Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
447001
  Ярошинський О.Б. "Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства" у 2003-2009 рр. Бібліографічний покажчик // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 431-504
447002
   Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина = Collected essays in honour of professor Alexander Ohloblyn, Ph. D. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1977. – 486с. – На обкл.: Олександрові Оглоблинові. – (Науковий збірник / Укр. вільна акад. наук у США ; 3)
447003
   Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова = Symbolae in honorem Georgii Y. Shevelov / [ Редкол. : В. Е. Гаркінз, О. Горбач, Я. Гурський ] // Науковий збірник / Вільний університет. Філософічний Український, факультет. – Мюнхен, 1971. – Т. 7 : Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова. – С. 1-504, [ 2 ], карта
447004
   Збірник навчальних планів шкіл УРСР на 1960/61 навчальний рік. – К., 1960. – 103с.
447005
   Збірник найважливіших законів, указів Президії Верховної Ради та постанов і розпоряджень Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1946. – 263с.
447006
   Збірник найважливіших рішень по сільському господарству. – К., 1959. – 112с.
447007
   Збірник найважливіших рішень по сільському господарству (1953-1955 рр.). – К., 1955. – 400с.
447008
   Збірник наказів та обіжників по протипожежній охороні промисловості України. – Х., 1929. – 115с.
447009
   Збірник наказів, розпоряджень та інструкцій по Київському Губземвідділу / Укр. Соц. Рад. Респ. – Київ : Вид. Видавн. Секції Київ. Губземвідділу ; [7-а Рад. друк]
Вип. 1 : Січень-лютий. – 1920. – 64 с. – Прим..№ 114712 дефектний, відсутні с. 62-64
447010
   Збірник наказів, розпоряджень та інструкцій по Київському Губземвідділу / Укр. Соц. Рад. Респ. – Київ : Вид. Видавн. Секції Київ. Губземвідділу ; [7-а Рад. друк]
Вип. 2. – 1920. – 125, [3] c.: табл.
447011
   Збірник наукових прaць аспирантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 1, ч. 2. – 1997
447012
  Геологічний Збірник наукових праць / Геологічний, інститут Київського, університету, 1995-
№ 1. – 1995
447013
  Геологічний Збірник наукових праць / Геологічний, інститут Київського, університету, 1995-
№ 2. – 1995
447014
   Збірник наукових праць : [тези доп., наук. статті учасників круглих столів] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т фін. права ; [редкол.: Воронова Л.К. та ін.]. – Київ : Алерта, 2011. – 398, [1] с. – В змісті: Матеріали круглих столів : "Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні", "Інформаційне сховище даних ДПС України: міжнародний досвід та національні тенденції", "Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-130-7


  В книзі також: Матеріали круглих столів: "Адміністрування облікових та звітних показників надходження податків та зборів в органах ДПС України", "Стан та перспективи протидії діяльності суб"єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності"
447015
  Харківська Збірник наукових праць / М-во культури України. – Харків
Вип. 6. – 2012. – 133 с. – Резюме укр., рос. мовами
447016
  Харківська Збірник наукових праць / М-во культури України. – Харків
Вип. 7. – 2012. – 140 с. – Резюме укр., рос. мовами
447017
   Збірник наукових праць : за результатами II Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Організаційно-управлінські та соціально-психологічні аспекти функціонування ринку праці України в умовах інституційних трансформацій" (19 квітня 2013 р., м. Київ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 302, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-021-0
447018
   Збірник наукових праць : за результатами III Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти функціонування сучасного ринку праці України в умовах інституційних трансформацій" (28 берез. 2014 р., м. Київ ) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 266 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-028-9
447019
   Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 239 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-034-0
447020
   Збірник наукових праць (Держ. публічної бібліотеки УРСР). – К., 1958. – 140с.
447021
   Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди]. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків
  вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447022
   Збірник наукових праць 6-ї науково-методичної конференції / Людина та навколишнє середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах; Одеська державна академія холоду. – Одеса : ОДАХ, 1999. – 145 с. – ISSN 0453-8307
447023
   Збірник наукових праць 7-ї науково-методичної конференції / Людина та навколишнє середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах; МОНУ ; Наук.-метод.центр вищої освіти ; ред.: В.Б. Владимирова, В.Ф. Гаврик, В.П. Оніщенко. – Одеса : ОДАХ, 2000. – 144 с. – ISSN 0453-8307
447024
   Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / Рада Нац. безпеки України, Ін-т проблем нац. безпеки ; НАН України [та ін.]. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – 343, [1] с. : іл., табл. – (Посвідчення Укр ІНТЕІ №200 від 7 квітня 2008 р.), Автономна республіка Крим. Селище Рибаче, спорт.-оздоровча база "ІКАР" Національного аерокосмічного ун-ту ім. М.Є. Жуковського (ХАІ). - Ст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-187-005-4
447025
   Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-технічної конференції ТК-2016 "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів" : 26-28 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Акад. наук вищої освіти України, Луцький нац. техн. ун-т [та ін.]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 79, [2] с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр. в кінці ст.
447026
   Збірник наукових праць аспірантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка.Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 3, ч. 2. – 1997
447027
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447028
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України. – Бердянськ : БДПУ
  № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447029
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України. – Бердянськ : БДПУ
  № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447030
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447031
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447032
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 1. – 2005. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447033
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 2. – 2006. – 216 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447034
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 3. – 2006. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447035
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 4. – 2006. – 260 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447036
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 5. – 2006. – 235 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447037
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 6. – 2007. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447038
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 7. – 2007. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447039
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 8. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447040
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 9. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447041
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 11. – 2008. – 246 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447042
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 12. – 2008. – 225 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447043
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 14. – 2008. – 239 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447044
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 15. – 2008. – 268 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447045
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 16. – 2008. – 304 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447046
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 19. – 2009. – 314 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447047
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 20. – 2009. – 304 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447048
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 21. – 2009. – 332 с,. – резюме укр., рос., англ. мовами
447049
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 22. – 2009. – 366 c. – резюме укр., рос., англ. мовами
447050
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 24. – 2009. – 348 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447051
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 25. – 2010. – 414 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447052
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 26. – 2010. – 395 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447053
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 27. – 2010. – 366 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447054
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 28. – 2010. – 347 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447055
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 30. – 2011. – 386 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447056
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 32. – 2011. – 300 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447057
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 35. – 2012. – 317 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447058
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 36. – 2012. – 353 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447059
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 38. – 2012. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447060
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Військ. ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 39. – 2013. – 361 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447061
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 41. – 2013. – 294 с. – Резюме рос., англ. мовами
447062
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 42. – 2013. – 293 с. – Резюме рос., англ. мовами
447063
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 43. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447064
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 44. – 2013. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447065
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 49. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447066
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 50. – 2015. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447067
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації / М-во оборони України. – Київ
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447068
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / М-во оборони України. – Київ
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447069
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Самойлов І.В., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : Друкарня ВІТІ
Вип. № 1. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447070
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" / М-во оборони України. – Київ : НТУУ "КПІ"
Вип. 1. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447071
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України. – Одеса : Вид-во Військової академії
  № 2 (2). – 2014. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447072
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки / М-во оборони України. – Одеса : Військова академія
  № 1 (1). – 2014. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447073
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки / М-во оборони України. – Одеса : Військова академія
  № 1 (3). – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447074
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 2 (4). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447075
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 1 (5). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447076
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 2 (6). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447077
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. та укр. мовами
447078
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 2 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
447079
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 3 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
447080
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
447081
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки : М-во аграрної політики та продовольства України / М-во аграрної політики та продовольства України. – Вінниця : ВНАУ
  вип. 1 (76). – 2013. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447082
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки : М-во аграрної політики та продовольства України / М-во аграрної політики та продовольства України. – Вінниця : ВНАУ
  вип. 2 (77). – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447083
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки : М-во аграрної політики та продовольства України / М-во аграрної політики та продовольства України. – Вінниця : ВНАУ
  вип. 3 (80). – 2013. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447084
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки : М-во аграрної політики та продовольства України / М-во аграрної політики та продовольства України. – Вінниця : ВНАУ
  вип. 4 (81). – 2013. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447085
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця
  вип. 1 (87). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447086
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця
  вип. 2 (88). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447087
   Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – Київ
Вип. 1. – 2008
447088
   Збірник наукових праць ВНЗ "Інституту Тутковського". – Київ
№ 1 (2). – 2011. – 95 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
447089
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ
  вип. 20. – 2012. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447090
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 21/22, ч. 2. – 2012. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447091
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 23/24. – 2013. – 385 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447092
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 25. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447093
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 26. – 2013. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447094
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 28. – 2014. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447095
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 27. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447096
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 31. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447097
   Збірник наукових праць ДНБС = Сборник научных трудов ГНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта
Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447098
  Дніпродзержинський Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) = Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) : щорічний науково-технічний збірник. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 1999-
Вип. 2 (27). – 2015. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447099
  Дніпродзержинський Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) = Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) : щорічний науково-технічний збірник. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-
Вип. 1 (28). – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447100
   Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна "Проблеми экономики транспорта" / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 7. – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447101
   Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна "Проблеми экономики транспорта" / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 8. – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447102
   Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна "Проблеми экономики транспорта" / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 9. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447103
   Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна "Проблеми экономики транспорта" / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 10. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447104
   Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна "Проблеми экономики транспорта" / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ) : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
Вип. 12. – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447105
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Алчевск, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2014 р. назв. журн. рос. мовою
447106
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Алчевськ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 2 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2014 р. назв. журн. рос. мовою
447107
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Лисичанськ : ДонДТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (44). – 2015. – 96 с. – На обкл. назв. "Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета". До 2015 р. назва ж-лу рос. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
447108
  Донбаський Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Лисичанськ : ДонГТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (45). – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447109
   Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк : Донецький державний технічний університет, 1920-. – ISBN 966-7559-25-4
Вип. 17. – 2000. – До в.17 дивись "Сборник. – (Електротехніка)
447110
   Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк : Дон ДТУ. – ISBN 966-7559-29-7
Вип. 21. – 2000. – (Електротехніка і енергетика)
447111
  Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України. – Маріуполь
Т. 16, вип. 296 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2015. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назв. вип. серії: Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – (Серія "Економіка" ; вип. 296)
447112
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
Вип. 1. – 2000
447113
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
Вип. 2. – 2000
447114
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 3/4. – 2001
447115
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 5/6. – 2002
447116
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
447117
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ, 2000-
Вип. 23. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447118
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ, 2000-
Вип. 24. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447119
   Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Київ
Вип. 64. – 2012
447120
   Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Київ
Вип. 65. – 2012
447121
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ
Вип. 66. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447122
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ
Вип. 67. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447123
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 68. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447124
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 69. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447125
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 70. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447126
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 71. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447127
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2000
447128
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2000
447129
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2001
447130
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2001
447131
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2001
447132
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 4. – 2001
447133
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2002
447134
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2002
447135
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2003
447136
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2003
447137
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2003
447138
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
447139
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
447140
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
447141
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
447142
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
447143
  Інтитут Збірник наукових праць Інтитуту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Ин-та геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of Environmental Geochemistry / Нац. акад. наук України. – Київ
Вип. 22. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447144
   Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії. – Ірпінь
Вип. 2 : Економіка. Право. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
447145
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський
Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)
447146
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – 2013. – 358 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 19)
447147
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – 2014. – 317 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 20)
447148
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – 2015. – 355 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 21)
447149
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Бендера І.М., Величко С.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 22. – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447150
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 6 : Технічні науки. – 2000
447151
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 7. – 2000
447152
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 8 : Економічні науки. – 2000
447153
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 9. – 2001. – (Біологічні науки)
447154
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 11 : До 80-річчя ВУЗу. – 2001. – (Сільськогосподарські науки)
447155
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 32. – 2003
447156
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 32. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
447157
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ. – ISBN 966-8310-20-9
  № 43 (55). – 2004. – резюме рос., англ. мовами
447158
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-21-7
  № 44 (56). – 2004
447159
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-08-Х
  № 33/45. – 2004. – резюме укр., рос. мовами
447160
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-9310-07-1
  № 33(45). – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
447161
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-09-8
  № 34/46. – 2004
447162
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Ветеринарні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-10-1
  № 35/47. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
447163
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-11-Х
  № 36/48. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
447164
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-12-8
  № 37/49. – 2004
447165
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-12-8
  № 38/50. – 2004
447166
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ. – ISBN 966-8310-14-4
  № 39/51. – 2004
447167
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-15-2
  № 40/52. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
447168
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 45 (68). – 2005
447169
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 65 (88). – 2006. – резюме рос., укр., англ. мовами
447170
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 70 (93). – 2007. – резюме рос., укр., англ. мовами
447171
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 72 (95). – 2007. – резюме рос., укр., англ. мовами
447172
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету : спеціальний випуск / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : Элтон-2
Ботанічні і генетичні дослідження в Луганському НАУ. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Біологічні науки ; № 74 (97))
447173
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки : спеціальний випуск / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : Елтон-2
  № 75 (98). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
447174
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 77 (100). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
447175
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ, 1997. – 82с.
447176
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ, 1997. – 82с. – (Біологічні науки)
447177
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ
2. – 1997. – 82с.
447178
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту : Технічні науки. – Луганськ : ЛСГІ, 1998. – 218с.
447179
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : Апріорі. – ISBN 966-8256-57-3
  Вип. 1. – 2006
447180
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ. – ISBN 978-966-8256-85-1
  Вип. 2. – 2007
447181
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
447182
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки : науковве видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-007-3
  Вип. 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
447183
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки : наукове видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-012-7
  Вип. 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
447184
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
447185
   Збірник наукових праць Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000-. – ISBN 966-613-083-1
№ 1 : Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. – 2000. – (Проблеми світової літератури)
447186
   Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східнєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [ред.: В.Є. Сикора та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-600-659-5
447187
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2014. – 163 с. – Резюме укр., англ. мовами
447188
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 6. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
447189
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 7. – 2016. – 173 с. – Резюме укр., англ. мовами
447190
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" / М-во освіти і науки України. – Кривій Ріг : НДГРІ ДВНЗ "КНУ"
№ 54. – 2013. – 292 с. – Резюме укр, рос., англ. мовами
447191
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бабець Є.К., Цариковський В.В., Ковальчук В.А. [та. ін.]. – Кривій Ріг : НДГРІ ДВНЗ "КНУ"
№ 55. – 2015. – 316 с. – Резюме укр, рос., англ. мовами
447192
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України. – Київ
№ 2 : Актуальні питання прикордонної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Державне управління та військові науки)
447193
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 1 : Українознавство: теорія, методологія, практика. – 2003
447194
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 2 : Українознавство в розбудові національної освіти України 21 століття: проблеми та перспективи розвитку. – 2004
447195
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 3 : Українознавство в розбудові громадського суспільства в Україні. – 2004
447196
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 4. – 2005
447197
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 5. – 2005
447198
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 6. – 2005
447199
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 7. – 2005
447200
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : бібліографічний покажчик (тт. 1-10) / Науково-дослідний інститут українознавства; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : Фоліант, 2006
447201
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : Бібліографічний покажчик / Упор. О.Б. Ярошинський; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Фоліант
Тт. 1-10. – 2006. – 64с.
447202
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
447203
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 9 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
447204
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 10 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
447205
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – 2006
447206
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 12. – 2006
447207
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 13 : Українська освіта у світовому просторі. – 2007
447208
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – 2007
447209
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – 2007
447210
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – 2007
447211
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 17 : На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко. – 2007
447212
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 18. – 2007
447213
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 19. – 2008
447214
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 20. – 2008
447215
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 21. – 2008
447216
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – 2008
447217
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 23. – 2009
447218
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 24. – 2009
447219
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 25. – 2009
447220
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 26. – 2009. – за 2011р. див. автора "Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії"
447221
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права : [за 2012 рік] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, НДІ ін-т фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-185-7
447222
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of national mining university / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 48. – 2015. – 325 с. – Резюме англ. рос., укр. мовами
447223
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university : М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 49. – 2015. – 328 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447224
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Собко Б.Ю., Дриженко А.Ю., Четверик М.С. [та ін.]. – Дніпро : Держ. ВНЗ ГНУ, 1999-
№ 50. – 2017. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447225
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Research Papers National Research Institute of Ukrainoznavstvo and World History. – Київ : Рада, 2003-
Т. 27. – 2011. – до 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства"
447226
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Research Papers National Research Institute of Ukrainoznavstvo and World History. – Київ : Рада, 2003-
Т. 28. – 2011. – до 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства"
447227
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 29. – 2012. – До 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
447228
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 30. – 2012. – До 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
447229
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 31. – 2013. – До 2011 р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
447230
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН". – Київ : Едельвейс
Вип. 4. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447231
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 2. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447232
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
447233
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
447234
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
447235
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
447236
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
447237
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
447238
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2007. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447239
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2007. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447240
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2008. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447241
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2008. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447242
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2009. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447243
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2009. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447244
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2010. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447245
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2010. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447246
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2011. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447247
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2011. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447248
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2012. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447249
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2012. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447250
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2013. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447251
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2, 2013. – 2014. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447252
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2015. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447253
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2015. – 151 с. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
447254
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Редкол.: Савков А.П., Демедишина Н.І., Мороз В.В. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2016. – 288 с. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр. Резюме укр., рос., англ. мовами
447255
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (24). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447256
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (25). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447257
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (26). – 2015. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447258
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (27). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447259
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Голов. ред.: О.О. Морозов [та ін.]. – Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (28). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447260
   Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
447261
   Збірник наукових праць Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, присвячений тридцятій річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції : Праці Одеського Державного університету ім. І.І. Мечникова. Рік 27-й. Т. 1(52). – Одеса
Т. 1 : Гуманітарні науки: Вип. 1: Філософія, педагогіка, психологія. – 1948. – 68с.
447262
  Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447263
  Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 2 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447264
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447265
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 2 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447266
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (6). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447267
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (7). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447268
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (8). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447269
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" / ПАТ "Український наук.-досл. ін-т вогнетривів імені А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 112. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447270
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" = Collection of scientific papers of PJSC "The URIR named after A.S. Berezhnoy" / ПАТ "Український наук.-досл. ін-т вогнетривів імені А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 113. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447271
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" = Collection of scientific papers of PJSC "The URIR named after A.S. Berezhnoy" / ПАТ "Український н.-д. ін-т вогнетривів ім. А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 114. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447272
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" = Collection of scientific papers of PJSC "The URIR named after A.S. Berezhnoy" / ПАТ "Український н.-д. ін-т вогнетривів ім. А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 115. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447273
   Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 22, т. 2. – 2014. – 289 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
447274
   Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 23. – 2015. – 379 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
447275
   Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 24, ч. 3. – 2016. – 262 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
447276
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ (2) 6. – 1999. – (Філологічні науки)
447277
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 2. – 2001. – (Фізико-математичні науки ; № 2)
447278
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 3. – 2001. – (Екологія. Біологічні науки.)
447279
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-
№ 6/7. – 2001. – (Педагогічні науки)
447280
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
  Вип. 6 (58). – 2007. – резюме рос., англ. мовами
447281
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447282
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447283
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки. – Полтава
  Вип. 5 (63). – 2008. – резюме рос., англ. мовами
447284
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2000
447285
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4. – 2000. – (Екологія. Біологічні науки)
447286
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4/5. – 2000
447287
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2001. – (Педагогічні науки)
447288
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2002. – (Фізико-математичні науки)
447289
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 2. – 2002. – (Педагогічні науки)
447290
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4. – 2002. – (Філологічні науки)
447291
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 1/2 : Педагогічні науки. – 2003
447292
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3 : Філологічні науки. – 2003
447293
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-10-9
Вип. 4. – 2003. – (Екологія. Біологічні науки)
447294
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-10-7
Вип. 5. – 2003. – (Педагогічні науки)
447295
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-11-2
Вип. 6. – 2003. – (Фізико-математичні науки)
447296
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-75-653-13-1
Вип. 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Філологічні науки)
447297
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-13-4
Вип. 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447298
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-13-6
Вип. 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447299
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-15-2
Вип. 4. – 2004. – (Екологія. Біологічні науки)
447300
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-16-2
Вип. 5. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447301
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1994-. – ISBN 966-7653-15-2
Вип. 6. – 2004. – (Фізико-математичні науки)
447302
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 4. – 2005. – (Екологія. Біологічні науки)
447303
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447304
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447305
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 7. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447306
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 1/2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Філологічні науки)
447307
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447308
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447309
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Екологія. Біологічні науки)
447310
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447311
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3/4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447312
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3 (61). – 2008. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447313
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6 (64). – 2008. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
447314
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника : філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-32-8
№ 3, ч. І. – 1999
447315
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-74-6
Т. 4, ч. 1. – 2000
447316
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-74-6
Т. 4, ч. 2. – 2000
447317
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-111-4
Вип.7. Кн.2. – 1998. – 952с.
447318
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : Вип.7. В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-111-4
Вип.7. Кн.1. – 1998. – 852с.
447319
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-166-1
Кн.1. – 1999. – 632с.
447320
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-174-2
Вип.8. Кн.2. – 1999. – 554с.
447321
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-204-8
Вип.9.Кн.1. – 2000. – 692с.
447322
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-204-8
Вип.9. Кн.2. – 2000. – 888с.
447323
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ : КМАПО ім.П.Л.Шупика. – ISBN 966-7652-06-8
Вип.10, Кн.2. – 2001. – 932с.
447324
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – ISBN 966-7652-08-4
Вип.10. Кн.3. – 2001. – 1352с.
447325
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – ISBN 966-7652-07-6
Вип.10. Кн.1. – 2001. – 872с.
447326
   Збірник наукових праць студентів економічного факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 153с.
447327
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 7. – 2013. – 179 с. – Резюме укр., англ. мовами
447328
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2014. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
447329
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 8. – 2014. – 171 с. – Резюме укр., англ. мовами
447330
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 9. – 2015. – 179 с. – Резюме укр., англ. мовами
447331
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
447332
   Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ
Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – 2013. – 387, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Молода Наука. - Деякі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
447333
   Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ
Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – 2014. – 364, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Молода Наука - 2014. – Бібліогр. в кінці ст.
447334
   Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ
Ч.1 : Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, довузівська підготовка-Мала академія наук України, науковці - підприємствам і установам регіону. – 2002. – 260с.
447335
   Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ
Ч.2 : Науковці - підприємствам і установам регіону. – 2002. – 312с.
447336
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 3 (19). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 3 (19))
447337
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 4 (20). – 2012. – 358 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447338
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь
  № 1 (21), т. 1. – 2013. – 406 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447339
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 1 (21), т. 2. – 2013. – 396 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447340
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 1 (21), т. 3. – 2013. – 378 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447341
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 2. – 2013. – 342 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447342
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 3. – 2013. – 364 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447343
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 4. – 2013. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447344
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 5. – 2013. – 314 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447345
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 6. – 2013. – 454 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447346
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 2 (22), т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
447347
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 4 (28))
447348
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 3 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 3 (27))
447349
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 2 (26))
447350
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 1 (29). – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 1 (29))
447351
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : Люкс
№ 1 (30). – 2016. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 1 (30))
447352
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : Люкс
№ 2 (31). – 2016. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 2 (31))
447353
   Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту : Науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
447354
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2000
447355
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 2000
447356
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 2000
447357
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 3. – 2000
447358
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 4. – 2000
447359
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2001
447360
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2. – 2001
447361
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2002
447362
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2003
447363
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 1999
447364
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 1999
447365
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
447366
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 1. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447367
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 2. – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447368
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 3. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447369
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447370
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 1. – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447371
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 2. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447372
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 3. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447373
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / Голов. ред.: С.В. Гошовський ; Редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447374
  Харківський Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 13. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447375
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Історія та географія. – Харків
  вип. 48. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447376
  Харківський Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 20. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447377
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 14. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447378
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України. – Харків
  вип. 50. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447379
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 21. – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447380
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України. – Харків
  вип. 51. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447381
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 22. – 2014. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447382
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 23. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447383
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум
  вип. 52. – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447384
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 15. – 2015. – 231 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447385
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О, Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 24. – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447386
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Я. Білоцерківський, С.В. Бережна, Л.М. Плиско [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 53. – 2016. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447387
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Історія та географія. – Харків
Вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447388
   Збірник наукових праць Харківського центру вивчення організованої злочинності. – Харків
Вип. 1. – 2000
447389
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-60-Х
Вип. 2. – 2001
447390
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-66-9
Вип. 3. – 2002
447391
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-72-3
Вип. 4. – 2002
447392
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7922-80-4
Вип. 9. – 2004
447393
   Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури / М-во освіти і науки України. – Харків, 2014-
Вип. 1 (1). – 2014
447394
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447395
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 1 (7). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447396
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 2 (8). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447397
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / М-во освіти і науки України. – Хмельницький : ХІСТ
№ 1 (9). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447398
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: М.Є. Чайковський ; редкол.: В.Г. Бутенко, О.І. Пометун, А.Г. Шевцов [та ін.]. – Хмельницький : Університет "Україна"
№ 12. – 2016. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447399
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (46). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447400
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (47). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447401
  Центр Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447402
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447403
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (50). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447404
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447405
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447406
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (53). – 2015. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447407
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (54). – 2015. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447408
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (55). – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447409
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (56). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447410
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (57). – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447411
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (58). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447412
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Голов. ред. Тимошенко Р.І. ; редкол.: Артюшин Л.М., Загорка О.М., Катеринчук І.С. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (59). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447413
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 33, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447414
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 33, ч. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447415
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси
  вип. 35, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447416
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси
  вип. 34, ч. 1. – 2013. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447417
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси
  вип. 33, ч. 2. – 2013. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447418
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 2, т. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447419
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 38, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447420
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 37, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447421
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 2, т. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447422
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 1, т. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447423
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 1, т. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447424
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 39, ч. 2. – 2015. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447425
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 40, ч. 1. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447426
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 40, ч. 2. – 2015. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447427
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 40, ч. 3. – 2015. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447428
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 40, ч. 4. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447429
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 39, ч. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447430
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 41, ч. 1. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
447431
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 41, ч. 2. – 2016. – 117 с. – Резюме укр., англ. мовами
447432
   Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики = Proceedings of the XIVth international young scientists" conference on applied physics / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак. радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем ; [ed.: Olexiy Y. Nechyporuk, Andriy V. Netreba]. – Київ : Київський університет, 2014. – 257 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
447433
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 19, ч. 2. – 2014. – 252 с. – Резюме укр., англ. мовами
447434
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 19, ч. 1. – 2014. – 252 с.
447435
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 20, ч. 1. – 2015. – Резюме укр.. англ. мовами
447436
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 20, ч. 2. – 2015. – Резюме укр.. англ. мовами
447437
   Збірник наукових робіт,присвячений 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Харків : Вид-во Хаківського держ.ун-ту, 1954. – 291 с.
447438
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 2 : Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. 1. – 1899
447439
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 2. – 1900
447440
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 7 : Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. 3. – 1906
447441
  Наукове товариство імені Шевченка Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Фільольогічна секція. – Львів : З друк. НТШ, під зарядом К. Беднарського
Т. 7 : Розвідки Михайла Дpагоманова пpо укpаїнську наpодню словесність і письменство. Т. 3 / зладив [та авт. пеpедм.] М. Павлик. – 1906. – VI, 362 с.
447442
   Збірник німецькомовних біблійних параболізмів = Sammlung von deutschsprachigen biblischen Parabolismen : тексти та вправи / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. М.В. Заполовський ; [наук. ред. О.Д. Огуй]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Текст нім. – Бібліогр.: с. 238-239
447443
   Збірник нормативних актів з конституційного права України. – Харків
№ 4. – 1999. – (Конституційне законодавство.)
447444
   Збірник нормативних актів з питань промислової власності. – Київ : Вища школа, 1998. – 486с. – ISBN 5-11-004707-3
447445
   Збірник нормативних актів по реформуванню власності. – К., 1993. – 410с.
447446
   Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : Довідник для працівників вищ. навч. закл. – Київ : УАЗТ
Вип.1. – 2003. – 420с.
447447
   Збірник нормативних документів "Про вдосконалення системи управління НТУУ "КПІ" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 119, [1] с. – Загол. обкл.: Збірник нормативних документів "Про вдосконалення системи управління Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут"
447448
   Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності : На допомогу керівникам навчальних закладів. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Основа, 2004. – 880с. – ISBN 966-699-073-3
447449
   Збірник нормативних документів по обчисленню прибуткового податку з громадян. – К., 1993. – 83с.
447450
   Збірник нормативних докуметів з безпеки життєдіяльності : На допомогу керівникам навчальних закладів. – Київ : Фенікс, 2000. – 896с. – ISBN 966-7558-60-6
447451
   Збірник нормативних та інструктивних документів з переходу на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку). – Львів : Львовский банковский колледж Национального Банка Украины, 2000. – 112с. – ISBN 966-7646-11-4
447452
   Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів : Екоправо, 2004. – 192с.
447453
   Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування / Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права ; [уклад. : Білецька Г.М., Трубін І.О., Раскалей М.А. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 464 с. – ISBN 978-617-566-081-2
447454
   Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання / МОНУ ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [ уклад. : В.Д. Шинкарук, Р.В. Бойко, К.М. Левківський, З.І. Логвін, Н.Л. Губерська ; за заг. ред. І.О. Вакарчука ]. – Київ : Знання, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-346-432-9
447455
   Збірник нормативно-правових актів, спрямованих на облаштування та задоволення соціально-культурних потреб осіб, депортованих за національною ознакою, та членів їхніх сімей, які повернулися в Україну... – Київ, 2004. – 151 с. – ISBN 966-531-141-7
447456
   Збірник обов"язкових постанов виданих Луганською міськрадою. – Луганськ, 1930. – 127с.
447457
   Збірник обов"язкових постанов Київського Губерніального Виконавчого Комітету. На рік 1924-25. – К., 1924. – 399с.
447458
   Збірник обов"язкових постанов Київської Міської Ради Р.С. та Ч.Д. чинних на 1936 рік. – К., 1936. – 243с.
447459
   Збірник обов"язкових постанов Харківської Міської Ради. – Х., 1934. – 190с.
447460
  Медведєв М.Г. Збірник олімпіадних задач з програмування / М.Г. Медведєв, В.І. Месюра; МОН України; Наук.-метод. центр вищої освіти; КНУТШ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Київ, 2004. – 117с.
447461
   Збірник олімпіадних задач з теоретичної механіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Івано-Франківськ, 2003. – 139с. – ISBN 966-694-005-1
447462
   Збірник оповідань. – У Львові (Львів) : Накл. Костя Паньковского ; З друк тов. ім. Шевченка під зарядом Беднарського. – (Бібліотека Батьківщини ; Кн. 4)
Ч. 2. – 1892. – 63,16 с.


  Зі змісту: Князь Ігор: оповідання / В. Чайченко; На Голгофі / Ів. Перекотиполе; Страшний сон: оповіданне / Т. Боднаришина; Чернець: байка / В. Чайченко; О зозулю: оповідання народне / Т.Б.; Под пшеницею: поезія / Ів. Перекотиполе; Дещо про волю: ...
447463
  Васильєва І.Б. Збірник оповідань, віршів, ігор та пісень / І.Б. Васильєва, О.І. Остапенко. – Київ : Радянська школа, 1964. – 139 с.
447464
  Тоцька Н.І. Збірник орфоепічних вправ української мови / Н.І. Тоцька. – К, 1980
447465
   Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів : (станом на 01.02.2003 р.). – Харків : Знання України, 2003. – 336с. – ISBN 966-7165-74-4
447466
   Збірник офіційних документів вищого арбітражного суду України. – К., 1997. – 565с.
447467
   Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України : На допомогу правникам та суб`єктам господарських правовідносин. – Київ : Козаки, 1997. – 576с. – ISBN 966-514-020-5
447468
   Збірник пам"яти Симона Петлюри (1879-1926). – Київ : Фенікс, 1992. – 258с. – ISBN 5-87534-015-0
447469
   Збірник пам"яті академіка Данила Кириловича Заболотного = Memorial to the late academian D. Zabolotny. – Київ : ВУ АН
Ч. 32, Вип. 1. – 172с.
447470
   Збірник пам"яті академіка Павла Аполоновича Тутковського = Крокос В.І., Бондарчук В.Г. Четвертинні поклади Північно-Східної частини Озівського моря. – Київ : Друкарня Всеукр.АН
Т.1. – 1931. – 167-187 с.
447471
   Збірник пам"яті академіка Павла Аполоновича Тутковського. – Київ : Друкарня Всеукр.АН
Т.1. – 1932. – 432с. : Іл. + 4 карти (додаток)
447472
   Збірник пам"яті академіка Павла Аполоновича Тутковського. – Київ : Друкарня Всеукр.АН
Т.2. – 1932. – 305с. : Іл.
447473
   Збірник пам"яті академіка Теофіла Гавриловича Яновського. – Київ
Ч. 56. – 1930. – 786с.
447474
   Збірник пам"яті Івана Зілинського (1879-1952) : Спроба реконструкції втраченого ювілейного збірника з 1939 р. – Нью Йорк, 1994. – 583с. – (Наукове товариство ім. Шевченка. Філологічна секція)
447475
   Збірник пам"яті Т.Г.Шевченка: До 125-річчя з дня народження 1814-1939. – Київ-Харків, 1939. – 134с.
447476
   Збірник пам"яті українського бібліографа Федора Максименка = A collection dedicated to the memory of Ukrainian bibliographer Fedir Maksymenko / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка, Наукова бібліотека ; [упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : [Коло], 2008. – 364 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-608-7
447477
   Збірник памяті Т.Г.Шевченка (1814-1914). – Київ : Українське наукове т-во, 1915. – 257с.
447478
  Ужченко В.Д. Збірник переказів з української мови для 5-11 класів : Посібник для вчителя / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1997. – 256 с. – ISBN 9660401523
447479
  Потапенко О.І. Збірник переказів з української мови для 5-9 класів / О.І. Потапенко, Г.І. Потапенко. – Київ, 1990. – 255 с.
447480
   Збірник підготовчих задач до олімпіад юних математиків шкіл м. Києва. – Київ, 1964. – 40 с.
447481
  Роїна О.М. Збірник позовних заяв : Практ. посіб. / О.М. Роїна. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 204с. – ISBN 966-8062-80-9
447482
   Збірник положень та інструкцій про висунення накових робіт на премії, конкурси, гранти. – Київ : Киевский университет, 2002. – 52с.
447483
   Збірник положень та інструкцій про висунення наукових робіт на премії, конкурси, гранти. – Київ : Київський університет, 2001. – 52с.
447484
   Збірник положень та інструкцій про практичну роботу членів секцій та прикріплених Полтавської Міської Ради ХІІ скликання. 1929 рік. – Полтава, 1929. – 108с.
447485
   Збірник положень та інструкцій щодо порядку висунення, оформлення та представлення праць науковців на здобуття премій, медалей, грантів, стипендій / КНУТШ, Науково-дослідна частина; упоряд.: С.Г. Неділько, Ж.Т. Черноусова. – Київ : Київський університет, 2008. – 89с.
447486
   Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України ( 1972 - 2008 рр.) : зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2008 року / упоряд. В.В. Вапнярчук. – Харків : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 460 с. – ISBN 966-8184-58-0
447487
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки) : Із змінами і доповненнями за станом на 8 лютого 1998 р. – Сімферополь : Таврія, 1998. – 712с. – ISBN 966-584-062-2
447488
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України 1963-1995 : Із змінами та доповненнями за станом на 1 липня 1995 року. – Київ : Українська правнича фундація. – ISBN 5-7707-8690-6(ч.1), 5-77078689-2
Ч.1. – 1995. – 262с.
447489
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : 1973 - 2000 р.р. – Вид. 2-ге., випр. та доп. – Харків : Одіссей, 2001. – 464с. – ISBN 966-633-047-4
447490
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2000 роки). – Харків : Одіссей, 2000. – 448с. – ISBN 966-7334-84-8
447491
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах 1973-2002 рр.. – Видання третє, виправлене, доповнене. – Харків : Одіссей, 2003. – 432с. – ISBN 966-633-163-2
447492
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань 1963-2000 рр.. – Харків : Одіссей, 2001. – 384 с. – ISBN 966-633-058-Х
447493
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань: 1963-2007 рр. : станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: Н.О. Гуторова, О.О. Житний]. – Харків : Одіссей, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-633-717-0
447494
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах : станом на 1 лютого 2008 р. / [ упоряд.: Гуторова Н.О., Житний О.О.; відп. за вип. С.В. Карплюк ]. – 4-те вид., зі змінами та доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-633-721-7
447495
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. 1963-1995 : Із змінами та доповненнями за станом на 1 липня 1995 року. – К.
Ч.2. – 1995. – 410с.
447496
   Збірник постанов пленуму Верховного суду Української РСР (1961-1966 рр.) Із змінами і доп. за станом на 1 трав. 1966 р.. – К., 1966. – 128с.
447497
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (1962-1972 рр.) : Із змінами і доп. за станом на 1 жовт. 1972 р. – 2-е вид. – Київ, 1973. – 194с.
447498
   Збірник постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (1962-1984 роки). Із змінами і доп. за станом на 31 грудня 1984 року. – Київ, 1985. – 392с.
447499
  Бас Н. Збірник постанов про працю чинних на 1-е серпня 1934 року / Н. Бас, Д. Баженов. – К., 1934. – 498с.
447500
   Збірник постанов про працю чинних на 1 серпня 1934 року / Бас Н. – Київ, 1934. – 504 с.
447501
   Збірник постанов про працю чинних на 1 серпня 1934 року / Бас Н. – К., 1935. – 498с.
447502
   Збірник постанов Уряду і відомчих інструкцій, наказів та розпоряджень по житлово-комунальному господарству. – К., 1940. – 463с.
447503
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ, 2000
447504
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 1-2. – 2001
447505
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 3. – 2001
447506
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 4. – 2001
447507
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 5. – 2001
447508
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 6. – 2001
447509
   Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – Київ
№ 7. – 2001
447510
  Кракалія Л.В. Збірник прав з морфології сучасної української мови / Л.В. Кракалія. – Чернівці, 1978. – 52с.
447511
  Кузьменко І.П. Збірник прав з української мови для дедагогічних училищ / І.П. Кузьменко, І.І. Яременко. – К, 1967. – 228с.
447512
   Збірник правничої комісії при історично-філософічній секції Наукового товариства імені Шевченка. – Львів : Накл. наук. Т-ва імені Шевченка
Число 2 : Лащенко Р. Копні суди на Україні, їх компетенція та устрій / Р. Лащенко ; Індуктивний метод в юріспруденції / Роман Ковшевич. – 1927. – 182 с.
447513
  Панчук В.В. Збірник практичних завдань з комп`ютерної лексикографії / В.В. Панчук; Волинський ДУ. – Луцьк : Вежа, 1999. – 43с.
447514
  Богуславський І.П. Збірник практичних задач і вправ з геометрії / І.П. Богуславський. – К., 1961. – 88с.
447515
  Руденко В.Д. Збірник практичних робіт з інформатики : Навчальний посібник / В.Д. Руденко. – Київ : Ірина; ВНV, 1999. – 96с. – ISBN 966-552-029-6
447516
   Збірник праць. – Київ
Т.1. – 1930. – 391с.
447517
  Пулюй Іван Збірник праць / Пулюй Іван; За заг.ред.В. Шендеровського. – Київ : Рада, 1996. – 710 с. – ISBN 5-7707-9645-6
447518
   Збірник праць = Scientific collection : [наукове видання]. – Тернопіль : Астон. – ISBN 978-966-308-572-2
Т. 9 : Сучасні проблем техніки і технологій. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
447519
   Збірник праць Вісімнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1971. – 310с.
447520
   Збірник праць восьмої наукової Шевченківської конференції. – К., 1960. – 318с.
447521
   Збірник праць двадцятої наукової шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1973. – 228
447522
   Збірник праць двадцять п"ятої наукової Шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1983. – 282 с.
447523
   Збірник праць двадцять першої та двадцять другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1976. – 279с.
447524
   Збірник праць двадцять сьомої наукової Шевченківської конференції. – К., 1989. – 276с.
447525
   Збірник праць двадцять третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1979. – 248с.
447526
   Збірник праць двадцять четвертої наукової Шевченківської конференції. – Київ, 1982. – 324с.
447527
   Збірник праць двадцять шостої наукової Шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1985. – 282 с.
447528
   Збірник праць Дванадцятої наукової шевченківської конференції. – Київ : Наукова думка, 1964. – 344 с.
447529
   Збірник праць Дев"ятнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1972. – 252с.
447530
   Збірник праць дев"ятої наукової Шевченківської конференції. – К., 1961. – 248с.
447531
   Збірник праць з палеонтології та стратиграфії. – Київ : АН Української РСР
Т. 1, вип. 2. – 1948. – 125с.
447532
   Збірник праць зоологічного музею. – Київ, 1926-. – ISBN 966-02-3708-1(серія);978-966-02-5324-7(Вип.40)
№ 40 : 90 років 1919-2009. – 2008. – мова резюме укр..англ., рос.
447533
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 6, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447534
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 7, № 3 : Аналітична механіка та її застосування. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447535
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 9, № 1 : Аналітична механіка та її застосування. – 2012. – 90-річчю В.М. Кошлякова присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
447536
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447537
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 6, № 6 : Brasilian-Polish topology workshop. – 2013
447538
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 10, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447539
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 10, № 1 : Теорія наближення функцій та суміжні питання. – 2013. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
447540
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 10, № 2 : Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447541
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 10, № 4/5 : Коплексний аналіз, теорія потенціалу і застосування. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447542
   Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1815-2910
Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447543
   Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника. – Київ : Вид-во КДУ
Т. 1, вип. 1. – 1947. – 152 с.
447544
   Збірник праць Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української Академії наук у Києві. – Київ : Вид. Укp. Акад. Hаук ; Дpук. Укp. Hаук. Т-ва,, 1919. – IV, 87, ХХХIV c.


  Зі змісту: Пpомова Міністpа Hаpодньої Освіти і мистецтв пpи відкpитті діяльности Комісії [пpо заснування Укpаїнської Академії Hаук] 9-го липня 1918 p. / H.П. Василенко. В спpаві заснування Укpаїнської Академії Hаук у Київі: (Пpомова); Пpо Hаціональний ...
447545
   Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова), О.В. Боронь, С.А. Гальченко та ін. ; відп. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 609, [2] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 581-594 та в кінці ст. – ISBN 978-966-920-140-9
447546
   Збірник праць молодих вчених і аспірантів. – Київ, 1970. – 255с.
447547
   Збірник праць молодих учених Народної української академії. – Харків : НУА, 2006. – 144 с. – ISBN 966-8558-60-Х
447548
   Збірник праць молодих учених Народної української академії / [ ред. кол. : Астахова В.І. (гол. ред.), Астахова К.В., Бірюкова М.В. та ін. ]. – Харків : НУА, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-8558-76-4
447549
   Збірник праць молодих учених Народної української академії / [ ред. кол. : Астахова В.І. (гол. ред.), Астахова К.В., Бірюкова М.В. та ін. ]. – Харків : НУА, 2009. – 368 с. – ISSN 1993-5560
447550
   Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 1993-5560
447551
   Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – 187, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 1993-5560
447552
   Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952-2002) : Покажчик змісту. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8021-17-7
Томи 1-34. – 2002. – 188с.
447553
  Науково-дослідний Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Нац. акад. наук України ; Львів. нац. наукова б-ка України ім. В Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства. – Львів, 1994-. – ISSN 1561-6224
Вип. 5 (23). – 2015. – 652 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
447554
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-0835-9
Вип. 6. – 1999
447555
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів
Вип. 7. – 2000
447556
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів
Вип. 8. – 2000
447557
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-2342-0
Вип. 10. – 2002
447558
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
Вип. 11. – 2003
447559
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
Вип. 12. – 2004
447560
   Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
Вип. 13. – 2005
447561
   Збірник праць науковців у галузі економіки : до 75-річчя М.А. Швайки. – Київ : Київський міжнародний університет, 2007. – 375 с. – На обкл.: Проблеми євроінтеграції і вдосконалення грошово-кредитних і валютних відносин / Швайка М.А., Коміренко В.І. – ISBN 5-7763-2385-1
447562
   Збірник праць Одинадцятої наукової шевченківської конференції. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 312 с.
447563
   Збірник праць п"ятнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1968. – 408с.
447564
   Збірник праць п"ятої наукової шевченківської конференції. – Київ : АН УРСР, 1957. – 303с.
447565
   Збірник праць першої і другої наукових шевченківських конференцій. – К., 1954. – 340с.
447566
  Матвєєв Г.К. Збірник праць присвячених пам"яті академіка А.В.Венедіктова // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 124-132
447567
   Збірник праць сектору екології наземних тварин (Інституту зоології й біології). – К.
1. – 1933. – 144с.
447568
   Збірник праць сімнадцятої наукової Шевченківської конференції. – К., 1970. – 312с.
447569
   Збірник праць сьомої наукової Шевченківської конференції. – К., 1959. – 280с.
447570
   Збірник праць третьої наукової шевченківської конференції. – К., 1955. – 172с.
447571
   Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції. – К., 1956. – 328с.
447572
   Збірник праць Чотирнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1966. – 399с.
447573
   Збірник праць Шістнадцятої наукової шевченківської конференції. – К., 1969. – 280с.
447574
   Збірник праць шостої наукової шевченківської конференції. – К., 1958. – 380с.
447575
   Збірник праць ювілейної десятої наукової Шевченківської конференції. – К., 1962. – 372с.
447576
   Збірник праць ювілейної тринадцятої наукової Шевченківської конференції. – К., 1965. – 355с.
447577
   Збірник праць, присвячений пам"яті академіка В.М.Любименка. – Київ, 1938. – 478с.
447578
   Збірник праць, присвячений пам"яті академіка О.В.Фоміна. – Київ, 1938. – 379с.
447579
   Збірник присвячений пам"яті Олександра Васильовича Леонтовича. 1869-1943. – К., 1948. – 337с.
447580
   Збірник присвячений тридцятип"ятилітньому ювілею наукової, педагогічної і громадської діяльності академіка Миколи Дмитровича Стражеско. – К., 1935. – 429-1520с.
447581
   Збірник присвячений тридцятип"ятиліттю наукової діяльності академіка Володимира Олександровича Плотнікова, 1899-1934. – К., 1936. – 288с.
447582
   Збірник програм кафедри гідрології і гідрохімії за спеціальністю "Гідрологія і гідрохімія" (бакалавр - 6.070600, спеціаліст - 7.070602, магістр - 8.070602 для студентів географічного факультету). – Київ, 1997. – 127с.
447583
   Збірник програм нормативних та спеціальних курсів кафедри вірусологіі : для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1993. – 59 с.
447584
   Збірник програм спецкурсів кафедри гідрогеології і гідрохімії за спеціальностями 7.070602 - гідрогеологія суші, 7.070604 - гідроекологія і гідрохімія. – К., 1997. – 101с.
447585
   Збірник програм спецкурсів кафедри гідрології і гідрохімії за спеціальностями 7.070602-гідрологія суші, 7-070604- гідроекологія і гідрохімія : для студ.географічного фак-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 104с.
447586
   Збірник програм спецкурсів та спецсемінарів кафедри історії української літератури. – Київ, 1997. – 70с.
447587
   Збірник програм спецкурсів та спецсемінарів кафедри істрорії української літератури. – Київ, 1997
447588
   Збірник психолого-педагогічних матеріалів для майбутнього вчителя. – Чернівці, 1994. – 159с.
447589
  Чайковський А.С. Збірник публікацій "Війна чи військова злочинність?" / Анатолій Чайковський, Джон-Пол Химка, Пер Андерс Рудлінг. – Київ : Золотоі ворота, 2013. – 127, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Війна чи військова злочинність?. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Історична правда" ; т. 3). – ISBN 978-966-2246-26-1
447590
   Збірник рефератів дисертацій :НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 7. – 2011
447591
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
447592
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
447593
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
447594
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
447595
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
447596
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
447597
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
447598
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
447599
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
447600
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
447601
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
447602
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
447603
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
447604
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
447605
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
447606
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
447607
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
447608
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
447609
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
447610
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
447611
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
447612
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
447613
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
447614
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
447615
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
447616
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
447617
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
447618
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
447619
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
447620
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
447621
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 7. – 2006
447622
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 8. – 2006
447623
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
447624
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
447625
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2006
447626
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2006
447627
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 1. – 2007
447628
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 2. – 2007
447629
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 3. – 2007
447630
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 4. – 2007
447631
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 5. – 2007
447632
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2007
447633
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 7. – 2007
447634
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 8. – 2007
447635
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 9. – 2007
447636
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 10. – 2007
447637
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2007
447638
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2007
447639
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 1. – 2008
447640
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 2. – 2008
447641
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 3. – 2008
447642
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 4. – 2008
447643
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 5. – 2008
447644
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2008
447645
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 7. – 2008
447646
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 8. – 2008
447647
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 9. – 2008
447648
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 10. – 2008
447649
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2008
447650
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2008
447651
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 1. – 2009
447652
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 2. – 2009
447653
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 3. – 2009
447654
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 4. – 2009
447655
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 5. – 2009
447656
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2009
447657
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 7. – 2009
447658
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 8. – 2009
447659
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 9. – 2009
447660
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 10. – 2009
447661
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2009
447662
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2009
447663
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 1. – 2010
447664
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 2. – 2010
447665
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 3. – 2010
447666
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 4. – 2010
447667
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 5. – 2010
447668
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2010
447669
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 7. – 2010
447670
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 8. – 2010
447671
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 9. – 2010
447672
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 10. – 2010
447673
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 11. – 2010
447674
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2010
447675
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2011
447676
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2011
447677
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2011
447678
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 5. – 2011
447679
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 6. – 2011
447680
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 8. – 2011
447681
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 9. – 2011
447682
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 10. – 2011
447683
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
№ 11. – 2011
447684
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 12. – 2011
447685
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 1. – 2012
447686
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2012
447687
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2012
447688
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2012
447689
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 5. – 2012
447690
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 6. – 2012
447691
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 7. – 2012
447692
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 8. – 2012
447693
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 9. – 2012
447694
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 10. – 2012
447695
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 11. – 2012
447696
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 12. – 2012
447697
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 1. – 2013. – На обкл. назва "Збірник рефератів фахових видань МОН України"
447698
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2013
447699
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2013
447700
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2013
447701
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 5. – 2013
447702
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 6. – 2013
447703
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 7. – 2013
447704
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 8. – 2013
447705
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 9. – 2013
447706
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 10. – 2013
447707
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 11. – 2013
447708
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 12. – 2013
447709
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 1. – 2014. – На обкл. назва "Збірник рефератів фахових видань МОН України"
447710
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 2. – 2014. – На обкл. назва "Збірник рефератів фахових видань МОН України"
447711
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2014
447712
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 4. – 2014
447713
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 5. – 2014
447714
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 6. – 2014
447715
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 1. – 2015
447716
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 2. – 2015
447717
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
№ 3. – 2015
447718
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 4. – 2015
447719
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 5. – 2015
447720
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 6. – 2015
447721
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 7. – 2015
447722
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 8. – 2015
447723
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 9. – 2015
447724
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 11. – 2015
447725
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 12. – 2015
447726
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 1. – 2016. – 259 с.
447727
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 2. – 2016. – 204 с.
447728
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 3. – 2016. – 222 с.
447729
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 4. – 2016. – 236 с.
447730
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 5. – 2016. – 224 с.
447731
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 6. – 2016. – 218 с.
447732
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 7. – 2016. – 224 с.
447733
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 8. – 2016. – 224 с.
447734
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 9. – 2016. – 200 с.
447735
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 10. – 2016. – 228 с.
447736
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 11. – 2016. – 204 с.
447737
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
№ 12. – 2016. – 236 с.
447738
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ) ; ред. кол. : В.С. Дмитришин, Є.А. Сарнецький. – Київ, 2003-
№ 1. – 2017. – 204 с.
447739
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ) ; редкол.: В.С. Дмитришин, Є.А. Сарнецький. – Київ, 2003-
№ 2. – 2017. – 176 с.
447740
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ) ; редкол.: В.С. Дмитришин, .Є.А. Сарнецький. – Київ, 2003-
№ 3. – 2017. – 176 с.
447741
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ) ; редкол.: В.С. Дмитришин, .Є.А. Сарнецький. – Київ, 2003-
№ 4. – 2017. – 148 с.
447742
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ) ; редкол.: В.С. Дмитришин, .Є.А. Сарнецький. – Київ, 2003-
№ 5. – 2017. – 156 с.
447743
   Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР / М-во освіти і науки України ; Український ін-т науково-технічної експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ) ; редкол.: В.С. Дмитришин, .Є.А. Сарнецький. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
№ 6. – 2017. – 226 с.
447744
   Збірник рішень кваліфікаційних комісій суддів у дисциплінарних справах 2007 рік : підручник / Вища кваліфікаційна комісія суддів України ; [ шеф-ред. В.С. Ковальський, відп. за вип. Т.М. Виноградова ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 1312 с. – ISBN 978-966-667-363-6
447745
   Збірник рішень судів за підсумками розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 2007 року / Центральна виборча комісія; [ редкол.: В.М. Шаповал (гол.), А.Й. Магера (заст. голови), Ж.І. Усенко-Чорна (заступник гол.) та ін. ]. – Київ, 2008. – 704с. – ISBN 978-966-651-613-1
447746
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу з виборів депутатів ВР Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 2006 року. – Київ : Атіка, 2007. – 744с. – ISBN 978-966-326-230-7
447747
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року / Центральна виборча комісія ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.]. – Київ : Фенікс, 2011. – 1022 с. – ISBN 978-966-651-904-0
447748
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України 2006 року. – Київ : Атіка, 2006. – 680с. – Доп.1 карт.юр. – ISBN 966-326-217-6
447749
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг суб"єктів виборчого процесу по виборах народних депутатів України в 2002 році. – Київ : Центральна виборча комісія, 2002. – 591с. – ISBN 966-95532-9-6
447750
   Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг та заяв суб"єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2004 року. – Київ : Атіка, 2005. – 936с. – ISBN 966-326-108-0
447751
   Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб"єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року / Центр. виборча комісія ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.]. – Київ : Фенікс, 2010. – 872 с. – ISBN 978-966-651-818-0
447752
   Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – Київ : Українська Правнича Фундація, 1994-
№ 1. – 1996
447753
   Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – Київ : Українська Правнича Фундація, 1994-
№ 2. – 1996
447754
   Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – Київ : Українська Правнича Фундація, 1994-
№ 3. – 1996
447755
   Збірник робіт аспірантів : Серія філологічних наук: Російська та укр. мови, російська, чеська літ-ри, іст. англ. театру. – Львів, 1963. – 188с.
447756
   Збірник робіт аспірантів кафедри політекономії. – Львів, 1963. – 141с.
447757
   Збірник робіт аспірантів Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова : Гуманітарні науки: Істориія КПРС, всесвітня історія. політ. економія, філософія, філологія. – Одеса, 1964. – 307с.
447758
   Збірник робіт аспірантів філологічного та історичного факультетів. – Львів, 1963. – 121с.
447759
   Збірник робіт про механічні властивості зварних швів. – К., 1937. – 44с.
447760
   Збірник робочих програм математичних курсів. – Київ : КДУ, 1980. – 52 с.
447761
   Збірник роз"яснень Вищого арбітражного суду України. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-24-5
447762
   Збірник роз"яснень Вищого господарського суду України. – 3-є вид., доп. і перероб. – Київ : ІнЮре, 2004. – 376с. – ISBN 966-313-153-5
447763
   Збірник розпоряджень Президента України : грудень1991-березень1992. – Київ, 1991
447764
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1992
447765
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1992
447766
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1992
447767
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1993
447768
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1993
447769
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1993
447770
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1993
447771
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1994
447772
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1994
447773
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1994
447774
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1994
447775
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1995
447776
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1995
447777
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1995
447778
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1995
447779
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ.
№ 1. – 1996
447780
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ.
№ 2. – 1996
447781
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ.
№ 3. – 1996
447782
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ.
№ 4. – 1996
447783
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1997
447784
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1997
447785
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1997
447786
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1997
447787
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1998
447788
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 1998
447789
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1998
447790
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1998
447791
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 1999
447792
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 1999
447793
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 4. – 1999
447794
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 1. – 2000
447795
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 2. – 2000
447796
   Збірник розпоряджень Президента України. – Київ
№ 3. – 2000
447797
   Збірник славістичних праць філологічного факультету. – Київ, 1958. – 231 с.
447798
  Фердовси Збірник статей / Фердовси. – Ленинград, 1934. – 219 с.
447799
   Збірник статей, 1945. – 60с.
447800
   Збірник статей з загально-педагогічних питань. – К., 1955. – 272с.
447801
   Збірник статей з літературної критики Китаю. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 322с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957--09-0574-3
447802
   Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – 527, [1] с. : портр., іл., к. – Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7872-1
447803
  Удалова Л.Д. Збірник статей щодо вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства / Л.Д. Удалова, С.О. Телешун, С.Г. Осика. – Київ, 2000. – 48с.
447804
   Збірник статей, присвячений пам"яті видатного російського // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 314-316


  У 1950 р. закінчив юридичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка з відзнакою.
447805
   Збірник статистичних відомостей по народному господарству України. – К., 1919. – 182с.
447806
   Збірник статистично-економічних відомостей про сільське господарство України. – Харків
2. – 1930. – 109с.
447807
   Збірник статистично-економічних відомостей про сільське господарство України. Рік перший. – Х., 1929. – 334с.
447808
   Збірник статтей з філософії математики. – Київ ; Харків, 1936. – 143 с.
447809
   Збірник судових рішень у справах з виборчих спорів на виборах 2002 року депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. – Київ : Нора-Друк, 2003. – 200с. – ISBN 966-8321-11-1
447810
   Збірник судових рішень у справах з виборчих спорів на виборах 2002 року депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів. – Київ : Нора-Друк, 2003. – 416 с. – ISBN 966-8321-10-3
447811
  Ленін В.І. Збірник творау / В.І. Ленін, 1928. – с.
447812
  Шевченко Т. Збірник творів / Т. Шевченко
т.1. – 1883
447813
  Кропивницький М.Л. Збірник творів. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ : Коштом кн. маг. Бирюковых, 1885. – 231 с.
447814
  Франко І.Я. Збірник творів. – У Кыиви (Київ) : З рукарни Петра Барського
Т. 2, ч. 2 : В поти чола : оповидання. – 1903. – 241 с.
447815
  Одинокий Михайло Збірник творів / Михайло Одинокий [псевд.]. – Полтава : Электр. друк. Г.І. Маркевича
Т. 1 : Народні сльози. – 1906. – 207 с.
447816
  Котляревський І.П. Збірник творів / І. Котляревський. – Катеринослав : Укр. Вид-во ; Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – XIII, [2], 271 c. – В кн. також ст.: Іван Котляpевський: (Біогpафічні відомості) / В. Степовий [В.О. Біднов] c. I-XIII - ліквідовані- Словник маловідомих та незpозумілих слів, що зустpічаємо в "Енеіді": с. 262-271. – (Українське видавництвол ; № 36)


  Зміст: Енеїда; Ода до князя Куpакина; Hаталка-Полтавка; Москаль Чаpівник
447817
  Цвейг С. Збірник творів / С. Цвейг. – Київ : Західна Україна, 1929. – 196с.
447818
  Ленін В.І. Збірник творів В.І. Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1984. – 515с.
447819
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1973. – 560с.
447820
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 558с.
447821
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1977. – 580с.
447822
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна : для учнів серед. шкіл, серед. проф.-тех. учил. і серед. спец. навч. закладів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1979. – 541 с.
447823
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1981. – 544с.
447824
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна : для учнів серед. шкіл, серед. ПТУ і серед. спец. навч. закладів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1984. – 515 с.
447825
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1987. – 519с.
447826
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1989. – 518с.
447827
  Ленін В.І. Збірник творів В.І.Леніна : для учнів серед. шкіл, серед. ПТУ і серед. спец. навч. закладів / В.І. Ленін; Божко О.М. – Київ : Політвидав України, 1989. – 519 с.
447828
   Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Полтав. ф-т. ; [за заг. ред. В.В. Комарова ; редкол.: Комаров В.В. та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 305, [1] с. – Бібліогр. в тексті ст.
447829
   Збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених / Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації; МОНУ; Терноп. акад. народ. господ-ва; Редкол.: Б.П.Адамик, О.В. Адамик, Н.Д. Галапуп та ін. – Тернопіль : Економічна думка. – ISBN 966-654-145-9
Ч.1. – 2005. – 336с.
447830
   Збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації / Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації; МОНУ; Тернопільська акад. народ. господарства; Редкол.: Б.П. Адамик, О.В . Адамик, Н.Д. Галапун та ін.; Відпов. за вип. Г.Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка. – ISBN 966-654-145-9
Ч.2. – 2005. – 432с.
447831
   Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених / Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації; Редкол.: Б.П. Адамик, Р.Ф. Бруханський, М.В. Буряк, Н.Д. Галапуп та ін.; МОНУ; Тернопільський держ. економ. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка. – ISBN 966-654-163-7
Ч.1. – 2006. – 452с. – На тит. листі: До 40-річчя Тернопільського державного економічного університету
447832
   Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених / Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації; МОіНУ; Тернопільський держ. економ. ун-т рада молодих вчених; Редкол.: Б.П. Адамик, Р.Ф. Бруханський, М.В. Буряк, Н.Д. Галапуп та ін. – Тернопіль : Економічна думка. – ISBN 966-654-163-7
Ч.2. – 2006. – 640с. – На тит. листі: До 40-річчя Тернопільського державного економічного університету
447833
   Збірник тез лекцій з питань нормопроектування. – Київ, 2005. – 160с.
447834
   Збірник тез студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-во освіти і науки України, Від. вихов. роботи ; [редкол.: Тимченко С.М. та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – 532, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
447835
   Збірник тез учасників "круглого столу", проведенного Інститутом законодавства Верховної Ради України при підтримці Міжнародного гуманітарного університету, за участю представників Міжнар. асоціації господар. права, Одес. нац. юрид. акад. та ін. / МОНУ ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Одес. нац. юрид. акад., 2008. – 64 с.
447836
  Сазонова Н.М. Збірник текстів англійською мовою (з питань педагогіки, психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін.) / Н.М. Сазонова, К.М. Шабатіна. – Київ, 1967. – 272с.
447837
  Дубицька К.Ю. Збірник текстів англійською мовою для медичних училищ / К.Ю. Дубицька, В.Є. Коваленко. – Київ, 1974. – 135 с.
447838
  Коняева І О. Збірник текстів англійською мовою за фахом "Гіроскопічні прилади і устаткування". / І О. Коняева. – К, 1971. – 83с.
447839
   Збірник текстів для переказів з української мови. 9-11 класи. – Донецьк : БАО, 1999. – 352с. – ISBN 966-548-014-6
447840
  Василенко А. Збірник текстів для переказів у 5-7 класах семирічної та середньої школи / А. Василенко, Б. Мізерницький. – Київ, 1949. – 192с.
447841
  Василенко А. Збірник текстів для переказів у 5-7 класах семирічної та середньої школи / А. Василенко, Б. Мізерницький. – Вид. 3-є, переробл. – Київ, 1955. – 215с.
447842
  Василенко А.С. Збірник текстів для переказів у 5-8 класах восьмирічної та середньої школи / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Вид. 6-е. – Київ, 1965. – 285с.
447843
  Канюка С.М. Збірник текстів для переказів у початковій школі. / С.М. Канюка. – К., 1948. – 127с.
447844
  Канюка С.М. Збірник текстів для переказів у початковій школі. / С.М. Канюка. – 3-е вид. – К., 1951. – 136с.
447845
  Коняева О.І. Збірник текстів з англійської мови за фахом "Прилади точної механіки". / О.І. Коняева. – К, 1971. – 47с.
447846
  Корольова М.Р. Збірник текстів з історії стародавньго світу на німецькій мові / М.Р. Корольова, К.Ф. Зайцева. – Київ, 1968. – 82с.
447847
  Корольова М.Р. Збірник текстів з історії стародавнього світу на німецькій мові / М.Р. Корольова, К.Ф. Зайцева. – Київ, 1970. – 82с.
447848
  Антипович З Збірник текстів з французької мови / З Антипович. – Київ, 1971. – 64с.
447849
   Збірник текстів і текстових завдань з англійської мови : (рівень В1) читання : навч.-метод. посібник / [Варєшкіна Н.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 199, [1] с. – Текст англ., частково укр. – Бібліогр.: с. 9-11. – (Серія "Навчально-методичний посібник"). – ISBN 978-966-419-266-5
447850
  Корольова М.Р. Збірник текстів на німецькій мові / М.Р. Корольова, Н.М. Бортник. – Київ, 1970. – 95с.
447851
   Збірник текстів про Україну : Навчальний посібник з німецької мови. – Київ : Знання, 1997. – 80с. – ISBN 966-7293-27-0
447852
  Новак О.Ф. Збірник теоретичних задач і вправ з фізики : посібник для вчителя / О.Ф. Новак. – Київ : Радянська школа, 1989. – 188 с.
447853
   Збірник тестів з курсу "Педагогіка" / Л. Ковальчук, С. Цюра, С. Когут, Ю. Заячук, Т. та ін. Равчина; Л. Ковальчук, С. Цюра, С. Когут, Ю. Заячук, Т. Равчина та ін ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-552-3
Ч. 1 : Дидактика. – 2007. – 120 с.
447854
   Збірник тестів з курсу "Педагогіка" : [ у 3 ч. ] / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка ; [ за заг. ред. Д. Герцюка, Л. Ковальчук ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-613-1
Ч. 2 : Загальні основи педагогіки. – 2008. – 152 с.
447855
  Ластухін Ю.О. Збірник тестів з органічної хімії : навчальний посібник для студ. базових напрямів "Хімічна технологія та інженерія", "Харчова технологія та інженерія", "Фармація", "Біотехнологія" та "Екологія" / Ластухін Ю.О. ; МОНУ ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Центр Європи, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-7022-60-9
447856
   Збірник тестів і комплексних контрольних робіт з математики. 1-2 курси : посібник для студентів факультетів початкового навчання педуніверситетів / Музиченко С.В. [та ін.]. – Чернігів : Видавництво ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009. – 200 с. : іл.
447857
  Савицька О.В. Збірник тестових завдань з дисципліни "Ландшафтознавство" / О.В. Савицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Географ. фак. – Київ : Логос, 2012. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 83-85. – ISBN 978-966-171-623-9
447858
   Збірник типових договорів : Купівля-продаж. Міна. Поставка. Оренда і лізинг. Найм... – Київ : А.С.К., 2000. – 464с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-224-7
447859
   Збірник типових документів з питань приватизації в Україні. – Київ : Руська Правда, 1996. – 576с. – ISBN 966-7031-00-4
447860
   Збірник трактатів з китайської філософії : Вид-ня Тайванс. ун-ту
Ч.2. – 1968. – 342 с.
447861
   Збірник трактатів з китайської філософії : Вид-ня Тайванс. ун-ту, 1970. – 296 с.
447862
   Збірник узаконень, розпоряджень і інструкцій в архівній справі. – Харків
Том 1. – 1926. – 35с.
447863
   Збірник узаконень, розпоряджень і інструкцій в архівній справі. – 2-е вид. – Харків
Том 1. – 1927. – 36с.
447864
   Збірник Указів Президента України. – Київ, 1991
447865
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1992
447866
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1992
447867
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1992
447868
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1993
447869
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1993
447870
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1994
447871
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1994
447872
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1994
447873
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1994
447874
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1995
447875
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1995
447876
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1995
447877
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1995
447878
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1996
447879
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1996
447880
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1996
447881
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1996
447882
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1997
447883
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1997
447884
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1997
447885
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1997
447886
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1998
447887
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1998
447888
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1998
447889
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1998
447890
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 1999
447891
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 1999
447892
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 1999
447893
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 1999
447894
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 1999
447895
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 4. – 1999
447896
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 1. – 2000
447897
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 2. – 2000
447898
   Збірник Указів Президента України. – Київ
№ 3. – 2000
447899
  Кошіц О.А. Збірник українських колядок записав і арранжирував для мішаного хору А.А. Кошіц / О.А. Кошіц. – Київ
Вип. 1. – 13 с.
447900
  Лисенко М.В. Збірник українських пісень / М.В. Лисенко. – Київ
1. – 1890. – 81с.
447901
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 1. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447902
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 3. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447903
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 4. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447904
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 5. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447905
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 6. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447906
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 7. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447907
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 8. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447908
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 9. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447909
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 10. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447910
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 11. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447911
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1998-
№ 12. – 1998. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України"
447912
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 2. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447913
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 3. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447914
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 4. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447915
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 5. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447916
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 6. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447917
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 7. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447918
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 8. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447919
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 9. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447920
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 10. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447921
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 11. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447922
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 12. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447923
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 13. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447924
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 14. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447925
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 15. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447926
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 16. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447927
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 17. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447928
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 18. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447929
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 19. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447930
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 20. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447931
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 21. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447932
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 22. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447933
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 23. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447934
   Збірник урядових нормативних актів України. – Київ : Україна, 1997-
№ 24. – 2000. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447935
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання. – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-310-6
№ 48. – 2007. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447936
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 1. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447937
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 2. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447938
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 3. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447939
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 5. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447940
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 6. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447941
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 7. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447942
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 8. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447943
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-317-5
№ 11/12. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447944
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 16. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447945
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-332-8
№ 17. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447946
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-333-5
№ 18. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447947
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-333-5
№ 19. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447948
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-168-0
№ 29/30. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447949
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-342-7
№ 31. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447950
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-343-4
№ 32. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447951
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 35. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447952
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-. – ISBN 978-966-524-318-2
№ 36. – 2008. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447953
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 23. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447954
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 24. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447955
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 32/33. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447956
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 34. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447957
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 36. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447958
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 38. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447959
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 39. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447960
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 40. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447961
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 41. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447962
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 42. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447963
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 43/44. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447964
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 45. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447965
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 46. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447966
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 47/48. – 2009. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447967
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 1. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447968
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 2/3. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447969
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 4. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447970
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 5. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447971
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 6/7. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447972
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 8. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447973
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 9/10. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447974
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 13. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447975
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 18. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447976
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 19/20. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447977
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 21. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447978
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 22. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447979
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 27. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447980
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 28. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447981
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 29/30. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447982
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 31. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447983
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 32. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447984
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 37/38. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447985
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 39/40. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447986
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 45/46. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447987
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 47/48. – 2010. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447988
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 1. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447989
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 2. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447990
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 3/4. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447991
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 8. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447992
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Держ. п-во "Держ. спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 11/12. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447993
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 15/16. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447994
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 19. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447995
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 20. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447996
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 21/22. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447997
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 23/24. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447998
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 25. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
447999
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 26/27. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
448000
   Збірник урядових нормативних актів України : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
№ 28. – 2011. – До 1998р.- назва "Зібрання Постанов Уряду України "
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,