Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
449001
  Давыдов Ф. "Звезда № 1" ищет ночлега / Ф. Давыдов. – Москва, 1961. – 80с.
449002
  Авдуевский В.С. "Звездные войны" -- безумие и преступление. / В.С. Авдуевский, А.И Рудев. – Москва : Политиздат, 1986. – 221, [1] с.
449003
  Гончаренко А.Н. "Звездные войны" в стратегии империализма США / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1988. – 204с.
449004
   "Звездные войны": иллюзии и опасность. – М., 1985. – 56с.
449005
  Шальнев А.А. "Звездные войны": Что думают американцы. / А.А. Шальнев. – М., 1987. – 221с.
449006
  Котляров И.И. "Звездный мир"против"звездных воин". / И.И. Котляров. – Москва, 1988. – 224 с.
449007
  Ермаков Дмитрий "Звездный" рынок Иордании : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-79 : Фото
449008
  Ефимова С.Н. "Звездою стану, становясь землей": к 55-летию со дня рождения К.В. Васильева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 141-154. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
449009
   "Звезды" о России. Знаменитые люди о Родине : [ сборник ]. – Москва : Европа, 2006. – 128с. – ISBN 5-9739-0074-6
449010
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 0131-775Х
449011
  Бернадський В. Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці / В. Бернадський, О. Маковецька, О. Мазур // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-30. – Бібліогр.: с. 24-28. – ISSN 0131-775Х


  Наведено дані про сучасний стан зварювального виробництва, ринку зварювальної техніки та його секторів, основні фактори, що впливають на тенденції їхнього розвитку. Показано роль галузі в сучасній економіці, зокрема, висвітлено досвід США та Німеччини.
449012
  Бойко В.П. Зварювальний факультет - Збройним силам України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 84-85. – ISBN 978-966-622-690-0
449013
  Патон Б.Є. Зварювання вторгається у незвичайну галузь // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 4-7
449014
  Патон Е.О. Зварювання таврів з попереднім вигином / Е.О. Патон. – К., 1937. – 44с.
449015
  Коваленко С. Зведена база даних дисертацій - складова інтегрованого ресурсу // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – травень (№ 5). – С. 7


  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського функціонує як всеукраїнський науково-інформаційний, науково-методичний і координаційний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Для цього ДНПР разом із ...
449016
   Зведена інструкція про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість. – 2-е вид. – К., 1996. – 248с.
449017
   Зведена інструкція про порядок обчислення податку на добавлену вартість. – Київ : Компас, 1996. – 168с.
449018
   Зведений каталог бібліографічних списків та покажчиків літератури, підготовлених головними бібліотеками Харкова за 1993 рік. 5 клас. – Харків : Харк. держ. б-ка, 1994. – 30 с.
449019
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
2. – 1958. – 180с.
449020
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1961 році. – Київ, 1963. – 353с.
449021
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1963 році. – Київ, 1964. – 293с.
449022
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1966. – 356с.
449023
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1965 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1966. – 356с.
449024
   Зведений каталог іноземних журналів, одержаних бібліотеками України в 1966 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1967. – 426 с.
449025
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Біологія. Медицина. – Київ, 1956. – 148 с.
449026
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Геологія, геофізика, географія. – Київ, 1955. – 34 с.
449027
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Техніка. – Київ, 1956. – 173 с.
449028
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР в Києві. 1945-1954. Хімія і хімічна технологія. – Київ, 1955. – 43 с.
449029
   Зведений каталог іноземних журналів, які одержано науковими установами Академії наук УРСР. 1955. Геологія. Біологія. Медицина. Сільське господарство. – К., 1957. – 50с.
449030
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України ... Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1972. – 456с.
449031
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1956 році. – Київ
1. – 1958. – 112с.
449032
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493с.
449033
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України в 1969 році. Природничі науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – Київ, 1970. – 493 с.
449034
   Зведений каталог іноземних наукових журналів, одержаних бібліотеками України... Природ. науки, медицина, сільське господарство, техніка, архітектура. – К., 1973. – 332с.
449035
   Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархівний довідник / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ : Держ. ком. арх. України. – (Архівні зібрання України. Cпеціальні довідники / [редкол.: О. Гінзбург (голова) та ін.]). – ISBN 966-8225-30-7
Т. 1 : Метричні книги у фондах державних архівів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської областей / [уклад. С. Зворський, М. Ковтун]. – 2009. – 805, [5] с. – Бібліогр.: с. 797-806
449036
  Козак Н.О. Зведений краєзнавчий каталог Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, як засіб бібліографічної підтримки написання історії населених пунктів Поділля в новій редакції // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 175-180. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
449037
  Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / Ірина Мілясевич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 2 (151). – С. 13-19


  У статті піднімаються проблемні питання методики організації матеріалу в зведених краєзнавчих каталогах обласних універсальних наукових бібліотек України. Автор аналізує схеми класифікації краєзнавчої літератури, висловлює свої пропозиції щодо ...
449038
   Зведений латентний показник пристосовуваності DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV, як відбиток мікроумов існування в районі Адміральської бухти (о. Короля Георга, Прибережна Антарктика) / Н.Ю. Мірюта, І.Ю. Парнікоза, Г.Ю. Мирюьа, П.П. Швидун, Є. Смикла, І. Козерецька, В. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2014. – № 13. – С. 159-174. – ISSN 1727-7485
449039
   Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття : (за матеріалами, наданами експертними групами вищого рівня за тематичними напрямами прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Держ. програми прогнозування наук.-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки) / В.М. Геєць, В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова, А.Г. та ін. Наумовець; [Геєць В.М., Александрова В.П., Скрипниченко М.І., Федулова Л.І. та ін.]; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-651-472-4
449040
  Сніжко Н. Зведений словник української мови: джерела і засади укладання // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 90-99. – ISSN 0201-419


  "Українська лексика кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст., зібрана й упорядкована в новому академічному словнику зведеного типу, є тим безцінним загальнонаціональним надбанням, яке відтворює архетипи й інновації українського мовомислення, живить і зігріває душу ...
449041
   Зведений список перекладів творів Миколи Гоголя українською мовою // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 54-103. – ISBN 978-966-193-016-1
449042
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1996
449043
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1996
449044
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1996
449045
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1996
449046
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1997
449047
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1997
449048
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1997
449049
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1997
449050
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1998
449051
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1998
449052
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1998
449053
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1998
449054
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1999
449055
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1999
449056
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1999
449057
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1999
449058
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 1. – 2000
449059
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 2. – 2000
449060
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 3. – 2000
449061
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів міністерств. – Київ
№ 4. – 2000
449062
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик нормативних актів Міністерств і відомств за 2 півріччя 2000р. – Київ, 1996-
№ 1 : Покажчик нормативних актів Міністерств і вімств за2 півріччя 2000р. – 2001
449063
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
449064
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 2. – 2001
449065
   Зведені покажчики нормативних правових актів України : покажчик актів Верховної Ради, Президента, Кабміну України за 2 півріччя 2000 року. – Київ
№ 3. – 2001
449066
   Зведені покажчики нормативних правових актів України. – Київ, 1996-
№ 4 : Покажчик актів Верховної Ради,Президента, Кабінету Міністрів України за 1 півріччя 2001 року. – 2001
449067
   Зведені правила техніки безпеки польових експедиційних досліджень, навчальних та виробничих практик студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
449068
  Авраменко С. Зведення до абсурду як основний засіб створення комічного ефекту в романі Володимира Набокова "Запршення на страту" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 181-190. – (Германська філологія ; Вип. 431)
449069
  Поліщук О.Г. Зведення і групування статистичних матеріалів / О.Г. Поліщук. – Львів, 1974. – 38с.
449070
  Пасенченко Ю.А. Зведення лінійної періодичної системи до скінченного набору частот // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Для довільної лінійної періодичної системи вказаний конструктивний алгоритм, що зводить її до системи з коефіцієнтами - скінченими тригонометричними многочленами.
449071
  Калайда О.Ф. Зведення одновимірних інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду до рівнянь другого роду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рівняння Фредгольма першого роду інтегруванням частинами та за допомогою резольвенти Вольтерра зведено до рівняння Фредгольма другого роду.
449072
  Славко Г. Зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного при моделюванні магнітної підвіски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-50. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод зведення повторного контурного інтегралу до одноконтурного для обчислення взаємної індуктивністі в задачах магнітної левітації вільного тіла. Метод застосовний для довільного просторового розташування кругових струмових контурів. A ...
449073
  Біднов В. Зведення християнства в Україні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 461-485. – ISBN 966-95452-8-4
449074
  Курчаткин А.Н. Зведзда бегущая / А.Н. Курчаткин. – М, 1986. – 495с.
449075
  Устименко В.Є. Зведи свій храм : з історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Академпрес, 2011. – 207, [1] с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-7541-11-8
449076
  Леонов А. Зведные пути / А. Леонов, А. Соколов. – М, 1971. – 112с.
449077
  Нешитов Ю.П. Звезда-синица / Ю.П. Нешитов. – М., 1987. – 64с.
449078
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Военное издательство, 1947. – 95с.
449079
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1947. – 78 с.
449080
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Куйбышев : огиз, 1948. – 88 с.
449081
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : огиз, 1948. – 80 с.
449082
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Московский рабочий, 1948. – 136 с.
449083
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1948. – 96 с.
449084
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советский писатель, 1948. – 88 с.
449085
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Симферополь : Крымиздат, 1953. – 112 с.
449086
  Казакевич Э. Звезда : роман / Э. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1956. – 79 с. – (Массовая серия)
449087
  Колосов М.М. Звезда / М.М. Колосов. – Курск, 1959. – 262с.
449088
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Молодая гвардия, 1965. – 95 с.
449089
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1966. – 518с.
449090
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1969. – 80с.
449091
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1971. – 93 с.
449092
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М, 1973. – 96с.
449093
  Казакевич Э.Г. Звезда : Повесть / Э.Г. Казакевич. – Москва : ДОСААФ СССР, 1976. – 80с.
449094
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Детская литература, 1976. – 190 с.
449095
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Кишинев, 1978. – 144с.
449096
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Л : Детская литература, 1978. – 143 с.
449097
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Москва : Советская Россия, 1981. – 94 с.
449098
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1985. – 560 с.
449099
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Сыктывкар : Коми, 1986. – 76 с.
449100
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – Ташкент : Узбекистан, 1987. – 558 с.
449101
  Казакевич Э.Г. Звезда : [повесть] / Э. Казакевич ; [вступ. ст. М. Алигер (с. 9-32) ; худож. А. Бисти]. – Москва : Книга, 1988. – 284с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
449102
  Казакевич Э.Г. Звезда / Э.Г. Казакевич. – М : Правда, 1989. – 464 с.
449103
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1995
449104
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1995
449105
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1995
449106
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1995
449107
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1995
449108
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1995
449109
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1995
449110
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1995
449111
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1995
449112
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1995
449113
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1995
449114
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1995
449115
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1996
449116
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1996
449117
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1996
449118
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1996
449119
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1996
449120
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1996
449121
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 1996
449122
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 1996
449123
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 1996
449124
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 1996
449125
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 1996
449126
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 1996
449127
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 1997
449128
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 1997
449129
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 1997
449130
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 1997
449131
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 1997
449132
   Звезда. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 1997
449133
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2004
449134
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2004
449135
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2004
449136
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2004
449137
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2004
449138
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2004
449139
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2004
449140
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2004
449141
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2004
449142
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2004
449143
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2004
449144
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2004
449145
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2006
449146
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2006
449147
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2006
449148
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2006
449149
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2006
449150
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2006
449151
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2006
449152
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2006
449153
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2006
449154
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2006
449155
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2006
449156
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2006
449157
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2007
449158
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2007
449159
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2007
449160
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2007
449161
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2007
449162
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2007
449163
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2007
449164
   Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2007
449165
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2007
449166
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2007
449167
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2007
449168
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2007
449169
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2008
449170
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2008
449171
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2008
449172
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2008
449173
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2008
449174
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2008
449175
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2008
449176
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2008
449177
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2008
449178
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2008
449179
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2008
449180
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2008
449181
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2009
449182
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2009
449183
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2009
449184
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2009
449185
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2009
449186
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2009
449187
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2009
449188
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2009
449189
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2009
449190
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2009
449191
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2009
449192
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2009
449193
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2010
449194
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2010
449195
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2010
449196
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2010
449197
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2010
449198
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2010
449199
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2010
449200
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2010
449201
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2010
449202
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2010
449203
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2010
449204
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2010
449205
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2 : Посвящается венгерской культуре. – 2011
449206
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2011
449207
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2011
449208
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2011
449209
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2011
449210
   Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2011
449211
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2011
449212
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2011
449213
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2011
449214
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2011
449215
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2011
449216
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2012
449217
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2012
449218
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2012
449219
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2012
449220
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2012
449221
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2012
449222
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2012
449223
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2012
449224
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2012
449225
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2012
449226
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2012
449227
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2012
449228
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 1. – 2013
449229
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 2. – 2013
449230
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 3. – 2013
449231
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 4. – 2013
449232
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 5. – 2013
449233
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 6. – 2013
449234
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 7. – 2013
449235
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 8. – 2013
449236
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 9. – 2013
449237
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 10. – 2013
449238
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 11. – 2013
449239
   Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
№ 12. – 2013
449240
  Виеру Г. Звезда ,выручай : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. – Москва : Детская литература, 1986. – 109 с.
449241
  Новоселова К.И. Звезда Альтаир: роман / К.И. Новоселова. – Ташкент, 1983. – 160с.
449242
  Холостенко С.И. Звезда Альфа / С.И. Холостенко. – Кишинев, 1970. – 178с.
449243
  Щербаков А.А. Звезда Байконура / А.А. Щербаков. – Москва, 1974. – 102с.
449244
  Цокота В.Ф. Звезда бессмертия / В.Ф. Цокота. – К.
1. – 1985. – 367с.
449245
  Нальби Звезда близка / Нальби. – М., 1984. – 176с.
449246
  Кучуков П.А. Звезда в колодце / П.А. Кучуков. – М., 1982. – 142с.
449247
  Кононович Эдвард Звезда в короне : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 22-29 : Фото
449248
  Ходарев В.В. Звезда в окне / В.В. Ходарев. – Ставрополь, 1983. – 63с.
449249
  Неяченко И.И. Звезда в подарок = A Star as a Present / И.И. Неяченко. – 2-е изд., перераб. доп. – Симферополь : Таврия, 1984. – 127 с.
449250
  Еранцев А.Н. Звезда в траве : книга стихов / Алексей Еранцев. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1990. – 174 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7688-0304-1
449251
  Парнов Е.И. Звезда в тумане / Е.И. Парнов. – М., 1971. – 159с.
449252
  Дяченко С.С. Звезда Вавилова / С.С. Дяченко. – М., 1988. – 63с.
449253
  Жуков Д.А. Звезда вдохновенья / Д.А. Жуков. – Тула, 1986. – 365с.
449254
  Солоницын А.А. Звезда вечерняя / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1982. – 269с.
449255
  Молоствов В. Звезда Виктора Цоя // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 1818-2968
449256
  Хади-заде Р. Звезда во мгле: Роман / Р. Хади-заде. – М, 1986. – 367с.
449257
  Мяло Ксения Звезда волхвов, или Христос в Гималаях // Защитим имя и наследие Рерихов. – Москва : Международный Центр Рерихов;Мастер-Банк, 2001. – Том 2 : Ксения Мяло. Звезда волхвов или Христос в Гималаях; А.Владимиров. В поисках Православия. Современники. – с.9-171. – ISBN 5-86988-114-5
449258
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 1. – 1996
449259
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 2. – 1996
449260
   Звезда Востока. – Ташкент
№ 3. – 1996
449261
  Старостенко А.Л. Звезда времени. / А.Л. Старостенко. – Одесса, 1986. – 45с.
449262
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Майкоп, 1961. – 271с.
449263
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Краснодар, 1964. – 251с.
449264
  Джагупов Д.А. Звезда Галимет. / Д.А. Джагупов. – Ташкент, 1969. – 260с.
449265
  Сорокин С. Звезда Гарибальди / С. Сорокин. – Воронеж, 1969. – 56с.
449266
  Вержбицкий Н. Звезда Героя / Н. Вержбицкий, И. Войцеховский. – Москва, 1946. – 52с.
449267
   Звезда Даймлера : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 64-65 : Фото
449268
  Фульга Л. Звезда доброй надежды / Л. Фульга. – М, 1978. – 512с.
449269
  Нечай П.Е. Звезда Егорова / П.Е. Нечай. – М., 1975. – 224с.
449270
  Белинский А.И. Звезда заветная / А.И. Белинский. – Л., 1985. – 367с.
449271
  Хельман Х. Звезда и жизнь аргентинского поэта : поэзия: стихи, о поэте // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 181-190. – ISSN 1130-6545
449272
  Степанчук Ю.И. Звезда и ключ Индийского океана / Ю.И. Степанчук. – Москва, 1987. – 198 с.
449273
  Ломиа К. Звезда и колодец : стихи / К. Ломиа. – Москва : Советский писатель, 1976. – 183 с.
449274
   Звезда и красный галстук рядом. – М., 1971. – 159с.
449275
  Виеру Н. Звезда и полынь : рассказы, роман / Н. Виеру. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1986. – 240 с.
449276
  Измайлова М. Звезда и смерть Петра Столыпина // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-39. – ISSN 1819-6268
449277
  Неруда П. Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года. Драматическая кантата. / П. Неруда. – М., 1971. – 72с.
449278
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Махачкала, 1987. – 589с.
449279
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ / А.Р. Беляев. – Барнаул, 1988. – 160с.
449280
  Беляев А.Р. Звезда КЭЦ. Небесный гость : рассказы / А. Беляев. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 445 с. : ил. – Миниатюрное издание
449281
  Лидман Х. Звезда Лапландии / Х. Лидман. – Москва : Мысль, 1976. – 152с.
449282
   Звезда Ломоносова [ Електронний ресурс. Відеозапис ] : документальный мир "Русский мир Марбурга". – [Б. м.] : ООО ВТВ-сервис, 2008. – 1 CD. – к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.-Загаловок взят с этикетки диска


  1 фильм "Родина" Фильм заново открывает нам малую родину Михаила Васильевича Ломоносова - Холмогоры и его окрестности, где прошли детство и отрочество великого помора 2 фильм "Посвящение" Фильм рассказывает о духовном воспитании и становлении ...
449283
  Мурашковский В.Г. Звезда Лувияарь / В.Г. Мурашковский. – Чебоксары, 1990. – 319с.
449284
  Ансори Ф. Звезда любви / Ф. Ансори. – Душанбе, 1967. – 92с.
449285
  Рыжов И.А. Звезда любви приветная / И.А. Рыжов. – Тула, 1989. – 237с.
449286
  Сологуб Федор Звезда Маир : Стихотворения / Сологуб Федор; Вступ.статья В.Б.Муравьева. – Москва : Летопись, 1998. – 294с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88730-041
449287
  Ухсай Я.Г. Звезда моего детства : поэмы / Я.Г. Ухсай. – Москва : Советская Россия, 1970. – 160 с.
449288
  Ухсай Я.Г. Звезда моего детства : поэмы / Я.Г. Ухсай. – Москва : Советская Россия, 1974. – 157 с.
449289
  Альбирт И Звезда моего поколения : стихи / И Альбирт; пер. с евр. – Москва : Советская Россия, 1968. – 72 с.
449290
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
449291
  Травинский В. Звезда мореплавателя / В. Травинский. – М, 1969. – 194с.
449292
  Тухватуллин Р.Г. Звезда моя ; Мой односельчанин Нэби ; Агымсу : повести / Р.Г. Тухватуллин; пер. с тат. – Казань : Тат. кн. изд., 1974. – 288 с.
449293
  Шевченко Т.Г. Звезда моя вечерняя / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1980. – 16с.
449294
  Большаков Л.Н. Звезда на всю жизнь / Л.Н. Большаков. – Москва, 1983. – 199с.
449295
  Полевой И.И. Звезда на копром / И.И. Полевой. – Тула, 1955. – 64с.
449296
   Звезда над горизонтом. – М., 1960. – 32с.
449297
  Нигмати Р. Звезда над городом : стихи / Р. Нигмати. – Москва : Советский писатель, 1956. – 95 с.
449298
   Звезда над городом Кабулом. – М., 1990. – 267с.
449299
  Несмеянов А.И. Звезда над границей / А.И. Несмеянов. – Фрунзе, 1979. – 76с.
449300
  Корнеев Н.Ю. Звезда над домом / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1979. – 91с.
449301
  Вольф А.Я. Звезда над передовой / А.Я. Вольф. – Москва, 1987. – 268с.
449302
  Фарбер А.М. Звезда над поселком. / А.М. Фарбер. – Ростов -на-Дону, 1956. – 336с.
449303
  Гитович А.И. Звезда над рекой / А.И. Гитович. – Москва; Ленинград, 1962. – 255с.
449304
  Мальсагов А.П. Звезда над Эльбрусом : худож.-докум. повесть / А.П. Мальсагов. – 2-е изд.. доп. – Нальчик : Эльбрус, 1981. – 311с.
449305
  Новикова М. Звезда неугасимая : Севастополь накануне 2000-летия Рождества Христова / М. Новикова. – Симферополь, 1995. – 72с.
449306
  Алейников В.Д. Звезда островитян / В.Д. Алейников. – Москва, 1990. – 478с.
449307
  Байрон Д.Г. Звезда отважных / Д.Г. Байрон. – Москва, 1988. – 269с.
449308
  Лемберг А.М. Звезда отсчета / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1969. – 104с.
449309
  Михайлов М.И. Звезда первой величины / М.И. Михайлов. – Москва, 1961. – 180 с.
449310
  Пряхин Г. Звезда плакучая : роман / окончание. Нач. в № 1, 2, 3, 4, 5, 2010 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 6 (653). – С. 67-71. – ISSN 0132-2036
449311
   Звезда пленительного счастья. – Кемерово, 1985. – 176с.
449312
   Звезда пленительного счастья. – Москва, 1989. – 190с.
449313
  Пушкин А.С. Звезда пленительного счастья : Стихотворения. Поэмы. Роман в стихах / А.С. Пушкин. – Москва : Воениздат, 1989. – 496с.
449314
  Андреевская Инна Звезда по имени Солнце : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 190-196 : Іл.
449315
  Цой В.Р. Звезда по имени Солнце : стихи, песни, воспоминания / Виктор Цой. – Москва : Эксмо, 2007. – 416с., [ 20л. илл. ] : илл. – ISBN 978-5-699-18780-5
449316
  Жолобов В.М. Звезда по имени судьба. Земные откровения космонавта / Виталий Жолобов. – Харьков : Творческая мастерская "Переплет и реставрация", 2011. – 320 с., [42] с. илл. – ISBN 978-966-97184-0-2
449317
  Стариков В.А. Звезда победы. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1950. – 232с.
449318
  Андреев А.А. Звезда поколений / А.А. Андреев. – Ленинград, 1959. – 88с.
449319
  Мулдагалиев Д. Звезда поколения : стихотворения и поэмы / Д. Мулдагалиев. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 160 с.
449320
  Рубцов Н.М. Звезда полей. / Н.М. Рубцов. – М., 1967. – 111с.
449321
  Некляев В.П. Звезда Полынь : стихотворения и поэма / В.П. Некляев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 157 с.
449322
  Сорокин В. Звезда прощания : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-25. – ISSN 0027-8238
449323
  Таллеров Л.В. Звезда путеводная: роман. / Л.В. Таллеров. – Чебоксары, 1989. – 462с.
449324
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – М., 1969. – 185с.
449325
  Лиходеев Л.И. Звезда с неба. / Л.И. Лиходеев. – 2-е изд. – М., 1983. – 160с.
449326
  Твердохлиб А. Звезда сезона / А. Твердохлиб. – М., 1986. – 318с.
449327
  Татьяничева Л.К. Звезда советская / Л.К. Татьяничева. – М., 1960. – 63с.
449328
  Куприн А.И. Звезда Соломона // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. 288-. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
449329
  Боков А. Звезда среди звезд : роман / А. Боков. – Москва : Современник, 1979. – 223 с.
449330
  Сарсенбаев А. Звезда степей / А. Сарсенбаев. – Москва, 1980. – 110 с.
449331
  Алиева Ф.Г. Звезда судьбы моей / Ф.Г. Алиева. – Москва, 1989. – 206 с.
449332
  Вальсюнене В.Ю. Звезда счастья : поэма / В.Ю. Вальсюнене. – Москва, 1957. – 180 с.
449333
  Учватов Н.И. Звезда счастья : повесть / Н.И. Учватов; пер. с морд.-мокша В.Полуяна. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 173 с.
449334
   Звезда удачи. – М., 1969. – 32с.
449335
  Щипахина Л.В. Звезда удачи / Л.В. Щипахина. – Москва, 1986. – 190с.
449336
  Келдиев Г. Звезда Улугбека / Г. Келдиев. – М, 1981. – 55с.
449337
  Волков К.С. Звезда утренняя / К.С. Волков. – Москва, 1957. – 336с.
449338
  Солодарь Ц.С. Звезда футбола / Ц.С. Солодарь. – М., 1960. – 34с.
449339
  Байкабулов Б Звезда Хорасана : роман в стихах / Б Байкабулов. – Москва, 1991. – 239 с.
449340
  Гольдберг А.Л. Звезда шахтера / А.Л. Гольдберг. – Челябинск, 1951. – 48с.
449341
  Раскин А. Звезда экрана. / А. Раскин, М. Слободской. – М.Л., 1945. – 128с.
449342
  Суворов Г. Звезда, сгоревшая в ночи. / Г. Суворов. – Новосибирск, 1970. – 224с.
449343
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 105 с.
449344
  Каминский Е.А. Звезда, треугольник, зигзаг / Е.А. Каминский. – Москва, 1977. – 103 с.
449345
  Кулиев К. Звездам -- гореть! : изб. лирика / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1973. – 543 с.
449346
  Григорьева Н.А. Звездам не спится. / Н.А. Григорьева. – Калуга, 1964. – 44с.
449347
  Шипулин Н.Г. Звезданя россыпь / Н.Г. Шипулин. – Грозный, 1968. – 77с.
449348
  Аструков-Херц Звезди по пътя. / Аструков-Херц. – София, 1974. – 335с.
449349
  Зигель Ф.Ю. Звездная азбука : пособие для учащихся / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Просвещение, 1981. – 191с.
449350
  Кривой А.С. Звездная Ангара / А.С. Кривой, А.М. Щеголев. – Иркутск, 1979. – 272с.
449351
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия / П.Г. Куликовский. – М., 1978. – 255с.
449352
  Куликовский П.Г. Звездная астрономия : учеб.пособие / П.Г. Куликовский. – 2-е изд. перераб.и доп. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
449353
  Зонн В. Звездная астрономия. / В. Зонн, К. Рудницкий. – М., 1959. – 448с.
449354
  Иванов В.П. Звездная атака / В.П. Иванов. – Москва, 1989. – 240с.
449355
  Матвеева А. Звездная болезнь : Рассказы из книги "Каждые сто лет" // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 41-64. – ISSN 0321-1878
449356
  Гаврилов А.С. Звёздная борозда / А.С. Гаврилов. – М., 1981. – 127с.
449357
  Азаров В.Б. Звёздная вахта / В.Б. Азаров. – Москва, 1963. – 47с.
449358
  Устинов В.А. Звездная вечеря / В.А. Устинов. – Москва, 1989. – 175с.
449359
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1952. – 176 с.
449360
  Агекян Т.А. Звёздная Вселенная / Т.А. Агекян. – Москва, 1955. – 235 с.
449361
   Звездная гавань. – М., 1981. – 303с.
449362
  Острейка А. Звездная дорога / А. Острейка. – М., 1943. – 36с.
449363
  Ларионва К.М. Звездная дорога / К.М. Ларионва. – М, 1963. – 226с.
449364
  Вибе Дмитрий Звездная дрожь : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 72-79 : Фото
449365
  Соловая Н.А. Звездная задача трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Соловая Н.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1971. – 4 с.
449366
  Теодореску В. Звездная земля / В. Теодореску. – М., 1979. – 167с.
449367
  Бахчинян Ф.Б. Звездная исповедь: очерк жизни и творчества Є. Межелайтиса / Ф.Б. Бахчинян. – Вильнюс, 1989. – 308 с.
449368
  Мясников Б.А. Звездная история. -- (Из глубины России. -- Батрацкая дача). / Б.А. Мясников. – М., 1962. – 32с.
449369
  Воронин Л.А. Звездная капель / Л.А. Воронин. – Одесса, 1974. – 72с.
449370
  Петухов Ю.Д. Звездная месть. Пристанище : Роман. Повесть, рассказы / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 480с. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-090-6
449371
  Зубов Д. Звездная ночь над Роной // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
449372
  Фирсов В.И. Звездная песня неба / В.И. Фирсов. – М, 1985. – 368с.
449373
  Микелинскас Й. Звездная пыль : повести, рассказы / Й. Микелинскас; пер. с литов. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1988. – 381 с.
449374
  Райан Нэн Звездная пыль : Роман / Нэн Райан; Пер. с англ. А.В. Анисимова. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5-237-04440-9
449375
  Домрин В.В. Звездная река / В.В. Домрин. – Одесса, 1971. – 104с.
449376
  Нортон Э. Звездная стража / Э. Нортон. – Киев : Джерела, 1991. – 317 с. – В изд. также: Крестоносцы неба / П. Андерсон
449377
  Попова Л.М. Звездная тетрадь / Л.М. Попова. – Л., 1969. – 32с.
449378
   Звездная эскадрилья. – М., 1969. – 224с.
449379
  Гаррисон Г. Звездно-полосатый контракт / Г. Гаррисон. – М., 1988. – 284с.
449380
  Прокопович Наталья Звездное будущее Дома туриста : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 24
449381
   Звездное воинство Америки. – М., 1988. – 621с.
449382
  Иванов Б.И. Звездное начало петербургской электротехники // Природа : Естественно-научный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С.66-72. : Портр., фот. – ISSN 0032-874Х


  К 18 веку относится начало исследования электричества рос.учеными в Петербурге:Г.В.Рихман,М.Ломоносов,В.В.Петров,Э.Х.Ленц,Б.С.Якоби
449383
  Фабр И. Звездное небо : лекции из области "науки о небе"/ пер. с нем. / И. Фабр. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 272 с.
449384
  Шукстова З.Н. Звездное небо / З.Н. Шукстова. – Свердловск : Свердловское книжн. издательство, 1962. – 187 с.
449385
  Долгополов М.Н. Звездное ожерелье / М.Н. Долгополов. – М., 1986. – 367с.
449386
  Артамонов Ю.М. Звездное озеро / Ю.М. Артамонов. – Москва, 1975. – 240 с.
449387
  Морозов А.Д. Звездное поле / А.Д. Морозов, В.М. Чекиров. – Воронеж, 1973. – 136с.
449388
  Селезнев М.С. Звездное поле. / М.С. Селезнев. – К, 1984. – 125с.
449389
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – Горький, 1971. – 200с.
449390
  Горбачев Н.А. Звездное тяготение / Н.А. Горбачев. – М., 1985. – 395с.
449391
   Звездные агрегаты. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1980. – 155 с.
449392
  Мустель Э.Р. Звездные атмосферы / Э.Р. Мустель. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 444 с.
449393
   Звездные атмосферы : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 706 с.
449394
  Михалас Д. Звездные атмосферы / Д. Михалас. – Москва
Т. 1. – 1982. – 352с.
449395
  Михалас Д. Звездные атмосферы / Д. Михалас. – Москва
Т. 2. – 1982. – 422с.
449396
  Гамильтон Э. Звездные битвы галактик / Э. Гамильтон. – СПб
Вып. 1. – 1991. – 285с.
449397
  Попов Сергей Звездные взаимоотношения : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 24-32 : Фото
449398
  Сергеев Александр Звездные войны нащего мира. Наследство Джедаев // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 14-17 : фото
449399
  Нортон А. Звездные врата / А. Нортон. – М, 1992. – 432с.
449400
  Гурзадян Г.А. Звёздные вспышки / Г.А. Гурзадян. – М., 1985. – 560с.
449401
  Ибрагим Е. Звёздные годы / Е. Ибрагим. – Алма-Ата, 1969. – 86с.
449402
  Матвиец А.Н. Звёздные дети / А.Н. Матвиец. – Полтава : Полтавський літератор, 1996. – 144с.
449403
  Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого / С. Лем. – М., 1961. – 192с.
449404
  Пухов М.Г. Звездные дожди: Рассказы. / М.Г. Пухов. – М., 1982. – 239с.
449405
  Хазов Н.И. Звездные залпы. Повесть / Н.И. Хазов. – Волгоград, 1964. – 175с.
449406
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – М., 1978. – 143с.
449407
  Парнов Е.И. Звездные знаки / Е.И. Парнов. – 2-е изд. – М., 1984. – 142с.
449408
  Токовинин А.А. Звездные интерферометры / А.А. Токовинин. – Москва : Наука.Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 160с.
449409
  Серова С.В. Звездные каталоги для целей космической навигации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Серова С.В. ; АН СССР, Глав. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1971. – 8 с.
449410
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1953. – 240с.
449411
  Ефремов И.А. Звездные корабли / И.А. Ефремов. – М, 1986. – 444с.
449412
  Ефремов И.А. Звездные корабли : повесть; Туманность Андромеды : роман / И.А. Ефремов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 397с. – (Библиотека фантастики ; Т.5)
449413
  Амнуэль П.Р. Звёздные корабли воображения / П.Р. Амнуэль. – Москва, 1988. – 63с.
449414
  Гамильтон Э. Звездные короли / Э. Гамильтон. – М., 1990. – 256с.
449415
  Собко В.Н. Звездные крылья : Приключенческий роман / В.Н. Собко; Пер. с укр. Л. Шапиро и Т. Стах. – Киев : Радянський письменник, 1961. – 455с.
449416
  Скворцов А.В. Звездные ливни. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1962. – 72с.
449417
  Степанов В.А. Звездные люди / В.А. Степанов. – Москва, 1990. – 446с.
449418
  Кадыров П. Звездные ночи : роман / П. Кадыров. – Москва, 1980. – 399 с.
449419
  Кадыров П. Звездные ночи : роман / П. Кадыров. – Москва, 1981. – 495 с.
449420
  Ракипов Ш.З. Звездные ночи : док.-худ.роман / Ш.З. Ракипов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1983. – 192 с.
449421
  Морозов Н.А. Звездные песни / Н.А. Морозов. – Ярославль, 1974. – 128с.
449422
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн / Н.А. Морозов. – Москва
Кн.1. – 1930. – 190с.
449423
  Морозов Н.А. Звездные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года в 2-х кн. / Н.А. Морозов. – М.
Кн.2. – 1921. – 190с.
449424
  Бучнева Ф.Ш. Звездные пикеты / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1966. – 140с.
449425
  Железняк М.Б. и др. Звездные положения и редукционные постоянные звезд программы службы времени на эпоху 1970,0 / М.Б. и др. Железняк. – Москва : ИТА АН СССР, 1964. – 35 с.
449426
   Звездные скопления. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1979. – 160 с.
449427
  Холопов П.Н. Звездные скопления / П.Н. Холопов. – М., 1981. – 479с.
449428
   Звездные скопления : материалы научной конференции. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1987. – 246 с.
449429
  Ефремов Ю.Н. Звёздные скопления / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
449430
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1978. – 188 с.
449431
   Звездные скопления и двойные системы. – Свердловск, 1978. – 188с.
449432
  Холопов Павел Николаевич Звездные скопления и переменные звезды : автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Холопов Павел Николаевич ; Гос. астрономический ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1972. – 21 с.
449433
   Звездные скопления и проблемы звездной эволюции : сб. науч. трудов. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1983. – 138 с.
449434
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1962. – 103с.
449435
  Вышеславский Л.Н. Звездные сонеты и земные строфы / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1980. – 342с.
449436
  Каирбеков Г. Звездные судьбы : книга о целине / Г. Каирбеков. – Алма-Ата, 1981. – 88 с.
449437
  Гурзадян Г.А. Звёздные хромосферы или дублет 2800 A Mg II в астрофизике / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1984. – 423 с.
449438
  Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирская. – Ленинград : Искусство, 1975. – 136 с.
449439
  Владимирская А.Р. Звездные часы оперетты / А.Р. Владимирская. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Искусство, 1991. – 217 с.
449440
  Цвейг С. Звездные часы человечества / С. Цвейг. – Кемерово, 1983. – 304с.
449441
  Цвейг С. Звездные часы человечества : Новеллы, эссе / С. Цвейг; Пер. с нем. – Алма-Ата, 1987. – 284с.
449442
  Яковлев В.Я. Звездные часы эпохи / В.Я. Яковлев. – М., 1982. – 318с.
449443
  Заричанский П.А. Звездные шаги пятилетки / П.А. Заричанский. – Одесса, 1980. – 103с.
449444
  Ларионов Н. Звездные шлемы / Н. Ларионов. – М.-Л., 1925. – 72с.
449445
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 2-е изд.. – Москва ; Ленинград, 1957. – 60 с.
449446
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – 3-е изд., перераб. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1958. – 13 с.
449447
  Могилко А.Д. Звездный атлас / А.Д. Могилко. – Москва, 1964. – 34с.
449448
  Михайлов А.А. Звездный атлас / А.А. Михайлов. – Москва-Ленинград, 1965. – 13с.
449449
  Августин А. (Никитин) Звездный атлас Джонатана Свифта // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Ірландії
449450
  Михайлов А.А. Звездный атлас содержажий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 60 с.
449451
  Михайлов А.А. Звездный атлас, содержащий для обоих полушарий все звезды до 8.25 величины, с обознач. переменных и двойных звезд, звездных скоплений и туманностей / А.А. Михайлов. – Москва, 1952. – 60с.
449452
  Наппельбаум Л.М. Звёздный бульвар / Л.М. Наппельбаум. – М., 1981. – 64с.
449453
  Волгин С. Звездный бумеранг / С. Волгин. – Ташкент, 1963. – 247с.
449454
  Дубровин А.Г. Звездный век / А.Г. Дубровин. – М, 1981. – 80с.
449455
  Бережная Д. Звездный венок Волошина // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
449456
  Ламзин С.А. Звёздный ветер / С.А. Ламзин. – Москва : Знание, 1980. – 63 с.
449457
  Рыскулов Р. Звездный возраст : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1961. – 76 с.
449458
  Сокол В.Ф. Звездный возраст / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1967. – 96с.
449459
  Клейн Ж. Звездный гамбит / Ж. Клейн. – М, 1985. – 416с.
449460
  Клейнл Ж. Звездный гамбит. / Ж. Клейнл. – М, 1992. – 414с.
449461
  Мережников Н.Я. Звездный гонец. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1966. – 36с.
449462
   Звездный городок. – М., 1976. – 96с.
449463
   Звездный городок. – М., 1977. – 184с.
449464
  Васкевич Э.А. Звездный городок / Э.А. Васкевич. – Москва, 1981. – 64с.
449465
  Храпченков В.К. Звездный день : документальный рассказ о "Чайке" / В. Храпченков. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1986. – 191 с. : 1 портр., ил.
449466
  Дубяго Ю. Звездный дневник / Ю. Дубяго. – Казань, 1967. – 40с.
449467
  Зеленецкий С. Звездный дождь / С. Зеленецкий. – Киев, 1923. – 63с.
449468
  Ефимов М.Д. Звездный дождь : стихи и поэма / М.Д. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 128 с.
449469
  Станцев В.Т. Звездный дождь / В.Т. Станцев. – Свердловск, 1979. – 110с.
449470
  Панюшкин С.П. Звездный дождь. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1962. – 28с.
449471
  Бикбаев Р.Т. Звездный дом / Р.Т. Бикбаев. – Москва, 1985. – 80с.
449472
  Маркин Е.Ф. Звездный камень / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1963. – 96с.
449473
   Звездный ковш. – Чебоксары, 1977. – 176с.
449474
  Голубкова Е.А. Звездный корабль. / Е.А. Голубкова. – Киев, 1980. – 86с.
449475
  Бердник О. Звездный Корсар : роман-феерия / О. Бердник. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
449476
   Звездный мечтатель. К 150-летию Константина Эдуардовича Циолковского // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 22-29. – ISSN 1818-2968
449477
  Воронцов-Вельяминов Звездный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Детгиз, 1950. – 72с.
449478
  Паренаго П.П. Звездный мир / П.П. Паренаго. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 64 с.
449479
  Воронцов-Вельяминов Звёздный мир / Воронцов-Вельяминов. – Москва-Ленинград, 1950. – 72с.
449480
  Крыжановский А.О. Звездный муравейник: Стихи. / А.О. Крыжановский. – Л., 1990. – 62с.
449481
  Когошвили Л.В. Звёздный недуг / Л.В. Когошвили. – Тбилиси, 1984. – 185с.
449482
  Палькин Н.Е. Звездный пахарь / Н.Е. Палькин. – М, 1980. – 79с.
449483
  Мирошников И.И. Звездный причал / И.И. Мирошников, А.Г. Торин; Титов Г. – Харьков, 1982. – 104с.
449484
  Борискин Н.М. Звездный пролог / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1966. – 95с.
449485
  Харкевич А.П. Звездный путь / А.П. Харкевич. – Минск, 1962. – 48 с.
449486
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1976. – 350с.
449487
  Чуев Ф.И. Звездный путь / Ф.И. Чуев. – Ставрополь, 1982. – 96с.
449488
  Рябчиков Е.И. Звездный путь / Е.И. Рябчиков. – М., 1986. – 365с.
449489
   Звездный путь. – М., 1986. – 349с.
449490
   Звездный путь = Star trek : Самый знаменитый киносериал фантастики. – Санкт-Петербург : МСТ, 1993. – 576с. – В надзаг.: Впервые на русском языке. – ISBN 5-7109-0007-9


  Звездный путь /Д.Блиш; В Альтернативную вселенную /А.Б.Чандлер; Четырехдневная планета /Х.Б. Пайпер; Прирожденный полководец /Г.Р.Диксон; Воин / Г. Р. Диксон.
449491
  Нето А. Звездный путь: стихи. / А. Нето. – М., 1977. – 32с.
449492
   Звездный рейс Леонида Кизима. – Донецк, 1981. – 87с.
449493
  Егоров К.Я. Звездный сад / К.Я. Егоров. – Львов, 1967. – 111с.
449494
  Асламов М.Ф. Звездный створ / М.Ф. Асламов. – Москва, 1980. – 126с.
449495
  Шур Я.И. Звездный театр: московский планетарий / Я.И. Шур. – Москва : Московский рабочий, 1938. – 95 с.
449496
  Устинова Т.А. Звездный хоровод. Современные сюжетные танцы / Т.А. Устинова. – М., 1964. – 127с.
449497
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1986. – 302с.
449498
  Лавренев Б.А. Звездный цвет / Б.А. Лавренев. – Москва : Просвещение, 1987. – 302с.
449499
  Альвер Б. Звездный час / Б. Альвер. – Москва, 1973. – 142 с.
449500
  Михалков Б.Д. Звездный час / Б.Д. Михалков. – М., 1978. – 126с.
449501
  Помпеев Ю.А. Звездный час / Ю.А. Помпеев. – Л., 1985. – 263с.
449502
   Звездный час. – М., 1986. – 445с.
449503
  Красильщиков В.И. Звездный час / В.И. Красильщиков. – М., 1987. – 430 с.
449504
  Макарчев Г.И. Звездный час : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
449505
  Кешоков А.П. Звёздный час : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1979. – 127 с.
449506
  Матев П. Звёздный час / П. Матев. – М., 1983. – 173с.
449507
  Веникеев Е.В. Звездный час "Весты" // Всплытие / В.Ф. Петров. – Симферополь, 1989. – С. 200-304
449508
  Федосеев Семен Звездный час артилерии : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 140-147 : Фото
449509
  Кувшинников А.Б. Звездный час астронавта Бейтса. / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 124с.
449510
  Рыбин В.А. Звездный час майора Кузнецова / В.А. Рыбин. – М., 1974. – 118с.
449511
  Халимульдина А.И. Звездный час Маншук. / А.И. Халимульдина, А.К. Халимульдин. – 2-е изд. – М., 1989. – 334с.
449512
  Дарахвелидзе Ю.А. Звездный час чемпионов. / Ю.А. Дарахвелидзе. – М., 1979. – 64с.
449513
  Любовников О.М. Звездный час. / О.М. Любовников. – Киров, 1970. – 56с.
449514
  Белинский Я.Л. Звездный час. Книга новых стихов / Я.Л. Белинский. – Москва, 1961. – 144с.
449515
  Полещук А.Л. Звездный человек / А.Л. Полещук. – М, 1963. – 224с.
449516
  Фирсов В.И. Звездный эликсир / В.И. Фирсов. – М, 1987. – 188с.
449517
  Смышляев Ю.М. Звездный этюд / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1969. – 47с.
449518
   Звездный: (Звездному городку - 20 лет). – М., 1982. – 207с.
449519
   Звездообразные полимеры декстран-полиакриламид: перспективы применения в нанотехнологиях / Н.В. Куцевол, В.А. Чумаченко, М. Равизо, В.Ф. Шкодич, О.В. Стоянов // Журнал структурной химии : научный журнал / Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние ; Ин-т неорганич. химии им. А.В. Николаева СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1016-1023. – ISSN 0136-7463
449520
  Азимов С. Звездоокая / С. Азимов. – Ташкент, 1968. – 184 с.
449521
  Мирошников И. Звездопад / И. Мирошников. – Ереван, 1961. – 39с.
449522
  Крутецкий В.А. Звездопад / В.А. Крутецкий. – Ленинград, 1962. – 108 с.
449523
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1962. – 335с.
449524
  Сильваши Л. Звездопад / Л. Сильваши. – М., 1964. – 376с.
449525
  Палькин Н.Е. Звездопад / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1964. – 108с.
449526
  Носиков С.В. Звездопад / С.В. Носиков. – Ярославль, 1964. – 48с.
449527
  Лукьянов Н.А. Звездопад / Н.А. Лукьянов. – Ташкент, 1966. – 86с.
449528
  Флеров Н.Г. Звездопад / Н.Г. Флеров. – М, 1966. – 96с.
449529
  Новиков Н.Г. Звездопад / Н.Г. Новиков. – Симферополь, 1967. – 111с.
449530
   Звездопад. – Л., 1969. – 98с.
449531
  Иоселиани О.Ш. Звездопад / О.Ш. Иоселиани. – Москва, 1972. – 415с.
449532
  Иоселиани О. Звездопад / О. Иоселиани. – Москва, 1983. – 555с.
449533
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Москва, 1984. – 80с.
449534
  Вечтомова А Е. Звездопад / А Е. Вечтомова, . – Ленинград, 1986. – 127с.
449535
  Астафьев В.П. Звездопад / В.П. Астафьев. – Кемерово, 1990. – 554с.
449536
  Иоселиани О.Ш. Звездопад. В плену у пленников. Жила-была женщина. : Романы / О.Ш. Иоселиани. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 488 с.
449537
  Петрова Е.П. Звездопады / Е.П. Петрова. – Душанбе, 1976. – 80с.
449538
  Мартынов Г.С. Звездоплаватели / Г.С. Мартынов. – Л, 1960. – 691с.
449539
  Рони-старший Ж.-А. Звездоплаватели / Ж.-А. Рони-старший; Жозеф Анри Рони (старший). – Пермь : Вся Москва, 1990. – 382 с. – ISBN 5-7625-0148-5


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
449540
  Векшегонова И.В. Звездопроходцы / И.В. Векшегонова. – Москва, 1975. – 95с.
449541
  Васютина Е.К. Звездочет / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1955. – 247с.
449542
  Щипачев С.П. Звездочет / С.П. Щипачев. – Москва, 1968. – 32с.
449543
  Лубкивский Р.М. Звездочет / Р.М. Лубкивский. – М., 1977. – 94с.
449544
  Беляев А. Звездочёт / А. Беляев. – Воронеж, 1967. – 72с.
449545
  Горобец Дмитрий Иванович Звездочет с планеты Детство : стихи и сказки для маленьких мечтателей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 20-23. – ISSN 1727-4893


  Присвоение библиотеки имени выдающегося человека - факт почетный, престижный, но и обязывающий... Обязывающий хранить память об этом человеке, рассказывать о нем все новым и новым поколениям.
449546
  Гаташ В. Звездочетов переподчинили. Крымская обсерватория отдана Киевскому университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 20


  Что ж, время покажет, какие научные плоды принесет слияние астрофизической обсерватории и университета. В конце концов даже президент Украинской астрономической ассоциации академик Я.Яцкив в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” заявил: “В ...
449547
  Марченко А.Т. Звездочеты : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1974. – 408с.
449548
  Николов Н.С. Звездочеты древности : пер. с болг. / Н.С. Николов, В.А. Харалампиев. – Москва : Мир, 1991. – 296 с. – ISBN 5-03-001055-6
449549
  Марченко А.Т. Звездочеты. / А.Т. Марченко. – М, 1979. – 412с.
449550
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1949. – 64с.
449551
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1950. – 92с.
449552
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1951. – 88с.
449553
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Минск, 1956. – 89с.
449554
  Василенко И.Д. Звездочка / И.Д. Василенко. – Москва, 1963. – 654с.
449555
   Звездочка : [альманах] : история альманаха : авторы : публикация материалов "Звездочки" по рукописи, представленной цензору / [ред. Л.Я. Давтян ; худож. В.Ю. Марковский]. – Факсимильное изд. – Москва : Книга, 1981. – 136, 80 с. : ил. ; 14х10 см + 5 бр. – В футляре 2 брошюры. - Прилож.: Факсимильное воспроизведение пяти листов (80 страниц) альманаха А. Бестужева и К. Рылеева "Звездочка", отпечатанных в 1825 году. - Миниатюрное издание


  Уникальное издание, подготовленное известным литературоведом-пушкинистом Я.Л. Левкович (1920–2002), состоит из двух частей, представляющих собой отдельные книги. Первая из них – "История альманаха. Авторы. Публикация материалов "Звездочки" по рукописи, ...
449556
  Александров В. Звёздочка / В. Александров. – Днепропетровск, 1958. – 120с.
449557
  Щипко Л.М. Звездочка загорается. / Л.М. Щипко. – Днепропетровск, 1963. – 162с.
449558
   Звездочки на погонах. – М., 1978. – 47с.
449559
   Звездочтец: русская фантастика XVII в.. – М., 1990. – 495с.
449560
  Коломиец Н.Г. Звездчатый пилильщик-ткач (распростанение, биология, вред, естественные враги, меры борьбы) / Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1967. – 136с.
449561
   Звезды - рядом. – М., 1979. – 63с.
449562
  Стратонов В.В. Звезды : Астрономическая популярная монография / В.В. Стратонов. – Москва, Петроград : Т-во "В.В. Думнов,- наследн. Бр. Салаевых", 1919. – 340 с.
449563
  Ньюкомб С. Звезды : пер. с англ. / С. Ньюкомб. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 240 с.
449564
  Фесенков В.Г. Звезды / В.Г. Фесенков. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 53 с.
449565
  Е Цзы Звезды / Цзы Е. – М., 1961. – 248с.
449566
   Звезды. – М., 1963. – 32с.
449567
   Звезды. – М., 1963. – 48с.
449568
  Акаев Звезды : стихи и поэмы / Акаев, , К; пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 140 с.
449569
  Рахматуллин К. Звезды / К. Рахматуллин. – Алма-Ата, 1984. – 64 с.
449570
  Хабер Х. Звезды / Х. Хабер : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-212-2
449571
   Звезды 1967. 23 из 23 миллионов. – М., 1967. – 288с.
449572
   Звезды армейского спорта. – М., 1980. – 94с.
449573
  Марета А.С. Звезды Болгарии. Очерки об интерн. дружбе. / А.С. Марета. – Симферополь, 1971. – 160с.
449574
  Старостин Н.П. Звезды большого футбола. / Н.П. Старостин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1969. – 335с.
449575
  Старцев В.В. Звезды в горах / В.В. Старцев. – Хабаровск, 1962. – 231с.
449576
  Петраков М.П. Звезды в горсти / М.П. Петраков. – Баку, 1976. – 78с.
449577
  Манзалович М. Звезды в жизни Павла Романчука // Вечерние вести. – Київ, 2000. – 8 декабря (№ 199). – С. 14


  О творческом пути ведущего научного сотрудника обсерватории КНУ имени Тараса Шевченка.
449578
  Закусина Н.М. Звезды в колодце / Н.М. Закусина. – Новосибирск, 1981. – 110с.
449579
  Морцинек Г. Звезды в колодце. Рассказы / Г. Морцинек. – Донецк, 1963. – 81-190с.
449580
  Шутов М.Г. Звезды в кронах. / М.Г. Шутов. – Барнаул, 1962. – 110с.
449581
   Звезды в ладонях. – Грозный, 1965. – 168с.
449582
  Емельянов А.Т. Звезды в ночи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1965. – 136с.
449583
  Золототрубов А.М. Звезды в перископе / А.М. Золототрубов. – Москва, 1986. – 491с.
449584
  Ардаматский В.И. Звезды в полдень / В.И. Ардаматский. – Москва, 1961. – 323с.
449585
  Максимов Г.М. Звезды в полночь. Роман / Г.М. Максимов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 434с.
449586
  Ищенко Н.Г. Звезды в пути : Докум. повесть, рассказы, очерки / Н.Г. Ищенко. – Москва : Воениздат, 1971. – 286с. – (Биб-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
449587
  Лиханов А.А. Звезды в сентябре. / А.А. Лиханов. – Новосибирск, 1968. – 232с.
449588
  Регистан Г. Звезды в снегу / Г. Регистан. – Алма-Ата, 1969. – 126с.
449589
  Шарипов А.Ш. Звезды в темнице : повести / А.Ш. Шарипов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 247 с.
449590
  Варавва И.Ф. Звезды в тополях / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1960. – 176с.
449591
  Рыжов И.А. Звезды в травах / И.А. Рыжов. – Тула, 1984. – 223с.
449592
  Грудев И.Т. Звезды в траве / И.Т. Грудев. – М, 1958. – 109с.
449593
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность / Ф.Ю. Зигель. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 247 с.
449594
  Зигель Ф.Ю. Звезды ведут в бесконечность: картины мироздания / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 196 с.
449595
  Круговых Н.П. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1982. – 319с.
449596
  Фолджер Тим Звезды все ближе. Дотянуться до звезд / Фолджер Тим, Мартиньер Стефан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 146-157 : фото
449597
  Тарасова С. Звезды говорят // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 3 декабря (№ 49). – С. 10. – ISSN 1563-6755


  28 ноября 2013 р. в офисе Международной ассоциации "Сквайр Сандерс - Салком" состоялась презентация книги "Проблемы применения международных стандартов в правовой системе Украины". К работе над книгой приложили усилия рекордное количество "звездных" ...
449598
   Звезды городов-героев. – М., 1978. – 231с.
449599
  Лисовский К.Л. Звезды дальних дорог / К.Л. Лисовский. – М., 1977. – 190с.
449600
  Перовский Н.М. Звезды делает человек / Н.М. Перовский. – Белгород, 1961. – 46с.
449601
  Володарский Я Э. Звёзды для лейтенанта / Я Э. Володарский. – Москва, 1981. – 328с.
449602
  Гафуров М.А. Звезды дневного неба / М.А. Гафуров. – Уфа, 1979. – 208с.
449603
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1968. – 451с.
449604
   Звезды доблести боевой. – Львов, 1970. – 452с.
449605
  Рамазанов Г.З. Звезды за бой, звезды за труд : документальная повесть / Г.З. Рамазанов. – Москва : Политиздат, 1979. – 364с.
449606
  Савченко Б.А. Звезды забытой эстрады / Б.А. Савченко. – М., 1990. – 56с.
449607
   Звезды зажигают люди. – М., 1976. – 80с.
449608
  Велиев А. Звезды Замана / А. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 382 с.
449609
  Юхма М. Звезды зовут : повесть о детстве и юности космонавта А.Николаева / М. Юхма; авториз. пер. с чуваш. И.Законова. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1965. – 52 с.
449610
   Звезды зовут.... – М., 1969. – 400с.
449611
   Звезды и Вселенная. – Москва : Знание, 1966. – 46 с.
449612
  Федоров В.И. Звезды и гнилушки / В.И. Федоров. – Харьков, 1959. – 159с.
449613
   Звезды и звездные системы. – Москва : Наука, 1981. – 416 с.
449614
  Евстифеев Н.А. Звезды и камни / Н.А. Евстифеев. – Л, 1970. – 95с.
449615
  Сысоев Алексей Звезды и кольца Людовика ХІY // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 72-77 : фото
449616
  Гречаников А. Звезды и курганы / А. Гречаников. – М., 1976. – 120с.
449617
  Шепли Х. Звезды и люди : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 152 с.
449618
  Ключарева Н. Звезды и люди : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-65. – ISSN 0130-7673
449619
   Звезды и планеты. – Москва : Знание, 1965. – 132 с.
449620
  Стоянов-Бигор Звезды и поклонники / Стоянов-Бигор. – К., 1978. – 129с.
449621
  Ковалевский В.А. Звезды и пчелы / В.А. Ковалевский. – М, 1978. – 246с.
449622
  Тарасенко Н.Ф. Звезды и тернии. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1989. – 235с.
449623
  Чернин А.Д. Звезды и физика / А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1984. – 159 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 38)
449624
  Бова Е.Ф. Звезды и хлеб / Е.Ф. Бова. – М, 1964. – 126с.
449625
  Насадюк А. Звезды КИМО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 15 октября (№ 42). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  "... Выпускники КИМО 1996 года - яркие представители украинского рынка юруслуг".
449626
  Кравченко М.В. Звезды комабата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 160с.
449627
  Кравченко М.В. Звезды комбата / М.В. Кравченко, Н.И. Балдук. – К., 1983. – 159с.
449628
  Тухтабаев Х. Звезды Конизара : документальная повесть / Х. Тухтабаев. – Москва : Детская литература, 1980. – 95 с.
449629
   Звезды ледяной арены. – М., 1976. – 144с.
449630
  Джамиль А. Звезды Мингечаура : стихи / А. Джамиль. – Москва : Советский писатель, 1958. – 152 с.
449631
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
1. – 1992. – 54с.
449632
  Огнев К.К. Звезды мирового кино / К.К. Огнев. – М.
2. – 1992. – 55с.
449633
  Моисеева К.М. Звезды мудрого Бируни / К.М. Моисеева. – Нукус, 1967. – 236с.
449634
  Давыдов З.С. Звезды на башнях / З.С. Давыдов. – Москва, 1963. – 183 с.
449635
  Тимофеев Н.А. Звезды на броне / Н.А. Тимофеев. – Москва : Воениздат, 1971. – 94с.
449636
   Звезды на броне : стихи / [сост. И.И. Шутемов ; худож. Н. Оборин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 133, [7] с. : ил. ; 7х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
449637
  Морару Х. Звезды на дне колодца, или Как стать писателем / Х. Морару. – Кишинев, 1990. – 357с.
449638
  Радченко А.П. Звезды на касках / А.П. Радченко. – Тула, 1966. – 44с.
449639
   Звезды на крыльях. – М., 1959. – 311с.
449640
  Бабак И.И. Звезды на крыльях / И.И. Бабак. – Харьков, 1975. – 247с.
449641
  Рынкевич В.П. Звезды на память / В.П. Рынкевич. – М, 1990. – 637с.
449642
   Звезды на погонах. – Минск, 1979. – 222с.
449643
  Пуппо И.П. Звезды на рейде / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1986. – 108с.
449644
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1980. – 207с.
449645
  Баннов Г.Е. Звезды на росстани / Г.Е. Баннов. – М, 1985. – 237с.
449646
  Бородин С.П. Звёзды на Самаркандом / С.П. Бородин. – М., 1968. – 760с.
449647
  Мартынов Н.И. Звезды на траве / Н.И. Мартынов. – М, 1975. – 141с.
449648
  Сорокин З.А. Звезды на фюзеляжах / З.А. Сорокин. – М., 1977. – 176с.
449649
  Кауров Б.А. Звезды на холмах. / Б.А. Кауров. – Барнаул, 1960. – 132с.
449650
  Турчинская А.Ф. Звезды над Верховиной / А.Ф. Турчинская. – М.-Л., 1952. – 304с.
449651
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1982. – 302с.
449652
  Алтунин А.Т. Звезды над Вислой / А.Т. Алтунин. – Москва : Западно-Сибирское книжное издательство, 1984. – 317 с.
449653
   Звезды над Волгой. – Астрахань, 1962. – 100с.
449654
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1964. – 115с.
449655
   Звезды над Волгой. – Ярославль, 1976. – 176с.
449656
  Кузнецов С.И. Звёзды над Волгой / С.И. Кузнецов. – Куйбышев, 1964. – 67с.
449657
  Криванчиков Н.Г. Звезды над волнами. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1959. – 136с.
449658
  Арсентьев А.И. Звезды над Китаем / А.И. Арсентьев. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 119с.
449659
  Шестинский О.Н. Звезды над крышей / О.Н. Шестинский. – Л., 1964. – 115с.
449660
  Высотская И О. Звезды над крышей / И О. Высотская, . – Москва, 1971. – 127с.
449661
   Звезды над Кубанью. – Краснодар, 1957. – 111с.
449662
  Кильдюшев А.В. Звезды над морем / А.В. Кильдюшев. – Барнаул, 1962. – 64с.
449663
  Северов П.Ф. Звезды над морем / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 432с.
449664
  Демьянов И И. Звёзды над морем / И И. Демьянов, . – Л., 1957. – 127с.
449665
  Захаров Я.И. Звезды над ракетами / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1968. – 55с.
449666
  Горбачев Н.А. Звезды над ракетами / Н.А. Горбачев. – М., 1969. – 136с.
449667
  Плотников А.Н. Звезды над рубкой / А.Н. Плотников. – М., 1983. – 336с.
449668
  Гранин Ю. Звезды над садом. / Ю. Гранин. – Баку, 1945. – 82с.
449669
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1956. – 494 с.
449670
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
2. – 1959. – 402с.
449671
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Москва : Известия
Кн. 2. – 1962. – 427 с.
449672
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 1. – 1965. – 458 с.
449673
  Бородин С.П. Звезды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 2. – 1965. – 367 с.
449674
  Бородин С.П. Звёзды над Самаркандом / С.П. Бородин. – Ташкент
1. – 1955. – 488с.
449675
  Журавлев Т.К. Звезды над селом / Т.К. Журавлев. – М., 1966. – 384с.
449676
  Богатырева Ирина Звезды над Телецким : Рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 8-40. – ISSN 0130-7673
449677
  де Ягер Звезды наибольшей светимости / де Ягер; Под ред. Э.Р.Мустеля; В.С.Стрельницкого. – Москва : Мир, 1984. – 493с. с ил.
449678
   Звезды наших отцов. – М., 1965. – 32с.
449679
  Паушкин Г.А. Звезды не гаснут / Г.А. Паушкин. – Казань, 1967. – 135с.
449680
  Бабаев Нуреддин Звезды не гаснут : повесть и рассказы / Бабаев Нуреддин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 248 с.
449681
  Чаринов М.М. Звезды не гаснут : стихи и поэма / М.М. Чаринов; пер. с лакск. – Москва : Художественная литература, 1974. – 220 с.
449682
  Джумаев Н. Звезды не гаснут : роман / Н. Джумаев. – Ленинград : Детская литература, 1983. – 160 с.
449683
  Назаров Р.В. Звезды не гаснут / Р.В. Назаров. – Л., 1986. – 421с.
449684
  Кузнецов В.Н. Звезды не гаснут. Полевая тетрадь. / В.Н. Кузнецов. – М., 1960. – 49с.
449685
  Киносита Дзюндзи Звезды не гаснут: Яп.радиопьесы. / Киносита Дзюндзи. – М., 1979. – 119с.
449686
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1959. – 131с.
449687
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – М., 1961. – 100 с.
449688
  Камянский В.К. Звезды не меркнут. / В.К. Камянский. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1962. – 123 с.
449689
  Ромашов Б.С. Звезды не могут погаснуть / Б.С. Ромашов. – М, 1966. – 368с.
449690
  Тулкун Звезды не падают : стихи / Тулкун. – Ташкент : Еш гвардия, 1976. – 52 с.
449691
   Звезды немеркнущей славы. – Симферополь, 1967. – 255с.
449692
   Звезды немеркнущей славы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1984. – 302с.
449693
   Звезды немого кино. – М., 1968. – 239с.
449694
  Эминеску М. Звезды новорожденной свет / М. Эминеску. – М, 1989. – 325с.
449695
  Воеводин Е.В. Звезды остаются / Е.В. Воеводин, Э.Р. Талунтис. – Ленинград, 1956. – 340с.
449696
  Ордина Г.П. Звезды открывают тайны / Г.П. Ордина. – М., 1968. – 17с.
449697
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Симферополь, 1958. – 238с.
449698
  Сизоненко А.А. Звезды падают в августе / А.А. Сизоненко. – Москва, 1972. – 166 с.
449699
  Литвинов С.В. Звезды падают вверх : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-004898-X
449700
  Зверев А.М. Звезды падучей пламень : Жизнь и поэзия Байрона / А.М. Зверев. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с. – ISBN 5-08-000726-5
449701
   Звезды первой величины. – М., 1969. – 334с.
449702
   Звезды первой величины (о молодежи). – М., 1966. – 256с.
449703
   Звезды первой величины. Интервью, репортажи, очерки о молодых героях нашего времени, воспит. союзами молодежи соц. стран. – М., 1973. – 359с.
449704
  Анатольев Ю.А. Звезды под дорогами / Ю.А. Анатольев. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
449705
  Денчев П. Звёзды под землёй / П. Денчев. – Донецк, 1983. – 151с.
449706
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М., 1985. – 207с.
449707
   Звезды подвига: на земле Афганистана. – М.
3. – 1991. – 239 с.
449708
  Василевский А.Е. Звезды поздних спектральных классов высокой светимости в рассеянных звездных скоплениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Василевский А.Е. ; Гос. астрономический ин-т. – Москва, 1972. – 12 с.
449709
  Ольхон А.С. Звезды полярного круга / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1949. – 168с.
449710
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1974. – 519с.
449711
   Звезды поэзии. – Душанбе, 1976. – 520с.
449712
  Коротцев О.Н. Звезды Пулкова / О.Н. Коротцев. – Л., 1989. – 220с.
449713
  Рут М.Э. Звезды рассказывают о Земле / М.Э. Рут. – Свердловск, 1990. – 46 с. – ISBN 5-7525-0137-7
449714
  Лукаш И.М. Звезды ратной доблести. Очерки / И.М. Лукаш. – Днепропетровск, 1980. – 223с.
449715
  Федоров В.И. Звезды России / В.И. Федоров. – М., 1963. – 145с.
449716
  Добыш Г.Н. Звезды русской сцены / Г.Н. Добыш. – М, 1992. – 172с.
449717
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о русских эстрадных певицах начала ХХ века. / И.В. Нестьев. – М., 1970. – 179с.
449718
  Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. (Панина, Вяльцева, Плевицкая). Очерки о рус. эстрадных певицах начала ХХ в. / И.В. Нестьев. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 182с.
449719
  Сынгаевский П.Ф. Звезды рядом / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1961. – 104с.
449720
  Страйжис В.Л. Звезды с дефицитом металлов / В.Л. Страйжис. – Вильнюс : Мокслас, 1982. – 312 с.
449721
  Сеидов З.Ф. Звезды с фазовым переходом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001.031 / Сеидов З.Ф.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 7л.
449722
  Салахутдинов Ф.З. Звезды Самарканда. / Ф.З. Салахутдинов. – Ташкент, 1968. – 203с.
449723
  Озерный Б.Ф. Звезды светят в пути / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1959. – 164с.
449724
  Олиянчу В.П. Звезды светят всем / В.П. Олиянчу. – Фрунзе, 1978. – 156с.
449725
  Гайдаенко И.П. Звезды Свободы / И.П. Гайдаенко. – Киев, 1963. – 61с.
449726
  Шелдон С. Звезды сияют с небес : Роман / Пер. с англ. В.Б.Тетевина; Сидни Шелдон. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Собр.соч., вып. 14). – ISBN 5-17-002718-4
449727
  Шевченко Н. Звезды Славы / Н. Шевченко. – Казань, 1969. – 212с.
449728
   Звезды славы боевой: на земле Афганистана. – М., 1988. – 223с.
449729
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 547 с.
449730
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 687с.
449731
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Челябинск : Челябинское книжное изд-во, 1956. – 532с.
449732
  Кронин А. Звезды смотрят вниз / А. Кронин. – Донецк, 1982. – 647с.
449733
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : Роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е.Абкиной. – Донецк : Донбас, 1983. – 647с.
449734
  Кронин А.Дж. Звезды смотрят вниз : Роман / А.Дж. Кронин. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 639с.
449735
  Кронин А. Звезды смотрят вниз : роман / А. Кронин. – Донецк : Донбас, 1990. – 556 с.
449736
  Кронин А.Д. Звезды смотрят вниз / Арчибалд Джозеф Кронин ; [ пер. М. Абкиной ]. – Москва : Известия, 1992. – 686 с. – ISBN 5-206-00368-9
449737
  Ишимов Ю. Звезды советского спорта / Ю. Ишимов. – М., 1982. – 64с.
449738
  Горбунов В.В. Звезды советского спорта / В.В. Горбунов. – М, 1983. – 64с.
449739
   Звезды советского спорта. – М., 1984. – 64с.
449740
  Скороходов Г.А. Звезды советской эстрады / Г.А. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 184с.
449741
  Верютин В.И. Звёзды Согдианы / В.И. Верютин. – Барнаул, 1980. – 168с.
449742
   Звезды спорта. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 429с.
449743
  Нилибаев А. Звезды степи. / А. Нилибаев. – М, 1984. – 88с.
449744
  Садай В.Л. Звезды сходят в табор : роман / В.Л. Садай; пер. с чуваш. Л.Парфенова. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1984. – 208 с.
449745
  Хаппалаев Ю.Р. Звезды счастья : стихи / Ю.Р. Хаппалаев; пер. с лакск. Н.Гребнева и др. – Махачкала : Даггиз, 1950. – 59 с.
449746
   Звезды счастья. – М., 1979. – 159с.
449747
  Жиляев Б.Е. Звезды типа R Северной Короны / Б.Е. Жиляев, М.Я. Орлов, А.Ф. Пугач. – Киев : Наукова думка, 1978. – 127 с.
449748
  Цесевич В.П. Звезды типа RR Лиры / В.П. Цесевич. – Киев : Наукова думка, 1966. – 471 с.
449749
  Цесевич В.П. Звезды типа RW Возничего / В.П. Цесевич, Б.А. Драгомирецкая. – Киев : Наукова думка, 1973. – 436 с.
449750
   Звезды типа Вольфа-Райе и родственные им объекты. – Таллин, 1988. – 252с.
449751
  Архипова В.П. Звезды типа Р Лебедя : Автореф... наук: / Архипова В.П. ; Моск. гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Гос. астроном. инст. им. П.К. Штернберга. – Москва, 1963. – 7с.
449752
  Цой Д.О. Звезды тира Ве : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цой Д.О. ; Лен. ГУ. – Ленинград, 1955. – 7 с.
449753
   Звезды тоже устают крутиться : идеи и открытия. Астрономия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 12 : Фото
449754
  Харламова Татьяна Звезды турбизнеса на олимпийском пьедестале : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-30 : Фото
449755
   Звезды турбизнеса на орбите "Космоса" : Звездная команда отель "Космос". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 16 : Фото
449756
  Эльгар К. Звезды улыбаются : рассказы / К. Эльгар; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1969. – 88 с.
449757
  Якимов Г.В. Звезды Фарида / Г.В. Якимов. – Алма-Ата, 1968. – 70с.
449758
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1955. – 560с.
449759
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони. – М, 1956. – 608с.
449760
  Гардони Г. Звезды Эгера / Г. Гардони; Пер. с венгерского Кун А. – Москва : Художественная литература, 1989. – 572с.
449761
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики, Метагалактика / Т.А. Агекян. – Москва : Наука, 1966. – 374 с.
449762
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики, Метагалактика / Т.А. Агекян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1981. – 415 с.
449763
  Агекян Т.А. Звёзды, галактики. Метагалактика. / Т.А. Агекян. – Москва, 1970. – 334с.
449764
   Звезды, туманности, галактики : труды симпозиума. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1969. – 296 с.
449765
  Халил Зейнал Звезды. / Халил Зейнал. – М., 1962. – 144с.
449766
  Рей Г. Звезды. / Г. Рей. – М., 1969. – 168с.
449767
  Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – Москва : Наука, 1975. – 367 с.
449768
  Шкловский Звезды: их рождение, жизнь и смерть / Шкловский, и.С. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 384 с.
449769
  Шкловский И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть / И.С. Шкловский. – 3-е изд., переработ. – Москва : Наука, 1984. – 384 с.
449770
  Воскрекасенко С.І. Звеличую і зневажаю : поезії / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 88 с.
449771
  Ибрагимова М. Звенел булат / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1972. – 363 с.
449772
   Звени наша песня. – Томск, 1956. – 126с.
449773
   Звени наша песня. – Ярославль, 1966. – 64с.
449774
   Звени пионерская песня. – Омск, 1962. – 100с.
449775
   Звени, гитара. – Москва, 1971. – 128с.
449776
  Шестериков П.П. Звени, звонок! / П.П. Шестериков. – Минск, 1957. – 128с.
449777
  Зоненко И.Т. Звени, капель! / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1975. – 79с.
449778
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
449779
  Шукурбеков Р. Звени, комуз / Р. Шукурбеков. – Фрунзе, 1962. – 180с.
449780
  Уметалиев Т. Звени, комуз! : стихотворения, поэма / Т. Уметалиев. – Москва : Художественная литература, 1982. – 254 с.
449781
  Савин В.А. Звени, моя парма: стихи, поэмы, пьесы, рассказы / В.А. Савин. – Сыктывкар, 1983. – 256с.
449782
  Вавилина В. Звени, наша песня : сборник песен / В. Вавилина. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 224 с.
449783
  Малишко А.С. Звенигора : вибрані поезії / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 367 с.
449784
  Шутов И.Н. Звенигора. / И.Н. Шутов. – Х, 1955. – 372с.
449785
  Тихомиров Николай Яковлевич Звенигород / Тихомиров Николай Яковлевич. – Москва : Акад.архитектуры СССР, 1948. – 45с.
449786
  Карасаев Е.А. Звенигород / Е.А. Карасаев. – М, 1978. – 94с.
449787
   Звенигород для бизнеса и отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 73 : Фото
449788
  Красновы Ю.А. и Н Звенигород и его окрестности / Ю.А. и Н Красновы, . – Звенигород, 1955. – 33с.
449789
  Боровкова С.Н. Звенигород и окрестности / С.Н. Боровкова. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 222с.
449790
  Бояр О.П. Звенигород: Историко-культурные памятники звенигородского края : путеводитель / О.П. Бояр, Н. Краснов, Ю. Краснов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 158с.
449791
  Лободаєв В.М. Звенигородський кіш Вільного козацтва: становлення та еволюція ідейно-організаційної структури (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-25. – (Історія ; вип. 45)


  В статті на основі архівних документів проаналізовано діяльність одного з найбільших підрозділів Вільного козацтва. Зроблено спробу з"ясувати особливості та суперечності у розвитку вільно козачого руху
449792
  Янченко В. Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті викладено результати тектонофаціальних досліджень конгломератоподібних порід звенигородського комплексу на Українському щиті. Розглянуто їх текстурні особливості, фізичні умови та механізми формування. The article presents the results of ...
449793
  Іванченко М.Г. Звенигородщина / М.Г. Іванченко, В.М. Хоменко. – Дніпропетровськ, 1969. – 51с.
449794
  Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного / Аг. Кримський ; [авт. передмови А.Ю. Чабан]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – XVI с., 434 с., [12] c. іл. : іл. – Відтворено з авт. макету : Аг. Кримський. Звиногородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектичного з географічною мапою та малюнками. К., 1930. – ISBN 978-966-2256-05-5
449795
  Шутов И.Н. Звенигорское солнце. / И.Н. Шутов. – Х, 1965. – 400с.
449796
  Соболев А.П. Звенит в ночи луна / Соболев А. – М, 1982. – 335с.
449797
  Горбунов М.Н. Звенит колокольчик / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 47с.
449798
  Даричев Д. Звенит чинара. / Д. Даричев, 1971. – 129с.
449799
  Каллас Т. Звенит, поет / Т. Каллас. – Таллин, 1980. – 352с.
449800
  Иванов Г. Звените,свадьбы! / Г. Иванов. – Орлов : Орловское кн. изд-во, 1963. – 47 с.
449801
   Звено. – Москва, 1954. – 222с.
449802
  Куняев С. Звено / С. Куняев. – М, 1962. – 80с.
449803
  Богданов В.А. Звено / В.А. Богданов. – М, 1973. – 94с.
449804
   Звено Н. Маринич - лучшее кукурузоводческое звено Дона : Краткий рекоменд. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 3)
449805
  Егоренкова Г.И. Звено связующее / Г.И. Егоренкова. – Минск, 1990. – 253с.
449806
   Звено юных пионеров. – М., 1956. – 112с.
449807
  Давыдов-Анатарии Звенят родники / Давыдов-Анатарии. – М, 1976. – 96с.
449808
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Москва, 1960. – 30с.
449809
  Воронин С.А. Звенят ручьи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1961. – 87с.
449810
  Золототрубов А.М. Звенящая волна / А.М. Золототрубов. – Мурманск, 1964. – 256с.
449811
  Ботвинник И.П. Звенящая падь / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1962. – 51с.
449812
  Платонов С.З. Звенящие зори / С.З. Платонов. – Саранск, 1973. – 72с.
449813
  Чиковани С.И. Звенящий родник : стихи / С.И. Чиковани; [вст. статья К.Кулиева]. – Москва : Детская литература, 1970. – 191 с.
449814
  Тихомиров М.И. Звеньевая организация труда в колхозах / М.И. Тихомиров. – Омск : Облгиз, 1948. – 64с.
449815
  Иванова Л.П. Звеньевому / Л.П. Иванова. – М, 1988. – 775с.
449816
  Ожешко Э. Звенья : Рассказ Элизы Оржешко / Пер. с пол. Эм. З-н. – Санкт-Петербург : Изд. О-во для распространения просвещения между евреями в России ; Типо-литогр. И. Рапопорта, 1901. – 28 с.
449817
  Беличенко Ю.Н. Звенья / Ю.Н. Беличенко. – Рига, 1969. – 66с.
449818
  Атаманенко М.М. Звенья / М.М. Атаманенко. – Тула, 1976. – 64с.
449819
  Доризо Н.К. Звенья / Н.К. Доризо. – М., 1982. – 160с.
449820
   Звенья. – Саранск, 1983. – 248с.
449821
  Березкин Г.С. Звенья / Г.С. Березкин. – М, 1984. – 374с.
449822
   Звенья. – М.
1. – 1991. – 618с.
449823
   Звенья агропромышленного комплекса. – М., 1984. – 287с.
449824
  Адрианов Ю.А. Звенья времени / Ю.А. Адрианов. – Горький, 1974. – 95с.
449825
  Буканов Н.И. Звенья времени / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1978. – 150с.
449826
  Гаско М.Э. Звенья жизни / М.Э. Гаско. – Москва : Советский писатель, 1971. – 63 с.
449827
  Рыбочкин А.И. Звенья жизни. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1977. – 144с.
449828
  Ковальджи К.В. Звенья и зерна : Сборник стихотворений / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1989. – 204с.
449829
  Гордейчев В.Г. Звенья лет / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1981. – 182с.
449830
  Коняев Н.И. Звенья народного хозяйства и реформа. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1973. – 264с.
449831
  Рудов М.А. Звенья открытий. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1970. – 174с.
449832
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1968. – 427с.
449833
  Дымшиц А.Л. Звенья памяти / А.Л. Дымшиц. – 2-е доп. – М, 1975. – 542с.
449834
  Прокофьев А.А. Звенья. / А.А. Прокофьев. – Л, 1972. – 135с.
449835
  Черный К.Г. Звенья. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1972. – 255с.
449836
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
1. – 1932. – 558с.
449837
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
2. – 1933. – 697с.
449838
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
5. – 1935. – 794с.
449839
   Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
6. – 1936. – 845с.
449840
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
8. – 1950. – 864с.
449841
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV-XX вв.. – М.
9. – 1951. – 648с.
449842
   Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. – М.-Л.
3-4. – 1934. – 947с.
449843
   Звенья: Книга произведений псковских литераторов. – Л., 1988. – 288с.
449844
   Зверев Серафим Александрович. 1912-1979. Выставка произведений. Москва. 1985. Живопись, графика.. – М., 1985. – 36с.
449845
  Арсеньев В.Р. Звери - боги - люди / В.Р. Арсеньев. – Москва : Политиздат, 1991. – 158с.
449846
  Вшивков Ф.Н. Звери / Ф.Н. Вшивков. – 2-е. – Симферополь, 1966. – 87с.
449847
  Айрапетьянц А.Э. Звери / А.Э. Айрапетьянц, П.П. Стрелков, И.М. Фокин. – Ленинград, 1987. – 141с.
449848
   Звери Арктики.. – Л., 1935. – 580с.
449849
  Собанских Г.Г. Звери в горах. / Г.Г. Собанских. – Барнаул, 1982. – 192с.
449850
   Звери в камне.. – Новосибирск, 1980. – 254с.
449851
  Даррелл Д. Звери в моей жизни. / Д. Даррелл. – М, 1983. – 175с.
449852
  Малышев А.А. Звери в плену. Невыдум. истории. / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1972. – 48с.
449853
  Смирин В.М. Звери в природе / В.М. Смирин, Ю.М. Смирин. – М., 1991. – 256с.
449854
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис. – Москва, 1970. – 46с.
449855
  Акивис Д.С. Звери в цирке / Д.С. Акивис. – Москва
2. – 1971. – 55с.
449856
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – М.-Л.
1. – 1928. – 631с.
449857
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – М.-Л.
2. – 1931. – 776с.
449858
  Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
3. – 1935. – 752с.
449859
  Кузнецов Н.В. Звери и птицы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1947. – 68с.
449860
  Савинов В.Н. Звери и птицы Алтая. / В.Н. Савинов. – Барнаул, 1964. – 135с.
449861
  Земский В. Звери и птицы Антарктики / В. Земский. – Одеса : Одесское областное изд-во, 1955. – 75с.
449862
  Кузнецов Э.Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э.Д. Кузнецов. – Москва : Советский художник, 1983. – 159 с.
449863
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1940. – 200с.
449864
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МОИП, 1950. – 204с. – (Среди природы ; Вып. 31)
449865
  Житков Б.М. Звери и птицы земного шара / Б.М. Житков. – М., 1967. – 176с.
449866
  Динникъ Н.Я. Звери Кавказа / Н.Я. Динникъ. – Тбилисъ
Ч. 1 : Китообразные и копытные. – 1910. – 247с.
449867
   Звери Казахстана.. – Алма-Ата, 1953. – 536с.
449868
  Кузнецов Б.А. Звери Киргизии / Б.А. Кузнецов. – Москва, 1948. – 213с.
449869
  Молюков М.И. Звери Красной книги СССР. / М.И. Молюков, О.Л. Россолимо. – М., 1989. – 190с.
449870
   Звери Ленинградской области : (Фауна, экология и практическое значение). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 360с.
449871
  Семенов-Тян-Шанский Звери Мурманской области. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1982. – 176с.
449872
  Заянчковский И.Ф. Звери начеку. Органы чувств и поведение животных / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1974. – 240с.
449873
  Тимофеев В.В. Звери нашей области. / В.В. Тимофеев. – Иркутск, 1949. – 96с.
449874
  Романов А.Н. Звери не умирают / А.Н. Романов. – Кишинев, 1965. – 114с.
449875
  Прусайтс Я.А. Звери семейства Canidae Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Прусайтс Я.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 24л.
449876
  Строганов У С. Звери Сибири насекомоядные / У С. Строганов. – М., 1957. – 268с.
449877
  Строганов С.У. Звери Сибири хищные / С.У. Строганов. – М., 1962. – 459с.
449878
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
4. – 1940. – 615с.
449879
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
5. – 1947. – 809с.
449880
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – Москва-Ленинград
6. – 1948. – 559с.
449881
  Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран / С.И. Огнев. – М.-Л.
7. – 1950. – 706с.
449882
   Звери СССР и прилежащих стран.. – М.
Т. 9. – 1957. – 756с.
449883
  Виноградов Б.С. Звери Таджикистана,их жизнь и значение для человека / Б.С. Виноградов, Е.Н. Павловский, К.К. Флеров. – М-Л, 1935. – 276с.
449884
  Барабаш-Никифоров Звери юго-восточной части Черноземного центра / Барабаш-Никифоров. – Воронеж, 1957. – 371с.
449885
  Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. / В.Б. Иорданский. – М., 1991. – 317с.
449886
  Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания / А.Н. Формозов. – М., 1976. – 310с.
449887
  Дацкевич В.А. Звери. / В.А. Дацкевич. – Минск, 1976. – 95с.
449888
  Воробьев Б.Я. Звери. Скульптор Б. Воробьев / Б.Я. Воробьев. – Ленинград, 1962. – 13с.
449889
  Кекушев Н.Л. Звериада / Н.Л. Кекушев. – М, 1991. – 173с.
449890
  Жуков Борис Звериная депортация : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 122-128 : Фото
449891
  Старикович С.Ф. Зверинец у крыльца. / С.Ф. Старикович. – М., 1982. – 237с.
449892
  Пучков А. Зверинец. / А. Пучков. – Л., 1926. – 68с.
449893
  Каманин И.М. Зверинецкие пещеры в Киеве, (их древность и святость) / В. Каманин. – Киев : Тип. Киево-Печерской лавры, 1914. – [4], 166, II, IV с., 29 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: С. I-IV последней паг.: Работы И.М. Каманина
449894
  Формозов А.Н. Зверинные гнезда, норы и логовища / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1930. – 96с.
449895
  Евер Й. Звериные тропы и птичьи пути / Й. Евер. – Москва : Мир, 1972. – 200с.
449896
  Шкурко Александр Иванович Звериный стиль в искусстве и культуре Лесостепной Скифии (VII-III вв. до н.э.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шкурко Александр Иванович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1975. – 19 с. – Бібліогр.:с.16
449897
  Корепанов Кронил Иванович Звериный стиль в искусстве племен Среднего Поволжья и Прикамья в VII-III в.в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Корепанов Кронил Иванович; Московский гос. ун-т. – М., 1980. – 23л.
449898
  Стрельбицький М.П. Звернення : поезії / М.П. Стрельбицький. – Одеса : Маяк, 1979. – 80 с.
449899
  Скрипкіна О. Звернення : поезія: вірш // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141
449900
  Томенко М. Звернення [голови парлам. комітету з питань свободи слова та інформації] до Верховної Ради України: // Голос України, 2002. – 15 жовтня


  В зв"язку з відмовою Президента України від погодження кандидатури на посаду голови Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення
449901
  Кремень В.Г. Звернення [до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти"] / В.Г. Кремень, Б.М. Жебровський, П.П. Кононенко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 7


  Звернення до учасників міжнародної конференції "Українознавство і питання розвитку української освіти", яка проходила 24 жовтня у Київському Будинку вчителя. У зверненні мова йде про проблеми запровадження українознавства в національній системі освіти ...
449902
  Ющенко В. Звернення [канд. на пост Президента України] до владик, духовенства, чернецтва і вірних Української православної церкви // За нашу Україну, 2004
449903
  Ющенко В. Звернення [Президента України] Віктора Ющенка до українського народу з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут // Нація і держава, 2005
449904
   Звернення Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік до парламентів і урядів усіх держав світу.. – К., 1960. – с.
449905
  Ющенко В. Звернення Віктора Ющенка до громадян // Високий замок, 2004


  [Щодо вільного вибору у другому турі президент. виборів 21 листоп. 2004 р.]
449906
   Звернення воюючої України до всієї української еміграції. – Торонто : На Варті, 1953. – 15, [1] с. – В кінці кн. зазнач.: Від імені Воюючої України: М. Лаврівський, Р. Лозовський, В. Коваль та ін.
449907
  Висоцький В.І. Звернення Всеукраїнського адвокатського форуму щодо основних концептуальних засад реформування адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 4-7
449908
  Жулинський М. Звернення Вченої Ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ до МОН України / М. Жулинський, О. Поліщук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 січня (№ 2). – С. 2


  Щодо "...питання стану викладання й подальшої долі в середній загальноосвітній школі предметів "українська мова", "українська література", "зарубіжна література".
449909
   Звернення Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка до магістрату Відня, ректорату Віденського університету та посольства України в Австрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  З приводу провокативних звинувачень Івана Франка в антисемітизмі.
449910
  Литвин В. Звернення Голови Верховної Ради України до співвітчизників з нагоди Дня Конституції України . // Голос України, 2004. – 26 червня
449911
  Дячок Т.О. Звернення громадян - шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 148-149
449912
  Каменська Н. Звернення громадян податкові органи будуть розглядати по-новому // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (6). – С. 20-26.
449913
  Рум"янцева В. Звернення громадян України до Європейського Суду з прав людини: огляд стану // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.145-146. – ISSN 0132-1331
449914
  Займоглу Ферідун Звернення до Бога : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7/8 (967/968). – С. 62--65. – ISSN 0320-8370
449915
   Звернення до всіх колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць радгоспів, працівників МТС, науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, до агрономів і зоотехніків, до всіх працівників і сп. – К., 1956. – 16с.
449916
  Буроменський Михайло Звернення до Європейського Суду з прав людини : (практика Суду і особливості українського законодавства) // Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск / Харківська правозахисна група. – Харків, 2000. – № 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – С.1-32. – ISBN 966-03-1102-8
449917
  Ільченко І. Звернення до Європейського Суду з прав людини як спосіб захисту права власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 14-18
449918
   Звернення до населення окупованих районів України., 1943. – 15с.
449919
   Звернення до Президента України та Верховної Ради України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 серпня (№ 33). – С. 5


  Звернення щодо введення мораторію на внесення будь яких змін до Конституції України. Серед підписантів професор КНУ імені Тараса Шевченка Микола Хавронюк.
449920
   Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськості України та української діаспори / І. Ліховий, А. Гайдамака, Л. Брюховецька, П. Мовчан, М. та ін. Біляшівський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 46). – С. 2


  Звернення щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному музеї Тараса Шевченка. Серед авторів звернення професор КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів.
449921
   Звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, музейних працівників, письменників, художників, громадськости України та української діаспори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 листопада - 3 грудня (№ 48). – С. 7


  Протест проти того, що відбувається сьогодні з Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві і вимога припинити його руйнування.
449922
  Каменська Н.П. Звернення до публічної адміністрації: теоретико-правовий аспект : монографія / Каменська Н.П. – Київ : Талком, 2016. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-195. – ISBN 978-617-7133-75-8
449923
  Шкуліпа А.Г. Звернення до радості / А.Г. Шкуліпа. – К., 1983. – 54с.
449924
  Кресина И.А. Звернення до російських учених та інтелігенції / И.А. Кресина, А.В. Кресин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 5
449925
   Звернення до співвітчизників // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. обкладинка
449926
  Васюник Іван Звернення до української інтелігенції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 7. – ISSN 1810-2131
449927
  Левченко К.Б. Звернення до читачів // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 2 : рис.
449928
   Звернення Національної екологічної ради України щодо формування національного процесу "Довкілля для України" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 4
449929
  Свердліченко В. Звернення особи до суду за захистом честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 35-38
449930
   Звернення Президента до Українського народу з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років
449931
  Ющенко В. Звернення Президента України з нагоди Х річниці грошової реформи в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-3
449932
  Севрук О. Звернення прокурора до суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 100-105.
449933
  Миронов А. Звернення прокурора до суду з обвинувальним актом з угодою про визнання винуватості // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 38-45
449934
  Григор"єва Л.І. Звернення стягнення на майно боржника за вимогою кредитора, який є іпотекодержателем (іпотечного кредитора). / Л.І. Григор"єва, Спасибо-Фатєєва // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 37-42
449935
  Грищенко А. Звернення стягнення на майнові авторські та суміжні права як предмет застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 18-24
449936
  Фелів О. Звернення стягнення на предмет іпотеки за правом України та Федеративної Республіки Німеччини // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 64-69.
449937
  Скиданов К. Звернення стягнення на предмет іпотеки зо договором іпотеки, укладеним подружжям: теорія і практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.93-99
449938
  Кобець Р. Звернення стягнення на предмет іпотеки: ТОП-3 висновки ВСУ 2016 р. // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 18-19
449939
  Ляшенко Р.О. Звернення та приведення судового рішення до примусового виконання: від теоретичних концепцій до законодавчого закріплення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 224-227


  У статті розкривається поняття "звернення судового рішення до виконання", "приведення судового рішення до примусового виконання". Зроблені теоретичні висновки та пропозиції про законодавчу регламентацію даних процесуальних інститутів.
449940
   Звернення українських письменників у зв"язку з агресією Російської Федерації на територію України / В. Баранов, Л. Голота, Ю. Дорошенко, Р. Іваничук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 2
449941
  Купріянович Г. Звернення Українського Товариства з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського / Г. Купріянович, В. Ковальський // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 4. – ISSN 1230-2759


  В зверненні йдеться: "Цей ювілей є важливим для всіх українців, які проживають на території Республіки Польща - як на рідних землях Підляшшя, Надсяння, Бойківщини та Лемківщини, так і в нащих регіонах держави. Врешті, ця річниця фундаментально важлива ...
449942
   Звернення української фракції центру Університету св. Володимира до українськкого студентства із закликом записуватися до студентського куреня Українських січових Стрільців // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 73. – ISBN 978-966-2133-35-6
449943
   Звернення учасників Всесоюзної наради працівників МТС, скликаної ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР.. – К., 1954. – 16с.
449944
   Звернення учасників Пленуму ЦК КП України до всії колгоспників і колгоспниць.... – Київ, 1961. – 63 с.
449945
  Мазак Я. Звернення фізичних та юридичних осіб безпосередньо до Конституційного Суду Словацької Республіки / Я. Мазак, Е. Барань // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-81
449946
   Звернення Форуму до влади і громади (освіта і наука: національний вимір) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 3


  Форум "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
449947
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1937. – 14 с.
449948
   Звернення Центрального Комітету Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) до всіх виборців.... – Київ, 1938. – 13 с.
449949
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії /більшовиків/ Укарїни до всіх виборців.... – К., 1947. – 31с.
449950
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу до всіх виборців.... – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1954. – 16 с.
449951
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1957. – 20с.
449952
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів Союзу РСР до колгоспників.... – К., 1958. – 31с.
449953
   Звернення Центрального Комітету Комуністичної партії Укарїни до всіх виборців.... – К., 1958. – 20с.
449954
   Звернення Центрального Комітету КПРС до партії, до радянського народу. – К, 1974. – 16с.
449955
  Безкровний Є. Звернення, як один із елементів представництва прокурором інтересів громадянина в порядку адміністративного судочинства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 83-84. – ISBN 978-617-7069-15-6
449956
  Гундорова Т. Звернутись до звичайної людини. Тарас Шевченко - феменіст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 11
449957
  Фрейхен П. Зверобои залива Мелвилла. / П. Фрейхен. – М, 1961. – 232с.
449958
  Купер Д.Ф. Зверобой / Д.Ф. Купер. – М, 1989. – 462с.
449959
  Чистых Борис Зверобой класса люкс / Чистых Борис, Чанселлор Дэвид // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 130-140 : фото
449960
  Купер Д.Ф. Зверобой, или первая тропа войны : Роман / Д.Ф. Купер. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 477с.
449961
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1948. – 604с.
449962
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Киев : Молодь, 1954. – 520 с.
449963
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1955. – 575с.
449964
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : Пер. с англ. Т. Грица / Д.Ф. Купер. – Кишинев : Лумина, 1970. – 467 с.
449965
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1975. – 412с.
449966
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Д.Ф. Купер; Пер. с англ. Т. Грица. – Фрунзе : Кыгызстан, 1981. – 477 с.
449967
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1981. – 464с.
449968
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1981. – 528с.
449969
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – К, 1982. – 518с.
449970
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1982. – 317с.
449971
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Кишинев, 1982. – 317с.
449972
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – Фрунзе, 1982. – 477с.
449973
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1983. – 477с.
449974
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Д.Ф. Купер. – Харьков : Прапор, 1986. – 448 с.
449975
  Купер Д.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны / Д.Ф. Купер. – М, 1987. – 462с.
449976
  Купер Дж.Ф. Зверобой, или Первая тропа войны : роман / Дж. Ф. Купер. – Москва : АСТ, 2003. – 416 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017965-0
449977
  Вастеров Н.Г. Звероводство / Н.Г. Вастеров. – Москва : Изд-во Центрсоюза, 1961. – 272с.
449978
  Ильина Е.Д. Звероводство / Е.Д. Ильина, А.Д. Соболев. – М., 1990. – 271с.
449979
   Звероводство.. – М., 1953. – 560с.
449980
   Звероводство.. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1959. – 576с.
449981
  Паничев А.М. Зверовые солонцы Сихотэ-Алиня. / А.М. Паничев. – Владивосток, 1987. – 204с.
449982
  Хапилин К. Зверодухи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0868-488Х


  Так художник Петров-Водкин называл людей, стоящих между ското- и духочеловеками. Именно за их души идет мировая борьба между силами добра и зла
449983
  Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 1 (январь-февраль). – С.104-116. – ISSN 0236-2007
449984
  Толстая Т. Зверотур : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 151-160. – ISSN 1130-6545
449985
  Сычников В.Н. Зверства английских интервентов в Тукменистане в 1918-20 гг. / В.Н. Сычников. – Ашхабад, 1954. – 30с.
449986
   Зверства немецких захватчиков.. – М., 1943. – 48с.
449987
   Зверства немецких оккупантов в Кабарде.. – Нальчик, 1945. – 87с.
449988
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
4. – 1942. – 63с.
449989
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
5. – 1942. – 88с.
449990
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
9. – 1943. – 48с.
449991
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.
10. – 1943. – 71с.
449992
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
12. – 1944. – 64с.
449993
   Зверства немецко-фашистских захватчиков.. – М.
15. – 1945. – 80 с.
449994
  Аброськин С.В. Зверства фашистов в Воронежской области / С.В. Аброськин. – Москва : Госполитиздат, 1943. – 48 с.
449995
  Охріменко Світлана Звертання : конспект уроку в 9 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
449996
  Хаценко Л.І. Звертання в "Кобзарі" Тараса Шевченка // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 134-140


  У статті розглядаються проблеми лінгвоетикету та використання етикетних формул звертань у «Кобзарі» Тараса Шевченка. Іде мова про стилістичне навантаження звертань, аналізуються особливості звертань, виражених кличним відмінком, виділяється 8 різних ...
449997
  Ледняк Г. Звертання в сучасній німецькій мові / Г. Ледняк, Ю. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 161-169. – ISSN 2411-6548
449998
  Рущак О. Звертання в українській та англійській мовах: спроба контрастивного аналізу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 161-169. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
449999
  Ігнатова О. Звертання на "ти" і на "ви" у французькій мові : соціокультурний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються різні етапи функціонування в міжособистісному спілкуванні французьких особових займенників tu та vous у французькій мові, їх значення та соціальна роль : від нейтрального позначення однини та множини до шанобливо - ввічливого vous та ...
450000
  Мариненко П.І. Звертання та його функції в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 342-347


  У статті йдеться про функціонування звертання в сучасній іспанській мові на матеріалі художньої літератури письменників другої половини ХХ століття та записаних розмовних текстів, що належать Іберійському мовному ареалу. Розглядається номінативна та ...
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,