Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
446001
  Мовчан П. "... Душа прозориться до дна". Над сторінками книжки Д. Павличка "Любов і ненависть" // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 148-157. – ISBN 978-617-7201-57-0


  "Том вибраного Дмитра Павличка з своєрідним підсумком 25-річної роботи поета (не рахуємо тут перекладацької діяльності) в українській літературі й, отже, дає можливість простежити шляхи становлення творчої індивідуальності, розширення його ...
446002
  Соболев Н.А. "...душа собою вечно недовольна" / Н.А. Соболев. – Тула, 1991. – 94с.
446003
  Голобородько Я. "Духовні автобани" Івана Дзюби
446004
  Чілачава Р. "Духовність і культура об"єднують людей" / спілкувалася І. Мироненко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 4 травня (№ 9). – С. 8-9


  Бесіда з українським дипломатом, поетом, перекладачем і літературознавцем.
446005
  Шумило С.В. "Духовное Запорожье" на Афоне. Малоизвестный казачий скит "Черный Выр" на Святой Горе / Сергей Шумило ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине, Фонд "Православ. наследие Украины на Святой Горе Афон". – Киев : Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2015. – 113, [3] с. : ил. – К 1000-летию древнерусского монашества на Святой Горе Афон. – Библиогр.: Билиогр.: с. 103-113. – ISBN 978-966-2371-34-5
446006
  Поклад Наталка "Душа в снігах..." : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 285-286
446007
  Лермонтов М.Ю. "Душа мов має крилами..." : перлини українських перекладів поезії Михайла Лермонтова / [упоряд. тексту, авт. ст. та прим. В. Звиняцьковський ; дизайн кн. та іл.: С. Якутович та ін.]. – Київ : Либідь, 2013. – 350, [2] с. : іл. – До 200-річчя від дня народження Михайла Лермонтова. - Розгорутий тит. арк. - Текст парал. рос., укр. – ISBN 978-966-06-0660-9
446008
  Степула Н. "Душа моя вільна, нічия..." (розмова про життя і творчість Уляни Кравченко з доктором філологічних наук, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Юрієм Ковалівим) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 59-64. – ISBN 966-7379-16-7
446009
  Клочек Г.Д. "Душа моя сонця намріяла..." / Г.Д. Клочек. – Київ, 1986. – 367с.
446010
  Быстрицкая М.А. "Душа обязана трудиться..." Подготовка старшеклассников к созданию высказывания на нравственную тему с опорой на прочитанный текст
446011
  Каминский Евгений "Душа под градусом изныла..." : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
446012
  Шкляревський І. "Душа така чиста..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  До ювілею визначного білоруського поета Володимира Некляєва.
446013
  Гуляк А. "Душа тисячоліть шукає себе в слові..." (історична белетристика Андріана Кащенка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються естетичні та ідейні особливості історичної прози Андріяна Кащенка крізь призму історичної повісті, визначаються провідні мотиви творів письменника, своєрідність прийомів характеротворення, а також композиції та сюжетів повістей митця.
446014
  Скоробагатько С. "Душа чиста, як сльоза" // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 125-127


  Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942).
446015
  Семчук Д. "Душевна рана" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 118-120


  Правдива історія однієї долі.
446016
  Чижова И.Б. "Души волшебное светило..." / И.Б. Чижова. – Л., 1988. – 351с.
446017
  Поликарпов С.И. "Души предел желанный" / С.И. Поликарпов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 144 с.
446018
  Овчинникова С.И. "Души прекрасные порывы..." / С.И. Овчинникова. – М., 1986. – 63с.
446019
  Стехун Л.М. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 2-5 : фото
446020
  Ференц Н. "Душу тут свою виповідаю": поезія Миколи Ільницького
446021
  Поликарпов С.И. ...Души предел желанный / С.И. Поликарпов. – М, 1987. – 284с.
446022
  Гоголь Н. [Духовний заповіт] Друзьям моим.-[Листи] М.А. Максимовичу. - Строки, написанные за несколько дней до кончины // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 76 : Гоголь & Гоголь. До 200-ліття від дня народження М.В. Гоголя. – С. 5-9
446023
  Щеголев П.Е. [Дуэль и смерть Пушкина] / П.Е. Щеголев. – [Петроград] : [Тип. Имп. Акад наук]
[Ч.] : [Материалы и документы] :I. Письма В.А. жуковского к С.Л. Пушкину о смерти Пушкина; II. Записки врачей о болезни и смерти Пушкина; III. В.А. Жуковский в заботах по делу Пушкина. – 1916. – 160 с.
446024
  Сидоров Кирилл Духо-выжималка. Самый страшный аттракцион. Высота падения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 52-54 : фото
446025
  Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии:человек,судьба,время : очерки / И.С. Клочков. – Москва : Наука, 1983. – 207с.
446026
   Духовная культура восточных славян // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 69-118. – ISSN 0869-5415
446027
  Мельников А.П. Духовная культура зрелого социализма / А.П. Мельников, П П. Силиванчик, . – Минск, 1980. – 88с.
446028
  Ничков П.Н. Духовная культура и ее роль в повышении эффективности общественного производства (на матер. нар. Респ. Болгарии) : Автореф... канд. филос.наук: / Ничков П. Н.; АОН при ЦК КПСС,Каф. науч. коммун. – М., 1971. – 23л.
446029
  Киричек Петр Николаевич Духовная культура и массовая информация : феномен сиамских близнецов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются процессы и механизмы взаимодействия духовной культуры и массовой информации, приводящего к появлению нового социального феномена – медиакультуры, от уровня которой во многом зависит качество общественного бытия и общественного ...
446030
   Духовная культура и социальный прогресс. – Фрунзе : Илим, 1980. – 89, [3] c.
446031
  Попков В.В. Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С 94-99. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статья посвящена раскрытию роли духовной культуры как центра гармонизации социальных процессов, который обеспечивает стабильность и поступательность в развитии общества. Еще античные философы и драматурги с тревогой указывали на опасность ...
446032
  Матвеева А.И. Духовная культура как регулятор социального бытия личности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 24-29. – ISSN 2073-9702
446033
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах. – Москва : Восточная литература. – ISBN 5-02-018431-4
Т. 1 : Философия /редакторы тома : М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. – 2006. – 727с.


  В 2006 году в издательстве «Восточная литература» вышел из печати первый том энциклопедии - «Философия». На каждой его странице помещены черно-белые и цветные иллюстрации из китайских источников различных эпох: древние схемы и символы, живописные ...
446034
   Духовная культура Китая : энциклопедия: в 5 т. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-018430-5
Т. 2 : Мифология. Религия/редакторы тома : М.Л. Титаренко, Б.Л. Рифтин, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов [ и др. ]. – 2007. – 869с.
446035
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036348-9
[ Т. 3 ] : Литература. Язык и письменность/редакторы: М.Л. Титаренко, С.М. Аникеева и др. – 2008. – 855с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
446036
   Духовная культура Китая : энциклопедия в 5 томах / гл. ред. М.Л. Титаренко ; редкол.: А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов и др. ; Российская АН, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Восточная литература. – ISBN 978-5-02-036380-9
[Т. 4] : Историческая мысль. Политическая и правовая культура/ редакторы тома : М.Л. Титаренко, Л.С. Переломов, В.Н. Усов и др. – 2009. – 935 с. : ил.


  Третий том энциклопедии «Духовная культура Китая», как и два вышедших ранее – «Философия» (2006) и «Мифология. Религия» (2007), посвящен описанию такого уникального и всемирно значимого явления, как духовная культура Китая. Труд рассчитан на всех ...
446037
  Бачинин В.А. Духовная культура личности : Филос.очерки / В.А. Бачинин. – Москва : Политиздат, 1986. – 108 с.
446038
  Яковлев Б.Д. Духовная культура развитого социализма / Б.Д. Яковлев. – Л., 1981. – 118с.
446039
  Степанов Г.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Г.И. Степанов. – Минск, 1979. – 28с.
446040
  Снегирева Т.И. Духовная культура развитого социалистического общества / Т.И. Снегирева. – Москва, 1981. – 149с.
446041
  Яненко В.И. Духовная культура социалистического общества / В.И. Яненко. – Киев, 1974. – 31 с.
446042
  Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. Материалы к курсу "Культура древней Руси" : Пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Клибанов. – Москва : Аспект Пресс, 1994. – 368с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86318-096-Х
446043
  Гончаренко Н.В. Духовная культура: Источники и движущие силы прогресса / Н.В. Гончаренко. – Киев, 1980. – 379с.
446044
  Татищев В.Н. Духовная моему сыну. Тексты Духовной и Увещания. - Содержание разговора о пользе наук и других сочинений. - Объяснительные статьи / Василий Никитич Татищев 1685-1750. – Санкт-Петербург : Изд. Глазунова, 1896. – [2], II, 84 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: портр. – (Русская классная библиотека, издаваемая под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы. [Серия 1] ; Вып. XXII)
446045
  Дробижева Л.М. Духовная мощность народов СССР / Л.М. Дробижева. – Москва, 1981. – 263с.
446046
  Сарычева З.А. Духовная мудрость великих людей / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 100, [1] с. – ISBN 978-966-8384-01-1
446047
  Фейзуллаева З.М. Духовная перекличка эпох // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 418- 422. – ISSN 1606-951Х
446048
  Рейснер М.А. Духовная полиция в России. / М.А. Рейснер. – СПб-М. – 108с.
446049
  Ларионова С. Духовная поэзия Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 51-57. – ISSN 2075-1486
446050
  Александрова А.В. Духовная практика "божественного чтения" в традиции Западной Церкви // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 5-7
446051
  Матвеева А.И. Духовная природа личной ответственности: социально-онтологический и антропологический аспекты / А.И. Матвеева, В.М. Князев // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 17-21. – ISSN 2073-9702
446052
  Гоголь Н.В. Духовная проза / Н.В. Гоголь. – Москва : Русская книга, 1992. – 560с. – ISBN 5-268-00183-3
446053
  Диденко В.Д. Духовная реальность и искусство: Эстетика преображения / В.Д. Диденко. – Москва : Беловодье, 2005. – 288с. – ISBN 5-93454-062-9
446054
   Духовная сфера социалистического образа жизни и современная идеологическая борьба : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 182, [1] с.
446055
   Духовная сфера социалистического общества. – М., 1987. – 365с.
446056
  Потапов В.М. Духовная традиция и культурная динамика: культуротворческое измерение синергийной антропологи С.С. Хоружего // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 164-176. – (Філософія ; вип. 44)
446057
  Светлов П.Я. Духовная цензура : (Pia desideria русского богослова по поводу 8 пункта Высочайшего указа 12 дек.) / П. Светлов, проф.-прот. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – 15 с. – Отд. оттиск: журн. Церк. вестник.1905. - В конце текста: проф. Ун-та Св. Владимира, прот. Павел Светлов. - Без тит. л. - Экз. № 94830 деф., отсутств 3-14
446058
  Імашев С.Н. Духовне багатство відродженого народу / С.Н. Імашев. – Київ, 1982. – 192с.
446059
  Коротя-Ковальська Духовне виховання особистості через пісенну традицію українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 104-107


  Розкривається тема розвитку особистості як соціальної істоти, яка існує в умовах конкретного культурного середовища. Пізнати світ і самого себе можна тільки через глибинне осмислення культурних надбань українського народу, які розглядає наука ...
446060
  Поліщук С.В. Духовне виховання студентської і учнівської молоді у творчій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 320-325. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
446061
  Жулинський М. Духовне єднання з рідною націєї // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 серпня (№ 111/112). – С. 30-31


  Юрію Барабашу - 90.
446062
  Жулинський М. Духовне єднання з рідною нацією // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 27 серпня (№ 17). – С. 16-17


  Юрію Барабашу - 90.
446063
  Паньков А. Духовне життя мас // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.114-124
446064
  Старка В. Духовне життя селянства Східної Галичини в умовах становлення радянського тоталітаризму 1939-1941 рр. / В. Старка, Б. Баран // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 485-488. – ISBN 978-617-7196-23-4
446065
  Нелуп Н.М. Духовне життя сучасної молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано роль і значення релігії в процесі формування духовного життя сучасної молоді в Україні: обґрунтовано позитивну оцінку впливу віри на світогляд молоді.
446066
  Горак Г.І. Духовне життя трудящихся у соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1981. – 48 с. – (Теорія і практика наукового комунізму, серія 2 ; №11)
446067
  Коростіль Наталія Духовне життя українців-галичан часів II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 76-79. – ISSN 1728-9343
446068
  Шумило С. Духовне Запоріжжя на Афоні // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 202-223


  Український козацький скит Чорний Вир XVIII століття за маловідомими джерелами.
446069
  Горпинко О.М. Духовне зближення соціалістичних націй в період переходу до комунізму : Дис... канд. філософ.наук: / Горпинко О.М.; КДУ. Кафедра наукового комунізму. – К., 1967. – 146л. – Бібліогр.:л.303-346
446070
  Великодна Є.М. Духовне здоров"я у медіа-культурному середовищі як філософсько–освітня проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 247-252. – ISSN 2076-1554
446071
  Ломачинська І.М. Духовне лідерство в історії християнської церкви: між героїзмом та подвижництвом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
446072
  Максименко Н.А. Духовне начало в любові для людини як рівність богові (за повістю І.С. Шмельова "Неупиваемая чаша") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 204-210. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
446073
   Духовне оновлення суспільства. – Київ : Либідь, 1990. – 197 с. – ISBN 5-11-001479-5
446074
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу в філософії П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 74-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема духовного пізнання світу людиною в філософській концепції П. Юркевича. Питання розглядається в межах проблеми віри і розуму, яка є ключовою в етичній концепції П. Юркевича "філософії серця". The problem of spiritual ...
446075
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу за філософською концепцією П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
446076
  Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу за філософською концепцією П. Юркевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
446077
   Духовне провідництво / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. та ін. Клепко // Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : монографія / І.Т. Богданов, В.В. Крижко, С.В. Лісаков, С.Ф. Клепко, М.В. та ін. Елькін. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 74-89. – ISBN 978-617-7480-55-5
446078
  Донченко Л.О. Духовне протистояння тоталітарній системі у літературно-естетичному дискурсі Валерія Шевчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 60-64. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
446079
  Жулинський М. Духовне світло Шевченкового слова: до 200-ліття з дня народження національного пророка // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 28-31


  Двісті років тому на небосхилі української національної долі з’явилась в образі геніального поета і художника провідна зоря, завдяки якій знесилений колоніальним упослідженням народ побачив, з якого боку, мовлячи словами Вергілія, постає світанок ...
446080
  Романюк П. Духовне середовище Львова XVIII- XXI століть: цивілізаційні виклики і культура, старожитності й охорона пам"яток // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Вид. дім журналу "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 10/12 (242/244). – С. 35-78. – ISSN 0131-2685
446081
  Чоповський В. Духовний апостол просвіти // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 19-26
446082
  Зінченко Олена Сергіївна Духовний ареал українського літературного бароко (в зіставленні з французьким національним варіантом) : Дис... доктора філологічнихнаук: 10.01.06 / Зінченко Олена Сергіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 149л. – Бібліогр.:л.139-149
446083
  Зінченко О.С. Духовний ареал українського літературного бароко (в зіставленні з французьким національним варіантом) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Зінченко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 32л.
446084
  Некряч О. Духовний аспект образу юродивого у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 183-189


  У статті розглядається модель пророка, а саме - образу юродивого у поезії Т. Шевченка "Юродивий" та повісті М. Костомарова "Кудеяр". Акцентується, що розглядувані образи зуміли визначитись, тобто особисто створити своє буття і відповісти за нього, цим ...
446085
  Антончук О.М. Духовний аспект процесу формування мовленнєвої культури студентів-нефілологів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 138-140. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558


  Автор статті окреслює духовні засади проблеми формування мовленнєвої культури студентів нефілологічних факультетів педагогічних ВНЗ під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням". Дослідник доводить необхідність звертання до ...
446086
  Кравчук О. Духовний батько українського народу // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 56-57
446087
  Жулинський М.Г. Духовний будівничий України : [збірник] / Микола Жулинський ; [Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-577-226-2
446088
  Рева Л. Духовний вибір Антонія Радивиловського - культового письменника України середини XVII століття // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 67-73. – ISBN 966-7379-92-11
446089
  Войцеховський Ю. Духовний вимір історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 1-5
446090
  Блага О.Б. Духовний вимір самотності: в історіософії, соціології і педагогіці / Блага О.Б., Осадча Н.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування, Навч.-наук. ін-т права, Наук.-дослід. центр укр. конституціоналізму. – Рівне : Петраш К.Т., 2019. – 319, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7362-42-4
446091
  Сапеляк С. Духовний вівтар Чернова (Пролог до творчості художника в контексті часу) // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 0130-1799
446092
  Данилець Ю.В. Духовний вплив Святої Гори Афон на відродження та становлення право-слав"я на Закарпатті (XX ст.) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 205-515
446093
  Клименко Н. Духовний Гімн "Молитва за Україну" - що ми знаємо про його автора? // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 7/8 (167/168). – С. 55-59
446094
  Мартиненко Л.Б. Духовний досвід - основа іконопису // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 50-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Статтю присвячено розгляду вчення про ікону та іконопис у працях священика Павла Флоренського.
446095
  Караульна Н.В. Духовний досвід та практичність духовності - основа самовизначеності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 86-92. – ISBN 966-628-197-5
446096
  Сегеда О.В. Духовний і політичний супровід митрополитом Андреєм Шептицьким державотворчих процесів в Східній Галичині першої половини XX ст. // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 213-217
446097
  Лісовський П. Духовний капітал як філософська рефлексія в сучасній освіті України // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 210-219
446098
  Рута О. Духовний код Лесі Українки // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 158-160. – ISSN 0208-0710
446099
  Антощак М. Духовний концепт спадщини М. О. Корфа: історико-педагогічний аспект // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 20-30. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
446100
  Дорошенко Ю. Духовний лідер українського суспільства / Ю. Дорошенко, О. Трофимлюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 4). – С.4


  До 85-річчя від дня народження Святійшого патріарха Київської і всієї Руси-України Філарета (Денисенка) вийшла книга "Незламний будіничий Української церкви" /за ред. митр. Епіфанія (Думенка); упор. - прот. Олександр Трофимлюк, Юрій Дорошенко. - К.: ...
446101
  Касян Л.Г. Духовний материк на ім"я Павло Загребельний // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 190-203. – ISSN 0320-9466
446102
  Драч І.Ф. Духовний меч : літ.-крит. ст. та есе / Іван Драч. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 351 с., 1 л. портр.
446103
  Чепурко Б. Духовний меч Тараса Шевченка вірно служить Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 1, 10-11
446104
  Акопов М.А. Духовний мир советского человека : Вопросы идеологической борьбы и контрпропаганды / М.А. Акопов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 126с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
446105
  Алексин А.Г. Духовний мир юности / А.Г. Алексин. – Москва, 1961. – 16с.
446106
  Алексин А.Г. Духовний мир юности / А.Г. Алексин. – Москва, 1961. – 16с.
446107
  Жулинський М. Духовний мобілізатор нації. Іванові Дзюбі - 90! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
446108
  Райбедюк Г.Б. Духовний образ адресатки в любовній ліриці поетів-дисидентів // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 371-382. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
446109
  Вовканич С. Духовний обруч державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С.1, 4
446110
  Вовканич С. Духовний обруч державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 червня (№ 25). – С. 4-5
446111
  Щербина Т. Духовний опір Литви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 лютого (№ 31). – С. 4-5


  Десять заповідей служіння культурі від Вітаутаса Кубілюса.
446112
  Тимків Т. Духовний осередок галицьких караїмів // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 359-371. – ISBN 978-617-689-214-4
446113
  Ігумен Димитрій (Рудюк) Духовний пастир нації // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 80-87
446114
  Пилявець Л. Духовний подвиг // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 182-183


  "На Другому Всеукраїнському Православному Соборі в жовтні 1927 року єпископа Гайсинського Миколу Борецького обрано на митрополита Київського і всієї України замість Василя Липківського, усунутого з посади на вимогу радянської влади.[2] Окрім ...
446115
  Марчук Л. Духовний подвиг родини Крушельницьких // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 6-7. – ISSN 2313-559X
446116
  Козирський В. Духовний подвиг українського просвітника. До 200-річчя від дня народження Пилипа Морачевського (1806-1879) / В. Козирський, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
446117
  Волощук Лариса Валентинівна Духовний поенціал драматургії Л.О.Яновскої : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.01 / Волощук Лариса Валентинівна; Кіровоград. держ. пед. ун-тет ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 1998. – 16л.
446118
  Степаненко М.І. Духовний посил Олеся Гончара : (за матеріалами "Щоденників" письменника) / Микола Степаненко. – Полтава : [ Б.в. ], 2009. – 60 с. – ISBN 978-966-8798-27-6
446119
  Пошатаев В.В. Духовний потенциал личности / В.В. Пошатаев. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254, [2] с.
446120
  Козлов А. Духовний потенціал драматургії Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 127-133. – ISBN 966-594-246-8
446121
  Вірченко Т.І. Духовний потенціал епічних поем Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 10-16
446122
  Гаєвська Н. Духовний потенціал і характер героя та автора в новелах Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 34-37
446123
  Савчин Мирослав Духовний потенціал людини : Монографія / Савчин Мирослав. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 203с. – ISBN 966-640-017-0
446124
  Савчин М.В. Духовний потенціал людини : монографія / Мирослав Савчин. – 2-е вид., перероб. і доп. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 508 с. – ISBN 978-966-428-166-6
446125
  Гончаренко О. Духовний потенціал оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 73-76. – ISBN 966-594-246-8
446126
  Костенко А. Духовний потенціал релігійної віри : філософія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 107-110. – ISSN 1728-9343
446127
  Шевченко Н.Ф. Духовний потенціал сучасної молоді : монографія / Н.Ф. Шевченко, З.М. Шевчук ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-189. – ISBN 978-966-599-461-9
446128
  Рожнятовська О. Духовний провідник нації : до 150-річчя від дня народження А. Шептицького (1865-1944) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 2 (6 ), друге півріччя 2015. – С. 23-28. – ISSN 2306-3505
446129
  Гумницька Н. Духовний провідник нації // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 177-179. – ISSN 08-68-4790-12


  Розглядається постать визначного церковного і наукового діяча Йосифа Сліпого. Зокрема авторка аналізує його досягнення як у релігійному, так і в духовному вимірах.
446130
  Жулинський М. Духовний провідник України, або чим трепетав дух Олеся Гончара?
446131
  Жулинський М. Духовний провідник українського народу [Т. Шевченко] // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 167-172. – ISSN 0320 - 8370
446132
  Жулинський М.Г. Духовний провідник українського народу. До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
446133
  Кірєєва Т.І. Духовний простір нового часу / Т.І. Кірєєва, О.Г. Кірєєва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 81-86. – ISSN 1728-3671
446134
  Сліпушко О. Духовний простір ораторсько-проповідницької, житійної та паломницької прози епохи бароко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 661-668. – ISBN 978-966-2763-27-0
446135
  Колодкевич Г.В. Духовний простір саду в поетичних візіях В. Стуса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 282-288. – (Б-ка Ін-ту філології)
446136
  Штонь Г.М. Духовний простір української ліроепічної прози : Автореф. дис. ... док. філолог. наук : 10.01.01 / Штонь Г.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 32 с.
446137
  Штонь Григорій Максимович Духовний простір української ліроепічної прози. : Дис. ... д-ра філолог.наук: 10.01.01 / Штонь Григорій Максимович; Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка. НАН України. – Київ, 1998. – 351л. – Бібліогр.:л.330-351
446138
  Прокопович Ф. Духовний регламент // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 729-787. – ISBN 978-966-8865-81-7
446139
  Рашковська В.І. Духовний розвиток майбутнього вчителя: стан дослідженності теоретичних основ проблеми // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 276-281
446140
  Кіт Н.С. Духовний розвиток молоді в авторській школі Олександра Захаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 104-106. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
446141
  Колеснікова І.Є. Духовний розвиток особистості в онтогенезі: когнітивний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
446142
  Нікітін О. Духовний розвиток особистості майбутнього педагога // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 60-66. – ISSN 2312-1246
446143
  Джеджера К. Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця як проблема професійної підготовки // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 106-111
446144
  Калита Н. Духовний розвиток особистості: історико-педагогічний аспект / Н. Калита, М. Пантюк, І. Садова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 2 (188), лютий. – С. 27-31. – ISSN 2308-4634
446145
  Білоус О. Духовний розвиток студентської молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 97-100. – ISSN 2308-4634


  Здійснюється аналіз проблеми духовного розвитку студентської молоді. З"ясовано, що визначальне місце у становленні духовно довершеної особистості займає виховання. Особлива увага приділяється дослідженню впливу музичного мистецтва на формування ...
446146
   Духовний розквіт українського народу. – К., 1972. – 302с.
446147
  Колісник О. Духовний саморозвиток української нації // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 10-15
446148
  Олійник В. Духовний світ "поета моря" // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 135-143


  Іван Костянтинович Айвазовський (1817-1900) - живописець-мариніст Російської імперії вірменського походження. Створив понад 6 тис. полотен, найвідоміші з котрих морські пейзажі та сцени морських баталій.
446149
  Алієва Заміна Керим-кизи Духовний світ адигів (за текстом "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 13-24


  Статтю присвячено аналізу етнокультурних особливостей адигейського народу та віддзеркаленню цієї проблеми на сторінках "Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа"
446150
  Шебеліст С.В. Духовний світ Анатолія Погрібного // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 134- 138


  Розглядається публіцистика Анатолія Погрібного, відомого українського вченого, критика, громадсько-культурного діяча, професора Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка й Українського вільного університету в ...
446151
  Прилюк Ю.Д. Духовний світ будівника комунізму / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 49 с.
446152
  Андрущенко В.П. Духовний світ і культура сучасної української людини // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-11. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
446153
  Семашко О.М. Духовний світ молодого робітника / О.М. Семашко, Г.Л. Черченко. – Київ, 1978. – 32 с.
446154
   Духовний світ молодої радянської людини. – Київ, 1969. – 203с.
446155
  Чхаідзе А. Духовний світ особистості та духовні цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-86. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглянуті погляди науковців на духовний світ особистості, визначені основні духовні потреби людини, та різні погляди на духовні цінності. В статье рассмотрены взгляды ученых на духовный мир личности, определены основные духовные потребности ...
446156
  Загарницька Ірина Духовний світ особистості як уособлення "людського" в людині // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано складові духовного світу особистості. Визначено місце у цій структурі чуттєвої культури. Обгрунтовується виняткове значення формування чуттєвої культури молоді для подолання духовної кризи, що охопила українське суспільство.
446157
  Загарницька Ірина Духовний світ особистості як уособлення "людського" в людині // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 98-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано складові духовного світу особистості. Визначено місце у цій структурі чуттєвої культури. Обгрунтовується виняткове значення формування чуттєвої культури молоді для подолання духовної кризи, що охопила українське суспільство.
446158
  Олійник Володимир Духовний світ поета моря : до 190-ї річниці від дня народження І.К. Айвазовського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 162-172. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
446159
  Владимирова В. Духовний світ родини Кулішів у романі Івана Корсака "Перстень Ганни Барвінок" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (126). – С. 18-21
446160
  Шляхова Н.М. Духовний світ сучасника / Н.М. Шляхова. – К., 1982. – 144с.
446161
  Сінкевич О. Духовний світ сучасної людини в дзеркалі мистецтва // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 197-210. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
446162
  Таланчук О. Духовний світ українського народу / Олена Таланчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 63 с. = Бібліотека українця1 серія. – ISBN 5-7707-2587-7
446163
  Кагамлик С. Духовний світ української православної церковної еліти ранньомодерного часу: теоретико-методологічні та джерелознавчі аспекти дослідження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 87-93
446164
  Тулуб С. Духовний світ Черкащини та Зінаїда Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 8-13. – ISBN 978-966-493-297-1
446165
  Кучерюк Д.Ю. Духовний світ Чехії: слов"янознавчий контекст // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 33-38. – (Філософські науки)
446166
  Михаїл Духовний світ, душа людини і парапсихологія = The spiritual world, the human soul : досліди й думки в аспекті сучасних знань і спостережень / Арх. Михаїл. – Вид.1-ше. – Торонто : [б. в.], 1961. – 154 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. с. 151
446167
  Сюндюков І. Духовний світоч Болгарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 18


  Шлях Климента Охридського, першого слов"янського письменника.
446168
  Моздір В.В. Духовний сикретизм культури подолян: погляд через призму світогляду Івана Огієнка (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 37-46. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
446169
  Чорний В.С. Духовний стан українського суспільства як чинник військової безпеки держави // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 365-372
446170
  Медведик Ю. Духовний стих (вірш) кінця XV - середини XVII століття в українській позацерковній музичній культурі (деякі роздуми Михайла Грушевського щодо концепції дослідження жанру) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 36-43. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 20). – ISSN 2078-6794
446171
  Синяк Я.В. Духовний суверенітет нації / Я.В. Синяк, І.В. Кріцак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 220-230. – ISSN 2306-9082
446172
  Згерська О. Духовний та національно-культурний розвиток українського суспільства XVI ст. (за матеріалами Волинського та Київського воєводств): джерела та історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Подається короткий огляд джерел та історіографії з українознавчої тематики щодо духовного і національно-культурного розвитку українського суспільства Волині та Київщини в XVI ст. У часи пізнього середньовіччя основним осередком духовного, національного ...
446173
  Гудима А. Духовний та фізичний вияви сліпоти героїв етологічних поем Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 9-14


  У статті досліджується, яким у баченні Т. Шевченка є значення духовної та фізичної сліпоти героїв етологічних поем, що дозволяє дати їм адекватну характеристику
446174
  Філіпчук З. Духовний Учитель: Євген Сверстюк / розмовляла Іванна Подольська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 10


  До 90-ліття від дня народження.
446175
  Федунь М. Духовний феномен Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуаристиці першої половини ХХ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 190-198


  У статті проаналізовано присутніусть та роль духовного феномена Т. Шевченка як консолідуючого чинника нації в західноукраїнській спогадовій літературі першої половини ХХ століття
446176
  Коцур В. Духовний хліб А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 41-42


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
446177
  Горох Г. Духовний хоровий спів у місті Рівне на межі ХХ—ХХІ століть: інституційний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 584-589. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
446178
  Кордон М. Духовний центр України. З історії Києво-Могилянської академії // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1999-4966
446179
  Гапоненко В.А. Духовний чинник політичної трансформації // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 42-43.
446180
  Штонь Г. Духовний шлях Шевченка. Карб харизми // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 56-67. – ISBN 966-7759-23-7
446181
  Черепаха В.М. Духовний щит України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-12
446182
   Духовним зором бачити Вітчизну. – К., 1979. – 112с.
446183
  Іржицький В.Ю. Духовниця генерального хорунжого Миколи Ханенка як джерело вивчення соціальної історії Гетьманщини // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 84-92
446184
  Свірський Борис Духовні (ідеологічні) основи конституційного ладу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 31-34
446185
  Кукуруза А.В. Духовні академії в кінці XIX - початку XX століття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 22-34. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  За звітами Обер-прокурора Святійшого Синоду.
446186
  Воропай І. Духовні аспекти в сучасній архітектурі Черкащини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 17-22
446187
  Білецька В.В. Духовні аспекти державницької концепції В. Липинського в інтерпретації І. Мірчука // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 104-109. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
446188
  Терещенко К. Духовні аспекти у роботі викладача історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4/5, квітень - травень. – С. 23-29
446189
   Духовні бесіди за словами святих отців православія. – Київ : Криниця, 1999. – 96с. – ISBN 966-95558-6-8
446190
  Завалій В. Духовні бібліотеки Києва / Валентина Завалій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 15-19


  У статті авторка представляє дослідження в галузі історії утворення і розвитку духовних бібліотек київських вищих і середніх навчальних закладів Української православної церкви Московського патріархату та Української православної церкви Київського ...
446191
  Дмитренко М. Духовні верховини Володимира Качкана (до 75-річчя від дня народження) / Микола Дмитренко


  У другому та третьому томах автор розповідає про заслуги видатних постатей - В. Антоновича, П. Куліша, В. Навроцького та ін.
446192
  Власевич-Хоркава Духовні виміри людського буття та проблема самопізнання в українській філософській традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 28-42


  Досліджено проблему самопізнання в українській філософській думці. Ключові слова: людина, ідентичність, серце, самопізнання/ Исследовано проблему самопознания в украинской философской мысли. The problem of identity in Ukrainian philosophy is ...
446193
  Грибан Г.П. Духовні виміри студента в фізичному вихованні // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 106-113. – ISSN 2227-2844
446194
  Пригоровський В. Духовні витязі великого митця // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 141-145. – ISSN 0131-2561
446195
  Моршна Н.В. Духовні вірші про св. Олексія, чоловіка божого, з рукописних співаників лемківщини та Закарпаття ХVIII століття // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 19-24


  У статті проаналізовано поетику духовних віршів про святого Олексія, чоловіка Божого, з рукописниїх співаників Лемківщини та Закарпапття ХVIII століття. Виокремлено чотири редакції вірша про святого, кожен з яких має свою специфіку обробки ...
446196
  Годлевський С. Духовні втрати українського населення на Холмщині в роки Другої світової війни та внаслідок операції "Вісла" // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 128-134
446197
  Москалець В. Духовні горизонти особистості: потенціал вершинної аналітики // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 73-84. – ISSN 1810-2131
446198
  Скуратівський А. Духовні детермінанти розвитку правової культури // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.494-503
446199
  Вертій О. Духовні джерела становлення національної літератури


  Про книжку Салиги Т. "Екслібриси Евтерпи"
446200
  Колодний А. Духовні діячі християнського мислительства на слов"янському Сході // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 187-209. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
446201
  Дічек Н. Духовні домінанти В.О.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7. – ISSN 0131-6788
446202
  Панчук Л.В. Духовні домінанти персонажів у творах В. Винниченка "Суд" і "Солдатики" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті зроблено спробу виявити духовні домінанти персонажів шляхом аналізу оповідань В. Винниченка "Суд" та "Солдатики"; звернено увагу на деформацію внутрішнього світу людини у антигуманному суспільстві. The article reveals spiritual dominants ...
446203
  Вернюк Н. Духовні жанри у фольклористичних і теологічних мотиваціях у побутуванні старожитної Русі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 121-129
446204
  Логвин М.М. Духовні засади збереження фізичного здоров"я та генофонду суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 49-53 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
446205
  Ломачинська І.М. Духовні засади православного чернецтва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Здійснюється систематичний аналіз передумов виникнення і принципів духовного життя православного чернецтва. Визначається роль чернецтва для становлення духовності християнина.
446206
  Джура О.Д. Духовні засади професійної орієнтації молоді (філософсько-освітнє осмислення) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 68-79. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
446207
  Дербак А.П. Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Дербак А.П.; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2006. – 183с. – Бібліогр.: л. 167-183
446208
  Дербак А.П. Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.03 / Анжеліка Петрівна Дербак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
446209
  Голобородько Я.Ю. Духовні імперативи Бориса Грінченка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 17/18. – С. 74-79.
446210
  Тараненко Г.Г. Духовні інтенції національно-патріотичного виховання сучасної молоді // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; [за заг. ред. Воронкової В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – С. 146-147
446211
  Скакальська І.Б. Духовні концепти Йосифа Сліпого і виховання молоді / І.Б. Скакальська, І.Б. Швалюк // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 110-116. – ISBN 978-966-182-372-2
446212
   Духовні криниці : Хрестоматія з укр. літ-ри для 10 кл. сер. шк., ліцеїв, гімназій, коледжів. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0060-8
Ч. 1 : Українська література (70-90-ті рокі 19 ст.). – 1997. – 448с.
446213
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. серед. шк. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0166-3
Ч. 2 : Українська література (перша третина 20 століття). – 1997. – 544с.
446214
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. загальноосв. навч. закл. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0060-8
Ч. 1 : Українська література (70-90-ті роки 19 ст.). – 2003. – 448с.
446215
   Духовні криниці : Хрестоматія для 10 кл. загальноосв. навч. закл. – Київ : Освіта. – ISBN 966-04-0166-3
Ч. 2 : Українська література (перша третина 20 століття). – 2003. – 544с.
446216
  Гальченко С. Духовні криниці Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 8-9
446217
  Хіміч Ярослава Духовні культурно-мистецькі скарбниці пам"яті : (сучасні церковні музеї в Україні) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена актуальному та ще не вивченому культурно-мистецькому явищу - сучасним церковним музеям в Україні. На конкретних прикладах християнських церковних музеїв (різних не лише за конфесійним підпорядкуванням) авторка досліджує сучасний ...
446218
  Ломачинська І.М. Духовні лідери та їх послідовники в контексті християнської традиції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  В усіх народів в усі часи з"являються особистості, які здатні жертвувати задля суспільного блага чи великої ідеї своїми власними інтересами. Задля досягнення благої мети вони можуть піти на великі подвиги і навіть відмовитись від власного життя. Ці ...
446219
   Духовні обереги рідного краю / [відп. за вип. Р. Маньковська ; Нац. спілка краєзнавців України]. – Київ : Український пріоритет, 2011. – 236, [4] с. – На обкл. фото П.Т. Тронько. – (Бібліотека "Слова Просвіти" / упоряд. : Л. Голота, Є. Букет ; Кн. 6). – ISBN 978-966-2669-11-4
446220
  Павлюк І. Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 75-84. – ISSN 0236-1477
446221
  Чумак Т. Духовні орієнтири творчості Олександра Довженка
446222
  Распутніс В.І. Духовні основи комуністичного суспільства. / В.І. Распутніс. – ЛЬвів, 1965. – 52с.
446223
  Муравська О. Духовні основи мистецтва бідермаєру та європейська музична культура першої половини XIX століття // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 218-224
446224
  Кляшторний М.Д. Духовні основи оціалістичного способу життя. / М.Д. Кляшторний. – К., 1988. – 31с.
446225
  Марушкевич А.А. Духовні основи прийняття християнства на Русі князем Володимиром у науково-педагогічній спадщині Івана Огіенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати педагогічні погляди Івана Огієнка - митрополита Іларіона про врахування Володимиром великим духовних основ свого народу (традиції, звичаї, обряди, символіка тощо) під час прийняття християнства на Русі. Матеріали ...
446226
  Брудний В.І. Духовні основи соціалізму та комунізму / В.І. Брудний. – Одеса, 1969. – 48с.
446227
  Франк С. Духовні основи суспільства. Вступ до соціальної філософії // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 259-275. – ISBN 978-966-668-480-9
446228
  Козак С. Духовні острови поета // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 192-199. – ISBN 978-83-935845-4-3
446229
  Білик Л. Духовні острови серед потопу світового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 13


  Пам"яті доктора Софії Парфанович (Волчук) — української письменниці, громадської діячки. Лікарки-гінекологині за фахом, викладача (1940-1944) та директора фельдшерсько-акушерської школи у Львові.
446230
  Білик Л. Духовні острови серед потопу світового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 13


  Лисак-Тивонюк Леся — українська письменниця.
446231
  Губенко О.В. Духовні передмови творчої активності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 10. – С.36-40
446232
  Павленко С. Духовні побратими Івана Мазепи // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.34-56. – ISSN 0869-3595
446233
  Немировська Н. Духовні подвиги українських військових у добу національно-визвольних змагань XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1503-1510. – ISSN 1028-5091


  "Висвітлюються питання боротьби за незалежність української держави у добу національно-визвольних змагань ХХ ст. військових, які брали безпосередню участь у творенні, поширенні і відродженні української церкви, культури і мови. Наголошується, що ...
446234
  Легков Є.І. Духовні потреби молодої людини / Є.І. Легков. – Київ, 1968. – 48с.
446235
  Олексюк Лілія Миколаївна Духовні почуття у світопереживанні особистості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексюк Лілія Миколаївна ; Мін-во освіти України, Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1994. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 206-220
446236
  Олексюк Лілія Миколаївна Духовні почуття у світопереживанні особистості : автореф. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / Олексюк Лілія Миколаївна ; Мін-во освіти України, Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 1994. – 24, [2] с.
446237
  Кралюк П.М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького / П.М. Кралюк; Укр.центр духовної культури. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 192 с. – (Духовні скарби України). – ISBN 5-7770-0702-3
446238
  Лімборська С.М. Духовні пошуки смислу життя Андрія Болконського : урок за романом Л. Толстого "Війна і мир". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45
446239
  Костиря Б. Духовні пошуки та емоційний світ людини у символістській ліриці Клима Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 65-71. – ISSN 2307-2261
446240
  Прокоп"юк О.Б. Духовні правління у XVIII столітті: кадрове наповнення та організація роботи // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 116-121. – ISBN 978-966-651-576-9
446241
  Ярошевич І. Духовні пріоритети Г. Гордасевича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 259-266. – ISSN 1728-9572
446242
  Голобородько Я.Ю. Духовні пріорітети Івана Дзюби : До 80-річчя українського діяча // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 82-84


  У цьому есеї зроблено спробу представити низку основних властивостей і величин, притаманних інтелектуальній натурі Івана Дзюби. Це пошук тих духовних пріоритетів, через які можна дістатися серцевинних імпульсів та концептів його творчості
446243
  Яровий О. Духовні пунктири гоголівської аксіології


  У статті йдеться про головні морально-етичні концепти творчості М. Гоголя, про органічний зв"язок гоголівської літературної спадщини зі шляхом християнського самовдосконалення. Боротьба добра і зла, антиномічність земного і небесного, проблеми смерті і ...
446244
  Корнійчук В.П. Духовні роси, або Розсипані думки книгою зібрані / Володимир Корнійчук ; [вступ. ст. О. Логвиненко]. – Ніжин : Кий, 2010. – 287, [1] с. – Загол. обкл.: Духовні роси. - Мініатюрне видання. – ISBN 966-8825-43-9
446245
  Кафарський В.І. Духовні сили людини / В.І. Кафарський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. – 57, [3] с. – Бібліогр.: с. 54-57 т а в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8969-87-4
446246
  Єрємей Г.И. Духовні скарби Дністровського краю: нарис про розвиток соціалістичної культури Молдавської РСР / Г.И. Єрємей. – 2-е, переробл. і доп. – Київ, 1979. – 200 с.
446247
  Цина А.Ю. Духовні складові особистісно орієнтованого виховання в українській християнській персонології Григорія Ващенко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 100-105. – ISSN 2045-146X
446248
   Духовні студії = Spiritual studies : науковий журнал / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2010-. – ISBN 966-7522-11-3
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
446249
  Петренко І. Духовні суди в шлюно-сімейних відносинах мирян XVIII століття // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 226-233. – ISBN 966-7379-92-11
446250
  Петренко І.М. Духовні суди про незаконні шлюби православного населення Слов"янської і Херсонської та Катеринославської єпархій в останній чверті XVIII століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 119-127
446251
  Мухіна І.Г. Духовні та ідейні детермінанти сучасної культурно-освітньої системи: пострадянський досвід // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 123-131. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
446252
  Копоть І. Духовні твори композитора Дмитра Стецюка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 444-451
446253
  Когут Т.В. Духовні твори Фрасіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Когут Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
446254
  Коменда О. Духовні теми і жанри в українській музиці кінця ХХ століття - початку ХХІ століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-55. – ISSN 1728-6875
446255
   Духовні традиції в українській культурі : доп. науковців III та IV Несторів. студій, видані за сприяння Печерської район. у місті Києві держадмін. : присвяч. пам"яті відомого укр. вченого Вілена Сергійовича Горського : [листопад 2005-2006 рр.] / Несторівські студії; Нац. Києво-Печер. іст.- культур. заповідник ; Печерської район. у місті Києві держадмін. ; [редкол.: В.С. Горський, Н.Д. Горська, Л.Є. Демірська та ін.]. – Київ : Фенікс, 2007. – 121, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Несторівські студії). – ISBN 978-966-651-481-6
446256
  Родіонов В. Духовні уроки поета-пророка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-49. – ISSN 0208-0710
446257
  Романчук С.П. Духовні функції ландшафтів у цивілізаційному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-14. – (Географія ; Вип. 46)


  Розглянуто духовні функції ландшафтів у процесі етногенезу та цивілізаційному процесі.
446258
  Попович В.М. Духовні цінності в свідомості студентів ВНЗ // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 88-89
446259
  Фазан В. Духовні цінності в системі сучасного виховання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 35-38. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано культуру українців, яка грунтується на традиціях християнського світу. Зроблено висновок про те що зважаючи на духовну кризу, значення християнських цінностей у духовно-моральному вихованні сучасної молоді зростає.
446260
  Балановський Я.М. Духовні цінності етномаргінальної субкультури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 20-35. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
446261
  Васянович Г. Духовні цінності і смисли людського буття у світоглядних пошуках Тараса Шевченка (До 205 річниці від дня народження геніального українського поета, мислителя, педагога) / Г. Васянович, Е. Костишин, І. Бабій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634
446262
  Стасевська О.А. Духовні цінності і соціокультурна ідентичность: проблема взаємообумовленності // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 113-122. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
446263
  Пахалюк А. Духовні цінності майбутніх соціальних працівників // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 590-599. – ISBN 978-966-2779-91-2
446264
  Гаврілова Н.С. Духовні цінності православної молоді в умовах глобалізації // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 201-209. – ISBN 978-966-608-733-4
446265
  Гонтаржевський І.С. Духовні цінності радянської молоді / І.С. Гонтаржевський. – К., 1980. – 48с.
446266
   Духовні цінності українського народу. – К., 1999. – 293с.
446267
   Духовні цінності українського народу. – Київ-Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 294с. – ISBN 966-7365-65-4
446268
  Яковенко А.І. Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття : Дис. ... канд.філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковенко А.І.; Мін-во освіти і науки України; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л. 184 - 195
446269
  Яковенко А.І. Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Яковенко А.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
446270
  Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор раскрывает свое понимание социально-психологической природы понятия духовности.
446271
  Бех І. Духовні цінності як надбання особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 9-11. – ISSN 0131-6788
446272
  Максимович О.М. Духовні цінності як складова культури особистості / О.М. Максимович, І.Б. Червінська // Православні духовні цінності в умовах глобалізму : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 4 квіт. 2006 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2007. – С. 177-184. – ISBN 978-966-608-733-4
446273
  Салига Т. Духовніі виміри Євгена Маланюка. Пролог // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 219-224. – ISBN 978-966-06-0747-7
446274
  Голець М.І. Духовність дитини в ранньому віці : інноваційні дослідження / М.І. Голець. – Київ : Вища школа, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-642-502-0
446275
  Лазоренко Т. Духовність і прогрес : Короткий нарис історії духовності / Т. Лазоренко. – Київ, 2004. – 212 с. – ISBN 966-7958-32-9
446276
  Захарчук О. Духовність і професіоналізм : мистецька палітра // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 104-106. – ISSN 0868-4790


  Георгій Павлій - кандидат мистецтвознавства, професор, керівник та диригент камерного оркестру Львівської національної музичної академії "Perpetuum Mobile" - лауреат 1-ї премії всеукраїнськ. конкурсу "Прем"єр-оркестр 2009"
446277
  Карпенко Є. Духовність і психотерапія у цінному співвідношенні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 126-132. – ISSN 1810-2131
446278
  Вірченко Т. Духовність інонаціональних образів у поемах Лесі Українки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 235-240
446279
  Кушнір Є.Я. Духовність людини в екзистенціальному і трансперсоналістському підходах // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 2226-3209
446280
  Буйських Ю. Духовність майбутнього вчителя як науково-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 114-124. – ISSN 2077-1827


  "У статті висвітлюється проблема формування духовності майбутніх учителів у вищому навчальному закладі".
446281
  Пірен М. Духовність особистості - основна цінність демократичного суспільства / М. Пірен, В. Ребкало // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 228-235
446282
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 5 (80). – 2017. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
446283
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 6 (81). – 2017. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
446284
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика = Spirituality of Personality: Methodology, Theory and Practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 2 (83), ч. 1 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – 2018. – 274, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
446285
   Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля. – ISSN 2220-6310
Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – 2018. – 290, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
446286
  Абрамов В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення : монографія / В.І. Абрамов ; МОНУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 236 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-620-0
446287
  Карленко Н.В. Духовність та самоактуалізація: філософсько-освітній вимір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 65-68. – ISSN 2077-1800
446288
  Афонін А.П. Духовність та стан здоров"я людини: педагогічний аспект / А.П. Афонін, Т.О. Дороніна // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 181-187. – ISSN 2304-4470
446289
  Володарська Н.Д. Духовність у гештальт-парадигмі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.5-8
446290
  Сербенська О. Духовність у картині світу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 133-137. – ISSN 0868-4790
446291
  Щербак Т. Духовність у контексті віртуальної реальності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 34-40. – ISSN 2312-1246
446292
  Приятельчук А.О. Духовність у контексті індивідуальної та соціальної практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  В статті автор аналізує проблему духовності в її культурно-історичному розвитку, розглядає шляхи формування духовних засад бізнес-діяльності, наголошує на необхідності "соціалізації" духовності. В статье автор анализирует проблему духовности в ее ...
446293
  Глушко В.П. Духовність у ранньоновітній Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 19-23. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
446294
  Ярмусь Степан Духовність українського народу = Spirituality of the Ukrainian people : Короткий орієнтаційний нарис / Ярмусь Степан; Передмова Ю.Мулик-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 227с.
446295
  Вознюк О.В. Духовність українського народу у контексті концепції цілісності // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 13-18. – ISSN 0130-7037
446296
  Ротовський А.А. Духовність чи бездуховність? / А.А. Ротовський. – К., 1989. – 48с.
446297
  Харченко Л.М. Духовність як вимір сучасного життя людини: соціально-філософський аналіз // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 20-24. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто проблеми духовності як необхідної умови соціалізації людини та вимірів людського буття.
446298
  Караульна Н.В. Духовність як культурно-історичний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
446299
  Скок Н.С. Духовність як необхідна складова буття творчої особистості в ідеальній реальності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  За допомогою буття творчої особистості й похідних від неї форм життєдіяльності (буття соціального й духовного) виявляється буття ідеальної реальності. Ідеальне виступає духовним засобом перетворення людиною світу, а духовність людини є відображенням ...
446300
  Харченко Л.М. Духовність як необхідна умова соціалізації людини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 41-43. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
446301
  Харченко Л. Духовність як необхідна умова соціалізації особистості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 143-145
446302
  Порфімович О.Л. Духовність як один із напрямків реформування органів внутрішніх справ України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.38-40


  Тема "зони" в українській періодиці
446303
  Рославіцька Х.Р. Духовність як основа гуманістичного ідеалу у творчості Лесі Українки // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 150-155. – ISSN 2312-4342
446304
  Серьогін С. Духовність як основа формування взаємовідносин на державній службі / С. Серьогін, І. Хожило // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 195-201.
446305
  Мокляк Л.І. Духовність як предмет філософського осмислення у творчості С.Б. Кримського // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 112-116. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
446306
  Альчук М. Духовність як ціннісна характеристика права у філософсько-правовій концепції Б.Кістяківського // Наука і цінності людського буття : колектив. монографія / М.П. Альчук, М.І. Бойченко, С.Д. Вишинський, І.В. Владленова, Г.Т. та ін. Гнатищак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 314-324. – ISBN 978-617-10-0075-9
446307
  Сова М.О. Духовність як цінність сучасної освіти / М.О. Сова, С.О. Деніжна // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 160-165. – ISSN 2078-9912


  Розглянуто феномен духовності, розкрито духовні цінності освіти, аналізується класифікація духовності. The phenomenon of spirituality is considered in the article, the spiritual values of modern education, are shown classification of spirituality ...
446308
  Караульна Н.В. Духовність як чинник самовизначення людини : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.03 / Караульна Н. В.; КНУ. – К, 2000. – 18л.
446309
  Караульна Наталія Вікторівна Духовність як чинник самовизначення людини. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Караульна Наталія Вікторівна; КУ ім Т.Шевченка. – К., 2000. – 154л. – Бібліогр.:л.145-154
446310
  Шемелинець І. Духовність, віра, самозречення Тараса Шевченка - основи відродження української нації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634
446311
   Духовність, мораль, етика традиційних суспільств Далекого Сходу. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 296с. – ISBN 978-966-518-430-0
446312
  Суздалєва Ю.І. Духовність, релігія, особистість у філософсько-етичних системах В. Соловйова та В. Винниченка // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 266-276. – ISBN 978-966-177-064-4
446313
   Духовність. Культура. Нація = Spirituality. Culture. Nation : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2003-. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
Вип. 5. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
446314
  Коцюба В.И. Духовно-академическая философия в освещении прот. В.В. Зеньковского. Часть I. Определение философии и вопрос о соотношении религии и свободы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0042-8744
446315
  Коцюба В.И. Духовно-академическая философия в освещении прот. В.В. Зеньковского. Часть II. Становление философии в России, духовно-академическая философия, православная философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 78-88. – ISSN 0042-8744
446316
  Захаріна М.І. Духовно-виховний зміст феномену свободи людини у творчій спадщині В.В. Зеньковського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 106-113. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
446317
  Якубовська М. Духовно-екзистенційний архетип комунікативного діалогу письменника Анатолія Крима як засіб формування культурологічної компетентності сучасного студента // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 336-344. – ISSN 2312-5993
446318
  Стоян О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 77-82. – ISSN 0131-775Х
446319
  Варецька Олена Духовно-економічне виховання як особистісно орієнтована технологія : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-41. – Бібліогр.: 5 назв
446320
  Васянович Г. Духовно-естетична єдність людини і природи у поетичній творчості Івана Франка // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 56-63. – ISSN 1994-4845
446321
  Лизанчук В. Духовно-естетична життєдайність фотомистецтва Василя Пилип’юка // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 363-366
446322
  Камінчук О. Духовно-естетична концепція неоромантизму в поезії Лесі Українки
446323
  Макарова Т. Духовно-етичні константи героїв і антигероїв драматургії В. Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 81-85
446324
  Вовканич С. Духовно-інтелектуальний потенціал буття людини і нації: горизонти розвитку українськості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 27-51. – ISSN 1810-2131
446325
  Вовканич С. Духовно-інформаційна мобільність як система формування трансферних структур буття людини і нації / С. Вовканич, О. Риндзак // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 34-46. – ISSN 1728-9572
446326
  Марценішко В. Духовно-культурна ситуація 1920-х рр. в Україні на сторінках щоденників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 106- 118. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Охарактеризовано духовно-культурну ситуацію 1920-х рр. в Україні на матеріалі щоденників українських письменників Сергія Єфремова і Михайла Драй-Хмари. Звертається увага на особливості державно-церковних відносин у цей час: розкол православної церкви, ...
446327
  Капелюшний В.П. Духовно-культурний аспект національного державотворення в Україні у 1917-1921 рр.: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Історія ; вип. 51)


  Висвітлюються основні здобутки в дослідженні духовно-культурного аспекту українського державотворення у 1917-1921 рр.
446328
  Лядов А.О. Духовно-культурные факторы становления Московского государства и права в конце ХІV-нач. ХVІ / А.О. Лядов, А.В. Евсеев // История государства и права : Москва, 2000
446329
  Залевская Знаида Георгиевна Духовно-культурные ценности: сущность, собенности, функциониование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залевская Знаида Георгиевна; КГУ. – К., 1990. – 16л.
446330
  Чорненький Я.Я. Духовно-культурологічний аспект афористичних висловлювань Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 164-167.
446331
  Веселовська Г. Духовно-містичні аспекти культурно-мистецької діяльності української еліти кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. / Г. Веселовська, О. Ковальчук // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 253-265
446332
  Грідіна І.М. Духовно-моральна безпека СРСР на початку Другої світової війни України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 75-82. – ISSN 2076-1554
446333
  Сіданіч І. Духовно-моральна компетентність педагога як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 229-240. – ISSN 2312-5993
446334
  Кислашко О. Духовно-моральне виховання в Україні в складі царської Росії кінця XVII ст. і до революції 1917 року
446335
  Марушкевич А.А. Духовно-моральне виховання громадянина в сучасному українському суспільстві // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 215-219


  Розглядається питання духовно-морального виховання громадянина в сучасному українському суспільстві. Розкривається суть цього напряму виховної діяльності. Аналізуються окремі аспекти його забезпечення. Акцентується увага на потребі духовно-морального ...
446336
  Ворожбіт В.В. Духовно-моральне виховання дітей в Україні у першій половині XIX століття / В.В. Ворожбіт, С.Д. Криштоф, О.М. Микитюк // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 24-32
446337
  Сіданіч І.Л. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (XX - початок XXI століття) : монографія / І.Л. Сіданіч ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : Університет менеджменту освіти, 2013. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-412. – ISBN 978-617-696-156-7
446338
   Духовно-моральне виховання дітей: історія і сучасні тенденції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ворожбіт В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Основа, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 325-327. – ISBN 978-966-333-986-3
446339
  Петренко Л. Духовно-моральне виховання особистості у контексті творчості Григорія Ващенка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 95-102. – ISSN 2524-2474
446340
   Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – 165, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
446341
  Товканець Г.В. Духовно-моральне виховання як умова успішної самореалізації особистості в соціумі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 179-184 : табл. – Бібліогр.: с. 183. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
446342
  Романенко О. Духовно-моральні виміри економічного життя сучасного суспільства // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 48-51
446343
  Грушева Т.В. Духовно-моральні і національні аспекти в педагогіці Йосифа Сліпого // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 160-166. – ISSN 2076-8982
446344
  Міпова Т.М. Духовно-моральні та ідеологічні відносини як предмет конституційного регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 96-98
446345
  Ткачук І. Духовно-моральні цінності сучасної епохи у формуванні цілісної творчої особистості: на основі аналізу монографії Kevin Hart "Postmodernism" // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 301-310. – ISSN 0236-4832


  У статті розглядається проблема духовно-моральних цінностей сучасної епохи. Особлива увага приділена місцю релігії та етики в світі постмодерну і те, як з засади їхнього співвідношення. Виявлено величезне різноманіття та не меншу суперечливість ...
446346
  Варенко В.М. Духовно-моральні цінності українського народу в творчості В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Статтю присвячено дослідженню проблеми використання духовно-моральних цінностей українського народу в творчості В. Винниченка, його морально-етичній філософії. Аналіз світоглядних позицій, його творчості свідчить, що духовно-моральний ідеал письменника ...
446347
   Духовно-научная концепция преодоления человеком всеобщего кризиса / Севастопольский народный ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 80 с. : илл., фото
446348
  Кондаков А.М. Духовно-нравственное воспитание в структуре Федеральных государственных стандартов общего образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
446349
  Коркия Э.Д. Духовно-нравственное воспитание молодежи как фактор безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 167-178. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
446350
  Санкин Л.А. Духовно-нравственное воспитание студентов / Л.А. Санкин, С.В. Викторенкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 108-111. – ISSN 0869-561X
446351
  Овчинников В.Д. Духовно-нравственное наследие адмирала Ф.Ф.Ушакова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3 (587). – С. 43-45. – ISSN 0321-0626
446352
  Данилюк А.Я. Духовно-нравственное развитие младших школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 88-93. – ISSN 0869-561Х
446353
  Власова Т.И. Духовно-нравственное развитие современных школьников как процесс овладения смыслом жизни // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
446354
  Карпенков С.Х. Духовно-нравственные ориентиры и современная цивилизация / С.Х. Карпенков // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С.20-27. – ISSN 1726-667Х


  Дефицит нравственности как глобальная угроза.Что происходит в сфере образования?
446355
  Решетников Л. Духовно-нравственные причины национальной катастрофы России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 140-151. – ISSN 0130-9625
446356
  Харисова Л.А. Духовно-нравственные ценности ислама // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 72-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
446357
  Земляной С.Н. Духовно-нравстенный потенциал общественного прогресса / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 64с.
446358
  Каплун Т.М. Духовно-образная и музыкально-поэтическая характеристика древнерусской службы княгине Ольге // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 66-77. – ISSN 2077-9542
446359
  Осипов А.А. Духовно-практическое освоение действительности как предпосылка формирования идеи антропокосмизма . Ст.атья 3 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 148-152
446360
  Кондратьєв І.М. Духовно-практичні чинники становлення наукового знання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 24-28. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядається регулятивне та світоглядно-методологічне значення духовно практичних чинників становлення й розвитку наукового знання.
446361
  Ткаченко А.А. Духовно-природная психотерапия (Эсхатологический аспект). Личностная и профессиональная элитарность / А.А. Ткаченко; Кировоградский ин-тут.Ругион. управления и экономики. – Кировоград : КОД, 2001. – 220с. – ISBN 966-95716-4-2
446362
  Скобельська О. Духовно-релігійна складова повісті М. Гоголя "Шинель" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 208-214. – (Філологічні науки)
446363
  Катеринчук Р. Духовно-релігійна сутність хорової творчості Дж. Раттера // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 130-131
446364
  Гузинець О.В. Духовно-релігійне виховання студентської молоді в полікультурному середовищі Закарпаття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гузинець Олеся Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
446365
  Абдуллаєва М.А. Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці ХVIII - на початку ХХ ст. / М.А. Абдуллаєва; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-02-1885-0
446366
  Мархель Л. Духовно-релігійний світ в ідеологемі Мілени Рудницької // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 306-308. – ISBN 978-966-171-795-3
446367
  Вовк І О. Духовно-релігійні пошуки І.Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики / О.І. Вовк. – Харків : Сага, 2012. – 112, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-575-060-5
446368
  Шостак В.М. Духовно-релігійні традиції філософських шкіл України другої половини XIX століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С.182-187. – ISSN 1729-360Х
446369
  Назаренко Ю.А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі демократичного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 85-90
446370
  Назаренко Ю.А. Духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України: історичний аспект (Релігія і освіта в Україні: історичний аспект) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 73-84. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  В статті розглядається духовно-релігійні цінності в світському освітньому просторі України в період від дохристиянської доби - до 90-х років ХХ ст. Здійснюється системний аналіз історичного аспекту, який вивчає процеси поширення, становлення та ...
446371
  Григор"єва Є.В. Духовно-символічні засади культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 89-91
446372
  Покотило Г. Духовно-творча цінність природи // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 595-602. – ISSN 1028-5091
446373
  Дроздова Е.О. Духовно-творческая составляющая технологии гитарного исполнительства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 457-464. – ISSN 2226-2180
446374
  Слухенська Р.В. Духовно-творчий потенціал майбутнього лікаря та розвиток професійного клінічного мислення / Р.В. Слухенська, А.А. Єрохова // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 36-38. – ISSN 2221-6316
446375
  Ткачук І.О. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: проблема визначення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 60-67
446376
  Астрахан Н.І. Духовно-творчий та історичний виміри буття у художньому цілому філософського роману: "Гра в бісер" Г. Гессе та "Доктор Живаго" Б. Пастернака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 112-122


  У статті розглядаються особливості художньої структури романів Г. Гессе "Гра в бісер" та Б. Пастернака "Доктор Живаго" з погляду на підпорядкування її завданню художньо-аналітичного зіставлення духовно-творчого та історичного вимірів ...
446377
  Филиппов Ю.А. Духовно-телесные практики в историко-философской ретроспективе / Ю.А. Филиппов, И.А. Бокачев // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 277-283. – ISSN 1606-951Х
446378
  Попова О. Духовно-учебные заведения в современной России: исторический опыт и перспективы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.25-28. – ISSN 0321-0383
446379
  Ямчук П.М. Духовно-філософська візія В.С. Соловйовим феномену Святого Володимира в контексті вітчизняного христоцентричного світобачення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 35-39


  Проаналізовано семіотичний дискурс рецепції В.С. Соловйовим світоглядного й буттєвого феномену св. Володимира - Хрестителя. Окреслено перспективні моделі його впливу на процеси новітнього розвитку людини й суспільства. Визначено, в прямій суголосності ...
446380
  Тимченко С. Духовно-філософська творчість Ігоря Сікорського // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 6 (14). – С. 22-28. – ISSN 1819-7329
446381
  Ямчук П. Духовно-філософське осмислення трагізму постпросвітницької доби у дзеркалі епістолярію Володимира Свідзінського // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 53-62. – ISSN 1728-3671
446382
   Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей. – Гродно
1. – 1992. – 270с.
446383
   Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей. – Гродно
2. – 1992. – 165с.
446384
  Гавеля О.М. Духовно-ціннісне спрямування особистості в роки Другої світової війни та у повоєнні роки в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 186-193
446385
  Квасюк Л.В. Духовно-ціннісний світ православ"я в інтерпретації "Казання" (1596) Стефана Зизанія // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 29-36. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
446386
  Голомб Л. Духовно-ціннісні орієнтації в художньому мисленні Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 44-50. – (Філологія ; Вип. 19)
446387
  Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філосовсько-релігійних традицій : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Еліна Борисівна Проценко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 186л. – Бібліогр.: л.173-186
446388
  Проценко Е.Б. Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 11 / Проценко Е. Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
446389
  Костюк Е.Б. Духовно-эстетические предпосылки возникновения джаза // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 2073-9702


  Анализируются духовно-эстетические предпосылки, I пол. XX в. как основы для возникновения и популяризации - джаза, музыки поколения "утраченных иллюзий". Джаз - явление модное, социально-престижное, элитарное, но не эволюционирующее, как это было в І ...
446390
  Берегова Г.Д. Духовно–енергетична сутність слова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 101-104. – ISSN 2076-1554
446391
  Лаптєва Г. Духовно - особистісний підхід в дослідженні духовної самореалізації майбутніх психологів в умовах освітньої соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 71-74. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасного духовно-особистісному підходу у психологічній науці. Увага приділяється розкриттю даного підходу у психології духовності та з подальшим його застосуванням у дослідженні проблеми духовної самореалізації майбутніх ...
446392
  Орел Л.Г. Духовно здружені з Україною / Лідія Орел. – Київ : ДІА, 2016. – 246, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7015-38-2


  У пр. №1727634 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
446393
   Духовно ми багаті. – Львів, 1979. – 136с.
446394
  Кобець О. Духовно рідні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 січня (№ 2)


  Унікальний доробок Яреми Гояна присвячений Маркіянові Шашкевичу.
446395
  Соловцова И.А. Духовное воспитание: система понятий // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
446396
  Коган Л.Н. Духовное воспроизводство : методологические и социологические проблемы / Л.Н. Коган, Б И. Сесюнина, . – Томск : Издательство Томского университета, 1986. – 165, [3] с.
446397
  Меськов В.С. Духовное единство "я" и "мы" в генетической этике Вл. Соловьева / В.С. Меськов, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 28-31. – ISSN 1684-2618
446398
   Духовное завещание князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1907. – 10 с. – Отт. из журн. "Летопись Ист.-родослов. о-ва в Москве". 1907, вып. 4
446399
  Кудрявая Н.В. Духовное завещание Льва Николаевича Толстого: от педагогики 60 - 70-х годов XIX в. к "науке жизни" как религиозно-нравственному учению. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
446400
  Абрамович В.А. Духовное завещание схимника Григория Микулича (1617 г.) / [Авт. вступ. статьи и публикатор] В. Абрамович. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 10 с.
446401
  Протоиерей Евгений Гнатенко Духовное и светсткое образование : общие проблемы // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 272-278
446402
  Смольников В. Духовное наследство // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-37. – ISSN 0132-2036
446403
  Уледов А.К. Духовное обновление общества. / А.К. Уледов. – М., 1990. – 334с.
446404
   Духовное обновление человека. – М., 1964. – 152с.
446405
  Коробейников В.С. Духовное общение , обмен информацией , идеологическая борьба / В.С. Коробейников. – Москва, 1976. – 143с.
446406
  Асадуллаев С.Г. Духовное общение и взаимное познание / Сейфулла Гудрат оглы Асадуллаев. – Баку : Язычы, 1986. – 294 с.
446407
  Мальковская Ирина Александровна Духовное общение как социальное явление : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мальковская Ирина Александровна; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
446408
  Песенко В.Н. Духовное отчуждение и социальные условия его преодоления : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Песенко В.Н.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
446409
  Ревуцкий Михаил Петрович Духовное отчуждение как философская проблема : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ревуцкий Михаил Петрович; Львовский госуниверситет. – Львов, 1992. – 16л.
446410
   Духовное производство : Социально-философский аспект проблемы духовной деятельности. – Москва : Наука, 1981. – 351, [1] с.
446411
   Духовное производство в социалистическом обществе. – Сыктывкар; Пермь, 1985. – 163с.
446412
  Орлов В.Н. Духовное производство и его развитие в условиях социализма / В.Н. Орлов. – М., 1986. – 133с.
446413
  Шишков Г.Б. Духовное производство и интеллектуальная собственность: теория, методология, практика / Г.Б. Шишков. – Москва, 1991. – 170 с.
446414
   Духовное производство и личность. – Л., 1981. – 146с.
446415
   Духовное производство и народная культура. – Свердловск, 1988. – 159с.
446416
  Прохоренко И.Д. Духовное производство при социализме / И.Д. Прохоренко, С.В. Курегян. – Минск, 1987. – 188с.
446417
  Прыгунов В.Е. Духовное производство: проблемы специфики и развития. : Автореф... канд. филсо.наук: 09.00.01 / Прыгунов В.Е.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
446418
  Лебедев А.Б. Духовное производство: сущность и функционирование / А.Б. Лебедев. – Казань, 1991. – 97с.
446419
  Поздняков Д.Т. Духовное равенство и его утверждение при социализме. / Д.Т. Поздняков. – Иркутск, 1985. – 125с.
446420
  Прейер В. Духовное развитие в первом детстве с указаниями для родителей о его наблюдении / В. Прейер; Под. ред. В.Ф.Динзе. – Санкт-Петербург, 1894. – 261с.
446421
   Духовное развитие личности. – Свердловск
3. – 1967. – 333с.
446422
  Полякова Л.П. Духовное развитие личности и современное православие. / Л.П. Полякова. – М., 1972. – 40с.
446423
  Андреев Николай Иванович Духовное развитие рабочей молодежи в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Андреев Николай Иванович; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1977. – 24л.
446424
  Бакши Н.А. Духовное сальто-мортале, или попытка осмысления истории после Второй мировой войны (на примере Рейнгольда Шнайдера и Паулы фон Прерадович) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 101-105. – ISSN 1562-1391
446425
  Горпинко А.М. Духовное сближение социалистических наций в период перехода к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горпинко А. М. ; КГУ , Каф. науч. коммунизма. – Киев, 1967. – 18 с.
446426
  Чумак Н.В. Духовное содержание танца в контексте христианского богословия // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 36-39


  Духовное осмысление танца в свете христианского богословия позволяет найти ответы на многие вопросы, связанные с темой утраты целостности, гармоничности и другими кризисными явлениями современной культуры. В данной статье ставится задача рассмотреть ...
446427
  Манько Ю.В. Духовное состояние личности и перестройка / Ю.В. Манько. – СПб., 1992. – 15с.
446428
   Духовное становление человека. – Л., 1972. – 175с.
446429
  Коненкова А.К. Духовное странничество как феномен русской культуры конца 19 - начала 20 вв. и его отражение в творчестве Б.М. Кустодиева и С.Т. Коненкова // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 155-168.
446430
  Моргунов Георгий Вадимович Духовное творчество как социокультурный процесс : Дис... канд. филос.наук: / Моргунов Георгий Вадимович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 157л. – Бібліогр.:л.142-157
446431
  Панфилов В.А. Духовное творчество как феноменальное основание метафизики гуманитарных знаний и философии науки / В.А. Панфилов ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т. – Днепропетровск : Инновация, 2010. – 133, [1] с. – Библиогр.: с. 129-132. – ISBN 978-966-8676-48-2
446432
   Духовное творчество: Процесс, эффективность. – К., - Ужгород, 1990. – 302с.
446433
  Булатов А. Духовное Управление Мусульман Крыма: история, эволюция, проблемы // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 22-27
446434
  Дробот І. Духовності надійні крила. Факультет української філології // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 липня - 2 серпня (№ 33). – С. 6-7


  До 80-річчя Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
446435
  Пролеев С.В. Духовность и бытие человека. / С.В. Пролеев. – К, 1992. – 107с.
446436
  Поликанова Е.П. Духовность и нравственность - основы суверенности личности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 158-166. – ISSN 1811-0916
446437
  Михайлов И.Ф. Духовность и нравственность (философско-этический аспект культурологической концепции В.Ж. Келле) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 293-298. – ISSN 1606-951Х
446438
  Бурбулис Г.Э. Духовность и рациональность. / Г.Э. Бурбулис, В.Е. Кемеров. – М., 1986. – 59с.
446439
  Зуев А.В. Духовность как нравственное усилие в мире парадоксальности информационного времени // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.168-176. – ISSN 2076-7382
446440
  Куклина Н.Б. Духовность как фактор социальной адаптации личности и ориентир современного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 104-111. – ISSN 1811-0916
446441
  Скляр В.В. Духовность как феномен культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-82. – ISSN 0235-1188
446442
  Шалышкина И.В. Духовность как философское понятие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шалышкина И.В.; ЛГУ. – Львов, 1992. – 17л.
446443
  Барановский В.Ф. Духовность личности в системе современных общественных отношений : Монография / В.Ф. Барановский. – Київ : Правник-HАВСУ, 1998. – 140с. – Библиогр.:с.133-140. – ISBN 966-7412-06-7
446444
  Рузиева Р.Х. Духовность личности и нравственные ценности: антропологический подход // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
446445
  Барановский В.Ф. Духовность личности: Социальный механизм развития : социальный механизм развития / В.Ф. Барановский ; Ин-т философии НАН Украины ; Киевский ин-т Военно-воздушных сил. – Киев : [б. и.], 1995. – 167 с.
446446
  Цикин В. Духовность нового времени в свете нанофилософии // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 93-104
446447
  Замулин А.Л. Духовность организационного лидерства: анализ зарубежных исследований // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 183-193. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
446448
  Замулин А.Л. Духовность организационного лидерства: анализ зарубежных исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 183-193. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
446449
  Громов Е.С. Духовность экрана / Е.С. Громов. – М., 1976. – 255с.
446450
  Шостак Е. Духовность, мораль и мелочи быта: Новый Завет по-нидерландски // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 40-44
446451
  Кутырев В.А. Духовность, экономизм и "после": драма взаимодействия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.56-65. – ISSN 0042-8744
446452
  Жулинський М. Духовною спрагою спокушений: Юрію Барабашу - 85 // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 38-45
446453
   Духовные беседы. – М., 1991. – 25с.
446454
   Духовные богатства - народу. – М., 1988. – 62с.
446455
  Коган Л.Н. Духовные богатства социализма-молодым! / Л.Н. Коган. – М, 1971. – 32с.
446456
  Алексеев П.П. Духовные заветы Н.А.некрасова "В последних песнях" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 6. – С. 4-18


  К 190-летию со дня рождения Н.А.Некрасова.
446457
   Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI в.в.. – М.-Л., 1950. – 588с.
446458
   Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных / под ред. С.В. Бахрушина. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова ; [Тип. Вильде], 1909. – 152 с. – (Памятники русской истории / Изд. под ред... проф. В.О. Ключевского, М.К. Любавского [и др.])
446459
  Конькина Е.В. Духовные и нравственные основы детских праздников (исторический анализ) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 31-39. – ISSN 2073-8536
446460
  Мансурова М.П. Духовные интересы как фактор развития личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мансурова М.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
446461
  Кичанова И.М. Духовные искания и житейские ситуации / И.М. Кичанова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205, [3] с.
446462
  Марсель Г. Духовные искания Фердинанда Эбнера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 171-179. – ISSN 0042-8744
446463
  Франк С.Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. – Москва : Республика, 1992. – 511с. – (Мыслители XX века). – ISBN 5-250-01494-1
446464
   Духовные основы социалистического образа жизни. – Л., 1985. – 163с.
446465
   Духовные посевы. – К., 1991. – 476с.
446466
   Духовные потребности в системе социалистического образа жизни. – Л., 1979. – 171с.
446467
  Сапроненко В.В. Духовные потребности и православие / В.В. Сапроненко. – Ставрополь, 1985. – 96с.
446468
  Победа Н.А. Духовные потребности и реальное поведение. / Н.А. Победа. – Кишинев, 1990. – 113с.
446469
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна; КГУ. – К., 1980. – 20л.
446470
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
446471
  Казиева Анна Матвеевна Духовные потребности личности в структуре советского образа жизни. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Казиева Анна Матвеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 183л. – Бібліогр.:л.168-183
446472
  Иваненко Елена Александровна Духовные потребности личности как фактор ее самореализации : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваненко Елена Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.127-144
446473
  Иваненко Е.А. Духовные потребности личности как фактор ее самореализации. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иваненко Е.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
446474
  Волынка Марина Егоровна Духовные потребности личности: факторы формирования и развития : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волынка Марина Егоровна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 14 с.
446475
  Волынка М.Е. Духовные потребности личности: факторы формирования и развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Волынка М. Е.; МНО УССР, КГ пед. ин-т. – К., 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.132-154
446476
  Злотников Р.А. Духовные потребности советского рабочего / Р.А. Злотников. – Саратов, 1975. – 236с.
446477
  Полищук Н.В. Духовные проблемы общества в эпоху современного информационно-высокотехнологического прогресса и перспективы их решения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 11-15. – ISSN 2077-1800
446478
  Слободчиков В.И. Духовные проблемы человека в современном мире // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 33-39. – ISSN 0869-561Х
446479
  Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения : Репринт. изд. 1912 г. / М. Экхарт. – Москва, 1991. – 192с. – (Философская классика). – ISBN 5-250-01793-2
446480
  Экхарт Мейстер Духовные проповеди и рассуждения / Экхарт Мейстер; Пер. с нем. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 432с. – В кн. также: Аврора или утренняя заря в восхождении/ Я. Беме. – (Познание ; Вып. 8). – ISBN 966-521-125-0
446481
  Земляной С.Н. Духовные ресурсы ускорения. / С.Н. Земляной. – М., 1987. – 64с.
446482
  Малахова И.А. Духовные христиане / И.А. Малахова. – Москва, 1970. – 128с.
446483
  Жигалова М. Духовные ценности в литературе белорусско-польского пограничья (на примере интепретации и анализа в вузе переводов произведений Ю.И. Крашевского) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 65-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
446484
  Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание в современной России // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
446485
   Духовные ценности как предмет философского анализа. – М., 1985. – 144с.
446486
  Сагатовский В.Н. Духовные ценности личности и их формирование в развитом социалистическом обществе. / В.Н. Сагатовский, Л.Г. Сагатовская. – К., 1981. – 48с.
446487
  Пазенок В.С. Духовные ценности социализма в современном идейном противобортсве / В.С. Пазенок. – К., 1986. – 110с.
446488
  Петров Ю.В. Духовные ценности социализма и художественная активность масс / Ю.В. Петров. – К., 1985. – 198с.
446489
  Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление / С.Ф. Анисимов. – Москва : Мысль, 1988. – 253, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 240-254
446490
  Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года / соч. П. Знаменского. – Казань : В тип. Имп. ун-та, 1881. – [4], 807 с. – Экз. деф., без ориг обл., тит. л. и отсутств. огл., описан по интеренету
446491
  Аникин Н.В. Духовныее и культурные аспекты репатриации крымских татар (1990-2005-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 63-76. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
446492
  Леонов Б.А. Духовный арсенал народа / Б.А. Леонов. – М, 1982. – 192с.
446493
  Винницкий И. Духовный карцер. Н.С. Лесков и "Палата № 6" А.П. Чехова // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 310-321. – ISSN 0042-8795
446494
  Ермошкин Н.И. Духовный колониализм / Н.И. Ермошкин, Е.Н. Мова. – М., 1981. – 143с.
446495
  Гроф С. Духовный кризис : Статьи и исследования / Под ред. С.Грофа. – Москва : МТМ, 1995. – 256с.
446496
  Кашлев Ю.Б. Духовный кризис американского буржуазного общества. / Ю.Б. Кашлев. – М., 1969. – 48с.
446497
  Ешин С.З. Духовный маразм / С.З. Ешин. – Минск, 1976. – 127с.
446498
  Поправко А.К. Духовный маргинализм как проявление кризиса личности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.50-61
446499
  Драч И.Ф. Духовный меч / И.Ф. Драч. – Москва, 1988. – 366 с.
446500
  Новицкий Я.П. Духовный мир в представлении малороссийского народа : Сказания, суеверия и верования, собранные в Екатеринославщине / Я.П. Hовицкий. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1912. – 24 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 8, с. 161-184. - Текст предисловия кн. на рус. яз. - Тексты сказаний, суеверий и верований на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора
446501
  Спирова В.И. Духовный мир В.И. Вернадского: ученый и книги : (к 150-летию со дня рождения) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 68-75. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматривается влияние книги на формирование научного и культурного мировоззрения В.И. Вернадского (1863—1945) — крупнейшего ученого и мыслителя. Использован принцип дневниковых записок. Сделана попытка по научным работам, выступлениям, ...
446502
  Медведев А.Н. Духовный мир героя советского кино / А.Н. Медведев. – М : Знание, 1984. – 48 с.
446503
  Шляховая Нонна Михайловна Духовный мир личности в советской многонациональной прозе 60-70 годов : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.02 / Шляховая Нонна Михайловна; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1986. – 31л.
446504
  Попова М.А. Духовный мир личности и атеизм / М.А. Попова, Е.И. Филиппова. – Москва, 1979. – 80с.
446505
  Ерушевич Геннадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Геннадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
446506
  Ерушевич Генадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Генадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 14л.
446507
  Ерушевич Геннадий Дмитриевич Духовный мир личности как предмет философско-социологического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ерушевич Геннадий Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 153л. – Бібліогр.:л.135-153
446508
  Вассоевич А.Л. Духовный мир народов классического Востока : историко-психологический метод в историко-философском исследовании / А.Л. Вассоевич. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 537с. – (Руководство по востоковедению ; вып. 1). – ISBN 8-89329-061-9
446509
  Старченко Т.Е. Духовный мир нового человека / Т.Е. Старченко. – Львов, 1983. – 135с.
446510
  Самойленко В.Ф. Духовный мир общества и развитие личности / В.Ф. Самойленко. – М, 1978. – 48 с.
446511
  Степанов А.А. Духовный мир подростка. / А.А. Степанов. – Л., 1967. – 40с.
446512
  Губернаторов Михаил Алексеевич Духовный мир поколения 30-40-х годов в лирике Аркадия Кулешова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Губернаторов Михаил Алексеевич ; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Минск, 1977. – 19 с.
446513
   Духовный мир развитого социалистического общества. – М., 1977. – 479с.
446514
  Кантор А.М. Духовный мир русского горожанина. Вторая половина 17 века. Очерки / А.М. Кантор. – Москва : РГГУ, 1999. – 120 с. – ISBN 5-7281-0223-9
446515
   Духовный мир советского рабочего. – М., 1972. – 439с.
446516
  Бабосов Е.М. Духовный мир советского человека / Е.М. Бабосов. – Минск : Беларусь, 1983. – 335 с.
446517
  Гоц Г.С. Духовный мир современники а принципы его изображения в русской художественной прозе о рабочем классе (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Гоц Г. С.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусства. – М., 1971. – 17л.
446518
   Духовный мир социализма и идеологическая борьба. – Киев, 1985. – 251с.
446519
   Духовный мир социалистического производственного коллектива. – Фрунзе, 1985. – 224с.
446520
  Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника подросткового и юношеского возраста. / В.А. Сухомлинский. – М, 1961. – 223с.
446521
  Шляховая Н.М. Духовный облик героя в литературе эпохи развитого социализма / Н.М. Шляховая. – Одесса, 1983. – 113с.
446522
  Ентелис Г.С. Духовный облик колхозного крестьянства. (Опыт социального исследования на материалах молдавской ССР. / Г.С. Ентелис. – Кишинев, 1967. – 68с.
446523
  Ентелис Г.С. Духовный облик колхозного крестьянства. (Опыт социального исследования на материалах молдавской ССР. / Г.С. Ентелис. – Кишинев, 1967. – 68с.
446524
   Духовный облик советского молодого человека. – М., 1976. – 169с.
446525
  Кучмаев Г.И. Духовный облик советского человека / Г.И. Кучмаев, И.К. Кучмаева. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
446526
  Мищенко В.И. Духовный облик ученого в парадигмальной науке // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 174-179. – ISSN 2076-1554


  Анализируя этапы формирования парадигмальной науки и характер деформаций духовного облика, он пришёл к выводу, что характер изменений связан с тем, как наука позволила изменить само общество и как результат - самого человека. Автор делает вывод о том, ...
446527
   Духовный образ России в философско-художественном наследии Н.К. и Е.И. Рерихов : материалы Международной общественно-научной конференции. 1996. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 1998. – 340, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Рериховская научно-популярная библиотека / [редкол.: П.С. Гуревич и др.]). – ISBN 5-86988-061-0
446528
  Кравченко Е.С. Духовный оркестр : юморески / Е.С. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1965. – 119 с.
446529
  Маккари Стив Духовный подъем переворотом : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 36-37 : Фото
446530
   Духовный потенциал победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – М., 1990. – 225с.
446531
   Духовный потенциал СССР накануне Великой Отечественной войны. Из истории советской культуры 1917-1941 гг.. – М., 1985. – 229с.
446532
  Бобров Ю.В. Духовный потенциал творческой активности ребочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бобров Ю. В.; АН СССР Ин-т филос. – Москва, 1980. – 21л.
446533
  Марчук Михаил Георгиевич Духовный потенциал человека и проблемы его реализации : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Марчук Михаил Георгиевич; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.161-181
446534
  Журавлев В.В. Духовный прогресс и развитие человека при социализме / В.В. Журавлев, Г.А. Котельников. – М., 1989. – 274с.
446535
  Сохань Л.В. Духовный прогресс личности и коммунизм / Л.В. Сохань. – К., 1966. – 262с.
446536
  Жаркенов Б. Духовный прогресс личности сельского труженика в процессе коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Жаркенов Б.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л.
446537
  Бондарев Г.И. Духовный прогресс общества и роль науки в нем : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Бондарев Г.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 24л.
446538
  Матюш И.В. Духовный продукт в экономике, основанной на знаниях // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 5 (83). – С. 48-60. – ISSN 2073-6118
446539
  Земляной С.Н. Духовный процесс советского общества и формирование нового человека. / С.Н. Земляной. – М., 1985. – 64с.
446540
  Земляной С.Н. Духовный процесс советского общества и формирование нового человека. / С.Н. Земляной. – М., 1986. – 62с.
446541
  Ромащенко В. Духовный реализм Мане-Каца. Художник "Парижской школы" из Кременчуга // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 7/8 (33/34), июль - август : Еврейские мотивы. – С. 74-75
446542
   Духовный рост колхозного крестьянства в период строительства коммунизма. – Чебоксары, 1975. – 156с.
446543
  Нюкша Юлия Духовный символ России : из истории древнейшего датированного памятника русской письменности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893
446544
  Ни В. Духовный человек / В. Ни. – Чикаго
1. – 1984. – 234с.
446545
  Войнов В.И. Духовчане : Роман / В.И. Войнов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 511с.
446546
  Решетников В.А. Духовые основы современной политической культуры. / В.А. Решетников. – Иркутск, 1991. – 225с.
446547
  Андрієвський Л. Духозорець вічності // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 11-21. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті розповідається про Сковородинознавчі пошуки, знахідки та творчість письменника Володимира Стадниченка
446548
  Манчевски М. Духот на маjка ми / М. Манчевски. – Скопjе : ТРИ, 2000. – 150с. – ISBN 9989-918-00-7
446549
  Даніліч-Скакун Духотворчість майбутніх практичних психологів в інклюзивному освітньому просторі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 72-79. – ISSN 2074-8167
446550
  Twaranowicz H. Духоўны Патэнцыял Творчай Спадчыны Францыска Скарыны // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – С. 49-70. – ISSN 1640-7806
446551
  Новиков Иван Духу Святому : Первая книга стихов. – Москва : Книгоиздательство "Гриф", 1908. – 119 с.
446552
  Цах В. Духцовський віадук / В. Цах. – Пряшів, 1953. – 119с.
446553
  Журист Э. Дуцу, Луку и весенние каникулы / Э. Журист. – М., 1982. – 160с.
446554
  Ярошовець В.І. Дученко Микола Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 562. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
446555
   Дученко Микола Васильович (1931-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 143. – ISBN 978-966-439-754-1
446556
   Дученко Микола Васильович (1931-1988) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 156-157. – ISBN 978-966-933-054-3
446557
  Качкан В.А. Дучимінська Ольга-Олександра Василівна (- письменниця) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 562-563. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
446558
  Илюшина И. Душ человеческих добрые лекари : исцеление словом // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 50-58. – ISSN 0869-4915
446559
  Яшанова Екатерина Душа-девица : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 20
446560
  Марчук Г. Душа-сопілка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 13


  Пам"яті Леопольда Івановича Ященка — українського музикознавця, фольклориста, диригента, композитора. Засновника та керівника хору "Гомін".
446561
  Корнійчук В. Душа - мов скрипкова струна : Поезії у прозі // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 8-11. – ISSN 0131-2561
446562
  Шеляженко Ю.В. Душа - це людина в центрі буття : ідеалістична поезія, лірика, сатира та жарти / Юрій Шеляженко. – Київ : Юрій Шеляженко, 2015. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7088-08-9
446563
  Триоле Э. Душа : [роман] / Эльза Триоле ; пер. с фр. Н. Жарковой ; предисл. Константина Симонова. – Москва : Прогресс, 1967. – 223 с.
446564
  Рустам С. Душа : стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 151 с.
446565
  Триоле Э. Душа / Э. Триоле. – Киев, 1994. – 400 с.
446566
  Алєксандрова О.В. Душа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 106-108. – ISBN 966-316-069-1
446567
  Верес Ольга Душа "Боні М" : Vip-клуб / Верес Ольга, Горобець Ірина, Малко Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 10-13 : Фото
446568
  Бакуменко О. Душа Андрія Малишка : до сторіччя видатного поета-пісняра // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 20-24


  Про життєвий і творчих шлях видатного поета-пісняра Андрія Малишка
446569
  Туркин А.Г. Душа болит / А.Г. Туркин. – Свердловск, 1960. – 272с.
446570
  Огневский Л.Л. Душа в душу / Л.Л. Огневский. – М., 1988. – 317с.
446571
  Благой Д.Д. Душа в заветной лире : Очерки жизни и творчества Пушкина / Д.Д. Благой. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1977. – 544 с.
446572
  Благой Д.Д. Душа в заветной лире / Д.Д. Благой. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 623с.
446573
  Лукашевская Л.И. Душа в кредит : стихотворения / Лариса Лукашевская. – Одесса : Астропринт, 2016. – 167, [1] с. – ISBN 978-966-927-207-2
446574
   Душа ведьмы. – М, 1991. – 101с.
446575
  Кузнецов Ю.П. Душа верна неведомым пределам / Ю.П. Кузнецов. – М., 1986. – 70с.
446576
  Матвеева Н.Н. Душа вещей : книга стихов / Н.Н. Матвеева. – Москва : Советский писатель, 1966. – 148с.
446577
  Гусев В.И. Душа года / В.И. Гусев. – М, 1980. – 336с.
446578
  Личутин В.В. Душа горит / В.В. Личутин. – М., 1978. – 544с.
446579
  Горбатюк В. Душа горить новою ерою // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 148-149. – ISSN 0868-4790


  Творчий злет Герася Соколенка випав на вогненні роки Другої світової війни.
446580
  Синяк Д. Душа города // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 17/18 (478), 29.04.2016. – С. 42-47. – ISSN 2075-7093
446581
   Душа дела : Писатели о библиотечном деле. – М, 1987. – 318с.
446582
  Уэллс Г.Д. Душа епископа / Г.Д. Уэллс. – Ленинград, 1924. – 312 с.
446583
  Демьянов А.И. Душа живая / А.И. Демьянов. – Ижевск, 1975. – 108с.
446584
  Ткаченко А.С. Душа живая / А.С. Ткаченко. – Москва, 1984. – 495с.
446585
  Дідула Р. Душа з душею розмовляє // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 237-248.


  Про творчість Ніни Матвієнко
446586
  Старченко Т. Душа зболена... : (Проблематика сучасної української публіцистики) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 69-80. – (Журналістика ; Вип. 2)
446587
  Жалсараев Д. Душа земли : стихотворения и поэмы / Д. Жалсараев. – Минск, 1982. – 254 с.
446588
   Душа землі - в людському слові : зб. творів лауреатів четвертого літ. конкурсу ім. Григора Тютюнника / Всеукр. політ. партія "Країна" ; Укр. бібліот. асоц. ; [упоряд. Л. Мудрак]. – Київ : Самміт-Книга, 2020. – 197, [2] с. : портр. – В кн. твори авт.: С. Бизов, Н. Вівчарик, Ю. Гупаюк, В. Іваницька, А. Ільїн, Д. Метельницька, О. Козинець, К. Остапів, М. Рижих, К. Ступар. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-263-1
446589
  Федунець М.Ф. Душа зернини : поезії / М.Ф. Федунець. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 78 с.
446590
  Афанасьева Т.М. Душа и дело : [о самовоспитании личности] / Афанасьева Т.М. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 240 с.
446591
  Золотусский И.П. Душа и дело жизни / И.П. Золотусский. – М., 1981. – 48 с.
446592
  Циманн Душа и деньги / Циманн, Ганс-Генрих // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 84-85 : фото. – ISSN 1029-5828
446593
  Юнг Карл Густав Душа и миф : Шесть архетипов / Юнг Карл Густав. – Київ : Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. – 384с. – (Бестселлеры психологии). – ISBN 5-7707-8958-1
446594
  Юнг К.Г. Душа и миф / К.Г. Юнг. – К., 1996. – 380с.
446595
  Бэн А. Душа и тело / Пер. с 6-го англ. изд. / Соч. Александра Бэна, проф. логики в Эбердин. ун-те. – 3-е изд. – Киев ; Харьков : Южнл-руское кн. и-во Ф.А. Иогансон, 1900. – 234 с. – (На обл. Всеобщая библиотека ; № 22)
446596
  Бинэ А. Душа и тело / Альфред Бинэ ; пер. с англ. С.А. Лопашова. – Москва : Звено, 1910. – 204 с.
446597
  Подолян М.П. Душа і дума : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Молодь, 1964. – 103 с.
446598
  Галущак М. Душа і світ Освальда Шпенглера // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н.В. Скотна ; редкол.: Г.Є. Аляєв, Я. Бартошевський, В.А. Бодак [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 38. – С. 24-35. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2313-2094
446599
  Віленський Ю. Душа і серце Амосова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)
446600
   Душа і сучасність : діалог мислителів : [есеї] / [І. Дмитрук та ін. ; упоряд.: І. Дмитрук, Ю. Шеляженко ; ред. Ю. Шеляженко] ; Наук. портал "Філософія і релігієзнавство" ; Реліг. громада сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Укр. Душев. спільнота"]. – Київ : Юрій Шеляженко, 2015. – 107, [1] с. – Режими доступу: www.tureligious.com.ua , www.temple.org.ua. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 103-105. – ISBN 978-617-7088-07-2
446601
  Федорук О. Душа і форма: Ака Перейма // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 217-221. – ISBN 966-8613-25-2
446602
  Кавуненко Олександр Душа із Небом гомонить : Краєвид душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 104-107
446603
  Соболева Елена Душа Каира : традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 74-82 : Фото. – ISSN 1029-5828
446604
  Кубанов М.М. Душа камня : стихи / М.М. Кубанов; пер. с карачаев. – Москва : Современник, 1974. – 79 с.
446605
   Душа карпатської музики. До 80-річчя від дня народження М.М. Скорика // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 34-45. – ISSN 0130-2043
446606
  Кожурина Елена Душа коллектива : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 70-73 : Фото
446607
  Инбер В.М. Душа Ленинграда / В.М. Инбер. – Москва, 1943. – 20с.
446608
  Инбер В.М. Душа Ленинграда / В.М. Инбер. – Л., 1979. – 333с.
446609
   Душа любви. – Челябинск, 1991. – 493с.
446610
  Шмидт Б.А. Душа любить осуждена / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1983. – 287с.
446611
   Душа моя, все мысли мои в России. – М, 1985. – 255с.
446612
   Душа моя, все мысли мои в России. – М, 1989. – 254с.
446613
  Былкин И.Н. Душа на ладони / И.Н. Былкин. – Баку, 1976. – 55с.
446614
  Логвиненко О. Душа на сторжі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 179-182. – ISSN 0208-0710
446615
  Романов И.С. Душа нараспашку / И.С. Романов. – Ставрополь, 1982. – 254с.
446616
  Крупаткин Б.Л. Душа народа / Б.Л. Крупаткин. – Тюмень, 1961. – 283с.
446617
  Волкова Л.Д. Душа народа русского / Л.Д. Волкова. – Москва : Просвещение, 1992. – 110 с.
446618
  Русов Ю. Душа народу і дух нації / Ю. Русов. – Philadelphia : Америка, 1948. – 153, [2] с.
446619
  Кірішева О. Душа народу у творчості Степана Руданського // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 21-22. – ISSN 2518-7341


  У статті наводяться цікаві факти з біографії класика української літератури, лікаря за фахом Степана Васильовича Руданського, чий 185-річний ювілей відзначає творча інтелігенція України у 2019 році
446620
  Личутин В.В. Душа неизъяснимая / В.В. Личутин. – М., 1989. – 493с.
446621
  Ласкин Б.С. Душа общества / Б.С. Ласкин. – М, 1964. – 47с.
446622
  Бирюлин В.В. Душа обязана трудиться! / В.В. Бирюлин. – Саратов, 1983. – 103с.
446623
  Ларионова К.М. Душа океана / К.М. Ларионова. – М., 1971. – 376с.
446624
  Анциферов Н. Душа Петербурга : гравюры на дереве А.П. Остроумовой-Лебедевой / Анциферов Н.П. – Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1922. – 227 с.
446625
  Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Быль и миф Петербурга. Петербург Достоевского / Анциферов Н.П. – Москва : Книга, 1991. – 428 с.
446626
  Соломчак Л.М. Душа поета : поезії / Любов Соломчак. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 92, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-97496-0-4
446627
  Воронов Н.Ф. Душа полка / Н.Ф. Воронов. – Саратов, 1962. – 126с.
446628
   Душа полна тобой : стихи русских и советских поэтов о любви / [под. ред. О.К. Кожуховой ; худож. В. Вагин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1977. – 461, [3] с. : ил. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
446629
   Душа полна тобою. – Хабаровск, 1974. – 543с.
446630
  Серафим Р. Душа после смерти: современные "посмертные" опыты в свете учения Православной Церкви. / Р. Серафим. – М,, 1991. – 248с.
446631
  Рыленков Н.И. Душа поэзии / Н.И. Рыленков. – М., 1969. – 271с.
446632
  Абашидзе И.В. Душа поэта : стихи : пер. с груз. / И.В. Абашидзе. – Москва, 1975. – 32 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 33)
446633
  Никулина М.П. Душа права. / М.П. Никулина. – М, 1983. – 61с.
446634
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 8-ю рисунками в тексте и двумя таблицами в красках / Проф. И.А. Сикорский. – Санкт-Петербург : Изд. А.Альмедингена ; [Тип. М. М. Стасюлевича], 1901. – 18 c. : ил. – (Энциклопедия семейного воспитания и обучения / ред. П. Каптерев ; "Родительский кружок при Педагогич. музее в.-уч. зав. в СПб." ; Вып. 30-32)
446635
  Амент В. Душа ребенка / В. Амент ; пер. с 3-го нем. изд. Я. Трауринг. – С.-Пб : Издательство Богушевского, 1908. – 115 с. : ил.
446636
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 17-ю рисунками / Проф. И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – II, 159 c. : ил.
446637
  Сикорский И.А. Душа ребенка : С кратким описанием души животных и души взрослого человека ; С 20-ю рисунками / Проф. И.А. Сикорский. – изд. 3-е, доп. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1911. – VI, [2], 192 c. : ил.
446638
  Прейер Б. Душа ребенка.. – С-Пб., 1891. – 207с.
446639
  Богданова Светлана Душа России - Рязань : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 130-131 : Фото
446640
  Белый А. Душа самосознающая / Андрей Белый ; [сост. и ст. Э.И. Чистяковой]. – Москва : КАНОН+ ; ОИ "Реабилитация", 1999. – 560 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (История философии в памятниках / редкол.: Ю.В. Божко [и др.]). – ISBN 5-88373-137-6
446641
  Завгородній Ю. Душа серед ночі не спить... : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 288-293
446642
  Омельченко О. Душа сіяла в спалену реальність : поезія: вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 16-20. – ISSN 0131-2561
446643
  Загнітко А.П. Душа словом горить: начерки до наукового і творчого портрету Йозефа Андерша // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (6). – С. 150-154. – (Серія: Філологія)
446644
   Душа солдата. – М, 1983. – 124с.
446645
  Скачков И.С. Душа солдатская. / И.С. Скачков. – Львов, 1981. – 167с.
446646
  Литвинов В.М. Душа таланта / В.М. Литвинов. – М., 1983. – 63с.
446647
  Бояджиев Г.Н. Душа театра / Г.Н. Бояджиев. – М., 1974. – 366с.
446648
  Бояджиев Г.Н. Душа театра / Г.Н. Бояджиев. – Київ : Мистецтво, 1983. – 272с.
446649
  Овдійчук Л. Душа тисячоліть знайшла себе у Слові : (інтертекстуальний аналіз драматичної поеми Ліни Костенко "Дума про братів неазовських")
446650
  Коваль П. Душа у вірі і надії : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 122-124. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
446651
  Жарікова Є. Душа у пелюшках : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 106-113
446652
  Залужна А.Є. Душа у філософсько-психологічних поглядах Г. Челпанова / А.Є. Залужна, С.В. Веремейчик // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4. – С. 6-15. – ISSN 2073-803X
446653
  Рубцов Н.М. Душа хранит. / Н.М. Рубцов. – Архангельск, 1969. – 95с.
446654
  Ремке И. Душа человека / И. Ремке; Пер. со 2-го нем.изд. – Санкт-Петербург, 1906. – 136с.
446655
  Фромм Эрих Душа человека / Фромм Эрих. – Москва : Республика, 1992. – 430с. – (Мыслители ХХ века)
446656
  Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – Москва : АСТ, 1998. – 664с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000777-3
446657
  Фромм Эрих Душа человека / Фромм Эрих. – Москва : Издательство АСТ-ЛТД, 1998. – 672 с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 985-438-146-3
446658
  Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм ; [пер. с нем. В. Закса]. – Москва : АСТ : ACT МОСКВА, 2009. – 251, [1] с. : ил. – Пер. с изд.: Erich Fromm. The heart of man. 1964. - Cер. осн. в 2002 г. – (Философия. Психология : ФП). – ISBN 978-5-17-056716-4
446659
  Вундт В. Душа человека и животных / В. Вундт. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1865. – 564с.
446660
  Вундт В. Душа человека и животных : Лекции проф. Гейдельберг. ун-та В. Вундта / Пер. с нем. Е.К. Кемница. – Санкт-Петербург : П.А. Гайдебуров
Т. 2. – 1866. – 551с.
446661
  Бернард Я.Г. Душа человеческая / Я.Г. Бернард. – Ставрополь, 1988. – 350с.
446662
  Ионов А.В. Душа шахтера. / А.В. Ионов. – Сталино, 1957. – 19с.
446663
  Ионов А.В. Душа шахтера. / А.В. Ионов. – М., 1958. – 201с.
446664
  Влад Марія Душа широкого формату : Озброєним оком / Влад Марія, Михайлюк Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 104-111 : Фото
446665
  Кобилюх В.О. Душа Японії: айни очима українця і санскриту / Василь Кобилюх. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 135 с. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-634-518-3
446666
  Ткаченко В. Душа, відкрита світовій поезії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 6


  Презентація книги перекладів з іспанської "Пульсуючу струни" Олени Криштальської
446667
  Измайлов И. Душа, которая поет // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 149-155
446668
  Гармазій Н. Душа, мов розхристана сорочка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)


  Творчість українського письменника Віктора Терена.
446669
  Чечель Л. Душа, напоєна красою // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 12


  Заслужений художник України Юрій Пацан.
446670
  Холод О. Душа, що плаче // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 207-209


  Про К.С. Серажим.
446671
  Зарівна Теодозія Душа, як плівка незасвічена : поезії // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 13-18. – ISSN 0131-2561
446672
   Душанбе. – Москва : Прогресс, 1979. – 46 с.
446673
  Кубатьян Григорий Душанбе : Доживем до Понедельника // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 152-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
446674
  Чуршина Н.М. Душанбинский артезианский бассейн и его минеральные и термальные воды / Н.М. Чуршина. – Душанбе, 1972. – 209с.
446675
  Серафимов И. Душата и неината сянка. / И. Серафимов. – София, 1980. – 134с.
446676
   Душевна релігія : священне писання, традиційний устрій, моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / упоряд. Хранитель віри Реліг. громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини "Українська Душевна спільнота" Юрій Шеляженко. – Київ : Ю.В. Шеляженко ; Українська Душевна спільнота, 2015. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 121. – ISBN 978-617-7088-09-6
446677
  Заборский М.А. Душевная беседа : юмористические рассказы / М.А. Заборский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 71с.
446678
  Шмидт П.Ю. Душевная жизнь животных и ее исследование / П.Ю. Шмидт. – М.-Л., 1929. – 157с.
446679
  Грос К. Душевная жизнь ребенка : Избранные лекции / К. Грос. – Київ : Киевское Фребелевское Общество, 1916. – 242с.
446680
  Ленч Л.С. Душевная травма / Л.С. Ленч. – М, 1974. – 327с.
446681
  Ленч Л.С. Душевная травма / Л.С. Ленч. – М, 1981. – 272с.
446682
  Черевичний Д.С. Душевний підхід / Д.С. Черевичний. – Київ, 1963. – 62 с.
446683
   Душевно-больные правонарушения и принудительное лечение. – М, 1929. – 114с.
446684
  Абдеева Я. Душевное лекарство // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 4. – С.64-67. – ISSN 1560-7968
446685
   Душевное слово. – Якутск, 1948. – 52с.
446686
  Каптерева П.Ф. Душевные свойства женщин : публичные лекции / П.Ф. Каптерева. – С.-Петербург : Тип. Училища Глухонемых, 1895. – 137 с. – ISBN 5-224-01482-4
446687
  Музиль Р. Душевные смуты воспитанника Тёрлеса : Роман. Новеллы / Р. Музиль; Пер. с нем. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 350 с. – (Вавилонская библиотека). – ISBN 5-224-01482-4
446688
  Циглер Г.Э. Душевный мир животных. / Г.Э. Циглер. – М-Л, 1925. – 144с.
446689
  Шутова Наталья Душевный отдых на хорватской Ривьере // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 48-49 : Фото
446690
  Безсмертний-Анзіміров Душення України як російська національна ідея // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – С. 12-13
446691
  Богданович И.Ф. Душенька : Древняя повесть, в вольных стихах. – 3-е изд., вновь исправленное. – Москва : В Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1799. – [2], IV, [1], 160 с. : фронт. (ил.). – Авт. указ. в конце предисловия (с. IV)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра, корінець з тисненням На тит. л. надпись: Никанора Лонгинова В конце предисл. надпись: Эпитафия Богдановичу На урну преклонясь ...
446692
  Богданович И.Ф. Душенька : Древняя повесть, в вольных стихах. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук, 1809. – [4], 128 с. – Авт. указ. в конце предисловия (с. 4)


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра.
446693
  Богданович И.Ф. Душенька : древняя повесть в вольных стихах : с пред. автора и вступ. заметкой Владислава Ходасевича / И.Ф. Богданович. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1912. – 100, [4] с.
446694
  Гашек Я. Душенька Ярослава Гашека рассказывает / Я. Гашек. – Москва, 1965. – 47с.
446695
  Дорофей А. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка / А. Дорофей. – Изд. 3-е ,испр. – М., 1866. – 330с.
446696
  Ленч Л.С. Душеспасительная беседа / Л.С. Ленч. – М, 1977. – 287с.
446697
  Ленч Л.С. Душеспасительная беседа / Л.С. Ленч. – М, 1979. – 320с.
446698
  Чапидзе А.Г. Душетский уезд в период первой русской буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.571 / Чапидзе А.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 50л.
446699
   Душею завжди з Україною : пропам"ятний збірник на пошану українського правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва. – Київ ; Торонто : Фундація імені В.Ю. Даниліва, 2003. – 544 с. – ISBN 0-9731572-0-8
446700
  Грень В.П. Душею і чином : вірші, поеми, роман / Володимир Грень. – Львів : Місіонер, 2008. – 328с. – ISBN 978-966-658-115-3
446701
  Басенко К.Я. Душею щедрі : оповідання, повість / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 248 с.
446702
  Демченко Л.Я. Душею, серцем і розумом Любов Гісцова завжди в архіві // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 235-240. – ISSN 0320-9466
446703
  Рачков А.Н. Души волнующие струны: рассказы, очерки, воспом. / А.Н. Рачков. – Архангельск, 1989. – 155с.
446704
   Души и мускулов работа. – Л, 1977. – 158с.
446705
  Ильин В.С. Души и мысли поиск: Лит. портр. Н.Грибачева. / В.С. Ильин. – М. : Московский рабочий, 1980. – 159 с.
446706
  Балаев И.Т. Души и сердца свет / И.Т. Балаев. – Владикавказ : Ир, 1991. – 136 с.
446707
  Галанов Б.Е. Души изменчивой приметы... / Б.Е. Галанов. – М., 1982. – 247с.
446708
  Барбусова Т.В. Души моей святыня. Педагогические воззрения в прозе Тараса Шевченко / Татьяна Барбусова. – Оренбург ; Киев : Носта-Печать, 2007. – 213, [2] с. : ил.
446709
  Сергеев В.А. Души не пряча / В.А. Сергеев. – Магадан, 1961. – 100с.
446710
  Фомина Л.А. Души невидимый узор / Л.А. Фомина. – Одесса, 1979. – 47с.
446711
  Видова О. Души неясный идеал // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 236-247. – ISSN 0234-1395


  О.С. Пушкін та його музи
446712
   Души прекрасные порывы. – Братислава, 1975. – 368с.
446713
  Сергеев М.Д. Души прекрасные порывы... / М.Д. Сергеев. – М., 1968. – 111с.
446714
  Пикуль В.С. Душистая симфония жизни / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 353с.
446715
   Душистые плантации. – Тбилиси, 1961. – 16 с.
446716
  Бубнис В. Душистый аир : рассказы и повесть / В. Бубнис; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1972. – 159 с.
446717
  Геевский И.А. Душители демократии в роли "борцов " за права человека / И.А. Геевский, С.А. Червонная. – Москва : Знание, 1982. – 64с. – (Билиотечка "Актуальные проблемы современной идеологической борьбы")
446718
  Проць Л. Душі вогонь і динаміт // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 3 липня (№ 26). – С. 13


  До 90-літнього ювілею Івана Гнатюка.
446719
  Яцків М.Ю. Душі кланяють ся і інші оповідання : оповіданя / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом В. Будзиновского ; З дpук. Hаpодова (Манєцких), 1905. – 88 с. : портр.


  Зміст: Душі кланяють ся; Під обухом; Ваpіят, чи маpод; У милосеpної богинї з камяним сеpцем; Hа дубpові; Дїточа забавка; Хpистос у гаpнїзонї.
446720
  Воробець М. Душі ковток : поезіі / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Косович, 2004. – 114 с. – ISBN 966-96440-3-8
446721
  Кирик Людмила Душі козацької потуга ( 350 років Конотопської битви ) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 129-133. – ISBN 978-966-439-138-9
446722
  Косач Ю.А. Душі людської чародій: А.Бучма / Ю.А. Косач. – Київ : Веселка, 1973. – 207 с.
446723
  Корсак І. Душі людськоїх рентгенограма... : Розмова з романістом Іваном Корсаком / Спілкувалася С. Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 6
446724
  Слабошпицький М.Ф. Душі на вітрах : повість / М.Ф. Слабошпицький. – Київ : Молодь, 1991. – 221 с.
446725
  Петренко І. Душі торкаючись струни... // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 26-27. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи бібліотеки-філії № 10 ЦБС для дорослих м. Запоріжжя щодо популяризації поетичного слова серед широкого кола читачів та практичні рекомендації по організації літературних вечорів, висвітлюються питання становлення двобічних ...
446726
  Новиков И.А. Душка. Повесть. / И.А. Новиков. – Москва, 1922. – 117с.
446727
   Душна погода на Україні / В.І. Ромушкевич, В.М. Пищолка, І.М. Щербань, Г.М. Ганачівська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
446728
  Болл Д. Душной ночью в Каролине / Джон Болл // Звонок в дверь / Р. Стаут. – Архангельск : Сев.-зап. кн. изд-во, 1991. – С. – (Американский детектив). – ISBN 5-85560-207-9
446729
  Габович М.М. Душой исполненный полёт / М.М. Габович. – Москва, 1966. – 173с.
446730
  Юсин А.А. Душой исполненный полет... / Юсин А.А. – Минск, 1988. – 365 с.
446731
  Топальський В. Душпастирська діяльність українських військових священників в Іраку // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 72-80
446732
  Стецик Ю.О. Душпастирська праця василіанського чернецтва Перемишльської єпарїії (друга половина XVIII ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 25-31. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
446733
  Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Забзалюк Д.Є. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
446734
  Романчук О. Душпастирські проповіді не порятують // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 5
446735
  Іваночко Р. Душу - Богу, тіло - Україні, честь - собі // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 21-26


  Позакласний захід до Дня Збройних сил України.
446736
  Прощаков В. Душу на сповідь несу / В. Прощаков. – Київ, 2001. – 326с. – ISBN 966-612-078-6
446737
  Петухов А.Ф. Душу номада даль зовет / А.Ф. Петухов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1963. – 39с. – (Замечательніе географі и путешественники)
446738
  Заднипру П. Душу чувствую живую : стихи / Петру Заднипру; пер. с молд. – Кишинёв : Литература артистикэ, 1978. – 148 с.
446739
  Шереметьев О.В. Дуэли в военной среде наполеоновской эпохи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 135-142. – ISSN 0042-8779
446740
  Беликов А. Дуэли в Российской империи (XVIII - первая половина XIX вв.) / А. Беликов, Б. Беликов // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 55-62. – ISSN 1728-3671
446741
  Курнатовский Г.В. Дуэль : Историко-догматическое исследование / Георгий Курнатовский. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1898. – IV, 98 с.
446742
  Конрад Д. Дуэль : повесть : [для старш. возр.] / Д. Конрад; [Перевод М. Богословской]. – Москва-Ленинград : Детская литература, 1947. – 111 с.
446743
  Чехов А.П. Дуэль / А.П. Чехов. – М, 1955. – 100с.
446744
  Алдахин П.В. Дуэль : повесь в стихах / П.В. Алдахин. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1957. – 88 с.
446745
  Чехов А.П. Дуэль / А.П. Чехов. – Барнаул, 1984. – 585с.
446746
   Дуэль. – М, 1990. – 588с.
446747
  Олди Г.Л. Дуэль : повести, пьесы, рассказы / Генри Лайон Олди. – Харьков : Фолио, 2008. – 444, [4] с. – На обл. указ.: Еврокон-2006: лучший писатель-фантаст Европы. – ISBN 978-966-03-4082-4
446748
  Прозоровский Л.В. Дуэль без секундантов / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1968. – 247с.
446749
  Прозоровский Л.В. Дуэль без секундантов / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1976. – 480с.
446750
  Гус М.С. Дуэль в Кабуле / М.С. Гус. – Ташкент, 1964. – 334с.
446751
  Деметриус Л. Дуэль и другие рассказы : пер. с рум. / Лучия Деметриус. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 415 с. : ил.
446752
  Попов А.В. Дуэль и смерть Лермонтова / А.В. Попов. – Ставрополь, 1959. – 48 с.
446753
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина : Исследование и материалы / П.Е. Щеголев. – Петроград : Тип. Имп. Акад наук, 1916. – XXI, [3], 0170, [2], 376 с. : 15 л. ил., портр., факс. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 25-27
446754
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – Птгр, 1917. – 432с.
446755
  Вересаев В.В. Дуэль и смерть Пушкина / В.В. Вересаев. – Москва, 1927. – 44с.
446756
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – М : Книга, 1987. – 576 с.
446757
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – Москва : Книга. – (Писатели о писателях)
Кн. 1. – 1987. – 432 с.
446758
  Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / П.Е. Щеголев. – Москва : Книга. – (Писатели о писателях)
Кн. 2. – 1987. – 352 с.
446759
  Князева Елена Дуэль на шпажках / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 66-68 : фото
446760
  Николенко О. Дуэль Онегина с Ленским: Настоящая причина // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.143-152. – ISSN 0131-8136
446761
  Скрынников Р.Г. Дуэль Пушкина / Р.Г. Скрынников. – Санкт-Петербург : Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999. – 368с. – ISBN 5-86789-044-9
446762
   Дуэль Пушкина глазами современного хирурга // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 15 (675). – С. 22-24
446763
  Шеметова Т.Г. Дуэль Пушкина и Дантеса в современной беллетрической пушкиниане // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-65. – ISSN 0130-9730
446764
   Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном : Подлинное военно-судное дело 1837 г. / [Предисл.: П. фон-Кауфман]. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – 13, [2] с.
446765
  Конрад Д. Дуэль. Повесть / Д. Конрад. – Курск, 1956. – 110с.
446766
  Кацура А. Дуэль. Пушкин. Свобода // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 34-35. – ISSN 0234-1670


  Пушкин был не только первым европейцем в России. Пушкин был и первым дуэлянтом свободы. До него было множество дуэлей - и в Росси, и, что естественно, в Европе, где обычай защищать свою честь в бою по правилам сложился намного раньше. И все же Пушкин ...
446767
  Суворин А.А. Дуэльный кодекс. – СПб : Новый человек, 1913. – 270 с.
446768
  Федоров Николай Дуэльный кодекс. За что зовут к барьеру. Правила смерти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 118-123 : фото
446769
  Вогацкий Б. Дуэт с Амелией / Б. Вогацкий. – Москва, 1981. – 342с.
446770
  Ільїн В.В. Дх"яна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 50. – ISBN 966-316-069-1
446771
   Дхаммапада. – Москва : Наука, 1960. – 160с. – (Памятники литературы народов Востока. Переводы ; 3 ; 31 : Bibliotheca Buddhica)
446772
   Дхаммапада. – М, 1960. – 160с.
446773
  Ільїн В.В. Дхарма // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 50. – ISBN 966-316-069-1
446774
  Анандавардхана Дхваньялока ("Свет дхвани") / Анандавардхана ; пер. с санкрита, введ. и коммент. Ю.М. Алихановой ; [АН СССР, Отд-ние истории ; Ин-т востоковедения ; Ин-т стран Азии и Африки при МГУ]. – Москва : Наука, 1974. – 304 с. – Список лит.: С. 293-294. – (Памятники письменности Востока ; 39)
446775
  Поганчик-Толичит Дчіи пртежи кас израз душевног развоіа детета / Поганчик-Толичит. – Београд, 1964. – 31с.
446776
  Бестужева-Лада Дщерь Петрова : проза: исторический очерк // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 5. – С. 30-35


  О Елизавете Петровне
446777
  Коларов С. Дълг и литература: / С. Коларов. – София, 1982. – 235с.
446778
   Дърво столовато. – София, 1955. – 286с.
446779
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48-125, 127-156. – 1998


  1997. N 1/2
446780
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 1999


  1997. N 1/2
446781
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 94. – 1999


  1997. N 1/2
446782
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 95. – 1999


  1997. N 1/2
446783
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 96. – 1999


  1997. N 1/2
446784
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 97. – 1999


  1997. N 1/2
446785
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 98. – 1999


  1997. N 1/2
446786
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 99. – 1999


  1997. N 1/2
446787
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 100. – 1999


  1997. N 1/2
446788
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 101. – 1999


  1997. N 1/2
446789
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 102. – 1999


  1997. N 1/2
446790
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 103. – 1999


  1997. N 1/2
446791
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 104. – 1999


  1997. N 1/2
446792
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 1999


  1997. N 1/2
446793
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 1999


  1997. N 1/2
446794
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 1999


  1997. N 1/2
446795
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 1999


  1997. N 1/2
446796
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 1999


  1997. N 1/2
446797
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 1999


  1997. N 1/2
446798
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 1999


  1997. N 1/2
446799
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 1999


  1997. N 1/2
446800
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 113. – 1999


  1997. N 1/2
446801
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 114. – 1999


  1997. N 1/2
446802
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 115. – 1999


  1997. N 1/2
446803
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2000


  1997. N 1/2
446804
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2000


  1997. N 1/2
446805
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2000


  1997. N 1/2
446806
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2000


  1997. N 1/2
446807
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 5. – 2000


  1997. N 1/2
446808
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2000


  1997. N 1/2
446809
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2000


  1997. N 1/2
446810
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2000


  1997. N 1/2
446811
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2000


  1997. N 1/2
446812
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2000


  1997. N 1/2
446813
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2000


  1997. N 1/2
446814
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2000


  1997. N 1/2
446815
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2000


  1997. N 1/2
446816
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2000


  1997. N 1/2
446817
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2000


  1997. N 1/2
446818
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2000


  1997. N 1/2
446819
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2000


  1997. N 1/2
446820
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2000


  1997. N 1/2
446821
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2000


  1997. N 1/2
446822
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2000


  1997. N 1/2
446823
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2000


  1997. N 1/2
446824
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 22. – 2000


  1997. N 1/2
446825
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 23. – 2000


  1997. N 1/2
446826
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2000


  1997. N 1/2
446827
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2000


  1997. N 1/2
446828
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2000


  1997. N 1/2
446829
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2000


  1997. N 1/2
446830
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2000


  1997. N 1/2
446831
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2000


  1997. N 1/2
446832
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2000


  1997. N 1/2
446833
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2000


  1997. N 1/2
446834
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2000


  1997. N 1/2
446835
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2000


  1997. N 1/2
446836
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2000


  1997. N 1/2
446837
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2000


  1997. N 1/2
446838
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2000


  1997. N 1/2
446839
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2000


  1997. N 1/2
446840
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2000


  1997. N 1/2
446841
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2000


  1997. N 1/2
446842
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2000


  1997. N 1/2
446843
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2000


  1997. N 1/2
446844
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2000


  1997. N 1/2
446845
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2000


  1997. N 1/2
446846
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2000


  1997. N 1/2
446847
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2000


  1997. N 1/2
446848
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2000


  1997. N 1/2
446849
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2000


  1997. N 1/2
446850
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2000


  1997. N 1/2
446851
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2000


  1997. N 1/2
446852
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2000


  1997. N 1/2
446853
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2000


  1997. N 1/2
446854
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2000


  1997. N 1/2
446855
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2000


  1997. N 1/2
446856
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2000


  1997. N 1/2
446857
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2000


  1997. N 1/2
446858
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 56. – 2000


  1997. N 1/2
446859
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2000


  1997. N 1/2
446860
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2000


  1997. N 1/2
446861
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2000


  1997. N 1/2
446862
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2000


  1997. N 1/2
446863
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2000


  1997. N 1/2
446864
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 64. – 2000


  1997. N 1/2
446865
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2000


  1997. N 1/2
446866
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2000


  1997. N 1/2
446867
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2000


  1997. N 1/2
446868
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 68. – 2000


  1997. N 1/2
446869
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2000


  1997. N 1/2
446870
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2000


  1997. N 1/2
446871
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2000


  1997. N 1/2
446872
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2000


  1997. N 1/2
446873
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2000


  1997. N 1/2
446874
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2000


  1997. N 1/2
446875
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2000


  1997. N 1/2
446876
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2000


  1997. N 1/2
446877
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2000


  1997. N 1/2
446878
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2000


  1997. N 1/2
446879
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2000


  1997. N 1/2
446880
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2000


  1997. N 1/2
446881
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2000


  1997. N 1/2
446882
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2000


  1997. N 1/2
446883
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2000


  1997. N 1/2
446884
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2000


  1997. N 1/2
446885
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2000


  1997. N 1/2
446886
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2000


  1997. N 1/2
446887
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2000


  1997. N 1/2
446888
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2000


  1997. N 1/2
446889
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 89. – 2000


  1997. N 1/2
446890
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 90. – 2000


  1997. N 1/2
446891
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 91. – 2000


  1997. N 1/2
446892
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2000


  1997. N 1/2
446893
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2000


  1997. N 1/2
446894
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2000


  1997. N 1/2
446895
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2001
446896
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2001
446897
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2001
446898
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2001
446899
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2001
446900
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 7. – 2001
446901
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 8. – 2001
446902
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2001
446903
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2001
446904
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2001
446905
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2001
446906
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2001
446907
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2001
446908
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2001
446909
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2001
446910
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 17. – 2001
446911
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 18. – 2001
446912
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 19. – 2001
446913
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 20. – 2001
446914
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 21. – 2001
446915
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 22. – 2001
446916
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 23. – 2001
446917
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 24. – 2001
446918
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 25. – 2001
446919
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 26. – 2001
446920
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 27. – 2001
446921
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 28. – 2001
446922
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 29. – 2001
446923
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 30. – 2001
446924
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 31. – 2001
446925
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 32. – 2001
446926
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 33. – 2001
446927
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 34. – 2001
446928
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 35. – 2001
446929
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 36. – 2001
446930
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 37. – 2001
446931
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 38. – 2001
446932
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 39. – 2001
446933
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 40. – 2001
446934
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 41. – 2001
446935
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 42. – 2001
446936
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 43. – 2001
446937
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 44. – 2001
446938
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 45. – 2001
446939
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 46. – 2001
446940
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 47. – 2001
446941
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 48. – 2001
446942
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 49. – 2001
446943
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 50. – 2001
446944
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 51. – 2001
446945
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 52. – 2001
446946
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 53. – 2001
446947
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 54. – 2001
446948
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 55. – 2001
446949
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 57. – 2001
446950
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 58. – 2001
446951
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 59. – 2001
446952
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 60. – 2001
446953
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 61. – 2001
446954
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 62. – 2001
446955
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 63. – 2001
446956
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 65. – 2001
446957
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 66. – 2001
446958
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 67. – 2001
446959
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 69. – 2001
446960
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 70. – 2001
446961
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 71. – 2001
446962
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 72. – 2001
446963
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 73. – 2001
446964
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 74. – 2001
446965
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 75. – 2001
446966
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 76. – 2001
446967
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 77. – 2001
446968
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 78. – 2001
446969
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 79. – 2001
446970
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 80. – 2001
446971
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 81. – 2001
446972
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 82. – 2001
446973
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 83. – 2001
446974
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 84. – 2001
446975
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 85. – 2001
446976
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 86. – 2001
446977
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 87. – 2001
446978
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 88. – 2001
446979
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 105. – 2001
446980
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 106. – 2001
446981
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 107. – 2001
446982
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 108. – 2001
446983
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 109. – 2001
446984
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 110. – 2001
446985
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 111. – 2001
446986
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 112. – 2001
446987
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 1. – 2002
446988
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 2. – 2002
446989
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 3. – 2002
446990
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 4. – 2002
446991
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 5. – 2002
446992
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 6. – 2002
446993
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 9. – 2002
446994
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 10. – 2002
446995
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 11. – 2002
446996
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 12. – 2002
446997
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 13. – 2002
446998
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 14. – 2002
446999
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 15. – 2002
447000
   Държавен вестник : Официально печатно издание на Република България. – София. – ISSN 0205-0900
N 16. – 2002
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,