Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
429001
  Коваленко В. "...Жайворонок в блакиті десь сонце вітав; й так співцем мені стати хотілось!" : (психо-біографічні основи літературної творчості Івана Виргана // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 60-70. – (Філологічні науки)
429002
  Введенська В. "Європротокол" як джерело доказів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 12-14
429003
  Федотова Оксана "Євшан-зілля" української міфології від Сергія Плачинди : [рецензія] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 178
429004
  Островерхов А.С. "Єгипетські фаянси" в Скіфії та їх місце в системі подібних старожитностей Східної Європи (досвід комплексного аналізу) // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 1. – С. 41-60. – ISSN 0235-3490
429005
  Томенко О. "Єдина країна" чи "единая страна": мовне питання в умовах військової агресії Росії // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 157-164. – ISSN 2413-3094


  У статті розглянуто актуальну проблему функціонування української мови як державної в умовах військової агресії Росії. Висвітлено проблеми та сфери звуження мовного вжитку рідної мови в контексті історичного розвитку нашої країни. Зроблено акцент на ...
429006
  Масол В. "Єдина приємність - за квартиру плачу половину, а за ліки не плачу" / Текс: Аліна Стрижак // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 12 (165). – С. 4-9


  Як живе двічі прем"єр-міністр України Віталій Масол
429007
  Зятьєв С. "Єдине, чого б я просив у бога, то це... поглянути на вас, добрих моїх друзів, на Дніпро, на Україну" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 7 березня (№ 10). – С. 18


  "Змушений жити за тисячі кілометрів від рідної землі, Тарас Шевченко не лише переймався долею земляків-українців, а й ніколи не полишав мрії про повернення на рідну землю."
429008
  Жадан С. "Єдиний обов"язок літератора - хіба що не красти метафори" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 30


  Сергія Жадан - про переклади, прозу, політику та любов.
429009
  Тукало М. "Єдиний шанс для української науки - Centers of Excellence" / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 1, 12


  "Михайло Тукало - один з небагатьох українських учених, які повернулися з-за кордону в Україну. Майже десять років (1994-2002) працював у Європейській лабораторії молекулярної біології (Гренобль, Франція). З 2006 року - заступник директора з наукової ...
429010
  Рябченко С. "Єдиний шлях для України - інноваційний розвиток з опертям на власну науку" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 41). – С. 12


  Українське фізичне товариство (УФТ) — одна з найактивніших громадських організацій вітчизняних науковців — ухвалило звернення до президента та прем"єр-міністра України. Занепокоєння наукової спільноти викликало те, що і проект Коаліційної угоди, ...
429011
  Карп"юк А. "Єдиний ясний пункт на темному тлі" Леся Українка - просвітянка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 1
429012
  Осипчук Н. "Єдиною нашою провиною було, що ми "мазепинці". Любов як рушійна сила виховання: педагогічна спадщина Костянтини Малицької // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 23 травня (№ 55). – С. 12-13


  "120 років тому, у 1898 році, у Львові утворилося Українське педагогічне товариство, що сприяло розвитку приватного українського шкільництва. Цим товариством була заснована перша жіноча школа ім. Т. Шевченка на вул. Мохнацького (нині Драгоманова), де ...
429013
  Божук Л. "Єднання у співпраці" (до 50-річчя створення Товариства зв"язків з українцями за межами України - "Україна - Світ") // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 154-161. – ISBN 966-8126-27-0
429014
  Панченко В. "Єдність цілі - єдність сил" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14 червня (№ 104). – С. 11


  "Серед тих, хто безпосередньо долучився до заснування Всеукраїнської Академії наук, був міністр народної освіти та мистецтва Петро Стебницький, один із ідеологів українського Відродження. Чимало його думок, висловлених 100 років тому, зберігають свою ...
429015
  Кузь О.М. "єктність держави в соціально-філософській перспективі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 94-98. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
429016
  Квашина Л.П. "Єлегическая школа" и байронизм: диалог в творчестве А.С. Пушкина // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 167-176. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті аналізується взаємодія й трансформація байронічного мотиву "втеча" й елегійного концепту спомин" в елегії О.С. Пушкіна "Погасло дневное светило..."
429017
  Щоткіна К. "Єресь" Патріарха. Чи відкриє лист Філарета нову сторінку у стосунках Києва і Москви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Війна між церковним Києвом і церковною Москвою ведеться давно - значно довше, ніж війна на Сході України. І в неї є своя історія, своя логіка та свій ритм гарячих і холодних стадій. Можна було б сказати, що ця війна - фрагмент іще довшої історії, ...
429018
  Глухов А.Г. "Жажада видеть и чувствовать прекрасное" // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 72-77. – ISSN 1560-7968


  М.В. Гоголь як бібліофіл
429019
  Гулько Л. "Жалібний марш" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 15


  До історії нотного раритету. "Жалібний марш" приурочено до 27-х роковин смерті Т. Шевченка. Слова Л. Українки, музика М. Лисенка
429020
  Кудрявцева Т.В. "Жалоба на противозаконие" в демократических Афинах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 107-113. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
429021
  Дюшен И.Б. "Жан-Кристоф" / И.Б. Дюшен. – Москва, 1966. – 142с.
429022
  Асанова Н.А. "Жан-Кристоф" / Н.А. Асанова. – Москва, 1985. – 64с.
429023
  Асанова Н.А. "Жан-Кристоф" Ромена Роллана и проблема влияния музыки на литературу. : Автореф... наук: 10.01.05 / Асанова Н.А.; ЛГУ. – Л., 1979. – 37л.
429024
  Асанова Н.А. "Жан Кристоф" Р. Роллана и проблема взаимодействия в искусстве / Н.А. Асанова. – Казань : Казанск. ун-т, 1978. – 104 с.
429025
  Михайлин І.Л. "Жане, бережи себе - таких, як ти, у нас дуже й дуже мало" : до дня народження Івана Дніпровського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 9 (409). – С. 30-34
429026
  Клочек Г. "Жанр" аналізу окремого твору в шевченкознавстві: обгрунтування актуальності


  У статті обгрунтовано актуальність "жанру" аналізу окремого твору в шевченкознавстві, розглядаються основні моменти у формуванні його дослідницьких принципів.
429027
   [Євтух Володимир Борисович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С.66. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
429028
  Іоанну Й. [Єдина спадщина : оповідання / Йоргос Іоанну. – 4-е вид. – Афіни : Кедрос, 1990. – 129, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
429029
  Лещенко Л.А. Європейська безпека: проблеми і перспективи / Л.А. Лещенко. – К., 1981. – 48с.
429030
   Європейська інтеграція: крок за кроком : Посібник для журналістів. – Київ : Європа ХХІ, 2001. – 216с. – (Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції України). – ISBN 966-92557-4-8
429031
  Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика / Є.А. Макаренко; Наук. ред. Губерський Л.В. та ін. – Київ : Наша культура і наука, 2000. – 368с. – ISBN 966-95575-7-7
429032
  Кравчук Х. Європейська Конвенція з прав основоположних свобод людини у правовій системі ЄС / Х. Кравчук, Н.Б. Мушак // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька]. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 119-121. – ISBN 978-966-2609-55-4
429033
  Мукан А. Європейська модель мислення формувалась у Києві десять століть тому // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 17-24 вересня (№ 38). – С. 9


  24 вересня в Мистецькій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Сучасна історія української літератури: традиції та інновації". Захід організувала кафедра історії української літератури та шевченкознавства в межах ...
429034
  Кудряченко А.І. Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.) / А.І. Кудряченко. – К., 1996. – 240с.
429035
   Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями : Протокол № 11, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист прав і основних свобод людини. – Б.м. : Рада Європа. – 33с.
429036
  Чепик Я.М. Європейська філологія в оцінці професора Василя Сімовича // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 55-56
429037
  Лимар М.Ю. Європейський вектор зовнішньої політики адміністрації Б. Обами // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 131-137. – ISSN 2077-1800
429038
  Горецька Т.О. Європейський досвід підвищення ефективності управління людськими ресурсами на державній службі в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Горецька Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014. – 20 с. – Библиогр.: 11 назв
429039
  Семенюк Л. Європейський естетичний досвід та становлення стильових напрямів і течій в українській літературі XVII-XVIII ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-131. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
429040
  Фельдхаус Р. Європейський підхід до громадянської освіти / Р. Фельдхаус, С. Позняк // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.20-25


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
429041
  Швечикова Я.П. Європейський регіональний комплекс безпеки в сучасній безпековій структурі світу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 86-91. – ISSN 2077-1800
429042
  Черкаський І. Європейський ринковий простір як вектор української геополітики // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 23-25
429043
   Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей = Vocabulaire Europeen des philosophies / [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-125-9
Т. 1 : / під кер. Барбари Кассен, [Костянтина Сігова] ; [наук. керівник: Б. Кассен, К. Сігов ; пер. і редагування.: В. Артюх, І. Архіпова, А. Баумейстер та ін.]. – 2009. – 570, [1] с. – Парал. тит. арк. фр. - Імен. покажч.: с. 546-570. – Бібліогр. наприкінці ст.
429044
   Європейський Союз : консолідовані договори. – Київ : Port-Royal, 1999. – 208 с. – ISBN 966-7068-17-Х
429045
   Європейський суд з прав людини: організація, процедура, правила звернення : Мін-во юстиції України. – Київ : ІнЮре, 2000. – 16с. – (Права людини в міжнародних актах). – ISBN 966-7752-41-0
429046
  Копійка В.В. Європейські інтеграційні концепції в контексті майбутнього розширення ЄС. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 1. – С.34-53. – Бібліогр. 38 назв.
429047
  Троян С С. Європейські тоталітарні режими 20-30-х років ХХ століття: лекція / С С. Троян, . – Чернівці, 1996. – 21с.
429048
  Ковальчук Ю. Європейці в Кореї: образи в документальній та художній прозі XVII - початку XX ст.


  У статті порівняльне дослідження літературних образів європейців у Кореї у щоденнику Г. Гамеля (1666 р.) та в художній прозі Дж. Лондона (1914 р.). За допомогою методів літературної імагології та крос-культурного підходу здійснюється аналіз образів ...
429049
  Багряна А. Європейцям буде цікаве загальнолюдське в українському контексті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Письменниця, лауреат багатьох українських і закордонних премій, Анна Багряна - про розвиток сучасної літератури в Україні та Македонії.
429050
   Європобачимо-2005 = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 104 : Іл.
429051
  Козловець М.А. Європоцентризм як метаідеологія Заходу // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.152-162
429052
  Грабовська І. Єврореволюція як Революція Гідності в контексті цивілізаційної проблематики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 6. – С. 29-45. – ISSN 0235-7941


  Події, що відбувались з українським сусп-ом під час Єврореволюції та відбуваються сьогодні, мають доленосне значення для України. Це справді, як було сказано у назві фільму про Євромайдан, «Зима, що нас змінила». Ці зміни йдуть у напрямку прощання ...
429053
  Грабовська І. Єврореволюція як Революція Гідності в контексті цивілізаційної проблематики // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 139-160. – ISBN 978-966-524-388-5
429054
  Колодяжна В. Єврорегіон "БУГ": законодавчі й організаційно-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 103-106.
429055
  Казакова Н.А. Єврорегіон "Слобожанщина" як форма та інструмент українсько-російського транскордонного співробітництва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 11-14. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
429056
   Єврорегіон Буг: Волинська область. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1997. – 448с. – ISBN 5-7763-8788-4
429057
   Єврорегіон Буг: проблеми і перспективи транскордонного співробітництва : (матеріали міжнародної науково-практичної конференції). – Луцьк : Волинська обласна держадміністрація, 1996. – 152с.
429058
  Журба І.Є. Єврорегіон як найвищий рівень організаційного оформлення транскордонних зв"язків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 210-215.
429059
  Артьомов І.В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи : навч. посібник / І.В. Артьомов, О.М. Ващук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Гражда, 2014. – 498, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 20). – ISBN 978-966-176-111-6
429060
  Артьомов І.В. Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2014. – 356, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 400-річчю Ужгород. нац. ун-ту. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 22). – ISBN 978-617-7132-05-8
429061
  Чучка І.М. Єврорегіони України та їх вплив на розвиток національної економіки / І.М. Чучка, Л.М. Кенес // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 304-309. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
429062
   Єврорегіони: потенціал міжетнічної гармонізації : Збірка наукових праць. – Чернівці : Букрек, 2004. – 256с. – ISBN 966-7854-98-1
429063
  Куцин А.Р. Єврорегіони: характеристика та принципи функціонування / А.Р. Куцин, Х.С. Передало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 174-178. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
429064
  Хмель А. Євроскептицизм у зовнішній політиці Великої Британії на початку ХХІ століття / А. Хмель, В. Єрьоміна // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 88-93. – ISSN 1998-4634
429065
  Ковальчук С. Євроскептицизм у зовнішній політиці Норвегії // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 44-45
429066
  Оськін О. Євроскептицизм: основні типи опозиції до ідеї європейської інтеграції // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 26-33
429067
   Євросоюз - за спрощення візового режиму з Україною : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 114 : Іл.
429068
  Фуше Мішель Євросоюз перерозподіляє пріоритети : іІнтерв"ю / Мішель Фуше ; інтерв"ю взяла [Олена Чекан] // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Французький політолог і вчений-географ Мішель Фуше про євроінтеграційні шанси України, переваги стратегії soft power та Європу в нових кордонах.
429069
  Білоус А. Євросоюз після Лісабонської угоди // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 4. – С. 54-59
429070
  Ірінєєва В. Євроюст у системі кримінально-правового співробітництва Європейського Союзу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 15-17
429071
   Євсевієве Євангеліє 1283 року. – Київ : Киїївський славістичний університет, 2001. – 320с. – Факсимільне відтворення тексту пам"ятки. – (Пам"ятки української мови 13 ст. ; Серія канонічної літератури). – ISBN 966-7486-36-2
429072
  Кияновська Л. Євсевій Мандичевський у музичній україніці // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 39-47. – ISSN 2224-0926
429073
  Яровий О. Євтушенко: "Людина-сцена" : розширений коментар до стенограми // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 351-359


  Згадується про виступ Євтушенка перед студентами, викладачим в Інституті філології КНУТШ 24 грудня 2008 року.
429074
  Трембіцький А.М. Євфимій Йосипович Сіцінський: життя віддане науці ( до 150-річчя від дня народження ) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 4. – С. 76-78. – ISSN 0235-3490
429075
  Трембіцький А. Євфимій Сіцінський і Володимир СІчинський - дослідники українського гончарства, кераміки та порцеляни // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 45-49
429076
  Розанов С. Євфимія Володимірівна і Борис Коломанович. З європейської політики XII ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 184-222. – ISBN 978-966-579-271-0
429077
  Сивак В. Євхаристійна іконографія в українському сакральному малярстві XVII - XVIII ст. / Василь Сивак // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 87-100. – ISSN 1028-5091
429078
  Бабленюк А. Євхаристійне життя як сенс християнського буття // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2014. – № 04 (364), лютий. – С. 5-6
429079
  Каськів Олег Євхаристія в канонічному праві // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 7-13
429080
  Федорів Р.М. Євшан-зілля : повісті та оповідання / Роман Федорів. – Ужгород : Карпати, 1966. – 207 с.
429081
  Гетьман В.П. Євшан-зілля / В. П. Гетьман. – Одеса : Маяк, 1990. – 157 с.
429082
  Вороний М. Євшан-зілля / М. Вороний. – Київ, 1991. – 8 с.
429083
  Вороний М. Євшан-зілля / М. Вороний. – Київ, 1993. – 62 с.
429084
  Вороний М. Євшан-зілля : поема. Поезії. Переклади. / М. Вороний; Ред. Н.М. Отрих. – Київ : Наукова думка, 2003. – 128 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0105-3
429085
  Листопад А. Євшан - Провидіння : поезії / А. Листопад. – Донецьк : Донбас, 1992. – 72 с.
429086
   Єгипет : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22 : фото
429087
  Емінеску М. Єгипет : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 37-39. – ISSN 0320-8370


  Антологія одного вірша.
429088
  Артюх Катерина Єгипет із "Join UP!". Ваше досконале літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 8-9 : фото
429089
  Руденко Богдан Єгипет після вибухів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 127 : Фото
429090
  Зубаренко І. Єгипет після Мубарака: чи є шанс на збереження лідерської ролі у регіоні? // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 121-124. – ISBN 978-966-171-651-2
429091
  Медведєва Катерина Єгипет поза стінами готелів : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 94-103 : Фото
429092
  Науменко Н. Єгипет як культурологічна парадигма в українській поезії XX століття
429093
  Сватко Людмила Єгипет. Варто лише доторкнутися : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 144-145 : Фото
429094
   Єгипет. Відпущення гріхів та Дід Мороз на пляжі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 58-64 : фото
429095
  Тулюлюк Наталя Єгипет. Горбатий рейс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 76-79 : фото
429096
  Крушинська Олена Єгипет. Де сонце зійде, або Проща на гору Мойсея : Камо грядеши? / Крушинська Олена, Бусленко Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-118 : Фото
429097
  Біленко Василь Єгипет. Дуже активний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 48-49 : фото
429098
  Іващенко Микола Єгипет. Екскурсія. Із Шарма - до Єрусалима // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 94-97
429099
  Тулюлюк Наталія Єгипет. Екстрим і спокій Дахаба // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 68-75
429100
  Гудзевата Марина Єгипет. Занурення в літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 126-129 : фото
429101
  Мазур Андрій Єгипет. Занурюємось! / Мазур Андрій, Лесич Антоніна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 86-87 : фото
429102
  Малєй Антоніна Єгипет. Круїз по Нілу // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 20-23 : фото
429103
  Мала Юлія Єгипет. Літо з Шармом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 98-101 : фото
429104
  Біленко Василь Єгипет. Нам дайвінг не треба, нам серфінг давай! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 72-78 : фото
429105
  Малей Антоніна Єгипет. Побачення з муміями // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67 : фото
429106
  Новік Сергій Єгипет. Свої у "Савої", або Великдень солідарності трудящих // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 70-73 : фото
429107
  Кирилова Наталія Єгипет. Таба без табу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-56 : Фото
429108
   Єгипет. Тепло, швидко і безпечно // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 48-51 : фото
429109
  Іващенко Микола Єгипет. Туроператори в пустелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 92-93
429110
  Москаленко Леся Єгипет. Тут був Анубіс / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 96-106 : фото
429111
  Некрасов Андрій Єгипет. У пошуках сирен : Марса Аллам. Експедиція. // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 94-96 : Фото
429112
   Єгипет. Четверте життя Абу-Симбела // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 134-135 : фото
429113
   Єгипет. Як поєднати акваланг і олінклюзив // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 18-23 : фото
429114
  Самойлов Юрій Єгипет: обопільні перспективи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
429115
  Орлова Т.В. Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 213-218. – ISSN 2076-1554
429116
  Нагайчук В. Єгипетська драма: акт третій... // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 18-22
429117
  Нагайчук В. Єгипетська драма: акт третій... // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 12-17. – (Історичні науки)
429118
  Нагайчук В. Єгипетська драма: акт третій... // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 30-33. – (Політичні науки)
429119
  Оксамитний Ю.А. Єгипетський вектор у близькосхідній політиці СРСР середини 40-х - першої половини 50-х pp. XX ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 115-121. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (248)). – ISSN 2076-5908
429120
  Смольницька О. Єгипетський дискурс і народне християнство як мова символів у поезії Віри Вовк і Патриції Килини // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 149-163. – ISSN 2411-4146
429121
  Петрова Ю.І. Єгипетський діалект арабської мови: специфіка структури та функціонування / Ю.І. Петрова ; [НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського]. – Київ : [б. в.], 2011. – 284, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-238. – ISBN 978-966-02-5929-4
429122
  Бані-Насур Омар Юсіф Єгипетсько-Ізраїльські відносини в 70-ті першій половині 90-х років : Автореф... кан. політич.наук: 23.00.04 / Бані-Насур Омар Юсіф; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
429123
  Романова О.О. Єгиптологічні студії Марка Антоновича // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 327-341. – ISBN 978-966-02-6446-5
429124
  Білоус О.Г. Єговізм -- ворог прогресу і миру / О.Г. Білоус. – Київ, 1962. – 40с.
429125
  Куц М.Т. Єговізм без маски / М.Т. Куц. – Львов, 1969. – 163с.
429126
   Єговізм і єговісти. – К, 1974. – 144с.
429127
  Шиш А.З. Єговізм і його проповідники / А.З. Шиш. – Ужгород : Карпати, 1968. – 67 с.
429128
  Крживицький Б.Г. Єговізм пристосовується / Б.Г. Крживицький. – Київ, 1971. – 47с.
429129
  Прищепа Є.А. Єговізм. Ідеологія і політика / Є.А. Прищепа. – К., 1967. – 48с.
429130
  Горький М. Єгор Буличов та інші : Сцени / Горький М. ; Перекл. Стешенко Ірина. – Київ : Мистецтво, 1951. – 72 с. – (Бібліотека російської драматургії)
429131
  Редькіна О.А. Єгор Гордієнко: роки життя та діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-21. – (Історія ; Вип. 50)


  Розглянуто біографію та суспільно-політичну діяльність українського ліберал-демократа ХІХ ст.Є.Гордієнка.
429132
  Домановська М. Єгор Кузьмич Рєдін - перший харківський дослідник Херсонеса Таврійського / М. Домановська, Г. Штан // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 195-202. – ISBN 978-966-02-6570-7


  До питання про участь у підготовці видання "Пам"ятки Християнського Херсонеса".
429133
   Єгор Кузьмич Рєдін : Біобібліографічний покажчик. – Харків : ХНУ, 2006. – 70с.
429134
  Гордієнко Д. Єгор Кузьмич Рєдін: вчений і людина / Д. Гордієнко, В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – C. 5-21. – ISSN 2310-3310
429135
   Єгор Нарбут - митець-графік // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – С. 30-83.
429136
  Корнієнко В. Єгор Рєдін як охоронець пам"яток археології (лист до Харківського генерал-губернатора) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 115-118. – ISSN 2310-3310
429137
  Вергунов В.А. Єгоров Михайло Андрійович (1879-1942) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 147-151 : фото
429138
   Єгупець
№ 4. – 1998
429139
   Єгупець : Художньо-публіцистичний альманах ін-туту Юдаїки Ред.Аронов, Р.Заславський, О.Мудрагель, та інш. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-91-1
Вип.6. – 2000. – 392с.
429140
   Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки. – Київ. – ISBN 966-7273-22-9
№ 9. – 2001. – 392 с.
429141
   Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки. – Київ. – ISBN 966-7273-22-9
№ 10. – 2002. – 420 с.
429142
   Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки. – Київ. – ISBN 966-7273-24-5
№ 11. – 2003. – 448 с.
429143
   Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки. – Київ. – ISBN 966-7273-29-6
№ 12. – 2003. – 430 с.
429144
   Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки. – Київ. – ISBN 966-7273-38-5
№ 13. – 2003. – 364 с.
429145
   Єгупець. – Київ. – ISBN 966-378-031-2
№ 16 : Дух і літера. – 2006. – 264 с.
429146
   Єгупець. – Київ : Дух і літера
№ 17. – 2007. – 396 с.
429147
   Єгупець. – Київ : Дух і літера
№ 18. – 2007. – 512 с.
429148
   Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ : Дух і літера
№ 19. – 2010. – 472 с.
429149
   Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ : Дух і літера
№ 20. – 2011. – 392 с.
429150
  Дзюбанський Т.Б. Єдин Свят : біблійні, богословські та історичні аспекти розуміння святості у християнському житті / Тарас Б. Дзюбанський ; [літ. ред. Н. Анікєєнко]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 131-135. – ISBN 978-966-378-242-3
429151
  Збанацький Ю.О. Єдина : повість / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 398 с.
429152
  Ярункова К. Єдина / К. Ярункова. – К., 1970. – 167с.
429153
  Збанацький Ю.О. Єдина : Повість / Ю.О. Збанацький. – Київ : Воєнвидав, 1990. – 262 с. – ISBN 5-203-01143-5
429154
   Єдина державна оплата. – Х, 1934. – 44с.
429155
  Фурман А.А. Єдина Європа: проблеми становлення / А.А. Фурман. – Киев, 1990. – 48 с.
429156
  Шевченко М.В. Єдина книга : поезії / М. В. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 221 с.
429157
  Забловський А. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015 - 2020 роки: оцінка дороговказів податкоаого реформування / А. Забловський, С. Петруха, Н. Назукова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 6-12. – ISSN 1810-3944
429158
  Шаповалов В.В. Єдина конвенція ООН про наркотичні засоби (1961 p.), "Жовтий перелік" (2010 р.) як основа подальшого розвитку судової фармації в державній концепції протидії наркозлочинності на міжнародному рівні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 183-191. – ISSN 2224-9281
429159
  Єфремова Н.Л. Єдина методична тема - ефективний шлях трансформації педагогічної їдеї в практику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 9-12 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
429160
  Горбашов Л.Н. Єдина перевага / Л.Н. Горбашов. – Київ, 1979. – 74 с.
429161
  Горак Г.І. Єдина природа наукового відображення - основа зближення соціології та кібернетики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
429162
   Єдина радянська, 1934-1984. – К, 1984. – 407с.
429163
  Міньковська І. Єдина система українсько-латинської транслітерації як інструмент європейської інтеграції України // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 15-17
429164
  Логвінов В.Г. Єдине інформаційне середовище як інструмент підвищення ефективності державного управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 88-89. – (Право. Економіка. Управління)
429165
  Алєксандрова О.В. Єдине, єдність, першоєдність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 118-120. – ISBN 966-316-069-1
429166
  Зеленко С. Єдиний в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  КНУ імені Тараса Шевченка - єдиний ВНЗ у країні, в програмі якого є спецкурс з підводної археології. Про підводні археологічні розкопки, які проводить університетська наукова група "Центр".
429167
  Балух В. Єдиний в Україні філософсько-теологічний факультет // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 86-99. – ISSN 0869-3595


  Чернівецький університет.
429168
  Іванов П.Ф. Єдиний вимір : лірика / П.Ф. Іванов. – Київ, 1969. – 171 с.
429169
  Баранов М.М. Єдиний виробничо-фінансовий план нашого колгоспу / М.М. Баранов. – Львів, 1958. – 44с.
429170
  Баранов М.М. Єдиний виробничо-фінансовий план нашого колгоспу / М.М. Баранов. – Львів, 1958. – 44с.
429171
  Тулай О. Єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування: особливості, тенденції та проблеми // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (53 ). – С. 24-34. – ISSN 1818-5754
429172
  Гаврилова А. Єдиний державний реєстр виборців в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 40-48. – ISSN 1561-4999
429173
  Федосєєв К. Єдиний державний реєстр суб"єктів господарювання, які в своїй діяльності використовують об"єкти промислової власності, як спосіб захисту власників патенту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 201-203
429174
  Капіца Ю. Єдиний європейський патент і нові можливості патентування в Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 17-27. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2308-0361
429175
  Шабалін А. Єдиний європейський судовий наказ: загальна характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 102-103
429176
  Роговий О.І. Єдиний з вінничан: Українські шляхи Нобелівського лауреата / Олександр Роговий, Костянтин Завальнюк. – Вінниця : Консоль, 2013. – 199, [1] с. : іл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 187-192 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-583-120-5


  Книга присвячена єдиному з вінничан Нобелівському лауреату Зельману Ваксману, який довгий час вважався уродженцем Прилук на Чернігівщині
429177
  Торез М. Єдиний і народній фронт у Франції / М. Торез. – К, 1935. – 48с.
429178
  Тищенко О.В. Єдиний інформаційний простір державного фінансового моніторингу України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 61-66. – ISSN 2074-5354
429179
  Волошина Л. Єдиний крок для звільнення Сенцова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 6


  Доля ув"язнених - це вже давно не суто українська справа.
429180
  Майданик Р. Єдиний медичний простір як ключовий стандарт прав людини і юридичний виклик у сфері охорони здоров"я України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2013. – № 1 (11). – С. 33-42
429181
  Єгоров О.Б. Єдиний митний тариф України / О.Б. Єгоров, О.П. Шейко. – Київ, 1993. – 220 с.
429182
   Єдиний митний тариф України. Збірник нормативно-правових актів : У 2-х книгах. Тексти актів відповідають офіційним за станом на 1липня 2001 року. – Київ : Український інформаційно- правовий центр
Кн.1. – 2001. – 596с.
429183
   Єдиний митний тариф України. Збірник нормативно-правових актів : У 2-х книгах. Тексти актів відповідають офіційним за станом на 1липня 2001 року. – Київ : Український інформаційно- правовий центр
Кн.2. – 2001. – 556с.
429184
  Скуратівський В. Єдиний молодий "консерватор" у всій світовій літературі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 37). – С. 7


  Із нотаток про поезію Леоніда Кисельова.
429185
  Мединська Т.В. Єдиний податок : оподаткування, облік і звітність : навч.-практ. посібник / Мединська Т.В., Чабанюк О.М. – Київ : Алерта, 2012. – 186, [1] с. : табл. – Додатки: с. 106-186. – Бібліогр.: c. 102-105. – (Бібліотека бухгалтера). – ISBN 978-617-566-134-5
429186
  Пристінська Г.М. Єдиний податок в Україні / Г.М. Пристінська, Н.Ю. Пришва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-20. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню єдиного податку в Україні на підставі діючого законодавства. The objective of this work is to study single tax in accordance with Ukrainian Legislation.
429187
  Блащук Н.І. Єдиний податок в Україні: сучасний стан та перспективи реформування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 40-43. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
429188
  Демиденко Л.М. Єдиний податок для суб"єктів малого підприємництва: протиріччя та перспективи / Л.М. Демиденко, В.І. Демиденко // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Л. Семака. – Киев, 2017. – № 6 : № 6. – С. 12-15. – ISSN 2076-4561
429189
   Єдиний податок для юридичнох осіб : Нормативні акти,листи,роз"яснення. – Київ : Компас, 2000. – 64с.
429190
  Бадида М.П. Єдиний податок суб"єктів малого підприємництва в системі місцевого оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 124-128.
429191
  Короткевич О.В. Єдиний податок: формування та вплив на доходи бюджету україни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 39-44. – ISSN 2306-6814
429192
  Князюк В.К. Єдиний привілей : художні оповіді, повість-есе / В.К. Князюк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 271 с.
429193
   Єдиний реєстр адвокатів України. – Київ : ІнЮре, 2004. – 1168с. – ISBN 966-313-080-6


  Перше в Україні видання Єдиного реєстру адвокатів України. Видається воно за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатів України і на виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури"
429194
  Кидисюк О. Єдиний реєстр досудових розслідувань. Його особливості та основні аспекти функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 68-72
429195
  Бруханський І. Єдиний реєстр досудового розслідування: недоліки та практика застосування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 434-435. – ISBN 978-617-7069-15-6
429196
  Санжаровська Л. Єдиний ринок - єдиний закон // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 13


  ЗУ "Про медичні вироби" як один зі шляхів вирішення проблем галузі. Наразі питання правового регулювання створення, виробництва, проведення оцінки відповідності, обігу та контролю якості медичних виробів стають все більш актуальними в нашій країні.
429197
  Заблоцька Р.О. Єдиний ринок послуг в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 24-29.
429198
  Заблоцька Р.О. Єдиний ринок послуг в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 11-14
429199
  Зотов В. Єдиний сільсько-господарський податок на Україні. На 1928-29 рік. У запитаннях та відповідях / В. Зотов. – Х., 1928. – 98с.
429200
  Головацька А. Єдиний соціальний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування і податок: спільні та відмінні риси // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 148-150
429201
  Безверхий К. Єдиний соціальний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування: нарахувань у звітності / К. Безверхий, О. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 10. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
429202
  Гороховська О.В. Єдиний торговий кодекс США як регулятор цивільних і торгових правовідносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 118-124. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
429203
  Тригуб В. Єдиний у світі музей космосу в церкві // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-11


  На території Національного історико-етнографіченого заповідника "Переяслав" у місті Переяслав-Хмельницький в приміщенні дерев"яної церкви діє музей космосу
429204
   Єдиний фінансовий план /підвідомчий/ Української Соціалістичної Радянської Республіки на 1931 рік.. – Х., 1930. – 93, 64с.
429205
   Єдиний фінансовий план та державний бюджет УСРР на 1932 рік.. – Х., 1931. – 83с.
429206
  Підвисоцький Я.В. Єдиний фінансовий ринок ЄС: перспективи для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 121-123
429207
  Волобуєва Т. Єдиний цифровий простір освітнього округу: адаптивна модель // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7 (1003), липень. – С. 14-19. – ISSN 0131-6788
429208
   Єдиний шкільний режим грамотного письма і культури мови.. – К., 1952. – 19с.
429209
  Маланюк Є. Єдиним сном, єдиним болем... / Євген Маланюк ; пер. з укр. Олександра Архангельського. – Кіровоград : Імекс, 2013. – 335, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр., рос. – (Поетична бібліотека Єлисаветградця. Білінгва : Сер. засн. в 2012 р.). – ISBN 978-966-189-187-5
429210
   Єдині правила опису творів друку і організації алфавітного каталога для невеликих бібліотек. : Перекл. з 2-го рос. видання з доповненнями для б-к України. – Харків : РВВ Кн. палати УРСР, 1972. – 332с.
429211
  Кралюк П. Єдиній Українській автокефальній помісницькій церкві - бути! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – С. 1, 4
429212
  Король В.С. Єдиність економічної і соціальної політики КПРС на сучасному етапі / В.С. Король. – К, 1979. – 46с.
429213
  Коцюбинська Т.В. Єдиність елемента найкращого наближення з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Вивчається найкраще наближення в обмеженому діапазоні векторнозначної функції узагальненими поліномами, які інтерполюють функцію в k фіксованих точках. Доведено теорему про єдиність полінома найкращого наближення з використанням поняття допустимої пари ...
429214
  Городня Д.М. Єдиність розв"язків задач Коші для хвильових рівнянь із загальними стохастичними мірами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено єдиність слабкого розв"язку задач Коші для хвильових рівнянь, керованих загальними стохастичними мірами. Uniqueness of the weak solution of Cauchy problems for wave equations driven by general stochastic measures is proved.
429215
  Ільченко О. Єдиність розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними параболічного типу з випередженням / О. Ільченко, Т. Шовкопляс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 45-48. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Отримано умови єдиності узагальненого розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними параболічного типу з випередженням. Получены условия единственности обобщенного решения стохастических дифференциальных уравнений в частных ...
429216
  Корольов П.А. Єдино вірний курс / Корольов П.А. – Ужгород, 1972. – 171 с.
429217
  Осадча Л. Єдиною мірою часу є пам"ять // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 6


  У ННЦ "Інститут біології" відбулася зустріч студентів із членами Української спілки малолітніх в"язнів - жертв нацизму Г.М. Стрижковою та Л.М. Тараненко які поділилися спогадами про Велику Вітчизняну війну.
429218
  Белюга В. Єднає спорт… // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 8 : фото


  "...Спортивний комплекс гуртожитку №13 запрацював на повну. Більше 400 студентів-іноземців із 35 країн світу мають можливість гартувати тут тіло й характер.".
429219
  Сергійчук В. Єднальна сила української революції // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 5-7. – ISBN 966-7060-92-6
429220
  Бєлоусов В.І. Єднання / В.І. Бєлоусов. – Ужгород, 1966. – 217с.
429221
  Тетерук І.М. Єднання братніх культур / І.М. Тетерук. – К, 1982. – 124с.
429222
  Кисельов О.І. Єднання демократичних сил : Про зв"язки Павла Грабовського з Західною Україною / Кисельов Олександр Іванович. – с. 168-182. – Вирізка з "Радянського літературознавства"
429223
  Волинський К.П. Єднання і розквіт братніх літератур / К.П. Волинський. – Київ, 1977. – 200с.
429224
  Товажнянський Л. Єднання освіти, науки та виробництва // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 6-7


  Про НТУ "Харківський політехнічний інститут".
429225
  Воронов Ю.П. Єднання трьох царств // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 37-39
429226
  Качуровський І. Єднаючи час і простір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 30 (143). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Письменник, культуролог, філолог-енциклопедист. Чи не останній із могікан українського неокласицизму - Ігор Качуровський.
429227
   Єдністю мети сильні.. – Київ, 1982. – 144с.
429228
  Дорошко П.О. Єдність : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Молодь, 1950. – 118 с.
429229
  Бажан М. Єдність : поезії / М. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 112 с.
429230
  Добкін М. Єдність державної влади в Україні як основа для визначення принципів діяльності місцевих державних адміністрацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-42. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено питання значення принципів діяльності місцевих державних адміністрацій, які є складовою частиною єдиної системи органів державного управління, а також визначено перелік таких принципів. В статье исследован вопрос значения принципов ...
429231
  Лепьохіна І.О. Єдність економічної та соціальної ефективності управління персоналом підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 226-228
429232
   Єдність завдань модернізації і стабільності - запорука розвитку вищої школи України (з доповіді Василя Кременя) // Педагогічна газета. – Київ, 2000. – № 11, листопад. – С. 1. 2. 3


  В обговоренні доповіді взяв участь ректор КНУ імені Тараса Шевченко Віктор Скопенко.
429233
   Єдність збережена і примножена.. – Ужгород, 1982. – 199с.
429234
  Дрозд І.К. Єдність зовнішнього та внутрішнього контролю в системі фінансово-економічного контролю // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 135-140
429235
  Гетьманцева Н.Д. Єдність і диференціація - характерний прояв методу трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 56-60. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті досліджується питання єдності і диференціації трудового законодавства, оптимального поєднання загальних і спеціальних норм. Встановлено специфіку реалізації спеціальних норм на державному і договірному рівнях.
429236
  Щербюк Н. Єдність і диференціація правового регулювання праці жінок // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 63-66. – ISSN 0132-1331
429237
  Бурак В.Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати на підприємствах : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Бурак В. Я.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 18л.
429238
  Бурак В.Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробної плати на підприємствах : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Бурак В. Я.; Львівськ. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.171-180
429239
   Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – 323, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
429240
  Слінько І.І. Єдність і дружба народів СРСР у Великій Вітчизняній війні / І.І. Слінько. – К., 1954. – 63с.
429241
  Дамірлі М. Єдність і різноманіття філософсько-правових знань (до питання про систему правової філософії) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 46-51. – ISSN 0132-1331
429242
  Карпунцов В. Єдність і централізація органів прокуратури: порівняльно-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 177-188. – ISSN 1026-9932
429243
  Тарасенко Д.І. Єдність інтересів колективу і суспільства. / Д.І. Тарасенко, М.М. Кривохатський. – Київ, 1979. – 160с.
429244
  Доронченков А.І. Єдність інтернаціональних і національних інтересів трудящих / А.І. Доронченков. – К., 1971. – 152с.
429245
  Олексюк М.М. Єдність інтернаціональних устремлінь / М.М. Олексюк. – Львів, 1982. – 176с.
429246
  Горовський Ф.Я. Єдність інтернаціонального і національного в суспільстві розвинутого соціалізму / Ф.Я. Горовський. – К, 1982. – 48с.
429247
  Грица Ю.Ю. Єдність історії та відсутність єдності історичної свідомості: закономірність чи випадковість? // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 202-206. – ISSN 2076-1554
429248
  Корнєва З.М. Єдність компресії та декомпресії під час перекладу наукових текстів з англійської мови українською / З.М. Корнєва, О.І. Крат // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 257-260. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
429249
  Єрмак К.М. Єдність міжнародного комуністичного руху і розширення фронту антиімперіалістичної боротьби / К.М. Єрмак. – Київ, 1971. – 168с.
429250
  Буринська Н.М. Єдність навчання і виховання у шкільному курсі хімії / Н.М. Буринська. – К., 1978. – 79с.
429251
   Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 148, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
429252
   Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
429253
   Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 355, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
429254
  Уховська П.Л. Єдність навчання, виховання та розвитку в процесі вивчення історії і суспільствознавства / П.Л. Уховська. – Київ, 1975. – 99с.
429255
  Терещенко Ю.І. Єдність наукового атеїзму і комуністичної моралі / Ю.І. Терещенко. – К., 1983. – 87с.
429256
  Житницький З.Л. Єдність особистих і колективних економічних інтересів у соціалістичному виробництві / З.Л. Житницький, В.М. Селіванов. – К, 1973. – 142с.
429257
  Шкляр С.В. Єдність оцінки Quasi-Likelihood в пуассонівській моделі з похибкою в регресорі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 181-192. – ISSN 0868-6904


  Poisson regression with Gaussian error of Berkson type in the regressor is studied. For the regression parameters, Simple Score estimator and Quasi-Likelihood estimator are considered. Sufficient conditions for strong consistency of the estimators and ...
429258
   Єдність партії -- і народу -- джерело сили і могутності радянського суспільства.. – К, 1985. – 16с.
429259
  Кельман М.С. Єдність переривчастості і безперервності в розвитку науки про державу і право // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 34-41. – ISSN 1563-3349
429260
  Запотоцmкий А. Єдність професійний спілок - опора боротьби за соціалізацію / А. Запотоцmкий. – Братіслава, 1954. – 292с.
429261
  Шумихін М.Ф. Єдність світового революційногопроцесу / М.Ф. Шумихін. – К, 1970. – 47с.
429262
  Троцький Я.О. Єдність світу та міжнародна безпека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 174-178. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються основні геополітичні концепції та теорії, що пов"язують процеси глобалізації та міжнародної безпеки. Водночас визначаються їх недоліки в зв"язку з появою навих асиметричних загроз в сучасних умовах. The main geopolitical ...
429263
  Иванов А. Єдність системи судів загальної юрисдикції // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Теорія, практика та специфічність статусу ВСУ ".
429264
  Дьоміна І.С. Єдність сімї і школи у вихованні учнів / І.С. Дьоміна. – К, 1979. – 48с.
429265
  Горевалов С.І. Єдність слова і зображення: фотожурналістика в системі засобів масової комунікації : навч. посібник / С.І. Горевалов, Н.І. Зикун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр. с. 264-283. – ISBN 978-966-439-843-2
429266
  Ковальова Т.В. Єдність соціальних нормативів і правових норм - запорука ефективності соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 122-129
429267
  Лісняк В.І. Єдність стимулюючої функції податку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-13. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
429268
  Прилуцький С.В. Єдність судової влади і правовий статус концептуальні засади та проблеми їх реалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 42-51. – ISSN 1026-9932
429269
  Прилуцький С.В. Єдність судової влади як конституційно-правова засада правосуддя: проблеми теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 23-31
429270
  Захарова О.С. Єдність судової практики крізь призму завдань цивільного судочинства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 151-156. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються окремі проблеми нормативного регулювання завдання цивільного судочинства та способів досягнення такого завдання.
429271
  Канигіна Г.В. Єдність судової практики у кримінальних справах щодо тероризму // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 11 (171). – С. 4-7


  Виступ судді Верховного Суду України Г.В. Канигіної на міжнародному симпозіумі "Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 2013-2014 років в Україні", який проходив 24—25?жовтня 2014 р. у м. Львові
429272
  Романюк Я.М. Єдність судової практики: теоретичні засади та вдосконалення законодавчого забезпечення / Я.М. Романюк, І.В. Бейцун // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 5 (141). – С. 37-40
429273
  Коломієць А.І. Єдність суспільства у соціально-філософських поглядах Михайла Грушевського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 24-25
429274
  Федотова В. Єдність та багатоманітність культур за умов глобалізації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 64-75. – ISSN 0235-7941
429275
  Хавроненко Г.В. Єдність та багатоманітність: онтологічний аспект вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
429276
  Вавженчук С.Я. Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових правта мір трудо-правової відповідальності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 278-283. – ISSN 2306-9082
429277
  Коваленко О.О. Єдність та диференціація норм трудового права як правова категорія // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 85-90. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
429278
  Панасюк О.Т. Єдність та диференціація як проблема співвідношення трудового права та права соціального забезпечення // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 126-132
429279
  Сімутіна Я.В. Єдність та диференціаціяправового регулювання заробітної плати // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 139-142
429280
  Семчинський К.В. Єдність та протистояння християнства та мусульманства. Релігійний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
429281
  Смолінчук О.І. Єдність теорії і практики в діяльності КПРС / О.І. Смолінчук. – К., 1960. – 40с.
429282
  Трубенко А.І. Єдність традиційного і новаторського як нове розуміння історизму в творчості Френсіса Бекона // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 21-33. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
429283
  Тимчук М.М. Єдність трудового і атеїстичного виховання / М.М. Тимчук. – Київ : Політвидав Укр., 1985. – 97с.
429284
   Єдність трудящих Західної України і Польщі у революційній боротьбі.. – Львів, 1979. – 300с.
429285
  Пастух М.С. Єдність філософії і політики. / М.С. Пастух. – К., 1974. – 168с.
429286
  Довбищенко М. Єдність християнства в суспільно-релігійній думці України нової доби: князь К. Острозький, І. Потій, П. Могила // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 108-114. – ISBN 978-617-640-241-1
429287
  Онищенко В.В. Єдність художнього тексту // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 100-107
429288
  Бандура О.О. Єдність цінностей та істини у праві : Монографія / О.О. Бандура; МВС України; Нац. акад. ВСУ. – Київ, 2000. – 200с. – ISBN 966-7474-19-4
429289
  Бандура Олег Олександрович Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз) : Дис. ... доктора філософ. наук: 12.00.12 / Бандура Олег Олександрович; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2003. – 403 л. – Бібліогр.: л. 361 - 403
429290
  Бандура Олег Олександрович Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз) : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 12.00.12 / Бандура О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38с. – Бібліогр.: 24 назв.
429291
  Куровська І. Єдність, взаємодія, універсалізація : Розвиток екологічної експертології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 23/24. – С. 18-20.
429292
  Дончик В.Г. Єдність, правди і пристрасті / В.Г. Дончик. – К., 1981. – 270с.
429293
  Білоха О.В. ЄЕП чи ЄС - що краще? // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 85-107
429294
  Кравченко С. Єжи Гедройц і часопис "Bunt Mlodych" (1931-1939): ідейна еволюція та прометейська концепція вирішення українського питання // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 59-72


  У статті розглянуто діяльність Єжи Гедройца на зламі 20-30-х рр. ХХ ст. як редактора часопису "Bunt Mlodych", а також ідейні засади видання, викладені в публіцистичних виступах авторів, та позиція редакції щодо вирішення українського питання в ...
429295
   Єжи Гедройць та українська еміграція = Jerzy Giedroyc. Emigracja ukrainska: listy 1950-1982 : листування 1950-1982 років / [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики ; Літ. ін-т у Парижі, Архів "Культури"] ; упорядкув., перед. сл. і комент. Богуміли Бердиховської ; [пер. з пол.: О. Герасим та ін.]. – Київ : Критика, 2008. – 747, [5] с., [4] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. пол. - Перекладено за вид.: Jerzy Giedroyc. Emigracja ukrainska: listy 1950-1982. Warszawa : Czytelnik, 2004. - Покажч. імен: с. 719-737. - Покажч. геогр. назв.: с. 739-745. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8978-20-X


  Листування Єжи Гедройця з: Богданом Осадчуком, Борисом Левицьким, Іваном Лисяк-Рудницьким, Юрієм Шерехом (Шевельовим), Юрієм Лавріненком, Іваном Кошелівцем, Іваном Кедрин-Рудницьким
429296
  Астаф"єв О. Єжи Гедройць та українська еміграція: знаки взаєморозуміння, ідентичності й культурно-політичної стратегії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 349-358
429297
  Верба А. Єжи Єнджеєвич // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 231-233
429298
  Козак С. Єжи Єнджеєвич та його "...родовід українського генія" // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 158-162. – ISBN 978-966-02-6612-4
429299
  Вєдіна В.П. Єжи Путрамент / В.П. Вєдіна. – Київ, 1977. – 206с.
429300
   Єжов Валентин Іванович - архітектор, науковець, педагог // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 3-6. – ISSN 2077-3455
429301
  Єжов С. Єжов Валентин Іванович - архітектор, науковець, педагог / С. Єжов, Д. Єжов // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 65. – С. 6-8. – ISSN 2076-815X
429302
  Момрик А.П. Єзиди України (невідома діаспора) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 86-101. – ISSN 1682-671Х
429303
  Пивовар С.Ф. Єзуїти / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 139-140. – ISBN 966-642-073-2
429304
  Лакутюр Ж. Єзуїти / Жан Лакутюр ; [з франц. переклала І. Дух]. – Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-515-5
Т. 1 : Завойовники. – 2011. – 552 с., [32] с. іл.
429305
  Лакутюр Ж. Єзуїти : [у 2 т.] / Жан Лакутюр ; [з фр. пер. І. Дух]. – Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-728-9
Т. 2 : Повернення. – 2014. – 568, [2] с., [16] арк. фот. – Бібліогр.: с. 535-539 та в прим.: с. 521-534
429306
  Тимошенко Л. Єзуїти і Берестейська унія // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-55. – ISSN 0869-3595
429307
  Лоштин Н.Т. Єзуїтика в бібліотеці станіславівських тринітаріїв // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 33-41. – ISSN 2312-1165


  "Ченці ордену тринітаріїв у Станіславові за свою столітню історію зібрали велику бібліотеку. У фондах Наукової бібліотеки Львівського національно університету ім. І. Франка зберігся рукописний інвентар монастирської бібліотеки з кінця XVIII ст. У ...
429308
  Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти 16 - середини 17 ст. / Тетяна Шевченко; Видання Товариства Ісуса. – Львів : Свічадо, 2005. – 340с. – (Studia rationis ; 1). – ISBN 966-8744-21-7
429309
  Сєряков С. Єзуїтське шкільництво як чинник національно-культурного розвитку в польській історіографії ХІХ - ХХ ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 23-44. – ISBN 966-7679-64-0
429310
  Кралюк П. Єзуїтські колегії та їх роль у розвитку філософської культури українців // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 167-168. – ISBN 978-966-2254-74-7
429311
  Стефанюк Г.В. Єзуїтські панегірики як джерело до вичення діяльності Товариства Ісусового у Станиславові (1715-1773) / Г.В. Стефанюк, Ю.І. Клоновський // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 182-188. – ISSN 2312-1165


  "У статті проаналізовано панегірики, що видавалися єзуїтами і є джерелом до вивчення діяльності Товариства Ісусового у Станиславові, охарактеризовано зміст та визначено їхню соціальну функцію у XVIII столітті. Досліджено панегірики, в яких відображено ...
429312
  Ференс Н. Єйтс український та російський: поетичні інтерпретації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 171-181


  У статті подано узагальнений аналіз українських та російських перекладів поетичних творів В.Б.Єйтса, виконаних різними перекладачами, зокрема, О.Мокровольським, О.Зуєвським, М.Стріхою,Г.Кружковим та А.Блейз. Оцінка доробку цих перекладачів базується на ...
429313
  Шевченко С.П. Єлевферієвська редакція "Сказанія о 12 пятницах" і Український список "Сказания" р. 1604 / Написав С. Шевченко. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1908. – 31 с. : іл. – В кн. також текст "Сказанія..." (церковнослов.). - Окремий відбиток із: Зап. Укр. Наук. Т-ва в Київі, 1908, кн. 2


  На обкл. № 444726 дарчий надпис: Глубокоуважаемому ....... Ивановичу от автора
429314
  Колдин В.Я. Єлектронная информация в праве // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 96-110. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
429315
  Лопата О. Єлектронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 8 - 15. – ISSN 1029-7200
429316
  Макаров В.А. Єлектронные научные ресурсы Ооссийской национальной библиотеки. Ключевые базы данных // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 21 (255). – С. 8-11. – ISSN 1727-4893
429317
  Заборовский А.И. Єлектроразведка / А.И. Заборовский. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1943. – 444 с.
429318
   Єлизавета Данилова // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 84-88. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
429319
  Туркевич Василь Єлизавета і Україна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 294-305. – ISSN 0869-3595
429320
  Бурдейний А. Єлизавета Милорадович - фундатор наукового товариства імені Шевченка / А. Бурдейний, О. Лісняк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 65-67. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Наведено короткі біографічні дані за записами в архіві Григорія Нудьги про Єлизавету Милорадович, яка пожертвувала 9 000 гульденів для створення матеріальної бази Наукового товариства імені Шевченка у Львові
429321
  Петренко І.М. Єлизавета Милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі : монографія / І.М. Петренко ; Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 150, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-184-202-0202-0


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора 12.02.2013 р. Підпис
429322
  Панченко В. Єлизавета Милорадович та її "пігмаліонівський" витвір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 16 (336). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Єлизавета не стомлювалася нагадувати закоханому в неї Григорієві Милорадовичу, що він "сын Украины, колысь свободной".
429323
  Гайдабура В.М. Єлизавета Хуторна / В.М. Гайдабура. – К., 1985. – 124с.
429324
  Павлюк Л.Л. Єлизавета Чавдар. Життя віддане мистецтву / Л.Л. Павлюк ; [наук. ред. В.Д. Туркевич]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 144 с. : іл. – Бібліогр.: с. 137-138. – ISBN 978-966-8259-69-2
429325
   Єлизавета Яківна Краєва (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 121-122 : фото. – ISSN 0367-4290
429326
  Горинь Б. Єлизавета Ярославна - королева двох держав // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 13


  Так назвала свою книжку художниця і мистецтвознавець Наталія Крутенко.
429327
  Крутенко Н.Г. Єлизавета Ярославна - королева двох держав / Наталія Крутенко ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 167, [1] с. : іл. – Текст укр., англ. – ISBN 978-966-06-0688-3
429328
  Катренко А. Єлизаветградська громада (кінець 70-х - початок 80-х років XIX ст.) / А. Катренко, Ю. Беззуб // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 224-234
429329
  Гула В.Д. Єлизаветградська фортеця як тилова база Другої російської армії під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 252-261
429330
  Пацан В.О. Єлизаветинські переклади Біблії: актуальні аспекти вивчення // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 29-36. – ISSN 2312-3036
429331
   Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012-
Вип. 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Історичні науки)
429332
  Громко Є. Єлисаветград у житті і творчості Арсенія Тарковського // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 86-87
429333
  Поліщук В. Єлисаветградське життя і сцена Гната Юри // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Один із туристичних маршрутів Кропивницького могли б присвятити корифеєві українського театру.
429334
  Шевченко С. Єлисаветградський період життя Якова Шульгина // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 141-147. – ISSN 0869-3595


  У даній статті зроблено спробу висвітлити, можливо найменш відомий, період життя Якова Миколайовича Шульгіна в Єлисаветграді (тепер Кіровоград), використавши, передовсім, спогади сина Олександра та фонди Держархіву Кіровоградської області
429335
  Поліщук В. Єлисаветська "хата" Валер"яна Поліщука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13/14 липня (№ 122/123 ). – С. 12


  Про маловідому сторінку біографії митця.
429336
  Граціанська Л.М. Єлізавета Федорівна Литвинова / Л.М. Граціанська; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1954. – с.61-71. – (Математичний збірник ; № 5)
429337
   Єлісовенко Юрій Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 111-112. – ISBN 978-966-2726-03-9
429338
   Єльські критики // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755-756. – ISBN 966-316-069-1
429339
   Ємельянов Омелян Михайлович (до 70-річчя від дня народження) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 92. – ISSN 1726-5428
429340
  Райхель Ю. Єменське роздоріжжя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 березня (№ 55). – С. 8


  Арабські країни Перської затоки домовилися про створення об"єднаних збройних сил.
429341
  Козько К.С. Ємнісний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.01 / Козько Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
429342
  Івах Р.М. Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності сипких матеріалов : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.11.05 - прилади та методи елктрич. і магнит. величин / Івах Р.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
429343
  Жигірь В. Ємпірична модель професійної компетентності менеджера освіти / Вікторія Жигірь // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-45. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-2366
429344
   Ємченко Андрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 25. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
429345
   Єнакієве. – К., 1972. – 48с.
429346
  Вергунов В.А. Єнкен Борис Карлофич (1873-1943) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 109-120 : фото
429347
  Мордвінцев В.М. Єпархія / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 140. – ISBN 966-642-073-2
429348
  Майборода Р.Е. Єпирические производящие функции моментов случайніх векторов : Дис... какнд.физ-мат.наукнаук: 01.01.05 / Майборода Р.Е.; КГУ. – К., 1985. – 185л. – Бібліогр.:л.138=146
429349
  Мордвінцев В.М. Єпископ / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 140. – ISBN 966-642-073-2
429350
  Руснак О. Єпископ Г. Хомишин у релігійно-церковному житті Буковини // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 75-81
429351
  Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин в умовах українського-польських взаємовідносин: минуле і сучасне // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 340-351


  Про книгу "Два Царства".
429352
  Стасюк П. Єпископ Мішель д"Ербіні - український герой // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 05.09.2012-26.09.2012 (№ 14). – С. 1
429353
  Смирнов А. Єпископ Мстислав (Скрипнюк) і процес інституалізації Української автокефальної православної церкви формації 1942 року // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 215-227. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
429354
  Кожушний О.В. Єпископ Птолемаїдський Сінезій та його гімни / Протоієрей Олег Кожушний ; Київ. духовна акад. – Вінниця : Держ. картогр. фабрика, 2012. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 92-95 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-533-059-3
429355
  Тригуб О. Єпископ УАПЦ Антон Гриневич (1875-1937 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 44-51. – ISSN 1998-4634
429356
  Кравченко І. Єпископи в замиренні конфліктів (Ісландія сер. XI - поч. XIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 157-159
429357
  Перепелиця А. Єпископи Чигиринські - вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII - початок XIX ст.) / А. Перепелиця, С. Павлова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 356-366
429358
  Кагамлик С. Єпифаній (Ізбитський) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 423. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Навчався на філософському ф-ті Ун-ту Св. Володимира, який закінчив зі ступенем магістра.
429359
  Шолом Ф.Я. Єпіфаній Славинецький і російська філологічна наука середини XVII ст. / Шолом Ф.Я. – Київ, 1958. – 19-23 с. – Окр. відбиток
429360
  Дужак В.М. Єпоха просвітництва: революція в педагогіці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 44-45
429361
  Паламарчук О.Л. Єрема Анатолій Васильович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 213. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1981) відділення слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1990--1996 рр. - асистент кафедри слов"янської філології філологічного факультету, у 1991-1993 рр. - заступник декана філологічного ...
429362
  Паламарчук О.Л. Єрема Анатолій Васильович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 195. – ISSN 2075-437X
429363
   Єременко Валентин Никифорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 405. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
429364
  Журавльов Д.В. Єремія Вишневецький // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 139-142. – ISBN 978-966-14-1182-0
429365
  Мордвінцев В.М. Єресі / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 140. – ISBN 966-642-073-2
429366
  Мордвінцев В.М. Єресі // Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2005. – Т. 3 : Е - Й / [Н.С. Абашина, А.М. Авраменко, Б.М. Ажнюк та ін.]. – С. 126. – ISBN 966-00-0610-1
429367
  Міщук В. Єресь про янгола. За оповіданням Г. Гарсіа Маркеса "Стариган з крилами" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3. – С. 37-40
429368
  Міщук В. Єресь про янгола. За оповіданням Г. Гарсія Маркеса "Стариган з крилами" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 6 : Малі та середні жанри художньої прози. Ч.1. – С. 31-34
429369
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко; Ін-т Тараса Шевченка. – Харків : Держвидав України, 1927. – 28 с.
429370
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко. – 3-е вид. – Харків ; Дніпропетровськ : Держвидав України, 1930. – 32 с. – (Масова художня література)
429371
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т укр. літ. ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Держвидав України, 1939. – 20 с.
429372
  Шевченко Т.Г. Єретик : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ; Харків : Держлітвидав, 1941. – 16с.
429373
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 20с.
429374
  Шевченко Т.Г. Єретик / Т.Г. Шевченко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 16с.
429375
  Шевченко Т.Г. Єретик : Поема: Слов"ян. мовами / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 120 с. – ISBN 5-308-01071-4
429376
  Шевченко Т.Г. Єретик або Іван Гур / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 18с. : З мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; №9)
429377
   Єріна Антоніна Михайлівна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац.екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. І.Г. Манцуров]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 63, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 49-51. - Алфавіт. покажч.: с. 52-58. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 7). – ISBN 978-966-483-732-0
429378
   Єрмаков Василь Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 263. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
429379
  Наріжний Б.М. Єрмолай Четвертак : роман / Б.М. Наріжний. – Київ : Веселка, 1987. – 197 с.
429380
  Пятницький В. Єрмолінська трудова радянська школа / В. Пятницький. – Дніпропетровськ, 1929. – 116 с.
429381
  Короткий В.А. Єрофєєв Василь Гаврилович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 221. – ISBN 966-06-0393-2
429382
  Андріанова Н. Єрошенко - класик японської літератури // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 138-141
429383
  Федорів Р.М. Єрусалим на горах : роман / Роман Федорів. – Львів : Червона калина, 1993. – 400 с. – (Історична бібліотека ; Ч. 9)
429384
  Москалець Лада Єрусалим. Буденність вічного міста // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 70-71 : фото
429385
  Степовик Д. Єрусалимський храм - Софія Константинопольська - Софія Київська: спільне й відмінне // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 97-122. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
429386
  Скоблікова М. Єрьомін Борис Олександрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 19 : Борис Єрьомін. – С. 3-31.
429387
  Гальчинський А. ЄС - за межами тупої апологетики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 1, 6


  Практичне вирішення стартових завдань євроінтеграційної політики і наше фактичне входження в європейський інтеграційний простір — набуття асоційованого членства в його політичній системі та офіційне приєднання до зони вільної торгівлі, яка є ...
429388
  Горбулін В.П. ЄС - НАТО - Росія в новій архітектурі відносин в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 4-10
429389
  Манжола Володимир ЄС - НАТО - Росія: місце та перспективи України ( за матеріалами конференції) / Манжола Володимир, Капітоненко Микола // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 22-25


  В Інституті міжнародних відносин відбулася міжнародна науково-теоретична конференція "Динаміка відносин ЄС - НАТО - Росія: місце та перспективи України", присвячена 175-й річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 65-й ...
429390
  Кирильчук Н.А. ЄС - Україна - Росія: розвиток співпраці в газовій сфері // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 418-429
429391
  Багацький Є.В. ЄС в Боснії: цілі та досягнення // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 133-142
429392
  Бурлака В.Г. ЄС в руслі сучасних світових тенденцій використання ядерних технологій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 13-19. – ISSN 2310-5534
429393
  Яхно О.М. ЄС і НАТО - нові перспективи для України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 62-66


  Як і п"ять років тому, наша держава продовжує балансувати між: Росією та Заходом. З одного боку на найвищому рівні ми задекларували стратегічний вибір - вступ у європейські та євроатлантичні структури, а з іншого - на практиці ми підтримуємо альянси на ...
429394
  Іщенко Н. ЄС отримав територіальну проблему, або Чому Хорватія не визнала рішення Гаазького суду? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 14-20 липня (№ 28). – С. 9. – ISSN 1992-9277
429395
  Зернецька О. ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 36-39
429396
  Кондратюк Т.В. ЄС та його регіони: характеристика в контексті пошуку шляхів підвищення ефективності українського суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 10-17. – ISSN 2306-6806
429397
  Соскін О.І. ЄС та місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива : науково-методичний посібник / Соскін О.І., Матвійчук А.М., Матвійчук Н.О.; [зв заг. ред. О.І. Соскіна]. – Київ : Інститут суспільної трансформації, 2008. – 56с. – ISBN 978-966-1584-00-5
429398
  Галака С.П. ЄС та нерозповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 10-13


  Стаття присвячена еволюції політики Європейського Союзу щодо нерозповсюдження ядерної зброї та створенню відповідної законодавчої бази. The article deals with the evolution of the nuclear nonproliferation policy of the European Union and development ...
429399
  Шаров Олександр ЄС та Південна Африка: досвід співпраці // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 228-237. – ISSN 1684-906Х
429400
  Умланд А. ЄС та російсько-український конфлікт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 грудня (№ 232). – С. 5


  Чи готовий Брюссель взяти реальну відповідальність за своє "Східне партнерство" та політику асоціацій на пострадянському просторі?
429401
  Шнирков О.І. ЄС та соціально-економічне зближення в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 172-179.
429402
  Шнирков О.І. ЄС та формування системи конкурентного регулювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-40. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями впливу ЄС на формування конкурентного регулювання в України, нові можливості та бар"єри у цій сфері за умов зближення України з ЄС та розвитку Єдиного економічного простору.
429403
  Волтен Е П.М. Єс як суб"єкт політики безпеки: суперник, чи партнер для США // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.52-56.
429404
  Чебаненко А. ЄСВ для адвокатів - пенсіонерів та його негативні наслідки для адвокатури // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 21-22
429405
  Дзюба С. Єсенін. Висоцький. Палюк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 18
429406
  Пашко О.В. Єсенінська тема у Володимира Сосюри // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  У статті реконструйовано легенду про Сосюру як "українського Єсеніна"; здійснено спробу порівняльного аналізу поеми С. Єсеніна "Страна негодяев" ("Номах") та уривків, які збереглися від поеми В. Сосюри "Махно".
429407
   Єсипенко Роман Миколайович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 113. – ISBN 978-966-2726-03-9
429408
  Пашковська Т. ЄСПЛ vs Україна: deadlok у 400 мільйонів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 1, 36-37
429409
  Караман І. ЄСПЛ, Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2014. – № 2 (3), квітень. – С. 63-66
429410
  Олійник В. Єссейське братерство // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 9 (105). – С. 5-7
429411
  Олійник В. Єссейське братерство. Ісус Христос та єссеї // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 7 (103). – С. 6-9
429412
  Олійник В. Єссейське братерство. Спосіб життя єссеїв // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 8-10
429413
  Дмітрієв А. Єсть вести корабель / А. Дмітрієв. – Х., 1933. – 232с.
429414
  Ткач Д. Єсть, стояти на смерть! : Повість [про піонера-героя Валерія Волкова, учасника оборони Севатополя в роки ВВ війни]: Для серед. шк. віку / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1965. – 179с. – (Юні герої)
429415
  Лукьянец В.С. Єтическая парадоксальность фундаментальной науки коллайдерного века // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.3-13
429416
  Сабаленка Э.Р. Єтнаграфічная спадчына Якуба Коласа / Э.Р. Сабаленка. – Мінськ, 1969. – 132 с.
429417
  Комзин И.В. Єто и есть счастье / И.В. Комзин. – М., 1959. – 285с.
429418
   Єфіменко Світлана Володимирівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 242 : фото
429419
  Цвєткова Юліанна Володимирівна Єфремівська Кормча - джерело права Київської Русі ( кінець 11 - 12 ст.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Цвєткова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
429420
  Цвєткова Юліанна Володимирівна Єфремівська Кормча - джерело права Київської Русі (кінець 11 - початок 12 ст.) : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. / Цвєткова Юліанна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л.197-209
429421
  Соловей Е. Єфремов і Франко. (До 130-х роковин Сергія Єфремова).
429422
  Кондратик Л.Й. Єфремов Сергій Олександрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 45-46. – ISBN 5776391970
429423
   Єфремов Сергій Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 44-47. – ISBN 966-02-0537-6
429424
   Єфремов Сергій Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 180-181. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
429425
  Денисенко О. Єфремов Сергій Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 207-211. – ISBN 966-02-3529-1
429426
  Селівестрова Світлана Єфремов Сергій Олександрович
429427
  Короткий В.А. Єфремов Сергій Олександрович (1876-1939) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 528-530. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
429428
  Смирнова В. Єффект кластеров. Опыт развития крупных нефтехимических групп в зарубежных странах // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 9. – С. 69-75
429429
  Горбунова Е.С. Єффект превосходства слова в условиях "мигания внимания" / Е.С. Горбунова, М.В. Фаликман // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 149-157. – ISSN 0042-8841
429430
  Крепак А. Єффективная частота: поиск ориентиров // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 2 (174). – С. 47-51
429431
  Телешев В.А. Єффективность применения системного подхода в преподавании физики / В.А. Телешев, Ф.А. Бляхман // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 158-160. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты внедрения системного подхода в преподавание физики в Уральской государственной медицинской академии. В качестве критерия эффективности внедрения использовалась балльно-рейтинговая система оценивания учебной работы и ...
429432
  Баженов А.В. Єффективность социального инвестирования в науку и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 82-87. – ISSN 0321-0383


  В статье представлен опыт социальной политики крупных производственных компаний по повышению качества образования и развитию научно-исследовательских и проектных комплексов путем финансовой поддержки профильных учебных заведений The article provides ...
429433
  Фонтане Т. Єффи Брист / Т. Фонтане. – М, 1960. – 299с.
429434
  Белоголовцев Никита Єх прокачусь! : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
429435
  Гнатюк А.Д. Ж.-Б. Мольер, П. Корнель в оцінці Сент-Евремона / А.Д. Гнатюк, Я.І. Пащук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 119-125. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Боротьба проти догматизму в літературі та мистецтві, виступ проти схоластики та схиляння перед авторитетами свідчать про безумовно прогресивну роль Сент-Евремона в історії французької літератури. Естетичні погляди письменника цінні своїми реалістичними ...
429436
  Поляков И.М. Ж.-Б.Ламарк и учение об эволюции органического мира. / И.М. Поляков. – М., 1962. – 268с.
429437
  Шюкэ А. Ж.-Ж. Руссо / Артур Шюкэ ; пер. с фр. П.Н. Шараповой. – Москва : Посредник, 1896. – 196 с. : портр. – На обл. дата: 1897. – (Для интеллигентных читателей ; 63)
429438
  Гайдамачук О.В. Ж.-Ж. Руссо і Ж. Дерріда про інтонацію та артикуляцію письма // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 14-16
429439
  Ястребцева А.В. Ж.-Л. Марион как феноменолог и историк философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-49. – ISSN 0235-1188
429440
  Прокопов Д.Є. Ж.-П. Сартр: "раптовий" час // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 146-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті надається аналіз специфіки розуміння Ж.-П.Сартром часового виміру вчинків та прийняття людиною відповідальних рішень, який засновується на співставленні його літературних творів з суто філософським тлумаченням людини як свого власного ...
429441
  Бондаренко О.О. Ж. Батай: література як дискурс зла // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 92-94
429442
  Туренко В.Э. Ж. Батай: философский взгляд на индивидуальную любовь // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 218-220
429443
  Осетрова О.А. Ж. Бодрийяр о коде, симулякре, симуляции и гиперреальности // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 137-140
429444
  Вдовиченко М.О. Ж. Бодрійяр: конструктивні та деструктивні виміри соціалізаційного процесу // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 122-123
429445
  Рилова О.Ю. Ж. Дерріда: деконструкція та вища освіта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 167-168
429446
  Кондратьев Г. Ж. Лартеги. Партизаны // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 116-125
429447
  Матвієнко І.С. Ж. Марітен vs Е. Фромм чи Ж. Марітен contra Е. Фромм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено компаративний аналіз вчень двох видатних мислителів сучасної філософії Жака Марітена та Еріха Фромма, які пропонують особливий погляд на людину та особистість, можливість зазирнути в таємниці її існування та самореалізації. В статьи ...
429448
  Трапезникова Н.С. Ж. Санд - редактор и сотрудник журнала ""Revue independaute" / Н.С. Трапезникова. – Казань, 1966. – 60с.
429449
  Кондратьев Г. Ж. Шальян. Вооруженная борьба в Африке // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 82-93
429450
  Пузанов И.И. Ж.Б.Ламарк,основатель трансформизма / И.И. Пузанов. – Москва, 1947. – 40с.
429451
  Кассирский И.А. Ж.Д. Ларрей и скорая помощь на войне / И.А. Кассирский. – М.-Л., 1939. – с.
429452
  Трапезникова Н.С. Ж.Санд - редактор и сотрудник журнала " ". : Автореф... канд. филолог.наук: / Трапезникова Н.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 27л.
429453
  Трапезникова Н.С. Ж.Санд - редактор и сотрудник журнала "Revue independante". : Автореф... канд. филолог.наук: / Трапезникова Н.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26л.
429454
   Ж.Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов. – Москва : Наука, 1979. – 138с.
429455
  Береза Г. Жiнки pадянської кpаїни / Г. Береза. – Київ : Укpполiтвидав, 1948. – 35с.
429456
  Мо Янь Жаба : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 46-68. – ISSN 0320-8370
429457
  Миловидов Ф.Ф. Жаба и лягушка в народном миросозерцании, преимущественно малорусском / Ф.Ф. Миловидов. – Харьков : тип. "Печатное дело", 1913. – [2], 43 с. – Отд. оттиск: Сборник Историко-филологического общества в память профессора Е.К. Редина. Т. 19
429458
  Донцова Дарья Аркадьевна Жаба с кошельком / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05610-6
429459
  Свилан Богослав Жабац у цепу / Свилан Богослав. – Београд : Графопрес, 1997. – 63с. – У виданні також: Само мoje /Б.Свилан. – ISBN 86-901821-1-Х
429460
  Беспалый И.И. Жаберная гниль карпа и меры борьбы с ней. / И.И. Беспалый. – К., 1950. – 43с.
429461
  Марков М. Жабл и скок / М. Марков. – Београд, 1974. – 261с.
429462
  Говоров А.А. Жаваронки / А.А. Говоров. – М, 1965. – 124с.
429463
   Жавжаров Андрій Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 43-44
429464
   Жавжаров Андрій Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 81-82 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
429465
   Жавжаров Андрій Андрійович (1896-1958) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 45-46. – ISBN 966-95774-3-5
429466
  Тихомолов Борис Ермилович Жаворонки / Тихомолов Борис Ермилович. – Москва, 1962. – 48с.
429467
  Леонтьева Т.К. Жаворонки / Т.К. Леонтьева. – М, 1962. – 375с.
429468
  Попенко В.М. Жаворонки в степных ландшафтах Левобережной Украины.. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Попенко В.М.; АН УССР. Ин-т зоологии.. – К., 1979. – 21л.
429469
  Курылева С.Л. Жаворонки на улице / С.Л. Курылева. – Минск, 1965. – 192с.
429470
  Волков В.А. Жаворонки над снегом / В.А. Волков. – Москва, 1990. – 222с.
429471
  Кобец-Филимонова Жаворонки над Хатынью : [для сред. и ст. возраста : пер. с белорус.] / Кобец-Филимонова; [ил.: Р. Вольский]. – Москва : Дет. лит., 1973. – 144 с.
429472
  Кобец-Филимонова Жаворонки над Хатынью : Повести : [для ст. шк. возраста] / Елена Кобец-Филимонова ; пер. с белорус. авт. ; худож. И.А. Давидович]. – Минск : Юнацтва, 1982. – 286 с., [4] л. ил.
429473
  Швец И.А. Жаворонки. / И.А. Швец. – Тула, 1968. – 62с.
429474
  Гончар О. Жаворонок : Рассказы / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Правда, 1951. – 38с. – (Б-ка "огонек" ; №6)
429475
  Ануй Ж. Жаворонок / Ж. Ануй. – Москва, 1960. – 74с.
429476
  Громович И.И. Жаворонок : рассказы / И.И. Громович. – Минск, 1961. – 393 с.
429477
  Бельтюков Б Жаворонок / Б Бельтюков. – Смоленск, 1963. – 128с.
429478
  Дудин М.А. Жаворонок / М.А. Дудин, С.С. Орлов. – М., 1964. – 97с.
429479
  Фофанов В.А. Жаворонок / В.А. Фофанов. – Киров, 1967. – 35с.
429480
  Дильбази Мирварид Паша кызы Жаворонок : стихи / Дильбази Мирварид Паша кызы; пер. с азерб. А.Кронгауз. – Москва : Советский писатель, 1971. – 78 с.
429481
  Мартынов А.К. Жаворонок : стихи и поэма / А.К. Мартынов. – Москва : Современник, 1972. – 79 с.
429482
  Джусуев С. Жаворонок : стихи / С. Джусуев. – Москва, 1975. – 31 с.
429483
  Жуковский В.А. Жаворонок : Стихи / В.А. Жуковский. – Минск, 1982. – 16с.
429484
  Джаманкулов К. Жаворонок : стихи, лирич. репортажи. поэма / К. Джаманкулов; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1985. – 75 с.
429485
  Федоров В.И. Жаворонок в зените : Повесть и романы / В.И. Федоров. – Москва : Современник, 1985. – 269с.
429486
  Раскопыт А.Г. Жаворонок вьется. / А.Г. Раскопыт. – М., 1990. – 140с.
429487
  Кршенек И. Жаворонок и сова / И. Кршенек. – М., 1984. – 311с.
429488
  Воробьев В.Г. Жаворонок над морями / В.Г. Воробьев. – Москва, 1975. – 160с.
429489
  Карамазов В.Ф. Жаворонок над полем : повести / В.Ф. Карамазов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 432 с.
429490
  Буравкин Г.Н. Жаворонок над проспектом / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1972. – 102с.
429491
  Васильев А.В. Жаворонок пел на рассвете / А.В. Васильев. – Челябинск, 1966. – 139с.
429492
  Козлов Н.А. Жаворонок поет весну / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1967. – 190с.
429493
  Поволоцкая И. Жаворонок смолк : беседная повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-124. – ISSN 0130-7673
429494
  Горбунов М.Н. Жаворонок, жаворонок, прилети / М.Н. Горбунов. – М, 1982. – 304с.
429495
  Тюлюмджиев М.К. Жаворонок. / М.К. Тюлюмджиев. – Элиста, 1966. – 28с.
429496
  Щенников В.А. Жаворонок. / В.А. Щенников. – Горький, 1969. – 52с.
429497
  Костолани Д. Жаворонок. Анна Эдеш / Д. Костолани. – М., 1972. – 350с.
429498
  Артюхов Е.А. Жавороночий ключ / Е.А. Артюхов. – Москва, 1982. – 62с.
429499
  Старицька-Черняхівська Жага / Старицька-Черняхівська, 1925. – 80с.
429500
  Орліна Галина Жага / Галина Орліна [псевд.]. – Київ : Маса ; [Друк. Київ. філії книгоспілки], 1930. – 159 с.
429501
  Рильський М.Т. Жага : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1943. – 22 с.
429502
  Єндик Р. Жага : новелі / Ростислав Єндик. – Мюнхен : Українське видавництво, 1957. – 300, [2] с.
429503
  Бігарі К. Жага : роман / К. Бігарі. – Київ : Молодь, 1961. – 330с.
429504
  Рильський М.Т. Жага : вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Художня література, 1967. – 255 с.
429505
  Гнатюк І.Ф. Жага : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1970. – 111 с.
429506
  Дорошенко Я.Ю. Жага : поезії / Я.Ю. Дорошенко. – Ужгород : Карпати, 1984. – 70 с.
429507
  Голованенко Володимир Жага висоти : маловідоме про відоме // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 12-15 : Фото
429508
  Сачко Я.П. Жага доріг / Я.П. Сачко. – Львів : Каменяр, 1983. – 47 с.
429509
  Мельниченко Т.Й. Жага життя / Т.Й. Мельниченко. – К., 1976. – 63с.
429510
  Бондаренко І. Жага кохання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 205-221. – ISSN 0868-4790
429511
   Жага кохання. Антологія японської жіночої поезії (IV-XX ст.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [передм., пер. з яп. та комент. І.П. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 510, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 489-501. – Бібліогр.: с. 502-505. – (Бібліотека японської класичної поезії). – ISBN 978-966-489-248-0
429512
  Плавка А. Жага любові / А. Плавка. – Київ, 1973. – 213с.
429513
  Валлє В. Жага свободи : [про необхідність усвідомлення свободи як найвищого блага] / Віра Валлє. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 309, [3] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 293-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0872-0
429514
  Кручик І.П. Жага художнього тексту: рецензії, есеї, інтерв"ю / І.П. Кручик. – К., 1996. – 94с.
429515
  Косматенко А.Д. Жагуче кохання : гумор та сатира / А.Д. Косматенко. – Київ, 1977. – 111 с.
429516
  Жадан С. Жадан про "Інтернат": хроніка війни на Сході: "зсередини" / розмову вела Діана Куришко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 16
429517
  Дурєєв О.М. Жадані пороги землі / Олександр Дурєєв. – Київ : Молодь, 1991. – 256 с. – У вид. також: Звичайна прогулянка / О.Я. Корепанов ; Контакт IV рівня / О.В. Покальчук
429518
  Миценко М.П. Жадання : повісті / М.П. Миценко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 308 с.
429519
  Густі В.П. Жадання дороги / В.П. Густі. – Ужгород, 1982. – 71с.
429520
   Жадань і задумів неспокій : З творчої спадщини Бориса Тена. Вірші, переклади, статті, листи, спогади. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 549с. : 8 л. іл. – На обкл. :Спогади про Бориса Тена. З творчої спадщини письменника. – ISBN 5-333-00025-5
429521
  Аеров Г.Д. Жадеит / Г.Д. Аеров, А.Ф. Свириденко, И.В. Коваленко. – Москва : Недра, 1992. – 141 с.
429522
  Добрецов Н.Л. Жадеит и нефрит в офиолитах (на примере Западного Саяна) / Н.Л. Добрецов, Татаринов, а.В. – Новосибирск : Наука, 1983. – 125с.
429523
  Добрецов Н.Л. Жадеитовые породы в гипербазитах Западных Саян и других районов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Добрецов Н.Л. ; АН СССР. – Новосибирск, 1962. – 24 с.
429524
  Ефименко Т. Жадное сердце / Т. Ефименко. – Петроград, 1916. – 64 с.
429525
  Вебер Андреас Жадность без границ. Природа как рынок капитала : наша новая планета. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 57 : фото. – ISSN 1029-5828
429526
  Гуменна Д. Жадоба : оповідання / Д. Гуменна. – Нью-Йорк : Слово, 1959. – 218 с.
429527
  Матвієнко О. Жадоба висоти : поезія: вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 21-23. – ISSN 0131-2561
429528
  Гук В. Жадоба любові, як святого причастя : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 118-129. – ISSN 0868-4790
429529
   Жадько Віктор Олексійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 114-115. – ISBN 978-966-2726-03-9
429530
  Полумордвинов Э. Жажда : рассказы / Э. Полумордвинов. – Тбилиси : Заря Востока, 1941. – 48 с.
429531
  Вергелис А.А. Жажда : стихи и поэмы / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1956. – 120 с.
429532
  Гарнакерьян А.Г. Жажда / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1960. – 138с.
429533
  Попович Т. Жажда / Т. Попович. – Москва, 1960. – 575с.
429534
  Лосиков М.П. Жажда / М.П. Лосиков. – М, 1961. – 127с.
429535
  Рыленков Н.И. Жажда / Н.И. Рыленков. – М., 1961. – 176с.
429536
  Гевелинг А. Жажда / А. Гевелинг. – Калинин, 1962. – 96с.
429537
  Дядюченко Л.Б. Жажда / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1962. – 60с.
429538
  Ноздрин А.С. Жажда / А.С. Ноздрин. – Донецк, 1963. – 177с.
429539
  Березин В.Г. Жажда / В.Г. Березин. – Иркутск, 1964. – 21с.
429540
  Шумилов И.Л. Жажда / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1964. – 295с.
429541
  Шумилов Б.Х. Жажда / Б.Х. Шумилов. – Горький, 1966. – 39с.
429542
  Лебедев И.Д. Жажда / И.Д. Лебедев. – Волгоград, 1967. – 30с.
429543
  Слуцкис М. Жажда : роман / М. Слуцкис. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 316 с.
429544
  Агабаев А. Жажда : Стихи и поэмы / А. Агабаев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 80 с.
429545
  Шутенко Г.К. Жажда / Г.К. Шутенко. – Минск, 1974. – 87с.
429546
  Гулям Х. Жажда : стихотворения, баллады, поэмы / Х. Гулям; пер. с узб. К.Симонова, Р.Казаковой. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1974. – 167 с.
429547
  Мирзаев А.Т. Жажда : стихи / А.Т. Мирзаев; пер. с лакск. Р.Регистана. – Москва : Современник, 1975. – 79 с.
429548
  Мамур С. Жажда : стихи / С. Мамур. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 32 с.
429549
  Попович Т. Жажда / Т. Попович. – Москва, 1977. – 566с.
429550
  Григорьев И.Н. Жажда : стихотворения / И.Н. Григорьев. – Ленинград : Художественная литература, 1977. – 213с.
429551
  Дедюхин Б.В. Жажда / Б.В. Дедюхин. – Москва, 1979. – 80с.
429552
  Маглаперидзе Т.В. Жажда : роман / Т.В. Маглаперидзе; пер. с груз. Нодара Тархнишвили. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 183 с.
429553
  Борисова А.В. Жажда / А.В. Борисова. – Ставрополь, 1981. – 79с.
429554
  Папахов А.Я. Жажда / А.Я. Папахов. – Л., 1983. – 30с.
429555
  Каимов К. Жажда : повести ирассказы / К. Каимов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1985. – 287 с.
429556
  Гагуа Х. Жажда : стихи / Х. Гагуа; авториз. пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1985. – 286 с.
429557
  Саинян А.А. Жажда : роман / А.А. Саинян. – Москва, 1986. – 464 с.
429558
  Грузин В.Л. Жажда / В.Л. Грузин. – К., 1987. – 534с.
429559
  Семенов М. Жажда // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 11. – С. 79-105. – ISSN 0321-1878
429560
  Лагунов К.Я. Жажда бури. / К.Я. Лагунов. – М, 1986. – 221с.
429561
  Синенко В.И. Жажда высоты / В.И. Синенко. – К., 1976. – 206с.
429562
  Краснов Г И. Жажда добра / Г И. Краснов, . – Новосибирск, 1982. – 119с.
429563
  Вольф Маркус Жажда Дракона. Шабли по-сычуаньски / Вольф Маркус, Гуаск Тома // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 100-107 : фото. – ISSN 1029-5828
429564
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Москва, 1961. – 519с.
429565
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Москва, 1980. – 478с.
429566
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Кишинев, 1987. – 543с.
429567
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Минск, 1987. – 477с.
429568
  Стоун И. Жажда жизни : повесть о Винсенте Ван Гоге / И. Стоун. – Москва : Правда, 1988. – 477с.
429569
  Стоун И. Жажда жизни : повесть о Винсенте Ван Гоге / Ирвинр Стоун ; пер. с анг. Н. Банникова. – Москва : Художественная литература, 1991. – 460 с.
429570
  Стоун И. Жажда жизни / И. Стоун. – Москва, 1992. – 429с.
429571
  О"Хара Жажда жить / О"Хара. – Москва, 1970. – 350 с.
429572
  Басин Я.З. Жажда идеала / Я.З. Басин. – Минск, 1987. – 207с.
429573
  Володин Б.Г. Жажда истины / Б.Г. Володин, В.Е. Демидов. – Москва, 1988. – 360,2с.
429574
  Медников А.М. Жажда истины / А.М. Медников. – М, 1990. – 396с.
429575
  Мороз О.П. Жажда истины (Книга об Эренфесте) / О.П. Мороз. – Москва : Знание, 1984. – 191 с.
429576
  Алиева Ф. Жажда красоты / Ф. Алиева. – Москва, 1989. – 174 с.
429577
  Эдлис Ю. Жажда над ручьем: пьесы. / Ю. Эдлис. – М., 1977. – 479с.
429578
  Гужель А.М. Жажда неба : стихи / А.М. Гужель; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскє, 1967. – 89 с.
429579
  Гуржибекова И.Г. Жажда непокоя / И.Г. Гуржибекова. – Орджоникидзе, 1980. – 79с.
429580
  Уваров А.Г. Жажда океана / А.Г. Уваров. – Одесса, 1967. – 131с.
429581
   Жажда памяти. – К., 1989. – 330с.
429582
  Коновалов Б.П. Жажда познания / Б.П. Коновалов. – М., 1980. – 96с.
429583
   Жажда познания. – М., 1986. – 669с.
429584
  Кулага Антон Жажда познания. Биология "сделай сам" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 42-43 : фото. – ISSN 1029-5828
429585
  Булин Е.Р. Жажда слова / Е.Р. Булин. – Москва, 1988. – 254,2с.
429586
   Жажда смерти-2. – Москва, 1993. – 447 с.
429587
   Жажда смерти. – Москва, 1993. – 500 с.
429588
  Кузнецов В.П. Жажда совершенства: избранное / В.П. Кузнецов. – М., 1981. – 238с.
429589
  Щеглов Ю.М. Жажда справедливости / Ю.М. Щеглов. – Москва : Политиздат, 1990. – 351с.
429590
  Челидзе О.С. Жажда странствий : стихи / О.С. Челидзе. – Москва : Советский писатель, 1980. – 113 с.
429591
  Вулф Томас Жажда творчества / Вулф Томас. – Москва : Прогресс, 1989. – 407 с.
429592
   Жажда человечности. – М., 1978. – 416с.
429593
  Баркер Р.Э. Жажда чтения / Р.Э. Баркер, Р.Ш. Эскарпи. – М., 1979. – 206с.
429594
  Шеметов А.И. Жажда. / А.И. Шеметов. – Калуга, 1963. – 92с.
429595
  Костыря В.А. Жажда. Поэма и стихи / В.А. Костыря. – Ташкент, 1954. – 123с.
429596
  Вульфсон Г.Н. Жаждали воли / Г.Н. Вульфсон. – Казань, 1986. – 187с.
429597
  Ханзадян Серо Жажду - дайте воды : повести, фронтовой дневник / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. Р.Кафриєлянц. – Москва : Советский писатель, 1974. – 455 с.
429598
  Ханзадян Серо Жажду - дайте воды : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. Р.Кафриєлянц. – Москва : Советский писатель, 1974
429599
  Бубнис В. Жаждущая земля : роман и рассказы / В. Бубнис; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 319 с.
429600
  Бубнис В.К. Жаждущая земля : романы / В.К. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Известия, 1976. – 477 с.
429601
   Жаждущий крови. – М., 1992. – 397с.
429602
  Мак О. Жаїра : Історичний роман з бразілійського життя / О. Мак. – Торонто : Гомін України, 1958
429603
  Книш Г.А. Жайвір : роман / Г.А. Книш. – Львів : Каменяр, 1975. – 439 с.
429604
  Книш Г.А. Жайвір : роман / Г.А. Книш. – Київ, 1982. – 455 с.
429605
  Світлична Н. Жайвори у тенетах: (Недруковане в Україні інтерв"ю з Надією Світличною) // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С.130-158. – ISSN 0130-1608
429606
  Тарасюк Г.Т. Жайворове поле / Г.Т. Тарасюк. – К., 1987. – 115с.
429607
  Якименко Г.Х. Жайворон / Г.Х. Якименко. – К, 1967. – 177с.
429608
  Рябокляч І.П. Жайворонки / І.П. Рябокляч. – К., 1957. – 235с.
429609
  Масло М.К. Жайворонки : поезії / М.К. Масло. – Київ : Веселка, 1966. – 70 с.
429610
  Кобець В.Д. Жайворонки в серці : поезії / В.Д. Кобець. – Київ, 1974. – 59 с.
429611
  Опанасюк О.Є. Жайворонкова кладка / О.Є. Опанасюк. – Київ, 1983. – 255с.
429612
  Гудима А.Д. Жайворонкова пора : вірші та поеми / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 72 с.
429613
  Горбунов М.М. Жайворонку, жайворонку, прилети / М.М. Горбунов. – К, 1983. – 278с.
429614
  Кршенек Ї. Жайворонок і сова / Ї. Кршенек. – К., 1988. – 260с.
429615
  Пилатюк М.В. Жайвороночку мій... / М.В. Пилатюк. – К., 1989. – 76с.
429616
  Дубинянская Я. Жак-Ив Кусто: одиссея командора // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 46-63. – ISSN 1819-6268
429617
  Дубинянская Я. Жак-Ив Кусто: Одиссея Командора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 44-61. – ISSN 1819-6268
429618
  Князева В.П. Жак-Луи Давид / В.П. Князева. – М.-Л., 1949. – 36с.
429619
  Дидро Д. Жак-фаталист / Д. Дидро. – Владивосток, 1985. – 238с.
429620
  Дідро Д. Жак-фаталіст / Дені Дідро; переклад з франц. В. Підмогильного; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України; [ передмова і примітки Н.Є. Косенко ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 448 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4008-4
429621
  Дідро Д. Жак-фаталіст / Дені Дідро; переклад з франц. В. Підмогильного; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2008. – 448с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4010-7
429622
  Полищук Е.М. Жак Адамар, 1865-1963 / Е.М. Полищук, Т.О. Шапошникова. – Л., 1990. – 252с.
429623
  Некрасова М. Жак Брель. Странности любви // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 9. – С. 154-172.
429624
  Валлес Ж. Жак Вентра. : трилогия / Жюль Валлес ; пер. с фр. П.С. Нейман. – Москва : Гослитиздат, 1949. – 823 с.
429625
  Яхніна Є.Й. Жак відважний з Сент-Антуанського передмістя. / Є.Й. Яхніна. – К., 1982. – 245с.
429626
  Деккер Жак де Жак Де Деккер: "Нині Україна перебуває на історичному роздоріжжі" / спілкувався Дмитро Чистяк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 9/10 (1041/1042). – С. 10-13. – ISSN 0320 - 8370
429627
  Синеокая Ю.В. Жак Деррида и уроки XX века (интеллектуально-биографический роман) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 98-107. – ISSN 0235-1188
429628
  Ніколаєв Б.І. Жак Дерріда як інтерпретатор малої прози Шарля Бодлера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 292-297. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Об"єктом аналітичного розгляду у даній статті є деконструвістське потрактування Жаком Деррідою новели Шарля Бодлера "Фальшива монета", якому присвячена значна частина його монографії "Дарувати час"
429629
  Мартышева Л.Ю. Жак дю Перрон: вероотступничество и прозелитизм на исходе религиозных войн во Франции // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 54-67. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
429630
   Жак Дюкло : Библиогр. указ. – Москва, 1978. – 228с.
429631
  Седых А.К. Жак Дюкло / А.К. Седых. – М, 1983. – 302с.
429632
  Клігман Л.В. Жак Емерен маленький комунар. / Л.В. Клігман. – К, 1929. – 40с.
429633
  Фрейс А. Жак и аист Клапп в стране Франсуазы / А. Фрейс. – Москва, 1989. – 109 с.
429634
  План Жак Калло / План, , Пьер Поль. – М., 1924. – 89с.
429635
  Гликман А. Жак Калло / А. Гликман. – Ленинград : Искусство, 1959. – 180 с.
429636
  Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни / Е.Л. Финкельштейн. – Л, 1971. – 135с.
429637
  Березина В.Н. Жак Луи Давид / В.Н. Березина. – Л, 1963. – 63с.
429638
  Замятіна А. Жак Луї Давід / А. Замятіна. – Київ, 1937. – 123с.
429639
  Яхнина Е.И. Жак Отважный из Сент-Антуанского передместья. / Е.И. Яхнина. – М., 1977. – 207с.
429640
  Яхнина Е.И. Жак Отважный из Сент-Антуанского предместья. / Е.И. Яхнина. – М., 1968. – 208с.
429641
  Яхнина Е.Я. Жак Отважный из Сент-Антурианского предместья / Е.Я. Яхнина. – М, 1968. – 188с.
429642
  Соллертинский И.И. Жак Оффенбах / И.И. Соллертинский. – Ленинград, 1933. – 56с.
429643
  Трауберг Л.З. Жак Оффенбах и другие / Л.З. Трауберг. – Москва : Искусство, 1987. – 317 с.
429644
  Янковский М.О. Жак Оффенбах и его творчество / М.О. Янковский. – Л., 1937. – 3-34с.
429645
   Жак Превер : Библиогр. указ. – Москва : Кн. палата, 1989. – 158с. – (Писатели зарубеж. стран)
429646
  Паногв С.В. Жак Пулэн: религиозный схематизм, прагматический императив и критика знакового мышления / С.В. Паногв, С.Н. Ивашкин // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 10. – С. 44-55. – ISSN 0235-1188
429647
  Кладель Л. Жак Ратас / Л. Кладель. – М,Л., 1951. – 264с.
429648
   Жак Тати: Статьи. Сценарии. Интервью. – М., 1977. – 194с.
429649
  Мериме П. Жакерия / П. Мериме. – М., 1919. – 169с.
429650
  Мериме П. Жакерия / П. Мериме. – М.-Л., 1929. – 192с.
429651
  Мериме П. Жакерия / П. Мериме. – М., 1936. – 232с.
429652
  Меріме П. Жакерія / П. Меріме. – Х.-Одеса, 1936. – 174с.
429653
  Романов Е.И. Жаковы шишки / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1989. – 174с.
429654
  Ле-Руа Э Жаку Крокан / Э Ле-Руа, , . – Москва ; Ленинград, 1936. – 223 с.
429655
  Ле-Руа Э Жаку Крокан / Э Ле-Руа, , . – М., 1962. – 206с.
429656
  Ле-Руа Э Жаку Крокан / Э Ле-Руа, , . – М., 1969. – 208с.
429657
   Жаланаш-Тюпское землетрясение 25 марта 1978 года. – Алма-Ата, 1981. – 132с.
429658
  Дубровина Э.М. Жалейка / Э.М. Дубровина. – М, 1972. – 93с.
429659
  Гершанова С.Ю. Жалейка / С.Ю. Гершанова. – Ростов-на-Дону, 1974. – 63с.
429660
  Купала Я. Жалейка : Стихи / Я. Купала. – Мінськ : Мастацкая література, 1982. – 162 с.
429661
  Таяновский И. Жалейка / И. Таяновский. – М., 1987. – 96с.
429662
   Жалінський Альфред Ернестович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 86-88. – ISBN 978-617-573-038-6


  Російський і український правознавець, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
429663
  Прищепа І.З. Жалка кропива / І.З. Прищепа. – Х., 1986. – 127с.
429664
  Яковлев Н.Н. Жало империализма / Н.Н. Яковлев. – М, 1971. – 127с.
429665
  Жигалкин В.А. Жалоба / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1983. – 222с.
429666
   Жалоба бочки. – Махачкала, 1960. – 94с.
429667
  Веркалець М. Жалоба маминої пісні (до 110-річчя від дня народження В. Атаманюка-Яблуненка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-63. – (Журналістика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті з архівними документами досліджено літературну творчість і трагічне життя відомого письменника й публіциста Василя Атаманюка, автора численних поетичних збірок та перекладів. Tragedy of the life and literary work of famous writter and ...
429668
  Таубер Л.Я. Жалоба потерпевшего при преступлениях неофициальных / Л.Я. Таубер, прив.-доц. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1909. – [2], II, VI, 403 с. – Библиогр. в примеч.
429669
   Жалобна книга в пам"ять митрополита Іларіона = Funeral memorial of Metropolitan Ilarion. – Вінніпег : Видання Консисторії УГПЦеркви в Канаді, 1973. – 151с. : іл. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
429670
  Чехов А.П. Жалобная книга / А.П. Чехов. – Ленинград, 1960. – 25 с.
429671
  Чехов А.П. Жалобная книга / А.П. Чехов. – Л, 1967. – 259с.
429672
  Чехов А.П. Жалобная книга / А.П. Чехов. – Пермь, 1978. – 31с.
429673
   Жалобне оголошення президії центрального органу студентів Університету св. Володимира про смерть В. Шульгина та про час і місце похорону // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 101. – ISBN 978-966-2133-35-6
429674
  Горький Максим Жалобы : Рассказ / Горький М. – Берлин. – 37 с.
429675
  Горький Максим Жалобы : Рассказ третий / Горький М. – Берлин. – 34 с.
429676
  Пахсарьян Н.Т. Жалобы и слезы в пасторали Флориана "Галатея" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 54-59. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
429677
   Жалованная грамота Олега Рязанского, древнейший документ Москвоского архива Министерства юстиции : снимок и текст со статьями управляющего Архивом Д.В. Цветаева и академика А.И. Соболевского. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. – VI, 63 с.


  На тит л. дарств. надпи сь: Многоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому Дм. Цветаев
429678
  Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса 14-16 вв / М.А. Усманов. – Казань, 1979. – 318с.
429679
  Хербст Д. Жалости недостаточно / Д. Хербст. – Москва, 1936. – 376 с.
429680
  Сазонов Г.К. Жалость / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1969. – 108с.
429681
  Моррисон Тони Жалость : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 52-144. – ISSN 1130-6545
429682
  Сазонов Г.К. Жалость. / Г.К. Сазонов. – Свердловск, 1969. – 108с.
429683
  Вовк О.Й. Жалувана грамота короля Казимира IV 1457 року - перший загально-земський законодавчий збірник литовсько-руської держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 71-80
429684
  Аксенов В.П. Жаль, что вас не было с нами : повесть и рассказы / В.П. Аксенов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 384 с.
429685
  Малышев С. Жальники и грунтовые могильники: проблемы типологии средневековых погребальных памятников Новгородской земли в отечественной историографии // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 9-10
429686
  Дугар-Нимаев Жамсо Тумунов / Дугар-Нимаев. – Улан Удэ, 1960. – 156 с.
429687
  Герц В. Жан-Батист Грез. / В. Герц. – Л., 1948. – 8с.
429688
  Малов В.Н. Жан-Батист Кольбер : Абсолютистская бюрократия и французское общество / В.Н. Малов; Черняк Е.Б.(ред.). – Москва, 1991. – 238с.
429689
  Ивасютин Тарас Дмитрович Жан-Батист Мольер в украинско-французских литературных связях (дооктябрьский период) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05, 10.01.03 / Ивасютин Тарас Дмитрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
429690
  Ивасютин Тарас Дмитриевич Жан-Батист Мольер в украинско-французских литературных связях. : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ивасютин Тарас Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 204л. – Бібліогр.:л.180-202
429691
  Карпинос И. Жан-Батист Мольер: горький смех мизантропа // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 80-100. – ISSN 1819-6268
429692
  Золотов Ю.К. Жан-Батист Симеон Шарден / Ю.К. Золотов. – М., 1955. – 32с.
429693
  Єрмоленко В. Жан-Жак Русо, або Страх близькости // Критика. – Київ, 2012. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 36-39. – ISSN 1563-6461
429694
  Верцман И.Е. Жан-Жак Руссо / И.Е. Верцман. – Москва, 1958. – 271с.
429695
  Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо / В.Ф. Асмус. – Москва, 1962. – 48с.
429696
  Верцман И.Е. Жан-Жак Руссо / И.Е. Верцман. – Москва, 1976. – 310с.
429697
  Черняк В. Жан-Жак Руссо и его "Исповедь" // Исповедь / Руссо, Ж-Ж. – Москва, 1949
429698
  Винниченко Т. Жан-Жак Руссо: возможность договора // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268
429699
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Ромен Роллян ; Переклад Джунківської; [Передм. "Ромен Роллян" С.Т. [С. Титаренко]]. – Київ : Держ. Вид-во ; [Друга Рад. Друк.]. – (Універсальна бібліотека ; № 14)
[Т.] 1 : Зоря. – 1920. – XVI, 189 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Книги Української РСР. 1917-1923: Бібліогр. - Х., 1959. - На обкл.: (!)Всеукр. Держ. Вид-во. - На окр. арк. урив. з Біблії.
429700
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Ромэн Роллан. – Петербург : Госиздат
Т. 8 : Подруги / перев. М.А. Дьяконовой, под ред. Н.О. Лернера. – 1922. – 183 с.
429701
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Петербург
10. – 1922. – 227 с.
429702
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – М.П.
6. – 1923. – 127 с.
429703
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва
1, 2, 3. – 1933. – 381 с.
429704
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Ленинград
4. – 1933. – 242 с.
429705
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – М
4. – 1933. – 312с.
429706
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Петроград
5. – 1933. – 276 с.
429707
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Ленинград
5-6. – 1933. – 270 с.
429708
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Ленинград
7, 8. – 1934. – 311 с.
429709
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Ленинград
9, 10. – 1934. – 333 с.
429710
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва, 1936. – 32 с.
429711
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – М, 1970. – 415с.
429712
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – М, 1970. – 704с.
429713
  Роллан Р. Жан-Кристоф : Книга первая-пятая / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1970. – 782, [1] с.
429714
  Роллан Р. Жан-Кристоф : Книги шестая-десятая / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1970. – 703 с.
429715
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 1. – 1982. – 415с.
429716
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 2. – 1982. – 415с.
429717
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – Москва : Правда
Т. 3. – 1982. – 415с.
429718
  Роллан Р. Жан-Кристоф : роман в 4 т. / Ромен Роллан ; [пер. с фр. под ред. Н. Любимова]. – Москва : Правда
Т. 4. – 1982. – 415 с. : ил.
429719
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – К
1. – 1987. – 366с.
429720
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – К
2. – 1987. – 366с.
429721
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – К
3. – 1987. – 384с.
429722
  Роллан Р. Жан-Кристоф / Р. Роллан. – К
4. – 1988. – 312с.
429723
  Роллан Р. Жан-Кристоф. Детство и юность : книга для чтения на французском языке для учащихся 9 кл. / Р. Роллан. – Москва : Просвещение, 1967. – 143 с.
429724
  Роллан Ромен Жан-Кристоф. По роману Ромена Роллана = Jean-Christophe : Книга для чтения на французском языке для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений / Роллан Ромен; Обработка и комент.О.Сапожниковой. – Москва : Просвещение, 1996. – 223с. – ISBN 5-09-004323-Х
429725
  Роллан Р. Жан-Крістоф / Р. Роллан. – Київ, 1982. – 223 с.
429726
  Ямпольская А.В. Жан-Люк Марион и редукция к данности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 100-114. – ISSN 0235-1188
429727
  Шварц-Барт Жан-Малыш с острова Гваделупа. / Шварц-Барт. – М., 1985. – 228с.
429728
  Бовсунівська Т.В. Жан-Марі Шеффер проти Арістотеля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 28-33. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Концепція жанру походить від класифікацій, заснованих Арістотелем. Аналогічним чином багато дослідників продовжують осмислювати жанр услід за Арістотелем, поширюючи та вдосконалюючи його схему. Ж.М. Шеффер створив комунікативну теорію жанру, яку ...
429729
  Березина В.Н. Жан-Огюст-Доминик Энгр / В.Н. Березина. – М, 1977. – 230с.
429730
  Лившиц Н.А. Жан-Оноре Фрагонар / Н.А. Лившиц. – М., 1970. – 100с.
429731
  Брагинский А. Жан-Поль Бельмондо в кино и в жизни / А. Брагинский. – Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 320с. – ISBN 5-222-00271-3
429732
  Степанов И.И. Жан-Поль Марат / И.И. Степанов. – 5-е изд. – Минск, 1921. – 40с.
429733
  Ольшевский А. Жан-Поль Марат / А. Ольшевский. – М., 1933. – 131с.
429734
  Фридлянд Ц. Жан-Поль Марат и гражданская война XVIII в. / Ц. Фридлянд. – Изд. 2-е. – М., 1959. – 560с.
429735
  Степанов И.И. Жан-Поль Марат. / И.И. Степанов. – М, 1919. – 40с.
429736
  Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм / В.Н. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1969. – 286с.
429737
  Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм. / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1969. – 287с.
429738
  Шор В.Е. Жан-Ришар Блок / В.Е. Шор. – Л, 1947. – 40с.
429739
  Никонов К.И. Жан Амери: человек, религия, гуманизм // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 100-126. – (Философия ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
429740
  Мартен Жан Баруа / Мартен, Гар Р. дю. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 384 с. – (Зарубежный роман XX века)
429741
  Смирнов В. Жан Батист Бернадот: из капралов в шедские короли // Исторический журнал : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 7 (103). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х


  Карл XIV Юхан ( 1763-1844) — маршал Франції, король Швеції (як Карл XIV Юхан) та Норвегії (як Карл III) з 1818 до 1844. Засновник королівської династії Бернадотів.
429742
   Жан Боде - основоположник концепции государственного суверенитета. – М, 1990. – 44с.
429743
   Жан Виго. – М, 1979. – 264с.
429744
  Нечаев Сергей Жан Виктор Моро: непобедимый и проигравший // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 118-128 : фото
429745
  Боголюбов А.Н. Жан Виктор Понселе, 1788-1867 / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1988. – 223с.
429746
  Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. О театре Брехта. Английские перемены / Б.И. Зингерман. – Москва, 1964. – 244 с.
429747
  Соловьева И.Н. и Шитова В.В. Жан Габен / И.Н. и Шитова В.В. Соловьева. – М., 1967. – 189с.
429748
  Чиняков М.К. Жан де Дье Сульт // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 37-52. – ISSN 0042-8779


  Маршал Французької імперії (маршал Наполеона)
429749
  Дворцов А.Т. Жан Жак Руссо / А.Т. Дворцов. – Москва, 1980. – 111с.
429750
  Геффдинг Г. Жан Жак Руссо и его философия / Г. Геффдинг; Пер. с нем. Л. Давыдовой. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Редакция журнала "Образование", 1898. – 172 с. – (Библиотека философов. III)
429751
  Роланд-Гольст Жан Жак Руссо, его жизнь и сочинения / Роланд-Гольст. – М, 1923. – 290с.
429752
  Вершинин А.А. Жан Жорес - лидер французских социалистов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 199-219. – ISSN 0130-3864
429753
  Янкелевіч Р. Жан Жорест. / Р. Янкелевіч. – Х., 1925. – 29с.
429754
  Мирбо Октав Жан и Мадлена : драма [в 5 д.] / О. Мирбо ; Пер. с фр. М.В. Ватсон. – [Санкт-Петербург] : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1905. – 96 с. – Пер. также под загл.: Дурные пастыри, Жан Руль, Плохие вожаки, Плохие пастухи. – (Библиотека Марии Малых ; № 32)
429755
  Вельскопф-Генрих Жан и Ютта : Роман / Вельскопф-Генрих; Пер. с немецкого Легких Ю. – Москва : Воениздат, 1988. – 357 с.
429756
  Левицький М.П. Жан і Бобі : (В клуні): Жарт на 1 дію М. Левицького і І. Попова / М.П. Левицький, І. Попов // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 30 с. – ("Театральна бібліотека")
429757
  Сю Э. Жан Кавалье. / Э. Сю. – Николаев, 1994. – 412с.
429758
  Карзу Жан. Выставка произведений. Москва. Жан Карзу. / Жан. Выставка произведений. Москва. Карзу, 1984. – М., 1984. – 16с.
429759
  Добоні М. Жан клод; К. : повісті // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 143-152
429760
  Чиняков М.К. Жан Ланн // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 29-51. – ISSN 0042-8779
429761
   Жан Лафонтен. – М, 1970. – 21с.
429762
  Пронина Ю.А. Жан Леклан // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 154-160. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности французского египтолога, востоковеда Жана Леклана (1920-2011).
429763
  Рябчий І. Жан Лоррен: одноманітність драматичного життя // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 101-103. – ISSN 0320 - 8370
429764
   Жан Луве (Jean Louvet) (1934-2015) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 11. – ISSN 0320-8370
429765
  Кресін О. Жан Луї Ежен Лерміньє: формулювання порівняльного підходу до пізнання права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 306-326. – ISSN 1026-9932
429766
  Янушевская И. Жан Марэ. Человек. Актер. Миф. Маска / И. Янушевская, В. Демин. – Москва, 1969. – 243с.
429767
  Шекет Ю. Жан Марэ: жить играючи // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 70-89. – ISSN 1819-6268


  Жан Маре (1913-1998) - французский актёр, постановщик, писатель, художник, скульптор, а также каскадёр.
429768
  Ям К.Е. Жан Мелье и французский атеизм XVIII века. / К.Е. Ям. – М., 1979. – 135с.
429769
   Жан Моне - "Почесний громадянин Європи" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 241-242. – ISSN 2304-1773
429770
  Большаков В.П. Жан Расин / В.П. Большаков. – Москва, 1989. – 62 с.
429771
   Жан Расин. : методические материалы к вечеру, посвященному жизни и творчеству. – Москва, 1960. – 8 с.
429772
   Жан Ришар Блок (1884-1947).Материалы к вечеру посвященному к 75-летию со дня рождения. – М, 1959. – 16с.
429773
  Косенко Н.Є. Жан Ротру - проблемний автор у французькій драматургії XVII століття. Специфіка використання барочного методу в межах французького класицизму


  Розглянуто проблему творчого методу драматурга Ж. Ротру в межах системи французького класицизму.
429774
  Мирбо Октав Жан Руль : драма в пяти действиях / Октав Мирбо ; Пер. с франц. А. Бронин // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 72 с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На с. 1 надпись 1905 г.
429775
  Мирбо Октав Жан Руль : драма [в 5 д.] / Октав Мирбо ; Пер. с фр. А. Бронин. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Молот" ; Тип. И. Флейтмана, 1905. – 72 с. – Пер. также под загл.: Дурные пастыри, Жан и Мадлена, Плохие вожаки, Плохие пастухи
429776
  Нодье Ш. Жан Сбогар / Ш. Нодье. – Москва ; Лениград, 1934. – 247 с.
429777
  Нодье Ш. Жан Сбогар / Шарль Нодье. – Москва : Правда, 1990. – 572 с. – В изд. также: Ученик / П. Бурже ; Большой Мольн / Ален-Фурнье. – ISBN 5-253-00018-6
429778
  Бейдик Олександр Жан Франсуа Лаперуз - видатний французький мореплавець (До 220-річчя загибелі експедиції комодора) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-54 : Фото
429779
  Съедин В. Жан Франсуа Милле / В. Съедин. – М.-Л., 1931. – 9с.
429780
  Золотова Е.Ю. Жан Фуке / Е.Ю. Золотова. – М., 1984. – 159с.
429781
  Золотова Е.Ю. Жан Фуке / Е.Ю. Золотова. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 157 с.
429782
  Верн Ж. Жангада / Ж. Верн. – Москва, 1967. – 616с.
429783
  Кучеров В.Ю. Жангада поднимает парус : Очерки о современной Бразилии / В.Ю. Кучеров, Г.Е. Петров. – Москва, 1984. – 286с. : Ил.
429784
  Макаров Ю. Жандарм і підпанки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Громадська думка "братньої" країни не продемонструвала особливого збурення від розпочатої війни проти України.
429785
  Шевелів Б. Жандармська розвідка про О.О. та С.Ф. Русових та зібрані нею в 1913 р. матеріали про них // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.145-155
429786
  Фомін О. Жандармське листування щодо діяльності Польської соціалістичної партії на території України (1907-1910 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 42-43
429787
  Щербак М. Жандармсько-поліцейська система в Україні на початку XX ст. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 28-35
429788
  Черняк Е.Б. Жандармы истории / Е.Б. Черняк. – М., 1969. – 560с.
429789
   Жанна Болотова. – Москва, 1969. – 12 с.
429790
  Розенталь Н.Н. Жанна д"Арк / Н.Н. Розенталь. – М, 1958. – 67с.
429791
  Розенталь Н.Н. Жанна д"Арк / Н.Н. Розенталь. – Москва, 1958. – 67 с.
429792
  Твен М. Жанна д"Арк / М. Твен. – Минск, 1961. – 116с.
429793
  Левандовский А.П. Жанна д"Арк / А.П. Левандовский. – М., 1962. – 286с.
429794
  Левандовский А.П. Жанна д"Арк / А.П. Левандовский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 256с.
429795
  Твен М. Жанна д"Арк / М. Твен. – Минск, 1983. – 400с.
429796
  Кошелівець Іван Жанна д"Арк / Кошелівець Іван. – Київ : Всесвіт, 1997. – 304с. – ISBN 5-7372-0031-0
429797
  Кіт О. Жанна Д"арк в українському літературознавстві, красному письменстві та перекладах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 166-174. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто рецепцію образу Жанни д"Арк в українському літературознавстві, красному письменстві та україномовних перекладах творів європейських письменників про Орлеанську діву. Особливу увагу приділено виявленню в самобутніх творах укр. літ. ідейного ...
429798
  Грибанов Б.Т. Жанна д"Арк из Ист-Сайда: повесть об Э. Флинн / Б.Т. Грибанов. – М., 1987. – 350с.
429799
  Савельев С.Н. Жанна д"Арк русской религиозной мысли : Интеллектуальный профиль З. Гиппиус / Савельев С.Н. ; Об-во "Знание" РФ , Секция религиеведения и атеизма. – Москва : Знание, 1992. – 64 с.
429800
  Райцес В.И. Жанна д"Арк. / В.И. Райцес. – Л, 1959. – 96с.
429801
  Райцес В.И. Жанна д"Арк. / В.И. Райцес. – Л, 1982. – 200с.
429802
  Дубинянская Я. Жанна д"Арк: кто меня любит - за мной // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 74-93. – ISSN 1819-6268
429803
  Крук Жанна Дарк / Мария Йозефа, Крук фон Потурцин ; [Перевод с нем. Б. М. Скуратова ; Худож. Д. Д. Гордеев]. – Москва : Энигма, 1994. – 310 с. – (Серия "Экскалибур"). – ISBN 5-85747-009-9
429804
  Дунаєвський О.М. Жанна Лябурб - знайома й незнайома / О.М. Дунаєвський. – Київ, 1977. – 215с.
429805
  Дунаевский А.М. Жанна Лябурб - знакомая и незнакомая / А.М. Дунаевский. – М., 1976. – 167с.
429806
  Дунаевский А.М. Жанна Лябурб - знакомая и незнакомая / А.М. Дунаевский. – 2-е доп. изд. – Москва : Политиздат, 1982. – 254с.
429807
  Мельниченко В.Ю. Жанна Лябурб / В.Ю. Мельниченко. – К., 1977. – 197с.
429808
   Жанр. – Кишинёв, 1980. – 154 с.
429809
  Іваненко С.М. Жанр "глоса" в німецькій газетній публіцистиці : монографія / С.М. Іваненко, В.І. Павлик ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 267, [1] с. : табл. – Текст укр., нім. – Бібліогр.: с. 188-219. – ISBN 978-966-931-103-0
429810
  Касумов Дамир Кедабекли Мусеиб оглы Жанр "Гошма" в Азербайджанской советской поэзии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03. / Касумов Дамир Кедабекли Мусеиб оглы; ММВ и ССО АзерССР. Азер. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1975. – 44л.
429811
  Чаус С.В. Жанр "допит" в судовому дискурсі (на матеріалі Нюрнберзького процесу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 603-609


  У статті описано жанр "судовий допит", на матеріалі Нюрнберзького процесу охарактеризовано жанрову організацію мовлення судового дискурсу. Розглянуто стратегії та тактики мовленнєвої взаємодії учасників судового допиту. Проаналізована мовна сторона ...
429812
  Довбня К.В. Жанр "расо" в літературі гінді періоду Адикал // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 331-337


  Пропонована стаття розглядає питання про розвиток жанру "расо" в літературі гінді періоду Адікал, його історичні корені та еволюцію персонажів. Цей аспект вивчення даних творів ще не досліджений. Предложенная статья рассматривает вопрос о развитии ...
429813
  Золотарьова Н.С. Жанр reminiscences у фортепіанній творчості Ференца Ліста // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 78-87. – ISSN 2226-2180


  На підставі вивчення концепцій жанрової теорії та праць, присвячених аналізу транск-рипцій, у статті надані дефініції жанру Reminiscences. Виявлено місце лістівських Reminiscences у ієрархічній системі транскрипцій. В результаті аналізу ремінісцентних ...
429814
  Нестеренко Ю. Жанр авторської колонки в сучасних періодичних виданнях України // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 178-185


  У статті розкриваються жанрово-стилістичні особливості авторської колонки. Аналізується есеїстика відомих українських діячів. Ключові слова: публіцистика, жанр, есе, авторська колонка. In the article the genre and stylistic features of author column ...
429815
  Накашидзе І. Жанр балади у творчості Яра Славутича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 16-21. – ISBN 978-966-2133-57-3
429816
  Кузьменкова Е.В. Жанр баллады в поэзии первой трети 19 века. Русские и европейские варианты : спецсеминар кафедры истории русской литературы и фольклора :учебно-методическое пособие для студ. заоч. отделения / под ред. Е.П. Никитиной ; ГОУ ВПО "Саратовкий гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского", Ин-т филологии и журналистики. – Саратов : Хрустальная корона, 2009. – 32 с. – ISBN 978-5-98116-063-7
429817
  Рудов М.А. Жанр басни в русской литературе. / М.А. Рудов. – Фрунзе, 1974. – 212с.
429818
  Банах Л.С. Жанр биографического романа в творчестве Реи Галанаки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 50-56


  В статье анализируются жанровые разновидности биографического романа в творчестве новогреческой писательницы Реи Галанаки, рассматриваются особенности композиционного строения, системы пространственно-временных координат и типов повествовательной ...
429819
  Літницька І. Жанр вірша-присвяти в поетичній творчості Олександра Олеся // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 28-36. – ISSN 2075-1486
429820
  Шаззо К.Г. Жанр военной повести в русской советской литературе 50-60-х годов. (Ю.Бондарев, Г.Бакланов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 641 / Шаззо К.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 21с.
429821
  Мельничук Б.И. Жанр драматической поэмы в украинской советской литературе. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Мельничук Б.И.; МВ ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 40л.
429822
  Мацієвська Т. Жанр духовної пісні в творчості композитора Максима Копка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 34-42. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
429823
  Воронова М.Ю. Жанр екологічного плаката як новітній засіб комунікації / М.Ю. Воронова, О.М. Северіна // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 55-58


  Стаття присвячена узагальненню проблем сучасного процесу комунікації, а також дослідженню екологічного плаката як одного із новітніх носіїв інформації, його сутнісної природи і публіцистичної ролі в умовах глобалізації, концентрації, зашумлення, ...
429824
  Ткачук М. Жанр елегії в ліриці Юліуша Словацького : До 120-річчя від дня народження поета // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 102-114. – ISSN 0869-3595
429825
  Котяш І. Жанр епістолярію у творчому доробку Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 184-190. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
429826
  Хорошева О.О. Жанр есе в системі функціональних стилів української літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 358-363


  У статті розглянуто найзагальніші типологічні ознаки есе як мовного жанру з погляду функціонально-стильової диференціації. В статье рассматриваются наиболее общие типологические признаки эссе как жанра литературного языка с точки зрения ...
429827
  Корчук Т. Жанр есе в японскій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 182-186


  Статтю присвячено аналізу жанрових особливостей есе, підходу до визначенню цього жанру в європейській та японській літературах. Розглянуто питання доцільності визначення японського жанру дзуйхіцу як есе та простежено основні етапи розвитку цього ...
429828
  Крюков А.С. Жанр и композиция "Анналов" Тацита : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.14 / Крюков А.С.; Тбилисский гос. ун-тет. – Тбилиси, 1985. – 20л.
429829
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1978. – 171 с.
429830
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1981. – 168 с. – ISSN 0201-9701
429831
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1983. – 152 с. – ISSN 0201-9701
429832
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1984. – 173 с.
429833
   Жанр и композиция литературного произведения. – Петрозаводск, 1986. – 175 с.
429834
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1988. – 170 с.
429835
   Жанр и композиция литературного произведения : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – 176с.
429836
  Батин М.А. Жанр и мастерство / М.А. Батин. – Свердловск, 1970. – 152с.
429837
   Жанр и проблема диалога. – Махачкала, 1982. – 168с.
429838
  Вахитов Анур Хисматович Жанр и стиль в башкирской прозе / Вахитов Анур Хисматович. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1982. – 350 с.
429839
  Ванюков А.И. Жанр и творческая индивидуальность / А.И. Ванюков. – Саратов, 1989. – 101 с.
429840
  Зюзько С.В. Жанр идиллии и поэтика лирического цикла В.К. Кюхельбекера // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-69. – ISSN 0130-9730
429841
  Байрам Жанр исторической драмы в творчестве Джафара Джаббарлы : Автореф... канд. фолол.наук: 10.642 / Байрам джамал Оглы Гаджиев; АН Аз.ССР.Ин-т литературы. – Баку, 1972. – 25л.
429842
  Шаповал М.О. Жанр і проблематика "Енеїди" І. Котляревського як риси класицистичного художнього методу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджується вплив на проблематику комічної поеми І. Котляревського.
429843
  Кукуруза Н.В. Жанр і форми літературної композиції у творчості діячів мистецтв української діаспори // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 208-215. – ISSN 2226-2180
429844
  Сахарова О. Жанр інтерв"ю як спосіб вияву мовної особистості // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 116-121


  У статті проаналізовано принципи реалізації мовної особистості. Доведено, що професійний та соціальний статус мовця є переважним показником у виборі мовних засобів, мовленнєвої поведінки. Дослідження ґрунтується на матеріалах інтерв"ю. Показовими ...
429845
  Немченко Г. Жанр історичної драми в українській літературі ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 106-110
429846
  Кашина Н.В. Жанр как эстетическая категория / Н.В. Кашина. – М., 1984. – 64с.
429847
  Янкова Н. Жанр кіносценарію у творчому доробку О. Довженка і М. Грушевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 256-263.
429848
  Лозова А. Жанр колискової пісні у творчості Модеста Мусоргського та Миколи Римського-Корсакова: компаративний аспект // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 127-144


  "...Досліджено два протилежні підходи до інтерпретації жанру колискової пісні у творчості М. Мусоргського та М. Римського-Корсакова. Виявлено, що акласичне художнє світосприйняття М. Мусоргського провокувало композитора на пріоритетно трагічне ...
429849
  Пилипчук С. Жанр колядкит у науковій рецепції Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 129-138. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
429850
  Семак О. Жанр комедії у драматургії Іларіона Чолгана: дискурсія конфліктів і характерів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 125-128. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
429851
  Кудрявцев М. Жанр комедії у світовій драматургії: генеза, еволюція, тенденції і явища // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 49-56
429852
  Кудрявцев М. Жанр комедії у світовій драматургії: генеза, еволюція, тенденції і явища // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 49-56
429853
  Зінків І. Жанр концерту для бандури у творчості Юрія Олійника кінця 2000 - початку 2010-х років // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 6-19. – ISSN 2310-0583
429854
  Гаврюшина Н.Д. Жанр короткого рассказа в прогрессивной индийской литературе после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаврюшина Н.Д. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
429855
  Сидоренко Т.М. Жанр листа в епістолярній спадщині Олександра Довженка / Т.М. Сидоренко, В.І. Хомич


  У статті проаналізовано структурно-композиційні особливості листа як складової епістолярію, охарактеризовано граматико-стилістичну форму листів, написаних О. Довженком, лексико-тематичну їх наповнюваність.
429856
  Гречнев В.Я. Жанр литературного портрета в творчестве М. Горького / В.Я. Гречнев. – М.-Л., 1964. – 132 с.
429857
  Кацаева А. Жанр литературной биографии в творчестве Р. Олдингтона // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 95-98. – ISBN 978-966-921-000-5
429858
  Романишина Н. Жанр літературного фейлетону в творчості Олега Чорногуза


  Автор обгрунтовує необхідність вивчати творчість О. Чорногуза в університетах педагогічного спрямування з метою розширити можливості майбутніх учителів-словесників осмислювати природу комічного; виявляти його як складову художнього методу митця; ...
429859
  Віннікова Н. Жанр літературної пародії у дослідженнях Григорія Нудьги // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 87-90. – ISSN 2309-4389
429860
  Вечірко О. Жанр літературної утопії у контексті англійського відродження // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 56-59. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
429861
  Горват Б.Е. Жанр маввалю в єгипетській літературі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 54-60. – ISSN 1682-671Х
429862
  Мицан М. Жанр маніфесту як презентація українського модернізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 159-168. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
429863
  Сухно Т.В. Жанр меси в аспектістильових тенденцій творчості В.А. Моцарта // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 122-128. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
429864
  Зусева В.Б. Жанр метаромана: инвариантная структура, основные типы и разновидности // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 95-103. – ISBN 966-72-77-79-8
429865
  Мусий В. Жанр мистерии в драматургии Федора Сологуба // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 88-93
429866
  Даниленко І. Жанр молитви в системі генології (до проблеми вивчення жанротворення у вузівських курсах) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 46-50
429867
  Даниленко І. Жанр молитви в системі генології (до проблеми вивчення жанротворення у вузівських курсах) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 94-100
429868
  Якуба О. Жанр нарису в творчому доробку Юрія Ярмиша // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 458-466. – ISBN 966-7773-70-1
429869
  Ибрагимова Р.М. Жанр научной фантастики в узбекской советской литературе / Р.М. Ибрагимова. – Ташкент, 1987. – 92 с.
429870
  Стулов Ю. Жанр нео-невольничьего повествования в современной афроамериканской литературе // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 160-166. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Рассмотрено развитие традиций невольничьего повествования в творчестве совр. афроамер. писателей; оно стало источником художественных идей для совр. романов черных писателей США и трансформировалось в нео-невольничье повествование. Для анализа выбраны ...
429871
  Матюшкіна Т. Жанр новели у світовій літературі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 6 : Малі та середні жанри художньої прози. Ч.1. – С. 2-13
429872
  Шарова Т. Жанр оповідання у творчості Івана Маслова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 340-342
429873
  Осадча Ю. Жанр передмова джьобун у літературному каноні Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 230-237
429874
  Автомонов Павло Федорович Жанр переднього краю : Український нарис-портрет в роки дев"ятої п"ятирічки / Автомонов Павло Федорович. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 210с. – Бібліогр. посилання в підрядк. примітках
429875
  Семенко С. Жанр передової статті у творчій практиці Юрія Косача - редактора журналу "За синім океаном" // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 70-77


  Досліджено новаторство Юрія Косача в жанрі редакційної статті в період редагування ним журналу "За синім океаном" (1959-1963). Проаналізовано ідейну спрямованість його виступів як редактора "совєтофільського" видання. Визначено коло основних проблем, ...
429876
  Булынко М.А. Жанр песни. / М.А. Булынко. – Пермь, 1961. – 22с.
429877
  Турган О.Д. Жанр письменницької критики Євгена Маланюка // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 97-103. – ISBN 978-966-171-217-0
429878
  Бекмезян Астхик Саркисовна Жанр повести в новой армянской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бекмезян Астхик Саркисовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 18л.
429879
  Капитонова Людмила Анатольевна Жанр повести в творчестве М.П.Погодина (20-30-е годы ХІХ века) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Капитонова Людмила Анатольевна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
429880
  Гурбанська А. Жанр повісті у творчості українських письменників - шістдесятників : навч. посібник / Антоніна Гурбанська ; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2006. – 84 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-602-085-8
429881
  Голота О.Ю. Жанр поезії в прозі у творчості Ольги Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 21-23. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
429882
  Казанова О. Жанр поезії у прозі як форма літературно-естетичної свідомості перехідної доби
429883
  Присяжнюк О.М. Жанр поеми у творчості Д. Павличка : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Присяжнюк О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 198л. – Бібліогр.: л.179-198
429884
  Присяжнюк О.М. Жанр поеми у творчості Д. Павличка : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 01.01.01 - Українська література / Присяжнюк О. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
429885
  Чамата Н. Жанр поетичного послання у творчості Шевченка


  У статті розглянуті генеза й типологія жанру послання в Шевченка.
429886
  Наєнко Г.М. Жанр порадника в аспекті моделювання смислової структури // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 71-80
429887
  Мальчукова Т.Г. Жанр послания в лирике А.С. Пушкина : уч. пособ. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1987. – 91с.
429888
  Мунтян А. Жанр послання у ранній творчості І.О. Поупа: "Елоїза - Абеляру" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 197-206. – ISBN 966-7773-70-1
429889
  Бернадська Н. Жанр послання у творчості Павла Грабовського // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 36-45. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розглянуто специфіку жанру послання у творчості П. Грабовського, художній світ цього ліричного жанру в єдності його змістових і формальних параметрів, визначальний вплив на нього національно-визвольної ідеї поета.
429890
  Агамали К.Б. Жанр поэмы в демократической литературе Южного Азербайджана. (1945-1960 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Агамали К.Б.; Азербайджанск. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 36л.
429891
  Агамали К.Б. Жанр поэмы в демократической литературе Южного Азербайджана.(1945-1960 гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Агамали К.Б. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 36 с.
429892
  Хилил Р. Жанр поэмы в послевоенной азербайджанской советской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хилил Р. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета. Мин.АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1963. – 30 с.
429893
  Джрбашян Э.М. Жанр поэмы в советской армянской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джрбашян Э.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 24л.
429894
  Жаркова В. Жанр придворного балета как уникальный феномен в истории французской культуры XVII века // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 148-159
429895
  Сириця С.О. Жанр притчі як "вбудований" елемент у структурі історичних повістей Р. Федоріва // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 200-203. – (Філологічні науки ; № 2)
429896
  Тхорук Р.Л. Жанр псалмів у поетичних доробках Тараса Шевченка і Петра Карманського / Р.Л. Тхорук, Н.В. Микитюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 93-98. – ISBN 978-966-7359-72-0
429897
   Жанр рассказа в русской и советской литературе. – Киров, 1983. – 174 с.
429898
  Гончар Наталия Александровна Жанр рассказа в творчестве Вильяма Сарояна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Гончар Наталия Александровна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 23л.
429899
  Ишанкулиев Э. Жанр рассказа в туркменской советской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишанкулиев Э.; АН ТуркмССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1967. – 19л.
429900
  Кушнір О. Жанр рецензії у публіцистичному доробку журналу "Дукля"(Словаччина, 1953–2004 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 43-51
429901
  Соболенко В.Н. Жанр романа-эпопеи / В.Н. Соболенко. – Москва : Художественная литература, 1986. – 203с.
429902
   Жанр романа в классической и современной литературе. – Махачкала, 1983. – 163с.
429903
  Ефимова Н.А. Жанр романа Владимира Маканина "Андеграунд, или герой нашего времени" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 179-186. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье жанровое своеобразие романа В.С. Маканина "Андеграунд, или Герой нашего времени" рассматривается в контексте работ М.М. Бахтина и совр. зар. исследователей, посв. жанровой специфике исповеди. Используя возможности этой жанровой модели, ...
429904
  Шайтанов О.В. Жанр романа во французской литературе социалистического реализма / О.В. Шайтанов. – Вологда, 1974. – 180с.
429905
  Аминов А. Жанр рубаи и советская лирико-философская поэзия / А. Аминов. – Душанбе, 1988. – 133с.
429906
  Аминов Азим Садыкович Жанр Рубаи и советская лирико-философская поэзия : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Аминов Азим Садыкович ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва, 1981. – 28 с.
429907
  Цурканюк О. Жанр рубаї в творчості Михайла Климента // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 565-573


  Стаття присвячена рубаяні М. Климента. Досліджено передумови звернення митця до східної поезії. Проаналізовано тематику та проблематику рубаїв письменника
429908
  Ліпницька І. Жанр сатирично-гумористичного оповідання у творчості Модеста Левицького. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 6. – С. 50-59. – ISSN 0042-9422
429909
  Дуров В.С. Жанр сатиры в римской литературе / В.С. Дуров. – Л., 1987. – 157с.
429910
  Озуйгун Алі Риза Жанр сіясетнаме в літературі дивану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика сіясетнаме як жанру, твори якого покликані дати поради стосовно управління державою заради досягнення всезагального добробуту. Визначена еволюція жанру та його концептуальні підвалини. Наведена класифікація сіясетнаме за ...
429911
  Рыбаков Н.И. Жанр сказа в послевоенной советской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Рыбаков Н.И.; МП РСФСР. Москов. гос. пед.ин-т. – М., 1973. – 20л.
429912
  Райхман А.С. Жанр современного социально-политического романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Райхман А.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
429913
  Пан Тінтін Жанр сонати для флейти і фортепіано та композиторська поетика XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Пан Тінтін ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
429914
  Немченко Г. Жанр соціально-психологічної драми в українській літературі ХІХ століття // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 63-68.
429915
  Ніколаєв Б.І. Жанр сповіді у постмодерністській варіації (Харукі Муракамі. "Про що я кажу,коли кажу про біг") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 107-114


  Об"єктом вивчення у статті є автобіографічний текст Харукі Муракамі у контексті досліджень жанру сповіді у світовій словесності. Объектом изучения в статье является автобиографический текст Харуки Мураками в контексте изучения жанра исповеди в ...
429916
  Иссова Л.Н. Жанр стихотворения в прозе в русской советской литературе. (И.С.Тургенев, В.М.Гаршин, В.Г.Короленко, И.А.Бунин) : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Иссова Л.Н.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1969. – 20л.
429917
  Худошина Э.И. Жанр стихотвореной повести в творчестве А.С.Пушкина. / Э.И. Худошина. – Новосибисрк, 1987. – 82 с.
429918
  Кривопишина А. Жанр сучасної мелодрами: генеза, ознаки, типологія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто основні ознаки жанру мелодрами в українській літературі початку ХХІ століття, здійснено спробу виділити типологічні риси сучасної мелодрами як жанру масової літератури. Об"єктом аналізу обрано роман "Мати все" Люко Дашвар
429919
  Тихолоз Н. Жанр та жанрова модифікація в лабіринті гносеологічних парадоксів // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 169-183
429920
  Стеблина Н. Жанр та комунікаційна ситуація (за матеріалами видання "National Geographic - Україна") // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 63-76. – ISSN 2312-6809
429921
  Глазунова Д.П. Жанр театральної рецензії в контенті видання "Комерсант" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 70-77
429922
  Пенчук І.Л. Жанр телевізійної вечірньої казки: історія та перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 32-37


  Стаття презентує історіографічний огляд основних етапів розвитку жанру вечірньої казки в ефірі Українського телебачення. Досліджуються особливості формату, структурно-тематичне наповнення, вплив на аудиторію та перспективи розвитку. Article represents ...
429923
  Абылкасимов Б.Ш. Жанр толгау в казахской устной поэзии / Абылкасимов Б.Ш. ; АН КазССР, Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-119
429924
  Караев Я.В. Жанр трагедии в Азербайджанской драматургии : Автореф... канд. филол.наук: / Караев Я.В.; КВиССО Аз.ССР, Аз.ГУ. – Баку, 1963. – 21л.
429925
  Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. / Ю.В. Стенник. – Ленинград, 1981. – 168с.
429926
  Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910 - 1920-х років: ідейно-естетична парадигма : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Атаманчук В.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
429927
  Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910 - 1920-х років: ідейно-естетична парадигма : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Атаманчук В.П.; Кам"янець-Подільський держ. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2007. – 203л. – Бібліогр.: л. 183-203
429928
  Михайлин І.Л. Жанр трагедії в українській радянській драматургії / І.Л. Михайлин. – Х., 1989. – 150с.
429929
  Мороз Л. Жанр трагікомедії в українській класичній драматургії


  У статті йдеться про визначальні жанрові особливості трагікомедії та обгрунтовано доцільність уживання цього жанрового визначення щодо низки українських п"єс, традиційно трактованих як комедії чи мелодрами.
429930
  Чепурняк Т.О. Жанр фейлетону у творчості С. Васильченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 120-121
429931
  Джураев А. Жанр философско-дидактического дастана в узбекской классической литературе и роль Алишера Навои в его развитии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Джураев А.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.31
429932
  Зима Л.В. Жанр фортепіанного квінтету як історико-стильовий феномен: типологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Зима Людмила Вікторівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
429933
  Іванова Ю.Ю. Жанр хорової поеми як синтез музичного та поетичного мистецтва (на прикладі творів українських композиторів XIX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Іванова Юлія Юріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
429934
  Литвинська С. Жанр художньої біографії в сучасній українській драматургії : на матеріалі п"єс О. Миколайчука "Ассо та Піаф, або перший тост - за мермоза!", В. Герасимчука "Андрей Шептицький") / С. Литвинська, Н. Щур // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 242-253. – ISBN 966-7773-70-1
429935
  Янець Н. Жанр художньої біографії у драматургії І. Кочерги // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 204-211. – ISSN 2411-4146
429936
  Пустовіт В. Жанр щоденника в епістолярній літературі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 163-169. – ISBN 966-7773-70-1
429937
  Ландар Н.І. Жанр щоденника в рецепції наукової критики ХХ ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 210-214. – ISBN 978-966-171-217-0
429938
  Лебідь-Гребенюк Жанр щоденника у творчості П. Куліша і Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
429939
  Жемберова В. Жанр як пізнавальна та естетична система // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 77-80
429940
  Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : Монографія / Н.Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368с. – Шифр дубл.801 Копи.Доп.карт.фл.,ст. – ISBN 966-7651-29-0
429941
  Соломонов М.А. Жанри драматичного мистецтва / М.А. Соломонов. – К., 1968. – 54с.
429942
  Заболотна Валентина Жанри драматургії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 0130-321Х


  Трагедія, комедія, драма, мелодрама
429943
  Владич Л.В. Жанри живопису / Л.В. Владич. – Київ, 1966. – 67с.
429944
   Жанри зображальної журналістики : Навч. програма. – Київ, 2000. – 11с.
429945
   Жанри і стилі в історії української літературної мови. – Київ : Наукова думка, 1989. – 283с. – ISBN 5-12-000625-6
429946
  Віщук О.Ю. Жанри й тематика сучасної шкільної преси // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 134-137


  У статті здійснено спробу дослідження жанрів і тематики шкільних видань. Визначено психологічне підгрунтя вибору дітьми різного віку жанрів і тематики журналістських матеріалів; співвідношення використаних жанрів та обраних тем. З"ясовано жанрові та ...
429947
  Наєнко М. Жанри канонічні і...постмодерні // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 5-11. – ISBN 978-966-171-901-8


  Пропонується історико-теоретичний екскурс в наукові уявлення про літературні жанри; автор пов"язує народження їх із культурно-історичними епохами, які формують відповідний стиль художнього мислення. Найбільше уваги приділено виникненню постмодерних ...
429948
  Наєнко М. Жанри канонічні і...постмодерні
429949
  Подорлова В.Ф. Жанри музичного театру в історичній ретроспекції та сьогоденні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 233-243
429950
  Яхонтова Т.В. Жанри первинної наукової комунікації: сучасні тенденції розвитку // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
429951
  Малахова О.О. Жанри пісенної лірики як відображення естетичного ставлення людини до дійсності // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 148-153. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
429952
   Жанри радянської газети. – К., 1974. – 295с.
429953
  Щербина А.О. Жанри сатири і гумору / А.О. Щербина. – Київ, 1977. – 136с.
429954
  Косяченко В.Т. Жанри сатири і гумору в українській радянській літературі. / В.Т. Косяченко. – К., 1988. – 60с.
429955
  Ярмиш Ю.Ф. Жанри сатиричної публіцистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Ф. Ярмиш; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 156с. – ISBN 966-594-208-5
429956
  Каміран Шейхо Жанри сирійської та української преси:порівняльний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 6-11.


  Осмислено й охарактеризовано жанри сирійської та української преси, виявлено їх певну тотожність і суттєву відмінність, окреслено шляхи поліпшення журналістської майстерності, ефективності впливу засобів масової інформації на реципієнтів. It is ...
429957
  Валерко А.В. Жанри та стилі журналів "Перець" та "Перчиця" в роки Великої Вітчизняної війни // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 74-79
429958
  Горелов С.І. Жанри фотожурналістики в умовах посилення тенденції візуалізації ЗМІ / С.І. Горелов, Н.І. Зикун // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 257-261


  The article describes change genres of photojournalism in the conditions of strengthening of tendency of visualization of mass-media. So as we can see, media become more interactive, they follow current trends, become commercialized. In order to stay ...
429959
  Іванюха Т.В. Жанри художньої публіцистики крізь призму семіотичної методології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 71-75


  У статті застосовано структурно-семіотичний підхід до аналізу медіадискурсу. Аналізується зокрема знакова природа жанру, розглядаються жанри публіцистики первинного та вторинного семіозису. In the article, semiotic approach is applied to the analysis ...
429960
  Маленька Т.Ф. Жанри, жанрові форми і стилі перської класичної поезії Х-ХV ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С.136-142


  У статті розглядається еволюція системи жанрів і жанрових форм перської класичної поезії X – XV ст. у взаємозв’язку зі зміною літературно-стильових епох. Розглянуто питання трактування поетичних жанрів у перських середньовічних поетиках Рашід ад-Діна ...
429961
  Перехейда В.В. Жанристика газетного видання та характерні якості його читача // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 57-60


  У статті розглянуто значення жанрового чинника медіавпливу, виявлено залежність жанрової конфігурації газетного видання від особистісних особливостей його цільової аудиторії. The article considers significance of genre factor of media impact. The ...
429962
  Пеліна Г. Жанрова амбівалентність функціонування одного тексту: закарпатський варіант балади про двох голубів // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 159-168


  В статті розглядається специфічна локальна ситуація, яка склалася в Тячівському районі Закарпатської обл. На території чотирьох сіл популярний баладний текст про двох голубів поширений як колядка вдові. Визначено ймовірні причини, через які текст ...
429963
  Любарець Н.О. Жанрова гра в романі Вірджинії Вулф "Орландо" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 371-375


  Стаття присвячена проблемі гри в "Орландо" Вірджинії Вулф з жанровими різновидами роману: біографічним, вікторіанським, модерним та романом про митця. Аналізуються пародійний та іронічний модуси оповіді роману. Статья посвящается проблеме игры в ...
429964
  Щеголь Л.Д. Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 355-361. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглянуті проблеми розвитку літературного процесу 60-80-х років ХХ століття в Сербії та проаналізовано характерні особливості основних наративної методик. Виявлено та обгрунтовано приналежність роману М. Селімович "Дервіш і смерть" до ...
429965
  Мех Н. Жанрова диференціація в сучасних наукових і культурних дискурсах // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 72-77. – ISSN 0201-419
429966
  Шулінова Л.В. Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 79-84.
429967
  Рябченко М.М. Жанрова дифузія в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Н. Сняданко, М. Соколян, С. Пиркало) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 279-284


  У статті розглядається явище жанрової дифузії та її різновиди (синтез, жанр-вставка) в сучасній українській прозі. Аналізуються причини виникнення цього явища. Акцентується увага на проблемі вивчення жанру як літературознавчої категорії. В статье ...
429968
  Громова Г. Жанрова домінанта та варіативність в перекладі міжнародних договорів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 78-82
429969
  Топуз А.С. Жанрова інтерференція у романах Велерія Шевчука та Айріс Мердок : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Топуз А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 176 л. – Бібліогр.: л. 150-176
429970
  Топуз А.С. Жанрова інтерференція у романах Велерія Шевчука та Айріс Мердок : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Топуз А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
429971
  Яремко Л. Жанрова класифікація і систематизація фольклорних матеріалів І половини ХІХ століття (М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 566-573. – ISSN 1028-5091


  Розглядається класифікація і систематизація народнопісенного матеріалу у збірниках М. Максимовича 1827 та 1834 ...
429972
  Поляковська С.П. Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.03 / Світлана Петрівна Поляковська; Одес. держ. муз. акад. ім.А.В.Нежданової. – Одеса, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
429973
  Ткачук О.М. Жанрова модель містерії та "Великий льох" Т.Шевченка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 184-189. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
429974
  Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17-20 ст. : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Даниленко І.І. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 391л. – Бібліогр. : л.354-391
429975
  Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17 - 20 століть : автореф.дис. ... док-ра філол. наук : 10.01.06 / Даниленко І. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 25 назв
429976
  Бовсунівська Т.В. Жанрова модифікація як ідеологічна анаморфоза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 13-18
429977
  Пономаренко О.А. Жанрова організація мовленнєвого спілкування лікаря і пацієнта (на матеріалі художніх творів письменників-лікарів) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Пономаренко Олена Аліківна ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
429978
  Ярмаш Ю. Жанрова палітра Івана Труша // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 850-856. – ISSN 1028-5091
429979
  Степчук Ю. Жанрова палітра літературно-критичної творчості Михайлини Коцюбинської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 7 (679), липень. – С. 79-87. – ISSN 0236-1477
429980
  Георгієвська В. Жанрова палітра оголошень на сторінках рекламно-довідкової преси (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 122-132


  У статті розглянуто жанрові різновиди рекламних оголошень на сторінках рекламно-довідкової преси, що виходила на території Східної України у ХІХ - на початку ХХ ст. (зокрема: рубрична рек лама, каталог, прейскурант, звернення, порада фахівця, ...
429981
  Бовсунівська Т. Жанрова палітра поезії Тараса Шевченка
429982
  Олефір В. Жанрова палітра українського роману 20-30-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто жанрові модифікації українського роману 20-30-х років ХХ ст. Проаналізовано творчу спадщину романістів того періоду (Ю. Смолич, О. Копиленко, С. Божко, Ю. Яновського та ін.). Genre modifications of the Ukrainian novel in the 1920s-1930s are ...
429983
  Огін З. Жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень" в умовах інформаційного суспільства (на прикладі контенту видань за 2012 р.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 260-269


  У статті вивчається жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень". У дослідженні з"ясовується специфіка використовуваних жанрів тижневика, яка є одним із важелів впливу "Українського тижня" на читачів в умовах ...
429984
  Маринчак Н.В. Жанрова парадигма анімалістичної тележурналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 123-129. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
429985
  Герман І.С. Жанрова парадигма запорізької преси 20-40-х рр. ХХ ст.: специфіка лінгвостилістичного офцормлення : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 55-59. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х


  У статті досліджуються особливості формування системи жанрів місцевої преси, аналізується специфіка мови й стилю публіцистичного дискурсу періоду тоталітарної журналістики
429986
  Рог Г.В. Жанрова парадигма сучасного турецького роману 80-90-х рр. XXст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.133-140
429987
  Сажина А. Жанрова поетика дитячої літератури в рекламних інтерпретаціях // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 243-248
429988
  Проценко О. Жанрова поліфонія української літератури рубежу тисячоліть: шлях до авторефлексивного тексту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 106-111. – (Філологічні науки)
429989
  Горбонос О. Жанрова природа авторської передмови до збірки літературних казок О. Бодянського : "Наські українські казки запорожця Іська Матиринки" : текст, підтекст, контекст // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 34-37
429990
  Ткачук М. Жанрова природа лірики у колі сучасних літературознавчих досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 497-500. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
429991
  Набок М. Жанрова природа народних дум і національна своєрідність епічного героя
429992
  Телешман С.І. Жанрова природа поем М. Ткача "Руки на штурвалі" та "Стадіон" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 163-176. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068
429993
  Рижкова Г.-П. Жанрова природа прозопису Оксани Забужко
429994
  Рижкова Г.-П. Жанрова природа прозопису Оксани Забужко
429995
  Гольник О. Жанрова природа роману Ю. Щербака "Час смертохристів" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 69-80. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
429996
  Коржик У. Жанрова різноманітність візуалів Миколи Луговика // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 258-265. – ISBN 978-966-286-026-9
429997
  Куницька І.В. Жанрова своєрідність експресіоністського роману // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 67-71. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання виділення серед форм модерністського епосу I пол. 20 ст. жанрової форми експресіоністського роману (на прикл. творів укр. та заруб. літератури), виділено жанрові константи.
429998
  Ткачук М. Жанрова своєрідність літературної веснянки Маркіяна Шашкевича
429999
  Яблонська Н. Жанрова своєрідність романістики Володимира Даниленка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджуються жанрові особливості романної прози В. Даниленка в сучасному українському неoмодерністському дискурсі, зокрема своєрідність авторського моделювання дійсності у романах "Газелі бідного Ремзі", "Капелюх Сікорського" та інших, ...
430000
  Кусс А. Жанрова своєрідність роману-біографії Д. Мараїні "Довге життя Маріанни Укріа" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 80-86


  Статтю присвячено дослідженню жанрових особливостей роману Дачії Мараїні «Довге життя Маріанни Укріа». Засвідчено вплив феміністичного світогляду письменниці на розширення художніх, поетикальних та наративних засобів зображення відповідно до тенденцій ...
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,