Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>
427001
  Стрельцов Є. "Діагностичний довідник" з кримінального законодавства: зміст та спрямованість // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 25 вересня - 1 жовтня (№ 38). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
427002
  Стрельцов Є. "Діагностичний довідник" з кримінального законодавства: зміст та спрямованість // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 2-8 жовтня (№ 39). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
427003
  Середич М. "Діалект - а ми його надишем". (Художньо-естетичний потенціал багатозначного говіркового слова Василя Стефаника) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 307-316. – ISBN 978-966-2248-36-4
427004
  Шугайлін О.В. "Діалектика природи" Ф. Енгельса як прообраз написання "Діалектики природи XX століття" / О.В. Шугайлін, В.С. Семерик, В.Ф. Шевцов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
427005
  Трепез А. "Діалог дверей із дзеркалом" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 8


  Трепез Анна (Анна Гришкова). Розповідь.
427006
  Сеніна Т. "Діалог двох культур" - Кременець, Львів, Варшава // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 29 жовтня (№ 41). – С. 1, 5


  Міжнародний українсько-польський літературно-мистецький форум "Діалог двох культур", що на початку кожної осені відбувається в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Слувацького в м. Кременці. Сформована та підтримується співробітниками ...
427007
  Буццаті Д. "Діалог з марсіянами" : новела // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 160-162. – ISSN 0208-0710
427008
  Кушнер Бернар "Діалог з Росією - не значить потурання" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 48 (97). – С. 20-22
427009
  Кладова О. "Діалог заради миру" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 122
427010
  Ніколенко К. "Діалог культур" у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 28. – С. 48-55. – ISSN 2524-2490
427011
  Просалова В.А. "Діалог мистецтв" у ліриці Святослава Гординського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 215-226. – ISBN 966-72-77-79-8
427012
  Ніка О.І. "Діалог про віру" Мелетія Пігаса в парадигмі діалогічності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 83-87
427013
  Гончарук К.О. "Діалог" - інструмент виховання (Сократ - М.Монтень) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 14-15
427014
  Філевська Т.В. "Діалог" царя Едіпа та короля Ліра. До проблеми трагічного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
427015
  Дроздовський Д. "Діалог. Повага. Гідність" - концепція розвитку людства на II Міжнародному форумі в Баку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 237-242. – ISSN 0320 - 8370


  Про Міжнародний гуманітарний форум, який проходив 4-5 жовтня 2012 року в Баку з вильотом в інші міста Азербайджану. Відкриваючи Форум, Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв згадав Форум, який проходив у 2011 році, на якому були присутні ...
427016
  Добробабіна О.Ю. "Діалогічні" та "монологічні" структури в повістях Л. Толстого 1880-х - 1890-х рр. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 33-40. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
427017
  Соболь В. "Діаріуш" Пилипа Орлика як щоденник українсько-польського пограниччя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 20-27. – ISSN 0236-1477
427018
  Старков В. "Діаспорний" внесок у джерельну базу традиційної ігрової культури українців (Олекса Воропай та Степан Килимник) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 426-431
427019
  Марков Є Д. "Дібія Упадеш" та її місце в політичній історії Непалу // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 78-88. – ISSN 1682-671Х
427020
  Пономаренко О. "Дібровою весілля їде" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (109). – С. 94-104


  Троїсті музики світогляду в поезії Б.-І. Антонича
427021
  Пономаренко О. "Дібровою весілля їде".Троїсті музики світоладу в поезії Б.-І.Антонича // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7 (77). – С. 37-43
427022
  Липовецький С. "Дівчата поклалися на рейках і не пустили потяга". Роман Купчинський за пісню про стрільців отримав торт // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 37 (490), 26 вересня 2019. – С. 46-50
427023
  Гандзій О. "Дівчата якось довідалися, що пишу вірші. Не можу ж я кожній писати окремо!" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 29 (382), 27 липня 2017. – С. 47-50
427024
  Калинець Ірина ...дівочий опівнічний спів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл., 15. – ISSN 0130-5263
427025
  Сеферіс Й. [Діалог про поезію / Й. Сеферіс, К. Цацос ; за ред. Лукаса Кусуласа. – Афіни : Ерміс, 1979. – 205, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
427026
  Бератис Я. [Діаспора. Буревій : романи / Яніс Бератис. – Афіни : Ерміс, 1980. – 11, 229 с. – Видання новогрецькою мовою
427027
  Гаряинов С.А. Диэлектрическая изоляция элементов интегральных схем / С.А. Гаряинов. – Москва : Советское радио, 1975. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
427028
  Потапов А.А. Диэлектрическая поляризация / А.А. Потапов, М.С. Мецик. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1986. – 263с.
427029
  Смайс Ч.Ф. Диэлектрическая постоянная и структура молекул. / Ч.Ф. Смайс. – М., 1937. – 303с.
427030
  Ястремский П.С. Диэлектрическая проницаемость и структурные особенности водных растворов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ястремский П.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Волгоград, 1965. – 19л.
427031
  Седых Н.В. Диэлектрическая релаксация в растворах некоторых биополимеров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 091 / Седых Н.В.; АН СССР.Ин-т биол.физики. – Пущино, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
427032
  Расулова Минаханум Аббас кызы Диэлектрическая релаксация в селене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Расулова Минаханум Аббас кызы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1974. – 16л.
427033
  Аляраши Риад Диэлектрическая теория химической связи и зонной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Аляраши Риад; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 24л.
427034
  Взятышев В.Ф. Диэлектрические волноводы / В.Ф. Взятышев. – Москва : Советское радио, 1970. – 216 с.
427035
  Беланов А.С. Диэлектрические волноводы оптического диапазона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беланов А.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
427036
  Брилингас Альгидрас Ионович Диэлектрические и акустические явления в низкоразмерных сульфосолях сурьмы и висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Брилингас Альгидрас Ионович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 15 с.
427037
  Артамонов В.Г. Диэлектрические и оптические свойства жидкостей / Артамонов В.Г., Любимов Ю.А. ; МГК им. М.В. Ломоносова, Физ. ф-т. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 102 с. – Список лит.: с. 98-99
427038
  Федосеева Н.В. Диэлектрические и полупроводниковые свойства пленок некоторых окислов и халькогенидов сурьмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федосеева Н.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 16л.
427039
  Дейнега Ю.Ф. Диэлектрические и реологические исследования пластичных неводных дисперсных систем (консистентных смазок) : Автореф... д-ра хим.наук: / Дейнега Ю.Ф.; АН УССР. – Киев, 1967. – 28л.
427040
  Эме Ф. Диэлектрические измерения / Ф. Эме. – М, 1967. – 223с.
427041
  Бутенко Е.В. Диэлектрические материалы, их свойства и применение в микроэлектронике / Е.В. Бутенко. – М., 1975. – 94с.
427042
  Шварц К.К. Диэлектрические материалы: радиационные процессы и радиационная стойкость / К.К. Шварц, Ю.А. Экманис. – Рига : Зинатне, 1989. – 187 с.
427043
  Корзо В.Ф. Диэлектрические пленки в микроэлектронике / В.Ф. Корзо, В.Н. Черняев. – Москва, 1977. – 367 с.
427044
  Ковригина П Л. Диэлектрические свойства карбиновых кислот. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Ковригина Л.П,; Моск.пед.ин-т. – М, 1971. – 16л.
427045
  Касимов Р.М. Диэлектрические свойства концетрированных растворов в миллиметровом диапазоне радиоволн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Касимов Р.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1962. – 13л.
427046
  Новикова З.И. Диэлектрические свойства никельцинковых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова З.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1963. – 14л.
427047
  Воробьев Г.А. Диэлектрические свойства электроизоляционых материалов / Г.А. Воробьев. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 126 с.
427048
  Умеров Р.И. Диэлектрические узкополосные интерференционные светофильтры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Умеров Р.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1973. – 22л.
427049
  Потапов А.А. Диэлектрический метод исследования вещества / А.А. Потапов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 250с.
427050
  Надь Диэлектрометрия / Надь, , Б. Шандор. – М., 1976. – 200с.
427051
  Боровиков Ю.Я. Диэлектрометрия в органической химии / Ю.Я. Боровиков. – К, 1987. – 214с.
427052
  Сабахаттін А. Диявол всередині нас / А. Сабахаттін. – К, 1956. – 232с.
427053
  Хоменко А.П. Диявол на весіллі / А.П. Хоменко. – Станіслав, 1960. – 77 с.
427054
  Павезе Ч. Диявол на пагорбах. Місяць та вогнища : романи / Чезаре Павезе ; пер. з італ. М. Прокопович ; передм. В. Селігея ; Італ. ін-т культури в Україні, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2010. – 284, [1] с., [1] арк. портр. – Перекладено за вид.: Il diavolo sulle colline / C. Pavese. Torino, Einaudi, 2006. La luna e i falo. Torino, Einaudi, 2005 .- Сер. засн. у 2005 р. - Другий тит. арк. італ. - На обкл. назва сер.: Італійська література. – (Бібліотека італійської літератури / під ред. Ніколи Франко Баллоні і М. Жулинського). – ISBN 978-966-03-5466-1
427055
  Сирота В. Диявол у деталях, або Окрема методика для Приватбанку та спільна проблема для всієї системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 6
427056
  Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі = The devil is in the cheese : вибрані спроби 1999-2005 років / Юрій Андрухович. – 2-е вид., випр. – Київ : Критика, 2007. – 318 с. – ISBN 966-8978-12-9
427057
  Самбук Р.Ф. Дияволи з "Веселого пекла" : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 320 с.
427058
  Козар К.В. Дияволізація жінки у релігійній традиції середньовіччя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Жан Делюмо стверджує, що полювання на відьом стало логічним завершенням розвитку антижіночих настроїв, які підігрівали- ся усними та письмовими проповідями таких персон, як Жан Боден. І при цьому "Молот відьом" стає такою собі вказівною дорогою для ...
427059
  Костюк О.В. Дияволопоклонство як породження та невід"ємна частина християнського культурного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
427060
  Краснощок Ю. Диявольська гра ( досье важливого, але небажаного свідка) : Документальний детектив / Юрій Краснощок. – Київ : Друк, 2002. – 528с. – ISBN 966-7342-21-2
427061
  Титов О.И. Диялектика вероятности, необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Титов О. И.; БГУ. – Минск, 1979. – 17л.
427062
  Журавлев Андрей Дията хищних растений. Хищник в янтаре // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 62 : фото
427063
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ
№ 1. – 2012
427064
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 4. – 2012
427065
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром (ДОМС) = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Укр. діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 1 (II). – 2013. – 126 с.
427066
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром (ДОМС) = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Укр. діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 2 (II). – 2013. – 128 с.
427067
  Орленко В.Л. Діабетасоційовані остеоартрити: патогенез, клініка, діагностика, лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / Орленко Валерія Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
427068
   Діабетові - ні! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Свій внесок у розробку терапії цієї хвороби зробив авторський колектив кафедри механіки суцільних середовищ механіко-математичного факультету нашого університету. Тут розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень у діабетології. Розроблено ...
427069
  Сайковська О.Ю. Діаболізм і розвиток болгарської фантастичної літератури 20–30-х років XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 170-180. – ISSN 2312-6809
427070
  Куценко О. Діагноз часу очима Ірини Марківни Попової // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 217-219. – ISSN 1563-3713
427071
  Гринів О. Діагноз: навіженість заяложеної українофобії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 27-33. – ISSN 0130-7037


  Про видання А.С. Каревіна "Украинский язsк. История становления"- Київ: Киевская Русь, 2011. - 232 с.
427072
  Іванущенко Геннадій Діагнози про смерть у період Голодомору 1932-1933 рр. як джерело створення персональних баз даних // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 187-196. – ISSN 0042-9422
427073
  Щетиніна Г.С. Діагностика X-вірусу хости в Україні / Г.С. Щетиніна, А.В. Харіна, І.Г. Будзанівська // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 94-95
427074
  Табакіна Ю. Діагностика агресивності молодших школярів // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ, Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 19 (4"2008). – С. 105-112. – ISBN 966-594-967-2
427075
  Бейдик О.О. Діагностика адаптивного туризму / О.О. Бейдик, А.Л. Мельничук, А.В. Орещенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 90-104


  Проведено діагностику адаптивного туризму – виявлені та систематизовані науково-методологічні підходи його суспільно-географічного аналізу, запропоновано класифікацію та поглиблено поняттєво-термінологічний апарат адаптивного туризму, проаналізовано ...
427076
  Босенко Тетяна Олексіївна Діагностика асиметрії зовнішніх м"язів ока у поляризованному світлі при різних видах співдружньої косоокості : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.08 / Босенко Тетяна Олексіївна; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова академії медичн. наук України. – Одеса, 1994. – 16л.
427077
  Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 22-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
427078
  Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємств // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-27. – ISSN 0131-775Х
427079
  Ткаченко Н.М. Діагностика банкрутства підприємств для оцінювання подальшої безперервної діяльнсті в аудиторській перевірці / Н.М. Ткаченко, Л.В. Таратута // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 326-333. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
427080
  Іващенко О.В. Діагностика банкрутства підприємства / О.В. Іващенко, О.І. Крисак // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.129-132. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
427081
  Семенов Г.А. Діагностика банкрутства підприємства / Г.А. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 170-176. – ISSN 1729-7206
427082
  Андрущак Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 118-124
427083
  Плаксюк О.Ф. Діагностика банкрутства як засіб управління фінансовим станом підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 157-164. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
427084
  Швиданенко Г.О. Діагностика бізнес-діяльності телекомунікаційних підприємств України / Г.О. Швиданенко, Є.К. Куценко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 54-62. – ISSN 2409-1944
427085
  Візняк Ю.Я. Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування / Ю.Я. Візняк, Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
427086
  Денисов О.Є. Діагностика в забезпеченні економічної безпеки галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 58-61 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
427087
  Чугунов В.В. Діагностика в психотерапії и психотерапевтичний діагноз : учебное пособие / В.В. Чугунов. – Харків : Наука, 2010. – 304 с. – (Психо[терапевт][и][ї]чна библиотека). – ISBN 966-526-110-Х
427088
  Кузьмін О.Є. Діагностика в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Т. Мельник, Л.В. Іванець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-14. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано погляди авторів на місце діагностики в системі менеджменту підприємств.
427089
  Тищенко В.Ф. Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (1). – С . 31-34. – ISSN 1728-6220
427090
  Скриньковський Р.М. Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 249-254. – ISSN 2222-0712


  У науковій статті розкрито сутність таких економічних категорій, як "виробничо-господарська діяльність підприємства", "трудові ресурси підприємства", "матеріальні ресурси підприємства", "фінансові ресурси підприємства" та "енергетичні ресурси ...
427091
  Бойченко Е.Б. Діагностика відтворення населення регіону // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 79-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
427092
  Господарик А.В. Діагностика вірусів плодових культур в умовах України / А.В. Господарик, К.М. Удовиченко, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 43 : Біологія та екологія. – С. 51-53.
427093
  Коренєва А.А. Діагностика вірусних інфекцій - один із аспектів екологічно безпечної технології вирощування лікарських рослин / А.А. Коренєва, Л.Т. Міщенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 114-116.
427094
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 32 назв.
427095
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171 л. + Додаток : л. 149-151. – Бібліогр. : л. 152-171
427096
  Сенчугова Н.А. Діагностика вірусних хвороб лаванди : біологія / Н.А. Сенчугова, О.В. Молчанець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
427097
   Діагностика вірусної інфекції пшениці методом електропровідності тканин листків / Л.Т. Міщенко, В.В. Тороп, Г.С. Янішевська, Т.В. Кучинова, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : Науковий журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2006. – № 3. – С. 71-76.
427098
   Діагностика вірусу мармуровості винограду за допомогою полімеразної ланцюгової реакції / І.Д. Жунько, Н.В. Ліманська, Б.Н. Мілкус, Л.О. Конуп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження клонового та рядового матеріалу винограду різних сортів на наявність вірусу мармуровості за допомогою полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР). У ході досліджень застосовано різні концентрації Mg++ (1,3, ...
427099
  Харківська А.А. Діагностика внутрішнього середовища ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
427100
  Баюра Д. Діагностика впливу зовнішнього середовища на структуру акціонерного капіталу підприємств автомобілебудування України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 4 (16). – С. 78-86. – ISSN 2411-4014
427101
  Барилюк І.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І.В. Барилюк, М.В. Рубаха // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 104-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
427102
  Побережна Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-52. – ISSN 1682-2366
427103
  Кубарєв І. Діагностика вчинення вбивства групою осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 81-85
427104
   Діагностика гастродуоденальних захворювань методами статистичної теорії розпізнавання / Ю.І. Петунін, А.В. Романов, Н.М. Стоян, О.М. Бурий, С.П. Кожара, М.Ю. Савкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-44. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод комп"ютерної діагностики гастродуоденальних захворювань, заснований на дуоденальному зондуванні та використанні статистичної теорії розпізнавання образів. Метод має високу точність та специфічність.
427105
  Знаменська Т.К. Діагностика гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених новонароджених в гострому періоді / Т.К. Знаменська, Л.Г. Кирилова, В.Б. Швейкіна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 31-39. – ISSN 2226-1230
427106
  Проскурняк О.І. Діагностика готовності вчителів основної школи до роботи в інклюзивному класі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 192-201. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
427107
  Пшенична О.С. Діагностика готовності майбутнього менеджера до застосування інформаційних технологій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С.154-160. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
427108
  Юсипович Ю.М. Діагностика грибів роду Fusapium у сіянцях сосни звичайної методом полімеразної ланцюгової реакції / Ю.М. Юсипович, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1991-606X
427109
  Максимова Т.С. Діагностика динамічних процесів розвитку комплексу маркетингу / Т.С. Максимова, О.Є. Шапран // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 124-131. – ISSN 1993-6788
427110
   Діагностика дифтерії та виявлення дифтерійного токсину за допомогою імуноферментного аналізу / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.П. Тивончук, В.І. Трихліб, С.О. Крамарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 31)


  Використовуючи поліклональну імунну сироватку та моноклональні антитіла, специфічні до дифтерійного токсину, в лабораторних експериментах та на клінічному матеріалі апробовано швидкі методи діагностики дифтерії та виявлення токсину у крові хворих та ...
427111
  Карамушка В.І. Діагностика екологічних компетентностей особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 125-129. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
427112
  Вещипан О.О. Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системивипереджальних індикаторів / О.О. Вещипан, О.Ю. Полякова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 220-228 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
427113
  Черевко О.В. Діагностика економічної безпеки ВНЗ у міжнародних рейтингах / О.В. Черевко, Ю.М. Радзіховська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 32-36. – ISSN 2306-6814
427114
  Лук"янова В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства / Лук"янова В.В., Шутяк Ю.В. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-126. – ISBN 978-966-330-197-6
427115
  Корецький Б. Діагностика економічної безпеки суб"єктів господарювання в транзитивній економіці // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 22-25. – ISSN 1815-3232
427116
  Косянчук Т.Ф. Діагностика економічної безпеки як основи стабільного функціонування підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
427117
  Скриньковський Р.М. Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку / Р.М. Скриньковський, Я.С. Максимчук, К.Б. Харук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 162-168. – ISSN 2222-0712
427118
  Батьковець Г.А. Діагностика ефективності кадрової складової у туристичному бізнесі / Г.А. Батьковець, Н.О. Заяць // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 200-204
427119
  Скриньковський Р.М. Діагностика ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства / Р.М. Скриньковський, Г. Павловські, В.В. Воробйов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 154-159. – ISSN 2222-4459
427120
  Орлова А.А. Діагностика ефективності професійного навчання в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 169-175
427121
  Філон В.І. Діагностика живлення рослин - від розробки і вдосконалення до отримання прибутку / В.І. Філон, С.С. Шевченко, С.О. Пруднікова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 77-83 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 83. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
427122
  Глушкова К.К. Діагностика жіночих архетипічних стратегій поведінки та їхнього зв"язку із проявами рис характеру жінки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 128-131
427123
  Іванків О. Діагностика загроз економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 40-45. – ISSN 2411-4014
427124
  Собкевич О.В. Діагностика загроз інноваційній безпеці у промисловості України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 118-129. – ISSN 2222-4459
427125
  Мисник А.В. Діагностика захворювань щитовидної залози за статистичними параметрами її ультразвукових зображень за допомогою самоорганізуючих нейронних мереж / А.В. Мисник, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 339-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Експертний аналіз ультразвукових зображень є однією з важливих ланок діагностики захворювань щитовидної залози. Крім візуального аналізу в сучасних експертних системах активно використовуються методи автоматичної обробки та аналізу зображень з метою ...
427126
  Пономаренко В. Діагностика здатності студентів до професіоналізації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 23-41. – ISSN 1682-2366
427127
  Дубівська С.С. Діагностика змін когнітивної функції у хворих з новоутвореннями черевної порожнини, що виникають у ранньому післяопераційному періоді та їх корекція нейропротекторним препаратом / С.С. Дубівська, Ю.Б. Григоров // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 91-107. – ISSN 2708-7166
427128
  Горбачова О.М. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу компанії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-9
427129
  Бочарова Ю.Г. Діагностика зовнішньоторговельної діяльності України // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 137-147. – ISSN 2079-4762
427130
  Співак Л.М. Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Співак ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-223. – ISBN 978-966-222-917-2
427131
  Толкач С.М. Діагностика і лікування безплідності / С.М. Толкач. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Сер. 12. Природа-людина-здоров"я ; 10)
427132
  Коваль А.І. Діаґностика і лікування посттравматичної защемленої грижі лівого купола діафраґми: випадок з практики / А.І. Коваль, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 98-101. – ISSN 1029-4244
427133
  Сухомлин Г.М. Діагностика і особливості обміну ретинолу та токоферолу: контент-аналіз проблеми при гепатитах та коморбідних станах / Г.М. Сухомлин, Л.В. Черкашина, Г.П. Сябренко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 93-97
427134
  Косова Т.Д. Діагностика і регулювання фінансового потенціалу суб"єктів господарювання в системі стратегічного антикризового управління / Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська, Г.В. Соломіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 14-18 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
427135
  Волошко Н.І. Діагностика і формування психопрофілактичної культури практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів : Навч.- метод. посібник / Н.І. Волошко; Академія пед. наук України; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – Київ : Науковий світ, 2007. – 76с. – ISBN 978-966-675-495-3
427136
  Набока Г.Б. Діагностика ізоляції багатошарових високовольтних котушок. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.13 / Набока Г.Б.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
427137
  Яцейко А.Я. Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Яцейко А.Я.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
427138
  Плаксієнко В.Я. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 19-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
427139
  Ціпуринда В.С. Діагностика інноваційного потенціалу підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-100. – ISBN 966-614-021-7
427140
  Якимова Л.П. Діагностика інноваційної безпеки регіону // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 173-179. – ISSN 2309-1533
427141
  Затонацький Д. Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-28. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зарубіжні підходи до діагностики ризиків і загроз у системі управління кадровою безпекою підприємства, виявлено сильні та слабкі сторони моделей у межах цих підходів, обґрунтовано сферу їхнього застосування. Наведено рекомендації щодо ...
427142
  Затонацький Д. Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-27. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зарубіжні підходи до діагностики ризиків і загроз у системі управління кадровою безпекою підприємства, виявлено сильні та слабкі сторони моделей у межах цих підходів, обгрунтовано сферу їхнього застосування. Наведено рекомендації щодо ...
427143
  Бойчук А.В. Діагностика й корекція порушень у вагітних із дисфункцією плаценти / А.В. Бойчук, В.В. Овчарук, О.І. Хлібовська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 5-7. – ISSN 2413-550Х
427144
  Сорокіна Л.В. Діагностика й регулювання стрибків економічного розвитку підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 93-100 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
427145
  Швець Ю.О. Діагностика ймовірності банкрутства як основа антикризового управління операційною діяльністю підприємств машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 82-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
427146
  Баліцька В.В. Діагностика капіталізації економічних агентів України на базі активів і власного капіталу / В.В. Баліцька, Л.М. Пискун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 26-33. – ISSN 2306-6814
427147
  Балтрунас О.Ю. Діагностика карієсу за допомогою лазерного випромінювання / О.Ю. Балтрунас, А.Я. Бобицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-8. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему діагностики карієсу. Аналізуються відомі методики діагностики, а саме, візуальний огляд і радіографія. Представлено лазерні методи діагностики, що базується на ефекті флуоресценції уражених ділянок твердої тканини зуба в області ...
427148
  Фельтиновський М. Діагностика кластерів ІКТ в Польщі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 414-426. – ISSN 1684-906Х
427149
  Бодарецька О.М. Діагностика компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 284-290. – ISSN 2222-4459
427150
  Товканець Г.В. Діагностика комунікативної компетентності у підготовці майбутнього вчителя початкової школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 400-404. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
427151
  Грозний І. Діагностика конкурентних переваг промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 1728-9343
427152
  Скриньковський Р. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Р. Скриньковський, А. Чубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 49-54
427153
  Загорна Т.О. Діагностика конкурентного стану підприємств для цілей структурного аналізу ринків // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 82-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
427154
  Хачатрян В.В. Діагностика конкурентоспроможності в контексті реалізації міжнародної стратегії розвитку підприємства / В.В. Хачатрян, В.М. Стратійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 101-105. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
427155
  Ковалко Н. Діагностика конфлікту // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 36-46. – ISBN 978-617-7046-89-8
427156
  Коваленко В.В. Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України / В.В. Коваленко, О.М. Звєряков, Д.С. Гайдукович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 83-98. – ISSN 2305-7645
427157
  Шлапак А.В. Діагностика кризи методами фінансового аналізу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 319-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розкрито сутність категорії "антикризове управління", уточнення класифікації криз у процесі функціонування і розвитку комерційного банку. Узгоджено дії зацікавлених у стійкому функціонуванні банку суб"єктів з цілями ...
427158
  Джаман М.О. Діагностика кризового стану підприємства на регіональному рівні / М.О. Джаман, Іщенко-Пренделас // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 73-76. – (Економічні науки)
427159
  Шемуда М. Діагностика лінгвістичної обдарованості під час вивчення граматики іноземної мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 142-152. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
427160
  Распопіна С.П. Діагностика лісопридатності малопродуктивних грунтів Південного Степу України / С.П. Распопіна, В.В. Дегтярьов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 90-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
427161
  Мхитарян О. Діагностика літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
427162
  Нікорич В.А. Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих грунтів на основі гранулометричного складу // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 11-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
427163
  Лозицький В.Г. Діагностика локальних магнітних полів в атмосфері Сонця // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 342-350
427164
  Лозицький В. Діагностика локальних магнітних полів у сонячному факелі по лінії FeI 5233 / В. Лозицький, О. Осика, В. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки локальних магнітних полів у cонячному факелі, який спостерігався 07.08.2013 р. на ешельному спектрографі ГСТ АО КНУ, проаналізовано бісектори профілів I ± V лінії FeI 5233. Отримані дані свідчать про неприйнятність для цієї лінії наближення ...
427165
  Сунцова О.О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 44-57. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
427166
  Лозицький В.Г. Діагностика маломасштабних магнітних полів у двох сонячних спалахах різної потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-43. – (Астрономія ; вип. 37)


  Порівнюються спектральні характеристики двох сонячних спалахів, 26 червня 1981 р. (бал 1В) та 16 червня 1989 р. (бал 2В), з яких перший розвивався без вибухової фази, а наступний - з такою фазою. На основі аналізу спектральних ліній з великими ...
427167
  Семенов А.Г. Діагностика маркетингової діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-231. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
427168
  Костюченко Ю. Діагностика міфу. Чорнобиль і суспільство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 74). – С. 10
427169
  Сиско Н. Діагностика мотивації професійної діяльності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 102-110. – ISSN 2307-4906
427170
  Ротштейн О.П. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності : Монографія / О.П. Ротштейн, Г.Б. Ракитянська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 276 с. – ISBN 966-641-166-0
427171
  Шпак А.П. Діагностика наносистем : у двох частинах : навчальний посібник для студ. фіз. та інженерно-фіз. спец. вищ. закладів освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, С.Ю. Смик ; НАН УКраїни, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-81-4(Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 148 с.
427172
  Шпак А.П. Діагностика наносистем : Напівпровідникові квазінульвимірні системи / А.П. Шпак, С.І. Покутній, Ю.А. Куницький; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Київ, 2004. – 101с. – ISBN 966-8002-80-6
427173
  Хижняк Т.А. Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.09.12 / Хижняк Т.А.; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
427174
  Якимчук А.Ю. Діагностика національних економічних показників України в умовах кліматичних змін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 254-261. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478


  Проаналізовано основні показники оцінки кліматичних змін України. Досліджено валові економічні показники держави задля оцінки дійсного рівня кліматичних змін. Запропоновані перспективні напрями задля формування ефективних механізмів щодо запобігання ...
427175
  Вакуленко О.В. Діагностика нового типу шаруватих кристалів А[нижній індекс 3]В[нижній індекс 2]Х[нижній індекс 9] методом КР-спектроскопії / О.В. Вакуленко, В.О. Губанов, В.А. Терехов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 367-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методом спектроскопії комбінаційного розсіювання (КР) світла досліджені коливальні спектри шаруватих кристалів Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]I[нижній індекс 9], Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]Br[нижній індекс 9], Rb[нижній індекс ...
427176
   Діагностика організації праці керівників середньої ланки закладів вищої освіти / І.В. Перевозова, І.Р. Попадинець, Д.Д. Первозова, А.В. Пліхтяк // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. ; редкол.: Ангелов К.П., Акульшин О.О., Баюра Д.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 5. – С. 168-176. – ISSN 2415-3583
427177
  Койчева Т.І. Діагностика організаційної культури викладачів університету // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 41-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядаються особливості оцінки викладачами стану організаційної культури в педагогічному університеті.
427178
  Глущенко В. Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичних університетів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 113-120. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
427179
  Носенко Е.Л. Діагностика особистості засобами невербального спілкування : монографія / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Освіта України, 2013. – 192, [1] с. : іл., табл. – Анот. рос. – Бібліогр.: с. 161-190. – ISBN 978-617-7111-30-5
427180
  Максименко С.Д. Діагностика пам"яті дитини: загальні рекомендації щодо дослідження пам"яті / С.Д. Максименко, Л.Г. Терлецька, О.П. Главник // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 52-58


  Стаття про оцінювання довільної образної пам"яті дитини.
427181
  Мунтян О.А. Діагностика патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 124-126. – ISSN 1681-276Х


  "...Звичне невиношування вагітності – це поліетіологічний симптомокомплекс, який є гострою соціальною та медичною проблемою. Мета дослідження - знизити частоту ранніх репродуктивних втрат шляхом розробки алгоритму прегравідарної діагностики та ...
427182
  Лещух І.В. Діагностика передумов та рівня тінізації сектору фінансових послуг регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 72-84. – ISSN 1562-0905
427183
  Клебан Ю.В. Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-79. – ISSN 2306-3289
427184
   Діагностика поверхні іонними пучками : Праці ІХ міжнародного семінару. Жовтень 4-6, 2000. Запоріжжя, Україна. – Запоріжжя, 2000. – 118с. – ISBN 966-7037-42-8
427185
   Діагностика поверхні поляризованим світлом : Монографія / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич; КНУТШ; Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-882-2
427186
  Бойко А.М. Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів під дією сильного електричного поля за трибоелектричним потенціалом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Бойко Антон Миколайович ; М-во освіти у науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
427187
  Щукіна Н.Г. Діагностика поля швидкостей спокійного Сонця лямбда-метр-методом: лінія Si I [lambda] 1082.7 нм / Н.Г. Щукіна, Р.І. Костик // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 1 (211). – С. 3-23. – ISSN 0233-7665
427188
  Ткачешак Н. Діагностика помпажу газотурбінного двигуна на основі S-дискримінанта / Н. Ткачешак, М. Горбійчук // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (14). – С. 55-65. – ISSN 2411-5363


  "Актуальність теми дослідження. Спектральне представлення сигналів надає можливість виявляти приховані властивості фізичних процесів і, таким чином, запобігти появі ймовірних небезпечних ситуацій. Метод діагностування газотурбінного двигуна (ГТД) на ...
427189
   Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії (огляд літератури та власних досліджень) / Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, С.Г. Опімах, К.В. Назаренко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 34-44. – ISSN 2413-7944
427190
  Гіреш Й.Й. Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Гіреш Йосиф Йосифович ; Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
427191
  Колотуха С. Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ / С. Колотуха, І. Славінська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 113-123 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
427192
  Дідик Н.М. Діагностика прагнення до саморозвитку сучасних студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 128-129
427193
  Чурюмова І.Г. Діагностика примежових станів організму людини методами обчислювального інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Чурюмова І.Г.; Харківський націон. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
427194
  Якименко В.В. Діагностика причин пізньої дисфункції трансплантованої нирки за даними ультразвукового і допплерографічного дослідження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / Якименко Володимир Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
427195
  Федосова А.О. Діагностика проблем в організаціях // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 52-54. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
427196
  Василик А.В. Діагностика проблем і заходи подолання професійного вигорання працівників / А.В. Василик, Х.С. Столярук, А.В. Булуй // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 64-71. – ISSN 2222-0712
427197
  Кристопчук Т. Діагностика професійної спрямованості особистості: досвід Німеччини // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 130-136. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
427198
  Тодрін О.Ф. Діагностика процесів заморожування і відігріву дрівносперсних клітинних суспензій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Тодрін О.Ф.; НАН України. Ін-т проблем машинобудування. – Харків, 1997. – 24л.
427199
   Діагностика психічних станів і властивостей особистості. – К., 1995. – 35с.
427200
  Лазуренко О. Діагностика психологічних особливостей емоційної компетентності студентів-медиків у процесі професійної підготовки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-37. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Визначено модель і логіку емпіричного дослідження. Представлено схему побудови експериментального дослідженняпсихологічних особливостей емоційної компетентності. Наведено загальну характеристику досліджуваних. Обґрунтованопрограму констатувального ...
427201
  Кирієнко Л.А. Діагностика психологічної сумісності працівників поліцейських підрозділів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 352-359. – ISSN 2072-8670
427202
   Діагностика психофізіологічного стану організму як одна з ключових проблем спортивної медицини / Л.Г. Коробейнікова, Г.В. Коробейніков, Ю.А. Радченко, Т.Г. Данько // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 1992-7894
427203
  Петунін Ю.І. Діагностика ракових захворювань методами теорії розпізнавання // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 112-120
427204
  Герасименко С.І. Діагностика ревматоїдного артриту плечового суглоба / С.І. Герасименко, А.М. Бабко, М.В. Полулях // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 15-18. – ISSN 0030-5987
427205
  Білоцерковець М.А. Діагностика результатів евристичної діяльності студентів аграрних спеціальностей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 20-28. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
427206
  Білоцерковець М.А. Діагностика результатів евристичної діяльності студентів аграрних спеціальностей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 20-23. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
427207
  Барилюк І. Діагностика ресурсного потенціалу банків України за системою критеріїв кластеризації меса // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 19-28. – ISSN 0201-758Х
427208
  Гросул В.А. Діагностика ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, О.Д. Рачкован // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 198-204. – ISSN 2222-4459
427209
  Балашов Е.М. Діагностика рефлексивності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 35-43. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
427210
  Соломатіна Т.В. Діагностика ризиків втрати стратегічного фінансового потенціалу суб"єктів господарювання аграрного сектора економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
427211
  Іляш О.І. Діагностика ринку праці в умовах конкуренції / О.І. Іляш, О.А. Петренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 211-214. – ISBN 5-7763-2435-1
427212
  Нуржинська А.В. Діагностика рівнів сформованості компетентності майбутніх фахівців зі зв"язків з громадськістю у підготовці матеріалів для PR-діяльності // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 131-138. – ISSN 2411-1317
427213
  Шпіца Р.І. Діагностика рівнів сформованості мистецьких знань учнів 7-8 класів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 178-184. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
427214
  Рибінська Ю.А. Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 82-86. – ISSN 2078-1687
427215
  Зозуляк-Случик Діагностика рівнів формування професійно-етичної компетентності майбутніх соціальних працівників // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 183-192. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
427216
  Дідик Я.М. Діагностика рівня відпочинкових послуг у сільських оселях України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 203-210 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
427217
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97.
427218
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
427219
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
427220
   Діагностика рівня задоволеності студентів від використання сервісу "ksu feedback" у Херсонському державному університеті / О.В. Співаковський, М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч, В.В. Кутецька, О.В. Кучма, О.В. Панасюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 44-56. – ISSN 1998-6939


  Стаття присвячена вирішенню проблем розвитку сервісів зворотнього зв"язку від студентів щодо освітнього середовища у вищому навчальному закладі. Наше дослідження проведено на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ...
427221
  Горбань В.Б. Діагностика рівня знань дітьми молодшого шкільного віку правил пожежної безпеки / В.Б. Горбань, Н.В. Жезло, О.В. Хлевной // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
427222
  Драган Є.В. Діагностика рівня знань за допомогою тестів / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення, особливості тестів та їхніх типів, можливості застосування. Розкрито основні поняття - надійність, валідність. Описано різні підходи до аналізу відповідей та їхнього оцінювання. The main aspects of testology, tests ...
427223
  Білик В. Діагностика рівня інноваційно-інвестиційної безпеки підприємницької діяльності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 42-48. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
427224
  Андрущак Є. Діагностика рівня капіталізації банківської системи України / Є. Андрущак, Б. Мельник, О. Щуревич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 105-113. – ISSN 2409-8892
427225
  Горобець О.А. Діагностика рівня когнітивних здібностей учнів до вивчення фізики в профільних класах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 28-35. – (Серія : Педагогічні науки)
427226
  Сняданко І.І. Діагностика рівня навчально-професійної самоефективності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 82-89. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
427227
  Хазратова Н.В. Діагностика рівня суб"єктивної легітимності правових норм / Н.В. Хазратова, К.П. Гавриловська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 31-36
427228
  Куценко О.М. Діагностика рівня сформованості толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 13-23. – ISSN 2227-2747
427229
  Мартинюк О.А. Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємств харчової промисловості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
427230
  Головко С. Діагностика рівня управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 171-183. – ISSN 2077-1827


  " У статті подано результати констатувального експерименту щодо визначення рівня управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки".
427231
  Нестеровський В.А. Діагностика самоцвітів : навчальний посібник з курсу "Гемологія та виробне каміння України" / В.А. Нестеровський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 65 с.
427232
   Діагностика синдрому зникаючих легень як ускладнення негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19) / Ю.І. Фещенко, М.І. Линник, І.А. Калабуха, В.І. Ігнатьєва, Г.Л. Гуменюк, О.Р. Тарасенко // Infusion & Chemotherapy : науковий журнал / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" ; Громад. Спілка "Асоц. з інтенсивного лікування інфекційних захворювань" ; голов. ред. Гуменюк М.І. ; редкол.: Бутов Д.О., Горовенко Н.Г., Гуменюк Г.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 5-11. – ISSN 2663-0338
427233
   Діагностика синдрому Шерешевського–Тернера у дітей : методичні рекомендації (2016 р.) // Український журнал дитячої ендокринології / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. О.А. Будрейко. – Київ, 2017. – № 1 (21). – C. 38-46. – ISSN 2304-005X
427234
  Юзевич В.М. Діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в аспекті електронних публічних закупівель / В.М. Юзевич, О.В. Клювак, Р.М. Скриньковський // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 39-44. – ISSN 1728-6220


  У статті проаналізовано особливості перебігу дотендерних, тендерних та післятендерних електронних процедур із урахуванням бізнес-ризиків. Виокремлено основні кількісні, якісні, часові та фінансові показники ефективності системи взаємодії держави та ...
427235
  Соболь Г.О. Діагностика системи стратегічного управління витратами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 119-123. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
427236
  Палагнюк М.В. Діагностика складових громадянської позиції у студентів аграрних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 195-201. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
427237
  Вутто М.Л. Діагностика слуху у дітей з ДЦП / М.Л. Вутто, В.М. Кузьмін // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 79-81. – ISSN 0044-4650
427238
  Клименко Микола Діагностика соціо-економіко-екологічного стану агросфери зонив пливу урбосистеми Рівного за показниками сталого розвитку / Клименко Микола, Бєдункова Ольга, Прищепа Алла // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень. – Бібліогр.: 5 назв.
427239
  Азаренкова Г.М. Діагностика стану антикризового управління на підприємстві / Г.М. Азаренкова, Д.І. Легостаєв, В.І. Жовнір // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 7-18. – ISSN 2310-9734
427240
  Скриньковський Р. Діагностика стану кадрового обліку і діловодства на підприємстві та відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних / Р. Скриньковський, І. Нога, А. Чубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 52-57
427241
  Куліков П.М. Діагностика стану підприємства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Куліков П.М., Попов О.Є., Котов А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-676-470-9
427242
  Богдан І.В. Діагностика стану сектору загальнодержавного управління України / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 27-49. – ISSN 2305-7645
427243
  Бровко К. Діагностика стану сформованості корпоративної культури студентів університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 140-146. – ISSN 2308-4634
427244
  Мусаткіна В.П. Діагностика стану та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 394-397. – ISBN 5-7763-2435-1
427245
  Гудзь Т.П. Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 180-186. – ISSN 2313-4569
427246
  Деркач А.О. Діагностика статі за почерком // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-419-268-9
427247
  Швець О.В. Діагностика стимулювання економічної активності населення регіонів: методичний контекст // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 320-331. – (Економічні науки)
427248
  Олійник Я.Б. Діагностика стійкості соціально-економічного розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 3-12
427249
  Скриньковський Р.М. Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 196-201. – ISSN 2222-4459
427250
   Діагностика структури плівок золота на поверхні скла методами еліпсометрії та атомно-силової мікроскопії / Т. Носач, М. Озеров, Л. Поперенко, П. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-34. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Об"єктом дослідження є скляні пластинки із плівкою золота, що призначені для спостерігання поверхневого плазмонного резонансу в приладі Плазмон-4м. Зразки плівок золота різної товщини в межах від 45 нм до 70 нм виготовлено методом термічного розпилення ...
427251
  Кодлюк І. Діагностика сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-191. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Репрезентовано діагностичний інструментарій сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах. Встановлено, що рівень володіння іноземною мовою (у т. ч. англомовним діалогічним мовленням) ...
427252
  Синельников Р.Ю. Діагностика сформованості громадянської ідентичності української молоді // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 87-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
427253
  Блашкова О. Діагностика сформованості гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 140-145. – ISSN 2308-4634
427254
  Климчук Ірина Діагностика сформованості економічних знань у старшокласників // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-34. – Бібліогр.: 24 назв
427255
  Тушко К.Ю. Діагностика сформованості здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 213-216. – Бібліогр.: с. 215. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
427256
  Лобач Н. Діагностика сформованості інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 76-83. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
427257
  Чирчик С.В. Діагностика сформованості компетенцій у студентів у системі дизайн-освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 720-726
427258
  Жукова О.А. Діагностика сформованості компонентів соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів (констатувальний етап) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 40. – C. 79-88. – ISSN 2074-8167
427259
  Каніболоцька Л.В. Діагностика сформованості мотиваційного компоненту риторичної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 73-79. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
427260
  Дембіцька С.В. Діагностика сформованості працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 83-85. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
427261
  Дубовик С.М. Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачив // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 116-123. – ISBN 966-8847-12-1
427262
  Зуєнко Н.О. Діагностика сформованості рівнів міжкультурної комунікативної компетентності студентів - філологів // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 118-120
427263
  Мельник Ю. Діагностика сформованості складників предметної компетентності учнів гімназії засобами підручника фізики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 153-163. – ISBN 978-966-544-404-5
427264
  Сажієнко О. Діагностика сформованості фахової компетентності бакалаврів сфери комп"ютерних технологій // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 116-125. – ISSN 2307-4914
427265
  Вітченко А.О. Діагностика сформованості фахової компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ як педагогічна проблема / А.О. Вітченко, О.О. Рибчук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 50-63


  Стаття присвячена актуальній проблемі системного впровадження педагогічної діагностики у процес професійного відбору та підготовки фахівців із вищою військовою освітою.
427266
  Отрощенко Н.Л. Діагностика сформованості ціннісних орієнтацій учнівської молоді Сходу України в умовах пропагандиської війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 47-57. – ISSN 2227-2844
427267
  Федченко К. Діагностика сформованості ціннісного ставлення до здоров"я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 283-294. – ISSN 2312-5993
427268
  Негодуйко В.В. Діагностика та видалення стороніх тіл м"яких тканин вогнепального походження (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Негодуйко Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 76 назв
427269
  Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : Hавч.посіб. / І.П. Підласий; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Україна, 1998. – 344с. – ISBN 966-524-048-Х
427270
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
427271
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 112 л. – Додатки: л. 97-112. – Бібліогр.: л. 95-96
427272
  Красносельський М.В. Діагностика та інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени / [М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, С.О. Пилипенко] ; за ред. проф. М.В. Красносельського ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків : Планета-Принт, 2019. – 115, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 98-114
427273
  Кравцов О.В. Діагностика та комбіноване лікування паранекротичних зон опікового ураження : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Кравцов Олексій Віталійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 61 назва
427274
  Шебанова Віталія Ігорівна Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Шебанова В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18л. – Бібліогр.: 10 назв.
427275
   Діагностика та корекція агресивності у дітей / [упоряд. Т. Червонна ; ред. рада: Т. Шаповал, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Психолог. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-29-2
427276
  Айзятулова Д.Р. Діагностика та корекція морфофункціонального стану ендометрія при заплідненні in vitro, ускладненому синдромом гіперстимуляції яєчників : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Айзятулова Дінара Рушанівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
427277
   Діагностика та корекція синдрому дефіциту уваги у постраждалих від Чорнобильської катастрофи : Науково-методичний посібник. – Київ, 2000. – 84с.
427278
  Рибальченко В.Ф. Діагностика та лікування абсцесів черевної порожнини у дітей / В.Ф. Рибальченко, Ю.Г. Демиденко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 60-65. – ISSN 2224-0586
427279
  Москалюк В.Д. Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти / В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 2 (84). – C. 5-14. – ISSN 1681-2727
427280
  Ломко В.М. Діагностика та лікування задньої нестабільності плечового суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Ломко Віталій Михайлович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
427281
  Костогриз Ю.О. Діагностика та лікування пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук (д-ра філософії) : 14.01.21 / Костогриз Юрій Олегович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
427282
  Трибушний О.В. Діагностика та лікування сепсису у хворих на цукровий діабет з ускладненим синдромом діабетичної стопи : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Трибушний Олег Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Запорізька мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
427283
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200 л. + Додаток: л. 117 - 182. – Бібліогр.: л. 182 - 200
427284
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
427285
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : монографія / О.В. Курбан ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; Ін-т журналістики та міжнар. відносин. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. : іл., табл. – Додатки: с. 145-155. – Бібліогр.: с. 127-143. – ISBN 978-966-1641-53-1
427286
  Іванова Т.В. Діагностика та молекулярно-біологічна ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J.Lge/Imbach) в закритому грунті : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Іванова Тетяна Василівна ; Каб. міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
427287
  Комеліна О.В. Діагностика та моніторинг розвитку господарського комплексу регіону: інноваційний аспект / О.В. Комеліна, О.В. Христенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 134-142. – ISSN 2218-1199
427288
  Шкарлет С.М. Діагностика та оцінка конкурентоспроможності підприємства / С.М. Шкарлет, С.В. Остряніна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 158-164
427289
  Звягіна Н.Ю. Діагностика та патогенетичне обґрунтування корекції дискоординованої пологової діяльності : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.01 / Звягіна Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
427290
  Колісник М.К. Діагностика та політика управління кризовими явищами у промислово-фінансовій групі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 262-267. – ISSN 0321-0499
427291
  Чертенко Т.М. Діагностика та прогноз перебігу астроцитарних пухлин головного мозку (клініко-морфологічні та молекулярно-біологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Чертенко Таїсія Миколаївна ; М-во охорони здоро"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
427292
  Шепельова М.В. Діагностика та розвиток здатності студентів до художньої діяльності (методичні матеріали) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 181-190. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 24). – ISSN 2072-4772
427293
  Швець В. Діагностика та усунення причин психосоматичних захворювань на шляхах системного педагогічно-батьківського підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриті головні аспекти утворення психосоматичних захворювань у поведінці людей та оптимально можливі способи їхнього усунення завдяки комплексним та злагодженим діям педагогічно-батьківського колективу. В статье раскрыты основные аспекты ...
427294
  Тузко Г.В. Діагностика та хірургічне лікування на етапах формування псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Тузко Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. – Запоріжжя, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
427295
  Коваленко І.В. Діагностика та хірургічне лікування наслідків поєднаних ушкоджень периферичних нервів верхніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Коваленко Ігор Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
427296
  Зеленюк О.В. Діагностика та хірургічне лікування позапечінкового холестазу при ускладненому холелітіазі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Зеленюк Олександр Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
427297
  Деркач Ю.В. Діагностика та хірургічне лікування пухлин спинномозкових нервів шийного відділу з паравертебральним поширенням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Деркач Юрій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
427298
  Харук К.Б. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність / К.Б. Харук, Р.М. Скриньковський, Н.М. Крукевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 2306-6806


  У науковій статті розкрито сутність тайм-менеджменту підприємств. Запропоновано інструментарій діагностики тайм-менеджменту на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність. Представлено метод оцінювання тайм-менеджменту підприємств. In ...
427299
  Гера Т.І. Діагностика творчих ресурсів особистості педагога // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 128-140. – ISSN 2226-4078
427300
  Чорноус В.П. Діагностика творчості: сучасний стан і перспективи розвитку // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 164-167. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
427301
  Рета М.В. Діагностика у системі стратегічного управлінського обліку: сучасні напрямки та підходи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 192-198. – ISSN 2222-0712
427302
  Крівшенко Л. Діагностика у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкових класів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 120-133. – ISSN 2312-5993
427303
  Клювак О.В. Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 203-210. – ISSN 2222-0712
427304
   Діагностика ушкоджень дистального відділу променевої кістки у дітей / С.Д. Шевченко, О.І. Корольков, В.І. Мартюк, І.Г. Яковенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 12-15. – ISSN 0030-5987
427305
  Скриньковський Р.М. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 220-226. – ISSN 2222-0712
427306
   Діагностика фізико-хімічних процесів на поверхні невпорядкованих конденсованих систем з різним типом провідності еліпсометричним методом : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279 с. : 122 рис., 40 таб. – Бібліогр.: 257 дж.


  Об"єкт дослідження - Реєструючі середовища, іонно-імплантовані металічні системи, гетерофазні керамічні матеріали, шорсткі поверхні матеріалів з різною провідністю, поверхнево активні домішки на рідини Мета роботи - Дослідження фізико-хімічних ...
427307
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Артюшенко Петро Миколайович; Мін-во освіти та науки України; Одеська держ. академія харчових технологій. – Одеса, 2003. – 191 л. + Додатки: л. 158-191. – Бібліогр.: л. 124-157
427308
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Артюшенко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
427309
  Кривов"язюк І. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства : прикладна економіка / І. Кривов"язюк, Я. Кость // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 39-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
427310
  Янковий О.Г. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків / О.Г. Янковий, Г.В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 69-78. – ISSN 2313-4569
427311
  Савчук Л.М. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством / Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська. – Дніпропетровськ : Зоря, 2005. – 128с. – ISBN 996-8103-13-0
427312
  Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства : фінанси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
427313
  Лобачева І.Ф. Діагностика фінансового стану банківських установ в сучасних умовах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 223-227. – ISSN 2309-1533
427314
  Семенцов Р.В. Діагностика фінансового стану банку: управління кредитним ризиком // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
427315
  Загородна О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / О. Загородна, В. Серединська // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 262-265. – ISSN 1993-0259
427316
  Семенцов Р.В. Діагностика фінансового стану комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Семенцов Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Ун-т банк. справи. – Львів, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
427317
  Кужелєв М. Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища / М. Кужелєв, В. Меженська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 62-67. – ISSN 1728-9343
427318
  Матвійчук А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки / А.В. Матвійчук, О.А. Сметанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 115-128.
427319
  Картохіна Н.В. Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антикризового управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 19-24.
427320
  Колеснік Я.В. Діагностика фінансового стану сільськогосподарського підприємства / Я.В. Колеснік, А.М. Сергієнко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
427321
  Ребрик Ю.С. Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції / Ю.С. Ребрик, А.В. Сириця // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 187-195. – ISSN 1993-0259
427322
  Ткаченко А.М. ДІагностика фінансової стабільності підприємства / А.М. Ткаченко, Н.О. Артьомова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.354-358. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
427323
  Бержанір І.А. Діагностика фінансової стійкості підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 34-39. – ISSN 2309-1533
427324
  Чернюк С.О. Діагностика фітовірусів в екологічних умовах заповідника "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)
427325
  Скриньковський Р. Діагностика формування і використання прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового законодавства / Р. Скриньковський, Р. Крамар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 130-134
427326
  Нетудихата К.Л. Діагностика формування та оптимізація структури капіталу підприємств будівельної галузі / К.Л. Нетудихата, Л.Б. Прокопович, К.О. Сачава // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 108-117 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
427327
  Кожедуб Ю.В. Діагностика цифрових вторинних джерел живлення об"єктів резо удосконаленим методом динамічного впливу навантаження // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 45-48


  Розглядається загальний підхід до процесу діагностування цифрових вторинних джерел живлення радіоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу навантаження. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів цифрових ...
427328
  Шашина М.В. Діагностика цінової політики аграрного підприємства / М.В. Шашина, С.В. Мельник // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 236-240. – ISSN 2310-5534
427329
  Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
427330
  Холод І. Діагностика якості отримання післядипломної освіти педагогічними працівниками // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 139-147. – ISSN 2307-4914
427331
  Марків О. Діагностика якості сучасного стану соціально-психологічного здоров"я студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 90-96. – ISSN 2078-1016
427332
   Діагностика, плеопто-ортопто-диплоптичне лікування із застосуванням модифікованих призм Френеля при співдружній косоокості : (метод. рекомендації) / М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; [уклад.: С.О. Риков, І.В. Шаргородська, Л.І. Денисюк та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – 22, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 21-22
427333
  Твердовський І.В. Діагностика, профілактика і комплексна корекція тромбоемболічних порушень у хворих на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок на етапах анестезіологічного забезпечення стегново-підколінного шунтування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Твердовський Іван Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
427334
  Босенко К.В. Діагностика, профілактика та комплексна корекція тромбогеморагічних ускладнень в анестезіологічному забезпеченні гістеректомії у хворих на рак тіла матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Босенко Костянтин Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
427335
  Вакуленко Л.І. Діагностика, профілактика та прогнозування порушень центральної та регіональної гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Вакуленко Людмила Іванівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О. М. Лук"янової нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – Бібліогр.: 45 назв
427336
  Осьодло В.І. Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються окремі методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструментів, які може бути використано для зазначених процедур. Раскрываются ...
427337
  Козлова Н. Діагностико-прогностичне спостереження за якістю навчання старшокласників - запорука підготовки до навчання у вищому навчальному закладі // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 119-122


  Аналізується суть і завдання моніторингу в загальноосвітніх навчальних закладах, а також звертається увага на особливість моніторингу в навчальних закладах нового типу з профільним навчанням. Розкриваються переваги моніторингу якості навчання ...
427338
  Надюк А.В. Діагностична значимість варіабельності артеріального тиску та пружно-еластичних властивостей судинної стінки у чоловіків з артеріальною гіпертензією та ожирінням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Надюк Алла Вадимівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
427339
  Лєнков С.В. Діагностична модель радіокомпонента для електромагнітного методу діагностування у складі радіоелектронного пристою / С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа, О.В. Карпенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практ. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (12). – С. 31-33
427340
   Діагностична модель цифрового радіоелектронного компонента техніки спеціального зв"язку / М.К. Жердєв, Л.М. Сакович, С.І. Глухов, П.П. Попов // Information technology and security / Ін-т спец. связи и защиты информации Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012. – № 1 (1). – C. 62-69


  За результатами досліджень процесу пошуку дефектів у цифрових радіоелектронних компонентах техніки спеціального зв"язку отримано нову діагностичну модель типового елементу заміни.
427341
  Проценко В.О. Діагностична модель цифрового радіоелектронного компоненту типового елементу заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 94-100
427342
  Саввакін В.Д. Діагностична система на основі нечітких знань / В.Д. Саввакін, О.І. Провотар // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: И.В. Сергиенко, Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 1. – С. 56-63. – ISSN 2616-938X
427343
  Кенс О.В. Діагностична та прогностична значущість маркерів схильності до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Кенс Олена Володимирівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
427344
   Діагностична та прогностична інформативність виявлення галактомананового антигену Aspergillus у сироватці крові хворих онкогематологічного профілю з інвазивним аспергільозом / Т.В. Триліська, Г.В. Бондаренко, В.А. Пляцек, Л.М. Сківка, В.Г. Яновська // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2016. – Т. 18, № 3 (69). – С. 223-228. – ISSN 1562-1774
427345
  Меленевич А.Я. Діагностична та прогностична роль інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Меленевич Анастасія Ярославівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
427346
  Ячник І.М. Діагностична цінність il-2, il-6, il-8, tnf[alfa] для діагностики сепсиса та його ускладнень у дітей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 41-47. – ISSN 2226-1230
427347
  Амосова К.М. Діагностична цінність домашнього визначення артеріального тиску для контролю ефективності антигіпертензивної терапії у порівнянні з даними амбулаторного моніторингу у реальній клінічній практиці / К.М. Амосова, Ю.В. Руденко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1605-7295
427348
  Яковенко К.В. Діагностична цінність тривимірної допплерографії в диференційній діагностиці пухлин міометрія : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Яковенко Кирило Вадимович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
427349
  Ян Цзюнь Діагностичне дослідження сформованості інформаційної культури студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 110-114. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))


  Розкритий діагностичний етап формування інформаційної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. Розроблено методику діагностування рівнів сформованості інформаційної культури студентів із урахуванням структури означеного феномена за визначеними ...
427350
  Вашека О. Діагностичне значення будови лусок папоротей роду Asplenium L. флори України / О. Вашека, Ю. Кліщ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 51-57. – (Серія біологічна ; вип. 61). – ISSN 0206-5657
427351
  Жигалова С. Діагностичне значення морфологічних ознак вегетативних органів видів роду Juglans L. (Juglandaceae DC ex Perieb), інтродукованих в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати порівняльно-морфологічного дослідження вегетативних органів видів роду Juglans, iнтродукованих в Україну, уточнено характер та межі варіювання видових ознак, встановлені діагностичні критерії для таксономії роду. The ...
427352
  Бушуєва Т.В. Діагностичне мислення психолога та його формування // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
427353
  Сопко О.О. Діагностичне, прогностичне значення дисфункції нирок у хворих на гострий інфаркт міокарда та можливості її корекції : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.11 / Сопко Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
427354
  Кошак Ю.Ф. Діагностичний алгоритм та об"єм дослідження хворих з підозрою на легеневий туберкульоз та рак легень // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 38-45. – ISSN 1681-2786
427355
  Ковальчук Т.М. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено теоретико-методологічні засади діагностичного аналізу фінансового стану. Обгрунтовано категорії "діагностика" та "діагностичний аналіз". Розроблено єдині методологічні підходи до діагностичного аналізу фінансового стану, ...
427356
  Карамушка Л.М. Діагностичний інструментарій для вивчення організаційної культури позашкільних навчальних закладів : (навч.-метод. посібник для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти та студентів ВНЗ спец. "Управління навчальним закладом") / Л.М. Карамушка, В.А. Баранова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Упр. освіти і науки Білоцерків. міськради Київ. області. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 75, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71-74. – ISBN 978-966-644-458-8
427357
  Ярхо Т.О. Діагностичний компонент фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 94-100. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
427358
  Ляшенко В.А. Діагностичний моніторинг стану річкових екосистем за показниками зообентосу та біотестування донних відкладів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Ляшенко Володимир Артемович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 143 арк. – Додатки: арк. 141-143. – Бібліогр.: арк. 131-140
427359
  Ляшенко В.А. Діагностичний моніторинг стану річкових екосистем за показниками зообентосу та біотестування донних відкладів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Ляшенко Володимир Артемович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
427360
  Фурман А. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 69-101. – ISSN 1810-2131


  У складних умовах сьогодення, коли молодь щоденно зіштовхується із проблемою життєвого, особистісного, ціннісного, професійного вибору, основне завдання будь-якого навчального закладу й, передусім, ВНЗ полягає у створенні максимально комфортних умов ...
427361
  Артеменко Н.Г. Діагностичний підхід до дослідження фінансових інститутів соціального захисту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв
427362
  Бойко І.Д. Діагностичні критерії виділення та класифікаційна схема туристичних лікувально-оздоровчих закладів / І.Д. Бойко, О.А. Книш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
427363
   Діагностичні ознаки гомеопатичної сировини juglans regia / Н.О. Ветютнева, А.П. Радченко, В.І. Тодорова, Л.Б. Пилипчук, Н.В. Нужина // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-49
427364
  Коваленко В.В. Діагностичні процеси в антикризовому управлінні банківською системою // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 81-87.
427365
  Кулікова Д.О. Діагностичні та прогностичні аспекти ультразвукових ознак гемодинамічної значущості відкритої артеріальної протоки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Кулікова Дар"я Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
427366
  Чеканська О.А. Діагностичні та соціально-психологічні прийоми дослідження особистості у науково-практичній діяльності М.В. Країнського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 50-51
427367
  Скурятіна Н.Г. Діагностично-лікувальний алгоритм при передраковій патології шийки матки у вагітних // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 75-80. – ISSN 2413-550Х
427368
  Назаренко І.М. Діагностично-управлінські аспекти в системі розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 23-28. – ISSN 2306-6792
427369
   Діагностіка вірусу жовтої карликовості ячменю, що уражує рослини озимої пшениці на Півдні України / Г.В. Решетник, Л.В. Неплій, А.А. Дуніч, О.В. Молчанець, Л.Т. Міщенко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65-66
427370
  Ткалич М.Г. Діагностіка психологічної статі особистості: рестандартизація тестових норм та визначення типів андрогінності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 67-72. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
427371
  Титаренко В. Діагностувальні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до реалізації завдань здоров"язбереження учнів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 37-46. – ISSN 1682-2366
427372
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк; М-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2005. – 250с. – ISBN 966-641-111-3
427373
  Гуторова М.С. Діагностування асинхронних двигунів на основі аналізу електромагнітних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гуторова Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
427374
  Медведєва І.Б. Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин : монографія / Медведєва І.Б., Погосова М.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 263 с. + Додатки: с. 191-260. – Бібліогр.: с. 169-190. – ISBN 978-966-676-431-0
427375
  Блакитна Г.В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 120-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
427376
   Діагностування генетичних особливостей чорноземних грунтів методами магнітометрії / О. Круглов, О. Меньшов, В. Соловей, В. Лебедь, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 65-70. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
427377
  Опачко М.В. Діагностування готовності магістрів-фізиків освітнього напряму підготовки з дидактичного менеджменту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 168-172. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Для перевірки ефективності запропонованої системи підготовки майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту необхідно було провести діагностування рівнів готовності студентів з дидактичного менеджменту. Мета дослідження полягала у розробці ...
427378
  Чухрай Н.І. Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 75-80 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
427379
  Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
427380
  Поляцька К.А. Діагностування проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх журналів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті подано аналіз концептуально-тематичних особливостей публіцистики, представленої на сторінках провідних літературно-художніх видань "Всесвіт", "ностранная литература" та "Lire", що виступають інтерпретаторами культурних і суспільних процесів, ...
427381
  Купіна Н. Діагностування професійного самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-71. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено особливості професійних намірів та професійної спрямованості сучасних старшокласників, їхніх професійних схильностей та рівня розвитку в них окремих професійно важливих якостей, чинників вибору ними професії. Представлено результати ...
427382
  Скок А.Г. Діагностування психологічного захисту дітей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.92-96. – (Психологічні науки)
427383
   Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення / М.К. Жердєв, О.В. Сєлюков, С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Нікіфоров // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (54). – С. 23-30. – ISSN 1997-9568
427384
  Ємельянов О.Ю. Діагностування рівня фінансової стійкості підприємств агропромислового комплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
427385
  Долінська І.Я. Діагностування руйнування матеріалів і визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за локальної повзучості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.10 / Долінська Ірина Ярославівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
427386
  Ломакіна Л.С. Діагностування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій / Л.С. Ломакіна, В.П. Губернаторов // Інформатика та математичні методи в моделюванні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 4. – С. 331-342. – ISSN 2223-5744
427387
  Ковальов Д.О. Діагностування стадій корозійно-механічного руйнування нержавіючих сталей електрохімічним імпульсним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Ковальов Даниіл Олександрович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
427388
  Ванькович Д.В. Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні / Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, Ю.М. Луковська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 11-18. – ISSN 2306-6814
427389
  Білокриницька Людмила Мечиславівна Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень : Автореф. дис. ... фізико-математ. наук: 04.00.22 / Білокриницька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 19 назв.
427390
  Білокриницька Людмила Мечиславівна Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 04.00.22 / Білокриницька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180л. + Додатки: л. 166 - 180. – Бібліогр.: л. 151- 166
427391
  Горбатюк Ю.А. Діагностування стану управління корпоративною соціальною відповідальністю прат "Карлсберг Україна" // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 35-42
427392
  Канцір В.С. Діагностування терористичних загроз опосередком розуміння мислення особи терориста (терористичної групи) / В.С. Канцір, К.Б. Марисюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 215-222. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
427393
  Голованенко М. Діагностування типу динаміки соціально-економічних систем з використанням топологічних тестів (на прикладі країн ЄС) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто методику реалізації окремих елементів топологічних тестів з метою виявлення наявності атрактору й діагностики типу динаміки досліджуваної соціально-економічної системи на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС. ...
427394
  Кайдрович Х.І. Діагностування фінансової рівноваги підприємства як інструмент забезпечення його фінансової безпеки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 188-199. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
427395
  Гаталевич Андрій Іванович Діагоналізація матриць над кільцями : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.104-110
427396
  Гаталевич Андрій Іванович Діагоналізація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 10 с.
427397
  Забавський Богдан Володимирович Діагональна редукція матриць над кільцями : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Забавський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 282 л. – Бібліогр.: л.255-282
427398
  Забавський Богдан Володимирович Діагональна редукція матриць над кільцями : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Забавський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 25 с. – Бібліогр.: 31 назва
427399
  Мозгова О. Діаграма Гротріана для ліній мультиплетів MgI, що спостерігаються в метеорних спектрах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У роботі представлено дані спектральних ліній мультиплетів MgI і MgII, що можуть спостерігатися в спектрах метеорів. Описано методику побудови діаграм термів і побудовано діаграму Гротріана для ліній мультиплетів MgI. This work presents the data of ...
427400
  Лакиза С.М. Діаграми стану систем Al2 O3-ZrO2-ln(Y)2O3 (Ln=лантоноїди) : Автореф. дис. .... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Лакиза С.М. ; НАНУ. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2009. – 42с. – Бібліогр.: 36 назв
427401
  Горкавенко В.М. Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність розпаду та переріз розсіяння частинок : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. ВНЗ / В.М. Горкавенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 261, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-439-688-9
427402
  Хоменко Г.В. Діазотрофи кореневої зони Valeriana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Хоменко Г.В.; Українська акад. аграр. наук; Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
427403
  Дачук Володимир Степанович Діакоптичний підхід до моделювання глобального кругообігу вуглецю в біосфері : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Дачук Володимир Степанович; Нац. агенст. з питань інформ. при Президентові України. Держ. науково-дослід. ін-тут інформ. – Львів, 1997. – 16л.
427404
  Жучок А.В. Діалгебри / А.В. Жучок ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2011. – 255, [1] с. – Сер. засн. у 1994 р. – Бібліогр. : с. 251-255. – (Праці Інституту математики НАН України / голов. ред. А.М. Самойленко ; ред. рада: Ю.М. Березанський [та ін.] ; т. 87 ; Математика та її застосування). – ISBN 978-966-02-6022-1
427405
  Кумеда О.П. Діалект - ідіолект (текст) - літературна норма // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 229-236. – ISBN 978-966-1673-36-5
427406
  Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова / Б.В. Кобилянський. – Київ, 1960. – 276с.
427407
  Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови) частина 1 : Дис... канд. філ.наук: / Кобилянський Б.В.;. – К, 1960. – 276л. – Бібліогр.:л.267-273
427408
  Пилипенко Р.Є. Діалект у просторі культурної пам"яті: тенденції розвитку (німецький досвід) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 220-223. – (Бібліотека Інституту філології)
427409
  Подолянчук О.В. Діалект як джерело формування ідіостилю Г. Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 82-84
427410
  Рик О. Діалекти Бойківщини. Лексичне багатство мови Карпатського регіону // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 60-73
427411
   Діалекти в синхронії та діахронії : текст як джерело лінгвістичних студій :[матеріали Міжнар. наук. конф. "Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій" (Київ, 23-24 берез. 2015 р.)] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КММ. – ISBN 978-966-1673-29-7
[2]. – 2015. – 501, [3] с. : іл., табл. – Назва на корінці : Діалекти в синхронії та діахронії. 2. - Ст. укр., рос., пол., білорус. - Анот. англ. – Бібліогр.: с. 493-497 та в підрядк. прим.
427412
   Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ. – ISBN 978-966-1673-36-5
[3]. – 2017. – 514, [2] с. : іл., табл. – Назва на корінці : Діалекти в синхронії та діахронії. 3. - Ст. укр., рос., пол. - Анот. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
427413
  Грищенко В. Діалекти пташиної пісні / В. Грищенко, Яблоновська-Грищенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Про наукові спостереження співробітників Канівського природного заповідника
427414
  Сопачова О.В. Діалектизм у системі мовно-виражальних засобів буковинських письменників (на матеріалі Юрія Федьковича та Марії Матіос) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 135-143
427415
  Матвіяс І. Діалектизми в мові творів Антона Крушельницького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 177-182. – ISSN 0201-419
427416
  Матвіяс І. Діалектизми в мові творів Михайла Яцкова // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 20-23. – ISSN 1682-3540


  У статті розглядаються фонетичні, словотвірні, словозмінні, синтаксичні, лексичні й фразеологічні діалектизми в мові творів М. Яцкова.
427417
  Григор"єва О. Діалектизми і русизми у мовленні полтавців // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 40-46. – ISBN 978-966-2946-40-1
427418
  Закутня А. Діалектизми південно-західного наріччя української мови в рекламних текстах кінця XIX - першої половини XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 33-41. – ISSN 0130-5263
427419
  Захлюпана Н. Діалектизми у новелах Павла Федюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 105-113. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
427420
  Коваленко Б.О. Діалектизми у творах С. Руданського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 95-96
427421
  Микитюк О. Діалектизми як засіб увиразнення текстів Мирослава Дочинця // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 85-90. – ISSN 2413-0923
427422
  Левченко Т.М. Діалектизми як пейоративи у мові засобів масової інформації // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 50-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
427423
  Лисий В.П. Діалектика : навч. посібник / Василь Лисий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 479, [1] с. – Предм. покажч.: с. 469-479. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 978-617-10-0168-8
427424
  Рабінович С.П. Діалектика "фюсіс" та "номос": античні джерела європейської природно-правової традиції : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 236-244. – ISSN 1818-992Х
427425
  Булатов М.О. Діалектика (- мистецтво вести бесіду - вчення про протилежності й відмінності) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 651-652. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
427426
  Ткачук Л Л. Діалектика аналізу і синтезу в пізнанні хімічних явищ / Л Л. Ткачук, . – Чернівці, 1968. – 43с.
427427
  Конотопенко О.П. Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Конотопенко О.П.; Мін-во освіти України, Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.143-157
427428
  Конотопенко Олександр Петрович Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Конотопенко Олександр Петрович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 26 с.
427429
  Сотнік К. Діалектика в праві життя // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 124-126
427430
  Ярмола О.В. Діалектика в сократівсько-платонівській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
427431
  Понедільчук Т. Діалектика взаємозв"зку інфляцій та інвестицій // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 74-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
427432
  Бобровський П. Діалектика взаємозв"язку структурних рівнів живої природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
427433
  Рахманов А.О. Діалектика взаємозв"язку технологічного й теоретичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
427434
  Світич С.І. Діалектика взаємозв"язку умінь із знанням та навичками // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 133-138. – ISBN 966-8188-07-1
427435
  Світич С.І. Діалектика взаємозв"язку умінь із знаннями та навичками // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 133-138. – ISBN 966-8188-08-X
427436
  Луцик А. Діалектика взаємозв"язку фіскальної політики та сталого суспільного розвитку // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 105-113. – ISSN 2410-0919
427437
  Костик О.І. Діалектика вибору або "український стиль" у просторовому вимірі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 58-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 6 п.


  Стаття присвячена аналізу українських виборів за матеріалами англомовних видань, що віддзеркалюють корелятивність таких понять як вибір, стиль, зміни. Предметом повідомлення є авторське світосприйняття майбутності України, її роль та потенціал на ...
427438
  Половін Р.В. Діалектика випадковості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
427439
   Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Головко В.О. [ та ін. ]. – Харків : Еспада, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-456-025-9
427440
  Ніколаєнко В. Діалектика внутрішніх і зовнішніх факторів художнього розвитку в романі Р. Іванченко "Золоті стремена" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 206-212
427441
  Шестопалова А. Діалектика внутрішніх та зовнішніх суперечностей у створенні кризових ситуацій в Україні на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 283-290. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
427442
  Сенченко О. Діалектика Гегеля - філософський базис для ведення інформаційних війн у соціальних системах / Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
427443
  Туниця Ю. Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу / Ю. Туниця, Т. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-24. – ISSN 0372-6436
427444
  Сербин Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.37-43. – ISSN 0132-1331
427445
  Гон М. Діалектика державності в українсько-єврейських взаєминах у Галичині 1918 - 1939 років // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 103-118. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
427446
  Леонов Д. Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків / Д. Леонов, І. Прасолов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 45-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
427447
  Волков О.Г. Діалектика дискурсу підданського суб"єкта // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.122-134. – ISSN 2075-1443
427448
  Снітько Д.Ю. Діалектика діяльності й бездіяльності людини в філософії К. Маркса // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 165-170
427449
  Журавський В.С. Діалектика довічного позбавлення волі: сутність та форма гуманізації кари / В.С. Журавський, В.О. Гацелюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 75-81. – ISSN 2220-1394
427450
  Березуцька М.С. Діалектика еволюції бандурного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 33-44. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
427451
  Белінська Т.О. Діалектика евтаназії у біоетиці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 146-148
427452
  Колот А. Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових досліджень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-8
427453
  Гаврюк О.Г. Діалектика елементарного та складного в фізиці мікросвіту в світлі ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
427454
  Павлова А. Діалектика етичного та естетичного в українській усній традиційній культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 210- 214


  У статті досліджується діалектика етичного та естетичного в українському фольклорі на прикладі пісень-хронік. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. ...
427455
  Вертій Олексій Діалектика жанру у нових вимірах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 123-125
427456
  Климчук С.В. Діалектика загальноекономічних принципів фінансової реструктуризації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.134-137. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
427457
  Сук О.Є. Діалектика загальнолюдських і національних цінностей у трансформаційних процесах // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 27-30. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
427458
  Пригодій М.І. Діалектика зближення літератур / М.І. Пригодій. – К : Наукова думка, 1970. – 296 с.
427459
  Гаврилюк Р.Ю. Діалектика змісту та форми податкового права як відображення його системної сутності.. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 96-103. – (Правознавство ; Вип. 282)
427460
  Нагорний Є. Діалектика змісту та функцій фінансового контролінгу на сучасному етапі // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
427461
  Богачов А.Л. Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті критично зіставляє головні принципи метафізичної діалектики Геґеля і матеріалістичної діалектики Маркса. Окреслює певні філософські досягнення Геґеля, а також указує на суперечливе ставлення до них Маркса. Автор статьи критически ...
427462
  Лисий В. Діалектика і методи наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 20-28. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
427463
  Пономаренко В.В. Діалектика і педагогіка // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 89-91
427464
  Лисий В.П. Діалектика і творчість // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 78-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється переосмислення філософської діалектики як теорії розвитку в контексті філософської антропології, чим виявляється її гуманістичний потенціал. На основі категоріального відношення "необхідність - свобода" творчість людини ...
427465
  Коваль Л.П. Діалектика ідейно-політичного, трудового і морального виховання молоді / Л.П. Коваль. – Київ : Знання, 1981. – 48 с. – (Молодь і суспільство. Серія 10 ; № 1)
427466
  Потульницький В. Діалектика ідеології та політики в українській монархічній традиції XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (103). – С. 29-39. – ISSN 2222-5250
427467
  Куцепал С.В. Діалектика інноваційних процесів в освітянській галузі України // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 3-10. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
427468
  Костенко А.О. Діалектика інтернет-прав людини, нового та вободи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 129-132. – ISBN 978-617-7638-01-7
427469
  Бродецький О.Є. Діалектика інтерпретації принципу справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 7-10
427470
  Зінченко В.В. Діалектика історичності й раціональності суспільної практики у філософії неомарксизму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 16-26
427471
  Повзло О.М. Діалектика категорій "загальнолюдське" та "класове" у виховно-освітньому процесі / О.М. Повзло, Н.М. Дєвочкіна // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 121-128


  В статті мова іде про аналіз категорій "загальнолюдське" та "класове" у широкому філософському та гуманістичному сенсі і про аспекти здійснення цих категорій стосовно до категорій "освіта" та "виховання" у вузькому сенсі. В статті автор посилається на ...
427472
  Моренець П.А. Діалектика культурно-виховної і правоохоронної діяльності Радянської держави у світлі ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
427473
  Море О. Діалектика локального та транслокального в поезії Воллеса Стівенса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 95-104. – ISBN 978-966-359-360-9
427474
  Куліш О. Діалектика любові в інтернеті: веб-зображення до архетипу культурного "Шлюбний союз чоловічого і жіночого" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 205-213. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті в культурологічному аспекті проаналізовано феномен веб-сайтів знайомств. Висвітлено діалектику поняття Любові, пов’язаної з архетипом культурним “шлюбний союз чоловічого і жіночого” у представників сучасного інформаційного суспільства. ...
427475
  Дика О.І. Діалектика людської чуттєвої діяльності. : Автореф... Канд.філос.наук: 05.00.04 / Дика О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 15л.
427476
  Бобкова Н.П. Діалектика множинного і єдиного та питання аксіоматнзації математичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
427477
  Соболєва М.В. Діалектика монополії і конкуренції у вченні Йозефа Шумпетера // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 42-44
427478
  Варченко О.О. Діалектика наукових поглядів щодо доданої вартості та її формування // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 82-89. – ISSN 2308-1988


  "На основі узагальнення думок вчених встановлено, що додана вартість представляє собою показник результативності функціонування суб’єкта господарювання та ту частину вартості продукції, товарів і послуг, яка була безпосередньо прирощеною. Вона ...
427479
  Шевченко Л.І. Діалектика наукового пошуку і проблеми інтелектуалізації української літературної мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 3-5
427480
  Резнікова Н.В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
427481
  Занфірова Т.А. Діалектика необхідності й свободи у трудових правовідносинах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 296-301. – ISSN 1563-3349
427482
  Рошкулець Р.Г. Діалектика об"єктивного і суб"єктивного в критичному раціоналізмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 175-176
427483
  Золотухін Геннадій Олексійович Діалектика об"єктивного і суб"єктивного в літературно-критичній діяльності : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Золотухін Г.О.; Акад. наук України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
427484
  Ігнатович Н.І. Діалектика об"єктивного та суб"єктивного в економічному розвитку: ліберальні погляди та сучасні тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 281-286
427485
  Ліврінц А. Діалектика об"єктивного та суб"єктивного в збірці І.Франка "Зів"яле листя" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 72-75. – (Філологія ; Вип. 13)
427486
  Шебештян Я.М. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного в ономастиці друкованого медіамовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто деякі особливості діалектики об"єктивного і суб"єктивного в ономастиці медіа мовлення у зв"язку з іншими філософськими категоріями й антиноміями мови. The article examines the certain features of subjective and objective ...
427487
  Цвєтков М.Г. Діалектика одиничного і загального. Її прояв у взаємозв"язку філософії з природознавством // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
427488
  Семененко Л. Діалектика педагогічних традицій і новаторства як суперечність і онтологічна основа педагогічного професіоналізму // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 161-166
427489
  Родіонова І.В. Діалектика первинних і галузевих методів правового регулювання (на прикладі фінансового права) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип. 253)
427490
  Савін І.О. Діалектика переконання і примусу та їх роль у поведінці людини // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
427491
   Діалектика переростання соціалізму в комунізм.. – Київ : Політвидав України, 1977. – 191с.
427492
  Костенко Н. Діалектика перехідності і відокремленості дольника в сучасній українській поезії // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 183-190. – ISBN 978-966-489-191-9
427493
  Перова О.Є. Діалектика пізнання живого: від субстанціонально-генетичного принципу до аксіолого-пізнавальних форм науки // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 40-44
427494
  Обревко Ю.М. Діалектика Платона як духовна вправа // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 26-27
427495
  Мосійчук Т. Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-37
427496
  Гураленко Н. Діалектика позитивного і природного у правовому пізнанні: проблема методологічних підходів // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 178-188. – ISBN 978-966-306-020-4
427497
  Фролова Л.В. Діалектика понятійно-категоріального апарату сфери креативних індустрій / Л.В. Фролова, Т.В. Корявченкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 13-18. – ISSN 2222-4459
427498
  Ружицький І.Ю. Діалектика поняття доходів державного бюджету // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7069-02-6
427499
  Березинський В.П. Діалектика порядку і хаосу в процесах політичної самоорганізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 286-296


  Розкривається діалектика порядку і хаосу в процесах політичної самоорганізації, простежується еволюція формування концепту хаосу, дається класифікація хаосу в контексті синергетичної парадигми, визначається напрямки застосування положень теорії хаосу ...
427500
  Павленко І.О. Діалектика порядку та хаосу в розвитку соціального світу // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 200-205
427501
  Кривоус В.Б. Діалектика посткризової світової економічної системи: контури майбутніх змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 44-48
427502
  Пацурківськии П. Діалектика права і держави: необхідність зміни парадигмальних підходів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-38.
427503
  Голубовський В.Є. Діалектика правомірної поведінки та юридичної відповідальності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 10-18
427504
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – Київ, 1949. – 300с.
427505
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1977. – 382с.
427506
   Діалектика процесу пізнання.. – Чернівці, 1966. – 39с.
427507
  Кравець І.М. Діалектика публічних та приватних інтересів при здійсненні органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 122-126. – ISBN 978-617-7087-39-6
427508
  Жаліло Я.А. Діалектика реалізації цілей сталого розвитку в сучасній економіці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 14-16
427509
  Терепищий С.О. Діалектика регіоналізації та глобалізації в сфері сучасної вищої освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 289-293. – ISSN 2076-1554


  Розглядається особливості взаємовідношення процесів глобалізації та регіоналізації в сфері вищої освіти. Методологічна база дослідження визначається підходом, який спирається на принципи об"єктивності та цілісності. Зокрема, в роботі застосовано: метод ...
427510
  Остащук І.Б. Діалектика релігійних символів: дискурс сучасної масової культури // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 187-193
427511
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 458 арк. – Додатки: арк. 445-458. – Бібліогр.: арк. 372-444
427512
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
427513
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі : монографія / І.Л. Покровська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 374, [1] с. – Бібліогр.: с. 313-374. – ISBN 978-617-673-494-9
427514
  Садовий М.М. Діалектика розвитку "традиційної" та "нової" економік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Визначено політекономічну сутність і взаємозв"язок традиційної та нової економік, можливості формування інформа-ційного суспільства в Україні. The principles of political economy and interrelationship between the traditional and new economies have ...
427515
  Пясковский Б.В. Діалектика розвитку екологічної свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
427516
  Японська О. Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 118-124
427517
  Бабій Л.Т. Діалектика розвитку історичних типів культури : філософсько-соціологічні проблеми / Л.Т. Бабій. – Львів : Світ, 1991. – 160 с.
427518
  Ткач К.М. Діалектика розвитку системи міжбюджетних трансфертів / К.М. Ткач, А.А. Москальов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 171-178. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
427519
  Сирцов М.Г. Діалектика розвитку соціалізму і переростання його в комунізм / М.Г. Сирцов. – К, 1979. – 48с.
427520
  Буслинський В.А. Діалектика розвитку соціалістичного суспільства / В.А. Буслинський. – Київ, 1980. – 128с.
427521
  Завальний А.М. Діалектика розмежування категорій "джерело" і "форма" права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 261-267
427522
  Савенко Я.М. Діалектика росту і розвитку організму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
427523
  Брюховецька Л. Діалектика свободи. Екранізації драми "Камінний господар" Лесі Українки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)
427524
  Карнаух Б.П. Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 124-135. – ISSN 2075-1443
427525
  Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
427526
  Біденко Є. Діалектика становлення аксіологічної платформи особистості в педагогічному процесі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 72-78. – ISSN 2078-1016
427527
  Данканіч Р. Діалектика становлення Надлюдини в філософії Ф. Ніцше // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 267-269. – ISSN 2076-1554
427528
  Колотілова Н.А. Діалектика та риторика в творах Ф. Прокоповича // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 258-261. – ISSN 2076-1554
427529
   Діалектика термінів етнополітичної науки і етнополітичних практик / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан // Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 583-622. – ISBN 978-966-02-9477-6
427530
  Бобрицька В.І. Діалектика термінологічної взаємодії в дослідницькому полі проблем освітньої політики // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 21-28. – ISSN 2311-2409


  Здійснено спробу виявити протиріччя у пошуках конкретного вираження сутності змісту і структури поняття "освітня політика"; обґрунтовано суспільний, теоретико-мето-дологічний, прикладний рівні запиту щодо розроблення поняттєво-категорійного апарату ...
427531
  Попов В.Ю. Діалектика тотожності у діалогах Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.93-99. – ISSN 1728-3671
427532
  Скуратко Т. Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 214-236. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
427533
  Скубашевська О.С. Діалектика традицій та інновацій в освітній діяльності // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 332-336
427534
  Гончаров В. Діалектика традиційного та інноваційного у підготовці сучасного вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 44-51. – ISSN 2078-1016


  Структура професійної деяльності педагога містить мотиваційно-ціннісний, змістовий і процесуальний складники, що передбачає знання системи особистісних технологій, наявність високого рівня освіченості, педагогічних здібностей і творчого потенціалу. ...
427535
  Германова Е.В. де Діас Діалектика традиціоналізму і модернізму в сучасному католицтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 48-57. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
427536
  Марущак В.П. Діалектика управління і економіки в розвитку держави // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 8-17. – ISBN 978-966-2710-86-1
427537
  Сушко С. Діалектика фікціонального, персоніфікованого і реального, суспільно-орієнтованого у романах "The gravity"s rainbow" Т. Пінчона і "The tunnel" В. Гасса // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 85-91. – ISSN 2413-3094


  "Проаналізовано аспекти діалектичного поєднання фікціонального і реального планів в окремих тематичних сегментах двох американських постмодерністських романів. Наголошено на методологічній доцільності обраного підходу, який сприяє декодуванню ...
427538
  Возняк С.С. Діалектика форми і змісту в культуротворчій діяльності Й.Г.Фіхте // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С.3-8. – ISSN 1729-360Х
427539
  Костенко А.З. Діалектика художнього образу (нові аспекти теорії соціалістичного реалізму) : (нові аспекти теорії соц. реолізму) / А.З. Костенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 312 с.
427540
   Діалектика художнього пошуку. – К., 1989. – 317с.
427541
  Крисаченко В.С. Діалектика чи метафізика? : боротьба двох концепцій розвитку в сучасномцу природознавстві / В.С. Крисаченко. – Київ, 1988. – 48 с.
427542
  Гвоздик І.Є. Діалектика чуттєвого і раціонального в процесі пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
427543
  Мойсієнко А.К. Діалектика Шевченкового першорядка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 124-131. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Присвячено проблемі декодування поетичного тексту на основі перцептуючих можливостей заглавного рядка. Розглядається динамічний аспект сприйняття віршованої структури, характер взаємозв"язку початкового рядка з різними компонентами тексту на ...
427544
  Іванова Т.М. Діалектика як естетичний феномен // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 79-82
427545
  Рагозін В.М. Діалектика як загальний метод конкретних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
427546
  Передерій В.І. Діалектико-матеріалістична концепція детермінізму і квантова механіка // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
427547
  Чолпан П.П. Діалектико-матеріалістична суть причинності в фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
427548
  Чолпан П П. Діалектико-матеріалістична суть причинності в фізиці. / П П. Чолпан, . – К., 1970. – 35-41с.
427549
  Рибченко О.І. Діалектико-матеріалістичне розуміння детермінації в онтогенезі рослин // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
427550
  Копаниця Л. Діалектична "гра": нотатки з приводу поетики вірша-пісні рукописних співаників XVII-XVIII // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 136-146.
427551
  Давидова І.О. Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності у сфері зайнятості // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 319-323. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
427552
  Камардаш Н.В. Діалектична взаємодія освіти й суб"єктивності як предмет філософського аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-103. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
427553
  Данильян О.Г. Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідомлення проблеми / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 5-13. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті обГрунтовується, що гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та громадянського суспільства. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів ...
427554
  Довгаль О.А. Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова їх взаємної реалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 31-35. – ISSN 2222-4459
427555
  Черних Є.М. Діалектична єдність об"єктивного і суб"єктивного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
427556
  Красовська В.Г. Діалектична єдність правових стимулів та обмежень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-53.
427557
  Миронова Г. Діалектична єдність природи моральних та правових відносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.20-27
427558
  Сазонець І.Л. Діалектична єдність процесів глобалізації і регіоналізації світової економіки / І.Л. Сазонець, А.Ю. Гладченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 66-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
427559
  Ганцов В. Діалектична класифікація українських говорів : (З каpтою) / Всеволод Ганцов ; Укр. АН. – Київ : [Вид.] Укp. Акад. Hаук ; Дpук. Укp. Акад. Hаук, 1923. – 67 с. – Hа окp. аpк. пpисвята О.О. Шахматову. - Окр. відб.: Зап. Іст.-філол. відділу. 1923, кн. 4


  На тит. стор. надпись: Дорогому Михайлові Михайловичу Новицькому від автора
427560
  Шугайлін О.В. Діалектична логіка і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
427561
  Шугайлін О.В. Діалектична логіка як взаємозв"язок законів формальної логіки, виражених у символічній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
427562
  Бойкова М. Діалектична основа методології ефективного правового деожавотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 5-7
427563
   Діалектична теологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 744. – ISBN 966-316-069-1
427564
  Стрєлкова Ю.О. Діалектична теологія як "теологія кризи": соціально-історичні та світоглядні передумови виникнення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 43-47


  Розглянуто соціально-історичні та світоглядні передумови становлення такого напряму теологічної думки початку ХХ ст., як діалектична теологія, або "теологія кризи". Досліджено специфіку критичного підходу К. Барта та його однодумців до засад ...
427565
  Чухно А.А. Діалектична філософія і методи економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 1811-3141
427566
  Колоколов А.Є. Діалектичне осмислення теорії справедливості Джона Ролза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 112-119. – ISSN 2078-3566
427567
  Новосельська І. Діалектичний аспект розвитку поняття "дисципліна праці" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 65-68
427568
  Малахова Л. Діалектичний взаємозв"язок глобальних проблем та розвитку сфери туризму // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 55-62. – ISSN 2409-9260
427569
  Серьогін К.Є. Діалектичний взаємозв"язок форми правління з формою державного устрою // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 41-50. – ISSN 0201-7245
427570
  Алєксандрова О.В. Діалектичний дух філософування богослова Григорія Ниського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
427571
  Зіганшина Л.О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П. І ванова і його основний природно-практичний принцип (частина 1) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 263-272
427572
  Зіганшина Л.О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П.Іванова і його основний природно-практичний принцип (частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 234-244
427573
  Фесенко Д.Я. Діалектичний закон заперечення заперечення / Д.Я. Фесенко. – Київ, 1957. – 36с.
427574
  Циба В.М. Діалектичний зв"язок гегемонії та мови у марксизмі (Грамші, Волошинов, Пазоліні) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 30-45. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 7). – ISSN 2617-1678
427575
  Москалюк В. Діалектичний зв"язок космічного та екзистенційного в мові // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 134-136.
427576
   Діалектичний і історичний матеріалізм.. – К., 1967. – 358с.
427577
   Діалектичний і історичний матеріалізм. (тематика контрольних робіт). – Київ, 1969. – 33с.
427578
   Діалектичний і історичний матеріалізм. Для системи парт. навчання. – 2-е вид. – К., 1968. – 360с.
427579
   Діалектичний і історичний матеріалізм. Для системи парт. навчання. – 2-е вид. – Київ, 1969. – 369с.
427580
   Діалектичний матеріализм - філософська основа сучасної науки. Тези доповідей теоретич. конф.. – Київ, 1960. – 27с.
427581
   Діалектичний матеріализм - філософська основа сучасної науки. Тези доповідей теоретичної конференції. – Київ, 1960. – 27с.
427582
  Мітін М. Діалектичний матеріалізм-світогляд марксистсько-ленінської партії / М. Мітін. – Київ : Держполітвидав, 1939. – 44 с.
427583
  Рубашевський А.А. Діалектичний матеріалізм -- основа мічурінської біології. / А.А. Рубашевський. – К, 1951. – 144с.
427584
  Рубашевський А.А. Діалектичний матеріалізм -- філософська основа вчення І.В.Мічуріна. / А.А. Рубашевський. – К, 1952. – 39с.
427585
  Александров Г. Діалектичний матеріалізм - світогляд партії Леніна - Сталіна / Александров Г. – Киев : Політвидав при ЦК КП, 1941. – 23 с. – (Лекції на допомогу вивчкючим марксизм-ленінізм. Серія філософських наук ; Лекція 1)
427586
  Логвин М.О. Діалектичний матеріалізм - філософська основа розвитку радянської фізіології на Україні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
427587
  Адоратський В.В. Діалектичний матеріалізм : хрестоматія за Леніном для радпартшкіл і комвишів / склав і прим. додав В.В. Адоратський ; пер. з 3-го випр. та доп. рос. вид. – Харків ; Одеса : Пролетар, 1932. – 360 с.
427588
  Адоратський В.В. Діалектичний матеріалізм : хрестоматія за Леніном для радпартшкіл і комвишів / склав і прим. додав В.В. Адоратський ; пер. з 5-го випр. та доп. рос. вид. – Москва : Пролетар, 1933. – 543 с.
427589
  Козубенко М.Г. Діалектичний матеріалізм і природознавство / М.Г. Козубенко. – Львів, 1960. – 23с.
427590
  Танчер В.К. Діалектичний матеріалізм і релігія / В.К. Танчер. – К, 1966. – 48с.
427591
  Гурвич С.С. Діалектичний матеріалізм і сучасна медицина / С.С. Гурвич. – Київ, 1967. – 356с.
427592
  Вільницький М.Б. Діалектичний матеріалізм і сучасна фізика про простір і час / М.Б. Вільницький. – Київ, 1978. – 48с.
427593
  Нічик В.М. Діалектичний матеріалізм про категорію причинності. / В.М. Нічик. – Київ, 1960. – 124с.
427594
  Бойко В. Діалектичний матеріялізм / Василь Бойко. – Харків : Держвидав України
Ч. 1 : Філософія марксизму : курс конспективний. – 1928. – 149, III с.
427595
  Дудаш Т. Діалектичний підхід до правового аргументування й правової аргументації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 145-165. – ISSN 2227-7153
427596
  Проценко В.М. Діалектичний підхід до формування теоретичних основ інтенсифікації управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 147-156. – ISSN 2075-4892
427597
  Рабінович П. Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 4-11
427598
  Красавін С.В. Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Красавін С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
427599
  Красавін С.В. Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості : 09.00.08:Дис.на здоб наукового ступеня канд.філософських наук / Красавін С.В.; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2000. – 177л. – Бібліогр.: Л.:155-177
427600
  Спокойний Л. Діалектичний та історичний матеріалізм / Л. Спокойний. – Х, 1931. – 136с.
427601
  Котюк І.І. Діалектичний характер слідоутворення детермінує особливості класифікації слідів у криміналістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу форм руху матерії обґрунтовуються закономірності слідоутворення, які мають враховуватись при класифікації слідів у криміналістиці. Analyzing matter"s forms of movement, the author substantiates the regularity of trace formation, ...
427602
  Бураго С.Б. Діалектичні мови й літературознавчий аналіз мелодії вірша : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.08 / Бураго С. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 42л.
427603
  Пасинок В.Г. Діалектичні принципи риторики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 280-286


  Стаття присвячена розгляду риторики як фундаментальної філологічної науки з точки зору базових принципів діалектичної логіки - принципу взаємозв"язку, принципу саморозвитку і принципу діалектичного протиріччя. Ці принципи вивчаються в динаміці ...
427604
   Діалектичного та історичного матеріалізму філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 744. – ISBN 966-316-069-1
427605
  Дзендзелівський Й.О. Діалектна взаємодія української мови з іншими слов"янськими в Карпатському ареалі / Й.О. Дзендзелівський. – К., 1973. – 31с.
427606
  Гнатюк А.Д. Діалектна і регіональна лексика як компонент національної своєрідності літературної французької й української мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-20. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз діалектної і регіональної лексики в сучасній французькій і українській мовах та досліджено її широкі можливості в художньому стилі. The article deals with a comparative analysis of dialectal and r?gional lexis in the ...
427607
  Афадєєва М.М. Діалектна лексика в творах Марії Матіос // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 100-102
427608
  Нестеренко Н. Діалектна лексика роману Марії Матіос "Солодка Даруся" як яскравий маркер мови художнього твору / Н. Нестеренко, А. Костенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (191), квітень 2019. – С. 21-24
427609
  Грицевич Ю. Діалектна лексика у фольклорі канадських українців першої хвилі еміграції // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 42-50. – ISSN 2413-0923
427610
  Шатілова Н. Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 204-213. – ISSN 2413-0923
427611
  Ткачук М. Діалектна мова і нормативна лексикографічна практика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 54-66. – ISSN 1682-3540
427612
  Дуброва Г.І. Діалектна омонімія польського походження (на матеріалі пам"яток 17 ст. та південно-західних говорів) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 53-61. – Бібліогр.: Біб.: с. 59-61; 16 поз.


  Про зіставний аналіз омонімічних лексем, які фіксуються в пам"ятках XVII cт. і сучасних українських діалектах. The article is devoted to the comparative analysis of homonyms in works of the XVII century and modern Ukrainian dialects.
427613
  Матвіяс І.Г. Діалектна основа консонантизму в українській літературній мові // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-40. – ISSN 0027-2833
427614
  Матвіяс Іван Григорович Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Досліджено говіркові риси у мові творів П. Куліша.
427615
  Наливайко М. Діалектна основа прізвиськ жителів Львівщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 245-247
427616
  Матвіяс І.Г. Діалектна основа української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – ISSN 0027-2833
427617
  Горват Б. Діалектна поезія та історія літератури (на прикладі єгипетської, італійської та карибської літератур) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 209-213. – ISSN 2307-2261
427618
  Коваленко Н. Діалектна фраземіка у "Словарі української мови" Б. Грінченка // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 14-18. – ISBN 978-966-489-285-5
427619
  Пилипенко Є. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 11 (680), листопад. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263


  У статті простежено кореляцію характерних рис середньонаддніпрянського говору і мови прозових творів І.Нечуя-Левицького, зумовленість ідіолекту письменника питомим мовним оточенням.
427620
  Чучвара А.П. Діалектний вплив на формування прізвиськ у соціогрупі "школяр" // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 161-168
427621
  Голі-Оглу Діалектний мовний матеріал як об"єкт генетичних досліджень // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 319-324. – ISSN 2411-6548
427622
  Венжинович Н. Діалектний простір в епістолярній спадщині Юрія Федьковича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 39-42
427623
  Яшкін М.Г. Діалектний різновид // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.120-125. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Розглянуто сучасні види,American English, їх походження та поширення на територіях США
427624
  Рожик А. Діалектний тип мовлення на телебаченні і радіо німецькомовної частини Швейцарії. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 133-138.
427625
  Зінчук Р.С. Діалектні вияви словозміни ойконімів у Західнополіських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 231-239. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
427626
   Діалектні групи і говори української мови. Метод. матеріали з курсу україн. діалектології. – Одеса, 1975. – 56 с.
427627
  Морозова О. Діалектні джерела суржикового мовлення сучасних політиків // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 197-201. – Бібліогр.: Літ.: с. 201; 6 назв
427628
  Батюк І.Ю. Діалектні елементи в мові творів сучасних японських письменників префектури Окінава // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1608-0599
427629
  Куриленко В.М. Діалектні зони в системі українськополіського макроареалу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 89-91
427630
  Дель Гаудіо Діалектні картини Італії та України: спроби порівняння // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 30-38. – ISSN 0027-2833
427631
  Батюк І.Ю. Діалектні особливості повісті Нацуме Сосекі "Юнак" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 3-10. – Бібліогр.: С. 9-10; 12 поз. – ISSN 1682-671Х
427632
  Січкар С. Діалектні семантичні деривати в ідіолекті Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 131-135


  Актіальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого вивчення мовотворчості Тараса Шевченка, її ролі у становленні нової української літературної мови, зокрема у плані лексичного співвідношення за шкалою кодифіковані/некодифіковані мовні одиниці
427633
  Ткачук М.М. Діалектні тексти з говірки с. Корогод Чорнобильського р-ну Київської обл. // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 227-253. – ISBN 978-966-1673-30-3
427634
  Бідношия Ю. Діалектні тексти закордонних українців як джерельна база етнографічних студій // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 112-125. – ISSN 0130-6936
427635
  Клименко Н. Діалектні тексти як джерело дослідження генези та сучасного стану українських говірок Донеччини // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 135-140. – ISSN 1815-3070
427636
  Синявский О. Діалектологічна анкета / Синявский О. – Харків, 1927. – 8 с.
427637
  Ціхоцький І. Діалектологічна компетенція Івана Франка (теоретична концепція і артистична інтерпретація) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 207-217. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
427638
  Кардаш Л. Діалектологічна спадщина вчених діаспори // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 22-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
427639
  Жилко Ф.Т. Діалектологічний атлас української мови // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 15-16
427640
  Жилко Ф.Т. Діалектологічний атлас української мови : проспект / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1952. – 40 с.
427641
  Семенова О. Діалектологічні дослідження українсько-білоруського Полісся: історіографічний аспект // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (381), вересень - жовтень. – С. 44-50. – ISSN 2664-4282


  "Подібність географічних умов проживання і традиційного способу життя українців та білорусів Полісся спричинили схожість їхніх етнокультурних рис. Тому одним із найважливіших маркерів відмінності одного народу від іншого є мова. Жива розмовна мова має ...
427642
  Коваленко Б.О. Діалектологічні описи початку XX ст. як пам"ятки втрачених говірок // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 179-187. – ISBN 978-966-1673-36-5
427643
   Діалектологічні студії. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 966-02-3933-5(вип.6); 966-02-2707-8(серія)
6 : Лінгвістичний атлас - від створення до інтерпретації. – 2006. – 432с.
427644
  Гриценко П.Ю. Діалектологічні студії професора І.Г. Матвіяса // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 257-269. – ISBN 978-966-1673-30-3
427645
   Діалектологічні студії. 2 : мова і культура / НАН України, Ін-т українознавства ім. Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей ; редкол.: Я. Ісаєвич та ін.]. – Львів : ІУ, 2003. – 361, [1] с. : іл. – Текст укр., пол., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2709-4
427646
   Діалектологічні студії. 7 : Традиції і модерн / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [ відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей ; редкол.: Я. Ісаєвич, К. Герман, Л. Коць-Григорчук та ін. ]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2008. – 416 с. – ISBN 966-02-27707-8(вип.7); 966-02-2707-8(серія)
427647
   Діалектологічні студії.3 : Збірник памяті Ярослави Закревської / НАНУ. Ін-тут українознавства ім. І.Крип"якевича; Відп. ред.: П.Гриценко, Н.Хобзей; Ред.кол.: Я.Ісаєвич, К.Герман, та ін. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2003. – 608с. – ISBN 966-02-2206-6(вип.3); 966-02-2707-8(серія)
427648
  Максимов А.А. Діалетктичний матеріалізм і природознавство / А.А. Максимов. – Київ, 1941. – 80с.
427649
  Чжан Лун Діалктика традиціоналізму та модернізації в ситемі освіти Китаю епохи глобалізації // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 157-167. – ISSN 2312-1548
427650
  Йовенко С.А. Діалог : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1978. – 200 с.
427651
  Канівець В.В. Діалог : статті, виступи, есе / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 190 с.
427652
  Гаврилишин Б. Діалог / Б. Гаврилишин, І. Дзюба. – Київ : Українська Всесвітня Координ. Рада та Респуб. асоціація українознавців, 1995. – 160с.
427653
  Бубер М. Діалог // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 54-55. – ISBN 978-966-668-480-9
427654
  Шмітт Діалог "двох мізків" у одному тілі / Шмітт, Ерік-Еманюель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 14-15


  Французький письменник-легенда - один з найбільш "топових" у світі авторів - Ерік-Емануель Шмітт.
427655
  Якубенко Олена Павлівна Діалог "Північ-Південь" в політиці країн Африки південніше Сахари у 80-х - на поч. 90-х рр. : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Якубенко Олена Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1996. – 236л. – Бібліогр.:л. 209-236
427656
  Якубенко Олена Павлівна Діалог "Північ - Південь" в політиці країн Африки південніше Сахари у 80-ті - на початку 90-х років : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.02 / Якубенко Олена Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
427657
  Прокопенеко В. Діалог "Феаг"і його місце в світній філософії Платона // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 59-76. – ISSN 0235-7941
427658
  Бешкенадзе Г. Діалог актора та драматурга / Г. Бешкенадзе, Г. Лютікова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 грудня (№ 147/148)


  Олег Стефан і Павло Ар"є - про Львів, творчі пошуки та про крайні резонансні прем"єри у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.
427659
  Йосипенко Оксана Діалог без примирення. Аналітична та континентальна традиції в сучасній Франції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.5-22. – ISSN 0235-7941
427660
  Дещиця А. Діалог в очікуванні рішення Конституційного суду / спілкувався Богдан Гук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 13 травня (№ 19). – С. 1, 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з Андрієм Дещицею, послом України в Польщі, про українсько-польський діалог у сфері історичної політики.
427661
  Наєнко М. Діалог Володимира Коскіна з Михайлом Наєнком / розмовляв В. Коскін // Наєнко Михайло Кузьмович, доктор філологічних наук, професор : бібліогр. довідник / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 4-52. – ISBN 978-617-7777-24-2
427662
  Львова О.Л. Діалог держави і суспільства як один із головних напрямів утвердження прав і свобод людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 13-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
427663
  Чадюк М. Діалог досвідів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 14


  Якою може бути культура пам"яті в міському просторі - приклад Берліна.
427664
   Діалог душ : Збірник наукових статей за матеріалами конференції, присвяченої пам"яті професора В.В.Фащенка. Одеса. 29 червня - 1 липня 2000 року. – Одеса : Астропринт, 2001. – 176с. – ISBN 966-549-611-5
427665
  Бійчук Г. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 22-24


  У статті розкрито філософсько-естетичні засади українського постмодерного необароко поезій Юрія Андруховича
427666
  Одрехівська І.М. Діалог з А. Міцкевичем: українські інтерпретації П. Куліша та В. Коптілова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 289-293. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні риси перекладацького стилю П. Куліша та В. Коптілова на основі аналізу їхніх українських інтерпретацій балади "Романтичність" А. Міцкевича
427667
   Діалог з європейським студентським союзом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  У рамках Міжнародної науково-практичної конференції " Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася зустріч Студентського парламенту КНУТШ, ...
427668
  Колесник І.І. Діалог з істориком // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 267-273. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження Ярослава Степановича Калакури.
427669
  Ложешник А.С. Діалог з історією дослідника античності Новоросійського університету – Струве Федора Аристовича // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – C. 50-62. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
427670
  Мережинська Г.Ю. Діалог з класикою: гоголівські мотиви і стратегії традиціоналазації в російській літературі 1990-2000-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 180-186


  Сприйняття постаті і творів Гоголя сучасною літературою
427671
   Діалог з майбутнім. Спільні виклики сьогодні постають перед усіма країнами Європи... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  IХ Конференція міністрів Ради Європи, відповідальних за молодіжну політику відбулась у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). Українська делегація на чолі з першим заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. Суліма взяла участь. ...
427672
  Овчаренко Е. Діалог з митцем і його картинами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 27 травня - 2 червня (№ 21). – С. 15


  Виставка Івана Марчука "Я єсмь..."
427673
  Вавринюк Т. Діалог з позиції теорії актуального членування в повісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 263-266.
427674
  Санов Л.С. Діалог з сучасником : літ.-крит. ст., роздуми, спогади / Л.С. Санов. – Київ : Рад. письменник, 1985. – 272 с., [1] арк. портр.
427675
  Гаврилюк Н. Діалог з творчістю // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 142-147.
427676
  Червінська О. Діалог з учнем: онтологічний сенс феномену дитини за Достоєвським // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 158-166
427677
  Ткачук М. Діалог заради перемоги // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 35). – С. 16


  "Музей-студія відомого банкіра, мецената, професора Володимира Матвієнка "Сила патріотизму" давно перетворився на один із найважливіших осередків патріотичного життя столиці."
427678
  Боднарчук Л.С. Діалог заходу та сходу в філософії: Бертран Рассел та Фен Юлань // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 104-106
427679
   Діалог зі студенством // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник разом з представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка обговорили питання забезпечення конституційних прав на висловлювання студентами власної поведінки під час мирних акцій протесту.
427680
  Петрова А.В. Діалог і квазідіалог у політичній комунікації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 53-55
427681
  Тимофєєва О.М. Діалог і монолог як засоби психологізму (в новелах Олеся Гончара та оповіданнях Льва Скрипника) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 139-145. – ISBN 978-966-551-315-5
427682
  Попко В.В. Діалог і співробітництво між Україною і ЄС у сфері зовнішньої і безпекової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 98-102.
427683
  Божко С.О. Діалог і співробітництво між Україною та ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 20-23.
427684
  Снігир О. Діалог і стримування. Чого очікувати Києву від політики західних країн щодо Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 4


  "Нині в дипломатичній риториці й у санкційній політиці Заходу стосовно Росії спостерігається певне вичікування. Країни Заходу припускають, що президентські вибори в Росії у березні 2018 р. стануть точкою відліку для оновленої російської зовнішньої ...
427685
  Гюлен М.Ф. Діалог і толерантність / М. Фетхуллах Ґюлен ; [пер. з турец.: Зубань О.М., Підвойний В.М.]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2012. – 372, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2355-27-7
427686
  Гоцуляк В.М. Діалог і формування політичної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 226-233
427687
  Воля О. Діалог із Євгеном Маланюком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 7
427688
  Романенчук О. Діалог із серцем = молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 32-34. – ISSN 0868-4790
427689
   Діалог істориків : листування І. Крип"якевича та Ф. Шевченка (1950-1960) : [збірка] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд., авт. передм. І.М. Мороз]. – Київ : Київський університет, 2019. – 351, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 328-334. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-041-3
427690
  Возняк М.С. Діалог Йоаникія Волковича з 1631 р. / Подав Михайло Возняк. – [У Львові] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1920. – 47 с. – Окр. відб.: . Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів, т. 129. - - Заголовок та зміст паpал. нім.
427691
  Булкіна А.В. Діалог конфліктного типу в художньому любовному дискурсі: комунікативно-рольовий аспект (на матеріалі творчості Т. Гарді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 106-112


  Статтю присвячено особливостям конфліктного діалогу у любовному дискурсі. Розкрито специфіку комунікативно-рольового позиціонування його учасників, запропоновано класифікацію діалогічних інтеракцій цього типу з точки зору залученості їх ...
427692
  Валявко І. Діалог крізь роки: листування Дмитра Чижевського та о. Георгія Флоровського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 79-89. – ISSN 0235-7941
427693
  Носова Г.Ю. Діалог культур / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111-112. – ISBN 966-642-073-2
427694
   Діалог культур і духовний розвиток людини : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (24-26 січня 1995 р.). – Київ, 1995. – 237с.
427695
  Башманівський В.І. Діалог культур на сайтах ЗМІ Житомира за 2014 рік // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 162-174. – ISBN 978-617-7009-44-3
427696
  Голозубов Олександр Діалог культур та діалог в культурі : постмодерний образ Св. Франциска Ассізького // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С. 230-242. – ISSN 2075-1443


  Франциск Ассізький (1182—1226) — католицький святийного його іменем голодующого ордена. Він знаменує собою перелом в історії аскетичного ідеалі, а тому і нову епоху в історії західного монашества та римської курії
427697
  Коппель О.А. Діалог культур та цивілізацій в діяльності ООН / О.А. Коппель, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 149-154


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - особливостям взаємодії цивілізацій в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Особлива увага приділена ролі ООН в налагодженні діалогу культур та цивілізацій, визначенню основних ...
427698
   Діалог культур у дзеркалі художнього слова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 44)


  Андрій Якович Чайковський - український письменник, громадський діяч. У повісті "За сестрою", що була призначена передусім для дітей і юнацтва, Чайковськийвідтворив історію взаємин українського й кримськотатарського народів у XV і XVI століттях.
427699
  Фенко М. Діалог культур у контексті мовної освіти особистості / М. Фенко, М. Кулак, М. Рущак // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 105-113. – ISSN 2415-8143
427700
  Федь В. Діалог культур у соціумі Київської Русі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 13 : Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. – С. 62-68. – ISSN 1728-9572
427701
  Аландаренко Н.Ю. Діалог культур у структурі мовної особистості (на прикладі публіцистики Світлани Пиркало) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 183-187


  Розглядається структура мовної особистості, її інтернаціональні та національно зумовлені рівні. На прикладі публіцистики журналістки Світлани Пиркало досліджено мовну особистість, яка зазнала впливу двох культур - української та англійської Structure ...
427702
  Дантанг Є.В. Діалог культур України та Франції (90-і роки XX - початок XXI століття) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 222-227. – ISSN 2226-3209
427703
   Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках. – Київ, 1999. – 360с. – ISBN 5-88500-064-6
427704
   Діалог культур. Україна у світовому контексті : Матеріали міжн. філос. культуролог. читань 25-26 квітня 1996 р. – Львів : Каменяр, 1996. – 174с. – ISBN 5-7745-0685-1
427705
  Бачинська Н.А. Діалог культур: бібліотека як міжкультурний хаб / Н.А. Бачинська, І.М. Гоян, Т.В. Кичкирук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 195-198. – ISSN 2226-3209
427706
  Берегова О.М. Діалог культур: образ іншого в музичному універсумі : монографія / Олена Берегова ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2020. – 303, [1] с., [7] арк. іл. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр. в кінці розд. та в прим. – ISBN 978-966-2241-60-0
427707
   Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта : Збірник наукових праць. – Львів : Українські технології. – ISBN 5-7763-1820-3
Вип.6. – 2001. – 370с.
427708
  Заярна І. Діалог культурних контекстів у російській поезії постмодернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 160-166
427709
  Астаф"єв О.Г. Діалог лінгвокультур (польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-236. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано діалог лінгвокультур, польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського, трансформації мотивів Ігнаци Красіцького та Адама Міцкевича у його творах. В статье проанализированы диалог лингвокультур, польские источники ...
427710
  Блєдних Т. Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 29-32
427711
  Левицький В. Діалог між модернізмом і соцреалізмом у київському тексті 1910-х - 1930-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості іконіки у візії Києва за доби співіснування модерністських і соцреалістичних художніх систем. Основна увага припадає на проблему перекодування урбаністичних мотивів. На прикладі поезії В. Маяковського, "неокласиків", П. ...
427712
  Скарбовійчук Д.А. Діалог між наукою та релігією - реальність чи ілюзія? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-184
427713
  Вюртц К. Діалог між суддями адміністративних судів Франції та законодавцем // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 207-214. – ISBN 978-966-8909-91-7
427714
  Задорожня А.Г. Діалог між Україною та східноєвропейськими державами в умовах євроінтеграції: аналіз сучасної політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 127-153. – ISBN 978-617-689-160-4
427715
  Бабенко М.В. Діалог мікро- і макро- в медитативно-філософській ліриці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 17-22. – (Б-ка Ін-ту філології)
427716
  Михайловський В. Діалог на дорозі шукань / В. Михайловський, Х. Петренко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-20
427717
  Дєдова О. Діалог на міжнародному рівні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Фахівці з різних країн обговорили актуальні сапекти кримінально-процесуального права".
427718
  Заглада Л. Діалог науки і великого бізнесу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 жовтня (№ 43)


  19 - 20 жовтня в Харкові було проведено Міжнародну наукову конференцію "Високи технології в наукових дослідженнях університетів: нанотехнології та наноматеріали, інформаційні технології, енергоефективність, технології високих напруг"
427719
  Бондар С. Діалог науки і релігії в історико-філософському дискурсі. Період середньовіччя // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 23-56. – ISBN 978-966-483-893-8
427720
  Радишевський Р. Діалог побратимів // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 736-747. – ISBN 978-617-7201-57-0


  "Саме така назва відображає сутність духовного діалогу між Ярославом Івашкевичем (1894–1980) і Дмитром Павличком (нар. 1929). Це підтверджується як творчими, так і особистими взаєминами двох видатних постатей. Звичайно, йдеться не тільки про їхнє ...
427721
  Загнітко А. Діалог Подільського і Донецького краю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 4


  Донецький національний університет ім. Василя Стуса, якому в липні виповнюється 80 років, цьогоріч восени відзначатиме своє триріччя переміщення до Вінниці.
427722
  Гнідець У.С. Діалог поколінь в оповіданні Петера Гертлінга "Бабуся" крізь призму наратологічної структури тексту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 60-66. – ISBN 966-7825-78-7
427723
  Жулинський М. Діалог про владу і митця, уряд і державу, національні міфи і дух народу. І про революцію. Замість передмови / М. Жулинський, О. Сліпушко // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 5-52. – ISBN 978-966-00-0899-6
427724
  Мінець Ю. Діалог про життя Іоанна Хризостома Палладія Еленопольського : історія тексту та джерелознавча характеристика // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 44-51
427725
  Зоц В.П. Діалог про істину / В.П. Зоц. – Київ, 1966. – 43с.
427726
  Сюндюков І. Діалог про найголовніше // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 жовтня (№ 188). – С. 4


  В інституті історії України НАН України за активної участі російських науковців відбулася Міжнародна конференція з історії сталінізму. Окрім українських та російських учених, у ній брали участь дослідники з країн Балтії, США, Німеччини, Вірменії, ...
427727
  Мельник М. Діалог про права людини між США та Російською Федерацією (2005-2009) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 475-478. – ISBN 978-966-171-90295
427728
  Вахніна Л. Діалог про сучасну фольклористику з професором Єжи Бартмінським // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 252-263. – ISBN 966-02-2984-4
427729
   Діалог про Україну. (Розповідають молоді громадяни Укр. Радян. Соц. Республ. читачам з-за рубежу. – Київ : Молодь, 1968. – 122 с.
427730
   Діалог ректорів України і Чехії // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 2


  У рамках Угоди про співпрацю між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Чеською конференцією ректорів, підписаною восени у Празі, делегація чеських освітян відвідала КНУ. Обговорювались спільні проекти, спільні ідеї для подальшого ...
427731
  Даренський В. Діалог світоглядних парадигм як принцип викладання філософії у системі вищої освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 297-308
427732
  Рущенко І. Діалог соціолога та юриста про латентну злочинність, і не тільки про те... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-17


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
427733
  Поліщук О.П. Діалог століть: націософія мистецької спадщини Тараса Шевченка та Олеся Бердника у викликах сучасності / О.П. Поліщук, О.М. Глінчевська // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 248-250
427734
  Суший О.В. Діалог суспільства і влади як чинник розбудови української державності (психосоціальний аспект) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 111-114. – Бібліогр.: 8 назв
427735
   Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід : [зб. документів] / Верхов. Рада України, Ін-т законодавства ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук ; [упоряд.: В.О. Зайчук та ін.] ; заг. ред. Голови Верхов. Ради України, акад. НАН України В.М. Литвина ; [переклад: О.В. Київець та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-811-3
427736
  Мартиненко О.П. Діалог сучасної науки та релігії (аналіз реакції В. Гінзбурга на ідеї, викладені в енцикліці Іоанна Павла ІІ "Fides et Ratio") // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
427737
  Лященко І.А. Діалог та гра в процесі політичної комунікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 228-234


  У цій статті авторка досліджує питання прояву ігрових характеристик у діалозі. Метою розгляду є з"ясування принципу діалогічності політичної комунікації крізь призму гри. На основі теоретичних напрацювань Й.Гейзінги, здійснено контамінацію щодо ...
427738
  Касьянова О. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Бронзова скульптура "Ворота діші. Діалог Тараса ШЕвченка і Ду Фу", яку створив до 25-ліття українсько-китайських дипломатичних відносин китайський скульптор У Вейшань. Подвійний пам"ятник відкрили 14 грудня в Ботанічному саду імені О. Фоміна КНУ імені ...
427739
  Ніколаєнко О. Діалог текстів і культур у романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
427740
  Азарова Ю. Діалог традицій Cходу і Заходу в музиці постмодернізму // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 7-31. – ISSN 1728-6875
427741
  Буряк Л. Діалог у листах: з епістолярію Івана Лисяка-Рудницького й Мілени Рудницької : (до 100-річчя від дня народження І. Лисяка-Рудницького) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 157-163. – ISSN 0130-5247
427742
  Єщенко М. Діалог у новелі абсурду // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 42-50. – ISSN 0236-1477
427743
  Троїцька О.М. Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 13-18. – ISSN 2077-1800
427744
  Наєнко Г.М. Діалог у системі засобів адресації наукових текстів середньоукраїнського періоду // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 68-80
427745
  Брага С. Діалог Україна-ЄС: "Домашня робота" над реформами та збереження антиросійських санкцій // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 768-771. – ISBN 978-617-7631-10-0
427746
  Левчук М.А. Діалог церкви і держави: концептуальні проблеми (на матеріалі православної газети "Дзвони Волині") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 126-129


  У статті зосереджено увагу на концептуальних проблемах діалогу церкви і держави, що розглядаються на матеріалі православної газети "Дзвони Волині", з"ясовується позиція видання щодо взаємозв"язку цих двох структур. This article is about conceptual ...
427747
  Коппель О.А. Діалог цивілізацій в діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 52-57


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - особливостям взаємодії цивілізацій в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Особлива увага приділена ролі ООН в налагодженні діалогу культур та цивілізацій, визначенню основних ...
427748
   Діалог цивілізацій чи Четверта світова війна : матеріали П"ятої Всесвітньої конференції, Київ, 25 травня 2006 р.: громадсько-науковий проект. – Київ : МАУП, 2007. – 284с. – ISBN 978-966-608-756-3
427749
   Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу = Dialogue of civilizations; new principles of world organization : Громадсько-науковий проект. Матеріали Всесвітньої конференції. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-214-4


  Подано доповіді участників Всесвітньої конференції - відатних учених, богословів, громадських і політичних діячів з 25 країн світу
427750
   Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації = Dialogue of Civilizations: Antagonisms of Globalization : Матеріали Другої Всесвітньої конференції. Київ, 23 травня 2003 р. – Київ : МАУП, 2003. – 376с. – ISBN 966-608-329-9
427751
   Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом = Dialogue of civilizations: role and place of latent structure in world control : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. – Київ : МАУП, 2005. – 367, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. та в кінці кн. частково парал. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 966-608-439-2
427752
  Логвиненко І.М. Діалог ціною життя. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1980. – 86с.
427753
  Демір Г. Діалог через літературу, політику й людське спілкування // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – C. 40-41. – ISSN 1302-5686


  Інтерв"ю Гьокхана Деміра з Павлом Загребельним
427754
  Шабаліна О.М. Діалог через океан: трансакції в американському і європейському варіантах постмодерністського пошуку балетмейстерів-жінок // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 173-183
427755
  Бей Г.С. Діалог через століття : (Урок - літературний салон ,6 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-52.
427756
  Бей Г.С. Діалог через століття : урок - літературний салон. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-52
427757
  Александрова Г. Діалог шевченкознавців-компаративістів: Іван Франко та Іван Стешенко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 201-205. – ISSN 1729-360Х
427758
  Брацкі А. Діалог Юрія Шевельова і Єжи Гедройця на шпальтах паризької "Культури" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
427759
  Тур О.М. Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 116-120. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
427760
  Пахомова О.Л. Діалог як взаємодія суь"єктів навчального спілкування в процесі професійної підготовки майбутнього психолога / О.Л. Пахомова, В.М. Переверзєва // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 367-379. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 18). – ISSN 2072-4772
427761
  Гринчишин Д. Діалог як визначальний принцип етики Е. Левінаса // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 69-74. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
427762
  Гоцуляк В.М. Діалог як вирішальний чинник у процесі державотворення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 189-192. – ISSN 2076-1554
427763
  Бучковська О.Ю. Діалог як детермінанта міжкультурної взаємодії : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бучковська Олена Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
427764
  Жарких В.Ю. Діалог як інструмент побудови кроскультурної комунікації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 223-227. – ISBN 978-966-927-534-9
427765
  Носова Б.М. Діалог як комунікація двох особистостей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 175-178


  Цю статтю присвячено ролі публіцистики у текстах, які відтворюють комунікаційний діалог інте-лектуалів, досвідчених фахівців. Мета цієї статті - дослідити роль публіцистики у формі діалогу, її присутності у комунікації інтелектуалів як виразу ...
427766
  Троїцька О.М. Діалог як конструкт розгортання суб’єктності Homo educandus і модернізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 284-287. – ISSN 2076-1554
427767
  Гончарук К. Діалог як методичне налаштування в історико-філософському дослідженні // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 164-165
427768
  Волгіна С. Діалог як основа комунікативної взаємодії при вивченні іноземної мови майбутніми фахівцями юридичного профілю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 396-397
427769
  Турпак Н. Діалог як соціокультурна цінність у цивілізаційному прсторі сучасного суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 272-275
427770
  Межуєв В. Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 90-101. – ISSN 0235-7941
427771
  Острянко О.О. Діалог як структура буття в релігійному екзистенціалізмі Емілі Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 110-114


  Вся поезія Е. Дікінсон - це звернення до Бога як до найбільшої можливої духовної інтимності. Він виступає адресатом чи реципієнтом, а також активним співавтором її творів. Звичайно, звертання передбачає спілкування та відповідь. Але діалогічність ...
427772
  Калач Д.М. Діалог як умова гармонізації міжконфесійних та державно-церковних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аргументовано, що в умовах глобалізації й етнокультурної інтеграції міжконфесійний діалог постає чи одним із важливих способів досягнення гармонізації релігійної ситуації в країні та уникнення міжконфесійної ворожнечі. З"ясовано, що ...
427773
  Юрченко З.В. Діалог як умова літературно-творчої самореалізації підлітків та юнацтва // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 219-224. – ISBN 978-617-689-193-2
427774
  Пухта І.С. Діалог як форма викладання філософії // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 42-44
427775
  Наход С.А. Діалог як форма інтерактивної взаємодії викладача із студентами // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 166-168. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
427776
  Камінська Ю. Діалог як шлях до порозуміння, або Спільна ревізія українсько-польської історичної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 13
427777
  Гримич Г. Діалог, продиктований життям (журналіст перечитує класику) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 102-108. – (Журналістика ; Вип. 4)
427778
   Діалог. Geschichte, Politik, Wirtschaft. – Кiew, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 1 : Ukraine und Deutschland. – 2000
427779
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-00-9
№ 1 : Україна шукає свою ідентичність. – 2004
427780
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-01-7
№ 2 : Какая Россия нужна Украине ?. – 2004
427781
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-02-5
№ 3 : Демократія по-українські. – 2004
427782
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 1 : Україна і Німеччина. – 2000
427783
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 2 : Україна і Франція. – 2002
427784
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 3 : Україна і Росія. – 2002
427785
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 3. – 2003
427786
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 4 : Украина и Россия. – 2004
427787
   Діалог. Медіастудії = Dialog. Mediastudios : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – ISSN 2308-3255
Вип. 26. – 2020. – 234, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
427788
  Сірук М. Діалог: новий рівень / М. Сірук, Й. Тезел, М. Воротнюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 3


  У Києві відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
427789
   Діалог: роздуми про молодіж. пресу України. – К., 1986. – 152с.
427790
  Платон Діалоги / Платон; Пер. з давньогрецької Й.Кобів, У.Головач, Д.Коваль, Т.Лучук, Ю.Мушак. – 2-вид. – Київ : Основи, 1995. – 394с. – ISBN 966-500-007-1
427791
  Платон Діалоги / Платон; Перек. з давньогрецької Й.Кобів, У.Головач, Д.Коваль, Т.Лучук, Ю.Мушак. – 2-вид. – Київ : Основи, 1999. – 395с. – ISBN 966-500-007-1
427792
  Платон Діалоги / Платон ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак ; передм. В.В. Шкоди, Г.М. Куц ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4574-4
427793
  Платон Діалоги / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка національної академії наук України ; пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак. – Харків : Фоліо, 2008. – 352с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3979-8
427794
   Діалоги без кордонів / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  В університеті урочисто пройшли Дні інтеркультурного співробітництва "Україна - Італія: культурні діалоги без кордонів".
427795
  Кіт Л. Діалоги без кордонів // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Двадцяту річницю першого саміту Україна-ЄС в Університеті відзначили проведенням Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи співпраці України та ЄС". Провідні європейські та українські політичні аналітики, науковці, дипломати, ...
427796
  Корсак І. Діалоги біля книжкової полиці, або Незнаними досі материками / спілкувалася Клавдія Трофимчук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 11


  Новий роман Івана Корсака "На розстанях долі".
427797
  Бублейник Л.В. Діалоги в композиційно-стилістичній структурі роману Г. Тютюнника "Вир" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 27-32. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
427798
  Кумпан О. Діалоги доль: В. Сосюра та В. Стус // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 2


  У Харківському літературному музеї відкрили виставку, приурочену до 115-річчя від дня народження Володимира Сосюри та 75-річчю від дня народження Василя Стуса
427799
  Святун О. Діалоги з прав людини як інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню такого особливого механізму захисту прав людини в світі, як діалоги з прав людини, що проводяться Європейським Союзом з третіми країнами. Особлива увага приділяється процедурі організації та проведення таких діалогів, а ...
427800
   Діалоги на межі століть : стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького, Київ, 1996-2000 рр. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 472 с. – На обкл. : Київський семінар ім. І. Лисяка-Рудницького. – ISBN 966-7888-28-2
427801
  Хруслінська І. Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини : [зб. інтерв"ю] / Ізабелла Хруслінська, Петро Тима ; [Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства НаУКМА ; Всеукр. центр вивчення Голокосту "ТКУМА" ; ред. Л. Фінберг ; відп. за вип. О. Межевікіна]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 326, [2] с. – Бібліогр.: Біліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-217-1
427802
   Діалоги про виховання: кн. для батьків. – К., 1985. – 305с.
427803
  Добренко Є. Діалоги про декомунізацію / розмову вів Володимир Панченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 18-19


  Розмова з професором Шеффілдського університету (Великобританія), відомим дослідником "сталінської культури" Євгеном Добренком.
427804
  Соколинська А. Діалоги про єднання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 8


  У Харкові відбувся симпозіум до 125-річчя Йосифа Сліпого.
427805
  Грінченко Б. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов; HАHУ, Ін-т укр. археографії ; [упоряд. А. Жуковський ; текстолог. ред. В. Передрієнка, В. Задорожного ; відп. ред. П. Сохань]. – Київ, 1994. – 284, [2] с. – (Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 - поч. 20 ст. ; Вип. 1). – ISBN 5-7702-0438-9
427806
  Алексієвич С. Діалоги про Чорнобиль / С. Алексієвич, П. Віріліо // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 149-164
427807
  Легка Н.М. Діалоги самотності у творчості Гарольда Пінтера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 109-110
427808
  Журавська Н.В. Діалоги Сейфа ар-Рахбі "Гімн сліпого": екзистенційний характер твору (до питання філософської концепції нової арабської літератури) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 93-105. – ISBN 978-966-02-6446-5
427809
  Зубанич Ф.І. Діалоги серед літа : літературні бесіди / Ф.І. Зубанич. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 264 с.
427810
  Хороб С.І. Діалоги у відсвіті слова : (укр. драматургія в типолог. зіставленнях) / Степан Хороб. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 307, [1] с. – Імен. покажч.: с. 295-307. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-332-5


  У прим. № 1693677 напис: Вельмишановному Григорію Фоковичу з побажанням подальших діалогів між дослідниками драматургії. Добра і добра Вам! Щиро - автор Хороб С. 10. IV. 2014 р.
427811
  Зазуліна Л.В. Діалогізація дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Зазуліна Л.В.; КУ. – К, 2000. – 19л.
427812
  Зазуліна Л.В. Діалогізація дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів : 13.00.01: Дис. ... канд. педагог. наук / Зазуліна Л. В.; ДАПНУ. – Київ, 2000. – 210л. – Бібліогр.: С.144-165
427813
  Галета Я.В. Діалогізація педагогічної взаємодії викладача і студента як умова розвитку соціальної зрілості майбутнього вчителя // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 23-29. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
427814
  Пасинок В.Г. Діалогізм і діалог свідомості // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 83-89. – ISSN 2077-804X
427815
  Духович О.Б. Діалогізм М.М. Бахтіна в контексті теорії інтертекстуальності Ю. Крістєвої // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 124-126
427816
  Токмань Г. Діалогізм та проблемність як принципи сучасного прочитання української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.55-59. – ISSN 0130-5263
427817
  Стернічук В. Діалогізм творчості Макса Фріша // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 143-149. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
427818
  Самохіна В. Діалогізм у межах карнавальної рефлексії // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 83-90. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "У цій статті ми продовжуємо досліджувати актуальні аспекти карнавального діалогізму у сучасному комунікативному просторі. Автор аналізує принцип діалогізму в карнавальному бутті людини, пов’язуючи карнавал з аспектами діалогічного ігрового ...
427819
  Мазоха Г. Діалогізм як визначальна риса в жанровій структурі епістолярію Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 43-56. – ISBN 978-966-920-140-9
427820
  Дубняк З.О. Діалогізм як засада соціальної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 35-38
427821
  Нагорнюк В. Діалогізм як методологічна засада сучасної науки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 141-142
427822
  Швед З. Діалогізм як умова реалізації свободи в іудаїзмі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 124-127. – ISSN 1728-9343
427823
  Швед З.В. Діалогізм як умова реалізації свободи в іудаїзмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема співвідношення феномену свобода з такою формою реалізації людської екзистенції як діалог. Для іудаїзму виявами діалогу на рівні розкриття зв"язку "Я" з "абсолютним Ти" є молитва та пророцтво. Ці форми діалогу у свій ...
427824
  Кульчицька М. Діалогізм як форма відображення правди життя у романі В. Барки "Жовтий князь" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 282-288. – ISBN 978-966-2248-36-4
427825
  Даренський В.Ю. Діалогіка мистецтва: людинотворчий вимір // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 121-125. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))


  Дослідження художньої культури як системи діалогічних відносин
427826
  Остащук І.Б. Діалогіка полісемантичності сакрального символізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 214-224. – ISSN 2072-1692
427827
  Самойлов О.Є. Діалогіка формотворення ідеї як засобу мислення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3 (81). – C. 5-32. – ISSN 1810-2131
427828
  Самойлов О.Є. Діалогіка формування та формулювання ідеї у процесі пізнання // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 91-113. – ISSN 2226-4078
427829
   Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : Навч. посібник. Книга для вчителя. – Киев : ІЗМН, 1997. – 136с. – ISBN 5-7763-9062-1
427830
  Лупенко-Ковтун Діалогічна взаємодія як основа формування педагогічної комунікації у студента педагогічного коледжу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 47-49. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто проблему формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх спеціалістів як складову частину їхньої професійної компетентності. Підкреслено потребу впровадження інтерактивних технологій у практику роботи ВНЗ.
427831
  Галаєвська Л. Діалогічна взаємодія як педагогічна і психологічна проблема // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6 (116). – С. 9-12


  У статті автор розглядає сутність діалогічної взаємодії в навчальному середовищі, аналізує різні підходи та погляди вітчизняних та зарубіжних психологів та педагогів на питання дііалогічної взаємодії.
427832
  Штельмах М.Л. Діалогічна єдність запитань і відповідей за умов мас-медійного інтерв"ю. Лінгвостилістична інтерпретація // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 71-77. – Бібліогр.: с. : 77; 11 поз.


  Статтю присвячено розгляду компонентів діалогічної структури інтерв"ю. The article is devoted to the problem of the components of the dialogical structure of the interview.
427833
  Карівець І. Діалогічна і трансцендентальна інтерсуб"єктивність // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 374-384. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проаналізовані підходи М. Бубера і Е. Гусерля до виникнення та конституювання міжсуб"єктивного простору. Діалогічна міжсуб"єктивність М. Бубера - це безпосередність відношення Я і Ти, Я та Іншого, у той час як трансцендентальна міжсуб"єктивність Е. ...
427834
  Галаєвська Л. Діалогічна компетентність: проблеми та перспективи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (124). – С. 18-22
427835
  Малахов В.А. Діалогічна парадигма у постсекулярній філософії (Е. Левінас та Г. Батищев) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.27-30. – (Філософські науки)
427836
  Забудько К. Діалогічна природа авторської свідомості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 168-172


  Подана стаття є спробою дослідити діалогічну природу авторської свідомості, визначити роль діалогу у творчому акті, з"ясувати основні вектори комунікації авторської свідомості, також, на основі розгляду структури свідомості, проаналізувати рівні, на ...
427837
  Левицька О. Діалогічна природа роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" (крізь призму теорії діалогізму Михайла Бахтіна) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 136-144. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
427838
  Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири : (на матеріалі романів Д. Свіфта "Мандри Гуллівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста" ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.05 - порівняльне літературознав. / Прибатень Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
427839
  Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта " Мандри Гулівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Прибатень Ю.А. ; Київський міжнародний ун-т. – Київ, 2009. – 209 л. – Бібліогр.: л. 196 - 209
427840
  Гуменяк В.О. Діалогічна природа універсалу та його комунікативні інтенції (на матеріалі I Універсалу УЦР) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
427841
  Гапоненко Г. Діалогічна стратегія взаємодії з читачами в заголовкових комплексах електронних ЗМІ // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 28-32. – ISBN 978-617-689-397-4
427842
  Ситник О. Діалогічне мовлення як засіб психологічної характеристики в новелістиці В. Фолкнера і М. Хвильового // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 276-283
427843
  Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 5(66)). – ISBN 978-611-00-0117-5
Вип. 1. – 2009. – 112, [3] с.
427844
  Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; 6(67)). – ISBN 978-611-00-0157-1
Вип. 2. – 2009. – 144с.
427845
  Кожем"якіна О. Діалогічне підгрунтя сміху в мережах розуміння Іншого // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 16-21. – ISSN 2410-2601


  В статті здійснено аналіз діалогічних засад сміху як результату розуміння та умови порозуміння з Іншим. Звертається увага на неоднозначні соціальні наслідки сміху та його соціальні функції. Наголошується на потенціалі солідарності, властивому сміху.
427846
  Александрова Г.А. Діалогічне розуміння літератур у концепції Богдана Лепкого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 3-8


  Стаття присвячена історико-літературній концепції Б. Лепкого, який розглядав міжнаціональні контакти української літератури, показував, як вона засвоювала європейський досвід і виробляла власну тематику, образну самобутність, жанрово-стильову манеру
427847
  Кришовська О.О. Діалогічне спілкування з незнайомцями в соціальних мережах як джерело медіатравми та ресурс для її профілактики // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 81-91. – ISSN 2411-1449
427848
  Шишова І.О. Діалогічне спілкування як складова психологічної культури майбутніх педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 237-243


  У статті розкриваються основні підходи до визначення понять "психологічна культура", "психологічна культура майбутніх педагогів", акцентується увага на особливостях цього феномену як професійної якості майбутнього педагога та складової соціальних ...
427849
  Кудріна Т.С. Діалогічне спілкування як умова становлення та розвитку складних логічних операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-110. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто психологічні умови становлення та розвитку логічної операції обґрунтування як ланки продуктивного мислення. Підкреслено комунікативну природу обґрунтування та його особистісний, персоніфікований характер. Виходячи з цього, запропоновано ...
427850
  Шашкова Л.О. Діалогічний вимір гуманітарного знання : монографія / Л.О. Шашкова, М.В. Злочевська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Професіонал, 2011. – 174, [2] с. – Бібліогр.: с. 158-175. – ISBN 978-966-370-157-8


  У пр. № 17268676 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу із вдячністю і найкращими побажаннями! Від авторів. Підписи
427851
  Шашкова Л.О. Діалогічний вимір соціальної комунікації // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-273. – ISBN 978-966-439-447-2
427852
  Жолоб І.Л. Діалогічний дискурс в діловому міжкультурному спілкуванні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 141-148
427853
  Каплюк К. Діалогічний зв"язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.328-335. – ISBN 966-7053-09-1
427854
  Морозов Діалогічний і монологічний підходи до проблеми іншого: спроба поєднання / Морозов, Ю // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 184-186
427855
  Костюк Т.В. Діалогічний комунікативний простір: аспект ідентичності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 34-40. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
427856
  Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 230 арк. – Додатки: арк. 222-230. – Бібліогр.: арк. 194-221
427857
  Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
427858
  Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії ввічливості в мовленнєвому жанрі "знайомство" (на матеріалі творчості Т. Гарді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 104-113


  Статтю присвячено розгляду особливостей реалізації стратегії ввічливості в межах мовленнєвого жанру "знайомство" любовного фікціонального дискурсу. Розкрито місце та роль жанру в континуумі любовного дискурсу. Виділено низку базових тактик, що сприяють ...
427859
  Кондрашов М.М. Діалогічний підхід до навчання як засіб якісної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 357-362. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
427860
  Біляковська О.. Діалогічний підхід як основа суб"єкт-суб"єктної взаємодії у ВНЗ // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 386-392. – ISBN 978-617-10-0283-8


  Про нові підходи до організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.
427861
  Лазарєв М. Діалогічний потенціал евристичної освіти в умовах інформаційного суспільства / М. Лазарєв, О. Лазарєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 248-259. – ISSN 2312-5993
427862
  Лазар Т.В. Діалогічний та екзистенціальний аспекти психолого-педагогічних засад викладання зарубіжної літератури в школі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-13. – Бібліогр. в кінці ст.
427863
  Плющ Н. Діалогічні єдності в художній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 332-335. – ISBN 966-594-246-8
427864
  Єлісовенко Ю.П. Діалогічні жанри в телевізійному мовленні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 213-217


  У статті аналізуються наукові підходи до проблем телевізійного мовлення, розглядається розвиток діалогічних жанрів у сучасному телевізійному мовленні Росії та України. In the article it is analyzed scientific approaches to the problem of television ...
427865
  Романко І. Діалогічні завдання в загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 38-42. – ISSN 2075-1478
427866
  Ягущкіна В. Діалогічні зв"язки поезії М. Костомарова та А. Метлинського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 29-37. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена аналізу діалогічних зв"язків поезії М. Костомарова та А. Метлинського, що виявляються на рівні мотивів, образів, ідей.
427867
  Березіна В.В. Діалогічність vs . монологічність розуміння ( у світі італійської рецепції філософської герменевтики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.182-186
427868
  Більченко Є.В. Діалогічність авторської самосвідомості давньоруських книжників (XI-XII ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 28-31
427869
  Ніка О.І. Діалогічність дискурсу в полеміці другої половини XVI- першої половини XVII століття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 92-100


  У статті обґрунтовується діалогічність як принцип дискурсу, що застосовується для аналізу староукраїнських полемічних текстів другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. The article touches upon the question of dialogue as discourse’s principle, ...
427870
  Саєнко В. Діалогічність і автотематизм у новелістиці Миколи Хвильового // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 80-83. – ISSN 2075-1222
427871
  Висоцька З. Діалогічність мови економічних праць Івана Франка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 88-99. – ISSN 1682-3540
427872
  Кахно І.В. Діалогічність мовленнєвого спілкування у структурі взаємодії "лікар - пацієнт" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 143-148. – ISBN 978-966-171-498-3
427873
  Фіськова С.П. Діалогічність оповіді в романі "Образи дитинства" // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 68-75
427874
  Брижак О.В. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Брижак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
427875
  Бондар Л.О. Діалогічність тексту драматичного роману Маріо Варгаса Льоси "Місто і пси" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 27-34


  У статі здійснено аналіз роману Маріо Варгаса Льоси "Місто і Пси" на наявність в ньому діалогічного тексту. Також розглядаються естетичні засади творчості Нобелівського лауреата в контексті провідних тенденцій сучасного латиноамериканського та ...
427876
  Гірняк М. Діалогічність у структурі притчових оповідань Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 52-64. – ISSN 0130-528Х
427877
  Альчук М.П. Діалогічність української філософії XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діалогічність української філософії в ХХ столітті. Діалог і гуманність - вирішальні принципи, що характеризують історію філософії на рівні культури. Національна культура тісно пов"язана з філософією. Філософи аналізують основні ідеї щодо ...
427878
  Альчук М.П. Діалогічність української філософії ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
427879
  Післар К.В. Діалогічність філософської герменевтики // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 44-45


  "Доречним є наступне питання: чи не стала для нас сама герменевтика тим, проти чого вона виступила? Чи не розуміється вона нами сьогодні в першу чергу як теорія – така, що при усіх застереженнях не позбавлена системності і завершеності? Свідченням ...
427880
  Кузьменко М.В. Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеславського : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.02 / Кузьменко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
427881
  Баранецька А. Діалогічність як домінанта медіатекстів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 24-32


  Розглянуто діалогічність як домінантну рису мас-медіа. Простежено особливості реалізації діалогу в медіакомунікації та розкрито механізм його трансформації на рівні журналістських текстів. The features of realization of dialogue in the media ...
427882
  Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190 - 205
427883
  Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 12 назв
427884
  Прокопенко Н.М. Діалогічність як фундаментальна ознака мови газети "День" / Н.М. Прокопенко, К.А. Хачатар"ян // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 58-65. – ISSN 2077-804X


  "Досліджено мовностилістичні особливості діалогічного мовлення сучасного газетного дискурсу на матеріалах щоденного всеукраїнського видання «День». Визначено роль і місце діалогічного мовлення різних жанрів у газетних текстах, виявлено основні ...
427885
  Проценко І. Діалогова взаємодія - інноваційна технологія у навчальному процесі вищої школи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 85-91. – ISSN 2077-1827
427886
  Фор-Мунтян Діалогова дипломатія Макрона / Фор-Мунтян, С. Весьє, О. Титаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 83). – С. 11


  "Україна може багато чого запропонувати Європі", - експерт.
427887
  Зуєнко Н. Діалогова сутність особистісно-орієнтованої парадигми освіти / Н. Зуєнко, А. Монашненко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 47-58. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
427888
  Парфенович А.В. Діалоговий дискурс та інтерактивно-нормативна природа діалогу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 104-107
427889
  Сушко З. Діалоговий та комунікативний аспекти художнього перекладу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 374-379


  У статті з"ясовано поняття діалогового та комунікативного етикету художнього перекладу; зміст і характер діалогізму між автором певного художнього тексту першотвору та перекладачем у парадигмі теорії перекладознавства; рецепції читачами та ...
427890
  Масюк А.Л. Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об"єкти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Масюк Арсеній Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
427891
  Крутій О. Діалогові форми державного управління в зарубіжних країнах // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 24-32.
427892
  Гриценко О. Діамант у баранячій шапці // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 20-23


  "Модель "ікони з житієм" і далі живе в образотворій шевченкіані".
427893
  Наєнко М. Діамантами висвічують слова... 90 років Анатолію Дімарову // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 59-66. – ISBN 978-966-136-357-0
427894
  Наєнко М. Діамантами висвічують слова...: 90 років Анатолієві Дімарову // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С. 84-90. – ISSN 0236-1477
427895
  Коломієць П. Діаманти генерала Ломновського : оповідання / П. Коломієць, М. Єрмоленко. – Київ, 1989. – 216 с.
427896
  Квасниця В.М. Діаманти з теригенних відкладів басейнів рік Дністер і Південний Буг // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 3-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-2396
427897
  Дауманн Р. Діаманти Ківі-Ківі. / Р. Дауманн. – К., 1962. – 150с.
427898
  Бердник Д І. Діаманти України : наук.-попкл. нариси про корисні копалини та їх першовідкривачів / І.Д.Бердник, І.А.Падалка. – Київ : Молодь, 1972. – 202, [2] с. : іл., [8] арк. кольор. іл. : іл.
427899
  Квасниця В.М. Діаманти України: здобутки та завдання // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 43, № 3. – C. 25-41. – ISSN 2519-2396
427900
  Горобець Марися Діаманти, що чарують і оберігають : модні екскурсії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 72-77 : Фото
427901
  Сенченко І.Ю. Діамантовий берег : повість : для серед. шкільного віку / Сенченко І.Ю. ; [іл. Стороженко М.]. – Київ : Дитвидав, 1962. – 257 с. : іл.
427902
  Сенченко І.Ю. Діамантовий берег : повісті та оповідання : для серед. шк. віку / Сенченко І.Ю. – Київ : Веселка, 1981. – 392 с.
427903
  Гумницька Н. Діамантовий вінець Поетеси // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 9


  Драма-феєрія "Лісова пісня" Лесі Українки.
427904
  Гарарук Людмила Діамантовий коктейль : подія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34 : Фото
427905
  Сікора В.С. Діаметр графа Келі гіперактаедральних та мономіальних груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 119-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі побудовано верхні оцінки для діаметрів графів Келі гіпероктаедральних та мономіальних груп щодо двоелементних систем твірних.
427906
  Крякіна А. Діана // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 16 (69). – С. 28-31
427907
  Хаббард Л.Р. Діанетика : сучасна наука про розум / Л. Рон Хаббард. – Glostrup : New Era ; A Hubbard Publication, 2009. – XI, 683 с., [1] арк. графік, склад. втроє : іл., фот. – ISBN 978-87-7688-647-9
427908
  Хаббард Л.Р. Діанетика: вихідні тези / Л. Рон Хаббард. – Glostrup : New Era : A Hubbard Publication, 2009. – VIII, 273 с. : іл. – (Автор "Діанетики" - найпопулярнішої книги про розум). – ISBN 978-87-649-0083-5
427909
  Хаббард Л.Р. Діанетика: еволюція науки / Л. Рон Хаббард. – Glostrup : New Era : A Hubbard Publication, 2009. – [IX],195 с. : іл. – (Автор "Діанетики" - найпопулярнішої книги про розум). – ISBN 978-87-7688-651-6
427910
  Павлюк І. Діапазон - епоха. Борис Олійник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 3
427911
  Касьянова О.А. Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Касьянова Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2021. – 423 арк. + Додаток. – Додатки: арк. 250-423. - Є окремим томом.
427912
  Касьянова О.А. Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Касьянова Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
427913
  Шедяков В.Є. Діапазон використання аналізу в процесі суспільного Форсайту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 123-131
427914
  Шмега К. Діапазон гендерних зацікавлень Івана Франка: особистий досвід і творча рефлексія // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 137-146. – ISSN 0130-528Х
427915
  Дзюба І. Діапазон зацікавлень і коректність інтерпретацій : Миколі Ільницькому - 75 ! // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 138-143. – ISSN 0868-4790
427916
  Валевська І.А. Діапазон можливостей іміджу корпоративних брендів / І.А. Валевська, О. Ошитко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 132-136
427917
  Хайрулін О. Діапазон розвивального потенціалу гри як суб"єктної програми // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (83). – С. 82-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 1810-2131
427918
  Ляшенко П.А. Діапазон розуміння економічного розвитку регіону // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 122-126. – ISSN 2222-8810
427919
  Бойко О.А. Діапазон та спектр когнітивної метафори чистота / Purity в англомовній картині світу / О.А. Бойко, В.О. Турченко // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 42-48. – ISBN 978-966-285-302-5
427920
   Діапіроутворення в зоні Канівських дислокацій: геологічний вік, чинники та палеогеографічні умови / Л. Попова, В. Присяжнюк, О. Ковальчук, Л. Тустановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-22. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Яр Меланчин Потік (південна частина Канівських дислокацій) перерізає декілька лусок з келовейськими глинами в ядрі, з падінням пластів на північ-північний захід. На сьогодні, на фоні загального погіршення відслоненості, ця територія надає майже ...
427921
  Макаров В.Ф. Діапозитивні фільми та їх використання в лекційній пропаганді / В.Ф. Макаров. – Київ, 1962. – 32с.
427922
  Сенатович О.П. Діапозон весни / О.П. Сенатович. – Львів, 1979. – 80 с.
427923
   Діарилетеновмісні "степлені" пептиди - інгібітори p53/MDM2 взаємодії / Ю.В. Баканович, О.В. Стрижак, І.В. Комаров, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 7. – C. 52-61. – ISSN 1025-6415
427924
  Bovsunivska Tetiana Діарист як творець документальної медіації // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 61-68. – ISSN 2353-5644
427925
  Соболь В. Діаріуш Дмитра Туптала: реінтерпретація в світлі проблем наратології // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 84-94. – ISBN 966-594-263-8
427926
  Леміш Н.О. Діаріуші ХVІІІ століття як джерело дослідження діловодних традицій часів Гетьманщини: документознавчі студії // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 2409-9805
427927
  Савченко Г.П. Діаспора / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 112-113. – ISBN 966-642-073-2
427928
  Чолій Євген Діаспора засмучена "лексусами" і чварами : [інтерв"ю з президентом Світового Конгресу українців Є. Чолієм] / Чолій Євген, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-43. – ISSN 0130-5212
427929
  Романів С. Діаспора може спрацювати ефективніше за МЗС // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 1, 11


  Розмова з головою Союзу українських організацій Австралії.
427930
  Тузов В.О. Діаспора як складова українського культурного простору // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 207-211. – ISBN 978-966-452-035-2
427931
  Щигельська Г.О. Діаспора як чинник утвердження України на міжнародній арені // Україна в системі змін парадигми світопорядку XX-XXI століть : тези Міжнар. наук.-практ. конф., 19 берез. 2015 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Бориса Грінченка, Дипломат. акад. України при МЗС України, Ін-т історії України НАН України ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред.: О.О. Салата]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – С. 118-123
427932
  Алієва М. Діаспора: історія, історіографія та спроба уточнення значення поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Після аналізу сучасної наукової літератури з проблем дослідження діаспори зроблено спробу уточнення значення поняття діаспори, вивчено історію його виникнення та історіографію. На прикладах доведено актуальність проблеми. Запропоновано своє трактування ...
427933
  Зуб Діаспори Кавказу та Близького Сходу в Києві (1914–2014) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-36. – ISSN 1608-0599
427934
  Левицька К.В. Діаспорна історіографія про парламентаризм в УРСР // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 52-54. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
427935
  Шептицький Т. Діаспорне письменство в утвердженні цивілізаційної належності українства // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 347-375. – ISBN 978-617-640-241-1
427936
  Корсале А. Діаспорний туризм в Західній Україні: перспективи та виклики / А. Корсале, О. Вуйцик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С.165-179 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
427937
  Пустовойт М.М. Діатез-стрес інволюційних психозів // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 87-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2410-7484
427938
  Кривенда А.А. Діатомові водорості озер Шацького національного природного парку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Кривенда А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 238л. – Бібліогр.: л. 140 - 218
427939
  Кривенда А.А. Діатомові водорості озер Шацького національного природного парку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Кривенда А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
427940
  Кривошея О.М. Діатомові водорості перифітону водойм національного природного парку "Пирятинський" // Чорноморський ботанічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 204-214. – ISSN 1990-553Х
427941
  Топачевський О.В. Діатомові планктона Дніпра : Вісник Київ. ботан. саду Київ. держ. ун-ту, 1947, вип. 18, / О.В. Топачевський. – Київ, 1947. – 45-83 с.
427942
  Топачевский О.В. Діатомові планктона Дніпра. / О.В. Топачевский. – 97-129с.
427943
  Топачевський О.В. Діатомові планктона Дніпра. : Дис... наук: / Топачевський О.В.;. – 139л. – Бібліогр.:л.110-117
427944
  Щигло Л.В. Діахронічна еволюція мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 211-215. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
427945
  Капранов Я.В. Діахронічна інтерпретація і верифікація ступенів споріднення ностратичних мов (на матеріалі етимонів *HuKa, *wol[a], *wete, *phah- (-*phэh-), *marV) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 / Капранов Ян Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
427946
  Домброван Т.І. Діахронічна лінгвосинергетика: статус, задачі та основний понятійний і термінологічний апарат // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 162-168. – ISBN 978-966-2303-00-1
427947
  Цолін Д.В. Діахронічний аналіз біблійної давньоєврейської мови та історико-критичний метод у біблеїстиці // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-105. – ISSN 1608-0599
427948
  Бернюков А.М. Діахронічний аналіз зародження давньогрецької гносеологічної думки: від Гесіода до Аристотеля // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 177-187. – ISSN 2078-9165
427949
  Шамшур М.А. Діахронічний аспект дослідження концепту "любов" у фразеологізмах Чен"юй // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 222-226
427950
  Школяренко В.І. Діахронічний аспект дослідження фразеологічних одиниць німецької мови 8 - 18 століть // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 75-84. – ISBN 978-966-8847-84-4
427951
  Бондаренко В.В. Діахронічний аспект перформативності / В.В. Бондаренко, В.Л. Ткачова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 39-46. – ISBN 966-638-08406
427952
  Сліпченко О. Діахронічні дослідження особливої фразеологічної одиниці китайської мови - чен"юй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено структурні та кількісні аспекти історичних змін особливої фразеологічної одиниці китайської мови - чен"юй. На основі багатого лексичного матеріалу визначено частотність 77 чен"юй, які вважаються архаїчними. За допомогою частотного ...
427953
  Кобелянська О. Діахронічні зміни в семантиці японської ономатопоетичної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Статтю присвячено аналізу діахронічних змін у семантиці японської ономатопоетичної лексики. Автор виділяє три групи ономатопоетом, які протягом VII-XX ст. зазнали суттєвих семантичних змін, наводить кількісні показники розподілу ...
427954
  Таранець В.Г. Діахронія мови : збірка статей / В.Г. Таранець; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Друкарський дім, 2008. – 236с. – Видано до 70-річчя від дня народження професора Таранця Валентина Григоровича учнями ювіляра. – ISBN 978-966-389-177-4
427955
  Нестеренко О.А. Діахронна проекція онлайн-сторителінгу // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 275-284. – ISSN 0554-4866
427956
  Мітченко В. Діахронний аналіз морфології українських скорописних почерків ХVІ – поч. ХVІІІ ст. : синтез пластичних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 194-204
427957
  Гайдур Н. Діахронний аналіз функціональної системи засобів масової інформації // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 170-179. – ISSN 2524-0331
427958
  Білюк Ю.Е. Діахронний аспект особливостей просодії аудіозаписів кінохроник // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 26-36. – ISSN 2413-5593
427959
  Тихоненко О.В. Діахронний аспект у дослідженні офіційно-ділового стилю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 162-168
427960
  Ракітіна М.І. Діахронні виміри лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ (на матеріалі китайських народних пісень) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Ракітіна Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 200 арк. – Бібліогр.: арк. 185-200
427961
  Ракітіна М.І. Діахронні виміри лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ (на матеріалі китайських народних пісень) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Ракітіна Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
427962
  Звонська Л.Л. Діахронні зміни функціонального навантаження аориста у давньогрецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 95-98. – ISBN 966-581-727-2
427963
  Кісіль В.Р.-В. Діахронно-компаративістський аналіз досвіду окремих зарубіжних держав у сфері правового регулювання протидії корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 341-350. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
427964
   Діброва Іван Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 68 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
427965
   Діброва Іван Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 72-73. – ISBN 978-966-439-961-3
427966
   Діброва Олексій Тимофійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 36-37
427967
   Діброва Олексій Тимофійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 65. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
427968
   Діброва Олексій Тимофійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 69-71 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
427969
   Діброва Олексій Тимофійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 73-75. – ISBN 978-966-439-961-3
427970
  Олійник Я.Б. Діброва Олексій Тимофійович (- економгеограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 668. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
427971
   Діброва Олексій Тимофійович (1904-1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 38-39. – ISBN 966-95774-3-5
427972
   Діброва Олексій Тимофійович (1904-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 132-133. – ISBN 978-966-439-754-1
427973
   Діброва Олексій Тимофійович (1904-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 145. – ISBN 978-966-933-054-3
427974
   Дібровське родовище - типовий представник комплексного TR-U-Th зруднення Приазовської металогенічної області Українського щита / В.В. Сукач, В.О. Шпильчак, О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, Л.В. Ісаков // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 18-31 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1682-721Х
427975
  Вергеліс О. Діва Марія. Заньковецька: забуті листи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 14, 16
427976
  Римарук І.М. Діва обида. Видіння і відлуння : поезії / І.М. Римарук. – 2-ге вид., доп. – Львів : Кальварія, 2002. – 160 с. – ISBN 966-663-028-1
427977
  Винничук Ю.П. Діви ночі / Ю.П. Винничук. – Київ, 1992. – 122с.
427978
  Винничук Ю. Діви ночі / Ю. Винничук. – Львів : Барви, 1994. – 256с. – ISBN 5-7780-0717-5
427979
  Винничук Ю.П. Діви ночі : [повість] / Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [4] с. – ISBN 978-966-03-6521-6
427980
  Шаповаленко Т.В. Дівич-гора : поезії / Т.В. Шаповаленко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 87 с.
427981
  Летюк Є.М. Дівич-зілля : поезії / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1969. – 103 с.
427982
  Гайдай І.І. Дівка з рогачем / І.І. Гайдай. – К., 1981. – 360с.
427983
  Наніїв П.І. Дівоча башта / П.І. Наніїв. – Одеса, 1966. – 88с.
427984
  Дмитерко Л.Д. Дівоча доля : п"єса / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 100 с.
427985
  Ткаченко В.Д. Дівоча лірика. 1943-1945. / В.Д. Ткаченко. – К., 1946. – 72с.
427986
  Приходько Н.Ю. Дівоча пісня / Н.Ю. Приходько. – К., 1958. – 59с.
427987
  Чеменземінлі Ю.В. Дівоче джерело / Ю.В. Чеменземінлі. – К, 1993. – 326с.
427988
  Кржіж І. Дівоче поле / І. Кржіж. – Пряшів, 1962. – 448с.
427989
  Куліш П.О. Дівоче серце : Идилія П.А. Куліша. – Киев : Изд. Кн. Магазина В.П. Hаголкина ; Тип. М.П. Фpица, 1876. – с.
427990
  Прищепа О. Дівочий пансіон Маріанни Бондіні в освітньо-культурному середовищі Рівного (30–50-ті рр. ХІХ ст.). // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 167-173. – ISSN 2222-5250
427991
   Дівча воду брало. : муз. іл. до такої ж назви інсценізації нар. пісень із зб. п"єс "Під веселим оборогом" В. Софронова Левицького. – Торонто : [б. в.], 1976. – 31, [1] с. – В кн. також: Ох, серце, ти серце : естрад. мелодії до слів В. Софронова Левицького. – (Театральна бібліотека ; ч. 4)
427992
  Макєєнко Марина Дівчата з UM Air : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Макєєнко Марина, Грачова Ірина, Татаренко Іра // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-26 : фото
427993
  Гоявічинська П. Дівчата з Новолипок. Райська яблуня : Романи / П. Гоявічинська; Перекл. В. Струтинський ; [Передм. "Варшавська дилогія Полі Гоявічинської" (10 с.) В. П. Вєдіної]. – Київ : Дніпро, 1988. – 624 с.
427994
  Айнштайн Карл Дівчата на селі : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 97-112. – ISSN 0320 - 8370
427995
  Драч О.О. Дівчата Наддніпрянщини модерної доби: вища освіта як складова життєвої траєкторії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 84-89. – ISBN 978-966-353-452-7
427996
  Будько Євген Дівчата небесної краси : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 80-84 : Фото
427997
  Дудко Ф. Дівчата очайдушних днів / Федір Дудко. – Авгсбург : [б. в.], 1948. – 132, [2] с. – Вид. пошкоджене
427998
  Кідрук Максим Дівчата світу очима простого українця / Кідрук Максим, Паленко Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 36-38 : Фото
427999
  Лукашевич В.П. Дівчата. / В.П. Лукашевич. – К., 1954. – 52с.
428000
  Щербакова В.А. Дівчата. / В.А. Щербакова. – Київ, 1961. – 368с.
<< На початок(–10)421422423424425426427428429430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,