Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
448001
  Магурчак А. "Дороги наші лежать на Схід!" (нариси діяльності Андрія Жука у Всеукраїнській Національній Раді) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В публікації висвітлюється участь українського державного діяча А. Жука в роботі віденської Всеукраїнської Національної Ради. Показані перепитії обговорення найважливіших питань на засіданнях ВНР за участю А. Жука. В публикации освещает участие ...
448002
  Аксентов Ю.Д. "Дорогие камни" в культуре Древней Руси (по памятникам прикладного искусства и литературы 11-15 вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Аксентов Ю.Д.; Аксентон Ю.Д.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1974. – 26л.
448003
  Хоменко О. "Дорогий товаришу Коновалець" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 7). – С. 6


  Несподівані історичні контексти діяльності лідера ОУН - у новому томі епістолярної спадщини.
448004
  Миронов Г.М. "Дорогой наш Глеб Иванович..." / Г.М. Миронов. – Тула, 1970. – 286с.
448005
  Павліченко-Тимчук "Дорогоцінні вклади XVII - XIX ст. із зібрання Національного музею історії України" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 грудня (№ 147/148)


  До 970-річчя заснування Києво-Печерського монастиря представлені унікальні експонати.
448006
  Єфремов С. "Дорогою ціною". Ясній пам"яті Володимира Шульгина // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 114. – ISBN 978-966-2133-35-6
448007
  Оболенский В. "Дорожная карта" реформирования международной торговой системы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 10-18. – ISSN 0131-2227
448008
  Пестушко Валерий "Дорожные знаки" рыб : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 53
448009
  Дячук О. "Дорожня карта" абітурієнта та підсумки ЗНО // Світ. – Київ, 2020. – Серпень (№ 29/30). – С. 2
448010
  Монолатій І. "Дорожня карта" колонізації Українських Карпат // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 279-283. – ISSN 2519-4518
448011
  Менделе-Мойхер Сфорим "Дос виншфингерл" / Менделе-Мойхер Сфорим : Культур-лига, 1927. – 214 с.
448012
  Сотиріу Д. [Доручення / Дидо Сотиріу. – 32-е вид. – Афіни : Кедрос, 1995. – 384 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0005-9
448013
   Дороги-радуги. – Саратов, 1964. – 92с.
448014
  Вильде И. Дороги жизни / И. Вильде. – Київ, 1951. – 379с.
448015
  Журавлева В.Н. Дороги жизни / В.Н. Журавлева. – Ростов -на-Дону, 1958. – 447с.
448016
  Домовитов Н.Ф. Дороги жизни / Н.Ф. Домовитов. – К, 1959. – 112с.
448017
  Жахаев И. Дороги жизни / И. Жахаев. – Алма-Ата, 1986. – 286с.
448018
  Ковалев Д.М. Дороги жизни и любви / Д.М. Ковалев. – М, 1987. – 397с.
448019
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання, біогафічні розповіді, спогади / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 231 с.
448020
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ, 1980. – 479 с.
448021
  Василів-Базюк Дороги життя : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 799, [1] с., [16] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-399-644-8
448022
  Ходов В.В. Дороги за горизонт / В.В. Ходов, Н.А. Григорьева. – Москва : Мысль, 1981. – 191с. : іл.
448023
  Косолапов В.В. Дороги за обрій / В.В. Косолапов. – Київ, 1968. – 240с.
448024
  Колунцев Ф. Дороги зовут / Ф. Колунцев. – М., 1955. – 208с.
448025
  Гарнакерьян А.Г. Дороги зовут / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1955. – 128с.
448026
  Волошин А.Н. Дороги зовут / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1963. – 247с.
448027
  Ахунова Э. Дороги зовут : стихи / Э. Ахунова ; пер. с узб. Н. Кондаковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
448028
  Мацкевич О.В. Дороги и встречи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1959. – 156с.
448029
  Наседкин Ф.И. Дороги и встречи. / Ф.И. Наседкин. – М., 1947. – 176с.
448030
  Кахаров А.К. Дороги и встречи. / А.К. Кахаров. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 308с.
448031
  Апресян В.З. Дороги и годы : роман / В.З. Апресян ; [ил.: В.В. Харчев]. – Москва : Советская Россия, 1965. – 448 с. : ил.
448032
  Калашников И.Ф. Дороги и годы: избранное / И.Ф. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 190 с.
448033
  Решетов А.Е. Дороги и думы. / А.Е. Решетов. – Л., 1963. – 222с.
448034
  Глазков Н.И. Дороги и звезды / Н.И. Глазков. – М, 1966. – 118с.
448035
  Каноатов Мумин Дороги и крылья : стихи и поэма / Каноатов Мумин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 84 с.
448036
  Серебряков К.Б. Дороги и люди. / К.Б. Серебряков. – М, 1982. – 295с.
448037
  Мазурин Г.А. Дороги и мечты / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1957. – 80с.
448038
  Кулеев М.Т. Дороги и окружающая среда. / М.Т. Кулеев, Э.Н. Хабибуллина. – Казань, 1990. – 109с.
448039
  Артыкбаев К. Дороги и судьбы : стихи и поэмы / Артыкбаев К. ; пер. с кирг. Ю. Смышляева. – Фрунзе : Мектен, 1972. – 79 с.
448040
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы : Автобиографическая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 559с.
448041
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1988. – 590с.
448042
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1991. – 654с.
448043
  Песков В.М. Дороги и тропы / В.М. Песков. – Москва, 1976. – 112с.
448044
   Дороги из Африки : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 154 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
448045
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – М.-Л. : Всерос. театральное о-во, 1962. – 306 с.
448046
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 240 с.
448047
  Богданов-Березовский Дороги искусства / Богданов-Березовский. – Ленинград : Музыка
Кн. 1. – 1971. – 280 с.
448048
   Дороги испытаний. – Калинин, 1963. – 191с.
448049
  Зорин М. Дороги истории / М. Зорин. – Рига, 1960. – 164 с.
448050
  Зиль А. Дороги і храми Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 8


  Князь-будівничий - душа всієї Руської землі.
448051
  Ивановский М.П. Дороги к звездам / М.П. Ивановский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 264 с.
448052
  Фрадкин Б.З. Дороги к звездам / Б.З. Фрадкин. – Молотов, 1954. – 376с.
448053
  Харитонова А.Л. Дороги к людям / А.Л. Харитонова. – Москва, 1981. – 223 с.
448054
  Ткаченко В.М. Дороги к людям. / В.М. Ткаченко. – М., 1977. – 383с.
448055
  Акулинин В.И. Дороги к сердцу / В. Акулинин. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1963. – 48 с.
448056
  Земной В.П. Дороги к солнцу / В.П. Земной. – Казань, 1947. – 153с.
448057
   Дороги к храму // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 50-51 : фото
448058
  Тюгель Ханна Дороги к центру сознания : тема номера / Тюгель Ханна, Килмейер Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 72-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
448059
  Аникин Андрей Дороги как частный случай бездорожья : chart // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 38-47 : Фото
448060
  Гиффорд Р. Дороги Китая : Путешествие в одиночку вглубь страны : проза : фрагменты книги / вступление Силаковой Светланы о Робе Гиффорде // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 58-142. – ISSN 1130-6545


  Гиффорд - радиожурналист, тяготеет к четким формулам и незамысловатым схемам - он привык писать так, чтобы легко воспринималось на слух. Но, как он сам подчеркивает, ни один журналист не в силах рассказать о Китае занудно, даже если очень захочет, и ...
448061
  Поліщук А.С. Дороги кличуть / А.С. Поліщук. – Львів, 1960. – 32 с.
448062
   Дороги кличуть в похід : туристські маршрути по Київщині. – Київ, 1962. – 64 с.
448063
  Варваринец М.В. Дороги красных следопытов. / М.В. Варваринец. – Ужгород, 1984. – 142с.
448064
   Дороги Крыма // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 49-51 : фото
448065
  Хавпачев Х.Х. Дороги лежат на земле : повести и рассказы / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 320 с.
448066
  Доценко Р. Дороги Леоніда Лимана // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 80-85. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
448067
  Пидсуха А.Н. Дороги лет моих / А.Н. Пидсуха. – М, 1968. – 87с.
448068
  Базоркин И.М. Дороги любви : киноповесть / Идрис Базоркин. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 99 с.
448069
  Карташева К.С. Дороги Льва Мечникова / К.С. Карташева. – Москва : Мысль, 1981. – 56с.
448070
  Львов Анатолий Дороги Марии Дагмар : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 170-177 : Іл.
448071
  Хромушин Г.Б. Дороги мечты / Г.Б. Хромушин. – М, 1982. – 320с.
448072
  Рядченко И.И. Дороги мира / И.И. Рядченко. – К., 1950. – 80с.
448073
  Сирота Н.А. Дороги мира и войны / Н.А. Сирота. – Симферополь, 1987. – 206с.
448074
  Аврамчик М. Дороги моего края : стихи / Микола Аврамчик; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 127 с.
448075
  Будаев Д.И. Дороги моей памяти. / Д.И. Будаев. – Москва, 1989. – 237с.
448076
  Кузнецов Г.М. Дороги мои люди / Г.М. Кузнецов. – Якутск, 1965. – 36с.
448077
  Иванченко А.С. Дороги мужества / А.С. Иванченко. – М, 1964. – 32с.
448078
  Задорожній Олег Дороги на Вифлеем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 92-101 : фото
448079
  Борисов А.Ю. Дороги на Эльбу / А.Ю. Борисов. – Москва, 1981. – 64с.
448080
   Дороги над водой. – Москва, 1987. – 47с.
448081
  Назаров В.А. Дороги надежд / В.А. Назаров. – М., 1982. – 304с.
448082
  Кондратенко В.А. Дороги наступления / В.А. Кондратенко. – Киев, 1953. – 95с.
448083
  Елаховский С.Б. Дороги начинаются в юности / С.Б. Елаховский, А.В. Седов. – Москва, 1961. – 176с.
448084
  Сигунов П.Н. Дороги начинаются с тропинки / П.Н. Сигунов. – Ленинград, 1964. – 233с.
448085
  Эльяшев Э.С. Дороги нашего века / Э.С. Эльяшев. – М, 1976. – 87с.
448086
  Овечкин В. Дороги наши разведенные / Валентин Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1967. – 632 с.
448087
  Чешкова Л.А. Дороги не кончаются : пособ. для учащихся / Л.А. Чешкова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112 с.
448088
  Рубанович А.Л. Дороги не кончаються. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1966. – 176с.
448089
  Белаш А.В. Дороги Нестора Махно : историческое повествование / А.В. Белаш , В.Ф. Белаш. – Киев : РВЦ "Проза", 1993. – 591 с.
448090
  Озеров Л.А. Дороги новый поворот / Л.А. Озеров. – М.-Л., 1965. – 173с.
448091
  Прилуцкий Л.Д. Дороги открыты всем / Л.Д. Прилуцкий. – М, 1976. – 224с.
448092
  Воронько П.М. Дороги памяти : Стихи, поэмы / П.М. Воронько; Пер. с укр. В. Корнагин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 126 с.
448093
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1979. – 223 с.
448094
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1989. – 223 с.
448095
  Онищенко О. Дороги песни / О. Онищенко. – Магадан, 1959. – 75с.
448096
  Бабаджанян А.Х. Дороги Победы / Бабаджанян А.Х. ; лит. запись Я. Садовского. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1981. – 302 с., [8] л. ил. – (Военные мемуары)
448097
  Мушник С.М. Дороги поколения : поэмы / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1960. – 72 с.
448098
  Месхи С И. Дороги родные. / С И. Месхи. – Тбилиси, 1957. – 176с.
448099
  Павловская А.В. Дороги России - судьба России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 34-50. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается место и роль дороги в культуре и общественной жизни России, своеобразие отношения к дорожной теме в стране, некоторые вечные проблемы русской истории, а также стереотипы восприятия русской жизни иностранными наблюдателями. ...
448100
  Ганина М.А. Дороги России / М.А. Ганина. – М., 1981. – 300с.
448101
  Снегова И.А. Дороги сердца / И.А. Снегова. – Ереван, 1963. – 142с.
448102
  Молчанов И. Дороги сердца / И. Молчанов. – Москва, 1984. – 128 с.
448103
  Новиков И.Г. Дороги скрестились в Минске : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1965. – 434 с.
448104
  Львов Б.Л. Дороги сокровищ / Б.Л. Львов. – М., 1967. – 70с.
448105
  Секретарюк В.Н. Дороги солдатские. / В.Н. Секретарюк. – Львов, 1986. – 71с.
448106
  Шаповал М.Т. Дороги співають : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1955. – 112 с.
448107
  Расулова А.Л. Дороги сходятся : Повесть / А.Л. Расулова, С. Суплатович. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с.
448108
  Коршунов И.И. Дороги сходятся в райкоме... / И.И. Коршунов. – Москва, 1969. – 112с.
448109
  Крыжицкий Г.К. Дороги театральные. / Г.К. Крыжицкий. – М., 1976. – 319с.
448110
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар
1. – 1959. – 367с.
448111
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар
2. – 1962. – 407с.
448112
  Логинов В.Н. Дороги товарищей / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1967. – 639с.
448113
  Отаров К.С. Дороги утра : стихи и поэма / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 140 с.
448114
  Симон К. Дороги Фландрии
448115
   Дороги храбрых. – Донецк, 1967. – 232 с.
448116
   Дороги Чионгшону. – Киев, 1984. – 154 с.
448117
  Александров А.М. Дороги шли через войну / А.М. Александров. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1987. – 158, [1] с.
448118
  Барабаш К. Дороги щастя Миколи Гоголя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 47 (523), 24-30.11.2017 р. – С. 45-47. – ISSN 1996-1561
448119
  Волин П.Г. Дороги электричества / П.Г. Волин, Р.М. Лакерник. – Москва, 1964. – 48с.
448120
  Бузинник О.С. Дороги юних. / О.С. Бузинник. – Киев, 1968. – 100с.
448121
  Сокол В. Дороги юности / В. Сокол. – Ярославль, 1964. – 96с.
448122
   Дороги юности. – Москва, 1988. – 142с.
448123
  Карасаев Ю.И. Дороги, встречи, друзья / Ю.И. Карасаев. – Ташкент, 1981. – 391с.
448124
  Шубин П.Н. Дороги, годы, города. / П.Н. Шубин. – М,, 1949. – 128с.
448125
  Хасанов М.М. Дороги, дороги / М.М. Хасанов. – Казань, 1970. – 214с.
448126
  Прилежаева М.П. Дороги, дороги / М.П. Прилежаева. – М, 1980. – 191с.
448127
  Дармодехин В.Г. Дороги, дороги... / В.Г. Дармодехин. – Москва, 1974. – 238с.
448128
  Панько С.І. Дороги, друзі... Нотатки письменника про зустрічі з діячами культури і мистецтва. / С.І. Панько. – Ужгород, 1974. – 135с.
448129
  Калашников Н.К. Дороги, зовущие вдаль / Н.К. Калашников. – Фрунзе : Киргизское гос. уч-пед. издательство, 1961. – 98 с.
448130
  Науменко Г.П. Дороги, зустрічі, друзі / Г.П. Науменко. – К, 1981. – 96с.
448131
  Чаковский А.Б. Дороги, которые мы выбираем / А.Б. Чаковский. – Москва, 1960. – 335с.
448132
  Чаковский А.Б. Дороги, которые мы выбираем / А.Б. Чаковский. – Москва, 1960. – 110с.
448133
  Туричин И.А. Дороги, которые мы выбираем / И.А. Туричин. – М., 1962. – 128с.
448134
   Дороги, которые мы выбираем. – М.
1. – 1991. – 63с.
448135
  Снегирев В.Н. Дороги, которые нас выбирают / В.Н. Снегирев. – Москва, 1977. – 72с.
448136
  Аксельрод Э.Л. Дороги, которые нас выбирают : Записки альпиниста / Аксельрод Э.Л. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 102 с.
448137
  Мальков В.А. Дороги, которым нет конца: записки бывшего газетчика / В.А. Мальков. – М., 1987. – 298с.
448138
   Дороги, которыми шёл солдат. – Кишинёв, 1966. – 228с.
448139
  Рыжов В. Дороги, на которых нас обирают : Выход из кризиса, этика, экономика и вопросы к государству / В. Рыжов. – Киев : Хрещатик, 1998. – 56с. – ISBN 5-7707-0290-7
448140
  Бєляєв О.С. Дороги, якими йдемо : [розвиток землеробства та високі врожаї с.-г. культур в експозиції Виставки передового досвіду в нар. господарстві УРСР] / О.С. Бєляєв. – Київ : [б. в.], 1968. – 48 с. : іл. – (Серія 8 / Т-во "Знання" Укр. РСР ; № 7)
448141
  Зарудний М.Я. Дороги, які ми вибираємо : драма / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1973. – 81 с.
448142
  Генрі О. Дороги, які ми вибираємо та інші оповідання = The roads we take and other stories / О. Генрі ; [пер. з англ. Олександра Гончара]. – Київ : Знання, 2014. – 206 с. – Справж. ім"я авт.: Вільям Сідні Портер. - Загол. обкл.: Дороги, які ми вибираємо. - Сер. засн. 2014 р. – (English Library ) ( Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову ; № 4). – ISBN 978-617-07-0194-7


  В змісті також: Дари мудреців ; Кімната на горищі ; Жертви любові ; Поліцейський і хорал ; Через двадцять років ; Облудний блиск ; Через кур"єра ; Заправлена лампа ; Маятник ; Заради традиції ; Російські соболі ; Пурпурова сукня ; Втрачений рецепт ; ...
448143
  Мушкетик Ю. Дороги, які нас вибирають // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 8-13
448144
  Обрадович С.А. Дороги. / С.А. Обрадович. – М., 1947. – 202с.
448145
  Кашников М.Ф. Дороги. / М.Ф. Кашников. – Барнаул, 1957. – 250с.
448146
  Серов Н.В. Дороги. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1964. – 177с.
448147
  Кричевська-Росандіч Дороги. Strassen. Roads : до 95-річчя від дня народж. мисткині / Катерина Кричевська-Росандіч ; Музей укр. діаспори ; Міжнар. благодійний фонд світ. українців "Діаспора". – Київ : Huss, 2021. – 247, [1] с. : портр., іл. – Резюме англ. – ISBN 978-617-8030-02-5
448148
  Решетников Л.В. Дороги: Докум. повести. Путевые очерки. Воспоминания. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1984. – 302с.
448149
  Польская Е.Б. Дорогие адреса. Памятные места Кавказских Минеральных Вод / Е.Б. Польская, Б.М. Розенфельд. – Ставрополь, 1974. – 176 с.
448150
  Ленч Л.С. Дорогие гости / Л.С. Ленч. – Москва, 1954. – 196с.
448151
  Воронько П.М. Дорогие друзья / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 112 с.
448152
  Пришвин М.М. Дорогие звери / М.М. Пришвин. – Владивосток : Дальневосточное кн. изд., 1971. – 116 с.
448153
  Грибачев Н.М. Дорогие земляки / Н.М. Грибачев. – Брянск, 1954. – 152с.
448154
  Коновалов Д.А. Дорогие имена / Д.А. Коновалов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 128 с.
448155
  Смирнов И.А. Дорогие имена / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1988. – 317 с.
448156
   Дорогие имена, любимые страницы. – Ереван, 1965. – 208 с.
448157
  Максимов Е.К. Дорогие каждому места: памят. места Н.Г.Чернышевского в Саратове. / Е.К. Максимов, Г.П. Муренина. – Саратов, 1979. – 94с.
448158
  Верютин В.И. Дорогие люди-человеки / В.И. Верютин. – Барнаул, 1967. – 35с.
448159
   Дорогие места. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1918. – 175 с.
448160
  Насретдинов Г.Г. Дорогие минуты : комедия-водевиль в 3-х д. / Гамир Насретдинов; пер. с тат. Л.Рудого. – Москва, 1957. – 123 с.
448161
  Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья / Д.Б. Кабалевский. – Москва, 1977. – 191с.
448162
  Кабалевский Д.Б. Дорогие мои друзья / Д.Б. Кабалевский. – Москва, 1979. – 187с.
448163
  Фадеев Л.П. Дорогие мои забайкальцы / Л.П. Фадеев. – Иркутск, 1980. – 159с.
448164
  Нечаев М.М. Дорогие мои земляки / М.М. Нечаев. – Саратов, 1979. – 120с.
448165
  Мукимов Ю.М. Дорогие мои земляки : сб. очерков / Юлдаш Мукимов ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1979. – 399 с.
448166
  Колотович А.Д. Дорогие мои краснодонцы / А.Д. Колотович, Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1968. – 159с.
448167
  Старков А.Л. Дорогие мои люди / А.Л. Старков. – М., 1961. – 173с.
448168
   Дорогие мои люди. – Москва, 1965. – 32 с.
448169
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Москва-Л., 1946. – 72с.
448170
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Минск, 1981. – 128с.
448171
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Москва, 1987. – 254с.
448172
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки : Книга для чтения с комментарием на английском языке (в сокращении) / Л.А. Кассиль. – Москва : Русский язык, 1988. – 112с.
448173
  Кассиль Л.А. Дорогие мои мальчишки: Кондуит и Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Москва, 1987. – 382с.
448174
  Витченко С.С. Дорогие наши мальчишки. / С.С. Витченко. – Ленинград, 1973. – 216с.
448175
  Майзингер Рольф Дорогие носороги // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 40-46 : фото
448176
  Кажлаев Д.Г. Дорогие реликвии / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1968. – 87с.
448177
  Грусланов В.Н. Дорогие реликвии / В.Н. Грусланов. – Л., 1985. – 108с.
448178
  Кажлаев Д.Г. Дорогие реликвии / Д.Г. Кажлаев. – Махачкала, 1988. – 204с.
448179
  Долинина Н.Г. Дорогие родители! / Н.Г. Долинина. – Л., 1975. – 96с.
448180
  Дворецкий Д.П. Дорогие сердцу имена / Д.П. Дворецкий. – М. : Московский рабочий, 1987. – 141 с.
448181
  Иванов В. Дорогие сердцу места / В. Иванов. – Л., 1969. – 312с.
448182
   Дорогие сердцу места : путеводитель по Вологде и области. – Архангельск, 1979. – 173 с.
448183
  Хренков Д. Дорогие спутники мои / Д. Хренков. – М, 1975. – 207 с.
448184
  Антонов С.Ф. Дорогие черты : рассказы о Ленине / С.Ф. Антонов ; ил. Е.Н. Некрасов. – Москва : Военное издательство, 1960. – 132 с. : ил.
448185
  Антонов С.Ф. Дорогие черты : рассказы о Ленине / Антонов С.Ф. ; ил. И. Незнайкин. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 144 с.
448186
  Дробиз Г.Ф. Дорогие черты / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1982. – 223с.
448187
  Хазанович Ю.Я. Дорогие черты. Из записной книжки писателя / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1969. – 54с.
448188
   Дорогий адвокат: по чиїх кишенях вдарить // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.29-31. – ISSN 1726-3077


  Кассаційно - апеляційні інстанції
448189
  Салига Т. Дорогий Віталію Григоровичу! // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 46. – ISSN 0236-1477
448190
   Дорогий образ : [альбом] / [вступ. стаття та упорядкування Г.Л. Коновалова]. – Киев : Мистецтво, 1970. – 88 с. : іл. – Мініатюрне видання
448191
  Панч П. Дорогий подарунок : Повісті, оповідання: Для серед. шк. віку / П. Панч. – Київ : Веселка, 1988. – 303 с. – (Шкільна б-ка)
448192
  Корженко С. Дорогий Серьожа, візьми свій рукопис і спусти його в клозет // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 36 (189). – С. 38-41


  Стаття присвячена Сергію Плачинді.
448193
  Орлова Олеся Дорогим гостям - дорогая "оправа" // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 28-31 : фото
448194
  Епіфаній Дорогі брати і сестри, співгромадяни, шановне українство! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 2
448195
  Губерський Л. Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Вітання ректора університету Леонідом Васильовичем Губерським всіх університетських ветеранів та їхні родини зі всенародним святом - 66-ю річницею переможного дня - 9 травня 1945 року.
448196
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Текст привітання ветеранів війни з Днем перемоги ректора університету Леоніда Губерського.
448197
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Ректор університету привітав ветеранів війни з Днем перемоги.
448198
  Губерський Л. Дорогі ветерани! // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка вітає ветеранів університету з Перемогою у Другій світовій війні.
448199
  Губерський Л. Дорогі друзі! // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 2. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Про книгу "Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність" (2014 р.).
448200
  Губерський Л. Дорогі друзі! Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Поздоровлення з 64-ю річницею Великої Перемоги.
448201
  Різун В. Дорогі друзі! Шановні колеги! // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 6-7


  Вітання творчого колектива кафедри історії журналістики з 60-річним ювілеєм!
448202
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Ректор університету привітав жінок з днем жіночого свята 8 березня.
448203
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Вітання з святом 8 Березня від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерського.
448204
  Губерський Л.В. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський привітав жінок університету зі святом 8 Березня.
448205
  Губерський Л. Дорогі жінки! // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 1


  Вітання ректора з Днем 8-го березня.
448206
  Турчинська А.Ф. Дорогі заповіти / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1958. – 72 с.
448207
  Воскобойнікова-Гузєва Дорогі колеги - члени редколегії, автори і читачі "Бібліотечної планети", щиро вітаємо вас з ювілеєм! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 13


  Привітання журналу "Бібліотечна планета" від Інституту журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка О. Воскобойнікової-Гузєвої.
448208
  Губерський Л.В. Дорогі колеги! : вітальне слово Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Губерського Л.В. // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-595-0
448209
  Семенюк Г.Ф. Дорогі колеги! : вітальне слово Директора Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора філологічних наук, професора Семенюка Г.Ф. / вітальне слово Директора Інституту філології Київського національного eніверситету імені Тараса Шевченка доктора філологічних наук, професора Семенюка Г.Ф. // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-6. – ISBN 978-966-439-595-0
448210
  Булавін Л.А. Дорогі мої дороги : роздуми / Леонід Булавін. – Полтава : АСМІ, 2020. – 102, [1] с., [20] арк. кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-182-610-5


  У пр. № 1740752 напис: Дорогому земляку-академіку Губерському Леоніду Васильовичу з глибокою вдячністю за все те, що Ви зробили і робите на благо нашого рідного Університету та з глибокою повагою від : підпис. Полтава. 2020.18.08
448211
  Засенко О.Є. Дорогі мої сучасники / О.Є. Засенко. – К., 1983. – 271с.
448212
  Кінах А. Дорогі наші ветерани! // Демокр. Україна, 2005


  Поздоровлення 1-го віце-прем"єр-міністра України із шістдесятою річницею закінчення Другої світової війни, з Днем Перемоги]
448213
  Тимошенко Ю. Дорогі наші ветерани, герої тилу! // Уряд. кур"єр. – 2005. - 6 трав.


  Привітання Прем"єр-миністра України з 60-річчям Дня Перемоги
448214
  Володарський З.М. Дорогі наші жінки : одноактні п"єси / З.М. Володарський. – Київ : Мистецтво, 1974. – 175 с.
448215
  Слєсаренко О.О. Дорогі обличчя / О.О. Слєсаренко. – Київ : Мистецтво, 1974. – 168 с.
448216
  Губерський Л. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Звернення ректора університету до першокурсників із нагоди вступу до столичного національного університету імені Тараса Шевченка - флагмана освіти та науки в Україні. Вітання та побажання творчих і наукових досягнень.
448217
  Губерський Л. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1 : фото


  Привітання першокурсникам у дайджест газети "Київський університет".
448218
  Нищук Н.П. Дорогй бессмертия / Н.П. Нищук. – Фрунзе, 1988. – 154с.
448219
  Горін С.М. Дорогобузький Успіння Пресвятої Богородиці монастир (до середини XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
448220
  Смолій В. Дороговказ - істина. До 65-річчя від дня народження Валерія Солдатенка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 173-180. – ISSN 0869-3595
448221
   Дороговказ. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1994. – 46 с. – ISBN 57707-5835-X
448222
  Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасности // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 159-184. – ISBN 978-966-1513-13-5
448223
  Калашнікова С. Дороговказ для розбудови : інтерв"ю взяв Б.І.Корольов // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 11 липня - 18 липня (№ 30/31)


  Національна рамка кваліфікацій України круглий стіл тижневика "Освіта". Інтерв"ю одного з кураторів проекту "Круглого столу" професора Б.І. Корольова з першим заступником директора з наукового-дослідної роботи Інституту вищої освіти НАПН України, док. ...
448224
  Павко А. Дороговказ для сучасної педагогічної науки / А. Павко, Л. Курило // Світ. – Київ, 2021. – Грудень (№ 47/48)
448225
  Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Б. Гаврилишин. – Київ : Основи, 1993. – 238с. – ISBN 5-7707-2019-0
448226
  Гаврилишин Б.Д. Дороговкази в майбутнэ / Б.Д. Гаврилишин. – Київ, 1990. – 205 с.
448227
  Колишній Дипломат Дороговкази для столітньої дипломатії. Союзників, як показала практика, в нас немає // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 6


  "Успішна країна - це, на додачу до успішної економіки, ще й успішні зовнішні зносини. І перше і друге забезпечує - зокрема в країнах ЄС і НАТО - уряд. За зовнішні зносини відповідає Міністерство закордонних справ, якому сприяють Міністерство зовнішньої ...
448228
  Хоменко О.Б. Дороговкази правди і краси. / О.Б. Хоменко. – К., 1965. – 48с.
448229
  Максимович Б. Дороговкази... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 12


  У Львові представили книгу Мирослава Мариновича про і сьогодні актуальний принцип "позитивної суми" Андрея Шептицького.
448230
   Дороговцев Анатолій Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 87
448231
   Дороговцев Анатолій Якович (1935-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 138-139. – ISBN 978-966-439-754-1
448232
   Дороговцев Анатолій Якович (1935-2004) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 152-153. – ISBN 978-966-933-054-3
448233
  Воскресенская З.И. Дорогое имя / З.И. Воскресенская. – Москва, 1979. – 48с.
448234
  Зумакулова Т.М. Дорогое имя : стихи : [пер. с балкар.] / Танзиля Зумакулова ; [худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1981. – 169, [12] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
448235
  Кектеев Э.М. Дорогое мое Приволжье / Э.М. Кектеев. – Элиста, 1966. – 24с.
448236
  Бахревский В.А. Дорогое солнце / В.А. Бахревский. – Москва : Советская Россия, 1972. – 88 с.
448237
  Чернин М.П. Дорогое чувство. Страницы из заводского дневника / М.П. Чернин. – Москва, 1949. – 168с.
448238
  Букчин С.В. Дорогой Антон Павлович... . / С.В. Букчин. – Минск, 1973. – 144с.
448239
   Дорогой бессмертия. – М., 1953. – 80с.
448240
  Вершигора П.П. Дорогой бессмертия / П.П. Вершигора. – Москва, 1958. – 48с.
448241
  Струтинский Н. Дорогой бессмертия. Докум. повесть. / Н. Струтинский. – Львов, 1962. – 242с.
448242
  Дмитрин Г.К. Дорогой большого искусства. / Г.К. Дмитрин. – Челябинск, 1963. – 84с.
448243
  Коцюба Г.М. Дорогой борьбы / Г.М. Коцюба. – Москва, 1961. – 387с.
448244
  Иогансон О.Н. Дорогой борьбы / О.Н. Иогансон. – М, 1963. – 47с.
448245
  Поздняков Е.И. Дорогой борьбы / Е.И. Поздняков. – Сыктывкар, 1968. – 63с.
448246
  Микоян А.И. Дорогой борьбы / А.И. Микоян. – Москва : Политиздат. – ([О жизни и о себе])
Кн. 1. – 1971. – 590 с. : ил.
448247
  Иванов Ю.Н. Дорогой ветров / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1982. – 304с.
448248
  Иванов Ю.Н. Дорогой ветров / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1985. – 272с.
448249
  Привальский В.М. Дорогой Владимир Ильич... / В.М. Привальский. – М, 1964. – 166с.
448250
  Крапчан Б. Дорогой времени / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1963. – 54с.
448251
  Уяр Хведер Дорогой гость : юмористические рассказы / Хведер Уяр ; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1969. – 87 с.
448252
  Степанов Г.Г. Дорогой длинною / Г.Г. Степанов. – Краснодар, 1985. – 416с.
448253
  Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / А.Н. Вертинский. – Москва, 1990. – 572с.
448254
  Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / Александр Вертинский ; [ сост. и подг. текста Лидия Вертинская ; предисловие Е. Уварова ]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2006. – 608 с. : илл. – ISBN 5-17-019682-2
448255
  Стеженская Е.И. Дорогой длинною... Воспоминания / Стеженская Е.И. – Київ : О.В. Пугач, 2016. – 83, [1] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 82. – ISBN 978-966-8359-32-3
448256
  Сусеев А. Дорогой доблести : поэма / Арсен Сусеев 4. – Элиста : Калмыцкое изд., 1966. – 112 с.
448257
  Ершов Г.А. Дорогой друга / Г.А. Ершов. – Якутск, 1963. – 164 с.
448258
   Дорогой дружбы. – Иркутск, 1971. – 120с.
448259
   Дорогой дружбы. – Иркутск
2. – 1974. – 140с.
448260
  Тихонов Николай Семенович Дорогой дружбы : Переводы и оригинальные стихи / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1978. – 288с.
448261
  Меркушкин Г.Я. Дорогой жизни / Г.Я. Меркушкин. – Саранск, 1962. – 60с.
448262
   Дорогой жизни. – Грозный, 1965. – 228с.
448263
   Дорогой июльского Пленума. – Иркутск, 1979. – 127с.
448264
   Дорогой Леонид Ильич // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 11 (67). – C. 86-91. – ISSN 1818-3948


  Частная жизнь советского вождя Леонида Брежнева
448265
  Хаустов Л.И. Дорогой мира / Л.И. Хаустов. – Л, 1952. – 82с.
448266
  Рябуха Д. Дорогой мира / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1953. – 87с.
448267
   Дорогой мира. – М., 1962. – 240с.
448268
  Миронов А.Е. Дорогой мой подросток! / А.Е. Миронов. – Минск, 1966. – 90с.
448269
  Кэри Д. Дорогой мой Чарли / Д. Кэри. – Л., 1980. – 344с.
448270
  Бялосинская С Н. Дорогой мой человек / С Н. Бялосинская, . – М, 1959. – 76с.
448271
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек : роман / Юрий Герман. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1965. – 664 с.
448272
  Аверкин А.П. Дорогой мой человек : песенник : для пения (соло, дуэт, хор) с сопровожд. ф.-п., баяна, (двух баянов) : с биогр. справкой / Аверкин А.П. – Песенник. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 168 с. : ил., портр.
448273
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Москва, 1967. – 672с.
448274
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Баку, 1981. – 530с.
448275
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Л., 1988. – 573с.
448276
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Л., 1990. – 414с.
448277
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Москва, 1990. – 624с.
448278
  Герман Ю.П. Дорогой мой человек / Ю.П. Герман. – Минск, 1991. – 605с.
448279
  Грибов Ю.Т. Дорогой мужества / Ю.Т. Грибов. – Кострома, 1959. – 43с.
448280
   Дорогой мужества. – Ленинград, 1964. – 342 с.
448281
   Дорогой мужества. – М., 1988. – 350с.
448282
   Дорогой народного счастья. – Москва, 1977. – 111с.
448283
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на фр. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина] / А.Г. Алексин ; обраб. Е.М. Штайера. – Москва : Просвещение, 1978. – 104 с. : ил. – (Читаем по-французски))
448284
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья = Auf dem Weg des Glucks fur das Volk : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на нем. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина] / А.Г. Алексин ; обраб. Е.В. Журавлевой. – Москва : Просвещение, 1978. – 110 с. : ил. – (Читаем по-немецки)
448285
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на исп. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина и худож. В. Терещенко / А.Г. Алексин ; пер., коммент. и словарь X. Филиппе ; обраб. Е.В. Журавлевой. – Москва : Просвещение, 1978. – 104 с. : ил. – (Читаем по-испански)
448286
  Алексин А.Г. Дорогой народного счастья : с думой о XXV съезде КПСС : кн. для чтения на англ. яз. в ст. классах сред. школы : [по кн. А. Алексина и худож. В. Терещенко / А.Г. Алексин; пер.: О.Г. Табачниковой ; коммент. и словарь : Л.Р. Тодд. – Москва : Просвещение, 1978. – 111 с. – (Читаем по-английски)
448287
  Иванова Л.М. Дорогой наш человек / Л.М. Иванова. – М, 1965. – 110с.
448288
  Большакова И. Дорогой независимости / И. Большакова. – Москва : Изд-во ИМО, 1961. – 86с.
448289
  Силаева Маргарита Дорогой Никош. Изображение великого князя Николая Павловича из собрания ГИМ // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 95-98. – ISSN 0235-7089
448290
  Полянский А.Ф. Дорогой огня. / А.Ф. Полянский. – Ю.-Сахалинск, 1961. – 83с.
448291
  Мазуров К.Т. Дорогой Октября - к победе коммунизма / К.Т. Мазуров. – М, 1972. – 32с.
448292
   Дорогой отцов - дорогой победы : (Из опыта работы отрядов красных следопытов). – Москва : Педагогика, 1974. – 127 с. : ил.
448293
  Бахницкий С.А. Дорогой отцов / Бахницкий С.А. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1960. – 96 с.
448294
  Лобачев М. Дорогой отцов / М. Лобачев : Сталинградское книжное издательство, 1960. – 448 с.
448295
  Гнеушев В.Г. Дорогой отцов / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1960. – 108с.
448296
   Дорогой отцов. – Ашхабад, 1965. – 216с.
448297
  Алиев А.К. Дорогой отцов / А.К. Алиев. – Махачкала : Дагистанское книжное издание, 1967. – 76 с. – Библиогр.: с. 73-75
448298
  Гаглоев Н.Д. Дорогой отцов / Н.Д. Гаглоев. – Цхинвали, 1981. – 344с.
448299
  Лобачев М.А. Дорогой отцов / М.А. Лобачев. – Волгоград, 1982. – 446с.
448300
   Дорогой отцов юность идёт. – Куйбышев, 1968. – 8с.
448301
  Лобачев М.А. Дорогой отцов. / М.А. Лобачев. – Сталинград, 1954. – 308с.
448302
  Лобачев М.А. Дорогой отцов. / М.А. Лобачев. – Волгоград, 1976. – 382с.
448303
  Коршунов А.Ф. Дорогой отцов. / А.Ф. Коршунов. – М., 1976. – 79с.
448304
  Смирнов В.И. Дорогой отцов. / В.И. Смирнов. – Москва, 1981. – 256с.
448305
  Нуршаихов А. Дорогой памяти : роман-диалог / Азильхан Нуршаихов ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 512 с.
448306
  Молдо Т. Дорогой песен / Т. Молдо. – М., 1960. – 144с.
448307
   Дорогой Победы. – Владивосток, 1985. – 229с.
448308
  Голубев Н.А. Дорогой подарок / Н.А. Голубев. – М., 1956. – 32с.
448309
  Ярынкин В.Г. Дорогой подвига / В.Г. Ярынкин. – Краснодар, 1960. – 76с.
448310
   Дорогой подвига народного. – М., 1970. – 334с.
448311
  Кореневский М.С. Дорогой подвига. / М.С. Кореневский. – М., 1964. – 94с.
448312
  Леонтьева Г.К. Дорогой поиска / Г.К. Леонтьева. – Ленинград-Москва : Искусство, 1965. – 169, [35] с.
448313
  Михайловская Н.Д. Дорогой поисков / Н.Д. Михайловская. – Челябинск, 1967. – 39 с.
448314
  Купцов И.И. Дорогой правды / И.И. Купцов. – М, 1964. – 64с.
448315
  Степичев М.И. Дорогой правды / М.И. Степичев. – Москва, 1979. – 248с.
448316
   Дорогой правды, дорогой гуманизма. – М., 1978. – 374с.
448317
   Дорогой Президент : Fashion-House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 22-28 : Фото
448318
  Лубан Л.Л. Дорогой раскрытых тайн / Л.Л. Лубан. – М., 1959. – 182с.
448319
  Рудаков И.И. Дорогой роста. / И.И. Рудаков. – Ростов -на-Дону, 1951. – 123с.
448320
   Дорогой свободы. – Прага, 1973. – 472с.
448321
  Тагиров И.Р. Дорогой свободы и братства. / И.Р. Тагиров. – Казань, 1987. – 293с.
448322
  Гулиев А.Н. Дорогой свободы и счастья / А.Н. Гулиев, И.В. Стригунов. – Баку, 1967. – 238с.
448323
  Баграмян И.Х. Дорогой славы - дорогой отцов : о воспитании молодежи на боевых и труд. традициях ст. поколений / И.Х. Баграмян ; ВЛКСМ, Лекторская группа Отд. пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1975. – 28 с. – (30 лет Великой Победы)
448324
  Бакбергенов С. Дорогой славы : повесть / Бакбергенов С., Коляго П. – Алма-Ата : Каз. ГИХЛ, 1950. – 148 с.
448325
  Павленко П.А. Дорогой славы. / П.А. Павленко. – Москва, 1956. – 580с.
448326
  Удалов И.А. Дорогой смелых / И.А. Удалов. – Владимир, 1962. – 135с.
448327
   Дорогой созидания. – Одесса, 1981. – 320с.
448328
  Грязнов Б.З. Дорогой солдата / Б.З. Грязнов. – Ленинград, 1968. – 288с.
448329
  Итигин А. Дорогой творчества. / А. Итигин. – Ленинград, 1963. – 155 с.
448330
   Дорогой товарищ Ленин. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 400 с.
448331
  Евсиков И.Ф. Дорогой ты мой человек / И.Ф. Евсиков. – Сталино, 1957. – 144с.
448332
   Дорогой тысячелетий. – Симферополь, 1969. – 151с.
448333
  Попов В.М. Дорогой ценой. / В.М. Попов. – Воронеж, 1964. – 144с.
448334
   Дорогой ценой.... – М., 1989. – 410с.
448335
  Никитин С.И. Дорогой чести / С.И. Никитин. – М, 1958. – 72с.
448336
  Глинка В.М. Дорогой чести / В.М. Глинка. – М, 1971. – 431с.
448337
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Москва, 1950. – 328с.
448338
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1954. – 352с.
448339
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1969. – 350с.
448340
  Сергеенко М.М. Дорогой Щорса / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1973. – 373с.
448341
  Пратер Р.С. Дорогой, это смерть / Ричард С. Пратер ; [пер. с англ. Н. Калининой и Д. Полякова] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С. 45-180 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
448342
  Оутс Дж.К. Дорогостоящая публика / Дж.К. Оутс. – Москва, 1994. – 483с.
448343
  Пестушко Валерій Дорогоцінний "горючий лід" Чорного моря : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 25
448344
  Казанцева К.В. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння як предмет злочину, передбаченого ст. 214 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 540-547. – ISSN 1563-3349
448345
  Яценко С.С. Дорогоцінні метали як предмет порушення правил про валютні операції та спекуляції валютними цінностями / С.С. Яценко, О.М. Туліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 44-49. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматривается вопрос о драгоценных металлах как предмете нарушения правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями, т. е. предмете преступлений, предусмотренных ст. 80 УК УССР. На базе анализа действующего законодательства, ...
448346
  Чугуй Т.О. Дорогочинська битва середини XIII століття: актуальні питання історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 6-13. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 24). – ISSN 2227-6505
448347
  Очеретний О.Д. Дорогою батьків / О.Д. Очеретний. – К, 1982. – 136с.
448348
  Бабич С.О. Дорогою безглуздя : (з прожитого, пережитого, збагненого) / Сергій Бабич. – Житомир : Рута, 2016. – 291, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-581-279-2
448349
  Губка І.М. Дорогою боротьби : (історичні замальовки) / Іван Губка. – Львів : Афіша
Ч. 1. – 2004. – 576с.
448350
   Дорогою братерства-Пътища на братството. – Одеса, 1985. – 231с.
448351
  Масло М. Дорогою в поле : лірика / М. Масло. – Київ, 1956. – 64 с.
448352
  Шевельов Ю.В. Дорогою відрадянщення : публіцистичні та наукові тексти 1941-1943 рр. : (харківський період) / Юрій Шевельов ; упоряд. й підгот. до друку Сергій Вакуленко та Катерина Каруник ; передм. Катерини Каруник. – Вид. 2-ге, поліпш. й поправл. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 189, [3] с. – Імен. покажч.: с. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1630-18-4
448353
  Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради / С.Т. Даниленко. – Київ, 1970. – 360с.
448354
  Даниленко С.Т. Дорогою ганьби і зради / С.Т. Даниленко. – 2-е. – К, 1972. – 339с.
448355
  Абрахамс П. Дорогою грому : роман / П. Абрахамс; П. Абрахармс. – Київ : Держлітвидав, 1955. – 240 с.
448356
  Абрагамс П. Дорогою грому : роман / П. Абрагамс ; [пер. з англ. М. Харенко]. – Вид. 3-є. – Київ : Дніпро, 1973. – 232 с. : іл.
448357
  Кабалюк М. Дорогою до "Гомону" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11червня (№ 22). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Хор "Гомін" на чолі з Леопольдом Ященком свої пісні проніс різними куточками України.
448358
  Гусленко Р. Дорогою до Бабиного Яру // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 3
448359
  Яців Р. Дорогою до високогір"я // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 242-248. – ISSN 0868-4790-8


  Про львівського художника Анатолія Буличева.
448360
  Гайдеггер М. Дорогою до мови = Unterwegs zur sprache / Мартін Гайдеггер ; пер. з нім. В. Кам"янця ; [ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2007. – 232 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та німецькій мовах. – ISBN 966-7007-65-5
448361
  Хмара С.І. Дорогою до мрії : Вибрані праці у двох томах / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-220-3; 966-651-221-1
Т.1. – 2005. – 464с.
448362
  Хмара С.І. Дорогою до мрії : Вибрані праці у двох томах / С.І. Хмара. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-220-3; 966-651-221-Х
Т.2. – 2005. – 628с.
448363
  Проценко П. Дорогою до свободи. Нотатки про Валерія Марченка // Дух і літера / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1999. – № 5/6. – С. 381-403. – ISBN 5-87534-053-3
448364
   Дорогою до Храму освіти і науки / колектив кафедри етнології і краєзнавства НПУ імені М.П. Драгоманова // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 10


  Колектив кафедри етнології і краєзнавства НПУ імені М.П. Драгоманова вітає професора П.М. Чернегу з ювілеєм.
448365
  Дейч О.Й. Дорогою дружби / О.Й. Дейч. – К, 1977. – 311с.
448366
  Сорока С.С. Дорогою життя : (до 70-річчя від дня народження) / Софія Сорока ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Наукова біб-ка ; [ упоряд. Леонтюк М.І., заг. упорядкування Сорока С.С. ; відп. за вип. Гунько Н.І. ]. – Ужгород : Говерла, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-2095-13-5
448367
  Соколов Г.А. Дорогою лавин. / Г.А. Соколов. – Черкесск, 1962. – 223с.
448368
  Силаков А.С. Дорогою мужества / А.С. Силаков. – М., 1985. – 88с.
448369
  Ворожбит О. Дорогою на Захід // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Історія Берлінського муру - це, насамперед, історія людських доль, які він поламав, змінив чи відібрав кулею із гвинтівки прикордонника.
448370
  Горак В.В. Дорогою перших / В.В. Горак. – Київ, 1965. – 31 с. – (7, методична ; 1)
448371
  Братунь Р.А. Дорогою песни : стихи и поэма-песня / Р.А. Братунь. – Москва, 1961. – 88 с.
448372
  Гусейнов Г. Дорогою повз рай : роман-мультиплікація з чотирма янголами // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-86. – ISSN 0208-0710
448373
  Гусейнов Г. Дорогою повз рай : роман-мультиплікація з чотирма янголами, уривок // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 17-71. – ISSN 0868-4790
448374
  Дічек Н. Дорогою пошуку істини до ювілею академіка Ольги Сухомлинської / Н. Дічек, Н. Антонець // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – С. 6
448375
   Дорогою праведности : життя і служіння ігумені Йосифи Вітер / Святопокров. жіночий монастир Студійського Уставу ; упоряд. Юхим Макотерський. – Львів : Покрова, 2019. – 191, [1] с. : портр., кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 190


  До 75-х роковин від дня смерті правед. Митрополита Андрея Шептицького, 150-річчя від дня народж. Блаженного священномученика Климентія Шептицького, 115-ліття від дня народж. ігумені Йосифи (Олени) Вітер, 95-ї річниці заснування Святопокров. жіночого ...
448376
  Трифонов Г.А. Дорогою пронтов / Г.А. Трифонов. – Ереван, 1944. – 47с.
448377
  Лещук Є.С. Дорогою птахів / Є.С. Лещук. – К., 1991. – 121с.
448378
  Лещук Євгенія Дорогою птахів : Лірика / Лещук Євгенія. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126с. – ISBN 5-333-00580-9
448379
  Лілік О. Дорогою світла // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 7-17
448380
  Єременко В.Ф. Дорогою свободи і єдності / В.Ф. Єременко. – Київ : Знання, 1965. – 48 с.
448381
  Байор П. Дорогою стратегічного партнерства // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-16. – ISSN 0868-8273
448382
  Мозолевський Б.М. Дорогою стріли : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 155 с.
448383
  Ємець П.С. Дорогою терпіння від Сибіру до Каліфорнії : спогади, поезії / Паша Ємець. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 187, [6] с. – ISBN 978-611-01-1921-4
448384
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М. Коцюбинський. – [Харків] : Держвидав України, 1925. – 93 с. – Прим. № 107530 без обкл. – (Бібліотечка художньої літератури)
448385
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1951. – 79с.
448386
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ : Молодь, 1959. – 80 с.
448387
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною : вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1966. – 240 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
448388
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною : вибрані твори / Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1970. – 203 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
448389
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1976. – 173с.
448390
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1979. – 173с.
448391
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1980. – 74с.
448392
  Коцюбинський М. Дорогою ціною / М. Коцюбинський. – Київ, 1984. – 205 с. – (Бібліотека шкільної класики)
448393
  Коцюбинський М. Дорогою ціною : [для серед. та ст. шк. віку] / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. текстів, передм., комент., прим. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 268, [3] с. – Сер. засн. 2005 р. – Бібліогр.: с. 265-268. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-966-339-542-5
448394
  Сокур В. Сокур Дорогою ціною / В. Сокур Сокур, І. Сокур, А. Сокур // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 26-32


  Трагічна доля українських вояків під час звільнення Києва, бездарна спроба Сталіна й Жукова форсувати Дніпро в районі Букрина.
448395
  Коцюбинський М.М. Дорогою ціною. Тіні забутих предків / Михайло Коцюбинський ; [післ. П.П. Лисюка]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 144 с. : іл. – (Бібліотека українського романа та повісті)
448396
  Черкасов Олексій Дорогою ціною... або 33 роки пам"яті про наслідки Чорнобильського лиха // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 37-38 : фото
448397
  Герасимов Е.Н. Дорогу к свободе осилит идущий : От авторитаризма к " практическому гуманизму " / Е.Н. Герасимов. – Киев : КМУГА, 1997. – 226с.
448398
   Дорогу новому, передовому. – Сталино, 1958. – 88 с.
448399
  Зотов Д. Дорогу одолеет идущий / Д. Зотов, Ч. Аширов. – Ашхабад, 1957. – 228с.
448400
  Венидиктов Вячеслав Дорогу осилит бегущий : Экстрим / Венидиктов Вячеслав, Золотина Анна // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 204-205 : Іл.
448401
  Лордкипанидзе К.А. Дорогу осилит идущий : избр. произведения / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 503 с.
448402
  Люков В.И. Дорогу осилит идущий / В.И. Люков, Ю.А. Панов. – М., 1959. – 480с.
448403
  Вылегжанин И.М. Дорогу осилит идущий / И.М. Вылегжанин. – Київ, 1960. – 99с.
448404
  Рахимов З. Дорогу осилит идущий / З. Рахимов. – Москва, 1980. – 286 с.
448405
   Дорогу осилит идущий... : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 645, [1] с. : ил., табл. – 25-летию ХГУ "НУА" посвящ. – Библиогр. в прил.: с. 587-608 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8558-83-5
448406
  Ильин С.Б. Дорогу осилит отважный / С.Б. Ильин. – М., 1976. – 111с.
448407
  Галицкий И.П. Дорогу открывали саперы / И.П. Галицкий. – М., 1983. – 288с.
448408
  Лопата В. Дорогу свою покажи мені, господи : Автобіографічна повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 4-68. – ISSN 0130-321Х
448409
  Лопата В. Дорогу свою покажи мені, господи : Автобіографічна повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.2-60. – ISSN 0130-321Х
448410
   Дороже всего. – Москва, 1960. – 304 с.
448411
  Толчинский Ю.И. Дороже всего. / Ю.И. Толчинский. – Москва : Профиздат, 1968. – 190 с.
448412
  Малевинский Ю.Н. Дороже всякого золота / Ю.Н. Малевинский. – М., 1980. – 174с.
448413
  Митрохин В.В. Дороже денег / В.В. Митрохин. – Москва, 1991. – 412 с.
448414
  Иванов В.С. Дороже жемчуга. / В.С. Иванов, Г.И. Вишнякова. – Москва, 1987. – 80с.
448415
  Ковин Л.И. Дороже жизни / Л.И. Ковин. – Москва, 1956. – 492с.
448416
  Шашло Т.М. Дороже жизни : из воспоминаний танкиста / Тимофей Шашло. – Москва : Воениздат, 1958. – 214 с.
448417
  Шашло Т.М. Дороже жизни : из воспоминаний танкиста / Т.М. Шашло. – Москва, 1960. – 252 с.
448418
  Иохомович Д. Дороже жизни / Д. Иохомович, Омбыш-Кузнецов. – Новосибирск, 1960. – 78с.
448419
  Березницкий Е. Дороже жизни / Е. Березницкий. – Томск, 1962. – 88с.
448420
  Рафтопулло А.А. Дороже жизни / А.А. Рафтопулло. – М, 1978. – 144с.
448421
   Дороже золота : Природа наше богатство : [сборник]. – Москва : Географгиз, 1962. – 240 с., [12] л. ил. : ил.
448422
  Докучаев В.В. Дороже золота русский чернозем / В.В. Докучаев. – Москва : Московский университет, 1994. – 544с. – ISBN 5-211-03266-7
448423
  Поповский М.А. Дороже золота. / М.А. Поповский. – М., 1966. – 175с.
448424
  Гусев Б. Дороже золота. / Б. Гусев. – Москва, 1980. – 112 с.
448425
  Непоменко Ф.И. Дороже золота: повесть и рассказы / Ф.И. Непоменко. – Днепропетровск, 1977. – 135с.
448426
  Богомолов В.А. Дороже сказочных земель / В.А. Богомолов. – Пермь, 1989. – 366с.
448427
  Каменецкий Г.М. Дороже хлеба. / Г.М. Каменецкий. – М., 1973. – 79с.
448428
  Тимошевский П. Дорожить честью и боевой славой Советской Армии. / П. Тимошевский. – М., 1948. – 24с.
448429
   Дорожить честью советского труженика. – М., 1962. – 279с.
448430
   Дорожіть честю хлібороба!. – Ужгород, 1962. – 127 с.
448431
  Дзюба І. Дорожна карта для української культури // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-4. – ISSN 0208-0710
448432
  Вяземский П.А. Дорожная дума / П.А. Вяземский. – Москва, 1981. – 160с.
448433
  Хейфец Б. Дорожная карта инвестиционного сотрудничества стран БРИКС // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С.19-28. – ISSN 0131-2227
448434
  Шабанов Г.А. Дорожная карта реализации компетентностного подходав образовательных программах прикладного бакалавриата // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 7. – С. 10-16. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы и трудности формирования общекультурных и профессиональных компетенций при подготовке бакалавров. Раскрывается последовательность действий по реализации компетентностного подхода в образовательных программах прикладного ...
448435
  Уметалиев Т. Дорожная песня : стихи и поэма / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 116 с.
448436
  Павличенко Е.М. Дорожная песня. / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1961. – 70с.
448437
  Кобраков П.Г. Дорожная тетрадь / П.Г. Кобраков. – Л, 1958. – 63с.
448438
  Кузнецов П.Н. Дорожная тетрадь / П.Н. Кузнецов. – Алма-Ата, 1962. – 132с.
448439
  Юрченко Ю.Ю. Дорожнє картування як інструмент стратегічного планування розвитку туризму / Ю.Ю. Юрченко, С.В. Батрак // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 4 (40). – C. 29–33. – ISSN 1997-4167
448440
  Денисик Г.І. Дорожні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Вальчук О.М. – Вінниця : Теза, 2005. – 180с. – (Антропогенні ландшафти Поділля). – ISBN 966-8317-66-1
448441
  Плахотнюк Б. Дорожні нариси // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 177-205


  Дорожні нариси (Із бакалаврської роботи): Теоретичний вступ; 70 років Карпатської України; Історичними шляхами предків, або Штурм фортець; Ялтинська мозаїка; "Раз добром зігріте серце…"; "Україна починається з тебе"; Записки з Українського фронту ...
448442
  Ярмошик І.І. Дорожні нотатки та епістолярні матеріали кардинала Джованні Коммендоні про українські землі другої половини XVI ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 197-210. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
448443
  Іщенко В. Дорожні нотатки: чужоземці про Україну та українці про світ // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 10. – С. 148-153. – ISSN 0130-321Х
448444
  Жам О.В. Дорожній побут населення Київщини XIX - поч. XX століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 75-77
448445
  Віта В. Дорожній роман / В. Віта. – Київ, 1994. – 87 с.
448446
  Нагибин Ю.М. Дорожное происшествие / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1983. – 64с.
448447
  Дыховичный В.А. Дорожные знаки / В.А. Дыховичный, М. Слободской. – М, 1951. – 64с.
448448
  Дрипе А. Дорожные знаки : повесть / А. Дрипе; пер. с латыш. В.Семеновой. – Рига : Лиесма, 1968. – 185 с.
448449
  Мелкий В.А. Дорожные знаки и разметка / В.А. Мелкий. – М., 1983. – 104с.
448450
  Кумпаненко А.С. Дорожные осы (Hymenoptera, Pompilidae) НПП "Пирятинский" и его окрестностей / А.С. Кумпаненко, Ю.В. Проценко, В.А. Горобчишин // Известия Харьковского энтомологического общество / Харьковское энтомологическое общество. – Харьков, 2014. – Т. 22, вып. 1/2. – С. 31-36. – ISSN 1726-8028
448451
  Квкзкркли-Кпопадзе Дорожные сооружения древенй Абхазии / Квкзкркли-Кпопадзе. – Сухуми, 1955. – 64с.
448452
   Дорожный детектив. – К., 1992. – 350с.
448453
  Ваншенкин К.Я. Дорожный знак : Лирика / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 143с.
448454
  Рытхэу Юрий Дорожный лексикон = Главы из книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 6-81. – ISSN 0321-1878
448455
  Ковалевич В.Н. Дорожный пластбетон на отходах химической промышленности. : Автореф... канд. техн.наук: / Ковалевич В.Н.; Киев. автом.-дорож. ин-тут. – К., 1967. – 19л.
448456
  Никифоров-Волгин Дорожный посох / Никифоров-Волгин. – М., 1991. – 120с.
448457
  Левіщенко О.С. Дорожня галузь в економіці України: принцип взаємодоповнення і взаємодії // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 111-115. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті проведено поглиблений аналіз взаємозалежності економіки та ефективного функціонування дорожнього господарства країни.
448458
   Дорожня карта до Європейського дослідницького простору // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1


  Україна готує проект Дорожньої карти інтеграції до Європейського дослідницького простору.
448459
  Чорнолуцький Р.В. Дорожня карта законодавчих ініціатив щодо врегулювання та використання криптовалют в Україні // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 205-212. – ISBN 978-966-622-861-4
448460
  Шулікін Д. Дорожня карта і найближчі перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)
448461
   Дорожня карта нової української школи / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 листопада (№ 44)
448462
   Дорожня карта реформ : (вересень 2016 - грудень 2017 рр.) / [О. Банчук та ін. ; ред.-упоряд. В.В. Міський ; [Громад. коаліція "Реанімац. Пакет Реформ"]. – Київ : Місто, 2016. – 70, [1] с. : іл. – (Реанімаційний Пакет Реформ). – ISBN 978-617-652-159-4
448463
   Дорожня карта реформ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 2


  Відбулась експертна зустріч на тему "Проект Дорожньої карти освітніх реформ на 2016-2020 роки".
448464
  Матвієнко Н. Дорожня карта розвитку сільського туризму в Райгородській об"єднаній територіальній громаді / Н. Матвієнко, В. Матвієнко, С. Міченко // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 86. – C. 16-29. – ISSN 2413-7154
448465
  Петренко О.В. Дорожня карта сталого розвитку виробничоекономічних систем // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 67-70. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Предметом обговорення стратегії розвитку Донецької області стали питання розвитку сільських територій, людських ресурсів і зайнятості, розвитку секторів економіки та захист навколишнього середовища, розвиток і соціальна згуртованість, спеціалізація та ...
448466
  Смирнов І.Г. Дорожня система давньоримської держави та її залишки в Україні як об"єкти туристичного показу / І.Г. Смирнов, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 87-93
448467
  Суржик Л. Дорожча за золото // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 грудня (№ 48/49). – С. 12


  Ключові лвбораторії - єдина можливість зберегти осередки справжньої науки світового виміру в Україні - переконаний всесвітньовідомий український вчений Олег Кришталь. На одному з недавніх засідань Кабінету міністрів його очільник А. Яценюк наголосив ...
448468
  Шашло Т.М. Дорожче за життя : повість / Т.М. Шашло. – Київ, 1957. – 166 с.
448469
  Шашло Т.М. Дорожче за життя / Т.М. Шашло. – Київ : Молодь, 1959. – 262 с.
448470
  Шашло Т.М. Дорожче за життя : повість / Т.М. Шашло. – Київ, 1987. – 228 с.
448471
  Нагорная Е.Ф. Доронинское содовое озеро и физико-химическая характеристика его годичных циклов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Нагорная Е.Ф.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1954. – 18л.
448472
  Толокольнікова К. Дорослий друг дитячої фантазії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 22


  Письменнику Всеволодові Нестайку вчора минуло 84 роки, деякі з його перших читачок уже стали бабусями.
448473
  Галата С. Дорослий? Навчайся! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ. Конкурсний відбір на вищезазначені посади державної служби відбудеться з 12.10.2017 до 27.10.2017 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10. Документи ...
448474
   Дорослі насолоди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 50-51 : фото
448475
  Антонишин С. Дорослі сни : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
448476
  Крамар О. Дорослішаємо // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 6-8. – ISSN 1996-1561


  Російська агресія в Криму дає поштовх для консолідації української політичної нації та активізації європейської і євроатлантичної інтеграції.
448477
  Авраменко Анна Дорослішання (?) Кустуріци // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 19-22. – ISSN 1562-3238
448478
  Ісаєв І. Дорости до Петлюри // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 3 травня (№ 18). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Що сьогодні значить сторіччя союзу з Пілсудським?
448479
  Александрова В. Дорости до Шевченка. Сценарій літературно-музичного свята, присвяченого річниці від дня народження Тараса Шевченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 66-69
448480
  Ненадич Д. Доротей : роман / Добрило Ненадич ; [пер. с серб.-хорв. Н. Смирновой]. – Москва : Радуга, 1982. – 704 с. – В изд. также: Галерник : роман / Драго Янчар ; Подземная река : роман / Скендер Куленович
448481
  Галкин Ю.Ф. Дорофеевский календарь / Ю.Ф. Галкин. – М., 1985. – 270с.
448482
   Дорош Ніна Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139. – ISBN 978-966-439-754-1
448483
   Дорош Ніна Іванівна (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153. – ISBN 978-966-933-054-3
448484
  Чернецький Є. Дорошенки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)
448485
   Дорошенко : [Поэма]. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1830. – 45 с. – С. 5-24: Жизнеописание [гетмана Петра] Дорошенки
448486
   Дорошенко Анатолій Юхимович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 36-39. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
448487
   Дорошенко Анатолій Юхимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139. – ISBN 978-966-439-754-1
448488
   Дорошенко Анатолій Юхимович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153. – ISBN 978-966-933-054-3
448489
  Астаф"єв О.Г. Дорошенко Вадим Олександрович (- мовознавець, перекладач) / О.Г. Астаф"єв, М.М. Астаф"єва // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 337. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
448490
   Дорошенко Віктор Іванович - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161-162. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 65 років з дня народження Дорошенка Віктора Івановича - українського економіко-географа, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені ...
448491
   Дорошенко Віктор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 40
448492
   Дорошенко Віктор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 74-75 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
448493
   Дорошенко Віктор Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 78-79. – ISBN 978-966-439-961-3
448494
   Дорошенко Віктор Іванович (1952) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 42. – ISBN 966-95774-3-5
448495
  Іскорко-Гнатенко Дорошенко Д.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 99. – ISBN 978-617-7442-69-0
448496
  Кузьминська О. Дорошенко Дмитро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 186-190. – ISBN 966-02-3529-1
448497
  Короткий В. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 409-410. – ISBN 5-7707-1062-4
448498
  Короткий В.А. Дорошенко Дмитро Іванович (1882-1951) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 518-519. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
448499
   Дорошенко Інна Анатоліївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 40-41
448500
  Проценко Л. Дорошенко Ольга Іванівна (30.IV - 9.VI.1964) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 201-202
448501
  Проценко Л. Дорошенко Ольга Іванівна [30.IV - 9.VI.1964] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – C. 201-202. – ISBN 978-611-01-1405-9
448502
  Сидоренко Н.М. Дорошкевич Борис Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 344. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
448503
  Іскорко-Гнатенко Дорошкевич О.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 99-100. – ISBN 978-617-7442-69-0
448504
  Мишанич О.В. Дорошкевич Олександр Костянтинович / О.В. Мишанич, Н.М. Сидоренко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 345. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
448505
  Проценко Л. Дорошкевич Олександр Костянтинович (15.IX.1889-1.IV.1946) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 101
448506
   Дорошкевич Олександр Костянтинович (1889-1946) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139. – ISBN 978-966-439-754-1
448507
   Дорошкевич Олександр Костянтинович (С. Дорош) (1889-1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153. – ISBN 978-966-933-054-3
448508
  Проценко Л. Дорошкевич Олександр Костянтинович [15.IX.1889-1.IV.1946] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 101. – ISBN 978-611-01-1405-9
448509
  Шепель Л. Дорошко Микола Савович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 62-63. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
448510
   Дорошко Микола Савович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 139-140. – ISBN 978-966-439-754-1
448511
   Дорошко Микола Савович (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 153-154. – ISBN 978-966-933-054-3
448512
  Фаринник В.І. Доручення розслідування справи декільком слідчим // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 478-482. – ISSN 1563-3349
448513
  Харенко О.О. Доручення: стара-нова форма вираження владної волі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 44-48
448514
  Прилуцкий Н. Дос гевет : диалоги о языке и культуре / Н. Прилуцкий. – Варшава : Культур-лиге
Т. 1. – 1923. – 159,XCIII c. – Кн. на евр. яз.
448515
  Аксенфельд И. Дос штернтихл / И. Аксенфельд. – Москва, 1938. – 236 с.
448516
   ДОСААФ - Родине. – М, 1957. – 271с.
448517
  Шатунов Г.П. ДОСААФ СССР. / Г.П. Шатунов. – М., 1959. – 128с.
448518
  Кириллов П.М. Досаафовцу о МПВО. Пособ.для занят. в кружках ПВХО ДОСААФ. / П.М. Кириллов. – М., 1952. – 64с.
448519
   Досадная опечатка : сборник сатиры и юмора. – Москва : Военное издательство, 1944. – 65 с.
448520
  Джес Томас Швіді Досввід США щодо застосування процедур банкрутства // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.57-67
448521
  Кулай А. Досвд ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 13-18. – ISSN 1810-3944
448522
  Павлюк О.О. Досвд зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та регулювання // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 206-212. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
448523
  Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. – 24 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1886, февраль
448524
  Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 24 с.
448525
   Досвитни огни. – К, 1906. – 473с.
448526
   Досвитни Огни [Досвітні вогні] : Збирка поезіи й прозы до чытання й декламаціи / Упорядкував Б. Гринченко. – выд. Е.Череповського. – У Кыиви [Київ] : Друк. И.И. Чоколова, 1906. – 479с. : З портр. авторів і артистів, з муз. М. Лисенка та М. Левицького. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
448527
  Костишина О. Досвід - найкращий вчитель // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 10


  Аналіз застосування нового Регламенту ІСАС.
448528
   Досвід - у життя! (методичні рекомендації щодо використання на заняттях інтерактивних методів навчання). Продовження див. у № 12, 2010 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 3-13 : табл.
448529
  Черепаха В.М. Досвід - у життя! (методичні рекомендації щодо використання на заняттях інтерактивних методів навчання). Продовження, початок див. у № 11, 2010 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 24-38 : табл.
448530
  Голованівський С.О. Досвід : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 143 с.
448531
  Мовчан П.М. Досвід : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1980. – 120 с.
448532
  Чернова М.И. Досвід "смерті людини" у свідченнях європейського кіно (М. Ганеке) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 29-40. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
448533
  Алєксандрова О.В. Досвід "сходження" у філософії східної патристики як джерело формування цілісності духу особистоті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 27-34
448534
   Досвід "Школи соціально-психологічної допомоги" у реабілітації ветеранів АТО та волонтерів / К.О. Кальницька, Б.П. Лазоренко, Я.Л. Смоляр, В.В. Василенко // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 55-58
448535
  Гончарук Я.А. Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції України : фінансовий механізм / Я.А. Гончарук, А.І. Мокій, С.Р. Семів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 3-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
448536
  Чабан І. Досвід автоматизації бібліотечних процесів на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 112-124. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
448537
  Сухонос В.В. Досвід адміністративно-правового реформування в країнах Південно-східної Азії / В.В. Сухонос, Ю.В. Волочай // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 15-21. – ISSN 2519-2353
448538
  Грущинська Н.М. Досвід активізації інвестиційних процесів в Словацькій Республіці та його використання в процесі розвитку міжнародного бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 179-181
448539
  Дмитрук Б.П. Досвід антикорупційної політики як передумова ефективного розвитку економіки країни // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 7-14. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
448540
  Резнікова Н.В. Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з єврозони // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 26-30. – ISSN 2306-6806
448541
  Осташ І. Досвід асиметричного співіснування Канади та США і можливості його проекції на українсько-російські відносини // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 262-267. – ISBN 966-7196-06-2


  В статті досліджується досвід асиметричного співіснування США і Канади. Автор розглядає характер асиметричних відносин між Канадою та США та фактори пом"якшення їх нерівності. Подано особливості становлення українсько-російських відносин та розроблені ...
448542
  Ткачук П. Досвід бойових дій – найцінніше у вишколі курсантів... // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 38-39. – ISSN 2313-559X


  Так вважає енергійний і невтомний генерал-лейтенант Павло Ткачук, який очолює Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Саме тут діє найкращий в Україні Міжнародний центр миротворчості та безпеки, створено найкращі умови для ...
448543
  Тодоров В.І. Досвід Болгарії у контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 160-161. – ISBN 978-966-285-361-2
448544
  Зіньковський Ю.Ф. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 57-62.
448545
  Абдуллін А.А. Досвід боротьби зі злочинністю на Донбасі в 1953 - 1964 роках : монографія / А.А. Абдуллін, О.М. Ситник; Донецький юридичний інститут МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Донецьк : Норд-Прес, 2005. – 282 с. – ISBN 966-380-040-2
448546
   Досвід боротьби роброків і преси Донбасу за систему безперервного потоку вуглевидобудку. – Харків : [Без вид.], 1930. – 20 с.
448547
   Досвід ведення хворих на артеріальну гіпертензію із супутньою фібриляцією передсердь, стентованих з приводу коронарних стенозів та атеротромбозу / Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, В.М. Якимчук, І.Г. Купновицька, А.І. Волинський, Р.В. Петровський, Л.В. Сорохтей // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 15-18. – ISSN 2224-1485
448548
  Курінний Є.В. Досвід Великобританії і зміна парадигми діяльності міліції України // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 156-159.
448549
  Косенкова А. Досвід Великобританії у запровадженні пенсійної реформи: уроки для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 317-318. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
448550
  Чумаченко І.М. Досвід Великобританії щодо правового регулювання трудових процесуальних відносин і можливості його використання в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7450-09-1
448551
   Досвід Великої Британії у професійній підготовці // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  У рамках проекту "Професійні вміння і ринок праці" Британської ради у партнерстві з Конфедерацією роботодавів України, який підтримує Національна академія педагогічних наук України, її президент Василь Кремень у складі української делегації експертів і ...
448552
  Носова О. Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1810-3944
448553
  Прилипко Ю.І. Досвід вибіркового обстеження використання паливно-енергетичних матеріалів: методичні аспекти / Ю.І. Прилипко, І.О. Булкін, С.В. Козак // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
448554
  Вовк М. Досвід вивчення народної творчості у класичних університетах України 1950-1980 рр. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 82-87. – ISSN 1609-8595


  Аналізуються досягнення М. Максимовича, І. Срезневського, О. Потебні. Широкої уваги набув підручник, підготовлений викладачами КНУ ім. Т. Шевченка М. Грицаєм, В. Бойком, Л. Дунаєвською.
448555
  Бінецький В.Ф. Досвід вивчення обставин, що сприяють правопорушенням неповнолітніх на промисловому підприємстві / В.Ф. Бінецький, П.П. Сушко, Т.В. Холод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 81-86. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются некоторые обстоятельства, способствующие правонарушениям несовершеннолетних на промышленном предприятии, в частности недостатки в работе администрации, комсомольской, профсоюзной организации, шефов над несовершеннолетними, ...
448556
  Гуцул Л. Досвід викладання бібліотечно-бібліографічних дисциплін у ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 168-181. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті висвітлено досвід викладання дисциплін бібліотечно-бібліографічного циклу на Факультеті філології та журналістики КДПУ імені В. Винниченка. Проаналізована роль цих курсів у становленні фахівця з бібліотечної справи та інформаційної діяльності.
448557
  Сас І.А. Досвід викладання дисципліни "Фармацевтична хімія" іноземним студентам спеціальності "Фармація, промислова фармація" // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 160-164. – ISSN 2521-1455
448558
   Досвід викладання медичного і фармацевтичного права в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 179-180. – ISSN 2072-084X
448559
  Швець Л.С. Досвід викладання медичної біології англомовним студентам // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 68-70. – ISSN 1681-2751
448560
   Досвід викладання окремих питань кліматотерапії студентам 6 курсу англомовної форми навчання на кафедрі гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / А.М. Антоненко, Н.В. Мережкіна, В.Г. Бардов, П.В. Ставніченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 61-64. – ISSN 1681-2751
448561
  Михайлін І.Л. Досвід викладання основ журналістики в середній школі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 24-31
448562
   Досвід викладання основ народної медицини в курсі фармакології / В.А. Туманов, Н.О. Горчакова, Т.П. Гарник, І.С. Чекман // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 130
448563
  Будянський В. Досвід викладання права інтелектуальної власності студентам-правознавцям // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.40-44. – ISSN 1608-6422
448564
   Досвід викладання радіонуклідної діагностики в курсі радіології в національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця / М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, Н.Л. Морозова, О.В. Миронова // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 25, вип. 3. – C. 231-233. – ISSN 1027-3204
448565
  Покровський Є.О. Досвід викладання спеціальних дисциплін англійською мовою у технічному університеті. Нотатки з кадрового забезпечення / Є.О. Покровський, В.П. Полторак, Л.Ю. Юрчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 116-122. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309


  Розглянуто підходи до забезпечення професійної іншомовної компетентності студентів технічних спеціальностей. Показано що в умовах сучасної дійсності в Україні одним з ефективних шляхів для вирішення цієї задачі є використання для викладання на ...
448566
   Досвід викладання фармакології гепатотропних засобів рослинного походження / Н.О. Горчакова, О.В. Клименко, О.В. Шумейко, Н.В. Савченко // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 63
448567
  Жарков Я.М. Досвід виконання завдань в Іраку підрозділом ІПсО ЗС України у складі багатонаціональних сил / Я.М. Жарков, Л.М. Бєсєдіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 178-184


  Подано основні цілі та завдання відділення інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) українського миротворчого контингенту (УМК) у складі Багатонаціональних сил, проаналізовано форми та методи роботи, сили та засоби УМК, об"єкти ...
448568
  Сніжко М.Б. Досвід виконання Міністерством юстиції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду таких справ судами України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 149-157
448569
  Саніна І.В. Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складі гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма / І.В. Саніна, Г.Г. Лютий // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 12-16 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
448570
  Саніна І.В. Досвід виконання робіт з оцінки екологічного стану геологічного середовища із застосуванням даних регіонального моніторингу / І.В. Саніна, В.І. Почтаренко, Є.О. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-66 : Табл. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід створення картографічної основи для планування, прогнозування робіт з постановки моніторингових спостережень, природо-охоронних заходів та екологічно безпечного функціонування території на основі застосування ГІС-технологій, що ...
448571
   Досвід використання "Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями" : (пояснення, застереження, приклади). – Київ : Оріяни, 2006. – 44с.
448572
   Досвід використання MWD системи "ПАРКУС" в Україні / В.О. Андрущенко, В.Н. Курганский, М.Б. Петрук, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-64. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянено призначення та можливісті першої в Україні безкабельної телеметричної системи з електромагнітним каналом зв"язку "ПАРКУС". Наведено результати її застосування. Structural configuration and application experience of the first wireless ...
448573
  Зоряна А.М. Досвід використання бази даних Index Translationum у наукових дослідженнях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 85-96. – ISSN 2409-9805


  Висвітлено досвід використання бібліографічної бази даних ЮНЕСКО Index Translationum у наукових дослідженнях іноземних фахівців. Проаналізовано різні за масштабом та тематичною спрямованістю дослідження документних потоків перекладів за даними Index ...
448574
  Арустамян О.М. Досвід використання бойових отруйних речовин у повоєнні періоди та роки Другої світової війни / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, О.Ю. Алексійчук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 105-109. – ISSN 2224-0586
448575
   Досвід використання в освітньому процесі університету Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ / І.М. Невмержицький, Ю.І. Дацків, Д.С. Сидоренко, О.М. Оленин // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 112-117. – ISSN 1681-7710


  "У статті наведено досвід використання Simulink-додатків для візуально-імітаційного моделювання алгоритмів перешкодозахисту радіолокаційних станцій радіотехнічних військ. Наведено приклади Simulink-додатків, які моделюють алгоритми селекції рухомих ...
448576
  Шпенюк О. Досвід використання валютно-курсової політики як інструменту впливу на національну конкурентоспроможність у країнах, що розвиваються // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 48-55. – ISSN 2310-2624
448577
  Редько К.Ю. Досвід використання відходів як джерела відновлюваної енергії / К.Ю. Редько, Д.О. Аленіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
448578
  Ситар О.В. Досвід використання генетично трансформованих клітин Anabaena РСС 7120 як азотфіксаторів при вирощуванні сої / О.В. Ситар, Т.В. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослід щодо використання генетично трансформованих клітин Anabena PCC 7120 для з"ясування їхньої азотфіксуючої здатності в рослин сої. Одержано результати, що свідчать про досить низькі показники азотфіксації.
448579
  Базиль О.О. Досвід використання електронних матеріалів для студентів різних форм навчання в Сумському державному університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 64-68. – ISBN 978-966-285-311-7
448580
  Попенко Н.В. Досвід використання елементів дистанційного навчання при підготовці магістрів денної форми навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 122-127. – ISBN 978-966-285-311-7
448581
  Бемманн А. Досвід використання енергетичних плантацій у Німеччині: проблеми та перкспективи / А. Бемманн, Р.Р. Вицега // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 9-14. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
448582
   Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ / А. Алєксєєва, О. Антоненко, К. Жадан, М. Лифенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 17-24. – ISSN 2413-1571
448583
  Казанджиєва М.С. Досвід використання інноваційних технологій у навчанні української мови як іноземної / М.С. Казанджиєва, А.В. Роденко, Н.О. Тубол // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 381-389. – (Слово). – ISSN 2304-7402
448584
  Буковинський С. Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку / С. Буковинський, В. Корнівська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 7-13
448585
  Ясинська С. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання / С. Ясинська, М. Саєнсус // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 27-32. – ISSN 1682-2366
448586
  Саллі В.І. Досвід використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час підготовки фахівців за напрямом "менеджмент" в Національному гірничому університеті / В.І. Саллі, З.С. Стеханова, В.О. Чмихун, О.В. Варяниченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 334-341. – ISSN 0321-0499
448587
  Чукурна О. Досвід використання лізингових операцій в банківській сфері Одеського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Статтю присвячено проблемі розвитку лізингових операцій у банківській сфері. Досліджено практику використання лізингу в Одеському регіоні на базі лізингової компанії "ТЕКОМ-Лізинг". Проаналізовано проблему стримання розвитку лізингових послуг в Україні ...
448588
  Бочаров М.М. Досвід використання методик оцінювання негативного інформаційно-психологічного впливу в прогнозуванні морально-психологічного стану військ у бойових умовах / М.М. Бочаров, М.В. Приймак // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 15-19. – ISSN 2311-7249


  В статті проаналізована низка методик оцінювання рівня психологічної стійкості військ, застосування яких оптимізує процеси захисту морально-психологічних якостей військовослужбовців. Наведено приклади залежності боєздатності військ від рівня ...
448589
  Шуба О.А. Досвід використання нетрадиційної монетарної політики Європейським центральним банком // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 20-25. – ISSN 2222-4459
448590
   Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни "Геодезичне приладознавство" / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник, М. Дутчин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 19-20. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
448591
  Дмитрук О.Ю. Досвід використання об"ємних комп"ютерних моделей в ландшафтному аналізі територій / О.Ю. Дмитрук, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-41. – (Географія ; Вип. 41)


  На основі застосування сучасного програмного забезпечення показано нові можливості об"ємної візуалізації ландшафтних досліджень. Розглянуто методики побудови об"ємних комп"ютерних моделей для ландшафтного аналізу. Наведені приклади комп"ютерних моделей ...
448592
  Бовсунівський П. Досвід використання пам"яттєвого сегменту в американсько-в"єтнамському примиренні // Міжнародні чинники національної пам"яті : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Антонюк О.В. (голова), Головченко В.І. , Дорошко М.С. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 65--74. – ISBN 978-966-8809-91-0
448593
  Святокум І.О. Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 64-69. – ISSN 1727-1584
448594
  Хоменко І.М. Досвід використання радіоактивно чистих продуктів харчування в системі протирадіаційного захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій України // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 3. – C. 82-90. – ISSN 2227-7404
448595
  Комар О.В. Досвід використання радіокарбонного методу для датування ранньослов"янських пам"яток України (1970—1987 рр.) // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 254-267. – ISSN 2227-4952
448596
  Єфімова Олена Досвід використання та переваги Windows Movie Maker при створенні матеріалів для проведення занять з функціонального навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 18-19
448597
  Чурсанова М. Досвід використання технологій дистанційного навчання в освітньому просторі Європи під час пандемії COVID-19 / М. Чурсанова, Ф. Гарєєва, Д. Савченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 63-74. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
448598
  Осова О.О. Досвід використання технологій навчання іноземних мов студентів в умовах смарт-освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 53-63. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
448599
  Єськов Б.Г. Досвід використання фізико-географічних та геоморфологічних даних при інженерно-геологічному вивченні річкових долин (на прикладі Дніпра) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 101-108 : Карти, рис. – Бібліогр.: 9 назв
448600
  Абакуменко О.В. Досвід використання фінансових інструментів модернізації електроенергетики країнами Північноамериканського континенту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 40-47. – ISSN 2222-4459
448601
   Досвід використання цифрових технологій великомасштабного картографування у ДНВП "Укрінжгеодезія" / П.І. Баран, І.І. Олексій, Л.В. Плиска, О.В. Примак // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 11-16 : табл., мал. – Бібліогр.: 7 назв
448602
  Новгородська А. Досвід вирішення "жіночого питання" в радянській Україні в середині 50-х - першій половині 60-х рр.: громадсько-політичні аспекти / А. Новгородська, О. Новгородський // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 147-158. – ISSN 1728-9572
448603
  Антошкіна Л.І. Досвід вирішення проблем вищої освіти в умовах світової фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 59-66
448604
  Лучко О.С. Досвід вирощування гороху на Україні. / О.С. Лучко. – К., 1960. – 44с.
448605
  Чешурін Д.О. Досвід вирощування дуба гніздовим способом / Д.О. Чешурін. – К., 1952. – 43с.
448606
  Тарасюк Л.Н. Досвід вирощування картоплі квадратно-гніздовим способом. / Л.Н. Тарасюк. – Київ, 1955. – 28 с.
448607
  Головня М.І. Досвід вирощування кукурудзи в західних областях УРСР / М.І. Головня. – Львів, 1953. – 48 с.
448608
  Слюсаревська Н.С. Досвід вирощування літопсів у Ботанічному саду Одеського державного університету ім. Мечникова / Н.С. Слюсаревська, І.М. Чеснокова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Висвітлюється досвід вирощування сукулентних рослин роду Літопс (Lithops N.E.Br.) з родини Аізоонових (Aizoaceae L.) у Ботанічному саду ОДУ.
448609
  Лактіонов Б.І. Досвід вирощування рису на Україні / Б.І. Лактіонов. – К., 1968. – 102с.
448610
   Досвід висковрожайних молодіжних ланок Київщини. – К, 1946. – 53с.
448611
  Зісельс Й. Досвід виховання етноконфесійної толерантності у дитячих та підліткових таборах Конгресу національних громад України // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 45-52
448612
  Відай А.Ю. Досвід виховання лідерських якостей у королівському військовому коледжі Канади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Представлено аналіз формування у майбутніх офіцерів Збройних сил Канади лідерських якостей, наводяться конкретні програми цієї підготовки.
448613
  Палінчак М.М. Досвід вищих навчальних закладів США у професійній підготовці менеджерів / М.М. Палінчак, В.М. Палінчак // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 165- 176. – ISSN 2218-5348
448614
  Романовська О.О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр.-америк. ун-т Конкордія. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-931-165-8
Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – 2018. – 247, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 193-197
448615
  Данцер В. Досвід відкриття життєвої енергії у матерії // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 182-184
448616
  Шанчук О. Досвід Відомства США з питань патентів та торговельних марок (USPTO) / О. Шанчук, М. Шумейко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 54-62. – ISSN 1608-6422
448617
  Ісіченко І. Досвід віри й духовні пошуки української культури др. пол. XIX - пер. пол. XX ст. Інавгураційна лекція в Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського (Київ, 2 вересня 2013 р.) // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 115. – ISBN 978-966-518-659-5
448618
  Мацелюх І. Досвід вітчизняного державотворення на початку XX століття // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 290-296
448619
  Каркузашвілі Г. Досвід впровадження IT- системи в крупній страховій компанії. Яких помилок можна було уникнути? // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 2. – С. 58-60. – ISSN 1810-7923
448620
  Валько Н. Досвід впровадження STEM-освіти у США та Канаді // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 9-20. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
448621
  Сидоров С.В. Досвід впровадження гендерного виміру в Збройних силах Радянської держави // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 491-508
448622
  Семенов В.М. Досвід впровадження децентралізації влади в країнах "Вишеградської четвірки" / В.М. Семенов, Н.Ю. Заїка // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 20-26. – ISSN 2519-2353
448623
  Ботузова Ю.В. Досвід впровадження дистанційного курсу для організації самостійної роботи студентів з математичного аналізу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 61-73. – ISSN 1998-6939
448624
  Жучок Ю.В. Досвід впровадження дистанційного навчання математики в закладах вищої освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 34-37. – ISSN 2413-1571
448625
  Топольський В. Досвід впровадження дистанційного навчання у Великій Британії // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 116-123. – ISSN 2411-6548
448626
  Чернишев Д.О. Досвід впровадження електронного голосування в закладі вищої освіти / Д.О. Чернишев, Ю.І. Хлапонін, В.М. Вишняков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 90-99. – ISSN 2524-0056
448627
  Спірін О.М. Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України / О.М. Спірін, С.М. Іванова // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 192-205
448628
   Досвід впровадження індивідуальної самостійної роботи для іноземних студентів за умов європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, Є.С. Варивода, І.І. Солонинко, О.М. Чемерис, Н.Л. Чухрай // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 59-61. – ISSN 1681-2751
448629
  Білецька Е.М. Досвід впровадження інноваційних засобів навчання при формуванні профілактичного мислення у студентів вищих навчальних медичних закладів / Е.М. Білецька, Т.А. Головкова, О.В. Антонова // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 1. – C. 20-24. – ISSN 2307-0404


  "...Проведено визначення інноваційних засобів, форм і методів навчання з метою розробки системи формування профілактичного мислення студентів вищого медичного навчального закладу щодо професійно-орієнтованої додипломної підготовки лікарів на основі ...
448630
  Олексюк О. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Україні // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 139-149. – ISSN 1998-6939


  Стрімке зростання кількості інституційних репозитаріїв у світі демонструє, що одним з головних напрямів діяльності наукових установ та провідних навчальних закладів є поширення власних робіт в світовому інформаційному просторі. На основі даних ...
448631
  Вієвська М.Г. Досвід впровадження інтерактивних методів навчання у процес викладання курсу "Країнознавство" // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
448632
   Досвід впровадження компоненту "Розвиток громад" / Проект "Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад" ; [під заг ред. М. Філяка]. – Львів : Часопис, 2014. – 72 с., [2] арк. фот. : фот., табл. – ISBN 978-966-2720-14-3
448633
  Безносюк О.О. Досвід впровадження кредитно-модульної системи у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 83-85. – ISSN 2078-1016
448634
  Северин О. Досвід впровадження кредитно-модульної технології навчання / О. Северин, Ю. Бекетов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 16-21. – ISSN 1562-529Х
448635
   Досвід впровадження курсу "органічна хімія" в дистанційну форму навчання студентів Національного фармацевтичного університету / К.М. Ситнік, Д.В. Левашов, Т.В. Шпичак, Л.А. Шемчук // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 215-218. – ISBN 978-966-285-311-7
448636
  Бондаренко О.О. Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 1: опис методу / О.О. Бондаренко, Н.С. Петрук, І.С. Шпонька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 102-106. – ISSN 1681-2751
448637
  Бондаренко О.О. Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 2: аналіз результатів впровадження / О.О. Бондаренко, Н.С. Петрук, І.С. Шпонька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 74-76. – ISSN 1681-2751
448638
  Сисоєва С. Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 44-51. – ISSN 2078-1687
448639
  Брескіна Л.В. Досвід впровадження нових форм навчання при викладанні інформатичних дисциплін / Л.В. Брескіна, О.І. Шувалова // Information control systems and technologies (ICST-ODESSA-2018) : materials of the VII Intern. sci.-practical conf., 17th-18th September, 2018, Odessa / Information Control Systems and Technologies (ICST-ODESSA-2018), intern. sci.-practical conf. – Odessa : Astroprint, 2018. – С. 51-53. – ISBN 978-966-927-418-2
448640
  Бобраков С. Досвід впровадження практики на профпридатність (Eignungspraktikum) як передумови вступу до програм підготовки вчителів у Німеччині // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 120-121. – ISBN 978-966-644-324-6
448641
   Досвід впровадження прогресивних форм навчання у вищу медичну освіти / В. Шупер, Т. Рева, С. Шупер, В. Гусак, Ю. Рикова // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Головко М.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 86-91. – ISSN 2411-1317
448642
   Досвід впровадження результатів науково-­дослідної роботи Інституту гігієни та екології в курс викладання дисципліни "Гігієна та екологія" / А.М. Антоненко, О.П. Вавріневич, С.Т. Омельчук, В.Г. Бардов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 2 (82). – C. 51-54. – ISSN 1681-2751
448643
   Досвід впровадження системи рейтингового оцінювання діяльності викладачів та кафедр у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет" / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, Є.П. Ткач // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 77-81. – ISSN 1681-2751
448644
  Лахижа М. Досвід впровадження системи управління якістю в роботу органів влади Республіки Польща // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 166-176.
448645
  Бенешова Я. Досвід впровадження та розвитку інвестиційного страхування у Чехії // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 3 (53). – С. 26-32
448646
  Жилюк С.І. Досвід вселенського визнання: політична кон"юнктура міжцерковного діалогу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 71-77. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
448647
  Андрійчук О. Досвід вступу країн Вишеградської групи до Європейської Унії у контексті акцесійних приготувань Украни // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 92-96
448648
  Кожуріна М.С. Досвід геоморфологічного районування Буковинського сектора Карпат за несприятливими природними процесами та явищами // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 87-94. – Бібліогр.: 22 назви
448649
  Богачов А.Л. Досвід глобалізації та його інтерпретації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.126-133
448650
  Сушко А.О. Досвід гончарної справи Київської Русі: технологія виготовлення керамічних світильників київського Подолу // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 70-74
448651
  Дзюбенко І.А. Досвід громадянського виховання країн ЄС в Україні // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 16-21. – ISSN 2411-1317
448652
  Боярчук О.Р. Досвід Грузії у реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів / О.Р. Боярчук, М.В. Гребеник, М.М. Корда // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 14-17. – ISSN 1681-2751
448653
  Буткевич С.А. Досвід Грузії щодо запобігання легалізації незаконних доходів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 161-170. – ISSN 1609-0462
448654
  Боднарчук Р. Досвід держав-учасниць СНД у боротьбі зі знищенням або пошкодження майна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 306-317. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
448655
  Мелехова О.С. Досвід державно-церковних відносин: Західна Європа та Україна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Вивчення зарубіжного досвіду не означає, що осмислюючи теорети- чні і практичні питання взаємин держави і церкви, можна некритично перенести досвід інших країн на свою державно-церковну систему, копіюючи будь-яку з моделей. Подібний підхід до проблеми ...
448656
  Чорна Л.В. Досвід державного впливу на процес ,туховиого відродження українського народу в добу революційних перетворень 1917-1920 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 13-18. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
448657
  Яковлєв П.О. Досвід державного регулювання забезпечення інформаційної безпеки зарубіжних держав (на прикладі Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Франції) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 106-113. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
448658
  Стукало Н.В. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій у країнах світу / Н.В. Стукало, А.В. Хуторна // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 62-73
448659
  Бабець І.Г. Досвід державного регулювання міжрегіональної співпраці у країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 4-10. – ISSN 1993-6788
448660
  Линдюк О. Досвід державного регулювання фінансового забезпечення пенсійних систем країн Латинської Америки та його значення для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 172-181
448661
  Кульпінська Л.К. Досвід державного регулювання цін у країнах - членах Європейського Союзу / Л.К. Кульпінська, В.С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 52-58
448662
  Чечель О.М. Досвід державного управління економікою в окремих країнах світу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 158-162. – ISSN 2306-6814
448663
  Прокопенко Л.Л. Досвід державного управління розвитком територій Польщі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 11 (91). – С. 120-124. – ISSN 2077-1800
448664
  Панченко В.В. Досвід державної політики фінансування сфери культури та практики залучення позабюджетних коштів на її розвиток у державах Європи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 141-145. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
448665
  Шабатіна І. Досвід державної реформи 1995 року у Франції // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 75-82.
448666
  Єгорова Т.М. Досвід детальних ландшафтно-геохімічних досліджень Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Геологія ; Вип. 17)


  На території поліону радіогеоекономічного моніторингу "В"язівка" Ігнатпільського району Житомирської області виконано детальні ландшафтно-геохімічні дослідження, що містять: районування, сполучене опробування рослинності, грунтів, поверхневих вод, ...
448667
  Мацюк М. Досвід децентралізації влади в Польщі та особливості його вивчення // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 234-237. – ISBN 978-617-8034-00-9
448668
  Сухенко В.В. Досвід децентралізації влади в Швеції: уроки для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 69-75. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
448669
  Гливка А.О. Досвід децентралізації у зарубіжних країнах як важливий аспект реформування місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 138-148. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
448670
   Досвід децентралізації у країнах Європи : [зб. док. : пер. з іноз. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. та вступ. слово В.Б. Гройсмана ; упоряд.: О.Л. Копиленко та ін. ; переклад: Р.В. Алямкін та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 765, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7008-15-5
448671
  Матвієенко А.С. Досвід децентралізаційних реформ в країнах Європи для України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 651-653. – ISSN 1563-3349
448672
  Костюченко А.М. Досвід дешифрування аерокосмічних матеріалів при структурно-геоморфологічних дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-57. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено деякі результати структурно-геоморфологічних досліджень північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини, отримані результати за допомогою порівняльного дешифрування аеро- та космічних знімків.
448673
  Гринько С.В. Досвід деяких зарубіжних країн у галузі реєстрації прав на землю: правові аспекти використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено корисним моделям правового регулювання в галузі реєстрації прав на землю в зарубіжних країнах. Розглядаються характерні риси законодавства зарубіжних країн у галузі реєстрації прав на землю. The article is devoted to foreign countries" ...
448674
  Довгань А. Досвід деяких зарубіжних країн щодо встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 219-221
448675
   Досвід дистанційних акредитацій / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  За період карантину Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти провели близько 400 дистанційних акредитацій освітніх програм. Така форма застосовуватиметься і надалі, адже карантинні заходи тривають. Під час онлайн-зустрічі заступник ...
448676
   Досвід дистанційного навчання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  У випускників Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася церемонія вручення дипломів в онлайн-форматі.
448677
  Палійчук І.В. Досвід дистанційного навчання лікарів-стоматологів на післядипломному етапі // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 101-103. – ISSN 1681-2751
448678
  Мельник О В. Кравченко Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження / О В. Кравченко Мельник, А.О. Бондар, А.О. Краєвська // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 193-199 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
448679
  Ковальчук І. Досвід діяльності австрійських крайових судів у Галичині для утворення окружних судів Західноукраїнської Народної Республіки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 37-46. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
448680
  Двірна К.П. Досвід діяльності місцевкому профспілки РОБОС Київського інституту народної освіти (1925-1926 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 97-100. – ISBN 966-614-021-7
448681
  Міхневич Л. Досвід діяльності Одеської науково-дослідної кафедри "Сучасних правових проблем" (1923-1930 рр.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 124-129
448682
  Карпачова Н. Досвід діяльності омбудсмана доводить необхідність посилення захисту прав прав людини в судах // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-23.
448683
  Нестерець М. Досвід діяльності партій організацій Полтавської області по створенню та організації роботи краєзнавчих музеїв та музейних кімнат // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 38-42
448684
  Скулиш Євген Досвід діяльності спецпідрозділів К Служби безпеки України щодо захисту суспільства від корупційних посягань // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 22-30
448685
  Попович І.С. Досвід дослідження властивостей соціальних очікувань контент-аналізом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 103-109. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
448686
  Денисенко А. Досвід дослідження контенту провідних економічних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 215-219


  У статті розглянуто теми, які протягом місяця стали спільними для провідних економічних видань України. The article deals with the themes which became common for the leading economic periodicals in Ukraine during the month. В статье рассмотрены темы, ...
448687
  Паньшина О.П. Досвід дослідження ролі преси в попередженні правопорушень, що вчинюються на основі пияцтва (на матеріалах газети "Правда Украины") / О.П. Паньшина, М.Г. Лебедєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 83-87. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматривается передовой опыт газеты "Правда Украины" по предупреждению пьянства и алкоголизма и борьбе с ним. Показаны широкие возможности прессы в предупреждении правонарушений, связанных с пьянством и алкоголизмом, и борьбе с ними. Дан ...
448688
  Кузьменко О. Досвід драматичної екзистенції людини в українському фольклорі періоду двох світових війн: концептуальний аспект // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 19-41. – ISSN 2522-9834
448689
  Гамерська І.І. Досвід Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у впровадженні основних принципів Болонської декларації // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 377
448690
  Терехова Л.В. Досвід духовного осягнення в містицизмі Пізнього Середньовіччя : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Терехова Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 186 л. – Бібліогр.: л. 162-186
448691
  Терехова Л.В. Досвід духовного осягнення в містицизмі Пізнього Середньовіччя : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Терехова Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
448692
  Морозова С.А. Досвід Европейського Союзу щодо стимулювання інноваційної діяльності // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 5 (66). – С. 54-58. – ISSN 2218-1199
448693
  Койнова І.Б. Досвід екологічної освіти на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 245-246. – ISBN 978-966-285-405-3
448694
  Дарова А.Т. Досвід економіко-географічного вивчення господарства колгоспу ім. Леніна Хотинського району Чернівецької області УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 122-131 : Табл.
448695
  Сиротюк Ю.М. Досвід економічних реформ під владою націоналістів у світі // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 259-267
448696
  Бояр А.О. Досвід економічної інтеграції третіх країн з ЄС // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 289-299
448697
  Мотунова І.Г. Досвід емпіричного дослідження образу іноземного студента як "іншого" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 92-96. – ISSN 2077-1800
448698
  Шедловська М.В. Досвід емпіричного соціологічного дослідження екологічної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 87-91. – ISSN 2077-1800
448699
   Досвід ендоваскулярного лікування хворих з мішкоподібними аневризмами de novo / Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, С.В. Конотопчик, О.А. Пастушин, О.П. Гнелиця // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 35-41. – ISSN 2304-9359
448700
  Коцюба М.П. Досвід етичного та "анонімне існування" (на матеріалах філософії Еманюеля Левінаса) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 120-123. – ISSN 2076-1554
448701
  Коцюба М.П. Досвід етичного як допредикативний досвід // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 53-60


  Зроблено спробу показати, що досвід етичного - це допредикативний досвід. Теоретичним тлом служать концепції досвіду Е. Гуссерля та Е. Левінаса. Досліджується проблема появи Іншого в досвіді та підкреслюється етичний характер такої ситуації. Це ...
448702
  Черненко Т.В. Досвід євроінтеграції Болгарії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 188-190
448703
  Руденко С. Досвід європейських антикорупційних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 106-115.
448704
   Досвід європейських і українських колег щодо найпопулярнішого альтернативного способу вирішення спорів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)


  В Одесі відбулася міжнародна конференція "Актуальні питання міжнародного комерційного арбітражу", співорганізатором якої виступила компанія Arznger. На конференції виступили представники КНУ імені Тараса Шевченка : професор кафедри правосуддя ...
448705
  Гумега О. Досвід європейських країн у процесі вдосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 6 (86). – С. 87-95
448706
  Жукович І.А. Досвід європейських країн щодо застосування бенчмаркингу в сфері інноваційної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 68-73
448707
  Лукановська І.Р. Досвід європейських країн щодо здійснення податкової політики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 271-276. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
448708
  Копил О.В. Досвід європейських країн щодо інвестування в культуру та можливості імплементації для України // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2021. – № 1 (2). – C. 13-22. – ISSN 2709-2879
448709
  Ковбаско О.М. Досвід європейських служб зайнятості у наданні електронних послуг // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 52-55
448710
  Зернецька О. Досвід європейських телерадіокомпаній з добору та підготовки кадрів для електронних засобів масової комунікації // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.29-31
448711
  Іщенко О. Досвід Європейського Союзу в сфері організації програмування та проектування територіального розвитку // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 8 (240). – C. 28-41. – ISSN 2409-9260
448712
  Мужанова Т.М. Досвід Європейського Союзу з протидії деструктивній інформаційній діяльності в мережі Інтернет / Т.М. Мужанова, Ю.М. Якименко // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (38). – С. 37-41. – ISSN 2409-7292
448713
  Головаш Б.Е. Досвід Європейського Союзу у формуванні інвестиційно-інноваційної політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 62-66
448714
  Голвазін О.М. Досвід європейського союзу щодо реалізації інтегрованої регіональної політики економіках країн світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 112-121. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
448715
  Гаєвська Л.А. Досвід Європейського Союзу щодо формування й реалізації освітньої політики як головного важеля соціально-економічного розвитку країн / Л.А. Гаєвська, Н.Д. Шульга // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-22. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 4/5 (33/34)). – ISSN 2522-9958
448716
  Гурак Р. Досвід Євросоюзу використовуємо, але механічно копіювати не будемо. У ЄС зовнішнє оцінювання якості освіти та освітньої діяльності базується на самооцінці навчальних закладів / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Цього року Державна інспекція навчальних закладів здійснила аналітичний огляд організації державного контролю за діяльністю навчальних закладів щодо надання споживачам освітніх послуг високого рівня у двадцяти восьми державах - членах Європейського ...
448717
  Гасанов С.С. Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 17-30. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
448718
  Лях Л.В. Досвід ЄС у проведенні моніторингу результативності інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 139-145. – ISBN 978-966-479-066-3
448719
  Титаренко Т.М. Досвід жіночий і чоловічий: тортури інтерпретацій // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 94-102. – ISBN 978-966-8063-99-62
448720
  Савонова О.В. Досвід забезпечення організації змішаного навчання студентів із дисциплін здоров"язбережувального напрямку // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 63-65. – ISBN 978-966-285-400-8
448721
   Досвід забезпечення якості освіти в Харківській медичній академії післядипломної освіти / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, А.В. Яловчук, Т.О. Кудрявцева, А.М. Лапіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 117-119. – ISSN 1681-2751
448722
  Романенко О.В. Досвід загальної типологізації суспільств у західній філософії XX ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 22-34
448723
  Скобіоала Д. Досвід закладів суддівської освіти в Республіці Молдова // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – С. 132-136
448724
  Лиу Конг Тхань Досвід залучення іноземних інвестицій в економіку В"єтнаму // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С70-78. – ISSN 0131-775Х
448725
  Назарчук М. Досвід залучення містами та регіонами Росії фінансових ресурсів за допомогою облігаційних позик // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 80-86. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
448726
  Тимофєєв Е Ю. Досвід залучення приватних інвестицій у житлове будівництво // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.117-123
448727
  Саяпіна Т.П. Досвід запровадження елементів дуальної освіти у підготовці майбутніх IT-фахівців // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 447-449


  "Дуальні освітні програми є одним із стратегічних напрямків, що використовують навчальні заклади для успішного функціонування і гармонійного розвитку в умовах глобалізації ринку освітніх послуг".
448728
   Досвід запровадження моделі проблемно-орієнтованого навчання у Запорізькому державному медичному університеті / Ю.М. Колесник, М.О. Авраменко, С.А. Моргунцова, І.О. Юрченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 90-92. – ISSN 1681-2751
448729
  Шевченко М.В. Досвід запровадження нової системи оплати праці залежно від її обсягу та якості // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 38-43. – ISSN 2415-8763
448730
  Данильченко Ю. Досвід запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів / Ю. Данильченко, О. Кірієнко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 42-50
448731
  Штефан В.С. Досвід зарубіжних країн - членів Європейського Союзу в реформуванні адміністративно-територіального устрою // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 184-192. – ISSN 2224-9281
448732
  Джинджоян В.В. Досвід зарубіжних країн в управлінні персоналом підприємств сфери гостинності / В.В. Джинджоян, К.О. Бережна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 36-41. – ISSN 2306-6814
448733
  Воробйов В.В. Досвід зарубіжних країн в управлінні сферою охороно здоров"я // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 10-17. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
448734
  Ковальчук І.С. Досвід зарубіжних країн з надання безхоплатної правової допомоги // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 193-195. – ISBN 978-617-673-442-0
448735
  Алексєєв Валерій Досвід зарубіжних країн з питань управління власністю адміністративно-територіальних [утворень та його адаптація в Україні] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
448736
  Ненько С.С. Досвід зарубіжних країн у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 248-252. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
448737
  Януль І.Є. Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна / І.Є. Януль, Т.С. Касьянюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 68-73. – ISSN 2306-6814
448738
  Чучка І.М. Досвід зарубіжних країн у контексті формування державної політики розвитку туризму / І.М. Чучка, В.П. Братюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 83-94. – ISSN 0131-775Х


  Узагальнено досвід державних політик зарубіжних країн з розвитку туризму, які засновані на децентралізованому механізмі ухвалення рішень, автономії і конкурентоспроможності економічних суб"єктів ринку. Виявлено тенденції посилення впливу якості ...
448739
  Севастьянова Т Досвід зарубіжних країн у процесі реформування системи безоплатної правової допомоги в Україні / Т Севастьянова, М Єфімова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 203-209. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
448740
  Кернична А.Є. Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері у контексті євроінтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 24, грудень. – С. 152-156. – ISSN 2306-6814
448741
  Ковальчук А.В. Досвід зарубіжних країн щодо взаємодії органів влади з політичними партіями // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 28-34
448742
  Карбовська Л.О. Досвід зарубіжних країн щодо регулювання попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 42 (3). – С. 167-171
448743
  Бабкіна І. Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 31-33
448744
  Лагута Л. Досвід зарубіжних країн щодо фінансування публічних бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 25-28


  Викладено особливості фінансування публічних біб-ліотек у Сполучених штатах Америки, Великій Британії, Шотландії, Литовській Республіці, Естонії, Данії, Австралії інших країнах.
448745
  Коваленко Т.С. Досвід зарубіжних країнз питань організації адвокатури та пропозиції для України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 528-536. – ISSN 1563-3349
448746
  Стеченко Д.М. Досвід зарубіжного фінансування спільних інноваційних проектів в Україні / Д.М. Стеченко, А.П. Дука // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-47. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аргументується потреба і необхідність активізації політики щодо спільних інноваційних проектів та структурної переорієнтації економіки України. Визначені фактори, що зумовлюють інтереси вкладення капіталів в окремі сфери економіки країни. Разом з тим ...
448747
  Лесик Л.М. Досвід застосування в Україні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 231-234. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
448748
  Станкевич В.В. Досвід застосування вимог директив ЕС для визначення ступеня небезпеки промислових відходів / В.В. Станкевич, А.І. Костенко, Г.А. Трахтенгерц // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 50-55 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
448749
  Смірнова В.О. Досвід застосування владновольових засобів у діяльності західних політичних лідерів другої половини ХХ століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 326-336


  Розглядається проблематика ефективного застосування владновольових засобів у діяльності політичних лідерів Заходу другої половини ХХ століття на прикладі діяльності Ш. де Голля, К. Аденауера, М. Тетчер і Р. Рейгана. Окрема увага звертається на ...
448750
  Кошляков О.Є. Досвід застосування геоінформаційних технологій для вивчення процесу підтоплення територій долин малих річок м. Києва / О.Є. Кошляков, О.В. Диняк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-29. – ISSN 1726-5428
448751
  Вижва С.А. Досвід застосування геоінформаційних технологій при створенні системи моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації / С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Викладено досвід застосування геоінформаційних технологій при створенні системи моніторингу небезпечних геоло-гічних процесів на території Київської агломерації. Наведено приклади вирішення гідрогеологічних та еколого-геофізичних задач на окремих ...
448752
  Черваньов І.Г. Досвід застосування ГІС-технологій для автоматичного аналізу морфології рельєфу за даними радарного знімання / І.Г. Черваньов, В.С. Попов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 13-20 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
448753
  Коновалова О.О. Досвід застосування елементів дистанційного навчання у курсі з діагностики і моніторингу рівня здоров"я // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 107-111. – ISBN 978-966-285-311-7
448754
  Куценок І. Досвід застосування замісної підтримуючої терапії в пенітенціарних установах / І. Куценок, О. Стеблинська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 140-151. – ISSN 1026-9932
448755
  Зур"ян О.В. Досвід застосування інструментів економічного аналізу для вирішення завдань оптимізації техніко-економічних показників об"єктів надрокористування / О.В. Зур"ян, О.Б. Шапран, О.О. Ісонкін // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 85-101 : рис., табл. – Бібліогр.; 7 назв. – ISSN 1682-3591
448756
  Юрчишин О.І. Досвід застосування інформаційних технологій та різних методик навчання при викладанні мікробіології, вірусології та імунології // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 137-141. – ISSN 2521-1455
448757
  Павленко І. Досвід застосування концепції "Проектне мислення для бібліотек" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 17-19


  Автор статті розповідає про діяльність технічної студії Makerspace, яка діє в Запорізькій ОУНБ. Одним із завдань студії - зацікавити місцевих школярів технічними спеціальностями через ознайомлення із захопливим світом новітніх технологій та опанувати ...
448758
  Куліджанян А.Г. Досвід застосування концепції лісів високої природоохоронної цінності у Вірменії / А.Г. Куліджанян, С.Р. Галстян // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 139-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
448759
  Будник В.А. Досвід застосування концесій державного майна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 14-16 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
448760
  Кіндюк Б. Досвід застосування математичного методу в компаративному дослідженні природоохоронних законів союзних республік СРСР / Б. Кіндюк, А. Золотарьова // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 135-141. – ISSN 1561-4999
448761
  Тещук В.Й. Досвід застосування Медотиліну при лікуванні пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 56-59. – ISSN 2224-0586
448762
  Ткаченко В. Досвід застосування методу контент-аналізу до дослідження практик академічної доброчесності в українських ВНЗ / В. Ткаченко, Л. Кожекіна // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 55-69
448763
  Озерчук О.В. Досвід застосування негармонізованих акцизних податків у Федеративній Республіці Німеччина // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 60-67. – ISSN 2306-6806
448764
   Досвід застосування очно-заочної форми освіти з елементами дистанційного навчання кафедрою управління охороною здоров"я / Ю.В. Вороненко, В.М. Михальчук, Н.Г. Гойда, О.К. Толстанов, С.П. Кошова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 30-37. – ISSN 2227-7404
448765
  Назимко В.В. Досвід застосування пакету FLAC3D для дослідження стійкості підготовчої виробки // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 178-188 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
448766
  Чеботарьова Л.Ю. Досвід застосування показника ерозійно-акумулятивної активності при вивченні новітніх рухів земної кори (на прикладі долини р. Ворскли) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 61-63 : Рис.
448767
  Засєда Ю.І. Досвід застосування препаратів флосін і простамол уно в комплексній терапії пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом і гіперплазією передміхурової залози 1 ступеню / Ю.І. Засєда, Р.І. Солом"яний // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 30-33. – ISSN 2413-8843
448768
  Кунта Н.П. Досвід застосування препарату в/в імуноглобуліну (Октагам 5%) в практиці неонатолога / Н.П. Кунта, М.В. Возниця, Д.В. Мальцев // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 110-114. – ISSN 2226-1230
448769
  Костріков С.В. Досвід застосування програмного забезпечення ГІС для візуалізації геологічного середовища (на прикладі газоконденсатного родовища) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
448770
  Остріщенко Ю.В. Досвід застосування стратегічного бюджетного планування в країнах з ринковою економікою // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 44-52
448771
  Руденко Л.Г. Досвід застосування стратегічної екологічної оцінки в процеси планування в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
448772
  Бишевець Н.Г. Досвід застосування сучасних засобів навчання на практичних заняттях з теорії ймовірностей // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 95-108. – ISSN 1998-6939
448773
  Гура Н. Досвід застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні обліково-аналітичних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-23. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито вимоги до знань бухгалтерів з інформаційних технологій за Міжнародними стандартами освіти, описано досвід викладання в університеті інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті. Demands to accountants" knowledge about information ...
448774
   Досвід застосування телемедичних технологій на первинному рівні медичної допомоги / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан, І.М. Кліщ // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 29-33. – ISSN 1681-2751


  У статті висвітлено приклади застосування телемедичних технологій у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Подано перелік телемедичних послуг, які ...
448775
  Грубник Б.П. Досвід застосування технології "Сітько-МРТ" для реабілітації онкологічних хворих III- IV стадії / Б.П. Грубник, С.П. Сітько, О.О. Шалімов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 90-95. – ISSN 1023-2427
448776
  Грубник Б.П. Досвід застосування технології "Сітько-МРТ" для реабілітації онкологічних хворих III-IV стадії / Б.П. Грубник, С.П. Сітько, О.О. Шалімов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 97-102. – ISSN 1023-2427
448777
  Букатов А.А. Досвід застосування трансерного методу в акваторії Херсонеса / А.А. Букатов, А.В. Кулагін, Р.М. Рейда // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 3. – С. 121-125. – ISSN 0235-3490
448778
  Нурмухамедов В.Г. Досвід застосування фазових методів викликаної поляризації при пошуках самородної міді в трапових утвореннях Волині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-108. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння даних пошуково-оцінювального буріння на одній з перспективних на самородну мідь ділянці Рафалівського рудного вузла з результатами польових робіт фазово-спектральними методами викликаної поляризації. Доведена можливість виявлення ...
448779
  Кудряшов В.П. Досвід застосування фіскальних правил у Польщі / В.П. Кудряшов, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 55-69 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
448780
  Раковська Л.О. Досвід застосуваня елементів дистанційного навчання у іноземних англомовних студентів 4 курсу на кафедрі педіатрії // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 210-215. – ISBN 978-966-285-311-7
448781
  Белялов Т.Е. Досвід захисту споживачів фінансових послуг республіки Польща : гроші, фінанси і кредит / Т.Е. Белялов, А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 196-205 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
448782
  Гребоножко Є.П. Досвід західного та східного інституту державного управління у формуванні моделі державної служби України (на прикладі Німеччини та Польщі) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 113-116. – ISSN 2306-6814
448783
  Галкін С.І. Досвід збереження вікових дерев та історичних насаджень у дендропарку "Олександрія" НАН України / С.І. Галкін, Н.В. Драган, Н.М. Дойко // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 42-50. – ISSN 1605-6574


  Показано багатство старовікових дерев дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, їх ландшафтостворюючу роль. Висвітлено заходи з індивідуального догляду та лікування старовікових дерев. Проаналізовано досвід відновлення історичних ландшафтних ...
448784
  Бекирова З. Досвід збереження фольклору кримських татар у роки депортації на сторінках газети "Ян"и дюнья" // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 65-69
448785
  Конаржевська В.І. Досвід збройних сил Німеччини у підготовці майбутніх офіцерів до здійснення стратегічних комунікацій // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 186-196. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
448786
  Романовська О.О. Досвід ЗВО США, які піднялися на вершину інноваційних досягнень серед інших американських коледжів університетів / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 131-151. – ISBN 978-966-931-165-8
448787
  Канівець І.А. Досвід зйомки фільму "Три плюс два": варіативність різноформатних версій // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 195-205. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
448788
  Ковалевська О. Досвід і деякі напрямки інтеграції талановитої молоді в інноваційний простір / О. Ковалевська, С. Ковалевський, Л. Кошева // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 131-144. – ISSN 2077-1827
448789
  Дроздова М.А. Досвід і перспективи викладання курсу "Історична психологія" у вищій школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 104-108. – (Серія : Психологічні науки)
448790
  Закірова С.Г. Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 77-84. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  До провідних вишів України, де юридичній компаративістиці відведено належне місце у фаховій підготовці юристів, можна віднести КНУ ім. Т. Шевченка та інш.
448791
  Катаєв О.О. Досвід і перспективи енергозбереження ресурсомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 18-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
448792
  Кресін О. Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у пострадянських країнах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 324-329. – ISSN 0132-1331
448793
  Кириченко В. Досвід і результати економічного розвитку країн Латинської Америки у 90-і роки ХХ ст. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
448794
  Демська-Будзуляк Досвід і риторика смерті у творчості молодомузівців // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 25-31. – ISSN 0236-1477
448795
  Богачов А. Досвід і сенс / Андрій Богачов. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 333, [2] с. – Бібліогр.: с. 317-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-248-5
448796
  Петров Є.П. Досвід і сприйняття в гносеологічних вченнях Дж. Локка і Дж. Берклі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 92-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядається гносеологія Дж. Локка і Дж. Берклі, зокрема вчення Локка про ідеї та рефлексію. Рассматриваются гносеология Дж. Локка и Дж. Беркли, в частности учение Локка об идеях и рефлексии. Are considered gnoseology of J. Lock and J. Berkeley, in ...
448797
  Залевська О. Досвід і стаж роботи як професійні характеристики працівника // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 302-304. – ISBN 978-617-7069-28-6
448798
  Временко Л. Досвід і тенденції розвитку страхування життя в Україні / Л. Временко, Д. Кондратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-71. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано поточний стан, тенденції та подальші перспективи розвитку страхування життя в Україні. The article contains an analysis of current state, trends and perspectives for further development of life-insurance in Ukraine.
448799
  Геєць В.М. Досвід і уроки реформації - шанс для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 99-102. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
448800
  Горбань Г. Досвід Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка з питань популяризації наукового доробку академіка Володимира Грабовецького // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 31. – С. 28-31. – ISSN 2312-1165
448801
  Допополик К. Досвід Ізмаїльського державного гуманітарного університету в галузі впровадження освітніх інновацій / К. Допополик, А. Певсе, І. Смирнова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 141-156. – ISSN 2312-5993
448802
  Гребенюк М.В. Досвід Ізраїлю у сфері забезпечення кібербезпеки / М.В. Гребенюк, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 45-50. – ISSN 2616-6798
448803
  Телегін Д.Я. Досвід ілюстрування лекцій з допомогою таблиць настольного альбому // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 91-93. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В сообщении освещается опыт иллюстрирования лекций с помощью таблиц настольного альбома.
448804
  Сірант М.М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законодавстві країн ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 225-230. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
448805
  Муляр М.С. Досвід імплементації положень Директиви 2008/48/ЄС в правові системи Італії та Франції і уроки для України: цивільно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 240-245. – ISSN 2219-5521
448806
  Пікус Р. Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено досвід інвестиційної діяльності страхових компаній розвинених зарубіжних країн. Визначенаспецифіка державного регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій, а також охарактеризовано основні тенденції формування ...
448807
  Лютий І.О. Досвід індивідуального прибуткового оподаткування у США / І.О. Лютий, О.О. Крівцов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 12-25
448808
  Мирошниченко А.К. Досвід іноземних держав із запобігання злочинам, що вчиняються з мотиву помсти щодо працівників правоохоронних органів і суду // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 104-112. – ISSN 2222-5374
448809
   Досвід інституту проблем математичних машин і систем НАН України у проектуванні та впровадженні систем світлодіодного освітлення / А.О. Морозов, В.П. Клименко, М.Г. Ієвлєв, В.Г. Бутко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 59-67
448810
  Патлашинська І. Досвід інституціалізації міжнародних миротворчих операцій у США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
448811
  Ковтун Є. Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського союзу, як приклад для України // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 105-109. – ISSN 1998-4634
448812
   Досвід інтеграції у Європейський освітянський простір з підготовки IT фахівців Харківським національним університетом радіоелектроніки / З.В. Дудар, Н.С. Лєсна, В.Б. Рєпка, Т.Б. Шатовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C.57-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати впровадження інноваційних технологій підготовки фахівців у ІТ сфері кафедри ПЗЕОМ ХНУРЕ із Інститутом математики і системної інженерії Університету м. Вакхо, та компанією Sigma. Ефективність такого співробітництва ...
448813
  Марцишин В.С. Досвід інтерполу в організації протидії фальшивомонетництву / В.С. Марцишин, Ю.Е. Черкасов // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 61-67.
448814
   Досвід інтерполу в організації протидії фальшивомонетництву / Мацишин, О, , Ю.Е. Черкасов // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 100-105.
448815
  Сабадаш Ю.С. Досвід інтерпретації ідей гуманізму в сучасній українській науковій думці : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-54
448816
  Дерев"янко Н.В. Досвід інтродукції малопоширених деревних рослин в умовах посушливого степу Північного Причорномор"я // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено дані про основні осередки інтродукції деревних рослин у Херсонській області. Відзначено найбільш відомі інтродуценти.
448817
  Волошинов С. Досвід інформатизації морської освіти за кордоном // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 31-41. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
448818
  Вікторова Л.В. Досвід іншомовної підготовки військовослужбовців Німеччини // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 158-163. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
448819
  Клименко О. Досвід Іспанії у реформуванні трудового права // Довідник кадровика / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2007. – № 7
448820
  Пересадько В.А. Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної географії та картографування / В.А. Пересадько, О.О. Баришніков, К.В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
448821
  Афанасьєв О.Є. Досвід історико-географічного аналізу суспільно-географічного комплексу за рекламними оголошеннями періодичних видань початку XX століття // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 109-122


  В арсеналі методів наукових досліджень історичної географії важливе місце належить джерелознавчому аналізу. У статті пропонується методика і результати наукового аналізу специфічної категорії інформаційних джерел – рекламних оголошень у виданнях ...
448822
  Власова О.І. Досвід історико-психологічної реконструкції структури соціально-продуктивної особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 5-17. – ISSN 2226-4078
448823
  Титаренко В.А. Досвід історії філософії у вирішенні проблем гуманітарного розвитку сучасного суспільства проблем // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 56-57
448824
  Бенвчіо М. та інш. Досвід Італії та Франції в транспортній системі Середномор"я та Південної Європи: яке значення він має для України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.38-59. – ISSN 1684-906Х
448825
  Сімашова А.І. Досвід італійських телешкіл в аспекті здійснення освітньо-виховної функції телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  Стаття розширює існуючі знання про італійське телебачення періоду "педагогічного телебачення" (1950-1970 рр.). Отримані у результаті дослідження теоретичні знання про освітню функцію телебачення мають вплив на теорію і практику журналістики. Мета ...
448826
  Іщейкін К.Є. Досвід Канади у реалізації бюджету участі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 167-177. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
448827
  Агапова О.Л. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі / О.Л. Агапова, В.А. Пересадько // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 3-6. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-1893
448828
  Царь В.В. Досвід картографування складних комплексів грунтового покриву за допомогою аерофотознімків // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 183-189 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
448829
  Золотарьова І.О. Досвід кафедри інформаційних систем Харківського НЕУ щодо співробітництва з ІТ-бізнесом під час підготовки фахівців з інформаційних технологій / І.О. Золотарьова, О.В. Дорохов // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 71-75. – ISBN 966-8847-12-1
448830
  Сацький П.В. Досвід кваліфікації й протидії саботажу в УНР у 1918 - 1919 рр. // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 249-259
448831
  Морозова Я. Досвід керування підводною культурною спадщиною на прикладі Італії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід Італії в збереженні, охороні та керуванні підводною культурною спадщиною. The article analyses the Italian experience on the protection, preservation and management of underwater cultural heritage.
448832
  Олійник О.М. Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення іноземних інвестицій і надання закордонних кредитів: уроки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 130-143. – ISSN 1681-116Х
448833
  Пришляк Н.В. Досвід Китаю у будівництві індивідуальних біогазових установок // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 165-169. – ISSN 2221-1055
448834
  Мороз С.А. Досвід Китаю у забезпеченні розвитку галузі освіти як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 70-77. – ISSN 2306-6814
448835
  Царь В.В. Досвід кількісної характеристики структури грунтового покриву і аналізу факторів її формування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 8-16 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 18)
448836
  Павлов Г.Г. Досвід комп"ютерної класифікації та кореляції основних порід Українського щита засобами інформаційної системи "Фільтр" : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія / Г.Г. Павлов, М.Н. Жуков, Ю.К. Піяр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-25 : . – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Наведено результати комплексного аналізу петрохімічних даних, виконаного засобами інформаційної системи "Фільтр". Побудовано діаграми об"єктів Українського щита в системі головних петрохімічних компонент, на основі яких з"ясовано належність масивів до ...
448837
  Романчук С.П. Досвід комплексних ландшафтознавчо-археологічних досліджень Стародавнього Києва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 171-183. – Бібліогр.: 12 назв.
448838
  Івашко Юлія Вадимівна Досвід комплексного вивчення архітектури дерев"яних церкв Київщини на протязі їх формування (ІХ - XVIII ст.) : Автореф... кандид. архітектуринаук: 18.00.01 / Івашко Юлія Вадимівна;. – К., 1997. – 18л.
448839
  Коритний М.С. Досвід Комуністичної партії України по створенню і розвитку шкіл-інтернатів (1956-1963 рр) : Дис... канд іст.наук: / Коритний М.С.; КДУ. Кафедра історії КПРС. – Київ, 1967. – 318л. – Бібліогр.:л.1-19
448840
  Грицай С.В. Досвід консалтингу в Україні: наслідування чи новаторство // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 29-33
448841
  Волошин Ю.О. Досвід конституційних реформ в Іспанії у світлі процесів європейської міждержавної інтеграції: класична модель переходу від диктатури до демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 196-203. – ISSN 1563-3349
448842
  Держалюк О.М. Досвід конституційних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 114-119
448843
  Наумова Н.М. Досвід конституційно-правового регулювання права на недоторканність житла у країнах Східної Європи та його значення для України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 17-23. – ISSN 1727-1584
448844
  Полторацький О.С. Досвід конструктивного співробітництва у відносинах США-ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 24-39
448845
  Костенко Н.В. Досвід контент-аналізу : моделі та практики / Наталія Костенко, Валерій Іванов ; Академія української преси. – Київ : Центр вільної преси, 2003. – 200 с. – ISBN 966-7181-68-5
448846
  Зелінська Я.Ц. Досвід корекції емоційної складової Я-образу вимушено переміщених осіб засобами арт-терапії // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 42-48. – ISSN 2310-4368
448847
  Знаменська Т.К. Досвід корекції мікробіотичних порушень кишечника у новонарождених за умов перинатальної патології / Т.К. Знаменська, Ю.Д. Годованець // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 113-118. – ISSN 2226-1230
448848
  Сизов А.І. Досвід Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Збройних Силах України / А.І. Сизов, О.В. Шрамко, В.І. Пєлєшко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
448849
  Сичов В. Досвід Королівства Швеція з міграційної політики в процесі зближення України з ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 194-204. – ISSN 2519-4518
448850
  Сичов В. Досвід Королівства Швеція з міграційної політики в процесі зближення України з ЄС // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 194-204. – ISSN 2519-4518
448851
   Досвід кохання і критика чистого розуму : Валер"ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій. – Київ : Факт, 2003. – 432 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-06-3
448852
  Чирко В.А. Досвід КПРС у здійсненні ленінської національної політики та його міжнародне значення / В.А. Чирко. – Київ, 1976. – 112с.
448853
  Омельчук А. Досвід країн - членів Європейського Союзу - в застосуванні цільових програм у державному управлінні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 218-223. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
448854
  Чумак В.В. Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 149-154. – ISSN 1727-1584
448855
  Албул С.В. Досвід країн Балтії у становленні кримінальної розвідки (на прикладі Литовської Республіки) // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 2312-928X
448856
  Посохова М.М. Досвід країн Європейського Союзу в галузі правового регулювання цільового використання земель і планування територій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 494-499. – ISSN 1563-3349
448857
  Шкуропат О. Досвід країн Європейського Союзу в державному управлінні земельними відносинами // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3 (18). – С. 186-197
448858
  Коваленко Р.І. Досвід країн Європейського Союзу в регулюванні трудової функції працівника // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 109-116
448859
  Рева Т.Д. Досвід країн Європейського Союзу в розвитку фармацевтичної освіти: уроки для України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – C. 303-306
448860
  Захаркевич Н.П. Досвід країн Європейського Союзу у формуванні основ "зеленої" економіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 278-285. – (0). – ISSN 2078-9165
448861
  Лелет С.М. Досвід країн Європейського союзу щодо адміністративно-правового регулювання управління в поліції та його використання в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 111-115. – ISSN 2072-8670
448862
  Шведун В.О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 84-90. – ISSN 1993-6788
448863
  Лапішко З.Я. Досвід країн Європи щодо посткризової стабілізації фінансового сектору // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 282-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
448864
  П"ятницький А.В. Досвід країн Європи щодо правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень та можливості його використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 226-233. – ISSN 1999-5717
448865
  Гусейніків Ю. Досвід країн Євросоюзу в боротьбі з податковими злочинами // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-15.
448866
  Самойліков О.Ю. Досвід країн ЄС у використанні механізмів державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 65-73. – ISSN 0374-3896


  Досліджуються особливості розвитку державно-приватного партнерства в країнах ЄС. Проводиться аналіз програм ЄС з розвитку та фінансування проектів державно-приватного партнерства. На прикладі країни, що відносно недавно приєдналася до ЄС – ...
448867
  Длугопольський О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи / О. Длугопольський, А. Жуковська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 21-24. – ISSN 1810-3944
448868
  Маркевич К.Л. Досвід країн ЄС у сфері іноземного інвестування - крок України до європейської інтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
448869
  Чернявська Т.А. Досвід країн ЄС у формуванні іноваційної кластерної моделі розвитку економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 54-57
448870
  Шевченко Н.І. Досвід країн ЄС щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів / Н.І. Шевченко, В.Є. Тараненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6814
448871
  Пономарьова О. Досвід країн ЄС щодо етичних аспектів патентування біотехнологій у сфері медицини і фармації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (118). – С. 23-28. – ISSN 2308-0361
448872
  Тригуб О.В. Досвід країн із розвинутою ринковою економікою у створенні національної моделі іпотечного кредитування будівництва житла // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 90-95.
448873
  Риков С.О. Досвід країн світу та України в запровадженні мультидисциплінарного підходу до профілактики сліпоти і слабозорості серед дітей перших років життя / С.О. Риков, Ю.В. Барінов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2016. – Т. 4, № 2 (6). – С. 11-17. – ISSN 2309-8147
448874
  Граділь О.І. Досвід країн СНД щодо застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 414-419. – ISSN 1563-3349
448875
  Жукова Л.М. Досвід країн Східної Європи в інституційному забезпеченні соціальної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
448876
  Яхно Т. Досвід країн у розбудові стратегічного партнерства: приклади для країн / Т. Яхно, З. Щербата // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 126-130. – ISSN 1818-2682
448877
   Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України. – Київ : МЦПД, 2005. – 43с.


  Данные введены по письму из МОНУ 27.12.2004 г. Письмо у Верещагиной. Заказать хрестоматию можно в Киевском нац. торгово-екон. ун-те т. Тел. 531 47 73 Це перше в Україні систематизоване видання, зміст, структура і тематика якого повністю відповідає ...
448878
  Панченко К.В. Досвід країн Центральної і Східної Європи в становленні інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 97-101.
448879
  Панченко К.В. Досвід країн Центральної та Східної Європи в становленні інноваційного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 238-242.
448880
  Остафійчук Л Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду у Китаї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 123-126. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
448881
  Юрчук А.К. Досвід кримінологічного дослідження причин і умов крадіжок на окремому підприємстві (по матеріалах обслідування на Київській ковбасній фабриці № 39) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 101-102. – (Серія права ; № 10)


  По материалам обследования на Киевской колбасной фабрике № 39 группа студентов установила определение причины и условия, которые делали возможным кражи и составили рекомендации для борьбы с ними.
448882
  Гривінський Р. Досвід Криму не навчив... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 5


  Депутати дозволили чиновникам не користуватися державною мовою.
448883
  Рибін М.М. Досвід ландшафтно-типологічного картування для цілей сільського господарства / М.М. Рибін, В.І. Чоп // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 56-61. – Бібліогр.: 9 назв
448884
  Удовиченко В. Досвід ландшафтного планування (на прикладі країн світу) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 47-53. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
448885
  Самсонова М. Досвід Латвії в Євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 30-31.
448886
  Черниш М. Досвід Ліги Націй при створенні ООН // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 399-401. – ISBN 978-966-171-783-0
448887
  Мишковська А. Досвід ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в удосконаленні державної системи медичного захисту населення в кризових ситуаціях // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 41-46.
448888
   Досвід ліквідації радіаційних аварій в Україні / [Мельниченко В.П. та ін.] ; за заг. ред. Проскури Миколи Івановича ; Держ. агентство України з упр. зоною відчуження ; Держ. корпорація "Укр. держ. об-ня "Радон". – Київ : КІМ, 2013. – 203, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 201-204. – ISBN 978-617-628-012-5
448889
   Досвід лікування та профілактики пубертатних маткових кровотеч / М.А. Михайлюта, Ю.А. Кириченко, С.І. Манащук, В О.В. Колодинська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 44-48. – ISSN 2413-550Х
448890
  Криворучка Л.Д. Досвід літератури як деідеологізація: герменевтичні аргументи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 87-89
448891
  Діміч А.В. Досвід логістичного забезпечення державної безпеки України та Китайської Народної Республіки: порівняльний аналіз // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Музичук О.М., Кузнєцов Є.В., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 161-165. – ISSN 2519-2299
448892
  Хотченко І.А. Досвід лояльного ставлення до абітурієнтів при зарахуванні до вищих навчальних закладів Китаю // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 155-160. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті розкрито досвід лояльного ставлення до абітурієнтів при зарахуванні до вищих навчальних закладів Китаю.
448893
  Война М.О. Досвід магічних обрядів як прояв "колективного несвідомого" у структурі художнього мислення Цань Сюе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 72-77
448894
  Горак В.В. Досвід мас - на службі комунізму : Організаторська робота партії в галузі пропаганди і впровадження передового досвіду в сільськогосподарському виробництві України між ХХ і ХХІІІ з"їздами КПРС / В.В. Горак. – Київ : Київський університет, 1966. – 239 с.
448895
  Бучкевич М.М. Досвід медичного страхування у зарубіжних країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 178-183. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
448896
  Пац Марія Миколаївна Досвід Митрополита Андрея Шептицького для сучасних реформ в Україні. Учнівське дослідження // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 28-34 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
448897
  Комлєв О.О. Досвід міжкафедрального співробітництва у вирішенні важливих завдань оборонного характеру // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 198-199. – ISSN 2306-5680


  У КНУ ім. Тараса Шевченка на географічному факультеті, спільно з кафедрами геоморфології та палеогеографії і метеорології та кліматології були проведені спеціальні геоморфолого-геофізичні і синоптичні дослідження з метою моніторингу і охорони берегової ...
448898
  Горбатенко В.П. Досвід міжнародних операцій з постконфліктної відбудови / В.П. Горбатенко, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 92-101. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
448899
  Чернишова Є.Р. Досвід міжнародного співробітництва у формуванні кадрового потенціалу вищих навчальних закладів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 17-23


  Досліджено формування стратегії міжнародного співробітництва в освітній сфері, виявлено головні напрями міжнародної діяльності ВНЗ, систематизовано основні етапи формування нормативної основи й інституціальної архітектури міжнародного співробітництва у ...
448900
  Нікітюк В.О. Досвід Міністерства юстиції США у створенні механізму розв"язання конфліктів, що виникають на грунті расових та етнічних суперечностей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 112-115. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
448901
   Досвід містобудівництва в Українськиій РСР. – Київ : Будівельник, 1964. – 128 с.
448902
   Досвід місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах Європи та роль молоді у його застосуванні в Україні. – Київ, 2005. – 200с. – На тит. арк.: Збірник видано за підтримки Мін-ва України у справах сім"ї, молоді та спорту
448903
  Тищенко О.В. Досвід моделювання пенсійних систем країн Західної та Південно-Східної Європи: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-61
448904
  Ріппа М.Б. Досвід модернізації пенсійних систем в економічно розвинених країнах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 301-308. – ISSN 2306-546X
448905
  Долгова Н.О. Досвід модернізації фізичного виховання і спорту в університетській освіті Польщі: перспективи екстраполяції // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 172-201. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню особливостей модернізації фізичного виховання та спорту в університетах Польщі у регіональному контексті. Узагальнено досвід упровадження інновацій, зокрема хореографічної підготовки, у процес фізичного виховання та ...
448906
  Гущук І.В. Досвід моніторування стану забруднення атмосферного повітря у Рівненській області у 2007-2017 роках // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 57-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
448907
  Ларіошина В.Є. Досвід морфоструктурного аналізу при інженерно-геоморфологічних дослідженнях лінійних об"єктів / В.Є. Ларіошина, М.О. Мороховський, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 69-74 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Викладено уявлення про значну роль морфоструктурних досліджень в оцінці геодинаміки певних територій для розв"язання практичних завдань проектування лінійних інженерних об"єктів. На значному фактичному матеріалі синтезовано морфоструктурний план ...
448908
  Дениско П. Досвід музиканта // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 22-32. – ISBN 966-96471-2-6
448909
  Райнова Л.Б. Досвід наближення податкового законодавства Польщі до директорів ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 143-156. – ISSN 2414-3499
448910
  Колісник-Гуменюк Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у Німеччині : (культуротворчий аспект) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 36-42. – ISSN 2308-4634


  Цікавою, на наш погляд, є вища освіта Німеччини, яка давно притягує студентів з цілого світу. Популярність вищої освіти даної країни не випадкова, адже вища освіта у Німеччині є безкоштовною. Іноземці мають можливість отримати гранти на навчання в ...
448911
  Льовкін О.А. Досвід навчання співробітників Національної поліції у Запорізькому державному медичному університеті / О.А. Льовкін, В.І. Перцов, Ю.О. Чемерис // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 78-81. – ISSN 2224-0586
448912
  Попович Ф. Досвід навчання та виховання учнів в українському ліцеї ім. Тараса Шевченка міста Сігету-Мармацієй (Румунія) // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 93-97. – ISBN 966-7586-04-09
448913
  Анікіна І.І. Досвід надання психотерапевтичної допомоги жінкам, хворим на рак молочної залози, після мастектомії // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 49-50. – ISSN 2410-7484
448914
  Прилуцька А Л. Досвід надання соціальних послуг безробітним Харкова (20-ЗО-ті роки XX ст). // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 159-161. – ISBN 966-614-021-7
448915
  Шулікін Д. Досвід НАЗЯВО, практики вишів і Проєкт Національного плану дій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 8-10. – ISSN 2219-5793


  Практики управління, особливості функціонування ЗВО з різних регіонів України в умовах війни, презентація проєкту Національного плану дій зовнішнього забезпечення якості вищої освіти України на період 2022-2023 років - таким був порядок денний ...
448916
  Михалик Л.П. Досвід найбільш ефективних систем освіти у вибудовуванні навчально–виховних стратегій саморозвитку і самореалізації особистості для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 108 (№ 5)
448917
  Марушкевич А.А. Досвід науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри педагогіки Київського університету: актуальні ідеї // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 7-12. – ISBN 978-617-640-146-9


  Досліджено питання про важливість вивчення молодими вченими персоніфікованого досвіду науково-педагогіччної діяльності викладачів кафедри педагогіки Київського університету для виявлення його актуальних положень і втілення перспективних ідей у ...
448918
  Марушкевич А.А. Досвід науково-педагогічної діяльності: дотичність ідей і поглядів визначних особистостей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розкриваються важливі аспекти науково-педагогічної діяльності окремих особистостей, які творили на початку XX сторіччя; висвітлюється інформація щодо їх причетності до педагогічної науки і практики, дотичності поглядів на розвиток ...
448919
  Рябченко О.Д. Досвід німецької післявоєнної економічної реформи для України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-16. – Бібліогр.: на 12 пунктів
448920
  Штогун С. Досвід Німеччини в організації адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 123-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
448921
   Досвід Німеччини щодо регулювання економічних відносин / О.О. Альохін, В.В. Веселовська, О.В. Горбатюк, А.В. Ремізов // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 113-120
448922
  Скловський А.С. Досвід новаторів - здобуток кожного / А.С. Скловський. – К, 1990. – 44с.
448923
  Чулей О.Й. Досвід новаторів - надбання всіх / О.Й. Чулей. – Ужгород, 1979. – 96с.
448924
  Белінська Г.В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах / Г.В. Белінська, С.В. Кульпінський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 66-76
448925
  Чкан А. Досвід Норвегії у сфері пробації: уроки для України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 212-214
448926
  Санакоєв Д.Б. Досвід нормативно-правового регулювання застосування спеціальних засобів у США в контексті реформування національної поліції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 70-77. – ISSN 2220-1394
448927
  Бородін Є.І. Досвід нормативно-правового регулювання місцевого самоврядування в зарубіжних країнах // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11/12 (13/14). – С. 31-38. – ISSN 2311-6420
448928
  Морочковський С.Ф. Досвід одержання мікоризи білого гриба на сіянцях дуба в штучних умовах / С.Ф. Морочковський, Г.Г. Радзієвський. – Київ, 1950. – С. 60-66
448929
  Черніков Д. Досвід окремих країн у розбудові системи контролю державної допомоги // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 52-58
448930
  Мамутов В. Досвід окремої кодифікації та інкорпорації господарського та цивільного законодавства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 3. – С.9-13. – ISBN 966-667-078-Х
448931
  Гончаренко І.О. Досвід ООН і ОБСЄ у локалізації політичного конфлікту на етнічному підгрунті в Таджикистані в 90-х роках XX століття: спеціальна ініціатива ОБСЄ для Середньої Азії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 253-260. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
448932
  Білошицький Р.В. Досвід оперативного лікування собак при зміщеннях міжхребцевих дисків / Р.В. Білошицький, В.П. Сухонос // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 221-227 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-9912
448933
  Кулаковська О. Досвід оподаткування банків країн-членів ЄС та деякі проблемні питання оподаткування банків України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 22-25
448934
  Безпалько І.Р. Досвід оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 159-165. – ISSN 1562-0905
448935
  Романенко А.Р. Досвід опрацювання мемуарної спадщини В.В. Пухальського: методологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 125-127
448936
  Ястремська С.О. Досвід організації атестації випускників для студентів спеціальності 223 "Медсестринство" у Тернопільському національному медичному університеті під час пандемії COVID-19 / С.О. Ястремська, Н.І. Рега // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 105-109. – ISSN 1681-2751
448937
   Досвід організації викладання дисципліни "внутрішня медицина" для іноземних студентів V курсу з англомовною формою навчання / О.В. Курята, К.Г. Карапетян, Є.О. Фролова, Ю.С. Кушнір // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 222-225. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-4643
448938
  Гала С.В. Досвід організації вищої освіти в Китайській Народній Республіці та можливості його використання в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 5 (149). – С. 40-45


  У науковій праці подано оцінку стану розвитку системи вищої освіти Китаю. Визначено особливості функціонування вказаної системи. Зафіксовано ключові тенденції зростання ролі вищих навчальних закладів у забезпеченні зростання економіки на технологічній ...
448939
  Олексюк В. Досвід організації віртуальних лабораторій на основі технологій хмарних обчислень // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 128-138. – ISSN 1998-6939


  У статті розглянуто поняття, пов’язані з застосуванням хмарних технологій у вищому навчальному закладі, зокрема проаналізовано: поняття «ІТ-інфраструктура», «інформаційно-освітній простір», «інформаційно-освітнє середовище», «віртуальна лабораторія». ...
448940
  Коцан Н. Досвід організації готельного бізнесу в Німеччині // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 82-88. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
448941
  Прасул Ю. Досвід організації грунтознавчо-біогеографічного розділу навчальної природничо-наукової практики студентів-географів / Ю. Прасул, О. Сінна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 91-95. – Бібліогр.: Біюліогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
448942
  Зозуля С. Досвід організації дистанйійного навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2010. – № 3 (27). – С. 57-65
448943
  Жулкевська В. Досвід організації дистанційного навчання за кордоном // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.71-72. – ISSN 0131-6788
448944
  Горбач Д.О. Досвід організації діяльності військових формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 25-34. – ISSN 1999-5717
448945
  Феньо Н. Досвід організації документального забезпечення українських кредитних товариств у першій половині XX століття // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 345-348. – ISSN 1993-0259
448946
  Петечук А. Досвід організації дошкільної освіти у полікультурному середовищі Закарпаття в 1919-1938 роках // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 145-150. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
448947
  Терлецька О.О. Досвід організації електронної національної бібліографії у країнах Прибалтики // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 72-77
448948
  Баранов М.М. Досвід організації і оплати праці в колгоспі : на прикладі колгоспу ім. Карла Маркса Кам"янсько-Бузького району Львівської обл. / М.М. Баранов. – Київ : Урожай, 1964. – 68 с.
448949
  Браславська І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у корпорації "Придніпровський корпоративний каталог" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 14-16. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено історію створення та досвід діяльності корпорації "Придніпровський корпоративний каталог". У статті розкрито принципи роботи корпорації, технологічні питання та методичні підходи до формування корпоративного каталогу. "...Завдяки розвитку ...
448950
   Досвід організації інформаційної системи для цілей формаційного аналізу магматичних утворень / В.Г. Молявко, М.Н. Жуков, О.В. Зінченко, Г.Г. Павлов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 57-65. – (Геологія ; Вип. 12)


  Наведено рекомендації з розробки комп"ютерної технології збору, систематизації та обробки геологічної інформації для цілей петрологічного та металогенічного аналізу.
448951
   Досвід організації лекційної пропаганди з питань торгівлі / Лісовий, Д, , . – К., 1962. – 32с.
448952
  Гребеник М.В. Досвід організації навчання в інтернатурі / М.В. Гребеник, Т.Б. Лазарчук, О.І. Криськів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
448953
   Досвід організації навчання лікарів у системі безперервного професійного розвитку в сучасних умовах функціонування системи охорони здоров"я / Л.С. Овчаренко, А.О. Вертегел, І.В. Самохін, Т.Г. Андрієнко, О.В. Кряжев // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3/4 (43). – С. 5-9. – ISSN 2308-3220
448954
  Васєчко О.О. Досвід організації національної статистичної системи Франції // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 69-73
448955
  Орленко В.І. Досвід організації обласної системи моніторингу довкілля в Чернівецькій області / В.І. Орленко, О.Ф. Артановський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-81 : Рис. – ISSN 1726-5428
448956
  Капосльоз Г.В. Досвід організації підготовки докторів філософії у деяких країнах Європейського Союзу / Г.В. Капосльоз, О.О. Рибчук, А.О. Савченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (33). – С. 132-141
448957
  Грилюк С. Досвід організації психологічного забезпечення на початку антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 1 (51). – С. 11-16. – ISSN 2617-6858
448958
  Алієв О. Досвід організації самостійної роботи майбутніх економістів у зарубіжних вищих навчальних закладах // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 122-128. – ISSN 2308-4081
448959
   Досвід організації самостійної роботи студентів iv курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини / Л.В. Радецька, Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема, А.О. Боб, І.В. Смачило, І.П. Савченко, М.Є. Гаврилюк, Л.В. Наумова, А.І. Хоміцька, Т.І. Крицький, З.П. Мандзій // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 95-97. – ISSN 1681-2751
448960
  Танько Є.В. Досвід організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів Великобританії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 157-166. – ISBN 978-617-7188-08-6


  Охарактеризовано форми, методи та прийоми самостійної роботи студентів, які притаманні саме британській системі вищої освіти.
448961
  Голубнича Л.О. Досвід організації самостійної роботи студентів ВНЗ Східної України (60-ті рр. XX ст.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 32-43. – ISSN 2312-0657
448962
  Самотий Р.С. Досвід організації семінарів АБІС "УФД/Бібліотека" – спроба розвитку корпоративних зв"язків / Р.С. Самотий, М.Р. Колосевич // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 276-283. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
448963
  Кошляков О.Є. Досвід організації системи моніторингу рівнів грунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (17) : До 80-річчя з дня народження І.П. Зелінського (1933-2002). – С. 90-95. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
448964
  Караман О.Л. Досвід організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальній виховній установі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 53-60. – ISSN 1817-3764
448965
  Бортник С. Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті / С. Бортник, О. Ковтонюк, Н. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 141-147. – ISSN 0868-6939


  Про кафедру геоморфології та палеогеографії (з 2005 року - землезнавства та геоморфології) в КНУ імені Тараса Шевченка.
448966
  Голованова І.А. Досвід організації та фінансування системи охорони здоров"я Угорщини / І.А. Голованова, Г.А. Оксак, О.І. Краснова // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 41-43. – ISSN 2415-8763
448967
  Пшеничний М. Досвід організації трудового виховання в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / М. Пшеничний, В. Перейма // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 317-330. – ISSN 2077-1827
448968
  Хохрякова І.В. Досвід організації управління у містах з районним поділом в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 103-112. – ISSN 2311-6420
448969
  Фролова О.Г. Досвід організаційно-правового реформування діяльності правоохоронних органів США // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 99-108. – ISSN 0201-7245
448970
   Досвід освоєння практичних навичок студентами на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини в умовах симуляційного центру / С.М. Андрейчин, Н.А. Бількевич, Т.Ю. Чернець, Б.Г. Бугай, В.О. Лихацька, Н.Я. Верещагіна, Н.А. Кавецька, П.П. Кузів, М.М. Руда, Н.З. Ярема, І.І. Ганьбергер, С.В. Кучер // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 24-27. – ISSN 1681-2751
448971
  Бойко Т.В. Досвід освоєння практичних навичок та особливості індивідуальної роботи студентів 5 курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини № 3 // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 70-73. – ISSN 1681-2751
448972
  Капосльоз Г. Досвід освоєння та використання наукових результатів у навчальних закладах та органах управління освітою в Україні та за кордоном / Г. Капосльоз, О. Мельниченко, Л. Левицька // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 120-132. – ISSN 2617-1775
448973
  Савинська І.В. Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Савинська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. + Додаток: л. 188-197. – Бібліогр.: л. 168-187
448974
  Савинська І.В. Досвід особистості як предмет філософської антропології (на матеріалі сучасного томізму) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Савинська Інна Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв
448975
  Ясинецька О. Досвід охорони пам"ток культурної спадщини у Польщі: становлення правових засад // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 213-218. – ISBN 978-617-7674-81-7
448976
  Бажанов В. Досвід охорони та захисту авторських прав у Франції // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 135-154. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
448977
  Романчук С.П. Досвід оцінки ландшафтів Києва для збереження та оптимізації міського середовища / С.П. Романчук, О.В. Савицька // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 209-226. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0868-6939
448978
  Лук"янець О.І. Досвід оцінювання водності карпатських річок на наступні періоди // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 206-210 : Табл. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-109-9
448979
  Соколова Л.В. Досвід оцінювання конкурентноспроможності підприємства: теорія і графічна підтримка / Л.В. Соколова, Г.М. Верясова, О.Є. Соколов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 289-302 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
448980
  Диба О. Досвід оцінювання ризиків інвестування у цінні папери // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
448981
  Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / пер. з рос. Л. Бейліса // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9
448982
  Райкова Г. Досвід партнерства у просуванні читання в публічних бібліотеках Росії / пер. з рос. Л. Бейліса // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9
448983
  Шабінський М. Досвід патріотичного виховання молоді на прикладі французької школи // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 163-170. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
448984
  Калашник Н. Досвід пенітенціарної діяльності Грузії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 194-196
448985
  Жорнова О. Досвід перебування в іншому повсякденні як чинник суб"єктного формування студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-77. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюється один з чинників формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності. Досвід перебування в іншому повсякденні розуміється як вихід за межі звичного середовища виявлення щоденної активності. Визначається його сутність та ...
448986
   Досвід перебудови викладання української мови в школах УРСР в світлі праць Й.В. Сталіна про мову. – Київ : Радянська школа, 1953. – 220 с.
448987
   Досвід передових колгоспів. – Львів, 1953. – 90с.
448988
  Лом Ф. Досвід передових сільськогосподарських кооперативів Чехословаччини / Ф. Лом. – К., 1964. – 129с.
448989
  Рябенко Л.І. Досвід переходу до європейських стандартів оцінювання знань та вмінь студентів у Донбаському державному технічному університеті / Л.І. Рябенко, Б.М. Борисенко, К.С. Семикіна, Н.В. Сулейманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 341-345. – ISSN 0321-0499
448990
  Вознюк О.О. Досвід переходу сільського господарства Бразилії на засади сталого розвитку / О.О. Вознюк, О.В. Дзяд // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 3-13. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
448991
  Ейнор О.Л. Досвід періодизації історії вивчення геологічної будови СРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 3-6
448992
  Єрмолаєв В.М. Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (88). – С. 30-46. – ISSN 1993-0909


  Проаналізовано публіцистичні статті, брошури, промови і спогади М.С. Грушевського 1917-1926 рр., в яких Голова УЦР викладав своє бачення проблем формування вищого представницького органу влади в Україні 1917-1918 рр., його законотворення, перспектив ...
448993
  Тондер Д.Б. Досвід Південноафриканської республіки з професионалізації армії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-58
448994
  Савка І.Г. Досвід підготовки іноземних громадян з англомовною формою навчання / І.Г. Савка, С.Д. Савка, С.В. Юрнюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 56-58. – ISSN 1681-2751
448995
  Брунець Б.Р. Досвід підготовки кадрів сфери гостинності та туризму на прикладі Нідерландів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С.25-31. – Бібліогр.: 4 назв.
448996
  Радецький В.Г. Досвід підготовки миротворчих контингентів Збройних Сил України до участі у міжнародних миротворчих операціях наприкінці XX - на початку XXI ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 438-443
448997
  Бойко Т.В. Досвід підготовки студентів VI курсу до ліцензійного іспиту "Крок-2" на кафедрі внутрішньої медицини № 3 // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 99-101. – ISSN 1681-2751
448998
   Досвід підготовки студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з клінічної імунології та алергології (підсумки викладачів та погляд студентів) / В.В. Родіонова, О.М. Коваленко, Ніколаєнко-Камишова, С.В. Собко, О.С. Хмель // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 78-82. – ISSN 1681-2751
448999
  Крюков О. Досвід підготовки фахівців-метрологів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 31-33. – ISSN 1562-529Х
449000
  Лавний В.В. Досвід підготовки фахівців лісової галузі в університеті сталого розвитку Еберсвальде (ФРН) / В.В. Лавний, П. Шпатгельф // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.1. – С. 387-394. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,