Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
451001
  Столяров Ю.Н. "Документальная информация" в государственной Номенклатуре специальностей научных работников : Статья третья. Оптимистические предложения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены варианты отнесения научной специальности "Бибилотековедение, библиографоведение, и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в класс социологичесих наук либо в класс культурологии.
451002
  Пилипчук С. "Документи народної свідомості": жанр історичної пісні у науковому доробку Франка-фольклориста // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 182-199


  У статті проаналізовано внесок Івана Франка у дослідження історичних пісень українців. В об’єктиві уваги опинився корпус «Студії над українськими народними піснями», в якому найповніше реалізовано історіографічну концепцію Франка-фольклориста. ...
451003
  Плешкевич Е.А. "Документоведение" - новый учебник для высшей школы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 77 - 83. – ISSN 0130-9765
451004
   "Долги" и кредиты : (К переговорам СССР с Францией). – Москва : Изд. "Правда" и "Беднота", 1927. – 32 с.
451005
  Павленко М. "Доле моя руса" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 13 січня (№ 1). – С. 16-17


  Навздогін одному ювілею або батьківсько-дочірні стосунки у житті і творчості Володимира Підпалого.
451006
  Поповський А.М. "Доле, де ти! Доле, де ти? Нема ніякої..." = Слово доля в мові Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (371/372). – С. 2-8
451007
  Белозерцев Е.П. "Должное" как вектор преодоления кризиса современного российского образования / Е.П. Белозерцев, В.В. Варавва // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 3-13. – ISSN 0869-561Х


  Автор анализирует современное состояние российского образования, считает, что оно находится в состоянии глубокого кризиса, предлагают вариант выхода из создавшегося положения, основанный на осмыслении отечественной философсько-педагогической мысли.
451008
   [Документи] // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 87-107
451009
  Суменов Н.М. Документализм в игровом кино / Н.М. Суменов. – Москва : Знание, 1973. – 40с.
451010
   Документализм и современное кино. – Л., 1985. – 155с.
451011
   Документалистика - 69. Материалы первого Всесоюзного симпозиума по документалистике. – Вильнюс, 1970. – 214с.
451012
  Веретейченко І. Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 94. – ISSN 0236-1477
451013
  Бєлая О.М. Документальна виставка "Герой України П.Т.Тронько: що залишилось нащадкам" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 231-232. – ISSN 0130-5247


  Виставка відбулася 4 грудня 2015 року у приміщенні Державного архіву Київської обл.
451014
  Круцик Р. Документальна виставка "Народна війна 1917-1932 рр." // Музейний простір : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2011. – № 2 (2). – С. 49-52


  Матеріали з недавно розсекречених архівних фондів, що проливають світло на маловідомі буремні сторінки історії України.
451015
  Ковалів Ю.І. Документальна література // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 205. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
451016
  Лазня В.А. Документальна основа деяких творів на історичну тему німецького письменника-антифашиста Віллі Бределя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 101-108. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
451017
  Жупанин А. Документальна повірка // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 40-43. – ISSN 1726-3077


  Законодавчі нововведення в оформленні установчих документів: технічні зміни чи спроба вирішення корпоративних конфліктів.
451018
  Ігнатів Н. Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 199-214. – ISSN 2313-5921
451019
  Комова М.В. Документальна реконструкція як різновид наукового ретроспективного моделювання / М.В. Комова, А.І. Петрушка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 11-19. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є обґрунтування методу документальної реконструкції як різновиду наукового ретроспективного моделювання. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонауковихметодів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного методу, ...
451020
  Кульчий О. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / Олена Кульчий, Тамара Малярчук, Юлія Бентя ; Держ. архів. служба України, Центр. держ. архів-музей л-ри і мистец. України. – Київ : Кліо, 2013. – 347, [5] с. : портр., фотогр. – На авантитулі: Т. Шевченко - 200. - Розгорнутий тит. арк. - Резюме. англ. – Бібліогр.: с. 323-347. – ISBN 978-617-7023-13-4
451021
  Касян Л.Г. Документальна спадщина Богдана Весоловського у аудіовізуальній колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 136-145. – ISSN 0320-9466
451022
  Вєдєнєєв Д.В. Документальна спадщина драматичного часу. Роздуми історика щодо російського документального видання з історії українського націоналізму // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 300-330. – ISBN 978-966-8809-48-4
451023
  Шаповал А. Документальна спадщина історика Пилипа Васильовича Клименка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 133-143. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X


  Про історика, джерелознавеця, архівознавця Пилипа Васильовича Клименка (1887 - 1955). "...Протягом 1908-1912 років навчався на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира. <...> У 1914 р. його було ...
451024
   Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVI-XVIII cт. : з фондів національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник документів / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; авт.-уклад.: Ю. А. Мицик, С. В. Сохань, Т. В. Міцан, I. Л. Синяк, Я. В. Затилюк. – Київ : [б. в.], 2011. – 558, [1] с. : [31] іл. : іл. – Бібліогр.: с. 521-522 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-02-6328-4
451025
  Якобчук С.О. Документальна спадщина Ф.П. Матушевського (1869 - 1919) як джерело дослідження діяльності надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 98-100
451026
  Рибачок О.М. Документальна спадщина як складова культурних цінностей і культурної спадщини // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-91. – ISSN 2409-9805


  З’ясовуються поняття «документальна спадщина», «унікальна документальна спадщина» в контексті терміносистеми «культура», «культурна спадщина» та «культурні цінності», їхня спільність і відмінність, що має значення у практичній діяльності архівів, ...
451027
  Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 7-11 : табл.
451028
  Безверхий К.В. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку крізь призму законодавчих новацій // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 34-41. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
451029
  Бугайчук К. Документальне забезпечення публічного адміністрування в органах Національної поліції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 109-115. – ISSN 2
451030
  Балишев М. Документальне зібрання Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна як джерельна база з історії розвитку астрономічної науки // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 146-160. – ISSN 0320-9466
451031
  Брусельський О. Документальне кіно в Україні: наче фенікс із попелу... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 13
451032
  Дроботенко А.Е. Документальне кіно і журналістика: взаємозв"язок понять // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 4-7. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
451033
  Десятерик Д. Документальний вибух // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Одним із феноменів цього року в Україні став приголомшений розквіт неігрового кіно - з цілком очевидних причин.
451034
  Міщенко М.М. Документальний кінематограф України: між історичною реконструкцією та філософським осмисленням // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 47-51. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
451035
  Горбач Т.С. Документальний склад архіву Сергія Захаровича Заремби: проблеми систематизації // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 87-88. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Сергій Захарович Заремба (1947–2003) належить до когорти видатних українських істориків-пам’яткознавців, котрі впродовж свого насиченого наукового життя лишили по собі значний доробок у царині дослідження ранньомодерної історії України. Не менший ...
451036
  Апчел О.А. Документальний театр у контексті сучасної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Апчел Олена Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
451037
  Апчел О.А. Документальний театр у театральній культурі пострадянського простору, зокрема сучасної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 213-222
451038
  Драчова О.П. Документальний фільм І. Стрембіцького "Подорожні" як комунікативна подія в сучасному українському медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 209-212


  Аналізуються особливості глядацької аудиторії телебачення, залежність типологічного образу глядача від його участі у телевізійних проектах, моделі інтерактивного телебачення та перспективні напрями розвитку мовлення. Displays of post-modernist ...
451039
  Оляндер Л. Документальний фільм Ігоря Козлика "Академік Дмитро Наливайко" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 224-231. – ISSN 0320-8370
451040
  Кондратенко О.Ю. Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944-1956) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 99-109. – ISBN 966-02-4450-4
451041
  Черченко Ю.А. Документальні видання з історії ОУН і УПА // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1/3. – С. 159-173. – ISSN 0320-9466
451042
  Казьмирчук Г.Д. Документальні видання про російсько-польському революційному союзі 20-30-х років XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Г.М. Куликівська // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 42-48. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
451043
  Довжук І. Документальні видання як фактор формування національного інформаційного простору / І. Довжук, С. Яременко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 266-295. – ISSN 2518-7600
451044
  Преловська І. Документальні джерела з історії масових репресій в Україні 1930-х рр. проти діячів Української Автокефальної Православної Церкви // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 81-96. – ISBN 978-617-7034-13-0
451045
  Литвин С.Х. Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 37-42. – ISSN 2226-3209
451046
  Бутнік-Сіверський Документальні докази, пов"язані зі збитками від неправомірного використання об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 33-44. – Бібліогр.: 17 назв
451047
  Синяк І. Документальні зносини Коша Війська Запорозького Низового з Кримським ханством у період Нової Січі (1734 - 1775) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 28. – С. 115-128
451048
  Білан А.М. Документальні матеріали військово-слідчих і військово-судових установ як джерело з історії польського повстання 1863 року на Правобережній Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 86-93. – (Серія історії ; № 13)
451049
  Іваненко А.М. Документальні матеріали про антиробітничу діяльність фабричної інспекції як джерело з історії робітничого класу України (період імперіалізму) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 94-99. – (Серія історії ; № 13)
451050
  Путова Г.В. Документальні матеріали щодо перебування на території України Владислава Міцкевича // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 230-242
451051
  Романюк Т. Документальні матеріали Ярослава Пастернака в архівних збірках Львова // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 213-224
451052
  Мокляк В. Документальні пам"ятки з історії українського козацтва в зібранні К.М. Скаржинської // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 190-193. – ISBN 966-95758-1-8
451053
  Валенко А. Документальні перевірки під час карантину: дозволено? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 20-21
451054
  Трегуб Л.М. Документальні ресурси ХVІІІ - початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 391-399. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
451055
  Галицька Т.В. Документальні свідчення політики радянської влади у сфері українознавства (1919-1932 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 342-349
451056
  Мариновський Ю.Ю. Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки XX ст. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 68-91. – (Нова серія ; вип. 2)
451057
  Власенко С.І. Документальні свідчення про С.В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 112-120. – ISSN 0320-9466
451058
  Комова М.В. Документально-інтерпретаційне поле як інтегроване масовокомунікаційне середовище // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 72-80. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є обґрунтування поняття документально-інтерпретаційне поле, встановлення системності та інтегрованості його структурних елементів. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, ...
451059
  Політова О. Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динамика та сучасні тенденції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326
451060
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 386 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
451061
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 384, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
451062
  Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 384, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
451063
  Смольський І.Р. Документально-книжкова виставка до 145-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 249-253. – ISSN 0320-9466
451064
  Романович С.В. Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України "Всесвіт Олеся Павловича Бердника" // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – C. 131-132. – ISSN 0320-9466
451065
  Филипчикова Р.Л. Документально-художественный жанр в литературе социалистической Чехословакии / Р.Л. Филипчикова. – М, 1986. – 287с.
451066
  Рзаева М.З. Документальное кино Азербайджана. (1920-1965 гг.) / М.З. Рзаева. – М., 1971. – 204с.
451067
  Бархатова Н.Н. Документальное наследие академика А. А. Полканова в архиве Академии наук СССР : науч. описание / сост. Н.Н. Бархатова, Т.И. Лысенко. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. – 175с. – Библиогр. в примеч. в тексте
451068
  Архипова Н.И. ДОкументальное обеспечение управления вычислительными центрами (История, современное состояние и персп. развития.) : Автореф... наук: 05.25.02 / Архипова Н.И.;. – Москва, 1978. – 25л.
451069
  Колосов С.Н. Документальность легенды: Из творч. опыта режиссера / С.Н. Колосов. – Москва : Искусство, 1977. – 183 с.
451070
  Грицеляк А. Документальные материалы филиала ЦГИА УССР во Львове о жизни и деятельности Ивана Франка / А. Грицеляк, П. Фостык
451071
  Смирнов В.В. Документальные фильмы о Великой отечественной войне / В.В. Смирнов. – Москва, 1947. – 280 с.
451072
  Стреков М.И. Документальный фильм / М.И. Стреков. – М., 1960. – 167с.
451073
  Носова А.В. Документационная составляющая системы менеджмента качества в библиотеках: проблемы и перспективы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 0130-9765
451074
  Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления / Я.З. Лившиц. – Москва, 1975. – 64с.
451075
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
2. – 1975. – 94с.
451076
   Документационное обслуживание на предприятии. – Донецк
1. – 1977. – 67с.
451077
  Белов Н.Г. Документация в системе сельскохозяйственного учета / Н.Г. Белов. – Москва : Статистика, 1978. – 280 с.
451078
  Печникова А.В. Документация отдела кадров предприятия : Учебное пособие / А.В. Печникова; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва, 2000. – 256с. – ISBN 5-88124-044-8
451079
  Жуковская О.Д. Документация советских государственных учреждений / О.Д. Жуковская, Б.А. Гольцев. – М., 1970. – 143с.
451080
  Проселков А.А. Документация, документооборот и контроль в системе Госбанка СССР. / А.А. Проселков. – М., 1938. – 64с.
451081
  Мусієнко Ю. Документаційна складова контента веб-сайтів православних релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто та проаналізовано українські веб-сайти релігійних організацій щодо наявності в їхньому контенті документальних ресурсів. За результатами кількісно-якісного аналізу визначено веб-сайти з документаційною складовою різних конфесій православного ...
451082
  Литвинська С.В. Документаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності в авіаційній галузі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 57-64. – ISSN 2409-9805
451083
  Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Гончарова; МОНУ; КНУКМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 260с. – ISBN 966-364-180-0
451084
  Федотова О.О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 98-102
451085
  Добровольська В.В. Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 74-80. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. У статті розглядаються питання комплексного аналізу структурної організації та системи управління галуззю культури, що сформувались у сучасній Україні, можливості гнучкої політики у галузі управління культурою посередництвом наявних ...
451086
  Гребенюк А.В. Документаційне забезпечення правової сфери: сутність та особливості // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 4. – С. 44-49. – ISSN 2409-9805
451087
  Литвинська С.В. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-19. – ISSN 2409-9805


  З"ясовано роль документаційного забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу для його ефективного функціонування та надання якісних освітніх послуг.
451088
  Кудлай В.О. Документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 139-148


  Розглядається документаційне забезпечення системи управління якістю як різновид соціально-комунікаційної діяльності промислового підприємства. Визначено взаємозв"язок документаційного забезпечення діяльності промислового підприємства та форм його ...
451089
  Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління / Ю.І. Палеха. – Київ, 1997. – 344с.
451090
  Литвин С.Х. Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-8


  У статті показано значення документаційного забезпечення управління ВНЗ для забезпечення якості освіти та доступності знань, визначено основні напрямки його впливу на формування нового освітнього простору України.
451091
  Добровольська В.В. Документаційне забезпечення управління галузі культури в аспекті теорії документальних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 69-77. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянути проблеми документаційного забезпечення управління галузі культури з позицій теорії документальних комунікацій. Методологія дослідження полягає у використанні теорії документальних комунікацій в дослідженнях документаційного ...
451092
  Кулешов С.Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 302-310. – ISBN 966-02-3854-1
451093
  Сербін С.М. Документація жанрів інформаційного радіомовлення // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 84-87. – ISSN 2307-6194
451094
  Сізінцова Ю.Ю. Документація медичного закладу як складова доказування при розслідуванні злочинів // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 184-188. – ISSN 2077-6594
451095
  Марушкевич А.А. Документація навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 123-124. – ISBN 978-966-439-865-4
451096
  Макарчук С.С. Документаьні публікації в Україні з історії другої світової війни : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02; 07.00.09 / Макарчук С. С.; КУ. – К., 1994. – 23л.
451097
  Ніколайчук О. Документи "Полного собрания законов Российской империи" як джерело з історії Азовсько-Дніпровських походів 1695-1698 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 84-87. – ISBN 978-966-171-795-3
451098
   Документи 1917-1918 рр. // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 15-162. – ISBN 978-966-2133-35-6
451099
   Документи pосiйських аpхiвiв з iстоpiї Укpаїни. – Львів. – ISBN 9660200889
Т.1 : Документи до iстоpiї запоpiзького козацтва 1613-1620. – 1998. – 444 с.
451100
  Шаповал А.І. Документи академіка М.М. Боголюбова в архівних фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / А.І. Шаповал, С.В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 71-86. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
451101
  Гирич І.Б. Документи академіка М.С. Грушевського у фонді 1235 ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 4 (216), липень - серпень. – С. 53-63. – ISSN 0320-9466
451102
  Федьков О.М. Документи архівів Києва та Москви про участь української соціал-демократичної спілки у виборах до ІІ Державної думи Російської імперії / О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 50-71. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
451103
  Папакін А. Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 104-116. – ISSN 0320-9466


  Україніка в Польщі.
451104
  Хоменко Д. Документи архівної кримінальної справи історика В"ячеслава Заїкина як джерело до вивчення його біографії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 159-168. – ISSN 0320-9466
451105
  Вергунов В.А. Документи архівної спадщини професора П.Ф. Тушкана у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної аграрної академії наук України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 82-97. – ISSN 2222-4203
451106
  Папакін Г.В. Документи архівосховищ Російської Федерації про М.С. Грушевського // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 87-91
451107
  Верба І.В. Документи архівосховищ України про життєвий і творчий шлях Н.Д. Полонської-Василенко / І.В. Верба, С.Г. Водотика // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1993. – № 4/6 (234), липень - грудень. – С. 45-51
451108
  Герасименко Н.О. Документи архіву Києво-Межигірського монастиря як джерело до історії мір // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 168-178. – ISSN 0130-5247
451109
  Таборанський С. Документи Архіву Російської академії наук про участь радянських істориків у міжнародних конгресах історичних наук другої половини XX ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 351-352. – ISBN 978-966-623-745-6
451110
  Сергійчук В. Документи більшовицької влади про примусове переміщення українських залізничників // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 14-33. – ISSN 0130-6936
451111
   Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961. – 740с.
451112
  Домбровська Л. Документи Богдана Хмельницького як важливі історичні джерела / Л. Домбровська, О. Домбровський // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 116-120. – ISBN 978-617-7768-17-2
451113
  Черкаська Н. Документи Браницьких герба "Гриф" з Вишнівця у "магнатських" фондах ЦДІАК України // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 117-131. – ISSN 0320-9466


  Полоніка в Україні.
451114
   Документи будуть у "Дії" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Документи про освіту будуть у "Дії".
451115
  Яненко З. Документи В.Б. Антоновича в Держархіві Полтавської області // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 523-528. – ISBN 5-7702-0821-X
451116
  Корпусова В.М. Документи В.П. Петрова в науковому архіві Інституту археології НАН України / В.М. Корпусова, Г.О. Станиціна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
451117
   Документи Великої пролетарської революції. – К.
1. – 1940. – 379с.
451118
  Круглова Л. Документи вікової давності // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 6


  В Кабінеті історії мистецтв КНУ імені Тараса Шевченка пройшла виставка присвячена 100-річчю початку Першої світової війни. В експозиції виставки були представлені фотографії та листівки 1914-1918 рр. з приватних колекцій доцентів кафедри історії ...
451119
  Бойко Ю. Документи Вінницької повітової гімназії як джерело з вивчення русифікації середньої шкільної освіти в Правобережній Україні (перша половина XIX ст.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (332), липень - вересень. – C. 138-161. – ISSN 0320-9466
451120
  Стародуб А. Документи Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1918 року в архіві Польської Автокефальної Православної Церкви // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 63-73. – (Нова серія ; вип. 16/17)
451121
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 234-269. – Бібліогр.: л. 195-233
451122
  Кашуба О.В. Документи Головліту УРСР як історичне джерело (1944 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Кашуба Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
451123
  Щербак М. Документи губернських жандармських управлінь в Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 293-299


  У статті розкрито інформативні можливості документів губернських жандармських управлінь в Україні.
451124
  Михальський І.С. Документи Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як джерело з історії українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 56)


  Проаналізовані звіти і записки Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Росії як історичне джерело про діяльність українських політичних партій початку ХХ ст.
451125
  Слюдикова Т. Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 168-179. – ISSN 0320-9466
451126
  Завальнюк К.В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 138-142. – ISSN 0320-9466
451127
  Завальнюк К.В. Документи Державного архіву Вінницької області про родину М. С. Грушевського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 177-184. – ISSN 0320-9466
451128
  Бєлая О.М. Документи Державного архіву Київської області про буремні події 1941–1945 рр. / О.М. Бєлая, Г.В. Бойко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (297), травень - червень. – C. 56-62. – ISSN 0320-9466
451129
  Галатир В. Документи Державного архіву Київської області як джерело дослідження проблеми становлення місцевих органів державної влади в Київській губернії у квітні–грудні 1918 р // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 191-194. – ISSN 2306-4323
451130
  Кислий В. Документи Державного архіву Львівської області з історії Західно-Української Народної Республіки // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 44-47. – ISBN 966-02-2208-4
451131
  Михайленко Н. Документи Державного архіву Одеської області про конфіскацію майна учасників польського повстання в Одесі у 1830-ті рр. // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 978-966-389-291-8
451132
  Сафонова Н.В. Документи Державного архіву Одеської області як джерело вивчення матеріалів хлібозаготівельної кампанії 1932-1933 pp. та її трагічних наслідків для Одещини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 282-294. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
451133
  Дениско Л.М. Документи Державної Ради Росії ХІХ - початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О.З. Попільницького // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 129-138. – ISBN 966-02-3854-1
451134
  Комарніцький О.Б. Документи Держархіву Хмельницької області про становлення режиму до антирадянських настроїв кам"янського студентства у першій половині 1930-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-101. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
451135
   Документи дипломатичної історії: 1918 рік // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 17-30. – ISBN 978-617-7446-57-5
451136
  Кривенко С.І. Документи до біографії Василя Симоненка у фондах Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 124-132. – ISSN 0320-9466
451137
  Сафонова О.В. Документи до біографії видатного українського архівіста Михайла Гливенка у фондах Державного архіву Харківської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 132-140. – ISSN 0320-9466
451138
  Бєлая О.М. Документи до біографії першого київського міського архітектора А.І. Меленського у Державному архіві Київської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 141-148. – ISSN 0320-9466
451139
  Замлинський В.О. Документи до історії виникнення Малоросійської колегії / В.О. Замлинський, Г.А. Джеджула // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-13. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Подається добірка документів, що розкриває історію створення Малоросійської колегії як основної бюрократичної структури царського уряду на Україні на початку XVIII століття.
451140
  Яковлева Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах санкт-петербурзьких архівів // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 529-543. – (Нова серія ; вип. 8/9)
451141
  Щербина В. Документи до історії Київа 1494-1835 р. : В кн.: Український археографічний збірник. – Б.м. : Б.в.
Т. 1. – 1926. – 49 с. – Окр.відбиток
451142
  Ващук Д. Документи до історії князівської родини Сангушків на Волині середини XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 373-386
451143
  Ільницький В. Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 403-431. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Попри значний джерельний масив окремі питання історії ХХ ст. залишаються маловивченими. Зокрема, до таких належать проблеми становлення та функціонування німецького окупаційного режиму на Дрогобиччині. Суттєвим доповненням цього питання, на нашу ...
451144
  Кравченко В. Документи до історії ратуші в місті Ковелі 30-х - 40-х років XVII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 337-362. – (Нова серія ; вип. 16/17)
451145
  Круковький Орест Документи до історії символіки козачих полків на Слобідській Україні в 1918 - 1919 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
451146
  Кузьмук О.С. Документи до історії Української революції 1917–1921 років із фонду Управління київського поштово- телеграфного округу ЦДІАК України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – C. 20-38. – ISSN 0320-9466
451147
   Документи до Паризької мирної конференції // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 60-61
451148
  Черкаська Н. Документи Дубенського архіву Любомирських з колекції Київського відділу російського військово-історичного товариства // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 31-66. – (Нова серія ; вип. 21/22)
451149
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-8013-99-9
Т.1. – 2003. – 566с. – На обкл.: Австралія, Аргентина, Бразилія, Бучач, Вінніпег, Едмонтон, Івано-Франківськ, Коломия-Чернівці, Львів
451150
   Документи Єпархіяльних соборів 2001-2002. – Львів : Секретаріят Патріяршого Собору. – ISBN 966-325-024-0
Т.2. – 2004. – 558с. – На обкл. : Нью-Вестмінстер, Парма, Польща, Самбір-Дрогобич, Сокаль, Стрий, Тернопіль-Зборів, Торонто, Філадельфія, Франція-Бенілюкс, Чикаго
451151
  Петрук В. Документи з архіву Київського національного університету імені Тараса Шевченка // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 62-66. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...Наказ про зарахування професора Глушкова В.М.<...>. Наказ про преведення професора Глушкова В.М. на новостворену кафедру обчислювальної математики...".
451152
  Бондарчук О. Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
451153
  Лисенко А. Документи з біометричними елементами захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання біометричного захисту документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також формування державної автоматизованої інформаційної системи обліку персоналізованої інформації про власників таких ...
451154
   Документи з відзначення 60-ї річниці трагічних подій на Волині 1943 року (звернення, заяви, листи) // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 10-22
451155
  Брязкало Т. Документи з історії археологічних розкопок стоянки у с. Мізин в особовому фонді академіка Івана Григоровича Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 97-100. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
451156
  Даниленко В. Документи з історії боротьби КДБ УРСР у 1980-ті рр. проти поширення правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 63–88. – ISBN 978-617-587-051-8
451157
  Щирба Н. Документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті класифікуються і розглядаються документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО). Вони частково проливають світло на навчальний процес в 30-ті рр. XIX ст. In the article documentsare classified and ...
451158
  Старовойт С.В. Документи з історії діяльності НАН України в 1956-1960 роках в особових фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 168-184. – ISSN 2222-4203
451159
  Бурім Д.В. Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 170-185. – ISSN 2077-5709
451160
  Кузик Т. Документи з історії запорозького козацтва в зібранні рукописів Одеського товариства історії і старожитностей / Т. Кузик, В. Хмарський // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 597-519. – (Нова серія ; вип. 8/9)
451161
  Волошінська Н. Документи з історії Києва у краєзнавчому ресурсі "Історія міст і сіл України" на сайті Національної історичної бібліотеки України / Н. Волошінська, І. Чеховська // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 45-50. – ISBN 978-617-7399-06-2
451162
  Сухих Л.А. Документи з історії Києво-Печерської лаври у фондах Центрального державного історичного архіва України // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.261-263. – ISBN 966-7671-23-2
451163
  Блануца А. Документи з історії київських міщан у другій половині XVI ст. у фонді "Российский государственный архив древних актов". - Ф. 1473 (поместно-вотчинные архивы Юго-Западных земель XVI - XIX вв.)" // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7399-39-0
451164
  Іваненко А.М. Документи з історії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка / А.М. Іваненко, Н.М. Лебідь // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1984. – № 4 (186), липень - серпень. – С. 41-51. – ISSN 0320-9466
451165
  Каменєва А С. Документи з історії Криму у фондах Державного архіву Київської області / А С. Каменєва, С.О. Якобчук // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 143-168
451166
  Серга Ж. Документи з історії національних меншин у фондах Державного архіву міста Києва // Київ : "Скарбниця документальної пам"яті": [збірник наукових праць] / Державний архів міста Києва; [за ред. С.Ю. Карамаша]. – Київ : [ТОВ КММ], 2007. – Вип.2. – С. 122-133
451167
  Шемета Ю.М. Документи з історії початкового облаштування Університету Св. Володимира: опис лікарні та її майна (1834 р.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 130-135. – ISBN 978-966-171-154-8


  Опис будинку і майна першої лікарні Університету Св. Володимира.
451168
  Тихенко В.О. Документи з історії Світового Конгресу Українців // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 206-212. – ISSN 0320-9466
451169
  Брязкало Т. Документи з історії створенння Національного науково-природничого музею НАН України в особовому фонді академіка І.Г. Підоплічка // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 20 (23). – С. 82-85. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 7). – ISSN 2078-063X
451170
  Кравченко В. Документи з історії торгівлі шотландців із Замостя і Бродів у Києві 40-х років XVII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 482-503. – (Нова серія ; вип. 8/9)
451171
  Крохмаль А. Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 60-75. – ISSN 0320-9466
451172
  Кузовова Н. Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б) (1944-1947) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 219-226. – ISSN 0320-9466
451173
   Документи з історії Українського наукового товариства з Інституту рукопису Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 219-305. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
451174
  Бичек С.М. Документи з історії Української Гельсінської Спілки у фондах ЦДАГО України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 152-166. – ISSN 0320-9466
451175
  Клименко Т. Документи з історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 299-307


  Стаття присвячена історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Велику увагу приділено внеску викладачів та студентів у розвиток діяльності університету.
451176
  Кобченко К. Документи з литовської метрики в публікаціях і дослідженнях В. Антоновича з сучасної перспективи // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 456-463. – ISBN 5-7702-0821-X
451177
  Легасова Л. Документи з обліку людських військових втрат України у Другій світоій та Великій Вітчизняній війнах як музейний предмет та об"єкт наукових досліджень // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 7-50. – ISBN 978-966-97201-9-1
451178
  Свєженцева О. Документи з політичної історії Чехословаччини 1948-1953 рр.: проблеми систематизації та аналізу нових архівних матеріалів // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 228-238
451179
  Ласкавий Д.В. Документи з фондів АЗПРІ, АЗПРФ та ДАРФ як джерела з історії міжнародної боротьби за нафту в Персії та Месопотамії в першій чверті XX століття // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 81-93. – ISSN 1682-671Х
451180
   Документи за борбата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
1. – 1981. – 851с.
451181
   Документи за боробата на македонскиот народ за самостоіност и за национална држава. – Скопіе
Т. 2. – 1981. – 851с.
451182
   Документи за българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович 1860-1893. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 659 с.
451183
  Міцан Т.В. Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 277-290. – ISBN 966-02-4450-4
451184
   Документи и материали за историята на българския народ. – София : Издателство на българската академия на науките, 1969. – 561 с.
451185
   Документи и материали за сътрудничество между Българската комунистическа партия и Германската единна социалистическа партия (1977-1984). – София : Партиздат, 1988. – 287 с.
451186
  ЛКСМ України Документи і матеріали / ЛКСМ України. – К, 1974. – 399с.
451187
   Документи і матеріали // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 331-354


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
451188
  Сайчук І.А. Документи і матеріали з історії міста Луцька (1085 - 1985 рр.) // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1985. – № 5 (193), вересень - жовтень. – С. 35-42. – ISSN 0320-9466
451189
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7018-92-Х
Т. 10, ч. 2 : Газета "Українське слово" 1941 року / упоряд. О. Кучерук. – 2004. – 303, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 261-298. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
451190
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-63-6, 966-7601-61-1
Т. 1 : 1927 - 1930/ Упоряд.: Ю. Черченко, О. Кучерук. – 2005. – 480с. : іл.
451191
   Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Орг. Укр. Націоналістів, Арх. Орг. Укр. Націоналістів [та ін.] ; редкол.: В. Верига [та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 978-966-355-048-0
Т. 2, ч. 1 : 1931-1934 / упоряд. Ю. Черченко ; наук. ред. Н. Миронець. – 2010. – 463, [1] с. – Покажчики: с. 445-460. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 441-444 та в підрядк. прим
451192
   Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки ВНУ ім. Лесі Українки ; Волин. краєзнав. музей [та ін.] ; [уклад.: Т.Я. Данилюк-Терещук, Л.П. Дейнека, Л.Ф. Златогорська та ін.]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 132, [4] с. : іл. – Покажч. імен та назв: 97-104
451193
  Мартиненко О. Документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах архіву / О. Мартиненко, Г. Сварник // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 43-47
451194
  Власенко В. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 129-160
451195
  Кошеварова Н.Г. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 56-66. – ISSN 2409-9805
451196
  Сохань С.В. Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI-XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 132-134. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Документи Київського Пустинного Микільського монастиря з фондів Інституту рукопису НБУВ є об’ємною і репрезентативною групою джерельної бази з історії монастирського життя ХVI–ХVIII ст. в Україні, що розширює рамки досліджень про роль і місце ...
451197
  Сохань С. Документи Київської казенної палати з історії зберігання актових монастирських документів XVII- XVIII ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 114-122
451198
  Костомаров М. Документи Кирило-Мефодіївського братства. Відозва "Брати українці" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 173. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
451199
  Кравченко В. Документи кінця ХVІ - початку ХVІІ століть до історії волинського містечка Литовежа і його замку // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 653-697. – (Нова серія ; вип. 21/22)
451200
  Роговий В. Документи комісії допомоги українському студентству в діаспорі як джерело до вивчення жертовності нашого народу в ім"я освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність українських допомогових товариств, головним чином Комісії допомоги українському студентству в діаспорі, які матеріально підтримували студентську молодь. Here are analyzing activities of Ukrainian Supportive associations, ...
451201
  Коваленко Р. Документи компартійних організацій Київської області у контексті вивчення кризи монопартійності та становлення політичного плюралізму в Україні (1988-1991 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 161-185. – ISSN 0320-9466
451202
  Гінзбург О. Документи Комуністичної партії України як історичне джерело (за документами фонду 1 "Центральний Комітет Компартії України", що зберігається у ЦДАГО України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 75-80. – ISSN 2306-4250
451203
   Документи конференції європейський комуністичних і робітничих партій у Карлових Варах. – Київ : Політвидав України, 1967. – 21 с.
451204
   Документи координаційної ради кафедр суспільних наук університету на 1973-1974 навчальний рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – 15с.
451205
  Ченцова Н.В. Документи Коша нової Запорізької Січі як джерело до історії Катеринославщини. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.09 / Ченцова Н.В.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 17л.
451206
  Смуток І. Документи Львівського шляхетського суду (1784-1855) як джерело до генеалогії та історії шляхти Галичини / І. Смуток, Я. Лисейко, Л. Смуток // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 64-74. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
451207
  Мицик Ю.А. Документи Мгарського монастиря 1737 р. про визначних випускників Києво-Могилянської академії // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 117-119. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
451208
  Грищенко Ф.В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації : стан, тенденції та перспективи : монографія / Ф.В. Грищенко ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. підприємство "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ"), Нац. орган стандартизації України. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2016. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-617-7021-39-0
451209
   Документи міжнародної Наради комуністичних і робітничих партій. – К., 1969. – 64с.
451210
  Совсун І. Документи на вступ до вузу прийматимуть лише через інтернет / розмову вели Марина Олінішевська, Володимир Мукан // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 11 березня (№ 21). – С. 23


  Перший заступник міністра освіти і науки розповіла про особливості цьогорічної вступної кампанії.
451211
  Медведенко О. Документи на переказ як предмет злочину, передбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 73-80
451212
   Документи наради представників комуністичних і робітничих партій. – К., 1960. – 58с.
451213
  Карпенко А.А. Документи НТШ у Львові як джерело до дослідження історії публікації "Гуцульщини" Володимира Шухевича. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 65-70. – ISSN 2076-1554
451214
  Міщук С.М. Документи О.А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 299-317. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
451215
   Документи од Виенската архива за Македоніа од 1879-1903. – Скопіе, 1955. – 177с.
451216
  Швед О.В. Документи ООН в сфері захисту прав дітей від сексуального насильства та експлуатації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 110-112
451217
  Преловська І. Документи органів безпеки УСРР щодо життя та діяльності Екзарха України митрополита Михаїла (Єрмакова) (1862-1929) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 40-82. – (Нова серія ; вип. 15)
451218
  Боровець І.І. Документи органів державної безпеки при вивченні історії Словацької держави 1939 - 1945 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 7
451219
  Бандура М. Документи особових фондів В.Л. Модзалевського як джерело вивчення історії архівної справи в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 121-141. – ISSN 2306-4250
451220
  Галатир В.В. Документи особового походження І. Огієнка в державному архіві Хмельницької області // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 33-39. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  "...навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира. У 1911 р. зарахований професорським стипендіатом по кафедрі російської літератури університету, у 1915-1917 рр. - приват-доцентом, в 1917-1918 рр. - професором ...
451221
  Коляструк Ольга Анатоліївна Документи особового походження як джерела з історії повсякденності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 145-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена розкриттю можливостей джерел особового походження для відтворення реалій повсякденного життя радянських людей. У ній показано їх унікальність для цілісної реконструкції минулого, для його адекватного розуміння та об"єктивного ...
451222
  Матяш І.Б. Документи особового походження як складова частина Дипломатичного архіву України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 43-53. – ISSN 2222-4203
451223
  Коломієць М.С. Документи особового фонду академіка І.М. Федорченка про участь ученого в міжнародних конференціях з порошкової металургії у США і Канаді (1965–1973) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 36-51. – ISSN 2222-4203
451224
  Шаповал А. Документи особового фонду академіка О.П. Маркевича як джерело вивчення його співпраці з чехословацькими вченими / А. Шаповал, С. Коваленко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 226-245. – ISSN 2306-4250
451225
  Кентій А.В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 202-222. – ISSN 0130-5247
451226
  Єршова Т.В. Документи партійних і державних архівів як джерело вивчення діяльності органів партійного контролю по зміцненню єдності рядів КП(б)У (1926-1930 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 31-35. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
451227
  Сергійчук В. Документи переконують: втрати українства від голодомору 1932-1933 років - щонайменше сім мільонів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 11-41. – ISSN 0130-6936
451228
  Пивовар А. Документи Переяславсько-Бориспільської консисторії про останнє вторгнення кримських татар на українські землі Речі Посполитої у січні 1769 року // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 708-726. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
451229
  Безверха В. Документи періоду Голодомору 1932-1933 рр. З фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 61-64
451230
  Глєбова Л. Документи підфонду кафедри в електронному архіві університету / Л. Глєбова, Г. Бондаренко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 16. – С. 27-46. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 16). – ISSN 2518-7600
451231
  Дубовик С.О. Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 21-27. – ISSN 0320-9466
451232
  Маркіна В.О. Документи польських архівів про соціально-економічні відносини на Правобережній Україні в XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 105-115. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
451233
  Кушнеж Роберт Документи польської дипломатії про голодомор // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 196-211. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті наведено досі невідомі вітчизняним дослідникам документи, які зберігаються у державних архівах Польщі. Матеріали службового листування співробітників польської дипломатичної та розвідувальної служб надзвичайно красномовно ілюструють ситуацію ...
451234
  Бровендер Д.Ю. Документи поточного архіву Національної спілки краєзнавців України як джерело вивчення діяльності часопису "Краєзнавство" (1993-2012 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – C. 34-40. – ISSN 2227-183Х
451235
  Капуста Т. Документи прийматимуть три тижні // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 30 травня (№ 96). – С. 4


  Міносвіти затвердило зміни до цьогорічних Умов вступу до вишів.
451236
  Сербин Р. Документи про вивіз за кордон українського збіжжя під час голоду 1921-1923 рр. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 308-313. – (Нова серія ; вип. 2)
451237
  Шорсткіна О. Документи про військово-політичну діяльність Симона Петлюри періоду Директорії УНР у фондах Державного архіву Київської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 81-96. – ISSN 0320-9466
451238
  Батрак Л.В. Документи про голод в Україні 1921 - 1923 років (із колекції "Український музей в Празі" ЦДАГО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 135-154. – ISSN 0320-9466
451239
  Тимошик-Сударикова Документи про діяльність паризького журналу «Тризуб» в колишніх спецфондах українських архівів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 31-37


  У статті аналізуються документи про діяльність паризького журналу "Тризуб", що зберігаються в колишніх спецфондах головних українських архівів. The documents about the activity of the Paris magazine "Tryzub" that are kept in the former special funds ...
451240
  Сергійчук Г. Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 89-100. – ISSN 0130-6936
451241
  Корогодський Р.М. Документи про життя і творчість А.Г. Петрицького у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 2 (220), березень - квітень. – С. 72-76. – ISSN 0320-9466
451242
  Долинський О.В. Документи про зовнішньополітичну діяльність Української РСР / О.В. Долинський, Ю.К. Качуренко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 8-14. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан краткий обзор публикаций документов и материалов, освещающих внешнеполитическую деятельность УССР.
451243
  Демченко Л.Я. Документи про історію спорудження пам"ятника Б. Хмельницькому в м. Києві // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1988. – № 4 (210), липень - серпень. – С. 39-49. – ISSN 0320-9466
451244
  Горбатюк М.В. Документи про консульську діяльність дипломатичного представництва УСРР у Німеччині як джерело до вивчення історії української радянської дипломатії 1920 - 1923 років / М.В. Горбатюк, Л.В. Шнуровська // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 137-162. – ISSN 0320-9466
451245
  Полторак В. Документи про Михала Чайковського в державному архіві Одеської області // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 425-436. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
451246
  Крикун М. Документи про надання пустині Умань у власність Валентію Александрові Калиновському 1609 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 698-712. – (Нова серія ; вип. 21/22)
451247
  Нагорна Г. Документи про нематеріальну культурну спадщину краю у фондах Запорізької ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 27-30


  Видання про нематеріальну культурну спадщину краю займають особливе місце в фондах будь-якої бібліотеки, адже саме в них зберігається духовність народу, його багата історія. Про збереження, дослідження і популяризацію видань, присвячених фольклорному, ...
451248
  Батрак Л. Документи про П.Т. Тронька у фондах Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 14-18. – ISSN 2222-5250
451249
  Симоненко Р. Документи про поїздку митрополита А. Шептицького до української діаспори (1921 - 1923 рр.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
451250
  Вербіцька О. Документи про політику нацистської влади щодо академічної науки в окупованій Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 263-271


  У статті розглядається питання політики Вермахту щодо наукових та культурних надбань українського народу під час окупації України. Висвітлюється роль зондерштабу "Наука", стан академічних установ, їх нищення та вивезення наукових та культурних ...
451251
  Ємчук О. Документи про реформу українського правопису в особовому фонді Василя Німчука // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 86-98. – ISSN 0320-9466
451252
  Орел Ю.В. Документи про службу Януша Корчака (Г.О. Гольдшміта) під час Першої світової війни у відділі допомоги населенню, що постраждало від війни Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 165-170. – ISSN 0320-9466
451253
   Документи про спроможність учителів Харківської Третьої чоловічої гімназії викладати предмети українською мовою (18/5 червня 1918 р.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 180-184. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
451254
  Павлишин Л.В. Документи про становлення та розвиток дипломатичних відносин між Україною та Чеською Республікою у фондах Галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України (1991 - 2005 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 339-348. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
451255
  Черченко Ю.А. Документи про терор органів НКВС проти населення Західних областей України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 314-320. – (Нова серія ; вип. 2)
451256
  Петрук В. Документи про утворення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 94-98. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
451257
  Коломієць М.С. Документи про участь академіка В.І. Грищенка в VI - X світових конгресах Міжнародної федерації гінекології та акушерства (FIGO) (1970 - 1982) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 72-84. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203
451258
  Сарнацький Олександр Документи про цензуру в Південно-Західному краї Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 110-117
451259
   Документи про Шовгенових та Теліг у фондах Центрального Державного архіву вищих органів влади і управління України : Покажчик. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. – 152с. – ISBN 966-02-3938-6
451260
  Зінченко П. Документи прокурора Київської судової палати 1917-1919 років як джерело з історії визвольних змагань // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 64-71


  У статті проаналізовано документи фонду прокурора Київської судової палати у Центральному державному історичному архіві України в місті Києві на період з 1917 по 1919 рр. Особливу увагу приділено дослідженню цих матеріалів як джерела з історії ...
451261
  Бондарчук Я. Документи профспілок як джерело вивчення колективно-трудових спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню профспілкових джерел у вивченні соціально-трудових конфліктів. The article is devoted to the survey of important trade unions" sources for the research social conflicts.
451262
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело вивчення становлення системи соціально-трудових відносин у незалежній Україні : монографія / Ярослав Бондарчук ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2015. – 245, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-00-1537-1
451263
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.06 / Бондарчук Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
451264
  Бондарчук Я.О. Документи профспілок як джерело з історії профспілкового руху в незалежній Україні : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Бондарчук Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 276 л. – Бібліогр.: л. 251-276
451265
   Документи радянських спецслужб з історії кримськотатарського руху 1940-1980-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 80-111
451266
  Вєдєнєєв Д.В. Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 18-27. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: введення у науковий обіг та проведення сторико-документознавчого дослідження невідомих науковій громадськості документів щодо організації та змісту зовнішніх релігійних зв"язків Українського екзархату РПЦ у першій половині 1950-х рр., які ...
451267
  Бажан О. Документи радянських спецслужб як джерело у вивченні історії міст і сіл України 1920-1940-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 85-89
451268
  Семенюк О. Документи референдуму як предмет злочину передбаченого ст. 158 Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 137-140.
451269
  Ткаченко О. Документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Ткаченко, В. Грукач // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 22-28
451270
  Зубкова Н.М. Документи С.О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 90-98. – ISBN 966-02-4450-4
451271
  Шаповал А.І. Документи С.Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : джерелознав. дослідж. : наук. каталог / А.І. Шаповал ; [редкол.: Л.М. Яременко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ : НБУВ, 2016. – 348, [1] с. : іл. – Імен. покаж.: с. 333-345. – ISBN 978-966-02-8045-8
451272
   Документи свідчать. – 3-є вид., доп. – Ужгород, 1985. – 160с.
451273
  Радієвська Т Документи свідчать: вивезення на захід збірок Крайового музею до- і ранньої історії в Києві у 1943-1945 роках / Т Радієвська, Т Себта, С. Сорокіна // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 799-860. – (Нова серія ; вип. 21/22)
451274
   Документи Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С. 39-48
451275
  Портнова Л. Документи Сергія Єфремова в архівах Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 82-87. – ISSN 0131-2685


  Сергій Олександрович Єфремов — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української Академії Наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у ...
451276
  Портнова Л. Документи Сергія Єфремова в архівах Києва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
451277
  Товстоляк Н.М. Документи сімейної історії мецената Г.С. Тарновського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 197-201. – ISSN 2218-4805
451278
   Документи слідчої справи про вбивство П.А. Столипіна / підготував В.М. Волковинський // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 3 (221), травень - червень. – С. 41-53. – ISSN 0320-9466
451279
   Документи слідчої справи про вбивство П.А. Столипіна / підготував В.М. Волковинський // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 2 (220), березень - квітень. – С. 35-49. – ISSN 0320-9466
451280
   Документи слідчої справи про вбивство П.А. Столипіна / Підготував В.М. Волковинський // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 4 (222), липень - серпень. – 10-27. – ISSN 0320-9466
451281
  Посохова А. Документи Спілки письменників України як історичне джерело // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-966-171-893-6
451282
   Документи стратегічного (оборонного) планування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших складових сил оборони та порядок їх реалізації / І.С. Руснак, О.А. Меліхов, А.В. Яковенко, І.М. Романюк // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 13-21. – ISSN 2618-1614
451283
  Посунько О.М. Документи судових установ 80-90-х pp. XVIII ст. у фондах Державного архіву Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 93-98. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
451284
  Василюк О.Д. Документи східної тематики із фонда Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1608-0599
451285
  Круглова Л. Документи та матеріали виставки "Я тобою, Україно, живу...", присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 42-47. – ISSN 2222-5250


  У статті розглянуті матеріали експозиції виставки, присвяченої 100-літтю від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька, а також висвітлюється захід зі вшанування його пам"яті в Музеї історії Київського національного університету імені Тараса ...
451286
  Павленко С.Ф. Документи творчих установ і організацій у фондах ЦДАМЛМ України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 167-171
451287
   Документи трагічної історії України (1917-1927). – Київ, 1999. – 640с. – Перелік документів: с.622-640. – ISBN 966-95687-0-6
451288
  Папакін А.Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – C. 59-71. – ISSN 0320-9466
451289
  Павлова О. Документи українських діячів культури, надіслані із Канади до ЦДАМЛМ України // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 382-387
451290
  Сова А. Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 243–257. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
451291
   Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: В.Брехуненко, О. Заяць, Ю.Мицик та ін. ; редкол.: Г. Папакін (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 607, [1] с. – На обкл. назва: Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст. - Текст укр., рос., пол. – Бібліогр. в тексті, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Матеріали до українського дипломатарію ; серія 2). – ISBN 978-966-02-7902-5
451292
  Черченко Ю. Документи Українського національного об"єднання Канади в Архіві ОУН у Києві // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 154-160
451293
   Документи українського патріотичного руху ... р. : Додаток до Вісника репресій в Україні. – New York, 1980. – ISSN ,
451294
  Шаповал А.І. Документи українського ученого С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: розміщення, склад, знахідки // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 123-145. – ISSN 0320-9466
451295
  Водотика Т.С. Документи фабричної інспекції в ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 167-175. – ISSN 0320-9466
451296
  Старовойт С.В. Документи фізіолога В.М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 102-112. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
451297
  Зінченко П. Документи фондів Київської судової палати як джерело з дослідження особового складу судових установ // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 483-486. – ISBN 978-966-171-795-3
451298
  Мицик Ю. Документи фонду 154 ЦДІАК України як джерело з історії Батуринського Свято-Микільського Крупицького монастиря / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 81-100. – ISBN 978-617-7674-81-7
451299
  Крячок М.І. Документи фонду Івана Івановича Каманіна як історичне джерело (за матеріалами ЦДАМЛМ України) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 213-220
451300
   Документи ХVІІ ст. з історії Києво-Печерського Вознесенського дівочого монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С. 147-165. – ISBN 966-7671-25-9
451301
  Темірова Н.Р. Документи Херсонського банку про поміщицьке землеволодіння Південної України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.92-104. – ISBN 966-7089-17-7
451302
  Савченко О.І. Документи царської охранки про видавничу діяльність російських політичних емігрантів наприкінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 160-163. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
451303
  Власенко С.І. Документи ЦДАГО України з історії Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка періоду Другої світової війни // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 92-102. – ISSN 0320-9466
451304
  Новицька В.М. Документи ЦДАЖР УРСР про розвиток кіносправи на Україні (1922 - 1930 рр.) // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 4 (222), липень - серпень. – С. 40-45. – ISSN 0320-9466
451305
  Крачковський Б.П. Документи ЦДАЖР УРСР як джерело для вивчення історії робітників радгоспів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 37-43. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Дається аналіз архівних документів, що зберігаються у фондах ЦДАРЖ УРСР, як важливого джерела для дослідження соціально-економічних проблем розвитку одного з великих загонів робітничого класу УРСР - робітників радгоспів.
451306
  Шандра В.С. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про М.П. Драгоманова // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 4 (228), липень - серпень. – С. 9-20. – ISSN 0320-9466
451307
  Шандра В.С. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про П.О. Куліша // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 5 (217), вересень - жовтень. – С. 20-27. – ISSN 0320-9466
451308
  Василюк О.Д. Документи ЦДІАК України про візантолога Юліана Андрійовича Кулаковського (огляд особового фонду) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 93-99. – ISBN 978-966-02-5736-8


  До 155-річчного ювілею Юліана Андрійовича Кулаковського - відомого вченого-історика, антикознавця, археолога та візантолога, філолога, професора Університету Св. Володимира. Кореспондентами Ю.А. Кулаковського були відомі вчені, колеги - Флоринський ...
451309
  Пономарьов О.М. Документи щодо обстоювання Кошем території Вольностей Війська Запорзького у 1763 - 1765 роках // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 171-195. – ISSN 0320-9466
451310
  Раца В. Документи як джерело інформації, необхідної для належної організації та діяльності судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 78-81. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати комплексного аналізу документів як джерел інформації, що необхідні для організації ефективної роботи суду. Характеристика документів у судовій діяльності здійснена крізь призму певної класифікації, що дозволило найповніше розкрити ...
451311
  Водяхін С.А. Документи як об"єкти цивільних прав : монографія / С.А. Водяхін. – Харків : НікаНова, 2013. – 217, [1] с. – На тит. арк. в назві помилка в слові "об"єкти". – Бібліогр.: с. 187-217. – ISBN 978-966-2526-59-5
451312
  Андрушко П.П. Документи як предмет злочинів, склади яких передбачені статтями 357, 358 та 366 КК України // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 4-76. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
451313
  Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-218. – ISBN 978-966-2425-18-5
451314
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у вересні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 9 жовтня (№ 184). – С. 15-16
451315
   Документи, опубліковані в "Урядовому кур"єрі" у серпні 2013 року // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 4 вересня (№ 159). – С. 21-22
451316
  Злепко Д. Документи, пов"язані з особистістю гетьмана Павла Скоропадського // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 41-45. – ISSN 0868-9644
451317
  Черноколев Т. Документи, публицистика и спомени за него / Титко Черноколев. – София : Партиздат, 1989. – 415 с. : ил.
451318
  Кочубей В.В. Документи, що підтверджують повноваження адвоката: проблеми теорії та практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 86-90
451319
  Бігун Т.А. Документи, що подаються нотаріусу для посвідчення договору іпотеки житлових приміщень. Проблемні питання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 133-136. – ISBN 978-617-673-442-0
451320
   Документи, що стосуються прикладної голографії в АН УРСР // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 98-103. – ISSN 0374-3896
451321
   Документирование в гибких производственных системах. – Москва : Машиностроение, 1991. – 224 с.
451322
  Глотова С.А. Документирование распорядительной деятельности в России в XVIII веке // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 8 (86). – С. 102-108. – ISSN 1812-8696
451323
  Соколов Б. Документів поки що не палять... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Воєнна тривога біля кордонів України з боку Росії триває.
451324
  Збанацька О.М. Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Збанацька Оксана Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 53 назви
451325
  Збанацька О. Документна евристика в системі управління знаннями // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається управління знаннями як явище сучасного світу, визначено його основні компоненти. Охарактеризовано процеси і системи організації знання. Репрезентовано інформаційно-пошукові системи бібліотек як засоби управління знаннями. ...
451326
  Збанацька О.М. Документна евристика як наука // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 31-36. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у спробі узагальнити існуючі наукові погляди на документну евристику як науку, що тільки формується. Методологія дослідження базується на комплексному аналізі основних складових документної евристики, застосуванні загальних, ...
451327
  Кунанець Н.Е. Документна евристика: сучасні наукові погляди // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 135-137. – ISSN 2409-9805


  Рец. на монографію: Збанацька О. М. Комунікаційні засади документної евристики. Київ, 2018. 378 с. : рис., табл.
451328
  Шаповал А. Документна спадщина як складник біографічного дослідження (За матеріалами особового фонду академіка О.П. Маркевича) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 660-676. – ISSN 2224-9516


  Рзглянуто структуру та документальний склад особового архівного фонду академіка НАН України О.П. Маркевича, який є джерельною базою дослідження життя та діяльності вченого.
451329
  Дюженко Г.А. Документная лингвистика / Г.А. Дюженко. – М, 1975. – 64с.
451330
  Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С.28-32. – ISSN 2076-9326


  У статті обґрунтовано потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках, наголошено на поповненні, оновленні, осучасненні його елементів: законів, підзаконних актів, масиву локальної документації. ...
451331
  Зуб В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій6 потреба удоконалення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  У статті обгрунтовно потребу перманентного удосконалення документного ресурсу з питань охорони праці у вітчизняних бібліотеках, наголошено на поповнені, оновленні, осучаснені всіх його елементів: законів, підзаконних актів, масиву локальної ...
451332
  Московченко Н.П. Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посібник / Московченко Наталія Павлівна, Палеха Юрій Іванович ; за заг. ред. проф. Палехи Ю.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 307, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 285-307. – ISBN 978-617-7605-56-9


  У пр. №1721777 напис: Читачам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис (Ю. Палеха) 22.01.2019
451333
  Зоряна А.М. Документний потік перекладів як відображення міжкультурної комунікації : монографія / Антоніна Зоряна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-152 та в додатках: с. 154-187. – ISBN 978-966-452-271-4
451334
  Воловник Л.С. Документний склад архівного фонду Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка: загальний огляд // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 82-84. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Національний ботанічний сад (НБС) ім. М.М. Гришка є державною науково-дослідною установою Національної академії наук України, яка входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Архівний фонд НБС ім. М.М. Гришка станом на 1 січня 2015 р. ...
451335
  Палеха Ю.І. Документний фонд як показник рівня інформаційної культури бібліотеки / Ю.І. Палеха, Н.І. Кобижча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 31-38. – ISSN 2409-9805
451336
  Зуб В. Документні засади питань охорони праці при здійснені оцифрування фондів бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано нормативно-правові акти і локальну бібліотечну документацію з питань безпеки праці біб-ліотечного персоналу, залученого до виконання робіт, пов"язаних із комп"ютерним скануванням фондів бібліотек України
451337
  Ковальчук Н.В. Документні комунікації в управлінні бібліотекою // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – проаналізувати значення документних комунікацій в управлінні бібліотекою й визначити напрями їх удосконалення. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про функціонування документних комунікацій в управлінні бібліотекою як ...
451338
  Лосієвський І.Я. Документні пам"ятки в бібліотечних зібраннях: теоретико-методологічні аспекти та сучасна практика // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 124-134. – Бібліогр.: 15 назв.


  Розглядаються актуальні питання теорії та практики формування колекцій документних пам"яток - від античних епіграфічних джерел до цінних електронних документів XXI ст.
451339
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Київ, 2005. – 108с.
451340
   Документні ресурси бібліотек : (Законодавчі, інструктивно-регламентуючі та методичні матеріали). – Довідкове вид., (перероб.і доп.). – Київ, 2006. – 158с. – 34Доку доп.карт.м.в.,юр.
451341
  Долбенко Т.О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 338-346. – Бібліогр.: с. 240-248. – ISBN 978-617-7320-63-9
451342
  Долбенко Т.О. Документні ресурси бібліотек : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.О. Долбенко, Ю.І. Горбань ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 346, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 338-346. – Бібліогр.: с. 240-248. – ISBN 978-617-7320-63-9
451343
  Зуб В.М. Документні ресурси забезпечення охорони праці у вітчизняних бібліотеках: історія формування та особливості розвитку : монографія / В.М. Зуб ; [наук. ред. В.М. Удовик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НАН України, 2017. – 212, [2] с. – Бібліогр.: с. 171-210. – ISBN 978-617-02-0269-7
451344
  Самохіна Н. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація / Наталія Самохіна ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 107 с. – ISBN 978-966-02-4828-1
451345
  Муха Л. Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі / Л. Муха, Т. Міцан; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 1029-7200
451346
  Кобижча Н. Документно-інформаційні ресурси бібліотек України у вимірі суспільної корпоративної відповідальності // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 160-163
451347
  Філіппова Н.П. Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: теоретичний та прикладний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02, 27 / Філіппова Наталя Павлівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
451348
  Чжн Хао Документно-інформаційні установи КНР: тренди програмно-проектної діяльності // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 132-134
451349
  Силков Сергей Васильевич Документно-коммуникационные аспекты менеджмента знаний в условиях формирования "электронного правительства" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні теоретичні й практичні аспекти документних комунікацій у менеджменті знань (КМ) в умовах формування й розвитку "електронного уряду". Показано, що нині КМ-технології починають активно застосовуватися в державних органах ...
451350
  Божук Л. Документно-комунікативні технології у діяльності об"єднаних територіальних громад // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 181-208. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
451351
  Шевченко О.В. Документно-комунікаційне середовище торговельних підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 66-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
451352
  Швецова-Водка Документное обеспечение кандидатского экзамена по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" завершено // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 122-124. – ISSN 0869-608Х


  Рец. на : Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная специальность. Ч. 1 : хрестоматия для аспирантов и соискателей : в 2 ч. / сост. Ю. Н. Столяров ; Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. - Орел: 2010. - 329 с.; Ч. 2 : ...
451353
  Балкова И.В. Документные фонды библиотек: новое пособие // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 108-109. – ISSN 0130-9765
451354
  Земсков А.И. Документоведение - было, есть и будет : (обзор зарубежных публикаций) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 63-73. – ISSN 0130-9765


  Статья более широко знакомит читателей с тем, что происходит в сфере документоведения на международном уровне.
451355
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Знання, 2000. – 460с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-010-4
451356
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 3-е изд., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 460с. – (Высшее образование ХХІ века). – ISBN 966-620-077-5
451357
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стереотипное. – Киев : Знання, 2006. – 464с. – (Высшее образование 21 века). – ISBN 966-346-148-9
451358
  Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с. – Библиогр.: с. 457-459. – (Высшее образование XXI века). – ISBN 978-966-346-512-8


  8-е изд., стереотип. Структура и содержание учебника соответствует программе курса для вузов. Весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое. Раскрыты принципы классификации документов, дру
451359
  Илюшенко М.П. Документоведение. Документ и системы документации : Учеб. пособие / М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова, Я.З. Лившиц ; Под ред. доц. Я.З. Лившица ; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – Москва : [Б. и.], 1977. – 84 с.
451360
  Сафиуллина З.А. Документоведческая проблематика в различных областях знания // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  В системе существующих областей знания достаточно много дисциплин, в которых документ рассматривается в качестве объекта исследования. В статье анализируется, что общего и чем отличаются дисциплины, в которых одним из объектов выступает документ.
451361
  Швецова-Водка Документознавство : навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-294-9
451362
  Швецова-Водка Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. + Додатки: с. 231-289. – Бібліогр.: с.312-317. – ISBN 978-966-346-654-5
451363
  Асєєв Г. Документознавство в інформаційній індустрії / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 6 (203). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Інформаційні ресурси України в інформаційній індустрії розглядаються з позицій обслуговування "зовнішніх" користувачів (тобто суб"єктів, не пов"язаних безпосередньо з їхнім формуванням); ресурсів масового використання; "вбудованих" інформаційних ...
451364
  Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / Валентина Беездрабко ; КНУТШ. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720с. – ISBN 978-966-529-204-3
451365
  Вегеш М. Документознавство Карпатської України / М. Вегеш, В. Гиря // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 358-372. – ISBN 978-617-8046-15-6


  До питання щодо оцінки архівних джерел, опублікованих документів та матеріалів періодики часів існування Карпато-Української держави.
451366
  Кулешов С. Документознавство як наукова і навчальна дисципліна в сучасній Україні: які шляхи розвитку? / С. Кулешов, В. Барабаш // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – С. 131-149. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 9). – ISSN 2518-7600


  "Є вдалі приклади викладання документознавчих курсів в українських вищах. Зокрема, у межах підготовки бакалаврів зі спеціалізації "Менеджмент архівної справи" та "Управління інформаційно-документаційною діяльністю" кафедра архівознавства та спеціальних ...
451367
  Отамась І. Документознавство як одна із ланок впровадження практичних результатів в інтелектуалізації діловодства // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 26-27
451368
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : Навчальний посібник / А.В. Корж. – Київ : КНТ, 2007. – 316с. – ISBN 966-373-204-0
451369
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навчальний посібник / А.В. Корж. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : КНТ, 2009. – 316с. – ISBN 978-966-373-379-1
451370
  Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А.В. Корж. – 4-те вид., стер. – Київ : КНТ : Самміт-Книга, 2019. – 370, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 368-370. – ISBN 978-966-373-379-1
451371
  Бриль Ю.О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язане з визначенням існуючих проблем реформування перспектив розвитку системи вищої освіти України, зокрема, вищої документознавчої освіти в контексті інтеграційних процесів Європейського освітнього простору.
451372
  Матвієнко О.В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17 - 22
451373
  Матвієнко О. Документознавча професіологія: проблеми і перспективи / Оксана Матвієнко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32


  У статті розглянута проблема розвитку професійних кадрів у галузі документознавства, а, отже, розвитку документознавчої професіології у її змістовому аспекті. Окреслено деякі шляхи вирішення цих проблем.
451374
  Пархоменко Н.В. Документознавчий аспект банківських операцій Державного Банку Російської імперії в XIX - на початку XX століття: прийняття та повернення безстрокових вкладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 44-50. – ISSN 2409-9805
451375
  Горєва В.В. Документознавчі дослідження української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964-1986) / Горєва Вікторія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 159, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 155-157. – Бібліогр.: с. 132-154. – ISBN 978-966-02-7785-4
451376
  Кунанець Н. Документознавчі засади розвитку соціокомунікаційного простору культури України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (259). – С. 52-53. – ISSN 1029-7200
451377
  Плешкевич Е.А. Документологическая теория продукта деятельности с закрепленной информацией: перспективы развития // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 97 - 111. – ISSN 0130-9765
451378
  Виноградова Е.Б. Документологический тезаурус: анализ и использование // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрена новейшая редакция документологического тезауруса, представленная в рецензируемой книге.
451379
  Нестерович Ю.В. Документология: на пути к трансдисциплинарному знанию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 81-97. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные итоги развития теоретического раздела документологии как междисциплинарного направления. Высказана целесообразность дальнейшего развития её общетеоретических знаний в трансмеждисциплинарном поле. Ключевые слова: документология, ...
451380
   Документообіг в юридичній клініці : комплекс навч.-метод. забезпечення (для студ., викладачів та початківців консультантів-правників) / О.С. Котуха, В М. Гентош Є Р. Дулеба, Ю.О. Фігель, Є.І. [та ін.] Федик; [О.С. Котуха та ін.] ; Асоц. ЮК України, Ліга студентів-правників Львівської комерційної акад. – Львів : [б. в.], 2007. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2910-07-0
451381
   Документооборот у системі організації праці менеджера з навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" : навчальний посібник / Гриньова В.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 306, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 273-278. – ISBN 978-966-676-398-6
451382
  Іванова М. Документопотік із питань права інтелектуальної власності за 2015-2017 рр. у фондах НБУВ / М. Іванова, Н. Білінець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано динаміку надходжень наукової літератури з питань права інтелектуальної власності в НБУВ за 2015-2017 рр. Наведено статистичні дані її випуску й розкрито типо-видові особливості документопотоку
451383
  Соляник А.А. Документоснабжение библиотечных фондов : учебно-методическое пособие / А.А. Соляник. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 128с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 66). – ISBN 5-85129-175-3
451384
   Документування бізнес-процесів : навч.-метод. комплекс для студентів галузь знань: 07 Управління та адміністрування, спец.: 071 Облік і оподаткування, освітній ступінь: Бакалавр, освітня програма: Облік і оподаткування, форма навч.: денна / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; уклад.: І.П. Склярук. – Київ : Компринт, 2022. – 92 с. : табл. – На обкл. уклад. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 76-79
451385
  Палеха Ю.І. Документування в дипломатичній діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Палеха Ю.І., Пристайко В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2012. – 282, [2] с. : табл. – На тит. аркуші вказана назва наступного посіб. "Документування в праводіловій сфері". – Бібліогр. : с. 273-281. – (Бібліотечка документознавця) (Культура діловодства). – ISBN 978-966-2609-08-0
451386
  Палеха Ю.І. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – Київ : Ліра-К, 2010. – 509, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-508. – (Серія "Культура діловодства"). – ISBN 966-7942-14-7
451387
  Муравський В. Документування в умовах повної автоматизації обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52.
451388
  Дубовик С. Документування діяльності виборчих комісій // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-25
451389
  Коник М. Документування злочинів як категорія кримінального процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 270-272
451390
  Уманців Г.В. Документування операцій на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства : Навчальний посібник / Г.В.Уманців; МОНУ; Київський нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2005. – 284с. – ISBN 966-629-173-8
451391
  Лубенченко О.Е. Документування результатів аудиту інформації, що розкрита у примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 127-147 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
451392
  Сафонов Т.І. Документування результатів внутрішнього аудиту // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 9 (III). – С. 89-95. – ISSN 2306-0050
451393
  Дем"янчук В.А. Документування слідчих і судових дій / В.А. Дем"янчук, Б.Є. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 170-178
451394
  Жовтан П.В. Документування та доказування хабарництва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 25-33. – ISSN 1609-0462
451395
  Кузик З. Документування та моделювання археологічних об"єктів засобами цифрової фотограмметрії / З. Кузик, А. Ставовий, Т. Ільків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 125-130 : рис, табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1819-1339
451396
   Документування у менеджменті : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Кірічок, В.І. Корбутяк, В.К. Процюк, К.В. Дубич; МОіНУ; Відкритий міжн. унів. розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 216с. – ISBN 966-8253-59-0
451397
  Вовчак А. Документування українського фольклору у науково-дослідній та навчально-педагогічній діяльності кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка / А. Вовчак, Р. Сулим // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 117-127. – ISSN 2225-5095
451398
  Ковальчук В. Документування шлюбів в ОУН і УПА // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 692-697. – (Нова серія ; вип. 15)
451399
  Лук"янчиков Б.Є. Документування як форма фіусації криміналістичної інформації // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 168-173.
451400
  Кутузов М.И. Документы / М.И. Кутузов. – М.
1. – 1950. – 795с.
451401
  Макаров С.О. Документы / С.О. Макаров. – Москва
1. – 1953. – 575с.
451402
  Макаров С.О. Документы / С.О. Макаров. – М.
2. – 1960. – 783с.
451403
   Документы VIII съезда Коммунистической партии Китая. – Пекин, 1957. – 1102с.
451404
   Документы X пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 1. – 1964. – 260 с.
451405
   Документы X пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 2. – 1964. – 368 с.
451406
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 5. – 1968. – 388 с.
451407
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т.4, Ч.1. – 1969. – 192 с.
451408
   Документы XI пленарной ассамблеи. – Москва
Т.4, Ч.2. – 1969. – 399 с.
451409
   Документы XVI съезда ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 46 с.
451410
  Гераклитов А.А. Документы XVII века Саратовского и Радищевского музея / А.А. Гераклитов. – Саратов : Электро-тип. О-ва книгопечатников, 1910. – 27 с. – Изд. без тит. л.
451411
   Документы XVIII съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 25-28 апреля 1978 года / ВЛКСМ Съезд, (18, 1978, Москва). – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
451412
  Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса : Практическое пособие / В.Н. Слиньков; Европ. ун-т финансов, информ. систем, менеджмента и бизнеса. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 546с. – ISBN 966-7508-29-3
451413
   Документы архива хивинских ханов по истории и этрографии каракалпаков. – М., 1967. – 540с.
451414
  Горохов С. Документы архивов России и Украины как основа составления жизнеописания архимандрита Софрония (Смирнова) (1828–1921 гг.) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 219-237. – ISBN 966-625-040-3
451415
  Кахаров А.К. Документы архивов Таджикистана на службе социалистического общества. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1984. – 37с.
451416
  Боголюбов К.М. Документы борьбы и побед : (о сборнике "КПСС в резолюциях и решениях съездов, конф. и пленумов ЦК") : историогр. очерк / К.М. Боголюбов, Ф.П. Петров. – Москва : Политиздат,, 1974. – 183 с.
451417
  Аникеев В.В. Документы Великого Октября : ист. очерк / В.В. Аникеев. – Москва : Политиздат, 1977. – 239 с.
451418
   Документы великого созидания: Источники по истории Украинской ССР. – К., 1986. – 216с.
451419
   Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижегородской губернии. – Горький : Горьк. обл. изд-во, 1945. – 159 с., [2] л. портр. : ил., портр. – Библиогр.: с. 155-158
451420
   Документы Великой пролетарской революции. – М.
1. – 1938. – 372с.
451421
   Документы Великой Пролетарской революции. – М.
2. – 1948. – 338с.
451422
  Петров Б.Н. Документы вермахта и материалы немецких историков о начале Сталинградской битвы // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 8. – С. 30-45. – ISSN 1606-0219
451423
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 1. – 1957. – 772 с.
451424
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 2. – 1958. – 803 с.
451425
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 3. – 1959. – 723 с.
451426
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 4. – 1960. – 836с.
451427
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 5 : 01янв.1922 г.- 19 нояб.1922 г. – 1961. – 807 с.
451428
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 6. – 1962. – 671с.
451429
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 7. – 1963. – 760с.
451430
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 8. – 1963. – 862с.
451431
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 9. – 1964. – 783 с.
451432
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 10. – 1965. – 687с.
451433
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 11. – 1966. – 792с.
451434
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 12. – 1967. – 816с.
451435
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 13. – 1967. – 883с.
451436
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 14. – 1968. – 872с.
451437
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 15. – 1969. – 868с.
451438
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 16. – 1970. – 920с.
451439
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 18. – 1973. – 718с.
451440
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 19. – 1974. – 823с.
451441
   Документы внешней политики СССР. – Изд. выходит с 1959 г. – Москва : Политиздат
Т. 20 : Январь-декабрь 1937 г. – 1976. – 815 с. + Указ.предм. - темат.и документов, касающихся взаимоотношений Сов.Союза с заруб.странами: с.772-785. – Список лит. в примеч. с.692-771
451442
   Документы внешней политики СССР. – Москва
Т. 21. – 1977. – 792с.
451443
  Злоказов Г.И. Документы всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР / Г.И. Злоказов. – Москва, 1984. – 137 с.
451444
   Документы ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно-отраслевых архивах. – М., 1991. – 589с.
451445
   Документы героических свершений. – Киев, 1985. – 425с.
451446
   Документы героической борьбы. – Красноярск, 1959. – 564с.
451447
   Документы и делопроизводство : справочное пособие. – Москва : Экономика, 1991. – 270 с. – ISBN 5-282-01054-2
451448
  Нахимов П.С. Документы и материалы / П.С. Нахимов; Самаров А.А. – Москва : Военное издательство, 1954. – 832 с.
451449
  Котовский Г.И. Документы и материалы : к истории гражданской войны в СССР / Г.И. Котовский. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1956. – 624 с.
451450
  Всесоюзный Документы и материалы / Всесоюзный, учителей. Москва. съезд, 1978. – Москва, 1978. – 144с.
451451
   Документы и материалы II Пленума ЦК ВЛКСМ 7 декабря 1987 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1987, декабрь). – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 94, [1] с.
451452
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы IV Пленума ЦК ВЛКСМ 17 мая 1979 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1979 май). – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 77 с.
451453
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы IV Пленума ЦК ВЛКСМ 18-19 ноября 1988 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1988 ноябрь). – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 74, [2] с.
451454
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы IX пленума ЦК ВЛКСМ 21 июня 1977 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1977 июнь). – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 48 с.
451455
   Документы и материалы VI Пленума ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1976. – 77с.
451456
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы VI Пленума ЦК ВЛКСМ 29 января 1980 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1980 Январь). – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 72 с.
451457
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы VII пленума ЦК ВЛКСМ 28 апреля 1977 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1977 апрель). – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 59 с.
451458
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы VIII Пленума ЦК ВЛКСМ 18 мая 1984 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1984 май). – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 96 с.
451459
  ВЛКСМ ЦК Документы и материалы X пленума ЦК ВЛКСМ 15 мая 1985 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1985 май). – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 48 с.
451460
   Документы и материалы XI Пленума ЦК ВЛКСМ 2 ноября 1985 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1985, ноябрь). – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 63 с.
451461
   Документы и материалы XII Пленума ЦК ВЛКСМ 12 апреля 1986 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1986, апрель). – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 77 с. – (Решения XXVII съезда КПСС - в жизнь!)
451462
   Документы и материалы XIII Пленума ЦК ВЛКСМ 19 июля 1986 года / ВЛКСМ ЦК, Пленум, (1986, июль). – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 45 с.
451463
   Документы и материалы XX съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 15-18 апреля 1987 года : Документы и материалы / ВЛКСМ Съезд, (20, 1987, Москва). – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 192 с.
451464
   Документы и материалы к учебнику по отечественной истории, 10 класс. – М., 1992. – 96с.
451465
   Документы и материалы кануна второй мировой войны. – М.
1. – 1948. – 368с.
451466
   Документы и материалы кануна второй мировой войны. – М.
1. – 1981. – 302с.
451467
   Документы и материалы кануна второй мировой войны, 1937-1939. – М.
2. – 1981. – 415с.
451468
   Документы и материалы кануна второй мровой войны. – М.
2. – 1948. – 287с.
451469
   Документы и материалы о работе первичных профсоюзных организаций школ и детских учреждений. – М., 1967. – 135с.
451470
   Документы и материалы по германскому вопросу. – М., 1948. – 12с.
451471
   Документы и материалы по истории Белоруссии. – Минск
3. – 1953. – 1020с.
451472
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
1. – 1940. – 435с.
451473
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
2. – 1940. – 351с.
451474
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
Т.1,Ч.2. – 1950. – 583с.
451475
   Документы и материалы по истории Мордовской АССР. – Саранск
3. – 1952. – 656с.
451476
   Документы и материалы по истории Московского университета второй половины 18-го века. – Москва
1. – 1960. – 415с.
451477
   Документы и материалы по истории Московского университета второй половины 18-го века. – Москва
2. – 1962. – 356с.
451478
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
1. – 1963. – 546с.
451479
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
2. – 1964. – 717с.
451480
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
3. – 1965. – 608с.
451481
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
4. – 1966. – 558с.
451482
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
5. – 1967. – 612с.
451483
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
6. – 1969. – 432с.
451484
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
7. – 1973. – 510с.
451485
  Басиньский Э. Документы и материалы по истории советско-польских отношений / ред. Э. Басиньский ; редкол.: сов. часть И.А. Хренов (отв. ред.) [и др.], польск. часть В.Т. Ковальский (отв. ред.) [и др.]. – Москва : Наука
Т. 8 : Январь 1944 - декабрь 1945 г. / Э. Басиньский, К.В. Большакова, Т. Валихновский [и др.]. – 1974. – 680 с.
451486
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
9. – 1976. – 520с.
451487
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – Москва
11. – 1983. – 599с.
451488
   Документы и материалы по истории советско-польских отношений. – М. : Наука
Т. 12 : январь 1961 - декабрь 1965 г. – 1986. – 576 с.
451489
   Документы и материалы по истории советско-чеховловацких отношений. – Москва
Т. 5. – 1988. – 481с.
451490
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва
1. – 1973. – 551с.
451491
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва
2. – 1977. – 635 с.
451492
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва
3. – 1978. – 647с.
451493
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва : Наука
Т. 4, кн. 1 : Март 1939 г. - декабрь 1943 г. / [том подгот.: Ч. Аморт, А.Х. Клеванский, А.И. Недорезов и др.]. – 1981. – 420, [4] с.
451494
   Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – Москва
Т. 4, кн. 2. – 1983. – 472с.
451495
   Документы и материалы по итсории Мордаоской АССР. – Саранск
Т.3,Ч.1. – 1939. – 345 с.
451496
   Документы и материалы по перестройке школы : [Сборник]. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 170 с.
451497
   Документы и материалы пои истории советско-польских отношений. – М.
10. – 1980. – 552с.
451498
   Документы и материалы советско-американской встречи во Владивостоке.. – М., 1974. – 32 с.
451499
   Документы и материалы советско-английских переговоров в Москве.. – М., 1975. – 70 с.
451500
   Документы и материалы советско-индийской встречи на высшем уровне.. – М., 1976. – 48 с.
451501
   Документы и материалы советско-французской встречи в Рамбуйе.. – М., 1974. – 39 с.
451502
  Бершадский С.А. Документы и регесты к истории литовских евреев : [Из актовых книг: метрики Литовской, Виленского центрального архива и некоторых печатных изданий] : в. 2 т. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау
Т. 1 : 1388-1550. – 1882. – [4], XII, 338, XXI с. – Текст на рус. и лат. яз
451503
  Бершадский С.А. Документы и регесты к истории литовских евреев : [Из актовых книг: метрики Литовской, Виленского центрального архива и некоторых печатных изданий] ; в. 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. А.Г. Сыркина
Т. 2 : 1550-1569. – 1882. – [2], II, 259, XIII с.
451504
   Документы и фактографические базы данных в Международной системе ГЕОИНФОРМ. – М., 1987. – 99с.
451505
  Люблинская А.Д. Документы из Бастильского архива. Аннот. кат. / А.Д. Люблинская. – Ленинград, 1960. – 328с.
451506
   Документы из истории ярославского комсомола (1918-1920). – Ярославль, 1959. – 392с.
451507
   Документы истории Великой французской революции. – Москва
Т. 1. – 1990. – 527с.
451508
   Документы истории Великой французской революции. – Москва
2. – 1992. – 352 с.
451509
   Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. – Ташкент
1. – 1954. – 268 с.
451510
   Документы к истории славяноведения в России (1850-1912). – М.-Л., 1948. – 407с.
451511
  Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Копьева А.Н.; Копьёва А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – Москва, 1969. – 21с.
451512
  Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе. / А.Н. Копьева; Отв. ред. В.В. Шиканов. – Иркутск, 1973. – 43 с.
451513
   Документы Кнференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
7. – 1964. – 588с.
451514
  Вонсавичус Брониславос Клеменсович Документы колхозов и местных советских учреждений, как источник по истории колхозного строительства в Литвской СССР (1948-1958 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.09 / Вонсавичус Брониславос Клеменсович; МВ и ССО РСФСР. Моск. гос. историко-архивный ин-т. – Москва, 1980. – 23с.
451515
  Соколов В.Н. Документы Коммунистической партии как источник изучения ее борьбы за социалистическую индустриализацию страны (на материалах парторганизаций Украины) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Соколов В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 374л. – Бібліогр.:л.354-374
451516
   Документы конференции еропейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах. – М., 1967. – 23 с.
451517
   Документы конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торгавли и развития. – Нью-Йорк
2. – 1964. – 718с.
451518
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
1. – 1964. – 451с.
451519
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
4. – 1964. – 282с.
451520
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
5. – 1964. – 731с.
451521
   Документы Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
8. – 1964. – 178с.
451522
   Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии. – Москва, 1987. – 383с.
451523
   Документы Международного совещания коммунистических и рабочих партий. – М., 1969. – 64с.
451524
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – Москва
Т. 1. – 1946. – 160 с.
451525
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – М.
2. – 1946. – 143с.
451526
   Документы Министерства иностранных дел Германии. – М.
3. – 1946. – 184с.
451527
  Россия. М-во юстиции. Московский архив Документы Московского архива Министерства юстиции / [сост. и введ. М.В. Довнар-Запольского]. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 1. – 1897. – XXIII, 570 с. – Экз. деф., без обл.
451528
   Документы на половецком языке XVI в.(судебные акты Каменец-Подолькой армянской общины). – М., 1967. – 431с.
451529
   Документы наблюдения за П.Н. Милюковым из Архива префектуры парижской полиции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-13. – ISSN 0042-8779
451530
   Документы о бактериологической войне амеиканских империалистов против корейского и китайского народов, 1952. – 22с.
451531
   Документы о внешней политике правительства Германской Демократической Республики. – М., 1956. – 535с.
451532
   Документы о внешней политике Правительства Германской Демократической Республики. – М., 1958. – 685с.
451533
   Документы о враждебных действиях правительства Соединенных Штатов против Венгерской Народной Республики. – Будапешт, 1951. – 349с.
451534
   Документы о героической обороне Царицына в 1918 году. – [Москва] : ОГИЗ Госполитиздат, 1942. – 224 с., 2 вкл. л. портр. : ил., факс., портр. + Карта в прил. – Библиогр.: с. 214-21
451535
   Документы о народном контроле в СССР. – Киев, 1986. – 38с.
451536
   Документы о немецких зверствах в 1914-1918 гг.. – Москва, 1942. – 79с.
451537
   Документы о преступлениях Адольфа Хойзингера против мира, военных преступлениях и преступлениях против человечности. – Москва, 1962. – 220 с.
451538
   Документы о революционных событиях 1905-1907 гг. в Якутии. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1957. – 208 с.
451539
   Документы О.Ю. Шмидта в Архиве РАН : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0869-6322
451540
   Документы об антинародной и антинациональной политике Масарика. – Москва, 1954. – 320 с.
451541
   Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг.. – Киев : Наукова думка, 1965. – 827с.
451542
   Документы обвиняют. – М.
2. – 1945. – 392с.
451543
   Документы обличают расизм. Расизм в старнах "свободного мира" и новый этап борьбы против него. – М., 1968. – 248с.
451544
   Документы обличают. Реакционная роль религии и церкви на территории Белоруссии. – Минск, 1964. – 272с.
451545
   Документы опровергают: Против фальсификации истории рус.-кит. отношений. – Москва, 1982. – 511с.
451546
   Документы отваги и героизма. Кубань в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Краснодар, 1965. – 296с.
451547
   Документы партии "ФРЕЛИМО" Народной Республики Мозамбик: III съезд, Мапуту, 3-7 февр. 1977 г.. – М., 1980. – 238с.
451548
   Документы Первого Интернационала. Лондонская конференция Первого Интернационала, 17-23 сент. 1971 г.. – М., 1988. – 573с.
451549
   Документы по аттестаации учителей общеобразовательных школ. – М., 1975. – 32с.
451550
   Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в 18 в.. – Тбилиси, 1968. – 336с.
451551
   Документы по истории Академи наук СССР, 1917-1925 гг.. – Л., 1986. – 382с.
451552
   Документы по истории Академии наук СССР, 1926-1934 гг.. – Л., 1988. – 286с.
451553
   Документы по истории Балкарии (конец XIX - начало XX в.). – Нальчик, 1962. – 308с.
451554
   Документы по истории Балкарии. 40-90 гг. XIX в.. – Нальчик, 1959. – 264с.
451555
   Документы по истории внешней политики Франции. 1547-1548 гг.. – М.-Л., 1963. – 394с.
451556
   Документы по истории гражданских войн во Франции. 1561-1563 гг.. – Москва-Л., 1962. – 364с.
451557
   Документы по истории гражданской войны в СССР. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат. – (Материалы и Документы по изучению истории Великой пролетарской революции и гражданской войны в СССР / Секретариат главной редакции "Истории гражданской войны")
Т.1 : Первый этап гражданской войны. – 1940. – 543 с., 21 л. портр. : портр. – Библиогр.: с. 522-541
451558
   Документы по истории гражданской войны в СССР. – [Москва] : Политиздат при ЦК ВКП(б). – (Материалы и Документы по изучению истории Великой пролетарской революции и гражданской войны в СССР. / Секретариат главной редакции "Истории гражданской войны")
Т.1 : Первый этап гражданской войны. – 1941. – 544 с. – Библиогр.: с. 522-541


  Ред. Минц, Исаак Израилевич; Составитель: Бурджалов, Эдуард Николаевич
451559
   Документы по истории Грузии. – Тбилиси
1. – 1960. – 952с.
451560
   Документы по истории зарубежного права. – М., 1987. – 153с.
451561
   Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева = Jewish documeentary sources in Kiev archives : путеводитель. – Киев : Дух і Літера, 2006. – 752 с. – ISBN 966-378-033-9
451562
   Документы по истории Казанского края из архивохранилищ Татарской АССР (вторая половина XVI - середина XVII в.). – Казань, 1990. – 204с.
451563
  Соколов Н.Н. Документы по истории крестьянских восстанй во Франции и на острове Кипр / Н.Н. Соколов, Т.М. Червонная. – Горький, 1971. – 38с.
451564
   Документы по истории крестьянской общины 1861-1880 гг.. – М., 1991. – 220с.
451565
   Документы по истории мюнхенского сговора, 1937-1939. – Москва, 1979. – 471с.
451566
  Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники / С.В. Шухардин. – М, 1979. – 76с.
451567
  Нефедова К.Ф. Документы по истории нефтяной промышленоости Среднего Повольжья и комплектование ими государственных архивов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Нефедова К. Ф.; Моск. гос. ист. арх. ин-т. Каф. теор. и практ. арх. – М., 1974. – 27л.
451568
   Документы по истории Удмуртии XV - XVII веков. – Ижевск, 1958. – 420с.
451569
   Документы по истории университетов Европы 12-15 вв.. – Воронеж, 1973. – 156 с.
451570
   Документы по истории японской деревни. – М.
Том 1. – 1966. – 149с.
451571
   Документы по кадровым вопросам. – М., 1977. – 96с.
451572
  Борщевский В.Я. Документы пятилетних планов как исторический источник / В.Я. Борщевский. – Днепропетровск, 1980. – 56с.
451573
   Документы Разрядного, Посольского, Новгородского и Тайного приказов о раскольниках в городах России, 1654-1684 гг.. – М., 1990. – 146с.
451574
  Маврина О.С. Документы родовой аристократии и служилой знати Крымского ханства в фондах ГААРК // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 51-56. – ISSN 1608-0599
451575
   Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1932 гг.. – М., 1989. – 525с.
451576
   Документы совещания политического консультатисного комитета государств-участников Варшавского договора. Бухарест, 4-6 июля 1966 г.. – М., 1966. – 30с.
451577
   Документы совещания представителей коммунистических и рабочих партий. Москва, наябрь 1960 года. – Москва, 1960. – 64с.
451578
   Документы ставки Е.И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773-1774 гг.. – М., 1975. – 523с.
451579
   Документы стойкости и героизма. – М., 1986. – 224с.
451580
  Олейник К.Е. Документы съездов и пленумов ЦК Компартии Молдавии как источник изучения истории республиканской парторганизации (1941-1951 гг.) / К.Е. Олейник. – Кишинев, 1974. – 135с.
451581
   Документы трудового энтузиазма. – М., 1960. – 360с.
451582
   Документы трудовой славы москвичей. – М., 1967. – 503с.
451583
  Гамолин И.Д. Документы учета как средство доказывания при расследовании хищений государственного и общественного имущества. / Гамолин И.Д. – Москва, 1970. – 18 c.
451584
   Документы Х пленарной ассамблеи. – Москва
Т. 3. – 1965. – 280 с.
451585
   Документы Х пленарной Ассамблеи. – Москва
Т. 4. – 1965. – 383 с.
451586
   Документы ЦГИА СССР в Ленинграде в работах советских исследователей. – Ленинград, 1960. – 284 с.
451587
   Документы ЦГИА СССР в работах советских исследователей : Библиогр. указ. – Ленинград
Вып. 2 : Книги, статьи и публ. на русс. яз. 1958-1962 гг. – 1966. – 327с.
451588
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1972 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 304 с.
451589
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1973 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 254 с.
451590
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1974 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 334 с.
451591
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1975 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 318 с.
451592
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1976 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 352 с.
451593
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1977 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 336 с.
451594
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1978 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 350 с.
451595
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1981 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 271 с.
451596
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1982 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 206 с.
451597
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1984 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 224 с.
451598
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1985 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 176 с.
451599
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1986 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 253 с.
451600
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ 1988 / ВЛКСМ ЦК. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237 с.
451601
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ. 1968 / ВЛКСМ ЦК. – Москва, 1969. – 528с.
451602
  ВЛКСМ ЦК Документы ЦК ВЛКСМ. 1969 / ВЛКСМ ЦК. – Москва, 1970. – 584с.
451603
  КПСС ЦК Документы ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ о работе Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина / КПСС ЦК. – 3-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1970. – 239 с.
451604
   Документы штаба М.И. Кутузова. 1805-1806. – Вильнюс, 1951. – 340с.
451605
  Кутузов М.И. Документы штаба М.И.Кутузова. 1805-1806 / М.И. Кутузов. – Вильнюс, 1951. – с.
451606
  Каманин И.М Документы эпохи Богдана Хмельницкого 1656 и 1657 гг., извлеченные из Главного Московского архива Министерства иностранных дел : в 2 вып. / И.М Каманин; собр. И.М. Каманин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
В. 1. – 1911. – [2], 25-120 с. – Отд. оттиск: "Сб. ст. и материалов по истории Юго-запад. России". Киев, 1911, вып. 1, с. 25-120. - Загл. 2 вып.: Из прошлого Юго-западного края. (Статьи и материалы)


  С. 118-120: 1683 года июня 7. Донесение Варлаама Ясинского, Феодосия Углицкого, Силев. Головчича и друг. гетману Самойловичу о результатах назначенной им ревизии драгоценностей Михайловского монастыря по отъезде в Чернигов Гугуревича / (Сообщ. М.И. ...
451607
  Акопьян О.С. Документы, делопроизводство, машинопись. : практ. руководство / Акопьян О.С., Никифорова С.В. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1966. – 168 с.
451608
  Каманин И. Документы, известия и заметки. / И. Каманин. – 486-491с.
451609
   Документы, извлеченных из книг патриаршего Казенного приказа, о церковных пошлинах // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Санкт-Петербург, 1869. – Кн. 1. – II, 9 с.
451610
   Документы, касающиеся учрежденной при Императорской Академии Наук Межведомственной Комиссии для производства магнитной съемки России, 1912. – 33 с. – Отд. оттиск
451611
  Эрмлер Ф.М. Документы, статьи, воспоминания / Ф.М. Эрмлер. – Ленинград, 1974. – 342с.
451612
  Лещенко Ю. Документы, факты и никакой политики // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 38-40


  Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Что легло в основу межгосударственной аферы?
451613
   Докумнты Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития. – Нью-Йорк
3. – 1964. – 670с.
451614
  Нестеров М.Н. Докусентированность языка как стилеобразующая категория в русском советском историческом романе (20-30-е гг.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : / Нестеров М. Н. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1981. – 73 с.
451615
  Хицков И. Докучаевская модель земледелия - ключ к системному развитию сельского хозяйства / И. Хицков, Г. Чогут, В. Петропавловский // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 9. – С. 3-14. – ISSN 0235-2443
451616
  Тихоненко Д.Г. Докучаєвській кафедрі грунтознавства 120 років / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 94-104 : фото. – ISSN 0587-2596
451617
  Гор Г.С. Докучливый собеседник / Г.С. Гор. – М.-Л., 1962. – 246с.
451618
  Егоров А.И. Дол березовых туманов / А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1987. – 366с.
451619
  Плашевский Ю.П. Дол Заповедный / Ю.П. Плашевский. – Алма-Ата, 1990. – 186с.
451620
  Шпонтак І.М. Долаємо дитячі страхи спільними зусиллями фахівців і батьків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
451621
  Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. / Г.Р. Галданова. – Новосибирск, 1987. – 113,2с.
451622
  Рябчук М. Долання амбівалентності : дихотомія укр. нац. ідентичності - іст. причини та політ. наслідки / Микола Рябчук ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-250. – ISBN 978-966-02-8830-0
451623
  Шандра В.С. Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 92-111. – ISSN 0130-5247
451624
  Гаврилюк Н. Долання меж : поезії / Надія Гаврилюк. – Київ : Фенікс, 2008. – 117, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-651-547-9


  У пр. № 1745630 напис: Дорогому Михайлові Кузьмичу - Людині, яка благословила мене на шлях філології. 21.11.08.
451625
  Притолюк С.А. Долання перешкод як необхідна умова духовної і фізичної зрілості героя в романі Карла Еміля Францоза "Паяц" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 205-211. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
451626
  Кабкова О.В. Долання російсько-німецько-французького "порогу" в п"єсі В. Набокова "Винахід вальса" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-90. – (Бібліотека Інституту філології)
451627
  Шелудько С. Доларизація в країнах Центральної та Східної Європи: сутність, генеза, взаємозв"язки / С. Шелудько, Т. Бабич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 149-160. – ISSN 2409-8892
451628
  Береславська О. Доларизація в Україні та шляхи її подолання // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-13
451629
  Плачинда В. Доларизація в Україні: тенденції розвитку та чинники виникнення // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 73-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
451630
  Пасажко Т.С. Доларизація в Україні: тенденції, наслідки та методи подолання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 83-91
451631
  Паливода К. Доларизація грошового обігу як гальмо інвестиційної активності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 32-39. – ISSN 1605-2005
451632
  Кульчицький М. Доларизація депозитного та кредитного ринків в Україні / М. Кульчицький, Н. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 289-297. – ISSN 0201-758Х
451633
  Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 215-228. – Бібліогр.: л. 186-215
451634
  Цвігун Т.Б. Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Цвігун Т.Б.; Цвигун Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
451635
  Ганусик Ю.Б. Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 29-40. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
451636
  Стецько Л.І. Доларизація економіки України, її наслідки і напрямки зниження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.15. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
451637
  Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-50.
451638
  Поплюйко Я.В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлюється проблема доларизації економіки України. Проводиться статистичний аналіз динаміки рівня доларизації, який показує її позитивні та негативні сторони. Окреслюються напрями економічної політики щодо мінімізації впливу доларизації ...
451639
  Береславська О.І. Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки / О.І. Береславська, В.В. Зимовець, Н.М. Шелудько // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 117-130. – ISSN 1605-7988
451640
  Береславська О.І. Доларизація та її вплив на ефективність грошово-кредитної політики в Україні / О.І. Береславська, А.І. Шкляр // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 14 назв
451641
  Крупка І.М. Доларизація фінансового ринку України: причини, еволюція, наслідки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 56-66. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
451642
  Хрупович С.Є. Доларизація як індикатор економічної нестабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 23-26


  Статтю присвячено проблемі поступового заміщення таких функцій грошей, як збереження та обмін на користь вільноконвертованої іноземної валюти. Визначено індикатори доларизації економіки та окреслено шляхи мінімізації впливу цього явища на ефективність ...
451643
  Міщенко В. Доларизація: причини та наслідки для економіки України / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-31.
451644
  Сіроштан М.А. Доларизація: проблеми і наслідки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.144-146
451645
  Бузинар Б.А. Доларові ризики для національної економіки України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 34-37.
451646
   Доларопоклонники. – К., 1953. – 64с.
451647
  Рибаченко В. Долати глобальну кризу : обговорювали науковці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  В Інституті міжнародних відносин за ініціативою кафедри міжнародної інформації відбувся міжнародний круглий стіл "Досвід України та Туреччини в подоланні глобальної кризи". Науковці обох країн, ґрунтуючись на принципах так званої платформи "ДА", ...
451648
  Васютинський В.О. Долаючи бідність у собі: соціально-психологічні засоби підвищення самоефективності особи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 47-61
451649
  Коваленко Л.М. Долаючи відстані й кордони / Л.М. Коваленко. – К, 1968. – 47с.
451650
  Бініон М. Долаючи імперський синдром // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 23 (291). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Спроба Британії вибачитися за помилки власного колоніального минулого (компенсації для більш як 5 тис. кенійців похилого віку, яких тримала за гратами і катувала британська колоніальна влада під час повстання Мау-Мау проти англійського панування у ...
451651
  Войтко В.І. Долаючи інерцію мислення / В.І. Войтко. – Київ, 1988. – 60с.
451652
  Бурлакова В. Долаючи комплекс малороса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561


  Попри стереотипи, місцеву агресивну політику рисифікації та конфлікти з українофобами, на Південному Сході не всі мімікрують під російськомовних - вони обстоюють право бути собою.
451653
  Ольшевський І. Долаючи кордони: "Исповедь последнего волхва" Ігоря Павлюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
451654
  Радченко Ірина Долаючи недовіру : думки опісля ЗНО з української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-68
451655
  Петренко О.Є. Долаючи неправди. "Слов"янський сокіл" / розмову вела Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4-5 серпня (№ 135/136). – С. 14-15


  Розмова з нащадком українського поета-романтика першої половини XIX століття Михайла Петренка.
451656
  Зарицький М.С. Долаючи несамовитий опір ворога // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Спогади ветерана, учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, інваліда війни, полковника у відставці М.С. Зарицького про бойові роки та про післявоєнні роки навчання в Одеському, а потім у Київському університеті. Згодом, закінчивши аспірантуру, ...
451657
   Долаючи перешкоди : становище ЛГБТ в Україні у 2018 р. / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [уклад.: А. Кравчук, О. Зінченков]. – Київ : Наш світ, 2019. – 63 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
451658
  Макаренко О.А. Долаючи підступи світової реакції : (Українська РСР у міжнародних відносинах в період 1924-1929 рр.) / О. Макаренко. – Київ : Політвидав України, 1964. – 52 с. – (Україна на міжнародній арені)
451659
  Дроздовський Д. Долаючи посттоталітарні травми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С . 6-7


  У Польщі представлено важливе культурологічно-літературознавче видання "Покоління - Трансформація - Ідентичність".
451660
   Долаючи розломи : у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту : (аналітичні записки на полях) / [О. Іванкова-Стецюк та ін. ; за ред. О. Іванкової-Стецюк, Г. Селещука] ; Карітас України. – Стрий : Укрпол, 2016. – 67, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8955-66-2
451661
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : До проблеми новітніх інтерпретацій української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 99-103
451662
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : Стаття перша: "Сафат Зінич" Юрія Федьковича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 73-80


  У статті на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів запропоновано розгляд оповідання Ю Федьковича "Сафат Зінич". У процесі аналізу біографічні факти інтерпретовано у рамках поетикальних змістів; у парадорксальний спосіб ...
451663
  Штейнбук Ф. Долаючи стереотипи сприйняття : Стаття друга: Оповідання І. Нечуя-Левицького "Афонський пройдисвіт" у контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 96-104


  У статті подано результати відмінного від традиційного розгляду оповідання І. Нечуя-Левицького "Афонський пройдисвіт". Запропоновано новітній, на засадах тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів, підхід до розуміння сатири і зроблено ...
451664
  Литвин В. Долаючи труднощі... // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 13-27
451665
  Бедный Д. Долбанем! / Демьян Бедный. – Москва; Ленинград : ЗиФ, 1930. – 128 с.
451666
  Коновалова Л.В. Долг - важнейшная категория марксистско-ленинской этики / Л.В. Коновалова. – Москва, 1965. – 108с.
451667
  Воронько П.М. Долг : Стихи и поэмы / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 112с.
451668
  Златопольский З. Долг / З. Златопольский, К.Д. Любченко. – Рига, 1965. – 87с.
451669
  Стрелков В.А. Долг / В.А. Стрелков. – Элистп, 1970. – 76с.
451670
  Николаев А.М. Долг / А.М. Николаев. – М, 1978. – 222с.
451671
  Иванов И.Г. Долг / И.Г. Иванов. – Москва, 1979. – 102с.
451672
  Елагин В.Н. Долг / В.Н. Елагин. – Краснодар, 1980. – 32с.
451673
  Ветлугин И.М. Долг / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1980. – 265с.
451674
  Хаппалаев Ю.Р. Долг : стихи / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 55 с.
451675
  Гаффар А. Долг : повести и рассказы / А. Гаффар; пер. с татар. – Москва : Современник, 1983. – 176 с.
451676
   Долг. – М., 1984. – 64с.
451677
  Гончаров В.А. Долг / В.А. Гончаров. – Нальчик, 1986. – 174с.
451678
  Нурпеисов А. Долг : роман, эссе / Абдижамил Нурпеисов ; пер. с каз. – Москва : Известия, 1988. – 494 с.
451679
  Арясов И.Е. Долг : роман, рассказ / И. Е. Арясов ; [худож. А.И. Цветков]. – Москва : Советский писатель, 1989. – 319, [1] с. : ил. – ISBN 5-265-01045-9


  Содерж.: Долг: Роман; Выстрел в воздух: Рассказ.
451680
  Сердюк В.Е. Долг / В.Е. Сердюк. – Иваново, 1990. – 398с.
451681
  Мельник Виктория Долг : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 39-42. – ISSN 0131-8136
451682
  Клецков Л.Г. Долг и должность / Л.Г. Клецков. – М, 1987. – 126с.
451683
  Велев Д. Долг и молодость / Д. Велев. – Москва, 1978. – 313с.
451684
  Коновалова Л.В. Долг и нравственное развитие личности / Л.В. Коновалова. – М., 1969. – 32с.
451685
   Долг и отвага : Рассказы о дипкурьерах. – Москва : Политиздат, 1988. – 351с.
451686
  Алещенко Н.М. Долг и подвиг : пособие для учащихся / Н.М. Алещенко. – Москва : Просвещение, 1981. – 176 с. : ил.
451687
  Лебедев Л.В. Долг и сердце / Л.В. Лебедев. – Горький, 1959. – 75 с.
451688
  Станчиц М.А. Долг и совесть / М.А. Станчиц. – Минск, 1988. – 61с.
451689
  Дзекунов М.Е. Долг и совесть в религиозной и коммунистической нравственности : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Дзекунов М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 20л.
451690
  Липенский Г.В. Долг и совесть: (Энергетики в СССР). / Г.В. Липенский. – М., 1986. – 174с.
451691
  Пилипенко М.М. Долг и счастье / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1952. – 64с.
451692
  Былинов А.И. Долг инженера / А.И. Былинов. – К, 1957. – 159с.
451693
  Захандревич Н.Б. Долг народных дружинников / Н.Б. Захандревич, В.В. Олефиренко. – Киев : Политиздат, 1988. – 110с.
451694
  Мартынов Н.М. Долг памяти / Н.М. Мартынов. – Калининград, 1981. – 136с.
451695
  Исхаков В.М. Долг памяти : повести и рассказы / Вазих Исхаков ;. – Москва : Советская Россия, 1985. – 174 с.
451696
  Тумбасов А.Н. Долг памяти / А.Н. Тумбасов. – Челябинск, 1986. – 94 с.
451697
  Богданов А.П. Долг памяти : повесть об отце : [о первом пред. ВСНХ РСФСР П.А. Богданове] / А.П. Богданов, Г.П. Богданов ; лит. оброб. И.И. Виноградова, Н.В. Виноградовой. – Москва : Политиздат, 1990. – 237, [2] с., [4] л. ил. : ил.
451698
  Худалов Х.А. Долг памяти. / Х.А. Худалов. – Орджоникидзе, 1987. – 205с.
451699
  Сукиасян Э.Р. Долг памяти. К 70-летию Совещания по теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии (Москва, 15-27 декабря 1936 г.) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 64-80. – ISSN 0130-9765
451700
  Клюкин В.И. Долг перед обществом / В.И. Клюкин. – М., 1981. – 48с.
451701
  Панов Г.И. Долг перед полем. / Г.И. Панов. – Л., 1987. – 80с.
451702
  Макаренко Т. Долг платежом классен // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 27 февраля (№ 9)
451703
  Первенцев А.А. Долг платежом красен / А.А. Первенцев. – М, 1957. – 110с.
451704
  Павлов Н.Е. Долг свидетеля / Н.Е. Павлов ; [ред. В.Г. Ткачева]. – Москва : Советская Россия, 1989. – 140, [4] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
451705
  Кубадински П. Долг семейный и долг общественный / П. Кубадински. – М, 1988. – 187с.
451706
  Машин Ю. Долг совести // Подвиг : приложение к журналу "Сельская молодёжь" / ред. Б. Гурнов. – Москва, 1982. – № 6. – 126-130. – (Библиотека героики и приключений)
451707
  Богомолов М.П. Долг солдата / М.П. Богомолов, Г.М. Чернов. – Саратов : Приволжкое книжное издательство, 1989. – 221, 2 с. : ил.
451708
  Соколов-Скаля Долг художника / Соколов-Скаля. – Москва, 1963. – 101с.
451709
  Ефтимиу В. Долг чести / В. Ефтимиу. – Бухарест, 1969. – 40с.
451710
  Пылев С.С. Долг, честь, мужество / С.С. Пылев, В.И. Самоварщиков. – М., 1981. – 152с.
451711
  Игнатов Р. Долг. / Р. Игнатов. – М., 1962. – 260с.
451712
  Клещенко А.Д. Долг. / А.Д. Клещенко. – Л, 1984. – 495с.
451713
  Малочевский Б.А. Долг. Рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1956. – 64с.
451714
  Парда Н. Долг... : стихотворения и поэмы / Н. Парда; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 80 с.
451715
  Кулиева И. Долг: Стихи. / И. Кулиева. – Баку, 1976. – 54с.
451716
   Долганский фольклор. – Л., 1937. – 259с.
451717
  Вильямс Ч. Долгая воскресная ночь / Ч. Вильямс ; [Пер. Л. Берингова] // Дело о наезде / Д. Чейз. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С.141-240. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-7030-0374-1
451718
  Убогий Ю.В. Долгая дорога / Ю.В. Убогий. – Тула, 1976. – 240с.
451719
  Руднев О.А. Долгая дорога в дюнах / О.А. Руднев. – Рига, 1984. – 457с.
451720
  Каурдаков Л.Г. Долгая дорога в тумане / Л.Г. Каурдаков, А.Б. Нагуманов. – Новосибирск, 1986. – 167с.
451721
  Аксенова А.С. Долгая дорога домой : рассказы и повести / А.С. Аксенова. – Ленинград : Совецкий писатель, 1983. – 272 с.
451722
  Крым А.И. Долгая дорога домой : сборник пьес / А.И. Крым. – Киев : Мистецтво, 1985. – 220с.
451723
  Быков В. Долгая дорога домой : книга воспоминаний / Василь Быков ; [пер. с бел. и послесл. В. Тараса]. – Москва ; Минск : АСТ : Харвест, 2005. – 444 с., [4] л. ил. – (Воспоминания. Мемуары). – ISBN 5-17-032152-X
451724
   Долгая дорога за испанской визой // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 56-59 : фото
451725
  Баур Ингольф Долгая дорога к свету : Япония. Монастырь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 74-80 : Фото. – ISSN 1029-5828
451726
  Воробьев Л.И. Долгая жизнь / Л.И. Воробьев. – Ленинград, 1971. – 231с.
451727
   Долгая жизнь Олега Лундстрема : из интервью // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 2-19


  Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005) - легендарный рос. джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра.
451728
  Сергейчик Ю. Долгая жизнь патриарха // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 3. – С. 17-41
451729
  Рочев Я.М. Долгая зима в Абези : повесть / Я.М. Рочев; пер. с коми А.Шихова. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 96 с.
451730
  Прайс Р. Долгая и счастливая жизнь. / Р. Прайс. – М., 1971. – 175с.
451731
  Такшеева З.В. Долгая короткая жизнь / З.В. Такшеева. – Л., 1990. – 133с.
451732
  Стрижак О.В. Долгая навигация / О.В. Стрижак. – Л., 1981. – 280с.
451733
  Стрижак О.В. Долгая навигация / О.В. Стрижак. – Л., 1990. – 272с.
451734
  Белокрылов В.А. Долгая неделя : повести, рассказы / Василий Белокрылов. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 349, [2] с. : портр. – ISBN 5-7458-0095-X
451735
  Горбунов М.Н. Долгая нива / М.Н. Горбунов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 320с.
451736
  Пановко Я.М. Долгая нива. Неделя из жизни одной девушки / Я.М. Пановко. – Л., 1961. – 139с.
451737
  Абашидзе Григол Григорьевич Долгая ночь : груз. хроника 13 в. / Абашидзе Григол Григорьевич; пер. с груз. В.Солоухина. – Тбилиси : Мерани, 1968. – 374 с.
451738
  Садеки Д.М. Долгая ночь / Д.М. Садеки. – Москва, 1976. – 206 с.
451739
  Малкова К.А. Долгая ночь / К.А. Малкова. – Алма-Ата, 1982. – 95с.
451740
   Долгая ночь : рассказы о милиции Кузбасса. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1988. – 206 с.
451741
  Мейфилд Д. Долгая ночь. Счастливый случай / Джулиан Мейфилд ; пер. с англ. ; пред. Дж. Норта. – Москва : Прогресс, 1973. – 302с. – Пар. тит. с. на англ. яз. - В одной кн.: Чей это город? / Л. Грэхем
451742
  Кривощеков Л.Д. Долгая память войны / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1985. – 527с.
451743
  Аржакова Л.М. Долгая пауза после блистательных успехов : русская историческая полонистика на исходе XIX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 44-53. – ISSN 0132-1366
451744
  Турбин А. Долгая погоня : документальная повесть (о борьбе с оспой) / А. Турбин. – Москва : Профиздат, 1988. – 265 с.
451745
  Герасименко А.И. Долгая путина / А.И. Герасименко. – Москва, 1985. – 255с.
451746
  Степаненко В.И. Долгая Старица / В.И. Степаненко. – М., 1963. – 205с.
451747
  Монахов Антон Долгая счастливая жизнь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 1 (2952). – С. 88-89 : фото
451748
  Когинов Ю.И. Долгая фамилия / Ю.И. Когинов. – Москва, 1983. – 255с.
451749
  Дауров Р.Д. Долгая шестидневная война: победы и поражения СССР на Ближнем Востоке / Р.Д. Дауров ; Ин-т востоковедения Рос. акад. наук. – Москва : Институт востоковедения РАН, 2009. – 238 с. – Библиогр.: с. 234-237 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93660-085-2
451750
   Долги и кредиты в современной капиталистической экономике. – Л., 1989. – 216с.
451751
  Шаталов С.И. Долги и развитие: африканская дилемма / С.И. Шаталов. – М., 1990. – 130с.
451752
  Каплер А.Я. Долги наши / А.Я. Каплер. – М., 1973. – 346с.
451753
  Володарский Э.Я. Долги наши / Э.Я. Володарский. – Ленинград, 1975. – 59с.
451754
  Багров С.П. Долги наши : сб. прозы молодых вологод. писатетей / [сос. С.П. Багров]. – Архангельск : Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во : Вологод. отд-ние, 1981. – 240 с. : ил.
451755
  Гехт С.Г. Долги сердца / С.Г. Гехт. – Москва, 1963. – 300с.
451756
  Урбелене Я. Долгие гласные современного литовского литературного языка. (Спектр. и рентгеногр. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Урбелене Я.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18л.
451757
  Бытовой С.М. Долгие грозы / С.М. Бытовой. – Л, 1986. – 302с.
451758
  Иванов Ю.Н. Долгие дни блокады / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1989. – 494с.
451759
  Коняев Н.М. Долгие дни лета / Н.М. Коняев. – Л, 1988. – 272с.
451760
   Долгие дороги к морю : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 20-24 : Фото
451761
  Фоняков И.О. Долгие мгновения : Стихи / И.О. Фоняков. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 95с.
451762
  Леонов А.Д. Долгие метели / А.Д. Леонов. – Л, 1975. – 256с.
451763
  Чулаки М.М. Долгие поиски / М.М. Чулаки. – Л, 1979. – 350с.
451764
  Будаков В.В. Долгие поля / В.В. Будаков. – Воронеж, 1991. – 315с.
451765
  Барченко С.А. Долгие проводы : рассказы, повесть / С.А. Барченко ; [худож. М.З. Шлосберг]. – Москва : Советская Россия, 1987. – 318, [2] с. : ил.


  Содерж.: По ту сторону солнца; Повесть; Рассказы: Долгие проводы; В гостях у тещи; Еще один день; И был вечер, и было утро.
451766
   Долгие, долгие километры. – Новосибирск, 1976. – 297с.
451767
  Савченко И.И. Долгий - короткий день. / И.И. Савченко. – Краснодар, 1976. – 47с.
451768
  Волков Л. Долгий век кулачного человека : о фашизме, нацизме, ленинизме, сталинизме и модернизации в перспективе 2022 года // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-174. – ISSN 0012-6756
451769
  Кондрашов С.Н. Долгий взгляд на Америку / Кондрашов С.Н. – Москва : Международные отношения, 1988. – 592с.
451770
  Гуляковский Е.Я. Долгий восход на Энне / Е.Я. Гуляковский. – Москва, 1985. – 336с.
451771
  Барановский В.С. Долгий всполох : рассказы и повести / В.С. Барановский. – Вильнюс : Вага, 1985. – 336 с.
451772
  Хохлов С. Долгий день / С. Хохлов. – Москва, 1968. – 95с.
451773
  Суржко А.П. Долгий зимний день / А.П. Суржко. – М., 1986. – 219с.
451774
  Бартошин В.С. Долгий осенний день : повести / В.С. Бартошин ; худож. В.И. Верещак. – Симферополь : Таврия, 1985. – 254 с. : ил.


  Содерж.: Практика; Долгий осенний день; За сыном.
451775
  Личутин В.В. Долгий отдых / В.В. Личутин. – Москва, 1977. – 334с.
451776
  Кац З.М. Долгий перевал. / З.М. Кац. – Харьков, 1978. – 79с.
451777
  Бирюков С.Е. Долгий переход : [стихи] / Сергей Бирюков. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1980. – 32 с. : ил. – (Библиотечка молодой поэзии)
451778
  Элебаев М. Долгий путь / М. Элебаев. – Фрунзе, 1959. – 117с.
451779
  Давыдов Л.Д. Долгий путь без привалов : рассказ о "подсолнечном боге" - дважды Герое Социалистического Труда, академике В.С.Пустовойте и его учениках / Л.Д. Давыдов. – Москва : Советкая Россия, 1964. – 159 с.
451780
  Гулиа Г.Д. Долгий путь в Видигейру / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1990. – 464с.
451781
  Шенин С.Ю. Долгий путь в Пентагон: взгляды и интересы Чака Хейгла // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 9 (537). – С. 95-106. – ISSN 0321-2068
451782
  Воронова М. Долгий путь Василия Григоровича-Барского // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 48-68. – ISSN 1819-6268
451783
   Долгий путь возвращения. – Москва, 1965. – 528 с.
451784
  Белова И.Ю. Долгий путь длинною в 65 славных лет! // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 2-14. – ISSN 1813-100X


  Изложена история открытого акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (ОАО «ВНИИНМ») – признанного лидера отечественной науки, предприятия Госкорпорации ...
451785
  Николов Т.Г. Долгий путь жизни / Т.Г. Николов; Под ред. Барскова И.С. – Москва : Мир, 1986. – 167с.
451786
  Хамори Йожеф Долгий путь к мозгу человека / Хамори Йожеф. – Москва, 1985. – 150с.
451787
  Исаченко М С. Долгий путь к Победе, 1941-1945 / М С. Исаченко, . – Л, 1980. – 229с.
451788
  Бахревский В.А. Долгий путь к себе : историческое повествование / Бахревский В.А. – Москва : Современник, 1991. – 800 с.
451789
  Богданов Е.Ф. Долгий путь к тишине / Е.Ф. Богданов. – Москва, 1977. – 320с.
451790
  Семпрун Х. Долгий путь: роман / Х. Семпрун. – М., 1989. – 223с.
451791
  Васильева Е.Н. Долгий свет / Е.Н. Васильева, И.А. Халифман. – Москва, 1978. – 480с.
451792
  Знаменская И.В. Долгий свет / И.В. Знаменская. – Ленинград, 1982. – 47с.
451793
  Райт Ричард Долгий сон / Пер. с англ. М. Кан // Стерегущие дом : роман / Грау Шерли Энн. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – С. 233-589. – (Азбука-классика). – ISBN 5-300-02638-7
451794
  Щербак Ю.Н. Долгий час добра : рассказы / Ю.Н. Щербак. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 303 с.
451795
  Брошкевич Е. Долго и счастливо : Роман / Е. Брошкевич. – Москва : Прогресс, 1972. – 348с.
451796
  Грегори Д. Долго и счастливо : роман / Джил Грегори ; [пер. с англ. Н.Х. Ибрагимовой]. – Москва : АСТ, 1999. – 428, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Forever after / Jill Gregory, 1993. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03712-7
451797
  Радин В.Н. Долго летящая пуля : повесть и рассказы / Василий Радин; пер. с морд.-мокша. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1989. – 158 с.
451798
   Долго ли, коротко ли // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
451799
   Долгова Азалія Іванівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 79-80. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
451800
  Кистяковский И.А. Долговая ответственность наследника в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 109-182. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
451801
  Пермяк Е.А. Долговекий мастер / Е.А. Пермяк. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Детская литература, 1974. – 222 с.
451802
  Пермяк Е.А. Долговекий мастер / Е.А. Пермяк. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва, 1978. – 208 с.
451803
  Рубцов Л.И. Долговечность декоративных деревьев и кустарников. / Л.И. Рубцов. – Киев, 1953. – 52с.
451804
   Долговечность документа. – Ленинград, 1981. – 137 с.
451805
  Северинчик Н.А. Долговечность и надежность геолого-разведочных бурильных труб / Н.А. Северинчик, Б.В. Копей. – М., 1979. – 175с.
451806
  Степанов В.Ф. Долговечность и ползучесть полимеров в радиационном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.076 / Степанов В.Ф.; Учен.совет.по механике и материаловедению полимеров при физико-хим.ин-те. – М, 1971. – 19л.
451807
  Милованов В.И. Долговечность малых холодильных компрессоров. / В.И. Милованов. – М, 1991. – 174с.
451808
  Дмитрюк Г.Н. Долговечность металлополимерных сочленений и возможность их применения в опорах скольжения некоторых самолетных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: / Дмитрюк Г.Н.; Риж.ин-т.инженеров гражд.авиации. – Рига, 1965. – 21л.
451809
   Долговечность оборудования огнеупорного производства. – М, 1978. – 232с.
451810
  Сухарева Л.А. Долговечность полимерных покрытий / Л.А. Сухарева. – Москва : Химия, 1984. – 236 с.
451811
  Вальчук Г.И. Долговечность стали в условиях трения при циклических контактных и изгибающих нагружениях с учетом масштаба фактора. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вальчук Г.И.; АН УССР. – К, 1964. – 17л.
451812
  Мельников Г.П. Долговечность элементов конструкций в условиях высоких температур при стендовых испытаниях / Г.П. Мельников. – М., 1979. – 80с.
451813
  Доценко С Н. Долговечность элементов радиоэлектронной аппаратуры / С Н. Доценко, В.В. Соболев. – Ленинград, 1973. – 159 с.
451814
  Ступников В.Г. Долговечностьд и возобновляемость байрачных дубрав Старобельщины. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Ступников В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-та леса и древесины. – Красноярск, 1964. – 20л.
451815
  Анисимов Л. Долговой кризис еврозоны и новые экономические ориентиры России / Л. Анисимов, М. Катвицкая // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 14-24. – ISSN 2074-6040


  Авторы, анализируя проблемы Евросоюза, полагают, что России следует еще более активно встраиваться в новый мир, где будет доминировать Азия.
451816
  Патрон П.А. Долговой кризис Еврозоны: причины и пути преодоления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 45-66. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
451817
   Долговой кризис на латиноамериканской периферии мирового капитализма : особенности, тенденции, методика исследования. – Москва, 1989. – 191 с.
451818
  Бетлий Е. Долговой поверенный / Е. Бетлий, В. Федорин // Forbes / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011. – № 1 (01). – C. 128-131. – ISSN 2221-4542


  Октябрьская революция превратила наследника знаменитой династии Михаила Терещенко из баснословного богача в безденежного должника.
451819
  Пороховский А.А. Долговой феномен американской экономики // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 12 (528). – С. 3-14. – ISSN 0321-2068
451820
   Долговременная стабильность гравиинерциальных приборов. – Москва : Наука, 1979. – 116с.
451821
   Долговременное прогнозирование сейсмической опасности по комплексу геолого-геофизических данных. – Москва : Наука, 1988. – 107с.
451822
   Долговременные прогнозы проявления экзогенных геологических процессов. – Москва : Наука, 1985. – 151с.
451823
   Долговременные тенденции в капиталистическом производстве. – М., 1985. – 229с.
451824
  Цветков А. Долговязый юбиляр // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 2. – С. 17


  Токіо тава (Tokyo tower) - Токійській телерадіобашні, символу повоєнного (післявоєнного) відродження Японії - 50 років.
451825
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / авториз. пер. с башк.И.Каримова. – Москва : Современник, 1977. – 223 с.
451826
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / авториз. пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Современник, 1981. – 292 с.
451827
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Известия, 1984. – 365 с.
451828
  Карим М. Долгое-долгое детство : повесть / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Художественная литература, 1987. – 335 с.
451829
  Карим М. Долгое-долгое детство / Мустай Карим // Честь : роман. повесть / Г.Б. Баширов. – Москва : Советская Россия, 1988. – С. 301-528
451830
  Лещенко Долгое будущее / Лещенко, Сухомлина Т. -. – Москва, 1991. – 528с.
451831
  Бедзик Ю.Д. Долгое возвращение : роман: в 2-х кн. / Юрий Бедзик. – Москва : Профиздат, 1982. – 493 с. – (Б-ка рабочего романа). – ISBN 1110846
451832
  Родионов С.В. Долгое дело / С.В. Родионов. – Ленинград, 1981
451833
  Родионов С.В. Долгое дело; Камень; Криминальный юмор / С.В. Родионов. – Москва;Ленинград : Химия, 1991. – 544с. – (Советский детектив : Библиотека в 30 томах. Т.12)
451834
  Власов А.А. Долгое лето / А. Власов. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1989. – 408, [2] с
451835
  Рольникайте М.Г. Долгое молчание / М.Г. Рольникайте. – Л., 1981. – 207с.
451836
  Трифонов Ю.В. Долгое прощание / Ю.В. Трифонов. – М, 1973. – 352с.
451837
  Гамарник К. Долгое прощание : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 2 (76). – С. 41-47
451838
  Стрелкунас Й. Долгое утро : стихи / Йонас Стрелкунас ; пер. с лит. Г.Ефремова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 78 с.
451839
  Михайлюк В.М. Долгое эхо / В.М. Михайлюк. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1977. – 102 с.
451840
  Воронов Ю.П. Долгое эхо / Ю.П. Воронов. – Москва, 1979. – 174с.
451841
  Цейтлин Е. Долгое эхо : докум. повесть о жизни и творчестве К. Донелайтиса / Е. Цейтлин. – Калининград : Книжное издательство, 1985. – 111 с.
451842
  Брускова Е.С. Долгое эхо / Е.С. Брускова. – М, 1986. – 190с.
451843
  Павлов А.М. Долгое эхо войны / А.М. Павлов. – Смоленск, 1990. – 189 с.
451844
  Таганов Л.Н. Долгое эхо войны: лит-критич. ст. / Л.Н. Таганов. – Ярославль, 1983. – 159с.
451845
  Мамыкина М В. Долгое эхо друг друга / М В. Мамыкина, . – Саранск, 1991. – 190с.
451846
  Рабинер Б. Долгое эхо победы : (историко-публицистические статьи) / Борис Рабинер. – Нью-Йорк : Gstanislav company, 2004. – 400 c.
451847
  Рудный В.А. Долгое, долгое плавание. / В.А. Рудный. – Москва, 1974. – 144с.
451848
  Рудный В.А. Долгое, долгое плавание: Об Адм. флота Сов. Союза И.С.Исакове. / В.А. Рудный. – 2-е изд., доп. – Москва, 1984. – 142с.
451849
  Иваненко Анна Долгожданная партия игры в петанк : city-life / Иваненко Анна, Шокало Игорь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 78-88 : Фото
451850
  Рубаков В. Долгожданное открытие: бозон Хиггса : наука - дальний поиск // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 10. – С. 2-9. – ISSN 0028-1263


  Четвёртого июля 2012 г. произошло событие, имеющее выдающееся значение для физики: на семинаре в ЦЕРНе (Европейском центре ядерных исследований) было объявлено об открытии новой частицы, которая, как осторожно заявляют авторы открытия, по своим ...
451851
  Жданов Александр Долгожданный Туркменистан // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 58-61 : фото
451852
  Родионов А В. Долгоживущие радикалы / А В. Родионов. – Москва : Наука, 1972. – 199 с.
451853
   Долгоживущий центр эндогенной активности Южной Камчатки. – Москва : Наука, 1980. – 172с.
451854
  Гарб Пола Долгожители / Гарб Пола. – М, 1986. – 182с.
451855
   Долгожительство в Азербайджане. – М., 1989. – 183с.
451856
  Кешоков А.П. Долголетие : стихи / А.П. Кешоков. – Нальчик : Кабард. Балкар. кн. изд., 1957. – 136 с.
451857
  Спасокукоцкий Ю.А. Долголетие и физиологическая старость / Ю.А. Спасокукоцкий, Л.И. Барченко, Е.Д. Генис ; под ред. Ю.А. Спасокукоцкого. – Киев : Госмедиздат УССР, 1963. – 219 с. : ил. – Библиогр.: с. 206-218
451858
  Готовцев П.И. Долголетие и физическая культура / П.И. Готовцев. – М, 1985. – 96с.
451859
  Манулик А.В. Долголетие населения Белоруссии. Соц.-гигиенич. исслед. / А.В. Манулик. – Минск, 1977. – 208с.
451860
  Чеботарев Д.Ф. Долголетие. / Д.Ф. Чеботарев. – М., 1970. – 80с.
451861
  Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное / В.В. Фролькис. – Киев : Науковий світ, 1989. – 244с.
451862
  Сигалов Б.Я. Долголетние газоны. Биологические основы культуры / Б.Я. Сигалов. – М, 1971. – 312с.
451863
  Беднова Е.Т. Долголетние культурные пастбища / Беднова Е.Т., Кузнецов Г.А. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 112 с.
451864
  Эрингис К. Долголетние культурные пастбища Литвы, их удобрение и использование / К. Эрингис. – Вильнюс, 1964. – 503с.
451865
   Долголетние люди Абхазии. – Сухуми, 1956. – 188с.
451866
  Черный В.И. Долгом призванные. / В.И. Черный. – Симферополь, 1985. – 193с.
451867
  Ромберг Йоханна Долгоносики. Шорох в кустах / Ромберг Йоханна, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 48-55 : фото. – ISSN 1029-5828
451868
  Оль А.И. Долгопериодические гигантские пульсации геомагнитного поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оль А. И.; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1964. – 7л.
451869
  Алдусева В.Я. Долгопериодические изменения в тесной двойной системе Бета Лиры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Алдусева В.Я. ; Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1972. – 8 с.
451870
  Икауниекс Я.Я. Долгопериодические переменные звёзды / Я.Я. Икауниекс. – Рига : Зинатне, 1971. – 136 с.
451871
  Макаренко Е.Н. Долгопериодические цефеиды и некоторые вопросы галактической структуры : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Макаренко Е. Н. ; ОГУ. – Одесса, 1970. – 12 с. – Бібліогр.: с. 12
451872
  Черных И.В. Долгопериодные оценки характеристик вертикального распределения облачных слоев по данным радиозондирования атмосферы / И.В. Черных, О.А. Алдухов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0130-2906
451873
  Воробьев В.Н. Долгопериодные приливы в морях Советской Арктики : Автореф... канд. геогр.наук: / Воробьев В.Н.; Арктический и Антарктический науч.-исслед. ин-т. – Л., 1967. – 11л.
451874
   Долгопрудненская художественная галерея. – Москва : Советский художник, 1979. – 20 с.
451875
  Реве Р. Долгосрочная миссия ОБСЕ в Ереване // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 283-297. – ISBN 5-7712-0333-5
451876
  Йонсон Л. Долгосрочная миссия ОБСЕ в Таджикистане // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 269-283. – ISBN 5-7712-0333-5
451877
  Грзнар М. Долгосрочное и среднесрочное планирование в сельском хозяйстве ЧССР / М. Грзнар. – М., 1983. – 168с.
451878
  Баридж Д. Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование погоды : монография / Под ред. Д. Бариджа, Э. Челлена, И.В. Тросникова. – Москва : Мир, 1987. – 288 с.
451879
  Бедукадзе Д.Д. Долгосрочное кредитирование капитальных вложений и пути его совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бедукадзе Д.Д.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 24л.
451880
   Долгосрочное моделирование и структурные сдвтиги в экономике. – Новосибирск, 1985. – 167с.
451881
  Передет Р.А. Долгосрочное научно-техническое прогнозирование в управлении промышленными корпорациями США : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.605 / Передет Р.А. ; Ин-т США АН СССР. – Москва, 1970. – 24 с.
451882
  Комарек В. Долгосрочное планирование и прогнозирование. / В. Комарек, Л. Ржига. – М., 1973. – 215с.
451883
  Кармов В.М. Долгосрочное планирование капитальных вложений и мтеоды прогнозирования их показателей (на прим. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.08 / Кармов В.М. ; Науч. исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – Киев, 1977. – 14 с.
451884
  Убугунова О.Д. Долгосрочное планирование кооперативной торговли : (вопросы методологии) / О.Д. Убугунова. – Москва : Экономика, 1980. – 63 с.
451885
  Брагинский О.Б. Долгосрочное планирование отрасли промышленности. / О.Б. Брагинский. – Москва, 1980. – 151с.
451886
  Терещенко К. Долгосрочное прогнозирование внешнеэкономических факторов: цены на углеводородные энергоресурсы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 5-12
451887
   Долгосрочное прогнозирование гидрометеорологических условий : Сборник научых трудов. – Новосибирск, 1985. – 135с.
451888
  Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами / А.Г. Ивахненко. – К, 1975. – 311с.
451889
   Долгосрочное прогнозирование развития отраслей народного хозяйства. – Алма-Ата, 1976. – 156с.
451890
   Долгосрочное прогнозирование развития систем энергетики. – Рига, 1983. – 173с.
451891
   Долгосрочное прогнозирование состояния экосистем. – Новосибирск : Наука, 1988. – 240 с.
451892
  Трисеев Ю.П. Долгосрочное прогнозирование экономических процессов (системные методы) / Ю.П. Трисеев. – К., 1987. – 132с.
451893
   Долгосрочное социально-экономическое планирование. – Л, 1986. – 165с.
451894
  Кондратович К.В. Долгосрочные гидрометеорологические прогнозы в Северной Атлантике / К.В. Кондратович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 183с.
451895
  Алексеева Л.Н. Долгосрочные договоры в материально-техническом снабжении / Л.Н. Алексеева. – Иркутск, 1983. – 62с.
451896
  Конторович А.Э. Долгосрочные и среднесрочные факторы и сценарии развития глобальной энергетической системы в XXI веке / А.Э. Конторович, М.И. Эпов, Л.В. Эдер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 689-700 : рис., табл. – Библиогр.: с. 700. – ISSN 0016-7886
451897
  Багров Н.А. Долгосрочные метеорологические прогнозы : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Метеорология" / авт. Н.А. Багров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 248 с.
451898
  Будавей В.Ю. Долгосрочные народнохозяйственные программы. / В.Ю. Будавей. – Москва, 1980. – 207с.
451899
   Долгосрочные перспективы развития экономики СССР = Методологические вопросы, методы и модели. – Москва : Московский университет, 1987. – 335с.
451900
  Абрамов А. Долгосрочные портфельные инвестиции: новый взгляд на доходность и риски / А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 54-77. – ISSN 0042-8736


  В статье проанализировано, как удлинение временного горизонта инвестирования влияет на сравнительные преимущества основных классов активов, а также на принципы построения инвестиционной стратегии. Показано, что традиционный подход теории портфельного ...
451901
  Козинцова Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Козинцова Л.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
451902
  Козинцева Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Дис... канд.геогр.наук: / Козинцева Л.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 288л. – Бібліогр.:л.279-288
451903
  Козинцева Л.М. Долгосрочные прогнозы гидрографа весеннего половодья р. Припяти у г. Мозыря : Дис... канд.геогр.наук: / Козинцева Л.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1963. – 57л.
451904
   Долгосрочные прогнозы естественного режима грунтовых вод : Методические рекомендации. – Москва, 1972. – 137с.
451905
  Воробьев В.И. Долгосрочные прогнозы погоды : Учебник для вузов / В.И. Воробьев. – Ленинград : ВИКИ им. А.Ф.Можайского, 1977. – 252с.
451906
  Байдал М.Х. Долгосрочные прогнозы погоды и колебаний климата Казахстана / М.Х. Байдал ; Казах, науч.-исслед. гидромет. ин-т. – Ленинград : ГИМИЗ
Ч. 3. – 1965. – 363с.
451907
   Долгосрочные прогнозы природных явлений. – Новосибирск : Наука, 1977. – 151с.
451908
  Серяков Е.И. Долгосрочные прогнозы тепловых процессов в Северной Атлантике / Е.И. Серяков. – Ленинград, 1979. – 165с.
451909
   Долгосрочные програмvы капитальных вложений. – Москва, 1974. – 270с.
451910
  Алави Салех Ал-Караа Долгосрочные тенденции и новые явления в механизмах коньюктурообразования на мировом рынке нефти. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Алави Салех Ал-Караа; Украинский ин-т международных отношений при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
451911
  Юрыгин О.В. Долгосрочные тенденции и экономические проблемы развития капиталистического рынка бытовых электроприборов : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Юрыгин О.В.; Научно-исслед. коньюнктурный ин-т. Мин-во внешней торговли СССР. – М., 1972. – 30л.
451912
  Пекшев Ю.А. Долгосрочные целевые программы сотрудничества стран -- членов СЭВ. / Ю.А. Пекшев. – М, 1980. – 190с.
451913
  Новаг К. Долгосрочные экономические прогнозы в управлении электроэнергетикой ГДР : Автореф... канд. экон.наук: / Новаг К.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. и основ науч. упр. соц. эконом. – Москва, 1972. – 20л.
451914
  Заец А.В. Долгосрочный кредит а основные производственные фонды промышленности Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Заец А.В.;. – М, 1976. – 24л.
451915
  Давидчук С.М. Долгосрочный кредит и его роль в развитии колхозного производства. (На материалах Винниц. и Хмельниц. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Давидчук С.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1965. – 20 с.
451916
  Комаров В.Д. Долгосрочный прогноз весеннего стока рек черноземной зоны Европейской части СССР на основе территориально общих зависимостей. / В.Д. Комаров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 74с.
451917
  Рудометов М.В. Долгосрочный прогноз гидрографа весеннего половодья р.Десны. : Автореф... канд. географ.наук: / Рудометов М.В.; Центр. ин-т прогнозов. – М., 1965. – 16л.
451918
  Дружинин И.П. Долгосрочный прогноз и информация. / И.П. Дружинин. – Новосибирск, 1987. – 251с.
451919
   Долгосрочный прогноз качества подземных вод / Д.Ф. Чомко, Ф.В. Чомко, Амджади Азиз, Д.Ю. Носик // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 29-32
451920
  Акимов А.В. Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы цивилизационного взаимодействия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 95-110. – ISSN 0869-1908
451921
  Алекперов Азиз Гамид оглы Долгосрочный прогноз экономического развития Азербайджанской ССР на основе экономико-математической моделей : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.607 / Алекперов Азиз Гамид оглы ; АН СССР, Центр. экономико-математич. ин-т. – Москва, 1973. – 25 с.
451922
  Ветлугин И.М. Долгота дня / И.М. Ветлугин. – Москва, 1982. – 94с.
451923
  Кондратюк М.Я. Доле моя ясна / М.Я. Кондратюк. – Львів, 1975. – 32с.
451924
  Онупрієнко А. Долегування державних повноважень органам місцевого самоврядування: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 7-11.
451925
  Сидоренко А.В. Доледниковая кора выветривания Кольского полуострова / А.В. Сидоренко. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 108с.
451926
   Доледниковый рельеф северо-запада Русской равнины : Сбор. науч. трудов. – Ленинград, 1982. – 124 с.
451927
  Метельский Г.В. Доленго. : Повесть о Сигизмунде Сераковском / Г.В. Метельский. – Москва : Политиздат, 1972. – 462с. – (Пламенные революционеры)
451928
  Таланчук П. Доленосна вісь симетрії і точка рівноваги // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2020. – № 6 (274). – С. 48-54. – ISSN 0131-2685


  Історія Університету "Україна".
451929
  Герасимова Г. Доленосна зустріч // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 61-64


  Про І. Мегелу.
451930
  Герасимова Г. Доленосна зустріч. Спогади з нагоди ювілею професора Івана Мегели // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарологии. – Ужгород, 2007. – 16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – С. 119-122
451931
  Тарасова Є. Доленосна роль міфа // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  Василь Сліпак — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій на Сході України. Позивний "Міф". Загинув у бою від кулі снайпера.
451932
  Смолій Валерій Доленосне Х VІІ століття в проекції на державотворчі процеси сьогодення // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 9-10
451933
  Ліончук О. Доленосний грудень в Україні 1991 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 22 грудня (№ 51). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Всеукраїнський референдум 1991 року — загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України. Відбувся 1 грудня 1991 року.
451934
  Войцеховський Ю. Доленосний листопад 1918 р., або Тернистий шлях до незалежності і свободи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 13-24
451935
  Більченко І. Доленосність музейного поступу Михайла Сікорського (1923 - 2011) // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 8-12. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
451936
  Митрохин А.В. Долерит-диабазовая (трапповая) формация Ингульского мегаблока Украинского щита / А.В. Митрохин, Е.А. Вишневская, Л.В. Шумлянский // Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – С. 82-83. – ISBN 978-966-02-7319-1
451937
  Пшеняник Г.А. Долетим до Одера / Г.А. Пшеняник. – Москва, 1985. – 239 с.
451938
  Жук В.Н. Долею пов"язані з Україною : Нариси з історії німецьких колоністів на Полтавщині, про долю їх нащадків і відродження німецьких товариств у краї / Полтавське обласне тов-во німців "Відродження"; Полтавськ. центр німецької культури; В.Н. Жук. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 330с. – ISBN 966-7891-34-8
451939
  Прокофьев А.В. Долженствование и возможность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.69-85. – ISSN 0042-8744
451940
  Зигмонте Д.А. Должна быть Ховалинга! : роман / Д.А. Зигмонте. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 319 с.
451941
  Мамчур Е.А. Должна ли философия быть обязательным предметом в вузе? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4. – С. 127-135. – ISSN 0869-3617


  Анализируется тезис о необходимости преподавания философии студентам нефилософских специальностей. Рассматриваются аргументы в защиту этого тезиса. Особое место уделено вопросу об эвристической роли философии в профессиональной деятельности ...
451942
  Громаков А.Ф. Должно быть надежно защищено / А.Ф. Громаков. – М, 1981. – 95с.
451943
  Астахов П.А. Должно ли государство отвечать за террористов и другие юридические аспекты дела бывших заложников "Норд- Оста" // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.77-83
451944
  Богданов И.В. Должностная иерархия в Египте эпохи Древнего царства // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 5-18. – ISSN 1608-0599
451945
  Слиньков В.Н. Должностная инструкция и менеджмент / В.Н. Слиньков. – Київ : КНТ, 2006. – 332с. – (Кадры предприятия). – ISBN 966-373-060-9
451946
  Бласко Ибаньес В. Должностное лицо / Ибаньес Бласко ; пер. с исп. М. Ватсон. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь" ; Типо-литограф. "Энергия", 1906. – 17 с. – (Издание Н. Парамонова "Донская речь" ; № 185)
451947
  Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления (Глава 3 уголовного кодекса) / А.А. Жижиленко. – Москва, 1927. – 100 с.
451948
  Трайнин А. Должностные и хозяйственные преступления / А. Трайнин. – М, 1938. – 135с.
451949
  Кирсанова М.В. Должностные инструкции в образовательных учреждениях / М.В. Кирсанова. – Москва : Омега-Л, 2007. – 128с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 978-5-370-00038-6
451950
  Кирсанова М.В. Должностные инструкции в образовательных учреждениях / М.В. Кирсанова. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Омега-Л, 2008. – 128с. – (Библиотека типовых документов). – ISBN 978-5-370-00613-5
451951
  Вильямский В.С. Должностные инструкции служащих аппарата исполкома. / В.С. Вильямский, А.П. Емельяненко. – Москва, 1980. – 72с.
451952
  Щеголихин И.П. Должностные лица / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1988. – 319с.
451953
   Должностные обязанности специалистов колхоза в условиях хозрасчета. – М., 1989. – 412с.
451954
  Бантышев А.Ф. Должностные преступление (вопросы квалификации) : Учебн. пособие / А.Ф. Бантышев; Акадкмия СБУ. – Киев, 1996. – 46 с.
451955
  Кириченко В.Ф. Должностные преступлениия по советскому уголовному праву : Автореф... д-ра юрид.наук: / Кириченко В.Ф.; Высш. школа МООП РСФСР. – М., 1965. – 30л.
451956
  Гюнтер А. Должностные преступления / А. Гюнтер. – Х., 1928. – 83с.
451957
  Смолицкий Г.Р. Должностные преступления / Г.Р. Смолицкий. – М., 1940. – 57с.
451958
  Смолицкий Г.Р. Должностные преступления / Г.Р. Смолицкий. – 2-е изд. – М., 1947. – 68с.
451959
  Квициниа А.К. Должностные преступления / А.К. Квициниа. – М, 1992. – 221с.
451960
  Суровень Д.А. Должностные преступления в древней и раннесредневековой Японии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 20. – С. 39-43. – ISSN 1812-3805


  В статье собраны и проанализированы сведения японских источников о должностных преступлениях в государстве Ямато (IV–VII вв.), в связи с этим - приведена правоприменительная практика и нормативно-правовые акты, регулирующие уголовно-правовые отношения ...
451961
  Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1956. – 95с.
451962
  Владимиров В.А. Должностные преступления. / В.А. Владимиров, В.Ф. Кириченко. – Москва, 1965. – 42с.
451963
  Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1975. – 168с.
451964
  Касаткин Ю.П. Должностные преступления: Вопр. квалификации / Ю.П. Касаткин. – М., 1979. – 40с.
451965
  Савченко В.И. Должность во Вселенной: роман / В.И. Савченко. – Киев : Український письменник, 1992. – 414с.
451966
  Демакова И.Д. Должность или призвание / И.Д. Демакова. – М., 1991. – 159с.
451967
  Авраменко И.Ф. Должность или призвание? : размышления издателя : [об изд-ве "Мол. гвардия"] / И.Ф. Авраменко. – Москва : Книга, 1988. – 270, [2] с.
451968
  Кургузов И.М. Должность президента стоит решения многолетней проблемы страны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-72. – ISSN 044-748Х
451969
  Антропов Ю.В. Должность с эмоциями. Присядем на дорогу : повести / Антропов Ю.В. – Москва : Совецкий писатель, 1968. – 247 с.
451970
   Должность: директор. – М., 1985. – 335с.
451971
  Шенфельдер Г. Должны ли дети быть трудными? / Г. Шенфельдер. – М, 1982. – 96с.
451972
  Кэвелл С. Должны ли мы думать то, что говорим? (О серьезности в философии) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.120-127. – ISSN 0042-8744
451973
  Веселовский О.Н. Доливо-Добровольский / О.Н. Веселовский. – Москва, 1963. – 86 с.
451974
  Горбовский Г.Я. Долина / Г.Я. Горбовский. – Л, 1975. – 175с.
451975
  Бортник С.Ю. Долина // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 218. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
451976
  Каденко В. Долина : роман-утопия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 7. – С. 73-117. – ISSN 0131-8136
451977
  Каденко В. Долина : роман-утопия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 38-88. – ISSN 0131-8136
451978
  Кердода А.И. Долина Амалат / А.И. Кердода. – Чита, 1954. – 40с.
451979
  Комишан И.С. Долина Аравана / И.С. Комишан. – Л., 1928. – 13с.
451980
  Умеров Н. Долина ахангаров: роман. / Н. Умеров. – Ташкент, 1984. – 256с.
451981
  Мітипов В.Г. Долина безсмертників. Інспектор Золотої тайги : Романи / В.Г. Мітипов. – Київ : Дніпро, 1989. – 524с.
451982
  Кешоков А.П. Долина белых ягнят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советская Россия, 1989. – 778 с.
451983
  Митыпов В.Г. Долина бессмертников / В.Г. Митыпов. – Москва, 1975. – 236 с.
451984
  Боносский Ф. Долина в огне / Ф. Боносский. – Москва, 1961. – 318с.
451985
  Юров Г.Е. Долина в сентябре: поэмы. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1975. – 86с.
451986
  Шаталов В.И. Долина ветров / В.И. Шаталов. – Ашхабад, 1973. – 132с.
451987
  Герасименко Арсеній Долина Вінялес. Сад Куби // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 28-35 : фото
451988
  Акобиров Ю. Долина влюбленных : роман / Акобиров Ю. ; авториз. пер. с тадж. О. Марковой. – Москва : Совецкий писатель, 1983. – 216 с.
451989
  Чернышева З.С. Долина Волги и рельеф Поволжья в апшеронское время. / З.С. Чернышева. – М, 1970. – 152с.
451990
  Шпиленок Игорь Долина Гейзеров : Долина Гейзеров: до и после катастрофы. Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 166-180 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
451991
  Фелькнер Б. Долина Гнівного потоку / Б. Фелькнер. – Київ : Молодь, 1972. – 295с.
451992
  Исаев А.А. Долина грез / А.А. Исаев. – Владивосток, 1990. – 214с.
451993
  Белль Г. Долина грохочущих копыт : пер. с нем. / Г. Белль. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223 с.
451994
   Долина Десны: При рода и природопользование. – Москва : АН СССР, 1990. – 160 с.
451995
  Шевчук В.О. Долина Джерел : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1981. – 240 с.
451996
   Долина Дона: Природа и ландшафты. – Воронеж, 1982. – 159 с.
451997
  Сидоренко Віктор Долина Ецталь. Розваги снігових людей : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 68-72 : Фото
451998
  Мельников Ю Долина жизни / Ю Мельников. – М., 1983. – 32с.
451999
  Тунджер Дж. Долина Кесікбель / Дж. Тунджер. – Київ : Дніпро, 1973. – 255 с.
452000
   Долина красных тюльпанов. – М., 1989. – 327с.
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,