Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
448001
  Хургин А. "Довоенные рассказы" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 4-12. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Рассказы: "Коржики», «Под охраной», «Которые евреи".
448002
  Абрамович С.Д. "Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его..." (несобственно-прямая речь в Евангелии от Иоанна и проблема авторства) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 5-13. – ISSN 2522-493Х


  Анализируется проблема авторства 4-го Евангелия; автор обосновывает мнение об Иоанне Богослове как реальном авторе текста, который, отталкиваясь от "репортажности" синоптических Евангелий и отрывочности Логий, всю жизнь осмыслял услышанное из уст ...
448003
  Сорокин К.Э. "Довооружение" НАТО: новые рубежи // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 50-55
448004
  Кулик Н. "Доглядальник" старовинних книжок // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 листопада (№ 43)


  "140 років із дня народження видатного науковця і педагога Сергія Маслова. Знавець історії давньоруської літератури, рукописних книг і стародруків, автор історико-книгознавчих і філологічних досліджень, він протягом усього життя збирав унікальну ...
448005
  Печеранський І. "Догматико-апологетичний" метод та проблема обгрунтування релігійно-християнського знання у творчості П.Свєтлова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
448006
  Черняєв В.С. "Договір п’яти" та новий баланс військово-морських сил у світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 129-135. – ISSN 2077-1800


  У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено ключові військово-морські питання, що розглядались на Вашингтонській конференції 1921-1922 рр. Основну увагу приділено історії ухвалення "Договору п"яти". Проаналізовано точки зору ...
448007
  Трояновський О. "Договірні умови про звільнення від відповідальності за порушення міжнародного комерційного контракту" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 65-72
448008
  Діптан І.І. "Договори і постанови…" 5(16) квітня 1710 року: амбівалентність осмислення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 44-59. – ISSN 1563-3349
448009
  Мандрицька Н. "Догорав ще один день..." : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 57-58
448010
  Грін В. "Догори ногами" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 26-29. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
448011
  Кебуладзе В. "Додати Аристотеля до Платона" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 165-167. – ISSN 1563-3713
448012
  Любка А. "Додати в сірі карантинні будні барв і емоцій" / запитувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 31


  Андрій Любка про книжку "Мур", інтелектуальний туризм і плани на майбутнє.
448013
  Осачук С.Д. "Додому в Райх!" Переселення німців з Північної Буковини 1940 року : (Матеріали, свідчення, документи) / С.Д. Осачук, В.М. Заполовський, В.Ф. Холодницький; Науково-дослідний центр буковинознавства при Чернивецькому нац. ун-ті ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Золоті літаври, 2004. – 132с. – ISBN 966-8029-79-8
448014
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
448015
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235с. + Додаток : л. 234-235. – Бібліогр. : л. 215-233
448016
  Майданик Р.А. Довірчі угоди в праві Стародавнього Риму: поняття, види, правова природа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-24. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Розглядаються поняття, види і юридична природа фідуціарних угод в праві Стародавнього Риму, пропонує оригінальне визначення поняття і правової природи цих фідуціарних відносин. The scientific research deals with the notion, kinds and juridical nature ...
448017
  Сергійчук В.І. Довіряв молодим (до 90-річчя від дня народження Миколи Іщенка) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 265-266. – ISBN 978-966-2911-74-9
448018
  Цірат К. Довіряй, але перевіряй. БАДи - не виняток // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 30-31
448019
  Самойленко О.. Довіряй, але перевіряй. Як не потрапити на гачок недобросовісної реклами ліків // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 38
448020
  Шаповал Д. Довіряй, але перевіряй: антисудова перевірка контрагентів / Д. Шаповал, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 42-43
448021
  Борка Я. Довіряй, але перевіряй: шлюбному договору - бути? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 24-25
448022
  Олехов І. Довіряй, але провіряй: особливості юридичного консалтингу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 18-19
448023
  Васильківський Г. Довічна наша вдячність // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 33-36


  Нарис відомого книголюба та краєзнавця, одного з ініціаторів створення Музею рідкісної книги НДУ імені М. Гоголя, доцента інституту Г.П.Васильківського (1905–1986) про мужній вчинок двох працівниць бібліотеки Н.Г.Наркевич та З.К.Константинової, які в ...
448024
  Дорошенко К.П. Довічна оселя Кобзаря / К.П. Дорошенко. – К, 1975. – 22с.
448025
  Козак С. Довічна пристрасть // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  Презентація книжки "Як вони пишуть. 25 секретів літературної творчості" С. Козака в якій українські письменники діляться своїми секретами творчості
448026
  Габович О. Довічна стипендія як чинник демотивації науковця / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 122-126. – ISBN 978-966-518-698-4
448027
  Швець В.О. Довічне грошове утримання суддів: історико-правовий аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
448028
  Хрустицька О.А. Довічне позбавлення волі як вид покарання за КК України: проблеми призначення та мета цього покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 59-61
448029
  Кирись Б. Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.426-437. – (Серія юридична ; Вип. 38)
448030
  Гончарук О. Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання у кримінальному праві європейських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 185-187
448031
  Хорівовець Довічне ярмо : оповіданє з епохи IX віку / написав Хорівовець. – 2-е Ювилейне вид. до 25-ліття літ. діяльності авт. – У Львові (Львів) : [Виданє Укp. Пед. Т-ва] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – с. – (Виданє Укpаїнського педагогічного товариства ; Ч. 171)
448032
  Тримбач С. Довічний хрест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 11


  Відомому акторові Костю Степанкову минуло б 85 років.
448033
  Махненко Д. Довічно засуджені: шанс на дотримання конвенційних прав є // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 30-31
448034
  Коваленко О. Довічно нелюбий патріот. Симон Петлюра за два роки зумів із журналіста-пропагандиста стати Президентом України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Історія життя Симона Петлюри
448035
  Фандєєв О. Довкілля захищатимуть професіонали // День. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 215). – С. 2


  Чи задовольняє читачів рівень вітчизняної екологічної публіцистики, чи існує між ними зворотній зв"язок, як журналісти напрацьовують та поповнюють свої знання, з якими труднощами вони стикаються в процесі підготовки матеріалів, чи стане екологічна ...
448036
  Краснова М. Довкілля не прощає зверхності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 40-42.
448037
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
448038
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2 : спеціальний випуск, присвячений 70-річчю інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва. – 2001
448039
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
448040
   Довкілля та здоров"я = .Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4(59). – 2001
448041
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
448042
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
448043
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
448044
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
448045
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
448046
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
448047
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
448048
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
448049
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
448050
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
448051
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
448052
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
448053
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
448054
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
448055
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
448056
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
448057
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
448058
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
448059
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. Спецвип. – Київ, 1996-
№ 3 : Присвячений 75-річчю від дня заснування ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. – 2006
448060
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
448061
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
448062
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
448063
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
448064
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
448065
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
448066
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
448067
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
448068
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4. – 2008
448069
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (48). – 2009
448070
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (49). – 2009
448071
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (50). – 2009
448072
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (51). – 2009
448073
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (52). – 2010
448074
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (53). – 2010
448075
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (54). – 2010
448076
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (55). – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
448077
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (56). – 2011
448078
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (57). – 2011
448079
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (58). – 2011
448080
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / І-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеева АМН України. – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (59). – 2011
448081
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (60). – 2012
448082
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (61). – 2012
448083
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (62). – 2012
448084
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477 ; 2077-7485
№ 4 (63). – 2012
448085
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (64). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448086
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448087
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448088
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448089
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (68). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448090
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448091
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448092
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (71). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448093
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (72). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448094
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (73). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448095
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (74). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448096
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (75). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448097
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (77). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448098
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (78). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448099
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (79). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448100
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (80). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448101
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (81). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448102
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (82). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448103
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (83). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448104
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (84). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448105
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Аванпост-прим", 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (85). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448106
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (87). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448107
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (88). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448108
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (89). – 2018. – 80 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448109
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 86, спецвип. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448110
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (90). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448111
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (91). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
448112
   Довкілля та здоров"я = Environment & health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (92). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
448113
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (93). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
448114
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (94). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448115
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (95). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448116
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (96). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448117
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (97). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448118
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 1 (98). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448119
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 2 (99). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448120
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (100). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448121
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (101). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
448122
  Петренко О.В. Довкілля України : навч. посібник для студентів хім. ф-ту (спеціалізації "Екологічна хімія") / О.В. Петренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Бровари : [б. в.], 2018. – 170 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-814-2
448123
   Довкілля України 2003 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 264с.
448124
   Довкілля України 2004 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 260с.
448125
   Довкілля України 2006 = Environment of Ukraine : статистичний збірник. – Київ : Державний комітет статистики України, 2007. – 243 с.
448126
  Скуратівський В. Довкола "Аерограда" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2017. – № 1 (129). – С. 36-37. – ISSN 1562-3238
448127
  Мицик Ю. Довкола "архіву Переяславської ради": міфи та реалії джерельної бази // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4/6. – С. 11-24. – ISSN 0320-9466
448128
  Рябчук М. Довкола "корану" // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-26. – ISSN 1563-6461


  "Грунтовна праця гарвардського історика Сергія Плохія "Козацький міт. Історія і національність у добу імперій" кидає нове світло на загалом призабуту сьогодні "Історію Русів".
448129
  Ф"ют А. Довкола "Серця пітьми" // Критика. – Київ, 2007. – Листопад, (число 11). – С. 13-15
448130
  Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ"яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років XIX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 49-61. – ISSN 0236-1477
448131
  Бондар М. Довкола Григорія Квітки-Основ"яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років ХІХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 29-40. – ISSN 0236-1477
448132
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42. – ISSN 0868-9644


  Не лише в самому Львові, а й довкола нього, дякуючи тому, що радянська влада таки менше часу "цивілізовувала" тамтешні краї, збереглося чимало пам"яток історії та культури. Інша річ - їхній стан нині. Цього разу мене привабили Великий Любінь, Рудки з ...
448133
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-44. – ISSN 0868-9644
448134
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
448135
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Маршрут мій мав укластися (без дороги) в кілька днів. Так і було. Та вражень, видив, зустрічей скільки, що іноді за місяць не трапляється. Цього разу вибрала південь Рівненської області, на межі з Хмельницькою. Певна корекція задуманого над мапою в ...
448136
  Боровко М. Довкола світ ясний і сонцеликий : Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 44-47. – ISSN 0130-321Х
448137
  Макарець Ю. Довколомовні гібридні наративи в російсько-українському протистоянні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 21-26. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гібридні довколомовні наративи, що поширювалися в українському інфопросторі у період незалежності, як елемент гібридної війни Росії проти України. Наратив - когнітивна структура, що визначає світосприйняття певного кола індивідів і ...
448138
   Довкруг проблем зображальної журналістики : Журналістикознавці про наукову творчість Бориса Чернякова. – Київ, 2006. – 85с. – (Зображальна журналістика : Проблеми теорії і методології дослідження / КНУТШ ; Вип. 4)
448139
  Поздняков М.М. Довлатов о Набокове (С иронией и любовью) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 275-280
448140
  Штерн Л. Довлатов, добрый мой приятель : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 161-177. – ISSN 0321-1878
448141
  Мамедиев Я. Довлет , сын Сердара : роман / Язмурад Мамедиев ; авториз. пер. с туркм. В.Ленцова. – Москва : Советский писатель
1. – 1988. – 345 с.
448142
  Белецкий В.Д. Довмонтов город : архитектура и монум. живопись XIV в. / Белецкий В.Д. – Ленинград : Искусство, 1986. – 147, [3] с., [20] л. ил. : ил.
448143
  Ткаченко А.Ф. Довнар-Запольский Всеволод Митрофанович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 48. – ISBN 966-8458-30-3
448144
  Губицький Л.В. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Л.В. Губицький, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 197. – ISBN 96966-8060-04-0
448145
  Денисенко Г. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-02-3529-1
448146
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 177. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
448147
  Короткий В.А. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 178-179. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
448148
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 137. – ISBN 978-966-439-754-1
448149
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (18676-1934) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 151. – ISBN 978-966-933-054-3
448150
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. Т.О. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4700-7
448151
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [Т.О. Шевченко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [3] с. – Пер. вид. : Per sudsion / Jane Austen. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6566-7
448152
  Лазебний Л. Доводити, а не спростовувати. Як в Україні працює інститут цивільної конфіскації // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 24-25
448153
  Остин Д. Доводы рассудка : роман / Джейн Остен ; [пер. с англ. Е. Суриц ; коммент. Е. Гениева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 269, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02864-7
448154
  Нурмухамедов М.К. Довоенная каракалпакская проза / М.К. Нурмухамедов. – Нукус, 1959. – 159с.
448155
  Брукман С М. Доврачебная помощь при острых хирургических заболеваниях и несчастных случаях / С М. Брукман, . – Л, 1980. – 304с.
448156
  Евтодьева Марианна ДОВСЕ: кризис доверия и нарушения баланса сил // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 322-325. – ISSN 1607-7334
448157
  Деменко В. Довузівська підготовка - важлива складова системи вдосконалення фізико-математичної освіти авіаційних інженерів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-33. – ISSN 1562-529Х
448158
  Удовицька Т. Довузівська підготовка: традиції і новації в умовах трансформації системи вищої освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (104). – С. 61-66. – ISSN 1562-529Х
448159
  Ляшенко І. Довузівська підготовка: як підвищити рівень знань та впевненості / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 10 березня (№ 10). – С. 12. – ISSN 2219-5793
448160
  Вологин М. Довузовская подготовка будущих ученых и преподавателей высшей школы в СамГТУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.23-24. – ISSN 0321-0383
448161
   Довыренский интрузивный комплекс (Северное Прибайкалье, Россия): изотопно-геохимические маркеры контаминации исходных магм и экстремальной обогащенности источника / А.А. Арискин, Л.В. Данюшевский, Э.Г. Конников, Р. Маас, Ю.А. Костицын // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 528-556 : рис., табл. – Библиогр.: с. 554-556. – ISSN 0016-7886
448162
  Потоцкий В.И. Догадка / В.И. Потоцкий. – М., 1980. – 192с.
448163
   Догана ректору // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Підписано наказ про оголошення догани ректору Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Юрію Лянному.
448164
  Міхалев А. Догвір поруки як засіб забезпечення зобов` язань // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-31
448165
  Бузун Олег Догетьманський Батурин // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 24-45. – ISSN 0869-3595
448166
  Бузун О. Догетьманський період в історії Батурина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 32-33, Літ.: 47 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історії Батурина від часів заселення до 60-х рр. XVII ст.
448167
  Баймут Н.М. Догляд за недоношеною дитиною в домашніх умовах / Н.М. Баймут. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Здоров"я, 1985. – 38 с. – (Бібліотечка матері)
448168
  Романов А.О. Догляд за плодовим садом / А.О. Романов, В.А. Гродський. – Київ, 1990. – 48с. – (Товариство "Знання" Української РСР ; Сер.9 : Земля і люди, № 6)
448169
   Догляд за посівами - головна умова одержання високих урожаїв. – К., 1948. – 32с.
448170
  Шеремет І.П. Догляд за садом / І.П. Шеремет. – К, 1968. – 160с.
448171
  Труш Т.В. Догма і можливості її філософської інтерпретації в ортодоксальному і неортодоксальному християнстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 203-205. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йде мова про роль догми в неортодоксальному та ортодоксальному християнстві. The article is devoted about the role dogmat in unorthodox and orthodox Christianity.
448172
  Орєхова А.А. Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
448173
  Ойзерман Т.И. Догматизация марксизма и внутренне присущий марксизму догматизм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-41. – ISSN 0042-8744
448174
  Демьянов В.А. Догматизм forever, ничего нового // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 29-39. – ISBN 966-7943-03-8
448175
  Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
448176
  Комар О.В. Догматизм та революціонізм в епістемології (до проблеми реконструкції теорії пізнання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасної теорії пізнання. This article is about some problems of contemporary theory of knowledge.
448177
  Гай-Нижник Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець IX - середина XI ст.) : нарис іст.-герменевт. інтерпретації / Павло Гай-Нижник, Олег Батрак. – Київ : МП Леся, 2015. – 277, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-37-3
448178
  Клеменс Т. Догматика захисних обов"язків у Німеччині - виконання конституційно-правових завдань // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.89-94


  захист соціальних прав особи у конституціях України і Німеччини: порівняльний аналіз
448179
  Сацький П. Догматика маніхейства: здатність адаптації до соціально-політичного й ментального середовища // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 275-294. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
448180
  Тарановский Ф.В. Догматика положительного государственного права Франции при старом порядке : [Диссертация] / Ф.В. Тарановский. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1911. – VIII, 633 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Юрьевского университета. - Экз. деф., отсутств. с. I-VIII, 351-633


  На обл. автограф автора
448181
  Проневич О.С. Догматико-теоретичні засади класичного німецького поліцейського права (друга половина XVIII - початок XX ст.) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 199-203. – ISBN 978-617-7293-17-9
448182
  Вербицкий В.Г. Догматичен ли марксизм? (полемика с Т.И. Ойзерманом) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 133-144. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
448183
  Мишель А. Догматические монтажи как вызов психоанализу // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 157-172. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2306-8922
448184
  Григорий Богослов Догматические поэмы = Poemata dogmatica / Григорий Богослов ; [пер. с древнегреч., статья, коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 175, [5] с. : ил. – Издательский проект "Quadrivium". – (Seria "Hellenica"). – ISBN 9-785-90598-652-9
448185
  Городков А. Догматическое богословие по сочинениям Филарета, митрополита Московского / Сост. Алексей Городков. – Казань : Тип. Губер. правления, 1887. – [2], VIII, 303 с.
448186
  Антоний архимандрит Казанский (Амфитеатров Я.Г.) Догматическое богословие православной кафолической восточной церкви, с присовокуплением общего введения в курс богословских наук, преподанное Киевской духовной семинарии ректором, архимандритом Антонием. – 6-е испр. изд. – Киев : Унив. тип., 1856. – [10], 387, [6] с.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
448187
  Пилявець Л. Догматична система українського православ"я // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 75-76


  Транквіліон-Ставровецький Кирило, архімандрит. Суть догматичної системи українського православ"я виклав у своїй праці "Зерцало Богословії".
448188
  Бурдоносова М.А. Догматична та прагматична сутність правозастосування // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 14-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
448189
  Алексі Р. Догматичне мислення // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 118-130. – ISSN 2227-7153
448190
  Яроцький В. Догматичний напрям методології формування сучасної національної доктрини приватного права / В. Яроцький, О. Дзьобань // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 42-57. – ISSN 1026-9932
448191
  Єщенко П.С. Догми і реалії "нової економіки" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 13-22


  Стаття присвячена дослідженню економічних догм. Показаний зв"язок із сучасною економікою, її глобальною фінансово-економічною кризою.
448192
  Юрин А. Догнать Европу! Науку подтянут до уровня развитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 13


  В Национальной академии наук Белоруссии состоялась сессия Общего собрания. Более 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки собрались в Минске, чтобы обсудить проект Программы совершенствования научной сферы республики
448193
  Алексеев Догнать и перегнать : Наезд / Алексеев, Воробьев-Обухов // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
448194
  Родин Б. Догнать и перегнать. / Б. Родин. – Москва, 1932. – 87 с.
448195
  Козьяков Ю.М. Догові довічного утримання (догляду) / Ю.М. Козьяков, О.В. Старцев // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 4-50
448196
  Гончар Б.М. Договір "перестрахування" 1887 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 408-409. – ISBN 966-316-039-X
448197
  Беседіна Т. Договір (контракт) поставки в зовнішньоекономічній діяльності: підстави відповідальності за невиконання чи неналежне виконання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 151-154
448198
  Мисенко О. Договір авторського замовлення: набуття прав замовником // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 19-24. – ISSN 1608-6422


  У статті розглянуто основні новели внесені Законом № 1667-IX до законодавства України про авторське право.
448199
  Майданик Н.І. Договір азартної гри // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1194-1099. – ISBN 978-966-667-341-4
448200
  Огнев"юк Р. Договір акціонерів: проблеми правового регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 60-63.
448201
  Маслова-Юрченко Договір андеррайтингу в систнмі договорів на надання послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-54.
448202
  Вавженчук С. Договір аутсорсингу: недоліки та переваги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 24-26
448203
  Тобота Ю.А. Договір аутстафінгу: поєднання трудового та цивільно-правового елементів // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7450-09-1
448204
  Панова Л.В. Договір банківського рахунку як публічний договір // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 198-202
448205
  Калашнікова О.О. Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 166-169. – ISSN 2219-5521
448206
  Панова Л. Договір банківського рахунку: історико-правовий екскурс // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
448207
  Міхненко А. Договір без ручки. Розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності: хто перший? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "...Президент США Дональд Трамп схвалив нові санкції проти Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). Про це минулого тижня повідомило американське видання Politico. Для України позитивний той факт, що ...
448208
  Недошовенко А.О. Договір будівельного підряду та договір підряду на капітальне будівництво: порівняльна характеристика та особливості правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 394-399. – ISSN 2219-5521
448209
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
448210
  Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 221 л. – Бібліогр.: л. 202-221
448211
  Матвєєв П. Договір валютного дейтрейдингу в Україні (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-66.
448212
  Матвєєв П. Договір валютного ф"ючерсу (цивільно-правова характеристика) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 87-92.
448213
  Валлє В. Договір ВОІВ про виконання фонограми // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 121-123. – ISBN 978-966-378-141-9
448214
  Валлє В. Договір ВОІВ про про авторське право // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 119-120. – ISBN 978-966-378-141-9
448215
  Валлє В. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право. Договір ВОІВ про виконання фонограм (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 118-119. – ISBN 978-966-378-141-9
448216
  Яковлів А. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царем Олексієм Михайловичем 1654 р. = Treaty of Pereyaslav between hetman Bohdan Khmelnitsky and tsar Alexey Mikhaylovich 1654 : історико-правнича студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) / Андрій Яковлів. – Нью Йорк : Видавнича спілка Ю. Тищенко & А. Білоус, 1954. – 126, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
448217
  Бажанов В.О. Договір дарування авторських прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 110-114. – ISBN 978-617-566-165-9
448218
  Кузьмич О. Договір дарування з обов"язком обдаровуваного на користь третьої особи в цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 11-14
448219
  Розгон О. Договір дарування між колишнім подружжям за усною домовленістю не сплачувати аліменти і договір про припинення права на аліменти для дитини у зв"язку з передачею права власності на нерухомість: відмінності у правових наслідках // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 12 (69), грудень. – С. 42-50
448220
  Коноваленко О.Ю. Договір дарування у цивільному праві України / О.Ю. Коноваленко, С.М. Сергєєва // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 69-71
448221
  Глуздєєв О. Договір до Енергетичної Хартії - основа міжнародного енергетичного інвестиційного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 134-135


  "... В рамках міжнародного енергетичного інвестиційного права з"явився міжнародний договір, який найбільш комплексно на сьогодні охопив питання енергетики. Цим міжнародним документом став Договір до Енергетичної Хартії (ДЕХ)."
448222
  Воробйова Т. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-52.
448223
  Соболівський А. Договір довічного утримання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Найбільш юридично грамотна форма врегулювання суспільних відносин з приводу утримання осіб до їхньої смерті".
448224
  Бажанова В.О. Договір довічного утримання (догляду) за участю подружжя // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 90-92. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
448225
  Цопіна Н. Договір довічного утримання (догляду): питання правової характеристики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
448226
  Лаптош М.В. Договір довічного утримання: питання теорії / М.В. Лаптош, А.О. Куртакова // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 58-62
448227
  Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.104-109. – ISSN 0132-1331
448228
  Шоломіцький В. Договір доручення: проблеми практики та теорії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 204-205
448229
  Островська А. Договір ескроу як засіб забезпечення виконання зобов"язання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 331-333
448230
  Павлишин О.Я. Договір з відкритого неба - нова "свобода повітря" чи реалізація вже існуючих? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 132-137
448231
   Договір з директором / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
448232
  Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського = Perfidious deal with Moscow against hetman Pavlo Skoropadsky : (Володимир Винниченко та Микиа Шаповал ао допомогу до Москви - до Леніна) / Петро Солуха. – [ Б.м. ] : Накладом автора, 1973. – 378, [ 4 ] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
448233
  Марков В.В. Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об"єкт кіберзлочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 74-79. – ISSN 1999-5717
448234
  Тверезенко Олена Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 57-66
448235
  Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 169-178. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розгляду цивільно-правових аспектів регулювання дого-вірних відносин застави майнових прав інтелектуальної власності, аналізу чинного законодавства у сфері застави та розпоряджання правами на результати інтелектуальної діяльності, ...
448236
  Новікова В.В. Договір зберігання з точки зору оплатності й безоплатності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 63-69. – ISSN 0201-7245
448237
  Москаленко С. Договір зберігання транспортного засобу-чи захищені права власників авто? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 72-75.
448238
  Гуменюк Н.Р. Договір зберігання у виконавчому провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 79-80
448239
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
448240
  Грамацький Ернест Мірчевич Договір зберігання у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Грамацький Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
448241
  Сук І.П. Договір земельного сервітуту: проблеми законодавчого регулювання // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 535-536. – ISBN 978-966-600-475-1
448242
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29.
448243
  Ходико Ю. Договір іпотеки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 131-133.
448244
  Шишка Р.Б. Договір клінінгу: до проблеми регулювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 47-53. – (Юридичні науки ; № 3)
448245
  Бервено С. Договір комерційної концесії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 105-110
448246
  Бажанов В. Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 266-271


  Публікація присвячена дослідженню договору комерційної концесії як різновиду договорів, що можуть укладатися суб"єктами авторського права Україні. Аналізуються ознаки, форма, а також істотні умови договору комерційної концесії. Досліджується предмет, ...
448247
  Черпіта Г. Договір комерційної концесії в цивільному кодексі України: загальна характеристика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
448248
  Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу, співвідношення понять та правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 199-203
448249
  Сидоров Я.О. Договір комерційної концесії та суміжні жоговіфрні конструкції: порівняльно-правова характеристика // Вісник Запорізького державного університету : Збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2004. – С. 104-112. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Юридичні науки ; № 2)
448250
  Пономарьова О.О. Договір комерційної концесії у сфері медицини як інструмент сталого розвитку країни // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 67-69. – ISBN 978-617-696-813-9
448251
  Бих О. Договір комерційної концесії у цивільному праві України // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 106-134. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
448252
  Сидоров Я. Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.51-55
448253
  Островська А. Договір комерційної концесії: проблеми державної реєстрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 197-198. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
448254
  Войчук О. Договір комісії - угода про надання послуг // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.42-47
448255
  Миронець І.М. Договір контрактації - основна правова форма реалізації сільськогосподарської продукції колгоспами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 82-89. – (Серія права ; № 9)


  Договор контрактации является основной правовой формой реализации товарной части сельскохозяйственной продукции колхозов. В нем удачно сочетаются интересы производителей и заготовителей сельскохозяйственной продукции, он способствует укреплению ...
448256
  Самсонова Я.О. Договір контрактації винограду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 132-139. – ISSN 0201-7245
448257
  Станіславський В.П. Договір контрактації продукції насінництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 113-118. – (Право. Економіка. Управління)
448258
  Гончарук Л.М. Договір концесії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 205-216
448259
  Гончарук Л.М. Договір концесії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарук Любомир Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
448260
  Бєліков О. Договір користування чужою земельною ділянкою для забудови // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 65-68.
448261
  Плахіна І.В. Договір купівлі-продажу в Германському Цивільному Уложенні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 45-50
448262
  Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла в нотаріальній практиц // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
448263
  Дубінчин О.М. Договір купівлі-продажу за зібранням Малоросійських прав 1807 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 119-120
448264
  Марченко В. Договір купівлі-продажу нерухомості з відкладальною або скасувальною умовами // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 35-37
448265
  Рябоконь Є.О. Договір купівлі-продажу об"єктів нерухомості. Загальні положення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 97-100. – ISBN 978-966-667-341-4
448266
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації / Н.С. Демченко. – Київ : Оріяни, 2000. – 180с. – ISBN 966-7373-41-Х
448267
  Демченко Наталія Сергіївна Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.03. / Демченко Наталія Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.164-190
448268
  Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об"єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Демченко Н. С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
448269
  Бабаджанян Г. Договір купівлі-продажу товарів: загальні обмеження саморегулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 54-62. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
448270
  Виговський О.І. Договір купівлі-продажу цінних паперів в міжнародному приватному праві: проблемні аспекти регулювання // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 32-38
448271
  Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 187-195. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
448272
  Васильєва В. Договір купівлі - продажу підприємства: правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.27-29
448273
  Бабецька І.Я. Договір куплі-продажу частки за законодавством України та країн ЄС // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 146-150. – ISSN 2078-6670
448274
  Майданик Н.І. Договір лотереї // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1104-1105. – ISBN 978-966-667-341-4
448275
  Якименко О. Договір між адвокатом та клієнтом: особливості // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
448276
  Паплик О. Договір між акціонерами товариства як спосіб здійснення корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 19-24. – ISSN 2307-8049
448277
  Куценко І. Договір між батьками щодо здійснення батьківських прав // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 138-141
448278
  Шкворець Я. Договір між іноземною і українською компаніями як підстава одержання дозволу на використання праці іноземця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 98
448279
  Микульська Л.О. Договір між СРСР і ФРН від 12 серпня 1970 р. та питання європейської безпеки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 9-16. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье рассматривается роль и значение Московского договора от 12 августа 1970 г. в улучшении взаимоотношений между СССР и ФРГ и его положительное влияние на политический климат в Европе, на развитие процесса разрядки напряженности, укрепление ...
448280
  Куценко С. Договір міни, або як обмінятися житлом // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 15
448281
  Клепікова О.В. Договір морського буксирування // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 648-650. – ISBN 978-966-667-341-4
448282
  Білицький Р. Договір на аудиторські послуги: вітчизняна практика та європейські тенденції // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 59-62. – ISSN 2306-0050
448283
  Кульчій О.О. Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов"язкового страхування відповідального автовласника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 189-193
448284
  Шишка І.Р. Договір на маркетингові дослідження : автореф. ... канд.юрид. наук : 12.00.03 / Шишка І.Р. ; Науково -дослідницький ін-т приватного права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв.
448285
  Утєхін І.Б. Договір на проведення клінічних випробувань лікарських засобів: питання належної кваліфікації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 239-249. – ISSN 2524-0323
448286
  Кузьмич О. Договір найму (оренди) на користь третьої особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 7-10
448287
  Тарасенко Л. Договір найму (оренди) транспортного засобу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 324-329. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
448288
  Базова Т. Договір найму житла // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 159-160


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
448289
  Слома В. Договір найму житла за цивільним законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 63-68
448290
  Миньо М. Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 91-96. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
448291
  Мартин В. Договір найму майна у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 157-158


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
448292
  Бочко С.О. Договір оренди за римським правом та цивільним правом України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 230-231. – ISBN 978-966-419-299-3
448293
  Малиновська В. Договір оренди земельної ділянки державної/комунальної власності vs. суспільні потреби: хто кого? / В. Малиновська, Є. Кострікова // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 30-31
448294
  Круторогова С. Договір оренди приватного нежитлового приміщення: практичні аспекти істотних умов // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-97.
448295
  Блащук Т.В. Договір особистого страхування: порядок укладення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 225-229. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізується порядок укладення договору особистого страхування, а також розглядається питання про форму та істотні умови договору. The procedure for concluding a contract of personal insurance is analyzed and the issues of the form and essential terms ...
448296
  Кириченко Ю Договір охорони об"єктів як засіб забезпечення збереження майна власника // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.50-53
448297
  Михайлишин-Бейчук Договір охорони пам"яток культурної спадщини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 351-356. – ISSN 1563-3349
448298
  Майданик Н.І. Договір парі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1100-1104. – ISBN 978-966-667-341-4
448299
  Клепікова О.В. Договір перевезення вантажів морським транспортом // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 616-641. – ISBN 978-966-667-341-4
448300
  Безлюдько Ірина Олександрівна Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Безлюдько І.О.; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – 197 л. – Бібліогр.: л.174-197
448301
  Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Безлюдько І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
448302
  Ткаченко М.В. Договір перевезення залізничним транспортом в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ткаченко Максим Володимирович ; Закл. вищ. освіти "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
448303
  Фіногін А. Договір перевезення і договір страхування: правовий зв"язок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 103-105.
448304
  Нечипурепко О.М. Договір перевезення пасажира // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 404-408. – ISSN 1563-3349
448305
  Гришко У. Договір перевезення пасажира та багажу як різновид споживчого договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 12-16. – ISSN 2663-5313
448306
  Самойленко Г.В. Договір перевезення пасажира: теорія та практика забезпечення прав пасажира : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Самойленко Георгій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
448307
  Базова Т.П. Договір піднайму житла // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 281-284. – ISBN 978-966-667-341-4
448308
  Маковей О. Договір підряду призвести брак юридичної обізнаності при укладанні договору підряду і договору про надання послуг // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... До чого може призвести брак юридичної обізнаності при укладанні підряду і договору про надання послуг".
448309
  Діковська Ірина Андріївна Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Діковська Ірина Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 203 л. – Бібліогр.: л.187-203
448310
  Діковська Ірина Андріївна Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / КНУТШ; Діковська І.А. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
448311
  Куценко І. Договір поворотної фінансової допомоги в нотаріальній практиці // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 56-58
448312
  Михальнюк О. Договір подружжя про надання утримання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 19-25


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
448313
   Договір пожертви [зразок] // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 62-71
448314
  Стражник Т. Договір пожертви: спільні риси та відмінності від договору даруання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 59-61
448315
  Домбургова А. Договір позики за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.73-80
448316
  Безклубий І.А. Договір позики та його співвідношення з кредитним договором // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-67.
448317
  Луспеник Д.Д. Договір позики: деякі питання теорії та судової практики // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 16-25
448318
  Гончаренко В.О. Договір позички житла // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 323-325. – ISBN 966-660-151-6
448319
  Їжак О. Договір помер. Хай живе договір! Ракети середньої і меншої дальності в Європі перестають бути поза законом, але навряд чи вони залишаться без міжнародного контролю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 4


  "Другого лютого сплив термін ультиматуму, висунутого Сполученими Штатами Америки Росії, щодо повернення до виконання Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД). Сполучені Штати вимагали знищити крилаті ракети наземного базування 9М729, ...
448320
  Стаматіна М. Договір поставки у нових Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.25-29
448321
  Немченко Сергій Договір постачання електричної енергії через приєднану мережу: правова природа та місце в системі зобов"язань з енергопостачання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 108-111
448322
  Звонков Є.Є. Договір приєднання у цивільному праві України: теоретичні та практичні питання // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 427-429. – ISSN 2524-017X
448323
   Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між сподивачами та постачальниками комунальних послуг / Д.В. Арлачов, Р.А. Марецький, І.Я. Коршинський, В.С. Бучик // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 13 назв
448324
  Лехкар О.В. Договір приєднання як особлива цивілістична конструкція // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 46-52. – ISSN 0201-7245
448325
  Крат В. Договір приєднання: реалії та перспективи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-51
448326
  Зоряна Книш Договір про Антарктику 1959 р. як основа сучасного міжнародноCправового режиму Антарктики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 151-154.
448327
  Бутитер Д. Договір про асоціацію Європейського Союзу як специфічна форма міжнародного договору // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 159-169. – ISSN 2082-4939
448328
  Майданик Р. Договір про безоплатне надання громадянам медичної допомоги // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 листопада (№ 45). – С. 32-34
448329
  Волинець В.В. Договір про виконання роботи та договір про трудову діяльність: досвід Чеської Республіки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 47-54. – ISSN 2617-5967


  "У статті розкриваються основні засади правового регулювання договору про трудову діяльність та договору про виконання роботи. Зауважується, що ці два види договорів є правовими формами використання найманої праці. Аналізується досвід Чеської ...
448330
  Побіянська Н. Договір про встановлення довірчої власності: проблемні питання практичного застосування // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 163-170
448331
  Старостенко Д. Договір про встановлення земельного сервітуту: правові ознаки та істотні умови // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 39-49


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
448332
  Ярошевська Т. Договір про гідну винагороду за створення службовий винахід // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 101-104. – ISSN 0132-1331
448333
  Гетьманцева Н.Д. Договір про державну службу за законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.51-54. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
448334
  Задорожній О.В. Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 р.: значення в двосторонніх відносинах держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 122-129. – ISSN 2220-1394
448335
  Єна О.В. Договір про єдиний економічний простір, значення його і європейський вибір України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 17-19
448336
  Ерастьо Тютті Договір про заборону ядерної зброї // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 357-360. – ISBN 978-0-19-883999-6
448337
  Покровська А. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя як інструмент реалізації самозахисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 28-33. – ISSN 2663-5313
448338
  Валлє В. Договір про закони щодо товарних знаків (1996) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 116-118. – ISBN 978-966-378-141-9
448339
  Боднар Т. Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей змісту та порядку укладання договору про закупівлю. Статья посвящена исследованию особенностей содержания и порядка заключения договора о закупках. The article is sanctified to research of features of ...
448340
  Мостова І.В. Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД: наслідки для України / І.В. Мостова, О.А. Чугаєв // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 65-68. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджуються хронологія, специфіка та тенденції розвитку процесів економічної інтеграції на теренах Співдружності Незалежних Держав у контексті підписання Договору про зону вільної торгівлі. Особлива увага приділяється аналізу наслідків, ...
448341
  Тюшка А.В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність : монографія / А.В. Тюшка. – Київ : К.І.С., 2007. – XVI с., 212 с. – Бібліогр.: с. 193-207. – ISBN 966-7048-80-2
448342
  Гетьманцева Н.Д. Договір про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.46-50. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
448343
  Духовна О. Договір про місцеве запозичення як різновид адміністративного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 111
448344
  Іванчук В. Договір про надання косметологічних послуг: зміст та юридична практика // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 301-303
448345
  Іванчук В. Договір про надання косметологічних послуг: поняття, форма та зміст // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 35-37
448346
  Самофал М. Договір про надання медичних послуг // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 174-194. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
448347
  Бедрик І.О. Договір про надання платних медичних послуг та інформована згода пацієнта на медичне втручання: реалії у приватній стоматологічній практиці (за матеріалами українських дослідників) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 92-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
448348
  Саковніч О. Договір про надання послуг з техничного обслуговування і ремонту автомобільного транспортного засобу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 89-91
448349
  Самбор М. Договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку: до постановки проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 175-183. – ISSN 1026-9932
448350
  Аляб"єва Н.В. Договір про надання послуг у мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Аляб"єва Н.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 17 назв
448351
  Дроздова Наталія Василівна Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дроздова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
448352
  Дроздова Наталія Василівна Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дроздова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193л. – Бібліогр.: л. 177 - 193
448353
  Бауман Ю. Договір про надання фінансових послуг: протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовой аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 99-102.
448354
  Носік Ю. Договір про нерозголошення інформації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 153-160. – ISSN 0132-1331
448355
  Окладна М.Г. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї в аспекті сучасних проблем міжнародних відносин / М.Г. Окладна, Д.О. Зал // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 86-91. – ISSN 2311-4894
448356
  Льовін А.. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та передачі ядерних матеріалів // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 76-82. – ISSN 1814-3385
448357
  Цибенко Л. Договір про патентне право - крок вперед // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.83-84. – ISSN 0132-1331
448358
  Валлє В. Договір про патентне право (2000) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 123-124. – ISBN 978-966-378-141-9
448359
  Маріц Д.О. Договір про патронат / Д.О. Маріц, І.В. Карпенко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 141-142. – ISSN 2219-5521
448360
  Макода В.Є. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1008-1009. – ISBN 978-966-667-341-4
448361
  Воробель У. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 57-61
448362
  Ассіде Д. Договір про поділ майна подружжя: укладаємо без ризику // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 10
448363
  Кондратьєва Н.М. Договір про порядок володіння та користування майном, що знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 301-307. – ISSN 1563-3349
448364
  Нікітюк О.М. Договір про придане та заручини як підстава динаміки відносин спільної власності подружжя // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 377-382. – ISBN 978-617-566-402-5
448365
  Таш"ян Р.І. Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв"язку з передачею права власності на нерухоме майно // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 64-73. – ISSN 0201-7245
448366
  Величко В. Договір про реформу ЄС-"додана вартість" для світу, Європи та України? // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-14.
448367
   Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка : Розпорядження Президії НАНУ № 247 13.05.2010 р. // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 39-42. – ISSN 0372-6436
448368
  Рєзнікова В.В. Договір про спільну господарську діяльність: поняття, ознаки та види // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень ; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 2 (36). – С. 35-39. – ISSN 1681-6277
448369
  Гордієнко Т. Договір про спільну інвестиційну діяльність як форма міжнародного господарського співробітництва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 70-78
448370
  Макода В.Є. Договір про створення на замовленням і використання об"єкта права інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1007-1008. – ISBN 978-966-667-341-4
448371
  Степанов І. Договір про сурагатне материнство: як правильно укладати та декларувати / І. Степанов, Ю. Савелова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 30-31
448372
  Майданик Р. Договір про сурогатне материнство // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Питання теорії та практики".
448373
  Майданик Р. Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 215-225. – ISSN 1026-9932


  Розглядаються проблеми цивільно-правового регулювання відносин сурогатного материнства в українському праві. Досліджено поняттяі правову природу договору про сурогатне материнство, висвітлено елементи та особливості здійснення зазначених договірних ...
448374
  Бромлі М. Договір про торгівлю зброєю / М. Бромлі, К. Брокманн, Дж. Малетта // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 443-449. – ISBN 978-0-19-883999-6
448375
  Лазаренко М. Договір про трансфер технології: проблеми та шляхи їхнього розв"язання у контексті інтернаціоналізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню правової природи договору про трансфер технології, його змісту й істотних умов. Визначено предмет договору про трансфер технологій. Наголошено на необхідності уточнення переліку об"єктів права інтелектуальної власності, що можуть ...
448376
  Ханик-Посполітак Договір проведення аудиту // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 172-173


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
448377
  Юровська Г. Договір простого товариства при створенні промислово-фінансової групи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 61-63
448378
  Шаперенков К.В. Договір простого товариства як підстава виникнення права власності на новостворене нерухоме майно // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 416-422. – ISSN 1563-3349
448379
  Назаренко Д.Б. Договір простого товариства як форма державно-правового партнерства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 92-97


  У статті розглядається договір простого товариства як форма державноприватного партнерства. Автором приділяється увага ролі та місцю договору простого товариства серед інших форм державно-приватного співроб ітництва, таких як договір оренди та договір ...
448380
  Коваленко Т. Договір ренти земельної ділянки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 42-46
448381
  Сбоєва А. Договір ренти: визначення моменту укладення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 305-306. – ISBN 978-966-301-169-1
448382
  Єгоричева О. Договір роздрібної купівлі-продажу як підстава виникнення у покупця статусу споживача // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 28-32


  У статті аналізується споживче законодавство України з метою визначення поняття споживача як учасника споживчих правовідносин за договором роздрібної купівлі-продажу та його правового статусу.
448383
  Майданик Н.І. Договір розіграшу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1105-1106. – ISBN 978-966-667-341-4
448384
  Майданник Н.І. Договір розіграшу (цивільно-правова характеристика) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 107-117
448385
  Фединяк Л. Договір страхування в новому Цивільному кодексі України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 166-167


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
448386
  Безсмертна Н. Договір страхування в системі цивільно- правових договорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.34-38. – ISSN 0132-1331
448387
  Никифорак В.М. Договір страхування відповідальності / В.М. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 248с. – ISBN 966-568-541-4
448388
  Горбань Н.С. Договір страхування життя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 150-155. – ISSN 2219-5521
448389
  Коренга Ю.В. Договір сурогатного материнства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 133-136
448390
  Прилуцький Р.Б. Договір та звичай як джерела господарського права України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 59-70. – ISSN 2222-5374
448391
  Довгуша М.П. Договір транспортного експедирування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Довгуша Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 222 арк. – Бібліогр.: арк. 6-8, 194-222
448392
  Довгуша М.П. Договір транспортного експедирування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Довгуша Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
448393
  Таш"ян Р. Договір транспортування трубопроводами у сфері монополії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 15-18
448394
  Іванов О.Ю. Договір у конституційному праві України: історичний досвід та перспективи застосування // "Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти" : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наук. доповідей, (14 груд. 2012 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференція "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : Актуальна юриспруденція, 2012. – С. 51-53. – ISBN 978-966-457-143-9
448395
  Кузнєцова Н.С. Договір у механізми регулювання цивільно-правових відносин // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 397-408. – ISBN 978-966-2578-59-1
448396
  Якубівський І.Є. Договір у механізмі правового регулювання відносин інтелектуальної власності // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 81-98. – ISSN 1993-0909
448397
  Кузнєцова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню місця договору в механізмі правового регулювання. Автор аналізує основні функції договору і його роль на кожній стадії правового регулювання.
448398
  Довгерт А. Договір у міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 226-235. – ISSN 1026-9932


  У статті показано досягнення на шляху уніфікації матеріальних норм міжнародного приватного договірного права. Проаналізовано новели колізійного права, що містяться у Регламенті ЄС про право, що застосовується до договірних зобов"язань (Рим I), ...
448399
  Вавженчук С.Я. Договір у приватному праві: компаративістський нарис // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 126-131
448400
  Братасюк М.Г. Договір у приватному праві: філософсько-правовий аналіз / М.Г. Братасюк, В.М. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-32
448401
  Пархоменко Н.М. Договір у системі форм права України : монографія / Н.М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична книга, 2000. – 181, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 171-181. – ISBN 966-7791-01-7


  У пр. № 1741992 напис: Шановному Володимиру Олександровичу з вдячністю за допомогу і повагою. Підпис.
448402
  Кодинець А.О. Договір у сфері інформаційних відносин: особливості цивільно-правового регулювання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 40-46. – (Юридичні науки ; № 1). – ISSN 2616-9444
448403
   Договір у цивільному і трудовому праві : Довідник. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-02-1293-3
Ч.1. – 2000. – 280с.
448404
   Договір у цивільному і трудовому праві : Довідник. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-02-1293-3
Ч.2 : Зразки документів. – 2000. – 96с.
448405
  Яковлєва Л.В. Договір управління багатоквартирним будинком у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яковлєва Людмила Володимирівна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
448406
  Стазілова Т.М. Договір управління майном в міжнародному приватному праві // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 157-177. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
448407
  Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Додатки: 202 арк. – Бібліогр.: арк. 181-201
448408
  Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
448409
  Коссак В. Договір управління майном як підстава виникнення довірчої власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 158-160
448410
  Венедіктова І. Договір управління майном: відповіді на запитання // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 6-11
448411
  Майданик Р. Договір управління майном: правова природа, місце в праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 60-67
448412
  Кривобок С. Договір управління підприємством // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 91-97.
448413
  Кривобок С. Договір управління підприємством // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
448414
  Гнатюк Т.М. Договір управління підприємством як єдиним майновим комплексом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гнатюк Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
448415
  Пучковська І. Договір факторінгу як новела цивільного законодавства України / І. Пучковська, О. Гула // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 122-128
448416
  Никоненко А. Договір фінансового лізингу: законодавче регулювання і деякі практичні аспекти укладання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 155-157
448417
  Іжик Х.Б. Договір франчайзингу - запорука успіху малого бізнесу / Х.Б. Іжик, О.Б. Курило // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 362-368. – ISBN 5-7763-2435-1
448418
  Козак Н. Договір франчайзингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 41-43
448419
  Капіца Ю. Договір франчайзингу в праві України та Європейському союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-26.
448420
  Величко О. Договір франчайзингу. Проблеми укладання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-79
448421
  Клепікова О.В. Договір фрахтування морського судна // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 645-648. – ISBN 978-966-667-341-4
448422
  Калаур І.Р. Договір як вольовий акт суб"єктів цивільного права ( за проектом нового Цивільного кодексу України ) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.30-34. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
448423
  Ватрас В.А. Договір як джерело циівільного права та індивідуальний регулятор цивільних правовідносин фізичних та юридичних осіб // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – C. 23-24. – ISBN 978-617-7572-52-6
448424
  Алексашина Ю. Договір як елемент підсистеми соціального саморегулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 33-35


  Стаття присвячена дослідженню місця договору як регулятора суспільних відносин у механізмі цивільно-правового регулювання.
448425
  Черновол С.О. Договір як загальноправова категорія // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 224-229. – ISSN 1727-1584
448426
  Дмитрик О.О. Договір як засіб урегулювання фінансових відносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 149-156. – ISSN 0201-7245
448427
  Яценко В.О. Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 321-327. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
448428
  Васильєва В.В. Договір як особливий юридичний факт // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 28-33. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
448429
  Шкварок Л. Договір як передумова формування відповідальної особистості // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 83-84
448430
  Коссак В. Договір як підстава виникнення заставних зобов`язань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.317-321. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
448431
  Ільющенкова К.О. Договір як підстава виникнення правовідносин донорства // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 22-31. – ISSN 2072-084X
448432
  Пацурія Н.Б. Договір як підстава виникнення страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 138-148
448433
  Гетманцева Н.Д. Договір як підстава застосування закону до конкретних відносин праці // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.66-70. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
448434
  Дякович М.М. Договір як підстава набуття суперфіцію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 2219-5521
448435
  Юркевич Ю.М. Договір як підстава створення та діяльності адвокатських об"єднань в Україні // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 111-114. – ISBN 978-966-927-257-7
448436
  Бартків Н. Договір як регулятор інформаційних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 65-67. – ISBN 978-617-7069-28-6
448437
  Завальна Ж. Договір як регулятор суспільних відносин в контексті публічно-правових аспектів історичного розвитку України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-33.
448438
  Луць В. Договір як регулятор цивільних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-25. – ISSN 1026-9932
448439
  Пономарьова Т.С. Договір як регулятор цивільних відносин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 152-157
448440
  Галіахметов І. Договір як умова адміністративно-правового регулювання цивільного обороту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 111-115
448441
  Мельничук Н.О. Договір як форма регулювання трудових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 149-153.
448442
  Явор О. Договір як юридичний факт у сімейному праві // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 123-132. – ISSN 1993-0909
448443
  Мельничук Н.О. Договір як юридичний факт у трудовому праві // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 125-127. – ISBN 978-966-301-172-1
448444
  Погребняк С. Договір: загальнотеоретичне розуміння // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 4 (67). – С. 17-28. – ISSN 1993-0909
448445
  Федорченко Н.В. Договірна відповідальність за порушення умов договору про надання послуг / Н.В. Федорченко, Н.С. Камінська // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 283-287
448446
  Міловська Н. Договірна відповідальність сторін у зобов"язаннях зі страхування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 19-26. – ISSN 2308-9636
448447
  Кравченко М.В. Договірна відповідальність у цивільному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 99-106. – (Юридичні науки ; № 3)
448448
  Задорожній О.В. Договірна основа українсько-російських відносин в економічній сфері 1997 – 2004 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-160. – ISSN 2220-1394
448449
  Приліпко А.В. Договірна практика Сполучених Штатів Америки щодо правового статусу військово-морських сил на іноземній території // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 154-157
448450
  Шуляр Р. Договірна реструктуризація боргу. Чи сприятливе українське законодавство для позасудового врегулювання проблемної заборгованості? / Р. Шуляр, П. Харківська // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 16-17
448451
  Чубоха Н. Договірна свобода як засада договірного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 76-81. – ISSN 2409-4544
448452
  Завальна Ж.В. Договірна форма врегулювання конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
448453
  Плотнікова М. Договірна форма державного регулювання діяльності банків в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 75-77
448454
  Олійник О. Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 2 назв
448455
  Сібільов М. Договірне зобов"язання та його виконання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.414-424.
448456
  Рєзнікова В.В. Договірне оформлення посередницьких правовідносин в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-56.
448457
  Вавженчук С.Я. Договірне право : навч.-метод. посібник / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 180 с. – Додатки: с. 87-180. - - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISBN 978-966-483-495-4
448458
  Вавженчук С.Я. Договірне право : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 584, [8] с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 558-580. – ISBN 978-966-483-510-4
448459
  Тарнавська М.І. Договірне право : навч. посібник / Тарнавська М.І., Василів С.С., Бльок Н.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права, психології та інновац. освіти. – Львів : Растр-7, 2020. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 122. – ISBN 978-617-7864-98-0
448460
  Вавженчук С.Я. Договірне право : підручник : у 2 т. / С.Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права. – Харків : Право. – ISBN 978-966-998-346-6
Т. 1 : Теорія цивільно-правового договору. – 2022. – 630, [2] с. – Бібліогр.: с. 600-630 та в підрядк. прим.
448461
  Київець О.В. Договірне право України : навч. посіб. / О.В. Київець ; [редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 456 с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-380. – ISBN 978-966-483-068-0
448462
   Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / [Кузнєцова Н.С. та ін.] ; за ред. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1199, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-341-4
448463
   Договірне право України : загальна частина : навч. посібник / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 891, [5] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Предм. покажч.: с. 883-886. - На обкл.: 15 років Юрінком Інтер. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-307-0
448464
   Договірне право України : особлива частина : навч. посібник / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 1199, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-341-4
448465
   Договірне право України : особлива частина : навч. посібник / [Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, д-ра юрид. наук, чл.-кор. АПрН України ; М-во освіти і науки України. – Вид. стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 1199, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4-5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-341-4
448466
   Договірне право України : заг. частина : навч. посібник / [Н.С. Кузнєцова, О.А. Беляневич, С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, д-ра юрид. наук, чл.-кор. АПрН України ; М-во освіти і науки України. – Вид. стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 896 с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Предм. покажчик: с. 883-886. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-307-0
448467
   Договірне право України у схемах і таблицях : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Чорнооченко С.І .та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нпц. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 503, [1] с. : схеми. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. авт. зазнач. як уклад. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-599-334-6
448468
   Договірне право України. Загальна частина : навчальний посібник / Боднар Т.В., Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Беляневич О.А., Бервено С.М. та ін.; МОНУ; за ред. О.В. Дзери. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-667-307-0
448469
  Шкварок Л.В. Договірне право як засіб творення громадянського суспільства в посттоталітарній Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 77-84
448470
  Мельничук Н.О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельничук Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 49 назв
448471
  Мельничук Н.О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельничук Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 471 л. – Бібліогр.: л. 429-471
448472
  Деревянко В.Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 31-35
448473
  Деревянко Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 70-73
448474
  Деревянко Б.В. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-33
448475
  Жилінкова О. Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності у сфері інформаційних технологій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 137-145. – ISSN 1026-9932
448476
  Канзафарова І.С. Договірне регулювання відповідальності у цивільному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 245-248. – ISSN 1563-3349
448477
  Козак Зоряна Ярославівна Договірне регулювання за трудовим правом України : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Козак Зоряна Ярославівна; Львівськ. держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів, 1999. – 200л. – Бібліогр.:л.178-200
448478
  Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України. : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12,00.05 / Козак З.Я.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 16с.
448479
  Глиняна К. Договірне регулювання майнових правовідносин подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 29-40. – ISSN 1561-4999
448480
  Гембар А. Договірне регулювання медичного експерименту за участю людини: гарантії прав досліджуваного / А. Гембар, Т. Міхайліна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 170-174. – ISSN 2663-5313
448481
  Горянська К. Договірне регулювання оплати праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 27-29
448482
  Михальнюк О.В. Договірне регулювання особистих немайнових відносин у сімейній сфері // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 1 (147). – С. 86-92
448483
  Гриняк А. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 3-7
448484
  Крупчан О.Д. Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні / О.Д. Крупчан, А.Б. Гриняк, М.Д. Пленюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 25-43. – ISSN 1026-9932
448485
  Бурило Ю.П. Договірне регулювання робіт і послуг в інформаційній сфері господарювання // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 60-68
448486
  Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах : монографія / Мельничук Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-339. – ISBN 978-966-2143-90-4
448487
  Гетманцев О.В. Договірне регулювання у цивільному судочинстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (239). – C. 6-11. – ISSN 2308-9636
448488
  Павко Я.А. Договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в арктичному регіоні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 166-176. – ISSN 1993-0909
448489
  Запорозчук А. Договірний механізм регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 174-180
448490
  Ахмач Г. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов"язань по утриманню батьками своїх дітей проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-61.
448491
  Ромащенко І.О. Договірні (контрактні) зобов"язання: загальні положення // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 152-163. – ISBN 978-617-566-656-2
448492
  Тимофієнко Л Договірні аспекти торгівлі інтелектуальною власністю // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.19-29
448493
  Фурса С. Договірні взаємовідносини в сімейному кодексі України та їз вплив на нотаріальний процес // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.24-28
448494
  Станіславський В. Договірні відносини в насінницькій діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
448495
  Пашков О. Договірні відносини в системі господарсько-правових інститутів сфери охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 100-104
448496
  Кафарський О.В. Договірні відносини в сільському туризмі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 40-46. – (0). – ISSN 2078-9165
448497
  Щерба Л. Договірні відносини в сфері колективного управління майновими авторськими та суміжними правами (цивільно-правові аспекти) // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 84-105. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
448498
  Якубівський І. Договірні відносини зі створення за замовленням об"єктів права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 31-36
448499
  Індиченко П.Д. Договірні відносини МТС з колгоспами / П.Д. Індиченко. – Київ, 1957. – 32с.
448500
  Індиченко П.Д. Договірні відносини МТС з колгоспами на новому етапі / П.Д. Індиченко. – Київ, 1955. – 47с.
448501
  Пешкова Анжеліка Договірні відносини операторів, провайдерів телекомунікацій з третіми особами при наданні телекомунікаційних послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 74-78.
448502
  Сохацька О. Договірні відносини органів місцевого самоврядування за законодавством України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 265-278.
448503
  Бичкова Ц.В. Договірні відносини по державних закупках продукції у сільськогосподарських підприємств / Ц.В. Бичкова ; АН УРСР, Ін-т держави і права. – Київ : Наукова думка, 1969. – 212 с. – Бібліогр.: в підрядк. приміт.
448504
  Турчак І.О. Договірні відносини у медіації // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 175-181. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
448505
  Афанасьева К. Договірні відносини у сфері діяльності організацій мовлення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 27-33
448506
  Курило Л.І. Договірні відносини у сфері інтелектуальної власності / Л.І. Курило, Т.П. Павлоцька // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 119-124. – ISSN 2221-1055
448507
  Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – C. 5-13
448508
  Кодинець А.О. Договірні відносини у сфері створення об"єктів інтелектуальної діяльності: особливості та правова природа // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 167-178. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
448509
  Кодинець А. Договірні відносини, що виникають у зв"язку із створенням об"єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 35-41. – ISSN 2311-6676


  Досліджуються цивільно-правові аспекти регламентації відносин у сфері створення та використання службових результатів творчості, розглядаються основні механізми розподілу майнових прав на створені у процесі трудової діяльності об"єкти інтелектуальної ...
448510
  Мішок С.М. Договірні засади пайової участі в будівництві - правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 176-181. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
448511
  Боднар Т.В. Договірні зобов"язання в цивільному праві : (загальні положення): [навч. посіб.] / Т.В. Боднар. – Київ : Юстініан, 2007. – 280 с. – ISBN 978-966-8257-39-1
448512
  Згама А. Договірні зобов"язання з аутсорсингу: правова природа та деякі проблеми застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 48-52. – ISSN 2307-8049
448513
  Боднар Т.В. Договірні зобов"язання як категорія цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поняття та особливості договірного зобов"язання як категорії цивільного права, розкривається поняття виконання зобов"язання як правового інституту, як процесу і як підстави припинення зобов"язання. Показано особливості ...
448514
  Федорченко Н.В. Договірні зобов’язання з надання послуг у вітчизняному праві: розвиток та перспективи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 44-59. – ISSN 1026-9932
448515
  Кодинець А.. Договірні інформаційні відносини у сфері наукової діяльності: проблеми теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 15-18
448516
  Опришко Д.І. Договірні об"єднання підприємств як суб"єкти господарювання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Опришко Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – 209 л. – Додатки: л. 200-209. – Бібліогр.: л. 172-199
448517
  Опришко Д.І. Договірні об"єднання підприємств як суб"єкти господарювання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Опришко Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
448518
  Гриняк А.Б. Договірні підстави виникнення права власності на житло / А.Б. Гриняк, О.Б. Гриняк // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 221-248. – ISSN 1993-0909


  Стаття присвячена теоретичному аналізу таких вторинних підстав виникнення права власності на житло, як цивільно-правові договори. Встановлено, що цивільно-правовий договір є найпоширенішою підставою, що виражає в єдиному волевиявленні загальну волю ...
448519
  Майка Н. Договірні підстави виникнення права суперфіцію // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 116-120. – ISSN 2524-0129
448520
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанов Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
448521
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бажанов Валентин Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
448522
  Бажанов В.О. Договірні правовідносини в авторському праві України : монографія / Бажанов В.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-173. – ISBN 978-966-2598-26-1
448523
  Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андрейцев Владислав Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. – Бібліогр.: л. 214-235
448524
  Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андрейцев В.В.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
448525
  Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт : монографія / В.В. Андрейцев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Центр правн. допомоги та дослідж. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 233, [1] с. – Бібліогр.: с. 212-233. – ISBN 978-966-350-371-4


  У пр. № 1722520 напис: Вельмишановному Анатолію Євгеновичу з великою повагою та найщирішими побажаннями від автора. Підпис
448526
  Кобец Р. Договірні правовідносини на окупованих територіях: судова практика - 2017 // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 18-19
448527
  Осадчук С. Договірні правовідносини: методологічні засади дослідження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 110-113
448528
  Теньков С.0. Договірні способи захисту інтересів кредитора // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-37


  Науково-практичний коментар постанови Вищого господарського суду України.
448529
  Ігнатенко В. Договірні та позадоговірні зобов"язання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.7-10
448530
  Поєдинок В. Договірні умови щодо відповідальної бізнес-поведінки // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 : Доктрина договірного права. – С. 96-107. – ISSN 1026-9932
448531
  Завальна Ж.В. Договірні форми в діяльності держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-100
448532
  Юркевич Ю.М. Договірні форми об"єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України : монографія / Ю.М. Юркевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408, [2] с. – Бібліогр.: с. 352-408. – ISBN 978-617-10-0359-0
448533
  Віхров О.С. Договірні форми організаційно-господарських зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 105-110.
448534
   Договірні форми реалізації прав інтелектуальної власності на комерційні позначення / [Я.О. Іолкін, В.В. Писєва, О.Б. Зайківський та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 229, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-798-9
448535
   Договірні форми розпоряджання майновими правами на об"єкти авторського права : монографія / [Борко Ю.Л. та ін. ; за наук. ред. Мироненко Н.М.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 247, [1] с. – Кол. авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-419-3
448536
  Завальна Ж. Договірні форми узгодження (співвіднесення) інтересів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-43.
448537
  Майданик Р. Договірні цивільно-трудові конструкції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-6.
448538
  Майданик Р. Договірні цивільно-трудові конструкції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-37.
448539
  Дмитрук В. Договірно-правова база з питань кордону й двосторонніх прикордонних відносин України та Російської Федерації в 1990-х - 2000-х рр. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 173-182
448540
  Дмитрук В. Договірно-правова база з питань кордону України та Республіки Білорусь у 1990-х - 2000-х рр. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 131-138. – ISSN 2519-2760
448541
  Цуп Олена Договірно-правова база сучасних українсько-чеських відносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 249-255. – (Історія ; Вип. 18)
448542
  Мних А.М. Договірно-правова база України в галузі міжноародно-правової допомоги у цивільних, кримінальних та сімейних справах // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-22
448543
  Литвиненко Н.П. Договірно-правова база українсько-російських відносин в гуманітарній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 40-44


  Досліджуються питання основних етапів формування нормативно-правової бази двосторонніх відносин в гуманітарній сфері, їх особливості. Особлива увага звертається на роль політичного контексту в процесі розвитку як самого гуманітарного співробітництва, ...
448544
  Толочко О.Я. Договірно-правова база українсько-французьких відносин у гуманітарній сфері: 1992-2006 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 123-135. – ISBN 966-614-021-7
448545
  Ржевська В.С. Договірно-правова діяльність Генріха V, короля Англії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 63-73. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються основні зобов"язання сторін відповідно до Кентерберійського договору 1416 р., домовленостей з герцогом Бургундським 1419 р. та миру в Труа 1420 р. Переважно це зобов"язання зі створення воєнних союзів, що відображають як ...
448546
  Ржевська В. Договірно-правова діяльність Едварда ІІІ, короля Англії, в ході першого етапу "Столітньої війни" (1337-1360 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-82. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні зобов"язання сторін відповідно до угоди про союз Едварда III з містами Фландрії, декількох угод про перемир"я та низки варіантів договору про мир між Англією і Францією, пропонованих у 1354-1360 рр. Приділено увагу положенням так ...
448547
  Ржевська В.С. Договірно-правова діяльність короля Англії Генріха VIII та кардинала Томаса Вулсі як складова "Італійських війн" у XVI ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 90-103. – ISSN 2308-6912


  Значним явищем міжнародної політики епохи Відродження були так звані "італійські війни" (1494-1559 рр.), які мали своєю складовою велику кількість угод про воєнні союзи. З одного боку ці угоди засвідчили непевність і швидку мінливість союзів, для ...
448548
  АндрусенкоО Договірно-правова практика США стосовно норм міжнародних договорів / АндрусенкоО, О. Шамара // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 53-56.
448549
  Голубєва В.О. Договірно-правове регулювання торгово-економічних відносин ЄС із третіми країнами // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 85-92.
448550
  Юрчик Г. Договірно-правові форми закріплення соціально-трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб"ктів ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
448551
  Дем"янець В. Договірно - правове співробітництво держав - учасниць Співдружносі Незалежних Держав // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.146-150. – ISSN 0132-1331
448552
  Добин В.Г. Договор -- точка отсчета. / В.Г. Добин. – М., 1984. – 76с.
448553
  Пигач Я. Договор - правовая основа управления организацией // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.35-38. – ISBN 966-654-085-1
448554
  Семчик В.І. Договор - правовая форма организации производственно-хозяйственных связей кооперативов // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 448-460. – ISBN 978-617-7021-00-0
448555
  Попондопуло Договор - средство частноправового регулирования / Попондопуло, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 137-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
448556
  Деревянко Г.Ф. Договор / Г.Ф. Деревянко. – Новосибирск, 1966. – 22с.
448557
  Лужецкий В.К. Договор "О негласном компаньоне" как основа в схеме мошенничества в Чешской Республике на примере с российскими гражданами // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1 (58). – С. 27-30. – ISSN 1812-3910
448558
  Кучкин В.А. Договор 1372 г. Великого князя Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем Серпуховским (оконочание) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 5-22
448559
  Кузьмин С.Л. Договор 1913 г. между Монголией и Тибетом: новые данные // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4. – С. 122-128. – ISSN 0869-1908
448560
  Бурьян М.С. Договор 1936 г. между Великобританией и Египтом в оценке британской историографии 40-70-х гг. XX в. // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 188-200
448561
  Воробьев В. Договор 2001 года и урегулирование пограничных вопросов между Россией и КНР // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 125-136. – ISSN 0130-9625
448562
  Барановская И.Г. Договор аренды земельных участков в свете концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе и концепции развития гражданского законодательства РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 10 (76). – С. 39-44. – ISSN 1812-8696
448563
  Левенсон Д Договор аренды транспортных средств : Автореф... канд. юр.наук: / Левенсон Д С.; ВНИИ сов. законод. – М., 1968. – 16л.
448564
  Левенсон Д.С. Договор аренды транспортных средств / Д.С. Левенсон. – Москва, 1969. – 119с.
448565
  Алексеев И.В. Договор буксировки ласа в плотах по советкому внутреводному праву : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алексеев И.В. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1961. – 18 с.
448566
  Синицкая М.Е. Договор бытового подряда (бытового заказа). : Автореф... Канд.юрид.наук: / Синицкая М.Е.; Всесоюз.юрид.заоч.ин-т. – М, 1967. – 19л.
448567
  Баринов Н.А. Договор бытового проката / Н.А. Баринов ; под ред. В.А. Тархова. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1980. – 150 с.
448568
  Первушина А.П. Договор бытового проката по советскому праву / А.П. Первушина. – М, 1964. – 70с.
448569
  Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве / Р.О. Халфина. – Москва, 1959. – 320с.
448570
  Примак Т.К. Договор в иуддаизме / Т.К. Примак, С.А. Старостина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
448571
  Зыкин И.С. Договор в международной торговле / И.С. Зыкин. – Москва : Международные отношения, 1990
448572
  Примак Т.К. Договор в мусульманской политико-правовой доктрине / Т.К. Примак, С.А. Старостина // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 73-76. – ISSN 0132-0769
448573
   Договор в народном хозяйстве. – Алма-Ата, 1987. – 173с.
448574
  Баклановский Н.Н. Договор в пользу третьего лица (Стт. 54-57 Проекта обязательственного права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 93-103. – ISBN 978-966-2183-62-7
448575
  Бычкова Ц.В. Договор в производственно-экономических связях между сельским хозяйством и промышленностью / Ц.В. Бычкова. – К, 1980. – 227с.
448576
  Рахманкулов Договор в сфере материально-технического снабжения сельского хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Рахманкулов Мир-Акбар Хаджи-Акбарович; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
448577
  Беляева З.С. Договор в сфере межхозяйственной кооперации / З.С. Беляева ; отв. ред. М.И. Козырь ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1985. – 112 с.
448578
   Договор в торговле и качество товаров. – М., 1978. – 231с.
448579
  Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности / И.С. Зыкин. – Москва, 1990. – 221с.
448580
  Савичев Г.П. Договор воздушной перевозки (лекция для студ. юрид. ф-тов) / Г.П. Савичев. – М., 1963. – 80с.
448581
   Договор возмездного оказания услуг : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-35 : Фото
448582
  Азнакаев Г.Н. Договор дружбы и безопасности народов / Г.Н. Азнакаев. – Киев : Политиздат Украины, 1977. – 83 с. – (Человек. Общество. Прогресс. Серия "Пульс планеты")
448583
  Яичков К.К. Договор железнодорожной перевозки грузов по советскому праву / К.К. Яичков. – М, 1958. – 291с.
448584
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Васильченко Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 21 с.
448585
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах : Дис... канд. юридич.наук: / Васильченко Л. В.; КГУ, Юридический фак-т. – К., 1967. – 273л.
448586
  Васильченко Л.В. Договор жилищного найма в ведомственных домах / Л.В. Васильченко. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 192 с.
448587
  Мальгинова А.И. Договор жилищного найма и жилищные права граждан / А.И. Мальгинова, П.Г. Соловьев. – М, 1951. – 63с.
448588
  Струмилин С.Г. Договор займа в древнерусском праве. / С.Г. Струмилин. – М., 1929. – 72с.
448589
  Лупу А. Договор залога: правовая природа // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 52-54. – ISSN 1810-3081
448590
   Договор и соглашения между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой от 14 февраля 1950 года. – 6с.
448591
  Бабалян Л.А. Договор как основание возникновения обязательства между государственными организациями : Автореф... канд. юриднаук: 712 / Бабалян Л.А.; МГУ им М.В.Ломоносова. – М, 1970. – 23л.
448592
  Майданик Л.Р. Договор коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами: понятие, природа, классификация // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 221-242. – ISBN 978-617-566-312-7
448593
  Щерба Л.Р. Договор коллективного управления имущественными правами субъектов авторского и смежных прав: понятие и юридическая природа // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2012. – Вып. 4 (18). – С. 187-197. – (Юридические науки ; вып. 4 (18)). – ISSN 1995-4190
448594
  Краснокутский В.А. Договор комиссии : очерк юридических особенностей с приложением примерных комиссионных договоров / В.А. Краснокутский. – Москва : Изд. Наркомануторга СССР ; [Тип. "Шечтой Октябрь" Сергиевского Промторга, г. Сергиев], 1925. – 83 с.
448595
  Яковлева В.Ф. Договор комиссионной продажи сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Яковлева. – М., 1959. – 90с.
448596
  Деревянко Г.Ф. Договор контрактации / Г.Ф. Деревянко. – Новосибирск, 1963. – 23с.
448597
  Боровиков Н.А. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции / Н.А. Боровиков. – М, 1971. – 174с.
448598
  Расимавичюс Договор контрактации сельскохозяйственной продукции колхозов. (По материалам Литов. ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Расимавичюс П-В.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 16л.
448599
  Тихоненко Евгений Александрович Договор кооперированной выставки (по материалам предприятий машиностроения Беллорус. совнархоза) / Тихоненко Евгений Александрович. – Минск, 1963. – 188с.
448600
  Хиной С.Г. Договор купли-продажи / С.Г. Хиной. – Москва, 1960. – 32 с.
448601
  Зарубинский Е.А. Договор купли-продажи и договор поставки по советскому гражданскому праву / Е.А. Зарубинский. – Москва, 1959. – 46 с.
448602
  Грибанов В.П. Договор купли-продажи по советскому гражданскому праву. Учебн. пособие / В.П. Грибанов. – М., 1956. – 68с.
448603
  Лещенко Н.П. Договор личного страхования в советском гражданском праве : Дис... канд. юрид.наук: / Лещенко Н. П.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. гражд. права. – К., 1953. – 311л.
448604
  Гендзехадзе Е.Н. Договор морского страхования. / Е.Н. Гендзехадзе. – М, 1963. – 39с.
448605
  Рускол А.А. Договор МТС с колхозами. / А.А. Рускол. – М,, 1951. – 52с.
448606
  Рассудовский В.А. Договор на выполнение проектных и изыскательных работ в капитальном строительстве. / В.А. Рассудовский. – М., 1963. – 160с.
448607
  Дивеев М А. Договор на выполнение пуско-наладочных работ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дивеев А.М,; МВ и ССО СССР. – М, 1971. – 18л.
448608
  Гаевский Р.В. Договор на материально-техническое снабжение колхозов / Р.В. Гаевский. – Минск, 1983. – 100с.
448609
  Ананьева А.А. Договор на оказание операторских услуг по управлению // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 303-311. – ISSN 1995-4190


  "Статья посвящена комплексному научно-практическому исследованию договоров на оказание услуг по управлению и на оказание операторских услуг по управлению (операторскому договору), что может послужить основой для дальнейшей углубленной, детализированной ...
448610
  Трофименко В. Договор на оказание рекламных улуг: практичекие аспекты подписания // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 71-74.
448611
  Дуюн В.П. Договор на организацию автомобильных перевозок грузов : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Дуюн В.П.; МВ и ССО БССР. – Минск. – л.
448612
  Потапов А.П. Договор на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Потапов А.П.; МВ и ССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Иркутск, 1973. – 24л.
448613
  Усова Е.В. Договор найма жилого помещения в Российском гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 156-162. – ISSN 2306-255Х
448614
  Лысенко М. Договор новой эпохи. К вступлению в силу Договора о СНП // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.32-37. – ISSN 0130-9625


  Российско - американский договор о сокращении наступательных потенциалов
448615
  Кутнаева Н.А. Договор о безъядерной зоне в Латинской Америке и Карибском бассейне // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 30-43. – ISSN 0044-748Х
448616
   Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 151-152. – ISSN 0869-44435
448617
   Договор о нераспространении ядерного оружия. – Нью-Йорк : Управления общественной информации, 1969. – 72 с.
448618
   Договор о нераспространении ядерного оружия и взаимоотношениях между МАГАТЭ и Евроатомом. – Москва, 1972. – 44с.
448619
  Драганов С.С. Договор о патентной кооперации (РСТ) как вариант международного патента // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 112-120. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
448620
  Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау / Г. Штумпф. – М, 1976. – 376с.
448621
  Хаснутдинов А.И. Договор о погрузочно-разгрузочных работах : учеб. пособие / А.И. Хаснутдинов ; [науч. ред. Э.К. Ольхон]. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1992. – 78, [2] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
448622
  Жилинкова И. Договор о предоставлении услуг доступа в Интернет (договор Интернет - провайдинга) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.3-7
448623
  Чуб Г.П. Договор о предоставлении услуг почтовотелеграфной связи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чуб Г.П. ; МГУ. Юрид. фак. – Москва, 1963. – 16 с.
448624
  Звенигородская Н.Ф. Договор о разделе имущества супругов: теория и практика // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 114-119. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
448625
  Корнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими организациями / С.М. Корнеев. – М., 1956. – 108с.
448626
   Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 123-128
448627
   Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 43-45.
448628
  Дорохова Н.А. Договор об оказании информационных услуг с участием бюро кредитных историй // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 17-20


  В статье рассматривается вопрос договорного регулирования отношений оказания информационных услуг, предусмотренных ФЗ "О кредитных историях". На основании положений законодательства и с учетом деловой практики предлагается дефиниция данного договора, ...
448629
   Договор об ОСВ-2 и Сенат США / В.А. Линник, Б.Н. Люберацкая, М.А. Мильштейн, М С. Плеханов, П.Т. Подлесный, В.А. Савельев // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 23. – С. 5-19
448630
  Васильева Е.Н. Договор об отчуждении исключительного права: понятие и правовая природа // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 90-95. – ISSN 0132-0769
448631
  Чуб Г.П. Договор об охране квартир вневедомственной охраной / Г.П. Чуб. – М, 1973. – 20с.
448632
   Договор оренды жилья: что нужно знать // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 10-11
448633
  Витрянский В.В. Договор перевозки / В.В. Витрянский. – Москва : Статут, 2001. – 525, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Договорное право). – ISBN 5-8354-0083-7
448634
  Наапетян М.Р. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом по законодательству Украинской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Наапетян М.Р.; КГУ. – К, 1976. – 26л.
448635
  Наапетян М.Р. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом по законодательству Украинской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Наапетян М.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
448636
  Цинцадзе Р.Ш. Договор перевозки грузов на автомобильном транспоте : Автореф... канд. юр.наук: 712 / Цинцадзе Р. Ш.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1971. – 23л.
448637
  Андрианов И.А. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям сообщения СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Андрианов И.А.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
448638
  Тарасов М.А. Договор перевозки по советскому праву. / М.А. Тарасов. – М., 1954. – 180с.
448639
  Тарасов М.А. Договор перевозки. / М.А. Тарасов. – Ростов-на-Дону, 1965. – 456с.
448640
  Кортунов С. Договор по СНВ : императив "жесткой силы" // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 5-12
448641
  Сериков В.П. Договор по совести / В.П. Сериков. – М., 1986. – 63с.
448642
  Можейко В.Н. Договор по советскому гражданскому праву / В.Н. Можейко. – М., 1961. – 40с.
448643
  Бутовский А.Н. Договор подряда и поставки в теории и действующей практике : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 189-194
448644
  Фаткудинов З.М. Договор подряда между социалистическими организациями. / З.М. Фаткудинов. – М, 1976. – 88с.
448645
  Ткач А.П. Договор подряда на капитальное строительство в СССР / А.П. Ткач. – Київ, 1967. – 57с.
448646
  Чигир В.Ф. Договор подряда по капитальному строительству / В.Ф. Чигир. – Минск, 1958. – 203с.
448647
  Катанян Н.Г. Договор подряда с организациями бытового обслуживания / Н.Г. Катанян. – Москва, 1964. – 76с.
448648
   Договор пожизненного содержания: что предусматривает и можно ли его расторгнуть // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 20, октябрь. – С. 7
448649
  Клигман А.В. Договор поручения (с участием граждан) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Клигман А.В.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1985. – 24л.
448650
  Амерханов Г.С. Договор поставки : учеб. пособие для студентов юрид. фак-та МГУ : лекции 1, 2, 3 / Г.С. Амерханов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак-т, Каф. гражд. права. – Москва : [б. и.], 1957. – 80 с.
448651
  Кириллова М.Я. Договор поставки : учебное пособие / М.Я. Кириллова. – Свердловск, 1974. – 167с.
448652
  Шохина Т.С. Договор поставки в условиях совершенстования хозяйственного механизма и экономического эксперимента / Т.С. Шохина. – М., 1986. – 79с.
448653
  Атанасов П.Н. Договор поставки во взаимоотношениях стран социалистического лагеря. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Атанасов П.Н.; Моск.гос.ин-т.медунар.отношений. – М, 1962. – 23л.
448654
  Шелестов В.С. Договор поставки и качество продукции / В.С. Шелестов. – Москва, 1974. – 176с.
448655
  Пугинский Б.И. Договор поставки и план реализации / Б.И. Пугинский. – М, 1975. – 168с.
448656
  Пугинский Б.И. Договор поставки и хозрасчетные интересы его участников. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Пугинский Б.И.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
448657
  Ровинский М.М. Договор поставки лесопродукции : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ровинский М. М. ; ВНИИ сов. законодательства. – Москва, 1968. – 16 с.
448658
  Кириллов М.Я. Договор поставки по советскому гражданскому праву. / М.Я. Кириллов, И В. Сырнева, . – Свердловск, 1962. – 88с.
448659
  Брагинский М.И. Договор поставки предметов личного потребления в советском гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Брагинский М.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра гражданского права. – Киев, 1953. – 18 с.
448660
  Брагинский М.И. Договор поставки предметов личного потребления в советском гражданском праве. : Дис... канд. юрид.наук: / Брагинский М.И.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра гражд. права и юридич. фак. – К., 1953. – 318л. – Бібліогр.:л.1-25
448661
  Паращенко В.Н. Договор поставки продукции / В.Н. Паращенко. – Минск, 1989. – 123с.
448662
   Договор поставки продукции социалистических предприятий. – Иркутск, 1974. – 328с.
448663
  Семеусов В.А. Договор поставки сельскохозяйственной техники. / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1975. – 111с.
448664
  Торган К.Э. Договор поставки товаров и интересы покупателей / К.Э. Торган. – Рига, 1974. – 131с.
448665
  Язев В.А. Договор поставки товаров народного потребления. / В.А. Язев. – М., 1960. – 119с.
448666
  Космин Ю.П. Договор поставок и его роль в осуществлении кооперирования предприятий : Автореф... канд юр.наук: / Космин Ю.П.; АН УССР, Секц. общ. наук. – К., 1964. – 14л.
448667
  Телицин В.М. Договор продажи товаров по англо-американскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Телицин В.М.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
448668
  Симолин А.А. Договор промысловатого ученичества / А.А. Симолин, барон. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1910. – [2], 558 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Казанского университета. 1911, № 2-8
448669
  Довнар-Запольский М.В. Договор Рады великого князя Литовского с великим князем Сигизмундом-Августом. – [Киев] : [Тип. Первой Киевск. артели Печатного дела]. – 10 с. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск
448670
  Усманов О.У. Договор розничной купли-продажи и охраны прав покупателей / О.У. Усманов. – Душанбе, 1962. – 132с.
448671
   Договор розничной купли-продажи товаров. – М., 1974. – 80с.
448672
  Язев В.А. Договор розничной купли-продажи товаров в кредит. / В.А. Язев. – М,, 1962. – 95с.
448673
  Райлян Договор страхования по проекту Гражданского уложения / Райлян, АН // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
448674
  Ткач А.П. Договор строительного подряда по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ткач А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. граждан. права. – Киев, 1953. – 16 с.
448675
  Говорков С.А. Договор субподряда в капитальном строительстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Говорков С.А.; МВ и ССО СССР. Всесоюзный юридический заочный ин-т. – М., 1972. – 22л.
448676
  Ермолович В.И. Договор товарищества в праве средневековых стран континентальной Европы (сравнительный анализ) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 18. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805


  Предметом исследования в данной статье является договор товарищества, применяемый в праве средневековых стран континентальной Европы. Проанализирован механизм содержания и правоприменения договора товарищества в праве средневековых стран. The subject ...
448677
  Соколовский П.Е. Договор товарищества по римскому гражданскому праву // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 321-352. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
448678
  Хаснутдинов А.И. Договор транспортной экспедиции / А.И. Хаснутдинов. – Иркутск, 1974. – 43с.
448679
  Калпин А.Г. Договор транспортной экспедиции и новое гражданское законодательство // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 5. – С.24-28. – ISSN 0132-0769
448680
  Хаснутдинов А.И. Договор транспортной экспедиции. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Хаснутдинов А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 14л.
448681
  Клейменова С.Н. Договор управления имуществом в системе гражданско-правовых договоров // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 46-58. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
448682
  Рубина А.М. Договор централизованной перевозки грузов автомобильным транспортом в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Рубина А.М. ; МГУ. Юрид. фак-т. – Москва, 1958. – 16 с.
448683
  Богданов О.В. Договор, который нужен людям. Договор о нераспространении ядерного оружия и международно-правовые проблемы ядерного разоружения / О.В. Богданов. – М, 1968. – 118с.
448684
  Куликовский В.В. Договор: рецепция римской модели урегулирования обязательственных отношений // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 472-477. – ISBN 978-966-438-135-9
448685
  Майданик Н.І. Договори азартної гри в цивільному праві України = Contracts of gamble in the civil law of Ukraine : монографія / Майданик Н.І. – Київ : Юстініан, 2007. – 264 с. – (Аномалії цивільного права). – ISBN 966-8257-28-6
448686
  Кузьмич О. Договори азартної гри та парі: ігнорування чи законодавче закріплення? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 285-287. – ISBN 978-966-301-169-1
448687
  Вінник О. Договори акціонерного товариства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 228-233
448688
  Селезньов О.К. Договори в будівництві і комунальному господарстві / О.К. Селезньов, А.Д. Биков. – Київ, 1968. – 169с.
448689
  Войнаровський А. Договори в галузі інтелектуальної власності // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 32-41. – ISSN 2225-3246
448690
   Договори в господарській діяльності : практ. посібник / [упоряд. Д.М. Лівшиц]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 200, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-200. – ISBN 978-611-01-0456-2
448691
  Краснова М.В. Договори в екологічному праві України : навчальний посібник / М.В. Краснова ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 208-213. – ISBN 978-617-566-113-0
448692
  Михальнюк О.В. Договори в процесі розлучення: окремі теоретичні та практичні аспекти // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 28-33. – ISSN 2519-2353
448693
  Бурчак Ф.Г. Договори в радянському цивільному праві / Ф.Г. Бурчак. – Київ, 1964. – 31с.
448694
  Михальнюк О.В. Договори в сімейному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 10 (144). – С. 84-91
448695
  Крижна В. Договори в сфері інтелектуальної власності і захист прав споживачів // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-22
448696
  Щербина В. Договори в товаристві з обмеженою відповідальністю / В. Щербина, Т. Боднар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 81-87. – ISSN 2663-5313
448697
  Луць В.В. Договори в цивільному праві : навч. посібник / В.В. Луць, М.М. Великанова ; НАН України, Київ. ун-т права, Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 261, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-665-1
448698
  Кобецька Н.Р. Договори використання природних ресурсів у системі договорного регулювання екологічних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 220-225. – ISSN 2219-5521
448699
  Антошкіна В. Договори довічного утримання за участю подружжя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-124. – ISSN 0132-1331
448700
  Кузнєцова Н. Договори дригом // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (149/150), січень - лютий 2019 року. – С. 28-29. – ISSN 1991-5829


  Короткий виклад змісту лекцій спецкурсу «Новий погляд на цивільне право» від гуру цивілістики Наталії Кузнєцової.
448701
  Петровська-Караченцева Договори з акціонерами та емітентом при придбанні акцій як спосіб запобігання ризикам // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-121.
448702
  Свєнціцький І.С. Договори з греками Болгарії й Руси : (Проба рівнобіжности й періодизації історичних фактів) / Іларіон Свєнціцький. – Львів : б. в. – С. 129-134. – Окр. відбиток
448703
  Зосименко О. Договори керованого доступу як новий правовий механізм забезпечення доступу до лікарських засобів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (118). – С. 40-45. – ISSN 2308-0361
448704
  Демченко І. Договори керованого доступу: загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 76-81. – ISSN 2663-5313
448705
  Майданик Л.Р. Договори колективного управління майновими авторськими і суміжними правами за законодавством України: проблеми судової практики // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-966-2635-96-6
448706
  Кисіль В. Договори куплі-продажу нерухомості з нерезидентами: межі свободи договору // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (117), червень 2021 р. – С. 89-93
448707
  Виговський О.І. Договори між акціонерами в міжнародному приватному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 10 (156). – С. 167-174. – ISSN 2312-1831
448708
  Отраднова О. Договори між суб"єктами деліктних зобов"язань: принципи, можливості, межі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 174-184. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена аналізу можливостей та проблем у сфері укладення цивільно-правових догорів учасниками деліктних зобов"язань. Автор аналізує, хто їз суб"єктів деліктного зобов"язання може домовлятися та про що можуть бути домовленості. У статті ...
448709
  Клепікова О.В. Договори морського перевезення пасажира // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 641-645. – ISBN 978-966-667-341-4
448710
  Олюха В.Г. Договори на проведення робіт у науково-технічній сфері як правова підстава виникненя об"єктів права інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 36-38
448711
  Курчин О.Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 150-159
448712
  Курчин О.Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 143-151
448713
  Макода В.Є. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в умовах інноваційного розвитку в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 114-128
448714
  Боржемська О. Договори на створення виконання у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 36-39
448715
  Усіченко І. Договори перевезення: на що слід звернути увагу сторонам // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "Переміщення вантажу, пасажирів і багажу шляхом їх транспортування в правовому полі іменується перевезенням. Розрізняють сухопутні, водні, повітряні та трубопровідні перевезення".
448716
  Кабецька Н.Р. Договори природокористування в системі договірного регулювання природоресурсових відносин // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 128-131
448717
  Корольов В. Договори про виконання агрохімічних та меліоративних робіт: окремі питання теорії аграрного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 85-87.
448718
  Кодинець А.О. Договори про виконання науково-дослідних або дослідно конструкорських та технологічних робіт. Поняття та ознаки договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 450-460. – ISBN 978-966-667-341-4
448719
  Стариченко Л. Договори про виплати авторської винагороди // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.46-52. – ISSN 1608-6422
448720
  Оприско М.В. Договори про відчуження корпоративних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Оприско Микола Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
448721
  Богославець В.М. Договори про надання правових послуг : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / В.М. Богославець ; Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 212 л. – Бібліогр.: л. 190-212
448722
  Богославець В.М. Договори про надання правових послуг : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Богославець В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
448723
  Герц А. Договори про надання терапевтичних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 3-6
448724
  Гріненко О. Договори про приєднання нових держав до Європейського Співтовариства (Договори про Асоціацію) // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 83-91. – ISSN 1814-3385
448725
  Галаган С.О. Договори про створення зон вільної торгівлі: порівняльно-правовий аналіз досвіду ЄС та США // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 62. – С. 127-138. – ISSN 2616-406X
448726
  Кривцова І. Договори Ради Європи у кримінально-правовій сфері: поняття та особливості класифікації // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 1561-4999
448727
  Кухарєв О. Договори спадкоємців на стадії оформлення права на спадщину // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 135-152
448728
   Договори у видавничій справі // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.58-66
448729
  Тимошик М. Договори у видавничій справі // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.78-81
448730
  Роїна О.М. Договори у господарській діяльності : Практичний посібник / О.М. Роїна. – Київ : КНТ, 2006. – 678 с. – ISBN 966-373-055-2
448731
  Роїна О.М. Договори у господарській діяльності : практичний посібник / Роїна О.М. – (3-тє вид., допов.). – Київ : КНТ, 2009. – 798, [2] с. – ISBN 978-966-373-491-0
448732
  Беляневич О. Договори у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 197-205. – ISSN 1026-9932
448733
  Мельник О. Договори у сфері інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.3-6
448734
  Третьякова А.А. Договори у сфері інтелектуальної власності. Поняття, види та особливості ліцензійного договору // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2015. – № 3/4 (28/29). – С. 61-65. – ISSN 2312-749X
448735
  Москаленко К. Договори у сфері музичного шоу-бізнесу з малолітніми та неповнолітніми артистами-виконавцями: правове регулювання і шляхи його вдосконалення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 51-56
448736
  Тарасенко Л.Л. Договори у сфері оренди транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тарасенко Леонід Леонідович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
448737
  Цірат Ганна Віталіївна Договори франчайзингу : Дис...канд. юрид. наук: 12.00.03. / Цірат Ганна Віталіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 208 л. – Бібліогр.: л.183-208
448738
  Цірат Ганна Віталіївна Договори франчайзингу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Цірат Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
448739
  Рєзнікова В.В. Договори часткової (пайової) участі та договори спільного фінансування (інвестування) як форми здійснення спільної господарської діяльності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 126-132. – (Право. Економіка. Управління)
448740
  Жилінкова І. Договори щодо нерухомого майна: формальні аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 138-146. – ISSN 1993-0909
448741
  Якубівський І. Договори щодо розпоряджання майновими лравами інтелектуальної власності за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-18.
448742
   Договори щодо розпоряджання майновими правами на об"єкти патентного права : монографія / Нац. акад. прав. наук Україна, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-790-3
Т. 1 : / [Г.О. Андрощук, Ю.Л. Борко, В.А. Васильєва та ін. ; наук. ред. Н.М. Мироненко]. – 2018. – 221, [1] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-186 та в підрядк. прим.
448743
   Договори щодо розпоряджання майновими правами на об"єкти патентного права. : [монографія] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-791-0
Т. 2 : / [О.Ю. Кашинцева, О.В. Пічкур, В.В. Писєва та ін. ; наук. ред.: Н.М. Мироненко]. – 2018. – 201, [1] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
448744
  Долинська М. Договори щодо розпорядження земельними ділянками // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-29.
448745
  Макода В. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 128-142. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються види ліцензійних угод, порядок їх укладання та права сторін, що їх уклали.
448746
  Подолєва А.І. Договори щодо розпорядження правами інтелектуальної власності на твори в мережі Інтернет : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Подолєва Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 198, [6] арк. – Додатки: арк. 196-198, [6]. – Бібліогр.: арк. 169-195
448747
  Майданик Р. Договори, пов"язані з азартними іграми (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.24-27
448748
  Воронова О.В. Договори, спрямовані на безоплатне передання майна в користування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 58-64. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
448749
  Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв"язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
448750
  Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв"язку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 арк. – Бібліогр.: арк. 191-221
448751
  Клепікова О.В. Договори, що укладаються у сфері торговельного мореплавства // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 615-616. – ISBN 978-966-667-341-4
448752
  Пугинский Б.И. Договорная дисциплина / Б.И. Пугинский. – М, 1985. – 64с.
448753
  Шохин А.А. Договорная дисциплина в промышленности / А.А. Шохин. – М., 1983. – 103с.
448754
   Договорная дисциплина в советском гражданском праве. – Свердловск, 1985. – 151с.
448755
  Яковлев А.К. и др. Договорная дисциплина в строительстве / А.К. и др. Яковлев. – К, 1990. – 238с.
448756
  Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве / К.А. Граве. – М, 1950. – 136с.
448757
  Пергамент М.Я Договорная неустойка и интерес / М.Я. Пергамент, проф. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : Изд. кн. маг. И.К. Голубева, под фирм. "Правоведение" ; Тип. гос., 1906. – XII, [2], 354 с. – Библиогр. в примеч.
448758
  Геворкян А.А. Договорная ответственность по советскому гражданскому праву : Автореф... канд.юридич.наук: / Геворкян А.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. Юридический фак-т. – Ереван, 1953. – 20л.
448759
  Файнштейн А.А. Договорная ответственность социалистических организаций / А.А. Файнштейн. – М, 1975. – 167с.
448760
  Вишняков А. Договорний режим торговли между Украиной и ЕС и внутрннее законодательство Украины: вопросы оценки коллизий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 48-51.
448761
   Договорно-правовая и претензионно-исковая работа. – Киев, 1977. – 383с.
448762
  Лысенков Ю.М. Договорно-правовое регулирование фондового рынка / Ю.М. Лысенков, А.И. Рымарук, И.В. Педь. – Київ : Кий, 1998. – 374с. – (Энциклопедия фондового рынка ; Кн.2). – ISBN 966-7161-12-9
448763
  Ансон В. Договорное право / Вильям Ансон ; под общ. ред. и с предисл. О.Н. Садикова. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 464 с.
448764
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
кн.1 : Общие положения. – 1999. – 848с.
448765
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 2-е изд., исправл. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
Кн.1 : Общие положения. – 2000. – 848с.
448766
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [4-е изд., стер.]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
Кн. 1 : Общие положения. – 2001. – 841, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
448767
  Притыка Д.Н. Договорное право : Общая часть. Комментарий к гражданскому законодательству Украины / Д.Н. Притыка, В.Я. Карабань, В.Г. Ротань; Руков. автор. коллектива и отв ред. В.Г.Ротань. – Киев; Севастополь : Институт юридических исследований, 2002. – 880с. – ISBN 966-95773-2-2
448768
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [4-е изд., стер.]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0024-1
Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. – 2002. – 795, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
448769
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0119-1
Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – 2002. – 1035, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
448770
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [Изд. 2-е, завод 6-й (стер.)]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0016-0
Кн. 1 : Общие положения. – 2003. – 841, [1] c. – Библиогр. в подстроч. примеч.
448771
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [Изд. доп., испр. (3-й завод)]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0119-1
Кн. 3 : Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – 2003. – 1052, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
448772
  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – [6-й завод]. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0024-1
Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. – 2004. – 795, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
448773
  Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте / Н.Г. Вилкова; Н.Г. Вилков. – Москва : Статут, 2002. – 509, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Договорное право). – ISBN 5-8354-0117-5
448774
  Мозолин В.П. Договорное право в США и СССР / В.П. Мозолин, Е.А. Фарнсворт. – Москва, 1988. – 308с.
448775
  Попондопуло В.Ф. Договорное право России в системе правовых семей и механизме правового регулирования // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 239-257. – ISBN 978-966-2578-62-1
448776
   Договорное право стран-членов СЭВ и СФРЮ: Общие положения. – М., 1986. – 612с.
448777
  Брагинский М.И. Договорное право: Кн.2 / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Москва : Статут. – ISBN 5-8354-0024-1
Кн.2 : Договоры о передаче имущества. – 2000. – 800с.
448778
   Договорное регулирование имущественных и трудовых отношений. – Барнаул, 1987. – 172с.
448779
  Ульянова Н.Н. Договорные инициативы СССР - важнейший фактор укрепления мира. / Н.Н. Ульянова. – Москва, 1983. – 72с.
448780
  Рахманкулов Х.-А. Договорные отношения в агропромышленном комплексе / Х.-А. Рахманкулов ; [отв. ред. М.Г. Масевич] ; АН Узбекской ССР, Ин-т философии и права им. И.М. Муминова. – Ташкент : ФАН, 1989. – 278, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
448781
  Тимескова В.С. Договорные отношения в АПК / В.С. Тимескова. – Л. : ЛГУ, 1989. – 78 с.
448782
  Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса / Ч.Н. Азимов. – Харьков : Вища школа, 1981. – 136 с. – Библиогр.: с. 129-133
448783
  Гольдман И.М. Договорные отношения в сфере коммерческой эксплуатации флота и портов рыбной промышленности СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Гольдман И.М.; Всесоюзный юридический заочный ин-т. – М., 1970. – 19л.
448784
  Рахманкулов Х.А. Договорные отношения в сфере товарооборота между промышленностью и сельским хозяйством : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 712 / Рахманкулов Х.А. ; Ленинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 36 c.
448785
  Безрук В.Д. Договорные отношения гражданской авиации по производству авиахимических работ в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Безрук В.Д.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
448786
  Долежан Валентин Владимирович Договорные отношения колхозов (по материалам УССР) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.03 / Долежан Валентин Владимирович ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва. – 19 с.
448787
  Визенфельд Л.И. Договорные отношения колхозов и совхозов / Л.И. Визенфельд. – Минск, 1971. – 240с.
448788
  Нусупов Т.Н. Договорные отношения колхозов с государственными организациями. (По материалам Кирг.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Нусупов Т.Н.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 22л.
448789
  Вовк Ю.А. Договорные отношения колхозов с ораганизациями и предприятиями / Ю.А. Вовк. – Москва, 1962. – 159с.
448790
  Сулейманова А.Э. Договорные отношения колхозов с организациями потребительской кооперации (по матер. АзССР) : Автореф. ди. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сулейманова А.Э. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
448791
   Договорные отношения машинно-тракторной станции с колхозом. – М., 1946. – 46с.
448792
  Астановский Г.Б. Договорные отношения на эксплуатацию подъездных путей / Г.Б. Астановский ; отв. ред. Н.С. Малеин. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 111 с. – Библиогр.: с. 108-109. – (Хоз. руководителю о законодательстве)
448793
  Семеусов В.А. Договорные отношения по материально-техническому обеспечению сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 172 / Семеусов В.А. ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1969. – 22 с.
448794
  Емельянова Н.Н. Договорные отношения с Европейским Союзом в области экономики // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 269-274. – ISSN 1560-2893
448795
  Ядевич Н.И. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в системе АПК / Н.И. Ядевич. – Минск, 1991. – 123с.
448796
  Лурье С.М. Договорные отношения сельскохозяйственных предприятий в СССР. / С.М. Лурье, М.И. Козырь. – Москва : Наука, 1974. – 312с.
448797
  Жоселин Леблуа- Аппе Договорные процедуры в уголовном процессе Франции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.80-88
448798
  Звенигородская Н.Ф. Договорные семейно-правовые санкции // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 113-117. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
448799
  Салимжанов И.К. Договорные цены / И.К. Салимжанов, А.В. Рубцов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с.
448800
  Хайкин Г.М. Договорные цены в строительстве / Г.М. Хайкин. – М., 1988. – 88с.
448801
  Носенко И.Ю. Договорные цены в строительстве / И.Ю. Носенко. – М, 1989. – 255с.
448802
  Мазурин Л.И. Договорные цены на капитальное строительство / Л.И. Мазурин. – М, 1991. – 155с.
448803
  Муравьев В.И. Договорный механизм европейских сообществ и его характерные черты // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 106-110. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
448804
  Матеева Е. Договорный режим имущества супругов в Республике Болгария // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – Вип. 3 (25). – С. 243-248
448805
  Муравиев К. Договорът за мир в ньой / К. Муравиев. – София : Климент Охридски, 1992. – 312 с.
448806
   Договоры. – М., 1980. – 84с.
448807
  Сметанин Алексей Тимофеевич Договоры банковского обслуживания и качества товаров в торговле : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Сметанин Алексей Тимофеевич; Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1981. – л.
448808
  Ровинский М.М. Договоры в материально-техническом снабжении / М.М. Ровинский, В.Н. Эзафович. – М., 1981. – 120с.
448809
  Азимов И.Н. Договоры в области научно-технического прогресса : Автореф... канд. юрид.наук: / Азимов И.Н.; Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1976. – 26л.
448810
  Семеусов В.А. Договоры в сельском хозяйстве: методология и концепции / В.А. Семеусов. – Иркутск, 1984. – 215с.
448811
  Куник А Я. Договоры в советской государственной торговле / А Я. Куник. – М., 1983. – 135с.
448812
   Договоры в социалистическом хозяйстве. – Москва, 1964. – 498с.
448813
  Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения : учеб. пособие для студ. вузов. обучающихся по направлению и спец. "Юриспруденция" / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Трусина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2010. – 429, [3]с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-01273-2
448814
  Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения (цивилистическое исследование) : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Трусина ; Мин-во образования и науки РФ ; Федеральное агентство по образованию ; Ярославский госуд. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-8397-0557-9
448815
  Скутин А.Ф. Договоры в сфере технического обслуживания машино-тракторного парка колхозов и совхозов. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Скутин А.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 22л.
448816
   Договоры и арбитраж в местной промышленности. – М.
1. – 1948. – 147с.
448817
  Михайлов П.Д. Договоры и расчеты в капитальном строительстве / П.Д. Михайлов. – М., 1957. – 303с.
448818
  Зинчук Э.А. Договоры имущественного найма и безвоздмездного пользования имуществом / Э.А. Зинчук. – М, 1969. – 56с.
448819
  Халед Хуссейн Халед Договоры между государствами и международными организациями или между международными организациями : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Халед Хуссейн Халед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 208л. – Бібліогр.:л.185-208
448820
  Халед Х.Х. Договоры между государствами и международными организациями или между международными организациями. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Халед Х.Х.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
448821
  Архипова Л.Б. Договоры международных экономических организаций социалистических стран / Л.Б. Архипова ; отв. ред. И.И. Лукашук ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1989. – 173, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце глав. – ISBN 5-02-012813-9
448822
  Отнюкова Г.Д. Договоры на автомобильную перевозку грузов / Г.Д. Отнюкова. – М., 1982. – 33с.
448823
  Бараш Я.Б. Договоры на выполнение научно-сследовательских и конструкторских работ / Я.Б. Бараш. – Москва : Госюриздат, 1962. – 91 с. – (Б-чка хозяйственника и работника юрид. службы)
448824
  Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и конструкторские работы / М.П. Ринг. – Москва, 1967. – 200с.
448825
  Ткач А.П. Договоры на строительные работы в гражданском праве Народной Республики Болгарии / А.П. Ткач. – К., 1954. – 20с.
448826
  Фогелс А.Г. Договоры о взаимной помощи в современном международном праве (в практике советского государства) : Автореф... канд. юрид.наук: / Фогелс А.Г.; ЛГУ. – Л., 1967. – 17л.
448827
  Лукашук И.И. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и странами народной демократии. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лукашук И.И.; Харьков. юридич. ин-т. Каф. гос. и междунар. права. – Харьков, 1951. – 16 с.
448828
  Аллахвердов М.А. Договоры о перевозках грузов / М.А. Аллахвердов, Г.П. Савичев. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 184 с.
448829
  Павлык Л.З. Договоры о правовой помощи как форма правового сотрудничества социалистических государств // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 30-34. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
448830
   Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенные СССР с другими социалистическими государствами. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 392с.
448831
   Договоры об учреждении Европейских сообществ = Treaties establishing the European Communities (ECSC, EEC, EAEC). – Москва : Право, 1994. – 387, [4] с. – На обл. название: Договоры, учреждающие Европейские сообщества. - Парал. тит. л. на англ. языке. – (Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее ) ( Малая библиотека Европейского Союза на русском языке. ; т. 1 ; Документы Европейского Союза). – ISBN 5-87759-009-X


  Содерж.: Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали; Договор об учреждении Европейского экономического сообщества; Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии
448832
  Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками / Е.А. Павлодский. – Москва : Статут, 2000. – 265, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0039-Х
448833
  Бирюков И.А. Договоры органов внутренних дел с хозяйственными организациями на обеспечение пожарной безопасности объектов социалистической собственности : учеб. пособ. / И.А. Бирюков ; ВМД СССР, Киевская высш. шк. – Киев : [б. и.], 1990. – 75 с.
448834
  Брауде И.Л. Договоры по капитальному строительству в СССР. / И.Л. Брауде. – М., 1952. – 256с.
448835
  Добрынин Ю.Е. Договоры по приобретению и отчуждению легковых автомашин гражданами. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Добрынин Ю.Е.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1973. – 20л.
448836
  Паластина С.Я. Договоры поставки металлопродукции производственно-технического назначения : Автореф... канд. юридич.наук: / Паластина С.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 20л.
448837
  Майор Ф.М. Договоры Руси с Византией важные источники древнерусского права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
448838
   Договоры русских с греками и предшествовавшие заключению их походы русских на Византию : К тысячелетию договора Олега 911 г. – Москва : Фототип. изд. Моск. археол. ин-та под ред. д. ч. Ин-та Н. Маркса
Ч. 1 : Время Олега. – 1912. – 6 с., 8 л. факс
448839
  Звенигородская Н.Ф. Договоры супругов по законодательству Украины и России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 41-44. – ISSN 1812-3910


  На основе сравнительного и системного методов исследования права предлагается система семейно-правовых договоров супругов по законодательству Украины и России. Выявляются общие и особенные черты правового регулирования договорных отношений супругов в ...
448840
  Фурса С.Я. Договоры хранения и управления наследственным имуществом: научный анализ законодательства и его значение для нотариальной практики / С.Я. Фурса, Б.Б. Рудко // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 339-349. – ISBN 978-611-01-0484-5
448841
  Анисимов А.Н. Договоры, свидетельствуемые волостными правлениями : (Практическое руководство) / Сост. с.-петерб. нотариус А. Анисимов. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1894. – X, 3-179 с.
448842
  Сергійчук В. Догоджати не всім, а тільки істині! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 3-4


  Дискусійні питання про цифру втрат від Голодомору 1932 - 1933 років. "Водночас необхідно продовжувати копітку працю щодо виявлення, насамперед в українських архівах, первинних матеріалів, які допоможуть встановити найбільш близьку до реальної цифру".
448843
   Догони каравеллу. – М., 1968. – 32с.
448844
  Чалдранян Л.В. Догони свою тень / Л.В. Чалдранян. – Киев, 1980. – 192с.
448845
   Догоним Америку!. – М., 1958. – 192с.
448846
  Рачков П.А. Догоните бабушку: сат. комедия / П.А. Рачков. – М., 1981. – 64с.
448847
  Корнилов И.М. Догорал месяц август / И.М. Корнилов. – Москва, 1982. – 288с.
448848
  Бабушкин В.В. Догоспитальный тромболизис при остром инфаркте миокарда с подемом сегмента ST: современное полоржение дел // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 73-94


  В статье обсуждаются принципы организации догоспитальной помощи больным с ОИМ с подьемом сегмента ST, направленные на максимально эффективное восстановление коронарного кровотока и сохранение жизнеспособного миокарда.
448849
  Шкатула Ю.В. Догоспітальна ідентифікація шокогенної механічної травми / Ю.В. Шкатула, П.В. Танасієнко, Ю.О. Бадіон // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 8-13. – ISSN 2312-7104
448850
  Гусак Д.В. Дограничне та граничне узагальнення формули Полячека-Хінчина // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 34-42. – ISSN 0868-6904
448851
  Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат / Ю.В. Откупщиков. – Л., 1988. – 263с.
448852
  Шиянова І.М. Додавання видільних часток у перекладі з іспанської на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 526-533
448853
  Будзяк В.М. Додана вартість у сільськогосподарському землекористуванні / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
448854
  Орлова В.К. Додана вартість як об"єкт оподаткування / В.К. Орлова, С.М. Кафка // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 170-172. – ISBN 978-611-01-0721-1
448855
   Додати весни // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 1


  "Серед тисячі молодих сакур, висаджених по всій країні цієї весни з нагоди Року Японії в Україні, будуть і 20 університетських дерев, що додаватимуть відтепер ще більше весни нашому Ботанічному саду імені О. Фоміна. До церемонії висаджування ...
448856
   Додати весни // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  До церемонії висаджування національного дерева Країни сонця, що сходить, у Ботанічному саду імені А. В. Фоміна долучилися Посол Японії в Україні Шігекі Сумі та ректор КНУ Леонід Губерський.
448857
   Додатки // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Вірші студентів присвячені відомому українському історику, історіографу, декабристознавцю, д-ру іст. наук, проф., завідувачу кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчуку Григорію ...
448858
  Мудра І.М. Додатки до газет: види та перспективи / І.М. Мудра, М.О. Кіца // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 294-298. – ISSN 1998-6912
448859
  Петренко М.П. Додатки до курсів з вищої математики / М.П. Петренко. – Київ : Техніка, 2011. – 72 с. – Бібліогр. : с. 70. – ISBN 978-966-575-199-1
448860
   Додаткова відпустка за ненормований робочий день директору школи // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 7. – ISSN 2219-5793
448861
  Усенко О. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 7. – С. 49-58.
448862
   Додаткова дотація // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  "Майже 6 мільярдів гривень додаткової дотації отримають заклади освіти".
448863
   Додаткова інформація приймальної комісії щодо набору студентів на 2003-2004 н.р. на факультети та в інститути Київського національного університету імені тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 16-22. – ISBN 966-8411-01-3
448864
   Додаткова оплата праці в колгоспах. – Київ, 1953. – 80с.
448865
   Додаткова сесія - 19 вересня // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для вступників до магістратури, які не змогли з певних причин скласти чи бажають перекласти єдиний вступний іспит з іноземної мови, третю сесію перенесуть на 19 вересня. Відповідний наказ № 1010 МОН видано 6 серпня. Пропозицію МОН щодо проведення цієї ...
448866
  Митрицька Г.Г. Додаткова соціальна відпустка одиноким матерям: практика застосування та вдосконалення законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 31-37. – ISSN 2308-9636
448867
  Сєрікова О.М. Додаткове живлення підземних вод у великих містах України на прикладі міста Харкова / О.М. Сєрікова, О.О. Стрельнікова, В.В. Яковлєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
448868
  Прокопенко М. Додаткове ЗНО та освітні центри // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 червня (№ 94). – С. 2


  Влада анонсує нові можливості вступу до українських вишів для жителів Криму та зони АТО.
448869
  Щербакова В.І. Додаткове пенсійне страхування в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 96-105. – ISSN 2306-5664
448870
  Царук В.Ю. Додаткове розкриття облікової інформації як засіб підвищення корпоративної прозорості // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 149-154. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
448871
  Довбешко С.В. Додатковий захисний код, обфускований віртуальною машиною / С.В. Довбешко, С.В. Толюпа, О.В. Труш // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (35). – С. 28-32. – ISSN 2409-7292
448872
   Додатковий набір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вступники до магістратури на основі бакалавра, які мають результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови або успішно складуть спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту, зможуть претендувати на бюджет під час додаткового набору на ...
448873
  Вознюк А.А. Додатковий об"єкт злочину, передбаченого ст. 255 Кримінального кодексу України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 21-32. – ISSN 2410-3594
448874
   Додатковий протокол до Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 146-149


  Підписали Конвенцію уряди-члени-Ради Європи в Страсбурге, 20 квітня 1959 року.
448875
   Додатковий протокол до Європейської Конвенції про видачу правопорушників // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 135-137


  Підписали Протокол члени-Ради Європи в Страсбурге, 15 жовтня 1975 року.
448876
  Пфейффер Г.В. Додатковий список праць професора й академіка Г.В. Пфейфера
448877
  Пфейфер Г.В. Додатковий список праць професора й академіка Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – 3 с.
448878
  Мовчун Л. Додатковий том "Словника української мови" в 11 томах: досвід і проблеми укладання // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 112-123. – ISSN 1682-3540


  Стаття присвячена питанням історії та принипів укладання Додатка до академічного тлумачного "Словника української мови".
448879
  Черноус С.М. Додаткові вільні від роботи дні: проблем правової регламентації у проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-52-1
448880
  Потопахіна О.М. Додаткові гарантії права на працю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 96-102
448881
  Мацієвич А.Г. Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 132-134. – ISBN 978-617-7069-52-1
448882
  Федоренко А. Додаткові джерела фінансування підприємств реального сектора й економічні механізми залучення інвестиційних ресурсів у виробництво // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 100-114. – ISSN 1818-5754
448883
  Шутко Н. Додаткові договори за цивільним кодексом Австрії 1811 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 99-101
448884
  Валєєв Р. та інш. Додаткові заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.45-46. – ISSN 1608-6422
448885
  Радутний О.Е. Додаткові методи у пізнанні кримінального права в інформаційну епоху // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 54-60
448886
   Додаткові Можливості та стимули для молодих учених // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 6. – ISSN 1682-2366


  3 листопада 2021 року прийнято зміни до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради у сфері освіти і науки.
448887
  Расцвєтаєв В.О. Додаткові навантаження від підвісних монорейкових доріг на арочне кріплення виробок в умовах шахт Західного Донбасу // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
448888
  Тарасевич Додаткові ознаки медичного працівника як спеціального суб"єкта злочину за Кримінальним кодексом України / Тарасевич, ТЮ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 482-487. – ISSN 1563-3349
448889
  Мішенков А. Додаткові підстави розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 50-53
448890
   Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 115. – ISSN 2219-5793
448891
   Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 115-116. – ISSN 2219-5793
448892
  Марченко Н.В. Додаткові покарання у контексті системи покарань // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 475-480. – ISSN 1563-3349
448893
  Завгородня О.Є. Додаткові послуги й інновації в соціокультурному просторі / О.Є. Завгородня, М.М. Ткач // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 129-139. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто нововведення у сфері соціокультурного простору ресторанного бізнесу й охарактеризовано додаткові послуги, які пропонуються в сучасних закладах ресторанного господарства. З’ясовано, що інновації відіграють важливу роль у розвитку ресторанного ...
448894
  Мельник-Антонович Додаткові примітки та відомості до "мемуарів" // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 183-194. – ISBN 966-7272-00-1
448895
  Швецова Л.А. Додаткові рекомендації щодо звернення до Європейського Суду з прав людини у зв"язку з порушенням прав осіб на окупованій території Автономної республіки Крим та південно-східних областях України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 6. – С. 94-105. – ISSN 2227-7048
448896
  Лавренюк С.П. Додаткові розділи економетрії : тексти лекцій / С.П. Лавренюк, В.М. Флюд ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 182 с.
448897
  Давидов М.О. Додаткові розділи математичного аналізу / М.О. Давидов. – Київ, 1971. – 439 с.
448898
  Орлов І.В. Додаткові розділи сучасного природознавства. Варіаційне числення у просторі Соболєва Н1 : навч. посібник / Орлов І.В., Божонок К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 144 с. – Бібліогр.: с. 139-142. – ISBN 978-966-491-247-8
448899
  Сторож О. Додаткові розділи теорії міри та функціонального аналізу : навч. посібник / О. Сторож, Т. Кудрик, Н. Сущик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 196, [2] с. – Покажчик: с. 193-194. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 978-617-10-0470-2
448900
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік, Л.П. Бондар та ін. ; упоряд. : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-814-4
Т. 51 : Прозові переклади, 1876-1912 / ред. тому Є.К. Нахлік. – 2008. – 988 с.
448901
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, М.П. Бондар та ін. ; упоряд. та коментарі Є.М.Барана, Л.П. Бондар та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0815-7
Т. 52 : Оригінальні та перекладні поетичні твори / [ ред. тому М.П. Бондар ]. – 2008. – 1040 с.
448902
  Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, Є.К. Нахлік та ін. ; упоряд. та коментарі : М.З. Легкий, О.Б. Луцишин, Є.К. Нахлік та ін. ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0816-8
Т. 53 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895 / [ ред. тому Є.К. Нахлік]. – 2008. – 832 с.
448903
  Селезень С.В. Додаткові умови відповідальності роботодавця за заподіяну моральну шкоду працівнику в трудовому праві України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
448904
  Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 164-184
448905
  Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
448906
  Лиськова І.П. Додаткові функції нотаріуса як суб"єкта нотаріального процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 10-14


  У роботі розглядаються: фіскальна функція, функції нотаріуса як суб"єкта первинного фі- нансового моніторингу, як реєстратора аграрних розписок, прав на нерухоме майно та їх обтя- жень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських ...
448907
   Додатні і від"ємні потоки мікрохвильового випромінювання від фізичних та біологічних об"єктів / Г.В. Понежа, С.П. Сітько, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 11-14. – ISSN 1023-2427
448908
  Найко Д.А. Додатні оператори класу B та їхні комбінації : монографія / Д.А. Найко ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-149. – ISBN 978-966-95981-5-8
448909
   Додаток 1. Аналіз матеріалів Публічної кадастрової карти // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 35-37. – Бібліогр.: 13 назв.
448910
  Валлє В. Додаток 1. Первинні джерела у сфері інтелектуальної власності (1450-1900 рр.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 190-204. – ISBN 978-966-378-141-9
448911
  Тест Додаток 1234 / Тест, автора
448912
   Додаток 2. Аналіз стану виконання законодавчих та нормативних актів щодо резервування цінних природних територій для подальшого заповідання // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 38-50 : табл.
448913
   Додаток 3. Аналіз стану виконання рішень органів місцевого самоврядування щодо резервування цінних природних територій для подальшого заповідання // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 51-86 : табл. – Бібліогр.: 43 назв.
448914
   Додаток 4. Накладання площ територій ПЗФ одна на іншу // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 87-89. – Бібліогр.: 19 назв.
448915
   Додаток 5. Проблеми у галузі заповідної справи очима посадовця (дослідження О.Бригинця) // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 90-93. – Бібліогр.: 14 назв.
448916
   Додаток 6. Рекомендації Комітетських слухань на тему "Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи їхнього вирішення", схвалені Рішенням Комітету № 22/1 від 10.04.2014 р. // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 94-96
448917
   Додаток для лікування COVID-19 / за матеріалами прес-центру НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Великій Британії створили мобільний застосунок і чат-бот для моніторингу коронавірусної інфекції та дистанційного надання медпослуг хворим на COVID-19. У складі команди розробників - студенти п"ятикурсники НТУУ "Київський політехнічний інститут імені ...
448918
  Єфремов С. Додаток до "Библиографичного покажчыка [видань Котляревського, творив та писань про нього]" / зибрав Сергій Єфремов. – Київ, 1903. – [15] с. – Окр.відбиток. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Додаток до: Бібліографічній покажчик видань Котляревського, творив та писань про нього, "Збірник на вічну память Котляревському" / Комаров М. - Київ, 1901
448919
  Короткий В. Додаток до "Мемуарів" / В. Короткий, В. Ульяновський // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 182. – ISBN 966-7272-00-1
448920
  Шагала В. Додаток до альбома "Спогади дитячих літ", 1975 // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 2/3 (64/65). – С. 57-77
448921
  Шагала В. Додаток до альбома "Спогади з дитячих літ" // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 7/12 (263/268). – С. 99-119. – ISSN 0131-2685
448922
  Леоненко В.Б. Додаток до атласу об"єктів природно-заповідного фонду України / В.Б. Леоненко, М.П. Стеценко, Ю.М. Возний; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 119с. – ISBN 966-599-344-8
448923
  Рапіна Л. Додаток до диплома європейського зразка // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 вересня (№ 39). – С. 2. – ISSN 2219-5793
448924
   Додаток до диплома європейського зразка // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 9-16 квітня (№ 15/16). – С. 2


  "...На засіданні Уряду прийнято постанову КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260", згідно із якої Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) буде видаватися тільки тим ...
448925
   Додаток до диплома Європейського зразка (принципи і рекомендації щодо запровадження) = Приложение к диплому Европейского образца (принципы и рекомендации по внедрению) = Joint Europen diploma supplement (principles and guidelines for implementation) / Центр Міжнародної освіти Всеукраїнської Академічної спілки спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [уклад. : Бабин І.І., Гармаш А.А. та ін. ; за ред. : Бабина І.І., Ликової В.А.]. – Одеса ; Бендери : [Поліграфіст]. – ISBN 978-9975-4025-8-3
[№ 3]. – 2010. – 88 с. – На обкл.: UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
448926
  Ситенко О.Г. Додаток до навчального посібника "Теорія ядра" : для студ. фізичних спец. взо / Ситенко О.Г., Тартаковський В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с.


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
448927
  Бойчук Б. Додаток до Празької школи // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 82-83. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1


  Про О. Лятуринську та Н. Лівицьку-Холодну.
448928
   Додаток. Світові війни і суспільно-політичні процеси // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 78-79
448929
  Грищенко А. Додаток: засади парадигматично-синтагматичного функціонування (синтаксичний нарис) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-28. – ISSN 1682-3540
448930
   Додевонские коры выветривания Русской платформы. – Москва : Наука, 1969. – 198с.
448931
  Тимергазин К.Р. Додевонские образования Западной Башкирии и перспективы их нефтегазоносности. / К.Р. Тимергазин. – Уфа, 1959. – 315с.
448932
  Смакоски Ю. Додека роси / Ю. Смакоски. – Скопje, 1963. – 47с.
448933
  Иванов В.М. Доделки - переделки / В.М. Иванов. – Ленинград, 1960. – 32с.
448934
  Корнякова Т. Додержання бюджетного законодавства — актуальна проблема державного рівня // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 10-23.
448935
  Лющенко М. Додержання вимог законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-34.
448936
  Житар О. Додержання вимог законодавства про рекламу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С.46-48.
448937
  Шинальський О. Додержання вимог закону під час виконання кримінального покарання // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-14.
448938
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного аконодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15.
448939
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – Український екологічний конгрес. – С. 29-32. – (Екологічна освіта та виховання ; № 10)
448940
  Балюк Г.І. Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2008. – № 2 (48). – С. 31-32.
448941
  Пахаєва В. Додержання вимог зовнішньоекономічного та інвестиційного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 40-45
448942
  Пеньков С.В. Додержання вимог режиму секретності при організації та здійсненні негласних (слідчих) розшукових дій / С.В. Пеньков, М.О. Волошина // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 99-108. – ISSN 2220-1394
448943
  Боровик А. Додержання законів посадовими особами Державної митної служби України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 93-97


  "... Окремі проблеми правового регулювання прокурорського нагляду".
448944
  Краєвський Ф. Додержання законності в діяльності податкової міліції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.26-34
448945
  Пришко А. Додержання законності у війьковій сфері - під пильною увагою прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 3-10
448946
  Крючкова О. Додержання законності у земельній сфері - під пильною увагою прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 68-71
448947
  Нікитко А. Додержання законодавства про працю // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 4). – С. 5
448948
  Сатаніна О. Додержання законодавства про працю // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 24 липня (№ 27). – С. 6


  Про відпустки за ненормований робочий день. Порядок надання щорічних відпусток.
448949
  Дровніна О. Додержання законодавства про працю // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 20 вересня (№ 35/36). – С. 12-13


  Про порушення трудової дисципліни. Щодо заміщення тимчасово відсутнього працівника. Про норму тривалості робочого часу.
448950
  Різнічук О. Додержання законодавства про працю та організація трудових відносин // Праця та зарплата. – Київ, 2023. – 23 лютого (№ 4)
448951
  Сатаніна О. Додержання законодавства про працю. Звільнення з поважних причин // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 9
448952
  Дровніна О. Додержання законодавства про працю. Щодо державних гарантій працівникам закладів освіти в умовах воєнного стану // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 6 вересня (№ 33/34). – С. 10-11
448953
  Пахаєва В. Додержання законодавства у бюджетній сфері як запорука економічної стабільності держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-32.
448954
  Лісовий М. Додержання законодавства у сфері земельних відносин / Розмову вела О. Лактіонова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 21-25


  Про актуальні питання земельних відносин в діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державного контролю на території Черкаської області розповів прокурор області М. Лісовий.
448955
  Драган О. Додержання Закону " Про боротьбу з корупцією" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-20.
448956
  Черніков В. Додержання земельного законодавства - один з пріоритетів прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-40.
448957
  Голуб Ю. Додержання конституційних прав громадян є пріоритетом для органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-28
448958
  Гречко О. Додержання лексичних та граматичних норм сучасної української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 19-22. – ISSN 0130-5263
448959
  Новикова Н. Додержання прав неповнолітніх-під особливою увагою // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-45
448960
  Попов Г.В. Додержання прав потерпілого на досудовому слідстві у контексті прокурорського нагляду // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-39.
448961
  Погребняк С. Додержання принципу пропорційності як умова правомірності нормативно-правових актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 33-44
448962
  Франтовський М. Додержання природоохоронного законодавства-запорука збереження довкілля // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-21
448963
  Малихіна В. Додержання процесуальних строків адміністративного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 133-137. – ISSN 2663-5313
448964
  Штефан О. Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 30-42
448965
  Штефан О. Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на пред"явлення позову про захист авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 18 назв
448966
  Добриловський Ю.Д. Додержання Статусу сільськогогосподаррської артілі - основа дальшого зміцнення колгоспів / Ю.Д. Добриловський. – Київ, 1953. – 28с.
448967
  Воронка Г. Додипломна і післядипломна освіта в Канаді та Великій Британії: плюралізм навчально-освітнього процесу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 56-60. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-2366
448968
   Доднесь тяготеет: сб. воспоминаний, дневниковых записей, стихотв. узников тюрем и лагерей (20-50-е годы). – вып. 1. – М., 1989. – 587с.
448969
  Быков М. Додо // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. январь. – С. 60-63


  Поэт Евдокия Петровна Ростопчина, урожденная Сушкова, известная как Додо
448970
  Телешов Н.Д. Додому / Н.Д. Телешов. – Х., 1929. – 16с.
448971
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття : роман / Андріяшик Р.В. ; [іл.: Г.Т. Гаркуша]. – Київ : Молодь, 1976. – 223 с. : іл.
448972
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття : роман / Роман Андріяшик. – 2-ге вид. – Київ : Молодь, 1991. – 214, [2] с.
448973
  Андріяшик Р.В. Додому нема вороття. Люди зі страху : романи / Андріяшик Р.В. ; [післямова В. Бєляєва]. – Київ : Дніпро, 1983. – 535 с.
448974
  Скворець В. Додонов Роман Олександрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 100-106. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Додонов Роман Олександрович (1968) - доктор філософських наук (1999), професор (2004), завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. Випускник філософського факультету Київського державного університету імені Тараса ...
448975
  Скворець В. Додонова Віра Іванівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 106-112. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
448976
  Адамович А.М. Додумывать до конца : сборник / Адамович А.М. – Москва : Советский писатель, 1988. – 492 с. : ил.
448977
  Бабич С.О. Доекстрадиційна наглядова пробація як новітній механізм дотримання верховенства права під час вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 93-98. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
448978
  Екимов Б.П. Доехала благополучно : рассказы / Борис Екимов. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1980. – 286 с. : ил.
448979
  Гофман Е.Т.А. Дожа й догаресса : оплвіданнє / Е. Т. А. Гофман ; з німецької мови переклав Михайло Кобєрський; Вступне слово ["Е.Т.А. Гофман"] М. Євшана. – Львів : Наклад В. Боберського. Друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1912. – 96 с.
448980
  Дементьев Сергей Дождались перемен / Дементьев Сергей, Арутюнов Дмитрий // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 11 : фото
448981
  Будаков В.В. Дождаться осени / В.В. Будаков. – Воронеж, 1978. – 231с.
448982
  Еременко В.Н. Дождаться утра / В.Н. Еременко. – Москва, 1984. – 365с.
448983
  Еременко В.Н. Дождаться утра / В.Н. Еременко. – Москва, 1986. – 554с.
448984
   Дождевание : сборник статей и материалов. – Москва
Том. 2. – 1936. – 439 с.
448985
  Потоцкий Г.С. Дождевание сельскохозяйственных культур на осушаемых землях в условиях Полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 531 / Потоцкий Г.С. ; Укр. ин-т инженеров водного хоз. – Ровно, 1969. – 36 с.
448986
  Куранов Ю.Н. Дождевая россыпь: Короткие рассказы и миниатюры. / Ю.Н. Куранов. – М., 1975. – 96с.
448987
  Мольчак Я.А. Дождевой сток зоны избыточного увлажнения Украины / Я.А. Мольчак. – Львов, 1984. – 143с.
448988
  Болгов М.В. Дождевой сток на территории Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Болгов М. В.; Одеск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1984. – 17л.
448989
  Яблоков Ю.Е. Дождевые паводки на реках Верхне-Волжского района, расчеты осадков и стока : Автореф. дис. ... канд. географич. наук: 11.00.07 / Яблоков Ю.Е.; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров СССР. Гос. гидрологич. ин-т. – Москва, 1973. – 28 с.
448990
  Чекановская О.В. Дождевые черви и почвообразование / О.В. Чекановская. – Москва-Л., 1960. – 207с.
448991
  Квавадзе Э.Ш. Дождевые черви Кавказа / Э.Ш. Квавадзе. – Тбилиси, 1985. – 238с.
448992
  Зражевский А.И. Дождевые черви как фактор плодородия лесных почв / А.И. Зражевский. – Киев, 1957. – 271с.
448993
  Антонов С.П. Дожди : рассказы / С.П. Антонов. – Москва : Правда, 1952. – 64 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 45)
448994
  Антонов С.П. Дожди : рассказ / С.П. Антонов. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 71 с. : ил.
448995
  Антонов С.П. Дожди : рассказ / С.П. Антонов. – Львов : Каменяр, 1965. – 63 с. – ("На добрий вечір". Бібліотечка оповідань)
448996
  Беляев Л.А. Дожди грибные : [стихи] / Л.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 31 с. – (Молодые голоса)
448997
  Лукбанов Б.Х. Дожди и грозы: стихи / Б.Х. Лукбанов. – Алма-Ата, 1989. – 61с.
448998
  Лещинский Г.Т. Дожди и ливни на територрии Туркменской ССР / Г.Т. Лещинский. – Ашхабад, 1969. – 116с.
448999
  Русанов Ю. Дожди сорок третьего. / Ю. Русанов. – Ташкент, 1976. – 160с.
449000
  Яхонтов А.Н. Дождик в крапинку. / А.Н. Яхонтов. – Москва, 1984. – 127с.
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,