Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
443001
  Білоцерковець А.Ю. "Жіноча література" як об"єкт феміністичної літературної критики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 13-17. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
443002
  Доброчинська В. "Жіноча служба Україні" в організації дошкільних закладів на Волині у період Другої світової війни // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 100-104. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
443003
  Савченко-Шагінян "Жіноча" кінорежисура в гендерному аспекті культуротворчості : автореф. ...канд. культорології : 26.00.01 / Савченко-Шагінян Т.Л. ;Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
443004
  Смоляр Л. "Жіноче питання" в політичних партіях Наддніпрянської України початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 51-54
443005
  Кривоший О. "Жіноче" в культурному просторі козацького Запоріжжя: історіографічний дискурс другої половини XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 16-23
443006
  Сєрікова А.П. "Жіноче" кохання в "химерному" романі (на прикладі дилогії "Лебедина зграя" і "Зелені млини" Василя Земляка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-258. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
443007
  Лагунова О. "Жіночий бал" під час жнив в архівній спадщині Аг. Кримського // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 69-70
443008
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Св. Ольги": еволюція прав Київських Вищих жіночих курсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес здобуття Вищими жіночими курсами в Києві прав університету в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. In the article is described the process of becoming of the High women"s courses in Kiev the rights of an university at the ...
443009
  Кобченко К.А. "Жіночий університет Святої Ольги": історія Київських вищих жіночих курсів / Катерина Кобченко; КНУТШ. – Київ : МП Леся, 2007. – 272 с. – ISBN 966-8126-61-0


  На тит. стор. прим. №1604406 - дарчий надпис.: Володимиру Івановичу Сергійчуку з повагою та вдячністю від автора Катерини Кобченко 26.09.2007 - підпис. Також печатки особистої біб-ки Володимира Сергійчука - книги дарчі для бібліотеки
443010
  Лисюк Н. "Жіночі казки" в світлі концепції В.Проппа (За книгою "Історичні корені чарівної казки") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 23-33. – Бібліогр.: С. 33
443011
  Патрушева Т. "Жнива скорботи": виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 44-45. – ISSN 1811-377X
443012
  Співаковський О. "Жовта картка, або чому молодь їде по знання за кордон // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 листопада (№ 218). – С. 4


  Оприлюднені нещодавно дані про кількість студентів з України, які навчаються в польських вишах, чесно кажучи, дещо шокували. Адже лише на програмах повного циклу в Польщі навчаються понад 20 тисяч молодих українців. До того ж, за статистикою, це на ...
443013
  Горобець Р.Ю. "Жовта принцеса" Каміля Сен-санса – перша опера на японський сюжет (до 140 річчя прем"єри) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 57–65
443014
  Сірка Й. "Жовтий князь" - німецькою мовою // Свобода, 2010. – Рік 117, 19 лютого (число 8). – С. 16
443015
  Лілік О. "Жодна катастрофа не ставить хрест на меті"


  Матеріали до вивчення роману Василя Шкляра "Залишенець (Чорний ворон)"
443016
  Тарасова Н. "Жодна робота не чинить ганьби, лише неробство ганебне" : Гесіод. "Роботи і дні". Володимир Мономах. "Поучения" / Н. Тарасова, Т Конєва // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 14-23. – ISSN 2075-1486
443017
  Чумак В. "Жодна українська військова доктрина не враховувала можливості агресії РФ" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 11 (331). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Народний депутат, голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією розповів про українську обороноздатність, засоби локалізації російської агресії та захист східних рубіжів України.
443018
  Кралюк П. "Жодних старших братів ми не потребуємо" / спілкувалася Олена Шульга // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 травня (№ 19). – С. 11


  Розмова з доктором філософських наук, професором Петром Кралюком щодо його збірки історичних творів "Синопсис".
443019
  Семенюк Г. "Жрекиня краси і чистоти" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 3-4
443020
  Самойлов Юрій "Жуляни" розширюють можливості // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
443021
  Самойлов Юрій "Жуляни": розширення задля комфорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – С. 32-33 : фото, графік. – ISSN 1998-8044
443022
  Самойлов Юрій "Жулянський" експеримент "ЮТейр" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
443023
  Самойлов Юрий "Жуляны" открылись. Что дальше? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
443024
  Самойлов Юрий "Жуляны" открылись. Что дальше? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
443025
  Побожій С. "Жупани" справа № 1029 про процес над харківськими мистецтвознавцями // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 17-25
443026
  Голышкин В.С. "Журавли" и "цапли" / В.С. Голышкин. – Москва, 1976. – 423с.
443027
  Карагацис М. [Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 12-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 52]). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 1. – 1995. – 342 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
443028
  Карагацис М. [Жовтий конверт : роман / М. Карагацис. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 53]). – ISBN 960-05-0056-8
Т. 2. – 1997. – 147 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
443029
   [Жуков Сергій Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 92. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
443030
  Якімова І.В. Жінки-археологи України кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 232-238. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Розглядається процес поступового входження жінок-археологів кінця XIX - першої половини XX століття в дисциплінарне археологічне товариство України.
443031
  Степовичка Л. Жінки-берегині Олеся Гончара // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 березня (№ 12). – С. 10-11
443032
   Жінки-вчені Києва. – Київ, 2003. – 312с. : фотоіл. – ISBN 966-8311-00-0
443033
  Матвієнко О.М. Жінки-лідери політичних партій і блоків на виборах до Верховної Ради України V скликання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126-132. – ISBN 966-614-021-7
443034
  Вітрук Л.Д. Жінки-трудівниці в період соціалістичної індустріалізації. / Л.Д. Вітрук. – Київ, 1973. – 120с.
443035
  Джишиашвілі О.В. Жінки-фотографи та їх внесок у розвиток фотомистецтва XIX - початку XX століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 146-154. – ISSN 2226-2180
443036
  Лабур Ольга Жінки в науці і освіті: гендерні реалії (IV Міжнародна науково-практична конференція, 7-8 листопада, м. Київ) / Лабур Ольга, Стребкова Юлія // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 85-88


  В статье анализируется работа и итоги деятельности IV Международной научно-практической конференции по вопросам, положения женщин в науке и образовании.
443037
  Наталіна Н.О. Жінки в органах державної влади України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-123. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
443038
  Стяжкіна О.В. Жінки в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси виживання // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.42-66. – ISSN 0130-5247
443039
   Жінки в політиці: міжнародний досвід для України = Women and politics in Ukraine: Benefiting from International Experience : За матеріалами міжнародного наукового семінару Жінки в політиці: міжнародний досвід для України Київ - НаУКМА - 7 жовтня 2005 року: Збірник наукових статей. – Київ : Атіка, 2006. – 272с. – ISBN 966-326-188-9
443040
  Орлова Т.В. Жінки в революціях: українська історіографія ХХ – початку ХХІ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 111-120
443041
  Сич Г. Жінки в селянському повстанському русі в Україні в 1918 - 1922 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 349-351. – ISBN 978-966-171-893-6
443042
  Оніщенко О.В. Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – C. 5-31
443043
  Подолюк С Жінки в українському весіллі: етноісторична обумовленість / Світлана Подолюк ; [наук. ред. В. Давидюк]. – Луцьк : Іванюк, 2013. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 289-310 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-517-752-4


  У пр. № 1704920 напис: Шановному Голові, професорові Семенюку Г.Ф. щиро від автора! 23.05.2013 р.
443044
  Кобченко К. Жінки в Університеті Св. Володимира // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В 1834 р. Університет Св. Володимира, як і решта тогочасних університетів, був суто чоловічим навчальним закладом. Близько ста років знадобилося для того, щоб жінки здобули право без обмежень навчатися в Київському університеті - спершу в створеному ...
443045
  Залєток Н.В. Жінки вікторіанської епохи у шлюбно-сімейних відносинах // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 84-89
443046
  Драч О. Жінки доби Хмельниччини: соціокультурний портрет // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 22-26. – ISBN 978-966-493-651-1
443047
  Іванишина Лариса Жінки Емми Томпсон // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 55-57. – ISSN 1562-3238
443048
  Вовк І. Жінки з роду Острозьких. Гальшка Острозька - Чорна Княгиня // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 180-195. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
443049
  Свтич К. Жінки і благодійність в роки Першої світової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 240-242. – ISBN 978-966-171-795-3
443050
  Голота Л.В. Жінки і птиці : поезії / Л.В. Голота. – Київ, 1986. – 71 с.
443051
  Василенко О.О. Жінки й математика : [навчально-методичний посібник] / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2008. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.1(61)). – ISBN 978-966-495-108-8
443052
  Сатулла Є. Жінки країни соціалізму / Є. Сатулла. – Київ, 1938. – 87с.
443053
  Терехова Л.В. Жінки Мейстера Екхарта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 50-52
443054
  Склокіна І. Жінки на війні: конструктуючи і деконструктуючи стереотипи // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 22-27
443055
  Черниш Т. Жінки на ринку праці України (окремі сучасні соціально-економічні проблеми) / Т. Черниш, О. Власенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
443056
  Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович)
443057
  Андрухович Юрій Жінки Південної Європи мають особливий магнетизм / Андрухович Юрій, Татаренко Ірина // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-35 : Фото
443058
  Мандзюк Д. Жінки помітили двох незнайомців і відкрили вогонь із рушниць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 7 (210). – С. 54-57


  Український шляхтич Юрій-Франц Кульчицький урятував Відень від здачі туркам і відкрив у місті першу кав"ярню.
443059
  Береза Г. Жінки радянської країни / Г. Береза. – Київ, 1948. – 35с.
443060
  Березіна З. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / З. Березіна, Г . Бодрова. – Київ, 1954. – 112с.
443061
  Кастеллі Є.Ю. Жінки Радянської України - активні будівники комунізму / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1960. – 48с.
443062
  Лахач Т.О. Жінки Радянської України у регламентаційній системі державних перетворень 1930-х років // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 247-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Автор статті показує суперечливість державних перетворень 1930-х років щодо жінок у Радянській Україні та аналізує основні регламентаційні дії влади, спрямовані на формування нової системи жіночих цінностей та родинних потреб загалом. Також акценту ...
443063
  Москаленко Леся Жінки світу // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-37 : фото
443064
  Нечипорук З.С. Жінки світу в боротьбі за мир, рівноправність і щастя дітей / З.С. Нечипорук. – К., 1959. – 42с.
443065
  Кідрук Максим Жінки світу очима простого українця : Ісландія / спецрепортаж / Кідрук Максим, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 80-82 : Фото
443066
  Айдачич Д. Жінки Сходу в пошуках благополуччя Заходу (Ю. Андрухович, Є. Кононенко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 3-7
443067
  Вулф В. Жінки та розповідна література // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 78-86
443068
  Єсіп Ігор Жінки у відбудові господарства Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): історіографія проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 83-90. – ISSN 1728-9343
443069
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 36-37


  Автор показує не іконописного, а живого Шевченка зі всіма людськими пристрастями і недоликами, простежуючи стосунки із жінками серед них дружина першого ректора Ун-ту Св. Володимира Марія Максимович.
443070
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 27-30


  Тетралогія Василя Васильовича Сокура - цикл із 4-х статей "Жінки у житті Шевченка", присвячений особистому життю Т.Г. Шевченка, його пошукам сімейного щастя
443071
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 24-28
443072
  Сокур В. Жінки у житті Шевченка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 29-34


  Княгиня Варвара Олексіївна Репніна звернулася до свого родича міністра освіти Росії графа Уварова (був чоловіком сестри Варвари Олексіївни), з проханням призначити Шевченка на посаду вчителя малювання Київського університету. Згадується перший ректор ...
443073
  Дубчак Наталія Іванівна Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 187-192
443074
   Жінки у приватному секторі економіки України / О.М. Руднєва, О.М. Пищуліна, О.О. Кочемировська, Н.О. Орлова; Харківський центр жіночих досліджень. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 156с. – ISBN 966-572-310-3
443075
  Ніколаєва Н. Жінки у сфері науки та освіти в США у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль та місце жінки у сфері освіти та науки і розвиток системи жіночої освіти в США у другій половині ХІХ ст. The role of woman in the educational and scientific sphere and the development of the system of woman education in the USA in the ...
443076
   Жінки України : Біографічний енциклопедичний словник. – Київ : Феникс, 2001. – 560с. – ISBN 966-651-002-2
443077
   Жінки ХХ століття (Вдячні доньки любим матусям) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 19 : фото
443078
   Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні = Central and East European women and the Second world war : гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. праць / [Ін-т народознавства НАН України ; Укр. асоц. дослідників жіночої історії ; Укр. асоц. усної історії та ін.] ; за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-12-2
443079
  Пантілеєнко К. Жінки як суб’єкт фемінізму і ґендерна політика в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 287-288. – ISBN 978-966-439-357-4
443080
  Данилюк Л. Жінки, яких любив Кобзар // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0130-321Х


  Історія зберегла імена жінок, які полонили серце Тараса. Незавжди почуття поета лишали слід у поезії. Але ж і сказати, що жінки і світлі почуття до них не відіграли значної ролі в житті і творчості Шевченка - це, значить, погрішити проти істини. ...
443081
  Максименко О. Жінки, які захищають Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 10
443082
  Ролле Й. Жінкі при Чигиринському дворі / Й. Ролле. – К, 1994. – 58с.
443083
  Нікітенко А.І. Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. ХІХ ст.) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 31-38. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
443084
  Шевченко М.Ю. Жіноцтво в окупованому Києві (за матеріалами фондів Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років") / М.Ю. Шевченко, В.А. Гедз // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 256-273. – ISSN 0320-9466
443085
  Ніколаєва Н. Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861-1865 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-37. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню ролі та місця жінки в різних аспектах соціaльно-економічної сфери життя у США протягом громадянської війни 1861-1865 рр. This article is devoted to the role of women in various aspects social and economic life in the USA ...
443086
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Автореф. ... дис. канд. історич. наук: 07.00.02 / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
443087
  Ніколаєва Наталія Борисівна Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця 18 ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : Дис. ...канд. істор. наук: 07.00.02. / Ніколаєва Н.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 217л. – Бібліогр.: л. 192-217
443088
  Орлова Т. Жіноцтво України у Другій світовій війні: історіографічні спостереження // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 145-152. – ISBN 978-966-97201-1-5
443089
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
443090
  Булгакова А.В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
443091
  Матасова Ю.Р. Жіноча архетипність у ліриці Е. Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 377-381. – (Б-ка Ін-ту філології)
443092
  Буряк Л.І. Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 10-27


  "Аналізується жіноча біографіка як соціокультурний феномен і науковий напрям, що є органічною складовою біографічних досліджень. Визначаються особливості термінології та методології".
443093
   Жіноча доля : (збірка). – Львів : Коштом і заход. Т-ва "Просьвіта" ; [З друк Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1907. – 32 с.


  Зміст: Іван Франко. Жени русським...; О. Іванчук. Жіноча доля; В. Лужанська. Свати; Наталя з Озаркевичів К. Гануся. Зі споминів міської служниці (з ілюстр.). Б. Грінченко. Галіма (поема).
443094
  Булкіна І. Жіноча доля // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 30-31
443095
  Медведенко Оксана Жіноча доля : [поезія]
443096
  Гаєвська Н.М. Жіноча доля в художній рецепції П.А. Грабовського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 37-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про місце жіночої долі в художній рецепції П.А. Грабовського на матеріалі збірки "Пролісок".
443097
  Передирій В.А. Жіноча доля на тлі доби : (Літопис жіночого руху у світлі укр. видань) / В.А. Передирій, Н. Сидоренко, Т. Старченко; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ : Дослідницький центр історії української преси, 1999. – 120с. – ISBN 966-95154-6-7
443098
   Жіноча дружба: яка вона ? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Стедентки IV курсу факультету психології Дар"я Никанорова та Марія Бурдукало розповідають про жіночу дружбу.
443099
  Надьон Н. Жіноча злочинність: деякі особливості розслідування справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.79-85. – ISSN 0132-1331
443100
  Кісь О.Р. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 159-172. – ISSN 0130-5247
443101
  Герасименко Н. Жіноча література: чи справді "рожева"?
443102
  Корнійчук М. Жіноча молитва за Шевченка // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2213-81-2


  Статтяпро маловідому українську поетку Олександру Псьол,
443103
  Дергаль Л. Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянської та Е. Золя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 81-85
443104
  Франко Іван Жіноча неволя в руських піснях народніх / Франко Іван. – Львів : Зоря, 1883. – 50с.
443105
  Вірченко В. Жіноча освіта на українських землях за часів Російської імперії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 128-130
443106
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.193-213
443107
  Ткаченко О.М. Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец.10.01.03 / Ткаченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 7 назв
443108
  Нестерцова-Собакарь Жіноча початкова та середня освіта: правові основи функціонування на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 80-87. – ISSN 2078-3566
443109
   Жіноча праця на Україні. – Х., 1930. – 121с.
443110
  Кость С. Жіноча преса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 123-141. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
443111
  Потіцка К.С. Жіноча приватна благодійність у роки Першої світової війни // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 83-88. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
443112
  Капраль І. Жіноча проблематика в літературній періодиці Львова 20–30-х років ХХ ст. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 19-23
443113
  Гаєвська О.В. Жіноча проза кінця ХІХ - початку ХХ століття у критичній рецепції Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 47-54. – ISSN 2520-6346
443114
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
443115
  Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 167-188
443116
  Томчук Л. Жіноча проза як дзеркало // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 79-82. – (Філологія ; Вип. 19)
443117
  Журба Т.Г. Жіноча розмова / Т.Г. Журба. – Київ, 1987. – 86с.
443118
  Таран Л. Жіноча роль : жінка-автор у сучас. укр. прозі. Емансипац. дискурс / Людмила Таран. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2007. – 126, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-281-9
443119
  Перелигіна Р.В. Жіноча участь в тероризмі: кримінологічний аспект // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7363-14-8
443120
  Кривоший О. Жіноче в культурному просторі Запоріжжя. Межі присутності // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 39-52. – ISSN 0869-3595
443121
  Донченко Ю. Жіноче виборче право в Європі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 82-87.
443122
  Ло Кунь Жіноче мистецтво гри на саксофоні XX століття та його проекція на розвиток саксофонного мистецтва Китаю // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 169-178. – ISSN 2310-0583
443123
  Коломієць Н.А. Жіноче обличчя історичної науки // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 99-101. – ISBN 978-617-7107-30-8


  До ювілею відомої в Україні та за її межами вченої-історика, джерелознавця, архівознавця, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ірини Нінелівни Войцехівської.
443124
  Бондарук Л. Жіноче обличчя Норильського повстання // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 31 травня (№ 16)
443125
  Гнатюк О. Жіноче обличчя українського модернізму // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-27
443126
  Кляшторна Н. Жіноче обличчя української еміграції // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 22 жовтня (№ 43). – С. 11. – ISSN 0027-8254
443127
  Кривоший О. Жіноче оточення армії Нестора Махна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За радянської влади найбільш неординарні явища української історії були спотворені, оббрехані та практично забуті. До таких заборонених тем тривалий час цензура зараховувала і масовий махновський рух на півдні України. Комуністична пропаганда ...
443128
  Жаркова Р.Є. Жіноче письмо: інтелектуально-чуттєвий бунт проти уніфікації літературної творчості (теоретичний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 297-301. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
443129
  Шутова Л.І. Жіноче письмо: міф чи реальність? (лінгвістичні особливості сучасної української жіночої прози) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 176-180. – ISSN 2312-0665
443130
  Тарапон О. Жіноче питання в теорії і практиці більшовизму 1920 - 1930-х рр.: пошук нових цінностей // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 38-46. – ISSN 2522-4611
443131
  Волкова Ірина Олександрівна Жіноче питання в Україні (друга половина ХІХ ст.) : Автореф... канд. політич.наук: 23.00.04 / Волкова Ірина Олександрівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1995. – 23л.
443132
  Ткаченко Г.І. Жіноче питання в українській суспільно-політичній думці. : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Ткаченко Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1994. – 20л.
443133
  Завальнюк І.О. Жіноче політичне лідерство в Україні: проблеми демократизації та подолання стереотипів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 106-109
443134
  Хименко Ю. Жіноче серце з чоловічим характером // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 41-45
443135
   Жіноче серце сповнене любові : Портрети киянок на початку ХХI cт.:Збірка нарисів. – Київ : Просвіта, 2001. – 520с. – ISBN 966-7115-38-0
443136
  Сирадоєва О. Жіноче тіло в релігійному просторі: від спокуси дол гріховності (на матеріалі оповідання Ю. Шпола "Веселий швець Сябро") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 357-361


  У статті розглядається концепція Тіла в контексті оповідання Юліана Шпола "Веселий швець Сябро". Пропонується розглядати жіноче тіло як фактор зваби для чоловічого его, прагнення до табу. До певної міри жіноче тіло є трофеєм у грі чоловічих принципів. ...
443137
  Ігнатенко І. Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів, в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is devoted to survey of ethnological and folklore works ...
443138
  Ігнатенко І. Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена огляду праць етнографів та фольклористів середини ХІХ - початку ХХ ст., в яких зустрічаються відомості про народні погляди, вірування, уявлення, пов"язані з жіночою фізіологією та тілесністю. The article is dealed with an analysis of ...
443139
  Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2013. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8910-69-2
443140
  Жиленко Г.О. Жіноче чернецтво у ранньовізантійському Єгипті (на матеріалах "житія святої Євфросинії") // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 212-220. – ISBN 978-617-689-216-8
443141
  Голота Л. Жіночий апокриф : вибрані твори / Любов Голота ; [передм. Д. Дроздовського ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 559, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада.: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-359-5
443142
  Матіос М. Жіночий аркан : 13 днів Марії:Поезії / М. Матіос. – Львів : Кальварія, 2001. – 108с. – ISBN 966-663-027-3
443143
  Пуларія Т.В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пуларія Т.В. ; МОНУ ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
443144
  Пригодій С.М. Жіночий аспект малої прози Дж. Лондона: онтопсихоаналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 283-292. – Бібліогр.: Літ.: с. 293; 13 п.


  Стаття має на меті виявити своєрідність жіночого образу в оповіданнях Дж. Лондона суто крізь призму онтопсихологічного тлумачення з опертям на парадигму А. Менегетті та інші сучасні психолого-літературознавчі підходи. Цель статьи - выявить ...
443145
  Модилевський Я. Жіночий гаметофіт у Angiospermae / Я. Модилевський. – Б.м., 1929. – 40 с.
443146
  Когут О.В. Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету у п"єсі Павла Ар"є "Кольори" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 29-32. – ISSN 1996-5931


  У цій статті автор розглядає жіночий деконструкт як основу сюжету п"єси сучасного укр. драматурга Павла Ар"є "Кольори". Дослідниця спирається на концепти метафізики присутності (metaphysics of presence) (за Деридою), відчутного трансцендентного ...
443147
  Титюк А.К. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 87-90. – ISSN 978-966-551-401-5
443148
  Ісаєва Н.С. Жіночий дискурс традиційних образів в українській та китайській прозі постмодерного періоду // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 166- 173


  Стаття присвячена порівняльному аналізу одного з найважливіших символів у повісті Марії Матіос "Москалиця" та романі китайської письменниці Сюй Сяобінь "Пітната змія" - образу змії. Виявлено основні смисли, що реалізуються в позиціях традиційного ...
443149
  Кісь О.Р. Жіночий досвід ҐУЛАҐу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 125-138. – ISSN 0130-5247
443150
  Кісь О. Жіночий досвід участі в національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-1950-х рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 101-125. – ISBN 978-617-578-013-8
443151
  Галич А. Жіночий і нежіночий романи Галини Тарасюк і асоціонімному вимірі


  В статті прагнення з"ясувати естетичну складову асоціонімів у романах Галини Тарасюк. Для цього автор обирає твори "Сестра моєї самотності" й "Цінь Хуань Гонь", асоціонімний ряд яких допомагає зрозуміти ту модель новітнього буття українського народу, ...
443152
  Ігнатюк О.Г. Жіночий іронічний детектив у жанровій системі масової літератури // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 173-185. – (Літературознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196
443153
  Андрух В.С. Жіночий лікар (до 162 річниці від дня народження лікаря Щасного-Сельського) // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 111-112. – ISSN 1029-4244


  Ф. Сельський - автор досліджень з питань гінекології, публікованих у "Лікарському збірнику" НТШ та у німецьких медичних журналах, брав участь в опрацюванні української медичної термінології.
443154
  Доброрез І.О. Жіночий наркотизм: сучасний стан, тенденції, шляхи подолання (на прикладі Автономної Республіки Крим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-126.
443155
  Шалацька Г.М. Жіночий образ в системі духовних цінностей у творах Г.Квітки - Основ"яненка та В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті на основі аналізу повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка та оповідання "Момент" В. Винниченка розглянуто особливості зображення образу жінки відповідно до системи духовних цінностей. The article considers the specificities of the a woman ...
443156
  Гнідан Ю. Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 274-278. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
443157
  Шукай О. Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – C. 299-304. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
443158
  Порфімович О.Л. Жіночий погляд на жіночу злочинність // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 83-93. – (Політичні та юридичні науки)
443159
  Агеєва В. Жіночий простір : феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агєєва. – Київ : Факт, 2008. – 358 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-294-7
443160
  Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0132-1331
443161
  Габор В. Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 197-217. – ISSN 2524-0331
443162
  Яценко Л. Жіночий рух України: етапи становлення // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 386-390. – ISBN 978-966-308-311-5
443163
  Копієвська О.Р. Жіночий рух як складова культуротворчого процесу в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 108-111
443164
   Жіночий світ = Woman"s world. – Київ : Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги
№ 1. – 2000
443165
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2001
443166
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2001
443167
   Жіночий світ. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
443168
   Жіночий світ. – Київ
№ 4. – 2001
443169
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2002
443170
   Жіночий світ. – Київ
№ 2. – 2002
443171
   Жіночий світ. – Київ
№ 3-4. – 2002
443172
   Жіночий світ. – Київ
№ 1. – 2003
443173
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
443174
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003
443175
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003
443176
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
443177
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
443178
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
443179
   Жіночий світ. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
443180
  Нестеряк О. Жіночий світ у творчості Ліни Костенко // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 83-85
443181
  Халісе Зінедін Жіночий світ Шефіки Гаспринської // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 7


  "Шефіка Гаспринська, дочка просвітителя Ісмаїла бея Гаспринського, не стала тінню знаменитого батька. Навпаки, її активна громадська діяльність залишила значний слід в історії свого народу."
443182
  Нонка М.А. Жіночий стиль спілкування / М.А. Нонка, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 259-264. – ISBN 978-966-285-302-5
443183
  Бегей І.І. Жіночий та молодіжний рух у соціальній політиці українських партійних радикалів (кінець XIX - перша третина XX століть) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 55-61. – ISSN 2077-1800
443184
  Мироненко І.Д. Жіночий танок : поезії / І.Д. Мироненко. – Київ, 1984. – 94 с.
443185
  Землякова Т.А. Жіночий текст і жіночий псевдонім: гендерний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 234-237


  Проаналізовано особливості "жіночого" та "чоловічого" стилів (авторської манери письма) в журналістських матеріалах. Виокремлено специфіку мовних маркерів, якими залежно від статі послуговуються журналісти. Розглянуто гендерний аспект ...
443186
  Перелігіна Р.В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 271-274. – ISSN 2219-5521
443187
  Кагамлик С. Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-2213-81-2


  У статті аналізується роль жіночого фактора у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. У цьому контексті простежено роль видатних жінок-матерів щодо виховання благочестивих настроїв у родинному середовищі, найпоказовіші аспекти ...
443188
  Бабаш Г.А. Жіночийжурнал як відображення концептуальногї картини світу сучасної жінки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 18-24.
443189
  Волобуєва А.М. Жіночі видання Києва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – Бібліогр.: с. 30, Літ.: 5 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Автор, аналізуючи київські жіночі видання, відстежує розвиток жіночого руху у Східній Україні на початку ХХ століття.
443190
  Король В.В. Жіночі демонічні образи у традиційному світогляді українців Закарпаття (кінець XIX - середина XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 113-118. – (Історія ; Вип. 19)
443191
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
443192
  Шитова Л.П. Жіночі долі / Л.П. Шитова. – К, 1968. – 44с.
443193
  Яременко В. Жіночі долі у вирі Другої світової // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 15


  Роль жінки під час війни тривалий час, особливо в радянських реаліях, лишалася на узбіччі офіційних репрезентацій подій та комеморативних практик. Коли ж подібні сюжети й виринали, то звучали в унісон із загальнодержавним каноном подання історії ...
443194
  Воробєй О. Жіночі зачіски та головні убори на Поділлі у першій половині XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 426-427. – ISBN 978-966-171-783-0
443195
  Лазаренко Т.Д. Жіночі знаки та символи в новелістиці індіанських письменниць останньої третини ХХ сторіччя : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 235-239
443196
  Приходько А. Жіночі імена на сторінках давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-39


  Княгині Ольга, Анна Ярославна, Єлизавета. Анастасія, Євпраксія-Адельгейда
443197
  Приходько Алла Жіночі імена на сторінках історії давньоруської держави // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 27-38
443198
  Кривоший О. Жіночі імена на сторінках історії України XVI-XVIII ст. - "штучна біла пляма" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-25
443199
  Панцьо С.Є. Жіночі імена у лемків // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 200-205. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
443200
  Таран Л. Жіночі історії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 28-65. – ISSN 0130-1608
443201
  Таран Л. Жіночі історії від Людмили Таран / Л. Таран, І. Грабовська // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С. 139149. – ISSN 0585-8365
443202
  Вовк В. Жіночі маски / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро -- Женева, 1993. – 82с.
443203
  Корсак Костянтин Жіночі мрії ідеальних чоловіків здійснені у ... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 15-17 : Фото
443204
  Дубина М М. Жіночі недільні школи в Україні / М М. Дубина, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 63-66


  Перші недільні школи в Україні з’явилися у 1859 році. Тоді викладачки жіночого училища Нельговської, враховуючи той факт, що для дівчат не існувало освітніх закладів, звернулися до тодішнього міністра освіти М.І.Пирогова за дозволом відкрити жіночі ...
443205
  Ярош Оксана Богданівна Жіночі об"єднання України як суб"єкти державотворення кінця 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.02 / Ярош О.Б.; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ, 2000. – 19 с.
443206
  Нагачевська О. Жіночі образи в американській літературі: (Романи Джойс Керол Оутс "Сонцестояння" та "Марія: Життя")
443207
  Тендітна Н. Жіночі образи в малій прозі Олеся Ульяненка // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 214-220. – ISSN 2411-6548
443208
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. слов"янської філол. та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
443209
  Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
443210
  Капінус Д. Жіночі образи в ранніх п"єсах Артура Шніцлера


  Проаналізовано жіночі образи у драмах Артура Шніцлера. Встановлено, що героїні ранніх творів мають усталені, типові риси, зумовлені особливостями їх середовища, тяжінням над ними соціальних норм. Зроблено висновок, що в ранніх драмах автора жіночі ...
443211
  Снігир Т. Жіночі образи в українській літературі : тематична атестація
443212
  Приліпко І. Жіночі образи в українській прозі про духовенство XIX - XX ст: художнє зображення дружин священників // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 97-120. – ISSN 2411-4146
443213
  Шалацька Г. Жіночі образи драми "Назар Стодоля" Т. Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 273-283
443214
  Сірка Й. Жіночі образи і тема емансипації // Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Й. Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – С. 40-43. – ISBN 978-966-8764-69-1
443215
  Коломієць І.А. Жіночі образи роману О. Копиленка "Визволення" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 159-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
443216
  Хом"як Т.В. Жіночі образи та засоби їх характеротворення в романі Н. Доляк "Гастарбайтерки" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 280-286. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
443217
  Маєвська О. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Мігеля де Унамуно "Туман" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-189. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
443218
  Бабіч М. Жіночі образи у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда" та "Аврелія" у контексті музичної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 32-42


  Статтю присвячено інтермедіальній проблемі співвідношення слова й музики, а саме: розкриттю жіночих образів у новелах Жерара де Нерваля у контексті музичної культури. Відзначені зв’язки музичної інтермедіальності на рівні образності, змісту та ...
443219
  Міщенко О. Жіночі образи у прозі Івана Франка в контексті модерної естетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 205-209. – ISBN 966-594-298-0
443220
  Міщенко О. Жіночі образи у романістиці О. Гончара (концепція характеротворення) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 135-139
443221
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О. Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 187-190
443222
  Чорноус С. Жіночі образи у творчості О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 247-250.
443223
  Іваненко Р. Жіночі образив історичній прозі І. Франка та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 126-128. – ISBN 966-594-298-0
443224
  Матвійчук Т. Жіночі організації в Україні як чинник формування ефективної гендерної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 156-168
443225
  Факета І.І. Жіночі особові назви в українській мові : Дис... канд. філоло.наук: / Факета І.І.; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1968. – 369л. – Бібліогр.:л.360-369
443226
  Тхорук Р.Л. Жіночі персонажі в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття: у полоні любовно-родинної теми // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 1729-360Х
443227
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 240 л. – Бібліогр.: л. 222-240
443228
  Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
443229
  Мушкетик Л. Жіночі персонажі української чарівної казки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 686-695. – ISSN 1028-5091
443230
  Осауленко Т.Б. Жіночі плаття / Т.Б. Осауленко, Д.А. Маслюченко. – К, 1976. – 167с.
443231
  Буряк Л. Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-84. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як один із різновидів зображальних історичних джерел. Відмічається їхнє особливе значення в контексті української історичної фемінології. З позицій джерелознавства розглядається ...
443232
  Кульчицька С.С. Жіночі прикраси рук XI - XIII ст. за матеріалами літописного Пліснеська (історія дослідження) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 36-52. – ISSN 2078-1849
443233
  Мадяр О.Л. Жіночі прізвища на -ova у словацькій мові: традиції і сучасність // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 122-130. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
443234
  Басенко К.Я. Жіночі радощі й печалі : роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 334 с.
443235
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія]
443236
  Філоненко Софія Жіночі ролі в театрі життя : [рецензія]
443237
  Тарасюк Г.Т. Жіночі романи : [проза] / Галина Тарасюк ; [художник О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 288 с. – Зміст романи: Гаспид і Маргарита ; Покоївка ; Мій третій і останній шлюб ; Хижачка. – ISBN 966-96601-0-6
443238
  Прокопенко М. Жіночі силуети Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 16


  Історії красунь на фасадах столичних будинків - в архітектурних легендах від Михайла Кальницького.
443239
  Куцир Т. Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
443240
  Петренко Н. Жіночі таємниці / Н. Петренко. – К, 1981. – 205с.
443241
  Мерлянова О.А. Жіночі танці в українській народній хореографії : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мерлянова О.А.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
443242
  Мерлянова О.А. Жіночі хороводні танці як праоснова українського хореографічного мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 175-180
443243
  Сидоренко Вікторія Жіночне ар-нуво : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 130-131 : Фото
443244
  Грабовська І. Жіночність - трагедія України? // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 24-25
443245
  Кузьмин И.В. Жлементы вероятностных моделей АСУ / И.В. Кузьмин. – М, 1975. – 335с.
443246
  Дадимов В.И. Жлобинские молодогвардейцы / В.И. Дадимов. – Минск, 1950. – 52с.
443247
   Жлуктенко Юрій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 348-349. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
443248
  Любарська Л.В. Жлуктенко Юрій Олексійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 95-97
443249
  Сліпачук О.П. Жменя землі / О.П. Сліпачук. – К., 1976. – 96с.
443250
  Во Ивлін Жменя праху : Роман / Во Ивлін. – Київ : Дніпро, 1979. – 207с.
443251
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1964. – 320 с.
443252
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1967. – 336 с.
443253
  Томчаний М.И. Жменяки / М.И. Томчаний. – Москва : Советский писатель, 1967. – 360 с.
443254
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1970. – 318 с.
443255
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ : Дніпро, 1974. – 734 с.
443256
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1982. – 711 с.
443257
  Томчаній М.І. Жменяки : роман / М.І. Томчаній. – Київ, 1989. – 680 с.
443258
  Кочевих Олег Жмеринка - символ і образ половини України // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46. – ISSN 0130-5212
443259
  Солоненко М.П. та ін. Жмеринка / М.П. та ін. Солоненко. – Одеса, 1974. – 27с.
443260
  Устиловська І. Жмеринка з проектом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 12


  Німці порадили, як відродити культуру в невеликих українських містах.
443261
  Загалило В.І. Жмеринка. Путівник / В.І. Загалило. – Одеса : Маяк, 1985. – 54с.
443262
   Жму ваши руки. – Ярославль, 1978. – 112с.
443263
   Жмудський Олександр Захарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 319. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
443264
   Жмудський Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 243-244 : фото
443265
  Крым А. Жмурик. Олл инклюзив : пьеса, черная комедия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 110-149. – ISSN 0131-8136
443266
  Красовский Л.С. Жмуровка в осаде : [повесть : для детей] / Л.С. Красовский ; [ил.: В. Калинин]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 136 с.
443267
  Каваль В. Жнива / В. Каваль. – Х., 1930. – 208 с.
443268
  Верт Ніколя Жнива геноциду // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 5-7
443269
  Петрів Т.І. Жнива для міжнародної журналістики України: уся планета - "гарячі" точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-59. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про важливість для українських мас-медіа розвитку кореспондентської мережі за кордоном у контексті сучасних змін у галузі світових інформаційних потоків, новітніх технологічних досягнень, пошуку глобальних пріоритетів для України в новітніх ...
443270
  Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою = Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Карел Беркгоф ; [з англ. преклав Тарас Цимбал ; наук. ред. перекладу Владислав Гриневич ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 454, [2] с. : фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Harvest of despair: life and death in Ukraine under nazi rule / Karel C. Berkhoff. Cambridge [etc.] : Belknap press, Harvard univ. press, 2004. - Покажч.: с. 431-452. – Бібліогр. в прим.: с. 320-428. – ISBN 978-966-8978-37-1
443271
  Даревич Ю. Жнива розпачу: історія зафільмованої історії // Критика. – Київ, 2008. – Вересень, (число 9). – С. 24-26


  Фільм "Жнива розпачу", зроблений у Канаді в 1983 - 1984 рр., присвячений Голодомору.
443272
  Конквест Р. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – Київ : Либідь, 1993. – 384с. – ISBN 5-325-00461-1
443273
  Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак; [літературне опрацювання А. Криштальського]. – Луцьк : Терен, 2007. – 456с. – ISBN 978-966-8575-57-0
443274
  Тряпкин Н.И. Жнива. / Н.И. Тряпкин. – М., 1974. – 142с.
443275
  Білик О. Жниварський фольклор Західного Полісся: специфіка змісту та форми // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 56-61


  У статті подається характеристика регіональної специфіки жниварського фольклору Західного Полісся. Увагу зосереджено на двох аспектах: своєрідності змісту (основні теми, мотиви, образи) та форми (тобто будови) пісень, що виконувалися на Західному ...
443276
   Жниварські пісні / [упор. та вступ. ст. Ю.З. Крутя ; худож. Я.Г. Котляр]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 271 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл. – (Із джерел української пісні)
443277
  Чіп Б.М. Жнивень / Б.М. Чіп. – К., 1977. – 95с.
443278
  Савинов Е.Ф. Жнивень: новые стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1979. – 127с.
443279
  Гудима А.Д. Жниво : поезії / А.Д. Гудима. – Київ : Молодь, 1976. – 63 с.
443280
  Петренко В.М. Жниво : повісті / В.М. Петренко. – Одеса : Маяк, 1990. – 71 с.
443281
  Чубач Г.Т. Жниця : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1974. – 79 с.
443282
  Михайлов А.Д. Жоашен Дю Белле : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Михайлов А.Д. ; АН СССР , Ин-т мировой лит-ры. – Москва, 1965. – 17 с.
443283
   Жовква // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 14-15 : фото
443284
   Жовква. Ісус у вишиванці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 12-13 : фото
443285
  Дуда О. Жовнірські пісні у записах Дмитра Єндика та Філарета Колесси // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-115


  Проаналізовано жовнірські пісні, жанрова специфіка яких формувалась на основі козацьких пісень і стала джерелом тематики та поетики стрілецької лірики. Частина цих пісень, що мають виразний епічний характер і в яких є вказівка на конкретні особи та ...
443286
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К. : Радянський письменник, 1973. – 235с.
443287
  Шрайєр В. Жовта акула : Пригодницький роман / В. Шрайєр. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 234с.
443288
  Шрайєр В. Жовта акула / В. Шрайєр. – К., 1979. – 218с.
443289
  Карпа І. Жовта книга : 50 хвилин трави. Фройд би плакав. Сни Ієрихона / Ірена Карпа. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-14-0807-3
443290
  Кандим Ю. Жовта мить / Ю. Кандим. – Киев, 1997. – 156 с.
443291
  Каракуц А. Жовте світло для Макрона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1, 5


  "Протести "жовтих жилетів", що охопили Францію з середини листопада, стали першим серйозним політичним випробуванням для президента Емманюеля Макрона. Криза загрожує ослабити не тільки авторитет французького лідера всередині країни, а й вплив Франції в ...
443292
  Кисельов Жовтень -- молодість моя / Кисельов, І. – К., 1979. – 264с.
443293
  Нікольніков Г.Л. Жовтень -- провісник миру / Г.Л. Нікольніков. – Київ, 1967. – 48с.
443294
  Петровцій І.Ю. Жовтень - осені свічадо / І.Ю. Петровцій. – Київ, 1988. – 113 с.
443295
   Жовтень : Збірник присвячений роковинам Великої пролетарської революції. – Харків : Вид. Всеукр. літ. Комітету худ. сектора Головполітосвіти ; Головполітосвіт, 1922. – 160. [2] с.


  Автори у збірнику: Микола Хвильовий, Волоимир Сосюра, М. Йогансен, Волеріан Поліщук, Георгій Шкурупій, М. Лебединець, Олекса Слісаренко, Юльян Шпол, Ол. Корж, Василь Далекий, Євген Сварог, М. Івченко, Валеріян Підмогильний, Ол. Стодон, Ул. Уманець, М. ...
443296
  Сич О. Жовтень 1917-го: революція чи переворот? // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 47-54
443297
   Жовтень 1917 року і розвиток театрального мистецтва на Україні. – Одеса, 1987. – 84с.
443298
  Щерба С.П. Жовтень зігрівае планету. / С.П. Щерба. – К., 1969. – 47с.
443299
   Жовтень і зарубіжні слов"янські літератури. – Київ : Наукова думка, 1967. – 516 с.
443300
  Шліхтер О.Г. Жовтень і наука / О.Г. Шліхтер. – К., 1932. – 48с.
443301
  Горбачов М.С. Жовтень і перебудова: революція продовжується / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1987. – 58 с.
443302
   Жовтень на Запоріжжі. – Дніпропетровськ, 1969. – 142с.
443303
  Попов М.М. Жовтень на Україні / М.М. Попов. – Київ, 1934. – 80с.
443304
  Супруненко М. Жовтень на Україні / М. Супруненко ; АН УРСР. Ін-т історії і археології України. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1942. – 45 с.
443305
  Лихолат А.В. Жовтень на Україні. / А.В. Лихолат. – К, 1967. – 62с.
443306
   Жовтень у моїй долі. – Х, 1977. – 167с.
443307
  Сидоренко В.П. Жовтий квіт : новели / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 179 с.
443308
  Барка В. Жовтий князь / В. Барка. – 2-ге вид. – Нью-Йорк, 1968. – 210с.
443309
  Барка В.К. Жовтий князь / В.К. Барка. – К., 1991. – 264с.
443310
  Барка Василь Жовтий князь / Барка Василь. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 292 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-35-5
443311
  Софійчук М. Жовтий князь : поема / Михайло Софійчук. – Вижниця : Черемош, 2006. – 28 с.
443312
  Барка В.К. Жовтий князь : роман / Василь Барка. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-3895-1
443313
  Барка В. Жовтий князь / Василь Барка. – Київ : Школа, 2009. – 256 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-734-X
443314
  Ільченко О. Жовтий коридор // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С.5-15. – ISSN 0585-8365
443315
  Кузьмич В. Жовтий рикша / В. Кузьмич. – Х.-О, 1930. – 76 с.
443316
  Мушкетик Ю.М. Жовтий цвіт кульбаби : іст. повісті / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1985. – 184 с. – (Романи й повісті / редкол.: В. Біленко та ін ; № 10)
443317
  Глібчук У. Жовтим по жовтому : [роман] / Уляна Глібчук ; [передм.: С. Грабар]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 267, [3] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-008-7
443318
  Островський О. Жовті-води (1648 р.) / О. Островський. – 2-е випр. вид. – К., 1918. – 38с.
443319
  Чернов А. Жовті соняшники із чорними серцями // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 січня (№ 2). – С. 15


  Основоположниця абстрактного мистецтва Соня Делоне-Терек народилася в Градизьку.
443320
   Жовті Сторінки Інтернет-2003. Довідник інтернет-ресурсів України. – Київ, 2003. – 208с.
443321
  Ченцов М. Жовті цигаркові сорти тютюнів Наддністрянщини (з описом морфологічних ознак) = Ueber die gelben sorten von cigarretentabak in Dnistergebiet der Ukraine / М. Ченцов. – Харків, 1929. – 82
443322
  Бузань В. Жовтнева війна 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 7-10. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто Жовтневу війну в контексті американсько-радянського суперництва. Автор обмірковує політику США та СРСР щодо Жовтневої війни, аналізує американські та радянські стратегічні інтереси у цій війні, з"ясовує вплив холодної війни на ...
443323
  Нагнибіда М.Л. Жовтнева книга : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 103с.
443324
  Тараненко О.А. Жовтнева площа : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 48 с.
443325
  Сміян П.К. Жовтнева революція і Закарпаття. / П.К. Сміян. – Львів, 1972. – 166с.
443326
  Петрова І.І. Жовтнева революція і зарубіжна література / І.І. Петрова. – Київ, 1968. – 32с.
443327
  Шлепаков А.М. Жовтнева революція і піднесення демократичного руху серед української еміграціх в США і Канаді / А.М. Шлепаков. – К., 1957. – 52с.
443328
  Ємельяненко Г.Г. Жовтнева революція і роз"язання національного питання в СРСР / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1957. – 140с.
443329
  Гордієнко Т. Жовтнева революція і формування соціалістичної моралі // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 20-22
443330
  Федорів Р.М. Жовтнева саната : новели / Р.М. Федорів. – Станіслав, 1959. – 88 с.
443331
  Мінц І.І. Жовтнева соціалистична революція / І.І. Мінц. – Київ, 1940. – 48с.
443332
  Мітельман М.І. Жовтневе збройне повстання в Петрограді в 1917 р. / М.І. Мітельман. – К., 1939. – 48с.
443333
  Сендерский А.Й. Жовтневе і січневе збройне повстання в Києві (жовтень 1917- січень 1918 рр.) / А.Й. Сендерский. – Київ, 1957. – 40 с.
443334
  Подолян М.П. Жовтневе колосіння : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 73 с.
443335
  Пивовар С.Ф. Жовтневий більшовицький переворот / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 142-143. – ISBN 966-642-073-2
443336
   Жовтневий вітер. – Київ, 1967. – 255 с.
443337
   Жовтневий збірник : революції року VII, 1917-1924 ; [Пісня / Слова М.Йогансена; Муз. Б.Яновського]. – [Київ] : Держвидав України, 1924. – 210 с., 4 с. нот, [2] c.
443338
   Жовтневий збірник панфутуристів : Golfstrom, 1923
443339
   Жовтневий марш. – К, 1977. – 247с.
443340
  Грицай М.О. Жовтневий палац культури в Києві / М.О. Грицай. – Київ, 1960. – 13 с.
443341
  Шейко В.М. Жовтневий переворот 1917 р. та інтелігенція в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 138-154. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано процеси трансформації соціальних, політичних і професійних позицій різних верств старої інтелігенції України під час жовтневого перевороту в 1917 р. Особливу увагу приділено з’ясуванню особливостей взаємин різноманітних соціальних ...
443342
  Гринів О. Жовтневий переворот як порятунок для спорохнявілої імперії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 жовтня (№ 41). – С. 15
443343
  Вартанов Г.І. Жовтневих днів рядки живі / Г.І. Вартанов. – Київ, 1966. – 48с.
443344
  Крупська Н.К. Жовтневі дні / Н.К. Крупська. – Київ, 1969. – 42с.
443345
  Львов-Рогачевський Жовтневі дні 1905 р. в місті Харкові / Львов-Рогачевський. – Х.-О., 1930. – 99с.
443346
   Жовтневі зорі. – К, 1957. – 208с.
443347
   Жовтневі зорі над Поділлям : Збірник. – Одеса : Маяк, 1977. – 144 с.
443348
   Жовтневі квіти : читанка-декламатор для дітей. – [Харків] : Держвидав України, 1924. – 70 с.
443349
  Наєнко М.К. Жовтневі крила новелістики / М.К. Наєнко. – К., 1980. – 167с.
443350
  Муратов І.Л. Жовтневі мажори : ліричне з трибуни / І.Л. Муратов. – Харків : Прапор, 1971. – 99 с.
443351
   Жовтневі сурми. – К, 1977. – 253 с.
443352
  Загорулько Б.Т. Жовтневі сурми : повість / Б.Т. Загорулько. – Львів, 1986. – 128 с.
443353
  Масловський В.І. Жовто-блакитна мафія. / В.І. Масловський. – Львів, 1975. – 144с.
443354
   Жовто-блакитний - національна гордість України / Форум молодих лідерів України. – Київ : Український клуб, 2008. – 28с. – ISBN 978-966-8590-19-1
443355
  Римаренко Ю.І. Жовто-блакитний "месія" / Ю.І. Римаренко. – Київ, 1969. – 48с.
443356
  Дмитрук К.Є. Жовто-блакитні банкроти : Документальні нариси, памфлети, публіцистичні статті / К.Є. Дмитрук. – Київ : Дніпро, 1982. – 398 с.
443357
  Якимов-Метан Жовтоблакитним шляхом : (по Далекому Сході) : п"єса на 4 дії (з прологом) / Ї. Якимов-Метан. – Париж : [б. в.], 1955. – 85, [1] с.
443358
  Стороженко І. Жовтоводська битва 1648 р. у світлі гіпотез та археологічних досліджень // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 4-15
443359
  Довгич В. Жовтогарячий щоденник. Фрагменти книги про ІЄАС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 60-71


  Помаранчева революція.
443360
  Барка Василь Жовтокняжий довірочник / публікація Федоренка Євгена // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 74-107. – ISSN 0130-1608
443361
  Атамась Н.С. Жовтоногий мартин у Шацькому національному природному парку: особливості трофіки, ріст чисельності та питання таксономії / Н.С. Атамась, В.І. Матейчик // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 53-57. – ISSN 1729-7184
443362
  Пономаренко Ф. Жовтороті : проза: оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 5/6. – С. 97-116. – ISSN 0130-1608
443363
  Ромен Левко Жовтосил = Zhovtosyl : Драматична п"єса із дій УПА / Ромен Левко. – Едмонтон : Славута, 1965. – 35 с.
443364
   Жовтянський Віктор Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 244-245
443365
   Жовчні кислоти за умов моделювання цукрового діабету алоксаном / О.О. Яковійчук, Н.М. Данченко, В.В. Полякова, В.М. Бабан, С.П. Весельський, Б.О. Цудзевич // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 100
443366
   Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов гідрокортизонового навантаження / Ю. Вінник, П. Цапенко, Т. Лященко, С. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  В гострих спробах на щурах досліджено вплив гідрокортизону (40 мг/кг маси тіла тварини) на особливості відтворення печінкою зовнішньо секреторної функції. Встановлено, що цей гормон сприяє посиленню процесів кон"югації жовчних кислот з гліцином та ...
443367
  Можеїтова О.А. Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов обмеженого венозного кровопостачання / О.А. Можеїтова, Т.П. Лященко, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено в гострих спробах на щурах з канульованою жовчною протокою і перев"язаною ворітною веною зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Отримано дані, що вказують на залежність зміни об"єму жовчі та її органічних складових від портального ...
443368
   Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії простагландину F2а / О. Можеїтова, О. Мороз, П. Цапенко, Т. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни жовчної секреції у щурів при дії простагландину F2?. Введення простаноїду в портальну вену підвищувало рівень холерезу і змінювало секрецію жовчних кислот. The aim of this study was to investigate the influence of prostaglandin F2? on ...
443369
   Жовчотечі після холецистектомій: діагностика та лікування / М.Ю. Ничитайло, О.М. Литвиненко, І.І. Лукеча, І.І. Булик, А.В. Гоман // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 35-38. – ISSN 1727-0847
443370
   Жовчоутворення щурів за умов експериментального гіпертиреозу / А.С. Агагіна, З.А. Горенко, Л.С. Карбовська, С.П. Весельський, В.М. Бабан // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 216-217
443371
  Кундалевич В.М. Жодино / В.М. Кундалевич. – Минск, 1990. – 70с.
443372
  Панченко И.Т. Жодинская хроника. Очерки. / И.Т. Панченко. – Минск, 1976. – 240с.
443373
  Авраменко О. Жодна ніч не буває вічною


  Творчість Віктора Зарецького
443374
  Ряполова М. Жодних більше обіцянок : проза: фантастична повість // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 22-47. – ISSN 0130-321Х
443375
  Перепелиця Г. Жодних зрушень не буде до того часу, поки радикально не буде змінено баланс сил // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 червня (№ 109). – С. 3


  Чого чекати Києву від зустрічей у Парижі та Мінську?
443376
  Бережнюк О. Жодних пільг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 9


  На що можуть розраховувати переселенці з окупованих територій під час вступу до вишів? Поки що вступна кампанія не передбачає жодних пільг для вихідців із окупованих територій. Утім, міністр освіти та науки С. Квіт сподівається, що держава найближчим ...
443377
  Володарська С. Жодні слова не зможуть передати неповторність // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 19-20


  Про К.С. Серажим.
443378
  Шудря М. Жодного дня - без рядка : Бібліографія публікацій за півстоліття ( 1954-2004 ) / Микола Шудря; За ред. Н.М. Сидоренко. – Київ : Центр інновацій та розвитку, 2005. – 124с.
443379
  Шокін В. Жодного із колишніх представників влади не було виключено зі списку санкцій / розмову вів Олександр Примаченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 5-11


  Про розслідування резонансних справ, особливості притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, про осіб, стосовно яких надалі діятимуть санкції. Розмова Генерального прокурора України Віктора Шокіна з журналістом Олександрою ...
443380
  Пасова Т. Жодної шпаринки для зловживань під час вступної кампанії не залишилося // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 серпня (№ 154). – С. 1, 4


  Із тексту: До речі, лідером у цьому рейтингу став КНУ імені Тараса Шевченка, в якому виявили бажання навчатися близько 52 тисяч осіб.
443381
  Стоцький А. Жозе Сарамаго та його роман "Друге Євангеліє від Ісуса Христа" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 104-110. – ISSN 2075-1486
443382
  Надъярных М. Жозе Сарамаго: возможность мелодрамы во времена постмодерна // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 1. – С. 73-99. – ISSN 0042-8795
443383
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма. – М.
Т. 2. – 1991. – 700с.
443384
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Москва
1. – 1992. – 682 с.
443385
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
Т. 1. – 1992. – 573с.
443386
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Петрозаводск
2. – 1992. – 590с.
443387
  Дюма А. Жозеф Бальзамо / А. Дюма, отец. – Москва
2. – 1992. – с.
443388
  Павлова Г.Е. Жозеф Жером Франсуа Лаланд (1732-1807) / Г.Е. Павлова. – Ленинград : Наука, 1967. – 134 с.
443389
  Руденко И. Жозеф Котин: человек, который помог выиграть войну // КП в Украине. – Київ, 2018. – № 64 : 10-17 мая. – С. 9. – ISSN 1997-1249


  "Жозеф Яковлевич Котин (1908-1979) - выдающийся конструктор тяжелых танков и гусеничных машин специального назначения. Окончил Академию бронетанковых войск. С 1932 года работал в КБ научноисследовательского отдела академии. С 1937 года - главный ...
443390
   Жозеф Луи Лагранж. – Москва ; Ленинград, 1937. – 141 с.
443391
  Тюлина И.А. Жозеф Луи Лагранж, 1736-1813 / И.А. Тюлина; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 223с. – (Научно-биографическая серия)
443392
  Раскин Н.М. Жозеф Нисефор Ньепс. / Н.М. Раскин. – Л., 1967. – 189с.
443393
  Богданов М.Н. Жозеф Реми. Колюшка : Два очерка проффесора зоологии М.Н. Богданова. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 31 с. – Экз. без с. 31. – (Из русской природы)
443394
  Цвайг С. Жозеф Фуше = Joseph Fouche: Bildnis eines politischen Menschen : Портрет політичного діяча / С. Цвайг; Пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 2000. – 286с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-087-Х
443395
   Жок. Заслуженный коллектив Молдавской ССР Государственный ансамбль народного танца, лауреат Всесоюзного и Всемирного конкурсов. – М, 1970. – 86с.
443396
  Шаскольская М.П. Жолио-Кюри / М.П. Шаскольская. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 208 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1(281))
443397
  Перцева Л.А. Жолио-Кюри / Л.А. Перцева. – Москва, 1970. – 86с.
443398
  Марочкін В.П. Жолудевий дощ / В.П. Марочкін. – К, 1986. – 87с.
443399
  Зима О.В. Жолуді на піску / О.В. Зима. – К, 1988. – 342с.
443400
  Мовчан П.М. Жолудь : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1983. – 142 с.
443401
  Молчанов Н.Н. Жон Жорес / Н.Н. Молчанов. – М.
15. – 1986. – 397с.
443402
  Власюк О. Жонглювання стереотипами, або Про особливості російської сучасної зовнішньополітичної пропаганди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 192). – С. 5


  Щодо статті Є. Примакова про складну політичну ситуацію в Україні та її ще тяжчі перспективи.
443403
  Мазорчук В.С. Жорданова нормальна форма : Hавчальний посібник для студентів механіко-математичного факультету / В.С. Мазорчук; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 119 с.
443404
  Молчанов Н.Н. Жорес / Н.Н. Молчанов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 399 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12 (472))
443405
  Шапова Н. Жорес Иванович Алферов : "Когда наука станет востребованной" // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 909 (06). – С. 2-8. – ISSN 0320-331Х
443406
  Клеман Ж.-Б. Жорес реформист / Ж.-Б. Клеман. – Москва-Ленинград, 1931. – 62 с.
443407
  Боронь О.В. Жорж-сандівська ремінісценція у повісті Тараса Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 84-88


  Стаття присвячена з"ясуванню функціонального значення жорж-сандівської ремінісценції в повісті Т. Шевченка "Прогулка с удовольствием и не без морали". Статья посвящена определению функционального значения жорж-сандовской реминисценции в повести Т. ...
443408
  Буцикіна Є.О. Жорж Батай в просторі французької гуманістики 30-х - 50-х років XX століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 68-71
443409
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1954. – 460 с.
443410
  Хохловкина А.А. Жорж Бизе / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1959. – 58 с.
443411
  Великович Э. Жорж Бизе. 1838-1875 : краткий очерк жизни и творчества / Э. Великович. – Ленинград : Музыка, 1969. – 96с.
443412
  Мольер Жорж Данден или одураченный муж / Мольер. – Москва, 1937. – 124 с.
443413
  Немилова И.С. Жорж де Латур / И.С. Немилова. – Ленинград - Москва, 1958. – 50 с.
443414
  Золотов Ю. Жорж де Латур / Ю. Золотов. – Москва : Искусство, 1979. – 162с.
443415
  Нодель Ф. Жорж Дюруа и его предшественники (к юбилею Мопассана и недавним - Стендаля, Бальзака и Мериме) // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 169-179. – ISSN 0203-5847


  Роман Милый друг является самым бальзаковским из всего творчества Мопассана.
443416
  Прицер Д.П. Жорж Клемансо / Д.П. Прицер. – Москва, 1983. – 316 с.
443417
  Дубинянский М. Жорж Клемансо: забытый тигр // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268
443418
  Вершинин А.А. Жорж Клемансо: штрихи к политическому портрету // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 197-218. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь и деятельность французского политика Жоржа Клемансо.
443419
  Канаев И.И. Жорж Кювье. 1769-1832 / И.И. Канаев. – Ленинград, 1976. – 212 с.
443420
  Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де Бюффон / И.И. Канаев. – Ленинград-Москва, 1966. – 266 с.
443421
  Венкстерн Н. Жорж Санд / Н. Венкстерн. – Москва, 1933. – 135 с.
443422
  Моруа Андре Жорж Санд / Моруа Андре. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 416с. – (ЖЗЛ. Серия биогр. ; Вып.4)
443423
  Трескунов М.С. Жорж Санд : Критико-биографический очерк / М.С. Трескунов. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 248 с.
443424
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Минск, 1983. – 416 с.
443425
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Киев, 1988. – 446 с.
443426
  Моруа А. Жорж Санд / Андре Моруа ; [ пер. с фр. Е.С. Булгаковой ]. – Киев : Мыстэцтво, 1989. – 448 с. – ISBN 5-7715-0196-4
443427
  Моруа А. Жорж Санд / А. Моруа. – Ростов -на-Дону, 1997. – 576с.
443428
  Фетисова Е. Жорж Санд мечтала о любви // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1818-2968
443429
  Каренин Владимир Жорж Санд, ее жизнь и произведения / Владимир Каренин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
[Т. 1] : 1804-1838 : С прил. портр., факс. и неизд. отр. и писем Жорж Санд. – 1899. – XII, 637 с., 5 л. портр., факс.
443430
  Моруа А. Жорж Санд. / А. Моруа. – М., 1967. – 412с.
443431
  Моруа А. Жорж Санд. / А. Моруа. – М., 1968. – 412с.
443432
  Коровина Е. Жорж Сера: точка отсчета // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 306-317. – ISSN 1726-6084
443433
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1977. – 327 с.
443434
  Шрайбер Э.Л. Жорж Сименон: Жизнь и творчество / Э.Л. Шрайбер. – 2-е изд.. доп. – Ленинград, 1983. – 335 с.
443435
  Гутчина В. Жорж Сименон: роман его жизни // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 12 (52). – С. 58. – ISSN 1819-6268
443436
  Кутейщикова В.Н. Жоржи Амаду / В.Н. Кутейщикова. – М., 1954. – 40с.
443437
   Жоржи Амаду : биобиблиогр. указатель. – Москва : Книга, 1965. – 48 с. – (Писатели зарубежных стран)
443438
  Баранов В.Ф. Жоржини в маминім саду / В.Ф. Баранов. – К., 1986. – 141с.
443439
  Познанська М.А. Жоржини цвітуть! : поеми для мол. шк. віку / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1985. – 72 с.
443440
  Садовский А.Л. Жоркины годы / А.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 271с.
443441
  Садовский А.Л. Жоркины годы / А.Л. Садовский. – Москва, 1963. – 271с.
443442
  Федорів Р.М. Жорна : роман / Роман Федорів. – Львів : Каменяр, 1983. – 447 с.
443443
  Федорів Р.М. Жорна / Р.М. Федорів. – Київ, 1984. – 221 с.
443444
  Квасновський В. Жорна долі / Василь Квасновський ; [худ. Є. Удін]. – Б.м.в., 1995. – 280 с. : іл.
443445
  Кислиця І. Жорнівка. Довгівці. Руданське (літопис села в історіях та долях людей) / Іван Кислиця. – Вінниця : Консоль, 2016. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 261. – ISBN 978-617-583-165-6
443446
  Луняк Є.М. Жорож Люсіяні - французький журналіст, який говорив праду про Голодомор // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 419-424
443447
  Махорін Г. Жорсткі діагнози Юліана Мовчана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 13


  У Житомирі представили збірку творів видатного діяча української діаспори в Канаді.
443448
  Зеленський О.В. Жорсткі сагайдаки зведених матриць показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається один клас жорстких сагайдаків та доводиться нежорсткість допустимого сагайдака, який має хоча б одну петлю. Ключові слова: матриця показників, допустимий сагайдак, жорсткий сагайдак. We consider a class of rigid quivers and prove that ...
443449
  Журавльов В. Жорсткі сагайдаки, асоційовані з частково впорядкованими множинами / В. Журавльов, Т. Журавльова, О. Зеленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-44. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Наводиться критерій жорсткості сагайдака, асоційованого зі скінченною частково впорядкованою множиною. Приведены критерии жесткости колчана, ассоциированном с конечным частично упорядоченным множеством. We give a criterion of rigidity of quiver ...
443450
  Андрєєва К.В. Жорстока путь / К.В. Андрєєва. – Київ, 1980. – 288с.
443451
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1972. – 216с.
443452
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1973. – 203с.
443453
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1975. – 447с.
443454
  Мушкетик Ю.М. Жорстоке милосердя : Роман; Міст через ніч: Повість / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1983. – 438с. – (Звитяга)
443455
  Кідрук М. Жорстоке небо : роман / Макс Кідрук ; [худож. Д. Ластовка]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 604, [3] с., [4] арк. іл. : іл. – На обкл.: Пристебніть паси безпеки. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-4739-0
443456
  Самбук Р.Ф. Жорстокий ліс / Р.Ф. Самбук. – Київ : Веселка, 1976. – 255 с.
443457
  Нилін П.Ф. Жорстокість / П.Ф. Нилін. – Київ, 1960. – 358 с.
443458
  Коцарев О. Жорстокість і ніжність "нествореного" світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 30


  З"явився друком новий роман Мирослава Лаюк "Світ не створений".
443459
  Коромыслов Б.И. Жостовская роспись / Б.И. Коромыслов. – М, 1977. – 87с.
443460
  Амлинский И.Е. Жоффруа Сент-Илер и его борьба против Кювье / И.Е. Амлинский. – Москва, 1955. – 424с.
443461
  Коротаев В.В. Жребий / В.В. Коротаев. – М, 1969. – 95с.
443462
  Винокуров Е.М. Жребий / Е.М. Винокуров. – Москва, 1978. – 110с.
443463
  Амиргулова В.И. Жребий : повести / В.И. Амиргулова. – Москва : Современник, 1986. – 190 с.
443464
  Горышин Г.А. Жребий / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 320с.
443465
  Манро Элис Жребий // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 143-166. – ISSN 1130-6545
443466
   Жрецы белой птицы Стерх. – Новосибирск, 1973. – 200с.
443467
  Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха // Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – С.22- 43
443468
  Ханна Жорж Жрецы храма / Ханна Жорж. – Москва, 1955. – 136с.
443469
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1985. – 302с.
443470
  Костылев В.И. Жрецы: роман / В.И. Костылев. – Саранск, 1986. – 303с.
443471
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. - 1 ст. н.е.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Казакевич Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Додаток: л.202-207. – Бібліогр.: л.183-201
443472
  Казакевич Геннадій Михайлович Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (2 ст. до н.е. -1 ст.н.е.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / КНУТШ; Казакевич Г.М. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
443473
  Рындина Л. Жрицы Любви / Л. Рындина. – Москва, 1990. – 109с.
443474
  Алексеев Г.Д. Жрицы огня : [о коллективе Свердл. завода мед. препаратов : докум. повесть] / Г.Д. Алексеев, К.И. Алексеева. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 88 с. : ил.
443475
  Джонуа А. Жрчащий родник : стихи / А. Джонуа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1965. – 88 с.
443476
  Білокінь І.П. Жуpнал Польського ботанiчного товаpиства / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1959. – 3с. – Окр. відбиток з: Український ботанічний журнал, Т. 16, №3
443477
  Метерлинк М. Жуазель. / М. Метерлинк. – М. – 66с.
443478
  Малявин В.В. Жуань Цзи / В.В. Малявин; АН СССР; Инст. востоковедения. – Москва : Наука, 1978. – 167с. – (Писатели и ученые Востока)
443479
  Амаду Ж. Жубиаба. Мертвое море : [романы] / Жоржи Амаду ; пер. с португ. [предисл. И. Тертерян, с. 5-20 ; ил. В. Орлов]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 543 с. : ил.
443480
  Пешут П.С. Жубор живота: читанка за 7 разред основне школе / П.С. Пешут. – 6-е изд. – Титоград, 1980. – 287с.
443481
  Вовченко Н.О. Жувальна гумка. Чого більше: шкоди чи користі? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 35-39 : фото
443482
   Жугаєвич Андрій Яремович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
443483
  Ракитичь С. Жудньа за jугом : песме / Слободан Ракитичь. – Горньи Милановац : Дечjе новине, 1981. – 178, [4] с. : фот.
443484
  Мориц Ж. Жужанна в Клагенфурте / Ж. Мориц. – Москва, 1970. – 240с.
443485
  Михайлов В.А. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Михайлов В.А.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1972. – 23л.
443486
  Иняева З.И. Жужелицы на посевах полевых культур : Автореф... канд. биол.наук / Иняева З.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 19 с.
443487
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Кишинев, 1983. – 587с.
443488
  Стругацкий А.Н. Жук в муравейнике / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Рига, 1986. – 347с.
443489
  Уильямс А.Р. Жук, отвечающий за алый цвет. Источник цвета // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 40 : фото
443490
  Шабшай Л.Л. Жук. / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1961. – 58с.
443491
  Балганы Намхайдорж Жуки- дровосеки // фауны Монгольской Народной республики и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Балганы Намхайдорж; АН СССР. – Л., 1974. – 22л.
443492
  Кузин Б.С. Жуки- нарывники Казахстана : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Кузин Б.С. ; Зоологич. ин-т. Акад. наук СССР. – Ленинград, 1951. – 14 с.
443493
  Никитский Н.Б. Жуки-грибоеды / Н.Б. Никитский. – М, 1993. – 184с.
443494
  Байтенов М.С. Жуки-долгоносики / М.С. Байтенов. – Алма-Ата, 1974. – 286с.
443495
  Байтенов Муслим Смаилович Жуки-долгоносики /Coleoptera: Attelabidae, Curculionidae/ Казахстана. : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.09 / Байтенов Муслим Смаилович; АН КазССР. – Алма-Ата, 1974. – 36л.
443496
  Тер-Минасян Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР / Тер-Минасян. – Л., 1967. – 142с.
443497
  Тер-Минасян Жуки-долгоносики подсемейства Cleoninae фауны СССР / Тер-Минасян. – Л., 1988. – 232с.
443498
  Воловник Семен Вениаминович Жуки-долгоносики подсемейства Gleoninae степной зоны УССР : Автореф. ди. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Воловник Семен Вениаминович ; Ин-т зоологии АН УССР. – Киев, 1984. – 19 с.
443499
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-дровосеки / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1940. – с.
443500
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-дровосеки / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1958. – 592с.
443501
  Емец Виктор Максимович Жуки-жужелицы подтрибы Cimindina (Coleoptera, Carabidae, Lebiini) фауны СССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Емец Виктор Максимович ; Зоол. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1973. – 17с.
443502
  Крыжановский О.Л. Жуки-жужелицы рода Carabus Средней Азии. / О.Л. Крыжановский. – М.-Л., 1953. – 135с.
443503
  Карапетян А.П. Жуки-зерновики Армянской ССР и их сельскохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Карапетян А. П.; АН АрмССР, От-ние биол. наук. – Ереван, 1976. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
443504
  Рейхардт А.Н. Жуки-карапузики. / А.Н. Рейхардт. – Пб.
2. – 1921. – 3-45с.
443505
  Жантиев Р.Д. Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР / Р.Д. Жантиев. – М., 1976. – 182с.
443506
  Крыльцов А.И. Жуки-коровки (Coccinellidae) Северной Киргизии : Автореф... канд. биолог.наук: / Крыльцов А.И.; АН КазССР. Ин-тут зоологии. – Алма-Ата, 1951. – 7 с.
443507
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды / И.К. Лопатин. – Л, 1977. – 269с.
443508
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды / И.К. Лопатин, К.З. Куленова. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
443509
  Сергеев М.Е. Жуки-листоеды (coleoptera, chrysomelidae] Полесья Украины / М.Е. Сергеев, П.Н. Шешурак // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 121-137. – ISSN 2226-4272
443510
  Сепертеладзе М.П. Жуки-листоеды Восточной Грузии. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Сепертеладзе М.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 14л.
443511
  Бровдий В.М. Жуки-листоеды подсемейства Jalerucinae (Coleoptera, Ghrysomelidae) Среднего Приднепровья : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бровдий В.М. ; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 18 с.
443512
  Лопатин И.К. Жуки-листоеды фауны Белоруссии и Прибалктики Определитель / И.К. Лопатин. – Минск, 1986. – 129с.
443513
  Якобсон Г.Г. Жуки-листоеды Южного Енисея. / Г.Г. Якобсон, 1925. – 52с.
443514
  Глобова Н.Д. Жуки-листоїди (Chrysomelidae, coleoptera) долини Середнього Дніпра / Н.Д. Глобова, 1949. – 73-86с.
443515
  Корян А.А. Жуки-мукоеды в Армянской ССР и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Корян А.А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 34л.
443516
  Семенов-Тян-Шанский Жуки-носороги (Orictes) русской и среднеазиатской фаун (Coleoptera, Scarabaeidae) / Семенов-Тян-Шанский, С.И. Медведев. – Л., 1932. – 481-502с.
443517
  Трихліб Т.А. Жуки-скритники (Coleoptera, Latridiidae) Cходу України (фауна, морфологія, біологія, екологія) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Трихліб Т.А. ; НАН України, Ін-т зоолог. ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
443518
  Плавильщиков Н.Н. Жуки-усачи Полтавской губернии (Coleoptera, Cerambycidae). – 6 с. – Отд. оттиск
443519
  Плавильщиков Н.Н. Жуки-усачи собранные А.И.Александровым в Манчжурии (Coleoptera, Cerambycidae). – С. 104-110. – Отд. оттиск
443520
  Плавильшиков Н.Н. Жуки-усачи Черниговской губ / Н.Н. Плавильшиков. – К. – 2с.
443521
  Надворная Л.С. Жуки-чернотелки лесостепи. степи и горного Крыма Укр : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.09 / Надворная Л.С.; Ин-т зоологии. – Киев, 1984. – 17л.
443522
  Богачев А.В. Жуки-чернотелки Средней Азии и Казахстана : Автореф... докт. биол.наук: / Богачев А. В.; МГУ, Биол.почв. фак. – Душанбе, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
443523
  Непесова М.Г. Жуки-чернотелки Туркмении: биология и экология / М.Г. Непесова. – Ашхабад, 1980. – 211с.
443524
  Долин В.Г. Жуки-щелкуны / В.Г. Долин, Х.И. Атамурадов. – К., 1994. – 178с.
443525
  Гурьева Е.Л. Жуки-щелкуны (Elateridae). Подсемейство Elateridae.Трибы Mehapenthini, Physorhinini, Ampedini, Elaterini, Pomachiliini / Е.Л. Гурьева. – Л.
12. – 1979. – 1-453с.
443526
  Черепанов А.И. Жуки-щелкуны Западной Сибири. / А.И. Черепанов. – Новосибирск, 1957. – 392с.
443527
  Рубель С. Жуки-щелкуны Эстонской ССР и их значение как вредителей сельскохозяйственных культур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рубель С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1960. – 19 с.
443528
  Катюха Степан Алексеевич Жуки-Щелкуны южного Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Катюха Степан Алексеевич; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1979. – 19л.
443529
  Киршенблат Я.Д. Жуки -- стафилины в гнездах Citellus pygmaeus Pall. / Я.Д. Киршенблат. – 171-185с.
443530
  Коротнев Н.И. Жуки : практическое руководство к научному собиранию и воспи танию жуков и составлению коллекций / Н.И. Коротнев. – Москва : Книгоиздат. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, Отд. средней школы, 1914. – 176, [12] с., 1 л. цв. ил. – Библиогр.: "Перечень литературы по собиранию насекомых и составлению коллекций" (с. 5-9). – (Среди природы : Руководства для экскурсий и практических занятий по естествознанию)


  Ред. Надсон, Георгий Адамович (1867-1939)
443531
  Баровский В.В. Жуки божьи коровки Coccsnellsdae / В.В. Баровский, 1928. – 127-131с.
443532
   Жуки Дальнего Востока и Восточной Сибири. – Владивосток, 1979. – 157с.
443533
  Плигинский В.Г. Жуки Крыма / В.Г. Плигинский. – 61с.
443534
  Ильинский А. Жуки майки и короеды Калужской губ. / А. Ильинский. – Калуга, 1923. – С. 15-16
443535
  Бухов А.С. Жуки на булавках / А.С. Бухов. – М., 1971. – 303с.
443536
  Крыжановский О.Л. Жуки надсемейства Histeroidea (семейства Sphaeritibae, Histeredae, Synteliidae). / О.Л. Крыжановский, А.Н. Рейхард. – Л., 1976. – 1-435с.
443537
  Якобсон Г.Г. Жуки России. / Г.Г. Якобсон. – 1024с.
443538
  Рейхардт А.Н. Жуки сем. Histeridae. / А.Н. Рейхардт. – Л., 1930. – 26с.
443539
  Баровский В.В. Жуки семейства Lycidae (Coleoptera) // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим музеем АНССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1931. – 3 : Жуки семейства Lycidae (Coleoptera)/ В.В. Баровский. – с.1-28
443540
  Рейхрадт А.Н. Жуки чернотелки / А.Н. Рейхрадт. – с.
443541
  Рейхрадт А.Н. Жуки чернотелки трибы Opatrini палеарктической области. / А.Н. Рейхрадт. – М.Л., 1936. – 224с.
443542
  Стріха М. Жуків острів - таке вразливе минуле // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 41/42). – С. 4
443543
  Яковлев Н.Н. Жуков / Н.Н. Яковлев. – М, 1992. – 459с.
443544
  Арлазоров М.С. Жуковский / М.С. Арлазоров. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 302 с. – (Жизнь замечательных людей)
443545
  Арлазоров М.С. Жуковский / М.С. Арлазоров. – Изд 2-е, доп. и переработ. – Москва, 1964. – 218с.
443546
  Бессараб М.Я. Жуковский / М.Я. Бессараб. – Москва : Современник, 1975. – 316 с.
443547
  Бессараб М.Я. Жуковский / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1983. – 272 с.
443548
  Афанасьев В.В. Жуковский / В.В. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 399 с.
443549
  Афанасьев В.В. Жуковский / В.В. Афанасьев. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 398с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 10 (665))
443550
  Иезуитова Р.В. Жуковский в Петербурге / Р.В. Иезуитова. – Л, 1976. – 295 с.
443551
  Иезуитова Р.В. Жуковский и его время / Р.В. Иезуитова ; АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – Ленинград : Наука,Ленингр. отд-ние, 1989. – 287, [2] с., [1] л. портр.
443552
   Жуковский и литература конца XVIII-XIX века. – Москва : Наука, 1988. – 319 с.
443553
   Жуковский и русская культура: Сб. науч. тр.. – Л. : Наука, 1987. – 502 с.
443554
  Ла-Барт Ф. де Жуковский, как общественно-психологический тип : (По поводу книги А.Н. Веселовского "В.А. Жуковский: поэзия чувства и сердечного воображения". С-Петербрг. 1904 г.) / граф Ф. де Ла-Барт. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 24 с. – Авт. указан на обл. и в конце статьи


  Из кн. Петра Кудрявцева
443555
  Чешихин В. Жуковский, как переводчик Шиллера : Критический этюд (увенчанный Императорскою Академиею наукпремией за сочинение о В.А. Жуковском) / Всеволод Чешихин. – Рига : Типо-лит. Б. Серенсена, 1895. – 172 с.


  На тит.л. № 14340 фл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора. На тит.л. 105106 дарств. надп.: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
443556
  Короткий В. Жуковський Василь Андрійович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 113-115. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
443557
  Короткий В.А. Жуковський Василь Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 58-59. – ISBN 966-06-0393-2
443558
   Жуковський Кіндрат Альбінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 92. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
443559
  Короткий В.А. Жуковський Микола Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 296. – ISBN 966-06-0393-2
443560
  Абидова Т.И. Жултуха тутового шелкопряда в Нуха-Закатальской группе районов Азербайджанской ССР и меры борьбы с ней. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абидова Т.И.; Азебрб.гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
443561
  Самойлов Юрий Жуляны: международный лишь по названию : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 14-15 : Фото. – ISSN 1998-8044
443562
  Жюль-Верн Жуль Верн / Жюль-Верн. – М., 1978. – 446с.
443563
   Жуль Верн. "П"ятнадцятирічний капітан": матеріали до варіативного вивчення. [6 клас] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-22
443564
   Журавель-красавка в СССР. – Алма-Ата, 1991. – 160с.
443565
  Бартиш-Коломак Ольга Журавель - не журися! / Бартиш-Коломак Ольга, , Бусленко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 17-23 : фото
443566
  Крутилин С.А. Журавель над колодцем / С.А. Крутилин. – Москва, 1972. – 85 с.
443567
  Махненко Ю.Ю. Журавель у небі. Випадок з життя музикантів. / Ю.Ю. Махненко. – Х., 1965. – 103с.
443568
  Александров И.В. Журавинка : стихи / Иван Александрович ; [худож. Н.В. Акиншин]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1981. – 96 с.
443569
  Шмань Г.Я. Журавинка / Г.Я. Шмань. – Тула, 1990. – 223с.
443570
  Битюков В.Н. Журавинские пожары / В.Н. Битюков. – Саратов, 1966. – 211с.
443571
  Путилина В.В. Журавка. -- (Радугань. Повести. Для сред. шк. возраста). / В.В. Путилина. – М., 1968. – 136с.
443572
  Белозеров Т.М. Журавкин праздник / Т.М. Белозеров. – М, 1980. – 206с.
443573
   Журавлев Павло Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 245
443574
  Крапивин В.П. Журавлёнок и молнии / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1983. – 461с.
443575
  Рябинин Н. Журавли / Н. Рябинин. – Саратов, 1960. – 52с.
443576
  Ахмат С. Журавли : рассказы / С. Ахмат. – Ташкент, 1964. – 72 с.
443577
  Гамзатов Р. Журавли : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1973. – 176 с.
443578
  Дугужев К.Б. Журавли : стихи и поэмы / К.Б. Дугужев; пер. с черкес. В.Сорокина. – Москва : Советская Россия, 1973. – 93 с.
443579
  Гамзатов Р. Журавли : стихи / пер. с авар.
443580
  Антонов В.В. Журавли / В.В. Антонов. – Алма-Ата, 1975. – 160с.
443581
  Яшин А.Я. Журавли / А.Я. Яшин. – М., 1979. – 336с.
443582
  Заболоцкий Н.А. Журавли / Н.А. Заболоцкий. – Москва, 1989. – 16с.
443583
   Журавли в СССР. – Л., 1982. – 161с.
443584
  Асянов А Ф. Журавли возвращаются вновь / А Ф. Асянов, . – Москва, 1981. – 224с.
443585
  Малькин А. Журавли зовут в дорогу : стихи и поэма / А. Малькин; пер. с морд.-мокша Л.Шкавро. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 94 с.
443586
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 62-141. – ISSN 0012-6756
443587
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 9. – С. 62-116. – ISSN 0012-6756
443588
  Юзефович Л. Журавли и карлики : роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 5-68. – ISSN 0012-6756
443589
  Грабарь Л. Журавли и картечь / Л. Грабарь. – М.Л., 1928. – 270с.
443590
  Абдуллин И.А. Журавли летают высоко : [рассказы и повесть] / Ибрагим Абдуллин ; перевод с башк. Я. Мустафина ; [ил.: А. А. Мануилов]. – Москва : Советская Россия, 1969. – 96 с. : ил., портр. – (Романы, повести, рассказы Советской России)
443591
  Савинов Е.Ф. Журавли летят в Россию. / Е.Ф. Савинов, 1962. – 37с.
443592
  Федичев Р.И. Журавли летят домой. / Р.И. Федичев. – М, 1989. – 317с.
443593
  Кузнецов А.М. Журавли летят. Лирика / А.М. Кузнецов. – Воронеж, 1960. – 60с.
443594
  Плавник А.Л. Журавли над бухтой / А.Л. Плавник. – Москва, 1961. – 84с.
443595
  Радьков Д.Ф. Журавли над копрами / Д.Ф. Радьков. – Донецк, 1979. – 29с.
443596
  Тельпугов В.П. Журавли над Московй / В.П. Тельпугов. – М., 1976. – 368с.
443597
  Полякова Н.М. Журавли над Мстою. Стихи. / Н.М. Полякова. – Л., 1957. – 87с.
443598
  Масенко Терень Журавли над океаном. Стихи, баллады. / Масенко Терень. – М., 1970. – 111с.
443599
  Круглов В.А. Журавли над окопами / В.А. Круглов. – М, 1986. – 63с.
443600
  Ноздрев В.Ф. Журавли над Россией / В.Ф. Ноздрев. – М, 1970. – 32с.
443601
  Ершов Я.А. Журавли над школой / Я.А. Ершов. – Москва, 1978. – 360 с.
443602
  Ященко Н. Журавли не знают покоя / Н. Ященко. – Иркутск, 1969. – 332с.
443603
  Ященко Н.Т. Журавли не знают покоя / Н.Т. Ященко. – Иркутск, 1983. – 318с.
443604
  Куликов В.И. Журавли остаются в лугах. / В.И. Куликов. – Ярославль, 1968. – 55с.
443605
   Журавли Палеарктики. – Владивосток, 1988. – 235с.
443606
  Биба П. Журавли под солнцем. / П. Биба. – М., 1964. – 91с.
443607
  Трухин Д.А. Журавли покидают гнезда. / Д.А. Трухин. – М., 1987. – 314с.
443608
  Оверина Н.М. Журавли прилетают весной / Н.М. Оверина. – М., 1977. – 95с.
443609
  Потанин В.Ф. Журавли прилетели / В.Ф. Потанин. – Курган, 1963. – 74с.
443610
  Сартаков С. Журавли улетают на юг / С. Сартаков. – Красноярск, 1949. – 169с.
443611
  Тарази Аким Журавли, журавушки : повести / Тарази Аким; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 430 с.
443612
  Антонов В. Журавли: рассказы и повести / В. Антонов. – Алма-Ата, 1983. – 280с.
443613
  Скиф В.П. Журавлиная азбука. / В.П. Скиф. – Иркутск, 1979. – 63с.
443614
  Калугин И.А. Журавлиная воля / И.А. Калугин. – Москва : Современник, 1983. – 77 с.
443615
  Коршунов М.П. Журавлиная геометрия / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 224с.
443616
  Шилин А.Е. Журавлиная гора : повесть / А.Е. Шилин ; [ил.: С. Мавлюбердин]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1966. – 205 с.
443617
  Журкович Н.В. Журавлиная горка / Н.В. Журкович. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 374 с.
443618
  Краснобрыжий И.Т. Журавлиная дорога / И.Т. Краснобрыжий. – М., 1973. – 160с.
443619
  Поддубный С.А. Журавлиная клинопись / С.А. Поддубный. – Москва, 1975. – 173 с.
443620
  Богданов И.М. Журавлиная песня / И.М. Богданов. – Тула, 1964. – 28с.
443621
  Отаров К.С. Журавлиная песня : стихи, поэмы, баллады / К.С. Отаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 127 с.
443622
  Пришвин М.М. Журавлиная родина / М.М. Пришвин. – М., 1933. – 315с.
443623
  Ливеровский А.А. Журавлиная родина / А.А. Ливеровский. – Л., 1966. – 190с.
443624
  Хавпачев А.А. Журавлиная сказка : сказы / Амирхан Хавпачев; авториз. пер. с кабард. – Москва : Современник, 1973. – 142 с.
443625
  Грибов Ю.Т. Журавлиная стая / Ю.Т. Грибов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 255 с.
443626
  Шабаренина Т. Журавлиная стая / Т. Шабаренина. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
443627
  Шабаренина Т. Журавлиная стая / Т. Шабаренина. – Алма-Ата, 1979. – 32 с.
443628
  Медуниця М.М. Журавлине перо. / М.М. Медуниця. – К, 1969. – 182с.
443629
  Юсип Д. Журавлиний ключ : спогад-есе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 10 (840). – С. 126-129. – ISSN 0868-4790


  Спогади про художника, поета Богдана Корвача
443630
  Биков В.В. Журавлиний крик / В.В. Биков. – Київ : Молодь, 1989. – 159 с.
443631
  Іваничук Р.І. Журавлиний крик : роман / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1989. – 374 с.
443632
  Іваничук Р.І. Журавлиний крик / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2014. – 380, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – (Iсторiя України в романах). – ISBN 978-966-03-6832-3
443633
  Талалай Л.М. Журавлиний леміш : поезії / Л.М. Талалай. – Донецьк, 1967. – 82 с.
443634
  Мельничук Б.І. Журавлиний міст / Б.І. Мельничук. – Ужгород, 1981. – 35с.
443635
  Бабій С.О. Журавлиний невід : поезії / С.О. Бабій. – Київ : Молодь, 1972. – 54 с.
443636
  Пастушенко А.Ю. Журавлиний острів. / А.Ю. Пастушенко. – К., 1975. – 248с.
443637
  Пастушенко А.Ю. Журавлиний острів. Оповідання. / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1972. – 112с.
443638
  Качурівський Р.М. Журавлиний трикутник / Р.М. Качурівський. – К., 1983. – 119с.
443639
  Тютюнник Г.М. Журавлині ключі : поезії / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжно-журнальне вид., 1963. – 100 с.
443640
  Кузьменко В.Я. Журавлині ключі : лірика / В.Я. Кузьменко. – Одеса : Маяк, 1969. – 96 с.
443641
  Щира Наталка Журавлині ключі Тимоша Лящука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
443642
  Писін О.В. Журавлині сурми / О.В. Писін. – К, 1984. – 224с.
443643
  Чабанівський М.І. Журавлинка : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1972. – 136 с.
443644
  Стрекач В.П. Журавлинные дали / В.П. Стрекач. – Саратов, 1976. – 135с.
443645
  Васильев-Борогонский Журавлиное крыло / Васильев-Борогонский; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
443646
   Журавлиное лето. – Барнаул, 1976. – 254с.
443647
  Лужанин М. Журавлиное небо : стихи и поэмы / М. Лужанин. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 120 с.
443648
  Стрельцов М.Л. Журавлиное небо : рассказы / М.Л. Стрельцов; пер. с белорус. – Москва : Известия, 1978. – 382 с.
443649
  Боцу П.П. Журавлиное небо : стихи / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1978. – 219 с.
443650
  Баева А.А. Журавлиное перо / А.А. Баева. – Воронеж, 1967. – 111с.
443651
  Сарапин А.А. Журавлиные весны / А.А. Сарапин. – К., 1959. – 168с.
443652
  Алфимов Е.П. Журавлиные клики / Е.П. Алфимов. – Москва, 1984. – 288с.
443653
  Сапронов В.С. Журавлиные колокола / В.С. Сапронов. – М., 1976. – 79с.
443654
  Светозаров В.А. Журавлиные края / В.А. Светозаров. – Владимир, 1958. – 124с.
443655
   Журавлиные перья. – Л.-М., 1962. – 220с.
443656
  Менюк Ж. Журавлиные тропинки : стихи / Ж. Менюк; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1970. – 143 с.
443657
  Рыленков Н.И. Журавлиные трубы / Н.И. Рыленков. – М., 1972. – 231с.
443658
  Варгин В.К. Журавлиный Брод / В.К. Варгин. – Горький, 1977. – 222с.
443659
   Журавлиный Брод. – М., 1989. – 448с.
443660
  ЧАшечников Журавлиный зов. / ЧАшечников. – Волгоград, 1979. – 95с.
443661
  Иващенко А.З. Журавлиный камень / А.З. Иващенко. – М, 1976. – 176с.
443662
  Джавахадзе В. Журавлиный клин : стихи / Вахтанг Джавахадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 86 с.
443663
  Быков В. Журавлиный крик : повесть и рассказы / В. Быков; пер. с белорус. – Минск : Советский писатель, 1961. – 230 с.
443664
  Быков В. Журавлиный крик ; Третья ракета ; Альпийская баллада / В. Быков; авториз. пер. с белорус. – Минск : Мастацая літаратура, 1972. – 320 с.
443665
  Красавин Ю.П. Журавлиный лет / Ю.П. Красавин. – Ленинград, 1976. – 79с.
443666
  Филиппов А.П. Журавлиный полет / А.П. Филиппов. – Уфа, 1965. – 79с.
443667
  Швец В.С. Журавлиный полет : стихи и поэма / Василь Швец ; пер. с укр. Вл. Карпенко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 72 с.
443668
  Стриженюк С.С. Журавлинь : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1968. – 100 с.
443669
  Солоухин В.А. Журавлиха / В.А. Солоухин. – М, 1959. – 232с.
443670
  Петренко Ю.П. Журавлі : лірика / Ю.П. Петренко. – Київ : Молодь, 1957. – 56 с.
443671
  Горак Р. Журавлі відлетілі... : есеї про Квітку Цісик та її рід // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 51-105. – ISSN 0868-4790
443672
  Сидорук С. Журавлі гнизда стелять над Бугом / Степан Сидорук; Товариство любителів скансену культури матеріальної Холмщини та Підляшшя в Голі. – Люблін, 2005. – 158 с. – ISBN 83-919278-3-0
443673
  Малишко В.А. Журавлі дитинства / В.А. Малишко. – Київ, 1969. – 58с.
443674
  Іванина В.М. Журавлі з отчого краю / В.М. Іванина. – Київ : Молодь, 1988. – 232 с.
443675
  Мокрієв Ю.О. Журавлі летять : п"єса на 1 дію / Ю.О. Мокрієв. – Москва : Укрвидав, 1943. – 24 с.
443676
  Крижевич Є.Д. Журавлі над містом / Є.Д. Крижевич. – К., 1979. – 64с.
443677
  Гущак І.В. Журавлі над обелісками : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1986. – 80 с.
443678
  Девдера К. Журавлі обіцяли вурнутись : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 110-113. – ISSN 0208-0710
443679
  Орел А.А. Журавлі опівночі / А.А. Орел. – К., 1982. – 48с.
443680
   Журавлі повертаються...: З епістолярної спадщини Богдана Лепкого. – Львів, 2001. – 920с. – ISBN 966-02-2056-1
443681
  Сосюра В. Журавлі прилетіли : Поезії / В. Сосюра : Радянський письменник, 1940. – 174с.
443682
  Мамсуров Журавль Бип-бип : рассказ для детей / Мамсуров, , Дабе; пер. с осет. Ю.Лебединский. – Москва : Правда, 1951. – 40 с.
443683
  Лейбзон Л.Б. Журавль в небе / Л.Б. Лейбзон. – Волгоград, 1966. – 100с.
443684
  Дымова Л.Е. Журавль в небе / Л.Е. Дымова. – М, 1982. – 87с.
443685
  Сибирев В.П. Журавль в небе : / В.П. Сибирев. – Свердловск, 1981. – 79с.
443686
  Смирнов Л.В. Журавль в ночной степи / Л.В. Смирнов. – М., 1987. – 142с.
443687
  Евтушенко В.Я. Журавль, упавший с неба / В.Я. Евтушенко. – М, 1986. – 320с.
443688
   Журавльов Михайло Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 91-93. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений співробітник ОВС РФ.
443689
   Журавський Михайло Валерійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42
443690
  Алексеев М.Н. Журавушка / М.Н. Алексеев. – Москва, 1965. – 62 с.
443691
  Симонов Б.Т. Журавушка / Б.Т. Симонов. – Ярославль, 1976. – 46с.
443692
  Юдина В.М. Журавушка. / В.М. Юдина. – Саранск, 1977. – 87с.
443693
  Худицький В. Журба і пісня Квітки Цісик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 11


  Цієї весни Україна відзначає дві дати, пов"язані з унікальною творчою особистістю. Співачка Квітка Цісик: 60 р. від дня народження (4 квітня) та 15 літ відтоді, як її не стало (29 березня 1998 р). "Посмертна слава" - це сказано ніби про неї. Після ...
443694
  Заремська І. Журба і радість Олександра Олеся : план-конспект регіонального уроку української літератури. 10 клас
443695
  Короткий В.А. Журба Олег Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 692. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
443696
  Вишневська Н. Журба та радість Олександра Олеся // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 82-83
443697
  Кочетов В. Журбины : роман / Всеволод Кочетов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 488 с.
443698
  Кочетов В. Журбины : роман / В. Кочетов. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 488 с.
443699
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва : Известия, 1967. – 405 с.
443700
  Кочетов В. Журбины : Роман / В. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 399с.
443701
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва : Известия, 1985
443702
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва : Известия, 1986
443703
  Кочетов В.А. Журбины / В.А. Кочетов. – Москва, 1988. – 384 с.
443704
  Кочетов В.А. Журбины. Братья Ершовы : Романы / В.А. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 848с.
443705
  Дрофань А.П. Журка из Солнцеграда / А.П. Дрофань. – Москва, 1961. – 126с.
443706
  Ляшко Н.Н. Журки и Журавка / Н.Н. Ляшко. – М., 1947. – 48с.
443707
  Деко О.А. Журливий заспів / О.А. Деко. – К, 1970. – 124с.
443708
  Шевченко Т.Г. Журнал : Щоденник / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків : ДЛВ, 1936. – 309с.
443709
  Шевченко Т.Г. Журнал / Т.Г. Шевченко. – Київ : ГИХЛ, 1954. – 252с.
443710
  Антипчук Н.В. Журнал " Молода Україна " : місце і роль у розвитку української дитячої літератури : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Антипчук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
443711
  Бернштейн М.Д. Журнал " Основа " і український літературний процес кінця 50-60 років ХІХ ст. / М.Д. Бернштейн. – Київ : АН УРСР, 1959. – 216 с.
443712
  Малериус Ф. Журнал "FLOW". Уроки из Голландии // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 17


  Анита Мооивеер, менеджер по развитию бизнеса в Sanoma Uitdevers в Нидерландах, уже более 20 лет занимается изданием журналов.Она специализируется на инновациях и создании новых предприятий.Ее исследования послужили стимулом к созданию инновационного ...
443713
  Снійарчук Л.В. Журнал "Natio" як консолідаційна медіаплатформа національних меншин у Польській державі (1927 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 330-334


  Проаналізовано умови створення і функціонування журналу української, білоруської, єврейської, литовської, німецької національних меншин у Польській державі "Natio". Визначено структурно-функціональну специфіку видання, його основні тематичні маркери, ...
443714
  Петрушка А.І. Журнал "National Geographic" як чинник візуалізації текстового матеріалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 103-107. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
443715
  Сатыбекова Г.К. Журнал "Айкап" как источник по истории Казахстана : Автореф... канд. ист.наук: / Сатыбекова Г. К.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 27л.
443716
  Моїсеєнко Є. Журнал "Ант": проблематика, характер та науковий рівень публікацій // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 89-92
443717
  Назарян С.С. Журнал "Ахбюр" : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Назарян С.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
443718
  Вилегжаніна Т. Журнал "Бібліотечна планета" як форма фахової взаємодії бібліотечної спільноти України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 4-5
443719
  Білик О. Журнал "Бібліотечна планета" як явище професійної думки: аспекти двадцятирічної діяльності // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 6-10
443720
  Черняк И. Журнал "Вавилон" (Информационный обзор) // Мастерство перевода. / Антокольский П.Г. – Москва : Советский писатель, 1959. – С. 450-455
443721
  Лембрикова Б.С. Журнал "Вельтбюне" в годы Веймарской республики (1919-1933 гг.) : Автореф... кандидата филол.наук: / Лембрикова Б.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1964. – 17л.
443722
  Полуяктова З.Г. Журнал "Вестник воспитания" и его общественно-педагогическое направление. (К истории пед. журналистики) : Автореф... канд. пед.наук: / Полуяктова З.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Л., 1967. – 20л.
443723
  Сазонова Ю. Журнал "Вестник физической культуры" (1922-1929) як епохальне явище в історії харківської спортивної журналістики // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 41-46. – ISSN 2076-9326
443724
  Лисенко А.Л. Журнал "Всесвіт" у довоєнні роки: концептуальні та жанрові особливості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 159-163


  У статті досліджуються жанрові та концептуальні особливості журналу "Всесвіт" довоєнних років, висвітлюються умови створення та функціонування часопису від часу його виникнення до тимчасового закриття. It is researched the conceptual and genre ...
443725
  Петрова Зоя Николаевна Журнал "Дас ворт" - орган немецкой антифашистской литературной эмиграции. (Июль 1936 - март 1939 г.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Петрова Зоя Николаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории зарубеж. печати и литерат. – Москва, 1973. – 18л.
443726
   Журнал "Дзвін" (Київ, 1913-1914) : покажчик змісту / Дослідницький центр історії української преси ; Центр інновацій та розвитку ; [упоряд. : Сидоренко Н.М., Сидоренко О.І. ; наук.ред. Н.М. Сидоренко]. – Київ, 2009. – 57 с.
443727
  Усманова О.В. Журнал "Дзвін" як тип літературно-мистецького видання другої половини XX - початку XXI століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 145-149. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
443728
  Старченко Т.В. Журнал "Дзвінок" (90-ті pp. XIX ст.): виховання християнських чеснот у дітей та молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Вивчається значення виховання дітей та молоді християнських чеснот на прикладі журналу "Дзвінок" (09-ті рр. ХІХ ст.), а також творчість українських авторів у цьому контексті.
443729
  Рубан А.І. Журнал "Дошкольное воспитание" (1911 - 1917) як популяризатор дитячого читання // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 147-157
443730
  Макуха М.В. Журнал "Друкарство" як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Макуха Марина Василівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 283 л. – Додатки: л. 198-283. – Бібліогр.: л. 172-197
443731
  Макуха М.В. Журнал "Друкарство" як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Макуха Марина Василівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
443732
  Кушнір О.В. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953-2004 рр.) : організаційний, проблемно - тематичний та жанровий аспекти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Кушнір О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
443733
  Кушнір О.В. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953-2004 рр.): оргінізаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Кушнір О.В.; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 244л. + Додатки: л.172-210. – Бібліогр.: л.211-244
443734
  Геєць В. Журнал "Економіка України" за 50 років // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-25. – ISSN 0131-775Х


  У стислій формі висвітлюється шлях, пройдений журналом за 50 років. Розкривається еволюція його проблематики. Характеризуються провідні напрями, в межах яких публікувались основні матеріали. Показано роль журналу у зміцненні зв"язків науки з ...
443735
  Рева Н.М. Журнал "Життя й революція" : Дис... канд. філол.наук: / Рева Н.М.; КДУ. – Київ, 1970. – 248л. – Бібліогр.:л.249-
443736
  Рева Н.М. Журнал "Життя й революція" (1925-1934 гг.) и его место в литературном процессе 20-30-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Рева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
443737
  Алаторцева А.И. Журнал "Историк-марксист", 1926-1941 гг. / А.И. Алаторцева ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1979. – 287 с.
443738
  Палієнко М.Г. Журнал "Киевская старина" в громадському та науковому житті України (кінець ХІХ - початок ХХ ст). : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Палієнко М.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
443739
  Палієнко Марина Геннадіївна Журнал "Киевская старина" в громадському та науковому житті України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Палієнко Марина Геннадіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 207л. – Бібліогр.:л.183-207
443740
  Забіяка І.М. Журнал "Киевская старина" вчора, сьогодні, завжди // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.74-77
443741
  Иоаниди А.Л. Журнал "Киевская старина" и вопросы фольклористики на Украине в конце 19 - начале 20 вв. : Автореф... канд. филолог.наук: 648 / Иоаниди А.Л.; АН УССР. Ин-тут искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1969. – 20л.
443742
  Кучинський М. Журнал "Киевская старина" та О.М. Лазаревський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 58-66.
443743
  Волобуєва А. Журнал "Киевская старина" у відстоюванні української мови
443744
   Журнал "Кіно-Театр" : бібліогр. покажч. змісту (1995-2009) / [уклад.: Анна Погрібна, Марія Тетерюк; вступ. ст. Лариса Брюховецька]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 278, [2] с. – Імен. покажч. : с. 265-278. – (Редакція журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-2410-04-4
443745
  Телячий Ю.В. Журнал "Книгарь" як джерело дослідження книговидавничої діяльності інтелігенції в роки Української революції (1917-1920 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 269-275. – ISBN 978-966-2187-00-7
443746
  Ільницька Л.І. Журнал "Книгарь": літопис українського письменства (1917-1920) : систематичний покажч. змісту / Луїза Ільницька, Ольга Хміль ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, 2016. – 393, [2] с. – Імен. покажч.: с. 357-391. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7952-0
443747
   Журнал "Краєзнавство" в мережі Інтернет // Національна спілка краєзнавців України в інформаційному просторі : до 90-річчя журналу "Краєзнавство" / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет, В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.П.Реєнт]. – Київ : НСКУ, 2017. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7009-52-1
443748
  Чиквиладзе Д.М. Журнал "Кребули" (1871-1873 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Чиквиладзе Д.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 22л.
443749
  Комаренко Н.В. Журнал "Летопись революции" : Историогр. очерк: Автореф. дис... канд. ист. наук: 579 / Комаренко Н.В.; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1968. – 20л.
443750
  Мирошниченко Евгений Гордеевич Журнал "Литературный критик" и его роль в литературоведении и критике 30-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Мирошниченко Евгений Гордеевич; МГУ. – М., 1979. – 22л.
443751
  Шаповал Ю.Г. Журнал "Літературно-науковий вістник" (1898-1932) - творець державницької ідеології українства : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнарод. економіко-гуманітарний ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2007. – 64с.
443752
  Комаренко Н.В. Журнал "Літопис революції" / Н.В. Комаренко. – Київ, 1970. – 172с.
443753
  Шерстинюк Л.Л. Журнал "Мистецтво" (1919-1920 рр. ) як джерело вивчення культуротворчого процесу революційної доби // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 106-112. – ISSN 2413-5402
443754
  Дзадзамия М.Г. Журнал "Мнатоби" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 678 / Дзадзамия М.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
443755
  Зейналов Н.Н. Журнал "Молла Насреддин" в годы Советской власти (1922-1931 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зейналов Н.Н. ; Азербайж. гос. ун-т. – Баку, 1967. – 20 с.
443756
  Антипчук Н. Журнал "Молода Україна" Олени Пчілки, його ідейно-естетична та виховна цінність
443757
  Антипчук Н.В. Журнал "Молода Україна": місце і роль у розвитку української дитячої літератури : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Антипчук Н.В.; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2006. – 228л. – Бібліогр.: л.166-228
443758
  Кириченко О.Б. Журнал "Морской сборник" як джерело з історії російської дипломатичної служби в Японії у другій половині 50-х - напочатку 70-х рр. XIX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – 257-264. – ISSN 2077-7280
443759
  Боронь О. Журнал "Москвитянин" у лектурі Тараса Шевченка періоду заслання // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 376-382


  У статті критично проаналізовано непрямі свідчення обізнаності Шевченка на засланні з журналом "Москвитянин", розглянуто також кілька міркувань літературознавців із цього приводу. Автор доходить висновку, що за журналом "Москвитянин" Шевченко, ...
443760
  Хмелецкая Л.А. Журнал "Московский телеграф" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хмелецкая Л.А. ; Московский городской педагогический институт им. В.П. Потемкина. – Москва, 1951. – 14 с.
443761
  Татаринова Л.Е. Журнал "Московский телеграф" (1825-1834) / Л.Е. Татаринова. – Москва, 1959. – 30с.
443762
  Прокопенко Н. Журнал "Наша культура" (Вінніпег, листопад 1951 р. - жовтень 1953 р.): формування національної свідомості та духовності українців поза межами України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 328-341. – ISSN 2524-0315


  Проаналізовано публікації та визначено ідейно-політичну спрямованість журналу "Наша культура" (Вінніпег, 1951-1953). Висвітлено вплив головного редактора часопису І. Огієнка на формування національної свідомості та духовності українців у діаспорі.
443763
  Сидоренко Н.М. Журнал "Нова громада" (Київ, 1906) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 156-165.
443764
  Максименков А.А. Журнал "Октябрь" в борьбе за развитие советской литературы (1924-1934 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максименков А. А.; ЛГУ. – Л., 1959. – 15л.
443765
  Дудко В. Журнал "Основа" (1861-1862) в історії українського національного руху // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 5-10


  У статті розглядається публіцистика петербурзького місячника "Основа" як чинник розвитку і диференціації українського національного руху ХШ. ст. Виктор Дудко. Журнал "Основа" (1861-1862) в истории украинского национального движения. В статье ...
443766
  Шаркань В.В. Журнал "Основа" в контексті формування наукового стилю сучасної української мови // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто шляхи формування наукового стилю нової української мови у журналі "Основа" (С.Пб., 1861-1862); проаналізовано публікації, у яких обговорювали теоретичні та практичні проблеми формування української наукової мови. Аргументовано ...
443767
  Дудко В. Журнал "Основа" як проект петербурзької української громади // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3-18. – ISBN 966-7773-70-1
443768
  Басс И.И. Журнал "Отечественные записки" 40-х годов XIX ст. и украинская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Басс И.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1950. – 22 с.
443769
  Басс І.І. Журнал "Отечественные записки" 40-х років і українська література. : Дис... канд. філол.наук: / Басс І.І.; Київськ. держ. унів.ім. Т.ШЕвченка. – К., 1949. – 237л. – Бібліогр.:л.232-236
443770
  Емельянов Н.П. Журнал "Отечественные записки" в период второй революционной ситуации в России (1878-1881 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Емельянов Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1957. – 17 с.
443771
  Келейникова Н.М. Журнал "Отечественные записки" о зарубежной литературе (1878-1884) : Автореф... канд. филол.наук: / Келейникова Н.М.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 16л.
443772
  Боград В.Э. Журнал "Отечественные записки", 1839-1848 / В.Э. Боград. – М., 1985. – 688с.
443773
  Боград В.Э. Журнал "Отечественные записки". 1868-1884 / В.Э. Боград. – М., 1971. – 734с.
443774
  Андреева О.М. Журнал "Подъем" 1957-1979 гг. : Указатель содержания / Воронежская обл. б-ка им. И. С. Никитина; Науч. б-ка ВГУ; Сост.: О. М. Андреева; Под ред. О. Г. Ласунского. – Воронеж, 1981. – 272с.
443775
  Степанов В.П. Журнал "Русская литература" за 1958-1973 гг. / В.П. Степанов. – Л, 1975. – 176с.
443776
  Смирнова Вера Ермолаевна Журнал "Русская мысль" и польская литература (1880-1903 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Смирнова Вера Ермолаевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
443777
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории народного образования на Украине в конце XIX -- начале ХХ вв. (1895-1907 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Лысова С. И.; КГУ. – К., 1970. – 240л. – Бібліогр.:л.227-240
443778
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории народного образования на Украине в конце ХІХ - начале ХХ в. (1895-1907 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.579 / Лысова С.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
443779
  Лысова С.И. Журнал "Русская мысль" как источник по истории начального народного образования на Украине с конца 19 в. до 1905 года / С.И. Лысова. – Киев, 1970. – 41с.
443780
  Миколаєнко І.М. Журнал "Русская мысль", як одне із джерел про діяльність земств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-60. – (Історія ; Вип. 46)


  Аналізуються статті журналу "Русская мысль", в яких висвітлюється робота земств на території українських земель.
443781
  Литвин Л.Н. Журнал "Русская школа". : Автореф... Канд.пед.инаук: 13.00.01 / Литвин Л.Н.; НИИ общ.пед.АПН СССР. – М, 1975. – 30л.
443782
  Мироненко Мария Павловна Журнал "Русский архив" и его роль в освещении освободительного движения в России : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.09 / Мироненко Мария Павловна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Историч. фак-т. – М., 1979. – 22л.
443783
  Соболев В.П. Журнал "Русское слово" / В.П. Соболев. – М, 1955. – 44с.
443784
  Кузнецов Ф.Ф. Журнал "Русское слово" / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1965. – 400с.
443785
  Варустин Л.Э. Журнал "Русское слово" 1859-1866. / Л.Э. Варустин. – Ленинград, 1966. – 252с.
443786
  Кузнецов Ф.Ф. Журнал "Русское слово" в 1863-1866 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кузнецов Ф.Ф. ; Моск. полиграф. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
443787
  Варустин Л.Э. Журнал "Русское слово" в период первой революционной ситуации и крестьянской реформы в России (1859-1862 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Варустин Л.Э. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
443788
  Каландадзе Александр Павлович Журнал "Сакартвелос моамбе" : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Каландадзе Александр Павлович ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 55 с.
443789
  Костанашвили Т.И. Журнал "Сакартвелос моамбэ" и его значение в развитии революционной мысли в Грузии : Автореф... канд .филос.наук: / Костанашвили Т. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1951. – 17 с.
443790
  Евстигнеева Л.А. Журнал "Сатирикон" и поэты-сатириконцы / Л.А. Евстигнеева. – Москва : Наука, 1968. – 454с.
443791
  Козьмин Б.П. Журнал "Современник" -- орган революционной демократии / Б.П. Козьмин. – Москва, 1957. – 84с.
443792
  Мартьянова Л.П. Журнал "Современник" (1854-62 гг.) в борьбе за философский материализм в России : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мартьянова Л.П. ; МГУ , Каф. истории русской философии. – Москва, 1951. – 16 с.
443793
  Боград В. Журнал "Современник" 1847 - 1866 : указатель содержания / В. Боград. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во худ. лит-ры, 1959. – 827 с.
443794
  Сикорский Н.М. Журнал "Современник" и "Крестьянская реформа" 1861 года (1856-1862). : Автореф... канд. ист.наук: / Сикорский Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1954. – 16л.
443795
  Сикорский Н.М. Журнал "Современник" и крестьянская реформа 1861 г. / Н.М. Сикорский. – М., 1957. – 196с.
443796
  Алфимов Л.Б. Журнал "СССР на стройке" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Алфимов Л.Б. ; МГУ. – Москва, 1977. – 28 с.
443797
  Покалюк В.В. Журнал "Студент революції" про навчальну, науково-дослідну, громадсько-політичну роботу сільськогосподарських вишів УСРР у 1920-ті рр.. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 65-77. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
443798
  Лущій С. Журнал "Сучасник" на тлі післявоєнної еміграційної преси


  Стаття присвячена еміграційному журналу "Сучасник (1948), єдиний номер якого вийшов у Німеччині з ініціативи Ю. Лавріненка й І. Кошелівця. Листи І. Багряного, Кошелівця, І. Лисяка-Рудницького, Є. Наконечного та щоденникові записи У. Самчука інформують ...
443799
  Михайловская Н.М. Журнал "Сын отечества" 1812-1825 годов (из истории декабристской журналистики) : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайловская Н.М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1952. – 12 с.
443800
  Войнич Л.В. Журнал "Сын отечества" в литературной и общественной борьбе 1812-1825 гг. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Войнич Л. В.; Харьк. гос. пед. ин-т им. Г. Сковороды. – Харьков, 1986. – 232л. – Бібліогр.:л.200-232
443801
  Войнич Людмила Владимировна Журнал "Сын Отечества" в литературной и общественной борьбе 1812-1825 гг. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Войнич Людмила Владимировна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
443802
  Наволоцкая Н.И. Журнал "Телескоп" и московский университет : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Наволоцкая Н.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
443803
  Миронюк Д.І. Журнал "Украинская жизнь" (1912-1917) як джерело дослідження діяльності осередків "Просвіти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Аналізується діяльність заснованого 1912 р. в Москві діячами українського відродження журналу "Украинская жизнь" у контексті захисту програмних цілей товариства "Просвіта".
443804
  Миронюк Д.І. Журнал "Украинская жизнь" та його редактор Симон Петлюра в зарубіжній та українській науковій літературі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 118-126


  Подається ретроспективний огляд наукових публікацій зарубіжних та українських авторів у контексті проблематики журналу "Украинская жизнь", що його заснував Симон Петлюра. The article presents retrospective review of scientific publications of foreign ...
443805
  Сидоренко Н.М. Журнал "Украинский вестник" (Петербург, 1906) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 166-170.
443806
  Савчук І. Журнал "Україна" крізь призму тематичних зацікавлень його авторів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 147-157. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
443807
   Журнал "Україна. Українознавство і французьке культурне життя" : Анотований бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 48с. – ISBN 966-7482-07-3
443808
  Ярошинський О. Журнал "Українознавство": покажчик змісту номерів 1-4 за 2007 р. / упорядник О. Ярошинський // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 319-325
443809
  Клековкін О. Журнал "Український театр": від бюлетеня до аналітичного театралізованого видання // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 0207-7159
443810
  Михальчук Р. Журнал "Український Хлібороб" та концепт "жидо-большевизму" на його сторінках у рівненський період видання (січень - жовтень 1942 року) / Р. Михальчук, М. Луценко // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2012. – № 1 (11). – С. 34-77. – ISSN 1998-3883
443811
  Губар А. Журнал "Церква і життя" // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 219
443812
  Чагина Н.Г. Журнал "Что читать" и его роль в развитии советской массовой рекомендательной библиографии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чагина Н.Г. ; Лен. гос. библиотечный ин-т им. Н.К. Крупской. – Ленинград, 1952. – 24 с.
443813
  Абдурагимова Д.А. Журнал "Шарк кадыны" -- воевой орган Азербайджанских женщин : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Абдурагимова Д.А. ; Азебр. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 30 с.
443814
  Левченко В. Журнал "Шквал" (1924-1933) як історичне джерело популяризації життя і творчої спадщини Тараса Шевченка // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 166-178. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Інтелектуальна біографія представників національно-культурної галереї видатних особистостей, чиї життя та творча діяльність сприяли розвитку й утвердженню у суспільній свідомості українського народу державотворчих ідей, це велетенський досвід та ...
443815
  Голоднікова Ю.О. Журнал "ШО" як форма журналістської творчості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 173-175


  Стаття присвячена аналізу функцій журналу "ШО" як форми журналістської творчості. Ключовим поняттям для аналізу цього видання пропонується вважати "ресурс покоління". Концептуальна драматургія журналу пов"язана з карнавально-гральним перетворенням ...
443816
  Карлина Н.Н. Журнал "Юность" в последние советские годы // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 21–24. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
443817
  Коновалова М.А. Журнал "Юридический вестник" в истории Московского юридического общества во второй половине XIX века (1867-1892 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 16. – С. 53-57. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается издательская деятельность Московского юридического общества на примере журнала «Юридический вестник». Анализируется редакционная политика журнала как способ знакомства общественности с либеральными идеями.
443818
  Мхитарян М.А. Журнал "Юсисапайл". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мхитарян М.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 23л.
443819
  Балашова Наталья Александровна Журнал *Московский еженедельник*/1906-1910 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 10.07.00 / Балашова Наталья Александровна; Моск. гос. ун-т. – М., 1976. – 16л.
443820
  Ляшенко А.В. Журнал «Вопросы литературы» в 2005 году. // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 72-76
443821
  Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 123-139. – ISSN 0869-6020
443822
  Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького "Летопись" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 135-159. – ISSN 0869-6020


  Анализ посвящен литературному, научному и политическому журналу "Летопись" как библиографическому об"екту, издаваемому А.М. Горьким в Санкт-Петербурге в 1915-1917 гг.
443823
  Рыскин Е.И. Журнал А.С. Пушкина "Современник" 1836-1837 / Е.И. Рыскин. – М, 1967. – 94 с.
443824
   Журнал аналитической химии. – Москва : Изд-во академии наук СССР. – ISSN 0044-4502
Т. 13. – 1958
443825
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 2. – 1995
443826
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 3. – 1995
443827
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 4. – 1995
443828
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 5. – 1995
443829
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 6. – 1995
443830
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 7. – 1995
443831
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 8. – 1995
443832
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 9. – 1995
443833
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 10. – 1995
443834
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 11. – 1995
443835
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 12. – 1995
443836
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 50, № 1. – 1995
443837
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 1. – 1996
443838
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 2. – 1996
443839
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 3. – 1996
443840
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 4. – 1996
443841
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 5. – 1996
443842
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 6. – 1996
443843
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 7. – 1996
443844
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 8. – 1996
443845
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 9. – 1996
443846
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 10. – 1996
443847
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 11. – 1996
443848
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 51, № 12. – 1996
443849
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 2. – 1997
443850
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 3. – 1997
443851
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 4. – 1997
443852
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 5. – 1997
443853
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 6. – 1997
443854
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 7. – 1997
443855
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 8. – 1997
443856
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 9. – 1997
443857
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 10. – 1997
443858
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 11. – 1997
443859
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 12. – 1997
443860
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 52, № 1. – 1997
443861
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 1. – 1998
443862
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 3. – 1998
443863
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 4. – 1998
443864
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 5. – 1998
443865
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 6. – 1998
443866
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 7. – 1998
443867
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 8. – 1998
443868
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 9. – 1998
443869
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 10. – 1998
443870
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 11. – 1998
443871
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 12. – 1998
443872
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 53, № 2. – 1998
443873
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука. – ISSN 0044-4502
Т. 54, № 1. – 1999
443874
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 2. – 2000
443875
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 3. – 2000
443876
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 4. – 2000
443877
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 5. – 2000
443878
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 6. – 2000
443879
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 7. – 2000
443880
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 8. – 2000
443881
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 9. – 2000
443882
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 10. – 2000
443883
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 11. – 2000
443884
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 55, № 12. – 2000
443885
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 6. – 2001
443886
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 1. – 2001
443887
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 2. – 2001
443888
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 3. – 2001
443889
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 4. – 2001
443890
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 56, № 5. – 2001
443891
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 3. – 2002
443892
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 2. – 2002
443893
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 1. – 2002
443894
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 5. – 2002
443895
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 7. – 2002
443896
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 10. – 2002
443897
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 11. – 2002
443898
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 12. – 2002
443899
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 57, № 8. – 2002
443900
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 11. – 2003
443901
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 10. – 2003
443902
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 2. – 2003
443903
   Журнал аналитической химии. – Москва, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 58, № 1. – 2003
443904
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 1. – 2004
443905
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 3. – 2004
443906
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 4. – 2004
443907
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 5. – 2004
443908
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 6. – 2004
443909
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 8. – 2004
443910
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 9. – 2004
443911
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 59, № 7. – 2004
443912
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 9. – 2005
443913
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 10. – 2005
443914
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 11. – 2005
443915
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 60, № 12. – 2005
443916
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 2. – 2006
443917
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 3. – 2006
443918
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 4. – 2006
443919
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 61, № 6. – 2006
443920
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 8. – 2007
443921
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 9. – 2007
443922
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 10. – 2007
443923
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 11. – 2007
443924
   Журнал аналитической химии. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 62, № 12. – 2007
443925
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 1. – 2008
443926
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 2. – 2008
443927
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 3. – 2008
443928
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 4. – 2008
443929
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 5. – 2008
443930
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 6. – 2008
443931
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 7. – 2008
443932
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 8. – 2008
443933
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 9. – 2008
443934
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 10. – 2008
443935
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 63, № 11. – 2008
443936
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 10. – 2009
443937
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 64, № 11. – 2009
443938
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 1. – 2010
443939
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 4. – 2010
443940
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 5. – 2010
443941
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 12. – 2010
443942
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 10. – 2010
443943
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 7. – 2010
443944
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 65, № 9. – 2010
443945
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 2. – 2011
443946
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 5. – 2011
443947
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 6. – 2011
443948
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 7. – 2011
443949
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 8. – 2011
443950
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 1. – 2011
443951
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 9. – 2011
443952
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 10. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
443953
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 11. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
443954
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 66, № 12. – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
443955
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 5. – 2012
443956
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 6. – 2012
443957
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 3. – 2012
443958
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 2. – 2012
443959
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 1. – 2012
443960
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 7. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
443961
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 8. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
443962
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 4. – 2012
443963
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 9. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
443964
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 11. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
443965
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 10. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
443966
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 67, № 12. – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
443967
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 1. – 2013. – Резюме на языке статьи
443968
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 6. – 2013. – Резюме на языке статьи
443969
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 3. – 2013. – Резюме на языке статьи
443970
   Журнал аналитической химии / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 2. – 2013. – Резюме на языке статьи
443971
   Журнал аналитической химии / Российская акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 4. – 2013. – Резюме на языке статьи
443972
   Журнал аналитической химии / Российская акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 5. – 2013. – Резюме на языке статьи
443973
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. языке
443974
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 9. – 2013. – Резюме на языке статьи
443975
   Журнал аналитической химии / Россииская акад. наук, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. языке
443976
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 12. – 2013. – С. 1145-1248. – Резюме на языке статьи
443977
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 10. – 2013. – Резюме на языке статьи
443978
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 68, № 11. – 2013. – Резюме на языке статьи
443979
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 1. – 2014. – С. 1-112. – Резюме на языке статьи
443980
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 2. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
443981
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 3. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
443982
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 5. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
443983
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 4. – 2014. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
443984
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 69, № 7. – 2014. – С. 673-784. – Резюме на языке статьи
443985
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 9. – 2015. – С. 897-1008. – Резюме на языке статьи
443986
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 6. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
443987
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 5. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
443988
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 7. – 2015. – С. 451-560. – Резюме на языке статьи
443989
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 8. – 2015. – С. 785-896. – Резюме на языке статьи
443990
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 4. – 2015. – С. 337-448. – Резюме на языке статьи
443991
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 3. – 2015. – С. 227-336. – Резюме на языке статьи
443992
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 1. – 2015. – С. 113-224. – Резюме на языке статьи
443993
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 2. – 2015. – С. 1-112. – Резюме на языке статьи
443994
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 70, № 10. – 2015. – С. 1009-1120. – Резюме на языке статьи
443995
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 1. – 2016. – С. 1-144. – Резюме на языке статьи
443996
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 2. – 2016. – С. 145-224. – Резюме на языке статьи
443997
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 3. – 2016. – С. 225-336. – Резюме на языке статьи
443998
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 4. – 2016. – С. 337-448. – Резюме на языке статьи
443999
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 6. – 2016. – С. 561-672. – Резюме на языке статьи
444000
   Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Т. 71, № 12. – 2016. – С. 1233-1344. – Резюме на рус. языке
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,