Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>
442001
  Тюпа В. "Доктор Живаго": композиция и архитектоника // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 380-410. – ISSN 0042-8795
442002
  Мірошниченко Л.Я. "Доктор Кримінале М. Бредбері: британський інтелектуал " vs "континентальний" // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 137-168. – ISBN 978-966-11-0683-2
442003
  Артамонов О. "Доктор Серафікус" В. Домонтовича: осмислення епохи через призму біблійних символів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 67-75. – ISSN 0236-1477
442004
  Поліщук І. "Доктор" Євгена Гребінки як предтеча психологічного роману в українській літературі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 316-320. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено прийоми психологічного аналізу в романі Є.Гребінки "Доктор". В статье исследованы приемы психологического анализа в романе Е.Гребенки "Доктор". In the article the receptions of psychological analysis are investigational in the ...
442005
  Демартино А.П. "Доктрина Герасимова" та її роль у забезпеченні агресивного зовнішньополітичного курсу Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 160-170. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
442006
  Шумилин А. "Доктрина и Обамы" и ливийский кризис // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 53-62. – ISSN 0869-44435
442007
   "Доктрина конкурентного права" // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 176-177. – ISSN 1026-9932
442008
  П"ятничук Т. "Доктрина Монро": еволюція трактування та спроби реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізоване місце "доктрини Монро" в системі міжнародних відносин ХІХ ст. Розглянуті спроби практичного застосування та еволюція її трактування. Автором також висвітлено ставлення великих держав до "доктрини Монро". Abstract. In the ...
442009
   "Доктрина Никсона". – Москва, 1972. – 232 с. – Библиогр.: Сп. лит. в прим. : с. 222-231
442010
  Булай И.Б. "Доктрина Никсона" и политика республиканской демократии в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Булай И. Б.; АН СССР, Ин-т США. – М., 1974. – 24л.
442011
  Камінський Є. "Доктрина Обами" : від передвиборних гасел до реалізму // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 12-17
442012
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.86 №№ 1-5. – 1988
442013
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.87 №№ 1-5. – 1988
442014
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.88 №№ 1-5. – 1989
442015
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.89 №№ 1-5. – 1989
442016
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.90 №№ 1-5. – 1990
442017
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.91 №№ 1-5. – 1990
442018
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.92 №№ 1-5. – 1991
442019
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.93 №№ 1-4. – 1992
442020
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.94 №№ 1-5. – 1993
442021
  Академия Доклады Академии наук Армянской ССР / Академия, наук Армянской, ССР. – Ереван
Т.95 №№ 1-4. – 1995
442022
  Академия Доклады Академии наук Республики Таджикистан / Академия, наук Республики Таждикистан. – Душанбе
Т.35 № 3/4. – 1992. – до 1991 наз. "Доклады Академии наук Таджикской ССР"
442023
  Академия Доклады Академии наук Республики Таджикистан / Академия, наук Республики Таждикистан. – Душанбе
Т.35 № 5/6. – 1992. – до 1991 наз. "Доклады Академии наук Таджикской ССР"
442024
  Академия Доклады Академии наук Республики Узбекистан / Академия, наук Республики Узбекистан. – Ташкент
№ 1. – 1992
442025
  Академия Доклады Академии наук Республики Узбекистан / Академия, наук Республики Узбекистан. – Ташкент
№ 2. – 1992
442026
  Академия Доклады Академии наук Республики Узбекистан / Академия, наук Республики Узбекистан. – Ташкент
№ 3. – 1992
442027
  Белявская О.П. Доклады Академии наук СССР : новая серия : систематич. указатель к томам 1-100 (1933-1955 гг.) / сост. О.П. Белявская. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1963
442028
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 3. – 1960. – С. 481-711
442029
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 4. – 1960. – С. 713-952
442030
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 5. – 1960. – С. 953-1176
442031
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 6. – 1960. – С. 1177-1391
442032
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 130, № 1. – 1960. – С. 3-240
442033
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 6. – 1960. – С. 1225-1480
442034
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 5. – 1960. – С. 985-1224
442035
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 4. – 1960. – С. 715-984
442036
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 3. – 1960. – С. 465-712
442037
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 2. – 1960. – С. 217-464
442038
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 131, № 1. – 1960. – С. 3-216
442039
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 1. – 1960. – С. 3-240
442040
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 2. – 1960. – С. 241-487
442041
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 3. – 1960. – С. 490-728
442042
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 4. – 1960. – С. 730-967
442043
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 5. – 1960. – С. 970-1220
442044
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 132, № 6. – 1960. – С. 1222-1467
442045
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 6. – 1960. – С. 1265-1479
442046
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 5. – 1960. – С. 993-1263
442047
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 4. – 1960. – С. 737-991
442048
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 3. – 1960. – С. 498-736
442049
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 2. – 1960. – С. 250-495
442050
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 133, № 1. – 1960. – С. 3-248
442051
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 2. – 1960. – С. 241-496
442052
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 4. – 1960. – С. 738-992
442053
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 5. – 1960. – С. 994-1262
442054
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 1. – 1960. – С. 3-240
442055
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 3. – 1960. – С. 498-736
442056
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 134, № 6. – 1960. – С. 1266-1503
442057
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 135, № 6. – 1960. – С. 1297-1560
442058
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 135, № 5. – 1960. – С. 1023-1287
442059
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 135, № 4. – 1960. – С. 762-1015
442060
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 135, № 3. – 1960. – С. 506-759
442061
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 135, № 2. – 1960. – С. 249-504
442062
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 135, № 1. – 1960. – С. 3-239
442063
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 166, № 1, 2, 3. – 1966. – С. 3-591
442064
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 166, № 4, 5, 6. – 1966. – С. 767-1341
442065
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 167, № 4, 5, 6. – 1966. – С. 727-1290
442066
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 167, № 1, 2, 3. – 1966. – С. 3-569
442067
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 168, № 1, 2, 3. – 1966. – С. 9-576
442068
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 168, № 4, 5, 6. – 1966. – С. 727-1310
442069
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 169, № 4, 5, 6. – 1966. – С. 751-1328
442070
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 169, № 1, 2, 3. – 1966. – С. 3-578
442071
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 170, № 1, 2, 3. – 1966. – С. 3-583
442072
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 170, № 4, 5, 6. – 1966. – С.750-1315
442073
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 171, № 4, 5, 6. – 1966. – С. 767-1328
442074
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 171, № 1, 2, 3. – 1966. – С. 3-592
442075
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 172, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-590
442076
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 172, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 751-1322
442077
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 173, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 735-1320
442078
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 173, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-574
442079
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 174, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-586
442080
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 174, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 743-1318
442081
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 175, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 751-1278
442082
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 175, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-588
442083
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 176, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-577
442084
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 176, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 751-1291
442085
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 177, № 4, 5, 6. – 1967. – С. 751-1336
442086
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 177, № 1, 2, 3. – 1967. – С. 3-577
442087
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 178, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-590
442088
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 178, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 760-1312
442089
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 179, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 759-1332
442090
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 179, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-588
442091
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 180, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-602
442092
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 180, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 775-1355
442093
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 181, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 775-1379
442094
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 181, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-598
442095
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 182, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-579
442096
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 182, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 743-1318
442097
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 183, № 1, 2, 3. – 1968. – С. 3-585
442098
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 183, № 4, 5, 6. – 1968. – С. 742-1316
442099
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 184, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 767-1330
442100
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 184, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-596
442101
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 185, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-576
442102
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 185, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 735-1292
442103
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 186, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 743-1321
442104
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 186, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-581
442105
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 187, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-570
442106
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 187, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 711-1284
442107
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 188, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 735-1283
442108
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 188, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-582
442109
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 189, № 1, 2, 3. – 1969. – С. 3-535
442110
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 189, № 4, 5, 6. – 1969. – С. 695-1248
442111
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 190, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 750-1343
442112
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 190, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-578
442113
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 191, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-587
442114
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 191, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 743-1288
442115
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 192, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 711-1274
442116
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 192, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-562
442117
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 193, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-582
442118
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 193, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 743-1296
442119
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 194, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 743-1321
442120
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 194, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-572
442121
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 195, № 1, 2, 3. – 1970. – С. 3-597
442122
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 195, № 4, 5, 6. – 1970. – С. 759-1331
442123
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 196, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 743-1340
442124
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 196, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-577
442125
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 197, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-577
442126
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 197, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 743-314
442127
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 198, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 743-1330
442128
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 198, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-578
442129
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 199, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-595
442130
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 199, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 743-1299
442131
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 200, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 759-1342
442132
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 200, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-593
442133
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 201, № 1, 2, 3. – 1971. – С. 3-597
442134
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 201, № 4, 5, 6. – 1971. – С. 767-1348
442135
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 202, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 743-1327
442136
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 202, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-582
442137
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 203, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-580
442138
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 203, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 735-1302
442139
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 204, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 775-1347
442140
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 204, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-602
442141
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 205, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-584
442142
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 205, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 759-1351
442143
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 206, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 777-1354
442144
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 206, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-612
442145
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 207, № 1, 2, 3. – 1972. – С. 3-592
442146
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 207, № 4, 5, 6. – 1972. – С. 769-1346
442147
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 208, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 762-1348
442148
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 208, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-594
442149
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 209, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-600
442150
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 209, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 761-1332
442151
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 210, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 753-1345
442152
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 210, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-594
442153
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 211, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-594
442154
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 211, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 761-1336
442155
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 212, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 785-1342
442156
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 212, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-614
442157
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 213, № 1, 2, 3. – 1973. – С. 11-587
442158
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 213, № 4, 5, 6. – 1973. – С. 761-1310
442159
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 214, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 737-1318
442160
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 214, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-567
442161
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 215, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-587
442162
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 215, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 769-1363
442163
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 216, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 713-1284
442164
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 216, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-546
442165
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 217, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-579
442166
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 217, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 745-1311
442167
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 218, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 745-1345
442168
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 218, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-579
442169
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 219, № 1, 2, 3. – 1974. – С. 11-909
442170
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 219, № 4, 5, 6. – 1974. – С. 777-1358
442171
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 220, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 761-1315
442172
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 220, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-591
442173
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 221, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-603
442174
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 221, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 761-1329
442175
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 222, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 761-1337
442176
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 222, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-602
442177
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 223, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-602
442178
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 223, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 777-1361
442179
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 224, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 745-1317
442180
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 224, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-582
442181
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 225, № 1, 2, 3. – 1975. – С. 11-569
442182
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-
Т. 225, № 4, 5, 6. – 1975. – С. 745-1322
442183
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 6. – 1980. – С. 1281-1535
442184
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 5. – 1980. – С. 1025-1280
442185
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 4. – 1980. – С. 770-1024
442186
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 3. – 1980. – С. 513-768
442187
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 2. – 1980. – С. 257-512
442188
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 254, № 1. – 1980. – С. 3-255
442189
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 1. – 1980. – С. 3-255
442190
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 2. – 1980. – С. 257-512
442191
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 3. – 1980. – С. 514-768
442192
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 4. – 1980. – С. 769-1024
442193
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 5. – 1980. – С. 1025-1279
442194
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 255, № 6. – 1980. – С. 1281-1535
442195
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 260, № 4. – 1981. – С. 769-1024
442196
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 260, № 5. – 1981. – С. 1025-1280
442197
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 260, № 6. – 1981. – С. 1281-1536
442198
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 261, № 6. – 1981. – С. 1281-1536
442199
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 261, № 5. – 1981. – С. 1025-1280
442200
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 261, № 4. – 1981. – С. 769-1024
442201
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 261, № 3. – 1981. – С. 513-768
442202
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 261, № 2. – 1981. – С. 257-512
442203
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 261, № 1. – 1981. – С. 3-256
442204
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 6. – 1982. – С. 1281-1536
442205
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 5. – 1982. – С. 1025-1280
442206
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 4. – 1982. – С. 769-1024
442207
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 3. – 1982. – С. 515-768
442208
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 2. – 1982. – С. 257-512
442209
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 265, № 1. – 1982. – С. 3-256
442210
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 1. – 1982. – С. 3-256
442211
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 2. – 1982. – С. 257-512
442212
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 3. – 1982. – С. 513-768
442213
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 4. – 1982. – С. 769-1024
442214
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 5. – 1982. – С. 1025-1280
442215
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 266, № 6. – 1982. – С. 1281-1536
442216
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 6. – 1982. – С. 1281-1536
442217
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 5. – 1982. – С. 1025-1280
442218
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 4. – 1982. – С. 769-1024
442219
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 3. – 1982. – С. 513-768
442220
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 2. – 1982. – С. 257-512
442221
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 267, № 1. – 1982. – С. 3-256
442222
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 1. – 1983. – С. 3-256
442223
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 2. – 1983. – С. 259-512
442224
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 3. – 1983. – С. 513-768
442225
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 4. – 1983. – С. 769-1024
442226
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
442227
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 268, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
442228
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
442229
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
442230
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 4. – 1983. – С. 769-1024
442231
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 3. – 1983. – С. 513-768
442232
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 2. – 1983. – С. 257-512
442233
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 269, № 1. – 1983. – С. 3-256
442234
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
442235
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
442236
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 4. – 1983. – С. 769-1024
442237
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 3. – 1983. – С. 513-768
442238
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 2. – 1983. – С. 257-512
442239
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 270, № 1. – 1983. – С. 3-256
442240
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 2. – 1983. – С. 257-512
442241
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 1. – 1983. – С. 3-256
442242
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 3. – 1983. – С. 513-768
442243
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 4. – 1983. – С. 769-1024
442244
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
442245
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 271, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
442246
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
442247
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
442248
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 4. – 1983. – С. 769-1024
442249
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 3. – 1983. – С. 513-768
442250
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 2. – 1983. – С. 257-512
442251
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 272, № 1. – 1983. – С. 3-256
442252
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 1. – 1983. – С. 3-256
442253
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 2. – 1983. – С. 257-512
442254
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 3. – 1983. – С. 513-768
442255
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 4. – 1983. – С. 769-1024
442256
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 5. – 1983. – С. 1025-1280
442257
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 273, № 6. – 1983. – С. 1281-1536
442258
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 1. – 1984. – С. 3-256
442259
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 3. – 1984. – С. 513-768
442260
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
442261
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 274, № 6. – 1984. – С. 1281-1536
442262
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 6. – 1984. – С. 1281-1536
442263
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
442264
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 4. – 1984. – С. 769-1024
442265
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 3. – 1984. – С. 513-768
442266
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 2. – 1984. – С. 257-512
442267
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 275, № 1. – 1984. – С. 3-256
442268
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 1. – 1984. – С. 3-256
442269
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 2. – 1984. – С. 257-512
442270
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 3. – 1984. – С. 513-768
442271
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 4. – 1984. – С. 769-1024
442272
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
442273
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 276, № 6. – 1984. – С. 1281-1535
442274
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 2. – 1984. – С. 257-512
442275
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 3. – 1984. – С. 513-768
442276
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 4. – 1984. – С. 769-1024
442277
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
442278
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 277, № 6. – 1984. – С. 1282-1536
442279
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 6. – 1984. – С. 1281-1536
442280
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
442281
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 4. – 1984. – С. 769-1024
442282
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 3. – 1984. – С. 513-768
442283
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 2. – 1984. – С. 257-512
442284
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 278, № 1. – 1984. – С. 3-256
442285
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 1. – 1984. – С. 3-256
442286
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 2. – 1984. – С. 257-512
442287
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 3. – 1984. – С. 513-768
442288
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 4. – 1984. – С. 769-1024
442289
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 5. – 1984. – С. 1025-1280
442290
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 279, № 6. – 1984. – С. 1281-1536
442291
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 286, № 1. – 1986. – С. 3-256
442292
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 286, № 2. – 1986. – С. 257-512
442293
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 286, № 3. – 1986. – С. 513-768
442294
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 286, № 4. – 1986. – С. 769-1024
442295
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 286, № 5. – 1986. – С. 1025-1280
442296
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 286, № 6. – 1986. – С. 1281-1536
442297
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 287, № 6. – 1986. – С. 1281-1536
442298
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 287, № 5. – 1986. – С. 1025-1279
442299
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 287, № 4. – 1986. – С. 769-1024
442300
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 287, № 3. – 1986. – С. 513-768
442301
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 287, № 2. – 1986. – С. 257-512
442302
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 287, № 1. – 1986. – С. 3-256
442303
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 288, № 1. – 1986. – С. 3-256
442304
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 288, № 2. – 1986. – С. 257-512
442305
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 288, № 3. – 1986. – С. 513-768
442306
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 288, № 4. – 1986. – С. 769-1024
442307
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 288, № 5. – 1986. – С. 1025-1280
442308
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 288, № 6. – 1986. – С. 1281-1536
442309
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 289, № 6. – 1986. – С. 1281-1535
442310
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 289, № 5. – 1986. – С. 1025-1280
442311
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 289, № 4. – 1986. – С. 769-1024
442312
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 289, № 3. – 1986. – С. 513-768
442313
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 289, № 2. – 1986. – С. 257-512
442314
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 289, № 1. – 1986. – С. 3-256
442315
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 290, № 1. – 1986. – С. 3-256
442316
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 290, № 2. – 1986. – С. 257-512
442317
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 290, № 3. – 1986. – С. 513-768
442318
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 290, № 4. – 1986. – С. 769-1024
442319
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 290, № 5. – 1986. – С. 1027-1280
442320
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 290, № 6. – 1986. – С. 1281-1536
442321
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 291, № 6. – 1986. – С. 1281-1536
442322
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 291, № 5. – 1986. – С. 1025-1280
442323
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 291, № 4. – 1986. – С. 769-1024
442324
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
442325
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
442326
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 4. – 1990. – С. 769-1024
442327
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 3. – 1990. – С. 513-768
442328
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 2. – 1990. – С. 257-512
442329
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 310, № 1. – 1990. – С. 3-255
442330
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 1. – 1990. – С. 3-255
442331
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 2. – 1990. – С. 257-512
442332
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 3. – 1990. – С. 513-768
442333
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 4. – 1990. – С. 769-1024
442334
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
442335
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 311, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
442336
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
442337
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
442338
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 4. – 1990. – С. 769-1024
442339
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 3. – 1990. – С. 513-768
442340
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 2. – 1990. – С. 257-512
442341
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 312, № 1. – 1990. – С. 3-255
442342
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 1. – 1990. – С. 3-255
442343
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 2. – 1990. – С. 257-512
442344
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 3. – 1990. – С. 513-768
442345
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 4. – 1990. – С. 769-1024
442346
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
442347
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 313, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
442348
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
442349
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
442350
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 4. – 1990. – С. 769-1024
442351
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 3. – 1990. – С. 513-768
442352
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 2. – 1990. – С. 257-512
442353
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 314, № 1. – 1990. – С. 3-255
442354
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 1. – 1990. – С. 3-255
442355
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 2. – 1990. – С. 257-512
442356
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 3. – 1990. – С. 513-768
442357
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 4. – 1990. – С. 769-1024
442358
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 5. – 1990. – С. 1025-1280
442359
   Доклады Академии Наук СССР /АН СССР/ / Академия наук СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1933-. – ISSN 0002-3264
Т. 315, № 6. – 1990. – С. 1281-1536
442360
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.27 №№ 1-12. – 1984. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
442361
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.28 №№ 1-12. – 1985. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
442362
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.29 №№ 1-12. – 1986. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
442363
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.32 №№ 1-7, 10-12. – 1989. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
442364
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.33 №№ 1-2. – 1990. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
442365
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.33 №№ 3-12. – 1990. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
442366
  Академия Доклады Академии наук Таджикской ССР / Академия, наук Таджикской, ССР. – Душанбе
Т.34 №№ 1-3, 5-8. – 1991. – с 1992 наз. "Доклады Академии наук Республики Таджикистан"
442367
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1976
442368
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1976
442369
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1977
442370
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1977
442371
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1978
442372
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1978
442373
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-11. – 1979
442374
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-11. – 1979
442375
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1980
442376
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1980
442377
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1981
442378
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1981
442379
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1982
442380
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1982
442381
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1983
442382
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1983
442383
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1984
442384
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1984
442385
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1985
442386
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1985
442387
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-6, 8, 10-12. – 1986
442388
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-6, 8-12. – 1986
442389
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1987
442390
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1987
442391
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1988
442392
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1988
442393
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1989
442394
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-4, 7-12. – 1989
442395
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия Б: Геологические, химические и биологические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1990
442396
  Академия Доклады Академии наук Украинской ССР. Серия А: Физико-математические и технические науки / Академия, наук Украинской, ССР. – Киев
  №№ 1-12. – 1990
442397
   Доклады в центральном науч.-исследоват. геолого-разведочном институте. – Новосибирск, 1934. – 56с.
442398
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : 1-й очередной сессии 1911 : По Губернской земской кассе мелкого кредита С № 119 по № 123. – Житомир : Электро-тип. "Работник", 1911. – 43 с. – (Волынская губ. земская управа)
442399
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Первой очередной сессии. По статистическому отделу. №224-226. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1911. – 14 с.
442400
   Доклады Волынскому губернскому земскому собранию : Третьей очередной сессии. По училищному отделу. №№16-36 и 221-229. – Житомир : Эектрическая типография Т-ва Н.А.Бродович, 1913. – 14 с.
442401
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция филологических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1965. – 126с.
442402
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции : Секция физико - математических наук. – Ростов -на-Дону : Ростов. кн. изд., 1966. – 112с.
442403
   Доклады восьмой научно-теоретической конференции (секция филологических наук). – Ростов
2. – 1966. – 152 с.
442404
   Доклады Всесоюзному симпозиуму по социологическим проблемам села. – Новосибирск, 1968. – 208с.
442405
   Доклады второго симпозиума по океанографическим исследованиям в ТРОПЭКС -74. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 83с.
442406
   Доклады второй Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленингоад, 23-25 июня 1981 г.) : В четырех томах. – Ленинград
Том 2. – 1982. – 318с.
442407
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 112 с.
442408
   Доклады второй научной конференции, посвященной проблемам "Климат, учение, спорт". – Ташкент, 1963. – 276 с.
442409
   Доклады Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию 1915 года (январь-февраль 1916 г.) : По секретарскому, бухгалтерскому и училищному отдел. – Киев : типо-Литография насл.К.Ш.Круглянского
в.1. – 1916. – 24 с.
442410
  Самоквасов Д.Я. Доклады и прения на VIII Археологическом съезде / Д.Я. Д.Я. Самоквасов. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова и К*, 1897. – [2], 20, [1] с.


  Содержание: Доклады: 1. О происхождении русских и польских славян и причине появления кладов римских монет в земле древних руссов и ляхов; 2. Хронологическая классификация могил Южной и Центральной России; Прения: 1. По докладу о кладах римских ...
442411
   Доклады и приговоры, состоявшиеся в правительствующем Cенате в царствование Петра Великаго, изданные Императорской Академией наук / под ред. Н.О. Дубровина. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 5 : Год 1715-й. Кн. 1 (январь-июнь). – 1892. – 584 с. стп. – Экз. № 252781 дефектный, отсутствуют с. 561-584
442412
  Киров С.М. Доклады и речи 1930-1933 гг. / С.М. Киров. – Л., 1934. – 117с.
442413
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 264, [4] с. – VII Международный конгресс доисториков и протоисториков
442414
   Доклады и сообщения археологов СССР. – Москва : Наука, 1966. – 268 с.
442415
   Доклады и сообщения делегации ГДР на тему "Преподавание русского языка специалистам-нефилологам". – Прага, 1982. – 78с.
442416
   Доклады и сообщения итоговой научной сесии за 1965 год : Тезисы. Биология и география, апрель 1966 г. – Луганск, 1966. – 76с.
442417
   Доклады и сообщения на итоговой научной конференции за 1962 год, март 1963 г.. – Луганск, 1963. – 41с.
442418
   Доклады и сообщения на научной конференции на тему "Развитие социалистического соревнования в угольной промышленности Кузбаса". – Кемерово, 1962. – 116с.
442419
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 г., 20-23 марта 1967 г.. – Москва
Ч. 2 : Секция учета статистики и высшей математики, Товароведения промышленных товаров, Товароведения пищевых продуктов, Химии. – 1967. – 156с.
442420
   Доклады и сообщения на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1966 год : Пленарное заседание, секции: истории КПСС и марксистски-ленинской философии, Политеческой экономии и экономики торговли, Организаци торговли, 20-23 марта 1967 года. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 160с.
442421
   Доклады и сообщения на совещании по вопросам консервации и реставрации художественных ценностей. (Москва, 11- 14 мая 1960 г.) : сообщения. – Москва : Типография На боевом посту
Ч. 2 : Графика. – 1960. – 99 с.
442422
   Доклады и сообщения научной конференции архивных учреждений и вузов Сибири и Дальнего Востока, посвященной 50-летию ленинского декрета по архивному строительству. – Томск, 1968. – 331с.
442423
   Доклады и сообщения научной сессии (Винницкого гос. пед. ин-та им. Н. Островского), посвященной 20-летию со дня смерти Николая Островского. – Винница, 1957. – 48 с.
442424
   Доклады и сообщения секции 3 "Химический метод борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва
Часть 2. – 1975. – С.401-674
442425
   Доклады и сообщения секции 5 "Биологические и генетические методы борьбы" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 203с.
442426
   Доклады и сообщения секции 6 "Интегрированная защита растений" / Международный конгресс по защите растений. – Москва, 1975. – 264с.
442427
   Доклады и сообщения секции и комиссии Географического общества УССР: Картография (1972-1974) : сборник научных статей. – Киев : Наукова думка
2. – 1976. – 80 с.
442428
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. 1. – 1974. – 79с.
442429
   Доклады и сообщения секций и комиссий географического общества УССР : Сборник научных статей. Картография (1972-1974 гг.). – Киев : Наукова думка
Вып. II. – 1976. – 79с.
442430
   Доклады и тезисы / 1 Всерос. съезд преп. физики, химии и космографии. С.-Петербург, 27 дек. 1913-6 янв. 1914 г. – Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича
Секция 2 : Химия. – 1913. – [3], 40 с
442431
   Доклады из педагогическите четения по български език и литература. – София, 1959. – 120с.
442432
   Доклады института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Новосибрск : Наука
Вып. 42. – 1974. – 79с
442433
   Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока / Академии наук СССР Сибирское отделение; . – Иркутск
Вып. 41. – 1973. – 99с
442434
   Доклады Историко-археологической секции Восточно-Сибирского отдела Географического общества СССР. – Иркутск, 1949. – 20с.
442435
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультеров (декабрь 1971 г.). – Томск, 1973. – 163с.
442436
   Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов (декабрь 1965 г.). – Томск, 1965. – 176с.
442437
   Доклады итоговой научной конференции юридического факультета Томского университета (январь 1975 г.). – Томск, 1976. – 283с.
442438
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.1. – 2002. – 512с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
442439
   Доклады ІІ Международной научно-практической конференции "Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде (16-18 октября 2002 г.) = Баяндамалары 2 Халыкаралык гыдыми-практикалык конференция " Коршаган ортадагы ауыр металдар, радионуклидтер жэне биофил-элементтер" (16-18 казан 2002 жыл) / Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде; Мин. образ. и науки Республики Казахстан. Семипалатинский гос. унив. и др. – Семипалатинск. – ISBN 9965-492-94-8
Т.2. – 2002. – 572с. – Видання парал.казах., рос. та англ. мовами
442440
   Доклады к VII международному социологическому конгрессу. – Свердловск, 1970. – 152с.
442441
   Доклады к XXII Международному географическому конгрессу. – Ленинград, 1972. – 142 с.
442442
   Доклады к научно-краеведческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Челябинск, 1967. – 174с.
442443
   Доклады к научно-технической конференции ЛЭИС. – Ленинград
Вып. 5. – 1966. – 50с.
442444
   Доклады Киевской Губернской земской управы пятому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1916 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1916 году. – Киев : Тип.Имп.Ун-та Св.Владимира, Акц. О-ва Н.Т.Корчак-Новицкого
в.5, ч.2. – 1916. – 229 с.
442445
   Доклады Киевской Губернской земской управы шестому очередному Губернскому Земскому Собранию (январь-февраль 1917 г.) : О расходах на губернские земские мероприятия в 1917 году. – Киев : Типо-Литография К.Ш.Круглянского
ч.3. – 1917. – 176 с.
442446
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 7. – 1974. – 340 с.
442447
   Доклады Конгресса / Международный конгресс историков; Междунар. ком. ист. наук ; XIII Международный конгресс исторических наук, Москва, 16-23 августа 1970 г. – Москва : Нац. ком. историков СССР
Т. 1, ч. 6. – 1974. – 246 с.
442448
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 683 с.
442449
   Доклады Межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. – Ростов-на-Дону, 1970. – 211с.
442450
   Доклады межвузовской научно-теоретической конференции аспирантов. 1969 год. – Ростов-на-Дону, 1969. – 371 с.
442451
   Доклады МОИП 1985: Зоология и ботаника. Использования и охрана ресурсов флоры и фауны СССР. – Москва : Наука, 1987. – 150 с.
442452
   Доклады МОИП I полугодие 1977 г. Зоология и ботаника. – Москва : Московский университет, 1979. – 71 с.
442453
   Доклады МОИП. 1980. – Москва, 1982
442454
   Доклады МОИП. 1981. – Москва, 1983
442455
   Доклады МОИП. Общая биология : особенности морфофункциональных характеристик в норме, развитии и в экстримальных условиях. – Москва : Наука, 1989. – 113 с.
442456
   Доклады на 4 Конференции младших науч. сотрудников и аспирантов. – М., 1966. – 92с.
442457
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 86 с.
442458
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 32с.
442459
   Доклады на V конференции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 40с.
442460
   Доклады на V конфернции по изучению творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Свердловск, 1960. – 50 с.
442461
   Доклады на XIV Международном конгрессе по психологии. – М., 1954. – 120с.
442462
   Доклады на ежегодных чтениях памяти В.А. Обручева, I - V. – М.-Л., 1961. – 164с.
442463
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 1-3. 1952-1954. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1956. – 209 с.
442464
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга : 4-7. 1956-1959. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1960. – 191 с.
442465
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XIII - XIV 1960-1966. – Ленинград : Наука, 1968. – 215 с.
442466
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XV-XIX 1967-1971 : Ритмичность природных явлений. – Ленинград : Наука, 1973. – 256 с.
442467
   Доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга, XX: Развитие идей Л.С. Берга в области исторической географии. – Ленинград : Наука, 1978. – 119 с.
442468
   Доклады на конференции, посвященной памяти Н.Е. Введенского : 26-28 декабря 1947 г. – М.-Л., 1949. – 139с.
442469
   Доклады на Международной конференции по мерзлотоведению. – М., 1963. – 260с.
442470
   Доклады на научно-политической конференции тт. М. Прилучкого, Л. Рубцовой, Н. Аникеевой. – Новосибирск, 1963. – 26 с.


  Содержание: 1. Прилуцкий М. Воспитание самостоятельности учащихся в процессе внеклассной работы; 2. Рубцова Л. О самоуправлении в Сузунской средней школе №1 р.п.Сузун; 3. Аникеева Н. Некоторые пути повышения воспитательной эффективности пионерской ...
442471
   Доклады на научно-практической конференции тт. А. Ефимовой и В. Завадской. – Новосибирск, 1963. – 20 с.


  Содержание: 1. Завадская В. Опыт проведения уроков внеклассного чтения; 2. Ефимов А. Сочинение по картине как вид самостоятельной работы.
442472
   Доклады на научных конференциях. – Ярославль
3. – 1964. – 166 с.
442473
   Доклады на пятнадцатом ежегодном чтении памяти Н.А.Холодковского. – М-Л : Наука, 1964. – 94с.
442474
   Доклады на пятой и шестой научных сессиях. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное изд-во, 1954. – 120 с.
442475
   Доклады на пятой научной сессии Биология : биология. – Якутск : Якутское книжное издательство, 1954. – 135 с.
442476
   Доклады на Пятом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1953. – 42с.
442477
   Доклады на седьмом и восьмом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского. – Москва-Л., 1956. – 67с.
442478
   Доклады на сессии Государственного собрания Венгерской Нар. Республики 15-17 нояб. 1955 года., 1955. – 32с.
442479
   Доклады на совещании по вопросам психологии 3-8 июля 1953 г.. – Москва : Академия Педагогических Наук РСФСР, 1954. – 348с.
442480
   Доклады на совещании по стационарным геоботаническим исследованиям (22-25 дек. 1951 г.). – М.-Л., 1954. – 296с.
442481
   Доклады на сороковом ежегодном чтении памяти Н.А. Холодковского 2 апр. 1987 г.. – Ленинград : Наука, 1988. – 96 с.
442482
   Доклады на третьей научной сессии. : История и филология. – Якутск : Якутское книжное издательство
1. – 1953. – 76 с.
442483
   Доклады на шестнадцатом и семнадцатом ежегодных чтениях памяти Н.А. Холодковского 3 апр. 1963 г., 3 апр. 1964 г.. – Москва-Л., 1965. – 100с.
442484
   Доклады на юбилейной сессии, посвященной 40-летию Великого Октября. – Нальчик, 1958. – 184 с.
442485
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1967-68 уч. г.. – Иркутск, 1968. – 181с.
442486
   Доклады научно-методической конференции Иркутского государственного университета за 1968-69 уч. г.. – Иркутск, 1969. – 144с.
442487
   Доклады научно-теоретической конференции /март 1964 года/ : Тематика сб.: Экономика, право, философия, история. – Минск, 1964. – 106с.
442488
   Доклады научно-теоретической конференции 1957 г.. – Бухара, 1957. – 272с.
442489
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – ч. 1. – Москва
Ч. 1. – 1970. – 178 с.
442490
   Доклады научно-технического семинара "Метрология в радиоэлектронике". – Москва
Ч. 2. – 1970. – 141 с.
442491
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исслед. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 145 с.
442492
   Доклады научно-технической конференции по итогам науч.-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 112с.
442493
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследов. работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 68с.
442494
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 120с.
442495
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 44с.
442496
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 40с.
442497
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 277с.
442498
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 135с.
442499
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 108с.
442500
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 64с.
442501
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 102с.
442502
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 91с.
442503
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 337с.
442504
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-1965 гг.. – Москва, 1965. – 131с.
442505
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 312с.
442506
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 192с.
442507
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 264с.
442508
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 204с.
442509
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 184с.
442510
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
442511
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 140с.
442512
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 108с.
442513
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
442514
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 112с.
442515
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 126с.
442516
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 100с.
442517
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 150с.
442518
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 167 с.
442519
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 84с.
442520
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
442521
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 422с.
442522
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 132с.
442523
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 272с.
442524
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 148с.
442525
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 224с.
442526
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 156с.
442527
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 196с.
442528
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 87с.
442529
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 168с.
442530
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 256с.
442531
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 234с.
442532
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 368с.
442533
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва, 1967. – 190с.
442534
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 гг.. – Москва
Ч. 1. – 1967. – 268с.
442535
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1966-1967 годы.. – Москва, 1967. – 224с.
442536
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 130с.
442537
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 95с.
442538
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 156с.
442539
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 153с.
442540
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 162с.
442541
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 184с.
442542
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 112с.
442543
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 155с.
442544
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 158с.
442545
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 134с.
442546
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 110с.
442547
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 124с.
442548
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислит. и измирит. техники. Подсекция вычислит. техники. – Москва, 1969. – 180с.
442549
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.) : Секция автоматики, вычислительной и измерительной техники: Подсекция измерительной техники. – Москва, 1969. – 72с.
442550
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 256с.
442551
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 164с.
442552
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1969. – 98с.
442553
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 168с.
442554
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 204с.
442555
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 188с.
442556
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 228с.
442557
   Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968-1969 гг. (апрель 1970 г.). – Москва, 1970. – 164с.
442558
   Доклады научно-технической конференции по картографии (12, 13 мая 1964 г.). – Ленинград : РТП ГО СССР, 1965. – 149 с.
442559
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Новосибирск, 1961. – 111 с.
442560
   Доклады научно-технической конференции, посвященной дню радио. – Томск, 1964. – 217 с.
442561
   Доклады научного симпозиума по ионосфере (Ростов н/Д. 21-22 апреля 1960 г.) 5 Раздел программы МГТ (ионосферы). – Ростов -на-Дону, 1961. – 151с.
442562
   Доклады научной конференции. – Красноярск, 1966. – 152с.
442563
   Доклады научной конференции "Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе", Канев, 26-28 сентября 1974 г. / Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе; МВиССО УССР ; Киев. гос. ун-т. – Канев
Вып. 2 : Вычислительные методы в математической физике, теории управления и оптимизации. – 1974. – 340 с.
442564
   Доклады научной конференции (5-8 мая 1965 г.) : История. Право. Экономика. Язык и литература. Математика. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 500с.
442565
   Доклады научной конференции аспирантов и молодых ученых, посвященной 50-летию Великой Октябрьской соц. революции. Серия философских наук.. – Минск, 1967. – 208с.
442566
   Доклады научной конференции кафедр общественных наук (по работам 1964-1965 гг.). – Иваново, 1966. – 139с.
442567
   Доклады научной конференции кафедры истории КПСС. – Донецк, 1970. – 194с.
442568
   Доклады научной конференции по теоретическим и прикладным вопросам математики и механики 15-20 февр. 1960 г.. – Томск, 1960. – 128 с.
442569
   Доклады научной конференции профессоров и преподавателей 17-27 января 1966 года : Секция соц.-эконом. наук. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 100с.
442570
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава : Секция механизации сельскохозяйственного производства. – Кишинев, 1967. – 128с.
442571
   Доклады научной конференции профессорско-преподавательского состава по материалам 1966 г. : Секция животноводства. – Кишинев, 1967. – 108с.
442572
   Доклады научной конференции, посвященной 75-летию со дня октрытия библиотеки университета. – Томск, 1963. – 85с.
442573
   Доклады научной сессии 1963 года : Всеобщая история, история СССР, право. – Кишинев, 1964. – 191с.
442574
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 1. – 1994
442575
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 2. – 1994
442576
  Национальная Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан / Национальная, академия наук Республики Казахстан. – Алматы
№ 3. – 1994
442577
  Чиликин М.Г. Доклады начуно-технической конфереции по итогам научно-исследовательских работ за 1964-65 гг. / М.Г. Чиликин. – Москва, 1965. – с.
442578
   Доклады о научно-исследовательских работах. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1968. – 82 с.
442579
   Доклады палеоботанической конференции : (декабрь 1961г.). – Томск : Томский ун-тет, 1962. – 172с.
442580
   Доклады Первой всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Гелиоэнергетика. – вып. 1. – М., 1972. – 296с.
442581
   Доклады Первой Всесоюзной науч.-техн. конференции по возобновляемым источникам энергии. Фотоэнергетика растений. – вып. 3. – М., 1972. – 215с.
442582
   Доклады по геоморфологии и палеогеографии Дальнего Востока. – вып. 1. – Ленинград, 1964. – 68 с.
442583
  Археологический съезд (12 ; 1901 ; Харьков) Доклады Председателя историко-филологического Общества при Институте князя Безбородко, профессора Добиаша : доклад о результатах деятельности состоящей при Обществе особой комиссии по собиранию археологических и этнографических сведений, а также предметов древности в пределах Черниговской губернии, к XII Археологическому съезду. – Харьков : Тип. Зильберберг, 1901. – 39 с. – Отдельн. оттиски из Запис. Имп. Харьк. Унив. 1901 г.
442584
   Доклады пятой межвуз. конф. по физическому и математ. моделированию. Секция аналоговое моделирование в различ. областях техники. – М., 1968. – 148с.
442585
   Доклады расширенных заседаний семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1. – 1985. – 261 с.
442586
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
1, №3. – 1985. – 179 с.
442587
   Доклады расширенных заседаний семинара Института прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
2. – 1985. – 191 с.
442588
   Доклады Республиканской конференции по вопросам германской, романской и классической филологии = Germanu, romanu ir klasikines filologijos respublikines konferencijos Pranesimai : Посвящ. 50-летию Октября. – Вильнюс, 1968. – 239с. – Обкладинка та парал. тит. арк. литовською мовою
442589
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 1. – 1995
442590
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 2. – 1995
442591
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 3. – 1995
442592
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 4. – 1995
442593
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 5. – 1995
442594
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 340, № 6. – 1995
442595
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 1. – 1995
442596
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 2. – 1995
442597
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 3. – 1995
442598
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 4. – 1995
442599
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 5. – 1995
442600
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 341, № 6. – 1995
442601
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 1. – 1995
442602
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 2. – 1995
442603
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 3. – 1995
442604
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 4. – 1995
442605
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 5. – 1995
442606
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 342, № 6. – 1995
442607
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 1. – 1995
442608
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 2. – 1995
442609
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 3. – 1995
442610
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 4. – 1995
442611
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 5. – 1995
442612
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 343, № 6. – 1995
442613
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 1. – 1995
442614
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 2. – 1995
442615
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 3. – 1995
442616
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 4. – 1995
442617
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 5. – 1995
442618
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 344, № 6. – 1995
442619
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 1. – 1995
442620
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 2. – 1995
442621
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 3. – 1995
442622
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 4. – 1995
442623
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 5. – 1995
442624
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 345, № 6. – 1995
442625
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 2. – 1996
442626
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 3. – 1996
442627
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 4. – 1996
442628
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 5. – 1996
442629
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 6. – 1996
442630
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 346, № 1. – 1996
442631
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 1. – 1996
442632
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 2. – 1996
442633
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 3. – 1996
442634
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 4. – 1996
442635
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 5. – 1996
442636
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 347, № 6. – 1996
442637
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 1. – 1996
442638
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 2. – 1996
442639
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 3. – 1996
442640
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 4. – 1996
442641
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 5. – 1996
442642
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 348, № 6. – 1996
442643
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 1. – 1996
442644
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 2. – 1996
442645
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 3. – 1996
442646
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 4. – 1996
442647
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 5. – 1996
442648
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 349, № 6. – 1996
442649
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 1. – 1996
442650
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 2. – 1996
442651
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 3. – 1996
442652
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 4. – 1996
442653
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 5. – 1996
442654
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 350, № 6. – 1996
442655
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 1. – 1996
442656
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 2. – 1996
442657
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 3. – 1996
442658
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 4. – 1996
442659
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 5. – 1996
442660
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 351, № 6. – 1996
442661
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 2. – 1997
442662
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 3. – 1997
442663
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 4. – 1997
442664
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 5. – 1997
442665
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 6. – 1997
442666
   Доклады Российской Академии Наук /РАН/ / Российская академия наук. – Москва
Т. 352/354, № 1. – 1997
442667
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция общественных наук. – Таганрог, 1963. – 322с.
442668
   Доклады седьмой научно-теоретической конференции института : Секция педагогических наук. – Таганрог, 1963. – 166с.
442669
   Доклады советских почвоведов к седьмому нар. конгрессу в США. – Москва, 1960. – 488 с.
442670
   Доклады советских ученых к 16-му Междунар. конгрессу по садоводству (Брюссель, Бельгия). – Москва, 1962. – 404 с.
442671
   Доклады советских ученых на ХХХ сессии междунар. статистич. института. – М., 1957. – 48с.
442672
   Доклады советских ученых на ХХХІ сессии междунар. статистич. института. – М., 1958. – 116с.
442673
   Доклады советской делегации VII конференции Балтийской геодезической комиссии Ленинград - Москва1934 г.. – Вып. 7. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 60 с.
442674
   Доклады студенческой науч. конф. 1959 г.. – Пермь, 1960. – 46с.
442675
   Доклады студенческой научной конференции 1966 г.. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 102с.
442676
  Московский уезд. съезд земских учителей и учительниц Доклады Съезду учителей и учительниц Московского уезда в августе 1901 года / Доклад Я.Е. Жукова. – [Москва] : [Б. и.], 1901. – 187 с. – Без обл. и тит. л.
442677
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 242. – 1978
442678
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 244. – 1978
442679
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 247. – 1979
442680
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 249. – 1979
442681
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 252. – 1979
442682
   Доклады Тимирязевской Московской сельско-хозяйственной академии / Тимирязевская Московская сельско-хозяйственная академия. – Москва
Вып. 254. – 1979
442683
  Брежнев Л.И. Доклады тов. Л.И.Брежнева и тов. А.Н.Косыгина / Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин. – М, 1966. – 352с.
442684
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
2. – 1984. – 486с.
442685
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
3. – 1984. – 486с.
442686
   Доклады Третьей Всесоюзной конф. инжнереным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Л.
4. – 1984. – 486с.
442687
   Доклады Третьей Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов (Ленинград. 20-22 июня, 1984 г.). – Ленинград : ЦНИИатоминформ
Т. 1. – 1984. – 486с.
442688
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
442689
   Доклады третьей междунар. конф. по мирному использованию атомной энергии. Женева. сент. 1964 г.. – Москва, 1967
442690
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 3. – 1970. – 96 с.
442691
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 4. – 1970. – 88 с.
442692
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. – Москва
Вып. 5. – 1970. – 52 с.
442693
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон, ноябрь, 1965 г. – Москва
Вып. 2. – 1969. – 60 с.
442694
   Доклады третьей международной конференции по плутонию. Лондон. ноябрь. 1965 г. – Москва
Вып. 1. – 1969. – 56 с.
442695
   Доклады третьей Сибирской конференции по математике и механике 8-13 сент. 1964 г.. – Томск, 1964. – 407 с.
442696
  Нагорный А. Доклады ЦРУ о планах модернизации китайской экономики / А. Нагорный, А. Парканский // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 25. – С. 220-230
442697
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению моделирования в различных отраслях техники. Матем. моделирование полей. – сб. 1. – М., 1962. – 359с.
442698
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники. Применение методов математ. моделирования в инженерных исследованиях. – сб. 3. – М., 1962. – 348с.
442699
   Доклады четвертой Межвуз. конф. по применению физич. и математ. моделирования различ. отраслей техники.Теория подобия и методы физического моделирования в применении к электротехнич. задачам. – сб. 4. – М., 1962. – 484с.
442700
   Доклады шестой международной конференции по метеорологии Карпат : 17-22 сентября 1973 г. – Киев, 1973. – 615 с.
442701
   Доклады экономического семинара на тему "Повышение качества продукции - важнейшная народнохозяйственная задача". – Уфа, 1965. – 78с.
442702
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Аккурратов В. Аэронавигация в высоких широтах Арктики : Аэронавигация в высоких широтах Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 16 с.
442703
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Березкин В.А. О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопредельных морей : О течениях на поверхности Северного Ледовитого океана и сопридельных морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
442704
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Богоров В.Г. Роль биологических индикторов в познании биологического режима моря : Роль биологических индикаторов в познании гидрологического режима моря. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
442705
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Бруевич С.В. Некоторые задачи химической океанографии Арктики : Некоторые задачи химической океаногроафии Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 28 с.
442706
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Буйницкий В. Х. Основные итоги и перспективы научно-исслед. работ Арктического ин-та : Основные итоги и перспективы научно-исследовательских работ Арктического института. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 15 с.
442707
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Вангенгейм Г.Я. О макрометеорологических исследованиях и долгосрочных прогнозах погоды : О микрометеорологических исследованиях в долгосрочных прогнозах погоды в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 13 с.
442708
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Визе В.Ю. Колебание солнечной деятельности и ледовитость арктических морей : Колебание солекчной деятельности в ледовитость Арктических морей. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
442709
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гирс А.А. Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратос : Связь изменения температуры и давления воздуха, высоты и стратификации стратосферы с адвекцией в свободной атмосфере. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 22 с.
442710
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гневышев М.Н. Физика ионосферы высоких широт : Физика ионосферы высоких широт. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 10 с.
442711
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Гомоюнов К.А. О приведении гидрологических величин (на примере Карского моря) : О приведении гидрологических величин ( на примере Карского моря). – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
442712
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Жонголович И.Д. Гравиметрия и Арктика : Гравиметрия и Арктика. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 19 с.
442713
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Исаченко Б.Л. Об очередных задачах микробиологического изучения воды и грунтов морей. – Москва-Л., 1945. – 13с.
442714
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Кленова М.В. Процессы осадкообразования в полярных морях : Процессы осадкообразования в полярных морях. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 14 с.
442715
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Коптева А.В. Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны : Влияние ледяного покрова на скорость распространения приливной волны. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 7 с.
442716
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Лобза П.Г. Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока : Солевой состав вод Карского моря и его изменение под влиянием речного стока. – Москва, Лен инград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 17 с.
442717
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Марков Ф.Г. Таймырский каменноугольный бассейн : Таймырский каменноугольный бассейн. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
442718
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Моря Советской Арктики в четвертичный период/В.И. Сакс. – 1945. – 11с.
442719
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – М.-Л.
Проблемы топлива в советской Арктике/А.Е. Пробст. – 1945. – 18с.
442720
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Никольский А.П. Двойственный характер возмущений магнитного поля в высоких широтах и нов. – Москва, Ленинград : Главсевморпути
Ледовитость Восточносибирского моря в связи с условиями дрейфа льдов в высоких широтах/Д.В. Карелин. – 1945. – 14 с.
442721
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Окладников А.П. Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра : Древнерусские полярные мореходы у берегов Таймыра. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 9 с.
442722
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Славин С.В. Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР : Северный морской путь в системе народного хозяйства СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 12 с.
442723
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Спижарский Т.Н. Схема тектоники советского сектора Арктики : Схема тектоники советского сектора Арктики. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 20 с.
442724
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Струмилин С. Факторы времени в проектировках капитальных вложений : Фактор времени в проектировках капитальных вложений. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 24 с.
442725
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Терлецкий П.Е. Проблема заселения Крайнего Севера СССР : Проблемы заселения крайнего севера СССР. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 11 с.
442726
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Тимофеев В.Т. Опыт приближенного определения теплового баланса Баренцова моря : Опыт приближенного определения теплового баланса Каренцова моря. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 21 с.
442727
   Доклады юбилейной сессии Арктического науч.-исслед. ин-та Главсевморпути при СНК СССР. 1920 - XXV лет - 1945. Федченко К.К. Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике : Вариации геомагнитного поля и магнитная активность в Арктике. – Москва, Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1945. – 8 с.
442728
   Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль : Типолитография Губернской Земской Управы, 1913
442729
   Доклады, посвященные столетию со дня рождения И.В. Мичурина. – Саратов : Коммунист, 1957. – 168 с.
442730
   Доклады, представленные на первый Всероссийский Съезд деятелей по прикладной энтомологии в г.Киеве в 1913 году. – Киев, 1913. – 66 с.
442731
   Доклады, представляемые Гидрографическим Управлением СССР на 1-й Географический съезд созываемый Госпланом в Москве в мае 1925 г.. – Ленинград, 1925. – 51 с.
442732
   Доклады, прочитанные на ХІ Всесоюзной студенческой археологической конференции 1965 г. в Ереване. – Ереван, 1968. – 72с.
442733
   Доклады. Науч. конф. 6-13 дек. 1945 г.. – Москва
Выпуск 4. – 1946. – 256с.
442734
  Салтыков Н.Д. Докладываю в Генеральный штаб / Н.Д. Салтыков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
442735
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция в области теплоэнергетики.. – М., 1968. – 146с.
442736
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование и теория подобия при решении гидравлических и гидроэнергетических задач.. – М., 1968. – 134с.
442737
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении задач радиотехники и электроники. – М., 1968. – 164с.
442738
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция моделирование при решении электроэнергетических и электромеханич. задач. Подсекция электромеханич.. – М., 1968. – 229с.
442739
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция общие вопросы метода моделирования. – М., 1968. – 266с.
442740
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение методов программного моделирования при проектировании сложных систем переработки информции и ЦВМ. – М., 1968. – 220с.
442741
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применение цифрового моделирования. – М., 1968. – 168с.
442742
   Докладый пятой межвуз. конф. по физич. и математ. моделированию. Секция применения методов теории подобия при решении технико-эконом. задач. – М., 1968. – 118с.
442743
  Бугаенко В.П. Доклинические формы алкоголизма / В.П. Бугаенко, А.Т. Филатов. – Киев, 1989. – 78,2с.
442744
  Бекмухамедова В. Доклінічне дослідження гострої токсичності препарату "кокарніт" на щурах / В. Бекмухамедова, О. Вороніна, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Старіння населення планети, висока ступінь урбанізації, погіршення екологічного становища сприяють збільшенню кількості людей з захворюваннями багатьох систем організма. Кокарніт - препарат, який покращує метаболізм та енергозабезпечення тканин, це ...
442745
  Горелов Олег Доколе будем препираться? К вопросу о российско-польских отношениях // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 69-84. – ISSN 0130-9625
442746
  Киселев Г.С. Доколониальная Африка / Г.С. Киселев. – Москва, 1985. – 150с.
442747
  Лебедев Н.Л. Доколумбова Мексика в русской печати XIX в. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 73-81. – ISSN 044-748Х
442748
  Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность / В.И. Гуляев. – Москва : Международные отношения, 1991. – 191с. – (К 500-летию открытия Америки)
442749
  Хелимский Е.И. Доколхозное крестьянство Киргизии / Е.И. Хелимский. – Фрунзе, 1991. – 218с.
442750
  Зозуля О.І. Доконституційний період інституалізації апарату Президента Російської Федерації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 89-96. – (Право. Економіка. Управління)
442751
  Чухно А.А. Докорінна зміна характеру праці та її стимулів // Вчення про матеріальн. та моральн. стимули та його здійснення на сучасному етапі, 1969
442752
  Мельник Р. Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні / Р. Мельник, О. Шаблій, Б. Шлоер // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1026-9932
442753
  Волошин О.А. Докорінна трансформація місця СНД в структурі інструментів реалізації російських інтересів на пострадянському просторі в 2000-х рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 16-17
442754
  Вольвач П. Докорінне оновлення кадрів як запорука відродження Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 6


  Ще до передачі Кримської області Україні партійне керівництво та урядовці республіки добре вивчили стан кримської економіки.
442755
  Стефанов Христо Докосвания до необхватното / Стефанов Христо. – София, 1989. – 183 с.
442756
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.4 : Грецький спадок і сучасність. – 2003
442757
   Докса : Збірник наукових праць з філософії та філології. – Одеса
Вип.5 : Логос і праксис сміху. – 2004
442758
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – 2012. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442759
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – 2012. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442760
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса : Акваторія. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442761
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (25) : Сміх у світі смислу. – 2016. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442762
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442763
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (27) : Пам"ять та ідентичність. – 2017. – 325, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442764
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – 2017. – 225, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442765
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – 2018. – 227, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442766
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 2 (30) : Про сакральне - 2. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442767
   Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гуманітарна традиція ; редкол.: М. Вак, Д. Йонкус, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2410-2601
Вип. 1 (31) : Сміх та сміхова культура. – 2019. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
442768
  Франскевич Д. Доксорубіцин - модулятор продукування активних форм кисню та рівня цитозольного Сa2+ у нормальних і лейкемічних клітинах / Д. Франскевич, Д. Гребіник, О. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  З використанням специфічних флуоресцентних зондів оцінено продукування активних форм кисню та концентрацію цитозольного кальцію у клітинах. Виявлено позаядерні ефекти ДНК-ушкоджуючого протипухлинного препарату доксорубіцину - тривале посилення ...
442769
  Гребенка Е.П. Доктор : роман / Е.П. Гребенка. – 2-е изд. – [Москва] : Изд. кни гопрод. М.В. Клюкина ; [Тип. Вильде], 1900. – 216 с.
442770
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1978. – 104с.
442771
  Д"Агата Доктор / Д"Агата. – М., 1980. – 255с.
442772
  Гордон Р. Доктор / Р. Гордон. – М, 1984. – 96с.
442773
  Брати Балаганови Доктор : проза: історія хвороби // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-22. – ISSN 0130-321Х
442774
  Флеминг Я. Доктор "NO" / Я. Флеминг. – Москва, 1990. – 171с.
442775
  Шубин Б.М. Доктор А.П. Чехов / Б.М. Шубин. – 3-е изд., доп. – М., 1982. – 176с.
442776
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – М., 1977. – 128с.
442777
  Шубин Б.М. Доктор А.П.Чехов. / Б.М. Шубин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 143с.
442778
  Болтівець С. Доктор Аарон Бек: Україна - це країна кохання моїх батьків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 83-89 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-2131
442779
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1985. – 103с.
442780
  Чуковский К. Доктор Айболит / К. Чуковский. – Москва, 1989. – 110с.
442781
  Фатеев Г.С. Доктор Алексеев / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1986. – 254с.
442782
  Руфини Доктор Антонио / Руфини. – 86с.
442783
  Баскакова Т. Доктор Бенн - птолемеец и мыслепроходец : Рецензия на русское издание прозы Бенна // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-151. – ISSN 0130-6545


  Готфрид Бенн (1886-1956) - немец. эссеист, новеллист, поэт-экспрессионист. Будучи доктором медицины, он сначала был сторонником, а затем критиком Национал-социалистической революции. Бенн оказал большое влияние на немецкую литературу до- и ...
442784
  Чжоу Эр-фу Доктор Бетьюн / Чжоу Эр-фу. – М., 1960. – 110с.
442785
  Парфенова А.В. Доктор богослов"я професор Харківського університету Митрофорний протоієрей Тимофій Іванович Буткевич : До 50-річчя з Дня народження та 200-річчя заснування Харківського університету // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 126-127


  Українська історіографія поповнюється статтею, у якій висвітлюється історія в особах, вихованців та працівників Харківського національного університету імені В.Р. Каразіна
442786
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : монография / Ю.Г. Виленский. – Киев : Здоровья, 1991. – 254, [2] с.
442787
  Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков : к 120 летию со дня рождения / Ю. Виленский. – Киев : Авіцена, 2011. – 361, [7] с. – К 170-летию Нац. мед. ун-та им. А.А. Богомольца. - Парал. тит. л. портр. - Парал. тит. л. портр. – Библиогр.: с. 360-362. – ISBN 978-966-2144-33-8
442788
  Рассаднев С.А. Доктор В.И.Смидович. / С.А. Рассаднев. – Тула, 1988. – 104с.
442789
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1947. – 136с.
442790
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1957. – 318с.
442791
  Шубин А.И. Доктор Великанов размышляет и действует. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1971. – 400с.
442792
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1966. – 415с.
442793
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1967. – 112с.
442794
  Полевой Б.Н. Доктор Вера / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 400с.
442795
   Доктор Гааз: рус. врач, первооткрыватель Кавказских Мин. вод. – Ставрополь, 1989. – 347с.
442796
  Стецюк О. Доктор географії Петро Оришкевич (1909–1982): життєвий шлях та наукова спадщина // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 283-292. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
442797
  Седерберг Я. Доктор Глас. Серьезная игра : пер. со шв. / Яльмар Седерберг. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с.
442798
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – М., 1957. – 176с.
442799
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 260с.
442800
  Дягилев В.Я. Доктор Голубев / В.Я. Дягилев. – Москва, 1970. – 159с.
442801
  Клековкін О.Ю. Доктор Дапертутто та інші // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 220-224. – ISBN 978-966-136-114-9
442802
  Нагорная Н.В. Доктор Даун / Н.В. Нагорная, Е.В. Бордюгова, Н.А. Усенко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – С. 159-162. – ISSN 2224-0551
442803
  Зубек Л. Доктор Есениус / Л. Зубек. – М, 1961. – 398с.
442804
  Конашевич С. Доктор Єлисей Волянський - голова української громади Керчі (1917 - 1918 рр.) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 5 июня (№ 11)
442805
  Павлов А.Е. Доктор Жестков. Повесть / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1966. – 211с.
442806
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд. – М., 1990. – 428с.
442807
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго / Б.Л. Пастернак. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 624с. – (Русская классика. 20 век). – ISBN 5-04-004105-5
442808
  Пастернак Б. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 544с. – (Русский сериал). – ISBN 5-224-05473-7
442809
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [ роман ] / Борис Леонидович Пастернак. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2008. – 544 с. – (Книга на все времена. Золотая классика). – ISBN 978-5-17-049227-5
442810
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : [роман] / Борис Пастернак. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 539, [5] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-17-063290-9
442811
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 622, [2] с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-40643-2
442812
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго : роман / Борис Пастернак. – Санкт-Петербург : Азбука-Классика, 2014. – 699, [4] с. – Печ. по изд.: Собрание сочинений: в 2 т. / Пастернак Б. СПб., 2010. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01724-5
442813
  Пастернак Борис Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма / Пастернак Борис. – Москва : Гудьял-Пресс, 1998. – 744с. – ISBN 5-8026-0005-5
442814
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. Повести / Борис Пастернак. – Москва : Эксмо, 2012. – 765, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-54382-3
442815
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 1. – 1988. – 222с.
442816
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Вильнюс
кн. 2. – 1988. – 256с.
442817
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Москва : Советский писатель, 1989. – 734с.
442818
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Москва : Книжная палата, 1989. – 431с.
442819
  Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: роман / Б.Л. Пастернак. – Барнаул, 1990. – 456с.
442820
  Мишкевич Г.И. Доктор занимательных наук: Жизнь и творчество Я.И.Перельмана. / Г.И. Мишкевич. – М., 1986. – 190с.
442821
  Гомыранов Илья Доктор зло // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 98-103 : фото
442822
  Мадер Ю. Доктор Зорге радирує з Токіо / Ю. Мадер. – Київ, 1968. – 223 с.
442823
  Пруссаков А. Доктор Зубровин и компания : Комедия в шести картинах. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная Польза", 1909. – 131 с.
442824
  Франкл В. Доктор и душа = V.Frankl The Doktor and the Soul / В. Франкл; Пер. с англ. А.А.Бореев. – Санкт-Петербург : Ювента, 1997. – 288с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-87399-017-4
442825
  Панкратов А.И. Доктор из Знаменского предместья. / А.И. Панкратов, Г.И. Панкратов. – Иркутск, 1974. – 83с.
442826
  Нувахов Б.Ш. Доктор Илизаров / Б.Ш. Нувахов. – М, 1988. – 156с.
442827
  Попов И. Доктор Ионов : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 5. – С. 63-67. – ISSN 0321-1878
442828
  Різник Л. Доктор і професор, або На шляху поступу : проза: роман-есей / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 31-79. – ISSN 0868-4790


  Молода муза. Михайло Сергійович Грушевський.
442829
  Кришан Н. Доктор Комес / Н. Кришан. – Бухарест, 1967. – 40 с.
442830
  Гордеева В.И. Доктор Красов / В.И. Гордеева. – Москва, 1969. – 87с.
442831
  Герцен А.И. Доктор Крупов / А.И. Герцен. – Сталинград, 1937. – 56с.
442832
  Купчик В. Доктор Лонгин Цегельський - речник Української Держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 9


  "Він був членом уряду ЗУНР і саме йому випала честь зачитати Акт злуки між ЗУНР і УНР біля пам"ятника Богдану Хмельницькому в Києві."
442833
  Лавров В.В. Доктор медицины Университета Св. Владимира в Киеве Гельвиг Р.И. - первый ректор Таврического университета (этапы жизненного пути) // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 66-67
442834
  Новицкий С.А. Доктор медицины, Владимир Степанович Александров / С.А. Новицкий. – Харьков : Типография Губернского Правления, 1894. – 19, 48, 48, 32 с.
442835
  Ржига Б. Доктор Мелюзін. / Б. Ржига. – Київ, 1976. – 192с.
442836
  Несіна О. Доктор Михайло Михайлович Несін // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 18-19
442837
  Габор А. Доктор Никто / А. Габор. – Москва, 1978. – 308с.
442838
  Габор А. Доктор Никто // Пять форинтов / Толнаи Л. – Москва : Правда, 1984
442839
  Боголепова Л.С. Доктор Обух / Л.С. Боголепова, Смирнова-Ракитина. – М., 1960. – 22с.
442840
  Верн Ж. Доктор Окс / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1944. – 56с.
442841
  Василашко Василь Доктор Ониськів і його Хутір Мазепа в Канаді // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 14-18. – ISSN 0130-7037
442842
  Кислиця Д. Доктор П.Ф. Чепик // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 32-33
442843
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Киев ; Харьков. – 334 с.
442844
  Золя Э. Доктор Паскаль / Э. Золя. – Новосибирск, 1955. – 319 с.
442845
   Доктор Паук = Шелковые нити паутины кругопряда можно использовать для ремонта поврежденных нервных волокон : GEOскоп. Медицина // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 264 : Фото. – ISSN 1029-5828
442846
   Доктор педагогических наук заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Николаевич Волков : к 75-летию со дня рождения. – Москва : Советский художник, 1972. – 11 с.
442847
  Земная Т. Доктор Перерва : проза: рассказ-быль // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 119-124. – ISSN 0131-8136
442848
  Суржик Л. Доктор Плагіат. Академічна експертиза докторської дисертації дружини віце-прем"єра показала: плагіат і безліч помилок // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  "Редакція DT.UA отримала у своє розпорядження дуже цікавий і серйозний документ — "Експертний висновок щодо мовностилістичної коректності і оригінальності тексту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук К.М.Кириленко ...
442849
  Джорджеску П. Доктор Поэнару / П. Джорджеску. – М., 1979. – 207с.
442850
  Кобута С. Доктор права Андрій Кос - визначний та оригінальний адвокат і суспільний діяч Калущини // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 41-45
442851
  Тимощук Л. Доктор права з Палермо в Острозькій Академії // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 7 липня [№ 27]. – С. 20
442852
  Чисніков В. Доктор права Степан Гик - автор першого україномовного підручника "Криміналістика" (до 150-річчя з дня народження) / В. Чисніков, П. Біленчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
442853
  Тищик Б. Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 64-71. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168


  В історії становлення та розвитку юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, якому цього року виповнилося 232 роки від дня утворення, є ще чимало маловідомих подій, особистостей, зокрема професорів і доцентів, які ...
442854
  Домонтович В. Доктор Серафікус / В. Домонтович ; [ред. вид. і авт. комент.: Ю. Корибут ; обкл.: Я. Гніздовський]. – Мюнхен : Українська трибуна, 1947. – 174, [1] с. – Резюме англ.
442855
  Домонтович В. Доктор Серафікус : роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 0130-321Х


  Доктор Серафікус - роман Віктора Петрова-Домонтовича, написаний у 1929 році й опублікований вперше у 1947 році в Німеччині. Роман був створений безпосередньо перед зникненням автора з літературного обрію.
442856
  Домонтович Віктор Доктор Серафікус. Без грунту : Романи / В. Домонтович. – Київ : Критика, 1999. – 380с. – (Бібліотека 21 століття). – ISBN 966-7679-06-3
442857
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Л, 1946. – 400с.
442858
  Розенфельд С.В. Доктор Сергеев / С.В. Розенфельд. – Ленинград, 1960. – 302 с.
442859
  Нахлік Є. Доктор теології Микола Конрад vs доктора філософії Івана Франка // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 150-194. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
442860
  Сохин Влад Доктор транс // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 66-72 : фото
442861
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом : роман / Томас Манн ; пер. с нем. С. Апта и Наталии Ман. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1959. – 615 с.
442862
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман : роман / Т. Манн. – Москва : Художественная литература, 1975. – 607с.
442863
  Манн Т. Доктор Фауст: Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом. Роман / Т. Манн. – Ташкент, 1986. – 559с.
442864
  Манн Т. Доктор Фаустус : роман / Томас Манн ; [пер. с нем. : Н. Ман, С. Апта]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 570, [6] с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-046251-3
442865
  Манн Т. Доктор Фаустус : життя нім. комп. Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля / Томас Манн ; пер. з нім. Євгена Поповича ; [передм. та прим. Д.С. Наливайка] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 573, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / редкол.:... Д. Наливайко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5011-3
442866
  Манн Т. Доктор Фаустус: Життя німецького композитора Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля. Роман : Роман / Т. Манн. – Київ : Дніпро, 1990. – 572с. – ISBN 5-308-00718-7
442867
   Доктор филологических наук Валдис Янович Бисениек : Биобиблиогр. указ. – Рига, 1989. – 29с.
442868
  Вельский К.С. Доктор финансового права, ученый-административист и сенатор Российской империи (К 150-летию со дня рождения Э.Н. Берендтса) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
442869
  Шулікін Д. Доктор філософії: виклики і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 березня (№ 10). – С. 1, 4, 61. – ISSN 2219-5793


  Як виміряти якість підготовки в аспірантурі, яким буде формат спецрад, який взаємозв"язок між атестацією ЗВО і наукових установ та акредитацією освітньо-наукових програм? Про це йшлося під час вебінару "Доктори філософії як освітньо-науковий рівень: ...
442870
  Железняк Александр Доктор Флип спасает львов : голоса // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-42 : Фото
442871
  Карлейль Т. Доктор Франсиа : статья Карлейля // Детство Фридриха Великого : (Из Карлейля) / Т. Карлейль. – [Лондон, 1880. – [51] с. – (Библиотека для чтения)
442872
  Владимиров П.В. Доктор Франциск Скорина: его переводы, печатные издания и язык : исследование П.В. Владимирова. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад наук, 1888. – XXVI, 351, [12] с., [12] л. ил. – Библиогр.: "Обзор литературы предмета" (с. I-XXVI)
442873
  Козлов-Куманский Доктор Хвощев / Козлов-Куманский. – М, 1975. – 216с.
442874
   Доктор химических наук Раймонд Эдуардович Валтер. – Рига, 1988. – 73с.
442875
  Хемллер Ф. Доктор Ц / Ф. Хемллер. – Ленинград, 1927. – 197 с.
442876
  Кулик Н. Доктор чистої математики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  175 років із дня народження і 98 - з дня смерті Василя Єрмакова - видатного математика і педагога, професора Університету святого Володимира та Політехнічного інституту, засновника Київського математичного товариства і відкривача нової ознаки збіжності ...
442877
   Доктор Штокман (По Ибсену). – [Санкт-Петербург] : Изд. М.Н. Слепцовой ; Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1901. – 122, [1] с. : портр. – (Книжка за книжкой ; Сер. 1, кн. 105)
442878
  Померанцев В.М. Доктор Эшке / В.М. Померанцев. – Москва, 1980. – 271 c.
442879
  Жуков Борис Доктор, скажите правду... : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 154-160 : Фото
442880
  Брусянин В.В. Доктора и пациенты : типы врачей в художественной литературе : Литературно-общественные параллели / В.В. Брусянин. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. д-ра Б.А. Бакса, 1914. – IV, 275 с.
442881
  Баренбойм Е.Л. Доктора флота : роман / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Лиесма, 1985. – 574 с. : ил., 1 л. портр.
442882
   Докторанти й аспіранти про А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 144-173


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Вітають ювіляра: Л. Циганенко, І.В. ...
442883
  Шестак В.П. Докторантура // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-52. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены вопросы текущей работы и перспективы развития докторантур федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных ...
442884
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; арбітражний процес" (12.00.04) за станом на 1 липня 2001р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2001. – 70с. – ISBN 966-7695-50-6
442885
   Доктори і кандидати наук за спеціальністю "Господарське право; господарське процесуальне право" (12.00.04) за станом на 1 липня 2002 р. : Довідник. – Донецьк : Юго-Восток, 2002. – 76с. – ISBN 966-7695-95-6
442886
   Доктори наук України у 2008 році // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 59. – ISSN 1810-3944
442887
  Скопенко В.В. Доктором наук нині бути модно. Аж яким? : Уривки з інтерв"ю голови ВАКу В.Скопенка // Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-44
442888
  Скопенко В. Доктором наук нынче быть модно. Но каким? // Человек и закон, 2000. – №12


  Интервью с председателем ВАК Украины, ректором Киевского университета В.В. Скопенко
442889
   Докторская диссертация по педагогическим наукам. Библ. указатель. – М., 1961. – 180с.
442890
  Шубик Юрий Докторская колбаса : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 77-104. – ISSN 0321-1878
442891
  Полковникова Т.Н. Докторские диссертации по политическим наукам, утвержденные ВАК в 2007 г. / подгот.: А.Л. Демчук, Т.Н. Полковникова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 187-189. – ISSN 0321-2017
442892
   Докторские диссертации по социологии - 2001 г. // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.138-141. – ISSN 0132-1625
442893
  Прошанов С.Л. Докторские диссертации по социологии (1990-2010) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 30-39. – ISSN 0132-1625
442894
  Бродская Д.Ф. Докторские и кандидатские дисертации защищенные в Институте востоковедения Академии Наук СССР с 1950 по 1970 гг / Д.Ф. Бродская. – Москва : Наука, 1972. – 249 с.
442895
  Сборщикян М.А. Докторские и кандидатские диссертации / М.А. Сборщикян, Т.А. Касабян. – Ереван
Вып. 2. – 1978. – 150с.
442896
  Гаспарян Л.А. Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Ереванском государственном университете с 1938 по 1969 гг. / Л.А. Гаспарян. – Ереван, 1972. – 268с.
442897
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библ. указатель. – вып. 2. – М., 1957. – 219с.
442898
   Докторские и кандидатские диссертации защищенные в московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г.. Библ. указатель. – М., 1956. – 256с.
442899
  Михнюк В.Н. Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам БССР. 1944-1982 гг. : Библиогр. указ. / В.Н. Михнюк. – Минск, 1982. – 108с.
442900
   Докторские и кандидатские диссертации, защищенные в Московском гос. ун-те с 1934 по 1954 г. Библиогр. указатель.. – вып. 3. – М., 1960. – 203с.
442901
  Попов О. Докторские программы для европейского общества знания (реферат доклада Ассоциации европейских университетов) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 4. – ISSN 0321-0383
442902
  Попов О. Докторские программы для европейсого общества знания: реферат доклада АЕУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
442903
   Докторский диспут профессора Ф.А. Терновского / [С.]. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1877. – 587-600 с. – Из журн. "Тр. Киев. духов. акад.". 1877 г.. - В конце текста: С.. - Без тит. л. и обл.
442904
  Сурмін Ю. Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми / Ю. Сурмін, І. Шпильовий // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 287-304
442905
  Логвиненко Т. Докторські програми підготовки фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: сучасний досвід // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 85-89. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано досвід реалізації докторських програм для фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: Норвегії, Швеції. Розглянуто структуру, зміст цих програм у різних університетах в умовах модернізації систем вищої освіти країн ...
442906
   Докторську дисертацію наша викладачка захистила у Франції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Університеті імені Поля Валері - Монпельє III (Франція) відбувся публічний захист докторської дисертації асистентки кафедри французької філології університету Тетяни Угрин на тему "Соціальні репрезентації українських політиків та їх вербалізація у ...
442907
  Сидельников О.В. Доктортолик / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1975. – 422с.
442908
   Доктору економічних наук, професору Кравціву Василю Степановичу - 60 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 105-108 : фото. – ISSN 1562-0905
442909
   Доктору медичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти україни, завідувачу кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету Андрію Головацькому – 80 / О. Вайнагій, М. Кочмар, Т. Росола, О. Гецко, А. Гербут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 178-182. – (Серія " Медицина" ; вип. 1 (55)). – ISSN 2415-8127
442910
  Нагачевський А. Доктору Романові Кирчіву: спогади та вшанування з діаспори // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 23-28. – ISSN 1028-5091
442911
   Доктору юридичних наук, професору, члену корреспонденту Академії правових наук України А.С. Довгерту - 60 років // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 178-180. – ISSN 0132-1331
442912
  Таш"ян Р. Доктрина "culpa in contrahendo" в ученні про недійсність правочинів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 36-40. – ISSN 2663-5313
442913
  Иванов К.В. Доктрина "богатых и бедных стран". / К.В. Иванов. – М., 1972. – 63с.
442914
  Добідовська Я. Доктрина "Відкритого неба" в практиці повітряних сполучень ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 166-175. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
442915
  Волошин Ю.О. Доктрина "глобального конституціоналізму" в механізмі забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-мстодологічний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 95-102.
442916
  Филатов Г.А. Доктрина "испанидад" и ее роль в отношениях франкистской Испании со странами Латинской Америки в 1940-х годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 63-71. – ISSN 0130-3864


  Об общности иберо-американских стран, неразделимости судеб Испании и стран Латинской Америки, ставшей основой концепции "испанидад", активно используемой во франкистской Испании в 1940-х годах.
442917
  Дорошенко Сергій Доктрина "історичних прав" у структурі французького консерватизму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 33-38. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
442918
  Стецюк Н. Доктрина "конституційної держави" Леоніда Юзькова // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 65-68.
442919
  Ашин Г.К. Доктрина "Массового общества" / Г.К. Ашин. – Москва : Политиздат, 1971. – 192 с.
442920
  Марушкин Б.И. Доктрина "морального лидерства" и реальности времени. / Б.И. Марушкин. – М, 1978. – 63с.
442921
  Стрельников К.А. Доктрина "Москва-третий Рим": предпосылки, идеи и государственно-правовые перспективы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
442922
  Модржинская Е.Д. Доктрина "наведения мостов" / Е.Д. Модржинская. – Москва, 1969. – 64 с.
442923
  Петровский В.Ф. Доктрина "национальной безопасности" в глобальной сратегии США / В.Ф. Петровский. – Москва, 1980. – 335с.
442924
  Перфилов В.В. Доктрина "ограниченной войны" во внешней политике США : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.574 / Перфилов В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
442925
  Чернявский С.В. Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Чернявский С.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
442926
  Чернявский Сергей Викторович Доктрина "освобождения" во внешней политике США (1952-1961 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Чернявский Сергей Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 207л.
442927
  Селіванов А. Доктрина "Охорони Конституції України" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 87-91. – ISBN 978-966-349-240-7
442928
  Селіванов А. Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82
442929
  Задорожний А.В. Доктрина "правового реализма" и формирование международно-правовой теории в скандинавских странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
442930
  Бірюков О.М. Доктрина "свіжий старт" у законодавстві країн Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 152-156. – ISSN 1026-9932
442931
  Акоян С М. Доктрина "сдерживания" : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Акоян М.С. ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1972. – 38 с.
442932
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
442933
  Ладыченко Т.В. Доктрина "сдерживания" во внешней политике США (на примере анализа взглядов одного из ее авторов Д. Кеннади) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ладыченко Т. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 198л.
442934
  Попов В. Доктрина "християнського світогляду" в сучасному неокальвінізмі // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 1 (29) : Про сакральне - 1. – C. 59-67. – ISSN 2410-2601
442935
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" -- идеологическое оружие американских монополий : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богомолова Н. Н. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – Москва, 1968. – 15 с.
442936
  Богомолова Н.Н. Доктрина "человеческих отношений" / Н.Н. Богомолова. – М, 1970. – 175с.
442937
  Шніцер І. Доктрина "чехословакізму" та її вплив на чесько-словацькі відносини в 1918 - 1920 рр. // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2530-21-6
442938
  Костюченко Я. Доктрина acquis у праві Європейського Союзу та її відображення в правовій системі України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 86-99. – ISSN 1026-9932
442939
  Базов О. Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний вимір // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 26-38. – ISSN 2707-6849
442940
  Базов О. Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний виміри // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 36-47
442941
  Виговський О. Доктрина ultra vires та її еволюція в англійській законодавчій та судовій практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 5-9. – ISSN 2663-5313
442942
  Смокович М. Доктрина адміністративного права і процесу у практиці Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 147-158. – ISSN 1026-9932
442943
  Битяк Ю. Доктрина адміністративного права України: еволюція та перспективи подальшого розвитку / Ю. Битяк, Д. Лученко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 44-59. – ISSN 1026-9932
442944
  Ожеван М.А. Доктрина Барака Обами: нова "стратегія національної безпеки" США / М.А. Ожеван, Д.В. Дубов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.16-20. – Бібліогр. в кінці ст.
442945
  Багрій О.І. Доктрина верховенства Конституції України у конституційному правосудді // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 117-125
442946
  Довгань Г. Доктрина верховенства права Європейського Союзу: національний аспект (позиція конституційних судів окремих держав – членів ЄС) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 98-107. – ISSN 1026-9932
442947
  Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза і співвідношення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
442948
  Бобровник С.В. Доктрина верховенства права як важливий засіб захисту прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 414-415
442949
  Сірий Є.В. Доктрина взаємовідносин бізнесу та суспільства: пошуки ідентичності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2007. – № 1 (18). – С. 41-52. – ISSN 1681-116Х
442950
  Щербина В. Доктрина виробничої солідарності - основа ідеології сучасного трудового права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 7-9. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
442951
  Щербина В.І. Доктрина виробничої солідарності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні проблеми ідеології сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. В представленной научной статье выявлено и обозначено основные проблемы ...
442952
  Копан О.В. Доктрина внутрішньодержавної безпеки // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 8. – С.19-32. – Бібліогр.: 48 н.
442953
  Перемот С. Доктрина впливу в конкурентному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 171-183. – ISSN 1026-9932
442954
  Перемот С.В. Доктрина впливу та екстратериторіальне застосування конкурентного права: становлення, розвиток та проблеми методології // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 554-565. – ISSN 1563-3349
442955
  Васильев А.А. Доктрина глоссаторов как источник права в средневековой Европе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются вопросы преподавания римского права в Средние века в Европе. Предлагается оп-ределение глоссаторов. Определяется порядок создания и функционирования первых университетов. Освещаются взгляды глоссаторов, касающиеся соотношения ...
442956
  Розумний М. Доктрина дії: соціально-філософський конспект / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-372-296-2
442957
  Хужокова И.М. Доктрина добрых нравов и публичного порядка в договорном праве: сравнительное исследование / И.М. Хужокова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2011. – 112 с. – ISBN 978-5-91768-189-4
442958
  Ханова Р. Доктрина доказування у судових провадженнях із вирішення податкових спорів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 142-152. – ISSN 1026-9932
442959
  Гетьман А.П. Доктрина екологічного права та законодавства України : монографія / А.П. Гетьман ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2019. – 334, [2] c. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 294-334 та в підрядк. прим. – (Серія "Харківська наукова школа екологічного права"). – ISBN 978-966-8689-40-6


  У пр. № 1739218 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з великою повагою від автора. 26.05.2021 р. Підпис
442960
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 220-235. – ISSN 2310-6158


  У статті розкривається зміст доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Л. Юзькова (КУ), першого Голови Конституційного Суду України, а також роль цієї ...
442961
  Кампо В. Доктрина європейських спільних демократичних цінностей професора Л. Юзькова: історія і сучасність // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 115-129. – ISSN 2310-6158


  "У статті автор продовжує дослідження доктрини європейських спільних демократичних цінностей (гідності та прав людини, верховенства права і конституційної демократії) професора Юзькова Л.".
442962
  Єгорова-Луценко Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 390 арк. – Додатки: арк. 385-390. – Бібліогр.: арк. 340-384
442963
  Єгорова-Луценко Доктрина забезпечення, реалізації та захисту трудових прав працівників сільського господарства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назва
442964
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 418 арк. – Бібліогр.: арк. 376-418
442965
  Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
442966
  Епель О.В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Епель Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
442967
  Епель О.В. Доктрина захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Епель Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 416 арк. – Додатки: арк. 411-416. – Бібліогр.: арк. 369-410
442968
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 29 назв
442969
  Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 423 арк. – Додатки: арк. 418-423. – Бібліогр.: арк. 372-417
442970
  Куликов В.Г. Доктрина защиты мира и социализма. / В.Г. Куликов. – М., 1988. – 96с.
442971
  Демин Г.И. Доктрина защиты социализма и мира / Г.И. Демин, Е.В. Жуков. – М, 1988. – 63с.
442972
  Кірик А. Доктрина зняття корпоративної вуалі в праві Англії та Уельсу // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 306-308
442973
  Шамшур О.В. Доктрина и практика национальных отношений в США : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Шамшур О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
442974
  Шамшур Олег Владиславович Доктрина и практика национальных отношений в США (60-70-е гг. ХХ в.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.03 / Шамшур Олег Владиславович; Ин-т соц. и эконом. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1982. – 222л. – Бібліогр.:л.193-222
442975
  Радивилов Д.А. Доктрина ибадитов: об истислахе при избрании имама // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 118-130. – ISSN 1682-671Х


  Ибадиты (абадиты) - течение ислама, отличающееся, как от суннизма, так и от шиизма. Ибадизм часто характеризуют как умеренную фракцию в движении хариджитов. Ибадиты возникли в VII в. в Ираке; получили название по имени Абдаллаха ибн Ибада, ...
442976
  Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму:"на грунті історичного прецеденту" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.3-13. – ISSN 0132-1331
442977
  Баглікова М.С. Доктрина інформаційної війни в США: питання теорії та практики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 323-333
442978
  Федоров С.С. Доктрина камакалы в каула-тантрах школы шривидья // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.3-11
442979
  Селіванов А. Доктрина компетенції конституційного правосуддя в Україні: повнота і дієвість // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 33-36
442980
  Скворцов В.Н. Доктрина конвергенции и ее пропаганда / В.Н. Скворцов. – Москва, 1974. – 64с.
442981
  Поляков Б. Доктрина конкурсного процесу / Б. Поляков, В. Радзивілюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1026-9932
442982
  Єзеров А. Доктрина конституційності нормативних актів (рецензія на монографію Сергія Різника "Конституційність нормативних актів. Cутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 189-196. – ISSN 1026-9932
442983
  Врублевський В Доктрина Кравчука : Начерк програми інтелектуалізації і формування модерної української нації / В Врублевський, О. Мороз, Ю. Саєнко; Укр.товариство "Інтелект нації". Ін-тут соціології НАН України. – Київ : Інтелект, 2001. – 84с. – ISBN 966-646-027-0
442984
  Шепітько В. Доктрина криміналістики та судової експертизи: формування, сучасний стан і розвиток в Україні / В. Шепітько, М. Шепітько // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – C. 12-27. – ISSN 1026-9932
442985
  Панов М. Доктрина кримінального права України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 81-104. – ISSN 1026-9932
442986
  Панов М. Доктрина кримінального права України: значення для науки і практики кримінального законотворення та правозастосування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
442987
  Вареник О.С. Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вареник Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 429 арк. – Додатки: арк. 424-429. – Бібліогр.: арк. 365-424
442988
  Їжак О. Доктрина Макрона. Франція з допомогою Росії намагається збалансувати американо-китайську біполярність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 3


  "Наприкінці серпня на щорічній зустрічі з послами президент Франції Еммануель Макрон виголосив промову, що виходила за рамки формальності. Її можна зарахувати до прикладів стратегічного бачення, яке час від часу демонструють провідні світові ...
442989
  Сенюта І. Доктрина медичного права України: правова суть // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 11-16. – ISSN 1026-9932
442990
  Федик С. Доктрина меж національного (внутрішнього) оцінювання Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.16-20. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
442991
  Довгерт А. Доктрина міжнародного приватного права в Україні на зламі століть // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 13-40. – ISSN 1026-9932
442992
  Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро / Н.Н. Болховитинов. – Москва, 1959. – 336с.
442993
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 арк. – Бібліогр.: арк. 199-220
442994
  Лукач І.Б. Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лукач Ілона Бейлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
442995
  Лукач І. Доктрина Монро і Венесуельська криза 1895 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 30-31
442996
  Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 143-154. – ISSN 1026-9932
442997
   Доктрина национального единства Казахстана = Казакстаннык ел бірлігі доктринасы : [научно-практ. комментарий] / [Ассамблея народа Казахстана ; сост. : Н.П. Калашникова, Ж.У. Байбосынов ; под. общ. ред. Тугжанова Е.Л.]. – Астана : ТОО "Дэме", 2011. – 58, [2] с. : табл. – Текст книги на казахском и русском языках. – ISBN 9965-23-271-7
442998
  Газетдинов Н.И. Доктрина о принципах уголовного судопроизводства в Великобритании // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 28-31. – ISSN 1991-3222
442999
  Шутак І.Д. Доктрина обмеження законодавчої, виконавчої та судової гілки влади в парадигмі підготовки, прийняття та тлумачення законодавчих актів України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 5-14. – ISSN 2523-4889
443000
  Сафрастян Р.А. Доктрина османизма в политической жизни Османской империи (50-70 гг. ХІХ в.) / Р.А. Сафрастян. – Ереван, 1985. – 147с.
<< На початок(–10)441442443444445446447448449450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,