Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
446001
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
446002
  Сушинський Богдан "Зануда", або "Ти козацьким шаблям помолися" : [інтерв"ю з Б. Сушинським] / Сушинський Богдан, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-25


  Перша, унікальна, широкомасштабна... Ці визначення - про авторську "Всесвітню козацьку енциклопедію XV - початку XXI століть" Богдана Сушинського, який здійснив те, на що не спромоглися цілі наукові колективи: уклав надійний довідник про історію ...
446003
  Вярцінскі А. "Заозер"я" / Анатоль Вярцінскі ; [ переклав з білорус. Л. Полтава ]. – New York. – 24 с.
446004
  Сергійчук В. "Заокруглений образ нашого минулого й сучасного" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 160-162. – ISBN 966-7060-92-6
446005
  Шевченко Оксана "Заочна" очна ставка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-97. – ISSN 0130-5212
446006
  Романюк О. "Заочне" провадження в кримінальних справах. Крок вперед чи два назад? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.46--50
446007
   "Запад-81". Учение войск и сил флота 4-12 сентября 1981 года. – М, 1982. – 170с.
446008
  Теплицкий Ю.М. "Запад-Восток" и феномен славянской цивилизации : История и альтернативные сценарии развития / Ю.М. Теплицкий. – Київ : Арістей, 2005. – 448 с. – (Мир славянской цивилизации). – ISBN 966-8458-51-6
446009
   "Западноевропейская живопись XVII-XVIII веков", выставка. Ленинград. 1873. – Л, 1973. – 29с.
446010
   "Западноевропейская резная кость IX-XIX веков", выставка. Ленинград. 1973. – Л, 1973. – 95с.
446011
   "Западноевропейские плакетки XV-XVII веков", выставка. Ленинград. 1876. – Л, 1976. – 68с.
446012
   "Западноевропейский рисунок и живопись", выставка произведений. Москва. 1973. – Москва, 1973. – 176с.
446013
  Можейко И.В. "Западный ветер - ясная погода" / И.В. Можейко. – М., 1984. – 352с.
446014
  Вовканич С. "Запанувати у своїй сторонці" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 7). – С. 4-5


  Отець Михайло Вербицький - насамперед соборник.
446015
  Спектор В. "Запах "Красной Москвы" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 0131-8136
446016
  Куценко М.М. "Запах слова" Миколи Хвильового як асоціативно-символічне оформлення реальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 12-17. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить структурно-психоаналітичний аналіз концепту "запаху слова" М. Хвильового на прикл. новели "Арабески". Поняття розглянуто як асоціативно-символічний феномен, породжений внутрішнім досвідом та "сферичним" мисленням письм., а також ...
446017
  Лисенкова А. "Заперечення" як ілокутивна домінанта мовленнєвого акту // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 112-118
446018
  Дыханова Б.С. "Запечатленный ангел" и "Очарованный странник" / Б.С. Дыханова. – Москва, 1980. – 174с.
446019
  Ван Ши-фу [Западный флигель : пьеса-цзацзюй : с комментариями нового издания / Ван Ши-фу. – [Шанхай
Ч. 1-2]. – 1955. – [170] с., ил. – Опис. по переводу. - 2 части в одном контейнере
446020
  Гришин М.В. «Западоцентризм» и реакция на него представителей восточных культур в процессе межкультурного контакта // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 6-11. – ISSN 2073-9702


  В данной статье рассматриваются проблемы межкультурных контактов стран Запада и Востока. Факторы, влияющие на межкультурный обмен, крайне разнообразны, и определяются «картиной мира» конкретной субкультуры и ее представителей, вступающих в контакт. ...
446021
  Колосова Е.Е. Занимайтесь туризмом! / Е.Е. Колосова. – М., 1955. – 84с.
446022
  Юдович М.М. Занимальные шахматы. / М.М. Юдович. – М, 1966. – 176с.
446023
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – М., 1978. – 142с.
446024
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1987. – 255с.
446025
  Гармаш И.И. Занимательная автоматика / И.И. Гармаш. – Киев, 1982. – 169с.
446026
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва, 1934. – 252 с.
446027
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва, 1937. – 248 с.
446028
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 12-е изд., стереотип. – Москва, 1970. – 200 с.
446029
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1975. – 200 с.
446030
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1976. – 200 с.
446031
  Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1978. – 200 с.
446032
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – Москва, 1980. – 159 с.
446033
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 128 с.
446034
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 7-е изд., пересм. и доп. – Москва-Ленинград, 1938. – 196с.
446035
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 8-е изд., сокр. – Москва, 1954. – 192 с.
446036
  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел / Я.И. Перельман. – 9-е изд., доп. – Москва, 1959. – 192 с.
446037
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 6-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 220 с.
446038
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 7-е изд.. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 212 с.
446039
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 8-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 212 с.
446040
  Дояренко А.Г. Занимательная астрономия / А.Г. Дояренко. – М, 1956. – 184с.
446041
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 9-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 212 с.
446042
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – 10-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 212 с.
446043
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 5-е изд., доп. и перераб. – 224с.
446044
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – Л.-М., 1935. – 300с.
446045
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1938. – 292с.
446046
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1945. – 224с.
446047
  Перельман Я.И. Занимательная астрономия. / Я.И. Перельман. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1946. – 224с.
446048
  Комаров В.Н. Занимательная астрофизика / В.Н. Комаров, Б.Н. Пановкин. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
446049
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – М., 1983. – 184с.
446050
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Знание, 1987. – 208с. + 32с. вкл. – (Б-ка "Знание")
446051
  Лункевич В.В. Занимательная биология / В.В. Лункевич. – Москва : Наука, 1965. – 273 с. : 1 порт. ил.
446052
  Акимушкин И И. Занимательная биология / И И. Акимушкин. – Москва, 1967. – 336с.
446053
  Акимушкин И.И. Занимательная биология / И.И. Акимушкин. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 303 с.
446054
  Микулич И.Н. Занимательная биология. / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 228с.
446055
  Цингер А.В. Занимательная ботаника / А.В. Цингер; Под ред. Станкова С.С. – 6-е изд. – Москва : Советская наука, 1954. – 236с.
446056
  Сарычева З.А. Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – 99, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 96-100. – ISBN 966-306-113-7
446057
  Цингер А.В. Занимательная ботаника. / А.В. Цингер. – Л, 1934. – 187с.
446058
  Цингер А.В. Занимательная ботаника. / А.В. Цингер. – 5-е изд. – М, 1951. – 248с.
446059
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 1. – Москва, 1960. – 80 с.
446060
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. – М., 1965. – 92с.
446061
  Супрычев В.А. Занимательная геммология / В.А. Супрычев. – К., 1984. – 199с.
446062
  Лаптев Ю.П. Занимательная генетика / Ю.П. Лаптев. – Москва : Колос, 1982. – 127 с. : ил.
446063
  Ярошенко П.Д. Занимательная геоботаника / П.Д. Ярошенко, А.Х. Кушхов. – Нальчик, 1972. – 155с.
446064
  Аржанов С.П. Занимательная география / С.П. Аржанов. – Изд 2-е испр. – Ленинград : Время, 1930. – 189с.
446065
  Студенцов Н.Н. Занимательная география / Н.Н. Студенцов. – 2-е перераб. изд. – Саратов, 1951. – 92с.
446066
   Занимательная география. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1974. – 207с.
446067
  Платонова В.И. Занимательная география / В.И. Платонова. – Калининград, 1992. – 252с.
446068
  Разумовская О.К. Занимательная география / О.К. Разумовская, Е.Т. Козловский. – Санкт- Петербург : Кристалл, 1999. – 192с. – ISBN 5-85300-00
446069
  Косолапова Л.В. Занимательная география : Методика и опыт / Л.В. Косолапова, А.Б. Косолапов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 55-56. – ISSN 0016-7207
446070
  Скарлато Г. Занимательная география для детей и взрослых. / Г. Скарлато. – К., 1996. – 415с.
446071
  Микулич И.Н. Занимательная география. / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 256с.
446072
  Якуш Г.Н. Занимательная география. / Г.Н. Якуш. – Минск, 1967. – 168с.
446073
  Рощин А.Н. Занимательная геодезия / А.Н. Рощин. – Киев : Радянська школа, 1989. – 237 с. – ISBN 5-330-00744-3
446074
  Эстреле О.В. Занимательная геокибернетика / О.В. Эстреле. – Алма-Ата, 1990. – 158с.
446075
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – Москва : АН СССР, 1961. – 367с.
446076
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 344с.
446077
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 6-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 286 с.
446078
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 9-е изд. – Москва, 1955. – 304 с.
446079
  Перельман Я.И. Занимательная геометрия / Я.И. Перельман. – 10-е изд., стереотип. – Москва, 1958. – 303 с.
446080
  Франтов Г.С. Занимательная геофизика / Г.С. Франтов, Ю.С. Глебовский. – Москва : Недра, 1987. – 126с.
446081
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1948. – 303с.
446082
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1950. – 312с.
446083
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия : Химия земли / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Детгиз, 1954. – 488с.
446084
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 3-е, испр. – М., 1958. – 488с.
446085
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – М., 1959. – 399с.
446086
  Ларионов А.К. Занимательная гидрогеология / А.К. Ларионов. – Москва : Недра, 1979. – 157с.
446087
  Пронин Л.А. Занимательная гравитация. / Л.А. Пронин. – Свердловск, 1989. – 317с.
446088
  Макаров А.П. Занимательная грамматика / А.П. Макаров. – Ульяновск, 1959. – 64 с.
446089
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Минск, 1964. – 252с.
446090
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Минск, 1965. – 252с.
446091
  Нуртазина Р.Б. Занимательная грамматика / Р.Б. Нуртазина. – Алма-Ата, 1966. – 96с.
446092
  Леонова Л.А. Занимательная грамматика / Л.А. Леонова. – Калинин, 1974. – 120с.
446093
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. (Для учащихся 5-8-х классов). / Е.К. Мережинская. – К., 1968. – 231с.
446094
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. Материалы для работы по рус. яз. на уроке и во внеклассное время. / Е.К. Мережинская. – К., 1964. – 154с.
446095
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция : Рассказы о древнегреческой культуре / М.Л. Гаспаров. – Москва : Новое литературное обозрение, 1998. – 384с. – ISBN 5-86793-047-5
446096
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. / М.Л. Гаспаров. – М., 1995. – 383с.
446097
  Шмидт П.Ю. Занимательная зоология / П.Ю. Шмидт. – Пг.
1. – 1923. – 119с.
446098
  Шмидт П.Ю. Занимательная зоология / П.Ю. Шмидт. – Пг.
2. – 1923. – 112с.
446099
  Ралль Ю.М. Занимательная зоология / Ю.М. Ралль. – М., 1947. – 56с.
446100
  Заянчковский И.Ф. Занимательная зоология / И.Ф. Заянчковский. – Челябинск, 1955. – 248с.
446101
  Цингер Я.А. Занимательная зоология / Я.А. Цингер. – Москва, 1957. – 151с.
446102
  Цингер Я.А. Занимательная зоология / Я.А. Цингер. – Москва, 1963. – 184с.
446103
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – М, 1961. – 236с.
446104
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1968. – 231с.
446105
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 280с.
446106
  Чемоданов Л.А. Занимательная история / Л.А. Чемоданов. – Горький, 1969. – 32 с.
446107
  Сабунаев В.Б. Занимательная ихтиология / В.Б. Сабунаев. – Л., 1967. – 255с.
446108
  Куприн А.М. Занимательная картография : книга для учащихся 6-8 кл. сред. шк. / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с. – ISBN 5-09-001479-5
446109
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – М, 1974. – 64с.
446110
  Гордин А.Б. Занимательная кибернетика / А.Б. Гордин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 223с.
446111
  Ясаманов Н.А. Занимательная климатология / Н.А. Ясаманов. – Москва : Знание, 1989. – 191с.
446112
  Зигель Ф.Ю. Занимательная космонавтика / Ф.Ю. Зигель. – М, 1970. – 304с.
446113
   Занимательная криминалистика. – Х, 1995. – 287с.
446114
  Девкин В.Д. Занимательная лексикология : Worthumor/язык и юмор. Пособие для развлекательного чтения и лингвистического анализа / В.Д. Девкин. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. – 312с. – ISBN 5-691-00059-4
446115
  Кольман Э.Я. Занимательная логика / Э.Я. Кольман, О. Зих. – Москва, 1966. – 127с.
446116
   Занимательная математика. – М, 1987. – 112с.
446117
  Косневски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер / Ч. Косневски; Баяковский Ю.М. – Москва : Мир, 1987. – 192 с.
446118
  Мезенин Н.А. Занимательная металургия / Н.А. Мезенин. – Свердловск, 1967. – 132с.
446119
  Святский Д.О. Занимательная метеорология. / Д.О. Святский, Т.Н. Кладо. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1935. – 288с.
446120
  Перельман Я.И. Занимательная механика / Я.И. Перельман. – Ленинград. – 212 с.
446121
  Перельман Я.И. Занимательная механика / Я.И. Перельман. – 5-е изд.. – Москва-Ленинград, 1948. – 172 с.
446122
   Занимательная микробиология. – М, 1967. – 192с.
446123
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Л. – 318с.
446124
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – Л., 1935. – 252с.
446125
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Москва ; Ленинград : Изд. детской л-ры, 1937. – 240 с., 6 вкл. л. ил.
446126
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 2-е. – М.-Л., 1945. – 251с.
446127
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Изд-во детской л-ры, 1953. – 271с.
446128
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд., доп. – Ленинград : Время, 1953. – 299с.
446129
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е. – Л., 1975. – 238с.
446130
  Шпадарук И.П. Занимательная мозаика: О Вселенной, о растениях, о животных, о человеке / И.П. Шпадарук. – Минск, 1992. – 154с.
446131
  Лисица М.П. Занимательная оптика : памяти Марии Кирилловны Лисицы и Марии Александровны Валах / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 966-581-334-Х
Т. 1 : Атмосферная и космическая оптика. – 2002. – 255 с.


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
446132
  Лисица М.П. Занимательная оптика / М.П. Лисица, Е.Ф. Венгер. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-204-2
Т. 2 : Физиологическая оптика. Мир людей. – 2003. – 222с. : илл.
446133
  Лисица М.П. Занимательная оптика / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 966-581-836-8
Т. 3 : Физиологическая оптика. Мир животных. – 2006. – 512 с. : илл


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
446134
  Лисица М.П. Занимательная оптика : 90-летию Нац. акад. наук Украины посвящается / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 978-966-171-067-1
Т. 4 : Физиологическая оптика. Биолюминесценция. – 2008. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-161


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
446135
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – М., 1987. – 126с.
446136
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – М., 1989. – 126с.
446137
  Панов М.В. Занимательная орфография: Кн. для внекл. чтен. учащ. 7-8 кл. / М.В. Панов. – М., 1984. – 159с.
446138
  Губин Д. Занимательная политология / Дмитрий Губин. – Харьков : Фолио, 2008. – 317 с. – ISBN 978-966-03-4687-1
446139
  Фридман Э.П. Занимательная приматология / Э.П. Фридман. – М., 1985. – 192с.
446140
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1964. – 381с.
446141
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – 4-е изд., перераб. – М., 1986. – 222с.
446142
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – М.Л., 1956. – 264с.
446143
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 264 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 454)
446144
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
446145
  Никитин Ю.З. Занимательная самопроверка / Ю.З. Никитин. – Минск, 1991. – 238с.
446146
  Белоусов В.М. Занимательная стандартизация / В.М. Белоусов. – Л, 1974. – 127с.
446147
   Занимательная статистика. – М, 1980. – 120с.
446148
  Голуб И.Б. Занимательная стилистика / И.Б. Голуб, Д.Э. Рознеталь. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с.
446149
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 147 с.
446150
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва, 1964. – 174 с.
446151
  Лебедев В.И. Занимательная техника в прошлов / В.И. Лебедев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л.
1. – 1933. – 210с.
446152
  Рюмин В.В. Занимательная техника наших дней / В.В. Рюмин. – Л., 1934. – 144с.
446153
  Куприн А.М. Занимательная топография : пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1977. – 112 с.
446154
  Куприн А.М. Занимательная топография : Пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Недра, 1977. – 112с.
446155
  Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика / Г.П. Смолицкая. – М., 1990. – 126с.
446156
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 4-е изд. – Петроград
Кн. 1. – 1919. – 172 с.
446157
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 3-е изд. – Петроград
Кн. 2. – 1920. – 176 с.
446158
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 5-е изд. – Ленинград : Госиздат
Кн. 2. – 1922. – 176 с.
446159
  Гартман З. Занимательная физика / З. Гартман, 1924. – 95 с.
446160
  Перельман Я.И. Занимательная физика : парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики / Я.И. Перельман. – 11-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : ОГИЗ
Кн. 1. – 1934. – 206 с.
446161
  Перельман Я.И. Занимательная физика : кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 15-е изд. – Москва ; Ленинград
1. – 1949. – 268 с.
446162
  Перельман Я.И. Занимательная физика : кн.1 и 2 / Я.И. Перельман. – 17-е изд. – Москва
2. – 1965. – 280 с.
446163
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1971. – 215с.
446164
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 18-е изд. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1971. – 263с.
446165
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1979. – 223с.
446166
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1979. – 271с.
446167
  Перельман Я.И. Занимательная физика : в 2-х кн. / Я.И. Перельман. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1982. – 224 с.
446168
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1982. – 272 с.
446169
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1986. – 224 с.
446170
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Кн. 2. – 1986. – 272 с.
446171
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – 23-е изд. – Москва : Наука
кн. 1 и 2. – 1991. – 495 с.
446172
  Перельман Я.И. Занимательная физика / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
Кн. 1. – 1994. – 223 с.
446173
  Перельман Я.И. Занимательная физика: : кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 14-е изд. – Москва ; Ленинград
2. – 288 с.
446174
  Перельман Я.И. Занимательная физика: в 2-х т. / Я.И. Перельман. – Москва : Триада-Литера
кн. 2. – 1994. – 270 с.
446175
  Перельман Я.И. Занимательная физика: кн. 1 и 2 / Я.И. Перельман. – 19-е изд. – М.
1. – 1976. – 224с.
446176
  Разумович М.Б. Занимательная физиология / М.Б. Разумович. – Минск, 1962. – 173с.
446177
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – М., 1969. – 336с.
446178
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1977. – 303с.
446179
  Артамонов В.И. Занимательная физиология растений / В.И. Артамонов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 336с.
446180
  Дягилев В.В. Занимательная философия : Экспериментальное учебное пособие для учащ.старших классов гимназий,лицеев,колледжей и школ гуманитарного профиля / В.В. Дягилев. – Москва : Издательский центр, 1996. – 176 с. – (Новое в образование). – ISBN 5-88895-011-2
446181
  Гритчин Н.В. Занимательная философия / Николай Гритчин. – Луганск : Резников В.С., 2014. – 275, [1] с. : табл. – В кн. также: О формально неразрешимых предложениях Principia Mathematica и родственных систем / Курт Гедель. – Библиогр.: с. 246. – (Учебная книга). – ISBN 978-617-509-334-4
446182
  Левашов В.И. Занимательная химия / В.И. Левашов. – М., 1962. – 132с.
446183
  Леденцов Н.И. Занимательная хрестоматия о животных / Н.И. Леденцов. – Саратов, 1964. – 148с.
446184
  Грошев В.П. Занимательная экономика / В.П. Грошев. – М, 1989. – 176с.
446185
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на дому и самодельные электрические приборы : с 43 рисунками / В.В. Рюмин. – Ленинград : Время, 1927. – 144 с.
446186
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на стройке : с 74 рисунками / В.В. Рюмин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1933. – 232 с.
446187
  Вальдгард С.Л. Занимательная электротехника. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1961. – 275с.
446188
  Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1960. – 191с.
446189
  Злотин А.З. Занимательная энтомология / А.З. Злотин, А.П. Галкин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с. : ил.
446190
  Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – М, 1990. – 190с.
446191
  Вишневецкий И. Занимательная энтомология : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
446192
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 272 с.
446193
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 2-е изд,. переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1972. – 296 с.
446194
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1985. – 311с.
446195
  Ивченко С.И. Занимательно о ботанике / С.И. Ивченко. – М., 1969. – 240с.
446196
  Ивченко С.И. Занимательно о ботанике / С.И. Ивченко. – М., 1972. – 224с.
446197
  Малахов А.А. Занимательно о геологии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240с. – (Эврика)
446198
  Мезенин Н.А. Занимательно о железе / Н.А. Мезенин. – 2-е изд. – М, 1977. – 151с.
446199
  Томилин А.Н. Занимательно о космогонии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 208 с.
446200
  Томилин А.Н. Занимательно о космогонии. / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 336с. – (Эврика)
446201
  Томилин А.Н. Занимательно о космологии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 335 с.
446202
  Иванова В.А. и др. Занимательно о русском языке / В.А. и др. Иванова. – Л, 1990. – 251с.
446203
   Занимательно о физике и математике. – Москва : Наука, 1987. – 144 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 50)
446204
  Ивченко С.И. Занимательно о фитогеографии / С.И. Ивченко. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 176с.
446205
  Власов Л.Г. Занимательно о химии / Л.Г. Власов, Д.Н. Трифонов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1968. – 254с.
446206
  Томилин А. Занимательно об астрономии / А. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
446207
  Куприн А.М. Занимательно об ориентировании : пособ. для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1980. – 96 с.
446208
  Седов Е.А. Занимательно об электронике / Е.А. Седов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352 с.
446209
  Чирков Ю.Г. Занимательно об энергетике / Ю.Г. Чирков. – М., 1981. – 206с.
446210
   Занимательное азбуковедение. – М, 1991. – 368с.
446211
  Ларионов А.К. Занимательное грунтоведение / А.К. Ларионов. – М., 1984. – 136с.
446212
  Соколов Н.А. Занимательное из жизни птиц / Н.А. Соколов. – Минск, 1974. – 143с.
446213
  Гниловской В.Г. Занимательное краеведение : Беседы с юными краеведами о природе Ставропольского края / В.Г. Гниловской. – Ставрополь, 1954. – 328с.
446214
  Борисов В.И. Занимательное краеведение / В.И. Борисов. – Краснодар, 1969. – 96с.
446215
  Буруковская Т.Г. Занимательное краеведение / Т.Г. Буруковская. – Калининград, 1989. – 188с.
446216
   Занимательное природоведение. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1978. – 95с.
446217
  Григорьев Г.П. Занимательное пчеловодство. / Г.П. Григорьев. – Донецк, 1968. – 392с.
446218
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1956. – 128с.
446219
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1960. – 130с.
446220
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1969. – 129с.
446221
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1977. – 192с.
446222
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1990. – 222с.
446223
  Бурдина М.И. Занимательное чтение / М.И. Бурдина, К.П. Кипарисова. – М.
1. – 1948. – 62с.
446224
  Бурлакова А. Занимательное чтение / А. Бурлакова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 72 с.
446225
  Щетинина А Занимательное чтение. / А Щетинина. – М., 1967. – 64с.
446226
  Злотин А.З. Занимательное шелководство / А.З. Злотин. – К., 1973. – 58с.
446227
  Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание / В.Г. Ветвицкий. – Москва-Ленинград, 1966. – 159с.
446228
  Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе. : книга для учителя / И.Л. Юфанова. – Москва : Просвещение, 1990. – 157с.
446229
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии / Н.Х. Гробштейн. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 62 с.
446230
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии : Из опыта работы / Н.Х. Гробштейн. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 104 с.
446231
  Завьялов А.И. Занимательные вопросы юного географа / А.И. Завьялов. – М., 1960. – 45с.
446232
  Нагорный Б.А. Занимательные географические вопросы / Б.А. Нагорный. – М., 1968. – 136с.
446233
  Студенцов Н.Н. Занимательные географические задачи и вопросы : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва, 1956. – 80с.
446234
   Занимательные географические задачи и вопросы. – 5-е изд., перераб. и доп. – М, 1978. – 128с.
446235
  Перельман Я.И. Занимательные задачи / Я.И. Перельман. – 2-е изд. – Ленинград, 1930. – 152 с.
446236
  Беррондо М. Занимательные задачи / М. Беррондо. – Москва : Мир, 1983. – 229 с.
446237
  Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. / Я.И. Перельман. – М., 1972. – 463с.
446238
  Линдгрен Г. Занимательные задачи на разрезание / Г. Линдгрен; Пер. с англ. Ю.Н.Сударева; Под ред. И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1977. – 256с.
446239
  Рассохин В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В. Рассохин, Н. Целинский. – [S. l.] : Государственное изд-во технико-теорет. лит-ры, 1951. – 77 c.
446240
  Рассохин В.В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В.В. Рассохин. – Москва-Свердловск, 1962. – 168 с.
446241
   Занимательные занятия с юннатами. – Ижевск, 1968. – 164с.
446242
  Русских Р.Д. Занимательные занятия с юннатами / Р.Д. Русских. – 2-е изд. – Ижевск, 1981. – 236с.
446243
  Таллеман Занимательные истории / Таллеман, де Рео Жедеон. – Ленинград : Наука, 1974. – 316с. – (Литературные памятники)
446244
  Таллеман Занимательные истории / Таллеман, де. – Ленинград : Наука, 1974. – 316с.
446245
  ат-Танухи М А.А. Занимательные истории и примечательные события из рассказов собеседников / М А.А. ат-Танухи. – Москва, 1985. – 304с.
446246
  Мусабеков Ю.С. Занимательные истории из жизни ученых / Ю.С. Мусабеков. – Ярославль, 1967. – 140с.
446247
  Гик Е.Я. Занимательные математические игры / Е.Я. Гик. – М., 1982. – 144с.
446248
  Гик Я Е. Занимательные математические игры / Я Е. Гик, . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 157с.
446249
  Ушаков Н.Н. Занимательные материалы к урокам русского языка в начальных классах. / Н.Н. Ушаков. – М., 1967. – 207с.
446250
  Шевчук В.Г. Занимательные опыти по химии / В.Г. Шевчук. – Ярославль, 1960. – 88с.
446251
  Гарднер М. Занимательные опыты / М. Гарднер. – 3 изд. – М, 1986. – 80с.
446252
  Горев Л.А. Занимательные опыты по физике в 6-7 классах средней школы : книга для учителя / Л.А. Горев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 175 с.
446253
  Шкурко М.И. Занимательные опыты по химии / М.И. Шкурко. – Минск, 1968. – 64с.
446254
  Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии / В.Н. Алексинский. – Москва, 1980. – 126с.
446255
  Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии / В.Н. Алексинский. – Москва, 1980. – 126с.
446256
  Эйдельс Л.М. Занимательные проекции : от пещер. рис. до кинопанорамы / Л.М. Эйдельс. – М., 1982. – 207с.
446257
  Сафи А. Занимательные рассказы : для сред. и ст. возр. / А. Сафи; пер. с тадж. – Москва, 1991. – 155с.
446258
  Сафи А. Занимательные рассказы о разных людях / А. Сафи. – Москва, 1966. – 343с.
446259
  Бирбрагер И. Занимательные шахматы / И. Бирбрагер. – Ташкент, 1961. – 120с.
446260
  Юдович М.М. Занимательные шахматы / М.М. Юдович. – Москва, 1976. – 232с.
446261
  Вдовикин А.И. Занимательные электронные устройства / А.И. Вдовикин. – Москва, 1981. – 80 с.
446262
  Махлин М.Д. Занимательный аквариум / М.Д. Махлин. – М., 1975. – 288с.
446263
   Занимательный алфавит. – 2-е изд. – М, 1986. – 126с.
446264
  Бурлакова А.П. Занимательный алфавит. / А.П. Бурлакова. – Москва : Просвещение, 1981. – 128 с.
446265
  Кирюшкин В.В. Занимательный рейс / В.В. Кирюшкин. – Хабаровск, 1957. – 128с.
446266
   Занимательный французский. – М, 1992. – 143с.
446267
  Симонович С. Заниматильное программирование: С++ : Книга для детей, родителей и учителей / С. Симонович, Г. Евсеев. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА. Инфорком-Пресс, 2001. – 368с. – ISBN 5-7805-0728-7
446268
   Занин Юрий Николаевич (1930-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1221 : фото. – ISSN 0016-7886
446269
  Трапезников В.Н. Занины. / В.Н. Трапезников. – Тула, 1978. – 256с.
446270
  Уэйд М. Заново "изобретая" библиотеку: роль стратегического планирования, маркетинга, внешних связей в деятельности Национальной библиотеки Шотландии / Мартин Уэйд // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 0130-9765


  Освещена деятельность Национальной библиотеки Шотландии: пересмотр своей роли и задачи как национальной и ведущей научной публичной библиотеки. Изложены основные факторы, влияющие на работу в условиях перемен, представлены три главных элемента, на ...
446271
  Шойгу Сергей Заново открыть Россию!... // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 52-55 : фото
446272
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий. – Москва : Наука, 1984. – 447с. – (Памятники письменности Востока)
446273
   Заново составленное пинхуа по истории Пяти династий (Синь Бянь V - Дай Ши Пинхуа). – М, 1984. – 447с.
446274
  Обухова Л.А. Заноза / Л.А. Обухова. – М., 1961. – 408с.
446275
   Занурення = Immersion : [каталог]. – Київ : Центр Сучасного Мистецтва при НАУКМА, 2004. – 60 с. : фотоіл. – На парал. тит. арк. зазнач. художники: Грика, Новосєльські, Машлянко, Мица, Плотніцка, Смочиньскі, Тарасевіч. - Текст парал. укр., англ. - Кат. вид. за підтримки Центру міжнар. культ. співпраці "Інститут Адама Міцкевича"
446276
  Некрасов Андрій Занурення в Малайзію : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 26-30 : Фото
446277
  Котлярчук Андрій Занурення під землю : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-86 : Фото
446278
  Бацун В.Н. Занятие по творчеству Д. Шостаковича в общеобразовательной школе / В.Н. Бацун. – Куйбышев, 1974. – 15с.
446279
  Волкова А.А. Занятия в детском саду / А.А. Волкова. – Москва, 1940. – 36с.
446280
   Занятия историко-архивного кружка студентов Черниговского ИНО при Губархе, 1924. – 11с.
446281
  Бородич Л.А. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков / Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова. – М., 1988. – 77с.
446282
  Полетаева О. Занятия по географии / О. Полетаева. – М, 1922. – 67с.
446283
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – М, 1956. – 160с.
446284
  Крымская В.П. Занятия по русскому языку в старших классах / В.П. Крымская. – 2-е изд. – М, 1957. – 168с.
446285
   Занятия по сельскохозяйственному труду в 4-7 классах. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1975. – 288с.
446286
  Федоренко Л.П. Занятия по стилистике в вечерней школе / Л.П. Федоренко. – М., 1968. – 160с.
446287
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике в старших классах : Автореф... канд. пед.наук: / Курапов Н.К.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 31л.
446288
  Щербатский Б.М. Занятия по стилистике в старших классах средней школы / Б.М. Щербатский. – Москва, 1951. – 183с.
446289
  Курапов Н.К. Занятия по стилистике. / Н.К. Курапов. – М., 1960. – 76с.
446290
  Кириллов Б.Н. Занятия по тактической подготовке на ящике с песком. / Б.Н. Кириллов, М.Д. Шерстнев. – М., 1967. – 78с.
446291
   Занятия по техническому труду, 1985. – 128с.
446292
   Занятия по техническому труду. – М, 1985. – 224с.
446293
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (4-6 классы). – М, 1971. – 368с.
446294
   Занятия по техническому труду в школьных мастерских (7-8 кл.). – М, 1972. – 208с.
446295
   Занятия по трудовому обучению. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 206с.
446296
   Занятия по трудовому обучению (5-7 кл.). – М, 1989. – 191с.
446297
  Чумак Н.Г. Занятия по трудовому обучению в 5 классе: пособие для учителя. / Н.Г. Чумак, М.И. Матрохин. – К., 1989. – 140с.
446298
   Занятия по трудовому обучению. 5 класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1989. – 174с.
446299
  Лабзина А.Я. Занятия по трудовому обучению. Обработка тканей, кулинарные, ремонтные и электротехнические работы: (5-й кл.) / А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 141с.
446300
  Рипа М.Д. Занятия физической культурой со школьниками , отнесенными к специальной медицинской группе / М.Д. Рипа. – М, 1988. – 175с.
446301
  Третьяков Н.А. Занятия физкультурой и спортом по месту жительства / Н.А. Третьяков, Р.А. Белов. – К., 1988. – 102с.
446302
  Азизян Зинаида Геворковна Занятность населения в сфере услуг Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Азизян Зинаида Геворковна ; АН Армянской ССР, Ин-т экономики. – Ереван, 1974. – 36 с.
446303
   Занятость в небольших городах. – М, 1978. – 207с.
446304
  Гурвич Е. Занятость в российском бюджетном секторе: значимы социальные или экономические факторы? / Е. Гурвич, А. Хазанов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 28-56 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
446305
  Бабкина З.В. Занятость в социалистической экономике глазами запада / З.В. Бабкина. – Москва, 1989. – 93 с.
446306
  Новицкий А.Г. Занятость в сфере обслуживания населения / А.Г. Новицкий. – М, 1987. – 269с.
446307
  Ламанов П.И. Занятость в условиях интенсификации колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ламанов П.И.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
446308
  Рузавина Е.И. Занятость в условиях интенсификации производства / Е.И. Рузавина. – Москва, 1975. – 124с.
446309
  Машика Т.А. Занятость женщин и материнство / Т.А. Машика. – Москва : Мысль, 1989. – 285с.
446310
   Занятость и безработица в странах развитого капитализма. – М, 1982. – 304с.
446311
  Капустин К.И. Занятость и воспроизводство народонаселения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Капустин К.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра политэкономии. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
446312
  Базылева М.М. Занятость и ее мотивационные особенности в современной Беларуси // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 130-136. – ISSN 2306-546X
446313
  Нефедова Т.Г. Занятость и отходничество населения в Ставропольском крае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100 : рис. – Библиогр.: с. 99-100. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
446314
   Занятость населения. – М, 1983. – 183с.
446315
  Квон Л.А. Занятость населения в условиях социалистического расширения воспроизводства / Л.А. Квон. – Алма-Ата, 1982. – 155с.
446316
  Русанов Е.С. Занятость населения и использование трудовых ресурсов. / Е.С. Русанов. – М., 1965. – 144с.
446317
  Безпер О.Д. Занятость населения как фактор устойчивого развития // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 56-60
446318
  Райкевич А. Занятость населения Польши / А. Райкевич. – М, 1970. – 272с.
446319
  Новицкий А.Г. Занятость пенсионеров / А.Г. Новицкий, Г.В. Миль. – М, 1981. – 248с.
446320
  Закарян Г.А. Занятость т использование трудовых ресуров (на материалах колхозов Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Закарян Г.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
446321
  Грязнова Л.Н. Занятость: уровень, структура и формы регулирования / Л.Н. Грязнова, Г. Марусис. – Минск, 1994. – 93с.
446322
  Лутак Н.Г. Заняття "Електричний струм" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 10-11 : рис.
446323
  Лутак Н.Г. Заняття "Хімічна небезпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-13 : фото
446324
  Юхимович О.А. Заняття гуртка з економіки на тему "Грошові реформи. Історія розвитку українських грошей. Грошові реформи в Україні" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 17-21 : фото
446325
  Карпенко Ю. Заняття для справжніх метеорологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Навчальна практика студентів кафедри метеорології та кліматології географічного факультету.
446326
  Білоножко Н.Є. Заняття з англійської мови на тему "Цінності сучасного світу" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 54-62. – ISSN 1817-8510
446327
  Шкваріна Т.М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика) : Навч. пос. для вчителів англ. мови та студ. вищих пед. навч. закладів / Т.М. Шкваріна. – Умань, 2003. – 250с. – ISBN 966-7659-33-X
446328
  Климентова О.В. Заняття з мови як засіб психокорекції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 57-60
446329
  Богуш А.М. Заняття з розвитку мови дітей старшого дошкільного віку / А.М. Богуш. – Київ, 1980. – 155 с.
446330
  Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку : [посібник] / Е.С. Вільчковський. – Київ : Радянська школа, 1985. – 225 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
446331
  Беженар І.В. Заняття на тему "Мовний портфель для навчання англійського писемного мовлення" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 63-72. – ISSN 1817-8510
446332
   Занятые пары в Аркадакском районе. – Саратов, 1961. – 8 с.
446333
  Шешуряк Ю. Заняться портом // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  Реформировать украинскую портовую отрасль планируется по международным стандартам.
446334
  Сидельников О.В. Заоблачные гвардейцы / О.В. Сидельников. – Ташкетн, 1963. – 89с.
446335
  Кешоков А.П. Заоблачные люди : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Детская литература, 1964. – 79 с.
446336
  Кузнецов В.К. Заоблачный перевал: рассказы / В.К. Кузнецов. – М., 1980. – 96с.
446337
  Опрышко О.Л. Заоблачный фронт Приэльбрусья. / О.Л. Опрышко. – М, 1976. – 146с.
446338
  Морозова Юлія Заодно и помолодеем : Талассотерапия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С.124-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
446339
  Ігнатенко М.І. Заозерна далина : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1960. – 84 с.
446340
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны. Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1980. – 400с.
446341
  Куранов Ю.Н. Заозерные Звоны: Роман. / Ю.Н. Куранов. – М., 1986. – 383с.
446342
  Викулов С.В. Заозерье / С.В. Викулов. – Москва, 1956. – 142с.
446343
  Русаков Е.Е. Заозерье: стихи / Е.Е. Русаков. – М., 1982. – 63с.
446344
  Ивашко И.А. Заокеанские встречи / И.А. Ивашко. – Симферополь, 1970. – 102с.
446345
  Журавлева В.И. Заокеанское путешествие С.Н. Сыромятникова, или Как убедить американцев изучать Россию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 87-100. – ISSN 0130-3864


  Статья, основанная на российских и американских источниках, посвящена деятельности Сергея Николаевича Сыромятникова, русского публициста, писавшем под литературным псевдонимом Сигма, мыслителя и общественного деятеля консервативного толка, ...
446346
   Заокеанська мрія. Аспен (Колорадо, США) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 21 : фото
446347
  Гаврилюк Ю. Заокеанська несподіванка Першої світової - табори інтернування ... у Канаді // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 35-36. – ISSN 1230-2759
446348
  Радчик Р.В. Заокеанське життя Уласа Самчука в епістолярному інтер"єрі (З листів письменника до літературознавця Марії Білоус-Гарасевич) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 95-100


  У статті зроблено спробу дослідити пошук власного "я" в еміграції після Другої світової війни відомого українського письменника, першого редактора газети "Волинь" у Рівному (1941–1942 рр.) Уласа Самчука за його листами, надісланими до Марії ...
446349
  Олесенко Ю.О. Заокеанські "ультра" / Ю.О. Олесенко. – Київ, 1964. – 60с.
446350
  Гиппенрейтер В. Заонежье : Музей-заповедник под открытым небом / Фотографии и текст В.Гиппенрейтера; Худож.-сост. Г. Дмитриев. – Москва : Планета, 1972. – Расст.знак для научного фонда СФ/570217
446351
  Богданова Светлана Заонежье приоткрывает тайны : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 76-77 : Фото
446352
  Черный-Диденко Заостренные карандаши. / Черный-Диденко. – Киев, 1967. – 327с.
446353
  Кондратюк О.П. Заохочення і покарання дітей у сім"ї / О.П. Кондратюк. – Київ, 1964. – 48с.
446354
  Шелухін Д.Я. Заохочення і покарання як засіб виховання в радянській школі / Д.Я. Шелухін. – К, 1963. – 111с.
446355
  Гриценко Є.М. Заохочення переможців соціалістичного змагання / Є.М. Гриценко; АН УРСР. Інститут держави і права. – Київ : Наукова думка, 1975. – 88 с.
446356
  Парсяк В. Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг / В. Парсяк, К. Парсяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 6 (344), червень. – С. 4-7. – ISSN 1810-3944


  У контексті розширення меж економічної автономії вищих навчальних закладів викладено пропозиції щодо використання економічної мотивації персоналу до підвищення якості освітніх продуктів, які пропонуються ринку.
446357
  Хряпінський Петро Заохочення правомірної поведінки у кримінальному законодавстві України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 51-57
446358
  Крикун О.І. Заохочення соціального інвестування населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 201-211
446359
  Хряпінський П. Заохочення та покарання як парні категорії кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 137-141.
446360
  Льовіна В. Заохочення та порядок їхнього застосування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 102-105.
446361
  Коломієць Н.В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві європейських країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 195-206. – ISSN 2304-4556
446362
  Фіночко Ф.Д. Заохочення як вид переконання: історико-правовий аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 79-85. – ISSN 0201-7245
446363
  Форманюк В. Заохочення як засіб забезпечення трудової дисципліни // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 1561-4999
446364
  Хряпінський П.В. Заохочення як метод кримінально-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 419-426. – ISSN 1563-3349
446365
  Лазаренко В. Заохочувальна відзнака "За зразкову службу у Збройних Силах України" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 14-16. – ISSN 1811-542X


  Становлення та розвиток відомчої нагородної системи Міністерства оборони України.
446366
  Дудоров О. Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.73-79


  Звільнення від крим. відповідальності за несплату податків у разі їх сплати і сплати фінансових санкцій до вироку Суду
446367
  Гойко А.Ф. Заохочувальні виплати як засіб ефективного стимулювання ІТП / А.Ф. Гойко, Н.В. Бекініна // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-80.
446368
  Карпов В. Заохочувальні відзнаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 144-148
446369
  Щербина В.С. Заохочувальні заходи в господарських відносинах та їх профілактичне значення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються заохочувальні заходи в господарських відносинах і їх стимулююче, попереджувальне значення. Здійснена спроба класифікувати форми матеріального заохочення підприємств і організацій в господарсько-договірних відносинах. Робиться висновок про ...
446370
  Федоренко В. Заохочувальні норми в конституційному праві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 100-105
446371
  Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.В. Хряпінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 192с. – Шифр дубл.34 Хряп.Доп. 1 карт. юр. – ISBN 978-966-364-557-5
446372
  Хряпінський П. Заохочувальні норми у Кримінальному кодексі Наполеона // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 149-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
446373
  Хряпінський П.В. Заохочувальні санкції в системі заходів кримінально-правового характеру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-96. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
446374
  Капліна Г. Заохочувальні способи правового регулювання оплати найманої праці в умовах ринкових перетворень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 80-85.
446375
  Хряпінський П. Заохочувальні та компромісні норми кримінального законодавства: проблема співіснування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 220-230. – ISSN 1993-0909
446376
  Чухно А.А. Заохочувальні фонди та їх роль у матеріальному стимулюванні і підвищенні життєвого рівня трудящих // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
446377
   Заохочуємо розвиток турпотоків / Самойлов Юрій, Лакіс Аліна, Ларіна Оксана, Хорхе Урбіола Лопес де Монтенегро // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 28-33 : фото. – ISSN 1998-8044
446378
   Заочна математична олімпіада журналу "У світі математики" // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 70-71. – ISSN 1029-4171
446379
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 1. – 1957. – 71с.
446380
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 2. – 1959. – 104 с.
446381
   Заочна педагогічна освіта. – Київ
в. 3. – 1959. – 92 с.
446382
   Заочная школа юных математиков. Задание 4. – Казань, 1967. – 25с.
446383
   Заочная школа юных математиков. Задание 7. – Казань, 1968. – 20с.
446384
  Найдыш Л.М. Заочная экскурсия по Третьяковской галерее // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 34-38
446385
  Венгаренко Т.Л. Заочне рішення суду: доцільність впровадження // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 311-314. – ISBN 966-660-151-6
446386
  Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 123-130.
446387
  Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.95-99. – ISSN 0132-1331
446388
  Джордаш В. Заочне судочинство: "Гамлет" без Гамлета? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-13 лютого (№ 6/7). – С. 16. – ISSN 1992-9277
446389
  Немирович І.О. Заочний жених : гумористичні повісті / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 271 с.
446390
  Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : монографія / Ю.В. Навроцька. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 175-190 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-360-5
446391
  Коссак С. Заочний розгляд справи за процесуальним законодавством України та зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-57.
446392
  Кучерук К.І. Заочний розгляд цивільних справ як форма цивільного судочинства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 45-48. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
446393
   Заочники. – Сталино-Донбасс, 1961. – 58с.
446394
  Новоселов А. Заочники // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 237-238. – ISSN 1728-8568
446395
   Заочное образование за рубежом. – Москва, 1978. – 24с.
446396
  Громкова М.Т. Заочное обучение в средних специальных учебных заведениях / М.Т. Громкова. – М, 1990. – 174с.
446397
  Ашкинадзе И.И. Заочное обучение и подготовка кадров для туриндустрии / И.И. Ашкинадзе, В.И. Протуренко, И.И. Украинцева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0869-3617


  Исследования, проводимые в Анапском филиале Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, показывают, что основной проблемой туризма в России, в том числе и в Краснодарском крае, является отсутствие должного уровня сервиса. ...
446398
  Перевезенцева Д.О. Заочное обучение: основная проблема и её решение / Д.О. Перевезенцева, Н.Ф. Стась // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 16-23. – ISSN 1818-4243


  Контроль в учебном процессе выполняет диагностическую, обучающую, развивающую и воспитательную функции и поэтому является обязательным элементом любой технологии обучения. Основная проблема заочного обучения - отсутствие контроля студентов на ...
446399
   Заочное педагогическое образование. – М, 1950. – 120с.
446400
   Заочное педагогическое образование. – М, 1951. – 192с.
446401
   Заочное педагогическое образование. – М, 1953. – 123с.
446402
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1954. – 144с.
446403
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1954. – 120с.
446404
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1955. – 128с.
446405
   Заочное педагогическое образование. – Москва, 1955. – 176с.
446406
   Заочное педагогическое образование. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 168с.
446407
  Бендерская Е.Г. Заочное разбирательство уголовных дел в странах СНГ: сравнительно-правовой анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 99-112. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
446408
   Заочное торговое образование. – Москва, 1960. – 128с.
446409
   Заочное университетское образование. – Москва, 1957. – 155с.
446410
   Заочное университетское образование. – Москва, 1967. – 72с.
446411
   Заочное университетское образование. – Москва, 1968. – 80с.
446412
   Заочное университетское образование. – Москва, 1968. – 60с.
446413
   Заочное университетское образование. – Москва, 1969. – 132с.
446414
   Заочное университетское образование. – Москва, 1971. – 138с.
446415
  Давыдов Ф. Заочные курсы немецкого языка для инженеров и техников / Ф. Давыдов ; под ред. Т.Л. Аксельрода ; Бюро заоч. обуч. при Главполитпросв. , Ин-т повыш. квал. адм. и инж.-техн. перс. при ВСНХ СССР. – [Москва]
№ 19. – 42 с.
446416
  Давыдов Ф. Заочные курсы немецкого языка для инженеров и техников / Ф. Давыдов ; под ред. Т.Л. Аксельрода ; Бюро заоч. обуч. при Главполитпросв. , Ин-т повыш. квал. адм. и инж.-техн. перс. при ВСНХ СССР. – [Москва]
№ 20. – 44 с.
446417
   Заочные курсы по диалектическому материализму для научных сотрудников. – М.-Л., 1931. – 72с.
446418
   Заочные математические олимпиады. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1986. – 175с.
446419
   Заочный абонемент. – К, 1951. – 36с.
446420
  Плеский Г.М. Заочный абонемент / Г.М. Плеский. – М., 1953. – 40с.
446421
  Гавел В. Заочный допрос / В. Гавел. – М., 1991. – 214с.
446422
   Заочный факультет. – Л, 1936. – 11с.
446423
  Ватаманюк О.З. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз = Savings in the economy of Ukraine: macroeconomic analysis / О. Ватаманюк; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 536с. – ISBN 978-966-613-522-6
446424
  Дем"янчук О.О. Заощадження в інституційних секторах економіки України: "парадокси", особливості, чинники, динаміка // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 48-55


  У статті розглянуто "парадокси" процесу заощадження в Україні, динаміку національних заощаджень та систему чинників процесу заощадження в різних інституційних секторах економіки. Доведено, що "парадокси" та особливості процесу заощадження в Україні ...
446425
  Кізима Т.О. Заощадження домашніх господарств: сутнісно-теоретичні та класифікаційні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 200-206
446426
  Янель Ю.А. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація / Ю.А. Янель, К.О. Солом"янова // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 9-13
446427
  Степанова А. Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс країни / А. Степанова, Є. Удод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні фактори та мотивацію формування заощаджень домогосподарств, надано пропозиції щодо трансформації заощаджень в інвестиційний ресурс. Освещены основные факторы и мотивацию формирования сбережений домохозяйств, разработаны предложения ...
446428
  Носова Є. Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-80. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Визначена роль заощаджень домогосподарств у розвитку економіки, розглянуті напрями інвестування заощаджень, охарактеризована динаміка депозитних вкладів у банках, кредитних спілках, участь домогосподарств в ІСІ, проведена порівняльна характеристика ...
446429
  Кізима Т.О. Заощадження домогосподарств: свтовий досвід і вітчизняні реалії // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 171-176
446430
  Овчаренко І. Заощадження на півтисячоліття // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 17-19. – ISSN 1726-3077


  Повернення громадянам вкладів в Ощадбанку СРСР
446431
  Осецький В.Л. Заощадження населення та інвестиції в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні прогресивні форми трансформації заощаджених ресурсів в інвестиції, пріоритети активізації фінансових інститутів по підвищенню ефективності заощаджень. Modern progressive forms of transformation of the saved up resources to ...
446432
  Нехайчук Д. Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 66-73. – ISSN 1818-5754
446433
  Мельник О. Заощадження населення як джерело інвестицій : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 66-67 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
446434
  Рамський А.Ю. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки / А.Ю. Рамський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2011. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-8276-16-3
446435
  Буркальцева Д. Заощадження населення як національний інвестиційний ресурс // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 75-80. – ISSN 1605-2005
446436
  Тропіна В.Б. Заощадження населення як основа формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 2306-6806
446437
  Захарін С. Заощадження та інвенстиції в корпоративному секторі України в контексті макроекономічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
446438
  Базилевич В. Заощадження та їх страховий захист у структурі інвестування економіки : пошуки науковців / В. Базилевич, С. Волосович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 54-58 : Табл., рис.
446439
  Бобух І. Заощадження як джерело зростання обсягу національного багатства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 7-12. – ISSN 1810-3944
446440
  Фомішина В.М. Заощадження як суперечливий чинник економічного зростання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.305-310. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
446441
  Копилов А.А. Заощаджувальна поведінка населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
446442
  Мохаммед Охідул Хак Заощаджувальна поведінка студентів університетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 409-419 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
446443
  Гончаров Володимир Заощадимо на гарантіях? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
446444
  Решетов А.Е. Запавшие в душу картины. / А.Е. Решетов. – Л., 1972. – 182с.
446445
  Глоба А. Запад / А. Глоба. – М, 1936. – 222с.
446446
  Хлынина Т.П. Запад в восприятии советского человека 1920-х годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 38-48. – ISSN 0869-5687
446447
  Есипов Владимир Запад в конце туннеля // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
446448
   Запад вблизи. – М, 1982. – 794с.
446449
  Ибрагимов Ф Д. Запад и аравийские страны Персидского залива / Ф Д. Ибрагимов, . – М., 1991. – 158с.
446450
  Петляков Г.Н. Запад и Восток / Г.Н. Петляков. – К, 1935. – 232с.
446451
  Конрад Н.И. Запад и Восток : Статьи / Н.И. Конрад. – Москва, 1966. – 520с.
446452
  Конрад Н.И. Запад и Восток : Статьи / Н.И. Конрад. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1972. – 496с.
446453
  Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории / В.А. Зарин. – Москва, 1991. – 261с.
446454
  Мамонова М.А. Запад и Восток: традиции и новации рационального мышления / М.А. Мамонова. – М., 1991. – 119с.
446455
  Атик А.А. Запад и мусульманский Восток : две парадигмы взаимного восприятия // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 38 : Присвячено 10-й річниці заснування Київського університету "Східний світ" і 88-літтю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – С. 29-36. – ISSN 1682-671Х
446456
  Тарле Е.В. Запад и Россия : Статьи и документы из истории XVIII-XX в.в. / Е.В. Тарле. – Птгр., 1918. – 221 с.
446457
  Аверков В. Запад поможет Афганистану // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 0321-5075
446458
  Синяк Д. Запад с нами // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 22 (482), 03.06.2016. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093
446459
  Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. - VII в. н.э. / Л.А. Боровкова. – М, 1989. – 177с.
446460
  Гаррисон Г. Запад Эдема : [роман] / Гарри Гаррисон ; пер. с англ. – Екатеринбург : Виктори, 1992. – 400 с. – ISBN 5-87914-001-6
446461
  Соболев Р.П. Запад: кино и молодежь / Р.П. Соболев. – М, 1971. – 303с.
446462
  Гришаев С.В. Запад: правда и вымыслы о населении СССР / С.В. Гришаев. – Красноярск, 1992. – 125с.
446463
  Бровченков А.Е. Запад: реклама и действительность / А.Е. Бровченков. – М., 1962. – 223с.
446464
  Бровченко А.Е. Запад: реклама и действительность / А.Е. Бровченко. – М, 1962. – 223с.
446465
  Мозесон Д.Л. Западинный микрорельеф северной части Прикаспийской низменности и его влияние на перераспределение стока. : Автореф... канд. геогр.наук: / Мозесон Д.Л.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1954. – 16л.
446466
  Осинский И.Н. Западная / И.Н. Осинский. – Минск, 1987. – 141 с.
446467
  Черч Р.Дж. Западная Африка : Природная среда и ее хозяйственное использование / Р.Дж. Черч. – Москва : Иностранной лит-ры, 1959. – 478с.
446468
  Гаврилов Н.И. Западная Африка под гнётом Франции / Н.И. Гаврилов. – М., 1961. – 211с.
446469
   Западная Африка: Сененгал = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 52-61 : Фото
446470
  Егоров Г. Западная Белоруссия / Г. Егоров. – Москва, 1939. – 40с.
446471
  Полуян И.В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса 1929-1933 гг. / И.В. Полуян. – Минск, 1991. – 207с.
446472
  Сахаров И.В. Западная Бенгалия. : Этнодемографический и этногеографический очерк / И.В. Сахаров; Под общ.ред. Семевского Б.Н. – Ленинград : Наука, 1977. – 372с.
446473
  Нилов Ф.Н. Западная Бенгалия: Политические проблемы / Ф.Н. Нилов. – Москва, 1972. – 255с.
446474
  Романенко В.И. Западная библеистика второй половины XX - начала XXI вв. о проблеме страдания в Книге Иова // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 79-101
446475
  Берч Г. Западная Германия - государство монополий. / Г. Берч. – Москва, 1962. – 203с.
446476
  Кучинский Ю. Западная Германия - колония США / Ю. Кучинский. – М., 1950. – 95с.
446477
  Кучинский Ю. Западная Германия - колония США / Ю. Кучинский. – М., 1950. – 96с.
446478
  Ходов Л.Г. Западная Германия / Л.Г. Ходов. – М., 1962. – 48с.
446479
  Кортуа Н.М. Западная Грузия в конце XVIII в. в борьбе с турецкими захватчиками и ее присоединение к России : Автореф... канд .ист.наук: / Кортуа Н. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 25 с.
446480
  Зак Л.А. Западная дипломатия и внешне-политические стереотипы / Л.А. Зак. – М, 1976. – 287с.
446481
  Юданов Ю.И. Западная Европа -- Япония: движение капиталов / Ю.И. Юданов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
446482
   Западная Европа - эволюция экономической структуры. – М, 1988. – 247с.
446483
   Западная Европа. – М. – 624с.
446484
  Сальников С.С. Западная Европа : (Экономико-географическая характеристика) / С.С. Сальников. – Ленинград : Знание, 1975. – 65с.
446485
  Грицай О.В. Западная Европа / О.В. Грицай. – М., 1988. – 148с.
446486
  Гладкий Ю.Н. Западная Европа : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 10-15 : Табл. – ISSN 0016-7207
446487
   Западная Европа 80-х годов: идейно-политическая борьба и рабочее движение. – М, 1988. – 438с.
446488
  Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII веков / А.Л. Ястребицкая. – Москва, 1978. – 175 с.
446489
  Кареев Н.И. Западная Европа в новое время / Н.И. Кареев. – Петербург, 1922. – 121 с.
446490
  Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности / Н.А. Казакова. – Л, 1980. – 279с.
446491
   Западная Европа в современном мире
1. – 1979. – 364с.
446492
   Западная Европа в современном мире
2. – 1979. – 317с.
446493
  Грацианский Н. Западная Европа в средние века. Источники социально-экономической истории / Н. Грацианский. – М.-Л., 1925. – 92с.
446494
  Водовозов В.В. Западная Европа и Америка после войны : факты и цифры / В. Водовозов. – Петербург : Государственное издательство, 1922. – 208 с.
446495
  Носенко Владимир Иванович Западная Европа и исламизм: противостояние усиливается // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-103. – Бібліогр.: с. 94-101. – ISSN 0131-2227
446496
   Западная Европа и культурная экспансия "американизма". – М, 1985. – 253с.
446497
  Княжинский В.Б. Западная Европа и проблема мирного сосуществования / В.Б. Княжинский. – Москва, 1963. – 287с.
446498
   Западная Европа и развивающиеся страны: проблемы безопасности. – М, 1987. – 193с.
446499
   Западная Европа и США. – М, 1968. – 447с.
446500
  Кирова К.Э. Западная Европа, 1917-й / К.Э. Кирова. – Москва, 1977. – 191 с.
446501
   Западная Европа, милитаризм и разоружение. – М, 1966. – 156с.
446502
  Ерамов Р.А. Западная Европа. в кн.: физич. геогр. материков и океанов / Р.А. Ерамов. – М., 1960. – 319с.
446503
  Фактор Г.Л. Западная Европа: аграрно-промышленный комплекс и деревня / Г.Л. Фактор; Отв. ред. В.В. Любимова. – Москва : Наука, 1977. – 280 с.
446504
   Западная Европа: борьба труда и капитала. – М, 1982. – 335с.
446505
  Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция / В.Г. Барановский. – Москва, 1988. – 194с.
446506
   Западная Европа: классовые бои прлетариата. – М, 1978. – 443с.
446507
  Кушин М.А. Западная Европа: космическая техника и экономика / М.А. Кушин. – Минск, 1975. – 167с.
446508
  Кретова Т.М. Западная Европа: молодежь в мире капитала / Т.М. Кретова. – М., 1979. – 191с.
446509
  Дубсон Б.И. Западная Европа: монополии и новые рынки / Б.И. Дубсон. – Москва : Международные отношения, 1971. – 176 с.
446510
  Яровой В.И. Западная Европа: общественное движение за мир (вторая половина 70-х - 80-е гг.) / В.И. Яровой. – Киев, 1991. – 242с.
446511
   Западная Европа: парадоксы регулирования. – Москва, 1988. – 248 с.
446512
   Западная Европа: политическая и военная интеграция. – М, 1984. – 271с.
446513
   Западная Европа: проблемы рабочих-иммигрантов. – М, 1990. – 47с.
446514
  Молчанов Н.Н. Западная Европа: раскол или единство? / Н.Н. Молчанов. – М., 1960. – 48с.
446515
  Борко Ю.А. Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции / Ю.А. Борко. – М, 1975. – 302с.
446516
   Западная Европа: трудящиеся против монополий. – М, 1965. – 447с.
446517
  Маттиас Баседо Западная и Центральная Африка // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 193-210. – ISSN 0869-44435
446518
  Княжинская Л.А. Западная Индия / Л.А. Княжинская. – Москва, 1959. – 310 с.
446519
  Дешпанде С.Д. Западная Индия. : географический обзор / С.Д. Дешпанде; Под ред.М.К.Федоренко. – Сокр.пер. с англ. – Москва, 1956. – 262 с.
446520
  Костырченко Г.В. Западная историография о советском еврействе: в плену идеологических схем // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 379-400. – ISBN 978-5-8055-0220-1
446521
  Лест Э. Западная марка продолжает падать / Э. Лест. – Москва, 1957. – 494с.
446522
  Грумм-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Грумм-Гржимайло. – Ленинград
Т. 2 : Исторический очерк этиз тран в связи с историей Срелней Азии. – 1926. – 898с .
446523
  Грумм-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Грумм-Гржимайло. – Л.
3. – 1926. – 415с.
446524
  Грумм-Гржимайло Западная Монголия и Урянхайский край / Грумм-Гржимайло. – Ленинград
Т.3 : Антропологический и этнографический очерк этих стран. – 1926. – 415 с.
446525
  Вилков В.Ю. Западная нациология 20 столетия : концептуальные портреты / Вилков В.Ю. ; Отто Бауэр, Освальд Шпенглер, Фридрих Мейнеке, Ганс Кон, Курт Хюбнер, Отто Данн, Юрген Хабермас, Энтони Смит. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 424с. – ISBN 978-966-1516-02-0
446526
  Домбровский Н.В. Западная область : ІІІ область госплана / Н.В. Домбровский. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1930. – 88 с.
446527
  Шипов Я.А. Западная окраина. / Я.А. Шипов. – М., 1986. – 271с.
446528
   Западная политика афинской рабовладельческой демократии времени Перикла : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гордеев В. Н,; Гордеев В. Н. ; ЛГУ. – Москва, 1951. – 14 с.
446529
   Западная поэзия конца XVIII- начала XIX веков. – Москва : Лабиринт, 1999. – 320с. – ISBN 5-87604-111-4
446530
  Варламова Н.В. Западная правовая культура: уникальность или универсальность? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 93-104. – ISSN 0869-0499
446531
  Нагодкина С.А. Западная Пруссия в политике Фридриха II // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 6 (66). – С. 35-38. – ISSN 2070-9773
446532
  Рощин С.К. Западная психология как интрумент идеологии и политики. / С.К. Рощин. – М, 1980. – 303с.
446533
  Титов Ф.І. Западная Русь в борьбе за веру и народность в 17-18 вв /1654-1795 гг./ : Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк. /1606-1616-1721/ / Ф.І. Титов. – Киев : б/и, 1905. – 273с. – Вторая половина тома: 1725-1795 гг.
446534
  Суслов С.П. Западная Сибирь / С.П. Суслов. – М., 1947. – 176с.
446535
  Аксарин И.И. Западная Сибирь / И.И. Аксарин. – Москва, 1954. – 47с.
446536
  Помус М.И. Западная Сибирь / М.И. Помус. – М., 1955. – 40с.
446537
  Помус М.И. Западная Сибирь / М.И. Помус. – Москва : Географгиз, 1956. – 643с.
446538
  Орлов В.И. Западная Сибирь : Очерки о природе и хозяйстве. Пособие для учителя / В.И. Орлов. – Москва, 1961. – 192с.
446539
   Западная Сибирь = Природные условия и естественные ресурсы СССР. – Москва : АН СССР, 1963. – 488с. : Карти
446540
  Ильичев А.И. Западная Сибирь / А.И. Ильичев, Р.М. Бурындин. – Новосибирск, 1971. – 343с.
446541
  Рыжиков А.И. Западная Сибирь (в описаниях путешествующих людей XIX в ) : Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 34-38 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
446542
  Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в.: Русское население и землевладельческое освоение / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1965. – 268с.
446543
  Гаврилов Н.С. Западная Сибирь в Великой Отечественной войне / Н.С. Гаврилов. – Барнаул, 1988. – 105с.
446544
  Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности / М.Ф. Косарев. – М., 1984. – 245с.
446545
  Корягина Т.А. Западная Сибирь в первые годы новой экономической политики (1921-1923гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корягина Т. А.; Том. ГУ. – Томск, 1969. – 19л.
446546
   Западная Сибирь в эпоху средневековья. – Томск, 1984. – 220с.
446547
   Западная Сибирь в Юрском периоде. – М, 1967. – 160с.
446548
  Бояршинова З.Я. Западная Сибирь накануне присоединения к России. Сельскохозяйственное освоение Западной Сибири русскими в феодальную эпоху : Автореф... докт. ист.наук: / Бояршинова З.Я.; Ленингр. отд. ин-та истории АН СССР. – Томск, 1967. – 110л.
446549
  Мысливченко А.Г. Западная социал-демократия :тенденции обновления и модернизации. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.3-14. – ISSN 0042-8744
446550
  Громов И. Западная социология / И. Громов, А. Мацкевич, В. Семенов. – Санкт-Петербург : Ольга, 1997. – 372с. – ISBN 5-86093-026-7
446551
  Зейналова С.С. Западная тематика в просветительской и романтической литературе в начале XX века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 70-73. – ISSN 1684-2618
446552
   Западная теоретическая социология 80-х годов. – М, 1989. – 157с.
446553
  Губа К.С. Западная теория в Петербургской социологии: между Максом Вебером и Эрвином Гоффманом // Социологические исследования : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 6 (338). – С. 83-97. – ISSN 0132-1625
446554
  Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г.Дж. Берман. – 2-е издание. – Москва : МГУ: Издательская группа ИHФРА*М-HОРМА, 1998. – 624с. – ISBN 5-211-03624-7
446555
   Западная Украина - ворота в Европу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 84-87 : Фото
446556
  Мин Д. Западная Украина / Д. Мин. – Москва : ОГИЗ ; Гос. изд-во политической литературы, 1939. – 48 с.
446557
  Вайль Петр Западная Украина : Закарпатское время. После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 180-194 : Фото. – ISSN 1029-5828
446558
   Западная Украина и Западная Белоруссия. – Сталинград, 1939. – 71с.
446559
  Борисенок Юрий Западная Украина и Западная Белоруссия: депортации 30-х годов // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 6 (984). – С. 43-49. – ISSN 0130-1640
446560
   Западная философия: итоги тысячелетия / К. Ясперс, В. Брюнинг, Н. Гартман, А. Шмидт, Д. Папини, Де Унамуно; Сост. В.М. Жамиашвили: Ред. А.В. Перцев; Пер. на русск. яз.: Перцев А.В., Лаптев А.А. и др. – Екатеринбург; Бишкек : Деловая книга; Одиссей, 1997. – 656с. – ISBN 5-88687-027-Х; 5-86745-025-2
446561
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Западная цивилизация глазами мусульманина / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Пер.под рук.Р.Алиева;Центр исламоведческих исследований"Иршад". – Баку : Иршад, 1994. – 240 с.
446562
  Каннингем Уильям Западная цивилизация с экономической точки зрения (Древний мир) : в 2 т., с 5-ю картами / Соч. В. Кеннингема ; Пер. с англ. П.С. Когана. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 1. – 1902. – [4], 200 с., 5 л. карт. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.
446563
  Маковецкий Вадим Западная Чехия как перспективное направление // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
446564
  Федоров В.П. Западная экономика: бессистемность вместо циклов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 2 (38). – С.5-17. – ISSN 0201-7083
446565
  Наумов Г.В. Западная Якутия : (Экономико-географическая характеристика) / Г.В. Наумов. – Москва : АН СССР, 1962. – 143с.
446566
  Осинин В.С. Западнее Берлина / В.С. Осинин. – М, 1969. – 200с.
446567
  Соколовски Западните зони на Германия / Соколовски. – София, 1947. – 32с.
446568
  Гете И.В. Западно-восточный диван / И.В. Гете. – М., 1988. – 894с.
446569
  Френкин А.А. Западно-германские консерваторы: кто они? / А.А. Френкин. – М., 1990. – 214с.
446570
  Серов В.А. Западно-германские репортажи / В.А. Серов. – Москва, 1974. – 216с.
446571
  Кареев Н.И. Западно-европейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков : Общая характеристика бюрократического государства и сословного общества "Старого порядка" / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – VIII, 452 с. – Библиогр.: "Общие сочинения по истории абсолютизма" (с. 435-441). – (Типологические курсы по истории государственного быта ; 4)
446572
   Западно-европейская графика XV-XX веков. – Л, 1985. – 198с.
446573
   Западно-европейская интеграция и мировая экономика. – М, 1979. – 350с.
446574
   Западно-европейская интеграция: политические аспекты. – М, 1985. – 336с.
446575
  Шишков Ю.В. Западно-европейская интеграция: современные тенденции развития и противоречия / Ю.В. Шишков. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
446576
   Западно-европейская социология ХІХ века : О.Конт, Д.С.Миль, Г.Спенсер; Тексты. – Москва : Международный Университет бизнеса и Управления, 1996. – 352с. – ISBN 5893130030
446577
  Клепацкий З.М. Западно-европейские международные организации / З.М. Клепацкий. – М, 1973. – 487с.
446578
  Кирилюк Ф.М. Западно-европейские социально-политические учения ХІХ века. / Ф.М. Кирилюк, А.Г. Ковш. – Киев, 1991. – 156с.
446579
   Западно-европейские торговые договоры послевоенного периода. – М
1. – 1925. – 274с.
446580
  Айрапетов А.П. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени / А.П. Айрапетов, А.И. Юдин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 203, [3] с. – ISBN 5-06-001838-5
446581
  Соколянский М.Г. Западно-европейский роман эпохи просвещения : пробл. типологии / М.Г. Соколянский. – Киев ; Одесса. : Вища школа, 1983. – 140 с. – Библиогр.: 124-133 (248 назв.)
446582
  Гвоздев А.Н. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетей. / А.Н. Гвоздев. – Л.-М., 1939. – 378с.
446583
   Западно-европейское искусство XV века. – М, 1972. – 41с.
446584
   Западно-европейское искусство второй половины XIX века. – М, 1975. – 208с.
446585
  Андреев Н. Западно-европейское средневековье : культурно-исторический очерк с 27 рисунками и 1 картой / Ник. Андреев. – 4-е пересмотр. изд. – Ленинград ; Москва : Книга, 1926. – 160 c. : ил. – Библиогр.: с. 159
446586
  Андреев Н.В. Западно-Европейское средневековье : с 27 рисунками и 1 картой / Н. Андреев. – 3-е изд. – Петербург ; Москва, 1923. – 160 с.
446587
  Довнар-Запольский М.В. Западно-русская община в XVI веке / [соч.] М. Довнар-Запольского. – Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1897. – 56, [2] с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, июль 1897 г.


  РГБ имеет электронный ресурс
446588
  Крамаренко М. Западно-русские церковные братства, ихпроисхождение и значение / М. Крамаренко. – 141 с.
446589
   Западно-Сибирская низменность : Очерк природы. – Москва : Географгиз, 1963. – 262с.
446590
   Западно-Сибирская равнина / С.А. Архипов, В.В. Вдовин, Б.В. Мизеров, В.А. Николаев. – Москва : Наука, 1970. – 280с.
446591
  Белорусов Д.В. Западно-Сибирский ТПК / Д.В. Белорусов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (В помощ лектору. Библиотечка "Территориально-производственные комплексы СССР")
446592
  Коболев В.П. Западно-Тарханкутская аномалия - миф или реальность? / В.П. Коболев, Ю.А. Богданов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 157-160 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
446593
  Авагян А.А. Западноармянская литература в 1915-1922 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Авагян А.А.; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 24л.
446594
  Глджян А.М. Западноармянская литературно-критическая мысль в 50-80 годы 19 века : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.03 / Глджян А.М.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 26л.
446595
  Мамиконян К.Г. Западноармянская поэзия 70-80-ых годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамиконян К.Г.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1978. – 29л.
446596
  Ананян Н.В. Западноармянский роман 50-60-ых годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Ананян Н.В.; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1971. – 49л.
446597
  Титанян Н.А. Западноармянский сатирический рассказ (1890-1900-е годы) : Автореф... канд. филол.наук: / Титанян Н. А.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1975. – 22л.
446598
  Даркович А.Л. Западнобелорусские земли в политике польского государства в 1919-1926 годах (на примере городского самоуправления белорусского Полесья) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-66. – ISSN 0132-1366
446599
  Мерцалов А.Н. Западногерманиские историки и мемуаристы о второй мировой войне / А.Н. Мерцалов. – Москва, 1967. – 203с.
446600
  Атанелишвили А.Г. Западногермано-турецкие отношения в 1949-1964 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Атанелишвили А.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
446601
  Мерцалов А.Н. Западногерманская буржуазная историография второй мировой войны / А.Н. Мерцалов. – Москва : Наука, 1978. – 272с.
446602
   Западногерманская буржуазная историография о проблемах всеобщей истории. – Караганда, 1988. – 140с.
446603
  Сухоруков С.Р. Западногерманская буржуазная историография советско-германских отношений / С.Р. Сухоруков. – М., 1976. – 231с.
446604
  Задирако П.С. Западногерманская буржуазная социология на службе антикоммунизма / П.С. Задирако. – М., 1973. – 112с.
446605
  Дзюбинская В.С. Западногерманская новелла 1945-49 годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.644 / Дзюбинская В.С. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
446606
  Елисеев М.Г. Западногерманская политика междунароной изоляции ГДР и ее крах. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.573 / Елисеев М.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 31л.
446607
  Тульчинский М.Р. Западногерманский "остфоршунг". Основные направления изучения истории ПНР, СССР и ЧССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тульчинский М.Р. ; АН СССР , Ин-т славяноведения. – Москва, 1966. – 17 с.
446608
  Тихонов Николай Степанович Западногерманский капитал в Иране / Тихонов Николай Степанович. – Баку : Элм, 1972. – 92с.
446609
   Западногерманский капитал в экономике США. – М, 1988. – 36с.
446610
  Никольский Ф. Западногерманский милитаризм -- главный враг мира в Европе. / Ф. Никольский. – М, 1961. – 32с.
446611
  Каландаров С.И. Западногерманский неоколониализма в Азии на современном этапе (1960-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каландаров С.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 18л.
446612
  Истягин Д.Г. Западногерманский реваншизм и европейская безопасность / Д.Г. Истягин. – Москва, 1965. – 34с.
446613
  Пустогаров В.В. Западногерманский реваншизм и международное право / В.В. Пустогаров ; отв. ред. В.Н. Кудрявцев ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва : Наука, 1986. – 109, [3] c.
446614
  Соболевский А.И. Западное влияние на литературу Московской Руси XV-XVII веков : [Речь, произнесенная на торжественном акте Археологического ин-та 10 мая 1898 года] / [соч.] А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : Синоидальная тип., 1899. – 159 с.
446615
   Западное искусство ХХ в.. – М, 1991. – 246с.
446616
   Западное искусство. ХХ век. – М, 1978. – 368с.
446617
  Герье В.И. Западное монашество и папство : [Текст] / В. Герье. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1913. – [2], III, 334, [1] с. : портр. – (Зодчие и подвижники "Божьего царства" ; Ч. 2)
446618
   Западное Полесье УССР : (Развитие и размещение хозяйства). – Киев : Издательство АН УССР, 1956. – 175 с.
446619
  Чемеков Ю.Ф. Западное Приохотье : История развития рельфа Сибири и Дальнего Востока / Ю.Ф. Чемеков. – Москва : Наука, 1975. – 234с.
446620
  Кассис В.Б. Западное Самоа / В.Б. Кассис. – Москва : Мысль, 1968. – 68с. – (У карты мира)
446621
   Западное Средиземноморье в 1 тысячелетии до н.э.. – Л, 1984. – 254с.
446622
  Вейцковский И.И. Западное Средиземноморье в 3 ст. до н.э. : Автореф... д-р ист.наук: / Вейцковский И.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1960. – 42л.
446623
  Галушко Р.И. Западное телевидение и "массовая культура" / Р.И. Галушко. – М., 1991. – 238,1с.
446624
  Юданов Ю.И. Западноевпропейский капитал в США / Ю.И. Юданов. – М, 1985. – 272с.
446625
  Верховская А.С. Западноевропейская вышивка ХІІ-ХІХ веков в Эрмитаже / А.С. Верховская. – Ленинград, 1961. – 127с.
446626
   Западноевропейская гравюра и литография XIX - начала ХХ века. – Л.-М., 1966. – 21с.
446627
   Западноевропейская драматургия. – М, 1984. – 670с.
446628
   Западноевропейская живопись. – Саратов, 1969. – 37с.
446629
   Западноевропейская живопись. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Л, 1976. – 344с.
446630
   Западноевропейская живопись. – Изд. 2-е, доп. – Л, 1981. – 359с.
446631
   Западноевропейская живопись. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л, 1981. – 359с.
446632
  Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века / Е.И. Ротенберг. – Москва, 1971. – 104с.
446633
   Западноевропейская живопись XVI-XIX веков. – М, 1959. – 19с.
446634
   Западноевропейская живопись XVI-XIX веков. – М, 1966. – 27с.
446635
   Западноевропейская живопись в Музее зарубежного искусства Латвийской ССР. – Рига, 1980. – 144с.
446636
  Кузнецов Ю.И. Западноевропейская живопись в музеях СССР / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград, 1967. – 224с.
446637
   Западноевропейская живопись и рисунок из собрания Музея изящных искусств Лилля. – Л, 1987. – 69с.
446638
   Западноевропейская живопись из музеев СССР. – Л, 1964. – 44с.
446639
   Западноевропейская живопись из художественно-исторического музея в Вене. – Л, 1988. – 80с.
446640
   Западноевропейская и американская живопись из музеев США = West European and American painting from the museums of USA. – Москва : Советский художник, 1976. – [81] c. – Текст на русск. и англ. яз.
446641
  Никитенко В.Н. Западноевропейская и восточноазиатская образовательные парадигмы / В.Н. Никитенко, И.А. Файнфельд // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 12-21. – ISSN 1811-0916


  В статье представлен сравнительный анализ западной и восточной парадигм образования человека; они рассматриваются как равнозначные и взаимодополняющие. Вместе взятые, эти парадигмы полнее отражают сущность образования и саморазвития личности. ...
446642
  Глухарев Л.И. Западноевропейская интеграция и международные монополии / Л.И. Глухарев. – М, 1978. – 271с.
446643
  Кириченко Л.М. Западноевропейская интеграция и страны Африки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 606 / Кириченко Л.М. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
446644
  Кириченко Л.М. Западноевропейская интеграция и страны Африки / Л.М. Кириченко. – М., 1974. – 134с.
446645
  Бузыкин Ю.И. Западноевропейская интеграция на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: / Бузыкин Ю. И.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – Москва, 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
446646
  Бузыкин Ю.И. Западноевропейская интеграция на третьем этапе общего кризиса капитализма. / Ю.И. Бузыкин. – Москва, 1963. – 144с.
446647
   Западноевропейская интеграция: проекты и реальность. – Москва, 1986. – 205с.
446648
  Башкатова Т.А. Западноевропейская интеграция: финансовый аспект / Т.А. Башкатова. – М, 1988. – 154с.
446649
   Западноевропейская лирика. – Л, 1974. – 568с.
446650
  Эйхенгольц М.Д. Западноевропейская литература / М.Д. Эйхенгольц. – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1935. – 416 с.
446651
  Муравьева Н.И. Западноевропейская литература / Н.И. Муравьева, С.В. Тураев. – Москва, 1953. – 168с.
446652
  Муравьева Н.И. Западноевропейская литература / Н.И. Муравьева, С.В. Тураев. – 2-е изд. – М., 1955. – 168с.
446653
  Кадменская Р.Г. Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. / Р.Г. Кадменская. – Воронеж
Ч. 1. – 1981. – 94с.
446654
   Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. за 1960-1980 гг. / Сост.: Р.Г. Кадменская. – Воронеж
Ч. 2 : 797-1492 гг. – 1982. – 74с.
446655
  Кадменская Р.Г. Западноевропейская литература 20-го века : Литература Англии и Ирландии: Указ. лит. / Р.Г. Кадменская, А.И. Землянова. – Воронеж
Ч. 3. – 1984. – 128с.
446656
   Западноевропейская миниатюра XVI-XIX веков. – Л, 1982. – 47с.
446657
  Ливанова Т.Н. Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду искусств / Т.Н. Ливанова. – М., 1977. – 528с.
446658
  Гайденко В.П. Западноевропейская наука в середине века / В.П. Гайденко, Г.А. Смирнов. – М., 1989. – 351с.
446659
   Западноевропейская поэзия ХХ века. – М, 1977. – 846с.
446660
  Киселева Л.И. Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV-XV вв. / Л.И. Киселева. – Л, 1985. – 303с.
446661
  Зарецкая З. Западноевропейская скульптура в Эрмитаже / З. Зарецкая, Н. Косарева. – Ленинград : Аврора, 1970. – 174с. – Расстановачный знак для научного фонда СФ/569682; 1156307
446662
  Работяжев Н. Западноевропейская социал-демократия в начале XXI века // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 39-55. – ISSN 0131-2227
446663
   Западноевропейская социал-демократия: поиски обновления. – М, 1989. – 317с.
446664
  Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография / Акад наук СССР, Ин-т Лениград. отд. ; О.Л. Вайнштейн. – Москва ; Ленинград : Наука Ленинград. отд., 1964. – 482 с.
446665
   Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. – М, 1989. – 137с.
446666
   Западноевропейская средневековая школа и педагогическая мысль. – М, 1990. – 143с.
446667
  Нарский И.С. Западноевропейская философия 18 века / И.С. Нарский. – М, 1973. – 302с.
446668
  Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия 18 века / В.Н. Кузнецов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 400с.
446669
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века : Учебное пособие / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1976. – 584с.
446670
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века : Учеб. пособ. для вузов / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1974. – 379с.
446671
  Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века : Учеб. пособ. для вузов / И.С. Нарский. – Москва : Высшая школа, 1973. – 302с.
446672
   Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М, 1980. – 255с.
446673
   Западноевропейская эстетика ХХ века. – М, 1991. – 63с.
446674
   Западноевропейские веера XVIII-XIX вв. из собрания Государственного Эрмитажа. – Л, 1970. – 18с.
446675
  Андреев А.Н. Западноевропейские вероисповедания и русские старообрядцы в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 98-109. – ISSN 0042-8779
446676
  Кортунов В.В. Западноевропейские коммунистические партии в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс / В.В. Кортунов. – Москва, 1956. – 48с.
446677
  Леонтьева О.Т. Западноевропейские композиторы середины XX века / О.Т. Леонтьева. – Москва : Музыка, 1964. – 127 с.
446678
   Западноевропейские купцы и их товары в России XVII века. – М, 1992. – 117с.
446679
  Петракович А.М. Западноевропейские международные монополии в системе межимпериалистического соперничества : Дис... канд. экон.наук: 08.00.14 / Петракович А. М.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
446680
  Петрачков Александр Михайлович Западноевропейские международные монополии в системе межимпериалистического соперничества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Петрачков Александр Михайлович ; КГУ. – Киев, 1983. – 25 с.
446681
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани 16-18 века / Н.Ю. Бирюкова. – Москва, 1973. – 175с.
446682
   Западноевропейские шпалеры XIV-XVIII вв.. – М, 1956. – 38с.
446683
   Западноевропейские шпалеры XVI-XVIII веков : краткий путеводитель / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Аврора, 1972. – 29, [3] с.
446684
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр / В.М. Красовская. – Л., 1981. – 286с.
446685
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр / В.М. Красовская. – Л., 1983. – 430с.
446686
  Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В.М. Красовская. – Л., 1979. – 295с.
446687
   Западноевропейский видовой рисунок XIX века. – Л, 1979. – 71с.
446688
   Западноевропейский и австралийский рисунок XVI-XX веков. – М, 1979. – 92с.
446689
   Западноевропейский и русский рисунок XVI-XX веков. – М, 1986. – 64с.
446690
  Синдеев А.А. Западноевропейский интеграционный процесс. 1947-1957 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 98-109. – ISSN 0042-8779
446691
   Западноевропейский коллективный неоколониализм (ЕЭС и развивающиеся страны). – М, 1981. – 210с.
446692
  Реуэль А.Л. Западноевропейский меркантилизм. Возникновение утопического социализма / А.Л. Реуэль. – Москва, 1959. – 76 с.
446693
  Кузнецов Ю.И. Западноевропейский натюрморт / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград-Москва, 1966. – 228с.
446694
   Западноевропейский пейзаж XVI-XX веков. Живопись. Графика. Прикладное искусство. – Л, 1959. – 44с.
446695
  Евнина Е.М. Западноевропейский реализм на рубеже XIX-XX веков / Е.М. Евнина. – Москва, 1967. – 262с.
446696
   Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. – Л, 1988. – 496с.
446697
  Неймарк М.А. Западноевропейский социал-реформизм и идеологическая борьба / М.А. Неймарк. – М., 1986. – 350с.
446698
  Ахременко Д.А. Западноевропейский театр военных действий в 1915 году // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 17-30. – ISSN 0130-3864
446699
  Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики / Ю.И. Кагарлицкий. – М, 1976. – 195с.
446700
  Реуэль А.Л. Западноевропейский утопический социализм / А.Л. Реуэль. – Москва, 1963. – 124 с.
446701
  Дунаевский В.А. Западноевропейский утопический социализм в работах советских историков / В.А. Дунаевский, Г.С. Кучеренко. – М., 1981. – 328с.
446702
   Западноевропейский фарфор XVIII-XIX вв.. – М, 1956. – 52с.
446703
   Западноевропейский эпос. – Л, 1977. – 752с.
446704
  Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков / Т.Ф. Саваренская. – Москва, 1987. – 188 с.
446705
   Западноевропейское декоративное искусство IX-XVI веков из собраний музеев Лувра и Клюни. – М, 1981. – 135с.
446706
   Западноевропейское искусство. – Л, 1970. – 216с.
446707
  Яворская Н.В. Западноевропейское искусство XIX века / Н.В. Яворская. – Москва, 1962. – 79 с.
446708
   Западноевропейское искусство XV-XIX вв.. – Саратов, 1963. – 35с.
446709
   Западноевропейское искусство XVII века. – Л, 1981. – 231с.
446710
   Западноевропейское искусство XVIII века. – Л, 1987. – 198с.
446711
  Прусс И.Е. Западноевропейское искусство ХVII века / И.Е. Прусс. – Москва, 1974. – 383с.
446712
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское кружево XVI-XIX вв. в собрании Эрмитажа / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1959. – 68 с.
446713
  Ларченко М.Н. Западноевропейское оружие / М.Н. Ларченко. – Л, 1963. – 60с.
446714
   Западноевропейское оружие XV-XVII вв.. – М, 1955. – 43с.
446715
   Западноевропейское охотничье оружие XVI-XVII веков. – Л, 1988. – 13с.
446716
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XV-XIX веков : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград, 1988. – 58с.
446717
  Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Искусство, 1972. – 239 с.
446718
   Западноевропейское прикладное искусство средних веков и эпохи Возрождения из коллекции А.П. Базилевского / Бирюкова Н.Ю. – Л, 1986. – 128с.
446719
  Шерсюк А.Ф. Западноеровпейская "интеграция" и рабочий класс Франции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шерсюк А.Ф. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. междунар коммун. и рабоч. права. – Москва, 1965. – 16 с.
446720
  Семко Р.С. Западнокамчатские лососи, колебания их численности и основы рациоанализации промысла. : Автореф... канд.биол.наук: / Семко Р.С.; Акад.наук Союза ССР. – Владивосток, 1952. – 19л.
446721
  Блаватская Т.В. Западнопонтийские города в 6-1 веках до н.э. / Т.В. Блаватская. – Москва, 1952. – 264с.
446722
  Гулевич В.А. Западнорусизм на территории Речи Посполитой // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 164-170


  В данной статье рассматриваются малоизученные аспекты деятельности западнорусских деятелей на территории Польши и Северо-Западного края российской империи из числа этнических поляков-католиков. Поскольку западнорусская идеология неразрывно связывается ...
446723
  Хойнацкий А.Ф. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 475с. – Переплетено 12 кн.
446724
  Хойнацкий А.Ф. Западнорусская церковная уния в ее богослужении и обрядах. – Киев : Изд. Киево-Печерской лавры, 1871. – 475с.
446725
  Рехтман М.Н. Западноукраинская коммунистическая и прогрессивная печать в борьбе за воссоединение Западной Украины с Советской Украиной (1934-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Рехтман М.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1971. – 21с.
446726
  Казьмирчук М.Г. Западноукраинские земли в межвоенный период / М.Г. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 505-527. – ISBN 978-966-2726-16-9
446727
  Коцур Г.Г. Западноукраинские земли в составе Австрийской империи (конец XVIII - первая половина XIX вв.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 299-327. – ISBN 978-966-2726-16-9
446728
  Коцур А.П. Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии в начале XX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 409-427. – ISBN 978-966-2726-16-9
446729
  Коцур Г.Г. Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX в. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 360-380. – ISBN 978-966-2726-16-9
446730
  Алексеев Л.В. Западные земли домонгольской Руси в историко-археологическом осмыслении / Л.В. Алексеев, В.П. Богданов ; РАН, Ин-т археологии ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Исторический ф-т. – Москва : Наука, 2009. – 336 с. : илл. – Библиогр.: с. 277-317. – ISBN 978-5-02-036754-8
446731
  Табачник Д.В. Западные избирательные ситемы: мифы, геополитика и права человека / Д.В. Табачник, О.И. Верник. – Харьков : Фолио, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-03-4979-7
446732
  Пиков Г.Г. Западные кидани / Г.Г. Пиков. – Новосибирск, 1989. – 195с.
446733
  Кузнецова Е. Западные концепции государственного суверенитета // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 90-99. – ISSN 1728-2756
446734
  Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества / М.Н. Афасижев. – Москва, 1990. – 174с.
446735
   Западные молодежные субкультуры 80-х годов. – М, 1990. – 32с.
446736
   Западные окраины Российской империи / Л.А. Бережная, О.В. Будницкий, М.Д. Долбилов, А.В. Макушин, А.И. [и др.] Миллер; [Л.А. Бережная и др. ; науч. ред.: М. Долбилов, А. Миллер] ; Междунар. благотворит. фонд им. Д.С. Лихачева. – Москва : Новое литературное обозрение, 2006. – 605, [1] с., [2] л. цв. карт : карты, табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Имен. указ.: с. 593-603. – Библиогр.: с. 585-592, в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Historia Rossica. Окраины Российской империи). – ISBN 5-86793-425-X
446737
  Добиаш-Рождественская Западные паломничества в средние века : Приключения Ричарда I Львиное Сердце / О. А. Добиаш-Рождественская. – Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1924. – 74 с. : ил.
446738
  Чудаков Г. Западные параллели к повести Гоголя "Портрет", 1905. – 10 с. – Отд. оттиск : Университетские известия, № 8, 1905
446739
  Лодоговская И.И. Западные политологи о региональных конфликтах и путях их урегулирования // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 19-30
446740
  Белов А.В. Западные религиозные центры на службе антикоммунизма / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – М., 1974. – 64с.
446741
  Лизун В.Н. Западные санкции и развитие российского Севера // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – C. 17-24. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрено влияние секторальных санкций США и Евросоюза на развитие инновационных процессов в добывающих отраслях промышленности российского Севера.
446742
  Загашвили В. Западные санкции и российская экономика // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 67-77. – ISSN 0131-2227


  Рассматриваются основные виды экономических санкций, применяемых в мировой практике, проблемы эффективности и правомерности их использования. При анализе последствий санкций для развития российской экономики особое внимание уделено их влиянию на ...
446743
  Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь / В.Д. Королюк. – Москва : Наука, 1964. – 384с.
446744
  Гаврилова И.Н. Западные трактовки социальной справедливости (обзор концепций ) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.36-44. – ISSN 0132-1625
446745
  Сохин Влад Западные ценности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 50-56 : фото
446746
  Ильенко В.В. Западные. юго-западные и южные слова в великорусских летописях 15-16 вв. / В.В. Ильенко. – Днепропетровск, 1958. – 16с.
446747
  Савелин З.С. Западный бастион социализма / З.С. Савелин. – М., 1957. – 112с.
446748
  Михайлов Г.М. Западный берег реки Иордан и сектор Газа под гнетом израильских колонизаторов / Г.М. Михайлов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
446749
   Западный Берлин. – М, 1961. – 350с.
446750
  Логвинов М.А. Западный Берлин в международных отношениях. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логвинов М.А.; Моск.гос.ун-т.междунар.отношений МИД СССР. – М, 1969. – 17л.
446751
  Абрасимов П.А. Западный Берлин вчера и сегодня / П.А. Абрасимов. – Москва, 1980. – 216 с.
446752
  Высоцкий И.Н. Западный Берлин и его место в системе современных международных отношений / И.Н. Высоцкий. – Москва, 1971. – 485 с.
446753
  Белецкий В.Н. Западный Берлин. / В.Н. Белецкий. – Москва, 1981. – 64с.
446754
  Акопов Г.М. Западный Берлин. Проблемы и решения / Г.М. Акопов. – Москва, 1974. – 263 с.
446755
  Ашраф С. Западный вектор ливийской внешней политики в постбиполярный период (на примере Соединенных Штатов Америки) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 352-365
446756
  Кашаускас Р. Западный ветер. : повести / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 329 с.
446757
   Западный империализм и Прибалтика. – Рига, 1986. – 130с.
446758
  Кессельбреннер Г.Л. Западный Ириан-неотъемлемая часть Индонезии / Г.Л. Кессельбреннер. – М., 1958. – 80с.
446759
  Заводский И.А. Западный Ириан / И.А. Заводский. – Москва, 1962. – 32с.
446760
  Демин Л.М. Западный Ириан / Л.М. Демин. – Москва : Наука, 1972. – 144 с.
446761
   Западный Казахстан. – Алма-Ата, 1951. – 68с.
446762
  Букаткин П.Р. Западный Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Букаткин П. Р.; Каз. ГУ. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
446763
  Капралов Г.А. Западный кинематограф / Г.А. Капралов. – М., 1987. – 54с.
446764
   Западный кинематограф: проблемы и тенденции. – Москва, 1981. – 160 с.
446765
  То Хоай Западный край / То Хоай. – М, 1973. – 254с.
446766
  То Хоай Западный край / То Хоай. – М, 1975. – 494с.
446767
  Житомирский Д.В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д.В. Житомирский. – Москва : Музыка, 1989. – 303 с.
446768
  Пуляркин В.А. Западный Пакистан / В.А. Пуляркин. – М, 1962. – 261с.
446769
  Зданович А.А. Западный поход НКВД // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 47-53. – ISSN 0321-0626
446770
  Наумов М.И. Западный рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1980. – 311с.
446771
  Наумов М.И. Западный рейд / М.И. Наумов. – Киев, 1985. – 285с.
446772
  Глумова-Глухарева Западный театр сегодня / Глумова-Глухарева. – Москва, 1966. – 184с.
446773
  Курамбаев М. Западный Туркменистан (экономико-географическая характеристика) : Дис... канд. геогр.наук: / Курамбаев М.; КГУ, географ. фак-т, каф. эконом. географ. – К., 1965. – 308л. – Бібліогр.:л.294-308
446774
  Курамбаев М. Западный Туркменистан. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф. дис. .. канд. геогр. наук / Курамбаев М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
446775
  Поползин А.Г. Западный Тянь-Шань в пределах Казахстана. : Автореф... канд. географ.наук: / Поползин А.Г.; АН КазССР. Сектор географии. – Алма-Ата, 1950. – 8л.
446776
  Мельников Ф.Е. Западный Урал в революции / Ф.Е. Мельников. – МОлотов, 1946. – 147с.
446777
  Назаровский Б.Н. Западный Урал к 40-й годовщине Великого Октября / Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1957. – 118с.
446778
  Ван Ши-фу Западный флигель, где Цуй Ин-ин ожидала луну / Ван Ши-фу. – Москва-Ленинград, 1960. – 283 с.
446779
  Дубасов Ю. Западный фронт / Ю. Дубасов. – Вильнюс, 1966. – 144с.
446780
  Драйзер Т. Западня / Т. Драйзер. – Москва, 1950. – 56с.
446781
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – М., 1950. – 456с.
446782
  Драйзер Т. Западня / Т. Драйзер. – Москва, 1955. – 64с.
446783
  Драйзер Т. Западня : Рассказы / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 223с.
446784
  Золя Э. Западня : роман / Э. Золя. – Москва : Художественная литература, 1978. – 334 с.
446785
  Воинов А.И. Западня / А.И. Воинов. – Москва, 1979. – 352с.
446786
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Минск, 1981. – 320с.
446787
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Сыктывкар, 1986. – 368с.
446788
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Куйбышев, 1987. – 512 с.
446789
  Золя Э. Западня / Э. Золя. – Москва, 1990. – 508 с.
446790
  Малышева А. Западня : Роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 471 с. – (Блестящий мастер интриги). – ISBN 5-227-00740-3
446791
  Степанищев Н.Д. Западня для "Тирпица" / Н.Д. Степанищев. – Одесса, 1992. – 221с.
446792
  Лосев С.А. Западня на Потомаке / С.А. Лосев, В.В. Петрусенко. – М, 1987. – 542с.
446793
  Золя Э. Западня, Жерминаль / Э. Золя. – Москва : Художественная литература, 1988. – 783с.
446794
  Чейз Д.Х. Западня. / Д.Х. Чейз. – К., 1992. – 399с.
446795
  Золя Э. Западня. Жерминаль / Э. Золя. – М., 1989. – 781с.
446796
  Чейз Джеймс Хедли Западня. Сильнее денег : Сборник / Чейз Джеймс Хедли. – Киев : Ассоциация украинских экспортеров печатной продукции, 1991. – 312с. – ISBN 5-7707-1303-8
446797
  Улин Л.Н. Западу и Востоку. / Л.Н. Улин. – М., 1957. – 228с.
446798
  Ломакин Е.В. Запаздывание текучести в углеродистых сталях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Ломакин Е.В. ; МГУ. – Москва, 1971. – 10 с.
446799
  Гадомский Олег Николаевич Запаздывающее взаимодействие между атомами в процессах оптического сверхизлучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гадомский Олег Николаевич; АН БССР. Учен. совет по физике. отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 14л.
446800
  Харченко П.Д. Запаздывающие условные рефлексы : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Харченко П.Д. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1957. – 39 с.
446801
  Харченко Д П. Запаздывающие условные рефлексы / Д П. Харченко, . – К, 1960. – 303с.
446802
  Николаева В.В. Запаздывающие условные рефлексы и динамика их угасания : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Николаева В.В. ; АН СССР, Ин-т физиол. Лабор. физиол. и паталогии высшей нервной деятельности. – Ленинград, 1953. – 17 с.
446803
  Олійник С. Запалення совісті : Сцена в районній лікарні / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1959. – 12 с.
446804
   Запали свічку в скорботі за жертвами голодомору 30-х років // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-43
446805
  Гайдученко В.В. Запали свою зірку / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1973. – 16с.
446806
  Соколов В.В. Запали свою зорю / В.В. Соколов. – К., 1983. – 72с.
446807
  Баклан І. Запали свою зорю : Вірші, проза / Інна Баклан. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2003. – 24с. – ISBN 966-7180-62-X
446808
  Гордієнко-Андріанова Запалив я у серці вогонь / Гордієнко-Андріанова. – К, 1973. – 311с.
446809
  Гордієнко-Андріанова Запалив я у серці вогонь... / Гордієнко-Андріанова. – К, 1977. – 304с.
446810
  Рахманова В. Запалимо свічку пам"яті : музично-літературна вистава // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 2-4
446811
  Горинь М. Запалити свічу / Михайло Горинь ; Харківська правозахисна група ; [ упоряд. В.В. Овсієнко ]. – Харків : Права людини, 2009. – 328 с., фотоіл. – ISBN 978-966-8919-55-8
446812
  Горинь М. Запалити свічу у пітьмі (міфи, реальність і наші завдання) : Статті, виступи, інтерв"ю / Михайло Горинь. – Київ : Українська Республіканська партія, 1994. – 88с.
446813
   Запалімо свічку пам"яті : у пам"яті друзів і колег // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 44 : Фото
446814
  Рахманова В. Запалімо свічу пам"яті : музично-літературна вистава // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-24
446815
  Матат Д. Запалювати "зірки" і здійснювати мрії. Секрети успішності юних математиків розкривають керівники української команди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Щорічна міжнародна математична олімпіада пройшла в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилия) та об"єднала більш як 600 учнів зі 111 країн . На цій олімпіаді (ІМО) наші школяри вибороли "золото", "срібло" і "бронзу". Науковий керівник команди, док. ...
446816
  Анікушин А. Запалюємо зірки разом // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 4
446817
  Чугайов В.П. Запалюючий приклад для всіх інших народів (Міжнародне значення будівництва коммунізма в СРСР) / В.П. Чугайов, Б.І. Распутініс. – К, 1962. – 48с.
446818
  Бєлошицький О. Запальничка: з історії винаходу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 13-15
446819
  Бондар Є.П. Запально, переконлива / Є.П. Бондар. – Київ, 1971. – 46с.
446820
  Мазур О.В. Запам"ятай екстреної допомоги важливі номери телефонів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 38-40 : рис., табл.
446821
   Запам"ятаймо їх імена: вони чесно служили Батьківщині : історико-краєзнавчі розвідки юних туристів-краєзнавців Житомирщини / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. О.П. Ремезов ; редкол. : В.М. Ожгібесов, А.О. Лаптєва, А.П. Григор"єва та ін.]. – Житомир : Полісся, 2010. – 172 с., [16] с. іл. + Додаток: с. 144-166. – ISBN 978-966-655-519-2
446822
  Стрижак В. Запам"ятаймо Олександра Захаровича Жмудського - старійшину національного університету / В. Стрижак, В. Суярко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Некролог: фізик, проф., заслужений діяч науки України, проректор (1910-1997).
446823
  Доjчиноски К. Запаметено минато : Македониjа во втората половина на ХХ век : хронологиjа : 1944-2000 / Киро Доjчиноски. – Скопje : Матица македонска, 2001. – 393, [2] с. – ISBN 9989-48-328-0
446824
  Калиниченко Олександр Запанує український дух знову над Дунаєм! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
446825
  Березінський В.К. Запас висоти : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1986. – 134 с.
446826
  Копытова Лидия Дмитриевна Запас воды в степных сообществах Забайкалья и ее расход на транспирацию : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Копытова Лидия Дмитриевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
446827
  Шарычев Ю.М. Запас второй категории / Ю.М. Шарычев. – Ижевск, 1980. – 247с.
446828
  Шефнер В.С. Запас высоты / В.С. Шефнер. – Л., 1970. – 79с.
446829
  Малахута М.Д. Запас молодості : поезії / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1991. – 54 с.
446830
  Шамота М.З. Запас надійності / М.З. Шамота. – Київ, 1983. – 268 с.
446831
  ТвардовскийА.Т Запас огня, залог тепла... / ТвардовскийА.Т. – М., 1983. – 271с.
446832
  Дырин Е.Ф. Запас прочности / Е.Ф. Дырин. – М, 1953. – 48с.
446833
  Халилецкий Г.Г. Запас прочности / Г.Г. Халилецкий. – Москва, 1963. – 48 с.
446834
  Мыльников Н.Н. Запас прочности / Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1968. – 223с.
446835
  Ляшенко М.Ю. Запас прочности / М.Ю. Ляшенко, А.И. Мусатов. – М., 1969. – 240с.
446836
  Романов А.Н. Запас прочности / А.Н. Романов. – М., 1971. – 126с.
446837
  Буйлов А.М. Запас прочности / А.М. Буйлов. – Калининград, 1972. – 48с.
446838
  Сарана И И. Запас прочности / И И. Сарана, . – Волгоград, 1977. – 63с.
446839
   Запас прочности. – Одесса, 1982. – 246с.
446840
   Запас прочности. – Донецк, 1988. – 159с.
446841
  Махненко Ю.Е. Запас прочности: Докум. повесть (о Харьк. тракт. з-де им. Серго Орджоникидзе). / Ю.Е. Махненко. – К., 1983. – 247с.
446842
  Таран Л. Запасаймося ласкою // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 9/10. – С. 96-100. – ISSN 0130-1608
446843
  Соболев А.М. Запасание белка в семенах растений. / А.М. Соболев. – М., 1985. – 113с.
446844
  Свириденко П.А. Запасание корма животными. / П.А. Свириденко. – К., 1957. – 156с.
446845
  Серов В.Н. Запасная / В.Н. Серов. – Саратов, 1989. – 159с.
446846
  Лаціс В.Т. Запасний гравець / В.Т. Лаціс. – Київ : Молодь, 1964. – 57 с.
446847
  Маркес Габріель Гарсія Запасник з моїми сумними курвами : роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 3-38. – ISSN 0320-8370
446848
  Карпенко Н.І. Запасні білки насіння видів роду Соronilli L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з результатів електрофорезу запасних білків насіння представників роду Coronilla L. у поліакриламідному гелі. Досліджено зразки насіння 7 видів (C. emeroides Boiss. et Sprun., C. coronata L., C. scorpioides L., C. varia L., C. elegans ...
446849
  Тамаев Л. Запасной вариант / Л. Тамаев. – М, 1969. – 240с.
446850
  Николаев С. Запасной вариант / С. Николаев. – Хабаровск, 1989. – 206с.
446851
  Малышева А. Запасной выход : Роман / А. Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 474с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-00744-6
446852
  Маркелов И.И. Запасной выход: Роман. / И.И. Маркелов. – Волгоград, 1989. – 399с.
446853
  Выжутович В.В. Запасной игрок / В.В. Выжутович. – Москва, 1985. – 80с.
446854
  Бакбергенов С. Запасной игрок / С. Бакбергенов. – Алма-Ата, 1990. – 558 с.
446855
  Былинов А.И. Запасной полк / Былинов А.И. – Киев, 1988. – 510 с.
446856
  Пальм В. Запасные питательные вещества-гликоген и жир- у гельминтов и зависимость их накопления от различных биологических и экологических факторов. : Автореф... канд. биол.наук: / Пальм В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
446857
  Бутенко Т.И. Запасы и формы азота в почвах основных зон садоводства Украины и влияние удобрений на их изменение : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.532 / Бутенко Т.И.; Укр.с-х.акад. – Киев, 1972. – 25л.
446858
  Годжаманов А.Б. Запасы и формы калия в основных типах почв Мугано-Сальянской зоны и влияние калия на некоторые физиолого-биохимические процессы, рост, развитие и урожай хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: / Годжаманов А.Б.; АН АзССР. Ин-т ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 29л.
446859
  Бергулева Л.Я. Запасы и формы калия в почвах основных зон садоводства Украины и их измерения при многолетнем внесении удобрений : Автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук : 06.532 / Бергулева Л.Я. ; Украинская сельскохоз. академия. – Киев, 1972. – 35 с.
446860
  Деруссо Ж. Запасы ископаемых углей Франции / Ж. Деруссо. – Б.м. – С.308-321
446861
   Запасы морских растений и их использование. – М, 1964. – 92с.
446862
  Губкин И.М. Запасы нефти СССР / И.М. Губкин. – М-Л, 1937. – 56с.
446863
   Запасы органического углерода и его изотопный состав в криоморфных квазиглеевых черноземах Забайкалья / Ю.Б. Цыбенов, Г.Д. Чимитдоржиева, Р.А. Егорова, К.Б. Гонгальский // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 11-18 : рис., табл. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0032-180Х
446864
   Запасы углей и горючих сланцев СССР. – М, 1958. – 180с.
446865
   Запасы углей СССР. – Л.-М., 1937. – 90с.
446866
   Запасы углей стран мира. – М, 1983. – 167с.
446867
   Запасы углерода в типичной степи при различном управлении выпасом / Сарула, , Хайчжунь Чэнь, Сянйян Хоу, Л.Л. Убугунов, О.В. Вишнякова, У Синьхун, Вэйбо Рен // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1365-1374 : рис., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0032-180Х
446868
  Симонов Н.В. Запасы энергии ветра в Казахстане / Н.В. Симонов. – Л., 1927. – 44с.
446869
  Симонов Н.В. Запасы энергии ветра Урала и Юго-Востока Европейской части СССР / Н.В. Симонов. – Л., 1928. – 56с.
446870
  Маткаримов У. Запасы, распределение и подвижность калия в сероземах Узбекской ССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Маткаримов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 21л.
446871
  Ефимов С. Запах (аромат) представителей семейства Paeoniaceae и его связь со стаминодиальным диском // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Анализ структуры (адаксиальной и абаксиальной) поверхности зубцов стаминодиального диска у Paeonia delavayi и сорта "Garden Treasure", позволяет предположить их секреторную роль (обнаружены устьица, характерные для нектарников и складчатая поверхность, ...
446872
  Вишневский В. Запах атомной бомбы : воспоминания офицера-атомщика / Валентин Вишневский. – Харьков : Курсор, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-8944-62-8
446873
  Максимов Е.В. Запах белозера. / Е.В. Максимов. – М., 1970. – 48с.
446874
  Бирюков А Запах вара / А Бирюков. – Магадан, 1978. – 192с.
446875
  Бородкин Ю.С. Запах вербы : повести, рассказы / Ю.С. Бородкин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1986. – 364 с.
446876
  Лурье М.И. Запах гари и горя: Фергана, тревож. июнь 1989-го. / М.И. Лурье, П.А. Студеникик. – М., 1990. – 108с.
446877
  Забаштанський В.О. Запах далини : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Дніпро, 1982. – 171 с.
446878
  Чейз Д.Х. Запах денег / Д.Х. Чейз. – М., 1991. – 137с.
446879
  Эльгар К. Запах дождя : стихи и поэма / К. Эльгар. – Москва : Современник, 1974. – 134 с.
446880
  Иванцов Г.С. Запах дождя / Г.С. Иванцов. – Ижевск, 1977. – 62с.
446881
  Нурмагамбетов Т. Запах дыни : рассказы и повести / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 190 с.
446882
  Орманов Г. Запах земли : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. В.Карпенко. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 104 с.
446883
  Максимович Д. Запах земли. Стихи / Д. Максимович. – М., 1960. – 167с.
446884
  Чейз Д. Запах золота / Д. Чейз. – М, 1992. – 240с.
446885
  Березина Т.Н. Запах и образ спиртного как факторы, влияющие на функциональное состояние человека // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.80-90. – ISSN 0042-8841
446886
  Мазурин В.И. Запах клевера / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1978. – 224с.
446887
  Ковтун Г.О. Запах кохання... і таємничі феромони // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 30-32. – ISSN 2518-7104
446888
  Гуцало Є.П. Запах кропу : оповідання, повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 269 с.
446889
  Аппиа Пегги Запах лука. Хоронить еще рано : повести / Аппиа Пегги ;[ Вступит. ст. Вавилова В. ]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 348 [2] с. – Пер. с англ. В изд. также: Шальные деньги / Джолето Аму. – (Произведения писателей Африки. Гана)
446890
  Сальников А. Запах мандаринов // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.108-119. – ISSN 1728-8568
446891
  Кузьменко О. Запах материнки : Роман / Роман Кузьменко. – Донецьк : Донеччина, 2000. – 336с. – ISBN 966-566-212-6
446892
   Запах меда. – Минск, 1986. – 214с.
446893
   Запах медовых трав. – М, 1973. – 364с.
446894
  Ленц З. Запах мирабели / З. Ленц. – М, 1985. – 159с.
446895
  Мельниченко И.М. Запах молний / И.М. Мельниченко. – Донецк, 1964. – 167с.
446896
  Аршакян Г. Запах мяты : роман / Г. Аршакян; пер. с арм. Н.Мкртчян. – Ереван : Айастан, 1975. – 271 с.
446897
  Тухватуллин Р.Г. Запах мяты : повести и рассказы / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Современник, 1990. – 540 с.
446898
  Коротич В.О. Запах неба : поезії / В.О. Коротич. – Киев, 1962. – 131 с.
446899
  Федотовских М.В. Запах неба / М.В. Федотовских. – Москва, 1964. – 101с.
446900
  Коротич В.А. Запах неба / В.А. Коротич. – М., 1969. – 88с.
446901
  Джалилов А. Запах неба. / А. Джалилов. – Баку, 1968. – 78с.
446902
  Александров В.Е. Запах окопной земли / В.Е. Александров. – Київ, 1987. – 663с.
446903
  Новиков Д. Запах оружия : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 90-95. – ISSN 0130-7673
446904
  Околітенко Н.І. Запах острова : Повісті / Н.І. Околітенко. – Київ : Дніпро, 1990. – 253с. – (Романи й повісті ; 1990р. Вип. №10)
446905
  Анак Ш. Запах полыни / Ш. Анак. – Уфа, 1973. – 104с.
446906
  Муратбеков С. Запах полыни : повесть и рассказы / С. Муратбеков. – Москва : Известия, 1978. – 525 с.
446907
  Николаев И.Н. Запах пороха / И.Н. Николаев. – М., 1975. – 160с.
446908
  Наумов С.М. Запах распиленного леса / С.М. Наумов. – Новосибирск, 1959. – 91с.
446909
  Сорокин А.С. Запах Родины / А.С. Сорокин. – Омск, 1984. – 271с.
446910
  Галкин Д.П. Запах родной земли / Д.П. Галкин. – Москва, 1965. – 144с.
446911
  Семенов Г.В. Запах сгоревшего пороха : Повести и рассказы / Г.В. Семенов. – Москва : Современник, 1985. – 318с. – (Новинки "Современника")
446912
  Тазиев Г. Запах серы / Г. Тазиев. – Москва : Мысль, 1980. – 222с.
446913
  Семар Г.М. Запах скошенных трав / Г.М. Семар. – М., 1976. – 207с.
446914
  Шадрин А.И. Запах смолы / А.И. Шадрин. – Москва, 1974. – 367с.
446915
  Шадрин А.И. Запах смолы / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1979. – 368 с.
446916
  Гофф И.А. Запах смородины / И.А. Гофф. – М., 1982. – 286с.
446917
  Спицын В.П. Запах снега / В.П. Спицын. – М, 1960. – 36с.
446918
  Яровой Ю.Е. Запах снега / Ю.Е. Яровой. – Пермь, 1973. – 246 с.
446919
  Давыдов С.Д. Запах снега / С.Д. Давыдов. – Ленинград, 1979. – 111 с.
446920
  Галуев А.Д. Запах солнца : стихи и поєма / А.Д. Галуев. – Москва : Современник, 1977. – 62 с.
446921
  Исмаиладзе Иса Запах солнца: стихи, поэмы. / Исмаиладзе Иса. – М., 1988. – 112с.
446922
  Крым А.И. Запах сосновой смолы / А.И. Крым. – Ужгород, 1983. – 182с.
446923
  Мойса А.Д. Запах стружки. / А.Д. Мойса. – К, 1977. – 84с.
446924
  Свиридов М.И. Запах талой воды. / М.И. Свиридов. – М., 1970. – 48с.
446925
  Тедеты Р.К. Запах теплого хлеба / Р.К. Тедеты. – М., 1972. – 128с.
446926
  Коваль Г.П. Запах трави : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 190 с.
446927
  Піонтек Г. Запах трави / з німецької переклав Анатолій Ролік // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 195-202. – ISSN 0320-8370
446928
  Садай В.Л. Запах тумана : повести и рассказы / В.Л. Садай. – Москва : Советский писатель, 1969. – 215 с.
446929
  Корнюшин Л.Г. Запах утренней росы / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1980. – 383 с.
446930
  Казаков Ю.П. Запах хлеба / Ю.П. Казаков. – М : Советская Россия, 1965. – 95 с.
446931
  Кутби К. Запах хлеба / К. Кутби. – Душанбе, 1969. – 96с.
446932
  Самойлов В.П. Запах хлеба. / В.П. Самойлов. – К, 1963. – 172с.
446933
  Алендей В. Запах хмеля / В. Алендей. – Чебоксары, 1978. – 288 с.
446934
  Лоуренс Д.Г. Запах хризантем : [сборник : пер. с англ.] / Дэвид Герберт Лоуренс ; [отв. ред. О.М. Тучина]. – Москва : АСТ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. – 284, [4] с. – Содерж. также: Дева и цыган ; Крестины ; Тень в розовом саду ; Прусский офицер ; Солнце ; Рубеж ; Макака в хаки. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-066841-0


  Содержание: Дева и цыган Повесть; Рассказы. Запах хризантем; Крестины; Тень в розовом саду; Прусский офицер; Солнце; Рубеж; Макака в хаки.
446935
  Сиволап П.С. Запах хрону : гумор і сатира / Петро Сиволап. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 326, [2] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-8620-29-4
446936
  Федоров В.Р. Запах черемухи / В.Р. Федоров. – Київ, 2004. – 286с.
446937
   Запах чингиля. – Ташкент, 1984. – 456с.
446938
  Шевченко Оксана Запах шахів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 102-104. – ISSN 0130-5212
446939
  Шехтман Е. Запахані межі / Е. Шехтман, 1932. – 183с.
446940
  Корытин С.А. Запахи в жизни зверей / С.А. Корытин. – Москва : Знание, 1978. – 128с.
446941
  Атаров Н.С. Запахи земли / Н.С. Атаров. – Москва, 1965. – 179с.
446942
  Рыбачук А.Ф. Запахи земли / А.Ф. Рыбачук. – М., 1967. – 128с.
446943
  Немтушкин А. Запахи тайги : стихи и поэма / А. Немтушкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 96 с.
446944
  Рубанов В.Я. Запахи талой земли : повести / В.Я. Рубанов; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1990. – 431 с.
446945
  Зюскінд Патрік Запахи, або Історія одного вбивці : [роман] : [cкорочено] // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 1 : Література постмодернізму. – С. 55-127
446946
  Шиканов В.И. Запаховые микроследы: криминалистическое значение, процессуальный статус, возможность исследования на идентичность / В.И. Шиканов, Н.Н. Тарнаев. – Иркутск, 1974. – 82с.
446947
  Вишняков Ярослав Запачкавшийся голубь. Славянство и боснийский кризис 1908-1909 годов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
446948
  Иноземцева Т.Н. Запашка / Т.Н. Иноземцева. – М, 1986. – 221с.
446949
  Михайлова Наталія Запашна історія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 78-84 : фото
446950
   Запев : стихи. – Иваново : Ивановское книжное издательство, 1953. – 135 с.
446951
  Домовитов Н.Ф. Запев / Н.Ф. Домовитов. – Сталино, 1956. – 47с.
446952
   Запев. – Ярославль, 1957. – 47с.
446953
   Запев. – Липецк, 1961. – 120с.
446954
  Заплавный С.А. Запев / С.А. Заплавный. – М., 1987. – 395с.
446955
   Запевай!. – Москва, 1990. – 190с.
446956
   Запевала, песню!. – М, 1975. – 96с.
446957
   Запевала, песню!. – М, 1979. – 166с.
446958
   Запевала, песню!. – М, 1981. – 96с.
446959
   Запевала, песню!. – М, 1983. – 142с.
446960
   Запевала, песню!. – М, 1989. – 150с.
446961
  Егоров С.А. Запевалы / С.А. Егоров, матусяк. – Москва, 1972. – 48с.
446962
  Антипов М.Н. Запевалы добрых дел / М.Н. Антипов, Н.Е. Сапрыкин. – Москва, 1961. – 116с.
446963
  Страздас А. Запеваю не для славы. / А. Страздас. – Вильнюс, 1955. – 96с.
446964
  Кутасов И. Запевы / И. Кутасов, 1943. – 50с.
446965
  Феоктістова І. Заперечення в апофатичній дефініції (на матеріалі германських мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 327-331
446966
  Проценко І.Т. Заперечення заперечення в процесах репродукції організмів / І.Т. Проценко, М.А. Проценко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
446967
  Паславська А.Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика : Автореф. дис. ...д-ра філол. наук: Спец. 10.02.15 / Алла Йосипівна Паславська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 34 назви
446968
  Паславська А.Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика : Дис. ... доктора філологічних наук. спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Паславська А.Й.; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 420л. – Бібліогр.:л. 362-420
446969
  Мокра Ольга Миколаївна Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Мокра О. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
446970
  Мокра О.М. Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - романські мови / Ольга Миколаївна Мокра; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 190 л.. – Бібліогр.: л.169-188
446971
  Баган М. Заперечення як засіб трасформації прецедентних феноменів // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 44-51. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено дослідженню структури, семантики та функцій прецедентних феноменів, трансформованих за допомогою заперечних компонентів. З"ясовано межі та способи такої трансформації. Визначено семантичні й комунікативно-прагматичні причини ...
446972
  Прокоф"єв Г.Л. Заперечення як комунікативна стратегія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 210-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 214; 10 п. – ISSN 1729-360Х
446973
  Паславська А. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Алла Паславська. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 290с. – ISBN 966-613-386-5
446974
  Баган М. Заперечення як основа номінації наукових понять // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 7-19. – ISSN 2413-3094
446975
  Герасименко Є.С. Заперечні нормативні акти // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 392-394. – ISBN 978-966-667-624-8
446976
  Лапушкіна Н. Заперечні форми роману як жанрові новотвори в сучасній українській прозі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 268-273. – ISSN 2411-6548
446977
  Пряжко Павел Запертая дверь : сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 5. – С. 154-174. – ISSN 0130-6405
446978
  Вале П. Запертая комната / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1992. – 238с.
446979
   Запечатлевшие осень // Сегодня. – Киев, 2015. – 19 ноября (№ 217). – С. 5


  Фотографии учасников конкурса "Киевская осень". Необычный снимок дождливого Киева с видом на красный корпус КНУ имени Тараса Шевченко - Виктории Соловьевой.
446980
  Шергин Б.В. Запечатленная сказка / Б.В. Шергин. – М, 1983. – 383с.
446981
  Шергин Б.В. Запечатленная слава / Б.В. Шергин. – М, 1967. – 438с.
446982
  Устинов А.В. Запечатленное время / А.В. Устинов. – Москва, 1981. – 127с.
446983
  Задорожняя Е. Запечатленные мгновенья : стихи / Е. Задорожняя. – Киев : Ленвит, 2004. – 64 с. – Шифр. дубл. 8рт Задо. – ISBN 966-7043-54-1
446984
  Кедров Б.М. Запечатленный образ Ленина / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 237с.
446985
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – М.
1. – 1921. – 348с.
446986
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – М.
2. – 1923. – 258 с.
446987
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – М.
1. – 1964. – 439с.
446988
  Фигнер В.Н. Запечатленный труд / В.Н. Фигнер. – М.
2. – 1964. – 319с.
446989
  Стрельцов Иван Запечный музыкант : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 100-107
446990
  Мокрик Д. Запис : проза: кіноплівка з уяви // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 8-13. – ISSN 0130-321Х
446991
  Галич В.М. Запис до книги музею як публіцистичний жанр (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 104-111.


  У статті розглядається запис до книги музею як мала жанрова форма публіцистики Олеся Гончара. Подається її класифікація, визначаються особливості композиційної структури і мови, інтертекстуальні зв"язки та оригінальність творчого стилю автора. A ...
446992
  Пухальська Н. Запис про дар святої Єлизавети Угорської і примітка до нього в Трірському псалтирі // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 23-25. – ISSN 1728-6875
446993
  Ельчанинов А.В. Записи / А.В. Ельчанинов. – М., 1992. – 202с.
446994
  Бутов Михаил Записи : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 108-124. – ISSN 0130-7673
446995
  Чернухін Є.К. Записи "Господньої молитви" з надчорноморських теренів другої половини XVIII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 3-24. – ISSN 2222-4203
446996
  Мурашкин М.Г. Записи 2000 года : Избранное / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск : Лира, 2005. – 37с. – ISBN 966-383-022-0
446997
  Мурашкин М.Г. Записи 2000 года : (О,С,У...) / М.Г. Мурашкин. – Днепропетровск : Лира, 2005. – 52с. – ISBN 966-383-023-9
446998
  Мурашкін М.Г. Записи 2007 року / Михайло Мурашкін ; [відп. за випуск Г.М. Гарченко]. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-511-374-7
446999
  Мурашкин М.Г. Записи 2008 года / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-511-389-5
447000
  Мурашкин М.Г. Записи 2009 года / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-511-392-5
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,