стального ключа / Г.М. Калиновский. – М : Советский писатель, 1973. – 271 с.
451943
  Альтман Ф Закон стервятников / Ф Альтман. – Москва, 1960. – 253с.
451944
  Шелест Л.С. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян : (монографія) / Л.С. Шелест. – Асканія-Нова : [ПП Андрєєва М.М.], 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-102
451945
  Городецкий Е.С. Закон стоимости в колхозном производстве / Е.С. Городецкий. – М., 1967. – 146с.
451946
  Кухар В.В. Закон стоимости в рыночном производстве // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2012. – Вип. 147 : Економічніі науки. – С. 154-161. – ISSN 2224-8420
451947
  Нусратуллин В.К. Закон стоимости в соответствии с рентной концепцией его формирования // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 182-184. – ISSN 1729-7206
451948
   Закон стоимости в социалистическом обществе. – Ярославль, 1957. – 222с.
451949
   Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. – М, 1959. – 515с.
451950
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Василенко А. Т.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 218л.
451951
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Василенко А.Т. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
451952
   Закон стоимости и его роль при социализме. – М, 1959. – 336с.
451953
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования / Д.Ф. Тимошевский. – М. : Экономика, 1964. – 67с.
451954
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования. / Д.Ф. Тимошевский. – М., 1964. – 67с.
451955
  Файнберг Я.А. Закон стоимости при социализме / Я.А. Файнберг. – Свердловск, 1961. – 36с.
451956
  Аройо Ж. Закон стоимости при социализме / Ж. Аройо. – Москва, 1988. – 238с.
451957
  Чухно А.А. Закон стоимости, хозяйственный расчет и материальное стимулирование // Материалы респ. науч. конф. "Пробл. хоз. реформы и повышения эффект., общенствен., производства.", 1967
451958
  Міхно Г. Закон суворий, але... Окремі проблеми забезпечення права на житло // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-82
451959
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 179с.
451960
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 287с.
451961
  Кудачкин М.Ф. Закон США "О взаимном обеспечении безопасности" -- грубое нарушение общепризнанных принципов и установленных норм международного права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кудачкин М.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
451962
  Рассказова Л. Закон США для новых иммигрантов : Как иммигрировать и жить в США / Л. Рассказова. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 176c. – ISBN 5-86225-694-6
451963
  Дроб"язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
451964
  Арамян Вальтер Закон тайги : рассказы / Арамян Вальтер; пер. с арм. – Москва : Детгиз, 1957. – 32 с.
451965
  Коряков О.Ф. Закон тайги / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1964. – 251с.
451966
  Яковлев Ю.Я. Закон твоей жизни / Ю.Я. Яковлев. – М., 1979. – 36с.
451967
  Шелест А.Н. Закон теплоемкостей / А.Н. Шелест, 1946. – 75с.
451968
  Ньето М.М. Закон Тициуса-Боде: История и теория : пер.с англ. / М.М. Ньето. – Москва : Мир, 1976. – 190 с.
451969
  Чикнаверова А.А. Закон тождества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чикнаверова А.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 14 с.
451970
  Чкнаверянц А.А. Закон тождества : (историко-логический очерк). / А.А. Чкнаверянц. – Москва : Высшая школа, 1961. – 99, [1] с.
451971
  Туричин И.А. Закон тридцатого : повесть / И.А. Туричин. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 160 с.
451972
  Туричин И.А. Закон тридцатого / И.А. Туричин. – 2-е изд. – Л., 1974. – 270с.
451973
  Еровенко В.А. Закон тройного понимания в эпоху гуманитарного полуобразования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 0869-561Х


  Математическое образование в классических университетах получают в настоящее время студенты разных гуманитарных специальностей. Часть их впоследствии станет передавать знания следующим поколениям или участвовать в развитии науки и культуры. Это ...
451974
  Михалевский Ф.И. Закон трудовой стоимости / Ф.И. Михалевский. – 3-е перераб. и доп. изд. – Ростов -на-Дону, 1925. – 55с.
451975
  Решетник М.Д. Закон трьох стадій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 595. – ISBN 966-316-069-1
451976
  Комаровский А.Б. Закон тундры / А.Б. Комаровский. – Хабаровск, 1961. – 64с.
451977
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Дутка Галина Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. – Бібліогр.: л. 186-203
451978
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Автореф. дис. ... кнд. юрид. наук: 12.00.01 / Дутка Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
451979
   Закон Укpаїни пpо електpоенеpгетику : Офiцiйне видання. – Київ : Паpламентське видавництво, 1998. – 30 с. – (Закони Укpаїни). – ISBN 9667288315
451980
   Закон України про архітектурну діяльність (за станом на 4 серпня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – ISBN 966-611-005-9
451981
   Закон України про банки і банківську діяльність : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 24с. – ISBN 966-7288-15-3
451982
   Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 16с. – ISBN 966-611-013-Х
451983
   Закон України про вибори презедента України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 56с. – ISBN 966-7288-82-Х
451984
   Закон України про громадянство України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 24с. – ISBN 966-7288-14-5
451985
   Закон України про державну допомогу сім`ям з дітьми (за станом на 22 січня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-71-4
451986
   Закон України про дорожній рух (за станом на 22 липня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-007-5
451987
   Закон України про загальну середню освіту : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-94-3
451988
   Закон України про зайнятість населення (за станом на 1 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-77-3
451989
   Закон України про захист прав споживачів : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-12-9
451990
   Закон України про міліцію (за станом на 1 жовтня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-611-012-1
451991
   Закон України про місцеве самоврядування в України (за станом но 20 лютого1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 80с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-76-2
451992
   Закон України про оподаткування прибутку підприємств. – Київ : Компас, 1998. – 118с.
451993
   Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі ( за станом на 30 серпня 2000 р.) : Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-065-2
451994
   Закон України про патентування деяких видов підприємницької діяльності (за станом но 9 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-78-1
451995
   Закон України про приватизацію державного майна : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-10-2
451996
   Закон України про професійно-технічну освіту (за станом на 30 серпня 2000 р.) : Офіц. вид-ня;Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-068-7
451997
   Закон України про рекламу : Прийнятий на п`ятій сессії ВРУ 3 липня 1996 року. – Київ : Україна, 1996. – 16с. – ISBN 966-524-020-Х
451998
   Закон України про статус ветеранів військової служби та іх соціальний захист. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців..(за станом на 10 лютого 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-75-9
451999
   Закон України про статус суддів (за станом на 1січня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 28с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-70-6
452000
   Закон України. Про рекламу : (за станом на 25 січня 2000 р.) Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – ISBN 966-611-033-4
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,